Sønder Omme Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1685 - 1700
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Sønder Omme kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
DKB: Degnens Kirkebog 1691+. PKB: Præstens Kirkebog 1685+.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
20021685.07.26Niels Nielsen Kirkeby Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone d 6 Trinitatis Niels Pedersøns barn i Kircheby blef døbt, kaldet Niels. d 26 julij.
Begravelse nr. 6002
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.
20071686.03.10Oluf Jensen Kirkeby Jens Pedersen den Ældre Maren Olesdatter Onsdagen d 10 Mart[.] blef [Edst] Jens Pedersøns barn i Kircheby døbt, kaldet Oluf. Fadderne: Maren Olesd. i brande bar barnet. Niels Peders i Kircheby Oluf Olufs i filskou. Maren Povelsd. i Præstg.
NOTITS: Moderen dør 2 måneder efter i dec. 1686.
20111686.06.06Peder Jensen Kirkeby Jens Pedersen den Yngre ? Jens Pedersen den Yngres kone Domin. 1. post Trinit. blef Jens Pedersøns den yngres i Kircheby Barn døbt, kaldet Peder. Niels Pedersøn i Kircheby. Jens Anders i Østerby. Nis Andersøn paa julingsholm. Maren Olesdatter i Brand bar barnet. Maren Olesdatter i Kircheby.
Begravelse nr. 6018
NOTITS: Begravet 11 måneder gammel.
20131686.10.09Oluf Pedersen Skovsende Peder Christensen Inger Olufsdatter Den 9 Octob. blef Peder Christensøns barn i SkousEnd døbt, kaldet Oluf. Testes. El Mortensd. i Brand Las Oles Jens Lass i Brand Marcus Osters.
NOTITS: Moderen Inger Olesdatter begraves en uge efter dåben.
19991686.11.21Dødfødt Skovsende Lars Olufsen Kær Mette {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'D. 25 post Trinit. blef Las {Olufsen} Kiers Barn begrafvit som var et drengebarn i Omme Kirchegaard.'}
Begravelse nr. 6013
NOTITS: Barnet kan have været dødfødt eller død nogle dage gammel, før det blev døbt.
19981687.01.12Dødfødt Hallundbæk Christen Larsen ? Christen Larsens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd. 12 januarij blef Christen Lassøns i Hallendbech Barn som var dødfød begrafvet i Omme Kircheg.'}
Begravelse nr. 6015
19971687.01.23Dødfødt Stakroge Niels Torbensen Inger Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'D. Septuagesim blef Niels Terbensøns barn i Stakrog, naunlig et drengebarn som var dødfød, begrafvet i Omme Kirchegaard.'}
Begravelse nr. 6016
20171687.03.25Christen Nielsen Filskov Niels Michelsen ? Niels Michelsens kone Mariæ Bebudelsis dag blef Niels Michelsøns Barn i Filskouf døbt kaldet Christen. Testes. Christen Peders Hustrue i Filskof bar Barnet. Christen Peders ibid Marcus Osters.
20181687.04.01Oluf Nielsen Omvraa Niels Olufsen ? Niels Olufsens kone Fredagen d 1 Apr[..] blef Niels Olufsøns Bar[.] i Omvraa døbt, kald[..] Oluf. Faderne Jens Lassøns Hustru i Bra[..] bar Barnet. Jens Lass i Brand Jens Eshesøn ibid Jahan Jacobsd. i Omv[..].
20191687.04.17Niels Pedersen Omvraa Peder Andersen Inger Andersdatter Domenica jubilat[.] blef Peder Andersøns barn i Omvra, kaldet Niels. Testes. Niels Olufs. Peder Oles ibid. Jens Lass i Lilbra[..] Maren i Vraa. Maren i.
NOTITS: Moderens navn i præstens kirkebog 1692.
20221687.08.14Peder Christensen Skovsende Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone D. 12 post Trinit blef Christen Pedersøns barn i SkofsEnd døbt kaldet, Peder. Testes Matz Jens ibid Jens Christens ibid Peder {Christenen} Smidstrup i Bøfl Maren Pederd. i Kirche[..] Else Pedersd. i Kirche[..].
20231687.09.04Jens Jensen Filskov Jens Jørgensen ? Jens Jørgensens kone D. 15 post Trinit blef Jens Jørgens barn i Filsho døbt kaldet Jens. Testes Maren Olesdatter i brand bar barnet Christen Peders i filsho Oluf Niels ibid Oluf Olufs ibid. [....] Nielsd ibid.
20241687.09.25Mads Jensen Baggesgaard Jens Madsen Baggesgaard ? Jens Baggesgaards kone d. 18 post Trinit. blef Jens Bagisgaard[.] barn døbt, kaldet Madtz. Testes. Maren Jensd. i Kircheby Niels bagisgaard Søfren {Michelsen} i Stachrog. Maren Pofvelsd. i pstg[.] Maren Nielsd. i Kiercheb[.].
NOTITS: Faderens patronym Madsen fra matrikel 1688.
20251687.09.29Niels Christensen Filskov Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone S. Michelsdag blef Christen Pedersøn[.] barn i filsho døbt kaldet Niels. Testes. Moridz Jespers {Filskov} Jens Jørgens {Filskov} Oluf Nielsøn {Filskov} Niels Michelsøns Hustru {Filskov} Maren Christensdatter i Østerby.
20261687.12.11Niels Pedersen Hallundbæk Peder Nielsen ? Peder Nielsens kone Den 3 Avent blef Peder Nielsøns barn i Hallendbech døbt kaldet Niels. Fadderne. Jens Lass i brand Jens {Pedersen} Hallendbech Niels Christens i brand Jahan Jenskon i Omv[...] Karen Jørgensd. i Hallenb[...].
20271687.12.26Niels Jensen Hallundbæk Jens Christensen Skytte Karen Nielsdatter Paa S. Staphans Dag blef et U=æcte barn døbt, kaldet Niels. af Hallenbech. Faderen blef udlagt Jens Christensøn Skøtte paa Lundenis. Moderen Karen N. Testes. Jahan Jensd. i Omvraa Peder bertels i Hallendb. Christen Hans ibid. Valdborg Jensd. ibid.
NOTITS: St. Stephansdag kaldes også anden juledag.
20281688.02.26Tøger Pedersen Skovsende Peder Christensen ? Peder Christensens kone Paa Fastelafns Søndag blef Peder Christensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet. Tøger. Testes. El Mortensd. i Brand Jørgen Jens i SkofsEn[.] Madtz Jens ibid. Las Olufs i bøfl. Kirsten Jepsd. i shofs[..].
20291688.03.04Jens Larsen Bøvl Lars Olufsen ? Lars Olufsens kone d 1 Søndag i Fasste blef Las Olufsøns barn i Bøfvel døbt, kaldet Jens. Testes: maren Olesd. i Brande, Las Rasmus_ i Bøvl. Jens Lass-_ i Brande Tøger Las_ i bøfl gunder Olesdat.
20331688.06.04Laurids Andersen Skovsende Anders Knudsen ? Anders Knudsens kone Anden Pintzedag blef Anders Knudsøns barn i Skofsend døbt kaldet Lauridt Testes Kirsten Bruns i Skofsend Maren Simmels Niels Christensen i Brand Ifver Jens_ i Præstg Kirsten Jepsd: i skofsend.
20341688.07.08Niels Nielsen Bøvl Niels Torbensen Inger Nielsdatter D. 4 post Trinit. blef Niels Torbens_ barn i Bøfl døbt kaldet Niels. Testes. Gunder Olesd. i bøfl Matz Jacogs_ ibid Niels Anders_ ibid Tøger Lass_ ibid Maren Povelsd. i Præs{..}
20371688.09.23Anders Jensen Østerby Jens Andersen Gunder Pedersdatter d 15 post Trinit blef Jens Andersøns barn i Østerby døbt kaldet Anders. Testes. Maren Olesd. i Brand Jens Peders_ d Ælder Christen Christens_ i Østerby Karen shumagers Else Kircheby.
20381688.10.07Anders Christensen Østerby Christen Christensen Sidsel Andersdatter D. 17 post Trinitatis blef Christen Christensøns barn i Østerby døbt kaldet Anders. Testes. Maren Olesd. i Brand Else Smidkon i Bøfl. Peder Christens_ i SkofsE Christen Ibs_ i Østerby
Begravelse nr. 6034
NOTITS: Begravet halvanden år gammel.
20401689.01.27Oluf Tøgersen Bøvl Tøger Lassen ? Tøger Lassens kone Anno 1689, d 27 jnauarij blef Tøger Lassøns barn i bøfl døbt kaldet Oluf. Testes. Inger Christensk. i Bøfl. Maren Pofvelsd. Las Rasmus_ i bøfl Niels Peders_ ibid. Christen Niels: i Mødb. {Møbjerg}
Begravelse nr. 6023
NOTITS: Begravet en dag gammel.
20411689.02.24Søren Christensen Simmelshus Christen Sørensen Anna Sørensdatter Den Anden Søndag i faste vom var d 24 Febr blef Christen Søfrensøns barn i Simmelshuus døbt, kaldet Søfren. Testes. Maren Pofvelsd. i Præstegr Lauritz Møller. yng Jens {Pedersen} Kircheby . Jens Krog i SkofsEnd. Karen bagesgrd.
20421689.03.03Anders Nielsen Filskov Niels Michelsen ? Niels Michelsens kone Den 3 Søndag i Faste som var d 3 Martij blev Niels Michelsøns barn i filskof døbt , kaldet Anders. Testes. Kirsten Pederskon i Hall{..} Maren Oleskon i filsh{..} Moritz Jespers_ ibid Jens Kier ibid Christen Niels_ i Mødbr
Begravelse nr. 6029
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel.
20431689.03.20Morten Christensen Bøvl Christen Pedersen Maren Christensdatter Onsdagen d 20 Mars blev Christen Pedersens barn i [Bøvl] døbt kaldet Morten. Testes. Tøger Lassen i bøvel Jens {Jakobsen} Hvelplund Maren Povelsd. i Pstg. Inger Christens i Bøfvl Karen Jenskone i Kircheby.
20441689.06.02Jens Larsen Bøvl Las Olufsen Kjær ? Las Kjærs kone D. 1 post Trinit . blef Las Kiers barn i bøvl, døbt kaldet Jens. Testes. El Mortensd. i Brande Sophie ibid. Jens Lass. ibid. Peder Christens_ i skofsE Jens Krog ibid .
NOTITS: Lars Olufsen Kjær se #2059.
20451689.09.29Niels Sørensen Stakroge Søren Michelsen ? Søren Michelsens kone S. Michelsdag blef Søfren Michelsøns barn i Stakrog døbt kaldet Niels. Testes. Lauritz Møller. Jens Peders_ d ynger Peder Møgensøn i Stakrog Maren Povelsd. i Prestgrd. Karen Nielsd. i Kircheby.
20481690.01.12Jens Christensen Skovsende Christen Poulsen Anne Nielsdatter d 1 post Epiphan . blef Christen Povelsøns barn i SkofsEnd, døbt kaldet Jens. Testes. Anne Hansda. paa Julings{..} Dorethe Christensd. i Præstg. Christen {Nielsen} Krog i Skofsend Peder Christens_. ibid Niels Christens. paa Juling
20491690.02.18Jakob Jensen Kirkeby Jens Pedersen den Ældre ? Jens Pedersen den Ældres 2. kone Tirsdagen d 18 Februarij blef Jens Pedersen den Ældris bar i Kircheby døbt kaldet Jacob. Testes. Dorete Christensd. i Præstg Maren Povelsd. ibid Niels Pedersøn i Kircheby Jacob {Jakobsen} skomager i Øster. Peder Nielsøn i Kircheby.
20511690.04.02Jens Christensen Hallundbæk Christen Pedersen Maren Jensdatter d 2 Aprilis blef et U-æcte Barn af Hallendbech døbt kaldet , Jens. Moderen ved nafn Maren Jensdaatter faderen blef udlagt En karl af Binneballe ved nafn Christen Pedersøn. Testes. Las Jensøn i Brand. Niels Peders_ i kircheby Peder Hallendbeches Kone bar barnet.
NOTITS: Peder Hallundbæk kan være Peder Bertelsen eller Peder Nielsen.
20521690.04.06Jakob Jensen Omvraa Jens Jensen Johanne Jensdatter d 6 Aprilis blef Jense Jensens barn i Omvraa døbt kaldet Jacob. Testes. Maren Peders. i Omvraa Jens Peders_ den Ældre Niels Olufs_ i Omvraa Christen Peders i Filsho
20561690.07.13Hans Christian Bertelsen Juellingsholm Bertel Lauridsen Lindvig Anne Hansdatter Malin d 13 Julij som var d 4 post Trinit. blef Bertel Lauritzøns barn paa Julingsholm, Christned, kaldet Hans Christian. Testes. Oluf Niels_ Lejerskov Niels Knudsøn i Ribe Jens Lauritzøn Sadelm: Margrete Ladd i Ribe og hendis daatter.
NOTITS: Dette er første gang præsten Oluf Nielsen Lejerskov nævner sig selv i kirkebogen.
20581690.08.03Christen Nielsen Omvraa Niels Olufsen ? Niels Olufsens kone d 7 post Trinitatis blef Niels Olufsøns bar døbt , kaldet Christen. Testes. Oluf Jeps_ i Omvraa Jens Lass_ in Brand Peder Olufs_ i Omvraa Maren Olufsd. i Brand Maren Povelsd. i Præstgr.
NOTITS: Dette er den senere Christen Nielsen Asserbøl af Skærlund i Brande.
20591690.09.28Christen Pedersen Skovsende Peder Christensen ? Peder Christensens kone d 28 September som var d 15 post Trinit blef Peder Christensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet, Christen. Testes. Christen Christens_ i Øst{...} Peder Niels_ i bøvl Las Olufs_ i Kiær Dorethe Laskone i bøvl Sophie Pedersd. i bøvl.
20601691.01.04Peder Christensen Simmelshus Christen Sørensen Simmel Anne Sørensdatter d 4 januarij blef Christen {Sørensen} Simmels barn døbt , kaldet Peder. Testes. Peder Mogens_ i Stakrog. Lauritz Møller. Jens Krog . Dorothe Krog bar barnet Karen Jacobsd. i Østerby.
20631691.02.04Christen Andersen Østerby Anders Sørensen ? Anders Sørensens kone d 4 Febriarij blef Anders Sørensøns Barn i Østerby, døbt kaldet Christen. Testes. Gravers Ibs_ af Giødsbøl {Lindeballe sogn}. Jens Las_ junior af {....} Marens Olesd. i brande. Gunder Pedersd. i Østerby, Marens Christensd: i Østerby.
Begravelse nr. 6043
NOTITS: Begravet godt en uge gammel.
19961691.02.15Niels Larsen Bøvl Lars Pedersen Maren Nielsdatter d. 15 Februar blef Las Pedersøns barn i Bøvl døbt kaldet Niels. Testes: Niels Anders_ i Bøvl Peder Jens_ ibid Christen Smidstrup ibid Inger Jensd_ ibid Maren Christensdatter i Skofs{ende.}
NOTITS: Maren Nielsdatter †1719.06.14 Bøvl som Lars Pedersens kone: "1719 d. 14 jun. blef Maren Nielsdatter, sl. Las Pedersens hustru af Bøvl, begrafvet".
LINK: Præstens kirkebog.
20661691.04.19Anders Nielsen Filskov Niels Michelsen ? Niels Michelsens kone d 19 Aprilis blef Niels Michelsøns Barn i filskof døbt kaldet Ander. Testes. Jens Jørgensen i Filskov. [E]ldst Jens i Kircheby Niels Bagisgaard Christen Chriestens. i Filsko{.} Karen Jacobsd. i Østterby.
20671691.06.01Peder Christensen Skovsende Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone {...} Pintzedag Blef {....} Pedersøns [Barn] i SkofsEnd {....} kaldet Peder. Testes. Peder Mogens_ i Stakrog. Peder Christens_ i Skofsend Jens Krog ibid Dorthe Krog ibid. An Nielsd. Krog.
20681691.06.03Christen Jensen Kirkeby Jens Pedersen den Yngre ? Jens Pedersen den Yngres kone d 3 Junij blef Jens Pedersøn den yngris barn i Kirckeby døbt kaldet Christen. Testes. Niels Pedersen i Kircheby. Jens Peders_ den ældre ibid, Jens Christensen i SkofsEn[..], Kirsten Christens i Feldigb{...}. Gunder Pedersd. i Østerby.
20691691.08.02Jens Pedersen Bøvl Peder Jensen Abelone Nielsdatter d 8 Trinit . som var d 2 Augusti . blef Peder Jensøns af Bøvl Tvende Børn døbte . kaldte Jens oc Pigen Maren. Testes Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr Søfrens {Søren Mikkelsen Heerup, præsten} bar drengen El Mortensdaatter Brande bar Pigen. Las Rasmusøn i {....} Jens Muurmand ibid, Las Pedersøn ibid. Clemn Anders_ i Møbj{...}, Jens Niels_ af Brande Gunder Olesdaatter El Smidkoen ibid, Jnger Kremmerkoen Dorethe Michelsd. Maren Christensd. i Øste{...}. Anno 1691. d 2 Augeosti blef Tvende Børn {.....} i Omme Kircke , drengen kaldet Jens, Pigen Maren. Faderen Peder Jensøn af Bøvl , Moderen Apelone Nielsdatter. Fadderne. Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens bar Drengen. Elle Mortensdatter i Brande bar Pigen Las Rasmussøn i Bøvl. Jens Pedersøn ibid. Las Pedersøn ibid. Clemen Anders_. Jens Niels_ af Brand . Gunder Olufsdaatter i Bøvl. El Smids i Bøvl . Jnger Christens ibid. Dorthe Michelsdaatter.
NOTITS: Tvilling.
20751692.05.01Jeppe Olufsen Filskov Oluf Olufsen Maren Jepsdatter d 1 Maij blef Oluf Olufsøns barn i Filskof døbt, kaldet Jeppe. Testes. Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens Christen Pedersøn i Fils{..} Hans Eskes_ i filskof An Hansd. ibid Aale Andersdaatter Peder Jacobsøn.d 1 Maij blef et Barn døbt, kaldet Jeppe. . Faderen Oluf Olufsøn i Filskof . Moderen Maren Jepsdatter. Fadderne. Dorthe Hr. Sørens bar Barnet. Christen Pedersøn i Filskof. Hans Esche{...} Peder Jacobs:_ Anne Hansdaatter i Filskof. Aale Andersdaatter ibid.
20831693.04.02Eske Jensen Omvraa Jens Jensen Johanne Jensdatter d 2 Aprils blef Jens Jensøns barn i Omvraa døbt, kaldet Eske. Testes. Dorethe {Hedvig Sørensdatter} Hr. Sørens Peder Oles_ i Omvraa Niels Oles_ ibid Peder Anders_ ibid. Elle Smids i bøvl Maren jensd. i kirche{..} Else Hvelplund. d 2 Aprils blef et Barn døbt , kaldet Eske. . Faderen Jens Jensøn i Omvraa . Moderen Johanne Jensdaatter. Fadderne . Dorethe Hr. Sørens bar Barnet. Peder Olufsøn i Omvraa . Niels Olufsøn ibid . Peder Andersøn ibid . El Smids i Bøvl . Maren Jensdaatter i Krickeby.
20841693.04.23Christen Christensen Skovsende Christen Poulsen Anne Nielsdatter d 23 Aprilis blef Christen Povelsøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Christen. Testes. Doreth Hr. Sørens Lauritz Niels_ Møller Peder Christens_ i SkofsEnd Peder Jacobsøn i Østerby {...}e Pedersdaatter ibid. d 23 Aprils blef et Barn døbt , kaldet Christen.. Faderen Christen Povelsøn i SkofsEnde , Moderen Anne Nielsdaatter. Fadderne Dorethe Hr. Sørens bar Barnet. Peder Christensøn i SkofsEnd lauridtz Møller . Peder Jacobsen i Østerby. Kirsten Pedersdaatter i SkofsEnd . Anne Pedersdaatter ibid .
Begravelse nr. 6054
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
20851693.05.07Anders Thomasen Bøvl Thomas Nielsen Anne Pedersdatter {..} 7 Maij blef et u[..]te barn døbt v{..} [.]afn Anders . Moderen {.}nne Pedersd. af bø{..} faderen Thomas N{...}n af Ølgod Sogn . Testes. {.... ...} i bøvl {...} ibid. Tøger {...} Smidstrup i {..} {.......} ibid {....}jacobsd. i Øst{...}
NOTITS: Dele ikke læselige på AO (Arkivalier Online). Navne fra Jens Erik Starups udskrift.
20891693.09.11Dødfød Østerby Christen Christensen Midtgaard Sidsel Andersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen uden dato mellem 13. august og 25. september: ' Christen Midtgaards barn dødfødt.'}
Begravelse nr. 6057
NOTITS: Dato arbitrær midt imellem 13. aug. og 25. sept.
20911693.10.15Anders Sørensen Baggesgaard Søren Michelsen Kirsten Nielsdatter {.........} Søren {Michelsen} Bagisgaard barn døbt , kaldet Anders. Testes . Dorethe Hr. Sørens bar Barnet. Niels bagisgaard, Niels Christens_ i shof{....} Gregers Matzen ibid Sophi Hansdaatt{..} Karen bagisgaard. d 15 octobr 1693 blef Søren Baggisgard barn døbt , og kaldet Anders., faddere Dorethe Hr. Sørens bar dit. Peder Jacobs_ Peder Niels_ Karen baggisgrd , Mette og Anna Pedersdaatter.
NOTITS: Præsten og degnen er enige om at Dorethe bærer og at Karen Baggesgaard var fadder. Men de restlige faddere er de vildt uenige om, der er noget galt her.
20941694.02.25Eskild Christensen Østerby Christen Eskildsen Maren Christensdatter d 25 Febr: blef Christen Eshelsøns og Maren Christensdaatters Børn af Østerby døbte kaldede. Eskel, Christen. Testes Dorethe Hr. Sørens El Mortensd. i Brand Christen Clemens Østerby Anders Sørens_ ibid Hans Eshilds_ Hinnomb Hans Eskes_ filsko Christen Olufs_ ibid Clemed Anders_ Gunder Pedersd. Østerby, Mette Andersd. ibid Lisbet Hansd. ibid.d 25 feb blef 2de børn døbte som faderen var Christen Eshils_ og Moderen Maren Christdaatter, og blef den ene kaldet Christen , den anden Eshill . Fadderne Hans Eshils_, Jens Michels_ , Clemed anders_ . Elisabeth hansdaatter, Sophia pedersd: Kirsten pedersdaatter i filshou, [al] som bar børnene Dorethe Hr. Sørrens, Ellen Morthensdaatter.
NOTITS: Tvilling. Præsten og degnen er noget uenige om faddere, degnen har en del mere end præsten.
20951694.02.25Christen Christensen Østerby Christen Eskildsen Maren Christensdatter d 25 Febr: blef Christen Eshelsøns og Maren Christensdaatters Børn af Østerby døbte kaldede. Eskel, Christen. Testes Dorethe Hr. Sørens El Mortensd. i Brand Christen Clemens Østerby Anders Sørens_ ibid Hans Eshilds_ Hinnomb Hans Eskes_ filsko Christen Olufs_ ibid Clemed Anders_ Gunder Pedersd. Østerby, Mette Andersd. ibid Lisbet Hansd. ibid. d 25 feb blef 2de børn døbte som faderen var Christen Eshils_ og Moderen Maren Christdaatter, og blef den ene kaldet Christen , den anden Eshill . Fadderne Hans Eshils_, Jens Michels_ , Clemed anders_ . Elisabeth hansdaatter, Sophia pedersd: Kirsten pedersdaatter i filshou, [al] som bar børnene Dorethe Hr. Sørrens, Elle Morthensdaatter.
Begravelse nr. 6065
NOTITS: Tvilling. Begravet circa to uger gammel. Præsten og degnen er noget uenige om faddere, degnen har en del mere end præsten.
20961694.02.28Jesper Christensen Simmelshus Christen Sørensen Anne Sørensdatter d 28 Februarij blef Christen Sørensøns og Anne Sørensdaatters barn af Simmelshuus døbt, kaldet Jesper . Dorethe Hr. Sørens Niels Pedersøn Kircheby Christen {Nielsen} Krog Jens {Christensen} Krog. Mette Vefster Kirsten Pedersd. SkofsEnd Karen Simmels.d 28 feb blef Christen Sørens_ barn døbt og kaldet Jesper Bærer Dorethe Hr. Sørrens Povl Jens_, Jens Krog, Niels Peders_ Karen Simmels etc: -.
Begravelse nr. 6141
NOTITS: Begravet 1700 fire år gammel.
20971694.04.10Peder Nielsen Skovsende Niels Christensen Kirsten Pedersdatter Tredie Paaskedag {10. april} blef Niels Christensøns barn i SkofsEnde døbt kaldet Peder . Testes. Dorethe Hr. Sørens Lauritz {Nielsen} Møller. Anders Jens_ i SkofsEnd Peder Christens_ ibid Jens {Christensen} Krog . Anne Jespersdaatter Edel Steffansdaatter.Dom 3 Paschates. blef it barn døbt kaldit Peder . faderen Niels Christens_ og Moderen Kirsten Pedersdatter i shousende. Dorethe Hr. Sørens bar det. Laurids {Nielsen} Møller Jens {Christensen} Krog . Karin Jørgensdaatter etc .
NOTITS: Præsten har 3. påskedag som er 10. april, degnen 3 søndag efter påske, som er 29. april.
20981694.05.06Eske Hansen Filskov Hans Eskesen Anne Mouridsdatter Dominica 4 post Pasch{..} {6. maj} blef Hans Eskesøns barn i Filsko døbt kaldet Eske . Testes . Dorethe Hr. Sørens Oluf Olufs_ i Filsho Christen Oles_ ibid Christen Eshels_ i Østerby Kirsten Pedersd. i Filsh{..} Anne Hansdaatter ibid.Dom 4 Eft Pasch: blef it barn døbt kaldit Eschil , faderen Hans Eschilds_ i Filleshou. Faddere Dorethe Hr Sø[...] bar det, Oluf Niels_ , Niels Michels_ , Christ_ peders_ hustru og Mourids Jespers_ daatter {med navn} Else Mouridsdaatter.
NOTITS: Forskellen i fadderne mellem præsten og degnen er meget stor, men navnene passer til stederne. Dog er degnen her en anden person, for han kender ikke stednavnene i Sønder Omme og skriver sjællandskt "it" og Filleskov for Filskov.
20991694.05.13Peder Christensen Hallundbæk Christen Pedersen Kirsten Jepsdatter Dominica 5 post Pasch {13. maj} blef Christen Pedersøns barn i Hallendbech døbt , kaldet Peder . Testes. Elle Mortensd. i Brand Peder Bertels_ i Hallend{...} Peder Oles_ i Omvraa Miichel {Christensen} ibid . Jahan Pedersd. hallend{...} Jnger Laursd. i Omvraa.Dominica 5 post Pasch: blef Christen Pedersøns barn i Hallubech døbt , kaldet Peder . Fadderne Elle Mortensd. i brand, Peder Oles_ i Omvraa . Peder bertels_ i hallenbech, Michel Christens_ i Omvraa . Jahan Pedersd. i Hallendbech . Jnger Lauridtzdaatter i Omvraa.
NOTITS: Den gamle degn er tilbage, navnene passer med præstens.
21021694.05.27Niels Pedersen Hallundbæk Peder Gregersen ? Peder Gregersens 2. kone Pintzedag {27. maj} blef Peder Gregersøns barn i Hallendbech døbt, kaldet Niels. Testes. Dorethe Hr. Sørens Peder Niels_ i Østerby Lauritz {Nielsen} Møller Oluf Peders_ i Hallendbech Maren Nielsd. i Præstg.Pindtzedag blef Peder Gregersøns barn i Hallendbech døbt, kaldet Niels. . Fadderne . Dorethe Hr. Søerns . Nis Hallendbech . Lauritz {Nielsen} Møller Oluf {Pedersen} Hallenbech . Jahanne Pedersd. ibid .
21041694.07.08Jakob Jensen Kirkeby Jens Pedersen den Ældre Maren Jensdatter Dominica 5 post Trini{.} blef Jens Pedersøns den Eldris barn i kircheby døbt kaldet Jacob . Testes. Jahan Jensd. i Omvraa . Las Rasmus_ i bøvl . Ung Jens i kircheby Niels Hvelplund . Else Hvelplund.Dominica 5 post Trinit . blef Jens Pedersøn den Eldris Barn i kircheby døbt , kaldet Jacob . fadderne . Jahanne Jensdaater i Omvraa . Las Rasmuss_ i bøvl . Ung Jens {Pedersen den Yngre} i kircheby . Niels {Jensen} Hvelplund . Else Hvelplund .
21051694.07.08Jens Nielsen Omvraa Niels Olufsen Anne Christensdatter Eodem Die {Dominica 5 post Trinit} blef Niels Olesøns barn i Omvraa døbt kaldet Jens. Testes Margrete Lasd. i Omv{..} Oluf Jeps_ ibid. Peder Oles_ ibid. Jnger Lauritsdaatter ibid . Gunder Olesd. i bøvl. Eodem Die blef Neils Olesøns Barn i Omvraa døbt, kaldet Jens. . fadderne . Margrete Lasdaatter i Omvraa. Oluf Jepsøn ibid . Peder Oles_ ibid . Jnger Lauridtzdaatter ibid . Gunder Olesdaatter i bøvl .
NOTITS: De seneste dåb har nøjagtig den samme tekst i præstens som i degnens kirkebog. Direkte afskrift fra den ene til den anden. Dette er den senere Jens Nielsen Skærlund den Yngre af Skærlund og Brandholm i Brande sogn.
21061694.08.26Peder Pedersen Omvraa Peder Andersen Inger Andersdatter Dominica 12 post Trin blef Sl. {Salig} Peder Andersøns barn af Omvraa døbt kaldet Peder . Testes . Sitzel Andersdaatter i Ørbech {Hoven sogn} Niels Olufs_ - Clemed Anders_ Christen Ibs_ . Jahan Jensd. i Omvraa Jnger Lauritzd. ibid.Dominica 12 post Trinit . blef Sl. Peder Andersøns Barn i Omvraa døbt , kaldet Peder . Moderen Jnger Andersdaatter . Fadderne Sitzel Andersdaatter i Ørbech bar barnet . Niels Olesøn i Omvraa Clemed Anders_. Chriten Jbs_ i Østerby. Jahanne Jensdaatter i Omvraa Jnger Lauritzdaatter ibid .
NOTITS: Faderen blev begravet den 14. januar 1694.
LINK: Faderen Peder Andersens begravelse.
21081694.10.07Mads Christensen Skovsende Christen Nielsen Krog Maren Mouridsdatter d 18 post Tinrit blef Christen Nielsøns barn af SkofsEnd døbt kaldet Matz . Fadderne Dorethe Hr. Sørens Peder Niels_ i SkofsEnd Jens {Christensen} Krog ibid Niels Peders_ i kircheby junior Edel Staphensd . Apelon Hiulund Sophie Pedersdaatter.Dominica 18 post Trinit - blef Christen Nielsøns {Krogs} Barn af SkofsEnde døbt , kaldet Madtz . Fadderne . Dorethe Hr Sørens bar Barnet. Peder Nielsøn i SkofsEnde . Jens {Christensen} Krog ibid. Niels Peders_ junior i ki{....}by. Edel Staphensdaatter . Apolone Hiulund . Sophi Pedersdaatter i Brand.
Begravelse nr. 6067
NOTITS: Begravet circa to uber gammel. Faderen kaldes her Christen Nielsen i begravelsen Christen Krog: altså Christen NIelsen Krog. Abelone Christensdatter gifter sig først i okt 1696 med Jens Hiulund. Hvem er denne Abelone Hiulund?
21091694.12.16Anders Christensen Skovsende Christen Poulsen Anne Nielsdatter d 3 Advent blef Christen Povelsøns barn i SkofsEnd døbt kaldet Anders Testes Maren Lauritzd. paa Julingsholm , Anders Jens_ i SkofsEnd . Christen {Nielsen} Krog . Peder Christens_ . Maren Christensd. ibid. og Anne Pedersd: ibid.Dominia 3 Advent , blef Christen Povelsøns barn i SkofsEnd døbt kaldet Anders . Fadderne . Maren Lauritzdaatter paa Julins{....} Anders Jensøn i SkofsEnd . Christen {Nielsen} Krog . Peder Christens_ ibid . Anne Peder{.....} Maren Christensdaatter ibid .
21121695.02.13Oluf Olufsen Filskov Oluf Olufsen Maren Jepsdatter d 13 Februarij. Onsdag . blef Oluf Olufsøns barn i Filsko døbt, kaldet Oluf Testes Dorethe Hr. Sørens Christen Pedersøn i Filsko Hans Eskesøn og Christen Olesøn ibid . Clemmed Anders_ An Hansdaatter i Filsho Else Moritzdaatter ibid.Onsdagen d 13 Februarij. blef Oluf Olufsøns barn i filksof døbt, kaldet Oluf . fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Christen Peders_ i Filshof Hans Eskes_ og Christen Oles_ ibid. Clemend Anders_ . Anne Hansdatter og Else Moritzdaatter i Filshof .
21141695.03.06Jens Larsen Bøvl Lars Pedersen Maren Nielsdatter d 6 Martij . Onsdagen blef Las Pedersøns barn i Bøvl døbt , kaldet Jens . Testes Dorethe Hr. Sørens Hans {Lauridsen} Smid i Bøvl . Tøger Lassøn ibid . Søren Nielsen ibid Jnger Chrisstens ibid . Maren Chrsintesd. i Præstg{..}Onsdagen d 6 Martij blef Las Pedersøns barn i Bøvl, døbt kaldet Jens . Fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Hans Smid i bøvl Tøger Lass_ og Søren Niels ibid . Jnger Christens ibid, og Maren Christensdaatter af Præstgaard.
21151695.04.14Gregers Pedersen Hallundbæk Peder Gregersen ? Peder Gregersens 2. kone d 14 Aprilis blef Peder gregersøns barn af Hallenbech døbt kaldet Gregers Testes . Dorethe Hr. Sørens Nis Anders_ Hallendb. Oluf Pedersøn ibid Clemed Anders_ Kirsten Jepsdaatter Valdborg Jensdaatter. Dend 14 Aprilis blef Peder gregersøns barn af Hallenbech døbt kaldet Gregers . Fadderne Dorethe Hr. Sørens . Nis {Andersen} Hallendbech Oluf Pedersøn ibid . Clemn Anders_ Kirsten Jepsdaatter og Valdborg Jensdaatter i Hallendbech .
21161695.04.28Peder Nielsen Skovsende Niels Christensen Kirsten Pedersdatter d 28 Aprilis blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet Peder . Testes . Maren Lauritzd. paa Julingsholm . Lauritz {Nielsen} Møller. Peder Niels_ kircheby , Christen {Christensen} Østerby i Mitgaard . Maren Mouritzdaatter Zitzel Christophersd.Dend 28 Aprilis blef Niels Christensøns barn i SkofsEnde døbt, kaldet Peder . Fadderne . Maren Lauritzdaatter paa Jullingsholm . Lauritz Møller . Peder Niels_ kircheby. Christen Christens_ i Østerby. Maren Mouritzdaatter. Zitzel Christophersd.
Begravelse nr. 6072
NOTITS: Begravet to måneder gammel.
21201696.01.06Henrik Gabriel Kirkeby Søren Michelsen Hærup Dorethe Hedvig Sørensdatter ANNO 1696 - d 6 januarij blef Hr. Søren Michelsens Barn Hiemme døbt, kaldet Henrich-Gabriel.
Begravelse nr. 6077
NOTITS: Begravet nogle dage gammel. Præsten i Sønder Ommes barn
21221696.02.23Jens Pedersen Østerby Peder Nielsen Elisabeth Hansdatter d 23 Februarij blef Peder Nielsøns barn i Østerby døbt , kaldet Jens. Testes Sitzel Pedersdaatter Jens Anders_ ibid Christen Eshelsøn Peder Niels_ Kircheby Niels Peders_ ibid. Mette Andersdaatter Sitzel Andersda{....} D 23 Februarij blef Peder Nielsøns Barn i Østerby døbt, kaldet Jens. . Fadderne . Sitzel Pedersdaatter . Jens Andersen Østerby - Christen Eskils_ . Peder Niels_ Kircheby . Sitzel Andersdattter Østerby . Mette Andersdatter ibid .
21251696.03.29Niels Pedersen Bøvl Peder Jensen Abelone Nielsdatter d 29 Martih blef Ped{..} Jensøns barn i bøvl døbt , kaldet Niel{.} Testes . Jnger Christen{...} ibid . Niels Michels: ibi{.} Christen Niels_ ibid . Lauritz Hans_ . Maren Laskoen . Maren Niels{...}d 29 Martij blef Peder Jensøns barn i Bøvl døbt , kaldet Niels fadderne Jnger Christens ibid . Niels Michelsøn ibid . Christen Niels_ ibid Lauritz Hansøn ibid . Maren Las-koen . Maren Nielsdaatter ibid .
21261696.06.02Anders Nissen Hallundbæk Nis Andersen Johanne Pedersdatter {.} 2 junij blef Nis {.}ndersøns barn i Hallendbech døbt kaldet Anders . Testes Maren Mortensd. Mødb. Oluf Peders_ Hallendbech Christen Eshels_ . Peder gregers_ Kirsten Jepsd . Maren Hansd . Valdborg Jensd .d . 2 . junij blef Nis Andersøns barn i Hallendbech døbt, kaldet Anders Fadderne . Maren Mortensdaatter i Mødbierg . Oluf Pedersøn . Peder gregersøn i Hallendbech . Christen Eshels_ . Kirsten Jepsdaatter . Maren Hansdat{..}
21271696.06.21Niels Jensen Omvraa Jens Jensen Johanne Jensdatter d 21 Junij blef Jens {.}ensøns barn i Omvraa døbt, kaldet Niels . Testes . Dorethe {Sørensdatter} Hr. Sørens Jens Olufs: Urup . Peder Olufs: Omvraa Jens Lass_ d Ælder Inger andersd. Omv. Maren {Jensdatter} Hvelplund .d 21 junij blef Jens Jensøns barn i Omvraa døbt, kaldet Niels Fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Jens Oles_ Urup. Peder Olufs_ Omvraa Jens Lassøn den Ælder i Brand . Jnger Andersdaatter . Maren {Jensdatter} Hvelplund .
21301696.07.19Jens Andersen Baggesgaard Anders Pedersen Baggesgaard ? Anders Pedersen Baggesgaards 1. kone Eodem Die {d 19 Julij} blef Anders {Pedersen} Bagisgaards {.}arn døbt, kaldet Jens . Testes . Birgette Urup bar Barnet . Povel urup . Jørgen Urup Peder Niels_ SkofsEnd Kirsten Bagesgrd . Jahan Nielsd. i Skofs{...}Eodem Die blef Anders Bagisgaars Barn døbt, kaldet Jens Fadderne . Birgete Urup bar barnet . Povel urup . Jørgen Urup. Peder Nielsøn SkofsEnd . kirsten bagisgaard . Jahan Nielsd. i Skofsend.
21331696.08.30Peder Jensen Stakroge Jens Hiulund Kirsten Pedersdatter d 30 Aug blef Je{..} Huilunds barn i Stakrog døbt, kaldet Peder . Testes. Dorethe {Sørensdatter} Hr. Sørens Christen {Nielsen} Krog Peder Mogens_ Povel i Præstg . Kirsten Pedersd. og An Pedersd. i Skofsende .d 30 Augusti blef Jens Hiulunds Barn i Stakrog døbt , kaldet Peder . Fadderne . Dorethe Hr. Sørens . Christen Krog Peder Mogens_ . Povel i Præstgd . Kirsten Pedersdaatter og Anne Pedersdaatter i SkofsEnd .
Begravelse nr. 6084
NOTITS: Moderen døde i barselsseng.
21351696.12.06Jens Jensen Kirkeby Jens Pedersen den Ældre Maren Jensdatter d 6 Decembr . blef Jens Pedersøns den Ældris barn i Kirch{..} døbt kaldet Jens . Testes. Dorethe Hr. Sørens Las Rasmus_ og Tøger Lass_ i Bøvl . Jens Anders_ i Østerby An Christend. i Kircheby Kirsten {Jensdatter} Hvelplund .d 6 Decembr . blef Jens Pedersøn d Ældris Barn i kircheby døbt , kaldet Jens . Fadderne , Dorethe Hr. Sørens . Las Rasmusøn og Tøger Lass_ i Bøøvl . Jens Anders_ i Østerby , An Christensdaatter i kircheby . Kirsten {Jensdatter} Hvelplund ,
21361697.02.28Jens Christensen Simmelshus Christen Sørensen Simmels Anne Sørensdatter ANNO 1697 d 28 Februarij som var d 2 Søndag i fa{...} blef Christen Simmel{..} barn døbt, kaldet Jens . Testes Dorethe Hr. Sørens Lauriz {Nielsen} Møller . Ung Jens {Pedersen} Kircheby Christen {Nielsen} Krog . Kirs{...} bagisgrd . Maren Hve{....}ANNO 1697 d 28 Februarij blef Christen {Sørensen} Simmels Barn døbt, kaldet Jens . Fadderne . Dorethe Hr. Sørens bar barnet Lauritz Møller . Jens Peders_ d ynger i Kircheby . Christen Krog . Kirsten Bagisgaard . Maren {Jensdatter} Hvelplund.
21381697.06.06Christen Jensen Kirkeby Jens Pedersen den Yngre Anne Christensdatter d 6 junij blef Jens Pedersøn den yngris barn i Kircheby dø{..} kaldet Christen . Testes . Christen Biere{..} Hustru bar barnet Tøger Lass_ . Peder Niels_ i Kircheby Maren Hvelplund gunder Pedersd. Kirsten Andersd{....} Niels Niels_ i Kirche{..}.d 6 junij blef Jens Pedersøns d yngris Barn i Kircheby døbt kaldet Christen . Fadderne Christen Biergis Hustru i Felding Bierge bar Barnet . Tøger Lassøn i Bøvl . Peder Nielsøn i Kircheby Maren {Jensdatter} Hvelplund . Gunder Pedersdaatter . Neils Nielsøn i Kircheby.
Begravelse nr. 6122
NOTITS: Begravet to et halvt år gammel.
21391697.07.18Lars Pedersen Omvraa Peder Olufsen Margrethe Larsdatter d 18 Julij blef Ped{..} Olesøns barn i Omvraa døbt, kaldet Las . Testes Karen Østergaard i bra{...} Bertel Lauritzøn Lind{...} Peder Nielsøn i Ost{.} Las Rasmus_ i bøv{.} Jahanne Vraa Maren Mortensd. i Mødbierg.d 18 julij - blef Peder Olesøns Barn i Omvraa døbt, kaldet Las . Fadderne . Karen Østergaard i Brand . Bertel Lauritzøn Lindvig . Peder Nielsøn i Ost . Las Rasmusøn i Bøvl Jahan Jensdaatter i Omvraa . Maren Mortensdaatter i Mødbierg.
21401697.09.05Mourids Hansen Filskov Hans Eskesen Anne Mouridsdatter d 5 Septembr. blef {..}ns Eshesøns barn i Filsho døbt kaldet Moridtz . Testes Jngeborg Friis Hr. Sørens bar barnet Peder Sommer i Langlund {Langelund, Ringive} Christen Olufs_ i Filshof Oluf Olufs_ ibid . An Hansdaatter ibid Kirsten Christens ibid.d 5 Septembr . blef Hans Eskesøns Barn i Filsko døbt kaldet Moridtz . Fadderne . Jngeborg Friis Hr. Sørens bar Barnet . Peder Sommer i Langlund . Christen Olesøn i Filskou Oluf Olufsøn i Filsko . Anne hansdaatter og Kirsten Christens ibid.
NOTITS: Moderens far hedder Mourids Jespersen og er lige død måneden før i Filskov.
21411697.09.12Jep Christensen Hallundbæk Christen Pedersen Kirsten Jepsdatter d 12 . Septembr. blef Christen Pedersøns barn i Hallendbech døbt , kaldet Jep . Testes. El Mortensd. brand . Jens Lass_ d {....} {.}luf Peders_ i Hallend{...} {.}ens Niels_ i brand Jahan {Pedersdatter} Niskoen . Sophi Pedersd. i brand.d 12 Septembr. blef Christen Pedersøns barn i Hallendbech døbt, kaldet Jep . Fadderne . El Mortensdaatter i Brand Jens Lassøn den Ælder . Oluf Pedersøn i Hallenbech . Jens Niels_ i brand . Jahan Nis-koen . Sophie Pedersdaatter i brand .
21431697.09.21Oluf Pedersen Skovsende Peder Christensen ? Peder Christensens kone d 21 Sept. blef Peder Christensøns bran i SkofsEnd døbt, kaldet Ouf Testes . Jngeborg Hr Sørens. Lau{...} Møller Søren Jens{..} bøvl Sitzel Anders{.....} Østerby . Edel Staphaensdaatter. Kirsten Jensdaat{...} i Præstgaard .d 21 Septembr . blef Peder Christensøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Ouf. Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens Lauridz {Nielsen} Møller . Søren Jensøn i bøvl . Sitzel Andersdaatter Østerby Edel Staphensdaatter . Kirsten Jensdaatter i Præstgaard.
Begravelse nr. 6095
NOTITS: Begravet fire måneder gammel.
21441697.09.29Peder Nielsen Skovsende Niels Christensen Kirsten Pedersdatter 29 September blef {..}ls Christensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet Peder . Testes Jngeborg Hr. Sørens {...}itz Møller Peder Christens_ i SkofsEnd Christen Christens_ Østerby Kirsten Jensd. an Peder{....}.d 29 Septembr. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt , kaldet Peder . Fadderne Lauritz {Nielsen} Møller . Peder Christensøn i SkofsEnd . Christen Christensøn i Østerby . Kirsten Jensdaatter i Præstgaard . An Pedersdaatter i Skofs End.
21451697.10.10Christen Christensen Østerby Christen Eskildsen Sidsel Andersdatter d 10 Octobr blef Christen Eshelsøns barn i Østerby døbt, kaldet Christen Testes. Jngeborg Hr Sør{...} Clemend Anders_ Pofvel i Præstgaard Peder Nielse_ Kircheby An Michelsd. i Præstg{...} gunder Pedersdaatter Zitsel Andersd. Østerby.d 10 Octobr . blef Christen Eskelsøns barn i Østerby døbt , kaldet Christen . Fadderne . jngeborg Hr. Sørens . Clemen Andersøn i Omvraa . Povel i Præstgaard. Peder Nielsøn i Kirkeby . Anne Michelsdaatter i Præsgaard . Gunder Pedersdaatter i Østerby . Zizel Andersdaatter ibid .
21471698.02.11Christen Christensen Filskov Christen Pedersen Kirsten Christenskone d 11 Febr . blef Sl. Christen Pedersøns barn af Filshof døbt kaldet Christen . Testes . Ingeborg {Friis} Hr. Sørens. Niels Michels_ Oluf Olufs_ og Christen Olufs_ i Filsho. An Moritzd. og An Hansdatter ibid. d 11. Februarij blef Sl. Christen Pedersøns barn af Filskof døbt, kaldet Christen . Fadderne , Ingeborg Hr. Sørens . Niels Michels_ Oluf Olufs_ og Christen Olufs_ i Filskof . Anne Moridtzdaatter og Anne Hansdaatter ibid .
NOTITS: Faderen Christen Pedersen begravet 2. januar fem uger før sønnens dåb.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21481698.02.27Peder Jensen Lillebrande Jens Larsen den Yngre Karen Pedersdatter d 27 Febr . blef Jens Lassøns d yngris barn i brand , døbt, kaldet Peder . Testes . Bertel {Lauridsen} Lindvig . Jens {Jensen} Ronnumb {Skarrild} Niels Oles_ i Omvraa Ingeborg H. Sørens. El Mortensd . Maren Mortensdaatter. d 27 Februarij blef Jens Lassøns d yngris barn i Brand døbt . kaldet Peder . Faderne . Bertel Lindvig Jens {Jensen} Ronnomb {Skarrild}. Niels Olufs_ i Omvraaa . Jngeborg {Friis.} Hr. Sørens bar barnet . El Mortensdaatter i Brand . Maren Mortensdaatter af Mødbierg
Begravelse nr. 6121
NOTITS: Begravet godt halvandet år gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21491698.03.16Anders Christensen Østerby Christen Christensen Sidsel Andersdatter d 16 Martij blef Christen Christensøns barn i Østerby døbt, kaldet Anders . Testes . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens Peder Chrisetens_ og Niels Christens_ af SkofsEnd Peder Niels_ og gunder Pedersd. Øster{..} Mette Christensd . ibid .d 16 Martij blef Christen Christensøns barn i Østerby døbt, kaldet Anders. Fadderne . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens . Peder Christens_ og Niels Christens_ af SkofsEnd. Peder Niels_ . Gunder Pedersdaatter og Mette Christensdaatter af Østerby .
Begravelse nr. 6102
NOTITS: Begravet en måned gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21501698.03.20Niels Michelsen Baggesgaard Michel Soldat ? Michel Soldats kone d 3 Søndag i Faste som var d 20 Martij blef Michel Soldats barn af Bagisgaard døbt , kaldet Niels Testes : Jngeborg {Friis} Hr. Sørens Niels Oles_ i Omvraa Jens Lass_ yngre i Br{...} Nis {Andersen} Hallendbech . Maren Mortensd. [bie..} Maren Lasd . i brand. d 20 Martij blef Michel Soldatz barn af Bagisgaard døbt , kaldet Niels . Fadderne . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens . Niels Olufs_ i Omvraa , Jens Lass_ d yngre i brand . Nis {Andersen} Hallendbech . Maren Mortensdaatter . Maren Lasdaatter i Brand .
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21541698.05.29Jørgen Johansen Hauch Juellingsholm Johannes Jørgensen Hauch Maren Lauridsdatter Borch {...}9 Maij blef {....}es Barn paa Jul{...}olm, Daab Confirmeret kaldet Jørgen . Testes . Hans Terchelsøns Hustru {Birgitte Cathrine Christensdatter} bar Barnet. Christen Christens_ ibid . Bertel Lauritzøn Lindvig. Jørgen Johansøn i {Holtum} Hans Andersøns hustru paa Kastofft {Skarrild sogn} El Mortensdatter i brand. d 29 Maij blef Johanis {Jørgensen Hauch} barns Daab Confirmereit . kaldet Jørgen . Fadderne . Hans Terchelsøns Hustru i Skodsbøl {Oddum sogn} bar barnet Christen Christens_ ibid. Jørgen Johans_ i Holtum {Sindbjerg sogn}. Bertel Lauritzøn Lindvig . Hans Andersøns Hustru paa Kastofft {Skarrild sogn}. El Mortensdaatter i brand .
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21561698.06.19Anders Clemmensen Omvraa Clemmen Andersen Inger Andersdatter d 19. junij blef Cl{..}ed Andersøns barn i Omvraa døbt kaldet Anders . Testes . Niels Clemmentzøns hustru i Løflund {Løvlund, Grene sogn} bar barnet. Christen Clemmetzøn Øs{....} {....} Løflund . Niels Michels_ i bøvl Jahan Jensd. Omvraa Maren Mortensd. Mød{...} d 19 junij blef Clemd Andersøns barn i Omvraa døbt, kaldet Anders . Fadderne . Niels Clemedsøns hustru i Løflund bar Barnet . Christen Clemmeds_ Østerby. Niels { Clemmensen} Løflund Niels Michelsøn i Bøvl. Jahan Jensdaatter i Omvraa . Maren Mortensd. i Mødbierg .
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21571698.07.31Gregers Jensen Skovsende Jens Hiulund ? Jens Hiulunds 2. kone d {..} Julij blef Jens Hiulunds barn i Skof{.}End døbt kaldet gregers Testes . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens Peder Mogens_ i Stakrog Niels Christens_ Matz Jens_ Maren Mouritzdatter og An Pedersdaatter i SkofsEnd . d 31 julij blef Jens Hiulunds barn i SkofsEnd døbt , kaldet gregers . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Peder Mogens i Stakrog . Niels Christensøn , Matz Jens_. Maren Moritsdaatter og Anne Pedersdaatter i SkofsEnde.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21581698.08.28Peder Nissen Hallundbæk Nis Andersen Johanne Pedersdatter {..} 28 Aug blef Nis Andersøns barn i Halllendbech døbt, kaldet Peder . Testes . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens Peder gregers_ Christen Eskels_ Jens Syndergrd i Halle{...} Valdborg Jensd . Kirsten Jepsd: ibid. Kirsten Andersd. Øs{...} d 28 Augusti blef Nis Andersøns barn i Hallendbech døbt, kaldet Peder. Fadderne , Jngeborg Hr. Sørens . Peder gregersøn Christen Eskelsøn . Jens Syndergaard i hallendbech . Valdborg Jensd. Kirten Jepsdaatter ibid . Kirsten Andersdaatter Østerby .
Begravelse nr. 6129
NOTITS: Begravet et år fem måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21611698.11.01Hans Mathiesen Filskov Mathias Hansen Anne Hansdatter Omnium Sanctorum {Alle Helgensdag} d 1 Novembr blef Matthisis {Hansens} barn af Fiskof døbt, kaldet Hans Testes. Jngeborg {Friis} Hr. Sø{....} Jens Hans_ i Ørbech {Hoven sogn} Niels Michels_ i Filsko{..} Oluf Olufs_ ibid An Moridsdaatter og Karen Nielsdaatter.d 1 Novembr blef Matthisis barn af Filsko døbt, kaldet Hans . Fadderne . Jngeborg Hr: Sørens . Jens Hansøn i Ørbech. Niel Michel{..} i Filsko . Oluf Olufsøn . An Moridsdaatter og Karen Nielsdaatter ibid .
Begravelse nr. 6134
NOTITS: Begravet et år fem måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21621698.11.02Stephan Nielsen Skovsende Niels Christensen Kirsten Pedersdatter d 2 Novembr. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet Stephan . Testes. Jngeborg {Friis} Hr. Sør{...} Christen Christens_ Østerby Peder Filsko og Jens Hiulund, Maren Mous{....} Edel Stephansd. i SkofsEnd. d 2 Novembr. blef Niels Christensøns barn i SkofsEnd døbt kalde{.} Stephan . fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Chriten Christens_ Østerby . Peder Filsko , Jen Hiulund . Maren Moritzd. og Edel Vefster i SkofsEnd.
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Begravet et år fire måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21641699.02.19Jens Sørensen Bøvl Søren Jensen Maren Nielsdatter Fastelauns Søndag d 19 Februarij blef Sør{..} Jensøns barn af bøvl døbt , kaldet Jens . Testes . gunder Tøger{...} {præsten tager fejl, skal være Olufsdatter} Hans {Lauridsen} Smid i bøvl Søren Niels_ ibid Eldst Jens {Pedersen} i Kircheby Maren {Nielsdatter} Laskoen i bøv{.} Maren Nielsd. i gre{..}.d 19 Februarij som var Fastelafns Søndag blef Søren Jensøns Barn af Bøvl døbt , kaldet Jens . Fadderne . Gunder Olufsdaatter . Hans Smid, Søren Nielsøn i Bøvl , Eldst Jens i Kircheby . Maren Laskoen i bøvl. Maren green.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21681699.04.03Jens Pedersen Kirkeby Peder Ottesen Karen Jensdatter d 3 Aprilis blef et U-egte barn døbt kaldet Jens . Moderen Karen Jensd . Kircheby Faderen blef udlagt en karl ved nafn Peder Ottes_ , som tiente i giørklinch {Holsted sogn} Testes . Jnger Vefster Neils Peders_ Kircheby gl. Jens Peders_ ibid Jens Anders_ Østerby. d 3 Aprilis blef et U-ægte Barn døbt , kaldet Jens. Moderen Karen Jensdaatter i Kircheby . Faderen blef udlagt en karl ved Nafn Peder Ottesøn. Fadderne . Jnger Vefster . Niels Peders_ Kircheby. Ældst Jens ibid. Jens Anders_.
Begravelse nr. 6117
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21691699.04.16Michel Nielsen Bøvl Niels Michelsen Mette Andersdatter d 16 Aprilis blef Niels Michelsøns barn i Bøvl døbt, kaldet Michel . Testes Jngeborg {Friis} Hr. Sørens Clemmed Anders_ Morten Pedersøn Anders Andersøn Maren Gydesdaatter Gunder Olesdaatter Jnger Vefster. d 16 Aprilis blef Niels Michelsøns barn i Bøvl døbt, kaldet Michel . Fadderne Jngeborg Hr Sørens . Clemmed Anders_ . Morten Peders_ i SkofsEnd, Anders Anders_ Østerby. Maren gydesdaatter . Jnger Vefster.
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21741700.03.14Søren Christensen Simmel Christen Sørensen Simmel Anne Sørensdatter d 14 Martij . som var d 3 Søndag i faste blef Christen {Sørensen} Simmels barn ved Nafn Søren, døbt Fadderne . Jngeborg {Friis} Hr. Sørens ung Jens {Pedersen} i Kirch{...} Niels Ifvers_ . Jacob Chris{... ....} Kirsten {Niielsdatter} {.....} Vefster M{.... ..... ....}.d. 14 Martij, som var d 3 Søndag i Faste , blef Christen simmels barn , Nafnlig Søren, døbt . Fadderne . Jngeborg Hr. Sørens . Ung Jens i Kircheby . Niels Ifversøn . Jacob Christensøn grene . Jnger Vefster . Maren Christensdaatter grene -
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.
21781700.10.03Niels Pedersen Østerby Peder Nielsen Elisabet Hansdatter Anno 1700. d 3 Octobr . som var d 17 post Trin. blef Peder Nielsøns barn i Østerby fød og døbt kaldet Niels. Testes Karen Lambretzdaatter af Torstrup bar barnet Christen Eskels_ i Østerby Anders Sørens_ ibid Niels Lass_ af brand . {..}tzel Andersd. i Østerby {..}nder Pedersd . ibid. {.}ger Vefster .d 3 Octobr. blef Peder Nielsøns barn i Østerby døbt kaldet Niels.. Fadderne Karen Lambretzdaatter af Torstrup bar barnet . Christen Eskels_ og Anders Sørens_ i Østerby . Niels Lass_ af brande . Zitzel Andersd. og Gunder Pedersd. i Øste{...}
LINK: Præsten affotografering.
LINK: Degnen affotografering.