Give Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1700 - 1840
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Give kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Huller i Give kirkebog 1711-19, 1745-54 og 1800-05.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60031700.04.19Margrethe Elisabeth Blome  60cc  1640cc  MAND: Hans Konradsen BrinchDend 19 Aprilis blef begraven Hans Conratson {Brinch} hans kierste Velb: Jomfrue Margrethe Elizabet Blomme.
NOTITS: Gift mellem 1696 og 1700, født før 1655. Hendes forældre Didrik Wulfsen Blome *1620 †1681 til Refstrup i Gadbjerg sogn og Anne Barbara Gersdorff. Hendes mand Hans Konradsen Brinch synes ikke at være adelig, ellers ville der have stået "velbaaren". Hun indsatte per testament en uge før hun begraves - den 8. april 1700 - hendes mand Hans Conratsen med hvem hun ingen børn havde, til eneste arving. Brinch fra Koldinghus skifte #1405 efter Didrik Blome. Hans Konrad Brinch, formodentlig den samme, af Ødsted begraves 1712 i Ødsted, 50 år gammel.
60041700.05.02Johanne Jensdatter Øgelund     MAND: Hans Christensen, Øgelund, Give. Dom Jubilate blef begraven Sl: Hans Christensons enke Johanne Jensdatter udi Øegelund.
60071700.08.08Inger Knudsdatter Nederdonnerup    FAR: Knud Pedersen, Nederdonnerup, Give. Dom 9 a Trinit: da blef begravet Knud Pedersens barn af Nederdonnerup ved nafn Inger.
60081700.08.08Abelone Hansdatter Farre    FAR: Hans Madsen, Farre, Give. Hans Madsens datter i Farre ved nafn Appelone.
60101700.08.15Dorthe Frandsdatter Givskov    FAR: Frands Jensen, Givskov, Give. Dom 10 i Trinit: blef begraven Frantz Jensens tvende børn ved navn Jens og Dorethe.
60111700.09.01Frands Jensens kone Givskov     MAND: Frands Jensen, Givskov, Give. Dend 1 Septembris blef Frantz Jensens hustru i Gifskov begraven.
60121700.09.05Navnløs Give by 0.00  1700 FAR: Jens Sørensen, Give by, Give. Dom 13 post Trinit: blef et navnløs pigebarn begraven som var Jens Sørensens i Give.
Dåb nr. 1973
60131700.09.12Karen Lauridsdatter Sillesthoved     Dom 14 Trinitatis blef Karen Lavritzdatter af Sillesthoet begravet.
60141700.09.14? Jens Mortensens enke Givskov     MAND: Jens Mortensen, Givskov, Give. Dend 14 Septemb: blev Sl: Jens Mortensens enke af Gifskov begravet.
60151700.09.21Johanne Jensdatter Give by     MAND: Niels Sørensen, Give by, Give. Dend 21 Septembris blef begravet Niels Sørensens hustrue ved navn Johanne Jensdatter.
60161700.11.01Mette Jensdatter Farre     MAND: Niels Larsen, Farre, Give. Die Omnium Sanctorum blef begravet Sl: Niels Lassens enche Mette Jensdatter af Farre.
60191701.03.23Elisabeth Knudsdatter Nederdonnerup    FAR: Knud Pedersen, Nederdonnerup, Give. Dend 23 Martii blef Knud Pedersens barn ved nafn Elizabet begravet.
60241702.01.22Mette Nebvads Give by     MAND: Rasmus Madsen, Give by, Give. Dom 3 post Epipha: blef for: Sl: Rasmus Matsens enke Mette Nebvats begraven.
60261702.03.15Kirsten Pedersdatter Farre 52.07 52 år 6 m. 14 dage 1650c  Dend 15 Martii blef Kirsten Pedersdatter i Farre begravet og var 52 aar 6 maaneder og 14 dage gammel.
60271702.03.28Margrethe Villadsdatter Mosgaard 0.01 4 uger 4 dage 1702.02.26 FAR: Villads Thomasen, Mosgård, Give. Dend 28 Martii blef Villas Thomsens barn i Moesgaard ved nafn Margrethe begravet og var 4 uger og 4 dage gammel.
NOTITS: Daab nr. 2024.
Dåb nr. 2024
60281702.04.02Anne Poulsdatter Nygaard 25c 25 år 1676c  MAND: Mads Sørensen, Nygård, Give. Dend 2 Aprilis blef Mats Sørensens hustru i Nygaard nafnlig Anne Povelsdatter begravet i sin alders 25 aar.
60291702.04.09Marie Christensdatter Ullerup 53c 53 år 1648c  MAND: Jens Nielsen, Ullerup, Give. Dom Palmarium blef Jens Nielsens hustru i Ullerup nafnlig Marie Christensdatter begravet i sin alders 53 aar.
60301702.04.14Marie Jensdatter  83c 83 år 1618c  MAND: Jens Nielsen. Dend 18 Aprilis blef Jens Nielsens hustru ved navn Marie Jensdatter begravet i hendes alders 83 aar.
60321702.04.23Kirsten Sørensdatter Give by 4 år 1697c FAR: Søren Pedersen, Give by, Give. Dend 23 Aprilis blef begravet Søren Pedersens datter i Give ved navn Kirsten Sørensdatter i hendes 4de aar.
60341702.05.28Anne Christensdatter Nederdonnerup 5.06 5 år 5 m. 24 dage 1697c FAR: Christen Pedersen. Dom Exaudi blef Christen Pedersens barn i Nederdonnerup ved navn Anne begravet da dend var 5 aar 5 maaneder og 24 dage.
60351702.06.05Kirsten Pedersdatter Bregnhoved 79c 79 år 1621c  MAND: Søren Jensen, Bregnhoved, Give. Dend 5 Junii blef begravet Søren Jensens hustru i Breenhoed ved navn Kirsten Pedersdatter da hun var 79 aar gammel.
60371702.08.09Kirsten Frederiksdatter Donneruplund 2.01 2 år 3 uger 1700.09.09 FAR: Frederik Ottesen, Donneruplund, Give. Dend 9 Augusti blef Frederich Ottesens barn ved nafn Kirsten begravet da hun var 2 aar og 3 uger gammel.
NOTITS: Daab 1700 nr. 2009. Maa være født ca. 19 juli 1700, døbt 9. September 1700, ville være døbt i alder af 7 uger.
Dåb nr. 2009
60401702.11.05Mette Jakobsdatter Give By 40.07 40 år 7 m. 1662.04  MAND: Jens Sørensen, Give by, Give. Dom 21 post Trinitatis blef Jens Sørensens hustru Mette Jacobsdatter begravet da hun var 40 aar og 7 maaneder gammel.
60411703.04.22Anne Christensdatter Nederdonnerup 0.01 10 dage  FAR: Christen Pedersen, Nederdonnerup, Give. Dom Miscericordia blef Christen Pedersens barn ved nafn Anne begravet da den var 10 dage gammel.
NOTITS: Daab 1703 nr. 2036.
Dåb nr. 2036
60421703.05.29Anne Christensdatter Givskov 74c 74 år 1628c  Feria 3 Penteco: blef Anne Christensdatter i Gifskov begravet da hun var 75 aar gammel.
60431703.08.26Kirsten Mortensdatter Nygaard 0.04 16 uger 2 dage 1703.05.06 FAR: Morten Jensen, Nygård, Give. Dom 12 post Trinit: blef Morten Jensens barn i Nygaard ved navn Kirsten begravet var 16 uger og 2 dage gammel.
NOTITS: Daab nr. 2042.
Dåb nr. 2042
60441703.11.11Mette Jensdatter Bøllund 51c 51 år 1652c  Dom 23 post Trinit: blef Mette Jensdatter i Byllund begravet i sin alders 51 aar.
60451703.12.09Johanne Jensdatter Bregnhoved 68c 68 år 1635c  Dom 2 Adventus blef Johanne Jensdatter i Breenhoved begravet i sin alders 68 aar.
60481704.02.24Anne Christensdatter  22c 22 år 1781c  Dom Oculi blef begravet en betler ved navn Anne Christensdatter som var 22 aar gammel.
60531704.10.05Anne Christensdatter Nederdonnerup 1.11 1 år 47 uger 1702.11.12 FAR: Christen Nielsen, Nederdonnerup, Give. Dom 20 post Triniti: blef Christen Nielsens søn {datter!} i Nederdonnerup ved navn {tom plads men kendt:} {Anne} begravet da det var 2 aar ringere 5 uger.
NOTITS: Dåb nr. 2031.
Dåb nr. 2031
60551705.02.15Marie Sørensdatter Bøllund 0.01 1 dage 1705.02.15 FAR: Søren Jensen. Dom Sexagesi: blef Søren Jensens tvende pigebørn i Byllund ved navn Marie og Johanne begravet som døde strax de vare fødte.
NOTITS: Hjemmedøbt.
Dåb nr. 1971
60561705.02.15Johanne Sørensdatter Bøllund 0.01 1 dage 1705.02.15 FAR: Søren Jensen. Dom Sexagesi: blef Søren Jensens tvende pigebørn i Byllund ved navn Marie og Johanne begravet som døde strax de vare fødte.
NOTITS: Hjemmedøbt.
Dåb nr. 1972
60571705.02.18Elle Thomasdatter Sillesthoved 68c 68 år 1636c  Dend 18 Februa: blev Elle Thomasdatter i Sillesthoed begravet da hun var 68 aar gammel.
60611705.03.15Anne Christensdatter Bæksgaard 79c 79 år 1615c  Dom Oculi blef Anne Christensdatter i Bexgaard i sin alders 79 aar.
60651705.03.29Marie Troelsdatter Hestlund- Store 2.00 1 år 50 uger 1703.03 FAR: Troels Andersen. Dom Qvasimodo Geniti blef Troels Andersens barn i Store Hestlund ved navn Marie Troelsdatter begraven og var 2 aar ringer 14 dage.
NOTITS: Daab 1703 nr. 2040.
Dåb nr. 2040
60671705.05.03Marie Frandsdatter Givskov 1.09 1 år 9 m. 1703.07.02 FAR: Frands Jensen.MOR: Kirsten Jensdatter. Dom III p: Pasch: Jubilate ble Frantz Jensens liden datter {Marie} i Givskov begraven i hendes alder 1 aar og 9 maaneder.
NOTITS: Daab 1703 nr. 2045.
Dåb nr. 2045
60681705.05.10Maren Jensdatter Ullerup 3 år 1702c FAR: Jens Nielsen.MOR: Marie JørgensdatterD: 10 May Domin Cantate blev Jens Nielsens datter i Ullerup ved navn Maren begravet i hendes alders 3die aar.
NOTITS: Skulle være født mellem maj 1702 og maj 1703, men der er ingen daab noteret i kirkebogen. Tilføjet daab 1702 nr. 1999.
Dåb nr. 1999
60701705.06.01Maren Mette Frandsdatter Givskov 4.00 4 m. 3 dage 1705.05.03 FAR: Frands Jensen.MOR: Kirsten Jensdatter. Fer: II Pentec: blev Frandz Jensens liden datter {Maren Mette} i Givskov begravet i hendes alders 4 maaneder og 3 dage.
NOTITS: Må være født 28. jan 1705, døbt 3. maj og begravet 1. juni. Altså 3 måneder mellem fødsel og dåb. Daab 1705 nr. 2066.
Dåb nr. 2066
60721705.09.13Dorthe Jensdatter Nederdonnerup 1.09 1 år 9 m. 1703.12.12 FAR: Jens Pedersen Vestergaard. Dom XIV p: Trinit: blev Jens Vestergaards datter i Nederdonnerup ved navn Dorthe Jensdatter begravet i hendes alders 2 aar ringere 3 maaneder og 8 dage.
NOTITS: Dåb 1703 nr. 2049.
Dåb nr. 2049
60741705.09.27Anne Jensdatter Ullerup 22.11 22 år 11 m. 1682.10 FAR: Jens Nielsen.MOR: Marie Christensdatter. Dom XVI p: Trinit: blev Jens Nielsens datter af Ullerup ved navn Anne Jensdatter begravet i hendes alders 23 aar ringer 1 maaned og 8 dage.
60751705.11.28Cathrine Frederiksdatter Farre 2.05 2 år 5 m. 2 dage 1703.07.29 FAR: Frederik Ottesen.MOR: Maria Hansdatter. Fredag d: 28 November Dom XXIV p: Trinit: blev Sr: Frederich Ottesen liden datter af Farøe ved navn Cathrine Frederichsdatter begravet i hendes alders 2 aar 5 maaneder og 2 dage.
NOTITS: Daab 1703 nr. 2046.
Dåb nr. 2046
60761705.12.06Marie Clemmensdatter Ullerup 74c 74 år 1631c  Dom II Advent: blev Marie Clemmensdatter af [Ullerup] begravet i hendes alders 74 aar.
60821706.08.11Ann Christensdatter Give By 29.03 29 år 3 m. 5 dage 1677.08  Onsdag p: Dom X p: Trin: blev Ann Christensdatter af Give {By} begravet i hendes alders 29 aar 3 maaneder og 5 dage.
60831706.08.15Marie Nielsdatter Ulkær Mølle 48.03 48 år 2 m. 14 dage 1658.6  MAND: Hans Christensen, Ulkær Mølle, Give. Dom XI p: Trinit: blev hans Christensen Mølleren i Ulkiær Mølle hans hustru Sal: Marie Nielsdatter begravet i hendes alders 48 aar 2 maaneder 14 dage.
60841706.08.22Navnløs Nederdonnerup 0.00   FAR: Christen Pedersen Østergaard. Dom XII p: Trin: blev Christen {Pedersen} Østergaard i Nederdonnerup hans Navnløs og dødfødte barn begravet.
Dåb nr. 1970
60851706.12.27Bodil Lauridsdatter Bregnhoved 80cc 80 år 1626c  Fer: III Nativ: Chr: blev Bodel Lauridsdatter af Breinhoed begravet i hendes alders 80 aar.
60861707.01.06Maren Jensdatter Ullerup 2.04 2 år 15 uger 1704.10.26 FAR: Jens Nielsen.MOR: Marie JørgensdatterFer: Epiph. blev Jens Nielsen af Ullerup en Daater begravet som hedde Mare_ Jensdatter hendis alders 2 Aar og 15 Ugger.
NOTITS: Dåb 1704 nr. 2062.
Dåb nr. 2062
60901707.03.09Mette Pedersdatter Sillesthoved 14.02 14 år 2m. 1693.01 FAR: Peder Nielsen.MOR: Johanne NielsdatterOnßdaag p. Dom: Fastelavns Sønd: blev Peder Nielsens datter af Sillidshoed ved Navn: Mette Pedersdatter begravet i hendis Alders 14 Aar og 2 Maaneder.
NOTITS: Se rekonstrueret dåb 1693 nr. 1995.
Dåb nr. 1995
60911707.03.27Mette Marie Frandsdatter Givskov 6.01 6 m. 3 uger 4 dage 1706.09.05 FAR: Frands Sørensen. Dom Oculi blev Frands Sørensens liden datter af Givskov ved navn Mette Marie begravet i hendes alders 6 maaneder 3 uger og 4 dage.
NOTITS: Dåb 1706 nr. 2079.
Dåb nr. 2079
60921707.04.13Mette Nielsdatter Nygaard 47c 47 år 1659c  MAND: Morten Jensen, Nygaard, Give. 13 April Onsdag p: Dom Judic: blev Morten Jensens hustru af Nygaard ved navn Mette Nielsdatter begravet i hendes alders 47 aar.
60931707.04.17Anne Mortensdatter Nygaard 16.06 16 år 6 m. 1690.10.01 FAR: Morten Jensen.MOR: Mette NielsdatterDom Palm: blev for bemelt: Morten Jensens datter af Nygaard ved navn Anne Mortensdatter begravet i hendes alders 16 aar og 6 maaneder.
NOTITS: Se rekonstrueret dåb 1690 nr. 1994.
Dåb nr. 1994
60951707.04.21Maren Nielsdatter Give By 0.01 5 uger  FAR: Niels Pedersen. S: d: {Samme dag Fest: Viri:} blev Niels Persens af Give en datter begravet ved navn Maren Nielsdatter i hendes alders 5te uge.
NOTITS: Dåb 1707 nr. 2092.
Dåb nr. 2092
60991707.08.05Malene Sibylle Jensdatter Risom Søndersthoved 0.04 17 uger 4 dage 1707.05.19 FAR: Jens Lauridsen Risom.MOR: Johanne Marie Christiansdatter Cassiusd: 5 Aug: [sa.] Fredagen p. Dom. 6 p. Trin. blev Hr: Cammerraad yngste datter Malene Sibylle indsadt i Give kirke i hendes alders 17. Ugger og 4. Daage.
NOTITS: Dåb 1707 nr. 2093. Hun bliver indsat i selve kirken, ikke begravet på kirkegården, hvilket er et højt privileg.
Dåb nr. 2093
61031707.11.13Sidsel Sørensdatter Skærhoved 56c 56 år 1651c  MAND: Jens Jensen, Skærhoved, Give. Fredag p: Dom XXI p: Trin: [har?] Jens Jensen af Skierhoed og sin hustru Sitsel Sørensdatter paa en gang begravet der hand var gammel 48 aar og hendis alder 56 aar.
61041707.12.11Maren Christensdatter Hedegaard 47c 47 år 1660c  MAND: Christen Nielsen, Hedegaard, Give. Dom III Advent blev Christen Nielsens Hustru i Hedegaard kaldet Maren Christensdatter begravet i hendes alders 47 aar.
61051707.12.11Dødfødt Sillesthoved 0.00   MOR: Kirsten Sørensdatter. Eodem die [Dom III Advent] blev Kirsten Sørensdatters af Sillesthoed uægte barn begravet som blev dødfødt.
NOTITS: Uægte barn.
61061707.12.11? Christen Smeds kone Give By?     MAND: Christen Smed. Dom III advent blev [Christ_ Smeds] hustru.
NOTITS: Skrift meget svag.
61101708.02.22Anne Thomasdatter Give By 70c 70 år 1637c  MAND: Jens Nielsen, Give By, Give. d: 22 Febr: Onsdagen P: Dom Esto Mihi Saal: Jens Nielsens hustru af Give Anne Thomasdatter begravet gammel 70 aar.
61111708.03.04Karen Hansdatter Farre 0.01 15 dage 1708.02.12 FAR: Hans Madsen Bank. Dom Reminiscere blev Hans {Madsen} Banck af Farøe hans liden datter Karen Hansdatter begravet 15 dage.
NOTITS: Daab 1708 nr. 2105.
Dåb nr. 2105
61131708.04.15Marie Pedersdatter Ulkær Mølle 0.01 8 dage 1708.04.04 FAR: Peder Hansen.MOR: Maren Christensdatter. Eod: die [Dom 1 p: Pasch:] blev Per Hansens liden datter Marie af Ulkiær Mølle begravet Gl: 8 dage.
NOTITS: Daab 1708 nr. 2107.
Dåb nr. 2107
61141708.06.10Kirsten Søndersthoved 1.03 1 år 3 m. 1707.03 MOR: ? Ammen i Søndersthoved?. Onsdag p: Dom VI p: Trin: blev Ammis barn af S[ynderst]hoed begraven ved navn Kirsten Gl: [....] 1¼ aar.
NOTITS: Denne indførsel gådefuld. Barnet ikke set født i Give, men moderen kan være kommet andetsteds fra som amme til Risom familien på Søndersthoved, som havde et lille barn.
61151708.07.22Kirsten Jensdatter Givskov 37.06 37 år 5 m. 3 uger 1670.02  MAND: Frands Jensen, Givskov, Give. Dom VII p: Trin: blev Frands Jensens hustru i Givskov Kirsten Jensdatter begravet Gl: 37 aar 5 maaneder 3 uger.
61161708.07.29Ane Sørensdatter Bregnhoved 31.06 31 år 5 m. 14 dage 1677.02  MAND: Mathis Jensen, Bregnhoved, Give. Dom VIII p: Trin: blev Matthis Jensens hustru i Breinhoed heed Ane Sørensdatter begravet 31 aar 5 maaneder 14 dage.
61181708.08.12Kirsten Johansdatter Bregnhoved 7.07 7 år 7 m. 1701.01.02 FAR: Johan Sørensen.MOR: Mette Sørensdatter. Dom X p: Trin: blev Johan Sørensen i Breinhoed liden datter Kirsten Johansdatter begravet Gl: 7 aar og 7 maaneder.
NOTITS: Daab 1701 nr. 2012.
Dåb nr. 2012
61191708.08.05Ane Bødkers Farre 81cc 81 år 1627c  Dom IX p: Trin: blev Ane Bøckers af Farøe begravet Gl: 81 aar.
NOTITS: Interpretation Bødkers ikke endegyldig.
61211708.10.07Dorthe Nielsdatter Bæksgaard 21.06 21 år 6 m. 1 uge 1687.04  MAND: Palle Christensen, Bæksgaard, Give. Dom XVIII p: Trinit: blev Palle Chrisensens hustru af Bexgaard Dorthe Nielsdatter begravet i hendes alders 21 aar 6 maaneder 1 uge.
61241709.05.16Marie Nielsdatter Give By 0.03 3 m. 2 dage  FAR: Niels Pedersen. Eod: die [Dom Jubilate] blev Nielß Persens Daater af Give ved navn Mar_ NielsD. Begravet, gl. 3 Maaneder 2. Daage.
NOTITS: Ikke som døbt identificierbar. Skulle være født februar 1709, men Niels Pedersen i Give By har en datter Maren døbt marts 1707 og en søn uden navn døbt november 1708. En dåb i nov. og endnu en fire måneder senere går biologisk ikke. Maaske er alderen, som set i nr. 6125, temmelig forkert og Marie læst forkert for Maren.
61251709.05.16Anne Iversdatter Tromborg 0.05 7 uger 3 dage 1708.11.25 FAR: Iver Madsen.MOR: Kirsten KristoffersdatterEod: die [Dom Jubilate]Blev Saal. Jfver Madtz_ af Tromborg hans Daater ved NavnAnne Ifvers D. begravet gl. 7. Ugger 3. Daage.
NOTITS: Den angive alder er temmelig forkert. Skal være 6 måneder i stedet for 7 uger. Faderen er død 9 måneder før.
61261709.05.16Maren Christensdatter Nederdonnerup 1.06 1 år 6 m. 1707.07.10 FAR: Christen Sejrup. Eod: die [Dom Jubilate] blev Christen Sierup i Nederdonnerup hans datter ved navn Maren Christensdatter begravet Gl: 1 aar 6 maaneder.
NOTITS: Dåb 1707 nr. 2094.
Dåb nr. 2094
61281709.05.16Kirsten Hansdatter Bøllund 0.03 9 uger 1709.02.28 FAR: Hans Simensen. Eod: die {Dom Jubilate} Blev Hanß Simmens_ i Byllund Hans Daater ved Navn Kierst_ Hanß D. Begravet gl. 9 Ugger.
NOTITS: Dåb 1709 #2125. Præsten ser ud til at have drukket, regner ofte forkert og regner i kirkebogen, ikke som 1700-1705 fra hvad forældrene fortalte. Her er 11 uger fra daab til begravelse, men der skal normalt lægges 4-6 uger til før daaben.
Dåb nr. 2125
61311710.04.13Bodil Pedersdatter Bøllund 54c 54 år 1655c  Eod: die {Dom Palmar:}Blev Bodel Pedersdatter af Byllund begravet gammel 54. Aar.
61331710.05.25Maren Larsdatter Hestlund- Lille 45+  1665-  SØN: Søren Sørensen Hestlund- Lille, Hestlund- Lille, Give. Dom 5 p: Pasch: blev Søren {Sørensen} Lille Hestlunds moder Maren Lasdatter begraven Gl:
NOTITS: Søren Lille Hestlund er voksen, 24c år, hun må have været mindst 20, da hun fik ham, altså er hun mindst 45. 45+ er 45 og over.
61351716.04.07Ane Katrine Bilhardt Give By     MAND: Johan Balthasar Bilhardt, Give By, Give. d: 7 April blev min i live hierte elskede hustru Catarine Billhardts i Give kirke begravet.
NOTITS: Begravet i kirken, hans første kone. Hans anden kone *1686c †1762 også begravet i kirken.
61381720.01.14Maren Andersdatter Nederdonnerup 70c 70 år 1650cc  Dom 3 p: Epiphan blev Maren Andersdatter af Nederdonnerup begravent Gl: 7[0] aar.
61411720.02.04Karen Christensdatter Skærhoved 17c 17 år 1702c  Dom Seag: blev Karen Christensdatter af Skierhoed jordet som døde paa veien imellem Horsens og [.....] Gl: 17 aar.
NOTITS: Hun er født 1702c, hvor kirkebogen blev ført ordentligt i Give sogn. Men hun er ikke døbt i kirkebogen og der er heller ingen Christen fra Skærhoved nævnt paa den tid. Hun er maaske fra et andet sogn.
61421720.02.18Karen Pedersdatter Give By 0.07 6 m. 3 uger og 3 dage 1719.07.23 FAR: Peder Larsen.MOR: Maren PedersdatterDit: [Dom Invocavit] blev Peder Larsens liden datter navnl: Karen Pedersdatter jordet Gl: 6 maaneder 3 uger og 3 dage.
NOTITS: Fødsel rekonstruert i året 1719 nr. 1991.
Dåb nr. 1991
61461720.07.02Christiane Laurentie Jendatter Risom Søndersthoved 1.00 1 år 1719.07.01 FAR: Jens Lauridsen Risom.MOR: Johanne Marie Christiansdatter CassiusFer: Visit: Mar: blev Sl: Cammerraad Risom liden datter ved navn Christiane Laurentie begraven Gl: 1 aar.
NOTITS: Fødsel rekonstruert i året 1719 nr. 1990.
Dåb nr. 1990
61471720.07.05Johanne Lauridsdatter Give By 77c 77 år 1643c  MAND: Søren Jensen Degn, Give By, Give. Fredag p: Dom V p: Trin: d: 5 July blev Søren Jensen Degnens hustru af give Sl: Johanne Lauridsdatter begravet Gl: 77 aar.
61481720.08.18Maren Christensdatter Givskov 1.02 1 år 9 uger 1719.06.16 FAR: Christen Christensen. Dom XII p: Trin: Blev Christen Christensens datter af Givskov ved navn Maren jordet gammel 1 aar 9 uger.
NOTITS: Fødsel rekonstruert i året 1719 nr. 1989.
Dåb nr. 1989
61491720.09.15Mette Marie Hermansdatter Farre Mølle 2.00 2 år 1718.09.01 FAR: Herman Davidsen. Dom XVI p: Trin: blev Herman Davidsens Møllerens barn af Farøe jordet ved navn Mette Marie gammel 2 aar.
61501720.10.13Karen Nielsdatter Give By 30.07 30 år 6 m. 14 dage 1690.04.01  Dom XX p: Trin: blev Karen Nielsdatter af Give jordet gammel 30½ aar 14 dage.
NOTITS: Hun er ikke nødvendigvis født i Give.
61511720.12.01Bodil Thomasdatter Give By 78c 78 år 1642c  S: d: [Dom 1 Advent] blevBodel Thomasdatter af Give jordet gammel 78 aar.
61521721.02.09Johanne Christensdatter Vorslunde 22c 22 år 1699c  MAND: Niels Clausen, Vorslunde, Give. Dit: {Dom Septuag:} blev formebeldte {dåb samme dato af datteren Kirsten} Niels Clausens hustru Johanne Christensdatter begravet gl: 22 aar og nogle uger.
NOTITS: Død i barselseng, datteren Kirsten Nielsdatter døbt samme dag. De er måske ikke gift i Give, men kirkebog ikke ført 1719 og en del år før.
61561721.03.16Edel Pedersdatter Give By 0.02 2 dage 1721.03.12 FAR: Peder Christensen Hag. Dom Ocul: blev forbemeldte {fra daaben} 2de tvillinger begravet {Edel} hvoraf drengen levede 1 dag og pigen 2½ dag.
NOTITS: See daab 12.03.1721.
Dåb nr. 2170
61591721.06.15Inger Pedersdatter Bøllund 0.03 12 uger 1721.03.23 FAR: Peder Larsen. Dom 1 p: Trin: blev Peder Larsens liden datter navnl: Inger Pedersdatter begravet Gl: 12 uger.
Dåb nr. 2171
61601721.06.18Dødfødt Nederdonnerup 0.00   FAR: Anders Lassen. Onsd: p: Dom 1 p: Trin: blev Anders Lassens navnløse datter af Nederdonnerup begravet.
61611721.09.14Dødfødt Mosgaard 0.00   FAR: Villads Thomsen Mosgaard. Dom XIV p: Trin: blev Villas {Thomsen} Mosgaards dødfød datter jordet.
61621721.09.21Maren Nielsdatter  60c 60 år 1661c  MAND: Rasmus Koch, ?, Give. Dom XV p: Trin: blev Maren Nielsdatter Sal: Rasmus Kochs enke jordet Gl: 60 aar.
NOTITS: Rasmus Koch er måske Ramus Madsen †1702 i Give By #6023.
61631721.10.26Anne Andersdatter Hestlund- Store 68c 68 år 1653c  Dom XX p: Trin: blev Anne Andersdatter af Store Hestlund jordet Gl: 68 aar.
61651722.02.08Maren Smedekone Give By 84cc 84 år 1638c  Dom Sexages: blev Maren Smedekone af Give begraven Gl: 84 aar.
61661722.02.15Anne Christensdatter Give By 63c 63 år 1658c  MAND: Søren Ørsnholdt, Give By, Give. Dom Laetare blev Søren Ørnsholdts Hustrue i Give Navnl: Anne Christensdatter begravet Gl: 63 aar.
61691722.04.16Anne Nielsdatter Nederdonnerup 60c 60 år 1662c  MAND: Thomas Pedersen, Nederdonnerup, Give. Taarsdag p: Tom 1 p: Pasch: blev Thomas Pedersen hustru Sl: Anne Nielsdatter jordet Gl: 60 aar.
61701722.04.26Henrika Johanne Mikkelsdatter Bøllund 0.03 11 uger 1722.03.08 FAR: Mikkel Christensen Nørgaard. æDito {Dom 3 p: Pasch} blev Michel {Christensen} Nørgaards datter af Byllund Henrica Johanna begravet Gl: 11 uger.
61711722.05.20Johanne Hansdatter Give By 1.01 1 år 1721.04.02 FAR: Hans Hansen, Filstrup.MOR: Johanne Nielsdatter. Onsdag p: Dom VI p. T rin. blev Johanne Nielsdatters liden datter {Johanne} af Give jordet.
NOTITS: Daab 02.04.1721.
61741722.12.20Sidsel Nielsdatter Vorslunde 0.02 8 uger 1722.10.25 FAR: Niels Clausen. Eod: d: {Dom IV Advent} blev Niels Clausen datter Sidsel {Nielsdatter} jordet Gl: 8 uger 2 dage
61781723.02.02Navnløs Bregnhoved 0.01   FAR: Anders Pedersen.MOR: Ingeborg ClemmensdatterFest: Annunc: Mar: blev Anders Persens navnløs fødte barn jordet.
NOTITS: Antages at have levet kort, død før dåben.
Dåb nr. 1959
61811723.08.22Mette Christensdatter Farre 66c 66 år 1657c  MAND: Anders Pedersen Koch, Farre, Give. Dom XIII p: Trin: blev Hyrdens {Anders Pedersen Kochs} af Farøe navnlig Mette Christensdatter dordet Gl: 66 aar.
NOTITS: Hyrden i Farre og hans datter nævnt 1709 i dåb #2124. Anders Pedersen Koch hyrden i Farre begravet 12. marts 1733 #6294, 70 år gammel.
61821723.09.19Malene Nielsdatter Farre 14.03 14 år 3 m. 1709.06? FAR: Niels Bentsen. Dom XVII p: Trin: blev Niels Bentsens datter af Farøe navnlig Malene Nielsdatter begravet Gl: 14 aar 3 maaneder.
NOTITS: Niels Bentsens kone bærer 1720 i Farre i dåb #2156. Ikke klart om Niels Bentsen er i Farre 1709, Malene er enten født i Farre eller andetsteds. Niels Bentsen af Farre Mølgaard *1667c †1733 Farre Mølgaard.
61831723.10.10Anne Larsdatter Ullerup 0.04 16 uger 1723.06.06 FAR: Lars Christensen. Onsd. p: Dom XX p: Trin: blev Las Christensens datter af Ullerup jordet ved navn Anne Lasdatter Gl: 16 uger.
61841723.12.12SidselFarre 82c 82 år 1641c  Dom III Advent blev den fattige betlerin Sidsel S[...]nisdatter af Farøe jordet Gl: 82 aar.
59971724.06.05Else Jørgensdatter Farre 0.01 1 dage 1723.06.05 FAR: Jørgen Christensen. Fer: 2 Pentec: blev Jørgen Crhistensen af Farøe en datter jordet som af Jordemoderen straks efter fødslen blev døbt og kaldetElse og derpaa døde.
NOTITS: Døds straks efter fødslen og jordemoderen hjemmedøbte det.
Dåb nr. 2217
61881724.06.11Maren Jensdatter Hedegaard 0.01 5 uger 1724.05.12 FAR: Jens Hansen.MOR: Abelone Nielsdatter. Eod: die {Fest: Trin:} blev Abbelone Nielsdatter {} af Hedegaard hendes liden uægte datter begravet navnlig Maren.
NOTITS: I daaben af 12.05.1724 udlægges Jens Hansen, som tjener i Thyregod præstegård, til fader. Udskrift af dåben har Sørensdatter, men hun bliver gift 1733 af Hedegaard til Thyregod #8109 som Abelone Nielsdatter, hun er måske datter af Niels Jensen i Hedegaard.
61901724.08.20Dødfødt Bregnhoved 0.00   FAR: Anders Pedersen.MOR: Ingeborg ClemmensdatterDom X p: Trin: blev Anders Persen {Pedersen} af Breinhoed et dødfød barn jordet.
NOTITS: Moderen begraves fire uger efter det dødfødte barn #6192.
Dåb nr. 1958
61921724.09.24Ingeborg Clemmensdatter Bregnhoved 35c 35 år 1689c FAR: Clemmen Christensen. MAND: Anders Pedersen, Bregnhoved, Give. Dom XV p: Trin: blev Anders Persens {Pedersens} hustru {Ingeborg Clemmensdatter} af Breinhoed som var forbemeldte Clemmend Christensens datter jordet i hendes alders 35 aar.
61941725.02.11? fattigt barn Nygaard 8cc  1717cc  Dom Esto Mihi Fest: Grat Act: blev et fattigt barn som døde af smaae kopper i Nygaard jordet.
NOTITS: Alder kun ganske omtrendtlig.
61971725.05.13Maren Larsdatter Givskov 90.01 90 år 1 m. 1735.04?  Onsdag p:; Dom VI p:; Pasch: blev Maren Lasdatter af Givskov jordet gammel 90 aar og 1 maaned.
61981725.10.28Maren Jensdatter Farre 0.06 26 uger 1725.04.27 FAR: Jens Pedersen Thyregod. Dom XXII p: Trin: blev Jens {Pedersen} Tyregods liden datter Maren jordet gammel 26 uger.
61991725.10.28Mette Jensdatter Skærhoved 0.02 10 uger 1 dage 1725.08.19 FAR: Jens Jensen. Eod: die {Dom XXII p: Trin:} blev Jens Jensens liden datter navnlig Mette begraven gammel 10 uger 1 dag.
62001725.11.11Karen Madsdatter Give By 25.03 25 år 15 uger 1700.07c  Fredag p: Dom 24 p: Trin: blev Sl: Karen Madsdatter af Give {By} jordet Gl: 25 aar 15 uger.
NOTITS: Ikke født 1700-10 i Give ifølge kirkebogen. Der findes en Mads Sørensen i Hedegaard omkring 1700 og en af samme navn i Nygaard, det er maaske den samme person. Han ville være en mulig far.
62031725.12.23Navnløs Bæksgaard 0.01   FAR: Søren Hansen. Dom 3 Advent blev Søren Hansens andet tvillingebarn {navnløs} jordet.
NOTITS: Tvilling, den første tvilling begravet en uge før, se #6202.
62041726.02.10Karen Nielsdatter Farre 67c 67 år 1659c  Dom 5 p: Epiph: blev Karen Nielsdatter af Farøe jordet Gl: 67 Aar.
NOTITS: Ellers ikke set i kirkebogen.
62071726.03.28Maren Nielsdatter Mosgaard- Store 79.09 79 år 9 m. 1646c  Dom 1 p: Pasch: blev Maren Nielsdatter af Store Mosgard jordet Gl: 80 aar ringer 12 uger 14 dage.
62101726.05.19? Clemmen Christensens kone Bregnhoved     MAND: Clemmen Christensen, Bregnhoved, Give. Dom 4 p: Pasch: blev Clemmend Christensens hustru af Breinhoded jordet.
NOTITS: En Clemmen Christensen ses 1701-2 i Hedegaard, Give.
62121726.06.16Ingeborg Andersdatter Bregnhoved 1.01 1 år 1 m. 1725.05.13 FAR: Anders Pedersen. Dom Trin: Ingeborg Andersdatter af Breinhoed jordet Gl: 1 aar 1 maaned.
NOTITS: Faderens navn i dåben.
62141726.07.14Anne Marie Andersdatter Farre 0.02 8 uger 1726.05.12 FAR: Anders Pedersen Hyrde. Dom IV p: Trin: blev Anders Pedersen Hyrede af Farøe hans datter Anne Marie jordet Gl: 8 uger.
62171726.09.01Anne Clemmensdatter Ullerup 79c 79 år 1647c  Dom XI p: Trin: blev Sl: Anne Clemmensdatter af Ullerup begravet Gl: 79 aar.
62181726.11.03Karen Pedersdatter Ullerup 75c 75 år 10 uger 1651.08c  MAND: Lars Jensen, Ullerup, Give. Dom XX p: Trin: blev Lars Jensens hustru af Ullerup ved navn Karen Pedersdatter jordet gammel 75 aar 10 uger.
62191726.12.08Elsa Nielsdatter Hestlund- Store 59.09 59 år 11 m. 1666.01c  MAND: Troels Andersen, Hestlund- Store, Give. Dom 2 Advent blev Troels Andersens hustru af Store Hestlund navnlig Elsa Nielsdatter jordet Gl: 60 aar mindre 26 dage.
NOTITS: Skulle altså være født 3. jan. 1666.
62201727.01.05Johanne Jensdatter Nørgaard 12 12 år 1714c FAR: Jens Nielsen? NørgaardDom p: Circumsis Chr: blev Johanne Jensdatter af Nørgaard i Byllund begravet Gl: 12 aar.
Dåb nr. 1984
59841727.02.02Anne Helmersdatter Meyer Bøllund     MAND: Søren Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod. {REKONSTRUKTION: fra skiftet Nørvang Gejstlig 8. april 1733 fol. 118: 'Begravet af Bøllund Anne Helmersdatter Meyer enke efter Søren Borch.'}
NOTITS: Hendes dødsdato nævnes i skiftet. Begravelsesdato sat til fire dage efter dødsdatoen, kan betvivles.
62221727.03.02Anne Nielsdatter Bregnhoved 0.06 7 m. 1726.10.27 FAR: Niels Hansen.MOR: Dorte Michelsdatter. Dom Invocav: blev Dorthe Michelsdatter uægte barn navnlig Anne jordet.
NOTITS: Udlagt fader Niels Hansen, sønderud, forevist i retten paa Skovgaards birketing 20. maj 1746.
Dåb nr. 2249
62231727.03.05Margrethe Jensdatter Nørgaard Bøllund 84c 84 år 2 uger 4 dage 1743.02c  Onsdag p: Dom Invoc: d: 5 Mart: blev Margrethe Jensdatter af Nørgaard i Byllund begravet Gl: 84 aar 2½ uger.
62241727.04.20Margrethe Kjeldsdatter Hestlund- Store 24.02 24 år 2 m. 1703.02.18  Dom I p: Pasch: blev Margrethe Kjeldsdatter udi Store Hestlund jordet Gl: 24 aar [2] maaneder.
NOTITS: Udskriften har [8], men 2 passer med dåben.
62251727.03.27Dødfødt Skærhoved 0.00   FAR: Jens Jensen. Dom II p: Pasch: blev Jens Jensen af Skierhoed hans dødfødte barn jordet.
62271727.08.10Maren Jensdatter Nygaard 0.03 13 uger 5 dage 1727.05.11 FAR: Jens Mortensen. Eod: die {Dom IX p: Trin:} blev Jens Mortensens liden datter navnlig Maren jordet Gl: 13 uger og 5 dage.
62291727.08.17Johanne Sørensdatter Farre 40c 40 år 1687c  MAND: Jens Pedersen Thyregod, Farre, Give. Dom X p: Trin: blev Jens {Pedersen} Tyregods hustru Johanne Sørensdatter begravet 40 aar.
NOTITS: Dette må være mindst hans 2. kone, for han får børn 1701 i Give, da denne Johanne Sørensdatter kun er 14 år.
62341728.05.02Lene Madsdatter Hedegaard 80c 80 år 1648c  Dom V p: Pasch: blev Leene Matzdatter af Hedegaard begravet Gl: 80 aar.
62361728.06.20Kirsten Madsdatter Bregnhoved 22c 22 år 1706c  Dom 4 p: Trin: blev Kirsten Madsdatter af Breinhoed begravet Gl: 22 aar.
NOTITS: Hendes far kunne være Mathias Jensen, der ses i den periode i Bregnhoved, men ingen daab set. En Kirsten Madsdatter er født i Hedegaard paa den tid.
62371728.06.20Else Jensdatter Ullerup 0.04 4 m. 1728.02.11 FAR: Jens Larsen. Dit: {Dom 4 p: Trin:} Jens Lassens datter af Ullerup navnlig Elsa Jensdatter jordet.
62381728.09.12Margrethe Villadsdatter Give By 24.4 24 år 8 m. 1703.04.15  MAND: Niels Jensen Dørken, Give By, Give. Torsdag p: Dom XVI p: Trin: blev Niels {Jensen} Dyrkens kone af Give {By} Margrethe Villadsdatter jordet gammel 25 aar ringer 4 maaneder.
NOTITS: Hun er født i Mosgaard, hendes var Villads Thomsen.
Dåb nr. 2039
62391728.11.01Mette Nielsdatter Give By 82c 82 år 1646c  Fest: Oium: Sanctor: blev Mette Nielsdatter af Give {By} jordet gammel 82 aar.
62401728.11.07Anne Marie Nielsdatter Hestlund- Store 0.01 3 uger 1728.10.16c FAR: Niels Andersen. Dom XXIV p: Trin: blef Niels Andersen i Store Hestlund sin liden inddøbt {vel lig hjemmedøbt} datter navnlig Anne Marie jordet gammel 3 uger.
NOTITS: Tilføjet til listen af de døbte, da hun er navngivet.
62421728.03.30Maren Pedersdatter Nederdonnerup 66.03 66 år 3 m. 1661.12c  MAND: Thomas Pedersen, Nederdonnerup, Give. Onsd: p: Dom Lætare blev Thomas Pedersen af Nederdonnerup hans hustru Maren Pedersdatter jordet Gl: 66 aar og 3 maaneder.
62431729.04.06Maren Sørensdatter Farre 55cc  1675cc  DAT.: ? Jens Lutjhs kone, Farre, Give. NÆVNT: Jens Lutjh, Farre, Give. Onsd: p: DomJudica blev Jens Lutjh hans kones moder Maren Sørensdatter værende i Farøe jordet.
NOTITS: Hun har en datter derfor ældre end 40 år. 55cc er 40-70 aar. Siden hun beskrives "værende i Farøe", har hun boet et andet sted og været paa besøg hos datteren, da hun døde.
62441729.04.24Gertrud Nielsdatter Sillesthoved 0.03 3 m. 2 uger 1729.02.13 FAR: Niels Pedersen. Dom 1 p: Pasch: blev Niels Persen af Silleshoed hans liden datter ved navn Giertrud begraven Gl: 14 uger.
62531730.04.16Karen Jørgensdatter Donneruplund 0.01 1 dage 1730.04.10 FAR: Jørgen Nielsen Wong.MOR: Birte SørensdatterDom 1 p: Pasch: blev forbemelte {det drejer sig om dåbsindførslen - hjemmedåb - lige før i kirkebogen} Jørgen Nielsen paa Donneruplund sin liden datter {Karen} jordet gammel 1 dag.
NOTITS: Forældrene blev gift #8103 15. jan. 1730 tre måneder før fødslen.
62541730.04.16Maren Farre 2.01 2 år 1728.03.21 MOR: Abelone Villadsdatter. Dit: {Dom 1 p: Pasch:} Blev Abbelone Villadsdatter hendes datterMaren jordet Gl: 2 aar.
62551730.04.30Lene Sørensdatter Nederdonnerup 59.11c 59 år 11 m. 1670.03c  Dit: {Dom 3 p: Pasch:} blev Leene Sørensdatter af Nederdonnerup begravet Gl: 63 aar under 1 maaned.
62581730.07.02Kirsten Hansdatter Sillesthoved 0.04 3 m. 1730.05.18 FAR: Hans Christensen.MOR: Karen HansdatterFest: Visit: Mar: ble Hans Christensen af Sillesthoed hans liden datter Kirsten jordet Gl: 12 uger 4 dage.
NOTITS: Aldersangivelsen ville betyde født 5. april 1730, altså døbt i en alder af 6 uger.
62651731.01.07Anne Sørensdatter Hedegaard 1.04 17 uger 3 dage 1729.09.11 FAR: Søren Jensen. Dom 1 p: Epiph: blev Søren Jensen af Hedegaard hans liden sal: datter Anne jordet Gl: 17 uger 3 dage {regnefejl, er 16 måneder minus 4 dage}
NOTITS: Præsten har skrevet uger i stedet for måneder og det er ikke plus men minus 4 dage. En sådan fejl er sjælden i kirkebogen.
62691731.02.11Mette Nielsdatter Give By 47c 47 år 1684c  MAND: Jakob Nielsen, Give By, Give. Dom Invocav: blev Jacob Nielsens hustru i Give {By} Mette Nielsdatter jordet Gl: 47 aar.
62711731.03.04Maren Mathiasdatter Give By 32c 30 år 1699c  MAND: Niels Sørensen, Give By, Give. Dom Lætar: blev Niels Sørensen af Give hans hustru Maren Matthisdatter jordet Gl: 30 aar.
NOTITS: Gift 1726 #8081, hun af Bregnhoved, hendes far vel Mathias Jensen af Bregnhoved. Hun blev begravet i kiste med datteren Karen, 3 aar, i armen og sønnen Jens, 5 aar, se næste to begravelse #6272 og #6273. Død af børnkopper.
62721731.03.04Karen Nielsdatter Give By 2.04 2 år 7 m. 1728.10.31 FAR: Niels Sørensen.MOR: Maren Mathiasdatter. Eod: d: {Dom Lætar:} blev med bemelte {Maren Mathiasdatter, se # 6271} moder begravet hendes datter i armen Karen Nielsdatter Gl: 3 aar mindre 19 uger.
NOTITS: Død af børnekopper.
62741731.03.25Ellen Madsdatter Hedegaard 89c 89 år 1641c  Eod: die {Fest. Annunc.} blev Ell Madsdatter af Hedgaard jordet Gl: 89 aar.
62811731.05.27Kirsten Christensdatter Hedegaard 28c 28 år 1702c  MAND: Christen Nielsen, Hedegaard, Give. Dom 1 p: Trin: blev Christen Nielsens hustru af Hedegaard Kirsten Christensdatter jordet Gl: 28 aar.
NOTITS: Hun er ikke set født i Give, men kirkebogen er ført 1700-06.
62841732.01.20Maren Pedersdatter Ullerup 3.06 3 år 6 m. 1728.07.25 FAR: Peder Larsen. Dom 2 p: Epiph: blev Kirsten {entydig døbt Maren!} Pedersdatter af Ullerup begravet Fl: 3 aar 6 maaneder.
NOTITS: Alderen passer nøjagtig med daaben den 25. juli 1728, hvor hendes navn er Maren. Enten har præsten taget fejl eller det er en fejllæsning.
62851732.01.27Maren Didrichsdatter Farre 18.1c 18 år 6 uger 1713.12c FAR: Didrik Sørensen. Dom 3 p: Epiph: blev Maren Didrichsdatter af Farøe jordet Gl: 18 aar 6 uger.
NOTITS: Faderen set i Farre som fadder 19. jun. 1735.
62861732.04.15Anne Søndergaard Bøllund     Fer: 3 Pasch: blev Anne Syndergaards i Byllund jordet Gl:
NOTITS: Formodes at være gammel og vel enke.
62871732.06.08Anne Harrild Hedegaard 78c 78 år 1654  Fest: Trin: blev Jens Sørensen i Hedegaard hans hustru Anne Harild jordet Gl: 78.
NOTITS: Hun må være født i Harrild i Ejstrup sogn eller i Brande sogn.
62891732.12.21Maren Sørensdatter Nederdonnerup 0.03 13 uger 4 dage 1732.09.14 FAR: Søren Fæstersen. Dom 4 Advent blev Søren Festesens datter Maren af Nederdonnerup jordet Gl: 13 uger og 4 dage.
62911733.01.18Gunder Hansdatter Øgelund     MAND: Hans Hansen, Øgelund, Give. Dom 2 p: Epiph: blev Hans Hansens hustru af Øgelund navnlig Gunder Hansdatter jordet Gl:
62921733.02.15Dødfødt Hedegaard 0.00   FAR: Jesper Jensen.MOR: Kirsten ChristensdatterDom Esto Mihi blev Jesper Jensen af Hedegaard hans {den ene af} 2de dødfødte børn begravet.
NOTITS: Den ene dødfødte tvilling.
62931733.02.15Dødfødt Hedegaard 0.00   FAR: Jesper Jensen.MOR: Kirsten ChristensdatterDom Esto Mihi blev Jesper Jensen af Hedegaard hans {den anden af} 2de dødfødte børn begravet.
NOTITS: Den anden dødfødte tvilling.
63001733.06.07Margrethe Christensdatter Ullerup 60c 60 år 9 uger 1673.04c  MAND: Christen Egsgaard, Ullerup, Give. Dom 1 p: Trin: blev Christen Eegsgaards hustru af Ullerup navnlig Margrethe Christensdatter jordet Gl: 60 aar 9 uger.
NOTITS: Egsgaard ligger i Thyregod sogn tæt ved Nygaard og Ullerup i Give sogn.
63011733.07.05Anne Marie Madsdatter Bæksgaard 0.02 9 uger 1733.05.01 FAR: Mads Jensen.MOR: Anne EriksdatterDom 5 p: Trin: blev Mads Jensen af Bexgaard hans datter Anne Marie jordet Gl: 9 uger.
NOTITS: Forældrene gift sept, 1732 #8106.
63021733.07.08Maren Pedersdatter Farre 58c 58 år 1675c  MAND: Anders Bank, Farre, Give. Onsd: p: Dom 5 p: Trin: blev Maren Pedersdatter af Farøe Anders Banks hustru jordet Gl: 58 aar.
63061734.02.07Maren Nielsdatter Bregnhoved 6.06 6 år 6 m. 3 uger 1727.08c  Eod: die {Dom 5 p: Epiph:} blev begravet Maren Nielsdatter af Breinhoed Gl: 6 aar 6 maaneder og nogle uger
NOTITS: Ikke set døbt i Give. Herfra 1734 og fremad ingen far er angivet ved børns begravelse. Nogle uger sat til 3 arbitrært.
63071734.03.17Maren Christensdatter Give By 20c 20 år 1714c  d: 17 Martii blev begravet Maren Christensdatter af Give {By} Gl: 20 aar.
63081734.04.22Karen Christensdatter Farre 63c 63 år 1669c  Fest: Virid: blev begraven Karen Christensdatter af Farøe Gl: 63 aar.
63101734.06.06Birte Gregersdatter Give By 73c 73 år 1659c  Eod: d: {Dom 6 p: Pasch:} blev begravet Birrethe Greisdatter af Give {By} Gl: 73 aar.
63131734.07.11Else Pedersdatter Farre 50c 50 år 1684c  MAND: Niels Jensen, Farre, Give. Dom 3 p: Trin: blev begravet Niels Jensens hustru Else Pedersdatter af Farøe Gl: 50 aar.
63141734.08.01Birte Christensdatter Hedegaard 0.04 17 uger 2 dage 1734.04.18 FAR: Christen Østergaard. Dom 6 p: Trin: blev begravet Birrithe Christensdatter af Hedegaard Gl: 17 uger og 2 dage.
63151734.08.15Barbara Mortensdatter Farre 80c 80 år 1654c  Dom 8 p: Trin: blev begravet Barbara Mortensdatter af Farøe Gl: 80 aar.
63161734.09.26Mette Jensdatter Give By 0.04 24 uger 1734.06.14 FAR: Jens Jensen Skærhoved. Dom 14 p: Trin: blev begravet Jens {Jensen} Skierhoeds barn {Mette} af Give {By} Gl: 24 uger.
NOTITS: For faderens navn og hendes navn se dåben 14. juni 1734.
63171734.09.01Anne Enevolds Bæksgaard 90c 90 år 1644c  MAND: Enevold Christensen, Bæksgaard, Give. d: 1 Sept: blev begravet Anne Endvolds af Bechsgaard Gl: 90 aar.
NOTITS: Vel gift med en Enevold. Sådan en alder er ofte op til 8 år for høj. Siden Enevold Christensen blev gift med Karen Andersdatter i 1706 i Sønder Omme, kan hun være død og han giftede sig igen med Anne.
63191734.10.06Mette Nielsdatter Nederdonnerup 15c 15 år 1719c FAR: Niels ?. d: 6 Octobr: blev begravet Mette Nielsdatter af Nederdonnerup Gl: 15 aar.
63201734.10.08Lene Jespersdatter Hedegaard 0.00 10 dage 1734.10.06 FAR: Jesper Jensen.MOR: Kirsten Christensdatterd: 8 Octobr: blev begravet Jesper Jensens barn {Lene} af Hedegaard Gl: 10 dage.
NOTITS: Navn fra daaben 6. okt. 1734.
63211735.05.15dødfødt Give By 0.00   FAR: Peder Sørensen Poder.MOR: Kirsten FrandsdatterDom 5 p: Pasch: blev begravet Peder Sørensen Pode hans tvende dødfødte {dødfødt tvilling 1} børn af Give {By}.
NOTITS: Dødfødte tvillinger. Forældrene gift 7 måneder før #8116.
63221735.05.15dødfødt Give By 0.00   FAR: Peder Sørensen Poder.MOR: Kirsten FrandsdatterDom 5 p: Pasch: blev begravet Peder Sørensen Pode hans tvende dødfødte {dødfødt tvilling 2} børn af Give {By}.
NOTITS: Dødfødte tvillinger. Forældrene gift 7 måneder før #8116 okt. 1734. Konens første mand Ole Steffensen †1734 april.
63241735.07.24Dødfødt Donneruplund 0.00   FAR: Jørgen Nielsen Wong.MOR: Birte SørensdatterDom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {dødfødt tvilling 1} børn af Donneruplund.
Dåb nr. 1953
63251735.07.24Dødfødt Donneruplund 0.00   FAR: Jørgen Nielsen Wong.MOR: Birte SørensdatterDom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {dødfødt tvilling 2} børn af Donneruplund.
Dåb nr. 1954
63261735.07.31Anne Knudsdatter Farre 72c 72 år 1663c  Dom 8 p: Trinit: blev begravet Anna Knudsdatter af Farøe Gl: 72 aar.
63271735.08.07Maren Madsdatter Sillesthoved 32.5 32 år 3 m. 2 uger 1702c  MAND: Niels Pedersen, Silleshoved, Give. Dom 9 p: Trinit: blev begravet Maren Madsdatter af Sillesthoved Gl: 33 aar ringer 7 maaneder og 14 dage.
NOTITS: Født i Skovsbøl, Vester sogn, gift 1726 i Vester med Niels Pedersen.
63301735.11.20Maren Hansdatter Farre 21.5 21 år 5 m. 2 uger   Dom 24 p: Trinit: blev begravet Maren Hansdatter af Farøe Gl: 21 aar 5 maaneder og 2 uger.
63321735.12.04Abelone Nielsdatter Ullerup 42c 42 år 3 uger 1693c  MAND: Hans Nielsen, Ullerup, Give. Dom 2 Adv: blev begravet Hans Nielsens hustru Abbelone Nielsdatter af Ullerup Gl: 42 aar og nogle uger.
NOTITS: Nogle uger ansat til 3.
63341736.02.12Barbara Nielsdatter Farre 66c 66 år 1670c  Grat: Act: Fest: blev begravet Barbara Nielsdatter af Farøe Gl: 66 aar.
63351736.02.19Maren Sørensdatter Farre 0.5 18 uger 2 dage 1735.10.09 FAR: Søren Didriksen. Dom Inv: blev begravet Søren Didriksens barn Maren Sørensdatter af Farre Gl: 18 uger og 2 dage
63371736.04.29Anne Madsdatter Bæksgaard 68c 68 år 1668c  Dom 4 p: Pasch: blev Anna Madsdatter af Bexgaard begravet Gl: 68 aar.
63381736.05.10Ingeborg Andersdatter Bregnhoved 0.2 7 uger 2 dage 1736.03.07 FAR: Anders Pedersen. Fest: Asc: blev Anders Pedersens barn af Breinhoed Ingeborg Andersdatter begravet Gl: 7 uger og 2 dag.
NOTITS: Dette barn med Anders Pedersens anden kone. Opnævnt efter Anders Pedersens første kone Ingeborg Clemmensdatter *1689c †1724 Bregnhoved. Gift 1721.
63401736.07.08Maren Nielsdatter Give By 20.7c 20 år 7 m. 1715.12c  Dom 6 p: Trin: blev Maren Nielsdatter af Give begravet Gl: 21 aar ringere 19 uger og 6 dage.
Dåb nr. 1979
63411736.07.08Anne Nielsdatter Give By 10.05 9 år 8 m. 1725.02.04 FAR: Niels Eriksen. Eod: d: {Dom 6 p: Trin:} blev Anna Nielsdatter af Give begravet Fl: 10 aar ringere 16 uger og 3 dage.
NOTITS: Se dåben 1725 i Give By.
Dåb nr. 2222
63421736.07.18Johanne Jensdatter Bregnhoved 0.2 9 uger 1736.05.16c FAR: Jens Villadsen.MOR: Trine JensdatterOnsdag d: 18 July blev Jens Villadsens barn af Breinhoed Johanne Jensdatter begravet Gl: 9 uger.
NOTITS: Ingen dåb i kirkebogen, men her tilføjet. Forældrene skulle giftes #8121 januar 1736.
63471736.11.21Dødfødt Give By 0.00   FAR: Peder Sørensen Poder.MOR: Kirsten FrandsdatterOnsdag d: 21 Novembr: blev Peder Sørensen Pode hans barn som var dødfødt begravet.
63481737.01.23Margrethe Nielsdatter Farre 0.9 40 uger 9 dage 1736.04.15 FAR: Niels Nielsen Gravel.MOR: Katrine HansdatterOnsdagen p: Tom 2 p: Epiph: blev Niels Nielsens barn navnlig Margrethe af Farøe jordet Gl: 40 uger og 9 dage.
NOTITS: Forældrene gift okt. 1734 #8117. Gravel fra dåben.
63491737.03.03Abelone Hansdatter Ullerup 0.2 6 uger 3 dage 1736.12.26 FAR: Hans Nielsen. Dom Esto Mihi blev Hans Nielsens barn Abbelone af Ullerup begravet Gl: 6 uger og nogle dage.
63501737.04.14Mette Pedersdatter Give By 14.08 14 år 6 m. 4 uger 1722.09.20 FAR: Peder Christensen Hag. Dom Palmar: hafde Peder Christensen Hage af Give {By} en datter begravet navnlig Birethe {døbt Mette} Pedersdatter Gl: 14 aar 6 maaneder og 4 uger.
NOTITS: Alderen passer nøjagtig på hans datter Mettes dåb i 1722. Et dåbsnavn er her anset for mere sikkert end et dødsnavn, derfor Mette antaget som rigtigt. Peder Christensen Hag gifter sig igen i dec. 1737 med Karen Villadsdatter af Farre #8131.
63511737.04.22Maren Jørgensdatter Donneruplund 0.05 23 uger 3 dage 1736.12.27 FAR: Jørgen Nielsen Wong.MOR: Birte SørensdatterFer: 2 Pasch: blev Jørgen Nielsens {Wongs} barn paa Donneruplund navnlig Maren Jørgensdatter jordet Gl: 23 uger og 3 dage.
63521737.04.28Barbara Vestesdatter Farre 19c 19 år 8 uger 1718.02c  Dom 1 p: Pasch: blev Barbara Vestesdatter af Farøe begravet Gl: 19 aar og 8 uger.
NOTITS: Ingen Veste set i Farre omkring 1718.
63531737.04.30Mette Jensdatter Give By 52c 52 år 1685c  Tirsdag p: 1 p: Pasch: blev begravet Mette Jensdatter af Give {By} Gl: 52 aar.
63551737.05.05Kirsten Hansdatter Ullerup 1.11 2 år 1735.07.17 FAR: Hans Nielsen. Dom 2 p: Pasch: blev Hans Nielsens datter Kirsten af Ullerup begrabet Gl: 2 aar ringere 14 dage.
63561737.05.12Dødfødt datter Hedegaard 0.00   FAR: Christen Nielsen.MOR: Mette JespersdatterDom 3 p: Pasch: blev Christen Nielsens datter som var dødfødt af Hedegaard begravet.
Dåb nr. 1960
63571737.05.12Dorte Pedersdatter Ullerup 59c 59 år 1678c  Eod: d: {Dom 3 p: Pasch:} blev ligeledes begravet Dorethe Pedersdatter af Ullerup Gl: 59 aar.
63581737.05.19Johanne Sørensdatter Give By 30.03 30 år 13 uger 1707.02.27 FAR: Søren Kræmmer. Dom 4 p: Pasch: blev begravet Johanne Sørensdatter af Give Gl: 30 aar og 13 uger.
63591737.05.26Ester Christensdatter Ullerup 55c 55 år 1682c  Dom 5 p: Pasch: blev begravet Esther Christensdatter af Ullerup Gl: 55 aar.
63641737.11.01Mette Hansdatter Sillesthoved 32c 32 år 1705c  Fest: Omn: Sanct: blev begravet Mette Hansdatter af Sillesthoed Gl: 32 aar.
NOTITS: Ikke set døbt i Give. Maaske kone i Sillesthoved, ingen Hans set i Sillesthoved omkring 1705.
63651737.12.08Mette Eriksdatter Øgelund 54c 54 år 1683c  MAND: Hans Hansen, Øgelund, Give. Dom 2 Adv: blev begravet Mette Eriksdatter af Øgelund Gl: 54 aar.
NOTITS: Gift 1733 #8108 med Hans Hansen af Øgelund, som døde 1735.
63671738.05.04Dødfødt Donneruplund 0.00   FAR: Jørgen Nielsen Wong.MOR: Birte SørensdatterEod: d: {Dom 4 p: Pasch} blev begravet et dødfød barn, som var Jørgen Nielsens {Wongs} paa Donneruplund.
Dåb nr. 1952
63681738.05.11Kirsten Olesdatter Nygaard 2.09 2 år 9 m. 1735.08.07 FAR: Ole Villadsen.MOR: Mette MortensdatterEod: d: {Dom 5 p: Pasch} blev begravet Olle Villassens barn Kirsten af Nygaard, gl: 3 aar, mindre 14 ugger.
NOTITS: Forældrene gift 1729 i Give #8099.
63711738.11.30Dødfødt Ullerup 0.00   FAR: Jens Christensen Egsgaard.MOR: Mette VilladsdatterSamme dag {Dom 1 p: Adv:} begraven en dødfød barn som var Jens [Esgaards] i Ulderup.
NOTITS: Egsgaard er en gaard i Thyregod sogn tæt paa Ullerup. Forældrene gift 1732 #8107.
63721738.12.07Else Madsdatter Give By 3.09  1735.03.06 FAR: Mads Mortensen.MOR: Johanne SørensdatterDom ii Adv: blef begrafen en pigebarn {Else} som var Mads Mortensens i Give {By}.
63731739.01.06Anne Marie Nielsdatter Sillesthoved 0.02  1738.11.30 FAR: Niels Pedersen.MOR: Mette NielsdatterSamme dag {fest: Epiph:} blef begraven en pigebarn {Anne Marie} af Niels Pedersen i Sillehoed.
NOTITS: Pigebarnet er her antaget det sidst fødte. Gertrud født 1734 ville også være mulig.
63751739.01.18Ebbe Farre 0.02  1738.12.14 MOR: ? Jensdatter Jens Pedersen Thyregods datter. FARFAR: Jens Pedersen Thyregod, Farre, Give. Samme dag {Dom II p: Epiph:} blev en slægfred barn{Ebbe} jordet som er Jens Tyregors datter.
NOTITS: Navnet Ebbe fra dåben.
63781739.03.04Maren Enevolds Bæksgaard    Onsdagen d: 4 Marts blef begrafen Maren Enevols
NOTITS: Enevold Christensen af Bæksgaard viet 1706 i Sønder Omme til Karen Andersdatter af Østerby. Måske er Maren hans 2. kone, måske en fejlskrivning eller fejllæsning for Karen. Se også Anne Enevolds begravet 1734 #6317.
63801739.05.31Maren Nielsdatter Mosgaard- Store 64c 64 år 1675c  domi p: Trinit: blef begraven Maren Nielsdatter af Stor Moesgaard gl: 64 aar.
63831739.09.27Navnløs Tromborg 0.01  1739.09.20c FAR: Niels Nielsen.MOR: Kirsten ChristensdatterSamme dag {Dom 18 p. Trinit} en navnløs barn som var Niels Nielsens samme sted.
NOTITS: Forældrene gift 1734 i Give #8114.
63841739.10.10Johanne Marie Hansdatter Staby Give By 7.03 7 år 3 m. 3 dage 1732.07c FAR: Hans Lauritsen Staby.MOR: Sophia Charlotte Jensdatter RisomLøfverdagen d: 10 ocbr: blef Degneenken {Sophia Charlotte Jensdatter Risom} hendes datter jordet, nafnlig Johanne Marie, gl: 7 aar 3 maaneder 3 dage.
NOTITS: Vel født i Øster Nykirke. Faderen død 9 måneder før.
63861739.10.29Margrethe Christensdatter Farre 0.05 18 uger 1739.06.21 FAR: Christen Bødker. Samme dag {d: 28 Octbr:} blev jordet Magrete Christensdatter af Farrøe. Gaml: 18 uger.
63871739.11.01Bodil Jørgensdatter Donneruplund 8.05 8 år 3 uger 1731.06.03 FAR: Jørgen Nielsen Wong.MOR: Birte SørensdatterDom xxiii p: Trinit: blef jordet Bodel Nielsdatter {Jørgensdatter} af Donneruplund. Gaml: 8 aar og nogle uger.
NOTITS: Nielsdatter er en fejltagelse for Jørgensdatter.
63891739.11.15Maren Andersdatter Givskov 51c 51 år 1688c  Dom xxv post Trinit: blef jordet Maren Andersdatter af Givskov. gl: 51. Enche.
63901739.11.22Maren Eriksdatter Bæksgaard 64c 64 år 1675c  Dom xxvi post Trinit: blef jordet Maren Erichsdatter af Beexgaard. gl: [64] aar.
NOTITS: Mads Jensen af Bæksgaard gift 1732 med Anne Eriksdatter af Farre. Måske søster.
63911739.12.09Maren Pedersdatter Bøllund 50.06 50 år 6 m. 1689c  Onsdagen d: 9 Decembr: blef jordet Maren Pedersdatter af Byllund. gl: 50½ aar.
63931739.12.25Anne Sørensdatter Hedegaard 3.04 3 år 4 m. 1736.08.25 FAR: Søren Jensen.MOR: Inger NielsdatterSamme dag {Fest. Nativ Chr:} blef Anne Sørensdatter af Heedgaard jordet. gl: 3 aar 15 uger.
NOTITS: Forældrene gift #8090 Give 1727.
63951740.02.21Kirsten Olufsdatter Nygaard 1.06 2 år 2 uger 1738.08.03 FAR: Ole Villadsen.MOR: Mette MortensdatterDom Sexagesima blef jordet Kirsten Olufsdatter af Nygaard. gl: 2 aar og 2 uger.
NOTITS: Alderen er vel et halvt år forkert. Forældrene gift 1729 i Give #8099.
63971740.04.03Anne Christensdatter Give By 0.04 15 uger 1740.01.24 FAR: Christen Pedersen Møller. Dom Judica blef Christen Pedersens {Møllers} barn her af Give {By} jordet ved nafn Anne. gl: 15 uger.
64001740.05.22Mette Sørensdatter Bregnhoved 68c 68 år 1672c  Dom Rogate blef Mette Sørensdatter af Brenhoed jordet i hendes alders 68 aar.
64011740.06.12Voldborg Sørensdatter Farre 0.03 23 uger 1740.03.27 FAR: Søren Didriksen.MOR: Karen ChristensdatterDom Trinit: Søren Dircksens datter Voldborg jordet. gl: 23 uger.
NOTITS: Alderen er vel forkert regnet. Forældrene gift 1726 i Ringive/Gadbjerg/Lindeballe.
64021740.06.26Lene Rasmusdatter Nederdonnerup 77c 77 år 1663c  Dom ii p: Trinit blef Lene Rasmusdatter af Nederdonnerup jordet. gl: 77 aar.
64031740.07.10Dorte Nielsdatter Ullerup 77cc 77 år   Dom iiii post Trinit: blef Dorret Nielsdatter af Ulderup jordet. gl: 77 aar.
NOTITS: 77 år ser ud til at være en kopierfejl fra begravelsen lige før.
64061740.09.11Bodil Jørgensdatter Donneruplund 0.03 14 uger 1740.06.06 FAR: Jørgen Nielsen Wong.MOR: Birte SørensdatterDom xiii p: Trinit: blef Jørgen Nielsens {Wongs} barn paa Dunruplund {Donneruplund} Bodel Nielsdatter jordet. gl: 14 uger.
64071740.09.18Kirsten Nielsdatter Vorslunde 0.02 10 uger 1740.07.10 FAR: Niels Sørensen.MOR: Karen JensdatterDom xiiii p: Trinit: blev Niels Sørensens barn af Vorslunde jordet Kirsten Nielsdatter. gl: 10 uger.
64101740.12.08Eleonora Marie Elisabet Johansdatter? Kellet Byllund? 33c 33 år 1707c FAR: Johan Vincens Kellet. d: 8 Dec: blef Eleonora Maria Elisabeth Kellet begraven i Give Kiærcke. Ungefær 33 aar.
NOTITS: Johan Kellet begravet 1727 inde i Give kirke antages at være faderen.
64111740.12.16Birte Nielsdatter Nygaard 37c 37 år 1703c  d: 16 Dec: blef Bertte Nielsdatter af Nygaard jordet. gl: 37 aar.
NOTITS: Ikke set født eller gift i Give sogn. Måske død i barselseng, se #6412, Clemmen Jensens barn død i Nygaard 6 uger gammel, 1741.
64121741.01.22? Nygaard 0.02 6 uger 1740.12.16 FAR: Clemmen Jensen.MOR: Birte? Nielsdatter?Dom 3 Epiph: blef Clemmen Jensens barn ? af Nygaard jordet. gl: 6 uger.
NOTITS: Navnet udeladt i kirkebogen.
64151741.04.09Abelone Mortensdatter Bregnhoved 87c 87 år 1654c  Dom Qvasimodo geniti blev Abbelon Mortensdatter af Breinhoed jordet. gaml: 87 aar.
64161741.04.30Kirsten Olesdatter Farre 96c 96 år 1645c  Dominica Cantate blef Kirsten Vollesdatter af Faarøe jordet. gl: 96 aar.
64181741.05.28Maren Andersdatter Bregnhoved 12.02 12 år 1729.03.20 FAR: Anders Pedersen.MOR: ? Anders Pedersens 2. kone. Dom Trinit: blef Maren Andersdatter af Brænhoed jordet. gl: 12 aar.
Dåb nr. 2280
64211741.11.18Mette Nielsdatter Sillesthoved 5.0 5 år 1736.12.23 FAR: Niels Pedersen.MOR: Mette HansdatterDen 18 November blef Mette {dåb: Maren} Nielsdatter af Sillehoed jordet. gl: 5 aar.
NOTITS: Alderen passer nøjagtig på Marens dåb. Om hun nu hedder Maren eller Mette er uklart.
64231742.01.01Johanne Johansdatter Nederdonnerup 47.05 47 år 5 m. 1694.07c FAR: Johan Nederdonnerup. Fest Circumcis: Chr: blef Johan Johansdatter af Nederdonnerup jordet. gl: 47 aar 5 maaneder.
NOTITS: Død i barselsseng. Datteren begravet ugen efter se #6424.
64241742.01.07Mette Bregnhoved 0.02 9 uger 1741.11.12 MOR: Johanne Rasmusdatter. Dom 1 p: Epiph: Chr: blef Johanne Rasmusdatter hendes barn {Mette} jordet. gl: 9 uger.
64261742.04.11Johanne Marie Christensdatter Cassius Bregnhoved 63.06c 63 år 6 m. 1678c FAR: Christian Cassius, Tanderup, Snejbjerg.MOR: Magdalene Sybille Erman, Tanderup, Snejbjerg. MAND: Jens Lauridsen Risom, Søndersthoved, Give. Den 11 Aprilis blef Fru Cammerraads {Jens Lauridsen} Risoms{Johanne Marie Christensdatter Cassius} begrafuen her i Give kiærke. gaml: 63½ aar.
NOTITS: Begravet i kirken, hun er overklasse. Levede paa Søndersthoved, flyttet til Bregnhoved engang efter manden Jens Risoms død i 1719.
64301743.01.20Maren Albrechtsdatter  72c 72 år 1671c  Dominica ii Epiph: blef Maren Albrektsdatter jordet udi hendes 72 aar.
64311743.03.10Maren Pedersdatter Give By 84c 84 år 1659c  Domic: Reminsiere blef Maren Pedersdatter her i Give {By} begraven udi hendes 84 aar.
64321743.03.20Anne Iversdatter Farre 32c 32 år 1709c  Den 20 Martius blef Anne Ifersdatter af Farøe jorden udi hendes 32 aar, saavelsom hendes barn navnlig Maren Pedersdatter gammel 5 dage.
NOTITS: Død i barselsseng, begravet sammen med barnet se #6433. Ingen Iver i Farre set 1709, ikke født i kirkebogen.
64331743.03.20Maren Pedersdatter Farre 0.01 5 dage 1743.03.15 MOR: Anne Iversdatter. Den 20 Martius blef Anne Ifersdatter af Farøe jorden udi hendes 32 aar, saavelsom hendes barn navnlig Maren Pedersdatter gammel 5 dage.
NOTITS: Begravet sammen med moderen, som døde i barselsen se #6432
64351743.03.31Kirsten Vestedsdatter Farre 67c 67 år 1676c  Dominic Judica blef Kirsten Vistesdatter af Farøe Begrafvet udi hendes 67 aar.
64371743.03.17Johanne Nielsdatter Farre 80c 80 år 1663c  Dominic iii Ocli blef Johan{ne} Nielsdatter af Farøe begraven i hendes 80 aar.
64391743.12.27Dødfødt Give By 0.00   FAR: Peder Sørensen. Fest iii Nativ: blef en dødfød barn begraven som var Peder Sørensens i Give.
64431744.02.24Abelone Christensdatter Give By 48c 48 år 1696c  MAND: Niels Jensen Dørken, Give By, Give. Den 26 Februarii blef Abbelone Christensdatter af Gifve begraven neste onsdag for ii die Domini Oculi i hendes 48 tyve aar.
NOTITS: Gift 1729 med Niels Jensen Dørken af Give By #8096. Hun er gift af Nederdonnerup.
64441744.03.04Dødfødt Give By 0.00   FAR: Mads Mortensen.MOR: Johanne SørensdatterDen 4 Martius blef der toe dødfød {dødfødt tvilling 1} børn begraven som var Mads Mortensens i Give. Onsdagen før Dom Lætare eller midfaste søndag.
NOTITS: Forældrene gift 1729 af Give By #8102.
64451744.03.04Dødfødt Give By 0.00   FAR: Mads Mortensen.MOR: Johanne SørensdatterDen 4 Martius blef der toe dødfød {dødfødt tvilling 2} børn begraven som var Mads Mortensens i Give. Onsdagen før Dom Lætare eller midfaste søndag.
NOTITS: Forældrene gift 1729 af Give By #8102.
64461744.03.27Else Christensdatter Bregnhoved 45c 45 år 1699c  MAND: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give. Fer: parascher blef Johan Sørensens hustru {Else Christensdatter} af Breinhoed begraven udi hendes 45 tyvende aar.
NOTITS: Død i barselsseng, barnet begravet samme dag. Hans anden kone. Gift 1741 i Give #8143. Hendes far er muligvis Christen Hansen, der ses i Bregnhoved 1700-03.
64471744.03.27Navnløs Bregnhoved 0.01 1 dage  FAR: Johan Sørensen.MOR: Else ChristensdatterSamme dag {Fer: parascher} blef Johan Sørensens barn {Navnløs} begraven ibd: {Bregnhoved} gaml: ½ dag.
NOTITS: Se moderens begravelse samme dag #6446.
Dåb nr. 1962
64521745.02.02Anne Marie Nielsdatter Farre 2.09 1 år 9 m. 1742.05.20 FAR: Niels Nielsen Gravel. d: 2 Febr: blev Anne Marie jordet 2 aar ringer 10 uger.
NOTITS: "2 aar" skulle have været 3. Niels Nielsen i Fare gift 1734 i Give med Katrine Hansdatter, som kunne være moderen. Men der er andre Niels Nielsener også i Farre.
64541745.02.21Karen Christensdatter Give By 71.06 71 år 6 m. 1673.08  Sexagesima blev Karen Christensdatter af Gifve jordet gammel 71 aar 6 maaneder.
NOTITS: Ikke ellers set.
64551754.09.22Dødfødt  0.00   FAR: Jens? Lund. d: 15post trinit blev Jens Lunds dødfødte barn jordet.
NOTITS: Ikke ellers kendt. Første indførsel af den nye degn Gustav Carl Hadler. Formodentlig fejl for Jacob Lund i Farre, som kendes på den tid og får dødfødte børn.
64561754.12.08Kirsten Andersdatter Farre 0.02  1754.10.20 FAR: Anders Christensen Bødker. 2 Søndag i Advent blef Anders {Christensen} Bødker i Farre hans barn {Kirsten} jordet.
NOTITS: Navnet fra dåben 20. okt. 1754.
64571754.12.22Maren Iversdatter Farre 0.01  1754.12.08 FAR: Iver Jensen. Domin 4 Advent blef Iver Jensens barn {Maren} af Mølgaard jordet.
NOTITS: Navnet fra dåben 8. dec. 1754.
64581755.04.06? Vorslunde 0.01  1753c FAR: Søren Vestesen. Samme Dag {Domin 4 Advent} blef Søren Vestesen barn i Vorslunde Jordet.
NOTITS: Samme dag døbes Marie, som dårligt kan være døbt og begravet samme dag. Så det er vel et andet barn, der begraves. Faderen vel født i Sillesthoved 1722.
64611755.07.09? Anders/en/datter Donneruplund 5c   FAR: Anders Nielsen Wong.MOR: Brigitte Marie Albertsdatterd: 9 July blef Seigr: Anders Nielsens {Wongs} barn {udeladt} af Donneruplund begravet gaml:
NOTITS: Alder ikke indført. Født efter 1744 og før 1754. Alder 5c er kun ment som omtrendtlig tilnærmelse.
64621755.07.13? Søren Jensens kone Nederdonnerup     MAND: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give. Dom 7 post Trinit blef Søren Jensens kone af Nederdonnerup jordet.
64631755.08.17? Henriks/en/datter Bøllund 3 år 1752c FAR: Henrik Pedersen. Dom 12 post Trinit: blef Hendrich Pedersens barn af Byllund jordet 3 aar.
64641755.09.29Else Give By     Festo Michaelis blef en fattig almisselem Else kaldet, af Give Bye.
64651755.10.05? Jakob Lunds barn Farre    FAR: Jakob Lund. Dom 19 Post Trinit: blef Jacob Lunds barn af Farre Bye jordet.
64721756.01.11Mette Nielsdatter Bæksgaard 50 50 år 1706c  Dom 1 post Epiphan blef Mette Nielsdatter af Bexgaard, gammel 50 aar, jordet.
NOTITS: Vel født i Ullerup.
Dåb nr. 2081
64731756.02.11? Søren Didriksens mor Stenbjerglund 80c 80 år 1676c  SØN: Søren Didriksen, Stenbjerglund, Give. MAND: Didrik Sørensen, Farre, Give. d: 11 februari blef Søren Didrichsens moder af Stienberglund begravet. 80 aar gammel.
64761756.04.23? Jens/en/datter Farre 1.06c 1 år 6 m. 1754c FAR: Jens Jørgensen. d: 23 aApril blef Jens Jørgensens barn i Farre 1½ aar gammel jordet.
NOTITS: Barnet må være mindst nogle måneder ældre, for i nov. 1754 føres kirkbogen, som begynder igen i juli efter lang pause.
64781756.05.23Inger Farre 60x  1690x  SØN: Jens Jørgenen, Farre, Give. Samme dag {5 Søndag efter paaske} blef Jens Jørgensens moder nafn: Inger jordet.
NOTITS: Da Jens Jørgensen er voksen, må hun være over 50. "x" betyder groft skøn uden ansvar.
64801756.06.07Anne Marie Sørensdatter Hedegaard 14.06 14 år 5 m. 1741.12.17 FAR: Søren Jensen Vestergaard.MOR: Inger NielsdatterPaa 2den Pintzdag blef Søren Jensen {Vestergaard} af Heedegaards datter An Marie gammel 14 aar og 5 maander jordet.
NOTITS: Hun blev døbt Anne.
Dåb nr. 2462
64811756.06.20? Oles/en/datter Nygaard    FAR: Ole Villadsen.MOR: Margrethe AndersdatterDen 1ste Søndag efter Trinit: blef Ole Villasens barn af Nygaard jordet.
64821756.06.20Karen Olesdatter Ullerup 0.01  1756.05.16 FAR: Ole Nielsen. Samme dag {1ste Søndag efter Trinit:} blef Ole Nielsens barn {Karen} af Ullerup jordet.
NOTITS: Sidstfødte antaget.
64841756.06.20?  5x  1750x  {1ste Søndag efter Trinit:} NB Endnu et barn i Give sogn.
64851756.06.24Maren Sørensdatter Hestlund- Store 25.01 25 år 5 uger 1731.05.20 FAR: Søren Sørensen. d: 24 Juny blef Maren Sørensdatter fra Store Hestlund begravet. 25 aar og 5 uger gammel.
NOTITS: Født i Lille Hestlund. Maaske gift i Store Hestlund.
Dåb nr. 2308
64871756.06.27? Nielsdatter Vorslunde 5x  1750x FAR: Niels Sørensen.MOR: Karen JensdatterEodem die {2den Søndag post trinitatis} blef Niels Sørensens datter af Vorslunde jordet.
NOTITS: Da han fik børn før kirkebogshullet 1745-54, er dette barn vel født i den periode.
64881756.06.27? Niels/en/datter Bøllund 6c  1750c FAR: Niels Larsen. Samme dag {2den Søndag post trinitatis} blef Niels Larsens barn af Byllund jordet.
NOTITS: Vel født i kirkebogshullet 1745-54.
64901756.07.14Birthe Marie Nielsdatter Søndersthoved 0.09  1755.10.05 FAR: Niels Jørgensen. d: 14de July blef bemeldte {se #6489} Niels Jørgensens datter {Birthe Marie} begravet.
NOTITS: Kalder sig senere i Øster Nykirke Sr. Donnerup.
64921756.07.18Mette Sørensdatter Give By 0.11  1755.08.24 FAR: Søren Vestesen.MOR: Maren JespersdatterSamme dag {Dom 5 p: Trinit:} blef Søren Vestesens barn {Mette} i Give {By} Jordet.
64941756.09.05Maren Kirstine Christensdatter Nederdonnerup 0.10  1755.11.02 FAR: Christen Jespersen.MOR: Sidsel Sørensdatter Dom 12 post Trinit: blef Christen Jespersens barn {Maren Kirstine} fra Nederdonnerup jordet.
NOTITS: Stilling soldat ved vielsen 10. dec. 1755. Af Give.
Dåb nr. 2628
64951756.09.05Dødfødt Nederdonnerup 0.00   FAR: Søren Jensen. Samme dag {Dom 12 post Trinit} blef et dødfødt barn Søren Jensens i Nederdonnerup jordet.
NOTITS: 1. kone død 1755, må straks have giftet sig igen, men ikke i Give.
64961756.09.19? Anders Pedersens kone Tromborg     MAND: Anders Pedersen, Tromborg, Give. Dom 14 post Trinit: blef Anders Pedersen hustru fra Tromborg jordet.
64991757.01.06Inger Nielsdatter Hestlund- Store 68 68 år 1688c  MAND: Søren Sørensen, Hestlund- Store, Give. Paa Hellig Tre Kongers dag blef Inger Nielsdatter, Søren Sørensens hustru fra Store Hestlund begravet i sin alders 68 aar.
NOTITS: Søren Sørensen og Inger Nielsdatter havde Lille Hestlund, men lever på aftægt ved sønnen Jørgen Sørensen der havde giftet sig med en enke i Store Hestlund.
65001757.01.23Bue Birkebæk Farre     d: 3 post Epiph: blef Bue Birchebeck af Farre jordet.
NOTITS: Ganske uklar, kvinde eller mand?
65011757.02.06Sidsel Pedersdatter Give By 55.01 56 år 3 m. 1702.01.15  MAND: Niels Nielsen, Give By, Give. Dom Septuages: blef Niels Nielsens hustru af Give, Cecil {Sidsel} Pedersdatter, i hendes alders 56 aar og 3 maaneder begravet.
NOTITS: Født i Sønder Kollemorten, Øster Nykirke.
65041757.12.18? Jakobs/en/datter Farre 0.00   FAR: Jakob Lund. Dom 4 Advent blef Jacob Lunds dødfødde barn af Farre jordet.
65051758.01.29? Jørgens/en/datter Bregnhoved 0.01  1758.01.35 FAR: Jørgen Johansen.MOR: Ida JensdatterDom Sexagesima blef Jørgen Johansens barn af Breinhoed jordet.
NOTITS: Rauff & Starup slår (Jørgen) for som navn, men det ville være sønnen Jørgen *1755 og han ses senere.
Dåb nr. 1961
65061758.03.18An Christensdatter Bæksgaard 75.06 75 år 6 m. 1682c  d: 18 Marty blef An Christensdatter begravet i sin alders 75 Aar og 6 maaneder fra Bexgaard.
65081758.09.17? Mads/en/datter Farre 4+  1754- FAR: Mads Jespersen. eodem die {Dom 17 post Trinit} Mads Jespersens barn fra Farre.
NOTITS: Mads Jespersen først set 1754 som fadder i Farre.
65121759.01.14Navnløs Give By 0.01   FAR: Jens Nielsen Egeskov?.MOR: Mette NielsdatterSamme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.
NOTITS: Tvilling 1, antaget døde lige efter fødslen, for præsten skriver ikke dødfødt.
65131759.01.14? Tvilling 1 Give By 0.01   FAR: Jens Nielsen Egeskov?.MOR: Mette NielsdatterSamme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.
NOTITS: Tvilling 2, antaget døde lige efter fødslen, for præsten skriver ikke dødfødt.
65171759.06.24? Nielsdatter Hestlund-Lille 1.02 1 år 1758.04.28 FAR: Niels Henningsen.MOR: Maren MadsdatterDom 2 post Trinit blef Niels Henningsens datter ? Nielsdatter 1 aar begravet.
65191759.09.09Anne Marie Sørensdatter Vorslunde 0.04  1759.05.27 FAR: Søren Vestesen. Samme dag {Dom 13 post Trinit} blef Søren Vestesens mindste barn {Anne Marie} fra Vorslunde jordet.
65221759.09.30Dødfødt Bæksgaard 0.00   FAR: Søren Knudsen. Endnu samme dag {Dom 16 post Trinit} blef Søren Knudsens dødføde barn jordet.
Dåb nr. 2691
65261759.12.05? mor Søren Vestesens Vorslunde 59+  1700-  SØN: Søren Vestesen, Vorslunde, Give. Onsdagen d: 5 Decemb: blef Søren Vestesens moder fra Vorslunde jordet.
NOTITS: Søren Vestesen i Vorslunde *1721c †1798 Vorslunde. Hans mor altså mindst *1700-
65271759.12.16Karen Nielsdatter Farre 24.03 25 år 2 m. 2 uger 3 dage 1735.05.22 FAR: Niels Bødker. Dom 3 Advent blef almisselem Karen Nielsdatter af Farre begravet i sit alders 25 aar 2 maaneder 2 uger og 3 dage.
NOTITS: Præsten regner alderen forkert ud, den rigtige alder er 24 år.
Dåb nr. 2362
65281760.01.01Dødfødt Give By 0.00   FAR: Niels Bech.MOR: Else SørensdatterPaa Nytaardagen blef et dødfødt barn Niels {Nielsen} Bech i Give Bye tilhørende jordet.
Dåb nr. 2701
65291760.01.20Cecil Pedersdatter  80 80 år 1680cc  Dom 2 post Epiph: blef Cecil Pedersdatter i sit alders 80 aar begravet.
NOTITS: Kunne være navnet Cæsilie.
65301760.03.23Dødfødt Marienlund 0.00   FAR: Christen Jensen.MOR: ? Christen Jensens kone.. 5 søndag i Fasten blef Christen Jensens barn som blef dødfødt jordet fra Marienlund i Give sogn.
NOTITS: Ikke klart hvor Marienlund er i Give sogn.
Dåb nr. 2705
65321760.03.30Engel Andersdatter Sillesthoved 31.01 31 år 4 uger 1729.03.06 FAR: Anders Jepsen. Eodem die {Dom Palm:} blef Engel Andersdatter af Sillesthoed begravet i sit alders 31 aar og nogle uger.
NOTITS: Nogle uger sat til 4 her.
Dåb nr. 2278
65371760.08.17Anne Hyrdesdatter? Farre 0.01  1760.08.10 FAR: ? Hyrde. Dom 11 post Trinit blef Hyrdens tvende børn tvillinger {Anne} af Farre jordet.
65381760.08.17Anne Else Hyrdesdatter? Farre 0.01  1760.08.10 FAR: ? Hyrde. Dom 11 post Trinit blef Hyrdens tvende børn tvillinger {Anne Else} af Farre jordet.
65421760.12.21? Ole Nielsens kone Ullerup 28.00 28 år 6 dage 1732.12.15  MAND: Ole Nielsen, Ullerup, Give. Dom 4 Advent blef Ole Nielsens hustru af Ullerup begravet i sit alders 28 ar og 6 dage.
NOTITS: Dåbsdagen passer ikke direkte til nogen kvinde født i Give sogn, så måske er hun udensogns fra.
65431761.01.11Dødfødt Givskov 0.00   FAR: Christen Johansen. Dom 1 post Epiph: blef et dødfød barn af Christen Johansen i Gifskov jordet.
65451761.02.15Sidsel Nielsdatter Give By 78.10 78 år 10 m. 1682.04  2den Søndag i Faste blef Zidsel Nielsdatter i Give bye almisselem i sit alders 78 Aar 10 maaneder begravet.
65461761.05.24? Peder Christensen Boels 1. kone Bæksgaard 98cc 98 år 1663cc  MAND: Peder Christensen Boel, Bæksgaard, Give. Dom 1 post Trinit blef Peder Boels hustru af Bexgaard jordet 98 aar gammel.
NOTITS: For Christensen se vielse #8174.
65511761.09.06Maren Nielsdatter Bøllund 72 72 år 1689c  Dom 16 post Trinit blef Maren Nielsdatter af Byllund i sit alders 72 aar begravet.
NOTITS: Ses som fadder 1737-40.
65521762.01.17Anne Meier Bøllund? 76 76 år 1686c  MAND: Johan Baltasar Bilhardt, Bøllund, Give. Dom 2 post Epiph: blef frue Bilhardt Enche {Anne Meier} her i kaldet, begravet og hensat i Give kirke.
NOTITS: Hendes mand præsten Johan Baltasar Bilhardt ejede kirken, derfor bliver hun begravet i kirken og ikke på kirkegården. Hendes navn kendes til dels fra Øster Nykirke kirkebog. Ikke klart om hun som enke levede i Øster Nykirke eller Give.
65531762.01.31Johanne Frandsdatter Ullerup?     Dom 4 post Epiph: blef almisselem Johanne Frantzdatter jordet.
NOTITS: For Ullerup se dåb #2469.
65541762.03.21Mette Olesdatter Ullerup 0.03 11 uger 1762.01.01 FAR: Ole Nielsen.MOR: Mette PedersdatterSamme dag {Midfaste Søndag} blef Ole Nielsens barn {Mette} som døde ved moderen i Ullerup 11 uger gammel jordet.
NOTITS: Mette Pedersdatter fra FT 1787.
65551762.03.21Dødfødt Bæksgaard 0.00   FAR: Johan Jørgensen.MOR: Kirsten ChristensdatterEodem die {Midfaste Søndag} blef Johan Jørgensens dødfød barn jordet.
65561762.03.25Maren Christensdatter Givskov 85cc 85 år 1677cc  MAND: Frands Jensen, Givskov, Give. d: 15 Marty blef Maren Christensdatter i Gifskov i sit alders 85 aar begravet.
NOTITS: Hun er født i Store Hestlund, gift 1709 #8058 med Frands Jensen af Givskov.
65571762.04.08? Niels/en/datter Give By    FAR: Niels Nielsen Hyrde. d: 8 April som var Skærtorsdag blev Hyrdens {Niels Nielsen} barn i Give bye begravet i sit alders.
NOTITS: Hyrdens navn Niels Nielsen i begravelse # 6568.
65591762.04.18Kirsten Jensdatter Nederdonnerup 50 50 år 1712c  MAND: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give. Samme dag {Dom Qvasimodo} blev Jørgen Lassens hustru af Nederdonnerup navnlig Kirsten Jensdatter begravet i sit alders 50 aar.
65601762.04.25Anne Andersdatter Give By 6.06  1755.10.12 FAR: Anders Møller. 2den Søndag efter Paaske blef Anders Møllers barn navnlig Anne jordet.
NOTITS: Blev 6 et halvt år gammel.
Dåb nr. 2625
65611762.04.25? Oles/en/datter Ullerup    FAR: Ole Nielsen.MOR: Mette PedersdatterSamme dag {2den Søndag efter Paaske} blev Ole Nielsen fra Ullerup hans barn {Maren 7, eller Christen 5, eller Johanne 3, eller Anne 2 år gamle} jordet.
NOTITS: Kan måske opklares senere, når gårdhistorien laves for Ullerup.
65621762.05.16Dødfødt Give By 0.00   FAR: Niels Nielsen Bech. Dom 5 post Paschat blef et dødfød barn Niels {Nielsen} Bæch i Give tilhørende jordet.
65631762.05.31Karen Nielsdatter Give By 50 50 år 1712c  MAND: Mads Sørensen Søndergaard, Give By (Søndergaard), Give. d: 28 May blef afg: Mads {Sørensen} Søndergaards enke Karen Nielsdatter begravet i sit alders 50 aar.
65641762.06.10Margrethe Jensdatter Give By 67 67 år 1695c  SØN: Jakob Lauridsen Vestergaard, Vestergaard, Give. d: 10 Juny blef Margrethe Jensdatter, Jacob {Lauridsen} Vestergaards moder i Give begravet i sit alders 67 aar.
NOTITS: Sønnen Jakob født udenfor ægteskab 1727 #2259 far Lars Jensen.
65651762.06.10Abelone Madsdatter Give By 9+  1753- FAR: Mads Sørensen.MOR: Karen NielsdatterSamme dag {d: 10 Juny} blef 1 af afgangne Mads Sørensens døtre jordet navnlig Abbelone.
65661762.06.22Anne Marie Troelsdatter Give By 57 57 år 1705c  MAND: Christen Pedersen Møller, Give By, Give. d: 22 Juny blef Anne Marie Troelsdatter af Give begravet i sin alders 57 aar.
NOTITS: Født i Store Hestlund 1705 datter af Troels Andersen. Hun blev gift med Christen Pedersen *Ulkær Mølle, Give. Hun skrives ikke som enke, men Christen Pedersen er ikke set død i Give.
Dåb nr. 2071
65691762.08.01Katrine Christensdatter Peder Olufsens kone Bæksgaard     MAND: Peder Olufsen, Bæksgaard, Give. Dom 8 post Trinit blef Peder Olufsens kone {Cathrine Christensdatter} fra Bexgaard jordet.
NOTITS: Gift i 1758 med Peder Olufsen af Dørken, Thyregod. Først bosat Nederdonnerup, her Bæksgaard, gift igen 1762, senere tilbage i Nederdonnerup.
65701762.08.15Maren Nielsdatter Nederdonnerup 23 23 år 1739.02.22 FAR: Niels Sørensen Skov.MOR: Maren PedersdatterDom 10 post Trinit blef Niels {Sørensen} Schous datter nafnlig Maren Nielsdatter fra Nederdonnerup begravet i sit alders 23 aar.
NOTITS: Født i Givskov. Navnet ikke nævnt i dåben.
Dåb nr. 2419
65711762.09.29Dødfødt Farre 0.00   FAR: Christen Nielsen.MOR: Kirsten Nielsdatterd: 29 September paa Michaelis dag blef Christen Nielsens dødfødte barn af Farre jordet.
NOTITS: Kirsten Nielsdatter fra FT 1787.
65721762.11.21? Frands Smeds kone Give By 62+  1700-  MAND: Frands Smed, Give By, Give. Samme dag {24 post Trinit} blef en almisslem nafnl: Frandz Smeds Ensche af Give bye jordet.
NOTITS: Frands Smed set fra 1720 - 1728 i Give By. Hun ses som fadder 1720 #2153 og 1725 dåb #2231 og flere. Deres barn Margrethe Frandsdatter *1710c muligvis ikke i Give, hun er fadder 1726-28 føder barn uden for ægteskab 1740.
65771763.02.27Anne Katrine Christensdatter Donneruplund 1.01 1 år 3 uger 1762.02.02 FAR: Christen Pedersen Donnerup.MOR: Anne Olesdatter2den Søndag i Fasten blef Mons: Pedersens barn nafnlig An Cathrine 1 aar og nogle uger gammel jordet.
65791763.03.13Else Christensdatter Nederdonnerup 35.03 35 år 3 m. 1728c  MAND: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give. Midfastesøndag blef Else Christensdatter af Nederdonrup, Jørgen Lassens kone i sit alders 35 aar og nogle maaneder jordet.
NOTITS: Måske født juni 1727 i Store Hestlund, #2255.
65801763.03.13Anne Nielsdatter Farre 13.03 13 år 3 m. 1749 FAR: Niels.MOR: Katrin Bødker. Samme dag {Midfastesøndag} blef Anne Nielsdatter, Katrin Bøckers datter af Farre i sit alders 13 aar og nogle maaneder jordet.
65811763.03.31? Hyrdens kone i Farre Farre 20+  1743-  MAND: ? Hyrde i Farre, Farre, Give. Skærtorsdag blef Hyrdens hustru af Farre bye jordet.
65831763.04.29Dødfødt Farre? 0.00   FAR: Jeb Nielsen.MOR: Ane NielsdatterEndnu samme dag {Bededagen} If {Jeb} Nielsen af Gammel Mølle hans dødfødte barn jordet.
NOTITS: Konens navn fra FT 1787.
65871763.06.19Bodil Villadsdatter Farre 1.08 1½ år 1761.10.11 FAR: Villads Nielsen.MOR: Karen PedersdatterSamme dag {Dom 3 post Trinit} blef Villads Nielsens datter{Bodil} 1½ gammel fra Farre jordet.
65891763.07.07Bodil Pedersdatter Farre 63 63 år 1700c  MAND: Jørgen Christensen Bank, Farre, Give. d: 7 July blev Jørgen {Christensen} Banches kone Boel Pedersdatter af Farre begravet i sit alders 63 aar.
65911763.07.07Karen Hansdatter Sillesthoved 55c  1708c  MAND: Hans Christensen, Sillesthoved, Give. d: 7 blef Hans {Christensen} Sillesthoeds kone Karen Hansdatter af Sillesthoed bye jordet.
NOTITS: Hun er på aftægt, sønnen Christen Hansen overtog gården to år før i 1761c. Hun er måske født 1708 i Farre datter af Hans Madsen Bank.
65931763.07.31Else Katrine Poulsdatter Hestlund- Store 0.01  1763.07.17 FAR: Poul Jensen.MOR: ? Poul Jensen Soldats kone. Dom 9 post Trinit blef Poul Jensens barn nafnlig Else Cathrine jordet.
Dåb nr. 2778
65941763.07.31? Mandens mor Skærhoved 50c+  1713c-  Samme dag {Dom 9 post Trinit} blef mandens mor i Schiærhoed jordet.
65961763.08.07Mette Laustdatter Bøllund 3.09 4 år 1759.10.28 FAR: Laust Larsen. Samme dag {Dom 10 post Trinit} blev Laust Lassens barn af Byllund Mette i sit 4de aar jordet.
Dåb nr. 2694
65971763.08.21Sidsel Christensdatter Give By 0.05  1763.03.31 FAR: Christen Nielsen? Hover.MOR: Else JensdatterSamme dag {Dom 12 post Trinit} blef Christen {Nielsen} Houers barn {Sidsel} af Give bye jordet.
Dåb nr. 2770
66001763.09.25Maren Iversdatter Farre 4.06 5 år 1759c FAR: Iver Jensen Mølgaard.MOR: Maren SørensdatterSamme dag {Dom 17 post Trinit} blef Iver {Jensen} Mølgaards {Mølgaard i Farre} datter begravet nafnlig Maren Iversdatter i sit alders 5 aar.
NOTITS: Identitet problem. Ikke set født, en Maren født 1754 er allerede død 1754 kort efter fødslen.
Dåb nr. 2686
66011763.09.29Mette Christensdatter Bregnhoved 27.06c 28 år 1736c  MAND: Villads Jensen, Bregnhoved, Give. Festo Michaelis blef Villas Jensens kone nafnlig Mette Christensdatter af Breinhoed i sit alders 28 aar begravet.
66041763.10.09Inger Nielsdatter Farre 70 70 år 1692c  Dom 19 post Trinit blef Inger Nielsdatter af Farre i sit alders 70 aar begravet.
NOTITS: Navnet ellers ikke set.
66081763.11.01? Peder Nielsens kone Give By 39+  1724c-  MAND: Peder Nielsen, Give By, Give. Die Om: Sanct: d: 1 Novemb: blef Peder Nielsens hustru af Gifve {By} jordet.
NOTITS: I extraskatten 1762 Peder Nielsen i Give By med kone og 1 barn over tolv år.
66111763.11.06Inger Jensdatter Farre 1.07  1762.04.18 FAR: Jens Loftlund. Endnu samme dag {Dom 23 post Trinit} blef Jens Loftlunds enkes barn {Inger} af Farre jordet.
66121763.11.13Katrine Jensdatter Bregnhoved 48 48 år 1715c  MAND: Jens Villadsen, Bregnhoved, Give. Dom 24 post Trinit blef Jens Villesens enke af Breinhoed Cathrine Jensdatter i hendes alders 48 aar begravet.
NOTITS: Kaldes også Trine Jensdatter.
66131763.11.27Ingeborg Madsdatter Farre 0.01  1763.11.06 FAR: Mads Jespersen. Dom 1 Advent blev Mads Jespersens liden datter {Ingeborg} af Farre jordet.
66141763.11.27Anne/Anders Niels/en/datter Øgelund 0.05 ½ år 1763.04.29 FAR: Nis Jepsen. Samme dag {Dom 1 Advent} blev Nis Jepsens barn {Anders/Anne én af tvillingerne} af Øgelund jordet ½ aar gammel.
NOTITS: Tvillinger, en af Anne eller Anders begravet her. Kan være dåb #2772 eller #2773.
Dåb nr. 2772
66171764.01.06Anne Mølgaard Farre 64.06 64 år 6 m. 1699.06  d: 6 paa Hellig tre Kongers dag blef An Mølgaard i sit alders 64 aar 6 maaneder etc: dage jordet.
66181764.01.06Anne Jørgensdatter Farre 51c+  1713c-  MAND: Ole Andersen Bank, Farre, Give. Samme dag {d: 6 paa Hellig tre Kongers dag} blev Ole {Andersen} Banches hustru jordet.
NOTITS: Se vielsen 1737 #8129.
66191764.01.22Mette Hansdatter Sillesthoved 24.04 24 år 1739.09.13 FAR: Hans Christensen.MOR: Karen HansdatterSamme dag {3die søndag efter Hellig tre Kongers dag} blev Mette Hansdatter fra Sillesthoed tienendes i Farre Mølle begravet i sit alders 24 aar.
Dåb nr. 2426
66201764.02.02? Nielsdatter Farre    FAR: ? Hyrden i Farre. d: 2 February paa Kyndelmissedag blev Hyrdens yngste datter af Farre jordet.
NOTITS: Rauff & Starup har hyrden som Niels Nielsen Gravel *1738 Farre †1777 Farre.
66221764.03.04? Nielsdatter Bøllund 16 16 år 1748c FAR: Niels Nielsen. Samme dag {Fastelavnssøndag} blev Niels Nielsens datter af Byllund begravet i sit alders 16 aar.
66231764.03.04Dødfødt Bøllund 0.00   FAR: Laust Larsen.MOR: ? Laust Larsens kone. Endnu {Fastelavnssøndag} blev Laust Lassens dødfødt barn af Byllund jordet.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2795
66241764.03.11Kirsten Laustdatter Bøllund 0.01  1764.03.04 FAR: Laust Larsen.MOR: ? Laust Larsens kone. Samme dag {1 Søndag i Fasten} blef Lasses {Laust Larsen} spæde barn {Kirsten} af Byllund jordet.
NOTITS: Lars Larsen i Rauff & Starup.
Dåb nr. 2794
66271764.05.13? Hans Sørensens kone Bøllund 42.02 42 år 2 m. 3 dage 1722.03.10  MAND: Hans Sørensen, Bøllund, Give. d: 3 søndag efter Paaske blev Hans Sørensens enke af Byllund jordet i sit alders 42 aar og 2 maaneder og 3 dage.
NOTITS: Vel ikke født i Give. På den fødselsdag i Give sogn 1722 passer kun én, men hun dør 11 uger gammel.
66311764.07.01Kirsten Hansdatter Farre 2.11  1761.07.26 FAR: Hans Iversen Smed.MOR: Maren Sørensdatter Hans Iversen Smeds enke. Dom 2 post Trinit: blev Smedens {Hans Iversen} Enckes {Maren Sørensdatter} barn {Kirsten} i Farre Bye jordet.
66321764.07.15Mette Villadsdatter Ullerup 58.04 59 år 1706.04.05  MAND: Jens Christensen Egsgaard, Ullerup, Give. Dom 4 post Trinit: blef Jens Christensens {Egsgaards} kone Mette Villadsdatter af Ullerup i sit alders 59 aar begravet.
Dåb nr. 2076
66331764.07.26Johanne Jens Hansens kone Ullerup 29 29 år 1735c  MAND: Jens Hansen, Ullerup, Give. d. 26 July blef Jens Hansens kone {Johanne?} af Ullerup begravet i sit alders 29 aar.
NOTITS: Får barn Kirsten i januar 1764. Jens Hansen *1713c i FT 1787. Navn Johanne fra første pige med næste kone.
66351764.08.05Mette Pedersdatter Ullerup 11.11 11 år 11 m. 1 uger 1752.08.29  Samme dag {Dom 7 post Trinit:} blev Mette Pedersdatter af Ullerup bye 11 aar og 11 maaneder 1 uge begravet.
NOTITS: Faderen måske Peder Christensen af extraskatten 1762.
66361764.08.05Mette Malene Pedersdatter Hedegaard 2.00  1762.08.01 FAR: Peder Henriksen. Endnu {Dom 7 post Trinit:} Peder Hendrichsens yngste barn {Mette Malene} af Heedegaard blef samme dag jordet.
NOTITS: Det ser ud til alle hans børn dør.
66391764.09.30Johanne Rasmusdatter Give By     MAND: Søren Johansen, Hedegaard, Give. dom 15 post Trinit: blev almisselem Johanne Rasmusdatter i Give {By} jordet.
66421764.12.09Maren Christensdatter Give By? 77 77 år 1687c  Dom 2 Advent blev enken Maren Christensdatter ved degnen Jens Holm jordet 77 aar.
NOTITS: Hun har boet ved Jens Nielsen Holm, afsat som degn 1754. I extraskatten 1762 har Jens Holm to indsiddere boende, en af dem er Maren Christensdatter.
66431764.12.16Inger Nygaard     Dom 3 Advent blev en gl. enke i Nyegard navnlig Inger jordet.
66441764.12.23Anne Christensdatter Farre 35 35 år 1729c  MAND: Mads Jespersen, Farre, Give. Dom 4 Advent blev Mads Jespersens kone {Anne Christensdatter} i Farre begravet i sit alders 35 aar.
NOTITS: En datter Ingeborg døbes en uge efter moderens død, begraves en uge efter dåben.
66451765.01.06Ingeborg Madsdatter Farre 0.01 3 uger 1765.01.01 FAR: Mads Jespersen.MOR: Anne ChristensdatterDom Epiphan blev Mads Jespersens barn i Farre Ingeborg 3 uger gammel jordet.
66481765.04.14Anne Elsebet Nielsdatter Mosgaard- Store 0.01 3 uger 1765.03.27 FAR: Niels Hansen. Samme dag {d. 14 April som var Søndagen Qvas. mod. Gen} blef Niels Hansens datter {Anne Elsebeth} af Store Mosgaard 3 uger gammel jordet.
Dåb nr. 2815
66491765.04.28? Christen Jensens kone Øgelund 60c 60 år 1705c  MAND: Christen Jensen, Øgelund, Give. Samme Søndag {Dom Jubil:} blev Christen Jensens kone fra Øgelund jordet i sit alders 60 aar.
66501765.05.19Maren Sørensdatter Sillesthoved 85.05 85 år 5 m. 6 dage 1680.01.13  d. 6 dsøndag efter Paaske blef Maren Sørensdatter af Sillesthoed jordet i sit alders 85 aar 5 maaneder og 6 dage.
66511765.06.16Dødfødt Farre 0.00   FAR: Jens Jørgensen.MOR: ? Jens Jørgensens kone. Samme dag {Dom 2 post Trinit} blef Jens Jørgensen dødføde barn jordet.
Dåb nr. 2824
66521765.07.02Else Laustdatter Bøllund 0.01 5 uger 1765.05.28 FAR: Laust Larsen.MOR: ? Laust Larsens kone. Samme dag {Festo Visitati Mariæ} blef Huusmanden Lases {Laust} barn navnlig Else 5 uger gammel jordet.
Dåb nr. 2821
66531765.08.14Kirsten Christensdatter Bøllund 33c 33 år 1733  MAND: Johan Jørgensen, Bøllund, Give. d. 14 August blev Kirsten Christensdatter, Johan Jørgensens kone i Byllund i sit alders 33 aar begravet.
NOTITS: Hun er ikke født i Give sogn. Hun har en søster i Hedeby, Ringive men er ikke set født i Ringive, Gadbjerg eller Lindeballe sogne. Hun giftes 1761 i Give som pige - ikke datter - af Bæksgaard i Give.
66541765.08.25Sidsel Sørensdatter Bregnhoved     MAND: Christen Jespersen, Bregnhoved. Dom 12 post Trinit: blef Christen Jespersens kone {Sidsel Sørensdatter} af Breinhoed jordet.
NOTITS: Hun formodentlig født i hullet 1745-54 i Give kirkebog, hun er sandsynligvis født i Give, siden hun giftes der #8158.
66551765.09.22Hanne Christensdatter Bregnhoved 0.05  1765.04.04 FAR: Christen Jespersen.MOR: Sidsel SørensdatterDom 16 post Trinit: blef Christen Jespersens yngste datter Hanne jordet.
NOTITS: Han har en ældre datter, Kirsten 4 år.
Dåb nr. 2817
66561765.09.22Kirsten Mortensdatter Bæksgaard 1.05  1764.04.29 FAR: Morten Pedersen Bæksgaard.MOR: Ane? Jensdatter?Samme dag {Dom 16 post Trinit:} blev Morten {Pedersen} Bæksgaards datter {Kirsten} som var den yngste ligeledes jordet.
NOTITS: Han har en ældre datter Anne Marie som er 5 år gammel. FT 1787 en Morten Pedersen 64 og Ane Jensdatter 74 i Navnløs, Give.
Dåb nr. 2801
66571765.10.20Anne Pedersdatter Bæksgaard 1.11 3 år 1763.12.18 FAR: Peder Christensen Boel.MOR: Lene SørensdatterDom 20 post Trinit: blef Peder {Christensen} Boels yngste datter An i hendes alders 3 aar jordet.
NOTITS: Alderen er godt et år for høj.
66581765.10.27Maren Mathisdatter Givskov 84c 84 år 1681cc  MAND: Frands Jakobsen, Givskov, Give. Dom 21. post trinit: blef Frantz Jacobsen enke af Gifschou Maren Matisdatter i sit alders 84 aar begravet.
NOTITS: Hun er født i Oksenbjerre, gift til Dørken, flyttede til datteren Ingeborg Frandsdatter gift med Christen Sørensen i Givskov.
66591765.11.01? Anders Nielsens kone Ullerup 37c 37 år 1728c  MAND: Anders Nielsen, Ullerup, Give. Allehelgensdag blef Anders Nielsens kone af Ullerup i sit alders 37 aar begravet.
66601765.11.10Lisbeth Christensdatter Farre 2.02  1763.10.02 FAR: Christen Nielsen.MOR: Kirsten NielsdatterDom 23 post Trinit: blef Christen Nielsens datter {Lisbeth} i Farre begravet.
NOTITS: Navnet ikke angivet, sluttet.
Dåb nr. 2785
66621765.12.26Kirsten Christensdatter Nederdonnerup 65+  1700-  MAND: Jesper Jensen, Nederdonnerup, Give. 2 Juledag blev Jesper Jensens kone {Kirsten Christensdatter?} i Nederdonnerup jordet.
NOTITS: Sandsynlig identifikation, men nogen usikkerhed. Christen Jespersen, vel hendes søn, gifter sig med en enke Kirsten Rasmusdatter i Nederdonnerup, men først i Juni 1766. Manden Jesper Jensen dør 1770 også i Nederdonnerup.
66631766.03.12Maren Jensdatter Nederdonnerup 31.08 32 år 2 uger 5 dage 1734.07.21  MAND: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give. d: 12 Marty blef Jørgen Lassens kone Maren Jensdatter i sit alders 32 aar 2 uger og 5 dage begravet.
NOTITS: Hun er født i Kokborg Thyregod, gift 1763 i Thyregod med Jørgen Larsen.. Hendes meget nøjagtige alder giver født 21.02.1734, men hun er døbt i Thyregod kirkebog 21.07.1734. Alderen med 32 aar 2 uger og 5 dage skulle være: 31 år 7 måneder 2 uger og 5 dage. Hun var hans 3. kone.
66651766.04.20? Søren Christensens 1. kone Farre 62cc  1704cc  MAND: Søren Christensen, Farre, Give. 3 Søndag efter Paaske blev Søren Christensens kone i Farre jordet.
NOTITS: Dette er ikke Søren Christensen *1704 Nederdonnerup for han dør i 1730 i Nederdonnerup.
66661766.04.25Mette Marie Ullerup 34c 34 år 1732c  MAND: Ole Nielsen, Ullerup, Give. d: 25 April som var den almindelige bededag blev Ole Nielsens kone Mette Marie af Ullerup i sit alders 24 aar begavet.
NOTITS: Chr. Tirsgaard, slægtshistoriker Give, angiver hendes efternavn som Larsdatter og en søn kaldes Lars. Dette er Ole Nielsens 2. kone. Han giftede sig derefter en 3. gang.
66691766.10.12Anne Marie Laustdatter Bæksgaard 0.01 5 uger 1766.09.07 FAR: Laust Pedersen.MOR: Maren Pedersdatter. Dom 20 post Trinit: blev Laust Pedersen datter i Bexgaard An Marie jordet 5 uger gammel.
Dåb nr. 2849
66711766.11.01Sophia Magdalena Gustavsdatter Hadler Give By 1.07 1 år 6 m. 2 uger 2 dage 1765.04.28 FAR: Gustav Carl Hadler. Samme dag blev degnens {Gustav Carl Hadler} yngste datterSophia Magdalene begravet 1 aar 2 uger og 2 dage gammel begravet.
NOTITS: Hun skulle tilbageregnet være født 14. april 1765, hun ville så være to uger gammel ved dåben den 28. april 1765. Moderens navn er ikke set, men *1735cc †1793 Øster Nykirke.
66731766.11.09? Give By? 0.01 3 uger 1766.10 FAR: ? Mølleren. Dom 24 post Trinit: blev Møllerens yngste datter som var hjemmedøbt en tre uger gammel jordet.
NOTITS: Hvis der er tale om Farre eller Ulkær møller plejer kirkebogen plejer kirkebogen at sige så. Der findes en vel mindre mølle i Give By, det burde være mølleren der der menes. Sønnen af mølleren Peder Hansen i Ulkær Mølle, kaldet Christen Pedersen Møller bor i Give By, men vides ikke at have drevet møllen i Give By.
Dåb nr. 2850
66741766.12.07Maren Pedersdatter Bæksgaard 27.10 27 år 10 m. 1739.02c  MAND: Laust Pedersen, Bæksgaard, Give. Dom 2 Advent blev Laust Pedersens kone af Bexgaard begravet i sit alders 27 aar og 10 maaneder.
NOTITS: Hun er datter af Peder Frandsen i Give By.
Dåb nr. 2416
66751766.12.07Marie Nisdatter Farre Mølle 2.02 2 år 2 m. 4 dage 1764.10.03 FAR: Nis Eriksen Møller. Samme dag {Dom 2 Advent} blev Nis Eriksens datter af Farre Mølle navnlig Marie Nisdatter begravet i sit alders 2 aar 2 maaneder og 4 dage.
NOTITS: Hun er født i et andet sogn, faderen kom først til Farre Mølle 1766.
66761767.01.25Anne Marie Pedersdatter Hedegaard 0.06 25 uger 1766.07.13 FAR: Peder Henriksen. Dom 3 post Epiphan blev Peder Hendrichsens datter {Anne Marie} i Heedegaard jordet i sit alders 25 uger.
Dåb nr. 2847
66771767.03.25Christiana Maria Christensdatter  3.04 3 år 4 m. 1 uger 2 dage 1763.11.02 FAR: Christen Jensen. Samme dag {Maria Bebudelsesdag} blev Christen Jensens datter føed i Fulsang {Fuglsang Thyregod} navnlig Christiane Marie Christensdatter begravet i sit alders 3 aar 4 maaneder 1 uge og 2 dage.
NOTITS: Dåb No. 718 Thyregod kirkebog. 2. nov. 1763. Faderen - som var født i Fuglsang, Thyregod - blev begravet 5. okt. 1763 en måned før hun blev døbt. Moderens navn kendes ikke. Alderen er to uger for lille.
66781767.04.01? Smed, gamle kone Give By     MAND: ? Smed gamle, Give By, Give. d: 1 April blev den gamle Smeds kone i Giufve bye jordet.
NOTITS: Den gamle smed formodentlig Niels (Nielsen? i extraskatten 1762) Smed, der faar et barn i 1736. Den ny smed er Søren Nielsen Smed der i 1758 gifter sig af Give By med Johanne Christensdatter født i Jelling.
66801767.04.08Mette Christensdatter Hag Hedegaard 0.04 15 uger 1766.12.21 FAR: Christen Christensen Hag.MOR: Kirsten Hansdatterd: 8 April blev Christen {Christensen} Hags datter af Heedegaard navnlig Mette en 15 a 16 uger gammel jordet.
66821768.01.17Else Sørensdatter Give By 59.01 59 år 1708.12.30  MAND: Jens Sørensen Hage, Give By, Give. dom 2 post Epiphan blev Jens {Sørensen} Hages enke af Giufve bye begravet navnlig Else Sørensdatter i sit 59 aar.
NOTITS: Jens Hage identificeret gennem Donneruplund jordebøger.
Dåb nr. 2121
66831768.02.07Anne Christensdatter Farre 0.08 9 m. 1767.06.14 FAR: Christen Olesen.MOR: Ane NielsdatterSom Sexages: blev Christen Olesens barn i Farre Anne Christensdatter 2 fjerdingaar gammel jordet.
NOTITS: Moderen fra FT 1787.
Dåb nr. 2865
66841768.03.16Anne Christensdatter Give By 86cc 86 år 1678c  d: 16 Marty blev Ane Christensdatter i Giuve begravet i sit alders 86 aar.
66851768.03.20Maren Sørensdatter Bæksgaard 76c 76 år 1692c  Dom Judica blev enken Maren Sørensdatter af Bexgaard i sit alders 76 aar begravet.
66861768.04.17Maren Jespersdatter Bøllund     Dom 2 post Pascat: blev Maren Jespersdatter almisselem udi Byllund jordet.
66901768.07.10Karen Sørensdatter Give By 37c 37 år 1731c  Dom 6 post Trinit: blev Karen Sørensdatter af Giuve i sit alders 37 aar begravet.
NOTITS: Ikke født i Give.
66911768.12.04Else Christensdatter Bæksgaard     Dom 3 post Advent blev almisselem Else Christensdatter i Bexgaard jordet.
66921768.01.22Birthe Sørensdatter Donrup Give By 62 62 år 7 dage 1706.01.15  MAND: Jørgen Nielsen Wong, Donneruplund, Give. Dom Septuagesima blev Birthe {Sørensdatter} Donrup i Giuve i sit alders 62 aar og 7 dage.
66931769.02.22Inge Hage Give By 77c 77 år 1692c  MAND: Mads Thomsen Hage, Give By, Give. d: 22 February blev Mads Thomsens hustru Inge Hage begravet i sit alders 77 aar.
NOTITS: Gift 1744 i Give. Han gifter sig igen 2. gang 1770.
66951769.10.15Birte Jørgensdatter Øgelund 29.05 31 år 1740.05.29  MAND: Peder Mortensen, Øgelund, Give. Samme dag {Dom 21 post Trinit:} blev Peder Mortensens hustru navnlig Birthe Jørgensdatter af Øgelund i sit alders 31 aar begravet.
NOTITS: Datter af Jørgen Sørensen Poder og Anne Elisabeth Larsdatter 1740 i Give By. Gift 1761 til Stenbjerglund.
Dåb nr. 2439
66961770.01.14Kirsten Mortensdatter Bregnhoved 50c 50 år 1719c  MAND: Hans Pedersen, Bregnhoved, Give. Samme dag {dom 2 post Epiphan} blev Hans Pedersens kone Kirsten Mortensdatter i sit alders 50 aar fra Breinhoed begravet.
NOTITS: Gift 1764 i Give.
66971770.01.14Sidsel Nielsdatter Give By 0.03 3 m. 1769.10.29 FAR: Niels Nielsen Bech.MOR: Else Madsdatter Kovtrup. Ligeledes {dom 2 post Epiphan} blev Niels {Nielsen} Bæches liden datter {Sidsel} ¼ aar gammel af Giuve jordet.
66991770.03.11Maren Christensdatter Give By 80cc 80 år 1690c  2den Søndag i Faste blev almisselem Maren Christensdatter i Giuve i sit alders 80 aar jordet.
NOTITS: Kan ikke umiddelbart tilordnes.
67021770.04.16Else Madsdatter Vemmelund 0.02  1770.03.11 FAR: Mads Pedersen.MOR: ? Mads Pedersens 1. kone. Samme dag {d: 2 Paaskedag som var d: 16 April } blev et barn {Else} af Vemmelund Skouhuus jordet.
NOTITS: Interpretation. Mor Mads Pedersens første kone, NN. Mads Pedersen skovfoged ses i Vemmelund Skovhus, selv om angivelsen ved Elses fødsel er Schoufdallund.
67031770.04.22Maren Gydesdatter Sillesthoved 29 29 år 1740.12.26  MAND: Søren Andersen, Sillesthoved, Give. Samme dag {1 Søndag efter paaske} blev Søren Andersens hustru Maren Gydesdatter i sit alders 29 aar begravet.
NOTITS: Født 1740 i Nørskov, Lindeballe.
67051770.05.13Kirsten Nielsdatter      d: 4 Søndag efter Paaske blev almisselem Kirsten Nielsdatter jordet.
67061770.07.02Ide Sophie Johansdatter Bøllund 0.02 8 uger 1770.05.06 FAR: Johan Jørgensen.MOR: Mette Jensdatterd: 2 July blev Johan Jørgensens barn i Byllund Ide Sophie kaldet 8 uger gammel jordet.
Dåb nr. 2911
67081770.07.25Maren Jensdatter Ullerup 33c 33 år 1736.04.15  MAND: Jens Jørgensen, Ullerup, Give. Onsdagen den 25 July blev Jens Jørgensens kone i Ullerup navnlig Maren Jensdatter begravet i sit alders 33 aar.
NOTITS: Hun er født i Ullerup datter af Jens Christensen og Mette Villadsdatter.
Dåb nr. 2380
67091770.08.01Udøbt Søndersthoved 0.01    d: 1 august blev Forpagteren Sr: Holms barn paa søndersthovedgaard som var en datter der strax efter fødslen døde jordet.
NOTITS: Sr. Holm ellers ikke kendt.
67121770.11.11Mette Olesdatter Give By 0.07 6 m. 3 uger 1770.04.08 FAR: Ole Nielsen Nørgaard.MOR: Maren JespersdatterSamme dag {d: 11 November} blev Ole {Nielsen} Nørgaards datter navnlig Mette jordet i sit alders ½ aar og nogle uger.
NOTITS: Nogle uger antaget i kirkebogs-alderen med 3 uger.
Dåb nr. 2907
67131770.12.09? Christensdatter Ramskov 16c 16 år 1754c FAR: Christen Jensen.MOR: Dorte Madsdatterdom 2 Advent blev Christen Jensens datter i Ramskou i sit alders 16 aar jordet.
NOTITS: Denne datter er født i hullet i Give kirkebog 1745-55.
67171771.03.10? Anders Rytters kone Bøllund 70c 70 år 1701c  MAND: Anders Rytter, Bøllund, Give. Samme dag {Midfastesøndag} blev Anders Rytters enke i Byllund jordet i sit alders 70 aar.
NOTITS: Navn ukendt, formodes at have boet ved Morten Sørensen i Bøllund i extraskatten 1762.
67191771.03.17? Sørens/en/datter Farre    FAR: Søren Christensen.MOR: Kirsten JørgensdatterSamme dag {5 Søndag i Fasten} blev Søren Christensens barn i Farre jordet.
NOTITS: Søren Christensens måske 1. kone dør 1766. Han er gift igen.
67221772.01.01Ida Sofie Sørensdatter Bregnhoved 0.01 2 uger 1771.12.01 FAR: Søren Jørgensen.MOR: Maren NielsdatterNytaarsdagen blev Søren Jørgensens liden datter {Ide Sophie} 3 uger gammel jordet.
NOTITS: Moderen Maren Nielsdatter er fra Sønder Askær, Brande sogn.
Dåb nr. 2930
67231772.03.08Maren Pedersdatter Farre 58cc  1714cc  MAND: Jens Nielsen Holm, Give By, Give. 1 søndag i fasten blev den gamle degn Jens {Nielsen} Holms hustru {Maren Pedersdatter} som døde i Farre jordet.
NOTITS: Maren Pedersdatter og Jens Nielsen Holm er vist skildt men vel ikke formelt i tamperretten, de lever efter 1749 ikke med hverandre. I 1749 fører han proces mod hende, fordi hun havde forladt ham og havde solgt et hus og en have. Han er skandaldegn, skørtejæger og meneder. Jens Nielsen Holm kaldes den gamle degn, for han blev afsat for mangfoldige pligtforsømmelser i 1754.
67241772.03.29Maren Madsdatter Stenbjerglund 61c 61 år 1711c  MAND: Niels Henningsen, Stenbjerglund, Give. d: 29 Marty blev Niels Henningsens Hustru Maren Madsdatter i Steenbjærglund begravet i sit alders 61 aar.
NOTITS: Hun er født i Thyregodlund, Thyregod. Niels er hendes 2. mand, som er født i Blæsbjerg, Brande.
67251772.07.25Anne Andersdatter Nederdonnerup 32c 32 år 1740c  MAND: Peder Thomsen, Nederdonnerup, Give. d: 25 July blev Peder Thomsens hustru Anna Andersdatter i Nederdonrup i sit alders 32 aar begravet.
NOTITS: Tilsyneladende ikke født i Give sogn.
67261772.08.23Birte Nielsdatter Højgaard 0.04  1772.05.10 FAR: Niels Hansen.MOR: Ane NielsdatterSamme dag {Dom 10 post Trinit:} hafde Niels Hansen en inderst fra Høygaard en liden datter som blev jordet.
NOTITS: Niels Hansen flytter meget rundt, først Store Mosgaard, så Højgaard, FT 1787 i Hjortsballe.
Dåb nr. 2939
67271772.12.26Anne Marie Nielsdatter Hedegaard 10.05 10 år 1762.08.08 FAR: Niels Sørensen Vestergaard.MOR: Karen Pedersdatterd: 26 December som var 2 juledag blev Niels Vestergards datter {Anne Marie} af Heedegaard 10 aar gammel jordet.
NOTITS: Moderen begravet med navn 1777 Hedegaard..
67281773.01.10Anne Marie Nielsdatter Hestlund- Store 0.04 14 uger 1772.09.20 FAR: Niels Christensen.MOR: Else Katrine JensdatterDom 1 post Epiphan blev Niels Christensens liden datter An Marie fra Store Hestlund begravet 14 uger gammel.
NOTITS: Forældre gift 1771 i præstegaarden Ringive.
Dåb nr. 2944
67301773.01.21Margrethe Jensdatter Farre 28.04 28 år 4 m. 1744.09c  d: 21 Januar. Margrethe Jensdatter fra Mølgaard {Farre} i sin alders 28 aar og 4 maaneder.
NOTITS: Måske datter af Jens Jensen extraskatten 1762 i Mølgaard.
67311773.01.24Inger Nielsdatter Hedegaard 70 70 år 1703c  MAND: Søren Jensen, Hedegaard, Give. dom 3 post epiphan blev Søren Jensens enke fra Heedegaard begravet i sit alders 70 aar, navnlig Ing Nielsdatter.
NOTITS: Ikke set født i Give, gift 1727 af Tromborg i Give sogn.
67341773.02.21Karen Sørensdatter Give By 6.10 6 år 1766.04.27 FAR: Søren Madsen Søndergaard.MOR: Ane LaustdatterFastelavnssøndagen blev Søren {Madsen} Søndergaards barn {i Give By} som var en datter {Karen} i sit alders 6te aar jordet.
NOTITS: I sit syvende år.
Dåb nr. 2843
67351773.03.07Anne Jensdatter Give By 3.01 3 år 1770.02.11 FAR: Jens Nielsen Egeskov.MOR: Mette Nielsdatter2den Søndag i Fasten blev Jens {Nielsen} Egskous datter {Anne} i Giufve ungefæhr en 3 aar gammel jordet.
Dåb nr. 2905
67361773.03.07Mette Marie Olesdatter Ullerup 0.10 10 m. 1772.05c FAR: Ole Nielsen.MOR: Mette PederdatterSamme dag {2 Søndag i Fasten} blev Ole Nielsen Barn i Ullerup en datter navnlig Mette {Marie} i sit alders 10 maaneder jordet.
Dåb nr. 2938
67371773.03.10Lene Jensdatter Give By 39.10 40 år 3 m. 1733.05.26  MAND: Christen Christensen Skov, Give By, Give. Onsdagen d: 10 Marty blev Christen {Christensen} Skous kone Lene Jensdatter i Giufve Bye i sit alders 40 aar 3 maaneder og nogle uger begravet.
NOTITS: Født i Nederdonnerup, Give. Dødsdato fra skiftet.
Dåb nr. 2340
67381773.03.14Karen Villadsdatter Give By 70c 70 år 1703c  MAND: Peder Christensen Hag, Give By, Give. 3die Søndag i Fasten blev almisselem Karen Villasdatter i Giuve i sit alders 70 aar jordet.
67391773.03.25Maren Villadsdatter Give By 2.04 2 år 1770.12.09 FAR: Villads Pedersen Hag.MOR: Mette NielsdatterMarie Bebudelsesdag blev Villas {Pedersen} Hags liden datter {Maren} i sit alders 2det aar jordet.
NOTITS: Pedersen fra vielsen 4. okt. 1769 i Give.
Dåb nr. 2916
67411773.04.08Karen Christensdatter Hedegaard 8.09 10 år 1764.07.08 FAR: Christen Christensen Hag, den yngre.MOR: Kirsten HansdatterSamme dag {Skiærtorsdag} blev Christen {Christensen den yngre} Hags datter {Karen} i Heedegaard i sit alders 10 aar jordet.
Dåb nr. 2805
67421773.04.25Else Banch Give By 80cc 80 år 1693cc  Dom Misericord: blev almisselem Else Banchs i Giuve bye jordet i sit alders ungefær 80 aar.
NOTITS: Muligvis gift med den Niels Bank, der i 1739 får en datter Birte i Give By.
67441773.03.25Maria Sørensdatter Sillesthoved 1.02  1772.03.15 FAR: Søren Andersen.MOR: Maren ThomasdatterSamme dag {Dom Misericord:} blev et liden barn {Maria} af Søren Andersen i Sillesthoed jordet.
Dåb nr. 2935
67451773.05.02Kirsten Hansdatter Hedegaard 40c 40 år 1733c  MAND: Christen Christenen Hag den Yngre, Hedegaard, Give. d: 3die Søndag efter Paaske blev Christen {Christensen} Hags kone {Kirsten Hansdatter} i Hedegaard i sit alders 40 aar jordet.
67461773.05.02Marie Nielsdatter Hedegaard 66.04 72 år 1707.01.30  MAND: Christen Christensen Hag den Ældre, Hedegaard, Give. d: 3die Søndag efter Paaske blev Christen {Christensen} Hags den ældres hustru {Marie Nielsdatter} Jordet i sit alders 72 aar.
NOTITS: Alderen er 6 år forkert.
Dåb nr. 2088
67471773.05.23Navnløs Sillesthoved 0.00   FAR: Søren Andersen.MOR: Maren Thomasdatter6te Søndag efter Paaske blev Søren Andersens barn {Navnløs} af Sillesthoed jordet.
NOTITS: Alle andre børn af Søren Andersen lever demonstrativt eller er begravede, derfor formodes dette at være et udøbt barn.
67491773.05.31? Hans Christensens kone Give By 50c 50 år 1723c  MAND: Hans Christensen, Give By, Give. Samme dag {2den Pintzedag} blev husmanden Hans Christensens kone i Giufve jordet en 50 aar gammel.
NOTITS: Hans Christensen ikke i extraskatten 1762 i Give By.
67501773.06.06Christiane Sørensdatter Bregnhoved 3.10 3 år 1769.08.13 FAR: Søren Jørgensen.MOR: Maren NielsdatterSamme dag {Dom Trinit} blev Søren Jørgensens datter {Christiane} i Breinhoed jordet en 3 aar gammel.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787, hun er født i Brande set igennem faddere.
Dåb nr. 2890
67511774.01.09Anne Marie Nielsdatter Feld Give By 71c 71 år 1703c  SØSTER: Bodil Nielsdatter Feld, Give By, Give. d: 1ste efter Hellig tre Kongers dag blev degnens {Hans Ehnemann} kones {Bodil Nielsdatter Feld} søster i Giufve begravet jomfru Anne Marie Feldt i sit alders 71 aar.
NOTITS: Søsteren Bodil *1718 Nykøbing. Foruden Nygaards Sedler se også Brejl.
67541774.10.23Anne Marie Madsdatter Nederdonnerup 33.10 33 år 9 m. 2 uger 1741.00  MAND: Peder Sørensen, Nederdonnerup, Give. Samme dag {d: 21 Søndag post Trinit:} blev Peder Sørensens enke Anne Marie Madsdatter fra Nederdonrup i sit alders 33 aar 9 maaneder og 2 uger + fremdeeles blev en datter af samme enke uden navn jordet.
NOTITS: Hun er ikke set født i Give kirkebog.
67551774.10.23Navnløs Nederdonnerup 0.01   FAR: Peder Sørensen.MOR: Anne Marie Madsdatter. Samme dag {d: 21 Søndag post Trinit:} blev Peder Sørensens enke Anne Marie Madsdatter fra Nederdonrup i sit alders 33 aar 9 maaneder og 2 uger + fremdeeles blev en datter af samme enke uden navn jordet.
Dåb nr. 2976
67561774.12.18Maren Sørensdatter Give By 0.06 6 m. 1774.07.03 FAR: Søren Madsen.MOR: Ane LaustdatterDom 4 Advent blev Søren Madsens datter {Maren} i Giuve en ½ aar gammel jordet.
Dåb nr. 2967
67571775.03.12Margrethe Pedersdatter Farre 1.01 1 år 1774.02.27 FAR: Peder Christensen Husmand.MOR: Karen PedersdatterSamme dag {2den Søndag i Fasten} blev Peder Christensen husmands barn Margrethe 1 aar gammel jordet.
NOTITS: Han kaldes husmand for at adskille ham fra Peder Christensen Donnerup, der i 1774-76 ses i Farre Mølle. Moderen er 45 år gammel, hendes navn ikke set.
Dåb nr. 2961
67581775.05.21Anne Else Laursdatter Farre 27c 27 år 1748c  MAND: Niels Nielsen, Farre, Give. d: 21 May blev begravet huusm: Niels Nielsens kone An Else Laursdatter i Farre 27 aar gammel.
67601775.10.08Anne Jakobsdatter Bøllund 47.03 45 år 1 m. 1728.07.04  MAND: Morten Sørensen, Bøllund, Give. d: 17 post Trinit: blev Morten Sørensens hustru {Anne Jakobsdatter} i Byllund begravet i sit alders 45 aar 1 maaned.
NOTITS: Gift 1749 i Thyregod, datter af Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod og Maren Christensdatter.
67631776.03.17Dødfødt Øgelund 0.00   FAR: Peder Mortensen.MOR: Mette LaugesdatterSamme dag {Midfastesøndag} blev et dødfødt barn af Øgelund værende Peder Mortensens jordet.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787
67641776.07.21Else Pedersdatter Nederdonnerup 76 76 år 1700c  d: 7 søndag efter Trinit: blev Else Pedersdatter af Nederdonrup begravet i sit alders 76 aar.
NOTITS: Ellers ikke set.
67661777.04.13Anne Marie Jensdatter Farre 29.06 29 år 6 m. 1747.10c  MAND: Niels Iversen, Farre (Mølgaard), Give. d: 2 Søndag efter Paaske blev Niels Iversens hustru af Mølgaard Anne Marie Jensdatter 29½ aar gammel.
67671777.04.20Karen Pedersdatter Hedegaard 47c 47 år 1730c  MAND: Niels Sørensen, Hedegaard, Give. d: 20 April blev Niels Sørensens hustru af Hedegaard Karen Pedersdatter begravet i sit alders 47 aar.
NOTITS: Ikke set født i Give sogn.
67701778.01.11Marie Tysker Farre 70c 70 år 1708c  Samme dag {Dom 1 post Epiphan} blev Tydske Marie i Farre Jordet i sit alders 70 aar.
67711778.01.25Birte Christensdatter Hestlund- Store 68c 68 år 1710c  d: 3die Søndag efter Hellig Tree Kongers dag blev enkekone Birthe Christensdatter af Store Hestlund begravet 68 aar.
NOTITS: Uklart hvem hun var gift med og hvor, ser ikke ud til at være i Store Hestlund.
67731778.03.01Inger Christensdatter Give By 62c 62 år 1716c  MAND: Mads Thomsen Hag, Give By, Give. Fastelavnssøndag d: 1ste Marty blev Mads Thomsen Hag og hustru Ing Christensdatter, mand og kone, begravet paa en dag og lagt i en grav. Manden i sit alders 66 aar og konen 62 aar gammel.
NOTITS: Ægtepar begravet samme dag.
67751778.03.15? Peder Tromborgs kone Give By 50c 50 år 1728c  MAND: Peder Tromborg, Give By, Give. d: 2den Søndag i Fasten blev Peder Tromborgs kone i Giuve jordet en 50 aar gammel.
67761778.03.25Kirsten Nielsdatter Ullerup 69.01 69 år 3 uger 1709.02c  Onsdagen d: 25 Marty blev Kirsten Nielsdatter af Ullerup begravet 69 aar og 3 uger.
NOTITS: Ses ikke født i Give sogn.
67771778.03.25Mette Andersdatter Bæksgaard 74c 74 år 1704c  SØN: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give. Samme dag {Onsdagen d: 25 Marty } blev Johannes Pedersens moder Mette Andersdatter fra Bexgaard 74 aar gammel begravet.
NOTITS: Ses ikke født i Give. Gift med en Peder.
67801778.07.05Christian Poulsdatter Give By 0.07 16 uger 1777.12.28 FAR: Poul Jepsen, Harte.MOR: Margrethe Vestesdatter. MORFAR: Veste Vestesen, Give By, Give. d: 5 July blev Margrethe Vestesdatter i giuve {By} hendes uægte barn navnlig Christian en 16 uger gammel jordet.
NOTITS: Faderen er udlagt. Barnet er 28 uger gammelt.
Dåb nr. 3026
67811778.08.02Bodil Jensdatter Nederdonnerup 60c 60 år 1718c  d: 7 Søndag efter Trinit: blev Huuskonen Boedel Jensdatter i Nederdonrup i sit alders 60 aar jordet.
NOTITS: Ellers ikke kendt.
67821778.12.20Anne Marie Pedersdatter Hedegaard 7.06 7 år 6 m. 1769.09.03 FAR: Peder Henriksen. d: 4 Søndag i Advent blev Peder Henriksens datter af Hedegaard Anne Marie Pedersdatter 7½ aar gammel jordet.
Dåb nr. 2892
67831778.12.26Marie/Maren? Christensdatter Hedegaard 9.02 6 år 1769.10.15 FAR: Christen Christensen Hag.MOR: Maren Nielsdatter2den Juuledag blev Christen {Christensen} Hags datter af Hedegaard Marie {Maren?} Christensdatter 6 aar gammel jordet.
NOTITS: En datter Marie ses ikke i kirkebogen, Maren ses født 1769, det antages at det er hende der begraves. Alderen er i så fald 3 år forkert.
67841779.01.10Navnløs Søndersthoved 0.01  1779.01.03 FAR: Terkel Jensen Mammen.MOR: Ane Katrine Johansdatter BlunckDom 1 post Epiphan blev Sr: Mammens {Terkel Jensen} forpagterens barn {Navnløs} som var nyelig føed fra Søndershoed jordet.
NOTITS: Fødedato arbitrær en uge før begravelsen. Barnet var ikke døbt endnu.
67851779.01.17Anne Elisabeth Terkelsdatter Søndershoved 1.06 1 år 6 m. 1777.07.06 FAR: Terkel Jensen Mammen.MOR: Ane Katrine Johansdatter BlunckDom 2 post Epiphan blev forpagteren Sr: {Terkel Jensen} Mammen paa Søndersthoed hans datter navnlig Ane Elizabeth 1½ aar gammel begravet.
Dåb nr. 3020
67881779.01.31Birte Kirstine Pedersdatter Øgelund 6.00 5 år 1773.01.31 FAR: Peder Mortensen.MOR: Mette LaugesdatterDom Septuages: blev tvende børn af Peder Mortensen i Øgelund jordet nemlig: en søn Morten Pedersen 14 aar og en datter Birthe Kirstine 5 aar gammel begravet.
Dåb nr. 2957
67911779.02.14Karen Christensdatter Give By 7.03 6 år 1771.11.03 FAR: Christen Madsen.MOR: Mette SimonsdatterSamme dag {Fastelavnssøndag d: 14 Februar} blev Christen Madsens datter ibid: {Give By, se forrige begravelse #6790} navnlig Karen Christensdatter 6 aar gammel begravet.
Dåb nr. 2928
67941779.02.14Maren Jensdatter Ullerup 1.09 3 år 1777.05.04 FAR: Jens Hansen.MOR: Mette Andersdatter[Forudenlig] {Fastelavnssøndag d: 14 Februar} en datter af Jens Hansen i Ullerup Maren Jensdatter 3 aar gammel blev samme dag jordet.
NOTITS: Alderen er knap to år.
Dåb nr. 3016
67951779.02.14Karen Marie Jensdatter Bregnhoved 5.08  1773.06.06 FAR: Jens Mikkelsen.MOR: Anne NielsdatterNok samme dag {Fastelavnssøndag d: 14 Februar} Jens Michelsens datter Karen Marie Jensdatter fra Breinhoed er jordet.
NOTITS: !Syv børn begravet på denne ene dag! Moderens navn fra daab 25. marts 1779 (datter Karen).
Dåb nr. 2953
67971779.03.14Else Kirstine Jørgensdatter Nederdonnerup 13.06 12 år 1765.09.29 FAR: Jørgen Larsen.MOR: Maren JensdatterSamme dag {d: 14 Marty} blev Jørgen Lassens datter i Nederdonrup ved navn Else Kirstine 12 aar gammel jordet.
NOTITS: Moderen død 1766 i Nederdonnerup.
67981779.03.21Sidsel Johanne Nielsdatter Give By 0.04 6 m. 1778.11.22 FAR: Niels Nielsen Bæk.MOR: Else Madsdatter Kovtrupd: 21 marty blev Niels {Nielsen} Bæchs datter i Giufve navnlig Lisbeth {døbt: Sidsel} Johanne Nielsdatter ½ aar gammel jordet.
NOTITS: Dåbsnavnet her givet forrang. Moderens navn i dåben Else Koutrup, Madsdatter i FT 1787.
Dåb nr. 3037
67991779.03.25Maren Madsdatter Farre 8c 8 år 1771c FAR: Mads Jespersen.MOR: Mette JensdatterSamme dag {Maria bebudelsesdag} blev Mads Jespersens datter i Farre navnlig Maren Madsdatter 8 aar gammel jordet.
NOTITS: Hendes dåb er glemt i kirkebogen.
Dåb nr. 2912
68041779.08.29Margrethe Pedersdatter Farre 0.03 8 uger 1779.05.24 FAR: Peder Christensen.MOR: Karen Pedersdatterd: 13 Søndag efter Trinit: blev Peder Christensens liden datter af Farre Margrethe en 8 uger gammel jordet.
NOTITS: Hun blev godt 12 uger gammel.
Dåb nr. 3044
68061780.04.23? Anders Bødkers kone Farre 60c 60 år 1720c  MAND: Anders Bødker, Farre, Give. d: 4 Søndag efter Paaske blev Anders Bøchers kone i Farre jordet 60 aar gammel.
NOTITS: Ægteparret ses i extraskatten 1762 under hans navn Anders Bødker.
68071780.05.04Karen Pedersdatter 24c 24 år 1756c FAR: Peder Christensen. Christi Himmelfartsdag blev Peder Christensens vanvittige datter Karen Pedersdatter i sit alders 24 aar jordet.
NOTITS: En Karen ikke set født 1756c med den far. Faderen kunne være Peder Christensen husmand i Farre.
68081780.05.15Maren Christensdatter Ullerup 79c 79 år 1701c  MAND: Lars Knudsen, Ullerup, Give. 2den Pintzedag blev Las Knudsens kone Maren Christensdatter af Ullerup jordet 79 aar.
NOTITS: Viet 1762 i Give, hun var enke. Han dør i Bregnhoved et halvt aar efter hende. Den Maren Christensdatter, der er født *1710 i Tromborg ville være 9 år forkert i alder.
68091780.05.28Ellen Pedersdatter Ullerup 80c 80 år 1700c  d: 28 May blev Ell Pedersdatter af Ullerup jordet i sit alders 80 aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.
68101780.05.28Inger Troelsdatter Give By 0.09 9 m. 1779.08.22c FAR: Troels Christensen.MOR: Barbara VestesdatterSamme dag {d: 28 May} blev Troels Christensens liden datter af Giuve jordet ¾ aar gammel. Hendes navn var Inger.
Dåb nr. 3046
68131780.07.16Hanne Pedersdatter Nederdonnerup 0.02 6 uger 1780.06.04 FAR: Peder Olufsen.MOR: Katrine Christensdatter8 Søndag efter Trinit: blev Peder Olufsens i Nederdonrup 2de børn som var tvillinger ved nafn Ole og Hanne en 6 uger gammel jordet.
NOTITS: Fødselsdatoen omtrentlig 4. juni 1780.
Dåb nr. 3055
68141780.07.16Anne Marie Nielsdatter  80cc 80 år 1704.01.13  Samme dag {8 Søndag efter Trinit} blev almisselem An Marie Nielsdatter 80 aar gammel jordet.
NOTITS: Alder 4 år forkert, antaget gyldig, hun er datter af Niels Mortensen i Bæksgaard. Tvivl tilladt.
Dåb nr. 2051
68171781.03.11Ane Marie Christensdatter Givskov 56.03 66 år 2 m. 1724.12.26  MAND: Christen Johansen, Givskov, Give. Samme dag {d: 2 Søndag i Faste} blev Christen Johansens enke Ane Marie Christensdatter i sit alders 66 aar og 2 maaneder begravet.
NOTITS: Ane Marie Christensdatter *1724 i Givskov regnes for at være denne person, dermed anses hendes alder her i begravelsen for ti år forkert. Det kunne være en regnefejl om de ti år. Da hun er født i Givskov, overtager ægteparret, som vel er gift i hullet 1745-54 i Give kirkebog (hvor hendes far menes død), gaarden i Givskov efter hendes far Christen Christensen.
Dåb nr. 2221
68181781.04.27Katrine Charlotte Marie Rottman Søndersthoved 50c 50 år 1731c  MAND: Christian Christiansen Kaalund, Give. d: 27 April blev forpagter konen Mad: Kaalund, Cathrine Charlotte Marie Bottman fra Søndershoved en 50 aar gammel paa Giufve kirkegaard jordet.
NOTITS: Gift 1766 i Borris med Chr. Kaalund, som i 1782 i Ringive giftede sig med præstedatteren Gedske Johanne Borch. Præsten har opfattet hendes navn som Bottman.
68191781.08.19Karen Jons Farre 70c 70 år 1711c  Samme dag {Dom 10 post Trinit:} blev Karen Joens fra Farre jordet i hendes alders 70 aar.
NOTITS: Ikke ellers kendt.
68211781.12.02Navnløs Hedegaard 0.01 2 dage  FAR: Niels Sørensen Vestergaard.MOR: Anne Marie Pedersdatterd: 1ste Advents søndag blev Niels {Sørensen} Vestergaards liden barn {Navnløs} 2 dage gammel fra Hedegaard jordet.
Dåb nr. 3083
68241782.03.24Johanne Christensdatter Stenbjerglund 74c 74 år 1708c  Palmesøndag blev Johanne Christensdatter af Steenbierglund begravet i sit alders 74 aar.
NOTITS: Ikke identificeret. En Johanne Christensdatter *1721 i Farre er 13 år for ung.
68251782.04.20Else Jensdatter Give By 54.02 56 år 3 m. 1728.02.11  MAND: Christen Nielsen? Hover, Give. d: 20 april blev Else Jensdatter Christen Houers kone i Giufve 56 aar 3 maaneder gammel begravet.
68261782.05.20Dødfødt Sillesthoved 0.00   FAR: Christen Hansen.MOR: Anne Christensdatter2den Pintzedag blev Christen Hansen dødfødte barn af Sillesthoed jordet.
Dåb nr. 3087
68271782.05.26Mette Christensdatter Ullerup 97cc 97 år 1685cc  d: 26 may som er Trinit: Søndag blev fattige almisselem Mette Christensdatter i Ullerup en 97 aar gammel jordet.
NOTITS: En Mette Christensdatter er fadder i Ullerup 1721-36.
68291782.08.04Ane Marie Mortensdatter Bæksgaard 10.07 10 år 6 m. 1772.01.19 FAR: Morten Sørensen.MOR: Anne Jakobsdatterd: 4 August blev An Marie Mortensdatter fra Bexgaard begravet i sit alders 10½ aar.
NOTITS: Faderen Morten Sørensen angives ikke, måske har An Marie tjent i Bæksgaard.
Dåb nr. 2932
68311782.12.22Ida Jensdatter Bregnhoved 72c 72 år 1710c  MAND: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give. 4de Advents søndag blev Jørgen Johansens enke Ida Jensdatter af Breinhoed begravet 72 aar gammel.
NOTITS: Gift 1738 i Gadbjerg? med Ida Jensdatter af Smidstrup.
68321782.12.29Ingeborg Frandsdatter Givskov 73c 73 år 1709c  MAND: Christen Sørensen, Givskov, Give. Søndagen efter Jul blev Christen Sørensens enke Ingeborg Fransdatter af Gifskou i sit alders 73 aar begravet.
NOTITS: Hun er født i Dørken, Thyregod datter af Frands Jakobsen, der 1761 dør i Givskov på aftægt ved hende.
68331783.03.02Kirsten Bennedsdatter Vemmelund 50.05 50 år 5 m. 1732c  MAND: Mads Pedersen, Vemmelund, Give. Fastelavnssøndag d: 2 Marty blev Mads Pedersens hustru i Vemmelund Skouhuus Kirsten Bennedsdatter i sit alders 50 aar og 5 maaneder begravet.
NOTITS: Stedet kaldes Vemmelund Skovhus.
68341783.10.05Karen Nielsdatter Farre 57.06 57 år 6 m. 1726.04c  Samme dag {Dom 16 post Trinit:} blev Karen Nielsdatter fra Mølgaard begravet 57 aar og 6 maaneder.
NOTITS: Ikke set født i Give.
68351783.12.07Karen Markusdatter Øgelund 52.04 52 år 4 m. 2 uger 1731.07  MAND: Peder Mortensen, Øgelund, Give. Samme dag {Dom 2 Adventus} blev Peder Mortensens hustru Karen Marcusdatter af Øgelund i sit alders 52 aar 4 maaneder og 2 uger begravet.
68361784.02.08Karen Jensdatter Give By 61.03 61 år 3 m. 1722.11.02  MAND: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give. Dom Septuges: blev Jacob {Lauridsen} Vestergaards kone i Giufve Karen Jensdatter i sit alders 61 aar og 3 maaneder begravet.
NOTITS: Født 2. nov. 1722 i Janderup sogn, datter af Jens Jensen Hillerslev, der flytter fra Janderup til Store Hestlund i 1731c.
68371784.04.25Anne Nielsdatter Stenbjerglund 1.00 1 år 1783.05.11 FAR: Niels Henningsen.MOR: Maren LauesdatterSamme dag {Dom Miseric:} blev Niels Henningsens datter af Steenbierglund een aar gammel begravet som hed Anna.
Dåb nr. 3096
68381784.06.10Anne Olufsdatter Hestlund- Store 53.01 53 år 3 uger 1731.06.10  MAND: Christen Pedersen, Hestlund- Store, Give. d: 10 Juny blev Sr: Christen Pedersens kone af Store Hestlund Mad: Anna Olufsdatter Pedersen i sit alders 53 aar og nogle uger begravet.
NOTITS: Nogle uger antaget til 3 i kirkebogsalderen.
Dåb nr. 2311
68411785.04.13Maren Pedersdatter Nederdonnerup 3.10 3 år 6 m. 1781.06.04 FAR: Peder Thomsen.MOR: Kirsten Nielsdatterd. 5te Søndag i Fasten blev Peder Thomsens datter {Maren} i Nederdonrup 3½ aar gammel jordet.
68431785.04.24Dødfødt Farre 0.00   FAR: Peder Jensen Smed.MOR: Else Nielsdatter 4de Søndag efter Paaske blev Peder {Jensen} Smeds dødfødte barn jordet fra Farre.
NOTITS: Forældre ikke i FT 1787, men skulle vist være der.
Dåb nr. 3126
68441785.05.29Kirsten Nielsdatter Nederdonnerup 44c 44 år 1741c  MAND: Peder Thomsen, Nederdonnerup, Give. Dom 1 post Trinit: blev Peder Thomsens hustru Kirsten Nielsdatter 44 aar gammel jordet.
68451785.07.03Anne Jensdatter Skærhoved 2.01 2 år 1783.06.22 FAR: Jens Nørskov.MOR: Marie JokumsdatterDom 6 post Trinit: blev Jens Nørskous datter Anna af Skiærhoed 2 aar gammel jordet.
68461785.07.17Christiane Jensdatter Vorslunde 26.04 26 år 5 m. 1759.03.18 FAR: Jens Christensen Utoft, Utoft, Grindsted.MOR: Anna, Utoft, Grindsted. MAND: Peder Pedersen, Vorslunde, Give. Samme dag {8de Søndag efter Trinit:} blev disse 2de børns {tvillinger døbt samme dag} moder som var Peder Pedersens hustru i Vorslunde ved nafn Christiane Jensdatter som var 26 aar og 5 maaneder begravet.
NOTITS: Døbt i Grindsted af Utoft forældre Jens Christensen Utoft og Anna. Alderen er meget nøjagtig og passer på en måned nær.
68471785.07.17Margrethe Stivel Farre 60+  1725-  Endnu {8de Søndag efter Trinit:} blev en gammel huuskone ved nafn Margrethe Stivel fra Farre jordet.
NOTITS: Ikke identificeret.
68501785.09.18Marie Sørensdatter Sillesthoved 0.02 9 uger 1785.08.28 FAR: Søren Andersen.MOR: Maren ThomasdatterSamme dag {Dom 17 post Trinit:} blev Søren Andersens liden datter Marie af Sillesthoed jordet en 9 uger gammel.
NOTITS: Døbt i kirken 7 uger gammel, vel forhen hjemmedøbt.
Dåb nr. 3136
68511785.11.06Dødfødt Givskov 0.00  år  FAR: Laust Larsen.MOR: ? Laust Larsens kone. Samme dag {Dom 24 post Trinit:} blev Las {Laust} Lassens dødfødte barn i Gifskou jordet.
Dåb nr. 3138
68531785.12.11Karen Bjerre Farre 72c 72 år 1713c  3die Søndg i Advent blev almisselem Karen Bierre i sit alders 72 aar jordet.
NOTITS: Ikke identificeret. Der er ikke noget Bjerre i Give, men Hesselbjerre i Thyregod grænser lige til Give sogn, Sandfeld-Bjerre i Brande sogn, Fasterholt-Bjerre i Arnborg osv.
68581786.01.29Kirsten Christensdatter Tromborg? 84c 84 år 1702c  MAND: Niels Nielsen Tromborg, Tromborg?, Give. 4 Dom post Epiphan blev almisselem Niels {Nielsen} Tromborg tillige med konen {Kirsten Christensdatter} begravet i deres alders 78 aar manden og konen 84 aar.
NOTITS: Se under manden, begravet samme dag #6857. Gift 1734 af Tromborg.
68601786.04.30Ane Marie Hansdatter Vorslunde 41c 41 år 1745c  MAND: Peder Sørensen, Vorslunde, Give. Samme dag {2den Søndag efter Paaske} blev Peder Sørensens hustru Ane Marie Hansdatter af Vorslunde begravet i sit alders 41 aar.
68631786.12.17Marie Kirstine Jeppesdatter Farre 79c 79 år 1707c  MAND: Peder Banch, Farre, Give. Samme dag {Dom 3 Advent} blev Peder Banches enke Marie Kirstine Jeppesdatter af Farre i sit alders 79 aar begravet.
68641787.01.07Mette Pedersdatter Tromborg 50.06 50 år 6 m. 1736.06c  MAND: Christen Kaspersen, Tromborg, Give. 1ste Søndag efter Hellig tree Kongers dag blev Christen Caspersens kone af Tromborg Mette Pedersdatter i sit alders 50½ aar begravet.
NOTITS: De var blevet gift 6 måneder før i juli 1786.
68651787.01.14Karen Hansdatter Farre 78c 78 år 1708.02.12  2den Søndag efter Hellig tree Kongers dag blev Karen Hansdatter af Farre i sit alders 78 aar begravet.
NOTITS: Født 1708 i Farre, datter af Hans Madsen Bank. Får søn Hans i 1737 i Farre.
Dåb nr. 2105
68661787.02.11Navnløs Skovdallund 0.02 6 uger 1786.12 FAR: Mads Pedersen.MOR: Maren PedersdatterDom Sexagesima havde Mads Pedersen i Skoudallund et barn {Navnløs} til jorde som blev begravet 6 uger gammel.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.
68701787.05.28? Laust Larsens kone Nederdonnerup 66c 66 år 1721c  MAND: Laust Larsen, Nederdonnerup, Give. Samme dag {Dom 2 Pentacost:} blev Laust Lassens kone i Nederdonnerup i sit alders 66 aar jordet.
NOTITS: Ikke identificeret.
59831787.07.01Marianne Christensdatter Ullerup   1787.01.01 FAR: Christen Nielsen.MOR: Kirsten Mortensdatter{REKONSTRUKTION: fra FT 1787: 'Christen Nielsens datter i Ullerup Marianne begravet nogle måneder gammel.'}
NOTITS: Hun angives ikke i FT 1787 i Ullerup, så hun må være død før juli 1787. Datoen 1. juli er midt i året og kun arbitrær ansat. Hun maa være død mellem 1. jan. og 1. juli.
Dåb nr. 3155
68711787.07.01Dødfødt Øgelund 0.00   FAR: Peder Mortensen.MOR: Mette LaugesdatterDom 4 post trinit: blev Peder Øgelunds dødfødte barn jordet.
68731787.07.15Mette Mortensdatter Nederdonnerup 13.02 13 år 1774.05.29 FAR: Morten Olesen.MOR: Maren HansdatterSamme dag {Dom 6 post Trinit:} blev Morten Pedersens {fejl for Olesen} barn Mette begravet en 13 aar gammel af Nederdonrup.
NOTITS: Mette tilsyneladende ikke født i Give. Kan ikke være Morten Pedersen i FT 1787 i for hans kone Ane Jensdatter er i 1774 60 år og for gammel til at få børn. Men Morten Olesens datter Mette født i Hornborg 1774 passer og Morten Olesen bor i Nederdonnerup 1787 og denne Mette er med sikkerhed død 1787-1801, for hun står i FT 1787 i Nederdonnerup to uger før begravelsen og er død før moderens skifte 1801 i Bøgeskov, Nørre Snede. (Tak til Hanne Henriksen for at udpege fejlen i kirkebogen, 2015.)
68751787.08.12Navnløs Ullerup 0.01   FAR: Niels Sørensen.MOR: Kirsten AndersdatterSamme dag {Dom 10 post Trinit:} blev Niels Sørensens nyefødte barn {Navnløs} af Ullerup jordet.
68761787.08.19Dødfødt Give By? 0.00   FAR: Søren Nielsen. d: 11 Søndag efter Trinit: blev Søren Nielsens dødfødte barn jordet.
NOTITS: FT 1787 har tre Søren Nielsen af en rigtig alder i Give sogn, en i Lille Hestlund, en i Nederdonnerup og en i Hedegaard, men ingen i Give By.
68781787.11.04Maren Madsdatter Mosgaard- Store 14.01 14 år 1773.10.10 FAR: Mads Madsen Loftlund Junior.MOR: An Margrethe Jensdatter. Samme dag {d: 4 November} blev Mads Loftlunds enkes datter Maren Madsdatter en 14 aar gammel jordet.
NOTITS: Mangler i FT 1787.
Dåb nr. 2958
68791787.12.09Maren Hansdatter Sillesthoved 9.05 9 år 1778.07.12 FAR: Hans Pedersen.MOR: Mette Jakobsdatter. STEDFAR: Jørgen Johansen, Sillesthoved, Give. d: 9 December blev Jørgen Johansens stifdatter Maren Hansdatter i sit alders 9 aar jordet.
Dåb nr. 3036
68821788.01.13Karen Sørensdatter Bøllund 18.08 19 år 1769.05.04 FAR: Søren Hansen.MOR: Johanne Andersdatter. Samme dag {Dom 1 post Epiphan} blev Søren Hansens datter Karen Sørensdatter af Byllund en 19 aar gammel begravet.
Dåb nr. 2887
68831788.05.12Dødfødt Ullerup 0.00   FAR: Niels Sørensen.MOR: Kirsten Andersdatter. Samme dag {2den Pintzedag} blev et dødfødt barn Niels Sørensens af Ullerup jordet.
NOTITS: Moderen fra FT 1787.
Dåb nr. 3174
68861788.09.07Mette Sørensdatter Højgaard 84 79 år 1703c  MAND: Søren Fæstersen, Nederdonnerup, Give. SØN: Søren Sørensen, Højgaard, Give. d: 16 Søndag efter Trinit: blev Søren Sørensens gl: moder Mette {Sørensdatter} fra Højgaard jordet i sit alders 79 aar.
NOTITS: Folketællingsalderen 84 år i 1787 anset for pålideligere end begravelsesalder. Hun er ikke set gift i Give, så formodentlig er hun fra et andet sogn.
68881788.11.02Maren Christensdatter Farre 1.02 1 år 1787.09.09 FAR: Christen Jørgensen.MOR: Ellen NielsdatterEndnu {24 S: eft: Trin:} blev Christen Jørgensens datter af Farre 1 aar gammel jordet ved navn Maren.
NOTITS: *1787 Morsbøl, Grindsted.
68891788.11.02Maren Nielsdatter Farre 4.00 4 år 1784c FAR: Niels Jensen.MOR: Marie HansdatterLigesaa {24 S: eft: Trin:} blev Niels Jensens datter 4 aar gammel ved nafn Maren af Farre jordet.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787. Ikke set født i Give sogn.
68911788.11.02Else Andersdatter Farre 50c 60 år 1738c  MAND: Henrik Jensen, Farre, Give. d: 27 Søndag efter Trinit: blev Hendrik Jensens kone {Else Andersdatter} af Farre en 60 {50c, ti år forkert} aar gammel jordet.
NOTITS: Hendes navn fra FT 1787. Han gifter sig 1789 med enken Mette Jensdatter.
68921788.11.23Juliane Johannesdatter Hedegaard 2.06 2 år 6 m. 1786.06.05 FAR: Johannes Christensen.MOR: Johanne Marie PedersdatterSamme dag {d: 27 Søndag efter Trinit:} blev Johannes Christensens datter 1½ begravet. Hendes navn var Juliane.
NOTITS: Familien flytter meget rundt i Give sogn, Juliane født i Give By.
Dåb nr. 3146
68931788.11.30Navnløs Give By 0.01 2 dage  FAR: Jakob Mortensen.MOR: Maren Christensdatterd: 30 November blev Jacob Mortensens barn {Navnløs} 2 dage gammel i Giufve jordet.
NOTITS: Moderens navn fra vielsen #8270 i 1787.
Dåb nr. 3182
68951789.02.01Mette Jensdatter Nederdonnerup 38c 38 år 1751c  Samme dag {d: 1ste Februar} blev pigen Mette Jensdatter jordet af Nederdonrup i sit alders 38 aar.
NOTITS: Ikke i FT 1787!
68961789.03.29Dødfødt Givskov 0.00   FAR: Lars Lassen.MOR: Ane Nielsdatterd: 29 Martij blev Las Lasßens død fødte barn af Gifschou Jordet.
NOTITS: Hendes navn fra vielsen 1787 #8268.
Dåb nr. 3188
68981789.04.19Marie Margrethe Helt Give By 0.04 6 m. 1789.01.04 FAR: Peder Reenberg Helt.MOR: Anne Katrine Ehnemand Samme dag {Dom Qvasimode Geniti} blev degnen Sr: Helts barn Marie Margrethe Reenberg Helt begravet næsten ½ aar gammel.
NOTITS: Forældrene gift 1782 i Give.
Dåb nr. 3185
68991789.04.19Dødfødt Øgelund 0.00   FAR: Peder Mortensen.MOR: Mette LaugesdatterEndnu samme dag {Dom Qvasimode Geniti} Peder Mortensens dødfødte barn jordet af Øgelund.
Dåb nr. 3191
69031789.09.06Anne Christensdatter Give By 0.05 20 uger 1789.04.19 FAR: Christen Andersen.MOR: Johanne ChristensdatterSamme dag {Dom 13 post trinit:} blev hyrden Christen Andersens datter {Anne} af Giuve bye jordet en 20 uger gammel.
NOTITS: Moderen tjener FT 1787 i Bregnhoved, faderen i Ulkær Mølle, men de er gift med hverandre. Gift 1781, hun af Brande.
Dåb nr. 3190
69051789.10.18Anne Else Jensdatter Give By 0.01 4 uger  FAR: Jens Nielsen.MOR: Maren Pedersdatterd: 19 post Trinit blev Jens Nielsens barn An Else af Giuve en 4 uger gammel jordet.
NOTITS: Hun må have været hjemmedøbt, ikke døbt i kirken. Moderens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 3204
69061789.11.08Navnløs Nederdonnerup 0.01 3 uger  FAR: Peder Mortensen.MOR: Ane Andersdatter22 Søndag efter Trinit: blev Peder Mortensens datter {Navnløs} i Nederdonnerup en 3 uger gammel jordet.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 3205
69091790.02.21Karen Pedersdatter Vorslunde 75c 77 år 1715c  MAND: Søren Vestesen, Vorslunde, Give. 1ste Søndag i Fasten blev Søren Vestesens kone Karen Pedersdatter af Vorslunde 77 aar gammel begravet.
NOTITS: Alder fra FT 1787 bedre. Søren Vestesen af Give †1759 Give By og Søren Vestesen af Vorslunde forveksles ofte.
69101790.02.21Johanne Sørensdatter Mosgaard- Store 0.04 3 m. 1789.10.04 FAR: Søren Nielsen, Ringive.MOR: Kirstine Marie Olesdatter. Samme dag {1ste Søndag i Fasten} blev Kirstine Marie Olesdatter hendes uægte barn fra Store Mosgaard ved navn Johanne ¼ aar gammel jordet.
NOTITS: Døbt i Thyregod kirke af Kokborg. Moderen bliver 1814 med 54 år gift med Mads Mikkelsen i Søndergaard, Thyregod By.
69111790.04.05Maren Sørensdatter Sillesthoved 0.01 1 uger  FAR: Søren Andersen.MOR: Maren Thomasdatter2den Paaskedag blev Søren Andersens datter Maren en ugge gammel jordet fra Sillesthoed.
NOTITS: Hjemmedøbt, ikke døbt i kirken.
Dåb nr. 3213
69121790.05.02Kirsten Pedersdatter Hedegaard 78c 78 år 1713c  d: 4de Søndag efter paaske blev enken Kirsten Pedersdatter af Hedegaard begravet 78 aar gammel.
NOTITS: Kaldes i FT 1787 fejlagtigt Lauridsdatter, men angives at være 82 år, hvilket ville betyde *1705c. (Tak til Mona Skov Jensen 2016 for rettelse 70 til 78).
69151790.06.20Ane Nielsdatter Nederdonnerup 44c 50 år 1756c  MAND: Las Lassen, Nederdonnerup, Give. Samme dag {Dom 3 post Trinit:} blev Las Lassens kone {Ane Nielsdatter} af Nederdonrup en 50 aar gammel jordet.
NOTITS: Alder fra FT 1787 bedre. Gift 1787.
69161790.09.12Kirsten Nielsdatter Bregnhoved 1.05 2 år 1789.04.26 FAR: Niels Christensen Murmand.MOR: Else JensdatterSamme dag {Dom 15 post Trinit:} blev Niels {Christensen} Muurmands mindste datter Kirsten en 2 aar gammel jordet.
NOTITS: Siges i FT 1787 at være tømmermand.
Dåb nr. 3192
69171791.01.09Maren Christensdatter Hedegaard 21.03 21 år 1769.10.15 FAR: Christen Christensen Hag.MOR: Karen Hansdatter1ste Søndag efter Hellig tree Konger blev Christen {Christensen} Hags datter i Hedegard 21 aar gammel begravet ved navn Maren.
NOTITS: Moderen †1773 Hedegaard.
Dåb nr. 2899
69191791.02.20Johanne Laustdatter Give By 34c 34 år 1757c  MAND: Villads Jepsen, Give. Samme dag nemlig den 20 Februar blev Villads Jepsens kone Johanne Laustdatter begravet en 34 aar gammel.
NOTITS: Gift 1790 i Give #8295. Hun er ikke set født i Give, i vielsen står hun af Nederdonnerup.
69211791.03.20Ane Christensdatter Bregnhoved 0.06 6 m. 1790.09.12 FAR: Christen Nielsen Smed.MOR: Ane NielsdatterEndnu samme dag {2 Søndag i Fasten} blev Smeden Christen {Nielsen} hans barn af Breinhoed ved navn Ane en ½ aar gammel jordet.
Dåb nr. 3219
69221791.05.15Mette Villadsdatter Ullerup 25.09 24 år 1765.08.11 FAR: Villads Jensen.MOR: Karen Laugesdatter3die Søndag efter Paaske blev Villads Jensens datter af Ullerup Mette Villadsdatter 24 aar gammel begravet.
Dåb nr. 2826
69231791.06.02Dødfødt Ullerup 0.00   FAR: Niels Sørensen Smed.MOR: Kirsten AndersdatterDom Ascensio C: blev Niels Sørensen Smeds dødfødte barn jordet.
Dåb nr. 3235
69241791.06.13Navnløs Nederdonnerup 0.01   FAR: Christen Eriksen Skrædder.MOR: Maren JensdatterSamme dag {Fest 2 pentacost:} blev Christen {Eriksen} skrædders nyfødte barn {Navnløs} fra Nederdonrup jordet.
NOTITS: For Eriksen se daab i 1792.
Dåb nr. 3237
69251791.06.26? Peder Christensens kone. Stenbjerglund 71c 71 år 1720c  MAND: Peder Christensen, Farre?, Give. d: 26 Juny blev Peder Christensens kone til huuse i Steenbierglund begravet 71 aar gammel.
NOTITS: Maaske Peder Christensen husmand i Farre, barn 1774.
69261791.06.26Mette Jesdatter Give By 0.03 14 uger 1791.04.25 FAR: Jes Andersen.MOR: An Barbara VestesdatterSamme dag {Dom 1 post Trinit:} blev Annexbondens {Jes Andersen} datter Mette Jesdatter jordet en 14 uger gammel.
NOTITS: Forældrene gift 1788 Give By.
Dåb nr. 3234
69281791.10.16Navnløs Nederdonnerup 0.01 2 uger  FAR: Søren Nielsen.MOR: Ane Mortensdatterd: 16 Octobr: blev Søren Nielsen i Nederdonrup et barn {Navnløs} 2 uger gammel jordet.
Dåb nr. 3244
69291791.12.18Johanne Madsdatter Hestlund- Lille 68.10 69 år 7 m. 1723.02.14  MAND: Niels Sørensen, Hestlund- Lille, Give. d: 4de søndag i Advent blev Niels Sørensens kone i Lille Hestlund Johanne Madsdatter begravet 69 aar og 7 maaneder gammel.
NOTITS: Hun er født i Enkelund, Thyregod, *14.02.1723. Regning er ikke denne præsts stærke side. Hendes mand Niels Sørensen dør tre uger senere.
69311792.03.25Maren Johansdatter Farre 77c 82 år 1715c  SØN: Niels Bendtsen, Farre (Mølgaard), Give. Samme dag {Marie Bebudelsesdag} blev Niels Bentsens moder Maren Johansdatter af Mølgaard 82 aar gammel begravet.
NOTITS: Alder fra FT 1787 bedre. *Østerhoved, Givskud.
69361793.03.10Maren Thomasdatter Øgelund 2.05 2 år 6 m. 1790.10.24 FAR: Thomas Nielsen.MOR: Anne Katrine PedersdatterMidfastesøndag blev Thomas Nielsens datter af Øgelund ved navn Maren 2½ aar gammel jordet.
69371793.03.10Johanne Katrine Pedersdatter Øgelund 1.09 1 år 9 m. 1791.06.13 FAR: Peder Mortensen.MOR: Mette LaursdatterSamme dag {Midfastesøndag} blev Peder Mortensens datter sammesteds {Øgelund} ved navn Johanne Catrine 1¾ aar gammel begravet.
Dåb nr. 3236
69381793.03.28Birte Kirstine Thomasdatter Øgelund 1 år 1792.04.09 FAR: Thomas Nielsen.MOR: Anne Katrine PedersdatterDom Viridium blev Thomas Nielsens liden datter af Øgelund ved navn Birthe Kirstine 1 aar gammel begravet.
Dåb nr. 3256
69411793.06.23Mette Andersdatter Bregnhoved 0.03 3 m. 1793.04.26 FAR: Anders Johansen.MOR: Else Larsdatterd: 4de Søndag efter Trinit: blev Anders Johansens barn navnlig Mette ¼ aar gammel fra Breinhoed jordet.
Dåb nr. 3281
69451793.10.27Lene Larsdatter Hedegaard 12.08 12 år 1781.03.11 FAR: Lars Knudsen.MOR: Mette Marie Jensdatter. MOR- MOR: Lene Boel, Hedegaard, Give. Samme dag {d: 22 Søndag efter Trinit:} blev Lene Boels datters barn ved nafn Leene een 12 aar gammel fra Hedegaard jordet.
NOTITS: Se FT 1787. Ikke klart hvad der blev af forældrene.
Dåb nr. 3070
69461793.11.17Ane Bendetsdatter Hedegaard 1 år 1792.11.04 FAR: Bendet Laursen.MOR: Kirsten Nielsdatterd: 25 søndag efter trinit: blev Bendet Laursens datter Ane af Hedegaard et aar gammel jordet.
Dåb nr. 3269
69471793.12.01Else Christen Birkebæks kone Give By 70c 70 år 1723c  MAND: Christen Birkebæk, Give By, Give. 1 Advents Søndag blev Christen Birchebæks kone Else en 70 aar gammel begravet.
NOTITS: Ikke i FT 1787, men skulle være der. Christen Birkebæk ses 1773 i Give. Han formodes at leve endnu ved begravelsen her i 1793.
69501794.01.19Karen Marie Jensdatter Ullerup 1.01 1 år 1792.12.16 FAR: Jens Jensen.MOR: Maren Larsdatterd: 19 Januar blev Jens Jensens 2de børn af Ullerup, 1 søn Jørgen 4re aar gammel og en datter Karen Marie 1 aar gammel begravet.
Dåb nr. 3273
69521794.02.09Trine Jensdatter Nederdonnerup 6c 6 år 1788c FAR: Jens Pedersen Husmand. Samme dag {Dom 5 post Epiphan} blev Jens Pedersen Husmandens datter af Nederdonnerup 6 aar gammel jordet ved navn Trine.
NOTITS: Ser ikke ud til at være født i Give sogn.
69621794.05.25Ane Mortensdatter Bæksgaard 89.00 85 år 1705.05.08  MAND: Anders Christensen, Bæksgaard, Give. 5te Søndag efter Paaske blev Anders {Christensen} Møllers kone {Ane Mortensdatter} i Bexgaard en 85 aar gammel begravet.
NOTITS: Hun er født i Bæksgaard. Hendes navn og hans patronym fra FT 1787. Lidt usædvanligt er at hendes alder er for lav. Normalt er alderen for gamle mennesker for høj.
Dåb nr. 2067
69641794.08.03Inger Katrine Sørensdatter Sillesthoved 13.01 13 år 1781.07.01 FAR: Søren Andersen.MOR: Maren Thomasdatterd: 7 Søndag efter Trinitatis blev Søren Andersens datter Inger 13 aar gammel af Sillesthoed jordet.
NOTITS: Moderens navn fra dåb og FT 1787.
Dåb nr. 3078
69661794.12.26Karen Jensdatter Give By 43c 43 år 1751c  MAND: Niels Thygesen, Give By, Give. 2den juledag blev Niels Thygesens kone i Giuve Karen Jensdatter 43 aar gammel begravet.
NOTITS: Niels Thygesen ses hverken i FT 1787 eller i FT 1801 i Give.
69691795.02.17Bodil Nielsdatter Feld Give By 77 77 år 1718  MAND: Hans Ehnemann, Give By, Give. d: 17 Begruary blev degne enken Mad: Ehneman {Bodil Nielsdatter Feld} i Giuve begravet 77 aar gammel.
NOTITS: Navn i FT 1787 og i Nygaards sedler. Født i Nykøbing.
69731795.07.05Maren Sørensdatter Farre 88cc 81 år 1707cc  MAND: Oluf Andersen, Farre, Give. Samme dag {Dom 5 post Trinit:} blev Oluf Andersens enke Maren Sørensdatter af Farre begravet 81 aar gammel.
NOTITS: Alder fra FT 1787 (80) bedre. Hun kan være født 1706 i Bøllund eller 1710 i Givskov.
69741795.10.11Dødfødt Farre Mølle 0.00   FAR: Klaus Adam Hansen Nieman.MOR: Elisabet Sejerd: 19 post Trinit: blev Møllerens Sr: Niemans barn i Farre Mølle hans dødfødte barn jordet.
69751795.12.26Katrine Enevoldsdatter Ullerup 0.02 3 m. 1795.11.18 FAR: Enevold Knudsen.MOR: Johanne AndersdatterSamme dag {d: 26 December} blev Enevold Knudsens datter Catrine i Ullerup ¼ aar gammel jordet.
Dåb nr. 3328
69761796.03.06Anne Dorte Nielsdatter Farre 0.01  år  FAR: Niels Andersen.MOR: Dorte Sørensdatterd: 6 Marty blev Niels Andersens barn An Dorthe en 10 uger gammel fra Farre begravet.
NOTITS: Alderen 10 uger problematisk, hun er døbt den 21. feb. begravet 6 marts. Altså to uger mellem dåb og begravelse, dermed skulle hun være 8 uger gammel ved dåben, hvilket er problematisk længe.
Dåb nr. 3331
69781796.05.29Margrethe Andersdatter Nygaard 70.00 70 år 1726.06.10  MAND: Ole Villadsen, Nygaard, Give. 1ste Søndag efter Trinit: som er d: 29 May blev enken Margrethe Andersdatter af Nyegaard 70 aar gammel begravet.
NOTITS: Mangler i FT 1787. *10.06.1726 i Kokborg, Thyregod, datter af Anders Sørensen.
69791796.06.26Anne Else Iversdatter Farre 0.03 12 uger 1796.04.10 FAR: Iver Jakobsen, Øster Linnet.MOR: Anne Nielsdatter. Samme dag {Dom 5 post Trinit:} blev Ane Nielsdatters uægte barn af Farre ved navn An Else en 12 uger gammel jordet.
NOTITS: Faderen landsoldat Iver Jakobsen af Gram gods i Øster Linnet sogn, tjente med moderen ved skovfogeden i Brændstrup, Rødding sogn.
Dåb nr. 3334
69821796.10.23Dødfødt Bregnhoved 0.00   FAR: Jørgen Jørgensen, Raarup By, Raarup.MOR: Maren Pedersdatter. Samme dag {Dom 22 post Trinit:} blev et uægte barn som blev dødfødt jordet. Moderen Maren Pedersdatter til huse i Breinhoed ved Jens Mosgaard. Til barnefader blev udlagt en ægtemand Jørgen Jørgensen fra Rorup {Raarup} by og sogn i Bierge {Bjerre} herrred.
NOTITS: Faderen ses i FT 1787, hvor han er 40 år gammel og husmand og daglejer. Gift med Anne Marie Rasmusdatter.
Dåb nr. 3341
69871796.12.26Dødfødt Give By 0.00   FAR: Johannes Christensen.MOR: Johanne Marie PedersdatterSamme dag {2den Juledag} blev Johannes Christensen af Giufve hans dødfødte pigebarn jordet.
NOTITS: Tvilling, tvillingsbror død 5 uger senere. Moderens navn fra FT 1801.
Dåb nr. 3348
69891797.01.22Margrethe Knudsdatter Nederdonnerup 54c 54 år 1753c  MAND: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give. d: 3die Søndag efter Hellig tree Kongers dag blev Jørgen Lassens kone Margrethe Knudsdatter fra Donrup Mark 54 aar gammel begravet.
69921797.03.15Dødfødt Ullerup 0.00   FAR: Niels Olesen.MOR: Sidsel Frandsdatter 2den faste Onsdag som var den 15 Marts blev Niels Olesen fra Ullerup hans dødfødte barn jordet.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1801.
Dåb nr. 3353
69951797.05.25Navnløs Nederdonnerup 0.01 8 dage  FAR: Peder Thomsen.MOR: Sidsel Marie EriksdatterPaa christi Himmelfartsdag blev Peder Thomsens af Nederdonrup hans nyefødte pigebarn {Navnløs} otte dage gammel jordet.
Dåb nr. 3359
69961797.07.07Maren Christensdatter Donnerup Give By 70c 70 år 1727c  MAND: Frederik Rechnagel, Give By, Give. Fredagen den 7de Juli blev Mad: Rechnagel {Maren Christensdatter Donnerup} i Giuve begraven i sit 70 aar.
NOTITS: Født Givskov.
Dåb nr. 2268
70001797.12.03? Mikkel Monsens kone Nederdonnerup 80c 80 år 1717c  MAND: Mikkel Monsen, Nederdonnerup, Give. Samme dag {Dom 1 Advent} blev Michel Monsens kone i Nederdonrup 80 aar Gl: jordet.
NOTITS: Ellers ikke set, uklart hvem det er.
70011798.02.25Else Katrine Christensdatter Farre 0.01 3 uger  FAR: Christen Andersen Smed.MOR: Anne PoulsdatterSamme dag {Dom Invoc:} blev Christen Andersens datter Else Katrine 3 uger gammel jordet af Farre.
NOTITS: Hjemmedøbt. Moderen født i Dørken, Thyregod.
Dåb nr. 3378
70021798.04.05Maren Andersdatter Mosgaard- Store 54c 54 år 1744c  MAND: Jens Olesen, Nygaard, Give. Skiærtorsdag blev Maren Andersdatter af Mosgaard 54 aar gammel begravet.
NOTITS: 1777 Nederdonnerup, 1781 Give By, 1785 Neder Donnerup, FT 1787 i Nygaard, 1798 Store Mosgaard.
70051798.04.29Anne Marie Olesdatter Farre 0.04 20 uger 1797.12.26 FAR: Ole Christensen.MOR: Mette Katrine TønnesdatterEndnu samme dag {3die søndag efter Paaske} blev Ole Christensen af Farre hans datter Ane Marie 20 uger Gl: jordet.
Dåb nr. 3373
70071798.07.05Amalie Margrethe Maltesdatter Friis Give By 44c 50 år 1754c FAR: Malte Christian Friisd: 5te July blev Jomfru Amalie {Margrethe Maltesdatter} Friis fra Giufve begravet i hendes 50 aar.
NOTITS: Alder skønnet fra børneliste.
70091798.11.04Karen Marie Madsdatter Hedegaard 30c 30 år 1768c FAR: Mads Christensen Enkelund.MOR: Ane NielsdatterDen 22de Søndag efter Trinit: d: 4 November blev Karen Marie {Madsdatter}, Mads {Christensen} Enkelunds datter i Hedegaard 30 aar Gl: begravet.
NOTITS: Se Ejnar Bjerre: Thyregod Gårdhistorie, Enkelund. Moderens navn fra FT 1787, Hedegaard, Give. Karen Marie er ikke født i Thyregod og heller ikke i Give. Mads Christensen Enkelund forlader Enkelund, Thyregod i 1765, ses i Hedegaard 1787-.
70101798.11.22Sidsel Marie Eriksdatter Nederdonnerup 36.06 42 år 1762.05.31  MAND: Peder Thomsen, Nederdonnerup, Give. Den 22de Nov: blev Peder Thomsens kone Zidsel Marie Eriksdatter fra Nederdonnerup 42 aar Gl: begravet. Hun døde i barnsnød uforløst.
NOTITS: Datter af Erik Philipsen, Nederdonnerup. Alderen temmelig forkert med 5½ år.
70121799.01.27Else Pedersdatter Nygaard 0.03 18 uger 1798.10.28 FAR: Peder Mikkelsen.MOR: Lene PedersdatterDom Sex: den 27 Januar blev Peder Mikkelsen af Nyegaard hans datter Else der ligeledes var fundet død hos forældrene og vedbørlig synt jordet. Hun var 18 uger Gl:
NOTITS: "Ligeledes" fordi den forrige begravelse #7011 også var en opprimering.
Dåb nr. 3394
70151799.03.17Johanne Christensdatter Nederdonnerup 72c 75 år 1727c  MAND: Jørgen Jørgensen, Give. Palme Søndag blev Jørgen Jørgensens kone {Johanne Christensdatter} af Neder Donnerup begravet i sit 75 aar.
NOTITS: Hendes navn fra FT 1787 Store Mosgaard, alder 60.
70161799.04.19Birte Christensdatter Hestlund- Store 42.02 46 år 1757.03.06  MAND: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give. Samme dag {Almindelig bededag} blev barnets moder {Birthe Christensdatter} 46 aar Gl: begravet. {Dåben før denne indførsel er:} Almindelig bededag havde Jens {Christensen} Skou og afdøde hustru Birthe Christensdatter i Store Hestlund en datter i kirke Maren Kirstine kaldet. Baaret af Heltes kone. Faddere vare Oluf Christian og Søren Fransen af Jested, Peder {Christensen} af Bøllund, Niels Andersen {Wong} og søn af Breinhoed.
NOTITS: Hun er født paa Skovgaard i Kollerup sogn.
70181799.05.13Dødfødt Donneruplund 0.00   FAR: Rasmus Petersen.MOR: Johanne Conradine Henrichsdatter SchmidtEodem die {2den Pintzedag} blev Sr: {Rasmus} Petersens dødfødte pigebarn jordet.
Dåb nr. 3406
70191799.10.13Maren Sørensdatter Donnerup Mark 60.08 65 år 1739.02.15  MAND: Erik Philipsen, Hjortsballe, Give. 21de søndag efter trinit: blev Maren Sørensdatter fra et huus paa Donrup Mark begravet i sit 65 aar.
NOTITS: Identificeret over fadderne.
Dåb nr. 2418
70221799.12.29Else Jensdatter Bregnhoved 50c 50 år 1749c  MAND: Niels Christensen Murmand, Bregnhoved, Give. Søndagen mellem Jul og Nytaar blev Niels {Christensen} Muurmands kone Else {Jensdatter} fra Breinhoed 50 aar Gl: begravet.
NOTITS: I FT 1787 kaldes han tømmermand.
70261800.02.02Johanne Klausdatter Niemann Farre Mølle 0.01 1 dage  FAR: Klaus Adam Hansen Niemann.MOR: Elisabet SejerEod: die {4de Søndag p: Epiph:} blev Mad: {Klaus} Niemans {Elisabet Sejers} datter Johanne 2 timer Gl: jordet.
NOTITS: Hjemmedøbt, Rauff & Starup har 2 år gammel. Faderen døde tre uger før denne begravelse.
Dåb nr. 3418
70271800.02.23Inger Thøgersdatter Farre 56c 56 år 1744c  MAND: Jens Christensen, Farre, Give. Fastelavns Søndag blev Jens Christensens kone 56 aar Gl: jordet.
NOTITS: Gift i Lindeballe? 1787.
70281800.02.02Else Pedersdatter Nygaard 0.02 6 uger  FAR: Peder Mikkelsen.MOR: Magdalene JensdatterEod: die {Fastelavns Søndag} belv Peder Michelsens dødfunden datter Else en 6 uger Gl: jordet.
NOTITS: Hjemmedøbt, ikke i kirken.
Dåb nr. 3416
70291800.03.02Kirsten Jensdatter Sillesthoved 81c 83 år 1719c  MAND: Niels Laursen, Givskov, Give. Eodem die {1 Søndag i Fasten} blev Niels Lauersens enke Kirsten {Jensdatter} fra Porshuset paa Sillesthoed en 83 aar Gl: jordet.
NOTITS: FT 1787 i Givskov.
70301800.03.09Claudiane Hansdatter Niemann Farre Mølle 47.11 49 år 1752.04.23  2den Søndag i Faste blef Jfr: Claudiane Nieman 49 aar Gl: begravet.
NOTITS: Født i Uth, far degn Hans Mattisen Niemann. Se hendes bror Klaus Adam Hansen Niemann, møller i Farre Mølle.
70321800.03.16Kirsten Madsdatter Bregnhoved 73c 73 år 1727c  3die Søndag i Faste blev Kirsten Madsen {Madsdatter} almisselem fra Breinhoed nogle og 70 aar Gl: jordet.
NOTITS: "Nogle og 70 aar" sat til 73, skønnet. Ikke set i FT 1787.
70341800.04.06Karen Johanne Bentsdatter Farre 0.03 3 m. 1800.02.23 FAR: Bent Nielsen.MOR: Maren JohannesdatterPalmesøndag blev Bendt Nielsens datter Karen Johanne fra Farre Mølgaard ¼ aar Gl: jordet.
Dåb nr. 3419
70361800.04.27Marie Pedersdatter Hedegaard 3c 3 år 1797.06.25 FAR: Peder Jensen.MOR: Maren Madsdatter2den Søndag efter Paaske blev Peder Jensens 3 aars datter Marie kaldet begravet.
Dåb nr. 3361
70411800.09.01Bodil Marie Frederiksdatter Bjerrum Søndersthoved 3.07  1797.02.19 FAR: Frederik Christian Bjerrum.MOR: Dorte Katrine Hansen!. {REKONSTRUKTION: Frederik Bjerrums datter Bodil Marie paa Søndersthoved 3 aar gammel.}
NOTITS: Ikke begravet før juni 1800, hvor kirkebogen er ført, ikke i FT 1801 feb., med sikkerhed død før faderens død 1805 Vesterdam, Thyregod, hvor hun ikke nævnes i skiftet.
Dåb nr. 3350
59871805.03.01Johanne Nielsdatter Farre 23.02  1781.12.30  {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Begravet af Farre Mølgaard Bent Nielsens søster Johanne Nielsdatter.'}
NOTITS: 2. registrering efter hende i Nørvang skifteprotokol 24. april 1805, regnet 7 uger tilbage. Dato tilnærmelig. Død i epidemi, broderen Peder død næsten samtidig.
Dåb nr. 3084
59851805.06.23Kirsten Jespersdatter Stenbjerglund 78.01  1727.06.02  Mand: Veste Vestesen den Ældre, Stenbjerglund, Give. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Begravet af Stenbjerglund Veste Vestesens kone Kirsten Jespersdatter.'}
NOTITS: Registrering efter hende i Nørvang skifteprotokol 23. juli 1805, vel 30. dagen efter døden. Dato omtrentlig. Hun blev født i Uhe, Ringive.
71001805.12.22? Iver Madsens kone (1.) Give By 46c 46 år 1759c  MAND: Iver Madsen, Give By, Give. 4de Advents Sønda, 22de Decbr. Iver Madsens kone af Give {By}, døde i barnsnød. 46 aar.
NOTITS: Iver Madsen ses ugift i Lillebrande, Sønder Omme i FT 1801. Vel gift 1801-1804 i Give med denne kvinde. Han gifter sig senere 2. gang i Brande i 1806 med en søster til Søren Kierkegaards mor. 3. gang i Brande 1811.
71011806.02.16Karen Pedersdatter Farre 88c 87 år 1718c  MAND: Villads Nielsen, Farre, Give. Fastelavnssøndag, 16de Febr. Villaes Nielsens enke Karen Pedersdatter Farre. 87 aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787. Hun har et forkert navn i FT 1801: Karen Christensdatter.
71031806.02.16Mette Katrine Pedersdatter Farre 0.07 7 m. 1805.07c FAR: Peder Fæstersen.MOR: ? Peder Fæstersens kone. Samme dag {16. Febr.} Peder Fæstersens datter Mette Cathrine Farre. 7 Maaneder.
Dåb nr. 3476
71041806.02.16Kirstine Olesdatter Ullerup 0.03 2 m. 2 uger 1805.12.26 FAR: Ole Nielsen.MOR: Mette Katrine. Ditto dato {16. Febr.} Ole Nielsens datter Kirstine, Ullerup. 2½ maaned.
71061806.03.26Else Bennetsdatter Hedegaard 79c 79 år 1727c  MAND: Laust Nielsen (Hedegaard), Give. Faste Onsdag. Lauest Nielsens enke Maren {Else Bennetsdatter}, Hedegaard. 79 aar.
NOTITS: Navnet er forkert i kirkebogen.
71091806.11.28Maren Christensdatter Mosgaard- Store 83.05 89 år 1723.06.03  SØN: Christen Jørgensen Bæksgaard, Mosgaard- Store, Give. Fredagen den 28de Novbr. Christen {Jørgensen} Bæksgaards moder {Maren Christensdatter} i Store Moesgaard. 89 aar.
NOTITS: Se Christen Jørgensen *1759 Store Hestlund gift med Karen Christensdatter FT 1787 og 1801. Alder fra FT 1787.
Dåb nr. 2203
71101806.12.21Dorte Madsdatter Ramskov 88c 89 år 6 m. 1718c  MAND: Christen Jensen, Ramskov, Give. 4de Advents Søndag, 21 Decbr. Christen Jensens enke Dorthea {Madsdatter} af Ramskov, allmisselem. 89 aar 6 maaneder.
NOTITS: Patronym og bedre alder fra FT 1787. Mangler i FT 1801.
71111807.01.18Mette Kirstine Andersdatter Give By 0.07 21 uger 1806.07.06 FAR: Anders Hansen Overmark.MOR: Mette Madsdatter2den Sønd. eft. H. 3. K., 18de Januar 1807. Anders {Hansen} Overmarks datter Mette Kirstine af Give. 21 uger.
NOTITS: Navneforvirring: døbt er Thrine, men begraves som Mette Kirstine.
71121807.03.01Marie Jokumsdatter Give By 64c 66 år 1743c  MAND: Jens Nørskov, Skærhoved, Give. 3die Sønd. i Faste, 1ste Marty. Sr. Nørschous enke Marie {Maren Jokumsdatter} af Give. 66 aar.
NOTITS: Hendes navn Marie i FT 1787 og her. Alder fra FT 1801 (hun kaldes der Maren), hvor Jens Nørskov lever endnu. Han er altså død mellem feb. 1801 og dec. 1805.
71131807.03.01Ane Nielsdatter Farre 90c 93 år 1717c  MAND: Laust Nielsen, Farre, Give. Samme dag {3die Sønd. i Faste, 1ste Marty}. Lauest Nielsens kone Farre, Ane Nielsdatter. 93 aar.
NOTITS: Hendes alder fra FT 1787, hvor hun er i Farre gammel mølle med 1. mand Ib Nielsen. Hun var 52c år ældre end 2. mand Laust Nielsen, præsten advarede, men til ingen nytte, de giftede sig alligevel år 1800.
71151807.04.19Kirsten Jørgensdatter Farre 87c 87 år 1720c  MAND: Søren Christensen, Farre, Give. 3die Sønd. efter paaske, 19 April. Søren Christensens enke Kirsten {Jørgensdatter} af Farre, som var almisselem. 87 aar.
71201808.05.08Margrethe Knudsdatter Nygaard 16.02 16 år 1792.03.04 FAR: Knud Sørensen.MOR: Johanne Olesdatter3die Sønd. eft. Paaske, 8de May. Knud Sørensens datter af Nyegaard, Margrethe. 16 aar.
Dåb nr. 3252
71231808.06.26Ane Pedersdatter Bæksgaard 74c 74 år 1734c  MAND: Christen Bach, Bæksgaard (Øster), Give. 2den Sønd. eft. Trinit, Christen Bachs kone i Øster Bexgaard Ane Pedersdatter. 74 aar.
NOTITS: Ikke identificeret.
71261809.05.28Mette Hansdatter Hedegaard 0.01 2 m 1809.03.25 FAR: Hans Christensen Hag.MOR: Maren JakobsdatterTreefoldigheds Søndag eller 28de May. Mette Hansdatter, Gaardmand Hans {Christensen} Hags tvillingdatter af Hedegaard. 2 Maan.
NOTITS: Hjemmedøbt. Tvilling til Karen døbt samme dag 28 maj 1809.
Dåb nr. 3553
71281809.07.02Anne Marie Laustdatter Skærhoved 1.03 1 år 6 m. 1808.04.14 FAR: Laust Hansen.MOR: Maren Christensdatter5te Sønd. eft. Treef., 2den July. Ane Marie, Gaardmand Laust Hansens datter i Skiærhoved. 1 aar 6 maaneder.
NOTITS: Moderens navn fra dåben.
71311809.10.15Ane Marie Christensdatter Nederdonnerup 0.01 8 dage  FAR: Christen Pedersen.MOR: Else Sørensdatter20de Sønd. eft. Treef., 15de Octobr. Ane Marie, Huusmand Christen Pedersens datter paa Donnerup Mark. 8te dage.
NOTITS: Moderens navn fra dåb 18. nov. 1810 (Søren).
Dåb nr. 3569
71321809.10.15Karen Jensdatter Ullerup 78.11 78 år 1730.11.05  MAND: Jens Jørgensen, Give By, Give. Samme dag {20de Sønd. eft. Treef., 15de Octobr.} Karen Jensdatter, Jens Jørgensens kone i Give {Ullerup, vel}. 78 aar.
NOTITS: Født i Ullerup datter af Jens Larsen. Jens Jørgensen var sognefoged.
71331809.12.10Katrine Hansdatter Ullerup 0.06 6 m. 1809c FAR: Hans.MOR: Maren Nielsdatter. 2den Advents Sønd., 10de Decbr. Cathrine Hansdatter, Maren Nielsdatter uægte barn udi Ulleruplund. 6 maaneder.
NOTITS: Måske ikke døbt i Give.
71341810.01.07Else Madsdatter Nygaard 89c 94 år 1721c  SVIGER- SØN: Peder Mikkelsen, Nygaard, Give. DAT.: Magdalene Jensdatter, Nygaard, Give. 1ste Sønd. eft. H. 3 K., 7de Januar. Else Madsdatter, Peder Mikkelsens svigermoder fra Nyegaard, ellers fra Eistrup sogn. 94 aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787 Ejstrup By, Ejstrup ved Jens Mikkelsen (måske bror til Peder?), hun er i 1787 enke, tilhuuse, fattig.
71371810.04.19Juliane Andersdatter Givskov 2.08 2 år 9 m. 1807.08.16 FAR: Anders Jensen Egeskov.MOR: Christina Sophie Frederiksdatter RechnagelSkiærtorsdag, 19de April. Juliane, Anders Jensens datter af Gifskov. 2 aar 9 maaneder.
71401810.12.25Dødfødt Give By 0.00   FAR: Laust Sørensen.MOR: Maren Jensdatter1ste Juledag, 25de Decbr. Gaarmand Lauest Sørensen af Give 1 dødfødt pigebarn.
NOTITS: Laust Sørensen gift efter FT 1801. Maren Jensdatter fra dåb juni 1808 (Ane Marie).
Dåb nr. 3596
71461811.06.29Maren Sørensdatter Ullerup 48 48 år 1763c  MAND: Peder Christensen, Ullerup, Give. Løverdagen den 29de Juni. Peder Christensens enke paa Ullerup Mark Maren Sørensdatter funden qvalt i sit [sengebaand]. 48 aar.
NOTITS: Maren Sørensdatter *1763 i Sillesthoved, døde 1790. Denne Maren ikke set født i Give sogn.
71471811.07.28Maren Sørensdatter Farre 34.00 30 år 1777.08.07 FAR: Søren Christensen.MOR: Kirsten Jørgensdatter7de Sønd. eft. Treef., 28de July. Almisselem Maren Sørensdatter af Farre. 30 aar.
NOTITS: Kaldes i FT 1787 taabelig. Ikke først i FT 1801, mangler.
Dåb nr. 2970
71481811.08.24Karen Hansdatter Tromborg 0.04 4 m. 8 dage 1811.06.03 FAR: Hans Sørensen.MOR: Marie AndersdatterDem 24de August. Karen Hans Sørensens datter af Tromborg. 4 maaneder 8 dage.
NOTITS: Hun var 6 uger gammel, da hun blev døbt.
Dåb nr. 3604
71491811.09.22Else Bentsdatter Farre 61c 64 år 1750c  MAND: Niels Iversen, Farre (Tornumgaard), Give. Den 22de September Niels Iversens hustru Else {Bentsdatter} af Tornumgaard. 64 aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787 bedre, 37 aar, da af Mølgaard, Farre. Hun var hans 2. kone. 1. kone Anne Marie Jensdatter *1747c Farre †1777 Mølgaard, Farre. Hende og manden vel glemt i FT 1801. I vielsen Ane Marie Nielsdatter af Tornumgaard med John Pedersen af Loftlund d. 25 okt. 1810 er Niels Iversen af Tornumgaard, Farre vidne.
71501811.09.22Luise Johnsdatter Farre 0.01   FAR: John Pedersen.MOR: Ane Marie NielsdatterDitto dato {Den 22de September}. Lovise, John Pedersens datter af Tornumgaard.
NOTITS: Formodentlig hjemmedøbt og død få uger gammel, forældre gift okt. 1810. Barnet ikke skrevet ind i kirkebogen som døbt.
71521811.12.08Inger Enevoldsdatter Ullerup 75.02 82 år 1736.10.21  SØN: Enevold Knudsen, Give. 2den Adventssøndag. Enevold Knudsens moder {Inger Enevoldsdatter} Aftægtskone i Ullerup. 82 aar.
NOTITS: Gift med Knud Mortensen *1733c +1810 Ullerup altså død året før. Hun er født 1736 i Vesterdam, Thyregod.
71531812.01.12Karen Hansdatter Sillesthoved 33c 33 år 1776.06.16  MAND: Jesper Nielsen, Sillesthoved, Give. 1ste Sønd. eft. H. 3 K., 12te Jan. Jesper Nielsens kone Karen Hansdatter af Sillesthoved.
71541812.01.12Karen Nielsdatter Farre 0.04 18 uger 1811.10.13 FAR: Niels Andersen.MOR: Dorte SørensdatterSamme dag {1ste Sønd. eft. H. 3 K., 12te Jan.}. Niels Andersens datter Karen i Farre.
71571812.03.01Ane Christensdatter Sillesthoved 69.09 78 år 1742.04.15  MAND: Christen Hansen, Give. 3die Sønd. i Faste, 1ste Marty, Christen Hansens hustru Ane Christensdatter aftægtskone i Sillesthoed. 78 aar.
71581812.03.15Ane Marie Nielsdatter Farre 76.01 75 år 1734.03.14  MAND: Christen Olesen, Farre (Farre Mark), Give. 5te Sønd. i Faste, 15de Marty. Christen Olesens enke Ane Marie Nielsdatter paa Farre Mark. 75 aar.
NOTITS: Kaldes i FT 1801 Lene Marie.
71621812.04.26Maren Sørensdatter Højgaard 0.01 2 uger  FAR: Søren Sørensen.MOR: Mette Christensdatter4de Sønd. eft. Paaske, 26 April. Søren Sørensens datter Maren paa Højgaards Mark. 2 uger.
Dåb nr. 3619
71661812.09.06Ane Olesdatter Farre 36c 36 år 1776c  MAND: Henrik Jensen, Farre, Give. 16de Sønd. eft. Treef., 6te Septbr. Henrik Jensens hustru Ane Olesdatter Farre, blev fundet død paa marken formodentlig af slag, hvormed hun ofte var plaget. 36 aar.
NOTITS: Hernrik Jensen *1738c ses i FT 1787 gift med Else Andersdatter og i FT 1801, hvor han er gift med Mette Jensdatter. Gift 1813 med Bodil Christensdatter. Mette Jensdatter †1801-05.
71701813.03.14Maren Nielsdatter Hedegaard 78c 78 år 1735c  MAND: Christen Christensen Hag, Hedegaard, Give. SØN: Hans Christensen, Hedegaard, Give. 2den Sønd. i Fast, 14de Marts. Hans Christensens moder i Hedegaard, Maren Nielsdatter Aftægtskone. 78 aar.
NOTITS: FT 1801 mangler. Kan være født i Sillesthoved 1736 eller Tromborg 1737.
71711813.05.02Karen Friderikke Rasmussen Donneruplund 0.10 1 år 1812.07.29 FAR: Rasmus Pedersen.MOR: Johanne Conradine Henrichsdatter Schmidt2den Sønd. eft. Paaske, 2den May. Hr. Petersens datter {Karen} Frideriche fra Donneruplund. 1 aar.
Dåb nr. 3625
71721813.05.16Marianne Laustdatter Skærhoved 0.02 9 uger 1813.04.19 FAR: Laust Hansen.MOR: Maren Christensdatter4de Sønd. eft. Paaske, 16de May. Laust Hansens datter Mariane fra Skiærhoed. 9 uger.
Dåb nr. 3637
71731813.05.27Mette Kirstine Madsdatter Give By 1.01 1 år 3 uger 1812.06.14 FAR: Mads Christensen.MOR: Karen PedersdatterChristi Himmelf. dag, 27 ditto {May}. Mads Christensens datter Mette Kirstine af Give. 1 aar 3 uger.
NOTITS: Må være døbt 2 måneder gammel.
Dåb nr. 3623
71741813.05.27Birte Hansdatter Bæksgaard 1.09 1 år 9 m. 1811.09.01 FAR: Hans Christensen.MOR: Ane Kirstine SørensdatterSamme dag {Christi Himmelf. dag, 27 May}. Hans Christensens datter Birthe af Bexgaard. 1¾ aar.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1801.
Dåb nr. 3608
71761813.06.07Mette Jensdatter Bøllund 1.09 1 år 9 m. 1811.10c MOR: Ane Jørgensdatter. STEDFAR: Erik Pedersen, Bøllund, Give. 2den Pintzedag, 7 Juny. Erich Pedersens steddatter af Bøllund Mette Jensdatter. 1¾ aar.
NOTITS: Alderen ser ud til at være en kopi fra foregaaende begravelse. Mette ikke set født i Give 1790-1813. Erik Pedersen ikke set gift i Give. Moderens navn fra søn Jens Peder *03.10.1813.
71771813.06.07Ane Marie Andersdatter Bøllund 0.09 9 m. 1812.09.20 FAR: Anders Enevoldsen, Hygom, Jelling.MOR: Ane Pedersdatter. Samme dag {2den Pintzedag, 7 Juny}. Ane Pedersdatter Bøllunds slegfredbarn Ane Marie Andersdatter. ¾ aar.
NOTITS: Far udlagt.
Dåb nr. 3629
71781813.06.13Maren Christensdatter Ullerup 0.01 4 uger  FAR: Christen Sørensen.MOR: Birte Marie PedersdatterTreefoldigheds søndag, 13de Juni. Christen Sørensens datter Maren fra Ullerup. 4 uger.
NOTITS: Ikke døbt i kirkebogen, vel hjemmedøbt. Moderens navn fra dåb 02. dec. 1810.
Dåb nr. 3639
71841813.09.12Lene Markusdatter Ullerup 0.01 1 dag  FAR: Markus Pedersen.MOR: Else Jensdatter13de Sønd. eft. Treef., 12te Septbr. Markus Pedersens datter Leene paa Ullerup Mark. 1 dag.
NOTITS: Hjemmedøbt, ingen dåb i kirkebogen. Moderens navn fra søn Mortens dåb 12. nov. 1809.
Dåb nr. 3646
71851813.10.03Johanne Marie Pedersdatter Søndersthoved 54.06 60 år 1759.04.12  MAND: Jens Nielsen Grene, Søndersthoved, Give. 16de Sønd. eft. Treef., 3die Octobr. Jens {Nielsen} Greenes hustru Johanne Marie Pedersdatter paa Søndersthoed Mark. 60 aar.
NOTITS: Født i Sønder Omme. Gift 1780 i Brande.
71861813.10.10Navnløs Ramskov 0.01 1 dag  FAR: Mads Andersen Ramskov.MOR: Dorte Sørensdatter17de Sønd. eft. Treef., 10de Octobr. Mads Andersen Ramskovs udøbte datter. 1 dag.
NOTITS: Forældre ikke set gift, datter Maren *1816.
Dåb nr. 3650
71881813.12.22Bodil Jensdatter Farre 66c 66 år 1747c  MAND: Christen Nielsen, Farre, Give. 22de December 1813. Christen Nielsens kone af Farre Bodil Jensdatter. 66 aar.
NOTITS: FT 1801 i Filskov, Sønder Omme. Christen Nielsen *1743c fra FT evt. *1742.11.04 i Lillebrande eller 1743.01.27 i Baggesgaard.
71891814.01.16Ane Sofie Nielsdatter Farre 33c 33 år 1781c  MAND: Hans Madsen, Give. 16de Januar. Hans Madsens hustru af Farre Mark Ane Sofie Nielsdatter. 33 aar.
71901814.01.23Navnløs Højgaard 0.01   FAR: Søren Sørensen.MOR: Mette Christensdatter23de Januar. Søren Sørensen paa Højgaards Mark hans datter. 12 timer.
NOTITS: Blev 12 timer gammel. Moderens navn fra dåb 25. Feb. 1807.
Dåb nr. 3657
71911814.01.30Mette Marie Henriksdatter Donnerup 0.05 6 m. 1813.09.26 FAR: Henrik Nielsen.MOR: Ane Lauesdatter30te Januar. Henrik Nielsens datter Mette Marie. 6 maaneder.
Dåb nr. 3647
71921814.03.16Mette Pedersdatter Vilberg 74c 74 år 1740c  MAND: Fæster Sørensen, Vildbjerg?, Give. 3die Onsdag i Faste, 16de Marts. Fæster Sørensens hustru Mette Pedersdatter fra Vildbjerg.
NOTITS: Han gifter sig igen Karen Hansdatter før 25. juni 1815, hvor de faar en pige.
71951814.06.24Mette Marie Sørensdatter Bæksgaard 47c 43 år 1771.06.23  MAND: Anders Christensen, Bæksgaard (Mark), Give. Fedagen den 24 Juni døde i barnsnød Anders Christensens hustru Mette Marie Sørensdatter paa Bexgaard Mark. 43 aar.
NOTITS: Han gifter sig straks efter med Birte Marie Pedersdatter af Give By. Mette Marie Sørensdatter *Bæksgaard datter af Søren Sørensen (Festersen) den Ældre. Først bosat Højgaard.
Dåb nr. 2924
71971814.08.21Mette Knudsdatter Nygaard 24.06 26 år 6 m. 1790.02.28 FAR: Knud Sørensen Nygaard.MOR: Johanne Olesdatter21de August. Knud {Sørensen} Nyegaards datter Mette. 24½ aar.
Dåb nr. 3212
71981815.01.10Maren Jensdatter Søndersthoved 28c 28 år 1787c  MAND: Mads Andersen, Ramskov, Give. No. 1 død 5. Januar begravet 10. Januar Maren Jensdatter. Murmester Mads Andersen Hustru af Ramskov paa Syndersthoed Mark.
NOTITS: Ramskov paa Søndersthoved Mark
71991815.03.12Mette Nielsdatter Farre 89c 89 år 1726c  MAND: Villads Pedersen Hage, Farre, Give. No. 2. død 3. Marts begravet 12. Marts Mette Nielsdatter Villads Nielsen {præstens fejl: Pedersen} Hages Enke, Almisselem af Hospitalet i Farre.
NOTITS: Mette Nielsdatter gift 1769 med Villads Pedersen. Villads Nielsen † 1800 var gift med Karen Pedersdatter †1806 se FT 1787.
72021815.06.11Ane Sørensdatter Nygaard 0.01 4 uger 1815.05c FAR: Søren Knudsen.MOR: Sidsel Christensdatter. No. 3 død 4. Juni begravet 11 Juni Ane Sørensdatter. Datter af Søren Knudsen og Hustru Sidsel Christensdatter af Nygaard.
NOTITS: Ikke indført som døbt, må være hjemmedøbt.
72071816.03.13Johanne Pedersdatter Ullerup 0.03 14 uger 1816.03.03 FAR: Peder Jensen.MOR: Inger Enevoldsdatter. No. 1 død 14. Februar begravet 13. Marts {Jo}Hanne Pedersdatter. Datter af Indsidder Peder Jensen og Hustru Inger Enevoldsdatter af Ullerup. 14 uger.
NOTITS: Døbt Johanne. Født 17. dec. 1815.
Dåb nr. 3695
72081816.05.10Marie Jensdatter Give By 0.02 7 uger 5 dage 1816c FAR: Jens Jensen.MOR: Maren Larsdatter. No. 2 død 5. Maj begravet 10. Maj Marie Jensdatter. Datter af Sognefoged Jens Jensen og Hustru Maren Larsdatter af Give {By}. 7 Uger 5 Dage.
NOTITS: Ingen dåb i kirkebogen!
72111816.07.07Sidsel Nielsdatter Bøllund 0.05 22 uger 1816.04.15 FAR: Niels Knudsen.MOR: Bodil Nielsdatter. No. 3 død 5. Juli begravet 7. Juli Sidsel Nielsdatter. Datter af Niels Knudsen og Hustru Bodil Nielsdatter af Bøllund. 22 Uger.
NOTITS: Født 11. feb. 1816.
Dåb nr. 3701
72141816.07.21Mette Pedersdatter Donneruplund 63c 62 år 1753c  MAND: Niels Christensen, Donneruplund (Olesborg), Give. No. 4 død 15. Juli begravet 21. Juli Mette Pedersdatter. Enke efter Stenhugger Niels Christensen af Olesborg paa Donneruplunds Mark. 62 Aar.
NOTITS: FT 1801 48 år. Død 4 dage efter manden!
72151816.08.25Maren Nielsdatter Donneruplund 0.03 13 Uger 1816.06.16 FAR: Niels Jakobsen.MOR: Maren Christiansdatter. No. 5 død 9. August begravet 25. August Maren Nielsdatter. Datter af Niels Jacobsen og Hustru Maren Christiansdatter af Møldamhus paa Donneruplund Mk. 13 Uger.
NOTITS: Født 13. maj 1816.
Dåb nr. 3712
72191816.11.24Mette Christensdatter Hedegaard 90cc 90 år 1726c  MAND: Ole Nielsen, Ullerup, Give. No. 6 død 13. November begravet 24. November Mette Christensdatter. Aftægtskone, Enke efter Ole Nielsen af Ullerup opholdt sig hos Sønnen Hans Olsen Skrædder paa Hiigaards {?} Mark. 90 Aar.
NOTITS: FT 1787 2. kone Mette Pedersdatter, hvilket synes at være forkert for Christensdatter for alderen ville passe. Ikke endegyldigt identificeret.
72201816.12.15Johanne Jochumsdatter Nederdonnerup 0.04 16 uger 5 dage 1816.08.19 FAR: Jochum Christopher Jensen Nørskov.MOR: Maren Pedersdatter. No. 7 død 7. December begravet 15. December Johanne Jochumsdatter. Datter af Jochun Christopher {Jensen} Nørschou og Hustru Maren Pedersdatter af Neder Donnerup Overmark. 16 Uger 5 Dage.
NOTITS: Hjemmedøbt af Hr. Stallknecht.
72221817.03.27Mette Ibsdatter Grønborg 5.07c 5 år 6 m. 6 uger 1811.08c FAR: Ib Jensen.MOR: Margrethe LaursdatterNo. 1 død 19. Marts begravet 27. Marts Mette Ibsdatter. fra Grønborg(!). 5½ Aar 6 uger.
NOTITS: Grønborg ikke identificeret.
72231817.03.27Bodil Christensdatter Farre 54c 54 år 1763c  MAND: Henrik Jensen, Farre, Give. No. 2 død 19. Marts begravet 27. Marts Bodil Christensdatter. Husmand Henrik Jensens Hustru af Farre. 54 Aar.
NOTITS: Hans 3. kone.
72251817.04.20Ane Marie Christensdatter Farre 79c 80 år 1738c  MAND: Anders Nielsen, Farre, Give. No. 3 død 15. April begravet 20. April Ane Marie Christensdatter. Aftægtsmand Anders Nielsens Hustru af Farre. 80 Aar.
NOTITS: FT 1787 49 aar, bedre alder.
72291817.06.26Lisbet Sophie Christensdatter Farre 35c 35 år 1780c  MAND: Klaus Gravesen, Farre, Give. No. 4 død 18. Maj begravet 26. Maj Lisbelth Sophie Christensdatter. Husmand og Snedker Claus Gravesens Hustru af Farre.
NOTITS: Han gifter sig 1818 med Kirsten Marie Hansdatter.
72311817.09.28Ane Kirstine Nielsdatter Bøllund 0.05 20 uger 1817.05.08 FAR: Niels Knudsen.MOR: Bodil Nielsdatter. No. 5 død 25 September begravet 28. September Ane Kirstine Nielsdatter. Datter af Niels Knudsen og Hustru Bodil Nielsdatter af Bøllund. 20 Uger.
NOTITS: Fødedato og hjemmedøbt.
72321818.01.11Johanne Marie Pedersdatter Farre 69c 69 år 1749c  MAND: Niels Villadsen, Farre, Give. No. 1 død 3. Januar begravet 11. Januar Johanne Marie Pedersdatter. Aftægtskone og Enke efter Gaardmand Niels Villadsen af Farre.
72391818.07.05Dorte Nielsdatter Ullerup 1.10 2 år 1816.08.18 FAR: Niels Christian Christensen Krag.MOR: Else Jørgensdatter. No. 2 død 27. Juni begravet 5. Juli Dorthe Nielsdatter. Datter af Gaardmand Niels Christian Christensen Krag og Hustru Else Jørgensdatter af Ullerup.
Dåb nr. 3714
72441818.11.16Barke Sørensdatter Farre 46c 46 år 1772c  MAND: Ebbe Hansen, Farre, Give. No. 3 død 8. November begravet 16. November Barke Sørensdatter. Enke efter Husmand Ebbe Hansen af Farre. 46 Aar.
NOTITS: Navnet Barke ses ogsaa 1801 og vel 1810-11, det er ingen fejl. Var i 1801 gift med Christen Simonsen †1810.
72471819.03.28Sidsel Jensdatter Højgaard 84c 84 år 1735c  MAND: Jens Christensen, Højgaard, Give. No. 1 død 18. Marts begravet 28. Marts Sidsel Jensdatter. Aftægtsenke efter Jens Christenen af Høigaard. 84 Aar.
NOTITS: Ikke set i FT 1787 og 1801.
72481819.08.01Karen Hansdatter Donneruplund 35c 35år 1784c  MAND: Søren Fæstersen, Donneruplund (Vibjerg), Give. No. 2 død 27. juli begravet 1. August Karen Hansdatter. Husmand Søren Fæstersens Hustru af Vieberg paa Donneruplunds Mark. 35 Aar.
NOTITS: Hans koner: 1. 1803c Hanne Marie Laustdatter 2. 1810 Karen Hansdatter 3. 1820c Dorthea Cathrine Jensdatter 4. 1833 Johanne Marie Lauritsdatter. Se også FT 1834.
72491819.09.19Johanne Lucie Boiesdatter? Søndersthoved 1.10c 1 år 45 uger 1817.12c FAR: Jens Pedersen.MOR: Ingeborg Pedersdatter. No. 3 død 4. September begravet 19. September Johanne Lucie Boiesdatter. Bolsmand Jens Pedersen og Hustru Ingeborg Pedersdatter af Syndersthoedgaards Mark. 1 Aar 45 Uger.
NOTITS: Ikke født i Give. Efternavnet er galt, hvis hun er datter af Jens Pedersen skulle hun hedde Jensdatter. Snarere bedsteforældre. I den originale kirkebog stod ikke "Datter af", det er tilføjet i afskriften.
72501819.09.19Ane Marie Andersdatter Give By 18.02 18 år 1 m. 2 dage 1801.08c FAR: Anders Hansen.MOR: Mette Mortensdatter. No. 4 død 12. September begravet 19. September Ane Marie Andersdatter. Datter af Anders Hansen og Hustru Mette Mortensdatter af Give {By}. 18 Aar 1 maaned og 2 dage.
NOTITS: Født i hullet 1800-04 i Give Kirkebog. Forældre ses FT 1801 i Give By. Moderen død i barselsseng.
Dåb nr. 3441
72511819.09.29Mette Mortensdatter Give By 40c 40 år 1777c  MAND: Anders Hansen, Give By, Give. No. 5 død 24. September begravet 29. September Mette Mortensdatter. Gaardmand Anders Hansens Hustru af Give {By}. 40 Aar.
NOTITS: Død i barselsseng. Barnet død tre uger før hende. Måske født 1773 i Neder Donnerup. Se #xxxx.
72541819.10.26Maren Larsdatter Ullerup 50.01 48 år 1769.09.24  MAND: Jens Jensen, Ullerup, Give. No. 6 død 16. Oktober begravet 26. Oktober Maren Larsdatter. Gaardmand Jens Jensens Hustru. 48 Aar.
NOTITS: *1769.09.24 i Givskov datter af Lars Madsen. FT 1801 gift med Jens Jensen i Ullerup (Arne Jensen i FT 1801 forkert).
72551819.11.28Ane Margrethe Pedersdatter Skærhoved 26.06 26 år 6 m. 1793.05.20  MAND: Truels Christensen, Skærhoved, Give. No. 7 død 23. November begravet 28. November Ane Magrethe Pedersdatter. Husmand Truels Christensens Hustru af Fruelund paa Skjærhoed Mark. 26½ Aar.
NOTITS: Datter af Peder Jokumsen og Mette i Fruerlund, Skærhoved.
72581819.12.19Kirsten Madsdatter Nederdonnerup 35.08 36 år 1784.04.25  MAND: Niels Pedersen Skjøde, Nederdonnerup, Give. No. 9 død 15. December begravet 19. December Kirsten Madsdatter. Gaardmand Niels Pedersen Skjødes Hustru af Neder Donnerup Overmark. 36 Aar.
NOTITS: Datteren Ane Marie død samtidigt. Kirsten datter af Mads Pedersen og Maren Pedersdatter i Vemmelund Skovhus.
72591819.12.26Ane Marie Nielsdatter Skjøde Nederdonnerup 5.07 6 år 1814.05.06 FAR: Niels Pedersen Skjøde.MOR: Kirsten MadsdatterNo. 8 død 14. December begravet 26. December Ane Marie Nielsdatter Skjøde. Datter af Gaardmand Niels Pedersen Skjøde af Neder Donnerup Overmark.
NOTITS: Moderen døde samtidigt. Niels Pedersen Skjøde *1780 i Farre.
72611820.01.30Kirsten Marie Jørgensdatter Nederdonnerup 30.02 30 år 2 m. 1790.01.01  MAND: Christen Andersen, Nederdonnerup, Give. No. 1 død 23. Januar begravet 30. Januar Kirsten Marie Jørgensdatter. Gaardmand Christen Andersens Hustru af Neder Donnerup. 30 Aar 2 Maaneder.
NOTITS: Hun er født i Sillesthoved, datter af Jørgen Johansen og Mette Jakobsdatter.
72631820.02.13Ingeborg Pedersdatter Hestlund- Store 76c 76 år 1744c  No. 2 død 6. Februar begravet 13. Februar Ingeborg Pedersdatter. Almisselem af Store Hestlund Mark. 76 Aar.
NOTITS: Ikke set i 1801. FT 1787 vel i Store Mosgaard, 41 år gift med Jens Hansen.
72641820.02.27Kirsten Madsdatter Give Mark 80c 80 år 1740c  MAND: Christen Pedersen, Give By (Aasberg), Give. No. 3 død 21. Februar begravet 27. Februar Kirsten Madsdatter. Aftægtsenke efter Christen Pedersen af Aasberg paa Give Mark.
NOTITS: Ses FT 1787 og 1801 i Give By.
72651820.03.15Sidsel Johanne Jensdatter Bøllund 0.03 12 uger 2 dage 1819.12.10 FAR: Jens Herman Jensen.MOR: Ane Kirstine ChristensdatterNo. 4 død 12. Marts begravet 15. Marts Sidsel Johanne Jensdatter. Datter af Gaardmand Jens Herman Jensen og Hustru Ane Kirstine af Bøllund. 12 Uger 2 Dage.
72661820.03.31Margrethe Jensdatter Sillesthoved 0.01 2 uger 6 dage 1820.03.04 FAR: Jens Olesen.MOR: Engel SørensdatterNo. 5 død 24. Marts begravet 31. Marts Margrethe Jensdatter. Datter af Gaardmand Jens Olesen af Sillesthoed. 2 Uger 6 Dage.
72681820.06.25Maren Eriksdatter Bøllund 68c 72 år 1752c  MAND: Peder Christensen Donnerup, Give. No. 6 død 22. Juni begravet 25. Juni Maren Eriksdatter. Indsidder Peder Christensens Hustru af Bøllund. 72 Aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT. Født i Usseltoft Brande datter af Erik Sørensen Usseltoft og Maren Usseltoft.
72751821.04.27Inger Marie Nielsdatter Neder- Donnerup 42c 42 år 1779c  MAND: Christen Andersen, Neder- Donnerup, Give. 1. død 22. April begravet 27 April Inger Marie Nielsdatter. Gaardmand Christen Andersens Hustru af Neder Donnerup. 42 Aar.
NOTITS: Ikke set døbt i Give.
72761821.05.26Ane Iversdatter Donnerup Mark 70c 70 år 1751c  MAND: Mads Lauesen Kok, Give By, Give. 2. død 17. Maj begravet 26. Maj Ane Iversdatter. Almisselem og Enke efter Mads Lauesen Kok, døde i Olesborg paa Donneruplunds Mark. 70 Aar.
72781821.06.24Dorte Madsdatter Give By 1.05 1 år 6 m. 1820.01.30 FAR: Mads Christensen.MOR: Karen Pedersdatter3. død 20. Juni begavet 24 Juni Dorthe Madsdatter. Datter af Gaardmand Mads Christensen af Give By. 1½ Aar.
72791821.07.29Karen Hansdatter Tromborg 0.02 12 uger 1821.06.03 FAR: Hans Sørensen.MOR: Johanne Marie Andersdatter4. død 20. Juli begravet 29 Juli Karen Hansdatter. Datter af Gaardmand Hans Sørensen af Tromborg. 12 Uger.
NOTITS: Hun er 7 uger gammel ikke 12.
72801821.08.04Frederike Lovise Stallknecht Donneruplund 32.11 33 år 1788.09.10  MAND: Lorents Neuchs, Ringkøbing. 5. død 30. Juli begravet 4. August Madame Frederik Lovise Neuchs, født Stallknecht. Hr. Kjøbmand Lorentz Neuchs Hustru i Ringkøbing, døde paa Donneruplund. 33 Aar.
NOTITS: Født i Jelling døbt 10.09.1788, datter af præst i Jelling Kaj Stallknecht og Kirstine Folstrup.
72811821.09.21Maren Christensdatter Skærhoved 42.10 42 år 9 m. 1779.12.12  MAND: Anders Hansen, Skærhoved, Give. 6. død 14. September begravet 21. September Maren Christensdatter. Gaardmand Anders Hansens Hustru af Skjærhoed. 42¾ Aar.
NOTITS: Død i barnsnød, barnet levede en dag. Født i Filskov, Sønder Omme. Anders Hansen 2. mand. 1. gift med Laurs Hansen *1770 Møberg, Sønder Omme †1817.05.15 Skærhoved.
72821821.09.21Mette Johanne Andersdatter Skærhoved 0.01 1 dage 1821.09.14 FAR: Anders Hansen.MOR: Maren Christensdatter. 7. død 14. September begravet 21. September Mette Johanne Andersdatter. Datter af Anders Hansen og Hustru Maren Christensdatter af Skjærhoed. 24 Timer.
NOTITS: Hjemmedøbt.
72851821.12.09Karen Christensdatter Mosgaard 72.06 72 år 6 m. 1749c  MAND: Christen Jørgensen Bæksgaard, Mosgaard (Dam), Give. 8. død 28. November begravet 9. December Karen Christensdatter. Gaardmand Christen Jørgensen Beksgaards Hustru af Moesgaarddam. 72½ Aar.
72861821.12.16Sidsel Knudsdatter Bregnhoved 91c 98 år 1730c  MAND: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give. 9. død 7. December begravet 16. December Sidsel Knudsdatter. Johannes Pedersens Enke, Almisselem; døde i et Hus paa Breinhoed Mark. 98 Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787 bedre. Alder omkring 7 år for høj.
72891822.05.27Birte Marie Christensdatter Neder- Donnerup 36c 36 år 1786c  MAND: Christen Andersen, Neder- Donnerup, Give. 1. død 22. Maj begravet 27. Maj Birthe Marie Christensdatter. Gaardmand Christen Andersens Hustru af Neder Donnerup. 36 Aar.
NOTITS: Døde to dage efter en dødfødt søn.
72921822.08.02Maren Madsdatter Give By 60.00 60 år 1762.08.22  MAND: Christen Hansen Banch, Give By, Give. 2. død 26. Juli begravet 2. August Maren Madsdatter. Gaarmand Christen Hansens Enke af Give. 60 Aar.
NOTITS: Hun er født i Plovslund, Grene sogn.
72951822.10.13Kirstine Sophie Rechnagel Givskov 46.07 46 år 1776.03.10  MAND: Anders Jensen Egeskov, Givskov, Give. 3. død 7. Oktober begravet 13 Oktober Christine Sophie Rechnagel. Gaardmand Anders Jensen Eegschovs Hustru af Givschov. 46 Aar.
NOTITS: Født i Bindelsbøl, Lindeballe sogn.
72971822.11.03Dødfødt Farre 0.00   FAR: Bent Nielsen.MOR: Maren Johansdatter4. død 22. Oktober begravet 3 November (Dødfødt). Datter af Bent Nielsen og Hustru af Farre Mølgaard.
NOTITS: Moderen døde to uger efter.
72981822.11.17Marie Johannesdatter Farre 39.04 40 år 1783.07.27  MAND: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give. 5. død 11. November begravet 17. November Maren Johansdatter. Bent Nielsens Hustru af Farre Mølgaard. 40 Aar.
NOTITS: Hun er døbt Marie i Give By.
Dåb nr. 3103
73011823.01.02Kirsten Olesdatter Farre 74c 86 år 1748c  MAND: Christen Knudsen, Farre, Give. 6. død 25. December begravet 2. Januar 1823 Kirsten Olesdatter. Enke og Aftægtskone af Farre. 86 Aar.
NOTITS: Kirsten Olesdatter *1735 og *1738 af Ole Villadsen i Nygaard dør begge før de bliver 4 år gamle, så det er ikke dem. Se FT 1801 for hendes bedre alder, gift 1790 i Give, hun af Farre. Alderen 12c år for høj.
73031823.02.09Dødfødt Farre 0.00   FAR: Christen Nielsen. 1. begravet 9. Februar (Dødfødt). Datter af Christen Nielsen af Farre.
73051823.08.23Maren Olesdatter Farre 85c 85 år 1740.10.09  2. død 18. August begravet 23. August Maren Olesdatter. Almisselem af Farre. 85 Aar.
NOTITS: Gift 1770 med Peder Pedersen Bank.
Dåb nr. 2444
73071823.10.12Else Kirstine Laustdatter Søndersthoved Mark 0.03 3 m. 1823.07.01c FAR: Laust Christian Jensen.MOR: Kirsten Nielsdatter3. død 3. Oktober begravet 12. Oktober Else Kirstine Laustdatter. Datter af Indsidder Laust Kristian Jensen af Syndersthoed Mark. ¼ Aar.
NOTITS: Ikke indført som døbt i kirkebogen! i 1828 er familien i Farre.
73091823.11.07Jørgine Donnerup Mortensdatter Skov Give By 1.00 1 år 1822.11.11 FAR: Morten Jakobsen Skov.MOR: Maren Donnerup Andersdatter4. død 3. November begravet 7. November Jørgine Donnerup Mortensdatter Skov. Datter af Morten Jacobsen Skov af Give. 1 Aar.
73111824.02.04Maren Thomasdatter Sillesthoved 74c 76 år 1750  MAND: John Pedersen, Sillesthoved, Give. 1. død 28. Januar begravet 4. Februar Maren Thomasdatter. Aftægtsmand John Pedersens Hustru af Sillesthoed. Ihjelfrossen paa Marken. 76 Aar.
NOTITS: Født i Lihme, Nørup datter af Thomas Hansen Møller †1751 (skifte), tømmermand i Lihme og Inger Christensdatter †1789 (skifte) Nørup.
73131824.02.29Johanne Kirstine Christensdatter Bæksgaard 0.01 12 Uger 1824.02.08 FAR: Christen Pedersen Holmhus.MOR: Ane Hansdatter2. død 20. Februar begravet 29. Februar Johanne Kirstine Christensdatter. Datter af Gaardmand Kristen Pedersen af Bechsgaard. 12 Uger.
NOTITS: Alderen skulle være 2 uger ikke 12.
73161824.07.11Mette Jakobsdatter Sillesthoved 70c 75 år 1754c  MAND: Jørgen Johansen, Sillesthoved, Give. 3. død 3. Juli begravet 11. Juli Mette Jakobsdatter. Aftægtsmand Jørgen Johansens Hustru af Sillesthoed. 75Aar.
NOTITS: Født år 1754c ud fra FT 1787, begravelsesalder 5 år for høj.
73211825.01.28Maren Stephensdatter Neder- Donnerup 85.09 85 år 1739.04.05  MAND: Anders Nielsen Uhre, Neder- donnerup, Give. 1. død 21. Januar begravet 28. Januar Maren Stephensdatter. Aftægtskone af Neder Donnerup. 85 Aar.
NOTITS: Født i Aalbæk, Thyregod. Gift 1773 i Thyregod 2. gang med Anders Nielsen Uhre.
73251825.03.06Kirstine Marie Jørgensdatter Give By 30c 30 år 1795c  MAND: Jens Frandsen, Give. 2. død 24. Februar begravet 6. Marts Kirstine Marie Jørgensdatter. Husmand Jens Frandsens Hustru af Give. 30 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.
73261825.03.06Maren Pedersdatter Farre 0.11 11 m. 1824.04.04 FAR: Peder Hansen, Birkebæk, Givskud.MOR: Ane Kirstine Nielsdatter. 3. død 25. Februar begravet 6. Marts Maren Pedersdatter. Uægte Datter af Ane Kirstine Nielsdatter af Farre. 11 Maaneder.
NOTITS: Moderen er datter af husmand Niels Christensen i Farre.
73291825.04.04Margrethe Jensdatter Sillesthoved 4c 4 år 1819c FAR: Jens Olesen.MOR: Engel Sørensdatter4. død 27. Marts begravet 4. April Magrethe Jensdatter. Datter af Gaardmand Jens Olesen af Sillesthoed. 4 Aar.
73311825.05.12Marie Christensdatter Mosgaard- Store 3.10 4 år 1821.07.05 FAR: Christen Christensen.MOR: Maren Jensdatter5. død 7. Maj begravet 12. Maj Marie Christensdatter. Datter af Gaardmand Christen Christensen af Store Moesgaard. Druknede af Vanvare.
73321825.05.12Dødfødt Neder- Donnerup 0.00   FAR: Knud Sørensen. 6. død 7. Maj begravet 12. Maj (Dødfødt). Datter af Indsidder Knud Sørensen af N. Donnerup.
NOTITS: Moderens navn ikke set.
73331825.05.23Hansine Christensdatter Farre 0.01 3 uger 1825.04.22 FAR: Christen Olesen.MOR: Maren Laursdatter7. død 17. Maj begravet 23. Maj Hansine Christensdatter. Datter af Gaardmand Christen Olesen af Farre. 3 Uger.
NOTITS: Hun dør 4 uger gammel.
73351825.06.19Ane Christine Eskesdatter Bøllund 1.07 1 år 6 m. 1823.11.23 FAR: Eske Nielsen.MOR: Karen Nielsdatter8. død 14. Juni begravet 19. Juni Ane Christine Eschesdatter. Datter af Gaardmand Esche Nielsen af Bøllund. 1½ Aar.
73381825.11.13Kirsten Pedersdatter Hedegaard 16c 16 år 1809c FAR: Peder Christensen. 9. død 6. November begravet 13. November Kirsten Pedersdatter. Datter af Gaardmand Peder Christensen af Hedegaard. 16 Aar.
NOTITS: Næppe født i Give sogn.
73391826.02.26Else Marie Larsdatter Bregnhoved 4.02 5 år 1821.12.08 FAR: Lars Andersen.MOR: Birte Marie Sørensdatter1. død 17. Februar begravet 26. Februar Else Marie Larsdatter. Datter af Gaardmand Lars Andersen af Breinhoed. 5 Aar.
73401826.03.19Else Larsdatter Bregnhoved 65c 72 år 1761c  MAND: Anders Johansen, Bregnhoved, Give. 2. død 10. Marts begravet 19. Marts Else Larsdatter. Anders Johansens Hustru af Breinhoed. 72 Aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1801 *1761c.
73411826.04.13Ellen Kjeldsdatter Bøllund 72.03 69 år 1753.06.17  MAND: Jens Pedersen Hejbøl, Hejbøl, Ølgod. 3. død 5. April begravet 13. April Ellen Kjeldsdatter. Enke efter Jens {Pedersen} Heibøll af Bøllund. 69 Aar.
NOTITS: Ved datter Malene Jensdatter i Bøllund gift med Thomas Nielsen. Født i Agersnap, Ølgod. Hendes far Kjeld Jepsen havde en tid Lindbjerg Mølle, Ølgod en tid før 1783. Gift 1776 i Ølgod med Jens Pedersen af Hejbøl. 1777-95 børn i Hejbøl, Lindbjerg Mølle. Ekknud og Vestkjær i Ølgod sogn. Ikke i FT 1787 i Ølgod. I FT 1801 i Hejbøl, Ølgod.
73421826.06.04Maren Mortensdatter Neder- Donnerup 76c 76 år 1750c  MAND: Jens Andersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke. 4. død 30. Maj begravet 4. Juni Maren Mortensdatter. Almisselem af Neder Donnerup. Begravet i Nyekirke. 76 Aar.
NOTITS: I FT 1787 gift med Jens Andersen i Nørre Kollemorten, Øster Nykirke. Gift 1786 i Give, han 2. gang. Hun er vel født i Bæksgaard i kirkebogshullet 1745-54, hendes bror Jens Mortensen fødes der i 1755.
73431826.06.18Edel Katrine Christensdatter Farre 0.01 4 uger 1826.05.06 FAR: Christen Olesen.MOR: Maren Laursdatter5. død 8. Juni begravet 18. Juni Edel Katrine Christensdatter. Datter af Gaardmand Christen Olesen af Farre. 4 Uger.
73441826.08.02Hylleborg Nielsdatter Ullerup 14.06c 14 år 6 m. 1812c FAR: Niels Christensen Krog. 6. død 29. Juli begravet 2. August Hylleborg Nielsdatter. Datter af Niels Christensen Krog af Ullerup. 14½ Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.
73451826.08.20Mette Marie Frederiksdatter Hedegaard 0.02 10 uger 1826.06.02 FAR: Frederik Jensen Fuglsang.MOR: Christiane Jensdatter7. død 15. August begravet 20. August Mette Marie Friderichsdatter. Datter af Indsidder Friderich Nielsen af Hedegaard. 10 Uger.
73461826.09.03Maren Clausdatter Farre 0.01 3 uger 1826.08.05 FAR: Claus Graversen.MOR: Kirsten Marie Hansdatter8. død 30. August begravet 3. September Maren Clausdatter. Datter af Husmand Claus Graversen af Farre. 3 Uger.
73471826.09.29Maren Andersdatter Neder- Donnerup 1.05 1 år 6 m. 1825.04.26 FAR: Anders Pedersen.MOR: Kirsten Jensdatter9. død 23. September begravet 29. September Maren Andersdatter. Datter af Gaardmand Anders Pedersen af N. Donnerup. 1½ Aar.
73491826.10.01Ane Jensdatter Bregnhoved 52c 52 år 1774c  MAND: Christen Mortensen, Bregnhoved, Give. 10. død 25. September begravet 1. Oktober Ane Jensdatter. Indsidder Christen Mortensens Hustru af Breinhoed. 52 Aar.
73511826.10.19Ane Lautsdatter Give By 4.02 4 år 1822.07.27 FAR: Laust Christensen.MOR: Karen Marie Pedersdatter11. død 12. Oktober begravet 19. Oktober Ane Laursdatter. Datter af Indsidder Lauritz Christensen af Give. 4 Aar.
73531826.11.08Karen Madsdatter Give By 2.04 2 år 1824.06.25 FAR: Mads Christensen.MOR: Karen Pedersdatter12. død 2. November begravet 8. November Karen Madsdatter. Datter af Gaardmand Mads Christensen af Give. 2 Aar.
73541826.12.05Ane Christensdatter Skærhoved 74.02 73 år 1752.09.13  MAND: Christen Andersen, Hallundbæk, Sønder Omme. 13. død 28. Oktober (skal vist være November) begravet 5. December Ane Christensdatter. Aftægtskone af Schærhoed, Enke efter Christen Andersen. 73 Aar.
NOTITS: Født i Bøvl, Sønder Omme datter af Christen Kjær og Anna Hansdatter. Dette (skal vist være November) er en bemærking af manden, der lavede den autoriserede afskrift som ses på nettet. Hun opholder sig ved datteren Inger Kirstine Christensdatter *1792.02.20 Filskov, Sønder Omme †1873.11.13 Give gift med Peder Madsen *1789 Vemmelund, Give †1854 Vemmelund (Slægtsbog: Slægten Vemmelund fra Give sogn.)
73631827.06.10Sidsel Kirstine Nielsdatter Hjortsballe 76c  år 1751c  MAND: Bennet Laursen, Hjortsballe, Give. 1. død 4. Juni begravet 10. Juni Zidsel Kirstine Nielsdatter. Husmand Bennet Laursens Hustru af Hjortsballe Mark. 76 Aar.
NOTITS: Ses FT 1801 i Hedegaard. Alderen passser med FT 1801.
73681827.12.02Ane Marie Hansdatter Farre 69c 69 år 1758c  MAND: Niels Bech, Farre, Give. 2. død 24. November begravet 2. December Ane Marie Hansdatter. Aftægtsmand Niels Bechs Hustru af Farre Mark. 69 Aar.
NOTITS: Niels Bech hedder formodentlig Niels Nielsen *1763 Give By.
73691828.01.01Engel Sørensdatter Sillesthoved 44.09 45 år 1783.03.16  MAND: Jens Olesen, Sillesthoved, Give. 3. død 28. December begravet 1. Januar 1828 Engel Sørensdatter. Gaardmand Jens Olesens Hustru af Sillesthoed. Ihjelslaget ved en Murs Nedstyrtning. 45 Aar.
Dåb nr. 3092
73731828.05.11Maren Pedersdatter Vemmelund 71c 78 år 1757c  MAND: Niels Christensen, Vemmelund, Give. 1. død 1. Maj begravet 11. Maj Maren Pedersdatter. Aftægtskone af Vemmelund. 78 Aar.
NOTITS: Bedre alder FT 1787 30 år, men hun er muligvis født i kirkebogshullet 1745-54 i Ullerup, hvor hun gifter sig fra.. Dør ved søn Peder Madsen. Gift 1800 i Give, hans 3. hendes 2. ægteskab.
73751828.07.13Ingeborg Pedersdatter Give By 66c 66 år 1762c  2. død 9. Juli begravet 13. Juli Ingeborg Pedersdatter. Almisslem af Give Mark. 66 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret. Ingeborg Pedersdatter i Store Mosgaard FT 1787 41 år gammel er en anden person, der dør 1820 i Store Hestlund.
73761828.08.07Ane Kirstine Nielsdatter Søndersthoved 27.08c 28 år 1800.11c  MAND: Søren Andersen, Søndersthoved, Give. 3. død 30. Juli begravet 7. August Ane Kirstine Nielsdatter. Husmand Søren Andersens Hustru af Syndersthoed. Død af Lynild. 28 Aar.
NOTITS: Dåb formodet. Vielse ikke checket.
Dåb nr. 3437
73821829.02.22Karen Christensdatter Neder- Donnerup 14c 14 år 1815c FAR: Christen Christensen. 1. død 13. Februar begravet 22. Februar Karen Christensdatter. Datter af Husmand Christen Christensen af N. Donnerup Mark. 14 Aar.
NOTITS: Christen Christensen og Maren Jensdatter af Store Mosgaard får 12. februar 1815 en datter Karen Christensdatter døbt. Skulle være hende, men ikke helt afklaret.
Dåb nr. 3680
73841829.03.01Ane Sophie Nielsdatter Give By 88c 88 år 1741c  2. død 19. Februar begravet 1. Marts Ane Sophie Nielsdatter. Aftægtskone hos Anders {Hansen} Bank af Give Mark. 88 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret,
73861829.03.29Ane Lausdatter Bæksgaard 0.04 6 m. 1828.12.20 FAR: Laus.MOR: Kirsten Marie Sørensdatter. 3. død 25. Marts begravet 29. Marts Ane. Uægte Datter af Kirsten Marie Sørensdatter. ½ Aar.
NOTITS: Laustdatter fra dåben. Fire måneder gammel. Moderen er datter af Søren Sørensen af Bæksgaard. Af faderen kendes kun fornavnet.
73871829.04.20Ane Marie Pedersdatter Hedegaard 90c 90 år 1742c  MAND: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give. 4. død 14. April begravet 20. April Ane Marie Pedersdatter. Aftægtskone hos Niels Sørensen af Hedegaard. 90 Aar.
NOTITS: Født i Sønder Kollemorten, Øster Nykirke. Bedre alder fra FT 1787. Niels Sørensen den Yngre giver aftægt til hans bedstemor.
73881829.04.25Ane Kirstine Christensdatter Bregnhoved 88c 88 år 1741c  MAND: Niels Andersen Wong den Yngre, Bregnhoved, Give. 5. død 16. April begravet 25. April Ane Kirstine Christensdatter. Aftægtskone af Bechsgaard i Breinhoed. 88 Aar.
NOTITS: Dette Bæksgaard er uklart. Gården i Bregnhoved, som Niels Andersen Wong den Yngre havde til sidst, blev ført videre af deres søn Anders Nielsen, hvor man skulle tro hun var på aftægt.
73901829.05.10Nielsine Johnsdatter Tornumgaard 0.01 4 dage 1829.04.29 FAR: John Pedersen.MOR: Ane Marie Nielsdatter7. død 3. Maj begravet 10. Maj Nielsine Johnsdatter. Datter af Gaardmand John Pedersen af Tornumgaard. 4 Dage.
73921829.11.29Maren Madsdatter Farre 0.06 6 m. 1829.06.01 FAR: Mads Laursen.MOR: Ellen Marie Hansdatter8. død 18. November begravet 29. November Maren Madsdatter. Datter af Husmand Mads Laursen af Farre Mark. ½ Aar.
73981830.02.14Johanne Christensdatter Sillesthoved 81c 81 år 1749c  MAND: Christen Andersen, Sillesthoved, Give. 2. død 6. Februar begravet 14. Februar Johanne Christensdatter. Husmand Kristen Andersens Enke af Sillesthoed. 81 Aar.
NOTITS: De har boet i Porshus et lille husmandssted.
73991830.03.04Johanne Olesdatter Nygaard 0.01 6 dage 1830.02.19 FAR: Ole Knudsen.MOR: Ane Sørensdatter3. død 26. Februar begravet 4. April (!skal vist være Marts) Johanne Olesdatter. Datter af Gaardmand Ole Knudsen af Nyegaard. 6 Dage.
NOTITS: (!skal vist være Marts) bemærkning af den autoriserede afskrifter. Moderen Ole Knudsens 1. kone.
74001830.03.04Dødfødt Sillesthoved 0.00  1830.02.27 FAR: Jens Olesen.MOR: Kirsten Frederiksdatter4. død 26. Februar begravet 4. April (!skal vist være Marts) (Dødfødt). Datter af Gaardmand Jens Olesen af Sillesthoed.
NOTITS: (!skal vist være Marts) bemærkning af den autoriserede afskrifter.
74011830.03.28Ellen Marie Hansdatter Farre 32c 32 år 1798c  MAND: Mads Laursen, Farre, Give. 5. død 20. Marts begravet 28. Marts Edel {Ellen} Marie Hansdatter. Husmand Mads Laursens Hustru af Farre Mark. 32 Aar.
NOTITS: Hun kaldes andre steder i kirkebogen Ellen Marie Hansdatter. Forveksling i kirkebogen fordi Ole Jensen af Farres kone hedder Edel Marie Jensdatter.
74051830.04.25Johanne Jensdatter Give By 52c 52 år 1778c  MAND: Jens Christensen Hage, Give By, Give. 6. død 17. April begravet 25. April Johanne Jensdatter. Husmand Jens Kristensen Hauges Hustru af Give Mark. 52 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give. Jens Christensen Hage ses i FT 1834 i Give By.
74061830.05.03Ane Laursdatter Ullerup 95cc 95 år 1735c  7. død 27. April begravet 3. Maj Ane Laursdatter. Enke og Aftægtskone hos Jacob Hansen af Ullerup. 95 Aar.
74091830.05.23Navnløs Søndersthoved 0.01   FAR: Rasmus Sørensen.MOR: Maren Hansdatter8. død 17. Maj begravet 23. Maj (Dødfødt). Datter af Husmand Rasmus Sørensen af Syndersthoed Mark.
NOTITS: Ikke helt korrekt, levede, men døde straks efter fødslen, ses i dåben.
74101830.05.23Stivert Kjeldsdatter Bæksgaard 2.06 2 år 6 m. 1817.11.01 FAR: Kjeld Peder Jepsen.MOR: Maren Pedersdatter9. død 18. Maj begravet 23. Maj Stibet Kjeldsdatter. Datter af Gaardmand Kjeld Peder Jepsen af Bechsgaard mark. Druknet. 2½ Aar.
NOTITS: Døbt Stivert.
74131830.08.26Kirsten Hansdatter Tromborg 23.07 19 år 1807.01.04 FAR: Hans Sørensen.MOR: Johanne Marie Andersdatter10. død 22. August begravet 26. August Kirsten Hansdatter. Datter af Gaardmand Hans Sørensen af Tromborg. Kvalt under et Læs Hø. 19 Aar.
NOTITS: Alderen er ret så forkert.
74141830.09.10Else Marie Poulsdatter Give By 52c 52 år 1772c  MAND: Peder Nielsen Hedegaard, Give By, Give. 11. død 4. September begravet 10. September Else Marie Povelsdatter. Sognefoged Peder Hedegaards Hustru af Give. 52 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.
74171830.09.28Louise Jensdatter Loftlund 72c 72 år 1758c  MAND: Peder Jonsen, Loftlund, Give. 12. død 23. September begravet 28. September Lovise Jensdatter. Aftægtsmand Peder Johnsens Hustru af Loftlund. 72 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give, Peder Jonsen født i Farre i kirkebogshullet 1745-54.
74181830.09.28Karen Andersdatter Neder- Donnerup 7.04 7 år 1823.05.22 FAR: Anders Pedersen.MOR: Kirsten Jensdatter13. død 24. September begravet 28. September Karen Andersdatter. Datter af Gaardmand Anders Pedersen af Ned. Donnerup. Druknet i en Limgrav.
74211831.01.23Ane Kirstine Nielsdatter Farre 30.02c 32 år 1800.11c  MAND: Peder Jørgensen Faaborg, Farre, Give. 5. død 17. Janv. begravet 23. Janv. Ane Kirstine Nielsdatter. Hsmd. Peder Jørgensen Faaborgs Hustrue paa Farre Mark. 32 Aar.
NOTITS: Død fem dage efter datteren Maren som var to et halvt år. Smitsom sygdom? Manden kaldes her husmand, 11 dage før indsidder (da datteren Maren begraves). Rækkefølgen i døde 1831 er brudt, først har skriveren noteret de første måneder et andet sted og så indført dem efter nogle senere, dette ses både ved kvinder og mænd.
Dåb nr. 3437
74221831.02.06Margrethe Nielsdatter Give Mark 64c 64 år 1767c  6. død 23 Janv. begravet 6 Febr. Magrethe Nielsdatter. Almisselem hos Hsmd. Jens Christensen [Beck] paa Give Mark. 64 Aar.
NOTITS: Ses ikke født i Give sogn.
74251831.02.27Ane Pedersdatter Bæksgaard  19 år 1811.11.03 FAR: Peder Mogensen.MOR: Ane Margrethe Eriksdatter. STEDFAR: Jens Beche?, Bæksgaard, Give. 1. død 18. Febr. begravet 27. Febr. Ane Pedersdatter. Hmd Jens [Beche] hans Stifdatter paa Bechsgrds Mk. 19 Aar.
NOTITS: Forældrene fra konfirmationen i 1827. Hun er født i Give i "Usselbo". Faderen tilsyneladende glemt død i Give kirkebog.
74261831.03.13Ane Thomasdatter Neder- Donnerup 48c 48 år 1783c  MAND: Christen Madsen, Neder- Donnerup, Give. 2. død 8. Martz begravet 13. Martz Ane Thomasdatter. Hsmd Kresten Madsens Hustru paa Neddonnerup Mk. 48 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.
74271831.03.27Ane Johanne Christensdatter Sillesthoved 7.11 8 år 1823.04.29 FAR: Christen Pedersen.MOR: Ane Christensdatter5. død 18. Martz begravet 27 Martz Ane Johanne Christensdatter. Hsmd Kresten Pedersens datter paa Sillesthoed Mk. 8 Aar.
74281831.04.04Kirstine Magdalene Lassen  61.03 63 år 1770.01.21  MAND: Jens Nielsen Kjersgaard, Give By, Give. 7. død 27 Martz begravet 4. April Kirstine Magdalene Kjersgaard {Lassen}. Endledigede Sognedegn Jens Nielsen Kjersgaards Hustrue af Give Sogn.
NOTITS: Hun er født i Rind sogn, Hammerum herred. Endledigede = afskedede.
74351831.06.12Maren Pedersdatter Farre 2.08 2 år 6 m. 1828.09.26 FAR: Peder Jørgensen Faaborg.MOR: Ane Kirstine Nielsdatter4. død 6. Junij begravet 12 Junij. Maren Pedersdatter. Indsid. Peder Jørgensen Faaborg datter paa Farre Mk. 2½ Aar.
NOTITS: Faderen kaldes husmand i dåben.
74371831.07.24Johanne Olesdatter Nygaard 0.01 1 dage 1831.07.15 FAR: Ole Knudsen.MOR: Ane Sørensdatter8. død 15. July begravet 24. July Johanne Olesdatter. Grmd. Ole Knudsens Datter af Nyegaard. 1 Dag.
74381831.08.27Maren Jensdatter Give By 49.07 57 år 1782.01.27  MAND: Laust Sørensen, Give By (Søndergaard), Give. 9. død 22. August begravet 27. August Maren Jensdatter. Aftmd. Laust Sørensens Hustrue af Give Søndergaard. 57 Aar.
NOTITS: Hun er født i Skærhoved, Give (se fadderne, brødrene, ved hendes børn); begravelsesalderen er temmelig forkert. Laust Sørensen *1770.04.12 Give By, ses i FT 1834 FT 1845 og FT 1850.
74391831.09.21Ane Andersdatter Farre 62c 62 år 1769c  MAND: Peder Christensen, Farre (Gammel Mølle), Give. 10. død 14. Septbr. begravet 21. Septbr: Ane Andersdatter. Aftmd. Peder Christensens Hustrue af Gammel Mølle i Farre. 62 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give sogn.
74411832.01.15Ane Margrethe Eriksdatter Bæksgaard 60c 60 år 1772c  MAND: Jens Bertelsen, Bæksgaard, Give. 1. død 10. Janv. begravet 15. Janv. Ane Margrethe Erichsdatter. Hsmd. Jens Bertelsens Hustrue af Bechsgaard. 60 Aar.
NOTITS: Hun ses ikke født i Give sogn. Jens Bertelsen *1784c gifter sig 2. gang med Mariane Thomasdatter *1795c.
74421832.01.25Ane Nielsdatter Hestlund- Lille 31c 31 år 1801c  MAND: Søren Madsen, Hestlund- Lille, Give. 2. død 19. Janv. begravet 25 Janv. Ane Nielsdatter. Grmd. Søren Madsens Hustrue af lille Hestlund. 31 Aar.
NOTITS: Søren Madsen gifter sig fire måneder senere med nabodatteren fra Store Hestlund Birte Marie Andersdatter.
74451832.04.23Maria Hansdatter Farre Mølle 2.03 2 år 3 m. 1830.01.05 FAR: Hans Christian Pedersen.MOR: Dorte Jensdatter3. død 18. April begravet 23. April Maria Hansdatter. Grmd og Møller Hans Christian Pedersens Datter af Farre Mølle. 2¼ Aar.
74461832.05.06Maren Knudsdatter Give By 1.02 1 år 2 m. 1831.02.04 FAR: Knud Nielsen.MOR: Ane Marie Laustdatter4. død 28. April begravet 6. May Maren Knudsdatter. Grdmd. Knud Nielsens datter af Give Søndergaard. 1 1/6 Aar.
NOTITS: Forældrene gift 1830.07.10 i Give, hun af Give By, 22 aar.
74481832.06.15Ane Marie Jakobsdatter Neder- Donnerup 29.03c 29 år 3 m. 1803c  MAND: Niels Emanuelsen, Neder- Donnerup, Give. 6. død 7. Juny begravet 15. Juny Ane Marie Jacobsdatter. Grmd. Niels Emanualsen hans Hustrue af Neder Donnerup. 29¼ Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give, men kirkebogshullet er 1800-05.
74491832.06.24Ane Thomasdatter Bæksgaard 0.11 1 år 1831.07.12 FAR: Thomas Jakobsen Kirk.MOR: Karen Larsdatter7. død 19. Juny begravet 24. Juny Ane Thomasdatter. Grdmd Thomas Jacobsen Kirks datter af Bechsgaard Mk. 1 Aar.
74531833.02.20Dortea Katrine Jensdatter Donnerup Mark 38c 38 år 1795c  MAND: Søren Festersen, Donnerup Mark (Viberg), Give. 1. død 14. Febr. begravet 20. Febr. Dorthea Catrine Jensdatter. Hsmd. Søren Fæstesens Hustrue af Vieberg paa Donneruplund Mk. 38 Aar.
NOTITS: Hun var hans 3. kone, ikke set født i Give sogn. Han bliver gift 4. gang i sept. 1833.
74541833.02.24Hansine Christensdatter Neder- Donnerup 0.09 9 m. 2 uger 1832.05.09 FAR: Christen Pedersen Holmhus.MOR: Ane Hansdatter2. død 21. Febr. begravet 24 Feb. Hansine Christensdatter. Hsmd Kristen Pedersen Holmhuses datter paa Neder Donnerup Mk. 9 Maaned.
74551833.03.10Maren Christensdatter Skov Give By 75.10 76 år 1757.05.01  MAND: Jakob Mortensen Skov, Give By, Give. 3. død 3. Martii begravet 10. Martii Maren Christensdatter Schou. Aftmd. Jacob Mortensen Skous Hustrue af Give. 76 Aar.
NOTITS: Født i Give By.
Dåb nr. 2651
74651833.10.26Karen Sørensdatter Bæksgaard 70.06c 70 år 6 m. 1763c  MAND: Jens Hansen Skrædder, Bæksgaard, Give. 4. død 19. Octbr. begravet 26. Octbr. Karen Sørensdatter. Aftægtskone af Bechsgaard. 70½ Aar.
NOTITS: Født i Nederdonnerup.
Dåb nr. 2842
74671833.11.13Ane Laustdatter Give By 69.11 69 år 11 m. 1764.01c  MAND: Christen Christensen Overmark, Give By, Give. 5. død 6. Novbr. begravet 13. Novbr. Ane Laustdatter. Aftægtskone paa Give Mk. 69 11/12 Aar.
NOTITS: Måske født 1761 i Bøllund #2737. Aftægt ved søn Laust Christensen i Give By.
74731834.03.09Else Mette Kirstine Graversdatter Søndersthoved Mark 27.08 28 år 1806.07.06  MAND: Christen Andersen Ramskov, Søndersthoved Mark, Give. 1. død 28. Februarii begravet 9. Martii Else Mette Kirstine Graversdatter. Grmd Christen Andersen Ramskovs hustrue af Syndershoed Mark. 28 Aar.
NOTITS: Født i Farre.
Dåb nr. 3492
74741834.03.09Mette Marie Nielsdatter Donnerup Mark 0.01 1 dage 1834.03.01 FAR: Niels Jakobsen.MOR: Maren Christensdatter2. død 1ste Martii begravet 9. Martii Mette Marie Nielsdatter. Hsmd. Niels Jacobsens Datter af Donnerup Mark. 2 Dage.
74751834.03.16Birte Marie Sørensdater Søndersthoved Mark 0.10 1 år 1833.05.11 FAR: Søren Andersen Buk.MOR: Ane Mette Christensdatter3. død 12. Martii begravet 16 Martii Birthe Marie Sørensdatter. Grmd. Søren Andersen Buks Datter af Syndershoe Mark. 1 Aar.
NOTITS: Faderens tilnavn Buk ellers ikke set.
74761834.03.31Dødfødt Farre 0.00 0 år  FAR: Christen Laursen Skærhoved.MOR: Else Ibsdatter4. død 25. Martii begravet 31. Marii dødfødt pige. Grmd. Christen Lausten Skjærhoeds Datter af Farre Mark.
74771834.04.13Birte Pedersdatter Farre 44c 44 år 1790c  MAND: Jens Frederiksen, Farre (Mark), Give. 5. død 7. April begravet 13. April Birthe Pedersdatter. Hsmd Jens Frideriksens Hustrue paa Farre Mark. 44 Aar.
74791834.08.10Ane Christensdatter Bøllund 84c 84 år 1750c  6. død 4. August begravet 10. August Ane Christensdatter. Almisselem af Bøllund. 84 Aar.
NOTITS: Hun er i FT 1834 Almisselem og Inderste ved Mads Andersen i Bøllund By. Ikke klart hvem hun hører til.
74811834.10.19Ane Mortensdatter Neder- Donnerup 81c 84 år 1753c  MAND: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give. 7. død 12te October begravet 19de Octbr. Ane Mortensdatter. Aftægtskone af N: Donnerup. 84 Aar.
NOTITS: Født i Bæksgaard 1753c i kirkebogshullet 1745-54. Ud fra FT 1787, bedre alder end begravelsesalderen.
74821835.01.25Kirsten Jakobsdatter Ullerup 1.04c 1 år 4 m. 1833.09.15 FAR: Jakob Hansen Hage.MOR: Johanne Pedersdatter1. død 18de Januari begravet 25 Januarii Kirsten Jacobsdatter. Grmd Jacob Hansen Hages Datter af Ullerup. 1 1/3 Aar.
74831835.01.25Ane Marie Madsdatter Give By 77c  1758c  MAND: Niels Christensen, Give By, Give. 2. død 20de Janv. begravet 25. Janv. Ane Marie Madsdatter. Aftægtskone paa Give Mark. {Alder glemt.}
NOTITS: Alder fra FT 1834, hvor hun er 76. Det kan dårligt være kirkesanger Vangsaas kone af samme navn, for så ville hans navn være angivet. Ikke set født i Give sogn.
74841835.02.08Kirsten Clausdatter Farre 2.09 2 år 6 m. 1832.05.19 FAR: Klaus Larsen.MOR: Ane Marie Nielsdatter3. død 4. Febr. begravet 8de Febr. Kirsten Clausdatter. Hsmd. Claus Larsen datter af Farre mark. 2½ Aar.
NOTITS: Klaus Larsen kaldes indsidder i dåben 1832. Findes ikke i FT 1834.
74901835.07.08Ane Marie Jespersdatter Hedegaard 28 28 år 1807.06.28  MAND: Mads Christian Pedersen, Hedegaard, Give. 4. død d: 5te Julii begravet d. 8de Julii Ane Marie Jespersdatter. Grmd. Mads Christian Pedersens Hustrue af Hedegaard. 28 Aar.
NOTITS: Født i Sillesthoved.
Dåb nr. 3522
74911835.08.03Karen Pedersdatter Give By 65c 67 år 1770c  MAND: Niels Jensen Egeskov, Give By, Give. 5. død d: 28. Julii begravet d: 3die August Karen Pedersdatter. Aftægtmand Niels Jensen Eegskovs Hustrue af Give. 67 Aar.
NOTITS: Fødselsår bedre fra FT 1801. Ikke set født i Give sogn.
74921835.08.09Margrethe Pedersen Bøllund 0.01 2 dage 1835.08.02 FAR: ? Pedersen.MOR: Maren Jakobsdatter. 6. død d: 4de August begravet d: 9de August Magrette Pedersen. Qvinden Maren Jacobsdatters Uægte Barn af Bøllund. 2 Dage.
NOTITS: Tvilling. Hjemmedøbt af kirkesangeren Vangsaae.
74931835.08.16Ane Pedersen Bøllund 0.01 7 dage 1835.08.02 FAR: ? Pedersen.MOR: Maren Jakobsdatter. 7. død d: 9de August begravet d: 16de August Ane Pedersen. Qvinden Maren Jacobsdatters Uægte Barn af Bøllund. 7 Dage.
NOTITS: Tvilling. Hjemmedøbt af kirkesangeren Vangsaae.
74941835.09.06Johanne Kristine Pedersdatter Skærhoved 6.04c 6 år 4 m. 1829.04.23 FAR: Peder Hansen.MOR: Ane Jensdatter8. død d: 1ste Septbr. begravet d: 6te Septbr: Johanne Kristine Pedersdatter. Hsmd. Peder Hansens Datter af Skjærhoed Mark. 6 1/3 Aar.
NOTITS: Forældrene skrives i dåben af Farre Mark i 1829.
74951835.12.26Mette Laustdatter Give By 0.06 6 m. 1835.06.19 FAR: Laurids Christensen.MOR: Karen Marie Pedersdatter9. død den 20. Decbr. begravet den 26. Decbr. Mette Laustdatter. Grdmd Laust Christensens Datter af Give. ½ Aar.
NOTITS: Døbt Mette Lauritsen! Skrives i dåben af Give Overmark og faderen kaldes Laurits.
74961835.12.26Maren Skibild Hansdatter Farre Mølle 3.10 3 år 9 m. 1832.02.21 FAR: Hans Christian Pedersen.MOR: Dorte Jensdatter10. død den 19. Decbr: begravet den 26. Decbr: Maren Skibild Hansdatter. Grdmd. og Møller Hans Christian Pedersen Farre Mølle af Smaakopper. 3¾ Aar.
74981836.01.31Maren Madsdatter Hedegaard 1.06c 1 år 6 m. 1834.06.06 FAR: Mads Christian Pedersen.MOR: Ane Marie Jespersdatter1. død den 15. januar begravet den 31. Januar Maren Mads Datter. Datter af Grdmd Mads Cr: Pedersen i Hedegaard. 1½ Aar.
NOTITS: Dåben har vist en fejl mor: Karen Pedersdatter.
74991836.02.07Magdalene Olesdatter Farre 1.04 1 år 6 m. 1834.10.09 FAR: Ole Jensen.MOR: Edel Marie Jensdatter2. død d. 1. Febr: begravet den 7. Febr: Magdalene Oles Datter. Datter af Husmd Ole Jensen paa Farre Mark af Smaakopperne. 1½ Aar.
NOTITS: Døbt Malene.
75041836.03.23Pedersine Christensdatter Donnerup Mark 6.11 7 år 1829.04.21 FAR: Christen Pedersen.MOR: Ane Hansdatter3. død den 20. Martz begravet den 23. Martz Pedersine Christens Datter. Datter af Husmd. Christen Pedersen paa Donnerup Mark. 7 Aar.
NOTITS: Født 1829 på Søndersthoved Mark.
75091836.06.28Else Nielsdatter Neder- Donnerup 72c 72 år 1764c  MAND: Hans Iversen, Neder- Donnerup, Give. 4. død den 22. Juni begravet den 28. Juni Else Niels Datter. Aftægtsmd Hans Iversens Kone af Nedre Donnerup. 72 Aar.
NOTITS: Født i Drantum, Brande før kirkebogen.
75101836.07.08Anne Katrine Jensdatter Farre 21.06c 21 år 6 m. 1805.01c FAR: Jens Herman Jensen Nørskov.MOR: Ane Kirstine Christensdatter5. død den 2. Juli begravet den 8. Juli Anne Cathrine Jens Datter. Datter af Husmd: Jens Hermansen {Jens Herman Jensen Nørskov} i Farre. 21½ Aar.
NOTITS: Født i Bøllund. Jens Herman Jensen Nørskov bliver i FT 1834 og her i 1836 kaldt Jens Hermansen.
Dåb nr. 3677
75121836.09.04Margrethe Johannesdatter Farre 44c  1792c  MAND: Christen Nielsen, Farre (Mark), Give. 6. død den 1. Septbr. begravet den 4. Septbr: Margrethe Johannes Datter. Husmd: Christen Nielsens Hustru af Farre Mark. {Alder ikke angivet}.
NOTITS: Ikke set født i Give sogn. Alder fra FT 1834.
75141836.09.29Maren Madsdatter Hestlund- Lille 35c  1805.07.01  MAND: Morten Pedersen, Hestlund- Lille, Give. 7. død den 22. Septbr: begravet den 29. Septbr:Maren Madsdatter. Husmd og Indsidder Morten Pedersen Hustru i Lille Hestlund. {Alder ikke angivet}.
NOTITS: Dato for dåben omtrentlig ikke eksakt. Familie ser ud til at være glemt i FT 1834.
Dåb nr. 3477
75161836.11.20Anne Andersdatter Mosgaard- Store 75.08 84 år 1761.03.19  MAND: Laurids Sørensen, Thyregod By, Thyregod. SØN: Anders Lauridsen, Mosgaard- Store, Give. 8. død den 12. Novembr. begravet den 20. Novbr: Anne Andersdatter. Grmd Anders Laustsens Moder af Store Moesgaard. 84 Aar.
NOTITS: Hun er født i Odderbæk, Thyregod datter af Anders Pedersen og Maren Pedersdatter.
75171836.12.11Anne Katrine Hansdatter Give By 47c 47 år 1789c  MAND: Anders Hansen Bank, Give By (Mark), Give. 9. død 1ste Decbr begravet den 11. Decbr: Anne Cathrine Hansdatter. Aftægtsm: Anders Hansen Bancks Kone af Give Mark. 47 Aar.
NOTITS: Hun er muligvis født i Farre 1783.
75181837.01.29Mette Katrine Sørensdatter Farre 66c 66 år 1775c  MAND: Ole Christensen, Farre, Give. 1. død 21. Januar begravet 29. januar Mette Cathrine Sørensdatter. Aftætsmd: Ole Christensens Hustru 1 Ægteskab af Farre. 66 Aar.
NOTITS: Født i Ørnsholt, Øster Nykirke. Alder fra FT 1801, hvorefter hun skulle få et barn med 18. FT 1834 og begravelsesalderen giver *1770c. *1775c antaget, fordi det er den tidligste aldersangivelse.
75191837.01.29Marie Lauridsdatter Farre 0.09 9 m. 1836.03.19 FAR: Laurids Christian Jensen Braae.MOR: Karen Nielsdatter. 2. død 24. Januar begravet 29. Januar Marie Lauritzdatter. Datter af Almisselem Karen Nielsdatt: og Laust Braae i Fattighuset.- ¾ Aar.
NOTITS: Men hun er døbt Marie Laustsen. Moderen hedder i dåben Kirsten Nielsdatter.
75201837.04.21Mette Pedersdatter Give By 32.06c 32 år 6 m. 1804.10c  MAND: Ole Hansen, Give By (Mark), Give. 3. død 17. April begravet 21. April Mette Pedersdatter. Indsidder Ole Hansens Kone paa Give Mark. 32½ Aar.
NOTITS: Skrædder fra FT 1834. Hun er ikke set født i Give, men kan være født i kirkebogshullet 1800-05.
75211837.04.30Ane Marie Christensdatter Farre 57c 57 år 1780c  MAND: Niels Jensen Omme, Farre, Give. 4. død 22. April begravet 30. April Ane Mari Christensdatter. Gaardm: Niels Ommes Hustru af Farre. 57 Aar.
NOTITS: Jensen fra FT 1834. Niels Jensen Omme er født i Vester Nykirke, Ribe amt.
75241837.06.17Maren Christensen Farre 0.01 1 dage 1837.06.11 FAR: Christen Nielsen.MOR: Mette Hansdatter5. død 11. Juni begravet 17. Juni Maren Christens. Huusmd. Christen Nielsens Tvillingsdøttre af Farre Mark. Faa timer.
NOTITS: Hjemmedøbt af faderen.
75251837.06.17Grethe Christensen Farre 0.01 1 dage 1837.06.11 FAR: Christen Nielsen.MOR: Mette Hansdatter6. død 11. Juni begravet 17. Juni Grethe Christensen. Huusmd. Christen Nielsens Tvillingsdøttre af Farre Mark. Faa timer.
NOTITS: Hjemmedøbt af faderen.
75281837.07.19Anne Marie Sørensdatter Farre 52.06 55 år 1785.01.23  MAND: Niels Pedersen, Farre, Give. 7. død den 15. Juli begravet 19. Juli Anne Mari Sørensdatter. Aftægtsmand Niels Pedersens Hustru i Farre død af Thyphus contagiesus. 55 Aar.
NOTITS: Født i Nederdonnerup, datter af Søøren Nielsen Skov.
Dåb nr. 3122
75321837.11.26Mette Pedersdatter Skærhoved 80c 80 år 1757c  MAND: Peder Jokumsen, Skærhoved (Fruelund), Give. 8. død 20. Novbr: begravet 26. Novbr: Mette Jochumsdatter {Pedersdatter}. Aftægtskone paa Fruelund. Enke efter Peder Jocumsen.- 80 Aar.
75381838.03.08Ane Marie Madsen Hedegard 0.09c 9 m. 1837.06.02 FAR: Mads Christian Pedersen.MOR: Maren Thomasdatter1. død 1. Marts begravet d: 8 Marts Ane Marie Madsen Gaardm: Mads Christian Pedersens Datter af Hedegaard. ¾ Aar
75391838.03.24Ane Christensdatter Hestlund- Lille 85.00 86 år 1753.03.04  MAND: Niels Madsen, Hestlund- Lille (Grøndal), Give. 2. død den 11. Marts begravet den 24. Marts Ane Christensdatter. Aftægtsk: af Grøndahl Enke efter — {Niels Madsen}. 86 Aar.
NOTITS: Hun var enke 2. gang efter Niels Madsen †1833 Lille Hestlund.
75401838.03.24Johanne Andersdatter Ullerup 76.10 80 år 1761.05.14  MAND: Enevold Knudsen, Ullerup, Give. 3. død den 17. Marts begravet den 24. Marts Johanne Andersdatter. Aftægtsmd: Enevold Knudsens Hustrue af Ullerup. 80 Aar.
NOTITS: Født i Lønaa, Thyregod. Døbt Hanna.
75411838.04.08Dødfødt Søndersthoved Mark  1838.04.02 FAR: Søren Hansen.MOR: Maren Johansdatter6. dødfødt den 2. April begravet den 8. April et dødfødt pigebarn. Gaarmd: Søren Hansens Datter paa Søndersthoved Mark.
NOTITS: Død 4 timer gammel, ses under døbte. Dette dødsfald placeret efter september, har vel været glemt i foråret i april.
75421838.05.18Bodil Jakobsdatter Give By 56c 56 år 1782c  MAND: Laust Beckgaard, Give. 2. død 13. Mai begravet d. 18. Mai Bodil Jacobsdatter. Indsidder i Give {By} Laust Becksgaards separerede Hustru.
NOTITS: Ikke set født i Give, Laust Bæksgaard ikke identificeret.
75441838.06.21Else Sørensdatter Give By 60c 60 år 1778c  MAND: Christen Pedersen, Give. 3. død d: 15. Juni begravet d: 21 Juni Else Sørensdatter. Enke efter Indsidder Christen Pedersen Almisselem i Fattighuset. 60 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.
75471838.08.19Maren Pedersen Sønderthoved Mark 0.01 1 dage 1838.08.14 FAR: Peder Albrechtsen.MOR: Birte Christensdatter4. død den 15. August begravet den 19 August Maren Pedersen. Gaardm: Peder Albrechtsens datter den yngste paa Søndersthoved Mk.
NOTITS: Hjemmedøbt. Hun er indført som født den 16. august 1838, måske er dødsdatoen her forkert. "den yngste paa Søndersthoved Mk" er gennemstreget.
75491838.09.23Karen Madsen Bøllund 0.03c 3 m. 1838.06c FAR: Mads Jakobsen.MOR: Ane Nielsdatter5. død den 16. Septbr begravet den 23 Septbr Karen Madsen. Gaardm: Mads Jacobsens datter i Bøllund. ¼ Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give, men forældrene måske endnu ikke gift og født i et andet sogn?
75501838.12.09Maren Christensdatter Ramskov 85c 87 år 1753c  MAND: Anders Andersen Ramskov, Ramskov, Give. 7. død 30. Novbr: begravet den 9. Decbr Maren Christensdatter. Enke efter afg: Gaardm: Anders Andersen Ramskov paa Søndersthoed Mark. 87 Aar.
NOTITS: Korrigeret alder fra FT 1787.
75521839.01.27Maren Pedersen Stenbjerglund 1.08 1 år 9 m. 1837.05.25 FAR: Peder Christian Laustsen.MOR: Maren Kirstine Nielsdatter1. død Den 15. Janu: begravet den 27 Janu Maren Pedersen Gaardm: Peder Christian Laustsens Datter af Steenberglund. 1 ¾ Aar.
75531839.02.06Dødfødt Farre Mark 0.00 0 år  FAR: Christen Poulsen.MOR: Mette Pedersdatter4. dødfødt den 31. Januar begravet 6. Februar. Et dødfødt Pigebarn. Gaardm: Christen Poulsens Datter af Farre Mark.
NOTITS: Placeret efter marts, måske først glemt.
75561839.04.12Ane Kirstine Sørensen Søndersthoved Mark? 0.01 4 dage 1839.03.27 FAR: Søren Hansen.MOR: Maren Johansdatter5. død 31. Marts begravet 12. April Ane Kirstine Sørensen. Huusmd: Søren Hansens Datter. 4 Dage.
75571839.04.26Kirsten Johansdatter Hestlund- Lille 76c 76 år 1768.10.02  MAND: Mads Nielsen, Hestlund- Lille, Give. 6. død 16. April begravet 26. April Kirsten Johansdatter. Aftægtskone fra Lille Hestlund. 76 Aar.
NOTITS: Født i Bøllund, Give.
Dåb nr. 2879
75581839.04.26Maren Rasmussen Vorslunde- Lille 0.02 9 uger 1839.02.15 FAR: Rasmus Christensen.MOR: Voldborg Nielsdatter7. død 22 April begravet 26. April. Maren Rasmussen. Indsidder Rasmus Christensens Datter af Lille Vorslunde. 9 Uger.
75591839.05.09Margrethe Madsdatter Bøllund 71c 72 år 1768c  MAND: Jakob Jensen Brande, Bøllund, Give. 8. død 4. Mai begravet 9. Mai. Margrethe Madsdatter. Aftægtskone af Bøllund afg: Jacob Jensens Brandes Enke.
NOTITS: Alder fra FT 1801 Brande By. Hun er født i Brande By.
75641839.08.18Mette Johanne Pedersen Give By 0.03 3 m. 1839.05c FAR: Peder Pedersen.MOR: Mette Katrine Pedersdatter9. død 12. August begravet 18. August Mette Johanne Pedersen. Indsidder Peder Pedersens Datter af Give Mark.
NOTITS: Ikke indført som døbt i Give kirkebog.
75671839.11.30Marie Hansdatter Hestlund- Store 82c 81 år 1757c  MAND: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give. 10. død 24. Novbr: begravet 30 Novbr: Marie Hansdatter. Aftægtskone i Store Hestlund Enke efter afg. Jens Christensen Schou ibid.
NOTITS: Født i Skærlund, Brande. Korrigeret alder fra FT1801.
75721840.05.06Kirstine Andersen Skærhoved 1.11 2 år 1838.05.31 FAR: Anders Hansen.MOR: Marenta Pedersdatter1. død 24. April begravet 6. Mai Kirstine Andersen. Datter af Sognefoged og Gaardm: Anders Hansen i Skjerhoved. 2 Aar.
75731840.05.06Ane Marie Nielsdatter  57c  1783c  MAND: John Pedersen (Tornumgaard), Give. 2. død 29. April begravet 6. Mai Ane Marie Nielsdatter. Gaardm: Johan Pedersens Hustrue af Tornumgaard. {ingen alder angivet, 57c}.
NOTITS: Alder fra FT 1834.
75741840.05.13Malene Pedersdatter Farre 78c 80 år 1762c  MAND: Jens Christensen, Farre, Give. 3. død 6. Mai begravet 13. Mai Malene Pedersdatter. Aftægtsmand Jens Christensens Enke af Farre. 80 Aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1801.
75761840.09.10Maren Madsdatter Hedegaard 78.02 78 år 1762.07.18  SØN: Mads Christian Pedersen, Hedegaard, Give. 4. død 4. Septbr: begravet 10. Septbr: Maren Madsdatter. Aftægtskone hos Gaardm: Mads Christian Pedersen af Hedegaard. 78 Aar.
NOTITS: Født i Enkelund, Thyregod.
75781841.01.15Marie Madsdatter Give By 58c 58 år 1783c  MAND: Lars Hau Christensen Vangsaae, Give By, Give. 1. død 8. Januar begravet 15. Januar Marie Madsdatter. Degne Enke i Give efter afg: Lars Hov Wangsaae. 58 Aar.
NOTITS: Lars Hau Vangsaae var først kirkesanger senere også skolelærer.