Givskud Kommenteret Kirkebog 
Begravede alle 1722 - 1763
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Givskud kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60011723.02.28Anne Poulsdatter Givskud By     MAND: Anders Jensen, Givskud By, Givskud. Dom. Oculi Anders Iensens Kone Anna Paulsdaatter af Gifshod begraven.
60021723.08.16Jørgen Pedersen Riis Ris 78cc  1655cc  KONE: Maren Madsdatter, Ris, Givskud. d. 16. Augusti Iørgen {Pedersen} Riis.
NOTITS: Han kendes gennem en gravsten, som hans søn, borgmester i Kolding 1723-59, Jens Jørgensen Riis, lod opstille ved Givskud kirke i 1765 og som er genrejst i 1948, nu ved sydmuren. Artiklen i Vejle Amts Aarbog siger "synes at fremgå, at borgmester Riis havde været gift anden gang med Maren Madsdatter." Dette er en ret hård fejllæsning, faderen (ikke sønnen) Jørgen Riis var gift 2. gang med Maren Madsdatter, som derefter gifter sig til Kollemorten, Øster Nykirke. Jørgen Riis var ingen almindelig bonde, to af hans sønner lærte at læse og skrive. Han var gift 1. gang med Johanne Jensdatter, der døde 1702c.
60031724.03.08Iver Madsen Givskud By 0.05  1723.10.10 FAR: Mads Sørensen.MOR: ? Mads Sørensens kone. Onsdagen efter Dom. Invocavit Matz Sørensøns Barn {Iver} af Gifshod.
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel. Faderen er Gammel Mads Sørensen, ikke den unge.
Dåb nr. 2009
60041724.04.25Christen Christensen Givskud By     Tiisdagen efter Dom: Qvasimodogeniti Christen Christensøn af Gifshod.
60051724.08.05Gammel Kone Givskud By     Løverdagen post Dom. 7. Trin: en gl: Kone til Christen Xstensøns ibidem {Gifshod}.
60061724.08.16Mette Lunds Givskud By     Onsdagen post Dom. 9. Trin: Mette Lunds af Gifshod.
60071724.09.04Jørgen Larsen Givskud By 1.03   FAR: Lars Christensen Boel.MOR: Mette BertelsdatterMandagen post 12. Trin. Lars Christensøns Barn {Jørgen} af Gifshod.
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel. Det er her antaget at den sidst fødte af børnene er død først. Det kan være forkert.
Dåb nr. 2006
60081725.09.03? Oluf/sen/datter Ris 3+   FAR: Oluf Larsen.MOR: ? Oluf Larsens kone. Dom. Cantate Oluf Larßøns Barn af Riis.
60091725.05.22Herman Pedersen      3die Pintzedag Herman Pedersøn.
60101725.05.22Mads Clausen Givskud By 0.09   FAR: Claus Pedersen.MOR: ? Claus Pedersens kone. {3die Pintzedag} item Claus Pedersøns Barn {Mads} af Gifshod.
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel. Antaget at sidste barn død, kan være forkert.
Dåb nr. 2014
60111725.05.24Lars Thøger Larsen Harrsø     Torsdagen efter {3die Pintzedag} Sal: Monr Laß Thøger Lassen af Harresøe.
60121725.05.30? Sørensdatter Givskud By 3+  1721- FAR: Søren Pedersen.MOR: ? Søren Pedersens 1. kone. Onsdagen efter Dom. Trin: Søren Pedersøns mindste daatter af Gifchod.
NOTITS: Må være født før kirkebogen begynder 1722.
60131725.09.02Anne Nielsdatter Givskud By     MAND: Poul Andersen, Givskud By, Givskud. Dom. 14. Trin. Paul Andersøns Kone af Gifshod: Anne Nielsdaatter.
60141725.11.18Isak Madsen Givskud By 0.08  1725.07.02 FAR: Mads Sørensen.MOR: ? Mads Sørensens (gammel) kone. Dom. 25. Trin. Madz Sørensens Barn {Isak} af Gifshod.
Dåb nr. 2018
60151726.01.07Jens Larsen Hvejsel     Dom. 1. post Epiph: Iens Larsen af Hveissel.
NOTITS: Tilsyneladende af Hvejsel, men begravet i Givskud.
60161726.01.07Jørgen Andersen Givskud By 0.01  1725.12.23 FAR: Anders Jensen.MOR: Anne Marte{Dom. 1. post Epiph:} Anders Iensøns Søn: Jørgen af Gifshod.
Dåb nr. 2022
60171726.03.03Lars Andersen Givskud By 3.00  1723.03.14 FAR: Anders Jensen.MOR: Anne PoulsdatterDom. Estomihi Anders Iensøns anden Søn Lass.
NOTITS: Barn med Anders Jensens 1. kone Anne Poulsdatter †1723, lige efter denne søns fødsel.
Dåb nr. 2005
60181726.04.14Johannes Larsen Østerhoved     Dom. Palm. Iohannes Larsøn af Østerhoved.
60191726.11.01? Hans/en/datter Givskud By 0.01  1726.10.01 FAR: Hans Jensen.MOR: Anne KirstineFest: Omi St. Hans Iensens Barn af Gifshod.
NOTITS: Da en Hans Jensen ikke ses før 1726 i Givskud By og denne Hans Jensen bliver gift fire måneder før kan en dåb rekonstruktueres for det har været enten et dødfødt eller kun kortlevende barn.
Dåb nr. 2025
60201726.12.27Navnløs Givskud- Lund 0.01  1726.12.01 FAR: Mads Bertelsen.MOR: ? Mads Bertelsens kone. Fer. 3. Nat. Et Nafnløß Barn Mat{.} Berthelsøn i Gifshodlund tilhørende.
Dåb nr. 2026
60211727.02.16Navnløs Givskud By 0.01  1727.02.01 FAR: Lars Larsen Boel.MOR: Mette BertelsdatterDom. Sexages: Lars Larsens Nafn{...} barn af Gifshod.
Dåb nr. 2027
60221727.03.07Mads Clausen Givskud By 0.08  1726.06.16 FAR: Claus Pedersen.MOR: ? Claus Pedersens kone. Fredagen post Dom. Invoc: Claus Pederßøns Søn: Matz af Gifshod.
Dåb nr. 2024
60231727.07.20? Jens Søndergaards kone Ris     MAND: Jens Søndergaard, Givskud. Dom. 6. Trin. Iens Sÿndergaards {K?...} af Riis.
NOTITS: Et hjørne afrevet i den del af kirkebogen. En søn dør 7 uger senere, kan have været noget smitsomt.
60241727.09.07Christen Jensen Ris 5+  1721- FAR: Jens Søndergaard.MOR: ? Jens Søndergaards kone. Dom. 13. Trin. Iens Sÿndergaards Søn Christen.
60251727.10.12? Rejsende Givskud By     Dom. 18. Trin. en fremmed reisendes mand, som døde til Søren Pedersøns i Gifshod.
60261728.03.07Navnløs Ris 0.01  1728.03.01 FAR: Laurids Jensen Østergaard.MOR: Maren PoulsdatterDom. Lætare Lauritz Iensens Barn af Riis.
NOTITS: Laurids Jensen og Maren Poulsdatter er lige blevet gift fem måneder før, så det er deres første barn, der er dødt i eller kort efter fødslen.
Dåb nr. 2031
60271728.03.19Anne Sørensdatter Givskud By 2.04  1725.11.11 FAR: Søren Pedersen.MOR: Anne Barbara LarsdatterFredagen post Dom: Iudica Søren Pederßøns barn {Anne} af Gifshod.
Dåb nr. 2020
60281728.08.15Johanne Graversdatter Givskud- Lund 3.02  1725.06.10 FAR: Gravers Andersen.MOR: ? Gravers Andersens 1. kone. Dom. 12. Trin. Gravers Anderse{..} daatter: Iohanne af Gifshodlund.
Dåb nr. 2017
60291728.10.06Jens Søndergaard Ris 60+  1668c-  d. 6. xbr. Iens Sÿndergaard af Riis.
NOTITS: Da han har en voksen søn Laurids, er han vel over 60 år. Konen døde godt et år før ham.
60301729.03.13? Niels/en/datter Harresø    FAR: Niels Christensen.MOR: ? Niels Christensens kone. Dom. Reminiscere Niels Xstensøns mindste Barn af Harresøe.
60311729.06.26Simon Gammel Givskud By     Dom. 2. Trin: Gl: Simon af Gifshod.
60321729.12.10Jens Hansen Gammel Givskud By     Løverdagen post 2. Advent: Gl: Ie{..} Hansøn af Gifshod.
60331729.12.26Johanne Christensdatter Ris     Feria 3. Nativ: Iohanne Xstensd{..}ter af Riis.
60341730.01.28Abelone Christensdatter Givskud By     Løverdagen før Dom. 4. Epiph. Apolone Christensdaatter af Gifshod.
60351730.02.26Maren Andersdatter Givskud By 87c 87 år 1643cc  SØN: Mads Sørensen, Givskud. Dom. Invoc: Matz Sørensens Kones Moder af Gifshod : Maren Andersdaatter udi hendis Alders 87. aar.
60361730.03.25Peder Snedker Givskud By     Fest. Annunc: Hÿrden af Gifshod: Peder Snedicker.
60371730.04.30Jens Christensen Givskud- Lund 0.01  1730.04.02 FAR: Christen Jensen.MOR: ? Christen Jensens kone. Dom Iubilate Christen Iensøns Barn {Jens} af Gifshodlund.
NOTITS: Ca. fire uger gammel.
Dåb nr. 2035
60381730.05.07Thøger Andersen Givskud By     Dom. Cantate Thøger Andersøn af Gifshod.
60391730.05.07Maren Sørensdatter Givskud By 0.01  1730.04.06 FAR: Søren Pedersen.MOR: Anne Barbara Larsdatter{Dom. Cantate} item Eet af Søren Pedersøns Tvillinger {Maren} af Gifshod.
NOTITS: Den anden tvilling, Laurids, dør med navn i 1732.
Dåb nr. 2037
60401730.08.13Johanne Graversdatter Givskud- Lund 1.01  1729.07.31 FAR: Gravers Andersen.MOR: ? Gravers Andersens 1. kone. Dom. 10. Trin. Gravers Andersøns Gifshodlund mindste daaatter{!}: Iohanne.
Dåb nr. 2033
60411730.10.29Christen Jensen Givskud By 1.10  1729.01.16 FAR: Jens Christensen, Hvejsel By (Præstegaarden), Hvejsel.MOR: Anne MadsdatterDom. 21. Trin. Mats Sørenßens daatter {Anne Madsdatter} Barn {Christen} af Gifshod.
NOTITS: Et uægte barn af Mads Sørensen den Ældres datter Anne Madsdatter.
Dåb nr. 2032
60421731.03.27? Laurids Christensens mor Givskud By 81cc 81 år 1650c  SØN: Laurids Christensen, Givskud By, Givskud. 3die Paashedag Lauritz Christenßens Moder af Gifshod = 81 Aar gl:
60431731.05.06Karen? Gravers Andersens 1. kone. Givskud- lund     MAND: Gravers Andersen, Givskudlund, Givskud. Dom Exaudi Gravers Andersøns Kone af Gifshodlund.
NOTITS: Karen? fra første datter efter hendes død.
60441731.09.09? Niels Christensens barn Harresø 1.04  1730.05.18 FAR: Niels Christensen.MOR: ? Niels Christensens kone. Dom. 16. Trin. Niels Christensøns mindste Barn af Harresøe.
Dåb nr. 2040
60451732.05.18Anne Lauridsdatter Ris 0.02 7 uger 1 dage 1732.05.11 FAR: Laurids Jensen Søndergaard.MOR: Maren PoulsdatterDom. Rogate Lauritz Iensøns barn Anne af Riis. 7. Uger og 1. dag gl:
Dåb nr. 2048
60461732.06.20Karen Graversdatter Givskudlund 0.02  1732.04.11 FAR: Gravers Andersen.MOR: Maren ChristensdatterDom. 6. Trin. Graverses daatter Karen af Gifshodlund.
NOTITS: I dåben er et hjørne med hendes navn afrevet.
Dåb nr. 2047
60471732.06.20Laurids Sørensen Givskud By 2.02  1730.04.06 FAR: Søren Pedersen.MOR: ? Søren Pedersens kone. Onsdagen derefter {efter Dom. 6. Trin.} Søren Pedersøns Søn Lauritz af Gifshod.
NOTITS: Tvilling
Dåb nr. 2036
60481732.12.21Anne Elisabeth Givskud By 48c 48 år 1684c  MAND: Thomas Christensen, Giskud By, Givskud. Dom. 4. Advent. Thomas Xstesøns Kone : Anne Elisabeth af Gifshod 48. Aar gl:
60491733.11.01Karen Nielsdatter Harresø 9.08 10 år 1724.03.19 FAR: Niels Christensen.MOR: ? Niels Christensens 1. kone. Alle H. dag Niels Christensøns daatter Karen af Harresøe i hendis 10de Aar.
Dåb nr. 2011
60501733.11.18Kirsten Pedersdatter Harresø 83.02 83 år 3 m. 12 dage 1650.08.06  MAND: Peder Rasmussen Rytter, Horsens. DATTER: ? Madam Møricke, Harresø, Givskud. Onsdagen d. 18. Novbr: post 24. Trin Madame Mørickes Moder af Harresøe, Hæder[..]æene Matrone: Kirsten Pedersdaatter Sal: Mag: Peder Rytters fordum Sognepræst i Horsens hans efterlatte Encke begrave{..} i Gifshod Kircke udi hendis Alders 83. Aar, 3. Maaneder. 12. dage.
Dåb nr. 2054
60511734.02.28Poul Lauridsen Ris 0.09 40 uger 1733.05.17 FAR: Laurids Jensen Søndergaard.MOR: Maren PoulsdatterDom Sexag: Lauritz {Jensen} Sÿndergaards barn Paul af Riis 40. Uger Gl:
60521734.04.11Mette Christensdatter Givskudlund? 0.03  1734.01.20 FAR: Christen Nielsen, Kolding.MOR: ? Christen Nielsens kone. Dom. Iudica Christen Nielsen af Colding hans barn {Mette}.
NOTITS: Faderen skrives af Kolding, men moderen er vel i Givskudlund.
Dåb nr. 2057
60531734.04.22Mads Pedersen Givskud By 0.01  1734.04.04 FAR: Peder Rasmussen.MOR: ? Peder Rasmussens kone. Skiertorsdag Peder Rasmussøns min{.}ste barn : Matz af Gifshod.
Dåb nr. 2058
60541734.07.25Anne Nielsdatter Østerhoved 7.00 7 år 1727.08.03 FAR: Niels Poulsen.MOR: Else JensdatterDom. 5. Trin Niels Paulsøns daatter af Østerhoved nafnl: Anne 7 Aar gl:
Dåb nr. 2026
60551734.09.05Christen Jensen Ris 28c 28 år 1706c  Dom. 11. Trin. Christen Jensøn af Riis begraven i hans Alders 28. Aar.
NOTITS: Vel søn af Jens Søndergaard i Ris †1728.
60561734.09.05Mads Thomasen Givskud By 15c 15 år 1719c FAR: Thomas Christensen.MOR: Anne Elisabeth{Dom. 11. Trin.} Thomas Christensøns Søn af Gifshod nafnl: Matz udi hans Alders 1[5]ende Aar.
60571735.02.11Karen Lauridsdatter Givskud By 0.06  1734.08.15 FAR: Laurids Christensen.MOR: ? Laurids Christensens kone. Tacksigelsens Fest Lauritz Christensen mindste daatter af Gifshod {Karen}.
Dåb nr. 2059
60581735.08.28Maria Elisabeth Thomasdatter Givskud By 0.04  1735.05.15 FAR: Thomas Christensen.MOR: Anne JensdatterDom.: 12. Trin. Thomas Christensøns daatter : Maria Elisabeth af Gifshod.
NOTITS: Opnævnt efter 1. kone †1732.
Dåb nr. 2061
60591735.09.11Bodil Katrine Pedersdatter Givskud By 0.02  1735.07.10 FAR: Peder Rasmussen.MOR: ? Peder Rasmussens kone. Dom. 14. Trin: Peder Rasmussøns Barn af Gifshod {Bodil Cathrine}.
Dåb nr. 2063
60601736.02.05Maren Christensdatter Givskudlund 26c 26 år 1709c  MAND: Gravers Andersen, Givskudlund, Givskud. Dom. Sexages: Graverses {Andersens} Kone : Maren Christensdaatter af Gifshodlund 2[6] Aar gl:
60611736.07.01Johanne Mathisdatter Ris  27 år 1708c  Dom. 5. Trin. Iohanne Matthiisdaatter af Riis udi hendis Alders 27. Aar item hendis nafnløß barn samme dag.
NOTITS: Hun var vel ikke gift, ellers ville hendes mands navn have stået i teksten.
60621736.07.01Navnløs Ris 0.01   FAR: ? Johanne Mathisdatters barns far.MOR: Johanne Mathisdatter. Dom. 5. Trin. Iohanne Matthiisdaatter af Riis udi hendis Alders 27. Aar item hendis nafnløß barn sa͞me dag.
60631736.09.23Anne Christensdatter Givskud By 24c 24 år 1712c  MAND: Christen Andersen, Givskud By, Givskud. Dom. 17. Trin. Christen Andersøns Kone af Gifshod: Anne Christensdatter udi hendis Alders 24. Aar.
60641737.01.27Kirsten Skærhoved Ris 104cc 104 år 1633cc  Dom. 3. Epiph: Gl. Kirsten Skierhods af Riis udi hendis Alders 104 Aar.
NOTITS: Hun er vel født Skærhoved, Give. Alderen kan let være over 10 år for høj.
60651737.03.31Mette Jensdatter Ris 78c 78 år 1658  Dom. Lætare gl: Mette Iensdatter af Riis udi hendis Alders 78. Aar.
60661737.05.17Niels Lauridsen Givskud By 1.02  1736.03.25 FAR: Laurids Christensen.MOR: ? Laurids Christensens kone. 4de fredag efter Paashe : Lauritz Christensøns Søn {Niels} af Gifschod.
Dåb nr. 2066
60671738.04.13Maren Sørensdatter Givskud By 1.11  1736.05.27 FAR: Søren Pedersen.MOR: Anna Barbara LarsdatterDom. Qvasimodgeniti Søren Pederßøn{.} barn af Gifshod nafnl: Maren.
Dåb nr. 2067
60681738.06.29Søren Graversen Givskudlund 0.03  1738.04.07 FAR: Gravers Andersen.MOR: Margrethe SørensdatterDom. 4. Trin: Gravers Andersøns mindste Søn : Søren af Gifshodlund.
60691738.07.27Anne Lauridsdatter Ris 48c 48 år 1690c  Dom. 8. Trin: Anne Lauritzdaatter af Riis udi hendis Alders 48: Aar.
60701738.09.24Poul Andersen Givskud By 77c 77 år 1661c  KONE: Anne Larsdatter, Givskud By, Givskud. Onsdagen post 16. Trin. gl: Paul Andersøn af Gishod 77. Aar gl:
60711739.01.18Oluf Lauridsen Ris 54c 54 år 1685c  Dom. 2. Epiph: Oluf Lauritzøn af Riis udi hans Alders 54: aar.
60721739.01.18Søren Thomasen Givskud By  23 år 45 uger 1715.02c FAR: Thomas Christensen.MOR: Anne ElisabethSamme dag {Dom. 2. Epiph:} Søren Thomasøn af Gifshod 24. Aar gl: mindre 7 Uger.
60731739.02.08Marie Elisabeth Christensdatter Givskud By 0.10  1738.04.07 FAR: Christen Thomasen.MOR: Mette AndersdatterDom. Qvinquages: Christen Thomasøns Barn {Marie Elisabeth} af Gifshod.
Dåb nr. 2075
60741739.07.02Marie Elisabeth Christensdatter Givskud By 0.03  1739.04.12 FAR: Christen Thomasen.MOR: Mette AndersdatterFesto Visit: Christen Thomsøns anden Barn {Marie Elisabeth}.
Dåb nr. 2080
60751739.10.20Maren Mathisdatter Ris 27c 27 år 1712c  MAND: Jens Andersen, Ris, Givskud. Tiisdagen post. 21. Trin. Iens Andersøns Kone: Maren Matthiisdaater af Riis udi hendis Alders 27. Aar.
60761739.11.01Anders Pedersen Lerager 0.01  1739.10c FAR: Peder Jensen.MOR: Sidsel NielsdatterAlle H: dag Peder Iensons liden Søn : Anders, af Leerager.
NOTITS: Vel hjemmedøbt, død før dåben i kirken. Forældrene gift 7. okt. 1738 + 12 måneder = okt. 1739
Dåb nr. 2083
60771740.04.14Navnløs 1 Harresø 0.01  1740.04c FAR: Poul Andersen.MOR: Kirsten MadsdatterSkiertorsdag Lille Paul Andersøns Begge Sønner {Søn 1} af Harresøe.
NOTITS: Vel tvilling, død kort efter fødslen, for Poul Andersen er lige blevet gift i 1739 (konen 1. fadder, fra andet sogn)
Dåb nr. 2087
60781740.04.14Navnløs 2 Harresø 0.01  1740.04c FAR: Poul Andersen.MOR: Kirsten MadsdatterSkiertorsdag Lille Paul Andersøns Begge Sønner {Søn 2} af Harresøe.
NOTITS: Vel tvilling, død kort efter fødslen, for Poul Andersen er lige blevet gift i 1739 (konen 1. fadder, fra andet sogn)
Dåb nr. 2088
60791740.05.01Villads Christensen Givskud By 60c+  1680c-  Dom. 2 post Pasch gl: Villatz Christensen af Gifshod.
60801740.06.03Mads Sørensen Gammel Givskud By 73c 73 år 1667c  Fredagen d. 3 Iunÿ Gl: Matz Sørenßen af Gifshod udi hans Alders 73 Aar.
60811740.06.29Karen Margrethe Olufsdatter Ris 21c 21 år 1719c FAR: Oluf Larsen.MOR: ? Oluf Larsens kone. Onsdagen post 2: Trin. Karen Magrete Oluffsdaatter af Riis 21. Aar gl:
60821740.07.31Oluf Jensen Ris 0.08  1739.11.29 FAR: Jens Mortensen.MOR: Maren OlufsdatterDom. 7. Trin. Iens Mortensøns Barn af Riis : Oluf begraven.
Dåb nr. 2085
60831740.11.06Johanne Pedersdatter Ris 0.01 14 dage 1740.10c FAR: Peder Andersen.MOR: Anne FrandsdatterDom. 21. Trin. Peder Andersøns daatter af Riis nafnl: Iohanna, 14 dage gl:
Dåb nr. 2094
60841741.03.19Else Lauridsdatter Lerager 64.04 64 år 3 m. 2 uger 3 dage 1676.12.02c  Dom. Judica: Else Lauritzdaatter af Leerager udi hendis Alders 64. Aar , 3. Maaneder; 2 Uger og 3. dage.
NOTITS: Skifte.
60851741.12.10Mette Bertelsdatter Givskud By 55c 55 år 1686c  MAND: Laurids Lauridsen Boel, Givskud By, Givskud. Dom. 2 Advent: Lauritz Boels Kone af Gifshod: Mette Berthelsdaatter udi hendis Alders 55. Aar.
60861742.03.25Dødfødt Lerager 0.00   FAR: Søren Pedersen.MOR: Birgitte Jensdatter. Fest: Annunc. Søren Pederßøns dødfødde Barn af Leerager begraven.
Dåb nr. 2103
60871742.04.20Anne Nielsdatter Givskudlund 1.11  1740.05.15 FAR: Niels Nielsen.MOR: ? Niels Nielsens kone. 4de Fredag efter Paashe Niels Nielsøns daatter Anne af Gifshodlund.
Dåb nr. 2090
60881742.07.01Maren Christensdatter Gammel Givskud By 85cc 85 år 1657c  Gl: Maren Christensdaatter af Gifshod i hendis Alders 85. Aar.
NOTITS: Dato antaget, ligger mellem 20. april og 31. dec.
60891743.02.24Mette Madsdatter Givskud By 63c 63 år 1679c  Torsdagen post Dom: Qvinqvages: Mette Matzdaatter af Gifschod udi hendis Alders 63. Aar.
60901743.04.12Peder Lauridsen Lerager 71c 71 år 1671c  Langfredag Peder Lauritsøn af Leerager udi hans Alders 71. Aar.
NOTITS: Nævnt i to skifter inklusive børn.
60911743.04.16Peder Sørensen Givskud By 44c 44 år 1699c  KONE: Anne Jensdatter, Givskud By, Givskud. 3die Paaschedag Peder Sørensøn af Gifshod udi hans Alders 44 Aar.
60921743.04.28Jens Christensen Ris 0.03  1743.02.02 FAR: Christen Mortensen.MOR: Anne JensdatterDom. Misericord: Christen Mort{..}ßøns Barn {Jens} af Riis.
Dåb nr. 2108
60931743.05.12Niels Pedersen Givskud By 0.03  1743.02.10 FAR: Peder Rasmussen.MOR: ? Peder Rasmussens kone. Dom. Cantate. Peder Rasmussøns liden Søn: Niels af Gifschod.
Dåb nr. 2109
60941743.05.12Mads Sørensen Givskud By 0.02  1743.03.17 FAR: Søren Madsen.MOR: Anne Pedersdatter{Dom. Cantate.} item Søren Madßøns liden Søn Matz af Gifshod.
Dåb nr. 2110
60951743.05.19Oluf Jensen Ris 1.11 2 år 1741.06.11 FAR: Jens Mortensen.MOR: Maren OlufsdatterDom. Rogate. Iens Mortensøns liden Søn : Oluff af Riis 2 aar gl:
Dåb nr. 2100
60961743.06.23Jokum Zepti? Givskud By     Dom. 2. Trin: gl: Iochum Zepti{..} af Gifshod.
60971743.09.01Anne Katarina Madsdatter Givskud By 3.04  1740.04.19 FAR: Mads Sørensen Lille.MOR: Maren PedersdatterDom. 12. Trin. lille Madz Sørensøns daatter af Gifshod: Anne Catharina.
Dåb nr. 2089
60981744.08.02Kirsten Madsdatter Harresø 26c 26 år 1718c  MAND: Poul Andersen, Harresø, Givskud. Dom. 10. Trin. Paul Andersøns kone Kirsten Matzdaatter af Harresøe udi hendis Alders 26. Aar.
60991744.10.04Dødfødt Ris 0.00   FAR: Anders Pedersen Lerager.MOR: ? Anders Pedersen Leragers kone. Dom. 19. Trin. Anders {Pedersen} Leeragers dødfødt barn .
NOTITS: Anders Pedersen Lerager bor i Ris.
Dåb nr. 2124
61001745.01.24Søren Madsen Givskud By 2.02 2 år 1742.11.11 FAR: Mads Sørensen.MOR: Maren PedersdatterDom. 3. Epiph: Matz Sørensøns barn nafnl: Søren i Gifshod. 2 Aar gl:
Dåb nr. 2106
61011745.02.11Birte Jensdatter Lerager 25c 25 år 1720c  MAND: Søren Pedersen, Lerager, Givskud. Tacksigelßens Fest Birrete Iensdaater af Leerager udi hendis Alders 25. Aar.
NOTITS: Bror Jensen Jensen i Nørre Kollemorten, bedstemor (oldemor kaldet) Anne Christensdatter i Nørre Kollemorten.
61021745.03.14Navnløs Givskudlund 0.01  1745.03.01 FAR: Gravers Andersen.MOR: Margrethe SørensdatterDom. Reminisc: Gravers Andersøns Nafnløß Barn af Gifschodlund.
Dåb nr. 2126
61031745.04.16Maren Knudsdatter Givskud By 50c+  1695cc-  Langfredag Gl: Maren Knudsdaatter af Gifshod.
61041745.05.02Mathias Madsen Ris 80cc 80 år 1665cc  Dom. Misericord. Matthias Matzøn af Riis 80. aar gl:
61051745.06.21Christen Lauridsen Givskud By 19.09 19 år 9 m. 1725.11.18 FAR: Laurids Christensen.MOR: ? Laurids Christensens kone. Mandagen post Dom. 1. Trin. Lauritz Christensøns Søn: Christen Lauritzøn af Gifschod udi hans Alders 19de Aar og 9. Maaneder.
NOTITS: I dåben mangler hjørnet med navnet, som altså ses her.
Dåb nr. 2021
61061745.08.22Niels Pedersen Givskud By 1.01  1744.07.12 FAR: Peder Rasmussen.MOR: ? Peder Rasmussens kone. Dom. 10. Trin. Peder Rasmussøns barn {Niels} af Gifschod.
Dåb nr. 2120
61071745.12.05Niels Thygesen Givskudlund 85cc 85 år 1660cc  KONE: Kirsten Sørensdatter, Givskudlund, Givskud. Dom. 2. Advent: Gl: Niels Thÿgesøn af Gifschodlund udi hans Alders=85 Aar.
NOTITS: Konen flytter til Østerhoved †1752.
61081746.03.20Dødfødt Givskudlund 0.00  1746 FAR: Gravers Andersen.MOR: Margrethe SørensdatterDom. Lætare Gravers Anderßøns dødfødde Barn af Gifshodlund.
Dåb nr. 2135
61091746.04.12Kirsten Poulsdatter Harresø 0.02  1746.02.20 FAR: Poul Andersen.MOR: Mette Johannesdatter3die Paaschedag Paul Andersøns af Harresøe liden datter: Kirsten.
Dåb nr. 2133
61101746.05.08Maren Jensdatter Østerhoved 28c 28 år 1719c FAR: Jens Iversen.MOR: ? Jens Iversens kone. Dom. Cantate : Jens Jverßøns daatter: Maren af Østerhoved udi hendis Alders = 28. Aar.
61111746.06.19Laurids Lauridsen Givskud By 53c 53 år 1694c  KONE: Marie Hansdatter, Givskud By, Givskud. Dom. 2. Trin: Lauritz Lauritzøn af Gifschod udi hans Alders=53. Aar.
61121746.09.11Morten Jensen Buck Ris 73c 73 år 1674c  Dom. 14. Trin: Morten Jenßøn Buck af Riis udi hans Alders 73. Aar.
61131746.12.04Birte Sørensdatter Lerager 0.05 4 m. 3 uger 1746.07.03 FAR: Søren Pedersen.MOR: Johanne NielsdatterDom. 2. Adventus Søren Pedersøns liden daatter af Leerager : Birrete 4. Maaneder og 3 Uger gl:
Dåb nr. 2139
61141747.01.08Johanne Christensdatter Ris 1.04  1745.09.26 FAR: Christen Mortensen.MOR: Anne JensdatterDom. 1. Epiph: Christen Mortenßøns Barn {Johanne} af Riis.
61151747.09.03Johanne Jensdatter Ris 0.07 7 m. 2 dage 1747.01.29 FAR: Jens Mortensen.MOR: Maren OlufsdatterDom. 14. Trin. Jens Mortenßøns Liden daatter af Riis nafnl: Iohanne 7. Maaneder og 2. dag Gammel.
Dåb nr. 2143
61161748.04.28Maren Sørensdatter Givskud By 0.08  1747.08.27 FAR: Søren Madsen.MOR: Anne PedersdatterDom. Misericord. Die Søren Madsøns Barn {Maren} af Gifschod.
61171748.07.21Navnløs Harresø 0.01  1748.07c FAR: ? Maren Jensdatters barnefader.MOR: Maren Jensdatter. Dom. 6. Trin. Maren Jensdaatters barn {Navnløs} af Harresøe.
NOTITS: Det må være et uægte barn, siden faderen ikke nævnes. Ingen Maren Jensdatter får et barn i Givskud. Formodning: barnet er født og død før dåben. Men hun kan også være flyttet til fra et andet sogn. En Mette Jensdatter Thyregod får et uægte barn i Harresø i april 1746, men kan Maren forvekles med Mette?
Dåb nr. 2158
61181748.08.18Jens Pedersen Lerager 2.03 2 år 14 uger 1746.05.13 FAR: Peder Jensen.MOR: Sidsel NielsdatterDom. 10. Trin. Peder Jenßøns Søn Jens af Leerager 2 Aar Gl: og 14 Uger.
Dåb nr. 2138
61191749.02.02Mads Sørensen Givskud By 4.07 4 år 7 m. 1744.07.26 FAR: Søren Madsen.MOR: Anne PedersdatterFesto Purificat: Søren Matzøns Søn Matz af Gifshod 4 Aar og 7. Maaneder gammel.
Dåb nr. 2122
61201749.02.23Anne Kirstine Madsdatter Givskud By 1.09  1747.05.11 FAR: Mads Sørensen.MOR: Maren PedersdatterDom Invocavit. Matz Sørenßøns Barn {Anne Kirstine} af Gifshod.
Dåb nr. 2147
61211749.02.23Dødfødt Givskud By 0.00  1749.02 FAR: Søren Madsen.MOR: Anne Pedersdatter{Dom Invocavit.} Item Søren Matzøns dødføde Barn ibidem.
Dåb nr. 2160
61221749.03.09Laurids Pedersen Ris 3.08 3 år 7 m. 1745.07.11 FAR: Peder Andersen.MOR: Anne FrandsdatterDom. Oculi Peder Andersøns Søn: Lauritz af Riis 3. Aar og 7. Maaneder gl:
Dåb nr. 2130
61231749.04.13Jørgen Pedersen Skrædder Birkebæk 25.07 25 år 3 m. 1723.09.05 FAR: Peder Christensen.MOR: ? Peder Christensens kone. Dom. Qvasimodogeniti Jørgen Pedersøn Skreder af Birckebeck udi hans Alders=25. Aar og 3. Maaneder.
61241749.04.25Jens Christensen Givskud By 26.02 26 år 2 m. 5 dage 1723.01.17  Fredagen post Dom. Misericorias Die d. 25. April: Jens Christensøn af Gifshod udi hans Alders. 26. Aar 2. Maaneder og 5 dage.
NOTITS: Ikke set gift, søn af Christen Christensen †1724.
61251749.05.11Lisbeth Jensdatter Harresø 61c 61 år 1689c  Dom Rogate Lisbeth Jensdaatter af Harresøe udi hendis Alders 61. Aar.
61261749.12.21Anne Frandses Harresø 60c+  1690c-  MAND: Frands, Hvejsel. Dom. 4. Adventus blef gl: Anne Frantzes begraven, som omkom af Frost paa Harresøe marck Tiisdagen post Dom. 2. Adventus paa hendis Reiße fra hendis daatter i Ølholm, agtendendis sig til Riis til hendis Stief daater Anne Frandsdaatter at besøge.
NOTITS: Anne Frandsdatter bliver 1736 gift af Hvejsel, hvor Anne Frandses må have boet, i hvert fald tidligere.
61271750.03.15Baltser Christensen Givskud By 20c+  1730c-  Dom. Judica En fremmed Reijsendis Karl af Finnerup Sogn udi Viborrig Stift , som kom fra Holsten [.i.]g og giestede ned til Mats Sørensøns i Gifschod, hvor hand og døde, Samme hede: Baltser Christensøn.
NOTITS: Kom fra Finnerup, Viborg amt.
61281750.10.04Karen Christensdatter Givskud By 2.07  1748.03.17 FAR: Christen Troelsen.MOR: Maren AndersdatterDom. 19. Trin. Christen Trouelsøns Barn {Karen} af Gifschod Annex Gaard.
Dåb nr. 2154
61291750.11.05Anders Poulsen Givskud By 59.06 59 år 6 m. 1691.05c  KONE: Dorte Jensdatter, Givskud By, Givskud. Torsdagen d. 5. Nov[..] efter Alle H. dag Anders Paulsønaf Gifschod udi hans Alders 59. Aar og 6 Maaneder.
61301750.11.08Anders Graversen Givskudlund 35c 35 år 1716c FAR: Gravers Andersen. Dom. 24. Trin. Anders Graversøn af Gifschodlund i hans Alders 35. Aar.
NOTITS: Ikke set gift.
61311751.05.09Johanne Christensdatter Ris 2.02 2 år 1749.03.09 FAR: Christen Mortensen.MOR: Anne JensdatterDom. Cantate Christen Martensøns daatter : Johanna af Riis 2. Aarg gl:
Dåb nr. 2161
61321751.08.22Dødfødt Lerager 0.00  1751.08 FAR: Peder Jensen.MOR: Sidsel NielsdatterDom. 11. Trin. Peder Jenßøns dødføde barn af Leerager.
Dåb nr. 2176
61331752.05.11Dødfødt Givskudlund 0.00  1752.05 FAR: Gravers Andersen.MOR: Margrethe SørensdatterFesto Ascensionis Christi Gravers Andersøns dødfødde Barn af Gifschodlund.
Dåb nr. 2183
61341752.06.04Troels Christensen Givskud By 0.01  1752.05.22 FAR: Christen Troelsen.MOR: Maren AndersdatterDom. 1. Trin. Christen Tröelsøns lille Søn af Gifschod, nafnl: Tröels.
Dåb nr. 2184
61351752.11.23Kirsten Sørensdatter Østerhoved 81c 81 år 1672c  MAND: Niels Thygesen, Østerhoved, Givskud. Torsdagen post Dom. 25. Trin. Kirsten Sørensdaatter af Østerhoved Sal: Niels Thygesøns efterlatte Encke udi hendis Alders 81. Aar.
61361753.03.28Christen Christensen Givskud By 2.07 2 år 6 m. 1750.08.02 FAR: Christen Christensen.MOR: Anne Sophie AndersdatterOnsdagen post Fest. Annunciat: Christen Christensons liden Søn: Christen af Givschod 2½ Aar Gl.
Dåb nr. 2172
61371753.06.17Anne Jensdatter Givskud By 72c 72 år 1682c  SØN: Christen Christensen, Givskud By, Givskud. Dom. Trin. Christen Christensøns Moder : Anne Jensdaatter af Givschod udi hendis Alders=72. Aar.
61381753.07.01Dorothea Jensdatter Givskud By 57.05 57 år 4 m. 3 uger 3 dage 1696.02.07  MAND: Anders Poulsen, Givskud By, Givskud. Dom. 2. Trin. Sl: Anders Paulsøns Encke : Dorothea Jensdaatter af Givschod udi hendis Alders 57. Aar 4. Maaneder, 3. Uger , og 3. dage.
61391753.07.22Karen Hansdatter Givskudlund 52.05 52 år 4 m. 2 uger 5 dage 1701.03.01  MAND: Niels Jensen, Givskudlund, Givskud. Dom. 5. Trin: Niels Jensons Kone: Karen Hansdaatter af Givschodlund udi hendis Alders : 52. Aar , 4. Maaneder, 2. Uger og 5 dage.
61401753.10.14Dødfødt Ris 0.00  1753.10 FAR: Jens Mortensen.MOR: Maren OlufsdatterDom. 17. Trin. Jens Martensøns dødfødde Barn af Riis.
Dåb nr. 2191
61411753.12.16Christen Christensen Givskud By 0.04  1753.08.05 FAR: Christen Christensen.MOR: Anne Sophia AndersdatterDom. 3. Advent: Christen Christensøns liden Søn : Christen af Givschod.
Dåb nr. 2190
61421754.06.02Mette Margrethe Rasmusdatter Givskud By 1.03  1753.03.04 FAR: Rasmus Larsen Skoleholder.MOR: Kirsten DamgaardPentsedag blev Rasmus Ladssens {Mette Margrethe} og Mads Sørensens Børn Jordet.
Dåb nr. 2187
61431754.06.02Søren Madsen Givskud By 2.03  1752.03.12 FAR: Mads Sørensen.MOR: Maren PedersdatterPentsedag blev Rasmus Ladssens og Mads Sørensens {Søren} Børn Jordet.
Dåb nr. 2181
61441754.06.30? Peder Christensens 1. kone Givskud By     MAND: Peder Christensen, Givskud By, Givskud. d 30 Juni Jordet Peder Christensens Hustrue alle 3 af Giufskud —
NOTITS: Hans 1. kone. Han gifter sig igen 1755 i Givskud. Alle 3 betyder i Givskud By også for de to foregående i #6142 og #6143.
61451754.08.04Navnløs Harresø 0.01c  1754.07.25c FAR: Claus Pedersen Skovbølling.MOR: Anne Marie Nielsdatterd 4 Augusti . Jordet Claus Pedersens {Skovbølling} spæde Barn af Harresøe,
61461754.09.29Anne Sophie Andersdatter Givskud By 26.09 27 år 1727.12.26  MAND: Christen Christensen, Givskud By, Givskud. Søndagen d 29 Septmbr blev Christen Christensens Kone {Anne Sophie Andersdatter} Jordet i sin Alders 27 Aar . —
Dåb nr. 2027
61471754.11.03? Ris     Søndagen den 3 Novemb: Jordet et barn af Riis
NOTITS: Der er ingen holdepunkter for hverken navn eller familie eller alder. Kort før fødes i Ris Johanne Jensdatter, men hun lever i 1769.
61481754.12.01? Harresø 18+  1736c-  Søndagen d 1 December - Jordet en Karl fra Harresøe , som havde indlagt sig der i Logement og Døde 3 dage efter.
NOTITS: Han er ikke fra Givskud sogn.
61491755.01.17Mette Madsdatter Lerager 77c 77 år 1678c  MAND: Peder Lauridsen, Lerager, Givskud. Løverdagen d 17 Januarÿ Jordet Mette Madsdatt: af Leerager i sit Alders 77 aar.
NOTITS: Hun formodes at være enke efter Peder Lauridsen, der døde 12 år før hende. De har en søn Mads vel opkaldt efter hendes far. (Tak til Henning Grøndahl).
61501755.02.26Else Markusdatter Ris 81cc 81 år 1674c  d 26 Februarÿ Jordet Else Marcusdatter af Riis i sit Alders 81 aar.
61511755.03.27? Christen Troelsens mor Givskud By 80cc 80 år 1675c  SØN: Christen Troelsen, Givskud By (Annexgaarden), Givskud. Skiertorsdag Jordet Christen Trovelssens Moder i Giufskud i Sit alders 80 Aar: —
NOTITS: Hendes navn er ikke overleveret. Da Christen Troelsen først ses tjener han i præstegården i Hvejsel, gifter sig med en pige af Givskud By. Han kommer sandsynlig fra et andet sogn.
61521755.08.14Søren Rasmussen Givskud By 0.02  1755.06.08 FAR: Ramus Larsen Skoleholder.MOR: ? Rasmus Larsens kone. d 14 Aug= Jordet Rasmus Ladssens Barn {Søren} i Giufskud.
61531755.08.17Dødfødt Harresø 0.00   FAR: Claus Pedersen Skovbølling.MOR: Anne Marie NielsdatterSøndagen d 17 Augusti Jordet Claues Pedersens {Skovbølling} Dødføde Barn af Harresøe.
61541755.08.17Dødfødt Givskudlund 0.00   FAR: Gravers Andersen.MOR: Margrethe SørensdatterSamme dag {Søndagen d 17 Augusti} Jordet Grauesses {Andersen} død føde Barn af Giufskud lund.
61551755.10.09Søren Pedersen Givskud By 87cc 87 år 1769c  KONE: Anne Barbara Lauridsdatter, Givskud By, Givskud. Torsdagen d 9 Octob= Jordet Søren Pedersen Udj Giufskud i sit alders 87 aar . —
NOTITS: Anne Barbara Lauridsdatter omtales som hans enke derefter.
61561756.02.26Anne Sophie Christensdatter Givskud By 0.02  1755.12.07 FAR: Christen Christensen.MOR: Anne Sophia Andersdatterd 26 Jordet Chris: Christensens Barn {Anne Sophie} i Giufskud. —
61571756.04.07? Anders Christensens kone Ris 66c+  1690c-  MAND: Anders Christensen, Givskud. Onsdagen d 7 April Jordet Anders Christensens Hust af Riis. Christen Morthensens Barn sammesteds.
61581756.04.07? Christens/en/datter Ris    FAR: Christen Mortensen.MOR: Anne JensdatterOnsdagen d 7 April Jordet Anders Christensens Hust af Riis. Christen Morthensens Barn sammesteds.
NOTITS: Christen Mortensen har børn Jens *1744, Anne *1747 og Morten *1752, som ikke er set begravet.
61591756.05.09? Oles/en/datter Givskudlund    FAR: Ole Skade. 9 Maÿ Jordet Oles Skades Barn af Gifshovlund.
NOTITS: Ole Skades navn nævnt første gang her i Kirkebogen, barnet vel ikke født i Givskud sogn.
61601756.07.11? Lauridsdatter Givskud By   år 1747c FAR: Laurids Dyre. Søndagen d 11. Julii Jordet Laues Dyres Datter i sit: 9de aar. — —
NOTITS: Hvis hun er født 1746 i Givskud By, ville hendes navn være Mette Marie og Laurids Dyre = Laurids Terkelsen. Men Laurids Dyre er ikke identificeret (endnu).
61611756.07.13Anders Pedersen Ris 18.05 20 år 1738.02.09 FAR: Peder Andersen.MOR: Anne FrandsdatterTiirsdagen d 11 Julÿ Jordet Peder Andersen[.] Søn {Anders} i Sit Alders 20de aar :
NOTITS: Datoen er for søndagen, tirsdagen var den 13. juli.
Dåb nr. 2074
61621756.09.26? Christen Pedersens kone  44c 44 år 1712c  MAND: Christen Pedersen, Ris, Givskud. Søndagen d 26. Sept: Jordet Christen Pedersens Hust: af Riis 44 Aar gl.
NOTITS: Der er to Christen Pedersen nævnt i Ris i den tid: Christen Pedersen Snedker og Christen Pedersen gift 1755 med Else Andersdatter.
61631756.10.03Kirsten Poulsdatter Harresø 0.05 6 m. 1756.05.09 FAR: Poul Andersen.MOR: Mette. Søndagen d 3 Oct: Jordet Povel Andersens Liden Datter {Kirsten} i Harrresøe [½] Aar gl.
61641756.12.05Karen Larses Givskudlund     Søndagen d 5 Decmb. Jordet Karen Ladses udj Giufskud lund.
NOTITS: Ingen Las eller Lars eller Laurids set i Givskudlund.
61651757.02.13Jens Christensen Østerhoved 0.01  1757.01.09 FAR: Christen Jensen.MOR: Anne Jensdatterd 13 Februarÿ Jordet 2de Spæde Børn det ene Christen Nielssens {Jens} i Østerh. det andet Peder [st]ÿrers i Harresøe.
NOTITS: Nævnes i dåben, at han er død kort efter.
61661757.02.13Navnløs Harresø 0.01  1757.02.01c FAR: Peder Andersen Hyrer?. d 13 Februarÿ Jordet 2de Spæde Børn det ene Christen Nielssens i Østerh. det andet Peder [H]ÿrers i Harresøe.
NOTITS: Faderens tilnavn uklart, ikke identificeret. Barnet dødt før det blev døbt.
61671757.04.11Dødfødt Harresø 0.00   FAR: Claus Pedersen Skovbølling.MOR: Anne Maria Nielsdatter2den Paaskedag Jordet Claues Pedersens Dødføde Barn af Harresøe — — — —
61681757.05.12Anders Pedersen Lerager Lerager 79c 79 år 1678c  KONE: Mette Pedersdatter, Lerager, Givskud. d 12 Maj Jordet Anders Pedersen af Leerager 79 aar.
61691757.06.24Navnløs Givskud By 0.01  1757.06.10c FAR: Peder Christensen.MOR: Maren SørensdatterSt: Hansdag Jordet Peder Christensens Spæde Barn af Gskud —
61701757.07.10Søren Christensen Østerhoved 0.07 24 uger 1757.01.09 FAR: Christen Jensen.MOR: Anne Jensdatter5te Søndag efter Trin: Jordet Christen Nielsens Barn {Søren} af Østerhoed 24 uger.
61711757.08.07Anne Poulsdatter Givskud By 26c 26 år 1733.05.31  MAND: Jørgen Andersen, Givskud By, Givskud. 9de Søndag efter Trin: Jordet Jørg: Andersen kone {Anne Poulsdatter} 26 aar af Gskud.
NOTITS: Gift 1755 i Givskud.
Dåb nr. 2055
61721758.10.26Karen Nielsdatter Givskudlund     MAND: Christen Graversen, Givskudlund, Givskud. d 26 Oct: Jordet Christen Graversens kone {Karen Nielsdatter} af lund.
NOTITS: Gift 1755 i Givskud.
61731758.10.26Navnløs Givskudlund 0.01   FAR: Hans Nielsen.MOR: Maren GraversdatterSammedag {d 26 Oct:} J: Hans Nielssen Søn sammesteds —
NOTITS: Død før dåben.
61741758.11.05Niels Graversen Givskudlund 9.01  1749.10.05 FAR: Gravers Andersen.MOR: Margrethe SørensdatterSøndagen d 5 Nov: J: Graues Andersens Søn Niels Sammestæds {Givskudlund} . —
Dåb nr. 2167
61751758.12.10? Poulsdatter Harresø    FAR: Poul Andersen.MOR: Mette Johannesdatterd 10 decembr Jordet Povels {Andersens} Datter i Harresøe.
NOTITS: Uklar, men antaget spæd.
61761758.12.30Maren Olufsdatter Ris 43cc  1715cc  MAND: Jens Mortensen, Ris, Givskud. d 30dito {decembr} Jordet Jens Morthensens kone {Maren Olufsdatter} i Riis.
NOTITS: Gift 1738 i Givskud.
61771759.03.14Anders Jensen Givskud By 177c 77 år 1681c  KONE: Anne Marie Simonsdatter, Givskud. d 14 Marty Jordet Anders Jensen af Giufschud {By} 77 aar.
61781759.09.09Navnløs Givskud By 0.01  år 1759.08.25c FAR: Rasmus Larsen Skoleholder.MOR: ? Rasmus Larsen Skoleholders kone. 13de Søndag efter Trint: Jordet Rasmus {Larsen} Skoeleholders [Maste] Barn.
NOTITS: Kaldes ellers opprimeret, men kirkebogsføreren er ikke ret bekendt med kirkelige højtider på latin og begreber. Rasmus har en datter Johanne der er 3 år gammel, men hun ville skrige, hvis nogen lå sig på hende. Det må være et spædt barn, som ikke er døbt endnu.
61791759.09.16Peder Christensen Birkebæk 64c  1695c  KONE: Maren, Birkebæk, Givskud. 14de Søndag efter Trint: Jordet Peder Christensen af Birkebæk — — —
61801759.12.09Anne Marie Christensdatter Givskud By 0.04  1759.07.29 FAR: Christen Andersen.MOR: Maren Sørensdatter2den Søndag i Advendt Jordet Christen Andersens lidet Barn. {Anne Marie}.
61811760.07.24Mette Nielsdatter Lerager 59.01  1700.06.21  MAND: Anders Pedersen Lerager, Lerager, Givskud. d 24 July J: Anders Leeragers Enke {Mette Nielsdatter}.
NOTITS: Gift 1742 i Nørup.
61821760.08.17Karen Lauridsdatter Givskud By 0.08  1760.01.01 FAR: Laurids Lauridsen.MOR: ? Laurids Lauridsens kone. Sønd: d 17 Augusti J. L. Lauerssens liden Datter, {Karen}.
61831760.10.05Karen Christensdatter Givskudlund 0.01  1760.09.29 FAR: Christen Graversen.MOR: ? Christen Graversens 2. kone. 18de Sønd: efter Trin: J: Chresten Grauessens Barn {Karen}.
61841760.10.13Maren Andersdatter Givskud By 40c  1720c  MAND: Christen Troelsen, Givskud By (Annexgaarden), Givskud. Fredagen d 3 Oct: J: Christen Trovelssens koene {Maren Andersdatter}.
NOTITS: Gift 1745 i Givskud.
61851760.11.09Maren Christensdatter Givskud By 0.01 6 uger 1760.10.03 FAR: Christen Troelsen.MOR: Maren Andersdatter23de Sønd: efter Trinit: J: Christen Trovelssens liden Datt_ {Maren} 6 ug[..].
NOTITS: Moderen døde i barselsseng.
61861761.02.01Laurids Christensen Givskud By 71cc  1690cc  KONE: ? Laurids Christensens kone, Givskud By, Givskud. Laues Christensen af Giufschud.
61871761.02.01Karen Andersdatter Givskud By     Karen Andersdatter ibid: {Giufschud}.
NOTITS: Mulig ville være *1743 #2107 af Givskud By, datter af Anders Jensen.
61881762.01.10? Christensdatter Givskud By 0.01  1761.12.13 FAR: Christen Troelsen.MOR: ? Christen Troelsens 2. kone. d 10 January Jordet Christen Trovelsens nye føde Datter af Gifschud.
61891762.01.30Anne Barbara Lauridsdatter Givskud By 76c 76 år 1685c  MAND: Søren Pedersen, Givskud By, Givskud. d 30 January Jordet Søren Pedersens Enke Anne Barbara {Lauridsdatter} 76 aar.
61901762.02.14Peder Madsen Givskud By 12.05  1749.09.29 FAR: Mads Sørensen.MOR: Maren PedersdatterSøndag Sexagesima Jordet Mads Sørensens Søn {Peder} af Giufschud.
Dåb nr. 2166
61911762.04.10Dødfødt Harresø 0.00   FAR: Poul Andersen.MOR: Mette Johannesdatterd 10 April Jordet Povels Dødføde Barn af Ha[...].
61921762.11.30Maren Graversdatter Givskudlund 25.04 26 år 1737.07.21  MAND: Hans Nielsen, Givskudlund, Givskud. d 30 Novembr: Jordet Hans Nielssens koene Maren Grauesdatter af Gskudlund 26.
Dåb nr. 2071
61931762.12.12Birte Graversdatter Givskudlund 21.01  1741.11.12 FAR: Gravers Andersen.MOR: Margrethe Sørensdatter3die Søndag i Advendt . Berthe Grauesdatter af Gskudlund.
Dåb nr. 2102
61941763.01.25Maren Sørensdatter Givskudlund 49c 49 år 1713c  MAND: Christen Andersen, Givskudlund, Givskud. d 25 Januarÿ Jordet af Gskudlund Christen Andersens Hust: {Maren Sørensdatter} 49 aar gl:
NOTITS: Gift 1736 i Lindeballe. Parret er 1762 flyttet fra Givskud By til Givskudlund. Hans 2. kone.
61951763.03.09Karen Rasmusdatter Givskud By    FAR: Rasmus Larsen Skoleholder.MOR: ? Rasmus Larsen Skoleholders kone. Onsdagen d 9 Martÿ Jordet af Giufschud Rasmus {Larsen} Skoeleholders Datter Karen.
NOTITS: Formodentlig født 1750- før Rasmus kom til Givskud.
61961763.03.31? Kaj Hyrdes kone      MAND: Kaj Hyrde, Givskud. Skiærtorsdag Jordet Kej Hyrdes Koene.
NOTITS: Ikke klart hvor i Givskud sogn.
61971763.04.05Anne Sophie Christensdatter Givskud By 1.00  1762.03.28 FAR: Christen Christensen.MOR: ? Christen Christensens 2. kone. 3die Paaskedag J: Christen Chrestensens barn af Gskud {Anne Sophie}.
61981763.04.10Jørgen Jensen Ris 43c+  1720c-  Første Søndag efter Paaske Jordet Jørgen Jensen af Riis.
NOTITS: Fadder i 1740 dåb #2090.
61991763.04.29Thomas Christensen Ris 43c+  1720c-  KONE: ? Thomas Christensens kone, Ris, Givskud. Bededagen Jordet Thomas Christensen.
NOTITS: Ses i kommunionslisterne 1754-62.