Christen Pedersen Donnerups Krus

Christen Pedersen Donnerups krus fra 1746
Christen Pedersens krus fra 1746, værdi tilsvarende 7.000 kr,
lidt over "1 ko æqvivalent".