Side oprettet: 15. sept. 2016
Sidst opdateret: 20. juni 2018 Skarrild Folketællinger
 1743 simuleret
 1787 kommenteret og kompleteret
 1801 kommenteret og kompleteret

Tilbage Nørvang-Herred oversigt.


(Kun få steder i Skarrild momentan).

Følgende steder i Skarrild sogn betragtes i alfabetisk rækkefølge: Døvling, Hesselvig, Karstoft- Nørre, Karstoft- Sønder, Lustrup, Ronnum, Silstrup, Skarrild By, Skave, Øvig.
For en allerførste oversigt anbefales "Tekst"-versionerne, hvor alt er opført en husstand efter den anden. For normal brug er "Klap"-versionerne de bedste, hvor der er en linie per husstand sorteret efter stednavn, som klapper ud med alle personer der, når man klikker på linien.
Den sorterbare version går på individuelle personer, ikke husstande. Der kan sorteres efter navn, patronym, tilnavn, alder, fødested eller -sogn og dødsted eller -sogn. Den første spalte kaldet "Idx" for index tæller simpelthen linierne fra 1 til enden, når der bliver sorteret og kan bruges til statistik.

Links til siderne:
År og type Kilde antal navngive personer Tilføjet antal Ialt navngivne personer Uden navn Ialt personer
1743 simuleret: Sorterbar Klapbar Tekst xx xx xx xx xx
1787 kommenteret, kompleteret: Sorterbar Klapbar Tekst 277 0 277 0 277
1801 kommenteret, kompleteret: Sorterbar Klapbar Tekst 306 0 306 0 306
Navneliste for alle folketællinger Sorterbar

Afkortelser:
KB: Kirkebog. PKB: Præstens Kirkebog 1713-1814. FT: Folketælling. Født bruges her for dåbsdato eller år.
67c = 67 +- 5 år. 65cc er 65+-15 år. 1763+ er 1763 og efter, 1712- er 1712 eller før. * født, † død.

1. Erklæring til 1743 Simuleret Folketælling
2. Erklæring til 1787 kommenteret og kompleteret Folketælling
6. Email med nye informationer

1. Erklæring til 1743 Simuleret Folketælling
Den bygger hovedsagelig på følgende arkivmateriale:
1.Skattelisten 1743.
2. Skarrild kirkebog.
3. Skifter.

2. Erklæring til 1787 kommenteret og kompleteret Folketælling
Stederne Beksgaard, Elkær, Gammelgaard, Klink og Skarrild Mølle er taget ud af listen i Skarrild Bye. Bektoft fra Nørre Karstoft. Det er gammelkendte gårde.
Den kompletterede folketælling baserer naturligvis på folketællingen i juli 1787, der i Skarrild blev foretaget af præsten Hegelahr. Tilgrunde ligger en egen udskrift med alle erklærende tekster der fx mangler i DAA; disse står længst tilhøjre i spalten "Kilde". Tilnavne og patronymer, som ikke er angivet i folketællingen, er tilføjet i rødt fra andre kilder.
Næsten alle tilføjede personer optræder både før og efter 1787 i Skarrild og er således sikre. Nogle enkelte kendes kun fra begravelsen, men anses som ret sikre. Men Hegelahr har tilsyneladende været fejlfri, der er ingen manglende, utalte mennesker fundet.
Forkerte patronymer er korrigeret og nævnt som sådan. Foruroligende er at nogen børn ikke er indført som døbt i Skarrild kirkebog, selv om de med sikkerhed er født der i stedbundne familier. Dette vil blive behandlet et andet sted.
Der er en spalte "Rolle" som har mand, kone, søn, dat., mands far, mor etc. En søn af tredje ægteskab føres som "søn 3", en kone i andet ægteskab som "kone 2" af manden, omvendt er "mand 3" konens tredje mand. Spalten G., Gift, har 1, 2 etc. for hvilket nummer ægteskab det er. Alder er alderen i folketællingen eller ca. alder for de tilføjede som i 58c. SA er Sand Alder, hvor den nøjagtige dåbsdag - som står under "Kilde" til højre - er kendt.
Præsten Hegelahr, der udførte folketællingen, har forskellige kontroverser med folk fx den kværulantiske Poul Østergaard på Nørre Karstoft og mere overraskende med Niels Rasmussen Winde i Skarrild Mølle, som tilhører Hegelahr. Præsten benytter nu folketællingen til på sidste side at beklage sig over disse to:

Efter ordentlige Tillysninger af Prædikestolen, ja mange udskikkede Advarseler har jeg ikke endnu fuld Oplysning formedelst vekommenes Modtvilliighed , hvorved tydelig udmerkes Niels Rasmussen Wiende i min Præstegaards Mølle , og Poul Østergaard paa Nørre Carstoft — heraf ßes hvor umueligt det bliver i andre mit Embeds Deeles at frembringe fornøden Frugt.
Scharrild Præstegaard d 10de August 1787
N: Hegelahr.

Derved har disse to Niels Rasmussen Winde og Poul Østergaard ikke oplyst aldrene på personer på deres gårde, disse aldre har Hegelahr senere tilføjet i en større skrift, men nogen af dem fejlagtige fx Karen Brasch 36 på Nørre Karstoft, men hun er 19.

6. Email med nye informationer:
Specielt interessant er meddelelser om personer, der er flyttet ud af sognet. I forbindelse med blot eet sogn er de meget svære at finde. Hvis du har sådanne eller andre oplysninger ville jeg være taknemmelig for en mail:
Tema:
Meddelelse:
Klik her: