SØNDER OMME KIRKEBOG
1685 - 1687
Meld korrektur eller fejl
Send information
Top
1685, 6, 7, 8
Oprettet: 2013
Sidst opdateret: 07. oktober 2019


SØNDER OMME FORTLØBENDE 1685 - 1687

Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Sønder Omme kirkebog begynder i året 1685.


Degnen Hans Jensen Sæby (*1648c †1726 Sønder Omme) begyndte som degn 1672 i Grindsted og Hejnsvig sogne. Han aflagde i maj 1685 ed som degn i Sønder Omme og Hoven sogn og begyndte straks at føre kirkebogen, som han vel kendte brugen fra Grindsted. Han var første gang gift med Sidsel Pedersdatter †1708. Samme år, 1708, gifter han sig anden gang i Borris med Inger Lauridsdatter.
Han fører kirkebogen til et par år før hans død i 1726. Hans faderlister er gode og han synes at være en ret nøjagtig mand. Ved begravelser angiver han ingen alder.

Stednavne Sønder Omme
Degn Hans Sæby TRAP stednavn, modif.
Bagisgaard Baggesgaarde
Brand (Lille)Brande i Sønder Omme  
Bøfl, Bøfvel, Bøvel Bøvl
Filskouf, Filsho Filskov
Hallendbech Hallundbæk
Hvelplund Hvelplund
Julingsholm Juellingsholm
Kircheby Kirkeby
Kier, Kiær Kærgaard
Lilbrand Lillebrande
Mødbierg Møbjerg
Omvraa Omvraa
SimmelsHuus Simmel
SkofsEnd, ShofsEnd   Skovsende
Stakrog, Stachrog Stakroge
Østerby Østerby


For at lette læsningen er døbe navne sat fedt understreget.
Andre navne af personer indførslen handler om kursiv og fedt.
Bogstavet m med streg over: ͞m fordobler m'et, her i kirkebogen mest benyttet i ga͞mel = gammel, en enkelt gang i Cle͞men og andre navne.

Kommenteret Version #xxxx med navne fra alle kendte kilder og familieforhold. Kommer senere.

Gå til årstal:
1685, 1686, 1687, 1688
Degnens kirkebog.
1685
Side 45 (FS opslag 42)
fortegnelse [...] alle de som blifve føde .oc døde i Omme Sogen fra Anno 1685 d 24 junij [...] e [c]onseqvent.
Skrefvet af Hans Jensøn Sæby
[Loci] Di[..]

Side 46 (FS opslag 43)
Føde 1685
19.07.1685
Dend 5 Trinitatis blef døbt Las Olufsøns barn i Kier. Kaldet Maren d 19 julij.

26.07.1685
d 6 Trinitatis Niels Pedersøns barn i Kircheby blef døbt, kaldet Niels. d 26 julij.

26.07.1685
Dend Dito. Hans Smids barn i Bøfl blef døbt, kaldet Kirsten. d 26 julij. 1685.
01.08.1685
d 7 post Trinit blef Lasis barn i Hallenbech døbt oc blef kaldet Apelone.

Side 1 (FS opslag 3)
Copulerede Omme Sogn
Anno 1685

01.10.1685
d: i Octobris blef Oluf Olufsøn i filskof, oc Maren Nielsdaatter ibid: SammenViede i Omme Kircke.

Side 47 (FS opslag 44)
01.11.1685
Dies omnium Sanctos blef Niels Pedersøns barn i filskouf døbt kaldet Kirsten. Fadderne.
Christen Peders i filskou[.]
Moridtz ibid
Oluf Niels ibid.
Ellin Christensd. ibid

09.12.1685
Den 9. Decmb blef Anne Michelsd. som var Las Kiers hust[..] i Bøfvel begrafvet i Omme Kirchegaard.

13.12.1685
d 13 Decmb Niels Kirchebys Barn blef begrafvit i Omme Kirchegaard.

20.12.1685
D. 20. Decmb. Christen Simmels Barn blef begrafvet i Omme Kirchegaard.

1686
Side 48 (FS opslag 45)
Anno 1686
føde, oc døbte

31.01.1686
Domenica Septuagesima. som Var d 31. januarij blef Jørgen Skreders Barn i SkofsEnde døbt, kaldet Kirsten
Fadderne:
Kirsten Jørgensd ibid. bar Barnet.
Laust Møller. Testis
Jens Christens Krog ibid.
Peder Niels Kircheby.
Maren Pofvelsd i Præstg.

10.03.1686
Onsdagen d 10 Mart[.] blef [Edst] Jens Pedersøns barn i Kircheby døbt, kaldet Oluf.
Fadderne:
Maren Olesd. i brande bar barnet.
Niels Peders i Kircheby
Oluf Olufs i filskou.
Maren Povelsd. i Præstg.

10.04.1686
Løfverdagen d 10 Aprilis blef Peder Andersøns Barn i Omvraa døbt, kaldet, Mette.
Testes.
Anders Sørensøn i Østerby
Maren Pederskon i Omvraa
Maren Christensd. i Østerby
Mette Jenskon i Omvraa

18.04.1686
d 18 Aprilis blef Christen Pedersøns barn i Bøfl døbt, kaldet Jahan.
Testes.
Matz Jacobs i Bøfl.
Peder Niels i Kircheby
Hans Smids Kone i Bøfl.
Maren pofvelsd. i pstgaard
gunder Mødbierg.

Side 49 (FS opslag 47)
Anno {1686}
Døde
18.04.1686
d 18 Aprilis, blef Peder Andersøns barn i Omvraa, begrafvet, ved Nafn, Mette.

22.04.1686
d. 22 Aprilis, blef Las Olufsøns barn i Kiær, ved nafn Maren Lasdatter i Omme Kirchegaard begrafvet.

05.05.1686
d 5 Maij blef Niels Olufsøns Barn i Omvraa, ved Nafn Anne Nielsdatter begravet i Omme Kirchegaard.

13.06.1686
Die Domin. 3 Penteco{..} blef Niels Brande i Bøfvel begrafvet i Omme Kirchegaard.


1686 Føde oc døbte
13.05.1686
Christi Himelfarts Dag. blef Jens Andersøns barn i Østerby, døbt kaldet Anne.
Testes.
Jacob Skomager ibid
yngre Jens i Kircheby.
Maren Jeppis i Brand
Maren Olesd. i Kircheby.
Gunder Mødbierg.

06.06.1686
Domin. 1. post Trinit. blef Jens Pedersøns den yngres i Kircheby Barn døbt, kaldet Peder.
Niels Pedersøn i Kircheby. Jens Anders i Østerby. Nis Andersøn paa julingsholm. Maren Olesdatter i Brand bar barnet. Maren Olesdatter i Kircheby.

Anno 1686
01.07.1686 {skønnet}
d. blef Las Olufsøn i Ki[..], oc Mette sa͞men Viede i Omme Kirche.

Side 50 (FS opslag 48)
Anno {1686} Føde oc døbte
29.08.1686
Dom 13 post Trinit blef Oluf Olufsøns barn i Filskou døbt kaldet Kirsten.
Testes.
Moridtz Jespers i Filsho[.]
Christen Peders ibid
Oluf Bertels ibid.
Moridtzs Hustru bar barnet.
Niels Michelsøns Hustru
gunder Mødbierg.

09.10.1686
Den 9 Octob. blef Peder Christensøns barn i SkousEnd døbt, kaldet Oluf.
Testes.
El Mortensd. i Brand
Las Oles
Jens Lass i Brand
Marcus Osters.

1686 døde.
18.07.1686
Dmica. 7 post Trinit. blef Peder Lauritzsøns daatter af Bøfvel ved nafn Kirstine Pedersda. begravet i Omme Kirchegaard.

11.08.1686
d 11 Augusti blef Niels Bagisgaards Barn begrafvet i Omme Kirchegaard.

08.10.1686
Den 8 Octob. blef maren Olesdatter Anders Skomagers Hustru af SkofsEnd begrafvet i Omme Kirchegaar[.].

17.10.1686
Den 20 Trinit. som var den 17 Octob. blef Inger Olesd, Peder Christensøns Hustru af SkofsEnd begravit i Omme Kirchegaard.

1686
døde
31.10.1686
D. 22 post Trinit. blef Maren Jespers af SkofsEnd begrafvt i Omme Kirchegaard.

21.11.1686
D. 25 post Trinit. blef Las Kiers Barn begrafvit som var et drengebarn i O͞me Kirchegaard.

05.12.1686
D. 2. Søndag i Advent blef Maren Olesdatter Jens pedersøns den Ældris Hustru i Kircheby begrafvet i Omme Kirchegaard.

Side 51 (FS opslag 50)
Anno {1686}
Føde oc døbte
19.12.1686
Dominica 4 Adventus blef Christen Pofvelsøns barn i SkofsEnd døbt, kaldet Maren.
Testes.
Christen Peders ibid.
Peder Christens ibid
Dorethe Christens bar barnet.
Maren Nielsd. i Kircheby
Kirsten Jepsdatter ib[..]

1687
Side 2 (FS opslag 4)
Anno 1687
06.01.1687
blef Copulerete Anders Knudsøn i SkofsEnd, oc Birgete Lauritzdaatter: H. 3 Kongers Dag.

09.01.1687
Anno 1687 d 2 Søndag effter Juel. blef Copulerete Peder Christensøn i SkofsEnd oc Jahanne Niels daatter af Bøvel.

1687
Døde
12.01.1687
d. 12 januarij blef Christen Lassøns i Hallendbech Barn som var dødfød begrafvet i O͞me Kircheg.

23.01.1687
D. Septuagesim blef Niels Terbensøns barn i Stakrog, naunlig et drengebarn som var dødfød, begrafvet i Omme Kirchegaard.

Side 51 (FS opslag 51)
Anno {1687}
Føde oc døbte
20.02.1687
d 2 Søndag i faste blef Anders Sørensøns barn i Østerby, døbt, kaldet Anne.
Testes:
Maren Olesdaatter i brand baar Barnet
Christen Cle͞mends i Østerby
Peder Anders ibid
Jens Lass af Brand
Maren Søfrensd. i Østerb[.]

23.02.1687
Den 23 februarij blef Jngeborg Gre[.]ersdaatter, Matz Jenssøns Hustru i SkofsEnd begrafvet i Omme Kirchegaard.

06.03.1687
Dend Søndag effter Midfaste blef Søfren Michelsøns barn i Stakrog døbt kaldet, Ellin.
Testes
Niels bagisgaard
Laust Møller
Jens bagisgaards Hus[...]
gunder Mødbierg

Side 51 (FS opslag 52)
Anno {1687}
Føde oc døbte
25.03.1687
Mariæ Bebudelsis dag blef Niels Michelsøns Barn i Filskouf døbt kaldet Christen.
Testes.
Christen Peders Hustrue i Filskof bar Barnet.
Christen Peders ibid
MarcusOsters

01.04.1687
Fredagen d 1 Apr[..] blef Niels Olufsøns Bar[.] i Omvraa døbt, kald[..] Oluf.
Faderne
Jens Lassøns Hustru i Bra[..] bar Barnet.
Jens Lass i Brand
Jens Eshesøn ibid
Jahan Jacobsd. i Omv[..]

17.04.1687
Domenica jubilat[.] blef Peder Andersøns barn i Omvra, kaldet Niels.
Testes.
Niels Olufs. Peder Oles ibid. Jens Lass i Lilbra[..] Maren i Vraa. Maren i.

05.05.1687
Christi Hi͞melfarts dag blef Jens Jensøns barn i Omvraa, døbt kaldet Anna.
Testes.
Jens Lass i brand
Peder Oles i Omvraa
Niels Oles ibid
Maren Olesd. i brand
Elle Mortensdaatter i brand bar barnet.

16.05.1687
Anden Pintzedag blef Christen Sørensøns barn i SimmelsHuus døbt, kaldet Karen
Faderne.
Laurids Møller
Peder Jacobs skomager
Kirsten Bruns i skofsend
Karen Jacobsd

Døde NB
25.05.1687
Onsdagen d 25 Maij blef Peder Jens, som var Jens Pedersøn den yngris barn i Kircheby befrafvet i O͞me Kirchegaard.

03.07.1687
Anno 1687 d 3 julij blef Copuleret, Christen Christens. og Zitzel Andersd. i Østerby.

03.07.1687 {antaget}
Anno 1687 d. blef Copuleret Matz Jensøn i SkofsEnd, og Anne Jespersd.

10.07.1687
Anno 1687. d. 2. Trinit blef Jens Peders i Kircheby. oc Maren Jensdatter af Hvelplund Sa͞menViede.

Side 5x (FS opslag 53)
Føde oc døbte
14.08.1687
D. 12 post Trinit blef Christen Pedersøns barn i SkofsEnd døbt kaldet, Peder.
Testes
Matz Jens ibid
Jens Christens ibid
Peder Smidstrup i Bøfl
Maren Pederd. i Kirche[..]
Else Pedersd. i Kirche[..]

04.09.1687
D. 15 post Trinit blef Jens Jørgens barn i Filsho døbt kaldet Jens.
Testes
Maren Olesdatter i brand bar barnet
Christen Peders i filsho
Oluf Niels ibid
Oluf Olufs ibid.
[....] Nielsd ibid.

Side 5x (FS opslag 54)
Føde
25.09.1687
d. 18 post Trinit. blef Jens Bagisgaard[.] barn døbt, kaldet Madtz.
Testes.
Maren Jensd. i Kircheby
Niels bagisgaard
Søfren i Stachrog.
Maren Pofvelsd. i pstg[.]
Maren Nielsd. i Kiercheb[.]

29.09.1687
S. Michelsdag blef Christen Pedersøn[.] barn i filsho døbt kaldet Niels.
Testes.
Moridz Jespers
Jens Jørgens
Oluf Nielsøn
Niels Michelsøns Hustru
Maren Christensdatter i Østerby.

02.11.1687
Anno 1687 d. 2 Novembr. blef Tøger Lass af Bøvl oc Gunder Olesd. trolofved i Mødbierg. Copulerete Dominica Trinitatis. 1688.

11.12.1687
Den 3 Avent blef peder Nielsøns barn i Hallendbech døbt kaldet Niels.
Fadderne.
Jens Lass i brand
Jens Hallendbech
Niels Christens i brand
Jahan Jenskon i Omv[...]
Karen Jørgensd. i Hallenb[...]

20.12.1687
D. 20 Decmb. blef Christen Pedersøns barn i Bøfl ved Nafn Jahan Christensdatter begrafvet i Omme Kirchegaard.

26.12.1687
Paa S. Staphans Dag blef et U=æcte barn døbt, kaldet Niels. af Hallenbech. Faderen blef udlagt Jens Christensøn Skøtte paa Lundenis. Moderen Karen N.
Testes.
Jahan Jensd. i Omvraa
Peder bertels i Hallendb.
Christen Hans ibid.
Valdborg Jensd. ibid.

1688
Side 5x (FS opslag 55)
Føde 1688
26.02.1688
Paa Fastelafns Søndag blef Peder Christensøns barn i SkofsEnd døbt kaldet. Tøger.
Testes.
El Mortensd. i Brand
Jørgen Jens i SkofsEn[.]
Madtz Jens ibid.
Las Olufs i bøfl.
Kirsten Jepsd. i shofs[..]

25.03.1688
Dominica Lætare blef Matthis Pedersøn i Bøfl, begrafvet i Omme Kirchegaard.

17.04.1688
Anno 1688. Tredie Paaskedag. blef SammenViede Peder Nielsøn af Bøvel, oc Anne Pedersdatter af Hallendbech.

22.07.1688
Anno 1688 d 6. Trinit blef Nis Andersøn og Jahanne Pedersdatter af Hallendbech trolofvede paa JullingsHolm. Sammenviede d 30 Decembr. ejus[de]ne Anni.

21.02.1689
Anno 1689. d 24 Febr. blef Morten Jensøn af Nygaard oc Mette Nielsdatter af Kircheby sa͞menviede.