Skarrild Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1725 - 1789
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Skarrild kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
PKB: Præstens KirkeBog. DKB: Degnens KirkeBog. Huller i Skarrild kirkebog 1773.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 2001 03.12.1724 Dødfødt, . FAR: Erik Andersen. MOR: Maren Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult Erich Andersens barn ßom blev Dødfød. dom 1 Adv.}
Begravelse nr. 6001
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.


Nr. 2002 10.02.1725 ?, ?. FAR: ?. MOR: ?.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Forrige præst Christen Thomsen Lunds kone.
FADDER Nr. 1: Grethe Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: Karen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Sørensen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomsen Lund, Skarrild By, Skarrild, Forrige præst. Hans datter Abelone gift med nuværende præst Arnt Bisted.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{....} fachs: [...s] d 10 Febr. [.....] ars barn nafnlig ? Christen {Thomsen} Lunds Kone Mad. {Helvig Christensdatter Haderup} bar dd, fad: grethe El {.....} aatter, Karen Heesgaard {.....} Anders Søfrens etc:
NOTITS: Venstre side af bladet revet af.


Nr. 2003 15.04.1725 Karen Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Døvling. MOR: ? Niels Døvlings kone.
BÅREN AF: Malene Karstoft, Karstoft, Skarrild
FADDER Nr. 1: Karen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Hansen, Døvling?, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johanne, Døvling?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels Olufsen, Døvling?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 2 p. pasch: Niels Døflings barn. Bapt: nafnet Karen {Ma}lene Karstoft bar dd, fad: Kar{en} Døfling, Anders Hansen, Johan{ne ...}ers daatter, Niels Olufsen etc:
Begravelse nr. 6095
NOTITS: Begravet 1736 formodentlig, men ikke sikkert. Der mangler et stykke af venstre side.


Nr. 2006 12.08.1725 Margrethe Jensdatter, Lustrup. FAR: Jens Mølle. MOR: Maren Jens Mølles 1. kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præsten Arnt Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Margrethe Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Elles Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Smed, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: xi a Trinit: Bapt: Jens Mølles barn, nafnl Margrethe. [Pr]este K: {præstekonen: Abelone Christensdatter Lund} bar dend Appelone {....}: Margrethe Mølle, Jens Lustrop, Elles Pedersdaatter, Peder Smed etc.
NOTITS: Første datter efter moderens død med næste kone kaldes Maren, derfor antages moderen at hedde Maren. Formodes død spæd, fordi næste datter i 1730 også kaldes Margrethe, men ikke begravet i kirkebogen.


Nr. 2007 02.09.1725 Maren Jensdatter, Silstrup. FAR: Jens Bennetsen. MOR: Birgitte Nielsdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Anne Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Silstrup, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 14 a Trinit Bapt: Jens [B]ennetsens barn, Nafnlig Maren. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, fad: Anne Mølle, Maren Erichs daatter, Ane Selstrop.
NOTITS: Afskrift har ikke denne dåb.


Nr. 2010 27.01.1726 Anne Henningsdatter, Krog. FAR: Henning Rasmussen. MOR: ? Henning Rasmussens kone.
BÅREN AF: Maren Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anne Marie, Skarrild
FADDER Nr. 2: Kirsten Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: Bendt Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Peder Smed, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 3 p Epiph: Bapt: henning Rasm: barn Nafnl Anne. Maren ronum bar dd, fad Anne Marie, Kiersten ødevig, Christen Ronum, Bendt Pedersen, Peder Smeed etc.
NOTITS: Anne bliver gift med Christen Nielsen i Arnborg og begraves 1800 fra Gammel Arnborg.


Nr. 2011 17.03.1726 Maren Sørensdatter, Bæktoft. FAR: Søren Bæktoft. MOR: ? Søren Bæktofts kone.
BÅREN AF: Ide Sophie von Wielchen, Karstoft- Nørre, Skarrild, Frue Trapeau Christian Trappauds 2. kone.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Mads Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Karstoft, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Sørensdatter, Skarrild, Søren Bendsens datter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 2 Søndag i Fasten Søfren Bechtofftes barn nanfl Maren, Frue Trapeau bar dd fad: Matz Pedersen og Hustrue, Niels Karstofft, Søfren Bendsens daatter.


Nr. 2014 18.05.1726 Mette Jensdatter, Lustrup. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Mette Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: ?1 Michelsdatter, Skarrild, Datter af Michel Skrædder.
FADDER Nr. 3: ?2 Michelsdatter, Skarrild, Datter af Michel Skrædder.
FADDER Nr. 4: Peder Smed, Skarrild
FADDER Nr. 5: Jens Olufsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Michel Skrædder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: jens jensens Barn i Lustrop nafnlig Mette. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend, fad: Mette Mølle, Michel Skræders 2=de døttre Ped: Smed Jens olufsen. Dom: 5 p pasch:


Nr. 2016 15.09.1726 Birte Christensdatter, . FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
BÅREN AF: ? Nielsdatter Bisted, Skarrild, Præstens Arnt Bisted: Cathrine Marie *1701 og Inger Johanne Bisted.
FADDER Nr. 1: Peder Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Sidsel Eriks tjenestepige, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 13 p Trnit: Bapt: Christ: Søfrens: barn nafnlig Birrethe. Præstens {Arnt Nielsen Bisteds} Syster {Inger Johanne eller Cathrine Marie} bar dd. Peder Studtgaard Maren Erichsdaatter Erichs pige Zitzel etc:


Nr. 2019 27.10.1726 Maren Andersdatter, Grene. FAR: Anders Jensen Grene. MOR: ? Anders Grenes kone.
BÅREN AF: Ide Sophie von Wielchen, Karstoft- Nørre, Skarrild, Christian Trappeaus kone
FADDER Nr. 1: Christian Trappeau, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Ide Sophie von Wielchen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 3: Karen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 19 a Trinit Baptizat: Anders greens barn nafnl Maren. Frue Trapeaus {Ide Sophie von Wielchen} bar dend. Cornet {Christian} Trapeau Peder {Jensen} Tovdal, Karen Hisselvig etc:


Nr. 2020 16.03.1727 Karen Simonsdatter, . FAR: Simon. MOR: ? Simons kone.
BÅREN AF: Cecilia, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anne Møll, Skarrild
FADDER Nr. 2: Las Møll, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Smed, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Simons barn Nafnlig Karen. Zecilia bar dend fad: Anne Møll, Las i Møl, Peder smeed etc: Dom oculi.
Begravelse nr. 6016
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.


Nr. 2021 04.05.1727 Anne Jensdatter, . FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Pastor Arnt Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Erik Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Erik Andersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Smed, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johan Øvig, Øvig, Skarrild, Se #2028.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom 3 p pasch: jens birchibeches barn nafnl Anne. Præstek. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd, fad: Erich Anders: og hustr: Peder ßmeed joh:{an} ødevig etc:
NOTITS: Jens Birkebæk er formodentlig født i Birkebæk, Arnborg sogn.


Nr. 2023 29.06.1727 Mette Christensdatter, Skave. FAR: Christen Skave. MOR: ? Christen Skaves kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Pastor Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Christensen Skave, Skave, Skarrild, Vel nabo. Skifte 1750, konen navn derfra.
FADDER Nr. 2: Maren Nielsdatter, Skave, Skarrild, Jakob Christensen Skaves kone, navn i skifte efter ham 1750. Muligvis 1. kone andet navn.
FADDER Nr. 3: ? Jakobsdatter, Skave, Skarrild, formodet 16+, Jakob Christensens datter.
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Schaves barn døbt 3 p Trinit, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd nafnlig Mette, Fadere var Jacob {Christensen} Shaffve og hust. {?Maren Nielsdatter} og daatter Christen {Nielsen} Ronum etc:


Nr. 2025 09.11.1727 Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegården). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Høgild, Karstoft- Nørre, Skarrild, Forpagter på herregården Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 2: Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup, Karstoft- Nørre, Skarrild, Jens Jensen Høgilds kone.
FADDER Nr. 3: Lauridtz Ottesen Grønbech, Lønborg, Bror til faderens - Arnt Bisteds - mor Ellen Ottosdatter Grønbech af Grønbæk Præstegaard. Præst i Lønborg og Egvad, kalder sig foruden Grønbech mere Fog.
FADDER Nr. 4: Søren Nielsen Bisted, Kbh.?, 24 student, faderens bror, senere 1732 ordineret til Højbjerg og Elsborg sogne, 1735 præst i Levring og Hørup, Lysgaard herred, Viborg Amt.
FADDER Nr. 5: Marie Katrine Nielsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 26, faderen søster, opholder sig vel i Skarrild. Senere gift 1730 med præst Jens Jakobsen Müller i Ørting, Aarhus amt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 22 p Trinit Bapt: Præst: {Arnt Nielsen Bisted} barn nafnlig Ellen Marie, Mad. Helv: {Helvig Christensdatter} Haderop bar dend, jens {Jensen} Høgild og hds Kone {Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup} Hr Lauridtz Othesen, Søren {Nielsen} Bisted, Marie Cathrine {Nielsdatter Bisted}.


Nr. 2027 25.01.1728 Dorothea Augusta Jensdatter Høgild, Karstoft- Nørre. FAR: Jens Jensen Høgild. MOR: Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup.
BÅREN AF: Birgitte Christensdatter Svenstrup, Sønder Felding (Præstegaarden), Skarrild, Moderens søster, præst i Sønder Felding Manasse Tøxens kone.
FADDER Nr. 1: Manasse Pedersen Tøxen, Sønder Felding (Præstegaarden), Skarrild, Konen Kirstine Thuresdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søfren Christensen Svenstrup, Sunds, Moderens bror præst i Sunds.
FADDER Nr. 3: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Arnt Bisteds kone.
FADDER Nr. 4: Marie Katrine Nielsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Arnt Bisted søster. Ses i nov. 1727 og her i jan. 1728, formodes at have boet i Skarrild præstegaard. Se #2026, hvor hendes navn nævnes.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom 7 [s.t]uag: {vel septuagesima} Seig jens {Jensen} høgilds Barn nafnl Dorothea Augusta, Hr Manasses Tøxens Kone {Birgitte Christensdatter Svenstrup} bar dd Fad: Hr Manasses {Pedersen} Tøxen , Hr. Søffren {Christensen} Svenstrop, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} , Præstens ßyster {Marie Katrine Nielsdatter Bisted} etc.
NOTITS: Præstens søster nævnes ved navn i dåb #2026.


Nr. 2031 14.03.1728 Margrethe Nielsdatter, Elkær. FAR: Niels Elkær. MOR: ? Niels Elkærs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Morten Hessgaard, Hessgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Erichsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Jud: Niels Elk: barn nafnl Magrethe , præstek: bar dd Morten heesgd Maren Erichsdaatter etc døbt.


Nr. 2032 12.09.1728 Else Pedersdatter, . FAR: Peder Studsgaard. MOR: ? Peder Studsgaards kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Erik Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Erik Andersens kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 16 p Trinit Peder Stutzgaard barn nafnlig Else PræstensK: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , Erich Anders: og hustr: døbt.


Nr. 2033 14.11.1728 Christiana Helvig Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Marie Katrine Nielsdatter Bisted, Skarrild, Præstens søster 1727-28 i Skarrild.
FADDER Nr. 1: Christen Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Boedsen, Øvig, Skarrild, Konen Anne Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild, Jens Boedsens kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 25 post Trinit Præst: {Arnt Nielsen Bisted} barn nafnl Christiana Helvig , Præst. Syster bar dd Marie {Katrine Nielsdatter} Bisted , Fad Christen Lauritzen jens Boeds: og hustr etc:
NOTITS: Præstens søster Marie Katrine Nielsdatter Bisted har nu opholdt sig godt et år i præstegaarden.


Nr. 2036 03.04.1729 Maren Nielsdatter, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild, Moderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter, Øvig, Skarrild, Moderens mor.
FADDER Nr. 3: Morten ?dskrop
FADDER Nr. 4: ? Morten ?dskrops kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Høgild, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels ødevigs Barn døbt Dom: jud: nafnlig Maren. Jens {Jensen} Høgilds Koene {Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup} bar dd. Jens Boedsen og hustr: {Anne Christensdatter} Morten [..dskrop] og hustr.}
Begravelse nr. 6319


Nr. 2038 12.07.1729 Dødfødt, (Bekgaard). FAR: Jens Bekgaard. MOR: ? Jens Bekgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult: Dom 5 p Trinit jens bechgaards barn død-fød. '}
Begravelse nr. 6030
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.


Nr. 2039 11.09.1729 Kirsten Andersdatter, Grene. FAR: Anders Jensen Grene. MOR: ? Anders Grenes kone.
BÅREN AF: ?1 Pedersdatter, Tovdal, Arnborg, Peder Jensen Tovdals datter.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Tovdal, Tovdal, Arnborg
FADDER Nr. 2: ?2 Pedersdatter, Tovdal, Arnborg, Peder Jensen Tovdals datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: dom: 13 p Trinit Anders Greens Barn. Nafnlig Kiersten Peder {Jensen} Tovdals daatter bar dd, Peder {Jensen} tovdal Peder {Jensen} Trodals daatter etc:
NOTITS: Det antages at der var to døtre af Peder Tovdal ved dåben, en der bar og en der var fadder.


Nr. 2040 23.10.1729 Else Jensdatter, Silstrup. FAR: Jens Bennetsen. MOR: Birgitte Nielsdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Niels Thomsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Niels Thomsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Skovbjerg, Sønder Felding, Moderens søster, gift med Mads Lauridssen Skovbjerg.
NÆVNT Nr. 1: Mads Lauridsen Skovbjerg, Skovbjerg, Sønder Felding, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Bennets: Barn døbt dom: 19 p Trinit Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend Niels Thomesen og Hustr. Matz {Lauridsen} Shovbierses Kone {Mette Nielsdatter] etc: kaldet Else.
Begravelse nr. 6033
NOTITS: Lagt ihjel, begravet 10 uger gammel.


Nr. 2043 15.01.1730 Anne Olufsdatter, Lustrup. FAR: Oluf Lustrup. MOR: ? Oluf Lustrups kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Gift med præst Bisted.
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Gift med Jens Bennetsen.
FADDER Nr. 3: Jens Gammelgaard, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Michelsdatter, Skarrild, Datter af michel Skrædder.
NÆVNT Nr. 1: Michel Skrædder, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p Nat Xsti oluf Lustrops Barn nafnl Anne Præstek: {Abelone Chrisensdatter Lund} bar dend, Jens Bennetsen og hustr: {Birgitte Nielsdatter} Jens g gd {Gammelgaard} Michel Shræders Daatter etc:


Nr. 2044 12.02.1730 Karen Sørensdatter, . FAR: Søren Madsen. MOR: ? Søren Madsens kone.
BÅREN AF: Maren Erichs, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Bennetsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bendt Pedersen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Præstens tjenestepige, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Sexag: Døbt Søfren Matz: barn nafnlig Karen Maren [Erichs?] bar Peder Bennetsen Christen Møller Bendt Pedersen præstens pige.
Begravelse nr. 6234
NOTITS: Død 25 år gammel.


Nr. 2046 16.04.1730 Kirsten Jensdatter, Pindvig. FAR: Jens Ibsen Pindvig. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Olufsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 1 p pasch: jens ibs: Barn nafnlig Kirsten. Døbt, Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend Peder Pindvig og hustr Niels Olufsen etc.


Nr. 2047 02.07.1730 Mette Eriksdatter, . FAR: Erik Andersen. MOR: Maren Eriksdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Birkebæk, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jens Birkebæks kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bendt Pedersen Øvig, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: dom: 4 p Trinit Erich Andersens barn Mette præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd. Jens Berchibech og Hustr Bendt {Pedersen} ødevig.
Begravelse nr. 6038
NOTITS: Begraves 4 måneder gammel.


Nr. 2048 16.07.1730 ? Christensdatter, Lustrup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Mølle, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jens Mølles kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Præstens tjenestepige, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 6 p Trinit Christen Pedersen B {navn glemt, menes datter fra begravelse} i lustrop Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: jens Møl og Hustr Oluf pedersen præst: pige etc.
Begravelse nr. 6067
NOTITS: Antages begravet 1733 #6067. Tvivl tillades.


Nr. 2050 15.10.1730 Margrethe Jensdatter, Lustrup. FAR: Jens Mølle. MOR: Maren Jens Mølles 1. kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaardem), Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Oluf Pedersens kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom 19 p Trinit jens Mølles Barn i Lustrop nafnl Margerthe Præstekonen {Abelone Christensdatter Lund} bar Peder Hesselvig og hustr oluf peders: og hustr.
Begravelse nr. 6040
NOTITS: Begraves en måned gammel. Moderen dør i barselsseng og begraves samme dag datteren bliver døbt. Næste datter derefter kaldes Maren.


Nr. 2064 09.03.1732 Maren Jensdatter, . FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bendt Pedersen, Øvig, Skarrild, Jens Boedsens stedsøn.
FADDER Nr. 3: Maren Eriksdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 9 Mart: jens bbechs Barn nafnl Maren. Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend jens Boedsen, Bendt Peders: Maren Erichs daatter;
Begravelse nr. 6062
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2065 20.04.1732 Maren Jensdatter, Lustrup. FAR: Jens Mølle. MOR: ? Jens Mølles 2. kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Søster til præst Bisteds kone Abelone.
FADDER Nr. 1: Oluf Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Bæksgaard (Bæksgaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 1 søndag efter Pasc: jens Mølles Barn døbt nafnl Maren Elen {Christensdatter} Lunds bar dd. fadere , Oluf Jensen , Anders shræder, Anne beckgd etc:


Nr. 2070 25.02.1733 ? Anders/en/datter, . FAR: Anders Nielsen, Brande (Skærlund). MOR: Else Volske.
KIRKEBOGSTEKSTEN: obs: Else Volskes uægte barn fød d 25 febr: , samme dag døbt og død, udlagt til barnfader Ander Nielsen tiennendes udj Schierlund i Brand-Sogn_


Nr. 2072 19.04.1733 Mette Sørensdatter, . FAR: Søren Madsen. MOR: ? Søren Madsens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Margrethe Mortensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Dom. 2 p pasch; Søfren Matz: barn nafnl Mette Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dend fadere Peder Stutzgaard Peder Erichsen , Margerthe Mort: Daatter etc:


Nr. 2074 21.06.1733 Karen Christensdatter, Lustrup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Mette Bæktoft (Bæktoft), Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Oluf Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Michelsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 3 Dom: Trinit Christen Peders: Barn udj Lustrop , Nafnlig Karen Mette Bechtoft bar dend , fadere oluf Peders: Oluf jens. , Kirsten Mich: D: etc:
Begravelse nr. 6305
NOTITS: Begravet 31 år gammel i 1764.


Nr. 2075 09.08.1733 Helene Andersdatter, Døvling. FAR: Anders Hansen. MOR: ? Anders Harsens kone.
BÅREN AF: ? Anders Hansens kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Søren Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Madsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 9 Aug: Anders Hans: Barn i Døfling Kaldet Helene , hds Kones Syster bar dd , fadere , Søfren olufs: Othe Peders: , Christen Matz: etc:


Nr. 2076 22.08.1733 Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter, Rybjerg, Velling, Moderens mor, Thomas Thomsen Lunds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Lauridsen Risom, Brande By (Præstegaarden), Brande, Nabopræst.
FADDER Nr. 2: Thomas Thomsen Lund, Rybjerg, Velling, Konen Helvig Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 3: Vitus Pedersen Bering, Ring, Identification nogenlunde sikker.
FADDER Nr. 4: Elisabeth Lauridsdatter Lassen, Ring, Vitus Berings kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdag: d 22 August Døbt præste: Barn Nafnlig Anne Lisbeth , Thomas {Thomsen} Lunds Kone {Helvig Christensdatter} bar dd. Fad: Hr {Jens Lauridsen} Risom {præst i Brande} , Thomas {Thomsen} Lund, Hr [Vitus] Bering og hustr_ {Elisabeth Lauridsdatter Lassen, af Rind præstegaard}
NOTITS: Identifikation af Vitus Bering af Rind sogn regnes for nogenlunde sikker.


Nr. 2077 06.09.1733 Dødfødt, . FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sept: d 6 Sept: Christen Søfrensens Barn dødfød .'
Begravelse nr. 6074


Nr. 2078 22.11.1733 Maren Henningsdatter, Krog. FAR: Henning Rasmussen. MOR: ? Henning Rasmussens kone.
BÅREN AF: Maren Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Møl, Skarrild
FADDER Nr. 4: Bodil Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 22 Nov: Henning Rasm: Barn nafnlig Maren , Maren Ron: bar dd , fadere , Christen Møller , Christen {Nielsen} Ronnum , Niels Møl , Bodel døfl: joh: NielsDat: etc:


Nr. 2079 10.01.1734 Anne Marie Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kones søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 10 janv: Christ: Møllers Barn Nafnl Anne Marie Præstek: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: jens Boeds: othe Peders: Peder Erichs: Elen {Christensdatter} Lund etc:
Begravelse nr. 6290
NOTITS: Ikke begravet 3 år gammel. Blev 28 og gift med Niels Christensen i Skarrild.


Nr. 2080 07.03.1734 Elle Pedersdatter, Skarrild By. FAR: Peder Pedersen. MOR: ? Peder Pedersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Palle Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 7 Mart: Peder Peders: Barn nafnl Elle. Pr: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd fadere, othe Peders: Pallie Anders: peder Christ: , Maren Anders-daat: etc.


Nr. 2083 06.05.1734 Mette Olufsdatter, . FAR: Oluf Jensen. MOR: ? Oluf Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Palle Andersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Michelsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 6 Maj oluf jensens barn , Nafnet Mette , Anne gravers-daatter bar dend , Pallie And: jens xstens: Maren Mich: Datt: etc:


Nr. 2084 14.05.1734 Anne Pallesdatter, Skarrild By. FAR: Palle Andersen. MOR: ? Palle Andersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Maren Laurids, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Møller, Skarrild
FADDER Nr. 3: Karen Eriksdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bap: d 14 Maj Pall: And: Daatter Kaldet Anne. Pr: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar Maren Lauritz , Christen Møller Karen Erichsdaatter etc:
Begravelse nr. 6115
NOTITS: Begravet 1738 3 år 8 måneder gammel.


Nr. 2097 05.07.1735 Anne Marie Jensdatter, . FAR: Jens Larsen. MOR: ? Jens Larsens kone.
BÅREN AF: Lene Knudsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Søren Poulsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Jensen Grene, Skarrild Grene, Skarrild
FADDER Nr. 3: Michel Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Søren Tærskers kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Sørensdatter, Skarrild, Søren Tærskers datter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Tærsker, Skarrild, Kone og datter faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 5 jul: jens Lass: Barn nafnl Anne Marie , Lene Knudsdaatter bar dd , Søfren povelsen , Anders {Jensen} grene , Michel Christensen , Søfren Terskers hustr og daatter.


Nr. 2098 27.08.1735 Dødfødt, . FAR: Christen Sørensen. MOR: ? Christen Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult: d 1 sept: Christen Søfrensens Barn dødfød.'}
Begravelse nr. 6089
NOTITS: Fødsel ansat fire dage før begravelsen.


Nr. 2099 13.12.1735 Anne Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Ellen Ottosdatter Grønbæk, Tem?, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Laurids Ottesen Fog, Lønborg, Faderens morbror, bruger også navnet Grønbæk. Præst i Lønborg.
FADDER Nr. 2: Søren Christensen? Svenstrup?, Sunds, Præst i Sunds sogn. Bror til præst Manasse Tøxens kone i Sønder Felding. Identifikation sandsynlig.
FADDER Nr. 3: Jakob Rasmussen Skov, Gjellerup, Identifikation næster sikker.
FADDER Nr. 4: Maria Nielsdatter Leth, Gjellerup, Hr. Skovs kone.
FADDER Nr. 5: Otto Lauridsen Lassen, Snejbjerg, Identifikation kan betvivles.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 13 dec: Præst: barn Johanne Marie , Præst: Moder {Ellen Ottosdatter Grøndbæk} bar dend, fad: Hr Lauritz {Ottesen} Fog , Hr Søren Svens[tr] Hr {Jakob Rasmussen} Schov {Gjellerup sogn} og hustr: {Maria Nielsdatter de Leth} Hr Lassen etc:


Nr. 2102 13.05.1736 Anne Christensdatter, Lustrup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Lauge Smed, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Lauge Smeds kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Oluf Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Oluf Lustrups kone, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt d 6 p pasch: Christen Peders: Barn døbt nafnl Anne P: K: {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd Lauge Smeed og Hustr oluf Lustr: og hustr
Begravelse nr. 6097
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2105 02.12.1736 Anne Christensdatter, . FAR: Christen Ørbæk. MOR: ? Christen Ørbæks kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jens Boesen Øvigs tjenestepige, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter, Øvig, Skarrild, Gift med Niels Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Konen Johanne Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Christen ørbechs Barn dom 1 Adv: Kaldet Anne Pr: K: {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: Christen {Jensen} Møller , jens {Boesen} ødevig og pige , Niels {Nielsen} ødevigs Hustr {Johanne Jensdatter} etc.
Begravelse nr. 6110
NOTITS: Begravet 8 måmeder gammel.


Nr. 2106 16.12.1736 Maria Katrine Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Ørbæk, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild, 20cc, søn af Christen Nielsen Ronnum.
FADDER Nr. 3: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter Øvig, Øvig, Skarrild, Gift med Niels Nielsen.
FADDER Nr. 5: Maren Skrædders Kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt 3 Adv: Christen Jens: Møllers 2=de Børn døbt Kaldet Maria Katrine og Else P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd ene Elen Lund dd 2=den , fad: Christen ørbech , Niels {Christensen} Ronum, jens {Boesen} ødevig, joh:{anne Pedersdatter} ødevig Maren shræders Kone etc:
NOTITS: Tvilling


Nr. 2107 16.12.1736 Else Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kones søster.
FADDER Nr. 1: Christen Ørbæk, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild, 20cc, søn af Christen Nielsen Ronnum.
FADDER Nr. 3: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter Øvig, Øvig, Skarrild, Gift med Niels Nielsen.
FADDER Nr. 5: Maren Skrædders Kone, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Døbt 3 Adv: Christen Jens: Møllers 2=de Børn døbt Kaldet Maria Katrine og Else P K {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd ene Elen Lund dd 2=den , fad: Christen ørbech , Niels {Christensen} Ronum, jens {Boesen} ødevig, joh:{anne Pedersdatter} ødevig Maren shræders Kone etc:
NOTITS: Tvilling


Nr. 2111 06.04.1737 Johanne Jensdatter, Pindvig. FAR: Jens Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Birte Bennetsdatter Silstrup, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Bennetsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Pedersen, Pindvig, Skarrild, Søn af Peder Pindvig.
FADDER Nr. 4: Ellen Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Cecilia, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 6 Apr: jens xtens: barn døbt nafnl Johanne Berethe Selstr. bar dd , fad: jens bennedts: Peder Pindvig og Søn Elen Jens daatter zezilia.
Begravelse nr. 6106
NOTITS: Begravet 1 måned gammel. Moderens navn fra kongelig bevilling til ægteskab 1736.


Nr. 2112 06.04.1737 Dødfødt, Hesselvig. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Sepult: Peder Hisselvigs hustr føde et død barn d 6 Apr: og blev begr: d 10 Apr:' }
Begravelse nr. 6103


Nr. 2119 25.05.1737 Anne Marie Jensdatter, . FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
BÅREN AF: Maren Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ellen Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: jens Bbechs barn d 25 Maj nafnl Anne Marie , Maren Erichsd: bar dd othe Peders: Peder Erichsen , Anne Erichs daatter Elen jens daatter etc.
Begravelse nr. 6109
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.


Nr. 2122 06.10.1737 Anne Nielsdatter, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Ørbæk, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Ørbæks kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Niels Nielsen Øvigs tjenestepige, Øvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 6 octobr: Niels {Nielsen} ødevigs datter Nafnl Anne , fad: Jens {Boesen} ødevig , Christen Ørbech og Hustr , Niels {Nielsen} ødevigs pige etc.


Nr. 2124 28.10.1737 Anne Pedersdatter, . FAR: Peder Madsen. MOR: ? Peder Madsens kone.
BÅREN AF: ? Brasch (Præstegaarden?), Skarrild
FADDER Nr. 1: Søren Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Lisbeth, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem die {28. octobr} Bapt: Peder Matz: barn nafnl Anne , jomfrue Brasch bar dd , Søfren Lauritzen Christen {Jensen} Møller og hustr: Anne Lisbeth etc.


Nr. 2126 03.04.1738 Kirsten Pedersdatter, Døvling. FAR: Peder Døvling. MOR: ? Peder Døvlings kone.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Hansen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Anders Hansens kone, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 3 April: {skærtorsdag} Peder Døflings barn, Nafnlig Kirsten Møllerens {Christen Jensen} Kone bar dd , fad: Niels Døfling, Christen døfling Anders Hansen og hustr:


Nr. 1999 24.10.1738 Lorentse Margrethe Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Birgitte Christensdatter Svenstrup (Præstegaarden), Skarrild, Gift med præst Manasse Tøxen.
FADDER Nr. 1: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild, Præst Bisteds kones søster.
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jakob Rasmussen Skov, Gjellerup, Præst i Gjellerup.
FADDER Nr. 4: Katrine Christensdatter, Skarrild, Søren Rasmussen 'Degns kone.
NÆVNT Nr. 1: Manasse Tøxen (Præstegaarden), Sønder Felding, Konen Birgitte Christensdatter Svenstrup bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 24 oct : Præst: barn Nafnlig Lorentze Margrethe Mad : Tøx : {Birgitte Christensdatter Svenstrup} bar dd fad: Jomfr {Ellen Christensdatter} Lund , Christen Lauritzen Hr {Jakob Rasmussen} Schov, Degnekone {Katrine Christensdatter} etc :


Nr. 2129 15.06.1739 Kirstine Olufsdatter, . FAR: Oluf Jensen. MOR: ? Oluf Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Hans Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Margrethe Minds, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 15 Maj oluf jens: barn Kaldet Kirstine , Anne Jensdaatter bar dd , fadere Oluf peders Hans Karstofft , Christen Niels. Magrethe Minst etc:


Nr. 2131 10.10.1739 Johanne Jensdatter, Pindvig. FAR: Jens Christensen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Jensdatter Bæksgaard, Bæksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Sidsel Jendsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 10 oct: blev jens xstens: barn udj pindvig døbt Nafnl johanne Præst: K: {Abelone Christensdatter Lund} bar dd , fad: xsten Peders: og xsten jens: Anne bexgd og zidsel jD: etc:


Nr. 2133 12.10.1739 Anna Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Jens Boedsen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Michel Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Eriksdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem Die { d 12 oct:} Bapt: Christen {Jensen} Møllers barn Nafnl Anna PK. {Abelone Christensdatter Lund} bar dd Fad Jens boedsen Mich Søfrens: Peder [E]richss , Maren Erichd:


Nr. 2138 30.12.1739 Maren Nielsdatter, Lustrup. FAR: Niels Lustrup. MOR: ? Niels Lustrups kone.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren ?Datter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Oluf Pedersen, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 30 decemb: Niels Lustrops barn kaldet Maren Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd Fad : Peder Jensen , Maren [..]Datter Oluf peders: etc:


Nr. 2139 06.03.1740 Maren Jensdatter, . FAR: Jens Lyngs. MOR: ? Jens Lyngs kone.
BÅREN AF: Lene Knudsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Ronnum, Skarrild, Christen Ronnums søn.
FADDER Nr. 3: ? Christensdatter, Ronnum, Skarrild, Christen Ronnums datter
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mads Pedersen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 6 Mart: jens Lyngses barn døbt Nafnl Maren , Leene Knudsdaatter bar dd , Fad: Christen {Nielsen} Ronnum og ßøn {Niels Christensen} og daatter , Maren Jens daatter , Matz Pedersen etc:


Nr. 2141 14.03.1740 Anne Michelsdatter, . FAR: Michel Furland?. MOR: ? Michel Furlands kone.
BÅREN AF: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens kones søster.
FADDER Nr. 1: Anne Lisbeth, Skarrild
FADDER Nr. 2: Johanne Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Oluf Thomsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Palle Andersen, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Eod : die {d 14 Mar:} Michel Furlands barn Nafnl Anne jomfrue {Ellen Christensdatter Lund} bar dd , Anne Lilsbeth Johanne Niels daatter , Oluf Thomes: peder Erichs: Palli {Andersen} ggaard {gammelgaard} etc:
NOTITS: Her ses at Palle Andersen boede i Gammelgaard, Skarrild By.


Nr. 2142 12.09.1740 Else Jensdatter, Silstrup. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Madsens kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Madsen, Silstrup, Skarrild, Vel faderens bror.
FADDER Nr. 3: ? Anders Madsens kone, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 12 Sept: jens Matzens barn Nafnl Else hds ßyster bar dd , jens xstensen , Anders Matzen og hustr etc:
Begravelse nr. 6127
NOTITS: Begeravet 3 måneder gammel.


Nr. 2145 10.05.1741 Maren Nielsdatter, Lustrup. FAR: Niels Lustrup. MOR: ? Niels Lustrups kone.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Oluf Pedersens kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Birte Bendtsdatter, Silstrup?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 10 Maj Niels lustrop barn Nafnllig Maren , Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd faderne , Oluf peders: og hustr: Berrethe Bendtzdaater peder peders etc.


Nr. 2146 18.06.1741 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 22 jun: fich xsten heesgds Hustr et død fød bar{.}.'}
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Antaget født 4 dage før begravelsen.


Nr. 2148 23.07.1741 Ellen Kirstine Nielsdatter, Pindvig. FAR: Niels Olufsen. MOR: Ane Eriksdatter.
BÅREN AF: Maren Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Ibsen, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mette Eskesdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Søndergaard, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : 8 Dom Trinit Niels Olufsens barn døbt Nafnl El Kirstin Maren Erichs bar dd fad: Othe pedersen , jens ibsen, jens olufsen Mette Eshesdaatter, Anne Syndergaard etc.


Nr. 2149 20.04.1742 Maren Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: jens Boedsen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Øvig, Skarrild, Jens Boedsens kone.
FADDER Nr. 3: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 4: Oluf Thomassen, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Søren Rasmussen Degns kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Rasmussen Degn, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 20 Apr. Christen {Jensen} Møllers barn Nafl Maren PK: {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad jens Boedsen og hustr {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Henning Rasmussen , oluf Thomas: Degne {Søren Rasmussen Degn} Konen etc.
Begravelse nr. 6470


Nr. 2151 21.05.1742 Anne Marie Jensdatter, . FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen Ronnum den Ældre, Ronnum, Skarrild, Kunne ogsÝ være den Yngre.
FADDER Nr. 2: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 21 Maj jens Bbechs barn døbt Nafl anne Marie PK {Præstens Kone: Abelone Christensdatter Lund} bar dd Peder {Pedersen den Ældre?} Ronnum Maren jensd: Christens {Jensen} Møller og Hustr:


Nr. 2154 23.09.1742 Anne Johanne Christensdatter, Heesgaard. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Ellen Christensdatter Lund, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Præstens kones søster.
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne, Heesgaard?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : Dom : 18 p Trinit Christen Heesgds barn døbt , Nafnl Anne joh: fad: Elen {Christensdatter} Lund , Othe Pedersen Anne ibid: {læst som ibid. Heesgaard} P: {Præste} Konen {Abelone Christensdatter Lund} bar dend . etc:


Nr. 2155 30.09.1742 Maren Olufsdatter, Lustrup. FAR: Oluf Jensen. MOR: ? Oluf Jensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Elsa Møl, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 19 Dom : p Trinit Oluf jenssens barn udj Lustrop Nafnl Maren , Møllerens {Christen Jensen Møller} Kone bar dd fad : Oluf Peders: , Christen Niels: og Elsa Møl etc:


Nr. 2156 01.11.1742 Anne Ottesdatter, Skarrild By. FAR: Otte Pedersen. MOR: Maren Eriksdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter Otte Pedersens søster, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Heesgaard (Heesgaard), Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Studsgaard, Klink, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 1 Nov: Othe Peders: barn nafnl anne , Othe Ped: syster barn dd fad: xsten heesgd xsten Møller , Anne [Erich]s datter Peder Erichs: Magrethe stutz {....}


Nr. 2161 14.06.1743 Mette Thomasdatter, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: Ingeborg.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Øvig, Skarrild, Jens Boesens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 14 jun Thomas Hisselv : barn døbt Nafnl Mette Pr: K {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dend , fad : Peder jens: Niels xstens: jens {Boesen} ødevig og hustr : {Else Marie Nielsdatter Boltrup} etc:


Nr. 2162 16.06.1743 Maren Pedersdatter, Hesselvig. FAR: Peder Hesselvig. MOR: ? Peder Hesselvigs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 16 dito Peder Hisselv : barn Nafnlig Maren Pr: K: {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dd fad: Peder jensen , Christen Peders: Møllerens Hustrue etc :
Begravelse nr. 6179


Nr. 2163 10.10.1743 Anne Magrethe Lauridsdatter, . FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Christiana Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 15, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Ibsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 10 oct: Lauritz {Ebbesen} degns barn Nafnl Anne Magrethe , Christiana Bisted bar dend fad: Christen pedersen , Peder Erichsen Christen Møllers hust Maren Ibs-daatter etc:
Begravelse nr. 6185


Nr. 2165 26.12.1743 Anne Kirstine? Bertelsdatter, Hesselvig. FAR: Bertel Hesselvig. MOR: ? Bertel Hesselvigs kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Præstegaarden (Skarrild By), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Ibsdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Anden juldag Bertel Hisselvig barn {Anne Kirstine} Pr : K : {Præstens Kone Abelone Christensdatter Lund} bar dend , Christen Pedersen og Hustr , Peder Hisselvig og Hustrue Anne ibsdaatter.
NOTITS: Se FT 1787.


Nr. 2169 12.08.1744 Sidsel Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Møller. MOR: ? Christen Møllers kone.
BÅREN AF: Johanne Pedersdatter Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Henningsdatter, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jens Birkebæks kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Skarrild, Degnekonen
NÆVNT Nr. 1: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Jens Birkebæk, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Baprt: d 12 Aug blev døbt Christen Møllers barn Nafnl Zizel Johanne {Pedersdatter} ødevig bar dd fad: Christen Heesgd Christen Pindvig Hennings daatter, jens bbech hustrue, Degne Konen {}.


Nr. 2170 14.08.1744 Karen Pedersdatter, Lustrup. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Thøger Sørensen Hjøllund, Hjøllund, Arnborg
FADDER Nr. 2: Maren Sørensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: 14 dito {Aug} Peder {Christensen} Lustrup barn Nafnl Karen , Anne Søfrensdaatter bar dd fad : Thøger {Sørensen} Hiølund , Maren Søfrensdatter.


Nr. 2171 20.09.1744 Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Niels Olufsen. MOR: Ane Eriksdatter.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Skarrild By fra tingbogen.
FADDER Nr. 3: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 4: El Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Hans Eskildsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Maren Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 20 Sept : Niels olufsssens 2=de børn Anne og Maren kaldet , jens Niels: hustr bar dd eene , Maren Ibsdaatter bar dd anden , fad: othe Peders: Jens Niels: Peder Erichs: El Erichsdaat: Hans Eshißen , Maren jens datter.
Begravelse nr. 6150
NOTITS: Tvilling. Kan være den anden tvilling Maren, der blev opprimeret to måneder gammel.


Nr. 2172 20.09.1744 Maren Nielsdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Niels Olufsen. MOR: Ane Eriksdatter.
BÅREN AF: Maren Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Skarrild By fra tingbogen.
FADDER Nr. 3: Peder Eriksen, Skarrild
FADDER Nr. 4: El Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Hans Eskildsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Maren Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt : d 20 Sept : Niels olufsssens 2=de børn Anne og Maren kaldet , jens Niels: hustr bar dd eene , Maren Ibsdaatter bar dd anden , fad: othe Peders: Jens Niels: Peder Erichs: El Erichsdaat: Han Eshißen , Maren jens datter.
NOTITS: Tvilling.


Nr. 2173 26.09.1744 Malene Olufsdatter, . FAR: Oluf Jensen. MOR: ? Oluf Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Oluf Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Olufsdatter, Skarrild, Oluf Pedersens datter.
FADDER Nr. 3: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Pedersens kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 26 Sept: oluf jensens barn nafnl Malene , Maren Søfrens daatter bar dend fad : Oluf Pedersen og daatter , Hans {Eskesen} Karstofft Peder Pedersens Hustrue.
NOTITS: Eskesen fra skattelisten 1743.


Nr. 2175 05.02.1745 Karen Kirstine Pedersdatter, . FAR: Peder Madsen. MOR: ? Peder Madsens kone.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Knudsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Studsgaard (Studsgaard), Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 5 febr: Peder Matzens barn nafnl Karen Kirstin , Maren Søfrensd bar dend , fad: jens olufsen og Christen pindvig , Christen Heesgr , Karen Knudsdatter , Magrethe Studzgaard etc:


Nr. 2176 11.03.1745 Dødfødt, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild. MOR: Ingeborg Thomas Hesselvigs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 11 Mars Thomas Hesselvigs kone {Ingeborg} og en dødfød barn.'}
Begravelse nr. 6153


Nr. 2177 12.03.1745 Kirsten Christensdatter, Elkær. FAR: Christen Elkær. MOR: ? Christen Elkærs kone.
BÅREN AF: Christiane Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 16, præst Arnt Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Christen Heesgaard, Skarrild By (Heesgaard), Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Ibsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 12 Mart: Christen Elk Barn døbt Nafnl Kirsten , Chritiana Bisted bar dd, Christen Heesgd Maren Elk Niels Nielsen, Anne ibsdaatter etc:


Nr. 2178 01.04.1745 Dødfødt, Skave. FAR: Jakob Christensen Skave. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d - jacob {Christensen} shafves dødfød barn.'}
Begravelse nr. 6155


Nr. 2179 15.04.1745 Susanna Mari Jensdatter, . FAR: Jens Birkebæk. MOR: ? Jens Birkebæks kone.
BÅREN AF: Mari Ellen, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Boesen, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Olufsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: El Eriksdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, 2. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: Paa Skiertors dag blev Jens Berch Bech Baren døbt Nafl: Susanna Mari. Ellen Mari af Præste gaarden bar den fader Jens Boesen og Jens Olufsen og og Møller Hustru og El Eriechs Datter etc:


Nr. 2180 01.05.1745 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Sepult d 5 May: Christen {Mortensen} Heesgaard som var dødfød.'}
Begravelse nr. 6156


Nr. 2182 23.05.1745 Anne Malene Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Helvig Christensdatter Haderup, Skarrild By, Skarrild, Madame Lund, moderens mor.
FADDER Nr. 1: Bendt Pedersen, Skarrild, Gift med moderen søster Ellen Christensdatter Lund.
FADDER Nr. 2: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 3: Josua Christensen Lund, Skarrild By, Skarrild, 30, bror til moderen, bliver degn i Bording..
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Eriksdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Skarrild, Degn Laurids Ebbesens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Laurids Ebbesen, Skarrild, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 23 May Hr. Arent Bi=[steds] baren Døbt Navlig Anne Malene. Madme Lunds {Helvig Christensdatter Haderup} bar den fader Bent Pedersen Og Otte Pedersen og Josha Lund og Møllers Hustrue og Maren Eriech Datter og Degnens {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter}, etc:


Nr. 2184 03.04.1746 Ingeborg Thomasdatter, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs 2. kone.
BÅREN AF: ? Thomas Hesselvigs 2. kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Boesen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Præst Bisteds karl, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Hesselvigs 2. kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Henningsdatter, Krog, Skarrild, 20
NÆVNT Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild, Datter Anne Henningsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt d 6te Søndag i fasten Thomes Hesßelvigs baren navl: Engerborg, hendes Moster bar dd fader: Jens {Pedersen} Ødvig og Præstens Karel Maren Sørrens datter og Peder Hesßelvigs Hustru og Hennigs {Henning Rasmussen} datter {Anne Henningsdatter}.
NOTITS: Den 6. søndag i fasten er Palmesøndag.


Nr. 2186 29.05.1746 Maren Bertelsdatter, Silstrup. FAR: Bertel Nielsen Silstrup. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Christiana Bisted, Skarrrild By (Præstegaarden), Skarrild, 18, Jomfru Bisted, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Anders Madsens kone, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Søren Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Ibsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Anders Madsen, Silstrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bapt: d 29 May Bertel Selstrup Baren Døbt Navlig Maren, Jomfru {Christiana} Bisted bar den faderne Peder Hesßelvig og Anders Madsen Hustru og Søren Skræder og Anne Ibs Datter etc.
NOTITS: Moderens navn fra skifte efter hende og manden 1765.


Nr. 2187 02.07.1746 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 2 Juli døde Christen Heesgaard barn som var død fød.'}


Nr. 2191 09.11.1746 Inger Pedersdatter, Lustrup. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Søren Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Søren Skrædders pige, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Else, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 9 November Peder Chrestensen Barn Navlig Enger, Chresten {Jensen} Møller bar den og 5 fad.
{DKB:} d: 9 November Blev Peder Christensen Baren Døbt Naflig Enger,, Møller Konen bar den, faderne otte Peders: og Søren Skræder og hans pige og Maren Niels daatter og Else p.

Begravelse nr. 6166
NOTITS: For enden af siden er der ikke mere plads, præsten skriver så bare "og 5 fad:". Degnen udelader ikke noget.


Nr. 2192 04.04.1747 Inger Thomasdatter, Hesselvig. FAR: Thomas Hesselvig. MOR: ? Thomas Hesselvigs 2. kone.
BÅREN AF: ? Arve? Møller Kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Terkelsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Knud Terkelsen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Arve? Møller, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 4 April Thommes Hesßelvig Baren Døbt Navlig Enger Arve Møller Konen bar dd fad Peder Hesßelvig og hustru og Anne Terkels Datter og Maren Hesßelvig og Knud Terckelsßen Etc.
{DKB:} Anno 1747 om føde. d 4 April Blev Thommas Hesselvig Baren Døbt na{..} Enger, Arve Møller {....} bar den , faderne {..}der Hesßelvig og Hustru {......} Terkels {....} og Maren Hesselvig og {.}nud Terkelsßen.


Nr. 2193 13.05.1747 Anne Kirstine Christensdater, Pindvig?. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 19, præst Bisteds datter. Kan også have været Ellen Marie, 20.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Johanne Pedersdatter, Øvig, Skarrild, Niels Nielsen Øvigs kone.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Skarrild, Laurids Ebbesen Degns kone.
FADDER Nr. 4: Christen Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Christen Jensens kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Laurids Ebbesen Degm, Skarrild, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 13 May: Chresten Pedersen Barn døbt navlg Anne Kiestine, Præsten Datter {Christiana, 19, eller Ellen Marie, 20} bar dd fad Niels {Nielsen} Ødvig og Hustru {Johanne Pedersdatter} degnes {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter} og Chresten Jenssen og Hustru.
{DKB:} d 13 My: blef Chresten Pederßen Barn Døbt Navlig Anne Kiestin, Præsten Datter bar den faderne Niels Nielssen og Hustru {Johanne Pedersdatter} og Degns Hustru {Maren Christensdatter}, og Chresten Jenssen og Hustru.

Begravelse nr. 6225
NOTITS: Menes begravet som Anne Pedersdatter i Pindvig, 6 år 4 måneder gammel i 1753. Pindvig er en hypotese.


Nr. 2195 29.09.1747 Anne Marie Nielsdatter, Ronnum. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Christensens mor, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Ronnum, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: ? Christen Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Jens La?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Paa St: Hans dag {præsten har mislæst degnens kirkebog, skal være Michaelis} Niels Chrestensen Barn døbt Navlig Anne Mari, Hans Moder bar dd 5 fader.
{DKB:} Paa St: Mecels {Michaelis} dag Niels Chrestensen Barn døbt Nlig Anne Mari, Hans Moder bar den , faderne Chresten Nielsen og Christen Pedersen Hustru, Peder Pedersen og Jens Chrestensen og Jens La[....].

Begravelse nr. 6176
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.


Nr. 2196 29.10.1747 Kirsten Nielsdatter, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers 2. kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Møller gammel, Skarrild Mølle, Skarrild, Ikke klart om der er to Christen Møller eller Christen Jensen Møller er gammel.
FADDER Nr. 2: Jens Boedsen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mads Karstoft, Karstoft, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Anne Henningsdatter, Krog, Skarrild, 21, datter af Henning Rasmussen.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Øvig, Skarrild, 18, forældrenes ældste datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 29 October Niels {Nielsen} Ødvig baren døbt Navlig Kiesten Møllers Hustru bar dd fad gl: Chresten Møllers og Jens Boedsen og Mads Karstoft og {21, Anne} Henning datter og Niels {Nielsen} Ødvigs datter {18, Maren Nielsdatter}.
{DKB:} d 29 Octob: Blef Niels Ødvig baren døbt na{...} Kiesten, Møllers Hustru Bar den, faderne 2. gl: Chresten Møller , og Jens Bodsen og Mads Kastoft og {21, Anne} Henning datter og Niels {Nielsen} Ødvig datter {18, Maren Nielsdatter}.

Begravelse nr. 6177


Nr. 2198 05.01.1748 Dødfødt, . FAR: Ole Jensen. MOR: ? Ole Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {DKB:} Anno 1748 [.....] d: 5te Janvari blev Olle Jensen Baren Død fød.Bapt: d 5 Feb: {præstens fejl} Olle Jenssen død fød. Barn [..].
NOTITS: Usædvanlig indført mellem de døbte, ellers ikke tilfældet. Præsten skriver forkert måned.


Nr. 2203 09.02.1749 Sidsel Christensdatter, Pindvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pedersen Pindvigs kone.
BÅREN AF: Ellen Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 21, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Rasmus Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Andersdatter, Skarrild, Søster til Peder Andersen.
FADDER Nr. 5: Margrethe Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 9 Feb: blev Chresten {Pedersen} Pinvig baren navlig Sesel Elen Bistedt bar den, faderne Chresten Nielssen og Rasmus og Peder Andersen og Søster og Magrete Niels Datter og.
{DKB:} Anno 1749 d 9 Febraius blev Chresten {Pedersen} Pinvig Baren Døbt N[...] Sessel: Elen {Marie Arntsdatter} Bisted bar dd faderne Chresten Nielsßen og Rasmus og Peder Anderßen og Søster og Magrette Niels datter og Maren [gaste.]


Nr. 2206 08.06.1749 Anne Kirstine Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Jensen Møller. MOR: ? Christen Jensen Møllers kone.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Bisteds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Heesgaards kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ellen til Otte Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 5: Dorte Pindvig, Pindvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt; d 1 Søndag efter Trinitat blev Chresten {Jensen} Møllers Barnd døbt navlig Anne Præstens {Arnt Bisted} Hustru {Abelone Christensdatter Lund} bar den fader Chresten Pinvig og Chresten Heesgaard Hustru og Anders pedersen og El til Ottes og Dort Pinvig.
{DKB:} d. første Søndag efter Trinitatis blev Chresten {Jensen} Møllers Baren døbt nafl: Anne Kierstine Præsten {Arnt Bisted} hustru {Abelone Christensdatter Lund} ba ded. Christen Heesgaard og Chresten pinvig hustru Anders pedersen Doret pindvig og El til Ottes.

Begravelse nr. 6194
NOTITS: Begravet en uge gammel.


Nr. 2207 13.07.1749 Ellen Sørensdatter, . FAR: Søren Sørensen. MOR: ? Søren Sørensens kone.
BÅREN AF: Maren Ronnum, Ronnum, Skarrild, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Lyngs, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Peder Pedersen den Yngre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 6: Jens Christensen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt 6te Søndag udi Trinitatis blev Sørren Sørrensen barn Døbt navlig El, Maren Ronnum bar den , fader Chresten {Jensen} Møller og Niels {Christensen} Ronnum og Jens Chrestens: og Maren Lyngs og Maren Jens Datter.
{DKB:} d 6te Søndag udi Tritaus da blef Søren Sørensen baren døbt Nafl: El, Chresten {Nielsen} Ronum hustru bar den faderne Chresten {Jensen} Møller og Niels {Christensen} Ronum og peder p[edersen] Maren Jensdatter og Jens Chrestensen.

NOTITS: Degnen har Peder Pedersen den Yngre i Ronnum ekstra, præsten har Maren Lyngs ekstra. Degnens døbenavn kunne tydes som Ol.


Nr. 2208 22.09.1749 Karen Jensdatter, Grene. FAR: Jens Greisen. MOR: ? Jens Greisens kone.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 22, præst Bisteds datter, kunne også være Christiana, 21.
FADDER Nr. 1: Greis, Skarrild?, Faderens far. Muligvis Gregers.
FADDER Nr. 2: Klaus Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Andersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Shouuberg, Skovbjerg, Sønder Felding?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 22 Septem: blev Jens Greiessen Barn døbt Navlig Karen, Jomfrue Bistedt bar dd fader: Hans fader og Klaues og peder Andersen og Kirsten Anders Datter og Maren Shouuberg.
{DKB:} d. 22 September, da Blev Jens greisen udi Gren hans baren døbt Nafl. Karen , hans Fader og Klues grene og Peder Andersßen og hans h[........] Søstere , og Præste daatter {22, Ellen Marie Bisted eller Christiana, 21} bar dend.

NOTITS: Der står muligvis "hans hustrues søstere", så ville konen hedde Andersdatter.


Nr. 2212 11.02.1750 Anne Nielsdatter, Ronnum. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren, Ronnum, Skarrild, Faderens mor, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Ronnum, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Smed, Skarrild
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Lynges, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Vindelev, Bæksgaard, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Anno 1750. Bapt: d 11 Feb: blev Niels {Christensen} Ronnum Baren døbt Navlig Anne, hans Moder {Maren} bar den fad: Chresten Nielssen og jens Smed og Sørren Sørrensen og Maren Lynges etc.
{DKB:} Anno 1750 d 11 Feb: blefv Niels Chrestensen Barn Døbt Navlig Anne, hans moder {Maren} bar dend Chresten Nielsen og Sørren Sørrensen og jens Smed og Maren Lyns og Maren Vindeløv.


Nr. 2213 01.03.1750 Kirsten Nielsdatter, Øvig. FAR: Niels Nielsen Øvig. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 23, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Jens Bodsen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 2: Else Marie Nielsdatter Boltrup, Krog, Skarrild, Gift med Jens Bodsen.
FADDER Nr. 3: ? Thomas Hesselvigs kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Smed, Skarrild Mølle, Skarrild, 21, søn af gammel Christen Møller
FADDER Nr. 5: Mette Henningsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Thomas Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen Møller gammel, Skarrild Mølle, Skarrild, Søn Jens Christensen Smed fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 1 Martius blef Niels Ødvis Baren døbt Navlig Kiesten Ellen Bisted bar dd fad: Jens Bodsen og Hustru {Else Marie Nielsdatter Boltrup} Thomas Hesßelvig og Jens {Christensen} Smed og Mette Henningsdatt.
{DKB:} d. 1 Martius , Blef Niels Ødvig Baren Døbt Ng Kiersten Ellen Bisted bar dende , faderne Jens Boesen og hustru {Else Marie Nielsdatter Boltrup} og Thoma Hesselvig Hustru , gl Chresten {Jensen} Møller søn Jens {Christensen Smed} og Mette Henningdatt.

Begravelse nr. 6200
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel. Præstens Jens Smed er degnens Jens Christensen, søn af Christen Jensen Møller.


Nr. 2214 01.03.1750 Katrine Jensdatter, . FAR: Jens Pedersen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 22, præst Bisteds datter, kunne også være Christiana, 21.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Ibsdatter, Pindvig?, Skarrild, 35c
FADDER Nr. 4: ? Jens Pedersen kones søster, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: [..] Sammedag {1. Martius} Jens Pedersen Baren Catrina , Præstens datter {Ellen Marie, 22, eller Christiana, 21, Arntsdatter Bisted} bar dd fad: peder Chrestensen og Anders pedersen og Maren jbsdatter og Søster {forkert, se degnen}.
{DKB:} Samme dag {1. Martius} Jens pedersen Baren til Daab Naflig Chriiane , Præsten daatter bar dend faderne , Peder Chrestensen Anders pedersen Maren Ib daatter og hans hustru søster den samme sted.

Begravelse nr. 6198
NOTITS: Begravet seks uger gammel. Præsten har søsteren forkert som søster til Maren Ibsdatter. Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.


Nr. 2215 26.03.1750 Anne Margrethe Lauridsdatter, . FAR: Laurids Ebbesen Degn. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Ellen Marie Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 22, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Christiane Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 21, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 2: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 17, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Heesgaards kone, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 26 Martius blev Laurids Degns Baren døbt Navlig Anne Magrete, Ellen Bistedt bar den fader Christiane og Anne Lisbet {Arntsdatter Bisted} og Chresten {Jensen} Møller og Chresten Heesgd: hust: og Ander stusg.
{DKB:} d, 26 Martius blef Lauris Degn Baren døbt Naf: Anne=Magret Jomfru biste bar den fad: en 2de af Præstens daater Christen {Jensen} møller og Chresten Heesgaar hust: Anders Stusgaar.

Begravelse nr. 6208
NOTITS: Begravet 1 år gammel.


Nr. 2217 01.09.1750 Dødfødt, Heesgaard. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: ? Christen Heesgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DKB: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'd: 4de Agusti Chresten {Mortensen} hesgg Baren død fød 1 piger.' }

Begravelse nr. 6199


Nr. 2219 01.01.1751 Mette Mari Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Arnt Nielsen Bisted. MOR: Abelone Christensdatter Lund.
BÅREN AF: Ellen Mari Arntsdatter Bisted, Skarrild, 23, præst Bisted datter. Søster til barnet.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Heesgaards kone, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Skarrild, Degn Laurids Ebbesens kone.
FADDER Nr. 6: Christen Lauridsen, Skarrild, 17+, degn Laurids Ebbesens søn.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Ebbesen Degn, Skarrild, Kone og søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: Anno 1751. d: 1 Janvari: Blev Præstens {Arnt Nielsen Bisted} Barn døbt Navnlig Mette Mari. Ellen Mari {Arntsdatter Bisted} bar dend faderne Chresten {Jense Møller og Hustru og Chresten Heesgd: og Hustru og degnens {Laurids Ebbesen} Hustru {Maren Christensdatter} og Søn Chresten {Lauridsen}.
{DKB:} Anno 1751 d. 1 Janvius da blev Præsten Baren døbt Naflig Mette Mari Ellen {Arntsdatter Bisted} bar den fader Christen {Jensen} møller og hustrue og Christen Hesgaar og hustrue og degn hust: og søn Christen ,


Nr. 2220 01.01.1751 Dødfødt, Lustrup. FAR: Peder Christensen Lustrup. MOR: Kirsten Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 4de Janv. peder {Christensen} lustrup en død fød piger Baren.'}
Begravelse nr. 6205


Nr. 2221 14.03.1751 Kirsten Christensdatter, Píndvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pindvigs kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 23, præst Bisteds datter, kunne være Ellen Marie, 24.
FADDER Nr. 1: Christen Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: Thomas Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Minds, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mads Minds, Skarrild, Degnen: Mads, præsten: Olle.
FADDER Nr. 5: Anne Ibsdatter, Skarrild, Præsten.
FADDER Nr. 6: Maren Ibsted?, Skarrild, Degnen.
FADDER Nr. 7: Maren Pedersdatter, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 8: Margrete Nielsdatter, Skarrild, Præsten.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 14 marti: Blev Chresten Pinvigs Barn døbt Navlig Kiesten Jomfru {Christiana/Ellen Marie Arntsdatter} Bisted bar den faderne Christen Elkiær og Thomas Jenßen og Olle Mins og Anne Ibs datter og Maren peders dat:
{DKB:} d: 14 Mars: blev Christen Penvigs baren døbt Naf Kiersten Jomf Bisted bar dend faderne Christ Elkier Mas mins Thomas Jensen Maren Ibsted Magret Niels daatter og Maren peders datter af hees gaard.

NOTITS: Degnen og præsten er ret uenige om fadderne: Ole eller Mads Minds, og Anne Ibsdatter eller Maren Ibsted(?).


Nr. 2222 14.04.1751 Else Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Olesens kone, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christensen, Skarrild, Bror til Peder Christensen.
FADDER Nr. 3: Jens Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Søren Olesens tjenestepige, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo
FADDER Nr. 5: Johanne Sørensdatter, Karstoft- Sønder?, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo, kone bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo, tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 3 paaske dag Blev Hans eskeßens Barn døbt Navlig Else Niels Olleßens Hustru bar den fd: Peder Chrestenßen og Broder og Jens Olleßen og Søren Olleßens pige.
{DKB:} d: 3. paaske dag blev hans Castoft Døbt naflig Else, Niels Ollesen Koene bar dend farderne peder Christen og broder og Jens Ollesen h[.]dstr[.] og Søren Ollese pig og Johanne Sørens dat{..}


Nr. 2223 02.05.1751 Bennet Andersdatter, Grene. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 23, præst Bisteds datter, kunne være Ellen Marie, 24.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Skarrild, Søsteren Ingeborg også fadder, søskende til moderen?.
FADDER Nr. 3: Bent Jensen Silstrup, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Birgitte Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, Bent Jensen Silstrups mor
FADDER Nr. 5: Ingeborg Andersdatter Skave, Skave, Skarrild, Søster til Peder Andersen.
FADDER Nr. 6: Peder Andersen, Skave, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 3 Søndag efter Paaske blev Anders {Nielsen} grænes Barn døbt Navlig Bennet Jumfru {Christiana/Ellen Marie Arntsdatter] Bistid bar den faderne Peder Hesßelvig peder Andersßen og Bent Selstrup og og{!} Moder {Brigitte Nielsdatter} og Engerborg {Andersdatter} skaue.
{DKB:} d 3 Søndag efter Paask da blev Anders {Nielsen} grens baren døbt naflig Bennet Præsten daatter bar dd faderne peder hesselvig og Anders broder Niels og Bent og Mo[rder?] {Brigitte Nielsdatter} og peder Anders af skaue og hans søster {Ingeborg Andersdatter}.

NOTITS: Problem: hvis Anders Grene hedder Nielsen kan Bent Silstrup ikke hedde Jensen. Præsten og degnen sammenholt viser at Ingeborg Skave hedder Andersdatter for hun er søster til Peder Andersen.


Nr. 2224 02.05.1751 Anne Malene Bentsdatter, Silstrup. FAR: Bent Jensen Silstrup. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Rasmus Bringelsen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Christen Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 6: Marie Larsdatter, Pindvig, Skarrild, Christen Pindvigs tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. d 2 Mayus blev Bent {Jensen} Selstrup barn døbt Navlig Anne Malene, Møllers hust bar dd fad: Anders {Nielsen} grøne og Rasmus {Bringelsen} Pindvig og Anders stusgd og Chresten Pindvig og hustru og Hans Pig.
{DKB:} d: 2 May blev Bent Jensen baren døbt Naflig Anne Malene Møller Koenen bar den, faderne Anders {Nielsen} gren og Christen Pindvigs Koene og Rasmus {Bringelsen} i bidom {ibidem} og hans tinested pige Marie Las daatter og And stus gaard her af byen.

Begravelse nr. 6497
NOTITS: Normalt ville man læse Marie Larsdatter som en ny fadder, men præsten og degnen sammenholdt viser at det er tjenestepigens navn degnen angiver.


Nr. 2225 22.05.1751 Anne Jensdatter, . FAR: Jens Pedersen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Christensens kone, Assing Kirke, Assing
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Mortensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Studsgaard, Skarrild By (Studsgaard), Skarrild
FADDER Nr. 4: Else Studsgaard, Skarrild By (Studsgaard), Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Peder Christensens kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Assing Kirke, Assing, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 22 May blev Jens Pedersßen barn døbt Navlig Anne, Chresten Chrestensen ved aßing kierche hans Hustru bar dd fader, Peder Povelsen og Chresten Mortensen og Anders stusg og Elße og peder Chresten Hustru.
{DKB:} d 22 Maj blev Jens pedersen baren døbt Nafl Anne, Christen Christensen Ved Assing kierhe hans hustru bar dend fad Peder Povels Anders stus gaar og Christen Mortensen Else stusg.

Begravelse nr. 6210
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.


Nr. 2234 05.11.1752 Mariane Christensdatter, Heesgaard. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 24, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Mads Lausens kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Mads Lausen, Hesselvig, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d 2 Søndag i Adven blev Chresten {Mortensen} Heesgaard baren døbt Mariana Jumfru Christiana {Arntsdatter Bisted} bar den fad: peder {Christensen} Lustrup og Mads Lauesen og Anne jbsdatter og Kirsten.
{DKB:} d: 23 Syndag udi trinta{...} blev Christen heesgaarg{!} Baren døbt Naflig Mariane, Christiane bar dend farderner peder {Christensen} lustrup Mas Lausen Koene hesselvig Kiersten Ibsted Kiersten Jens daatter.

NOTITS: Degnen 5. nov. præsten 10. dec., man vælge. Moderens navn fra FT 1787. Christen Mortensen se #6240.


Nr. 2235 24.12.1752 Johanne Jensdatter, . FAR: Jens Pedersen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Christiane Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 24, eller Anne Lisbeth en præstedatter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Christensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Else Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 6: Kirsten Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 7 Janvari blev Jens Pedersen baren døbt navnlig Jochane, præstens Datter {24, Christiane eller 20 Anne Lisbet Arntsdatter Bisted} bar den fad Peder Chrestensen og Hustru og jens Jacobsen og Karen Chrestens datt og Else studs.
{DKB:} d 4de S. d: i Alfend blev Jens peders: baren Døbt Jhanne Præsten datter bar den faderne peder christensen og hustru Jens Jaossen Karen Christ: datter Kier[..]Niels datter El stusgaa{..}.

NOTITS: Præsten 7. jan. 1753, degnen 24. dec. 1752, man vælge. Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.


Nr. 2237 14.03.1753 Kirsten Christensdatter, Pindvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pindvigs 2. kone.
BÅREN AF: Anne Lisbet Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 20, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen Degn, Skarrild By, Skarrild, 19, degnen Laurids Ebbesens søn.
FADDER Nr. 3: Anne Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter Gastal, Skarrild, Tilnavn Gastal ikke undersøgt.
FADDER Nr. 5: Kirsten Sørensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 14 Martius blev Chresten Pinvigs baren døbt navl. Kiesten Jumfru {Anne Lisbet Arntsdatter} bisted bar den faderne Jens Jacobsen og Christen Laurids {Degn] og Anne jbsdat og Maren {Pedersdatter} Gastal.
{DKB:} d: 14 Marsi Blev Christ penVis baren døbt Nafl: Anne, Annelisbet {Arntsdatter Bisted} af præste gaaden bar dend farderne Jens Jachopsen Christen {Laruidsen} Degn, Anne Jbdaatte Maren peder daatter Kiersten Sørendattr.

NOTITS: Præsten: Kirsten, degnen: Anne!! Tilnavnet Gastal ikke undersøgt.


Nr. 2238 18.03.1753 Anne Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Christensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jens Olesens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Søren Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Rasmussen Kollund, Karstoft- Sønder, Skarrild, Søren Olesens pige. Datter af Rasmus Christensen i Sønder Karstoft †1757. Kollund ligger i Rind sogn.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Tjenestepigen Johanne Kollund fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 18 Mart: blev Hans Eskes baren døbt Navlig Anne Peder Chrestensens Hustru bar dd fd Jens Ollesen og Hustru og Søren Skreder og Søren Ollesen pige {Johanne Kollund}.
{DKB:} d: 18 Marsi blev hans Eskeesen i Castoft hans barn døbt nafl: Anne , peder Christensen hustru bar dend , faderne Jens Ollesen og Hustrue, Søren skreder Johane Kollund og Niels Ollesen Hustru.


Nr. 2239 25.03.1753 Else Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: Dorte Linderot, Døvling, Skarrild, Hr. Capteins Henrik Clausen Linderot Datter
FADDER Nr. 1: Søren Olesen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Mortensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Marie, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Peder Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Christens kone, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Henrik Clausen Linderot, Døvling, Skarrild, Kaptajn, datteren Dorte Linderot bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Døvling, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 25 martius Niels Madsen baren døbt Navl: Elße Hr. Capteins Datter bar dd faderne.
{DKB:} d: 25 Maris blev Niels Massen udi døfling baren døbt Naflig Else [Ja.en] linne[..] Roet bar den farderne Søren Ollesen Olle Mortensen og Anne Marie Niels J[..]sen peder døfling Hustru Christen [....]sen Hustrue.

Begravelse nr. 6223
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. I skiftet 1757 i Døvling, Skarrild efter Kaptajn Henrik Clausen Linderot ses, at han har lyst Dorthe Jakobsdatter i kuld og køn (altså vedgået faderskab) i 1748, da hun var 13 år, som Dorte Linderot.

LINK: Skifte #285 Henrik Clausen Linderot, kaptajn i Vester Døvling.


Nr. 2240 01.07.1753 Edel Christensdatter, Silstrup. FAR: Christen Christensen Silstrup. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Silstrups kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christensdatter, Silstrup, Skarrild, Datter af Christen Larsen.
FADDER Nr. 3: Christen Larsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christen Larsens kone, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 1 Juli blev Chresten Selstrups baren døbt Navl Edel hendes {barnets} moster bar den fader Chresten Chrestenßen og Søster.
{DKB:} d: 1 Julius blev Christen Christense udi Selstrup hans baren døbt Nafl Edel, hendes moster bar hende, faderne Christen Christesen og Christen Lassen og Hustrue og Daatter af Selstrup,

NOTITS: Degnen har Christen Larsen med datter, som må være præstens version af Christen Christensens søster, dvs Christen Larsen har børnene Christen Chrisetnsen og NN Christensdatter. Moderens navn fra FT 1787.


Nr. 2242 28.10.1753 Margrethe Pedersdatter, Døvling. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 25, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jakob Sørensen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Ingeborg Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 6: Marie, Døvling, Skarrild, Marie i Døvling. Jakob Sørensens kone?
FADDER Nr. 7: Karen Bæktoft, Bæktoft, Skarrild
FADDER Nr. 8: Sidsel Grene, Grene, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Baptd 28 October blev Peder Andersen baren døbt Navlig Magrete Jumfru Christiane {Arntsdatter Bisted} bar den fadr peder Nielsen og Jacob {Sørensen} døvling og Hustru.
{DKB:} {Ny prentet skrift} d: [..] October. Blev Peder Andersens barn døbt Nafnlig Magrete Christianna {Arntsdatter Bisted} bar den faderne Peder Nielsen Jacob Sørrensen Peder Jensen Maren Ibs datter Jnger borg Skau Mari i døfli{.} Karen becktoft Sisel gren.

Begravelse nr. 6226
NOTITS: Jakob Døvling hedder Sørensen. Hans kones navn indirekte i degnens kirkebog, flere muligheder.


Nr. 2243 20.01.1754 Johanne Olesdatter, . FAR: Ole Mortensen. MOR: ? Ole Mortensens kone.
BÅREN AF: ? Møllerens kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Studsgaard, Skarrild By (Studsgaard), Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Studsgaards kone, Skarrild By (Studsgaard), Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Klink, Skarrild By (Klink), Skarrild
FADDER Nr. 4: Else Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Krog, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 6: Grete Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 7: Anne Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: Anno 1754. Bapt d 20 Janvari blev Olle Mortensen barn døbt Navlig Jochana Møller Hustru bar dd fad: peder stus og hustru og Chresten Klingh og Elste Peders datter.
{DKB:} I Jesu Navn Anno 175{.} d: 20 Janvarius Blev Olle Mortensens barn døbt Nafnlig Jahan Trin i Mølen baar faderne peder stusgaard Christen Klinch Anders studsgaard Laust Lauridzten gret studsg Anna Niels daatter Mar{..} Krog Else peder daatt.

NOTITS: Muligvis kan man identificere degnens navne med præstens, fx NNs hustru med et rigtigt navn.


Nr. 2244 03.06.1754 Inger Jakobsdatter, Døvling. FAR: Jakob Sørensen Døvling. MOR: Elisabeth Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne, Skarrild
BÅREN AF: Dorte Linderot, Døvling, Skarrild, Datter af Hernik Linderot. Lyst i kuld og køn 1748.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jens Vester Døvlings tjenestepige, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Anna Sørensens datter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Niels Madsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 6: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 7: Margrethe Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 8: Anne Sørensdatter, Skarrild, ?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d Anden Pinse dag Jacob Døslings barn døbt Navlig Mette Jumfru Jachana bar den fad: Peder Lustrup Chresten Lauridsen og Jens Vester Døvling pige og Anne Sørrens Datter.
{DKB:} Paa Anden Pinsedag Blev Jachb Døefling baren døbt Naflig Enger Jomfrd Lin[deRot] bar dend fader Jens Nielsen og datt{..} og Niels Massen og Peder Jepsen og Magrete døfling og Anne Sørens daatter

NOTITS: Døsling ville være Dørslund i Brande sogn, kan være fejl for Døvling. Dette er vist to ganske forskellig dåb præsten har Mette, degnen Inger fadderne forskellige. Moderens navn fra FT 1801. Inger Jakobsdatter ses i FT 1801 i Skarrild Overby sammen med moderen.


Nr. 2245 03.06.1754 Johanne Thomasdatter, Hesselvig. FAR: Thomas Madsen Hesselvig. MOR: Kirsten Marie Terkelsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer
FADDER Nr. 2: Christen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jens Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Ole Klinks kone, Klink, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Maria Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, Gl: Møller daatter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Ole Klink, Klink, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: Samme dag blev Thomas Hesselvigs baren Døbt Navl Jachane, Møllers Hustrue bar den fad: Chresten Heesgaard Chresten Møller og Jens Pederssen Hustrue Olle Klinches Hustrue og Anne Maria.
{DKB:} Samme dag Thomas hesselvigs: baren naflig Johenne Mø{.}ler Konen bar dd faderne Christen Hees gaar gl: Christen Møller, Christen Lauridssens Jens Pedersen Hust Olle Mortensen Hustru og Gl: Mø{.}ler daatter Maria.

NOTITS: Præsten kan være ret unøjagtig.


Nr. 2248 06.10.1754 Mette Mari Olesdatter, Lustrup. FAR: Ole Minds. MOR: ? Ole Minds kone.
BÅREN AF: Johanne, Præstegaarden, Skarrild, Formodentlig en gæst i præstegaarden.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Katrine Olesdatter, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lasie, Skarrild, ?uklar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt: d 12 Søndag efter Trint blev Olle Mins baren døbt navlig Mette Mari Jumfru [Jackane] {Bisted} bar den faderen Peder Lustrup Chresten Lauridsen Anne Katrine og laßin.
{DKB:} d 13 {formodet fejl for 12} Søndag efter Trintaus blev Olle Mins udi Lustrup hans baren døbt Nafnl: Met Mari Jap[..]oue Johanne udi preste gaarden Bar den Faderne peder lust{..} Christen Laurisen lasie Karen Christensdaatter Catrinne Olles Daatter af L{..}

Begravelse nr. 6289
NOTITS: Begravet otte år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2251 28.12.1754 Margrethe Pedersdatter, Skave. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Dorte Henriksdatter Linderoth, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Kirsten Sørensdatter?, Lustrup, Skarrild, Peder Christensen Lustrups 1. kone
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Skave gammel, Skave, Skarrild, †1757
FADDER Nr. 4: Anders Nielsen Grene, Grene- Skarrild, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Jakob Sørensen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 6: Peder, Grene- Skarrild, Skarrild
FADDER Nr. 7: Jens Nielsen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 8: ? Jens Døvlings datter, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jakob Sørensen Døvling, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. d 28 dito {December} blev Peder Anderssen baren døbt navlig Magrette Jumfru {Dorte} Lindroth bar den fader Peder {Christensen} Lustrup og hustru Peder {Nielsen} Skaue Anders {Nielsen} Gren Jacob {Sørensen} Døvlings hustru. A:
{DKB:} d: 28 Decmber , Blev Peder Andersen baren døbt Nafl: Magrætte Jomfrue Linderroth af døfling bar dend faderne peder Christensen og Hustru Gl: Peder {Nielsen} Skaue og Anders Gren Jacob Døfling hustru og Gren {skulle vel være et navn} Gren Søn peder og Jens Døfling og datter.

Begravelse nr. 6244
NOTITS: Begravet knap to år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2253 05.03.1755 Anne Mari Andersdatter, Skarrild- Grene. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 27, præsten Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Bendt Jensen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Peder Andersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Gressen, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Peder Gressens tjenestepige, Skarrild
FADDER Nr. 6: Rasmus Bringelsen, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 7: Margrethe Grene, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Samme Dag {d: 5te marts} Anders {Nielsen} greens barn døbt naflig Anne Mari Jomfru Christiana bar den Faderne Bendt Jenssen {Silstrup} Jens pedersen Peder Andersen Hustru peder Greessen og Hans Pige Rasmus Bringelsen og Magrete Gren.
{DKB:}Samme dag {d: 5te Mart:} Anders Grens baren Nafl: Anne Mari Jomfru Chriane bar dend faderne Bent Jensen Jens Pedersen peder Andersen Hustrue peder gressen og hans Pige Rasmus Bringelsen af penvig og Magrete gaen{!}.

Begravelse nr. 6249
NOTITS: Begravet to år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2254 28.03.1755 Mette Mari Pedersdatter, Hesselvig. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Hans Smed, Brande, Ingen Hans Smed set i Brande By 1755, undtagen een som er ca. 6 år gammel. Brande kunne være Brande By, Brande sogn eller Lillebrande i Sønder Omme sogn.
FADDER Nr. 2: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 3: Cort Lauridsen, Skarrild By, Skarrild, 18, søn af Laurids Skrædder i Skarrild By.
FADDER Nr. 4: Maren Vevsted, Skarrild, Væsted (degnen)
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 28 Marti Blev Peder Jenssens udi Hesselvig hans barn døbt Nafling Mette Mari og Møllerkoene bar dend Faderne hans Smeds og Henning Rasmussen og Cort lauridssen maren Vevsted og Anne Niels datter.
{DKB:}d: 28 Marsi Blev Ped{..} Jensen udi Hesselvig hans Baren Døbt Nafl: Met Mari og Møller Koene bar dend , Faderne Hans smed af Brand og Henning Rasmussen og Cort Lauritzsen Maren Væsted og An Nielsdaatter.

Begravelse nr. 6235
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2255 20.04.1755 Mette Christensdatter, Heesgaard. FAR: Christen Mortensen Heesgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
BÅREN AF: Christiane Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 27, præst Bisteds datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ib Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Laurids Lauridsen, Skarrild By, Skarrild, 21, søn af Laurids Skrædder i Skarrild By.
FADDER Nr. 4: ? Mads Laueens kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Else Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 7: ? Søren Skrædders kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Skrædder, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Lauesen, Lustrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 20 April: blev Christens Heesgaard barn døbt Naflig Mette Jomfru Christiana bar den Fadren Christen Pinvig og Ib Christensen Lauridtz Lauridtzen Mads Lauesen Lustrup {præstens fejllæsning af degnens hustru} og Anne Ib daatter Else Peder daatter Sørren Skræder Hustru.
{DKB:}d: 20 April blev Christ{..} Hees gaard baren Døbt Navl: Mette Jomfrue Christian{.} bar dend Faderne Christen pinvig og Ib Christensen Lauris Laurissen Mas Lausen hustru og Anne Ib daatir , Else pedersdaatter Søren skræder hustrue.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2256 19.05.1755 Birgitte Bendtsdatter, Silstrup. FAR: Bent Jensen Silstrup. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Christiana? Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, Kan være en anden af præstens døtre.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Grene, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christen Pindvigs tjenestepige, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Greissen, Skarrild, Peitter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt Den Anden Pensedag blev Bendt Jensen barn døbt, Birgiti{.} Præstens Daatter bar den Faderne Anders Gren Niels Jensen Christen Pindvig pige Peder Greissen.
{DKB:}{.}en anden Pense dag Blev Bent Jensen udi Silstrup hans baren døbt Naf: BirteBirte Præstedatter bar dend fadr Anders gren Niels Jensen Christen penvig pige peitter gressen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2258 22.06.1755 Anne Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Olesens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jens Olesens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johanne Sørensdatter gammel, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Søren Sørensen Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 6: Niels Sørensen, Skarrild, Bror til Søren Skrædder.
NÆVNT Nr. 1: Niels Olesen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. Og samme dag { d: 22 Junis} Hans {Eskesen} Carstoft barn døbt Nafl: Anne Niels Olesen Hustru bar dend Faderne Jens ollesen og Hustru gammel Ja{...} Søren daatter Jens Nielssen og Sørren Skræder og broder Niels Sørrensen.
{DKB:}Samme dag { d: 22 Junis} Hans Casto{..} baren Nafl Anne Nie{..} Ollesen Hustru bar den Faderne Jens Ollesen og hustru Gl: Johanne Søre{..} daater Jens Neilsen og Søren Skærder og broder Niel Sørensen.

Begravelse nr. 6262
NOTITS: Begravet to et halvt år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2260 11.07.1756 Karen Jakobsdatter, Døvling. FAR: Jakob Sørensen Døvling. MOR: Elisabeth Andersdatter.
BÅREN AF: Christiana Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, Præstens datter, kan have været en anden datter.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Jakob Døvlings tjenestepige, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Margrethe Døvling, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. d: 4de Søndag i trinitaus blev Jachob Døfling Barn døbt Nafl: Karen Præsten daatter bar den Faderne Niels Massen Jens Hesselvig jachob Døfling pige Margrete.
{DKB:}d: 4de søndag i Trintus blef Jachob Døuling Barn døt Nafl Karen Faderne præstens daatter dend Farderne Niels madsen Jens hesselvig Jachop Døflings pige Magrete Døfling.

Begravelse nr. 6242
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Moderens navn fra FT 1801.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2261 26.09.1756 Maren Nielsdatter, Ronnum. FAR: Niels Christensen Ronnum. MOR: Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdater Ronnum, Ronnum, Skarrild, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jens Pedersens kone, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild, *1703c nabo.
FADDER Nr. 4: Inger Lauridsdatter, Silstrup, Skarrild, Lars Jørgensen Sandfelds 1. kone, muligvis gift igen, usikker.
FADDER Nr. 5: Maren Vindelev, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Hesselvig, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Jørgensen Sandfeld, Silstrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt. d: 15 Søndag i Trenitatus blev Niels {Christensen} Ronnom barn døbt Naflig Maren Maren {Christensdatter} Ronnom bar den Fadr: Niels Madssen i døfling Jens Pedersen i Hesselv Peder {Pedersen} Ronnum Lars Jørgensen Hustru Maren Vindeløf.
{DKB:} d 15 Søndag i Tritatus Blef Niels Ronnum baren døbt Maren Maren Ronnum bar dend faderne Niels Massen i Døfling Jens pedersen i hesselvig Peder ronnum Las Sandfuld hustru Maren Vindeløf.

NOTITS: Dette Lars Sandfeld er vigtigt, han hedder altså Lars Jørgensen og kommer fra Store Sandfeld i Brande sogn. Lars begraves 1757 i Skarrild.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2262 21.11.1756 Johanne Christensdatter, Skarrild Mølle. FAR: Christen Møller. MOR: ? Chrsten Møllers kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 23, præstens datter. Kan være en anden datter.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Henning Rasmussen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 3: Bertel Larsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Marie Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Kling, Kling, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Christen Møller gammels kone, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller gammel, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 25 søndag i trenitat {eksisterer kun op til 23., her antaget} blev Chresten Møllers barn døbt Nafl: Jahanne Præste datter bar den Faderne Niels {Nielsen} Øvig Henning Rasmussen bertel Larssen Mari Christen daatter Gl: Christen Møller Hustru Anne Kling.
{DKB:} d 25 Søndag i Trinitus Blev Christen Mølers Baren Døbt Nafl: Jahanne , Præsten datter bar dend Faderne Niels Ødvig Henning Bertel Lassen Mari Christen daatter Gl: Christen Mølers Hustru Anne Klinch.

NOTITS: Datoen er højst problematisk. Den 25. Søndag efter trinitatis eksisterer ikke i 1756. Her er antaget 23. søndag efter Trinitatis. Helt forkert vil det ikke være, men nøjagtigt vel heller ikke.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2263 22.11.1756 Maren Pedersdatter, Skave. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 23, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen gammel, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bertel Larsen Tarp, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Mortensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Grene, Skarrild, Anders Nielsen Grenes kone.
FADDER Nr. 5: Anne Knudsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Karen Nielsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild, Konen Maren Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 22 Nov: blev Peder Ander sen barn døbt Nafl: Maren Jomfru Anna Lisbeth bar dd fdr: Peder Nielsen Bertel Larsen Niels Mortensen. Anders gren Hustru Anne Knudsdatter karen Niels datter.
{DKB:}d: 22 November Blev Peder Andersen udi shaue hans baren døbt Naflig Maren Jomfru Anne Lisbeth bar dend fader gl: Peder Nielsen Bertel Tarp Niels ortensen Anders gren hustru Anne Knud daatter Kaaren Neils daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2266 26.12.1756 Marianne Jensdatter, Skarrild By. FAR: Jens Pedersen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 23, præstens datter. Kan være en anden datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Ole Mortensens kone, Klink, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Olesdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Mortensen, Klink, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt 1756. Paa den Anden Juledag blev Jens Pedersen barn døbt Naflig Marianna Præstens daatter bar den [.....] Peder [.....]sen Ander pedersen Olle Mortensen hustr Karen Niels daatter Mette Olles datter.
{DKB:}1756 Paa anden Julledag blev Jens pedersen baren døbt Na{..} Mariannn Præsten daatter bar dend Faderne Peder Christensen Andr{...} Pedersen Olle Mortense hustrue Karen Christenssen Mette Olledattr.

Begravelse nr. 6248
NOTITS: Begravet to månder gammel. Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2267 27.12.1756 Anne Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Madsen kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Olesen, Skarrild, Bror til Niels Olesen.
FADDER Nr. 2: Niels Olesen, Skarrild, Bror til Jens Olesen.
FADDER Nr. 3: ? Niels Madsen kones bror, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Niels Madsen kones brors kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Ibsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} 1756 Bapt den 3die Julle dag belv Niels Madsen barn døbt Naflig Anne Koenens søster bar den Faderne Jens Ollesen og broder Niels Ollesen og Koenens Broder og hans Hustrus søster og Anne Ibdatter.
{DKB:} Paa 3die Julle dag Niels Massen bar{..} udi døfling Naflig Anne Koenes Søster bar den Faderne Jens Ollesen og broder Niels Ollesen og Koenens broder og hans Hustrus Søster og Anne Ib daatter ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2268 27.02.1757 Maren Olesdatter, Klink. FAR: Ole Mortensen. MOR: ? Ole Mortensens kone.
BÅREN AF: Larentze Margrethe Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 19, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Søren Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Dorte Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: El Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anders Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Præsten mislæser dette som Anders Studsgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt Anno 1757. Bapt Paa Fastelauns Søndag blev Olle Mortensen Barn døbt Nafvlig Maren Præstens Daatter bar dd fd Sørren Skræder og Niels Lustrup Ander Studsgaard {fejllæsning af degnens Hesgaard} dorthe Niels daatter El peder Daatter.
{DKB:} J Jeus nafen 1757. Paa Fastelaven Søndag Blev Olle Mortensen Baren Døbt Naflig Maren, Præsten datter La Rense Faderne Søren Skræder og Niels Lustrup Anders Hesgaard , daret Nielsdatter, El pedersdatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2269 08.05.1757 Anne Nielsdatter, . FAR: Niels Christensen. MOR: ? NielsChristensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Søren Skrædders kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Bertel Larsen Tarp, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Søren Skrædder, Skarrild, Konen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 8 May blev Niels Christen barn døbt naflig Anne Møllerens Koene bar dd fd Christen Møller og Peder Christensen og Sørren Skærder Hustru Bertel Larssen.
{DKB:} d: 8 May Blef Niels Christensen udi Søndergaar hans baren døbt Anne, Møllers kone Bar den, Fadaderne{!} Christen Møler og peder Christensen og Søren skreder hustru Bertel Lassen og {... mangler}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2272 24.08.1757 Margrethe Jakobsdatter, Døvling. FAR: Jakob Sørensen Døvling. MOR: Elisabeth Andersdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Døvling, Skarrild, Jens Nielsens datter
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bertel Larsen Tarp, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: Mari Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Døvling, Døvling, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt 14 Agustus blev Jachob Døfling barn døbt Naflig Margrete Jens {Nielsen} Døfling daatter bar dd fd Niels Masen Bertel Larsen Peder {...}sen Mari Christen datter og Anne Sørren Daatter.
{DKB:} d: 14 August blev Jack{..} døfling baren døbt Naflig Magrete jens Døfling datter bar dend Faderne Niels Masen bertel larsen peder Jepsen Marie Christen daatter og Anne Sørensd:

NOTITS: Moderens navn fra FT 1801.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2273 23.11.1757 Karen Jensdatter, Kartoft- Sønder?. FAR: Jens Olesen.
BÅREN AF: Dorthe Linderot, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Hans Eskesen, Kartoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Mads Olesens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Abbelone Andersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Jens Christensen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Mads Olesen, Skarrild, Konen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 23 November blev Jens Olesen barn døbt Nafl: Karen dorte Linder{..} var den fd Niels Madssen HansEskesen Niels Ollesen koene Apelon Anders daatter Jens Chrisste{...}.
{DKB:} d 23 November Blev Jens Ollesen barn Døbt Nafl: Karen dorethe Linder{,..} Bar dend, Faderne Niels Massen hans Castoft Niels Ollesens Koene Aplon Ander daatter Jens Christensen ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2275 07.02.1758 Ingeborg Poulsdatter, Hesselvig. FAR: Poul Nielsen Hesselvig. MOR: Mette.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Skarrild, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Claus Eriksen Svitzer, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Poul Nielsen Hesselvigs 1. kones bror, Skarrild
FADDER Nr. 3: Laurids Madsen, Skarrild, 18+, søn af Mads Degn.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Øvig, Skarrild, 29, datter af Niels Nielsen Øvig.
FADDER Nr. 5: ? Christen Sandfelds kone, Sandfeld- Bjerre, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Datteren Maren Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Sandfeld, Sandfeld- Bjerre, Brande, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt Anno 1758. Bapt d: 7 Februar blev Povel Hesselvig barn døbt Naflig Engerbore, og Hans søster bar dd fd Monsior Sviser og hendes broder og degn søn Lauridtz {Madsen} Niels {Nielsen} Øvigs daatter Maren {Nielsdatter} og Christen {Christensen} Sanfuld {Sandfeld Bjerre, Brande sogn) Hustru.
{DKB:} Anno 1758 d 7de Februraius Blef Povel hesselvigs baren Døbt Naflig Enger Borg, og hans Søster bar dend og dens fadre var Monsius Svisert og hendes Broder og Degen søn Laur{...} Niels {Nielsen} Øvigs daatter Maren og Christen Sandfuld Hustru.

NOTITS: Monsior Svitser er far til den næste præst.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2276 07.02.1758 Mette Christensdatter, Silstrup. FAR: Christen Christensen Silstrup. MOR: ? Christen Christensen Silstrups kone.
BÅREN AF: ? Arntsdatter Bidsted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens datter.
FADDER Nr. 1: Jens Madsen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Madsen, Skarrild, 18cc+, søn af Mads Degn.
FADDER Nr. 3: Helene Madsdatter, Skarrild, 18cc+, datter af Mads Degn.
FADDER Nr. 4: ? Jens Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pindvig, Pindvig, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt [..]samme dag {d: 7 Februar} Christen {Christensen} Selstrups barn døbt Naflig Mette og Præsten daatter bar dd fd Jens Madssen og degn søn Cort {Madsen} og degn Daatter Helene {Madsdatter} og Jens Penvegs Hustru.
{DKB:} samme dag {d 7de Februraius} Christen Selstrup Baren Naf{..} Mette og Præsten daatter bar den fadern{.} Jens Massen og degn Søn Kort og degen daatter Leene og Jens Penvigs Hustru.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2277 22.03.1758 Anne Marie Andersdatter, Grene. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Præstegaarden, Skarrild, 25, præstens datter.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Christensen Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Minds, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Jens Grenes kone, Grene, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Grene, Grene, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 22 Martius [dau.r] Anders Grenes barn døbt naflig Anne Mari og Jomfru Anne Lisbeth af Præstegaarden bar dd fad: Christen {Christensen} Pinvig og Hustru Peder {Pedersen} Ronnum {den Yngre} og Peder [....] Jens grenes Koene.
{DKB:} d 22 Martius da blev Ander gren Baren dø{..} Nafl: Anne Mari, og Jomfru Anne Lissebet af Præsted gaarden bar dend Faderne Chresten Penvig og hustru Peder Ronnum og Peder Mins Jens grenes Koene.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2279 02.06.1758 Inger Jensdatter, Skarrild By. FAR: Jens Pedersen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Poulsen Aggersig, Aggersig, Assing
FADDER Nr. 2: ? Pedersen, Aggersig, Assing, Søn af Peder Poulsen.
FADDER Nr. 3: El Eriksdatter, Skarrild, 32.
FADDER Nr. 4: ? Ole Minds kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Minds, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt Samme dag {d: 2. Junnius} Jens Peder sen barn døbt Nafl Enger Presten daatter bar den fadr Peder Agersig og søn og El Erech datter og Ole minses Hustru og Kiersten Christen daatter.
{DKB:} samme dag {d: 2 Junis} Jens Peders{..} Baren døbt Naflig Enger Præsten daatter bar dend Fadere Peder Ager sig og søn og El Erich daatter og Ole Minses Hustru og Kiersten Christendaatter.

NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 Arnborg.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2281 06.08.1758 Else Bentsdatter, Silstrup. FAR: Bent Jensen Silstrup. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens datter.
FADDER Nr. 1: Rasmus Bringelsen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Larsen Avlskarl, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præstens avlskarl.
FADDER Nr. 3: ? Bent Jensens pige, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren? Nielsdatter, Lustrup, Skarrild, 17, datter af Niels Lustrup.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Lustrup, Lustrup, Skarrild, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 11 Søndag i trinita blev Bendt Jens sen barn døbt Naflig Else Præsten daatter bar dd: fd. Rasmus {Bringelsen} Pinvig og Niels Larssen Chresten Pinvig kone Bendt Jens sen Pig, Niels Lustrup datter {Maren? Nielsdatter}.
{DKB:} d: 11 Søndag i Trinitas da blev Bent Jensens baren Døbt Nafl: Else, Præsten dat{...} Bar den Faderne Rasmus Penvig og Prestens Afvlskarel Niels og Christen penvigs koene Bents pige Niels Lustrup datter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2282 20.08.1758 Anne Margrethe Pedersdatter, Skave. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Abelone? Nielsdatter, Gammel Arnborg (Søndergaard), Arnborg, 38, datter af Niels Jakobsen Søndergaard. Mette *1735 formodes død spæd.
FADDER Nr. 1: Rasmus Bringelsen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Gresen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Jepsdatter, Døvling, Skarrild, Peder Jepsens søster.
FADDER Nr. 6: ? Jens Olesens kone, Skarrild
FADDER Nr. 7: Jakob Sørensen Døvling, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Jakobsen Søndergaard, Gammel Arnborg (Søndergaard), Skarrild, Datter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Olesen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Bapt d: 13 Søndag i Trinite blev Peder Ander sen barn døbt Nafl: Anne Magrete Niels {Jakobsen} Sønder gaard daatter {Abelone? Nielsdatter} udi Gl: Arenborg bar dend fad: Rasmus {Bringelsen} Pinvig peder Gre[i]sen Jachob {Sørensen} Døfling Peder Jepsen og søster {Anne? Jepsdatter} Jens Ollesen Hustru.
{DKB:} d: 13 Søndag i tritaus da Blev peder Anders Baren døbt udi Skaue Nafl Anne Magrete Niels Sønder gaard daatter udi gl: Aren Borg bar dend fader Rasmus Penvig Jacob døfling peder gresen og peder Jepsen og Søster Jens Ollesen Hustru.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
LINK: Niels Jakobsen Søndergaard i Gammel Arnborg.


Nr. 2285 26.05.1759 Mette Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Jakobsen, Skave, Skarrild. MOR: Anne Knudsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Madsens kone, Døvling, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Døvling, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 26 May en uægte Baren af døfling Nafl: Mette Morderen Anne Knud daatter , faderen Niels Jacobsen af Skaue og Niels Massen Hustru bar dend.
{DKB:} Paa anden Pinsedag {d. 4. juni} blev en uægte Baren døbt af Døfling Naflig Mette og ud lag til Barnefader, Niels Jacobsen af Skaue ,

Begravelse nr. 6267
NOTITS: Begravet fire måneder gammel. Præsten og degnen er ikke enige om datoen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2288 21.10.1759 Anne Johanne Olesdatter, Klink. FAR: Ole Mortensen. MOR: ? Ole Mortensens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild, Gift med næste præst Christen Clausen Svitzer.
FADDER Nr. 1: Ole Minds, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Morten Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Jens Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: Else Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 6: Mette Sørensdatter, Skarrild By, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 19de Søndag udi Trinitatus Blev Olle Mortensen hans Baren døbt Nafl Anne Johanne, Præsten Hustrue {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} Bar dend Faderne Olle Mins degen søn kort Morten stusgaar og Mette Sørensdatter her udi bye.
{DKB:} d: 19 Søndag i tritaus Blev Olle Mortensen Baren døbt Naflig Anne Johanne Præsten Hustru bar dend Faderne Olle Mins Cort Laurissen Morten stusgaar Jens pederse: hustru Else stus gaard og Mette Sørendaatt.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2292 16.03.1760 Inger Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præsten Svitzers kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Jakob Sørensen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild, 29c.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jakob Sørensen Døvling, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 16 Marsi: Blev Niels Massen udi Døfling hans Barn Døbt Jnger Præsten{...} Biersted {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} bar dend Faderne Niels Christensen Jaab {}Jacob Sørensen døfling, peder Jepsen Anne Niels daatter Kirsten Peder dat.
{DKB:} Søndagen d: 16 Mars Blev Niels Massen Baren Døbt Naflige Jnger, Præsten Hustru bar dend , fadr{..} Niels Christensen og [....] Defling Hustru peder Jepsen Anne Niels daatter i Skaue og Kiersten pedersda{...}

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2294 20.07.1760 Maren Pedersdatter, Ronnum. FAR: Peder Pedersen Ronnum den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Dorte Poulsdatter Liebe, Karstoft- Nørre, Skarrild, Pouls Østergaards kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Ronnum, Ronnum, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Minds, Skarrild
FADDER Nr. 3: Cort Madsen, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 4: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Øvig, Skarrild, Moderens søster, 23, datter af Niels Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Anne Dorte Liebe bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 7de Søndag udi Trinitatus Blev Peder {Pedersen den Yngre} Ronnum Baren døbt Maren Monsiur Øster gaard Kiersted {Anne Dorte Liebe} Bar dend, Faderne Niels {Christensen} Ronnum, Olle {Nielsen} Mins , Degn Søn Kort {Madsen} , Mølle Koene Niels {Nielsen} Ødvig daatter Anne ,
{DKB:} d 7de Søndag udi Trinitatus Blev Peder Ronnum Baren Døbt Nafnl: Maren Monsiur Øster gaar Hustru paa Nørre Castoft Bar den , Faderne Niels Ronnum og Olle Mins Kort degn Møle Hustru Niels Ødvigs dat Anne

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2295 11.08.1760 Lenore Christensdatter Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Lund, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Madame Bisted, moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jes Sørensen Jessen, Ansager, Præst i Ansager sogn.
FADDER Nr. 2: ? Høg, Kærbøl, Monsieur, ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Lund, Skarrild, 50c, moderens morbror.
FADDER Nr. 4: Birgitte Christensdatter Svenstrup, Skarrild, Madamme Tøxen. Var gift med Manasse Pedersen Tøxen †1744. Hun ses 1762 i Brandlund i Extraskatten.
FADDER Nr. 5: ? Arntsdatter Bisted, Skarrild, Jomfru, moderens søster: Lorentze 22, Anne Marie 25,
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Torsdagen d: 11ve Agusti Hr. Svitzer Baren Lenore Døbt Madamme Bisted {Abelone Christensdatter Lund} Bar hende Faderne, hr Jes {seng}, af ansager Monsiur høg af Kerbøl, Jens {Christensen} Lund Madamme Tøxen {Brigitte Christensdatter Svenstrup} Jomfrue {Lorentze/Anne Marie} Bisted.
{DKB:} Tors dagen d: 11 Augusti blev Præsten Baren døbt nafl Lenore, Madme Bisted bar dend Faderne Hr Jesseng af ansagger Monsiur høg af Kelbøl Jens Lund Madme Tøxen og Jomfrue Bisted.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2297 14.01.1761 Margrethe Birgitte Poulsdatter Østergaard, Karstoft- Nørre. FAR: Poul Jensen Østergaard. MOR: Anne Dorte Poulsdatter Liebe.
BÅREN AF: Margrethe Manassesdatter Tøxen, Brandlund?, Brande, Præsten skriver jomfru Tøxen bar, kunne også være Edel Manassesdatter Tøxen.
FADDER Nr. 1: Knud Peder Christensen Søltoft, Brande By (Præstegaarden), Skarrild, Sognepræst i Brande sogn.
FADDER Nr. 2: Hans Ditlevsen Linnet, Gjellerup, Skarrild, Herredsfogeden i Hammerum herred.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 14 dito {janvarius} Blev Monsiur {Poul Jensen} Øster Gaar paa Nørre Castoft, hans Barn Døbt Magrete, Jomfrue {Margrethe/Edel Manassesdatter} Tøxen Bar dend, faderne Hr {Knud Peder Christensen} Søltoft udi Brande, Hr heretzfoger udi gieldedrup.
{DKB:} d: 14 Janvav: da blev Monsiur Østergg Paa Nørre Castoft hans Barn Døbt Nafl Magrete Bergiette, Jomfru Tøxen Bar dend Faderne Hr Søltoft udi Brand Hr herretz foger Lyster, af Gielderup.

NOTITS: Birgitte Christensdatter Svenstrup er mor til Margrethe og Edel Manassesdatter Tøxen, døtre af Manasse Pedersen Tøxen †1744, præst i Sønder Felding. Se afkald 29.06.1757 Hammerum Gejstlig.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2298 18.01.1761 Anne Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Ronnum?, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Bror ti herremandenl Poul Østergaard på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Skarrild, Jens Nielsens datter
FADDER Nr. 5: ? Peder Jakobsens kone, Skarrild
FADDER Nr. 6: Peder Christensen, Lustrup?, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Christen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen, Skarrild, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Jakobsen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} 1761 d 18 dito {Janvarius} Blev Hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Anne, Møller kone Bar dend, Faderne Niel Christensen Olle Nielsen Ander {Jensen} Østergaar, Jens Nielsen daatter, peder Jacobsen Hustru peder Christensen,
{DKB:} Søndagen d: 18 dito {Janvav:} Belv Hans Castoft Hans Baren døbt Nafl: Anne Møle Konen Bar dend Fader Niels Christensen Olle Nielsen og Ander Østergaar Jens Nielsens daatter peder Jacobsen kone Peder Christensen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2300 19.03.1761 Maren Andersdatter, Grene. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, Christen Møllers datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Pedersens kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, 27, søn af Niels Nielsen Øvig.
FADDER Nr. 4: Maren Minds, Skarrild, Gift med Ole Minds.
FADDER Nr. 5: Sidsel Grene, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Søn Jens fadder.
NÆVNT Nr. 2: Ole Minds, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 19 Masi Blev Ander gren bar døbt Maren Møller dat bar den faderne Christen Peders: og Konne Niels Ødvig Søn Olle Mins Koene,
{DKB:} d: 19 Massi da blev Ander Nielsen udi gren , hans Baren Døbt Nfl: Maren, Møler Daatter , bar dend Faderne Christen Pedersen og Konne Niels {Nielsen} Ødvig søn Jens og Maren Miens Zesel gren.

NOTITS: Præsten Svitzer bliver svagere, flere og flere stavefejl, afkortninger.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2302 02.07.1761 Karen Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: ? Niels Madsens kone.
BÅREN AF: ? Peder Jakobsens kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Bendt Jensen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Karen Karstoft, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Jepsdatter, Døvling, Skarrild, Nabo. Peder Jepsens søster.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jakobsen, Døvling, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 2 den Julius blev Niels Massens baren udi døfling døbt Karen , peder Jacobsen Koene Bar den.
{DKB:} d: 2den Julius blev Niels Massen baren døbt Karen , Peder Jacobsen Koene udi døfling var denne Faderne Bent Jensen og Christen Pedersen Karen Castoft og Anne Jepdaater.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2308 01.01.1762 Margrethe Pedersdatter, Skave. FAR: Peder Andersen. MOR: ? Peder Andersens kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, 25.
FADDER Nr. 3: ? Margrethe Grenes datter, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jakob Silstrup, Silstrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Samme Dag {førsted Janvius} Peder Andersen udi Skaue hans Baren, døbt Magrete, Anne Niels dat af døfling Bar dend , Faderne peder {Christensen} Lustrup og Morten {Pedersen} Stusgaar Magerte {Grene} hendes dat,
{DKB:} Samme dag {1 janvaris} peder Andersen i Skaue hans baren Nafl Magrete, Anne Niels Daatter og Bar dend Faderne peder Lustrup Jacob Selstrup, og Morten stusgaar og Magrete gren hendes Daatter. Skarrild Skole Huus L.{aurids} E.{bbesen} Thæm.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2310 26.02.1762 Anne Nielsdatter, Skarrild By (Søndergaard). FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Møllers kone, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen Skrædder, Skarrild, Se #2258 bror Niels Sørensen.
FADDER Nr. 3: Lene Lauridsdatter, Skarrild, Præstens version.
FADDER Nr. 4: Marie Jensdatter, Skarrild, Præstens version.
FADDER Nr. 5: Cort Lauridsen Degn, Skarrild, Degnens version.
FADDER Nr. 6: Marie Christensdatter, Skarrild, Degnens version.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 26 Februvari Blev Niels Christensen i Søndergaar hans Baren døbt Anne Mølle Koene bar den Faddere Peder Christen Søren {Sørensen} Skræder degn dat Mari Jens daatter.
{DKB:} D 28 Februr: Blev Niels Christensen udi Sønder gaar hans Baren døbt Anne Kierstine, Møle Konne bar dend , Faderene peder Christensen og Søren Skræder og kort deng {degn} , og Mari Christen daatter.

Begravelse nr. 6382
NOTITS: Begraves 11 år gammel. Moderen dør i barselsseng.

LINK: Moderen, Niels Christensens kones begravelse.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2315 22.08.1762 Anne Katrine Eriksdatter, Lustrup. FAR: Erik Pedersen Lustrup. MOR: Margrethe Svendsdatter.
BÅREN AF: ? Moderens søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Lars Svendsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Svendsdatter, Skarrild, Søster til Lars Svendsen.
FADDER Nr. 3: ? Svemdsen, Skarrild, Bror til Lars Svendse.
FADDER Nr. 4: Ole Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Peder Heesgaard?, Heesgaard?, Skarrild
FADDER Nr. 6: ? Peder Heesgaards? Søster, Heesgaard?, Skarrild
FADDER Nr. 7: Karen Christensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 22 Agusti Blev Eriech pedersen udi Lustrup døb Anne Catrine hans Kones Søster Bar dend Faderne Las Svensen og hans Søster Olle Pedersen.
{DKB:} d 22 Austie, da blev Erich pedersen udi Lustrup hans Baren døbt Nafl: Anne kat[..] hans konnes Søster Bar dend , Faderne Peder [f....] gaar og hans Søster Karen Christensdat Las Svensen og Broder og Søster og Olle Pedersen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2316 02.01.1763 Anne Jakobsdatter, Bæksgaard. FAR: Jakob Bæksgaard. MOR: ? Jakobs Bæksgaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Christensen Lustrups kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Døvling, Skarrild, Niels Madsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen, Døvling, Skarrild, KJonen Karen Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Føde Anno 1763. d [2]: Janvarius blev jacob Bexgaar Baren Døbt Anne Kiersten Christen daatter bar dend, Faderne Morten stusgar, og Olle Mins kort Laurisen Peder Lustrup Karen Niels daatter ,
{DKB:} J Jesu Nafn Ao 1763. d 1sted Janvirus da Blev Jacob B[æ]exgaard Baren Døbt Nafl: Anne Kiersten Christen daatter udi heesgaard Bar dend Faderne Morten {Pedersen} stusgad kort Laurissen og Olle {Nielsen} Minds [..] Peder Lustrup konne Niels Madsen Hustru ,

Begravelse nr. 6296
NOTITS: Begravet 7 uger gammel. Præsten har Karen Nielsdatter, degnen Niels Madsens hustru, altså identificeret.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2317 28.02.1763 Anne Kirstine Jensdatter, Fasterholt, sogn: Arnborg. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Christensen Bjerre den Yngres kone, Fasterholt Bjerre, Arnborg
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Bjerre den Yngre, Fasterholt Bjerre, Arnborg, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Bjerre, Fasterholt Bjerre, Arnborg, Har overtaget gården Fasterholt Bjerre.
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter, Fasterholt Bjerre, Arnborg, Niels Christensen Bjerres kone.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Jensdatter, Arnborg
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} d 28 Februs Blev Jens Jacobsen udi Faster holt hans Baren Døbt Nal: Anne Kiertin Christen bere kone Bar dend Faderne Christen {Christensen} Bere {den Yngre} Niels {Christensen} Bere og hustru {Johanne Jensdatter} Anne Marie Jens Daatter.

NOTITS: Degnen har indført denne dåb i Skarrild ikke i Arnborg kirkebog, hvor den hører hen. Hun bliver gift til Brande sogn.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2318 27.03.1763 Margrethe Christensdatter, Krog. FAR: Christen Pedersen Tarp. MOR: ? Christen Pedersen Tarps 2. kone.
BÅREN AF: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 1: Mads Laursen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Cort Lauridsen Degn, Skarrild
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen, Studsgaard?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 28 Februvarius Blev Christen pedersen Tarp hans Baren døbt Magrete, Anne Møl Bar den Faderne, Mas Lausen kort Laurissen Morten pedersen Anne Nielsdaatter kirsten peder daatter,
{DKB:} Paa Palme Søndag Blev Christen peder{...} Tarp udi krog hans Baren Døbt Magrete, Anne Møl bar dend Faderne Mas laursen og kort {Lauridsen} Degn og Morten pedersen og Anne Niels daatter og Kiersten pedersdat.

NOTITS: Præsten har kopieret datoen forkert fra degnens forrige dåb, som var indført i Skarrild i stedet for Arnborg (Fasterholt).

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2321 02.07.1763 Mette Poulsdatter, Hesselvig. FAR: Poul Nielsen Hesselvig. MOR: Mette Thomasdatter.
BÅREN AF: ? Poul Nielsens brors kone, Skarrild
FADDER Nr. 1: Thomas Pedersen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jørgen Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Sandfeld, Sandfeld- Bjerre, Brande
FADDER Nr. 4: ? Christen Christensen Sandfelds kone, Sandfeld- Bjerre, Brande
FADDER Nr. 5: ? Christensdatter Christen Christensen Sandfelds datter, Sandfeld- Bjerre, Brande
FADDER Nr. 6: Niels Thomasen, Skarrild, Moderens bror.
FADDER Nr. 7: ? Nielsen, Skarrild, Faderens bror Peder, Lars eller en anden bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Paa maria besøgelsen dag Blev Pouel {Nielsen} Hesselvigs Baren døbt Mette, hans brod{..} konne Bar dend Faderne Thomas {Pedersen} Holtdom Jørgen Hesselvig Christen {Christensen} Sand fuld (Sandfeldbjerre Brande sogn} og konne og daatter.
{DKB:} Paa Maria Besøgelsen dag, da blev Pouel hesselvig Baren Døbt Mette hasn broder konne bard dend Faderne hans broder og Niels Thomasen Jørgen hesselvig Christen sand fuld konne og daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2322 24.07.1763 ? ? Bertelsdatters barn, Hesselvig. MOR: ? Bertelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen DKB: ' d 29 [dito Julius] Berte Hesse[l]vig daters barn død fød [straxen?] f[a] '}
Begravelse nr. 6300
NOTITS: Dato omtrendtlig. Saa vidt det kan ses har præsten kopieret dette helt forkert og fået Bertel Hesselvigs datter begravet 7 uger gammel. Bertel Heselvig er for gammel til at få børn, han fik børn 20 år før.


Nr. 2324 29.09.1763 Maren, Lustrup. FAR: ?. MOR: ? Bertelsdatter.
BÅREN AF: Stine Bertelsdatter, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mette Katrine, Skarrild, Peder Chirstensen Lustrups kone.
FADDER Nr. 3: Thomas Jensen, Pindvig?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Margrethe Gresdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Bertel Nielsen Lustrup, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 29 September, Blev Bertel {Nielsen} Lustrup daatter barn Døbt Maren og hende Moster {Stine Bertelsdatter} bar dend Faderne Peder {Christensen} Lustrup og hans konne {Mette Katrine} og Thomas Magrete og Karen Christens daatter ,
{DKB:} d 29 September da Blev Bertel Lustrup daatter barn døbt Maren og datter stine Bar dend , Faderne peder lust{..} og hans konne og thomas Jensen Magrete [Gres] daatter pg Karen Christen daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2327 17.12.1763 Maren Madsdatter, Krog. FAR: Mads Laursen. MOR: ? Mads Laursens kone.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Christen Skrædders kone, Skarrild
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Christen Nielsen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d: 17 December Blev Mas Laursen udi Krog hans Baren døbt Nafl: Maren, Karen Christensdat bar den. Faderne Christen Skræder og hustru Morten stusgaar, Johanne Christ: dat.
{DKB:} d 17 Decembr Mas Laursen Baren Nafnlig Maren, Karen Christendatter Bar den, faderne Christen Skræder og hus[...} Christen Nielsen Morten stusgaar, Johanne Christen daatt.

NOTITS: Mads Laursen ses 1752 i Hesselvig, 1761 i Lustrup, her 1763 i Krog alt i Skarrild.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2328 26.12.1763 Anne Margrethe Christensdatter, Pindvig. FAR: Christen Pedersen Pindvig. MOR: ? Christen Pindvigs kone.
BÅREN AF: Margrethe Degnedatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Thomas Elkær, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Thomas Elkærs kone, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Johanne Jensdatter, Pindvig, Skarrild, Datter af Jens Christensen Pindvig.
FADDER Nr. 6: Peder Jensen, Pindvig, Skarrild, Bror til Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d anden Julle dag da Blev Chrisen {Pedersen} penvigs Baren døbt Anne Magrete Degne daatter Bar den Faderne Thomas Elkier og hustru Anne Ibdaatter kort Laurissen, Johanne Jens daatter udi penvig og Broder Peder Jensen,
{DKB:} d anden Julledag blev Christen Pendvigs Baren Døbt nafnl Anne Magrete degne daatter bar dend Faderne Thomas Elkier og hustru Kort Laurse og Anne Jbdaatter Johanne penvig.

Begravelse nr. 6331
NOTITS: Begravet 3 år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2330 26.02.1764 Anne Christensdatter, Skave. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: ? Peder Andersens kone, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johanne Jensdatter Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Grene, Skarrild, Datter af Peder Christensen.
FADDER Nr. 5: ? Niels Christensens kone, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Andersen, Skave, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Grene, Grene, Skarrild
NÆVNT Nr. 3: Niels Christensen, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{DKB:} Syn dagen 26 Febrius Blev Christen Christensen udi Skaue, hans Baren Døbt Anne , peder Andersen konne Bar dend, faderne Christen Pedersen Morten {Pedersen} stusgaard, Johanne {Jensdatter} penvig og peder Gren daat og Niels Christ: kone.

Begravelse nr. 6303
NOTITS: Begravet 11 uger gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2336 23.09.1764 Anne Pedersdatter, Døvling. FAR: Peder Jepsen. MOR: ? Peder Jepsens kone.
BÅREN AF: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild, Præst Svitzers kone.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Kirsten Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Peder Mortensens kone.
FADDER Nr. 3: Cort Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Niels Madsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 23 September Blev peder Jepsen udi Døfling hans Baren døbt Anne Præsten kierste {Anne Lisbeth Anrtsdatter Bisted} Bar dend, Faderne Peder Mortensen og hustru kort Laurissen Niels Massen Maren Niels daatter,
{DKB:} d: 23 September , Blev peder Jpsen udi Døfling Baren døbt Anne Præsten konne Bar dend, faderne Peder Mortensen og hustru og kort Laurissen, Niels Madsen , Maren Nielsdaatter.

Begravelse nr. 6337
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2338 07.10.1764 Karen Andersdatter, Grene. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Maren? Nielsdatter, Lustrup, Skarrild, 23, Niels Lustrups datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Pedersdatter, Grene, Skarrild, Datter af Peder Grene.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Skarrild, Lustrup?
FADDER Nr. 4: Margrethe Pedersdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Lustrup, Lustrup, Skarrild, Datter bærer-
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 7 October Blev Anders {Nielsen} Grene Baren Døbt Karen Niels Lustrup Daatter Bar dend Faderne Peder {Christensen} Gren og dat Peder Chistensen og Magrete peder daatter.
{DKB:} d: 7 October blev Ander gren Barn døbt: naflig Karen Niels Lustrup daatter bar dend Faderne peder gren og daatter og Peder Christensen og Magrete Peder.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2340 01.12.1764 Mette Kirstine Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: ? Peder Mortensens tjenestepige, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Pindvig, Pindvig, Skarrild, Nielsdatter / Pedersdatter ?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Føde Anno 1765 Dend Nye Kirche aar d: førstend December blev hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Mette Kierstine . Peder Mortensen konne Bar dend , faderne Peder Mortensen og pige, Olle Nielsen Maren penvig.
{DKB:} d: Nye kirche aar Anno 1765. D først Decber Blev hans [Ca...] Baren døbt Met{..} Kierstin Peder Mortensen konne bar dend faderne peder Mortensen og pige Maren penvig Olle Nielsen.

Begravelse nr. 6307
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2341 01.12.1764 Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Olesen. MOR: ? Jens Olesens kone.
BÅREN AF: ? Jens Troelsens kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Troelsdatter, Skarrild, Jens Troelsens søster, navn se #2357.
FADDER Nr. 3: Anders Pallesen, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild, 25, søn af Palle Andersen.
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Skarrild, Præsten har "Maren".
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} Samme dag {førstend December} Jens Ollesen, baren Anne Jens Trovelsen Konne Bar dend faderne, Jen trovelsen og Søster Aner Plaisen, Maren Jens daatter ,
{DKB:} Samme dag {først Decber} Jens Ollesen baren Anne Jens Trovelsen konne bar dend fadere Jens torvelsen og Søster og Ander Plaisen og Methe Jens daatter.

Begravelse nr. 6313
NOTITS: Begravet fem måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2342 03.03.1765 Inger Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Madsen. MOR: Karen Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Malene Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, 20, søster til præstens kone.
FADDER Nr. 1: Bendt Mortensen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Mortensen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: `? Christen Døvlings søster, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Døvling, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

{PKB:} d 3die Masi Blev Niels Massen udi Døfling Døbt Enger Jomfru {Anne Malene} Bisted bar dend faderne Bent {Pedersen} døfling og peder Mortensen og Christen døfling og Søster Anne Niels dat , af døfling ,
{DKB:} d 3 Masy Blev Niels Massen baren døbt udi døfling Enger Jomfru Bisted bar dend. faderne Bent og Peder Mortensen og Christen døfling og Søster og Ane Niels daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2345 15.05.1765 Abbelone Katrine Christensdatter Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Maren Bjørn Clausdatter Svitzer, 36c, præst Svitzers søster.
FADDER Nr. 1: Balser? Wortmand, I
FADDER Nr. 2: Niels Christian Claussen, Brande By (Præstegaarden), Brande, Præsten i Brande.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Lund, Skarrild, 50c, moderens morbror.
FADDER Nr. 4: Claudiane Clausdatter Svitser, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 5: ? Højer, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d: 15 May Blev hr Sviser Baren døbt Appelon Catrine Jomfru {Maren} Biøren {Clausdatter Svitzer} Bar dend faderne Monsiur Bal[ser] Wort Mand og Præsten {Niels Christian Clausen} udi Brand Jens {Christensen} Lund Jomfru {Claudiane Clausdatter} Swiser og Jomfru Hiøer.
{DKB:} Onsdagen d 14 Maj Blev Hr Sviser hans dat Døbt Appelon Catrin Jomfru Biøren bar dd faderne Balser Wort Mand og Brand Præst Jens Lund Jomfru Sviser og Jomfru Hiøer.

Begravelse nr. 6316
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2351 09.03.1766 Else Kirstine Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Kartoft- Sønder, Skarrild, Jens Troelsens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Erik Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Else Pedersdatter Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, Gift 1784 som Else Pedersdatter.
FADDER Nr. 4: ? Jens Pedersens kone, Skarrild By?, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Troelsen, Kartoft- Sønder, Skarrild, Datter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Skarrild By?, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt Samme dag {d 9 Marsi} Hans {Eskesen} Cars toft baren døbt navlig Else Kiertine Jens trovelsen daatter bar den faderne Peder Christensen og Erich Nielsen og Else {Pedersdatter} Stusgard Jens Pedersen Hustru.
{DKB:} samme dag {d: 9 Masi} hans Castoft Baren Døbt Naflig El Kirstine Jens trouelsen daatter Bar den faderne Peder Chr {næste side mangler}

Begravelse nr. 6326
NOTITS: Begravet 13 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2352 09.03.1766 Kirsten Nielsdatter, Lustrup. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Niels Hedes kone, Hede?, Assing?
FADDER Nr. 1: Anne Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Skarrild By?, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Hede, Hede?, Assing?
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt Samme dag {d 9 Marsi} Niels Pedersen udi Lusterup hans barn døbt Navlig Kiersten Niels peder Hustru bar den faderne Anne Niels daatter og Jens Pedersen.

NOTITS: Mangler i degnens kirkebog.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2353 08.07.1766 Mette Pedersdatter, Døvling. FAR: Peder Jepsen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne? Jepsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Hans Tarp, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Mads Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lene Lauridsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Karen Jensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt. d 8te Julius blev Peder Jepsen udi Døuling hans baren døbt Navlig Mette og hendes faster {Anne? Jepsdatter} bar den fade{...} Hans Tarp og Olle {Nielsen} minds Mas Jensen Karen Jensdaatter gene daatter {Lene Lauridsdatter} Maren Nielsdaatt.

NOTITS: Moderens navn i FT 1787. Mangler i degnens kirkebog.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2354 10.08.1766 Anne Katrine Jakobsdatter, Bæksgaard. FAR: Jakob Bæksgaard. MOR: ? Jakob Bæksgaards kone.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Olling, Assing, Niels Sørensen Ollings kone
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Bertel Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, Vel fejl for Bertel Hesselvig.
FADDER Nr. 3: Ewert? Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Lene Lauridsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Olling, Olling, Assing, Konen Kirsten Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Bapt d 10 Agustus blev Jacho Bechgaard Baren døbt Anne Catrine Niels {Sørensen} Olling Hustru {Kristen Christensdatter} bar den faderne Niels Peder og Bertel Heesgaard og degns søn {Ewert Lauridsen} og datt {Lene Lauridsdatter.}

NOTITS: Mangler i degnens kirkebog.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2356 16.04.1767 Margrethe Christensdatter, Lustrup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone..
BÅREN AF: Maren Richardsdatter, Døvling, Skarrild, Se dåb 1768, hvor hendes navn angives.
FADDER Nr. 1: Bendt Jensen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, Bendt Jensens kone.
FADDER Nr. 3: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Peder Jepsens kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Richard Skomager, Døvling, Skarrild, Se dåb 1769. Datter Maren bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 16 April Blev Christen pedersen Baren døbt Naflig Magrete Ricart dat Bar den faderne Bent Jensen og hustr {Mette Pedersdatter} Peder jepsen og konne Maren Nielsdat.

NOTITS: Dåb 1767-72 kun i degnens kirkebog.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2357 15.05.1767 Mette Kirstine Hansdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Hans Eskesen Karstoft. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Lustrup, Skarrild, Niels Lustrups datter.
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Ole Nielsen Minds kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Skarrild, 18, faderens søn.
FADDER Nr. 4: ? Erik Pedersen? Studsgaards kone, Skarrild, Teksten tvetydig, Kunne betyde Erik Studsgaard og Morten Studsgaards kone.
FADDER Nr. 5: ? Morten Pedersen Studsgaards kone, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Troelsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Søster til Jens Troelsen. Også fadder 1764 #2341.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lustrup, Lustrup, Skarrild, Datter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Erik Pedersen? Studsgaard, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 15 May blev hans {Eskesen} Castoft Baren døbt Naflig Mette Kiersten Niels Lustrup dat Bar dend faderne Oluf {Nielsen} Minds og Christen hansen og Erech og Morten stusgaar konne og Jens trovvelsen Søster Maren.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2358 23.06.1767 Ellen Johanne Pedersdatter, Grene. FAR: Peder Christensen Grene. MOR: Maren Troelsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Pedersens kone, Skarrild, Formodentlig faderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Erik Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Troelsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Andersdatter Grene, Grene, Skarrild, Anders Nielsen Grenes kone.
FADDER Nr. 6: Anne Margrethe, Grene, Skarrild, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Paa Sant hans dag , Blev Peder Christensen udi gren hans barn døbt El Johan, Christen Pedersen konne bar dend faderne Jens trovelsen Eriech Nielsen, Anne trovelsdat Ander {Nielsen} gren Anne Magrete Maren gren.

NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2362 16.07.1767 Abbelone Katrine Christensdatter Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Christen Clausen Svitzer. MOR: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted.
BÅREN AF: Ingeborg Lauridsdatter Nyboe, Tanderup, Snejbjerg, Laurids Hansen Buchs kone.
FADDER Nr. 1: Laurids Hansen Buch, Tanderup, Snejbjerg, Konen Ingeborg Lauridsdatter Nyboe bærer.
FADDER Nr. 2: Maren Bjørn Clausdatter Svitzer, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, 38c, faderens søster.
FADDER Nr. 3: Anne Dorthe Poulsdatter Liebe, Karstoft- Nørre, Skarrild, Madame Østergaard.
FADDER Nr. 4: Andreas Bagger, Hastrup, Thyregod, Eller hans kone Bodil Andersdatter Wong.
FADDER Nr. 5: Ebbe Olav Lyster, Gjellerup, Han er herredsfoged i Hammerum Herred.
FADDER Nr. 6: ? Hviid, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Anne Dorte Poulsdatter Liebe fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 16 Julii Blev Hr Svizer {sognepræsten Christen Clausen} baren døbt Nafl Appelone Caterina Mons. Bruch {Laurids Hansen Buch} konne {Ingeborg Lauridsdatter Nyboe} bar dend faderne Jomfru {Maren} Bjørn {Clausdatter Svitzer} Madme {Poul Jensen} Østergaar {Anne Dorte Poulsdatter Liebe} og M{..} Mas[....rs] bager {Andreas Bagger eller kone Hastrup} Monsiur {Ebbe Olav} Lyster og Monsiur Broch {Laurids Hansen Buch} paa tanderup Madme hvid.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2366 01.05.1768 Maren Pedersdatter, Døvling. FAR: Peder Jepsen. MOR: ? Peder Jepsens kone.
BÅREN AF: Maren Richardsdatter, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 1: ? Christen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Bentsen, Skarrild, 19. søn af Bendt Jensen.
FADDER Nr. 3: ? Anders Pedersen Skaves kone, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Pedersdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Richard Skomarger, Døvling, Skarrild, Datter Maren Richardsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Døvling, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Pedersen Skave, Skave, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 1ste May Blev Peder Jepsen udi døfling hans Baren døbt Maren Ricart dat Maren Bar dend, faderne Christen Døfling konne Jens Bentsen, Ander {Pedersen} Skaue konne Maren Christen daatter, og Magrete peder dat.

Begravelse nr. 6371
NOTITS: Begravet knap fire år gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2372 29.01.1769 Anne Olesdatter, Elkær. FAR: Ole Elkær. MOR: ? Ole Elkærs kone.
BÅREN AF: ? Degnedatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Ole Christensen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, 21, søn af Christen Mortensen.
FADDER Nr. 2: ? Thomas Elkærs kone, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Ole Elkærs fader?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ole Krog, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 5: Søren Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 6: Johanne Jensdatter, Pindvig, Skarrild, Steddatter af Rasmus Bringelsen.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Elkær, Elkær, Skarrild
NÆVNT Nr. 2: Rasmus Bringelsen, Pindvig, Skarrild, Stedatter Johanne Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Samme dag {d 29 Janvius} Olle Elkier baren Anne degnens daatter bar dend faderne Olle {Christensen} hees gaard Thomas Elkier koene og hans fader {faderens far antaget} Olle Krog , Søren pedersen. Rasmus {Bringelsen} Penvig daatter {steddatter} Johanne {Jensdatter}.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2376 08.03.1769 Maren Jørgensdatter, Holtum, sogn: Arnborg. FAR: Jørgen Pedersen Holtum. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Mikkelsdatter, Holtum, Arnborg, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Troels Jørgensen Sandfeld, Sandfeld- Store, Brande, Faderens farbror.
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen, Fasterholt, Arnborg, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Dørslund, Brande, Bror til moderen, som er født i Dørslund.
FADDER Nr. 4: Maren Thomasdatter, Holtum, Arnborg, 30, nabo, datter af Thomas Pedersen Holtum.
FADDER Nr. 5: ? Jørgen Pedersen Holtums tjenestepige, Holtum, Arnborg
NÆVNT Nr. 1: Peder Jørgensen Holtum, Holtum, Skarrild, Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Onsdag d 18te Mars blev Jørgen {Pedersen} holtdom Baren døbt Naf Maren Peder {Jørgensen} holtom hustrue {NN Mikkelsdatter} Bar dend fadere Trovel {Troels Jørgensen} Sandfuld og jens jacobsen og hendes broder {Peder Nielsen} Maren Thomasdaater og hans tienstedpige.

NOTITS: Se også Arnborg #2218. Denne dåb er fejl placeret i Skarrild i stedet for Arnborg kirkebog.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2378 12.07.1769 Mette Andersdatter, Grene. FAR: Anders Nielsen Grene. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Bennet Pedersdatter, Grene, Skarrild, 18, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Grene, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 12 Julius Blev Ander {Nielsen} Gren baren døbt Naflig Met Peder gren datter {Bennet Pedersdatter} Bar dend , faderne Peder {Christensen} gren Anne Jens dat, Niles {Christensen} Ronnum Karen Jens dat Maren Christens dat.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2379 24.07.1769 Sidsel Pedersdatter, Grene. FAR: Peder Christensen Grene. MOR: Maren Troelsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Christensen Grenes kones søster, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Erik Nielsen, Karstoft- Sønder, Skarrild, 23, søn af Niels Olufsen og Ane Eriksdatter, dåb glemt i kirkebogen.
FADDER Nr. 3: Mette Katrine Smed, Lustrup, Skarrild, Gift med Peder Christensen Smed.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Grene, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Anders Nielsen Grenes tjenestepige, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild, Konen Mette Katrine fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Nielsen Grene, Grene, Skarrild, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 24 Julius Blev Peder {Christensen} Gren Baren døbt Zesel hans koenes Søster bar dend faderne Christen døfling Erech Nielsen peder {Christensen} smed Koene {Mette Katrine Smed} Anne Nielsdaatter Anders {Nielsen} Gren pig.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2382 16.12.1769 Anne Michelsdatter, . FAR: Michel Nielsen. MOR: ? Michel Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild, Datter i Møllen.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Smed, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Degnedatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Krog, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 16 December , Blev Mechel Nielssen , Baren døbt Anne, Møler datter Anne bar dend faderne Jens Christensen Peder {Christensen} smed og degn daatter Kiersten Christen daatter og Maren Christensdatter udi Krog.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2384 12.03.1770 Maren Pedersdatter, . FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
BÅREN AF: ? Richardsdatter, Døvling, Skarrild, Richard Skomagers datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Skarrild, 29, Døvling, søn af Peder Døvling.
FADDER Nr. 2: ? Christen Døvlings kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirstine Jensdatter, Skarrild, Jens Pedersens datter
FADDER Nr. 4: Bertel Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 12 Maris Blev Peder Jensens Baren døbt Naflig Maren, og Rickart Døfling daatter bar dend , faderne Chisten pedersen Johanne Christen døfling hust{..} Jens Peders daatter Kirsten Bertil hees, gaard ,

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2388 07.07.1770 Calina Hansdatter Linnet, Karstoft- Nørre. FAR: Hans Ditlevsen Linnet. MOR: Anne Margrethe Christiansdatter Fogh.
BÅREN AF: ? Christiansdatter Fogh, Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gjelstrup (Præstegaarden), Sønder Felding, Præst i Sønder Felding.
FADDER Nr. 2: Laurids Hansen Buch, Tanderup, Snejbjerg, Godsejer.
FADDER Nr. 3: Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 4: Hans Lauridsen Bruun (Præstegaarden), Nøvling, Præst i Nøvling.
FADDER Nr. 5: Karen Madsdatter Møller (Præstegaarden), Nøvling
NÆVNT Nr. 1: Christen Clausen Svitzer, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst i Skarrild. Konen Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 7 Julius Blev Hr. heres foger paa Castof, hans Barn Døbt Calina, og hans Kiersted Søster bar dend faderne Hr. Gieltrup udi Feldeng, Mons {Laurids Hansen} Buch paa tanderup Hr. {Christen Clausen} Sviser Kiersted {Anne Lisbeth Arntsdatter Bisted} Nøling Præst {Hans Lauridsen Bruun} og Kiersted {Karen Madsdatter Møller}.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2390 01.04.1771 Karen Christensdatter, Døvling. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Lustrup, Skarrild, Niels Lustrups datter.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Gamle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Erik Nielsen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, 25, søn af Niels Olufsen.
FADDER Nr. 4: ? Peder Jepsens kone, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Degnedatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Jepsen, Døvling, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Anno 1771. d 1 April Blev Christen pedersen udi Døfling hans baren døbt Nfl: Karen Niels Lustrups daatter Bar dend, faderne Gl. Christen pedersen, Olle {Nielsen} Minds og Erech {Nielsen} Castoft og Peder Jepsen hustru degns daatter.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2392 02.06.1771 Anne Margrethe Nielsdatter, Døvling. FAR: Niels Christensen Nygaard. MOR: Bodil Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Skarrild, Moderens søster: Lene 47 Hoven, Maren 45 Hejnsvig, Kirsten 31 Baggesgaard Sønder Omme, Anne 23.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Nygaard, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Anders Vistesen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 3: Marianne Christensdatter, Heesgaard, Skarrild, Anders Vistesens fæstemø, altså trolovet, ikke viet endnu.
FADDER Nr. 4: ? Ole Nielsen Minds kone, Lustrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Samme dag {2 Junius} Niels {Christensen} Nye gaar udi døfling hans Baren Ane Magrete, hans konnes Søster Bar dend, faderne, hans Broder Christen Anders Vistesen og fæsted Møe Mariane Christen daatter udi hesgg Olle {Nielsen} Miens Konne.

NOTITS: Niels Christensen Nygaard er født i Nygaard i Borris, ses i Baggesgaard i Sønder Omme, her i Døvling, i Borris, i Sønder Langelund i Ringive og efter 1782 som forpagter af Brande Præstegaard.

LINK: Niels Christensen Nygaard.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2393 11.08.1771 Abbelone Nielsdatter, Skarrild By. FAR: Niels Pedersen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Pedersens kone, Skarrild By, Skarrild, Faderens brors kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Johanne Jensdatter, Skarrild By, Skarrild, 19, datter af Jens Pedersen.
FADDER Nr. 3: ? Peder Christensens kone, Skarrild
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Niels Mortensen, Skarrild By, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Dommi d: 11 Søndag j Trin Blev Niels Pedersen Baren døbt Apelone hans broder {sikkerlig Jens Pedersen} konne Bar den faderne Jens Pedersen og dat {Johanne Jensdatter} Peder Christensen konne Kiersten Jensdaatt Niels Mo[r]tensen.

NOTITS: Konens navn fra FT 1787.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2394 09.09.1771 Margrethe Mortensdatter, Studsgaard . FAR: Morten Pedersen. MOR: ? Morten Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, Datter af Christen Møller.
FADDER Nr. 1: Ib Pedersen Agersig, Assing, Skarrild, 66.
FADDER Nr. 2: Niels Mortensen, Skarrild By, Skarrild, Vel familie, uklar hvordan.
FADDER Nr. 3: ? Morten Pedersens tjenestepige, Studsgaard , Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: [9] September Blev Morten pedersen Baren Døbt Magrete Christen Møllr daatter Bar dend fader Ib {Pedersen} agersig {Assing sogn} og Niels Mortense og Mortens pige.

NOTITS: Datoen svært læselig, kan være 19. sept.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2395 27.10.1771 Johanne Marie Jensdatter, Øvig. FAR: Jens Nielsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Malene Knudsdatter, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 1: Cort Lauridsen, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 2: Christen Mikkelsen Toxvig, Toxvig, Arnborg, 25, moderens bror Mikkel Chrisetnsen Toxvigs søn.
FADDER Nr. 3: Erik Nielsen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, 25, søn af Niels Olufsen.
FADDER Nr. 4: Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Poul Nielsen Hesselvigs kone.
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen Ronnum den Yngre, Ronnum, Skarrild, Konen Malene Knudsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 27 October Blev Jens {Nielsen} Ødvigs Baren døbt Johanne Marie Peder {Pedersen den Yngre} Ronnum bar den, faderne Kort Laurisen Christen {Mikkelsen} Toxvig og Erech {Nielsen} Castoft Povel {Nielsen} Hessselvig og kone {Mette Thomasdatter} Maren Christen daatter.

Begravelse nr. 6441
NOTITS: Begravet seks et halvt år gammel i 1778.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2396 03.11.1771 Else Kirstine Jensdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Jensen Pindvig. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Ibsen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d: 3 November Blev Jens Jensen {Pindvig} uid Castoft, hans Barn døbt Else Kirstine Anne Jens dat Bar dend fader Jens {Ibsen} Pinvig og Sø[s] Anne Niels daatter.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2399 19.01.1772 Maren Jensdatter, Lustrup. FAR: Jens Christensen. MOR: ? Jens Christensens kone.
BÅREN AF: Maren Ricartsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Christen Shvaad?, Skarrild
FADDER Nr. 2: Lars Michelsen, Krog?, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Præstens tjenestepige, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 4: ? Ole Nielsen Minds Kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Christen Pedersen Tarps kone, Tarp, Skarrild
FADDER Nr. 6: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Tarp, Tarp, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: d 19 Javvius Blev Jens Chrstensen udi Lustrup hans baren døbt Maren Ricatsdaatter Maren Bar dend faderne Christen Sh[v]aad og las Meche{.}sen Præstens pige Olle Minns konne Christen Tarpes konne.

Begravelse nr. 6372
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2402 10.02.1773 ? Anders/en/datter, Krog. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Marianne Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Stedfar, moderens 2. mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 20 dito {Febr} døde Anders {Vistesen} Krog baren udi sin korte 10 dage.'}

Begravelse nr. 6384
NOTITS: Vistesen kan være fejl, men Anders Pallesen får barn for tæt på denne dato. Datoen for dåben er omtrentlig fra alderen 10 dage.


Nr. 2403 01.05.1773 ? ?, . FAR: ? ?. MOR: ? ?.
BÅREN AF: ? ?, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Smed, Skarrild
FADDER Nr. 2: ? Peder Klinks kone, Klink, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Gert Jensen, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Klink, Klink, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: {... Begyndelsen mangler ...} daatter udi Søndergaard bar dend, faderne Peder {Christensen} smed, Peder Klinks Konne Anne Møl Giert Jensen .

NOTITS: Dette er enden af et brud i degnens kirkebog hvor ca. 2 foliosider mangler mellem den 2. februar 1772 og den 20. juni 1773.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2406 26.09.1773 Karen Poulsdatter, Hesselvig. FAR: Poul Nielsen Hesselvig. MOR: Mette Thomasdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Skarrild, Muligvis faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Øvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Niels Thomasen Holtum, Holtum, Arnborg, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Margrethe Thomasdatter, Holtum, Skarrild, 18, moderens søster.
FADDER Nr. 5: Jens Terkelsen?, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom: XVi post Trin: Povel Hesselvigs barn, døbt Karen . Mette Nielsdatter bar det . Fadderne Peder Ødevig , Maren Christensdatter Niels Holtum og Syster.
DKB: d 16 dito Povl Hesselvig hans barn døbt Karen og Mette Nielsdat bar dend faderne Peder Ødvig og Maren Christensdatter, Jens [Terch]ilsen

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2410 20.03.1774 Anne Marie Gertsdatter, Skarrild By (Søndergaard). FAR: Gert Jernsen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 1: Giøde Richard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Olsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Peder Olsens mor, Skarrild
FADDER Nr. 4: Ebbert Lauridsen, Skarrild, Degnesøn.
FADDER Nr. 5: Sidsel Christensdatter Pindvig, Pindvig, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 3 Søndag efter Paaske Geert Jensens barn af Søndergaard , Anne Marie . Mette Christensd: af Heesgaard bard det —
DKB: d 3 Søndag efter Paaske blev giert Jensen udi Søndergaar hans baren Døbt Anne Mari, Mette Christens daatter udi heesgaard bar dend faderne giøde Ricart Peder Olsen og Moder og degne Søn Ebert Zesel Penvig ,

Begravelse nr. 6458
NOTITS: Begravet fem år gammel i 1779. Moderens navn FT 1787.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2415 10.07.1774 Mette Johanne Christensdatter, Døvling. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Birte? Bendtsdatter, Døvling, Skarrild, 19, Bendt Jensens datter. Muligvis Anne Malene 23.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Samme Dag {6te Søndag efter Trin:} Christen Pedersens barn af Deuling Mette Johanne , Bent {Jensen} Deulings Datter {Birte/Anne Malene Bendtsdatter} bar det —

Begravelse nr. 6409
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2416 31.07.1774 Else Kirstine Terkelsdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Jensen Pindivgs kone, Karstoft- Sønder, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Den 9de Søndag efter Trin: Terkel Jensens barn Else Kirstine af Sønder Carstoft , Jens Jensens Hustrue bar det. Det var hiemmedøbt den 26de Julii.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2421 26.03.1775 Bodil Marie Poulsdatter, Silstrup. FAR: Poul Andersen Veilgaard. MOR: Karen Jakobsdatter.
BÅREN AF: Anne Andersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Ib Vestesen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mads Madsen Pindvig, Pindvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Benet Andersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Andersdatter, Skarrild, Søster til faderen. Gift med Peder Christensen i Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom Lætare d 26de Martii var Poul Andersens Barn af Selstrup i Kirke navnlig Boel Marie . . . . . . . . som lørdagen d 18de Martii om Aftenen var døbt af Præsten . Faderens Syster . . Anne Andersdatter bar det frem . Offer 4 Mk.
DKB: d 26 Marsiu Blev Povel Andersen udi Seltrup hans barn Døbt Bolle Maria Anne Andersdaatter Bar dend faderme Ib Vedesteseng Krog og Mas Penvig [....] Ander Pedersen Bent Andersdaatter Mette Anders daatt{..} .

Begravelse nr. 6411
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2422 07.05.1775 Maren Jensdatter, Øvig. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 3die Søndag efter Paaske begravet tvende Tvilling=Døtter af Jens Nielsen i Ødevig , den eenes navn var Maren, den andens Karen; vare hiemmedøbte . var Liig=Prædikene.' }
DKB: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd førsted May døde Jens Nielsen udi Ødvig 2de Piger barn som var hiemme døbt og døde anden dag der efter ,' }

Begravelse nr. 6412
NOTITS: Hjemmedøbt.


Nr. 2423 07.05.1775 Karen Jensdatter, Øvig. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd 3die Søndag efter Paaske begravet tvende Tvilling=Døtter af Jens Nielsen i Ødevig , den eenes navn var Maren, den andens Karen; vare hiemmedøbte . var Liig=Prædikene.' }
DKB: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'd førsted May døde Jens Nielsen udi Ødvig 2de Piger barn som var hiemme døbt og døde anden dag der efter ,' }

Begravelse nr. 6413
NOTITS: Hjemmedøbt.


Nr. 2426 09.07.1775 Katrine Nielsdatter, Silstrup. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdtter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Skovby, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Husholderske ved præsten Hegelahr, snart gift med ham.
FADDER Nr. 1: Christen Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Ronnum den Yngre?, Silstrup, Skarrild, 24, søn af Niels Nielsen Ronnum den Ældre
FADDER Nr. 3: Anders Pallesen, Krog, Skarrild
FADDER Nr. 4: Morten, Borris
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 4 Søndag efter Trinit: var Niels Knudsens Barn i Kirke som tilforn var hiemme=d{...} navnlig Cathrine . Præsten Huusholderske Maren Andersdattter {Skovby} bar det.
DKB: d 4de Søndag efter Trefoldig, Niels Pedersøn {fejl: Knudsen} Baren udi Selstrup Naflig Catrine Maren Anders daatter udi Præsted gaarden bar dend, faderne Christen Skræder Niels Ronnum Ander Pallisen Konne Morten udi Bores.

NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2429 14.01.1776 Ingeborg Kirstine Christensdatter, Lustrup. FAR: Christen Pedersen. MOR: Maren Giødesdatter.
BÅREN AF: ? Ole Nielsen Minds kone, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Skrædder, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Christen Nielsen Jegin Skrædders datter. I skiftet efter moderen 1785 findes Marianne, Abelone og Bodil Kirstine.
FADDER Nr. 4: Lars Madsen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Gertrud Christiansdatter, Lustrup, Skarrild, Johannes Giødesens kone.
NÆVNT Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Johannes Giødesen, Lustrup, Skarrild, Konen Gertrud Christiansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: i Nytaars Dag hiemme døbt Christen Pedersens Datter af Lustrup Moderens Navn Maren Giødesdatter Barnets Navn Ingeborg Kirstine var disse forældres 1 Datter og 3die Barn . var i kirke Dom 2 p Epiphanis {1776.01.14}. Ole Mintzes Hustr: bar det.
DKB: Søndagen d 14 Janvis Christen Pedersen Baren udi Lustrup Engerborg Catrine, Olle Minds Konne bar den faderne peder {Christensen} Ludstrup og christen {Nielsen Jegin} Skræder Las Massen Johanes {Giødesen} Konne og Christen Skræder daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2433 27.05.1776 Else Olesdatter, Beksgaard. FAR: Ole Christensen Beksgaard. MOR: Agnete Hansdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Marianne Christensdatter, Heesgaard, Skarrild, Søren Christensen Heesgaards kone.
FADDER Nr. 3: Thomas Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 4: Peder Hansen, Skarrild, Muligvis fra Skærlund i Brande.
FADDER Nr. 5: ? Hansdatter, Skarrild, Søster til Peder Hansen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Heesgaard, Skarrild, Konen Marianne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 2. Løverdagen d 18 Maji hiemmedøbt Ole Christensens Barn af Beksgaard navnlig Else - var til kirke 2 Pintzedag {1776.05.27}.
DKB: anden Pinse dag Olle Bechgaar baren Else og Mette hees gaar bar dend faderne Ander {Pedersen} stusgg og Søren {Christensen} hees gaard konn {Marianne Christensdatter}, Thomas Møl Peder hanssen og Søster ,

Begravelse nr. 6426
NOTITS: Begravet 17 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2434 15.06.1776 Johanne Pedersdatter, Hesselvig. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 3. d 15 Juni hiemmedøbt to tviling Døttre af Peder Nielsen i Hesselvig den ældste navnlig Johanne den yngre navnlig Kirsten.

Begravelse nr. 6423
NOTITS: Begravet 12 dage gammel.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2435 15.06.1776 Kirsten Pedersdatter, Hesselvig. FAR: Peder Nielsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 3. d 15 Juni hiemmedøbt to tviling Døttre af Peder Nielsen i Hesselvig den ældste navnlig Johanne den yngre navnlig Kirsten.

Begravelse nr. 6424
NOTITS: Begravet 12 dage gammel.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2436 16.06.1776 Maren Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
BÅREN AF: Ambrosia Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild, Mad. Østergaard. Gift med Poul Jensen Østergaard.
FADDER Nr. 1: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Mad. Østergaard Ambrosia Brink bærer.
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ebbert Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Inger Hansdatter, Heesgard, Skarrild, Rasmus Nikolajsen Skibbilds kone.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Nikolajsen, Heesgard, Skarrild, Konen
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 5. Dom: 2 p Trinit: blev Præstens {Nikolaj Hegelahr} Barn Maren fremstillet Herrren i Skarild kirke og var tilforn strax efter fødselen hiemmedøbt d 4 Junii s: a.
DKB: d 17 Junius blev præsten baren døbt Maren Madamme Øster gaar bar den, faderne Monsiur Øster gaar Olle Miends og Ebert Denge{!} Rasmus Konn Anne Niels dat Anne Møl.

NOTITS: Begraves †1839.01.16 i Skarrild, ugift.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2438 14.09.1776 Karen Marie Andersdatter, Krog. FAR: Anders Vestesten. MOR: Marianne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Jenlsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Terkel Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Anne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Fredagen d 23 Augusti hiemmedøbt Anders Vestesens Barn Karen Marie af Krog publiceret d 14 Sønd: efter Trin: i Skarild kirke.
DKB: d 14 September blev Anders krog baren døbt Karen Marie Terkel Jensen Konne bar dend og hafde 5 fadere.

Begravelse nr. 6429
NOTITS: Begravet seks måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2440 01.12.1776 Bodil Margrethe Terkelsdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Terkel Jensen. MOR: Anne Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Jens Jensen Pindvigs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Smed, Hallundbæk, Sønder Omme, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Ebbert Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 3: Johanne Hansdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo.15, døbt Anne. Hans Eskesens datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Anne Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Eskesen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Nabo, datter Johanne Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: Den 1. Decembr: 1776 den 1ste Søndag i Advent døbt i Kirken Terkel Jensens Barn fra S : Carstoft navnlig Bodil Magrethe fød i det gamle kirke Aar, hvortil hun blev i den indsendte Antegnelse regnet .
DKB: d først Søndag i afvend blev Terkel Jensen udi Sønder Castoft hans baren døbt Boll Mari, Jens {Jensen} Penvigs konne {Anne Nielsdatter} bar dend farderne hans fader {Jens Andersen Smed, Hallundbæk, Sønder Omme} degnesøn {Ebbert Lauridsen} hans Eskesen: dat Johanne [Pi].

Begravelse nr. 6430
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2443 09.03.1777 Else Marie Larsdatter, Lustrup. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Madsdatter, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Mads Michelsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Margrethe Christensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Peder Christensen Lustrups tjenestepige, Lustrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: i. d 28 Februar: hiemmedøbt Lars Madsens og Anne Pedersdatter Barn af Lustrup navnlig Else Marie .
PKB: Midfaste Søndag d 9 Martii blev sidstmeldte tvende Børns Daab Publiceret det første Faddere : Faderens Syster bar det Fadderne : Christen Nielsen i Lustrup, Peder Christensen ibidem Margre Christensdatter og peder Lustrups Pige.
DKB: I. Paa Medfaste Søndag Blev Las Mechelsen {fejl: Madsen} baren døp Else Mari og hans Søster bar dend faderne Christen Nielsen og Mas Mechelsen og Olle Minns og Magrete Christendaatter og Peder Lustrup Pige.

NOTITS: Michelsen (Lars) er en fejl i degnens kirkebog, vel kommet fra Mads Michelsen, som vel er rigtigt. Las Madsen og Anne Pedeersdatter blev gift i sept. 1776.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2444 09.03.1777 Kirsten Jensdatter, Øvig. FAR: Jens Nielsen Øvig. MOR: Margrethe Thomasdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hesselvig, Skarrild, Gift med Peder Nielsen.
FADDER Nr. 1: Mette Thomasdatter, Hesselvig, Skarrild, Søster til moderen, født i Holtum i Arnborg.
FADDER Nr. 2: Michel Christensen Toksvig, Toksvig, Arnborg, Bror til Jens Nielsen Øvigs 1. kone Kirsten Christensdatter.
FADDER Nr. 3: Ebert Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 5: Lene Lauridsdatter, Krog, Skarrild, Datter af degnen Laurids Ebbesen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Øvig, Hesselvig, Skarrild, Konen Maren Christensdatter bærerr.
NÆVNT Nr. 2: Poul Nielsen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Konen Mette Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Vistesen Krog, Krog, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 2. d 3. Martii hiemmedøbt Jens Nielsen og Margrethe Thomasdatters Barn af Ødevig navnlig Kirsten.
PKB: Midfaste Søndag d 9 Martii blev sidstmeldte tvende Børns Daab Publiceret det første ........... Det sidstes Faddere Peder Nielsens Hustru {Maren Christensdtter} af Hesselvig bar det. Fadderne Povel {Nielsen} Hesselvigs kone, Michel {Christensen} Toxvig . Degnens Søn Ebert {Lauridsen} . Anne {Christensdatter} Mølle, Anders {Vistesen} Krogs Hustr : Lene Lauritzdatter.
DKB: II. Samme dag {Medfaste Søndag} Jens Ødvigs baren døbt Kirsten. og Peder Ødvig konne bar dend fadere Povel hessel og konne Mechel Toxvig og degne søn Anne Møle og degne daatter Leene.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2445 06.04.1777 Kirsten Pedersdatter, Silstrup. FAR: Peder Jensen Pindvig. MOR: Karen Andersdatter.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter Pindvig, Pindvig, Skarrild, 21, datter af Christen Pindvig.
FADDER Nr. 1: Jens Gaasdal
FADDER Nr. 2: Peder Smed, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
FADDER Nr. 3: Ebert Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Silstrup, Skarrild, Gift med Poul Andersen Veilgaard.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Poul Andersen Silstrup, Silstrup, Skarrild, Konen Karen Jakobsdatter fadder. Han kaldes også Veilgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 3. Tirsdagen d 11 Martii hiemmedøbt Peder Jensens Barn af Selstrup navnlig Kirsten . Dette Barn var i Kirke 1. Søndag efter Paaske {1777.04.06} : Fadderne: Povel Andersen Hustru af Selstrup : Jens Gaasdal. Peder Smed. Degnens Søn Ebert {Lauridsen}, Anne {Christensdatter} Mølle Sidsel {Christensdatter} Pindvig bar det.
DKB: III. d første Søndag efter Paaske blev Peder Penvigs Baren døbt Kiersten og Sesel Penvig bar dend , faderne Jens Gasdald Peder smed Degne Søn Erebt{!} Povel Selstrup konne Anne Møl ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2449 29.06.1777 Dorte Nielsdatter, Silstrup. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Rasmus Nikolajsen, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Poul Andersen Veilgaard, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Søndergaard, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild, Evt. Nielsdatter, gift med Gert Jensen.
FADDER Nr. 4: Ole Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Minds, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 4. Løverdagen d 7 Junii blev hiemmedøbt Niels Knudsens og Anne Pedersdatter barn navnlig Dorthe i Selstrup.
PKB: begge sidstmeldte Børn vare i Kirke Dom: 5 post Trinit: Fadderne : Niels Knudsens Kones Syster bar det første. Maren Ibsdatter bar det andet . Fadderne . Rasmus Nicolaisen . Povel {Andersen} Selstrup. Maren Søndergaard . Maren Mintz.
DKB: V. d 5te Søndag efter 3foldig Niels Knudsen baren [d...t] og samm[.] alle begge børen [Ma....] og Niels Knudsen Konnes Søster bar dend, Maren Jbdat bar [...] Rasmus Skifvel Olle Jensen og Povel Selstrup Maren i [M....s] og Maren Søndergaar.

NOTITS: Fælles fadderne med dåb efter denne.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2450 29.06.1777 Maren Olesdatter, Beksgaard. FAR: Ole Christensen Beksgaard. MOR: Agnete Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Ibsdatter, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 1: Rasmus Nikolajsen, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Poul Andersen Veilgaard, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Søndergaard, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Minds, Skarrild
FADDER Nr. 5: Ole Jensen, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 5. Taarsdagen d 19 Junii hiemmedøbt Ole Christensens og Ganete Hansdatters Barn nemlig Maren i Beksgaard.
PKB: begge sidstmeldte Børn vare i Kirke Dom: 5 post Trinit: Fadderne : Niels Knudsens Kones Syster bar det første. Maren Ibsdatter bar det andet . Fadderne . Rasmus Nicolaisen . Povel {Andersen} Selstrup. Maren Søndergaard . Maren Mintz.
DKB: V. d 5te Søndag efter 3foldig Niels Knudsen baren [d...t] og samm[.] alle begge børen [Ma....] og Niels Knudsen Konnes Søster bar dend, Maren Jbdat bar [...] Rasmus Skifvel Olle Jensen og Povel Selstrup Maren i [M....s] og Maren Søndergaar.

NOTITS: Fælles fadderne med dåb før denne.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2451 13.07.1777 Elles Marie Christensdatter, Grene. FAR: Christen Jensen Mosgaard. MOR: Bennet Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Jens Jensen Pindvigs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Margrethe Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Else Pallesdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: ? Andersdatter, Skarrild, Søster til moderen: Anne Marie, Maren, Karen, Mette Katrine.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom : 7 post Rinit . døbt i Kirken Christen Jensens og Bennet Andersdatters barn af Greene navnlig Elles Marie Jens {Jensen} Pindvigs Kone {Bennet Andersdatter} bar det . Faddere Jens Pindvig Magrethe Pedersdatter etc:
DKB: 6. d 7de Søndag efter 3 foldighed Christen Jensen baren udi gren Elles Mari Jens Penvigs konne bar dend faderne . Hans fader og Jens Penvig Olle Pedersen og Else Pallisdat og Magrete Peder dat og hans konnes Søster ,

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2452 07.09.1777 Elisabeth Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
BÅREN AF: Kirstine Dorothea Hegelahr, Skarrild, Præstens søster
FADDER Nr. 1: Thomas Barfold, Raarup, Vejle Amt. Han er ikke præst der.
FADDER Nr. 2: Johannes Benedictus Hegelahr, Horsens, Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Sophia Cathrine Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Søster til faderen. Er ved broderen.
FADDER Nr. 4: Inger Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild, Søster til konen Ambrosia Brink på Nørre Karstoft.
FADDER Nr. 5: Poul Jensen Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild, Herremanden.
FADDER Nr. 6: Ambrosia Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild, Gift med Poul Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Mandagen d 18 Augusti hiemmedøbt Sogne=Præstens barn navnlig Elisabeth . Dette Barn var i Kirke Dom 15 post trin : d 7 Sept: 1777 Faderens Syster Kirstine Dorothea Heglahr bar det. Faddere: Thoms: Barfod fra Raarup . Sr Johannes Benedictus Hegelahr fra Horsens . Jomfr: Sophia Cathrine Hegelahr fra Scharild Præstegd og Jomfrue Inger Brink fra Nør Carstoft.
DKB: d 15. Søndag udi 3 foldighed var Hr. Hegler hans barnen til daben her udi Skarrild Kirch og hans Søster Kierstine bar hende faderne Monsiur {Poul Jensen} Østergaard og Kiersted {Ambrosia Brink} og hans broder Johannes og hans Søster Sofia og barnes navn er Elisabet.
PKB (kirkeår): I alt fødde 1777.
Fire Drenge og syv Piger Summa 11 Børn. NB alle ægte Børn.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2458 14.06.1778 Maren Johannesdatter, Lustrup. FAR: Johannes Giødesen. MOR: Gertrud Christiansdatter.
BÅREN AF: ? Johannes Giødesens mor, Skarrild
FADDER Nr. 1: Giøde Johansen Ricard, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Lustrup, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild, Også kaldet skrædder.
FADDER Nr. 4: ? Christensen Jegin, Lustrup, Skarrild, Søn af Christen Nielsen Jegin: Mads, Christen, Niels eller Jens.
FADDER Nr. 5: Ebert Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 6: Maren Thomasdatter, Skarrild
FADDER Nr. 7: Margrethe Olesdatter Minds, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 8: Maren Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 9: Anne Katrine, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Nielsen Minds, Lustrup, Skarrild, Datter Margrethe Olesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 2 Pintse dag hiemmedøbt Johannes Giødesens barn Maren i Lustrup .
PKB: Trefoldigheds Søndag var Johannes Giødesens barn i Kirke nvnl: Maren hans Moder bar det, faderene vare Peder Lustrup, Christen Schræder og Søn . Degnens Søn Maren Thomasdatter Ole Mintses Datter Magrethe.
DKB: 3foldighes Søndag, Johannes baren udi Lustrup døbt Maren hans Moder bar dend , faderen Peder Christensen Christen Skræder og Søn og Degne Søn Maren sørendat og Anne katrin og olle [Mienss] dat Magrete.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2463 01.12.1778 Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Jens Jensen Pindvig. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Ane Eriksdatter, Skarrild, Jens Troelsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Troelsen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ebert Lauridsen Degnesøn, Skarrild
FADDER Nr. 4: Inger Hansdatter, Heesgaard, Skarrild, Gift med Rasmus Nikolajsen Skibbild.
FADDER Nr. 5: Inger Brink, Karstoft- Nørre, Skarrild, Søsteren Ambrosia Brink gift med Poul Østergaard.
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Nikolajsen Skibbild, Heesgaard, Skarrild, Konen Inger Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Jens Jensen af S: Karstoft var hos mig /: Præsten :/ d 27 Nov : og bestilte mig at døbe hans Pige = Barn nestk: 1 Søndag i Advent, hvor for og dette barn navnlig Anne blev regnet til Kirkeaaret 1778.
DKB: d føste December blev Jens Jensen udi Sønder Castoft hans Baren døbt Anne og Jens Trovelsens Konne {Ane Eriksdatter} Bar dend, faderne Jens Trovelsen og Terkel Jensen og degne Søn Ebbert {Lauridsen} Rasmus {Nikolajsen} Skiefvel {Skibbild} Konne {Inger Hansdatter} Jomfrue Østergaard {Inger Brink}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2472 16.01.1780 Anders Mortensen, Studsgaard. FAR: Morten Pedersen Studsgaard. MOR: Maren Ibsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Aggersig, Assing, Anders Aggersigs kone
FADDER Nr. 1: Anders Ibsen Aggersig, Aggersig, Assing, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Ole Jensen, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Inger Jensdatter, Skarrild By, Skarrild, 21, Datter af Jens Pedersen.
FADDER Nr. 5: Anne Jensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Skarrild By, Skarrild, Datter Inger Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB:
D: 10 Jan : Hiemmedøbt Morten {Pedersen} Stusg{...} {---------}
i Scharrild. [....]derens [.....] Maren.
PKB:
Dom : IIda post Epiphan : vare sidstmeldte {---------}
i Kirke Jomfrue Magrethe Bergitha Østergaard bar {---------}
og Anders {Ibsen} Agersigs Kone af Assing {Maren Christensdatter} bar det sidste {---------}
Søren Bektoft og Hustrue , Hans Carstoft og Datter {---------}
sen Søn Ole — Det sidstes Faddere : Anders {---------}
Stusgaard Peder Nielsen , Jens Pederens Datter og Ing[....] {---------}
Jacobsdatter.
DKB: Samme dag {d 16 Janvius 1780} Maten stus gaard baren Døbt Anders. Anders Afve Sig[ch] konne bar Dend faderne Anders Afve sich og Ole Jenssen Peder Nielssen Jens Pedersen daatter Enger Anne [Jens] daatter,

NOTITS: To dåb beskrevet sammen både i præstens og i degnens kirkebog

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2475 01.03.1780 Pauline Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
BÅREN AF: Marianne Nielsdatter Gjeldstrup (Præstegaarden), Sønder Felding, 18, datter af præsten Niels Gjelstrup.
FADDER Nr. 1: Poul Andersen Veilgaard, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Ronnum, Silstrup, Skarrild, 29, Niels Ronnums søn.
FADDER Nr. 3: ? Christensen Jegin, Lustrup, Skarrild, Mads, Christen, Niels, Jens.
FADDER Nr. 4: Maren Ibsdatter, Studsgaard, Skarrild, Gift med Morten Pedersen Studsgaard.
FADDER Nr. 5: Anne Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter Mølle, Skarrild Mølle, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Gjeldstrup (Præstegaarden), Sønder Felding, Datter Marianne fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d. 16de Febr: hiemmedøbt mit 4de barn, navnl: Pauli{..}
PKB:
Onsdagen d 1 Martii var mit Barn i Kirke {---------}
Mariane af Felding Præstegaard bar det Fadderne {---------}
Niels Ronnums Søn Niels Christen {Nielsen} Jegin N {---------}
Mar[en] Heesgaard , Anne Ibsdatter , Anne Christen {---------}.
DKB: Onsdagen d 1 Maris var Hr hegler hans Baren til daaben , og Hr {Niels Nielsen} Fielstrup daater udi felding bar dend faderne Povel {Andersen Veilgaard} Sisltrup Niels Ronnum Søn og christen {Nielsen Jegin} Skræder Søn Maren Jb daater og Anne Jb daater og Anne {Christensdatter} Møle, og dens Navn er Paulinne.

NOTITS: Maren Heesgaard synnes fejl fra præstens side for Studsgaard.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2480 09.07.1780 Else Olesdatter, Beksgaard. FAR: Ole Christensen Beksgaard. MOR: Agnete Hansdatter.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Skarrild, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: ? Mette Christensdatters mand, Skarrild, Faderens søsters mand.
FADDER Nr. 2: Anne Ibsdatter, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ole Jensen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Søren Christensen Heesgaard, Heesgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Heesgaard, Skarrild, Søren Christensen Hees
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB:
{-----------} Trin: Ole {Christensen} Bexsgaard Barn Else , som telforn
{------------} fremstillet Herren Faderens Syster bar det ,
{--------------} , Anne Ibsdatter , Ole Jensen , Søren Heesgrd
DKB: d 7de Søndag blev Olle Bech gaar baren døbt Else hans Søster Mette {Christensdatter} bar dend faderne hans Søsters Mand Anne Jbs daater Olle Jenssen Søren {Christensen} Hes gaar og Søster Maren.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2481 01.09.1780 Ane Marie Christensdatter, Ronnum. FAR: Christen, Faster. MOR: Else Søren Ronnums tjenestepige.
BÅREN AF: Kirsten Sørensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 1: Søren Pedersen Ronnum, Ronnum, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Anne Pedersdatter, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB:
{-----------} : døbt i Kirken et uægte barn af Ronnum
{--------} {Ane Marie} Moderen var Søren Ronnums Tieneste Pige Else
{-----------} udlagt til Barnefader ugifte [....] Christen
{----------------} Faste=Sogn . Kirsten Sørensdatter [...] [...]
{----------------} Søren Ronnum Peder Andersen Anne Ped{...}
{----------------} og Maren Christensdsdatter.

NOTITS: FT 1787 Ane Marie Christensdatter 6 år i Ronnum. Datoen er arbitrær sat mellem juli og november.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2482 10.12.1780 Maren Jensdatter, Karstoft- Nørre (Gunbek). FAR: Jens Sørensen. MOR: Gertrud Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB:
{----------------} Jens Sørensens barn ved Gunbek {Maren}
PKB: Dom 2 Advent: øubliceert Jens Sørensens Barn ved Gunbek hiemmedaab NB: dette barn er regnet til forrige kirke = Aar .

NOTITS: Navn fra FT 1787.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2483 26.12.1780 Mette Katrine Pedersdatter, Lustrup. FAR: Peder Christensen Smed. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Skarrild Mølle, Skarrild, Niels Rasmussen Windes 1. kone.
FADDER Nr. 1: Niels Rasmussen Møller, Skarrild Mølle, Skarrild
FADDER Nr. 2: Ebert Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Minds, Lustrup?, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Silstrup, Skarrild, Poul Andersen Veilgaards kone.
FADDER Nr. 5: Anne Jakobsdatter, Silstrup?, Skarrild
FADDER Nr. 6: Johanne Jensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Poul Andersen Veilgaard, Silstrup, Skarrild, Konen Karen Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: i I Ugen efter Dom: 1 Adv: hiemmedøbt Peder {Christensen} Smeds barn navnlig Mette Cathrine .
PKB 2: 2den Jule=Dag ovenmeldte Peder Smeds hiemmedøbte Barn til Daabs publication Møllerens {Niels Rasmussen Winde} Kone {Anne Christensdatter} bar det, fadderne : Niels {Rasmussen Winde} Møller, Ebert Lauritsen , Peder Mintz Poul {Andersen Veilgaard} Selstrups Kone {Karen Jakobsdatter} , Anne Jacobsdatter.
DKB: Anden Julle dag, Peder smeds baren Døbt Mette Møler konne bar dend faderne Niels Møler Ebbert Laurissen og Peder Miens Povel Selstrup konne Johanne Jens dat Anne Jacob dat.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2486 11.02.1781 Karen Andersdatter, Krog. FAR: Anders Vestisen Krog. MOR: Malene Lauridsdatter.
BÅREN AF: Anne Jakobsdatter, Silstrup?, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Hesselvig, Hesselvig?, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Ebert Lauridsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Maren Jens Nielsen Øvigs tjenestepige, Øvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Øvig, Øvig, Skarrild, Tjenestepigen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB:
{-------} m : Septuag : var Anders Vestesens forhen hiemmedøbte
{----------} Karen af Krog i Kirken , Anne Jacobsdatter
{----------} [..]t, Fadderne Anders Hesselvig, Ebert Lauritsen,
{----------} Jensen , Jens {Nielsen} Ødevigs Pige Maren.
DKB: Søndag Setuagesmæ Anders Krog baren Døbt Karen Anne Jacob dat bar dend fader{..} {...revet ud...} Hesselvig degne {...revet ud...} Pige Maren og M[...] hos degnen.

Begravelse nr. 6482
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2495 03.03.1782 Dødfødt, Karstoft- Sønder. FAR: Knud Jensen. MOR: Else Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB 1: NB: Et dødfød Pige baren fra S: Karstoft Forældrene Knud Jensen og Else Hansdatter.
PKB: {REKONSTRUKTION fra begravelsen:
'{-------} Faste Knud Jensens og Else Hansdatters dødfødde barn fra {----} oft. Et Pige barn.' }

Begravelse nr. 6478
NOTITS: Datoen er skønnet fra angivelsen Faste, er altså ikke eksakt men tilnærmelig.

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.


Nr. 2497 14.07.1782 Anne Kirstine Larsdatter, Lustrup. FAR: Lars Madsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Marianne Christensdatter, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 1: Mads Mikkelsen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Jegin, Lustrup, Skarrild, Skrædder
FADDER Nr. 3: Gertrud Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Johannes Giødesens kone.
FADDER Nr. 4: Else Hansdatter, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 5: Mette Rasmusdatter, Skarrild By, Skarrild, 19, datter af Rasmus Nikolajsen af Heesgaard.
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen, Lustrup, Skarrild, Kone bærer.
NÆVNT Nr. 2: Johannes Giødensen, Lustrup, Skarrild, Konen Gertrud Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom: 7 post Trin: var i Kirken til Daabs Publication Lars Madsens og {......} Pedersdatters hiemmedøbte Barn af Lustrup navnlig Anne Kirs{...} {.....} Christensens Hustrue bar det Fadderne . Mads Michelsen . [....] {...} Skræder , Johannes Giødesens Hustrue. Else Hansdatter M{......} datter.
DKB: den 14de Julj , 7de Søndag Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Las Madßens Barn , en Daatter ved navn. Anne Kirstiine , Søren Christenß: hans hustru i Ludstrup bar den , fadderne var Mads Michels: Christen Christenß: Jegind, Johannis hans hustru, Giertud, Piigerne Else hans Daattr , Mette Rasmus Daatter alle her af Byen..

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2498 15.09.1782 Bodil Marie Nielsdatter, Silstrup. FAR: Niels Knudsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Margrethe Knudsdatter?, Elkær, Skarrild, Faderens søster
FADDER Nr. 1: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Anders Pallesen, Skarrild, Konen Else Sørensdatter også fadder..
FADDER Nr. 3: Jens Svendsen, Skarrild
FADDER Nr. 4: Else Sørensdatter, Skarrild, Ses i Lille Hjøllund i okt. 1781.
FADDER Nr. 5: Anne Margrethe Pedersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild, Anders Bertelsens kone.
FADDER Nr. 6: Margrethe Pedersdatter, Skave, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Anders Bertelsen, Skarrild- Grene, Skarrild, Konen Anne Margrethe Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: d. 22 Julii hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Knudsens og Anne {.........} barn Bodil Marie
PKB 2: Dom: 16 post Trin : blev ovenmeldte Niels Knudsens barn fremstillet Herren i Kirken og Anne Magrethe i Elkiær bar det: Fadd , Terkel {Jensen} Karst{..} Anders Pallesen . Jens Svendsen Anders Berthelsens hustr: Anders Pallesen Magrethe Pedersdatter i Schave.
DKB: 16de Søndag efter Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Niels Knudssens barn Navnl: Bodel Mariæ An Magrætte, Niels Knuds: syst{..} bar den, fadere Terckel Kartoft, Ander Pallesen Jens Svendsen, Anne Magrette Ander Bertels Kone , Else Anders Palles{..} Kone , Pigen Magrette Peders daatter i [Laur.].

Begravelse nr. 6489
NOTITS: Begravet 20 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2499 22.09.1782 Kirsten Nielsdatter, Silstrup. FAR: Niels Nielsen Ronnum. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Skarrild, 34, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Ronnum den Gamle, Ronnum, Skarrild, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen Pindvig, Pindvig, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anders Pedersen Skave, Skave, Skarrild, Slags Nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Jakobsdatter, Silstrup, Skarrild, Nabo, Poul Andersen Veilgaards kone.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter, Silstrup, Skarrild, Niels Nielsen Ronnums tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Poul Andersen Veilgaard, Silstrup, Skarrild, Konen Karen Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: d 9 Aug : hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Ronnums og Cidsel Christ{.....} ægte barn Kirsten af Selstrup .
PKB 2: Dom : 17 post Trin: blev ovenmeldte Niels Ronnums og Sidsel Christensd{.....}
barn fremstillet Herren i Kirken . Anne Nielsdatter bar det Fad{....}
Ronnum . Mads {Nielsen} Pindvig . Poul {Andersen Veilgaard} Selstrups Hustrue {Karen Jakobsdatter} . Kirsten Christensdatter.
DKB: 17de Søndag efter Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Niels Ronnum i Selstrup hans Daatr ved navn Kiersßen , hans Syster Anne bar dend Fader Gl: Niels {Christensen} Ronnum, Mads Pinvig Anders Skaue , Poul Selstrup hans Kone Karen, Pigen Kiersten Christens Daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2500 06.10.1782 Kirsten Sørensdatter, Bektoft. FAR: Søren Madsen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Jakobsdatter, Skarrild By (Søndergaard), Skarrild
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Skarrild By, Skarrild
FADDER Nr. 2: Oster Jensen Skave, Skave, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Skarrild, Måske Peder Nielsen Øvig, usikker.
FADDER Nr. 4: Gertrud Nielsdatter Jens Beks kone, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 5: Margrethe Pedersdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Bek, Karstoft- Nørre, Skarrild, Konen Gertrud Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1:
d. 12 Augusti himmedøbt i Præstegaarden Søren Madsens og Mette Jensda{....} {...}
af Bektoft.
PKB 2:
Dom: 19 post Trin: fremstillet Herren i Kirken Ovenmeldte Søren {.....}
og Mette Jensdatters barn. Kirsten af Bektoft . Anne Jacobsdatt{..}.
Faddere Niels Mortensen . Oster {Jensen} Skaue . Jens {Sørensen} Beks Hustrue {Gertrud Nielsdatter} , Magrethe Pedersda{....}.
DKB: 19: Søndag efter Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Søren Madsen, og Mette Bechg deres barn ved navn Kier[sten] Anne JacobsDaatter i Syndergrd bar den, fadere: Niels Morten{...} Oster skaue Peder Nielßen Jens huus hans hustrue giert{...} Pige Magrette Pedersdat .

NOTITS: Gift 1804 i Assing med Mikkel Christensen søn af Christen Pedersen Skærbæk, som var søn af Ib Pedersen Skærbæk i Høgild i Rind. Bosat Studsgaard i Snejbjerg? sogn.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2502 10.11.1782 Mette Johanne Pedersdatter, Silstrup. FAR: Peder Jensen Pindvig. MOR: Karen Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Katrine Christensdatter, Lustrup, Skarrild, 21, datter af Maren Madsdatter Richard indsidder ved Niels Debbelmose.
FADDER Nr. 1: Poul Andersen Veilgaard, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Andersen, Tovdal, Arnborg, Muligvis bror til Lars Andersen der kort efter gifter sig til Tovdal, fra Risbjerg i Brande.
FADDER Nr. 3: Anne Katrine Andersdatter, Skarrild, Amoes Pedersens kone.
FADDER Nr. 4: Johanne Marie Nielsdatter, Silstrup, Skarrild, 20.
FADDER Nr. 5: Christen Svendsen, Silstrup, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Amoes Pedersen, Skarrild, Konen Anne Katrine Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: d. 15 Octobr: hiemmedøbt i Selstrup Peder Jensens og Karen Andersdatter barn navnlig Mette Johanna .
PKB: 24 Søndag efter Trin: var ovenmeldte Peder Jensens barn af Seltrup i Kirken til Daabs Publication Anne Catrine {Christensdatter} i Lustrup bar det, Faddere : Pouel {Andersen Veilgaard} Selstrup. Christen Svendsen . Peder Andersen af Thodal {Arnborg} Amoes Pedersens Hustrue og Johanne Marie Nielsdatter.
DKB: 24de Søndag efter Trinitatis var Til Daab i Skarrild Kircke Peder Pinvig , og Karen AndersDaat i Seltrup deres barn ved Navn Mette Johanne , An Chathrine i Ludstrup bar den , Fadere Poul Selstrup og Christen Svend?: ung Karl Peder Anders: fra Toudal [Amoers] Kone , Pigen Johanne Marie Niels Daatter Selstrup.

Begravelse nr. 6490
NOTITS: Begravet 5 uger gammel.

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2508 27.05.1783 Anne Margrethe Knudsdatter, Karstoft- Sønder. FAR: Knud Jensen. MOR: Else Hansdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med Jens Jensen Pindvig.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Smed, Brandholm, Brande, Faderens far. Havde før gård i Bøvl i Sønder Omme.
FADDER Nr. 2: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Terkel Jensen Karstoft, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Jens Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Niels Pedersens kone.
FADDER Nr. 6: Anne Hansdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, 22, moderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Anne Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen, Karstoft- Sønder, Skarrild
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Christe Himmelfarts Dag blev Knud Jensens og Else Hansdatters Barn af S: Carstoft navnl: Anne Magrethe fremstilet Herren , det var tilforn hiemmedøbt af Jordemoderen . Jens Jensens Hustrue {Anne Nielsdatter} bar det , Fadderne Terkel Jensen, Lauirids {Jenesn} Elkier Anne Hansdatter vide Infra !
DKB: i dend 7de April Er Knud Jensen og Else hans Daatter i Karstoft deres Barn fød og hiemme Døbt Naunl: Anne Magreta fremstillet herren i Kircken paa Christi Himmelfarts Dag Jens Pinvigs Kone bar det , Faddere Jens {Andersen} Smed i Brandholm {Brande sogn} , Laust Elkie{.} Tærkel Kastoft , Jens Skræder Niels Peders: Kone {Maren Madsdatter} , Anne hans Daat{..}.

Begravelse nr. 6500
NOTITS: Begravet godt et år gammel.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2509 28.06.1783 Dødfødt, Døvling. FAR: Morten Pedersen. MOR: Johanne Marie Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 5. In Junio et dødfød Pige=barn af forældrene Motten Pedersen og Ane Marie Thomasdatter i Deufling .
DKB: Morten Pederßen i Deuling og Johanne mariæ Thomas Daatter Eet Piige barn af [....] Død fød dend 28de Junj ,

Begravelse nr. 6493
NOTITS: Præstens 5 er barn nummer 5.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2511 03.08.1783 Inger Poulsdatter, Silstrup. FAR: Poul Andersen Veilgaard. MOR: Karen Jakobsdatter.
BÅREN AF: Maren Jespersdatter, Timring
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Pindvig, Silstrup?, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Jespersen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Sidsel Christensdatter, Silstrup, Skarrild, Niels Nielsen Ronnums kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jespersdatter, Timring
FADDER Nr. 5: Marie Jespersdatter, Timring
FADDER Nr. 6: Amoes Pedersen, Silstrup, Skarrild
FADDER Nr. 7: Bodil Marie Mortensdatter, Timring
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Ronnumg, Silstrup, Skarrild, Konen Sidsel Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 4. d 24 Junii hiemmedøbt i Præstegaarden Povel Andersen og Karen Jacobs{....} deres barn navnl: Inger . fremstillet Herren i Kirken Dom : [..] Trin: Maren Jespersdatter fra Timring bar det . Fadderne : Peder Amoes , Jens Jespersen . Niels {Nielsen} Ronnums Kone . Kirsten Jespersdatter Marie Jespersdatter fra Timring Sogn .[..]
DKB: Dend 24de Junj blev Poul andersen og Karen Jacobs Daatter Deres Daatter, hiemme Døbt Naunl: Enger , fremstillet herren i Kircken 7de Søndag Trinitatis d 3die August , Fadere Maren Jespers Daatter fra Timring bar den Peder {Jensen} Pinvig, Amoes , Jens Jespersen Niels Ronnums Kone , Kiersten Jespers Daattr Bodill Mariæ Mortens Daatter fra Timring Sogn.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2513 19.10.1783 Kirsten Marie Nielsdatter, Lustrup. FAR: Niels Madsen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter Skrædder, Lustrup, Skarrild, Christen Jegins datter.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Jegin, Lustrup, Skarrild, Søn af Christen Nielsen Jegin.
FADDER Nr. 3: Søren Pedersen Skomager, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Maren Rasmusdatter, Lustrup, Skarrild, Søren Skomagers kone
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Niels Nielsen Debbelmoses kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Debbelmose, Lustrup, Skarrild, Konen Anne Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: 2. d. 5 Sept: Hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Madsens og Karen Jensdatters ægtebarn af Lustrup navnlig Kirsten Marie
PKB 2: Dom : 18 post Trin: var ovenmeldte Neils Madsens barn af Lustru{.. ....}
navnl : Kirsten Marie . Apollone {Christensdatter Jegin} Skræder bar det . Faddere {......}
og Søn Christen . Søren {Pedersen} Skomager og Hustrue {Maren Rasmusdatter} . Pigen Anne {.......}
Niels Devlemoses Kone .
DKB: [..] Niels Madsen , og Karen Jens D:: i Ludstrup deres Daatter fød dend 5te Septbr og hiemme Døbt ved navn Kiersten Mariæ. — fremstillet Herren i Kircken 18: p: Trin. {1783.10.19} Ablonne Skræder bar dend Faddere Christen {Jensen} Jegen , og Søn Christen , Søren Skomager. Pigen An Catrinæ . Søren Skomagers Kone , Niels Devell mousses Kone . —

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2515 19.11.1783 Anne Marie Olesdatter, Skarrild By. FAR: Ole Christensen Beksgaard. MOR: Agnete Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, 19, Rasmus Nikolajsen Skivilds datter.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Pindvig, Karstoft- Sønder, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Peder Christian Pedersen, Skarrild By (Gammelgaard), Skarrild, 20, søn af Peder Pedersen Gammelgaard.
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Skarrild By, Skarrild, Lars Madsens kone.
FADDER Nr. 5: Inger Jensdatter, Skarrild, 23. tjenestepige.
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter Degn, Skarrild By, Skarrild, Enke efter 1782 afdøde Laurids Ebbesen.
NÆVNT Nr. 1: Lars Madsen, Skarrild By, Skarrild, Konen Anne Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: 3. d. 11 Sept: hiemmedøbt i Præstegaarden Ole Christensen og Agnete Hansdatters barn af Scharild bye navnlig Anne Marie .
PKB 2: Dom : 21 post Trin : blev ovenmeldte Ole Christensens barn {......}
frembaaret i Kirken af Maren Rasmusdatter . Fadder{. ......}
{...}vig . Peder Nielssen . Peder Christian {Pedersen, Gammelgaard} . Lars Madsens Kone {Anne Pedersdatter} . {.....}
Jensdatter.
DKB: Olle Becksgaard og Agnette Hans Daatter Deres Daatter fød og hiemme Døbt d 11te Septbr ved navn An Mariæ . — Fremstillet Herren i Kircken 21de post Trinitatis. maren Rasmus Daatter bar den. Faddere jens {Jensen} Piinvig , Peder Nielsen, Peder Christian, Lars Madsens Kone , Pigerne Jnger Jens Daattr og Maren {Christensdatter} Degns . —

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2516 04.04.1784 Maren Jensdatter, Døvling (Vester). FAR: Jens Jakobsen. MOR: Bartoline Knudsdatter.
BÅREN AF: Maren Tarp, Skarrild
FADDER Nr. 1: Anders Andersen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Lars Poulsen Bjerrebo, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Kirsten Marie Christensdatter, Døvling, Skarrild, Jens Bendtsens kone.
FADDER Nr. 4: Ole Skrædder, Sønder Felding
FADDER Nr. 5: Mette Christensdatter, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Jens Bendtsen, Døvling, Skarrild, Konen Kirsten Marie Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Abbelone Nielsdatter, Døvling, Skarrild, 69, Jordemoder, og samtidig moderens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 1. Dom: Plamarum var Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdat{...} Barn i Kirken navnlig Maren fra Deufling , Maren Ta{..} bar det , Fadderne Ander (Andersen} Deufling. Lars {Poulsen} Biereboe, Jens Bendtsens Konen {Kirsten Marie Christensdatter} O{...} Skræder af Felding . Pigen Mette Christensdatter. Det var tilforn døbt af Jordemoeder Apollone {Abbelone Nielsdatter} d 31 Januar :
DKB: {I} Jens Jacobsen og Berteline Knuds Daatter i Vester Deuling Deres Liiden Daatter fød og hiemme Døbt d 31te Janvari i [.....] Maren fremstillet Herren i Kircken Palme Søndag Maren Tarp bar den , Faddere Anders Deuling Lars Bierreboe , Jens Bentsens Kone ung karl Olle Skræder i Felding Pigen Mette Christens Daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2518 02.05.1784 Maren Larsdatter, Døvling. FAR: Lars Poulsen Bjerrebo. MOR: Else Andersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Marie Christensdatter, Døvling (Vester), Skarrild, Jens Bendtsens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Andersen Døvling, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Skrædder, Skarrild
FADDER Nr. 4: Else Hansdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Slags Nabo. Gift med Knud Jensen.
FADDER Nr. 5: Anne Marie Andersdatter, Skarrild- Grene, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Knud Jensen Døvling, Karstoft- Sønder, Skarrild, Konen Else Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 2 Dom: Palmarum hiemmedøbt i Degne = Huuset Lars {Poulsen} Bierreboes og Else Andersdatters barn af Deufling navnlig Maren .Ovenmeldte Lars Bierreboes ægte = Barn var i Kirke 3die Søndag efter Paaske . Kirsten Marie {Christensdatter} i Vester Deufling bar det Fadderne : And{...} {Anders Andersen} Deufling , Jens Jacobsen . Jens Skræder . Knud {Jensen} Deuflings {i Sønder Karstoft} Kone {Else Hansdatter} Anne {....} Andersdatter i Greene .
DKB: II. Lars Poulsen Bierreboe og Else Anders Daatter Deres Daatter ved Naun, Maren , hiemme døbt {indskudt svært læselig linje: ... ... i Kircken = 3die ... dag Efter pa ...} Palme Søndag . Kirsten Deuling bar den , Faddere Anders Deuling , Jens Jacobsen , Jens Skræder Knud Deulings Kone , Anne Mariæ Anders Daatter i Grene.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2520 06.06.1784 Maren Sørensdatter, Beksgaard. FAR: Søren Christensen. MOR: Marianne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Ibsdatter, Beksgaard, Skarrild, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen Studsgaard, Studsgaard, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Christian Pedersen Brorsbøl, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: ? Ole Beksgaards kone, Beksgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Johanne Mortensdatter, Studsgaard, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Ole Beksgaard, Beksgaard, Skarrild, Konen fadder. Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB 1: 3. Dominic: Misericord: hiemmedøbt i Præstegaarden Søren Christensens og Mariane Christensdatter af Beksgaard deres ægte = Barn navnlig Maren .
PKB 2:
Samme Dag {Trefoldigheds Fest} fremstillet ovenmeldte Søren Christensen {.......}
Christensdatters barn Maren af Beksgaard , Maren Ibsda{...}
{...} det . Fadderne: Morten {Pedersen} Studsgaard . Peder Christian {Pedersen} Broesbøl {.......}
Hustrue . Pigen Johanne Mortensdatter .
DKB: {I}II. Søren Christenßen og Marianne Christens Dat i Beckgrd Deres liden Daatter naul: Maren hiemme Døbt d 2den Søndag efter Paaske. Trinitatis Søndag {1784.06.06} Fremstillet Herren i Kircken Maren Ibs Daattr bar den , Faddere Morten Studsgrd Peder Christian i Gammelgrd , Olle Bechgrds Kone , Pigen Johanne Mortens Daatter — —.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2521 04.07.1784 Anne Margrethe Johannesdatter, Lustrup. FAR: Johannes Giødesen Richard. MOR: Gertrud Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Madsdatter, Lustrup, Skarrild, Christen Jensen Jegins kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Jegin, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Debbelmose, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Skrædder, Lustrup, Skarrild, Søn af Christen Jegin.
FADDER Nr. 4: Peder Christian Pedersen, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Katrine Christensdatter, Lustrup, Skarrild, 23, datterdatter af Maren Madsdatter Richard.
FADDER Nr. 6: Mette Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, 20, datter af Rasmus Nikolasen Skivild.
FADDER Nr. 7: Maren Rasmusdatter, Lustrup, Skarrild, Gift med Søren Skomager.
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen Skomager, Lustrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: 4. Christi Himmelfarts Dag hiemmedøbt i Præstegaarden Johannes G{...}sens og Giertrud Christensdatter Datter Anne Magrethe .
PKB 2:
{.....} Johannes Giødesens Barn Anne Magrethe fremstillet i kirken 4 post Trin: Christen {Nielsen Jegin} Skræders Kone bar det. Fadderne
{....} Niels {Nielsen} Deulemose , Lille Christen {Christensen} Jegin . Peder Christian {Pedersen}.
{....} skomagers Kone {Maren Rasmusdatter} . Pigen Anne Cathrine og Mette Rasmusdatter .
DKB: V. Johannis Richardsen og Giertrud C: Daatter deres liden Daatter fød og Hiemme Døbt , Naunlig Anne Magrette paa Christi Himmelfarts Dag . — Fremstillen Herren i Kircken 4de Post: Trinitatis Christen Skræders Kone bar den Faddere Christen Jegen . Niels Develmoese , [....] Christen Skræder , Peder Christian , Søren skomagers Kone, Pigerne Anne Chatrine og Mette Rasmus Daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2524 05.09.1784 Lydia Birgitte Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
BÅREN AF: Martha Stub, Brande By (Præstegaarden), Brande
FADDER Nr. 1: Ib Pedersen Skærbæk, Høgild- Øster, Rind, Hosekræmmer
FADDER Nr. 2: Kirsten Jensdatter, Høgild- Øster, Rind, Ib Skærbæks kone
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Alle, Over Kirkegaard, Assing, Ejer enten hele eller det halve af Assing Kirke.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Over Kirkegaard, Assing, Jens Alles kone
FADDER Nr. 5: Bartholomæus Pedersen Purup, Skibbild, Arnborg
FADDER Nr. 6: Sidsel Elisabeth Terkildsdatter, Skibbild, Arnborg, Bartholomæus Purups kone.
FADDER Nr. 7: Malene Spend, Skarrild By, Skarrild, Degnens Christen Hansen Karstofts kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christian Clausen, Brande By (Præstegaarden), Brande, Konen Marthe Stub bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: 24 Augusti 1784 fød og hiemmedøbt i Præstegaarden , Sognepræstens Nicolai Hegelahrs og Hustrues Maren Andersdatter Schoubyes Barn navnl: Lydia Bergitha .
PKB 2: d. 5 Sept : Dom: 13 post Trin: 1784 blev sidstmelte Præstens Datter Lydia Bergitha fremstillet Herren i Kirken . Sogne Præsten Hr Clausens Kiereste af Brande bar dette barn Fadderne vare Sr Ib Skiærbek og Hustrue af Høgild Sr Alle og Hustrue af Assing Kirkegaard, Sr Purup og hustrue af Schibild, Faderen, som skriver dette, beder vor himmelske Fader om naade i Christo for sig og alle sine.
DKB: IX. Præst Hr Hegelahr Daattr fød og hiemme døbt d 24de August: Naunl: Lydia Birgitte. Fremstillet Herren i Kircken 1[3] post: Trinitatus {1784.09.05} Madamme Clausen bar den Faddere Jb {....}sen i Høgild Jens Alle. Bertholv Puuru{p} Jens Alle hans Kone , Ib Høgild hans Kone , Degne Konen Malena {Spend} K{...}.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2527 12.12.1784 Dødfødt, Døvling. FAR: Jens Jakobsen. MOR: Kirsten Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen ' Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling død d 6te Dec: begravet 3 Søndag i Advent 84 {1784.12.12} i sit Alders 23de Aar ved sit døde Foster et Pige=Barn. blev udlagt til Barnefader Jens Jacobsen i Deufling .' }
Begravelse nr. 6506
NOTITS: Faderen gift mand Jens Jakobsen, 31.

LINK: Præsten affotografering.


Nr. 2528 26.12.1784 Mette Kristine Jensdatter, Døvling. FAR: Jens Bendtsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Bendtsdatter, Elkær, Skarrild
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Lars Christensen, Skarrild
FADDER Nr. 3: Ellen Kirstine Nielsdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Indsidder ved Jens Jensen PIndvig FT 1787.
FADDER Nr. 4: Bartoline Knudsdatter, Døvling, Skarrild, Jens Jakobsens kone.
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, 18.Anders Andersens kone Amne Nielsdatters datter
NÆVNT Nr. 1: Laurids Jensen Elkær, Elkær, Skarrild, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 1. Den 25 Nov: 84 døbt i Præstegaarden Jens Bentsens og Kirsten Marie Christensdatters barn af Deuling navnlig Mette Kirstine . Fremstillet herren i Kirken 2den Juule Dag . Laurids Elkiærs Hustrue bar det : Fadderne Jens Jacobsen . Lars Christensen . Elle Kirstine . Bartholine . Mette Pedersdatter af Deufling.
DKB: XII D: 25 Novembr: døbt i Præstegaarden Jens Bendsen og Kirsten Marie ChristensDatters Barn af Deufling navnlig Mette Kristine

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2530 13.03.1785 Anne Nielsdatter, Lustrup. FAR: Niels Nielsen Debbelmose. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Margrethe Pedersdatter, Elkær, Skarrild, Ses FT 1787 som inderste ved Jens Christenssen Nexgaard i Skarrild By.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild, Nabo
FADDER Nr. 2: Johannes Giødesen, Lustrup, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Christian Pedersen, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Lustrup, Skarrild, Niels Madsens kone.
FADDER Nr. 5: Abbelone Christensdatter Skrædder, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Lustrup, Skarrild, Ses 1783, konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 2. Den 31de Decembr: 84 hiemmedøbt Niels Nielssens {Debbelmose} og Anne Pedersdatters Barn i Lustrup navnlig Anne . Fremstillet Herren i Kirken 5te Søndag i Faste {1785.03.13}. Anne Magrethe Pedersdatter i Elkiærgaarden bar det. Fadderne Christen {Nielsen Jegin} Skræder . Johannes Giødesen . Peder Christian {Pedersen} . Niels Madsens Kone {Karen Jensdatter} . Apollone Christensdatter .
DKB: III. Niels Nielsen og Anne Jens Daatter , dend 31te Decb: [..]84 deres Liden Daatter fød og hiemme døbt Naunlig Anne — fremstillet Herren i Kircken 5.te Sønd: i Faste {1785.03.13} , Anne Magretta Ped: Daattr i Elkier bar den Faddere Christen Skræder, Johannes i Ludstrup , Peder Christian [i] gammelgrd , Niels Madßens Kone i Ludstrup , Pigen Ablonna Skræders —

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2535 07,08.1785 Anne Magdalene Lauridsdatter, Elkær. FAR: Laurids Jensen. MOR: Birgitte Bentsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Marie Christensdatter, Døvling, Skarrild, Gift med moderens bror Jens Bentsen.
FADDER Nr. 1: Jens Andersen Smed, Brandholm, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Terkel Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Christian Pedersen, Gammelgaard, Skarrild, Nabo. Kaldet kun Peder Christian. Ungkarl.
FADDER Nr. 4: Else Hansdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Gift med Knud Jensen.
FADDER Nr. 5: Maren Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, 21, slags nabo.
NÆVNT Nr. 1: Jens Bentsen, Døvling, Skarrild, Moderens bror. Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Knud Jensen, Karstoft- Sønder, Skarrild, Faderens bror. Konen Else Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: 3. Den 28 Junii hiemmedøbt Laurids Jensens og Bergitha Bentsdatters barn af Elkiær navnlig Anne Magdalene . Fremstillet i Kirken Dom. XI post Trin: Jens Bentsens Kone {Kirsten Marie Christensdatter} bar det. Fadderne : Jens {Andersen} Smed {Brandholm, Brande}. Terkel Jensen . Peder Christian {Pedersen, Gammelgaard}. Knud {Jensen} Kastofts Kone {Else Hansdatter}. Pige Maren Rasmusdatter af Heesgaard.
DKB: VIII. Lauritz Jensen og Bergitte Bentsdaatter i ælkier deres liden Daatter fød d: 28de Junii hiemme døbt Anne Malene . ii pst Trinit: fremstillet Herren i [Kirken] Jens Bentsens kone bar den. Faddere , Jens Smed Tærkel Jensen i Karstoft ungkarl Peder Christian , koene Knud Karstoft Koene og Pigen Maren Rasmus Daatter fra Heesgrd.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2542 05.06.1786 Martha Hegelahr, Skarrild By (Præstegaarden). FAR: Nicolaus Hegelahr. MOR: Maren Andersdatter Skovby.
BÅREN AF: Mathilde Claussen, Brande By (Præstegaarden), Brande, 18, datter af sognepræst N. C. Clausen i Brande sogn.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Alle, Over- Kirke- Gaard, Assing, FT 1787 i Assing.
FADDER Nr. 2: Karen Christensdtter, Over- Kirke- Gaard, Assing, Jens Nielsen Alles kone.
FADDER Nr. 3: Charlotte Østergaard, Karstoft- Nørre, Skarrild
FADDER Nr. 4: Malene Spend, Skarrild By, Skarrild, Gift med degnen Christen Hansen Karstoft.
NÆVNT Nr. 1: Christen Hansen Karstoft, Skarrild By, Skarrild, Degnen, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: i. Den 7de April født , d 8de sammes døbt og paafølgende 2den Pintse Dag fremstillet Herren i Kirken Sognepræstens Nicolaus Heglahr og Hustrues Maren {Andersdatter} Schoubye , deres Barn navnlig Martha . Jomfru Mathilde Claussen af Brande Præstegaard bar det . Fadderne : Sr Jens {Nielsen} Alle og Hustrue {Karen Christensdatter} . Jomfrue Charlotte Østergaard . Degnens Christen {Hansen} Carstofts Hustrue {Malene Spend} .
DKB: III. Hr. Nicolaus Hegelahr og hands Velædle Madamme Deres Liden Daatter Fød d 7 April og hiemme Døbt . Naunl: Martha. Fremstillet Herren i Kircken 2den Pintse Dag Jomfrue Clausen bar den , Faddere Jens Alle , og Hustru . Degne Konen , Jomfru Charlotta Østergaard paa Nørre Castoft. —

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2543 05.11.1786 Dødfødt, Krog. FAR: Anders Vistesen Krog. MOR: Marianne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
PKB: 5 Anders {Vistesen} Krogs dødfødte Pige Barn in Novembr:
DKB (under døde): VII. Anders Krogs Dødføde Pige barn begravet d 5te Novbr.

Begravelse nr. 6521
NOTITS: Fødedato tilhbage regnet om omtrentlig 5 dage før begravelsen.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2544 26.11.1786 Anne Marie Jeppesdatter, Døvling. FAR: Jeppe Pedersen. MOR: Abbelone Christensdatter Skrædders.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Døvling?, Skarrild, 18, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Bentsen, Døvling, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 2: Anders Andersen, Døvling, Skarrild, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 3: Peder Pedersen Brorsbøl, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 4: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 5: Bartoline Knudsdatter, Døvling, Skarrild, Gift med Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 6: Mette Pedersdatter, Døvling, Skarrild, 20. faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom : XXIV post Trin : d 26de November døbt i Kirken, Jesper Pedersens og Apollone Christensdatter ægte Barn navnlig Anne Marie . Fasteren Marie Pedersdatter bar det Fadderne : Jens Bendtsen . Anders Andersen . Peder Pedersen {Brorsbøl} i Gammelgaard . Jens Jacobs: Hustru {Bartoline Knudsdatter} og Mette Pedersdatter .
DKB: VII. Jeppe Pedersen og Appolonne ChristensDaatter i Deuling deres Liden Daatter fød den 22de Novembr fremstillet Herren i Kirken ved den Hellige Daab den 26de Ditto Naunl: Anne Mariæ , dens Faster Maren Peders Daatter bar den , Faddere Jens Bæntsen , Anders andersen i Deuling Peder Pedersen i Gamelgrd . Jens Jacobsens Kone Mette Peders Daatter i Deuling . —.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2545 26.11.1786 Anne Chrisensdatter, Lustrup. FAR: Christen Christensen Jegin. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Edel Christensdatter, Lustrup, Skarrild, Faderens stedmor, Christen Nielsen Jegins 2. kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild, Faderens far, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Thomas Jensen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jakob Pedersen, Hvedde, Assing
FADDER Nr. 4: Abbelone Andersdatter, Hvedde, Assing, Muligvis Ib Pedersens kone i Overkirkegaard i Assing.
FADDER Nr. 5: Anne Jakobsdatter, Lustrup, Skarrild, Gift med Ebert Lauridsen.
NÆVNT Nr. 1: Ebert Lauridsen, Lustrup, Skarrild, Konen Anne Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Den 29de Octobr : hiemmedøbt Christen Christensens og Kirsten Pedersdatters Barn navnlig Anne i Lustrup.
DKB: {VI.} Christen Xsen : {Jegin den Lille} og Kiersten Peders Daatter i Ludstrup deres liden Daatter Fød den 28de Octobr og hiemme døbt den 29de Ditto Naunl: Anne . — Fremstillet Herren i Kirken [2] Sønd: i Advent , Christen {Nielsen} Jegens Kone {2. kone Edel Christensdatter} bar den . Faddere Christen Jegen, Tomas Jensen , Jacob Pedersen i Hvede. Ebberts Kone , Appolonne Andersdaatter i Hvedde . —

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2547 31.12.1786 Karen Thomasdatter, Lustrup. FAR: Thomas Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Marianne Christensdatter, Beksgaard, Skarrild, Gift med Søren Christensen.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Jegin Lille, Lustrup, Skarrild, Søn af Christen Nielsen Jegin.
FADDER Nr. 3: Ebert Lauridsen, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 4: Anne Sørensdatter, Pindvig, Skarrild, Gift med Jakob Christensen Hannerup.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter Degn, Skarrild By, Skarrild, 90c, var gift med Laurids Ebbesen Degn †1782.
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen Beksgaard, Beksgaard, Skarrild, Konen Marianne Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Christensen Hannerup, Pindvig, Skarrild, Konen Anne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: II. (I.) Thomas Jensen og Mette Christens Daattr i Ludstrup Deres Liden Dattr fød d 15 Decembr=1786. Nl: Karen . Fremstillet Herren i Kirken Søndag imel: Juul og Nyttaarsdag Søren {Christensen} Becksgrds kone {Marianne Christensdatter} bar den Faddere Christen {Nielsen} Jegen Lille Christen {Christensen Jegin} Skræder Ebbert Lauridsen, Jacob {Christensen Hannerup} Pinvigs kone {Anne Sørensdatter} , Maren {Christensdatter} Degns . —

Begravelse nr. 6525
NOTITS: Begravet syv dage gammel.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2548 01.01.1787 Anne Katrine Larsdatter, Skarrild- Grene. FAR: Lars Poulsen Bjerrebo. MOR: Else Andersdatter.
BÅREN AF: ? Peder Pindvigs kone, Pindvig, Skarrild, Eventuel: Marie Jochumsdatter Dreyer.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Øvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Carstensen, Pindvig, Skarrild, 24. tkemestekarl ved Mads Nielsen.
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Pindvig, Skarrild, Jakob Pindvigs kone
FADDER Nr. 4: Margrethe Pedersdatter, Pindvig, Skarrild, Tjenestepige ved Mads Nielsen i Pindvig, FT 1787.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Pindvig, Pindvig, Skarrild, ?32, konen bærer. FT 1787 ikke set eller identificeret i Skarrild.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Christesnen Hannerup, Pindvig, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Den 10de october om Aftenen døbt i Præstegaarden Lars Bierreboe og Else Anders: datter barn af Greene navnlig Anne Cathrine .
DKB: IV. Lars Poulsen og Else Anders Daatter deres Liden Daatter Fød den 10de Octobr Hiemme Døbt Naunl: Anne Chatrinæ . Fremstillet Herren i Kirken Nyttarsdag 87 . Peder Pinvigs kone Bar den Faddere Peder {Nielsen Øvig} Hesselvig , Christen Carstensen , Jacob {Christensen Hannerup} Pinvigs kone {Anne Sørensdatter} Pigen Magretta Peders Daatter.

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2550 01.04.1787 Kirsten Marie Pedersdatter, Lustrup. FAR: Peder Andersen Birk. MOR: Anne Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Timring, Ikke i FT 1787 i Timring. Søster til faderen, 22c. Tjener vel i Timring sogn.
FADDER Nr. 1: Johanne Giødesen, Lustrup, Skarrild, Mest kaldet kun Johannes.
FADDER Nr. 2: Peder Christian Pedersen, Gammelgaard, Skarrild, 20c, nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Pedersdatter, Lustrup, Skarrild, Gift med Niels Debbelmose.
FADDER Nr. 4: Maren Rasmusdatter, Heesgaard, Skarrild, 22, hjemme.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Debbelmose, Lustrup, Skarrild, Konen Ane Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: IV. (2.) Peder andersen Birk og Anne Chatrinæ Xstensdaatter i Ludstrup deres Liden Daatter Fød den 25de Febr hie hiemme døbt d 26 Ditto Nl: Kiersten Mariæ . — Fremstillet Herren i Kirken Palme Søndag , dens Faster Mette Anders Daatter fra Timring bar den, Faddere Johannis {Giødesen}, Peder Christian {Pedersen} i gamlgrd , Niels {Nielsen} Develmosses kone {Ane Pedersdatter} Pigen Maren Rasmus Daatter Heesgrd.

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2552 20.05.1787 Bodil Poulsdatter, Skarrild By. FAR: Poul Christensen Tovdal. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Bodil Pedersdatter, Kvodbøl, Borris, 28, moderens søster, tjener ved Lars Jakobsen.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Tarp, Sønder Felding, 57. på aftægt.
FADDER Nr. 2: Peder Christian Pedersen, Gammelgaard, Skarrild, 24, nabo.
FADDER Nr. 3: Kirsten? Pedersdatter? Skrædderens kone, Lustrup, Skarrild, Skræderen kan være 1. Christen Nielsen Jegin (kone Edel Christensdatter) eller hans søn Lille Christen Jegin Skrædder kone (Kirsten Pedersdatter). Antaget LIlle Christen fordi han oftest kaldes skrædder.
FADDER Nr. 4: Maren Rasmusdatter Heesgaard, Heesgaard, Skarrild, 25, nabo.
FADDER Nr. 5: Kirsten Pedersdatter, Gammelgaard, Skarrild, 18, nabo.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skrædder, Lustrup, Skarrild, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

DKB: VI. Poul Christensen Toudal, og Anne Pedersdaaatter i Scharild bye deres Liden Daatter fød den 13 May hiemme døbt Naunl: Bodill . Fremstillet Herren i Kirken 6 Søndag efter Paaske Dens Moster Bodill Peders Daatter fra Boris Bar den , Faddere, Jens Nielsen i Tarp {Sønder Felding} . Peder Christian {Pedersen} i gamelgrd , Skræderens {antaget: Lille Christen Christensen Jegin skrædder} kone {Kirsten Pedersdatter} i Ludstrup Maren {Rasmusdatter} Heesgrd , Kiersten {Pedersdatter} gamelgrd . —

LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2556 27.01.1788 Maren Thomasdatter, Lustrup. FAR: Thomas Jensen Lustrup. MOR: Mette Christensdatter Heesgaard.
BÅREN AF: Ane Johanne Christensdatter, Birkebæk, Arnborg., Moderens søster, Niels Birkebæks kone
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Jegin, Lustrup, Skarrild
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Jegin, Lustrup, Skarrild, Christen Nielsens Jegins søn.
FADDER Nr. 3: Ane Pedersdatter, Skarrild By, Skarrild, Gift med Poul Christensen Tovdal.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Degn, Skarrild By, Skarrild, Enke efter degnen Laurids Ebbesen †1782.
FADDER Nr. 5: Peder Pedersen Gammelgaard Liden, Gammelgaard, Skarrild, 20, søn af Peder Brorsbøl.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Birkebæk, Birkebæk, Arnborg., Konen Ame Johanne Christensdatter bærert.
NÆVNT Nr. 2: Poul Christensen Tovdal, Skarrild By, Skarrild, Konen Ane Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB: Dom: Sexages: fremstillet Herren i Kirken Thomas {Jensen} Lustrups og Mette {Christensdatter} Heesgaards ægte=Barn af Lustrup Navnlig Maren , som den 20 December 1787 var født og den 21de sammes hiemmedøbt. Niels {Christensen} Birkebeks Hustrue {Ane Johanne Christensdatter} som var Barnets Moster, bar det. Testes. Christen {Nielsen} Jegin og søn Christen {Christensen Jegin}, Poul {Christensen} Thodals Hustrue {Ane Pedersdatter}, Maren {Christensdatter} Degns og liden Peder {Pedersen} Gammelgaard .
DKB: Thomas Lustrup og Mette Heegaard deres Liden datter fød d: 20de Decembr hiemme døbt Den 21de Ditto, Nl. Maren, Fremstillet Herren Søndag [sexlag..ma] Niels birhebæks Kone bar Ded : Faderne var beg Christen Jeginir, Povel Toudals kone , og Maren degns , og Lille Peder gamelgaar .

LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2561 01.05.1788 Karen Pedersdatter, Silstrup. FAR: Peder Jensen Pindvig. MOR: Anne Kirstine Madsdatter.
BÅREN AF: Sidsel Marie Christensdatter, Silstrup, Skarrild, 15, Christen Svendsens datter.
FADDER Nr. 1: Christen Svendsen, Silstrup, Skarrild, Nabo vel, ser ikke ud til at være familie.
FADDER Nr. 2: Peder Pedersen Gammelgaard Lille, Gammelgaard, Skarrild, 21, fyldfadder.
FADDER Nr. 3: Sidsel Christensdatter Ronnum, Silstrup, Skarrild, Gift med Niels Nielsen Ronnum i Silstrup.
FADDER Nr. 4: ? Jens Lunds kone, Skarrild
FADDER Nr. 5: Anne Katrine Eriksdatter, Skarrild, 26. født i Lustrup.
NÆVNT Nr. 1: Jens Lund, Skarrild, Konen fadder. Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: Den 22de Martii hiemmedøbt i Præstegaarden Peder Pindvigs og Anne Kirstine af Selstrup Deres ægtebarn Navnlig Karen .
PKB 2: Den 1ste Maji Christi Himmelfarts Dag fremstillet i Kirken Peder {Nielsen} Pindvig og Anne Kirstine {Madsdatter} deres Ægtebarn navnlig Karen , som den 22de Martii sidst var hiemmedøbt i Præstegaardn /: Forældrene bor i Selstrup :/ Cidsel Marrie Christensdatter af Selstrup bar det . Faddere : Christen Svendsen , Peder Pedersen af Gammelgaard , Cidsel {Christenssdatter} Ronnum {i Selstrup} , Jens Lunds Hustrue og Anne Cathrine Erichsdatter.
DKB 1: V: Peder Pinvig og Anne kierstiene deres Liden Datter fød og Hiemme døbt Den 22de Martj Nl: karen.
DKB 2: 5. fremstilet Herren den i Kirken den 1 Maj Siselmari Christensdatter bar hinde, Faderne vare Christen svensen, og Peder gamelgaar den Lille , Sisel Ronum , og Jens Lunds kone og Anne Catrina Eriksdatter .

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering 1.
LINK: Degnen affotografering 2.


Nr. 2565 07.09.1788 Johanne Pedersdatter, Hesselvig. FAR: Peder Nielsen Øvig. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Thmasdatter, Skarrild, Gift med moderens bror Peder Christensen.
FADDER Nr. 1: Christen Berg, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen Hesselvig, Hesselvig, Skarrild, Nabo.
FADDER Nr. 3: Else Christensdatter Simons, Skarrild- Grene, Skarrild, Gift med Simon Nielsen.
FADDER Nr. 4: Dorte Morten Pedersen Hesselvigs tjenestepige, Hesselvig, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Øvig, Øvig, Skarrild, Bror til moderen, konen Margrethe Thomasdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Simon Nielsen, Skarrild- Grene, Skarrild, Konen Else Christensdatter Simons fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: Den 22de Julii hiemmedøbt i Præstegaarden Peder Nielssens og Maren Christensdatters Datter af Hesselvig navnlig Johanne .
PKB 2: Dom : 16de Porst Trin : fremstillet i Kirken Peder Nielsen {Øvig} og Maren Christensd : barn af Hesselvig navnl: Johanne . Peder {Christensen} Ødevigs Kone {Margrethe Thomasdatter} bar det, Fadd: Christen Berg , morten Hesselvig , Else Simons og Morten Hesselvigs Pige Dorthe.
DKB 1: X Peder heselvig og Maren Christensdatter deres Liden datter fød og hieme døbt den 22de Julius Nl: Johane . —
DKB 2: 10 fremstillet Herren i kirken den 7de Septbr Peder Ødevigs kone bar hinde Faderne Peder Ødevig , og Christen=Ødevig , Mortten Hesselvig , Else Simon og Morten Hisselvigs Pige Dorthe . —

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering 1.
LINK: Degnen affotografering 2.


Nr. 2566 09.11.1788 Maren Nielsdatter, Silstrup. FAR: Niels Nielsen Ronnum. MOR: Sidsel Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Pinvig, Skarrild, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Lund, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen Øvig, Hesselvig, Skarrild
FADDER Nr. 3: Sidsel Marie Christensdatter, Silstrup, Skarrild, 15, datter af Christen Svendsen i Silstrup.
FADDER Nr. 4: Anne Katrine Christendatter, Lustrup, Skarrild, Niels Nielsen Debbelmoses kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: Den 6te Octobr : hiemmedøbet i Præstegaarden Niels Nielsen Ronnum og Cidsel Christensdatter Ægtebarn af Selstrup navn: Maren .
PKB 2: Dom: XXVI p Trin : fremstillet Niels Nielsen Ronnums og Cidsel Christensdatters barn af Selstrup navn: Maren Mosteren Kirsten {Christensdatter} Pindvig bar det. Fadderne : vare Jens Lund, Peder Nielsen {Øvig i Hesselvig} . Sizel Marie {Christensdatter} og Anne Cathrine {Christensdatter}.
DKB: XI Niels Nielsen Ronum og Cissel Christens datter Deres Liden Datter Strax [af] fødßelen fremstillet Herren i kirken 27de Søndag Pors Trint: Navnl. Maren Dens Moster Kierstein Pinvig bar hinde, faderene vare Jens Lund og Peder Nielsen Sisselmari . og Anne Catrine.

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.
LINK: Degnen affotografering.


Nr. 2567 01.03.1789 Gunner Marie Jensdatter, Døvling. FAR: Jens Bentsen. MOR: Kirsten Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Else Bentsdatter, Døvling, Skarrild, Faderens söster.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Karstoft- Sønder, Skarrild, Terkel Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen, Døvling, Skarrild
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Tovdal, Skarrild By, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: Terkel Jensen, Kartoft- Sønder, Skarrild, Konen Anne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:

PKB 1: Den 10de Decembr : hiemmedøbt i Præstegaarden Jens Bendtsens og Kirsten Marrie Christensdatter Ægtebarn af Deuling navnlig Gunner Maria Fasteren Else Bendtsdatter bar det —
PKB 2: Den 1ste Martii , som var iste Søndag i Faste , var var{!} i Kirke til Daabs Publication ovenmeldte under 10 Dezembr hiemmedøbte Barn Gunner Maria . hvis Forældre var Jens Bendtsen og Kirsten Marie Christensdatter af Deuling. Terkel Jensens Hustrue Anne Jensdatter bar det . Fadderne : Jens Jacobsen . Jens {Christensen} Thodal.

LINK: Præsten affotografering 1.
LINK: Præsten affotografering 2.


Nr. 2571 17.05.1789 Marianne Pedersdatter, Skarrild By (Søndergaard- Lille). FAR: Peder Andersen. MOR: Anne Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Andersdatter Skovby, Skarrild By (Præstegaarden), Skarrild, Præst Hegelahrs kone.
FADDER Nr. 1: Jonas Pedersen, Skarrild
FADDER Nr. 2: Dorte Pallesdatter, Skarrild, ? eventuelt tjenestepige i Hesselvig med Morten Pedersen, hun kunne være fra Sønder Felding se #2565 i 1788.
FADDER Nr. 3: ? Degnens kone, Skarrild By, Skarrild
NÆVNT Nr. 1: ? Degnen, Skarrild By, Skarrild, Konen fadder. Christen Hansen Karstoft forlod Skaarild 1786, næste degn?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den første Paaske Dag hiemmedøbt Peder Andersens og Anne Cathrine Christensdatter Barn i Lille Søndergaard i Scharrild navnlig Marianne. Faderens Moder bar det.
Peder Andersens og Anne Cathrine Christensdatters barn Mariane fremstillet i Kirke den 17de Maji ; Ptræstens Kone bar det , Fadderne : Jens {Christensen} Nexgaard , Jonas Pedersen . Dorthe Pallesdatter . Degne Konen. Her begynder Særskildt Register .

LINK: Affotografering 1.
LINK: Affotografering 2.


Nr. 2573 16.08.1789 Oster Pedersen, Skave. FAR: Peder Larsen. MOR: Johanne Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter Gammelgaard, Gammelgaard, Skarrild, 20, datter af Peder Pedersen Brorsbøl.
FADDER Nr. 1: Niels Jørgensen, Skarrild- Grene, Skarrild
FADDER Nr. 2: Peder Christian Pedersen, Gammelgaard, Skarrild, Bror til bæreren.
FADDER Nr. 3: Karen Sørensdatter, Bukkær, Assing, 18. FT 1787 hyrdepige ved Rasmus Nielsen i Bukkær.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Skarrild
FADDER Nr. 5: Jens Christensen Tovdal, Tovdal, Arnborg, 22, søn af Christen Poulsen i Tovdal.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Larsens og Johanne Jensdatters barn af Schave døbt i Præstegaarden den 12 Julii navnl: Oster.
Fremstillet i kirken dom: 10 post Trin: Kirsten {Pedersen} Gammelgrd bar ham , Fadd : Niels Jørgensen af Greene , Peder Christian , Jens {Christensen} Thodal {Arnborg} . Karen Sørensd: af Bukkær {Skarrild} og Maren Jensdatter —

NOTITS: Moderen Johanne Jensdatter er søster til Oster Jensen †1787 to år før, og som drengen er opnævnt efter. Forældrene boede før i Skarrild-Grene, hvorfor Niels Jørgensen fra Skarrild-Grene er fadder her.

LINK: Affotografering.


Nr. 2574 04.10.1789 Mette Poulsdatter, Skarrild By. FAR: Poul Christensen Tovdal. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Pedersdatter, Moderens søster. De er født i Sønder Felding.
FADDER Nr. 1: Frederik Castensen Tarp, Tarp, Sønder Felding
FADDER Nr. 2: Peder Christian Pedersen, Gammelgaard, Skarrild
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Tovdal, Tovdal, Anrborg, 22, faderens bror.
FADDER Nr. 4: Agnete, Måske Agnete Hansdatter *1748c Assing †1818.07.01 Olling, Assing gift med Ole Christensen af Heesgaard. bosat Bukkær, Assing.
FADDER Nr. 5: Pernille Pedersdatter, Gammelgaard, Skarrild, 18, datter af Peder Pedersen Brorsbøl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Poul Christensen Thodals og Anne Pedersdatters barn hiemdøbt den 18 Augusti navnl: Mette.
Fremstillet den 4 Oct: i kirken , Mosteren Else {Pedersdatter} bar det , Fadd : Friderich {Carstensen} Tarp {Sønder Felding} , Peder Chritian {Pedersen} Jens {Christensen} Thodal {Arnborg} . Agnethe , Pernille {Pedersdatter} af Gammelgaard.
Summa fødte i Kirkebaaret 1789 4 Drenge og 4 Piger alle ægtebørn.

LINK: Affotografering.