Første version 01. september 2017
Sidste ændring 02. september 2017Sønder Omme hartkorn 1796.

I juni 1796 sælger Hans Jørgen Bang tidligere sognepræst i Sønder Omme hans andel af Konge-, Korn- og Qvægtiende for 1.650 rigsdaler og Christen Jensen Utoft i Omvraa med Hans Laursen i Møbjerg i Sønder Omme Kirke-, Korn- og Qvægtiende for 1.250 rigsdaler i Sønder Omme sogn til tiendeyderne (decimenter, gårdejerne). Prisen sættes efter hartkorn (men med store afvigelser), derved opføres alt hartkorn i Sønder Omme sogn. Listen, som ses nedenfor, er sammenført af to skøder; det første fra Christen Jensen Utoft og Hans Laursen til tiendeyderne, det andet fra Hans Jørgen Bang til tiendeyderne. Derved er ulæselige steder i et skøde taget fra det andet skøde.

Af tienderne ejer:
43% Christen Jensen Utoft og Hans Laursen. Skødet videre 19. juni 1796. (Utoft)
57% Præst Hans Jørgen Bang. Skødet videre 21. juni 1796. (Bang)

I ni af stederne passer det sammenlagte hartkorn med Ny Matrikel af 1688. Seks af stederne passer det ikke, hvorved afvigelserne kun ved et sted er lille, de andre fem er ret store afgivelser i 1796 fx 14 5 1 2 og i Ny Matrikel 11 4 1 2. Eller præstegården i Kirkeby, der i 1796 har 0 7 1 2⅓ men står i Ny Matrikel for 5 4 2 0.
Prisen er udregnet efter hartkornet og ligger for Utoft tallene mest omkring 12 skilling per album hartkorn, men der er store afvigelser fra 8 - 20 sk./alb. Hvorfor Omvraa skal betale dobbelt så meget for hartkorn er ikke bekendt. Præsten betaler med 5 sk./alb. kun det halve som undtagelse.
For en normal halvgård på den tid med hartkorn omkring 1 5 0 0 betales i alt omkring 50 rigsdaler for tiendeskøderne, for et husmandssted med 0 7 0 0 ligger beløbet på 18-23 rigsdaler.
Bang tallene ligger noget højere mest omkring 14 sk./alb. men rangerer fra 10 - 20 sk./alb. Bang i alt skal jo give 1.650 rigsdaler hvilket er ret nøjagtigt for kontrollen giver 1648 rigsdaler, mens Utoft tallene skal beløbe sig til 1.250 rigsdaler kontrollen giver 1.278 rigsdaler.
Skilling per album er mest men ikke altid ensartig indenfor et ejerlav, men det veksler fra ejerlav til ejerlav. Bang er 13 sk./alb. i Bøvl, 16 i Filskov, 12 i Hallundbæk, 10 i Kirkeby, 11 i Lillebrande, 10 i Møbjerg, 20 i Omvraa, 15 i Skovsende og 12 i Østerby. Der er ikke set nogen forklaring på dette overraskende fænomen.
I Filskov er der to gårde med hartkorn 1 5 3 2, de sættes begge til samme takst i Utoft listen, men i Bang listen den ene til 28 rigsdaler 0 mark 2 skilling og den anden til 31 rigsdaler 3 mark 0 skilling. Da præst Bang har regnet meget nøje undrer denne forskel.
I de to skøder står at beløbene 1.250 rigsdaler i det ene og 1.650 rigsdaler i det andet er blevet betalt. Man spørger sig, hvordan dette er sket. Mange af ejerne har måttet låne til det og det går ikke så hurtigt. Det må være et mareridt at indkræve alle disse beløb.

ERKLÆRING:
Hartkornet skrives med fire tal fx 5 4 2 2 som betyder 4 tønder 4 skæpper 2 fjerdingkar og 2 album.
Ved nogen af gårdene står under "Kommentar" en referens som fx "#7 222-3", hvilket betyder at der henvises til Nørvang Herreds Skøde- og Panteprotokol Nr. 7 foliosiderne 222 - 223. Disse referencer står i selve skøderne.

SUM over alle steder og ejere i Sønder Omme sogn 1796:
Pris Utoft Pris Bang Pris i alt
Hartkorn Navn Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Kommentar
142 0 0 1 I ALT Sønder Omme sogn 1250 1650 2900

BAGGESGAARD
Pris Utoft Pris Bang Pris i alt
Hartkorn Navn Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Kommentar
2 2 2 ½ Anders Nielsen 19 2 2 27 0 0 46 2 10
2 2 2 ½ Jens Jakobsen 19 2 2 27 0 0 46 2 10
4 5 0 1 I ALT (1688 Ny Matrikel: 4 5 0 1)

BØVL
Pris Utoft Pris Bang Pris i alt
Hartkorn Navn Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Kommentar
1 7 3 2⅓ Peder Nielsen / Jens Jensen 20 0 5 26 0 9 3/5 46 0 9.6
1 3 3 2 1/5 Niels Hansen 20 0 5 19 3 7 1/5 39 4 0,2 # 7 431-2
0 4 0 0 Eske Jørgensen 5 3 2 6 3 2 2/5 12 0 4,4
1 7 3 2 1/5 Niels Christensen 20 0 5 26 0 9 3/5 46 1 2,6 # 7 585-6
1 7 3 2 1/5 Mads Christensen 20 0 5 26 0 9 3/5 46 1 2,6 #2 76-7, #9 713, #9 724
0 7 3 2 3/5 Christen Pedersen 10 0 3 13 0 4 1/5 23 0 7,2 #6 178
0 5 3 2 3/5 Anders Christensen 7 3 2 9 4 11 3/5 17 2 1,6
1 7 3 2 1/5 Anders Nielsen 20 0 5 26 0 9 3/5 46 1 2,6 #2 268c-69
1 7 3 2 1/5 Niels Andersen 20 0 5 26 0 9 3/5 46 1 2,6
0 4 0 2 4/5 Niels Nielsen Snedker 5 0 2 6 5 8 11/20 11 5 10,55
0 7 3 2 3/5 Niels Jensen 13 0 3 13 0 4 4/5 26 0 7,8
0 3 2 2 1/5 Hans Christensen Smed 5 0 2 6 0 11¾ 11 1 1,75
1 7 3 2 1/5 Peder Christensen Smed 20 0 5 26 0 9 3/5 46 1 2,6
1 7 3 2 1/5 Peder Christensen Kjær 20 0 5 26 0 9 3/5 46 1 2,6
0 2 0 0 Niels Clausen 2 2 5 3 1 9 1/5 5 4 2,2
19 7 1 ½ I ALT (1688 Ny Matrikel: 19 7 1 1)

FILSKOV
Pris Utoft Pris Bang Pris i alt
Hartkorn Navn Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Kommentar
3 2 2 0 Christen [Neelsen] [Brande] 40 0 1 53 4 0 93 4 1 #9 877-8
1 5 1 2½ Poul Jørgensen 20 2 2 27 1 0 47 3 2 #7 287, #8 44-7
1 5 1 2½ Christen Andersen 20 2 2 27 1 0 47 3 2 #7 288
1 4 3 1 Anders Jensen 19 2 3 25 4 0 45 0 3 #7 53
1 4 3 1¾ Christen Hansen 19 2 3 23 5 0 43 1 7
1 5 3 2 Hans Pedersen / (Bang: Christen Hansen) 21 0 5 28 0 2 49 0 7
1 5 3 2 Niels Christensen 21 0 5 31 3 0 52 3 5 #5 811
2 0 0 1½ Laurids Hansen 24 2 8 30 3 0 54 5 8
0 4 0 0 Søren Nielsen [Kund] 6 1 0 7 1 0 13 2 0 #7 53
15 2 3 2¾ I ALT (1688 Ny Matrikel: 16 7 0 2)

HALLUNDBÆK
Pris Utoft Pris Bang Pris i alt
Hartkorn Navn Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Kommentar
1 6 0 2⅔ Christen Nielsen 16 3 6 20 3 0 37 0 6
0 7 0 1⅓ Jens Bennetsen 8 1 11 10 1 8 18 3 7 #5 842
0 7 0 1⅓ Anders Andersen 8 1 11 10 1 8 18 3 7 #5 842
1 6 0 2⅔ Jep Mathiesen 16 3 6 20 3 0 37 0 6 #9 735-6
1 6 0 2⅔ Christen Mathiesen 16 3 6 20 3 0 37 0 6 #5 814
3 4 1 2⅓ Jakob Jensen Kolstrup 30 0 2 41 0 0 71 0 2 #8 15-6
10 5 0 1⅔ I ALT (1688 Ny Matrikel: 10 5 0 2)

HJORTLUND
Pris Utoft Pris Bang Pris i alt
Hartkorn Navn Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Kommentar
2 4 0 2¾ Gravers Jensen 30 5 8 42 0 0 72 5 8
2 4 0 2¾ I ALT (1688 Ny Matrikel: 1 4 0 2)

HVELPLUND
Pris Utoft Pris Bang Pris i alt
Hartkorn Navn Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Kommentar
2 0 2 1 Christen Gregersen 20 2 11 26 0 2 46 3 1
2 0 2 1 I ALT (1688 Ny Matrikel: 2 0 2 1)

JUELLINGHOLM
Pris Utoft Pris Bang Pris i alt
Hartkorn Navn Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Kommentar
15 5 0 1 Juellingholm Hovedgaard Ikke i listen. Har selv ejet tienden.
3 1 2 0 Juellingholm Mølle Ikke i listen.
18 6 2 1 I ALT (1688 Ny Matrikel: 18 6 2 1)

KIRKEBY
Pris Utoft Pris Bang Pris i alt
Hartkorn Navn Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Kommentar
0 7 1 2⅓ Præsten (Hans Thorning Wellejus) 4 5 0 7 5 3 12 4 3 #6 567-8
2 3 2 2 1/6 Jørgen Nielsen 18 4 0 24 4 43 2 9,5 #7 222-3; ?#5 808
2 3 2 2 1/6 Eske Tøgersen 18 4 0 24 4 43 2 9,5 #7 222-3;
0 7 0 2 Degnen (Bagman) 8 5 11 12 0 8 21 0 7 #6 91
2 5 3 0 Jens Gregersen 2 0 10 28 1? 8 30 2 6 #5 808
0 5 0 0 Rishart Madsen 6 0 7 8 2 0 14 2 7 #5 8??
0 5 0 0 Jens Lauridsen 6 0 7 8 2 0 14 2 7 #5 808
10 5 2 2 2/3 I ALT (1688 Ny Matrikel: 17 3 2 0)

LILLEBRANDE (Brande)
Pris Utoft Pris Bang Pris i alt
Hartkorn Navn Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Kommentar
3 4 1 0 Laurids Christensen 27 2 4 38 3 0 65 5 4
3 3 2 0 Jes Nielsen 27 2 4 39 3 0 66 5 4
4 0 1 1 Christen Madsen 29 3 8 46 0 0 75 3 8
11 0 0 1 I ALT (1688 Ny Matrikel: 11 0 0 1)

MØBJERG
Pris Utoft Pris Bang Pris i alt
Hartkorn Navn Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Kommentar
3 7 0 ½ Hans Lauridsen 29 5 0 40 3 0 70 2 0 #5 595
3 7 0 ½ Christen Hansen 29 5 0 40 3 0 70 2 0 #5 480-1
7 6 0 1 I ALT (1688 Ny Matrikel: 7 6 0 1)

OMVRAA
Pris Utoft Pris Bang Pris i alt
Hartkorn Navn Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Kommentar
1 6 2 1¾ Jens Jakobsen 35 4 0 36 0 0 71 4 0
1 6 2 1¾ Christen Jensen Utoft 35 4 0 36 0 0 71 4 0 #9 810 932-33
1 6 2 1¾ Niels Andersen 35 4 0 36 0 0 71 4 0 #6 637
1 6 2 1¾ Anders Pedersen 35 4 0 36 0 0 71 4 0 #9 620
7 2 2 1 I ALT (1688 Ny Matrikel: 7 2 2 1)

SIMMEL(shus)
Pris Utoft Pris Bang Pris i alt
Hartkorn Navn Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Kommentar
2 2 0 0 Peder Nielsen 11 1 1 21 0 0 32 1 1
2 2 0 0 I ALT (1688 Ny Matrikel: 0 5 3 0)

SKOVSENDE
td class="n2">
Pris Utoft Pris Bang Pris i alt
Hartkorn Navn Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Kommentar
0 7 0 2 Christen Gregersen 10 1 13 0 1 23 1 6,5
1 6 0 0 Christen Gregersen 20 2 11 26 0 2 46 3 1 #5 807
1 6 0 0 Ole Iversen 20 2 11 26 0 2 46 3 1 #5 807
2 1 2 0 Christen Jensen 25 3 32 3 3⅔ #5 723
1 6 0 0 Erik Pedersen 20 2 11 26 0 2 46 3 1 #5 807
2 1 2 0 Hans Christian Troelsen 25 3 32 3 3⅔ 58 0 9,4
1 6 0 0 Christen Christensen 20 2 11 26 0 2 46 3 1 #10 423-4
1 6 0 0 Peder Eskesen 20 2 11 26 0 2 46 3 1
0 5 1 0 Peder Christensen 7 3 5 9 4 9 17 2 2
14 5 1 2 I ALT (1688 Ny Matrikel: 11 4 1 2)

STAKROGE
Pris Utoft Pris Bang Pris i alt
Hartkorn Navn Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Kommentar
0 3 0 1½ Hans Pedersen 7 4 7 5 4 2 13 2 9
0 3 0 1½ Morten Jepsen 7 4 7 5 4 2 13 2 9 #10 507-8
0 4 1 2 Thomas Nielsen 8 5? 2 7 5 3 16 4 5
0 1 2 0 Maren Jensdatter 2 3 3 2 4 10½ 5 2 1,5
0 1 2 0 Niels Marcusen 2 3 3 2 4 10½ 5 2 1,5
1 5 2 2 I ALT (1688 Ny Matrikel: 1 7 3 2)

ØSTERBY
Pris Utoft Pris Bang Pris i alt
Hartkorn Navn Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Kommentar
2 4 0 2 Anders Jensen 24 4 1 31 1 5 55 5 6 #4 95(gennem- streget)
2 0 1 ½ Mathias Jensen / Niels Jensen 21 1 3 25 2 6 46 3 9
4 6 3 2¼ Jørgen Christensen 49 4 5 63 1 2 112 5 7 Bang: 4 2 3 2¼ og 0 4 0 0.
3 1 1 2½ Mads Christensen (ved) 31 0 0 41 0 9 72 0 0
12 4 2 1¾ I ALT (1688 Ny Matrikel: 12 4 2 1)

Pris Utoft Pris Bang Pris i alt
Hartkorn Navn Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Rdl Mk Sk Kommentar
I ALT (1688 Ny Matrikel: )