SKARRILD KIRKEBOG HEGELAHR 1773-88
Top
1773, 4
1787-88
Oprettet 29. marts 2018
Sidste ændring 01. september 2018
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 SKARRILD KIRKEBOG HEGELAHR 1773-88
Døbte 1773-74, 1787-88. (1787 kun en dåb).
Begravede 1773-74, 1788 (1788 kun en dødfødt).
INDHOLD (flere sager er blandet sammen):
(Rækkefølge som i den originale kirkebog)
Fødte 1773
Døde 1773
Fødte 1774
Døde 1774
Fødte 1778


SKARRILD KIRKEBOG HEGELAHR 1773-88
Sidst i 1773 kommer en ny præst til sognet Nikolaj Hegelahr fuld af organiseringslyst og manglende erfaring. Han reorganiserer kirkebogen, sådan at der bliver et gevaldigt rod med op til tre kirkebøger samtidigt (to af ham og en af degnen). Han indser dette i 1788 og anlægger een enlig kirkebog for både Skarrild og Arnborg i tidslig rækkefølge - ikke mere opdelt i fødte og døde eller efter sogn. Desuden bliver degnens kirkebog ikke ført mere.
Denne enlige kirkebog føres fra april 1788 til maj 1789, hvor Hegelahr har mærket, at han ikke let kan finde indførsler mere.
Så kommer den sidste reorgansation i maj 1789 "Her begynder Særskildt Register", hvor de døbte, begravede, copulerede og introducerede opføres hver for sig og igen inddelt efter sogn.
I perioden 1774 - 88 er der op til tre indføjelser for samme begivenhed, hvilket kan være forvirrende, fordi de stammer fra tre forskellige kirkebøger.

For at lette læsningen er døbenavne sat fedt understreget.

Kommenteret Version #xxxx med navne fra alle kendte kilder og familieforhold.

[...] tydning usikker, antal punkter = antaget antal tegn.
{...} afrevet del eller komplet ulæselig.
_ bag ved navn: "en"-krusdulle fx Peders_
Arkivalier Onlines affotografering:
Arkivalier Online Skarrild Kirkebog 1773 — 1788.

Gå til årstal:
1773, 1774
, 1787-88


Første side af N. Hegelahrs nye kirkebog for Skarrild sogn begyndt 1773. Billede retoucheret.
α κα[L] ω
Scharrild = Sogns
Kirche = Bog
over
Fødte og Døde etc:
fra Aar 1773
Dom: Xma post Trin: {15. august 1773} da jeg efter Kongelig allernaadiste Karldsbrev af Dato 22 April 1773 blev indsat af Herreds Provsten S: T: {Salvo Titulo, uden rigtighed for titelen} Oluf Petersen.
N Hegelahr.
(AO opslag 3) Link til affotografering.

1773
Fødte Aar 1773
1773.09.19
Dom: XV post Trin: Peder Smeds barn døbt Anders.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1773.09.26
Dom: XVi post Trin: Povel Hesselvigs barn, døbt Karen . Mette Nielsdatter bar det . Fadderne Peder Ødevig , Maren Christensdatter Niels Holtum og Syster.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1773.10.24
Den 24 Octobr: Jens Jensens barn af Karstoft døbt Niels . - - - - - - - - - - bar det fadderne: Jens Troelsen , Terkel Jensen , Ebert Lauridsen , Christen Hansen, Mariane Christensd: og Syster Mette af Heesgaard .
(AO opslag 4) Link til affotografering.

Døde Aar 1773. og begravet .
1773.10.15
Den 15de Oct: Peder Jepsen af Dauling — 42 Aar.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1773.12.08
Den 8span de Decembr : Terkel Jensens Sted=Søn Jens af Dauling — 1 Aar.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1774
Aar 1774
fødte :

1774.02.27
Den 27de febr: døbt Anders Krogs barn Viste, Mad: Svitzer bar det, fadderne : Ole Minds, Jens Ødevig , Mette Smedde Kone, Ebert lauridsen , Cort Bisted. .
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1774.03.20
20de Martä blev Christen Pedersens barn af Lustrup døbt Giätti Richardt . Margrethe Olsdatter af Moesgaard bar det .
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1774.04.24
3 Søndag efter Paaske Geert Jensens barn af Søndergaard , Anne Marie . Mette Christensd: af Heesgaard bard det —
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1774.05.08
5te Søndag efter Paaske Morten Studsgaards barn døbt Ib. Mosteren bar det : faddderne Ib i Aggersig , Lars fielstervang . Degnens Søn
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1774.06.12
2 Søndag efter Trin: Jens Ødevigs barn Christian . Mad: Svitzer bar det —
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1774.06.21
Tiirsdagen den 21de Junii Monsieur Østergaards Barn af Nørre Carstoft , som tilforn var hiemmedøbt i Præstegaarden , fremstillet Herren i Kirken . Mad: Sejer paa Rørbek bar det, Fadderne : Mons: Bagger paa Hastrup , Hr. Claussen i Brande Hr. Sejer paa Rørbek .
(AO opslag 5) Link til affotografering.
Navn glemt.

1774.07.10
6te Søndag efter Trin: fremstillet Rasmus Nicolajsens barn af Præstegaarden navnl: Nicolai, OldeModeren bar det , fadderne : Hans Greene , Niels Thomassen, Povel Hesselvigs Kone .
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1774.07.10
Samme Dag {6te Søndag efter Trin:} Christen Pedersens barn af Deuling Mette Johanne , Bent Deulings Datter bar det —
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1774.07.31
Den 9de Søndag efter Trin: Terkel Jensens barn Else Kirstine af Sønder Carstoft , Jens Jensens Hustrue bar det. Det var hiemmedøbt den 26de Julii.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1774.10.16
20de Søndag efter Trin: Johannes Giødesens barn af Lustrup , Christian Maren Richart bar det.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

døde 1774 og begraven.
1774.01.04
4de Jan: Peder Andersen 73 aar.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1774.01.29
d 29de ditto {Jan:} Anne Pedersdatter i Ronnum 24 aar —
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1774.06.21
21. Junii Mad: Østergaard — 38 aar.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1774.07.18
18 Julii Laurids Skomager 81 aar død.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1774.04.25
den 25 April Anders Krogs barn Viste 9 Uger.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1774.07.22
22 Julii Kirsten Andersdatter i Greene 71 aar.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1774.07.28
28ditto {Julii} Jens Ødevigs barn Christian 7 Uger .
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1774.10.02
2 Oct: Mouritz Madsen af Pindvig 29 aar.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1774.10.06
6 Dito {Oct:} Christen Pedersens barn af Deuling 12 Uger.
(AO opslag 5) Link til affotografering.
Navn ikke angivet.

1774.07.11
Jørgen Nielssen i Krog hængte sig selv den 11 Julii og blev derefter begraven ved Høelund Bæk af Rakkeren.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

Bryllupper 1774 .
Ses Paa, som [...] paa sit Sted .
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1788
Anno 1788
Fødte og døbte :

1788.01.27
Dom: Sexages: fremstillet Herren i Kirken Thomas Lustrups og Mette Heesgaards ægte=Barn af Lustrup Navnlig Maren , som den 20 December 1787 var født og den 21de sammes hiemmedøbt. Niels Birkebeks Hustrue som var Barnets Moster, bar det.
Testes. Christen Jegin og søn Christen, Poul Thodals Hustrue, Maren Degns og liden Peder Gammelgaard .
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1787.12.26.
St: Stephans Dag {1787.12.26} fremstillet Herren i Kirken Anders Jensens og Kirstine Nielsdatters ægtebarn af Sandgaardhuus ved Nør Carstoft navnlig Jens, som var hiemmedøbt den 17de Novembr: 1787 : Hans Carstoft . Peder Christian i Gammelgaard . Anders Bæktofts Hustrue . Knud Carstofts Pige Kirsten.
NB: dette var er antegnet i Listen over fødte 1787.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1788.01.23
Den 23 Januar: dødfødt et Drengebarn af Ægtefolkene Jens Christensen Annexgaard og Charlotte Amalia Østergaard af Søndergaard .
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1788.03.17
Den 17de Martii Peder Christensens og Mette Byrgesdatter ægtebarn af Ødevig født , og hiemmedøbt i Præstegaarden navnlig Christen .
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1788.03.17
Samme 17de Martii født i Lustrup Christen Christensens og Kristen Pedersdatters Barn , og samme Dag hiemmedøbt i Præstegaarden navnlig Peder ; fremstillet Herren i Kirken 2den Paaske Dag. Mosteren Apollone bar Det.
Testes. Thomas Lustrup , Ebert og begge barnets Morbrødre Jacob og Søren . Edel Christensdatter og Bodild Christensd: Maren Degns .
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1788.03.22
Den 22de Martii hiemmedøbt i Præstegaarden Peder Pindvigs og Anne Kirstine af Selstrup Deres ægtebarn Navnlig Karen .
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1788.03.29
Den 29de Martii født et ægtebarn af Forældrene Niels Knude og . . . . . . . . . ., som blev hiemmedøbt i Degneboligen den 30te sammes navnlig Sejer . Forældrene boede i Egeberg Huus ved Nør: Castoft.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1788.04.09
Den 9de April hiemmedøbt Skrædernes Christen Nielsen Jegin og Hustrus Edel Christensdatters Barn af Lustrup navnl: Christen, som Aftenen tilforn var født.
(AO opslag 7) Link til affotografering.