Sønder Omme Kommenteret Kirkebog 
Trolovede og viede  1685 - 1700
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Sønder Omme kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender vielsens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er noget uoverskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Vielser i kronologisk rækkefølge. Og trolovede 1792-98.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Fx 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
Hvis det vides, hvor parret bosatte sig, angives det.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
DKB: Degnens Kirkebog 1691+. PKB: Præstens Kirkebog 1685+.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 8355 0099.01.13 VIET.: Absalom Methusalemsen, 165 år, Askom, Hebron ∞ Leah Nathansdatter, 45 år, Moab, Judæah

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   Nr. 8055 1791.03.17 TRO.: Lars Jensen Smed, 75 år, Uhre, Brande ∞ Anne Kirstine Jensdatter, 28 år, Fasterholt, Arnborg

Født bruges her for døbe dato eller år.
TRO. = TROLOVET.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 7901 1685.10.01 VIET: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme ∞ Maren Nielsdatter, Filskov, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Filskov
Nr. 7902 1686.07.01 VIET: Lars Olufsen, Kærgaard, Sønder Omme ∞ Mette, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Kærgaard
Nr. 7903 1687.01.06 VIET: Anders Knudsen, Skovsende, Sønder Omme ∞ Birgit Lauridsdatter, Sønder Omme?
Nr. 7904 1687.01.09 VIET: Peder Christensen, Skovsende, Sønder Omme ∞ Johanne Nielsdatter, Bøvl, Sønder Omme
Nr. 7905 1687.07.03 VIET: Christen Christensen, Sønder Omme ∞ Sidsel Andersdatter, Østerby, Sønder Omme
Nr. 7906 1687.07.03 VIET: Mads Jensen, Skovsende, Sønder Omme ∞ Anne Jespersdatter, Sønder Omme
Nr. 7907 1687.07.10 VIET: Jens Pedersen, Kirkeby, Sønder Omme ∞ Maren Jensdatter, Hvelplund, Sønder Omme
Nr. 7908 1687.11.02 TRO.: Thøger Larsen, Bøvl, Sønder Omme ∞ Gunder Olesdatter, Møbjerg, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Bøvl
Nr. 7909 1688.04.17 VIET: Peder Nielsen, Bøvl, Sønder Omme ∞ Anne Pedersdatter, Sønder Omme
Nr. 7910 1688.05.22 VIET: Thøger Larsen, Bøvl, Sønder Omme ∞ Gunder Olesdatter, Møbjerg, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Bøvl
Nr. 7911 1688.07.22 TRO.: Nis Andersen, Juellingsholm, Sønder Omme ∞ Johanne Pedersdatter, Hallundbæk, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Hallundbæk
Nr. 7912 1688.12.30 VIET: Nis Andersen, Juellingsholm, Sønder Omme ∞ Johanne Pedersdatter, Hallundbæk, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Hallundbæk
Nr. 7913 1689.02.21 VIET: Morten Jensen, Nygaard, Borris ∞ Mette Nielsdatter, Kirkeby, Sønder Omme
Nr. 7914 1689.05.26 VIET: Hans Eskesen, Thyregodlund, Thyregod ∞ Anne Mouridsdatter, Filskov, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Filskov
Nr. 7915 1689.06.13 VIET: Michel Larsen, Lillebrande?, Sønder Omme ∞ Maren Olesdatter, Lillebrande?, Sønder Omme
Nr. 7916 1689.09.29 VIET: Oluf Madsen, Sønder Omme ∞ Gunder Olufsdatter, Sønder Omme
Nr. 7917 1690.06.10 VIET: Christen Pedersen, Hallundbæk, Sønder Omme ∞ Kirsten Jepsdatter, Skovsende, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Hallundbæk
Nr. 7918 1690.08.17 TRO.: Niels Nielsen, Nørskov, Lindeballe ∞ Mette Olufsdatter, Filskov
Nr. 7919 1690.08.24 VIET: Thomas Christensen, Østerby, Sønder Omme ∞ Maren Nielsdatter, Kirkeby, Sønder Omme
Nr. 7920 1690.10.12 VIET: Peder Jensen, Sønder Omme ∞ Abbelone Nielsdatter, Bøvl, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Bøvl
Nr. 7921 1691.02.12 TRO.: Jens Larsen den Yngre, Lillebrande, Sønder Omme ∞ Karen Pedersdatter, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Lillebrande
Nr. 7922 1691.04.19 VIET: Jens Larsen den Yngre, Lillebrande, Sønder Omme ∞ Karen Pedersdatter, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Lillebrande
Nr. 7923 1691.04.19 TRO.: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme ∞ Maren Jepsdatter, Filskov, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Filskov
Nr. 7924 1691.05.24 VIET: Oluf Olufsen, Filskov, Sønder Omme ∞ Maren Jepsdatter, Filskov, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Filskov
Nr. 7925 1692.02.01 TRO.: Anders Pedersen, Skovsende, Sønder Omme ∞ Maren Jensdatter, Sønder Omme
Nr. 7926 1692.02.02 TRO.: Niels Christensen, Skovsende, Sønder Omme ∞ Kirsten Pedersdatter, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Skovende
Nr. 7927 1692.04.03 TRO.: Jens Sørensen, Them ∞ Anne Jensdatter, Hallundbæk, Sønder Omme
Nr. 7928 1692.06.23 TRO.: Peder Olufsen, Omvraa, Sønder Omme ∞ Margrethe Larsdatter, Lillebrande, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Omvraa
Nr. 7929 1692.07.21 TRO.: Jens Olufsen Bang, Lillebrande?, Sønder Omme ∞ Maren Olufsdatter, Lillebrande, Sønder Omme
Nr. 7930 1692.10.16 TRO.: Christen Eskilsøn, Sønder Omme ∞ Maren Christensdatter, Østerby?, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Østerby
Nr. 7931 1693.02.20 TRO.: Christen Nielsen Krog, Skovsende, Sønder Omme ∞ Maren Mouridsdatter, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Skovsende
Nr. 7932 1693.04.09 TRO.: Christen Olufsen, Filskov, Sønder Omme ∞ Anne Olufsdatter, Filskov, Sønder Omme
Nr. 7933 1693.04.13 TRO.: Anders Jensen, Skovsende, Sønder Omme ∞ Lene Sørensdatter, Skovsende, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Skovsende
Nr. 7934 1693.10.20 TRO.: Christen Eriksen, Præstegaarden, Hoven ∞ Karen Jakobsdatter, Østerby, Sønder Omme, BOSAT: Hoven Præstegaarden
Nr. 7935 1694.02.04 TRO.: Peder Nielsen, Modvig, Grindsted ∞ Elisabeth Hansdatter, Østerby, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Østerby
Nr. 7936 1694.03.22 TRO.: Johannes Jørgensen HauchMaren Lauridsdatter Borch, BOSAT: Sønder Omme Juellingsholm
Nr. 7937 1694.09.09 TRO.: Christen Pedersen Smidstrup?, Smidstrup, Gadbjerg? ∞ Inger Lauridsdatter, Sønder Omme?
Nr. 7938 1695.04.04 TRO.: Clemmen Andersen, Omvraa?, Sønder Omme ∞ Inger Andersdatter, Omvraa?, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Omvraa
Nr. 7939 1695.06.30 TRO.: Peder Nielsen, Baggesgaard?, Sønder Omme ∞ Karen Nielsdatter, Baggesgaard?, Sønder Omme
Nr. 7940 1695.09.22 TRO.: Peder Christensen, Skovsende?, Sønder Omme ∞ Maren Jensdatter, Skovsende?, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Skovsende
Nr. 7941 1695.10.06 TRO.: Jens Christensen, Skovsende, Sønder Omme ∞ Kirsten Pedersdatter, Sønder Omme
Nr. 7942 1696.03.22 TRO.: Søren Jensen, Grene, Skarild ∞ Maren Nielsdatter, Bøvl, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Bøvl
Nr. 7943 1696.03.29 TRO.: Niels Michelsen, Bøvl, Sønder Omme ∞ Inger Lauridsdatter, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Bøvl
Nr. 7944 1696.04.16 TRO.: Niels Olesen, Silstrup, Skarrild ∞ Else Hvelplund, Hvelplund?, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Omvraa
Nr. 7945 1696.05.06 TRO.: Oluf Nielsen, Filskov, Sønder Omme ∞ Karen Nielsdatter, Kirkeby, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Filskov
Nr. 7946 1696.10.11 TRO.: Jens HiulundAbelone Christensdatter, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Stakroge Skovsende
Nr. 7947 1696.11.01 TRO.: Niels Michelsen, Bøvl, Sønder Omme ∞ Mette Andersdatter, Østerby, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Bøvl
Nr. 7948 1696.11.15 TRO.: Eske Jørgensen Brun, 48 år, Lindeballe ∞ Anne Christensdatter, Lillebrande, Sønder Omme
Nr. 7949 1697.05.16 TRO.: Jakob Christensen, Hallundbæk?, Sønder Omme? ∞ Voldborg Jensdatter, Hallundbæk?, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Hallundbæk
Nr. 7950 1697.08.26 TRO.: Søren Michelsen Hærup, 29c år, Kirkeby (Præstegaarden), Sønder Omme ∞ Ingeborg Christensdatter Friis, Juellingsholm?, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme
Nr. 7951 1697.10.12 TRO.: Jens Thomasen, Bøvl, Sønder Omme ∞ Maren Pedersdatter, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Bøvl
Nr. 7952 1699.03.22 TRO.: Morten PedersenDorte Michelsdatter, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Skovsende?
Nr. 7953 1700.01.14 TRO.: Niels Pedersen, Kirkeby, Sønder Omme ∞ Mette Christensdatter, Østerby, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Østerby
Nr. 7954 1700.01.21 TRO.: Anders Andersen, Østerby, Sønder Omme ∞ Anne Pedersdatter, Skovsende, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Skovsende
Nr. 7955 1700.06.06 TRO.: Laurids Hansen Smed, 25c år, Bøvl, Sønder Omme ∞ Kirsten Jensdatter, Hvelplund, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Hvelplund
Nr. 7956 1700.08.01 TRO.: Mogens Eskesen, 26c år, Thyregodlund, Thyregod ∞ Else Mouridsdatter, 25c år, Filskov, Sønder Omme, BOSAT: Thyregod Thyregodlund
Nr. 7957 1700.09.15 TRO.: Jørgen Christensen, Dyvelsrække, Grindsted ∞ Karen Sørensdatter, Simmelshus, Sønder Omme, BOSAT: Grindsted?
Nr. 7958 1700.10.17 TRO.: Peder Christensen, Hjortlund?, Sønder Omme ∞ Kirsten Nielsdatter, Hjortlund?, Sønder Omme, BOSAT: Sønder Omme Hjortlund
Nr. 7959 1700.11.01 TRO.: Niels Nielsen, Kirkeby, Sønder Omme ∞ Else Pedersdatter, Kirkeby?, Sønder Omme