Sønder Omme Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1685 - 1700
Klapversion - kirkebogsteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Sønder Omme kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
DKB: Degnens Kirkebog 1691+. PKB: Præstens Kirkebog 1685+.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Klik på en linie, så klapper kirkebogsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 6001 1685.12.09 Anne Michelsdatter, Bøvl.
Nr. 6002 1685.12.13 ? Niels/en/datter, Kirkeby, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1685.07.26. FAR: Niels Pedersen Kirkeby. MOR: ? Niels Pedersens kone.
Nr. 6003 1685.12.20 ? Christens/en/datter, Simmel. FAR: Christen Sørensen Simmel. MOR: Anne Sørensdatter.
Nr. 6004 1686.04.18 Mette Pedersdatter, Omvraa, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1686.04.10. FAR: Peder Andersen. MOR: Inger Andersdatter.
Nr. 6005 1686.04.22 Maren Larsdatter, Kærgaard. FAR: Lars Olufsen. MOR: ? Lars Olufsens kone.
Nr. 6006 1686.05.05 Anne Nielsdatter, Omvraa. FAR: Niels Olufsen. MOR: ? Niels Olufsens kone.
Nr. 6008 1686.07.18 Kirstine Pedersdatter, Bøvl. FAR: Peder Lauridsen. MOR: Mette Nielsdatter.
Nr. 6009 1686.08.11 ? Niels/en/datter, Baggesgaard. FAR: Niels Baggesgaard. MOR: ? Niels Baggesgaards kone.
Nr. 6010 1686.10.08 Maren Olesdatter, Skovsende.
Nr. 6011 1686.10.17 Inger Olesdatter, Skovsende.
Nr. 6012 1686.10.31 Maren Jespers, Skovsende.
Nr. 6014 1686.12.05 Maren Olesdatter, Kirkeby.
Nr. 6015 1687.01.12 Dødfødt, Hallundbæk, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Larsen. MOR: ? Christen Larsens kone.
Nr. 6017 1687.02.23 Ingeborg Gregersdatter, Skovsende.
Nr. 6019 1687.12.20 Johanne Christensdatter, Bøvl, SAND ALDER: 1.09 (å.m), DØBT: 1686.04.18. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
Nr. 6026 1689.10.20 Karen Jørgensdatter, Hallundbæk.
Nr. 6030 1690.01.13 Maren Christensdatter, Skovsende. FAR: Christen Nielsen Krog. MOR: ? Christen Krogs kone.
Nr. 6031 1690.01.19 Bodil Pedersdatter, Kirkeby.
Nr. 6032 1690.02.10 Maren Christensdatter, Bøvl. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
Nr. 6033 1690.02.16 Anne Larsdatter, Bøvl. FAR: Lars Pedersen. MOR: ? Lars Pedersens kone.
Nr. 6035 1690.02.20 Abbelone Larsdatter, Bøvl. FAR: Lars Pedersen. MOR: ? Lars Pedersens kone.
Nr. 6037 1690.03.05 Maren Nielsdatter, Filskov.
Nr. 6038 1690.03.23 Kirsten Christensdatter, .
Nr. 6039 1690.05.21 Maren Jensdatter, Kirkeby. FAR: Jens Pedersen den Ældre. MOR: ? Jens Pedersen den Ældres 2. kone.
Nr. 6040 1690.08.24 Kirsten Hansdatter, Filskov, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1690.05.04. FAR: Hans Eskesen. MOR: Anne Mouridsdatter.
Nr. 6041 1690.09.29 Anne Nielsdatter, Filskov. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
Nr. 6042 1691.01.18 Johanne Frandsdatter, Simmelshus, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1691.01.06. FAR: Frands Christensen, Gyris, Oddum. MOR: Maren Torbensdatter.
Nr. 6045 1691.06.21 Mette Christensdtter, Omvraa.
Nr. 6048 1692.03.03 Maren Christensdatter, Omvraa.
Nr. 6049 1692.04.13 Mette Nielsdatter, Bøvl.
Nr. 6050 1692.04.17 Maren Christensdatter, Østerby.
Nr. 6051 1692.06.02 Dorte Jensdatter, Skovsende.
Nr. 6052 1693.03.19 Kirsten Michelsdatter, Skovsende.
Nr. 6055 1693.07.30 Johanne Nielsdatter, Bøvl. FAR: Niels Torbensen. MOR: Inger Nielsdatter.
Nr. 6056 1693.08.13 Dorte Nielsdatter, Bøvl.
Nr. 6057 1693.09.11 Dødfødt, Østerby (Midtgaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1693.09.06. FAR: Christen Christensen Midtgaard. MOR: Sidsel Andersdatter.
Nr. 6058 1693.09.25 Marie, Skovsende, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1693.09.17. FAR: ? Soldat. MOR: ? Poulsdatter.
Nr. 6060 1693.11.12 Maren Pedersdatter, Bøvl, SAND ALDER: 2.03 (å.m), DØBT: 1691.08.02. FAR: Peder Jensen. MOR: Abelone Nielsdatter.
Nr. 6066 1694.09.02 Anne Jensdatter, Filskov.
Nr. 6069 1695.04.16 Margrethe Jensdatter, LilleBrande. FAR: Jens Larsen den Yngre. MOR: Karen Pedersdatter.
Nr. 6070 1695.05.11 Mette Larsdatter, Møbjerg.
Nr. 6071 1695.06.09 Johanne Thomasdatter, Bøvl.
Nr. 6074 1695.10.30 Anna Dorthea Sørensdatter Hærup, Kirkeby (Præstegaarden), SAND ALDER: 1.01 (å.m), DØBT: 1694.09.21. FAR: Søren Michelsen Hærup. MOR: Dorothea Hedvig Sørensdatter.
Nr. 6079 1696.03.11 Mette Christensdatter Krog, Skovsende.
Nr. 6081 1696.09.16 Mette Nielsdatter, Bøvl, SAND ALDER: 0.06 (å.m), DØBT: 1696.03.22. FAR: Niels Michelsen. MOR: Inger Lauridsdatter.
Nr. 6082 1696.09.20 Kirsten Pedersdatter, Stakroge.
Nr. 6083 1696.09.23 Inger Lauridsdatter, Bøvl.
Nr. 6085 1696.12.20 Inger Jensdatter, Østerby.
Nr. 6086 1697.04.08 Dorothe Hedvig Sørensdatter, Kirkeby (Præstegaarden).
Nr. 6088 1697.05.09 Maren Hansdatter, Filskov.
Nr. 6089 1697.05.30 Maren Sørensdatter, Bøvl, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1697.05.09. FAR: Søren Jensen. MOR: Maren Nielsdatter.
Nr. 6091 1697.10.08 Abelone Nielsdatter, Bøvl, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1697.09.19. FAR: Niels Michelsen. MOR: Mette Andersdatter.
Nr. 6093 1697.11.21 Dorothe Christensdatter, Skovsende, SAND ALDER: 1.08 (å.m), DØBT: 1696.03.01. FAR: Christen Nielsen Krog. MOR: ? Christen Krogs kone.
Nr. 6099 1698.03.27 Maren Christensdatter, Østerby.
Nr. 6100 1698.04.10 Karen Nielsdatter, Baggesgaard.
Nr. 6103 1698.05.15 Anne Nielsdatter, Baggesgaard.
Nr. 6106 1699.01.01 Maren Pedersdatter, Stakroge. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
Nr. 6107 1699.01.15 Ingeborg, Skovsende.
Nr. 6111 1699.06.11 Mette Nielsdatter, Skovsende.
Nr. 6112 1699.07.05 Kirsten Jensdatter, Omvraa, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1699.04.01. FAR: Jens Karstoft. MOR: Johanne Jensdatter.
Nr. 6115 1699.08.02 Kirsten Jensdatter, Østerby, SAND ALDER: 6.11 (å.m), DØBT: 1692.08.28. FAR: Jens Andersen. MOR: Gunder Pedersdatter.
Nr. 6116 1699.08.06 Elle Pedersdatter, Østerby, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1698.11.16. FAR: Peder Nielsen. MOR: Elisabet Hansdatter.
Nr. 6118 1699.08.27 Anne Mortensdatter, Skovsende, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1699.05.29. FAR: Morten Pedersen. MOR: Dorte Michelsdatter.
Nr. 6119 1699.09.07 Else Nielsdatter, Omvraa, SAND ALDER: 1.09 (å.m), DØBT: 1698.01.12. FAR: Niels Olufsen. MOR: Anne Christensdatter.
Nr. 6120 1699.10.01 Mette Christensdatter, Bøvl.
Nr. 6128 1700.01.17 Mette Jensdatter, Kirkeby, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1699.03.26. FAR: Jens Pedersen den Ældre. MOR: Maren Jensdatter.
Nr. 6131 1700.02.18 Anne Christensdatter, Skovsende.
Nr. 6133 1700.04.01 Maren Johannesdatter, Juelligsholm, SAND ALDER: 0.03 (å.m), DØBT: 1700.01.02. FAR: Johannes Jørgensen Hauch. MOR: Maren Lauridsdatter Borch.
Nr. 6137 1700.04.28 Anne Christensdatter, Simmelshus.
Nr. 6138 1700.05.02 Mette Christensdatter, Skovsende, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1699.03.08. FAR: Christen Poulsen. MOR: Anne Nielsdatter.
Nr. 6139 1700.05.02 Kirsten Pedersdatter, Hallundbæk.
Nr. 6143 1700.08.22 Kirsten Dørslund, Skovsende.
Nr. 6144 1700.08.29 Karen Christensdatter, Omvraa.