SKARRILD KIRKEBOG
Top
1724, 5, 6, 7, 8, 9
1730
 SKARRILD KIRKEBOG FORTLØBENDE 1724 - 1729

Sidst opdateret 04. januar 2018

SKARRILD KIRKEBOG FORTLØBENDE 1724 - 1729
PKB: Præstens kirkebog.
DKB: Degnens kirkebog begynder 1739.
Indeholder præstens og degnens indførsler i tidslig rækkefølge efter dato (dette viser sammenhænge, som ellers let går tabt - hvis andet er ønsket: se de kommenterede versioner). I originalerne er de delt i døbte og begravede. I denne periode blev døbte og begravede indført, begravede med alder først fra 1760 og fremad.
I 1774 kommer ny til sognet præsten Nikolaj Hegelahr fuld af organiseringslyst og manglende erfaring. Han reorganiserer kirkebogen, sådan at der bliver et gevaldigt rod med op til tre kirkebøger samtidigt (to af ham og en af degnen). Han indser dette i 1788 og anlægger een enlig kirkebog for både Skarrild og Arnborg i tidslig rækkefølge - ikke mere opdelt i fødte og døde eller efter sogn. Desuden bliver degnens kirkebog ikke ført mere.
Denne enlige kirkebog føres fra april 1788 til maj 1789, hvor Hegelahr har mærket, at han ikke let kan finde indførsler mere.
Så kommer den sidste reorgansation i maj 1789 "Her begynder Særskildt Register", hvor de døbte, begravede, copulerede og introducerede opføres hver for sig og igen inddelt efter sogn. Det første halve af bogen reserveres til Skarrild, det sidste halve til Arnborg - dette var en bedre organisation end i 1774, hvor han kun havde sat få sider af til hvert sogn og indførselstype. Kirkebogen fra 1788 - 1815 er væsentlig bedre ført end 1774 - 1788, på den anden side mangler korrektivet gennem en uafhængig ført degne-kirkebog, som ofte i tiden før havde nyttige forskelle som fx Jens Jensens kone i den ene kirkebog og Maren Pedersdatter i den anden, hvilket var en stor hjælp til at identificere folk.
I perioden 1774 - 88 er der op til tre indføjelser for samme begivenhed, i denne udskrivning er de simpelthen anbragt i tidslig rækkefølge, hvilket kan være lidt forvirrende, fordi de stammer fra tre forskellige kirkebøger. Ligeledes er overordnede tekster som I. J. N døbte i kirkeåret 1787 eller lignende og de få indledningstekster af Hegelahr i de forskellige kirkebøger her anbragt udenfor deres naturlige kontekst.
Specielt problematisk for nutiden er at kirkeåret dengang regnedes fra den 1. advent dvs fra en dato i november i kalenderåret før. Her i teksten er inddelingen strikt kalendarisk fra den 1. januar. Dette betræffer også antallet af fødte, døde og copulerede, som Hegelahr naturligvis beregner per kirkeår.

For at lette læsningen er døbenavne sat fedt understreget.

Kommenteret Version #xxxx med navne fra alle kendte kilder og familieforhold.

[...] tydning usikker, antal punkter = antaget antal tegn.
{...} afrevet del eller komplet ulæselig.
_ bag ved navn: "en"-krusdulle fx Peders_
FS Skarrild Kirkebog, Nørvang Herred, 1725 — 1770.
De angivne opslags numre er de samme i Arkivalier Onlines afffotografering:
Arkivalier Online Skarrild Kirkebog 1725 — 1770.

Gå til årstal:
1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729
1730

"jeg" nedenfor er præst Arnt Nielsen Bisted. Dom: 21 p Trinit er den 5. nov. 1724.

Scharild- Sogns
Kierche - Bog
paa Föde og Döde
fra Ao 1724, da jeg antog
Embedet efter Kong Mayts
Allernaadigste vocation
Dom: 21 p Trinit

1724
(FS opslag 3)
1724.12.03
Sepull Erich Andersens barn ßom blev Dødfød dom 1 Adv.
Kommenteret Version #6001

1725
(FS opslag 4)
1725.01.06
Sepult d 6 Janv Erich [An]dersens hustru.
Kommenteret Version #6002

(FS opslag 3)
1725.02.10
....} fachs: [...s] d 10 Febr. [.....] ars barn nafnlig {...} Christen Lunds Kone Mad. {.......} bar dd, fad: grethe El {.....} aatter, Karen Heesgaard {.....} Anders Søfrens etc:
Kommenteret Version #2002

1725.04.09
Sepult: d 9 Apr: Johan Klinch.
Kommenteret Version #6003

1725.04.15
Dom: 2 p pasch: Niels Døflings barn. Bapt: nafnet Karen {Ma}lene Karstoft bar dd, fad: Kar{en} Døfling, Anders Hansen, Johan{ne ...}ers daatter, Niels Olufsen etc:
Kommenteret Version #2003

(FS opslag 4)
1725.05.26
Sepult: d. 26 Maj Christen Søfrens: barn dødfød.
Kommenteret Version #6005

(FS opslag 3)
1725.06.17
Dom 3 p Trinit bapt. Brin[g]el Eilersens barn. Nafnl Anders. fadere, Zerzilia, Anne [..] Mølle, Lars præstegd Peder [..] Smed etc.
Kommenteret Version #2005

(FS opslag 4)
1725.07.21
Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn {1}.
Kommenteret Version #6006

1725.07.21
Sepult d. 21 Jul: Peder greenes 2=de børn {2}.
Kommenteret Version #6007

(FS opslag 3)
1725.08.12
Dom: xi a Trinit: Bapt: Jens Mølles barn, nafnl Margrethe. [Pr]este K: bar dend Appelone {....}: Margrethe Mølle, Jens Lustrop, Elles Pedersdaatter, Peder Smed etc.
Kommenteret Version #2006

(FS opslag 4)
1725.08.25
d. 25 Aug: Bringels barn.
Kommenteret Version #6008

(FS opslag 3)
1725.09.02
Dom: 14 a Trinit Bapt: Jens [B]ennetsens barn, Nafnlig Maren
. Præstek: bar dd, fad: Anne Mølle, Maren Erichs daatter, Ane Selstrop.
Kommenteret Version #2007

(FS opslag 4)
1725.10.15
Dom: 18 p Trinit: Bapt: Søfren Jenss: barn, Nafnlig Matz. Præstek: bar dend, fad: Cornet Trapau Niels Olufsen, Anne Karst:, Johan Søfrens: etc.
Kommenteret Version #2008

(FS opslag 3)
1725.11.11
Sepult: dom 24 p Trinit: Peder Bechtoftes barn.
Kommenteret Version #5998

1725.11.25
d 26 p Trinit Sepult: Christen Døflings barn
Kommenteret Version #5996

1725.12.02
Sepult: d 1 Adv: Bringels barn.
Kommenteret Version #5995

1725.12.15
Sep: d 15 dec: Simons barn.
Kommenteret Version #5997

1725.12.17
Døbt Peder {St}utzgaard ßøn Erich {An}ders og Hustrue Christen {K}link Erich Anders: pige {Ba}rnet blev kaldet Anders. {Do}m 3 Adv:
Kommenteret Version #2009


1726
(FS opslag 4)
1726.01.27
Dom: 3 p Epiph: Bapt: henning Rasm: barn Nafnl Anne. Maren ronum bar dd, fad Anne Marie, Kiersten ødevig, Christen Ronum, Bendt Pedersen, Peder Smeed etc.
Kommenteret Version #2010

1726.01.27
Sepult: Dom 3 p Epiph: Degnens barn.
Kommenteret Version #6010

1726.02.10
Dom: 5 p Epiph: Anders Schafves Hustrue.
Kommenteret Version #6011

1726.03.17
Bapt: 2 Søndag i Fasten Søfren Bechtofftes barn nanfl Maren, Frue Trapeau bar dd fad: Matz Pedersen og Hustrue, Niels Karstofft, Søfren Bendsens daatter.
Kommenteret Version #2011

1726.03.24
Dom 3. Fast: Christen Lass: Barn Bapt: nafnl Christen. Præstek: bar dend, Zitzel pindvig jens benneds /: var fadder jens bennetsens Hustr, Bent Pedersen etc:
Kommenteret Version #2012

1726.04.06
d. 6 Apr: Sepult: Peder Ronnums barn.
Kommenteret Version #6012

1726.04.13
Fest: Pasch: Præst: Barn fød nafnlig Niels døde 8 [tende] dagen dereffter og blev begrafven d. 6 p Pasch: Effter at dd til moderens [Kchegg] var ind ßat udj [Kichen].
Kommenteret Version #2013
Kommenteret Version #6015

1726.04.13
d: 13 Apr: sepult Peder greenes barn.
Kommenteret Version #6013

1726.04.07
Dom: jud: Sepult: Peder [...]gaards barn.
Kommenteret Version #6014

1726.05.18
Bapt: jens jensens Barn i Lustrop nafnlig Mette. Præstek: bar dend, fad: Mette Mølle, Michel Skræders 2=de døttre Ped: Smed Jens olufsen. Dom: 5 p pasch:
Kommenteret Version #2014

(FS opslag 5 = 6)
1726.07.13
{..... .... ...} Bapt: Erich {An}dersens barn nafnlig El. Præstek: bar dd, faderne Præst syster Birethe af [aler]gd og syster Anne Marie, Peder [Stu]tzgd Peder Smeed.
Kommenteret Version #2015

1726.09.15
Dom 13 p Trnit: Bapt: Christ: Søfrens: barn nafnlig Birrethe. Præstens Syster bar dd. Peder Studtgaard Maren Erichsdaatter Erichs pige Zitzel etc:
Kommenteret Version #2016

1726.09.29
Bapt: d: 15 p T Morten Klinks barn nafnl Niels, Zecilia bar [dd], Peder Stutzgd, Peder Stutzgaards Kone, Erich Andersen, Maren Bechtoft etc:
Kommenteret Version #2017

1726.10.13
Dom: 17 p Trinit Bapt: Bringels barn nafnlig Rasmus. Zecilia bar dend. Fadere Christen Møller og hustr: Simon Been Præstens pige Maren etc:
Kommenteret Version #2018

1726.10.27
Dom: 19 a Trinit Baptizat: Anders greens barn nafnl Maren. Frue Trapeaus bar dend. Cornet Trapeau Peder Tovdal, Karen Hisselvig etc:
Kommenteret Version #2019


1727
(FS opslag 7)
1727.03.06
Bapt: Simons barn Nafnlig Karen. Zecilia bar dend fad: Anne Møll, Las i Møl, Peder smeed etc: Dom oculi
Kommenteret Version #2020

1727.05.04
Bapt: Dom 3 p pasch: jens birchibeches barn nafnl Anne. Præstek. bar dd, fad: Erich Anders: og hustr: Peder ßmeed joh:{an} ødevig etc:
Kommenteret Version #2021

1727.05.12
d. 12 Maj Sep: Simons barn.
Kommenteret Version #6016

1727.05.20
d. 20 Maj Sep: Anne Pedersdatter i ggaard.
Kommenteret Version #6017

1727.06.15
Bapt d: 1 p Trinit Christen Lustrups barn nafnl Peder. Zecilia bar fadere Maren Bechsgd Margrethe Lustr jens g gaard Maren Jensdaatter etc:
Kommenteret Version #2022

1727.06.29
Christen Schaves barn døbt 3 p Trinit, Præstek: bar dd nafnlig Mette, Fadere var Jacob Shaffve og hust. og daatter Christen Ronum etc:
Kommenteret Version #2023

1727.07.05
Sep: d. 5 jul: Christen Møllers Hustrue.
Kommenteret Version #6018

1727.08.30
Sepult: d. 30 Aug Mette Bruun.
Kommenteret Version #6019

1727.09.14
Bapt: Dom: 14 p T Jens Thomasens barn nafnlig Thomas. Præstek. bar dd Fad: Berete Gren Zitzel pindvig, johanne Thommes: Peder graversen etc:
Kommenteret Version #2024

1727.10.04
d. 4 Octob: Sepult: Morten Heesgaards Hustr.
Kommenteret Version #6020

1727.11.09
Dom 22 p Trinit Bapt: Præst: barn nafnlig Ellen Marie, Mad. Helv: Haderop bar dend, jens Høgild og hds Kone Hr Lauridtz Othesen, Søren Bisted, Marie Cathrine.
Kommenteret Version #2025

1727.11.23
Bapt: dom: 24 p Trinit Niels [Døvl]: barn nafnlig Peder , Anne Karstoft bar dd Christen døfling og hustr , Anders Hansen etc:
Kommenteret Version #2026


1728
(FS opslag 7)

1728.01.12
Sepult d. 12 janv: Døde Maren Christens-daatter i Ronum.
Kommenteret Version #6021

1728.01.24
Sep: d. 24 janv: Ibs jensens kone i Pindvig.
Kommenteret Version #6022

1728.01.25
Bapt: Dom 7 [s.t]uag:Seig jens høgilds Barn nafnl Dorothea Augusta, Hr Manasses Tøxens Kone bar dd Fad: Hr Manasses Tøxen , Hr. Søffren Svenstrop, Præstek: , Præstens ßyster etc.:
Kommenteret Version #2027

1728.02.08
Bapt: fast: l:søndag peder Hesselvigs Barn nafnl Niels Præstek: bar dd , johan ødevig Mette Mølle Peder Smeed etc:
Kommenteret Version #2028

1728.02.15
Bapt: 1 Dom: i Fasten Lauges Mich: S: barn nafnl Michel , Maren Ronum bar dd , Michel ßmed Christen Møller og hustr Christen Ronnums datter etc:
Kommenteret Version #2029

1728.03.07
Midfaste Søndag døbt Anders Elk: barn nafnlig Jens , Præstens Koene bar dd Niels Elk: og Hust Christen Søfr: Jens Thom: etc:
Kommenteret Version #2030

1728.03.14
Dom: Jud: Niels Elk: barn nafnl Magrethe , præstek: bar dd Morten heesgd Maren Erichsdaatter etc døbt.
Kommenteret Version #2031

1728.05.09
Sepul Dom: exaudj jacob selstrs kone ßom blev ßlagen i [s]ine af torden.
Kommenteret Version #6023

1728.09.12
Dom: 16 p Trinit Peder Stutzgaard barn nafnlig Else PræstensK: bar dd , Erich Anders: og hustr: døbt.
Kommenteret Version #2032

1728.11.14
Dom: 25 post Trinit Præst: barn nafnl Christiana Helvig , Præst. Syster bar dd Marie Bisted , Fad Christen Lauritzen jens Boeds: og hustr etc:
Kommenteret Version #2033


1729
(FS opslag 7)

1729.03.06
Bapt: jens Høgils ßøn paa Karst: nafnlig Jens , Mad: Tøxens Hr Søfren Svenstrop Christen Lauritzen. Præstekonen Hans Anders og Hustr: etc 1ste Søndag i Fasten.
Kommenteret Version #2034

1729.03.13
Søfren Bechtofts Barn døbt Nafnl Christen, jens Jensen Høgilds Kone bar dend Jens Høgild Søfren jensens Kone Niels olufsen etc: 2 Søndag i fasten bapt:
Kommenteret Version #2035

1729.04.03
Niels ødevigs Barn døbt Dom: jud: nafnlig Maren. Jens Høgilds Koene bar dd. Jens Boedsen og hustr: Morten [..dskrop] og hustr.
Kommenteret Version #2036

1729.04.20
Sepult: d. 20 Apr: Peder Hisselvigs pige.
Kommenteret Version #6024

1729.05.30
Sepult d. 30 Maj jens jensen i Lustrop og hands Kones ßyster, ßom begge blev slagen i sine af Torden udj huußit.
Kommenteret Version #6025

1729.05.30
Sepult d. 30 Maj jens jensen i Lustrop og jens jensen hands Kones ßyster, ßom begge blev slagen i sine af Torden udj huußit.
Kommenteret Version #6026

1729.06.19
Sepult 1 p Trinit Lauritz jensen.
Kommenteret Version #6027

1729.06.19
Bapt: Christen Lassen Barn til Daab dom: 1 p Trinit: nafnlig Peder, Præstek: bar dd Jens Bennets: og Hustr: Jens Christenßen Lauritz Hols[..]ns daatter etc.
Kommenteret Version #2037

1729.06.26
Sepult: 2 p Trinit Karen g gaard.
Kommenteret Version #6028

1729.07.17
Sep: d. 5. p Trinit Kirsten Peders daatter sepult.
Kommenteret Version #6029

1729.07.17
Sepult: Dom 5 p Trinit bechgaards barn død-fød .
Kommenteret Version #6030

1729.07.24
Dom 6 p Trinit Margrethe osters-daatter .
i Ron{..} Sepult.
Kommenteret Version #6031

1729.09.11
Bapt: dom: 13 p Trinit Anders Greens Barn. Nafnlig Kiersten Peder Tovdals daatter bar dd, Peder tovdal Peder Trodals daatter etc:
Kommenteret Version #2039

1729.10.23
Jens Bennets: Barn døbt dom: 19 p Trinit Præstek: bar dend Niels Thomesen og Hustr. Matz Shovbierses Kone etc: kaldet Else.
Kommenteret Version #2040

1729.11.06
Bapt: Christen Møllers Barn, nafnlig jens Præstek: bar dd. Erich Anders_ Jens Høgild Lauritz Shrædder johan ødevig etc. Dom 21 post Trinit:
Kommenteret Version #2041

1729.12.04
Dom: 25 p Trinit Karen Peders-daatter. Sepul.
Kommenteret Version #6032


1730
(FS opslag 7)

1730.01.08
Dom 2 post Nat: Xsti: døbt Jens Birchibeches Barn nafl Erich præstek: baren Erich Andersen og hustr: Jens Høgild og Hustr: Præstens pige.
Kommenteret Version #2042

1730.01.11
1730 Sepult jens bennedts: barn i Selstrop, ßom Mod: opprim d 11 janv:
Kommenteret Version #6033

1730.01.15
Dom 3 p Nat Xsti oluf Lustrops Barn nafnl Anne Præstek: bar dend, Jens Bennetsen og hustr: Jens g gd Michel Shræders Daatter etc:
Kommenteret Version #2043

1730.02.12
Dom: Sexag: Døbt Søfren Matz: barn nafnlig Karen Maren [Erichs?] bar Peder Bennetsen Christen Møller Bendt Pedersen præstens pige.
Kommenteret Version #2044

1730.02.26
Dom: 1 i fasten bapt: Christen GGens barn nafnlig Niels. Maren Erichs daatter, Søfren Bendsens daatter Johanne, Erich Andersen præstens pige etc:
Kommenteret Version #2045

1730.03.12
Udj fasten begrafven dom 3 i fasten ib pindvig.
Kommenteret Version #6034

1730.04.16
Dom: 1 p pasch: jens ibs: Barn nafnlig Kirsten. Døbt, Præstek: bar dend Peder Pindvig og hustr Niels Olufsen etc.
Kommenteret Version #2046

1730.07.02
Bapt: dom: 4 p Trinit Erich Andersens barn Mette præstek: bar dd. Jens Berchibech og Hustr Bendt ødevig.
Kommenteret Version #2047

1730.07.16
Dom: 6 p Trinit Christen Pedersen B {navn glemt} i lustrop Præstek: bar dd fad: jens Møl og Hustr Oluf pedersen præst: pige etc.
Kommenteret Version #2048

1730.10.01
Dom: 17 p Trinit jens Bechsgds Barn nafnl Gravers præstek bar dd Jens Ibsen og Hustr Zitzel Pindvig og daatter etc:
Kommenteret Version #2049

1730.10.15
Bapt: Dom 19 p Trinit jens Mølles Barn i Lustrop nafnl Margerthe Præstekonen bar Peder Hesselvig og hustr oluf peders: og hustr.
Kommenteret Version #2050

1730.10.15
Sepult: dom 19 p Trinit Jens Mølles {kone?} i Lustrop.
Kommenteret Version #6035

1730.10.22
Dom 20 p Trinit Anders Søfrensen sepult.
Kommenteret Version #6036