Mikkelsborg, Nederdonnerup, Give 1909


Mikkelsborg, Nederdonnerup, Give 1909.
På vognen Kristen Kousgaard med sønnen Peder 1 år gammel.
Fra venstre Kristens kone Johanne Kristine, 28, hendes bror Kristian Møller Andersen, Kristens mor Marianne Mikkelsen, 64, og Kristens bror Mikkel Nielsen Kousgaard, 29.
Billede fra Kristian Kousgaard *1912 "Barndomserindringer", se Kousgaard.