Give Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1700 - 1840
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Give kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Huller i Give kirkebog 1711-19, 1745-54 og 1800-05.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 6003 1700.04.19 Margrethe Elisabeth Blome, , SAND ALDER: 60cc, DØBT: 1640cc.
MAND: Hans Konradsen Brinch
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 19 Aprilis blef begraven Hans Conratson {Brinch} hans kierste Velb: Jomfrue Margrethe Elizabet Blomme.
NOTITS: Gift mellem 1696 og 1700, født før 1655. Hendes forældre Didrik Wulfsen Blome *1620 †1681 til Refstrup i Gadbjerg sogn og Anne Barbara Gersdorff. Hendes mand Hans Konradsen Brinch synes ikke at være adelig, ellers ville der have stået "velbaaren". Hun indsatte per testament en uge før hun begraves - den 8. april 1700 - hendes mand Hans Conratsen med hvem hun ingen børn havde, til eneste arving. Brinch fra Koldinghus skifte #1405 efter Didrik Blome. Hans Konrad Brinch, formodentlig den samme, af Ødsted begraves 1712 i Ødsted, 50 år gammel.
LINK: Kongelig konfirmation på testamente, Nygaards Sedler.

Nr. 6004 1700.05.02 Johanne Jensdatter, Øgelund.
MAND: Hans Christensen, Øgelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Jubilate blef begraven Sl: Hans Christensons enke Johanne Jensdatter udi Øegelund.

Nr. 6007 1700.08.08 Inger Knudsdatter, Nederdonnerup. FAR: Knud Pedersen, Nederdonnerup, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 9 a Trinit: da blef begravet Knud Pedersens barn af Nederdonnerup ved nafn Inger.

Nr. 6008 1700.08.08 Abelone Hansdatter, Farre. FAR: Hans Madsen, Farre, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Hans Madsens datter i Farre ved nafn Appelone.

Nr. 6010 1700.08.15 Dorthe Frandsdatter, Givskov. FAR: Frands Jensen, Givskov, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 10 i Trinit: blef begraven Frantz Jensens tvende børn ved navn Jens og Dorethe.

Nr. 6011 1700.09.01 Frands Jensens kone, Givskov.
MAND: Frands Jensen, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 1 Septembris blef Frantz Jensens hustru i Gifskov begraven.

Nr. 6012 1700.09.05 Navnløs, Give by, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1700. FAR: Jens Sørensen, Give by, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 13 post Trinit: blef et navnløs pigebarn begraven som var Jens Sørensens i Give.
Dåb nr. 1973

Nr. 6013 1700.09.12 Karen Lauridsdatter, Sillesthoved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 14 Trinitatis blef Karen Lavritzdatter af Sillesthoet begravet.

Nr. 6014 1700.09.14 ? Jens Mortensens enke, Givskov.
MAND: Jens Mortensen, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 14 Septemb: blev Sl: Jens Mortensens enke af Gifskov begravet.

Nr. 6015 1700.09.21 Johanne Jensdatter, Give by.
MAND: Niels Sørensen, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 21 Septembris blef begravet Niels Sørensens hustrue ved navn Johanne Jensdatter.

Nr. 6016 1700.11.01 Mette Jensdatter, Farre.
MAND: Niels Larsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Die Omnium Sanctorum blef begravet Sl: Niels Lassens enche Mette Jensdatter af Farre.

Nr. 6019 1701.03.23 Elisabeth Knudsdatter, Nederdonnerup. FAR: Knud Pedersen, Nederdonnerup, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 23 Martii blef Knud Pedersens barn ved nafn Elizabet begravet.

Nr. 6024 1702.01.22 Mette Nebvads, Give by.
MAND: Rasmus Madsen, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 post Epipha: blef for: Sl: Rasmus Matsens enke Mette Nebvats begraven.

Nr. 6026 1702.03.15 Kirsten Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 52.07 (å.m), 52 år 6 m. 14 dage, DØBT: 1650c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 15 Martii blef Kirsten Pedersdatter i Farre begravet og var 52 aar 6 maaneder og 14 dage gammel.

Nr. 6027 1702.03.28 Margrethe Villadsdatter, Mosgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger 4 dage, DØBT: 1702.02.26. FAR: Villads Thomasen, Mosgård, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 28 Martii blef Villas Thomsens barn i Moesgaard ved nafn Margrethe begravet og var 4 uger og 4 dage gammel.
NOTITS: Daab nr. 2024.
Dåb nr. 2024

Nr. 6028 1702.04.02 Anne Poulsdatter, Nygaard, SAND ALDER: 25c, 25 år, DØBT: 1676c.
MAND: Mads Sørensen, Nygård, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 2 Aprilis blef Mats Sørensens hustru i Nygaard nafnlig Anne Povelsdatter begravet i sin alders 25 aar.

Nr. 6029 1702.04.09 Marie Christensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 53c, 53 år, DØBT: 1648c.
MAND: Jens Nielsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Palmarium blef Jens Nielsens hustru i Ullerup nafnlig Marie Christensdatter begravet i sin alders 53 aar.

Nr. 6030 1702.04.14 Marie Jensdatter, , SAND ALDER: 83c, 83 år, DØBT: 1618c.
MAND: Jens Nielsen
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 18 Aprilis blef Jens Nielsens hustru ved navn Marie Jensdatter begravet i hendes alders 83 aar.

Nr. 6032 1702.04.23 Kirsten Sørensdatter, Give by, SAND ALDER: 4, 4 år, DØBT: 1697c. FAR: Søren Pedersen, Give by, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 23 Aprilis blef begravet Søren Pedersens datter i Give ved navn Kirsten Sørensdatter i hendes 4de aar.

Nr. 6034 1702.05.28 Anne Christensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 5.06 (å.m), 5 år 5 m. 24 dage, DØBT: 1697c. FAR: Christen Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Exaudi blef Christen Pedersens barn i Nederdonnerup ved navn Anne begravet da dend var 5 aar 5 maaneder og 24 dage.

Nr. 6035 1702.06.05 Kirsten Pedersdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1621c.
MAND: Søren Jensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 5 Junii blef begravet Søren Jensens hustru i Breenhoed ved navn Kirsten Pedersdatter da hun var 79 aar gammel.

Nr. 6037 1702.08.09 Kirsten Frederiksdatter, Donneruplund, SAND ALDER: 2.01 (å.m), 2 år 3 uger, DØBT: 1700.09.09. FAR: Frederik Ottesen, Donneruplund, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 9 Augusti blef Frederich Ottesens barn ved nafn Kirsten begravet da hun var 2 aar og 3 uger gammel.
NOTITS: Daab 1700 nr. 2009. Maa være født ca. 19 juli 1700, døbt 9. September 1700, ville være døbt i alder af 7 uger.
Dåb nr. 2009

Nr. 6040 1702.11.05 Mette Jakobsdatter, Give By, SAND ALDER: 40.07 (å.m), 40 år 7 m., DØBT: 1662.04.
MAND: Jens Sørensen, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 21 post Trinitatis blef Jens Sørensens hustru Mette Jacobsdatter begravet da hun var 40 aar og 7 maaneder gammel.

Nr. 6041 1703.04.22 Anne Christensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 10 dage. FAR: Christen Pedersen, Nederdonnerup, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Miscericordia blef Christen Pedersens barn ved nafn Anne begravet da den var 10 dage gammel.
NOTITS: Daab 1703 nr. 2036.
Dåb nr. 2036

Nr. 6042 1703.05.29 Anne Christensdatter, Givskov, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1628c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Feria 3 Penteco: blef Anne Christensdatter i Gifskov begravet da hun var 75 aar gammel.

Nr. 6043 1703.08.26 Kirsten Mortensdatter, Nygaard, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 16 uger 2 dage, DØBT: 1703.05.06. FAR: Morten Jensen, Nygård, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 post Trinit: blef Morten Jensens barn i Nygaard ved navn Kirsten begravet var 16 uger og 2 dage gammel.
NOTITS: Daab nr. 2042.
Dåb nr. 2042

Nr. 6044 1703.11.11 Mette Jensdatter, Bøllund, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1652c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 23 post Trinit: blef Mette Jensdatter i Byllund begravet i sin alders 51 aar.

Nr. 6045 1703.12.09 Johanne Jensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1635c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 Adventus blef Johanne Jensdatter i Breenhoved begravet i sin alders 68 aar.

Nr. 6048 1704.02.24 Anne Christensdatter, , SAND ALDER: 22c, 22 år, DØBT: 1781c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Oculi blef begravet en betler ved navn Anne Christensdatter som var 22 aar gammel.

Nr. 6053 1704.10.05 Anne Christensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 1 år 47 uger, DØBT: 1702.11.12. FAR: Christen Nielsen, Nederdonnerup, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 post Triniti: blef Christen Nielsens søn {datter!} i Nederdonnerup ved navn {tom plads men kendt:} {Anne} begravet da det var 2 aar ringere 5 uger.
NOTITS: Dåb nr. 2031.
Dåb nr. 2031

Nr. 6055 1705.02.15 Marie Sørensdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1705.02.15. FAR: Søren Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexagesi: blef Søren Jensens tvende pigebørn i Byllund ved navn Marie og Johanne begravet som døde strax de vare fødte.
NOTITS: Hjemmedøbt.
Dåb nr. 1971

Nr. 6056 1705.02.15 Johanne Sørensdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1705.02.15. FAR: Søren Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexagesi: blef Søren Jensens tvende pigebørn i Byllund ved navn Marie og Johanne begravet som døde strax de vare fødte.
NOTITS: Hjemmedøbt.
Dåb nr. 1972

Nr. 6057 1705.02.18 Elle Thomasdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1636c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dend 18 Februa: blev Elle Thomasdatter i Sillesthoed begravet da hun var 68 aar gammel.

Nr. 6061 1705.03.15 Anne Christensdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1615c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Oculi blef Anne Christensdatter i Bexgaard i sin alders 79 aar.

Nr. 6065 1705.03.29 Marie Troelsdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 1 år 50 uger, DØBT: 1703.03. FAR: Troels Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Qvasimodo Geniti blef Troels Andersens barn i Store Hestlund ved navn Marie Troelsdatter begraven og var 2 aar ringer 14 dage.
NOTITS: Daab 1703 nr. 2040.
Dåb nr. 2040

Nr. 6067 1705.05.03 Marie Frandsdatter, Givskov, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1703.07.02. FAR: Frands Jensen. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom III p: Pasch: Jubilate ble Frantz Jensens liden datter {Marie} i Givskov begraven i hendes alder 1 aar og 9 maaneder.
NOTITS: Daab 1703 nr. 2045.
Dåb nr. 2045

Nr. 6068 1705.05.10 Maren Jensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 3, 3 år, DØBT: 1702c. FAR: Jens Nielsen. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D: 10 May Domin Cantate blev Jens Nielsens datter i Ullerup ved navn Maren begravet i hendes alders 3die aar.
NOTITS: Skulle være født mellem maj 1702 og maj 1703, men der er ingen daab noteret i kirkebogen. Tilføjet daab 1702 nr. 1999.
Dåb nr. 1999

Nr. 6070 1705.06.01 Maren Mette Frandsdatter, Givskov, SAND ALDER: 4.00 (å.m), 4 m. 3 dage, DØBT: 1705.05.03. FAR: Frands Jensen. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: II Pentec: blev Frandz Jensens liden datter {Maren Mette} i Givskov begravet i hendes alders 4 maaneder og 3 dage.
NOTITS: Må være født 28. jan 1705, døbt 3. maj og begravet 1. juni. Altså 3 måneder mellem fødsel og dåb. Daab 1705 nr. 2066.
Dåb nr. 2066

Nr. 6072 1705.09.13 Dorthe Jensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1703.12.12. FAR: Jens Pedersen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XIV p: Trinit: blev Jens Vestergaards datter i Nederdonnerup ved navn Dorthe Jensdatter begravet i hendes alders 2 aar ringere 3 maaneder og 8 dage.
NOTITS: Dåb 1703 nr. 2049.
Dåb nr. 2049

Nr. 6074 1705.09.27 Anne Jensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 22.11 (å.m), 22 år 11 m., DØBT: 1682.10. FAR: Jens Nielsen. MOR: Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XVI p: Trinit: blev Jens Nielsens datter af Ullerup ved navn Anne Jensdatter begravet i hendes alders 23 aar ringer 1 maaned og 8 dage.

Nr. 6075 1705.11.28 Cathrine Frederiksdatter, Farre, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år 5 m. 2 dage, DØBT: 1703.07.29. FAR: Frederik Ottesen. MOR: Maria Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredag d: 28 November Dom XXIV p: Trinit: blev Sr: Frederich Ottesen liden datter af Farøe ved navn Cathrine Frederichsdatter begravet i hendes alders 2 aar 5 maaneder og 2 dage.
NOTITS: Daab 1703 nr. 2046.
Dåb nr. 2046

Nr. 6076 1705.12.06 Marie Clemmensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1631c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom II Advent: blev Marie Clemmensdatter af [Ullerup] begravet i hendes alders 74 aar.

Nr. 6082 1706.08.11 Ann Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 29.03 (å.m), 29 år 3 m. 5 dage, DØBT: 1677.08.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdag p: Dom X p: Trin: blev Ann Christensdatter af Give {By} begravet i hendes alders 29 aar 3 maaneder og 5 dage.

Nr. 6083 1706.08.15 Marie Nielsdatter, Ulkær Mølle, SAND ALDER: 48.03 (å.m), 48 år 2 m. 14 dage, DØBT: 1658.6.
MAND: Hans Christensen, Ulkær Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XI p: Trinit: blev hans Christensen Mølleren i Ulkiær Mølle hans hustru Sal: Marie Nielsdatter begravet i hendes alders 48 aar 2 maaneder 14 dage.

Nr. 6084 1706.08.22 Navnløs, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Pedersen Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XII p: Trin: blev Christen {Pedersen} Østergaard i Nederdonnerup hans Navnløs og dødfødte barn begravet.
Dåb nr. 1970

Nr. 6085 1706.12.27 Bodil Lauridsdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1626c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: III Nativ: Chr: blev Bodel Lauridsdatter af Breinhoed begravet i hendes alders 80 aar.

Nr. 6086 1707.01.06 Maren Jensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 2.04 (å.m), 2 år 15 uger, DØBT: 1704.10.26. FAR: Jens Nielsen. MOR: Marie Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: Epiph. blev Jens Nielsen af Ullerup en Daater begravet som hedde Mare_ Jensdatter hendis alders 2 Aar og 15 Ugger.
NOTITS: Dåb 1704 nr. 2062.
Dåb nr. 2062

Nr. 6090 1707.03.09 Mette Pedersdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 14.02 (å.m), 14 år 2m., DØBT: 1693.01. FAR: Peder Nielsen. MOR: Johanne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onßdaag p. Dom: Fastelavns Sønd: blev Peder Nielsens datter af Sillidshoed ved Navn: Mette Pedersdatter begravet i hendis Alders 14 Aar og 2 Maaneder.
NOTITS: Se rekonstrueret dåb 1693 nr. 1995.
Dåb nr. 1995

Nr. 6091 1707.03.27 Mette Marie Frandsdatter, Givskov, SAND ALDER: 6.01 (å.m), 6 m. 3 uger 4 dage, DØBT: 1706.09.05. FAR: Frands Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Oculi blev Frands Sørensens liden datter af Givskov ved navn Mette Marie begravet i hendes alders 6 maaneder 3 uger og 4 dage.
NOTITS: Dåb 1706 nr. 2079.
Dåb nr. 2079

Nr. 6092 1707.04.13 Mette Nielsdatter, Nygaard, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1659c.
MAND: Morten Jensen, Nygaard, Give, Mette Nielsdatters mand
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13 April Onsdag p: Dom Judic: blev Morten Jensens hustru af Nygaard ved navn Mette Nielsdatter begravet i hendes alders 47 aar.

Nr. 6093 1707.04.17 Anne Mortensdatter, Nygaard, SAND ALDER: 16.06 (å.m), 16 år 6 m., DØBT: 1690.10.01. FAR: Morten Jensen. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Palm: blev for bemelt: Morten Jensens datter af Nygaard ved navn Anne Mortensdatter begravet i hendes alders 16 aar og 6 maaneder.
NOTITS: Se rekonstrueret dåb 1690 nr. 1994.
Dåb nr. 1994

Nr. 6095 1707.04.21 Maren Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger. FAR: Niels Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: S: d: {Samme dag Fest: Viri:} blev Niels Persens af Give en datter begravet ved navn Maren Nielsdatter i hendes alders 5te uge.
NOTITS: Dåb 1707 nr. 2092.
Dåb nr. 2092

Nr. 6099 1707.08.05 Malene Sibylle Jensdatter Risom, Søndersthoved, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 17 uger 4 dage, DØBT: 1707.05.19. FAR: Jens Lauridsen Risom. MOR: Johanne Marie Christiansdatter Cassius.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 Aug: [sa.] Fredagen p. Dom. 6 p. Trin. blev Hr: Cammerraad yngste datter Malene Sibylle indsadt i Give kirke i hendes alders 17. Ugger og 4. Daage.
NOTITS: Dåb 1707 nr. 2093. Hun bliver indsat i selve kirken, ikke begravet på kirkegården, hvilket er et højt privileg.
Dåb nr. 2093

Nr. 6103 1707.11.13 Sidsel Sørensdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1651c.
MAND: Jens Jensen, Skærhoved, Give, Begraves samme dag som konen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredag p: Dom XXI p: Trin: [har?] Jens Jensen af Skierhoed og sin hustru Sitsel Sørensdatter paa en gang begravet der hand var gammel 48 aar og hendis alder 56 aar.

Nr. 6104 1707.12.11 Maren Christensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1660c.
MAND: Christen Nielsen, Hedegaard, Give, Konen Maren Christensdatter begravet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom III Advent blev Christen Nielsens Hustru i Hedegaard kaldet Maren Christensdatter begravet i hendes alders 47 aar.

Nr. 6105 1707.12.11 Dødfødt, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.00 (å.m). MOR: Kirsten Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die [Dom III Advent] blev Kirsten Sørensdatters af Sillesthoed uægte barn begravet som blev dødfødt.
NOTITS: Uægte barn.

Nr. 6106 1707.12.11 ? Christen Smeds kone, Give By?.
MAND: Christen Smed, Konen begravet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom III advent blev [Christ_ Smeds] hustru.
NOTITS: Skrift meget svag.

Nr. 6110 1708.02.22 Anne Thomasdatter, Give By, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1637c.
MAND: Jens Nielsen, Give By, Give, Begravet ugen før, nr. 6108. Gift med Anne Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 Febr: Onsdagen P: Dom Esto Mihi Saal: Jens Nielsens hustru af Give Anne Thomasdatter begravet gammel 70 aar.

Nr. 6111 1708.03.04 Karen Hansdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 15 dage, DØBT: 1708.02.12. FAR: Hans Madsen Bank.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Reminiscere blev Hans {Madsen} Banck af Farøe hans liden datter Karen Hansdatter begravet 15 dage.
NOTITS: Daab 1708 nr. 2105.
Dåb nr. 2105

Nr. 6113 1708.04.15 Marie Pedersdatter, Ulkær Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage, DØBT: 1708.04.04. FAR: Peder Hansen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die [Dom 1 p: Pasch:] blev Per Hansens liden datter Marie af Ulkiær Mølle begravet Gl: 8 dage.
NOTITS: Daab 1708 nr. 2107.
Dåb nr. 2107

Nr. 6114 1708.06.10 Kirsten, Søndersthoved, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 3 m., DØBT: 1707.03. MOR: ? Ammen i Søndersthoved?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdag p: Dom VI p: Trin: blev Ammis barn af S[ynderst]hoed begraven ved navn Kirsten Gl: [....] 1¼ aar.
NOTITS: Denne indførsel gådefuld. Barnet ikke set født i Give, men moderen kan være kommet andetsteds fra som amme til Risom familien på Søndersthoved, som havde et lille barn.

Nr. 6115 1708.07.22 Kirsten Jensdatter, Givskov, SAND ALDER: 37.06 (å.m), 37 år 5 m. 3 uger, DØBT: 1670.02.
MAND: Frands Jensen, Givskov, Give, Kirsten Jensdatters mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom VII p: Trin: blev Frands Jensens hustru i Givskov Kirsten Jensdatter begravet Gl: 37 aar 5 maaneder 3 uger.

Nr. 6116 1708.07.29 Ane Sørensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 31.06 (å.m), 31 år 5 m. 14 dage, DØBT: 1677.02.
MAND: Mathis Jensen, Bregnhoved, Give, Ane Sørensdatters mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom VIII p: Trin: blev Matthis Jensens hustru i Breinhoed heed Ane Sørensdatter begravet 31 aar 5 maaneder 14 dage.

Nr. 6118 1708.08.12 Kirsten Johansdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 7.07 (å.m), 7 år 7 m., DØBT: 1701.01.02. FAR: Johan Sørensen. MOR: Mette Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom X p: Trin: blev Johan Sørensen i Breinhoed liden datter Kirsten Johansdatter begravet Gl: 7 aar og 7 maaneder.
NOTITS: Daab 1701 nr. 2012.
Dåb nr. 2012

Nr. 6119 1708.08.05 Ane Bødkers, Farre, SAND ALDER: 81cc, 81 år, DØBT: 1627c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom IX p: Trin: blev Ane Bøckers af Farøe begravet Gl: 81 aar.
NOTITS: Interpretation Bødkers ikke endegyldig.

Nr. 6121 1708.10.07 Dorthe Nielsdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 21.06 (å.m), 21 år 6 m. 1 uge, DØBT: 1687.04.
MAND: Palle Christensen, Bæksgaard, Give, Dorte Nielsdatters mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XVIII p: Trinit: blev Palle Chrisensens hustru af Bexgaard Dorthe Nielsdatter begravet i hendes alders 21 aar 6 maaneder 1 uge.

Nr. 6124 1709.05.16 Marie Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m. 2 dage. FAR: Niels Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die [Dom Jubilate] blev Nielß Persens Daater af Give ved navn Mar_ NielsD. Begravet, gl. 3 Maaneder 2. Daage.
NOTITS: Ikke som døbt identificierbar. Skulle være født februar 1709, men Niels Pedersen i Give By har en datter Maren døbt marts 1707 og en søn uden navn døbt november 1708. En dåb i nov. og endnu en fire måneder senere går biologisk ikke. Maaske er alderen, som set i nr. 6125, temmelig forkert og Marie læst forkert for Maren.

Nr. 6125 1709.05.16 Anne Iversdatter, Tromborg, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 7 uger 3 dage, DØBT: 1708.11.25. FAR: Iver Madsen. MOR: Kirsten Kristoffersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die [Dom Jubilate]Blev Saal. Jfver Madtz_ af Tromborg hans Daater ved NavnAnne Ifvers D. begravet gl. 7. Ugger 3. Daage.
NOTITS: Den angive alder er temmelig forkert. Skal være 6 måneder i stedet for 7 uger. Faderen er død 9 måneder før.

Nr. 6126 1709.05.16 Maren Christensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1707.07.10. FAR: Christen Sejrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die [Dom Jubilate] blev Christen Sierup i Nederdonnerup hans datter ved navn Maren Christensdatter begravet Gl: 1 aar 6 maaneder.
NOTITS: Dåb 1707 nr. 2094.
Dåb nr. 2094

Nr. 6128 1709.05.16 Kirsten Hansdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 9 uger, DØBT: 1709.02.28. FAR: Hans Simensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Dom Jubilate} Blev Hanß Simmens_ i Byllund Hans Daater ved Navn Kierst_ Hanß D. Begravet gl. 9 Ugger.
NOTITS: Dåb 1709 #2125. Præsten ser ud til at have drukket, regner ofte forkert og regner i kirkebogen, ikke som 1700-1705 fra hvad forældrene fortalte. Her er 11 uger fra daab til begravelse, men der skal normalt lægges 4-6 uger til før daaben.
Dåb nr. 2125

Nr. 6131 1710.04.13 Bodil Pedersdatter, Bøllund, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1655c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Dom Palmar:}Blev Bodel Pedersdatter af Byllund begravet gammel 54. Aar.

Nr. 6133 1710.05.25 Maren Larsdatter, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 45+, DØBT: 1665-.
SØN: Søren Sørensen Hestlund- Lille, Hestlund- Lille, Give, Søn af Maren Larsdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 p: Pasch: blev Søren {Sørensen} Lille Hestlunds moder Maren Lasdatter begraven Gl:
NOTITS: Søren Lille Hestlund er voksen, 24c år, hun må have været mindst 20, da hun fik ham, altså er hun mindst 45. 45+ er 45 og over.

Nr. 6135 1716.04.07 Ane Katrine Bilhardt, Give By.
MAND: Johan Balthasar Bilhardt, Give By, Give, Sognepræst i Øster Nykirke og Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 April blev min i live hierte elskede hustru Catarine Billhardts i Give kirke begravet.
NOTITS: Begravet i kirken, hans første kone. Hans anden kone *1686c †1762 også begravet i kirken.

Nr. 6138 1720.01.14 Maren Andersdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1650cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 p: Epiphan blev Maren Andersdatter af Nederdonnerup begravent Gl: 7[0] aar.

Nr. 6141 1720.02.04 Karen Christensdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 17c, 17 år, DØBT: 1702c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Seag: blev Karen Christensdatter af Skierhoed jordet som døde paa veien imellem Horsens og [.....] Gl: 17 aar.
NOTITS: Hun er født 1702c, hvor kirkebogen blev ført ordentligt i Give sogn. Men hun er ikke døbt i kirkebogen og der er heller ingen Christen fra Skærhoved nævnt paa den tid. Hun er maaske fra et andet sogn.

Nr. 6142 1720.02.18 Karen Pedersdatter, Give By, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 6 m. 3 uger og 3 dage, DØBT: 1719.07.23. FAR: Peder Larsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dit: [Dom Invocavit] blev Peder Larsens liden datter navnl: Karen Pedersdatter jordet Gl: 6 maaneder 3 uger og 3 dage.
NOTITS: Fødsel rekonstruert i året 1719 nr. 1991.
Dåb nr. 1991

Nr. 6146 1720.07.02 Christiane Laurentie Jendatter Risom, Søndersthoved, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1719.07.01. FAR: Jens Lauridsen Risom. MOR: Johanne Marie Christiansdatter Cassius.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: Visit: Mar: blev Sl: Cammerraad Risom liden datter ved navn Christiane Laurentie begraven Gl: 1 aar.
NOTITS: Fødsel rekonstruert i året 1719 nr. 1990.
Dåb nr. 1990

Nr. 6147 1720.07.05 Johanne Lauridsdatter, Give By, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1643c.
MAND: Søren Jensen Degn, Give By, Give, Kone Johanne Lauridsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredag p: Dom V p: Trin: d: 5 July blev Søren Jensen Degnens hustru af give Sl: Johanne Lauridsdatter begravet Gl: 77 aar.

Nr. 6148 1720.08.18 Maren Christensdatter, Givskov, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år 9 uger, DØBT: 1719.06.16. FAR: Christen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XII p: Trin: Blev Christen Christensens datter af Givskov ved navn Maren jordet gammel 1 aar 9 uger.
NOTITS: Fødsel rekonstruert i året 1719 nr. 1989.
Dåb nr. 1989

Nr. 6149 1720.09.15 Mette Marie Hermansdatter, Farre Mølle, SAND ALDER: 2.00 (å.m), 2 år, DØBT: 1718.09.01. FAR: Herman Davidsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XVI p: Trin: blev Herman Davidsens Møllerens barn af Farøe jordet ved navn Mette Marie gammel 2 aar.

Nr. 6150 1720.10.13 Karen Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 30.07 (å.m), 30 år 6 m. 14 dage, DØBT: 1690.04.01.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XX p: Trin: blev Karen Nielsdatter af Give jordet gammel 30½ aar 14 dage.
NOTITS: Hun er ikke nødvendigvis født i Give.

Nr. 6151 1720.12.01 Bodil Thomasdatter, Give By, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1642c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: S: d: [Dom 1 Advent] blevBodel Thomasdatter af Give jordet gammel 78 aar.

Nr. 6152 1721.02.09 Johanne Christensdatter, Vorslunde, SAND ALDER: 22c, 22 år, DØBT: 1699c.
MAND: Niels Clausen, Vorslunde, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dit: {Dom Septuag:} blev formebeldte {dåb samme dato af datteren Kirsten} Niels Clausens hustru Johanne Christensdatter begravet gl: 22 aar og nogle uger.
NOTITS: Død i barselseng, datteren Kirsten Nielsdatter døbt samme dag. De er måske ikke gift i Give, men kirkebog ikke ført 1719 og en del år før.

Nr. 6156 1721.03.16 Edel Pedersdatter, Give By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 2 dage, DØBT: 1721.03.12. FAR: Peder Christensen Hag.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Ocul: blev forbemeldte {fra daaben} 2de tvillinger begravet {Edel} hvoraf drengen levede 1 dag og pigen 2½ dag.
NOTITS: See daab 12.03.1721.
Dåb nr. 2170

Nr. 6159 1721.06.15 Inger Pedersdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1721.03.23. FAR: Peder Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Trin: blev Peder Larsens liden datter navnl: Inger Pedersdatter begravet Gl: 12 uger.
Dåb nr. 2171

Nr. 6160 1721.06.18 Dødfødt, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Anders Lassen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsd: p: Dom 1 p: Trin: blev Anders Lassens navnløse datter af Nederdonnerup begravet.

Nr. 6161 1721.09.14 Dødfødt, Mosgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Villads Thomsen Mosgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XIV p: Trin: blev Villas {Thomsen} Mosgaards dødfød datter jordet.

Nr. 6162 1721.09.21 Maren Nielsdatter, , SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1661c.
MAND: Rasmus Koch, ?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XV p: Trin: blev Maren Nielsdatter Sal: Rasmus Kochs enke jordet Gl: 60 aar.
NOTITS: Rasmus Koch er måske Ramus Madsen †1702 i Give By #6023.

Nr. 6163 1721.10.26 Anne Andersdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1653c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XX p: Trin: blev Anne Andersdatter af Store Hestlund jordet Gl: 68 aar.

Nr. 6165 1722.02.08 Maren Smedekone, Give By, SAND ALDER: 84cc, 84 år, DØBT: 1638c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexages: blev Maren Smedekone af Give begraven Gl: 84 aar.

Nr. 6166 1722.02.15 Anne Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1658c.
MAND: Søren Ørsnholdt, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Laetare blev Søren Ørnsholdts Hustrue i Give Navnl: Anne Christensdatter begravet Gl: 63 aar.

Nr. 6169 1722.04.16 Anne Nielsdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1662c.
MAND: Thomas Pedersen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Taarsdag p: Tom 1 p: Pasch: blev Thomas Pedersen hustru Sl: Anne Nielsdatter jordet Gl: 60 aar.

Nr. 6170 1722.04.26 Henrika Johanne Mikkelsdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1722.03.08. FAR: Mikkel Christensen Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: æDito {Dom 3 p: Pasch} blev Michel {Christensen} Nørgaards datter af Byllund Henrica Johanna begravet Gl: 11 uger.

Nr. 6171 1722.05.20 Johanne Hansdatter, Give By, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1721.04.02. FAR: Hans Hansen, Filstrup. MOR: Johanne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdag p: Dom VI p. T rin. blev Johanne Nielsdatters liden datter {Johanne} af Give jordet.
NOTITS: Daab 02.04.1721.

Nr. 6174 1722.12.20 Sidsel Nielsdatter, Vorslunde, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger, DØBT: 1722.10.25. FAR: Niels Clausen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom IV Advent} blev Niels Clausen datter Sidsel {Nielsdatter} jordet Gl: 8 uger 2 dage

Nr. 6178 1723.02.02 Navnløs, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Anders Pedersen. MOR: Ingeborg Clemmensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Annunc: Mar: blev Anders Persens navnløs fødte barn jordet.
NOTITS: Antages at have levet kort, død før dåben.
Dåb nr. 1959

Nr. 6181 1723.08.22 Mette Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1657c.
MAND: Anders Pedersen Koch, Farre, Give, Hyrde i Farre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XIII p: Trin: blev Hyrdens {Anders Pedersen Kochs} af Farøe navnlig Mette Christensdatter dordet Gl: 66 aar.
NOTITS: Hyrden i Farre og hans datter nævnt 1709 i dåb #2124. Anders Pedersen Koch hyrden i Farre begravet 12. marts 1733 #6294, 70 år gammel.

Nr. 6182 1723.09.19 Malene Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 14.03 (å.m), 14 år 3 m., DØBT: 1709.06?. FAR: Niels Bentsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XVII p: Trin: blev Niels Bentsens datter af Farøe navnlig Malene Nielsdatter begravet Gl: 14 aar 3 maaneder.
NOTITS: Niels Bentsens kone bærer 1720 i Farre i dåb #2156. Ikke klart om Niels Bentsen er i Farre 1709, Malene er enten født i Farre eller andetsteds. Niels Bentsen af Farre Mølgaard *1667c †1733 Farre Mølgaard.

Nr. 6183 1723.10.10 Anne Larsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 16 uger, DØBT: 1723.06.06. FAR: Lars Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsd. p: Dom XX p: Trin: blev Las Christensens datter af Ullerup jordet ved navn Anne Lasdatter Gl: 16 uger.

Nr. 6184 1723.12.12 Sidsel ?, Farre, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1641c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom III Advent blev den fattige betlerin Sidsel S[...]nisdatter af Farøe jordet Gl: 82 aar.

Nr. 5997 1724.06.05 Else Jørgensdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1723.06.05. FAR: Jørgen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 2 Pentec: blev Jørgen Crhistensen af Farøe en datter jordet som af Jordemoderen straks efter fødslen blev døbt og kaldetElse og derpaa døde.
NOTITS: Døds straks efter fødslen og jordemoderen hjemmedøbte det.
Dåb nr. 2217

Nr. 6188 1724.06.11 Maren Jensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1724.05.12. FAR: Jens Hansen. MOR: Abelone Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Fest: Trin:} blev Abbelone Nielsdatter {} af Hedegaard hendes liden uægte datter begravet navnlig Maren.
NOTITS: I daaben af 12.05.1724 udlægges Jens Hansen, som tjener i Thyregod præstegård, til fader. Udskrift af dåben har Sørensdatter, men hun bliver gift 1733 af Hedegaard til Thyregod #8109 som Abelone Nielsdatter, hun er måske datter af Niels Jensen i Hedegaard.

Nr. 6190 1724.08.20 Dødfødt, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Anders Pedersen. MOR: Ingeborg Clemmensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom X p: Trin: blev Anders Persen {Pedersen} af Breinhoed et dødfød barn jordet.
NOTITS: Moderen begraves fire uger efter det dødfødte barn #6192.
Dåb nr. 1958

Nr. 6192 1724.09.24 Ingeborg Clemmensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1689c. FAR: Clemmen Christensen.
MAND: Anders Pedersen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XV p: Trin: blev Anders Persens {Pedersens} hustru {Ingeborg Clemmensdatter} af Breinhoed som var forbemeldte Clemmend Christensens datter jordet i hendes alders 35 aar.

Nr. 6194 1725.02.11 ? fattigt barn, Nygaard, SAND ALDER: 8cc, DØBT: 1717cc.
DØDSÅRSAG: kopper.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Esto Mihi Fest: Grat Act: blev et fattigt barn som døde af smaae kopper i Nygaard jordet.
NOTITS: Alder kun ganske omtrendtlig.

Nr. 6197 1725.05.13 Maren Larsdatter, Givskov, SAND ALDER: 90.01 (å.m), 90 år 1 m., DØBT: 1735.04?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdag p:; Dom VI p:; Pasch: blev Maren Lasdatter af Givskov jordet gammel 90 aar og 1 maaned.

Nr. 6198 1725.10.28 Maren Jensdatter, Farre, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 26 uger, DØBT: 1725.04.27. FAR: Jens Pedersen Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XXII p: Trin: blev Jens {Pedersen} Tyregods liden datter Maren jordet gammel 26 uger.

Nr. 6199 1725.10.28 Mette Jensdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 10 uger 1 dage, DØBT: 1725.08.19. FAR: Jens Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Dom XXII p: Trin:} blev Jens Jensens liden datter navnlig Mette begraven gammel 10 uger 1 dag.

Nr. 6200 1725.11.11 Karen Madsdatter, Give By, SAND ALDER: 25.03 (å.m), 25 år 15 uger, DØBT: 1700.07c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredag p: Dom 24 p: Trin: blev Sl: Karen Madsdatter af Give {By} jordet Gl: 25 aar 15 uger.
NOTITS: Ikke født 1700-10 i Give ifølge kirkebogen. Der findes en Mads Sørensen i Hedegaard omkring 1700 og en af samme navn i Nygaard, det er maaske den samme person. Han ville være en mulig far.

Nr. 6203 1725.12.23 Navnløs, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Hansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 Advent blev Søren Hansens andet tvillingebarn {navnløs} jordet.
NOTITS: Tvilling, den første tvilling begravet en uge før, se #6202.

Nr. 6204 1726.02.10 Karen Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1659c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 p: Epiph: blev Karen Nielsdatter af Farøe jordet Gl: 67 Aar.
NOTITS: Ellers ikke set i kirkebogen.

Nr. 6207 1726.03.28 Maren Nielsdatter, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 79.09 (å.m), 79 år 9 m., DØBT: 1646c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Pasch: blev Maren Nielsdatter af Store Mosgard jordet Gl: 80 aar ringer 12 uger 14 dage.

Nr. 6210 1726.05.19 ? Clemmen Christensens kone, Bregnhoved.
MAND: Clemmen Christensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 p: Pasch: blev Clemmend Christensens hustru af Breinhoded jordet.
NOTITS: En Clemmen Christensen ses 1701-2 i Hedegaard, Give.

Nr. 6212 1726.06.16 Ingeborg Andersdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år 1 m., DØBT: 1725.05.13. FAR: Anders Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Trin: Ingeborg Andersdatter af Breinhoed jordet Gl: 1 aar 1 maaned.
NOTITS: Faderens navn i dåben.

Nr. 6214 1726.07.14 Anne Marie Andersdatter, Farre, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger, DØBT: 1726.05.12. FAR: Anders Pedersen Hyrde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom IV p: Trin: blev Anders Pedersen Hyrede af Farøe hans datter Anne Marie jordet Gl: 8 uger.

Nr. 6217 1726.09.01 Anne Clemmensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1647c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XI p: Trin: blev Sl: Anne Clemmensdatter af Ullerup begravet Gl: 79 aar.

Nr. 6218 1726.11.03 Karen Pedersdatter, Ullerup, SAND ALDER: 75c, 75 år 10 uger, DØBT: 1651.08c.
MAND: Lars Jensen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XX p: Trin: blev Lars Jensens hustru af Ullerup ved navn Karen Pedersdatter jordet gammel 75 aar 10 uger.

Nr. 6219 1726.12.08 Elsa Nielsdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 59.09 (å.m), 59 år 11 m., DØBT: 1666.01c.
MAND: Troels Andersen, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 Advent blev Troels Andersens hustru af Store Hestlund navnlig Elsa Nielsdatter jordet Gl: 60 aar mindre 26 dage.
NOTITS: Skulle altså være født 3. jan. 1666.

Nr. 6220 1727.01.05 Johanne Jensdatter, Nørgaard, SAND ALDER: 12, 12 år, DØBT: 1714c. FAR: Jens Nielsen? Nørgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom p: Circumsis Chr: blev Johanne Jensdatter af Nørgaard i Byllund begravet Gl: 12 aar.
Dåb nr. 1984

Nr. 5984 1727.02.02 †1727.01.29 Anne Helmersdatter Meyer, Bøllund.
MAND: Søren Christensen Borch, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Afdød †1721 præst i Thyregod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet Nørvang Gejstlig 8. april 1733 fol. 118: 'Begravet af Bøllund Anne Helmersdatter Meyer enke efter Søren Borch.'}
NOTITS: Hendes dødsdato nævnes i skiftet. Begravelsesdato sat til fire dage efter dødsdatoen, kan betvivles.
LINK: Brejl Nørvang Gejstlig #13.

Nr. 6222 1727.03.02 Anne Nielsdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 7 m., DØBT: 1726.10.27. FAR: Niels Hansen. MOR: Dorte Michelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Invocav: blev Dorthe Michelsdatter uægte barn navnlig Anne jordet.
NOTITS: Udlagt fader Niels Hansen, sønderud, forevist i retten paa Skovgaards birketing 20. maj 1746.
Dåb nr. 2249

Nr. 6223 1727.03.05 Margrethe Jensdatter Nørgaard, Bøllund, SAND ALDER: 84c, 84 år 2 uger 4 dage, DØBT: 1743.02c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdag p: Dom Invoc: d: 5 Mart: blev Margrethe Jensdatter af Nørgaard i Byllund begravet Gl: 84 aar 2½ uger.

Nr. 6224 1727.04.20 Margrethe Kjeldsdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 24.02 (å.m), 24 år 2 m., DØBT: 1703.02.18.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom I p: Pasch: blev Margrethe Kjeldsdatter udi Store Hestlund jordet Gl: 24 aar [2] maaneder.
NOTITS: Udskriften har [8], men 2 passer med dåben.

Nr. 6225 1727.03.27 Dødfødt, Skærhoved, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom II p: Pasch: blev Jens Jensen af Skierhoed hans dødfødte barn jordet.

Nr. 6227 1727.08.10 Maren Jensdatter, Nygaard, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger 5 dage, DØBT: 1727.05.11. FAR: Jens Mortensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Dom IX p: Trin:} blev Jens Mortensens liden datter navnlig Maren jordet Gl: 13 uger og 5 dage.

Nr. 6229 1727.08.17 Johanne Sørensdatter, Farre, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1687c.
MAND: Jens Pedersen Thyregod, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom X p: Trin: blev Jens {Pedersen} Tyregods hustru Johanne Sørensdatter begravet 40 aar.
NOTITS: Dette må være mindst hans 2. kone, for han får børn 1701 i Give, da denne Johanne Sørensdatter kun er 14 år.

Nr. 6234 1728.05.02 Lene Madsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1648c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom V p: Pasch: blev Leene Matzdatter af Hedegaard begravet Gl: 80 aar.

Nr. 6236 1728.06.20 Kirsten Madsdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 22c, 22 år, DØBT: 1706c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 p: Trin: blev Kirsten Madsdatter af Breinhoed begravet Gl: 22 aar.
NOTITS: Hendes far kunne være Mathias Jensen, der ses i den periode i Bregnhoved, men ingen daab set. En Kirsten Madsdatter er født i Hedegaard paa den tid.

Nr. 6237 1728.06.20 Else Jensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1728.02.11. FAR: Jens Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dit: {Dom 4 p: Trin:} Jens Lassens datter af Ullerup navnlig Elsa Jensdatter jordet.

Nr. 6238 1728.09.12 Margrethe Villadsdatter, Give By, SAND ALDER: 24.4 (å.m), 24 år 8 m., DØBT: 1703.04.15.
MAND: Niels Jensen Dørken, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Torsdag p: Dom XVI p: Trin: blev Niels {Jensen} Dyrkens kone af Give {By} Margrethe Villadsdatter jordet gammel 25 aar ringer 4 maaneder.
NOTITS: Hun er født i Mosgaard, hendes var Villads Thomsen.
Dåb nr. 2039

Nr. 6239 1728.11.01 Mette Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1646c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Oium: Sanctor: blev Mette Nielsdatter af Give {By} jordet gammel 82 aar.

Nr. 6240 1728.11.07 Anne Marie Nielsdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1728.10.16c. FAR: Niels Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XXIV p: Trin: blef Niels Andersen i Store Hestlund sin liden inddøbt {vel lig hjemmedøbt} datter navnlig Anne Marie jordet gammel 3 uger.
NOTITS: Tilføjet til listen af de døbte, da hun er navngivet.

Nr. 6242 1728.03.30 Maren Pedersdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 66.03 (å.m), 66 år 3 m., DØBT: 1661.12c.
MAND: Thomas Pedersen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsd: p: Dom Lætare blev Thomas Pedersen af Nederdonnerup hans hustru Maren Pedersdatter jordet Gl: 66 aar og 3 maaneder.

Nr. 6243 1729.04.06 Maren Sørensdatter, Farre, SAND ALDER: 55cc, DØBT: 1675cc.
DAT.: ? Jens Lutjhs kone, Farre, Give
NÆVNT: Jens Lutjh, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsd: p: DomJudica blev Jens Lutjh hans kones moder Maren Sørensdatter værende i Farøe jordet.
NOTITS: Hun har en datter derfor ældre end 40 år. 55cc er 40-70 aar. Siden hun beskrives "værende i Farøe", har hun boet et andet sted og været paa besøg hos datteren, da hun døde.

Nr. 6244 1729.04.24 Gertrud Nielsdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m. 2 uger, DØBT: 1729.02.13. FAR: Niels Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Pasch: blev Niels Persen af Silleshoed hans liden datter ved navn Giertrud begraven Gl: 14 uger.

Nr. 6253 1730.04.16 Karen Jørgensdatter, Donneruplund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1730.04.10. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Pasch: blev forbemelte {det drejer sig om dåbsindførslen - hjemmedåb - lige før i kirkebogen} Jørgen Nielsen paa Donneruplund sin liden datter {Karen} jordet gammel 1 dag.
NOTITS: Forældrene blev gift #8103 15. jan. 1730 tre måneder før fødslen.

Nr. 6254 1730.04.16 Maren, Farre, SAND ALDER: 2.01 (å.m), 2 år, DØBT: 1728.03.21. MOR: Abelone Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dit: {Dom 1 p: Pasch:} Blev Abbelone Villadsdatter hendes datterMaren jordet Gl: 2 aar.

Nr. 6255 1730.04.30 Lene Sørensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 59.11c (å.m), 59 år 11 m., DØBT: 1670.03c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dit: {Dom 3 p: Pasch:} blev Leene Sørensdatter af Nederdonnerup begravet Gl: 63 aar under 1 maaned.

Nr. 6258 1730.07.02 Kirsten Hansdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 3 m., DØBT: 1730.05.18. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Visit: Mar: ble Hans Christensen af Sillesthoed hans liden datter Kirsten jordet Gl: 12 uger 4 dage.
NOTITS: Aldersangivelsen ville betyde født 5. april 1730, altså døbt i en alder af 6 uger.

Nr. 6265 1731.01.07 Anne Sørensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 1.04 (å.m), 17 uger 3 dage, DØBT: 1729.09.11. FAR: Søren Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Epiph: blev Søren Jensen af Hedegaard hans liden sal: datter Anne jordet Gl: 17 uger 3 dage {regnefejl, er 16 måneder minus 4 dage}
NOTITS: Præsten har skrevet uger i stedet for måneder og det er ikke plus men minus 4 dage. En sådan fejl er sjælden i kirkebogen.

Nr. 6269 1731.02.11 Mette Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1684c.
MAND: Jakob Nielsen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Invocav: blev Jacob Nielsens hustru i Give {By} Mette Nielsdatter jordet Gl: 47 aar.

Nr. 6271 1731.03.04 Maren Mathiasdatter, Give By, SAND ALDER: 32c, 30 år, DØBT: 1699c.
MAND: Niels Sørensen, Give By, Give
DØDSÅRSAG: børnekopper.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Lætar: blev Niels Sørensen af Give hans hustru Maren Matthisdatter jordet Gl: 30 aar.
NOTITS: Gift 1726 #8081, hun af Bregnhoved, hendes far vel Mathias Jensen af Bregnhoved. Hun blev begravet i kiste med datteren Karen, 3 aar, i armen og sønnen Jens, 5 aar, se næste to begravelse #6272 og #6273. Død af børnkopper.

Nr. 6272 1731.03.04 Karen Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 2.04 (å.m), 2 år 7 m., DØBT: 1728.10.31. FAR: Niels Sørensen. MOR: Maren Mathiasdatter.
DØDSÅRSAG: børnekopper.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom Lætar:} blev med bemelte {Maren Mathiasdatter, se # 6271} moder begravet hendes datter i armen Karen Nielsdatter Gl: 3 aar mindre 19 uger.
NOTITS: Død af børnekopper.

Nr. 6274 1731.03.25 Ellen Madsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 89c, 89 år, DØBT: 1641c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Fest. Annunc.} blev Ell Madsdatter af Hedgaard jordet Gl: 89 aar.

Nr. 6281 1731.05.27 Kirsten Christensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 28c, 28 år, DØBT: 1702c.
MAND: Christen Nielsen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Trin: blev Christen Nielsens hustru af Hedegaard Kirsten Christensdatter jordet Gl: 28 aar.
NOTITS: Hun er ikke set født i Give, men kirkebogen er ført 1700-06.

Nr. 6284 1732.01.20 Maren Pedersdatter, Ullerup, SAND ALDER: 3.06 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1728.07.25. FAR: Peder Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 p: Epiph: blev Kirsten {entydig døbt Maren!} Pedersdatter af Ullerup begravet Fl: 3 aar 6 maaneder.
NOTITS: Alderen passer nøjagtig med daaben den 25. juli 1728, hvor hendes navn er Maren. Enten har præsten taget fejl eller det er en fejllæsning.

Nr. 6285 1732.01.27 Maren Didrichsdatter, Farre, SAND ALDER: 18.1c (å.m), 18 år 6 uger, DØBT: 1713.12c. FAR: Didrik Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 p: Epiph: blev Maren Didrichsdatter af Farøe jordet Gl: 18 aar 6 uger.
NOTITS: Faderen set i Farre som fadder 19. jun. 1735.

Nr. 6286 1732.04.15 Anne Søndergaard, Bøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 3 Pasch: blev Anne Syndergaards i Byllund jordet Gl:
NOTITS: Formodes at være gammel og vel enke.

Nr. 6287 1732.06.08 Anne Harrild, Hedegaard, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1654.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Trin: blev Jens Sørensen i Hedegaard hans hustru Anne Harild jordet Gl: 78.
NOTITS: Hun må være født i Harrild i Ejstrup sogn eller i Brande sogn.

Nr. 6289 1732.12.21 Maren Sørensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 uger 4 dage, DØBT: 1732.09.14. FAR: Søren Fæstersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 Advent blev Søren Festesens datter Maren af Nederdonnerup jordet Gl: 13 uger og 4 dage.

Nr. 6291 1733.01.18 Gunder Hansdatter, Øgelund.
MAND: Hans Hansen, Øgelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 p: Epiph: blev Hans Hansens hustru af Øgelund navnlig Gunder Hansdatter jordet Gl:

Nr. 6292 1733.02.15 Dødfødt, Hedegaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jesper Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Esto Mihi blev Jesper Jensen af Hedegaard hans {den ene af} 2de dødfødte børn begravet.
NOTITS: Den ene dødfødte tvilling.

Nr. 6293 1733.02.15 Dødfødt, Hedegaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jesper Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Esto Mihi blev Jesper Jensen af Hedegaard hans {den anden af} 2de dødfødte børn begravet.
NOTITS: Den anden dødfødte tvilling.

Nr. 6300 1733.06.07 Margrethe Christensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 60c, 60 år 9 uger, DØBT: 1673.04c.
MAND: Christen Egsgaard, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Trin: blev Christen Eegsgaards hustru af Ullerup navnlig Margrethe Christensdatter jordet Gl: 60 aar 9 uger.
NOTITS: Egsgaard ligger i Thyregod sogn tæt ved Nygaard og Ullerup i Give sogn.

Nr. 6301 1733.07.05 Anne Marie Madsdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1733.05.01. FAR: Mads Jensen. MOR: Anne Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 p: Trin: blev Mads Jensen af Bexgaard hans datter Anne Marie jordet Gl: 9 uger.
NOTITS: Forældrene gift sept, 1732 #8106.

Nr. 6302 1733.07.08 Maren Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1675c.
MAND: Anders Bank, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsd: p: Dom 5 p: Trin: blev Maren Pedersdatter af Farøe Anders Banks hustru jordet Gl: 58 aar.

Nr. 6306 1734.02.07 Maren Nielsdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 6.06 (å.m), 6 år 6 m. 3 uger, DØBT: 1727.08c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Dom 5 p: Epiph:} blev begravet Maren Nielsdatter af Breinhoed Gl: 6 aar 6 maaneder og nogle uger
NOTITS: Ikke set døbt i Give. Herfra 1734 og fremad ingen far er angivet ved børns begravelse. Nogle uger sat til 3 arbitrært.

Nr. 6307 1734.03.17 Maren Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 20c, 20 år, DØBT: 1714c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 17 Martii blev begravet Maren Christensdatter af Give {By} Gl: 20 aar.

Nr. 6308 1734.04.22 Karen Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1669c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Virid: blev begraven Karen Christensdatter af Farøe Gl: 63 aar.

Nr. 6310 1734.06.06 Birte Gregersdatter, Give By, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1659c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom 6 p: Pasch:} blev begravet Birrethe Greisdatter af Give {By} Gl: 73 aar.

Nr. 6313 1734.07.11 Else Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1684c.
MAND: Niels Jensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 p: Trin: blev begravet Niels Jensens hustru Else Pedersdatter af Farøe Gl: 50 aar.

Nr. 6314 1734.08.01 Birte Christensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 17 uger 2 dage, DØBT: 1734.04.18. FAR: Christen Østergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 p: Trin: blev begravet Birrithe Christensdatter af Hedegaard Gl: 17 uger og 2 dage.

Nr. 6315 1734.08.15 Barbara Mortensdatter, Farre, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1654c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 8 p: Trin: blev begravet Barbara Mortensdatter af Farøe Gl: 80 aar.

Nr. 6316 1734.09.26 Mette Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 24 uger, DØBT: 1734.06.14. FAR: Jens Jensen Skærhoved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 14 p: Trin: blev begravet Jens {Jensen} Skierhoeds barn {Mette} af Give {By} Gl: 24 uger.
NOTITS: For faderens navn og hendes navn se dåben 14. juni 1734.

Nr. 6317 1734.09.01 Anne Enevolds, Bæksgaard, SAND ALDER: 90c, 90 år, DØBT: 1644c.
MAND: Enevold Christensen, Bæksgaard, Give, ?. Han er i 1706 blevet gift i Sønder Omme med Karen Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 Sept: blev begravet Anne Endvolds af Bechsgaard Gl: 90 aar.
NOTITS: Vel gift med en Enevold. Sådan en alder er ofte op til 8 år for høj. Siden Enevold Christensen blev gift med Karen Andersdatter i 1706 i Sønder Omme, kan hun være død og han giftede sig igen med Anne.

Nr. 6319 1734.10.06 Mette Nielsdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 15c, 15 år, DØBT: 1719c. FAR: Niels ?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 Octobr: blev begravet Mette Nielsdatter af Nederdonnerup Gl: 15 aar.

Nr. 6320 1734.10.08 Lene Jespersdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 10 dage, DØBT: 1734.10.06. FAR: Jesper Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Octobr: blev begravet Jesper Jensens barn {Lene} af Hedegaard Gl: 10 dage.
NOTITS: Navn fra daaben 6. okt. 1734.

Nr. 6321 1735.05.15 dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Sørensen Poder. MOR: Kirsten Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 p: Pasch: blev begravet Peder Sørensen Pode hans tvende dødfødte {dødfødt tvilling 1} børn af Give {By}.
NOTITS: Dødfødte tvillinger. Forældrene gift 7 måneder før #8116.

Nr. 6322 1735.05.15 dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Sørensen Poder. MOR: Kirsten Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 p: Pasch: blev begravet Peder Sørensen Pode hans tvende dødfødte {dødfødt tvilling 2} børn af Give {By}.
NOTITS: Dødfødte tvillinger. Forældrene gift 7 måneder før #8116 okt. 1734. Konens første mand Ole Steffensen †1734 april.

Nr. 6324 1735.07.24 Dødfødt, Donneruplund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {dødfødt tvilling 1} børn af Donneruplund.
Dåb nr. 1953

Nr. 6325 1735.07.24 Dødfødt, Donneruplund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {dødfødt tvilling 2} børn af Donneruplund.
Dåb nr. 1954

Nr. 6326 1735.07.31 Anne Knudsdatter, Farre, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1663c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 8 p: Trinit: blev begravet Anna Knudsdatter af Farøe Gl: 72 aar.

Nr. 6327 1735.08.07 Maren Madsdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 32.5 (å.m), 32 år 3 m. 2 uger, DØBT: 1702c.
MAND: Niels Pedersen, Silleshoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 9 p: Trinit: blev begravet Maren Madsdatter af Sillesthoved Gl: 33 aar ringer 7 maaneder og 14 dage.
NOTITS: Født i Skovsbøl, Vester sogn, gift 1726 i Vester med Niels Pedersen.

Nr. 6330 1735.11.20 Maren Hansdatter, Farre, SAND ALDER: 21.5 (å.m), 21 år 5 m. 2 uger.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 24 p: Trinit: blev begravet Maren Hansdatter af Farøe Gl: 21 aar 5 maaneder og 2 uger.

Nr. 6332 1735.12.04 Abelone Nielsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 42c, 42 år 3 uger, DØBT: 1693c.
MAND: Hans Nielsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 Adv: blev begravet Hans Nielsens hustru Abbelone Nielsdatter af Ullerup Gl: 42 aar og nogle uger.
NOTITS: Nogle uger ansat til 3.

Nr. 6334 1736.02.12 Barbara Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1670c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Grat: Act: Fest: blev begravet Barbara Nielsdatter af Farøe Gl: 66 aar.

Nr. 6335 1736.02.19 Maren Sørensdatter, Farre, SAND ALDER: 0.5 (å.m), 18 uger 2 dage, DØBT: 1735.10.09. FAR: Søren Didriksen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Inv: blev begravet Søren Didriksens barn Maren Sørensdatter af Farre Gl: 18 uger og 2 dage

Nr. 6337 1736.04.29 Anne Madsdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1668c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 p: Pasch: blev Anna Madsdatter af Bexgaard begravet Gl: 68 aar.

Nr. 6338 1736.05.10 Ingeborg Andersdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.2 (å.m), 7 uger 2 dage, DØBT: 1736.03.07. FAR: Anders Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Asc: blev Anders Pedersens barn af Breinhoed Ingeborg Andersdatter begravet Gl: 7 uger og 2 dag.
NOTITS: Dette barn med Anders Pedersens anden kone. Opnævnt efter Anders Pedersens første kone Ingeborg Clemmensdatter *1689c †1724 Bregnhoved. Gift 1721.

Nr. 6340 1736.07.08 Maren Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 20.7c (å.m), 20 år 7 m., DØBT: 1715.12c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 p: Trin: blev Maren Nielsdatter af Give begravet Gl: 21 aar ringere 19 uger og 6 dage.
Dåb nr. 1979

Nr. 6341 1736.07.08 Anne Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 10.05 (å.m), 9 år 8 m., DØBT: 1725.02.04. FAR: Niels Eriksen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom 6 p: Trin:} blev Anna Nielsdatter af Give begravet Fl: 10 aar ringere 16 uger og 3 dage.
NOTITS: Se dåben 1725 i Give By.
Dåb nr. 2222

Nr. 6342 1736.07.18 Johanne Jensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.2 (å.m), 9 uger, DØBT: 1736.05.16c. FAR: Jens Villadsen. MOR: Trine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdag d: 18 July blev Jens Villadsens barn af Breinhoed Johanne Jensdatter begravet Gl: 9 uger.
NOTITS: Ingen dåb i kirkebogen, men her tilføjet. Forældrene skulle giftes #8121 januar 1736.

Nr. 6347 1736.11.21 Dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Sørensen Poder. MOR: Kirsten Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdag d: 21 Novembr: blev Peder Sørensen Pode hans barn som var dødfødt begravet.

Nr. 6348 1737.01.23 Margrethe Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 0.9 (å.m), 40 uger 9 dage, DØBT: 1736.04.15. FAR: Niels Nielsen Gravel. MOR: Katrine Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen p: Tom 2 p: Epiph: blev Niels Nielsens barn navnlig Margrethe af Farøe jordet Gl: 40 uger og 9 dage.
NOTITS: Forældrene gift okt. 1734 #8117. Gravel fra dåben.

Nr. 6349 1737.03.03 Abelone Hansdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.2 (å.m), 6 uger 3 dage, DØBT: 1736.12.26. FAR: Hans Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Esto Mihi blev Hans Nielsens barn Abbelone af Ullerup begravet Gl: 6 uger og nogle dage.

Nr. 6350 1737.04.14 Mette Pedersdatter, Give By, SAND ALDER: 14.08 (å.m), 14 år 6 m. 4 uger, DØBT: 1722.09.20. FAR: Peder Christensen Hag.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Palmar: hafde Peder Christensen Hage af Give {By} en datter begravet navnlig Birethe {døbt Mette} Pedersdatter Gl: 14 aar 6 maaneder og 4 uger.
NOTITS: Alderen passer nøjagtig på hans datter Mettes dåb i 1722. Et dåbsnavn er her anset for mere sikkert end et dødsnavn, derfor Mette antaget som rigtigt. Peder Christensen Hag gifter sig igen i dec. 1737 med Karen Villadsdatter af Farre #8131.

Nr. 6351 1737.04.22 Maren Jørgensdatter, Donneruplund, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 23 uger 3 dage, DØBT: 1736.12.27. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 2 Pasch: blev Jørgen Nielsens {Wongs} barn paa Donneruplund navnlig Maren Jørgensdatter jordet Gl: 23 uger og 3 dage.

Nr. 6352 1737.04.28 Barbara Vestesdatter, Farre, SAND ALDER: 19c, 19 år 8 uger, DØBT: 1718.02c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Pasch: blev Barbara Vestesdatter af Farøe begravet Gl: 19 aar og 8 uger.
NOTITS: Ingen Veste set i Farre omkring 1718.

Nr. 6353 1737.04.30 Mette Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1685c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Tirsdag p: 1 p: Pasch: blev begravet Mette Jensdatter af Give {By} Gl: 52 aar.

Nr. 6355 1737.05.05 Kirsten Hansdatter, Ullerup, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 2 år, DØBT: 1735.07.17. FAR: Hans Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 p: Pasch: blev Hans Nielsens datter Kirsten af Ullerup begrabet Gl: 2 aar ringere 14 dage.

Nr. 6356 1737.05.12 Dødfødt datter, Hedegaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 p: Pasch: blev Christen Nielsens datter som var dødfødt af Hedegaard begravet.
Dåb nr. 1960

Nr. 6357 1737.05.12 Dorte Pedersdatter, Ullerup, SAND ALDER: 59c, 59 år, DØBT: 1678c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom 3 p: Pasch:} blev ligeledes begravet Dorethe Pedersdatter af Ullerup Gl: 59 aar.

Nr. 6358 1737.05.19 Johanne Sørensdatter, Give By, SAND ALDER: 30.03 (å.m), 30 år 13 uger, DØBT: 1707.02.27. FAR: Søren Kræmmer.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 p: Pasch: blev begravet Johanne Sørensdatter af Give Gl: 30 aar og 13 uger.

Nr. 6359 1737.05.26 Ester Christensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1682c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 p: Pasch: blev begravet Esther Christensdatter af Ullerup Gl: 55 aar.

Nr. 6364 1737.11.01 Mette Hansdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1705c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest: Omn: Sanct: blev begravet Mette Hansdatter af Sillesthoed Gl: 32 aar.
NOTITS: Ikke set døbt i Give. Maaske kone i Sillesthoved, ingen Hans set i Sillesthoved omkring 1705.

Nr. 6365 1737.12.08 Mette Eriksdatter, Øgelund, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1683c.
MAND: Hans Hansen, Øgelund, Give, Afdød, †1735.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 Adv: blev begravet Mette Eriksdatter af Øgelund Gl: 54 aar.
NOTITS: Gift 1733 #8108 med Hans Hansen af Øgelund, som døde 1735.

Nr. 6367 1738.05.04 Dødfødt, Donneruplund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom 4 p: Pasch} blev begravet et dødfød barn, som var Jørgen Nielsens {Wongs} paa Donneruplund.
Dåb nr. 1952

Nr. 6368 1738.05.11 Kirsten Olesdatter, Nygaard, SAND ALDER: 2.09 (å.m), 2 år 9 m., DØBT: 1735.08.07. FAR: Ole Villadsen. MOR: Mette Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: d: {Dom 5 p: Pasch} blev begravet Olle Villassens barn Kirsten af Nygaard, gl: 3 aar, mindre 14 ugger.
NOTITS: Forældrene gift 1729 i Give #8099.

Nr. 6371 1738.11.30 Dødfødt, Ullerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Christensen Egsgaard. MOR: Mette Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 1 p: Adv:} begraven en dødfød barn som var Jens [Esgaards] i Ulderup.
NOTITS: Egsgaard er en gaard i Thyregod sogn tæt paa Ullerup. Forældrene gift 1732 #8107.

Nr. 6372 1738.12.07 Else Madsdatter, Give By, SAND ALDER: 3.09 (å.m), DØBT: 1735.03.06. FAR: Mads Mortensen. MOR: Johanne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom ii Adv: blef begrafen en pigebarn {Else} som var Mads Mortensens i Give {By}.

Nr. 6373 1739.01.06 Anne Marie Nielsdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1738.11.30. FAR: Niels Pedersen. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {fest: Epiph:} blef begraven en pigebarn {Anne Marie} af Niels Pedersen i Sillehoed.
NOTITS: Pigebarnet er her antaget det sidst fødte. Gertrud født 1734 ville også være mulig.

Nr. 6375 1739.01.18 Ebbe, Farre, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1738.12.14. MOR: ? Jensdatter Jens Pedersen Thyregods datter.
FARFAR: Jens Pedersen Thyregod, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom II p: Epiph:} blev en slægfred barn{Ebbe} jordet som er Jens Tyregors datter.
NOTITS: Navnet Ebbe fra dåben.

Nr. 6378 1739.03.04 Maren Enevolds, Bæksgaard, SAND ALDER: ?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 4 Marts blef begrafen Maren Enevols
NOTITS: Enevold Christensen af Bæksgaard viet 1706 i Sønder Omme til Karen Andersdatter af Østerby. Måske er Maren hans 2. kone, måske en fejlskrivning eller fejllæsning for Karen. Se også Anne Enevolds begravet 1734 #6317.

Nr. 6380 1739.05.31 Maren Nielsdatter, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1675c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: domi p: Trinit: blef begraven Maren Nielsdatter af Stor Moesgaard gl: 64 aar.

Nr. 6383 1739.09.27 Navnløs, Tromborg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1739.09.20c. FAR: Niels Nielsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 18 p. Trinit} en navnløs barn som var Niels Nielsens samme sted.
NOTITS: Forældrene gift 1734 i Give #8114.

Nr. 6384 1739.10.10 Johanne Marie Hansdatter Staby, Give By, SAND ALDER: 7.03 (å.m), 7 år 3 m. 3 dage, DØBT: 1732.07c. FAR: Hans Lauritsen Staby. MOR: Sophia Charlotte Jensdatter Risom.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løfverdagen d: 10 ocbr: blef Degneenken {Sophia Charlotte Jensdatter Risom} hendes datter jordet, nafnlig Johanne Marie, gl: 7 aar 3 maaneder 3 dage.
NOTITS: Vel født i Øster Nykirke. Faderen død 9 måneder før.

Nr. 6386 1739.10.29 Margrethe Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 18 uger, DØBT: 1739.06.21. FAR: Christen Bødker.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 28 Octbr:} blev jordet Magrete Christensdatter af Farrøe. Gaml: 18 uger.

Nr. 6387 1739.11.01 Bodil Jørgensdatter, Donneruplund, SAND ALDER: 8.05 (å.m), 8 år 3 uger, DØBT: 1731.06.03. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xxiii p: Trinit: blef jordet Bodel Nielsdatter {Jørgensdatter} af Donneruplund. Gaml: 8 aar og nogle uger.
NOTITS: Nielsdatter er en fejltagelse for Jørgensdatter.

Nr. 6389 1739.11.15 Maren Andersdatter, Givskov, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1688c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xxv post Trinit: blef jordet Maren Andersdatter af Givskov. gl: 51. Enche.

Nr. 6390 1739.11.22 Maren Eriksdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1675c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xxvi post Trinit: blef jordet Maren Erichsdatter af Beexgaard. gl: [64] aar.
NOTITS: Mads Jensen af Bæksgaard gift 1732 med Anne Eriksdatter af Farre. Måske søster.

Nr. 6391 1739.12.09 Maren Pedersdatter, Bøllund, SAND ALDER: 50.06 (å.m), 50 år 6 m., DØBT: 1689c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 9 Decembr: blef jordet Maren Pedersdatter af Byllund. gl: 50½ aar.

Nr. 6393 1739.12.25 Anne Sørensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 3.04 (å.m), 3 år 4 m., DØBT: 1736.08.25. FAR: Søren Jensen. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Fest. Nativ Chr:} blef Anne Sørensdatter af Heedgaard jordet. gl: 3 aar 15 uger.
NOTITS: Forældrene gift #8090 Give 1727.

Nr. 6395 1740.02.21 Kirsten Olufsdatter, Nygaard, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 2 år 2 uger, DØBT: 1738.08.03. FAR: Ole Villadsen. MOR: Mette Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexagesima blef jordet Kirsten Olufsdatter af Nygaard. gl: 2 aar og 2 uger.
NOTITS: Alderen er vel et halvt år forkert. Forældrene gift 1729 i Give #8099.

Nr. 6397 1740.04.03 Anne Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 15 uger, DØBT: 1740.01.24. FAR: Christen Pedersen Møller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Judica blef Christen Pedersens {Møllers} barn her af Give {By} jordet ved nafn Anne. gl: 15 uger.

Nr. 6400 1740.05.22 Mette Sørensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1672c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Rogate blef Mette Sørensdatter af Brenhoed jordet i hendes alders 68 aar.

Nr. 6401 1740.06.12 Voldborg Sørensdatter, Farre, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 23 uger, DØBT: 1740.03.27. FAR: Søren Didriksen. MOR: Karen Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Trinit: Søren Dircksens datter Voldborg jordet. gl: 23 uger.
NOTITS: Alderen er vel forkert regnet. Forældrene gift 1726 i Ringive/Gadbjerg/Lindeballe.

Nr. 6402 1740.06.26 Lene Rasmusdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1663c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom ii p: Trinit blef Lene Rasmusdatter af Nederdonnerup jordet. gl: 77 aar.

Nr. 6403 1740.07.10 Dorte Nielsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 77cc, 77 år.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom iiii post Trinit: blef Dorret Nielsdatter af Ulderup jordet. gl: 77 aar.
NOTITS: 77 år ser ud til at være en kopierfejl fra begravelsen lige før.

Nr. 6406 1740.09.11 Bodil Jørgensdatter, Donneruplund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 uger, DØBT: 1740.06.06. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xiii p: Trinit: blef Jørgen Nielsens {Wongs} barn paa Dunruplund {Donneruplund} Bodel Nielsdatter jordet. gl: 14 uger.

Nr. 6407 1740.09.18 Kirsten Nielsdatter, Vorslunde, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 10 uger, DØBT: 1740.07.10. FAR: Niels Sørensen. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom xiiii p: Trinit: blev Niels Sørensens barn af Vorslunde jordet Kirsten Nielsdatter. gl: 10 uger.

Nr. 6410 1740.12.08 Eleonora Marie Elisabet Johansdatter? Kellet, Byllund?, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1707c. FAR: Johan Vincens Kellet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 Dec: blef Eleonora Maria Elisabeth Kellet begraven i Give Kiærcke. Ungefær 33 aar.
NOTITS: Johan Kellet begravet 1727 inde i Give kirke antages at være faderen.

Nr. 6411 1740.12.16 Birte Nielsdatter, Nygaard, SAND ALDER: 37c, 37 år, DØBT: 1703c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Dec: blef Bertte Nielsdatter af Nygaard jordet. gl: 37 aar.
NOTITS: Ikke set født eller gift i Give sogn. Måske død i barselseng, se #6412, Clemmen Jensens barn død i Nygaard 6 uger gammel, 1741.

Nr. 6412 1741.01.22 ?, Nygaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1740.12.16. FAR: Clemmen Jensen. MOR: Birte? Nielsdatter?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 Epiph: blef Clemmen Jensens barn ? af Nygaard jordet. gl: 6 uger.
NOTITS: Navnet udeladt i kirkebogen.

Nr. 6415 1741.04.09 Abelone Mortensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 87c, 87 år, DØBT: 1654c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Qvasimodo geniti blev Abbelon Mortensdatter af Breinhoed jordet. gaml: 87 aar.

Nr. 6416 1741.04.30 Kirsten Olesdatter, Farre, SAND ALDER: 96c, 96 år, DØBT: 1645c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dominica Cantate blef Kirsten Vollesdatter af Faarøe jordet. gl: 96 aar.

Nr. 6418 1741.05.28 Maren Andersdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 12.02 (å.m), 12 år, DØBT: 1729.03.20. FAR: Anders Pedersen. MOR: ? Anders Pedersens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Trinit: blef Maren Andersdatter af Brænhoed jordet. gl: 12 aar.
Dåb nr. 2280

Nr. 6421 1741.11.18 Mette Nielsdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 5.0 (å.m), 5 år, DØBT: 1736.12.23. FAR: Niels Pedersen. MOR: Mette Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 18 November blef Mette {dåb: Maren} Nielsdatter af Sillehoed jordet. gl: 5 aar.
NOTITS: Alderen passer nøjagtig på Marens dåb. Om hun nu hedder Maren eller Mette er uklart.

Nr. 6423 1742.01.01 Johanne Johansdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 47.05 (å.m), 47 år 5 m., DØBT: 1694.07c. FAR: Johan Nederdonnerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest Circumcis: Chr: blef Johan Johansdatter af Nederdonnerup jordet. gl: 47 aar 5 maaneder.
NOTITS: Død i barselsseng. Datteren begravet ugen efter se #6424.

Nr. 6424 1742.01.07 Mette, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1741.11.12. MOR: Johanne Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Epiph: Chr: blef Johanne Rasmusdatter hendes barn {Mette} jordet. gl: 9 uger.

Nr. 6426 1742.04.11 Johanne Marie Christensdatter Cassius, Bregnhoved, SAND ALDER: 63.06c (å.m), 63 år 6 m., DØBT: 1678c. FAR: Christian Cassius, Tanderup, Snejbjerg. MOR: Magdalene Sybille Erman, Tanderup, Snejbjerg.
MAND: Jens Lauridsen Risom, Søndersthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 11 Aprilis blef Fru Cammerraads {Jens Lauridsen} Risoms{Johanne Marie Christensdatter Cassius} begrafuen her i Give kiærke. gaml: 63½ aar.
NOTITS: Begravet i kirken, hun er overklasse. Levede paa Søndersthoved, flyttet til Bregnhoved engang efter manden Jens Risoms død i 1719.

Nr. 6430 1743.01.20 Maren Albrechtsdatter, , SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1671c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dominica ii Epiph: blef Maren Albrektsdatter jordet udi hendes 72 aar.

Nr. 6431 1743.03.10 Maren Pedersdatter, Give By, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1659c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Domic: Reminsiere blef Maren Pedersdatter her i Give {By} begraven udi hendes 84 aar.

Nr. 6432 1743.03.20 Anne Iversdatter, Farre, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1709c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20 Martius blef Anne Ifersdatter af Farøe jorden udi hendes 32 aar, saavelsom hendes barn navnlig Maren Pedersdatter gammel 5 dage.
NOTITS: Død i barselsseng, begravet sammen med barnet se #6433. Ingen Iver i Farre set 1709, ikke født i kirkebogen.

Nr. 6433 1743.03.20 Maren Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 dage, DØBT: 1743.03.15. MOR: Anne Iversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 20 Martius blef Anne Ifersdatter af Farøe jorden udi hendes 32 aar, saavelsom hendes barn navnlig Maren Pedersdatter gammel 5 dage.
NOTITS: Begravet sammen med moderen, som døde i barselsen se #6432

Nr. 6435 1743.03.31 Kirsten Vestedsdatter, Farre, SAND ALDER: 67c, 67 år, DØBT: 1676c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dominic Judica blef Kirsten Vistesdatter af Farøe Begrafvet udi hendes 67 aar.

Nr. 6437 1743.03.17 Johanne Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1663c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dominic iii Ocli blef Johan{ne} Nielsdatter af Farøe begraven i hendes 80 aar.

Nr. 6439 1743.12.27 Dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fest iii Nativ: blef en dødfød barn begraven som var Peder Sørensens i Give.

Nr. 6443 1744.02.24 Abelone Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1696c.
MAND: Niels Jensen Dørken, Give By, Give, Afdød?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 26 Februarii blef Abbelone Christensdatter af Gifve begraven neste onsdag for ii die Domini Oculi i hendes 48 tyve aar.
NOTITS: Gift 1729 med Niels Jensen Dørken af Give By #8096. Hun er gift af Nederdonnerup.

Nr. 6444 1744.03.04 Dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Mads Mortensen. MOR: Johanne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4 Martius blef der toe dødfød {dødfødt tvilling 1} børn begraven som var Mads Mortensens i Give. Onsdagen før Dom Lætare eller midfaste søndag.
NOTITS: Forældrene gift 1729 af Give By #8102.

Nr. 6445 1744.03.04 Dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Mads Mortensen. MOR: Johanne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 4 Martius blef der toe dødfød {dødfødt tvilling 2} børn begraven som var Mads Mortensens i Give. Onsdagen før Dom Lætare eller midfaste søndag.
NOTITS: Forældrene gift 1729 af Give By #8102.

Nr. 6446 1744.03.27 Else Christensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 45c, 45 år, DØBT: 1699c.
MAND: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: parascher blef Johan Sørensens hustru {Else Christensdatter} af Breinhoed begraven udi hendes 45 tyvende aar.
NOTITS: Død i barselsseng, barnet begravet samme dag. Hans anden kone. Gift 1741 i Give #8143. Hendes far er muligvis Christen Hansen, der ses i Bregnhoved 1700-03.

Nr. 6447 1744.03.27 Navnløs, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage. FAR: Johan Sørensen. MOR: Else Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Fer: parascher} blef Johan Sørensens barn {Navnløs} begraven ibd: {Bregnhoved} gaml: ½ dag.
NOTITS: Se moderens begravelse samme dag #6446.
Dåb nr. 1962

Nr. 6452 1745.02.02 Anne Marie Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 2.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1742.05.20. FAR: Niels Nielsen Gravel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 Febr: blev Anne Marie jordet 2 aar ringer 10 uger.
NOTITS: "2 aar" skulle have været 3. Niels Nielsen i Fare gift 1734 i Give med Katrine Hansdatter, som kunne være moderen. Men der er andre Niels Nielsener også i Farre.

Nr. 6454 1745.02.21 Karen Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 71.06 (å.m), 71 år 6 m., DØBT: 1673.08.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Sexagesima blev Karen Christensdatter af Gifve jordet gammel 71 aar 6 maaneder.
NOTITS: Ikke ellers set.

Nr. 6455 1754.09.22 Dødfødt, , SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens? Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15post trinit blev Jens Lunds dødfødte barn jordet.
NOTITS: Ikke ellers kendt. Første indførsel af den nye degn Gustav Carl Hadler. Formodentlig fejl for Jacob Lund i Farre, som kendes på den tid og får dødfødte børn.

Nr. 6456 1754.12.08 Kirsten Andersdatter, Farre, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1754.10.20. FAR: Anders Christensen Bødker.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 Søndag i Advent blef Anders {Christensen} Bødker i Farre hans barn {Kirsten} jordet.
NOTITS: Navnet fra dåben 20. okt. 1754.

Nr. 6457 1754.12.22 Maren Iversdatter, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1754.12.08. FAR: Iver Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Domin 4 Advent blef Iver Jensens barn {Maren} af Mølgaard jordet.
NOTITS: Navnet fra dåben 8. dec. 1754.

Nr. 6458 1755.04.06 ?, Vorslunde, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1753c. FAR: Søren Vestesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme Dag {Domin 4 Advent} blef Søren Vestesen barn i Vorslunde Jordet.
NOTITS: Samme dag døbes Marie, som dårligt kan være døbt og begravet samme dag. Så det er vel et andet barn, der begraves. Faderen vel født i Sillesthoved 1722.

Nr. 6461 1755.07.09 ? Anders/en/datter, Donneruplund, SAND ALDER: 5c. FAR: Anders Nielsen Wong. MOR: Brigitte Marie Albertsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 July blef Seigr: Anders Nielsens {Wongs} barn {udeladt} af Donneruplund begravet gaml:
NOTITS: Alder ikke indført. Født efter 1744 og før 1754. Alder 5c er kun ment som omtrendtlig tilnærmelse.

Nr. 6462 1755.07.13 ? Søren Jensens kone, Nederdonnerup.
MAND: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 7 post Trinit blef Søren Jensens kone af Nederdonnerup jordet.

Nr. 6463 1755.08.17 ? Henriks/en/datter, Bøllund, SAND ALDER: 3, 3 år, DØBT: 1752c. FAR: Henrik Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 post Trinit: blef Hendrich Pedersens barn af Byllund jordet 3 aar.

Nr. 6464 1755.09.29 Else, Give By.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Michaelis blef en fattig almisselem Else kaldet, af Give Bye.

Nr. 6465 1755.10.05 ? Jakob Lunds barn, Farre. FAR: Jakob Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 19 Post Trinit: blef Jacob Lunds barn af Farre Bye jordet.

Nr. 6472 1756.01.11 Mette Nielsdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 50, 50 år, DØBT: 1706c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post Epiphan blef Mette Nielsdatter af Bexgaard, gammel 50 aar, jordet.
NOTITS: Vel født i Ullerup.
Dåb nr. 2081

Nr. 6473 1756.02.11 ? Søren Didriksens mor, Stenbjerglund, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1676c.
SØN: Søren Didriksen, Stenbjerglund, Give, Ses 1733-40 i Farre.
MAND: Didrik Sørensen, Farre, Give, Set 1732-35 i Farre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 februari blef Søren Didrichsens moder af Stienberglund begravet. 80 aar gammel.

Nr. 6476 1756.04.23 ? Jens/en/datter, Farre, SAND ALDER: 1.06c (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1754c. FAR: Jens Jørgensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 23 aApril blef Jens Jørgensens barn i Farre 1½ aar gammel jordet.
NOTITS: Barnet må være mindst nogle måneder ældre, for i nov. 1754 føres kirkbogen, som begynder igen i juli efter lang pause.

Nr. 6478 1756.05.23 Inger, Farre, SAND ALDER: 60x, DØBT: 1690x.
SØN: Jens Jørgenen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {5 Søndag efter paaske} blef Jens Jørgensens moder nafn: Inger jordet.
NOTITS: Da Jens Jørgensen er voksen, må hun være over 50. "x" betyder groft skøn uden ansvar.

Nr. 6480 1756.06.07 Anne Marie Sørensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 14.06 (å.m), 14 år 5 m., DØBT: 1741.12.17. FAR: Søren Jensen Vestergaard. MOR: Inger Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Paa 2den Pintzdag blef Søren Jensen {Vestergaard} af Heedegaards datter An Marie gammel 14 aar og 5 maander jordet.
NOTITS: Hun blev døbt Anne.
Dåb nr. 2462

Nr. 6481 1756.06.20 ? Oles/en/datter, Nygaard. FAR: Ole Villadsen. MOR: Margrethe Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 1ste Søndag efter Trinit: blef Ole Villasens barn af Nygaard jordet.

Nr. 6482 1756.06.20 Karen Olesdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1756.05.16. FAR: Ole Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {1ste Søndag efter Trinit:} blef Ole Nielsens barn {Karen} af Ullerup jordet.
NOTITS: Sidstfødte antaget.

Nr. 6484 1756.06.20 ?, , SAND ALDER: 5x, DØBT: 1750x.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {1ste Søndag efter Trinit:} NB Endnu et barn i Give sogn.

Nr. 6485 1756.06.24 Maren Sørensdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 25.01 (å.m), 25 år 5 uger, DØBT: 1731.05.20. FAR: Søren Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 24 Juny blef Maren Sørensdatter fra Store Hestlund begravet. 25 aar og 5 uger gammel.
NOTITS: Født i Lille Hestlund. Maaske gift i Store Hestlund.
Dåb nr. 2308

Nr. 6487 1756.06.27 ? Nielsdatter, Vorslunde, SAND ALDER: 5x, DØBT: 1750x. FAR: Niels Sørensen. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die {2den Søndag post trinitatis} blef Niels Sørensens datter af Vorslunde jordet.
NOTITS: Da han fik børn før kirkebogshullet 1745-54, er dette barn vel født i den periode.

Nr. 6488 1756.06.27 ? Niels/en/datter, Bøllund, SAND ALDER: 6c, DØBT: 1750c. FAR: Niels Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Søndag post trinitatis} blef Niels Larsens barn af Byllund jordet.
NOTITS: Vel født i kirkebogshullet 1745-54.

Nr. 6490 1756.07.14 Birthe Marie Nielsdatter, Søndersthoved, SAND ALDER: 0.09 (å.m), DØBT: 1755.10.05. FAR: Niels Jørgensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 14de July blef bemeldte {se #6489} Niels Jørgensens datter {Birthe Marie} begravet.
NOTITS: Kalder sig senere i Øster Nykirke Sr. Donnerup.

Nr. 6492 1756.07.18 Mette Sørensdatter, Give By, SAND ALDER: 0.11 (å.m), DØBT: 1755.08.24. FAR: Søren Vestesen. MOR: Maren Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 5 p: Trinit:} blef Søren Vestesens barn {Mette} i Give {By} Jordet.

Nr. 6494 1756.09.05 Maren Kirstine Christensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.10 (å.m), DØBT: 1755.11.02. FAR: Christen Jespersen. MOR: Sidsel Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 post Trinit: blef Christen Jespersens barn {Maren Kirstine} fra Nederdonnerup jordet.
NOTITS: Stilling soldat ved vielsen 10. dec. 1755. Af Give.
Dåb nr. 2628

Nr. 6495 1756.09.05 Dødfødt, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Søren Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 12 post Trinit} blef et dødfødt barn Søren Jensens i Nederdonnerup jordet.
NOTITS: 1. kone død 1755, må straks have giftet sig igen, men ikke i Give.

Nr. 6496 1756.09.19 ? Anders Pedersens kone, Tromborg.
MAND: Anders Pedersen, Tromborg, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 14 post Trinit: blef Anders Pedersen hustru fra Tromborg jordet.

Nr. 6499 1757.01.06 Inger Nielsdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 68, 68 år, DØBT: 1688c.
MAND: Søren Sørensen, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Paa Hellig Tre Kongers dag blef Inger Nielsdatter, Søren Sørensens hustru fra Store Hestlund begravet i sin alders 68 aar.
NOTITS: Søren Sørensen og Inger Nielsdatter havde Lille Hestlund, men lever på aftægt ved sønnen Jørgen Sørensen der havde giftet sig med en enke i Store Hestlund.

Nr. 6500 1757.01.23 Bue Birkebæk, Farre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3 post Epiph: blef Bue Birchebeck af Farre jordet.
NOTITS: Ganske uklar, kvinde eller mand?

Nr. 6501 1757.02.06 Sidsel Pedersdatter, Give By, SAND ALDER: 55.01 (å.m), 56 år 3 m., DØBT: 1702.01.15.
MAND: Niels Nielsen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Septuages: blef Niels Nielsens hustru af Give, Cecil {Sidsel} Pedersdatter, i hendes alders 56 aar og 3 maaneder begravet.
NOTITS: Født i Sønder Kollemorten, Øster Nykirke.
LINK: Dåb og forældre Peder Poulsen og Inger Nielsdatter.

Nr. 6504 1757.12.18 ? Jakobs/en/datter, Farre, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jakob Lund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 Advent blef Jacob Lunds dødfødde barn af Farre jordet.

Nr. 6505 1758.01.29 ? Jørgens/en/datter, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1758.01.35. FAR: Jørgen Johansen. MOR: Ida Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexagesima blef Jørgen Johansens barn af Breinhoed jordet.
NOTITS: Rauff & Starup slår (Jørgen) for som navn, men det ville være sønnen Jørgen *1755 og han ses senere.
Dåb nr. 1961

Nr. 6506 1758.03.18 An Christensdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 75.06 (å.m), 75 år 6 m., DØBT: 1682c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 18 Marty blef An Christensdatter begravet i sin alders 75 Aar og 6 maaneder fra Bexgaard.

Nr. 6508 1758.09.17 ? Mads/en/datter, Farre, SAND ALDER: 4+, DØBT: 1754-. FAR: Mads Jespersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: eodem die {Dom 17 post Trinit} Mads Jespersens barn fra Farre.
NOTITS: Mads Jespersen først set 1754 som fadder i Farre.

Nr. 6512 1759.01.14 Navnløs, Give By, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jens Nielsen Egeskov?. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.
NOTITS: Tvilling 1, antaget døde lige efter fødslen, for præsten skriver ikke dødfødt.

Nr. 6513 1759.01.14 ? Tvilling 1, Give By, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Jens Nielsen Egeskov?. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.
NOTITS: Tvilling 2, antaget døde lige efter fødslen, for præsten skriver ikke dødfødt.

Nr. 6517 1759.06.24 ? Nielsdatter, Hestlund-Lille, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år, DØBT: 1758.04.28. FAR: Niels Henningsen. MOR: Maren Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Trinit blef Niels Henningsens datter ? Nielsdatter 1 aar begravet.

Nr. 6519 1759.09.09 Anne Marie Sørensdatter, Vorslunde, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1759.05.27. FAR: Søren Vestesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 13 post Trinit} blef Søren Vestesens mindste barn {Anne Marie} fra Vorslunde jordet.

Nr. 6522 1759.09.30 Dødfødt, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Søren Knudsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {Dom 16 post Trinit} blef Søren Knudsens dødføde barn jordet.
Dåb nr. 2691

Nr. 6526 1759.12.05 ? mor Søren Vestesens, Vorslunde, SAND ALDER: 59+, DØBT: 1700-.
SØN: Søren Vestesen, Vorslunde, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 5 Decemb: blef Søren Vestesens moder fra Vorslunde jordet.
NOTITS: Søren Vestesen i Vorslunde *1721c †1798 Vorslunde. Hans mor altså mindst *1700-

Nr. 6527 1759.12.16 Karen Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 24.03 (å.m), 25 år 2 m. 2 uger 3 dage, DØBT: 1735.05.22. FAR: Niels Bødker.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 Advent blef almisselem Karen Nielsdatter af Farre begravet i sit alders 25 aar 2 maaneder 2 uger og 3 dage.
NOTITS: Præsten regner alderen forkert ud, den rigtige alder er 24 år.
Dåb nr. 2362

Nr. 6528 1760.01.01 Dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Bech. MOR: Else Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Paa Nytaardagen blef et dødfødt barn Niels {Nielsen} Bech i Give Bye tilhørende jordet.
Dåb nr. 2701

Nr. 6529 1760.01.20 Cecil Pedersdatter, , SAND ALDER: 80, 80 år, DØBT: 1680cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Epiph: blef Cecil Pedersdatter i sit alders 80 aar begravet.
NOTITS: Kunne være navnet Cæsilie.

Nr. 6530 1760.03.23 Dødfødt, Marienlund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Jensen. MOR: ? Christen Jensens kone..
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5 søndag i Fasten blef Christen Jensens barn som blef dødfødt jordet fra Marienlund i Give sogn.
NOTITS: Ikke klart hvor Marienlund er i Give sogn.
Dåb nr. 2705

Nr. 6532 1760.03.30 Engel Andersdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 31.01 (å.m), 31 år 4 uger, DØBT: 1729.03.06. FAR: Anders Jepsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die {Dom Palm:} blef Engel Andersdatter af Sillesthoed begravet i sit alders 31 aar og nogle uger.
NOTITS: Nogle uger sat til 4 her.
Dåb nr. 2278

Nr. 6537 1760.08.17 Anne Hyrdesdatter?, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1760.08.10. FAR: ? Hyrde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11 post Trinit blef Hyrdens tvende børn tvillinger {Anne} af Farre jordet.

Nr. 6538 1760.08.17 Anne Else Hyrdesdatter?, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1760.08.10. FAR: ? Hyrde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 11 post Trinit blef Hyrdens tvende børn tvillinger {Anne Else} af Farre jordet.

Nr. 6542 1760.12.21 ? Ole Nielsens kone, Ullerup, SAND ALDER: 28.00 (å.m), 28 år 6 dage, DØBT: 1732.12.15.
MAND: Ole Nielsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 Advent blef Ole Nielsens hustru af Ullerup begravet i sit alders 28 ar og 6 dage.
NOTITS: Dåbsdagen passer ikke direkte til nogen kvinde født i Give sogn, så måske er hun udensogns fra.

Nr. 6543 1761.01.11 Dødfødt, Givskov, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Johansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post Epiph: blef et dødfød barn af Christen Johansen i Gifskov jordet.

Nr. 6545 1761.02.15 Sidsel Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 78.10 (å.m), 78 år 10 m., DØBT: 1682.04.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag i Faste blef Zidsel Nielsdatter i Give bye almisselem i sit alders 78 Aar 10 maaneder begravet.

Nr. 6546 1761.05.24 ? Peder Christensen Boels 1. kone, Bæksgaard, SAND ALDER: 98cc, 98 år, DØBT: 1663cc.
MAND: Peder Christensen Boel, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post Trinit blef Peder Boels hustru af Bexgaard jordet 98 aar gammel.
NOTITS: For Christensen se vielse #8174.

Nr. 6551 1761.09.06 Maren Nielsdatter, Bøllund, SAND ALDER: 72, 72 år, DØBT: 1689c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 16 post Trinit blef Maren Nielsdatter af Byllund i sit alders 72 aar begravet.
NOTITS: Ses som fadder 1737-40.

Nr. 6552 1762.01.17 Anne Meier, Bøllund?, SAND ALDER: 76, 76 år, DØBT: 1686c.
MAND: Johan Baltasar Bilhardt, Bøllund, Give, Sognepræst afdød †1745 Øster Nykirke.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Epiph: blef frue Bilhardt Enche {Anne Meier} her i kaldet, begravet og hensat i Give kirke.
NOTITS: Hendes mand præsten Johan Baltasar Bilhardt ejede kirken, derfor bliver hun begravet i kirken og ikke på kirkegården. Hendes navn kendes til dels fra Øster Nykirke kirkebog. Ikke klart om hun som enke levede i Øster Nykirke eller Give.

Nr. 6553 1762.01.31 Johanne Frandsdatter, Ullerup?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 post Epiph: blef almisselem Johanne Frantzdatter jordet.
NOTITS: For Ullerup se dåb #2469.

Nr. 6554 1762.03.21 Mette Olesdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 11 uger, DØBT: 1762.01.01. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Pedersdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Midfaste Søndag} blef Ole Nielsens barn {Mette} som døde ved moderen i Ullerup 11 uger gammel jordet.
NOTITS: Mette Pedersdatter fra FT 1787.

Nr. 6555 1762.03.21 Dødfødt, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Johan Jørgensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die {Midfaste Søndag} blef Johan Jørgensens dødfød barn jordet.

Nr. 6556 1762.03.25 Maren Christensdatter, Givskov, SAND ALDER: 85cc, 85 år, DØBT: 1677cc.
MAND: Frands Jensen, Givskov, Give, Ikke set i kirkebogen efter 1710.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 15 Marty blef Maren Christensdatter i Gifskov i sit alders 85 aar begravet.
NOTITS: Hun er født i Store Hestlund, gift 1709 #8058 med Frands Jensen af Givskov.

Nr. 6557 1762.04.08 ? Niels/en/datter, Give By. FAR: Niels Nielsen Hyrde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 April som var Skærtorsdag blev Hyrdens {Niels Nielsen} barn i Give bye begravet i sit alders.
NOTITS: Hyrdens navn Niels Nielsen i begravelse # 6568.

Nr. 6559 1762.04.18 Kirsten Jensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 50, 50 år, DØBT: 1712c.
MAND: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Qvasimodo} blev Jørgen Lassens hustru af Nederdonnerup navnlig Kirsten Jensdatter begravet i sit alders 50 aar.

Nr. 6560 1762.04.25 Anne Andersdatter, Give By, SAND ALDER: 6.06 (å.m), DØBT: 1755.10.12. FAR: Anders Møller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag efter Paaske blef Anders Møllers barn navnlig Anne jordet.
NOTITS: Blev 6 et halvt år gammel.
Dåb nr. 2625

Nr. 6561 1762.04.25 ? Oles/en/datter, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Søndag efter Paaske} blev Ole Nielsen fra Ullerup hans barn {Maren 7, eller Christen 5, eller Johanne 3, eller Anne 2 år gamle} jordet.
NOTITS: Kan måske opklares senere, når gårdhistorien laves for Ullerup.

Nr. 6562 1762.05.16 Dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Nielsen Bech.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 5 post Paschat blef et dødfød barn Niels {Nielsen} Bæch i Give tilhørende jordet.

Nr. 6563 1762.05.31 Karen Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 50, 50 år, DØBT: 1712c.
MAND: Mads Sørensen Søndergaard, Give By (Søndergaard), Give, Begravet to måneder før konen #6558.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28 May blef afg: Mads {Sørensen} Søndergaards enke Karen Nielsdatter begravet i sit alders 50 aar.

Nr. 6564 1762.06.10 Margrethe Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 67, 67 år, DØBT: 1695c.
SØN: Jakob Lauridsen Vestergaard, Vestergaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 10 Juny blef Margrethe Jensdatter, Jacob {Lauridsen} Vestergaards moder i Give begravet i sit alders 67 aar.
NOTITS: Sønnen Jakob født udenfor ægteskab 1727 #2259 far Lars Jensen.

Nr. 6565 1762.06.10 Abelone Madsdatter, Give By, SAND ALDER: 9+, DØBT: 1753-. FAR: Mads Sørensen. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 10 Juny} blef 1 af afgangne Mads Sørensens døtre jordet navnlig Abbelone.

Nr. 6566 1762.06.22 Anne Marie Troelsdatter, Give By, SAND ALDER: 57, 57 år, DØBT: 1705c.
MAND: Christen Pedersen Møller, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 Juny blef Anne Marie Troelsdatter af Give begravet i sin alders 57 aar.
NOTITS: Født i Store Hestlund 1705 datter af Troels Andersen. Hun blev gift med Christen Pedersen *Ulkær Mølle, Give. Hun skrives ikke som enke, men Christen Pedersen er ikke set død i Give.
Dåb nr. 2071

Nr. 6569 1762.08.01 Katrine Christensdatter Peder Olufsens kone, Bæksgaard.
MAND: Peder Olufsen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 8 post Trinit blef Peder Olufsens kone {Cathrine Christensdatter} fra Bexgaard jordet.
NOTITS: Gift i 1758 med Peder Olufsen af Dørken, Thyregod. Først bosat Nederdonnerup, her Bæksgaard, gift igen 1762, senere tilbage i Nederdonnerup.

Nr. 6570 1762.08.15 Maren Nielsdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 23, 23 år, DØBT: 1739.02.22. FAR: Niels Sørensen Skov. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 10 post Trinit blef Niels {Sørensen} Schous datter nafnlig Maren Nielsdatter fra Nederdonnerup begravet i sit alders 23 aar.
NOTITS: Født i Givskov. Navnet ikke nævnt i dåben.
Dåb nr. 2419

Nr. 6571 1762.09.29 Dødfødt, Farre, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 September paa Michaelis dag blef Christen Nielsens dødfødte barn af Farre jordet.
NOTITS: Kirsten Nielsdatter fra FT 1787.

Nr. 6572 1762.11.21 ? Frands Smeds kone, Give By, SAND ALDER: 62+, DØBT: 1700-.
MAND: Frands Smed, Give By, Give, Død før 1762.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {24 post Trinit} blef en almisslem nafnl: Frandz Smeds Ensche af Give bye jordet.
NOTITS: Frands Smed set fra 1720 - 1728 i Give By. Hun ses som fadder 1720 #2153 og 1725 dåb #2231 og flere. Deres barn Margrethe Frandsdatter *1710c muligvis ikke i Give, hun er fadder 1726-28 føder barn uden for ægteskab 1740.

Nr. 6577 1763.02.27 Anne Katrine Christensdatter, Donneruplund, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år 3 uger, DØBT: 1762.02.02. FAR: Christen Pedersen Donnerup. MOR: Anne Olesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag i Fasten blef Mons: Pedersens barn nafnlig An Cathrine 1 aar og nogle uger gammel jordet.

Nr. 6579 1763.03.13 Else Christensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 35.03 (å.m), 35 år 3 m., DØBT: 1728c.
MAND: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfastesøndag blef Else Christensdatter af Nederdonrup, Jørgen Lassens kone i sit alders 35 aar og nogle maaneder jordet.
NOTITS: Måske født juni 1727 i Store Hestlund, #2255.

Nr. 6580 1763.03.13 Anne Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 13.03 (å.m), 13 år 3 m., DØBT: 1749. FAR: Niels. MOR: Katrin Bødker.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Midfastesøndag} blef Anne Nielsdatter, Katrin Bøckers datter af Farre i sit alders 13 aar og nogle maaneder jordet.

Nr. 6581 1763.03.31 ? Hyrdens kone i Farre, Farre, SAND ALDER: 20+, DØBT: 1743-.
MAND: ? Hyrde i Farre, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skærtorsdag blef Hyrdens hustru af Farre bye jordet.

Nr. 6583 1763.04.29 Dødfødt, Farre? (Gammel Mølle), SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jeb Nielsen. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {Bededagen} If {Jeb} Nielsen af Gammel Mølle hans dødfødte barn jordet.
NOTITS: Konens navn fra FT 1787.

Nr. 6587 1763.06.19 Bodil Villadsdatter, Farre, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1½ år, DØBT: 1761.10.11. FAR: Villads Nielsen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 3 post Trinit} blef Villads Nielsens datter{Bodil} 1½ gammel fra Farre jordet.

Nr. 6589 1763.07.07 Bodil Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 63, 63 år, DØBT: 1700c.
MAND: Jørgen Christensen Bank, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 July blev Jørgen {Christensen} Banches kone Boel Pedersdatter af Farre begravet i sit alders 63 aar.

Nr. 6591 1763.07.07 Karen Hansdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 55c, DØBT: 1708c.
MAND: Hans Christensen, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 blef Hans {Christensen} Sillesthoeds kone Karen Hansdatter af Sillesthoed bye jordet.
NOTITS: Hun er på aftægt, sønnen Christen Hansen overtog gården to år før i 1761c. Hun er måske født 1708 i Farre datter af Hans Madsen Bank.

Nr. 6593 1763.07.31 Else Katrine Poulsdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1763.07.17. FAR: Poul Jensen. MOR: ? Poul Jensen Soldats kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 9 post Trinit blef Poul Jensens barn nafnlig Else Cathrine jordet.
Dåb nr. 2778

Nr. 6594 1763.07.31 ? Mandens mor, Skærhoved, SAND ALDER: 50c+, DØBT: 1713c-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 9 post Trinit} blef mandens mor i Schiærhoed jordet.

Nr. 6596 1763.08.07 Mette Laustdatter, Bøllund, SAND ALDER: 3.09 (å.m), 4 år, DØBT: 1759.10.28. FAR: Laust Larsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 10 post Trinit} blev Laust Lassens barn af Byllund Mette i sit 4de aar jordet.
Dåb nr. 2694

Nr. 6597 1763.08.21 Sidsel Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1763.03.31. FAR: Christen Nielsen? Hover. MOR: Else Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 12 post Trinit} blef Christen {Nielsen} Houers barn {Sidsel} af Give bye jordet.
Dåb nr. 2770

Nr. 6600 1763.09.25 Maren Iversdatter, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 4.06 (å.m), 5 år, DØBT: 1759c. FAR: Iver Jensen Mølgaard. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 17 post Trinit} blef Iver {Jensen} Mølgaards {Mølgaard i Farre} datter begravet nafnlig Maren Iversdatter i sit alders 5 aar.
NOTITS: Identitet problem. Ikke set født, en Maren født 1754 er allerede død 1754 kort efter fødslen.
Dåb nr. 2686

Nr. 6601 1763.09.29 Mette Christensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 27.06c (å.m), 28 år, DØBT: 1736c.
MAND: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Festo Michaelis blef Villas Jensens kone nafnlig Mette Christensdatter af Breinhoed i sit alders 28 aar begravet.

Nr. 6604 1763.10.09 Inger Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 70, 70 år, DØBT: 1692c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 19 post Trinit blef Inger Nielsdatter af Farre i sit alders 70 aar begravet.
NOTITS: Navnet ellers ikke set.

Nr. 6608 1763.11.01 ? Peder Nielsens kone, Give By, SAND ALDER: 39+, DØBT: 1724c-.
MAND: Peder Nielsen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Die Om: Sanct: d: 1 Novemb: blef Peder Nielsens hustru af Gifve {By} jordet.
NOTITS: I extraskatten 1762 Peder Nielsen i Give By med kone og 1 barn over tolv år.

Nr. 6611 1763.11.06 Inger Jensdatter, Farre, SAND ALDER: 1.07 (å.m), DØBT: 1762.04.18. FAR: Jens Loftlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {Dom 23 post Trinit} blef Jens Loftlunds enkes barn {Inger} af Farre jordet.

Nr. 6612 1763.11.13 Katrine Jensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 48, 48 år, DØBT: 1715c.
MAND: Jens Villadsen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 24 post Trinit blef Jens Villesens enke af Breinhoed Cathrine Jensdatter i hendes alders 48 aar begravet.
NOTITS: Kaldes også Trine Jensdatter.

Nr. 6613 1763.11.27 Ingeborg Madsdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1763.11.06. FAR: Mads Jespersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 Advent blev Mads Jespersens liden datter {Ingeborg} af Farre jordet.

Nr. 6614 1763.11.27 Anne/Anders Niels/en/datter, Øgelund, SAND ALDER: 0.05 (å.m), ½ år, DØBT: 1763.04.29. FAR: Nis Jepsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 1 Advent} blev Nis Jepsens barn {Anders/Anne én af tvillingerne} af Øgelund jordet ½ aar gammel.
NOTITS: Tvillinger, en af Anne eller Anders begravet her. Kan være dåb #2772 eller #2773.
Dåb nr. 2772

Nr. 6617 1764.01.06 Anne Mølgaard, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 64.06 (å.m), 64 år 6 m., DØBT: 1699.06.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 paa Hellig tre Kongers dag blef An Mølgaard i sit alders 64 aar 6 maaneder etc: dage jordet.

Nr. 6618 1764.01.06 Anne Jørgensdatter, Farre, SAND ALDER: 51c+, DØBT: 1713c-.
MAND: Ole Andersen Bank, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 6 paa Hellig tre Kongers dag} blev Ole {Andersen} Banches hustru jordet.
NOTITS: Se vielsen 1737 #8129.

Nr. 6619 1764.01.22 Mette Hansdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 24.04 (å.m), 24 år, DØBT: 1739.09.13. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {3die søndag efter Hellig tre Kongers dag} blev Mette Hansdatter fra Sillesthoed tienendes i Farre Mølle begravet i sit alders 24 aar.
Dåb nr. 2426

Nr. 6620 1764.02.02 ? Nielsdatter, Farre. FAR: ? Hyrden i Farre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 February paa Kyndelmissedag blev Hyrdens yngste datter af Farre jordet.
NOTITS: Rauff & Starup har hyrden som Niels Nielsen Gravel *1738 Farre †1777 Farre.

Nr. 6622 1764.03.04 ? Nielsdatter, Bøllund, SAND ALDER: 16, 16 år, DØBT: 1748c. FAR: Niels Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Fastelavnssøndag} blev Niels Nielsens datter af Byllund begravet i sit alders 16 aar.

Nr. 6623 1764.03.04 Dødfødt, Bøllund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu {Fastelavnssøndag} blev Laust Lassens dødfødt barn af Byllund jordet.
NOTITS: Tvilling.
Dåb nr. 2795

Nr. 6624 1764.03.11 Kirsten Laustdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1764.03.04. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {1 Søndag i Fasten} blef Lasses {Laust Larsen} spæde barn {Kirsten} af Byllund jordet.
NOTITS: Lars Larsen i Rauff & Starup.
Dåb nr. 2794

Nr. 6627 1764.05.13 ? Hans Sørensens kone, Bøllund, SAND ALDER: 42.02 (å.m), 42 år 2 m. 3 dage, DØBT: 1722.03.10.
MAND: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Død en måned før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3 søndag efter Paaske blev Hans Sørensens enke af Byllund jordet i sit alders 42 aar og 2 maaneder og 3 dage.
NOTITS: Vel ikke født i Give. På den fødselsdag i Give sogn 1722 passer kun én, men hun dør 11 uger gammel.

Nr. 6631 1764.07.01 Kirsten Hansdatter, Farre, SAND ALDER: 2.11 (å.m), DØBT: 1761.07.26. FAR: Hans Iversen Smed. MOR: Maren Sørensdatter Hans Iversen Smeds enke.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Trinit: blev Smedens {Hans Iversen} Enckes {Maren Sørensdatter} barn {Kirsten} i Farre Bye jordet.

Nr. 6632 1764.07.15 Mette Villadsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 58.04 (å.m), 59 år, DØBT: 1706.04.05.
MAND: Jens Christensen Egsgaard, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 post Trinit: blef Jens Christensens {Egsgaards} kone Mette Villadsdatter af Ullerup i sit alders 59 aar begravet.
Dåb nr. 2076

Nr. 6633 1764.07.26 Johanne Jens Hansens kone, Ullerup, SAND ALDER: 29, 29 år, DØBT: 1735c.
MAND: Jens Hansen, Ullerup, Give
DØDSÅRSAG: Barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 26 July blef Jens Hansens kone {Johanne?} af Ullerup begravet i sit alders 29 aar.
NOTITS: Får barn Kirsten i januar 1764. Jens Hansen *1713c i FT 1787. Navn Johanne fra første pige med næste kone.

Nr. 6635 1764.08.05 Mette Pedersdatter, Ullerup, SAND ALDER: 11.11 (å.m), 11 år 11 m. 1 uger, DØBT: 1752.08.29.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 7 post Trinit:} blev Mette Pedersdatter af Ullerup bye 11 aar og 11 maaneder 1 uge begravet.
NOTITS: Faderen måske Peder Christensen af extraskatten 1762.

Nr. 6636 1764.08.05 Mette Malene Pedersdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 2.00 (å.m), DØBT: 1762.08.01. FAR: Peder Henriksen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu {Dom 7 post Trinit:} Peder Hendrichsens yngste barn {Mette Malene} af Heedegaard blef samme dag jordet.
NOTITS: Det ser ud til alle hans børn dør.

Nr. 6639 1764.09.30 Johanne Rasmusdatter, Give By.
MAND: Søren Johansen, Hedegaard, Give, Gift 1741. Han døde samme år †1741. Johanne Rasmusdatters mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: dom 15 post Trinit: blev almisselem Johanne Rasmusdatter i Give {By} jordet.

Nr. 6642 1764.12.09 Maren Christensdatter, Give By?, SAND ALDER: 77, 77 år, DØBT: 1687c.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give, Enken Maren Christensdatter boede ved Jens Holm.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 Advent blev enken Maren Christensdatter ved degnen Jens Holm jordet 77 aar.
NOTITS: Hun har boet ved Jens Nielsen Holm, afsat som degn 1754. I extraskatten 1762 har Jens Holm to indsiddere boende, en af dem er Maren Christensdatter.

Nr. 6643 1764.12.16 Inger, Nygaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 Advent blev en gl. enke i Nyegard navnlig Inger jordet.

Nr. 6644 1764.12.23 Anne Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 35, 35 år, DØBT: 1729c.
MAND: Mads Jespersen, Farre, Give
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 Advent blev Mads Jespersens kone {Anne Christensdatter} i Farre begravet i sit alders 35 aar.
NOTITS: En datter Ingeborg døbes en uge efter moderens død, begraves en uge efter dåben.

Nr. 6645 1765.01.06 Ingeborg Madsdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1765.01.01. FAR: Mads Jespersen. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Epiphan blev Mads Jespersens barn i Farre Ingeborg 3 uger gammel jordet.

Nr. 6648 1765.04.14 Anne Elsebet Nielsdatter, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1765.03.27. FAR: Niels Hansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d. 14 April som var Søndagen Qvas. mod. Gen} blef Niels Hansens datter {Anne Elsebeth} af Store Mosgaard 3 uger gammel jordet.
Dåb nr. 2815

Nr. 6649 1765.04.28 ? Christen Jensens kone, Øgelund, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1705c.
MAND: Christen Jensen, Øgelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme Søndag {Dom Jubil:} blev Christen Jensens kone fra Øgelund jordet i sit alders 60 aar.

Nr. 6650 1765.05.19 Maren Sørensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 85.05 (å.m), 85 år 5 m. 6 dage, DØBT: 1680.01.13.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 6 dsøndag efter Paaske blef Maren Sørensdatter af Sillesthoed jordet i sit alders 85 aar 5 maaneder og 6 dage.

Nr. 6651 1765.06.16 Dødfødt, Farre, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jens Jørgensen. MOR: ? Jens Jørgensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 2 post Trinit} blef Jens Jørgensen dødføde barn jordet.
Dåb nr. 2824

Nr. 6652 1765.07.02 Else Laustdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1765.05.28. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Festo Visitati Mariæ} blef Huusmanden Lases {Laust} barn navnlig Else 5 uger gammel jordet.
Dåb nr. 2821

Nr. 6653 1765.08.14 Kirsten Christensdatter, Bøllund, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1733.
MAND: Johan Jørgensen, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 14 August blev Kirsten Christensdatter, Johan Jørgensens kone i Byllund i sit alders 33 aar begravet.
NOTITS: Hun er ikke født i Give sogn. Hun har en søster i Hedeby, Ringive men er ikke set født i Ringive, Gadbjerg eller Lindeballe sogne. Hun giftes 1761 i Give som pige - ikke datter - af Bæksgaard i Give.

Nr. 6654 1765.08.25 Sidsel Sørensdatter, Bregnhoved.
MAND: Christen Jespersen, Bregnhoved
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 12 post Trinit: blef Christen Jespersens kone {Sidsel Sørensdatter} af Breinhoed jordet.
NOTITS: Hun formodentlig født i hullet 1745-54 i Give kirkebog, hun er sandsynligvis født i Give, siden hun giftes der #8158.

Nr. 6655 1765.09.22 Hanne Christensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.05 (å.m), DØBT: 1765.04.04. FAR: Christen Jespersen. MOR: Sidsel Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 16 post Trinit: blef Christen Jespersens yngste datter Hanne jordet.
NOTITS: Han har en ældre datter, Kirsten 4 år.
Dåb nr. 2817

Nr. 6656 1765.09.22 Kirsten Mortensdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 1.05 (å.m), DØBT: 1764.04.29. FAR: Morten Pedersen Bæksgaard. MOR: Ane? Jensdatter?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 16 post Trinit:} blev Morten {Pedersen} Bæksgaards datter {Kirsten} som var den yngste ligeledes jordet.
NOTITS: Han har en ældre datter Anne Marie som er 5 år gammel. FT 1787 en Morten Pedersen 64 og Ane Jensdatter 74 i Navnløs, Give.
Dåb nr. 2801

Nr. 6657 1765.10.20 Anne Pedersdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 3 år, DØBT: 1763.12.18. FAR: Peder Christensen Boel. MOR: Lene Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 post Trinit: blef Peder {Christensen} Boels yngste datter An i hendes alders 3 aar jordet.
NOTITS: Alderen er godt et år for høj.

Nr. 6658 1765.10.27 Maren Mathisdatter, Givskov, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1681cc.
MAND: Frands Jakobsen, Givskov, Give, Afdød. Begravet 1761.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 21. post trinit: blef Frantz Jacobsen enke af Gifschou Maren Matisdatter i sit alders 84 aar begravet.
NOTITS: Hun er født i Oksenbjerre, gift til Dørken, flyttede til datteren Ingeborg Frandsdatter gift med Christen Sørensen i Givskov.

Nr. 6659 1765.11.01 ? Anders Nielsens kone, Ullerup, SAND ALDER: 37c, 37 år, DØBT: 1728c.
MAND: Anders Nielsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Allehelgensdag blef Anders Nielsens kone af Ullerup i sit alders 37 aar begravet.

Nr. 6660 1765.11.10 Lisbeth Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 2.02 (å.m), DØBT: 1763.10.02. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 23 post Trinit: blef Christen Nielsens datter {Lisbeth} i Farre begravet.
NOTITS: Navnet ikke angivet, sluttet.
Dåb nr. 2785

Nr. 6662 1765.12.26 Kirsten Christensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 65+, DØBT: 1700-.
MAND: Jesper Jensen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2 Juledag blev Jesper Jensens kone {Kirsten Christensdatter?} i Nederdonnerup jordet.
NOTITS: Sandsynlig identifikation, men nogen usikkerhed. Christen Jespersen, vel hendes søn, gifter sig med en enke Kirsten Rasmusdatter i Nederdonnerup, men først i Juni 1766. Manden Jesper Jensen dør 1770 også i Nederdonnerup.

Nr. 6663 1766.03.12 Maren Jensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 31.08 (å.m), 32 år 2 uger 5 dage, DØBT: 1734.07.21.
MAND: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 12 Marty blef Jørgen Lassens kone Maren Jensdatter i sit alders 32 aar 2 uger og 5 dage begravet.
NOTITS: Hun er født i Kokborg Thyregod, gift 1763 i Thyregod med Jørgen Larsen.. Hendes meget nøjagtige alder giver født 21.02.1734, men hun er døbt i Thyregod kirkebog 21.07.1734. Alderen med 32 aar 2 uger og 5 dage skulle være: 31 år 7 måneder 2 uger og 5 dage. Hun var hans 3. kone.

Nr. 6665 1766.04.20 ? Søren Christensens 1. kone, Farre, SAND ALDER: 62cc, DØBT: 1704cc.
MAND: Søren Christensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3 Søndag efter Paaske blev Søren Christensens kone i Farre jordet.
NOTITS: Dette er ikke Søren Christensen *1704 Nederdonnerup for han dør i 1730 i Nederdonnerup.

Nr. 6666 1766.04.25 Mette Marie, Ullerup, SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1732c.
MAND: Ole Nielsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 April som var den almindelige bededag blev Ole Nielsens kone Mette Marie af Ullerup i sit alders 24 aar begavet.
NOTITS: Chr. Tirsgaard, slægtshistoriker Give, angiver hendes efternavn som Larsdatter og en søn kaldes Lars. Dette er Ole Nielsens 2. kone. Han giftede sig derefter en 3. gang.

Nr. 6669 1766.10.12 Anne Marie Laustdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 5 uger, DØBT: 1766.09.07. FAR: Laust Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 post Trinit: blev Laust Pedersen datter i Bexgaard An Marie jordet 5 uger gammel.
Dåb nr. 2849

Nr. 6671 1766.11.01 Sophia Magdalena Gustavsdatter Hadler, Give By, SAND ALDER: 1.07 (å.m), 1 år 6 m. 2 uger 2 dage, DØBT: 1765.04.28. FAR: Gustav Carl Hadler.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag blev degnens {Gustav Carl Hadler} yngste datterSophia Magdalene begravet 1 aar 2 uger og 2 dage gammel begravet.
NOTITS: Hun skulle tilbageregnet være født 14. april 1765, hun ville så være to uger gammel ved dåben den 28. april 1765. Moderens navn er ikke set, men *1735cc †1793 Øster Nykirke.

Nr. 6673 1766.11.09 ?, Give By?, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1766.10. FAR: ? Mølleren.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 24 post Trinit: blev Møllerens yngste datter som var hjemmedøbt en tre uger gammel jordet.
NOTITS: Hvis der er tale om Farre eller Ulkær møller plejer kirkebogen plejer kirkebogen at sige så. Der findes en vel mindre mølle i Give By, det burde være mølleren der der menes. Sønnen af mølleren Peder Hansen i Ulkær Mølle, kaldet Christen Pedersen Møller bor i Give By, men vides ikke at have drevet møllen i Give By.
Dåb nr. 2850

Nr. 6674 1766.12.07 Maren Pedersdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 27.10 (å.m), 27 år 10 m., DØBT: 1739.02c.
MAND: Laust Pedersen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 Advent blev Laust Pedersens kone af Bexgaard begravet i sit alders 27 aar og 10 maaneder.
NOTITS: Hun er datter af Peder Frandsen i Give By.
Dåb nr. 2416

Nr. 6675 1766.12.07 Marie Nisdatter, Farre Mølle, SAND ALDER: 2.02 (å.m), 2 år 2 m. 4 dage, DØBT: 1764.10.03. FAR: Nis Eriksen Møller.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 2 Advent} blev Nis Eriksens datter af Farre Mølle navnlig Marie Nisdatter begravet i sit alders 2 aar 2 maaneder og 4 dage.
NOTITS: Hun er født i et andet sogn, faderen kom først til Farre Mølle 1766.

Nr. 6676 1767.01.25 Anne Marie Pedersdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 25 uger, DØBT: 1766.07.13. FAR: Peder Henriksen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 post Epiphan blev Peder Hendrichsens datter {Anne Marie} i Heedegaard jordet i sit alders 25 uger.
Dåb nr. 2847

Nr. 6677 1767.03.25 Christiana Maria Christensdatter, , SAND ALDER: 3.04 (å.m), 3 år 4 m. 1 uger 2 dage, DØBT: 1763.11.02. FAR: Christen Jensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Maria Bebudelsesdag} blev Christen Jensens datter føed i Fulsang {Fuglsang Thyregod} navnlig Christiane Marie Christensdatter begravet i sit alders 3 aar 4 maaneder 1 uge og 2 dage.
NOTITS: Dåb No. 718 Thyregod kirkebog. 2. nov. 1763. Faderen - som var født i Fuglsang, Thyregod - blev begravet 5. okt. 1763 en måned før hun blev døbt. Moderens navn kendes ikke. Alderen er to uger for lille.

Nr. 6678 1767.04.01 ? Smed, gamle kone, Give By.
MAND: ? Smed gamle, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 April blev den gamle Smeds kone i Giufve bye jordet.
NOTITS: Den gamle smed formodentlig Niels (Nielsen? i extraskatten 1762) Smed, der faar et barn i 1736. Den ny smed er Søren Nielsen Smed der i 1758 gifter sig af Give By med Johanne Christensdatter født i Jelling.

Nr. 6680 1767.04.08 Mette Christensdatter Hag, Hedegaard, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 15 uger, DØBT: 1766.12.21. FAR: Christen Christensen Hag. MOR: Kirsten Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 8 April blev Christen {Christensen} Hags datter af Heedegaard navnlig Mette en 15 a 16 uger gammel jordet.

Nr. 6682 1768.01.17 Else Sørensdatter, Give By, SAND ALDER: 59.01 (å.m), 59 år, DØBT: 1708.12.30.
MAND: Jens Sørensen Hage, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: dom 2 post Epiphan blev Jens {Sørensen} Hages enke af Giufve bye begravet navnlig Else Sørensdatter i sit 59 aar.
NOTITS: Jens Hage identificeret gennem Donneruplund jordebøger.
Dåb nr. 2121

Nr. 6683 1768.02.07 Anne Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 0.08 (å.m), 9 m., DØBT: 1767.06.14. FAR: Christen Olesen. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Som Sexages: blev Christen Olesens barn i Farre Anne Christensdatter 2 fjerdingaar gammel jordet.
NOTITS: Moderen fra FT 1787.
Dåb nr. 2865

Nr. 6684 1768.03.16 Anne Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 86cc, 86 år, DØBT: 1678c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Marty blev Ane Christensdatter i Giuve begravet i sit alders 86 aar.

Nr. 6685 1768.03.20 Maren Sørensdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1692c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Judica blev enken Maren Sørensdatter af Bexgaard i sit alders 76 aar begravet.

Nr. 6686 1768.04.17 Maren Jespersdatter, Bøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Pascat: blev Maren Jespersdatter almisselem udi Byllund jordet.

Nr. 6690 1768.07.10 Karen Sørensdatter, Give By, SAND ALDER: 37c, 37 år, DØBT: 1731c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 post Trinit: blev Karen Sørensdatter af Giuve i sit alders 37 aar begravet.
NOTITS: Ikke født i Give.

Nr. 6691 1768.12.04 Else Christensdatter, Bæksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 3 post Advent blev almisselem Else Christensdatter i Bexgaard jordet.

Nr. 6692 1768.01.22 Birthe Sørensdatter Donrup, Give By, SAND ALDER: 62, 62 år 7 dage, DØBT: 1706.01.15.
MAND: Jørgen Nielsen Wong, Donneruplund, Give, Døde 28 år før hende i 1740.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Septuagesima blev Birthe {Sørensdatter} Donrup i Giuve i sit alders 62 aar og 7 dage.

Nr. 6693 1769.02.22 Inge Hage, Give By, SAND ALDER: 77c, 77 år, DØBT: 1692c.
MAND: Mads Thomsen Hage, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 22 February blev Mads Thomsens hustru Inge Hage begravet i sit alders 77 aar.
NOTITS: Gift 1744 i Give. Han gifter sig igen 2. gang 1770.

Nr. 6695 1769.10.15 Birte Jørgensdatter, Øgelund, SAND ALDER: 29.05 (å.m), 31 år, DØBT: 1740.05.29.
MAND: Peder Mortensen, Øgelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 21 post Trinit:} blev Peder Mortensens hustru navnlig Birthe Jørgensdatter af Øgelund i sit alders 31 aar begravet.
NOTITS: Datter af Jørgen Sørensen Poder og Anne Elisabeth Larsdatter 1740 i Give By. Gift 1761 til Stenbjerglund.
Dåb nr. 2439

Nr. 6696 1770.01.14 Kirsten Mortensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1719c.
MAND: Hans Pedersen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {dom 2 post Epiphan} blev Hans Pedersens kone Kirsten Mortensdatter i sit alders 50 aar fra Breinhoed begravet.
NOTITS: Gift 1764 i Give.

Nr. 6697 1770.01.14 Sidsel Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1769.10.29. FAR: Niels Nielsen Bech. MOR: Else Madsdatter Kovtrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ligeledes {dom 2 post Epiphan} blev Niels {Nielsen} Bæches liden datter {Sidsel} ¼ aar gammel af Giuve jordet.

Nr. 6699 1770.03.11 Maren Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1690c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag i Faste blev almisselem Maren Christensdatter i Giuve i sit alders 80 aar jordet.
NOTITS: Kan ikke umiddelbart tilordnes.

Nr. 6702 1770.04.16 Else Madsdatter, Vemmelund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), DØBT: 1770.03.11. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? Mads Pedersens 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 2 Paaskedag som var d: 16 April } blev et barn {Else} af Vemmelund Skouhuus jordet.
NOTITS: Interpretation. Mor Mads Pedersens første kone, NN. Mads Pedersen skovfoged ses i Vemmelund Skovhus, selv om angivelsen ved Elses fødsel er Schoufdallund.

Nr. 6703 1770.04.22 Maren Gydesdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 29, 29 år, DØBT: 1740.12.26.
MAND: Søren Andersen, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {1 Søndag efter paaske} blev Søren Andersens hustru Maren Gydesdatter i sit alders 29 aar begravet.
NOTITS: Født 1740 i Nørskov, Lindeballe.

Nr. 6705 1770.05.13 Kirsten Nielsdatter, .
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 Søndag efter Paaske blev almisselem Kirsten Nielsdatter jordet.

Nr. 6706 1770.07.02 Ide Sophie Johansdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 8 uger, DØBT: 1770.05.06. FAR: Johan Jørgensen. MOR: Mette Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 July blev Johan Jørgensens barn i Byllund Ide Sophie kaldet 8 uger gammel jordet.
Dåb nr. 2911

Nr. 6708 1770.07.25 Maren Jensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1736.04.15.
MAND: Jens Jørgensen, Ullerup, Give, FT 1787 og 1801 sognefoged.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen den 25 July blev Jens Jørgensens kone i Ullerup navnlig Maren Jensdatter begravet i sit alders 33 aar.
NOTITS: Hun er født i Ullerup datter af Jens Christensen og Mette Villadsdatter.
Dåb nr. 2380

Nr. 6709 1770.08.01 Udøbt, Søndersthoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m).
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1 august blev Forpagteren Sr: Holms barn paa søndersthovedgaard som var en datter der strax efter fødslen døde jordet.
NOTITS: Sr. Holm ellers ikke kendt.

Nr. 6712 1770.11.11 Mette Olesdatter, Give By, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 6 m. 3 uger, DØBT: 1770.04.08. FAR: Ole Nielsen Nørgaard. MOR: Maren Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 11 November} blev Ole {Nielsen} Nørgaards datter navnlig Mette jordet i sit alders ½ aar og nogle uger.
NOTITS: Nogle uger antaget i kirkebogs-alderen med 3 uger.
Dåb nr. 2907

Nr. 6713 1770.12.09 ? Christensdatter, Ramskov, SAND ALDER: 16c, 16 år, DØBT: 1754c. FAR: Christen Jensen. MOR: Dorte Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: dom 2 Advent blev Christen Jensens datter i Ramskou i sit alders 16 aar jordet.
NOTITS: Denne datter er født i hullet i Give kirkebog 1745-55.

Nr. 6717 1771.03.10 ? Anders Rytters kone, Bøllund, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1701c.
MAND: Anders Rytter, Bøllund, Give, Afdød. Begravet 1766 se #6664.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Midfastesøndag} blev Anders Rytters enke i Byllund jordet i sit alders 70 aar.
NOTITS: Navn ukendt, formodes at have boet ved Morten Sørensen i Bøllund i extraskatten 1762.

Nr. 6719 1771.03.17 ? Sørens/en/datter, Farre. FAR: Søren Christensen. MOR: Kirsten Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {5 Søndag i Fasten} blev Søren Christensens barn i Farre jordet.
NOTITS: Søren Christensens måske 1. kone dør 1766. Han er gift igen.

Nr. 6722 1772.01.01 Ida Sofie Sørensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger, DØBT: 1771.12.01. FAR: Søren Jørgensen. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Nytaarsdagen blev Søren Jørgensens liden datter {Ide Sophie} 3 uger gammel jordet.
NOTITS: Moderen Maren Nielsdatter er fra Sønder Askær, Brande sogn.
Dåb nr. 2930

Nr. 6723 1772.03.08 Maren Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 58cc, DØBT: 1714cc.
MAND: Jens Nielsen Holm, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1 søndag i fasten blev den gamle degn Jens {Nielsen} Holms hustru {Maren Pedersdatter} som døde i Farre jordet.
NOTITS: Maren Pedersdatter og Jens Nielsen Holm er vist skildt men vel ikke formelt i tamperretten, de lever efter 1749 ikke med hverandre. I 1749 fører han proces mod hende, fordi hun havde forladt ham og havde solgt et hus og en have. Han er skandaldegn, skørtejæger og meneder. Jens Nielsen Holm kaldes den gamle degn, for han blev afsat for mangfoldige pligtforsømmelser i 1754.
LINK: Degnen Jens Nielsen Holm.

Nr. 6724 1772.03.29 Maren Madsdatter, Stenbjerglund, SAND ALDER: 61c, 61 år, DØBT: 1711c.
MAND: Niels Henningsen, Stenbjerglund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 Marty blev Niels Henningsens Hustru Maren Madsdatter i Steenbjærglund begravet i sit alders 61 aar.
NOTITS: Hun er født i Thyregodlund, Thyregod. Niels er hendes 2. mand, som er født i Blæsbjerg, Brande.

Nr. 6725 1772.07.25 Anne Andersdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1740c.
MAND: Peder Thomsen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 July blev Peder Thomsens hustru Anna Andersdatter i Nederdonrup i sit alders 32 aar begravet.
NOTITS: Tilsyneladende ikke født i Give sogn.

Nr. 6726 1772.08.23 Birte Nielsdatter, Højgaard, SAND ALDER: 0.04 (å.m), DØBT: 1772.05.10. FAR: Niels Hansen. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 10 post Trinit:} hafde Niels Hansen en inderst fra Høygaard en liden datter som blev jordet.
NOTITS: Niels Hansen flytter meget rundt, først Store Mosgaard, så Højgaard, FT 1787 i Hjortsballe.
Dåb nr. 2939

Nr. 6727 1772.12.26 Anne Marie Nielsdatter, Hedegaard (Vestergaard), SAND ALDER: 10.05 (å.m), 10 år, DØBT: 1762.08.08. FAR: Niels Sørensen Vestergaard. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 December som var 2 juledag blev Niels Vestergards datter {Anne Marie} af Heedegaard 10 aar gammel jordet.
NOTITS: Moderen begravet med navn 1777 Hedegaard..

Nr. 6728 1773.01.10 Anne Marie Nielsdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 14 uger, DØBT: 1772.09.20. FAR: Niels Christensen. MOR: Else Katrine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post Epiphan blev Niels Christensens liden datter An Marie fra Store Hestlund begravet 14 uger gammel.
NOTITS: Forældre gift 1771 i præstegaarden Ringive.
Dåb nr. 2944

Nr. 6730 1773.01.21 Margrethe Jensdatter, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 28.04 (å.m), 28 år 4 m., DØBT: 1744.09c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 Januar. Margrethe Jensdatter fra Mølgaard {Farre} i sin alders 28 aar og 4 maaneder.
NOTITS: Måske datter af Jens Jensen extraskatten 1762 i Mølgaard.

Nr. 6731 1773.01.24 Inger Nielsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 70, 70 år, DØBT: 1703c.
MAND: Søren Jensen, Hedegaard, Give, Afdød, begravet 1764 i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: dom 3 post epiphan blev Søren Jensens enke fra Heedegaard begravet i sit alders 70 aar, navnlig Ing Nielsdatter.
NOTITS: Ikke set født i Give, gift 1727 af Tromborg i Give sogn.

Nr. 6734 1773.02.21 Karen Sørensdatter, Give By (Søndergaard), SAND ALDER: 6.10 (å.m), 6 år, DØBT: 1766.04.27. FAR: Søren Madsen Søndergaard. MOR: Ane Laustdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastelavnssøndagen blev Søren {Madsen} Søndergaards barn {i Give By} som var en datter {Karen} i sit alders 6te aar jordet.
NOTITS: I sit syvende år.
Dåb nr. 2843

Nr. 6735 1773.03.07 Anne Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 3.01 (å.m), 3 år, DØBT: 1770.02.11. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag i Fasten blev Jens {Nielsen} Egskous datter {Anne} i Giufve ungefæhr en 3 aar gammel jordet.
Dåb nr. 2905

Nr. 6736 1773.03.07 Mette Marie Olesdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 10 m., DØBT: 1772.05c. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Pederdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2 Søndag i Fasten} blev Ole Nielsen Barn i Ullerup en datter navnlig Mette {Marie} i sit alders 10 maaneder jordet.
Dåb nr. 2938

Nr. 6737 1773.03.10 †1773.03.05 Lene Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 39.10 (å.m), 40 år 3 m., DØBT: 1733.05.26.
MAND: Christen Christensen Skov, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 10 Marty blev Christen {Christensen} Skous kone Lene Jensdatter i Giufve Bye i sit alders 40 aar 3 maaneder og nogle uger begravet.
NOTITS: Født i Nederdonnerup, Give. Dødsdato fra skiftet.
Dåb nr. 2340
LINK: Skifteuddrag Coldinghuus Amt #172 (Brejl).

Nr. 6738 1773.03.14 Karen Villadsdatter, Give By, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1703c.
MAND: Peder Christensen Hag, Give By, Give, Afdød †1768.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag i Fasten blev almisselem Karen Villasdatter i Giuve i sit alders 70 aar jordet.

Nr. 6739 1773.03.25 Maren Villadsdatter, Give By, SAND ALDER: 2.04 (å.m), 2 år, DØBT: 1770.12.09. FAR: Villads Pedersen Hag. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Marie Bebudelsesdag blev Villas {Pedersen} Hags liden datter {Maren} i sit alders 2det aar jordet.
NOTITS: Pedersen fra vielsen 4. okt. 1769 i Give.
Dåb nr. 2916

Nr. 6741 1773.04.08 Karen Christensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 8.09 (å.m), 10 år, DØBT: 1764.07.08. FAR: Christen Christensen Hag, den yngre. MOR: Kirsten Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Skiærtorsdag} blev Christen {Christensen den yngre} Hags datter {Karen} i Heedegaard i sit alders 10 aar jordet.
Dåb nr. 2805

Nr. 6742 1773.04.25 Else Banch, Give By, SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1693cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Misericord: blev almisselem Else Banchs i Giuve bye jordet i sit alders ungefær 80 aar.
NOTITS: Muligvis gift med den Niels Bank, der i 1739 får en datter Birte i Give By.

Nr. 6744 1773.03.25 Maria Sørensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 1.02 (å.m), DØBT: 1772.03.15. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Misericord:} blev et liden barn {Maria} af Søren Andersen i Sillesthoed jordet.
Dåb nr. 2935

Nr. 6745 1773.05.02 Kirsten Hansdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1733c.
MAND: Christen Christenen Hag den Yngre, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3die Søndag efter Paaske blev Christen {Christensen} Hags kone {Kirsten Hansdatter} i Hedegaard i sit alders 40 aar jordet.

Nr. 6746 1773.05.02 Marie Nielsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 66.04 (å.m), 72 år, DØBT: 1707.01.30.
MAND: Christen Christensen Hag den Ældre, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3die Søndag efter Paaske blev Christen {Christensen} Hags den ældres hustru {Marie Nielsdatter} Jordet i sit alders 72 aar.
NOTITS: Alderen er 6 år forkert.
Dåb nr. 2088

Nr. 6747 1773.05.23 Navnløs, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6te Søndag efter Paaske blev Søren Andersens barn {Navnløs} af Sillesthoed jordet.
NOTITS: Alle andre børn af Søren Andersen lever demonstrativt eller er begravede, derfor formodes dette at være et udøbt barn.

Nr. 6749 1773.05.31 ? Hans Christensens kone, Give By, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1723c.
MAND: Hans Christensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Pintzedag} blev husmanden Hans Christensens kone i Giufve jordet en 50 aar gammel.
NOTITS: Hans Christensen ikke i extraskatten 1762 i Give By.

Nr. 6750 1773.06.06 Christiane Sørensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 3 år, DØBT: 1769.08.13. FAR: Søren Jørgensen. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Trinit} blev Søren Jørgensens datter {Christiane} i Breinhoed jordet en 3 aar gammel.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787, hun er født i Brande set igennem faddere.
Dåb nr. 2890

Nr. 6751 1774.01.09 †1773.12.31 Anne Marie Nielsdatter Feld, Give By, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1703c.
SØSTER: Bodil Nielsdatter Feld, Give By, Give, Degnens kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Ehnemann, Give By, Give, Degnen i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1ste efter Hellig tre Kongers dag blev degnens {Hans Ehnemann} kones {Bodil Nielsdatter Feld} søster i Giufve begravet jomfru Anne Marie Feldt i sit alders 71 aar.
NOTITS: Søsteren Bodil *1718 Nykøbing. Foruden Nygaards Sedler se også Brejl.
LINK: Nygaards Sedler, skifte Coldinghuus Amt, tre søskende listes, ingen arv.

Nr. 6754 1774.10.23 Anne Marie Madsdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 33.10 (å.m), 33 år 9 m. 2 uger, DØBT: 1741.00.
MAND: Peder Sørensen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 21 Søndag post Trinit:} blev Peder Sørensens enke Anne Marie Madsdatter fra Nederdonrup i sit alders 33 aar 9 maaneder og 2 uger + fremdeeles blev en datter af samme enke uden navn jordet.
NOTITS: Hun er ikke set født i Give kirkebog.

Nr. 6755 1774.10.23 Navnløs, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Peder Sørensen. MOR: Anne Marie Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 21 Søndag post Trinit:} blev Peder Sørensens enke Anne Marie Madsdatter fra Nederdonrup i sit alders 33 aar 9 maaneder og 2 uger + fremdeeles blev en datter af samme enke uden navn jordet.
Dåb nr. 2976

Nr. 6756 1774.12.18 Maren Sørensdatter, Give By, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1774.07.03. FAR: Søren Madsen. MOR: Ane Laustdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 Advent blev Søren Madsens datter {Maren} i Giuve en ½ aar gammel jordet.
Dåb nr. 2967

Nr. 6757 1775.03.12 Margrethe Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1774.02.27. FAR: Peder Christensen Husmand. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Søndag i Fasten} blev Peder Christensen husmands barn Margrethe 1 aar gammel jordet.
NOTITS: Han kaldes husmand for at adskille ham fra Peder Christensen Donnerup, der i 1774-76 ses i Farre Mølle. Moderen er 45 år gammel, hendes navn ikke set.
Dåb nr. 2961

Nr. 6758 1775.05.21 Anne Else Laursdatter, Farre, SAND ALDER: 27c, 27 år, DØBT: 1748c.
MAND: Niels Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 May blev begravet huusm: Niels Nielsens kone An Else Laursdatter i Farre 27 aar gammel.

Nr. 6760 1775.10.08 Anne Jakobsdatter, Bøllund, SAND ALDER: 47.03 (å.m), 45 år 1 m., DØBT: 1728.07.04.
MAND: Morten Sørensen, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 17 post Trinit: blev Morten Sørensens hustru {Anne Jakobsdatter} i Byllund begravet i sit alders 45 aar 1 maaned.
NOTITS: Gift 1749 i Thyregod, datter af Jakob Pedersen, Hindskov, Thyregod og Maren Christensdatter.

Nr. 6763 1776.03.17 Dødfødt, Øgelund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Mortensen. MOR: Mette Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Midfastesøndag} blev et dødfødt barn af Øgelund værende Peder Mortensens jordet.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787

Nr. 6764 1776.07.21 Else Pedersdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 76, 76 år, DØBT: 1700c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 søndag efter Trinit: blev Else Pedersdatter af Nederdonrup begravet i sit alders 76 aar.
NOTITS: Ellers ikke set.

Nr. 6766 1777.04.13 Anne Marie Jensdatter, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 29.06 (å.m), 29 år 6 m., DØBT: 1747.10c.
MAND: Niels Iversen, Farre (Mølgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2 Søndag efter Paaske blev Niels Iversens hustru af Mølgaard Anne Marie Jensdatter 29½ aar gammel.

Nr. 6767 1777.04.20 Karen Pedersdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1730c.
MAND: Niels Sørensen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 20 April blev Niels Sørensens hustru af Hedegaard Karen Pedersdatter begravet i sit alders 47 aar.
NOTITS: Ikke set født i Give sogn.

Nr. 6770 1778.01.11 Marie Tysker, Farre, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1708c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 1 post Epiphan} blev Tydske Marie i Farre Jordet i sit alders 70 aar.

Nr. 6771 1778.01.25 Birte Christensdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 68c, 68 år, DØBT: 1710c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3die Søndag efter Hellig Tree Kongers dag blev enkekone Birthe Christensdatter af Store Hestlund begravet 68 aar.
NOTITS: Uklart hvem hun var gift med og hvor, ser ikke ud til at være i Store Hestlund.

Nr. 6773 1778.03.01 Inger Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1716c.
MAND: Mads Thomsen Hag, Give By, Give, Begravet samme dag som konen Inger Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastelavnssøndag d: 1ste Marty blev Mads Thomsen Hag og hustru Ing Christensdatter, mand og kone, begravet paa en dag og lagt i en grav. Manden i sit alders 66 aar og konen 62 aar gammel.
NOTITS: Ægtepar begravet samme dag.

Nr. 6775 1778.03.15 ? Peder Tromborgs kone, Give By, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1728c.
MAND: Peder Tromborg, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 2den Søndag i Fasten blev Peder Tromborgs kone i Giuve jordet en 50 aar gammel.

Nr. 6776 1778.03.25 Kirsten Nielsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 69.01 (å.m), 69 år 3 uger, DØBT: 1709.02c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Onsdagen d: 25 Marty blev Kirsten Nielsdatter af Ullerup begravet 69 aar og 3 uger.
NOTITS: Ses ikke født i Give sogn.

Nr. 6777 1778.03.25 Mette Andersdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1704c.
SØN: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Onsdagen d: 25 Marty } blev Johannes Pedersens moder Mette Andersdatter fra Bexgaard 74 aar gammel begravet.
NOTITS: Ses ikke født i Give. Gift med en Peder.

Nr. 6780 1778.07.05 Christian Poulsdatter, Give By, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 16 uger, DØBT: 1777.12.28. FAR: Poul Jepsen, Harte. MOR: Margrethe Vestesdatter.
MORFAR: Veste Vestesen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5 July blev Margrethe Vestesdatter i giuve {By} hendes uægte barn navnlig Christian en 16 uger gammel jordet.
NOTITS: Faderen er udlagt. Barnet er 28 uger gammelt.
Dåb nr. 3026

Nr. 6781 1778.08.02 Bodil Jensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1718c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 Søndag efter Trinit: blev Huuskonen Boedel Jensdatter i Nederdonrup i sit alders 60 aar jordet.
NOTITS: Ellers ikke kendt.

Nr. 6782 1778.12.20 Anne Marie Pedersdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 7.06 (å.m), 7 år 6 m., DØBT: 1769.09.03. FAR: Peder Henriksen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 Søndag i Advent blev Peder Henriksens datter af Hedegaard Anne Marie Pedersdatter 7½ aar gammel jordet.
Dåb nr. 2892

Nr. 6783 1778.12.26 Marie/Maren? Christensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 9.02 (å.m), 6 år, DØBT: 1769.10.15. FAR: Christen Christensen Hag. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Juuledag blev Christen {Christensen} Hags datter af Hedegaard Marie {Maren?} Christensdatter 6 aar gammel jordet.
NOTITS: En datter Marie ses ikke i kirkebogen, Maren ses født 1769, det antages at det er hende der begraves. Alderen er i så fald 3 år forkert.

Nr. 6784 1779.01.10 Navnløs, Søndersthoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), DØBT: 1779.01.03. FAR: Terkel Jensen Mammen. MOR: Ane Katrine Johansdatter Blunck.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post Epiphan blev Sr: Mammens {Terkel Jensen} forpagterens barn {Navnløs} som var nyelig føed fra Søndershoed jordet.
NOTITS: Fødedato arbitrær en uge før begravelsen. Barnet var ikke døbt endnu.
LINK: Familien Mammen.

Nr. 6785 1779.01.17 Anne Elisabeth Terkelsdatter, Søndershoved, SAND ALDER: 1.06 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1777.07.06. FAR: Terkel Jensen Mammen. MOR: Ane Katrine Johansdatter Blunck.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 post Epiphan blev forpagteren Sr: {Terkel Jensen} Mammen paa Søndersthoed hans datter navnlig Ane Elizabeth 1½ aar gammel begravet.
Dåb nr. 3020

Nr. 6788 1779.01.31 Birte Kirstine Pedersdatter, Øgelund, SAND ALDER: 6.00 (å.m), 5 år, DØBT: 1773.01.31. FAR: Peder Mortensen. MOR: Mette Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Septuages: blev tvende børn af Peder Mortensen i Øgelund jordet nemlig: en søn Morten Pedersen 14 aar og en datter Birthe Kirstine 5 aar gammel begravet.
Dåb nr. 2957

Nr. 6791 1779.02.14 Karen Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 7.03 (å.m), 6 år, DØBT: 1771.11.03. FAR: Christen Madsen. MOR: Mette Simonsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Fastelavnssøndag d: 14 Februar} blev Christen Madsens datter ibid: {Give By, se forrige begravelse #6790} navnlig Karen Christensdatter 6 aar gammel begravet.
Dåb nr. 2928

Nr. 6794 1779.02.14 Maren Jensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 3 år, DØBT: 1777.05.04. FAR: Jens Hansen. MOR: Mette Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: [Forudenlig] {Fastelavnssøndag d: 14 Februar} en datter af Jens Hansen i Ullerup Maren Jensdatter 3 aar gammel blev samme dag jordet.
NOTITS: Alderen er knap to år.
Dåb nr. 3016

Nr. 6795 1779.02.14 Karen Marie Jensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 5.08 (å.m), DØBT: 1773.06.06. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Nok samme dag {Fastelavnssøndag d: 14 Februar} Jens Michelsens datter Karen Marie Jensdatter fra Breinhoed er jordet.
NOTITS: !Syv børn begravet på denne ene dag! Moderens navn fra daab 25. marts 1779 (datter Karen).
Dåb nr. 2953

Nr. 6797 1779.03.14 Else Kirstine Jørgensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 13.06 (å.m), 12 år, DØBT: 1765.09.29. FAR: Jørgen Larsen. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 14 Marty} blev Jørgen Lassens datter i Nederdonrup ved navn Else Kirstine 12 aar gammel jordet.
NOTITS: Moderen død 1766 i Nederdonnerup.

Nr. 6798 1779.03.21 Sidsel Johanne Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 6 m., DØBT: 1778.11.22. FAR: Niels Nielsen Bæk. MOR: Else Madsdatter Kovtrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 21 marty blev Niels {Nielsen} Bæchs datter i Giufve navnlig Lisbeth {døbt: Sidsel} Johanne Nielsdatter ½ aar gammel jordet.
NOTITS: Dåbsnavnet her givet forrang. Moderens navn i dåben Else Koutrup, Madsdatter i FT 1787.
Dåb nr. 3037

Nr. 6799 1779.03.25 Maren Madsdatter, Farre, SAND ALDER: 8c, 8 år, DØBT: 1771c. FAR: Mads Jespersen. MOR: Mette Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Maria bebudelsesdag} blev Mads Jespersens datter i Farre navnlig Maren Madsdatter 8 aar gammel jordet.
NOTITS: Hendes dåb er glemt i kirkebogen.
Dåb nr. 2912

Nr. 6804 1779.08.29 Margrethe Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 8 uger, DØBT: 1779.05.24. FAR: Peder Christensen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 13 Søndag efter Trinit: blev Peder Christensens liden datter af Farre Margrethe en 8 uger gammel jordet.
NOTITS: Hun blev godt 12 uger gammel.
Dåb nr. 3044

Nr. 6806 1780.04.23 ? Anders Bødkers kone, Farre, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1720c.
MAND: Anders Bødker, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 Søndag efter Paaske blev Anders Bøchers kone i Farre jordet 60 aar gammel.
NOTITS: Ægteparret ses i extraskatten 1762 under hans navn Anders Bødker.

Nr. 6807 1780.05.04 Karen Pedersdatter, ?, SAND ALDER: 24c, 24 år, DØBT: 1756c. FAR: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Christi Himmelfartsdag blev Peder Christensens vanvittige datter Karen Pedersdatter i sit alders 24 aar jordet.
NOTITS: En Karen ikke set født 1756c med den far. Faderen kunne være Peder Christensen husmand i Farre.

Nr. 6808 1780.05.15 Maren Christensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1701c.
MAND: Lars Knudsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Pintzedag blev Las Knudsens kone Maren Christensdatter af Ullerup jordet 79 aar.
NOTITS: Viet 1762 i Give, hun var enke. Han dør i Bregnhoved et halvt aar efter hende. Den Maren Christensdatter, der er født *1710 i Tromborg ville være 9 år forkert i alder.

Nr. 6809 1780.05.28 Ellen Pedersdatter, Ullerup, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1700c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 28 May blev Ell Pedersdatter af Ullerup jordet i sit alders 80 aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.

Nr. 6810 1780.05.28 Inger Troelsdatter, Give By, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 9 m., DØBT: 1779.08.22c. FAR: Troels Christensen. MOR: Barbara Vestesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 28 May} blev Troels Christensens liden datter af Giuve jordet ¾ aar gammel. Hendes navn var Inger.
Dåb nr. 3046

Nr. 6813 1780.07.16 Hanne Pedersdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1780.06.04. FAR: Peder Olufsen. MOR: Katrine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8 Søndag efter Trinit: blev Peder Olufsens i Nederdonrup 2de børn som var tvillinger ved nafn Ole og Hanne en 6 uger gammel jordet.
NOTITS: Fødselsdatoen omtrentlig 4. juni 1780.
Dåb nr. 3055

Nr. 6814 1780.07.16 Anne Marie Nielsdatter, , SAND ALDER: 80cc, 80 år, DØBT: 1704.01.13.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {8 Søndag efter Trinit} blev almisselem An Marie Nielsdatter 80 aar gammel jordet.
NOTITS: Alder 4 år forkert, antaget gyldig, hun er datter af Niels Mortensen i Bæksgaard. Tvivl tilladt.
Dåb nr. 2051

Nr. 6817 1781.03.11 Ane Marie Christensdatter, Givskov, SAND ALDER: 56.03 (å.m), 66 år 2 m., DØBT: 1724.12.26.
MAND: Christen Johansen, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 2 Søndag i Faste} blev Christen Johansens enke Ane Marie Christensdatter i sit alders 66 aar og 2 maaneder begravet.
NOTITS: Ane Marie Christensdatter *1724 i Givskov regnes for at være denne person, dermed anses hendes alder her i begravelsen for ti år forkert. Det kunne være en regnefejl om de ti år. Da hun er født i Givskov, overtager ægteparret, som vel er gift i hullet 1745-54 i Give kirkebog (hvor hendes far menes død), gaarden i Givskov efter hendes far Christen Christensen.
Dåb nr. 2221

Nr. 6818 1781.04.27 Katrine Charlotte Marie Rottman, Søndersthoved, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1731c.
MAND: Christian Christiansen Kaalund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27 April blev forpagter konen Mad: Kaalund, Cathrine Charlotte Marie Bottman fra Søndershoved en 50 aar gammel paa Giufve kirkegaard jordet.
NOTITS: Gift 1766 i Borris med Chr. Kaalund, som i 1782 i Ringive giftede sig med præstedatteren Gedske Johanne Borch. Præsten har opfattet hendes navn som Bottman.
LINK: Nygaards Sedler om Chr. Kaalund (mange sedler).

Nr. 6819 1781.08.19 Karen Jons, Farre, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1711c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 10 post Trinit:} blev Karen Joens fra Farre jordet i hendes alders 70 aar.
NOTITS: Ikke ellers kendt.

Nr. 6821 1781.12.02 Navnløs, Hedegaard (Vestergaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage. FAR: Niels Sørensen Vestergaard. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1ste Advents søndag blev Niels {Sørensen} Vestergaards liden barn {Navnløs} 2 dage gammel fra Hedegaard jordet.
Dåb nr. 3083

Nr. 6824 1782.03.24 Johanne Christensdatter, Stenbjerglund, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1708c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Palmesøndag blev Johanne Christensdatter af Steenbierglund begravet i sit alders 74 aar.
NOTITS: Ikke identificeret. En Johanne Christensdatter *1721 i Farre er 13 år for ung.

Nr. 6825 1782.04.20 Else Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 54.02 (å.m), 56 år 3 m., DØBT: 1728.02.11.
MAND: Christen Nielsen? Hover, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 20 april blev Else Jensdatter Christen Houers kone i Giufve 56 aar 3 maaneder gammel begravet.

Nr. 6826 1782.05.20 Dødfødt, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Pintzedag blev Christen Hansen dødfødte barn af Sillesthoed jordet.
Dåb nr. 3087

Nr. 6827 1782.05.26 Mette Christensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 97cc, 97 år, DØBT: 1685cc.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 may som er Trinit: Søndag blev fattige almisselem Mette Christensdatter i Ullerup en 97 aar gammel jordet.
NOTITS: En Mette Christensdatter er fadder i Ullerup 1721-36.

Nr. 6829 1782.08.04 Ane Marie Mortensdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 10.07 (å.m), 10 år 6 m., DØBT: 1772.01.19. FAR: Morten Sørensen. MOR: Anne Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 August blev An Marie Mortensdatter fra Bexgaard begravet i sit alders 10½ aar.
NOTITS: Faderen Morten Sørensen angives ikke, måske har An Marie tjent i Bæksgaard.
Dåb nr. 2932

Nr. 6831 1782.12.22 Ida Jensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1710c.
MAND: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, †1779 Bregnhoved.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Advents søndag blev Jørgen Johansens enke Ida Jensdatter af Breinhoed begravet 72 aar gammel.
NOTITS: Gift 1738 i Gadbjerg? med Ida Jensdatter af Smidstrup.

Nr. 6832 1782.12.29 Ingeborg Frandsdatter, Givskov, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1709c.
MAND: Christen Sørensen, Givskov, Give, Afdød, begravet 1777.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen efter Jul blev Christen Sørensens enke Ingeborg Fransdatter af Gifskou i sit alders 73 aar begravet.
NOTITS: Hun er født i Dørken, Thyregod datter af Frands Jakobsen, der 1761 dør i Givskov på aftægt ved hende.

Nr. 6833 1783.03.02 Kirsten Bennedsdatter, Vemmelund, SAND ALDER: 50.05 (å.m), 50 år 5 m., DØBT: 1732c.
MAND: Mads Pedersen, Vemmelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastelavnssøndag d: 2 Marty blev Mads Pedersens hustru i Vemmelund Skouhuus Kirsten Bennedsdatter i sit alders 50 aar og 5 maaneder begravet.
NOTITS: Stedet kaldes Vemmelund Skovhus.

Nr. 6834 1783.10.05 Karen Nielsdatter, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 57.06 (å.m), 57 år 6 m., DØBT: 1726.04c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 16 post Trinit:} blev Karen Nielsdatter fra Mølgaard begravet 57 aar og 6 maaneder.
NOTITS: Ikke set født i Give.

Nr. 6835 1783.12.07 Karen Markusdatter, Øgelund, SAND ALDER: 52.04 (å.m), 52 år 4 m. 2 uger, DØBT: 1731.07.
MAND: Peder Mortensen, Øgelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 2 Adventus} blev Peder Mortensens hustru Karen Marcusdatter af Øgelund i sit alders 52 aar 4 maaneder og 2 uger begravet.

Nr. 6836 1784.02.08 Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), SAND ALDER: 61.03 (å.m), 61 år 3 m., DØBT: 1722.11.02.
MAND: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Septuges: blev Jacob {Lauridsen} Vestergaards kone i Giufve Karen Jensdatter i sit alders 61 aar og 3 maaneder begravet.
NOTITS: Født 2. nov. 1722 i Janderup sogn, datter af Jens Jensen Hillerslev, der flytter fra Janderup til Store Hestlund i 1731c.

Nr. 6837 1784.04.25 Anne Nielsdatter, Stenbjerglund, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1783.05.11. FAR: Niels Henningsen. MOR: Maren Lauesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Miseric:} blev Niels Henningsens datter af Steenbierglund een aar gammel begravet som hed Anna.
Dåb nr. 3096

Nr. 6838 1784.06.10 Anne Olufsdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 53.01 (å.m), 53 år 3 uger, DØBT: 1731.06.10.
MAND: Christen Pedersen, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 10 Juny blev Sr: Christen Pedersens kone af Store Hestlund Mad: Anna Olufsdatter Pedersen i sit alders 53 aar og nogle uger begravet.
NOTITS: Nogle uger antaget til 3 i kirkebogsalderen.
Dåb nr. 2311

Nr. 6841 1785.04.13 Maren Pedersdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 3 år 6 m., DØBT: 1781.06.04. FAR: Peder Thomsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d. 5te Søndag i Fasten blev Peder Thomsens datter {Maren} i Nederdonrup 3½ aar gammel jordet.

Nr. 6843 1785.04.24 Dødfødt, Farre, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Jensen Smed. MOR: Else Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Søndag efter Paaske blev Peder {Jensen} Smeds dødfødte barn jordet fra Farre.
NOTITS: Forældre ikke i FT 1787, men skulle vist være der.
Dåb nr. 3126

Nr. 6844 1785.05.29 Kirsten Nielsdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1741c.
MAND: Peder Thomsen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 post Trinit: blev Peder Thomsens hustru Kirsten Nielsdatter 44 aar gammel jordet.

Nr. 6845 1785.07.03 Anne Jensdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 2.01 (å.m), 2 år, DØBT: 1783.06.22. FAR: Jens Nørskov. MOR: Marie Jokumsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 6 post Trinit: blev Jens Nørskous datter Anna af Skiærhoed 2 aar gammel jordet.

Nr. 6846 1785.07.17 Christiane Jensdatter, Vorslunde, SAND ALDER: 26.04 (å.m), 26 år 5 m., DØBT: 1759.03.18. FAR: Jens Christensen Utoft, Utoft, Grindsted. MOR: Anna, Utoft, Grindsted.
MAND: Peder Pedersen, Vorslunde, Give, Forsvinder efter 1785 af syne.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {8de Søndag efter Trinit:} blev disse 2de børns {tvillinger døbt samme dag} moder som var Peder Pedersens hustru i Vorslunde ved nafn Christiane Jensdatter som var 26 aar og 5 maaneder begravet.
NOTITS: Døbt i Grindsted af Utoft forældre Jens Christensen Utoft og Anna. Alderen er meget nøjagtig og passer på en måned nær.

Nr. 6847 1785.07.17 Margrethe Stivel, Farre, SAND ALDER: 60+, DØBT: 1725-.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu {8de Søndag efter Trinit:} blev en gammel huuskone ved nafn Margrethe Stivel fra Farre jordet.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 6850 1785.09.18 Marie Sørensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1785.08.28. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 17 post Trinit:} blev Søren Andersens liden datter Marie af Sillesthoed jordet en 9 uger gammel.
NOTITS: Døbt i kirken 7 uger gammel, vel forhen hjemmedøbt.
Dåb nr. 3136

Nr. 6851 1785.11.06 Dødfødt, Givskov, SAND ALDER: 0.00 (å.m), år. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 24 post Trinit:} blev Las {Laust} Lassens dødfødte barn i Gifskou jordet.
Dåb nr. 3138

Nr. 6853 1785.12.11 Karen Bjerre, Farre, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1713c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndg i Advent blev almisselem Karen Bierre i sit alders 72 aar jordet.
NOTITS: Ikke identificeret. Der er ikke noget Bjerre i Give, men Hesselbjerre i Thyregod grænser lige til Give sogn, Sandfeld-Bjerre i Brande sogn, Fasterholt-Bjerre i Arnborg osv.

Nr. 6858 1786.01.29 Kirsten Christensdatter, Tromborg?, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1702c.
MAND: Niels Nielsen Tromborg, Tromborg?, Give, Begravet samme dag.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4 Dom post Epiphan blev almisselem Niels {Nielsen} Tromborg tillige med konen {Kirsten Christensdatter} begravet i deres alders 78 aar manden og konen 84 aar.
NOTITS: Se under manden, begravet samme dag #6857. Gift 1734 af Tromborg.

Nr. 6860 1786.04.30 Ane Marie Hansdatter, Vorslunde, SAND ALDER: 41c, 41 år, DØBT: 1745c.
MAND: Peder Sørensen, Vorslunde, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Søndag efter Paaske} blev Peder Sørensens hustru Ane Marie Hansdatter af Vorslunde begravet i sit alders 41 aar.

Nr. 6863 1786.12.17 Marie Kirstine Jeppesdatter, Farre, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1707c.
MAND: Peder Banch, Farre, Give, Afdød †1744?
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 3 Advent} blev Peder Banches enke Marie Kirstine Jeppesdatter af Farre i sit alders 79 aar begravet.

Nr. 6864 1787.01.07 Mette Pedersdatter, Tromborg, SAND ALDER: 50.06 (å.m), 50 år 6 m., DØBT: 1736.06c.
MAND: Christen Kaspersen, Tromborg, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Søndag efter Hellig tree Kongers dag blev Christen Caspersens kone af Tromborg Mette Pedersdatter i sit alders 50½ aar begravet.
NOTITS: De var blevet gift 6 måneder før i juli 1786.

Nr. 6865 1787.01.14 Karen Hansdatter, Farre, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1708.02.12.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag efter Hellig tree Kongers dag blev Karen Hansdatter af Farre i sit alders 78 aar begravet.
NOTITS: Født 1708 i Farre, datter af Hans Madsen Bank. Får søn Hans i 1737 i Farre.
Dåb nr. 2105

Nr. 6866 1787.02.11 Navnløs, Skovdallund, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger, DØBT: 1786.12. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sexagesima havde Mads Pedersen i Skoudallund et barn {Navnløs} til jorde som blev begravet 6 uger gammel.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.

Nr. 6870 1787.05.28 ? Laust Larsens kone, Nederdonnerup, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1721c.
MAND: Laust Larsen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 2 Pentacost:} blev Laust Lassens kone i Nederdonnerup i sit alders 66 aar jordet.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 5983 1787.07.01 Marianne Christensdatter, Ullerup, DØBT: 1787.01.01. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1787: 'Christen Nielsens datter i Ullerup Marianne begravet nogle måneder gammel.'}
NOTITS: Hun angives ikke i FT 1787 i Ullerup, så hun må være død før juli 1787. Datoen 1. juli er midt i året og kun arbitrær ansat. Hun maa være død mellem 1. jan. og 1. juli.
Dåb nr. 3155

Nr. 6871 1787.07.01 Dødfødt, Øgelund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Mortensen. MOR: Mette Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 4 post trinit: blev Peder Øgelunds dødfødte barn jordet.

Nr. 6873 1787.07.15 Mette Mortensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 13.02 (å.m), 13 år, DØBT: 1774.05.29. FAR: Morten Olesen. MOR: Maren Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 6 post Trinit:} blev Morten Pedersens {fejl for Olesen} barn Mette begravet en 13 aar gammel af Nederdonrup.
NOTITS: Mette tilsyneladende ikke født i Give. Kan ikke være Morten Pedersen i FT 1787 i for hans kone Ane Jensdatter er i 1774 60 år og for gammel til at få børn. Men Morten Olesens datter Mette født i Hornborg 1774 passer og Morten Olesen bor i Nederdonnerup 1787 og denne Mette er med sikkerhed død 1787-1801, for hun står i FT 1787 i Nederdonnerup to uger før begravelsen og er død før moderens skifte 1801 i Bøgeskov, Nørre Snede. (Tak til Hanne Henriksen for at udpege fejlen i kirkebogen, 2015.)

Nr. 6875 1787.08.12 Navnløs, Ullerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Niels Sørensen. MOR: Kirsten Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 10 post Trinit:} blev Niels Sørensens nyefødte barn {Navnløs} af Ullerup jordet.

Nr. 6876 1787.08.19 Dødfødt, Give By?, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Søren Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 11 Søndag efter Trinit: blev Søren Nielsens dødfødte barn jordet.
NOTITS: FT 1787 har tre Søren Nielsen af en rigtig alder i Give sogn, en i Lille Hestlund, en i Nederdonnerup og en i Hedegaard, men ingen i Give By.

Nr. 6878 1787.11.04 Maren Madsdatter, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 14.01 (å.m), 14 år, DØBT: 1773.10.10. FAR: Mads Madsen Loftlund Junior. MOR: An Margrethe Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 4 November} blev Mads Loftlunds enkes datter Maren Madsdatter en 14 aar gammel jordet.
NOTITS: Mangler i FT 1787.
Dåb nr. 2958

Nr. 6879 1787.12.09 Maren Hansdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 9.05 (å.m), 9 år, DØBT: 1778.07.12. FAR: Hans Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
STEDFAR: Jørgen Johansen, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 December blev Jørgen Johansens stifdatter Maren Hansdatter i sit alders 9 aar jordet.
Dåb nr. 3036

Nr. 6882 1788.01.13 Karen Sørensdatter, Bøllund, SAND ALDER: 18.08 (å.m), 19 år, DØBT: 1769.05.04. FAR: Søren Hansen. MOR: Johanne Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 1 post Epiphan} blev Søren Hansens datter Karen Sørensdatter af Byllund en 19 aar gammel begravet.
Dåb nr. 2887

Nr. 6883 1788.05.12 Dødfødt, Ullerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Sørensen. MOR: Kirsten Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Pintzedag} blev et dødfødt barn Niels Sørensens af Ullerup jordet.
NOTITS: Moderen fra FT 1787.
Dåb nr. 3174

Nr. 6886 1788.09.07 Mette Sørensdatter, Højgaard, SAND ALDER: 84, 79 år, DØBT: 1703c.
MAND: Søren Fæstersen, Nederdonnerup, Give, †1765 Nederdonnerup.
SØN: Søren Sørensen, Højgaard, Give, *1734 Nederdonnerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Søndag efter Trinit: blev Søren Sørensens gl: moder Mette {Sørensdatter} fra Højgaard jordet i sit alders 79 aar.
NOTITS: Folketællingsalderen 84 år i 1787 anset for pålideligere end begravelsesalder. Hun er ikke set gift i Give, så formodentlig er hun fra et andet sogn.

Nr. 6888 1788.11.02 Maren Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år, DØBT: 1787.09.09. FAR: Christen Jørgensen. MOR: Ellen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu {24 S: eft: Trin:} blev Christen Jørgensens datter af Farre 1 aar gammel jordet ved navn Maren.
NOTITS: *1787 Morsbøl, Grindsted.

Nr. 6889 1788.11.02 Maren Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 4.00 (å.m), 4 år, DØBT: 1784c. FAR: Niels Jensen. MOR: Marie Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ligesaa {24 S: eft: Trin:} blev Niels Jensens datter 4 aar gammel ved nafn Maren af Farre jordet.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787. Ikke set født i Give sogn.

Nr. 6891 1788.11.02 Else Andersdatter, Farre, SAND ALDER: 50c, 60 år, DØBT: 1738c.
MAND: Henrik Jensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 27 Søndag efter Trinit: blev Hendrik Jensens kone {Else Andersdatter} af Farre en 60 {50c, ti år forkert} aar gammel jordet.
NOTITS: Hendes navn fra FT 1787. Han gifter sig 1789 med enken Mette Jensdatter.

Nr. 6892 1788.11.23 Juliane Johannesdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 2.06 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1786.06.05. FAR: Johannes Christensen. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 27 Søndag efter Trinit:} blev Johannes Christensens datter 1½ begravet. Hendes navn var Juliane.
NOTITS: Familien flytter meget rundt i Give sogn, Juliane født i Give By.
Dåb nr. 3146

Nr. 6893 1788.11.30 †1788.11.27 Navnløs, Give By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage. FAR: Jakob Mortensen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 30 November blev Jacob Mortensens barn {Navnløs} 2 dage gammel i Giufve jordet.
NOTITS: Moderens navn fra vielsen #8270 i 1787.
Dåb nr. 3182

Nr. 6895 1789.02.01 Mette Jensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 38c, 38 år, DØBT: 1751c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 1ste Februar} blev pigen Mette Jensdatter jordet af Nederdonrup i sit alders 38 aar.
NOTITS: Ikke i FT 1787!

Nr. 6896 1789.03.29 Dødfødt, Givskov, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Lars Lassen. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 29 Martij blev Las Lasßens død fødte barn af Gifschou Jordet.
NOTITS: Hendes navn fra vielsen 1787 #8268.
Dåb nr. 3188

Nr. 6898 1789.04.19 Marie Margrethe Helt, Give By, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 6 m., DØBT: 1789.01.04. FAR: Peder Reenberg Helt. MOR: Anne Katrine Ehnemand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Qvasimode Geniti} blev degnen Sr: Helts barn Marie Margrethe Reenberg Helt begravet næsten ½ aar gammel.
NOTITS: Forældrene gift 1782 i Give.
Dåb nr. 3185

Nr. 6899 1789.04.19 Dødfødt, Øgelund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Peder Mortensen. MOR: Mette Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {Dom Qvasimode Geniti} Peder Mortensens dødfødte barn jordet af Øgelund.
Dåb nr. 3191

Nr. 6903 1789.09.06 Anne Christensdatter, Give By, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 20 uger, DØBT: 1789.04.19. FAR: Christen Andersen. MOR: Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 13 post trinit:} blev hyrden Christen Andersens datter {Anne} af Giuve bye jordet en 20 uger gammel.
NOTITS: Moderen tjener FT 1787 i Bregnhoved, faderen i Ulkær Mølle, men de er gift med hverandre. Gift 1781, hun af Brande.
Dåb nr. 3190

Nr. 6905 1789.10.18 Anne Else Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger. FAR: Jens Nielsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 19 post Trinit blev Jens Nielsens barn An Else af Giuve en 4 uger gammel jordet.
NOTITS: Hun må have været hjemmedøbt, ikke døbt i kirken. Moderens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 3204

Nr. 6906 1789.11.08 Navnløs, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger. FAR: Peder Mortensen. MOR: Ane Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 22 Søndag efter Trinit: blev Peder Mortensens datter {Navnløs} i Nederdonnerup en 3 uger gammel jordet.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1787.
Dåb nr. 3205

Nr. 6909 1790.02.21 Karen Pedersdatter, Vorslunde, SAND ALDER: 75c, 77 år, DØBT: 1715c.
MAND: Søren Vestesen, Vorslunde, Give, Han dør 8 år senere i Vorslunde, 1798.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Søndag i Fasten blev Søren Vestesens kone Karen Pedersdatter af Vorslunde 77 aar gammel begravet.
NOTITS: Alder fra FT 1787 bedre. Søren Vestesen af Give †1759 Give By og Søren Vestesen af Vorslunde forveksles ofte.

Nr. 6910 1790.02.21 Johanne Sørensdatter, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 3 m., DØBT: 1789.10.04. FAR: Søren Nielsen, Ringive. MOR: Kirstine Marie Olesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {1ste Søndag i Fasten} blev Kirstine Marie Olesdatter hendes uægte barn fra Store Mosgaard ved navn Johanne ¼ aar gammel jordet.
NOTITS: Døbt i Thyregod kirke af Kokborg. Moderen bliver 1814 med 54 år gift med Mads Mikkelsen i Søndergaard, Thyregod By.

Nr. 6911 1790.04.05 Maren Sørensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 uger. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Paaskedag blev Søren Andersens datter Maren en ugge gammel jordet fra Sillesthoed.
NOTITS: Hjemmedøbt, ikke døbt i kirken.
Dåb nr. 3213

Nr. 6912 1790.05.02 Kirsten Pedersdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1713c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4de Søndag efter paaske blev enken Kirsten Pedersdatter af Hedegaard begravet 78 aar gammel.
NOTITS: Kaldes i FT 1787 fejlagtigt Lauridsdatter, men angives at være 82 år, hvilket ville betyde *1705c. (Tak til Mona Skov Jensen 2016 for rettelse 70 til 78).

Nr. 6915 1790.06.20 Ane Nielsdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 44c, 50 år, DØBT: 1756c.
MAND: Las Lassen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 3 post Trinit:} blev Las Lassens kone {Ane Nielsdatter} af Nederdonrup en 50 aar gammel jordet.
NOTITS: Alder fra FT 1787 bedre. Gift 1787.

Nr. 6916 1790.09.12 Kirsten Nielsdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 2 år, DØBT: 1789.04.26. FAR: Niels Christensen Murmand. MOR: Else Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 15 post Trinit:} blev Niels {Christensen} Muurmands mindste datter Kirsten en 2 aar gammel jordet.
NOTITS: Siges i FT 1787 at være tømmermand.
Dåb nr. 3192

Nr. 6917 1791.01.09 Maren Christensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 21.03 (å.m), 21 år, DØBT: 1769.10.15. FAR: Christen Christensen Hag. MOR: Karen Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Søndag efter Hellig tree Konger blev Christen {Christensen} Hags datter i Hedegard 21 aar gammel begravet ved navn Maren.
NOTITS: Moderen †1773 Hedegaard.
Dåb nr. 2899

Nr. 6919 1791.02.20 Johanne Laustdatter, Give By, SAND ALDER: 34c, 34 år, DØBT: 1757c.
MAND: Villads Jepsen, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag nemlig den 20 Februar blev Villads Jepsens kone Johanne Laustdatter begravet en 34 aar gammel.
NOTITS: Gift 1790 i Give #8295. Hun er ikke set født i Give, i vielsen står hun af Nederdonnerup.

Nr. 6921 1791.03.20 Ane Christensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1790.09.12. FAR: Christen Nielsen Smed. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {2 Søndag i Fasten} blev Smeden Christen {Nielsen} hans barn af Breinhoed ved navn Ane en ½ aar gammel jordet.
Dåb nr. 3219

Nr. 6922 1791.05.15 Mette Villadsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 25.09 (å.m), 24 år, DØBT: 1765.08.11. FAR: Villads Jensen. MOR: Karen Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag efter Paaske blev Villads Jensens datter af Ullerup Mette Villadsdatter 24 aar gammel begravet.
Dåb nr. 2826

Nr. 6923 1791.06.02 Dødfødt, Ullerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Sørensen Smed. MOR: Kirsten Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Ascensio C: blev Niels Sørensen Smeds dødfødte barn jordet.
Dåb nr. 3235

Nr. 6924 1791.06.13 Navnløs, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Christen Eriksen Skrædder. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Fest 2 pentacost:} blev Christen {Eriksen} skrædders nyfødte barn {Navnløs} fra Nederdonrup jordet.
NOTITS: For Eriksen se daab i 1792.
Dåb nr. 3237

Nr. 6925 1791.06.26 ? Peder Christensens kone., Stenbjerglund, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1720c.
MAND: Peder Christensen, Farre?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 26 Juny blev Peder Christensens kone til huuse i Steenbierglund begravet 71 aar gammel.
NOTITS: Maaske Peder Christensen husmand i Farre, barn 1774.

Nr. 6926 1791.06.26 Mette Jesdatter, Give By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 uger, DØBT: 1791.04.25. FAR: Jes Andersen. MOR: An Barbara Vestesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 1 post Trinit:} blev Annexbondens {Jes Andersen} datter Mette Jesdatter jordet en 14 uger gammel.
NOTITS: Forældrene gift 1788 Give By.
Dåb nr. 3234

Nr. 6928 1791.10.16 Navnløs, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger. FAR: Søren Nielsen. MOR: Ane Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 16 Octobr: blev Søren Nielsen i Nederdonrup et barn {Navnløs} 2 uger gammel jordet.
Dåb nr. 3244

Nr. 6929 1791.12.18 Johanne Madsdatter, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 68.10 (å.m), 69 år 7 m., DØBT: 1723.02.14.
MAND: Niels Sørensen, Hestlund- Lille, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4de søndag i Advent blev Niels Sørensens kone i Lille Hestlund Johanne Madsdatter begravet 69 aar og 7 maaneder gammel.
NOTITS: Hun er født i Enkelund, Thyregod, *14.02.1723. Regning er ikke denne præsts stærke side. Hendes mand Niels Sørensen dør tre uger senere.

Nr. 6931 1792.03.25 Maren Johansdatter, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 77c, 82 år, DØBT: 1715c.
SØN: Niels Bendtsen, Farre (Mølgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Marie Bebudelsesdag} blev Niels Bentsens moder Maren Johansdatter af Mølgaard 82 aar gammel begravet.
NOTITS: Alder fra FT 1787 bedre. *Østerhoved, Givskud.

Nr. 6936 1793.03.10 Maren Thomasdatter, Øgelund, SAND ALDER: 2.05 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1790.10.24. FAR: Thomas Nielsen. MOR: Anne Katrine Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Midfastesøndag blev Thomas Nielsens datter af Øgelund ved navn Maren 2½ aar gammel jordet.

Nr. 6937 1793.03.10 Johanne Katrine Pedersdatter, Øgelund, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1791.06.13. FAR: Peder Mortensen. MOR: Mette Laursdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Midfastesøndag} blev Peder Mortensens datter sammesteds {Øgelund} ved navn Johanne Catrine 1¾ aar gammel begravet.
Dåb nr. 3236

Nr. 6938 1793.03.28 Birte Kirstine Thomasdatter, Øgelund, SAND ALDER: 1, 1 år, DØBT: 1792.04.09. FAR: Thomas Nielsen. MOR: Anne Katrine Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Viridium blev Thomas Nielsens liden datter af Øgelund ved navn Birthe Kirstine 1 aar gammel begravet.
Dåb nr. 3256

Nr. 6941 1793.06.23 Mette Andersdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1793.04.26. FAR: Anders Johansen. MOR: Else Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4de Søndag efter Trinit: blev Anders Johansens barn navnlig Mette ¼ aar gammel fra Breinhoed jordet.
Dåb nr. 3281

Nr. 6945 1793.10.27 Lene Larsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 12.08 (å.m), 12 år, DØBT: 1781.03.11. FAR: Lars Knudsen. MOR: Mette Marie Jensdatter.
MOR- MOR: Lene Boel, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 22 Søndag efter Trinit:} blev Lene Boels datters barn ved nafn Leene een 12 aar gammel fra Hedegaard jordet.
NOTITS: Se FT 1787. Ikke klart hvad der blev af forældrene.
Dåb nr. 3070

Nr. 6946 1793.11.17 Ane Bendetsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 1, 1 år, DØBT: 1792.11.04. FAR: Bendet Laursen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 25 søndag efter trinit: blev Bendet Laursens datter Ane af Hedegaard et aar gammel jordet.
Dåb nr. 3269

Nr. 6947 1793.12.01 Else Christen Birkebæks kone, Give By, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1723c.
MAND: Christen Birkebæk, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1 Advents Søndag blev Christen Birchebæks kone Else en 70 aar gammel begravet.
NOTITS: Ikke i FT 1787, men skulle være der. Christen Birkebæk ses 1773 i Give. Han formodes at leve endnu ved begravelsen her i 1793.

Nr. 6950 1794.01.19 Karen Marie Jensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år, DØBT: 1792.12.16. FAR: Jens Jensen. MOR: Maren Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 19 Januar blev Jens Jensens 2de børn af Ullerup, 1 søn Jørgen 4re aar gammel og en datter Karen Marie 1 aar gammel begravet.
Dåb nr. 3273

Nr. 6952 1794.02.09 Trine Jensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 6c, 6 år, DØBT: 1788c. FAR: Jens Pedersen Husmand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 5 post Epiphan} blev Jens Pedersen Husmandens datter af Nederdonnerup 6 aar gammel jordet ved navn Trine.
NOTITS: Ser ikke ud til at være født i Give sogn.

Nr. 6962 1794.05.25 Ane Mortensdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 89.00 (å.m), 85 år, DØBT: 1705.05.08.
MAND: Anders Christensen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5te Søndag efter Paaske blev Anders {Christensen} Møllers kone {Ane Mortensdatter} i Bexgaard en 85 aar gammel begravet.
NOTITS: Hun er født i Bæksgaard. Hendes navn og hans patronym fra FT 1787. Lidt usædvanligt er at hendes alder er for lav. Normalt er alderen for gamle mennesker for høj.
Dåb nr. 2067

Nr. 6964 1794.08.03 Inger Katrine Sørensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 13.01 (å.m), 13 år, DØBT: 1781.07.01. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 7 Søndag efter Trinitatis blev Søren Andersens datter Inger 13 aar gammel af Sillesthoed jordet.
NOTITS: Moderens navn fra dåb og FT 1787.
Dåb nr. 3078

Nr. 6966 1794.12.26 Karen Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 43c, 43 år, DØBT: 1751c.
MAND: Niels Thygesen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den juledag blev Niels Thygesens kone i Giuve Karen Jensdatter 43 aar gammel begravet.
NOTITS: Niels Thygesen ses hverken i FT 1787 eller i FT 1801 i Give.

Nr. 6969 1795.02.17 Bodil Nielsdatter Feld, Give By, SAND ALDER: 77, 77 år, DØBT: 1718.
MAND: Hans Ehnemann, Give By, Give, Død 1789.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 17 Begruary blev degne enken Mad: Ehneman {Bodil Nielsdatter Feld} i Giuve begravet 77 aar gammel.
NOTITS: Navn i FT 1787 og i Nygaards sedler. Født i Nykøbing.

Nr. 6973 1795.07.05 Maren Sørensdatter, Farre, SAND ALDER: 88cc, 81 år, DØBT: 1707cc.
MAND: Oluf Andersen, Farre, Give, Afdød 1791.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 5 post Trinit:} blev Oluf Andersens enke Maren Sørensdatter af Farre begravet 81 aar gammel.
NOTITS: Alder fra FT 1787 (80) bedre. Hun kan være født 1706 i Bøllund eller 1710 i Givskov.

Nr. 6974 1795.10.11 Dødfødt, Farre Mølle, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Klaus Adam Hansen Nieman. MOR: Elisabet Sejer.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 19 post Trinit: blev Møllerens Sr: Niemans barn i Farre Mølle hans dødfødte barn jordet.

Nr. 6975 1795.12.26 Katrine Enevoldsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 3 m., DØBT: 1795.11.18. FAR: Enevold Knudsen. MOR: Johanne Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {d: 26 December} blev Enevold Knudsens datter Catrine i Ullerup ¼ aar gammel jordet.
Dåb nr. 3328

Nr. 6976 1796.03.06 Anne Dorte Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), år. FAR: Niels Andersen. MOR: Dorte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 6 Marty blev Niels Andersens barn An Dorthe en 10 uger gammel fra Farre begravet.
NOTITS: Alderen 10 uger problematisk, hun er døbt den 21. feb. begravet 6 marts. Altså to uger mellem dåb og begravelse, dermed skulle hun være 8 uger gammel ved dåben, hvilket er problematisk længe.
Dåb nr. 3331

Nr. 6978 1796.05.29 Margrethe Andersdatter, Nygaard, SAND ALDER: 70.00 (å.m), 70 år, DØBT: 1726.06.10.
MAND: Ole Villadsen, Nygaard, Give, Afdød, †1764.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Søndag efter Trinit: som er d: 29 May blev enken Margrethe Andersdatter af Nyegaard 70 aar gammel begravet.
NOTITS: Mangler i FT 1787. *10.06.1726 i Kokborg, Thyregod, datter af Anders Sørensen.

Nr. 6979 1796.06.26 Anne Else Iversdatter, Farre, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger, DØBT: 1796.04.10. FAR: Iver Jakobsen, Øster Linnet. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 5 post Trinit:} blev Ane Nielsdatters uægte barn af Farre ved navn An Else en 12 uger gammel jordet.
NOTITS: Faderen landsoldat Iver Jakobsen af Gram gods i Øster Linnet sogn, tjente med moderen ved skovfogeden i Brændstrup, Rødding sogn.
Dåb nr. 3334

Nr. 6982 1796.10.23 Dødfødt, Bregnhoved, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Jørgen Jørgensen, Raarup By, Raarup. MOR: Maren Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Mosgaard, Bregnhoved, Give, Ses ikke i FT 1787 eller FT 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 22 post Trinit:} blev et uægte barn som blev dødfødt jordet. Moderen Maren Pedersdatter til huse i Breinhoed ved Jens Mosgaard. Til barnefader blev udlagt en ægtemand Jørgen Jørgensen fra Rorup {Raarup} by og sogn i Bierge {Bjerre} herrred.
NOTITS: Faderen ses i FT 1787, hvor han er 40 år gammel og husmand og daglejer. Gift med Anne Marie Rasmusdatter.
Dåb nr. 3341

Nr. 6987 1796.12.26 Dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Johannes Christensen. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Juledag} blev Johannes Christensen af Giufve hans dødfødte pigebarn jordet.
NOTITS: Tvilling, tvillingsbror død 5 uger senere. Moderens navn fra FT 1801.
Dåb nr. 3348

Nr. 6989 1797.01.22 Margrethe Knudsdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1753c.
MAND: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 3die Søndag efter Hellig tree Kongers dag blev Jørgen Lassens kone Margrethe Knudsdatter fra Donrup Mark 54 aar gammel begravet.

Nr. 6992 1797.03.15 Dødfødt, Ullerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Niels Olesen. MOR: Sidsel Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den faste Onsdag som var den 15 Marts blev Niels Olesen fra Ullerup hans dødfødte barn jordet.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1801.
Dåb nr. 3353

Nr. 6995 1797.05.25 Navnløs, Nederdonnerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage. FAR: Peder Thomsen. MOR: Sidsel Marie Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Paa christi Himmelfartsdag blev Peder Thomsens af Nederdonrup hans nyefødte pigebarn {Navnløs} otte dage gammel jordet.
Dåb nr. 3359

Nr. 6996 1797.07.07 Maren Christensdatter Donnerup, Give By, SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1727c.
MAND: Frederik Rechnagel, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen den 7de Juli blev Mad: Rechnagel {Maren Christensdatter Donnerup} i Giuve begraven i sit 70 aar.
NOTITS: Født Givskov.
Dåb nr. 2268

Nr. 7000 1797.12.03 ? Mikkel Monsens kone, Nederdonnerup, SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1717c.
MAND: Mikkel Monsen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 1 Advent} blev Michel Monsens kone i Nederdonrup 80 aar Gl: jordet.
NOTITS: Ellers ikke set, uklart hvem det er.

Nr. 7001 1798.02.25 Else Katrine Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger. FAR: Christen Andersen Smed. MOR: Anne Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom Invoc:} blev Christen Andersens datter Else Katrine 3 uger gammel jordet af Farre.
NOTITS: Hjemmedøbt. Moderen født i Dørken, Thyregod.
Dåb nr. 3378

Nr. 7002 1798.04.05 Maren Andersdatter, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1744c.
MAND: Jens Olesen, Nygaard, Give, I FT 1801 i Store Mosgaard, krøbling, nyder almisse.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skiærtorsdag blev Maren Andersdatter af Mosgaard 54 aar gammel begravet.
NOTITS: 1777 Nederdonnerup, 1781 Give By, 1785 Neder Donnerup, FT 1787 i Nygaard, 1798 Store Mosgaard.

Nr. 7005 1798.04.29 Anne Marie Olesdatter, Farre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 20 uger, DØBT: 1797.12.26. FAR: Ole Christensen. MOR: Mette Katrine Tønnesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Endnu samme dag {3die søndag efter Paaske} blev Ole Christensen af Farre hans datter Ane Marie 20 uger Gl: jordet.
Dåb nr. 3373

Nr. 7007 1798.07.05 Amalie Margrethe Maltesdatter Friis, Give By, SAND ALDER: 44c, 50 år, DØBT: 1754c. FAR: Malte Christian Friis.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 5te July blev Jomfru Amalie {Margrethe Maltesdatter} Friis fra Giufve begravet i hendes 50 aar.
NOTITS: Alder skønnet fra børneliste.

Nr. 7009 1798.11.04 Karen Marie Madsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 30c, 30 år, DØBT: 1768c. FAR: Mads Christensen Enkelund. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 22de Søndag efter Trinit: d: 4 November blev Karen Marie {Madsdatter}, Mads {Christensen} Enkelunds datter i Hedegaard 30 aar Gl: begravet.
NOTITS: Se Ejnar Bjerre: Thyregod Gårdhistorie, Enkelund. Moderens navn fra FT 1787, Hedegaard, Give. Karen Marie er ikke født i Thyregod og heller ikke i Give. Mads Christensen Enkelund forlader Enkelund, Thyregod i 1765, ses i Hedegaard 1787-.

Nr. 7010 1798.11.22 Sidsel Marie Eriksdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 36.06 (å.m), 42 år, DØBT: 1762.05.31.
MAND: Peder Thomsen, Nederdonnerup, Give
DØDSÅRSAG: barnsnød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 22de Nov: blev Peder Thomsens kone Zidsel Marie Eriksdatter fra Nederdonnerup 42 aar Gl: begravet. Hun døde i barnsnød uforløst.
NOTITS: Datter af Erik Philipsen, Nederdonnerup. Alderen temmelig forkert med 5½ år.

Nr. 7012 1799.01.27 Else Pedersdatter, Nygaard, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 18 uger, DØBT: 1798.10.28. FAR: Peder Mikkelsen. MOR: Lene Pedersdatter.
DØDSÅRSAG: opprimeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Sex: den 27 Januar blev Peder Mikkelsen af Nyegaard hans datter Else der ligeledes var fundet død hos forældrene og vedbørlig synt jordet. Hun var 18 uger Gl:
NOTITS: "Ligeledes" fordi den forrige begravelse #7011 også var en opprimering.
Dåb nr. 3394

Nr. 7015 1799.03.17 Johanne Christensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 72c, 75 år, DØBT: 1727c.
MAND: Jørgen Jørgensen, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Palme Søndag blev Jørgen Jørgensens kone {Johanne Christensdatter} af Neder Donnerup begravet i sit 75 aar.
NOTITS: Hendes navn fra FT 1787 Store Mosgaard, alder 60.

Nr. 7016 1799.04.19 Birte Christensdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 42.02 (å.m), 46 år, DØBT: 1757.03.06.
MAND: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Almindelig bededag} blev barnets moder {Birthe Christensdatter} 46 aar Gl: begravet.
{Dåben før denne indførsel er:} Almindelig bededag havde Jens {Christensen} Skou og afdøde hustru Birthe Christensdatter i Store Hestlund en datter i kirke Maren Kirstine kaldet. Baaret af Heltes kone. Faddere vare Oluf Christian og Søren Fransen af Jested, Peder {Christensen} af Bøllund, Niels Andersen {Wong} og søn af Breinhoed.

NOTITS: Hun er født paa Skovgaard i Kollerup sogn.

Nr. 7018 1799.05.13 Dødfødt, Donneruplund, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Rasmus Petersen. MOR: Johanne Conradine Henrichsdatter Schmidt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die {2den Pintzedag} blev Sr: {Rasmus} Petersens dødfødte pigebarn jordet.
Dåb nr. 3406

Nr. 7019 1799.10.13 Maren Sørensdatter, Donnerup Mark, SAND ALDER: 60.08 (å.m), 65 år, DØBT: 1739.02.15.
MAND: Erik Philipsen, Hjortsballe, Give, Død godt et år før i 1798.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 21de søndag efter trinit: blev Maren Sørensdatter fra et huus paa Donrup Mark begravet i sit 65 aar.
NOTITS: Identificeret over fadderne.
Dåb nr. 2418

Nr. 7022 1799.12.29 Else Jensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 50c, 50 år, DØBT: 1749c.
MAND: Niels Christensen Murmand, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Søndagen mellem Jul og Nytaar blev Niels {Christensen} Muurmands kone Else {Jensdatter} fra Breinhoed 50 aar Gl: begravet.
NOTITS: I FT 1787 kaldes han tømmermand.

Nr. 7026 1800.02.02 Johanne Klausdatter Niemann, Farre Mølle, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage. FAR: Klaus Adam Hansen Niemann. MOR: Elisabet Sejer.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {4de Søndag p: Epiph:} blev Mad: {Klaus} Niemans {Elisabet Sejers} datter Johanne 2 timer Gl: jordet.
NOTITS: Hjemmedøbt, Rauff & Starup har 2 år gammel. Faderen døde tre uger før denne begravelse.
Dåb nr. 3418

Nr. 7027 1800.02.23 Inger Thøgersdatter, Farre, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1744c.
MAND: Jens Christensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastelavns Søndag blev Jens Christensens kone 56 aar Gl: jordet.
NOTITS: Gift i Lindeballe? 1787.

Nr. 7028 1800.02.02 Else Pedersdatter, Nygaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 6 uger. FAR: Peder Mikkelsen. MOR: Magdalene Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Fastelavns Søndag} belv Peder Michelsens dødfunden datter Else en 6 uger Gl: jordet.
NOTITS: Hjemmedøbt, ikke i kirken.
Dåb nr. 3416

Nr. 7029 1800.03.02 Kirsten Jensdatter, Sillesthoved (Porshuset), SAND ALDER: 81c, 83 år, DØBT: 1719c.
MAND: Niels Laursen, Givskov, Give, Afdød, †1792 Givskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eodem die {1 Søndag i Fasten} blev Niels Lauersens enke Kirsten {Jensdatter} fra Porshuset paa Sillesthoed en 83 aar Gl: jordet.
NOTITS: FT 1787 i Givskov.

Nr. 7030 1800.03.09 Claudiane Hansdatter Niemann, Farre Mølle, SAND ALDER: 47.11 (å.m), 49 år, DØBT: 1752.04.23.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag i Faste blef Jfr: Claudiane Nieman 49 aar Gl: begravet.
NOTITS: Født i Uth, far degn Hans Mattisen Niemann. Se hendes bror Klaus Adam Hansen Niemann, møller i Farre Mølle.
LINK: Nygaards Sedler: Hans Niemann i Uth. (Også hendes testamente, overlader alt til Klaus Niemans enke Elisabet Sejer.)

Nr. 7032 1800.03.16 Kirsten Madsdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 73c, 73 år, DØBT: 1727c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Søndag i Faste blev Kirsten Madsen {Madsdatter} almisselem fra Breinhoed nogle og 70 aar Gl: jordet.
NOTITS: "Nogle og 70 aar" sat til 73, skønnet. Ikke set i FT 1787.

Nr. 7034 1800.04.06 Karen Johanne Bentsdatter, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1800.02.23. FAR: Bent Nielsen. MOR: Maren Johannesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Palmesøndag blev Bendt Nielsens datter Karen Johanne fra Farre Mølgaard ¼ aar Gl: jordet.
Dåb nr. 3419

Nr. 7036 1800.04.27 Marie Pedersdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 3c, 3 år, DØBT: 1797.06.25. FAR: Peder Jensen. MOR: Maren Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Søndag efter Paaske blev Peder Jensens 3 aars datter Marie kaldet begravet.
Dåb nr. 3361

Nr. 7041 1800.09.01 Bodil Marie Frederiksdatter Bjerrum, Søndersthoved, SAND ALDER: 3.07 (å.m), DØBT: 1797.02.19. FAR: Frederik Christian Bjerrum. MOR: Dorte Katrine Hansen!.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Frederik Bjerrums datter Bodil Marie paa Søndersthoved 3 aar gammel.}
NOTITS: Ikke begravet før juni 1800, hvor kirkebogen er ført, ikke i FT 1801 feb., med sikkerhed død før faderens død 1805 Vesterdam, Thyregod, hvor hun ikke nævnes i skiftet.
Dåb nr. 3350

Nr. 5987 1805.03.01 Johanne Nielsdatter, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 23.02 (å.m), DØBT: 1781.12.30.
NÆVNT Nr. 1: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Begravet af Farre Mølgaard Bent Nielsens søster Johanne Nielsdatter.'}
NOTITS: 2. registrering efter hende i Nørvang skifteprotokol 24. april 1805, regnet 7 uger tilbage. Dato tilnærmelig. Død i epidemi, broderen Peder død næsten samtidig.
Dåb nr. 3084

Nr. 5985 1805.06.23 Kirsten Jespersdatter, Stenbjerglund, SAND ALDER: 78.01 (å.m), DØBT: 1727.06.02.
Mand: Veste Vestesen den Ældre, Stenbjerglund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Begravet af Stenbjerglund Veste Vestesens kone Kirsten Jespersdatter.'}
NOTITS: Registrering efter hende i Nørvang skifteprotokol 23. juli 1805, vel 30. dagen efter døden. Dato omtrentlig. Hun blev født i Uhe, Ringive.

Nr. 7100 1805.12.22 ? Iver Madsens kone (1.), Give By, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1759c.
MAND: Iver Madsen, Give By, Give
DØDSÅRSAG: barnsnød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Advents Sønda, 22de Decbr. Iver Madsens kone af Give {By}, døde i barnsnød. 46 aar.
NOTITS: Iver Madsen ses ugift i Lillebrande, Sønder Omme i FT 1801. Vel gift 1801-1804 i Give med denne kvinde. Han gifter sig senere 2. gang i Brande i 1806 med en søster til Søren Kierkegaards mor. 3. gang i Brande 1811.

Nr. 7101 1806.02.16 Karen Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 88c, 87 år, DØBT: 1718c.
MAND: Villads Nielsen, Farre, Give, Afdød, †1800.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fastelavnssøndag, 16de Febr. Villaes Nielsens enke Karen Pedersdatter Farre. 87 aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787. Hun har et forkert navn i FT 1801: Karen Christensdatter.

Nr. 7103 1806.02.16 Mette Katrine Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 7 m., DØBT: 1805.07c. FAR: Peder Fæstersen. MOR: ? Peder Fæstersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {16. Febr.} Peder Fæstersens datter Mette Cathrine Farre. 7 Maaneder.
Dåb nr. 3476

Nr. 7104 1806.02.16 Kirstine Olesdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 2 m. 2 uger, DØBT: 1805.12.26. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Katrine.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto dato {16. Febr.} Ole Nielsens datter Kirstine, Ullerup. 2½ maaned.

Nr. 7106 1806.03.26 Else Bennetsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 79c, 79 år, DØBT: 1727c.
MAND: Laust Nielsen (Hedegaard), Give, Afdød, †1784.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Faste Onsdag. Lauest Nielsens enke Maren {Else Bennetsdatter}, Hedegaard. 79 aar.
NOTITS: Navnet er forkert i kirkebogen.

Nr. 7109 1806.11.28 Maren Christensdatter, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 83.05 (å.m), 89 år, DØBT: 1723.06.03.
SØN: Christen Jørgensen Bæksgaard, Mosgaard- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fredagen den 28de Novbr. Christen {Jørgensen} Bæksgaards moder {Maren Christensdatter} i Store Moesgaard. 89 aar.
NOTITS: Se Christen Jørgensen *1759 Store Hestlund gift med Karen Christensdatter FT 1787 og 1801. Alder fra FT 1787.
Dåb nr. 2203

Nr. 7110 1806.12.21 Dorte Madsdatter, Ramskov, SAND ALDER: 88c, 89 år 6 m., DØBT: 1718c.
MAND: Christen Jensen, Ramskov, Give, Afdød, †1789.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Advents Søndag, 21 Decbr. Christen Jensens enke Dorthea {Madsdatter} af Ramskov, allmisselem. 89 aar 6 maaneder.
NOTITS: Patronym og bedre alder fra FT 1787. Mangler i FT 1801.

Nr. 7111 1807.01.18 Mette Kirstine Andersdatter, Give By, SAND ALDER: 0.07 (å.m), 21 uger, DØBT: 1806.07.06. FAR: Anders Hansen Overmark. MOR: Mette Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Sønd. eft. H. 3. K., 18de Januar 1807. Anders {Hansen} Overmarks datter Mette Kirstine af Give. 21 uger.
NOTITS: Navneforvirring: døbt er Thrine, men begraves som Mette Kirstine.

Nr. 7112 1807.03.01 Marie Jokumsdatter, Give By, SAND ALDER: 64c, 66 år, DØBT: 1743c.
MAND: Jens Nørskov, Skærhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Sønd. i Faste, 1ste Marty. Sr. Nørschous enke Marie {Maren Jokumsdatter} af Give. 66 aar.
NOTITS: Hendes navn Marie i FT 1787 og her. Alder fra FT 1801 (hun kaldes der Maren), hvor Jens Nørskov lever endnu. Han er altså død mellem feb. 1801 og dec. 1805.

Nr. 7113 1807.03.01 Ane Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 90c, 93 år, DØBT: 1717c.
MAND: Laust Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {3die Sønd. i Faste, 1ste Marty}. Lauest Nielsens kone Farre, Ane Nielsdatter. 93 aar.
NOTITS: Hendes alder fra FT 1787, hvor hun er i Farre gammel mølle med 1. mand Ib Nielsen. Hun var 52c år ældre end 2. mand Laust Nielsen, præsten advarede, men til ingen nytte, de giftede sig alligevel år 1800.

Nr. 7115 1807.04.19 Kirsten Jørgensdatter, Farre, SAND ALDER: 87c, 87 år, DØBT: 1720c.
MAND: Søren Christensen, Farre, Give, Afdød, †1799.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Sønd. efter paaske, 19 April. Søren Christensens enke Kirsten {Jørgensdatter} af Farre, som var almisselem. 87 aar.

Nr. 7120 1808.05.08 Margrethe Knudsdatter, Nygaard, SAND ALDER: 16.02 (å.m), 16 år, DØBT: 1792.03.04. FAR: Knud Sørensen. MOR: Johanne Olesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Sønd. eft. Paaske, 8de May. Knud Sørensens datter af Nyegaard, Margrethe. 16 aar.
Dåb nr. 3252

Nr. 7123 1808.06.26 Ane Pedersdatter, Bæksgaard (Øster), SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1734c.
MAND: Christen Bach, Bæksgaard (Øster), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Sønd. eft. Trinit, Christen Bachs kone i Øster Bexgaard Ane Pedersdatter. 74 aar.
NOTITS: Ikke identificeret.

Nr. 7126 1809.05.28 Mette Hansdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 m, DØBT: 1809.03.25. FAR: Hans Christensen Hag. MOR: Maren Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Treefoldigheds Søndag eller 28de May. Mette Hansdatter, Gaardmand Hans {Christensen} Hags tvillingdatter af Hedegaard. 2 Maan.
NOTITS: Hjemmedøbt. Tvilling til Karen døbt samme dag 28 maj 1809.
Dåb nr. 3553

Nr. 7128 1809.07.02 Anne Marie Laustdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 1.03 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1808.04.14. FAR: Laust Hansen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5te Sønd. eft. Treef., 2den July. Ane Marie, Gaardmand Laust Hansens datter i Skiærhoved. 1 aar 6 maaneder.
NOTITS: Moderens navn fra dåben.

Nr. 7131 1809.10.15 Ane Marie Christensdatter, Nederdonnerup (Maltumgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 8 dage. FAR: Christen Pedersen. MOR: Else Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 20de Sønd. eft. Treef., 15de Octobr. Ane Marie, Huusmand Christen Pedersens datter paa Donnerup Mark. 8te dage.
NOTITS: Moderens navn fra dåb 18. nov. 1810 (Søren).
Dåb nr. 3569

Nr. 7132 1809.10.15 Karen Jensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 78.11 (å.m), 78 år, DØBT: 1730.11.05.
MAND: Jens Jørgensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {20de Sønd. eft. Treef., 15de Octobr.} Karen Jensdatter, Jens Jørgensens kone i Give {Ullerup, vel}. 78 aar.
NOTITS: Født i Ullerup datter af Jens Larsen. Jens Jørgensen var sognefoged.

Nr. 7133 1809.12.10 Katrine Hansdatter, Ullerup (Ulleruplund), SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1809c. FAR: Hans. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Advents Sønd., 10de Decbr. Cathrine Hansdatter, Maren Nielsdatter uægte barn udi Ulleruplund. 6 maaneder.
NOTITS: Måske ikke døbt i Give.

Nr. 7134 1810.01.07 Else Madsdatter, Nygaard, SAND ALDER: 89c, 94 år, DØBT: 1721c.
SVIGER- SØN: Peder Mikkelsen, Nygaard, Give
DAT.: Magdalene Jensdatter, Nygaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Sønd. eft. H. 3 K., 7de Januar. Else Madsdatter, Peder Mikkelsens svigermoder fra Nyegaard, ellers fra Eistrup sogn. 94 aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787 Ejstrup By, Ejstrup ved Jens Mikkelsen (måske bror til Peder?), hun er i 1787 enke, tilhuuse, fattig.

Nr. 7137 1810.04.19 Juliane Andersdatter, Givskov, SAND ALDER: 2.08 (å.m), 2 år 9 m., DØBT: 1807.08.16. FAR: Anders Jensen Egeskov. MOR: Christina Sophie Frederiksdatter Rechnagel.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Skiærtorsdag, 19de April. Juliane, Anders Jensens datter af Gifskov. 2 aar 9 maaneder.

Nr. 7140 1810.12.25 Dødfødt, Give By, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Laust Sørensen. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Juledag, 25de Decbr. Gaarmand Lauest Sørensen af Give 1 dødfødt pigebarn.
NOTITS: Laust Sørensen gift efter FT 1801. Maren Jensdatter fra dåb juni 1808 (Ane Marie).
Dåb nr. 3596

Nr. 7146 1811.06.29 Maren Sørensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 48, 48 år, DØBT: 1763c.
MAND: Peder Christensen, Ullerup, Give, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Løverdagen den 29de Juni. Peder Christensens enke paa Ullerup Mark Maren Sørensdatter funden qvalt i sit [sengebaand]. 48 aar.
NOTITS: Maren Sørensdatter *1763 i Sillesthoved, døde 1790. Denne Maren ikke set født i Give sogn.

Nr. 7147 1811.07.28 Maren Sørensdatter, Farre, SAND ALDER: 34.00 (å.m), 30 år, DØBT: 1777.08.07. FAR: Søren Christensen. MOR: Kirsten Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7de Sønd. eft. Treef., 28de July. Almisselem Maren Sørensdatter af Farre. 30 aar.
NOTITS: Kaldes i FT 1787 taabelig. Ikke først i FT 1801, mangler.
Dåb nr. 2970

Nr. 7148 1811.08.24 Karen Hansdatter, Tromborg, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m. 8 dage, DØBT: 1811.06.03. FAR: Hans Sørensen. MOR: Marie Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dem 24de August. Karen Hans Sørensens datter af Tromborg. 4 maaneder 8 dage.
NOTITS: Hun var 6 uger gammel, da hun blev døbt.
Dåb nr. 3604

Nr. 7149 1811.09.22 Else Bentsdatter, Farre (Tornumgaard), SAND ALDER: 61c, 64 år, DØBT: 1750c.
MAND: Niels Iversen, Farre (Tornumgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: Den 22de September Niels Iversens hustru Else {Bentsdatter} af Tornumgaard. 64 aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787 bedre, 37 aar, da af Mølgaard, Farre. Hun var hans 2. kone. 1. kone Anne Marie Jensdatter *1747c Farre †1777 Mølgaard, Farre. Hende og manden vel glemt i FT 1801. I vielsen Ane Marie Nielsdatter af Tornumgaard med John Pedersen af Loftlund d. 25 okt. 1810 er Niels Iversen af Tornumgaard, Farre vidne.

Nr. 7150 1811.09.22 Luise Johnsdatter, Farre (Tornumgaard), SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: John Pedersen. MOR: Ane Marie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ditto dato {Den 22de September}. Lovise, John Pedersens datter af Tornumgaard.
NOTITS: Formodentlig hjemmedøbt og død få uger gammel, forældre gift okt. 1810. Barnet ikke skrevet ind i kirkebogen som døbt.

Nr. 7152 1811.12.08 Inger Enevoldsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 75.02 (å.m), 82 år, DØBT: 1736.10.21.
SØN: Enevold Knudsen, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Adventssøndag. Enevold Knudsens moder {Inger Enevoldsdatter} Aftægtskone i Ullerup. 82 aar.
NOTITS: Gift med Knud Mortensen *1733c +1810 Ullerup altså død året før. Hun er født 1736 i Vesterdam, Thyregod.

Nr. 7153 1812.01.12 Karen Hansdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1776.06.16.
MAND: Jesper Nielsen, Sillesthoved, Give
DØDSÅRSAG: Barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1ste Sønd. eft. H. 3 K., 12te Jan. Jesper Nielsens kone Karen Hansdatter af Sillesthoved.

Nr. 7154 1812.01.12 Karen Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 18 uger, DØBT: 1811.10.13. FAR: Niels Andersen. MOR: Dorte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {1ste Sønd. eft. H. 3 K., 12te Jan.}. Niels Andersens datter Karen i Farre.

Nr. 7157 1812.03.01 Ane Christensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 69.09 (å.m), 78 år, DØBT: 1742.04.15.
MAND: Christen Hansen, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Sønd. i Faste, 1ste Marty, Christen Hansens hustru Ane Christensdatter aftægtskone i Sillesthoed. 78 aar.

Nr. 7158 1812.03.15 Ane Marie Nielsdatter, Farre (Farre Mark), SAND ALDER: 76.01 (å.m), 75 år, DØBT: 1734.03.14.
MAND: Christen Olesen, Farre (Farre Mark), Give, Afdød aug. 1810.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5te Sønd. i Faste, 15de Marty. Christen Olesens enke Ane Marie Nielsdatter paa Farre Mark. 75 aar.
NOTITS: Kaldes i FT 1801 Lene Marie.

Nr. 7162 1812.04.26 Maren Sørensdatter, Højgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger. FAR: Søren Sørensen. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Sønd. eft. Paaske, 26 April. Søren Sørensens datter Maren paa Højgaards Mark. 2 uger.
Dåb nr. 3619

Nr. 7166 1812.09.06 Ane Olesdatter, Farre, SAND ALDER: 36c, 36 år, DØBT: 1776c.
MAND: Henrik Jensen, Farre, Give
DØDSÅRSAG: slaganfald.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16de Sønd. eft. Treef., 6te Septbr. Henrik Jensens hustru Ane Olesdatter Farre, blev fundet død paa marken formodentlig af slag, hvormed hun ofte var plaget. 36 aar.
NOTITS: Hernrik Jensen *1738c ses i FT 1787 gift med Else Andersdatter og i FT 1801, hvor han er gift med Mette Jensdatter. Gift 1813 med Bodil Christensdatter. Mette Jensdatter †1801-05.

Nr. 7170 1813.03.14 Maren Nielsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1735c.
MAND: Christen Christensen Hag, Hedegaard, Give
SØN: Hans Christensen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Sønd. i Fast, 14de Marts. Hans Christensens moder i Hedegaard, Maren Nielsdatter Aftægtskone. 78 aar.
NOTITS: FT 1801 mangler. Kan være født i Sillesthoved 1736 eller Tromborg 1737.

Nr. 7171 1813.05.02 Karen Friderikke Rasmussen, Donneruplund, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 1 år, DØBT: 1812.07.29. FAR: Rasmus Pedersen. MOR: Johanne Conradine Henrichsdatter Schmidt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Sønd. eft. Paaske, 2den May. Hr. Petersens datter {Karen} Frideriche fra Donneruplund. 1 aar.
Dåb nr. 3625

Nr. 7172 1813.05.16 Marianne Laustdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1813.04.19. FAR: Laust Hansen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4de Sønd. eft. Paaske, 16de May. Laust Hansens datter Mariane fra Skiærhoed. 9 uger.
Dåb nr. 3637

Nr. 7173 1813.05.27 Mette Kirstine Madsdatter, Give By, SAND ALDER: 1.01 (å.m), 1 år 3 uger, DØBT: 1812.06.14. FAR: Mads Christensen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Christi Himmelf. dag, 27 ditto {May}. Mads Christensens datter Mette Kirstine af Give. 1 aar 3 uger.
NOTITS: Må være døbt 2 måneder gammel.
Dåb nr. 3623

Nr. 7174 1813.05.27 Birte Hansdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1811.09.01. FAR: Hans Christensen. MOR: Ane Kirstine Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Christi Himmelf. dag, 27 May}. Hans Christensens datter Birthe af Bexgaard. 1¾ aar.
NOTITS: Moderens navn fra FT 1801.
Dåb nr. 3608

Nr. 7176 1813.06.07 Mette Jensdatter, Bøllund, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1811.10c. MOR: Ane Jørgensdatter.
STEDFAR: Erik Pedersen, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2den Pintzedag, 7 Juny. Erich Pedersens steddatter af Bøllund Mette Jensdatter. 1¾ aar.
NOTITS: Alderen ser ud til at være en kopi fra foregaaende begravelse. Mette ikke set født i Give 1790-1813. Erik Pedersen ikke set gift i Give. Moderens navn fra søn Jens Peder *03.10.1813.

Nr. 7177 1813.06.07 Ane Marie Andersdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.09 (å.m), 9 m., DØBT: 1812.09.20. FAR: Anders Enevoldsen, Hygom, Jelling. MOR: Ane Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {2den Pintzedag, 7 Juny}. Ane Pedersdatter Bøllunds slegfredbarn Ane Marie Andersdatter. ¾ aar.
NOTITS: Far udlagt.
Dåb nr. 3629

Nr. 7178 1813.06.13 Maren Christensdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger. FAR: Christen Sørensen. MOR: Birte Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Treefoldigheds søndag, 13de Juni. Christen Sørensens datter Maren fra Ullerup. 4 uger.
NOTITS: Ikke døbt i kirkebogen, vel hjemmedøbt. Moderens navn fra dåb 02. dec. 1810.
Dåb nr. 3639

Nr. 7184 1813.09.12 Lene Markusdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dag. FAR: Markus Pedersen. MOR: Else Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13de Sønd. eft. Treef., 12te Septbr. Markus Pedersens datter Leene paa Ullerup Mark. 1 dag.
NOTITS: Hjemmedøbt, ingen dåb i kirkebogen. Moderens navn fra søn Mortens dåb 12. nov. 1809.
Dåb nr. 3646

Nr. 7185 1813.10.03 Johanne Marie Pedersdatter, Søndersthoved, SAND ALDER: 54.06 (å.m), 60 år, DØBT: 1759.04.12.
MAND: Jens Nielsen Grene, Søndersthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16de Sønd. eft. Treef., 3die Octobr. Jens {Nielsen} Greenes hustru Johanne Marie Pedersdatter paa Søndersthoed Mark. 60 aar.
NOTITS: Født i Sønder Omme. Gift 1780 i Brande.

Nr. 7186 1813.10.10 Navnløs, Ramskov, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dag. FAR: Mads Andersen Ramskov. MOR: Dorte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 17de Sønd. eft. Treef., 10de Octobr. Mads Andersen Ramskovs udøbte datter. 1 dag.
NOTITS: Forældre ikke set gift, datter Maren *1816.
Dåb nr. 3650

Nr. 7188 1813.12.22 Bodil Jensdatter, Farre, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1747c.
MAND: Christen Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 22de December 1813. Christen Nielsens kone af Farre Bodil Jensdatter. 66 aar.
NOTITS: FT 1801 i Filskov, Sønder Omme. Christen Nielsen *1743c fra FT evt. *1742.11.04 i Lillebrande eller 1743.01.27 i Baggesgaard.

Nr. 7189 1814.01.16 Ane Sofie Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1781c.
MAND: Hans Madsen, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 16de Januar. Hans Madsens hustru af Farre Mark Ane Sofie Nielsdatter. 33 aar.

Nr. 7190 1814.01.23 Navnløs, Højgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Søren Sørensen. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 23de Januar. Søren Sørensen paa Højgaards Mark hans datter. 12 timer.
NOTITS: Blev 12 timer gammel. Moderens navn fra dåb 25. Feb. 1807.
Dåb nr. 3657

Nr. 7191 1814.01.30 Mette Marie Henriksdatter, Donnerup, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 6 m., DØBT: 1813.09.26. FAR: Henrik Nielsen. MOR: Ane Lauesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 30te Januar. Henrik Nielsens datter Mette Marie. 6 maaneder.
Dåb nr. 3647

Nr. 7192 1814.03.16 Mette Pedersdatter, Vilberg, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1740c.
MAND: Fæster Sørensen, Vildbjerg?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3die Onsdag i Faste, 16de Marts. Fæster Sørensens hustru Mette Pedersdatter fra Vildbjerg.
NOTITS: Han gifter sig igen Karen Hansdatter før 25. juni 1815, hvor de faar en pige.

Nr. 7195 1814.06.24 Mette Marie Sørensdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 47c, 43 år, DØBT: 1771.06.23.
MAND: Anders Christensen, Bæksgaard (Mark), Give
DØDSÅRSAG: barnsnød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fedagen den 24 Juni døde i barnsnød Anders Christensens hustru Mette Marie Sørensdatter paa Bexgaard Mark. 43 aar.
NOTITS: Han gifter sig straks efter med Birte Marie Pedersdatter af Give By. Mette Marie Sørensdatter *Bæksgaard datter af Søren Sørensen (Festersen) den Ældre. Først bosat Højgaard.
Dåb nr. 2924

Nr. 7197 1814.08.21 Mette Knudsdatter, Nygaard, SAND ALDER: 24.06 (å.m), 26 år 6 m., DØBT: 1790.02.28. FAR: Knud Sørensen Nygaard. MOR: Johanne Olesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 21de August. Knud {Sørensen} Nyegaards datter Mette. 24½ aar.
Dåb nr. 3212

Nr. 7198 1815.01.10 †1815.01.05 Maren Jensdatter, Søndersthoved, SAND ALDER: 28c, 28 år, DØBT: 1787c.
MAND: Mads Andersen, Ramskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1 død 5. Januar begravet 10. Januar Maren Jensdatter. Murmester Mads Andersen Hustru af Ramskov paa Syndersthoed Mark.
NOTITS: Ramskov paa Søndersthoved Mark

Nr. 7199 1815.03.12 †1815.03.03 Mette Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 89c, 89 år, DØBT: 1726c.
MAND: Villads Pedersen Hage, Farre, Give, Afdød 1806 Give By
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2. død 3. Marts begravet 12. Marts Mette Nielsdatter Villads Nielsen {præstens fejl: Pedersen} Hages Enke, Almisselem af Hospitalet i Farre.
NOTITS: Mette Nielsdatter gift 1769 med Villads Pedersen. Villads Nielsen † 1800 var gift med Karen Pedersdatter †1806 se FT 1787.

Nr. 7202 1815.06.11 †1815.06.04 Ane Sørensdatter, Nygaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1815.05c. FAR: Søren Knudsen. MOR: Sidsel Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3 død 4. Juni begravet 11 Juni Ane Sørensdatter. Datter af Søren Knudsen og Hustru Sidsel Christensdatter af Nygaard.
NOTITS: Ikke indført som døbt, må være hjemmedøbt.

Nr. 7207 1816.03.13 †1816.02.24 Johanne Pedersdatter, Ullerup, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 14 uger, DØBT: 1816.03.03. FAR: Peder Jensen. MOR: Inger Enevoldsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1 død 14. Februar begravet 13. Marts {Jo}Hanne Pedersdatter. Datter af Indsidder Peder Jensen og Hustru Inger Enevoldsdatter af Ullerup. 14 uger.
NOTITS: Døbt Johanne. Født 17. dec. 1815.
Dåb nr. 3695

Nr. 7208 1816.05.10 †1816.05.05 Marie Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger 5 dage, DØBT: 1816c. FAR: Jens Jensen. MOR: Maren Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2 død 5. Maj begravet 10. Maj Marie Jensdatter. Datter af Sognefoged Jens Jensen og Hustru Maren Larsdatter af Give {By}. 7 Uger 5 Dage.
NOTITS: Ingen dåb i kirkebogen!

Nr. 7211 1816.07.07 †1816.07.05 Sidsel Nielsdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 22 uger, DØBT: 1816.04.15. FAR: Niels Knudsen. MOR: Bodil Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3 død 5. Juli begravet 7. Juli Sidsel Nielsdatter. Datter af Niels Knudsen og Hustru Bodil Nielsdatter af Bøllund. 22 Uger.
NOTITS: Født 11. feb. 1816.
Dåb nr. 3701

Nr. 7214 1816.07.21 †1816.07.15 Mette Pedersdatter, Donneruplund (Olesborg), SAND ALDER: 63c, 62 år, DØBT: 1753c.
MAND: Niels Christensen, Donneruplund (Olesborg), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4 død 15. Juli begravet 21. Juli Mette Pedersdatter. Enke efter Stenhugger Niels Christensen af Olesborg paa Donneruplunds Mark. 62 Aar.
NOTITS: FT 1801 48 år. Død 4 dage efter manden!

Nr. 7215 1816.08.25 †1816.08.09 Maren Nielsdatter, Donneruplund (Møldamhus), SAND ALDER: 0.03 (å.m), 13 Uger, DØBT: 1816.06.16. FAR: Niels Jakobsen. MOR: Maren Christiansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5 død 9. August begravet 25. August Maren Nielsdatter. Datter af Niels Jacobsen og Hustru Maren Christiansdatter af Møldamhus paa Donneruplund Mk. 13 Uger.
NOTITS: Født 13. maj 1816.
Dåb nr. 3712

Nr. 7219 1816.11.24 †1816.11.13 Mette Christensdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 90cc, 90 år, DØBT: 1726c.
MAND: Ole Nielsen, Ullerup, Give, Afdød 1809.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 6 død 13. November begravet 24. November Mette Christensdatter. Aftægtskone, Enke efter Ole Nielsen af Ullerup opholdt sig hos Sønnen Hans Olsen Skrædder paa Hiigaards {?} Mark. 90 Aar.
NOTITS: FT 1787 2. kone Mette Pedersdatter, hvilket synes at være forkert for Christensdatter for alderen ville passe. Ikke endegyldigt identificeret.

Nr. 7220 1816.12.15 †1816.12.07 Johanne Jochumsdatter, Nederdonnerup (Overmark), SAND ALDER: 0.04 (å.m), 16 uger 5 dage, DØBT: 1816.08.19. FAR: Jochum Christopher Jensen Nørskov. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 7 død 7. December begravet 15. December Johanne Jochumsdatter. Datter af Jochun Christopher {Jensen} Nørschou og Hustru Maren Pedersdatter af Neder Donnerup Overmark. 16 Uger 5 Dage.
NOTITS: Hjemmedøbt af Hr. Stallknecht.

Nr. 7222 1817.03.27 Mette Ibsdatter, Grønborg, SAND ALDER: 5.07c (å.m), 5 år 6 m. 6 uger, DØBT: 1811.08c. FAR: Ib Jensen. MOR: Margrethe Laursdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1 død 19. Marts begravet 27. Marts Mette Ibsdatter. fra Grønborg(!). 5½ Aar 6 uger.
NOTITS: Grønborg ikke identificeret.

Nr. 7223 1817.03.27 †1817.03.19 Bodil Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 54c, 54 år, DØBT: 1763c.
MAND: Henrik Jensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2 død 19. Marts begravet 27. Marts Bodil Christensdatter. Husmand Henrik Jensens Hustru af Farre. 54 Aar.
NOTITS: Hans 3. kone.

Nr. 7225 1817.04.20 †1817.04.15 Ane Marie Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 79c, 80 år, DØBT: 1738c.
MAND: Anders Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3 død 15. April begravet 20. April Ane Marie Christensdatter. Aftægtsmand Anders Nielsens Hustru af Farre. 80 Aar.
NOTITS: FT 1787 49 aar, bedre alder.

Nr. 7229 1817.06.26 †1815.06.18 Lisbet Sophie Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1780c.
MAND: Klaus Gravesen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4 død 18. Maj begravet 26. Maj Lisbelth Sophie Christensdatter. Husmand og Snedker Claus Gravesens Hustru af Farre.
NOTITS: Han gifter sig 1818 med Kirsten Marie Hansdatter.

Nr. 7231 1817.09.28 †1817.09.25 Ane Kirstine Nielsdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.05 (å.m), 20 uger, DØBT: 1817.05.08. FAR: Niels Knudsen. MOR: Bodil Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5 død 25 September begravet 28. September Ane Kirstine Nielsdatter. Datter af Niels Knudsen og Hustru Bodil Nielsdatter af Bøllund. 20 Uger.
NOTITS: Fødedato og hjemmedøbt.

Nr. 7232 1818.01.11 †1818.01.03 Johanne Marie Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1749c.
MAND: Niels Villadsen, Farre, Give, Afdød 1809.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1 død 3. Januar begravet 11. Januar Johanne Marie Pedersdatter. Aftægtskone og Enke efter Gaardmand Niels Villadsen af Farre.

Nr. 7239 1818.07.05 †1818.06.27 Dorte Nielsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 1.10 (å.m), 2 år, DØBT: 1816.08.18. FAR: Niels Christian Christensen Krag. MOR: Else Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2 død 27. Juni begravet 5. Juli Dorthe Nielsdatter. Datter af Gaardmand Niels Christian Christensen Krag og Hustru Else Jørgensdatter af Ullerup.
Dåb nr. 3714

Nr. 7244 1818.11.16 †1818.11.08 Barke Sørensdatter, Farre, SAND ALDER: 46c, 46 år, DØBT: 1772c.
MAND: Ebbe Hansen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3 død 8. November begravet 16. November Barke Sørensdatter. Enke efter Husmand Ebbe Hansen af Farre. 46 Aar.
NOTITS: Navnet Barke ses ogsaa 1801 og vel 1810-11, det er ingen fejl. Var i 1801 gift med Christen Simonsen †1810.

Nr. 7247 1819.03.28 †1819.03.18 Sidsel Jensdatter, Højgaard, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1735c.
MAND: Jens Christensen, Højgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1 død 18. Marts begravet 28. Marts Sidsel Jensdatter. Aftægtsenke efter Jens Christenen af Høigaard. 84 Aar.
NOTITS: Ikke set i FT 1787 og 1801.

Nr. 7248 1819.08.01 †1819.07.27 Karen Hansdatter, Donneruplund (Vibjerg), SAND ALDER: 35c, 35år, DØBT: 1784c.
MAND: Søren Fæstersen, Donneruplund (Vibjerg), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2 død 27. juli begravet 1. August Karen Hansdatter. Husmand Søren Fæstersens Hustru af Vieberg paa Donneruplunds Mark. 35 Aar.
NOTITS: Hans koner: 1. 1803c Hanne Marie Laustdatter 2. 1810 Karen Hansdatter 3. 1820c Dorthea Cathrine Jensdatter 4. 1833 Johanne Marie Lauritsdatter. Se også FT 1834.
LINK: Polsterbo

Nr. 7249 1819.09.19 †1819.09.04 Johanne Lucie Boiesdatter?, Søndersthoved, SAND ALDER: 1.10c (å.m), 1 år 45 uger, DØBT: 1817.12c. FAR: Jens Pedersen. MOR: Ingeborg Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3 død 4. September begravet 19. September Johanne Lucie Boiesdatter. Bolsmand Jens Pedersen og Hustru Ingeborg Pedersdatter af Syndersthoedgaards Mark. 1 Aar 45 Uger.
NOTITS: Ikke født i Give. Efternavnet er galt, hvis hun er datter af Jens Pedersen skulle hun hedde Jensdatter. Snarere bedsteforældre. I den originale kirkebog stod ikke "Datter af", det er tilføjet i afskriften.

Nr. 7250 1819.09.19 †1819.09.04 Ane Marie Andersdatter, Give By, SAND ALDER: 18.02 (å.m), 18 år 1 m. 2 dage, DØBT: 1801.08c. FAR: Anders Hansen. MOR: Mette Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4 død 12. September begravet 19. September Ane Marie Andersdatter. Datter af Anders Hansen og Hustru Mette Mortensdatter af Give {By}. 18 Aar 1 maaned og 2 dage.
NOTITS: Født i hullet 1800-04 i Give Kirkebog. Forældre ses FT 1801 i Give By. Moderen død i barselsseng.
Dåb nr. 3441

Nr. 7251 1819.09.29 †1819.09.24 Mette Mortensdatter, Give By, SAND ALDER: 40c, 40 år, DØBT: 1777c.
MAND: Anders Hansen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5 død 24. September begravet 29. September Mette Mortensdatter. Gaardmand Anders Hansens Hustru af Give {By}. 40 Aar.
NOTITS: Død i barselsseng. Barnet død tre uger før hende. Måske født 1773 i Neder Donnerup. Se #xxxx.

Nr. 7254 1819.10.26 †1819.10.16 Maren Larsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 50.01 (å.m), 48 år, DØBT: 1769.09.24.
MAND: Jens Jensen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 6 død 16. Oktober begravet 26. Oktober Maren Larsdatter. Gaardmand Jens Jensens Hustru. 48 Aar.
NOTITS: *1769.09.24 i Givskov datter af Lars Madsen. FT 1801 gift med Jens Jensen i Ullerup (Arne Jensen i FT 1801 forkert).

Nr. 7255 1819.11.28 †1819.11.23 Ane Margrethe Pedersdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 26.06 (å.m), 26 år 6 m., DØBT: 1793.05.20.
MAND: Truels Christensen, Skærhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 7 død 23. November begravet 28. November Ane Magrethe Pedersdatter. Husmand Truels Christensens Hustru af Fruelund paa Skjærhoed Mark. 26½ Aar.
NOTITS: Datter af Peder Jokumsen og Mette i Fruerlund, Skærhoved.

Nr. 7258 1819.12.19 †1819.12.15 Kirsten Madsdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 35.08 (å.m), 36 år, DØBT: 1784.04.25.
MAND: Niels Pedersen Skjøde, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 9 død 15. December begravet 19. December Kirsten Madsdatter. Gaardmand Niels Pedersen Skjødes Hustru af Neder Donnerup Overmark. 36 Aar.
NOTITS: Datteren Ane Marie død samtidigt. Kirsten datter af Mads Pedersen og Maren Pedersdatter i Vemmelund Skovhus.

Nr. 7259 1819.12.26 †1819.12.14 Ane Marie Nielsdatter Skjøde, Nederdonnerup, SAND ALDER: 5.07 (å.m), 6 år, DØBT: 1814.05.06. FAR: Niels Pedersen Skjøde. MOR: Kirsten Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 8 død 14. December begravet 26. December Ane Marie Nielsdatter Skjøde. Datter af Gaardmand Niels Pedersen Skjøde af Neder Donnerup Overmark.
NOTITS: Moderen døde samtidigt. Niels Pedersen Skjøde *1780 i Farre.
LINK: Niels Pedersen Skjøde og 2. kone Ellen Kirstine Larsdatter *1793 Risbjerg, Brande †1850+.

Nr. 7261 1820.01.30 †1820.01.23 Kirsten Marie Jørgensdatter, Nederdonnerup, SAND ALDER: 30.02 (å.m), 30 år 2 m., DØBT: 1790.01.01.
MAND: Christen Andersen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 1 død 23. Januar begravet 30. Januar Kirsten Marie Jørgensdatter. Gaardmand Christen Andersens Hustru af Neder Donnerup. 30 Aar 2 Maaneder.
NOTITS: Hun er født i Sillesthoved, datter af Jørgen Johansen og Mette Jakobsdatter.

Nr. 7263 1820.02.13 †1820.02.06 Ingeborg Pedersdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1744c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 2 død 6. Februar begravet 13. Februar Ingeborg Pedersdatter. Almisselem af Store Hestlund Mark. 76 Aar.
NOTITS: Ikke set i 1801. FT 1787 vel i Store Mosgaard, 41 år gift med Jens Hansen.

Nr. 7264 1820.02.27 †1820.02.21 Kirsten Madsdatter, Give Mark (Aasberg), SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1740c.
MAND: Christen Pedersen, Give By (Aasberg), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 3 død 21. Februar begravet 27. Februar Kirsten Madsdatter. Aftægtsenke efter Christen Pedersen af Aasberg paa Give Mark.
NOTITS: Ses FT 1787 og 1801 i Give By.

Nr. 7265 1820.03.15 †1820.03.12 Sidsel Johanne Jensdatter, Bøllund, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 12 uger 2 dage, DØBT: 1819.12.10. FAR: Jens Herman Jensen. MOR: Ane Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 4 død 12. Marts begravet 15. Marts Sidsel Johanne Jensdatter. Datter af Gaardmand Jens Herman Jensen og Hustru Ane Kirstine af Bøllund. 12 Uger 2 Dage.

Nr. 7266 1820.03.31 †1820.03.24 Margrethe Jensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 uger 6 dage, DØBT: 1820.03.04. FAR: Jens Olesen. MOR: Engel Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 5 død 24. Marts begravet 31. Marts Margrethe Jensdatter. Datter af Gaardmand Jens Olesen af Sillesthoed. 2 Uger 6 Dage.

Nr. 7268 1820.06.25 †1820.06.22 Maren Eriksdatter, Bøllund, SAND ALDER: 68c, 72 år, DØBT: 1752c.
MAND: Peder Christensen Donnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: No. 6 død 22. Juni begravet 25. Juni Maren Eriksdatter. Indsidder Peder Christensens Hustru af Bøllund. 72 Aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT. Født i Usseltoft Brande datter af Erik Sørensen Usseltoft og Maren Usseltoft.

Nr. 7275 1821.04.27 †1821.04.22 Inger Marie Nielsdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 42c, 42 år, DØBT: 1779c.
MAND: Christen Andersen, Neder- Donnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 22. April begravet 27 April Inger Marie Nielsdatter. Gaardmand Christen Andersens Hustru af Neder Donnerup. 42 Aar.
NOTITS: Ikke set døbt i Give.

Nr. 7276 1821.05.26 †1821.05.17 Ane Iversdatter, Donnerup Mark (Olesborg), SAND ALDER: 70c, 70 år, DØBT: 1751c.
MAND: Mads Lauesen Kok, Give By, Give, Død 13 måneder før.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 17. Maj begravet 26. Maj Ane Iversdatter. Almisselem og Enke efter Mads Lauesen Kok, døde i Olesborg paa Donneruplunds Mark. 70 Aar.

Nr. 7278 1821.06.24 †1821.06.20 Dorte Madsdatter, Give By, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1820.01.30. FAR: Mads Christensen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 20. Juni begavet 24 Juni Dorthe Madsdatter. Datter af Gaardmand Mads Christensen af Give By. 1½ Aar.

Nr. 7279 1821.07.29 †1821.07.20 Karen Hansdatter, Tromborg, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 12 uger, DØBT: 1821.06.03. FAR: Hans Sørensen. MOR: Johanne Marie Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 20. Juli begravet 29 Juli Karen Hansdatter. Datter af Gaardmand Hans Sørensen af Tromborg. 12 Uger.
NOTITS: Hun er 7 uger gammel ikke 12.

Nr. 7280 1821.08.04 †1821.07.30 Frederike Lovise Stallknecht, Donneruplund, SAND ALDER: 32.11 (å.m), 33 år, DØBT: 1788.09.10.
MAND: Lorents Neuchs, Ringkøbing
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 30. Juli begravet 4. August Madame Frederik Lovise Neuchs, født Stallknecht. Hr. Kjøbmand Lorentz Neuchs Hustru i Ringkøbing, døde paa Donneruplund. 33 Aar.
NOTITS: Født i Jelling døbt 10.09.1788, datter af præst i Jelling Kaj Stallknecht og Kirstine Folstrup.

Nr. 7281 1821.09.21 †1821.09.14 Maren Christensdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 42.10 (å.m), 42 år 9 m., DØBT: 1779.12.12.
MAND: Anders Hansen, Skærhoved, Give
DØDSÅRSAG: Barnsnød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 14. September begravet 21. September Maren Christensdatter. Gaardmand Anders Hansens Hustru af Skjærhoed. 42¾ Aar.
NOTITS: Død i barnsnød, barnet levede en dag. Født i Filskov, Sønder Omme. Anders Hansen 2. mand. 1. gift med Laurs Hansen *1770 Møberg, Sønder Omme †1817.05.15 Skærhoved.

Nr. 7282 1821.09.21 †1821.09.14 Mette Johanne Andersdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1821.09.14. FAR: Anders Hansen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 14. September begravet 21. September Mette Johanne Andersdatter. Datter af Anders Hansen og Hustru Maren Christensdatter af Skjærhoed. 24 Timer.
NOTITS: Hjemmedøbt.

Nr. 7285 1821.12.09 †1821.11.28 Karen Christensdatter, Mosgaard (Dam), SAND ALDER: 72.06 (å.m), 72 år 6 m., DØBT: 1749c.
MAND: Christen Jørgensen Bæksgaard, Mosgaard (Dam), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 28. November begravet 9. December Karen Christensdatter. Gaardmand Christen Jørgensen Beksgaards Hustru af Moesgaarddam. 72½ Aar.

Nr. 7286 1821.12.16 †1821.12.07 Sidsel Knudsdatter, Bregnhoved (Mark), SAND ALDER: 91c, 98 år, DØBT: 1730c.
MAND: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give, Død
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 7. December begravet 16. December Sidsel Knudsdatter. Johannes Pedersens Enke, Almisselem; døde i et Hus paa Breinhoed Mark. 98 Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787 bedre. Alder omkring 7 år for høj.

Nr. 7289 1822.05.27 †1822.05.22 Birte Marie Christensdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 36c, 36 år, DØBT: 1786c.
MAND: Christen Andersen, Neder- Donnerup, Give
DØDSÅRSAG: Barnsnød..
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 22. Maj begravet 27. Maj Birthe Marie Christensdatter. Gaardmand Christen Andersens Hustru af Neder Donnerup. 36 Aar.
NOTITS: Døde to dage efter en dødfødt søn.

Nr. 7292 1822.08.02 †1822.07.26 Maren Madsdatter, Give By, SAND ALDER: 60.00 (å.m), 60 år, DØBT: 1762.08.22.
MAND: Christen Hansen Banch, Give By, Give, Død 1817 fem år før hende.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 26. Juli begravet 2. August Maren Madsdatter. Gaarmand Christen Hansens Enke af Give. 60 Aar.
NOTITS: Hun er født i Plovslund, Grene sogn.

Nr. 7295 1822.10.13 †1822.10.07 Kirstine Sophie Rechnagel, Givskov, SAND ALDER: 46.07 (å.m), 46 år, DØBT: 1776.03.10.
MAND: Anders Jensen Egeskov, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 7. Oktober begravet 13 Oktober Christine Sophie Rechnagel. Gaardmand Anders Jensen Eegschovs Hustru af Givschov. 46 Aar.
NOTITS: Født i Bindelsbøl, Lindeballe sogn.

Nr. 7297 1822.11.03 †1822.10.22 Dødfødt, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Bent Nielsen. MOR: Maren Johansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 22. Oktober begravet 3 November (Dødfødt). Datter af Bent Nielsen og Hustru af Farre Mølgaard.
NOTITS: Moderen døde to uger efter.

Nr. 7298 1822.11.17 †1822.11.11 Marie Johannesdatter, Farre (Mølgaard), SAND ALDER: 39.04 (å.m), 40 år, DØBT: 1783.07.27.
MAND: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give
DØDSÅRSAG: Barnsnød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 11. November begravet 17. November Maren Johansdatter. Bent Nielsens Hustru af Farre Mølgaard. 40 Aar.
NOTITS: Hun er døbt Marie i Give By.
Dåb nr. 3103

Nr. 7301 1823.01.02 †1822.12.25 Kirsten Olesdatter, Farre, SAND ALDER: 74c, 86 år, DØBT: 1748c.
MAND: Christen Knudsen, Farre, Give, Begravet 1821, tretten måneder før konen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 25. December begravet 2. Januar 1823 Kirsten Olesdatter. Enke og Aftægtskone af Farre. 86 Aar.
NOTITS: Kirsten Olesdatter *1735 og *1738 af Ole Villadsen i Nygaard dør begge før de bliver 4 år gamle, så det er ikke dem. Se FT 1801 for hendes bedre alder, gift 1790 i Give, hun af Farre. Alderen 12c år for høj.

Nr. 7303 1823.02.09 Dødfødt, Farre, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Christen Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. begravet 9. Februar (Dødfødt). Datter af Christen Nielsen af Farre.

Nr. 7305 1823.08.23 †1823.08.18 Maren Olesdatter, Farre, SAND ALDER: 85c, 85 år, DØBT: 1740.10.09.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 18. August begravet 23. August Maren Olesdatter. Almisselem af Farre. 85 Aar.
NOTITS: Gift 1770 med Peder Pedersen Bank.
Dåb nr. 2444

Nr. 7307 1823.10.12 †1823.10.03 Else Kirstine Laustdatter, Søndersthoved Mark, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1823.07.01c. FAR: Laust Christian Jensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 3. Oktober begravet 12. Oktober Else Kirstine Laustdatter. Datter af Indsidder Laust Kristian Jensen af Syndersthoed Mark. ¼ Aar.
NOTITS: Ikke indført som døbt i kirkebogen! i 1828 er familien i Farre.

Nr. 7309 1823.11.07 †1823.11.03 Jørgine Donnerup Mortensdatter Skov, Give By, SAND ALDER: 1.00 (å.m), 1 år, DØBT: 1822.11.11. FAR: Morten Jakobsen Skov. MOR: Maren Donnerup Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 3. November begravet 7. November Jørgine Donnerup Mortensdatter Skov. Datter af Morten Jacobsen Skov af Give. 1 Aar.

Nr. 7311 1824.02.04 †1824.01.28 Maren Thomasdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 74c, 76 år, DØBT: 1750.
MAND: John Pedersen, Sillesthoved, Give
DØDSÅRSAG: Frossen ihjel på marken.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 28. Januar begravet 4. Februar Maren Thomasdatter. Aftægtsmand John Pedersens Hustru af Sillesthoed. Ihjelfrossen paa Marken. 76 Aar.
NOTITS: Født i Lihme, Nørup datter af Thomas Hansen Møller †1751 (skifte), tømmermand i Lihme og Inger Christensdatter †1789 (skifte) Nørup.

Nr. 7313 1824.02.29 †1824.02.20 Johanne Kirstine Christensdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 12 Uger, DØBT: 1824.02.08. FAR: Christen Pedersen Holmhus. MOR: Ane Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 20. Februar begravet 29. Februar Johanne Kirstine Christensdatter. Datter af Gaardmand Kristen Pedersen af Bechsgaard. 12 Uger.
NOTITS: Alderen skulle være 2 uger ikke 12.

Nr. 7316 1824.07.11 †1824.07.03 Mette Jakobsdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 70c, 75 år, DØBT: 1754c.
MAND: Jørgen Johansen, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 3. Juli begravet 11. Juli Mette Jakobsdatter. Aftægtsmand Jørgen Johansens Hustru af Sillesthoed. 75Aar.
NOTITS: Født år 1754c ud fra FT 1787, begravelsesalder 5 år for høj.

Nr. 7321 1825.01.28 †1825.01.21 Maren Stephensdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 85.09 (å.m), 85 år, DØBT: 1739.04.05.
MAND: Anders Nielsen Uhre, Neder- donnerup, Give, Død 1 dag før hende.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 21. Januar begravet 28. Januar Maren Stephensdatter. Aftægtskone af Neder Donnerup. 85 Aar.
NOTITS: Født i Aalbæk, Thyregod. Gift 1773 i Thyregod 2. gang med Anders Nielsen Uhre.

Nr. 7325 1825.03.06 †1825.02.24 Kirstine Marie Jørgensdatter, Give By, SAND ALDER: 30c, 30 år, DØBT: 1795c.
MAND: Jens Frandsen, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 24. Februar begravet 6. Marts Kirstine Marie Jørgensdatter. Husmand Jens Frandsens Hustru af Give. 30 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.

Nr. 7326 1825.03.06 †1825.02.25 Maren Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 11 m., DØBT: 1824.04.04. FAR: Peder Hansen, Birkebæk, Givskud. MOR: Ane Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 25. Februar begravet 6. Marts Maren Pedersdatter. Uægte Datter af Ane Kirstine Nielsdatter af Farre. 11 Maaneder.
NOTITS: Moderen er datter af husmand Niels Christensen i Farre.

Nr. 7329 1825.04.04 †1825.03.27 Margrethe Jensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 4c, 4 år, DØBT: 1819c. FAR: Jens Olesen. MOR: Engel Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 27. Marts begravet 4. April Magrethe Jensdatter. Datter af Gaardmand Jens Olesen af Sillesthoed. 4 Aar.

Nr. 7331 1825.05.12 †1825.05.07 Marie Christensdatter, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 4 år, DØBT: 1821.07.05. FAR: Christen Christensen. MOR: Maren Jensdatter.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 7. Maj begravet 12. Maj Marie Christensdatter. Datter af Gaardmand Christen Christensen af Store Moesgaard. Druknede af Vanvare.

Nr. 7332 1825.05.12 Dødfødt, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 0.00 (å.m). FAR: Knud Sørensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 7. Maj begravet 12. Maj (Dødfødt). Datter af Indsidder Knud Sørensen af N. Donnerup.
NOTITS: Moderens navn ikke set.

Nr. 7333 1825.05.23 †1825.05.17 Hansine Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1825.04.22. FAR: Christen Olesen. MOR: Maren Laursdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 17. Maj begravet 23. Maj Hansine Christensdatter. Datter af Gaardmand Christen Olesen af Farre. 3 Uger.
NOTITS: Hun dør 4 uger gammel.

Nr. 7335 1825.06.19 †1825.06.08 Ane Christine Eskesdatter, Bøllund, SAND ALDER: 1.07 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1823.11.23. FAR: Eske Nielsen. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 14. Juni begravet 19. Juni Ane Christine Eschesdatter. Datter af Gaardmand Esche Nielsen af Bøllund. 1½ Aar.

Nr. 7338 1825.11.13 †1825.11.06 Kirsten Pedersdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 16c, 16 år, DØBT: 1809c. FAR: Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 6. November begravet 13. November Kirsten Pedersdatter. Datter af Gaardmand Peder Christensen af Hedegaard. 16 Aar.
NOTITS: Næppe født i Give sogn.

Nr. 7339 1826.02.26 Else Marie Larsdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 4.02 (å.m), 5 år, DØBT: 1821.12.08. FAR: Lars Andersen. MOR: Birte Marie Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 17. Februar begravet 26. Februar Else Marie Larsdatter. Datter af Gaardmand Lars Andersen af Breinhoed. 5 Aar.

Nr. 7340 1826.03.19 †1826.03.10 Else Larsdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 65c, 72 år, DØBT: 1761c.
MAND: Anders Johansen, Bregnhoved, Give, Døde 1845.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 10. Marts begravet 19. Marts Else Larsdatter. Anders Johansens Hustru af Breinhoed. 72 Aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1801 *1761c.

Nr. 7341 1826.04.13 †1826.04.05 Ellen Kjeldsdatter, Bøllund, SAND ALDER: 72.03 (å.m), 69 år, DØBT: 1753.06.17.
MAND: Jens Pedersen Hejbøl, Hejbøl, Ølgod, †1813 Hejbøl, Ølgod.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 5. April begravet 13. April Ellen Kjeldsdatter. Enke efter Jens {Pedersen} Heibøll af Bøllund. 69 Aar.
NOTITS: Ved datter Malene Jensdatter i Bøllund gift med Thomas Nielsen. Født i Agersnap, Ølgod. Hendes far Kjeld Jepsen havde en tid Lindbjerg Mølle, Ølgod en tid før 1783. Gift 1776 i Ølgod med Jens Pedersen af Hejbøl. 1777-95 børn i Hejbøl, Lindbjerg Mølle. Ekknud og Vestkjær i Ølgod sogn. Ikke i FT 1787 i Ølgod. I FT 1801 i Hejbøl, Ølgod.
LINK: Ellen Kjelsdatter i Ribewiki.

Nr. 7342 1826.06.04 †1826.05.30 Maren Mortensdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1750c.
MAND: Jens Andersen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Sikkert død.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 30. Maj begravet 4. Juni Maren Mortensdatter. Almisselem af Neder Donnerup. Begravet i Nyekirke. 76 Aar.
NOTITS: I FT 1787 gift med Jens Andersen i Nørre Kollemorten, Øster Nykirke. Gift 1786 i Give, han 2. gang. Hun er vel født i Bæksgaard i kirkebogshullet 1745-54, hendes bror Jens Mortensen fødes der i 1755.

Nr. 7343 1826.06.18 †1826.06.08 Edel Katrine Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 uger, DØBT: 1826.05.06. FAR: Christen Olesen. MOR: Maren Laursdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 8. Juni begravet 18. Juni Edel Katrine Christensdatter. Datter af Gaardmand Christen Olesen af Farre. 4 Uger.

Nr. 7344 1826.08.02 †1826.07.29 Hylleborg Nielsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 14.06c (å.m), 14 år 6 m., DØBT: 1812c. FAR: Niels Christensen Krog.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 29. Juli begravet 2. August Hylleborg Nielsdatter. Datter af Niels Christensen Krog af Ullerup. 14½ Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.

Nr. 7345 1826.08.20 †1826.08.15 Mette Marie Frederiksdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 10 uger, DØBT: 1826.06.02. FAR: Frederik Jensen Fuglsang. MOR: Christiane Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 15. August begravet 20. August Mette Marie Friderichsdatter. Datter af Indsidder Friderich Nielsen af Hedegaard. 10 Uger.

Nr. 7346 1826.09.03 †1826.08.30 Maren Clausdatter, Farre, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 3 uger, DØBT: 1826.08.05. FAR: Claus Graversen. MOR: Kirsten Marie Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 30. August begravet 3. September Maren Clausdatter. Datter af Husmand Claus Graversen af Farre. 3 Uger.

Nr. 7347 1826.09.29 †1826.09.23 Maren Andersdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 1.05 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1825.04.26. FAR: Anders Pedersen. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 23. September begravet 29. September Maren Andersdatter. Datter af Gaardmand Anders Pedersen af N. Donnerup. 1½ Aar.

Nr. 7349 1826.10.01 †1826.09.25 Ane Jensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1774c.
MAND: Christen Mortensen, Bregnhoved, Give, ? født i Tyrsting sogn, FT 1845, men i Store Moesgaard. Han gifter sig 2. gang med Sidsel Christensdatter af Brande 1830.10.10 i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. død 25. September begravet 1. Oktober Ane Jensdatter. Indsidder Christen Mortensens Hustru af Breinhoed. 52 Aar.

Nr. 7351 1826.10.19 †1826.10.12 Ane Lautsdatter, Give By, SAND ALDER: 4.02 (å.m), 4 år, DØBT: 1822.07.27. FAR: Laust Christensen. MOR: Karen Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. død 12. Oktober begravet 19. Oktober Ane Laursdatter. Datter af Indsidder Lauritz Christensen af Give. 4 Aar.

Nr. 7353 1826.11.08 †1826.11.02 Karen Madsdatter, Give By, SAND ALDER: 2.04 (å.m), 2 år, DØBT: 1824.06.25. FAR: Mads Christensen. MOR: Karen Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. død 2. November begravet 8. November Karen Madsdatter. Datter af Gaardmand Mads Christensen af Give. 2 Aar.

Nr. 7354 1826.12.05 †1826.11.28 Ane Christensdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 74.02 (å.m), 73 år, DØBT: 1752.09.13.
MAND: Christen Andersen, Hallundbæk, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. død 28. Oktober (skal vist være November) begravet 5. December Ane Christensdatter. Aftægtskone af Schærhoed, Enke efter Christen Andersen. 73 Aar.
NOTITS: Født i Bøvl, Sønder Omme datter af Christen Kjær og Anna Hansdatter. Dette (skal vist være November) er en bemærking af manden, der lavede den autoriserede afskrift som ses på nettet. Hun opholder sig ved datteren Inger Kirstine Christensdatter *1792.02.20 Filskov, Sønder Omme †1873.11.13 Give gift med Peder Madsen *1789 Vemmelund, Give †1854 Vemmelund (Slægtsbog: Slægten Vemmelund fra Give sogn.)

Nr. 7363 1827.06.10 †1827.06.04 Sidsel Kirstine Nielsdatter, Hjortsballe, SAND ALDER: 76c, år, DØBT: 1751c.
MAND: Bennet Laursen, Hjortsballe, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 4. Juni begravet 10. Juni Zidsel Kirstine Nielsdatter. Husmand Bennet Laursens Hustru af Hjortsballe Mark. 76 Aar.
NOTITS: Ses FT 1801 i Hedegaard. Alderen passser med FT 1801.

Nr. 7368 1827.12.02 †1827.11.24 Ane Marie Hansdatter, Farre, SAND ALDER: 69c, 69 år, DØBT: 1758c.
MAND: Niels Bech, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 24. November begravet 2. December Ane Marie Hansdatter. Aftægtsmand Niels Bechs Hustru af Farre Mark. 69 Aar.
NOTITS: Niels Bech hedder formodentlig Niels Nielsen *1763 Give By.

Nr. 7369 1828.01.01 †1827.12.28 Engel Sørensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 44.09 (å.m), 45 år, DØBT: 1783.03.16.
MAND: Jens Olesen, Sillesthoved, Give
DØDSÅRSAG: Mur faldt ned på hende.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 28. December begravet 1. Januar 1828 Engel Sørensdatter. Gaardmand Jens Olesens Hustru af Sillesthoed. Ihjelslaget ved en Murs Nedstyrtning. 45 Aar.
Dåb nr. 3092

Nr. 7373 1828.05.11 †1828.05.01 Maren Pedersdatter, Vemmelund, SAND ALDER: 71c, 78 år, DØBT: 1757c.
MAND: Niels Christensen, Vemmelund, Give, †1814 Vemmelund.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 1. Maj begravet 11. Maj Maren Pedersdatter. Aftægtskone af Vemmelund. 78 Aar.
NOTITS: Bedre alder FT 1787 30 år, men hun er muligvis født i kirkebogshullet 1745-54 i Ullerup, hvor hun gifter sig fra.. Dør ved søn Peder Madsen. Gift 1800 i Give, hans 3. hendes 2. ægteskab.

Nr. 7375 1828.07.13 †1828.07.09 Ingeborg Pedersdatter, Give By, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1762c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 9. Juli begravet 13. Juli Ingeborg Pedersdatter. Almisslem af Give Mark. 66 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret. Ingeborg Pedersdatter i Store Mosgaard FT 1787 41 år gammel er en anden person, der dør 1820 i Store Hestlund.

Nr. 7376 1828.08.07 †1828.07.30 Ane Kirstine Nielsdatter, Søndersthoved, SAND ALDER: 27.08c (å.m), 28 år, DØBT: 1800.11c.
MAND: Søren Andersen, Søndersthoved, Give
DØDSÅRSAG: Slået af lyn..
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 30. Juli begravet 7. August Ane Kirstine Nielsdatter. Husmand Søren Andersens Hustru af Syndersthoed. Død af Lynild. 28 Aar.
NOTITS: Dåb formodet. Vielse ikke checket.
Dåb nr. 3437

Nr. 7382 1829.02.22 †1829.02.13 Karen Christensdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 14c, 14 år, DØBT: 1815c. FAR: Christen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 13. Februar begravet 22. Februar Karen Christensdatter. Datter af Husmand Christen Christensen af N. Donnerup Mark. 14 Aar.
NOTITS: Christen Christensen og Maren Jensdatter af Store Mosgaard får 12. februar 1815 en datter Karen Christensdatter døbt. Skulle være hende, men ikke helt afklaret.
Dåb nr. 3680

Nr. 7384 1829.03.01 †1829.02.19 Ane Sophie Nielsdatter, Give By, SAND ALDER: 88c, 88 år, DØBT: 1741c.
NÆVNT Nr. 1: Anders Hansen Banch, Give By, Give, Har Ane Sophie Nielsdatter som aftægtskone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 19. Februar begravet 1. Marts Ane Sophie Nielsdatter. Aftægtskone hos Anders {Hansen} Bank af Give Mark. 88 Aar.
NOTITS: Ikke identificeret,

Nr. 7386 1829.03.29 †1829.03.25 Ane Lausdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 6 m., DØBT: 1828.12.20. FAR: Laus. MOR: Kirsten Marie Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 25. Marts begravet 29. Marts Ane. Uægte Datter af Kirsten Marie Sørensdatter. ½ Aar.
NOTITS: Laustdatter fra dåben. Fire måneder gammel. Moderen er datter af Søren Sørensen af Bæksgaard. Af faderen kendes kun fornavnet.

Nr. 7387 1829.04.20 †1829.04.14 Ane Marie Pedersdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 90c, 90 år, DØBT: 1742c.
MAND: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Begravet 1812.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen, Hedegaard, Give, Sønnesøn af den afdøde.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 14. April begravet 20. April Ane Marie Pedersdatter. Aftægtskone hos Niels Sørensen af Hedegaard. 90 Aar.
NOTITS: Født i Sønder Kollemorten, Øster Nykirke. Bedre alder fra FT 1787. Niels Sørensen den Yngre giver aftægt til hans bedstemor.

Nr. 7388 1829.04.25 †1829.04.16 Ane Kirstine Christensdatter, Bregnhoved, SAND ALDER: 88c, 88 år, DØBT: 1741c.
MAND: Niels Andersen Wong den Yngre, Bregnhoved, Give, Død 1815.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 16. April begravet 25. April Ane Kirstine Christensdatter. Aftægtskone af Bechsgaard i Breinhoed. 88 Aar.
NOTITS: Dette Bæksgaard er uklart. Gården i Bregnhoved, som Niels Andersen Wong den Yngre havde til sidst, blev ført videre af deres søn Anders Nielsen, hvor man skulle tro hun var på aftægt.

Nr. 7390 1829.05.10 †1829.05.03 Nielsine Johnsdatter, Tornumgaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 dage, DØBT: 1829.04.29. FAR: John Pedersen. MOR: Ane Marie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 3. Maj begravet 10. Maj Nielsine Johnsdatter. Datter af Gaardmand John Pedersen af Tornumgaard. 4 Dage.

Nr. 7392 1829.11.29 †1829.11.18 Maren Madsdatter, Farre, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1829.06.01. FAR: Mads Laursen. MOR: Ellen Marie Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 18. November begravet 29. November Maren Madsdatter. Datter af Husmand Mads Laursen af Farre Mark. ½ Aar.

Nr. 7398 1830.02.14 †1830.02.06 Johanne Christensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 81c, 81 år, DØBT: 1749c.
MAND: Christen Andersen, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 6. Februar begravet 14. Februar Johanne Christensdatter. Husmand Kristen Andersens Enke af Sillesthoed. 81 Aar.
NOTITS: De har boet i Porshus et lille husmandssted.

Nr. 7399 1830.03.04 †1830.02.26 Johanne Olesdatter, Nygaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 6 dage, DØBT: 1830.02.19. FAR: Ole Knudsen. MOR: Ane Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 26. Februar begravet 4. April (!skal vist være Marts) Johanne Olesdatter. Datter af Gaardmand Ole Knudsen af Nyegaard. 6 Dage.
NOTITS: (!skal vist være Marts) bemærkning af den autoriserede afskrifter. Moderen Ole Knudsens 1. kone.

Nr. 7400 1830.03.04 †1830.02.26 Dødfødt, Sillesthoved, SAND ALDER: 0.00 (å.m), DØBT: 1830.02.27. FAR: Jens Olesen. MOR: Kirsten Frederiksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 26. Februar begravet 4. April (!skal vist være Marts) (Dødfødt). Datter af Gaardmand Jens Olesen af Sillesthoed.
NOTITS: (!skal vist være Marts) bemærkning af den autoriserede afskrifter.

Nr. 7401 1830.03.28 †1830.03.20 Ellen Marie Hansdatter, Farre, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1798c.
MAND: Mads Laursen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 20. Marts begravet 28. Marts Edel {Ellen} Marie Hansdatter. Husmand Mads Laursens Hustru af Farre Mark. 32 Aar.
NOTITS: Hun kaldes andre steder i kirkebogen Ellen Marie Hansdatter. Forveksling i kirkebogen fordi Ole Jensen af Farres kone hedder Edel Marie Jensdatter.

Nr. 7405 1830.04.25 †1830.04.17 Johanne Jensdatter, Give By, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1778c.
MAND: Jens Christensen Hage, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 17. April begravet 25. April Johanne Jensdatter. Husmand Jens Kristensen Hauges Hustru af Give Mark. 52 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give. Jens Christensen Hage ses i FT 1834 i Give By.

Nr. 7406 1830.05.03 †1830.04.27 Ane Laursdatter, Ullerup, SAND ALDER: 95cc, 95 år, DØBT: 1735c.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Hansen, Ullerup, Give, Havde afdøde på aftægt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 27. April begravet 3. Maj Ane Laursdatter. Enke og Aftægtskone hos Jacob Hansen af Ullerup. 95 Aar.

Nr. 7409 1830.05.23 †1830.05.17 Navnløs, Søndersthoved, SAND ALDER: 0.01 (å.m). FAR: Rasmus Sørensen. MOR: Maren Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 17. Maj begravet 23. Maj (Dødfødt). Datter af Husmand Rasmus Sørensen af Syndersthoed Mark.
NOTITS: Ikke helt korrekt, levede, men døde straks efter fødslen, ses i dåben.

Nr. 7410 1830.05.23 †1830.05.18 Stivert Kjeldsdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 2.06 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1817.11.01. FAR: Kjeld Peder Jepsen. MOR: Maren Pedersdatter.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 18. Maj begravet 23. Maj Stibet Kjeldsdatter. Datter af Gaardmand Kjeld Peder Jepsen af Bechsgaard mark. Druknet. 2½ Aar.
NOTITS: Døbt Stivert.

Nr. 7413 1830.08.26 †1830.08.22 Kirsten Hansdatter, Tromborg, SAND ALDER: 23.07 (å.m), 19 år, DØBT: 1807.01.04. FAR: Hans Sørensen. MOR: Johanne Marie Andersdatter.
DØDSÅRSAG: Kvalt under læs hø.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. død 22. August begravet 26. August Kirsten Hansdatter. Datter af Gaardmand Hans Sørensen af Tromborg. Kvalt under et Læs Hø. 19 Aar.
NOTITS: Alderen er ret så forkert.

Nr. 7414 1830.09.10 †1830.09.04 Else Marie Poulsdatter, Give By, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1772c.
MAND: Peder Nielsen Hedegaard, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. død 4. September begravet 10. September Else Marie Povelsdatter. Sognefoged Peder Hedegaards Hustru af Give. 52 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.

Nr. 7417 1830.09.28 †1830.09.23 Louise Jensdatter, Loftlund, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1758c.
MAND: Peder Jonsen, Loftlund, Give, †1831 Loftlund
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. død 23. September begravet 28. September Lovise Jensdatter. Aftægtsmand Peder Johnsens Hustru af Loftlund. 72 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give, Peder Jonsen født i Farre i kirkebogshullet 1745-54.

Nr. 7418 1830.09.28 †1830.09.24 Karen Andersdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 7.04 (å.m), 7 år, DØBT: 1823.05.22. FAR: Anders Pedersen. MOR: Kirsten Jensdatter.
DØDSÅRSAG: druknet i limgrav..
KIRKEBOGSTEKSTEN: 13. død 24. September begravet 28. September Karen Andersdatter. Datter af Gaardmand Anders Pedersen af Ned. Donnerup. Druknet i en Limgrav.

Nr. 7421 1831.01.23 †1831.01.17 Ane Kirstine Nielsdatter, Farre, SAND ALDER: 30.02c (å.m), 32 år, DØBT: 1800.11c.
MAND: Peder Jørgensen Faaborg, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 17. Janv. begravet 23. Janv. Ane Kirstine Nielsdatter. Hsmd. Peder Jørgensen Faaborgs Hustrue paa Farre Mark. 32 Aar.
NOTITS: Død fem dage efter datteren Maren som var to et halvt år. Smitsom sygdom? Manden kaldes her husmand, 11 dage før indsidder (da datteren Maren begraves). Rækkefølgen i døde 1831 er brudt, først har skriveren noteret de første måneder et andet sted og så indført dem efter nogle senere, dette ses både ved kvinder og mænd.
Dåb nr. 3437

Nr. 7422 1831.02.06 †1831.01.23 Margrethe Nielsdatter, Give Mark, SAND ALDER: 64c, 64 år, DØBT: 1767c.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Bech?, Give Mark, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 23 Janv. begravet 6 Febr. Magrethe Nielsdatter. Almisselem hos Hsmd. Jens Christensen [Beck] paa Give Mark. 64 Aar.
NOTITS: Ses ikke født i Give sogn.

Nr. 7425 1831.02.27 †1831.02.18 Ane Pedersdatter, Bæksgaard, 19 år, DØBT: 1811.11.03. FAR: Peder Mogensen. MOR: Ane Margrethe Eriksdatter.
STEDFAR: Jens Beche?, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 18. Febr. begravet 27. Febr. Ane Pedersdatter. Hmd Jens [Beche] hans Stifdatter paa Bechsgrds Mk. 19 Aar.
NOTITS: Forældrene fra konfirmationen i 1827. Hun er født i Give i "Usselbo". Faderen tilsyneladende glemt død i Give kirkebog.

Nr. 7426 1831.03.13 †1831.03.08 Ane Thomasdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 48c, 48 år, DØBT: 1783c.
MAND: Christen Madsen, Neder- Donnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 8. Martz begravet 13. Martz Ane Thomasdatter. Hsmd Kresten Madsens Hustru paa Neddonnerup Mk. 48 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.

Nr. 7427 1831.03.27 †1831.03.18 Ane Johanne Christensdatter, Sillesthoved, SAND ALDER: 7.11 (å.m), 8 år, DØBT: 1823.04.29. FAR: Christen Pedersen. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 18. Martz begravet 27 Martz Ane Johanne Christensdatter. Hsmd Kresten Pedersens datter paa Sillesthoed Mk. 8 Aar.

Nr. 7428 1831.04.04 †1831.03.27 Kirstine Magdalene Lassen, , SAND ALDER: 61.03 (å.m), 63 år, DØBT: 1770.01.21.
MAND: Jens Nielsen Kjersgaard, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 27 Martz begravet 4. April Kirstine Magdalene Kjersgaard {Lassen}. Endledigede Sognedegn Jens Nielsen Kjersgaards Hustrue af Give Sogn.
NOTITS: Hun er født i Rind sogn, Hammerum herred. Endledigede = afskedede.

Nr. 7435 1831.06.12 †1831.06.06 Maren Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 2.08 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1828.09.26. FAR: Peder Jørgensen Faaborg. MOR: Ane Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 6. Junij begravet 12 Junij. Maren Pedersdatter. Indsid. Peder Jørgensen Faaborg datter paa Farre Mk. 2½ Aar.
NOTITS: Faderen kaldes husmand i dåben.

Nr. 7437 1831.07.24 †1831.07.15 Johanne Olesdatter, Nygaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1831.07.15. FAR: Ole Knudsen. MOR: Ane Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 15. July begravet 24. July Johanne Olesdatter. Grmd. Ole Knudsens Datter af Nyegaard. 1 Dag.

Nr. 7438 1831.08.27 †1831.07.22 Maren Jensdatter, Give By (Søndergaard), SAND ALDER: 49.07 (å.m), 57 år, DØBT: 1782.01.27.
MAND: Laust Sørensen, Give By (Søndergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 22. August begravet 27. August Maren Jensdatter. Aftmd. Laust Sørensens Hustrue af Give Søndergaard. 57 Aar.
NOTITS: Hun er født i Skærhoved, Give (se fadderne, brødrene, ved hendes børn); begravelsesalderen er temmelig forkert. Laust Sørensen *1770.04.12 Give By, ses i FT 1834 FT 1845 og FT 1850.

Nr. 7439 1831.09.21 †1831.09.14 Ane Andersdatter, Farre (Gammel Mølle), SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1769c.
MAND: Peder Christensen, Farre (Gammel Mølle), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. død 14. Septbr. begravet 21. Septbr: Ane Andersdatter. Aftmd. Peder Christensens Hustrue af Gammel Mølle i Farre. 62 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give sogn.

Nr. 7441 1832.01.15 †1832.01.10 Ane Margrethe Eriksdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1772c.
MAND: Jens Bertelsen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 10. Janv. begravet 15. Janv. Ane Margrethe Erichsdatter. Hsmd. Jens Bertelsens Hustrue af Bechsgaard. 60 Aar.
NOTITS: Hun ses ikke født i Give sogn. Jens Bertelsen *1784c gifter sig 2. gang med Mariane Thomasdatter *1795c.

Nr. 7442 1832.01.25 †1832.01.19 Ane Nielsdatter, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 31c, 31 år, DØBT: 1801c.
MAND: Søren Madsen, Hestlund- Lille, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 19. Janv. begravet 25 Janv. Ane Nielsdatter. Grmd. Søren Madsens Hustrue af lille Hestlund. 31 Aar.
NOTITS: Søren Madsen gifter sig fire måneder senere med nabodatteren fra Store Hestlund Birte Marie Andersdatter.

Nr. 7445 1832.04.23 †1832.04.18 Maria Hansdatter, Farre Mølle, SAND ALDER: 2.03 (å.m), 2 år 3 m., DØBT: 1830.01.05. FAR: Hans Christian Pedersen. MOR: Dorte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 18. April begravet 23. April Maria Hansdatter. Grmd og Møller Hans Christian Pedersens Datter af Farre Mølle. 2¼ Aar.

Nr. 7446 1832.05.06 †1832.04.28 Maren Knudsdatter, Give By (Søndergaard), SAND ALDER: 1.02 (å.m), 1 år 2 m., DØBT: 1831.02.04. FAR: Knud Nielsen. MOR: Ane Marie Laustdatter.
DØDSÅRSAG: Smitsom Sygdom, søster død en uge efter..
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 28. April begravet 6. May Maren Knudsdatter. Grdmd. Knud Nielsens datter af Give Søndergaard. 1 1/6 Aar.
NOTITS: Forældrene gift 1830.07.10 i Give, hun af Give By, 22 aar.

Nr. 7448 1832.06.15 †1832.06.07 Ane Marie Jakobsdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 29.03c (å.m), 29 år 3 m., DØBT: 1803c.
MAND: Niels Emanuelsen, Neder- Donnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 7. Juny begravet 15. Juny Ane Marie Jacobsdatter. Grmd. Niels Emanualsen hans Hustrue af Neder Donnerup. 29¼ Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give, men kirkebogshullet er 1800-05.

Nr. 7449 1832.06.24 †1832.06.19 Ane Thomasdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 0.11 (å.m), 1 år, DØBT: 1831.07.12. FAR: Thomas Jakobsen Kirk. MOR: Karen Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 19. Juny begravet 24. Juny Ane Thomasdatter. Grdmd Thomas Jacobsen Kirks datter af Bechsgaard Mk. 1 Aar.

Nr. 7453 1833.02.20 †1833.02.14 Dortea Katrine Jensdatter, Donnerup Mark (Viberg), SAND ALDER: 38c, 38 år, DØBT: 1795c.
MAND: Søren Festersen, Donnerup Mark (Viberg), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 14. Febr. begravet 20. Febr. Dorthea Catrine Jensdatter. Hsmd. Søren Fæstesens Hustrue af Vieberg paa Donneruplund Mk. 38 Aar.
NOTITS: Hun var hans 3. kone, ikke set født i Give sogn. Han bliver gift 4. gang i sept. 1833.

Nr. 7454 1833.02.24 †1833.02.21 Hansine Christensdatter, Neder- Donnerup (Mark), SAND ALDER: 0.09 (å.m), 9 m. 2 uger, DØBT: 1832.05.09. FAR: Christen Pedersen Holmhus. MOR: Ane Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 21. Febr. begravet 24 Feb. Hansine Christensdatter. Hsmd Kristen Pedersen Holmhuses datter paa Neder Donnerup Mk. 9 Maaned.

Nr. 7455 1833.03.10 †1833.03.03 Maren Christensdatter Skov, Give By, SAND ALDER: 75.10 (å.m), 76 år, DØBT: 1757.05.01.
MAND: Jakob Mortensen Skov, Give By, Give, Han overtog navnet Skov fra hende og gården. Han dør 1839.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 3. Martii begravet 10. Martii Maren Christensdatter Schou. Aftmd. Jacob Mortensen Skous Hustrue af Give. 76 Aar.
NOTITS: Født i Give By.
Dåb nr. 2651

Nr. 7465 1833.10.26 †1833.10.19 Karen Sørensdatter, Bæksgaard, SAND ALDER: 70.06c (å.m), 70 år 6 m., DØBT: 1763c.
MAND: Jens Hansen Skrædder, Bæksgaard, Give, I FT 1834 ses han i et hus på Søndershoved Mark som almisselem.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 19. Octbr. begravet 26. Octbr. Karen Sørensdatter. Aftægtskone af Bechsgaard. 70½ Aar.
NOTITS: Født i Nederdonnerup.
Dåb nr. 2842

Nr. 7467 1833.11.13 †1833.11.06 Ane Laustdatter, Give By (Mark), SAND ALDER: 69.11 (å.m), 69 år 11 m., DØBT: 1764.01c.
MAND: Christen Christensen Overmark, Give By, Give, Død før 1834+.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 6. Novbr. begravet 13. Novbr. Ane Laustdatter. Aftægtskone paa Give Mk. 69 11/12 Aar.
NOTITS: Måske født 1761 i Bøllund #2737. Aftægt ved søn Laust Christensen i Give By.

Nr. 7473 1834.03.09 †1834.02.28 Else Mette Kirstine Graversdatter, Søndersthoved Mark, SAND ALDER: 27.08 (å.m), 28 år, DØBT: 1806.07.06.
MAND: Christen Andersen Ramskov, Søndersthoved Mark, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 28. Februarii begravet 9. Martii Else Mette Kirstine Graversdatter. Grmd Christen Andersen Ramskovs hustrue af Syndershoed Mark. 28 Aar.
NOTITS: Født i Farre.
Dåb nr. 3492

Nr. 7474 1834.03.09 †1834.03.01 Mette Marie Nielsdatter, Donnerup Mark, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1834.03.01. FAR: Niels Jakobsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 1ste Martii begravet 9. Martii Mette Marie Nielsdatter. Hsmd. Niels Jacobsens Datter af Donnerup Mark. 2 Dage.

Nr. 7475 1834.03.16 †1834.03.12 Birte Marie Sørensdater, Søndersthoved Mark, SAND ALDER: 0.10 (å.m), 1 år, DØBT: 1833.05.11. FAR: Søren Andersen Buk. MOR: Ane Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 12. Martii begravet 16 Martii Birthe Marie Sørensdatter. Grmd. Søren Andersen Buks Datter af Syndershoe Mark. 1 Aar.
NOTITS: Faderens tilnavn Buk ellers ikke set.

Nr. 7476 1834.03.31 †1834.03.25 Dødfødt, Farre (Mark), SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Christen Laursen Skærhoved. MOR: Else Ibsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 25. Martii begravet 31. Marii dødfødt pige. Grmd. Christen Lausten Skjærhoeds Datter af Farre Mark.

Nr. 7477 1834.04.13 †1834.04.07 Birte Pedersdatter, Farre (Mark), SAND ALDER: 44c, 44 år, DØBT: 1790c.
MAND: Jens Frederiksen, Farre (Mark), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 7. April begravet 13. April Birthe Pedersdatter. Hsmd Jens Frideriksens Hustrue paa Farre Mark. 44 Aar.

Nr. 7479 1834.08.10 †1834.08.04 Ane Christensdatter, Bøllund, SAND ALDER: 84c, 84 år, DØBT: 1750c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 4. August begravet 10. August Ane Christensdatter. Almisselem af Bøllund. 84 Aar.
NOTITS: Hun er i FT 1834 Almisselem og Inderste ved Mads Andersen i Bøllund By. Ikke klart hvem hun hører til.

Nr. 7481 1834.10.19 †1834.10.12 Ane Mortensdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 81c, 84 år, DØBT: 1753c.
MAND: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Begravet 1831.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 12te October begravet 19de Octbr. Ane Mortensdatter. Aftægtskone af N: Donnerup. 84 Aar.
NOTITS: Født i Bæksgaard 1753c i kirkebogshullet 1745-54. Ud fra FT 1787, bedre alder end begravelsesalderen.

Nr. 7482 1835.01.25 †1835.01.18 Kirsten Jakobsdatter, Ullerup, SAND ALDER: 1.04c (å.m), 1 år 4 m., DØBT: 1833.09.15. FAR: Jakob Hansen Hage. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 18de Januari begravet 25 Januarii Kirsten Jacobsdatter. Grmd Jacob Hansen Hages Datter af Ullerup. 1 1/3 Aar.

Nr. 7483 1835.01.25 †1835.01.20 Ane Marie Madsdatter, Give By (Mark), SAND ALDER: 77c, DØBT: 1758c.
MAND: Niels Christensen, Give By, Give, Ses FT 1801 i Give Kro.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 20de Janv. begravet 25. Janv. Ane Marie Madsdatter. Aftægtskone paa Give Mark. {Alder glemt.}
NOTITS: Alder fra FT 1834, hvor hun er 76. Det kan dårligt være kirkesanger Vangsaas kone af samme navn, for så ville hans navn være angivet. Ikke set født i Give sogn.

Nr. 7484 1835.02.08 †1835.02.04 Kirsten Clausdatter, Farre (Mark), SAND ALDER: 2.09 (å.m), 2 år 6 m., DØBT: 1832.05.19. FAR: Klaus Larsen. MOR: Ane Marie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 4. Febr. begravet 8de Febr. Kirsten Clausdatter. Hsmd. Claus Larsen datter af Farre mark. 2½ Aar.
NOTITS: Klaus Larsen kaldes indsidder i dåben 1832. Findes ikke i FT 1834.

Nr. 7490 1835.07.08 †1835.07.05 Ane Marie Jespersdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 28, 28 år, DØBT: 1807.06.28.
MAND: Mads Christian Pedersen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 5te Julii begravet d. 8de Julii Ane Marie Jespersdatter. Grmd. Mads Christian Pedersens Hustrue af Hedegaard. 28 Aar.
NOTITS: Født i Sillesthoved.
Dåb nr. 3522

Nr. 7491 1835.08.03 †1835.07.28 Karen Pedersdatter, Give By, SAND ALDER: 65c, 67 år, DØBT: 1770c.
MAND: Niels Jensen Egeskov, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 28. Julii begravet d: 3die August Karen Pedersdatter. Aftægtmand Niels Jensen Eegskovs Hustrue af Give. 67 Aar.
NOTITS: Fødselsår bedre fra FT 1801. Ikke set født i Give sogn.

Nr. 7492 1835.08.09 †1835.08.04 Margrethe Pedersen, Bøllund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1835.08.02. FAR: ? Pedersen. MOR: Maren Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død d: 4de August begravet d: 9de August Magrette Pedersen. Qvinden Maren Jacobsdatters Uægte Barn af Bøllund. 2 Dage.
NOTITS: Tvilling. Hjemmedøbt af kirkesangeren Vangsaae.

Nr. 7493 1835.08.16 †1835.08.09 Ane Pedersen, Bøllund, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 7 dage, DØBT: 1835.08.02. FAR: ? Pedersen. MOR: Maren Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død d: 9de August begravet d: 16de August Ane Pedersen. Qvinden Maren Jacobsdatters Uægte Barn af Bøllund. 7 Dage.
NOTITS: Tvilling. Hjemmedøbt af kirkesangeren Vangsaae.

Nr. 7494 1835.09.06 †1835.09.01 Johanne Kristine Pedersdatter, Skærhoved, SAND ALDER: 6.04c (å.m), 6 år 4 m., DØBT: 1829.04.23. FAR: Peder Hansen. MOR: Ane Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død d: 1ste Septbr. begravet d: 6te Septbr: Johanne Kristine Pedersdatter. Hsmd. Peder Hansens Datter af Skjærhoed Mark. 6 1/3 Aar.
NOTITS: Forældrene skrives i dåben af Farre Mark i 1829.

Nr. 7495 1835.12.26 †1835.12.20 Mette Laustdatter, Give By, SAND ALDER: 0.06 (å.m), 6 m., DØBT: 1835.06.19. FAR: Laurids Christensen. MOR: Karen Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død den 20. Decbr. begravet den 26. Decbr. Mette Laustdatter. Grdmd Laust Christensens Datter af Give. ½ Aar.
NOTITS: Døbt Mette Lauritsen! Skrives i dåben af Give Overmark og faderen kaldes Laurits.

Nr. 7496 1835.12.26 †1835.12.19 Maren Skibild Hansdatter, Farre Mølle, SAND ALDER: 3.10 (å.m), 3 år 9 m., DØBT: 1832.02.21. FAR: Hans Christian Pedersen. MOR: Dorte Jensdatter.
DØDSÅRSAG: Kopper.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. død den 19. Decbr: begravet den 26. Decbr: Maren Skibild Hansdatter. Grdmd. og Møller Hans Christian Pedersen Farre Mølle af Smaakopper. 3¾ Aar.

Nr. 7498 1836.01.31 †1836.01.15 Maren Madsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 1.06c (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1834.06.06. FAR: Mads Christian Pedersen. MOR: Ane Marie Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død den 15. januar begravet den 31. Januar Maren Mads Datter. Datter af Grdmd Mads Cr: Pedersen i Hedegaard. 1½ Aar.
NOTITS: Dåben har vist en fejl mor: Karen Pedersdatter.

Nr. 7499 1836.02.07 †1836.02.01 Magdalene Olesdatter, Farre (Mark), SAND ALDER: 1.04 (å.m), 1 år 6 m., DØBT: 1834.10.09. FAR: Ole Jensen. MOR: Edel Marie Jensdatter.
DØDSÅRSAG: Smaakopper.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d. 1. Febr: begravet den 7. Febr: Magdalene Oles Datter. Datter af Husmd Ole Jensen paa Farre Mark af Smaakopperne. 1½ Aar.
NOTITS: Døbt Malene.

Nr. 7504 1836.03.23 †1836.03.20 Pedersine Christensdatter, Donnerup Mark, SAND ALDER: 6.11 (å.m), 7 år, DØBT: 1829.04.21. FAR: Christen Pedersen. MOR: Ane Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død den 20. Martz begravet den 23. Martz Pedersine Christens Datter. Datter af Husmd. Christen Pedersen paa Donnerup Mark. 7 Aar.
NOTITS: Født 1829 på Søndersthoved Mark.

Nr. 7509 1836.06.28 †1836.06.22 Else Nielsdatter, Neder- Donnerup, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1764c.
MAND: Hans Iversen, Neder- Donnerup, Give, Han begraves 1843.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død den 22. Juni begravet den 28. Juni Else Niels Datter. Aftægtsmd Hans Iversens Kone af Nedre Donnerup. 72 Aar.
NOTITS: Født i Drantum, Brande før kirkebogen.

Nr. 7510 1836.07.08 †1836.07.02 Anne Katrine Jensdatter, Farre, SAND ALDER: 21.06c (å.m), 21 år 6 m., DØBT: 1805.01c. FAR: Jens Herman Jensen Nørskov. MOR: Ane Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død den 2. Juli begravet den 8. Juli Anne Cathrine Jens Datter. Datter af Husmd: Jens Hermansen {Jens Herman Jensen Nørskov} i Farre. 21½ Aar.
NOTITS: Født i Bøllund. Jens Herman Jensen Nørskov bliver i FT 1834 og her i 1836 kaldt Jens Hermansen.
Dåb nr. 3677

Nr. 7512 1836.09.04 †1836.09.01 Margrethe Johannesdatter, Farre (Mark), SAND ALDER: 44c, DØBT: 1792c.
MAND: Christen Nielsen, Farre (Mark), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død den 1. Septbr. begravet den 4. Septbr: Margrethe Johannes Datter. Husmd: Christen Nielsens Hustru af Farre Mark. {Alder ikke angivet}.
NOTITS: Ikke set født i Give sogn. Alder fra FT 1834.

Nr. 7514 1836.09.29 †1836.09.22 Maren Madsdatter, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 35c, DØBT: 1805.07.01.
MAND: Morten Pedersen, Hestlund- Lille, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død den 22. Septbr: begravet den 29. Septbr:Maren Madsdatter. Husmd og Indsidder Morten Pedersen Hustru i Lille Hestlund. {Alder ikke angivet}.
NOTITS: Dato for dåben omtrentlig ikke eksakt. Familie ser ud til at være glemt i FT 1834.
Dåb nr. 3477

Nr. 7516 1836.11.20 †1836.11.12 Anne Andersdatter, Mosgaard- Store, SAND ALDER: 75.08 (å.m), 84 år, DØBT: 1761.03.19.
MAND: Laurids Sørensen, Thyregod By, Thyregod, Død før FT 1834.
SØN: Anders Lauridsen, Mosgaard- Store, Give, Hans mor Anne Andersdatter begraves.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død den 12. Novembr. begravet den 20. Novbr: Anne Andersdatter. Grmd Anders Laustsens Moder af Store Moesgaard. 84 Aar.
NOTITS: Hun er født i Odderbæk, Thyregod datter af Anders Pedersen og Maren Pedersdatter.

Nr. 7517 1836.12.11 †1836.12.01 Anne Katrine Hansdatter, Give By (Mark), SAND ALDER: 47c, 47 år, DØBT: 1789c.
MAND: Anders Hansen Bank, Give By (Mark), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 1ste Decbr begravet den 11. Decbr: Anne Cathrine Hansdatter. Aftægtsm: Anders Hansen Bancks Kone af Give Mark. 47 Aar.
NOTITS: Hun er muligvis født i Farre 1783.

Nr. 7518 1837.01.29 †1837.01.21 Mette Katrine Sørensdatter, Farre, SAND ALDER: 66c, 66 år, DØBT: 1775c.
MAND: Ole Christensen, Farre, Give, †1850+.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 21. Januar begravet 29. januar Mette Cathrine Sørensdatter. Aftætsmd: Ole Christensens Hustru 1 Ægteskab af Farre. 66 Aar.
NOTITS: Født i Ørnsholt, Øster Nykirke. Alder fra FT 1801, hvorefter hun skulle få et barn med 18. FT 1834 og begravelsesalderen giver *1770c. *1775c antaget, fordi det er den tidligste aldersangivelse.

Nr. 7519 1837.01.29 †1837.01.24 Marie Lauridsdatter, Farre (Fattighus), SAND ALDER: 0.09 (å.m), 9 m., DØBT: 1836.03.19. FAR: Laurids Christian Jensen Braae. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 24. Januar begravet 29. Januar Marie Lauritzdatter. Datter af Almisselem Karen Nielsdatt: og Laust Braae i Fattighuset.- ¾ Aar.
NOTITS: Men hun er døbt Marie Laustsen. Moderen hedder i dåben Kirsten Nielsdatter.

Nr. 7520 1837.04.21 †1837.04.17 Mette Pedersdatter, Give By (Mark), SAND ALDER: 32.06c (å.m), 32 år 6 m., DØBT: 1804.10c.
MAND: Ole Hansen, Give By (Mark), Give, *1802 Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 17. April begravet 21. April Mette Pedersdatter. Indsidder Ole Hansens Kone paa Give Mark. 32½ Aar.
NOTITS: Skrædder fra FT 1834. Hun er ikke set født i Give, men kan være født i kirkebogshullet 1800-05.

Nr. 7521 1837.04.30 †1837.04.22 Ane Marie Christensdatter, Farre, SAND ALDER: 57c, 57 år, DØBT: 1780c.
MAND: Niels Jensen Omme, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 22. April begravet 30. April Ane Mari Christensdatter. Gaardm: Niels Ommes Hustru af Farre. 57 Aar.
NOTITS: Jensen fra FT 1834. Niels Jensen Omme er født i Vester Nykirke, Ribe amt.

Nr. 7524 1837.06.17 †1837.06.11 Maren Christensen, Farre (Mark), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1837.06.11. FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 11. Juni begravet 17. Juni Maren Christens. Huusmd. Christen Nielsens Tvillingsdøttre af Farre Mark. Faa timer.
NOTITS: Hjemmedøbt af faderen.

Nr. 7525 1837.06.17 †1837.06.11 Grethe Christensen, Farre (Mark), SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1837.06.11. FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 11. Juni begravet 17. Juni Grethe Christensen. Huusmd. Christen Nielsens Tvillingsdøttre af Farre Mark. Faa timer.
NOTITS: Hjemmedøbt af faderen.

Nr. 7528 1837.07.19 †1837.07.15 Anne Marie Sørensdatter, Farre, SAND ALDER: 52.06 (å.m), 55 år, DØBT: 1785.01.23.
MAND: Niels Pedersen, Farre, Give
DØDSÅRSAG: Tyfus.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død den 15. Juli begravet 19. Juli Anne Mari Sørensdatter. Aftægtsmand Niels Pedersens Hustru i Farre død af Thyphus contagiesus. 55 Aar.
NOTITS: Født i Nederdonnerup, datter af Søøren Nielsen Skov.
Dåb nr. 3122

Nr. 7532 1837.11.26 †1837.11.20 Mette Pedersdatter, Skærhoved (Fruelund), SAND ALDER: 80c, 80 år, DØBT: 1757c.
MAND: Peder Jokumsen, Skærhoved (Fruelund), Give, Begravet 1822.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 20. Novbr: begravet 26. Novbr: Mette Jochumsdatter {Pedersdatter}. Aftægtskone paa Fruelund. Enke efter Peder Jocumsen.- 80 Aar.

Nr. 7538 1838.03.08 †1838.03.01 Ane Marie Madsen, Hedegard, SAND ALDER: 0.09c (å.m), 9 m., DØBT: 1837.06.02. FAR: Mads Christian Pedersen. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 1. Marts begravet d: 8 Marts Ane Marie Madsen Gaardm: Mads Christian Pedersens Datter af Hedegaard. ¾ Aar

Nr. 7539 1838.03.24 †1838.03.11 Ane Christensdatter, Hestlund- Lille (Grøndal), SAND ALDER: 85.00 (å.m), 86 år, DØBT: 1753.03.04.
MAND: Niels Madsen, Hestlund- Lille (Grøndal), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død den 11. Marts begravet den 24. Marts Ane Christensdatter. Aftægtsk: af Grøndahl Enke efter — {Niels Madsen}. 86 Aar.
NOTITS: Hun var enke 2. gang efter Niels Madsen †1833 Lille Hestlund.
LINK: Dåb 1753 i Tovdal, Arnborg.

Nr. 7540 1838.03.24 †1838.03.17 Johanne Andersdatter, Ullerup, SAND ALDER: 76.10 (å.m), 80 år, DØBT: 1761.05.14.
MAND: Enevold Knudsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død den 17. Marts begravet den 24. Marts Johanne Andersdatter. Aftægtsmd: Enevold Knudsens Hustrue af Ullerup. 80 Aar.
NOTITS: Født i Lønaa, Thyregod. Døbt Hanna.

Nr. 7541 1838.04.08 †1838.04.02 Dødfødt, Søndersthoved Mark, SAND ALDER: 0, DØBT: 1838.04.02. FAR: Søren Hansen. MOR: Maren Johansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. dødfødt den 2. April begravet den 8. April et dødfødt pigebarn. Gaarmd: Søren Hansens Datter paa Søndersthoved Mark.
NOTITS: Død 4 timer gammel, ses under døbte. Dette dødsfald placeret efter september, har vel været glemt i foråret i april.

Nr. 7542 1838.05.18 †1838.05.13 Bodil Jakobsdatter, Give By, SAND ALDER: 56c, 56 år, DØBT: 1782c.
MAND: Laust Beckgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 13. Mai begravet d. 18. Mai Bodil Jacobsdatter. Indsidder i Give {By} Laust Becksgaards separerede Hustru.
NOTITS: Ikke set født i Give, Laust Bæksgaard ikke identificeret.

Nr. 7544 1838.06.21 †1838.06.15 Else Sørensdatter, Give By (Fattighuset), SAND ALDER: 60c, 60 år, DØBT: 1778c.
MAND: Christen Pedersen, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 15. Juni begravet d: 21 Juni Else Sørensdatter. Enke efter Indsidder Christen Pedersen Almisselem i Fattighuset. 60 Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give.

Nr. 7547 1838.08.19 †1838.08.15 Maren Pedersen, Sønderthoved Mark, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1838.08.14. FAR: Peder Albrechtsen. MOR: Birte Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død den 15. August begravet den 19 August Maren Pedersen. Gaardm: Peder Albrechtsens datter den yngste paa Søndersthoved Mk.
NOTITS: Hjemmedøbt. Hun er indført som født den 16. august 1838, måske er dødsdatoen her forkert. "den yngste paa Søndersthoved Mk" er gennemstreget.

Nr. 7549 1838.09.23 †1838.09.16 Karen Madsen, Bøllund, SAND ALDER: 0.03c (å.m), 3 m., DØBT: 1838.06c. FAR: Mads Jakobsen. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død den 16. Septbr begravet den 23 Septbr Karen Madsen. Gaardm: Mads Jacobsens datter i Bøllund. ¼ Aar.
NOTITS: Ikke set født i Give, men forældrene måske endnu ikke gift og født i et andet sogn?

Nr. 7550 1838.12.09 †1838.11.30 Maren Christensdatter, Ramskov, SAND ALDER: 85c, 87 år, DØBT: 1753c.
MAND: Anders Andersen Ramskov, Ramskov, Give, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 30. Novbr: begravet den 9. Decbr Maren Christensdatter. Enke efter afg: Gaardm: Anders Andersen Ramskov paa Søndersthoed Mark. 87 Aar.
NOTITS: Korrigeret alder fra FT 1787.

Nr. 7552 1839.01.27 †1839.01.15 Maren Pedersen, Stenbjerglund, SAND ALDER: 1.08 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1837.05.25. FAR: Peder Christian Laustsen. MOR: Maren Kirstine Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død Den 15. Janu: begravet den 27 Janu Maren Pedersen Gaardm: Peder Christian Laustsens Datter af Steenberglund. 1 ¾ Aar.

Nr. 7553 1839.02.06 †1839.01.31 Dødfødt, Farre Mark, SAND ALDER: 0.00 (å.m), 0 år. FAR: Christen Poulsen. MOR: Mette Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. dødfødt den 31. Januar begravet 6. Februar. Et dødfødt Pigebarn. Gaardm: Christen Poulsens Datter af Farre Mark.
NOTITS: Placeret efter marts, måske først glemt.

Nr. 7556 1839.04.12 †1839.03.31 Ane Kirstine Sørensen, Søndersthoved Mark?, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 4 dage, DØBT: 1839.03.27. FAR: Søren Hansen. MOR: Maren Johansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død 31. Marts begravet 12. April Ane Kirstine Sørensen. Huusmd: Søren Hansens Datter. 4 Dage.

Nr. 7557 1839.04.26 †1839.04.16 Kirsten Johansdatter, Hestlund- Lille, SAND ALDER: 76c, 76 år, DØBT: 1768.10.02.
MAND: Mads Nielsen, Hestlund- Lille, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 16. April begravet 26. April Kirsten Johansdatter. Aftægtskone fra Lille Hestlund. 76 Aar.
NOTITS: Født i Bøllund, Give.
Dåb nr. 2879

Nr. 7558 1839.04.26 †1839.04.22 Maren Rasmussen, Vorslunde- Lille, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 9 uger, DØBT: 1839.02.15. FAR: Rasmus Christensen. MOR: Voldborg Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. død 22 April begravet 26. April. Maren Rasmussen. Indsidder Rasmus Christensens Datter af Lille Vorslunde. 9 Uger.

Nr. 7559 1839.05.09 †1839.05.04 Margrethe Madsdatter, Bøllund, SAND ALDER: 71c, 72 år, DØBT: 1768c.
MAND: Jakob Jensen Brande, Bøllund, Give, Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. død 4. Mai begravet 9. Mai. Margrethe Madsdatter. Aftægtskone af Bøllund afg: Jacob Jensens Brandes Enke.
NOTITS: Alder fra FT 1801 Brande By. Hun er født i Brande By.

Nr. 7564 1839.08.18 †1839.08.12 Mette Johanne Pedersen, Give By, SAND ALDER: 0.03 (å.m), 3 m., DØBT: 1839.05c. FAR: Peder Pedersen. MOR: Mette Katrine Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. død 12. August begravet 18. August Mette Johanne Pedersen. Indsidder Peder Pedersens Datter af Give Mark.
NOTITS: Ikke indført som døbt i Give kirkebog.

Nr. 7567 1839.11.30 †1839.11.24 Marie Hansdatter, Hestlund- Store, SAND ALDER: 82c, 81 år, DØBT: 1757c.
MAND: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. død 24. Novbr: begravet 30 Novbr: Marie Hansdatter. Aftægtskone i Store Hestlund Enke efter afg. Jens Christensen Schou ibid.
NOTITS: Født i Skærlund, Brande. Korrigeret alder fra FT1801.

Nr. 7572 1840.05.06 †1840.05.24 Kirstine Andersen, Skærhoved, SAND ALDER: 1.11 (å.m), 2 år, DØBT: 1838.05.31. FAR: Anders Hansen. MOR: Marenta Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 24. April begravet 6. Mai Kirstine Andersen. Datter af Sognefoged og Gaardm: Anders Hansen i Skjerhoved. 2 Aar.

Nr. 7573 1840.05.06 †1840.04.29 Ane Marie Nielsdatter, (Tornumgaard), SAND ALDER: 57c, DØBT: 1783c.
MAND: John Pedersen (Tornumgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 29. April begravet 6. Mai Ane Marie Nielsdatter. Gaardm: Johan Pedersens Hustrue af Tornumgaard. {ingen alder angivet, 57c}.
NOTITS: Alder fra FT 1834.

Nr. 7574 1840.05.13 †1840.05.06 Malene Pedersdatter, Farre, SAND ALDER: 78c, 80 år, DØBT: 1762c.
MAND: Jens Christensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død 6. Mai begravet 13. Mai Malene Pedersdatter. Aftægtsmand Jens Christensens Enke af Farre. 80 Aar.
NOTITS: Bedre alder fra FT 1801.

Nr. 7576 1840.09.10 †1840.09.04 Maren Madsdatter, Hedegaard, SAND ALDER: 78.02 (å.m), 78 år, DØBT: 1762.07.18.
SØN: Mads Christian Pedersen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 4. Septbr: begravet 10. Septbr: Maren Madsdatter. Aftægtskone hos Gaardm: Mads Christian Pedersen af Hedegaard. 78 Aar.
NOTITS: Født i Enkelund, Thyregod.

Nr. 7578 1841.01.15 †1841.01.08 Marie Madsdatter, Give By, SAND ALDER: 58c, 58 år, DØBT: 1783c.
MAND: Lars Hau Christensen Vangsaae, Give By, Give, Afdød begravet 1836.03.20.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 8. Januar begravet 15. Januar Marie Madsdatter. Degne Enke i Give efter afg: Lars Hov Wangsaae. 58 Aar.
NOTITS: Lars Hau Vangsaae var først kirkesanger senere også skolelærer.