SKARRILD KIRKEBOG HEGELAHR 1779-86
Top
1779
1780, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Oprettet 27. april 2018
Sidste ændring 30. august 2018
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 SKARRILD KIRKEBOG HEGELAHR 1779-86
Kirkeår som er 1. advent året før til 1. advent i året.
(Der er kun fem indførsler fra efteråret 1779, tre begravelser og to dåb).
Denne kirkebog er stærk beskadiget, se billedet af bagsiden af 1. blad nedenfor.
Men degnens kirkebog 1775-1784 indeholder næsten alle indføjelser som præsten ses at have og en del derudover, saa der er ikke meget effektivt tabt.

Bagsiden af første side af Præsten Hegelahrs kirkebog for kirkeaarene 1780-86. Stærk beskadiget, længere tilbage i bogen er skaden meget mindre.
Bagsiden af første side af Præsten Hegelahrs kirkebog for kirkeaarene 1780-86. Stærk beskadiget, længere tilbage i bogen er skaden adskilligt mindre.
De afrevne dele af siderne betegnes med {----} fx:

{-----------} og Anne Pedersdattes barn fremsti {------}

som viser der er afrevet noget af venstre side og noget af højre. Det næste eksempel viser:

{-----------} : døbt i Kirken et uægte barn af Ronnum
{--------} [...]iane Moderen var Søren Ronnums Tieneste Pige Else
at der er afrevet noget af venstre side, antallet af "-" skal antyde bredden af det afrevne specielt i sammenligning med de andre linier. [...] betyder at teksten har ca. 3 bogstaver, men ikke har kunnet tydes sikkert.
For at få dette til at passe er der lige så mange linier i udskriften som i kirkebogen.

Et eksempel på at præsten og degnens kirkebøger har nogenlunde samme tekster er den tredje indførsel i billedet ovenfor "Søren Heesgaard".
Præstens beskadigede kirkebog

{-------} Trin: blev Søren Heesgaards forhen hiemme Døbte
{-------} illet Herren; navnlig Christen ; Moderens Syster
{-------} derne : Faderens broder og Syster , Ole Beksgaard.
Degnen 1780.07.02

d 6te søndag J Trini[...] Søren hes gaar baren døbt Christen hans konnes Søster bar det faderne hans broder og Søster Olle bechgaar og søster Mette.

Der er andre eksempler, hvor præstens tekst er helt forstyrret.
INDHOLD (flere sager er blandet sammen):
(Rækkefølge som i den originale kirkebog)
Fødte 1780
...

UDSKRIFTS NOMENKLATUR:
[...] tydning usikker, antal punkter = antaget antal tegn.
{...} afrevet del eller komplet ulæselig.
{-------} del af siden til venstre eller højre mangler (eller begge).
_ bag ved navn: "en"-krusdulle fx Peders_
Arkivalier Online affotografering Skarrild Kirkebog 1779 — 1786. kaldet bog nr. 4.

Gå til årstal - kirkeåret 1. advent året før til 1. advent i året:
Hegelahr placerer 1779 før 1778, og fødte 1778 findes delt op i to steder.

1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786


{Præstens kirkebog Skarrild sogn kirkeaarene 1780-86}
(AO opslag 3) Link til affotografering.

1780
Baptisati 1780
1779.12.03
Poul Jensens Barn af Sandgaard Huus ha{---------}
Dom: 1mom: Adventus kaldet Jens.
(AO opslag 3) Link til affotografering.

1779.12.24
Dom: [4]te Adventus døbt i Kirken Jens {---------}
[..]toline Knudsdatters barn fra Deu{---------}
Koenens Syster fra Tarp i Felding {---------}
bar det , Fadderne Christen Deufling , {---------}
Jens Nielsens Pige Kirsten Pedersdatter {---------}
[...]toft
(AO opslag 3) Link til affotografering.

1780.01.10
D: 10 Jan : Hiemmedøbt Morten Stusg{...} {---------}
i Scharrild. [....]derens [.....] Maren
(AO opslag 3) Link til affotografering.

1780.01.16
Dom : IIda post Epiphan : vare sidstmeldte {---------}
i Kirke Jomfrue Magrethe Bergitha Østergaard bar {---------}
og Anders Agersigs Kone af Assing bar det sidste {---------}
Søren Bektoft og Hustrue , Hans Carstoft og Datter {---------}
sen Søn Ole — Det sidstes Faddere : Anders {---------}
Stusgaard Peder Nielsen , Jens Pederens Datter og Ing[....] {---------}
Jacobsdatter.
(AO opslag 3) Link til affotografering.

1780.02.16
d. 16de Febr: hiemmedøbt mit 4de barn, navnl: Pauli{..}
(AO opslag 3) Link til affotografering.

1780.02.17
d 17de ejusdem {Febr:} hiemmedøbt Jens Ødevigs og Magrette {---------}
Barn Thomas
(AO opslag 3) Link til affotografering.

1780.02.20
d 20de ejusdem {Febr:} var dette sidste barn , J Kirke {---------}
bar det ; Faderne Niels Holtum ; Peder Ødevig {---------}
Ebert , Peder Øvigs Kone , Ole Mindtses Daatter {---------}
Christensdatter.
(AO opslag 3) Link til affotografering.

1780.03.01
Onsdagen d 1 Martii var mit Barn i Kirke {---------}
Mariane af Felding Præstegaard bar det Fadderne {---------}
Niels Ronnums Søn Niels Christen Jegin N {---------}
Mar[en] Heesgaard , Anne Ibsdatter , Anne Christen {---------}
(AO opslag 3) Link til affotografering.

1780
{------------------} Ole Minsen {------------------}
{--------------} Jensen Ibs Søn i Assing {-------------}
{-----------------} [...ter] Apollone —
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1780
{-----------} og Anne Pedersdattes barn fremsti {------}
{-----------} Magrethe Mins bar det, Fadderne:
{---------} Jegin, Kirsten Madsdatter, Magrethe Pedersdatt
{-------} esdatter.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1780
{-------} Trin : blev Søren Heesgaard forhen hiemme Døbte
{-------}[.....]illet Herren; navnlig Christen; Moderens Syster
{-------}[...]derne : Faderens broder og Syster , Ole Beksgaard.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1780
{-----------} Trin: Ole Bexsgaard Barn Else , som telforn
{------------} fremstillet Herren Faderens Syster bar det ,
{--------------} , Anne Ibsdatter , Ole Jensen , Søren Heesgrd
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1780
{-----------} : døbt i Kirken et uægte barn af Ronnum
{--------} [...]iane Moderen var Søren Ronnums Tieneste Pige Else
{-----------} udlagt til Barnefader ugifte [....] Christen
{----------------} Faste=Sogn . Kirsten Sørensdatter [...] [...]
{----------------} Søren Ronnum Peder Andersen Anne Ped{...}
{----------------} og Maren Christensdsdatter.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1780
{----------------} Jens Sørensens barn ved Gunbek var.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

Sepulti 1780

1779.09.01
d. 1 Sept: Christen Pedersen Møller i Scharild 78 Aar og [....]
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1779.09.24
d: 24 Sept : begravet Anne Marie Glarmester - 92 aar
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1779.12.29
d 29 Dec: 1779 Lauge Michelsen 87 aar.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1780.02.21
d 21 Febr: 1780 Jens Ødevigs barn Thomas 9 Dage.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1780.03.12
d. 5 Søndag i Faste Christen Deuflings dødfødde Drenge barn.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1780.03.15
d. 15 martii Pouel Nielsen af Hesselvig døde d 8 ejusd: 52 Aar 4 Uger.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1780.03.23
d. 23 Martii Skiærtaarsdag Jorde=Moderen, Anna Larsdatter 66 aar
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1780.04.26
d 26 April begravet i Felding Kirkegrd Lars Schytte som døde i Deuling.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1780
d. . . . . . . .Lars Andersen af Selstrup 48 aar.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1780.05.28
Dom: Trin: begravet Christian Povelsen af Præstegaarden 67 aar.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1780.05.24
d. 24 Maji Dorthe Lustrup 74 aar.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1780
Summa mandk:
fra 0 til 10 --- 20 --- 30 --- 40 --- 50 --- 60 --- 70 --- 80 --- 90 --- 100
ii i i i i i i
Qvindk: fra 0 til 10 --- 20 --- 30 --- 40 --- 50 --- 60 --- 70 --- 80 --- 90 --- 100
i i i
(AO opslag 5) Link til affotografering.

Trolovede og Ægte = Viede
1780


1780.08.15
d. 15 Aug: Peder Smed og Kirsten Jensdatter copulerede; trolovede i Fastelavns Uge.
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1780.07.03
d. 3 Julii Jens Nielsen Bukkier og Kirsten Andersdatter af Deufling: troloved 21 Februar.
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1780.07.03
d. 3 Julii ligesaa copulerede Lauritz Elkiær og Malene Bentsdatter: trol: d 16 Maji ,
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1780.09.18
d 18 Sept: copuleret Niels Winde Møller i Scharild og Anne Christensdatter efter at De den 13 Julii ao: vare trolovede .
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1780.06.28
d. 28 Junii copulerede i Brande Kirke Niels Christensen af Grarup og Mette Laurids datter troloved d 4 Nov: 1779.
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1780.12
I alt 5 Par ..
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1781
Trolovede og Ægte = Viede 1781

1781.06.05
i d. 5 Junii copulerede Anders Christensen Elkiær og Mette {-------}
af Hesselvig .
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1781.04.17
d. 17 April trolovede Peder Andersen og Karen Pedersdatter {-------}
Ebert Lauritsen.
Knud Jensen og Else Hansdatter
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1781.09.14
2 d 14 Sept : Ægteviede Ebert Lauritsen [..] {-------}
Pigen Anne Jacobsdatter .
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1781.09.18
3 d. 18 Sept: æg [teviede] Peder Andersen og Karen {-------}
af Lustrup.
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1781.09.25
d. 25 Sept trolovede Peder Christensen og Mag {---}
ter Ødevig
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1781.09.25
4 dito dato {d. 25 Sept } ægteviede Knud Jensen og Else Hansda {-------}
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1781.10.23
5. d 23 Octobr copulerede ieg Karl Peder Christensen Sandf {-------}
Magrethe Thomasd: af Ødevig.
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1781.10.02
6 den anden Octobr : copulerede ieg karl Niels Nielsen {-------}
Pige Sidsel Christendatter af Pindvig .
(AO opslag 6) Link til affotografering.

Trolovede og ægteviede 1782

1782.10.
{----} Octobr: ægteviede Morten Pedersen af Hoven [G]ræne og
Johanne Marie Thomasdatter Enke i Deufling .
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1782.04.21
d 24 April Arent Jensen og Johanne Jensdatter
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1782.12
I alt 2 par.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

Kirchegangs Koner 1780

1780.01.16
Dom : 2 post Epiph : Geert Jensens Hustrue introduceret
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1780.02.06
Fastelavns Søndag Jens Jacobsens Hustrue af Deufling
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1780.03.05
Midfaste - Søndag Morten Studsgaards Hustrue
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1780.03.27
2 Paakedag Jens Ødevigs Kone .
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1780.04.02
1 Søndag efter Paaske Præstens Hustrue .
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1780.04.16
3. Søndag efter Paaske Christen Deuflings Hustrue.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1780.06.25
5. Søndag efter Trin : Povel Selstrups Kone.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

Kirchegangs Koner 1781

1780.12.10
.
Dom 2 Advent : Jens Huuses Kone .
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1781.01.14
.
Dom : 2 post Epiph : Johannes Giødesens kone af Lustrup.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1781.02.11
.
Dom Sept: Anders Krogs Hustrue .
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1781.04.12
.
Skiærtaarsdag Peder Hesselvigs Kone.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1781.04.15
.
Paaske = Dag Lauritzs Elkiærs Kone .
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1781.06.24
.
Dom : 2 post Trin: Jens Bendictsens Kone.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1781.07.01
.
Dom : 3 post Trin: Terkel Jensens Kone
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1781.09.16
.
Dom: 14 Jens Jensens Hustrue i Carstoft.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

Baptizati 1781

1780.12.10
Dom 2 Advent: øubliceert Jens Sørensens Barn ved Gunbek hiemmedaab NB: dette barn er regnet til forrige kirke = Aar .
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1780.12.07
i I Ugen efter Dom: 1 Adv: hiemmedøbt Peder Smeds barn navnlig Mette Cathrine.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1780.12.13
I Onsdagen d 13 Dec : hiemmedøbt i Præstegaarden Johannes Giødesens barn af Lustrup Navnl: Giøde Richard
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1780.12.26
2den Jule=Dag ovenmeldte Peder Smeds hiemmedøbte Barn til Daabs publication Møllerens Kone bar det, fadderne : Niels Møller, Ebert Lauritsen , Peder Mintz Poul Selstrups Kone , Anne Jacobsdatter.
(AO opslag 9) Link til affotografering.
Navn ikke angivet.

1781.01.14
Dom 2 post Epiph : ovenmeldte Johannes Giødesens barn hiemmedøbt til Daabs Publication ; Magrethe [..]øes af Assing Sogn bar det, Fadderne: Christen Jegin og Søn og Datter , Lauritz Elkiær , Ole Mintz .
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1781.02.11
{-------} m : Septuag : var Anders Vestesens forhen hiemmedøbte
{----------} Karen af Krog i Kirken , Anne Jacobsdatter
{----------} [..]t, Fadderne Anders Hesselvig, Ebert Lauritsen,
{----------} Jensen , Jens Ødevigs Pige Maren.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1781.04.12
{--------} aarsdag var Peder Hesselvigs forhen hiemmedøbte
{--------}Christen i Kirke gamle Anne Hesselvig bar det ,
{--------}derne: Oster Skave, Cort Lauritsen , Christen Jegin
{--------} Hesselvig .
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1781.04.15
{------} ske Dag var Lauritz Elkiærv forhen hiemmedøbte
{----} i Kirke navnlig Bendict . Jens Bukkiærs Kone
bar det. Fadderne: Jens Smed fra Brandholm , Jens Ben=
dictsens Kone .
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1781.05.21
{---} 21 Maji hiemmedøbt Jens Bendictsens Barn af Deufling
{---} Præstegaarden navnl: Bendict . Laurits Elkiærs Kone
{---} det Fadderne Knud Jensen, Peder Bendictsen , Lau=
ritzs Elkiær , Niels Andersen. Bartholine Knudsdatter. Dette
{.}arn var i Kirke dom: 2da post Trinit: {1781.06.24} og samme Dag
Niels Pedersen af Selstrup hans barn Peder , som
tilforn d 20 Junii var hiemmedøbt , fremstillet Herren
i Kirken ; Povel Selstrups Hustrue bar det , Fadderne
Niels Nielsen , Christen Svendsen , Jacob Egeriis og Johanne Marie
Nielsdatter .
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1781.05.26
VI. Den 26 Maji blev hiemmedøbt Terkel Jensens barn af S. Carstoft
navnl: Jens og var i Kirke Dom: 3 post Trin: Jomfrue
Charlottea Østergaard fra nør Carstoft bar det , Fadderne Jens
Smed fra Brandholm , Jens Bentsen af Deufling Knud Jensen af
Sønder Carstoft og Fæstemøe Else Hansdatter
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1781.07.19
Moederens Navn skal herefter lige saavel som Faderens antegnes ved hvert barns daab.
den 19de Juli 1781.
[Hllar]
(AO opslag10) Link til affotografering.

1781.09.16
Dom: 14 post Trinit: var Jens Jensens og Ane
Nielsdatters ægtebarn af Sønd: Carstoft i Kirke.
Det var tilforn hiemmedøbt i Præstegaard {...} mig paa Sængen /: i en Sygdom :/ Laus Deo ! {....}
Navn er Jens Sr Østergaars Koene
Karen Humble Bering paa Nør: Carstoft b{..}
det ; fadderne vare Knud Jensen fra S: {.....}
Og dennes Fæstemøe. Terkel Jensen . Rasmus Nicolajsens Kone
Anders Schave.
(AO opslag 10) Link til affotografering.
Anden skrift, Hegelahr er syg , men har indføjet i hans (Hegelahrs) lille skrift Ane Nielsdatter og Karen Humble Berings navne og ende teksten "Og dennes ... Schave".

1781.11.11
Dom XXII post Trin: hiemmedøbt i Præstegaarden Jens Jacogsens {-----}
Knudsdatters Barn Jens af Deufling.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1781.12.01
VIII Drenge og en Dødfød i Ødevig.
IX Nok et dødfød i Lustrup.
X.
fødde 10 Drenge børn og 2 Pige børn . I alt 12 og døde 3 af M{....} og 2 af Qvinde Kiøn J alt 5. Altsaa 7 flere fødde end død.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

Beregning over døde 1782

Mandkiøn 0=10 = 20 = 30 = 40 = 50 = 60 = 70 = 80 = 90 = 100
xxx x x x x
QvindeKiøn xxxxx x xx x x

Sepulti 1781

1781.01.07
Første Søndag efter Nytaar døde Maren Christensdatter i
Møllen 38 aar gammel og begravet Løverdagen {1781.01.13} derefter.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1781.01.26
d 26de Januar: begravet Jens Ødvigs næsten dødfødde Drenge Barn ,
{----}[...] blev døbt fordi man ikke mærkede Livs Tegn uden alleene
[..] Suk strax efter Fødselen .
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1781.04
{----} April begravet Jens Nielsen Øevig gammel 47 Aar .
Text: Han var en Trofast Mand og frygtede Gud fremfor mange.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1781.05.24
d. 24 Maji begravet Christen Lustrups dødfødde Drenge = barn.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1781.06.22
{----} Juni døde og d 22 begravet Hans Pedersens Datter Anne Marie
{----} Præstegaarden gammel 26 aar .
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1782
Sepulti 1782

1781.12
{-------} [..]cembr: begravet Christen Pedersens barn .af Lustrup
{-------}ichard 7½ aar gammel .
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1782.02
{-------}ges: Thomas Elkiærs Søn Jens i sit 15de Aar.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1782.
{-------} : begravet Giøde Johansen Richard i sit 70de Aar
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1782.03
{-------} Faste Knud Jensens og Else Hansdatters dødfødde barn fra
{----} oft. Et Pige barn . (AO opslag 11) Link til affotografering.

1782.06
{----} før Pintsedag begr: Laurits Eduartsen Thæm Degn i sit 82de Aar.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1782
{----} Elkiærs barn Dreng Bent i 2det aar.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1782.07.21
{-} nders Vestesens og Malene Laurisdatters barn af Krog begravet 8de Søn=
dag efter Trin: Karen 1 Aar gammel —
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1782.07.01
Christen Pedersen af Deufling 2den Søndag efter St: Hans Dag, 36 Aar —
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1782.
{---} Møllers Hustrue Anne Christensd : 42 aar —
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1782.09.19
{---} Sidsel Christensdatter af Klink begravet d 19 Sept: i sit 95de aa{.}
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1782.10.06
{--} der Ødevigs og Magrethe Thomasdatters dødfødde Drenge=barn den 19de
{-}øndag efter Trin :
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1782.10.21
{---} Nielsens Hustrue Kirsten Jensd: af Deufling d 21 Oct i 80de aar.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1782.
{-----} [...te] Dorthe Michelsd: af Selstrup i sit 63de aar.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1782.05.12
{-----} Ronnums Hustrue Kirsten døde d 5 Maji begravet d 12 i sit 62de aar.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1782.
{-----} [.]ud Jens Datter af Greene — Bodild Marie i sit 9de Aar .
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1782.12.01
{---------} i 1ste aar. døde d 25 Novembr begravet d i Decemb
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1782.
endnu død 1782 Peder Jensens barn af Selstrup Mette Johanne. død d 28 Novembr begravet d5 Dec gammel 5 Uger.
(AO opslag 12) Link til affotografering.

fødde 1782

1781.12.30
Søndagen efter Juul var Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatter barn Jens i Kirken til Daabs Publication /: tilforn d 22 Søndag efter Trin: hiemmedøbt i Præstegaarden :/ Maren Tarp bar det , Fadderne Anders Andersen af Deufling . Villads Tarp . Jens Deufling Jens Bentsens Kone . Magrethe Mintz.
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1782.02.18
I. d. 19de Februar : hiemmedøbt Peder Andersens og Karen Pedersdatters Barn i Lustrup navnlig Anders.
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1782
NB: Et dødfød Pige baren fra S: Karstoft Forældrene Knud Jensen og Else Hansdatter.
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1782.04.22
II. d. 22 April hiemmedøbt i Præstegaarden Præstens Nicolaj Hegelahr og hans Hustrues Maren Andersdatters Schoubyes barn nauf: Jacob Bering . Samme Barn fremstillet Herren i Kirken 3 post Trinit {1782.06.16} Jomfrue Johanne Nielsdatter fra Høgild bar det : Fadderen Her Clausen i Brande . Christopher Nyrup Hegelahr, Ebert Lauridsen , Jomfru Magdalene Spend . Anne Nielsdatter . Maren Ibsdatter . Kirsten Jensdatter .
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1782.07.14
Dom: 7 post Trin: var i Kirken til Daabs Publication Lars Madsens og {......} Pedersdatters hiemmedøbte Barn af Lustrup navnlig Anne Kirs{...} {.....} Christensens Hustrue bar det Fadderne . Mads Michelsen . [....] {...} Skræder , Johannes Giødesens Hustrue. Else Hansdatter M{......} datter.
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1782.07.22
d. 22 Julii hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Knudsens og Anne {.........} barn Bodil Marie .
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1782.08.09
d 9 Aug : hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Ronnums og Cidsel Christ{.....} ægte barn Kirsten af Selstrup .
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1782.08.12
d. 12 Augusti himmedøbt i Præstegaarden Søren Madsens og Mette Jensda{....} {...} af Bektoft.
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1782.09.15
Dom: 16 post Trin : blev ovenmeldte Niels Knudsens barn fremstillet Herren i Kirken og Anne Magrethe i Elkiær bar det: Fadd , Terkel Karst{..} Anders Pallesen . Jens Svendsen Anders Berthelsens hustr: Anders Pallesen Magrethe Pedersdatter i Schave.
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1782.09.22
Dom : 17 post Trin: blev ovenmeldte Niels Ronnums og Sidsel Christensd{.....} barn fremstillet Herren i Kirken . Anne Nielsdatter bar det Fad{....} Ronnum . Mads Pindvig . Poul Selstrups Hustrue . Kirsten Christensdatter.
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1782.10.15
d. 15 Octobr: hiemmedøbt i Selstrup Peder Jensens og Karen Andersdatter barn navnlig Mette Johanna .
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1782.10.06
Dom: 19 post Trin: fremstillet Herren i Kirken Ovenmeldte Søren {.....} og Mette Jensdatters barn. Kirsten af Bektoft . Anne Jacobsdatt{..}. Faddere Niels Mortensen . Oster Skaue . Jens Beks Hustrue , Magrethe Pedersda{....}.
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1782.
NB Et dødfød Dreng=barn fra Ødevig Forældrene Peder Christensen og Magrethe Thomasdatter.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1782.11.10
24 Søndag efter Trin: var ovenmeldte Peder Jensens barn af Seltrup i Kirken til Daabs Publication Anne Catrine i Lustrup bar det, Faddere : Pouel Selstrup. Christen Svendsen . Peder Andersen af Thodal Amoes Pedersens Hustrue og Johanne Marie Nielsdatter.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1782.12.01
Føddde 3 Drenge 6 Piger Summa 9 — 1782 Døde - - - - 17
altsaa 8 flere døde end fødde.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1783
fødde 1783

1782.12.01
I. Dom: 1ma Adventis hiemmedøbt i Krog Geert Jensens og Maren Nielsdatters barn Lars.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1782.12.12
II. [D 12] Decembr hiemmedøbt i Hesselvig fæstemøens Ingebor Povelsdatters barn navlig Povel .
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1782.12.12
III. [D 12] Decembr hiemmedøbt i Præstegaarden Arent Jensens og {........} Jensdatters barn Jens af Scharrild Bye. 2den Jule Dag{.....} Kirke. Christen Birkebeks Kone bar det . Faddere Christen Birkebek, Ole Stusgaard. Peder {.....} Smedens Hustrue.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1783.01.17
d. 17 Januar i 1783 ovenmeldte Jngeborg Povelsd : barn fremstillet Herren i Scharild Kirke. Faderen Laurids Christensen af Uhre . Faddere: Mette Povelsdatter bar det. Faddere Jens Troelsen Christen Josvæsen. Graves Fielstervangs kone og Jngeborg Graversdatter.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1783.
{.....} post Epiphanus var Giertt Jensens ovenmledte barn Lars {.....} {..}rken navnlig Lars. Maren Rasmusdatter af Heesgaard {.....} det; Fadderne vare Rasmus Heesgaard, Peder Christensen i {.....} Peder Smeds Hustrue . Maren Christensdatter.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1783.
{......} {.}iemmedøbt i Præstegaarden Anders Bertelsens og Anne Magrethe Pe{......} af Greene navnlig Peder
. Magrethe Pedersdatter af Schave bar det , de{...} {.....} post Epiphan: blev femstillet Herren i Kirken . Fadderne Oster Jensen {.........} , Niels Knudsen , Anders Pallesens Hustrue . Pigen Maren Andersdatter . (AO opslag 13) Link til affotografering.

1783.04.06
{......} hiemmedøbt i Deufling Jens Bendtsens og Kirsten Christensdat {...} barn navnl: Christen og d 5 Søndag i Faste 6de Aprilis fremstillet {..}erren i Kirken . Niels Møllers Kone i Kibek bar det . Fadderne Niels Møl{...} Kibek . Laurids Elkiær . Peder Bendtsen . Jens Jacobsens Kone i Deufling Kirsten Marie Pedersdatter .
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1783.05.29
{....} April hiemmedøbt og paa Christi Himmelfarts Dag var i Kirke Knud Jensens og Else Hansdatters barn Anne Magrethe . Jens Pindvigs Kone bar det , Fadderne : Jens Smed, Laurid{.} Elkiær Terkel Jensen . Jens Skræder . Anne Hansdatter.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1783.05.10
D 10 Maji hiemmedøbt Amoes Pedersens og Anne Cathrine AndersDatters Barn af Selstrup navnl: Peder
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1783.05.29
Christe Himmelfarts Dag blev Knud Jensens og Else Hansdatters Barn af S: Carstoft navnl: Anne Magrethe fremstilet Herren , det var tilforn hiemmedøbt af Jordemoderen . Jens Jensens Hustrue bar det , Fadderne Terkel Jensen, Lauirids Elkier Anne Hansdatter vide Infra !
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1783.06.29
2 Sønd: efter Trin: d 29 Juni blev det hiemmedøbte Amoes Pedersens Barn Peder og Hustrue Anne Cathrine Andersdat. fremstillet Herren i Kirken Pigen Mette Rasmusdatter af Heesgaard bar det , Fadderne Povel Andersen . Christen Svendsen . Jens Olesen Minds . Niels Pedersens Kone i Pindvig , Johanne Marie Nielsdatter
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1783.07.19
VII. d. 19 Julii Hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Pedersens og Karen Jensdatters Baren af S: Castoft navnlig Niels . d: 31 Augusti fremstillet i Kirken Inger Jensdatter i Skarild bar det . Fadderne Hans Carstoft. Terkel K{..}toft . Jens Skræder . Jens Pindvigs Kone . Pigen Maren Christensdatter.
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1783.09.05
2. d. 5 Sept: Hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Madsens og Karen Jensdatters ægtebarn af Lustrup navnlig Kirsten Marie .
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1783.09.11
3. d. 11 Sept: hiemmedøbt i Præstegaarden Ole Christensen og Agnete Hansdatters barn af Scharild bye navnlig Anne Marie .
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1783.10.08
d 8 Octobr: hiemmedøbt i Præstegaarden Christen Jensens og {....}l Jensdat{..} Barn af Toxvig navnl: Jens NB Dette Hører til Arnborg.
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1783.10.19
Dom : 18 p Trin: var ovenmeldte Niels madsens barn i Kirke
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1783.06.24
4. d 24 Junii hiemmedøbt i Præstegaarden Povel Andersen og Karen Jacobs{....} deres barn navnl: Inger . fremstillet Herren i Kirken Dom : [..] Trin: Maren Jespersdatter fra Timring bar det . Fadderne : Peder Amoes , Jens Jespersen . Niels Ronnums Kone . Kirsten Jespersdatter Marie Jespersdatter fra Timring Sogn .
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1783.10.19
Dom : 18 post Trin: var ovenmeldte Niels Madsens barn af Lustru{.. ....} navnl : Kirsten Marie . Apollone Skræder bar det . Faddere {......} og Søn Christen . Søren Skomager og Hustrue . Pigen Anne {.......} Niels Devlemoses Kone .
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1783.
Dom : 21 post Trin : blev ovenmeldte Ole Christensens barn {......} frembaaret i Kirken af Maren Rasmusdatter . Fadder{. ......} {...}vig . Peder Nielssen . Peder Christian . Lars Madsens Kone . {.....} Jensdatter.
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1783.06
5. In Junio et dødfød Pige=barn af forældrene Motten Pedersen og Ane Marie Thomasdatter i Deufling .
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1783.12.01
Summa fødde 7 Drenge 5 Piger /: det dødfødte iberegnet .
(AO opslag 14) Link til affotografering.

Trolovelser og Brylluper 1783

1783.11.13
d. 13 Nov: Trolovet Peder Rasmussen Enkemand af Assing = Nederkirkegaard {..} Pigen Maren Christensdatter af Schave.
(AO opslag 14) Link til affotografering.

Døde 1783

1782.12.01
Dom : 1 Advent: begravet Niels Knudsens barn Bodild Marie Er regnet til forrige Kirke = Aar , da det døde — ligesom og Peder Pindvigs barn af Selstrup Mette Johanne som blev begravet d: 5 Decembr Saa og omregnet til forrige Kirke Aar.
(AO opslag 15) Link til affotografering.

1782.12.10
d. 10 Decembr: begravet Christen Pedersen af Deufling død d 2. Decembr: gammel nogle Uger og Dage over 70 Aar.
(AO opslag 15) Link til affotografering.

1783.03.07
d. 7 Martii døde Peder Ødevigs Hustrue Magrethe Thomasdatter i sit 37 aar begravet d 15 Martii.
(AO opslag 15) Link til affotografering.

1783.06.25
d 25 Junii Morten Pedersens og Johanne Marie Thomadsd: dødfødde barn=Pige af Deufling begravet.
(AO opslag 15) Link til affotografering.

1783.07.11
d 11te Julii døde d 16 begravet Christen Erichsens Hustrue i sit 70de Aar .
(AO opslag 15) Link til affotografering.

1783.07.21
d 21 Juli døde og d 29 begravet Morten Stusgaards Søn Anders i sit 4de Aar :
(AO opslag 15) Link til affotografering.

1783.08.13
d 13 Aug: død og d 17 begravet Anders Pallesens Tvilling:Datter Magrethe 1¾ Aar :
(AO opslag 15) Link til affotografering.

1783
12 {....} død og d 30 begravet Laurids Elkiærs Hustrue Anne Malene Bentsdatter 32 aar.
(AO opslag 15) Link til affotografering.

1783.12.01
Summa Mandkiøn 1 fra 0 = 10 og 1 fra 70=80 i alt 2.
Qvindkiøn 1 fra 0=10 og 2 fra 30=40 og 1 fra 60 til 70 Er 5.
Summa af begge Kiøn 7 døde
Summe af begge Kiøn 12 fødde .
Anno 1783 = Altsaa 5 flere fødde end døde.
(AO opslag 15) Link til affotografering.

1784
{...}ulerede 1784

1783.12
{....} ecembr: 1783 copuleret Peder Rasmussen af Nederkirke={....}d i Assing Sogn og Pige Karen Christensdatter af Skave . {...}lsen forrettedes i Assing Kirke .
(AO opslag 15) Link til affotografering.

1784
{.......} kl. over 4 omtrent efter middag beskikkede Poul Østergaard
{.......} arstoft mig ganske uformodeentlig med 4 Mænd, at Anders
{.......} s Broder og Qvinden Magrethe Hvipschou ville troloves og
{.......} il den Ende ved Kirken , om jeg ville komme til denne For=
{.......} : Jeg spurgte Mænden om de ville cavere at disse Per
{....} r var ikke for nær belægtede eller besvogrede . De
svarede : Nej det ville de ikke cavere for : Jeg sagde, at eftersom Qvin
den har været besvangret ; maatte man vide hvo hendes
Barnefader havde været, førend man kunde vide hvor
vidt de vare besvogrede . Noget derefter kom andre 4
Mænde, hvoraf de 2 udgave sig for at ville cavere ; men
men jeg sagde : det kunde de ikke saa længe Hr: Clausens Attest
{..} Barnefaderen ikke blev mig foreviist . Jeg var
{...}uden ikke frisk, og ikke i Dag betænkt paa Denne For=
{...}ning : Jeg erindrede desuden Terkel Jensen fra S: Karstoft
{..} at jeg, efter min Samtale med ham herom d 24 hujus, hav=
(AO opslag 16)
de ventet , Anders Jensen skulle selv have talt med mig
og foreviist mig de nødvendige Beviiser tilforn.
Saalees er Sandhed testerer ut supra
N: Hegelahr
(AO opslag 15) Link til affotografering.

1784.03.23
Den 23 Martii troloved og d 15 April copulerede Enkemand Jens Olesen af Thodal og Enken Else Pedersdatter Studsgaard.
(AO opslag 16) Link til affotografering.

1784.10.09
D. 9 Oct: trolovede og d 29de sammes copulerede Enke = Manden Laurids Jensen Elkiær og Pigen Bergithe Bendsdatter ,
(AO opslag 16) Link til affotografering.
1784.12.01
Summa Copulerede i Kirke= Aaret 1784 3 Par .
(AO opslag 16) Link til affotografering.
Døde 1784

1784.01.07
Anders Pallesen og Else Sørensdatter ægte barn Anne død d 7 Januarii gammel 2 aar 2 Maaneder begravet d 18 Januar .
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1784.05.02
Den 3die Søndag efter Paaske begravet Peder Christensens og Mette Cathrine Byrgesdatter af Ødevig deres dødfødde Drenge = Barn .
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1784.05.20
Christi Himmelfarts Dag begravet Knud Jensens og Else Hansdatters Datter Anne Magrethe blev hiemmedøbt d 7 April 1783. død d 5 Søndag efter Paaske {1784.05.16}.
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1784.06.27
Dom : 3die post Trin : d 27 Junii begravet Jens Christensen , som d 18de Junii om Eftermiddagen i Sogne=Præstens Tieneste og med dennes Vogn kiørte for en Mand af Øster = Egnen til Store Sandfeld, mend da Jens Christensen alleree samme Aften var paa Rejsen tilbage, kiørte han fejl i Aaen ved Scharild Krog , hvilket tydelig sluttedes deraf , at man Dagen efter nemlig d 19de fandt ham død i Vandet ved Vognen og Hestene staaende i Aaen for Vognen, som var væltet . Det den afdøde havde været ved god Sands sluttes deraf at han havde bierget meget af Vognen op paa Landet. Han var barnfødt i Ilsgaard Ao 1723 d 19de Martii. Og hans Levnet har været ustraffelig efter hans Sognepræstes Vidnesbyrd . Han var altsaa i sit 62de Aar .
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1784.06
{...}de Juni døde od 16de blev begravet Terkel Jensens Søn Jens af {.....} arstoft 2 Aar gammel .
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1784.
{....}embr: begravet Enken Maren Thomasdatter af Lustrup {...}mmel 66 Aar 2 Maaneder og nogle dage. Hun {...}
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1784.08.18
d 18 Augusti døde Anders Pallesens Barn Rasmus af Greene begravet d 22, sammes gammel 6½ aar .
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1784.
{.....} døde og d 26 begravet Anders Bertelsens Liden Søn {....} gammel 1 7/12 aar .
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1784.12.01
Tilsammen 8 . nemlig af Mandkiøn 5. Børn under decen : 4. og 1 Mand imellem 60 og 70 Aar.
Af Qvindekiøn 3. Børn under Decen: 2, og 1 kone mell: 60 og 70 Aar.
Derimod fødde 1784 13 ægtebørn. 7 Drenge 6 Piger altsaa 5 flere fødde end døde .
N: Hegelahr
(AO opslag 17) Link til affotografering.

Fødde 1784

1784.04.04
1. Dom: Plamarum var Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdat{...} Barn i Kirken navnlig Maren fra Deufling , Maren Ta{..} bar det , Fadderne Anders Deufling. Lars Biereboe, Jens Bendtsens Kone O{...} Skræder af Felding . Pigen Mette Christensdatter. Det var tilforn døbt af Jordemoeder Apollone d 31 Januar :
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1784.04.04
2 Dom: Palmarum hiemmedøbt i Degne = Huuset Lars Bierreboes og Else Andersdatters barn af Deufling navnlig Maren .
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1784.04.25
3. Dominic: Misericord: hiemmedøbt i Præstegaarden Søren Christensens og Mariane Christensdatter af Beksgaard deres ægte = Barn navnlig Maren .
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1784.05.02
Ovenmeldte Lars Bierreboes ægte = Barn var i Kirke 3die Søndag efter Paaske . Kirsten Marie i Vester Deufling bar det Fadderne : And{...} Deufling , Jens Jacobsen . Jens Skræder . Knud Deuflings Kone Anne {....} Andersdatter i Greene .
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1784.05.09
I) 4 Sødnag efter Paaske blev Jens Jensens og Anne Nielsdat ægte barn af Sønder Carstoft hiemmedøbt i Præstegaarden navnlig Christen .
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1784.05.20
4. Christi Himmelfarts Dag hiemmedøbt i Præstegaarden Johannes G{...}sens og Giertrud Christensdatter Datter Anne Magrethe .
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1784.06.06
Trefoldigheds Fest fremstillet Herren i Kirken ovenmeldte {....}døbte Jens Jensens og Anne Nielsdatters Barn Christ{...} Ronnums Hustrue bar det . Fadderne . Ole Studsgaard , Jen {.....} Lars Christensen . Niels Pedersens Hustrue og Pigen Maren Ra {.....}
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1784.06.06
Samme Dag {Trefoldigheds Fest} fremstillet ovenmeldte Søren Christensen {.......} Christensdatters barn Maren af Beksgaard , Maren Ibsda{...} {...} det . Fadderne: Morten Studsgaard . Peder Christian Broesbøl {.......} Hustrue . Pigen Johanne Mortensdatter .
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1784.06.16
[I]I) Den 16de Junii hiemmedøbt Anders Jensens og Magrethe Christensdatters Barn fra Bektoft navnlig Niels Christian.
Dette Barn var i Kirken dom: 6 post Trin: {1784.07.18} Pigen Maren {.......} bar det. Faderne Søren Ronnum Mads Pedersen . og Jens Christensen p{..} Jens Huuses Kone og Bo[di]l Andersdatter ibidem.
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1784.07.18
III Samme Dom: 6 p Trin : hiemmedøbt, Terkel Jensens og Anne Jensdatter barn af S : Carstoft navnl: Jens, i Præstegaarden.
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1784.08.06
[I]V Den 6te Augusti hiemmedøbt i Præstegaard Niels Knudsens og A{....} Pedersdatters Barn af Greene navnlig Peder .
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1784.08.24
24 Augusti 1784 fød og hiemmedøbt i Præstegaarden , Sognepræstens Nicolai Hegelahrs og Hustrues Maren Andersdatter Schoubyes Barn navnl: Lydia Bergitha .
(AO opslag 19) Link til affotografering.

1784.08.26
d. 26 Aug : hiemmedøbt i Præstegaarden Morten Pedersens og Johanne Thomasdatters Barn af Hesselvig navnl: Thomas Christian .
(AO opslag 19) Link til affotografering.

1784.08.22
Dom : XI post Trin: var ovenmeldte Terkel Jernsens Barn til Daabs Publication i Kirken Mad: Østergaard af Nør Carstoft bar det Fadderne :
(AO opslag 19) Link til affotografering.
Ingen faddere angivet.

1784.09.05
d. 5 Sept : Dom: 13 post Trin: 1784 blev sidstmelte Præstens Datter Lydia Bergitha fremstillet Herren i Kirken . Sogne Præsten Hr Clausens Kiereste af Brande bar dette barn Fadderne vare Sr Ib Skiærbek og Hustrue af Høgild Sr Alle og Hustrue af Assing Kirkegaard, Sr Purup og hustrue af Schibild, Faderen, som skriver dette, beder vor himmelske Fader om naade i Christo for sig og alle sine.
(AO opslag 19) Link til affotografering.

1784.07.04
{.....} Johannes Giødesens Barn Anne Magrethe fremstillet i kirken 4 post Trin: Christen Skræders Kone bar det. Fadderne {....} Niels Deulemose , Lille Christen Jegin . Peder Christian. {....} skomagers Kone . Pigen Anne Cathrine og Mette Rasmusdatter .
(AO opslag 19) Link til affotografering.

1784
{...} hiemmedøbt i Præstegaarden Niels Ronnums {.........} ægte barn af Selstrup navnl: Niels.
(AO opslag 19) Link til affotografering.

1784
{.......}medøbt i Præstegaarden Jens Bendsens {........} Marie Christensdatter Barn døbt i Præstegaarden {....} Deufling anvnlig: Mette Kirstine .
(AO opslag 19) Link til affotografering.

1784.08.22
{...} Terkel Jensens Barn Jens frembaaren i Kirken Dom. 11 post Trin: Mad: Østergaard bar det Fadere : Jens Smed . Laurids Elkiær mads Pedersen . Jens Skræder , Jomfrue Østergaard . Bergithe Bendtsdatter.
(AO opslag 19) Link til affotografering.

1784.09.26
{....}eldte Niels Knudsens Barn Peder frembaaret i Kirken {....} 16 post Trin : Anne Magrethe i Elkiær bar det. Fadderne: {.....} Pallesen. Christen Carstensen . Peder Mindses Kone . Anne Ma {.......}dersdatter .
(AO opslag 19) Link til affotografering.

1784.10c
{.....} dødfødde Barn af Ødevig.
(AO opslag 19) Link til affotografering.

1785
Fødde 1785

1784.11.25
1. Den 25 Nov: 84 døbt i Præstegaarden Jens Bentsens og Kirsten Marie Christensdatters barn af Deuling navnlig Mette Kirstine . Fremstillet herren i Kirken 2den Juule Dag . Laurids Elkiærs Hustrue bar det : Fadderne Jens Jacobsen . Lars Christensen . Elle Kirstine . Bartholine . Mette Pedersdatter af Deufling.
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1784.11.20
I. Den 20de Novembr: 84. Døbt i Præstegaarden Niels Nielssens og Cidsel Christensdatters Barn af Selstrup navnlig Niels . Fremstillet Herren i Kirken Søndagen imellem NytAar og h. 3. K. Dag . Faderens Syster Maren bar det . Fadderne Peder Pindvig . Ebert Lauridsen. Peder Christian . Christen Svendsens Kone . Faderens Syster Johanne Marie .
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1784.12.31.
2. Den 31de Decembr: 84 hiemmedøbt Niels Nielssens og Anne Pedersdatters Barn i Lustrup navnlig Anne . Fremstillet Herren i Kirken 5te Søndag i Faste {1785.03.13}. Anne Magrethe Pedersdatter i Elkiærgaarden bar det. Fadderne Christen Skræder . Johannes Giødesen . Peder Christian . Niels Madsens Kone . Apollone Christensdatter .
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1785.02.20
II. Den 20de Februar : 85 hiemmedøbt Niels Pedersens og Maren Madsdatters barn i Pindvig navnl: Laurids fremstillet Herren Paaske Dag {1785.03.27} . Anne Nielsdatter Arnborg Greene bar det , Fadderne Mads Pindivg Niels {...} bierg . Poul thodal . Anne Kirstine Berthelsdatter {...} Kone.
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1785.03.10
III. Den 10de Martii hiemmedøbt Niels Rasmussen Wiendes {..} Magrete Olufsdatters barn i Møllen navnlig Rasmus Fremstillet i Kirken 5te Søndag efter Paaske {1785.05.01} . Fadderne Sunds Møller . Arvad Møller . Jens Minds . Magrethe Olufsdatter fra Paarup . Mette Rasmusdatter fra Heesgaard .
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1785.04.30
IV. Den 30te April hiemmedøbt Lars Madsens og Anne Pedersdatters Barn i Ludstrup navnlig Mads . Fadderne Fremstillet i Kirken trefoldighedsFæst {1785.05.22} Apollone Skræd{..} bar det . Fadderne: Mads Michelsen . Søren Skomager Christen Skræder, Niels Madsens Kone . Pigerne Maren Rasmusdatter og Magrethe Christensdatter .
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1785.05.05.
V. Den 5 Maji hiemmedøbt i Præstegaarden Peder Larsens og Johanne Jensdatters barn af Greene navnlig Jens fremstillet i Kirken 3die Søndag efter Trinit: {1785.06.12} Søren Bukkiærs Kone bar det . Fadderne Lille Christen Skræder Niels Knudsens Kone . Pigen Anne Marie Andersdatter .
(AO opslag 21) Link til affotografering.

1785.06.28
3. Den 28 Junii hiemmedøbt Laurids Jensens og Bergitha Bentsdatters barn af Elkiær navnlig Anne Magdalene . Fremstillet i Kirken Dom. XI post Trin: {1785.08.07} Jens Bentsens Kone bar det. Fadderne : Jens Smed. Terkel Jensen . Peder Christian . Knud Kastofts Kone. Pige Maren Rasmusdatter af Heesgaard.
(AO opslag 21) Link til affotografering.

1785.07.28
VI Den 28 Julii hiemmedøbt Peder Nielssens og Maren Christensdatters barn af Hesselvig navnlig Jens . Fremstillet Herren i Kirken Dom: 16de post Trin: {1785.09.11} Niels Høxsvigs Kone bar det . Fadderne Peder Ødevig . Morten Hesselvig . Niels Høxvigs Søn Niels , Niels Ødevig . Cort i Bukkiær hans Kone . Anne Nielsdatter. Pigen Maren Andersdatter.
(AO opslag 21) Link til affotografering.

1785.08.03
VI[I]. Den 3 Aug : hiemmedøbt Peder Christensens og Mette Cathrine Byrgesdatters Barn navnlig Jens af Ødevig . Fremstillet i Kirken Dom: 17 post Trin: {1785.09.18} Simon Huuses Kone bar det . Fadderne : gamle Christen Hesselvig Morten ibidem . Niels Ødevig . Peder Hesselvigs Kone Ødevig Pige .
(AO opslag 21) Link til affotografering.

1785.08.12
VIII. Den 12 Aug : Hiemmedøbt Peder Jensens og Karen Andersdatter barn i Selstrup navnlig Anders fremstillet i Kirken d 24 Aug: Poul Skræders Kone af Vordegod bar det . Fadderne Poul Skræder . Poul Hareskou Peder Andersen fra Vejlgaard . Pigen Johanne Marie Nielsdatter i Selstrup .
(AO opslag 21) Link til affotografering.

1784.12.06
Pige Barn uægte af Deuling d 6 Dec: 1784.
NB: Et dødfød
(AO opslag 21) Link til affotografering.

1785.12.01
Summa fødde Aar 1785 = 8 Drengebørn og 4 Pigerbørn, det dødfødde iberegnet — Summa 12
teston
N Hegelahr
(AO opslag 21) Link til affotografering.

Døde 1785

1784.12.06
Kirsten Marie Pedersdatter i Deuling død d 6te Dec: begravet 3 Søndag i Advent 84 {1784.12.12} i sit Alders 23de Aar ved sit døde Foster et Pige=Barn. blev udlagt til Barnefader Jens Jacobsen i Deufling .
(AO opslag 22) Link til affotografering.

1785.02.18
Christen Ericksen i Lustrup død d 18 Febr: i sit Alders 68de aar.
(AO opslag 22) Link til affotografering.

1785.04.22
Anders Berthelsen i Greene d 22 April død , i sit 51 Aar. Begravet d 1 Maji .
(AO opslag 22) Link til affotografering.

1785.04.27
Anders Pallesen død d 27 April i sit Alders 46 aar.
(AO opslag 22) Link til affotografering.

1785.08.01
Maren Mortensdatter i Pindvig død d 1 Aug i sit 87 aar begravet d 7de ejeusdem .
(AO opslag 22) Link til affotografering.

1785.08.16
Peder Pindvigs Kone i Selstrup Karen Andersdatter død d 16de Aug: i sit 48de aar begravet d 24de.
(AO opslag 22) Link til affotografering.

1785.09.01
Christen Skræders Kone i Lustrup død d i Sept: i sit 58de Aar begravet Dom : 16te post Trin: {1785.09.11}.
(AO opslag 22) Link til affotografering.

1785.09.13
Peder Lustrups Kone i Schave død d 13de Sept: i sit 81de Aar begravet d 18de dito —
(AO opslag 22) Link til affotografering.

1785.12.01
I alt 3 af Mandkiøn og 6 af Qvindekiøn.
Summa 9.
Decennia
40=50 50=60 80=70 / 0=10 20=30 40=50 50-60 80=90
1. 1. 1. / 1. 1. 1. 1. 2.
(AO opslag 22) Link til affotografering.

1786
{Trolovede 1786}

1785.
Den 29 Novembr: 1785 troelovede Jeppe Pedersen af Deuling ung Karl og Pigen Apollone Christensdatter i Lustrup. Text Rom: 13,14. J hører den Herre Jesum Christum . Bleve ægteviede d 24de Decembr:
(AO opslag 22) Link til affotografering.
Nuværende 2018 autoriseret: Rom 13-14: "v13 Lad os derfor ikke længere dømme hinanden, men I skal meget hellere dømme sådan: Ingen må bringe sin broder til at snuble eller falde. v14 Jeg ved og er i Herren Jesus vis på, at intet er urent i sig selv, men for den, der regner noget for urent, er det urent. "

1786.03.09
Den 9 Martii 1786 trolovede Christen Nielssen Jegin af Lustrup og Edel Christensdatter af Høelund . Copulerede d 5 Maji .
(AO opslag 22) Link til affotografering.

1786.09.15
Den 15 Sept : trolovede Jens Christens: Annexgaard og Charlotte Amalia Østergaard . Copulerede d 17 Octobr :
(AO opslag 22) Link til affotografering.

1786.10.26
Den 26 Oct: trolovede Hans Christopher Nielssen M{...} og Jomfrue Christiane Vilhelmine Bering .
(AO opslag 22) Link til affotografering.

Fødde 1786 J. N: J.
J. N: J. vel In Nomine Jesum

1785.12.04
Dom: IIda Adventus døbt i kirken Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatter barn af Deufling navnl: Ole . Apollone Christesdatter bar det. Fadderne Knud Olesen. Jens Bendsen Jeppe Pedersen .
(AO opslag 23) Link til affotografering.

1786.04.07
i. Den 7de April født , d 8de sammes døbt og paafølgende 2den Pintse Dag {1786.06.05} fremstillet Herren i Kirken Sognepræstens Nicolaus Heglahr og Hustrues Maren Schoubye , deres Barn navnlig Martha . Jomfru Mathilde Claussen af Brande Præstegaard bar det . Fadderne : Sr Jens Alle og Hustrue . Jomfrue Charlotte Østergaard . Degnens Christen Carstofts Hustrue .
(AO opslag 23) Link til affotografering.

1786.10.10
Den 10de october om Aftenen døbt i Præstegaarden Lars Bierreboe og Else Anders: datter barn af Greene navnlig Anne Cathrine .
(AO opslag 23) Link til affotografering.

1786.03.30
Den 30te Martii hiemmedøbt Johannes Giødesens og Giertrud Christensdatter barn i Lustrup navnlig Mads .
(AO opslag 23) Link til affotografering.

1786.10.29
Den 29de Octobr : hiemmedøbt Christen Christensens og Kirsten Pedersdatters Barn navnlig Anne i Lustrup.
(AO opslag 23) Link til affotografering.

1786.10.29
Samme Dag {29de Octobr :} Morten Pedersens og Johanne Marie Thomasdatters Barn navnl: Peder Christian hiemmedøbt i Hesselvig.
(AO opslag 23) Link til affotografering.

1786.11.26
Dom : XXIV post Trin : d 26de November døbt i Kirken, Jesper Pedersens og Apollone Christensdatter ægte Barn navnlig Anne Marie. Fasteren Marie Pedersdatter bar det Fadderne : Jens Bendtsen . Anders Andersen . Peder Pedersen i Gammelgaard . Jens Jacobs: Hustru og Mette Pedersdatter .
(AO opslag 23) Link til affotografering.

1786.01
IV Niels Thodals dødfødte Drenge barn in Januario
(AO opslag 23) Link til affotografering.

1786.11
5 Anders Krogs dødfødte Pige Barn in Novembr:
(AO opslag 23) Link til affotografering.

Døde 1786
1785.12.21
Onsdagen næst før juule-Dag begravet Jens Jacobsens søn Ole af Deuling, som blev døbt dom II Advent. h. a. {hujus annus, dette år}
(AO opslag 24) Link til affotografering.

1786.01.30
d 30. Januar : Karen Thomasdatter i sit 84de aar.
(AO opslag 24) Link til affotografering.

1786.01.30
Samme Dag {30. Januar} Poul Christensens og Anne Pedersdatters dødfødde begraven
(AO opslag 24) Link til affotografering.

1786.04.08
d 8 April Jens Pindivgs Søn i Karstoft Christen 2det aar .
(AO opslag 24) Link til affotografering.

1786.04.30
d Sidste April Johannes Giødesens Barn Mads 4½ Ugr gammel.
(AO opslag 24) Link til affotografering.

1786.05.28
d 28 Maji Simon Nielssens Datter Lena Marie i 7de aar.
(AO opslag 24) Link til affotografering.

1786.11.05
d 5 Nobembr : Anders Krogs og Lene Lauridsdatters dødfødte Pige Barn .
(AO opslag 24) Link til affotografering.

1786.11.04
d 4 Novembr : Mads Michelsen i sit 77de aar .
(AO opslag 24) Link til affotografering.

1786,12,01
efter Decennia
0=10 20 30 40 50 60 70 80 90
Mkiøn xxxx x
Akiøn xx x
(AO opslag 24) Link til affotografering.

Copulerede 1786:
1785.12.27
Den 27de Decembr : 1785 copulerede Jeppe Pedersen og Apollone Christensdatter .
(AO opslag 24) Link til affotografering.

1786
NB: Om Hans Christopher Nielsen Møller bør Østergaard tilskrives om han bør betale Copulations Penge .
(AO opslag 24) Link til affotografering.

1786.12.02
Summarisk Beregning over Copulerede, fødde og døde 1786.
Copulerede 2 Par .
Copulerede skulle være 4 par.
Fødte 9 NB 2 dødfødte iberegnede , nemlig af Mandkiøn 4. Af Qvindekiøn 5.
Døde 8. AF Mandkiøn 5 og af Qvinde kiøn 3.
Erfter Decennia af Mandkiøn 4 undfer 10 Aar . og 1 imellem 70 0g 80.
Qvindekiøn 2 under 10 Aar. og 1 imellem 80 og 90.
Scharrild Præstegd 2 Decembr : 1786 N Hegelahr.
(AO opslag 24) Link til affotografering.

1786

(AO opslag 24) Link til affotografering.

1786

(AO opslag 24) Link til affotografering.

{SLUT}