SKARRILD KIRKEBOG DEGNEN 1784-88
1784, 5, 6, 7, 8
Oprettet 23. august 2018
Sidste ændring 1. september 2018
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 SKARRILD KIRKEBOG DEGNEN 1784-88
Kirkeår som er 1. advent året før til 1. advent i året.


INDHOLD (flere sager er blandet sammen):
(Rækkefølge som i den originale kirkebog)
Fødte 1785
Introducerede 1785-86
Døde 1785
Konfirmanter 1785
Trolovede 1786
Fødte 1786
Døde 1786-87
Konfirmanter 1786-88
Fødte 1787
Introducerede 1787-88
Trolovede 1787-88
Døde 1787-88
Fødte 1788 før september
Introducerede 1788
Fødte 1788 efter september

UDSKRIFTS NOMENKLATUR:
[...] tydning usikker, antal punkter = antaget antal tegn.
{...} afrevet del eller komplet ulæselig.
{-------} del af siden til venstre eller højre mangler (eller begge).
_ bag ved navn: "en"-krusdulle fx Peders_
Arkivalier Online affotografering Skarrild Kirkebog 1784 — 1788. kaldet bog nr. 8.

Gå til årstal - kirkeåret 1. advent året før til 1. advent i året:

1784, 1785, 1786, 1787, 1788


(AO opslag 3) Link til affotografering.

{Degnens kirkebog Skarrild sogn kirkeaarene 1784-88}
Døbe=Bog
for
Scharild Meenighed — .
Indrettet for Kirche aaret 1785 . —
Føde . —
1784
1784.11.25
I. Dend 25de Nov: = 84 . Døbt i Præstegaarden Jens Bentsen og Kiersten Mariæ C: Daatters baren af Deuling Naunlig Mette Kierstine .
Fremstillet Herren i Kirken 2den Juule Dag {1784.12.26} . Lauritz ElKiers huustrue bar den , Fadere Jens Jacobsen Lars Christensen . Ellen Kierstine , Bertold[s]. Mette Peders Daatter i Deuling .
(AO opslag 3) Link til affotografering.

1784.11.20
II. Dend 20de Novembr = 84. Døbt i Præstegaarden Niels Nielsen og Cidsel Christens Daatter i Selstrup Deres liden Søn naunlig Niels . —
Fremstillet Herren i Kircken Søndag imellem Nyttaars og Hellig 3. Kong: dag {1785.01.02} Niels Ronnums Søster maren bar den , Faddere Peder Pinvig , Ebert Lauridsen , Peder Christian , Christen [Svendsen] , Niels Ronnums Syster Johanne Mariæ. (AO opslag 3) Link til affotografering.

1784.12.31
III. Niels Nielsen og Anne Jens Daatter , dend 31te Decb: [..]84 deres Liden Daatter fød og hie͞me døbt Naunlig Anne — fremstillet Herren i Kircken 5.te Sønd: i Faste {1785.03.13} , Anne Magretta Ped: Daattr i Elkier bar den Faddere Christen Skræder, Johannes i Ludstrup , Peder Christian [i] gammelgrd , Niels Madßens Kone i Ludstrup , Pigen Ablonna Skræders —
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1785
1785.02.15
IV Niels Pedersen i Pinvig og Maren Mads Daatter deres liden Søn fød d: 15de Febr og hie͞me døbt d 20de Ditto Nl: Lauritz .
Paaske dag {1785.03.27} fremstillet Herren i Kircken , Anne Niels Daatter i Arnborg greene , Faddere Mads Pinvig , Niels Skobierg, Poul Toudal, An Kierstiin Bert: D: Amoes Kone.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1785.03.10
V. Niels Rasmussen Viende i Skarild Mølle og Magrette Ollufs Daatter Deres Liden Søn, fød og hie͞medøbt dend 10de Martj= Naunlig Rasmus . —
Fremstillet Herren i Kirken 5te Søndag efter Paaske {1785.05.01}, Møllers Koene i Sunds , Fadere Olle Minds . Jens i Sunds Mølle, Jesper i Arrevad Mølle , Jens Mindtz , Magrette Ollufs Daatter fra Paarup , Mette Rasmus Datter i Heesgaard . —
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1785.04.30
VI. Lars Madsen og Anne Peders Daatter deres liden Søn fød, d 30 Aprili og hie͞me Døbt Naunlig Mads.
Fremstillet Herren i Kirken Treefoldigheds [Fæst] {1785.05.22} Appolonne Skræder bar den fadere , Mads Michelsen , Søren Skoemager , Christen Skræder [Niels] Madsens Kone , Pigerne Maren Rasmus Daatter , og Magrettra Xstens daatter.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1785.05.05
VII. Peder Larssen og Johanne Jens Daatter deres Liden [...] fød dend 5te May. hie͞medøbt i Præstegaarden naunl: Jens.
Fremstillet Herren i Kirken 3die Sønd: efter Trin: {1785.06.12} Søren [...]Kiers Kone bar den , Faddere Christen Birkebæk . Søren Bukier, Lille Christen Jegin , Niels [Knudsens] Kone i greene An Mariæ anders Daatter ibdem.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1785.06.28
VIII. Lauritz Jensen og Bergitte Bentsdaatter i ælkier deres liden Daatter fød d: 28de Junii hie͞me døbt Anne Malene .
ii pst Trinit: {1785.06.05} fremstillet Herren i [Kirken] Jens Bentsens kone bar den. Faddere , Jens Smed Tærkel Jensen i Karstoft ungkarl Peder Christian , koene Knud Karstoft Koene og Pigen Maren Rasmus Daatter fra Heesgrd.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1785.07.28
IX. Peder Nielsen i Hesselvig og Maren Christens Daatter deris liden Søn fød og hie͞medøbt d. 28de Julii Naunl: Jens .
Fremstillet Herren i Kirken 16 p: Trin: {1785.09.11} Nixls Høxvigs kone bar den , faddere , Peder Ødevig: Morten Hesselvig , Niels Høxvigs Søn Niels , Niels Ødevig , Cort i Bukier hans kone , Anne Niels Daatter Pigen Maren Andersdatter.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1785.08.03
X. Peder Christensen og Mette Catrinæ Byrges Daatter i Ødevig deres liden Søn fød og hie͞me Døbt d 3 Augustii Naunl: Jens.
Fremstillet Herren i Kircken 17 post: Trin {1785.09.18} Simon Huuses Kone bar den Faddere , gml: Christen Hesselvig Morten ibdem Niels Ødevig , Peder Hesselvigs kone , Ødevig Pige.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1785.08.11
XI. Peder Jensen og Karen Andersdt Selstrup deres liden Søn fød d 11 Augusti og hie͞medøbt d 12te Ditto Naunl: Anders.
Fremstillet Herren i Kirken d 24de Ejusdem {1785.08.24} Poul Skræder fra Vordegod hans kone bar den Fadere Poul Skræder forbemelt: Poul Hareskou. Peder andersen fra Veilgaard, koene Johanne fra Birkmose i Timring Sogn. Pigen Johanne Mariæ Niels Daatter i Selstrup.
(AO opslag 4) Link til affotografering.


Summa 8 Drenge 4 Piger eet dødfødt uægte Pige = Barn iberegnet .
Altsaa fødte i alt 12 testerer
N. Hegelahr.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

Kirchegangs Koner 1784

1784.12.26
i. Jens Bentsens kone Introduceret 2den Juule Dag . —
(AO opslag 5) Link til affotografering.

Kirchegangs Koner 1785

1785.01.02
ii. Søndag imellen Nyttaar og Hellig 3 Kong: Dag Introducet Niels Ronnums Kone i Sellstrup . —
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1785.03.13
iii. 5te Søndag i Faste Introduc: Niels Nielssen i Ludstrup hans kone Anne Peders Daatr.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1785.05.01
iv. Møllerens kone Introduceret 5te Søndag efter Paaske.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1785.05.05
v. Niels Peders: kone i Pinvig Introduc: Christi Himmelfarts Dag .
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1785.06.12
vi. Peder Laustens kone i Greene Indtroduceret 3die Søndag efter Trin:
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1785.06.19
vii. Lars Madsen kone i Ludstrup Introd: 4de Søndag efter Trin:
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1785.08.07
viii. Lauritz Elkiers kone Introduc: 11 post Trinit: —
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1785.09.11
ix. Peder Hesselvigs kone Introduceret 16de post: Trin: —
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1785.09.18
x. Peder Ødevigs kone Introduceret 17 p: Trin: —
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1786
Kirchegangs Koner 1786
Kirche Aar, før 1786

1786.01.29
I. 4de Søndag efter Hell: 3 Kongers Dag Introduc: Jens Jacobsens kone i Deuling . —
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1786.03.12
II. 2den Søndag i Faste . Poul Toudals kone Introduc:
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1786.05.07
III. 3die Sønd: efter P: [Jo.....] Giødesens kone Indtroduc:
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1786.04.17
IIII. 2den Paaske Dag Madame Hegelahr Introdu.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

Døde 1784

1784.12.06
I. Kierten Mariæ Peders Daatter i Deuling død den 6te Dec:
begravet 3die Sønd i Advent 84 {1784.12.12} i sit alders 23de aar . Med sin døde Foster et Pige barn /: blev udlagt til barne fader Jens Jacobsen i Deuling . — (AO opslag 5) Link til affotografering.

1784.12.06
II. Kierten Mariæ Peders Daatter i Deuling død den 6te Dec: begravet 3die Sønd i Advent 84 {1784.12.12} i sit alders 23de aar . Med sin døde Foster et Pige barn /: blev udlagt til barne fader Jens Jacobsen i Deuling . —
(AO opslag 5) Link til affotografering.

Døde 1785

1785.02.18
III. Christen Erichsen i Ludstrup Død dend 18 Febr i sit Alders 68de Aar.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1785.04.22
IV. Anders Bertelsen i greene. Død d: 22de April i sit Alders [5.] aar. Begravet d 1ste May . —
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1785.04.27
V. Anders Pallisen død d 27de April: i sit Alders 46 aar.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1785.08.01
VI. gamle Maren Mortens Daatter i Pinvig Død d 1 Augusti i sit alders 87. aar begravet dend 7de Ditto.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1785.08.16
VII. Karen Anders Daatter Peder Pinvigs kone i Selstup Død dend 16 Augsti i sit alders 48de aar . —
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1785.09.01
IIX. Christen Skræders kone i Ludstrup død d 1ste Sept: i sit alders 58de aar . — begravet 16de p: Trin:
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1785.09.13
IX. Peder Ludstrup kone i Schaue Død d 13 Septembr i sit alders 81de aar. Begravet dend 18 Ditto . —
(AO opslag 5) Link til affotografering.


6 af Qvinde Kiøn 3 af Mand kiøn.
teston N: Hegelahr.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1785.12.16
I. Jens Jacobsens Liden Søn Olle i Deuling Død d 16 Decembr efter at den havde seet Lyset det 1 Ejusdem {1785.12.01}
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1785 Confirmanterne


Niels Jensen i Ødevig,
Jens Christensen Toudal
Jens Nielsen i Anborg Greene .
An Magretta Peders Daatter i [Skibb]
Ellen Johanne Peders Daatter i Klinck.
(AO opslag 6) Link til affotografering.

Trolovede og Ægte = Viede Kircke Aaret 1786
1785

1785.11.29
I. Dend 29 Novbr 85 havde Jeppe Pedersen i Deuling og Pigen Appolonne Chriens Daatter i Ludstrup Trolovelse. Den 27de Decmbr havde bemelt Persohner Bryllup.
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1786

1786.03.09
II. 1786 den 9 Martj havde Christen Nielsen Jegen i Lustrup den tiid Enckemand. og Pigen Edel Christens Daatter af Hiøllund Trolovelse . — deres Bryllup holdet den 5te May . —
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1786.09.15
III. Den 15 Sept: var Trolovelse her i Scharild Kirke med Sr. Jens Christenssen Annexgaard og Jomfrue Charlotte Amalia Østergaard begge paa Nørre Castoft . Forlovere for Slægtskab og Svogerskab vare Lauritz Elkier og Peder Christensen i Ødevig. Deres Bryllup Cellebreret d 17de Octobr.
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1786.10.26
IV. Den 26de Octobr var Trolovelse paa Nørre Castoft med Sr. Hans Christopher Nielsen Møller fra Arrevad Mølle , og velædle Jomfrue Jomfrue{} og Christiane Villhelmine Biering. Bryllup d 5te Decembr bemelte Persohner.
(AO opslag 6) Link til affotografering.

Kircke Aaret 1786
Føde

1785.12.01
I. Jens Jacobsen og Bertelina Knudsdaatter i Deuling deres Liden Søn Olle fød d 1ste Decembr.
Fremstilled Herren i Kircken ved Daaben 2den Søndag i Advent {1785.12.04} . Fæstemøe i Ludstrup Appolonne Skræder bar den , fadderne Knud Deuling, Jens Bæntsen fæstermand Jeppe Pedersen, Jens bentsens Kone Pigen Mette Peders Daatter i Deuling . —
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1786.03.29
II. Johannes Giødesen og Giertrud Christians Daatter Deres Liden Søn fød d 29 Marti hie͞me Døbt den 30te Ditto Naunlig Mads.
Bemelte barn Død den 31te April , da den var 4½ Uge gammel . —
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1786.04.07
III. Hr. Nicolaus Hegelahr og hands Velædle Madamme Deres Liden Daatter Fød d 7 April og hiemme Døbt . Naunl: Martha.
Fremstillet Herren i Kircken 2den Pintse Dag {1786.06.05} Jomfrue Clausen bar den , Faddere Jens Alle , og Hustru . Degne Konen , Jomfru Charlotta Østergaard paa Nørre Castoft. —
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1786.10.10
IV. Lars Poulsen og Else Anders Daatter deres Liden Daatter Fød den 10de Octobr Hiemme Døbt Naunl: Anne Chatrinæ .
Fremstillet Herren i Kirken Nyttarsdag 87 {1787.01.01} . Peder Pinvigs kone Bar den Faddere Peder Hesselvig , Christen Carstensen , Jacob Pinvigs kone Pigen Magretta Peders Daatter.
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1786.10.28
{V.} Morten pedersen og Hustrue Johanne Mariæ Tomas Daatter i Hesselvig deres Liden Søn Fød den 28de Octob og hie͞medøbt den 29de Ditto naunl: Peder Christian.
Fremstillet Herren i Kircken 3die Sønd: i Advent {1786.12.17}. Peder Hesselvigs kone bar den Faddere Knud Castoft Peder Hesselvig , Peder Ødevig , Niels Jensen i Ødevig Christen Skaues kone , Maren Andersdaatter.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1786.10.28
{VI.} Christen Xsen : og Kiersten Peders Daatter i Ludstrup deres liden Daatter Fød den 28de Octobr og hiemme døbt den 29de Ditto Naunl: Anne . —
Fremstillet Herren i Kirken [2] Sønd: i Advent {1786.12.10}, Christen Jegens Kone bar den . Faddere Christen Jegen, Tomas Jensen , Jacob Pedersen i Hvede. Ebberts Kone , Appolonne Andersdaatter i Hvedde . —
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1786.11.22
VII. Jeppe Pedersen og Appolonne ChristensDaatter i Deuling deres Liden Daatter fød den 22de Novembr fremstillet Herren i Kirken ved den Hellige Daab den 26de Ditto {1786.11.26} Naunl: Anne Mariæ , dens Faster Maren Peders Daatter bar den , Faddere Jens Bæntsen , Anders andersen i Deuling Peder Pedersen i Gamelgrd . Jens Jacobsens Kone Mette Peders Daatter i Deuling . —.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1786.12
J indeværende Aar 1786 ere , her i Scharild Sogn fødte 7 Børn af hvilke ere 4re af Qvinde Kiøn og 3 af Mandkiøn . —
(AO opslag 7) Link til affotografering.

Kircke aar 1786 . —
Døde . —


1786.01.30
II. Gml: Karen Tomas Daatter i Søndergrds huus Død dend 30te Jan: i sit Alders 84 .
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1786.01.30
III. Poul Christensen og Anne Peders Daatter deres Dødfødte drengebarn samme dag .
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1786.04.08
IV. Jens Pinvigs Søn i Castoft Naunlig Christen Jensen Død dend 8de April Næsten 2 Aar . —
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1786.04.30
[V.] Johannes Giødesens barn Naunl: Mads Død dend sidste April . 4½ uge gammel . —
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1786.05.38
VI. Simeon Nielsens Daatter Lena Mariæ Død d 28de May J sidt Alders 7de Aar . —
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1786.11.05
VII. Ander Krogs Dødføde Pige barn begravet d 5te Novbr.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1786.11.04
VIII. Mads Mickelsen Død d 4de Novembr i sit 77de Aar.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1787
Kircke aar for 1787 . —

1786.12.23
I. Thomas Jensen [Søn død] Naunl: Jens , den 23de Decbr 86. i sit Alder 3die Aar . —
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1786.12.26
II. Bemelte Tomas Jensens Daattr Naunl: Maren den 26de Ditto i sit Alder 5 Aar . —
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1787.01.01
III. Bemelte Tomas Jens Mindste barn Død Nyttaars Natt paa 3die uge gaml .
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1787.01.23
Lars Madsens Søn Mads Død den 23de Janvarj i sit Alders 2det Aar . —
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1786
Confirmanterne
Paa Søndag efter Paaske.


1786.04.23
I. Christen Christensen i Fasterholt.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1786.04.23
II. Jacob Jensen i Fasterholt.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1786.04.23
III. Jens Nielsen i Gammel Ahrnborg .
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1786.04.23
IV. Mads Nielsen i bemelte Arnborg . —
(AO opslag 8) Link til affotografering.

Confirmanterne
Paa 16deSøndag efter [Trin].


1786.10.01
I. Christen Jensen i Ødevig.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1786.10.01
II. Kiersten Pedersdaatter i Gamelgrd.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1786.10.01
III. Kiersten Niels Daatter i Anborg.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1786.10.01
IV. Enger Lauritz Daatter ibdm
(AO opslag 8) Link til affotografering.

Nye = Kirke Aar for 1787 . —.

Ingen.

[Juva Fesit] Kirke=Aar for 1788.

1788
I. Hans Thomsen
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1788
II. Thomas Poulsen
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1788
III. Andreas Christian
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1788
IV. Peder Morttensen
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1788
V. Christen Sørensen
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1788
VI. Cisel Mari Christensd:
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1788
VII. Cisel Peders Datter
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1788
VIII. Else kierstine J. d:
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1788
IX. Birgitte Jacobs d:
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1788
X. Pedernille Pedersd.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

Nye Kircke Aar, for 1787 . —
Fødde . —

1786.12.07
I. Jens Bæntsen og Kiersten Mariæ Christens Daatter i Deuling deres Liden Søn Fød den 7de Decbr 1786 , og hie͞me Døbt den 8de Ditto Naunl: Samuel.
Fremstillet Herren i Kirken 2den Søndag eftr Hell: 3 Kong: Dag {1787.01.14} , Else Bænts daattr Bar den, Fadere . Olle Studsgrd Jeppe Pedersen Peder Christian . Jens Jacobsens kone Piigen Enger Jens Daatr . —
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1786.12.25
II. (I.) Thomas Jensen og Mette Christens Daattr i Ludstrup Deres Liden Dattr fød d 15 Decembr=1786. Nl: Karen .
Fremstillet Herren i Kirken Søndag imel: Juul og Nyttaarsdag {1786.12.31} Søren Becksgrds kone bar den Faddere Christen Jegen Lille Christen Skræder Ebbert Lauridsen, Jacob Pinvigs kone, Maren Degns . —
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1787.01.26
III. (II.) Jens Jacobsen og Bertelina Knuds Daatter i Vester Deuling deres Liden Søn fød den 26de Jan: Naunl: Olle hie͞me Døbt den 29de Ditto.
Fremstillet Herren i Kirken Skiærtorsdag {1787.04.05} Jens Bærentsens kone bar ham, Faddere Knud Ollesen Jens Bentsen, Olle Skræder i Felding , Jeppe Deulings kone , Pigen Mette Peders Daatter.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1787.02.25
IV. (2.) Peder andersen Birk og Anne Chatrinæ Xstensdaatter i Ludstrup deres Liden Daatter Fød den 25de Febr hie hie͞me døbt d 26 Ditto Nl: Kiersten Mariæ . —
Fremstillet Herre i Kirken Palme Søndag {1787.04.01}, dens Faster Mette Anders Daatter fra Timring bar den, Faddere Johannis, Peder Christian i gamlgrd , Niels Develmosses kone Pigen Maren Rasmus Daatter Heesgrd.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1787.04.26
{V.} Niels Wiinde , og Magretta Ollufs Daatter i Scharild Mølle, deres liden Søn Fød den 26de April hie͞me Døbt sa͞me Dag Naunl: Olle.
Fremstillen Herren i Kirken 2den Pintse dag {1787.05.28}. Olle Mindtz hans kone Bar den , Faddere Jens Møller i Sunds, Jesper Møller i Arrevad Mølle Peder Ollesen Mindtz, Arrevad Møller Kone , Kiersten Peders Daatter i gamelgaard . —
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1787.05.13
VI. Poul Christensen Toudal, og Anne Pedersdaaatter i Scharild bye deres Liden Daatter fød den 13 May hiemme døbt Naunl: Bodill.
Fremstillet Herren i Kirken 6 Søndag efter Paaske {1787.05.20} Dens Moster Bodill Peders Daatter fra Boris Bar den , Faddere, Jens Nielsen i Tarp . Peder Christian i gamelgrd , Skræderens kone i Ludstrup Maren Heesgrd , Kiersten gamelgrd . —
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1787.05.20
VII. Lauritz Jensen og Birgitte Bænts Daattr i Ælkier Deres Liden Søn Fød den 20de May og hie͞me Døbt den 21de Ditto Nl: Jens.
Fremstillet Herren i Kircken Pintse dag {1787.05.27} Terkel Kastofts kone bar den . Faddere Jens Smed Jens Bæntsen, Rasmus Heesgard, Peder Bæntsen Peder Christian, Knud Kastofts kone, Jens Bæntsens kone. Pigen Else Bæntsdaatter . —
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1787.11.17
VIII. Anders Jensen og hustrue Kierstine Niels datter udi Sandgrd huus, deres Liden Søn hieme døbt den 17de Novemb: Nl: Jens .
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1787.12
I alt 5 Dreng 3 Piger deraf en fæsteqvindes Pige=barn, og vides ey enten det skal ansees for ægte = eller uægte barn. Faderen Peder Andersen Birk, Moderen Anne Cathrine Christensdatter trolovede den 3 Januar:, Barnet født den 24 febr: , Brylluppet aldrig fuldbyrdet . Sager er af mig indberettet , Biskopen , Herreds[provsten] , Amtsforvalteren og Herredsfogden..
(AO opslag 9) Link til affotografering.

{Kirchegangs Koner 1787}

1787
Christen Jegens kone Introducert 2den Pinsedag.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1787.05.25
[..... ....] kone instroduc: den 25de Maj — — —
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1787.06.01
[..... ....] kone Jntroduceret den 1ste Juni.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

Nye Kirke Aar
for 1787
{Introduceret}


1786.12.10
I. Lille Christen Jegens kone Introduc: 2den Søndag i Advent 1786 . —
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1786.12.17
II. Morten Hesselvigs kone Introc: 3die Sønd: i Advent 1786 . —
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1786.12.26
III. Anders Krogs Kone Introduc: 2den Jule Dag .
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1787.01.01
IV. Lars Bierreboes Kone Introduc: Nytt Aarsdag 87 . —
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1787.01.14
V. Jens Bentsens Kone Introduc: 2den Sønd: efter Hellig 3 Kong: Dag . —
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1787.01.14
VI. Jeppe Deulings Kone Introduc: Ditto Datto {2den Sønd: efter Hellig 3 Kong: Dag}
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1787.01.21
VII. Thomas Ludstrups Kone Instroduc: § Sønd: efter Hel: 3 Ko.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1787.04.05
VIII. Jens Jacogsens Kone Introduc: Skiertorsdag.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1787.07.01
IX. Poul Toudals Kone Introduc: 4de post: Trinitatis .
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1787.07.01
X. Laurits Elkiers Kone Introd: Ditto Datto {4de post: Trinitatis} . —
(AO opslag 9) Link til affotografering.

In nomine Jesu
Kirke=Aar 1788


1787.12.26
I. Anders Jensens Kone Udi Sandgrdhus Introducerede 2den Juledag . —
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1788.01.27
II. Thomas Lustrups Kone Introduc: S:dag Sexagesima.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1788.03.02
III. Jens Nexgaars Kone Jntroducerede Midfaste Søndag.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1788.04.27
IV. Peder ødevigs Kone introducered 27 April.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1786.05.01
V. Peder Pinvigs Kone intod: den [1] May
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1786.05.01
VI. Unge Christen Jegens Kone introducered: [s: Dag] { [1] May}.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

{Trolovede og Viede}
1787


1787.01.03
Dend 3die Janvarj var trolovelse i Ludstrup med Peder Andersen Birck og Anne Catrine Chri:Daattr.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1787.05.21
II. Trolovelse paa Nørre Castoft d 21de Majus Med Unge Karl Anders Jensen, og Qvinden Kiersten Niels Daatter sammestæds . —
Sistnævnede Par ægteviede i Scharrild Kirke den 13de Juli .
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1787
I afvigte Kirke Aar 1787 ere her copulerede 2 Par /: Hans Christopher Nielsen Møller paa Nør: Castoft iberegnet:/ [.....t] Par ere trolovede og ikke copulerede , hvorom Biskopen er underrettet. N. Hegelahr.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1788
I Jesu navn
Kirke = Aar 1788


1788.01.07
Den 7de Januar bleve ægteviede Peder Andersen Birck og Anne Catrine Christensdatter af Lustrup.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1788.01.17
I Den 17de Januarj var trolovelse i S: Carstoft Med Knud Therckelsen og Elle Kierstinne Nielsdatter . —
Ægteviede den 15de Febr . —
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1788.05.13
II. 3die Pindse dag , var Trolovel i Silstrup med Cisel Marie Christensdatter og Oluf Pedersen skræder
Ægteviede den 24de Junnj . —
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1788.11.22
III. Den 22de Nov: var Trolovelse i Greene med ung karl Christen Josvasen og Pigen maren Jens Datter [Birkebech.]
(AO opslag 10) Link til affotografering.


1787
Døde


1787.02.18
V. Almisse Lem Anne Peders Daatter Vejlgrd død den 18 Febr i sit Alders . . . 49 aar.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1787.02.21
VI. Hans Tarpes Kone Død d 21 Febr i sit Alder 59 aar.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1787.04.23
VII. Peder Hesselvigs Mindste Søn Jens Død dend 23de April i sit Alders 1¾ aar gaml . —
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1787.05.10
VIII. Christen Backs Søn i Selstrup Naunlig Jens Christian , Død den 10de May i Sit Aldr 7de {...}
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1787.05.11
IX. Gml Zidsel Thomas Daatter i Deuling Død d ii majus i sit Alders 78de Aar . —
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1787.07.22
X. Dom: 7 post Trin: begravet Jens Sørensens Hustrue ved Bækken i sit 55de Aar.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1787.08.16
XI. Den 21de Augusti begravet Jens Jacobsens og Bartholine Knudsdatter Baren af Deuling Navnlig Maren, som druknede i Deuling Bek den 16de Austusti gammel i sit 4de Aar.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1787.09.23
XII. Dom: 16 post Trin, begravet Anna Kierstine Bertelsdatter i Søndergrd Huus i Sit Alder 48 Aar,
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1787.10.20
XIII. Oster Jensen i Schaue død 30te Ogt: i sit alders 45 aar begraven den 7de Novemb:
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1787.12
{Døde} efter Decenia
Efter Decenia MandKiøn:
0=10 x x x x, 40=50 x, Sum: = 5.
QvindeKiøn:
0=10 x x x, 40=50 x x, 50=60 x x, 70=80 x. Sum: = 8.
Begge Kiøn 13.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

In nomine Jesu
Død i Kirke=Aaret 1788


1788.01.27
I. Jens Nexgaard og Carlotta deres Liden Dødføde Søn blev begraven Søndag Sexagesima.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1788.03.26
II. Den 4 April begravet Søren Pedersens Hustrue af Ronnum navnlig Maren Rasmusdatter , døde den 26de Marti gammel 70 Aar 4 Maaneder og nogle Dage . —
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1788.05.07
{III.} Johannes Giødisens Mindste barn Navnlig bo[del mette], Døde den 7de Maj og begraven Den 16de Ditto J sit alders 3 a 4re Aar.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1788.05.13
IV Knud Karstoft og Else Hansdatter deres Liden Søn dødfød den 13de May og begraven den 18de dennes.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1788.09.18
V. Thomas Jensen Elkier død d 18de Septb: og Begraven den 25de Ditto i Sit Alders 63 aa.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1788
Jens bentsen og Hustrues Liden søn Navl Samuel .
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1788.12
{Døde efter Decenier:}
M{andkiøn:} 0=10 x x x, 60-70 x}
Q{vindekiøn:} 0=10 x, 70=80 x.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

In nomine Jesu
Føde Kirke Aaret 1788


1787.12.20
Thomas Lustrup og Mette Heegaard deres Liden datter fød d: 20de Decembr hiemme døbt Den 21de Ditto, Nl. Maren,
Fremstillet Herren Søndag [sexlag..ma] {1788.01.27} Niels birhebæks Kone bar Ded : Faderne var beg Christen Jeginir, Povel Toudals kone , og Maren degns , og Lille Peder gamelgaar .
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1787.12.26
Ɵ fremstillet Herren 2de Julle Dag To[....]
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1788
V. kone bar ham. faderne vare Hans Kartof og Peder Christian i Ga͞melgaard Anders bæktofts kone , og Knuds Karstofts Pige kiersten.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1788.01.23
Jens Sigaard og Carlote deres Liden Søn død fød den 23de Januar. —
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1788.03.17
III Peder Ødevig og Mette Byrgesdatter Liden Søn fød og hieme døbt den 17de [Mart.] Navl: Christen,
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1788.03.17
Samme ditto Christen Christensen Jegin og kiersten Pedersdatter i Lustrup Deres Liden søn fød og hiemme døbt den 17de Marts Naun{.} Peder ;
Fremstillet Herren i kirken 2.den Paaskedag {1788.03.24} og hans Moster [....] Apolone bar ham , faderne var Thomas Lustrup, og Ebert og bege dens Morbrodere Jacob og Sørren Edel Christensdatter og bodild C. d. og Maren degns .
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1788.03.22
V: Peder Pinvig og Anne kierstiene deres Liden Datter fød og Hie͞me døbt Den 22de Martj Nl: karen.
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1788.03.29
VI Niels knude og hustrues Liden Søn Fød den 29de Martj hieme døbt den 30te ditto Navnl: Seyr;
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1788.05.01
5. fremstilet Herren den i Kirken den 1 Maj Siselmari Christensdatter bar hinde, Faderne vare Christen svensen, og Peder gamelgaar den Lille , Sisel Ronum , og Jens Lunds kone og Anne Catrina Eriksdatter .
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1788.04.27
Fremstilet Herren i kirken den 27de Aprilj Jens Nixgaars bar ham Faderne vare Nixgaar Christen Ødevig Peder Hisselvig , Maren Hisselvig , og Maren Heesgaard . —
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1788.05.13
VII knud sønder kars toft og Else Hansdatter deres Liden søn dødfød den 13 May . —
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1788.04.10
Christen Nielsen Jegen og Ellen Christensda: af Lustrup Deres Liden Søn fød den 10de April og hie͞me døbt Nl: Christen.
Fremstillet Herrn i kierken den 13den Oldemoderen Else Hiøllund bar ham Faderne vare tomas Lustrup, og christen Jegen, Christen Hiøllund, Anne Jacobsd: Apelonne Jegen , Bodild , og Maren degns.
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1788.04.23
Den 23de April hiemmedøbt i Præstegaarden Lars Madsens og Anne Pedersdatters Ægtebarn af Heesgaard navnlig Troels. Jordemoderen Jnger Hansdatter holdt det over Daaben .
Fremstilet Herren i kirken den 12 Maj Maren Rasmusdsdatter bar ham Faderne vare Rasmus Heesgaard , Peder Nielsen Maren Mikelsdatter , Maren Madsdatter og Enger Jensdatter . —
(AO opslag 12) Link til affotografering.

1788.05.25
6te fremstillet Herreni kirken 25de Maj Hr. Langes Pige Engebore bar ham Faderne vare Hans karstoft Christen [bøtte] Lille Peder gamelgard Lars biereboes kone og Mette Andersdatt. grene.
(AO opslag 12) Link til affotografering.


X Peder heselvig og Maren Christensdatter deres Liden datter fød og hieme døbt den 22de Julius Nl: Johane . —
(AO opslag 12) Link til affotografering.

Kirke Aaret 1788 fra 1ste Junj af
{Introducerede}


1788.07.13
knud Carstofts kone Jntroducerede d 13 Julius.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1788.09.07
Peder Hiselvigs kone Jntroducerede 16de Søndag efter Trinittatus.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1788.11.16
Niels Ronnums kone introduc: 26de Søndag pors trinit:
(AO opslag 5) Link til affotografering.

Føde 1788[...]

1788.09.07
10 fremstillet Herren i kirken den 7de Septbr Peder Ødevigs kone bar hinde Faderne Peder ødevig , og Christen=ødevig , Mortten Hesselvig , Else Simon og Morten Hisselvigs Pige Dorthe . —
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1788.11.23
XI Niels Nielsen Ronum og Cissel Christens datter Deres Liden Datter Strax [af] fødßelen fremstillet Herren i kirken 27de Søndag Pors Trint: Navnl. Maren Dens Moster Kierstein Pinvig bar hinde, faderene vare Jens Lund og Peder Nielsen Sisselmari . og Anne Catrine.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1788.12
Saaledes er denne Bog sluttet.
N. Hegelahr X
(AO opslag 13) Link til affotografering.


{SLUT}