Give Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1700 - 1840
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Give kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Huller i Give kirkebog 1711-19, 1745-54 og 1800-05.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60011700.03.25Jens Madsen Bøllund     Dend 25 Martii blef Jens Matsen som boede tilforn i Byllund begraven.
60021700.04.04Jens Jensen Nygaard    FAR: Jens Jespersen, Nygaard, Give. Dom Palmarom blef Jens Jespersens barn i Nygaard ved navn Jens begraven.
60051700.05.23Lars Christoffersen Tromborg    FAR: Christoffer Pedersen, Tromborg, Give. Dom Exaudi blef begravet Sl: Christopher Pedersens søn i Tromborg ved navn Las.
60061700.07.11Jens Mortensen Givskov 67c  1633c  Dom 5te i Trinitatis blef Jens Mortensen i Gifskov begravet.
NOTITS: Han vidner på Nørvangs Herredsting i et tingsvidne fra Grundet Birk i Stolestadestriden 1667 om Give kirke, at han kan huske 20 år tilbage, altså til 1647, hvor han antages at have været omkring 14 år gammel. Der angives ingen alder i begravelsesteksten, men han var været omkring 67 år.
60091700.08.15Jens Frandsen Givskov    FAR: Frands Jensen, Givskov, Give. Dom 10 i Trinit: blef begraven Frantz Jensens tvende børn ved navn Jens og Dorethe.
60171700.12.01Alexander Grubbe Donneruplund 69.05  1631.07.16  Dend 1 Decembris blef høyædle og velbaarne Alexander Grubbe fordum Herre til Donneruplund begraven.
NOTITS: "fordum Herre til Donneruplund" fordi han i 1684 havde skødet Donneruplund videre til Otte Valdemarsen Skram. Født på Vedbygaard ved Holbæk.
60181701.01.30Jesper Christensen Nygaard     Dom Sexages: blef Jesper Christensen som fordum boede i Nygaard begraven.
60201701.12.23Niels Sørensen Give by     Dend 23 December blef Niels Sørensen i Give begravet.
60211701.12.26Hans Olufsen  0.02 2 m.  FAR: Oluf Pedersen, ?, Faaborg.MOR: Anne Hansdatter. MAND: Oluf Pedersen, Give. Dend 26 December blev en betlers ved navn Anne Hansdatter hendis barn ved navn Hans begravet og hafde forn: qvinde attest at hun var en egteqvinde og hendes mand var soldat og hed Oluf Pedersen og denne hindis barn var døbt Dærnes i Fyn hvilken attest var dateret Faaborg Fyn beliggende efter hindis ord den 28 Octob: Ao: 1701.
60221701.12.27Jens Troelsen Hestlund- Store    FAR: Troels Andersen, Hestlund- Store, Give. Dend 27 Decemb: blev Troels Andersen barn ved navn Jens begravet som tilforn for sin skrøbelighed aldene var inddøbt.
60231702.01.15Rasmus Madsen Give by     Dom 2 post Epipha: blef Rasmus Matsen i Give begravet.
60251702.02.18Søren Sørensen Hedegaard 41c 41 år 1660c  Dom Sex: blef Søren Sørensen i Heedegaard begravet i sin alders 41 aar.
60311702.04.23Thomas Nielsen Bregnhoved 67c 67 år 1634c  Dend 23 Aprilis blef begravet Thomas Nielsen i Breenhoed i sin alders 67 aar.
60331702.05.25Niels Pedersen Nederdonnerup 77.01 77 år 2 uger 1 dage 1625c  Festo Ascensis: blev Niels Pedersen i Nederdonnerup begravet. Hand var 77 aar 2 uger og en dag.
60361702.06.05Peder Christensen Nederdonnerup 1.02 1 år 7 uger 1701.03.24 FAR: Christen Pedersen, Nederdonnerup, Give. Dend 5 Junii blef og begravet Christen Pedersens barn i Nederdonnerup ved nafn Peder da dend var 1 aar og 7 uger gammel.
NOTITS: Daab nr. 2015.
Dåb nr. 2015
60381702.08.27Søren Nielsen Farre 80c 80 år 1622c  Dom 11 post Trinita: blef Søren Nielsen i Farre begravet i sin alders 80 aar.
60391702.10.22Niels Christensen Bæksgaard 81.04 81 år 3 m. 14 dage 1621.07  Dom 19 post Trinit: blef Niels Christensen i Bexgaard begravet da han var 81 aar og 3 maaneder og 14 dage gammel.
60461704.01.09Jens Jensen Bøllund 89cc 89 år 1614c  Den 9 Janua: blef Jens Jensen i Byllund begravet i sin alders 89 aar.
60471704.02.03Niels Pedersen Sillesthoved 2.11 3 år 1701.03.09 FAR: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give. Dom Esto Mihi blef Peder Nielsens søn i Sillesthoed ved navn Niels Pedersen begravet i sin alders 3die aar.
NOTITS: Daab 1701 nr. 2014.
Dåb nr. 2014
60491704.03.30Niels Mortensen Nygaard 0.11 11 m. 1703.05.06 FAR: Morten Jensen. Dom Qvasimode Geniti blef Morten Jensens søn i Nygaard ved navn Niels begravet da den var 11 maaneder gammel.
NOTITS: Daab nr. 2041.
Dåb nr. 2041
60501704.05.13Christen Simonsen Give by 0.06 25 uger 1703.12.27 FAR: Simon Pedersen, Give by, Give. Fer: 3 Pentacost: blev Simon Pedersens barn i Give ved navn Christen begravet 25 uger gammel.
NOTITS: Daab nr. 2050.
Dåb nr. 2050
60511704.07.02Jens Jensen den yngre Skærhoved 25c 25 år 1679c  Festo Visitationis blef Jens Jensen den yngre i Skierhoed begraven da han var 25 aar gammel.
60521704.09.21Christen Mikkelsen Hestlund- Lille 49c 49 år 1655c  Dom 18 post Trinit: blef begravet Christen Mickelsen i Liden Hestlund i sin alders 49 aar.
60541704.10.12Jens Madsen Nygaard 0.02 7 uger 1704.08.03 FAR: Mads Sørensen, Nygård, Give. Dom 21 post Trinit: blef Mats Sørensens søn i Nygaard ved navn Jens begravet da det var 7 uger gammel.
NOTITS: Daab nr. 2059.
Dåb nr. 2059
60581705.03.08Mads Hansen Ulkær Mølle 12 12 år 1692c FAR: Hans Christensen.MOR: Maria Nielsdatter. Dom Reminisc: blef Hans Christensens søn i Ulkiær Mølle ved navn Mats Hansen begravet i sin alders 12 aar.
60591705.03.11Lars Brixen Farre 78c 78 år 1626c  Dend 11 Martii blef Las Brixen i Farre begraven i sin alders 78 aar.
60601705.03.11Niels Nielsen Nebvad Farre 50c 50 år 1654c  Dend 11 Martii blef Niels Nielsen Nebvad i Faare begraven i sin alders 50 aar.
60621705.03.18Mads Christensen Give By 8 år 1694c FAR: Christen Christensen. 18 Martii blef Christen Christensens tvende sønner i Give begraven. Dend ene ved navn Mats 8 aar gammel, dend anden ved navn Hans 4 aar gammel.
60631705.03.18Hans Christensen Give By 4.08 4 år 1700.06.06 FAR: Christen Christensen. 18 Martii blef Christen Christensens tvende sønner i Give begraven. Dend ene ved navn Mats 8 aar gammel, dend anden ved navn Hans 4 aar gammel.
NOTITS: Daab 1700 nr. 2006.
Dåb nr. 2006
60641705.03.29Jens Christoffersen Bregnhoved 24c 24 år 1681c  Dom: Judica blef Jens Christophersøn af Breenhovet begravet i sin alders 24 Aar.
NOTITS: Får børn 1704, er altså gift.
60661705.04.22? Christensen Give By 6 år 1698c FAR: Christen Jensen. Dend 22 April Onsdag p: Qvasimodo: blev Christen Jensens søn i Give begravet i sin alders 6 aar.
60691705.05.17Christen Nielsen Give By 70c 70 år 1734c  Dom Rogate blev Christen Nielsen i Give {By} funden i [Simmeshus her] i Give, og efter Lovl: syn begravet i hans alders 70 aar.
60711705.06.21Søren Fæstersen Bøllund 6.02 6 år 2 m. 2 uger 1699.4c FAR: Fester Sørensen.MOR: ? Søren Fæstersens kone. Dom II p: Trin: blev Vester Sørensens søn i Byllund ved navn Søren Vestesen begravet i sin alders 6 aar 2½ maaned.
60731705.09.20Søren Jensen Farre 4.04 4 år 3 m. 14 dage 1701.6 FAR: Jens Pedersen Thyregod. Dom XV p: Trinit: blev Jens Pedersens søn af Farre ved navn Søren Jensen begravet i sin alders 4 aar 3 maaneder og 14 dage.
60771706.01.17Morten Mortensen Bæksgaard 12.01 12 år 3 uger 1693.12.28 FAR: Morten Jensen. Dom II p: Epiph: blev Morten Jensens liden søn af Beksgaard Sal: Morten Mortensen begravet i hans alders 12 aar og 3 [uger].
NOTITS: Alderen så nøjagtig at en fødsel (dåb) kan fastlægges. Se rekonstrueret dåb i året 1693 nr. 1997.
Dåb nr. 1997
60781706.02.14Niels Nielsen Give By 9.05 9 år 5 m. 1695.09 FAR: Niels Pedersen. Dom Esto Mihi blev Niels Persens liden søn af Give bye Sal: Niels Nielsen begravet i hans alders 9 aar og 5 maaneder.
NOTITS: Se rekonstrueret dåb i 1695 nr. 1996.
Dåb nr. 1996
60791706.04.05Søren Sørensen Give By 1.02 1 år 6 uger 4 dage 1705.03.04 FAR: Søren Ovesen. Dom II p: Pasch: blev Søren Offesens liden søn i Gye begravet i hans alders 1 aar 6 uger og 4 dage som hede Søren Sørensen.
NOTITS: Dåb 1705 nr. 2063.
Dåb nr. 2063
60801706.06.13Jens Johansen Bregnhoved 0.04 3 m. 3 uger 1706.02.28 FAR: Johan Sørensen.MOR: Mette Sørensdatter. Dom II p: Trinit: blev Johan Sørensens i Breinhoed liden søn Jens Johansen Sal: begravet, som fantes død i sengen hos sin moder i hans alders 3 maaneder og 3 uger.
NOTITS: Daab 1706 nr. 2074. Efter ovenstående, nemlig født 19. feb. 1706, dåb 28. feb. ,var han ni dage gammel ved dåben.
Dåb nr. 2074
60811706.07.11Niels Andersen Give By 1.06 1 år 6 m. 1705.03.18 FAR: Anders Christensen, Hastrup?, Thyregod?.MOR: Kirsten Christensdatter. Dom VI p: Trinit: blev Kirsten Christensdatters søn {Niels Andersen} af Give begravet i hans alders 1½ aar.
NOTITS: Dåb 1705 nr. 2064.
Dåb nr. 2064
60841706.08.22Navnløs Nederdonnerup 0.00   FAR: Christen Pedersen Østergaard. Dom XII p: Trin: blev Christen {Pedersen} Østergaard i Nederdonnerup hans Navnløs og dødfødte barn begravet.
Dåb nr. 1970
60871707.01.09Søren Jensen Bregnhoved 79c 79 år 1627c  Dom 1 p: Epiph: blev Søren Jensen af Breinhoed begravet i hans alders 79 aar.
60881707.01.28Søren Pedersen Gammel Sillesthoved 73.05 73 år 4 m. 14 dage 1733.09  Fredag p: Dom III p: Epiph: den 28 Jan: blev gammel Søren Persen af Sillesthoed begravet i hans alders 73 aar 4 maaneder og 14 dage.
60891707.02.20Hans Christensen Ulkær Mølle 58c 58 år 1648c  Dom Septuag: blev Hans Christensen Mølleren af Ulkiær Mølle begravet i hans alders 58 aar.
NOTITS: Konen begravet 6 måneder før nr. 6083.
60941707.04.21Niels Christensen Bregnhoved 3.06 3 år 6 m. 1703.06.24 FAR: Christen Hansen. Fest: Viri: blev Christen Hansen af Givskov {fejl for Bregnhoved} en søn begravet ved navn Niels Christensen i hans alders 3 aar og 6 maaneder.
NOTITS: Dåb 1703 nr. 2044.
Dåb nr. 2044
60961707.04.30Jens Nielsen Saus? Give By 30.04 30 år 3 m. 3 uger 1677.01  d. 30 April Løverdagen før Dom 1 p: Pasch: blev Jens Nielsen [Saus] af Give Annexpræstegaard begravet i hans alders 30 aar 3 maaneder og 3 uger.
60971707.06.02Kjeld Poulsen Nederdonnerup 35c 35 år 1671c  Fer: Aascens: Chr: blev Kiel Paul_ i Nederdonnerup begravet i hans Alders 35 Aar.
60981707.06.05Christen Boysen Ullerup 79c 79 år 1627c  Dom. Exaudi Blev Chrest_ Boys_ i Ullerup begravet i hans Alders 79. Aar.
61001707.08.07Christen Jensen Farre 3.04 3 år 4 m.  FAR: Jens Pedersen ThyregodOnßdaag_ p. Dom. VII. p. Trin. blev Jenß Pedersen søn af Farrø ved Navn Christen Jensen begravet i hans Alders 3. Aar 3. Maaneder og 14. Daage.
NOTITS: Dåb 1704 nr. 2057.
Dåb nr. 2057
61011707.11.06Jens Nielsen Ullerup 62.02 62 år 1 m. 14 dage 1635.09  Dom XX p: Trin: blev Jens Nielsen af Ullerup begravet gammel 62 aar 1 maaned 14 dage.
61021707.11.13Jens Jensen Skærhoved 48c 48 år 1659c  KONE: Sidsel Sørensdatter, Skærhoved, Give. Fredag p: Dom XXI p: Trin: [har?] Jens Jensen af Skierhoed og sin hustru Sitsel Sørensdatter paa en gang begravet der hand var gammel 48 aar og hendis alder 56 aar.
61051707.12.11Dødfødt Sillesthoved 0.00   MOR: Kirsten Sørensdatter. Eodem die [Dom III Advent] blev Kirsten Sørensdatters af Sillesthoed uægte barn begravet som blev dødfødt.
NOTITS: Uægte barn.
61071708.01.11Anthonis Ostensen Give By 61.02 61 år 1 m. 3 uger 1666.11  d: 11 Jan: Onßdaag_ p: Dom 1 p: Epiph: blev Snedger Anthonis Osters_ af Give Bye begravet i hans Alders 61. Aar 1. Maaned og 3. Ugger.
61081708.02.11Jens Nielsen Hjuler Give By 75c 75 år 1632c  Eodem die [Fest: Puris: Act: d: 11 Febr:] blev Saal: Jens Nielsen Hueler af Give bye begraven 75 aar.
61091708.02.12Christen Jensen Farre 0.04 3 m. 3 uger 2 dage 1707.10.20 FAR: Jens Pedersen Thyregod. Eod: [Dom Sexag:] blev Jens Persens liden søn af Farøe ved navn Christen Jensen begravet gammel 3 maaneder 3 uger 2 dage.
NOTITS: Rekonstrueret fødsel 1707 nr. 1993. Jens Pedersen havde to sønner ved navn Christen før denne Christen blev født. Den anden Christen *1704 †1707 aug., nr. 2057 og nr. 6100.
Dåb nr. 1993
61121708.03.28Jokum Christoffer Hermansen Farre Mølle 0.04 3 m. 2 uger 1707.12.07 FAR: Herman Davidsen. d. 28. Mart. blev Hermand Davisøns Lid_ Søn af Farrøe Mølle Begravet, som heedde Jocken Xtopher.
NOTITS: Daab 1707 nr. 2101.
Dåb nr. 2101
61171708.08.08Iver Madsen Tromborg 46c 46 år 1662c  d: 8 Aug: blev Ifver Madsen af Tromborg begraven i hans alders 46 aar.
61201708.09.16Christen Thomsen Farre 23.03 23 år 3 m 1 uger 1680.06  DomXV p: Trin: blev Christen Thomsen af Farøe begravet gammel 23 aar 3 maaneder 1 uge.
61221708.11.04Jens Frandsen Givskov 0.01 5 uger 1708.03.11 FAR: Frands Jensen.MOR: Kirsten JensdatterEod: die [Dom XXII p: Trin:] blev Frands Jensen liden søn Jens Frandsen af Givskov begravet.
NOTITS: Daab 1708 nr. 2106.
Dåb nr. 2106
59891709.01.01Jens Jespersen Nygaard     KONE: Maren Jensdatter, Nygaard, Give. {REKONSTRUKTION: fra enken Maren Jensdatters vielse i maj 1709: 'Begravet af Nygaard Jens Jespersen.'
NOTITS: Dato 1. jan. er antaget, den må ligge mellem sept. 1706, hvor han får et barn døbt #2080 og maj 1709, hvor enken gifter sig igen #8059.
61231709.04.04Mads Sørensen Nygaard 79.10 79 år 10 m. 1629.06  Eod: [Dom Lætare] blev Mats Sørensen i Nygaard begravet gammel 80 aar mindre 2 maaneder.
NOTITS: I stolestadestriden 1667 ses en Mads Sørensen i Hedegaard født omkring 1627, det kunne være ham på aftægt.
61271709.05.16Christen Christensen Ullerup 1.00 33 uger 5 dage 1708.06.10 FAR: Christen Jensen.MOR: Margrethe ChristensdatterEod: die [Dom Jubilate] Blev Xten Jenßens Søn i Ullerup ved navn Xt_ Xstens_ Begravet. gl. 33 Ugger 5. Daage.
NOTITS: Angivne alder 8 afviger igen fra den rigtige, som er 12 måneder - født lidt før dåben. Kirkebogen er her noget upålidelig. Dåb 1708 nr. 2114.
Dåb nr. 2114
61291710.01.19Jens Thomsen Donneruplund 25c 25 år 1684c  Eod. die {Dom 2 p: Epiph:} blev Jenß Thoms_ paa DonnerupL begravet gammel 25. aar.
NOTITS: Formodentlig karl på Donneruplund.
61301710.04.13Lars Nielsen Lundfod Farre 52c 52 år 1658c  Dom Palmar: blef Las Nielsen Lentfod af Farøe begravet gammel 52 aar.
61321710.05.11Jens Larsen Hedegaard 0.01 4 uger 1710.05.04 FAR: Lars Jensen. Dom. 3. p. Pasch. Blev nestbemes= {næstbemelte, se dåb #2143} Larß Jenßens Barn: Jenß begrav_.
NOTITS: I kirkebogen følger denne begravelse direkte efter dåben #2143. De 5 uger sammensat af skønnet født 3 uger før dåben, død ugen efter.
Dåb nr. 2143
61341716.02.05Iver Sørensen gammel Bøllund 64c 64 år 1651c  d: 5 Febr: blev gammel Ifver {Sørensen} i Byllund jordet som var gammel 64 aar.
NOTITS: Kirsten Iversdatter i Bøllund kunne være hans datter.
61361716.04.26Christen Frandsen Give By 75c 75 år 1640c  Dom Miser: blev Sl: Christen Frandsen i Give begraven Gl: 75 aar.
59981718.07.01Søren Nielsen Give By 40cc  1680cc  SØN: Christen Sørensen, Givskov, Give. {REKONSTRUKTION: ud fra sønnens begravelse. Søren Nielsen af Give By begravet mellem 1717 og 1719}.
NOTITS: Da sønnen Christen begraves i 1726 #6209 er faderen Søren Nielsen død. Da han ikke findes død 1720-26, hvor kirkebogen er ført, antages han død i tiden før 1720, da kirkebogen ikke blev ført. 1718 er arbitrær midt i denne periode. Hans skønnede alder 40cc er 40 +-15 altså 25 - 55 år, dette kun for at have et løst holdepunkt.
59991719.07.01Jens Lauridsen Risom Søndersthoved     Kone: Johanne Marie Christiansdatter Cassius, Søndersthoved, Give. {Begravet Kammerraad Jens Lauridsen Risom af Søndersthoved. REKONSTRUKTION.}
NOTITS: Hans datter Christiane Laurentie dør 1720 1 aar gammel og maa derefter være født circa juli 1719. Altsaa maa Jens Risom have været i live i oktober 1718. Han er død før juli 1720 da denne datter dør og hvor han kaldes salig. Han er vel født i Smidstrup, hvor hans far Laurids Risom var præst.
61371720.01.07Thomas Larsen Sildesthoved 45.07 45 år 6 m. 2 uger 1674c  Dom. 1. p. Epiph. Blev Thomas Lars_ af Silledsthoved jordet gammel 45. Aar 6. Maaneder og nogle faae Ugger.
61401720.01.21? Festersen Nederdonnerup 8c 8 år 1711c FAR: Fester Sørensen. Dit: {Dom 3 p: Epiph:} Fester Sørensens søn af Nederdonnerup begraven Gl: 8 aar.
NOTITS: Skønnet dåb 1711c.
Dåb nr. 1992
61431720.04.14Hans Andersen Farre 4.01 4 år 4 uger 1716.03.08 FAR: Anders Vestesen. Dom 2 p: Pasch: blev Anders Vestesens søn af Farøe navnlig Hans Andersen jordet Gl: 4 aar og 4 uger.
NOTITS: Daab 1716 nr. 2150. Fødsel tilbageregnet giver 1716.03.16, daabsdatoen er 1716.03.08 saa der bliver regnet meget nøjagtigt her i kirkebogen..
Dåb nr. 2150
61441720.04.21Jens Christensen Vævmand Farre 76c 76 år 1643c  Dom 3 p: Pasch: blev Jens Christensen Vævmand af Farøe begravet gammel 76 aar.
61451720.04.28Mads Sørensen Hedegaard 38c 38 år 1682c  Dom 4 p: Pasch: blev Madtz Sørensen af Hedegaard jordet som var gammel 38 aar.
61531721.02.09Frands Nielsen Ullerup 8.02 8 år 2 m. 1712.12c FAR: Niels Hansen. Dit: {Dom Septuag:} blev Niels Hansens søn af Ullerup navnl: Frants Nielsen begravet gammel 8 aar og nogle uger.
NOTITS: Kirkebogen ikke ført, da han blev døbt.
61541721.03.02Jens Nielsen Kromand Bregnhoved 76c 76 år 1644c  Dit: {Dom Invocav:} blev Jens Nielsen Kromand af Breinhoved begravet Gl: 76 aar.
61551721.03.16Gregers Pedersen Give By 0.01 1 dage 1721.03.12 FAR: Peder Christensen Hag. Dom Ocul: blev forbemeldte {fra daaben} 2de tvillinger begravet {Gregers} hvoraf drengen levede 1 dag og pigen 2½ dag.
NOTITS: See daab 12.03.1721.
Dåb nr. 2169
61571721.04.10Hans Nielsen Farre 33c 33 år 1688c  Fer: Virid: blev Hans Nielsen af Farøe begraven Gl: nogle og 30 aar.
NOTITS: Alder arbitrær antaget til 33c.
61581721.05.11Peder Christensen Ullerup 3c 3 år 1718c FAR: Christen Lassen. Dom 4 p: Pasch: blev Christen Lassens søn af Ullerup jordet navnlig Peder Christensen Gl: 3 aar.
61601721.06.18Dødfødt Nederdonnerup 0.00   FAR: Anders Lassen. Onsd: p: Dom 1 p: Trin: blev Anders Lassens navnløse datter af Nederdonnerup begravet.
61641721.10.26Peder Christensen Hestlund- Store 0.02 8 uger 1721.08.17 FAR: Christen Troelsen. Dit: {Dom XX p: Trin:} blev Christen Troelsens liden søn navnl: Peder Christensen begravet Gl: 8 uger.
Dåb nr. 2177
61671722.04.07Peder Thomsen Nederdonnerup 25.04 25 år 3 m. 2 uger 1697.01c  Fer: 3 Pasch: blev Peder Thomsen af Nederdonnerup jordet Gl: 25 aar 3 maaneder og 14 dage.
61681722.04.12Dødfødt Givskov 0.01   FAR: Søren Nielsen. Dom 1 p: Pasch: blev Søren Nielsen af Givskov hans Navnløs fød søn begraven.
NOTITS: Antaget at have kort levet, men ikke døbt.
61721722.09.13Anders Christensen Hestlund- Store 47.7 47 år 6 m. 2 uger 1675c  Eod: die {Onsd: p: Dom XV p: Trin:} blev Anders Christensen i Store Hestlund begraven Gl: 47 aar 6 maaneder og 14 dage.
61731722.12.20Jep Lassen Nygaard 79c 79 år 1643c  Dom IV Advent blev Jep Lassen af Nygaard begraven Gl: 79.
NOTITS: Gift i 1709, da han var omkring 60, med Maren Nielsdatter af Nygaard, bosat Nygaard
61751723.01.17Morten Jensen Nygaard 0.03 11 uger 1722.11.22 FAR: Jens Mortensen. Dom II p: Epiph: blev Jens Mortensen af Nygaard hans liden søn {Morten} jordet Gl: 11 uger.
61761723.01.17Navnløs Bæksgaard 0.01   FAR: Søren Hansen. Eodem die {Dom II p: Epiph:} blev Søren Hansen i Bexgaard hans navnløs fødte søn begravet.
NOTITS: Antages at have levet kort, død før dåben.
61771723.01.31Jens Jensen Borch Give By 2.00 2 år 1721.01? FAR: Jens Jensen Borch. Dom Sexages: Blev Jens Jensen Borch af Give hans liden søn Jens jordet Gl: 2 aar mindre 2 uger.
NOTITS: Ifølge aldersangivelsen er han født i dec. 1720 eller jan. 1721, men der er ingen indførsel i Give kirkebog. Måske født andetsteds, måske glemt i Give.
61781723.02.02Navnløs Bregnhoved 0.01   FAR: Anders Pedersen.MOR: Ingeborg ClemmensdatterFest: Annunc: Mar: blev Anders Persens navnløs fødte barn jordet.
NOTITS: Antages at have levet kort, død før dåben.
Dåb nr. 1959
61791723.03.25Hans Jørgensen Farre 1.09 2 år 1721.04.14 FAR: Jørgen Christensen. Fest: Virid: blev Jørgen Christensens søn af Farøe nafnlig Hans begravet Gl: {2} aar.
61801723.05.02Christen Enevoldsen Bæksgaard 15.06 15 år 7 m. 1 dage 1707.10.01 FAR: Enevold Christensen. Dom Rogate blev Enevold Christensens søn af Bexgaard navnlig Christen Enevoldsen begraben Gl: 15 aar 7 maaneder og 1 {dag}.
Dåb nr. 2097
61851724.05.09Lars Sørensen Annexbonden Give By 50c 50 år 1674c FAR: Søren Jensen Degn. Tiirsdag p: Dom 3 p: Pasch Jubil: som var den 9 May blev Annexbonden Lars Sørensen af Give begravet Gl: 50 aar.
NOTITS: Gift 1707 i Give med Maren Christensdatter af Give By.
61861724.05.14? Pedersen Vorslunde 1.01 1 år 3 uger 1723.04c FAR: Peder Poulsen. Dom 4 p: Pasch: blev Peder Povelsen af Vorslunde en liden søn jordet G: 1 aar og nogle uger.
NOTITS: Antagelse 1 år 3 uger.
61871724.06.11Veste Sørensen Sillesthoved 45.01 45 år 4 uger 4 dage 1679.05c  Fet: Trin: blev Visted Sørensen af Sillesthoved jordet Gl: 45 aar 4 uger og 4 dage.
NOTITS: Nævnt 1703 og 1720 af Sillesthoved. Hans kone formodes at være den Mette Madsdatter, der senere på året 1724 gifter sig med Christen Nielsen af Leerager, som vel overtager gården, han ses i hvert fald i Sillesthoved.
61891724.07.30Jørgen Larsen Give By 0.05 25 uger 1723.12.05 FAR: Lars Jensen.MOR: Anne JørgensdatterDec: VII p: Trin: blev Laurids Jensen af Give hans søn Jørgen jordet Gl: 25 uber.
61901724.08.20Dødfødt Bregnhoved 0.00   FAR: Anders Pedersen.MOR: Ingeborg ClemmensdatterDom X p: Trin: blev Anders Persen {Pedersen} af Breinhoed et dødfød barn jordet.
NOTITS: Moderen begraves fire uger efter det dødfødte barn #6192.
Dåb nr. 1958
61911724.09.10Clemmen Christensen Bregnhoved 67c 67 år 1657c  Dom XIII p: Trin: blev Clemmen Christensen af Breinhoed jordet Gl: 67 aar.
NOTITS: I aftægt ved hans svigersøn Anders Pedersen i Bregnhoved, som det ses i begravelse #6192. Clemmen ses vel 1701 og 1702 i Hedegaard, Give som fadder og vidne.
61931725.01.26Søren Stephensen Gadbjerg Give By 25cc  1700cc  Fredag d: 26 Jan: blev Søren Stephensen Gadbierg af Give Annexgaard begraven Gl:
NOTITS: Alderen 25 er et rent skøn, 25cc = 25 +-15. Han flytter til en gaard, hvilket gør ham ung, for en ældre mand sker det sjældent.
61941725.02.11? fattigt barn Nygaard 8cc  1717cc  Dom Esto Mihi Fest: Grat Act: blev et fattigt barn som døde af smaae kopper i Nygaard jordet.
NOTITS: Alder kun ganske omtrendtlig.
61951725.04.08Christen Hansen Give By 15.06 15 år 6 m. 1709.10? FAR: Hans Simonsen. Dom 1 p: Pasch: blev Hans Simmonsens søn af Give {By} ved navn Christen Hansen jordet Gl: 15½ aar.
NOTITS: 1709-10 findes i Give tilsyneladende to forskellige Hans Simonsen'er, en i Byllund og en i Nederdonnerup. Begge får børn af andre navne i 1709-10, og kan få andre børn først efter ni måneder, men det passer ikke med alderen her.
61961725.05.13Niels Jensen Hedegaard 35.03 35 år 11 uger 1689.02?  Dom VI p: Pasch: blev Niels Jensen af Hedegaard begraven gammel 35 aar 11 uger.
62011725.12.01Søren Jensen Degn Give By 81cc 81 år 1644c  Lørdagen p: Dm XXVI p: Trin: som var den 1 Dec: blev Søren Jensen Degn for Nykirke og Give sogne begravet Fl: 81 aar. Hafde her været Degn udi 59 aar og løbedegn udi 6 aar imellem A[..]sens og Fremløf.
NOTITS: 59 + 6 = 65 år, så ville han være blevet degn med 16, hvilket er umuligt. Det skal snarere forstås sådan, at han i alt var degn i 59 år, hvoraf 6 som løbedegn, så ville han være blevet degn med 22 år, hvilket vel lige kan gå an. Der er ikke set andre kilder for Søren Jensen Degn end denne.
62021725.12.16Navnløs Bæksgaard 0.01   FAR: Søren Hansen. Dom 3 Advent blev Søren Hansens navnløse liden søn jordet af Bexgaard.
NOTITS: Tvilling, den anden dør en uge senere, se #6203.
62031725.12.23Navnløs Bæksgaard 0.01   FAR: Søren Hansen. Dom 3 Advent blev Søren Hansens andet tvillingebarn {navnløs} jordet.
NOTITS: Tvilling, den første tvilling begravet en uge før, se #6202.
62051726.03.03Jens Mathiasen Bregnhoved 22.01 22 år 1704.02.17 FAR: Mathias Jensen. Dom Est: Hih: blev Jens Mathiesen af Breinhoed jordet Gl: 22 aar.
Dåb nr. 2052
62061726.03.10Jep Andersen Sillesthoved 2 år 1724.03.19 FAR: Anders Jepsen. Dom Invoc: blev Anders Jepsens liden søn navnlig Jep Andersen af Sillesthoed jordet Gl: 2 aar.
62081726.04.28Thomas Andersen Sillesthoved 3.05 3 år 6 m. 1722.10.04 FAR: Anders Jepsen. Eod: die {Dom 1 p: Pasch:} blev Anders Jepsens søn af Sillesthoed navnlig Thomas Andersen Gl: 3½ aar.
62091726.05.05Christen Sørensen Givskov 6.10 6 år 10 m. 1717.03c FAR: Søren Nielsen. Dom Miseric: blev Sl: Søren Nielsen af Give hans Sl: søn navnlig Christen Sørensen fra Givskov jordet Gl: 7 aar ringer 9 uger.
NOTITS: Faderen Søren Nielsen af Give By er ikke indført i kirkebogen som død 1720-26, kirkebogen er ikke ført 1717-19, hvor han formodes død, kort efter sønnens fødsel. Der er et problem: nemlig en Søren Nielsen i Give By, som gifter sig 1724. Søren Nielsen Banch i Givskov, der lever, har også en søn Christen Sørensen, men han lever.
62111726.05.30Lars Christensen Givskov 4.05 3 år 3 uger 1722.01.04 FAR: Christen Christensen. Fest: Ascens: Christ blev Christen Christensen af Givskov sin Sl: søn Las Christensen jordet Gl: 3 aar og nogle uger.
NOTITS: Nogle uger arbitrær sat til tre. Alderen er alligevel halvandet år forkert.
62131726.07.07Anders Pedersen Ulkær Mølle 1.00 1 år 1725.07.22 FAR: Peder Hansen. Dom III p: Trin: blev Peder Hansen af Ulkiær Mølle hans søn Anders Pedersen jordet Gl: 1 aar.
62151726.07.21Niels Larsen Nederdonnerup 0.03 14 uger 3 dage 1726.04.07 FAR: Lars Jørgensen. Dom V p: Trin: blev Las Jørgensens søn af Nederdonnerup Niels Lassen jordet Gl: 14 uger og 3 dage.
62161726.08.18Jens Larsen Nederdonnerup 2.03 2 år 5 m. 1724.05.09 FAR: Lars Jørgensen. Dom IX p: Trin: blev Lars Jørgensens anden {første begravet fire uger før} søn af Nederdonnerup Jens Larsen jordet Gl: 2 aar 5 maaneder.
NOTITS: Se første søn begravet 21. juli 1726 #6215.
62211727.01.19Troels Christensen Hestlund- Store 65c 65 år 8 m. 1662.05c  Dom 2 p: Epiph: blev Troels Christensen af Store Hestlund jordet Gl: 66 aar ringer 15 uger og 4 dage.
NOTITS: Ellers ikke set i Give.
62251727.03.27Dødfødt Skærhoved 0.00   FAR: Jens Jensen. Dom II p: Pasch: blev Jens Jensen af Skierhoed hans dødfødte barn jordet.
62261727.07.27Anders Pedersen Ulkær Mølle 0.01 4 uger 3 dage 1727.06.29 FAR: Peder Hansen.MOR: Maren ChristensdatterEod: die {Dom VII p: Trin:} blev Peder {Hansen} Møllers forbemeldte {dåben er ment} liden søn Anders Pedersen jordet Gl: 4 uger 3 dage.
NOTITS: Døbt 29. juni 1727.
62281727.08.10? Christensen Ullerup    FAR: Christen Larsen.  Dom IX p:Trin blev Christen Lassen af Ullerup et barn jordet som icke blev prædiket over. {Formodentlig enten Peder eller Christen.}
NOTITS: Der er vel enten tale om Peder Christensen *21.12.1721, eller om Christen Christensen *12.11.1724, der ses ikke andre levende børn af ham i kirkebogen.
62301727.08.24Søren Pedersen Ørnsholt Søndershoved 63c 63 år 1664c  Dom XI p: Trin: blev Søren Pedersen Ørnsholt udi Søndersthoed jordet Gl: 63 aar.
NOTITS: Ørnsholt ligger i Øster Nykirke sogn. Der er muligvis noget galt her for en Søren Pedersen Ørnsholt gifter sig i Give 1727 tre måneder senere #8093 med Margrethe Christensdatter af Donneruplund
59961727.10.01Niels Jensen Farre 35cc    KONE: Abelone Villadsdatter, Farre, Give. {Begravet i Farre Niels Jensen rekonstrueret fra søn født marts 1728 hvor han er død, kun moderen angives og vielsen med Abelone Jensdatter i 1722.
NOTITS: Abelone Villadsdatter er fra Farre, datter af Villads Christensen Snedker. Niels Jensen skrives af Farre ved vielsen, men kan tidligere være kommet andetsteds fra. Han maa have levet i juli 1727. Begravelses datoen 1. okt her er lagt midt mellem juli 1727 og marts 1728.
62311727.11.13Johan Vincens Kellet Bøllund     Die 13 Nov: blev Sl: Johan Vincens Kellet, der døde hos mig self i Byllund, hensat i Give kirke.
NOTITS: Han må være af adel, for han bliver begravet inde i kirken (hensat). Følgende fra Nygaards Sedler: En Elenonora Marie Elisabet Kellet *1707c †1740 Byllund Give ved præsten, kaldes 1725 præstens datter, hvilket ikke er muligt, da hjælpepræsten (adjungeret) i den årrække hedder Johan Bilhardt. Måske en steddatter. En Birte Jørgensdatter Kellet er præstekone i Fjellerup †1736 Fjellerup gift med Niels Iversen Rafn †1740 Fjellerup, han gifter sig 1737 med Magdalene Amalie Milahrt (Wiberg), hvilket kunne se ud som en fejlskrivning for Bilhahrt. Der er en mulighed, at præst Bilhardt er gift med en Kellet.
62321727.11.12Peder Nielsen Sillesthoved 68c 68 år 1659c  Dom XXIII p: Trin blev Per Nielsen af Sillesthoed jordet Gl: 68 aar.
62331728.03.10Fester Sørensen Nederdonnerup 64c 64 år 1664c  Onsdag p: Dom Lætare d: 10 Mart: blev Fester Sørensen af nederdonnerup jordet Gl: 64 aar.
62351728.05.23Jens Nielsen Give By 3.8 3 år 9 m. 1724.08c FAR: Niels Eriksen Dørken. Dom 5 p: Trin: blev Niels Eriksen Dyrken af Give hands søn Jens Nielsen jordet Gl: 3 aar og 9 maaneder.
NOTITS: Ikke set døbt i Give eller Thyregod. Antaget døbt i Give #
62411728.11.28Christen Troelsen Hestlund- Store 29.11 29 år 11 m. 1698.12c FAR: Troels Andersen.MOR: Else NielsdatterDom 1 Advent blev Christen Troelsen af Store Hestlund jordet Gl: 20 aar -4 uger.
NOTITS: Faderen set 1703 i Store Hestlund dåb #2040, moderen død 1726.
62451729.06.26Jørgen Christensen Sillesthoved 63c 63 år 1664c  Dom II p: Trin: blev Jørgen Christensen af Sillesthoed jordet Gl: 63 aar.
62461729.08.14Jes Mathiesen Bregnhoved 8.08 8 år 5 m. 2 uger 1720.12.29 FAR: Mathias Jensen. Dom IX p: Trin: blev Mathias Jensen af Breinhoed hans søn Jes Matthisen begraven Gl: 8 aar 5½ maaned.
Dåb nr. 2165
62471729.08.21Claus Nielsen Vorslunde 12.04 12 år 15 uger 1717.04c FAR: Niels Clausen. Dom X p: Trin: blev Niels Clausen i Vorslunde hans søn navnlig Claus Nielsen jordet Gl: 12 aar 15 uger.
Dåb nr. 1981
62481729.09.04Lars Jensen Ullerup 0.03 13 uger 4 dage 1729.06.07 FAR: Jens Larsen. Dom XII p: Trin: blev Jens Lassens søn af Ullerup navnlig Las Jensen jordet Gl: 13 uger 4 dage.
62491730.01.18Thomas Mikkelsen Bøllund 0.03 13 uger 2 dage 1729.10.09 FAR: Mikkel Christensen. Onsdag p: Dom 2 p: Eppiph: hlev Mickel Christensen af Byllund hans liden søn navnlig Thomas jordet Gl: 13 uger 2 dage.
62501730.02.19Jens Hansen Øgelund Øgelund 53c 53 år 1677c  Dom Esto Mihi blev Jens Hansen Øgelund jordet Gl: 53 aar.
62511730.02.26Søren Christensen Nederdonnerup 26.0 26 år 14 dage 1704.02c  KONE: Else Christensdatter, Nederdonnerup, Give. Dom Invoc: Blev Søren Christensen i Nederdonnerup jordet gammel 26 aar 14 dage.
NOTITS: Han er ikke set født i Give, hans kone heller ikke. Gift 1726 #8085 med Else Christensdatter af Nederdonnerup.
59951730.03.12Morten Madsen Give By 0.01 7 dage 1730.03.12 FAR: Mads Mortensen. {Daabsindførslen:} Eod: die {Dom Ocul:} blev Mads Mortensen i Give {By} en søn hjemmedøbt kaldet Morten strax Onsd: p: Dom Læt: blev begraven gammel 7 dage.
Dåb nr. 2294
62521730.04.02Villads Christensen Farre 58c 58 år 1672c  Dom Palmar: blev Villads Christensen udi Farøe jordet gammel 58 aar.
NOTITS: Måske den Villads Christensen der 1701 og 1706 ses i Store Mosgaard.
62561730.05.18Mikkel Christensen Bøllund 37c 37 år 1693c  Fest: Asc: Chr: blev Mickel Christensen i Byllund begrabet Gl: 37 aar.
NOTITS: I 1708 ses en Christen Stefansen i Byllund, han kunne være faderen.
62571730.05.30Peder Olufsen Farre 56c 56 år 1674c  Fer: 3 Pentec: blev Peder Olufsen af Farøe jordet Gl: 56 aar.
62591730.10.22Niels Mortensen Bæksgaard 60cc 60 år 1670cc  Dom 20 p: Trin: blev Niels Mortensen af Bexgaard begravet Gl: ungefær 60 aar.
NOTITS: Alderen "ungefær", så derfor 60cc som betyder 60 +-15.
62601730.10.29Markus Jensen Ris Give By 84.01 84 år 3 uger 1650.10c  Dom 21 p: Trin: blev Markus Jensen Riis af Give {By} jordet Gl: 84 aar 3 uger.
62611730.12.17Peder Sørensen Give By 0.05 22 uger 1730.07c FAR: Søren Pedersen Skræder, Ørnsholt, Øster Nykirke.MOR: Margrethe Christensdatter. NÆVNT: Jens Bank, Give By, Give. NÆVNT: ? Jens Banks kone, Give By, Give. Dom 3 Advent hafde Søren Pedersen Skrædder i Ørnsholt {Øster} Nykirke sogn hans søn Peder Sørensen jordet, som blev opprimeret af Jens Banch og hustru i Give {By} gammel 22 uger.
NOTITS: Formodentlig født i Ørnsholt, Øster Nykirke. Forældrene gift 1727 i Give #8093. Forældrene formodes at være i familie med Jens Bank eller hans kone, som tog sig af så lille et barn.
62621730.12.17Søren Johansen Hedegaard 27.8 27 år 9 m. 2 uger 1703.03.28 FAR: Johan, Bregnhoved, Give. Eod: die {Dom 3 Advent} blev Søren Johansen af Hedegaard begravet Gl: 28 aar mindre 2½ maaned.
Dåb nr. 2035
62631730.12.31Christen Larsen Hedegaard 10.03 10 år 3 m. 1720.10.13 FAR: Lars Jensen. Dom p: Nativ: Chr: blev Lars Jensen af Hedegaard hans sal: søn Christen Lassen jordet. Gl: 10 aar og 3 maaneder.
Dåb nr. 2162
62641730.12.31Jens Jensen Hedegaard 8.08 8 år 8 m. 1722.05.03 FAR: Jens Jensen. Eod: d: {Dom p: Nativ: Chr:} blev Jens Jensen ib: {Hedegaard fra begravelse #6263, indførslen lige før denne} hans sal: søn Jens Jensen begravet Gl: 8 aar 8 maaneder.
62661731.01.14Lars Jespersen Hedegaard 5.11 5 år 11 m. 1725.02.18 FAR: Jesper Jensen. Dom 2 p: Epiph: blev Jesper Jensens sal: søn af Hedegaard Lars begravet Gl: 6 aar mindre 7 uger {5 uger}.
62671731.01.28Søren Jespersen Hedegaard 0.09 9 m. 1730.04.23 FAR: Jesper Jensen. Dom Sexag: blev Jesper Jensens liden søn af Hedegaard navnlig Søren Jespersen jordet Gl: 9 maaneder.
62681731.01.21Niels Larsen Nederdonnerup 3.04 27 uger 3 dage 1727.09.14 FAR: Lars Jørgensen. Dom Septuag: blev Las Jørgenen af Nederdonnerup hans søn ´Niels Lassen jordet Gl: 27 uger 3 dage {3 år 4 måneder!}.
NOTITS: Præsten ser ud til at have haft en forkert dåbsdato.
62701731.02.14Stefan Nielsen Give By 15c 15 år 1715.08c FAR: Niels Steffensen Hyrde. Onsdagen p: Dom Reminic: blev Hyrden af Give Niels Stephansen hans søn Stephan Nielsen begravet Gl: 15 aar.
Dåb nr. 1980
62731731.03.04Jens Nielsen Give By 5.0 5 år 1726.03.10 FAR: Niels Sørensen.MOR: Maren Mathiasdatter. Eod: d: {Dom Lætar:} blev tillige og forbemelte {se # 6271} Sl: Maren Mathiasdatter jordet hendes søn, som kom alle 3 i en grav, og døde samtlige af børnekopperne, navnlig Jens Nielsen Gl: 5 aar.
NOTITS: Død af børnkopper.
62751731.03.25Mikkel Nielsen Give By 6.03 6 år 3 m. 1724.12c FAR: Niels Steffensen Hyrde. Eod d: {Fest. Annunc.} blev Niels Steffensen Hyrde i Give {By} hans anden {se begravelse 14.02.1731 #6270} søn begravet navnlig Mickel Nielsen Gl: 6 aar 3 maaneder.
NOTITS: Ikke indført døbt 1724c i Give kirkebog, måske født andetsteds.
62761731.03.22Iver Nielsen Give By 9.5 9 år 6 m. 1721.09c FAR: Niels Jensen Dørken. Fest: Virid: blev Niels Jensen {Dørken} af Give hans søn Ifver Nielsen jordet Gl: 9 aar 6 maaneder.
62771731.03.22Jens Nielsen Give By 0.05 25 uger 1730.10.15 FAR: Niels Jensen Dørken.MOR: Abelone ChristensdatterEpd_ doe {Fest: Virid:} blev forbemeldte {se forrige indførsel #6276} Niels Jensen {Dørken} af Give hans anden {se første #6276} søn navnlig Jens Nielsen begravet Gl: 25 uger.
62781731.04.08Jens Brixen Farre     Dom 2 p: Pasch: blev en betler af Farøe navnlig Jens Brixen jordet.
62791731.04.08Niels Christensen Ullerup 70c 70 år 1671c  Eod: d: {Dom 2 p: Pasch} blev Niels Christensen af Ullerup begravet Gl: 70 aar.
62801731.04.15Niels Sørensen Bæksgaard 0.06 21 uger 1730.11.19 FAR: Søren Hansen. Dom 3 p: Pasch: blev Søren Hansen af Bexgaard hans sal: søn Niels Sørensen jordet Gl: 21 uger ringere 2 dage.
62821732.01.01Niels Hansen Ullerup 49c 49 år 1683c  Fest: Circums: Chr: blev Niels Hansen af Ullerup begravet Gl: 49 aar.
NOTITS: Får børn i Ullerup 1707-12.
62831732.01.06Jørgen Andersen Bregnhoved 0.02 9 uger 3 dage 1731.10.07 FAR: Anders Larsen. Fer: Epiph: blev Jørgen Andersen af Breinhoed jordet Gl: 9 uger 3 dage.
Dåb nr. 2315
62881732.07.06Hans Christensen Hedegaard 28c 28 år 1704c  Eod: d: {Dom 4 p: Trin:} blev Hans Christensen af Hedegaard jordet Gl: 28 aar.
NOTITS: To Hans Christenser *1700, en i Give By og en i Bregnhoved, kirkebogen er godt ført i perioden 1700 - maj 1710. Måske ikke født i Give.
62901733.01.14Lars Jensen Hedegaard 50.03 50 år 14 uger 1682c  Onsdagen p: Dom 1 p: Epiph: blev Lars Jensen af Hedegaard jordet Gl: 50 aar og 14 uger.
62921733.02.15Dødfødt Hedegaard 0.00   FAR: Jesper Jensen.MOR: Kirsten ChristensdatterDom Esto Mihi blev Jesper Jensen af Hedegaard hans {den ene af} 2de dødfødte børn begravet.
NOTITS: Den ene dødfødte tvilling.
62931733.02.15Dødfødt Hedegaard 0.00   FAR: Jesper Jensen.MOR: Kirsten ChristensdatterDom Esto Mihi blev Jesper Jensen af Hedegaard hans {den anden af} 2de dødfødte børn begravet.
NOTITS: Den anden dødfødte tvilling.
62941733.03.12Anders Pedersen Koch Farre 70c 70 år 1663c  d: 12 Mart: blev Hyrden af Farøe navnlig Anders {Pedersen} Kock begravet Gl: 70 aar.
62951733.04.12Jens Pedersen Hedegaard 11.09 11 år 9 m. 1721.07c FAR: Peder Nielsen. Dom 1 p: Pasch: blev pedre Nielsens barn af Hedegaard Jens jordet Gl: 12 aar ringer 14 dage.
NOTITS: Alderen giver en daab i juli 1721, men i maj 1721 faar Peder Nielsen en søn Christen. Enten Jens eller Christen synes at være forkert.
62961733.04.19Jens Sørensen Hedegaard 81c 81 år 1652c  KONE: Anne Harrild, Hedegaard, Give. Dom 2 p: Pasch: blev Jens Sørensen af Hedegaard jordet Gl: 81 aar.
62971733.04.19Niels Bentsen Farre 66c 66 år 1667c  Eod: d: {Dom 2 p: Pasch:} blev Niels Bentsen af Farøe Mølgaard begravet Gl: 66 aar.
NOTITS:
62981733.05.03Peder Nielsen Skovbjerg? 72c 72 år 1661c  Dom 4 p: Pasch: blev Peder Nielsen af Skovbierre {? ikke set i Give sogn} jordet Glo: 72 aar.
NOTITS: Skovbjerg ikke set som stednavn i Give sogn.
62991733.05.31Niels Nielsen Farre 0.11 11 m. 1732.06.22 FAR: Niels Nielsen Gravel.  Fest: Trin: blev Niels Grauls søn af Farøe ved navn Niels jordet Gl: 1 aar mindre 3 uger.
59931733.07.01Christen Hansen Sillesthoved 0.10  1732.09.21 FAR: Hans Christensen Skærhoved.MOR: Karen Hansdatter{Begravet af Sillesthoved Christen Hansen rekonstrueret fordi næste søn Christen døbt sept. 1734, som i øvrigt også dør spæd}.
NOTITS: Tre sønner efter hverandre kaldes Christen, dette er den første, som må være død før 1734, hvor næste Christen døbes. Alderen er sat til midt imellem de to datoer, hvilket er arbitrært.
Dåb nr. 2328
59941733.10.01Mette Jensdatter Give By 0.04  1733.05.10 FAR: Jens Jensen Skærhoved. {Begravet i Give By Mette Jensdatter rekonstrueret fordi næste datter Mette døbt sept. 1734, som i øvrigt ogsaa dør kun måneder gammel.
NOTITS: Det synes usandsynligt her, at to døtre kun et år efter hinanden skulle begge kaldes Mette og desuden døer mange af Jens Jensen Skærhoveds børn tidligt.
Dåb nr. 2339
63031733.11.08Jens Nielsen Bjerre Farre 66c 66 år 1667c  Dom 23 p: Trin: blev Jens Nielse Biere af Farøe jordet Gl: 66 aar.
63041734.01.13Christen Pedersen Østergaard? Nederdonnerup 74c 73 år 10 m. 1670c  d: 13 Jan: blev begravet Christen Pedersen af Nederdonnerup Gl: 74 aar ringere 6 uger.
63051734.02.07Lars Andersen Bregnhoved 67c 67 år 3 uger 1667c  Dom 5 p: Epiph: blev begravet Lars Andersen af Breinhoed Gl: 67 aar og nogle uger.
NOTITS: Tre uger antaget for "nogle uger".
63091734.04.22Ole Steffensen Give By 47c 47 år 1687c  Fest: Virid: blev begravet Olle Steffensen af Give Gl: 47 aar.
63111734.06.14Christen Jensen Hag Give By 88c 88 år 1646c  Fer: 2 Pentec: blev begravet Christen Jensen Haag af Give {By} Gl: 88 aar.
63121734.06.20Oluf Olufsen Give By 0.00 11 dage 1734.06.09 FAR: Oluf ?. Fest: Trin: blev begravet et barn Oluf Olufsen af Give {By} Gl: 11 dage.
NOTITS: Må være blevet hjemmedøbt med navnet Oluf, ingen dåb i kirkebogen.
63181734.10.03Søren Jørgensen Donneruplund 0.06 24 uger 3 dage 1734.06.06 FAR: Jørgen Nielsen Wong.MOR: Birte SørensdatterDom 15 p: Trin: blev begravet Jørgen Nielsens {Wong} barn af Donneruplund {Søren} Gl: 24 uger og nogle dage.
NOTITS: "Nogle dage" gennemsnitlig sat til 3. Forældrene gift januar 1730, det andet af mange børn, som alle dør spæde undtagen en.
59921733.10.17Christen Hansen Sillesthoved 0.01  1734.10.10 FAR: Hans Christensen Skærhoved.MOR: Karen Hansdatter{Begravet af Sillesthoved Christen Hansen rekonstrueret fordi næste søn Christen døbt juli 1735, som lever}.
NOTITS: Tre sønner efter hverandre kaldes Christen, dette er den anden, som må være død straks, for moderen bliver straks efter gravid igen. Alderen er sat til kun en uge.
Dåb nr. 2356
63211735.05.15dødfødt Give By 0.00   FAR: Peder Sørensen Poder.MOR: Kirsten FrandsdatterDom 5 p: Pasch: blev begravet Peder Sørensen Pode hans tvende dødfødte {dødfødt tvilling 1} børn af Give {By}.
NOTITS: Dødfødte tvillinger. Forældrene gift 7 måneder før #8116.
63221735.05.15dødfødt Give By 0.00   FAR: Peder Sørensen Poder.MOR: Kirsten FrandsdatterDom 5 p: Pasch: blev begravet Peder Sørensen Pode hans tvende dødfødte {dødfødt tvilling 2} børn af Give {By}.
NOTITS: Dødfødte tvillinger. Forældrene gift 7 måneder før #8116 okt. 1734. Konens første mand Ole Steffensen †1734 april.
63231735.07.17Jens Salomonsen Give By 0.4 3 m. 1735.03.13 FAR: Salomon Hardon. Dom 6 p: Trinit: blev begravet Salomon Hardon Smed af Give et barn Jens Gl: 12 uger.
NOTITS: Findes navnet Hardon?
63241735.07.24Dødfødt Donneruplund 0.00   FAR: Jørgen Nielsen Wong.MOR: Birte SørensdatterDom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {dødfødt tvilling 1} børn af Donneruplund.
Dåb nr. 1953
63251735.07.24Dødfødt Donneruplund 0.00   FAR: Jørgen Nielsen Wong.MOR: Birte SørensdatterDom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {dødfødt tvilling 2} børn af Donneruplund.
Dåb nr. 1954
63281735.09.18Anders Sørensen Hestlund- Store 20c 20 år 1715c  Dom 15 p: Trinit: blev begravet Anders Sørensen af Store hestlund Gl: 20 aar.
63291735.10.30Christen Nielsen Bæksgaard 77c 76 år 10 m. 1659.1c  dom 21 p: Trinit: blev begravet Christen Nielsen af Bexgaard Gl: 77 aar ringere 8 uger og 2 dage.
63311735.11.30Hans Hansen Øgelund 72c 72 år 1663c  Onsdagen efter Dom p: Advent blev begravet Hans Hansen af Øgelund Gl: 72 aar.
NOTITS: Gift med Gunder Hansdatter †1733.
63331736.02.05Mads Pedersen Nederdonnerup 70c 70 år 1665c  Sexagesima blev begravet Mads Pedersen af Nederdonnerup Gl: 70 aar.
63361736.03.18Anders Larsen Bregnhoved 37c 37 år 1699c  Dom 5 p: Epiphan blev begravet Anders Larsenaf Breinhoed Gl: 37 aar.
63391736.07.01Christen Pedersen Givskov 2.3 1 år 7 m. 1734.03.21 FAR: Peder Christensen.MOR: Birte Lisbeth MarkusdatterDom 5 p: Trin: blev Peder Christensen Skomager hans barn Christen Pedersen begravet Gl: 2 aar ringere 4 maaneder 2 uger og 3 dage.
NOTITS: Forældrene gift #8105 i aug. 1732 i Give. Præsten har regnet alderen helt forkert ud.
63431736.07.18Hans Nielsen Give By 0.4 14 uger 3 dage  FAR: Jens Smed. Eod: d: {Onsdag d: 18 July} blev Niels Smeds barn Hans Nielsen af Give {By} begravet Gl: 14 uger og 3 dage.
NOTITS: Ingen dåb i kirkebogen, men her tilføjet.
63441736.07.29Jens Nielsen Give By 4.4 4 år 4 m. 3 dage 1732.03.16 FAR: Niels Sørensen.MOR: Maren MathisdatterDom 9 p: Trin: blev Niels Sørensens barn Jens begravet Gl: 4 aar 4 maaneder 3 dage.
NOTITS: Forældre gift 1. Jan. 1726 #8081.
63451736.09.02Morten Jensen Bæksgaard 69c 69 år 1667c  Dom 14 p: Trin: blev Morten Jensen af Bexgaard begravet Gl: 69 aar.
63461736.09.09Lars Andersen Bregnhoved 0.10 8 m. 14 dage 1735.12.26 FAR: Anders Larsen. Dom 15 p: Trin: blev Sal: Anders Larsens barn Lars af Breinhoed begravet Gl: 8 maaneder og 14 dage.
NOTITS: Faderen Anders Larsen døde tre maaneder efter sønnens fødsel #6336.
Dåb nr. 2373
63471736.11.21Dødfødt Give By 0.00   FAR: Peder Sørensen Poder.MOR: Kirsten FrandsdatterOnsdag d: 21 Novembr: blev Peder Sørensen Pode hans barn som var dødfødt begravet.
63541737.04.30Peder Pedersen Givskov 1.01 1 år 3 uger 1736.03.29 FAR: Peder Christensen Skomager.MOR: Birte Lisbeth MarcusdatterEod: d: {Tirsdag p: 1 p: Pasch:} ligeledes begravet et barn navnlig Peder Pedersen af Givskov Gl: 1 aar og 3 uger.
NOTITS: Forældre gift 1732 #8105.
63601737.06.02Morten Jensen Nygaard 76.07 76 år 7 m. 1660c  KONE: Mette Nielsdatter, Nygaard, Give. Dom 6 p: Pasch: blev begravet Morten Jensen af Nygaard Gl: 77 aar ringer 5 maaneder og 12 dage.
NOTITS: Gift med Mette Nielsdatter *1759c †1707 Nygaard.
63611737.06.16Frands Nielsen Ullerup 13.06 14 år 6 m. 1722.12.26 FAR: Niels Hansen. Fest: Trinit: blev Frands Nielsen af Ullerup begravet Gl: 14 aar ringere 5 maaneder 3 uger og nogle dage.
NOTITS: Faderen død 1732.
63621737.06.30Lars Jensen Ullerup 77c 77 år 1660c  Dom 2 p: Trin blev begravet Las Jensen af Ullerup Gl: 77 aar.
63631737.10.27Fester Sørensen Nederdonnerup 0.01 9 dage 1737.10.18 FAR: Søren Festersen. Dom 19 p: Trin: blev begravet Søren Festesens barn Fester af Nederdonnerup Gl: 9 dage.
63661738.01.12Jens Mortensen Nygaard 37.04 39 år 1700.09.14 FAR: Morten Jensen. Eod: d: {Dom 1 p: Epiph:}, blev begravet Jens Mortensen af Nygaard, gl: 39 aar.
63671738.05.04Dødfødt Donneruplund 0.00   FAR: Jørgen Nielsen Wong.MOR: Birte SørensdatterEod: d: {Dom 4 p: Pasch} blev begravet et dødfød barn, som var Jørgen Nielsens {Wongs} paa Donneruplund.
Dåb nr. 1952
63691738.08.10Anders Vestesen Farre 54c 54 år 1684c  Eod: d: {Dom 11 p: Trin:} blev begravet Anders Vestesen af Farrøe gl: 54 aar.
63701738.08.17Rasmus Sørensen Degn Give By 52c 52 år 1686c FAR: Søren Jensen Degn.MOR: Johanne LauridsdatterDom 12 p: Trin: blev begravet Rasmus {Sørensen} Degn af Give {By} gl: 52 aar.
NOTITS: Faderen død 1725, moderen 1720. Rasmus var ikke degn, kan have hjulpet faderen som degn, men flere af faderens sønner kaldes degn som blot tilnavn.
63711738.11.30Dødfødt Ullerup 0.00   FAR: Jens Christensen Egsgaard.MOR: Mette VilladsdatterSamme dag {Dom 1 p: Adv:} begraven en dødfød barn som var Jens [Esgaards] i Ulderup.
NOTITS: Egsgaard er en gaard i Thyregod sogn tæt paa Ullerup. Forældrene gift 1732 #8107.
63741739.01.18? Jens Bødkers søn Farre?    FAR: Jens Bødker. Dom ii p: Epiph: blev begrafen Jens Bockers søn.
63761739.01.30Hans Lauritsen Staby Give By 45cc  1695cc FAR: Hans? Staby, Ringkøbing. KONE: Sophia Charlotte Jensdatter Risom, Give By, Give. Fredagen d: 30 Janui: blef begrafen Hans Lauritsen {Staby}, Degn for Nykirke og Give.
63771739.02.01Morten Christensen Give By 0.01  1739.01.06 FAR: Christen Pedersen.  Samme dag {Dom Sexagesima} blef begraven en drengebarn {Morten} af Christen Pedersen i Give.
NOTITS: Navnet Morten i dåben.
63791739.04.26Johan Nederdonnerup Nederdonnerup 70c 70 år 1669c  Dom iv p. Pasch, blef sl. Johan i Nederdonnerup gl: 70 aar.
63811739.08.16Christen Jensen Ulllerup 3.01 3 år 3 uger 1736.08.26 FAR: Jens Larsen. Dom 12 p: Trinit: blef Jens Lassens barn af Uldrup jordet som heede Christen Jenssen. gl: 3 aar 3 uger.
63821739.09.27Christen Hansen Tromborg 79c 79 år 1660c  Dom 18 p: Trinit blef Christen Hansen i Tromborg jordet gammel 79 aar.
63831739.09.27Navnløs Tromborg 0.01  1739.09.20c FAR: Niels Nielsen.MOR: Kirsten ChristensdatterSamme dag {Dom 18 p. Trinit} en navnløs barn som var Niels Nielsens samme sted.
NOTITS: Forældrene gift 1734 i Give #8114.
63851739.10.28Jens Sørensen Hedegaard 0.06 5 m. 1739.05.18 FAR: Søren Jensen.MOR: Inger NielsdatterOnsdagen d: 28 Octbr: blef jordet Jens Sørensen af Heedegaard. gl: ½ aar ringer 3 uger.
NOTITS: Forældre gift 1727 i Give #8090.
63881739.11.08Oluf Jensen Nygaard 22.06 22 år 6 m. 1717c  Dom xxiiii post Trinit: blef jordet Olluf Jensen af Nygaard. Gaml: 22½ aar.
NOTITS: Mulige fædre er Jens Jespersen og Jens Pedersen, som ses 1704-6 i Nygaard.
63921739.12.09Morten Jensen Nygaard 4.06 4 år 6 m. 1735.06.26 FAR: Jens Mortensen. Samme dag {Onsdagen d: 9 Decembr:} blef Morten Jensen af Nygaard jordet. gl: 4½ aar.
63941740.02.14Laurids Larsen Farre Mølle 0.01 3 dage 1740.02.11 FAR: Lars Johansen. Dom Septuagesima blef jordet en barn som var Lars Johansens af Farøe Mølle. Barnets nafn var Lavrs. gl: 3 dage.
63961740.03.06Anders Hansen Farre 35.04 35 år 6 m. 1704.10.26 FAR: Hans Madsen. Dom Invocavit blef jordet Anders Hansen af Farrøe. gl: 35 aar ½.
63981740.04.17Søren Jensen Give By 68c 68 år 1672c  Fest Viridium blef Søren Jensen af Give {By} jordet. Gaml: 68 aar.
63991740.05.01Niels Sørensen Give By 42c 42 år 14 dage 1698.04c  Dom Misericord: blef Niels Sørensen jordet her af Give {By} i hans alders 42 aar 14 dage.
64041740.07.24Søren Jensen Farre 62c 62 år 1678c  Dom vi p: Trinit blef Søren Jensen af Farrøe jordet. gl: 62 aar.
64051740.07.31Niels Christensen Hedegaard 2.0 2 år 2 m. 3 dage 1738.08.24 FAR: Christen Midtgaard. Dom vii p: Trinit blef Niels Christensen af Heedegaard jordet. gl: 2 aar 2 maaneder og nogle dage.
64081740.10.22Jens Sørensen Give By 75c 75 år 1665c  Løfverdagen d: 22 Octobr: blef Jens Sørensen af Give {By} Jordet. gl: 75 aar.
64091740.11.27Jørgen Nielsen Wong Donneruplund 37.05 37 år 5 m. 1703.06.17 FAR: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke.MOR: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke. KONE: Birte Sørensdatter, Donneruplund, Give. Dom i p: Advent blef Jørgen Nielsen {Wong} af Donruplund {Donneruplund} jordet. gl: 37 aar nogle maaneder.
NOTITS: Han er født i Vonge, Øster Nykirke. Nogle maaneder i alderen sat til de korrekte 5 ovenfor. Enken Birte Sørensdatter bor i 1755 i et hus i Give By med hendes mor.
64121741.01.22? Nygaard 0.02 6 uger 1740.12.16 FAR: Clemmen Jensen.MOR: Birte? Nielsdatter?Dom 3 Epiph: blef Clemmen Jensens barn ? af Nygaard jordet. gl: 6 uger.
NOTITS: Navnet udeladt i kirkebogen.
64131741.03.19Morten Christensen Give By 0.01 16 dage 1741.03.03 FAR: Christen Pedersen Møller. Judica blef Christen Pedersen Møller hans 2 sønner jordet. Morten gl: 16 dage. Anders gl: 14 dage.
NOTITS: Det er lidt vanskeligt at tro, at tvillinger kan blive født med to dages mellemrum?
64141741.03.19Anders Christensen Give By 0.01 16 dage 1741.03.05 FAR: Christen Pedersen Møller. Judica blef Christen Pedersen Møller hans 2 sønner jordet. Morten gl: 16 dage. Anders gl: 14 dage.
NOTITS: Det er lidt vanskeligt at tro, at tvillinger kan blive født med to dages mellemrum?
64171741.05.14Hans Madsen Bank Farre 72c 72 år 1669c  Dom Exaudi blef Hans Madsen af Farøe jordet. gl: 72 aar.
NOTITS: Får børn i Farre 1700 - 1709. Tilnavnet Bank set 1708-9.
64191741.07.09Niels Jensen Bregnhoved 0.02 7 uger 2 dage 1741.06.24 FAR: Jens Villadsen.MOR: Trine JensdatterDom vi p: Trinit: blef Jens Vellasens barn {Niels} jordet. gl: 7 uger 2 dage.
NOTITS: Forældrene gift 1736 i Give #8121.
64201741.08.20Navnløs Hedegaard 0.01  1741.08.10 FAR: Christen Nielsen.MOR: Mette JespersdatterDom xii p: Trinit: blef Christen Nielsen en nafnløs søn jordet.
NOTITS: Fødsel sat arbitrær 10 dage før begravelse. Kun retningsdato.
64221741.10.31Søren Johansen Bregnhoved 27c 27 år 1714.10c FAR: Johan Sørensen.MOR: ? Johan Sørensens kone. Den 31 October blef Søren Johansen af Brænhoed jordet. gl: 27 aar.
NOTITS: Dåb rekonstrueret.
Dåb nr. 1978
64251742.03.22Jørgen Pedersen Give By 2.0 1 år 11 m. 1740.05.08 FAR: Peder Christensen Hag.MOR: Karen VilladsdatterFest Viridium blef Peder {Christensen} Hages søn {Jørgen} her af Give {By} jordet gl: 2 aar ringer nogle uger.
NOTITS: Forældrene gift 1737 i Give #8131.
64271742.04.29Vested Vedstedsen Farre 0.04 18 uger 1741.12.26 FAR: Vested Andersen.MOR: Maren SørensdatterDom Rogate blef Veste Andersens søn jordet. gl: 18 uger. Dens nafn er Søren {dåb: Vested}
NOTITS: Døbt Vested, død som Søren? Dåben givet forrang her. Forældrene gift 1738 #8132.
64281742.05.03Søren Andersen Hestlund- Store 61c 61 år 1681c  Christi Himmelfartsdag blef Søren Andersenaf Stor Hestelund jordet. gl: 61 aar.
NOTITS: Ellers ikke set.
64291742.06.03Anders Nielsen Smed Give By 68c 68 år 1674c  Dom ii p: Trinit: blef Anders Nielsen her af Give {By} jordet. gaml: 68 aar.
64341743.03.24Johannes Lauridsen Farre Mølle 2.0 2 år 3 m. 1741.04.23 FAR: Laurids Johansen.MOR: Kirstine ChristensdatterDominica Letare blef Johannes Lavridsen af Farøe Mølle begraven i hans alder 2 aar og 3 maaneder.
NOTITS: Efter kirkebogen kun to år uden 3 måneder.
64361743.02.24Mads Lauridsen  82c 82 år 1661c  Dom Esto Mihi blef Mads Lavridsen begraven i hans 82 tyve aar.
NOTITS: Intet sted i Give angivet.
64381743.10.26Niels Christensen Hag Give By     Lørdagen nest efter {Domini xix p: Trinitatis} blef Niels Christen{sen Hag} af Gifve begraven.
NOTITS: Dette må være Niels Christensen Hag, for hans enke Inger Christensdatter også kaldet Hag gifter sig 1744 igen.
64391743.12.27Dødfødt Give By 0.00   FAR: Peder Sørensen. Fest iii Nativ: blef en dødfød barn begraven som var Peder Sørensens i Give.
64401744.01.26Peder Bank Farre 62c 62 år 1682c  Dom iii Epiph: blef Peder Bank af Farøe begraven i hans 62 tyve aar.
NOTITS: Patronym uklart.
64441744.03.04Dødfødt Give By 0.00   FAR: Mads Mortensen.MOR: Johanne SørensdatterDen 4 Martius blef der toe dødfød {dødfødt tvilling 1} børn begraven som var Mads Mortensens i Give. Onsdagen før Dom Lætare eller midfaste søndag.
NOTITS: Forældrene gift 1729 af Give By #8102.
64451744.03.04Dødfødt Give By 0.00   FAR: Mads Mortensen.MOR: Johanne SørensdatterDen 4 Martius blef der toe dødfød {dødfødt tvilling 2} børn begraven som var Mads Mortensens i Give. Onsdagen før Dom Lætare eller midfaste søndag.
NOTITS: Forældrene gift 1729 af Give By #8102.
64471744.03.27Navnløs Bregnhoved 0.01 1 dage  FAR: Johan Sørensen.MOR: Else ChristensdatterSamme dag {Fer: parascher} blef Johan Sørensens barn {Navnløs} begraven ibd: {Bregnhoved} gaml: ½ dag.
NOTITS: Se moderens begravelse samme dag #6446.
Dåb nr. 1962
64481744.03.27Lars Jørgensen Bregnhoved 62c 62 år 1682c  Samme dag {Fer: parascher} blef Las Jørgensen af Breinhod begraven i hans 62 tyve aar.
64491744.06.14Niels Nielsen Tromborg 2.5 3 år 1741.11.12 FAR: Niels Nielsen.MOR: Kirsten Christensdatter[...]te blef Niels Nielsens søn {Niels} i Tromborg begraven i hans 3 aar.
NOTITS: Datum ud fra forrige og følgende indførsel, kan evt. være forkert. Forældrene gift 1734 i Give #8114.
64501744.10.04Niels Mathiasen Søndersthoved 64c 64 år 1680c  Domic xix p: Trinitat blef Niels Mathiasen af Søndersthoved begravet i hans 64 tyve aar.
NOTITS: Ellers ikke set.
64511744.12.26Jens Jensen Hestlund- Store 0.01 5 uger 2 dage 1744.11.15 FAR: Jens Jensen. Anden Juuledag blef Jens Jensen af Store Hestelund jordet gammel 5 uger og 2 dage.
64531745.02.07Jens Christensen Østergaard Nederdonnerup 37.05 37 år 5 m. 8 dage 1707.10.02 FAR: Christen Pedersen Østergaard. d: 7 Febr: blev Jens Christensen Østergaard af Nederdonnerup jordet gammel 37 aar 5 maaneder og 8 dage.
64551754.09.22Dødfødt  0.00   FAR: Jens? Lund. d: 15post trinit blev Jens Lunds dødfødte barn jordet.
NOTITS: Ikke ellers kendt. Første indførsel af den nye degn Gustav Carl Hadler. Formodentlig fejl for Jacob Lund i Farre, som kendes på den tid og får dødfødte børn.
64581755.04.06? Vorslunde 0.01  1753c FAR: Søren Vestesen. Samme Dag {Domin 4 Advent} blef Søren Vestesen barn i Vorslunde Jordet.
NOTITS: Samme dag døbes Marie, som dårligt kan være døbt og begravet samme dag. Så det er vel et andet barn, der begraves. Faderen vel født i Sillesthoved 1722.
64591755.03.31Niels Villadsen Farre 0.01  1755.03.25 FAR: Villads Nielsen. 2den Paaskedag blef Villads Nielsens barn i Farre jordet {Niels}.
NOTITS: Begravet 3c uger gammel, #2610.
Dåb nr. 2610
64601755.06.15Frands Pedersen Donneruplund 19.03 19 år 3 m. 1736.03.14 FAR: Peder Frandsen. Dom 3 post Trinit: blev Frantz Pedersen fra Donneruplund begravet gammel 19 aar og 3 maaneder.
Dåb nr. 2376
64611755.07.09? Anders/en/datter Donneruplund 5c   FAR: Anders Nielsen Wong.MOR: Brigitte Marie Albertsdatterd: 9 July blef Seigr: Anders Nielsens {Wongs} barn {udeladt} af Donneruplund begravet gaml:
NOTITS: Alder ikke indført. Født efter 1744 og før 1754. Alder 5c er kun ment som omtrendtlig tilnærmelse.
64631755.08.17? Henriks/en/datter Bøllund 3 år 1752c FAR: Henrik Pedersen. Dom 12 post Trinit: blef Hendrich Pedersens barn af Byllund jordet 3 aar.
64651755.10.05? Jakob Lunds barn Farre    FAR: Jakob Lund. Dom 19 Post Trinit: blef Jacob Lunds barn af Farre Bye jordet.
64661755.10.05Niels Jensen Give By 75 75 år 1680c  Samme dag {Dom 19 Post Trinit:} blef Enkemanden Niels Jensen af give {By} gl: 75 aar begravet.
NOTITS: Niels Jensen Dørken gift 1727 vel for ung. Niels Jensen Vrads bliver vist altid kaldt Vrads. Uklart hvem det er.
64671755.10.12Navnløs Bæksgaard 0.01   FAR: Morten Pedersen. Samme dag {Dom 20 post Trinit:} lod Morten Pedersen af Bexgaard 3 børn {Navnløs} , som hans kone paa een gang blef forløst med, jordet. {REKONSTRUKTION fra dåb #2622: Samme dag {Dom 19 Post Trinit:} hafde Morten Pedersen af Bexgaard 2de drengebørn, af hvilke den ene {Navnløs} død før den kom til Kirche. De øvrige tvende Jens og Jørgen kaldet blev frembaaren af Peder Nielsens hustru i Bexgaard og Christen Christensens datter ibid: Faddere var Christen Nørgaard og Johannes Pedersen ibid:, An {Nielsdatter} Tromborg og Johanne Nielsdatter i Oxenbierre.
NOTITS: Drillinge. Morten Pedersen er selv 27 år.
Dåb nr. 2622
64681755.10.12Jens Mortensen Bæksgaard 0.01  1755.10.05 FAR: Morten Pedersen. Samme dag {Dom 20 post Trinit:} lod Morten Pedersen af Bexgaard 3 børn {Jens} , som hans kone paa een gang blef forløst med, jordet.
NOTITS: Drillinge. Morten Pedersen er selv 27 år.
Dåb nr. 2623
64691755.10.12Jørgen Mortensen Bæksgaard 0.01  1755.10.05 FAR: Morten Pedersen. Samme dag {Dom 20 post Trinit:} lod Morten Pedersen af Bexgaard 3 børn {Jørgen} , som hans kone paa een gang blef forløst med, jordet.
NOTITS: Drillinge. Morten Pedersen er selv 27 år.
Dåb nr. 2624
64701755.11.02Søren Sørensen Hestlund- Lille 39.06 40 år 6 m. 1716.03.15 FAR: Søren Sørensen Lille. Dom 23 post Trinit: blef Søren Sørensen af Lille Hestlund begravet. Gammel 40 aar og 6 maaneder.
Dåb nr. 2149
64711755.12.10Søren Nielsen Vorslunde 81 81 år 1674c  Dom 10de Decmb: blef Søren Nielsen af Vorslunde begravet 81 aar gammel.
64741756.03.07Jon Farre     D: 7 Mary blef Jon af Farre begravet.
64751756.03.07Jens Jensen Skærhoved Give By 60cc  1695cc  Samme dag blef Jens {Jensen} Skiærhoed af Give {By} jordet.
NOTITS: Alder skønnet fra første barn i 1. ægteskab i Skærhoved 1722. cc betyder +-15 år.
64761756.04.23? Jens/en/datter Farre 1.06c 1 år 6 m. 1754c FAR: Jens Jørgensen. d: 23 aApril blef Jens Jørgensens barn i Farre 1½ aar gammel jordet.
NOTITS: Barnet må være mindst nogle måneder ældre, for i nov. 1754 føres kirkbogen, som begynder igen i juli efter lang pause.
64771756.05.23Niels Olesen Farre 0.09  1755.08.31 FAR: Ole Andersen Bank. 5 Søndag efter paaske blef Ole {Andersen} Banchs barn {Niels} af Farre begravet.
Dåb nr. 2620
64791756.05.23Christen Nielsen Mosgaard Give By 40x  1715x  Samme dag {5 Søndag efter paaske} blef Christen {Nielsen} Mosgaard af Give jordet.
NOTITS: Se dåb 1742 #2465 i Store Mosgaard.
64811756.06.20? Oles/en/datter Nygaard    FAR: Ole Villadsen.MOR: Margrethe AndersdatterDen 1ste Søndag efter Trinit: blef Ole Villasens barn af Nygaard jordet.
64831756.06.20Veste Hansen Farre 0.02  1756.04.04 FAR: Hans Iversen Smed. Samme dag {1ste Søndag efter Trinit:} blef Smedens barn {Vester} af Farre jordet.
64841756.06.20?  5x  1750x  {1ste Søndag efter Trinit:} NB Endnu et barn i Give sogn.
64861756.06.27Ferdinand Sørensen Farre 80x  1675x  2den Søndag post trinitatis blef Ferdinant Sørensen af Farre jordet.
NOTITS: Har datter Anne som er voksen nok til at bære i 1720 (se #2439), ansat til 20 aar, far med ca. 25 aar give *1675x. Døtre Karen og Anne. Inger Ferdinands i 1734 i Give By kan være hans kone. Han flytter fra Give By til Farre mellem 1744 og 1754.
64881756.06.27? Niels/en/datter Bøllund 6c  1750c FAR: Niels Larsen. Samme dag {2den Søndag post trinitatis} blef Niels Larsens barn af Byllund jordet.
NOTITS: Vel født i kirkebogshullet 1745-54.
64891756.07.04? Nielsen Søndersthoved 3c  1753c FAR: Niels Jørgensen. 3die Søndag post Trinit: blef Sigr: Niels Jørgensens søn paa Søndershoed begravet.
NOTITS: Kalder sig senere i Øster Nykirke Sr. Donnerup. Født i kirkebogshullet 1745-54. Faderen er født 1732 og kan dermed ikke have været gift længe.
64911756.07.14? Hestlund- Store     Samme dag {d: 14de July} blef en dreng fra Store Hestlund jordet.
NOTITS: Ingen børn født i Store Hestlund juli 1754 - juli 1756, vel født 1745-54.
64931756.08.01Jesper Vestesen Sillesthoved 0.03  1756.05.09 FAR: Veste Vestesen.MOR: Kirsten JespersdatterDom 7 post Trinit: blef Veste Vestensens barn {Jesper} af Sillesthoed jordet.
Dåb nr. 2639
64951756.09.05Dødfødt Nederdonnerup 0.00   FAR: Søren Jensen. Samme dag {Dom 12 post Trinit} blef et dødfødt barn Søren Jensens i Nederdonnerup jordet.
NOTITS: 1. kone død 1755, må straks have giftet sig igen, men ikke i Give.
64971756.10.17Christen Nielsen Ullerup 68 68 år 1688c  Dom 18 post Trinit: blef Christen Nielsen af Ullerup begravet 68 aar gammel.
NOTITS: Først set 1721.
64981756.12.27Peder Villadsen Farre 0.08  1756.05.09 FAR: Villads Nielsen. 3die Juledag blef Villads Nielsens barn {Peder} af Farre jordet.
65001757.01.23Bue Birkebæk Farre     d: 3 post Epiph: blef Bue Birchebeck af Farre jordet.
NOTITS: Ganske uklar, kvinde eller mand?
65021757.06.12Niels Nielsen Farre 63 63 år 1694c  Dom 1 post Trinit: blev Niels Nielsen af Farre 63 aar gammel begravet.
65031757.10.30Jens Villadsen Bregnhoved 49 49 år 1708c  Dom 21 post trinit: blef Jens Villadsen fra Breinhoed begravet i sin alders 49 aar.
NOTITS: Kirkebogen begraver ham to gange: 23. og 30. okt. Ikke fundet døbt i Give, selv om kirkebogen bliver født omkring hans fødsel, men efter 1710 er der et hul, hvor han maaske falder. Gift 1736 med Trine Jensdatter af Give By.
65041757.12.18? Jakobs/en/datter Farre 0.00   FAR: Jakob Lund. Dom 4 Advent blef Jacob Lunds dødfødde barn af Farre jordet.
65051758.01.29? Jørgens/en/datter Bregnhoved 0.01  1758.01.35 FAR: Jørgen Johansen.MOR: Ida JensdatterDom Sexagesima blef Jørgen Johansens barn af Breinhoed jordet.
NOTITS: Rauff & Starup slår (Jørgen) for som navn, men det ville være sønnen Jørgen *1755 og han ses senere.
Dåb nr. 1961
65071758.03.24Niels Olesen Farre 1.00  1757.04.03 FAR: Ole Andersen Banks. dom 2 post Pasch blef Ole Banches barn {Niels} af Farre Bye Jordet.
NOTITS: Antaget det sidstfødte barn Niels døbt 03.04.1757.
65081758.09.17? Mads/en/datter Farre 4+  1754- FAR: Mads Jespersen. eodem die {Dom 17 post Trinit} Mads Jespersens barn fra Farre.
NOTITS: Mads Jespersen først set 1754 som fadder i Farre.
65091758.10.01Søren Pedersen Skrædder Give By 46+  1712-  Dom 19 post Trinit: blef Søren {Pedersen} Skrædder af Give Jordet.
NOTITS: Først set 1737, hvor datter født. Regnet født mindst 25 år før.
65101759.01.07Mads Elkær Farre     Dom 1 post Epiph: blef Mads Elkiær af Farre jordet.
NOTITS: Navn ellers ikke set.
65111759.01.14Niels Jensen Bjerre Farre 49+  1710-  KONE: Margrethe Christensdatter, Farre, Give. Dom 2 post Epiph: blef Niels {Jensen} Bjerre af Farre jordet.
NOTITS: Gift #8120 i 1735 med Margrethe Christensdatter.
65121759.01.14Navnløs Give By 0.01   FAR: Jens Nielsen Egeskov?.MOR: Mette NielsdatterSamme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.
NOTITS: Tvilling 1, antaget døde lige efter fødslen, for præsten skriver ikke dødfødt.
65131759.01.14? Tvilling 1 Give By 0.01   FAR: Jens Nielsen Egeskov?.MOR: Mette NielsdatterSamme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.
NOTITS: Tvilling 2, antaget døde lige efter fødslen, for præsten skriver ikke dødfødt.
65141759.03.11Peder Poulsen Vorslunde 62+  1697-  d: 2 Søndag i Faste blef Peder Poulsen af Vorlunde jordet.
NOTITS: Søn 1722, antaget mindst 25 år da.
65151759.04.29Klaus Sørensen Give By 1.09  1757.08.28 FAR: Søren Vestesen.MOR: Maren JespersdatterEodem die {2 søndag efter Paaske} blef Søren Vestesens barn {Claus} af Give Bye jordet.
NOTITS: Sidste barn født.
65161759.05.06Albert Christian Mortensen Bøllund 0.03 11 uger 5 dage 1759.02.11 FAR: Morten Sørensen.MOR: Anne Jakobsdatter3 Dom post Pasch lblef Morten Sørensens yngste barn Albert Christian {Mortensen} begravet i sit alders 11 uger 5 dage.
65181759.07.22Peder Johannesen Bæksgaard 0.03 12 uger 1759.04.22 FAR: Johannes Pedersen.MOR: Sidsel Knudsdatterdom 6 post Trinit blef Johannes Pedersens søn Peder i Bexgaard begravet 12 uger gammel.
65201759.09.09Søren Vestesen Give By 37.04 36 år 4 m. 6 dage   Endnu samme dag {Dom 13 post Trinit} blef Søren Vestesen af Give begravet i sit alders 36 aar 7 maaneder og 6 dage.
NOTITS: Født i Sillesthoved 1722, far Veste Sørensen. Præsten regner alderen forkert: Søren er døbt 26. april 1722, hvilket giver 37 år, 4 måneder og omkring 6 dage, hvis han er død en uge før begravelsen. Hvis han er født en måned før dåben skulle der lægges en måned til.
Dåb nr. 2186
65211759.09.30Søren Madsen Farre 0.01  1759.09.09 FAR: Mads Jespersen.MOR: Anne ChristensdatterDom 16 post Trinit blef Mads Jespersens barn {Søren} af Farre jordet.
65221759.09.30Dødfødt Bæksgaard 0.00   FAR: Søren Knudsen. Endnu samme dag {Dom 16 post Trinit} blef Søren Knudsens dødføde barn jordet.
Dåb nr. 2691
65231759.10.14Veste Give By    FAR: ? Hyrde. Dom 18 post Trinit blef Hyrdens barn af Give Bye jordet nafnlig Veste.
65241759.12.02Jakob Lund Farre     1 Advent blef Jacob Lund fra Farre Bye jordet.
65251759.12.02Christen Larsen Hestlund- Store 0.01  1759.11.04 FAR: Lars Langelund. Samme dag {1 Advent} blef Las Langlunds liden barn {Christen} jordet, som døde hos sin moder.
65281760.01.01Dødfødt Give By 0.00   FAR: Niels Bech.MOR: Else SørensdatterPaa Nytaardagen blef et dødfødt barn Niels {Nielsen} Bech i Give Bye tilhørende jordet.
Dåb nr. 2701
65301760.03.23Dødfødt Marienlund 0.00   FAR: Christen Jensen.MOR: ? Christen Jensens kone.. 5 søndag i Fasten blef Christen Jensens barn som blef dødfødt jordet fra Marienlund i Give sogn.
NOTITS: Ikke klart hvor Marienlund er i Give sogn.
Dåb nr. 2705
65311760.03.30Mads Mortensen Hyrde Farre 56+  1704-  KONE: Johanne Sørensdatter, Farre, Give. Dom Palm: blef Mads Mortensen Hyrde af Farre jordet.
NOTITS: Antaget 25 ved vielsen 1729 giver *1704-. Hvis han er født i Give, så før 1700.
65331760.05.18Peder Christensen Ullerup 34.10 36 år 1725.07.15  Dom 6 post Pasch blef Peder Christensen af Ullerup begraven i sit alders 36 aar.
NOTITS: Præsten ligger lidt forkert i alderen.
Dåb nr. 2233
65341760.06.08Peder Villadsen Farre 0.03  1760.03.25 FAR: Villads Nielsen Gravel.MOR: Karen PedersdatterDom 1 post trinit blef Villaes Nielsens barn {Peder} af Farre jordet som døde ved forældrene.
NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
65351760.07.04Theodonius Schultz Gustavsen Hadler Bøllund? 1.02 1 år 6 uger 1759.05.13 FAR: Gustav Carl Hadler. d: 4 Juli blef Mons: Hadlers barn Theodonius Schults begravet i sit alders 1 aar og 6 uger.
NOTITS: Fornavne fra skifte 1742 efter Sofie Hedving Scholten i Skanderborg, enke efter vagtmester Hadler †1740 Barakkerne, Skanderborg. Moderen er *1735c og begraves †1793 i Øster Nykirke, men hendes navn er ikke set.
65391760.09.07Niels Jensen Give By 0.06 6 m. 1760.03.1760 FAR: Jens Nielsen Egeskov.MOR: Mette NielsdatterSamme dag {Dom 14 post Trinit} blef Jens {Nielsen} Egskovs barn som døde hos moderen jordet Niels kaldet gammel ½ aar.
NOTITS: Konen fra FT 1787, med forbehold.
65401760.10.19Jens Sørensen Give By 46 46 år 1714c  Dom 20 post Trinit blef Jens Sørensen i Give bye i sit alders 46 aar begravet.
NOTITS: Konen er muligvis den Maren Jespersdatter der gifter sig året efter som enke med Ole Nielsen af Karstoft.
65411760.12.14Jens Jakobsen Give By 0.05 5 m. 1760.08.10 FAR: Jakob Lauridsen Vestergaard. Dom 3 Advent blef Jacob {Lauridsen} Vestergaards barn {Jens} af Give {By} jordet 5 maaneder gammel.
65431761.01.11Dødfødt Givskov 0.00   FAR: Christen Johansen. Dom 1 post Epiph: blef et dødfød barn af Christen Johansen i Gifskov jordet.
65441761.01.25Christen Nielsen Farre 63 63 år 1698c  Dom Sexag: blef Christen Nielsen af Farre begravet i sit alders 63 aar.
65471761.07.12Frands Jakobsen Givskov 81.02 81 år 2 m. 1680.05  Eodem die {Dom 8 post Trinit} blef Frantz Jacobsen af Gifskov begraven i sit alders 81 aar og 2 maaneder.
NOTITS: Skal være født i Dørken Thyregod, hvor han fæstede til 1741, derefter Øster Nykirke og til sidst Givskov. Gift 1705 i Øster Nykirke med Marie Mathiasdatter af Oksenbjerre, Øster Nykirke. Han dør ved datteren Ingeborg Frandsdatter *1711c Dørken, Thyregod †1782 Givskov, Give, som er gift 2. gang med Christen Sørensen *1717c †1777 Givskov, Give.
65481761.07.22Niels Pedersen Farre Mølle 39 39 år 1722c  d: 22 July blef Niels Pedersen af Farre Møllested i Gifve sogn begravet i sin alders 39 aar.
65491761.08.02Veste Give By 2.01 2 år 1 m. 1759.08.19 FAR: ? Hyrde. Dom 11 post Trinit blef Hyrdens barn {Veste} i Gifve jordet 2 aar og 1 maaned gammel.
65501761.08.09Niels Nielsen Give By 60 60 år 1701c  Dom 12 post Trinit blef Niels Nielsen af Give bye begravet i sit alders 60 aar.
65551762.03.21Dødfødt Bæksgaard 0.00   FAR: Johan Jørgensen.MOR: Kirsten ChristensdatterEodem die {Midfaste Søndag} blef Johan Jørgensens dødfød barn jordet.
65571762.04.08? Niels/en/datter Give By    FAR: Niels Nielsen Hyrde. d: 8 April som var Skærtorsdag blev Hyrdens {Niels Nielsen} barn i Give bye begravet i sit alders.
NOTITS: Hyrdens navn Niels Nielsen i begravelse # 6568.
65581762.04.09Mads Sørensen Søndergaard Give By 43 43 år 1719c  KONE: Karen Nielsdatter, Give By (Søndergaard), Give. d: 9 April blef Mads Sørensen i Give bye i sit alders 43 aar begravet.
65611762.04.25? Oles/en/datter Ullerup    FAR: Ole Nielsen.MOR: Mette PedersdatterSamme dag {2den Søndag efter Paaske} blev Ole Nielsen fra Ullerup hans barn {Maren 7, eller Christen 5, eller Johanne 3, eller Anne 2 år gamle} jordet.
NOTITS: Kan måske opklares senere, når gårdhistorien laves for Ullerup.
65621762.05.16Dødfødt Give By 0.00   FAR: Niels Nielsen Bech. Dom 5 post Paschat blef et dødfød barn Niels {Nielsen} Bæch i Give tilhørende jordet.
65671762.06.27Anders Jepsen Sillesthoved 67c 67 år 1695c  Dom 3 post Trinit blef Anders Jepsen begravet fra Sillesthoed i sit alders 67 aar.
NOTITS: Han ses første gang i Give kirkebog 1722 #2194, hvor hans søn Thomas døbes.
65681762.07.16Niels Nielsen Hyrde Give By 54.01 54 år 3 uger 1708.06c  Samme dag {d: 16 July} blef Hyrden i Give bye nafnlig Niels Nielsen begravet i sin alders 54 aar og nogle maaneder.
NOTITS: Kunne muligvis være født 1706 i Nederdonnerup eller 1710 i Givskov.
65711762.09.29Dødfødt Farre 0.00   FAR: Christen Nielsen.MOR: Kirsten Nielsdatterd: 29 September paa Michaelis dag blef Christen Nielsens dødfødte barn af Farre jordet.
NOTITS: Kirsten Nielsdatter fra FT 1787.
65731763.01.16Ole Christensen Farre 0.01  1763.01.06 FAR: Christen Olesen.MOR: Ane NielsdatterSamme dag {Dom 2 post Epiph:} blef Christen Olesens søn Ole i sit spæde alder jordet.
NOTITS: Ane Nielsdatter *1732c fra FT 1787, Christen Olesen *1737c. Barnet Ole blev ca. 2 uger gammel.
65741763.01.16Niels Nielsen Vorslunde    FAR: Niels Sørensen.MOR: Karen JensdatterEndnu {Samme dag Dom 2 post Epiph:} blef Niels Sørensens barn {Niels} fra Vorslunde jordet.
Dåb nr. 2704
65751763.02.13Jens Villadsen Ramskov 71c 71 år 1692c  Fastelavnssøndag blef Jens Villadsen fra Ramskov i sit alders 71 aar begravet.
NOTITS: 71 kan også læses som 77. Bor ved sønnen Christen Jensen der 1761c kom til Ramskov.
65761763.02.20? Anders/en/datter Farre 7.02  1756.01.06 FAR: Anders Christensen Bødker. 1ste Søndag i Fasten blef en Barn af Anders {Christensen} Bøcher i Farre jordet.
65781763.03.02Christen Nielsen Nederdonnerup 1.08 1 år 6 m. 1761.07.12 FAR: Niels Sørensen Skov.MOR: Maren PedersdatterOnsdagen d: 2den Marty blef Niels {Sørensen} Schous barn navnlig Christen 1½ aar gammel jordet.
65821763.04.29Niels Thomsen Sillesthoved 48 48 år 1715c  KONE: Kirsten Mortensdatter, Sillesthoved, Give. Samme dag {Bededagen} bleff Niels Thomsen af Sillesthoed i Gifve sogn 48 aar gammel jordet.
65831763.04.29Dødfødt Farre? 0.00   FAR: Jeb Nielsen.MOR: Ane NielsdatterEndnu samme dag {Bededagen} If {Jeb} Nielsen af Gammel Mølle hans dødfødte barn jordet.
NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
65841763.05.15? Hyrden i Farre Farre     Samme dag {Dom Exaudi} hyrden af Farre jordet.
NOTITS: Konen død to uger før.
65851763.05.22Christen Nielsen Tromborg 1.07  1761.10.25 FAR: Niels Lauridsen. 2den Pintzedag blev Niels Lauritzens søn {Christen} af Tromborg jordet.
NOTITS: FT 1787 i Givskov? Kone der Kirsten Jensdatter *1719c.
65861763.06.19Jørgen Andersen Farre 0.02  1763.04.24 FAR: Anders Christensen Bødker. Dom 3 post Trinit blef Anders {Christensen} Bøckers barn i Farre nafnlig Jørgen jordet.
65881763.06.24Jens Loftlund Farre 40 40 år 1723c  d: 24 Juny som var St. Hansdagen blef Jens Loftlund i Farre i sit alders 40 aar begravet.
65901763.07.10Jørgen Christensen Bank Farre 69 69 år 1696c  KONE: Bodil Pedersdatter, Farre, Give. Dom 6 post Trinit blef Jørgen {Christensen} Banch af Farre bye i sit alders 69 aar begravet.
65921763.07.17Johannes Johansen Lehman Farre Mølle 0.11 1 år 1762.09.05 FAR: Johan Friedlieb Lehman.MOR: Maria Dortea BoasDom 7 post Trinit Mølleren {Johan Friedlieb} Lehman i Farre Mølle hafde en søn ved nafn Johannes som blef jordet nesten 1 aar gammel.
Dåb nr. 2757
65951763.08.09Hans Christensen Sillesthoved 59.06  1704.02.10  KONE: Karen Hansdatter, Sillesthoved, Give. d: 9de August blef Hans Christensen i Sillesthoved jordet.
65981763.09.18Bendt Nielsen Farre 65c 65 år 1698c  Dom 16 post Trinit blef Bendt Nielsen af Mølgaard {Farre} i sit alders 65 aar begravet.
65991763.09.18Christensen Jensen Give By 7.01 8 år 1756.08.15c FAR: Jens Pedersen.MOR: Mette IversdatterDom 16 post Trinit blev Hyrden Jens Pedersens søn {Christen} i Give bye i sit alders 8de aar jordet.
NOTITS: Født i Bregnhoved.
Dåb nr. 2642
66021763.10.02Hans Iversen Smed Farre 65.10 65 år 10 m. 3 dage 1697.11.19  KONE: Maren Sørensdatter, Farre, Give. Samme dag {Dom 18 post Trinit} blev Smeden i Farre bye Hans Iversen i sit alders 65 aar 10 maaneder og 3 dage begravet.
66031763.10.02Jens Iversen Farre 0.10 10 m. 1762.12.26 FAR: Iver Jensen Mølgaard.MOR: Maren SørensdatterEndnu samme dag {Dom 18 post Trinit} Iver {Jensen} Mølgaards {Farre} barn en søn {Jens} 10 maaneder gammel blef jordet.
Dåb nr. 2765
66051763.10.23Jens Villadsen Bregnhoved 1.03 1 år 3 m. 1762.08.22 FAR: Villads Jensen.MOR: Mette ChristensdatterDom 21 post Trinit blef Villads Jensens søn {Jens} i Breinhoed jordet 1¼ aar gammel.
NOTITS: Moderen Mette Christensdatter begravet en måned før sønnen.
66061763.10.23Laust Madsen Farre 3 år 1760.11.09 FAR: Mads Jespersen. Samme dag {Dom 21 post Trinit} blef Mads Jespersens søn {Laust} 3 aar gammel jordet.
66071763.10.30Lars Laustsen Bøllund 7c 7 år 1758c FAR: Laust Larsen.MOR: ? Laust Larsens kone.. Dom 22 post Trinit blef Lavst Lassens dreng af Byllund i sit alders 7 aar jordet.
Dåb nr. 1956
66091763.11.01Peder Pedersen Bregnhoved 0.01  1763.10.02 FAR: Peder Jensen.MOR: ? Peder Jensens kone. Samme dag {Die Om: Sanct:} blef Peder Jensens drengebarn {Peder} af Breinhoed jordet.
Dåb nr. 2786
66101763.11.06Niels Christensen Farre 5.04  1758.07.02 FAR: Christen Nielsen. Endnu samme dag {Dom 23 post Trinit} blef Christen Nielsens søn af Farre nafnlig Niels jordet.
66151763.12.27Theodonis Schultz Gustavsen Hadler Give By 0.03 13 uger 1763.09.11 FAR: Gustav Carl Hadler3die Juledag blev Degnens {Gustav Carl Hadler} yngste søn navnlig Theodonis Schultz 13 uger gammel jordet.
66161764.01.01Hans Nielsen Farre 55 55 år 1709c  KONE: Anne? Mølgaard?, Farre (Mølgaard), Give. Nytaarsdag 1764 blev Hans Nielsen af Mølgaard {Farre} i sit alders 55 aar begravet.
NOTITS: Næppe født i Give sogn.
66211764.02.02Hans Christenen Sillesthoved 0.01  1763.12.26 FAR: Christen Hansen.MOR: Anne ChristensdatterEndnu samme dag {d: 2 February paa Kyndelmissedag} blev Christen Hansens barn {Hans} af Sillesthoed begravet, som døde hos forældrene.
66231764.03.04Dødfødt Bøllund 0.00   FAR: Laust Larsen.MOR: ? Laust Larsens kone. Endnu {Fastelavnssøndag} blev Laust Lassens dødfødt barn af Byllund jordet.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2795
66251764.04.15Hans Sørensen Bøllund 47 47 år 1717c  Palmesøndag blef Hans Sørensen af Byllund begravet i sit alders 47 aar.
66261764.04.15Jørgen Jensen Ullerup 0.01 2 uger 1764.04.08 FAR: Jens Jørgensen.MOR: Maren JensdatterSamme dag {Palmesøndag} blef Jens Jørgensens liden søn {Jørgen} af Ullerup 2 uger gammel jordet.
66281764.05.20Ole Villadsen Nygaard 66.03 66 år 3 m. 1698.03  KONE: Margrethe Andersdatter, Nygaard, Give. d. 4 søndag efter Paaske blef Ole Villasen almisselem af Nyegaard i Give sogn jordet i sit alders 66 aar og 3 maaneder.
66291764.06.20Christen Christensen Høeberg Bøllund 51 51 år 1713c  d. 20 Juny blev Birchedommer {Christen Christensen} Høeberg til Hastrup birch begravet i sit alders 51 aar.
NOTITS: Patronym fra søsteren (Mammen sogn ved Viborg) i skiftet. Ses i extraskatten 1762 i Bøllund, han er ikke gift. Han var i 1750 ridefoged på Randrup i Hald amt, i 1754 foged i Hastrup, Thyregod.
66301764.06.20Niels Christensen Ullerup 44 44 år 1720c  Samme dag {d. 20 Juny} blef Niels Christensen af Ullerup begraven i sit alders 44 aar.
NOTITS: Har kone i extraskatten 1762, navn ikke set.
66341764.07.29Niels Hansen Bøllund 1.03  1763.05.15 FAR: Hans Sørensen.MOR: ? Hans Sørensens kone. Dom 6 post Trinit: blev afgangne Hans Sørensens yngste barn {Niels} af Byllund jordet.
NOTITS: Moderen dør året efter i 1764.
Dåb nr. 2774
66371764.08.19Niels Olesen Give By 1.11 2 år 1762.09.05 FAR: Ole Nielsen Nørgaard.MOR: Maren Jespersdatter. Dom 9 post Trinit: blev Ole {Nielsen} Nørgaards barn {Niels} i Give by begravet i sit alders andet aar.
66381764.09.09Peder Christensen Farre 48 48 år 1716c  Dom 12 post trinit: blev Peder Christensen af Farre i sit alders 48 aar begravet.
NOTITS: Han har i extraskatten 1762 en kone.
66401764.10.14Søren Jensen Hedegaard 78 78 år 1686c  KONE: Inger Nielsdatter, Hedegaard, Give. dom 17 post Trinit: blev Søren Jensen af Heedegaard i sit alders 78 aar begravet.
66411764.11.11Niels Sørensen Give By 50.09 50 år 9 m. 1714.02  Samme dag {Dom 21 post Trinit} blev unge karl Niels Sørensen i Give {By} i sit alders 50 aar og 9 maaneder begravet.
NOTITS: Ikke gift.
66461765.02.24Søren Festersen Nederdonnerup 57.01  1708.01.22  1 Søndag i Fasten blev Søren Fæstesen i Nederdonnerup jordet.
NOTITS: Døbt som søn af Veste Sørensen.
Dåb nr. 2102
66471765.04.14Peder Pedersen Farre 0.08 9 m. 1764.09.02 FAR: Peder Christensen. d. 14 April som var Søndagen Qvas. mod. Gen. blev Peder Christensens søn {Peder} i Farre jordet ¾ aar gammel.
66511765.06.16Dødfødt Farre 0.00   FAR: Jens Jørgensen.MOR: ? Jens Jørgensens kone. Samme dag {Dom 2 post Trinit} blef Jens Jørgensen dødføde barn jordet.
Dåb nr. 2824
66611765.12.01Søren Sørensen Hestlund- Store 79c 79 år 1686c  KONE: Inger Nielsdatter, Hestlund- Store, Give. Dom 1 advent blev Søren Sørensen i Store Hestlund begravet i sit alders 79 aar.
66641766.03.30Anders Rytter Bøllund     d: 30 Marty 1 Paaskedag blev Anders Rytter almisselem i Byllund jordet.
NOTITS: Ekstraskatten 1762 vel "2 gamle folk der nyder almisse" ved Morten Sørensen i Bøllund.
66671766.04.27Erik Nissen Farre Mølle 0.09 8 m. 2 uger 4 dage 1765.08.09 FAR: Nis Eriksen Møller. Samme dag {dom 4 post Pasch} blev Farre Møllers ungste søn Erich Nissen 8 maaneder 2 uger og 4 dage gammel begravet.
NOTITS: Faderens navn fra begravelse af datter Marie 07.12.1766. Erik Nissen er født i et andet sogn, faderen kom til møllen efter auktion i det år.
66681766.09.29Niels Hansen Sillesthoved 1.02 1 år 8 uger 1765.08.11 FAR: Hans Pedersen.MOR: Kirsten MortensdatterDom Michaelis blev Hans Pedersens søn {Niels} af Sillesthoed jordet 1 aar og 8 uger gammel.
Dåb nr. 2827
66701766.10.12Jens Jensen Nederdonnerup 56+  1710c-  Samme dag {Dom 20 post Trinit:} blev almisselem Jens Jensen i Nederdonnerup jordet.
NOTITS: I 1735 dåb #2368 ses både Jens Jensen som også Jens Jensen Nygaard i Nederdonnerup. Den ene død her, den anden Jens Jensen Nygaard (ses i FT 1787) død 1789, begge i Nederdonnerup.
66721766.11.02Gyde Sørensen Sillesthoved 2.01 2 år 4 uger 5 dage 1764.09.23 FAR: Søren Andersen.MOR: Maren GydesdatterDom 23 post Trinit: blev Søren Andersens yngste søn Giødde Sørensen begravet i sit alders 2 aar 4 uger og 5 dage.
Dåb nr. 2808
66791767.04.05Mikkel Christian Hansen Bøllund 11.07 11 år 6 m. 3 uger 4 dage 1755.08.03 FAR: Hans Sørensen. d: 5 søndag i Fasten blev afgangne Hans Sørensens søn af Byllund begravet navnlig Mikkel Christian Hansen i sit alders 11 aar 6 maaneder 3 uger og 4 dage.
NOTITS: Faderen Hans Sørensen begravet 1764 af Bøllund #6625. Alderen en måned og en uge for lidt.
66811767.04.21Gustav Carl Hadler Give By 49c 49 år 1717c  d: 3die Paaskedag blev degnen Sr: {Gustav Karl} Hadler begravet i sit alders 49 aar.
NOTITS: Hans kone Ursula Marie dør først i 1793 i Øster Nykirke, hendes efternavn kendes ikke.
66871768.04.24Peder Christensen Hag Give By 72cc  1696cc  KONE: Karen Villadsdatter, Give By, Give. Dom 3 post Paschas: blev almisselem Peder {Christensen} Hag i Giufve jordet.
NOTITS: Omtrendtlig alder fra ca. 25 ved første barn Edel *1721 Give By.
66881768.05.12? Christensen Bregnhoved 9c 9 år 1759c FAR: Christen Christensen. d: 12 Maj blev Husmanden Christen Christensens {søn} som var en dreng paa 9 aar jordet.
NOTITS: Denne dreng ikke født i Give.
66891768.05.15Peder Christensen Boel Bæksgaard     KONE: Lene Sørensdatter, Bæksgaard, Give. d: 6te Søndag efter Paaske blev Peder {Christensen} Boel i Bexgaard jordet.
NOTITS: Peder Christensen Boels første kone død 1761, 98 aar gammel, dette synes svært troligt. Derudfra skulle han være ret gammel. Men han gifter sig straks igen. Umuligt at skønne en fornuftig alder.
66941769.09.10Mads Andreas Sørensen Kovtrup Give By 0.01 1 uger 4 dage 1769.09.03 FAR: Søren Kovtrup.MOR: ? Søren Kovtrups kone. Dom 16 post trinit blev Søren Kautrups liden søn Mads Andreas jordet 1½ uge gammel.
66981770.03.04Peder Ludvig Svarfas Give By 0.05 4 maaneder 2 uger  FAR: Jens Svarfas.MOR: Lucie Tibi. d: 1 søndag i Faste blev degnens {Svarfas} yngste søn Peder Ludvig kaldet 4 maaneder og 2 uger gammel jordet.
Dåb nr. 2901
67001770.04.04Christian Christensen Give By 4 år 1766c FAR: Christen Christensen Skov. d: 4 April blev Christen {Christensen} Schous {Skovs} søn {Christian} i Giuve jordet 4 aar gammel.
Dåb nr. 2837
67011770.04.16? Christensen Give By 5c 5 år 1765c FAR: Christen Madsen.MOR: Mette Simonsdatterd: 2 Paaskedag som var d: 16 April blev en søn af Christen Madsen i Giuve jordet i sit alders 5 aar.
NOTITS: Forældrene ses 1766 i Give, hvor datteren Mette bliver født, men denne dreng er ikke døbt i Give kirkebog.
67041770.05.06Søren Rasmussen Vonge 70c 70 år 1700c  Samme dag {d: 3 Søndag efter Paaske} blev Søren Rasmussen i Vonge begravet i sin alders 70 aar.
NOTITS: Denne begravelse skulle have stået i Øster Nykirke kirkebog. Ikke nærmere undersøgt.
67071770.07.19Iver Jensen Mølgaard Farre 60c 60 år 1710c  KONE: Maren Sørensdatter, Farre, Give. d: 19 July blev Iev Jensen i Mølgaard {Farre} begravet i sit 60de aar.
NOTITS: Forældrene gift 1734 i Lindeballe og får børn 1739-64 i Farre Mølgaard.
67101770.08.01Mads Pedersen Donneruplund 65c 65 år 1705c  Dom 14 post Trinit blev Mads Pedersen paa Donrupgaard i sit alders 65 aar begravet.
NOTITS: Formodet bror til Christen Pedersen Donnerup. Mads Pedersen boede i Tørring sogn gift med Anne/Karen Pedersdatter †1732 Tørring. De får fx i 1742 en datter og i 1745 en søn Søren.
67111770.11.11Carl Gustav Hadler Give By 19c 19 år 1751c FAR: Carl Gustav Hadler.MOR: ? Mad. Hadler. d: 11 November blev Mad: Hadlers søn Carl Gustav Hadler, som [besøger hende] fra Københafn og siden strax derpaa døde hos moderen begravet i sit alders 19 aar.
67141770.12.16Jesper Jensen Nederdonnerup 70c 70 år 1700c  KONE: ? Jesper Jensens kone, Give. Dom 3 Adventus blev almisselem Jesper Jensen fra Nederdonnerup i sit alders 70 aar jordet.
NOTITS: Konen død 1765 i Nederdonnerup.
67151771.01.20Jens Jensen Hillerslev Hestlund- Store 84cc 84 år 1687c  d: 2 Søndag efter Hellig tre Kongersdag blev Jens {Jensen} Hyldeløf i Store Hestlund i sit alders 84 aar jordet.
NOTITS: Hyllerslev (TRAP) eller Hyllesløf i Janderup sogn ved Varde.
67161771.03.10Anders Christensen Donneruplund 1.09 1 år 9 m. 1769.06.08 FAR: Christen Pedersen Donnerup.MOR: Anne OlesdatterMidfastesøndag blev Sr: Christen Pedersens barn paa Donrupgaard navnlig Anders 1¾ aar gammel begravet.
Dåb nr. 2889
67181771.03.17Niels Nielsen Mosgaard- Store 2.07 1 år 6 m.  FAR: Niels Hansen.MOR: Ane Nielsdatter5 Søndag i Fasten blev Niels Hansens drengebarn {Niels} i Store Mosgaard jordet 1½ aar gammel.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787 i Hjortsballe, Give.
Dåb nr. 2875
67191771.03.17? Sørens/en/datter Farre    FAR: Søren Christensen.MOR: Kirsten JørgensdatterSamme dag {5 Søndag i Fasten} blev Søren Christensens barn i Farre jordet.
NOTITS: Søren Christensens måske 1. kone dør 1766. Han er gift igen.
67201771.06.16Frands Olesen Ullerup 1.08 1 år 6 m. 1769.10.08 FAR: Ole Nielsen.MOR: Mette PedersdatterDom 3 post Trinit. blev Ole Nielsens barn i Ullerup jordet i sit alders 1½ aar. Barnets navn var Frantz.
67211771.09.08Søren Johansen Bøllund 0.04 16 uger 1771.05.26 FAR: Johan Jørgensen.MOR: Mette JensdatterDom 15 post Trinit: blev Johan Jørgensens mindste søn Søren i sit alders 16 uger jordet.
67291773.01.17Christen Johansen Givskov 51.01 51 år 3 uger 1721c  KONE: Ane Marie Christensdatter, Give. Dom 2 post Epiphan blev Christen Johansen i Gifskou i sit alders 51 aar og nogle uger begravet.
NOTITS: Se #6817. Dødsdato 13. jan. 1773 fra skiftet.
67321773.02.07Jørgen Christensen Give By 11.00 12 år 1762.02.21 FAR: Christen Birkebæk. Samme dag {Dom Septuagesima} blev Christen Birkebæks søn {Jørgen} en 12 aar gammel i Giuve jordet.
67331773.02.14Jens Christen Jensen Ullerup 62c 62 år 1711c  Dom Sexagesima blev enkemanden Jens Christian Jensen i Ullerup i sit alders 62 aar begravet.
67401773.03.25Jens Pedersen Bøllund 3.11 4 år 1769.04.21 FAR: Peder Olufsen.MOR: Dorte JensdatterSamme dag {Marie Bebudelsesdag} blev Peder Olufsens barn {Jens} i Byllund en 4 aar gammel jordet.
Dåb nr. 2886
67431773.04.25Anders Christensen Sillesthoved 1.01 1 år 1772.03.29 FAR: Christen Hansen.MOR: Anne ChristensdatterSamme dag {Dom Misericord:} blev et drengebarn af Christen Hansen i Silleshoed i sit alders 1 aar jordet. Barnets nafn var Anders.
Dåb nr. 2936
67471773.05.23Navnløs Sillesthoved 0.00   FAR: Søren Andersen.MOR: Maren Thomasdatter6te Søndag efter Paaske blev Søren Andersens barn {Navnløs} af Sillesthoed jordet.
NOTITS: Alle andre børn af Søren Andersen lever demonstrativt eller er begravede, derfor formodes dette at være et udøbt barn.
67481773.05.31Christen Christensen Hag, den ældre Hedegaard 70cc 70 år 1703cc  KONE: Marie Nielsdatter, Hedegaard, Give. 2den Pi9ntze fæst blev gamle Christen {Christensen} Hag i Hedegaard i sit alders en 70 aar jordet.
67521774.07.01Peder Sørensen Nederdonnerup 30cc  1745cc  KONE: Anne Marie Nielsdatter, Nederdonnerup, Give. {REKONSTRUKTION: Hans kone ses at være enke i hendes begravelse: "Samme dag (d: 21 Søndag post Trinit: - 23. okt. 1774) blev Peder Sørensens enke Anne Marie Madsdatter fra Nederdonrup i sit alders 33 aar 9 maaneder og 2 uger + fremdeeles blev en datter af samme enke unden navn jordet."}
NOTITS: På den anden side ses en Peder Sørensen, der i 1785 gifter sig igen som enke. Muligvis er betegnelsen "enke Anne Marie" forkert. Peder Sørensen kan have været på en rejse og derved begravet andetsteds, men siden hun er enke, må han i alle tilfælde være død og begravet.
67531774.09.04Peder Nielsen Skov Nederdonnerup 32.03 32 år 1742.06c  KONE: ? Peder Nielsens kone, Neder- Donnerup, Give. Dom 14 post Trinit: blev Peder Nielsen Skou af Nederdonrup begravet i sit alders 32 aar og nogle maaneder.
NOTITS: Får søn 1772, så han er gift.
67591775.07.23Niels Jørgensen Give By 44c 44 år 1731c  Dom 6 post Trinit: blev Niels Jørgensen i Giufve i sit alders 44 aar jordet.
NOTITS: Ikke set født i Give sogn.
67611775.11.19Jens Christensen Egsgaard Ullerup 92cc 92 år 1683cc  SVIGER- FAR: Jens Jørgensen, Ullerup, Give. d: 23 post Trint: blev Jens Jørgensens svigerfader {Jens Christensen Egsgaard} i Ullerup i sit alders 92 aar jordet.
NOTITS: Jens Jørgensen var gift 1. gang med Karen Jensdatter, datter af Jens Christensen Egsgaard og Mette Villadsdatter.
67621776.03.17Morten Sørensen Bøllund 48.08 52 år 1727.07.27  KONE: Anne Jakobsdatter, Bøllund, Give. Midfastesøndag blev Morten Sørensen af Byllund 52 aar gammel begravet.
NOTITS: Født i Bæksgaard, Give.
Dåb nr. 2257
67631776.03.17Dødfødt Øgelund 0.00   FAR: Peder Mortensen.MOR: Mette LaugesdatterSamme dag {Midfastesøndag} blev et dødfødt barn af Øgelund værende Peder Mortensens jordet.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787
67651777.01.27Mads Madsen Loftlund 43.06 43 år 6 m. 1733.07c  KONE: Anne Margrethe Jensdatter, Give. d: 27 Januar som var Søndagen Septuagesima blev Mads Madsen i Loftlund begravet i sit alders 43 aar og 6 maaneder.
NOTITS: Han er ikke set født i Give. Gift 1755 i Give med Anne Margrethe Jensdatter af Ullerup.
67681777.06.08Henrik Pedersen Hedegaard 75c 75 år 1702c  d: 2den Søndag efter Trinit: blev Henrik Pedersen i Hedegaard jordet i sit alders 75 aar.
NOTITS: Han ses 1733 i Skærhoved, 1755 i Bøllund.
67691777.10.05Christen Sørensen Givskov 60.06 60 år 6 m. 1717c  KONE: Ingeborg Frandsdatter, Givskov, Give. Samme dag {d: 5 Oktober} blev Christen Sørensen i Gifschou i sit alders 60 aar og 6 maaneder begravet.
67721778.03.01Mads Thomsen Hag Give By 66c 66 år 1712c  KONE: Inger Christensdatter, Give By, Give. Fastelavnssøndag d: 1ste Marty blev Mads Thomsen Hag og hustru Ing Christensdatter, mand og kone, begravet paa en dag og lagt i en grav. Manden i sit alders 66 aar og konen 62 aar gammel.
NOTITS: Ægtepar begravet samme dag.
67741778.03.08Jens Nielsen Holm Give By 62 60 år 1716c  d: 1ste søndag i Fasten blev den gamle degn Jens {Nielsen} Holm i Giuve {By} jordet en 60 aar gammel.
NOTITS: Skandaldegnen, menedsdegnen, der blev fjernet fra embedet. I skiftenotitsen 1745 efter hans far Niels Pedersen Sandfeld på Brandholm (Holm) Brande siges han i 1736 at have været 20 år.
67781778.03.29Niels Nielsen Gravel Farre 39.10 41 år 1738.05.11  Midfastesøndag blev Niels Nielsen Gravel som druknede i Farre aae i sit alders 41 aar jordet.
Dåb nr. 2406
67791778.04.16Mads Madsen Loftlund 16c 16 år 1759.10.14 FAR: Mads Madsen.MOR: Anne Margrethe Jensdatterd: 16 April som var Skiærtorsdag blev Afg: Mads Madsens søn navnlig Mads 16 aar gammel jordet.
NOTITS: Dåben er uden navn, gør ham til 18 år gammel. En anden dåb uden navn med far Mads Madsen er 1765, men at tage en 13 årig for en 16 årig er usandsynligt.
67841779.01.10Navnløs Søndersthoved 0.01  1779.01.03 FAR: Terkel Jensen Mammen.MOR: Ane Katrine Johansdatter BlunckDom 1 post Epiphan blev Sr: Mammens {Terkel Jensen} forpagterens barn {Navnløs} som var nyelig føed fra Søndershoed jordet.
NOTITS: Fødedato arbitrær en uge før begravelsen. Barnet var ikke døbt endnu.
67861779.01.24Fester Sørensen Bæksgaard 2.00 1 år 6 m. 1777.01.19 FAR: Søren Sørensen.MOR: Birte PedersdatterDom 3 post epiphan blev Søren Fæstesens {Sørensen!} yngste drengebarn Fæste jordet 1½ aar gammel.
NOTITS: Faderens navn forkert i kilden. Hans søn Fæster Sørensen får børn samtidig.
Dåb nr. 3008
67871779.01.31Morten Pedersen Øgelund 14c 14 år 1763c FAR: Peder Mortensen.MOR: Birte JørgensdatterDom Septuages: blev tvende børn af Peder Mortensen i Øgelund jordet nemlig: en søn Morten Pedersen 14 aar og en datter Birthe Kirstine 5 aar gammel begravet.
NOTITS: Moderen †1769. Dåb glemt i kirkebogen, men en datter født året før i Stenbjerglund. Forældrene gift 1761.
Dåb nr. 1963
67891779.01.31Mads Christensen Ramskov 18c 18 år 1760c FAR: Christen Jensen.MOR: Dorte MadsdatterSamme dag {Dom Septuages:} blev Christen Jensens ældste søn i Ramskou navnlig Mads Christensen 18 aar gammel jordet.
NOTITS: Christen Jensens børn er ikke født i Give. Han ses første gang i Ramskov i extraskatten 1762.
67901779.02.14Simon Jensen Give By 5.06 6 år 1773.08.01 FAR: Jens Nielsen Egeskov.MOR: Mette NielsdatterFastelavnssøndag d: 14 Februar blev Jens {Nielsen} Egskous søn i Giuve 6 aar gammel jordet navnlig Simon Jensen.
Dåb nr. 2956
67921779.02.14Poul Jakobsen Bøllund 2.03 2 år 1776.11.10 FAR: Jakob Pedersen.MOR: Else PoulsdatterEndnu samme dag {Fastelavnssøndag d: 14 Februar} en søn af Jacop Pedersen i Byllund ved nafn Poul Pedersen {Jakobsen} 2 aar gammel jordet.
NOTITS: Moderens navn i dåben. Pedersen er en fejl i selve den originale kirkebog.
67931779.02.14Jørgen Jensen Ullerup 6.03 6 år 1772.12.06 FAR: Jens Jørgensen.MOR: Karen Jensdatter I lige maade {Fastelavnssøndag d: 14 Februar} Jens Jørgensens søn i Ullerup Jørgen Jensen 6 aar gammel jordet.
Dåb nr. 2946
67961779.03.14Laust Pedersen Farre 11c 11 år 1768c FAR: Peder.MOR: Karen Hansdatter. STEDFAR: Rasmus Joensen, Farre, Give. d: 14 Marty blev Rasmus Joensens stifsøn i Farre navnlig Laust Pedersen 11 aar gammel jordet.
NOTITS: Ikke født i Give sogn. Faderen er afdød, men sandsynligvis ikke begravet i Give sogn.
68001779.04.25Peder Nielsen Farre 8.05 7 år 6 m. 1770.11.28 FAR: Niels Bendtsen.MOR: Maren Pedersdatterd: 25 April blev Niels Bentsens barn {Peder} af Mølgaard i sit alders 7½ aar jordet.
Dåb nr. 2915
68011779.05.09Thomas Sørensen Sillesthoved 4.09 5 år 1774.08.07 FAR: Søren Andersen.MOR: Maren Thomasdatterd: 9 May blev Søren Andersens 2de sønner navnlig Thomas 5 aar gammel og Peder Sørensen 2 aar gammel begge fra Sillesthoed jordet.
68021779.05.09Peder Sørensen Sillesthoved 3.01 2 år 1776.04.21 FAR: Søren Andersen.MOR: Maren Thomasdatterd: 9 May blev Søren Andersens 2de sønner navnlig Thomas 5 aar gammel og Peder Sørensen 2 aar gammel begge fra Sillesthoed jordet.
Dåb nr. 2994
68031779.08.22Peder Eriksen Ullerup 10c 10 år 1769c FAR: Erik Johansen.MOR: Maren Pedersdatterd: 12 søndag efter trinit blev Erik Johansens søn af Ullerup jordet som ynkelig omkom ved at falde af en hest som slæbte ham til døde. Han var 10 aar gammel ved navn Peder Eriksen.
68051779.09.14Jørgen Johansen Bregnhoved 71.10 70 år 1707.11.27  KONE: Ida Jensdatter, Give. d: 14 September blev Jørgen Johansen af Breinhoed 70 aar gammel begravet.
NOTITS: Han er født i Bregnhoved, søn af Johan Sørensen og Mette Sørensdatter. To år for ung, normalt er afvigelsen til den anden side.
Dåb nr. 2100
68111780.05.28Gravers Farre 1.06c 1 år 6 m. 1779.01c MOR: Maren Graversdatter. Endnu {d: 28 May} et uægte barn fra Farre Maren Gravesdatters navnlig Gravers 1½ aar gammel jordet.
NOTITS: Gravers er født i et andet sogn. Lindeballe, Gabjerg, Ringive, Ølgod, Sønder Omme, Hoven, Skarrild, Arnborg, Thyregod, set efter uden fund. Moderen ser ikke ud til at være født i Farre, så hun opholder sig måske ved familie.
68121780.07.16Ole Pedersen Nederdonnerup 0.02 6 uger 1780.06.04 FAR: Peder Olufsen.MOR: Katrine Christensdatter8 Søndag efter Trinit: blev Peder Olufsens i Nederdonrup 2de børn som var tvillinger ved nafn Ole og Hanne en 6 uger gammel jordet.
NOTITS: Fødselsdatoen omtrentlig 4. juni 1780.
Dåb nr. 3054
68151780.09.24Dødfødt Give By 0.00   FAR: Niels Nielsen Bæk.MOR: Else Madsdatter KovtrupSamme dag {Dom 18 post Trinit:} blev en dødfødt søn af Niels {Nielsen} Bæk i Giuve jordet.
Dåb nr. 3060
68161780.10.05Lars Knudsen Bregnhoved 60.07 63 år 1720.03.03  KONE: Maren Christensdatter, Ullerup, Give. d: 5 October blev Lars Knudsen i Breinhoed 63 aar gammel begravet.
NOTITS: Døbt 3. marts 1720 i Hønskov (Kokborg), Thyregod, søn af Knud Larsen og Kirsten Thygesdatter *1696c †1726 Kokborg. Se Ejnar Bjerre: Lønaa og Kokborg gårdhistorier, Thyregod.
68201781.11.11Christen Christensen Givskov 31.06 31 år 6 m. 1750.04  BROR: Johannes Christensen, Givskov, Give. d: 11 November blev den blinde Christen Christensen af Gifskou som var en lem af Veyle hopital og var hiemme ved sin broder {Johannes Christensen} i sit alders 31 aar og 6 maaneder begravet.
NOTITS: Broderen kan ikke være Jørgen Christensen, som ses i Givskov i FT 1787, for hans første to børn er ikke født i Give, hvor han først ses 1784. Johannes Christensen får børn i Givskov 1780 og fremad.
68211781.12.02Navnløs Hedegaard 0.01 2 dage  FAR: Niels Sørensen Vestergaard.MOR: Anne Marie Pedersdatterd: 1ste Advents søndag blev Niels {Sørensen} Vestergaards liden barn {Navnløs} 2 dage gammel fra Hedegaard jordet.
Dåb nr. 3083
68221782.01.13Niels Lauridsen Hedegaard 73.02 74 år 1708.11.11  Dom 1 post Epiphan blev Niels Lauritzen fra Hedegaard begravet 74 aar gammel.
NOTITS: Han far var Lars Sørensen i Hedegaard.
Dåb nr. 2115
68231782.02.17Ole Nielsen Karstoft Give By 43.10 44 år 1738.04.04  KONE: Maren Jespersdatter, Give. d: 1ste Søndag i fasten blev Ole Nielsen Kastoft i Giuve bye i sit alders 44 aar begravet.
NOTITS: Parret blev gift 1761 i Give, han af Karstoft, Skarrild. Han er bror til Erik Nielsen †1773 i Sønder Karstoft, Skarrild gift med Anne Jensdatter (skifte). Ole og Eriks far er Niels Olufsen i Skarrild.
68261782.05.20Dødfødt Sillesthoved 0.00   FAR: Christen Hansen.MOR: Anne Christensdatter2den Pintzedag blev Christen Hansen dødfødte barn af Sillesthoed jordet.
Dåb nr. 3087
68281782.06.23Christen Johannesen Givskov 0.02 6 uger 1782.05 FAR: Johannes Christensen.MOR: Johanne Marie Christensdatterd: 4 søndag efter Trinit: blev Johannes Christensens lidet drengebarn Christen 6 uger gammel jordet.
NOTITS: Ikke indført under døbt!
Dåb nr. 3088
68301782.11.17? Tiggermand Nygaard     d: 25 Søndag efter trinit: blev en fattig tiggermand som døde i Nyegaard jordet paa Giufve kirkegaard.
68391784.07.25Laurids Nielsen Hedegaard 46.08 44 år 7 m. 1737.12.08  d: 7 Søndag efter Trinit: blev Lauritz Nielsen af Hedegaard begravet i sit alders 44 aar og 7 maaneder.
NOTITS: Alderen er to år forkert.
Dåb nr. 2397
68401784.12.26Ole Mortensen Nederdonnerup 4.07 5 år 1780.05.15 FAR: Morten Olesen.MOR: Maren Hansdatter2den Juledag blev Morten Olsens barn {Ole} 5 aar gammel af Nederdonrup jordet.
Dåb nr. 3052
68421785.04.17Mads Andreasen Nederdonnerup 0.03 3 m. 1785.03.20 FAR: Andreas Jensen.MOR: Anna MadsdatterSamme dag {d: 3die Søndag efter Paaske} blev Andreas Jensens liden Drengebarn {Mads} af Nederdonrup ¼ aar gammel jordet.
NOTITS: Han må have været hjemmedøbt og først døbt i kirken, da han var 2 måneder gammel.
Dåb nr. 3123
68431785.04.24Dødfødt Farre 0.00   FAR: Peder Jensen Smed.MOR: Else Nielsdatter 4de Søndag efter Paaske blev Peder {Jensen} Smeds dødfødte barn jordet fra Farre.
NOTITS: Forældre ikke i FT 1787, men skulle vist være der.
Dåb nr. 3126
68481785.07.24Hans Pedersen Sillesthoved 48.01 48 år 3 uger 1737.06c  KONE: Mette Jakobsdatter, Sillesthoved, Give. d: 24 July blev Hans Pedersen fra Sillesthoed i sit alders 48 aar og nogle uger begravet.
NOTITS: Vel ikke født i Give. Nogle uger sat til 3 for sorteringen.
68491785.08.14Anders Jensen Give By? 8.03 9 år 1777.05.19 FAR: Jens Olesen.MOR: Maren AndersdatterDom 12 post Trinit: blev Jens Olesens søn Anders i sit 9de aar jordet.
NOTITS: I sit 9de år er korrekt, han er blevet 8 og går imod 9.
Dåb nr. 3017
68511785.11.06Dødfødt Givskov 0.00  år  FAR: Laust Larsen.MOR: ? Laust Larsens kone. Samme dag {Dom 24 post Trinit:} blev Las {Laust} Lassens dødfødte barn i Gifskou jordet.
Dåb nr. 3138
68521785.11.20Peder Tromborg Hedegaard 72c 72 år 1713c  d: 26 Søndag efter Trinit: blev Peder Tromborg af Hedegaard i sit alders 72 aar begravet.
NOTITS: Ikke set i Tromborg 1762 extraskatten, så han er vel ikke kommet til Hedegaard som gammel mand fra Tromborg. Peder Henriksen i Hedegaard , som får børn op til 1762-77 kunne være for ung, men mulig.
68541785.12.26Peder Hansen Tromborg 52c 52 år 1733c  KONE: Mette Pedersdatter, Tromborg, Give. 2den Juledag d: 26 December blev Peder Hansen i Tromborg 52 aar gammel begravet.
NOTITS: Ser ikke ud til at være født i Give. Ikke set i Tromborg i extraskatten 1762. Konens navn i dåb 1779.
68551786.01.22? Niels Skovs kone Nederdonnerup 70c 70 år 1716c  MAND: Niels Skov, Nederdonnerup, Give. 3die Søndag efter Hellig tree Kongers dag blev Niels Skous kone af Nederdonnerup i sit alders 70 aar jordet.
NOTITS: Konens navn ikke set. Starup kalder ham Christensen, kan hedde Sørensen.
68561786.01.22Christopher Nielsen Højgaard 0.03 3 m. 1785.11.06 FAR: Niels Christensen Murmand.MOR: Else JensdatterSamme dag {3die Søndag efter Hellig tree Kongers dag} blev huusmanden Niels {Christensen} Muurmands drengebarn Christopher ¼ aar gammel jordet.
NOTITS: Christensen i dåben.
Dåb nr. 3139
68571786.01.29Niels Nielsen Tromborg Tromborg? 78c 78 år 1708c  KONE: Kirsten Christensdatter, Tromborg, Give. 4 Dom post Epiphan blev almisselem Niels {Nielsen} Tromborg tillige med konen {Kirsten Christensdatter} begravet i deres alders 78 aar manden og konen 84 aar.
NOTITS: Gift 1734 af Tromborg.
68591786.03.12Mads Madsen Loftlund Mosgaard- Store 80cc 80 år 1706cc  Samme dag {2den Søndag i Faste} blev Mads {Madsen} Loftlund en 80 aar gammel fra Mosgaard begravet.
NOTITS: Kaldes også Gammel Mads Madsen i Loftlund. Han er født i Givskud By.
68611786.05.25Morten Pedersen Nederdonnerup 0.05 20 uger 1786.03.03 FAR: Peder Mortensen.MOR: Ane Jørgensdatterd: 25 May blev Peder Mortensens søn Mortenen 20 uger gammel af Nederdonrup jordet.
NOTITS: Må være hjemmedøbt og dernæst døbt tre måneder gammel i kirken?
Dåb nr. 3142
68621786.07.30Christen Troelsen Give By 0.06 6 m.  FAR: Troels Christensen.MOR: Barbara VestesdatterSamme dag {Dom 7 post Trinit:} blev Troels Christensens barn Christen ½ aar gammel jordet.
68661787.02.11Navnløs Skovdallund 0.02 6 uger 1786.12 FAR: Mads Pedersen.MOR: Maren PedersdatterDom Sexagesima havde Mads Pedersen i Skoudallund et barn {Navnløs} til jorde som blev begravet 6 uger gammel.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.
68671787.02.25Troels Nielsen Højgaard 7.09 6 år 1779.05.24 FAR: Niels Hansen.MOR: Ane NielsdatterSamme dag {Dom Invocavit} blev Niels Hansens søn Troels en 6 aar gammel jordet.
Dåb nr. 3043
68681787.03.18Troels Christensen Give By 37c 37 år 1749c  KONE: Barbara Vestesdatter, Give By, Give. Midfastesøndag blev Troels Christensen af Giufve bye i sit alders 37 aar begravet.
68691787.04.22Hans Jensen Mosgaard- Store 8.01 8 år 1779.04.18 FAR: Jens Hansen.MOR: Ingeborg Pedersdatter2den Søndag efter Paaske blev Jens Hansens søn af Store Mosgaard ved navn Hans i sit alders 8 aar jordet.
NOTITS: Barnet født i Bexgaard, hvor moderen kommer fra. Jens Hansen husfolk i Store Mosgaard.
Dåb nr. 3042
68711787.07.01Dødfødt Øgelund 0.00   FAR: Peder Mortensen.MOR: Mette LaugesdatterDom 4 post trinit: blev Peder Øgelunds dødfødte barn jordet.
68721787.07.15Niels Hansen Hjortsballe 48.00 40 år 1738.08.10  KONE: Ane Nielsdatter, Give. Dom 6 post Trinit: blev Niels Hansen af Hiortsballe begravet en 40 aar gammel.
NOTITS: Præsten er lovlig vidtløftig her, alderen er 8 år forkert. I FT 1787 står 48 år, hvilket passer med hans fødsel i Ullerup.
Dåb nr. 2408
68741787.07.29Mads Jespersen Farre 56c 49 år 1731c  KONE: Mette Jensdatter, Farre, Give. Dom 8 post Trinit: blev Mads Jespersen af Farre i sit alders 49 aar jordet.
NOTITS: Mette Jensdatter er hans 2. kone. Hans alder i FT 1787 er 56, hvilket er mere pålideligt, da han selv har angivet det. Syv års forskel er usædvanligt.
68751787.08.12Navnløs Ullerup 0.01   FAR: Niels Sørensen.MOR: Kirsten AndersdatterSamme dag {Dom 10 post Trinit:} blev Niels Sørensens nyefødte barn {Navnløs} af Ullerup jordet.
68761787.08.19Dødfødt Give By? 0.00   FAR: Søren Nielsen. d: 11 Søndag efter Trinit: blev Søren Nielsens dødfødte barn jordet.
NOTITS: FT 1787 har tre Søren Nielsen af en rigtig alder i Give sogn, en i Lille Hestlund, en i Nederdonnerup og en i Hedegaard, men ingen i Give By.
68771787.11.04Klaus Madsen Nederdonnerup 0.02 6 uger 1787.10.28 FAR: Mads Klausen, Harresø, Givskud.MOR: Anne Lauesdatter. MORFAR: Laues Larsen, Nederdonnerup, Give. d: 4 November blev Ane Lauesdatters uægte barn Claus kaldet jordet en 6 uger gammel.
NOTITS: Udlagt far fra dåben. Anne Lauesdatter er vel datter af Laues Larsen, som er fadder ved dåben.
Dåb nr. 3169
68801787.12.16Christen Kaspersen Tromborg 60c 60 år 1728.01c  d: 16 December blev Christen Caspersen fra Tromborg begravet i sit alders 60 aar ringere 3 uger.
NOTITS: I FT 1787 enkemand, har steddøtre. Ser ikke ud til at være født i Give.
68811787.12.30Søren Jensen Hedegaard 37.01 37 år 3 uger 1750.12c  KONE: Maren Madsdatter, Hedegaard, Give. d: 30 December blev Søren Jensen af Hedegaard begravet i sit alders 37 aar og nogle uger.
NOTITS: Nogle uger sat til 3 for sortering. Søren Jensen blev født i Risbjerg, Brande søn af Jens Pedersen Tarp.
68831788.05.12Dødfødt Ullerup 0.00   FAR: Niels Sørensen.MOR: Kirsten Andersdatter. Samme dag {2den Pintzedag} blev et dødfødt barn Niels Sørensens af Ullerup jordet.
NOTITS: Moderen fra FT 1787.
Dåb nr. 3174
68841788.06.22Peder Jensen Skærhoved 2.10 2 år 1785.08.14 FAR: Jens Nørskov.MOR: Marie Jokumsdatter. d: 5te Søndag efter trinit: blev Jens Nørskous mindste søn Peder en 2 aar gammel jordet.
Dåb nr. 3133
68851788.07.06Niels Christensen Ullerup- Lille 0.03 14 uger 1788.05.12 FAR: Christen Nielsen.MOR: Kirsten Mortensdatter. d: 7 Søndag efter Trinit: blev Christen Nielsens søn {Niels} af Lille Ullerup jordet en 14 uger gammel.
Dåb nr. 3173
68871788.11.02Jakob Laursen Vestergaard Give By 61.02 61 år 1727.09.07  Samme dag {Dom 24 post Trinit:} blev Jacob Laursen {Vestergaard} i sit alders 61 aar af Giuve bye begravet.
Dåb nr. 2259
68901788.11.09Christen Christensen Sillesthoved 2.10 3 år 3 m. 1786.01.01 FAR: Christen Hansen.MOR: Ane Christensdatterd: 25 Søndag efter Trinit: blev Christen Hansens søn af Sillesthoed Christen jordet i sit alders 3¼ aar.
Dåb nr. 3140
68931788.11.30Navnløs Give By 0.01 2 dage  FAR: Jakob Mortensen.MOR: Maren Christensdatterd: 30 November blev Jacob Mortensens barn {Navnløs} 2 dage gammel i Giufve jordet.
NOTITS: Moderens navn fra vielsen #8270 i 1787.
Dåb nr. 3182
68941789.02.01Jens Jensen Nygaard Nederdonnerup 82 76 år 1707c  DAT.: Dorte Jensdatter, Nederdonnerup, Give. d: 1ste February blev almisselem Jens Jensen af Nederdonrup i sit alders 76 aar jordet.
NOTITS: Tilnavn Nygaard over datteren Dortes fødsel i 1738 #2411.
68961789.03.29Dødfødt Givskov 0.00   FAR: Lars Lassen.MOR: Ane Nielsdatterd: 29 Martij blev Las Lasßens død fødte barn af Gifschou Jordet.
NOTITS: Hendes navn fra vielsen 1787 #8268.
Dåb nr. 3188
68971789.04.09Knud Pedersen Vorslunde 0.03 3 m. 1789.01c FAR: Peder Sørensen.MOR: Ane Knudsdatterd: 9 April blev Peder Sørensens søn af Vorslunde ved nafn Knud begravet ¼ aar gammel.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 3187
68991789.04.19Dødfødt Øgelund 0.00   FAR: Peder Mortensen.MOR: Mette LaugesdatterEndnu samme dag {Dom Qvasimode Geniti} Peder Mortensens dødfødte barn jordet af Øgelund.
Dåb nr. 3191
69001789.07.12Jens Hansen Ullerup 76c 60 år 1713c  KONE: Mette Andersdatter, Ullerup, Give. Samme dag {5 Dom post Trinit:} blev almisslem Jens Hansen af Ullerup jordet en 60 {16 år forkert} aar gammel.
NOTITS: Bedre alder i FT 1787.
69011789.07.25Hans Ehnemann Give By 72c 71 år 1717c  KONE: Bodil Nielsdatter Feld, Give By, Give. d: 25 July blev den gamle degn {Hans} Ehneman i sit alders 71 aar begravet, der havde været blind i 11 aar.
69021789.08.17Johan Hansen Møller Ulkær Mølle 42c 40 år   KONE: Else Hansdatter Guldberg, Ulkær Mølle, Give. d: 17 August blev Mølleren Johan Hansen Johan Hansen af Ulkiær Mølle 40 aar gammel jordet.
69041789.09.13Christen Nielsen Farre 72c 76 år 1717c  KONE: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give. Samme dag {Dom 14 post Trinit:} blev Christen Nielsen af Farre begravet i sit alders 76 aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.
69071789.12.06Christen Jensen Ramskov 70c 70 år 1719c  KONE: Dorte Madsdatter, Ramskov, Give. Den 2den Søndag i Advent blev almisselem Christen Jensen i Ramskou en 70 aar jordet.
NOTITS: Egentlig er han på aftægt ved datteren Maren Christensdatter, så almisselem er lidt problematisk. Han kaldes i FT 1787 "verkbruden" altså slidt op.
69081789.12.26Peder Pedersen Bank Farre 46c 46 år 1743c  KONE: Maren Olufsdatter, Farre, Give. Samme dag {2 Juledag} blev Peder Pedersen Bank i Farre en 46 aar gammel begravet.
NOTITS: Peder Pedersen Bank gift 1770 i Give med Maren Olufsdatter. Ikke set i FT 1787.
69131790.05.16Niels Sørensen Skov Nederdonnerup 83c 83 år 1707c  KONE: Maren Nielsdatter, Nederdonnerup, Give. 16 may blev den gamle Niels {Sørensen} Skou fra Nederdonrup jordet en 83 aar gammel.
NOTITS: Rauff & Starup kalder ham Christensen, men FT 1787 har Sørensen. Konen død 1762.
69141790.06.10Søren Knudsen Nygaard 63c 63 år 1727c  KONE: Margrethe Troelsdatter, Nygaard, Give. d: 10 Juny blev Søren Knudsen i Nyegaard begraven en 63 aar gammel.
59881790.11.13Christen Caspersen Tromborg 63c 63 år 1727c  KONE: Mette Pedersdatter, Tromborg, Give. {REKONSTRUKTION: glemt i kirkebogen, ses i Koldinghuus skiftet: Begravet af Tromborg Christen Caspersen 63 aar.'}
NOTITS: Datoen er en måned tilbage fra skiftets slutning, men er dermed antaget. Han kaldes Hodde, i skiftet nævnes at han tidligere før 1786, da han giftede sig til Tromborg, boede i Kiddehus i Jelling. I skiftet nævnes to brødre og to søstre, navne i Sindbjerg, Ørum Linnerup sogne forekommer. Hodde sogn ligger ved Varde. Muligvis er han født omkring Sindbjerg sogn.
69181791.02.06Søren Christian Pedersen Farre 13.01 13 år 5 uger 1778.01c FAR: Peder Jensen? Smed. d: 6 post Epiphan blev Peder {Jensen?} Smeds søn i Gammel Mølle {Farre} ved nafn Søren Christian Pedersen 13 aar og 5 uger gammel begravet.
NOTITS: Ikke i Gammel Mølle i FT 1787, hvor Ib Nielsen gift med Ane Nielsdatter ses der. Peder Jensen Smed og konen Else Nielsdatter tilsyneladende glemt i FT 1787.
69201791.02.27Jens Nielsen Egeskov Give By 67.07 70 år 1723.07.22  KONE: Mette Nielsdatter, Give By, Give. Dom Sexagesima blev Jens {Nielsen} Egskou i Giuve begravet en 70 aar gammel.
NOTITS: Døbt 22.07.1723 i Egsgaard, Thyregod, far Niels Jensen.
69231791.06.02Dødfødt Ullerup 0.00   FAR: Niels Sørensen Smed.MOR: Kirsten AndersdatterDom Ascensio C: blev Niels Sørensen Smeds dødfødte barn jordet.
Dåb nr. 3235
69241791.06.13Navnløs Nederdonnerup 0.01   FAR: Christen Eriksen Skrædder.MOR: Maren JensdatterSamme dag {Fest 2 pentacost:} blev Christen {Eriksen} skrædders nyfødte barn {Navnløs} fra Nederdonrup jordet.
NOTITS: For Eriksen se daab i 1792.
Dåb nr. 3237
69271791.07.03Oluf Andersen Farre 84c 81 år 1707c  KONE: Maren Sørensdatter, Farre, Give. d: 2den søndag efter Trinit: blev Oluf Andersen af Farre i sit alders 81 aar begravet.
NOTITS: FT 1787 selvejer, gift med Maren Sørensdatter *1707c. FT alder bedre.
69281791.10.16Navnløs Nederdonnerup 0.01 2 uger  FAR: Søren Nielsen.MOR: Ane Mortensdatterd: 16 Octobr: blev Søren Nielsen i Nederdonrup et barn {Navnløs} 2 uger gammel jordet.
Dåb nr. 3244
69301792.01.08Niels Sørensen Hestlund- Lille 74.03 74 år 3 m. 1717.10c  KONE: Johanne Madsdatter, Hestlund- Lille, Give. 1 Dom post Epiphan blev Niels Sørensen af Lille Hestlund 74 aar og nogle maaneder gammel begravet.
NOTITS: Han er født i et hul i Give kirkebog, hvis han er født i Give.
69321792.05.28Johannes Jensen Nederdonnerup 14c 14 år 1778c FAR: Jens Pedersen. Samme dag {2den Pintzedag} blev Gartneren Jens Pedersens søn Johannes Jensen 14 aar gammel jordet af Nederdonrup.
NOTITS: Ikke født i Give, Jens Pedersen ikke i FT 1787 i Give. Ikke set i FT 1787 i Vejle, Ringkøbing, Skanderborg og Ribe amter.
69331792.10.28Oluf Christensen Nygaard 3.02 3 år 1789.09.06 FAR: Christen Nielsen Skrædder.MOR: Mette OlufsdatterSamme dag {Dom 21 post Trinit:} blev Christen {Nielsen} Skrædders søn af Nyegaard ved nafn Oluf en 3 aar gammel der druknede i aaen ved Nyegaard begravet.
Dåb nr. 3200
69341792.11.25Niels Laursen Givskov 77c 76 år 1715c  KONE: Kirsten Jensdatter, Givskov, Give. Samme dag {Dom 25 post Trinit:} blev almisselem Niels Laursen fra Giufskou i sit alders 76 aar jordet.
NOTITS: FT 1787 bedre alder.
69351793.01.13Navnløs Farre 0.01   FAR: Anker Ankersen Bork.MOR: Margrethe Deichmand: 13 January blev Anker {Sørensen} Borks liden søn {Navnløs} som døde straks efter fødslen jordet.
NOTITS: Anker Borch *1760c er søn af præst i Sønder og Nørre Bork Søren Andersen Bork og Karen Ankersdatter Bork.
Dåb nr. 3275
69391793.04.21Niels Jensen Nederdonnerup 0.01 2 uger  FAR: Jens Nielsen.MOR: Maren Pedersdatter3die søndag efter Paaske blev Jens Nielsens [tvii] drenge barn af Nederdonrup ved navn Niels en 2 uger gammel jordet.
NOTITS: Må være hjemmedøbt. Var tvilling til Peder *20.06.1793.
Dåb nr. 3280
69401793.04.28Søren Andersen Sillesthoved 67.03 67 år 1726.02.17  KONE: Maren Thomasdatter, Sillesthoved, Give. 4de Søndag efter Paaske blev Søren Andersen i Sillesthoed begravet 67 aar gammel.
NOTITS: Født i Sillesthoved.
Dåb nr. 2242
69421793.09.29Mads Pedersen Hedegaard 1.04 1 år 6 m. 1792.05.28 FAR: Peder Jensen.MOR: Maren Madsdatterd: 18 søndag efter Trinit: blev Peder Jensens barn af Hedegaard Mads kaldet, jordet 1 aar og 6 maaneder.
Dåb nr. 3259
69431793.09.29Frederik Christian Olufsen Hedegaard 0.11 1 år 1792.10.28 FAR: Oluf Christian, Tønder.MOR: Karen Marie Madsdatter. Samme dag {d: 18 søndag efter Trinit:} blev Karen Marie Madsdatters ukægte barn fra Hedegaard jordet, ved nafn Frederik Christian 1 aar gammel.
NOTITS: Faderen var en kræmmer Oluf Christian ved Tønder, navn fra dåben.
Dåb nr. 3268
69441793.10.27Christen Christensen Hag, den Yngre Hedegaard 68.04 60 år 1735.07.03  KONE: Maren Nielsdatter, Give. d: 22 Søndag efter Trinit: blev Christen Christensen af Hedegaard en 60 aar gammel begravet.
NOTITS: Født i Hedegaard.
Dåb nr. 2365
69481794.01.05Niels Jensen Bregnhoved 4c 4 år 1790c FAR: Jens Nielsen Volsgaard.MOR: Maren Larsdatterd: 5 Januar blev Jens {Nielsen} Volsgaard søn en 4 aar gammel fra Breinhoed begravet ved navn Niels.
NOTITS: Vel ikke født i Give, Volsgaard ligger i Snejbjerg sogn. Volsgaard ses også i dåb i 1795 og 1797. Forældrene er lige kommet til Give sogn, så præsten misforstår Volsgaard som Ølesgaard.
69491794.01.19Jørgen Jensen Ullerup 2.11 4 år 1791.02.13 FAR: Jens Jensen.MOR: Maren Larsdatterd: 19 Januar blev Jens Jensens 2de børn af Ullerup, 1 søn Jørgen 4re aar gammel og en datter Karen Marie 1 aar gammel begravet.
69511794.01.19Ole Nielsen Ullerup 1.00 1 år 1793.02.10 FAR: Niels Olesen.MOR: Sidsel FrandsdatterSamme dag {d: 19 Januar} blev Niels Olesens søn fra Ullerup ved navn Ole 1 aar gammel jordet.
Dåb nr. 3278
69531794.02.16Peder Christian Johannesen Give By 3.07 4 år 1790.07.04 FAR: Johannes Christensen.MOR: Johanne Marie PedersdatterDom Septuagesima blev Johannes Christensen i Giufve hans tvende yngste sønner Peder 4 aar gammel og Jens 2 aar gammel begravet.
Dåb nr. 3217
69541794.02.16Jens Johannesen Give By 2c 2 år 1792.02c FAR: Johannes Christensen.MOR: Johanne Marie PedersdatterDom Septuagesima blev Johannes Christensen i Giufve hans tvende yngste sønner Peder 4 aar gammel og Jens 2 aar gammel begravet.
NOTITS: Glemt under døbte i kirkebogen. Forædrene er i Give By i FT 1787 og i FT 1801.
Dåb nr. 3249
69551794.02.23Jens Jakobsen Sillesthoved 36.10 37 år 1757.05.01  SØSTER: Mette Jakobsdatter, Sillesthoved, Give. Dom Sexagesima blev Jens Jacobsen af Sillesthoved 37 gammel begravet.
NOTITS: Søsteren Mette er gift 2. gang i Sillesthoved med Jørgen Johansen. Jens flytter til hende efter FT 1787, hvor han er hjemme ved faderen i Give By.
69561794.02.23Hans Jørgensen Sillesthoved 3c 3 år 1792.03.25 FAR: Jørgen Johansen.MOR: Mette JakobsdatterSamme dag {Dom Sexagesima} blev Jørgen Johansens søn ved navn Hans 3 ar gammel jordet.
Dåb nr. 3254
69571794.02.23Jørgen Jensen Nederdonnerup 9c 9 år 1785c FAR: Jens Pedersen Gartner.MOR: Margrethe JørgensdatterSamme dag {Dom Sexagesima} blev Jens {Pedersen} Gartners søn af Nederdonrup en 9 aar gammel ved navn Jørgen jordet.
NOTITS: Ikke set født i Give sogn. Moderens navn fra daab 22. dec. 1793 (Christiane), faderens patronym samme sted.
69581794.02.23Peder Pedersen Hjortsballe 3.02 4 år 1791.01.16c FAR: Peder Jensen Smed.MOR: Else NielsdatterEndnu samme dag {Dom Sexagesima} blev Peder {Jensen} Smeds søn af Hiortsballe ved navn Peder en 4re aar gammel jordet.
NOTITS: Se dåb 4. aug. 1776 Give By for patronym og moderens navn. Hun kaldes der An Else. Peder Jensen Smed mangler i FT 1787.
Dåb nr. 3226
69591794.03.09Christen Christensen Nederdonnerup 1.02 1 år 2 m. 1793.02.03 FAR: Christen Christensen.MOR: Ane Laustdatter1 Søndag i Fasten blev Christen Christensens drengebarn ved nafn Christen af Nederdonrup 1 aar og 2 maaneder jordet.
Dåb nr. 3277
69601794.03.16Herman Nielsen Farre 3.10 3 år 6 m. 1790.05.30 FAR: Niels Bentsen.MOR: Maren Pedersdatter2 Søndag i Faste blev Niels Bentsens søn i Mølgaard Herman kaldet 3½ aar gammel begravet.
Dåb nr. 3215
69611794.04.21Jens Nielsen Mosgaard- Store 4c 4 år 1790c FAR: Niels Jensen.MOR: Anne Nielsdatter2den Paaske blev Niels Jensens drengebarn ved navn Jens en 4 aar gammel af Store Mosgaard jordet.
NOTITS: Moderen fra dåb 10. juli 1791 i Store Mosgaard.
69631794.05.25Hans Christensen Givskov 7c 7 år 1787c FAR: Christen Hansen.MOR: Maren MadsdatterSamme dag {5te Søndag efter Paaske} blev Christen Hansens barn af Gifskou ved navn Hans 7 aar gammel begravet.
NOTITS: Ikke set født i Give, moderens navn fra dåb 25. maj 1795.
69651794.08.03Michel Pedersen Helt Give By 0.01 3 dage  FAR: Peder Reenberg Helt.MOR: Anne Katrine Hansdatter EhnemandDom 7 post Trinit: blev degnens Sr: {Peder Reenberg} Helt i Giufve hans nyefødte søn Michel begravet.
NOTITS: Alder 3 dage ansat for at kunne sortere, der står kun nyfødt, men han er blevet hjemmedøbt, ellers ville han ingen navn have.
Dåb nr. 3305
69671794.12.26Søren Christensen Bregnhoved 0.06  1794.07.13 FAR: Christen Pedersen.MOR: Anne Dorte HansdatterSamme dag {2den juledag} blev Christen Pedersens søn Søren af Breinhoed en {4 ?} gammel jordet.
NOTITS: Flytter 1787-89 fra Hedeby, Ringive til Bregnhoved, derfra 1796-99 til Ullerup. 1801 tilbage i Hedeby, Ringive. Se link.
Dåb nr. 3303
69681795.01.11Frederik Christian Andersen Ramskov 0.01 3 uger 1795.01.01 FAR: Anders Andersen Ramskov.MOR: Maren Christensdatter1ste Søndag efter Hellig tree Kongers dag blev Anders {Andersen} Ramskous søn Frederik Christian en 3 uger gammel jordet.
Dåb nr. 3313
69701795.03.08Niels Mortensen Bøllund 32.04 31 år 1762.11.21  d: 3die Søndag i Fasten blev unge karl Niels Mortensen en 31 aar gammel jordet.
NOTITS: Tjener i 1787 ved Peder Christensen Donnerup i Bøllund. Forældre Morten Sørensen *1727 Bøllund †1776 Bøllund og Anne Jakobsdatter *1728 Hindskov †1775 i Bøllund.
69711795.04.06Niels Jensen Skærhoved 22.02 22 år 3 m. 1773.02.27 FAR: Jens Nielsen Nørskov.MOR: Maren Jokumsdatter2den Paaskedag blev Jens {Nielsen} Nørskou i Schiærhoed hans ældste søn Niels Jensen 22 aar og 3 maaneder begravet.
Dåb nr. 2949
69721795.05.01Niels Bentsen Farre 52.01 53 år 2 m. 1743.04.15  KONE: Maren Pedersdatter, Farre (Mølgaard), Give. d: 1ste may Bededagen blev Niels Bentsen af Farre Mølgaard 53 aar og 2 maaneder gammel begravet.
NOTITS: Alderen er godt et år forkert.
Dåb nr. 2480
69741795.10.11Dødfødt Farre Mølle 0.00   FAR: Klaus Adam Hansen Nieman.MOR: Elisabet Sejerd: 19 post Trinit: blev Møllerens Sr: Niemans barn i Farre Mølle hans dødfødte barn jordet.
69771796.03.20Hans Jensen Højgaard 0.06 6 m. 1795.09.27 FAR: Jens Hansen Skrædder.MOR: Karen SørensedatterSamme dag {Dom Palm:} blev Jens {Hansen} Skrædders søn ved navn Hans fra Højgaard ½ aar gammel jordet.
Dåb nr. 3326
69801796.10.02Anders Christensen Bødker Farre 72c 72 år 1724c  d: 19 post Trinit: blev den gamle Ander {Christensen} Bøcker af Farre 72 aar gammel begravet.
NOTITS: Christensen identificeret gennem FT 1787 og sønnen Christen *1756.
69811796.10.23Jørgen Jensen Vorslunde 1.04 1 år 6 m. 1795.07.05 FAR: Jens Pedersen.MOR: Maren MadsdatterDom 22 post Trinit: blev Jens Pedersens barn af Vorslunde ved navn Jørgen jordet.
Dåb nr. 3322
69821796.10.23Dødfødt Bregnhoved 0.00   FAR: Jørgen Jørgensen, Raarup By, Raarup.MOR: Maren Pedersdatter. Samme dag {Dom 22 post Trinit:} blev et uægte barn som blev dødfødt jordet. Moderen Maren Pedersdatter til huse i Breinhoed ved Jens Mosgaard. Til barnefader blev udlagt en ægtemand Jørgen Jørgensen fra Rorup {Raarup} by og sogn i Bierge {Bjerre} herrred.
NOTITS: Faderen ses i FT 1787, hvor han er 40 år gammel og husmand og daglejer. Gift med Anne Marie Rasmusdatter.
Dåb nr. 3341
69831796.11.20Peder Christensen Nederdonnerup 0.01 2 uger  FAR: Christen Christensen Vestergaard.MOR: Ane LaursdatterSamme dag {Dom 26 post Trinit:} blev Christen {Christensen} Vestergaards barn af Nederdonrup ved navn Peder Christensen en 2 uger gammel jordet.
NOTITS: Hjemmedøbt, ingen dåb i kirkebogen.
Dåb nr. 3342
69841796.12.11Søren Olesen Farre 0.01 3 uger 1796.11.20 FAR: Ole Christensen.MOR: Mette Sørensdatter3die Advents søndag blev Ole Christensens drengebarn ved navn Søren fra Farre en 3 uger gammel jordet.
Dåb nr. 3343
69851796.12.11Søren Pedersen Bøllund 0.01 2 uger  FAR: Peder Johansen.MOR: Maren NielsdatterSamme dag {3die Advents søndag} blev Peder Johansens søn Søren af Byllund en 2 uger gammel begravet.
NOTITS: Hjemmedøbt. Moderens navn fra FT 1801 Bøllund, ses FT 1787 i Bæksgaard.
Dåb nr. 3346
69861796.12.11Troels Knudsen Nygaard 0.01 1 uger  FAR: Knud Sørensen.MOR: Johanne OlesdatterEndnu samme dag {3die Advents søndag} blev Knud Sørensens søn af Nyegaard ved navn Troels 1 uge gammel begravet.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1801.
Dåb nr. 3347
69881797.01.12Christen Pedersen Donnerup Hestlund- Store 80c 80 år 1717c  KONE: Anne Olesdatter, Hestlund- Store, Give. d: 12 Januari blev Sr: Christen Pedersen fra Store Hestlund begravet i sit alders 80 aar.
NOTITS: Dette er den berømte godsejer Christen Pedersen kaldet Donnerup, der havde Donneruplund og før det Skovbjerg. Han var først gift med Niels Andersen Wongs datter Birgitte †1748 på Donneruplund, Give. Han er født i Tørring, søn af Peder Matzen Borresmith. Alder passer med FT 1787.
69901797.02.05Lars Johannesen Give By 0.01 5 uger  FAR: Johannes Christensen.MOR: Johanne Marie Pedersdatterd: 5te Søndag efter Hellig tree Kongers dag blev Johannes Christensens søn af Giufve Lars 5 uger gammel jordet.
NOTITS: Tvilling, tvillingssøster dødfødt fem uger før. Hjemmedøbt.
Dåb nr. 3349
69911797.02.26Troels Jessen Give By 4.08 5 år 1792.06.24 FAR: Jes Andersen.MOR: Anne Barbara VestesdatterSamme dag {Fastelavns Søndag} blev Jes Andersens søn Troels 5 aar gammel begravet.
Dåb nr. 3262
69921797.03.15Dødfødt Ullerup 0.00   FAR: Niels Olesen.MOR: Sidsel Frandsdatter 2den faste Onsdag som var den 15 Marts blev Niels Olesen fra Ullerup hans dødfødte barn jordet.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1801.
Dåb nr. 3353
69931797.03.26Dødfødt Ullerup 0.00   FAR: Niels Eskildsen Stenbjerg.MOR: Ane AndersdatterMidfaste Søndag blev Niels {Eskildsen} Steenbergs fra Lille Ullerup hans dødfødte drengebarn jordet.
Dåb nr. 3356
69941797.03.29Poul Pedersen Donnerup 0.01 8 dage  FAR: Peder Nielsen.MOR: Else PoulsdatterMidfaste Onsdag blev Peder Nielsen paa Donrup Mark hans søn Povel en 8te dage gammel jordet.
NOTITS: Hjemmedøbt. Stilling skoleholder fra FT 1801.
Dåb nr. 3355
69971797.08.27Christen Christensen Skov Give By 81c 81 år 1716c  Dom XI p: Trin: blev Christen Christensen af Giufve 81 aar gl: begravet.
NOTITS: Alder passer med FT 1787, Give By.
69981797.10.14Malte Christian Friis Givskov 76c 76 år 1723c  d: 14 Octobr: blev Hr: Cancellieraad {Malte Christian} Friis af Giufschou begravet i sit alders 76 aar.
NOTITS: Alder passer med FT 1787, Donneruplund. Født på Fyn.
69991797.10.29Henrik Rasmussen Donneruplund 0.02 9 uger  FAR: Rasmus Petersen.MOR: Johanne Conradine Henrichsdatter SchmidtSamme dag {Dom. 18 p: T:} blev Hr. {Rasmus} Petersens søn Henrich Rasmus{sen} af Donruplund begravet 9 uger gammel.
NOTITS: Forrige ejer Malte Christian Friis var flyttet til Givskov hvor han døde 14 dage før dette. Muligvis er dette barn født i Engelsholm Papirmølle, hvor moderen kom fra. Faderen hedder Petersen med t, hvilket sjældet ses.
Dåb nr. 3370
70031798.04.05Dødfødt Ullerup 0.00   FAR: Niels Olesen.MOR: Sidsel FrandsdatterSamme dag {Skiærtorsdag} blev Niels Olesen af Ullerup hans dødfødte drengebarn jordet.
70041798.04.26Søren Vestesen Vorslunde 74.08 77 år 1723.08.01  KONE: Karen Pedersdatter, Vorslunde, Give. Den 26 April blev Søren Vestesen af Vorslunde 77 aar gammel begravet.
NOTITS: Født i Uhe, Ringive.
70061798.05.13Erik Philipsen Nederdonnerup 70c 70 år 1728c  KONE: Maren Sørensdatter, Hjortsballe, Give. Samme dag {Dom Rogate} blev Erik Philipsen fra Nederdonnerup 70 aar gammel begravet.
NOTITS: Ses 1765 i Nederdonnerup. 1769 i Give By. 1785 Nederdonnerup.
70081798.10.14Peder Christensen Bæksgaard 0.01   FAR: Christen Hansen.MOR: Maren? Madsdatter?d: 19 Søndag efter Trinit: blev Christen Hansen fra Bexgaard hans nyefødte søn Peder begravet.
NOTITS: Hjemmedøbt. Kone usikker, fra FT 1801 Give By.
Dåb nr. 3392
70111799.01.20Christen Almstok Nielsen Farre 0.04 18 uger 1798.10.28 FAR: Niels Christensen.MOR: Maren ChristensdatterDom Septuagesima den 20de Jan: blev Niels Christensen af Farre hans søn som blev funden død hos forældrene i sengen efter at den først syntes af 2 koner og befantes uskad begravet. Barnet hedte Christen Almstok og var 18 uger gammel.
Dåb nr. 3393
70131799.03.03Søren Christensen Farre 94c 96 år 1705c  KONE: Kirsten Jørgensdatter, Farre, Give. Midfaste den 3die Marty blev almisselem Søren Christensen af Farre 96 aar Gl: begravet.
NOTITS: Ses FT 1787 i Farre. Først gift med Else Christensdatter †1766 i Farre, gift 2. gang med Kirsten Jørgensdatter *1733c †1801+.
Dåb nr. 2056
70141799.03.03Peder Olesen Nederdonnerup 66.00 65 år 1733.03.01  KONE: Dorte Jensdatter, Nederdonnerup, Give. Eodem die {Midfaste den 3die Marty} blev Peder Olesen af Neder Donnerup 65 aar Gl: begravet.
NOTITS: Ikke set i FT 1787. Født i Dørken, Thyregod 1. marts 1733 far i Østergaard Ole Jakobsen *1688c Dørken †1739 Dørken og Mette Christensdatter †1745+. Gift 1. 1758 i Give med Katrine Christensdater †1762 Bæksgaard, gift 2. 1762 med Dorte Jensdatter *1735c datter af Jens Jensen *1705c. Se FT 1787 Nederdonnerup.
70171799.04.21Jens Christensen Nederdonnerup 0.10 10 m. 1798.07.08 FAR: Christen Eriksen.MOR: Maren Jensdatter4de Søndag efter Paaske blev Christen Eriksens søn Jens fra Nederdonnerup jordet 10 maaneder Gl: {dobbelt-indførsel:} 5te Søndag efter Paaske blev Christen Eriksens søn Jens 3½ fjerding aar Gl: jordet.
NOTITS: "3½ fjerding aar" er 3,5 * 3 måneder = 10,5 måneder. Indførslen med 10 måneder er tilføjet senere i meget lille skrift nederst på siden. Uklart om 4. eller 5. søndag efter påske er rigtigt.
Dåb nr. 3389
70201799.10.27Jens Jensen Ullerup 0.05 5 m. 1799.05.19 FAR: Jens Jensen.MOR: Maren Larsdatterd: 23 Søndag efter Trinit: blev Jens Jensens søn fra Ullerup Jens kaldet og 5 maaneder Gl: jordet.
Dåb nr. 3407
70211799.12.01Jørgen Larsen Nederdonnerup 79.05 86 år 1720.07.21  KONE: Margrethe Knudsdatter, Nederdonnerup, Give. 1ste Advents Søndag blev Jørgen Lassen fra Nederdonnerup jordet i sit 86 aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787. Var gift 4 gange. Begravelses alder 6 et halvt år for høj.
Dåb nr. 2159
70231799.12.30Jeb Nielsen Farre 72c 72 år 1727c  KONE: Ane Nielsdatter, Farre (Gammel Mølle), Give. Mandagen d: 30 December blev Ib {Jeb} Nielsen fra Farre 72 aar Gl: begravet.
NOTITS: Ses i FT 1787.
70241800.01.08Klaus Adam Hansen Niemann Farre Mølle 43.10 44 år 1756.03.14  KONE: Elisabet Sejer, Farre Mølle, Give. Onsdagen d: 8de Januar blev Sr: {Klaus Adam Hansen} Niemann fra Farre Mølle nogle og 40 aar Gl: begravet.
NOTITS: Døbt Claus. Alder "nogle og 40 aar" sat til 44. Han er tvilling og søn af degnen i Uth Hans Mattisen Niemann *1715c †1782 Uth og ?Gertrud Klausdatter Winther *1721c †1780 Uth
70251800.01.19Mikkel Monsen Navnløs 76c 76 år 1724c  KONE: ? Mikkel Monsens kone, Nederdonnerup, Give. 2den Søndag eft: h: 3 Konger blev almisselem [Monsen] fra Navnløs 76 aar Gl: jordet.
70311800.03.12Mads Pedersen Vemmelund 75c 75 år 1725c  KONE: Maren Pedersdatter, Vemmelund, Give. 2den Faste Onsdag blev Mads Pedersen Vemmelund nogle og 70 aar Gl: begravet.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787. Nogle og 70 år sat til 75. Han var skovfoged. Svag hypotese født i Bjerlev, Hvejsel (søster bor der).
70331800.03.30Villads Nielsen Farre 69.10 71 år 1730.07.02  KONE: Karen Pedersdatter, Farre, Give. SØN: Niels Villadsen, Farre, Give. 5te Søndag i Fasten blev Niels Villasens fra hans fader Villas {Nielsen} nogle og 70 aar Gl: begravet.
NOTITS: "Nogle og 70 aar" sat til 71, minimum. FT 1787 alder helt forkert. "Fra hans fader" misformulering.
70351800.04.10Peder Johannes Ditlev Hansen Brodersen Ulkær Mølle 0.06 6 m. 1799.11.24 FAR: Hans Brodersen Møller.MOR: Margrethe KatrineSkiærtorsdag blev Ulkiær Møllers {Hans Brodersen} søn Peder Johannes Ditlev ½ aar Gl: begravet.
Dåb nr. 3412
70371800.05.18Laust Nielsen Knurborg 67c 80 år 1733c  Eodem die {Søndagen den 11 May} blev en gl: mand Laust Nielsen fra Knurborg {Vorbasse} en 80 aar som var dødfunden paa [T...umgrds] mark efter lovlig syn jordet.
NOTITS: Alder fra FT 1787 Frederiksnaade (Knurborg), Vorbasse Las Nielsen. Da gift med Mette Margrethe Johansdatter *1723c.
70381800.06.02Christen Andersen Smed Farre 43c 43 år 1757c  KONE: Ane Poulsdatter, Farre, Give. Samme dag {2den Pintzedag} blev Christen Andersen Smed af Farre nogle og 40 aar Gl: begravet.
NOTITS: FT 1787 Farre: Anders Christensen 75, enke, mandens fader, dagleier. Mand: Christen Andersen, 30, grovsmed. Rauff & Starup læser kirkebogsalderen til 70.
59911800.10.01Søren Sørensen Festersen Højgaard 66.08c 66 år 1734.01.24  Kone: Birte Pedersdatter, Højgaard, Give. {REKONSTRUKTION: fra kirkebogen og FT 1801: begravet af Højgaard Søren Sørensen 66 Aar.}
NOTITS: Dato omtrentlig ikke eksakt. Kirkebogen føres indtil juni 1800, så han må være død mellem juli og dec. Fadder nov. 1799 #3413. Konen enke i januar FT 1801.
Dåb nr. 2347
59821802.10.01Lars Sørensen Neder- donnerup 47.09c  1755.11.23  KONE: Anne Andersdatter, Nederdonnerup (Navnløs), Give. {REKONSTRUKTION: fra kvittering for hans børn arv fra broderen Peder Sørensen: 'Begravet af Navnløs Lars Sørensen.'
NOTITS: Dato tilnærmelig. Lars Sørensen sælger hans gård i Thyregod By i 1801 eller snarere bytter med Poul Mathiesen i Navnløs i Nederdonnerup i Give. Lars er født i Aalbæk i Thyregod.
70421803.07.01Jens Nielsen Nørskov Skærhoved 85c  1720.11.10  KONE: Marie Jokumsdatter, Skærhoved, Give. {REKONSTRUKTION: begravet Jens {Nielsen} Nørskov af Skærhoved ca. 85 aar, død mellem feb. 1801 og dec. 1805.}
NOTITS: Ses i FT 1801, konen enke 1807, da hun dør. Ikke begravet dec. 1805 - 1807, derfor død mellem feb. 1801 og dec. 1805. Dato valgt midt i perioden, men arbitrær. Han er født i Nørskov, Lindeballe.
70391804.07.01Søren Nielsen Hestlund- Lille 52c  1752c  KONE: Anne Christensdatter, Hestlund- Lille, Give. {REKONSTRUKTION: blev begravet Søren Nielsen af Lille Hestlund ca. 52 aar gammel.}
NOTITS: Sikker begravet 1801-05. Grund: Enken Anne Christensdatter gifter sig 2. gang 23. juni 1805 i Give med enkemand Niels Madsen af Rønslunde, Ejstrup. De bosætter sig i Lille Hestlund.
70401804.07.01Per Andersen Nederdonnerup 57c  1747c  KONE: Barbara Vestesdatter, Nederdonnerup, Give. {REKONSTRUKTION: blev begravet Per Andersen af Nederdonnerup ca. 57 aar gammel.}
NOTITS: Sikker begravet 1801-05. Grund: Enken (Ane) Barbara Vestedatter gifter sig 3. gang 3. juni 1805 i Give med Peder Hansen af Uhe, Ringive, hvor de bosætter sig. Hun når to mænd til før hun dør i 1837 i Ringive.
59901804.07.01Birte Pedersdatter Højgaard 72c  1732c  Mand: Søren Sørensen den Ældre, Højgaard, Give. {REKONSTRUKTION: fra kirkebogen og FT 1801: begravet af Højgaard Søren Sørensen 66 Aar.}
NOTITS: Dato omtrentlig ikke eksakt. Død 1801-05. Efter januar 1801 (FT 1801) og før 1805, da hun ikke ses død derefter og det er usandsynligt at hun er flyttet væk fra sønnen Søren i Højgaard. Født i Ørnsholt, Øster Nykirke.
Dåb nr. 2347
59861805.03.24Peder Nielsen Farre 25.03  1779.11.14  {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Begravet af Farre Mølgaard Bent Nielsens broder Peder Nielsen.'}
NOTITS: 2. registrering efter ham i Nørvang skifteprotokol 24. april 1805, 30 dagen efter døden. Dato omtrentlig. Død i epidemi, søsteren Johanne død næsten samtidig. Han lånte penge ud, havde 169 rigsdaler til gode, da han døde, men der blev brugt 42 rigsdaler på begravelses omkostninger inklusive 13 potter brændevin, en stor begravelse.
Dåb nr. 3048
71021806.02.16Villads Pedersen Give By 72c 72 år 1733c  KONE: Mette Nielsdatter, Give By, Give. Fastelavns søndag, 16de Febr. Vilaes Pedersen, almisselem i Give {By}. 72 aar.
NOTITS: Mangler i FT 1787 og 1801. Gift 1769.
71051806.02.23? Olufsen  0.05 5 m. 1805.09 FAR: Oluf Madsen.MOR: ? Oluf Madsens kone. Den 23 Febr. Oluf Madsens barn {søn} 5 maaneder.
Dåb nr. 3478
71071806.05.11Christen Olesen Farre 1.06 1 år 6 m. 1804.12 FAR: Ole Christensen.MOR: Mette Katrine Sørensdatter5te Søndag eft. Paaske, 11te May. Christen Olesen, Ole Christensens søn i Farre. 1 aar 6 maaneder.
Dåb nr. 3473
71081806.11.28Villads Jensen Ullerup 69.05 76 år 1737.06.02  Fred. den 28de Novbr. Villaes Jensen, aftægtsmand i Ullerup. 76 aar.
NOTITS: *1737 Bregnhoved søn af Jens Villadsen og Trine Jensdatter.
Dåb nr. 2393
71141807.03.30Søren Thygesen Ullerup 73c 77 år 1734c  KONE: Christiane Eriksdatter, Højgaard, Give. 2den Paaskedag, 30te Marts. Søren Thygesen fra Ullerup, almisselem. 77 aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801 i Højgaard, Husmand med Jord, en faar, Fattig. Ikke set FT 1787 i Vejle Amt. Formodes at være flyttet til Give sogn.
71161807.05.03Hans Christian Andersen Bæksgaard 1.06 1 år 6 m. 1805.11c FAR: Anders Christensen.MOR: Mette Marie Sørensdatter. 5te Sønd. eft. Paaske, 3die May. Anders Christensens søn af Bexgaard Mark Hans Christian, som døde af et fingerbøll der blev siddende i halsen, blev efter skete obduction efter amtets tilladelse begravet. Han var gl. 1 aar 6 maaneder.
NOTITS: Født lige før kirkebogen begynder igen i dec. 1805.
Dåb nr. 3479
71171807.11.08Hans Christensen Nyberg Farre 72c 72 år 1735c  24de Sønd. eft. Treef., 8de Novbr. Hans Christensen Nyeberg i Farre, almisselem. 72 aar.
NOTITS: Ikke i FT 1801.
71181807.11.30Laust Nielsen Farre 34.04  1773.07.11  KONE: Ane Nielsdatter, Farre, Give. Indf. Forklaring om omstændighederne ved Laust Nielsens dødsfald i Farre. 26 Nov 1807. I anledning af enkemanden Lauest Nielsen i Farre, hans saa pludselige død Torsdag morgen den 26de November 1807 kl: 6, havde præsten fundet fornødent at erkyndige sig nøjere om alt ved dødsfaldet foregaaende omstændigheder, for derefter at bedømme om den afdøde burde synes paa den loven befalede maade af Districtslægen eller ikke. Den afdødes broder Benth Nielsen af Farre Mølgaard ligesom og den afdødes pige Ane Mikkelsdatter af Høgelund i Ringgive sogn, der nu i over 1 aar har tjent Laust Nielsen vare mødte og afgav følgende oplysninger, som de under lovens Eed, om forlangedes, ville vedstaae. Benth Nielsen forklarede: at for omtrent 2 aar af havde hans nu afdøde broder Laust Nielsen været behæftet med en uafbrudt vedholdende brystsvaghed der ofte paa det voldsomste angreb ham, stemmede ham stundom aandedrættet eller i det mindste gjorde ham det høist besværligt, 2 dage før hans død den 24de November var han neml: Laust fulgt med broderen Benth til Farre Mølle hvor han bad ham om een af hans heste for at ville op til Sillesthoed for at faa raad hos en qvaksalver {præstens mening om den kloge mand Kræsten (Hansen) Sillesthue} der mod moensaetz, som han troede at have. Paa hjemveien, da han kiørte med broderen fra Farre Mølle af, sagde han, at han ingen raad kunne faae for sin sygdom, men han troede at den gamle svaghed som steg op for hans bryst ville qvæle ham. Pigen Ane Mikkelsdatter bevidnede: at ei alene Benth Nielsens forhen afgivne erklæring var stemmende med sandhed, saavidt hun viste, men i hensyn til nærmere omstændigheder ved dødsfaldet forklarede hun: at kl: ungefær 5 den 26de November om morgenen kaldte hendes afdøde husbond, Laust Nielsen paa hende, og da hun kom op og havde tændt lys sagde han at hans gl. sygdom nu var igien hos ham, derpaa kastede han sig om paa (gruen) og blev roelig, men imedens hun var ude at hente tørv til ilden var han hensovet. Hvilket saa snart hun mærkede løb hun ned til Benth Nielsen i Mølgaard. Iøvrigt bevidnede begge at efter deres fulde overbevisning kunne hans hastige hedenfart ikke tilskrives noget slags voldsom middel frembragt eller brugt enten af ham selv eller andre, hvilket de og med hænders underskrivt stadfæste. Nykirke den 30te November 1807. Ane A. M. Mikkelsdatter, med ført pen. Bendt Nielsen. Til vitterlighed Christen Christensen. Christen Mortensen.
NOTITS: Født i Mølgaard, Farre 1773. Præsten skrev omstændighederne ind i kirkebogen på et senere blad, men glemte at indføre Laust Nielsen som død i listen. Tekst citeret direkte fra Rauff & Starup.
Dåb nr. 2954
71191808.04.10Peder Christensen Ullerup 84c 84 år 1724c  KONE: Kirsten Christensdatter, Give. Palme Søndag, 10 April. Peder Christensen paa Ullerup Mark, almisselem. 84 aar.
NOTITS: Ikke i FT 1801. I følge FT 1787 90 aar gammel.
71211808.06.06Christen Laursen Give By 50c 40 år 1758c  2den Pintzedag, 6te Juni. Christen Lauesen af Give, almisselem, døde paa en vandring i Grene sogn og blev jordet paa Grene kirkegaard 40 aar.
NOTITS: I følge FT 1801 ved søsteren Ane Laursdatter gift med Christen Christensen i Nederdonnerup. Krøbling og almisselem.
Dåb nr. 1957
71221808.06.18Søren Nielsen Farre 7c 7 år 1801.06c FAR: Niels Andersen.MOR: Dorte Sørensdatter3die sønd. eft. Trinit, 18de Juny. Niels Andersens søn Søren i Farre, som drucnede i en liirgrav paa Farre Mark. 7 aar.
NOTITS: Kone fra FT 1801.
Dåb nr. 3440
71241809.01.29Hans Hansen Give By 72c 72 år 1737c  KONE: Ane Nielsdatter, Bregnhoved, Give. Septuagesima eller 29de Januar. Hans Hansen aftægtsmand paa Steenbroegaard. 72 aar.
NOTITS: Ses i FT 1801 i Give By som enke ved sønnen Anders Hansen. Ses FT 1787 i Bregnhoved.
Dåb nr. 2387
71251809.04.16Ole Olesen Farre 0.01 13 dage  FAR: Ole Christensen.MOR: Mette Katrine Sørensdatter2den sønd. eft. Paaske, 16de April. Ole Olesen, Ole Christensens søn i Farre. 13 dage.
Dåb nr. 3556
71271809.06.04Niels Villadsen Farre 60c 62 år 1749c  KONE: Johanne Pedersdatter, Farre, Give. 1ste Sønd. eft. Treef., 4de Juni. Niels Villaesen Gaardmand i Farre. 62 aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787 bedre. Født i hullet 1745-54 i Give kirkebog.
71291809.08.20Ole Nielsen Ullerup 80.02 82 år 1729.06.06  KONE: Mette Pedersdatter, Ullerup, Give. 12te Sønd. eft. Treef., 20de August. Ole Nielsen Aftægtsmand i Ullerup. 82 aar.
NOTITS: Født 1729 i Ullerup søn af Niels Hansen. Konen ikke set død i kirkebogen.
71301809.09.08Nis Jepsen Starup 47.06c 47 år 6 m. 1762c  KONE: Karen Jensdatter, Starup, Gørding. Fredagen den 8de Septbr. Nis Jepsen fra Starup i Gørding sogn, kom syg til Søndersthoed, hvor han død. 47 aar 6 maaneder.
NOTITS: Alder passer med FT 1801.
71351810.02.11Christen Simonsen Farre 44c 44 år 1766c  KONE: Barbara Sørensdatter, Farre, Give. 6te Sønd. eft. H. 3 K, 11te Febr. Christen Simonsen Huusmand paa Farre Mark. 44 aar.
NOTITS: Ikke set i FT 1801. Hendes navn fra dåb 17. aug. 1806
71361810.03.25Knud Mortensen Ullerup 77c 82 år 1733c  KONE: Inger Enevoldsdatter, Ullerup, Give. 3die Sønd. i Faste, 25de Marty. Knud Mortensen Aftægtsmand i Ullerup. 82 aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787 bedre. Ikke født i Give sogn, hans kone født i Give sogn.
71381810.08.05Christen Olesen Farre 71.08 78 år 1738.12.14  KONE: Ane Nielsdatter, Farre (Mark), Give. 7de Sønd. eft. Treef., 5te August. Christen Olesen Boelsmand paa Farre Mark. 78 aar.
NOTITS: Født i Farre forældre Ole Andersen og Anne Jørgensdatter. I følge FT 1787 selvejer.
71391810.08.19Erik Pedersen Usselbo 0.03 2 m. 14 dage 1810.07.08 FAR: Peder Mogensen.MOR: Ane Margrethe Eriksdatter9de Sønd. eft. treef., 19de august, Erick, Snedker Peder Mogensens søn af Usselboe. 2½ Maaned.
Dåb nr. 3586
71411811.01.06Anders Andersen Murmester Søndersthoved 61c 63 år 1750c  KONE: Maren Christensdatter, Ramskov, Give. H. 3 K. dag, eller 6te Januar. Anders Andersen Muurmester og Gaardbruger paa Søndersthoed Mark. 63 aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787 Ramskov bedre.
71421811.01.13Peder Thomsen Nederdonnerup 86cc 86 år 1725cc  1ste Sønd. eft. H. 3 K., 13de Januar. Almisselem Peder Thomsen af Nederdonnerup. 86 aar. {Denne indførsel overstreget.}
NOTITS: Mangler i FT 1801 og Ft 1787. Tredje kone Sidsel Marie Eriksdatter †1798.
71431811.05.12Niels Nielsen Nederdonnerup 2c 2 år 1809c FAR: Niels Andersen. 4de Sønd. eft. Paaske, 12te May. Niels Andersens søn Niels af Nederdonnerup. 2 aar.
NOTITS: Ikke set født, der er en Niels Andersen i Højgaard og en i Farre. Ingen af de to får en søn døbt Niels. En Niels Andersen i Nederdonnerup ikke set hidtil. Mads født i Højgaard er ca. 2 år gammel.
71441811.05.17Veste Vestesen Stenbjerglund 86.11 80 år 1724.06.11  KONE: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give. 3die Sønd. i Faste eller 17de Marty. Veste Vestesen Aftægtsmand af Steenbjerglund. 80 aar.
NOTITS: Født 1724 Sillesthoved, søn af Veste Sørensen og ?Mette ?Madsdatter.
71451811.05.19Søren Jensen Boel Farre 54c 54 år 1757c  KONE: Margrethe Jakobsdatter, Farre, Give. 5te Sønd. eft. Paaske, 19de May. Søren Jensen Boel Skrædder i Farre. 54 aar.
NOTITS: Hendes navn fra dåb 16. dec. 1798.
71511811.09.23Johannes Pedersen 84cc 84 år 1727cc  KONE: Sidsel Knudsdatter, Bæksgaard, Give. Den 23de September. Johannes Pedersen Salbekhuus. 84 aar.
NOTITS: Vel set 1778 i Bæksgaard. Ser ikke ud til at være født i Give sogn.
71551812.01.19Niels Sørensen Hedegaard 79.04 83 år 1732.09.14  2den Sønd. eft. H. 3 K., 19de Januar. Niels Sørensen Aftægtsmand i Hedegaard. 83 aar.
NOTITS: Født i Hedegaard. Glemt i FT 1801.
71561812.02.02Peder Sørensen Give By 78c 78 år 1735c  Sexagesima, 2 Feb. Peder Sørensen Almisselem i Give. 78 aar.
NOTITS: Vel FT 1787 i Nederdonnerup, 52. Alder fra FT.
71591812.03.15Dødfødt Givskov 0.00   FAR: Anders Jensen.MOR: Christina Sophie Maltesdatter Rechnagel5te Sønd. i Faste, 15de marts. Anders Jensens dødfødte søn fra Gifskov.
71601812.03.30Peder Mortensen Øgelund 77c 83 år 1735c  KONE: Mette Larusdatter, Øgelund, Give. 2den Paaskedag, 30te Marts. Peder Mortensen Aftægtsmand i Øgelund.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1787.
71611812.03.30Christen Nielsen Bach Bæksgaard 96c 96 år 1716c  Samme dag {2den Paaskedag, 30te Marts.}. Christen Nielsen Bach Aftægtsmand i Bexgaard.
71631812.05.18Søren Sørensen Bæksgaard 78.04 79 år 1734.01.24  2den Pintzedag, 18de May. Søren Sørensen Aftægtsmand paa Bexgaard Mark.
NOTITS: Formodentlig FT 1787 i Højgaard, 54 aar. Identifikation ikke helt sikker.
71641812.07.31Christopher Albertsen Søndersthoved 0.04 18 uger 3 dage 1812.05.31 FAR: Albert Mortensen.MOR: Maren PedersdatterFredagen den 31te July. Albert Mortensens søn Christopher paa Syndersthoed Mark. 18½ uge.
NOTITS: Døbt 2 måneder gammel. Pedersborg fra dåben.
Dåb nr. 3622
71651812.08.23Niels Thomsen Øgelund 15.10 15 år 1797.10.29 FAR: Thomas Nielsen.MOR: Katrine Pedersdatter13de Sønd. eft. Treef., 23de August. Ungkarl Niels Thomsen af Øgelund. 15 aar.
71671813.01.01Søren Hansen Tromborg 67c 67 år 1746c  KONE: Johanne Andersdatter, Tromborg, Give. Nytaarsdag, 1ste Januar. Søren Hansen Aftægtsmand i Tromborg. 67 aar.
NOTITS: FT 1801 56 år. Født 1747c Bøllund, Give.
71681813.02.28Christen Pedersen Bøllund 36.05 34 år 1776.09.22 FAR: Peder Christensen Donnerup.MOR: Maren EriksdatterFastelavnssøndag, 28de Februar. Christen Pedersen Bøllund Almisselem. 34 aar.
NOTITS: *Farre Mølle. Han ses FT 1801 som skrædderdreng i Nederdonnerup.
Dåb nr. 3001
71691813.03.14Søren Christian Hansen Tromborg 0.03 13 uger 1813.01.01 FAR: Hans Sørensen.MOR: Johanne Andersdatter2den Sønd. i Faste, 14de Marty. Hans {Sørensen} Tromborgs søn Søren {Christian} af Tromborg. 13 uger.
NOTITS: Døbt 14 dage gammel.
71751813.05.27Dødfødt Farre 0.00   FAR: Niels Andersen.MOR: Dorte SørensdatterChristi Himmelf., 27de May. Gaardmand Niels Andersen Farre dødfødte søn.
NOTITS: Moderens navn fra dåb Karen 13. okt. 1811 #3609.
Dåb nr. 3640
71791813.07.04Christen Christensen Give By 18.05 18 år 6 m. 1795.03.01 FAR: Christen Christensen Overmark.MOR: Ane Laursdatter3die Sønd. eft. Treef., 4de July. Christen {Christensen} Overmarks søn Christen af Give. 18½ aar.
NOTITS: Han er født i Nederdonnerup.
Dåb nr. 3316
71801813.07.04Hans Andersen Bæksgaard 1.05 1 år 6 m. 1812.03.01 FAR: Anders Christensen.MOR: Mette Marie SørensdatterSamme dag {3die Sønd. eft. Treef., 4de July} begravet Anders Christensens søn Hans af Bexgaard Mark. 1½ aar.
Dåb nr. 3616
71811813.07.11Dødfødt Give By 0.00   FAR: Laust Sørensen.MOR: Maren Jensdatter4de Sønd. eft. Treef., 11te Juli. Lauest Sørensens dødfødte søn af Give.
NOTITS: Moderens navn fra daab Anne Marie *26.06.1808.
71821813.07.18Jens Christian Hansen Farre 1.01 1 år 3 uger 1812.08.02 FAR: Hans Madsen.MOR: Ane Sofie Nielsdatter5te Sønd. eft. Treef., 18de Juli. Hans Madsens søn Jens Christian Farre Mark. 1 aar 3 uger.
NOTITS: Døbt i kirken 2 måneder gammel.
Dåb nr. 3626
71831813.08.22Dødfødt Give By 0.00   FAR: Anders Hansen.MOR: Mette Madsdatter10de Sønd. eft. Treef., 22de August. Anders Hansens dødfødte søn paa Give Mark.
NOTITS: Stenbrogaard og moderen fra dåb 10. mar. 1811.
Dåb nr. 3645
71871813.11.14Dødfødt Bæksgaard 0.00   FAR: Hans Christensen.MOR: Ane Kirstine Sørensdatter22de Sønd. eft. Treef., 14de Novbr. Hans Christensen i Bexgaards dødfødte søn.
Dåb nr. 3653
71931814.05.01Knud Johnsen Loftlund 82c 82 år 1732c  1ste May. Almisselem Knud Johnsen fra Loftlund. 82 aar.
NOTITS: Knud Johnsen ellers ikke set i Give sogn.
71941814.05.22Jens Peder Bøllund 0.04 4 m. 1814.02c MOR: Karen Pedersdatter. 6te Sønd. eft. Paaske, 22de May. Karen Pedersdatter af Bøllund Slegfredbarn Jens Peder. 4 maaneder.
NOTITS: Han er født i et andet sogn, ikke døbt i Give kirkebog.
71961814.07.17Niels Christensen Vemmelund 72c 72 år 1742c  KONE: Maren Pedersdatter, Vemmelund, Give. 17de Juli. Aftægtsmand Niels Christensen Vimmelund. 72 aar.
NOTITS: FT 1801 i Donneruplund. 57 år. Gift 1800 i Give, hans 3. hendes 2. ægteskab.
72001815.04.09Navnløs Bæksgaard 0.01 1 dage  FAR: Hans Christensen.MOR: Ane Kirstine Sørensdatter. No. 1 død 5. April begravet 9. April (Udøbt Barn) Søn af Hans Christensen og Hstr. Ane Kirstine Sørensdatter af Beksgaard. ½ time.
72011815.04.21Christen Sørensen Højgaard 0.01 1 dage  FAR: Søren Sørensen.MOR: Mette Christensdatter. No. 2. død 13 April begravet 21. April Christen Sørensen. Søn af Søren Sørensen og Hstr. Mette Christensdatter af Høigaards Mk. 5½ time.
Dåb nr. 1966
72031815.08.16Niels Andersen Wong Bøllund 70c 70 år 1745c  KONE: Ane Kirstine Christensdatter, Bøllund, Give. No. 3 død 8. August begravet 16. August Niels Andersen Vonge. Aftægtsmand af Bøllund. 70 Aar.
Dåb nr. 2501
72041815.08.27Jørgen Madsen Hestlund- Lille 0.02 7 uger 3 dage 1815.08.20 FAR: Mads Nielsen.MOR: Kirsten Johansdatter. No. 4 død 23. August begravet 27. August Jørgen Madsen. Søn af Mads Nielsen og Hustru Kirsten Johansdatter af L. Hestlund. 7½ Uger.
NOTITS: Hjemmedøbt 16. Juli 1815 af Hr. Rahbek.
Dåb nr. 3688
72051815.09.17Mads Christensen Enkelund Hedegaard 84.00 90 år 1731.10.18  No. 5 død 12. September begravet 17. September Mads Christensen Enkelund. Aftægtsmand af Hedegaard. 90 Aar.
NOTITS: Født i Enkelund, Thyregod. Døde ved familie.
72061816.02.25Niels Sørensen Smed Ullerup 0.02 6 uger 1815.12.22 FAR: Søren Nielsen.MOR: Maren Christensdatter. No. 1 død 14. Februar begravet 25. Februar Niels Sørensen. Søn af Søren Nielsen Smed og Hustru Maren Christensdatter af Lille Ullerup.
NOTITS: Hjemmedøbt.
Dåb nr. 3692
72091816.06.03Navnløs Give By 0.01   FAR: Anders Hansen Bank.MOR: Mette Mortensdatter. No. 2 død 23. Maj begravet 3. Juni (Udøbt Barn). Søn af Anders Hansen Bank og Hustru Mette Mortensdatter af Give Mark. 2 Minutter.
Dåb nr. 3708
72101816.06.16Jens Pedersen Sillesthoved 3.06 3 år 6 m. 1813.01.01 FAR: Peder Christensen.MOR: Maren Christensdatter. No. 3 død 11. Juni begravet 16 Juni Jens Pedersen. Søn af Peder Christensen og Hustru Maren Christensdatter af Sillesthoved. Druknede i en Brønd. 3½ Aar.
Dåb nr. 3632
72121816.07.14Peder Mortensen Nederdonnerup 57c 57 år 1759c  KONE: Maren Jørgensdatter, Nederdonnerup, Give. No. 4 død 9. Juli begravet 14. Juli Peder Mortensen. Aftægtsmand af Neder Donnerup. Hængte sig i Vildelse. 57 Aar.
72131816.07.21Niels Christensen Donneruplund 72c 70 år 1744c  KONE: Maren Pedersdatter, Donneruplund (Olesborg), Give. No. 5 død 11. Juli begravet 21. Juli Niels Christensen. Stenhugger af Olesborg paa Donneruplunds Mark. 70 Aar.
NOTITS: FT 1801, 57 aar.
72161816.09.06Niels Sørensen Give By 35.06 35 år 6 m. 1781.04.11 FAR: Søren Madsen.MOR: Ane Laustdatter. No. 6 død 31. August begravet 6. September Niels Sørensen. Ungkarl af Give By. 35½ Aar.
NOTITS: Født i Give By.
72171816.10.10Jens Nielsen Give By 58c 58 år 1758c  No. 8 død 2. November begravet 10. November Jens Nielsen. Gaardmand af Give By. 58 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret. Kan være født 1758 i Nederdonnerup.
72181816.10.17Jakob Hansen Sillesthoved 31.06c 31 år 6 m. 1785c FAR: Hans Pedersen.MOR: Mette Jakobsdatter. No. 7 død 8. Oktober begravet 17 Oktober Jacob Hansen. Ungkarl af Sillesthoed. 31½ Aar
72211817.03.27Navnløs 0.01   FAR: Ib Jensen.MOR: Margrethe LaursdatterNo. 1 død 19. Marts begravet 27. Marts (Udøbt Barn). Søn af Gaardmand Ib Jensen af Grønborg.
NOTITS: Moderens navn fra dåb 30. mar. 1812. Der kaldes faderen Boelsmand.
72241817.03.30Christen Madsen Give By 1.00 1 år 6 uger 1816.03.28 FAR: Mads Christensen.MOR: Karen PedersdatterNo. 2 død 24. Marts begravet 30. Marts Christen (Madsen). Søn af Gaardsmand Mads Christensen af Give. 1 Aar, 6 Uger.
NOTITS: Hjemmedøbt.
Dåb nr. 3706
72261817.05.02Christen Hansen Give By 66c 71 år 1751c  KONE: Maren Madsdatter, Give By, Give. No. 3 død 24. April begravet 2. Maj Christen Hansen. Aftægtsmand af Give By. 71 Aar.
NOTITS: FT 1801 50.
72271817.05.15Laust Hansen Skærhoved 48c 48 år 1769c  KONE: Maren Christensdatter, Skærhoved, Give. No. 4 død 8. Maj begravet 15. Maj Laust Hansen. Gaardmand af Skjærhoed. 48 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give. Konens navn fra dåb 19. aug. 1810.
72281817.06.02Niels Knudsen Bøllund 31c 31 år 1786c  No. 5 død 2. Juni begravet 8. Juni Niels Knudsen. Gaarmand af Bøllund. 31 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.
72301817.08.24Mathies Frantzen Hestlund- Store 0.02 10 Uger 1817.06.14 FAR: Frantz Jensen.MOR: Kirsten JensdatterNo. 6 død 22. August begravet 24. August Mathies Frantzen. Søn af Husmand Frantz Jensen af Store Hestlund Mark. 10 Uger.
NOTITS: Hjemmedøbt. Moderens navn fra dåben.
72331818.03.20Hans Jensen Farre 2.02 2 år 7 uger 1816.01.23 FAR: Jens Christian Nielsen.MOR: Margrethe Elsebeth Hansdatter. No. 1 død 12. Marts begravet 20. Marts Hans Jensen. Søn af Gaardmand Jens Christian Nielsen og Hustru Margrethe Elisabeth Hansdatter af Farre By. 2 Aar 7 Uger.
NOTITS: Hjemmedøbt i Ringive.
Dåb nr. 3704
72341818.04.02Søren Madsen Give By 74c 75 år 1744c  KONE: Ane Marie Laustdatter, Give. No. 2 død 24. Marts begravet 2. April Søren Madsen. Aftægtstager af Give By. 75 Aar.
72351818.04.12Niels Iversen Farre 66c 68 år 1752c  KONE: Else Bentsdatter, Nederdonnerup?, Give. No. 3 død 2. April begravet 12 April Niels Iversen. Aftægtstager af Tornumgaard {Farre}. 68 Aar.
NOTITS: Tidligere af Mølgaard, Farre. Mangler i FT 1801. FT 1787, 35, Farre Mølgaard.
72361818.04.30Henrik Jensen Farre 80c 77 år 1738c  KONE: Bodil Christensdatter, Farre, Give. No. 4 død 25. April begravet 30. April Henrik Jensen. Husmand af Farre By. 77 Aar.
NOTITS: Har drevet sit husmandssted til det sidste, for han betegnes ikke som på aftægt. Bedre alder fra FT 1787, 49 år.
72371818.05.10Peder Jensen Søndersthoved 1.00 1 år 8 dage 1817.04.24 FAR: Jens Christensen Hauge.MOR: Johanne Jensdatter. No. 5 død 3. Maj begravet 10. Maj Peder Jensen. Søn af Husmand Jens Christensen Hauge og Hustru Johanne Jensdatter af Syndersthoed Mk.
72381818.05.24Hans Christensen Farre 2.02 2 år 13 uger 5 dage 1816.03.30 FAR: Christen Olesen.MOR: Maren Laustdatter. No. 6 død 17. Maj begravet 24. Maj Hans Christensen. Søn af Gaardmand Christen Olesen og Hustru Maren Laustdatter af Farre mark. 2 Aar 13 Uger 5 Dage.
NOTITS: Fødselsdato.
Dåb nr. 3707
72401818.09.20Niels Jensen Bøllund 0.03 14 Uger 3 Dage 1818.06.03 FAR: Jens Hansen.MOR: Mette Nielsdatter. No. 7 død 13. September begravet 20. September Niels Jensen. Søn af Jens Hansen og Hustru Mette Nielsdatter af Bøllund.
72411818.10.04Jens Christian Christensen Mosgaard- Store 26.09c 26 år 9 m. 1792.03  No. 8 død 27. September begravet 4. Oktober Jens Christian Christensen. Boelsmand af Store Moesgaard. 26¾ Aar.
NOTITS: *mar. 1792, Højgaard Mark, Give; far Christen Jørgensen mor Karen Christensdatter.
72421818.10.04Jens Pedersen Sillesthoved 0.03c 15 uger 1 dage 1818.06c FAR: Peder Christensen.MOR: Maren Christensdatter. No. 9 død 29. September begravet 4. Oktober Jens Pedersen. Søn af Gaardmand Peder Christensen og Hustru Maren Christensdatter af Sillesthoed. 15 Uger 1 Dag.
72431818.10.18Jørgen Sørensen Hjortsballe 46c 46 år 1772.11.22  No. 10 død 12. Oktober begravet 18. Oktober Jørgen Sørensen. Almisselem hos Bennet Lauesen af Hjortsballe. 46 Aar.
NOTITS: FT 1787 i Farre, vanfør søn af Søren Christensen og Kirsten Jørgensdatter. Født i Farre.
72451819.01.01Jørgen Pedersen Sillesthoved 16.03c 16 år 3 m. 1802.09c FAR: Peder.MOR: Else Katrine? Hansdatter?. MORMOR: Mette Jakobsdatter, Sillesthoved, Give. STED- MORFAR: Jørgen Johansen, Sillesthoved, Give. No. 11 død 25. December begravet 1. Januar 1819 Jørgen Pedersen. Steddattersøn af Jørgen Johansen af Sillesthoed. 16¼ Aar.
NOTITS: Han er født i hullet 1801-04 i Give kirkebog. Mormoderens navn fra FT 1801. Moderens navn formodning fra FT 1801, hvor hun er 18 år. Hun kan også være søsteren Karen *1776. Søstrene bliver gift 1807 og 1806 respektive.
Dåb nr. 3453
72461819.01.01Niels Nielsen Farre 0.01 5 uger 6 dage 1818.11.17 FAR: Niels Nielsen.MOR: Marie SørensdatterNo. 12 død 29. December begravet 1. Januar 1819 Niels Nielsen. Søn af Husmand Niels Nielsen af Farre. 5 Uger 6 Dage.
NOTITS: Moderens navn i dåben.
72521819.10.17Jens Christensen Ullerup 1.04 1 år 6 m. 1818.02.10 FAR: Christen Clausen.MOR: Maren JensdatterNo. 1 død 10. Oktober begravet 17. Oktober Jens Christensen. Søn af Gaardmand Christen Clausen af Ullerup. 1½ Aar.
NOTITS: Moderens navn fra dåben. Christen Clausen *1779.01.01 Uhe, Ringive †1822.10.22 Ullerup, Give søn af Claus Knudsen og Vibeke Christensdatter. Gift 1810.
72531819.10.17Lorents Andersen Give By 16c 16 år 1803.10c FAR: Anders Hansen Bank.MOR: Mette MortensdatterNo. 2 død 12. Oktober begravet 17. Oktober Lorentz Andersen. Søn af Anders Hansen Bank af Give {By}. 16 Aar.
Dåb nr. 3463
72561819.11.28Thomas Nielsen Øgelund 62c 62 år 1757c  KONE: Katrine Pedersdatter, Øgelund, Give. No. 3 død 10. November begravet 28. November Thomas Nielsen. Aftægtstager af Øgelund. 62 Aar.
72571819.12.12Søren Sørensen Darum Donneruplund 4.02 4 år 2 m. 1815.10.02 FAR: Søren Sørensen Darum.MOR: Maren JohannesdatterNo. 4 død 3. December begravet 12. December Søren Sørensen Darum. Søn af Husmd. Søren Sørensen Darum af Altfornær paa Donneruplunds Mark.
72601820.01.30Niels Madsen Farre 72c 72 år 1747c  No. 5 død 31. December begravet 30. Januar 1820 Niels Madsen. Tømmermand, boende i et Hus paa Farre Mark. 72 Aar.
NOTITS: Ellers ikke set i Give sogn.
72621820.01.30Christen Sørensen Nederdonnerup 16.06c 16 år 6 m. 1803.07c  No. 1 død 12. Januar begravet 30. Januar Christen Sørensen. Almisselem liciteret ind hos Gaardmand Niels Sørensen Skov af Neder Donnerup. 16½ Aar.
Dåb nr. 3459
72671820.04.03Søren Thomassen Hestlund- Lille 0.01 11 dage 1820.03.18 FAR: Thomas Nielsen.MOR: Karen JakobsdatterNo. 2 død 29. Marts begravet 3. April Søren Thomassen. Søn af Gaardmand Thomas Nielsen af Grøndal. 11 Dage.
NOTITS: Moderens navn fra dåben. Forældrene ses FT 1834.
72691820.08.06Niels Sørensen Farre 14c 14 år 1806.11.14 FAR: Søren Jensen Boel.MOR: Margrethe JakobsdatterNo. 3 død 27. Juli begravet 6. August Niels Sørensen. Almisselem af Farre Fattighus.
NOTITS: Født i Farre
72701820.09.06Jens Christensen Skov Hestlund- Store 67.09 67 år 9 m. 1753.01c  No. 4 død 31. August begravet 6. September Jens Christensen Skov. Aftægtstager af Store Hestlund. 67¾ Aar.
NOTITS: Født i hullet 1745-54 i kirkebogen, søn af Christen Christensen Skov i Give By.
72711820.11.12Thomas Nielsen Led Hestlund- Store 80c 81 år 1739c  No. 5. død 7. November begravet 12. November Thomas Nielsen Leed. Almisselem af Farrup Sogn pr. Ribe, død i Store Hestlund. 81 Aar.
NOTITS: Ses FT 1801 som enke i Nygaard, Farup, 61 år. Der er en forbindelse til Janderup ved Varde, hvor Jens Jensen Hillerslev er født, der ses i Store Hestlund 1731- til han dør der i 1771. Men Janderup er 20 km fra Farup. Men mere sandsynligt er Anders Christensens kone i Store Hestlund, som hedder Kirsten Thomasdatter *1776c i Jernved, hun kunne være datter af Thomas Nielsen, hvilket ville forklare, hvorfor han er i Store Hestlund.
72721821.02.04Jens Olesen Tromborg 81.09 81 år 9 m. 1739.03c  No. 1. død 29. Januar begravet 4. Februar Jens Olesen Almisselem, Indsidder af Tromborg. 81¾ Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give. I FT 1801 måske i Store Mosgaard "Krøbling og nyder Almisse af Sognet", men alderen 10 år forkert. FT 1787 vel husmand i Nygaard. Gift 1. Maren Andersdatter *1744c †1798 Store Mosgaard. 2. gang med Ane Christensdatter *1757c formodentlig ikke i Give, for ikke gift i Give.
72731821.03.18Mads Lauesen Kok Give By  83 år 1737c  KONE: Ane Iversdatter, Donnerup Mark (Olesborg), Give. 3. død 10. Marts begravet 18. Marts Mads Lauesen Kok. Indsidder hos Bolsmand Niels Thygesen af Give {By}. 83 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give. Ikke set i FT 1787 eller 1801.
72741821.04.08Christen Nielsen Filskov Farre 79.02 79 år 2 m. 1742.01c  3. død 31. Marts begravet 8. April Christen Nielsen Filskov. Aftægtsmand af Farre. 79 Aar 2 Maaneder.
NOTITS: Ikke set FT 1801 i Give. Der er en anden Christen Nielsen født i Lillebrande, Sønder Omme 4. nov. 1742 †1829 (far Niels Jensen) som drev Østergaard i Filskov gift 1785c i Ejstrup med Mette Pedersdatter datter af Peder Jensen Storgaard i Ejstrup.
72771821.06.11Peder Christensen Donnerup Bæksgaard 73c 76 år 1748c  KONE: Maren Eriksdatter, Bøllund, Give. 4. død 7. Juni begravet 11. Juni Peder Christensen Donnerup. Almisselem af Beksgaard. 76 Aar.
NOTITS: Alder ca. 3 år for høj. Bedre alder fra skifte efter moderen og FT. Født i kirkebogshullet 1745-54 i Give.
72831821.10.07Christen Hansen Sillesthoved 87.00 96 år 1734.10.10  5. død 29. September begravet 7. Oktober Christen Hansen. Aftægtstager af Sillesthoed. 96 Aar.
NOTITS: Alder 9 år for høj.
Dåb nr. 2356
72841821.12.05Christen Knudsen Farre 65.06 63 år 6 m. 1756.06.13  6. død 28. November begravet 5. December Christen Knudsen. Husmand af Farre By. 63½ Aar.
NOTITS: Født i Thyregodlund, Thyregod.
72871822.03.10Dødfødt  0.00   FAR: Christen Nielsen.MOR: Margrethe Johannesdatter. 1. dødfødt 3. Marts begravet 10. Marts (Dødfødt). Søn af Indsidder Christen Nielsen og Hustru Magrethe Johannesdatter.
72881822.05.27Hans Peder Christensen Neder- Donnerup 0.01 1 dage 1822.05.20 FAR: Christen Andersen.MOR: Birte Marie Christensdatter2. død 20. Maj begravet 27. Maj Hans Peder Christensen. Søn af Gaardmand Christen Andersen af Neder Donnerup. 33 Timer.
NOTITS: Moderen døde to dage efter dødfødt søn.
72901822.07.04Peder Jokumsen Fruelund 64c 64 år 1758c  KONE: Mette Pedersdatter, Give. 3. død 26. Juni begravet 4. Juli Peder Jochumsen. Aftægtsmand af Fruelund. 64 Aar.
NOTITS: Ses 1791 i Givskov, FT 1801 i Skærhoved.
72911822.07.04Niels Nielsen Farre 49c 49 år 1773c  4. død 26. Juni begravet 4. Juli Niels Nielsen. Husmand af Farre. 49 Aar.
72931822.08.10Frederik Rechnagel Givskov 76c 76 år 1746c  KONE: Juliane Dorthea Maltesdatter Friis, Givskov, Give. 5. død 3. August begravet 10. August Friderich Rechnagel. Aftægtsmand af Givschou. 76 Aar.
72941822.08.18Dødfødt Givskov 0.00   MOR: Frederikke Andersdatter. 6. dødfødt 11. August begravet 18. August (Dødfødt). Søn af Frideriche Andersdatter af Givschou.
NOTITS: Ingen far angivet, heller ikke under "Fødte Mandkøn".
72961822.10.27Christen Clausen Ullerup 43.10 43 år 1779.01.01  KONE: Maren Jensdatter, Ullerup, Give. 7. død 17. Oktober begravet 27. Oktober Christen Clausen. Gaardmand af Ullerup. 43 Aar.
NOTITS: Døbt i Uhe, Ringive. Gift 1810 i Lindeballe.
72991822.11.24Frands Jensen Give Bys Mark 41.09 44 år 1781.02.11  KONE: Kirsten Kimmose, Give Bys Mark, Give. 8. død 17. November begravet 24. November Frands Jensen. Almisselem og Husmand af Give Mark. 44 Aar.
NOTITS: Født i Bæksgaard. For konens navn se søn Jens Frandsens fødsel 1816.
Dåb nr. 3067
73001822.11.24Erik Pedersen Søndersthoved 39.05 39 år 1783.06.15  9. død 18. November begravet 24. November Erich Pedersen. Husbeboer af Synderhoed Mark. 39 Aar.
NOTITS: Født i Store Hestlund.
Dåb nr. 3097
73041823.06.12Jens Christoffersen Stenbjerglund 15c 15 år 1808.12.1808 FAR: Christopher Jensen Nørskov.MOR: Maren Pedersdatter2. død 6. Juni begravet 12. Juni Jens Christoffersen. Søn af Indsidder Kristopher Jensen Nørskov og Hustru; tjente paa Stenbjerglund. Druknede af Vaade i en Aa. 15 Aar.
73061823.08.27Peder Olesen Lillegaard Give By 42c 42 år 1781c  KONE: Johanne Vestesdatter, Give. 3. død 22. August begravet 27. August Peder Olesen Lillegaard. Bolsmand af Give By. 42 Aar.
NOTITS: Boede 1809 i Gjellerup. I internettet ses han født 1772 i Sønder Fastrup, Gjellerup, men så ville han være 51 år, det er ret så stor en forskel.
73081823.10.19Bendt Nielsen Farre 53.11 54 år 1768.11.20  KONE: Marie Johansdatter, Farre (Mølgaard), Give. 4. død 12. Oktober begravet 19. Oktober Bendt Nielsen. Aftægtsmand af Farre Mølgaard. 54 Aar.
NOTITS: Født i Mølgaard, Farre.
Dåb nr. 2880
73101823.11.23Christen Christensen Hedegaard 0.06 6 m. 1823.05.10 FAR: Christen Hansen.MOR: Ane Kirstine Christensdatter5. død 14. November begravet 23. November Christen Christensen. Søn af Indsidder Kristen Hansen af Hedegaard. ½ Aar.
73121824.02.22Dødfødt Farre 0.00   FAR: Jørgen Christensen.MOR: Karen Jørgensdatter. 1. død 17. Februar begravet 22 Februar (Dødfødt). Søln af Indsidder Jørgen Kristensen og Hustru Karen Jørgensdatter af Farre.
73141824.05.02Niels Simonsen Farre 0.11 1 år 1823.05.13 FAR: Simon Nielsen.MOR: Maren Bendtsdatter2. død 28. April begravet 2. Maj Niels Simonsen. Søn af Indsidder Simon Nielsen af Farre Mølgaard. 1 Aar.
73151824.06.05Christen Christensen Farre 0.07 6 m. 1823.10.15 FAR: Christen Laursen Almstok.MOR: Kirsten Marie Jensdatter3. død 31. Maj begravet 5. Juni Christen Christensen. Søn af Gaardmand Kristen Laursen {Almstok} af Farre. ½ Aar.
73171824.07.18Peder Laustsen Give By 0.03 13 uger 1824.04.06 FAR: Laust Sørensen.MOR: Maren Jensdatter 4. død 14. Juli begravet 18. Juli Peder Laustsen. Søn af Gaardmand Laust Sørensen af Give. 13 Uger.
73181824.11.14Jens Nielsen Farre Mark 0.03 13 uger 1824.08.08 FAR: Niels Thuesen.MOR: Ingeborg Pedersdatter5. død 9. November begravet 14. November Jens Nielsen. Søn af Husmand Niels Thuesen af Farre Mark. 13 Uger.
73191824.12.19Søren Sørensen Darum Donnerup Mark 36.03 36 år 1788.09.21  6. død 12. December begravet 19. December Søren Sørensen Darum. Husbeboer af Donneruplunds Mark. 36 Aar.
NOTITS: Darum sogn ligger nord for Ribe. Søn af Søren Hansen Vejrup *1751c og Kirsten Sørensdatter *1757c.
73201825.01.28Anders Nielsen Uhre Neder- Donnerup 81cc 81 år 1744c  KONE: Maren Stephensdatter, Neder- Donnerup, Give. 1. død 20. Januar begravet 28. Januar Anders Nielsen Uhre. Aftægtsmand af Neder Donnerup. 81 Aar.
NOTITS: Født i Uhre, Brande sogn længe før kirkebogen begynder. Gift 1773 i Thyregod, skrevet af Uhre i Brande sogn. Drev 1773 - 1808 Kokborggaard i Thyregod. Aftægt ved søn Christen Andersen i Nederdonnerup, som flyttede til Nederdonnerup fra Kokborg i 1818.
73221825.02.14Hans Christensen Farre Mark 0.01 16 dage 1825.01.23 FAR: Christen Hansen.MOR: Ane Kirstine Christensdatter2. død 8. Februar begravet 14. Februar Hans Christensen- Søn af Husmand Christen Hansen af Farre. 16 Dage.
NOTITS: Var en tvilling, den andet kaldet Christen.
73231825.02.27Jens Mikkelsen Højgaard 0.02 6 uger 1824.12.15 FAR: Mikkel Poulsen.MOR: Margrethe Jensdatter3. død 21. Februar begravet 27. Februar Jens Mikkelsen. Søn af Gaardmand Michel Poulsen af Høygaard. 6 Uger.
NOTITS: 9 uger gammel.
73241825.02.27Dødfødt Nygaard 0.00   FAR: Ole Knudsen.MOR: Ane Sørensdatter4. død 25. Februar begravet 27. Februar (Dødfødt). Søn af Gaardmand Ole Knudsen af Nyegaard.
73271825.03.09Jens Jørgen Thomsen Øgelund 19c 19 år 1806.12.26  BROR: Peder Thomsen, Øgelund, Give. 5. død 2. Marts begravet 9. Marts Jens Jørgen Thomsen. Gaardmand Peder Thomsens Broder af Øgelund. 19 Aar.
NOTITS: Deres far er Thomas Nielsen i Øgelund, som døde 1819.
73281825.03.27Laust Christian Severin Sørensen Donnerup- Lund Mark 2.00 2 år 1823.03.11 FAR: Søren Festersen.MOR: Dorte Katrine Jensdatter6. død 19. Marts begravet 27. Marts Laust Christian Severin Sørensen. Søn af Husmand Søren Fæstersen af Viberg. 2 Aar.
73301825.04.14Jørgen Jørgensen Farre 82cc 82 år 1743c  7. død 8. April begravet 14. April Jørgen Jørgensen. Almisselem af Farre Fattighus. 82 Aar.
NOTITS: Muligvis Jørgen Jørgensen *1755 Bregnhoved, men så ville alderen være 12 år forkert, hvilket vel er muligt.
73341825.05.23Christen Madsen Give By 88.09 96 år 1736.08.05  8. død 19. Maj begravet 23. Maj Christen Madsen. Aftægtsmand af Give. 96 Aar.
NOTITS: Født i Bæksgaard. Var gift med Mette Kirstine Simonsdatter †1787-1801.
Dåb nr. 2382
73361825.08.14Mads Sørensen Hestlund- Lille 0.01 1 dage 1825.08.06 FAR: Søren Madsen.MOR: Birte Marie Andersdatter9. død 6. August begravet 14. August Mads Sørensen. Sønd af Indsidder Søren Madsen af Lille Hestlund. 5 Timer.
73371825.08.24Jens Frandsen Give By 9.04 10 år 1816.04.14 FAR: Frands Jensen.MOR: Kirsten Kimmoes10. død 16. August begravet 24. August Jens Frandsen. Søn af afdøde Husmand Frands Jensen af Give. 10 Aar.
NOTITS: Faderen Frands Jensen døde 1822.
Dåb nr. 3708
73481826.09.29Knud Olesen Nygaard 0.01 1 dage 1826.09.23 FAR: Ole Knudsen.MOR: Ane Sørensdatter1. død 23.September begravet 29. September Knud Olesen. Søn af Gaardmand Ole Knudsen af Nyegaard. 5 Timer.
73501826.10.08Hans Christensen Neder- Donnerup 2.11 2 år 1823.12.09 FAR: Christen Andersen.MOR: Kirsten Marie Hansdatter2. død 4. Oktober begravet 8. Oktober Hans Christensen. Søn af Gaardmand Christen Andersen af Neder Donnerup. 2 Aar.
73521826.10.29Dødfødt Hestlund- Lille 0.00   FAR: Søren Madsen.MOR: Birte Marie Andersdatter3. død 25. Oktober begravet 29. Oktober (Dødfødt). Søn af Insidder Søren Madsen af Lille Hestlund.
73551826.12.30Niels Hansen Skærhoved 20.01 21 år 1806.12.07 FAR: Hans Madsen.MOR: Anne Sophie Nielsdatter4. død 21. December begravet 30. December Niels Hansen. Søn af Smed Hans Madsen af Schjærhoed. 21 Aar.
73561827.02.04Christen Frederiksen Øgelund 0.11 1 år 1826.03.01 FAR: Frederik Albrechtsen.MOR: Sidsel Knudsdatter1. død 26. Januar begravet 4. Februar Christen Frederichsen. Søn af Indsidder Frederich Albrectsen af Øgelund. 1 Aar.
NOTITS: Forældrene skrives i begyndelsen af 1826 af Søndersthoved Mark.
73571827.03.04Jens Eriksen Søndersthoved Mark 0.01 1 m. 1827.01.31 FAR: Erik Jensen.MOR: Margrethe Nielsdatter2. død 23. Februar begravet 4. marts Jens Erichsen. Søn af Husmand Erich Jensen af Syndershoed Mark. 1 Maaned.
73581827.03.04Peder Jakobsen Ullerup 0.01 14 dage 1827.02.14 FAR: Jakob Hansen.MOR: Johanne Pedersdatter3. død 27. Februar begravet 4. Marts Peder Jacobsen. Søn af Gaardmand Jacob Hansen af Ullerup. 14 Dage.
73591827.03.11Peder Christensen Farre 1.06c 1 år 6 m. 1825.09.25 FAR: Christen Poulsen.MOR: Mette Pedersdatter4. død 4. Marts begravet 11. Marts Peder Christensen. Søn af Gaardmand Christen Poulsen af Farre. 1½ Aar.
73601827.03.21Anders Christian Christensen Ullerup 0.08 6 m. 1826.07.07 FAR: Christen Sørensen.MOR: Birte Marie Andersdatter5. død 14. Marts begravet 21. Marts Anders Christian Christensen. Søn af Gaardmand Christen Sørensen af Ullerup. ½ Aar.
73611827.04.08Anders Nielsen Farre 87.05 90 år 1739.11.02  6. død 2. April begravet 8. April Anders Nielsen. Aftægtsmand af Farre. 90 Aar.
NOTITS: Ved søn Niels Andersen. Kaldes Anders Nielsen Bindesbøl *1739 Bindesbøl, Lindeballe sogn. Søn af Niels Jensen Bindesbøl og Anne Henriksdatter (tirsgaard.dk).
73621827.04.12Rasmus Jonsen Farre 71.02 64 år 1756.02.08  KONE: Anne Marie Pedersdatter, Farre, Give. 7. død 5. April begravet 12. April Rasmus Johnsen. Almisselem af Farre Fattighus. 64 Aar.
NOTITS: Ikke i FT 1787 og 1801 i Farre.
Dåb nr. 2632
73641827.07.29Christen Andersen Sillesthoved 80c 82 år 1747c  KONE: Johanne Christensdatter, Sillesthoved (Porshus), Give. 8. død 23. Juli begravet 29. Juli Christen Andersen. Husbeboer af Sillesthoed Mark. 82 Aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1801.
73651827.08.26Jens Olesen Farre Mark 0.01 8 dage 1827.08.12 FAR: Ole Jensen.MOR: Edel Marie Jensdatter9. død 17. August begravet 26. August Jens Olesen. Søn af Husmand Ole Jensen af Farre Mark. 8 Dage.
73661827.10.26Ebbe Hansen Farre Mark 76c 76 år 1751c  10. død 17. Oktober begravet 26. Oktober Ebbe Hansen. Aftægtsmand af Farre Mark. 76 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret.
73671827.11.11Johannes Pedersen Farre Mark 41.03 40 år 1786.07.30 FAR: Peder Johansen.MOR: Maren Nielsdatter11. død 7. November begravet 11. November Johannes Pedersen. Søn af Peder Johansen paa Farre Mark. 40 Aar.
NOTITS: Født i Bæksgaard. Faderen flytter 1793c fra Bæksgaard til Bøllund og efter 1801 engang til Farre Mark.
73701828.02.24Søren Olesen Nygaard 0.01 1 dage 1828.02.17 FAR: Ole Knudsen.MOR: Ane Sørensdatter 1. død 18. Februar begravet 24. Februar Søren Olesen. Søn af Gaardmand Ole Knudsen af Nyegaard. 26 Timer.
73711828.03.15Jørgen Johansen Sillesthoved 64.04 65 år 1763.11.01  KONE: Mette Jakobsdatter, Sillesthoved, Give. 2. død 6. Marts begravet 15. Marts Jørgen Johansen. Aftægtsmand i Ned. Sillesthoed. 65 Aar.
73721828.04.03Laurs Madsen Farre 0.01 3 m. 1828.03.06 FAR: Mads Laursen.MOR: Ellen Marie Hansdatter3. død 27. Marts begravet 3. April Laurs Madsen. Søn af Husmand Mads Laursen af Farre. ¼ Aar.
NOTITS: Alderen ¼ år skulle have været 3 uger. Faderen kaldes indsidder i dåben.
73741828.06.01Veste Vestesen Stenbjerglund 60.08 68 år 1767.09.20  KONE: Mette Kirstine Christensdatter, Give By, Give. 4. død 24. Maj begravet 1. Juni Vested Vestedsen. Gaardmand af Steenberglund. 68 Aar.
NOTITS: Dødsalderen usædvanlig langt ved siden af.
Dåb nr. 2870
73771828.08.24Anders Jensen Egeskov Givskov 61.02 60 år 1767.06.09  KONE: Kirstine Sophie Rechnagel, Givskov, Give. 5. død 17. August begravet 24. August Anders Jensen Eegskov. Gaardmand af Givschou. 60 Aar.
Dåb nr. 2864
73781828.12.14John Pedersen Sillesthoved 62c  1766c  KONE: Maren Thomasdatter, Sillesthoved, Give. 6. død 8. December begravet 14. December John Pedersen. Aftægtsmand af Silleshoed Mark.
NOTITS: I følge FT 1801 født 1766c muligvis i Lindeballe. Ingen alder angivet i kirkebogen. Kaldes også Jens og Jon.
73791829.01.18Bennet Laursen Hjortsballe 67.03 78 år 1761.10.25  KONE: Sidsel Kirstine Nielsdatter, Hjortsballe, Give. 1. død 13. Januar begravet 18. Januar Bennet Laursen. Aftægtsmand og Almisselem af Hjortsballe. 78 Aar.
NOTITS: Født i Hedegaard, Give. Begravelsesalderen alvorligt forkert.
Dåb nr. 2734
73801829.01.18Dødfødt Nygaard 0.00   FAR: Ole Knudsen.MOR: Ane Sørensdatter2. død 12. Januar begravet 18. Januar (Dødfødt). Søn af Ole Knudsen af Nyegaard.
73811829.01.25Niels Eskesen Ullerup 69.11 68 år 1759.02.11  KONE: Ane Andersdatter, Ullerup, Give. 3. død 18. Januar begravet 25. Januar Niels Eskildsen. Gaardbeboer af Ullerup. 68 Aar.
NOTITS: Født i Thyregod By. Hans far var Eske Mogensen, men han bliver ofte kaldt Eskildsen i Ullerup.
73831829.02.22Peder Jensen Give By 2c 2 år 1827c FAR: Jens Pedersen Ellum. 4. død 12. Februar begravet 22. Februar Peder Jensen. Søn af Indsidder Jens Pedersen Ellum af Give. 2 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give. Ellum ligger i Løgumkloster sogn nord for Tønder.
73851829.03.08Jens Christian Hansen Farre Mølle 0.01 1 dage 1829.03.03 FAR: Hans Christian Pedersen.MOR: Dorte Jensdatter5. død 3. Marts begravet 8. Marts Jens Christian Hansen. Søn af Indsidder Hans Christian Pedersen af Farre Mølle. 1 Dag.
73911829.06.21Jeppe Christian Jensen Give By 10c 10 år 1819c FAR: Jens Christensen Bork. 6. død 16. Juni begravet 21. Juni Jeppe Christian Jensen. Søn af Husmand Jens Christensen Bork af Give Mark. 10 Aar.
NOTITS: Ikke fundet døbt omkring 1819 i Give.
73931829.12.20Hans Olesen Højgaard 55.10 61 år 1774.02.13  KONE: Maren Villadsdatter, Højgaard, Give. 7. død 14. December begravet 20. December Hans Olesen. Husmand og Skrædder af Høigaards Mk. 61 Aar.
NOTITS: Født i Dørken, Thyregod.
73941830.01.10Iver Jensen Neder- Donnerup 55.05 56 år 1774.08.21  1. død 5. Januar begravet 10. Januar Iver Jensen. Gaardbeboer af Neder Donnerup Mark. 56 Aar.
NOTITS: Født i Give By. Han var formodentlig gift med Maren Jensdatter, der 1. gang var gift med Christen Eriksen Skrædder i Nederdonnerup.
73961830.01.31Peder Christian Madsen Givskov 0.07 7 m. 1829.06.22 FAR: Mads Christensen.MOR: Mette Kirstine Andersdatter2. død 20. Januar begravet 31. Januar Peder Christian Madsen. Søn af Gaardmand Mads Christensen af Give. 7 Maaneder.
NOTITS: Givskov i dåben.
73971830.02.14Hans Olesen Give By 0.01 1 dage 1830.02.06 FAR: Ole Hansen.MOR: Mette Pedersdatter3. død 7. Februar begravet 14. Februar Hans Olesen. Søn af Husmand Ole Hansen af Give Mark. 24 Timer.
NOTITS: Faderen skrædder i dåben.
74021830.04.08Jesper Nielsen Sillesthoved 56c 56 år 1774c  KONE: Anne Nielsdatter, Sillesthoved, Give. 4. død 29. Marts begravet 8. April Jesper Nielsen. Gaardmand af Sillesthoed. 56 Aar.
74031830.04.11Hans Pedersen Farre 41c 41 år 1789c  5. død 5. April begravet 11. April Hans Pedersen. Husmand af Farre. 41 Aar.
74041830.04.20Niels Thygesen Christensen Give By 81c 81 år 1749c  6. død 13. April begravet 20. April Niels Thygesen Christensen. Aftægtsmand af Give Mark. 81 Aar.
NOTITS: Kaldes Niels Thygesen, ses fx 1794 i Give, hvor 1. kone Karen Jensdatter dør.
74071830.05.23Niels Nielsen Neder- Donnerup 1c 1 år 1829.05.20 FAR: Niels Pedersen Skjøde.MOR: Ellen Kirstine Larsdatter7. død 16. Maj begravet 23. Maj Niels Nielsen. Søn af Gaardmand Niels Pedersen Skjøde af Ned. Donnerup. 1 Aar.
74081830.05.23Hans Andersen Skærhoved 0.01 5 uger 1830.04.12 FAR: Anders Hansen.MOR: Marentse Pedersdatter8. død 17. Maj begravet 23. Maj Hans Andersen. Søn af Gaardmand Anders Hansen af Skjærhoed. 5 Uger.
74111830.06.20Peder Christian Andersen Søndersthoved 0.03c 3 m. 1830.03c FAR: Anders.MOR: Mette Albrechtsdatter. 9. død 16. Juni begravet 20. Juni Peder Christian Andersen. Uægte Søn af Mette Albrechtsdatter af Syndersthoed Mark. 3 Maaneder.
NOTITS: Kun faderens fornavn kendes fra sønnens efternavn.
74121830.06.24Gravers Clausen Farre 0.04 4 m. 1830.03.13 FAR: Claus Graversen.MOR: Kirsten Marie Hansdatter10. død 18. Juni begravet 24. Juni Gravers Clausen. Søn af Husmand Claus Graversen af Farre. 4 Maaneder.
74151830.09.17Søren Nielsen Hedegaard 71.03 71 år 1758.09.24  KONE: Mette Johannesdatter, Give. 12. død 11. September begravet 17. September Søren Nielsen. Aftægtsmand af Hedegaard. 71 Aar.
74161830.09.19Niels Festersen Give By 72c 72 år 1758c  KONE: Margrethe Nielsdatter, Give By, Give. 11. død 11. September begravet 19. September Niels Fæstersen. Almisselem af Give Mark.
NOTITS: Vel født i Oksenbjerre, Øster Nykirke søn af Fæster Nielsen, se FT 1787.
74191830.12.21Peder Jensen Hedegaard 73.05 73 år 1757.07.03  KONE: Maren Madsdatter, Hedegaard, Give. 13. død 14. December begravet 21. December Peder Jensen. Aftægtsmand af Hedegaard. 73 Aar.
NOTITS: Født i Plougslund, Grene sogn. Faderen er Jens Nebel af Plougslund, barnets navn (Peder) er glemt i dåbsindførelsen, der kan altså være berettiget tvivl.
74201831.01.02Niels Christian Sørensen Hestlund- Lille 0.01 14 dage 1830.12.11 FAR: Søren Madsen.MOR: Birte Marie Andersdatter14. død 23. December begravet 2. Januar 1831 Niels Christian Sørensen. Søn af Gaardmand og Indsidder Søren Madsen af Lille Hestlund. 14 Dage.
NOTITS: Op til nu altid indsidder, nu kaldes han Søren Madsen gårdmand og har vel overtaget gården fra faderen Mads Nielsen. Han er 29.
74231831.02.13Jens Nielsen Grene Søndersthoved Mark 75.01 74 år 1756.01.25  1. død 5. Febr. begravet 13. Febr. Jens Nielsen Green. Aftægtsmd. hos Kresten Andersen Ramskov paa Syndershoed Mk. 74 Aar.
74241831.02.13Laurids Christensen Skærhoved Farre Mark 1 år 1830.02.12 FAR: Christen Lauridsen Skærhoved.MOR: Else Ibsdatter2. død 7. Febr. begravet 13. Febr. Lauritz Christensen Schjærhoed. Gmd Kristen Laurisen Skjærhoeds Søn paa Farre Mk. 1 Aar.
74291831.04.24Jens Frederiksen Give Mark 1.01 1 år 1830.03.19 FAR: Frederik Nielsen Fuglsang.MOR: Christiane Jensdatter3. død 17. April begravet 24. April Jens Frederiksen. Indsidder Frederik Nielsen Fuglsangs Søn paa Give Mk. 1 Aar.
74301831.05.08Peder Jonsen Loftlund 81c 82 år 1750c  KONE: Louise Jensdatter, Loftlund, Give. 4. død 3. May begravet 8 May Peder Johnsen af Loftlund. Aftmd i Loftlund. 82 Aar.
NOTITS: Alder udfra FT 1787. Født i Farre i kirkebogshullet 1745-54 søn af Jon.
74311831.05.08Jens Johannesen Ullerup 0.07 9 m. 1830.10.16 FAR: Johannes Jensen Nørskov.MOR: Maren Jensdatter5. død 4. May begravet 8. May Jens Johannesen. Gmd. Johannes Jensens {Nørskovs} Søn af Ullerup. ¾ Aar.
74321831.05.15Hans Christian Pallesen Give Mark 0.03 3 m. 1831.02.02 FAR: Palle Frederik Jensen.MOR: Karen Lauridsdatter6. død 7. May begravet 15. May Hans Christian Pallesen. Gmd Palle Frederik Jensens Søn paa Give Mk. ¼ Aar.
74331831.05.15Søren Nielsen Skov Neder- Donnerup 78c 82 år 1753c  KONE: Ane Mortensdatter, Neder- Donnerup, Give. SØN: Niels Sørensen Skov, Neder- Donnerup, Give. 9. død 8. May begravet 15. May Søren Nielsen Schou. Aftægtsmd. hos Niels Niels{!} Sørensen Skov i N. donnerup. 82 Aar.
NOTITS: Født i kirkebogshullet 1745-54, ud fra FT 1787 i 1753c.
74341831.05.23Jens Christensen Almstok Farre 9.06 9 år 6 m. 1821.12.11 FAR: Christen Laursen Almstok.MOR: Kirsten Marie Jensdatter10. død 18. May begravet 23. May Jens Christensen Almstok. Grmd Christen Laursen Almstoks Søn af Farre. 9½ Aar.
74361831.06.26Gravers Clausen Søndersthoved Mark 76.03 77 år 1755.03.15  MAND: Mette Marie Henriksdatter, Søndersthoved Mark, Give. 7. død 21. Juny begravet 26. Juny Gravers Clausen. Aftmd hos Christen {Andersen} Ramskov Syndersthoed Mk. 77 Aar.
NOTITS: Gravers Clausen blev født i Elkær, Ringive.
74401832.01.02Niels Christian Sørensen Hestlund- Lille 1.00 2 år 1830.12.11 FAR: Søren Madsen.MOR: Ane Nielsdatter8. død 27. Decbr. {1831} begravet 2. Janv. {1832} Niels Christian Sørensen. Grdmd Søren Madsens Søn af Lille Hestlund. 2 Aar.
NOTITS: To sønner af navn Niels Christian døde 23. dec. 1830 og 27. dec. 1831, se #7420.
74431832.04.08Peter Sørensen Give By 1.09c 1 år 9 m. 1830.06.28 FAR: Søren Festersen.MOR: Dortea Katrine Jensdatter2. død 4. April begravet 8. April Peter Sørensen. Hsmd. Søren Fæstersens Søn af Vieberg. 1¾ Aar.
74441832.04.09Hans Hansen Søndersthoved Mark 22.11 23 år 1809.04.23 FAR: Hans Hansen, Hjortsballe.MOR: Ingeborg Hansdatter, Hjortsballe. 1. død 2. April begravet 9. April Hans Hansen. Tjenestekarl hos Hsmd Iver Hansen Vindberg paa Syndershoed mark.
NOTITS: Forældrene med et meget lille spørgsmålstegn, han kunne teoretisk være født i et andet sogn.
Dåb nr. 3557
74501832.07.08Jens Laustsen Farre 0.11 11 m. 1832.09c FAR: Laust Chritian Jensen. 3. død 28. Juny begravet 8. July Jens Laustsen. Almisselem Laust Krestian Jensen [Braaps] Søn af Farre Hospital. 11 Maaneder.
NOTITS: Ikke set født i Give sogn. Hospital = fattighus?
74511832.10.21Knud Olesen Nygaard 0.01 1 dage 1832.10.12 FAR: Ole Knudsen.MOR: Ane Sørensdatter4. død 12. Octbr. begravet 21 October Knud Olesen. Grmd Ole Knudsens Søn af Nyegaard. 4 timer.
74521833.01.06Peter Nielsen Farre 4.11 5 år 1828.02.06 FAR: Niels Christian Andersen.MOR: Ingeborg Pedersdatter1. død 1. Janv. begravet 6. Januari Peter Nielsen. Hsmd. Niels Kristian Andersens Søn af Gl. Mølle Mk. 5 Aar.
NOTITS: Gammel Mølle Mark må være udstykket fra Gammel Mølle.
74561833.03.17Hans Christian Madsen Bøllund 0.01 1 dage 1833.03.10 FAR: Mads Andersen.MOR: Johanne Jakobsdatter2. død 10. Martii begravet 17 Martii Hans Christian Madsen. Grdmd Mads Andersens Søn af Bøllund. 24 Timer.
74571833.03.28Ib Jensen Hestlund- Lille 54c 55 år 1779c  KONE: Margrethe Lauesdatter, Hestlund- Lille (Grønborg), Give. 3. død 19. Martii begravet 28. Martii Ib Jensen. Aftmd. af Grønborg. 55 Aar.
NOTITS: Født med tilnavn Egeskov i Give By. Dåben glemt i kirkebogen, rekonstrueret fra FT 1787.
Dåb nr. 1964
74581833.05.03Jakob Jensen Brande Bøllund 63.02 63 år 1770.02.19  KONE: Margrethe Madsdatter, Bøllund, Give. 4. død 27. April begravet 3. May Jacob Jensen Brande. Grmd i Bøllund. 63 Aar.
NOTITS: Født i Fasterholt, Arnborg. Grunden til tilnavnet Brande er at han levede det meste af sit voksne liv 1797-1826 i Brande By.
74591833.06.30Peder Sørensen Donnerup Mark 0.04 4 m. 2 uger 1833.02.11 FAR: Søren Fæstersen.MOR: Dorte Katrine Jensdatter5. død 22. Junii begravet 30. Junii Peter Sørensen. Hsmd: Søren Fæstersens Søn af Donnerup Mk.
74601833.06.30Claus Laursen Farre 30c 30 år 1803c  KONE: Ane Marie Nielsdatter, Farre (Mark), Give. 6. død 23. Junii begravet 30. Junii Claus Laursen. Huusmand af Farre Mk. 30 Aar.
74611833.06.30Anders Sørensen Hestlund- Lille 0.01 1 dage 1833.06.23 FAR: Søren Madsen.MOR: Birte Marie Andersdatter7. død 23. Junii begravet 30. Junii Anders Sørensen. Grmd: Søren Madsens Søn af Lille Hestlund. 6 Timer.
NOTITS: Tvilling med Niels.
74621833.06.30Niels Sørensen Hestlund- Lille 0.01 1 dage 1833.06.23 FAR: Søren Madsen.MOR: Birte Marie Andersdatter8. død 23. Junii begravet 30 Junii Niels Sørensen. Grmd. Søren Madsens Søn af Lille Hestlund. 3 Timer.
NOTITS: Tvilling med Anders.
74631833.07.04Søren Sørensen Donnerup Mark 12.04 12 år 4 m. 1821.02.15 FAR: Søren Sørensen Darum.MOR: Maren Johansdatter. STEDFAR: Christen Johansen Bjerring, Donnerup Mark, Give. 9. død 27. Junii begravet 4 Julii Søren Sørensen. Hsmd. Christian Johansen Bjerrings Stedsøn af Donnerup Mk. 12 1/3 Aar.
74641833.09.08Jens Olesen Farre 0.06 6 m. 1833.03.09 FAR: Ole Jensen.MOR: Edel Marie Jakobsdatter10. død 1. Septbr. begravet 8. Septbr. Jens Olesen. Hsmd. Oles Jensens Søn af Farre Mark. ½ Aar.
74661833.11.06Knud Olesen Nygaard 0.01 1 dage 1833.10.29 FAR: Ole Knudsen.MOR: Ane Sørensdatter11. død 29. Octbr. begravet 6. Novbr: Knud Olesen. Grmd. Ole Knudsens Søn af Nyegaard. 6 Timer.
74681833.11.24Dødfødt 1 Bøllund 0.00   FAR: Mads Andersen.MOR: Johanne Jakobsdatter13. død d: 19de Novbr. begravet d. 24de Novbr. Dødfødt dreng 1. Sønner af Gaardbeboer Mads Andersen i Bøllund.
NOTITS: Tvilling.
74691833.11.24Dødfødt 2 Bøllund 0.00   FAR: Mads Andersen.MOR: Johanne Jakobsdatter13. død d: 19de Novbr. begravet d. 24de Novbr. Dødfødt dreng 2. Sønner af Gaardbeboer Mads Andersen i Bøllund.
NOTITS: Tvilling.
74701833.12.15Mads Nielsen Hestlund- Lille 78.11 79 år 1754.12.29  KONE: Kirsten Johannesdatter, Hestlund- Lille, Give. 12. død 7. Decbr: begravet 15. Decbr: Mads Nielsen. Aftægtsmand i Lille Hestlund. 79 Aar.
Dåb nr. 2603
74711834.01.12Niels Jensen Bech Farre 77c 77 år 1767c  1.død d: 7 Januarii begravet d: 12 Januari Niels Jensen Bech. Aftmd. paa Farre Mk. 77 Aar.
NOTITS: Muligvis den Jens Nielsen der er født *1774 Give By søn af Niels Nielsen Bech den Yngre.
74721834.03.02Jens Christensen Hauge Give By 63c 63 år 1771c  KONE: Ane Marie Jensdatter, Give By, Give. 2. død d: 22 Februarii begravet 2den Martii Jens Christensen Hauge. Huusmand paa Give Mark. 63 Aar.
74781834.06.29Gravers Christensen Søndersthoved Mark 1 år 1833.06.06 FAR: Christen Andersen Ramskov.MOR: Else Mette Kirstine Graversdatter3. død d: 25. Junii begravet 29de Junii Gravers Christensen. Grmd. Christen Andersen Ramskovs Søn af Syndersthoe Mk. 1 Aar.
74801834.10.05Mads Christensen Give By 58c 58 år 1776.10.13  KONE: Karen Pedersdatter, Give By, Give. 4. død d: 28 Septbr. begravet 5te October Mads Christensen. Gaarmand i Give Bye. 58 Aar.
NOTITS: Født i Give By, far Christen Madsen mor Mette Kirstine Simonsdatter.
Dåb nr. 3002
74851835.02.15Navnløs Farre 0.01   FAR: Jens Frederiksen.MOR: Birte Pedersdatter1. død 10. Febr. begravet 15. Febr. {Navnløs dreng}. Død uden Daab og Navn. Hsmd. Jens Frederiksens Søn af Farre Mark. Ingen Alder.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1834.
74861835.03.08Navnløs Nygaard 0.01   FAR: Ole Knudsen Nygaard.MOR: Ane Sørensdatter2. død d. 27 Febr. begravet d. 8. Martii {Navnløs dreng}. Et udøbt Drengebarn der døde strax efter Fødselen. Grmd. Ole Nyegaard Søn af Nyegaard. Do {Ingen Alder}.
74871835.05.24Laust Christian Pallesen Give By 0.02 6 uger 4 dage 1835.04.03 FAR: Palle Frederik Jensen.MOR: Karen Laursdatter3. død d: 19de May begravet d: 24de May Laust Christian Pallesen. Hsmd. Palle Frederik Jensens Søn af Give Mark. 6 Uger og 4 dage.
74881835.05.31Jesper Vestesen Stenbjerglund 30.06c 30 år 6 m. 1804.12c  KONE: Marie Kirstine Nielsdatter, Stenbjerglund, Give. 4. død 23de May begravet 31te May Jesper Vestesen Grmd. af Steenberglund. 30½ Aar.
NOTITS: Den rekonstruerede fødsel arbitrært sat til midt i året 1804.
Dåb nr. 3469
74891835.06.08Christen Jensen Lauridsen Farre 0.03 13 uger 3 dage 1835.03c FAR: Laust Nielsen.MOR: Johanne Hansdatter5. død d: 4de Junii begravet 8de Junii Christen Jensen Lauritsen. Hsmd Laust Nielsens Søn af Farre Mark. 13 Uger og 3 Dage.
74971836.01.03Peder Sørensen Vorslunde 86c 86 år 1750c  KONE: Ane Knudsdatter, Give. 6. død den 25. Decbr begravet den 3. Januar Peder Sørensen. Aftægtsmd. af Store Voerslunde. 86 Aar.
NOTITS: Født i kirkebogshullet 1745-54, men i Vorslunde.
75001836.02.28Peder Christian Jensen Bæksgaard 1.02 1 år 1835.01.06 FAR: Jens Pedersen Ellem?.MOR: Birte Marie Christensdatter1. død 21. Febr: begravet den 28. Febr. Peder Christian Jensen. Husmd: Jens Pedersens Søn af Becksgaard. 1 Aar.
NOTITS: Tilnavnet fra dåben men svært læseligt. Han kaldes i dåben indsidder, her kaldes han husmand.
75011836.03.12Frands Christensen Skov Hestlund- Store 72.08 70 år 1763.07.24  2. død 5. Martz begravet 12. Martz Frands Christensen Schou. Ungkarl opholdende sig hos Grdmd: Hans Andersen i Store Hestlund. 70 Aar.
NOTITS: Født 1763 i Give By, søn af Christen Christensen Skov og Lene Jensdatter. Hans Andersen er gift med Malene Jensdatter, der er datter af Jens Christensen Skov †1820, som før havde gården i Store Hestlund og er bror til Frands Christensen Skov.
Dåb nr. 2779
75021836.03.20Lars Christensen Hau Vangsaa Give By 63.08 64 år 1772.07.05  KONE: Ane Marie Madsdatter, Give By, Give. 3. død 15. Martz begravet 20. Martz Lars {Christensen} Hau Vangsaae. Skolelærer og Kirkesanger i Give. 64 Aar.
NOTITS: Født 1772 i Vangsaa, Vang sogn, Thisted amt 15 km vest for Thisted. Han kom til Give sidst i 1805 som det ses i kirkebogen, som han førte 1806-14. Kone fra FT 1834.
75031836.03.23Hans Frederik Andersen Søndersthoved 67c 78 år 1769c  4. død d: 18. Martz begravet d: 23 Martz Hans Fredriksen {Hans Frederik Andersen}. Ungkarl, en gammel Fattiglem.78 Aar.
NOTITS: Alder taget fra FT 1834 Søndershoved. Navnet i begravelsen Hans Frederiksen skulle være Hans Frederik Andersen i følge FT 1834, hvor han er almisselem og inderste. Ikke set født i Give.
75051836.04.29Jens Peder Andersen Neder- Donnerup 7.05 7 år 6 m. 1828.10.20 FAR: Anders Pedersen, Neder- Donnerup, Give.MOR: Kirsten Jensdatter, Neder- Donnerup, Give. 5. død d: 23 April begravet d: 29. April Jens Peder Andersen. Grdmd. Anders Pedersens Søn i Nedre Donnerup. 7½ Aar. Ifølge et brev far Herreds Contoriet blev han begravet med sædvanlige Ceremonier da det ved Forhøret at han iskjønt funden hængende i et Reeb i Niels {Pedersen} Skiødes Udhuus ei kunde antages for en Selvmord, men ved Uheld havde han i sine barnlige Lege indviklet sig saaledes, at han fantes Hængt.
NOTITS: Moderens navn fra dåben 20. oktober 1828. Faderen Anders Pedersen dør 6 uger senere, muligvis af sorg.
75061836.05.03Johannes Jensen Ullerup 45c 45 år 1789c  KONE: Maren Jensdatter, Ullerup, Give. 6. død den 26. April begravet d: 3. Mai Johannes Jensen. Grdmd i Ullerup 1ste Ægteskab. 45 Aar
NOTITS: Måske født i Store Mosgaard 1786.10.01 eller i Vorslunde 1791.06.26.
75071836.05.08Søren Olesen Nygaard 0.01 1 dage 1836.04.28 FAR: Ole Knudsen.MOR: Ane Sørensdatter7. død d. 28. April begravet den 8. Mai Søren Olesen. Søn af Grdmd: Ole Knudsen i Nygaard. Faae Timer.
75081836.05.22Anders Pedersen Neder- Donnerup 55c 55 år 1781c  KONE: Kirsten Jensdatter, Neder- Donnerup, Give. 8. død den 14. Mai begravet den 22. Mai Anders Pedersen. Grdmd. i Nedre Donnerup 1ste Ægteskab. 55 Aar.
NOTITS: Han er født vel i et andet sogn lige før forældrene bosætter sig i Nederdonnerup. *1781c fra FT 1787 og begravelsesalderen. Han dør 6 uger efter sønnen Jens Peder blev fundet hængt i et reb.
75111836.08.09Anders Christensen Hestlund- Store 64.06c 64 år 6 m. 1772.05.29  KONE: Kirsten Thomasdatter, Hestlund- Store, Give. 9. død den 3. August begravet den 9. August Anders Christensen. Aftægtsmd. i Stor Hestlund i 1ste Ægteskab. 64½ Aar.
NOTITS: Født på Donneruplund, hans far var Christen Pedersen Donnerup.
Dåb nr. 2940
75131836.09.18Jens Nielsen Kjærsgaard Give By 61.04 62 år 1775.05.23  KONE: Kirstine Magdalene Lassen, Give By, Give. 10. død den 13. Septbr. begravet den 18. Septbr. Jens Nielsen Kiersgaard. Afgangen Kirkesanger i Give. 62 Aar.
NOTITS: Han var degn i Give.
75151836.11.20Hans Jørgensen Søndersthoved Mark 0.09c 9 m. 1836.02c FAR: Jørgen Hansen.MOR: Karen Lauridsdatter11. død den 10. Novbr: begravet den 20. Novbr: Hans Jørgensen. Husmd. Jørgen Hansens Søn af Søndersthoed Mark. ¾ Aar.
NOTITS: Barnet ikke født i Give sogn, dvs. forældrene er flyttet til Søndersthoved Mark mellem feb. og nov. 1836. Moderens navn fra FT 1840 Søndersthoved, et hus.
75221837.05.05Hans Christensen Hage Hedegaard 65.03 66 år 1772.03.01  KONE: Maren Jakobsdatter, Hedegaard, Give. MAND: Niels Hansen, Hedegaard, Give. 1. død 25. April begravet 5. Mai Hans Christensen Hage. Gaardm: i Hedegaard den sidste Tid paa Aftægt hos sin Søn Niels Hansen. 66 Aar.
NOTITS: Født i Hedegaard.
Dåb nr. 2934
75231837.06.09Anders Jensen Give By 0.05 4 m. 1837.01.16 FAR: Jens Ibsen.MOR: Ane Marie Thomasdatter2. død 2. Juni begravet 9. Juni Anders Jensen. Grdm: Jens Ibsens Søn af Anexgaard. 4 Maaneder.
75261837.06.21Jens Christensen Farre 76.07 76 år 1760.11.09  KONE: Lene Pedersdatter, Farre (Mark), Give. SVIGER- SØN: Ole Jensen, Give (Mark), Give. 3. død 14 Juni begravet 21. Juni Jens Christensen. Atftægtsm: paa Farre Mark hos Ole Jensen. 76 Aar.
Dåb nr. 2719
75271837.06.25Jens Pedersen Skærhoved 0.02 2 m. 1837.04.24 FAR: Peder Hansen.MOR: Anne Jensdatter9. død den 19 Juni begravet den 25. Juni Jens Pedersen. Huusm: Peder Hansens Søn paa Skjerhoed Mk. 2 Maaneder.
75291837.07.29Frederik Hansen Farre 18.08 17 år 1818.11.28 FAR: Hans Jakobsen.MOR: Kirsten Marie Christiansdatter4. død 24. Juli begravet {ikke angivet} Frederik Hansen. Gaardm: Hans Jacobsens Søn af Farre. 17 Aar.
NOTITS: Antaget begravet fem dage efter døden. Født i Brendgaard, Lindeballe.
75301837.08.27Søren Olesen Nygaard 0.01 1 dage 1837.08.23 FAR: Ole Knudsen.MOR: Ane Sørensdatter5. død 23. August begravet 27. August Søren Olesen. Gaardm Ole Knudsens Søn af Nygaard. 1 Dag.
75311837.10.08Iver Troelsen Bregnhoved 54.08 46 år 1783.01.20  KONE: Bodil Nielsdatter, Bregnhoved, Give. 6. død 3. October begravet {ikke angivet} Iver Troelsen. Indsidder paa Breinhoved Mark. 46 Aar.
NOTITS: Begravelses dato antaget 5 dage efter døden. Ud fra FT 1834 født i 1783c.
75331837.12.15Hans Christian Jakobsen Donneruplund 76c 76 år 1761c  SVIGER- SØN: Hans Christian Petersen, Give. DATTER: Ane Margrethe Jakobsen, Give. 7. død 10. Decbr: {ikke angivet} Hans Christian Jakobsen. Proprit: H. C. {Hans Christian} Pedersens Svigerfader paa Donneruplund. Indsidder paa Donneruplund. Enke 76 Aar.
NOTITS: Der er meget lidt kendt om denne familie, den bliver kun få år på Donneruplund.
75341837.12.15Janus Gylding Mortensen Farre 7.07 7 år 1730.05.06 FAR: Morten Jakobsen Skov.MOR: Maren Donnerup Andersdatter8. død 10. Decbr: begravet {ikke angivet} Janus Gylding Mortensen. Gaardm: Morten Jacobsens Schous Søn i Farre. 7 Aar.
NOTITS: Begravelses dato antaget 5 dage efter dødsdato.
75351838.01.07Hans Pedersen Skærhoved 17c 17 år 1821c FAR: Peder Pedersen. 1. død 30. Decbr: {1837} begravet 7. Januar {1838} Hans Pedersen. Huusmd: Peder Hansens Søn paa Skerhoved Mk. 17 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give 1816-25
75361838.01.11Jens Hansen Søndersthoved Mark 81c 81 år 1757c  2. død 3. Januar begravet 11. Januar Jens Hansen. Almisselem indleier paa Søndersthoved Mark. 81 Aar.
NOTITS: Inderste ved husmand Anders Christensen. Bedre alder fra FT 1834. Var skrædder, FT 1801 i Sillesthoved. Født Risbjerg, Brande.
75371838.03.08Rasmus Pedersen Søndersthoved 68c 68 år 1770c  3. død 28. Februar begravet 8: Marts Rasmus Pedersen. Almisselem Enkemand indleiet hos {Niels Vistesen} Rahbek paa Søndersthoved. 68 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give
75431838.06.15Villads Christian Olesen Give Mark 0.03 12 Uger 1838.03.03 FAR: Ole Hansen.MOR: Anne Christensdatter4. død 5. Juni begravet 15. Juni Villads Christian Olesen. Huusmand Ole Hansens Søn af Give {Bys} Mark. 12 Uger.
75451838.07.18Christen Christensen Farre 36c 36 år 1802c  5. død 12. Juli begravet 18. Juli Christen Christensen. Gaardmand i Farre i første Ægteskab. 36 Aar.
NOTITS: Ses ikke FT 1834 i Give. Kirkebog ikke ført 1800-05.
75461838.08.07Niels Lauridsen Skov Ulkær Mølle 1.03c 1 år 3 m. 1837.05.08 FAR: Niels Lauridsen.MOR: Mette Nielsdatter Skov6. død 2. August begravet 7. August Nicolai Lauritsen Schou. Møller Niels Lauritsens Søn i Ulkjers Mølle. 1¼ Aar.
NOTITS: Døbt Nicolai i Gadbjerg. I 1837 ses møller Jakob Høffner i Ulkær Mølle. Moderens navn fra FT 1840.
75481838.09.16Christen Christensen Give By 82c 82 år 1756c  KONE: Ane Laursdatter, Nederdonnerup, Give. 7. død 8. Septbr begravet 16. Septbr: Christen Christensen. Aft: af Gaarden Overmark.
NOTITS: Ved søn Laust Christensen. Christen Christensen havde FT 1801 et husmandssted i Nederdonnerup.
75511839.01.01Søren Sørensen Give By 73.08 77 år 1764.03.11  KONE: Mette Christensdatter, Give. 9. død 23. Decbr: {1838} begravet 1. Januar {1839} Søren Sørensen. Aftægtsmand i Give. 77 Aar.
NOTITS: Født i Nederdonnerup. Aftægt ved søn Christen Sørensen. Kones navn fra FT 1834.
Dåb nr. 2796
75541839.03.03Søren Knudsen Olesen Nygaard 0.01 8 dage 1939.02.19 FAR: Ole Knudsen.MOR: Anne Sørensdatter1. død 25. Febr: begravet 3 Martz Søren Knudsen Olesen. Søn af Gaardm: Ole Knudsen i Nyegaard. 8 Uger.
75551839.03.10Peder Christensen Hjortsballe 52c 52 år 1787c  2. død 10. Martz begravet 24. Martz Peder Christensen. Gaardm: i Hjortsballe i Neder Donnerup. 52 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.
75601839.05.09Niels Knudsen Søndersthoved Mark 2c 2 år 1837.05c FAR: Knud Nielsen.MOR: Ane Marie Laustdatter3. død 28. April begravet 9. Mai Niels Knudsen. Gaardmd: Knud Nielsen af Søndersthoed Mark. 2 Aar.
NOTITS: ? ikke set født i Give. Kan være glemt døbt, søn Jes Knudsen født 1833 i Søndergaard, Give død samtidigt med Niels Knudsen se næste begravelse #.
75611839.05.09Jes Knudsen Søndersthoved Mark 6.01 6 år 1833.04.08 FAR: Knud Nielsen.MOR: Ane Marie Laustdatter4. død 4. Mai begravet 9. Mai Jes Knudsen. Sammes {Gaardmd: Knud Nielsen af Søndersthoed Mark} Søn. 6 Aar.
75621839.05.22Jakob Mortensen Skov Give By 82.10 83 år 1756.07.18  5. død 18. Mai begravet 22. Mai Jacob Mortensen Schou. Aftægtsmand i Give omkom paa Hjemveien fra Veile, da Hestene løb løbsk. 83 Aar.
NOTITS: Født i Bøllund, navnet Skov kommer fra hans kone. Aftægt ved søn Christen Jakobsen Skov i Give By.
Dåb nr. 2641
75631839.07.02Christen Pedersen Sillesthoved 33c 33 år 1806.06.08 FAR: Peder Christensen.MOR: Ane Christensdatter6. død 27. Juni begravet 2. Juli Christen Pedersen. Ungk: opholdende sig hos sin Fader Gaardm: Peder Christensen af Sillesthoed, blev begravet uden Jordspaakastelse dog paa Kirkegaarden, da han antoges at have gjort det i Tungsindighed.
Dåb nr. 3490
75651839.10.06Christen Larsen Søndersthoved Mark 0.03 3 m. 1839.07.07 FAR: Lars Peder Johansen, Thyregod.MOR: Birte Andersdatter. MORS FAR: Anders Christensen Bech, Søndersthoved Mark, Give. 7. død 30. Septbr begravet 6. October Christen Larsen. Qvinden Birthe Andersdatters uægte Søn af Søndersthoed Mark. ¼ Aar.
NOTITS: I dåben: "Som Barnefader udlagde hun Ungk: Lars Peter Johansen af Thyregod Sogn, tjenende paa Stougaard". Moderen boede ved hendes far på Søndersthoved Mark.
75661839.11.17Jens Christensen Bork Give By 62c 70 år 1769c  KONE: Birte Jeppesdatter, Give. 8. død 11. Novbr begravet 17. Novbr: Jens Christensen Bork. Aftægtsmand i Give. 70! Aar.
NOTITS: Præsten har tvivlet på alderen, siden han anbringer et udråbstegn. Bedre alder fra FT 1834, hvor han er 57. Navnet Bork ualmindeligt i Give.
75681839.12.08Christen Christensen Søndersthoved Mark 0.01 5 Uger 1939.10.26 FAR: Christen Jørgensen, Farre, Give.MOR: Else Knudsdatter. 9. død 4. Decbr: begravet 8 Decbr: Christen Christensen. Qvinden Else Knudsdatters Søn af Sønderthoed Mark. 5 Uger.
NOTITS: Far og opholdssted fra dåben. Moderen opholder sig midlertidigt ved Jens Jensen Bech på Søndersthoved Mark.
75691840.02.16Christen Jakobsen Hedegaard 1.06 1 år 6 m. 1838.08.29 FAR: Jakob Hansen.MOR: Johanne Pedersdatter1. død 11. Febr: begravet 16. Febr: Christen Jacobsen. Søn af Gaardm: Jacob Hansen i Hedegaard. 1½ Aar.
NOTITS: Født i Ullerup!
75701840.03.08Niels Jensen Neder- Donnerup 69.06c 69 år 6 m. 1770.09c  KONE: Sidsel Jensdatter, Neder- Donnerup, Give. 2. død 2. Martz begravet 8. Martz Niels Jensen. Aftægtsmand af Jens Nielsens Gaard i Oxenbierre, nu Indsidder i Neder Donnerup. 69½ Aar.
NOTITS: Konen er 30 yngre, se FT 1834 og 1840 et hus i Neder Donnerup. Ses i FT 1801 i Oksenbjerre (nabo til Neder Donnerup), Øster Nykirke på en gård gift med Ane Nielsdatter. Han er født i Oksenbjerre.
75711840.04.01Christen Johansen Bjerring Donnerup- lund Mark 59c 64 år 1781c  KONE: Maren Johansdatter, Give. 3. død 25. Martz begravet 1. April Christian Johansen Bjerring. Huusmand af Donneruplund Mark. 64 Aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1840. Ikke set født i Give.
75751840.09.02Søren Christian Lauridsen Give By 25c 25 år 1815c FAR: Laust Sørensen. 4. død 27. August begravet 2. Septbr: Søren Christian Lauritsen. Almisselem af Gauerslund Sogn hjemme hos Faderen Aftægtsmand Laust Sørensen af Give, druknede da han i et Slagtilfælde faldt paa Næsen i en lille Vandpyt.
NOTITS: Må have været epileptisk. Formodentlig født i Gauerslund sogn, siden han får almisse derfra. Faderen Laust Sørensen er i FT 1840 nævnt med tre børn der alle bor ved ham i Give By og får almisse af Gauerslund sogn. Bor 1834 ved datteren Ane Marie Laustdatter gift med Knud Nielsen i Give By. Han ser ud til at være født i Give.
Dåb nr. 3678
75771841.01.03Christen Jensen Søndersthoved Mark 0.01 6 Uger 1840.11.15 FAR: Jens Sørensen, Vejle.MOR: Birte Andersdatter. 5. død 25. Decbr: begravet 3. Januar 1841 Christen Jensen. Qvinden Birthe Andersdatters Slegfred Søn af Søndersthoved Mark. 6 Uger.
NOTITS: Faderen gift mand i Vejle, udlagt ved dåben. Moderen tjente med ham i Loftlund, Give. Hendes andet barn uden for ægteskab.