Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1725 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 2001 1724.12.03 Dødfødt, . FAR: Erik Andersen. MOR: Maren Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult Erich Andersens barn ßom blev Dødfød. dom 1 Adv.}
Begravelse nr. 6001
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.


Nr. 2002 1725.02.10 ?, ?. FAR: ?. MOR: ?.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Forrige præst Christen Thomsen Lunds kone.
FADDER Nr. 1: Grethe Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: Karen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Sørensen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomsen Lund, Skarrild By, Skarrild, Forrige præst. Hans datter Abelone gift med nuværende præst Arnt Bisted.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{....} fachs: [...s] d 10 Febr. [.....] ars barn nafnlig ? Christen {Thomsen} Lunds Kone Mad. {Helvig Christensdatter Haderup} bar dd, fad: grethe El {.....} aatter, Karen Heesgaard {.....} Anders Søfrens etc:
NOTITS: Venstre side af bladet revet af.


Nr. 2003 1725.04.15 Karen Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Døvling. MOR: ? Niels Døvlings kone.
BÅREN AF: Malene Karstoft, Karstoft, Skarrild
FADDER Nr. 1: Karen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Hansen, Døvling?, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johanne, Døvling?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels Olufsen, Døvling?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 2 p. pasch: Niels Døflings barn. Bapt: nafnet Karen {Ma}lene Karstoft bar dd, fad: Kar{en} Døfling, Anders Hansen, Johan{ne ...}ers daatter, Niels Olufsen etc:
Begravelse nr. 6095
NOTITS: Begravet 1736 formodentlig, men ikke sikkert. Der mangler et stykke af venstre side.


Nr. 2006 1725.08.12 Margrethe Jensdatter, Lustrup. FAR: Jens Mølle. MOR: Maren Jens Mølles 1. kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præsten Arnt Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Margrethe Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Elles Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Smed, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: xi a Trinit: Bapt: Jens Mølles barn, nafnl Margrethe. [Pr]este K: {præstekonen: Abelone Christensdatter Lund} bar dend Appelone {....}: Margrethe Mølle, Jens Lustrop, Elles Pedersdaatter, Peder Smed etc.
NOTITS: Første datter efter moderens død med næste kone kaldes Maren, derfor antages moderen at hedde Maren. Formodes død spæd, fordi næste datter i 1730 også kaldes Margrethe, men ikke begravet i kirkebogen.


Nr. 2007 1725.09.02 Maren Jensdatter, Silstrup. FAR: Jens Bennetsen. MOR: Birgitte Nielsdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Anne Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Silstrup, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 14 a Trinit Bapt: Jens [B]ennetsens barn, Nafnlig Maren. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, fad: Anne Mølle, Maren Erichs daatter, Ane Selstrop.
NOTITS: Afskrift har ikke denne dåb.


Nr. 2010 1726.01.27 Anne Henningsdatter, Krog. FAR: Henning Rasmussen. MOR: ? Henning Rasmussens kone.
BÅREN AF: Maren Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anne Marie, Skarrild
FADDER Nr. 2: Kirsten Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: Bendt Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Peder Smed, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 3 p Epiph: Bapt: henning Rasm: barn Nafnl Anne. Maren ronum bar dd, fad Anne Marie, Kiersten ødevig, Christen Ronum, Bendt Pedersen, Peder Smeed etc.
NOTITS: Anne bliver gift med Christen Nielsen i Arnborg og begraves 1800 fra Gammel Arnborg.


Nr. 2011 1726.03.17 Maren Sørensdatter, Bæktoft. FAR: Søren Bæktoft. MOR: ? Søren Bæktofts kone.
BÅREN AF: Ide Sophie von Wielchen, Karstoft- Nørre, Skarrild, Frue Trapeau Christian Trappauds 2. kone.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Mads Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Karstoft, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter, Skarrild, Søren Bendsens datter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2 Søndag i Fasten Søfren Bechtofftes barn nanfl Maren, Frue Trapeau bar dd fad: Matz Pedersen og Hustrue, Niels Karstofft, Søfren Bendsens daatter.


Nr. 2014 1726.05.18 Mette Jensdatter, Lustrup. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Mette Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: ?1 Michelsdatter, Skarrild, Datter af Michel Skrædder.
FADDER Nr. 3: ?2 Michelsdatter, Skarrild, Datter af Michel Skrædder.
FADDER Nr. 4: Peder Smed, Skarrild
FADDER Nr. 5: Jens Olufsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Michel Skrædder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: jens jensens Barn i Lustrop nafnlig Mette. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend, fad: Mette Mølle, Michel Skræders 2=de døttre Ped: Smed Jens olufsen. Dom: 5 p pasch:


Nr. 2016 1726.09.15 Birte Christensdatter, . FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
BÅREN AF: ? Nielsdatter Bisted, Skarrild, Præstens Arnt Bisted: Cathrine Marie *1701 og Inger Johanne Bisted.
FADDER Nr. 1: Peder Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Sidsel Eriks tjenestepige, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 13 p Trnit: Bapt: Christ: Søfrens: barn nafnlig Birrethe. Præstens {Arnt Nielsen Bisteds} Syster {Inger Johanne eller Cathrine Marie} bar dd. Peder Studtgaard Maren Erichsdaatter Erichs pige Zitzel etc:


Nr. 2019 1726.10.27 Maren Andersdatter, Grene. FAR: Anders Jensen Grene. MOR: ? Anders Grenes kone.
BÅREN AF: Ide Sophie von Wielchen, Karstoft- Nørre, Skarrild, Christian Trappeaus kone
FADDER Nr. 1: Christian Trappeau, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Ide Sophie von Wielchen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 3: Karen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 19 a Trinit Baptizat: Anders greens barn nafnl Maren. Frue Trapeaus {Ide Sophie von Wielchen} bar dend. Cornet {Christian} Trapeau Peder {Jensen} Tovdal, Karen Hisselvig etc:


Nr. 2020 1727.03.16 Karen Simonsdatter, . FAR: Simon. MOR: ? Simons kone.
BÅREN AF: Cecilia, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anne Møll, Skarrild
FADDER Nr. 2: Las Møll, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Smed, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Simons barn Nafnlig Karen. Zecilia bar dend fad: Anne Møll, Las i Møl, Peder smeed etc: Dom oculi.
Begravelse nr. 6016
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.


Nr. 2021 1727.05.04 Anne Jensdatter, . FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Pastor Arnt Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Erik Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Erik Andersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Smed, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johan Øvig, Øvig, Skarrild, Se #2028.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom 3 p pasch: jens birchibeches barn nafnl Anne. Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, fad: Erich Anders: og hustr: Peder ßmeed joh:{an} ødevig etc:
NOTITS: Jens Birkebæk er formodentlig født i Birkebæk, Arnborg sogn.


Nr. 2023 1727.06.29 Mette Christensdatter, Skave. FAR: Christen Skave. MOR: ? Christen Skaves kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Pastor Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Christensen Skave, Skave, Skarrild, Vel nabo. Skifte 1750, konen navn derfra.
FADDER Nr. 2: Maren Nielsdatter, Skave, Skarrild, Jakob Christensen Skaves kone, navn i skifte efter ham 1750. Muligvis 1. kone andet navn.
FADDER Nr. 3: ? Jakobsdatter, Skave, Skarrild, formodet 16+, Jakob Christensens datter.
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Schaves barn døbt 3 p Trinit, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd nafnlig Mette, Fadere var Jacob {Christensen} Shaffve og hust. {?Maren Nielsdatter} og daatter Christen {Nielsen} Ronum etc:


Nr. 2025 1727.11.09 Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegården). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Høgild, Karstoft- Nørre, Skarrild, Forpagter på herregården Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 2: Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup, Karstoft- Nørre, Skarrild, Jens Jensen Høgilds kone.
FADDER Nr. 3: Lauridtz Ottesen Grønbech, Lønborg, Bror til faderens - Arnt Bisteds - mor Ellen Ottosdatter Grønbech af Grønbæk Præstegaard. Præst i Lønborg og Egvad, kalder sig foruden Grønbech mere Fog.
FADDER Nr. 4: Søren Nielsen Bisted, Kbh.?, 24 student, faderens bror, senere 1732 ordineret til Højbjerg og Elsborg sogne, 1735 præst i Levring og Hørup, Lysgaard herred, Viborg Amt.
FADDER Nr. 5: Marie Katrine Nielsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 26, faderen søster, opholder sig vel i Skarrild. Senere gift 1730 med præst Jens Jakobsen Müller i Ørting, Aarhus amt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 22 p Trinit Bapt: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} barn nafnlig Ellen Marie, Mad. Helv: {Helvig Christensdatter} Haderop bar dend, jens {Jensen} Høgild og hds Kone {Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup} Hr Lauridtz Othesen, Søren {Nielsen} Bisted, Marie Cathrine {Nielsdatter Bisted}.


Nr. 2027 1728.01.25 Dorothea Augusta Jensdatter Høgild, Karstoft- Nørre. FAR: Jens Jensen Høgild. MOR: Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup.
BÅREN AF: Birgitte Christensdatter Svenstrup, Sønder Felding (Præstegaarden), Skarrild, Moderens søster, præst i Sønder Felding Manasse Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Manasse Pedersen Tøxen, Sønder Felding (Præstegaarden), Skarrild, Konen Kirstine Thuresdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søfren Christensen Svenstrup, Sunds, Moderens bror præst i Sunds.
FADDER Nr. 3: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Arnt Bisteds kone.
FADDER Nr. 4: Marie Katrine Nielsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Arnt Bisted søster. Ses i nov. 1727 og her i jan. 1728, formodes at have boet i Skarrild præstegaard. Se #2026, hvor hendes navn nævnes.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom 7 [s.t]uag: {vel septuagesima} Seig jens {Jensen} høgilds Barn nafnl Dorothea Augusta, Hr Manasses Tøxens Kone {Birgitte Christensdatter Svenstrup} bar dd Fad: Hr Manasses {Pedersen} Tøxen , Hr. Søffren {Christensen} Svenstrop, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} , Præstens ßyster {Marie Katrine Nielsdatter Bisted} etc.
NOTITS: Præstens søster nævnes ved navn i dåb #2026.


Nr. 2031 1728.03.14 Margrethe Nielsdatter, Elkær. FAR: Niels Elkær. MOR: ? Niels Elkærs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Morten Hessgaard, Hessgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Erichsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Jud: Niels Elk: barn nafnl Magrethe , præstek: bar dd Morten heesgd Maren Erichsdaatter etc døbt.


Nr. 2032 1728.09.12 Else Pedersdatter, . FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Erik Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Erik Andersens kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 16 p Trinit Peder Stutzgaard barn nafnlig Else PræstensK: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , Erich Anders: og hustr: døbt.


Nr. 2033 1728.11.14 Christiana Helvig Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Marie Katrine Nielsdatter Bisted, Skarrild, Præstens søster 1727-28 i Skarrild.
FADDER Nr. 1: Christen Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Boedsen, Øvig, Skarrild, Konen Anne Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild, Jens Boedsens kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 25 post Trinit Præst: {Arnt Nielsen Bisted} barn nafnl Christiana Helvig , Præst. Syster bar dd Marie {Katrine Nielsdatter} Bisted , Fad Christen Lauritzen jens Boeds: og hustr etc:
NOTITS: Præstens søster Marie Katrine Nielsdatter Bisted har nu opholdt sig godt et år i præstegaarden.


Nr. 2036 1729.04.03 Maren Nielsdatter, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild, Moderens mor.
FADDER Nr. 3: Morten ?dskrop
FADDER Nr. 4: ? Morten ?dskrops kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Høgild, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels ødevigs Barn døbt Dom: jud: nafnlig Maren. Jens {Jensen} Høgilds Koene {Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup} bar dd. Jens Boedsen og hustr: {Anne Christensdatter} Morten [..dskrop] og hustr.}
Begravelse nr. 6319


Nr. 2038 1729.07.12 Dødfødt, (Bekgaard). FAR: Jens Bekgaard. MOR: ? Jens Bekgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult: Dom 5 p Trinit jens bechgaards barn død-fød. '}
Begravelse nr. 6030
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.


Nr. 2039 1729.09.11 Kirsten Andersdatter, Grene. FAR: Anders Jensen Grene. MOR: ? Anders Grenes kone.
BÅREN AF: ?1 Pedersdatter, Tovdal, Arnborg, Peder Jensen Tovdals datter.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 2: ?2 Pedersdatter, Tovdal, Arnborg, Peder Jensen Tovdals datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: dom: 13 p Trinit Anders Greens Barn. Nafnlig Kiersten Peder {Jensen} Tovdals daatter bar dd, Peder {Jensen} tovdal Peder {Jensen} Trodals daatter etc:
NOTITS: Det antages at der var to døtre af Peder Tovdal ved dåben, en der bar og en der var fadder.


Nr. 2040 1729.10.23 Else Jensdatter, Silstrup. FAR: Jens Bennetsen. MOR: Birgitte Nielsdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Thomsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Niels Thomsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Skovbjerg, Sønder Felding, Moderens søster, gift med Mads Lauridssen Skovbjerg.
NÆVNT Nr. 1: Mads Lauridsen Skovbjerg, Skovbjerg, Sønder Felding, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Bennets: Barn døbt dom: 19 p Trinit Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend Niels Thomesen og Hustr. Matz {Lauridsen} Shovbierses Kone {Mette Nielsdatter] etc: kaldet Else.
Begravelse nr. 6033
NOTITS: Lagt ihjel, begravet 10 uger gammel.


Nr. 2043 1730.01.15 Anne Olufsdatter, Lustrup. FAR: Oluf Lustrup. MOR: ? Oluf Lustrups kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Gift med præst Bisted.
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Gift med Jens Bennetsen.
FADDER Nr. 3: Jens Gammelgaard, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Michelsdatter, Skarrild, Datter af michel Skrædder.
NÆVNT Nr. 1: Michel Skrædder, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p Nat Xsti oluf Lustrops Barn nafnl Anne Præstek: {Abelone Chrisensdatter Lund} bar dend, Jens Bennetsen og hustr: {Birgitte Nielsdatter} Jens g gd {Gammelgaard} Michel Shræders Daatter etc:


Nr. 2044 1730.02.12 Karen Sørensdatter, . FAR: Søren Madsen. MOR: ? Søren Madsens kone.
BÅREN AF: Maren Erichs, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Bennetsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bendt Pedersen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Præstens tjenestepige, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Sexag: Døbt Søfren Matz: barn nafnlig Karen Maren [Erichs?] bar Peder Bennetsen Christen Møller Bendt Pedersen præstens pige.
Begravelse nr. 6234
NOTITS: Død 25 år gammel.


Nr. 2046 1730.04.16 Kirsten Jensdatter, Pindvig. FAR: Jens Ibsen Pindvig. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Olufsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1 p pasch: jens ibs: Barn nafnlig Kirsten. Døbt, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend Peder Pindvig og hustr Niels Olufsen etc.


Nr. 2047 1730.07.02 Mette Eriksdatter, . FAR: Erik Andersen. MOR: Maren Eriksdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Birkebæk, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jens Birkebæks kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bendt Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: dom: 4 p Trinit Erich Andersens barn Mette præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. Jens Berchibech og Hustr Bendt {Pedersen} ødevig.
Begravelse nr. 6038
NOTITS: Begraves 4 måneder gammel.


Nr. 2048 1730.07.16 ? Christensdatter, Lustrup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mølle, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jens Mølles kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Præstens tjenestepige, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 6 p Trinit Christen Pedersen B {navn glemt, menes datter fra begravelse} i lustrop Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: jens Møl og Hustr Oluf pedersen præst: pige etc.
Begravelse nr. 6067
NOTITS: Antages begravet 1733 #6067. Tvivl tillades.


Nr. 2050 1730.10.15 Margrethe Jensdatter, Lustrup. FAR: Jens Mølle. MOR: Maren Jens Mølles 1. kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaardem), Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Oluf Pedersens kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom 19 p Trinit jens Mølles Barn i Lustrop nafnl Margerthe Præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} bar Peder Hesselvig og hustr oluf peders: og hustr.
Begravelse nr. 6040
NOTITS: Begraves en måned gammel. Moderen dør i barselsseng og begraves samme dag datteren bliver døbt. Næste datter derefter kaldes Maren.


Nr. 2064 1732.03.09 Maren Jensdatter, . FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bendt Pedersen, Øvig, Skarrild, Jens Boedsens stedsøn.
FADDER Nr. 3: Maren Eriksdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 9 Mart: jens bbechs Barn nafnl Maren. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend jens Boedsen, Bendt Peders: Maren Erichs daatter;
Begravelse nr. 6062
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2065 1732.04.20 Maren Jensdatter, Lustrup. FAR: Jens Mølle. MOR: ? Jens Mølles 2. kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Søster til præst Bisteds kone Abelone.
FADDER Nr. 1: Oluf Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Bæksgaard (Bæksgaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 1 søndag efter Pasc: jens Mølles Barn døbt nafnl Maren Elen {Christensdatter} Lunds bar dd. fadere , Oluf Jensen , Anders shræder, Anne beckgd etc:


Nr. 2070 1733.02.25 ? Anders/en/datter, . FAR: Anders Nielsen, Brande (Skærlund). MOR: Else Volske.
KIRKEBOGSTEKSTEN: obs: Else Volskes uægte barn fød d 25 febr: , samme dag døbt og død, udlagt til barnfader Ander Nielsen tiennendes udj Schierlund i Brand-Sogn_


Nr. 2072 1733.04.19 Mette Sørensdatter, . FAR: Søren Madsen. MOR: ? Søren Madsens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Margrethe Mortensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom. 2 p pasch; Søfren Matz: barn nafnl Mette Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend fadere Peder Stutzgaard Peder Erichsen , Margerthe Mort: Daatter etc:


Nr. 2074 1733.06.21 Karen Christensdatter, Lustrup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Mette Bæktoft (Bæktoft), Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Oluf Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Michelsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 3 Dom: Trinit Christen Peders: Barn udj Lustrop , Nafnlig Karen Mette Bechtoft bar dend , fadere oluf Peders: Oluf jens. , Kirsten Mich: D: etc:
Begravelse nr. 6305
NOTITS: Begravet 31 år gammel i 1764.


Nr. 2075 1733.08.09 Helene Andersdatter, Døvling. FAR: Anders Hansen. MOR: ? Anders Harsens kone.
BÅREN AF: ? Anders Hansens kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Søren Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Madsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 9 Aug: Anders Hans: Barn i Døfling Kaldet Helene , hds Kones Syster bar dd , fadere , Søfren olufs: Othe Peders: , Christen Matz: etc:


Nr. 2076 1733.08.22 Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter, Rybjerg, Velling, Moderens mor, Thomas Thomsen Lunds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Lauridsen Risom, Brande By (Præstegaarden), Brande, Nabopræst.
FADDER Nr. 2: Thomas Thomsen Lund, Rybjerg, Velling, Konen Helvig Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 3: Vitus Pedersen Bering, Ring, Identification nogenlunde sikker.
FADDER Nr. 4: Elisabeth Lauridsdatter Lassen, Ring, Vitus Berings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdag: d 22 August Døbt præste: Barn Nafnlig Anne Lisbeth , Thomas {Thomsen} Lunds Kone {Helvig Christensdatter} bar dd. Fad: Hr {Jens Lauridsen} Risom {præst i Brande} , Thomas {Thomsen} Lund, Hr [Vitus] Bering og hustr_ {Elisabeth Lauridsdatter Lassen, af Rind præstegaard}
NOTITS: Identifikation af Vitus Bering af Rind sogn regnes for nogenlunde sikker.


Nr. 2077 1733.09.06 Dødfødt, . FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sept: d 6 Sept: Christen Søfrensens Barn dødfød .'
Begravelse nr. 6074


Nr. 2078 1733.11.22 Maren Henningsdatter, Krog. FAR: Henning Rasmussen. MOR: ? Henning Rasmussens kone.
BÅREN AF: Maren Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Møl, Skarrild
FADDER Nr. 4: Bodil Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 22 Nov: Henning Rasm: Barn nafnlig Maren , Maren Ron: bar dd , fadere , Christen Møller , Christen {Nielsen} Ronnum , Niels Møl , Bodel døfl: joh: NielsDat: etc:


Nr. 2079 1734.01.10 Anne Marie Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kones søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 10 janv: Christ: Møllers Barn Nafnl Anne Marie Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: jens Boeds: othe Peders: Peder Erichs: Elen {Christensdatter} Lund etc:
Begravelse nr. 6290
NOTITS: Ikke begravet 3 år gammel. Blev 28 og gift med Niels Christensen i Skarrild.


Nr. 2080 1734.03.07 Elle Pedersdatter, Skarrild By. FAR: Peder Pedersen. MOR: ? Peder Pedersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Palle Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 7 Mart: Peder Peders: Barn nafnl Elle. Pr: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fadere, othe Peders: Pallie Anders: peder Christ: , Maren Anders-daat: etc.


Nr. 2083 1734.05.06 Mette Olufsdatter, . FAR: Oluf Jensen. MOR: ? Oluf Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Palle Andersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Michelsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 6 Maj oluf jensens barn , Nafnet Mette , Anne gravers-daatter bar dend , Pallie And: jens xstens: Maren Mich: Datt: etc:


Nr. 2084 1734.05.14 Anne Pallesdatter, Skarrild By. FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Maren Laurids, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Møller, Skarrild
FADDER Nr. 3: Karen Eriksdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bap: d 14 Maj Pall: And: Daatter Kaldet Anne. Pr: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar Maren Lauritz , Christen Møller Karen Erichsdaatter etc:
Begravelse nr. 6115
NOTITS: Begravet 1738 3 år 8 måneder gammel.


Nr. 2097 1735.07.05 Anne Marie Jensdatter, . FAR: Jens Larsen. MOR: ? Jens Larsens kone.
BÅREN AF: Lene Knudsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Søren Poulsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Jensen Grene, Skarrild Grene, Skarrild
FADDER Nr. 3: Michel Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Søren Tærskers kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Sørensdatter, Skarrild, Søren Tærskers datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Tærsker, Skarrild, Kone og datter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 5 jul: jens Lass: Barn nafnl Anne Marie , Lene Knudsdaatter bar dd , Søfren povelsen , Anders {Jensen} grene , Michel Christensen , Søfren Terskers hustr og daatter.


Nr. 2098 1735.08.27 Dødfødt, . FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult: d 1 sept: Christen Søfrensens Barn dødfød.'}
Begravelse nr. 6089
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.


Nr. 2099 1735.12.13 Anne Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Ellen Ottosdatter Grønbæk, Tem?, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Laurids Ottesen Fog, Lønborg, Faderens morbror, bruger også navnet Grønbæk. Præst i Lønborg.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen? Svenstrup?, Sunds, Præst i Sunds sogn. Bror til præst Manasse Tøxens kone i Sønder Felding. Identifikation sandsynlig.
FADDER Nr. 3: Jakob Rasmussen Skov, Gjellerup, Identifikation næster sikker.
FADDER Nr. 4: Maria Nielsdatter Leth, Gjellerup, Hr. Skovs kone.
FADDER Nr. 5: Otto Lauridsen Lassen, Snejbjerg, Identifikation kan betvivles.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 13 dec: Præst: barn Johanne Marie , Præst: Moder {Ellen Ottosdatter Grøndbæk} bar dend, fad: Hr Lauritz {Ottesen} Fog , Hr Søren Svens[tr] Hr {Jakob Rasmussen} Schov {Gjellerup sogn} og hustr: {Maria Nielsdatter de Leth} Hr Lassen etc:


Nr. 2102 1736.05.13 Anne Christensdatter, Lustrup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Lauge Smed, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Lauge Smeds kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Oluf Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Oluf Lustrups kone, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 6 p pasch: Christen Peders: Barn døbt nafnl Anne P: K: {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd Lauge Smeed og Hustr oluf Lustr: og hustr
Begravelse nr. 6097
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2105 1736.12.02 Anne Christensdatter, . FAR: Christen Ørbæk. MOR: ? Christen Ørbæks kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jens Boesen Øvigs tjenestepige, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter, Øvig, Skarrild, Gift med Niels Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Konen Johanne Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Christen ørbechs Barn dom 1 Adv: Kaldet Anne Pr: K: {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: Christen {Jensen} Møller , jens {Boesen} ødevig og pige , Niels {Nielsen} ødevigs Hustr {Johanne Jensdatter} etc.
Begravelse nr. 6110
NOTITS: Begravet 8 måmeder gammel.


Nr. 2106 1736.12.16 Maria Katrine Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Ørbæk, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild, 20cc, søn af Christen Nielsen Ronnum.
FADDER Nr. 3: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter Øvig, Øvig, Skarrild, Gift med Niels Nielsen.
FADDER Nr. 5: Maren Skrædders Kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt 3 Adv: Christen Jens: Møllers 2=de Børn døbt Kaldet Maria Katrine og Else P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd ene Elen Lund dd 2=den , fad: Christen ørbech , Niels {Christensen} Ronum, jens {Boesen} ødevig, joh:{anne Pedersdatter} ødevig Maren shræders Kone etc:
NOTITS: Tvilling


Nr. 2107 1736.12.16 Else Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kones søster.
FADDER Nr. 1: Christen Ørbæk, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild, 20cc, søn af Christen Nielsen Ronnum.
FADDER Nr. 3: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter Øvig, Øvig, Skarrild, Gift med Niels Nielsen.
FADDER Nr. 5: Maren Skrædders Kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt 3 Adv: Christen Jens: Møllers 2=de Børn døbt Kaldet Maria Katrine og Else P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd ene Elen Lund dd 2=den , fad: Christen ørbech , Niels {Christensen} Ronum, jens {Boesen} ødevig, joh:{anne Pedersdatter} ødevig Maren shræders Kone etc:
NOTITS: Tvilling


Nr. 2111 1737.04.06 Johanne Jensdatter, Pindvig. FAR: Jens Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Birte Bennetsdatter Silstrup, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Pedersen, Pindvig, Skarrild, Søn af Peder Pindvig.
FADDER Nr. 4: Ellen Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Cecilia, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 6 Apr: jens xtens: barn døbt nafnl Johanne Berethe Selstr. bar dd , fad: jens bennedts: Peder Pindvig og Søn Elen Jens daatter zezilia.
Begravelse nr. 6106
NOTITS: Begravet 1 måned gammel. Moderens navn fra kongelig bevilling til ægteskab 1736.


Nr. 2112 1737.04.06 *1737.04.06 Dødfødt, Hesselvig. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:' }
Begravelse nr. 6103


Nr. 2119 1737.05.25 Anne Marie Jensdatter, . FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
BÅREN AF: Maren Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ellen Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: jens Bbechs barn d 25 Maj nafnl Anne Marie , Maren Erichsd: bar dd othe Peders: Peder Erichsen , Anne Erichs daatter Elen jens daatter etc.
Begravelse nr. 6109
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.


Nr. 2122 1737.10.06 Anne Nielsdatter, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Ørbæk, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Ørbæks kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Niels Nielsen Øvigs tjenestepige, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 6 octobr: Niels {Nielsen} ødevigs datter Nafnl Anne , fad: Jens {Boesen} ødevig , Christen Ørbech og Hustr , Niels {Nielsen} ødevigs pige etc.


Nr. 2124 1737.10.28 Anne Pedersdatter, . FAR: Peder Madsen. MOR: ? Peder Madsens kone.
BÅREN AF: ? Brasch (Præstegaarden?), Skarrild
FADDER Nr. 1: Søren Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Lisbeth, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem die {28. octobr} Bapt: Peder Matz: barn nafnl Anne , jomfrue Brasch bar dd , Søfren Lauritzen Christen {Jensen} Møller og hustr: Anne Lisbeth etc.


Nr. 2126 1738.04.03 Kirsten Pedersdatter, Døvling. FAR: Peder Døvling. MOR: ? Peder Døvlings kone.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Hansen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Anders Hansens kone, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 3 April: {skærtorsdag} Peder Døflings barn, Nafnlig Kirsten Møllerens {Christen Jensen} Kone bar dd , fad: Niels Døfling, Christen døfling Anders Hansen og hustr:
Begravelse nr. 6442
NOTITS: Begraves 1778 40 år gammel.


Nr. 1999 1738.10.24 Lorentse Margrethe Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Birgitte Christensdatter Svenstrup (Præstegaarden), Skarrild, Gift med præst Manasse Tøxen.
FADDER Nr. 1: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild, Præst Bisteds kones søster.
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jakob Rasmussen Skov, Gjellerup, Præst i Gjellerup.
FADDER Nr. 4: Katrine Christensdatter, Skarrild, Søren Rasmussen 'Degns kone.
NÆVNT Nr. 1: Manasse Tøxen (Præstegaarden), Sønder Felding, Konen Birgitte Christensdatter Svenstrup bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 24 oct : Præst: barn Nafnlig Lorentze Margrethe Mad : Tøx : {Birgitte Christensdatter Svenstrup} bar dd fad: Jomfr {Ellen Christensdatter} Lund , Christen Lauritzen Hr {Jakob Rasmussen} Schov, Degnekone {Katrine Christensdatter} etc :


Nr. 2129 1739.06.15 Kirstine Olufsdatter, . FAR: Oluf Jensen. MOR: ? Oluf Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Hans Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Margrethe Minds, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 15 Maj oluf jens: barn Kaldet Kirstine , Anne Jensdaatter bar dd , fadere Oluf peders Hans Karstofft , Christen Niels. Magrethe Minst etc:


Nr. 2131 1739.10.10 Johanne Jensdatter, Pindvig. FAR: Jens Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Jensdatter Bæksgaard, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Sidsel Jendsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 10 oct: blev jens xstens: barn udj pindvig døbt Nafnl johanne Præst: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: xsten Peders: og xsten jens: Anne bexgd og zidsel jD: etc:


Nr. 2133 1739.10.12 Anna Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Boedsen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Michel Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Eriksdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem Die { d 12 oct:} Bapt: Christen {Jensen} Møllers barn Nafnl Anna PK. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Fad Jens boedsen Mich Søfrens: Peder [E]richss , Maren Erichd:


Nr. 2138 1739.12.30 Maren Nielsdatter, Lustrup. FAR: Niels Lustrup. MOR: ? Niels Lustrups kone.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren ?Datter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Oluf Pedersen, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 30 decemb: Niels Lustrops barn kaldet Maren Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd Fad : Peder Jensen , Maren [..]Datter Oluf peders: etc:


Nr. 2139 1740.03.06 Maren Jensdatter, . FAR: Jens Lyngs. MOR: ? Jens Lyngs kone.
BÅREN AF: Lene Knudsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Ronnum, Skarrild, Christen Ronnums søn.
FADDER Nr. 3: ? Christensdatter, Ronnum, Skarrild, Christen Ronnums datter
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mads Pedersen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 6 Mart: jens Lyngses barn døbt Nafnl Maren , Leene Knudsdaatter bar dd , Fad: Christen {Nielsen} Ronnum og ßøn {Niels Christensen} og daatter , Maren Jens daatter , Matz Pedersen etc:


Nr. 2141 1740.03.14 Anne Michelsdatter, . FAR: Michel Furland?. MOR: ? Michel Furlands kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kones søster.
FADDER Nr. 1: Anne Lisbeth, Skarrild
FADDER Nr. 2: Johanne Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Oluf Thomsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Palle Andersen, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Eod : die {d 14 Mar:} Michel Furlands barn Nafnl Anne jomfrue {Ellen Christensdatter Lund} bar dd , Anne Lilsbeth Johanne Niels daatter , Oluf Thomes: peder Erichs: Palli {Andersen} ggaard {gammelgaard} etc:
NOTITS: Her ses at Palle Andersen boede i Gammelgaard, Skarrild By.


Nr. 2142 1740.09.12 Else Jensdatter, Silstrup. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Madsens kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Madsen, Silstrup, Skarrild, Vel faderens bror.
FADDER Nr. 3: ? Anders Madsens kone, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 12 Sept: jens Matzens barn Nafnl Else hds ßyster bar dd , jens xstensen , Anders Matzen og hustr etc:
Begravelse nr. 6127
NOTITS: Begeravet 3 måneder gammel.


Nr. 2145 1741.05.10 Maren Nielsdatter, Lustrup. FAR: Niels Lustrup. MOR: ? Niels Lustrups kone.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Oluf Pedersens kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Birte Bendtsdatter, Silstrup?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 10 Maj Niels lustrop barn Nafnllig Maren , Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd faderne , Oluf peders: og hustr: Berrethe Bendtzdaater peder peders etc.


Nr. 2146 1741.06.18 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 22 jun: fich xsten heesgds Hustr et død fød bar{.}.'}
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Antaget født 4 dage før begravelsen.


Nr. 2148 1741.07.23 Ellen Kirstine Nielsdatter, Pindvig. FAR: Niels Olufsen. MOR: Ane Eriksdatter.
BÅREN AF: Maren Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Ibsen, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Eskesdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Søndergaard, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : 8 Dom Trinit Niels Olufsens barn døbt Nafnl El Kirstin Maren Erichs bar dd fad: Othe pedersen , jens ibsen, jens olufsen Mette Eshesdaatter, Anne Syndergaard etc.


Nr. 2149 1742.04.20 Maren Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: jens Boedsen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Øvig, Skarrild, Jens Boedsens kone.
FADDER Nr. 3: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 4: Oluf Thomassen, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Søren Rasmussen Degns kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Rasmussen Degn, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 20 Apr. Christen {Jensen} Møllers barn Nafl Maren PK: {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad jens Boedsen og hustr {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Henning Rasmussen , oluf Thomas: Degne {Søren Rasmussen Degn} Konen etc.
Begravelse nr. 6470


Nr. 2151 1742.05.21 Anne Marie Jensdatter, . FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild, Kunne ogsÝ være den Yngre.
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 21 Maj jens Bbechs barn døbt Nafl anne Marie PK {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd Peder {Pedersen den Ældre?} Ronnum Maren jensd: Christens {Jensen} Møller og Hustr:


Nr. 2154 1742.09.23 Anne Johanne Christensdatter, Heesgaard. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Præstens kones søster.
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne, Heesgaard?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : Dom : 18 p Trinit Christen Heesgds barn døbt , Nafnl Anne joh: fad: Elen {Christensdatter} Lund , Othe Pedersen Anne ibid: {læst som ibid. Heesgaard} P: {Præste} Konen {Abelone Christensdatter Lund} bar dend . etc:


Nr. 2155 1742.09.30 Maren Olufsdatter, Lustrup. FAR: Oluf Jensen. MOR: ? Oluf Jensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Elsa Møl, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 19 Dom : p Trinit Oluf jenssens barn udj Lustrop Nafnl Maren , Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd fad : Oluf Peders: , Christen Niels: og Elsa Møl etc:


Nr. 2156 1742.11.01 Anne Ottesdatter, Skarrild By. FAR: Otte Pedersen. MOR: Maren Eriksdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter Otte Pedersens søster, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Heesgaard (Heesgaard), Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Studsgaard, Klink, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 1 Nov: Othe Peders: barn nafnl anne , Othe Ped: syster barn dd fad: xsten heesgd xsten Møller , Anne [Erich]s datter Peder Erichs: Magrethe stutz {....}


Nr. 2161 1743.06.14 Mette Thomasdatter, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: Ingeborg.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Øvig, Skarrild, Jens Boesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 14 jun Thomas Hisselv : barn døbt Nafnl Mette Pr: K {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dend , fad : Peder jens: Niels xstens: jens {Boesen} ødevig og hustr : {Else Marie Nielsdatter Boltrup} etc:


Nr. 2162 1743.06.16 Maren Pedersdatter, Hesselvig. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 16 dito Peder Hisselv : barn Nafnlig Maren Pr: K: {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: Peder jensen , Christen Peders: Møllerens Hustrue etc :
Begravelse nr. 6179


Nr. 2163 1743.10.10 Anne Magrethe Lauridsdatter, . FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Christiana Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 15, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Ibsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 10 oct: Lauritz {Ebbesen} degns barn Nafnl Anne Magrethe , Christiana Bisted bar dend fad: Christen pedersen , Peder Erichsen Christen Møllers hust Maren Ibs-daatter etc:
Begravelse nr. 6185


Nr. 2165 1743.12.26 Anne Kirstine? Bertelsdatter, Hesselvig. FAR: Bertel Hesselvig. MOR: ? Bertel Hesselvigs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Ibsdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Anden juldag Bertel Hisselvig barn {Anne Kirstine} Pr : K : {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dend , Christen Pedersen og Hustr , Peder Hisselvig og Hustrue Anne ibsdaatter.
NOTITS: Se FT 1787.


Nr. 2169 1744.08.12 Sidsel Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
BÅREN AF: Johanne Pedersdatter Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Henningsdatter, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jens Birkebæks kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Skarrild, Degnekonen
NÆVNT Nr. 1: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Jens Birkebæk, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Baprt: d 12 Aug blev døbt Christen Møllers barn Nafnl Zizel Johanne {Pedersdatter} ødevig bar dd fad: Christen Heesgd Christen Pindvig Hennings daatter, jens bbech hustrue, Degne Konen {}.


Nr. 2170 1744.08.14 Karen Pedersdatter, Lustrup. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Thøger Sørensen Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Sørensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 14 dito {Aug} Peder {Christensen} Lustrup barn Nafnl Karen , Anne Søfrensdaatter bar dd fad : Thøger {Sørensen} Hiølund , Maren Søfrensdatter.


Nr. 2171 1744.09.20 Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Niels Olufsen. MOR: Ane Eriksdatter.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Skarrild By fra tingbogen.
FADDER Nr. 3: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 4: El Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Hans Eskildsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Maren Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 20 Sept : Niels olufsssens 2=de børn Anne og Maren kaldet , jens Niels: hustr bar dd eene , Maren Ibsdaatter bar dd anden , fad: othe Peders: Jens Niels: Peder Erichs: El Erichsdaat: Hans Eshißen , Maren jens datter.
Begravelse nr. 6150
NOTITS: Tvilling. Kan være den anden tvilling Maren, der blev opprimeret to måneder gammel.


Nr. 2172 1744.09.20 Maren Nielsdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Niels Olufsen. MOR: Ane Eriksdatter.
BÅREN AF: Maren Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Skarrild By fra tingbogen.
FADDER Nr. 3: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 4: El Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Hans Eskildsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Maren Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 20 Sept : Niels olufsssens 2=de børn Anne og Maren kaldet , jens Niels: hustr bar dd eene , Maren Ibsdaatter bar dd anden , fad: othe Peders: Jens Niels: Peder Erichs: El Erichsdaat: Han Eshißen , Maren jens datter.
NOTITS: Tvilling.


Nr. 2173 1744.09.26 Malene Olufsdatter, . FAR: Oluf Jensen. MOR: ? Oluf Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Olufsdatter, Skarrild, Oluf Pedersens datter.
FADDER Nr. 3: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Pedersens kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 26 Sept: oluf jensens barn nafnl Malene , Maren Søfrens daatter bar dend fad : Oluf Pedersen og daatter , Hans {Eskesen} Karstofft Peder Pedersens Hustrue.
NOTITS: Eskesen fra skattelisten 1743.


Nr. 2175 1745.02.05 Karen Kirstine Pedersdatter, . FAR: Peder Madsen. MOR: ? Peder Madsens kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Knudsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Studsgaard (Studsgaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 5 febr: Peder Matzens barn nafnl Karen Kirstin , Maren Søfrensd bar dend , fad: jens olufsen og Christen pindvig , Christen Heesgr , Karen Knudsdatter , Magrethe Studzgaard etc:


Nr. 2176 1745.03.11 Dødfødt, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. MOR: Ingeborg Thomas Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.'}
Begravelse nr. 6153


Nr. 2177 1745.03.12 Kirsten Christensdatter, Elkær. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
BÅREN AF: Christiane Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 16, præst Arnt Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Christen Heesgaard, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Ibsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 12 Mart: Christen Elk Barn døbt Nafnl Kirsten , Chritiana Bisted bar dd, Christen Heesgd Maren Elk Niels Nielsen, Anne ibsdaatter etc:


Nr. 2178 1745.04.01 Dødfødt, Skave. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d - jacob {Christensen} shafves dødfød barn.'}
Begravelse nr. 6155


Nr. 2179 1745.04.15 Susanna Mari Jensdatter, . FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
BÅREN AF: Mari Ellen, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: El Eriksdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, 2. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Paa Skiertors dag blev Jens Berch Bech Baren døbt Nafl: Susanna Mari. Ellen Mari af Præste gaarden bar den fader Jens Boesen og Jens Olufsen og og Møller Hustru og El Eriechs Datter etc:


Nr. 2180 1745.05.01 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 5 May: Christen {Mortensen} Heesgaard som var dødfød.'}
Begravelse nr. 6156


Nr. 2182 1745.05.23 Anne Malene Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild By, Skarrild, Madame Lund, moderens mor.
FADDER Nr. 1: Bendt Pedersen, Skarrild, Gift med moderen søster Ellen Christensdatter Lund.
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Josua Christensen Lund, Skarrild By, Skarrild, 30, bror til moderen, bliver degn i Bording..
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Skarrild, Degn Laurids Ebbesens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Laurids Ebbesen, Skarrild, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 23 May Hr. Arent Bi=[steds] baren Døbt Navlig Anne Malene. Madme Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} bar den fader Bent Pedersen Og Otte Pedersen og Josha Lund og Møllers Hustrue og Maren Eriech Datter og Degnens {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter}, etc:


Nr. 2184 1746.04.03 Ingeborg Thomasdatter, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs 2. kone.
BÅREN AF: ? Thomas Hesselvigs 2. kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Præst Bisteds karl, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Hesselvigs 2. kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Henningsdatter, Krog, Skarrild, 20
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild, Datter Anne Henningsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 6te Søndag i fasten Thomes Hesßelvigs baren navl: Engerborg, hendes Moster bar dd fader: Jens {Pedersen} Ødvig og Præstens Karel Maren Sørrens datter og Peder Hesßelvigs Hustru og Hennigs {Henning Rasmussen} datter {Anne Henningsdatter}.
NOTITS: Den 6. søndag i fasten er Palmesøndag.


Nr. 2186 1746.05.29 Maren Bertelsdatter, Silstrup. FAR: Bertel Nielsen Silstrup. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Christiana Bisted, Skarrrild By (Præstegaarden), Skarrild, 18, Jomfru Bisted, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Anders Madsens kone, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Søren Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Ibsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Anders Madsen, Silstrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 29 May Bertel Selstrup Baren Døbt Navlig Maren, Jomfru {Christiana} Bisted bar den faderne Peder Hesßelvig og Anders Madsen Hustru og Søren Skræder og Anne Ibs Datter etc.
NOTITS: Moderens navn fra skifte efter hende og manden 1765.


Nr. 2187 1746.07.02 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 2 Juli døde Christen Heesgaard barn som var død fød.'}


Nr. 2191 1746.11.09 Inger Pedersdatter, Lustrup. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Søren Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Søren Skrædders pige, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Else, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 9 November Peder Chrestensen Barn Navlig Enger, Chresten {Jensen} Møller bar den og 5 fad.
{DKB:} d: 9 November Blev Peder Christensen Baren Døbt Naflig Enger,, Møller Konen bar den, faderne otte Peders: og Søren Skræder og hans pige og Maren Niels daatter og Else p.

Begravelse nr. 6166
NOTITS: For enden af siden er der ikke mere plads, præsten skriver så bare "og 5 fad:". Degnen udelader ikke noget.


Nr. 2192 1747.04.04 Inger Thomasdatter, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs 2. kone.
BÅREN AF: ? Arve? Møller Kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Terkelsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Knud Terkelsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Arve? Møller, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 4 April Thommes Hesßelvig Baren Døbt Navlig Enger Arve Møller Konen bar dd fad Peder Hesßelvig og hustru og Anne Terkels Datter og Maren Hesßelvig og Knud Terckelsßen Etc.
{DKB:} Anno 1747 om føde. d 4 April Blev Thommas Hesselvig Baren Døbt na{..} Enger, Arve Møller {....} bar den , faderne {..}der Hesßelvig og Hustru {......} Terkels {....} og Maren Hesselvig og {.}nud Terkelsßen.


Nr. 2193 1747.05.13 Anne Kirstine Christensdater, Pindvig?. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 19, præst Bisteds datter. Kan også have været Ellen Marie, 20.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Johanne Pedersdatter, Øvig, Skarrild, Niels Nielsen Øvigs kone.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Skarrild, Laurids Ebbesen Degns kone.
FADDER Nr. 4: Christen Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Christen Jensens kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Laurids Ebbesen Degm, Skarrild, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 13 May: Chresten Pedersen Barn døbt navlg Anne Kiestine, Præsten Datter {Christiana, 19, eller Ellen Marie, 20} bar dd fad Niels {Nielsen} Ødvig og Hustru {Johanne Pedersdatter} degnes {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter} og Chresten Jenssen og Hustru.
{DKB:} d 13 My: blef Chresten Pederßen Barn Døbt Navlig Anne Kiestin, Præsten Datter bar den faderne Niels Nielssen og Hustru {Johanne Pedersdatter} og Degns Hustru {Maren Christensdatter}, og Chresten Jenssen og Hustru.

Begravelse nr. 6225
NOTITS: Menes begravet som Anne Pedersdatter i Pindvig, 6 år 4 måneder gammel i 1753. Pindvig er en hypotese.


Nr. 2195 1747.09.29 Anne Marie Nielsdatter, Ronnum. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Christensens mor, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Ronnum, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: ? Christen Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Jens La?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Paa St: Hans dag {præsten har mislæst degnens kirkebog, skal være Michaelis} Niels Chrestensen Barn døbt Navlig Anne Mari, Hans Moder bar dd 5 fader.
{DKB:} Paa St: Mecels {Michaelis} dag Niels Chrestensen Barn døbt Nlig Anne Mari, Hans Moder bar den , faderne Chresten Nielsen og Christen Pedersen Hustru, Peder Pedersen og Jens Chrestensen og Jens La[....].

Begravelse nr. 6176
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.


Nr. 2196 1747.10.29 Kirsten Nielsdatter, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers 2. kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Møller gammel, Skarrild Mølle, Skarrild, Ikke klart om der er to Christen Møller eller Christen Jensen Møller er gammel.
FADDER Nr. 2: Jens Boedsen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mads Karstoft, Karstoft, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Anne Henningsdatter, Krog, Skarrild, 21, datter af Henning Rasmussen.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Øvig, Skarrild, 18, forældrenes ældste datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 29 October Niels {Nielsen} Ødvig baren døbt Navlig Kiesten Møllers Hustru bar dd fad gl: Chresten Møllers og Jens Boedsen og Mads Karstoft og {21, Anne} Henning datter og Niels {Nielsen} Ødvigs datter {18, Maren Nielsdatter}.
{DKB:} d 29 Octob: Blef Niels Ødvig baren døbt na{...} Kiesten, Møllers Hustru Bar den, faderne 2. gl: Chresten Møller , og Jens Bodsen og Mads Kastoft og {21, Anne} Henning datter og Niels {Nielsen} Ødvig datter {18, Maren Nielsdatter}.

Begravelse nr. 6177


Nr. 2198 1748.01.05 Dødfødt, . FAR: Ole Jensen. MOR: ? Ole Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1748 [.....] d: 5te Janvari blev Olle Jensen Baren Død fød.Bapt: d 5 Feb: {præstens fejl} Olle Jenssen død fød. Barn [..].
NOTITS: Usædvanlig indført mellem de døbte, ellers ikke tilfældet. Præsten skriver forkert måned.


Nr. 2203 1749.02.09 Sidsel Christensdatter, Pindvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone.
BÅREN AF: Ellen Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 21, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Rasmus Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Andersdatter, Skarrild, Søster til Peder Andersen.
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 9 Feb: blev Chresten {Pedersen} Pinvig baren navlig Sesel Elen Bistedt bar den, faderne Chresten Nielssen og Rasmus og Peder Andersen og Søster og Magrete Niels Datter og.
{DKB:} Anno 1749 d 9 Febraius blev Chresten {Pedersen} Pinvig Baren Døbt N[...] Sessel: Elen {Marie Arntsdatter} Bisted bar dd faderne Chresten Nielsßen og Rasmus og Peder Anderßen og Søster og Magrette Niels datter og Maren [gaste.]

Begravelse nr. 6770
NOTITS: Begravet 1815.


Nr. 2206 1749.06.08 Anne Kirstine Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Heesgaards kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ellen til Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 5: Dorte Pindvig, Pindvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt; d 1 Søndag efter Trinitat blev Chresten {Jensen} Møllers Barnd døbt navlig Anne Præstens {Arnt Bisted} Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar den fader Chresten Pinvig og Chresten Heesgaard Hustru og Anders pedersen og El til Ottes og Dort Pinvig.
{DKB:} d. første Søndag efter Trinitatis blev Chresten {Jensen} Møllers Baren døbt nafl: Anne Kierstine Præsten {Arnt Bisted} hustru {Abelone Christensdatter Lund} ba ded. Christen Heesgaard og Chresten pinvig hustru Anders pedersen Doret pindvig og El til Ottes.

Begravelse nr. 6194
NOTITS: Begravet en uge gammel.


Nr. 2207 1749.07.13 Ellen Sørensdatter, . FAR: Søren Sørensen. MOR: ? Søren Sørensens kone.
BÅREN AF: Maren Ronnum, Ronnum, Skarrild, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Lyngs, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Peder Pedersen den Yngre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 6: Jens Christensen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt 6te Søndag udi Trinitatis blev Sørren Sørrensen barn Døbt navlig El, Maren Ronnum bar den , fader Chresten {Jensen} Møller og Niels {Christensen} Ronnum og Jens Chrestens: og Maren Lyngs og Maren Jens Datter.
{DKB:} d 6te Søndag udi Tritaus da blef Søren Sørensen baren døbt Nafl: El, Chresten {Nielsen} Ronum hustru bar den faderne Chresten {Jensen} Møller og Niels {Christensen} Ronum og peder p[edersen] Maren Jensdatter og Jens Chrestensen.

NOTITS: Degnen har Peder Pedersen den Yngre i Ronnum ekstra, præsten har Maren Lyngs ekstra. Degnens døbenavn kunne tydes som Ol.


Nr. 2208 1749.09.22 Karen Jensdatter, Grene. FAR: Jens Greisen. MOR: ? Jens Greisens kone.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 22, præst Bisteds datter, kunne også være Christiana, 21.
FADDER Nr. 1: Greis, Skarrild?, Faderens far. Muligvis Gregers.
FADDER Nr. 2: Klaus Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Andersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Shouuberg, Skovbjerg, Sønder Felding?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 22 Septem: blev Jens Greiessen Barn døbt Navlig Karen, Jomfrue Bistedt bar dd fader: Hans fader og Klaues og peder Andersen og Kirsten Anders Datter og Maren Shouuberg.
{DKB:} d. 22 September, da Blev Jens greisen udi Gren hans baren døbt Nafl. Karen , hans Fader og Klues grene og Peder Andersßen og hans h[........] Søstere , og Præste daatter {22, Ellen Marie Bisted eller Christiana, 21} bar dend.

NOTITS: Der står muligvis "hans hustrues søstere", så ville konen hedde Andersdatter.


Nr. 2212 1750.02.11 Anne Nielsdatter, Ronnum. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren, Ronnum, Skarrild, Faderens mor, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Ronnum, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Smed, Skarrild
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Lynges, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Vindelev, Bæksgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Anno 1750. Bapt: d 11 Feb: blev Niels {Christensen} Ronnum Baren døbt Navlig Anne, hans Moder {Maren} bar den fad: Chresten Nielssen og jens Smed og Sørren Sørrensen og Maren Lynges etc.
{DKB:} Anno 1750 d 11 Feb: blefv Niels Chrestensen Barn Døbt Navlig Anne, hans moder {Maren} bar dend Chresten Nielsen og Sørren Sørrensen og jens Smed og Maren Lyns og Maren Vindeløv.


Nr. 2213 1750.03.01 Kirsten Nielsdatter, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 23, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Jens Bodsen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 2: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Krog, Skarrild, Gift med Jens Bodsen.
FADDER Nr. 3: ? Thomas Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Smed, Skarrild Mølle, Skarrild, 21, søn af gammel Christen Møller
FADDER Nr. 5: Mette Henningsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen Møller gammel, Skarrild Mølle, Skarrild, Søn Jens Christensen Smed fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 1 Martius blef Niels Ødvis Baren døbt Navlig Kiesten Ellen Bisted bar dd fad: Jens Bodsen og Hustru {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Thomas Hesßelvig og Jens {Christensen} Smed og Mette Henningsdatt.
{DKB:} d. 1 Martius , Blef Niels Ødvig Baren Døbt Ng Kiersten Ellen Bisted bar dende , faderne Jens Boesen og hustru {Else Marie Nielsdatter Boltrup} og Thoma Hesselvig Hustru , gl Chresten {Jensen} Møller søn Jens {Christensen Smed} og Mette Henningdatt.

Begravelse nr. 6200
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel. Præstens Jens Smed er degnens Jens Christensen, søn af Christen Jensen Møller.


Nr. 2214 1750.03.01 Katrine Jensdatter, . FAR: Jens Pedersen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 22, præst Bisteds datter, kunne også være Christiana, 21.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Ibsdatter, Pindvig?, Skarrild, 35c
FADDER Nr. 4: ? Jens Pedersen kones søster, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: [..] Sammedag {1. Martius} Jens Pedersen Baren Catrina , Præstens datter {Ellen Marie, 22, eller Christiana, 21, Arntsdatter Bisted} bar dd fad: peder Chrestensen og Anders pedersen og Maren jbsdatter og Søster {forkert, se degnen}.
{DKB:} Samme dag {1. Martius} Jens pedersen Baren til Daab Naflig Chriiane , Præsten daatter bar dend faderne , Peder Chrestensen Anders pedersen Maren Ib daatter og hans hustru søster den samme sted.

Begravelse nr. 6198
NOTITS: Begravet seks uger gammel. Præsten har søsteren forkert som søster til Maren Ibsdatter. Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.


Nr. 2215 1750.03.26 Anne Margrethe Lauridsdatter, . FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 22, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Christiane Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 21, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 2: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 17, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Heesgaards kone, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 26 Martius blev Laurids Degns Baren døbt Navlig Anne Magrete, Ellen Bistedt bar den fader Christiane og Anne Lisbet {Arntsdatter Bisted} og Chresten {Jensen} Møller og Chresten Heesgd: hust: og Ander stusg.
{DKB:} d, 26 Martius blef Lauris Degn Baren døbt Naf: Anne=Magret Jomfru biste bar den fad: en 2de af Præstens daater Christen {Jensen} møller og Chresten Heesgaar hust: Anders Stusgaar.

Begravelse nr. 6208
NOTITS: Begravet 1 år gammel.


Nr. 2217 1750.09.01 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'd: 4de Agusti Chresten {Mortensen} hesgg Baren død fød 1 piger.' }

Begravelse nr. 6199


Nr. 2219 1751.01.01 Mette Mari Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Ellen Mari Arntsdatter Bisted, Skarrild, 23, præst Bisted datter. Søster til barnet.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Heesgaards kone, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Skarrild, Degn Laurids Ebbesens kone.
FADDER Nr. 6: Christen Lauridsen, Skarrild, 17+, degn Laurids Ebbesens søn.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild, Kone og søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: Anno 1751. d: 1 Janvari: Blev Præstens {Arnt Nielsen Bisted} Barn døbt Navnlig Mette Mari. Ellen Mari {Arntsdatter Bisted} bar dend faderne Chresten {Jense Møller og Hustru og Chresten Heesgd: og Hustru og degnens {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter} og Søn Chresten {Lauridsen}.
{DKB:} Anno 1751 d. 1 Janvius da blev Præsten Baren døbt Naflig Mette Mari Ellen {Arntsdatter Bisted} bar den fader Christen {Jensen} møller og hustrue og Christen Hesgaar og hustrue og degn hust: og søn Christen ,


Nr. 2220 1751.01.01 Dødfødt, Lustrup. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 4de Janv. peder {Christensen} lustrup en død fød piger Baren.'}
Begravelse nr. 6205


Nr. 2221 1751.03.14 Kirsten Christensdatter, Píndvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pindvigs kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 23, præst Bisteds datter, kunne være Ellen Marie, 24.
FADDER Nr. 1: Christen Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: Thomas Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Minds, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mads Minds, Skarrild, Degnen: Mads, præsten: Olle.
FADDER Nr. 5: Anne Ibsdatter, Skarrild, Præsten.
FADDER Nr. 6: Maren Ibsted?, Skarrild, Degnen.
FADDER Nr. 7: Maren Pedersdatter, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 8: Margrete Nielsdatter, Skarrild, Præsten.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 14 marti: Blev Chresten Pinvigs Barn døbt Navlig Kiesten Jomfru {Christiana/Ellen Marie Arntsdatter} Bisted bar den faderne Christen Elkiær og Thomas Jenßen og Olle Mins og Anne Ibs datter og Maren peders dat:
{DKB:} d: 14 Mars: blev Christen Penvigs baren døbt Naf Kiersten Jomf Bisted bar dend faderne Christ Elkier Mas mins Thomas Jensen Maren Ibsted Magret Niels daatter og Maren peders datter af hees gaard.

NOTITS: Degnen og præsten er ret uenige om fadderne: Ole eller Mads Minds, og Anne Ibsdatter eller Maren Ibsted(?).


Nr. 2222 1751.04.14 Else Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Olesens kone, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christensen, Skarrild, Bror til Peder Christensen.
FADDER Nr. 3: Jens Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Søren Olesens tjenestepige, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo
FADDER Nr. 5: Johanne Sørensdatter, Karstoft- Sønder?, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo, kone bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo, tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 3 paaske dag Blev Hans eskeßens Barn døbt Navlig Else Niels Olleßens Hustru bar den fd: Peder Chrestenßen og Broder og Jens Olleßen og Søren Olleßens pige.
{DKB:} d: 3. paaske dag blev hans Castoft Døbt naflig Else, Niels Ollesen Koene bar dend farderne peder Christen og broder og Jens Ollesen h[.]dstr[.] og Søren Ollese pig og Johanne Sørens dat{..}


Nr. 2223 1751.05.02 Bennet Andersdatter, Grene. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 23, præst Bisteds datter, kunne være Ellen Marie, 24.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Skarrild, Søsteren Ingeborg også fadder, søskende til moderen?.
FADDER Nr. 3: Bent Jensen Silstrup, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Bent Jensen Silstrups mor
FADDER Nr. 5: Ingeborg Andersdatter Skave, Skave, Skarrild, Søster til Peder Andersen.
FADDER Nr. 6: Peder Andersen, Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 3 Søndag efter Paaske blev Anders {Nielsen} grænes Barn døbt Navlig Bennet Jumfru {Christiana/Ellen Marie Arntsdatter] Bistid bar den faderne Peder Hesßelvig peder Andersßen og Bent Selstrup og og{!} Moder {Brigitte Nielsdatter} og Engerborg {Andersdatter} skaue.
{DKB:} d 3 Søndag efter Paask da blev Anders {Nielsen} grens baren døbt naflig Bennet Præsten daatter bar dd faderne peder hesselvig og Anders broder Niels og Bent og Mo[rder?] {Brigitte Nielsdatter} og peder Anders af skaue og hans søster {Ingeborg Andersdatter}.

NOTITS: Problem: hvis Anders Grene hedder Nielsen kan Bent Silstrup ikke hedde Jensen. Præsten og degnen sammenholt viser at Ingeborg Skave hedder Andersdatter for hun er søster til Peder Andersen.


Nr. 2224 1751.05.02 Anne Malene Bentsdatter, Silstrup. FAR: Bent Jensen Silstrup. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Rasmus Bringelsen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Christen Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 6: Marie Larsdatter, Pindvig, Skarrild, Christen Pindvigs tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. d 2 Mayus blev Bent {Jensen} Selstrup barn døbt Navlig Anne Malene, Møllers hust bar dd fad: Anders {Nielsen} grøne og Rasmus {Bringelsen} Pindvig og Anders stusgd og Chresten Pindvig og hustru og Hans Pig.
{DKB:} d: 2 May blev Bent Jensen baren døbt Naflig Anne Malene Møller Koenen bar den, faderne Anders {Nielsen} gren og Christen Pindvigs Koene og Rasmus {Bringelsen} i bidom {ibidem} og hans tinested pige Marie Las daatter og And stus gaard her af byen.

Begravelse nr. 6497
NOTITS: Normalt ville man læse Marie Larsdatter som en ny fadder, men præsten og degnen sammenholdt viser at det er tjenestepigens navn degnen angiver.


Nr. 2225 1751.05.22 Anne Jensdatter, . FAR: Jens Pedersen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Christensens kone, Assing Kirke, Assing
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Mortensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Studsgaard, Skarrild By (Studsgaard), Skarrild
FADDER Nr. 4: Else Studsgaard, Skarrild By (Studsgaard), Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Peder Christensens kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Assing Kirke, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 22 May blev Jens Pedersßen barn døbt Navlig Anne, Chresten Chrestensen ved aßing kierche hans Hustru bar dd fader, Peder Povelsen og Chresten Mortensen og Anders stusg og Elße og peder Chresten Hustru.
{DKB:} d 22 Maj blev Jens pedersen baren døbt Nafl Anne, Christen Christensen Ved Assing kierhe hans hustru bar dend fad Peder Povels Anders stus gaar og Christen Mortensen Else stusg.

Begravelse nr. 6210
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.


Nr. 2234 1752.11.05 Mariane Christensdatter, Heesgaard. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 24, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Mads Lausens kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Mads Lausen, Hesselvig, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 2 Søndag i Adven blev Chresten {Mortensen} Heesgaard baren døbt Mariana Jumfru Christiana {Arntsdatter Bisted} bar den fad: peder {Christensen} Lustrup og Mads Lauesen og Anne jbsdatter og Kirsten.
{DKB:} d: 23 Syndag udi trinta{...} blev Christen heesgaarg{!} Baren døbt Naflig Mariane, Christiane bar dend farderner peder {Christensen} lustrup Mas Lausen Koene hesselvig Kiersten Ibsted Kiersten Jens daatter.

NOTITS: Degnen 5. nov. præsten 10. dec., man vælge. Moderens navn fra FT 1787. Christen Mortensen se #6240.


Nr. 2235 1752.12.24 Johanne Jensdatter, . FAR: Jens Pedersen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Christiane Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 24, eller Anne Lisbeth en præstedatter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Christensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Else Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 6: Kirsten Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 7 Janvari blev Jens Pedersen baren døbt navnlig Jochane, præstens Datter {24, Christiane eller 20 Anne Lisbet Arntsdatter Bisted} bar den fad Peder Chrestensen og Hustru og jens Jacobsen og Karen Chrestens datt og Else studs.
{DKB:} d 4de S. d: i Alfend blev Jens peders: baren Døbt Jhanne Præsten datter bar den faderne peder christensen og hustru Jens Jaossen Karen Christ: datter Kier[..]Niels datter El stusgaa{..}.

NOTITS: Præsten 7. jan. 1753, degnen 24. dec. 1752, man vælge. Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.


Nr. 2237 1753.03.14 Anne Christensdatter, Pindvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pindvigs 2. kone.
BÅREN AF: Anne Lisbet Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 20, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen Degn, Skarrild By, Skarrild, 19, degnen Laurids Ebbesens søn.
FADDER Nr. 3: Anne Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Gastal, Skarrild, Tilnavn Gastal ikke undersøgt.
FADDER Nr. 5: Kirsten Sørensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 14 Martius blev Chresten Pinvigs baren døbt navl. Kiesten Jumfru {Anne Lisbet Arntsdatter} bisted bar den faderne Jens Jacobsen og Christen Laurids {Degn] og Anne jbsdat og Maren {Pedersdatter} Gastal.
{DKB:} d: 14 Marsi Blev Christ penVis baren døbt Nafl: Anne, Annelisbet {Arntsdatter Bisted} af præste gaaden bar dend farderne Jens Jachopsen Christen {Laruidsen} Degn, Anne Jbdaatte Maren peder daatter Kiersten Sørendattr.

NOTITS: Præsten: Kirsten, degnen: Anne!! Tilnavnet Gastal ikke undersøgt.


Nr. 2238 1753.03.18 Anne Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Christensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jens Olesens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Søren Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Rasmussen Kollund, Karstoft- Sønder, Skarrild, Søren Olesens pige. Datter af Rasmus Christensen i Sønder Karstoft †1757. Kollund ligger i Rind sogn.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Tjenestepigen Johanne Kollund fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 18 Mart: blev Hans Eskes baren døbt Navlig Anne Peder Chrestensens Hustru bar dd fd Jens Ollesen og Hustru og Søren Skreder og Søren Ollesen pige {Johanne Kollund}.
{DKB:} d: 18 Marsi blev hans Eskeesen i Castoft hans barn døbt nafl: Anne , peder Christensen hustru bar dend , faderne Jens Ollesen og Hustrue, Søren skreder Johane Kollund og Niels Ollesen Hustru.


Nr. 2239 1753.03.25 Else Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: Dorte Linderot, Døvling, Skarrild, Hr. Capteins Henrik Clausen Linderot Datter
FADDER Nr. 1: Søren Olesen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Mortensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Marie, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Peder Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Christens kone, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Henrik Clausen Linderot, Døvling, Skarrild, Kaptajn, datteren Dorte Linderot bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Døvling, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 25 martius Niels Madsen baren døbt Navl: Elße Hr. Capteins Datter bar dd faderne.
{DKB:} d: 25 Maris blev Niels Massen udi døfling baren døbt Naflig Else [Ja.en] linne[..] Roet bar den farderne Søren Ollesen Olle Mortensen og Anne Marie Niels J[..]sen peder døfling Hustru Christen [....]sen Hustrue.

Begravelse nr. 6223
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. I skiftet 1757 i Døvling, Skarrild efter Kaptajn Henrik Clausen Linderot ses, at han har lyst Dorthe Jakobsdatter i kuld og køn (altså vedgået faderskab) i 1748, da hun var 13 år, som Dorte Linderot.

LINK: Skifte #285 Henrik Clausen Linderot, kaptajn i Vester Døvling.


Nr. 2240 1753.07.01 Edel Christensdatter, Silstrup. FAR: Christen Christensen Silstrup. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Silstrups kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christensdatter, Silstrup, Skarrild, Datter af Christen Larsen.
FADDER Nr. 3: Christen Larsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Larsens kone, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 1 Juli blev Chresten Selstrups baren døbt Navl Edel hendes {barnets} moster bar den fader Chresten Chrestenßen og Søster.
{DKB:} d: 1 Julius blev Christen Christense udi Selstrup hans baren døbt Nafl Edel, hendes moster bar hende, faderne Christen Christesen og Christen Lassen og Hustrue og Daatter af Selstrup,

NOTITS: Degnen har Christen Larsen med datter, som må være præstens version af Christen Christensens søster, dvs Christen Larsen har børnene Christen Chrisetnsen og NN Christensdatter. Moderens navn fra FT 1787.


Nr. 2242 1753.10.28 Margrethe Pedersdatter, Døvling. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 25, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jakob Sørensen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Ingeborg Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 6: Marie, Døvling, Skarrild, Marie i Døvling. Jakob Sørensens kone?
FADDER Nr. 7: Karen Bæktoft, Bæktoft, Skarrild
FADDER Nr. 8: Sidsel Grene, Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Baptd 28 October blev Peder Andersen baren døbt Navlig Magrete Jumfru Christiane {Arntsdatter Bisted} bar den fadr peder Nielsen og Jacob {Sørensen} døvling og Hustru.
{DKB:} {Ny prentet skrift} d: [..] October. Blev Peder Andersens barn døbt Nafnlig Magrete Christianna {Arntsdatter Bisted} bar den faderne Peder Nielsen Jacob Sørrensen Peder Jensen Maren Ibs datter Jnger borg Skau Mari i døfli{.} Karen becktoft Sisel gren.

Begravelse nr. 6226
NOTITS: Jakob Døvling hedder Sørensen. Hans kones navn indirekte i degnens kirkebog, flere muligheder.


Nr. 2243 1754.01.20 Johanne Olesdatter, . FAR: Ole Mortensen. MOR: ? Ole Mortensens kone.
BÅREN AF: ? Møllerens kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Studsgaard, Skarrild By (Studsgaard), Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Studsgaards kone, Skarrild By (Studsgaard), Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Klink, Skarrild By (Klink), Skarrild
FADDER Nr. 4: Else Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Krog, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 6: Grete Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 7: Anne Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: Anno 1754. Bapt d 20 Janvari blev Olle Mortensen barn døbt Navlig Jochana Møller Hustru bar dd fad: peder stus og hustru og Chresten Klingh og Elste Peders datter.
{DKB:} I Jesu Navn Anno 175{.} d: 20 Janvarius Blev Olle Mortensens barn døbt Nafnlig Jahan Trin i Mølen baar faderne peder stusgaard Christen Klinch Anders studsgaard Laust Lauridzten gret studsg Anna Niels daatter Mar{..} Krog Else peder daatt.

NOTITS: Muligvis kan man identificere degnens navne med præstens, fx NNs hustru med et rigtigt navn.


Nr. 2244 1754.06.03 Inger Jakobsdatter, Døvling. FAR: Jakob Sørensen Døvling. MOR: Elisabeth Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne, Skarrild
BÅREN AF: Dorte Linderot, Døvling, Skarrild, Datter af Hernik Linderot. Lyst i kuld og køn 1748.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jens Vester Døvlings tjenestepige, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Anna Sørensens datter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Niels Madsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 6: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 7: Margrethe Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 8: Anne Sørensdatter, Skarrild, ?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d Anden Pinse dag Jacob Døslings barn døbt Navlig Mette Jumfru Jachana bar den fad: Peder Lustrup Chresten Lauridsen og Jens Vester Døvling pige og Anne Sørrens Datter.
{DKB:} Paa Anden Pinsedag Blev Jachb Døefling baren døbt Naflig Enger Jomfrd Lin[deRot] bar dend fader Jens Nielsen og datt{..} og Niels Massen og Peder Jepsen og Magrete døfling og Anne Sørens daatter

NOTITS: Døsling ville være Dørslund i Brande sogn, kan være fejl for Døvling. Dette er vist to ganske forskellig dåb præsten har Mette, degnen Inger fadderne forskellige. Moderens navn fra FT 1801. Inger Jakobsdatter ses i FT 1801 i Skarrild Overby sammen med moderen.


Nr. 2245 1754.06.03 Johanne Thomasdatter, Hesselvig. FAR: Thomas Madsen Hesselvig. MOR: Kirsten Marie Terkelsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer
FADDER Nr. 2: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jens Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Ole Klinks kone, Klink, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Maria Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, Gl: Møller daatter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Ole Klink, Klink, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: Samme dag blev Thomas Hesselvigs baren Døbt Navl Jachane, Møllers Hustrue bar den fad: Chresten Heesgaard Chresten Møller og Jens Pederssen Hustrue Olle Klinches Hustrue og Anne Maria.
{DKB:} Samme dag Thomas hesselvigs: baren naflig Johenne Mø{.}ler Konen bar dd faderne Christen Hees gaar gl: Christen Møller, Christen Lauridssens Jens Pedersen Hust Olle Mortensen Hustru og Gl: Mø{.}ler daatter Maria.

NOTITS: Præsten kan være ret unøjagtig.


Nr. 2248 1754.10.06 Mette Mari Olesdatter, Lustrup. FAR: Ole Minds. MOR: ? Ole Minds kone.
BÅREN AF: Johanne, Præstegaarden, Skarrild, Formodentlig en gæst i præstegaarden.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Katrine Olesdatter, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lasie, Skarrild, ?uklar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 12 Søndag efter Trint blev Olle Mins baren døbt navlig Mette Mari Jumfru [Jackane] {Bisted} bar den faderen Peder Lustrup Chresten Lauridsen Anne Katrine og laßin.
{DKB:} d 13 {formodet fejl for 12} Søndag efter Trintaus blev Olle Mins udi Lustrup hans baren døbt Nafnl: Met Mari Jap[..]oue Johanne udi preste gaarden Bar den Faderne peder lust{..} Christen Laurisen lasie Karen Christensdaatter Catrinne Olles Daatter af L{..}

Begravelse nr. 6289
NOTITS: Begravet otte år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2251 1754.12.28 Margrethe Pedersdatter, Skave. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Dorte Henriksdatter Linderoth, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Kirsten Sørensdatter?, Lustrup, Skarrild, Peder Christensen Lustrups 1. kone
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Skave gammel, Skave, Skarrild, †1757
FADDER Nr. 4: Anders Nielsen Grene, Grene- Skarrild, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Jakob Sørensen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 6: Peder, Grene- Skarrild, Skarrild
FADDER Nr. 7: Jens Nielsen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 8: ? Jens Døvlings datter, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jakob Sørensen Døvling, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. d 28 dito {December} blev Peder Anderssen baren døbt navlig Magrette Jumfru {Dorte} Lindroth bar den fader Peder {Christensen} Lustrup og hustru Peder {Nielsen} Skaue Anders {Nielsen} Gren Jacob {Sørensen} Døvlings hustru. A:
{DKB:} d: 28 Decmber , Blev Peder Andersen baren døbt Nafl: Magrætte Jomfrue Linderroth af døfling bar dend faderne peder Christensen og Hustru Gl: Peder {Nielsen} Skaue og Anders Gren Jacob Døfling hustru og Gren {skulle vel være et navn} Gren Søn peder og Jens Døfling og datter.

Begravelse nr. 6244
NOTITS: Begravet knap to år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2253 1755.03.05 Anne Mari Andersdatter, Skarrild- Grene. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 27, præsten Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Bendt Jensen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Peder Andersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Gressen, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Peder Gressens tjenestepige, Skarrild
FADDER Nr. 6: Rasmus Bringelsen, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 7: Margrethe Grene, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Samme Dag {d: 5te marts} Anders {Nielsen} greens barn døbt naflig Anne Mari Jomfru Christiana bar den Faderne Bendt Jenssen {Silstrup} Jens pedersen Peder Andersen Hustru peder Greessen og Hans Pige Rasmus Bringelsen og Magrete Gren.
{DKB:}Samme dag {d: 5te Mart:} Anders Grens baren Nafl: Anne Mari Jomfru Chriane bar dend faderne Bent Jensen Jens Pedersen peder Andersen Hustrue peder gressen og hans Pige Rasmus Bringelsen af penvig og Magrete gaen{!}.

Begravelse nr. 6249
NOTITS: Begravet to år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2254 1755.03.28 Mette Mari Pedersdatter, Hesselvig. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Hans Smed, Brande, Ingen Hans Smed set i Brande By 1755, undtagen een som er ca. 6 år gammel. Brande kunne være Brande By, Brande sogn eller Lillebrande i Sønder Omme sogn.
FADDER Nr. 2: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 3: Cort Lauridsen, Skarrild By, Skarrild, 18, søn af Laurids Skrædder i Skarrild By.
FADDER Nr. 4: Maren Vevsted, Skarrild, Væsted (degnen)
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 28 Marti Blev Peder Jenssens udi Hesselvig hans barn døbt Nafling Mette Mari og Møllerkoene bar dend Faderne hans Smeds og Henning Rasmussen og Cort lauridssen maren Vevsted og Anne Niels datter.
{DKB:}d: 28 Marsi Blev Ped{..} Jensen udi Hesselvig hans Baren Døbt Nafl: Met Mari og Møller Koene bar dend , Faderne Hans smed af Brand og Henning Rasmussen og Cort Lauritzsen Maren Væsted og An Nielsdaatter.

Begravelse nr. 6235
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2255 1755.04.20 Mette Christensdatter, Heesgaard. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
BÅREN AF: Christiane Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 27, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ib Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Laurids Lauridsen, Skarrild By, Skarrild, 21, søn af Laurids Skrædder i Skarrild By.
FADDER Nr. 4: ? Mads Laueens kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Else Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 7: ? Søren Skrædders kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Skrædder, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Lauesen, Lustrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 20 April: blev Christens Heesgaard barn døbt Naflig Mette Jomfru Christiana bar den Fadren Christen Pinvig og Ib Christensen Lauridtz Lauridtzen Mads Lauesen Lustrup {præstens fejllæsning af degnens hustru} og Anne Ib daatter Else Peder daatter Sørren Skræder Hustru.
{DKB:}d: 20 April blev Christ{..} Hees gaard baren Døbt Navl: Mette Jomfrue Christian{.} bar dend Faderne Christen pinvig og Ib Christensen Lauris Laurissen Mas Lausen hustru og Anne Ib daatir , Else pedersdaatter Søren skræder hustrue.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2256 1755.05.19 Birgitte Bendtsdatter, Silstrup. FAR: Bent Jensen Silstrup. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Christiana? Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, Kan være en anden af præstens døtre.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Grene, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Pindvigs tjenestepige, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Greissen, Skarrild, Peitter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt Den Anden Pensedag blev Bendt Jensen barn døbt, Birgiti{.} Præstens Daatter bar den Faderne Anders Gren Niels Jensen Christen Pindvig pige Peder Greissen.
{DKB:}{.}en anden Pense dag Blev Bent Jensen udi Silstrup hans baren døbt Naf: BirteBirte Præstedatter bar dend fadr Anders gren Niels Jensen Christen penvig pige peitter gressen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2258 1755.06.22 Anne Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Olesens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jens Olesens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johanne Sørensdatter gammel, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Søren Sørensen Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 6: Niels Sørensen, Skarrild, Bror til Søren Skrædder.
NÆVNT Nr. 1: Niels Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. Og samme dag { d: 22 Junis} Hans {Eskesen} Carstoft barn døbt Nafl: Anne Niels Olesen Hustru bar dend Faderne Jens ollesen og Hustru gammel Ja{...} Søren daatter Jens Nielssen og Sørren Skræder og broder Niels Sørrensen.
{DKB:}Samme dag { d: 22 Junis} Hans Casto{..} baren Nafl Anne Nie{..} Ollesen Hustru bar den Faderne Jens Ollesen og hustru Gl: Johanne Søre{..} daater Jens Neilsen og Søren Skærder og broder Niel Sørensen.

Begravelse nr. 6262
NOTITS: Begravet to et halvt år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2260 1756.07.11 Karen Jakobsdatter, Døvling. FAR: Jakob Sørensen Døvling. MOR: Elisabeth Andersdatter.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, Præstens datter, kan have været en anden datter.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jakob Døvlings tjenestepige, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Margrethe Døvling, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. d: 4de Søndag i trinitaus blev Jachob Døfling Barn døbt Nafl: Karen Præsten daatter bar den Faderne Niels Massen Jens Hesselvig jachob Døfling pige Margrete.
{DKB:}d: 4de søndag i Trintus blef Jachob Døuling Barn døt Nafl Karen Faderne præstens daatter dend Farderne Niels madsen Jens hesselvig Jachop Døflings pige Magrete Døfling.

Begravelse nr. 6242
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Moderens navn fra FT 1801.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2261 1756.09.26 Maren Nielsdatter, Ronnum. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdater Ronnum, Ronnum, Skarrild, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jens Pedersens kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild, *1703c nabo.
FADDER Nr. 4: Inger Lauridsdatter, Silstrup, Skarrild, Lars Jørgensen Sandfelds 1. kone, muligvis gift igen, usikker.
FADDER Nr. 5: Maren Vindelev, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Hesselvig, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Jørgensen Sandfeld, Silstrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. d: 15 Søndag i Trenitatus blev Niels {Christensen} Ronnom barn døbt Naflig Maren Maren {Christensdatter} Ronnom bar den Fadr: Niels Madssen i døfling Jens Pedersen i Hesselv Peder {Pedersen} Ronnum Lars Jørgensen Hustru Maren Vindeløf.
{DKB:} d 15 Søndag i Tritatus Blef Niels Ronnum baren døbt Maren Maren Ronnum bar dend faderne Niels Massen i Døfling Jens pedersen i hesselvig Peder ronnum Las Sandfuld hustru Maren Vindeløf.

NOTITS: Dette Lars Sandfeld er vigtigt, han hedder altså Lars Jørgensen og kommer fra Store Sandfeld i Brande sogn. Lars begraves 1757 i Skarrild.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2262 1756.11.21 Johanne Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Møller. MOR: ? Chrsten Møllers kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 23, præstens datter. Kan være en anden datter.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bertel Larsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Marie Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Kling, Kling, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Christen Møller gammels kone, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller gammel, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 25 søndag i trenitat {eksisterer kun op til 23., her antaget} blev Chresten Møllers barn døbt Nafl: Jahanne Præste datter bar den Faderne Niels {Nielsen} Øvig Henning Rasmussen bertel Larssen Mari Christen daatter Gl: Christen Møller Hustru Anne Kling.
{DKB:} d 25 Søndag i Trinitus Blev Christen Mølers Baren Døbt Nafl: Jahanne , Præsten datter bar dend Faderne Niels Ødvig Henning Bertel Lassen Mari Christen daatter Gl: Christen Mølers Hustru Anne Klinch.

Begravelse nr. 6755
NOTITS: Datoen er højst problematisk. Den 25. Søndag efter trinitatis eksisterer ikke i 1756. Her er antaget 23. søndag efter Trinitatis. Helt forkert vil det ikke være, men nøjagtigt vel heller ikke. Begravet 1814 af Skarrild Mølle.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2263 1756.11.22 Maren Pedersdatter, Skave. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 23, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen gammel, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bertel Larsen Tarp, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Mortensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Grene, Skarrild, Anders Nielsen Grenes kone.
FADDER Nr. 5: Anne Knudsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Karen Nielsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild, Konen Maren Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 22 Nov: blev Peder Ander sen barn døbt Nafl: Maren Jomfru Anna Lisbeth bar dd fdr: Peder Nielsen Bertel Larsen Niels Mortensen. Anders gren Hustru Anne Knudsdatter karen Niels datter.
{DKB:}d: 22 November Blev Peder Andersen udi shaue hans baren døbt Naflig Maren Jomfru Anne Lisbeth bar dend fader gl: Peder Nielsen Bertel Tarp Niels ortensen Anders gren hustru Anne Knud daatter Kaaren Neils daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2266 1756.12.26 Marianne Jensdatter, Skarrild By. FAR: Jens Pedersen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 23, præstens datter. Kan være en anden datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Ole Mortensens kone, Klink, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Olesdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Mortensen, Klink, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt 1756. Paa den Anden Juledag blev Jens Pedersen barn døbt Naflig Marianna Præstens daatter bar den [.....] Peder [.....]sen Ander pedersen Olle Mortensen hustr Karen Niels daatter Mette Olles datter.
{DKB:}1756 Paa anden Julledag blev Jens pedersen baren døbt Na{..} Mariannn Præsten daatter bar dend Faderne Peder Christensen Andr{...} Pedersen Olle Mortense hustrue Karen Christenssen Mette Olledattr.

Begravelse nr. 6248
NOTITS: Begravet to månder gammel. Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2267 1756.12.27 Anne Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Madsen kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Skarrild, Bror til Niels Olesen.
FADDER Nr. 2: Niels Olesen, Skarrild, Bror til Jens Olesen.
FADDER Nr. 3: ? Niels Madsen kones bror, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Niels Madsen kones brors kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Ibsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} 1756 Bapt den 3die Julle dag belv Niels Madsen barn døbt Naflig Anne Koenens søster bar den Faderne Jens Ollesen og broder Niels Ollesen og Koenens Broder og hans Hustrus søster og Anne Ibdatter.
{DKB:} Paa 3die Julle dag Niels Massen bar{..} udi døfling Naflig Anne Koenes Søster bar den Faderne Jens Ollesen og broder Niels Ollesen og Koenens broder og hans Hustrus Søster og Anne Ib daatter ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2268 1757.02.27 Maren Olesdatter, Klink. FAR: Ole Mortensen. MOR: ? Ole Mortensens kone.
BÅREN AF: Larentze Margrethe Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 19, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Søren Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Dorte Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: El Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anders Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Præsten mislæser dette som Anders Studsgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt Anno 1757. Bapt Paa Fastelauns Søndag blev Olle Mortensen Barn døbt Nafvlig Maren Præstens Daatter bar dd fd Sørren Skræder og Niels Lustrup Ander Studsgaard {fejllæsning af degnens Hesgaard} dorthe Niels daatter El peder Daatter.
{DKB:} J Jeus nafen 1757. Paa Fastelaven Søndag Blev Olle Mortensen Baren Døbt Naflig Maren, Præsten datter La Rense Faderne Søren Skræder og Niels Lustrup Anders Hesgaard , daret Nielsdatter, El pedersdatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2269 1757.05.08 Anne Nielsdatter, . FAR: Niels Christensen. MOR: ? NielsChristensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Søren Skrædders kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Bertel Larsen Tarp, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Skrædder, Skarrild, Konen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 8 May blev Niels Christen barn døbt naflig Anne Møllerens Koene bar dd fd Christen Møller og Peder Christensen og Sørren Skærder Hustru Bertel Larssen.
{DKB:} d: 8 May Blef Niels Christensen udi Søndergaar hans baren døbt Anne, Møllers kone Bar den, Fadaderne{!} Christen Møler og peder Christensen og Søren skreder hustru Bertel Lassen og {... mangler}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2272 1757.08.24 Margrethe Jakobsdatter, Døvling. FAR: Jakob Sørensen Døvling. MOR: Elisabeth Andersdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Døvling, Skarrild, Jens Nielsens datter
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bertel Larsen Tarp, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mari Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Døvling, Døvling, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt 14 Agustus blev Jachob Døfling barn døbt Naflig Margrete Jens {Nielsen} Døfling daatter bar dd fd Niels Masen Bertel Larsen Peder {...}sen Mari Christen datter og Anne Sørren Daatter.
{DKB:} d: 14 August blev Jack{..} døfling baren døbt Naflig Magrete jens Døfling datter bar dend Faderne Niels Masen bertel larsen peder Jepsen Marie Christen daatter og Anne Sørensd:

NOTITS: Moderens navn fra FT 1801.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2273 1757.11.23 Karen Jensdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Olesen. MOR: Karen Rasmusdatter.
BÅREN AF: Dorthe Linderot, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Hans Eskesen, Kartoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Mads Olesens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Abbelone Andersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Jens Christensen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Mads Olesen, Skarrild, Konen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 23 November blev Jens Olesen barn døbt Nafl: Karen dorte Linder{..} var den fd Niels Madssen Hans Eskesen Niels Ollesen koene Apelon Anders daatter Jens Chrisste{...}.
{DKB:} d 23 November Blev Jens Ollesen barn Døbt Nafl: Karen dorethe Linder{,..} Bar dend, Faderne Niels Massen hans Castoft Niels Ollesens Koene Aplon Ander daatter Jens Christensen ,

NOTITS: Moderens navn fra FT 1801 i Bukkær i Assing, hvor hun ses som mor til Karen Jensdatter *1756c, der i FT 1845 og 1850 Assing nævnes født i Skarrild.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2275 1758.02.07 Ingeborg Poulsdatter, Hesselvig. FAR: Poul Nielsen Hesselvig. MOR: Mette.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Skarrild, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Claus Eriksen Svitzer, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Poul Nielsen Hesselvigs 1. kones bror, Skarrild
FADDER Nr. 3: Laurids Madsen, Skarrild, 18+, søn af Mads Degn.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Øvig, Skarrild, 29, datter af Niels Nielsen Øvig.
FADDER Nr. 5: ? Christen Sandfelds kone, Sandfeld- Bjerre, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Datteren Maren Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Sandfeld, Sandfeld- Bjerre, Brande, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt Anno 1758. Bapt d: 7 Februar blev Povel Hesselvig barn døbt Naflig Engerbore, og Hans søster bar dd fd Monsior Sviser og hendes broder og degn søn Lauridtz {Madsen} Niels {Nielsen} Øvigs daatter Maren {Nielsdatter} og Christen {Christensen} Sanfuld {Sandfeld Bjerre, Brande sogn) Hustru.
{DKB:} Anno 1758 d 7de Februraius Blef Povel hesselvigs baren Døbt Naflig Enger Borg, og hans Søster bar dend og dens fadre var Monsius Svisert og hendes Broder og Degen søn Laur{...} Niels {Nielsen} Øvigs daatter Maren og Christen Sandfuld Hustru.

NOTITS: Monsior Svitser er far til den næste præst.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2276 1758.02.07 Mette Christensdatter, Silstrup. FAR: Christen Christensen Silstrup. MOR: ? Christen Christensen Silstrups kone.
BÅREN AF: ? Arntsdatter Bidsted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Madsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Madsen, Skarrild, 18cc+, søn af Mads Degn.
FADDER Nr. 3: Helene Madsdatter, Skarrild, 18cc+, datter af Mads Degn.
FADDER Nr. 4: ? Jens Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pindvig, Pindvig, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt [..]samme dag {d: 7 Februar} Christen {Christensen} Selstrups barn døbt Naflig Mette og Præsten daatter bar dd fd Jens Madssen og degn søn Cort {Madsen} og degn Daatter Helene {Madsdatter} og Jens Penvegs Hustru.
{DKB:} samme dag {d 7de Februraius} Christen Selstrup Baren Naf{..} Mette og Præsten daatter bar den fadern{.} Jens Massen og degn Søn Kort og degen daatter Leene og Jens Penvigs Hustru.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2277 1758.03.22 Anne Marie Andersdatter, Grene. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 25, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Christensen Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Minds, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Jens Grenes kone, Grene, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Grene, Grene, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 22 Martius [dau.r] Anders Grenes barn døbt naflig Anne Mari og Jomfru Anne Lisbeth af Præstegaarden bar dd fad: Christen {Christensen} Pinvig og Hustru Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} og Peder [....] Jens grenes Koene.
{DKB:} d 22 Martius da blev Ander gren Baren dø{..} Nafl: Anne Mari, og Jomfru Anne Lissebet af Præsted gaarden bar dend Faderne Chresten Penvig og hustru Peder Ronnum og Peder Mins Jens grenes Koene.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2279 1758.06.02 Inger Jensdatter, Skarrild By. FAR: Jens Pedersen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen Aggersig, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 2: ? Pedersen, Aggersig, Assing, Søn af Peder Poulsen.
FADDER Nr. 3: El Eriksdatter, Skarrild, 32.
FADDER Nr. 4: ? Ole Minds kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Minds, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt Samme dag {d: 2. Junnius} Jens Peder sen barn døbt Nafl Enger Presten daatter bar den fadr Peder Agersig og søn og El Erech datter og Ole minses Hustru og Kiersten Christen daatter.
{DKB:} samme dag {d: 2 Junis} Jens Peders{..} Baren døbt Naflig Enger Præsten daatter bar dend Fadere Peder Ager sig og søn og El Erich daatter og Ole Minses Hustru og Kiersten Christendaatter.

NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2281 1758.08.06 Else Bentsdatter, Silstrup. FAR: Bent Jensen Silstrup. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens datter.
FADDER Nr. 1: Rasmus Bringelsen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Avlskarl, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens avlskarl.
FADDER Nr. 3: ? Bent Jensens pige, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren? Nielsdatter, Lustrup, Skarrild, 17, datter af Niels Lustrup.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Lustrup, Lustrup, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 11 Søndag i trinita blev Bendt Jens sen barn døbt Naflig Else Præsten daatter bar dd: fd. Rasmus {Bringelsen} Pinvig og Niels Larssen Chresten Pinvig kone Bendt Jens sen Pig, Niels Lustrup datter {Maren? Nielsdatter}.
{DKB:} d: 11 Søndag i Trinitas da blev Bent Jensens baren Døbt Nafl: Else, Præsten dat{...} Bar den Faderne Rasmus Penvig og Prestens Afvlskarel Niels og Christen penvigs koene Bents pige Niels Lustrup datter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2282 1758.08.20 Anne Margrethe Pedersdatter, Skave. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Abelone? Nielsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, 38, datter af Niels Jakobsen Søndergaard. Mette *1735 formodes død spæd.
FADDER Nr. 1: Rasmus Bringelsen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Gresen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Jepsdatter, Døvling, Skarrild, Peder Jepsens søster.
FADDER Nr. 6: ? Jens Olesens kone, Skarrild
FADDER Nr. 7: Jakob Sørensen Døvling, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Skarrild, Datter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Olesen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 13 Søndag i Trinite blev Peder Ander sen barn døbt Nafl: Anne Magrete Niels {Jakobsen} Sønder gaard daatter {Abelone? Nielsdatter} udi Gl: Arenborg bar dend fad: Rasmus {Bringelsen} Pinvig peder Gre[i]sen Jachob {Sørensen} Døfling Peder Jepsen og søster {Anne? Jepsdatter} Jens Ollesen Hustru.
{DKB:} d: 13 Søndag i tritaus da Blev peder Anders Baren døbt udi Skaue Nafl Anne Magrete Niels Sønder gaard daatter udi gl: Aren Borg bar dend fader Rasmus Penvig Jacob døfling peder gresen og peder Jepsen og Søster Jens Ollesen Hustru.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Niels Jakobsen Søndergaard i Gammel Arnborg.


Nr. 2285 1759.05.26 Mette Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Jakobsen, Skave, Skarrild. MOR: Anne Knudsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Madsens kone, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Døvling, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 26 May en uægte Baren af døfling Nafl: Mette Morderen Anne Knud daatter , faderen Niels Jacobsen af Skaue og Niels Massen Hustru bar dend.
{DKB:} Paa anden Pinsedag {d. 4. juni} blev en uægte Baren døbt af Døfling Naflig Mette og ud lag til Barnefader, Niels Jacobsen af Skaue ,

Begravelse nr. 6267
NOTITS: Begravet fire måneder gammel. Præsten og degnen er ikke enige om datoen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2288 1759.10.21 Anne Johanne Olesdatter, Klink. FAR: Ole Mortensen. MOR: ? Ole Mortensens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild, Gift med næste præst Christen Clausen Svitzer.
FADDER Nr. 1: Ole Minds, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Morten Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jens Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: Else Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 6: Mette Sørensdatter, Skarrild By, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 19de Søndag udi Trinitatus Blev Olle Mortensen hans Baren døbt Nafl Anne Johanne, Præsten Hustrue {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} Bar dend Faderne Olle Mins degen søn kort Morten stusgaar og Mette Sørensdatter her udi bye.
{DKB:} d: 19 Søndag i tritaus Blev Olle Mortensen Baren døbt Naflig Anne Johanne Præsten Hustru bar dend Faderne Olle Mins Cort Laurissen Morten stusgaar Jens pederse: hustru Else stus gaard og Mette Sørendaatt.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2292 1760.03.16 Inger Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præsten Svitzers kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jakob Sørensen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild, 29c.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jakob Sørensen Døvling, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 16 Marsi: Blev Niels Massen udi Døfling hans Barn Døbt Jnger Præsten{...} Biersted {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar dend Faderne Niels Christensen Jaab {}Jacob Sørensen døfling, peder Jepsen Anne Niels daatter Kirsten Peder dat.
{DKB:} Søndagen d: 16 Mars Blev Niels Massen Baren Døbt Naflige Jnger, Præsten Hustru bar dend , fadr{..} Niels Christensen og [....] Defling Hustru peder Jepsen Anne Niels daatter i Skaue og Kiersten pedersda{...}

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2294 1760.07.20 Maren Pedersdatter, Ronnum. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Dorte Poulsdatter Liebe, Karstoft- Nørre, Skarrild, Pouls Østergaards kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Minds, Skarrild
FADDER Nr. 3: Cort Madsen, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 4: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Øvig, Skarrild, Moderens søster, 23, datter af Niels Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Anne Dorte Liebe bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 7de Søndag udi Trinitatus Blev Peder {Pedersen den Yngre} Ronnum Baren døbt Maren Monsiur Øster gaard Kiersted {Anne Dorte Liebe} Bar dend, Faderne Niels {Christensen} Ronnum, Olle {Nielsen} Mins , Degn Søn Kort {Madsen} , Mølle Koene Niels {Nielsen} Ødvig daatter Anne ,
{DKB:} d 7de Søndag udi Trinitatus Blev Peder Ronnum Baren Døbt Nafnl: Maren Monsiur Øster gaar Hustru paa Nørre Castoft Bar den , Faderne Niels Ronnum og Olle Mins Kort degn Møle Hustru Niels Ødvigs dat Anne

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2295 1760.08.11 Lenore Christensdatter Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Madame Bisted, moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jes Sørensen Jessen, Ansager, Præst i Ansager sogn.
FADDER Nr. 2: ? Høg, Kærbøl, Monsieur, ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Lund, Skarrild, 50c, moderens morbror.
FADDER Nr. 4: Birgitte Christensdatter Svenstrup, Skarrild, Madamme Tøxen. Var gift med Manasse Pedersen Tøxen †1744. Hun ses 1762 i Brandlund i Extraskatten.
FADDER Nr. 5: ? Arntsdatter Bisted, Skarrild, Jomfru, moderens søster: Lorentze 22, Anne Marie 25,
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Torsdagen d: 11ve Agusti Hr. Svitzer Baren Lenore Døbt Madamme Bisted {Abelone Christensdatter Lund} Bar hende Faderne, hr Jes {seng}, af ansager Monsiur høg af Kerbøl, Jens {Christensen} Lund Madamme Tøxen {Brigitte Christensdatter Svenstrup} Jomfrue {Lorentze/Anne Marie} Bisted.
{DKB:} Tors dagen d: 11 Augusti blev Præsten Baren døbt nafl Lenore, Madme Bisted bar dend Faderne Hr Jesseng af ansagger Monsiur høg af Kelbøl Jens Lund Madme Tøxen og Jomfrue Bisted.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2297 1761.01.14 Margrethe Birgitte Poulsdatter Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
BÅREN AF: Margrethe Manassesdatter Tøxen, Brandlund?, Brande, Præsten skriver jomfru Tøxen bar, kunne også være Edel Manassesdatter Tøxen.
FADDER Nr. 1: Knud Peder Christensen Søltoft, Brande By (Præstegaarden), Skarrild, Sognepræst i Brande sogn.
FADDER Nr. 2: Hans Ditlevsen Linnet, Gjellerup, Skarrild, Herredsfogeden i Hammerum herred.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 14 dito {janvarius} Blev Monsiur {Poul Jensen} Øster Gaar paa Nørre Castoft, hans Barn Døbt Magrete, Jomfrue {Margrethe/Edel Manassesdatter} Tøxen Bar dend, faderne Hr {Knud Peder Christensen} Søltoft udi Brande, Hr heretzfoger udi gieldedrup.
{DKB:} d: 14 Janvav: da blev Monsiur Østergg Paa Nørre Castoft hans Barn Døbt Nafl Magrete Bergiette, Jomfru Tøxen Bar dend Faderne Hr Søltoft udi Brand Hr herretz foger Lyster, af Gielderup.

NOTITS: Birgitte Christensdatter Svenstrup er mor til Margrethe og Edel Manassesdatter Tøxen, døtre af Manasse Pedersen Tøxen †1744, præst i Sønder Felding. Se afkald 29.06.1757 Hammerum Gejstlig.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2298 1761.01.18 Anne Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Ronnum?, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Bror ti herremandenl Poul Østergaard på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Skarrild, Jens Nielsens datter
FADDER Nr. 5: ? Peder Jakobsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 6: Peder Christensen, Lustrup?, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen, Skarrild, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Jakobsen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} 1761 d 18 dito {Janvarius} Blev Hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Anne, Møller kone Bar dend, Faderne Niel Christensen Olle Nielsen Ander {Jensen} Østergaar, Jens Nielsen daatter, peder Jacobsen Hustru peder Christensen,
{DKB:} Søndagen d: 18 dito {Janvav:} Belv Hans Castoft Hans Baren døbt Nafl: Anne Møle Konen Bar dend Fader Niels Christensen Olle Nielsen og Ander Østergaar Jens Nielsens daatter peder Jacobsen kone Peder Christensen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2300 1761.03.19 Maren Andersdatter, Grene. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, Christen Møllers datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, 27, søn af Niels Nielsen Øvig.
FADDER Nr. 4: Maren Minds, Skarrild, Gift med Ole Minds.
FADDER Nr. 5: Sidsel Grene, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Søn Jens fadder.
NÆVNT Nr. 2: Ole Minds, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 19 Masi Blev Ander gren bar døbt Maren Møller dat bar den faderne Christen Peders: og Konne Niels Ødvig Søn Olle Mins Koene,
{DKB:} d: 19 Massi da blev Ander Nielsen udi gren , hans Baren Døbt Nfl: Maren, Møler Daatter , bar dend Faderne Christen Pedersen og Konne Niels {Nielsen} Ødvig søn Jens og Maren Miens Zesel gren.

Begravelse nr. 6803
NOTITS: Begravet 1820 58 år gammel. Præsten Svitzer bliver svagere, flere og flere stavefejl, afkortninger.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2302 1761.07.02 Karen Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: ? Peder Jakobsens kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Bendt Jensen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Karen Karstoft, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Jepsdatter, Døvling, Skarrild, Nabo. Peder Jepsens søster.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jakobsen, Døvling, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 2 den Julius blev Niels Massens baren udi døfling døbt Karen , peder Jacobsen Koene Bar den.
{DKB:} d: 2den Julius blev Niels Massen baren døbt Karen , Peder Jacobsen Koene udi døfling var denne Faderne Bent Jensen og Christen Pedersen Karen Castoft og Anne Jepdaater.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2308 1762.01.01 Margrethe Pedersdatter, Skave. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, 25.
FADDER Nr. 3: ? Margrethe Grenes datter, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jakob Silstrup, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Samme Dag {førsted Janvius} Peder Andersen udi Skaue hans Baren, døbt Magrete, Anne Niels dat af døfling Bar dend , Faderne peder {Christensen} Lustrup og Morten {Pedersen} Stusgaar Magerte {Grene} hendes dat,
{DKB:} Samme dag {1 janvaris} peder Andersen i Skaue hans baren Nafl Magrete, Anne Niels Daatter og Bar dend Faderne peder Lustrup Jacob Selstrup, og Morten stusgaar og Magrete gren hendes Daatter. Skarrild Skole Huus L.{aurids} E.{bbesen} Thæm.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2310 1762.02.26 Anne Nielsdatter, Skarrild By (Søndergaard). FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen Skrædder, Skarrild, Se #2258 bror Niels Sørensen.
FADDER Nr. 3: Lene Lauridsdatter, Skarrild, Præstens version.
FADDER Nr. 4: Marie Jensdatter, Skarrild, Præstens version.
FADDER Nr. 5: Cort Lauridsen Degn, Skarrild, Degnens version.
FADDER Nr. 6: Marie Christensdatter, Skarrild, Degnens version.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 26 Februvari Blev Niels Christensen i Søndergaar hans Baren døbt Anne Mølle Koene bar den Faddere Peder Christen Søren {Sørensen} Skræder degn dat Mari Jens daatter.
{DKB:} D 28 Februr: Blev Niels Christensen udi Sønder gaar hans Baren døbt Anne Kierstine, Møle Konne bar dend , Faderene peder Christensen og Søren Skræder og kort deng {degn} , og Mari Christen daatter.

Begravelse nr. 6382
NOTITS: Begraves 11 år gammel. Moderen dør i barselsseng.

LINK: Moderen, Niels Christensens kones begravelse.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2315 1762.08.22 Anne Katrine Eriksdatter, Lustrup. FAR: Erik Pedersen Lustrup. MOR: Margrethe Svendsdatter.
BÅREN AF: ? Moderens søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Lars Svendsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Svendsdatter, Skarrild, Søster til Lars Svendsen.
FADDER Nr. 3: ? Svemdsen, Skarrild, Bror til Lars Svendse.
FADDER Nr. 4: Ole Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Peder Heesgaard?, Heesgaard?, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Peder Heesgaards? Søster, Heesgaard?, Skarrild
FADDER Nr. 7: Karen Christensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 22 Agusti Blev Eriech pedersen udi Lustrup døb Anne Catrine hans Kones Søster Bar dend Faderne Las Svensen og hans Søster Olle Pedersen.
{DKB:} d 22 Austie, da blev Erich pedersen udi Lustrup hans Baren døbt Nafl: Anne kat[..] hans konnes Søster Bar dend , Faderne Peder [f....] gaar og hans Søster Karen Christensdat Las Svensen og Broder og Søster og Olle Pedersen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2316 1763.01.02 Anne Jakobsdatter, Bæksgaard. FAR: Jakob Bæksgaard. MOR: ? Jakobs Bæksgaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Christensen Lustrups kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Døvling, Skarrild, Niels Madsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen, Døvling, Skarrild, Konen Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Føde Anno 1763. d [2]: Janvarius blev jacob Bexgaar Baren Døbt Anne Kiersten Christen daatter bar dend, Faderne Morten stusgar, og Olle Mins kort Laurisen Peder Lustrup Karen Niels daatter ,
{DKB:} J Jesu Nafn Ao 1763. d 1sted Janvirus da Blev Jacob B[æ]exgaard Baren Døbt Nafl: Anne Kiersten Christen daatter udi heesgaard Bar dend Faderne Morten {Pedersen} stusgad kort Laurissen og Olle {Nielsen} Minds [..] Peder Lustrup konne Niels Madsen Hustru ,

Begravelse nr. 6296
NOTITS: Begravet 7 uger gammel. Præsten har Karen Nielsdatter, degnen Niels Madsens hustru, altså identificeret.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2317 1763.02.28 Anne Kirstine Jensdatter, Fasterholt, sogn: Arnborg. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Christensen Bjerre den Yngres kone, Fasterholt Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Bjerre den Yngre, Fasterholt Bjerre, Arnborg, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Bjerre, Fasterholt Bjerre, Arnborg, Har overtaget gården Fasterholt Bjerre.
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Fasterholt Bjerre, Arnborg, Niels Christensen Bjerres kone.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Jensdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d 28 Februs Blev Jens Jacobsen udi Faster holt hans Baren Døbt Nal: Anne Kiertin Christen bere kone Bar dend Faderne Christen {Christensen} Bere {den Yngre} Niels {Christensen} Bere og hustru {Johanne Jensdatter} Anne Marie Jens Daatter.

NOTITS: Degnen har indført denne dåb i Skarrild ikke i Arnborg kirkebog, hvor den hører hen. Hun bliver gift til Brande sogn.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2318 1763.03.27 Margrethe Christensdatter, Krog. FAR: Christen Pedersen Tarp. MOR: ? Christen Pedersen Tarps 2. kone.
BÅREN AF: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Mads Laursen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen Degn, Skarrild
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen, Studsgaard?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 28 Februvarius Blev Christen pedersen Tarp hans Baren døbt Magrete, Anne Møl Bar den Faderne, Mas Lausen kort Laurissen Morten pedersen Anne Nielsdaatter kirsten peder daatter,
{DKB:} Paa Palme Søndag Blev Christen peder{...} Tarp udi krog hans Baren Døbt Magrete, Anne Møl bar dend Faderne Mas laursen og kort {Lauridsen} Degn og Morten pedersen og Anne Niels daatter og Kiersten pedersdat.

NOTITS: Præsten har kopieret datoen forkert fra degnens forrige dåb, som var indført i Skarrild i stedet for Arnborg (Fasterholt).

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2321 1763.07.02 Mette Poulsdatter, Hesselvig. FAR: Poul Nielsen Hesselvig. MOR: Mette Thomasdatter.
BÅREN AF: ? Poul Nielsens brors kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jørgen Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Sandfeld, Sandfeld- Bjerre, Brande
FADDER Nr. 4: ? Christen Christensen Sandfelds kone, Sandfeld- Bjerre, Brande
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter Christen Christensen Sandfelds datter, Sandfeld- Bjerre, Brande
FADDER Nr. 6: Niels Thomasen, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 7: ? Nielsen, Skarrild, Faderens bror Peder, Lars eller en anden bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Paa maria besøgelsen dag Blev Pouel {Nielsen} Hesselvigs Baren døbt Mette, hans brod{..} konne Bar dend Faderne Thomas {Pedersen} Holtdom Jørgen Hesselvig Christen {Christensen} Sand fuld (Sandfeldbjerre Brande sogn} og konne og daatter.
{DKB:} Paa Maria Besøgelsen dag, da blev Pouel hesselvig Baren Døbt Mette hasn broder konne bard dend Faderne hans broder og Niels Thomasen Jørgen hesselvig Christen sand fuld konne og daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2322 1763.07.24 ? ? Bertelsdatters barn, Hesselvig. MOR: ? Bertelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: ' d 29 [dito Julius] Berte Hesse[l]vig daters barn død fød [straxen?] f[a] '}
Begravelse nr. 6300
NOTITS: Dato omtrendtlig. Saa vidt det kan ses har præsten kopieret dette helt forkert og fået Bertel Hesselvigs datter begravet 7 uger gammel. Bertel Heselvig er for gammel til at få børn, han fik børn 20 år før.


Nr. 2324 1763.09.29 Maren, Lustrup. FAR: ?. MOR: ? Bertelsdatter.
BÅREN AF: Stine Bertelsdatter, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mette Katrine, Skarrild, Peder Chirstensen Lustrups kone.
FADDER Nr. 3: Thomas Jensen, Pindvig?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Margrethe Gresdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Bertel Nielsen Lustrup, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 29 September, Blev Bertel {Nielsen} Lustrup daatter barn Døbt Maren og hende Moster {Stine Bertelsdatter} bar dend Faderne Peder {Christensen} Lustrup og hans konne {Mette Katrine} og Thomas Magrete og Karen Christens daatter ,
{DKB:} d 29 September da Blev Bertel Lustrup daatter barn døbt Maren og datter stine Bar dend , Faderne peder lust{..} og hans konne og thomas Jensen Magrete [Gres] daatter pg Karen Christen daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2327 1763.12.17 Maren Madsdatter, Krog. FAR: Mads Laursen. MOR: ? Mads Laursens kone.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Skrædders kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Christen Nielsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 17 December Blev Mas Laursen udi Krog hans Baren døbt Nafl: Maren, Karen Christensdat bar den. Faderne Christen Skræder og hustru Morten stusgaar, Johanne Christ: dat.
{DKB:} d 17 Decembr Mas Laursen Baren Nafnlig Maren, Karen Christendatter Bar den, faderne Christen Skræder og hus[...} Christen Nielsen Morten stusgaar, Johanne Christen daatt.

NOTITS: Mads Laursen ses 1752 i Hesselvig, 1761 i Lustrup, her 1763 i Krog alt i Skarrild.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2328 1763.12.26 Anne Margrethe Christensdatter, Pindvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pindvigs kone.
BÅREN AF: Margrethe Degnedatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Thomas Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Thomas Elkærs kone, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Johanne Jensdatter, Pindvig, Skarrild, Datter af Jens Christensen Pindvig.
FADDER Nr. 6: Peder Jensen, Pindvig, Skarrild, Bror til Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d anden Julle dag da Blev Chrisen {Pedersen} penvigs Baren døbt Anne Magrete Degne daatter Bar den Faderne Thomas Elkier og hustru Anne Ibdaatter kort Laurissen, Johanne Jens daatter udi penvig og Broder Peder Jensen,
{DKB:} d anden Julledag blev Christen Pendvigs Baren Døbt nafnl Anne Magrete degne daatter bar dend Faderne Thomas Elkier og hustru Kort Laurse og Anne Jbdaatter Johanne penvig.

Begravelse nr. 6331
NOTITS: Begravet 3 år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2330 1764.02.26 Anne Christensdatter, Skave. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: ? Peder Andersens kone, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Grene, Skarrild, Datter af Peder Christensen.
FADDER Nr. 5: ? Niels Christensens kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Skave, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Grene, Grene, Skarrild
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} Syn dagen 26 Febrius Blev Christen Christensen udi Skaue, hans Baren Døbt Anne , peder Andersen konne Bar dend, faderne Christen Pedersen Morten {Pedersen} stusgaard, Johanne {Jensdatter} penvig og peder Gren daat og Niels Christ: kone.

Begravelse nr. 6303
NOTITS: Begravet 11 uger gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2336 1764.09.23 Anne Pedersdatter, Døvling. FAR: Peder Jepsen. MOR: ? Peder Jepsens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild, Præst Svitzers kone.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Kirsten Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Peder Mortensens kone.
FADDER Nr. 3: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels Madsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 23 September Blev peder Jepsen udi Døfling hans Baren døbt Anne Præsten kierste {Anne Lisbeth Anrtsdatter Bisted} Bar dend, Faderne Peder Mortensen og hustru kort Laurissen Niels Massen Maren Niels daatter,
{DKB:} d: 23 September , Blev peder Jpsen udi Døfling Baren døbt Anne Præsten konne Bar dend, faderne Peder Mortensen og hustru og kort Laurissen, Niels Madsen , Maren Nielsdaatter.

Begravelse nr. 6337
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2338 1764.10.07 Karen Andersdatter, Grene. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Maren? Nielsdatter, Lustrup, Skarrild, 23, Niels Lustrups datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Pedersdatter, Grene, Skarrild, Datter af Peder Grene.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Skarrild, Lustrup?
FADDER Nr. 4: Margrethe Pedersdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Lustrup, Lustrup, Skarrild, Datter bærer-
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 7 October Blev Anders {Nielsen} Grene Baren Døbt Karen Niels Lustrup Daatter Bar dend Faderne Peder {Christensen} Gren og dat Peder Chistensen og Magrete peder daatter.
{DKB:} d: 7 October blev Ander gren Barn døbt: naflig Karen Niels Lustrup daatter bar dend Faderne peder gren og daatter og Peder Christensen og Magrete Peder.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2340 1764.12.01 Mette Kirstine Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: ? Peder Mortensens tjenestepige, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Pindvig, Pindvig, Skarrild, Nielsdatter / Pedersdatter ?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Føde Anno 1765 Dend Nye Kirche aar d: førstend December blev hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Mette Kierstine . Peder Mortensen konne Bar dend , faderne Peder Mortensen og pige, Olle Nielsen Maren penvig.
{DKB:} d: Nye kirche aar Anno 1765. D først Decber Blev hans [Ca...] Baren døbt Met{..} Kierstin Peder Mortensen konne bar dend faderne peder Mortensen og pige Maren penvig Olle Nielsen.

Begravelse nr. 6307
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2341 1764.12.01 Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Olesen. MOR: Karen Rasmusdatter.
BÅREN AF: ? Jens Troelsens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Troelsdatter, Skarrild, Jens Troelsens søster, navn se #2357.
FADDER Nr. 3: Anders Pallesen, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild, 25, søn af Palle Andersen.
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Skarrild, Præsten har "Maren".
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Samme dag {førstend December} Jens Ollesen, baren Anne Jens Trovelsen Konne Bar dend faderne, Jen trovelsen og Søster Aner Plaisen, Maren Jens daatter ,
{DKB:} Samme dag {først Decber} Jens Ollesen baren Anne Jens Trovelsen konne bar dend fadere Jens torvelsen og Søster og Ander Plaisen og Methe Jens daatter.

Begravelse nr. 6313
NOTITS: Begravet fem måneder gammel. Moderens navn Karen Rasmusdatter se #2273.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2342 1765.03.03 Inger Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Malene Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 20, søster til præstens kone.
FADDER Nr. 1: Bendt Mortensen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Mortensen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: `? Christen Døvlings søster, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 3die Masi Blev Niels Massen udi Døfling Døbt Enger Jomfru {Anne Malene} Bisted bar dend faderne Bent {Pedersen} døfling og peder Mortensen og Christen døfling og Søster Anne Niels dat , af døfling ,
{DKB:} d 3 Masy Blev Niels Massen baren døbt udi døfling Enger Jomfru Bisted bar dend. faderne Bent og Peder Mortensen og Christen døfling og Søster og Ane Niels daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2345 1765.05.15 *1765.04.19 Abbelone Katrine Christensdatter Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Maren Bjørn Clausdatter Svitzer, 36c, præst Svitzers søster.
FADDER Nr. 1: Balser? Wortmand, I
FADDER Nr. 2: Niels Christian Claussen, Brande By (Præstegaarden), Brande, Præsten i Brande.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Lund, Skarrild, 50c, moderens morbror.
FADDER Nr. 4: Claudiane Clausdatter Svitser, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 5: ? Højer, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d: 15 May Blev hr Sviser Baren døbt Appelon Catrine Jomfru {Maren} Biøren {Clausdatter Svitzer} Bar dend faderne Monsiur Bal[ser] Wort Mand og Præsten {Niels Christian Clausen} udi Brand Jens {Christensen} Lund Jomfru {Claudiane Clausdatter} Swiser og Jomfru Hiøer.
{DKB:} Onsdagen d 14 Maj Blev Hr Sviser hans dat Døbt Appelon Catrin Jomfru Biøren bar dd faderne Balser Wort Mand og Brand Præst Jens Lund Jomfru Sviser og Jomfru Hiøer.

Begravelse nr. 6316
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2351 1766.03.09 Else Kirstine Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Kartoft- Sønder, Skarrild, Jens Troelsens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Erik Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Else Pedersdatter Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, Gift 1784 som Else Pedersdatter.
FADDER Nr. 4: ? Jens Pedersens kone, Skarrild By?, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Troelsen, Kartoft- Sønder, Skarrild, Datter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Skarrild By?, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt Samme dag {d 9 Marsi} Hans {Eskesen} Cars toft baren døbt navlig Else Kiertine Jens trovelsen daatter bar den faderne Peder Christensen og Erich Nielsen og Else {Pedersdatter} Stusgard Jens Pedersen Hustru.
{DKB:} samme dag {d: 9 Masi} hans Castoft Baren Døbt Naflig El Kirstine Jens trouelsen daatter Bar den faderne Peder Chr {næste side mangler}

Begravelse nr. 6326
NOTITS: Begravet 13 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2352 1766.03.09 Kirsten Nielsdatter, Lustrup. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Niels Hedes kone, Hede?, Assing?
FADDER Nr. 1: Anne Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Skarrild By?, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Hede, Hede?, Assing?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt Samme dag {d 9 Marsi} Niels Pedersen udi Lusterup hans barn døbt Navlig Kiersten Niels peder Hustru bar den faderne Anne Niels daatter og Jens Pedersen.

NOTITS: Mangler i degnens kirkebog.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2353 1766.07.08 Mette Pedersdatter, Døvling. FAR: Peder Jepsen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne? Jepsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Hans Tarp, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mads Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lene Lauridsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Karen Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt. d 8te Julius blev Peder Jepsen udi Døuling hans baren døbt Navlig Mette og hendes faster {Anne? Jepsdatter} bar den fade{...} Hans Tarp og Olle {Nielsen} minds Mas Jensen Karen Jensdaatter gene daatter {Lene Lauridsdatter} Maren Nielsdaatt.

NOTITS: Moderens navn i FT 1787. Mangler i degnens kirkebog.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2354 1766.08.10 Anne Katrine Jakobsdatter, Bæksgaard. FAR: Jakob Bæksgaard. MOR: ? Jakob Bæksgaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Olling, Assing, Niels Sørensen Ollings kone
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bertel Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Vel fejl for Bertel Hesselvig.
FADDER Nr. 3: Ewert? Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lene Lauridsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Olling, Olling, Assing, Konen Kirsten Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt d 10 Agustus blev Jacho Bechgaard Baren døbt Anne Catrine Niels {Sørensen} Olling Hustru {Kristen Christensdatter} bar den faderne Niels Peder og Bertel Heesgaard og degns søn {Ewert Lauridsen} og datt {Lene Lauridsdatter.}

NOTITS: Mangler i degnens kirkebog.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2356 1767.04.16 Margrethe Christensdatter, Lustrup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone..
BÅREN AF: Maren Richardsdatter, Døvling, Skarrild, Se dåb 1768, hvor hendes navn angives.
FADDER Nr. 1: Bendt Jensen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Bendt Jensens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Jepsens kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Richard Skomager, Døvling, Skarrild, Se dåb 1769. Datter Maren bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 16 April Blev Christen pedersen Baren døbt Naflig Magrete Ricart dat Bar den faderne Bent Jensen og hustr {Mette Pedersdatter} Peder jepsen og konne Maren Nielsdat.

NOTITS: Dåb 1767-72 kun i degnens kirkebog.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2357 1767.05.15 Mette Kirstine Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Lustrup, Skarrild, Niels Lustrups datter.
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Ole Nielsen Minds kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Skarrild, 18, faderens søn.
FADDER Nr. 4: ? Erik Pedersen? Studsgaards kone, Skarrild, Teksten tvetydig, Kunne betyde Erik Studsgaard og Morten Studsgaards kone.
FADDER Nr. 5: ? Morten Pedersen Studsgaards kone, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Troelsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Søster til Jens Troelsen. Også fadder 1764 #2341.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lustrup, Lustrup, Skarrild, Datter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Erik Pedersen? Studsgaard, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 15 May blev hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Naflig Mette Kiersten Niels Lustrup dat Bar dend faderne Oluf {Nielsen} Minds og Christen hansen og Erech og Morten stusgaar konne og Jens trovvelsen Søster Maren.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2358 1767.06.23 Ellen Johanne Pedersdatter, Grene. FAR: Peder Christensen Grene. MOR: Maren Troelsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Pedersens kone, Skarrild, Formodentlig faderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Erik Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Troelsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Andersdatter Grene, Grene, Skarrild, Anders Nielsen Grenes kone.
FADDER Nr. 6: Anne Margrethe, Grene, Skarrild, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Paa Sant hans dag , Blev Peder Christensen udi gren hans barn døbt El Johan, Christen Pedersen konne bar dend faderne Jens trovelsen Eriech Nielsen, Anne trovelsdat Ander {Nielsen} gren Anne Magrete Maren gren.

NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2362 1767.07.16 Abbelone Katrine Christensdatter Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Ingeborg Lauridsdatter Nyboe, Tanderup, Snejbjerg, Laurids Hansen Buchs kone.
FADDER Nr. 1: Laurids Hansen Buch, Tanderup, Snejbjerg, Konen Ingeborg Lauridsdatter Nyboe bærer.
FADDER Nr. 2: Maren Bjørn Clausdatter Svitzer, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, 38c, faderens søster.
FADDER Nr. 3: Anne Dorthe Poulsdatter Liebe, Karstoft- Nørre, Skarrild, Madame Østergaard.
FADDER Nr. 4: Andreas Bagger, Hastrup, Thyregod, Eller hans kone Bodil Andersdatter Wong.
FADDER Nr. 5: Ebbe Olav Lyster, Gjellerup, Han er herredsfoged i Hammerum Herred.
FADDER Nr. 6: ? Hviid, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Anne Dorte Poulsdatter Liebe fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 16 Julii Blev Hr Svizer {sognepræsten Christen Clausen} baren døbt Nafl Appelone Caterina Mons. Bruch {Laurids Hansen Buch} konne {Ingeborg Lauridsdatter Nyboe} bar dend faderne Jomfru {Maren} Bjørn {Clausdatter Svitzer} Madme {Poul Jensen} Østergaar {Anne Dorte Poulsdatter Liebe} og M{..} Mas[....rs] bager {Andreas Bagger eller kone Hastrup} Monsiur {Ebbe Olav} Lyster og Monsiur Broch {Laurids Hansen Buch} paa tanderup Madme hvid.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2366 1768.05.01 Maren Pedersdatter, Døvling. FAR: Peder Jepsen. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Richardsdatter, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: ? Christen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Bentsen, Døvling, Skarrild, 19. søn af Bendt Jensen.
FADDER Nr. 3: ? Anders Pedersen Skaves kone, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Pedersdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Richard Skomager, Døvling, Skarrild, Datter Maren Richardsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Døvling, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Pedersen Skave, Skave, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 1ste May Blev Peder Jepsen udi døfling hans Baren døbt Maren Ricart dat Maren Bar dend, faderne Christen Døfling konne Jens Bentsen, Ander {Pedersen} Skaue konne Maren Christen daatter, og Magrete peder dat.

NOTITS: Gift til Sønder Omme.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2372 1769.01.29 Anne Olesdatter, Elkær. FAR: Ole Elkær. MOR: ? Ole Elkærs kone.
BÅREN AF: ? Degnedatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Ole Christensen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, 21, søn af Christen Mortensen.
FADDER Nr. 2: ? Thomas Elkærs kone, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Ole Elkærs fader?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ole Krog, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 5: Søren Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 6: Johanne Jensdatter, Pindvig, Skarrild, Steddatter af Rasmus Bringelsen.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Elkær, Elkær, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Bringelsen, Pindvig, Skarrild, Stedatter Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Samme dag {d 29 Janvius} Olle Elkier baren Anne degnens daatter bar dend faderne Olle {Christensen} hees gaard Thomas Elkier koene og hans fader {faderens far antaget} Olle Krog , Søren pedersen. Rasmus {Bringelsen} Penvig daatter {steddatter} Johanne {Jensdatter}.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2376 1769.03.08 Maren Jørgensdatter, Holtum, sogn: Arnborg. FAR: Jørgen Pedersen Holtum. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Mikkelsdatter, Holtum, Arnborg, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Troels Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Faderens farbror.
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen, Fasterholt, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Dørslund, Brande, Bror til moderen, som er født i Dørslund.
FADDER Nr. 4: Maren Thomasdatter, Holtum, Arnborg, 30, nabo, datter af Thomas Pedersen Holtum.
FADDER Nr. 5: ? Jørgen Pedersen Holtums tjenestepige, Holtum, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen Holtum, Holtum, Skarrild, Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Onsdag d 18te Mars blev Jørgen {Pedersen} holtdom Baren døbt Naf Maren Peder {Jørgensen} holtom hustrue {NN Mikkelsdatter} Bar dend fadere Trovel {Troels Jørgensen} Sandfuld og jens jacobsen og hendes broder {Peder Nielsen} Maren Thomasdaater og hans tienstedpige.

NOTITS: Se også Arnborg #2218. Denne dåb er fejl placeret i Skarrild i stedet for Arnborg kirkebog.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2378 1769.07.12 Mette Andersdatter, Grene. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Bennet Pedersdatter, Grene, Skarrild, 18, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 12 Julius Blev Ander {Nielsen} Gren baren døbt Naflig Met Peder gren datter {Bennet Pedersdatter} Bar dend , faderne Peder {Christensen} gren Anne Jens dat, Niles {Christensen} Ronnum Karen Jens dat Maren Christens dat.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2379 1769.07.24 Sidsel Pedersdatter, Grene. FAR: Peder Christensen Grene. MOR: Maren Troelsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Christensen Grenes kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Erik Nielsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 23, søn af Niels Olufsen og Ane Eriksdatter, dåb glemt i kirkebogen.
FADDER Nr. 3: Mette Katrine Smed, Lustrup, Skarrild, Gift med Peder Christensen Smed.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Anders Nielsen Grenes tjenestepige, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild, Konen Mette Katrine fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 24 Julius Blev Peder {Christensen} Gren Baren døbt Zesel hans koenes Søster bar dend faderne Christen døfling Erech Nielsen peder {Christensen} smed Koene {Mette Katrine Smed} Anne Nielsdaatter Anders {Nielsen} Gren pig.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2382 1769.12.16 Anne Michelsdatter, . FAR: Michel Nielsen. MOR: ? Michel Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild, Datter i Møllen.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Degnedatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 16 December , Blev Mechel Nielssen , Baren døbt Anne, Møler datter Anne bar dend faderne Jens Christensen Peder {Christensen} smed og degn daatter Kiersten Christen daatter og Maren Christensdatter udi Krog.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2384 1770.03.12 Maren Pedersdatter, Døvling. FAR: Peder Jepsen. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Richardsdatter, Døvling, Skarrild, Richard Skomagers datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild, 29, Døvling, søn af Peder Døvling.
FADDER Nr. 2: ? Christen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirstine Jensdatter, Skarrild, Jens Pedersens datter
FADDER Nr. 4: Bertel Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 12 Maris Blev Peder Jepsens Baren døbt Naflig Maren, og Rickart Døfling daatter bar dend , faderne Chisten pedersen Johanne Christen døfling hust{..} Jens Peders daatter Kirsten Bertil hees, gaard ,

Begravelse nr. 6371
NOTITS: Begravet

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2388 1770.07.07 Calina Hansdatter Linnet, Karstoft- Nørre. FAR: Hans Ditlevsen Linnet. MOR: Anne Margrethe Christiansdatter Fogh.
BÅREN AF: ? Christiansdatter Fogh, Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gjelstrup (Præstegaarden), Sønder Felding, Præst i Sønder Felding.
FADDER Nr. 2: Laurids Hansen Buch, Tanderup, Snejbjerg, Godsejer.
FADDER Nr. 3: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 4: Hans Lauridsen Bruun (Præstegaarden), Nøvling, Præst i Nøvling.
FADDER Nr. 5: Karen Madsdatter Møller (Præstegaarden), Nøvling
NÆVNT Nr. 1: Christen Clausen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst i Skarrild. Konen Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 7 Julius Blev Hr. heres foger paa Castof, hans Barn Døbt Calina, og hans Kiersted Søster bar dend faderne Hr. Gieltrup udi Feldeng, Mons {Laurids Hansen} Buch paa tanderup Hr. {Christen Clausen} Sviser Kiersted {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} Nøling Præst {Hans Lauridsen Bruun} og Kiersted {Karen Madsdatter Møller}.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2390 1771.04.01 Karen Christensdatter, Døvling. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Lustrup, Skarrild, Niels Lustrups datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Gamle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Erik Nielsen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, 25, søn af Niels Olufsen.
FADDER Nr. 4: ? Peder Jepsens kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Degnedatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Anno 1771. d 1 April Blev Christen pedersen udi Døfling hans baren døbt Nfl: Karen Niels Lustrups daatter Bar dend, faderne Gl. Christen pedersen, Olle {Nielsen} Minds og Erech {Nielsen} Castoft og Peder Jepsen hustru degns daatter.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2392 1771.06.02 Anne Margrethe Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Christensen Nygaard. MOR: Bodil Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Skarrild, Moderens søster: Lene 47 Hoven, Maren 45 Hejnsvig, Kirsten 31 Baggesgaard Sønder Omme, Anne 23.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Nygaard, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Anders Vistesen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 3: Marianne Christensdatter, Heesgaard, Skarrild, Anders Vistesens fæstemø, altså trolovet, ikke viet endnu.
FADDER Nr. 4: ? Ole Nielsen Minds kone, Lustrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Samme dag {2 Junius} Niels {Christensen} Nye gaar udi døfling hans Baren Ane Magrete, hans konnes Søster Bar dend, faderne, hans Broder Christen Anders Vistesen og fæsted Møe Mariane Christen daatter udi hesgg Olle {Nielsen} Miens Konne.

NOTITS: Niels Christensen Nygaard er født i Nygaard i Borris, ses i Baggesgaard i Sønder Omme, her i Døvling, i Borris, i Sønder Langelund i Ringive og efter 1782 som forpagter af Brande Præstegaard.

LINK: Niels Christensen Nygaard.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2393 1771.08.11 Abbelone Nielsdatter, Skarrild By. FAR: Niels Pedersen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Pedersens kone, Skarrild By, Skarrild, Faderens brors kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Johanne Jensdatter, Skarrild By, Skarrild, 19, datter af Jens Pedersen.
FADDER Nr. 3: ? Peder Christensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Niels Mortensen, Skarrild By, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Dommi d: 11 Søndag j Trin Blev Niels Pedersen Baren døbt Apelone hans broder {sikkerlig Jens Pedersen} konne Bar den faderne Jens Pedersen og dat {Johanne Jensdatter} Peder Christensen konne Kiersten Jensdaatt Niels Mo[r]tensen.

NOTITS: Konens navn fra FT 1787.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2394 1771.09.09 Margrethe Mortensdatter, Studsgaard . FAR: Morten Pedersen Studsgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, Datter af Christen Møller.
FADDER Nr. 1: Ib Pedersen Agersig, Agersig, Assing, 66.
FADDER Nr. 2: Niels Mortensen, Skarrild By, Skarrild, Vel familie, uklar hvordan.
FADDER Nr. 3: ? Morten Pedersens tjenestepige, Studsgaard , Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: [9] September Blev Morten pedersen Baren Døbt Magrete Christen Møllr daatter Bar dend fader Ib {Pedersen} agersig {Assing sogn} og Niels Mortense og Mortens pige.

NOTITS: Datoen svært læselig, kan være 19. sept.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2395 1771.10.27 Johanne Marie Jensdatter, Øvig. FAR: Jens Nielsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Malene Knudsdatter, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 1: Cort Lauridsen, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 2: Christen Mikkelsen Toxvig, Toxvig, Arnborg, 25, moderens bror Mikkel Chrisetnsen Toxvigs søn.
FADDER Nr. 3: Erik Nielsen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, 25, søn af Niels Olufsen.
FADDER Nr. 4: Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Poul Nielsen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild, Konen Malene Knudsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 27 October Blev Jens {Nielsen} Ødvigs Baren døbt Johanne Marie Peder {Pedersen den Yngre} Ronnum bar den, faderne Kort Laurisen Christen {Mikkelsen} Toxvig og Erech {Nielsen} Castoft Povel {Nielsen} Hessselvig og kone {Mette Thomasdatter} Maren Christen daatter.

Begravelse nr. 6441
NOTITS: Begravet seks et halvt år gammel i 1778.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2396 1771.11.03 Else Kirstine Jensdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Jensen Pindvig. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Ibsen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 3 November Blev Jens Jensen {Pindvig} uid Castoft, hans Barn døbt Else Kirstine Anne Jens dat Bar dend fader Jens {Ibsen} Pinvig og Sø[s] Anne Niels daatter.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2399 1772.01.19 Maren Jensdatter, Lustrup. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
BÅREN AF: Maren Ricartsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Shvaad?, Skarrild
FADDER Nr. 2: Lars Michelsen, Krog?, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Præstens tjenestepige, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Ole Nielsen Minds Kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Christen Pedersen Tarps kone, Tarp, Skarrild
FADDER Nr. 6: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Tarp, Tarp, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 19 Javvius Blev Jens Chrstensen udi Lustrup hans baren døbt Maren Ricatsdaatter Maren Bar dend faderne Christen Sh[v]aad og las Meche{.}sen Præstens pige Olle Minns konne Christen Tarpes konne.

Begravelse nr. 6372
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 1995 1772.07.01 Anne Margrethe Christensen Svitzer, Præstegaarden. FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skifte 1773 efter faderen: 'Præsten Christen Clausen Svitzer og Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted en datter født Anne Margrethe .'}
NOTITS: Dato arbitrær midt i året 1772. Kirkebogen ikke ført det meste af året 1772.

LINK: Se faderen Christen Pedersen Lustrup.


Nr. 2402 1773.02.10 ? Anders/en/datter, Krog. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Marianne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 20 dito {Febr} døde Anders {Vistesen} Krog baren udi sin korte 10 dage.'}

Begravelse nr. 6384
NOTITS: Vistesen kan være fejl, for Anders Pallesen får barn for tæt på denne dato. Datoen for dåben er omtrentlig fra alderen 10 dage.


Nr. 2403 1773.05.01 ? ?, . FAR: ? ?. MOR: ? ?.
BÅREN AF: ? ?, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Smed, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Klinks kone, Klink, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Gert Jensen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Klink, Klink, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: {... Begyndelsen mangler ...} daatter udi Søndergaard bar dend, faderne Peder {Christensen} smed, Peder Klinks Konne Anne Møl Giert Jensen .

NOTITS: Dette er enden af et brud i degnens kirkebog hvor ca. 2 foliosider mangler mellem den 2. februar 1772 og den 20. juni 1773.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2406 1773.09.26 Karen Poulsdatter, Hesselvig. FAR: Poul Nielsen Hesselvig. MOR: Mette Thomasdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Skarrild, Muligvis faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Thomasen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Margrethe Thomasdatter, Holtum, Skarrild, 18, moderens søster.
FADDER Nr. 5: Jens Terkelsen?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom: XVi post Trin: Povel Hesselvigs barn, døbt Karen . Mette Nielsdatter bar det . Fadderne Peder Ødevig , Maren Christensdatter Niels Holtum og Syster.
DKB: d 16 dito Povl Hesselvig hans barn døbt Karen og Mette Nielsdat bar dend faderne Peder Ødvig og Maren Christensdatter, Jens [Terch]ilsen

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2410 1774.03.20 Anne Marie Gertsdatter, Skarrild By (Søndergaard). FAR: Gert Jernsen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 1: Giøde Richard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Olsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Peder Olsens mor, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ebbert Lauridsen, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 5: Sidsel Christensdatter Pindvig, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 3 Søndag efter Paaske Geert Jensens barn af Søndergaard , Anne Marie . Mette Christensd: af Heesgaard bard det —
DKB: d 3 Søndag efter Paaske blev giert Jensen udi Søndergaar hans baren Døbt Anne Mari, Mette Christens daatter udi heesgaard bar dend faderne giøde Ricart Peder Olsen og Moder og degne Søn Ebert Zesel Penvig ,

Begravelse nr. 6458
NOTITS: Begravet fem år gammel i 1779. Moderens navn FT 1787.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2415 1774.07.10 Mette Johanne Christensdatter, Døvling. FAR: Christen Pedersen den Gamle. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Birte? Bendtsdatter, Døvling, Skarrild, 19, Bendt Jensens datter. Muligvis Anne Malene 23.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Samme Dag {6te Søndag efter Trin:} Christen Pedersens {den Gamle} barn af Deuling Mette Johanne , Bent {Jensen} Deulings Datter {Birte/Anne Malene Bendtsdatter} bar det —

Begravelse nr. 6409
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2416 1774.07.31 *1774.07.26 Else Kirstine Terkelsdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Jensen Pindivgs kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Den 9de Søndag efter Trin: Terkel Jensens barn Else Kirstine af Sønder Carstoft , Jens Jensens Hustrue bar det. Det var hiemmedøbt den 26de Julii.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2421 1775.03.26 Bodil Marie Poulsdatter, Silstrup. FAR: Poul Andersen Veilgaard. MOR: Karen Jakobsdatter.
BÅREN AF: Anne Andersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Ib Vestesen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mads Madsen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Benet Andersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter, Skarrild, Søster til faderen. Gift med Peder Christensen i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom Lætare d 26de Martii var Poul Andersens Barn af Selstrup i Kirke navnlig Boel Marie . . . . . . . . som lørdagen d 18de Martii om Aftenen var døbt af Præsten . Faderens Syster . . Anne Andersdatter bar det frem . Offer 4 Mk.
DKB: d 26 Marsiu Blev Povel Andersen udi Seltrup hans barn Døbt Bolle Maria Anne Andersdaatter Bar dend faderme Ib Vedesteseng Krog og Mas Penvig [....] Ander Pedersen Bent Andersdaatter Mette Anders daatt{..} .

Begravelse nr. 6411
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2422 1775.05.07 Maren Jensdatter, Øvig. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 3die Søndag efter Paaske begravet tvende Tvilling=Døtter af Jens Nielsen i Ødevig , den eenes navn var Maren, den andens Karen; vare hiemmedøbte . var Liig=Prædikene.' }
DKB: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd førsted May døde Jens Nielsen udi Ødvig 2de Piger barn som var hiemme døbt og døde anden dag der efter ,' }

Begravelse nr. 6412
NOTITS: Hjemmedøbt.


Nr. 2423 1775.05.07 Karen Jensdatter, Øvig. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 3die Søndag efter Paaske begravet tvende Tvilling=Døtter af Jens Nielsen i Ødevig , den eenes navn var Maren, den andens Karen; vare hiemmedøbte . var Liig=Prædikene.' }
DKB: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd førsted May døde Jens Nielsen udi Ødvig 2de Piger barn som var hiemme døbt og døde anden dag der efter ,' }

Begravelse nr. 6413
NOTITS: Hjemmedøbt.


Nr. 2426 1775.07.09 Katrine Nielsdatter, Silstrup. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdtter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Skovby, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Husholderske ved præsten Hegelahr, snart gift med ham.
FADDER Nr. 1: Christen Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Ronnum den Yngre?, Silstrup, Skarrild, 24, søn af Niels Nielsen Ronnum den Ældre
FADDER Nr. 3: Anders Pallesen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 4: Morten, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 4 Søndag efter Trinit: var Niels Knudsens Barn i Kirke som tilforn var hiemme=d{...} navnlig Cathrine . Præsten Huusholderske Maren Andersdattter {Skovby} bar det.
DKB: d 4de Søndag efter Trefoldig, Niels Pedersøn {fejl: Knudsen} Baren udi Selstrup Naflig Catrine Maren Anders daatter udi Præsted gaarden bar dend, faderne Christen Skræder Niels Ronnum Ander Pallisen Konne Morten udi Bores.

NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2429 1776.01.14 *1776.01.01 Ingeborg Kirstine Christensdatter, Lustrup. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Giødesdatter.
BÅREN AF: ? Ole Nielsen Minds kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Skrædder, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Christen Nielsen Jegin Skrædders datter. I skiftet efter moderen 1785 findes Marianne, Abelone og Bodil Kirstine.
FADDER Nr. 4: Lars Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Gertrud Christiansdatter, Lustrup, Skarrild, Johannes Giødesens kone.
NÆVNT Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Johannes Giødesen, Lustrup, Skarrild, Konen Gertrud Christiansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: i Nytaars Dag hiemme døbt Christen Pedersens Datter af Lustrup Moderens Navn Maren Giødesdatter Barnets Navn Ingeborg Kirstine var disse forældres 1 Datter og 3die Barn . var i kirke Dom 2 p Epiphanis {1776.01.14}. Ole Mintzes Hustr: bar det.
DKB: Søndagen d 14 Janvis Christen Pedersen Baren udi Lustrup Engerborg Catrine, Olle Minds Konne bar den faderne peder {Christensen} Ludstrup og christen {Nielsen Jegin} Skræder Las Massen Johanes {Giødesen} Konne og Christen Skræder daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2433 1776.05.27 *1776.05.18 Else Olesdatter, Beksgaard. FAR: Ole Christensen Beksgaard. MOR: Agnete Hansdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Marianne Christensdatter, Heesgaard, Skarrild, Søren Christensen Heesgaards kone.
FADDER Nr. 3: Thomas Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Hansen, Skarrild, Muligvis fra Skærlund i Brande.
FADDER Nr. 5: ? Hansdatter, Skarrild, Søster til Peder Hansen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Heesgaard, Skarrild, Konen Marianne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 2. Løverdagen d 18 Maji hiemmedøbt Ole Christensens Barn af Beksgaard navnlig Else - var til kirke 2 Pintzedag {1776.05.27}.
DKB: anden Pinse dag Olle Bechgaar baren Else og Mette hees gaar bar dend faderne Ander {Pedersen} stusgg og Søren {Christensen} hees gaard konn {Marianne Christensdatter}, Thomas Møl Peder hanssen og Søster ,

Begravelse nr. 6426
NOTITS: Begravet 17 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2434 1776.06.15 *1776.06.15 Johanne Pedersdatter, Hesselvig. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 3. d 15 Juni hiemmedøbt to tviling Døttre af Peder Nielsen i Hesselvig den ældste navnlig Johanne den yngre navnlig Kirsten.

Begravelse nr. 6423
NOTITS: Begravet 12 dage gammel.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2435 1776.06.15 *1776.06.15 Kirsten Pedersdatter, Hesselvig. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 3. d 15 Juni hiemmedøbt to tviling Døttre af Peder Nielsen i Hesselvig den ældste navnlig Johanne den yngre navnlig Kirsten.

Begravelse nr. 6424
NOTITS: Begravet 12 dage gammel.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2436 1776.06.16 *1776.06.04 Maren Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
BÅREN AF: Ambrosia Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild, Mad. Østergaard. Gift med Poul Jensen Østergaard.
FADDER Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Mad. Østergaard Ambrosia Brink bærer.
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ebbert Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Inger Hansdatter, Heesgard, Skarrild, Rasmus Nikolajsen Skibbilds kone.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Nikolajsen, Heesgard, Skarrild, Konen
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 5. Dom: 2 p Trinit: blev Præstens {Nikolaj Hegelahr} Barn Maren fremstillet Herrren i Skarild kirke og var tilforn strax efter fødselen hiemmedøbt d 4 Junii s: a.
DKB: d 17 Junius blev præsten baren døbt Maren Madamme Øster gaar bar den, faderne Monsiur Øster gaar Olle Miends og Ebert Denge{!} Rasmus Konn Anne Niels dat Anne Møl.

NOTITS: Begraves †1839.01.16 i Skarrild, ugift.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2438 1776.09.14 *1776.08.23 Karen Marie Andersdatter, Krog. FAR: Anders Vestesten. MOR: Marianne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Jenlsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Terkel Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Anne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Fredagen d 23 Augusti hiemmedøbt Anders Vestesens Barn Karen Marie af Krog publiceret d 14 Sønd: efter Trin: i Skarild kirke.
DKB: d 14 September blev Anders krog baren døbt Karen Marie Terkel Jensen Konne bar dend og hafde 5 fadere.

Begravelse nr. 6429
NOTITS: Begravet seks måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2440 1776.12.01 Bodil Margrethe Terkelsdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Jens Jensen Pindvigs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Smed, Hallundbæk, Sønder Omme, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Ebbert Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johanne Hansdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.15, døbt Anne. Hans Eskesens datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Anne Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo, datter Johanne Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Den 1. Decembr: 1776 den 1ste Søndag i Advent døbt i Kirken Terkel Jensens Barn fra S : Carstoft navnlig Bodil Magrethe fød i det gamle kirke Aar, hvortil hun blev i den indsendte Antegnelse regnet .
DKB: d først Søndag i afvend blev Terkel Jensen udi Sønder Castoft hans baren døbt Boll Mari, Jens {Jensen} Penvigs konne {Anne Nielsdatter} bar dend farderne hans fader {Jens Andersen Smed, Hallundbæk, Sønder Omme} degnesøn {Ebbert Lauridsen} hans Eskesen: dat Johanne [Pi].

Begravelse nr. 6430
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2443 1777.03.09 *1777.02.28 Else Marie Larsdatter, Lustrup. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Madsdatter, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mads Michelsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Margrethe Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Peder Christensen Lustrups tjenestepige, Lustrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: i. d 28 Februar: hiemmedøbt Lars Madsens og Anne Pedersdatter Barn af Lustrup navnlig Else Marie .
PKB: Midfaste Søndag d 9 Martii blev sidstmeldte tvende Børns Daab Publiceret det første Faddere : Faderens Syster bar det Fadderne : Christen Nielsen i Lustrup, Peder Christensen ibidem Margre Christensdatter og peder Lustrups Pige.
DKB: I. Paa Medfaste Søndag Blev Las Mechelsen {fejl: Madsen} baren døp Else Mari og hans Søster bar dend faderne Christen Nielsen og Mas Mechelsen og Olle Minns og Magrete Christendaatter og Peder Lustrup Pige.

Begravelse nr. 6806
NOTITS: Begravet 1820 som almisselem. Michelsen (Lars) er en fejl i degnens kirkebog, vel kommet fra Mads Michelsen, som vel er rigtigt. Las Madsen og Anne Pedeersdatter blev gift i sept. 1776.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2444 1777.03.09 *1777.03.03 Kirsten Jensdatter, Øvig. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Margrethe Thomasdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild, Gift med Peder Nielsen.
FADDER Nr. 1: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Søster til moderen, født i Holtum i Arnborg.
FADDER Nr. 2: Michel Christensen Toksvig, Toksvig, Arnborg, Bror til Jens Nielsen Øvigs 1. kone Kirsten Christensdatter.
FADDER Nr. 3: Ebert Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 5: Lene Lauridsdatter, Krog, Skarrild, Datter af degnen Laurids Ebbesen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Øvig, Hesselvig, Skarrild, Konen Maren Christensdatter bærerr.
NÆVNT Nr. 2: Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen Mette Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Vistesen Krog, Krog, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 2. d 3. Martii hiemmedøbt Jens Nielsen og Margrethe Thomasdatters Barn af Ødevig navnlig Kirsten.
PKB: Midfaste Søndag d 9 Martii blev sidstmeldte tvende Børns Daab Publiceret det første ........... Det sidstes Faddere Peder Nielsens Hustru {Maren Christensdtter} af Hesselvig bar det. Fadderne Povel {Nielsen} Hesselvigs kone, Michel {Christensen} Toxvig . Degnens Søn Ebert {Lauridsen} . Anne {Christensdatter} Mølle, Anders {Vistesen} Krogs Hustr : Lene Lauritzdatter.
DKB: II. Samme dag {Medfaste Søndag} Jens Ødvigs baren døbt Kirsten. og Peder Ødvig konne bar dend fadere Povel hessel og konne Mechel Toxvig og degne søn Anne Møle og degne daatter Leene.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2445 1777.04.06 *1777.03.11 Kirsten Pedersdatter, Silstrup. FAR: Peder Jensen Pindvig. MOR: Karen Andersdatter.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter Pindvig, Pindvig, Skarrild, 21, datter af Christen Pindvig.
FADDER Nr. 1: Jens Gaasdal
FADDER Nr. 2: Peder Smed, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
FADDER Nr. 3: Ebert Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Silstrup, Skarrild, Gift med Poul Andersen Veilgaard.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Poul Andersen Silstrup, Silstrup, Skarrild, Konen Karen Jakobsdatter fadder. Han kaldes også Veilgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 3. Tirsdagen d 11 Martii hiemmedøbt Peder Jensens Barn af Selstrup navnlig Kirsten . Dette Barn var i Kirke 1. Søndag efter Paaske {1777.04.06} : Fadderne: Povel Andersen Hustru af Selstrup : Jens Gaasdal. Peder Smed. Degnens Søn Ebert {Lauridsen}, Anne {Christensdatter} Mølle Sidsel {Christensdatter} Pindvig bar det.
DKB: III. d første Søndag efter Paaske blev Peder Penvigs Baren døbt Kiersten og Sesel Penvig bar dend , faderne Jens Gasdald Peder smed Degne Søn Erebt{!} Povel Selstrup konne Anne Møl ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2449 1777.06.29 *1777.06.07 Dorte Nielsdatter, Silstrup. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Rasmus Nikolajsen, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Poul Andersen Veilgaard, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Søndergaard, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Evt. Nielsdatter, gift med Gert Jensen.
FADDER Nr. 4: Ole Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Minds, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 4. Løverdagen d 7 Junii blev hiemmedøbt Niels Knudsens og Anne Pedersdatter barn navnlig Dorthe i Selstrup.
PKB: begge sidstmeldte Børn vare i Kirke Dom: 5 post Trinit: Fadderne : Niels Knudsens Kones Syster bar det første. Maren Ibsdatter bar det andet . Fadderne . Rasmus Nicolaisen . Povel {Andersen} Selstrup. Maren Søndergaard . Maren Mintz.
DKB: V. d 5te Søndag efter 3foldig Niels Knudsen baren [d...t] og samm[.] alle begge børen [Ma....] og Niels Knudsen Konnes Søster bar dend, Maren Jbdat bar [...] Rasmus Skifvel Olle Jensen og Povel Selstrup Maren i [M....s] og Maren Søndergaar.

NOTITS: Fælles fadderne med dåb efter denne.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2450 1777.06.29 *1777.06.19 Maren Olesdatter, Beksgaard. FAR: Ole Christensen Beksgaard. MOR: Agnete Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Ibsdatter, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 1: Rasmus Nikolajsen, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Poul Andersen Veilgaard, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Søndergaard, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Minds, Skarrild
FADDER Nr. 5: Ole Jensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 5. Taarsdagen d 19 Junii hiemmedøbt Ole Christensens og Ganete Hansdatters Barn nemlig Maren i Beksgaard.
PKB: begge sidstmeldte Børn vare i Kirke Dom: 5 post Trinit: Fadderne : Niels Knudsens Kones Syster bar det første. Maren Ibsdatter bar det andet . Fadderne . Rasmus Nicolaisen . Povel {Andersen} Selstrup. Maren Søndergaard . Maren Mintz.
DKB: V. d 5te Søndag efter 3foldig Niels Knudsen baren [d...t] og samm[.] alle begge børen [Ma....] og Niels Knudsen Konnes Søster bar dend, Maren Jbdat bar [...] Rasmus Skifvel Olle Jensen og Povel Selstrup Maren i [M....s] og Maren Søndergaar.

NOTITS: Fælles fadderne med dåb før denne.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2451 1777.07.13 Elles Marie Christensdatter, Grene. FAR: Christen Jensen Mosgaard. MOR: Bennet Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Jens Jensen Pindvigs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Margrethe Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Else Pallesdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Andersdatter, Skarrild, Søster til moderen: Anne Marie, Maren, Karen, Mette Katrine.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom : 7 post Rinit . døbt i Kirken Christen Jensens og Bennet Andersdatters barn af Greene navnlig Elles Marie Jens {Jensen} Pindvigs Kone {Bennet Andersdatter} bar det . Faddere Jens Pindvig Magrethe Pedersdatter etc:
DKB: 6. d 7de Søndag efter 3 foldighed Christen Jensen baren udi gren Elles Mari Jens Penvigs konne bar dend faderne . Hans fader og Jens Penvig Olle Pedersen og Else Pallisdat og Magrete Peder dat og hans konnes Søster ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2452 1777.09.07 *1777.08.18 Elisabeth Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
BÅREN AF: Kirstine Dorothea Hegelahr, Skarrild, Præstens søster
FADDER Nr. 1: Thomas Barfold, Raarup, Vejle Amt. Han er ikke præst der.
FADDER Nr. 2: Johannes Benedictus Hegelahr, Horsens, Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Sophia Cathrine Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Søster til faderen. Er ved broderen.
FADDER Nr. 4: Inger Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild, Søster til konen Ambrosia Brink på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 5: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Herremanden.
FADDER Nr. 6: Ambrosia Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild, Gift med Poul Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Mandagen d 18 Augusti hiemmedøbt Sogne=Præstens barn navnlig Elisabeth . Dette Barn var i Kirke Dom 15 post trin : d 7 Sept: 1777 Faderens Syster Kirstine Dorothea Heglahr bar det. Faddere: Thoms: Barfod fra Raarup . Sr Johannes Benedictus Hegelahr fra Horsens . Jomfr: Sophia Cathrine Hegelahr fra Scharild Præstegd og Jomfrue Inger Brink fra Nør Carstoft.
DKB: d 15. Søndag udi 3 foldighed var Hr. Hegler hans barnen til daben her udi Skarrild Kirch og hans Søster Kierstine bar hende faderne Monsiur {Poul Jensen} Østergaard og Kiersted {Ambrosia Brink} og hans broder Johannes og hans Søster Sofia og barnes navn er Elisabet.
PKB (kirkeår): I alt fødde 1777.
Fire Drenge og syv Piger Summa 11 Børn. NB alle ægte Børn.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2458 1778.06.14 *1778.06.08 Maren Johannesdatter, Lustrup. FAR: Johannes Giødesen. MOR: Gertrud Christiansdatter.
BÅREN AF: ? Johannes Giødesens mor, Skarrild
FADDER Nr. 1: Giøde Johansen Ricard, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild, Også kaldet skrædder.
FADDER Nr. 4: ? Christensen Jegin, Lustrup, Skarrild, Søn af Christen Nielsen Jegin: Mads, Christen, Niels eller Jens.
FADDER Nr. 5: Ebert Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Thomasdatter, Skarrild
FADDER Nr. 7: Margrethe Olesdatter Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 8: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 9: Anne Katrine, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild, Datter Margrethe Olesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 2 Pintse dag hiemmedøbt Johannes Giødesens barn Maren i Lustrup .
PKB: Trefoldigheds Søndag var Johannes Giødesens barn i Kirke nvnl: Maren hans Moder bar det, faderene vare Peder Lustrup, Christen Schræder og Søn . Degnens Søn Maren Thomasdatter Ole Mintses Datter Magrethe.
DKB: 3foldighes Søndag, Johannes baren udi Lustrup døbt Maren hans Moder bar dend , faderen Peder Christensen Christen Skræder og Søn og Degne Søn Maren sørendat og Anne katrin og olle [Mienss] dat Magrete.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2463 1778.12.01 *1778.11.27 Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Jensen Pindvig. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Eriksdatter, Skarrild, Jens Troelsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ebert Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Inger Hansdatter, Heesgaard, Skarrild, Gift med Rasmus Nikolajsen Skibbild.
FADDER Nr. 5: Inger Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild, Søsteren Ambrosia Brink gift med Poul Østergaard.
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Nikolajsen Skibbild, Heesgaard, Skarrild, Konen Inger Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Jens Jensen af S: Karstoft var hos mig /: Præsten :/ d 27 Nov : og bestilte mig at døbe hans Pige = Barn nestk: 1 Søndag i Advent, hvor for og dette barn navnlig Anne blev regnet til Kirkeaaret 1778.
DKB: d føste December blev Jens Jensen udi Sønder Castoft hans Baren døbt Anne og Jens Trovelsens Konne {Ane Eriksdatter} Bar dend, faderne Jens Trovelsen og Terkel Jensen og degne Søn Ebbert {Lauridsen} Rasmus {Nikolajsen} Skiefvel {Skibbild} Konne {Inger Hansdatter} Jomfrue Østergaard {Inger Brink}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2472 1780.01.16 *1780.01.10 Anders Mortensen, Studsgaard. FAR: Morten Pedersen Studsgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Aggersig, Assing, Anders Aggersigs kone
FADDER Nr. 1: Anders Ibsen Aggersig, Aggersig, Assing, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Ole Jensen, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Inger Jensdatter, Skarrild By, Skarrild, 21, Datter af Jens Pedersen.
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Datter Inger Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB:
D: 10 Jan : Hiemmedøbt Morten {Pedersen} Stusg{...} {---------}
i Scharrild. [....]derens [.....] Maren.
PKB:
Dom : IIda post Epiphan : vare sidstmeldte {---------}
i Kirke Jomfrue Magrethe Bergitha Østergaard bar {---------}
og Anders {Ibsen} Agersigs Kone af Assing {Maren Christensdatter} bar det sidste {---------}
Søren Bektoft og Hustrue , Hans Carstoft og Datter {---------}
sen Søn Ole — Det sidstes Faddere : Anders {---------}
Stusgaard Peder Nielsen , Jens Pederens Datter og Ing[....] {---------}
Jacobsdatter.
DKB: Samme dag {d 16 Janvius 1780} Maten stus gaard baren Døbt Anders. Anders Afve Sig[ch] konne bar Dend faderne Anders Afve sich og Ole Jenssen Peder Nielssen Jens Pedersen daatter Enger Anne [Jens] daatter,

NOTITS: To dåb beskrevet sammen både i præstens og i degnens kirkebog

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2475 1780.03.01 *1780.02.16 Pauline Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
BÅREN AF: Marianne Nielsdatter Gjeldstrup (Præstegaarden), Sønder Felding, 18, datter af præsten Niels Gjelstrup.
FADDER Nr. 1: Poul Andersen Veilgaard, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild, 29, Niels Ronnums søn.
FADDER Nr. 3: ? Christensen Jegin, Lustrup, Skarrild, Mads, Christen, Niels, Jens.
FADDER Nr. 4: Maren Ibsdatter, Studsgaard, Skarrild, Gift med Morten Pedersen Studsgaard.
FADDER Nr. 5: Anne Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Gjeldstrup (Præstegaarden), Sønder Felding, Datter Marianne fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d. 16de Febr: hiemmedøbt mit 4de barn, navnl: Pauli{..}
PKB:
Onsdagen d 1 Martii var mit Barn i Kirke {---------}
Mariane af Felding Præstegaard bar det Fadderne {---------}
Niels Ronnums Søn Niels Christen {Nielsen} Jegin N {---------}
Mar[en] Heesgaard , Anne Ibsdatter , Anne Christen {---------}.
DKB: Onsdagen d 1 Maris var Hr hegler hans Baren til daaben , og Hr {Niels Nielsen} Fielstrup daater udi felding bar dend faderne Povel {Andersen Veilgaard} Sisltrup Niels Ronnum Søn og christen {Nielsen Jegin} Skræder Søn Maren Jb daater og Anne Jb daater og Anne {Christensdatter} Møle, og dens Navn er Paulinne.

NOTITS: Maren Heesgaard synnes fejl fra præstens side for Studsgaard.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2480 1780.07.09 Else Olesdatter, Beksgaard. FAR: Ole Christensen Beksgaard. MOR: Agnete Hansdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: ? Mette Christensdatters mand, Skarrild, Faderens søsters mand.
FADDER Nr. 2: Anne Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Søren Christensen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Heesgaard, Skarrild, Søren Christensen Hees
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB:
{-----------} Trin: Ole {Christensen} Bexsgaard Barn Else , som telforn
{------------} fremstillet Herren Faderens Syster bar det ,
{--------------} , Anne Ibsdatter , Ole Jensen , Søren Heesgrd
DKB: d 7de Søndag blev Olle Bech gaar baren døbt Else hans Søster Mette {Christensdatter} bar dend faderne hans Søsters Mand Anne Jbs daater Olle Jenssen Søren {Christensen} Hes gaar og Søster Maren.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2481 1780.09.01 Ane Marie Christensdatter, Ronnum. FAR: Christen, Faster. MOR: Else Søren Ronnums tjenestepige.
BÅREN AF: Kirsten Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB:
{-----------} : døbt i Kirken et uægte barn af Ronnum
{--------} {Ane Marie} Moderen var Søren Ronnums Tieneste Pige Else
{-----------} udlagt til Barnefader ugifte [....] Christen
{----------------} Faste=Sogn . Kirsten Sørensdatter [...] [...]
{----------------} Søren Ronnum Peder Andersen Anne Ped{...}
{----------------} og Maren Christensdsdatter.

NOTITS: FT 1787 Ane Marie Christensdatter 6 år i Ronnum. Datoen er arbitrær sat mellem juli og november.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2482 1780.12.10 Maren Jensdatter, Karstoft- Nørre (Gunbek). FAR: Jens Sørensen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB:
{----------------} Jens Sørensens barn ved Gunbek {Maren}
PKB: Dom 2 Advent: øubliceert Jens Sørensens Barn ved Gunbek hiemmedaab NB: dette barn er regnet til forrige kirke = Aar .

NOTITS: Navn fra FT 1787.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2483 1780.12.26 *1780.12.06 Mette Katrine Pedersdatter, Lustrup. FAR: Peder Christensen Smed. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, Niels Rasmussen Windes 1. kone.
FADDER Nr. 1: Niels Rasmussen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ebert Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Minds, Lustrup?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Silstrup, Skarrild, Poul Andersen Veilgaards kone.
FADDER Nr. 5: Anne Jakobsdatter, Silstrup?, Skarrild
FADDER Nr. 6: Johanne Jensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Poul Andersen Veilgaard, Silstrup, Skarrild, Konen Karen Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: i I Ugen efter Dom: 1 Adv: hiemmedøbt Peder {Christensen} Smeds barn navnlig Mette Cathrine .
PKB 2: 2den Jule=Dag ovenmeldte Peder Smeds hiemmedøbte Barn til Daabs publication Møllerens {Niels Rasmussen Winde} Kone {Anne Christensdatter} bar det, fadderne : Niels {Rasmussen Winde} Møller, Ebert Lauritsen , Peder Mintz Poul {Andersen Veilgaard} Selstrups Kone {Karen Jakobsdatter} , Anne Jacobsdatter.
DKB: Anden Julle dag, Peder smeds baren Døbt Mette Møler konne bar dend faderne Niels Møler Ebbert Laurissen og Peder Miens Povel Selstrup konne Johanne Jens dat Anne Jacob dat.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2486 1781.02.11 Karen Andersdatter, Krog. FAR: Anders Vestisen Krog. MOR: Malene Lauridsdatter.
BÅREN AF: Anne Jakobsdatter, Silstrup?, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Hesselvig, Hesselvig?, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Ebert Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Jens Nielsen Øvigs tjenestepige, Øvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Tjenestepigen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB:
{-------} m : Septuag : var Anders Vestesens forhen hiemmedøbte
{----------} Karen af Krog i Kirken , Anne Jacobsdatter
{----------} [..]t, Fadderne Anders Hesselvig, Ebert Lauritsen,
{----------} Jensen , Jens {Nielsen} Ødevigs Pige Maren.
DKB: Søndag Setuagesmæ Anders Krog baren Døbt Karen Anne Jacob dat bar dend fader{..} {...revet ud...} Hesselvig degne {...revet ud...} Pige Maren og M[...] hos degnen.

Begravelse nr. 6482
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2495 1782.03.03 *1782.02.27 Dødfødt, Karstoft- Sønder. FAR: Knud Jensen. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB 1: NB: Et dødfød Pige baren fra S: Karstoft Forældrene Knud Jensen og Else Hansdatter.
PKB: {REKONSTRUKTION fra begravelsen:
'{-------} Faste Knud Jensens og Else Hansdatters dødfødde barn fra {----} oft. Et Pige barn.' }

Begravelse nr. 6478
NOTITS: Datoen er skønnet fra angivelsen Faste, er altså ikke eksakt men tilnærmelig.

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.


Nr. 2497 1782.07.14 Anne Kirstine Larsdatter, Lustrup. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Marianne Christensdatter, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Mads Mikkelsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Jegin, Lustrup, Skarrild, Skrædder
FADDER Nr. 3: Gertrud Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Johannes Giødesens kone.
FADDER Nr. 4: Else Hansdatter, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Rasmusdatter, Skarrild By, Skarrild, 19, datter af Rasmus Nikolajsen af Heesgaard.
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen, Lustrup, Skarrild, Kone bærer.
NÆVNT Nr. 2: Johannes Giødensen, Lustrup, Skarrild, Konen Gertrud Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom: 7 post Trin: var i Kirken til Daabs Publication Lars Madsens og {......} Pedersdatters hiemmedøbte Barn af Lustrup navnlig Anne Kirs{...} {.....} Christensens Hustrue bar det Fadderne . Mads Michelsen . [....] {...} Skræder , Johannes Giødesens Hustrue. Else Hansdatter M{......} datter.
DKB: den 14de Julj , 7de Søndag Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Las Madßens Barn , en Daatter ved navn. Anne Kirstiine , Søren Christenß: hans hustru i Ludstrup bar den , fadderne var Mads Michels: Christen Christenß: Jegind, Johannis hans hustru, Giertud, Piigerne Else hans Daattr , Mette Rasmus Daatter alle her af Byen..

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2498 1782.09.15 *1782.07.22 Bodil Marie Nielsdatter, Silstrup. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Margrethe Knudsdatter?, Elkær, Skarrild, Faderens søster
FADDER Nr. 1: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Pallesen, Skarrild, Konen Else Sørensdatter også fadder..
FADDER Nr. 3: Jens Svendsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Else Sørensdatter, Skarrild, Ses i Lille Hjøllund i okt. 1781.
FADDER Nr. 5: Anne Margrethe Pedersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Anders Bertelsens kone.
FADDER Nr. 6: Margrethe Pedersdatter, Skave, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Anders Bertelsen, Skarrild- Grene, Skarrild, Konen Anne Margrethe Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: d. 22 Julii hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Knudsens og Anne {.........} barn Bodil Marie
PKB 2: Dom: 16 post Trin : blev ovenmeldte Niels Knudsens barn fremstillet Herren i Kirken og Anne Magrethe i Elkiær bar det: Fadd , Terkel {Jensen} Karst{..} Anders Pallesen . Jens Svendsen Anders Berthelsens hustr: Anders Pallesen Magrethe Pedersdatter i Schave.
DKB: 16de Søndag efter Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Niels Knudssens barn Navnl: Bodel Mariæ An Magrætte, Niels Knuds: syst{..} bar den, fadere Terckel Kartoft, Ander Pallesen Jens Svendsen, Anne Magrette Ander Bertels Kone , Else Anders Palles{..} Kone , Pigen Magrette Peders daatter i [Laur.].

Begravelse nr. 6489
NOTITS: Begravet 20 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2499 1782.09.22 *1782.08.09 Kirsten Nielsdatter, Silstrup. FAR: Niels Nielsen Ronnum. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Skarrild, 34, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Ronnum den Gamle, Ronnum, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen Skave, Skave, Skarrild, Slags Nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Silstrup, Skarrild, Nabo, Poul Andersen Veilgaards kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter, Silstrup, Skarrild, Niels Nielsen Ronnums tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Poul Andersen Veilgaard, Silstrup, Skarrild, Konen Karen Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: d 9 Aug : hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Ronnums og Cidsel Christ{.....} ægte barn Kirsten af Selstrup .
PKB 2: Dom : 17 post Trin: blev ovenmeldte Niels Ronnums og Sidsel Christensd{.....}
barn fremstillet Herren i Kirken . Anne Nielsdatter bar det Fad{....}
Ronnum . Mads {Nielsen} Pindvig . Poul {Andersen Veilgaard} Selstrups Hustrue {Karen Jakobsdatter} . Kirsten Christensdatter.
DKB: 17de Søndag efter Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Niels Ronnum i Selstrup hans Daatr ved navn Kiersßen , hans Syster Anne bar dend Fader Gl: Niels {Christensen} Ronnum, Mads Pinvig Anders Skaue , Poul Selstrup hans Kone Karen, Pigen Kiersten Christens Daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2500 1782.10.06 *1782.08.12 Kirsten Sørensdatter, Bektoft. FAR: Søren Madsen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Jakobsdatter, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Oster Jensen Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Skarrild, Måske Peder Nielsen Øvig, usikker.
FADDER Nr. 4: Gertrud Nielsdatter Jens Beks kone, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Pedersdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Bek, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Gertrud Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1:
d. 12 Augusti himmedøbt i Præstegaarden Søren Madsens og Mette Jensda{....} {...}
af Bektoft.
PKB 2:
Dom: 19 post Trin: fremstillet Herren i Kirken Ovenmeldte Søren {.....}
og Mette Jensdatters barn. Kirsten af Bektoft . Anne Jacobsdatt{..}.
Faddere Niels Mortensen . Oster {Jensen} Skaue . Jens {Sørensen} Beks Hustrue {Gertrud Nielsdatter} , Magrethe Pedersda{....}.
DKB: 19: Søndag efter Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Søren Madsen, og Mette Bechg deres barn ved navn Kier[sten] Anne JacobsDaatter i Syndergrd bar den, fadere: Niels Morten{...} Oster skaue Peder Nielßen Jens huus hans hustrue giert{...} Pige Magrette Pedersdat .

NOTITS: Gift 1804 i Assing med Mikkel Christensen søn af Christen Pedersen Skærbæk, som var søn af Ib Pedersen Skærbæk i Høgild i Rind. Bosat Studsgaard i Snejbjerg? sogn.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2502 1782.11.10 *1783.10.15 Mette Johanne Pedersdatter, Silstrup. FAR: Peder Jensen Pindvig. MOR: Karen Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Katrine Christensdatter, Lustrup, Skarrild, 21, datter af Maren Madsdatter Richard indsidder ved Niels Debbelmose.
FADDER Nr. 1: Poul Andersen Veilgaard, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Tovdal, Arnborg, Muligvis bror til Lars Andersen der kort efter gifter sig til Tovdal, fra Risbjerg i Brande.
FADDER Nr. 3: Anne Katrine Andersdatter, Skarrild, Amoes Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Johanne Marie Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, 20.
FADDER Nr. 5: Christen Svendsen, Silstrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Amoes Pedersen, Skarrild, Konen Anne Katrine Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d. 15 Octobr: hiemmedøbt i Selstrup Peder Jensens og Karen Andersdatter barn navnlig Mette Johanna .
PKB: 24 Søndag efter Trin: var ovenmeldte Peder Jensens barn af Seltrup i Kirken til Daabs Publication Anne Catrine {Christensdatter} i Lustrup bar det, Faddere : Pouel {Andersen Veilgaard} Selstrup. Christen Svendsen . Peder Andersen af Thodal {Arnborg} Amoes Pedersens Hustrue og Johanne Marie Nielsdatter.
DKB: 24de Søndag efter Trinitatis var Til Daab i Skarrild Kircke Peder Pinvig , og Karen AndersDaat i Seltrup deres barn ved Navn Mette Johanne , An Chathrine i Ludstrup bar den , Fadere Poul Selstrup og Christen Svend?: ung Karl Peder Anders: fra Toudal [Amoers] Kone , Pigen Johanne Marie Niels Daatter Selstrup.

Begravelse nr. 6490
NOTITS: Begravet 5 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2508 1783.05.27 *1783.04.07 Anne Margrethe Knudsdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Knud Jensen. MOR: Else Hansdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med Jens Jensen Pindvig.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Smed, Brandholm, Brande, Faderens far. Havde før gård i Bøvl i Sønder Omme.
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Terkel Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Jens Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Niels Pedersens kone.
FADDER Nr. 6: Anne Hansdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 22, moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Anne Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Christe Himmelfarts Dag blev Knud Jensens og Else Hansdatters Barn af S: Carstoft navnl: Anne Magrethe fremstilet Herren , det var tilforn hiemmedøbt af Jordemoderen . Jens Jensens Hustrue {Anne Nielsdatter} bar det , Fadderne Terkel Jensen, Lauirids {Jenesn} Elkier Anne Hansdatter vide Infra !
DKB: i dend 7de April Er Knud Jensen og Else hans Daatter i Karstoft deres Barn fød og hiemme Døbt Naunl: Anne Magreta fremstillet herren i Kircken paa Christi Himmelfarts Dag Jens Pinvigs Kone bar det , Faddere Jens {Andersen} Smed i Brandholm {Brande sogn} , Laust Elkie{.} Tærkel Kastoft , Jens Skræder Niels Peders: Kone {Maren Madsdatter} , Anne hans Daat{..}.

Begravelse nr. 6500
NOTITS: Begravet godt et år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2509 1783.06.28 *1783.06.23 Dødfødt, Døvling. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Johanne Marie Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 5. In Junio et dødfød Pige=barn af forældrene Motten Pedersen og Ane Marie Thomasdatter i Deufling .
DKB: Morten Pederßen i Deuling og Johanne mariæ Thomas Daatter Eet Piige barn af [....] Død fød dend 28de Junj ,

Begravelse nr. 6493
NOTITS: Præstens 5 er barn nummer 5. Forældrene bor senere i Hesselvig, hvor konen er fra.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2511 1783.08.03 *1783.06.24 Inger Poulsdatter, Silstrup. FAR: Poul Andersen Veilgaard. MOR: Karen Jakobsdatter.
BÅREN AF: Maren Jespersdatter, Timring
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Pindvig, Silstrup?, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Jespersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Sidsel Christensdatter, Silstrup, Skarrild, Niels Nielsen Ronnums kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jespersdatter, Timring
FADDER Nr. 5: Marie Jespersdatter, Timring
FADDER Nr. 6: Amoes Pedersen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 7: Bodil Marie Mortensdatter, Timring
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Ronnumg, Silstrup, Skarrild, Konen Sidsel Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 4. d 24 Junii hiemmedøbt i Præstegaarden Povel Andersen og Karen Jacobs{....} deres barn navnl: Inger . fremstillet Herren i Kirken Dom : [..] Trin: Maren Jespersdatter fra Timring bar det . Fadderne : Peder Amoes , Jens Jespersen . Niels {Nielsen} Ronnums Kone . Kirsten Jespersdatter Marie Jespersdatter fra Timring Sogn .[..]
DKB: Dend 24de Junj blev Poul andersen og Karen Jacobs Daatter Deres Daatter, hiemme Døbt Naunl: Enger , fremstillet herren i Kircken 7de Søndag Trinitatis d 3die August , Fadere Maren Jespers Daatter fra Timring bar den Peder {Jensen} Pinvig, Amoes , Jens Jespersen Niels Ronnums Kone , Kiersten Jespers Daattr Bodill Mariæ Mortens Daatter fra Timring Sogn.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2513 1783.10.19 *1783.09.05 Kirsten Marie Nielsdatter, Lustrup. FAR: Niels Madsen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Skrædder, Lustrup, Skarrild, Christen Jegins datter.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Jegin, Lustrup, Skarrild, Søn af Christen Nielsen Jegin.
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen Skomager, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Rasmusdatter, Lustrup, Skarrild, Søren Skomagers kone
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Niels Nielsen Debbelmoses kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Debbelmose, Lustrup, Skarrild, Konen Anne Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: 2. d. 5 Sept: Hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Madsens og Karen Jensdatters ægtebarn af Lustrup navnlig Kirsten Marie
PKB 2: Dom : 18 post Trin: var ovenmeldte Neils Madsens barn af Lustru{.. ....}
navnl : Kirsten Marie . Apollone {Christensdatter Jegin} Skræder bar det . Faddere {......}
og Søn Christen . Søren {Pedersen} Skomager og Hustrue {Maren Rasmusdatter} . Pigen Anne {.......}
Niels Devlemoses Kone .
DKB: [..] Niels Madsen , og Karen Jens D:: i Ludstrup deres Daatter fød dend 5te Septbr og hiemme Døbt ved navn Kiersten Mariæ. — fremstillet Herren i Kircken 18: p: Trin. {1783.10.19} Ablonne Skræder bar dend Faddere Christen {Jensen} Jegen , og Søn Christen , Søren Skomager. Pigen An Catrinæ . Søren Skomagers Kone , Niels Devell mousses Kone . —

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2515 1783.11.19 *1783.09.11 Anne Marie Olesdatter, Skarrild By. FAR: Ole Christensen Beksgaard. MOR: Agnete Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, 19, Rasmus Nikolajsen Skivilds datter.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Christian Pedersen, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild, 20, søn af Peder Pedersen Gammelgaard.
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Skarrild By, Skarrild, Lars Madsens kone.
FADDER Nr. 5: Inger Jensdatter, Skarrild, 23. tjenestepige.
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter Degn, Skarrild By, Skarrild, Enke efter 1782 afdøde Laurids Ebbesen.
NÆVNT Nr. 1: Lars Madsen, Skarrild By, Skarrild, Konen Anne Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: 3. d. 11 Sept: hiemmedøbt i Præstegaarden Ole Christensen og Agnete Hansdatters barn af Scharild bye navnlig Anne Marie .
PKB 2: Dom : 21 post Trin : blev ovenmeldte Ole Christensens barn {......}
frembaaret i Kirken af Maren Rasmusdatter . Fadder{. ......}
{...}vig . Peder Nielssen . Peder Christian {Pedersen, Gammelgaard} . Lars Madsens Kone {Anne Pedersdatter} . {.....}
Jensdatter.
DKB: Olle Becksgaard og Agnette Hans Daatter Deres Daatter fød og hiemme Døbt d 11te Septbr ved navn An Mariæ . — Fremstillet Herren i Kircken 21de post Trinitatis. maren Rasmus Daatter bar den. Faddere jens {Jensen} Piinvig , Peder Nielsen, Peder Christian, Lars Madsens Kone , Pigerne Jnger Jens Daattr og Maren {Christensdatter} Degns . —

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2516 1784.04.04 *1784.01.31 Maren Jensdatter, Døvling (Vester). FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
BÅREN AF: Maren Tarp, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Andersen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Lars Poulsen Bjerrebo, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Marie Christensdatter, Døvling, Skarrild, Jens Bendtsens kone.
FADDER Nr. 4: Ole Skrædder, Sønder Felding
FADDER Nr. 5: Mette Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild, Konen Kirsten Marie Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Abbelone Nielsdatter, Døvling, Skarrild, 69, Jordemoder, og samtidig moderens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 1. Dom: Plamarum var Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdat{...} Barn i Kirken navnlig Maren fra Deufling , Maren Ta{..} bar det , Fadderne Ander (Andersen} Deufling. Lars {Poulsen} Biereboe, Jens Bendtsens Konen {Kirsten Marie Christensdatter} O{...} Skræder af Felding . Pigen Mette Christensdatter. Det var tilforn døbt af Jordemoeder Apollone {Abbelone Nielsdatter} d 31 Januar :
DKB: {I} Jens Jacobsen og Berteline Knuds Daatter i Vester Deuling Deres Liiden Daatter fød og hiemme Døbt d 31te Janvari i [.....] Maren fremstillet Herren i Kircken Palme Søndag Maren Tarp bar den , Faddere Anders Deuling Lars Bierreboe , Jens Bentsens Kone ung karl Olle Skræder i Felding Pigen Mette Christens Daatter.

Begravelse nr. 6533
NOTITS: Begravet godt tre år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2518 1784.05.02 *1784.04.04 Maren Larsdatter, Døvling. FAR: Lars Poulsen Bjerrebo. MOR: Else Andersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Marie Christensdatter, Døvling (Vester), Skarrild, Jens Bendtsens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Andersen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Else Hansdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Slags Nabo. Gift med Knud Jensen.
FADDER Nr. 5: Anne Marie Andersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Knud Jensen Døvling, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Else Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 2 Dom: Palmarum hiemmedøbt i Degne = Huuset Lars {Poulsen} Bierreboes og Else Andersdatters barn af Deufling navnlig Maren .Ovenmeldte Lars Bierreboes ægte = Barn var i Kirke 3die Søndag efter Paaske . Kirsten Marie {Christensdatter} i Vester Deufling bar det Fadderne : And{...} {Anders Andersen} Deufling , Jens Jacobsen . Jens Skræder . Knud {Jensen} Deuflings {i Sønder Karstoft} Kone {Else Hansdatter} Anne {....} Andersdatter i Greene .
DKB: II. Lars Poulsen Bierreboe og Else Anders Daatter Deres Daatter ved Naun, Maren , hiemme døbt {indskudt svært læselig linje: ... ... i Kircken = 3die ... dag Efter pa ...} Palme Søndag . Kirsten Deuling bar den , Faddere Anders Deuling , Jens Jacobsen , Jens Skræder Knud Deulings Kone , Anne Mariæ Anders Daatter i Grene.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2520 1784.06.06 *1784.04.25 Maren Sørensdatter, Beksgaard. FAR: Søren Christensen. MOR: Marianne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Ibsdatter, Beksgaard, Skarrild, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Christian Pedersen Brorsbøl, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Ole Beksgaards kone, Beksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Mortensdatter, Studsgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Beksgaard, Beksgaard, Skarrild, Konen fadder. Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB 1: 3. Dominic: Misericord: hiemmedøbt i Præstegaarden Søren Christensens og Mariane Christensdatter af Beksgaard deres ægte = Barn navnlig Maren .
PKB 2:
Samme Dag {Trefoldigheds Fest} fremstillet ovenmeldte Søren Christensen {.......}
Christensdatters barn Maren af Beksgaard , Maren Ibsda{...}
{...} det . Fadderne: Morten {Pedersen} Studsgaard . Peder Christian {Pedersen} Broesbøl {.......}
Hustrue . Pigen Johanne Mortensdatter .
DKB: {I}II. Søren Christenßen og Marianne Christens Dat i Beckgrd Deres liden Daatter naul: Maren hiemme Døbt d 2den Søndag efter Paaske. Trinitatis Søndag {1784.06.06} Fremstillet Herren i Kircken Maren Ibs Daattr bar den , Faddere Morten Studsgrd Peder Christian i Gammelgrd , Olle Bechgrds Kone , Pigen Johanne Mortens Daatter — —.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2521 1784.07.04 *1784.04.20 Anne Margrethe Johannesdatter, Lustrup. FAR: Johannes Giødesen Richard. MOR: Gertrud Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Madsdatter, Lustrup, Skarrild, Christen Jensen Jegins kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Debbelmose, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Skrædder, Lustrup, Skarrild, Søn af Christen Jegin.
FADDER Nr. 4: Peder Christian Pedersen, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Katrine Christensdatter, Lustrup, Skarrild, 23, datterdatter af Maren Madsdatter Richard.
FADDER Nr. 6: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, 20, datter af Rasmus Nikolasen Skivild.
FADDER Nr. 7: Maren Rasmusdatter, Lustrup, Skarrild, Gift med Søren Skomager.
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen Skomager, Lustrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: 4. Christi Himmelfarts Dag hiemmedøbt i Præstegaarden Johannes G{...}sens og Giertrud Christensdatter Datter Anne Magrethe .
PKB 2:
{.....} Johannes Giødesens Barn Anne Magrethe fremstillet i kirken 4 post Trin: Christen {Nielsen Jegin} Skræders Kone bar det. Fadderne
{....} Niels {Nielsen} Deulemose , Lille Christen {Christensen} Jegin . Peder Christian {Pedersen}.
{....} skomagers Kone {Maren Rasmusdatter} . Pigen Anne Cathrine og Mette Rasmusdatter .
DKB: V. Johannis Richardsen og Giertrud C: Daatter deres liden Daatter fød og Hiemme Døbt , Naunlig Anne Magrette paa Christi Himmelfarts Dag . — Fremstillen Herren i Kircken 4de Post: Trinitatis Christen Skræders Kone bar den Faddere Christen Jegen . Niels Develmoese , [....] Christen Skræder , Peder Christian , Søren skomagers Kone, Pigerne Anne Chatrine og Mette Rasmus Daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2524 1784.09.05 *1784.08.24 Lydia Birgitte Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
BÅREN AF: Martha Stub, Brande By (Præstegaarden), Brande
FADDER Nr. 1: Ib Pedersen Skærbæk, Høgild- Øster, Rind, Hosekræmmer
FADDER Nr. 2: Kirsten Jensdatter, Høgild- Øster, Rind, Ib Skærbæks kone
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Alle, Over Kirkegaard, Assing, Ejer enten hele eller det halve af Assing Kirke.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Over Kirkegaard, Assing, Jens Alles kone
FADDER Nr. 5: Bartholomæus Pedersen Purup, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 6: Sidsel Elisabeth Terkildsdatter, Skibbild, Arnborg, Bartholomæus Purups kone.
FADDER Nr. 7: Malene Spend, Skarrild By, Skarrild, Degnens Christen Hansen Karstofts kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christian Clausen, Brande By (Præstegaarden), Brande, Konen Marthe Stub bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: 24 Augusti 1784 fød og hiemmedøbt i Præstegaarden , Sognepræstens Nicolai Hegelahrs og Hustrues Maren Andersdatter Schoubyes Barn navnl: Lydia Bergitha .
PKB 2: d. 5 Sept : Dom: 13 post Trin: 1784 blev sidstmelte Præstens Datter Lydia Bergitha fremstillet Herren i Kirken . Sogne Præsten Hr Clausens Kiereste af Brande bar dette barn Fadderne vare Sr Ib Skiærbek og Hustrue af Høgild Sr Alle og Hustrue af Assing Kirkegaard, Sr Purup og hustrue af Schibild, Faderen, som skriver dette, beder vor himmelske Fader om naade i Christo for sig og alle sine.
DKB: IX. Præst Hr Hegelahr Daattr fød og hiemme døbt d 24de August: Naunl: Lydia Birgitte. Fremstillet Herren i Kircken 1[3] post: Trinitatus {1784.09.05} Madamme Clausen bar den Faddere Jb {....}sen i Høgild Jens Alle. Bertholv Puuru{p} Jens Alle hans Kone , Ib Høgild hans Kone , Degne Konen Malena {Spend} K{...}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2527 1784.12.12 *1784.12.06 Dødfødt, Døvling. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Kirsten Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen ' Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling død d 6te Dec: begravet 3 Søndag i Advent 84 {1784.12.12} i sit Alders 23de Aar ved sit døde Foster et Pige=Barn. blev udlagt til Barnefader Jens Jacobsen i Deufling .' }
Begravelse nr. 6506
NOTITS: Faderen gift mand Jens Jakobsen, 31.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2528 1784.12.26 *1784.11.25 Mette Kristine Jensdatter, Døvling. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Bendtsdatter, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Lars Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ellen Kirstine Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Indsidder ved Jens Jensen PIndvig FT 1787.
FADDER Nr. 4: Bartoline Knudsdatter, Døvling, Skarrild, Jens Jakobsens kone.
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, 18.Anders Andersens kone Amne Nielsdatters datter
NÆVNT Nr. 1: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 1. Den 25 Nov: 84 døbt i Præstegaarden Jens Bentsens og Kirsten Marie Christensdatters barn af Deuling navnlig Mette Kirstine . Fremstillet herren i Kirken 2den Juule Dag . Laurids Elkiærs Hustrue bar det : Fadderne Jens Jacobsen . Lars Christensen . Elle Kirstine . Bartholine . Mette Pedersdatter af Deufling.
DKB: XII D: 25 Novembr: døbt i Præstegaarden Jens Bendsen og Kirsten Marie ChristensDatters Barn af Deufling navnlig Mette Kristine

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2530 1785.03.13 *1784.12.31 Anne Nielsdatter, Lustrup. FAR: Niels Nielsen Debbelmose. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Margrethe Pedersdatter, Elkær, Skarrild, Ses FT 1787 som inderste ved Jens Christenssen Nexgaard i Skarrild By.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild, Nabo
FADDER Nr. 2: Johannes Giødesen, Lustrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Christian Pedersen, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Lustrup, Skarrild, Niels Madsens kone.
FADDER Nr. 5: Abbelone Christensdatter Skrædder, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Lustrup, Skarrild, Ses 1783, konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 2. Den 31de Decembr: 84 hiemmedøbt Niels Nielssens {Debbelmose} og Anne Pedersdatters Barn i Lustrup navnlig Anne . Fremstillet Herren i Kirken 5te Søndag i Faste {1785.03.13}. Anne Magrethe Pedersdatter i Elkiærgaarden bar det. Fadderne Christen {Nielsen Jegin} Skræder . Johannes Giødesen . Peder Christian {Pedersen} . Niels Madsens Kone {Karen Jensdatter} . Apollone Christensdatter .
DKB: III. Niels Nielsen og Anne Jens Daatter , dend 31te Decb: [..]84 deres Liden Daatter fød og hiemme døbt Naunlig Anne — fremstillet Herren i Kircken 5.te Sønd: i Faste {1785.03.13} , Anne Magretta Ped: Daattr i Elkier bar den Faddere Christen Skræder, Johannes i Ludstrup , Peder Christian [i] gammelgrd , Niels Madßens Kone i Ludstrup , Pigen Ablonna Skræders —

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2535 1785.08.07 *1785.06.28 Anne Magdalene Lauridsdatter, Elkær. FAR: Laurids Jensen. MOR: Birgitte Bentsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Marie Christensdatter, Døvling, Skarrild, Gift med moderens bror Jens Bentsen.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Smed, Brandholm, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Christian Pedersen, Gammelgaard, Skarrild, Nabo. Kaldet kun Peder Christian. Ungkarl.
FADDER Nr. 4: Else Hansdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med Knud Jensen.
FADDER Nr. 5: Maren Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, 21, slags nabo.
NÆVNT Nr. 1: Jens Bentsen, Døvling, Skarrild, Moderens bror. Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Knud Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens bror. Konen Else Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 3. Den 28 Junii hiemmedøbt Laurids Jensens og Bergitha Bentsdatters barn af Elkiær navnlig Anne Magdalene . Fremstillet i Kirken Dom. XI post Trin: Jens Bentsens Kone {Kirsten Marie Christensdatter} bar det. Fadderne : Jens {Andersen} Smed {Brandholm, Brande}. Terkel Jensen . Peder Christian {Pedersen, Gammelgaard}. Knud {Jensen} Kastofts Kone {Else Hansdatter}. Pige Maren Rasmusdatter af Heesgaard.
DKB: VIII. Lauritz Jensen og Bergitte Bentsdaatter i ælkier deres liden Daatter fød d: 28de Junii hiemme døbt Anne Malene . ii pst Trinit: fremstillet Herren i [Kirken] Jens Bentsens kone bar den. Faddere , Jens Smed Tærkel Jensen i Karstoft ungkarl Peder Christian , koene Knud Karstoft Koene og Pigen Maren Rasmus Daatter fra Heesgrd.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2542 1786.06.05 *1786.04.07 Martha Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
BÅREN AF: Mathilde Claussen, Brande By (Præstegaarden), Brande, 18, datter af sognepræst N. C. Clausen i Brande sogn.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Alle, Over- Kirke- Gaard, Assing, FT 1787 i Assing.
FADDER Nr. 2: Karen Christensdtter, Over- Kirke- Gaard, Assing, Jens Nielsen Alles kone.
FADDER Nr. 3: Charlotte Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 4: Malene Spend, Skarrild By, Skarrild, Gift med degnen Christen Hansen Karstoft.
NÆVNT Nr. 1: Christen Hansen Karstoft, Skarrild By, Skarrild, Degnen, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: i. Den 7de April født , d 8de sammes døbt og paafølgende 2den Pintse Dag fremstillet Herren i Kirken Sognepræstens Nicolaus Heglahr og Hustrues Maren {Andersdatter} Schoubye , deres Barn navnlig Martha . Jomfru Mathilde Claussen af Brande Præstegaard bar det . Fadderne : Sr Jens {Nielsen} Alle og Hustrue {Karen Christensdatter} . Jomfrue Charlotte Østergaard . Degnens Christen {Hansen} Carstofts Hustrue {Malene Spend} .
DKB: III. Hr. Nicolaus Hegelahr og hands Velædle Madamme Deres Liden Daatter Fød d 7 April og hiemme Døbt . Naunl: Martha. Fremstillet Herren i Kircken 2den Pintse Dag Jomfrue Clausen bar den , Faddere Jens Alle , og Hustru . Degne Konen , Jomfru Charlotta Østergaard paa Nørre Castoft. —

Begravelse nr. 6559
NOTITS: Begravet 1790 fire år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2543 1786.11.05 *1786.11.01 Dødfødt, Krog. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Marianne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 5 Anders {Vistesen} Krogs dødfødte Pige Barn in Novembr:
DKB (under døde): VII. Anders Krogs Dødføde Pige barn begravet d 5te Novbr.

Begravelse nr. 6521
NOTITS: Fødedato tilhbage regnet om omtrentlig 5 dage før begravelsen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2544 1786.11.26 *1786.11.22 Anne Marie Jeppesdatter, Døvling. FAR: Jeppe Pedersen. MOR: Abbelone Christensdatter Skrædders.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Døvling?, Skarrild, 18, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Bentsen, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Anders Andersen, Døvling, Skarrild, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Brorsbøl, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Bartoline Knudsdatter, Døvling, Skarrild, Gift med Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 6: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, 20. faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom : XXIV post Trin : d 26de November døbt i Kirken, Jesper Pedersens og Apollone Christensdatter ægte Barn navnlig Anne Marie . Fasteren Marie Pedersdatter bar det Fadderne : Jens Bendtsen . Anders Andersen . Peder Pedersen {Brorsbøl} i Gammelgaard . Jens Jacobs: Hustru {Bartoline Knudsdatter} og Mette Pedersdatter .
DKB: VII. Jeppe Pedersen og Appolonne ChristensDaatter i Deuling deres Liden Daatter fød den 22de Novembr fremstillet Herren i Kirken ved den Hellige Daab den 26de Ditto Naunl: Anne Mariæ , dens Faster Maren Peders Daatter bar den , Faddere Jens Bæntsen , Anders andersen i Deuling Peder Pedersen i Gamelgrd . Jens Jacobsens Kone Mette Peders Daatter i Deuling . —.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2545 1786.11.26 *1786.10.28 Anne Chrisensdatter, Lustrup. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Edel Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Faderens stedmor, Christen Nielsen Jegins 2. kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild, Faderens far, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Thomas Jensen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 4: Abbelone Andersdatter, Hvedde, Assing, Muligvis Ib Pedersens kone i Overkirkegaard i Assing.
FADDER Nr. 5: Anne Jakobsdatter, Lustrup, Skarrild, Gift med Ebert Lauridsen.
NÆVNT Nr. 1: Ebert Lauridsen, Lustrup, Skarrild, Konen Anne Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Den 29de Octobr : hiemmedøbt Christen Christensens og Kirsten Pedersdatters Barn navnlig Anne i Lustrup.
DKB: {VI.} Christen Xsen : {Jegin den Lille} og Kiersten Peders Daatter i Ludstrup deres liden Daatter Fød den 28de Octobr og hiemme døbt den 29de Ditto Naunl: Anne . — Fremstillet Herren i Kirken [2] Sønd: i Advent , Christen {Nielsen} Jegens Kone {2. kone Edel Christensdatter} bar den . Faddere Christen Jegen, Tomas Jensen , Jacob Pedersen i Hvede. Ebberts Kone , Appolonne Andersdaatter i Hvedde . —

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2547 1786.12.31 *1786.12.25 Karen Thomasdatter, Lustrup. FAR: Thomas Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Marianne Christensdatter, Beksgaard, Skarrild, Gift med Søren Christensen.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Jegin Lille, Lustrup, Skarrild, Søn af Christen Nielsen Jegin.
FADDER Nr. 3: Ebert Lauridsen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Sørensdatter, Pindvig, Skarrild, Gift med Jakob Christensen Hannerup.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter Degn, Skarrild By, Skarrild, 90c, var gift med Laurids Ebbesen Degn †1782.
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Beksgaard, Beksgaard, Skarrild, Konen Marianne Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Christensen Hannerup, Pindvig, Skarrild, Konen Anne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: II. (I.) Thomas Jensen og Mette Christens Daattr i Ludstrup Deres Liden Dattr fød d 15 Decembr=1786. Nl: Karen . Fremstillet Herren i Kirken Søndag imel: Juul og Nyttaarsdag Søren {Christensen} Becksgrds kone {Marianne Christensdatter} bar den Faddere Christen {Nielsen} Jegen Lille Christen {Christensen Jegin} Skræder Ebbert Lauridsen, Jacob {Christensen Hannerup} Pinvigs kone {Anne Sørensdatter} , Maren {Christensdatter} Degns . —

Begravelse nr. 6525
NOTITS: Begravet syv dage gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2548 1787.01.01 *1786.10.10 Anne Katrine Larsdatter, Skarrild- Grene. FAR: Lars Poulsen Bjerrebo. MOR: Else Andersdatter.
BÅREN AF: ? Peder Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild, Eventuel: Marie Jochumsdatter Dreyer.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Øvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Carstensen, Pindvig, Skarrild, 24. tkemestekarl ved Mads Nielsen.
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Pindvig, Skarrild, Jakob Pindvigs kone
FADDER Nr. 4: Margrethe Pedersdatter, Pindvig, Skarrild, Tjenestepige ved Mads Nielsen i Pindvig, FT 1787.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Pindvig, Pindvig, Skarrild, ?32, konen bærer. FT 1787 ikke set eller identificeret i Skarrild.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Christensen Hannerup, Pindvig, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Den 10de october om Aftenen døbt i Præstegaarden Lars Bierreboe og Else Anders: datter barn af Greene navnlig Anne Cathrine .
DKB: IV. Lars Poulsen og Else Anders Daatter deres Liden Daatter Fød den 10de Octobr Hiemme Døbt Naunl: Anne Chatrinæ . Fremstillet Herren i Kirken Nyttarsdag 87 . Peder Pinvigs kone Bar den Faddere Peder {Nielsen Øvig} Hesselvig , Christen Carstensen , Jacob {Christensen Hannerup} Pinvigs kone {Anne Sørensdatter} Pigen Magretta Peders Daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2550 1787.04.01 Kirsten Marie Pedersdatter, Lustrup. FAR: Peder Andersen Birk. MOR: Anne Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Timring, Ikke i FT 1787 i Timring. Søster til faderen, 22c. Tjener vel i Timring sogn.
FADDER Nr. 1: Johanne Giødesen, Lustrup, Skarrild, Mest kaldet kun Johannes.
FADDER Nr. 2: Peder Christian Pedersen, Gammelgaard, Skarrild, 20c, nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Gift med Niels Debbelmose.
FADDER Nr. 4: Maren Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, 22, hjemme.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Debbelmose, Lustrup, Skarrild, Konen Ane Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: IV. (2.) Peder andersen Birk og Anne Chatrinæ Xstensdaatter i Ludstrup deres Liden Daatter Fød den 25de Febr hie hiemme døbt d 26 Ditto Nl: Kiersten Mariæ . — Fremstillet Herren i Kirken Palme Søndag , dens Faster Mette Anders Daatter fra Timring bar den, Faddere Johannis {Giødesen}, Peder Christian {Pedersen} i gamlgrd , Niels {Nielsen} Develmosses kone {Ane Pedersdatter} Pigen Maren Rasmus Daatter Heesgrd.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2552 1787.05.20 *1787.05.13 Bodil Poulsdatter, Skarrild By. FAR: Poul Christensen Tovdal. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Bodil Pedersdatter, Kvodbøl, Borris, 28, moderens søster, tjener ved Lars Jakobsen.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Tarp, Sønder Felding, 57. på aftægt.
FADDER Nr. 2: Peder Christian Pedersen, Gammelgaard, Skarrild, 24, nabo.
FADDER Nr. 3: Kirsten? Pedersdatter? Skrædderens kone, Lustrup, Skarrild, Skræderen kan være 1. Christen Nielsen Jegin (kone Edel Christensdatter) eller hans søn Lille Christen Jegin Skrædder kone (Kirsten Pedersdatter). Antaget LIlle Christen fordi han oftest kaldes skrædder.
FADDER Nr. 4: Maren Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, 25, nabo.
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Gammelgaard, Skarrild, 18, nabo.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skrædder, Lustrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: VI. Poul Christensen Toudal, og Anne Pedersdaaatter i Scharild bye deres Liden Daatter fød den 13 May hiemme døbt Naunl: Bodill . Fremstillet Herren i Kirken 6 Søndag efter Paaske Dens Moster Bodill Peders Daatter fra Boris Bar den , Faddere, Jens Nielsen i Tarp {Sønder Felding} . Peder Christian {Pedersen} i gamelgrd , Skræderens {antaget: Lille Christen Christensen Jegin skrædder} kone {Kirsten Pedersdatter} i Ludstrup Maren {Rasmusdatter} Heesgrd , Kiersten {Pedersdatter} gamelgrd . —

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2556 1788.01.27 *1787.12.20 Maren Thomasdatter, Lustrup. FAR: Thomas Jensen Lustrup. MOR: Mette Christensdatter Heesgaard.
BÅREN AF: Ane Johanne Christensdatter, Birkebæk, Arnborg., Moderens søster, Niels Birkebæks kone
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Jegin, Lustrup, Skarrild, Christen Nielsens Jegins søn.
FADDER Nr. 3: Ane Pedersdatter, Skarrild By, Skarrild, Gift med Poul Christensen Tovdal.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Degn, Skarrild By, Skarrild, Enke efter degnen Laurids Ebbesen †1782.
FADDER Nr. 5: Peder Pedersen Gammelgaard Liden, Gammelgaard, Skarrild, 20, søn af Peder Brorsbøl.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg., Konen Ame Johanne Christensdatter bærert.
NÆVNT Nr. 2: Poul Christensen Tovdal, Skarrild By, Skarrild, Konen Ane Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom: Sexages: fremstillet Herren i Kirken Thomas {Jensen} Lustrups og Mette {Christensdatter} Heesgaards ægte=Barn af Lustrup Navnlig Maren , som den 20 December 1787 var født og den 21de sammes hiemmedøbt. Niels {Christensen} Birkebeks Hustrue {Ane Johanne Christensdatter} som var Barnets Moster, bar det. Testes. Christen {Nielsen} Jegin og søn Christen {Christensen Jegin}, Poul {Christensen} Thodals Hustrue {Ane Pedersdatter}, Maren {Christensdatter} Degns og liden Peder {Pedersen} Gammelgaard .
DKB: Thomas Lustrup og Mette Heegaard deres Liden datter fød d: 20de Decembr hiemme døbt Den 21de Ditto, Nl. Maren, Fremstillet Herren Søndag [sexlag..ma] Niels birhebæks Kone bar Ded : Faderne var beg Christen Jeginir, Povel Toudals kone , og Maren degns , og Lille Peder gamelgaar .

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2561 1788.05.01 *1788.03.22 Karen Pedersdatter, Silstrup. FAR: Peder Jensen Pindvig. MOR: Anne Kirstine Madsdatter.
BÅREN AF: Sidsel Marie Christensdatter, Silstrup, Skarrild, 15, Christen Svendsens datter.
FADDER Nr. 1: Christen Svendsen, Silstrup, Skarrild, Nabo vel, ser ikke ud til at være familie.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Gammelgaard Lille, Gammelgaard, Skarrild, 21, fyldfadder.
FADDER Nr. 3: Sidsel Christensdatter Ronnum, Silstrup, Skarrild, Gift med Niels Nielsen Ronnum i Silstrup.
FADDER Nr. 4: ? Jens Lunds kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Katrine Eriksdatter, Skarrild, 26. født i Lustrup.
NÆVNT Nr. 1: Jens Lund, Skarrild, Konen fadder. Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: Den 22de Martii hiemmedøbt i Præstegaarden Peder Pindvigs og Anne Kirstine af Selstrup Deres ægtebarn Navnlig Karen .
PKB 2: Den 1ste Maji Christi Himmelfarts Dag fremstillet i Kirken Peder {Nielsen} Pindvig og Anne Kirstine {Madsdatter} deres Ægtebarn navnlig Karen , som den 22de Martii sidst var hiemmedøbt i Præstegaardn /: Forældrene bor i Selstrup :/ Cidsel Marrie Christensdatter af Selstrup bar det . Faddere : Christen Svendsen , Peder Pedersen af Gammelgaard , Cidsel {Christenssdatter} Ronnum {i Selstrup} , Jens Lunds Hustrue og Anne Cathrine Erichsdatter.
DKB 1: V: Peder Pinvig og Anne kierstiene deres Liden Datter fød og Hiemme døbt Den 22de Martj Nl: karen.
DKB 2: 5. fremstilet Herren den i Kirken den 1 Maj Siselmari Christensdatter bar hinde, Faderne vare Christen svensen, og Peder gamelgaar den Lille , Sisel Ronum , og Jens Lunds kone og Anne Catrina Eriksdatter .

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering 1.
LINK: Degnen affotografering 2.


Nr. 2565 1788.09.07 *1788.07.22 Johanne Pedersdatter, Hesselvig. FAR: Peder Nielsen Øvig. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Thmasdatter, Skarrild, Gift med moderens bror Peder Christensen.
FADDER Nr. 1: Christen Berg, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Else Christensdatter Simons, Skarrild- Grene, Skarrild, Gift med Simon Nielsen.
FADDER Nr. 4: Dorte Morten Pedersen Hesselvigs tjenestepige, Hesselvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Øvig, Øvig, Skarrild, Bror til moderen, konen Margrethe Thomasdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Simon Nielsen, Skarrild- Grene, Skarrild, Konen Else Christensdatter Simons fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: Den 22de Julii hiemmedøbt i Præstegaarden Peder Nielssens og Maren Christensdatters Datter af Hesselvig navnlig Johanne .
PKB 2: Dom : 16de Porst Trin : fremstillet i Kirken Peder Nielsen {Øvig} og Maren Christensd : barn af Hesselvig navnl: Johanne . Peder {Christensen} Ødevigs Kone {Margrethe Thomasdatter} bar det, Fadd: Christen Berg , morten Hesselvig , Else Simons og Morten Hesselvigs Pige Dorthe.
DKB 1: X Peder heselvig og Maren Christensdatter deres Liden datter fød og hieme døbt den 22de Julius Nl: Johane . —
DKB 2: 10 fremstillet Herren i kirken den 7de Septbr Peder Ødevigs kone bar hinde Faderne Peder Ødevig , og Christen=Ødevig , Mortten Hesselvig , Else Simon og Morten Hisselvigs Pige Dorthe . —

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering 1.
LINK: Degnen affotografering 2.


Nr. 2566 1788.11.09 *1788.10.06 Maren Nielsdatter, Silstrup. FAR: Niels Nielsen Ronnum. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Pinvig, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Lund, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Øvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Sidsel Marie Christensdatter, Silstrup, Skarrild, 15, datter af Christen Svendsen i Silstrup.
FADDER Nr. 4: Anne Katrine Christendatter, Lustrup, Skarrild, Niels Nielsen Debbelmoses kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: Den 6te Octobr : hiemmedøbet i Præstegaarden Niels Nielsen Ronnum og Cidsel Christensdatter Ægtebarn af Selstrup navn: Maren .
PKB 2: Dom: XXVI p Trin : fremstillet Niels Nielsen Ronnums og Cidsel Christensdatters barn af Selstrup navn: Maren Mosteren Kirsten {Christensdatter} Pindvig bar det. Fadderne : vare Jens Lund, Peder Nielsen {Øvig i Hesselvig} . Sizel Marie {Christensdatter} og Anne Cathrine {Christensdatter}.
DKB: XI Niels Nielsen Ronum og Cissel Christens datter Deres Liden Datter Strax [af] fødßelen fremstillet Herren i kirken 27de Søndag Pors Trint: Navnl. Maren Dens Moster Kierstein Pinvig bar hinde, faderene vare Jens Lund og Peder Nielsen Sisselmari . og Anne Catrine.

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2567 1789.03.01 *1788.12.10 Gunner Marie Jensdatter, Døvling. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Else Bentsdatter, Døvling, Skarrild, Faderens søster.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Terkel Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Tovdal, Skarrild By, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Terkel Jensen, Kartoft- Sønder, Skarrild, Konen Anne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: Den 10de Decembr : hiemmedøbt i Præstegaarden Jens Bendtsens og Kirsten Marrie Christensdatter Ægtebarn af Deuling navnlig Gunner Maria Fasteren Else Bendtsdatter bar det —
PKB 2: Den 1ste Martii , som var iste Søndag i Faste , var var{!} i Kirke til Daabs Publication ovenmeldte under 10 Dezembr hiemmedøbte Barn Gunner Maria . hvis Forældre var Jens Bendtsen og Kirsten Marie Christensdatter af Deuling. Terkel Jensens Hustrue Anne Jensdatter bar det . Fadderne : Jens Jacobsen . Jens {Christensen} Thodal.

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.


Nr. 2571 1789.05.17 *1789.04.12 Marianne Pedersdatter, Skarrild By (Søndergaard- Lille). FAR: Peder Andersen. MOR: Anne Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Skovby, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Hegelahrs kone.
FADDER Nr. 1: Jonas Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Dorte Pallesdatter, Skarrild, ? eventuelt tjenestepige i Hesselvig med Morten Pedersen, hun kunne være fra Sønder Felding se #2565 i 1788.
FADDER Nr. 3: ? Degnens kone, Skarrild By, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: ? Degnen, Skarrild By, Skarrild, Konen fadder. Christen Hansen Karstoft forlod Skaarild 1786, næste degn?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den første Paaske Dag hiemmedøbt Peder Andersens og Anne Cathrine Christensdatter Barn i Lille Søndergaard i Scharrild navnlig Marianne. Faderens Moder bar det.
Peder Andersens og Anne Cathrine Christensdatters barn Mariane fremstillet i Kirke den 17de Maji ; Ptræstens Kone bar det , Fadderne : Jens {Christensen} Nexgaard , Jonas Pedersen . Dorthe Pallesdatter . Degne Konen. Her begynder Særskildt Register .

LINK: Affotografering 1.
LINK: Affotografering 2.


Nr. 2573 1789.08.16 *1789.07.12 Oster Pedersen, Skave. FAR: Peder Larsen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, 20, datter af Peder Pedersen Brorsbøl.
FADDER Nr. 1: Niels Jørgensen, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Christian Pedersen, Gammelgaard, Skarrild, Bror til bæreren.
FADDER Nr. 3: Karen Sørensdatter, Bukkær, Assing, 18. FT 1787 hyrdepige ved Rasmus Nielsen i Bukkær.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Jens Christensen Tovdal, Tovdal, Arnborg, 22, søn af Christen Poulsen i Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Larsens og Johanne Jensdatters barn af Schave døbt i Præstegaarden den 12 Julii navnl: Oster.
Fremstillet i kirken dom: 10 post Trin: Kirsten {Pedersen} Gammelgrd bar ham , Fadd : Niels Jørgensen af Greene , Peder Christian , Jens {Christensen} Thodal {Arnborg} . Karen Sørensd: af Bukkær {Skarrild} og Maren Jensdatter —

NOTITS: Moderen Johanne Jensdatter er søster til Oster Jensen †1787 to år før, og som drengen er opnævnt efter. Forældrene boede før i Skarrild-Grene, hvorfor Niels Jørgensen fra Skarrild-Grene er fadder her.

LINK: Affotografering.


Nr. 2574 1789.10.04 *1789.08.18 Mette Poulsdatter, Skarrild By. FAR: Poul Christensen Tovdal. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Pedersdatter, Moderens søster. De er født i Sønder Felding.
FADDER Nr. 1: Frederik Castensen Tarp, Tarp, Sønder Felding
FADDER Nr. 2: Peder Christian Pedersen, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Tovdal, Tovdal, Anrborg, 22, faderens bror.
FADDER Nr. 4: Agnete, Måske Agnete Hansdatter *1748c Assing †1818.07.01 Olling, Assing gift med Ole Christensen af Heesgaard. bosat Bukkær, Assing.
FADDER Nr. 5: Pernille Pedersdatter, Gammelgaard, Skarrild, 18, datter af Peder Pedersen Brorsbøl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Poul Christensen Thodals og Anne Pedersdatters barn hiemdøbt den 18 Augusti navnl: Mette.
Fremstillet den 4 Oct: i kirken , Mosteren Else {Pedersdatter} bar det , Fadd : Friderich {Carstensen} Tarp {Sønder Felding} , Peder Chritian {Pedersen} Jens {Christensen} Thodal {Arnborg} . Agnethe , Pernille {Pedersdatter} af Gammelgaard.
Summa fødte i Kirkebaaret 1789 4 Drenge og 4 Piger alle ægtebørn.

LINK: Affotografering.


Nr. 2576 1790.01.10 *1789.12.30 Sidsel Christensdatter, Lustrup. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Hvedde, Assing, Gift med Jakob Pedersen moderens bror.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin gamle, Lustrup, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Bodil Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 3: Laurids Pedersen Hvedde, Hvedde, Assing, 19, faderens bror.
FADDER Nr. 4: Jeppe Pedersen Døvling, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter Degn, Lustrup, Skarrild, Enke efter degnen Laurids Ebbesen †1782.
FADDER Nr. 6: Anne Jakobsdatter, Lustrup, Skarrild, Gift med Evert Lauridsen, søn af Laurids degn.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Pedersen Hvedde, Hvedde, Assing, Moderens bror, hvis kone bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Christensen Jegin og Hustrues Kirsten Pedersdatters Barn døbt i Præstgaarden den 30 Dec: 1789 navnl: Zedsel . Fremstillet Herre i Kirken Dom : jma post Epiphan : den 10 Januar : 1790 - Jacob {Pedersen} Hvedes Hustrue {Kirsten Christensdatter} bar hende. Fadderne : Gamle Christen {Nielsen} Jegin og Datter Bodild {Christensdatter} , Laurids {Pedersen} Hvedde, Jeppe {Pedersen} Deuling , Maren {Christensdatter} Degn og Anne Jacobsdatter.
LINK: Affotografering.


Nr. 2577 1790.03.07 *1790.01.21 Mette Kirstine Lauridsdatter, Elkær. FAR: Laurids Jensen Elkær. MOR: Birte Bendtsdatter.
BÅREN AF: Else Bendtsdatter, Døvling, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Rasmus Nikolajsen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Knud Jensen Karstoft, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen Øvig?, Øvig?, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Sandgaard, Karstoft- Nørre (Sandgaard), Skarrild
FADDER Nr. 6: Else Kirstine Terkelsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 16. datter af Terkel Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2 Den 21 januar : hiemmedøbt Laurids Jensen og Berthe Bentsdatters Barn i Elkiærgaarden navnl: Mette Kirstine . Fremstillet Herren i Kirken den 7 Martii , Else Bentsdatter bar det , Fadderne : Jens Bendtsen , Rasmus {Nikolajsen} Heesgaard . Knud {Jensen} Carstoft . Peder Nielssen . Kirsten Sandgaard Else Terkelsdatter.
LINK: Affotografering.


Nr. 2578 1790.05.16 *1790.04.14 Anne Margrethe Andersdatter, Lustrup. FAR: Anders Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter Debbelmose, Lustrup, Skarrild, Ikke set som familie. Gift med Niels Nielsen Debbelmose.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Smed, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Madsdatter, Skarrild By, Skarrild, 40, gift med Niels Pedersen.
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 19, datter af Jens Jensen Pindvig.
FADDER Nr. 5: Else Kirstine Terkelsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 16, Terkel Jensens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3 Anders Jensen og Hustrues {Kirsten Nielsdatters} Datter født og hiemdøbt i Lustrup den 14 April navnl: Anne Magrethe - Fremstillet i Kirken d 16de Maji Anne {Pedersdatter} Deulemose bar hende , Fadderne ; Jens {Andersen} Smed , Peder {Pedersen} Gammelgaard , Maren Madsdatter , Else Jensdatter , Else {Kirstine} Terkelsdatter.
LINK: Affotografering.


Nr. 2579 1790.06.13 *1790.05.30 Anne Christensdatter, Lustrup. FAR: Christen Nielsen Jegin gamle. MOR: Edel Christensdatter.
BÅREN AF: Bodil Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Faderens datter af 1. ægteskab.
FADDER Nr. 1: Johannes Giødesen, Lustrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Evert Lauridsen, Lustrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Christen Christensen Hjøllund, Hjøllund, Arnborg, Moderens bror, 28.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter Degn, Lustrup, Skarrild, Degneenke.
FADDER Nr. 6: Abelone, Skarrild, Ikke identificeret. Der findes en Abbelone i Skave og en i Døvling.
FADDER Nr. 7: Kirsten Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Christen Jegin den unges kone.
FADDER Nr. 8: Christen Christensen Jegin skrædder den unge, Lustrup, Skarrild, Faderens søn af 1. ægteskab. Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 30 Maji blev gamle Christen {Nielsen} Jegin og Hustrues Edel Christensdatters Barn født og døbt i Lustrup navnl : Anne Den 13 Junii fremstillet Herren. Systeren Bodild {Christensdatter} bar det Fadd: Johannes {Giødesen}, Ebert {Lauridsen} , Peder {Pedersen} Gammelgaard . Christen {Christensen} Høelund {Arnborg} . Maren {Christensdatter} Degn . Epollone og ung Christen {Christensen Jegin} Skræders Hustrue {Kirsten Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2580 1790.07.04 *1790.05.26 Johanne Christensdatter, Skarrild- Grene. FAR: Christen Josvasen Lund. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Degnens kone.
FADDER Nr. 1: Charlotte Amalie Poulsdatter Østergaard, Skarrild By, Skarrild, Jens Nexgaards kone.
FADDER Nr. 2: Johanne Jens Nexgaards tjenestepig, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johanne Mortensdatter, Studsgaard, Skarrild, Sognefoged Morten Pedersen Studsgaards datter
FADDER Nr. 4: Ebenezer Pedersen Perle, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 5: Christen Carstensen, Krog?, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Degn, konen Margrethe Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Morten Pedersen, Studsgaard, Skarrild, Sognefoged. Datter Johanne Mortensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 26 Maji blev Christen Josvasen og Hustrues Maren Jensdatters Datter født i Greene og hiemmedøbt navnl: Johanne Fremstillet i Kirken den 4 Julii degnens {Christen Pedersen Lustrup} kone {Margrethe Pedersdatter} bar det. Fadd Jens {Christensen} Nexgaard{.} Hustr: {Charlotte Amalie Poulsdatter Østergaard} og Pige Johanne, Sognefogdens {Morten Pedersen Studsgaard} Datter Johanne . Ebenezer Pedersen Pe{.}le og Christen Carstensen.
LINK: Affotografering.


Nr. 2581 1790.06.12 *1790.06.07 Dødfødt, Karstoft- Sønder. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6 Den 12 Junii blev Knud Carstofts og Else Hansdatters Pige barn dødfødt .
Begravelse nr. 6554
LINK: Affotografering.


Nr. 2583 1790.09.12 *1790.07.18 Maren Evertsdatter, Lustrup. FAR: Evert Lauridsen. MOR: Anne Jakobsdatter.
BÅREN AF: Lene Lauridsdatter, Faderens søster. Ikke set i Skarrild sogn FT 1787.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin gamle, Lustrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Edel Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Christen Nielsen Jegins kone.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen Øvig?, Øvig?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7 Den 18 Julii blev Ebert Lauridsens og Anne Jacobsdatters barn døbt i Lustrup navnl: Maren . Fremstillet i Kirken den 12 Septembr: Fasteren Lene {Lauridsdatter} bar det . Fadderne gamle Christen {Nielsen} Jegin , Peder {Pedersen} Gammelgaard , Christen {Nielsen} Jegins Kone {Edel Christensdatter} Peder Nielssen .
LINK: Affotografering.


Nr. 2587 1791.01.02 *1790.11.26 Maren Pedersdatter, Skave. FAR: Peder Olesen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Ole Minds kone, Skarrild?
FADDER Nr. 1: Jens Olesen Minds, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Pernille Pedersdatter, Gammelgaard, Skarrild, 27, Peder Gammelgaards søster.
FADDER Nr. 4: Margrethe Olesdatter Minds, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Bæksgaard, Bæksgaard, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Else Kirstine Terkelsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 18, datter af Terkel Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. Den 26de Novembr: døbt i Præstegaarden Peder Olesens og Kristen Pedersdatters Baarn af Schave navnlig Maren Fremstillet i kirken d 2 Januar : 1791 . Oles Minses Hustrue bar det . Fadd: Ole Minds og Søn Jens . Peder {Pedersen} Gammelgaard og Syster Pernille {Pedersdatter} Møller= Kones {Margrethe Olesdatter Minds} og Mette I Bexgaard Else {Kirstine} Terkelsdatter.
NOTITS: Gift 1812.10.10 i Skarrild med Niels Berthelsen *1823.10.27 Gaardsvig, Sønder Felding, bosat Gaardsvig.

LINK: Affotografering.


Nr. 2588 1791.01.09 *1791.01.02 Maren Pedersdatter, Hesselvig. FAR: Peder Nielsen Hesselvig. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Katrine Byrgesdatter Øvig, Øvig, Skarrild, Gift med Peder Christensen Øvig.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Øvig, Skarrild, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Øvig, Skarrild, 22, Mette Katrine Byrgesdatters stedsøn.
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Thomasdatter Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Gift med Morten Pedersen Hesselvig.
FADDER Nr. 5: Else Christensdatter Grene, Skarrild- Grene, Skarrild, Gift med Simon Nielsen.
FADDER Nr. 6: Mette Skave, Skave?, Skarrild, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
i Den 2den Januar : Peder {Nielsen} Hesselvigs og Maren Christensdatters Barn fød Maren Hiemme=daaben publiceret i Kirken d 9 jan: Mette {Katrine Byrgesdatter} Øevig bar det . Fadd : Peder {Christensen} Ødevig . Christen {Jensen} Ødevig Morten {Pedersen} Hesselvig og Hustrue {Johanne Thomasdatter} . Else {Christensdatter} Greene . Mette Schaue.
LINK: Affotografering.


Nr. 2595 1791.06.26 *1791.06.24 Martha Larsdatter, Skarrild By. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Skovby, Præstegaarden, Skarrild, Mad. Hegelahr, præstens kone.
FADDER Nr. 1: Evert Lauridsen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Øvig, Hesselvig, Skarrild, Datter gift med Peder Nielsen Øvig i Hesselvig.
FADDER Nr. 3: Jonas Pedersen, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild, Fyld-fadder - 25, tjener FT 1801 ved Peder Pedersen i Gammelgaard.
FADDER Nr. 4: Maren Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, 27, datter af Rasmsus Nikolajsen i Heesgaard, nabo.
FADDER Nr. 5: Edel Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Christen Nielsen Jegins kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Skarrild, Konen Edel Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Lars Madsen og Hustrues Annes Pedersdatters barn fød d 24 Junii og i Daaben kaldet Martha . Døbt i Kirken 1ste Søndag efter Trinitatis Mad: Hegelahr {Maren Andersdatter Skovby} bar det, Fadd: Ebert Lauridsen , Christen {Pedersen} Ødevig . Jonas {Pedersen} Maren Rasmusdatter og Christen {Nielsen} Jegins Hustrue {Edel Christensdatter}.
LINK: Affotografering.


Nr. 2598 1791.10.02 *1791.08.17 Anne Marius Nielsdatter, Skarrild Mølle. FAR: Niels Ramussen Winde. MOR: Margrethe Olesdatter Minds.
BÅREN AF: Agnete Rasmusdatter Winde, Sunds Mølle, Sunds, Faderens søster. Konen i Sunds Mølle. Gift med Jens Christian Nielsen.
FADDER Nr. 1: Søren Borch, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter Skave, Skave, Skarrild, Peder Olufsens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med Terkel Jensen.
FADDER Nr. 5: Else Kirstine Terkelsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 17, datter af Terkel Jensen.
FADDER Nr. 6: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Terkel Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Anne Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christian Nielsen, Sunds Mølle, Sunds, Konen Agnet Rasmusdatter Winde bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
jj Niels {Rasmussen Winde} Møllers og Hustrues Margrethe {Olesdatter Minds} Datter Anne Marius fød og hiemdøbt d 17 August: 15 Søndag efter Trinitatis fremstillet Herren i Kirken Sunds Møller {Jens Christian Nielsen} kone {Agmete Rasmusdatter Winde} bar det , Fadd: Søren Borch . Peder {Olufsen} Schaue og Hustr {Kirsten Pedersdatter} Terkels {Jensens} Hustr : {Anne Jensdatter} og Datter {Else Kirstine Terkelsdatter} Mads {Nielsen} Schouberg .
LINK: Affotografering.


Nr. 2602 1791.12.22 *1791.12.22 Dødfødt pige, Karstoft- Nørre. FAR: Knud Jensen Karstoft. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d . 22 Dec : Knud {Jensen} Carstofts og Else Hansdatters dødfødte pige Barn.
Begravelse nr. 6577
LINK: Affotografering.


Nr. 2605 1792.04.01 *1792.02.06 Anne Marie Lauridsdatter Lange, Karstoft- Nørre. FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Mogensdatter Brasch.
BÅREN AF: Marie Anne Wellejus, Ringkøbing By, Ringkøbing, Mad. Friis. Moderens moster. Mad. Friis var enke efter købmand Friis i Ringkøbing.
FADDER Nr. 1: Søren Borch, Ringkøbing By, Ringkøbing, Byfoged i Ringkøbing.
FADDER Nr. 2: Kirstine Marie Ølgod, Ringkøbing By, Ringkøbing, Søren Borchs kone.
FADDER Nr. 3: Maren Andersdatter Skovby, Præstegaarden, Skarrild, Mad. Hegelahr, præstens kone.
FADDER Nr. 4: Terkel Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 5: Hans Thorning? Wellejus, Præstegaarden, Sønder Omme, Student. Karen Braschs fætter. Stedsøn af præst i Sønder Omme Hans Bang, som overtager præsteembedet i Sønder Omme to år senere i 1794. Hans Thorning er søn Karen Brasch mors bror Hans Thomsen Wellejus præst i Nebsager †1770.
FADDER Nr. 6: Anne? Wellejus, Præstegaarden, Sønder Omme, Jomfru. Formodet, som vel ugift søster til Hans Thorning Wellejus. To andre søstre er gift før 1792.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4 D. 6de februar : Her Lars Lassen {Jørgensen} Langes og Hustrues Mad: Karen {Mogensdatter} Brasks barn paa Nør Carstoft døbt navnl : Anne Marie Palme Søndag fremstillet i kirken . Mad: Friis {Marie Anne Wellejus} bar det . Fadd : Søren Bork og Hustrue {Kirstine Marie Ølgod}. Mad : Hegelahr {Maren Andersdatter Skovby} . Terkel Jensen Carstoft Student {Hans Thorning?} Wellejus og Jomfru {Anne?} Wellejus fra Omme Præstegrd.
NOTITS: Karen Brasch mor var datter af Malene Cathrine Wellejus datter af den tidligere præst (1714-53) Thomas Hansen Wellejus i Sønder Omme. Karens moster Maren Sophie Wellejus var gift med Thomas efterfølger Hans Jørgensen Bang, der har antaget hendes morbror Hans søn Hans Thorning Wellejus som stedbarn efter dennes fars tidlige død.

LINK: Affotografering.


Nr. 2607 1792.05.06 *1792.05.02 Else Kirstine Pedersdatter, Heesgaard. FAR: Peder Christian Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
BÅREN AF: Maren Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Rasmus Nikolajsen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen Skave, Skarrild, Gift med faderens søster Kirsten Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Brorsbøl?, Gammelgaard, Skarrild, Faderens far eller bror.
FADDER Nr. 5: Peder Nielsen, Skarrild, 31, søn af Niels Mortensen.
FADDER Nr. 6: Jens Svenningsen, Skarrild Mølle, Skarrild, Soldat i FT 1787.
FADDER Nr. 7: Petronelle Pedersdattter, Gammelgaard, Skarrild, 21, også kaldet Pernille. Søster til faderen.
FADDER Nr. 8: Kirsten Pedersdatter, Skave, Skarrild, 23, søster til faderen. Gift med Peder Olufsen Skave.
FADDER Nr. 9: Else Terkelsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Terkel Jensens datter.
FADDER Nr. 10: Sidsel Klink, Klink?, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 11: Anne Rasmusdatter? Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, 21, formodentlig moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. d. 2 Maji hiemdøbt Peder Christian Pedersens og Mette Rasmusdatters barn af Heesgaard navnl : Else Kirstine . D . 6 Maji fremstillet i Kirken Maren Rasmusdatter bar det . Fadd: Rasmus {Nikolajsen} Heesgaard. Peder Skave Laurids {Jensen} Elkiær . Peder {Pedersen ?Brorsbøl} Gammelgaard Peder Nielsen . Jens Svenningsen Petronelle Pedersdatter Kirsten Pedersdatter . Else Terkelsdatter . Cidsel Klink . Anne {Rasmusdatter?} Heesgaard .
Begravelse nr. 6716
NOTITS: Begravet 16 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2609 1792.06.17 *1792.05.08 Anne Kirstine Andersdatter, Elkær (Elkærgaard). FAR: Anders Jensen Elkær. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Terkelsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 18, faderens bror Terkel Jensens datter.
FADDER Nr. 1: Søren Christensen Beksgaard, Karstoft- Nørre (Beksgaard), Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Brorsbøl, Gammelgaard, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Sidsel Klink, Klink?, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Gertrud Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Gift med Johannes Giødesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8 Den 8 Maji hiemdøbt Anders Jensen og Kirsten Nielsdat barn af Elkiærgaarden døbt navnl: Anne Kirstine . Dom : 2 post Trin : fremstillet i kirken . Else Terkelsdatter bar det , Fadd: Søren {Christensen} Beksgaard . Peder {Pedersen Brorsbøl} Gammelgaard Cidsel Klink . Gjertrud {Christensdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2610 1792.06.24 *1792.05.29 Karen Pedersdatter, Skave. FAR: Peder Olufsen Skave. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Skovby, Skarrild, Præst Hegelahrs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Brorsbøl, Gammelgaard, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Christian Pedersen, Heesgaard, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Olesen Minds, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 4: Margrethe Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Degnen Christen Pedersen Lustrups kone.
FADDER Nr. 5: Else Jensdatter, Skarrild, Ikke identificeret
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Degnen. Konen Margrethe Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. d 29 Maji hiemdøbt Peder {Olufsen} Skaves og Kirsten Pedersdatters barn i Schaue navnl: Karen . Fremstillet i Kirken 3 Sønd : eftter Trin : Præstekonen {Maren Andersdatter Skovby} bar det , Fadd : Peder {Pedersen Brorsbøl} Gammelgrd . Søn Peder Christian {Pedersen}. Jens Olesen , Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Hustr {Margrethe Pedersdatter} . Else Jensdatter .
LINK: Affotografering.


Nr. 2612 1792.09.30 *1792.09.06 Johanne Nielsdatter, Silstrup. FAR: Niels Nielsen Ronnum. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen Silstrup, Silstrup, Skarrild, Konen også fadder.
FADDER Nr. 2: Lars Skave, Skave?, Skarrild, Måske søn af Peder Lauridsen Donsig.
FADDER Nr. 3: Jonas Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Silstrup, Skarrild, Hans Silstrups kone.
FADDER Nr. 5: Johanne Marie Nielsdatter, Skarrild, FT 1787 tjenestepige i Pindvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
jj D. 6 Sept: hiem=døbt Niels {Nielsen} Ronnum og Cidsel Christensdatters Barn i Selstrup navnl: Johanne Fremstillet i Kirken d 30te sammes. Fasteren Anne {Nielsdatter} bar det . Fadd: Hans {Pedersen} Selstrup, Lars Schaue, Jonas {Pedersen}, Hans {Pedersen} Selstrups Hustrue {Kirsten Pedersdatter} og Johanne Marie —
Begravelse nr. 6590
NOTITS: Begravet 10 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2613 1792.10.21 *1792.09.06 Margrethe Svendsdatter, Silstrup. FAR: Svend Eriksen. MOR: Mette Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Cathrine Eriksdatter, Skarrild, 30, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen Silstrup, Silstrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Sidsel Jensdatter, Silstrup, Skarrild, Niels Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Klink, Klink, Skarrild, Jesper Clemmensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Silstrup, Skarrild, Konen Sidsel Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
12 Samme Dag {D. 6 Sept:} hiemdøbt Svend Erichsens og Hustru: - - - - - {Mette Marie Nielsdatter} barn af Selstrup navnl: Margaretha . 20 Sønd : eftter Trin : fremstillet i Kken Fasteren Anne Cathrine {Eriksdatter} bar det . Fadd : Hans {Pedersen} Selstrup, Niels Nielsen {Ronnum} Niels Pedersen Kone Cidsel Jensdatter . Maren Pedersdatter Klink.
LINK: Affotografering.


Nr. 2614 1792.10.28 *1792.09.14 Kirsten Marie Christensdatter, Elkær (Elkærhus). FAR: Christen Josvasen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Silstrup, Skarrild, Hans Pedersen Silstrups kone.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen Silstrup, Silstrup, Skarrild, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jonas Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Silstrup, Skarrild, Christen Carstensens kone.
FADDER Nr. 4: Ingeborg Kirstine Christensdatter, Lustrup, Skarrild, 16, degn Christen Pedersen Lustrups datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Carstensen, Silstrup, Skarrild, Konen Mette Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Degn, datter Ingeborg Kirstine Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
13 . D. 14 Sept: hiemdøbt i Elkiærhuus Christen Josvasens og Maren Jensdatters Barn , navnl: Kirsten Marie . Dom : 21 post Trin : fremstillet Herren i Kirken Hans {Pedersen} Selstrups Hustr {Kirsten Pedersdatter} bar det , Fadd : Hans {Pedersen} Selstrup , Johan {Pedersen} Christen Carstensens Kone {Mette Christensdatter} Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Datter Ingeborg Kirstine {Christensdatter} Lustrup.
LINK: Affotografering.


Nr. 2617 1793.03.28 *1793.02.16 Anne Dorte Jensdatter, Skarrild By. FAR: Jens Christensen Nexgaard. MOR: Charlotte Amalie Poulsdatter Østergaard.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Skovby, Præstegaarden, Skarrild, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christian Pedersen, Heesgaard, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jonas Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 4: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Nabo,
FADDER Nr. 5: Mette Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Gift med Peder Christian Pedersen.
FADDER Nr. 6: Sidsel Pedersdatter Klink, Klink, Skarrild, 24, datter af Peder Christensen i Klink.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. D. 16 febr : blev Jens {Christensen} Nexgaard og Charlotte Østergaards Datter døbt navnl: Anne Dorthe . Fremstillet i Kirken Skiertorsdag {28. mar. 1793} . Præstekonen {Maren Andersdatter Skovby} bar det, Fadd: Peder Christian {Pedersen} . Peder {Pedersen} Gammelgaard, Jonas {Pedersen}, Laurids {Jensen} Elkiær Mette {Rasmusdatter} Heesgaard. Cidsel {Pedersdatter} Klink.
LINK: Affotografering.


Nr. 2619 1793.04.01 *1793.03.20 Anne Malene Jensdatter, Døvling. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Birgitte Bendtsdatter, Døvling, Skarrild, 38, faderens søster. Gift med Laurids Jensen Elkær.
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ole Jensen Døvling, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Bendtsen, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Jens Christensen Tovdal, Døvling, Skarrild, Gifter sig et halvt år efter med Else Bendtsdatter, der bærer.
FADDER Nr. 6: Anne Ibsdatter, Døvling, Skarrild, Gift med Ole Jensen.
FADDER Nr. 7: Anne Pedersdatter, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 8: Abelone Christensdatter, Skave, Skarrild, Muligvis søster til moderen. Slags nabo. Jeppe Pedersens kone.
FADDER Nr. 9: Birgit Jakobsdatter, Skarrild, Ikke identificeret. Muligvis Jens Jakobsens søster, 21.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
IV. Den 20 Martii blev Jens Bendtsens og Hustru: Kirsten Christensdatters Tvillinger døbte navnlig Peder og Anne Malene. Fremstillet i Kirken 2den Paaske Dag . Else = og Birgithe Bendtsdatter bar dem . Fadd: Jens Jacobsen. Oluf {Jensen} Deuling . Peder Ben{dt}sen . Peder Nielssen Jens {Christensen} Thodal Anne Ibsdatter Anne Pedersdatter Apollone Christensdatter . Birgithe Jacobsdatter .
Begravelse nr. 6596
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2620 1793.06.10 *1793.06.10 Sidsel Marie Olufsdatter, Lustrup. FAR: Oluf Pedersen Skrædder. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. den 10 Junii blev Oluf {Pedersen} Skræders og Anne Christensdatters Barn hiemdøbt navnl Cidsel Marie --- Døde d 27de s: 222.
Begravelse nr. 6595
NOTITS: Begravet to uger gammel. Nåede ikke at blive døbt i kirken.

LINK: Affotografering.


Nr. 2623 1793.09.22 *1793.08.22 Karen Christensdatter, Krog. FAR: Christen Carstensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Jepsdatter, Silstrup, Skarrild, Gift med Christen Svendsen.
FADDER Nr. 1: Carsten Smed, Muligvis Pedersen i Øster Bjerre i Sønder Felding.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen Silstrup, Silstrup, Skarrild, Nabo, FT 1801 i Skarrild Grene.
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Silstrup, Skarrild, Hans Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Margrethe Christensdatter Døvling, Bukkær, Assing
FADDER Nr. 5: Mette Marie Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Svend Eriksens kone.
NÆVNT Nr. 1: Svend Eriksen, Silstrup, Skarrild, Konen Mette Marie Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9 . D. 22 Aug: blev Christen Carstensens og Mette Christensdatters Barn døbt navnl: Karen . Fremstillet i Kirken Dom XVII post Tirn : {22. sept. 1793} Maren Jepsdatter bar det. Fadd: Carsten Smed . Hans {Pedersen} Selstrup og Hustr : Kirsten Pedersdatter . Magrethe Christensd: Døuling fra Bukkiær. Svens {Eriksens} Hustrue {Mette Marie Nielsdatter}.
LINK: Affotografering.


Nr. 2624 1793.08.29 Dødfødt, Karstoft- Nørre. FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Mortensdatter Brasch.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. d 29 Aug: Lars Lassen {Jørgensen} Langes og Karen {Mortensdatter} Brasks Dødfødte Datter .
Begravelse nr. 6600
LINK: Affotografering.


Nr. 2629 1793.11.03 *1793.10.28 Bodil Poulsdatter, Skarrild- Grene. FAR: Poul Christensen Tovdal. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 22, datter af Jens Jensen Pindvig. Egentlig Else Kirstine.
FADDER Nr. 1: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Tovdal, Døvling, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jakob Jensen, Døvling, Skarrild, 19, søn af Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 4: Anne Ibsdatter, Døvling, Skarrild, Ole Jensens kone.
FADDER Nr. 5: Abbelone Christensdatter, Skave, Skarrild, Gift med Jeppe Pedersen Døvling.
FADDER Nr. 6: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Datter af Peder Jepsen †1773 og Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
14. D. 28 Octobr : blev Povel {Christensen} Thodals og Anne Pedersdatters Barn døbt navnlig Bodild . Fremstillet i Kirken Dom : XXI{...} {antaget XXIII 3. nov. 1793} p Trin : Else Jensdatter Karstoft bar det , Fadd: Jens Bendtsen . Jens {Christensen} Thodal Jacob Jensen Anne Ibsdatter Apallone Christensdatter . Mette Pedersdatter.
NOTITS: XXI eller XXII p Trin. er før hjemmedåben, så ikke mulige.

LINK: Affotografering.


Nr. 2635 1794.07.06 *1794.06.26 Bodil Marie Jakobsdatter, Silstrup. FAR: Jakob Andersen, Hvedde, Assing. MOR: Anne Margrethe Pedersdatter.
BÅREN AF: Sidsel Jensdatter, Silstrup, Skarrild, Gift med Niels Pedersen.
FADDER Nr. 1: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Dorte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Gift med Sven Eriksen.
FADDER Nr. 3: Mette Marie Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Gift med Sven Eriksen.
FADDER Nr. 4: Niels Larsen, Pindvig, Skarrild, 18, søn af Lars Carstensen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Silstrup, Skarrild, Konen Sidsel Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Svend Eriksen, Silstrup, Skarrild, Konen Mette Marie Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5 D. 26 Junii Anne Magrethe Pederdatters uægte Barn født og Hiemdøbt navnl: Bodild Marie . udlagt som Barnefader . Jacob Andersen af Hvede. Fremstillet i Kirken 3 Sønd : efter Trinitatis {6. juli 1794} Niels Pedersens Kone {Sidsel Jensdatter} bar det og udlagde benævnte Barnefader . Fadd : Niels Knudsen og Datter Dorthe {Nielsdatter} . Svens {Eriksen} Hustrue Mette Marie {Nielsdatter} af Selstrup . Niels Larsen Pindvig .
NOTITS: I FT 1801 ses mor og barn som almisselemmer i Krog i Skarrild.

LINK: Affotografering.


Nr. 2639 1794.09.21 *1794.08.16 Anne Malene Jensdatter, Døvling. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Datter af Thomas Jensen Grene.
FADDER Nr. 1: Ole Jensen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Bendtsen, Skarrild, Formodet bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Anne Pedersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Gift med Poul Christensen Tovdal.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, 28, datter af Anne Nielsdatter.
FADDER Nr. 5: Abbelone Jensdatter, Døvling, Skarrild, 19, datter af Jens Jakobsen.
NÆVNT Nr. 1: Poul Christensen Tovdal, Skarrild- Grene, Skarrild, Konen Anne Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9 D . 16 Aug : Jens Bendtsen og Hustrues Kirsten Marie Christensdatters Barn født og hiemdøbt navnl: Anne Malene af Deuling . Fremstillet i Kirken 14 Sønd : efter Trin: Pigen Maren Thomasdatter bar det Fadd : Oluf {Jensen} Deuling , Peder Bendtsen , Povel {Christensen} Thodals kone {Anne Pedersdatter} Mette {Pedersdatter} og Apollone {Jensdatter} i Deuling.
LINK: Affotografering.


Nr. 2640 1794.10.05 *1794.08.28 Christiane Thomasdatter, Skarrild- Grene. FAR: Thomas Jensen Grene. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Susanne Christensdatter, Skovbjerg, Sønder Felding, Formodentlig søster til moderen. Gift 1788.07.27 i Sønder Felding med med Peder Lyhr.
FADDER Nr. 1: Simon Nielsen Grene, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Karen Kirstine Pedersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Gift med Simon Nielsen Grene.
FADDER Nr. 3: Jens Iversen Grene, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Thomasdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Faderens datter.
FADDER Nr. 5: Mads Tjenestekarl Skovbjerg, Skovbjerg, Sønder Felding
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Skovbjerg, Skovbjerg, Sønder Felding, Anden kone Susanne Christensdater fadder. Han kaldes også Peder Lyhr
KIRKEBOGSTEKSTEN:
X D . 28 Aug : Thomas {Jensen} Grenes og Hustrues Mette Christensdatters Barn født og hiemdøbt navnl: Christiane . Fremstillet i Kirken d 5. Octobr: Peder {Pedersen} Skoubergs Kone {Susanne Christensdatter} bar det , Fadderne : Simon {Nielsen} Green og Hustrue {Karen Kirstine Pedersdatter} , Jens {Iversen} Green , Barnets Syster Maren {Thomasdatter} og Marianne {Thomasdatter} og Mads Karlen i Skouberg .
LINK: Affotografering.


Nr. 2643 1795.01.01 *1794.12.20 Anne Nielsdatter, Silstrup. FAR: Niels Knudsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Andersdatter, Ronnum, Skarrild, Gift med Søren Pedersen Ronnum.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Tarp, Sønder Felding, Gift med moderens søster Berret Andersdatter
FADDER Nr. 2: Knud Nielsen, Silstrup, Skarrild, 15, faderens søn.
FADDER Nr. 3: Dorte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, 18, faderens datter.
FADDER Nr. 4: Sidsel Christensdatter, Silstrup, Skarrild, Niels Nielsen Ronnums kone.
FADDER Nr. 5: Kirstine Pedersdatter, Silstrup, Skarrild, Hans Pedersen Silstrups kone, søster til Søren Pedersen Ronnum.
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild, 2. kone Anne Marie Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild, Konen Sidsel Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Hans Pedersen Silstrup, Silstrup, Skarrild, Konen Kirstine Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
i D . 20 Decembr : hiemdøbt i Selstrup Niels Knudsen og Maren Andersdatters Barn navnl : Anne . Fremstillet i Kirken Nytaars Dag . Søren {Pedersen} Ronnums Hustrue {Anne Marie Andersdatter} bar det . Fadd: Christen Jensen i Tarp {Sønder Felding} . Barnets Broder {15, Knud Nielsen, halvbror} og Syster {18, Dorte Nielsdatter, halvsøster} . Niels {Nielsen} Ronnums Hustr: {Sidsel Christensdatter i Silstrup} Hans {Pedersen} Selstrups Hustrue {Kirstine Pedersdatter} .
Begravelse nr. 6667
NOTITS: Begravet seks et halvt år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2647 1795.05.14 *1795.04.03 Dorte Nielsdatter, Karstoft- Nørre (Egebjerg- hus). FAR: Niels Nielsen Knude. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Nielsdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild, Tjenestepige på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 1: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Carstensen, Krog, Skarrild, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Karstoft- Nørre (Egebjerg -hus), Skarrild, 16c, Forældrenes søn, ikke set født i Skarrild..
FADDER Nr. 4: Else Sørensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Peder Nielsen Hauges kone.
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, 17, nabo, Jens Jensen Pindvigs datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hauge, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo. Konen Else Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Langfredag {3. april 1795} døbt Niels Nielsens Knude og Anne Madsdatters Barn navnl : Dorthe af Egeberg, Huus . Festo Ascensionis fremstillet i Kirken Johanne Marie Nielsdatter paa Nør: Castoft bar det, Fadderne : Terkel Jensen Christen Carstensen Barnets Broder Niels {Nielsen} . Peder {Nielsen} Hauges Hustrue {Else Sørensdatter} og Anne Jensdatter Pindvig.
Begravelse nr. 6614
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2649 1795.07.19 *1795.06.19 Mette Kirstine Lauridsdatter, Elkær. FAR: Laurids Jensen Elkær. MOR: Birte Bendtsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens bror Terkel Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Nabo. Gift med faderens bror Terkel Jensens datter Else Kirstine Terkelsdatter.
FADDER Nr. 2: Peder Christian Pedersen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Nabo. Bror til Peder Pedersen Gammelgaard, men ikke direkte i familie.
FADDER Nr. 3: Jakob Christensen, Heesgaard, Skarrild, Tjenestekarl.
FADDER Nr. 4: Pauline Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 15, præstens datter.
FADDER Nr. 5: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Peder Christian Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. den 19de Junii døbt i Præstegarden Laurids Jensens og Birthe Bendtsdatters Barn af Elkiær navnlig Mette Kirstine . Dom VII post Trin : {19. jul. 1795} femstillet i Kirken Terkels {Jensens} Kone {Anne Jensdatter} bar det , Fadd: Peder {Pedersen} Gammelgaard , Peder Christian {Pedersen} Heesgaard . Jacob Christensen tienende i Heesgaard . Pauline Hegelar . Peder Christians {Pedersen Heesgaards} Kone {Mette Rasmusdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2650 1795.08.12 *1795.06.25 Johanne Marie Sophie Lauridsdatter Lange, Karstoft- Nørre. FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Mogensdatter Brasch.
BÅREN AF: Marie Anne Wellejus, Ringkøbing By, Ringkøbing, Mad. Friis. Moderens mor Malene Wellejus' søster. Mad. Friis var enke efter købmand Friis i Ringkøbing.
FADDER Nr. 1: Rasmus Christensen Rahr, Præstegaarden, Sønder Felding, Blev præst i Sønder Felding i 1793.
FADDER Nr. 2: Hans Thorning Wellejus, Præstegaarden, Sønder Omme, Søn af moderens moder Malene Wellejus' bror præst i Nebsager Hans Thomsen Wellejus. Hans Thorning Wellejus er fætter til moderen Karen Brasch.
FADDER Nr. 3: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter Skovby, Præstegaarden, Skarrild, Præst Hegelahrs kone.
FADDER Nr. 5: Pauline Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 15, præstens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4 Den 25 Junii Hiemdøbt Sr. Laurids {Lasson Jørgensen} Langes og Hustrues Madam: Karen {Mogensdatter} Brasch deres Datter navnl : Johanne Marie Sophie paa Nør: Carstoft . Fremstillet i Kirken d 12 August . Madam : Friis {Marie Anne Wellejus} bar det . Fadderne Hr {Rasmus Christensen} Rahr fra Felding Hr {Hans Thorning} Wellejus fra Omme. Terkel Jensen fra S: Karstoft . Min Kone {Maren Andersdatter Skovby} og Datter Pauline Hegelahr .
Begravelse nr. 6657
NOTITS: Begravet fire et halvt år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2651 1795.10.04 *1795.08.23 Mette Jensdatter, Skarrild- Grene. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Katrine Christensdatter, Drantum, Ikast, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Drantum, Drantum, Ikast
FADDER Nr. 2: Karen Christensdatter, Drantum, Ikast, Datter af Christen Jensen Drantum.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Tyvkær, Silstrup?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Søren Michelsen, Skarrild- Grene, Skarrild, Nabo, 20, søn af Michel Andersen Grene.
FADDER Nr. 5: Johanne Michelsdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Nabo, 27, datter af Michel Andersen Grene.
NÆVNT Nr. 1: Michel Andersen Grene, Skarrild- Grene, Skarrild, Nabo, søn og datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5 D. 23 Aug: døbt i Præstegaarden Jens Christensen Drantum og Magrethe Christensdatters Barn navnl: Mette . Dom : XVIII p Trin : {4. okt. 1795} fremstillet i Kirken Fasteren Anne Cathrine {Christensdatter} bar det , Fadderne : Christen {Jensen} Drantum og Daatter Karen {Christensdatter} . Peder {Christensen?} Tiukiær , Michel {Andersen} Greenes Søn {Søren Michelsen} og Datter {Johanne Michelsdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2654 1795.11.15 *1795.09.27 Maren Jensdatter, Skarrild By (Sønder- gaard- Lille). FAR: Jens Olesen Minds. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Olesdatter Minds, Skarrild Mølle, Skarrild, Faderens søster
FADDER Nr. 1: Ole Olesen Minds, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Måske bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Laurids Andersen Krog, Krog, Skarrild, 17, søn af Anders Vistesen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Skave, Skarrild, Peder Olufsens kone.
FADDER Nr. 5: Anne Kirstine Sunds, Skarrild, ?Anne Kirstine Madsdatter gift med Christen Nielsen Jegin?
NÆVNT Nr. 1: Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen Margrethe Olesdatter Minds bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. D. 27 Sammes {Septembr :} hiemdøbt Jens Olesens {Minds} og Hustrues Mette Marie {Sørensdatter} i Lille Søndergrd , deres Datter, navnlig Maren . Dom: XXIV p Trin: {15. nov. 1795} fremstillet i Kirken Møllerens {Niels Rasmussen Winde} kone {Margrethe Olesdatter Minds} . Fadderne Ole {Olesen} Minds. Peder {Olufsen} Schave . Laurids {Andersen} Krog . Peder {Olufsen} Schaves Hustr: {Kirsten Pedersdatter} Anne [Kirstine] Sunds .
LINK: Affotografering.


Nr. 2656 1795.11.22 *1795.10.17 Else Marie Hansdatter, Silstrup. FAR: Hans Pedersen Silstrup. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Andersdatter, Ronnum, Skarrild, Søren Pedersen Ronnums kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Knud Nielsen, Silstrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Sidsel Jensdatter, Silstrup, Skarrild, Niels Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Katrine Eriksdatter, Silstrup, Skarrild, Gift 1798 med Niels Larsen i Pindvig. Søster til Sven Eriksen i Silstrup. Datter af Erik Pedersen først Lustrup så Silstrup.
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Konen Anne Marie Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen, Silstrup, Skarrild, Konen Sidsel Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. d. 17 Octobr: døbt i Præstegaarden Hans Pedersens og Kirsten Pedersdatters Barn af Selstrup navnlig Else Marie . Dom: XXV p: Tin: {22. nov. 1795} fremstillet i Kirken . Søren {Pedersen} Ronnums Hustru {Anne Marie Andersdatter} bar det , Fadderne : Niels {Nielsen} Ronnum , Knud Nielsen , Niels Pedersens Hustrue Sidsel {Jensdatter} og Anne Cathrine Erichsdatter .
Begravelse nr. 6626
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2657 1795.12.27 *1795.12.19 Karen Mortensdatter, Hesselvig. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Petronille Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Skave, Skarrild, Moderens søster, Peder Olufsens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Konen Kirsten Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christian Pedersen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Peder Christian Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Else Kirstine Terkelsdatter Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Gift med moderens bror Peder Pedersen Gammelgaard.
FADDER Nr. 5: Anne Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Søster til Mette Rasmusdatter.
FADDER Nr. 6: Kirsten Jensdatter Øvig, Øvig, Skarrild, 18, Mette Katrine Byrgesdatters datter.
FADDER Nr. 7: Erik Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 16, bror til Else Kirstine Terkelsdatter.
FADDER Nr. 8: Niels Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, 17, søn af Peder Nielsen Øvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kirkeaar 1796
J Jesu Navn .
I D. 19 Dec: døbt i Præstegaarden Morten Pedersens og Pernille Pedersdatters Barn af Hesselvig navnl: Karen . Fremstillet i Kirken Sønd: imellem Juul og Nytaar {27. dec. 1795} . Peder {Olufsen} Schaues Hustrue {Kirsten Pedersdatter} bar det, Fadd: Peder {Olufsen} Schaue Peder Christian {Pedersen} Heesgaard og Hustrue {Mette Rasmusdatter} Else {Terkelsdatter} Gammelgaard . Anne {Rasmusdatter} Heesgaard Kirsten {Jensdatter} Øvig . Erich Terkelsen Niels {Pedersen} Hesselvig .

LINK: Affotografering.


Nr. 2658 1796.04.15 *1796.04.15 Mette Jensdatter, Døvling. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 15 April døbt i Præstegaarden Jens {Christensen} Thodals og Else Bendtsdatters Barn af Deuling navnlig Mette . Dødt og begravet 6te Søndag efter Paaske .
Begravelse nr. 6617
NOTITS: Begravet 21 dage gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2659 1796.05.22 *1796.04.14 Mette Christensdatter, Lustrup. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Hvedde?, Assing, 38c, moderens søster. Moderen født i Hvedde i Assing sogn.
FADDER Nr. 1: Johannes Gjødesen, Lustrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jonas Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 3: Anne Jakobsdatter, Lustrup, Skarrild, Evert Lauridsens kone.
FADDER Nr. 4: Gunder Marie Andersdatter, Hvedde, Assing, 15, nabo i Hvedde til moderen.
FADDER Nr. 5: Ingeborg Kirstine Christensdatter Lustrup, Lustrup, Skarrild, 20, degnen Christen Pedersen Lustrups datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 14 April døbt i Præstegaarden Christen Christensens Jegin og Kirsten Pedersdatters Barn af Lustrup navnlig Mette - - Fremstillet i Kirken Trinitatis Søndag Mosteren Anne Pedersdatter bar det , Fadderne Johannes {Giødesen}, Jonas {Pedersen} Anne Jacobsdatter , Gunder Marie Andersdatter {Hvedde, Assing} . Ingeborg Kirstine {Christensdatter} Lustrup.
LINK: Affotografering.


Nr. 2660 1796.05.24 *1796.04.24 Anne Marie Jensdatter, Klink. FAR: Jens Christensen Nexgaard. MOR: Charlotte Amalie Poulsdatter Østergaard.
BÅREN AF: Ingeborg Pedersdatter, Drongstrup, Sønder Felding, 29c, gift med Jens Pedersen. Forbindelse uklar.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Drongstrup, Drongstrup, Skarrild, Konen Ingeborg Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Else Kirstine Terkelsdatter, Gammelgaard, Skarrild, Gift med Peder Pedersen Gammelgaard.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Drantum, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: Pauline Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 16, præstens datter.
FADDER Nr. 6: Margrethe Poulsdatter Østergaard, Klink, Skarrild, 35, moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4 Søndag eftter Paaske hiemdøbt Jens {Christensen} Nexgaards og Charlotte Amalia Østergaards Datter i Klinkgaarden , navnlig Anne Marie . 2den Pindse Dag fremstillet i kirken Jens Pedersens Hustrue {Ingeborg Pedersdatter} var det , Fadderne : Peder {Pedersen} Gammelgrd og Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter} Jens Pedersen Drongstrup {Sønder Felding} . Jens Christensen {Drantum} Lustrup . Pauline Hegelahr . Magrethe {Poulsdatter} Østergaard.
LINK: Affotografering.


Nr. 2661 1796.07.17 *1796.06.01 Inger Pedersdattter, Lustrup. FAR: Peder Nielsen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Kirstine Terkelsdatter, Gammelgaard, Skarrild, Sognefogedens kone. Sognefoged 1800 var Peder Pedersen Gammelgaard.
FADDER Nr. 1: Søren Madsen, Paarup, Assing, Gift med Mette Jensdatter.
FADDER Nr. 2: Pauline Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 16, præstens datter.
FADDER Nr. 3: Kirsten Sørensdatter, Paarup, Assing, 15, Søren Madsens datter.
FADDER Nr. 4: Anne Kirstine Jensdatter, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Jonas Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Fyld-fadder.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Sognefoged i hvert fald 1800, konen Else Kirstine Terkelsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 1 Junii døbt i præstegaarden Peder Nielsens og Hustrues Inger Nielsdatters Barn af Lustrup navnlig Inger . Dom : VIIIva p Trin: fremstillet i kirken Sognefogdens {Peder Pedersen Gammegaard formodet} Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter formodet} bar det , Fadderne Søren Madsen Paarup {Assing} . Pauline Hegelahr Søren Madsens Datter {Kirsten Sørensdatter} . Anne Kirstine Jensdatter . Jonas Pedersen .
Begravelse nr. 6659
NOTITS: Begravet knap fire år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2662 1796.10.02 *1796.08.09 Anne Cathrine Pedersdatter, Lustrup. FAR: Peder Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Dorte Nielsdatter, Herning?, 22c, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin den Gamle, Lustrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Michelsen, Herning By, Herning, 63, moderens far. Ses i FT 1787 i Herning som opsynsmand ved kirken. †1798 Herning By.
FADDER Nr. 3: Johan Herman Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 17, præstens søn.
FADDER Nr. 4: Maren Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 20, præstens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 9de Aug : hiemdøbt i Præstegaarden Peder Jensens og Hustrues Kirsten Nielsdatters Barn af Lustrup navlig Anne Cathrine . Fremstillet i Kirken Dom : XIX p: Trinit: Mosteren Dorthe {Nielsdatter, Herning} bar det , Fadderne Gamle Christen {Nielsen} Jegin . Oldefaderen Niels Michelsen {Herning} . Johan Herman Hegelahr . Maren Hegelahr .
LINK: Affotografering.


Nr. 2663 1796.10.02 *1796.08.20 Kirstine Nielsdatter, Lustrup. FAR: Niels Nielsen Debelmose. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Lustrup, Skarrild, 17c, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen Birk, Lustrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Lustrup, Skarrild, 17, degn Christen Pedersen Lustrups søn.
FADDER Nr. 3: Maren Madsdatter, Lustrup, Skarrild, Gift med Niels Pedersen *Gammel Arnborg.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Lustrup, Skarrild, Gift med Peder Christensen Smed.
FADDER Nr. 5: Mette Katrine Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Peder Christensen Smeds datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild, 2. kone Kirsten Jensdatter og datter Mette Cathrine Pedersdatter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Natten imellem 19de og 20de Aug : hiemdøbt i Lustrup Niels {Nielsen} Deulemoses og Anne Pedersdatters Barn navnlig Kirstine . Fremstillet i Kirken Dom: XIX p. Triit: Systeren Maren {Nielsdatter} bar det, Fadderne: Peder Birk, Jens {Christensen} Degnens Søn . Maren Madsdatter . Peder {Christensen} Smeds Hustrue {Kirsten Jensdatter} og Datter Mette Cathrine {Pedersdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2667 1797.04.17 *1797.03.18 Inger Katrine Pedersdatter, Heesgaard. FAR: Peder Christian Pedersen. MOR: Mette Rasmusdatter.
BÅREN AF: Else Kirstine Terkelsdatter, Gammelgaard, Skarrild, Gift med sognefogeden Peder Pedersen Gammelgaard den Yngre bror til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard den Gamle, Gammelgaard, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Søren Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Nabo, ikke familie.
FADDER Nr. 3: Johan Herman Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 18, præstens søn.
FADDER Nr. 4: Jonas Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 5: ? Peder Nielsens kone, Skarrild, Else Sørensdatter eller Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 6: Jeppe Pedersen, Karstoft- Nørre?, Skarrild, Tjener FT 1801 på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 7: Anne Kirstine Jensdatter, Silstrup?, Skarrild, 23, datter af Jens Mortensen i Silstrup.
FADDER Nr. 8: Anne Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, 26, moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Skarrild, Øvig eller Hauge?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 18de Martii hiemdøbt i Heesgaard Peder Christian Pedersens og Hustrues Mette Rasmusdatters Barn , navnlig Inger Cathrine . Fremstillet i Kirken 2den Paaske Dag . Sognefogdens {Peder Pedersen Gammelgaard} Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter} bar det , Fadderne : Gamle Peder {Pedersen} Gammelgaard Søren {Pedersen} Ronnum . Johan Herman Hegelahr . Jonas Pedersen Peder Nielsens Kone . Jeppe Pedersen . Anne Kirstine Jensdatter . Anne Rasmusdatter .
LINK: Affotografering.


Nr. 2668 1797.04.17 *1797.03.20 Mette Marie Pedersdatter, Skave. FAR: Peder Olesen Skave. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Margrethe Olesdatter Minds, Skarrild Mølle, Skarrild, Søster til faderen. Møller Windes kone.
FADDER Nr. 1: Ole Minds, Skarrild, Ikke identificeret, mindst to muligheder: Ole Olesen og Ole Nielsen.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Gammelgaard den Unge, Gammelgaard, Skarrild, Sognefogeden, bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen Margrethe Olesdatter fadder.
FADDER Nr. 4: Erik Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 18, søn af Terkel Jensen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 20de Martii døbt i Præstegaarden Peder Olesens og Hustrues Kirsten Pedersdatters Barn af Schave navnlig Mette . Fremstillet i Kirken 2den Paaske Dag , hvor det blev kaldet Mette Marie . Møllerens {Niels Rasmussen Winde} kone {Margrethe Olesdatter Minds} bar det . Fadderne : Ole Minds Sognefogden {Peder Pedersen Gammelgaard} . Mølleren {Niels Rasmussen Winde} . Erich Terkelsen.
LINK: Affotografering.


Nr. 2671 1797.06.04 *1797.04.26 Maren Pedersdatter, Ronnum. FAR: Søren Pedersen Ronnum. MOR: Anne Marie Andersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Silstrup, Skarrild, Hans Pedersen Silstrups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christian Pedersen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Gift med Peder Christian Heesgaard.
FADDER Nr. 3: Peder Knudsen Trevad, Trevad?, Vridsted?, Mellem Holstebro og Viborg. Ikke i FT 1801 i Vridsted.
FADDER Nr. 4: Maren Hauge, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Andersdatter, Silstrup, Skarrild, Gift med Niels Knudsen.
FADDER Nr. 7: Peder Hansen, Silstrup, Skarrild, Søn af Hans Pedersen.
FADDER Nr. 8: Anders Christensen, Søn af Christen Jensen.
FADDER Nr. 9: Christen Jensen, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 10: Dorte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, 20, Niels Knudsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen Silstrup, Silstrup, Skarrild, Konen Kirsten Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 26de April hiemdøbt i Præstegaarden Søren Pedersens og Anne Marie Andersdatters Barn af Ronnum , navnlig Maren . Fremstillet 1ste Pintse Dag . Hans {Pedersen} Selstrups Hustr : Kirsten Pedersdatter . bar det , Fadderene : Peder Christian {Pedersen} og Hustr : {Mette Rasmusdatter} Peder Knudsen Trevad . Maren Hauge Niels Knudsen og Hustrue {Maren Andersdatter} Hans Pedersens Søn Peder {Hansen} og Christen Jensens Søn Anders {Christensen} . Christen Jensen. Dorthe Nielsdatter.
NOTITS: Hypotese: enten er Kirsten Pedersdatter eller Hans Pedersen Silstrup søsken til Søren Pedersen, som kom fra Sigten i Bording sogn.

LINK: Affotografering.


Nr. 2672 1797.07.09 *1797.06.07 Mette Katrine Mortensdatter, Hesselvig. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Petronille Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Pedersens kone, Grene?, Hoven, Faderens brors kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard den Gamle, Gammelgaard, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Gammelgaard den Unge, Gammelgaard, Skarrild, Moderens bror
FADDER Nr. 3: Svend Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Pedersen, Grene?, Hoven, Faderens bror, konen bærer.
FADDER Nr. 5: Peder Christian Pedersen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Moderens bror
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild, Peder Nielsen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 7: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Gift med Peder Christian Heesgaard.
FADDER Nr. 8: Kirsten Pedersdatter, Skave, Skarrild, Moderens søster, Peder Skaves kone.
FADDER Nr. 9: Else Kirstine Terkelsdatter, Gammelgaard, Skarrild, Gift med Peder Gammelgaard den Unge.
FADDER Nr. 10: Niels Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, 18, søn af Peder Nielsen i Hesselvig.
FADDER Nr. 11: Kirsten Øvig, Øvig?, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 12: Johanne Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Kaldes også Øvig. Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Konen Kirsten Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 7de Junii døbt i Præstegaarden Morten Pedersens og Petronille Pedersdatters Barn af Hesselvig , navnlig Mette Cathrine . Fremstillet i Kirken Dom : IV p Trin : den 9de Julii . Faderbroderens kone fra Hoven bar det . Fadderne : Peder Gammelgaard Senior et Junior . Sven {Pedersen} Ødevig. Faderbroderen fra Hoven Peder Christian {Pedersen} Heesgaard . Peder {Nielsen} Hesselvigs Hustrue {Maren Christensdatter} Peder {Olufsen} Schaves Hustr: {Kirsten Pedersdatter} Peder {Pedersen} Gammelgaards Hustr: {Else Kirstine Terkelsdatter} Niels {Pedersen} Hesselvig . Erik Terkelsen {17, søn af Terkel Jensen, Sønder Karstoft}, Kirsten Ødevig . Johanne i Hesselvig.
LINK: Affotografering.


Nr. 2674 1797.09.03 *1797.08.01 Bodil Katrine Pedersdatter, Gammelgaard. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
BÅREN AF: Karen Mogensdatter Brasch, Karstoft- Nørre, Skarrild, Mad. Lange gift med Laurids Lange.
FADDER Nr. 1: Laurids Lasson Jørgensen Lange, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Karen Brasch bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Gammelgaard den Gamle, Gammelgaard, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen Petronille Pedersdatter søster til faderen.
FADDER Nr. 4: Peder Olesen Olesen Skave, Skave, Skarrild, Gift med Kirsten Pederdatter søster til faderen.
FADDER Nr. 5: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Farbror til moderen.
FADDER Nr. 6: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 7: Peder Christian Pedersen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Faderens halvbror.
FADDER Nr. 8: Jonas Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 9: Jeppe Pedersen, Skarrild, FT 1801 karl på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 10: Erik Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 18, bror til moderen.
FADDER Nr. 11: Jens Jørgen, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 12: Kirsten Pedersdatter, Skave, Skarrild, Faderens søster, Peder Olesen Skaves kone.
FADDER Nr. 13: Mette Rasmusdatter, Hesselvig, Skarrild, Morten Pedersen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 14: Birte Bendtsdatter, Elkær, Skarrild, Laurids Jensen Elkærs kone.
FADDER Nr. 15: Anne Kirstine Jensdatter, Skarrild, 23, Jens Mortensen i Silstrups datter.
FADDER Nr. 16: Pauline Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 17, præstens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 1ste Aug: hiemdøbt . Sognefogdens Peder {Pedersen} Gammelgaards og Hustrues Else {Kirstine} Terkeldatters Barn navnlig : Bodild Cathrine . Fremstillet i Kirken 12te Søndag efter Trinit: den 3die Sept : Mad: Lange {Karen Mogensdatter Brasch} paa Nør Castoft bar det. Fadderne : Sr {Laurids Lasson Jørgensen} Lange . Peder {Pedersen} Gammelgaard senior Morten {Pedersen} Hesselvig. Peder {Olesen} Schaue. Laurids {Jensen} Elkiær . Terkel Jensen Peder Christian {Pedersen} Jonas Pedersen. Erich Terkelsen. Jens Jørgen Jeppe Pedersen . Peder {Olesen} Schaues Hustr: {Kirsten Pedersdatter} Morten {Pedersen} Hesselvigs Hustr: {Mette Rasmusdatter} Laurids {Jensen} Elkiærs Hustr: {Birte Bendtsdatter} Anne Kirstine Jensdatter . Pauline Hegelahr .
LINK: Affotografering.


Nr. 2675 1797.10.29 *1797.09.21 Sophie Andersdatter, Skarrild By. FAR: Anders Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Elisabeth Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 20, præst Hegelahrs datter.
FADDER Nr. 1: Knud Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Erik Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 18, søn af Terkel Jensen.
FADDER Nr. 3: Jonas Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 4: Else Kirstine Terkelsdatter Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette, Skarrild, Anne Kirstines datter.
FADDER Nr. 6: Pauline Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 17, præst Hegelahrs datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 21de Sept : hiemdøbt Anders Jensens og Kirsten Christensdatter Ægte Barn af Scharrild Bye navnl: Sophie . Fremstillet i kirken 20de Søndag efter Trinit : Elisabeth Hegelahr bar det, Fadderne : Knud {Jensen} Carstoft . Erich Terkelsen . Jonas Pedersen . Else {Kirstine Terkelsdatter} Gammelgaard . Mette Anne Kristines Datter . og Pauline Hegelahr .
Begravelse nr. 6655
NOTITS: Begravet to år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2677 1797.12.17 *1797.11.05 Mette Katrine Svendsdatter, Øvig. FAR: Svend Pedersen Øvig. MOR: Mette Katrine Byrgesdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild, Peder Nielsen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Øvig, Øvig?, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Laurids Andersen Krog, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Øvig, Øvig?, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Maren Johannesdatter, Lustrup, Skarrild, 19, Johannes Giødesens datter.
FADDER Nr. 6: Johanne Svendsdatter, Øvig, Skarrild, Vel forældrenes datter. Ikke afsikret.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen Maren Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom : 21 post Trin: den 5te Nov : døbt i Præstegaarden Sven Pedersens og Hustrues Mette Cathrine Byrgesdatters datter af Ødevig navnl: Mette Cathrine . Dom : III. Advent : fremstillet i Kirken . Peder Hesselvigs Hustrue {Maren Christensdatter} bar det . Fadd: Peder {Pedersen} Gammelgaard . Christen Ødevig. Laurids {Andersen} Krog . Kirsten Ødevig Maren Johannesdatter Johanne Svendsdatter.
LINK: Affotografering.


Nr. 2678 1798.01.01 *1797.11.06 Helle Katrine Margrethe Lauridsdatter Lange, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft). FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Mogensdatter Brasch.
BÅREN AF: Else Kirstine Terkelsdatter, Gammelgaard, Skarrild, Sognefogedens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Konen Else Kirstine Terkelsdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Knud Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 4: Søren Lauridsen Lange, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild, Faderens barn med 1. kone.
FADDER Nr. 5: Jørgen Lauridsen Lange, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild, Faderens barn med 1. kone.
FADDER Nr. 6: Jens Jørgen, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 7: Christence Christensdatter Højer, Kringeltoft, Borris, 25, datter af degn i Brande Christen Ottesen Høyer †1782 Brande By, adopteret af hans søster i Borris Anna Høyer og mand i Kringeltoft i Borris. Christence har sikkert besøgt præst Hegelahrs piger i præstegården i Skarrild.
FADDER Nr. 8: Pauline Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 17, præstens datter.
FADDER Nr. 9: Else Hansdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild, Knud Jensens kone.
FADDER Nr. 10: Anne Nielsdatter, Karstoft- Nørre, Skarrild, Jens (Jensen Pindvig) Karstofts kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Nørre, Skarrild, Her kaldet Karstoft.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 6te Novembr hiemdøbt Her {Laurids Lasson Jørgensen} Langes og Hustrues Mad: Karen Braschs Datter paa Nør : Carstoft , navnlig Helle Cathrine Magrethe . Fremstillet i kirken paa Nytaars Dag . 1798 . Peder {Pedersen} Gammelgaards Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter} bar det . Fadd: Terkel Jensen og Knud= {Jensen} i S. Carstoft . Peder {Pedersen} Gammelgaard. Barnets Halvbrødre . Søren og Jørgen . Jens Jørgen . Christence {Christensdatter} Høyer . Pauline Hegelahr . Knuds {Else Hansdatter} og Jens {Jensen Pindvig} Carstofts koner {Anne Nielsdatter} .
LINK: Christence Christensdatter Højer.
LINK: Affotografering.


Nr. 2682 1798.06.24 *1798.05.11 Else Jensdatter, Lustrup. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Degn Christen Pedersen Lustrups kone.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Christian Pedersen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jonas Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 4: Mette Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Søster til Peder Christian Pedersens kone. opvokset i Heesgaard.
FADDER Nr. 5: Johanne, Gammelgaard, Skarrild, Tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Konen Margrethe Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 11te Maji hiemdøbt . Jens Christensens , gaardmand i Greene og Hustrues Magrethe ChristensDatter navnl: Else . Forældrene boede forhen i Greene ; men vare nu flyttede til Lustrup hvor Barnet blev født ogt døbt . - Fremstillet i Kirken Dom : IIItie post Trin : Degnens {Christen Pedersen Lustrup} Kone {Margrethe Pedersdatter} bar det . Fadderne : Peder Nielssen Peder Christian {Pedersen} Heesgaard . Jonas Pedersen . Mette {Rasmusdatter} Heesgaard Johanne tienende i Gammelgaard .
LINK: Affotografering.


Nr. 2683 1798.10.07 *1798.08.11 Anne Madsdatter, Skarrild- Grene. FAR: Mads Christensen. MOR: Anne Marie Michelsdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Michel Andersen Grene, Skarrild- Grene, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Søren Michelsen, Skarrild- Grene, Skarrild, Søn af Michel Andersen.
FADDER Nr. 3: Niels Larsen, Pindvig, Skarrild, 22, lige gift i marts 1798, syv måneder før.
FADDER Nr. 4: Anne Katrine Eriksdatter, Pindvig, Skarrild, Niels Larsen Pindvigs kone.
FADDER Nr. 5: Johanne Michelsdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, 30, moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d. 11te Augusti hiemdøbt i Præstegaarden huusmands Mads Christensens og Hustrues Anna Maria Michelsdatters Barn Anna af Grene. Fremstillet i kirken Dom : XVIIIva post Trin : fasteren Johanne Christensdatter bar det . Fadderne : Michel {Andersen} Grene og søn Søren {Michelsen} . Niels Larsen Pindvig og Hustrue {Anne Katrine Eriksdatter} og Barnets Moster Johanne {Michelsdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2684 1798.10.07 *1798.10.07 Dødfødt Pige, Lustrup. FAR: Peder Nielsen. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7de Octobr begravet Peder Nielsens og Inger Nielsdatters dødfødte Pige barn fra Lustrup.
Begravelse nr. 6639
LINK: Affotografering.


Nr. 2686 1799.01.14 *1799.01.14 Stine Johanne Nielsdatter, Skarrild Mølle. FAR: Niels Rasmussen Winde. MOR: Margrethe Olufsdatter Minds.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 14de Januarii hiemdøbt i Møllen Niels Rasmussen Windes og Magrethe Olufsdatter Minds ægte Barn , navnlig Stine Johanne Død .
Begravelse nr. 6645
NOTITS: Begravet een eller to dage gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2687 1799.03.25 *1799.02.21 Ellen Kirstine Mortensdatter, Hesselvig. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Pernille Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild, Nabo, ikke familie. Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard den Gamle, Gammelgaard, Skarrild, 69, moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Gammelgaard den Unge, Gammelgaard, Skarrild, 31 , moderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Gift med moderens søster Kirsten Pedersdatter.
FADDER Nr. 4: Peder Christian Pedersen, Heesgaard, Skarrild, Moderens halvbror.
FADDER Nr. 5: Christen Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, 17, Peder Nielsens søn.
FADDER Nr. 6: Erik Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 19, søster gift med Peder Pedersen Gammelgaard den Unge.
FADDER Nr. 7: Mette Ramusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Gift med Peder Christian Pedersen.
FADDER Nr. 8: Else Kirstine Terkelsdatter Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Gift med Peder Pedersen Gammelgaard den Unge.
FADDER Nr. 9: Kirsten Jensdatter Øvig, Øvig, Skarrild, 21, datter af Jens Nielsen.
FADDER Nr. 10: Johanne Pedersdatter, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 11: Svend Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Hesselvig, Skarrild, Konen Maren Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 21de Februarii hiemdøbt i Hesselvig Morten Pedersens og Pernille Pedersdatters ægte Barn navnlig Ellen Kirstine . Fremstillet i kirken 2den Paaske Dag den 25de Martii Peder {Nielsen} Hesselvigs Hustrue {Maren Christensdatter} bar det , Fadderne : gamle Peder {Pedersen} Gammelgaard , unge Peder {Pedersen} Gammelgaard , Peder {Olufsen} Skaue , Peder Christian {Pedersen} Christen {Pedersen, 17} Hesselvig, Erch Terkelsen {19} , Mette {Rasmusdatter} Heesgaard , Else {Terkelsdatter} Gammelgaard . Kirsten {Jensdatter} Ødevig . Johanne Pedersdatter. Svend {Pedersen} Ødevig.
LINK: Affotografering.


Nr. 2688 1799.04.19 *1799.02.21 Johanne Marie Nielsdatter, Pindvig. FAR: Niels Christensen Haulund. MOR: Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter Lindberg, Juellingsholm Mølle, Sønder Omme, 25, moderens søster, gifter sig i oktober 1799 med Christen Sørensen af Krog i Grene sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme 21de Februar : Hiemmedøbt i Præstegaarden Niels {Christensen} Haulunds af Pindvig og Hustrues Kierstine Nielsdatters Barn , navnlig Johanne Marie . Fremstillet i Kirken Almindelig Bededag den 19de April . Mosteren {Kirsten Nielsdatter Lindvig, 25} fra Sønd: Omme Mølle.
LINK: Affotografering.


Nr. 2689 1799.05.12 *1799.04.09 Kirsten Katrine Jensdatter, Silstrup. FAR: Jens Nielsen Skrædder. MOR: Karen Carstensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: De 9de April døbt i Præstegaarden Jens Nielssen Skræders og Hustrues Karen Carstensdatters Barn af Selstrup navnlig Kirsten Cathrine . 1ste Pintse Dag fremstillet i kirken.
Begravelse nr. 6652
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel december 1799.

LINK: Affotografering.


Nr. 2695 1799.08.18 *1799.07.17 Bodil Kirstine Jensdatter, Døvling. FAR: Jens Christensen Tovdal. MOR: Else Bendtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 17de Julii døbt i Præstegaarden Jens {Christensen} Thodals og Hustrues Else Bendtsdatters Barn af Deuling navnlig Bodild Kirstine . Fremstillet i kirken Dom : XIII post Trin :
LINK: Affotografering.


Nr. 2696 1799.09.03 *1799.09.03 Dødfødt Pigebarn, Heesgaard. FAR: Peder Christian Pedersen Heesgaard. MOR: Mette Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom: XVII post Trin : begravede Peder Christian {Pedersen} Heesgaard og Mette Rasmusdatters dødfødte Pige=Barn .
Begravelse nr. 6650
LINK: Affotografering.


Nr. 2697 1799.11.24 Kirstine Christensdatter, Lustrup. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Mette Lauridsdatter.
BÅREN AF: Pauline Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 19, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Jeppe Pedersen, Karstoft- Nørre?, Skarrild, FT 1801 karl i Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Jegin, Lustrup?, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johan Herman Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 20, Præst Hegelahrs søn.
FADDER Nr. 5: Lydia Birgitte Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 15, Præst Hegelahrs datter.
FADDER Nr. 6: Anne Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, 28, datter af Rasmus Nikolajsen i Heesgaard.
FADDER Nr. 7: Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild, Peder Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Hesselvig, Skarrild, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 20de Sept : hiemdøbt i Præstegaarden Christen Christensens {Jegins} og Hustrues Mette lauridsdatter Barn af Lustrup navnlig Kirstine . Fremstillet i kirken Dom : XXVIIma Trin : Jomfrue Pauline Heglahr bar det , Fadderne : Jeppe Pedersen Christen {Nielsen} Jegin , Peder {Pedersen} Gammelgaard Johan Herman Hegelahr . Jomfrue Lydia Bergithe Hegelahr . Anne Rasmusdatter og Peder Nielsens Kone {Maren Christensdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2698 1799.12.25 *1799.11.29 Anne Pedersdatter, Gammelgaard. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard den Unge. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Moderens fars bror.
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Gift med faderens søster Petronille Pedersdatter.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 5: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Gift med søster Kirsten Pedersdatter til faderen.
FADDER Nr. 6: Kirsten Pedersdatter, Skave, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 7: Birte Bendtsdatter, Elkær, Skarrild, Laurids Jensen Elkærs kone.
FADDER Nr. 8: Petronille Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, Faderens søster. Morten Pedersen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 9: Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild, Peder Nielsen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 10: Jonas Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 11: Pauline Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 19, Præst Hegelahrs datter.
FADDER Nr. 12: Lydia Birgitte Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 15, Præst Hegelahrs datter.
FADDER Nr. 13: Johanne Pedersdatter Christensdatter, Skarrild, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 29de Novembr : døbt i Præstegaarden Sogenfogdens Peder {Pedersen} Gammelgaards og Hustrues Else Kirstine Terkelsdatters Datter navnlig Anne . Fremstillet i kirken Feri : Secund : Natal : Terkels {Jensens} kone {Anne Jensdatter} bar det - Faddere : Terkel {Jensen} , Laurids {Jensen} Elkiær , Morten {Pedersen} Hesselvig , Peder {Nielsen} Hesselvig . Peder {Olufsen} Schaue og Hustrue {Kirsten Pedersdatter} og de 3de nestforanmeldte {Hustruer gennemstreget} Mænds Hustruer {Birte Bendtsdatter i Elkær, Petronille Pedersdatter i Hesselvig og Maren Christensdatter i Hesselvig} . Jonas {Pedersen}, Præstens Døttre Pauline og Lydia Bergitha {Hegelahr} Pigen Johanne Pedersdatter.
NOTITS: De "3de nestforanmeldte Mænds" her forstået som Laurids Elkiær , Morten Hesselvig og Peder Hesselvig. For ved Peder Schaue står jo allerede og Hustrue

LINK: Affotografering.


Nr. 2700 1800.04.14 *1800.02.25 Anne Marie Svendsdatter, Silstrup. FAR: Svend Eriksen. MOR: Mette Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Pauline Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 20, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild, Nabo
FADDER Nr. 2: Peder Christian Pedersen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mette Chistensdatter, Krog, Skarrild, Christen Carstensens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Hansen, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 5: Dorte Nielsdatter, Skarrild, FT 1801, tjenestepige på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Høgsvig?, Sønder Felding, Moderens søster. FT 1801 ses en Anne Nielsdatter i Høgsvig.
NÆVNT Nr. 1: Christen Carstensen, Silstrup, Skarrild, Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 25de Februar Hiemdøbt i Selstrup Sven Erichsens og Hustrues Mette Marie Christensd : Barn navnlig Anne Marie . Fremstillet i kirken 2den Paaske=Dag , Pauline Hegelahr bar det Fadderne : Niels {Nielsen} Ronnum Peder Christen {Pedersen} . Chr: Carstensens Hustr : {Mette Christensdatter} Peder Hansen af Greene . Dorthe Nielsdatter : Mosteren Anne {Nielsdatter?} fra Felding.
NOTITS: Moderen kaldes Nielsdatter, da hun gifter sig 1790 i Borris og i Skarrild FT 1801. Christensdatter må være en fejl. Præst Hegelahr har hidtil ikke lavet den slags fejl, men her to gange indenfor et år. Mette Marie måske født *1764.01.01 Nederby, Sønder Felding, mor: Anne Pedersdatter.

LINK: Affotografering.


Nr. 2703 1800.06.29 *1800.04.30 Sidsel Kirstine Tønnesdatter, Døvling. FAR: Tønnes Hansen. MOR: Ellen Marie Mortensdatter.
BÅREN AF: ? Smedens enke (Bekhus), Skarrild, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: ? Smed (Bekhus), Skarrild, †1800-.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 30te April døbt i Præstegaarden Tønnes {Thomas} Hansens og Ellen Marie - - - - - - - - - {Mortensdatter} ægte barn af Deuling navnlig Cidsel Kirstine . Fremstillet i kirken Dom : IIItia post Trin : Smedens Enke fra Bekhuus bar det ; Fadd:
NOTITS: Denne familie opholder sig kun et par år i Skarrild, derfor kender præsten ikke moderens efternavn, som er Mortensdatter fra FT 1801 i Døvling og fra Grindsted kirkebog. Tønnes kaldes i Grindsted Thomas. Bektoft ligger i Nørre Karstoft, måske er Bekhus i nærheden.

LINK: Affotografering.


Nr. 2705 1800.07.13 *1800.06.04 Johanne Marie Nielsdatter, Silstrup. FAR: Niels Larsen. MOR: Anne Katrine Eriksdatter.
BÅREN AF: Kirsten Marie Jensdatter, Olling, Assing, Peder Bodsens kone. Familie forbindelse uklar.
FADDER Nr. 1: Lars Carstensen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Faderens far.
NÆVNT Nr. 1: Peder Bodsen, Olling, Assing, Konen Kirsten Marie Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 4 Junii døbt i Præstegaarden Niels Larsens og Hustrues Anne Cathrine Erichsdatter Barn af Selstrup navnlig Johanne Marie . Frermstillet i kirken Dom : Vte post Trin : den 13de Julii Peder Bodsens kone {Kirsten Marie Jensdatter} fra Olling {Assing sogn} bar det, Fadderne : Lars {Carstensen} Pindvig .
LINK: Affotografering.


Nr. 2709 1801.04.26 *1801.03.05 Johanne Marie Sophia Lauridsdatter Lange, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft). FAR: Laurids Lasson Jørgensen Lange. MOR: Karen Mogensdatter Brasch.
BÅREN AF: Magdalene Katrine Margrethe Wellejus, Grindsted By, Grindsted, Moderens mor. Madame Brasch, ses i FT 1801 i Grindsted ved bror Johannes. Hun kaldes Malene.
FADDER Nr. 1: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Terkel Jensens kone.
FADDER Nr. 3: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Jens Jensen Pindvigs kone.
FADDER Nr. 5: Johan Herman Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 22, præst Hegelahrs søn.
FADDER Nr. 6: Pauline Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 21, præst Hegelahrs datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 5te Martii hiemmedøbt Sr Laurids Lassen Lange og Hustrues Karen Brask {Mogensdatter} Deres datter navnlig Johanne Marie Sophia paa Nør: Castoft. Fremstilledes i kirken 3die Søndag efter paaske . Madame Brasch {Malene Katrine Margrethe Brasch} , Barnets Mormoder bar det , Fadderne : Terkel Jensen {Anne Jensdatter} og Jens Jensen {Pindvig} {Anne Nielsdatter} med begge deres Koner , Johan Herman Hegelahr , Pauline Hegelahr .
LINK: Affotografering.


Nr. 2711 1801.07.12 *1801.05.25 Anne Marie Nielsdatter, Lustrup. FAR: Niels Nielsen Pilgaard. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Susanne Christensdatter, Skovbjerg, Sønder Felding, Gift med Peder Pedersen Lyhr.
FADDER Nr. 1: Anders Andersen, Hallundbæk, Sønder Omme, I FT 1801 i Omvraa.
FADDER Nr. 2: Jeppe Pedersen, Karstoft- Nørre, Skarrild, Moderens bror. FT 1801 karl på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 3: Evert Lauridsen, Lustrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 4: Gertrud Christiansdatter, Lustrup, Skarrild, Nabo, gift med Johannes Giødesen.
NÆVNT Nr. 1: Johannes Giødesen, Lustrup, Skarrild, Konen Gertrud Christiansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria Pentecostes IIde Die 25to Maji hiemdøbt Niels Nielsen Juulgaards og Mette Pedersdatters Ægte barn af Lustrup navnlig : Anne Marie . Fremstillet Dom: 6ta post Trinit : Susanna {Christensdatter} i Schouberg bar det , fadderne Anders Andersen fra Hallundbek {Sønder Omme} , Jeppe Pedersen, Evert Lauridsen , Johanneses {Giødesens} Kone {Gertrud Christiansdatter} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2712 1801.09.20 *1801.08.13 Maren Pedersdatter, Studsgaard. FAR: Peder Mortensen Studsgaard. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Elles Marie Christensdatter, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Studsgaard, Grønborg, Borris, Bror til faderens far Morten Pedersen.
FADDER Nr. 2: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Nexgaard, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jeppe Pedersen, Skarrild, 38, FT 1801 karl på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 5: Johanne Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, 25, datter af Peder Nielsen Øvig.
FADDER Nr. 6: Bodil Andersdatter Provst, Skarrild By, Skarrild, Gift med Niels Nielsen Gunnerup.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen, Silstrup, Skarrild, Konen Elles Marie Christensdatter bærer. kunne være Niels Nielsen Ronnum, men han kaldes mest Niels Ronnum.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 13 August døbt i Præstegaarden Peder {Mortensen} Studsgaards og Mette Anderdatter Barn af Scharild navnlig Maren . Fremstillet i kirken Dom : 16ta post Trin: Niels Nielsens kone {Elles Marie Christensdatter} i Selstrup bar det . Fadderne : Christen {Pedersen} Studsgaard fra {Grønborg} Borris . Niels Knudsen , Jens {Christensen} Nexgaard . Ib {Jep, Jeppe} Pedersen , Johanne Pedersdatter , Bodild Andersdatter.
LINK: Affotografering.


Nr. 2714 1801.09.03 *1801.09.03 Anne Jensdatter, Skarrild By. FAR: Jens Olesen Minds. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 3die Septembr: hiemdøbt Jens Olesens Mindses og Hustrues Mette Marie Sørensdatters Barn, navnl: Anne . Begravet d 11te Octobr :
Her endes lægdets Af= og Tilgang .

Begravelse nr. 6670
NOTITS: Begravet een måned gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2719 1802.02.28 *1802.01.23 Else Kirstine Pedersdatter, Skave. FAR: Peder Olufsen Skave. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Gift med moderens halvbror Peder Christian Pedersen.
FADDER Nr. 1: Niels Rasmussen Møller Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, Gift med Margrethe Olufsdatter Minds vel søster til faderen.
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Gift med moderens søster Petronille Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Skovbjerg, Skovbjerg, Sønder Felding, Også kaldet Lyhr.
FADDER Nr. 4: Susanne Christensdatter, Skovbjerg, Skarrild, Peder Skovbjergs kone
FADDER Nr. 5: Peder Pedersen Gammelgaard den Gamle, Gammelgaard, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 6: Jens Olufsen Minds, Skarrild By, Skarrild, Vel faderens bror.
FADDER Nr. 7: Margrethe Olufsdatter Minds, Skarrild Mølle, Skarrild, Vel faderens søster, Niels Windes kone.
FADDER Nr. 8: Peder Hansen Ravnholt, Skarrild- Grene, Skarrild, Søn af Hans Pedersen.
FADDER Nr. 9: ? Peder Olufsens tjenestepige, Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
den 23de januar : hiemdøbt Peder Olufsens og Kirsten Pedersdatters ægte barn , navnlig Else Kirstine i Schaue . Fastelavns Søndag fremstillet Herren i kirken . Mette {Rasmusdatter} Heesgaard var det . Fadderne : Niels {Rasmussen Winde} Møller , Morten {Pedersen} Hesselvig . Peder {Pedersen Lyhr} Skoubierg og Hustr. {Susanne Christensdatter} . Gamle Peder {Pedersen} gammelgrd . Jens {Olufsen} Minds. Møllerkonen {Margrethe Olufsdatter Minds} Peder Hansen {Ravnholt} Pigen i Skaue .
LINK: Affotografering.


Nr. 2720 1802.03.07 *1802.01.29 Anne Mortensdatter, Hesselvig. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Petronille Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Katrine Byrgesdatter, Øvig, Skarrild, Svend Pedersen Øvigs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard den Unge, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Gift med Kirsten Pedersdatter søster til moderen.
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Skave, Skarrild, Søster til moderen.
FADDER Nr. 4: Peder Christian Pedersen, Heesgaard, Skarrild, Moderens halvbror.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild, Gift med Peder Nielsen Hesselvig/Øvig.
FADDER Nr. 6: Ingeborg Christensdatter, Lustrup, Skarrild, 26, døbt Ingeborg Kirstine, datter af degn Christen Pedersen Lustrup.
FADDER Nr. 7: Anne Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Søster til Peder Christian Pedersens kone Mette Rasmusdatter.
FADDER Nr. 8: Christen Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, 20, søn af Peder Nielsen Hesselvig.
FADDER Nr. 9: Jens Christensen, Skarrild By, Skarrild, Nexgaard? Drantum?
NÆVNT Nr. 1: Svend Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 29de Januar : hiemdøbt Morten Pedersens og Petronella Pedersdatters ægte barn af Hesselvig navnlig Anne . Fremstillet i kirken Dom : Invocavit . Sven {Pedersen} Ødevigs Hustrue {Mette Katrine Byrgesdatter} bar det . Fadd : Peder {Pedersen} Gammelgaard . Peder {Olufsen} Schaue og Hustr {Kirsten Pedersdatter} Peder Christian {Pedersen} Peder {Nielsen} Hesselvig Hustr. {Maren Christensdatter} Ingeborg Christensdatter . Anne Rasmusdatter . Christen {Pedersen} Hesselvig Jens Christensen.
LINK: Affotografering.


Nr. 2723 1802.10.31 *1802.09.04 Anne Johanne Nielsdatter, Pindvig. FAR: Niels Christensen Haulund. MOR: Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Joensdatter, Juellingsholm Mølle, Sønder Omme, Bedstemor fra Omme Mølle.
FADDER Nr. 1: Hans Nielsen Lindberg, Juellingsholm Mølle, Sønder Omme, 33, moderens bror. Har overtaget møllen.
FADDER Nr. 2: Hans Christian Nielsen, Juellingsholm Mølle, Sønder Omme, 21, eller Joen Nielsen 29 også hjemme i FT 1801.
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Loft, Grindsted, Gift med moderens søster Kirsten Nielsdatter.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Identificiering Christensen se #2726.
FADDER Nr. 5: Else Kirstine Terkelsdatter Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Gift med sognefoged Peder Gammelgaard.
FADDER Nr. 6: Mette Thomasdatter, Ikke identificeret. Eventuelt Anders Christensens kone i Grene i Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 4de Septembr: døbt i Præstegaarden Niels {Christensen} Hauland af Pindvig og Hustrues Kirstine Nielsdatters Barn Anne Johanne — Fremstillet i kirken den 31te Octobr: 20de Søndag efter Trin : da Bestemoderen {Johanne Marie Joensdatter} fra Omme Mølle bar det , Fadderne 2 Morbrødre {Hans Nielsen Lindberg 33 og Hans Christian Nielsen 21 eller Joen Nielsen 29} fra Omme Mølle , Svogeren {Christen Sørensen} fra Grinsted ; Peder Lustrup , Else {Kirstine Terkelsdatter} . Mette Thomasdatter .
LINK: Affotografering.


Nr. 2726 1803.01.23 *1803.01.22 Karen Christensdatter, Skarrild By. FAR: Christen Carstensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Katrine Christensdatter, Moderens søster *Lundby.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jonas Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 3: Anne Kirstine Madsdatter, Skarrild By, Skarrild, Christen Nielsen Jegins kone.
FADDER Nr. 4: Maren Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 26, præstens datter.
FADDER Nr. 5: Lydia Birgitte Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 18, præstens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 22de Januar : Hiemdøbt i Scharild Bye Inderstes Christen Carstensens og Hustrues Mette Christensdatters Barn navnlig Karen . Fremstillet Herren i Kirken den 23de Januar : Dom : IIItia post Epiph: Mosteren Anne Cathrine {Christensdatter} bar det . Fadderne : Peder Christensen Lustrup , Jonas Pedersen , Christen {Nielsen} Jegins Hustrue {Anne Kirstine Madsdatter} , Præstens Døttre : Maren og Lydia Bergithe Hegelahr .
Begravelse nr. 6711
NOTITS: Her identificeres Peder Lustrup som Peder Christensen Lustrup — Lustrup som kaldenavn fra hans far degn Christen Pedersen Lustrup. Christen Carstensen var FT 1801 i Krog, her er han inderste i Skarrild By.

LINK: Affotografering


Nr. 2727 1803.04.11 *1803.03.08 Anne Jensdatter, Skarrild By (Sønder- gaard- Lille). FAR: Jens Olufsen Minds. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Skave, Skarrild, Peder Olufsen Skaves kone.
FADDER Nr. 1: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Faderens bror, konen Kirsten Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Rasmus Minds, Mulig: Nielsen i Bukkær i Assing.
FADDER Nr. 3: ? Tjenestepigen i Skarrild Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 8de Martii hiemdøbt Jens Olufsen Mindses og Hustrues Mette Marie Sørensdatters Barn navnlig Anne i Lille Søndergaard . Fremstillet i Kirken paa 2den Paaske Dag Peder {Olufsen} Skaues Kone {Kirsten Pedersdatter} bar det , Fadderne : Peder {Olufsen} Skaue , Rasmus Minds , Pigen i Møllen .
LINK: Affotografering


Nr. 2728 1803.04.17 *1803.03.17 Ingeborg Marie Tønnesdatter, Døvling. FAR: Tønnes Hansen. MOR: Else Marie Mortensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Terkel Jensens kone i Sønder Karstoft.
FADDER Nr. 1: Inger Jakobsdatter, Skarrild By, Skarrild, 48, født i Døvling.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Hauge?, Karstoft- Sønder, Skarrild, 48, ikke sikker identifikation.
FADDER Nr. 3: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
17 April som var Dom : auasi modo genit : fremstillet et Pigebarn fra Deuling navnlig Ingborg Marie , Forældrene vare Tønnes hansen og Hustrue Ellen Marie - - - - - {Mortensdatter} af Deuling. At Barnet var hiemmedøbt af Gjordemoderen Maren Hannerup fra Schiærlund , blev offentlig bevidnet . Anne Jensdatter bar det , Fadderne Inger Jacobsdatter , Peder Nielsen, Terkel Jensen.
NOTITS: Føde dato arbitrær sat til fire uger før dåben. Familien flytter kort efter 1803 tilbage til Grindsted, hvor hun kaldes Thomasdatter.

LINK: Jordemoderen Maren Pedersdatter Hannerup er 78 år gammel, omtales i Skærlund i Brande her som svigermor.
LINK: Affotografering


Nr. 2732 1803.11.13 *1803.10.17 Anne Pedersdatter, Heesgaard. FAR: Peder Christian Pedersen Heesgaard. MOR: Mette Rasmusdatter.
BÅREN AF: Pauline Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 23, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Gift med faderens halvsøster Petronille Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Gift med faderens halvsøster Kirsten Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Faderens halvbror.
FADDER Nr. 5: Jonas Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 6: Christen Sørensen Beksgaard, Beksgaard, Skarrild, 23, søn af Søren Christensen.
FADDER Nr. 7: Rasmus Nielsen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, 18, søn af Niels Rasmussen Winde.
FADDER Nr. 8: Johan Herman Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 24, præstens søn.
FADDER Nr. 9: ? Richards kone, Lustrup?, Skarrild, Uklar.
FADDER Nr. 10: Else Kirstine Terkelsdatter Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Peder Pedersen Gammelgaards kone.
FADDER Nr. 11: Kirsten Pedersdatter Skave, Skave, Skarrild, Faderens halvsøster, gift med Peder Olufsen Skave.
FADDER Nr. 12: Malene Lauridsdatter Elkær, Elkær, Skarrild, Døbt Anne Malene, 20, Laurids Jensen Elkærs datter.
FADDER Nr. 13: Maren Jensdatter, Heesgaard?, Skarrild, 23, vel tjenestepigen ved faderen i FT 1801.
FADDER Nr. 14: Anne Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 15: Ingeborg Christensdatter Lustrup, Lustrup, Skarrild, Slags nabo, 27, døbt Ingeborg Kirstine, datter af degn Christen Pedersen Lustrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 17de Octobr : Hiemdøbt Peder Christian Pedersens og Hustrues Mette Rasmusdatters Barn i Heesgaard navnlig Anne . Pauline Hegelahr bar det frem i kirken Dom : XXIII tia d 13de Novembr : fadderne : Morten {Pedersen} Hesselvig , Peder {Olufsen} Schaue , Peder {Christensen} Lusgtrup , Peder {Pedersen} Gammelgrd . Johan {Pedersen} , Christen {Sørensen} Beksgaard , Rasmus {Nielsen} Winde Johan Herman Hegelahr Richards Kone . Else {Kirstine Terkelsdatter} Gammelgaard Kirsten {Pedersdatter} Schaue . Malene {Lauridsdatter} Elkiær Maren Jensdatter Anne Rasmusdatter Ingeborg Lustrup .
LINK: Affotografering


Nr. 2737 1804.03.06 *1804.04.15 Anne Pedersdatter, Skave. FAR: Peder Olufsen Skave. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Kirstine Terkelsdatter, Gammelgaard, Skarrild, Peder Pedersen Gammelgaards kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Moderens bror, konen Else Kirstine Terkelsdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Gift med moderens søster Petronille Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Jens Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 20, bror til Else Kirstine Terkelsdatter, der bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 6te Martii Hiemdøbt i Schaue Peder Olufsens {Skaves} og Hustrues Kirsten Pedersdatters Barn Anne . Fremstillet Dom : Miseri[c] : Domini den 15de April . Peder Gammelgaards Hustrue {Else Kirstine Terkelsdatter} bar det . Fadd: Peder {Pedersen} Gammelgrd . Morten {Pedersen} Hesselvig . Jens Terkelsen {20, Sønder Karstoft} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2739 1804.04.15 *1804.03.09 Karen Pedersdatter, (Bekhus). FAR: Peder Jensen Glejbjerg. MOR: Anne Marie Brunsdatter.
BÅREN AF: Mette Katrine Byrgesdatter, Øvig, Skarrild, Slags nabo, gift med Svend Pedersen Øvig.
FADDER Nr. 1: Peder Buelund (Buelund?), Sønder Omme?, Buelund nævnes som en gård i TRAP V i Blaahøj sogn (tidligere Sønder Omme).
NÆVNT Nr. 1: Svend Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild, Konen Mette Katrine Byrgesdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 9de Martii døbt i Ødevig Peder Jensen Glejberg og Hustrues Anne Marie Bruunsdatters Barn af Bekhuus navnlig Karen . Fremstillet i Kirken Dom : Miser : Dom , d 15de April . Sven {Pedersen} Ødevigs Hustrue {Mette Katrine Byrgesdatter} bar det , Fadderne : Peder Buelund.
NOTITS: Familien flytter til Nørre Snede. Peder Jensen Glejbjerg (*1756c) †1812 (skifte) Tvillinghus, Nørre Snede. Karen Pedersdatter kommer 1812 til plejeforældre Peder Hansen og Karen Christensdatter i Nortvig i Nørre Snede.

LINK: Affotografering.


Nr. 2740 1804.04.22 *1804.03.11 Anne Marie Nielsdatter, Silstrup. FAR: Niels Knudsen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Andersdatter, Ronnum, Skarrild, Moderens søster, Søren Pedersen Ronnums kone.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, Gift med moderens søster Mette Katrine Andersdatter.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Sidsel Christensdatter, Silstrup, Skarrild, ??Nabo, Niels Nielsen Ronnums kone.
FADDER Nr. 4: Dorte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, 27, faderens datter med 1. kone Ane Pedersdatter.
FADDER Nr. 5: Anders Christensen, Skarrild, ??25, søn af Christen Jensen.
FADDER Nr. 6: Elles Marie Christensdatter, Silstrup, Skarrild, ??27, datter af Christen Jensen.
FADDER Nr. 7: Else Marie Larsdatter, Skarrild, 27, *1777 Lustrup far Lars Madsen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Konen Anne marie Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen, Silstrup, Skarrild, Konen Elles Marie Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jensen Mosgaard, Skarrild- Grene, Skarrild, ??. †1794 i Skarrild Grene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 11te martii Hiemdøbt Niels Knudsens og Maren Andersdatters Barn i Seltrup navnlig Anne Marie . Fremstillet Dom: Jubilata den 22de April . Søren {Pedersen} Ronnums Hustrue {Anne Marie Andersdatter} bar det Faddere : Peder {Mortensen} Studsgaard. Niels {Nielsen} Ronnum, Niels Nielsens Hustrue {Sidsel Christensdatter} . Dorthe Nielsdatter . Christen Jensens {Mosgaards?} Søn {?Anders Christensen} og {?Elles Marie Christensdatter} Else Marie Larsdatter .
Begravelse nr. 6688
NOTITS: Begravet fire måneder gammel. Lidt mærkeligt er at Niels Nielsen her betyder Niels Nielsen Ronnum, ellers er det navnet på den anden Niels Neilsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2745 1804.11.25 *1804.10.17 Nicoline Nielsdatter, Lustrup. FAR: Niels Nielsen Pilgaard. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Susanne Christensdatter, Skovbjerg, Sønder Felding, Peder Pedersen Lyhr Skovbjergs kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Skovbjerg, Skovbjerg, Sønder Felding
FADDER Nr. 2: Jens Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 20, Terkel Jensens søn.
FADDER Nr. 3: Jeppe Pedersen, Skarrild, Moderens bror. FT 1801 tjenestekarl på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 4: Mette Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Gift med Peder Christian Pedersen.
FADDER Nr. 5: Maren Johannesdatter, Lustrup, Skarrild, Nabo, 25, Johannes Giødesens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 17de Octobr : Hiemdøbt den afgangen Niels Nielsen Pilgaards og Hustrues Mette Pedersdatter Datter i Lustrup, navnlig Nicoline . Fremstillet i Kirken Dom : XXVIta den 25de Novembr : Susanna {Christensdatter} i Skouberg {Sønder Felding} bar det Fadd: Peder {Pedersen} Skouberg . Jens Terkelsen . Jeppe Pedersen Mette {Rasmusdatter} Heesgaard . Maren Johannisdatter.
LINK: Faderen Niels Nielsen Pilgaards begravelse 18. marts 1804, druknet i Rind Å.
LINK: Affotografering.


Nr. 2746 1805.02.03 *1804.11.15 Else Marie Jensdatter, Skarrild- Grene. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Kirstine Pedersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Hans Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Tyvkær, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Hansen Ravnholt, Skarrild- Grene, Skarrild, 25, Hans Pedersens søn.
FADDER Nr. 3: Marianne Pedersdatter, Silstrup, Skarrild, 25, Mette Katrine Christensdatters datter.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Skarrild, Peder Jensens kone i Nørre Karstoft eller Anders Jensens kone i Skarrild By.
FADDER Nr. 5: Christiane Christensdattter, Lustrup, Skarrild, Peder Christensen Lustrup Degns kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen Grene, Skarrild- Grene, Skarrild, Konen Kirstine Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Lustrup Degn, Lustrup, Skarrild, Degn Christen Pedersen Lustrups søn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 15de Novembr : 1804 døbt i Præstegaarden Jens Christensen Drantums og Hustrues Magrethe Christensdatters Barn af Selstrup {Selstrup gennemstreget} NB: Greene navnlig Else Marie — femstillet i Kirken Dom : IVta p: Epiph: den 3die Februar : 1805 Hans {Pedersen} Greenes Kone {Kirstine Pedersdatter} bar det . Fadderne : Peder {Christensen} Tyvkiær , Peder Hansen {Ravnholt} Mariane Pedersdatter . Kirsten Nielsdatter Peder {Christensen Lustrup} Degns kone {Christiane Christensdatter} .
Begravelse nr. 6702
NOTITS: Begravet knap to år gammel. Jens Christensen Drantum boede før i Silstrup, nu 1804 i Skarrild Grene. FT 1801 i Skarrild By.

LINK: Affotografering.


Nr. 2748 1805.06.30 *1805.05.15 Kirsten Marie Nielsdatter, Silstrup. FAR: Niels Larsen. MOR: Anne Katrine Eriksdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Gaardsvig, Sønder Felding, 35c, datter af Jens Svendsen, moderens kusine.
FADDER Nr. 1: Jens Svendsen, Gaardsvig, Sønder Felding, 61c, moderens mors bror, far til Maren Jensdatter.
FADDER Nr. 2: Lars Carstensen Pindvig, Bektoft, Skarrild, Faderens far. Han boede før i Pindvig.
FADDER Nr. 3: Peder Hansen Ravnholt, Skarrild- Grene, Skarrild, Født i Silstrup.
FADDER Nr. 4: Niels Nielsen, Silstrup, Skarrild, Ikke Niels Nielsen Ronnum.
FADDER Nr. 5: Sidsel Jensdatter, Silstrup, Skarrild, Gammel Niels Pedersen kone
FADDER Nr. 6: ? Larsdatter, Skarrild, ?Søster til faderen. Kaldes faster.
FADDER Nr. 7: Anne Kirstine Andersdatter, Skarrild, 23c, FT 1801 tjener hun på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 8: Else Marie Larsdatter, Skarrild, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen Gammel, Silstrup, Skarrild, 81c, konen Sidsel Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 5te Maji blev Listen over Født og Dødt mandskab bortsendt til Herredsfogden .
Den 15de Maji døbt i Præstegaarden Niels larsens og Hustrues Anne Cathrine Ericksdatters Barn af Selstrup navnlig Kirsten Marie Fremstillet i kriken den 30te Junii Maren Jensdatter af Gaarsvig {Sønder Felding} bar det Faddere : Jens {Svendsen} Gaarsvig . Lars {Carstensen} Pindvig Peder Hansen {Ravnholt} , Niels Nielsen , Gl: Niels Pedersens Hustrue {Sidsel Jensdatter} , Barnets Faster og Anne Kirstine Andersdatter . Else Marie Larsdatter.
Moderen introduceret s. D.

NOTITS: Faderen Niels Larsen er søn af Lars Carstensen Pindvig her i Bektoft i Skarrild.

LINK: Affotografering.


Nr. 2750 1805.09.29 *1805.08.21 Maren Christensdatter, Døvling. FAR: Christen Pedersen Sandfeld. MOR: Abelone Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Pedersdattter, Sandfeld- Store, Brande, 26, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jørgen Andersen Arvad, Arvad, Brande, Gift med faderens søster Ane Pedersdatter, der bærer.
FADDER Nr. 3: Laust Pedersen, Sunds Mølle, Sunds, 32c, faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 21de August døbt i Præstegaarden Christen Pedersens og Hustrues Apollone Jensdatters Barn af Deuling navnlig Maren . Fremstillet i kirken den 29de September . Fasteren fra Sandfeld {Ane Pedersdatter} bar det , Fadderne Jens Jacobsen , Jørgen {Andersen} Arvad, farbroderen {Laust Pedersen} af Sunds Mølle .
LINK: Affotografering.


Nr. 2754 1805.12.29 *1805.11.10 Maren Christensdatter, Skarrild By. FAR: Christen Jensen Øvig. MOR: Katrine Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Ellen Katrine Christensdatter, Sønder Felding Mølle, Sønder Felding, 33c, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Sønder Felding Mølle, Sønder Felding, Mølleren i Sønder Felding Mølle.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 8de Nov : indsendt Listen over Døde og Fødte til KriegsCommisairen .
Den 10de Novembris hiemdøbt Christen Jensen Ødevigs og Hustrues Cathrine Marie Christensdatters Barn af Scharild bye navnlig Maren . Fremstillet i kirken Søndag imellem Juul og Nytaar . Mosteren {Ellen Katrine Christensdatter} i Felding Mølle bar det . Faddere : Felding Møller {Christen Jensen}

Begravelse nr. 6700
NOTITS: Begravet otte måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2758 1806.06.29 *1806.05.06 Dorte Sørensdatter, Skarrild- Grene. FAR: Søren Michelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Skave, Skarrild, Peder Olufsen Skaves kone.
FADDER Nr. 1: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen Grene, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Øvig, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Øvig, Skarrild, 18, Peder Christensens søn.
FADDER Nr. 5: Bodil Poulsdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, 18, Poul Christensen Tovdals datter.
FADDER Nr. 6: Margrethe Jensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Peder Hansen Ravnholts kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen Ravnholt, Skarrild- Grene, Skarrild, Konen Margrethe Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Poul Christensen Tovdal, Skarrild- Grene, Skarrild, Datter Bodil Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 6te Maji døbt i Præstegaarden Søren Michelsens og Hustrues Kirsten Jensdatters Barn af Greene navnlig Dorthe . Femstillet i kirken Dom : 4ta p: Trin : den 29de Junii . Peder {Olufsen} Skaues Hustrue {Kirsten Pedersdatter} bar det. Fadd: Hans {Pedersen} Green , Christen {Jensen} Ødevig i Studsgaard . Christen Pedersen i Ødevig . Peder Hansens Hustrue {Margrethe Jensdatter} . Poul {Christensen} Thodals Datter (18, Bodil Poulsdatter} .
Moderen introduceret tillige .

Begravelse nr. 6701
NOTITS: Begravet fire måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2760 1806.10.26 *1806.09.13 Karen Mortensdatter, Hesselvig. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Petronille Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Gift med moderens bror Peder Christian Pedersen.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Gift med moderens søster Kirsten Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Niels Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, 28, søn af Peder Nielsen Øvig.
FADDER Nr. 4: Johan Herman Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 27, præstens søn.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Peder Nielsen Øvigs kone.
FADDER Nr. 6: Johanne Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, 18, datter af Peder Nielsen Øvig og Maren Christensdatter Hesselvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 13de Septembr døbt i Præstegaarden Morten Pedersens og Pernille Pedersdatters Barn af Hesselvig navnlig Karen . Fremstillet i kirken Dom XXIma post Trin : 26de Oct: Mette {Rasmusdatter} Heesgaard bar det. Fadd : Peder {Pedersen} Gammelgrd . Peder {Olufsen} Skaue , Niels {Pedersen} Hesselvig, Johan Herman Hegelahr , Maren {Christensdatter} Hesselv og Datter Johanne {Pedersdatter} etc :
Moderen indledet s: D: —

LINK: Affotografering.


Nr. 2762 1807.03.26 *1807.01.15 Sidsel Marie Jensdatter, Skarrild- Grene. FAR: Jens Christensen Drantum. MOR: Margrethe Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Pindvig? Niels Christensen Haulunds kone?
FADDER Nr. 1: Søren Michelsen, Skarrild- Grene, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Silstrup, Skarrild, 24. søn af Niels Knudsen.
FADDER Nr. 3: Anne Katrine Eriksdatter, Silstrup, Skarrild, Niels Larsens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, 19, datter af Niels Nielsen Ronnum den Yngre.
NÆVNT Nr. 1: Niels Larsen, Silstrup, Skarrild, Konen Anne Katrine Eriksdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 15de Januar : Døbt i Præstegaarden Jens Christensens og Hustrues Magrethe Christensdatters Barn af Green navnlig Sidsel Marie . Fremstillet i kirken Skiærtorsdag den 16de Martii . Kirsten Nielsdatter Selstrup bar det . Fadd: Søren Michelsen , Peder Nielssen , Niels Larsens Hustrue {Anne Katrine Eriksdatter} og Maren Nielsdatter.
Moderen introduceret samme Dag .

Begravelse nr. 6767
NOTITS: Begravet 1815 otte et halvt år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2764 1807.04.12 *1807.02.17 Margrethe Pedersdatter, Skave. FAR: Peder Olufsen Skave. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Kirstine Jensdatter, Døvling, Skarrild, 24, Jens Bendtsens datter, ingen familie sammenhæng set.
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Gift med moderens søster Petronille Pedersdatter, også fadder.
FADDER Nr. 2: Petronille Pedersdatter Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 3: Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, Gift med Margrethe Olesdatter Minds, som vel er faderens søster.
FADDER Nr. 4: Mette Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Gift med moderens havlbror Peder Christian Pedersen.
FADDER Nr. 5: Else Kirstine Terkelsdatter Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Gift med moderens bror Peder Pedersen Gammelgaard.
FADDER Nr. 6: Else Heesgaard, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 7: Anne Marius Nielsdatter, Skarrild, 16, datter Niels Rasmussen Winde.
FADDER Nr. 8: Maren Pedersdatter Skave, Skave, Skarrild, 18, forældrenes datter.
FADDER Nr. 9: Ole Nielsen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, 20, søn af Niels Rasmussen Winde.
FADDER Nr. 10: Oster Pedersen, Skave, Skarrild, 19, søn af nabo Peder Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 17de Februar : døbt i Præstegaarden Peder Olufsens og Kjersten Pedersdatters barn af Schaue navnlig Magrethe . Fremstillet i kirken den 12te April Pigen Mette Kirstine Jensdatter Deuling . Morten {Pedersen} Hesselvig , Mølleren {Niels Rasmussen Winde} Pernille {Pedersdatter} Hesselvig , Mette {Rasmusdatter} Heesgaard. Else {Kirstine Terkelsdatter} Gammelgaard . Else Heesgaard . Anne Marius , Maren {Pedersdatter} Skaue Ole {Nielsen} Møller . Oster {Pedersen} i Skaue.
Moderen introduceret s: D :

LINK: Affotografering.


Nr. 2765 1807.06.28 *1807.05.21 Birte Marie Christensdatter, Døvling. FAR: Christen Pedersen Sandfeld. MOR: Abelone Jensdatter.
BÅREN AF: Bartholine Knudsdatter, 55, moderens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 21de Maji døbt i Præstegaarden Christen Pedersens og Hustrues Apollone Jensdatters Barn af Deuling navnlig Birthe Marie — Fremstillet i Kken den 28de Junii . Mormoderen {Bartholine Knudsdatter} bar det : Fadd :
Moderen introduceret s: D:

LINK: Affotografering.


Nr. 2766 1807.09.13 *1807.07.12 Dorte Kirstine Pedersdatter, Silstrup. FAR: Peder Christensen Hjuler. MOR: Maren Graversdatter.
BÅREN AF: ? Peder Hjulers tjenestepige?, Silstrup, Skarrild, Tomrum til navnet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D 12te Julii døbt i Præstegaarden Peder Christensen Hjulers og Maren Graversdatters Barn af Selstrup navnlig : Dorthe Kirstine . Fremstillet i Kirsten den 13de Septembr . Pigen
{........} bar det. Fadderne :
Moderen introduceret tillige .

Begravelse nr. 6713
NOTITS: Begravet ni måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2770 1808.01.14 *1808.01.14 Dødfødt pige, Skarrild- Grene, sogn: Borris. FAR: Peder Hansen Ravnholt. MOR: Margrethe Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Den 24de Januar begravet Peder Hansens og hustrue Magrethe Jensdatters dødfødte pigebarn af Green.
Anmeldelse : Anno 1808 den 17de Januar : mødte uexamineret Gjordemoder Inger Hansdatter , at Peder Hansens Kone Magrethe Jensdatter i Green , Scharild Sogn blev den 14de dennes forløst med en dødfødt Datter ; fødselen var ikke meget Haard , og skeede naturligviis . Moderen var gaaen til Tide . Ingen Midler brugtes til at faae Fosteret til Live ; thi det [stinkede?] allerede . Moderen har ikke før født noget Barn . Saaledes opgivet af Gjordemoderen
testerer Scharild Præstegaard ut supra
N Hegelahr .
Den 2den Søndag i Faste [13. marts 1808] holdte Peder Hansens Kone [Margrethe Jensdatter] i Green sin Kirkegang efter sit dødfødte Barn , Pigebarn.' }

Begravelse nr. 6710
NOTITS: Anmeldelsen er fra listen over begravelser.

LINK: Kirkebog affotografering begravelsen.
LINK: Kirkebog affotografering introducering under døbte.


Nr. 2773 1808.07.31 *1808.06.17 Mette Marie Jensdatter, Lustrup. FAR: Jens Pedersen. MOR: Johanne Mortensdatter.
BÅREN AF: Mette Johanne Christensdatter, Kibæk, Assing, Niels Jensens kone, ses i dåb maj 1809 i Assing.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Kibæk, Assing, Konen bærer. Søn kaldes Jens Pindvig Nielsen.
FADDER Nr. 2: Peder Mortensen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, Moderen bror.
FADDER Nr. 3: Mette Katrine Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Jonas Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, 44, datter af Rasmus Nikolajsen.
NÆVNT Nr. 1: Jonas Pedersen, Lustrup, Skarrild, Konen Mette Katrine Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 17de Junii døbt i Præstegaarden Jens Pedersens og Johanne Mortensdatters Barn af Lustrup, navnlig Mette Marie — Femstillet i kirken Dom : 7ma p Trin : den 31te Julii . Niels Jensens kone {Mette Johanne Christensdatter} fra Kibek bar det . Fadd : neils Jensen fra Kibek . Peder {Mortensen} Studsgaard . Jonas Pedersens Hustrue {Mette Katrine Pedersdatter} . Maren {Rasmusdatter} Heesgaard .
Moderen introduceret s : D : —

Begravelse nr. 6741
NOTITS: Begravet to år otte måneder gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2775 1808.11.06 *1808.10.05 Mette Marie Kirstine Christensdatter, Døvling. FAR: Christen Thomsen. MOR: Else Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: den 5te Octobr døbt i Præstegaarden Christen Thomsens og Else Marie Jørgensdatters , Barn af Deuling navnlig Mette Marie Kirstine . Fremstillet den 6te Novembr :
Moderen introduceret s. D.

LINK: Affotografering.


Nr. 2776 1808.11.17 *1808.11.17 Karen Pedersdatter, Gammelgaard. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
NÆVNT Nr. 1: ? Jordemoder, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 18de Novbr Heimmedøbt i Gammelgaard, Peder Pedersens og Hustrues Else {Kirstine} Terkelsdatters Barn navnlig Karen Brasch. Dett var det Ældste af et Par Tvilling=Døttre , som Moderen havde født . Den yngste sagdes , at være døbt af en Gjordemoder fra S. Omme. Herom ventes videre Stadfæstelse . Sidstmeldte Yngste navnlig Karen døde paa 2den Dagen efter Fødselen . Begge døde og kom ikke i Kirken .
Moderen introduceret 2den Juledag {26. dec 1808} .

Begravelse nr. 6720
NOTITS: Karen er døbt før tvillingen Karen Brasch, som er døbt den 18. november. Datoen for Karen er her sat til 17. november.

LINK: Affotografering.


Nr. 2777 1808.11.18 *1808.11.17 Karen Brasch Pedersdatter, Gammelgaard. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
NÆVNT Nr. 1: ? Jordemoder, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 18de Novbr Hiemmedøbt i Gammelgaard, Peder Pedersens og Hustrues Else {Kirstine} Terkelsdatters Barn navnlig Karen Brasch. Dett var det Ældste af et Par Tvilling=Døttre , som Moderen havde født . Den yngste sagdes , at være døbt af en Gjordemoder fra S. Omme. Herom ventes videre Stadfæstelse . Sidstmeldte Yngste navnlig Karen døde paa 2den Dagen efter Fødselen . Begge døde og kom ikke i Kirken .
Moderen introduceret 2den Juledag {26. dec 1808} .

Begravelse nr. 6719
NOTITS: Karen er døbt før tvillingen Karen Brasch, som er døbt den 18. november. Datoen for Karen er her sat til 17. november.

LINK: Affotografering.


Nr. 2780 1809.03.12 *1809.01.05 Else Kirstine Mortensdatter, Hesselvig. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Petronille Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Kirstine Terkelsdatter, Gammelgaard, Skarrild, Gift med moderens bror Peder Pedersen Gammelgaard.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Gift met moderens søster Kristen Pedersdatter.
FADDER Nr. 3: Mette Katrine Byrgesdatter Øvig, Øvig, Skarrild, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, 18. datter af Peder Nielsen Øvig.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter Skave, Skave, Skarrild, 19, datter af Peder Olufsen Skave.
FADDER Nr. 6: Christen Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild, 20, søn af Mette Katrine Byrgesdatter.
FADDER Nr. 7: Rasmus Pedersen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, 15, søn af Mette Rasmusdatter og moderens afdøde halvbror Peder Christian Pedersen.
FADDER Nr. 8: Maren Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 33, præst Hegelahrs datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kirke = Aar 1809 I. Jesu Navn Den 5te Januarii Hjemdøbt i Hesselvig Morten Pedersens og Petronille Pedersdatters Datter , navnlig Else Kirstine . Fremstillet i Kirken den 12te Martii , Midfaste=Søndag . Else {Kirstine Terkelsdatter} Gammelgaard bar det . Fadderne : Peder {Pedersen} Gammelgaard , Peder {Olufsen} Schau , Mette {Katrine Byrgesdatter} Øvig . Anne {Pedersdatter} Heselvig. Maren {Pedersdatter} Skau . Christen {Pedersen} Øvdevig og Rasmus {Pedersen} Heesgaard . Maren Hegelahr
Moderen introduceret tillige

NOTITS: Hun er opnævnt efter moderens bror Peder Pedersen Gammelgaards kone Else Kirstine Terkelsdatter.

LINK: Affotografering.


Nr. 2782 1809.04.30 *1809.03.15 Maren Kirstine Christensdatter, Døvling. FAR: Christen Pedersen Sandfeld. MOR: Abelone Jensdatter.
BÅREN AF: Inger Kirstine Knudsdatter, Drongstrup, Sønder Felding
FADDER Nr. 1: Jakob Jensen Drongstrup, Drongstrup, Sønder Felding, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Laust Pedersen, Sunds Mølle, Sunds, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Jørgen Andersen Arvad, Arvad, Brande, Gift med faderens søster Anne Pedersdatter.
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Arvad, Brande, Faderens søster *1778.09.20.
FADDER Nr. 5: Else Bendtsdatter, Døvling, Skarrild, Nabo. Gift med Jens Christensen Tovdal.
FADDER Nr. 6: Ane Pedersdatter, Sandfeld- Store, Brande, Faderens søster *1775.12.26.
FADDER Nr. 7: Peder Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, 24, kaldet Pæ Sandfeld.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Tovdal, Døvling, Skarrild, Konen Else Bendtsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 15de Martii døbt i Præstegaarden Christen Pedersens og Apollone Jensdatters Barn af Deuling navnlig : Maren Kirstine . Fremstillet 4de Søndag efter Paaske . Jacob Jensens Kone {Inger Kirstine Knudsdatter} fra Drumstrup {Drongstrup, Sønder Felding} bar det . Fadd : Jacob Jensen , Sunds Møller {Laust Pedersen} , Jørgen {jAndersen} Arvad {Brande} og Hustru {Anne Pedersdatter} Jens {Christensen} Thodals Hustrue {Else Bendtsdatter} . Barnets faster Anne {Pedersdatter} og Farbroder Peder (Pedersen, Pæ Sandfeld} .
Moderen introduceret tillige .

LINK: Affotografering.


Nr. 2783 1809.05.21 *1809.03.16 Johanne Hermine Jensdatter, Præstegaarden (forpagtet). FAR: Jens Terkelsen. MOR: Pauline Hegelahr.
BÅREN AF: Elisabeth Hegelahr, Skarrild, Moderens søster, gift 1804 med Frederik Christian Lang Oppenhagen.
FADDER Nr. 1: Maren Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 33, moderens søster.
FADDER Nr. 2: Lydia Birgitte Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 25, moderens søster.
FADDER Nr. 3: Maren Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, 45, datter af Rasmus Nikolajsen.
FADDER Nr. 4: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 5: Erik Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 6: Peder Pedersen Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, Gift med søster Else Kirstine Terkelsdatter til faderen.
FADDER Nr. 7: Else Kirstine Terkelsdatter, Gammelgaard, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 8: Margrethe Olufsdatter Minds, Skarrild Mølle, Skarrild, Gift med Møller Niels Rasmussen Winde.
FADDER Nr. 9: Rasmus Nielsen, Skarrild Mølle, Skarrild, 24, Niels Rasmussen Windes søn.
NÆVNT Nr. 1: Niels Rasmussen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 16de Martii Hjemmedøbt i Præstegaarden Jens Terkelsen Karstofts og Hustrues Pauline Hegelahrs Barn navnlig Johanne Hermine Fremstillet i kirken 1ste Pindsedag den 21de Maji . Mosteren Elisabeth Oppenhagen , født Hegelahr bar det . Faddere Mostrene : Maren og Lydia Bergitha Hegelahr , Maren Rasmusdatter . Terkel {Jensen} og Søn Erich {Terkelsen} . Peder {Pedersen} Gammelgaard og Hustru {Else Kirstine Terkelsdatter} . Møllerkonen {Margrethe Olufsdatter Minds} og Søn Rasmus {Nielsen} .
Moderen introduceret tillige .

LINK: Affotografering.


Nr. 2784 1809.05.22 *1809.04.25 Nicolene Nielsdatter, Hesselvig. FAR: Niels Pedersen. MOR: Anne Malene Lauridsdatter.
BÅREN AF: Johanne Pedersdatter, Hesselvig, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Ringstrup, Ringstrup, Gjellerup, Forbindelse helt uklar.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Ringstrup, Gjellerup, 31, søn af Jens Pedersen Ringstrup.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild, 21, søn af Peder Christensen Sandfeld.
FADDER Nr. 4: Jens Lauridsen Elkær, Elkær, Skarrild, Moderen bror.
FADDER Nr. 5: Anne? Pedersdatter, Faderens søster. Ingen søster Anne set, skulle være Maren.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 25de April Hjemmedøbt afdøde Niels Pedersens og efterlevende Enkes Anne Malene Lauridsdatters Datter i Hesselvig navnlig Nicolene . Fremstillet i kirken 2den Pindsedag den 22de Maji . Fasteren Johanne {Pedersdatter} bar det . Fadderne . Jens {Pedersen} Ringstrup {Snejbjerg sogn} og Søn {Christen Jensen} . Christen Pedersen Ødevig Jens Lauridsen Elkjær . Fasteren Anne .
Moderen introduceret tillige .

LINK: Affotografering.


Nr. 2790 1809.11.12 *1809.09.18 Birte Marie Larsdatter, Bektoft. FAR: Lars Carstensen. MOR: Anne Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18de Septembr : døbt i Ødevig . Lars Carstensens og Hustrues Anne Kirstine Christensdatter Tvillinger af Bektoft , nemlig en Søn navnlig Carsten og en Datter navnlig Birthe Marie . Sidstnævnte er den Ældre . Disse Børn bleve begge fremstillede i kirken den {... tom plads ...} .
Sum i Aaret {kirkeåret} 1809 = 6 Drenge 5 Piger - Ttilsammen 11ve .

NOTITS: Datoen 12. november er sat midt imellem forrige dåb og kirkeårets ende, dvs mellem 22. oktober og 26. november.

LINK: Affotografering.


Nr. 2799 1810.10.07 *1810.08.24 Pernille Pedersdatter, Skarrild- Grene. FAR: Peder Hansen Ravnholt. MOR: Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Skave, Skarrild, Slags nabo. Peder Olufsen Skaves kone.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Skarrild- Grene, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Hansen, Skarrild- Grene, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Henrik Poulsen Hygild, Hygild, Ejstrup, *1753c gift med Maren Thomasdatter *1754c. Forbindelse uklar.
NÆVNT Nr. 1: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Konen Kirsten Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 24de Augusti Hjemdøbt i Green Enkens Magrethe Jensdatter med sin den 11te Martii sidst begravede Mand Peder Hansen {Ravnholt} sammenavlede Datter navnlig Pernille Kirstine . Det under 24de August Hjemdøbte Barn var i kirken Domin : XVIta post trinit: Peder {Olusen} Schaues Hustru {Kirsten Pedersdatter} bar det ; Fadderne : Hans Pedersen i Green og Søn Jens {Hansen} . Henrich {Poulsen} Høgild fra Ejstrup Sogn .
Moderen introduceret samme Dag .

Begravelse nr. 6736
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Faderen Peder Hansen Ravnholt døde fem måneder før datteren blev født.

LINK: Affotografering.


Nr. 2801 1811.04.11 *1811.02.08 Maren Iversdatter, Hesselvig. FAR: Iver Olesen Hesselvig. MOR: Anne Malene Lauridsdatter.
BÅREN AF: Mette Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Jens Lauridsen, Elkær, Skarrild, Moderens bror, 25, søn af Laurids Jensen Elkær.
FADDER Nr. 4: Mette Katrine Byrgesdatter Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Rasmusdatter Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, 39, søster til Mette Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kirke = Aar 1811
I Jesu Navn
Den 8de Februar: Hjemdøbt Iver Olesens og Hustrues Anne Malene Lauridsdatters Barn af Hesselvig navnlig : Maren Fremstillet i Kirken Skjærtorsdag . Mette {Rasmusdatter} Heesgaard bar det . Faddere : Morten {Pedersen} Hesselvig, Laurids {Jensen} Elkjær og Søn Jens {Lauridsen} , Mette {Katrine Byrgesdatter} Ødevig , Anne {Rasmusdatter} Hesselvig ——— Moderen introduceret tillige .

LINK: Affotografering.


Nr. 2802 1811.04.15 *1811.02.11 Lisbeth Masine Mortensdatter, Hesselvig. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Pernille Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Skærbæk, Nørre Vium, 36, Jakob Christensens kone, forbindelse uklar.
FADDER Nr. 1: Jakob Christensen, Skærbæk, Nørre Vium, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Gammelgaard, Ronnum, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Terkel Peder Pedersen, Ronnum, Skarrild, 17, Peder Gammelgaards søn.
FADDER Nr. 4: Anne Malene Lauridsdatter Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Iver Olesens kone.
FADDER Nr. 5: Johanne Marie Mortensdatter, Hesselvig, Skarrild, 19, forældrenes ældste datter.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter, Skave, Skarrild, Moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 11te Februar : døbt i Præstegaarden Morten Pedersens {Hesselvigs} og Pernille Pedersdatters Datter af Hesselvig navnlig : Lisbeth Masine . Dette er disse Forældres 10de Barn , og alle 10 Børn ere levende . Fremstillet i Kirken 2den Paaskedag Jacob Christensens Kone {Kirsten Jensdatter} fra Vium bar det . Fadd : sidstnævnte Jacob Christensen . Peder {Pedersen} Gammelgaard og Søn Terkel Peter {Pedersen} . Malene {Anne Malene Lauridsdatter} Hesselvig . Barnets ældste Syster {19, Johanne Marie Mortensdatter} . Maren Pedersdatter af Schau .
Begravelse nr. 6749
NOTITS: Begravet godt et år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2807 1811.10.13 *1811.09.08 Sidsel Kirstine Jonasdatter, Lustrup. FAR: Jonas Pedersen. MOR: Mette Katrine Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Troelsdatter, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Gregersen, Lustrup, Skarrild, Nabo. Ses som fadder af Lustrup.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Degn, Konen Anne Troelsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 8de September døbt i Præstegaarden Jonas Pedersens og Mette Cathrine Pedersdatters Barn af Lustrup, navnlig Cidsel Kirstine . Fremstillet den 13de Oct: Degne konen {Anne Troelsdatter} bar det . Faddere Jens Gregersen.
LINK: Affotografering.


Nr. 2810 1812.03.01 *1811.12.24 Karen Larsdatter, Bæktoft. FAR: Lars Carstensen. MOR: Anne Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Carstensdatter, Silstrup, Skarrild, Vel faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Skrædder, Silstrup, Skarrild, Konen Karen Carstensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Carsten Smed, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: ? Carstensen, Carsten Smeds søn.
FADDER Nr. 4: Karen Carstensdatter, Carsten Smeds datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
J Jesu Navn 1812.
Den 24de December døbt i Præstegaarden Lars Carstensens Anne Kirstine Christensdatters Barn af Bæktoft navnlig Karen . Den 3die Søndag i Faste den 1ste Marts, fremstillet . Jens {Nielsen} Skærders Hustru {Karen Carstensdatter} bar det . Fadd: Jens Skræder , Carsten Smed , Søn og Datter Karen .
Moderen fremstillet s . D .

LINK: Affotografering.


Nr. 2811 1812.01.26 *1811.12.27 Maren Ibsdatter, Silstrup. FAR: Ib Jensen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Pauline Karstoft Hegelahr, Karstoft- Sønder, Skarrild, Jens Terkelsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Terkelsen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med Pauline Hegelahr.
FADDER Nr. 2: Bertel Christensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med faderens søster Anne Jensdatter.
FADDER Nr. 3: Anne Pedersdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Bertel Christensens kone
FADDER Nr. 4: Erik Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 32, Jens Terkelsens bror.
FADDER Nr. 5: Niels Jensen Kibæk, Kibæk, Assing, Faderens bror.
FADDER Nr. 6: Mette Johanne Christensdatter, Kibæk, Assing, Niels Jensen Kibæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 27de December døbt i Præstegaarden Ib Jensens og Hustrues Anna Sørensdatters Barn af Selstrup navnlig : Maren . Fremstillet Dom : Septuag: den 26de Januar : Pauline Karstoft født Hegelahr bar det . Faddere : Jens {Terkelsen} Karstoft , Berthel {Nielsen Eg} og Hustr {Anne Pedersdatter} , Erick , Niels {Jensen} Kibæk og Hustr {Mette Johanne Christensdatter} .
Moderen indledet s : D .

LINK: Affotografering.


Nr. 2812 1812.04.26 *1812.03.10 Sidsel Kirstine Jespersdatter, Lustrup. FAR: Jesper Clemensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Hegelahr, Præstegaarden, Skarrild, 36, præst Hegelahrs datter.
FADDER Nr. 1: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: Birte Bendtsdatter, Elkær, Skarrild, Laurids Jensen Elkærs kone.
FADDER Nr. 3: Ellen Johanne Pedersdatter, Skarrild, Moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 10de Martii døbt i Præstegaarden Jesper Clemensens og Maren Pedersdatters Barn af Lustrup . Navnlig Cidsel Kirstine . Fremstillet den 26de April Maren Hegelahr bar det . Faddere : Laurids {Jensen} Elkjær og Hustrue {Birte Bendtsdatter} ; Ellen Johanne Pedersdatter.
Moderen indledet s : D .

LINK: Affotografering.


Nr. 2816 1812.09.10 *1812.07.30 Anne Marie Pedersdatter, Bæksgaard. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter, Silstrup, Skarrild, Niels Knudsens kone
FADDER Nr. 1: Niels Knudsen, Silstrup, Skarrild, Konen Maren Andersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Dorte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, 25c, Niels Knudsens datter.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, Kaldes også Christen Øvig.
FADDER Nr. 4: Mette Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Fyldfadder.
FADDER Nr. 5: Anne Elkær, Elkær?, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 6: Peder Sørensen, Ronnum?, Skarrild, 17,
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 30te Julii døbt i Præstegaarden Peder Nielssens og Maren Sørensdatters Barn af Bæksgaard navlig Anne Marie . Fremstillet den 20 September Dom : XVII Niels Knudsens Hustr {Maren Andersdatter} bar det . Fadd : Niels Knudsen og datter Dorthe {Nielsdatter} . Christen Studsgaard . Mette {Rasmusdatter} Heesgaard. Anna Elkjær . Peder Sørensen .
Moderen introduceret tillige .

Begravelse nr. 6768
NOTITS: Begravet 3 år gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2817 1812.09.17 *1812.09.17 Dødfødt pige, Skarrild- Grene. FAR: Jens Hansen. MOR: Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 25de Oct : Dom XXIIda p Trin : blev Jens Hansens og Kone Inger Christensdatter af Grene indeledet efter at have født et dødfødt Pigebarn , som var begravet den 20de September.
Begravelse nr. 6750
NOTITS: Stor beskrivelse af fødslen i begravelsen.

LINK: Affotografering.


Nr. 2818 1812.09.27 *1812.08.06 Margrethe Rasmusdatter, Skarrild By (Søndergaard- Lille). FAR: Rasmus Níelsen Winde. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Marius Nielsdatter Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, 21, faderens søster
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen Møller Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, 25, faderems bror Niels Winde Møllers søn.
FADDER Nr. 2: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 6te August hjemdøbt Rasmus Nielsens {Windes} og Johanne Pedersdatters Barn i Lille=Søndergaard navnlig Magrethe . Fremstillet Dom XVIIIma den 27de Septbr : Anne Marius {Nielsdatter Winde} i Møllen bar det . Fadd : Ole {Nielsen Winde} Møller , Christen Heesgaard .
LINK: Affotografering.


Nr. 2819 1812.10.04 *1812.09.02 Else Marie Pedersdatter, Ronnum. FAR: Peder Pedersen Gammelgaard. MOR: Else Kirstine Terkelsdatter.
BÅREN AF: Birgitte Marie Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med Erik Terkelsen.
FADDER Nr. 1: Erik Terkelsen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Pedersdatter, Skave, Skarrild, Faderens søster. Gift med Peder Olufsen Minds i Skave.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersen Skave, Skave, Skarrild, 22, datter af Peder Olufsen Skave.
FADDER Nr. 6: Knud Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 7: Else Hansdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med Knud Jensen Karstoft.
FADDER Nr. 8: Maren Hegelahr, Skarrild, 36, præst Hegelahrs datter.
FADDER Nr. 9: Maren Pedersdatter Ronnum, Ronnum, Skarrild, 15, forældrenes datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 2den September døbt i Præstegaarden Peder Pedersens og Else Terkelsdatter Barn af Ronnum navnlig Else Marie . Fremstillet Dom XIXma den 4de October Erich {Terkelsen} Karstoft , Christen {Pedersen} Heesgaard , Peder {Olufsen} Skau , Hustr: {Kirsten Pedersdatter} og Datter Maren {Pedersdatter} Knud {Jensen} Karstoft og Hustr: {Else Hansdatter} . Maren Hegelahr , Maren {Pedersdatter} Ronnum.
LINK: Affotografering.


Nr. 2822 1813.04.19 *1813.03.10 Sidsel Kirstine Jensdatter, Silstrup. FAR: Jens Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Sørensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens bror Ib Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Bertel Christensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med faderens søster Anne Jensdatter.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Else Kirstine Jensdatter, Overby?, Sønder Felding, Faderens søster. FT 1801 Paarup, Assing.
FADDER Nr. 5: Christen Pedersen, Overby?, Sønder Felding, 18c, Else Jensdatters søn.
FADDER Nr. 6: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Ib Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens bror. Konen Ane Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 10de Martii døbtes i præstegaarden Jens Jensens og Kristen Nielsdatters Barn af Selstrup navnlig Cidsel Kirstine . — Fremstillet den 19de April Ib jensens Kone {Ane Sørensdatter} bar det . Faddere Jens Jensen {Pindvig} Berthel {Nielsen} Karstoft Christen {Pedersen} Heesgaard . Else Jensdatter fra Felding og Søn Christen Anne Jensdatter.
Moderen indledet tillige .

LINK: Affotografering.


Nr. 2824 1813.07.18 *1813.06.05 Lisbeth Masine Mortensdatter, Hesselvig. FAR: Morten Pedersen Hesselvig. MOR: Pernille Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Mortensdatter, Hesselvig, Skarrild, 20, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Peder Olufsen Skave, Skave, Skarrild, Gift med moderens søster Kirsten Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, Christen Pedersen Heesgaards kone.
FADDER Nr. 4: Svend Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Katrine Byrgesdatter, Øvig, Skarrild, Svend Pedersens kone.
FADDER Nr. 6: Mette Katrine Svendsdatter, Øvig, Skarrild, 16, datter af Svend Pedersen.
FADDER Nr. 7: Peder Nielsen, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 8: Anne Malene Lauridsdatter, Hesselvig, Skarrild, Gift med Iver Olesen.
FADDER Nr. 9: Inger Katrine Pedersdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, 16.
FADDER Nr. 10: Else Kirstine Terkelsdatter, Ronnum, Skarrild, Gift med Peder Pedersen Gammelgaard.
FADDER Nr. 11: Bodil Katrine Pedersdatter, Ronnum, Skarrild, 16, datter af Peder Gammelgaard.
FADDER Nr. 12: Ib Pedersen, Ronnum, Skarrild, 18, søn af Peder Gammelgaard.
FADDER Nr. 13: Ole Pedersen, Skave, Skarrild, 19, søn af Peder Olufsen Skave.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard, Ronnum, Skarrild, Bror til moderen. Kone, datter Bodil Katrine og søn Ib faddere.
NÆVNT Nr. 2: Iver Olesen, Hesselvig, Skarrild, Konen Anne Malene Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 5te Junii døbt i Præstegaarden Morten Pedersens {Hesselvigs} og Pernille Pedersdatters Barn af Hesselvig navnlig Lisbeth Masine — Dom : Vta p. T. den 18de Julii fremstillet i Kirken . Systeren Johanne Marie {Mortensdatter} bar det . Faddere : Peder {Olufsen} Skau . Christen {Pedersen} Heesgaard og Hustr : {Mette Rasmusdatter} Sven {Pedersen} Øvig , kone {Mette Katrine Byrgesdatter} og Datter {Mette Katrine Svendsdatter} . Peder Nielssen . Ivars {Olesen} Kone {Anne Malene Lauridsdatter} . Inger Cathrine {Pedersdatter} Heesgaard . Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronnums Kone {Else Kirstine Terkelsdatter}, Datter Bodild Cathrine {Pedersdatter} og Søn Ib {Pedersen} . Peder {Olufsen} Skaus Søn Ole {Pedersen} .
Moderen indledet tillige .

Begravelse nr. 6756
NOTITS: 1. pige med navn Lisbeth Masine døde spæd.

LINK: Affotografering.


Nr. 2827 1813.09.26 *1813.08.20 Anne Jensdatter, Præstegaarden (Forpagtet). FAR: Jens Terkelsen. MOR: Pauline Hegelahr.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Erik Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Birgitte Marie Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Erik Terkelsens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen Gammelgaard, Ronnum, Skarrild, Gift med Else Kirstine Terkelsdatter.
FADDER Nr. 5: Else Kirstine Terkelsdatter, Ronnum, Skarrild, Faderens søster. Gift med Peder Gammelgaard.
FADDER Nr. 6: Ole Nielsen Mølle Winde, Skarrild By (Søndergaard- Lille), Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 7: Anne Marius Nielsdatter Winde, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 8: Jeppe Pedersen, Skarrild, FT 1801 karl på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 9: Johanne Marie Mortensdatter, Hesselvig, Skarrild, 21.
FADDER Nr. 10: Maren Hegelahr, Skarrild, 37, konens søster, præst Hegelahrs datter.
FADDER Nr. 11: Peder? Rasmussen? Møller, Donslund Mølle, Hejnsvig, Han ses 1815 i Donslund Mølle.
FADDER Nr. 12: Jens Andersen Trabjerg, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 13: Anne Marie Andersdatter, Ronnum, Skarrild, Gift med Jens Christensen Trabjerg.
FADDER Nr. 14: Knud Christensen Bjørsløv, Karstoft- Nørre? (Nørre Karstoft?), Skarrild, Gift 1815 af Nørre Karstoft.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 20de August født og hjemdøbt i Præstegaarden Jens Terkelsens og Pauline Hegelahrs Datter , Anne —— Fremstillet i Kirken 26de Septbr : Dom XVta p. tr. Farmderen Anne Jensdatter af S. Karstoft bar det. Faddere Terkel Jensen, Søn Erick {Terkelsen} og Hustrue {Birgitte Marie Jensdatter} Peder Pedersen {Gammelgaard} , Hustr {Else Kirstine Terkelsdatter} og 2 Sønner og 1 datter . Ole {Nielsen Winde} Mølle og Syster {Anne Marius Nielsdatter Winde} , Jeppe Pedersen . Johanne Marie Mortensdatter , Maren Hegelahr . Dunslund Møller {Peder Rasmussen?} . Jens {Andersen} Traberg og Kone {Anne Marie Andersdatter} Knud {Christensen} Bjørsløv.
Moderen indledet tillige .

NOTITS: Præst Hegelahrs datter Pauline og Jens Terkelsen forpagter Skarrild Præstegaards jord.

LINK: Affotografering.


Nr. 2832 1814.05.08 *1814.03.27 Maren Rasmusdatter, Skarrild By (Sønder- gaard- Lille). FAR: Rasmus Nielsen Winde. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Elkær, Skarrild, Familie uklar.
FADDER Nr. 1: Jens Lauridsen Elkær, Elkær, Skarrild, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Mølle Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Mette Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anne Malene Lauridsdatter, Hesselvig, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 5: Inger Katrine Mortensdatter, Heesgaard, Skarrild, 16, datter af Morten Pedersen Heesgaard.
FADDER Nr. 6: Anne Johanne Jensdatter, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 7: Maren Sophie, Øvig, Skarrild, Tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Iver Olesen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen Anne Malene Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Kirke = Aaret 1814 I . J . N . den 27de Martii døbt i Lille Søndergaard Rasmus Nielsens og Johanne Pedersdatters Barn navnlig Maren — Femstillet den 8de Maji . Jens {Lauridsen} Elkjærs Kone {Anne Pedersdatter} bar det . Fadd : Jens {Lauridsen} Elkjær . Ole {Nielsen Winde} Mølle , Mette {Rasmusdatter} Heesgaard Ivar {Olesen} Hesselvigs Kone {Anne Malene Lauridsdatter} Inger Cathrine {Mortensdatter} Heesgaard , Anne Johanne Jensdatter Krog . Pigen Maren Sophie i Øvig .
Moderen indledet tillige —

LINK: Affotografering.


Nr. 2833 1814.07.10 *1814.05.31 Johanne Nielsdatter, Gammelgaard. FAR: Niels Jensen. MOR: Anne Cicilie Friderichsdatter.
BÅREN AF: Johanne Margrethe Friderichsdatter, Tarp?, Sønder Felding?, 25, moderens søster. FT 1801 i Tarp i Sønder Felding.
FADDER Nr. 1: Friderich Johan Christensen, Tarp?, Sønder Felding?, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen? Studsgaard, Grønborg?, Borris?, Født i Studsgaard, uiklart om dette er Christen Studsgaard i denne dåb.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Sandfeld, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jochum, Snejbjerg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: ? Jochums tjenestepige, Snejbjerg
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Skarrild, Tjenestejpige.
FADDER Nr. 7: Kirsten? Thomasdatter? Christen Studsgaards kone, Grønborg?, Borris?, Christen Studsgaards kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
den 31te Maji Hjemdøbt Niels Jensens og Anne Cecilie Friderichsdatters Barn Johanne af Gammelgaard . Fremstillet i Kirken Dom Vta p. t den 10 Julii . Mosteren Johanna Magrette {Friderichsdatter} bar det . Fadd . Friderich {Christensen} , Christen Studsgaard . Christen {Pedersen} Sandfeld , Jochum og Pige fra Sneiberg , Pige Anne Nielsdatter . Christen Studsgaards Kone.
Moderen indledet tillige .

LINK: Affotografering.


Nr. 2835 1814.09.04 *1814.08.11 Anne Larsdatter, Lustrup. FAR: Lars Michelsen. MOR: Else Marie Larsdatter.
BÅREN AF: ? Mads Larsens kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Mads Larsen, Lustrup, Skarrild, 20, moderens bror vel.
FADDER Nr. 2: Martha Larsdatter, Lustrup, Skarrild, 24, moderens søster.
FADDER Nr. 3: Arent Jensen, Lustrup, Skarrild, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 11 August døbt i Præstegaarden Lars Michelsen og Hustrues Else Marie Larsdatters Barn af Lustrup, navnlig Anne — Fremstillet Dom XIIItia den 4 Septembr . Mas Larsens Kone bar det. Fadd Mads Larsen , Syster Marthe {Larsdatter} , Arent Jensen .
Moderen indledet tillige .

LINK: Affotografering.


Nr. 2837 1815.01.22 *1814.12.14 Birte Jensdatter, Elkær. FAR: Jens Lauridsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Kirstine Lauridsdatter, Elkær, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Iver Olesen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anne Malene Lauridsdatter, Hesselvig, Skarrild, Faderen søster.
FADDER Nr. 3: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 4: Rasmus Nielsen Mølle Winde, Skarrild By (Sønder- gaard- Lille), Skarrild
FADDER Nr. 5: Johanne Pedersdatter, Skarrild By (Sønder- gaard- Lille), Skarrild
FADDER Nr. 6: Peder Andersen, Skarrild, Vel Indsidder, var det FT 1801.
FADDER Nr. 7: Maren Rasmusdatter, Heesgaard?, Skarrild, 51,
FADDER Nr. 8: Bendt Lauridsen, Borris By, Borris, 23, faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{GAMMEL KIRKEBOG:} Kirke = Aar 1815 I . Jesu Navn ! Den 14de December døbt i Elkjærgaard Jens Lauridsens og Hustrues Anne Pedersdatters datter navnlig Birthe . Dom : Septuag: den 22de Januar fremstillet . Fasteren Mette Kirstine bar det . Faddere : Iver {Olesen} Hesselvig og Hustrue {Anne Malene Lauridsdatter} , Laurids {Jensen} Elkjær, Rasmus {Neilsen Winde} Mølle og Hustr: {Johanne Pedersdatter} Peder Andersen , Maren Rasmusdatter . Bent Lauridsen .
Moderen introduceret tillige .
{NY KIRKEBOG:}{under Drengebørn:}
1. vide indførte af Qvindekjøn Pag: 11 No 1.
Aar 1814 14 December Birthe Jensdatter Døbt hjemme 14 Decembris 1814 Fremstillet i Kirken 22. Januarii 1815. Gmd Jens Lauridsen og hustrue Ane Pedersdatter i Elkjærgaard . Barnets Faster p Mette Kirstine. Sognefoged Ivar Olesen i Hesselvig og dennes kone Malene Lauridsdatter Bedstefaderen Aftægtsmd Laurids Jensen af Elkærgaard Seminarist Bendt Lauridsen af Borris.

LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.


Nr. 2840 1815.04.28 *1815.03.14 Anne Georgine Eriksdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Erik Terkelsen. MOR: Birgitte Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Pauline Kastoft Hegelahr, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med faderens bror Jens Terkelsen.
FADDER Nr. 1: Jens Terkelsen Kastoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Vad, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: ? Jens Vads kone
FADDER Nr. 4: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Jens Jensen Pindvigs kone.
FADDER Nr. 6: Bertel Christensen Kastoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 7: Ane Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med Bertel Christensen og datter af Jens Jensen Pindvig.
FADDER Nr. 8: Peder Pedersen Gammelgaard, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 9: Else Kirstine Terkelsdatter, Ronnum, Skarrild, Søster til faderen, gift med Peder Gammelgaard.
FADDER Nr. 10: Terkel Peder Pedersen, Ronnum, Skarrild, 21, søn af Peder Pedersen Gammelgaard.
FADDER Nr. 11: Niels Kjærsgaard, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 12: Knud Christensen Bjørslev, Skarrild, Gift dette år med Mette Katrine Svendsdatter.
FADDER Nr. 13: Thomas Hansen Urup, Grindsted, Gift med moderens søster Sofie Amalie Jensdatter.
FADDER Nr. 14: Helle Katrine Margrethe Lange, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild
FADDER Nr. 15: Johanne Marie Sophie Lange, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild
FADDER Nr. 16: Bodil Katrine Pedersdatter, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 17: Anne Pedersdatter, Ronnum, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Laurids Lasson Jørgensen Lange, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Peder Pedersen Gammelgaard, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{GAMMEL KIRKEBOG:} Den 14de Martii døbt i Præstegaarden Erich Terkelsens og Birthe Jensdatters Barn af Sønder = Kastoft navnlig : Anne Georgine — 4de Søndag efer Paaske den 28de April fremstillet . Pauline {Hegelahr} Kastoft bar det . Fadd : Jens {Terkelsen} Kastoft, Jens Vad og Hustrue , Jens {Jensen} Pindvig og Hustr : {Anne Nielsdatter} Berthel {Christensen} Kastoft og Hustrue {Ane Jensdatter} Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronnum . Niels Kjærsgaard . Knud {Christensen Bjøsløv . Thomas {Hansen} Urup Hr: {Laurids Lasson Jørgensen} Langes 2 døttre {Helle Katrine Margrethe Lange og Johanne Marie Sophie Lange} . Peder Gammelgaards 2 døttre {Bodil Katrine Pedersdatter, 17, og Anne Pedersdatter , 15},
Moderen introduceret tillige .
{NY KIRKEBOG:} 4. vide in{...} ført af Qvindejkøn Pag: 11 No 2 13 Martii Anne Georgine Ericksdatter døbt i Præstegaarden 14 Martii fremstillet i Kirken 23. April. Gmd Erich Terkelsen og Kone Birthe Jensdatter i Sønder = Karstoft. Pauline Hegelahr med sin Mand Jens Terkelsen, Forpagter i Præstegaarden . Gmd Peder Pedersen af Ronnum og Kone Else Terkelsdatter og disses Søn K. Terkel Peter .

LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.


Nr. 2841 1815.04.30 *1815.03.04 Kirsten Jensdatter, Skarrild- Grene. FAR: Jens Hansen. MOR: Inger Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 1: ? Inger Christensdatters far
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{GAMMEL KIRKEBOG:} Samme dag {den 14de Martii} døbt i Præstegaarden Jens Hansens og Inger Christensdatters barn Kirsten af Green ; Fremstillet den 30te April . Maren Ronnum bar det . Faddere : Morfaderen.
{NY KIRKEBOG:} 5. vide {.....} af Qvindejkøn Pag: 11 No 3. Aar 1815 Kirsten Jensdatter døbt i Præstegaarden 14 Martii 1815 fremstillet i Kirken 30 April . Hmd Jens Hansen og Kone Inger Christensdatter i Green. P. Maren Sørensdatter i Green. Morfaderen Christen.

LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.


Nr. 2842 1815.05.28 *1815.04.21 Anne Margrethe Kirstine Nisdatter, Silstrup. FAR: Nis Pedersen Boling. MOR: Anne Kirstine Andersdatter.
BÅREN AF: Christiane Jensdatter, Skarrild By, Skarrild, 26, datter af Jens Christensen Nexgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{GAMMEL KIRKEBOG:} den 21de April døbt i Præstegaarden Nis Pedersen Bolings og Hustrues Anne Kirstine Andersdatters Barn af Selstrup , navnlig Anne Magrethe Kirstine . Fremstillet Dom 1ma p. t den 28de Maji . Chrisiane Jensdatter bar det . Fadd :
{NY KIRKEBOG:} 6 vide [in..] førte af Qvindekjøn Pag II . No 4. Ane Magrethe Kirstine Nisdatter døbt i Præstegaarden 21 April fremstillet i Kirken 28 Maj. Hmd Nies Pedersen Boling og Kone Ane Kirstine Andersdatter i Selstrup. Christiane Jensdatter opholdende sig [paa] sin Fader Jens Nexgaard i Skarrild By.

NOTITS: Nis Pedersen Boling født i Boling i Hejnsvig. Anne Kirstine Andersdatter er fra Uhre i Brande sogn.

LINK: Affotografering gammel KB.
LINK: Affotografering ny KB.


Nr. 2846 1815.09.17 *1815.08.06 Bodil Katrine Madsdatter, Lustrup. FAR: Mads Larsen. MOR: Magdalene Pedersdatter.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Hedehus, Arnborg, Gift med Niels Poulsen.
FADDER Nr. 1: Niels Poulsen, Hedehus, Arnborg, Konen Bodil Andersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 6. August Bodild Katrine Madsdatter døbt i Præstegaarden 6 August publiceret i Kirken 17 September. Gaarbrugers Enkes sjælg[..]ds Søn Mads Larsen og Kone Magdalene Pedersdatter i Lustrup. Niels Poulsens Kone Bodild Andersd: af Arnborg Hedehus , Manden Husmd : Niels Poulsen.
NOTITS: Under Kvindekøn, 1. gang forskellig. FT 1834 tjenestepige i Hvedde i Assing sogn.

LINK: Affotografering.


Nr. 2847 1815.11.12 *1815.10.13 Anne Christensdatter, Døvling. FAR: Christen Pedersen Sandfeld. MOR: Abelone Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Eriksdatter, Sandfeld- Store, Brande, Gift med Peder Pedersen.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, Faderens bror. Konen Kirsten Eriksdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Lars Gammelgaard, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Johanne Margrethe Frederiksdatter, Gammelgaard, Skarrild, Tjenestepige i Gammelgaard. Søster til Anne Cicilie Friderichsdatter konen i Gammelgaard.
FADDER Nr. 4: Christen Jensen, Døvling, Skarrild, Karl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. Anne Christensdatter døbt i præstegaarden 13 October puliceret 12 Novemb . Gmd: Christen Pedersen {Sandfeld} og Kone Apollone Jensdatter i Deuling . K: Sandfeld og Mand Peder {Pedersen} Sandfeld Gmd i Brande Sogn , hun bar Barnet , hendes navn er Kirsten {Eriksdatter} Gmd Lars Gammelgaard : P: Johanne Magrethe Frederiksdatter Gammelg: K. Christen Jensen Døvling.
LINK: Affotografering.


Nr. 2848 1815.12.24 *1815.11.26 Ane Katrine Bertelsdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Bertel Christensen. MOR: Ane Jensdatter.
BÅREN AF: Birgitte Marie Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med Erik Terkelsen.
FADDER Nr. 1: Erik Terkelsen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Birgitte Marie Jensdatter bæer.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Pindvig, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Kibæk, Kibæk, Assing
FADDER Nr. 4: Bodil Katrine Pedersdatter, Ronnum, Skarrild, 18. Peder Gammelgaards datter.
FADDER Nr. 5: Ib Pedersen, Ronnum, Skarrild, 20, Peder Gammelgaards son.
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard, Ronnum, Skarrild, Datter Bodil Katrine Pedersdatter og søn Ib Pedersen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
7. 23 {!26 antaget} November Ane Katrine Bertelsdatter af Sønder Karstoft . døbt i præstegaarden 26 Novemb i Kirke 24 Decemb. Gmd: af Sønder Karstoft Berthel {Christensen} og Ane Jensdatter . Birte {Marie Jensdatter} Erik {Terkelsen} Karstofts Kone. Erik Karstoft . Jens {Jensen} Pindvig af Selstrup og broder Niels {Jensen} Kibæk Arnborg {!Assing, præsten er ny} . Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronnums datter Bodil Katrine {Pedersdatter} og Søn Ib {Pedersen} begge af Ronnum.
LINK: Affotografering.


Nr. 2851 1816.03.17 *1816.01.27 Ane Jensdatter, Silstrup. FAR: Jens Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Sønder Felding, Søster til faderen, Peder Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Sønder Felding, Konen Else Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Ronum, Silstrup?, Skarrild, 31, moderen bror.
FADDER Nr. 3: Marie Ronnum, Ronnum, Skarrild, ? Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Jens Christian Jensen, Silstrup, Skarrild, 25, søn af Jens Jakobsen i Døvling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1816 1. 27 Januar . Ane Jensdatter Selstrup . Døbt i Gammel[gr] 18 Januar i Kirke 17 Marts . Gmd Jens Jensen og Kirsten Nielsdatter Selstrup . Gmd Peder Christensen af Sønder Felding og Kone Else Jensdatter Barnets Morbroder Niels {Nielsen} Ronnum [....st..] Pigen Marie Ronnum og [......]: Jens Christian {Jensen} af Seltrup .
NOTITS: Paster Hjorth er i begyndelsen i 1815 meget omhyggelig med navne og steder, men her er angivelserne så få, at det er svært at identificere dem.

LINK: Affotografering.


Nr. 2853 1816.06.09 *1816.04.19 Maren Osterdatter, Krog. FAR: Oster Pedersen. MOR: Elisabeth Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Krog, Skarrild, Tjenestepigen.
FADDER Nr. 1: Svend Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mette Katrine Byrgesdatter, Øvig, Skarrild, Svend Pedersen Øvigs kone.
FADDER Nr. 3: Niels Gertsen, Kartoft- Nørre (Nørre Karstoft), Skarrild, 40, søn af Gert Glarmester.
FADDER Nr. 4: Johanne Marie Mortensdatter , Hesselvig, Skarrild, 24, datter af Morten Pedersen Hesselvig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 19 April Maren Ostersdatter Krog. hjemd den 20 April i Kirken 9 Junij . Tjenestekarl Oster Pedersen og Kone Elisabeth Jensdatter af Krog . Pigen Johanne Jensdatter Krog Svend {Pedersen} Øvig og Kone Mette {Katrine Byregesdatter} . Niels Gjertsen paa Karstoft Ungkarl . Pige Johanne Marie {Mortensdatter} af Hesselvig .
LINK: Affotografering.


Nr. 2854 1816.07.30 *1816.07.30 Birte Jensdatter, Hesselvig. FAR: Iver Olesen Hesselvig. MOR: Anne Malene Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. 30 Julii Birthe Iversdatter Hesselvig . Hjemd 30 Julii . sognefoged Ivar {Olesen} Hesselvig og Kone Ane Malene Lauritsdatter .
Begravelse nr. 6778
NOTITS: Begravet 3 dage gammel. Kom ikke i kirke.

LINK: Affotografering.


Nr. 2860 1817.05.26 *1817.05.25 Marianne Christensdatter, Lustrup?. FAR: Christen Jakobsen, Kirkegaard, Arnborg. MOR: Anne Olesdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Arnborg, Arnborg- Grene, Arnborg
FADDER Nr. 2: Ane Marie, Skarrild, Tjenestepige.
FADDER Nr. 3: Arnt Lustrup, Lustrup, Skarrild, Ikke Arnt Jensen far til Jens Arntsen. Arnt Jensen døde 1815.
FADDER Nr. 4: Jens Arntsen, Lustrup, Skarrild, 34, søn af Arnt Jensen †1815.
FADDER Nr. 5: Niels Skrædder, Sønder Felding, Karl
FADDER Nr. 6: Mette Kirstine Lauridsdatter, Elkær, Skarrild, 21, pige og væverske og søster til gårdmanden Jens Lauridsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1. 1817 25. Maji Maren Christensdatter . I kirke d. 26 . Maji 1817 . Moderen Anne Olesdatter og til Barnefader blev udlagt Christen Jacobsen i Annexgaarden ved Arnborg Kirke . Jens {Christensen} Ahrnborg Greene . Tjenestpige Ane Mari , hmd: Arnt Lustrup , Gmd Jens Arntsen , K Niels Skræder af Felding og Pige og Væverske Mette Kirstine Elkjærgaard.
NOTITS: Ikke noget med Qvinde og uægte med den nye præst Hjorth. Der to Christen Jakobsen født i Kirkegaard i Arnborg, een *1776 der overtager fæstegården og een *1778 kaldet Smed. Faderen her menes at være den første, som i 1803 blev gift med Karen Poulsdatter. I 1817 var han 41 år gammel og naturligvis gift.

LINK: Affotografering.


Nr. 2861 1817.08.10 *1817.06.26 Margrethe Sørensdatter, Skarrild- Grene. FAR: Søren Michelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Christensdatter, Gottenborg, Arnborg, Angivelsen Niels Øvigs kone er måske en fejl. Niels Pedersen i Gottenborg er gift med Margrethe Christensdatter, men han er næppe født i Øvig.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen Øvig??, Gottenborg, Arnborg
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen, Skarrild- Grene, Skarrild, 26, karl. Søn af Poul Christensen Tovdal.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Poulsdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, 28, datter af Poul Christensen Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 26 Junji Magrethe Søren Mikkelsens datter Grene . hjemd 27 Junji i Kirken 10. August . Gmd: Søren Mikelsen og Kone Kirsten Jensdatter . Magrethe Christensdatter hmd: Niels {Pedersen} Ødevigs {??} Kone af Gothenborg . Niels {Pedersen} Ødevig {??}. K: Peder Poulsen Grene : Christen {Jensen} Studsgaard Gmd: P Mette Poulsdatter .
NOTITS: Kirsten Jensdatter er født i Øvig i Skarrild, Niels Pedersen ikke set født der.

LINK: Affotografering.


Nr. 2862 1817.08.17 *1817.07.18 Birte Iversdatter, Hesselvig. FAR: Iver Olesen Hesselvig. MOR: Anne Malene Lauridsdatter.
BÅREN AF: Mette Kirstine Lauridsdatter, Elkær, Skarrild, 21, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Lauridsen Elkær, Elkær, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Anne Pedersdatter, Elkær, Skarrild, Jens Lauridsen Elkærs kone.
FADDER Nr. 4: Svend Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild, 60.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 18 Julji Birthe Iversdatter Hesselvig . Hjemd d 19 Julji i Kirken 17. August . Sognefoged og Gmd: Ivar Olesen og Kone Magdalene Lauriitsdatter . P. Mette Kirstine Lauridsdatter Elkjær Aftægtsmand: Laurids {Jensen} Elkjær Gmd: Jens {Lauridsen} Elkjær og kone Ane {Pedersdatter} Gmd: Svend {Pedersen} Ødevig .
LINK: Affotografering.


Nr. 2865 1817.11.14 *1817.09.28 Anne Katrine Pedersdatter, Hesselvig. FAR: Peder Mortensen. MOR: Kirsten Marie Christiansdatter.
BÅREN AF: Karen Christiansdatter, Duedal, Borris, 22, moderens søster, tjener i Bølling Præstegaard.
FADDER Nr. 1: Laurids Christiansen, Duedal, Borris, 19, moderens bror.
FADDER Nr. 2: Ferdinand Christiansen, Duedal, Borris, 21, moderens bror.
FADDER Nr. 3: Iver Olesen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Nabo, sognefoged.
FADDER Nr. 4: Anne Malene Lauridsdatter, Hesselvig, Skarrild, Iver Olesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 28. September Ane Katrine Pedersdatter . hjemd d 30. Septemb i Kirken 14. Novemb. Gmd Søn {Gaardmand Morten Pedersens søn underforstået} Peder Mortensen Hesselvig og Kone Kirsten Marie Christiansdatter . P Karen Christiansd: fra Duedal Borris Sogn , tjenende i Bølling Præstegrd hendes Brødre Laurits og Ferdinandt Gmd: og Sognefoged Iver {Olesen} Hesselvig, samt hans Kone Magdalene {Anne Malene} Lauridsdatter.
NOTITS: Forældrene blev gift godt en måned før fødslen.

LINK: Moderen Kirsten Marie Christensdatters forældre i Duedal i Borris.
LINK: Affotografering.


Nr. 2866 1817.12.28 *1817.11.20 Pouline Elsine Nielsdatter, Karstoft- Nørre (Nørre Karstoft). FAR: Niels Christian Sørensen Hauge. MOR: Ellen Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Bodil Katrine Pedersdatter, Ronnum, Skarrild, 20, datter af Peder Pedersen Gammelgaard.
FADDER Nr. 1: Svend Christian, Skarrild, Ungkarl. Ikke set født i Skarrild.
FADDER Nr. 2: Erik Terkelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 38.
FADDER Nr. 3: Jakob Arvad, Skarrild, Karl. Muligvis Jakob Andersen. *1773c Uhre i Brande, konfirmeret 1788 i Brande.
FADDER Nr. 4: Mette Kirstine Lauridsdatter, Elkær, Skarrild, Fyldfadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 26 Novemb . Pouline Elsesine Hjemd: den 27. Novemb. i Kirke 28 Decemb . Proprietæir paa Nørre=Karstoft Niels Christian {Sørensen Hauge} og kone Stine {Ellen Kirstine} Christensdatter . P. Bodild Pedersdatter fra Ronnum Ungkarl Svend Christian . Gmd: Erik Terkelsen K. Jacob Arevad P: Mette Kirstine Lauridsd: Elkjær .
NOTITS: Hun er egentlig døbt Elsesine, men kaldes Elsine. Forældrene er flyttet fra Voldsgaard i Snejbjerg her til Nørre Karstoft i Skarrild kort før dåben, Fadderne ser lidt tilfældige ud.

LINK: Niels Christian Hauge på Nørre Karstoft.
LINK: Affotografering.


Nr. 2867 1818.02.22 *1817.10.13 Laura Clementine Hjorth, Præstegaarden. FAR: Henrik Laurids Hjorth. MOR: Frederikke Lytz.
BÅREN AF: Sophie Engelken, Præstegaarden, Sønder Felding, Datter af præst Engelken i Sønder Felding.
FADDER Nr. 1: Morten Thomsen Næblerød, Præstegaarden, Rind
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg, Arnborg, 48.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Gammelgaard, Ronnum, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Johan Engelken, Præstegaarden, Sønder Felding, Datteren Sophie bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 13 October Laura Clementine . hmd: d 15 October 1817 i Kirke 22 Februar 1818 . Sognepræst Henrik Laurits Hjorth og Kone Frederikke Hjorth født Lytz . Jfr. Sofie Engelken Hr Pastor Engelken fra Sønd: Felding Hr Pastor Neblerod fra Rind . Gmd : Mads Hauberg {vel Skovbjerg} fra Ahrnborg og Gmd: Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronnum fra Ronnumgaard .
LINK: Affotografering.


Nr. 2869 1818.04.26 *1818.03.25 Johanne Ostersdatter, Skarrild- Grene. FAR: Oster Pedersen. MOR: Elisabeth Jensdatter Krog.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Assing, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Larsen Krog, Krog, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Lustrup (Østergaard), Skarrild, Bror til faderen. Konen er Maren Larsdatter.
FADDER Nr. 3: Maren Larsdatter, Lustrup (Østergaard), Skarrild, Gift med Jens Pedersen.
FADDER Nr. 4: Johanne Jensdatter, Skarrild, Pige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 25. Marts. Johanne Ostersdatter Grene . Hjemd 26 Marts i Kirken 26 April . Husmd: Oster Pedersen i Skarrild Grene og Kone Elisabeth Jensdatter Krog . Johanne {Jensdatter} Barnets Bedstemoder , Enke og Indsidder i Assing . Gmd: Jens {Larsen} Krog. Gmd Jens Pedersen Østergaard Lustrup og Kone Maren Larsdatter. P. Johanne Jensdatter.
NOTITS: Faderen Oster Pedersen er født i Skave, moderen Elisabeth Jensdatter i Krog.

LINK: Affotografering.


Nr. 2870 1818.05.10 *1818.03.12 Maren Christensdatter, Døvling. FAR: Christen Andersen Hvedde. MOR: Mette Kirstine Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Aggersig, Assing, Faderens søster, født Hvedde i Assing sogn. Gift med Ib Andersen Aggersig.
FADDER Nr. 1: Ib Andersen Aggersig, Aggersig, Assing, Konen Mette Andersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Henningsen, Paarup?, Assing
FADDER Nr. 3: Jakob Andersen, Bukkær, Assing, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Edel Andersdatter, Bukkær, Assing, Jakob Andersens kone.
FADDER Nr. 5: Rasmus Nielsen Winde, Skarrild By (Østergaard- Lille), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1818 1. 12. Marts . Maren Christensdatter Deuling . Hmd d 13 Marts i Kirke 10 Maji 1ste Pintsedag . Gmd: Cristen Andersen i Deuling og Kone Mette Kirstine Jensdatter . Gmd: Ib {Andersen} Agersigs Kone i Assing Mette Andersdatter . Gmd: Jens Henningsen , Jacob Andersen i Boukjær og Kone Edel {Andersdatter} Rasmus Nielsen {Winde} .
LINK: Affotografering.


Nr. 2872 1818.06.07 *1818.04.02 Karen Eriksdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Erik Terkelsen. MOR: Birgitte Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Sophie Jensdatter, Urup, Grindsted, Moderens søster, gift med Thomas Hansen.
FADDER Nr. 1: Thomas Hansen, Urup, Skarrild, Konen Sophie Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Gammelgaard, Ronnum, Skarrild, Gift med Else Kirstine Terkelsdatter.
FADDER Nr. 3: Else Kirstine Terkelsdatter, Ronnum, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 4: Ib Pedersen, Ronnum?, Skarrild, 23, søn af Peder Gammelgaard.
FADDER Nr. 5: Bodil Katrine Pedersdatter, Ronnum?, Skarrild, 21, datter af Peder Gammelgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 2. April . Karen Eriksdatter Karstoft . Hjmd 3. April i Kirken 7de Junij . Gmd Erik Terkelsen og Kone Birthe Jensdatter af Sønder Karstoft . Gmd Thomas {Hansen} Urups kone Sofie Jensdatter af Grindsted Sogn. Thomas Urup . Gmd Peder {Pedersen Gammelgaard} Ronnum og Kone Else {Kirstine Terkelsdatter} . Ib Pedersen K og Syster Bodil Katrine Pedersdatter .
LINK: Affotografering.


Nr. 2877 1818.09.25 *1818.09.24 Mette Andersdatter, Krog. FAR: Anders Jensen Kjærsgaard. MOR: Ane Henningsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Larsen, Krog, Skarrild, Gårdmanden. Far til Anders Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 24 September . Mette Andersdatter . Krog. Hjmd: 25 September . Gmd: Søn Anders Jensen Kjærsgaard moderen Ane Henningsdatter.
Begravelse nr. 6795
NOTITS: Begravet 5 uger gammel.

LINK: Affotografering.


Nr. 2879 1818.12.27 *1818.11.30 Ane Johanne Jensdatter, Silstrup. FAR: Jens Jensen. MOR: Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Søster til faderen. Gift med Bertel Christensen.
FADDER Nr. 1: Bertel Christensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Ane Jensdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Niels Larsen, Silstrup?, Skarrild, 42, *Pindvig.
FADDER Nr. 4: Knud Nielsen, Silstrup, Skarrild, 17, nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 30 October . Ane Johanne Jensdatter . Selstrup . Hjmd: 31 October i Kirken 27 December . Gmd Jens Jensen i Selstrup og Moderen Kirstine Nielsdatter . Gmd Berthel Christensens Kone Ane Jensdatter af Sønder Karstoft , hendes Mand og Fader Jens {Jensen} Pindvig Gmd Niels Larsen . K. Knud Nielsen.
LINK: Affotografering.


Nr. 2880 1819.02.25 *1818.11.09 Emilie Marie Hjorth, Præstegaarden. FAR: Laurits Henrik Hjorth. MOR: Frederikke Lytz.
BÅREN AF: Emilie Lytz, Skarrild, Moderens søster, egentlig Kirstine Emilie. FT 1834 ved enke Frederikke Lytz i Frøslev som have jomfru.
FADDER Nr. 1: Johan Engelken, Præstegaarden, Sønder Felding
FADDER Nr. 2: Morten Thomsen Næblerød, Præstegaarden, Rind
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 4: Sofia Engelken, Præstegaarden, Sønder Felding, Pastor Engelkens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 9 Novemb. Emilie Marie . Hjmd: 10 November i Kirken 25 Februar . Sognepræsten Laurits Henrik Hjorth og Kone Frederikke Hjorth født Lytz . Barnets Tante Jfr: Emilie Lytz . Hr Pastor J. {Johan} Engelken fra Sønder=Felding , Hr Pastor {Morten Thomsen Næblerød} Noblerod fra Rind Ole Nielsen {Winde} Skarild Mølle og Jfr: Sofia Engelken .
NOTITS: Præsten har tilføjet Laurits senere for han kalder sig åbensynlig Henrik Hjorth til daglig.

LINK: Affotografering.


Nr. 2883 1819.04.12 *1819.03.03 Ane Margrethe Nielsdatter, Gammelgaard. FAR: Niels Christensen Rahbek. MOR: Margrethe Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Bjerre- Øster?, Sønder Felding, 23, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Rahbek, Fruergaard, Sønder Felding
FADDER Nr. 2: Mette Sørensdatter, Fruergaard, Sønder Felding, Jens Christensen Rahbeks kone.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Emilie Lytz, Præstegaarden, Skarrild, Præst Hjorths kones søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1819 1. 3 Marts . Ane Magrethe Nielsdatter . Hmd: 3 Marts stadfestet i Kirken 2den Paaskedag 12 April . Gmd: Niels Christensen Rahbech , Moderen Magrethe Nielsdatter af Gammelgaard . Barnets Moster Mette Nielsdatter af Felding , Gmd: Jens {Christensen} Rahbech og kone Mette {Sørensdatter} af {Fruergaard} Felding , Gmd Christen {Jensen} Studsgaard og Jfr: Emilie Lytz .
LINK: Affotografering.


Nr. 2884 1819.05.31 *1819.04.16 Stine Johanne Rasmusdatter, Skarrild By (Søndergaard- Lille). FAR: Rasmus Nielsen Winde. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Marius Nielsdatter Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Lauridsen, Elkær, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Winde, Skarrild Mølle, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Ole Pedersen, Skave, Skarrild, Hans mor Margrethe Olesdatter Minds bror Peder Olufsens søn i Skave.
FADDER Nr. 4: Ane Pedersdatter, Skave, Skarrild, 15, hendes mor Margrethe Olesdatter Minds bror Peder Olufsens datter i Skave.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 16 April Stine Johanne Rasmusdatter . Hjmd d 16 April i Kirken 31. Maji . Smed Rasmus Nielsen og Moderen Johanne Pedersdat: i Skarrildby . Barnets Faster Ane Marius Nielsdatter Vinde fra Skarrild Mølle Gmd Jens Lauridsen i Elkjær gaard . K: Ole Nielsen {Winde} Ole Pedersen Pige Ane Pedersdatter.
LINK: Affotografering.


Nr. 2885 1819.08.08 *1819.07.01 Mette Kirstine Rasmusdatter, Heesgaard. FAR: Rasmus Christiansen Heesgaard. MOR: Ane Kirstine Larsdatter.
BÅREN AF: Inger Katrine Pedersdatter, Skarrild, 22, faderens søster. Bemærk faderen var Peder Christian Pedersen, sønnen kaldes her Christiansen, datteren Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Henningsen, Formodentlig *1786 Nederby, Sønder Felding Ses FT 1801 Paarup, Assing.
FADDER Nr. 3: ? Jens Henningsens kone
FADDER Nr. 4: Gunner Marie Jensdatter, Skarrild, 30, født i Døvling.
FADDER Nr. 5: Ib Pedersen, Ronnum, Skarrild, 24, søn af Peder Gammelgaard.
FADDER Nr. 6: Ane Pedersdatter, Ronnum, Skarrild, 20, datter af Peder Gammelgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4. 1ste Julij . Mette Kristine Rasmusdatter . Hjemd: d 2 Julij i Kirken 8de August . Smed Rasmus Christiansen Heesgaard, Moderen Ane Kirstine Larsdatter . P. Inger Katrine Pedersdatter Gmd Christen {Jensen} Heesgaard , Husmd Jens Henningsen og Hustru Gunner {Marie} Jensdatter K: Ib Pedersen og Pige Ane Pedersdatter .
Begravelse nr. 6804
NOTITS: Moderen Ane Kirstine Larsdatter er fra Tovdal i Arnborg, faderen er født i Heesgaard.

LINK: Affotografering.


Nr. 2886 1819.08.22 *1819.05.24 Else Johanne Pedersdatter, Skarrild By (Fattighuset). FAR: Jakob Andersen, Østerfra. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Inger Marie Pederdatter, Skarrild, Ikke set født i Skarrild.
FADDER Nr. 1: Jens Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Peder Mortensen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ane Hansdatter, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Kirstine Pedersdatter, Skarrild, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Skarrild, Konen Kirstine Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 24. Maij Else Johanne Pedersdatter Hjmd: 26 Maij i Kirken 22. August . Moderen Karen Pedersdatter i Fattighuset , til Barnefader blev udlagt Jacob Andersen fra Østen . Inger Marie Pedersdatter . K: Jens Studsgaard , Gmd Peder {Mortensen} Studsgaard P. Ane Hansdatter . Husmd Peder Andersens Kone Kirstine Pedersdatter.
NOTITS: Efternavn efter moderen ikke efter den udlagte far.

LINK: Affotografering.


Nr. 2887 1819.09.19 *1819.09.11 Kirstine Nisdatter, Silstrup. FAR: Nis Pedersen Boling. MOR: Ane Kirstine Andersdatter.
BÅREN AF: Bodil Marie Jakobsdatter, Silstrup, Skarrild, *1794, 25, datter af Anne Margrethe Pedersdatter i Silstrup
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Tornvig den Gamle, Silstrup, Skarrild, 64, aftægt.
FADDER Nr. 2: Dorthea Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Gift med Jens Jensen Tornvig den Unge.
FADDER Nr. 3: Karen Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, 20, Niels Nielsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Tornvig den Unge, Silstrup, Skarrild, 27, konen Dorthea Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
6. 11 Septemb. Kirstine Nis Pedersens datter. Hjemd: 11 September i Kirken 19 Septembr. Husmd : Nis Pedersen Boling og Kone Ane Kirstine Andersdatter af Selstrup .P. Bodild Jacobdatter af Selstrup Aftægtsmd : Jens {Jensen} Tornvig . Gmd: Jens {Jensen} Tornvigs {den Unges} Kone Dorthea Nielsdat: P: Karen Nielsdatter af Seltrup.
NOTITS: Moderen *1780.05.27 Uhre, Brande.

LINK: Affotografering.


Nr. 2888 1819.10.09 *1819.10.08 Mette Marie Andersdatter, Krog. FAR: Anders Jensen Kjærgaard. MOR: Ane Henningsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. 8. October Mette Marie Andersdatter Krog. Hjmd: 9. October . Gdms [sjælj....] Søn Anders Jensen Kjærsgaard i Krog Moderen Ane Hennigsdatter .
Begravelse nr. 6801
NOTITS: Begravet 8 dage gammel. Kjærgaard fra Kjærgaard i Sunds, hvor faderen er født.

LINK: Affotografering.


Nr. 2889 1819.10.31 *1819.09.07 Anne Marie Madsdatter, Lustrup. FAR: Mads Larsen. MOR: Magdalene Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Larsdatter (Bækhus), Skarrild, 37, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Lustrup (Øster), Skarrild
FADDER Nr. 2: Nicolai Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johanne Madsdatter, Lustrup, Skarrild, Nicolai Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Morten Studsgaard Jensen, Lustrup, Skarrild, 15, søn af Jens Pedersen og Johanne Mortensdatter.
FADDER Nr. 5: Mette Kirstine Larsdatter, Elkær, Skarrild, 23, fyldfadder. Datter af Laurids Jensen Elkær.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5. 7 September . Ane Marie Madsdatter . Hjmd : 7 September publiceret 31. October . Husmd : Mads Larsen Moderen Magdalene Pedersdatter i Lustrup . P. Ane Kirstine Larsdatter af Bækhuset . Gmd: Jens Pedersen Øster Lustrup . Nicolai {Christensen} Lustrup Johanne Madsdatter . K: Morten Jensen Lustrup P. Mette Kirstine Lauridsdatter Elkjær .
LINK: Affotografering.


Nr. 2892 1819.12.26 *1819.12.16 Anne Nielsdatter, Silstrup?. FAR: Niels Døstrup, Døstrup. MOR: Christiane Thomasdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Silstrup, Skarrild, 31, søster til moderen, født 1788 i Lustrup.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Beksgaard, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Morten Jensen Studsgaard, Lustrup, Skarrild, 15, søn af Jens Pedersen og Johanne Mortensdatter.
FADDER Nr. 4: Ane Hansdatter, Skarrild, 32c, Hans Pedersen Grenes datter der i 1787 boede ved moderens forældre.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
10. 16 December Ane Nielsdatter . døbt i Kirken 2den Juledag 26 December . Moderen Christiane Thomasdatter til Barnefader blev udlagt , Ungkarl Niels Døstrup . P. Maren Thomasdatter Selstrup Gmd : Christen {Jensen} Studsgaard . Gmd Peder Nielsen Bæksgaard Kr: Morten {Studsgaard} Jensen Lustrup . P. Ane Hansdatter .
NOTITS: Moderen Christian Thomasdatter er 24, *1794 i Skarrild Grene, datter af Thomas Jensen Grene og Mette Christensdatter. Faderen er vel fra Døstrup sogn i Tønder Amt overfor Rømø eller fra Døstrup i Hjørring eller Thisted amter.

LINK: Affotografering.


Nr. 2893 1820.02.06 *1819.10.26 Else Nielsdatter, Ronnum. FAR: Niels Gertsen. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Christensdatter, Bektoft, Skarrild, Moderens søster begge født i Alkærlund i Brande.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Gammelgaard, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Terkel Pedersen, Ronnum, Skarrild, 26, Peder Gammelgaards søn.
FADDER Nr. 3: Ib Pedersen, Ronnum, Skarrild, 24, Peder Gammelgaards søn.
FADDER Nr. 4: Ane Pedersdatter, Ronnum, Skarrild, 20, datter af Peder Gammelgaard.
NÆVNT Nr. 1: Lars Carstensen, Bektoft, Skarrild, Konen Kirstine Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. 26 October Else Nielsdatter . Hjemd: 27 October i Kirken stadfæstet 6. Februar 1820 . Indsidder Niels Gjertsen Moderen Kirstine Christensdatter . Faderen er daglønner og indsidder i Ronnum gaard . Lars Karstensens Kone af Bæktoft, {Ane} Kirstine Christensdatter . Gmd : Peder {Pedersen Gammelgaard} Rønnum og Sønner Terkel {Pedersen} og Ib {Pedersen} P. Ane {Pedersdatter} Peder Rønnums datter.
LINK: Affotografering.


Nr. 2894 1820.03.12 *1819.12.20 Ane Margrethe Nicolaisdatter, Lustrup. FAR: Nicolai Christensen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: Ane Troelsdatter, Lustrup, Skarrild, Gamle degns kone. Chrsiten Pedersen Lustrup.
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Malle, Harreskov, Assing
FADDER Nr. 2: Jens Madsen, Strolom?
FADDER Nr. 3: Inger Katrine Pedersdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, 22, datter af Peder Christian Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild, 68, "Gamle Degn" 3. kone Ane Troelsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11. 20 December . Ane Magrethe Nicolaisdatter . Hjmd: 2 December i Kirken 12te Marts 1820 . Husmand Nicolai Christensen Moderen Johanne Madsdatter i Lustrupby . Gamle Degns Kone Ane Troelsdat: manden {gamle degn} Christen Pedersen Lustrup , Gmd Thomas {Pedersen} Malle af Hareskov {Assing sogn} . K: Jens Madsen af Strolom{?} og Pigen Inger Katrine {Pedersdatter} Heedsgaard .
LINK: Affotografering.


Nr. 2895 1820.03.30 *1820.02.08 Marie Iversdatter, Hesselvig. FAR: Iver Olesen Hesselvig. MOR: Anne Malene Lauridsdatter.
BÅREN AF: Karen Mortensdatter, Hesselvig, Skarrild, 23, nabodatter. Datter af Morten Pedersen.
FADDER Nr. 1: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Jensen Kjærgaard, Krog, Skarrild, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Christian Mortensen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, 16, søn af Morten Pedersen Hesselvig.
FADDER Nr. 4: Mette Lauridsdatter, Elkær, Skarrild, 24, moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1820 1. 8 Februar . Marie Iversdatter Hesselvig . Hjmd: 11. Februar i Kirken Skjærtorsdag d. 30 Marts . Sognefoged Iver Olesen i Hesselvig Moderen Malene Lauridsdatter . P: Karen Mortensdatter Hesselvig . Aftægtsmand Laurits Jensen i Elkjær . Anders Jensen Kjærgaard Gmd i Skarrild Krog . K: Peder Christian {Mortensen} Hesselvig , P Mette Lauridsdatter Elkjær .
LINK: Affotografering.


Nr. 2899 1820.05.26 *1819.12.12 Frederikke Henriette Hjorth, Præstegaarden. FAR: Laurids Henrik Hjorth. MOR: Frederikke Lytz.
BÅREN AF: Emilie Kirstine Lytz, Præstegaarden, Skarrild, Moderens søster, opholder sig i Skarrild Præstegaard i hvert fald 1819-20.
FADDER Nr. 1: Johan Engelken, Præstegaarden, Sønder Felding
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg, Arnborg, Præsten kalder ham Hauberg.
FADDER Nr. 3: Iver Olesen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Sognefoged
FADDER Nr. 4: Sophie Engelken, Præstegaarden, Sønder Felding, Præst Engelkens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
9. 12 December . Frederikke Henriette . Hjmd: 13 Decemb. i Kirken stadfæstet 26 Maij 1820. Sognepræsten Laurids Henrik Hjorth . Moderen Fredrikke Hjorth født Lytz . Jfr: Emilie Kirstine Lytz . ST: Hr Pastor Engelken Sønder = Felding , Gmd Mads Nielsen Hauberg {Skovbjerg} af Ahrnborg . Gmd. Sognefoged Peder Hesselvig Olesen , Jfr: Sofie Engelken .
NOTITS: ST betyder Salvo Titulo uden titel (hvor man ikke ved den nøjagtige titel).

LINK: Affotografering.


Nr. 2900 1820.07.23 *1820.07.07 Ane Kirstine Christensdatter, (Natmand). FAR: Christen Jørgensen. MOR: Ingeborg Christensdatter.
BÅREN AF: Elisabeth Jensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Gift med Oster Pedersen.
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Pedersen, Skave, Skarrild, 26, søn af Peder Olufsen i Skave.
FADDER Nr. 3: Bodil Katrine Pedersdatter, Ronnum, Skarrild, 23, Peder Gammelgaards datter.
FADDER Nr. 4: Mette Marie Sørensdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Jens Olesen kone.
NÆVNT Nr. 1: Oster Pedersen Skave, Skarrild- Grene, Skarrild, Konen Elisabeth Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Olesen, Skarrild- Grene, Skarrild, Gift med Mette Marie Sørensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2. 7 Julij . Ane Kirstine Christensdatter . Hjemd 9 Julij stadfæstet i Kirken 23. Julij . Natmand Christen Jørgensen og Ingeborg Christensdatter uden fast Bopæl : Husmd Oster Pedersens Kone af Skarrild Gren Elisabeth Jensdatter . Gmd: Morten Pedersen Hesselvig , K Ole Pedersen Skaue P. Bodild Catrine Pedersdatter Rønnum og Jens Olesens hustru i Grene Mette Marie Sørensdatter .
NOTITS: Rakkere: Chrsiten Jørgensen *1776.02.25 Viborg Graabrødre †1849 og Ingeborg Christensdatter *1780 †1844. Datteren Anne Kirstine Christensdatter *1820.07.07 Skarrild †1870.08.28 Dejbjerg gift af Skarrild 1858 i Skaarild med Anders Christian Nielsen.

LINK: Ane Kirstine Christensdatter på rakker.dk .
LINK: Affotografering.


Nr. 2904 1820.12.26 *1820.10.21 Christiane Charlotte Jensdatter, Skarrild By (Nexgaard). FAR: Jens Arentsen. MOR: Ane Dorthea Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Jensdatter, Skarrild By, Skarrild, Moderen søster.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Nexgaard, Skarrild By (Nexgaard), Skarrild, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Arent Jensen, Skarrild By, Skarrild, Faderen far.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Studsgaard, Skarrild By (Studsgaard), Skarrild, 16, nabo, *1804 Skarrild By søn af Christen Jensen Øvig Studsgard.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Studsgaard, Skarrild, 19, nabo, *1801 Studsgaard, datter af Peder Mortensen Studsgaard.
FADDER Nr. 5: Ane Olesdatter, Skarrild, Ikke set født i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
3. 21. October Christiane Charlotte Jensdatter . Hjmd: 23. October stadfæstet i Kirken 26 December . Gmd: Jens Arentsen Moderen Ane Dorthea Jensdatter Nexgaard af Nexgaard i Skarrildby . P. Ane Marie Jensdatter Nexgaard . Jens Christensen Nexgaard Arndt . K: Jens Christensen Studsgaard . P Maren Pedersdatter Studsgaard . Ane Olsdatter .
LINK: Affotografering.