Sønder Omme Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede 1685 - 1700
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Sønder Omme kirkebog.

Denne side sorterer og bruges til at søge. Vidner er udeladt, se de andre versioner for dem.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per vielse være bedre. Bruges også hvis man kender vielsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Brudgommen Bruden
Nr.DatotNavnStedSognNavnStedSognBosted Kirkebogstekst
79011685.10.01VOluf OlufsenFilskov  Sønder Omme  Maren NielsdatterFilskov Sønder Omme Sønder Omme Filskov d: i Octobris blef Oluf Olufsøn i Filskof, oc Maren Nielsdaatter ibid: SammenViede i Omme Kircke.
79021686.07.01VLars OlufsenKærgaard  Sønder Omme  Mette Sønder Omme Sønder Omme Kærgaard d. blef Las Olufsøn i Kiær, oc Mette sammen Viede i Omme Kirche.
NOTITS: Han var gift 1. gang med Anne Michelsdatter begravet 9. dec. 1685.
79031687.01.06VAnders KnudsenSkovsende  Sønder Omme  Birgit Lauridsdatter Sønder Omme?  blef Copulerete Anders Knudsøn i SkofsEnd, oc Birgete Lauritzdaatter: H. 3 Kongers Dag.
79041687.01.09VPeder ChristensenSkovsende  Sønder Omme  Johanne NielsdatterBøvl Sønder Omme  Anno 1687 d 2 Søndag effter Juel. blef Copulerete Peder Christensøn i SkofsEnd oc Jahanne Niels daatter af Bøvel.
79051687.07.03VChristen Christensen  Sønder Omme  Sidsel AndersdatterØsterby Sønder Omme  Anno 1687 d 3 julij blef Copuleret, Christen Christens. og Zitzel Andersd. i Østerby.
79061687.07.03VMads JensenSkovsende  Sønder Omme  Anne Jespersdatter Sønder Omme  Anno 1687 d. blef Copuleret Matz Jensøn i SkofsEnd, og Anne Jespersd..
79071687.07.10VJens PedersenKirkeby  Sønder Omme  Maren JensdatterHvelplund Sønder Omme  Anno 1687. d. 2. Trinit blef Jens Peders i Kircheby. oc Maren Jensdatter af Hvelplund SammenViede.
79081687.11.02TThøger LarsenBøvl  Sønder Omme  Gunder OlesdatterMøbjerg Sønder Omme Sønder Omme Bøvl Anno 1687 d. 2 Novembr. blef Tøger Lass af Bøvl oc Gunder Olesd. trolofved i Mødbierg. Copulerete Dominica Trinitatis. 1688.
79091688.04.17VPeder NielsenBøvl  Sønder Omme  Anne Pedersdatter Sønder Omme  Tredie Paaskedag. blef SammenViede Peder Nielsøn af Bøvel, oc Anne Pedersdatter af Hallendbech.
79101688.05.22VThøger LarsenBøvl  Sønder Omme  Gunder OlesdatterMøbjerg Sønder Omme Sønder Omme Bøvl Anno 1687 d. 2 Novembr. blef Tøger Lass af Bøvl oc Gunder Olesd. trolofved i Mødbierg. Copulerete Dominica Trinitatis. 1688.
79111688.07.22TNis AndersenJuellingsholm  Sønder Omme  Johanne PedersdatterHallundbæk Sønder Omme Sønder Omme Hallundbæk Anno 1688 d 6. Trinit blef Nis Andersøn og Jahanne Pedersdatter af Hallendbech trolofvede paa JullingsHolm. Sammenviede d 30 Decembr. ejus[de]ne Anni.
79121688.12.30VNis AndersenJuellingsholm  Sønder Omme  Johanne PedersdatterHallundbæk Sønder Omme Sønder Omme Hallundbæk Anno 1688 d 6. Trinit blef Nis Andersøn og Jahanne Pedersdatter af Hallendbech trolofvede paa JullingsHolm. Sammenviede d 30 Decembr. ejus[de]ne Anni.
79131689.02.21VMorten JensenNygaard  Borris  Mette NielsdatterKirkeby Sønder Omme  Anno 1689. d 24 Febr. blef Morten Jensøn af Nygaard oc Mette Nielsdatter af Kircheby sammenviede.
79141689.05.26VHans EskesenThyregodlund  Thyregod  Anne MouridsdatterFilskov Sønder Omme Sønder Omme Filskov Anno 1689. Hellig Trefoldighes Søndag blef Hans Eskesøn oc Anne Moritsdatter i Filskof Sammenviede.
NOTITS: Se hans bror Mogens Eskesen som fadder den 1. september 1700 i Karens dåb.

LINK: #2176
79151689.06.13VMichel LarsenLillebrande?  Sønder Omme  Maren OlesdatterLillebrande? Sønder Omme  Anno 1689. Torsdagen d 13 junij blef Michel Lassøn oc Maren Olesd. i Brande sammen Viede.
79161689.09.29VOluf Madsen  Sønder Omme  Gunder Olufsdatter Sønder Omme  Anno 1689. S. Michels dag blef Oluf Matzøn oc gunder Olufsdatter Sammenviede.
79171690.06.10VChristen PedersenHallundbæk  Sønder Omme  Kirsten JepsdatterSkovsende Sønder Omme Sønder Omme Hallundbæk Anno 1690. Tredie Pinzzedag blef Christen Peders_ af Hallendbech og Kirsten Jepsd af SkofsEnd, Sammen Viede.
79181690.08.17TNiels NielsenNørskov  Lindeballe  Mette OlufsdatterFilskov   Anno 1690 D. 9. post Trinit. blef Niels Nielsøn af Nørskov, og Mette Olufsdatter af Filsko trolofvede, oc SammenViede d 19 Octobr. ejudem anni.
79191690.08.24VThomas ChristensenØsterby  Sønder Omme  Maren NielsdatterKirkeby Sønder Omme  Anno 1690 d 10 post Trinit. blefve SammenViede Thomas Christensøn af Østerby, og Maren Nielsdatter af Kircheby.
79201690.10.12VPeder Jensen  Sønder Omme  Abbelone NielsdatterBøvl Sønder Omme Sønder Omme Bøvl Anno 1690 d 12 Octobr. blef Peder Jensøn oc Apelone Nielsd af Bøvl, trolofvet, oc sammenViede d 16 Novembr. ejusdem anni.
79211691.02.12TJens Larsen den YngreLillebrande  Sønder Omme  Karen Pedersdatter Sønder Omme Sønder Omme Lillebrande Anno 1691 d 12 Februarij blef Jens Las_ af Brand, oc Karen Pedersdatter Trolofvede paa Jullingsholm.
79221691.04.19VJens Larsen den YngreLillebrande  Sønder Omme  Karen Pedersdatter Sønder Omme Sønder Omme Lillebrande d 19 Aprilis blef Jens Lassen af Brande og Karen Peders d: af Jullingsholm Sammenviede i Omme Kirche ejusdem Anni {1691}.
79231691.04.19TOluf OlufsenFilskov  Sønder Omme  Maren JepsdatterFilskov Sønder Omme Sønder Omme Filskov Anno 1691 d 19 Aprilis. blef Oluf Olufs Filskof , oc Maren Jepsdatter ibid Trolofved i Omme Præstegaard.
79241691.05.24VOluf OlufsenFilskov  Sønder Omme  Maren JepsdatterFilskov Sønder Omme Sønder Omme Filskov d 24 May ejusdem Anno {1691} blef Oluf Olufs_ i Filsko oc Maren Jepsd. ibid Sammenviede i Omme kirche.
79251692.02.01TAnders PedersenSkovsende  Sønder Omme  Maren Jensdatter Sønder Omme  d 1 Febr. blef Anders Pedersøn i Skofsend troloved med Maren Jensdaatter Sammenviede d 24 Aprilis.Anno 1692 d 1 Febr. blef Anders Pedersøn i Skofsende oc Maren Jensdaatter ibid Trolofvede d 24 Aprils er de Sammenviede.
79261692.02.02TNiels ChristensenSkovsende  Sønder Omme  Kirsten Pedersdatter Sønder Omme Sønder Omme Skovende d 2 Febr. blef Niels Christensøn og Kirsten Pedersdaater trolovede. d 3 April copulati.d 2 Bruarij blef Niels Christensen i SkofsEnde oc Kirsten Pedersdaatter troloved. d 3 Aprilis ere de Sammenviede.
79271692.04.03TJens Sørensen  Them  Anne JensdatterHallundbæk Sønder Omme  Anno 1692 d 3 April blef Jens Sørensøn af Themb , og Anne Jensdatter af Hallendbech trolofvede d 17 May ere de SammenViede.ANNO 1692. d 3 Aprilis blef Jens Sørensen af Themb , og Anne Jensdatter af Hallendbech trolofved, d 17 May SammenViede. .
79281692.06.23TPeder OlufsenOmvraa  Sønder Omme  Margrethe LarsdatterLillebrande Sønder Omme Sønder Omme Omvraa Anno 1692 d 23 juny blef Peder Olufsøn i Omvraa , og Margrethe Lasdatter i Lildbrande trolofvede. Sammenviede d 4. Setembr.d 23 Junij blef Peder Olufsøn i Omvraa , og Margrete Lasdaatter i Lildbrand trolofved, d 4 Septembr. sammenVied.
79291692.07.21TJens Olufsen BangLillebrande?  Sønder Omme  Maren OlufsdatterLillebrande Sønder Omme  Anno 1692 d 21 julij blef Jens Ollufs_ bang og Maren Olufsdatter i Brand trolofvede. SammenViede d 13 Sept.d 21 julij blefJens Olufsøn Bang og Maren Olufsdaatter i Brand trolofvede , d 13 Septembr. ere de sammenViede..
79301692.10.16TChristen Eskilsøn  Sønder Omme  Maren ChristensdatterØsterby? Sønder Omme Sønder Omme Østerby Anno 1692 d 16 Octobr - blef Christen Eskilds_ og Maren Christensd. trolofved i Østerby. d 27 Decmb. copulered.d 16 Octobr. blef Christen Eskelsøn og Maren Christensdaatter i Østerby trolofved . d 27 Decmbr. ere de sammenViede.
79311693.02.20TChristen Nielsen KrogSkovsende  Sønder Omme  Maren Mouridsdatter Sønder Omme Sønder Omme Skovsende Anno 1693 d 20 Febr . blef Christen Nielsøn Krog og Maren Moritzd. trolofved i SkofsEnd d 23 Aprilis sammenViede .ANNO 1693 d 20 Febr. blef Christen Nielsøn i SkofsEnde og Maren Moritzdaatter trolofved, d 23 Aprilis SammenVied.
79321693.04.09TChristen OlufsenFilskov  Sønder Omme  Anne OlufsdatterFilskov Sønder Omme  d 9 Aprilis [antla] blef Christen Olesøn og Anne Olesdatter af Filsko trolovede. d 7 May Copulerede..d 9 Aprilis blef Christen Olufsøn og Anne Olufsdaatter i filskof troloved . d 7 Maij ere de SammenViede .
79331693.04.13TAnders JensenSkovsende  Sønder Omme  Lene SørensdatterSkovsende Sønder Omme Sønder Omme Skovsende Anno 1693. d 13. Aprilis blef Anders Jensøn og Leene Sørensdaatter trolovede i SkofsEnd d 14 Maij ere sammenViede .d 13 Apr blef Anders Jensøn i SkofsEnd ogLeene Sørensdaatter trolofved . d 14 Maij ere de SammenViede..
79341693.10.20TChristen EriksenPræstegaarden  Hoven  Karen JakobsdatterØsterby Sønder Omme Hoven Præstegaarden d 1 Novembr . er Christen Erichsøn af Hoven og Karen Jacobsd. i Østerby trolovede 3die Juledag Copulered.d 20 octobr blef Christen Erichs_ og Karen Jacobsdaatter trolovede d 27 [.bris] blef de Sammen Viede.
NOTITS: Degnen og præsten er uens om datoen, degnens antaget.
79351694.02.04TPeder NielsenModvig  Grindsted  Elisabeth HansdatterØsterby Sønder Omme Sønder Omme Østerby Anno 1694 Dominica Septuagesima d 4 Februarij blef Trolofvede Peder Niels_ Møyvig og Elisabeth Hansdaatter i Østerby. SammenViede Tredie Pintzedag ejusdem anni {29. maj}.3 Pintzedag {29. maj} blef Peder Nielsøn Møyvig og Elisabeth Hansdaatter SammenViede , trolofvede tilforn d 4 Februarij..
79361694.03.22TJohannes Jørgensen Hauch  Maren Lauridsdatter Borch  Sønder Omme Juellingsholm Anno 1694 d 22 Martij Hafde Johannes Jørgens_ Hauch og Maren Lauridsdatter Borch Brøllup paa Jullingsholm.
79371694.09.09TChristen Pedersen Smidstrup?Smidstrup  Gadbjerg?  Inger Lauridsdatter Sønder Omme?  d 9 Septembr blef Christen Peders_ og Jnger Lauritzd. trolofvede.9 Septembr blef Christen Pedersøn Smidstrup og Jnger Lauridtzdatter trolofvede. Sammenviede S. Michels Dag {29. september}.
NOTITS: Muligvis i Bøvl.
79381695.04.04TClemmen AndersenOmvraa?  Sønder Omme  Inger AndersdatterOmvraa? Sønder Omme Sønder Omme Omvraa Anno 1695 d 4 Aprilis blef Clemend Anders_ og Jnger Andersdaatter trolofved. Copulerede d 2 JunijAnno 1695 d 4 Aprils blef Clemnd Anders_ og Jnger Andersdaatter Omvraa trolofvede. Sammenviede d 2 Junij.
79391695.06.30TPeder NielsenBaggesgaard?  Sønder Omme  Karen NielsdatterBaggesgaard? Sønder Omme  Anno 1695. d 30 Junij blef Peder Niels_ og Karen Nielsdatter i Bagisgaard trolofvede. d 11 Augusti Copulerede..d 30 Junij blef Peder Niels_ og Karen Nielsdaatter i Bagisgaard trolofvede. Sammeviede d 11 Augusti.
NOTITS: En af parterne er fra Baggesgaard.
79401695.09.22TPeder ChristensenSkovsende?  Sønder Omme  Maren JensdatterSkovsende? Sønder Omme Sønder Omme Skovsende d 22 Septembr. blef Peder Christens_ og Maren Jensdaatter i SkofsEnd trolofved{.}.[...] Sammenviede.d 22 Septembr. blef Peder Christensøn og Maren Jensdaatter i SkofsEnde trolofvede. Sammenviede d 10 Novembr..
79411695.10.06TJens ChristensenSkovsende  Sønder Omme  Kirsten Pedersdatter Sønder Omme  d 6 Octobr. blef Jens Christensøn i SkofsEnd og Kirsten Pedersdaatter trolofvede. Copulered d 17 Nove{..}.d 6 Octobr . blef Jens Christensøn i SkofsEnde trolofved med Kirsten Pedersdatter. Sammenviede d 17 Novembr.
79421696.03.22TSøren JensenGrene  Skarild  Maren NielsdatterBøvl Sønder Omme Sønder Omme Bøvl d 22 Martij blef Søren Jensøn i Skarild green og Maren Nielsdatter i bøvl trolofved. Copulered d . 24 Maij.Anno 1696 d 22 Martij blef Søren Jensøn af Skaril gre{..} og Maren Nielsdatter i Bøvl trolofvede . Sammenviede d 24 Maij..
79431696.03.29TNiels MichelsenBøvl  Sønder Omme  Inger Lauridsdatter Sønder Omme Sønder Omme Bøvl d 29 Martij blef Niels Michelsøn og Jnger Lauritzdaatteri bøvl trolofved . Copulered . d 19 April.d 29 Martij blef Niels Michelsøn og Jnger Lauridsdatter i Bøvl trolofvede . SammenViede d 19 Aprilis.
NOTITS: Inger Lauridsdatter †1696.09.23
79441696.04.16TNiels OlesenSilstrup  Skarrild  Else HvelplundHvelplund? Sønder Omme Sønder Omme Omvraa d 16 April. blef Niels Oles_ Silstrup og Else Hvelplund trolovede. Copulerede d 2 junij som var 3 Pintzedag..d 16 Aprilis blef Niels Olesøn Silstrup og Else Hvelplund trolofvede . Sammenviede d 2 junij som var Treide Pintzedag.
NOTITS: Else Hvelplund evt. datter af Jens Jakobsen i Hvelplund.
79451696.05.06TOluf NielsenFilskov  Sønder Omme  Karen NielsdatterKirkeby Sønder Omme Sønder Omme Filskov d 6 maij blef Oluf Nielsøn i Filsko ogKaren Nielsdaatter i kircheby trolofvede. Copulere d 14 junij..d 6 Maij blef Oluf Nielsøn i filsko ogKaren Nielsdaatter kirckeby trolofvede . Sammenviede d 14 junij..
79461696.10.11TJens Hiulund  Abelone Christensdatter Sønder Omme Sønder Omme Stakroge Skovsende d 11 Octobr blef Jens Hiulund og Apelone Christensdaater trolofvet. Copulerede d 15 Novemb.d 11 Octobr . blef Jens Hiulund og Apelone Christensdaatter trolovede . Sammenviede d 15 Novembr .
NOTITS: Hiulund kanske Hjøllund i Arnborg?
79471696.11.01TNiels MichelsenBøvl  Sønder Omme  Mette AndersdatterØsterby Sønder Omme Sønder Omme Bøvl d 1 Novembr blef Niels Michelsøn i Bøvl og Mette Andersdaatter i Østerby trolofvede. Copulered d. 13 Decembr . som var d 3 Advent.d 1 Novembr. blef Niels Michelsøn i bøvl og Mette Andersdatter i Østerby troloved . Sammenviede d 13 Decembr.
NOTITS: Hans 3. ægteskab.
79481696.11.15TEske Jørgensen Brun  Lindeballe  Anne ChristensdatterLillebrande Sønder Omme  d 15 Novembr . blef Eske brun i Linneballe og Anne Christensdatter i Brand trolofvede. Sammenviede d 27 Decembr. som var 3 Juledag .d 15 Nobembr. blef Eske Jørgensen Brun og Anne Christendaatter i Brand trolofved . Sammenviede d 27 Decembr .
NOTITS: Eske Jørgensen *1648c †1727.05.22 Lindeballe. Men Lindeballe kirkebog: "1727 dom 12 p trinit d 31 august begrov jeg Karen Christensdatter, sl. Eske Jørgensens enke af Lindeballe".
79491697.05.16TJakob ChristensenHallundbæk?  Sønder Omme?  Voldborg JensdatterHallundbæk? Sønder Omme Sønder Omme Hallundbæk Anno 1697 d 16 Maij blef Jacob Christensøn og Voldborg Jensdaatter trolofved. Sammenviede d 24 junij 1697.d 16 maij blef Jacob Christensøn og Valdborg Jensdaatter i Hallundbech trolofvede . Sammenviede d 24 junij.
79501697.08.26TSøren Michelsen HærupKirkeby  Sønder Omme  Ingeborg Christensdatter FriisJuellingsholm? Sønder Omme Sønder Omme Anno 1697 Løverdagen d 26. Augusti blef H. Søren Michels_ Hærup og Jngeborg Christensdaatter Friis trolofvede . Onsdagen d 13 Octobr. ere de sammenviede.d 26 Augusti blef Hr. Søren Mechelsøn Hærup og Jngeborg Christensdaatter Friis trolovede . Sammenviede d 13 Octobr.
NOTITS: Søren Michelsen Hærup er sognepræst i Sønder Omme og Hoven sogne.
79511697.10.12TJens ThomasenBøvl  Sønder Omme  Maren Pedersdatter Sønder Omme Sønder Omme Bøvl d 12 Octobr blef Jens Thomasøn og Maren Pedersdatter i bøvl trolovede. d 7 Novembr ere de sammenviede.d 12 Octobr. blef Jens Thomasøn og Maren Pedersdatter i bøvl trolofvede . Sammenviede d 7 Novembr .
79521699.03.22TMorten Pedersen  Dorte Michelsdatter Sønder Omme Sønder Omme Skovsende? Anno 1699 Onsdagen d 22 Martij blef Morten Pedersøn og Dorethe Michelsd trolofvede. Tredie Paaskedag d ii Aprilis ere de Sammenviede.ANNO 1699. d 22 Martij. blef Morten Pedersøn og Dorethe Michelsdaatter trolofvede . Sammenviede d 11 Aprilis.
79531700.01.14TNiels PedersenKirkeby  Sønder Omme  Mette ChristensdatterØsterby Sønder Omme Sønder Omme Østerby d 14 januarij , som var d 2 post Epiphan blef Niels Pedersøn af Kircheby , og Mette Christensd. af Østerby trolofvede . Sammenviede d 18 Febr som var d 1 Søndag i Fast{..}.d 14 januarij blef Niels Pedersøn af Kirckeby, og Mette Christensdaatter af Østerby trolofvede . Sammenviede d 18 Februarij.
79541700.01.21TAnders AndersenØsterby  Sønder Omme  Anne PedersdatterSkovsende Sønder Omme Sønder Omme Skovsende d 3 post Epiph . som var d 21 janua{..} blef Anders Anders_ af Østerby, og Anne Pedersdaatter af SkofsEnd trolovede. Sammenviede d 7. Martij som var d 2 Søndag i Faste.d . 21 januarij blef Anders Andersøn af Østerby og Anne Pedersdaatter af SkofsEnd trolovede. Sammenviede d 7 Martij.
NOTITS: Anne Pedersdatter begravet 1735.10.16 af Bøvl. Anders Andersen ?†1736.10.14 Omvraa.
79551700.06.06TLaurids Hansen SmedBøvl  Sønder Omme  Kirsten JensdatterHvelplund Sønder Omme Sønder Omme Hvelplund Domenica Trinitattis d. 6 junij blef Lauritz Hansøn af Bøvl , og Kirsten Jensdaatter i Hvelplund trolofved. Copulerede d 27 junij d 3 post Trinitatis .d 6 junij blef Larúridtz Hansøn af Bøvl og Kirsten Jensdaatter i Hvelplund trolofvede . Sammenviede d 27 junij som var d 3 Post Trinit.
79561700.08.01TMogens EskesenThyregodlund  Thyregod  Else MouridsdatterFilskov Sønder Omme Thyregod Thyregodlund d 8 Trin: som var d 1 a{...} blef Mogens Eskesøn af Tyregod Lund og Else Moridtzdaatter af Filsko trolofvede. Copulerede d 10 Octobr . som var d 18 post Trin.d 8 post Trin. som var d 1 Augusti blef Mogens Eskesøn af Tyregodlund og Else Moridtzdaatter af Filskof trolofvede , Sammenviede d 10 Octobr .
79571700.09.15TJørgen ChristensenDyvelsrække  Grindsted  Karen SørensdatterSimmelshus Sønder Omme Grindsted? Onsdagen d 15 Septembr. blef Jørgen Christensøn af Difvels-reche {Dyvelsrække, Grindsted sogn} og Karen Sørensdaatter af Simmelshuus trolofvede. Sammenviede d 7 Novembr .d 15 Septembr . blef Jørgen Christensøn af Difvelsreche og Karen Sørensdatter af Simmelshuus trolofvede . Sammenviede d 7 Novembr..
79581700.10.17TPeder ChristensenHjortlund?  Sønder Omme  Kirsten NielsdatterHjortlund? Sønder Omme Sønder Omme Hjortlund d 17 Octobr . som var d 19 post Trin. blef Peder Christensøn og Kirsten Nielsdatter af Hiortlund trolofved Sammenviede d 21 Novembr . som var d 24 post Trin.d 17 Octobr . blef Peder Christensøn og Kirsten Nielsdatter af Hiortlund trolovede. Sammenviede d 21 Novembr .
79591700.11.01TNiels NielsenKirkeby  Sønder Omme  Else PedersdatterKirkeby? Sønder Omme  Anno 1700 d 1 November {....} Niels Niels_ og Else Pedersdaatter af Kircheby trolovede. Sammenviede d {..} Advent . d 5 Decembr.d 1 Novembr. blef Niels Nielsøn af Hiortlund og Else Pedersdaater af {Kirc}keby trolofvede . Sammenviede d 5 Decembr .
NOTITS: Niels Nielsen nævnes som fadder 1697 i Kirkeby.