SKARRILD KIRKEBOG HEGELAHR 1774-79
Top
1775, 6, 7, 8, 9
Oprettet 30. marts 2018
Sidste ændring 30. maj 2018
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 SKARRILD KIRKEBOG HEGELAHR 1774-79
Kirkeår som er 1. advent året før til 1. advent i året.
(Der er kun en indførsel fra 1774, i dec. 1774 i kirkeåret 1775, resten er 1775 og derefter.)
Døbte 1775-79.
Begravede 1775-80 (kun to døde spædbørn i 1780).
Trolovede og viede 1776-79.
Introducerede 1774-78.

INDHOLD (flere sager er blandet sammen):
(Rækkefølge som i den originale kirkebog)
Fødte 1775
Døde 1775
Kirkegangs Koner 1774-75
Præster i Skarrild og Arnborg fra reformation til Hegelahr selv.
Skarrild og Arnborgs kalds rettigheder.
Fødte 1776
Døde 1776
Kirkegangs Koner 1776
Trolovede 1776
Fødte 1777
Kirkegangs Koner 1777
Døde 1777
Endnu Fødte 1777
Fødte 1778
Fødte 1779-80
Døde 1779-80
Udlånt to bøger.
Trolovede 1779
Bibler 1777
Døde 1778
Kirkegangs Koner 1778
Trolovede 1778
(Trolovede 1775 og Kirkegangs Koner 1779 mangler).

UDSKRIFTS NOMENKLATUR:
[...] tydning usikker, antal punkter = antaget antal tegn.
{...} afrevet del eller komplet ulæselig.
_ bag ved navn: "en"-krusdulle fx Peders_
Arkivalier Online affotografering Skarrild Kirkebog 1774 — 1779.

Gå til årstal - kirkeåret 1. advent året før til 1. advent i året:
Hegelahr placerer 1779 før 1778, og fødte 1778 findes delt op i to steder.

1775, 1776, 1777, 1778, 1779


Kirche = Bog
for Scharrild = Sogn,
indrettet af
Nicolai Hegelahr
da værende Sogne = Præst indsadt Dom: Xma post Trin: 1773 {15. august 1773} født Domin. 4 Adventus 1745 i Hassing = Præstegaard i Thye.
§
§
§
Scharrild d 29 Novembr
1774
(AO opslag 3) Link til affotografering.

1775
Fødte Aar 1775
In Jomine Jesu
Optegnelse paa de fødte
fra Dom 1 Adventus [.] 27. Novembr: 1774 indtil samme
Kirke = Aars Ende.
1775.01.15
Dom: 2. p Epiphani : var Christen Pedersens Barn af Deufling i Kirke Navnlig Las , som tilforn af Jordmoderen var heimmedøbt. Faderens Syster den gamle Christen Pedersens Hustru bar det frem.
(AO opslag 3) Link til affotografering.

1775.03.05
Dom Invocavit var Ole Christensens Barn af Beksgaard i Kirke navnlig Hans, som tilforn var hiemme døbt af JordeModeren . Offer [circa] 3 Mk. 8ß.
(AO opslag 3) Link til affotografering.

1775.03.19
Dom : Oculi var Søren Christensens Barn af Heesgaard i Kirke navnlig Christen Offer circa 5 Mk 8[7] ß.
(AO opslag 3) Link til affotografering.

1775.03.26
Dom Lætare d 26de Martii var Poul Andersens Barn af Selstrup i Kirke navnlig Boel Marie . . . . . . . . som lørdagen d 18de Martii om Aftenen var døbt af Præsten . Faderens Syster . . Anne Andersdatter bar det frem . Offer 4 Mk.
(AO opslag 3) Link til affotografering.

1775.05.28
6te Søndag efter Paaske var Anders Vestesens Barn Veste i Kirke fra Krog. Det var tilforn for . . . . . Uger siiden døbt i Præstegaarden .
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1775.07.09
4 Søndag efter Trinit: var Niels Knudsens Barn i Kirke som tilforn var hiemme=d{...} navnlig Cathrine . Præsten Huusholderske Maren Andersdattter bar det.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1775.09.24
Dom : 15 post Trinit d 24 Septembr blev døbt Christen Pedersens Senioris Barn fra Deufling navnlig Jacob , som var det andet Barn , bemeldete Mand havde avlet i ægteskab med sin da værende Hustrue . den unge Christen Pedersens Hustru bar det frem .
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1775.
ɔ: 5 Dreng og 2 Piger
men foruden dem var fødte 2 dødfødte drenge=Børn , hvoraf den eene var Peder Hesselvigs , den anden Anders Berthelsens af Green deres Sønner.

ɔ: 7 Drenge og 2 Piger
(AO opslag 4) Link til affotografering.

Døde i kirke = Aaret 1775.
1775.04.25
d 25 April blev Rasmus Bringelsen af Pindvig begravet, som døde 2den Paaske dag . fød 1726 d 17 S. p Trin. var liig Prediken 8 Mk.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1775.04.30
d 2den Søndag efter Paaske begravet Povel Andersens Barn af Selstrup, som øde Tirsdagen tilforn d 25 Aprilis .
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1775.05.07
d 3die søndag efter Paaske begravet tvende Tvilling=Døtter af Jens Nielsen i Ødevig, den eenes navn var Maren den andens Karen; vare hiemmedøbte . var Liig=Predikene
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1775.05.19
Almindelig Bededag den 4 Fredag efter Paaske belv begravet et dødfødt Barn Søn af Ander Bertelsen i Greene .
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1775.05.23
Tirsdagen d 23 Maji begravet Ole Christensen Barn , Hans af Beksgaard var Liig=Prediken.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1775.05.26
Onsdagen d 26 Maji blev Jens Ødevigs Hustrue begravet . var Liig=Prædiken . Døbt d 14 Dec: 1735.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1775.08.09
Onsdagen d 9 Augusti blev begravet Peder Nielsens dødfødte Søn af Hesselvig var Liig=Prædiken.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1775.08.13
Søndagen d 13 Augusti Dom: 9 post Tirnit: Anders Vistesens lille Søn Viste af Krog begravet; var Liig Prædiken .
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1775
2 dødfødte og dem iberegnet døde 7 Børn under 1 aar gammel.
og 2 gamle Folk Rasmus Bringelsen i sit 49de Aar og Kirsten Ødevig i sit 40 Aar.
Børnene vare Mandkiøn 4. Qvindekiøn 3.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

Copulerede 1775.

Kirkegangs Koner 1775
1774.12.26
2den Jule Dag Johannes Giødesens Kone af Lustrup Offer 3 Mkr. 15ß.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1775.03.05
Dom : Invocavit den unge Christen Pedersens Hustrue af Deufling. Offer circa 4 Mk 8ß.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1775.04.17
2 Paaske=Dag Ole Christensens Hustrue af Beksgaard circa 5Mk 3ß.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1775.04.30
2den Søndag efter Paaske Søren Christensens Hustrue af Heesgaard og Povel Andersens Hustrue af Selstrup.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1775.05.28
6te Søndag efter Paaske Anders Vestesens Hustrue af Krog .
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1775.06.25
2 Søndag efter Trinit : Anders Berthelsens Hustrue i Greene .
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1775.07.09
4 Søndag efter Trinit: Niels Knudsens Hustrue af Selstrup.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1775.09.24
15 Søndag efter Trinit: d 24 Sept: Peder Nielsens Hustrue af Heselvig.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1775.10.29
20 Søndag efter Trinit Christen Pedersens /: den ældres :/ Hustrue fra Deufling .
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1775
Pastores in Skarild et Arnborg a tempore reformationis:
1. Hr: Christen .
2. Hr. Lauritz Nielssen Grejs
3. Hr: Peder Pedersøn Sommer barnfød i Felding Præstegaard 1622 d 9 October var Præst i 38 Aar og døde 1688 d 15 Decembr:
4. Hr: Hans Hansen Vinchel barnefød i Svendborg i Fyen , usus Patrus Sutore {far skomager}, blev Præst her i Januario 1689 , var siden Præst her udi 16 Aar og døde 1702 d 9 Januar:
5. Hr : Oluf Jensen Due barnefød i Græst udi Sæland 1666 usus Patel agricola {far bonde} , tiente kong Friderich d 4de for Feld=Præst udi 2 Aar og blev af Gud og Majesteten beskikket at være Sogne=Præst her 1402 d 24 Januar : anno statis 36. død 1709 d Junii var saa Præst her paa 8tende aar.
6. Hr: Christen Lund Patern [Kabuit] agricolam, blev kaldet til Skarild d 6 Septembr: 1709 var tilforn Capellan ved Viborg i 5 Aar.
7. Arent Bisted.
6. {Hegelahr tæller forkert her} Christian Svitzer.
8. Nicolai Hegelahr.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1775 [..... ........... ..] om Kaldets Rettigheder:
1. Gives Aarlig til Præsten af konge = Tienden af Skarild-Sogn 3 ørter Rug a 10 Skp er 30 Skpr Rug og 1/2 ørte Byg er 6 Skpr Byg.

2. [...] Vin og Brød til Skarild kirke pleier after Sigende gives til præsten for at holde det. 2 tdr. Rug aarlig Disse tvende tønder Rug har jeg endnu ikke faaet af Sr Østergaard for aaret 1774 da han paastod at ville kun give 2 Rdr : Dog har han siden ved en Commisionair lovet at give de ovenmeldte 2 tdr. Rug for Aaret 1774.

3. Man ved ikke, hvad Præsten skal have for Brød og Vin til Arnborg kirke . Det kongelige Skiøde forbinder ikke Præsten til at forsyne kirken dermed .
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1776
Fødte 1776.
1775.12.10
i Dom : II Advent døbt Niels Larsens søn Jesper Lorentz af S_ Carstoft : Mad : Østergaard bar det .
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776..01.01
i Nytaars Dag hiemme døbt Christen Pedersens Datter af Lustrup Moderens Navn Maren Giødesdatter Barnets Navn Ingeborg Kirstine var disse forældres 1 Datter og 3die Barn . var i kirke Dom 2 p Epiphanis {1776.01.14}. Ole Mintzes Hustr: bar det.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.01.20
ii d 20 Januar : begierede Søren Madsen af Skarild mig at døbe hans og Hustrues Kirsten Christensdatters Søn, som blev fød forrige Nat og skulde kaldes Christen blev døbt 3 Sønd: efter H. 3 Konger {1776.01.21}. Præsten Koene bar det .
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.03.14
III Midfaste Søndag d 14 Martii Povel Andersns Barn døbt navnlig Jacob af Seltrup..
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.04.08
IV Anden Paaaske Dag Jens Jensens Søn fra Sønder Karstoft døbt navnlig Ib.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.05.18
2. Løverdagen d 18 Maji hiemmedøbt Ole Christensens Barn af Beksgaard navnlig Else - var til kirke 2 Pintzedag {1776.05.27}.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.06.15
3. d 15 Juni hiemmedøbt to tviling Døttre af Peder Nielsen i Hesselvig den ældste navnlig Johanne den yngre navnlig Kirsten.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.06.04
5. Dom: 2 p Trinit: blev Præstens Barn Maren fremstillet Herrren i Skarild kirke og var tilforn strax efter fødselen hiemmedøbt d 4 Junii s: a.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.07.05
6. d 5 Juli blev Anders Pallesens Barn af Selstrup hiemmedøbt navnlig Anne Magrethe. og var i kirke 6te Sønd: efter Trinit: .
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.08.03
Fredagen d 23 Augusti hiemmedøbt Anders Vestesens Barn Karen Marie af Krog publiceret d 14 Sønd: efter Trin: i Skarild kirke.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.10.20
Søndagen d. 20 octobr : hiemmedøbt Geert Jensens Barn i Søndergaard navnlig Niels var i kirke 22 Søndag efter trinit:.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

Døde 1776.
1776.03.17
Midfaste Søndg d 17 Martii døde Anders Nielsen af Greene født 1725 d 6 martii begraven Mandagen d 25 Martii var Liig Prædiken. 48 aar.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.03.28
Skiærtorsdag begravet Niels Christensen fra Elkiærgaarden døde Natten imellem d 27 og 28 Martii i sit 21de aar . døbt 1755 i Sønd i Ad{...}.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.06.04
Natten imellem d 3 og 4 Juni døde Else Holst i Søndergaard og Inger Nieldatter i Gammelgaard og bleve begge begraven Dom : 1 post Trin: den 1ste 64 aar den 2den 61 aar..
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.07.02
den anden Julii begraven Peder Hesselvigs 2de Tvillings=Døttre - var Liig Prædiken . .
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.07.12
Fredagen d 12 Juliii begravet Christen Pedersens Hustrue i Lustrup Maren Giødesdatter gammmel 29 aar 20 Uger og 3 dage død Fredagen d 5 Juli ..
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.08.25
Dom: 12 post Trinit begravet Ole Beksgaards Barn Else , som var hiemmedøbt 18 Maji sist . .
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.10.27
Dom : 21 post Trin : Anders Pallesens Barn , som var hiemmedøbt d 5 Juli s. a: Anne Magrethe. .
(AO opslag 7) Link til affotografering.

Kirkegangs Koner 1776.
1776.01.28
Dom: 4 p Epiph: Niels Larsens Hustrue fra S: Karstoft.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.02.25
1 Søndag i Faste Christen Pedersens Hustru i Lustrup.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.03.24
Maræ Bebudelses Dag 5 Sønd : i Faste Søren Madsens Hustrue.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.04.28
3 Søndag efter Paaske Poul Andersen Hustru af Selstrup.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.06.23
Dom: 3 p Trin: Ole Christensens Hustrue i Beksgaard .
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.07.14
6. Søndag efter Trin : Præstens Hustrue .
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.07.28
8 Sønd: efter Trin: Peder Nielsens Hustrue af Hesselvig .
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.08.18
11 Sønd: efter Trinit Anders Pallesens Hustrue af Selstrup.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.10.06
18 Søndag efter Trinit : Anders Vistesens Hustrue af Krog.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.07.14
6 Søndag efter Paaske Jens Jensens Hustrue af S: Carstoft.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776
I alt 10.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

Trolovede og Brudevielser 1776.
1776.05.23
Taarsdagen før Pintze Dag Lars Carstensen og Maren Jepsdatter af Pindvig . copulerede.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1776.06.21
Trolovede d 21 Junii Las Madsen og Anne Pedersdatter i Lustrup.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1776.08.23
Troloved den 23 Augusti Christen Jensen Moesgaard og Bennet Andersdatter Greene.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1776.09.26
Las Madsen og Anne Pedersdatter copulerede Taarsdagen d 26 Septembr:
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1776.10.13
19 Sølndag efter Trin: copulerede Christen Jensen Moesgaard og Bennet Andersdatter Greene.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1776.10.13
Ialt 3 Paar.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1776.11.20
NB: 1776 d 20 Novembr: hiemme døbt Karen Pedersdatters Uægte Barn i Lustrup navnlig Peder og udlagt til Barne=Fader ægtemanden Andreas Andersen Controlleur i Lintrup i Holsteen —.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1776.11.20
I alt fødde i Kirkeaaret 1776 6 Drenge og 8 Piger deraf 1 Uægte.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1777 {kirkeår}
1776.12.01
Den 1. Decembr: 1776 den 1ste Søndag i Advent døbt i Kirken Terkel Jensens Barn fra S : Carstoft navnlig Bodil Magrethe fød i det gamle kirke Aar, hvortil hun blev i den indsendte Antegnelse regnet .
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1776.12.26
ovenmeldte Uægte Barn var i Kirke 2den Jule Dag og samme, som ovenfor af Lindtrup Sogn og Bye af Lintrup Sogn og Bye blev udlagt til Barnefader Præstekonen bar det.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1777.01.03
Den 3 januar : 1777 hiemmedøbt Johannes Giødesens Barn af Lustrup navnlig Giøde Richard .
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1777.02.28
i. d 28 Februar: hiemmedøbt Lars Madsens og Anne Pedersdatter Barn af Lustrup navnlig Else Marie .
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1777.03.03
2. d 3. Martii hiemmedøbt Jens Nielsen og Margrethe Thomasdatters Barn af Ødevig navnlig Kirsten.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1777.03.09
Midfaste Søndag d 9 Martii blev sidstmeldte tvende Børns Daab Publiceret det første Faddere : Faderens Syster bar det Fadderne : Christen Nielsen i Lustrup, Peder Christensen ibidem Margrethe Christensdatter og Peder Lustrups Pige.
Det sidstes Faddere Peder Nielsens Hustru af Hesselvig bar det. Fadderne Povel Hesselvigs kone, Michel Toxvig . Degnens Søn Ebert . Anne Mølle, Anders Krogs Hustr : Lene Lauritzdatter.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1777.03.11
3. Tirsdagen d 11 Martii hiemmedøbt Peder Jensens Barn af Selstrup navnlig Kirsten . Dette Barn var i Kirke 1. Søndag efter Paaske {1777.04.06} : Fadderne: Povel Andersen Hustru af Selstrup : Jens Gaasdal. Peder Smed. Degnens Søn Ebert, Anne Mølle Sidsel Pindvig bar det.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1777.04.13
ii. 2 Søndag efter Paaske døbt i Kirken Jens Sørensens ved [Guebek] paa Nør : Karstoft Mark hans Barn navnlig Niels . Madam: Østergaard paa Nør Karstoft bar det Fadderne: Christen Sandgaard , Ebert Lauritsen, Lauritz Jensen tienende paa Nør Carstoft Mette Jensdatter tienende ibidem og Johanne Hansdatter fra Sønder Karstoft etc :
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1777.05.19
III. 2 Pintze Dag hiemmedøbt Peder Smeds Barn i Søndergaard navnlig Jens Christian . Dette Barn var i kirke Festo Trinitat: {1777.05.25} Anne Møle bar det. Fadderne vare: Peder Pindvig, den unge Ole Mintz , Degenens Søn Ebert Inger i Præstegaarden Anne Pederdatter ibidem .
(AO opslag 8) Link til affotografering.


Kirkegangs Koner
1777.

1776.12.01
Den 1ste Søndag i Advent Geert Jensens Kone i Søndergaard .
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.02.02
Søndag Sexagesima Terkel Jensens Hustrue fra Sønder Karstoft.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.03.02
3 Søndag i Faste Johannes Giødesens Hustrue af Lustrup..
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.04.13
2 Søndag efter Paaske Lars Madsens Hustru fra Lustrup.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.04.20
3 Søndag efter Paaske Jens Ødevigs Hustru Magrethe Thomasdatter og samme Dag Peder Jensens Hustrue Karen Andersdatter af Selstrup.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.07.06
Dom : 6 post : Trin : Jens Jacobsens Hustrue Bartholine Knudsdatter af Deufling .
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.07.20
8 Søndag efter Trin: Peder Smeds Hustrue af Scharild=Søndergaard og Jens Sørensens Hustrue ved Giedbek..
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.08.03
10 Søndag efter Trinit : Niels Knudsens Hustrue af Selstrup og Ole Christensens Hustrue af Beksgaard .
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.08.17
12 Søndag efter Trin : Christen Jensens Hustrue Bennet Andersdatter af Greene .
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.09.28
18 Søndag efter Trin: Præstens Hustrue Maren Andersdatter Schoubye .
(AO opslag 9) Link til affotografering.

Døde 1777.

1777.01.19
2den Søndag efter hel: Tre Kong: dag begravet Johannes Giødesens Barn Giøde Richard af Lustrup.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.01.26
Dom: Septuag: Anders Krogs Datter Karen Marie. døbt d 23 Aug: 1776.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.03.09
Midfaste Søndag d 9 martii begraven Enken Mette Michelsdatter af Deufling si Alders 72. Aar døde hun Natten imellem d 2 og 3 Martii.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.04.02
Tirsdagen d 29 April begravet Anders Madsen af Selstrup gammel 68 aar og nogle [Uger]. Var Liig Prædiken.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.06.17
Taarsdagen d 17 Junii begravet Peder Smeds spæde barn Jens Christian af Søndergaard..
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.11.11
Tiirsdagen d ii Novembr: Almisse Lemmen Cecilie Olufsdatter Due begravet, som døde d 4 ejusdem i sit 75de aar.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.11.22
Løverdagen d 22 Novembr: døde Christen Jensen Sandgaard 48 aar gammel . begravet d 29 Novembr:.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.11.29
2. Drenge under 10 aar 1 Pige under 10 aar.
En Mand fra 60 til 70 Een fra 40 til 50.
2 Qvinder fra 70 til 80.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

Endnu Fødde 1777
1777.05.25
IV. Festo Trinit : døbt i Kirken Jens Jacobsens Tarps og Bartholine Knudsdatters barn af Deufling navnlig Knud . Mette Hartvigsdatter bar det. Fadderne vare Jens Nielsen Knud Olesen Jens Bentzen Karen Pedersdatter og Anders Deuflings kone , Karen Jacobsdatter Tarp.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.06.07
4. Løverdagen d 7 Junii blev hiemmedøbt Niels Knudsens og Anne Pedersdatter barn navnlig Dorthe i Selstrup.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.06.19
5. Taarsdagen d 19 Junii hiemmedøbt Ole Christensens og Agnete Hansdatters Barn nemlig Maren i Beksgaard.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.06.29
begge sidstmeldte Børn vare i Kirke Dom: 5 post Trinit: Fadderne : Niels Knudsens Kones Syster bar det første. Maren Ibsdatter bar det andet . Fadderne . Rasmus Nicolaisen . Povel Selstrup. Maren Søndergaard . Maren Mintz.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.07.13
Dom : 7 post Rinit . døbt i Kirken Christen Jensens og Bennet Andersdatters barn af Greene navnlig Elles Marie , Jens Pindvigs Kone bar det . Faddere Jens Pindvig Magrethe Pedersdatter etc:
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1777.08.18
Mandagen d 18 Augusti hiemmedøbt Sogne=Præstens barn navnlig Elisabeth . Dette Barn var i Kirke Dom 15 post trin : d 7 Sept: 1777 Faderens Syster Kirstine Dorothea Heglahr bar det.
Faddere: Thoms: Barfod fra Raarup . Sr Johannes Benedictus Hegelahr fra Horsens . Jomfr: Sophia Cathrine Hegelahr fra Scharild Præstegd og Jomfrue Inger Brink fra Nør Carstoft.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1777.11
I alt fødde 1777.
Fire Drenge og syv Piger Summa 11 Børn. NB alle ægte Børn.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

Fødde 1778 {kirkeår}
1777.12.10
Onsdagen d 10 Decembr: 1777 hiemmedøbt Anders Vestesens og Helene Lauritsdatter Søn i Krog navnlig Lauritz . Dette barn var i kirke Dom : Inter Frestum Circumcisionis et Ephphan: Oluf Minstes Hustrue bar det Fadderne Ole Mintz , Rickard Skomager , Degnens Søn Ebert , Rasmus Nicolaisens Hustrue og Anne Pedersdatter af Præstegaarden.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1777.12.11
Anders Andersens dødfødde Drengebarn ii Decembr:
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1778.01.18
Dom: 2 post Epiph: havde Peder Nielsen af Hesselvig og Maren Christensdatter en Søn til Daaben navnlig Niels , Moderens Søster af Høesvig Bennet Christensdatter bar det Fadderne: Ole Jensen af Præstegaarden Magrethe Ødevig. Mette Christensdatter Ingeborg Povelsdatter.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1778.02.13
d 13de Febr : 1778 hiemmedøbt Rasmus Nicolaisens og Inger Hansdatters barn i Præstegaarden navnlig Hans .
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1778.02.21
d 21 Febr : hiemmedøbt i Præstegaarden Anders Pallesens og Magrethe Sørensdatters barn af Greene i Scharild Sogn navnl: Rasmus . Dette barn var i Kirke Dom: Qvingaesima Søren Ronnums Hustrue bar det . fadderne: Søren Ronnum, Peder Sørensen Høllund . Ole Jensen i Præsteg: etc:
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1778.03.29
Midfaste Søndag blev Rasmus Nicolaisen og Inger Hansdatter Barn Hans af Præstegaarden fremstillet Herren i Kirken Præste Hustrue bar det Fadderne : Sr Østergaard og Madame Østergaard med hendes Syster Inger Brink af Nør Carstoft Christen Møllers Søn Christen og Datter Anne.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1778.05.18
Den 18 Maji hiemmedøbt Christen Pedersen Barn i Lustrup navnlig Nicolai Hegelahr .
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1778.06.08
2 Pintse dag hiemmedøbt Johannes Giødesens barn Maren i Lustrup .
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1778.07.05
Dom : 3 post Trin: var Christen Pedersens Barn Nicolai Hegelahr af Lustrup i Kirke Præsten Hustrue bar det fadderne Christen Christensen af Præstegaarden Peder Lustrup og Hustrue.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1778.09.06
12 Søndag efter Trin: ɔ: Dom: XII p. Trin : var Anne Pedersdatter uægte barn i Kirke og udlagt til barne fader Christen Skræder gift i Lustrup.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1778.09.21
d 21 Sept: hiemmedøbt, Lars Madsens Barn af Hesselvig navnl: Peder Christian, i Præstegaarden. .
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1778.09.27
Dom : 15 post Trin: var ovenmeldte barn i Kirke Maren Thomasdatter i Lustrup bar det : Fadderne vare: Peder Christensen etc.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1778.06.14
Trefoldigheds Søndag var Johannes Giødesens barn i Kirke nvnl: Maren hans Moder bar det, faderene vare Peder Lustrup, Christen Schræder og Søn . Degnens Søn Maren Thomasdatter Ole Mintses Datter Magrethe.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1778.11.15
Morten Studsgaards barn Anders døbt af Jordemoderen og strax død in November.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1778.11.27
Jens Jensen af S: Karstoft var hos mig /: Præsten :/ d 27 Nov : og bestilte mig at døbe hans Pige = Barn nestk: 1 Søndag i Advent, hvor for og dette barn navnlig Anne blev regnet til Kirkeaaret 1778.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

Fødde 1779 {kirkeår}
1779.02.14
Fastelavns Søndag var i kirken til Daabs Publication Præsten barn Johan Herman .
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1779.05.16
6te Søndag efter Paaske publicert Heimmedaab for Christen Pedersens Barn af Lustrup navnlig Jens .
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1779.05.24
2den Pintse Dag døbt i Kirken Terkel Jensens barn af Karstoft navnlig Erick .
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1779.08.01
9de Søndag efter Trinit publicert hiemmedaab for Niels Knudsens barn navnl : Knud .
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1779.10.10
19 Søndag efter Trin: døbt i Kirken Christen Jensens barn af Greene navnl: Anders .
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1780.01
In Januaris hiemmedøbt men ikke publiceret Boel Selstrups Søn, som er død.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1780.02
In Februaris hiemme døbt men ikke publiceret Peder Pindvigs [Søn] [Peder] [der] er [død] [.....d] .
(AO opslag 11) Link til affotografering.

Døde 1779 {kirkeår}
1779.02.06
d. 6 Febr . begravet Povel Silstrups liden Søn 14 Dage gammel.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1779.03.12
d. 12 Marti begravet Søren Heesgrds Søn Christen 4 aar. .
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1779.03.18
d 18 Marti begr : Søren Madsens søn Christen 3 Aar. . NB Peder Pindvigs [.....d] barn.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1779.04.02
d. 2 April begr. Peder Smeds Søn Anders 6 aar.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1779.04.15
d. 15 April begr: Terkel Jensens Boel Magrethe 2 aar .
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1779.05.16
d. 16 Maji begravet Søren Skræder 66 aar.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1779.06.12
d 12 Juni begr: Johanne Jacobsdatter 44 aar..
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1779.06.21
d 21 Juni begr: Karen Pedersdatter 49 aar.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1779.09.04
d 4 Sept: Peder Greene — 83 aar.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1779.09.26
d. 26 Sept: Geerts datter 5 aar .
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1779.11.02
Peder Smeds Hustrue d 2 Nov : 47 aar..
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1779.
Jeg underskrevne har laant af Præsten den bog Si[.]ers Saligheds Midler med løfte at beholde den til Valborg Dag 1778.
Scharrild Præstegaard
d 1 Augusti 1777
Andes Pallesen.

Ligeledes har jeg underskrevne med til ovenmeldte Tid datum ut Supra: laant en bog af samme Slags
Datum ut supra
Peder Hiøllund

Jeg underskrevne har rigtig bekommet en bibel af Sl: Stiftrups Legato. Scharrild Præstegd d 17 Augusti 1777.
Jens I: S: S: Sørensens Navn ved [Guedbek].
(AO opslag 11) Link til affotografering.

Bryllupsfolk 1779
1779.10.12
d 12 Oct : copul : Søren Bektoft og Mette Jensdatter..
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1779.12
Summa copulerede fødde etc. Kirke Aaret 1779 .
1 par copuleret
fødte: 6 Drenge = børn og 1 Pige
Døde af Mandkiøn:
4 under 10 aar
1 imellem 60 og 70
1 imellem 80 og 90
af Qvindekoøn:
3 under 10 aar
1 imellem 40 og 50
Summa 12 Døde.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1777.07.01
Den 1 Juli 1777 givet 2de Bibler til Scharrild Sogn af Sl: Stidstrups Legato den eene til Jens Sørensen ved Gunbek den anden til Christen Pedersen den Yngre i Deufling .
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1777.08.01
Den 1 Aguusti 1777 blev en af ovenmeldte bibler givet til Christen Nielsen den Ældre i Søndergaard i Gammel Arnborg.
Testor Scharil Præstegaard
d 1 Augusti 1777
Christen Nielsßøn.
(AO opslag 12) Link til affotografering.

Døde 1778 {kirkeår}
1777.12.09
Tiirsdagen d 9 Decembr: 1777 begravet Anders Andersens og Anne Nielsdatter dødfødde Drenge Barn af Døvling .
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1778.01.17
den 17 Januar : døde Bent Jensen af Deufling begravet d 25 ejusdem, gammel i sit 58 aar.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1778.01.25
Den 25 Januar: døde Anders Pedersen Studsgaard begravet d 2 Februar : gammel i sit 58 aar.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1778.01.21
Den 21de Januar døde Christen Nielsen i Lustrup begravet d 29 Januar : gam : 62.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1778.02.18.
d 18de Febr: begravet Peder Christensen af Scharild i sit 73de aar..
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1778.03.29
Midfaste Søndag begravet Jens Ødevigs Datter Johanne Marie gammel 5 aar og 5 Maaneder . døde Mandagen d 23 Martii.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1778.05.16
d 16 Maji døde Christen Pedersens Hustrue i Deufling gam: 41 Aar .
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1778.10.14
d 14 Octobr : Søren Madsens Hustrue gam: 32 aar.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1778.11.15
Morten Stusgaards barn Anders. begravet Dom: 22 p Trin : døde strax efter Daaben .
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1778.11.27
Natten imellem d 26 og 27 Nov: døde Niels Jepsen af Deufling . 57 aar..
(AO opslag 13) Link til affotografering.

Kirkeg: Koner 1778 {kirkeår}
1778.01.25
d 25 Jan : Anders Anders: hustr: fra Deufling. .
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1778.02.10
d 1 Febr : Anders Krogs Husrue : .
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1778.03.08
den 1ste Søndag i Faste Peder Hesselvigs Hustrue .
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1778.03.29
Midfaste Søndag Rasmus Nicolaisens Hustrue Inger Hansdatter af Præstegaarden.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1778.04.20
2 Paaske Dag Anders Pallesens Hustrue af Greene.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1778.07.12
Dom : 4 post Trin: Johannes Giødesens Hustrue af Lustrup.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1778.07.05
dom : 3 p Trin: Christen Christensens Hustr : af Lustrup.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

Trolovede 1778 {kirkeår}
1777.12.27
d 27 Dec: 1777 Trol: Christen Peders: og Margrethe Pedersd: i Heesgaard.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1778.02.12
Copulerede ovenmeldte Paar d 12. Febr. 1778.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1778.09.17
d 17 Sept : copulerede Christen Pedersen og Johanne Thomasdatter .
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1778.09.22
d 22 Sept: trol: Ole Jens: og Anne Ibsdatter i Scharild.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1778.05.07
7 Maji Peder Christens: og Karen Pedersd{...} .
(AO opslag 13) Link til affotografering.

{SLUT}