SKARRILD KIRKEBOG DEGNEN 1775-84
Top
1775, 6, 7, 8, 9
1780, 1, 2, 3, 4
Oprettet 06. april 2018
Sidste ændring 02. juli 2018
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.


 SKARRILD KIRKEBOG DEGNEN 1775-84
Døbte 1775-84.
Introducerede 1775-84.
Begravede 1775-84.
Konfirmerede 1775-84.
Viede 1775-84.

SKARRILD KIRKEBOG DEGNEN 1775-84

For at lette læsningen er døbenavne sat fedt understreget.

Kommenteret Version #xxxx med navne fra alle kendte kilder og familieforhold.

[...] tydning usikker, antal punkter = antaget antal tegn.
{...} afrevet del eller komplet ulæselig.
_ bag ved navn: "en"-krusdulle fx Peders_
Arkivalier Onlines affotografering:
Arkivalier Online Skarrild Kirkebog 1775 — 1784.

Gå til årstal:
1775, 1776, 1777, 1778, 1779
1780, 1781, 1782, 1783, 1784


{Degnens kirkebog}.
Kirke Bog for Scharrild=Sogn;
indretter [...] kirke Aarets Begyndelse 1775 nemlig fra 1 Søndag i Advent d 27 Novembr 1774.
Indretningen er følgende for kirke=Aaret 1775.
Pag 1 og 2 findes de fødste hvis fødselsdage og Daabsdage, med Fadderne findes anførte.
Pag : 3. findes de Døde, hvis Alder, Dødsdage og Begravelses Dage findes anførte.
Pag: 4. findes de Copuleredes Navne
Pag: 5 findes Kirkegangs koener Jndladelse anførte .
Text ovenfor i Hegelahrs skrift, resten i degnens Laurids Ebbesen Thems skrift †1782.
(AO opslag 3) Link til affotografering.

1775
Fødte 1775
1775.01.15
Dend anden Søndag efter helig tre Kongers dag Blev Christen Pedersen udi døfling hans barn Døbt Las gl Christen Pedersen Konne bar dend faderne Christen Pedersen Jens Bentsen og Johannes gert Jenssens Konne Rasmus Penvigs Pige Mette Mas daatter.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1775.03.05
d 1 Søndag udi faste blev Olle Christensen barn Døbt Nafnl: Hans hans konnes Søster bar dend fadere Søren heesgaar degne Søn Anders stusgaar og Morten stus gaard konne og Peder Jensen Alling.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1775.03.19
d 3de Søndag udi faste blev Søren heesgaar hans Baren døbt. Christen hans konnes Søster Bar dend faderne Olle Christensen og [Terhen] Jensen Jens Pendvigs konne, Degne Søn Ebbert Maren Tarp daatter..
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1775.03.26
d 26 Marsiu Blev Povel Andersen udi Seltrup hans barn Døbt Bolle Maria Anne Andersdaatter Bar dend faderme Ib Vedesteseng Krog og Mas Penvig [....] Ander Pedersen Bente Andersdaatter Mette Anders daatt{..} .
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1775.05.28
d 6te Søndag efter Paas{..} Anders Krog baren [...] Krog Naflig Visted Madamme Østergaa{..} paa Castoft Bar dend. fader Jomfrue Nessen Jomfru Øster gaard paa Castoft, Søren Ronnum Ebbert Laurissen , og Mette Anders daatter.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1775.07.09
d 4de Søndag efter Trefoldig, Niels Pedersøn Baren udi Selstrup Naflig Catrine Maren Anders daatter udi Præsted gaarden bar dend, faderne Christen Skræder Niels Ronnum Ander Pallisen Konne Morten udi Bores.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

1775.09.24
d 15 Søndag i trinitaus Blev Christen døfling Baren døbt Jacob Christen Pedersen Kone bar dend faderne Jens Nielsen Christen Pedersen Lene Bentsdat Ander Jenssen og Kirsten Jens dat.
(AO opslag 4) Link til affotografering.

Døde 1775
Pag: 3.
1775.04.17
d: Anden Paaske dag døde Rasmus Bringelsen udi Penvig i hans alder. 48 ar.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1775.04.30
d anden Søndag efter Paask døde Povel Andersen baren udi Seltrup 6 uger.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1775.05.01
d førsted May døde Jens Nielsen udi Ødvig 2de Piger børn som Var hiemm døbt og døde anden dag der efter,
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1775.05.10
d 10 May Anders bertelsen i gren død fød drenge Baren udi gren - - .
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1775.05.11
d 11 May døde Jens Nielsen udi Ødvig hans konne Kiersten Christendat udi hendis alder 39.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1775.05.12
d 12 May døde Ole Christens: Søn hans Olesenudi Brexgaar i hans alder 10 Aa.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1775.07.09
d 4de Søndag efter trafoldig Niels Knudsen Konne udi Selstrup.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1775.07.28
d 28 Juli Peder Nielsen død fød drenge Baren udi Hesselvig ,.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1775.08.07
d 7 Augusti døde Anders Krog Søn Christen udi hans alder 16 uger..
(AO opslag 5) Link til affotografering.

Copulerede 1775
Pag: 4.
1775.10.25
Onsdagen d 25 Octbr Hr Heglar og hans Kirten Maren Ander daatter skar bye,.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

Copbelais 1776
1776.05.23
Tors dagen d 23 May Lars Christensen og Maren Jensdatter udi Penvig..
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1776.09.27
Tors dagen d: 27 Septem Las Massen og Anne Peder daatter udi Lustrup,.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

1776.10.12
Løfver dag d 12 October Christen Jensen Mus gaar og bennet Ander daatter gren,.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

Copul[asino] 1777
1777.
d 2 [d...d] [...l.] [Ander] Nielsen og Mette Eskesdat af Omme.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

Copulasion 1778
1778.02.04
d 4. Februvarus Christen Pedersen og Magrete Peder daatter af Ludstrup.
(AO opslag 5) Link til affotografering.

Kirkegangs Koner 1775
1774.12.26.
Dend anden Juule dag Jahann Konne udi Ludstrup Gierdru Christendaatter.
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1775.03.05
d 1ste Søndag udi fasten Christen Pedersen Konne Anne Las daatter i døfling.
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1775.04.17
d anden Paaske dag Ole Beches gaard konne magrete hans daatter.
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1775.04.30
2 Sønd: efter Paaske Sørren hees gaar konne Marijanne Christens datter,.
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1775.04.30.
Samme dag {2 Sønd: efter Paaske} Povel Andersen konne udi Selstrup Karen Jacob daatter.
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1775.05.28
d 6te Søndag efter Paaske Anders Krog konne Leene Lauris daatter..
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1775.07.02
d 2 p Trin : Anders Berthelsen Hustrue.
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1775.09.24
d 15 Søndag i Trinitaus Peder Ødvigs Konne Maren Christen dat af hesselvig..
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1775.
d 20 Søndag i trinitaus Christen pedersen hustrue udi døfling Kirsten Peder daatter,
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1776
Føde, Ao 1776
1775.12.10
Dend anden Søndag udi Afven Niels Lassen, udi Sønder Castof hans baren døbt Jesper lorens, og Madmme. Øster gaar paa Castoft, Bar den, faderne Jens Pinvig og konne . Terchel Jensen og Konne Lauris Jensen Jens Lassen,.
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1776.01.14
Søndagen d 14 Janvis Christen Pedersen Baren udi Lustrup Engerborg Catrine, Olle Minds Konne bar den faderne peder Ludstrup og christen Skræder Las Massen Johanes Konne og Christen Skræder daatter.
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1776.01.21
d 3die Søndag efter hellig tre konger dag blev Søren Massen baren Døbt Christen Præsten konne bar dend faderne Niels Mortensen og Olle Jensen degnesøn Ebbert Rasmus [Skrefvel] konne, Morten stus Pige Anne Jacobsdaatter,
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1776.03.14
Mifst Søndag blev Povel seljstrup baren Døbt Navnelig Jacob karen Andes Daatter af Døfling bar den faderne Andes Pallisen og Niels Knusen og Peder Jensen og Peder smes konne og Mette Ibsdaatter.
(AO opslag 6) Link til affotografering.
Skrevet af anden ikke af degnen. Heller ikke Hegelahrs skrift og stavning.

1776.04.08
d anden Paaske dag var Jens Jensen i Castoft hans baren til Daab. Nafl. Ib, og Terkel Jensen konne bar ham, farderne Niels Lassen og konne, og terkel og Christen Døfling hans Castoft daatter Else ,
(AO opslag 6) Link til affotografering.

1776.05.27
anden Pinse dag Olle Bechgaar baren Else og Mette hees gaar bar dend faderne Ander stusgg og Søren hees gaard konn, Thomas Møl Peder hanssen og Søster ,
(AO opslag 6) Link til affotografering.

Pag: 7.
1776.06.17
d 17 Junius blev præsten baren døbt Maren Madamme Øster gaar bar den, faderne Monsiur Øster gaar Olle Miends og Ebert Denge{!} Rasmus Konn Anne Niels dat Anne Møl.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.06.14
d 14 Junius blev Ander Pallesen baren døbt Anne Magrete Christen Hiølund daatter bar den, og hafde 4 fadere,
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.09.14
d 14 September blev Anders krog baren døbt Karen Marie Terkel Jensen Konne bar dend og hafde 5 fadere.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.11.03
d 3di November giert Jenssen Baren døbt Niels.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.12.01
d først Søndag i afvend blev Terkel Jensen udi Sønder Castoft hans baren døbt Boll Mari, Jens Penvigs konne bar dend farderne hans fader degnesøn hans Eskesen: dat Johanne [Pi].
(AO opslag 7) Link til affotografering.

Døde Anno 1776
1776.03.17
Mefaste Søndag døde Ander [N.ed..is] Nielsen udi grene udi hans alder udi 48 Ar.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.03.27
d 27 Marsius døde Niels Christensen udi Elkier gaar udi hans alder 20 ar .
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.06.10
d 10 Junis døde Enger Niels daater her udi Byen udi hendes ald 61 .
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.06.10
Samme dito {d 10 Junis} Else Lauris dat udi hendes a 64.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.06.28
d 28 Junius døde Peder Nielsen 2de baren udi deres sarte alder 12 dage.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.06.05
d 5te Junius døde Maren giødes dat udi hendes alder - - - - 29.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.08.25
d 12 Søndag i Trinitaus døde Olle Bech gaar baren 17 Uger.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.10.26
d 26 October døde Anders Pallisen baren udi hendes alder 15 [ger].
(AO opslag 7) Link til affotografering.

Kichegang kon[..] 1776
1776.01.28
d: 4de Søndag efter hellig 3 kongers dag Niel Larsen Konne udi Sønder Castoft,
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.02.25
dend først Søndag udi fasten Christen Pedersen Konne udi Ludstrup ,
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.03.17
Medfaste Søndag Søren Søren Massen hustrue .
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.04.28
d 3 Søndag efter paaske Povel Andersen Konne udi selstrup ,.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.05.19
d 6 Søndag efter Paaske Jens Pinvigs Konne udi Castoft, Anne Jensdatter,
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.06.23
d 3 Søndag J Trinitaus Olle Becxgaar Konne [ange....te],
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.06.14
d: 14 Junius da holt Præsten kierste hendes kirche gang,
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.07.08
d 8de Julius Peder Hesselvigs Konne Maren Chrisen daatter .
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.08.18
d 11 Søndag Trinitaus Anders Pallisen konne udi Seltrup.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.
d 18 Søndag i trinitaus Ander Krog konne Leene Lauris datter.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1776.12.01
d: først Søndag i Afvend Giert Jenssen konne udi Sønder gaard.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

{Født 1776}
1776.11.20
1776 d 20 Novbr Blev hiemm døbt Karen Peder dat udi Lustrup hendes uægte baren Peder og udlagt til barn fader ægte Mand Andres Anders Contel{..} udi Holsten.
(AO opslag 7) Link til affotografering.

{Død? 1777?}
1777.02.16
1777 Terkel Jensens baren bode Magrete, faste Søndag [..] [...ven].
(AO opslag 7) Link til affotografering.

1777
Føde, Ao 1777
Pag. 9.
1777.03.09
I. Paa Medfaste Søndag Blev Las Mechelsen baren døb Else Mari og hans Søster bar dend faderne Christen Nielsen og Mas Mechelsen og Olle Minns og Magrete Christendaatter og Peder Lustrup Pige..
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1777.03.09
II. Samme dag {Medfaste Søndag} Jens Ødvigs baren døbt Kirsten og Peder Ødvig konne bar dend fadere Povel hessel og konne Mechel Toxvig og degne søn Anne Møle og degne daatter Leene.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1777.04.06
III. d første Søndag efter Paaske blev Peder Penvigs Baren døbt Kiersten og Sesel Penvig bar dend , faderne Jens Gasdald Peder smed Degne Søn Erebt{!} Povel Selstrup konne Anne Møl ,
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1777.04.13
4. anden Søndag efter Paaske blev Jens Sørensen baren døbt Niels Madme Østergaar bar dend faderne Christen Sand gaar lauris Jensen Ebert degen Anne Jens dat Anne Niels datter Mette Paa Castoft.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1777.05.25
3 foldigheds Søndag blev Peder Baren døbt Jens Christian Anne Møl bar den faderne Peder Penvig Olle Mins og degen søn Ebbert Povel Selstrup konnne og Enge udi Præste gaar Anne Pedersdat.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1777.05.25
samme dag {3 foldigheds Søndag} Jens Jacobsen Baren udi døflig døbt Knud Mette h[.st..g] bar den faderne Jens Nielsen Knud Ollesen Jens Bentsen Karen Peder dat [......] døfling konne og Karen Tarp.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1777.06.29
V. d 5te Søndag efter 3foldig Niels Knudsen baren [d...t] og samm[.] alle begge børen [Ma....] og Niels Knudsen Konnes Søster bar dend, Maren Jbdat bar [...] Rasmus Skifvel Olle Jensen og Povel Selstrup Maren i [M....s] og Maren Søndergaar.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1777.07.13
6. d 7de Søndag efter 3 foldighed Christen Jensen baren udi gren Elles Mari Jens Penvigs konne bar dend faderne . Hans fader og Jens Penvig Olle Pedersen og Else Pallisdat og Magrete Peder dat og hans konnes Søster ,
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1777.09.07
d 15. Søndag udi 3 foldighed var Hr. Hegler hans barnen til daben her udi Skarrild Kirch og hans Søster Kierstine bar hende faderne Monsiur Østergaard og Kiersted og hans broder Johannes og hans Søster Sofia og barnes navn er Elisabet.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1778
{Døde 1778 kirkeår}
1778.
Dend Ny Kirche ar.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1777.12.06
Ander døfling død fød dreng baren ,
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1778.01.17
d 17 Janvius døde Bernd Jensen udi døfling udi hans alder - - - - 58.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1778.01.24
d 24 dito {Janvius} døde Anders stus hans alder [58].
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1778.01.25
d 25 dito {Janvius} døde Christen Nielssen udi hans alder 62.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1778.02.06
d 6te Februar døde Peder Christen her i byen i hans alder 73 a.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1778.03.25
d 25 Marius døde Jens Ødvigs daatter udi hendes Alder som var - - - 5 aa 5 Ma.
(AO opslag 8) Link til affotografering.

1778.05.16
d 16 Maj døde Christen Peder [hust] i Døfling i h[.]nds alder [41].
(AO opslag 8) Link til affotografering.

Kirche Konner 1777
Pag: 11
1777.02.02
Søndagen d 2 Februvar Terkel Jensen konne udi Sønder Castoft.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.03.02
d 3die Søndag udi fasten Johanes Konne udi Lustrup ,
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.04.13
d anden Søndag efter Paaske Las Massen Konne udi Ludstrup.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.04.20
d: 3die Søndag efter Paaske Jens Ødvigs konne Magrete Thomas daatter ,
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.04.20
Samme dag {3die Søndag efter Paaske} Peder Jensen konne udi Selstrup Karen Andersdatter.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.07.06
d 6te Søndag efter 3 fol Jens Jacobsen konne udi døfling Bertel Line.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.07.20
d 8de Søndag efter 3 foldig Peder smeds konne og samme dag Jens Sørensen konne ved gundbeche.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.08.03
10. Søndag efter 3 foldighed Olle Becx gaar konne samme dag Niels Knudsen konne udi Selstrup.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.08.17
d 12 Søndag efter 3 foldig Christen Jenssen konne udi gren [Ben] Ander daatter.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1777.
d 18 Søndag efter 3k Sogne Præsten kiersted.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

Skarild Sogen 1781
1781
Jens Olse [,,r,] [M...] Mette Nielsdat af [eger] Mette Povel datter - - .
(AO opslag 9) Link til affotografering.

Føde 1778
Pag: 12
1778.01.04
Dend første Søndag Efter Nytaar, Blev Anders Krog baren døbt Lauris Olle Mins Konne bar hannem. faderne Olle Mins Ricart Skumager degnens Søn Ebbert Rasmus Skifvels Konne Anne Pedersdaatter af præste gaarden.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1778.01.18
Søndagen d 18 Janvius Peder hesselvigs baren døbt Niels hans konnes Søster af Høxvig bar dend Faderne Niels Høxvig og Christen sandful Olle Jensen Margrete Ødvig Mette Christensdat Jngerborg Poveldatter..
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1778.03.01
Fastelavns Søndag blev Anders Pallisen udi Gren hans baren døbt Rasmus Søren Ronnum Kone bar den faderne Søren Ronnum Peder søren Olle Jensen Maren Skau Jens Gren Konne og Søster Magrete Peders daatter.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1778.03.29
M. fast Søndag Rasmus Skifvels baren døbt hans Præsten Kiersted bar dend faderne Monsiur Østergar{..} og Kierste og hendes Søster Christen Møllers Søn Christen Anne Møle Anne Jensdatter..
(AO opslag 9) Link til affotografering.

1778.06.14
3foldighes Søndag, Johannes baren udi Lustrup døbt Maren hans Moder bar dend , faderen Peder Christensen Christen Skræder og Søn og Degne Søn Maren sørendat og Anne katrin og olle [Mienss] dat Magrete.
(AO opslag 9) Link til affotografering.

Pag: 13

1778.07.05
d 3 Søndag [...] 3 foldighed blev Christen Ludstrup baren døbt Nafl Nicolai heglar Præsten konne bar dend faderne Peder Ludstrup og Johannes og Peder Konne Engerborg Christen shreder Søn ,.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1778.09.06
d 12 Søndag efter 3foldig En u ægte barn Christen og ud lagt til barenfader Christen skræder i lustrup og hafde 5 fadere.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1778.09.27
d: 15 Søndag efter 3 foldighed Las Massen baren døbt Peder Christian og hafde 5 faderne.
(AO opslag10) Link til affotografering.

1778
Kierchegangkonner

Pag: 11
1778.02.01
d: første Februar Anders Krog Konne [Leene].
(AO opslag10) Link til affotografering.

1778.03.08
d: ført Sønd udi fasted Peder Ødvis konne.
(AO opslag10) Link til affotografering.

1778.03.29
Mi fastes Søndag Rasmus Skiefvels konne.
(AO opslag10) Link til affotografering.

1778.04.20
anden Paaske dag Anders Pallisen konne udi gren.
(AO opslag10) Link til affotografering.

1778.07.12
d 3 Søndag efter 3 foldighed Christen Ludstrup konne.
(AO opslag10) Link til affotografering.

1778.07.19
d 4 dito {Søndag efter 3 foldighed} Johannes konne ,
(AO opslag10) Link til affotografering.

1778.11.01
d 2[0] Søndag efter 3 foldighed Las Massen konne hesselvig.
(AO opslag10) Link til affotografering.

1779
1779
Brude folch

1779.10.12
d 12 October Søren Massen og Mette Jensdat ,
(AO opslag10) Link til affotografering.

Pag: 14

Brude folch 177[8]

1778.09.13
Mandag d 13 September Christen Pedersen af Døfling og Johanne Thomas daatter ,
(AO opslag10) Link til affotografering.

1778.10.22
Torsdag d 22 Octber, Oluf Jenssen og Anne Ibsdater her i byen ,
(AO opslag10) Link til affotografering.

d Nye Kirche aar 1779
føde ,

1778.12.01
d føste December blev Jens Jensen udi Sønder Castoft hans Baren døbt Anne og Jens Trovelsens Konne Bar dend, faderne Jens Trovelsen og Terkel Jensen og degne Søn Ebbert Rasmus Skiefvel Konne Jomfrue Østergaard.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1779
føde ,

1779.02.14
d 14 februvius Præsten baren døbt Johan hir Mand Jomfrue Magrete Paa Castoft bar dend faderne Olle Miens Peder hesselvig og Povel heselvig Jens Ødvigs konne og Ma[.]en stus gaar karen Olle Jenssen konne Jona[.....] he[es] og Maren Mi[ch]es dat.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

1779.03.14
d 14 Mars Søren Hees gaar Søn Christen øde udi hans alder 4 aar.
(AO opslag10) Link til affotografering.

1779.04.02
d 2 den April døde Peder Smed søn Anders i sin alder - - 6 aar.
(AO opslag10) Link til affotografering.

1779.05.16
d 6te Søndag efter Paaske Blev Christen Pedersen Baren døbt Jens og Anne Catrine udi Lustrup bar dend faderne peder Lustrup Lauris jensen Peder Lustrup Pige Magrete , Johannes konne giertrud Christen daatter udi Lustrup.
(AO opslag 10) Link til affotografering.

Pag: 15

1779.05.24
d anden pinsedag Blev Terkel Jenssen hans baren døbt Erech Jens Pinvig konne bar dend faderne jens Penvig Lauris Jensen Olle Jenssen Rasmus konne Jens Castoft dat Else.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1779.08.01
d 9de Søndag udi tritanst , Blev Niels Knudsen baren døbt knud Magrete Mines faderne Povel Andersen og Niels Rasmus Sidsel Penvig.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1779.10.10
dend 19 Søndag udi tintaus Blev Christen Jensen Baren udi gren døbt Anders og hans konnes Søster bar dend, fader hans fader Jens Massen Ander Skau og Søster og Anders bertelsen konne ,
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1779.12.19
d 4de Søndag Avent 1779 Jens Jacobsen udi døfling Blev hans baren døbt Niels og hans Søster udi Tarp Karen bar hannem faderne Christen døfling Jens Bertelsen Anders Døfling Jens Nielsen Pige og Anne Jens dat udi Castoft.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1780
{1780}
1780.01.16
d 16 Janvius 1780 Blev J[ens] Jenssen Baren Døbt Jens Jomfrue Østergaar bar dend faderne Søren Massen og konne hans Castoft og daatter Ole Miens Søn O[le] og Samme dag Maten stus gaard baren Døbt Anders Anders Afve Sig[ch] konne bar Dend faderne Anders Afve sich og Ole Jenssen Peder Nielssen Jens Pedersen daatter Enger Anne [Jens] daatter,
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1780.02.20
d 2 Søndag fasten Blev Jens Ødvigs baren døbt Thomas Niels holt dom konne bar dend, faderne Niels Holt tom og Peder Ødvig degnen Søn Ebert peder Ødvigs konne Olle Miens daatter Anne Christen daatter.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1780.03.01
Onsdagen d 1 Maris var Hr hegler hans Baren til daaben , og Hr Fielstrup daater udi felding bar dend faderne Povel Sisltrup Niels Ronnum Søn og christen Skræder Søn Maren Jb daater og Anne Jb daater og Anne Møle, og dens Navn er Paulinne.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1780.05.20
Søndagen d 20 May Niels Knudsen baren udi Selstrup baren døbt Jens Christian Olle Mines {... revet af ... }.
(AO opslag 11) Link til affotografering.

1780.05.20
Søndagen d 20 May blev Povel Selstrup barn døbt Jens Christian faderne Niels Knudsen Peder Jensen Ib Søn udi assing Christen [Sv]endsen konne Christen Skreder dat og Olle Mins dat Magrete bar dend ,
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1780.05.27
Søndagen d 27 May blev Las Massen baren Døbt Maren Magrete Miens bar dend faderne Mas Mechelsen Christen Skræder Kirsten Mas dat Magrete Peder dat Anne Catrine ,
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1780.07.02
d 6te søndag J Trini[...] Søren hes gaar baren døbt Christen hans konnes Søster bar det fad{erne} hans broder og Søster Olle bechgaar og søster Mette.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1780.07.09
d 7de Søndag blev Olle Bech gaar baren døbt Else hans Søster Mette bar dend faderne hans Søsters Mand Anne Jbs daater Olle Jenssen Søren Hes gaar og Søster Maren.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

Brude folch 1780

1780.04.15
Anden Pinse dag Peder Smed og Kirsten Jensdat.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1780.07.03
Mandagen d 3 Julius Jens Nielsen og Kirsten Ander datter.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1780.07.03
samme dag {Mandagen d 3 Julius} Lauris Jensen og Leene Bent daatter.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1780.09.18
d 18 September Niels Rasmussen og Anne Christen daatter Møle.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

døde 1780
1779.12.29
d 29 december døde Laus Mechelsen udi sin 87.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1780.02.12
d 15 Februvis døde jens Ødvig baren Johannes 9 dage.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1780.03.07
d 7 Maris Christen Pedersen død fød baren i døfling.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1780.03.10
d 10 Masi Povel Nielsen udi hesselvig udi hans alder - - - 52.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1780.03 23
Skiertorsdag blev Anne døslund 66
Las Skiøtt 92
Las Andersen udi Selstrup udi sin 48.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1780.05.16
d 16 May døde Christen Povelsen udi hans alder 67.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1780.05.20
d 20 dito {May} døde Doert Lustrup udi hendes alder 74.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

1780.09.01
d 1 Septemb [....] Olle [...] {...del revet ud...}.
(AO opslag 13) Link til affotografering.

Kierche=gangkonner
1780 ,

1780.01.16
d 16 Javus giert Jens konne.
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1780.02.06
fastelaus Søndag Jens Jacobsen konne udi døfling ,
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1780.03.05
Mifaste Søndag Matin stusgaard konne,
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1780.03.27
Anden Paaske dag , Jens Ødvig konne.
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1780.04.02
d 2 April Madamme Hegler i Præstegaar.
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1780.04.16
d 3die Søndag efter Paasske Christen [....] Konne.
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1780.
d 5te Sønd i Trintaus Povel Selstrup konne.
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1781
1781 føde,

1780.12.26. Anden Julle dag, Peder smeds baren Døbt Mette Møler konne bar dend faderne Niels Møler Ebbert Laurissen og Peder Miens Povel Selstrup konne Johanne Jens dat Anne Jacob dat.
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1781.01.14 d anden Søndag efter 3 kon blev Johannes baren udi Ludstrup døbt Giøde Ricart Magrete bar dend fader Christen Skræder og Søn og dater Lauris Elkier og Olle Miens.
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1781.02.11 Søndag Setuagesmæ Anders Krog baren Døbt Karen Anne Jacob dat bar dend fader{..} {...revet ud...} Hesselvig degne {...revet ud...} Pige Maren og M[...] hos degnen..
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1781.04.12 Skiertorsdag , Peder hesselvig baren Christen gl. Anne heselvig bar dend faderne Oster Skau [Ebert] Laurissen Christen Skræder og Mette hesselvig og Mette Christen daatter..
(AO opslag 14) Link til affotografering.

1781.04.15 Paaske dag lauris Elkiers baren døbt Bent Jen Buch Kier konne bar den faderne Hans fader og hans broder Peder og Søster Jens bentsen konne Olle mins.
(AO opslag 15) Link til affotografering.

1781.06.24 d anden Søndag efter Trintaus Jens bentsen barn udi døfling hans baren døbt Bent og Lauris Elkir konne bar dend faderne Knud Jensen Peder Bentsen Lauris Elkier Niels Andersen Bertelin Kirsten Peder daatter samme dag Niels Pedersen baren i Silstrup døbt Peder Povel Andersen konne, faderne Niels Nielssen og Christen Svensen og Jacob [..]rissen og Niels Konne og dater ,
(AO opslag 15) Link til affotografering.

1781.09.16 d 14 Søndag i Trintaus Jens Penvigs baren døbt Jens Jomfrue Øster gaar bar dend fadderne Terkel Jensen og broder knud Rasmus [konne] og dat knud fæsted Møe Anders Pedersen Skaue.
(AO opslag 14) Link til affotografering.

døde 1781

1781.01.07
Først Søndag efter Nyt aar døde Maren Møl udi hendes alder 38.
(AO opslag 15) Link til affotografering.

1781.01.26
d [2]6 Januar døde Jens Ødvig død fød drenge baren..
(AO opslag 15) Link til affotografering.

1781.04.22
d 22 April døde Jens Nielsen udi Ødvig udi hans alder - - - - 47.
(AO opslag 15) Link til affotografering.

1781.05.24
d 24 may Christen Lustrup død fød dreng.
(AO opslag 15) Link til affotografering.

1781.06.14
d 14 Junius døde hans Pedersen datter udi Præstegaarden Anne Marie udi hendes alder - - 26 aar.
(AO opslag 15) Link til affotografering.

1781
Kirchegang

1781.01.14
Anden Søndag efter 3kons Johanes konne udi lustrup.
(AO opslag 16) Link til affotografering.

1781.04.15
Paaske dag Lauris Elkier konne Leene Bent dat.
(AO opslag 16) Link til affotografering.

1781.07.01
d ande Søndag i [tritas] Jens Bents konne udi døfling..
(AO opslag 16) Link til affotografering.

1781.08.19
d 10de Søndag Niels Pedersen konne udi Selstrup.
(AO opslag 16) Link til affotografering.

1781.09.14
d 14 SeptembrAnne Niels dat Castoft.
(AO opslag 16) Link til affotografering.

1781.
.
(AO opslag 16) Link til affotografering.

1781
Brude faak ,

1780.06.05
3die Pense dag Anders Christensen Elkier og Mette Thomasdatter af Hessel vig,
(AO opslag 16) Link til affotografering.

1780.09.13
d 13 September Eblert Laurissen og Anne Jachkop daatter..
(AO opslag 16) Link til affotografering.

1780.09.18
Tisdag d 18 Septembr Peder Andersen og karen Pederd. fra Ludstrup.
(AO opslag 16) Link til affotografering.

1780.10.02
Tisdag d 2 ogtobr Knud Jensen og Els[.] hans dat af [C]as[..]f.
(AO opslag 16) Link til affotografering.

1780.10.04
Tisdag d [1]4 [.] ogtobr Niels Ronnum og [....] Christensdat af [......].
(AO opslag 16) Link til affotografering.

1780.10.07
Tisdag d 7 dito {ogtobr} Niels Nielsen Ronum udi Hessevig og Selsel Christe daatter af Penvigs ,
(AO opslag 16) Link til affotografering.

1780.10.24
Tisdag d 24 Octobr Peder Christensen Sand fuld og Magrete Thomas dat af Ødvig.
(AO opslag 16) Link til affotografering.

1782
Dend Nye Kirhe Aar
1782

1781.12.09
Anden Søndag udi avent
Johannes og hustr . . 2
Peder Andersen. . 2
Søren Ludstrup. . 1
(AO opslag 16) Link til affotografering.

1782.
Jens Jakopsen baren udi døfling døbp Jens og Maren Tarp bar ham faderne Veles tarp Ander døfling Jens døfleng Jens Bentsen konne Magete Miens.
(AO opslag 16) Link til affotografering.
Degnen Lauris Ebbesen Them, der skriver dette er omkring 82 år gammel og har besvær med at stave og skrive. Næste indføjelse er hans sidste.

1782 Brude folk
1782.04.24
.
(AO opslag 16) Link til affotografering.
Dette er Degnen Lauris Ebbesen Thems sidste indførelse, han dør tre uger senere i maj 1782.


Konfirmand i 1782
1782 Niels Nielse [gren]
Christen Nielsen uer {? Uhre i Brande}
Karen Andersdatter
(AO opslag 17) Link til affotografering.

{1782-84 føres Degnens Kirkebog videre af præsten Hegelahr}
1782.05.21
Jndkomster i Degne=Vacancen 1782
Pinse Offret i begge Sogne 2 rd 3 Mk 14 s.
(AO opslag 17) Link til affotografering.

døde 1782
1781.12.24 d 24 decbr døde Giøde [........] udi Lustr udi hans alder = 8 aar.
(AO opslag 17) Link til affotografering.
De døde 1782 begyndt af Degnen Lauris Ebbesen. Ingen indførsler af degnen efter denne i siderne i kirkebogen. Den sidste tidslige indførsel ovenfor den 24. april 1782.


{Hegelahrs skrift udelukkende herfra:}
1782.01.31 d 31 Janvari Døde Giøde Johansen udi Lusterup i hans alder 70.
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1782.02.03 Den 3die febvari døde Jens Tomsen her af byen udi hans alder 15 aar.
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1782.05.10 I Mellem den 9 og 10 May Døde Lauris Evadsen Tæm udi hans alder - - 82.
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1782.07.14 Søndagen d 14 Julj Døde Ander{..} Krogs Daattr ved Navn Karen Anders Dattr 1 aar gl.
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1782.07.22 Mandagen d 22de Ditto {Julj} døde Møller konen Anne Christens Daatr Skar{...} Mølle {...revet ud...} 29 [....].
(AO opslag 17) Link til affotografering.

Kirkegangs Koner
3. post: Trinitatis

1782.06.16 Anno 1782. Den 16 Junj gick Præste Konen, Velædle Madame Hegelahr i Kircke.
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1782.07.14 den 14 Julj , 7de Søndag Trinitatis gick Lars Madsens Kone i Kircke.
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1782.09.15 16de Søndag Trinitatis gick Niels Knudsens Kone i Kircke.
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1782.09.22 17de Søndag efter Trinitatis Niels Ronnum i Selstrup hans Kone i Kircke .
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1782.09.22 17. Søndag Triitatis gick Søren Madsens Kone i Kircke..
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1782.11.10 24de Søndag efter Trinitatis gick Peder Pinvig Kone i Kircke ..
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1782.11.17 25de Søndag Trinit: gick Peder Ødvigs Kone i Kircke.
(AO opslag 17) Link til affotografering.

{Fødde, døde 1782}
Den 3 Søndag efter Trinitatis.

1782.06.16
Ao 1782. d 16 Junj var her til Daab i Skarild Kircke Hr Hegelahr hans liden Søn Jacob Bering , Jomfru Johanne Niels Daatter fra Høgild bar ham Faderne var Hr Clausen i Brande , Mons Christopher Nyerup Hegelahr , Ebbert Lauritzen Jomfrue Magdalena Spend Anne Niels Daatter i Byen Maren Jbsdaatter , Kiersten JensDaatter [Smeed] ,
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1782.07.14
den 14de Julj , 7de Søndag Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Las Madßens Barn , en Daatter ved navn. Anne Kirstiine , Søren Christenß: hans hustru i Ludstrup bar den , fadderne var Mads Michels: Christen Christenß: Jegind, Johannis hans hustru, Giertud, Piigerne Else hans Daattr , Mette Rasmus Daatter alle her af Byen..
(AO opslag 17) Link til affotografering.

1782.09.11
Onsdagen d 11te Septbr Døde Zidsel ChristensDatt Paa Klinck i sit Alder = 94..
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1782.10.06
Peder Ødevis barn dødfødt begravet 19d Trinitatis.
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1782.10.21
Mandagen den 21 Octobr Døde Jens Nielssen Kone i Vester Deuling Nf. Kirsten JensDaatter i sin alder 80 a{..}.
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1782.10.26
Løverdag aften d 26 Octobr Døde Dorthea Michels Daatter i Selstrup i sit alders 63vende Aar.
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1782.09.15
16de Søndag efter Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Niels Knudssens barn Navnl: Bodel Mariæ An Magrætte, Niels Knuds: syst{..} bar den, fadere Terckel Kartoft, Ander Pallesen Jens Svendsen, Anne Magrette Ander Bertels Kone , Else Anders Palles{..} Kone , Pigen Magrette Peders daatter i [Laur.].
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1782.09.22
17de Søndag efter Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Niels Ronnum i Selstrup hans Daatr ved navn Kiersßen , hans Syster Anne bar dend Fader Gl: Niels Ronnum, Mads Pinvig Anders Skaue , Poul Selstrup hans Kone Karen, Pigen Kiersten Christens Daatter.
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1782.10.06
19: Søndag efter Trinitatis var til Daab i Skarild Kircke Søren Madsen, og Mette Bechg deres barn ved navn Kier[sten] Anne JacobsDaatter i Syndergrd bar den, fadere: Niels Morten{...} Oster skaue Peder Nielßen Jens huus hans hustrue giert{...} Pige Magrette Pedersdat .
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1782 Brudefolk

1782.10.22
Morten Pedersen i Deuling og Konen Johanne Marie ThomasDaatter Deres Bryllup blev holdt her i Skarild Kirke d 22de Octobr..
(AO opslag 18) Link til affotografering.

____________________________________________

1782.11.25
Niels Knudßen Barn i greene ved navn Bodil Mariæ Døde Natten imellem d 24de og 25de Novemb i sit alder 20ve Uger. begravet d 1 Decbr..
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1782.11.28
Peder Pinvigs Barn i Sellstrup Døde d 28de Novbr 7 uger gl:.
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1782.11.10
24de Søndag efter Trinitatis var Til Daab i Skarrild Kircke Peder Pinvig , og Karen AndersDaat i Seltrup deres barn ved Navn Mette Johanne , An Chathrine i Ludstrup bar den , Fadere Poul Selstrup og Christen Svend?: ung Karl Peder Anders: fra Toudal [Amoers] Kone , Pigen Johanne Marie Niels Daatter Selstrup..
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1783
Dend Nye Kirkeaar 1782ve
Fejl: drejer sig om kirkeåret 1783.

1782.12.01
I. Advent Søndag d 1ste Decbr Giirt jensen og Maren Niels Daatters barn hiemme Døbt ved navn Lars.
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1782.12.15
II) den 15de Decbr fød og Hiemmedøbt Arnt Jensen og Johanne Jens Daatter deres barn Nl: Jens fremstillet Herren i Kircken paa 2den Juuledag , Christen Birckebechs Kone bar den , Faddere Christen Birckebech , Olle studsgrd , Peder Niels: Smedens Kone, {... revet ud ...} Jens [...].
(AO opslag 18) Link til affotografering.

1783.01.17
III) Fredagen dend 17 Janv: 1783 fremstillet Herren i Kircke Lauritz Christensen og Ingebor PoulsDaattr i hesselvig deres barn naunlig , Poul , hendes syster Mette bar den Fadere Jens Troelsen i Uhre, Chris{..} Josvæsen , grauis Fielstervang Kone Mette , Pigen Ingebor Garuis Daatter - -.
(AO opslag 19) Link til affotografering.

1783.01.19
2den Søndag efter Hellig 3. Kong: dag fremstillet Herren i Kirken: Girt Jenßen og Maren Niels daatter deres barn Nl: Lars, Maren RasmusDaatter i Heesgaard bar den, Fadere Rasmus Heesgaard, Peder Ødevig , Peder Smed{.} Hustrue Pigen Maren ChristensDaa{...}.
(AO opslag 19) Link til affotografering.
Anden skrift.

1783.02.03
IV) Dend 3die Febr: Heimme døbt i Præstegaarden, Anders Bertelsen og Anne magrette Peders daatter deres barn naunl: Peder , - Magrete Pedersdaatter af Skaue bar den Faddere Oster Jensen , Anders Skaue , Niels Knudß i greene Anders Pallesens Kone, Maren Andersdatter i Ødevig - - .
(AO opslag 19) Link til affotografering.

1783
V) Dend 21de Febr Hiemme Døbt jens Bentsen og Kiersten Mariæ ChristensDaatter deres barn Nl: Christen 5te Søndag i Faste 6te Aprilj fremstillet Herren i Kirken Niels Møller Kone i Kibeck bar den Faddere Niels Møller i Kikek Mølle, Lauritz Elkier, Peder Bents jens Jacobsens Kone i Deuling Kiersten Mariæ Peders Daatter.
(AO opslag 19) Link til affotografering.

1783.04.07
i dend 7de April Er Knud Jensen og Else hans Daatter i Karstoft deres Barn fød og hiemme Døbt Naunl: Anne Magreta fremstillet herren i Kircken paa Christi Himmelfarts Dag Jens Pinvigs Kone bar det , Faddere Jens Smed i Brandholm , Laust Elkie{.} Tærkel Kastoft , Jens Skræder Niels Peders: Kone , Anne hans Daat{..}.
(AO opslag 19) Link til affotografering.

Dend Nye Kirke Aar 1783ve
Først skrevet 1782, rettet til 1783.

1782.12.05 Advent 1782. - Peder Pinvigs Barn begravet d 5te Decmbr, ved navn Mette Johanne - - 7 uger game{..}.
(AO opslag 19) Link til affotografering.

1782.12.02 Gaml Christen Greene i Deuling Død d 2den Decmbr - - - 72 aar. Begravet dend 9de Ditto . —.
(AO opslag 19) Link til affotografering.

1783.03.07 Fredagen Dend 7 Martj 1783 Døde Peder Ødevigs Hustrue Magrette Thomas Daatter i sit Alders 37te Aar begravet den 15de Ditto . —.
(AO opslag 19) Link til affotografering.

1783.06.28 Morten Pederßen i Deuling og Johanne mariæ Thomas Daatter Eet Piige barn af [....] Død fød dend 28de Junj ,
(AO opslag 19) Link til affotografering.

1783.07.11 Christen Erichsens hustrue i Ludßtrup Død dend 11te Julj begravet dend 16 Ditto i sit alders 70de Aar.
(AO opslag 19) Link til affotografering.

1783.07.21 Dend 21 Julj er Morten Studsgrds yngßte Søn død Nf: Anders i sit alders 4de Aar = begravet d 29 Ditto..
(AO opslag 19) Link til affotografering.

1783.08.13 Anders Pallesens ældste Tvilling barn død dend 13 August , ved navn Magretta i sit alders 1¾ aar gml begravet dend 17tende Augustj — .
(AO opslag 19) Link til affotografering.

1783.11.22 Løverdagen den 22de Novbr Døde Lauritz Elkiærs hustrue Lena Bentz Daatter i sit alders 33 Aar. Begravet d 31te Novbr.
(AO opslag 19) Link til affotografering.

Confirmand[.] 1783
Første Søndag efter Paaske
1783.04.27 Svend Erichsen — Gml Ahrnborg.
Jacob Christensen fra Fasterholt.
Enger Christens Daatter [....].
.
.
.
(AO opslag 19) Link til affotografering.

{Kirkegangs koner 1783}

1783.01.17 Ao 1783 dend 17 Janvarj blev Lauritz Christens: i Hes[selvig?] hans Kone Jntroducerit her i Skarild Kircke , Nl::Ingeborg.
(AO opslag 20) Link til affotografering.

17830.01.19 2den Søndag efter Hellig 3. Kong: Dag Blev Giert Jensen {s hustru} i Krog hans hustru Jntroduceret her i Skarrild Kircke.
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1783.02.09 5te Søndag efter Hl: 3 Kong Dag blev Arnt Jenßen i byen hans Kone Jntroducerit i Skarild Kircke..
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1783.03.30 Midfaste Søndag. blev Anders Bertelsens Kone Jntroduceret i Skarrild Kirke.
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1783.04.06 5te Søndag i Faste . —
Blev Jens Bentß Kone i Deuling Jntroduceret i Skarild Kircke..
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1783.06.29 2den Søndag efter Trinitatus blev Amoers Kone Introduceri{..} i Skarild Kircke — —.
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1783.08.03 7de Søndag efter Trinitatus blev Poul Selstrups Kone Introduceret , Jligemaade Morten Deulings Kone Introducerit her i Skarild Kircke —.
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1783.08.31 11 post Trinit: blev Niels Peders. Kone Jntrodus: i Skaril Kircke..
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1783.10.19 18 post: Trinit: blev Niels Madsen i Ludstrup hans Kone Introducerit.
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1783.11.09 21de post: Trinitatus blev Ole Bekgaars Kone introduceret — .
(AO opslag 20) Link til affotografering.

_______________________________

1783.11.13 Dend 13. Novbr havde Peder Rasmussen , i Assing Neder Kirckegdr og Pigen Maren Christens Daattr Trolovelse.
Deres Bryllup Cellebreret dend 10de Decembr 1783.
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1783.05.10
VI 1782 d 10de May blev Amoes Pedersen og An Catrinæ A: Daat deres Søn hiemme døbt Nl: Peder Mette Rasmus Daatter bar dend , faddere Poul Anderßen , Christen Svendsen Jens Ollesen Mindtz , Niels pedersens Kone i Pinvig , Johanne Mariæ Niels Datter.
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1783.05.24
[..]Dend 24de Junj blev Poul andersen og Karen Jacobs Daatter Deres Daatter, hiemme Døbt Naunl: Enger , fremstillet herren i Kircken 7de Søndag Trinitatis d 3die August , Fadere Maren Jespers Daatter fra Timring bar den Peder Pinvig, Amoes , Jens Jespersen Niels Ronnums Kone , Kiersten Jespers Daattr Bodill Mariæ Mortens Daatter fra Timring Sogn.
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1783.07.19
VII Dend 19 Julj er fød og hiemme Døbt Niels pedersen og Karen Jens Daatter i Synder Castoft deres barn Naunl: Niels den 31te Augusti fremstillen her i Kircken , Inger jensdat i byen bar den , Faddere hans Castoft Tærckel Kastoft , Jens Skræder Jens Pindvigs Kone , Pigen Maren Christens Daatter — —.
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1783.09.05
[..] Niels Madsen , og Karen Jens D:: i Ludstrup deres Daatter fød dend 5te Septbr og hiemme Døbt ved navn Kiersten Mariæ. —
fremstillet Herren i Kircken 18: p: Trin. {1783.10.19} Ablonne Skræder bar dend Faddere Christen Jegen , og Søn Christen , Søren Skomager. Pigen An Catrinæ . Søren Skomagers Kone , Niels Devell mousses Kone . —
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1783.09.11
Olle Becksgaard og Agnette Hans Daatter Deres Daatter fød og hiemme Døbt d 11te Septbr ved navn An Mariæ . —
Fremstillet Herren i Kircken 21de post Trinitatis. maren Rasmus Daatter bar den. Faddere jens Piinvig , Peder Nielsen, Peder Christian , Lars Madsens Kone , Pigerne Jnger Jens Daattr og Maren Degns . —
(AO opslag 20) Link til affotografering.

1783.11.26
Summarisk Beregning over Kirke=AAret 1783.
Fødde: 7 Drenge 4 Piger; i alt 11 ægte Børn.
Døde: Mands: 1i fra 1 - i0 og i fra 70 til 80 [...]
Qvinder: 3 fra 0 - i0, 2 fra 30 - 40 og i fra [....] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
I alt [8] døde altsaa 3 fle {... afrevet ...}
Copulerede [...]
Præstegaard d 26 November 1783
N Hegelahr
NB: Den 1ste af Qvinde=Kiønnet , som beregnes død fra 0=10 aar , er beregnet til Kirke = Aaret 1782, da hun døde. altsaa bliver her for 1783 kun 7 døde og 4 flere fødde end døde .
(AO opslag 20, 21) Link til affotografering.

1784
Nye Kirke aar
for 1784
1. Advent Søndag 1783.
Døde . —


1784.01.07 Anders Pallesens yngßte Tvilling Datter død d 7 Janvaj i sit alder 2 aar 2 Maan{....} begravet d 18 Ditto . —
(AO opslag 21) Link til affotografering.

1784.05.02 Peder Ødevigs En Drenge barn af hans Dødfødt , og begravet 3die Søndag efter Paaske.
(AO opslag 21) Link til affotografering.

1784.05.20 Knud Kastofts lidet barn fød den 5te Søndag efter Paaske Begravet Christi Himmelfarts dag Eet aar gammel Datter.
(AO opslag 21) Link til affotografering.

1784.06.10 Torsdag dend 10de Junj Døde Tærkel Kastofts Søn Jens, 3 aar gml Begravet d: 16de Ditto . — .
(AO opslag 21) Link til affotografering.

1784.06.15 Jens Christensen fra Sunds d 15 Junj drucknet i aaen ved Schr: Krog i sit alders 61vende aar begravet den 27de Ejusdem . — .
(AO opslag 21) Link til affotografering.

1784.08.18 Onsdag d 18de August Døde anders Pallisens barn Nl: Rasmus begravet d 22de Ditto 6½ gm{..}.
(AO opslag 21) Link til affotografering.

1784.09.17 Fredagen d 17 Septbr Døde anders Bertelsens liden Søn Peder, 1 7/12 aar gml: Begravet dend 26de Ditto {Septbr}.
(AO opslag 21) Link til affotografering.

1784.09.26 Maren Tomas Daatter i Elkier Død den 6te Novbr begravet dend 14te Ditto i Sit aldr 67 [de].
(AO opslag 21) Link til affotografering.

1784. Summa
3 af qvinde Kiøn Nemlig
2 børn og 1 fra 60 til 70 Aar.
5 af Mand Kiøn er 4 Børn [.... ...... ] fra 60 til 70 aar.
(AO opslag 21) Link til affotografering.

Fødde 1784

1784.01.31
{I} Jens Jacobsen og Berteline Knuds Daatter i Vester Deuling Deres Liiden Daatter fød og hiemme Døbt d 31te Janvari i [.....] Maren fremstillet Herren i Kircken Palme Søndag Maren Tarp bar den , Faddere Anders Deuling Lars Bierreboe , Jens Bentsens Kone ung karl Olle Skræder i Felding Pigen Mette Christens Daatter..
(AO opslag 22) Link til affotografering.

1784.04.04
II. Lars Poulsen Bierreboe og Else Anders Daatter Deres Daatter ved Naun, Maren , hiemme døbt {indskudt svært læselig linje: ... ... i Kircken = 3die ... dag Efter pa ...} Palme Søndag . Kirsten Deuling bar den , Faddere Anders Deuling , Jens Jacobsen , Jens Skræder Knud Deulings Kone , Anne Mariæ Anders Daatter i Grene..
(AO opslag 22) Link til affotografering.

1784.04.25
{I}II. Søren Christenßen og Marianne Christens Dat i Beckgrd Deres liden Daatter naul: Maren hiemme Døbt d 2den Søndag efter Paaske.
Trinitatis Søndag {1784.06.06} Fremstillet Herren i Kircken Maren Ibs Daattr bar den , Faddere Morten Studsgrd Peder Christian i Gammelgrd , Olle Bechgrds Kone , Pigen Johanne Mortens Daatter — —.
(AO opslag 22) Link til affotografering.

1784.05.09
{I}V Jens Pinvig og Anne Niels Daatter i Kastoft Deres liden Søn hiemme Døbt Naunl: Christen .
4de Søndag Eftr Paaske
fremstillet Herren i Kircken Trinitatis Søndag {1784.06.06} , Søren Ronnums Kone bar den Faddere Olle Studsgrd , Jens Nielsen Lars Christensen , Niels Peders Kone i Karstoft Pigen Maren Rasmus Daatter.
(AO opslag 22) Link til affotografering.
III synes at mangle.

1784.04.20
V. Johannis Richardsen og Giertrud C: Daatter deres liden Daatter fød og Hiemme Døbt , Naunlig Anne Magrette paa Christi Himmelfarts Dag . —
Fremstillen Herren i Kircken 4de Post: Trinitatis Christen Skræders Kone bar den Faddere Christen Jegen . Niels Develmoese , [....] Christen Skræder , Peder Christian , Søren skomagers Kone, Pigerne Anne Chatrine og Mette Rasmus Daatter .
(AO opslag 22) Link til affotografering.

1784.06.16
VI. Anders Jensen og Anne Magretta Christens Daatter deres Liden Søn hiemme døbt d 16 Junj Naunlig Niels Christian.
6te Post Trinit: {1784.07.18} fremstillet Herreni Kirken Pigen Maren Christens Daattr bar den Faddere Søren Ronnum, Mads [.....] og Jens Christensen paa Kastoft , Jens Hu[....] Kone , Mette Mariæ Jens Daatter og Bodill Anders Daatter i[...]
(AO opslag 22) Link til affotografering.

1784.07.15
VII. Tærckel Jensen og Anne Jens Daatter Deres Liden Søn fød d 15 Julj hiemme Døbt 6te post: Trinit: Naunl: Jens.
Fremstillet Herren i Kirken 11 Post: Tr{...} {1784.08.22} Madamme Østergrd bar ham , Fadderne Jens Pin[.]ed , Laurs Elkier . Mads Peders Jens Skræder , Jomfru Østegrd: Bergitte BentsDaatr Knud Kastofts Kone.
(AO opslag 23) Link til affotografering.

1784.08.06
VIII Niels Knudsen og Anne Peders Daater i gre{..} deres liden Søn fød og hiemme Døbt d 6 Aug Naunl: Peder.
16 post Trin: {1784.09.26} Anne Magrette Elkier bar den , Fadderne Anders Pallesen Christen Carstensen Peder Mindtz hans Kone Anne Mariæ Anders Daatter.
(AO opslag 23) Link til affotografering.

1784.08.24
IX. Præst Hr Hegelahr Daattr fød og hiemme døbt d 24de August: Naunl: Lydia Birgitte.
Fremstillet Herren i Kircken 1[3] post: Trinitatus {1784.09.05} Madamme Clausen bar den Faddere Jb {....}sen i Høgild Jens Alle. Bertholv Puuru{p} Jens Alle hans Kone , Ib Høgild hans Kone , Degne Konen Malena K{...}.
(AO opslag 23) Link til affotografering.

1784.08.26
X. Morten Pedersen og Johanne Mariæ Thomas Daattr Deres liden Søn fød og hiemme Døbt d 26de August: Naunl: Tomas Christian.
fremstillet Herreni Kircken 16 post: Trin: {1784.09.26} Mads Peders: Kone i Huen Grene bar den , Faddere Mads Pedersen , og Jens Ludvigs{..} i Greene {indskud over linjen: f[......] } , Tærchel Kastoft hans Kone Anne Jens Daatter ung karl Peder Nielsen , Pige Maren Anders Daatr i Hesselvig.
(AO opslag 23) Link til affotografering.

1784.11.20
XI. Niels Nielsen og Zidsel Chri{...} Daatr deres liden Søn fød og hiemme Døbt d: 20de Novbr: Naunl: Niels =
(AO opslag 23) Link til affotografering.

1784.11.25
XII D: 25 Novembr: døbt i Præstegaarden Jens Bendsen og Kirsten Marie ChristensDatters Barn af Deufling navnlig Mette Kristine.
(AO opslag 23) Link til affotografering.

1784.07.01
XIII [Hertil?] regnes Peder Øevigs dødfødde Drenge baren.
(AO opslag 23) Link til affotografering.

1784.12.01
Summa 13
7 af Mandkiøn,
5 af Qvinde Kiøn
Alle ægte Børn.
(AO opslag 23) Link til affotografering.

Kirchegangs Kouner

1784.04.04
I Jens Jacobsens Kone i Deuling Indtroduceret , Pallmo Søndag..
(AO opslag 24) Link til affotografering.

1784.05.02
II Lars Bierreboe hans Hustru Introduc: 3die Søndag efter Paaske..
(AO opslag 24) Link til affotografering.

1784.05.02
III. Peder Pinvig has Hustrue Introduceret.
(AO opslag 24) Link til affotografering.
Ingen dato, forrige antaget.

1784.06.06
IV. Trinitatis Søndag Jens Pinvigs Hustrue Instroduceret . — .
(AO opslag 24) Link til affotografering.

1784.06.06
V. Ditto Datto {Trinitatis Søndag} Søren Bechsgaards hustrue Introduceret.
(AO opslag 24) Link til affotografering.

1784.07.04
VI. 4de Søndag eftr Trint: , Johannis Ludstrup hans hustrue Introduceret.
(AO opslag 24) Link til affotografering.

1784.07.18
VII. 6te Søndag Efter Trinit: Introduc{...} Anders Bæchtofts Hustrue .
(AO opslag 24) Link til affotografering.

1784.08.22
IX. 11te post: Trin Tærchel Kastoft Kone Introduceret.
(AO opslag 24) Link til affotografering.
VIII mangler.

1784.09.26
X. 16te Post: Trin: Niels Knudsens Kone J Greene Introduceret. —
(AO opslag 24) Link til affotografering.

1784.
XI. Ditto Datto {16te Post: Trin: } Morten Hesßel{...} hans Kone Introduceret — —.
(AO opslag 24) Link til affotografering.

1784.
XII. 18de post Trin: Madame Hegelahr Introduceret . — — .
(AO opslag 24) Link til affotografering.

Confirmando 1784

1784 1 Peder Peders fra Gammelgrd..
1 Peder Sørensen ved Ahrnborg Kircke.
1 Mette Kierstiin Hans Daatter [d....].
1 Anne Catrine Jacobs Daatter [fra Huust..].
1 Johanne Mortens Daatter Studsgrd.
1 Mariæ Jens Daatter fra Pinvig.
1 Maren Tomas Daatr Birckebec.
1 Maren Jørgens Daatter Holtum.
1 Anne Niels Daatzter Holtum.
_____________________
9 Tilsammen.
(AO opslag 24) Link til affotografering.