Øster Nykirke Kommenteret Kirkebog 
Døbte alle 1700 - 1714
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Øster Nykirke kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
20011700.01.24Karen Christensdatter Tinnet Christen Pedersen Mette Lauridsdatter Dom 3 post Epiphani blev døbt en Pigebarn som blef kaldet Karen, som en Vel=bekiendt Qvinde ved navn Mette Lavrits Datter /: som hafer faaet Logement hos Christen Andersøn i Tindet :/ hafer føed og udlagde til Barnefader en Soldat ved navn Christen Pedersen, som hun sagde at vere hendis Egtemand, som for[ne] Christen Pedersen det samme og vedstaar, men hafer ingen beviis derpaa, hvorfor det og blef Præsten og Stedens Øvrighed givet tilkiends for Barn blef baaren til daab af Christen Andersøns Hustroe i Tindet og var fadere til Barnet Christen Matsøn ibidem Anders Nielsen og Hans Hustroe ibidem Erich Jensøn ibidem og Bernt Matsøn ibidem.
20021700.03.28Jens Madsen Kollemorten- Nørre Mads Jensen Rytter ? Mads Jensens kone Dom: Jucia blef Rytteren Mats Jensøns {Rytters} barn i Nørkollemorten for sin svagheds shyld [inddøbt?] og da var fadder Christen Sørensøn i Nørkollemorten Jens Graversen og hans Hustroe {Marie Christensdatter}, baaren af Christen Sørrensøns Hustrue og kaldet Jens.
Begravelse nr. 6002
NOTITS: Begravet nogle uger gammel. Mads Rytter i begravelsen.
20031700.06.21Mette Pedersdatter Kollemorten- Nørre Peder Poulsen Inger Nielsdatter Feste Johannis Bapt. Hafde Peder Povelsøn i Nør Kollemorten et barn til Daab og blef baaren af en Pige i Synderkollemorten ved navn Ingeborg Niels Datter og blef Barnet kaldet Mette og faderne vare Niels Nielsøn i Synderkollemorten Elisabeth Jens Datter ibid. Christen Harboe ibidem Jens Graversøn i Nørkollemorten og Min egen tienestepige Marie Niels Datter.
20041700.08.18Gravers Jensen Kollemorten- Nørre Jens Graversen Marie Christensdatter Dend 18 Augusti hafde Jens Graversøn in Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Gravers og baaren af Margrete Christens Datter i Nørkollemorten og fadere var Christen Svensøn i Nørkollemorten, Movrits Jensøn ibidem Peder Povelsøns Hustroe ibidem Rasmus Sørrensøns Hustroe og Jens Pedersøn ibidem.
20051700.09.12Johan Larsen Vonge Lars Tygesen ? Lars Tygesens kone Dom: 14 post Trini: blef Las Tygesøns i Vonge tvinde børns daab confirmeret og dend ene blef kaldet Johan baaren af Christen Pedersøn Porsis Hustroe {Kirsten Pedersdatter} i Vonge og dend Anden blef kaldet [.....n] som blef frembaaren af [Birthe] [.......] i Vonge og faderne vare Christen Pedersøn Pors i Vonge Niels Christensøn Pors ibidem Jens Pedersøn i ibidem og Lavris Rasmusen ibidem og Christen Pedersøns Hustroe {Marie Jensdatter} ibidem.
NOTITS: Navnet kunne også være Johanne.
20061700.09.12? Lars/en/datter Vonge Lars Tygesen ? Lars Tygesens kone Dom: 14 post Trini: blef Las Tygesøns i Vonge tvinde børns daab confirmeret og dend ene blef kaldet Johan baaren af Christen Pedersøn Porsis Hustroe {Kirsten Pedersdatter} i Vonge og dend Anden blef kaldet [.....n] som blef frembaaren af [Birthe] [.......] i Vonge og faderne vare Christen Pedersøn Pors i Vonge Niels Christensøn Pors ibidem Jens Pedersøn i ibidem og Lavris Rasmusen ibidem og Christen Pedersøns Hustroe {Marie Jensdatter} ibidem.
NOTITS: Navnet kunne også være Johanne.
20071700.11.03Mads Jørgensen Tinnet Jørgen Madsen Anne Villadsdatter Dend 3 Novembris da hafde Jørgen Matsøn i Tindet et Barn til daab som blef kaldet Mats, frembaaren af Sørren Sørrensøns Hustroe i Tindet, fadderne vare Villats Iversøn i Tindet, Christen Villatsen ibidem, Jens Villatsen ibidem, Christen Nielsen og hans Hustroe ibidem.
20081700.12.27Marie Pedersdatter Kollemorten- Sønder Peder Børresen ? Peder Børresens kone Dend 27 Decembris hafde Peder Byrresen i Synder Kollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Marie frembaaren af Christen Harboes Hustroe {Anne Knudsdatter} i Synder Kollemorten fadere var Peder Christensøn tienendis i Øster Snede Sogen og Anders Christensen tienendis i Lystrup Sogen Christen {Pedersen} Lerche i Synderkollemorten og Karen Niels Datter ibidem og Johan Sørrens Datter ibidem.
20091701.02.20Kirsten Nielsdatter Haustrup Niels Larsen ? Niels Larsens kone Dom. Reminisere Hafde Niels Larssøn i Havstrop en Barn til Daab, som blef kaldet Kirsten og frembaaren af Lave Jensøns Hustroe {Johanne Jensdatter} i Havstrop fadere var Lars Jensøn ibidem Peder Christensøn ibidem Hans Bertelsøns Hustroe {Marie Frandsdatter} ibidem, Jens Christensøn i Nørkollemorten og Jnger Jens Datter i Mølgaard.
20101701.03.06Bertel Andersen Haustrup Anders Jensen ? Anders Jensens kone Dom: Lætare hafde Anders Jensøn i Havstrop en Barn til Daaben, som blef kaldet Bertel og blef baaren af Lave Jensøns Hustroe i Havstrop, fadere vare Lave Jensøn ibidem og Niels Lassen ibidem og Hans Bertelsøn ibidem, Peder Franssøns Hustroe i Mølgaard.
Begravelse nr. 6152
NOTITS: Begravet 13 år og fire måneder gammel.
20111701.03.24Karen Christensdatter Kollemorten- Nørre Christen Henningsen Anne Ingvardsdatter Dend 24 Martii hafde Christen Henningsøn i Nørkollemorten til daab og blef kaldet Karen og blef frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe {Kirsten Ingvardsdatter} i Nørkollemorten og faderne vare Jens Pedersøn ibidem og Jens Graversøn ibidem og Niels Jensøn som da tiente Mourits Jensøn ibidem, Rasmus Jngvartsøns Hustroe ibidem Peder Povelsøns Hustroe {Inger Nielsdatter} ibidem.
Begravelse nr. 6013
NOTITS: Begravet ca. 3 uger gammel.
20121701.04.01Anne Villadsdatter Oksenbjerre Villads Christensen ? Villads Christensens kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1703.06.27: 'Dend 27. Juni blef Villats Christensøns Barn i Oxbierg ved navn Anne begravet da hun var 2 Aar 2 Maander gammel.'}
Begravelse nr. 6033
NOTITS: Da alderen ved begravelsen er nøjagtig antages at dåben er glemt.
20131701.04.24Christen Pedersen Haustrup Peder Christensen ? Peder Christensens kone Dom: Cantate hafde Peder Christensøn i Havstrop et barn til Daab som blef kaldet Christen og blef frembaaren af Niels Lassens Hustroe ibidem og faderne vare Niels Lassøn ibidem, og Hans Bertelsøn ibidem og Jørgen Pedersøn i Vong Noch Lave Jensøns Hustroe i Havstrop {Johanne Jensdatter} og Jnger Jens Datter i Mølgaard.
20141701.05.05Anders Pedersen Vonge Peder Skomager ? Peder Skomagers kone Festo [Ascensionis] hafde Peder Skomager i Vonge et barn til Daab og blef kaldet Anders og blef frembaaren af Peder Snedes Hustroe udi [Berselm?] fadere vare Jens Christensen i Nykirch Præstegaard Marie Christens Datter ibidem og Anne Peders Datter ibidem Niels Frantsen i Vonge og Lavrs Pedersøn ibidem.
20151701.05.29Peder Jensen Kollemorten- Nørre Jens Pedersen Kirsten Ingvardsdatter Dom 1 post Trinit: hafde Jens Pedersøn i Nørkollemorten en barn til daab som blef kaldet Peder og blef frembaaren af Christen Henningsøns Hustroe {Anne Ingvardsdatter} faderne vare Jens Jvversøn i Nørkollemorten, Jens Christensøn ibidem, Niels Jensøn ibidem, Peder Povelsøns Hustroe {Inger Nielsdatter} ibidem Christen Svensøns Datter Margret ibidem.
Begravelse nr. 6135
NOTITS: Begravet 11 år og 3 måneder gammel.
20161701.06.12Laurids Rasmussen Kollemorten- Nørre Rasmus Ingvardsen ? Rasmus Ingvardsens kone Dom 3 post Trinit: hafde Rasmus Jngvarsøn et barn til Daab, som blef kaldet Lavrits frembaaren af Christen Henningsens Hustroe {Anne Ingvardsdatter} i Nørkollemorten fadere dertil vare Jens Pedersøn i Nørkollemorten, Jngvardt Povelsøn ibid Christen Henningsen ibidem, Jens Graversøns Hustroe {Marie Christensdatter} ibidem, Peder Povelsens Tienistepige ved nafn Marie Niels Datter ibidem.
Begravelse nr. 6018
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
20171701.07.27Christen Iversen Præstegaarden Iver Christensen ? Iver Christensens kone Dend 27. Julii blef Jver Christensøn i Nykirch Præstegaard hans Barns Christens Daab i Nykirch confirmeret, som formedelst sin svaghed tilforen var hiemme=Døbt og da blef frembaaren af Marie Jørgens Datter paa Mindstrop fadere var Friderich Ottesøn og hans Hustroe Maren Hans Datter paa Dunneroplund, Friderich Jørgensøn af Mindstrop og Jens Sørrensøn af Vedel og min egen Datter Mette.
20181701.07.31Karen Jørgensdatter Vonge Jørgen Johansen Kirsten Andersdatter Dom 10. post Trinit: hafde Jørren Johansøn i Vong et barn til Daab, som blef frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong ved Navn Bodil Anders Datter fadere Niels Pedersøn i Bierløf, [Lavrs] Andersøn ibidem og Niels Andersøn i Vong, Christen Porsis Hustroe i Vong ved navn Kirsten Peders Datter, Johan Terchels Datter i Vong og Barnets Navn var Karen.
20191701.08.07Peder Mouridsen Kollemorten- Nørre Mourids Jensen Karen Jensdatter Dom. 11 post Trinitatis Hafde Movrits Jensøn i Nørkollemorten et barn til Daab som blev kaldet Peder og blef frembaaren af [Jens] [Gra]versøns Hustroe i Nørkollemorten fadere vare Jens Pedersøn ibidem og Christen Henningsøn ibidem. Clemmen Christensøn ibidem. Hans Jensøns Hustroe ved navn Johan{ne} Jens Datter ibidem, og Margrete Christens Datter ibidem.
20201701.08.21Mads Christensen Tinnet Christen Villadsen ? Christen Villadsens kone Dom 13 post Trinit: da blef Christen Villatsøn i Tinnet hans barns Matses Daab i Nykirch cofirmeret{!}, som tilforn for sin svagheds shyld var ind=døbt, og blef frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe i Tindet ved Navn Anna Villats Datter, fadere Vare Jørgen Matsøn Tindet Anders Matsøn og hans Hustroe ibidem Jver Villatsøn ibidem, og Villats Ivarsøns Hustroe ved Navn Marie og i Tindet.
20211701.10.16Thomas Sørensen Ørnsholt Søren Nielsen ? Søren Nielsens kone Dom 21 post Trinit: hafde Sørren Nielsøn i Ørnsholt et Barn til Daab som blef frembaaren af Christian Nielsøns Hustroe ibidem og blef Barnet kaldet Thomas fadderne vare Mats Nielsøn udi Hjortsvang {Linnerup sogn} og Søren Jensøn i Ørensholt og Lavrits Pedersøns Hustroe i Ørensholt, Jnger Jens Datter i Mølgaard og Christen Ormsøn i Ørensholt.
20221701.11.23Navnløs Tinnet Erik Jensen ? Erik Jensens kone 2 {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Dom: 1. Adventis blef Erich Jensøns Navnløs barn begravet.'}
Begravelse nr. 6020
20231701.12.01Peder Christensen Alsted Mølle Christen Lerche ? Christen Lerches kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Dend 13 Decemb: blef Christen Lerches Barn i Alsted mølle ved Navn Peder begraven, som tilforen var inddøbt for sin svagheds shyld.'}
Begravelse nr. 6021
NOTITS: Begravet få uger gammel.
20241702.01.04Kirsten Pedersdatter Kollemorten- Nørre Peder Thøgersen ? Peder Thøgersens kone Dend 4 Janua: hafde Peder Tøgersen i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Kirsten og blef baaren af Jens Graversøns Hustroe i Nørkollemorten, Faddere vare Rasmus Jngvartsøn ibidem Clemen Christensøn ibidem Niels Jensøn ibidem Christen Henningsøns Hustroe ibidem og Ingvart Povelsøns Hustroe ibidem.
20251702.01.15Anne Nielsdatter Vonge Niels Frandsen Else Jensdatter Dom: 2 post. Epipha: hafde Niels Frantsøn i Vong et barn til daab, som blef kaldet Anne og baaren af Oluf Nielsøns Hustroe i Vong og faddere vare Peder Fransøn i Mølgaard og Peder Rasmusøn ibidem, Peder Andersøn i Vong, Johan Terchels Datter ibidem og Marie Christens Datter ibidem.
20261702.01.15Sidsel Pedersdatter Kollemorten- Nørre Peder Poulsen Inger Nielsdatter Dom: 2 Post Epipha: havde Peder Povelsøn et Barn til daab som blef Kaldet Cidtzel. frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe ibidem {Nørre Kollemorten} Fadere vare Christen {Pedersen} Lerche i Synder=kollemorten og Anne Christens Datter ibidem Jens Pedersøn i Nørkollemorten og Christen Henningsøn ibidem.
20271702.02.12Mette Andersdatter Tinnet Anders Madsen ? Anders Madsens kone Dom: Septuagesi: hafde Anders Matsøn i Tindet et barn til Daab som blef kaldet Mette frembaaren af for: Anders Matsøns Moder, fadere vare Peder Skomager i Vong, Villats Christensøn i Synderkollemorten Niels Villatsøn i Tindet og Johan Terchels Datter i Vong.
20281702.03.12Anne Rasmusdatter Kollemorten- Nørre Rasmus Sørensen Johanne Sørensedatter Dom: Reminisscer Hafde Rasmus Sørrensen i Nørkollemorten et Baren til Daab, som blef kaldet Anne og blef frembaaren af min egen Hustroe, faddere vare Jens Graversøn i Nørkollemorten og Christen Svensøn ibidem og Morrit Jensøn ibidem, Søren Jensøn i Ørensholt og Marie Jens Datter ibidem.
20291702.03.26Niels Bertelsen Vonge Bertel Nielsen Mette Andersdatter Dom: Lætare Hafde Bertel Nielssøn i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Niels og blef frembaaren af Christen Porsis Hustroe i Vong Nefnlig Kirsten Peders Datter, Faddere vare Jens Pedersøn i Vong og Hans Sven Nefnlig Niels Sørrensøn, Peder Christensøn Pors ibidem, Niels Andersøns Hustroe ibidem og [O]luf Nielssøns Hustroe ibidem.
20301702.04.18Niels Pedersen Mølgaard Peder Frandsen ? Peder Frandsens kone Dend 18 Aprilis hafde Peder Fransøn i Mølgaard et barn til Daab som blef kaldet Niels og blef frembaaren af Niels Frantsøns Hustroe i Vong nafnlig Else Jens Datter faddere vare Frants Pedersøn Niels Frantsøn og Oluf Nielsøns Hustroe alle i Vong Jens Christensøn i Mølgaard og Jnger Jens Datter ibidem.
20311702.05.21Jens Andersen Vonge Anders Jensen ? Anders Jensens kone Dom: Rogate hafde Anders Jensøn i Vong et Barn til Daab, som blef frembaaren af Christian Nielsøns Hustroe nevnlig Karen Sørrens Datter og blef kaldet Jens Faddere vare Sørren Jensøn i Ørensholt, Lavrits Pedersøn i Vong, Jens Pedersøn ibidem, Niels Andersøns {Wongs} Hustroe ved navn Bodil {Andersdatter} ibidem, Marie Jens Datter i Ørensholt.
NOTITS: Præsten er her latinsk doven: Rogate eller Rogationum Dominica forvansker han til Dominica Rogate.
20321702.05.28Karen Pedersdatter Vonge Peder Christensen Pors Karen Andersdatter Dom: Exaudi hafde Peder Christensøn Pors i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Karen, som blef frembaaren af Christen {Pedersen} Porsis Hustroe ved navn Kirsten Peders Datter faddere vare Jens Pedersøn i Vong Peder Andersøn og Christen {Pedersen} Pors ibidem Lavrits Pedersøns Hustroe ibidem nevnlig Marie Terchels Datter og Bertel Nielsøns Hustroe ibidem nefnlig Mette Anders Datter.
Begravelse nr. 6036
NOTITS: Begravet 1 år og 10 måneder gammel.Igen er præsten latinsk doven, Dom: Exaudi for Exaudi Domine vocem meam, 6. søndag efter påske.
20331702.07.02Lars Christensen Kollemorten- Nørre Christen Henningsen Anne Ingvardsdatter Dom 3. post Trin: hafde Christen Henningsøn i Nørkollemorten et barn til Daab, som blef kaldet Lavrs og blef frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe {Kirsten Ingvardsdatter} i Nørkollemorten fadere vare Rasmus Jngvartsøn ibidem Clemen Christensøn ibidem og Jens Graversøn ibidem Rasmus Sørrensøns Hustroe {Johanne Sørensdatter} ibidem og Else Frans Datter ibidem.
20341702.07.02Oluf Pedersen Haustrup Peder Christensen ? Peder Christensens kone Dom 3 post Trin: Hafde Peder Christensøn i Havstrop et barn til daab, som blef kaldet Oluf og blef frembaaren af Hans Bertelsøns Hustroe {Marie Frandsdatter} i Havstrop Faddere vare Hans Bertelsøn ibidem Anders Jensøn ibidem Jørgen Jensøn i Mølgaard Jens Morsings Hustroe i Havstrop og Niels Lassøns Hustroe ibidem.
20351702.09.10Christen Christensen Kollemorten- Sønder Christen Christensen den yngre Kirsten Jørgensdatter Dom 13 post Trin: hafde Christen Christensøn {den yngre?} i Synder Kollemorten et Barn til daab, som blef kaldet Christen og blef frembaaren af Karen frants Datter i Bøgballe {Øster Snede} Fadderne vare Christen Jensøn i Bøgballe og Peder Christensøn ibidem, og Peder Christensøns Hustroe ved navn Marie Christens Datter ibidem Villats Christensøn i Synderkollemorten og Christen Christensøn {den ældre?} ibidem.
20361702.11.02Søren Jensen Præstegaarden Iver Christensen ? Iver Christensens kone Dend 2. Novemb: blef Jens Christensøns Barn frembaaren af min Hustroe ved nafn Sørren hans daab confirmeret som for sin svaghed var inddøbt og da var fadere Lars Møller i Stiis=mølle {Stids Mølle, Tyrsting sogn} Niels Clemmensøn i Løvlund {Grene sogn} Sørren Pedersøn i Eegholm=mølle {Tørring} Anne=Catrine i Løv=lund Birgitte Jørgens Datter i Mindstrop {Hvejsel}.
NOTITS: Møllere og fine folk er faddere og ret langt væk.
20371702.11.12Peder Jensen Tinnet Jens Pedersen ? Jens Pedersens kone Dom 22 post Trin: hafde Jens Pedersøn i Tindet en Barn til Daab, som blef kaldet Peder frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe {Anne Villadsdatter} i Tindet, fadere vare Christen Matsøn i Tindet Anders Villatsøn ibidem Anders Andersøn ibide Christen Villatsøns Hustroe ibidem Marie Villats Datter ibidem.
20381703.01.07Anders Rasmussen Kollemorten- Nørre Rasmus Ingvardsen ? Rasmus Ingvarsens kone Dom 1 post Epiph: blef Rasmus Ingvartssøns barn Døbt som blef kaldet Anders frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten ved nafn Kirsten Jngvaarts Datter, faddere vare Jngvardt Povelsøn i Nørkollemorten, Christen Henningsøn ibidem, Rasmus Sørrensøn ibidem, Movrits Jensøns Hustroe ved Navn Karen {Jensdatter} ibidem og Clemmen Christensøn ibidem.
20391703.04.06Knud Christensen Vonge Christen Pedersen Pors Kirsten Pedersdatter Dend 6 Aprilis Hafde Christen Pedersøn Pors i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Knud som Knud Christensøns Hustroe {Marie Christensdatter} i Vong frembar faddere dertil var Jens Pedersøn i Vong Lavrs Pedersøn ibidem Niels Andersøn ibidem Jver Villatsøn i Tindet og Jørgen Johansøns Hustro {Kirsten Andersdatter} i Vong.
NOTITS: Navnet Kirsten Andersdatter fra aneforsker Hanna Andersen, Give.
20401703.05.17Peder Jensen Vonge Jens Pedersen Anne Terkelsdatter Festo ascensionis Hafde Jens Pedersøn i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Peder frembaaren af Jens Syster Kirsten Peders Datter i Ørum faddere vare Terchel Thomsøn i Vong, Lavrits Pedersøn ibidem Anders Jensøn ibidem, Niels Sørrensøn ibidem og Johan Terchels Datter ibidem.
NOTITS: Anne Terkelsdatter ses som enke efter Jens Pedersen ved trolovelsen med Niels Sørensen 14. dec. 1704 #7938.
20411703.05.20Else Jensdatter Kollemorten- Nørre Jens Graversen Marie Christensdatter Dom: Exaudi Hafde Jens Graversøn i Nørkollemorten et barn til Daab, som blef kaldet Else frembaaren af Movrits Jensøns Hustroe ved nafn Karen Jens Datter faddere vare Hans Jensøn, Peder Povelsøn, Clemmen Christensøn, Rasmus Sørrensøns Hustroe ved navn Johan Sørrens Datter, Jens Pedersøns Datter Else alle i Nørkollemorten.
NOTITS: Da Jens Pedersen har datteren Else som er fadder her, antages han at være over 43 år. Dette har betydning for han dør, begravelsen glemt i kirkebogen, ikke længe efter.
20421703.05.29Anne Andersdatter Tinnet Anders Andersen Inger Christensdatter Feria 3. Pentco: Hafde Anders Andersøn i Tindet et Barn til Daab, som blef kaldet Anne frembaaren af Sørren Sørrensøns Hustroe i Tindet ved navn Mette faddere vare Christen Matsøn i Tindet og Lave Jensøn i Havstrop Christen Villatsøns Hustroe i Tindet, og Anders Matsøn Hustroe ibidem, og Maren Villats Datter ibidem.
20431703.06.17Jørgen Nielsen Wong Vonge Niels Andersen Wong Bodil Andersdatter Dom: 2 Post Trin: blef Niels Andersøns {Wongs} Barn i Vong ved navn Jørgen hans Daab cofirmeret, frembaaren af Anders {Jakobsen} Breinbergs Hustroe {Birgitte Sørensdatter af Bregnbjerg, Hammer sogn} fadere var Lavrs Andersøn i Bierløf {Hvejsel} Anders Jensøn i Vong Bertel Pedersøn ibidem Niels Pedersøn i Bierløv og Oluf Nielsøns Hustroe i Vong.
NOTITS: Wong dynastiet.
LINK: Jørgen Nielsen 1722c - 1740 (†) Donneruplund Give.
20441703.06.24Christen Villadsen Oksenbjerre Villads Christensen ? Villads Christensens kone. Dom Festo Johannis Bapt: blef Villats Christensøns Barn i Oxenbierg ved navn Christen hans daab confirmeret frembaaren af Iver Christensøns Hustroe i Nykirche Præstegaard fadere vare Simon Christensen i Bierløf {Hvejsel} Christen Christensen da tienindeis i Fousing {Hvejsel} Matt[.]iis Pedersøns Datter ibidem og Anne Christens Datter i Bierløv.
20451703.08.26Villads Jørgensen Tinnet Jørgen Madsen Anne Villadsdatter Dom 12 Post Trinit: hafde Jørgen Matsøn i Tindet et Barn til Daab som blef kaldet Villats frembaaren af Sørren Sørrensøns Hustroe i Damgaard faddere vare Sørren Sørrensøn i Damgaard Christen Andersøn i Tindet, Lavrits Matsøn ibidem Birgitte Jens Datter ibidem og Marie Villats Datter ibidem.
20461703.09.23Rasmus Christensen Tinnet Christen Madsen ? Christen Madsens kone Dom: 16: post Trinit: Hafde Christen Matsøn i Tindet et barn til Daab, som blef kaldet Rasmus frembaaren af Anders Matsøns Hustroe i Tindet, fadere vare Peder Rasmusøn i Mølgaard, Christen Villatsøn i Tindet, og Jver Villatsøn ibidem, Peder Lavrsøns Hustroe i Vonge ved navn Marie Terchels Datter og Johan Terchels Datter ibidem.
20471703.11.04Jens Andersen Haustrup Anders Jensen ? Anders Jensens kone Dom 22 pst Trinit: hafde Anders Jensøn i Havstrop et Barn til Daab, som blef kaldet Jens frembaaren af Jens Nielsøns Hustroe i Mølgaard ved navn Kirsten Rasmus Datter fadere vare Niels Lassøn i Havstrop Peder Frantsøn i Mølgaard Jørgen Jensøn i Mølgaard Jnger Jens Datter ibidem Peder Rasmusøns Hustroe i Mølgaard ved navn Anne Jens Datter.
20481703.11.07Poul Pedersen Kollemorten- Nørre Peder Poulsen Inger Nielsdatter Dend 7. Novemb: Hafde Peder Povelsøn et Barn til Daab som blef kaldet Povel fembaaren af Jngeborg Niels Datter i Synderkollemorten fadere vare Christen Henningsøn i Nørkollemorten, Morten Povelsøn ibidem Jens Hansøn ibidem Anne Hennings Datter ibidem Dorethe Christens Datter ibidem.
LINK: Anne Henningsdatters forældre i Uhre, Brande.
20491703.12.16Marie Jørgensdatter Vonge Jørgen Madsen Anne Bertelsdatter Dom 3 Adventiis hafde Anne Bertels Datter /: som da var hos hendes fader Bertel Pedersøn i Vong :/ et Barn til daab som blef kaldet Marie, og da blef en Karl i Colding ved navn Jørgen Matsøn udlagt til Barnefader, fadere vare Christen Pedersøn Pors i Vong og hans Hustroe Kirsten Peders Datter Lavrits Pedersøn ibidem Marie Niels Datter, som da tiente Lavris Rasmusøn ibidem og Anne Bertels Datter og Barnet blef frembaaren af sin Mormoder Bertel Pedersøns Hustroe ibidem.
Begravelse nr. 6035
NOTITS: Begravet 3 uger gammel.
20501704.01.06Christen Knudsen Vonge Knud Christensen Marie Christensdatter Festo Epiph: Hafde Knud Christensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Christen og blef frembaaren af Anne Christens Datter i Vong, faddere vare Jørgen Christensøn i Trimhuus {Tremhuse, Hvejsel}, Peder Andersøn i Vong, Jens Gydesøn i Knud{e Hvejsel], Jens Lavrsøn i Bierløf {Bjerlev, Hvejsel}, Karen Christens Datter i Piedsted {Pjedsted sogn}, Jens Graversøns Hustroe i Nørkollemorten navnlig Jnger Anders Datter.
20511704.03.05Lars Sørensen Kollemorten- Nørre Søren Troelsen Kirsten Andersdatter Dend 5 Martii blef Kirsten Anders Datters i Nørkollemorten hendis Slegfred Barn døbt, som blef kaldet Las frembaaren af Peder Skræders Hustroe i Nørkollemorten, ved navn Marie N: Fadere var Rasmus Jngvartsøn, Hans Jensøn Christen Henningsøn Hustroe ved Navn Anne Jngvards Datter og Anne Bertels Datter alle i Nørkollemorten og dernest Anders Aandersøns Hustroe i Tindet ved nafn Jnger Christens Datter og blev udlagt til Barne=fader en Karl i Lagaars {Vorladegaard} Sogen i Dørup Bye ved nafn Sørren Troelsøn.
NOTITS: Peder Skræder er ikke Peder Poulsen for hans kone hedder Inger ikke Marie. Han kan være Peder Thøgersen. Der er ikke set en Anders NN i Nørre Kollemorten som moderen kunne være datter af, men han kan være død før 1700 eller hun kan bo ved en slægtning i Nørre Kollemorten.
20521704.03.20Margrethe Pedersdatter Vonge Peder Andersen Skomager Sidsel Christensdatter Die Viridium Hafde Peder Skumager et Barn til Daab som blef kaldet Margrethe, frembaaren af Peder Christensøns Hustroe i Eegholm {Tørring} ved navn Anne {Pedersdatter} Lerche, fadere vare Peder Christensøn i Eegholm hans Sven Christen Jensøn Oluf Christensøn i Tyrring {Tørring} frans Skumager i Vong og hans Hustroe {Margrethe Christensdatter}.
Begravelse nr. 6051
NOTITS: Begravet et år gammel.
20531704.03.21Johan/ne? Sørens/en/datter Ørnsholt Søren Nielsen ? Søren Nielsens kone Dend 21 martii Hafde Sørren Nielsøn i Ørensholt et Barn til Daab, som blef kaldet Johan frembaaren af Mats Nielsøns Hustroe i Hiortsvang {Linnerup sogn} ved navn Mette Niels Datter. faddere vare Mats Nielsøn i Hiorts=vang Christian Nielsøn i Ørensholt, Christen Ormsøn ibidem Sørren Jensøn ibidem, Anne Niels Datter i Ørens=holt.
NOTITS: Barnet kan være Johanne eller Johan, præsten skriver begge ligedan. Uklart om Mette Nielsdatter eller Mads Nielsen i Hjortsvang, Linnerup er familien til Søren Nielsen.
20541704.03.25Niels Villadsen Vonge Villads Hyrde ? Villads Hyrdes kone Feria 3. Pascatos Hafde Villats Hyrde i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Niels baaren af Anders Jensøns Hustroe i Vong, faddere vare Jørgen Johansøn, Lavrs Terschelsøn Peder Skumager, Bodil Anders Datter {Niels Andersen Wongs kone} og Marie Anders Datter alle af Vong.
20551704.03.25Kirsten Christensen Tinnet Christen Villadsen ? Christen Villadsens kone Nest forberørte Dag {Feria 3. Pascatos} Hafde Christen Villatsøn i Tindet ogsaa et Barn til Daab, som blef kaldet Kirsten frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe {Anne Villadsdatter} i Tindet Faddere vare Anders Bødicher i Tindet og hans Hustroe noch Jver Villatsøn, og Niels Villatsøn i Tindet.
20561704.03.30Anne Pedersdatter Mølgaard Peder Frandsen ? Peder Frandsens kone Dom Qvasimodegeinti, Hafde Peder Frantsøn i Mølgaard et Barn til Daab som blef kaldet Anne frembaaren af Peder Rasmusøns Hustroe i Mølgaard navnlig Anne Jens Datter, faddere vare Peder Rasmusøn i Mølgaard Jørgen Jensøn ibidem, Niels Fransøn i Hag{e Hammer sogn} og Jnger Jens Datter i Mølgaard.
Begravelse nr. 6052
NOTITS: Begravet halvanden år gammel.
20571704.06.04Oluf Nielsen Haustrup Niels Larsen ? Niels Larsens kone Dend 4 Junii Hafde Niels Lassen i Havstrop et Barn til daab blef kaldet Oluf frembaaren af Lars Jensøns Hustroe i Havstrop ved navn Johan Jens Datter fadere vare Peder Rasmusøn i Mølgaard, Peder Christensøn i Havstrop, Jens Lavrsen i Havstrop, Kirsten Lavrs Datter i Havstrop, Anne Peders Datter i Havstrop.
20581704.06.24Marie Sørensdatter Mølgaard Søren Pedersen Inger Jensdatter Festo Johan Bapt: Hafde Sørren Pedersøn af Hammergaard {Hammer sogn} hans Hustroe {Inger Jensdatter} da var i Mølgaard et Barn til Daab, som blef kaldet Marie og blef frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong ved navn Bodil Anders Datter fadere vare Niels Andersøn {Wong} i Vong, Christian Nielsøn i Ørens=holt, Sørren Jensøn ibidem Christen Ormsøn ibidem, Jørgen Pedersøn og hans Fæstemøe ibidem.
NOTITS: Moderen Inger Jensdatter kommer fra Mølgaard og er lige blevet gift tre uger før, så hun er blevet hjemme til fødslen. Trolovelsen var den 22. feb. 1704, hvor hun var seks måneder henne. Faderen Søren Pedersen tjener på Hammergaard herregård.
20591704.07.02Jørgen Christensen Alsted Mølle Christen Pedersen Lerche Mette Olufsdatter Festo Visita: Mariæ blef Christen {Pedersen} Lerches Barn i Alsteds mølle ved navn Jørgen hans Daab confirmeret og blef frembaaren af Velb: Obri: Vonsflet paa Alsted hans Pige, fadere vare Christen Nielsøn i fovsing Hans Hansøn i Bierløf Christen Lerche i Synderkollemorten Christen Jensøn i Eegholm, og Peder {Christensen} Smeds Hustroe i Eegholm ved navn Anne {Pedersdatter} Lerche.
20601704.08.03Marie Jensdatter Kollemorten- Nørre Jens Graversen Inger Andersdatter Dom 11. post Trinit: Hafde Jens Graversøn i Nørkollemorten et Barn til daab, som blef kaldet Marie, frembaaren af min {præsten Hans Jørgensen Jelling} egen Datter Mette {Hansdatter}, fadere var Peder Povelsøn og hans Hustroe {Inger Nielsdatter} i Nørkollemorten Christen Graversøn i Sejrop {Sejrup, Thyregod}, Jens Hansen i Nørkollemorten, Else Jens Datter ibidem.
Begravelse nr. 6046
NOTITS: Begravet 10 uger gammel.
20611704.10.12Anders Pedersen Vonge Peder Christensen Pors Karen Andersdatter Dom: 21. post Trin: Hafde Peder {Christensen} Pors i Vong et Barn til daab som blef kaldet Anders frembaaren af Maren Christens Datter i Vong, faddere vare Lavrids Pedersøn i Vong frants Pedersøn ibidem og hans Hustroe ved navn Margrete Christens Datter, Johan Terschels Datter i Vong og Niels Sørrensøn ibidem.
Begravelse nr. 6086
NOTITS: Begravet 4 år gammel.
20621704.10.19Gertrud Thomasdatter Kollemorten- Sønder Thomas Christensen Karen Nielsdatter Dom 22 post Trinit: hafd Thomas Christensøn i Synderkollemorten et barn til Daab som blef kaldet Giertrud blef frembaren af Peder Povelsens Hustroe i Nørkollemorten ved navn Jnger Niels Datter faddere var Villats Christensøn i Synderkollemorten Christen Christensøn d eldre ibidem og Christen Christensøn d yngre ibidem og Maren Thoms Datter ibidem og Christen Harboes Hustroe ibidem ved navn Anne Knuds Datter.
Begravelse nr. 6048
20631704.10.26Else Pedersdatter Kollemorten- Nørre Peder Thøgersen ? Peder Thøgersens kone Dom 23 post Trinit: Hafde Peder Tøgersøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Else frembaaren af Peder Povelsøns Hustroe ved Navn Jnger Niels Datter Nørkollemorten fadere vare Rasmus Sørrensøn i Nørkollemorten, Jens Hansøn ibidem, Niels Jensøn ibidem, Doreth Christens Datter ibidem, Lavrs Christensøns Hustroe ibidem ved navn Else Jens Datter.
20641705.01.06Jens Eriksen Tinnet Erik Jensen ? Erik Jensens kone Festo Epiphania Domini Hafde Erich Jensøn i Tindet et Barn til Daab, som blef kaldet Jens blef frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe {Anne Villadsdatter} i Tindet fadere var Jørgen Matsøn ibidem Christen Villatsøn ibidem Jens Pedersøns Hustroe ibidem, Marie Villats Datter ibidem, og Dorethe Christens Datter i Nørkollemorten.
20651705.03.01Knud Bertelsen Vonge Bertel Nielsen Mette Andersdatter Dom: Invocavit hafde Bertel Nielsøn i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Knud som blef frembaaren af Knud Christensøns Hustroe ved navn Marie {Christensdatter} i Vong, fadere vare Niels Pedersøn Pors i Vong Niels Olufsøn ibidem Lavrs Rasmusøn i Vong Niels Andersøn ibidem Niels Andersøns tienistepig ved navn Karen.
Begravelse nr. 6067
NOTITS: Begravet 2 år gammel.
20661705.04.01Henning Christensen Kollemorten- Nørre Christen Henningsen Anne Ingvardsdatter Dend 1 Aprilis hafde Christen Henninsøn {!} i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Henning frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Kirsten Ingvarts Datter faddere vare Ingvart Povelsøn Rasmus Ingvartsøn hustroe ved navn Anna Hennigs Datter, begge i Nørkollemorten, Lavrits Christensøn ibidem Peder Povelsøn ibidem, Jens Christensøn ibidem.
20671705.04.05Johane Jørgensen Vonge Jørgen Johansen Kirsten Andersdatter Dom: Palma: Hafde Jørgen Johansøn i Vong et barn til Daab som blef kaldet Johan blef frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong ved navn Bodil Anders Datter, faddere vare Lavrits Rasmusøn i Vong Niels Andersøn ibidem Marie Anders Datter i Bierløf.
NOTITS: At det er en dreng ses i skiftet efter hans bedstemor Maren Jensdatter 1738 i Søften.
20681705.04.05Anne Andersdatter Vonge Anders Jensen ? Anders Jensens kone Dom Palm: hafde Anders Jensøn i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Anne frembaaren af Christian Nielsøns Hustroe i Ørnsholt {fil:} Karen Sørens Datter faddere faddere {!} vare Peder Christensøn Smed i Eegholm Søren Jensøn tienendes i Eegholm Marie Jens Datter i Ørnsholt Kirsten Sørens Datter af Sillesthoed.
NOTITS: Muligvis hedder moderen Sørensdatter og er søster til Kirsten og Karen Sørensdatter hvad der ville betyde født i Sillesthoved, Give.
20691705.05.21Johan/ne Frands/en/datter Vonge Frands Pedersen Skomager Margrethe Christensdatter Festo Ascensio: Hafde frans Skumager i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Johan frembaaren af Oluf Nielsøns Hustroe i Vong ved navn Anne [.] faddere vare Peder frantsøn i Mølgaard, Niels frantsøn i Hag, Jens frantsøn i Ildved An frands Datter i Mylrop {Møllerup, Hammer} Bertel {Nielsen} Smeds Hustroe ved navn Met Anders Datter.
20701705.06.14Niels Jørgensen Ørnsholt Jørgen Pedersen ? Jørgen Pedersens kone Dom 1. Post Trinit: Hafde Jørgen Pedersøn i Ørnsholt et Barn til Daab som blef kaldet Niels frembaaren af Knud Christensens Hustroe i Vong ved navn Marie Christens Datter. faddere vare Søren Nielsøn i Ørnsholt, og Christen Ormsøn ibidem, Marie Jens Datter ibidem, Peder Jensøn i Vong og Peder {Christensen} Pors ibidem Jørgen Johansøns Hustroe {Kirsten Andersdatter} ibidem.
Begravelse nr. 6054
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.
20711705.07.12Mette Pedersdatter Vonge Peder Jensen Else Thomasdatter Dom 5 post Trin: hafde Peder Jensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Met, blef frembaaren af Knud Christensøns Hustroe ved navn Marie Christens Datter i Vonge faddere vare Lavrits Pedersøn i Vong Lavrits Rasmusøn ibidem Jørgen Johansøn ibidem Jørgen Pedersøn i Ørnsholt.
20721705.08.02Christen Andersen Haustrup Anders Jensen ? Anders Jensens kone Dom 8 post Trin hafde Anders Jensøn i Havstrop [et] Barn til Daab, som blef kaldet Christen, blef frembaaren af Christian Nielsøns Hustroe i Ørensholt ved navn Karen Sørrens Datter, faddere vare Jens Nielsøn i Mølgaard Peder frandsøn Hustroe ibidem ved navn Marie Jens Datter Terche[l] Bertelsøn tienendis i Lundgaard, Jens Morsings hustroe i Havstrop ved navn Anne Peders Datter, Kirsten Lavrs Datter i Havstrop.
Begravelse nr. 6071
NOTITS: Begravet 2 år gammel i 1707.
20731705.08.09Peder Christensen Kollemorten- Sønder Christen Christensen den ældre Kirsten Christensdatter Dom 9 post Trinit: Hafde Christen Christensøn dend ældre i Synderkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Peder og blef frembaaren af Villats Christensøns Hustroe i Synderkollemorten nafnlig Lisbeth Jens Datter, faddere vare Villats Christensøn ibidem Thomas Christensøn ibidem og Christen Christensøn dend yngre ibidem og Thomas Christensøns Hustroe {Karen Nielsdatter} ibidem og Jngeborg Niels Datter ibidem.
20741705.11.15Anders Jensen Kollemorten- Nørre Jens Graversen Inger Andersdatter Dom: 23 post Trinit: hafde Jens Graversøn i Nørkollemorten et barn til daab, som blef kaldet Anders blef frembaaren af min {præsten Hans Jørgensen Jelling} Datter Mette {Hansdatter} faddere vare Peder Nielsøn Nørkollemorten, Niels Jensøn ibidem Jens Hansøn ibidem Niels Jensøns Hustroe ved navn Doreth {Christensdatter} ibidem og Karen Rasmus Datter ibidem.
20751705.11.15Gertrud Pedersdatter Kollemorten- Nørre Peder Poulsen Inger Nielsdatter Dom 23 post Trinit: hafde Peder Povelsøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Giertrud blef frembaaren af Rasmus Sørrensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Johan Sørrens Datter faddere vare Lavrits Christensøn Christen Henningsøn begge i Nørkollemorten Thomas Christens i Synderkollemorten og Jngeborg Niels Datter ibidem.
20761705.11.29Laurs Pedersen Haustrup Peder Christensen ? Peder Christensens kone Dom: 1 Advent: hafde Peder Christensøn i Havstrop et Barn til Daab, som blef kaldet Lavrs frembaaren af Hans Bertelsøns Hustroe i Havstrop ved navn Anne Sørens Datter. fadere vare Hans Bertelsøn i Havstrop og Lave Jensøn ibidem, Jens Morsings Hustroe {Anne Pedersdatter} ibidem.
20771705.12.26Mads Laursen Tinnet Laurs Madsen Anne Madsdatter Fer: 2 Nativit: Hafde Lavrs Matsøn i Tindet et Barn til Daab, som blef kaldet Mats, frembaaren af hans Konis Syster ved navn Kirsten Mats Datter i Ko[v]Trop, faddere vare Sørren Sørrensøn i Damgaard Thomas Pedersøn dend yngre ibidem, Jørgen Matsøn i Tindet og hans Hustroe ved navn Anne Villats Datter, Christen Villatsøn Hustroe i Tindet ved navn Berit {Birte} Jens Datter.
Begravelse nr. 6055
NOTITS: Begravet 14 dage gammel.
20781706.01.22Jens Iversen Præstegaarden Iver Christensen ? Iver Christensens kone Dend 22. Januarii blef Jver Christensøns Barn i Nykirch ved navn Jens hans Daab confirmeret, som tilforn var Jnd:døbt for sine Aarsager, blef frembaaren af Hr. Johans Hustroe paa Dunneroplund ved navn Cathrine Hennings Datter faddere vare friderich Jørgensøn paa Mindstrop Niels Andersøn i Vong Sørren Sørrensøn i Damgaard, Peder Christensøn i Eegholm og min egen Datter Mette {Hansdatter}.
20791706.01.31Mourids Pedersen Kollemorten- Nørre Peder Nielsen Karen Jensdatter Dom: Septuag: hafde Peder Nielsøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Movrits, og blef frembaaren af Niels Jensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Dorethe Christens Datter, faddere vare Niels Jensøn i Nørkollemorten Peder Povelsøn ibidem Christen Henningsøn ibidem Jens Graversøns Hustroe ibidem ved navn Jnger {Andersdatter}, og Karen Rasmus Dat: ibidem.
20801706.03.25Anne Margrethe Thomasdatter Kollemorten- Sønder Thomas Christensen Karen Nielsdatter Festo Annutiationis {Annuntiatio} Mariæ {virginis} hafde Thomas Christensøn, Synderkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Anne Margrete frembaaren af Villats Christensøn Hustroe i Synder=kollemorten ved navn Elisabeth Jens Datter faddere vare Christen Christensøn den eldre og Christen Christensøn den yngre begge i Synderkollemorten, Christen Lerche ibidem, Christen Harboes Hustroe ibidem ved navn Anne Knuds Datter, og Jngeborg Niels Datter ibidem.
Begravelse nr. 6160
NOTITS: Begravet knap ni år gammel.
20811706.04.18Anne Christensdatter Kollemorten- Nørre Christen Henningsen Anne Ingvardsdatter Dom Miserior: {Misericordia} Hafde Christen Henningsøn i Nørkollemorten et barn til daab som blef kaldet Anne frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Kirsten Jngvarts Datter, faddere vare Rasmus Jngvartsøn, ibidem Peder Nielsøn ibidem, Peder Povelsøns Hustroe ved navn Jnger Niels Datter Peder Tøgersøns Hustroe ved navn Marin ibidem, Jens Hansøn ibidem.
20821706.04.25Else Pedersdatter Vonge Peder Steffensen Anne Hansdatter Dom: Jubilate hafde Peder Staphensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Else frembaaren af An Staphens Datter i Tørsting faddere vare Niels Andersøn i Vong og hans Hustroe, Lavrs Rasmusøn i Vong Marin Christens Datter Pors ibidem, Jørgen Johansøn ibidem.
20831706.04.25Mathis Olufsen Kollemorten- Nørre Oluf Jensen Benne Sørensdatter For: Dom: Jubilate Hafde ogsaa en Velbekiendt qvinde ved navn Benne Sørrens Datter et barn til Daab, som min egen Hustrue frembar og blef kaldet Mathiis udlagt til Barnefader er aftachet Soldat ved navn Oluf Jensøn som hende medfulte hvilchen hun sagde at vere hendes ægte Mand, hvilchet hand ogsaa vedgick og bestaad, mens medførte ingen beviis derom fadere vare Christen Svensøn i Nørkollemorten og Jens Hansøn ibidem.
NOTITS: Både velbekendt og kvinde er nedsættende.
20841706.05.25Maren Hansdatter Haustrup Hans Bertelsen Anne Sørensdatter Feria 3tia Penteco: hafde Hans Bertelsøn i Havstrop et Barn til Daab som blef kaldet Marin og blef frembaaren af Peder Nielsøns Hustroe i [Kob] ved navn Kirsten Peders Datter, faddere vare Peder Nielsøn i [knaaf] Lave Jensøn i Havstrop, Knud Matsøn i Tyregodlund Kirsten Bertels Datter i Havstrop, Kirsten Laves Datter i Havstrop.
Begravelse nr. 6062
NOTITS: Begravet 8 uger gammel. Stedet Knaaf ikke identificeret.
20851706.06.13Jens Lauridsen Kollemorten- Nørre Lars Christensen Else Jensdatter Dom: 2 post Trin: hafde Lavrits Christensøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Jens blef frembaaren af Jens Henningsøns Hustroe i Ur ved navn Marie Christens Datter faddere vare Jens Pedersøn i Nørkollemorten, Jens Henningsøn i Ur, Christen Henningsøns Hustroe ved navn An Jngvarts Datter i Nørkollemorten, Jens Hansøn i Nørkollemorten.
NOTITS: Bliver som mand hovedrig.
20861706.07.18Anders Nielsen Vonge Niels Andersen Wong Bodil Andersdatter Dom 7 post Trin: hafde Niels Andersøn i Vong et barn til daab som blef kaldet Anders frembaaren af Anders {Jakobsen} Breenbergs Hustroe ved navn Birgitte Sørrens Datter, faddere vare Anders {Jakobsen} Breenberg Niels Pedersøn i Bierløf Lavrs Andersøn ibide. Jørgen Johansøn i Vong og hans Hustroe Kirsten Anders Datter.
20871706.08.08Maren Jørgensdatter Tinnet Jørgen Madsen Anne Villadsdatter Dom: 10 post Trini: blef Jørgen Matsøns i Tindet hans Barn ved navn Marin dends Daab confirmeret som tilforn var inddøbt for sin Skrøbeligheds shyld, blef frembaarin af sin Moster Marie Vilats Datter i Tindet faddere vare Christen Villatsøn Tindet og hans Hustroe, Jver Villatsøn ibidem og Niels Villatsøn i Riisager og hans Hustroe.
Begravelse nr. 6065
NOTITS: Begravet 17 uger gammel.
20881706.10.06Clemmen Nielsen Kollemorten- Nørre Niels Jensen Dorte Christensdatter Dend 6. Octob: hafde Niels Jensøn i Nørkollemorten et barn til Daab [.] blef kaldet Clemmen frembaaren af Peder Nielsøns Hustroe ibidem ved navn Karen Jens Datter fadere vare Christen Svensøn ibidem Jens Graversøn ibidem, Peder Nielsøn ibidem Rasmus Sørrensøns Hustroe Sc: Johan Sørrens Datter ibidem.
20891706.10.06Rasmus Eriksen Tinnet Erik Rasmussen Bodil Larsdatter Dend 6 Octob: havde Erich Rasmusøn i Tindet et barn til daab, som blef kaldet Rasmus og blef frembaaren af Peder Rasmusøns Hustroe i Mølgaard Sc: Kirsten Lavis Datter fadere vare Peder Rasmusøn i Mølgaard, Villats Jversøn i Tindet Marin Villats Datter ibidem, Sørren Pedersøn i Tindet.
20901706.11.07Voldborg Jørgensdatter Ørnsholt Jørgen Pedersen Maren Larsdatter Dom: 23 post Trinit: blef Jørgen Pedersøns barn i Ørensholt ved navn Voldborg dends Daab confirmeret, som tilforen for sin svaghed var inddøbt og blef frembaaren af Las Jørgensøns Hustroe i Ølholm ved navn Anne Lars Datter, faddere vare Las Jørgensøn i Ølholm Jens Lavrsøn i Oxenberg, Peder Jensøn i Vong Christen Ormsøn i Ørensholt.
NOTITS: Moderens navn i #21091.
20911706.12.12Niels Jensen Oksenbjerre Jens Larsen ? Jens Larsens kone Dom 3 Adventus Hafde Jens Lavrsøn i Oxenberg til Daab, som blef kaldet Niels som blef frembaaren af Jørgen Pedersøns Hustroe i Ørensholt ved navn Marin Lavrs Datter, fadere vare Matthias Pedersøn Oxenberg, Jørgen Pedersøn i Ørensholt, gammel Lavrs Pedersøn i Vong, Marin Anders Datter i Oxenberg.
20921706.12.12Christen Pedersen Vonge Peder Andersen Skomager Margrethe Christensdatter Den 3. Adventis hafde Peder {Andersen} Skumager i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Christen som blef frembaaren af Peder {Christensen} Smeds Hustroe i Eegholm ved navn Anne [Pe]ders Datter Lerche, faddere vare Peder {Christensen} Smed i Eegholm, Sørren Jensøn ibidem, Frants {Pedersen} Skumager i Vong, Marin Christens Datter ibidem.
20931707.03.01Knud Pedersen Vonge Peder Christensen Pors Kirsten Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 24 post Trin: blef begge Peder Porses børn i Vong begravet, dend ene ved navn Anders som var 4 Aar 1 Maanet og 3 Uger og 4 dage gammel, dend anden ved navn Knud, som var 1 aar 8. Maaneder 2 Uger og 3 dage gammel.'}
NOTITS: Peder Christensen Pors har hele denne tid boet i Vonge, Anders er født i 1704 i Vonge og er døbt i kirkebogen. Knud er glemt i kirkebogen.
20941707.03.20Christian Jensen Vonge Jens Pedersen ? Lars Pedersens kone Dom Reminisc: Hafde Jens Pedersøn i Vong et barn til Daab som blef kaldet Christian frembaaren af Niels Andersøns Hustroe ved navn Bodil Anders Datter faddere vare Jørgen Johansøn i Vong Lavrits Rasmusøn ibidem, Anders Jensøn ibidem, Marin Jens Datter ibidem, Knud Christensøns Hustroe ved navn Marin {Christensdatter} ibidem.
20951707.03.27Christen Larsen Tinnet Lars Madsen Anne Madsdatter Dom: Oculi hafde Lavrs Matsøn i Tindet et barn til Daab som blef kaldet Christen, frembaaren af Kirsten Mats Datter af Koutrop Faddere vare Jørgen Matsøn i Tindet, Sørren Sørrensøn i Damgaard Jver Villatsøn i Tindet, Boedel Lavrs Datter ibidem.
20961707.03.30Christen Pedersen Pors? Vonge Peder Christensen Pors Karen Andersdatter Dend 30 Martii, hafde Peder {Christensen} Pors i Vong et barn til daab som blef kaldet Christen, blef frembaaren af Marin {Andersdatter} H[e]lstrop i Vong, faddere vare Frands Skumager i Vong, Lavrids Christensøn ibidem, Lavrs Terchelsøn ibidem Niels Jensøn ibidem, Christen {Pedersen} Porsis Hustroe ved navn Kirsten Peders Datter ibidem.
20971707.04.17Jens Christensen Tinnet Christen Villadsen Birgitte Jensdatter Dom: Palmarum, hafde Christen Villatsøn i Tindet et Barn til Daab, som blef kaldet Jens frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe i Tindet ved navn Anne Villats Datter, faddere vare Lavrits Matsøn i Damgaard, Jens Væver i Tindet, Jver Villatsøn ibidem, Villats Jversøns Hustroe ved navn Marin Christens Datter, Anders Bødichers Hustroe, ved navn Johan Christens Datter.
20981707.06.14Katrine Nielsdatter Vonge Niels Larsen ? Niels Larsens kone. Feria 3 Penteco: Hafde Niels Lassøn i Vong et barn til daab, som blef kaldet Catrine, som blef frembaaren af Hans Matsøns Hustroe i Vong, faddere vare Hans Matsøn i Vong Peder Stephansøn ibidem Niels Jensøn og Niels Olufsøn ibidem, og Bertel Nielsøn ibidem.
20991707.07.17Albert Frandsen Vonge Frands Pedersen Skomager Margrethe Christensdatter Dom: Exaudi Hafde Frants {Pedersen} Skumager et barn til Daab som blef kaldet Albret blef {!} frembaaren af Niels Andersøns Hustroe ved navn Bodil Anders Datter faddere vare Peder Frantsøn i Mølgaard, og Jens Frantsøn ibidem, Else Jens Datter i Hag {Hammer sogn}, An Frants Datter i Skovgaard {Kollerup sogn}, Peder {Andersen} Skumager i Vong.
21001707.08.21Peder Jensen Kollemorten- Nørre Jens Graversen Inger Andersdatter Dom 9. Trinit: [ha] blef Jens Graversøns barn i Nørkollemorten ved navn Peder dends Daab confirmeret, som tilforen var inddøbt for sin Skrøbeligheds shyld og blef frembaaren af min egen Datter Mette {Hansdatter Jelling}, fadere vare Christen Svensøn i Nørkollemorten, Jens Hansøn ibidem, Oluf Povelsøn ibidem, Rasmus Sørrensøns Hustroe {Johanne Sørensdatter} ibidem, og Niels Jensøns Hustroe {Dorte Christensdatter} ibidem.
21011707.08.28Lave Pedersen Haustrup Peder Rasmussen Kirsten Lavesdatter Dom 10 post Trinit: hafde Peder Rasmusøn Havstrop et barn til Daab, som blef Kaldet Lave frembaaren af Lave Jensøns Hustroe i Havstrop ved navn Johan Jens Datter fadere vare Lave Jensøn i Havstrop, Jens Lavesøn i Plovstrop, Erich Rasmusøns Hustroe {Bodil Lavesdatter} i Tindet, Niels Jensøn i Vong, Johan Terchels Datter der sammesteds.
Begravelse nr. 6073
NOTITS: Begravet 7 uger gammel.
21021707.09.25Gertrud Pedersdatter Vonge Peder Steffensen Anne Hansdatter Dom 14 post Trinit: hafde Peder Stephensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Giertrud og blef frembaaren af Appelone Stephans Datter i Tørsting faddere vare Jens Pedersøn i Vong Jens Jensøn i Vong Marin {Christensdatter} Pors ibidem Niels Olufsøn i Vong.
21031707.10.23Kirsten Christensdatter Kollemorten- Sønder Christen Pedersen Lerche Maren Villadsdatter Dom: 18. Hafde Christen Lerche i Synderkollemorten et Barn til Daab, som blef Kaldet Kirsten, som blef frembaaren af Peder Smeds Hustroe i Eegholm ved navn Anne {Pedersdatter} Lerche, fadere vare Villats Jversøn i Tindet Christen Pedersøn Lerche i Alsteds=mølle, Sørren Pedersøn Lerche i Eegholms=mølle, og Peder Christensøn Smed i Eegholm, Christen Lunds Hustroe Sc: Karen Niels Datter i Synderkollemorten.
21041707.12.11Peder Jørgensen Tinnet Jørgen Madsen Anne Villadsdatter Dom 3. Adventus hafde Jørgen Matsøn i Tindet et Barn til Daab, som blef kaldet Peder, frembaaren af Lavrits Matsøns Hustroe {Anne Madsdatter} i Tindet fadere vare Sørren Sørrensøn i Tindet, Villats Jversøn ibidem, og Christen Villatsøn, og Christen Villatsøns Hustroe {Birgitte Jensdatter} ibidem.
21051708.01.08Anne Andersdatter Haustrup Anders Jensen ? Anders Jensens kone Dom: 1 post Epiph: blef Anders Jensøns baren i Havstrop ved navn Anne hendes Daab confirmeret, som tilforn for svaghed var inddøbt blef frembaaren af Knud Christensøns Hustroe i [Vo]ng ved navn Marin Christens Datter faddere vare Hans Bertelsøn i Havstrop, Lave Jensøn ibidem Peder Rasmusøns Hustroe ibide- ved navn Kirsten Laves Datter min tienistepige Birgitte Hans Datter.
Begravelse nr. 6078
NOTITS: Begravet ca. 3 uger gammel.
21061708.02.02Søren Hansen Haustrup Hans Bertelsen Anne Sørensdatter Festo purificationis Hafde Hans Bertelsøn et Barn til Daab [..] blef kaldet Sørren frembaaren af Lavrs Jensøns Hustroe i Havstrop, fadere vare Lavrs Jensøn i Haustrop Peder Rasmusøns Hustroe ibidem Jørgen Jensøn i Mølgaard min egen tienistepig Birgitte Hans Datter.
21071708.02.26Mette Pedersdatter Kollemorten- Nørre Peder Skræder ? Peder Skrædders kone. Dom: invocavit Hafde Peder Skræder i NørKollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Mette og blef frembaaren af Rasmus Sørrensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Johanne Sørrens Datter fadere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten og Rasmus Sørrensøn ibidem, Jens Pedersøns Hustroe ved navn Kirsten Ingvardts Datter ibidem og Anne Ingvardts Datter ibidem.
21081708.04.01Søren Jensen Mølgaard Jens Frandsen ? Jens Frandsens kone Dom Palmarum Hafde Jens Frantsøn i Mølgaard et Barn til Daab, som blef kaldet Sørren, blef frembaaren af Niels Jacobsens Hustroe i Ildved ved navn Karen Jacobs Datter faddere vare Frans Pedersøn i Vong, Niels Frantsøn udi Hag, Jacob Sørrensøn i Ildved, Anne Frants Datter nu tienendis paa Skovgaard.
21091708.05.29Navnløs Kollemorten- Nørre Jens Hansen Bodil Graversdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Feriæ 3 Pentecos: blef begravet Jens Hansøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Bodel Gravers Datter tilige med hendes navnløs Barn i hendes 33 ar.'}
Begravelse nr. 6082
NOTITS: Muligvis er det et dødfødt barn.
21101708.06.03Navnløs Ørnsholt Søren Nielsen ? Søren Nielsens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom: Trinit: blef begavet Søren Nielsøn i Ørensholt hans navnløs barn.'}
Begravelse nr. 6083
21111708.07.22Niels Pedersen Kollemorten- Nørre Peder Poulsen Inger Nielsdatter Dom: 7. post Trin: blef Peder Povelsøns barn i Nørkollemorten ved navn Niels dends Daab confirmeret, som tilforn for sin svaghed var inddøbt, og blef frembaaren af Christen Nilsøns Hustroe i Fovsing ved navn Susanna Jes Datter. fadere der til var Christen Nielsøn i Fovsing, Morten Povelsøn i Kidie, Jens Graversøn i Nørkollmorten, Else Jens Datter, og Dorethe Christens Datter ibidem.
21121708.07.29Kirsten Christensdatter Kollemorten- Nørre Christen Henningsen Anne Ingvardsdatter Dom 8 post Trinit: hafde Christen Henningsøn et Barn til Daab, som blef kaldet Kirsten frembaaren af Rasmu Berent Nielsøns Hustroe i [Fovsing?] ved navn Marin Hennings Datter fadere vare Rasmus Jngvartsøn i Nørkollemorten Lavrits Christensøn ibidem og hans Hustroe Else Jens Datter og Jens Pedersøns Hustroe ibidem sc: Kirsten Jnvgarts Datter, og Karen Rasmus Datter.
21131708.08.12Mette Christensdatter Ørnsholt Christen Ormsen ? Christen Ormsens 2. kone Dom 10 Trinitatis Hafde Christen Ormsøn i Ørensholt et Barn til Daab, som blef kaldet Mette frembaaren af Jørgen Pedersøns Hustroe sc: Marin Lavrs Datter i Ørensholt, Fadere vare Sørren Pedersøn i Tindet og hans Hustroe, og Anders Matsøn og hans Hustroe ibidem.
21141708.08.19? Anders/en/datter Vonge Anders Jensen Pors Anne Sørensdatter Dom 11 post Trini hafde Anders Jensøn i Vong et barn til Daab som blef kaldet [...tom plads...] og blef frembaaren af Peder Christensøns Hustroe i Eegholm sc: Anne {Pedersdatter} Lerche faddere vare Peder Christensøn i Eegholm, Sørren Jensøn tienendis i Eegholm, Viste Sørrrensøn i Sillesthoed Marin Sørrens Datter ibidem, Bodel Anders Datter i Vong.
21151708.11.25Navnløs Vonge Lars Rasmussen Maren Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 25 post Trin: blef Marin Niels Datters nafnløs og slegfred barn i Skovhuus i Vong begravet.'}
Begravelse nr. 6088
NOTITS: Kan være dødfødt. Se hendes skrifte Dom 4 post Trin: 1709 (skrifte #1001), hvor faderen kaldes Anders Andersen i Velling, Bryrup, der i 1714 en datter Dorte, er altså blevet gift 1709-13. Et halvt år senere kommer det frem, at hun har dækket over den rigtige fader den gifte Lars Rasmussen, 46, i Vonge (se skrifte #1002). Ved det første skifte bor hun ikke mere i Skovhus i Vonge, med ved Villads Nielsen i Nørre Kollemorten.
21161708.12.02Anne Andersdatter Haustrup Anders Jensen ? Anders Jensens Kone Dom: [1] Advent: Hafde Anders Jensøn i Havstrop et Barn til Daab som blef kaldet Anne og blef frembaaren af en Pige af Hammergaard ved navn Anne Christens Datter faddere vare Peder Rasmusøn i Havstrop Sørren Pedersøn i Tindet Jørgen Jensøn i Mølgaard, Hans Bertelsøns Hustroe ved navn An Sørrens Datter.
21171708.12.23Anders Jørgensen Vonge Jørgen Johansen Kirsten Andersdatter Som 4 Advent: hafde Jørgen Johansøn i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Anders frembaaren af Niels Andersøns hustroe sc: Bodel Anders Datt: i Vong faddere vare Niels Andersøn i Vong, Lavrs Rasmusøn ibidem, Anders Jensøn Hustroe ibidem sc: Anne Sørens Datter, Niels Sørensøns Hustroe ibidem sc: Anne Terchels Datter, Lavrs Pedersøns Sven ibidem sc: Gregers Christensøn.
21181709.01.01Peder Knudsen Vonge Knud Christensen Maren Christensdatter Festo Circumsisionis Blef Knud Christensøns Barn i Vong ved navn Peder dends Daab confirmeret, frembaaren af Niels Andersøns Hustroe ved navn Bodel, faddere var Jørgen Christensen i Trimhuus, Lavrits Pedersøn i Vong, Peder Skumager i Vong Peder Staphans ibidem og Lavrits Terchelsøn ibidem.
21191709.01.13Peder Sørensen Tinnet Søren Pedersen ? Søren Pedersens kone Dom 1. post Epipha: hafde Sørren Pedersøn i Tindet et barn til Daab, som blef kaldet Peder frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe i Tindet ved navn Anne Villats Datter, fadderne vare, Anders Jensøn i Havstrop, og Jørgen Jensøn i Mølgaard, Erich Rasmusøn i Tindet Jens Villatsøn i Tindet, og Erich Rasmusøns Hustroe i Tindet ved navn Bodel.
21201709.01.20Maren Pedersdatter Mølgaard Peder Frandsen Marie Jensdatter Dom 2 post Epipha: hafde Peder Frandsøn i Mølgaard et Barn til Daab, som blef kaldet Marin frembaaren af Jens Frandtsøns Hustroe ibidem ved navn Marin Jacobs Datter, faddere vare Frands {Pedersen} Skumager i Vong, Niels Frandsøn i Hag, Jørgen Jensøn i Mølgaard, og Jens Frandsøn ibidem.
21211709.01.20Maren Bertelsdatter Vonge Bertel Nielsen Smed Mette Andersdatter Dom 2 post Epipha: hafde Bertel Nielsøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Marin frembaaren af Hans Matsøns Hustroe ibidem ved navn Marin {Sørensdatter} N: Fadere vare Niels Sørrensen i Vong, Jens Pedersøn ibidem Jørgen Christensøn ibidem, Christen {Pedersen} Porsis Hustroe ved navn Kirsten Peders Datter.
Begravelse nr. 6092
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.
21221709.01.27Johan?ne Peders/en/datter Haustrup Peder Rasmussen Kirsten Lavesdatter Dom Septuag: blef Peder Rasmusøn i Hafstrop hans barn ved navn Johan dend Daab confirmeret som tilforn for sin svaghed var hiemdøbt frembaaren af Erich Rasmusøns Hustroe i Tindet ved navn Bodel Lavrids Datter faddere vare Anders Jensøn i Havstrop, An Sørrens Datter ibidem, Peder Frantsøn i Mølgaard og Erich Rasmusøn i Tindet.
21231709.02.17Mette Nielsdatter Ørnsholt Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone Dom: Invocavit Blef Niels Pedersøn Ha[..rd] /: hvis Hustroe føede i Ørens=holdt:/ hans Barns ved nafn Mette, Daab confirmeret, som tilforn i sin svaghed blef ind=døbt, som blef frembaaren af Anne Christens Datter af Hammergaard, fadere vare Christian Nielsøn i Ørensholt, Sørren Nielsøn ibidem Sørren Jensøn i Eegholm, Niels Jensøn i Ørensholt, og Anne Sørrens Datter i Vong.
Begravelse nr. 6133
NOTITS: Faderen Niels Pedersen er af et andet sogn. Navnet er ikke Haustrup, fordi det ender sikker på d. Moderen kan være fra Ørnsholt siden hun føder der. Men barnet begraves 1712 — tre et halvt år gammel — fra Ørnsholt, hvor forælderne må have levet.
21241709.03.24Søren Jensen Kollemorten- Nørre Jens Graversen Inger Jensdatter Dom: Palmarum, Hafde Jens Graversøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Sørren og blef frembaaren af Jens Hansøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Marin Mats Datter, faddere vare Christen Svensøn i Nørkollemorten Jens Hansøn ibidem Peder Nielsøn ibidem, Peder Povelsøns Hustroe ibidem ved navn Inger Niels Datter, og Rasmus Sørrensøns Hustroe ibidem ved navn Johan Sørrens Datter.
21251709.03.28Ingvard Rasmussen Kollemorten- Nørre Rasmus Ingvardsen Anne Henningsdatter Festo Viridium Hafde Rasmus Jngvartsøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Jngvart og blef frembaaren af Christen Henningsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Anne Jngvarts Datter, faddere vare Peder Nielsøn ibidem Rasmus Sørrensøns Hustroe ibidem sc. Johan Sørrens Datter Jens Hansøn ibidem Niels Jensøn i Nørkolllemorten og Peder Povelsen ibidem.
Begravelse nr. 6096
21261709.04.01Kirsten Nielsdatter Kollemorten- Nørre Niels Jensen Dorte Christensdatter Feria 2 Pasca: Hafde Niels Jensøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Kirsten og blef frembaaren af Peder Nielsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Karen Jens Datter, faddere vare Christen [Sven]søn i Nørkollemorten Jens Graversøn ibidem Peder Nielsøn ibidem Peder Povelsøns Hustroe ibidem ved navn Jnger Niels Datter, Rasmus Sørrensøns Hustroe ibidem ved navn Johan Sørrens Datter.
21271709.06.02Maren Jørgensdatter Ørnsholt Jørgen Pedersen Maren Larsdatter Dom 1 post Trin: Hafde Jørgen Pedersøn i Ørensholt et Barn til Daab, som blef kaldet Marin, frembaaren af Niels Pedersøns Hustroe i Ørensholt sc: Marin Jens Datter faddere vare Peder Jensøn i Vong, Lavrs Pedersøn i Ørensholt Niels Pedersøn ibidem, Anders Jensøns {Pors} Hustroe i Vong og Karen Christens Datter i Vong.
Begravelse nr. 6093
NOTITS: Begraves 11 uger gammel.
21281709.06.02Jørgen Jensen Vonge Jens Pedersen ? Jens Pedersens kone. Dom 1 post Trin: Hafde Jens Pedersøn i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Jørgen frembaaren af Hans Mat[søns] Hustroe i Vong sc: Marin Sørrens Datter, faddere vare Lavrs Pedersøn i Vong og Niels Sørrensøn ibidem Niels Andersøn ibidem Jørgen Johansøn ibidem, og Larvrs Rasmusøns tienistepig i Vong ved navn Citzel N.
21291709.06.23Thomas Christensen Kollemorten- Sønder Christen Christensen den Ældre Kirsten Christensdatter Dom 4 post Trin: blef Christen Christensøn den eldre i Synder Kollemorten hans Søn ved navn Thomas hans Daab confirmeret, som for sin svaghed tilforn var inddøbt frembaaren af en Pige ved navn Karen Christens Datter af Bøgballe fadere vare Villats Christensøn i Synderkolle-morten Christen Lerche ibidem Christen Christensøn d. ynger ibidem og Jngeborg Niels Datter ibidem.
21301709.08.04Anne Eriksdatter Tinnet Erik Rasmussen Bodil Larsdatter Dom 10 post Trinita: hafde Erich Rasmusøn i Tindet et barn til Daab som blef kaldet Anne og blef frembaaren af Peder Rasmusøns Hustroe {Kirsten Lavesdatter} i Havstrop, faddere vare Peder Rasmusøn i Havstrop, Anders Bødicher i Tindet og hans Hustroe ved navn Jahan Christens Datter, Jver Villatsøn i Tindet, og Sørren Pedersen i Tindet.
21311709.08.25Maren Christensdatter Kollemorten- Sønder Christen Pedersen Lerche Maren Villadsdatter Dom: 13 post Trinit: hafde Christen Pedersøn Lerche Synderkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Marin og blef frembaaren af Peder {Christensen} Smeds Hustroe i Eegholm ved navn Anne {Pedersdatter} Lerche fadere vare Christen Christensen d. eldre i Synderkollemorten Villats Christensen ibidem og Christen Lund ibidem Jngeborg Niels Datter ibidem og Lisbet Villats Datter ibidem.
21321709.09.08Hans Jensen Kollemorten- Nørre Jens Hansen Maren Madsdatter Dom 15 post Trin: Hafde Jens Hansen i Nørkollemorten et barn til Daab som blef kaldet Hans frembaaren af min egen Hustroe {Karen Knudsdatter Borbjerg} faddere vare Peder Nielsøn i Nørkolllemorten Jens Graversøn ibidem Mats Sørrensøn af Gifshod, Rasmus Sørrensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Jahan Sørrens Datter, og Jens Graversøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Jnger Anders Dat:
21331709.09.29Villads Christensen Tinnet Christen Villadsen Birgitte Jensdatter Dom 18 post Trin: Hafde Christen Villatsøn i Tindet et Barn til Daab som blef kaldet Villats frembaaren af Niels Villatsøns Hustroe i Riisagger ved navn Anne Marie, faddere var Niels Villatsøn i Riisagger, Jver Villatsøn i Tindet, Jørgen Matsøn ibidem og hans Hustroe ved navn Anne Villats Datter og Marin Christens Datter ibidem.
21341709.10.06Mads Andersen Tinnet Anders Madsen ? Anders Madsens kone Dom 19 post Trin: hafde Anders Matsøn i Tindet et Barn til Daab som blef kaldet Mats og blef frembaaren af min egen Datter Mette faddere vare Sørren Pedersøn og hans Hustroe Jnger Jens Datter i Tindet Erich Rasmusøn og hans Hustroe {Bodil Larsdatter} ibidem.
21351709.11.10Christen Lauridsen Kollemorten- Nørre Lars Christensen Else Jensdatter Dom: 24 post Trin: hafde Lavrits Christensøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Christen frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Kirsten Jngvarts Datter faddere vare Jens Hansen i Nørkollemorten, Christen Henningsøn ibidem Rasmus Jngvartsøns Hustroe ibidem ved navn Anne Bertels Datter, Rasmus Sørrensøns Hustroe ibidem ved navn Anne Sørrens Datter.
21361710.01.05Søren Sørensen Ørnsholt Søren Nielsen ? Søren Nielsens kone Dom inter festum circumcisionis et festum Epiphaniæ, Hafde Sørren Nielsøn i Ørensholt et Barn til Daab som blef kaldet Sørren frembaaren af Niels Pedersøns Hustroe i Ørensholt ved navn Marin Jens Datter faddere vare Christian Nielsøn i Ørensholt, Jørgen Pedersøn ibidem, Jørgen Jensøn i Mølgaard Peder Frantsøns Hustroe i Mølgaard ved navn Marin Jens Datter.
21371710.01.05Karen Nielsdatter Vonge Niels Andersen Wong Bodil Andersdatter Dom inter festum circumcisionis et festum Epiphaniæ, blef Niels Andersøns {Wongs} Barn i Vong ved navn Karen hendis Daab confirmeret, som tilforen for sine Aarsagers shyld var hiemme døbt, og blef frembaaren af sin Mormoder {Birgitte Sørensdatter} sc: Anders {Jakobsen} Breinbergs Hustroe {Bregnbjerg, Hammer sogn} faddere vare Sørren Andersøn af Breinberg Jørgen Johansøn af Vong Lavrs Rasmusøn i Vong, Peder Christensøn {Smed} i Eegholm og hans Hustroe navnlig Anne {Pedersdatter} Lerche.
Begravelse nr. 6102
NOTITS: Begravet 19 uger gammel.
21381710.02.05Christen Pedersen Kollemorten- Nørre Peder Poulsen Inger Nielsdatter Dend 5: Febru hafde Peder Povelsøn et barn til Daab som blef kaldet Christen frembaarin af Morten Povelsøns Hustroe i Kidie ved navn Marin Niels Datter faddere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Jens Graversøn ibidem, Christen Henningsøn ibidem Lavrits Christensøns Hustroe ved navn Else Jens Datter ibidem og Niels Jensøns Hustroe ibidem ved navn Dorethe Christens Datter.
21391710.02.23Mette Larsdatter Tinnet Lars Madsen Anne Madsdatter Dom Sexag: Hafde Lavrs Matsøn i Damgaard it barn til Daab, som blef kaldet Mette frembaaren af Kirsten Mats Datter i Koetrop {Koutrup, Hammer sogn}, faddere vare Jens Jensøn i Kortrop Jørgen Matsøn i Tindet, Thomas Pedersøn i Damg{aard} An Villats Datter i Tindet og Barbara Mats Datter i Koetrop.
21401710.03.02Stefan Nielsen Vonge Niels Pedersen Anne Stefansdatter Dom: Esto mihi blef Anne Stephans Datters slegfred barn døbt og blef kaldet Stephan, frembaaren af hindis Syster ved navn Appelone Stephans Datter, faddere vare Anders Jensøn i Vong, Peder Stephansøn i Vong, Jens Pedersøns Hustroe i Vong Knud Christensøns Hustroe i Vong ved navn Marin Christens Datter og Marin {Andersdatter} Helstrop i Vong, og var da for: Anne Stephans Datter hos hindis Broder Peder Stephansøn i Vong, og blef udlagt til Barnefader ved Daaben en Tamboor under Obrist f[rids]mands Regiment ved navn Niels Pedersøn.
Begravelse nr. 6113
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel. Anne Stefansdatter bor her ved hendes bror Peder Stefansen i Vonge.
21411710.05.11Poul Larsen Haustrup Lars Poulsen Anne Andersdatter Dom Jubilate hafde Lavrs Povilsøn i Havstrop et barn til Daab, som blef kaldet Povel, frembaaren af Hans Bertelsøns Hustroe i Havstrop ved navn An Sørrens Datter, faddere vare Hands Bertelsøn i Havstrop, Anders Jensøn ibidem Peder Frandsøns Hustroe i Mølgaard ved navn Marin Jens Datter, Kirsten Jens Datter ibidem Jørgen Jensøn ibidem.
NOTITS: Konens navn #2195.
21421710.09.03Lars Jensen Vonge Jens Christensen Anne Madsdatter Dend 3. Septemb: Blef Anne Mats Datter hindes slegfred Barn ved ved navn Las hans daab confirmeret som for sin svaghed tilforn var inddøbt blef frembaaren af Hans Matsøns Hustroe {Maren Sørensdatter} i Vong, faddere vare Hans Matsøn og Peder {Andersen} Skumager begge i Vong og blef udlagt til barnefader en [.saar]Kremer ved navn Jens Christensøn.
Begravelse nr. 6111
NOTITS: Begravet 8 uger gammel.
21431710.11.16Thomas Christensen Kollemorten- Nørre Christen Henningsen ? Christen Henningsens 2. kone Dom 22 post Trinit: hafde Christen Henningsøn et Barn til Daab som blef kaldet Thomas frembaaren af Lavrits Christensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Else Jens Dattter faddere vare Lavrs Christensøn i Nørkollemorten, Peder Sørrensøn ibidem Rasmus Jngvartsen ibidem, Kirsten Jngvards Datter i Nørkollemorten Dorethe Christens Datter ibidem.
Begravelse nr. 6121
NOTITS: Begravet 13 uger gammel.
21441710.12.03Anne Rasmusdatter Kollemorten- Nørre Rasmus Ingvardsen Anne Bertelsdatter Dend 3 Decemb: Hafde Rasmus Jnvgartsøn i Nørkollemorten et barn til Daab: som blef kaldet Anne frembaaren af Lavrits Christensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Else Jens Datter, faddere vare Bertil Pedersøn i Vong, Peder Povelsøn i Nørkollemorten og hans Hustroe, Jens Graversøn ibidem, Niels Jensøns Hustroe ibidem Sc: Dorthe Christens Datter, Peder Nielsøn ibidem.
21451710.12.26Thomas Christensen Kollemorten- Sønder Christen Lund Karen Nielsdatter Feria 2 Nativit: blef Christen Lunds barn i Synderkollemorten ved navn Thomas hans Daab confirmeret, som tilforen for sine Aarsager shyld var hiemmedøbt som blef frembaaren af Christen {Pedersen Lerche} Møllers Hustroe i Alsteds mølle.
Begravelse nr. 6121
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.
21461711.01.01Rasmus Pedersen Haustrup Peder Rasmussen Kirsten Lavesdatter Festo Circumcisionis Chriti hafde Peder Rasmusøn i Havstrop et barn til Daab, som blef kaldet Rasmus frembaaren af Erich Rasmusøns Hustroe i Tindet, ved navn Bodel Lavrs Datter. fadere vare Erich Rasmusøn i Tindet. Peder Frantsøn i Mølgaard Kirsten Jens Datter ibidem Christen Lavrsøn i Havstrop og Bodel Lavrs Datter ibidem.
21471711.01.25Stefan Pedersen Vonge Peder Stefansen Anne Hansdatter Dom 3 post Epipha: hafde Peder Stephansøn i Vong et barn til daab som blef kaldet Stephan som blef frembaaren af Knud Christensøns Hustroe i Vong ved navn Marin Christens Datter. faddere vare Jørgen Johansøn i Vong, Niels Olufsøn ibidem, Anders Jensøn ibid. Mit Jens Datter ibidem og Peder {Christensen} Pors ibidem.
21481711.02.15Birgitte Nielsdatter Vonge Niels Andersen Wong Bodil Andersdatter Dom Esto mihi hafde Niels Andersøn i Vong et barn til Daab som blef kaldet Birgitte, som blef frembaaren af Anders Breinbergs Hustroe ved navn Birgitte Sørrens Datter. Faddere vare Jørgen Johansøn i Vong Lavrs Rasmusøn ibide. Sørren Andersøn i Breinberg Margaret Niels Datter i Vong. Karen Povels Datter, An Mats Datter i Vong.
NOTITS: Hun begraves 1748 i Give kirke.
21491711.02.15Kirsten Christensdatter Kollemorten- Sønder Christen Christensen den Yngre Sidsel Larsdatter Dom: Esto mihi hafde Christen Christensøn d. yngre i Synderkollemorten et barn til Daab, som blef kaldet Kirsten frembaaren af min egen Hustroe fadder vare Christen Lund i Synderkollemorten, Villats Christensøn ibidem, Christen Christensøn d. ældre [......] Ingeborg Niels Datter ibidem, Christen Lerche ibidem.
Begravelse nr. 6163
NOTITS: Begravet 4 år gammel.
21501711.03.29Maren Jørgensdatter Ørnsholt Jørgen Pedersen Maren Larsdatter Dom: Palmarum haf blef Jørgen Pedersøns Barn {af Ørnsholt} ved navn Marin dends Daab confirmeret, frembaaren af Las Jørgensøns Hustroe i Ølholm Sc: Anne Lavrs Datter fadere vare Niels Pedersøn i Ørensholt Christian [.....] Nielsøn ibidem og hans Hustroe Karen Sørrens Datter, Sørren Nielsøns Hustroe ibidem sc: Anne Christens Datter Jørgen Jensøn i Mølgaard og Kirsten Jens Datter ibidem.
21511711.04.02Marie Jørgensdatter Vonge Jørgen Johansen Kirsten Andersdatter Die Viridium hafde Jørgen Johansøn i Vong et Barn til Daab, som blef kaldet Marin frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong sc: Bodil Anders Datter faddere vare Lavrs Rasmusøn i Vong Peder Stephansøn ibidem Margrete Niels Datter ibidem Niels Olufsøn ibidem og Peder Jensøn ibidem.
NOTITS: Marie fra bedstemoderen Maren Jensdatters skifte 1738 i Søften.
21521711.08.02Maren Pedersdatter Kollemorten- Nørre Peder Thøgersen Marie Dom 9 post Trin Hafde Peder Thøgersøn i Nørkollemorten et Barn til Daab som blef Kaldet Marin frembaaren af Inger Povels Datter tienendes i Lundgaar Hvexsel. Faddere vare Christen Henningsøn i Nørkollemorten, Lavrs Christensøn ibidem, Rasmus Sørrensøn ibidem Peder Povelsøns Hustroe sc: Inger Niels Datter, Niels Jensøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Dorethe Christens Datter.
21531712.01.24Anne Nielsdatter Kollemorten- Nørre Niels Jensen Dorte Christensdatter Dom: Septuagesima hafde Niels Jensøn i Nørkollemorten et barn til daab som blef kaldet Anne frembaaren af Marin Peders Datter i Give, faddere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Jens Graversøn ibid. Jens Pedersøn ibidem, Peder Povelsøns Hustroe ibidem Anne Jens Datter ibidem.
NOTITS: Peder Poulsens 1. kone Inger Nielsdatter ikke set død, måske er Anne Jensdatter en fejl i kirkebogen.
21541712.02.14Johan/ne? Lars/en/datter Kollemorten- Nørre Lars Christensen Else Jensdatter Dom: Invocavit, hafde Lavrits Christensøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blev kaldet Johan{ne?} frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Kirsten Jngvarts Datter. fadere vare [J]ens Pedersøn i Nørkollemorten, Peder Nielsøn ibidem Niels Jensøn ibidem Rasmus Ingvartsøns Hustroe sc Anne Bertels Datter, ibidem og Kirsten Christens Datter.
21551712.02.28Mads Jensen Kollemorten- Nørre Jens Hansen Maren Madsdatter Dom: Oculi Hafde Jens Hansøn i Nørkollemorten et barn til daab som blev kaldet Mats frembaaren af Mats Sørrensøns Hustroe i Gifskoed ved navn Mette Hans Datter fadere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Niels Jensøn ibidem, Jens Pedersøn ibidem Peder Tøgersøn ibidem.
21561712.03.20Jørgen Knudsen Vonge Knud Christensen Maren Christensdatter Dom Palm: Hafde Knud Christensøn i Vong et barn til Daab, som blef kaldet Jørgen frembaaren af min egen Datter Mette, fadere vare Jørgen Christensøn i T[rem]huse Niels Nielsøn i Vong, Peder Andersøn ibidem Niels Andersøn ibidem og Niels Nielsøns Hustroe ved navn Karen.
21571712.05.15? Niels/en/datter Vonge Niels Jensen Anne Enevoldsdatter Festo Pente: blef Anne Eenevolds Datters barn i Vong døbt, som blef kaldet { ... tom plads ... } og blef udlagt en Land=Soldat ved navn Niels Jensøn i ‡ Grønning i Salling til barnefader, faddere vare Jens Pedersøn i Vong, Anders Jensøn ibidem Lavrits Pedersøn ibidem Peder Staphansøn ibidem, Niels Sørrensøn ibidem. ‡ blev sagt Grønholt, men meentes at vere Grønning.
21581712.05.29Anders Sørensen Ørnsholt Søren Andersen ? Søren Andersens kone Dom: 1 post Trin: blef Sørren Andersøns barn i Ørensholt ved navn {Anders} dends Daab confirmeret og blef frembaaren af Niels Andersøns Hustroe i Vong sc: Bodel Anders Datter, faddere vare Niels Andersøn i Vong, Christian Nielsøn i Ørens=holt, Mette Sørrens Datter i Breenberg.
Begravelse nr. 6155
NOTITS: Begravet 14 måneder gammel. Navnet ses i begravelsen.
21591712.07.03Sidsel Sørensdatter Vonge Søren Nielsen ? Søren Nielsens enke Dom: 6 post Trinit: blef Sl. Søren Nielsøns barn i Vong ved navn Citsel dens Daab confirmeret og blev frembaaren af Lavrits Rasmusøns Hustroe i Vong ved navn Marin [Jens] Datter faddere vare Anders Jensøn i Vong og Peder {Christensen} Pors ibidem Peder Stephansøns Hustroe i Vong ved navn Anne Hans Datter og Mette Jens Datter ibidem.
21601712.07.24Anne Pedersdatter Kollemorten- Nørre Peder Poulsen Inger Nielsdatter Dom: 9 post Trinit: hafde Peder Povelsøn i Nørkollemorten et Barn til daab, som blef kaldet Anne frembaaren af Lavrits Christensøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Else Jens Datter. fadere vare Niels Jensøn i Nørkollemorten Jens Graversøns Hustroe ved navn Inger Anders Datter ibidem, Peder Nielsøn ibidem Christen Henningsøn ibidem, og Rasmus Ingvartsøn ibidem.
NOTITS: Evt. er moderen Inger Nielsdatter død.
21611712.07.31Jens Sørensen Tinnet Søren Pedersen ? Søren Pedersens kone Dom 10. post Trin: hafde Sørren Pedersøn i Tindet et barn til daab som blev kaldet Jens blef frembaaren af Lavrits Rasmusøns Hustroe i Vong ved navn Marin [Jens] Datter faddere var Jørgen Jensøn i Mølgaard og Jens Jensøn ibidem, Erich Rasmusøn i Tindet og hans Hustroe Bodel N: {Larsdatter} og An Frants Datter i Mølgaard.
21621712.07.31Niels Knudsen Kollemorten- Nørre Knud Nielsen ? Knud Nielsens kone Dom: 10 post Trin: hafde Knud Nielsøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Niels, frembaaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Kirsten Jngvarts Datter fadere vare Peder Povelsøn i Nørkollemorten Jens Graversøn ibidem, Peder Nielsøns Hustroe sc: Karin Jens Datter ibidem, Lavrits Christensøns Hustroe {Else Jensdatter} ibidem [..s] og Sørren Rasmusøn ibidem.
21631712.07.31Niels Jørgensen Tinnet Jørgen Madsen Anne Villadsdatter Dom 10 post Trinit: hafde Jørgen Matsøn i Tindet et barn til Daab, som blef kaldet Niels, blef frembaaren af Niels Villatsøns Hustroe af Riis=agger sc: Anne Marie Peders Datter, faddere vare Villats Jensøn i Tindet, Lavrits Matsøn ibidem, Sørren Sørrensøns Hustroe ved navn Mette i Damgaard Kirsten Mats Datter ibidem.
21641712.08.04Karen Christensdatter Kollemorten- Sønder Christen Chrsitensen den Ældre Kirsten Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 12 post Trin: blef Christen Christensen d eldre i Synderkollemorten hans barn ved navn Karen /: som for sin svaghed tilforn var hiemdøbt :/ begravet, da dend var 10 dage gammelt.'}
Begravelse nr. 6136
21651712.08.07Bertel Hansen Haustrup Hans Bertelsen Anne Sørensdatter Dom 11 post Trini: hafde Hans Bertelsøn i Hafstrop et barn til daab som blef kaldet Bertel frembaaren af Stephen Jensøns Hustroe i [Knof] {Knop, Vrads sogn} naefnlig Kirsten Peders Datter, faddere vare Stephan Jens i Knof, Anders Jensøn i Havstrop, Christen Lavesøn ibidem og Bodel Lavrs Datter ibidem, og Peder Rasmusøns Hustroe ibidem nefnlig Kirsten Laves Datter.
21661712.10.02Anne Pedersdatter Haustrup Peder Rasmussen Kirsten Lavesdatter Dom 19: post Trin: hafde Peder Rasmusøn i Hafstrop et barn til daab, som blef kaldet Anne, som blef frembaaren af Erich Rasmusøns Hustroe i Tindet ved navn Bodel Lavrs D: fadere vare Erich Rasmusøn i Tindet, Christen Lavesøns i Havstrop og Peder Lavesøn ibidem, Hans Bertilsøns Hustroe ved navn An Sørrens Datter, ibidem, og Bodel Laves Datter ibidem.
21671712.12.26Christen Jensen Kollemorten- Nørre Jens Graversen Inger Andersdatter Feria 2. Nativit: Blef Jens Graversøns barn Ved navn Christen i Nørkollemorten, hans Daab confirmeret, frembaaren af min egen Datter Mette fadere vare Christen Svensøn i Nørkollemorten, Peder Nielsøn ibidem, og Rasmus Sørrensøn ibidem, Jens Hansøns Hustroe ibid ved navn Marin Mats Datter, Niels Jensøns Hustroe ibidem ved navn Dorthe Christens Datter.
21681712.12.27Mette Sørensdatter Tinnet Søren Sørensen Mette Feria 3 Nativit: blef Sørren Sørrensøns barns Daab i Damgaard ved navn Mette confirmerit og blef frembaaren af Hans Pedersøns Hustroe i [Siøskov] sc: Else Christens Datter fadere vare Hans Pedersøn i Siøskov Knud Pedersøn i Toffthøy, og Niels Pedersøn i Odderbech, Peder Matsøn tinendis i Rask=Skovhuus og Rasmus Sørrensøn i Nørkollemorten.
21691713.01.29Maren Jensdatter Mølgaard Jens Jensen ? Jens Jensens kone Festo Jubilati: blef Jens Jensøns Mølgaard hans barns Daab ved navn Marin, dends Daab confirmeret, som tilforn var hiemdøbt for sin svagheds skyld, og blef frembaaren af Lavrids Rasmusøns Hustroe i Vong ved navn Marin Jens Datter, faddere vare Niels Frandsøn i Hag, Søren Pedersøn i Tindet, og Anders Jensøn i Havstrop, og Jørgen Jensøn i Mølgaard, og Peder Rasmusøns Hustroe ved navn Kirsten Lavrs Datter.
NOTITS: Festo Jubilate findes ikke, Jubilate Omnis terra er 5. søndag efter påske, som er efter næste indførelse Dom Septuagesima (d. 12 febr.). Dom. Jubilate er 3. søndag efter påske også efter næste indførelse. Datumet her 29.01.1713 sat mellem forrige indførsel Dom: 3 post Epiph: (22. jan.) og næste indførsel (12. febr.).
21701713.02.12Simon Frederik Rasmussen Alsted Rasmus Jensen ? Rasmus Jensens kone Dom: Septuag: blef Rasmus Jensøns Barins paa Alsted, ved navn Simon=Friderich, dends Daab confirmeret, som tilforn for sin Svaghed var hiemmedøbt, blef frembaaren af en Pige paa Stovgaard ved navn Anne=Lisbet, fadere vare Ridefogeden paa Stovgaard sc: Clavs Jessen, Marius Hollænder og hans Hustroe paa Stovgaard Søren Jensøn Ladefoget paa Alsted, og Niels Pedersøn i Bierløf.
21711713.02.19Else Jensdatter Vonge Jens Larsen ? Jens Larsens kone Dom Sexagesi: hafde Jens Lavrsøn i Vonge et barn til Daab, som blef kaldet Else frembaaren af Anders Lavrsøns Hustroe i Tørsting ved navn Anne Knuds Datter, faddere vare Anders Lavvrsøn i Tørsting, Peder {Andersen} Skumager i Vong, Anders Jensøn i Vong, Peder Stephansøn i Vong Karen Povels Datter i Vong.
21721713.02.19Mikkel Nielsen Vonge Niels Pedersen Bache ? Niels Pedersen Baches kone Dom: Sexagesi Blef Niels {Pedersen} Bakkes Barns Daab /: ved navn ‡ :/ confirmerit, som tilforn var hiemdøbt for sin svagheds skyld, i Vong, blef frembaaren af Lavrs Rasmusøns Hustroe i Vong sc: Marin Jens Datter faddere vare Lavrs Terchelsøn i Vong, Peder Christensøn i Vong Knud Christensøns Hustroe i Vong sc: Marin Christens: Datter Lavrs Terchelsøns Hustroe i Vong sc: Marin Sørrens Datter Mette Jens Datter i Vong, Kirsten Povels Datter ibidem Jahanne Jens Datter ibidem. ‡ Michel.
21731713.03.08Christen Iversen Tinnet Ivar Villadsen Marie Dend 8. Martii hafde Jver Villatsøn {i Tinnet} et barn til Daab som blef kaldet Christen frembaaren af Jørgen Matsøns Hustroe i Tindet ved navn Anne Villats Datter, fadere var Villats Jversøn i Tindet, Christen Villatsøn ibid. Anders Matsøn og hans Hustroe i Tindet, og min egen tienistepig Kirsten Villats Datter.
21741713.03.12Lisbeth Villadsen Kollemorten- Sønder Villads Christensen Sidsel Thomasdatter Dom: Remini: Blef Villats Christensøns barn i Synderkollemorten dends Daab confirmerit og blef kaldet Lisbet frembaaren af Thomas Jensøns Hustroe i Jlved ved navn Marin Osters Datter, faddere vare Thomas Jensøn i Jldved, og Christen Christensøn dend eldre og Christen Christensøn d yngre begge af Synderkollemorten, Christen Lunds Hustroe ved navn Karen Niels Datter ibidem og min egen tienistepig ved navn Kirsten Villats Datter.
NOTITS: Opnævnt efter 1. kone Elisabeth Jensdatter †1706.
21751713.03.22Niels Nielsen Kollemorten- Nørre Niels Nielsen Maren Pedersdatter Dend 22 Martii blef et Barn døbt, som blef kaldet Niels, som var en fremet qvindes sc: Marin Peders Datter, hendes barn hvilken for: qvinde Marin Peders Datter, var ankommen til Jens Graversøn i Nørkollemorten og da giorte Barsel, og sagde sig at vere en Rytters Enke og at hendes Mand hede Niels Nielsøn og var undet Ritmester Friderich Christian [L]ugges Companie, og at hendes for: Mand [..] hun sagde at vere hindes Barnefader blef slagen i Bromme for Steds, sagde sig at vere fød i Tye paa sin side Tirsted, mens egentlig paa hvad sted i Tye vidste hun ikke sige, hun sagde sig sidst at vere kommen fra Sæedland, mens fra hvad sted i Sæedland vilde hun ikke sige, mens sagde sig ingen steds at have hiemme, og Hafde aldeles ingen enten pas Skudsmaal eller Attest, for: barn blef til Daaben frembaaren, af Christen Svensøns Hustroe i Nørkollemorten sc: Marin Clemmens Datter, faddere vare Christen Henningsøn i Nørkollemorten og Jens Hansøns Hustroe ibidem sc: Marin Mats Datter, Jens Sørrensøn af Nykirche Præstegaard, Anne Jens Datter af Nørkollemorten og min egen tinistepig sc: Kirsten Villats Datter.
NOTITS: Kvinden mente at være født i Thy, men vidste ikke hvor, kom fra Sjælland, men vidste ikke hvor. Derfor er hendes sogn angivet med ?.
21761713.04.09Niels Larsen Haustrup Lars Poulsen Anne Andersdatter Dom: Palmarum hafde Lavrs Povelsøn i Havstrop it barn til Daab som blef kaldet Niels frembaaren af Christen Andersøns Hustroe i Tørring sc: Marin Erichs Datter. Faddere vare Jørgen Jensøn af Mølgaard og Kirsten Jens Datter ibidem Christen Lavesøn af Havstrop, Anders Jensøn ibidem Peder Rasmusøns Hustroe ibide sc: Kirsten Laves Datter.
NOTITS: Moderens navn se #2195.
21771713.04.14Søren Christensen Vonge Christen Jensen Anne Sørensdatter Dend 14 Aprilis hafde en [L]ochet Qvindfolch ved navn An Sørrens Datter af Vong et barn til Daab, som blef kaldet Sørren, udlagt til Barnefader en Rytter ved navn Christen Jensøn frembaaren af Giertrud Peders Datter i Vong faddere vare Christen Christensøn dend elder i Synderkollemorten Peder Nielsøn i Nørkollemorten og Jens Pedersøn ibidem, og Anne Eenevolds Datter i Vong.
21781713.05.07Bertel Rasmussen Kollemorten- Nørre Rasmus Ingvardsen Anne Bertelsdatter Dom: Jubilate blef Rasmus Jngvardtsøns i Nørkollemorten hans barns /: ved navn Bertel :/ dends Daab confirmeret, frembaaren af Christen Henningsøns Hustroe i Nørkollemorten ved navn Kirsten Thoms Datter fadere vare Christen Henningsøn i Nørkollemorten Sørren Rasmusøn ibidem, Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Jens Jensøns Hustroe sc: Marin Mats Datter ibidem, An Jens Datter ibidem.
21791713.05.12Peder Christensen Kollemorten- Sønder Christen Pedersen Lerche Maren Villadsdatter Dend 12. Maji Hafde Christen Lerche et barn til Daab som blef kaldet Peder frembaaren af Peder {Christensen} Smeds Hustroe ved navn Anne Peders Datter {Lerche} faddere vare Peder Smed i Eegholm, Christen Lund i Synderkolle[mor]ten, Christen Christensøn dend yngre ibidem Jens Sørrensøn ibidem og Christen Harboe ibidem.
21801713.05.14Mette Nielsdatter Ørnsholt Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone Dom: Cantate Hafde Niels Pedersøn i Ørensholt et barn til Daab, som blef kaldet Mette frembaaren af Sørren Andersøns Hustroe i Ørens=holft sc: Karen Sørrens Datter fadere vare Sørren Andersen i Ørensholt Sørren Nielsøns Hustroe ibidem Christian Nielsøn ibidem, Jens Christiansøn i Myllerop, og Hans Hustroe sc: Kirsten Sørrens Datter.
21811713.06.18? Sørens/en/datter Ørnsholt Søren Andersen ? Søren Andersens kone Dom Trinit: blef Sørren Andersøns i Ørensholt hans Barens ved navn {... tom plads ...} Daab conformeret, blef frembaren af en Pige fra Hammergaard, som hede Karen Christens Datter Naldal fadere vare Christin Nielsøn af Ørensholt, og Christian Nielsøns Hustroe sc: Karen Sørrens Datter Niels Pedersøn og Sørren Nielsøns Hustroe sc: Anne Christens Datter alle af Ørens=holt og Jens Christiansøn af Myllerop.
21821713.06.25Hans Pedersen Vonge Peder Steffensen Anne Hansdatter Dom: 2. post Trin: Hafde Peder Stephansøn et barn til Daab som blef kaldet Hans frembaaren af Appelone Stephans Datt: af Tørsting faddere vare Knud Christens Hustroe i Vong sc: Marin Christens Datter, Peder Skumagers Hustroe i Vong sc: Kirsten Peders Datter, Anders Jensøns Hustroe i Vong ved navn Anne Sørrens Datter, Mette Jens Datter af Vong og Karen Povels Datter af Vong.
21831713.08.20Anne Jensdatter Kollemorten- Sønder Jens Sørensen ? Jens Sørensens kone Dom 10 post Trin: blef Jens Sørrensøns barn ved navn Anne i Synderkollemorten dends Daab confirmeret frembaaren af Hr Johans Hustroe {Ane Katrine Bilhardt} i Byllund fadere var Sørren [Lind] i Ladegaard Jens Matsøn i Tørring og hans Hustroe Villats Christensøn i Synderkollemorten JverChristensøns Hustroe i Nykirche ved navn Anne Sørrens Datter.
21841713.08.27Christen Christensen Kollemorten- Sønder Christen Christensen den Ældre Kirsten Christensdatter Dom 11 post Trin: hafde Christen Christensøn dend Eldre i Synderkollemorten et Barn til Daab som blef kaldet Christen frembaaren af Peder Christensøns Hustroe i Bøgballe sc Marin Christens Datter fadere vare Jens Christensøn i Bøgballe Villats Christensøn i Synderkollemorten Christen Christensøn d yngre ibidem Christen Lunds kone ibidem sc: Karen Niels Datter Christen {Pedersen} Lerkes Hustroe ibidem sc: Marin Villats Datter.
21851713.09.10Dødfødt Kollemorten- Nørre Christen Henningsen Kirsten Thomasdatter {REKONSTRUKTION: Fra begravelsen: 'NB Dom: 13 post Trin: blef Christen Henningsøns Navnløs Barn‡ begravet.‡ i Nørkollemorten.'}
Begravelse nr. 6142
NOTITS: Så vidt det kan ses benytter denne præst ordet navnløs for dødfødte børn.
21861713.10.01Anne Nielsdatter Kollemorten- Nørre Niels Jensen Dorte Christensdatter Dom: 16 post Trin: blef Niels Jensøns Barn i Nørkollemorten ved navn Anne dends Daab confirmeret, som for sin skrøbeligheds skyld, var hiemmedøbt. Frembaaren af Peder Povelsøns Hustroe ved navn Jnger Niels Datter, faddere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Peder Povelsøn ibidem Jens Pedersøn ibidem Jens Hansøns Hustroe ibidem sc: Marin Mats Datter, Anne Jens Datter, ibid.
21871713.12.17Anne Nielsdatter Tinnet Niels Andersen ? Niels Andersens kone Dom. 3. Advent: Hafde Niels Andersøn i Tindet et barn til Daab, som blef kaldet Anne og blef frembaaren af Hans Jensøns Hustroe i Tørring, ved navn Marin Anders Datter. fadere vare Sørren Pedersøn i Tindet og hans Hustroe Jnger Jens Datter, Erich Rasmusøn i Tindet, Anders Hansøn i Tørring, og Kirstin Mats Datter i Tindet.
Begravelse nr. 6145
NOTITS: Stedet Tørring tages som Tørring By, fordi præsten ellers ville skrive stedet i Tørring sogn som Egholm, Uhrskov etc.
21881714.01.14Johan/ne Jens/en/datter Kollemorten- Nørre Jens Hansen Maren Madsdatter Dom 2 post Epiph: Hafde Jens Hansøn i Nørkollemorten et Barn til Daab, som blef kaldet Jahan/ne?, blef frembaaren af Jens Graversøns Kiereste ved navn Anne Christens Datter. Faddere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten, Sørren Rasmusøn ibidem, Niels Jensøn ibidem Et Lavrids Christensøns Hustroe ibidem, ibidem, ved navn Else Jens Datter, og Peder Povelsøn ibidem.
21891714.06.17Anne Thomasdatter Tinnet Thomas Pedersen ? Thomas Pedersens kone Dom: 3 post Trin: hafde Thomas Pedersøn i Damgaar et barn til Daab som blef kaldit Anne frembaaren af Stephan Jensøns Hustroe i Knob {Knop, Vrads sogn} sc: Kirsten Peders Datter. Fadere var Stepfan Nielsøn i Knob; Peder Nielsøn i Damgaard, Hans Bertelsøn i Havstrop og hans Hustroe sc: Anne N: {Sørensdatter} og Kirsten Mats Datter i Damgaard.
21901714.08.05Maren Nielsdatter Oksenbjerre Niels Mathisen ? Niels Mathisens kone Dom: 10 post Trin: blef Niels Matthiisøns barn ved navn Marin i Oxenberg dends Daab confirmeret og blef frembaaren af min egen Hustroe Karen Knuds Datter, fadere vare Matthiis Pedersøn i Oxenberg, Frands Jacobsøn i Dørken, Jørgen Lavis Hustroe i Oxenberg, sc: Karen Christens Datter Thomas Pedersøns Hustroe i Oxenberg sc: Marin Anders Datter: Anne Jørgens Datter i Oxenberg.
Begravelse nr. 6174
NOTITS: Begravet 3 år gammel.
21911714.07.19Jørgen Jørgensen Vonge Jørgen Johansen Kirsten Andersdatter Dom. 12 post Trin: hafde Jørgen Johansøn i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Jørgen blef frembaaren af Knud Christensøns Hustroe i Vong sc: Marin Christens Datter, faddere var Laurits Pedersøn i Vong og Jens Pedersøn ibidem Peder Christensøn ibidem Peder Skumagers Hustroe sc: Kirsten Peders Datter i Vong og Karen Povels Datter i Vong.
21921714.10.14Anders Nielsen Wong Vonge Niels Andersen Wong Bodil Andersdatter Dom 20. post Trin: hafde Niels Andersøn i Vong et Barn til Daab som blef kaldet Anders, frembaaren af min Datter Mette faddere vare Lavrs Pedersøn i Vong Niels Sørrensøn ibidem, Jørgen Johansøn ibidem og hans Hustroe Kirsten Anders Datter ibidem, og Karen Povels Datter, ibidem.
NOTITS: Dette er den senere godsejer Anders Nielsen Wong, der havde Donneruplund i Give og købte Hastrup herregård i Thyregod 1761.
21931714.10.28Peder Jensen Kollemorten- Nørre Jens Graversen Anne Christensdatter Dom. 22 post Trin: Blef Jens Graversøns Barn i Nørkollemorten ved navn Peder dends Daab confirmerit blef frembaaren af Peder Christensøns Hustroe i Seyrop sc Kirsten Mats Datter. fadere vare Peder Nielsøn i Nørkollemorten Rasmus Sørrensøn ibidem Niels Jensøn ibidem Peder Povelsøns Hustroe i Nørkollemorten og Lavrs Christensøns Hustroe ibidem sc: Else Jens Datter.
21941714.11.18Maren Nielsdatter Ørnsholt Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone Dom 25. post Trinit: Hafde Niels Pedersøn af Ørens=holt et Barn til Daab som blef kaldet Marin blef frembaaren af min egen Datter Mette, faddere vare Christen Nielsøn i Ørens=holt, Sørren Andersøn ibidem Jens Villatsøn tienendis i Harresøe, Sørren Nielsøns Hustroe ved Navn Anne Christens Datter i Ørens=holt, min tinistepig Mette Jesper Datter.
21951714.12.16Peder Pedersen Haustrup Peder Rasmussen Kirsten Lavesdatter Dom, 3 Advent: Hafde Peder Rasmusøn i Hafstrop et barn til Daab, som blef kaldet Peder som blef frembaaren af Bodel Lavis Datter i Hafstrop faddere vare Erich Rasmusøn i Tindet, Jørgen Jensøn af Mølgaard, Christen Lavesøn i Havstrop, og Marin Lavis Datter ibidem, og Lavrs Povelsøns Hustroe sc: Anne Anders Datter.
21961715.02.02Katrine Olufsdatter Tinnet Oluf Bentson Karen Pedersdatter Festo Purificationis {2. feb. 1715}, hafde Karen Peders Datter af Tindet hendis Slegfred Barn til Daab og blef kaldet Cathrine som blef frembaaren af Erich Rasmusøns Hustroe af Tindet sc: Bodil Lavrs Datter, fadere vare Erich Rasmusøn af Tindet og Niels Andersøn ibidem Anders Andersøn og hans Hustroe ibidem. {Faderen nævnes i skriftet knap tre uger før:} Dom: 1 post Epipha: {13. jan. 1715} udstoed Karen Peders Datter af Tindet Kirchens Disciplin for hendes forseelse mod det 6te Bud og udlagde hun til Barnefader, en Svenske fange som en tid lang hafde tient i Tindet ved navn Oluf Bentsøn.
NOTITS: . De svenske fanger blev fordelt i Danmark. Efter et slag i Holsten 1713 med mange svenske fanger ville den svenske regering ikke udløse dem, de blev så fordelt i sognene.
LINK: Se skrifte #1005