Give Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1700 - 1817
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Give kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Huller i Give kirkebog 1711-19, 1745-54 og 1800-05.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
19821692.12.01Christen Troelsen Hestlund- Store Troels Andersen ? Troels Andersens kone {REKONSTRUKTION: Troels Andersen en søn født Christen i Store Hestlund rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6241
NOTITS: Christen begravet, "Gl: 30 aar -4 uger", 1728 #6241.
19971693.12.28Morten Mortensen Bæksgaard Morten Jensen ? Morten Jensens kone {REKONSTRUKTION: Morten Jensen i Bæksgaard en Søn født Morten i Bæksgaard rekonstrueret fra dagsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6077
NOTITS: Morten begravet, "i hans alders 12 aar og 3 uger", 1706 #6077.
19961695.09.01Niels Nielsen Give By Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone {REKONSTRUKTION: Niels Pedersen en Søn født Niels i Give By rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6078
NOTITS: Niels begravet, "i hans alders 9 aar og 5 maaneder", 1706 #6078.
20011700.01.14Mikkel Jensen Nygaard Jens Jespersen Marie Jensdatter Dom 2 post Epipha: hafde Jens Jespersen i Nygaard et drengebarn til Daab og blef kaldet Michel og blef baaren af Niels Iversens hustru {Kirsten Pedersdatter} i Lonaae {Thyregod}. Faddere vare Christen Mortensen i Gifshov og Morten Christensen ibid:, Niels Iversøn i Lonaae, Matthies Jensen i Skierhoed og Anne Sørens Datter i Give.
20021700.02.14Oluf Villadsen Mosgaard Villads Thomsen ? Villads Thomsens kone Dend 14 Februa: hafde Villas Thomsen en barn til daab baaren af Margrethe Thomasdatter i Fugelsang {Thyregod} og blef kaldet Oluf og samme tid var faddere Jens {Sørensen} Fugelsang, Peder Vestergaard i Give, Jens Nielsen ibidem, Mette Nielsdatter i Hindskov {Thyregod}, Maren Jensdatter i Give.
NOTITS: Margrethe Thomasdatter i Fuglsang, Thyregod kunne være søster til faderen Villads Thomsen.
20061700.06.06Hans Christensen Give By Christen Christensen ? Christen Christensens kone Dom Trinitatis hafde Christen Christensen i Give et barn til daab som blef kaldet Hans baaren af Mette Jacobsdatter i Give og faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup, Jens Pedersens hustru ibidem, Jørgen Sørensen i Give og Anna Sørensdatter ibidem, Karen Antonisdatter ibidem.
Begravelse nr. 6063
NOTITS: Begravet, 4 år, 1705 #6063.
19731700.09.05Navnløs Give By Jens Sørensen ? Troels Andersens kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Dom: 13 post Trinit: blef et Navnløs pigebarn begraven som var Jens Sørrensøns i Give.'}
Begravelse nr. 6012
20101700.09.14Jens Mortensen Nygaard Morten Jensen ? Morten Jensens kone Dend 14 Septemb: hafde Morten Jensen i Nyegaard et barn til daab som blev kaldet Jens baaren af Christen Mortensens hustru {Maren Nielsdatter} i Moesgaard og faddere vare Søren Nielsen i Gifskov og hans hustru {Marie Christensdatter}, Christen Mortensen i Moesgaard, Jens Jespersen i Nygaard, Anne Nielsdatter i Ullerup.
Begravelse nr. 6366
NOTITS: Begravet 37 år 1737 af Nygaard.
20111700.12.05Hans Christensen Bregnhoved Christen Hansen ? Christen Hansens kone Noch Dom 2 Adventus hafde Christen Hansen i Breenhovet et barn til daab som blef kaldet Hans baaret af Hans Christensens hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle og dens faddere vare Johan Sørensen i Breenhovet og Christen Matsen og Jens Hansen ibidem, Kirsten Sørensdatter og Johanne Sørensdatter ibdidem.
20131701.02.11Niels Nielsen? Ullerup Niels Jensen Marie Jensdatter Dend 11 Februarii blef Marie Jensdatters uægte barn døbt og frembaaren af Niels Matsens hustru {Marie Jensdatter} i Ullerup og kaldet Niels og da vare faddere Jens Nielsen i Ullerup, Peder Jensen ibidem, Niels Christensen ibidem, Christen Boysens hustru {Anne Nielsdatter} ibidem og Christen Jensens hustru ibidem og udlagde til barnefader en karl ved Ribe som hed Niels Jensen som giestet til mester Rasmus Hochis i Holstedbroe hvor hun og da tiente.
20141701.03.09Niels Pedersen Sillesthoved Peder Nielsen ? Peder Nielsens kone Dend 9 Martii hafde Peder Nielsen i Sillesthoed et barn til daab som blef kaldet Niels baaren af Hans Christensens hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle dends faddere vare Hans Christensen i Ulkiær Mølle, Knud Nielsen i Gammelby {Ringive} og hans hustru {Karen Bundgaard}, Erich Nielsen og hans hustru {Mette Handatter} i Farre.
Begravelse nr. 6047
NOTITS: Begravet, 3 år, #6047.
20151701.03.24Peder Christensen Nederdonnerup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Dend 24 Martii hafde Christen Pedersen i Østergaard i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Peder og blef frembaaren af Søren Pedersens hustru i Give. Faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup og Jens Pedersen ibidem og Citzel Nielsdatter ibidem, Johan Sørensen i Breenhovet og Margrethe Christensdatter i Hedegaard.
Begravelse nr. 6036
NOTITS: Begravet, 1 år, #6036.
19981701.06.01Søren Jensen Farre Jens Pedersen ? Jens Pedersens kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen 20.09.1705: 'Dom XV p: Trinit: blev Jens Pedersens søn af Farre ved navn Søren Jensen begravet i sin alders 4 aar 3 maaneder og 14 dage.'}
Begravelse nr. 6073
NOTITS: Den angivne alder er så nøjagtig, at fødslen kan fastlægges i Juni. Datoen den 1. er arbitrær. Ingen indførsler i Give kirkebog 8. maj - 23 dec. 1701. Barnet kan evt. vøre født i et andet sogn.
20221702.02.12Christen Hansen? Hans Olufsen Kirsten Christensdatter Dom Septuages: blef en slegfredbarn døbt og blef kaldet [Christen]. Moderen til dette barn hed Kirsten Christensdatter barnefødt i Askier i Brand sogn og blev udlagt til barnefader en karl ved navn Hans Olufsen i Bølling i Egtved sogn hvor hun og blev besovet.
20231702.02.18Jens Frandsen Givskov Frands Jensen ? Frands Jensens kone Dom Sexages: hafde Frantz Jensen en barn til daab som blef kaldet Jens frembaaren af Movrits Jensens hustru {Karen Jensdatter} i Nør Kollemorten. Faddere vare Jens Jensen i Skierhovet, Morten Jensen i Nygaard og Jens Jespersen ibidem, Søren Nielsens hustru {Marie Christensdatter} i Gifskov, Matthis Jensens hustru {Anne Sørensdatter} i Breenhoed.
20351703.03.28Søren Johansen Bregnhoved Johan Sørensen ? Johan Sørensens kone Dend 28 Martii hafde Johan Sørensen et barn til daab som blef kaldet Søren. Frembaaren af Søvren Degens hustru {Johanne Lauridsdatter}. Faddere vare Jens Sørensen og hans hustrue i Give. Jørgen Sørensen ibidem, Christen Pedersen i Nederdonnerup og Jens Sørensen i Heedegaard.
20371703.04.09Christen Eriksen Farre Erik Nielsen Mette Hansdatter feria 2 Pasca: hafde Erich Nielsen i Farre et barn til daab som blef kaldet Christen. Frembaaren af Peder {Nielsen} Sillesthoeds hustru {Johanne Nielsdatter}. Faddere vare Veste Sørensen i Sillestoed, Hans Matsen i Farre, Niels Nielsen ibidem, Peder Graversens hustru i Mølgaard og Anne Nielsdatter i Farre.
20411703.05.06Niels Mortensen Nygaard Morten Jensen ? Morten Jensens kone Dom Cantate hafde Morten Jensen i Nygaard tvende børn til daaben af tvillinger, dend ene blef kaldet Niels, frembaaren af Jens Jespersens hustru ved navn Marie Jensdatter i for: Nygaard, dend anden blef kaldet Kirsten frembaaren af Morten Christensens hustru i Hesselbierre ved nafn Citzel Christensdatter. Faddere var Johan Sørensen i Breenhoed {Bregnhoved}, Jens Jensen i Schierhoed {Skærhoved}, Morten Christensen i Heyselbierre {Hesselbjerre, Thyregod}, Jens Jespersen i Nygaard, Hans Christensen i Ulkiær Mølle.
Begravelse nr. 6049
NOTITS: Begravet, 11 måneder, #6049. Tvilling.
20441703.06.24Niels Christensen Bregnhoved Christen Hansen ? Christen Hansens kone Festo Johannis Babtis: hafde Christen Hansen i Breenhoed {Bregnhoved} en barn til daab som blef kaldet Niels som blef frembaaren af Johan Sørensens hustru {Mette Sørensdatter} i Breenhoved. Faddere vare Niels Mortensen i Bexgaard, Jens Christophersen i Breenhoed, Jens Sørensens hustru {Anne Nielsdatter} i Give, Marie Pedersdatter i Give.
Begravelse nr. 6094
NOTITS: Begravet, 3 år 6 måneder, 1707 #6094.
20501703.12.27Christen Simonsen Give By Simon Pedersen ? Simon Pedersens kone Feria 3tia Nativitatis blef Simon Pedersens barn ved navn Christen hans daab confimeret. Frembaaren af Hans Pedersens hustru i Voislunde. Dens faddere vare Morten Jensen og hans hustru paa Rørbech, Hr: Søren i Brande, Zachariæ Thomsens hustrue {Maren Poulsdatter} paa Donneruplund.
Begravelse nr. 6050
NOTITS: Begravet, 25 uger, #6050. For Hr. Søren i Brande, se fx "Brande Gårdhistorie ændringer".
20561704.04.13Søren Christensen Nederdonnerup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Dom Jubilate hafde Christen Pedersen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Søren. Frembaaren af Søren Pedersens hustru i Give ved navn Margrethe Sørensdatter. Faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup, Cidsel Nielsdatter ibidem og Marie Nielsdatter ibidem, Johan Sørensen i Breenhovet og Jørgen Sørensen i Give.
20571704.04.13Christen Jensen Farre Jens Pedersen ? Jens Pedersens kone Dom Jubilate hafde Jens Pedersen i Farre et barn til daab som blev kaldet Christen. Frembaaren af Frederich Ottesens hustru i Farre Sc: Marie Hansdatter. Faddere vare Gregers Plouslund og hans hustru Margrethe Pedersdatter, Christen Matsen i Green, Hans Matsen i Farre, Erik Nielsens hustru i Farre.
Begravelse nr. 6100
NOTITS: Begravet, 3 år 4 måneder og 14 dage, 1707 #6100.
20581704.06.29Mads Jensen Bregnhoved Jens Christoffersen Anne Madsdatter Dom 6 post Trin: hafde Jens Christophersen et barn til daab som blef kaldet Mats. Blef frembaaren af Johan Sørensens hustru i Breenhovet ved navn Mette Sørensdatter. Faddere vare Johan Sørensen i Breenhovet, Christen Hansen ibidem, Christen Matsen ibidem, Marie Matsdatter ibidem, Margrethe Christophersdatter ibidem.
20601704.09.29Peder Jensen Farre Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Festo Michal: hafde Jens Nielsen i Farre et barn til daab som blef kaldet Peder. Frembaaren af Erik Nielsens hustru i Farre ved navn Met Hansdatter. Faddere vare Erik Nielsen i Farre, Las Nielsen ibidem, Knud Nielsen ibidem, Anne Nielsdatter ibidem og Anne Pedersdatter ibidem.
20611704.11.26Anders Hansen Farre Hans Madsen ? Hans Madsens kone Dom 23 hafde Hans Matsen i Farre et barn til daab som blev kaldet Anders. Frembaaren af Sal: Niels Christensens enke i Hygom ved navn Margrethe Pedersdatter. Faddere vare Jens Pedersen i Farre, Knud Nielsen ibidem, Niels Nebvads hustru Karen Jensdatter ibidem, Karen Christensdatter ibidem.
20631705.03.04Søren Sørensen Give By Søren Pedersen Margrethe Sørensdatter Dend 4 Martii hafde Søren Pedersen i Give {By} et barn til daab som blef kaldet Søren. Frembaaren af Jens Nielsens hustru i Give {By}. Faddere vare Johan Sørensen i Breenhoed, Niels Lavrsen i Give, Jens Sørensen ibidem, Lene Sørensdatter i Nederdonnerup og Marie Nielsdatter ibidem.
Begravelse nr. 6079
NOTITS: Begravet, 1 år 2 måneder, 1706 #6079.
20641705.03.18Niels Andersen Give By Anders Christensen Kirsten Christensdatter Dend 18 Martii hafde Christen Thomsens datter ved navn Kirsten {Christensdatter} et Barn til daab som blef kaldet Niels. Frembaaren af Peder Sørensens hustru i Give og udlagde til baarnefader en karl som hed Anders Christensen som tiente i Hastrup Mølle. Faddere vare Peder Sørensen i Give, Peder {Jensen?} Ullerup ibid:, Niels Lavrsen ibidem og Anne Nielsdatter ibidem.
Begravelse nr. 6081
NOTITS: Begravet, 1½ år, 1706 #6081.
20651705.04.22Jens Arendsen Donneruplund Arend Jensen ? Arend Jensens kone Dito [Dend 22 April Onsdag] hafde Mons: Arent Jens Forpagteren paa Donnerup en søn til daab som blev kaldet Jens. Frembaaren af Hr: Cammerraad Frue {Marie Christiansdatter Cassius} paa Syndishoed. Faddere var Hr. Cammerraad {Jens Lauridsen Risom} paa Syndishoed, Hr: Christen Nielsen {Vorgod} i Tyregodlund, Morten Jensen paa Rørbek, Cathrine Christensdatter paa Rørbek og Hr: Christens kiereste i Tyregod.
NOTITS: Wiberg har ingen kone for præst i Thyregod Christen Nielsen Worgod.
20681705.07.12Niels Kjeldsen Nederdonnerup Kjeld Poulsen ? Kjeld Poulsens kone Dom V p: Trinit: blev Kiel Poulsens søn af Nederdonnerup holdt til daab ved navn Niels. Frembaaren af min Ane Cathrine [Billhardtin]. Faddere Jens Persen i Donnerup, [Jens] Nielsen i [Deiby], Christen Syndergaard i Give, Christen {Pedersen} Østergaards hustru i Donnerup, Maren Vestergaard ibid:
20721705.11.13Paul Johannes Jensen Risom Søndershoved Jens Lauridsen Risom Johanne Marie Christiansdatter Cassius Fredagen efter Michael: {2. Okt. 1705} blev Hr: Cammerraad Jens Risom paa Søndersthoed hans søn ved navn Poul Johannes døbt. Frembaaren af Her Cammerraads Fru moder {Dorthe Andersdatter Roesteen}- Dens faddere fruens 2 søster {Sophie Lurentia Cassius og Christiane Cassius} og 2 unge Brocstorffer og Fredagen p: Dom XXII p: Trin: {13. Nov. 1705} i kirken confirmeret.
20731705.12.26Hans Pedersen Sillesthoved Peder Nielsen ? Peder Nielsens kone Fer: II Nativ: Christi blev Per {Peder} Nielsens søn af Sillesthoed døbt. Frembaaren af min kone Catarine [Bilhardt] og kaldet Hans. Dens faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Jørgen Degn og Jens Degn og Jens Kræmers hustru og hendes søster.
20741706.02.28Jens Johansen Bregnhoved Johan Sørensen Mette Sørensdatter Dom Reminisc: blev Johan Sørensens liden søn af Breinhoed døbt og kaldet Jens. Frembaaren af min kone Catharina [Bilhardt]. Dens faddere Jens Sørensen af Give, Rasmus Sørensen ibid:, Anne Mattisen af Bræinhoed, Lene Sørensdater.
NOTITS: Begravet, 3 måneder 3 uger, 1706 #6080.
20781706.07.25Niels Andersen Hestlund- Store Anders Christensen ? Anders Christensens kone Dom VIII p: Trinit: Blev Anders Christensens liden søn i Store Hestlund døbt kaldet Niels. Frembaaren af min kone Catharine [Bilhardt]. Faddere var Hans Christensen i Ulkiær Mølle og hans søn {Peder? Hansen}, bonde koner i Byllund.
NOTITS: Der er ingen navn på de bondekoner i Byllund. Hans Christensens søn Peder bliver gift 1707 fra Ulkær Mølle her i Give. Hans anden kendte søn er Niels, der senere 1736 ses som ladefoged på Hammergaard.
19701706.08.18Navnløs Neder- Donnerup Christen Pedersen Østergaard ? Christen Pedersen Østergaards kone {REKONSTRUKTION: fra Begravelsen: 'Dom. XIV. p. Trin. Blev Chresten Østergaard i Neder Donerup Hans Navnløße og døefødde barn begravet.'}
Begravelse nr. 6084
20821706.10.17Niels Nielsen Nederdonnerup Niels Østergaard ? Niels Østergaards kone Dom XX p: Trin: blev Niels Østergaard af Nederdonnerup en søn døbt og kaldet Niels. Frembaaren af min kone Catharine {Bilhardt}. Dens faddere Christen {Pedersen} Østergaard ibid:, Jens Sørensen af Give {By}, Kield Poulsen og Jens Vestergaards hustru af Nederdonnerup.
20831706.10.24Niels Pedersen Farre Peder Christensen ? Peder Christensens kone Dom XXI p: Trin: blev Per Christensen af Farøe en søn døbt kaldet Niels. Frembaaren af Herman Davidsens hustru i Farøe. Faddere vare Jens Persen og Niels Nielsen i Farøe, Anne Matthisdatter af Breinhoed og Lene Sørensdatter.
20861707.01.02Niels Pedersen Ullerup Peder Jensen ? Peder Jensens kone Dom p: Circumc: Chri: blev Per Jensen af Ullerup tvende børn døbt, en dreng som blev kaldet Niels frembaaren af Per Nørgaards hustru i Give og en pige kaldet Mette frembaaren Per Jensens hustrues søster i Farøe, deres faddere vare alle af Ullerup.
NOTITS: Tvilling.
20961707.10.02Jens Christensen Nederdonnerup Christen Pedersen Østergaard ? Christen Pedersen Østergaards kone Dom XV p: Trin: hafde Christen {Pedersen} Østergaard i Nederdonnerup en søn til kirke og blev kaldet Jens. Frembaaren af Søren Ottesens hustru i Byllund. Dens faddere Lars Sørensen og hans hustru etc:
20971707.10.01Christen Enevoldsen Bæksgaard Enevold Christensen Karen Andersdatter Enevold Christensens kone Fest: Omn: Sanct: hafde Enevold Christensen i Bexgaard en søn til kirke og blev kaldt Christen. Frembaaren af Jens Øgelunds hustru ib: Faddere vare af Bexgaard.
Begravelse nr. 6180
NOTITS: Begravet 1723 15 år #6180. Jens Hansen? Øgelund. Forældrene gift 1706 i Sønder Omme.
20981707.10.01Christen Nielsen Farre Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone S: d: [Samme Dag] hafde Niels Persen af Farøe en søn til kirke som blev kaldet Christen. Frembaaren af hans kones søster. Faddere vare af Farøe bye og Givskov.
20991707.10.01Thomas Andersen Farre Anders Vestesen ? Anders Vestesens kone S: d: [Samme Dag] hafde Anders Vestesen en søn til kirke som blev kaldet Thomas. Frembaaren af lille Niels hans hustru i Farøe. Faddere vare af Farøe bye.
19751707.10.20Christen Jensen Farre Jens Pedersen Thyregod ? Jens Pedersen Thyregods kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Eod: {Dom Sexag:} blev Jens Persens liden søn af Farøe ved navn Christen Jensen begravet gammel 3 maaneder 3 uger 2 dage.'}
Begravelse nr. 6109
NOTITS: Christen begravet, "gammel 3 maaneder 3 uger 2 dage", 1708 #6109.
21001707.11.27Jørgen Johansen Bregnhoved Johan Sørensen Mette Sørensdatter Dom 1 Advent blev Johan Sørensen i Breinhoed en søn hjemmedøbt og kaldet Jørgen. Frembaaren af min kone {Ane Katarina Bilhardtin}.
21011707.12.07Jocken Christoffer Hermansen Farre Mølle Herman Davidsen ? Herman Davidsens kone Onsdagen p: Dom II Advent blev Herman Davidsen af Farøe Mølles søn Hiemmedøbt og kaldet Jochen Christovfer. Fer: Epiph: frembaaren af Jomfrue pige_ paa Refstrup. Faddere vare af Farrøe bye. Farrøe.
NOTITS: Begravet, 3 måneder 2 uger, 1708 #6112.
21021708.01.22Søren Festersen Nederdonnerup Fester Sørensen ? Fester Sørensens kone Dom III p: Epiph: blev Vester Sørensen af Nederdonnerup en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af Sørens Sørensens hustru {Maren Larsdatter} i Liden hestlund. Faddere vare af Nederdonnerup.
Begravelse nr. 6646
NOTITS: Denne indførsel står 8 pladser for sent i kirkebogen, altså ikke i den rigtige rækkefølge. Det kunne have været en fejl for 3. søndag efter faste, men den kaldes Dom. Oculi og derpå falder indførslen efter denne.
21061708.03.11Jens Frandsen Givskov Frands Jensen Kirsten Jensdatter Dom Oculi blev Frands Jensen af Givskov en søn døbt kaldet Jens. Frembaaren af Niels Larsens hustru (NN Jensdatter) i Østerhoed {Givskud}. Faddere vare Jens {Jensen} Skierhoed, Niels Larsen af Østerhoed, Lars Kræmmer og Søren Nielsens hustru af Give.
Begravelse nr. 6122
NOTITS: Begravet, 5 uger, 1708 #6122.
21101708.04.29? Jørgens/en/datter Give By Jørgen Graversen ? Jørgen Graversens kone Jørgen Graversen af Give et barn til daab.
NOTITS: Ingen dato - antaget fra rækkefølgen i kirkebogen.
21111708.04.29Jens Jensen Ullerup Jens Nielsen Marie Jørgensdatter Eodem die [Dom Jubilate] hafde Saal: Jens Nielsens enke af Ullerup en søn til daab som blev kaldet Jens. Frembaaren af Las Christensens hustru ib: Faddere vare Las og Per og Christen Jensen af Ullerup.
NOTITS: Der findes Lars, Peder og Christen Jensener i Ullerup.
21141708.06.10Christen Christensen Ullerup Christen Jensen ? Christen Jensens kone Dom 1 p. Trin. hafde Chrest_ Jens_ af Ullerup en Søn til Daab_ frem baar_ af Anne [J]ißens i Ullerup og kaldet Chresten. Faddere vare
NOTITS: Begravet, 1 år, 1709 #6127.
21151708.11.11Niels Larsen Hedegaard Lars Sørensen ? Lars Sørensens kone Dom. XXIII p. Trin. hafde LarS Sørens_ i Hedegaar en søn til Kierk frembaar_ af min Kone {Ane Katarina Bilhardt} kaldet Nielß. Faddere vare af Heedgaard.
Begravelse nr. 6822
21161708.11.11? Nielsen Give By Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone Eod: die hafde Niels Persen af Give en søn til daab frembaaren af Niels Larsens hustru ibidem kaldet. Faddere var af Give.
21221709.01.06Christen Pedersen Farre Peder Christensen ? Peder Christensens kone Fer: Epiph: blev Peder Christensen i Farøe en søn døbt Christen. Frembaaren
21241709.02.21Jochen Christoffer Hermansen Farre Mølle Herman Davidsen ? Herman Davidsens kone Dom. Sept. Blev Hermand Davidsøn i Farrøe Mølle en Søn hiemdøbt kaldet: Jochen Xtopher. frembaar_ af Hyrdens Daater ib:
21271709.04.04Søren Sørensen Bøllund Søren Ottesen ? Søren Ottesens kone Dom Lættare blev Søren Ottesen i Byllund en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af min kone. Faddere vare Hans Simonsen, Christen {Pedersen} Østergaards kone i Nederdonnerup og Store Hestlund folk.
21301709.04.04Søren Hansen Farre Hans Madsen Bank ? Hans Madsens kone Dom. Lætar. Hafde Hanß {Madsen} Banck i Farrøe en Søn til Daab_ Kaldet: Søren. frembaar_ af Per Jensens Hustrue i Ullerup fadderne vare af Farrøe.
21321709.05.16Christen Henriksen Givskov Henrik Nielsen Ane Christensdatter Birkebæk Dom Jubilate blev Ane {Christensdatter} Birchebeck i Givskov et uægte barn døbt kaldet Christen. Frembaaren af Karen Hermansdatter i Bexgaard. Faddere var Søren Nielsen og sin hustru {Marie Christensdatter} af Givskov, Peder Nørgards datter i Give, Troels {Andersen} Hestlund. Til barnefader blev udlagt Henrich Nielsen i Vonsyld synden Colding.
21331709.05.16Peder Nielsen Nederdonnerup Niels Lille ? Niels (Lille) kone Eodem die [Dom Jubilate] hafde lille Niels af Nederdonnerup en søn til daab blev kaldet Peder. Frembaaren af en kone i Oxenberg {Oksenbjerre, Øster Nykirke}. Faddere vare af Nederdonnerup.
21391710.03.02Niels Nielsen Givskov Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone d: 2 Marts blev Niels Pers_ af Givskov en Søn døbt Kaldet Nielß frembaaren af Frants JenßensHustrue {Maren Christensdatter} ib. faddere Hanß Nielß_ af Give, Sør_ Nielß_ af Givskov, Per Nørgaards Daater af Give, Jens Jenßens Søster af Skierhoed.
21411710.04.22Johan Hansen Give By Hans Nielsen ? Hans Nielsens kone Fer III Pasch: hafde Hans Nielsen i Give en søn til daab kaldet Johan. Frembaaren af Søren Nielsens hustru ib: Faddere vare af Give.
21421710.04.27Niels Christensen Give By Christen Steffensen Landverge ? Christen Steffensens kone Dom I p: Pasch: blev Chrest_ Stafens_ Landværge en Søn: Nielß Døbt frembaar_ af min Kone {Ane Katarina Bilhardt}, faddere vare af Give.
21431710.05.04Jens Larsen Hedegaard Lars Jensen ? Lars Jensens kone Dom. 2. p. Pasch Blev Larß Jens_ af Heedgaard en søn døbt kaldet Jens frembaar_ af Jens Sørrensens Hustr. {Anne Nielsdatter} ib. faddere vare af Heedgaard.
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Begravet, 5c uger, 1710 #6132.
21441710.05.18Lars Jeppesen Nygaard Jep Larsen Maren Jensdatter Dom. 4. p. Pasch. Blev Jep Lassen af Nygaard en Søn døbt Kaldet Laß, frembaar_ af Troulß Anderßens Hustrue {Else Nielsdatter} i Stor Hestlund faddere vare af Nygaard og Ullerup.
NOTITS: Forældrene gift året før.
21451711.04.12Søren Madsen Hedegaard Mads Sørensen ? Mads Sørensens kone Dom. p. Pasch. Blev Madts Sørens_ af Heedgrd en Søn døbt Kaldet Søren frembaaren
19921711.09.01? Festersen Nederdonnerup Fester Sørensen ? Fester Sørensens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dit: (Dom 3 p: Epiph:)Fester Sørensens søn af Nederdonnerup begraven Gl: 8 aar.'}
Begravelse nr. 6140
NOTITS: Sønnen begravet, "Gl: 8 aar", 1720 #6140.
19881712.12.01Frands Nielsen Ullerup Niels Hansen Johanne Frandsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen 09.02.1721: 'Dit: {Dom Septuag:} blev Niels Hansens søn af Ullerup navnl: Frants Nielsen begravet gammel 8 aar og nogle uger.'}
Begravelse nr. 6153
NOTITS: Begravet 8 år gammel 1721.
21461713.02.19Søren Sørensen Give By Søren Nielsen ? Søren Nielsens kone Dom sexag: blev Søren Nielsen i Give en søn døbt kaldet Søren.
19781714.10.01Søren Johansen Bregnhoved Johan Sørensen ? Johan Sørensens kone {REKONSTRUKTION: Johan Sørensen en søn født Søren i Bregnhoved rekonstrueret fra årsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6422
NOTITS: Søren begravet, "gl: 27 aar", 1741 #6422.
19491715.07.01Hans Pedersen Møller Ulkær Mølle Peder Hansen Møller Maren Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra fadderlister, fødselsår fra FT 1787 i Skærlund i Brande: 'Peder Hansen en søn født Peder i Ulkær Mølle.'}
NOTITS: I 1744 fadder i Give af Ulkær Mølle, 1750 nævnes han første gang i Skærlund i Brande (Nørvang Gejstlig Justitsprotokol).
LINK: Hans Pedersen Møller i Skærlund i Brande.
19801715.08.01Stefan Nielsen Give By Niels Steffensen Hyrde ? Niels Steffensens kone {REKONSTRUKTION: Niels Stephansen en søn født Stephan i Give By rekonstrueret fra årsnøjagtig alder ved begravelse.}
NOTITS: Stefan begravet, "Gl: 15 aar", 1731 #6270.
21481716.02.02Christen Christensen Givskov Christen Christensen ? Christen Christensens kone Fest. Purisic. Mar. blev Chrest_ Chrestens_ af Givskov en Søn døbt, Kaldet: Chrest_, frembaar_ af Sør_ {Nielsen} Skovs Kone, fadderne vare Friedrich Ottß_ Larß Kr. {Kræmmer} af Give, Chrest_ Haags Hustr og Mette NielsD. ib.
NOTITS: For Kr. = Kræmmer, se ovenfor.
21491716.03.15Søren Sørensen Hestlund- Lille Søren Sørensen Lille ? Søren Sørensens kone d. 1. Febr. Blev Lille Sør_ Sørens_ i Lille Hestlund en Søn hiemdøbt for Skrøbeliheds skyld, og Kaldet: Søren. Holdt af Ulkiær Mølle kone {Maren Christensdatter}. NB Confirmeret Dom Oculi derpaa {3. søndag i fasten, 15. marts 1716}.
Begravelse nr. 6470
21501716.03.08Hans Andersen Farre Anders Vestesen Bank ? Anders Vestesens kone Dom. Reminsc. Hafde Anders {Vestesen} Banck af Farrøe en Søn til Daab_ Kaldet: Hanß, frembaar_ af Chrest_ Madsens Hustrue i Bræinhoed, fadderne var, Hermand {Davidsen} Møller, Jenß {Pedersen} Tyrgod, Niels Niels_ og deris Hustruer af Farrøe.
Begravelse nr. 6143
NOTITS: Hans begravet, 4 år 4 uger, 1720 #6143.
19851717.03.01Christen Sørensen Givskov Søren Nielsen ? Søren Nielsens kone {REKONSTRUKTION: Søren Nielsen en søn født Christen i Givskov rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6209
NOTITS: Christen begravet, "Gl: 7 aar ringer 9 uger", 1726 #6209.
19811717.04.01Claus Nielsen Vorslunde Niels Clausen ? Niels Clausens kone {REKONSTRUKTION: Niels Clausen en søn født Claus i Voslunde rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6247
NOTITS: Claus begravet, "Gl: 12 aar 15 uger", 1729 #6247.
19481718.07.01Kirsten Pedersdatter Ulkær Mølle Peder Hansen Møller Maren Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra fadderlister, vielsen 1737, fødselsår fra begravelsen: 'Peder Hansen en datter født Kirsten i Ulkær Mølle.'}
NOTITS: Begravet 1778.05.22 i Nørskov i Lindeballe, 60 år gammel. Gift 1737 i Give af Ulkær Mølle.
LINK: Peder Hansen Møller i Ulkær Mølle i Give.
19871718.07.01Peder Christensen Ullerup Christen Lassen ? Christen Larsens kone {REKONSTRUKTION: Christen Lassen en søn født Peder i Ullerup rekonstrueret fra alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6158
NOTITS: Begravet #6158.
21521719.12.10Hans Pedersen Bregnhoved Peder Andersen Dorthe Mikkelsdatter Dom. 2. Advent. blev Dorthe MikkelDaaters uægte Søn døbt af Bræinhoed kaldet Hanß, frembaaren af Birthe Haag i Give og Blev udlagd til Barnefader Per Anderßen, Postmesterens Sign: Gerth Vulff af Veile hans forrige kramboe Svend. Faddere vare Johanne Tygisd. hos mig, Nielß Mortensens datter fra Bexgaard, Nielß Jens_ og Sør_ Jens_ af Heedgaard. {Senere tilføjelse:} Efter begiering læst paa Schougaard {Skovgaard hovedgård, Kollerup sogn, nord for Jelling} Bircheting fredagen d 20 May 1746.
NOTITS: Postmester Gert Vulff fra før 1714 indtil †1736 i Vejle.
21531720.02.11Peder Mortensen Nygaard Morten Jensen ? Morten Jensens kone Dom Esto Mihi hafde Morten Jensen af Nygaard en søn til kirke kaldet Peder. Frembaaren af Morten N. {Christensen} fra Heisbierre {Hesselbjerre, Thyregod} hans hustru {Sidsel Christensdatter}. Faddere vare Jørgen Sørensen, Frants S[med] og hustru af Give, Peder Jensen og Sitzel Christensdatter af Byllund.
NOTITS: Morten N. i Hesselbjerre er familie, se også dåb #2042 og #2128.
21541720.02.18Thomas Vestesen Sillesthoved Veste Sørensen Mette Madsdatter Dom Invocavit hafde Visted Sørensen af Sillesthoed en søn til daaben frembaaren af min kone og kaldet Thomas. Faddere vare Lars Sørensen og Rasmus Sørensen af Give, Peder Jensen og Johanne Nielsdatter af Byllund.
21551720.02.25Jens Pedersen Ulkær Mølle Peder Hansen Møller Maren Christensdatter Dom Reminisc: hafde Peder Hansen udi Ulkiær Mølle en søn til daab frembaaren af min kone og kaldet Jens . Faddere var Jørgen Sørensen af Give, Søren jensen af Hedegaard, Peder Nielsen og hustru {Johanne Nielsdatter} af Silleshoed, Johanne Johansdatter af Donnerup.
NOTITS: Donnerup betyder vel Nederdonnerup, men ikke helt klart.
21561720.03.17Niels Christensen Farre Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Dom Judic. hafde Christen Nielsen af Farøe en søn til daaben frembaaren af Niels Bentsens hustru ib: og kaldet Niels. Faddere vare Jørgen Christensen, Anders Banck, Peder Knudsens og Niels Nielsens hustruer ib:
21571720.04.01Søren Nielsen Tromborg Niels Pedersen ? Niels Sørensens kone Fer: 2 Pasch: hafde Niels Pedersen af Tromborg en søn til daab kaldet Søren. Frembaaren af min kone. Faddere vare Lars Kræmmer af Give, Peder Jensen af Byllund, Sidsel Christensdtter ib: og Mari Christensdatter af Bexgaard.
21581720.06.16Lars Sørensen Hestlund- Lille Søren Sørensen ? Søren Sørensens kone Dom 3 p: Trin: blev Søren Sørensens søn i Lille Hestlund døbt og kaldet Lars. Frembaaren af Peder Hansens kone {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Lars Sørensen, Jørgen Sørensen af Give, Inger Nielsdatter af Tromborg og Mats Bexgaards kone.
21591720.07.21Jørgen Larsen Nederdonnerup Lars Jørgensen ? Lars Jørgensens kone Dom VIII p: Trin: blev Las Jørgensen af Nederdonnerup en søn døbt og kaldet Jørgen. Frembaaren af min kone. Faddere vare Johan Sørensen i Breinhoed, Jacob Nielsen i Give, Christen {Pedersen} Østergaard og Festers kone i Nederdonnerup.
21601720.08.18Jørgen Hermansen Farre Mølle Herman Davidsen ? Herman Davidsens kone S: d: {Dom XII p: Trin:} hafde Herman Davidsen Møller i Farøe en søn til daaben kaldet Jørgen og frembaaren af Hr: [Er]ton Zepelins pige paa Refstrup. Faddere vare riedefogden fra Refstrup, Mons: Madsz Slifstrup, Mølleren af Gødvad Mølle og nogle af Farøe.
21611720.09.22Niels Jensen Bøllund Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Dom XVII p: Trin: blev Jens Nielsen af Byllund hans søn døbt kaldet Niels. Frembaaren af Velb: Jomfru Dorthe Marie Møller i Byllund. Faddere vare Johanne Nielsdatter, Peder Jensen af Byllund, Niels Sørensen af Give, Ane Mitgaard i Hedegaard.
21621720.10.13Christen Larsen Hedegaard Lars Jensen ? Lars Jensens kone S: d: {Dom XX p: Trin:} hafde Lars Jensen af Hedegaard en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Niels Jensens hustru ib: Faddere vare Niels Jensen, Søren Jensen ib:, Peder Hansen Møller i Ulkiær Mølle, Las Jørgensens hustru og Christen {Pedersen} Østergaards hustru af Nederdonnerup.
21631720.12.26Niels Christensen Ullerup Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Fer: 2 Nativ: Chr: blev Christen Nielsen af Ullerup en søn døbt og kaldet Niels. Frembaaren af Mette Christensdatter i Dyrken {Thyregod}. Faddere vare Sidzel Christensdatter af Lille Mosgaard {Thyregod}, Peder {Hansen} Møller i Ulkiær Mølle, Sidzel Christensdatter i Byllund, Jens Lassen i Ullerup.
21651720.12.29Jes Mathiasen Bregnhoved Mathias Jensen ? Mathias Jensens 3. kone Dom p: Nativ: Chr: hafde Matthias Jensen i Breinhoed en søn til daaben og blev kaldet Jess. Frembaaren af Niels Eriksens hustru i Give. Faddere var Johan Sørensen og hustru {Mette Sørensdatter}, Clemmend Christensens datter, Christen Madsen af Breinhoed, Lars Sørensen og Jørgen Sørensen af Give.
Begravelse nr. 6246
21681721.03.02Jens Jensen Give By Jens Jensen? Ravning ? Jens Jensen Ravnings kone Dom invocav: hafde Jens {Jensen?} Ravning af Give {By} en søn til daab frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers ib: og kaldet Jens . Faddere var Lars Kremer og Jørgen {Sørensen} Degn, Degnens {Søren Jensens} pige og Ane Christensdatter af Give.
21691721.03.12Gregers Pedersen Give By Peder Christensen Hag ? Peder Christensens kone Onsd: p: Dom Reminisc: blev Peder Christensen Haag af Give {By} 2de børn hiemmedøbte og kaldet drengen Gregers og pigen Ædel holdt af Ann Vestergaard og jordemoderen i Give {By}.
Begravelse nr. 6155
NOTITS: Tvilling.
21731721.04.14Hans Jørgensen Farre Jørgen Christensen ? Jørgen Christensens kone Fer: 2 Pasch: blev Jørgen Christensen af Farøe en søn døbt og kaldet Hans. Frembaaren af Christen Slaus hustru. Faddere var Jørgen {Sørensen} Degn af Give, Anders Vistesen og Per {Peder} Banck af Farøe, Abbelone af Store Hestlund.
Begravelse nr. 6179
NOTITS: Begravet 2 år 1723 i Farre #6179.
21741721.04.27Jens Christensen Farre Christen Nielsen Gjaldbæk Dorte Jensdatter Dom 2 p: Pasch: hafde Christen Nielsen Gialbeck af Farrøe en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Visted {Sørensen} Sillesthoeds hustru {Mette Madsdatter formodet}. Faddere vare Jens {Nielsen} Bierre, Hans Thomsen Christen og Niels Nielsens hustruer samtl. af Farøe.
NOTITS: Forældrene gift 1720 #8063. Christen Nielsen er en anden person end Christen Nielsen Gjaldbæk. Jens Bjerres patronym se fx daab 2053 i 1704.
21751721.05.22Christen Pedersen Hedegaard Peder Nielsen ? Peder Nielsens kone Fer: Ascens: Chr: blev Peder Nielsens søn af Hedegaard døbt og kaldet Christen. Frembaaren af Ann Midtgaard ib: Faddere var Lars Christensens hustru, Jesper Jensen, Kirsten Christensdatter {Jesper Jensens trolovede}
Begravelse nr. 6295
NOTITS: Begravet 12 år gammel 1733 som Jens #6295.
21771721.08.17Peder Christensen Hestlund- Store Christen Troelsen Johanne Pedersdatter Dom X p: Trin: blev Christen Troelsen af Store Hestlund en søn døbt og kaldet Per Frembaaren af Ulkiær Møller {Peder Hansen} kone {Maren Christensdatter}. Dens faddere vare Lars Kræmmer, Jørgen {Sørensen} Degn, Ane Vestergaard af Give {By} og Sidsel Christensdatter af Byllund.
Begravelse nr. 6164
21801721.12.21Peder Christensen Ullerup Christen Larsen ? Christen Larsens kone Dom IV Advent hafde Christen Lassen af Ullerup en søn til daab kaldet Per {Peder}. Frembaaren af Christen Nielsens hustru ib: Faddere vare Sidsel {Christensdatter} og Mette {Christensdatter} Nørgaard i Byllund, Niels Hansen og Niels Boysen af Ullerup.
NOTITS: For Sidsel Nørgaards patronym se dåb #2177. Mette er vel hendes søster.
21811722.01.04Lars Christensen Givskov Christen Christensen ? Christen Christensens kone Søndag efter Nytaarsdag blev Christen Christensen af Givskov en søn døbt kaldet Las. Frembaaren af min kone {fru Bilhardt}. Fadderne Frederich Ottesen og sin hustru {Marie Hansdatter} af Givskov, it: Lars Kræmmer og sin hustru af Give.
21821722.01.11? Peders/en/datter Farre Peder Bank ? Peder Banks kone Dom blev Peder Banck af Farøe en døbt kaldet ? frembaaren ar. faddere vare folk af farøe byes indbyggere.
NOTITS: Indførselt meget ufuldstændig.
21831722.01.25Christen Andersen Nygaard Anders Christensen Mette Frandsdatter Dom 3 p: Epiph: blev Anders Christensen af Hveisel Lundgaard {men gift til Nygaard, Give} en søn døbt og kaldet Christen. Frembaaren af Morten {Jensen} Nygaards hustru. Faddere vare af Ullerup og Nygaard.
NOTITS: Forældrene gift syv uger før fødslen #8067 i Give.
21851722.03.29Johan Larsen Nederdonnerup Lars Jørgensen ? Lars Jørgensens kone Dom Palm: hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup en søn til daab som blev kaldet Johan. Frembaaren af Lars Sørensens hustru af Give {By}. Faddere var Johan Sørensen af Breinhoed, Jørgen Sørensen af Give {By}, Ann Vestergaard i Give {By} og Christen Østergaards hustrue i Nederdonnerup.
21861722.04.26Søren Vestesen Sillesthoved Veste Sørensen Sillesthoved Mette? Madsdatter? Dom 3 p: Pasch hafde Vested {Sørensen} Sillesthoed en søn til daab frembaaren af sin konis {Mette? Madsdatter?} søster i Nørskov {Lindeballe} og kaldet Søren. Faddere var Johanne Sillesthoed, Jørgen Ladefoged af Refstrup {Gadbjerg}, Lars Sørensen og Rasmus Sørensen af Give.
NOTITS: Begravet 1759 Give By. Lars og Rasmus Sørensen ses i Anst tingbog 1717.
21871722.05.03Jens Jensen Hedegaard Jens Jensen ? Jens Jensens kone Dom IV p: Pasch: hafde Jens Jensen i Hedegaard en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Ann Midtgaard samme sted. Faddere vare Jens Vestergaards hustrue og Lars Jensens hustrue i Hedegaard, Johan Sørensen og Matthis Jensens søn {Jens Mathiesen, 18} i Breinhoed.
Begravelse nr. 6264
NOTITS: Begravet 8 aar gammel 1730 #6264.
21901722.06.07? Nederdonnerup Anders Larsen ? Anders Larsens kone Dom 1 p: trin: hafde Anders Lasen af Nederdonnerup en til daab kaldet ?. frembaaren af Las Jørgensens hustrue ib: Faddere vare samtl: af Nederdonnerup bye.
21921722.09.20Hans Pedersen Bøllund Peder Svendkis? ? Peder Svendkis? kone Dom XVI p: Trin: blev Peder Svende[.]kis søn i Byllund døbt kaldet Hans. Frembaaren af min {præst Bilhardts} søsterdatter Anne Magrethe Veberin. Faddere vare Møllerens {Peder Hansen} datter {14, Marie? Pedersdatter i Ulkær Mølle}, Niels {Pedersen} Tromborgs datter {Inger Pedersdatter}, Peder Jensen og Jens Nielsen i Byllund.
NOTITS: Faderens patronym er svært læsbar. Det synes som om Bilharts "v" midt i et ord, som fx i Givskov, er det samme som det andet bogstav. Mulig er også Sneedekis, snedkers
21941722.10.04Thomas Andersen Sillesthoved Anders Jepsen ? Anders Jepsens kone Dom XVIII p: Trin: blev Anders {Jepsen} Silleshoeds søn døbt kaldet Thomas. Frembaaren af Anna Margrethe Veberin. Faddere var Maren {Christensdatter} Kræmmers, Per Møllers kone, Visted {Sørensen} Sillesthoed og Peder {Nielsen} Sillesthoeds søn {Niels Pedersen}.
Begravelse nr. 6208
NOTITS: Begravet 4 år gammel i 1726, #6208.
21971722.10.22Morten Jensen Nygaard Jens Mortensen ? Jens Mortensens kone Dom XXV hafde Jens Mortensen af Nygaard en søn til daaben kaldet Morten . Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Morten {Jensen} Nygaard og hustru, Jep {Sørensen?} Degn af Give [By} og Mette Mortensdatter af Uhre {Brande}.
NOTITS: Morten Jensen Nygaard er faderens far. Hans kone er faderens stedmor. Mette Mortensdatter formodes at være faderens søster og gift i Uhre, Brande.
21981722.12.26Frands Nielsen Ullerup Niels Hansen Johanne Frandsdatter Fer 2 Nativ: Chri: hafde Niels Hansen af Ullerup en søn til daab kaldet Frantz . Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Niels Boysen, Christen Nielsen og deris hustruer af Ullerup.
Begravelse nr. 6361
NOTITS: Begravet 1737, 15 år gammel, #6361.
19591723.01.27Navnløs Bregnhoved Anders Pedersen Ingeborg Clemmensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Fest: Annunc: Mar: blev Anders Persens navnløs fødte barn jordet.'}
Begravelse nr. 6178
NOTITS: Ikke dødfødt. Fødsel sat 5 dage før begravelsen.
19861723.05.01? Pedersen Vorslunde Peder Poulsen ? Peder Poulsens kone {Peder Povelsen en søn født ? i Vorslunde rekonstrueret fra alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6186
NOTITS: Begravet #6186 i 1724, død 1 år gammel.
22011723.05.18Niels Christensen Farre Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Fer: 3 Pentec: blev Christen Nielsen af Farøe en søn døbt kaldet Niels. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Jørgen og Anders Banck, Villats Christensen og Per Christensens hustru af Farøe.
22041723.07.18Jens Jensen Farre Jens Nielsen ? Jens Jensens kone Dom VIII p: Trin: blev Jens Nielsen af Farøe en søn døbt kaldet Jens. Frembaaren af min søsterdatter Anna Margrethe Veberin. Faddere vare samtl: af Farøe bye folck.
19831724.08.01Jens Nielsen Give By Niels Eriksen Dørken ? Niels Eriksens kone {Niels Eriksen Dørken en søn født Jens i Give By rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6235
NOTITS: Jens begravet, "Gl: 3 aar og 9 maaneder", 1728 #6235.
22061723.10.24Søren Nielsen Vorslunde Niels Clausen ? Niels Clausens kone (2.) Dom XXII p: Trin: blev Niels Clausen af Vorslunde en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Jørgen {Sørensen} Degn, Lars Sørensen af Give {By}, Niels Jensen af Hedegaard og Las Jørgensens hustru af Nederdonnerup.
22091723.12.05Jørgen Larsen Give By Lars Jensen Anne Jørgensdatter Dom II Advent hafde Laurids Jensen af Give 2 sønner til daab, hvilken den ene blev frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By} og kaldet Jørgen. Den anden af Anne Vestergaards i Give {By} kaldet Jens. Faddere vare Christen Skov, Jørgen {Sørensen} Degn og sin pige i Give {By}, Frants Smed ib: og flere af Give.
Begravelse nr. 6189
NOTITS: Tvilling, begravet 5 måneder gammel 1724, #6189. Moderens navn fra Vera M. Madsen (2013), forældre gift Øster Nykirke 1721.
22101723.12.05Jens Larsen Give By Lars Jensen Anne Jørgensdatter Dom II Advent hafde Laurids Jensen af Give 2 sønner til daab, hvilken den ene blev frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By} og kaldet Jørgen . Den anden af Anne Vestergaards i Give {By} kaldet Jens. Faddere vare Christen Skov, Jørgen {Sørensen} Degn og sin pige i Give {By}, Frants Smed ib: og flere af Give.
NOTITS: Tvilling, ser ud til at have levet. Moderens navn fra Vera M. Madsen (2013), forældre gift Øster Nykirke 1721.
22131724.02.13Peder Jensen Ullerup Jens Larsen ? Jens Larsens kone Dom Septuages: hafde Jens Lassen af Ullerup en søn til daab kaldet Peder. Frembaaren af Niels Hansens hustru ib: Faddere vare Niels Boysen, Palle Christensen, Peder Lassen og Mette Christensdatter samtl: af Ullerup.
22141724.03.19Jep Andersen Sillesthoved Anders Jepsen ? Anders Jepsens kone Dom Oculi hafde Anders Jepsen af Sillesthoed en søn til daab kaldet Jep. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen Christensen af Givskov, Jørgen {Sørensen} Degn af Give, Maren {Christensdatter} Kræmmers ib:, Jens {Sørensen} Vestergaards og Lars Jensens {Anne Jørgensdatter} hustruer ib:
Begravelse nr. 6206
NOTITS: Begravet 2 år gammel i 1726, #6206.
22151724.04.09Jens Larsen Nederdonnerup Lars Jørgensen ? Lars Jørgensens kone Dom Palmar: hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give. Faddere vare Anne Vestergaard, Jørgen {Sørensen} Degn og Maren Matthisdatter af Give {By}, Johan Sørensen af Breinhoed og Anne Graversdatter af Hedegaard.
Begravelse nr. 6216
NOTITS: Begravet 2 år gammel 1726, #6216.
22181724.06.11Veste Vestesen Sillesthoved Veste Sørensen Mette? Madsdatter? Eod: die {Fest: Trin:} hafde forbem: Sal: {begravet samme dag #6187} Vested Sørensens efterladte hustru {Mette? Madsdatter?} en søn til daab kaldet Visted. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Mads Larsen og hustru af Farøe og Anders Jepsen og hustru af Sillesthoed, Peder Nielsens Hustru {Johanne Nielsdatter} ib:
22201724.11.12Christen Christensen Ullerup Christen Larsen ? Christen Larsens kone Dom XXII p: Trin: hafde Christen Larsen af Ullerup en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen {Nielsen?} Eegsgaard, Niels Hansen, Niels Boysens og Christen Nielsens {Egsgaard?} hustruer samtl: af Ullerup.
22231725.02.18Lars Jespersen Hedegaard Jesper Jensen Kirsten Christensdatter Dom Invocav: hafde Jesper Jensen udi Hedegaard en søn til daab kaldet Lars. Frembaaren af Anne Grauersdatter ib: Faddere vare Jens Jensen, Lars Jensen og Søren Jensen ib: og Christen {Pedersen} Østergaard i Nederdonnerup.
Begravelse nr. 6266
NOTITS: Begravet 1731 6 aar gammel, #6266.
22241725.03.11Poul Pedersen Vorslunde Peder Poulsen ? Peder Poulsens kone Dom Lætare hafde Peder Povelsen i Vorslunde en søn til daab kaldet Povel. Frembaaren af min datter Eleonora Marie Elizabet Kellet. Faddere vare Peder {Hansen} Møller af Ulkiær Mølle, Peder Jensen af Byllund, Niels Clausens hustru i Vorslunde og Peder Mortensens hustru i Bexgaard.
22261725.04.08Niels Pedersen Hedegaard Peder Nielsen ? Peder Nielsens kone Dom 1 p: Pasch: hafde Peder Nielsen af Hedegaard en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Anna Mitgaard i Hedegaard. Faddere vare samtl: af Hedegaards beboere.
22301725.05.06Peder Christensen Hestlund- Store Christen Troelsen Johanne Pedersdatter Dom V p: Pasch: hafde Christen Troelsen i Store Hestlund en søn til daaben kaldet Peder. Faddere vare Anna Vestergaard i Give {By}, Mads Nørskovs hustrue af Farøe, Peder {Hansen} Møller i Ulkiær Mølle, Mickel Christensen {Nørgaard} i Byllund.
22321725.05.22Christen Jørgensen Farre Jørgen Christensen ? Jørgen Christensens kone Fer: 3 pentec: hafde Jørgen Christensen af farøe en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Mads Nørskovs hustru. Faddere vare Christen Christensen af Givskov, Niels Andersen af Store Hestlund, Maren Nørgaards af Give og Johanne Mathisdatter ib:
22331725.07.15Peder Christensen Ullerup Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Dom 7 p: Trin: hafde Christen Nielsen af Ullerup en søn til daaben kaldet Per. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Peder Lassen, Niels Hansen, hans hustru, Niels Boysens hustru og Las Christensen alle af Ullerup.
22341725.07.22Anders Pedersen Ulkær Mølle Peder Hansen Møller Maren Christensdatter Dom VII p: Trin: hafde Peder {Hansen} Møller i Ulkiær Mølle en søn til daaben kaldet Anders. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen Troelsen, Niels Andersen af Store og Søren Sørensens hustru af Lille Hestlund, Jens {Sørensen} Degn af Give {By} etc: Peder {Nielsen} Sillesthoeds hustru {Johanne Nielsdatter} og søn {Niels Pedersen}.
Begravelse nr. 6213
NOTITS: Begravet 1726 1 år gammel, #6213.
22371725.08.26Niels Mathisen Give By Mathias Mickelsen ? Mathias Mickelsens kone Dom XIII p: Trin: hafde Mattias Mickelsen i Give en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Niels Eriksens hustru i Give {By}. Faddere vare Per {Christensen} Hag og Anna {Nielsdatter} Vestergaard i Give {By} og Søren Nielsen Bancks datter {22, Kirsten måske Maren, 15, Nielsdatter} i Gifskov.
22381725.09.23Lars Pedersen Farre Peder Christensen Anne Nielsdatter Dom XVII p: Trin: hafde Peder Christensen af Farøe en søn til daaben kaldet Lars. Frembaaren af Niels Nielsens hustru ib: Faddere vare Jørgen Christensen, Herman {Davidsen} Møllers og Niels Bentsens datter og Christen Nielsen samtl: af Farøe bye.
22401725.11.04Lars Nielsen Vorslunde Niels Clausen ? Niels Clausens kone (2.) Dom XXIIIp: Trin: hafde Niels Clausen udi Vorslunde en søn til daaben kaldet Las. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Søren Jensen og Karen Nielsdatter af Hedegaard, Søren {Sørensen} Lille Hestlund og Kirsten Christensdatter af Give.
22421726.02.17Søren Andersen Sillesthoved Anders Jepsen ? Anders Jepsens kone Dom Septuag: hafde Anders Jepsen af Sillesthoed en søn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Peder Nielsen, Christen Nielsen af Sillesthoed og deres hustruer {Johanne Nielsdatter og Mette Madsdatter henholdsvis} etc.
22431726.03.10Jens Nielsen Give By Niels Sørensen Maren Mathisdatter Eod: d: {Dom Invoc:} hafde Niels Sørensen af Give en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By}. Faddere vare Rasmus og Jørgen Sørensen, Jens {Sørensen} Vestergaards hustru {Anne Nielsdatter} af Give {By}, it: Lars Jensen ib:
Begravelse nr. 6273
NOTITS: Begravet 5 år gammel 1731, #6273.
22451726.04.07Niels Larsen Nederdonnerup Lars Jørgensen ? Lars Jørgensens kone DomJudic: hafde Lars Jørgensen af Nederdonnerup en søn til daab kaldet Niels. Frembaaren af Anne Graversdatter af Hedegaard. Faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Søren Johansen af Hedegaard, Christen {Pedersen} Østergaard og Fester Sørensens hustruer af Nederdonnerup.
Begravelse nr. 6215
NOTITS: Begravet 14 uger i 1726, #6215.
22461726.04.14Jørgen Larsen Give By Lars Jensen Anne Jørgensdatter Dom Palmar: Hafde Lars Jensen af Give {By} en søn til daab kaldet Jørgen. Frembaaren af Jens Vestergaards hustru af Give {By}. Faddere vare Jørgen Larsen og sine 2de sønner af Oxenbierg {Øster Nykirke}, Rasmus Sørensen og Søren Østergaard af Give etc:
22481726.10.06Niels Christensen Sillesthoved Christen Nielsen Mette Madsdatter Dom XVI p: Trin: hafde Christen Nielsen af Sillesthoed en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Lars Jensen udi Give {By}, Maren {Madsdatter} Sillesthoed, Frants Smeds datter Margrethe {Frandsdatter}.
22501727.03.30Søren Jensen Hedegaard Jens Jensen ? Jens Jensens kone Dom Judic: hafde Jens Jensen af Hedegaard en søn til daab kaldet Søren. Frembaaren af Anne Midtgaard ib: Faddere Søren Jensen, Jesper Jensens hustru {Kirsten Christensdatter}, Las Jensens søn og Christen Hansens søn alle af Hedegaard.
22541727.05.25Christen Jespersen Hedegaard Jesper Jensen Kirsten Christensdatter Dom VI p: Pasch: hafde Jesper Jensen i Hedegaard en søn til daab kaldet Christen. Frembaaren af Inger Nielsdatter i Tromborg. Faddere vare Lars og Søren Jensen, Christen Hansen og Søren Johansen alle af Hedegaard.
22561727.06.29Anders Pedersen Ulkær Mølle Peder Hansen Møller Maren Christensdatter Dom III p: trin: hafde Peder {Hansen} Møller i Ulkiær Mølle en søn til daaben kaldet Anders. Frembaaren af sin datter Niels Andersens hustru {Marie Pedersdatter} i Store Hestlund. Faddere vare Maren {Christensdatter} Kræmmer i Give, Niels Andersen, Christen Troelsen i Store Hestlund, Niels Christensen og Grethe Christensdatter i Byllund.
Begravelse nr. 6226
NOTITS: Begravet 4 uger gammel 1727, #6226.
22571727.07.27Morten Sørensen Bæksgaard Søren Hansen Mos ? Søren Hansens kone Dom VII p: Trin: hafde Søren {Hansen} Mos i Bexgaard en søn til daab kaldet Morten. Frembaaren af Niels Hansens hustru i Ullerup. Faddere vare Niels Mortensens datter {Anne Marie Nielsdatter} i Bexgaard, Niels Hansen i Ullerup, Søren Johansen i Hedegaard og hustru.
Begravelse nr. 6762
NOTITS: Bosat Bøllund, Give.
22591727.09.07Jakob Lauridsen Give By Lars Jensen Margrethe Jensdatter Dom XIII p: Trin: hafde Margrethe Jensdatter i Give {By} et uægte barn til daab kaldet Jakob. Fembaaren af Ann Vestergaard ib:, blev udlagd til barnefader Lars Jensen ib:
NOTITS: Han blev altid kaldt Lauridsen, mens faderen i den tid han er i Give sogn (1723c - 1730c) oftest kaldes Laurs eller Lars.
22601727.09.14Lars Larsen Nederdonnerup Lars Jørgensen ? Lars Jørgensens kone Dom XIV p: Trin: hafde Las Jørgensen i Nederdonnerup en søn til daab kaldet Lars. Frembaaren af Ann Vestergaard i Give {By}. Faddere vare Christen {Pedersen} Østergaard, Fester Sørensen i Nederdonnerup, Johan Sørensen i Breinhoed, en pige paa Donneruplund etc:
22611727.09.21Christen Mikkelsen Bøllund Mikkel Christensen Nørgaard Karen Thomasdatter Dom XV p: Trin: blev Mickel Christensen i Byllund en søn døbt kaldet Christen. Frembaaren af Leene Margrethe Grønbech som var den tid i Byllund. Faddere vare Christen {Troelsen} Hestlund {Store} Jens {Nielsen} Nørgaard i Byllund, Maren {Christensdatter} Kræmmer i Give {By} og min pige {tjenestepige} Anne.
22691728.05.17Oluf Jensen Nygaard Jens Mortensen ? Jens Mortensens kone Fer: II Pentec: hafde Jens Mortensen af Nygaard en søn til daaben kaldet Oluf. Frembaaren af Morten {Jensen} Nygaards datter {Kirsten 25 eller Mette 19 Mortensdatter}. Faddere vare Morten {Jensen} Nygaard, Christen Nielsen, Niels Boysens datter {Mette?} af Ullerup, Per {Peder Christensen} Hags hustru af Give {By}.
NOTITS: En Oluf Jensen død 1739 i Nygaard, men udskriften siger 22 år 6 m. gammel, hvilket giver født *1717c.
22701728.05.18Morten Pedersen Bæksgaard Peder Mortensen ? Peder Mortensens kone Fer: IIIPent: hafde Peder Mortensen af Bexgaard en søn til daab kaldet Morten. Frembaaren af Morten {Jensen} Bexgaards datter Karen Mortensdatter. Faddere vare Niels Mortensen af Bexgaard, Hans Christensen af Hedegaard, Søren Hansens og Mads Christensens hustruer i Bexgaard.
22711728.06.24Troels Christensen Hestlund- Store Christen Troelsen Johanne Pedersdatter Fest: Joh: Bapt: hafde Christen Troelsen af Store Hestlund en søn til daab kaldet Troels. Frembaaren af Mar[ie] Persdatter af Store Hestlund. Faddere vare Søren {Sørensen} Lille Hestlund, Niels Tromborg, Søren Skov, Anne Vestergaard i Give {By}.
NOTITS: Opnævnt efter faderens far Troels Christensen der lige var død 1727 #6221.
22721728.06.27Jens Jensen Givskov Jens Jensen Skærhoved ? Jens Jensen Skærhoveds kone Dom V p: Trin: hafde Jens {Jensen} Skærhoed nu boendes i Givskov en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Kristen Frantsdatter i Givskov. Faddere vare Niels [Vester]gaard i Give {By}, Maren {Christensdatter} Kræmmer, Søren {Nielsen} Skovs kone {Marie Christensdatter}, Inger Jensdatter i Byllund.
22791729.03.13Christen Christensen Ullerup Christen Nielsen Kirsten Christensdatter Dom Reminisc. hafde Christen Nielsen af Ullerup en søn til daab kaldet Christen. Frembaaren af hans hustrus søster i Tyregodlund kaldet Sidsel Christensdatter. Faddere vare Las {Christensen} Vestergaard, Palle Christensen, Niels Hansen og Jens Lassen samtlige af Ullerup.
22811729.03.20Anders Christensen Ullerup Christen Farre ? Christen Farres kone. Eod: d: {Dom Ocul:} hafde Christen Farøe i Ullerup en søn til daab kaldet Anders. Frembaaren af Maren Nielsdatter af Farøe. Faddere vare Jørgen Christensen {Bank}, Niels Bødker, Anne Marie Villadsdatter af Farøe og Kirsten Frandsdatter af Givskov.
22821729.05.15Jørgen Sørensen Hestlund- Lille Søren Sørensen ? Søren Sørensens kone Dom IV p: Pasch: hafde Søren Sørensen i Lille Hestlund en søn til daab kaldet Jørgen. Frembaaren af Peder {Hansen} Møllers hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Marie Pedersdatter i store Hestlund, Søren Jensens hustru, Lars Jensen og Jens Jensens hustrue samtlige af Hedegaard.
NOTITS: Marie Pedersdatter er datter af Peder Hansen Møller og Maren Christensdatter i Ulkær Mølle og gift med Niels Andersen i Store Hestlund.
22831729.06.06Oluf Nielsen Ullerup Niels Hansen Johanne Frandsdatter Fer: II Pentec:hafde Niels hansen af Ullerup en søn til daab kaldet Oluf. Frembaaren af Per {Peder Hansen} Møller i Ulkiær Mølle. Faddere var Marike i Store hestlund og en deel af Ullerups beboer.
22841729.06.07Lars Jensen Ullerup Jens Larsen ? Jens Larsens kone Fer: III Pent: hafde Jens Lassen i Ullerup en søn til daab kaldet Las. Frembaaren af Las Jensens hustrue ib: Faddere vare af samtlige Ullerup beboere.
Begravelse nr. 6248
NOTITS: Begravet 13 uger gammel 1729, #6248.
22851729.08.07Lars Hansen Staby Givskov Hans Lauridsen Staby Sophia Charlotte Jensdatter Risom  Dom VIII p: Trin: blev Degnen Mons: {Hans Lauridsen} Stabye sig opholdendis i Givskov en søn døbt kaldet Lars. Holden af hans kones moder Fr: Cammerraad {Jens Lauridsen} Risoms {Johanne Marie Cassius}. Faddere vare Søren {Nielsen Bank} og Christen {Christensen} i Givskov med baade deres hustruer {Marie Christensdattter og Christen Christensens kone}.
22891729.10.09Thomas Mikkelsen Bøllund Mikkel Christensen Nørgaard Karen Thomasdatter Eod: die {Dom XVII} hafde Mickel Christensen i Byllund en søn til daaben kaldet Thomas. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Niels {Andersen} Hestlund, Jens Hyldisløfs{udskrift?} hustru ib:, Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By} og Grete Syndergaards i Byllund.
Begravelse nr. 6249
NOTITS: Begravet 13 uger gammel 1730, #6249.
22911730.01.01Peder Nielsen Sillesthoved Niels Pedersen Maren Madsdatter Fer: Circumc: Chr: hafde Niels Persen i Sillesthoed en søn til daab kaldet Peder. Fembaaren af Johanne {Nielsdatter} Sillesthoed. Faddere vare Anders {Jepsen} og Hans {Christensen} Sillesthoed, Maren {Christensdatter} Kræmmers og Niels Tyggesens hustru i Give {By}.
NOTITS: Han bliver gift i Ringive 1764 med Malene Hansdatter af Gammelby.
22921730.02.26Christen Jensen Farre Jens Hansen Mette Jensdatter Eod: d: {Dom Invoc:} blev Mette Jensdatter af Farøe en uægte søn døbt kaldet ?. Frembaaren af dend [.ydste] kones datter Marie og døbt i menighedes overværelse. Til barnefader blev udlagt Jens Hansen en ægtemand udi Sandvad i Hveisel sogn.
22941730.03.12Morten Madsen Give By Mads Mortensen Johanne Sørensdatter Eod: die {Dom Ocul:} blev Mads Mortensen i Give en søn hjemmedøbt kaldet Morten strax Onsd: p: Dom Læt: blev begraven 7 dage.
Begravelse nr. 5995
NOTITS: Hjemmedaab, begravet 7 dage gammel.
22961730.04.23Søren Jespersen Hedegaard Jesper Jensen Kirsten Christensdatter Dom 2 p: Pasch: hafde Jesper Jensen en dreng til daab kaldet Søren. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Søren {Jensen?} Hedegaards hustru, Ane Vestergaard i Give {By}, Niels Tromborg og en karl, Christen Nielsen.
Begravelse nr. 6267
NOTITS: Begravet 1731 9 maaneder gammel #6267.
22991730.05.29? Niels/en/datter Farre Niels Nielsen Gravel ? Niels Nielsen Gravels kone Fer: 2 Pent: hafde Niels Gravl af Farøe en til daab kaldet ?. Frembaaren af Farøe Møllerdatter Maren Davidsdatter {skal være: Hermansdatter Davidsen}. Faddere vare af Farøe byes beboere.
NOTITS: Der mangler køn og navn i kirkebogen.
23001730.07.02Villads Nielsen Farre Niels Gjalbæk ? Villadsdatter? Eod: die {Fest: Visit: Mar:} hafde Niels Galdbech af Farøe en søn til daab kaldet Villads. Frembaaren af Marens Davidsdatter {skal være: Maren Hermansen Davidsen} i Farøe. Faddere vare af Farøe byes indbyggere.
23011730.07.09Niels Larsen Nederdonnerup Lars Jørgensen ? Lars Jørgensens kone Dom V p: Trin: hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup en søn til daab kaldet Niels. Frembaaren af Søren Johansens hustru {Anne Graversdatter} udi Hedegaard. Faddere vare Johan Sørensen i Breinhoed, Søren Johansen i Hedegaard, Lars Jensen ib:, Anne Vestergaard i Give {By} og Johanne Mathisdatter ib:
Begravelse nr. 6268
NOTITS: Begravet 27 uger gammel, #6268.
23021730.10.15Niels Larsen Ullerup Lars Christensen ? Lars Christensens kone Dom 19 p: Trin: hafde Las Christensen af Ullerup en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Niels Tromborgs hustru. Faddere vare Christen [Lassen], Las {Christensen} Vestergaard, Christen Eegsgaards søn, [Niels] Boysens datter Kirsten {Nielsdatter} og Per Lassens [hustru] samtlige af Ullerup bye.
23031730.10.15Jens Nielsen Give By Niels Jensen Dørken Abelone Christensdatter Dom 19 p: Trin: hafde Niels Jensen Dyrken af Give {By} en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen {Pedersen} Østergaard, Jens Christensen, Søren Festesen af Nederdonnerup, Anne Vestergaard og Niels Kræmmers hustru af Give.
Begravelse nr. 6277
NOTITS: Begravet 5 måneder #6277.
23051730.11.05Niels Sørensen Bæksgaard Søren Hansen Mos ? Søren Hansen Mos' kone Dom 24 p: Trin: hafde Søren Hansen af Bexgaard en søn til daab kaldet Niels. Frembaaren af Marick {ellers: Marike} Pedersdatter i Store Hestlund. Faddere vare Niels Tromborg, Per {Peder Hansen} Møller i Ulkiær Mølle sin datter {Marie Pedersdatter} og resten af Bexgaard.
Begravelse nr. 6280
NOTITS: Begravet 21 uger #6280. Her nævnes for første gang Marikes patronym.
23151731.10.07Jørgen Andersen Bregnhoved Anders Larsen Maren Christensdatter Dom 20 p: Trin: hafde Anders Larsen i Breinhoed en søn til daab kaldet Jørgen etc:
Begravelse nr. 6283
NOTITS: Begravet 1732 †2 måneder #6283.
23161732.02.02Thomas Jensen Givskov Jens Thomsen ? Jens Thomsens kone d: 2 Febr blev Jens Thomsen af Givskov en søn døbt kaldet Thomas, Frembaaren af [Frantz] kone i Nørskov {Lindeballe}.
NOTITS: Ingen Frands set umiddelbart i Nørskov, Lindeballe i de år.
23181732.03.16Jens Nielsen Give By Niels Jensen Dørken Abelone Christensdatter Dom Oculig blev Niels {Jensen} Dyrkens søn fød kaldet Jens. Fembaaren af Mette Marie i Nederdonnerup.
23191732.04.20? Lars/en/datter Nederdonnerup Lars Jørgensen ? Lars Jørgensens kone Dom 1 p: Pasch: Las {Jørgensen?} i Nederdonnerup et barn døbt kaldet ?. Frembaaren af.
NOTITS: Ufuldstændig.
23211732.06.22Niels Nielsen Farre Niels Nielsen Gravel ? Niels Nielsen Gravels kone Dom 2 p: Trin: blev Niels {Nielsen} Gravel i Farøe en søn fød kaldet Niels. Frembaaren af Niels Bentsens datter Marie ib: Faddere Niels Persen, Jens Nielsen, Maren Villadsdatter og Kirsten Nielsdatter ib:
Begravelse nr. 6299
NOTITS: Begravet 1 år gammel 1733, #6299
23231732.07.27Søren Madsen Bøllund Mads Bæk ? Mads Bæks kone Dom 7 p: Trin: blev Mads Beck i Byllund en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af min {Præst Bilharts} kone. Faddere vare Jørgen Nielsen {Wong} af Donneruplund, Mads Pedersen af [Ørring], hans hustrue ib: og Anne Pedersdatter af Eegholm.
23241732.08.10Søren Madsen Give By Mads Jensen ? Mads Jensens kone Dom 9 p: Trin: blev Mads Jensen af give en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af Elsa Sørensdatter. Faddere Niels Tyggesen, Niels Jakobsen, Kirsten Frandsdatter og Karen Nielsdatter ib:
23251732.08.24Markus Pedersen Givskov Peder Christensen Skomager Lisbeth Markusdatter Dom 11 p: Trin: hafde Peder {Christensen} Skomager af Givskov et barn til daaben kaldet Marcus. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere Søren Nielsen, Christen Christensen af Givskov, Margrethe Christensdatter af Byllund, Marie Pedersdatter ibid:
NOTITS: Opkaldt efter moderens far.
23271732.09.14Niels Sørensen Hedegaard Søren Jensen Inger Nielsdatter Eodem die {dom 14 p: Trin:} hafde Søren Jensen af Hedegaard et barn til daaben kaldet Niels. Fembaaren af Anna Jensdatter af Tromborg. Faddere Niels Tromborg, Niels Laursen af Hedegaard, Mette Jespersdatter ibid:, Anne Marie {Nielsdatter?} i Bexgaard.
23281732.09.21Christen Hansen Sillesthoved Hans Christensen Karen Hansdatter Dom 15 p: Tri: hafde Hans Christensen af Sillesthoed et barn til daab kaldet Christen. Frembaaren af Karen Villadsdatter i Filskov i {Sønder} Omme sogn. Faddere Anders Jepsen, Niels Pedersen, Maren Sørensdatter, Maren ibid: af Sillesthoved.
Begravelse nr. 5993
NOTITS: Antaget død før 1734, fordi næste dreng *1734 kaldes Christen igen. Begravelse rekonstrueret.
23301732.11.23Niels Jørgensen Donnerup Donneruplund Jørgen Nielsen Wong Birte Sørensdatter Dom 24 p: Trin: hafde Jørgen Nielsen Vonge {Wong} paa Donneruplund en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Birret Nielsdatter {Wong} i Vonge. Faddere vare Mads Bech i Byllund, Marie Pedersdatter ib:, Niels {Jensen} Vrads i Give {By} og Kirsten Frandsdatter ib:
NOTITS: Det eneste af Jørgen Nielsen Wongs børn, der lever. Resten dør unge.
23311732.12.07Christen Andersen Bregnhoved Anders Larsen Maren Christensdatter Dom 2 Advent hafde Anders Larsen af Breinhoed en søn til daab kaldet Christen. Frembaaren af Birret Sørensdatter paa Donneruplund. Faddere vare Johan Sørensen, Anders Pedersen, Else Nielsdatter, Anne Madsdatter alle af Breinhoed.
23331733.02.08Mads Christensen Farre Christen Nielsen Sillesthoved Mette Madsdater Dom Sexages: Hafde Christen {Nielsen} Sillesthoed af Farøe en søn til daab kaldet Mads. Frembaaren af Maren Knudsdatter af Farøe. Faddere vare Bodel Pedersdatter, Jørgen Bank, Knud Pedersen, Marie Pedersdatter af Byllund.
23361733.04.19Villads Pedersen Farre Peder Beck Abelone Villadsdatter Eod: d: {Dom 2 p: Pasch:} hafde Peder Beck af Farøe en søn til daab kaldet Villads. Frembaaren af Bodel Pedersdatter i Farøe. Faddere var Jørgen Banck, Mads Madsen, Maren Knudsdatter af Farøe. Karen Brandbierg af Store Hestlund.
23471734.01.24Søren Sørensen Nederdonnerup Søren Festersen ? Søren Festersens kone Dom 3 p: Epiph: hafde Søren Festeersen af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Maren Christensdatter af Givskov. Faddere vare Christen Christensen af Givskov, Søren Sørensen ibid:, Inger Ferdinant af Give, Kirsten Nielsdatter ibid:
23491734.03.21Christen Pedersen Givskov Peder Christensen Skomager Lisbeth Marcusdatter Dom Reminisc: hafde Peder Christensen Skomager et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Marie Pedersdatter i Byllund. Faddere vare Søren Sørensen af Givskov, Christen Christensen ibid:, Maren Christensdatter ibid:, Anne Vestergaard af Give {By}.
Begravelse nr. 6339
NOTITS: Begravet 2 år gammel 1736, #6339.
23511734.06.06Søren Jørgensen Donneruplund Jørgen Nielsen Wong Birte Sørensdatter Dom 6 p: Pasch: hafde Jørgen Nielsen af Donneruplund et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Mad: Bilhardt i Præstegaarden. Faddere vare Anders Nielsen {Wong} af Vonge, Peder Sørensen af Give {By}, Jomfrue Lene Margrethe {Grønbech} af Byllund, Marie Pedersdatter ibid:
Begravelse nr. 6318
NOTITS: Begravet 24 uger gammel, #6318. Præst Bilharts kone siges for første gang at være af "præstegaarden".
23521734.06.09Oluf Olufsen Give By Oluf? Steffensen? Kirsten? Frandsdatter? {Hjemmedåb ses i begravelsen:} "Fest: Trin: blev begravet et barn Oluf Olufsen af Give Gl: 11 dage. "
Begravelse nr. 6312
NOTITS: Begravet 11 dage gammel, #6312. Der er ikke set andre Oluf i Give By på den tid end Oluf Steffensen, som skulle være faderen. Han var imidlertid død to måneder før, hvilket vel forklarer, at hans navn ikke er nævnt i begravelsen som ellers ved andre børn.
23561734.10.10Christen Hansen Sillesthoved Hans Christensen Karen Hansdatter Dom 16 p: Trin: hafde hans Christensen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Anne Christensdatter af Ørbæk i Hoven sogn. Faddere vare Anders Andersen af Sillesthoed, Niels Pedersen ibid:, Maren Sørensdatter {Sillesthoved} og Inger Ferdinant af Give {By}.
Begravelse nr. 5992
NOTITS: Antaget død kun dage gammel, næste søn kaldes Christen igen 10. juli 1735. Faderen født i Ørbæk, Hoven, Anne Christensdatter er hans søster. At Maren Sørensdatter er i Sillesthoved ses i næste dåb #2357.
23581734.11.01Søren Larsen Nederdonnerup Lars Jørgensen ? Lars Jørgensens kone Eod: d: {Fest Omnium Santor:} hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Marie Pedersdatter af Byllund. Faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Jørgen Johansen ibid:, Inge Ferdinant af Give {By}, Anne Vestergaard ibid:
23611735.03.13Jens Salomonsen Give By Salomon Hardon Smed ? Salomon Hardon Smeds kone Dom Ocul: hafde Salomon Hardon Smed af Give et barn til daaben kaldet Jens. Frembaaren af Anne Vestergaard ibid: Faddere vare Jens Vestergaard, Niels Kræmmer, Abbelon {Christensdatter} Dørken og Abbelon Nielsdatter ibid:
Begravelse nr. 6323
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6323.
23641735.06.26Morten Jensen Nygaard Jens Mortensen ? Jens Mortensens kone Dom 3 p: Trinit: hafde Jens Mortensen af Nygaard et barn til daaben kaldet Morten. Frembaaren af Boel Pedersdatter af Heiselbierre i Brande {Thyregod} sogn. Faddere vare Morten Jensen, Ole Villadsen Abbelon Nielsdatter af Ullerup, Margrethe Nielsdatter ibid:
Begravelse nr. 6392
NOTITS: Begravet 4 aar gammel 1739, #6392.
23651735.07.03Christen Christensen Hag den Yngre Hedegaard Christen Christensen Hag, den Ældre Østergaard Marie Nielsdatter Dom 4 p: trinit: hafde Christen Østergaard af Hedegaard et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Møllers i Ulkiær Mølle. Faddere vare Christen Nielsen, Søren Jensen, Maren Nielsdatter af Bexgaard, Karen Mortensdatter ibid:
23661735.07.10Christen Hansen Sillesthoved Hans Christensen Karen Hansdatter Dom 5 p: Trinit: hafde Hans Christensen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Maren Nielsdatter ibid: Faddere vare Anders Jepsen, Niels Pedersen ibid:, Inger Ferdinants af Give {By}, Anna Vestergaard ibid:
NOTITS: Tredje dreng af dette navn i løbet af tre år. Denne lever og overtager 1761 gården. De andre to formodes døde.
19537.19.5..17Dødfødt 1 Donnerup- lund Jørgen Nielsen Wong Birte Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {1} børn af Donneruplund.'}
Begravelse nr. 6324
NOTITS: Dato fem dage før begravelsen.
19547.19.5..17Dødfødt 2 Donnerup- lund Jørgen Nielsen Wong Birte Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {2} børn af Donneruplund.'}
Begravelse nr. 6325
NOTITS: Dato fem dage før begravelsen.
23711735.08.28Niels Christensen Farre Christen Nielsen Gjaldbæk Dorte Jensdatter Dom 12 p: Trinit: hafde Christen {Nielsen} Gjaldbæk af Farøe et barn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Thrine Hansdatter ibid:. Faddere vare Niels Bøcker, Christen Bøcker, Dorethe Bierres, Maren Nielsdatter ibid:
23731735.12.26Lars Andersen Bregnhoved Anders Larsen Maren Christensdatter Fer: 2 Nativ: Chr: hafde Anders Laursen af Breinhoed et barn til daaben kaldet Lars. Frembaaren af Else Nielsdatter ibid: Faddere vare Niels Kræmmer af Give {By}, Søren Johansen af Breinhoed, Birethe Sørensdatter af Donneruplund, Mette Festersdatter af Byllund.
Begravelse nr. 6346
NOTITS: Begravet 10 maaneder gammel, #6346.
23761736.03.14Frands Pedersen Give By Peder Frandsen ? Peder Frandsens kone Onsdag d: 14 Marty hafde Peder Frandsen af Give {By} et barn til daaben kaldet Frands. Frembaaren af Mette Andersdatter af Riis i Givskud sogn. Faddere vare Niels {Jensen} Dørken af Give {By}, Anders Christensen af Riis {Givskud}, Kirsten Frandsdatter og Kirsten Nielsdatter af Give {By}.
Begravelse nr. 6460
23771736.03.29Peder Pedersen Givskov Peder Christensen Skomager Birte Lisbet Marcusdatter Fest: Virid: hafde Peder Christensen Skomager af Givskov et barn til daaben kaldet Peder. Frembaaren af Anna Sørensdatter ibid: Faddere vare Niels Bierre, Christen Christensen af Givskov, Margrethe Christensdatter af Byllund, Leene Margrethe {Grønbech} ibid:
Begravelse nr. 6354
NOTITS: Begravet 1 år gammel 1737, #6354.
23781736.04.04Hans Nielsen Give By Niels Smed ? Niels Smeds kone {REKONSTRUKTION: Niels Smed i Give By en søn Hans fra begravelsen 1736: 'Eod: d: {Onsdag d: 18 July} blev Niels Smeds barn Hans Nielsen af Give {By} begravet Gl: 14 uger og 3 dage.'}
NOTITS: Dåb glemt i kirkebogen. Der er en lille mulighed, at Niels Smed er flyttet til fra et andet sogn efter daaben.
23821736.08.05Christen Madsen Bæksgaard Mads Christensen ? Mads Christensens kone Dom 10 p: Trin: hafde Mads Christensen af Bexgaard et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Maren Christensdatter af Ulkiær Mølle. Faddere vare Søren Sørensen, Enevold Christensen, Anna Eriksdatter, Karen Mortensdatter af Bexgaard.
23831736.08.12Jens Risom Hansen Byllund? Hans Lauridsen Staby Sophia Charlotte Jensdatter Risom Dom 11 p: Trin: hafde degnen Mons: {Hans Lauridsen} Stabye et barn til daaben kaldet Jens Risom. Frembaaren af Fr: Cammerraad Johanne Marie Casius af Breinhoed. Faddere vare Søren {Jensen} Hag af Give {By}, Jens Vestergaard, Lene Margrethe {Grønbech} af Byllund, Marie Pedersdatter ibid:
NOTITS: Her er fru kammerraad Johanne Marie Cassius flyttet fra Søndersthoved, hvor hun var i 1720, til Bregnhoved.
23851736.08.26Lars Jensen Ullerup Jens Larsen Dorte Pedersdatter Dom 13 p: Trin: hafde Jens Lassen af Ullerup et barn til daaben kaldet Las. Frembaaren af Marie Pedersdatter af Byllund. Faddere vare Niels {Christensen} Boysen, Jens Christensen, Mette {Villadsdatter} Mosgaard {i Ullerup}, Inger {Christensdatter} Hag her af Give {By}.
Begravelse nr. 6381
NOTITS: Begravet 3 år gammel 1739, #6381. Jens Christensen er gift med Mette Villadsdatter, som kom fra Mosgaard. Inger Christensdatter Hag blev 1727 gift med Niels Christensen Hag af Give By.
23871736.12.02Hans Hansen Sillesthoved Hans Christensen Karen Hansdatter Dom 1 Adv: hafde Hans Christensen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Hans. Frembaaren af Marie Pedersdatter i Byllund. Faddere vare Anders Jepsen af Sillesthoed, Ferdinand i Give {By}, Anne Vestergaard, Kirsten Frandsdatter ibid:
Begravelse nr. 7124
23931737.06.02Villads Jensen Bregnhoved Jens Villadsen Trine Jensdatter Eod: d: {Dom 6 p: Pasch:} hafde Jens Villadsen af Breinhoed et barn til daaben kaldet Villads. Frembaaren af Birrithe Sørensdatter paa Donneruplund. Faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Søren Jensen af Hedegaard, Marie Pedersdatter af Byllund, Else Nielsdatter af Breinhoed.
23951737.10.18Fester Sørensen Nederdonnerup Søren Festersen ? Søren Festersens kone {REKONSTRUKTION: Hjemmedøbt Søren Festersens barn af Nederdonnerup Fester. Set fra begravelsen 1737: 'Dom 19 p: Trin: blev begravet Søren Festesens barn Fester af Nederdonnerup Gl: 9 dage.'}
Begravelse nr. 6363
NOTITS: Begravet 9 dage gammel, #6363.
23961737.11.10Søren Larsen Nederdonnerup Lars Jørgensen ? Lars Jørgensens kone Dom 21 p: Trin: hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Birret Sørensdatter paa Donneruplund. Faddere vare Jens {Christensen} Østergaard af Nederdonnerup, Jens Jensen Hedegaard ibid:, Anna Vestergaard i Give {By}, Inger {Christensdatter} Hage ibid:
23971737.12.08Laurids Nielsen Hedegaard Niels Larsen Kirsten Pedersdatter Eod: d: {Dom 2 Adv:} hafde Niels Larsen af Hedegaard et barn til daaben kaldet Laurs. Frembaaren af Inger Nielsdatter ibid: Faddere vare Søren {Jensen} Vestergaard og Christen {Christensen} Haag ibid:, Anna Vestergaard og Inger {Christensdatter} Haag af Give {By}.
Begravelse nr. 6839
NOTITS: Inger Christensdatter Hag fra vielsen #8094 1727. Moderens navn far FT 1787.
23981737.12.22Mads Nielsen Bøllund Niels Madsen Gertrud Pedersdatter Dom: 4. Adv: hafde Niels Madsen af Byllund et barn til daben kaldet Mads. Frembaaren af Maria Pedersdatter ibid: Fadd: vare, Jens {Nielsen} Holm, Jens Nielsen, Maren Simonsdatter, Maren Nielsdatter, alle af Byllund.
NOTITS: Moderens navn fra skifte efter søsteren Mette Pedersdatter i Lerager, Givskud 1760 Engelsholm. Familien flytter til Sønder Kollemorten i Øster Nykirke sogn før 1754. Mads Nielsen begravet 1826 i Sønder Kollemorten, gift 1771 i Øster Nykirke med Ane Jørgensdatter af Haustrup, Øster Nykirke. Se Jens Peder Hansen: "Landsbyen Sønder Kollemorten i 1700- og 1800-tallet", 1998, Spøttrup.
23991738.01.12Hans Farre  Karen Hansdatter Dom 1 p: Epiph:, hafde Karen Hansdatter af Farroe et barn til daaben kaldet Hans. Fremb: af Marie Hansdatter ibid: Fadd: vare Mads Madsen, Veeste Andersen, Inge Pedersdatter, Mette Jensdatter, alle af Farrøe.
NOTITS: Ikke angivet som uægte, ingen far udlagt. Men ingen mand død i Farre før dette datum, der kunne passe.
24001738.01.19Jens Pedersen Farre Peder Bank ? Peder Banks kone Dom 2 p :Epiph:, hafde Peder Banch af Farrøe, et barn til daaben, kaldet Jens. Fremb: af Marie Hansdatter ibid: Fadd: vare Mads Madsen, Jørgen Bank, Inge Pedersdatter, Kirsten Nielsdatter, alle af Farrøe.
24021738.03.30Jens Sørensen Give By Søren Iversen ? Søren Iversens kone Dom Palmarum, hafde Søren Ifversen af Give {By} et barn til daaben kaldet Jens. Fremb: af Inge Ferdinand ibid:, Fadd: vare Søren Jensen Hage, Peder Pode, Inge {Christensdatter} Hage og Anna Verstergaard, alle af Give.
24041738.04.08Ole Pedersen Poder Give By Peder Sørensen Poder Kirsten Frandsdatter Fer: 3 p: Pasch, hafde Peder Sørensen Pode{r} af Give {By} et barn til daaben kaldet Olle. Fremb: af Maren Christensdatter af Givskov. Fadd: vare Niels Kremmer af Give {By}, Christen Christensen af Givskov, Anna Vestergaard og Inge {Christensdatter Hage?} af Give {By}.
24051738.05.04Niels Nielsen Farre Niels Bødker ? Niels Bødkers kone Dom 4 p: Pasch, hafde Niels Bøcker af Farrøe et barn til daaben kaldet Niels. Fremb: af Marie Hansdatter ibid: Fadd: vare Niels {Nielsen} Gravl, Veeste Andersen, Marie Hansdatter, Kirsten Nielsdatter, alle af Farrøe.
24061738.05.11Niels Nielsen Farre Niels Nielsen Gravel ? Niels Nielsen Gravels kone Dom 5 p. Pasch, hafde Niels {Nielsen} Gravl af Farrøe et barn til daaben kaldet Niels. Fremb: af Kirsten Frideriks fra Balle i Bredsten sogn. Fadd: vare Niels Bøcker, Christen Bøcker, Anna Jørgensdatter, Marie Hansdatter alle af Farrøe.
24081738.08.10Niels Hansen Ullerup Hans Nielsen ? Hans Nielsens kone (2.) Dom 11 p: Trin:, hafde Hans Nielsen af Ullerup et barn til daaben kaldet Niels. Fremb: af Maren Nielsdatter ibid. Fadd: vare Olle Villatzen af Nygaard, Christen Nielsen af Ullerup, Marie Pedersdatter af Byllund, Anne {Nielsdatter} Vestergaard af Give {By}.
24091738.08.24Niels Christensen Hedegaard Christen Midtgaard ? Christen Midtgaards kone Dom 13 p: Trin:, hafde Christen Mitgaard af Heedgaard et barn til daaben kaldet [Niels]. Fremb: af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: vare Christen Østergaard, Inge Nielsdatter af Heedgaard, Karen Nielsdatter af Give {By}.
Begravelse nr. 6405
NOTITS: Begravet 2 år gammel, #6405.
24101738.09.14Villads Pedersen Give By Peder Christensen Hag Karen Villadsdatter Dom 15 p: Trin:, hafde Peder Christensen Hag af Give et barn til daaben kaldet Villas. Fremb: af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: vare Søren {Jensen} Hage, Niels Bank, Inge Nielsdatter, Anne Ferdinantz af Give {By}.
24131738.12.14Christen Olesen Farre Ole Andersen Anne Jørgensdatter Dom iii Adv:, hafde Olle Andersen af Farrøe en barn til daab frembaaren af Peder Pedersens hustru i Give {By}. B: nafn er Christen.
24141738.12.14Ebbe Farre  ? Jensdatter Samme dag {Dom iii Adv:} en slægfre {slægfred} barn af Farrøe kaldet Ebbe. {Begravelsen jan. 1739: "Samme dag {Dom II p: Epiph:} blev en slægfred barn jordet som er Jens Tyregors datter."}
Begravelse nr. 6375
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel, #6375.
24151739.01.06Morten Christensen Give By Christen Pedersen Anne Marie Troelsdatter Fest: Epiph:, blev døbt en barn af Christen Pedersen i Give {By} der fik nafn Morten. Frembaaren af Peder Hansens hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle.
Begravelse nr. 6377
NOTITS: Begravet 1 måned gammel, #6377.
24211739.05.18Jens Sørensen Hedegaard Søren Jensen ? Søren Jensens kone Fest: ii Pentec:, hafde Søren Jensen i Heedgaard en barn til daab frembaaren af Jørgen Nielsens {Wongs} hustru {Birte Sørensdatter} paa Donneruplund. Barnets nafn var Jens. Faddere vare af Heedgaard og Byllund.
Begravelse nr. 6385
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel, #6385.
24221739.05.18? Ivers/en/datter Farre Iver Jensen Mølgaard Maren Sørensdatter Samme dag {Fest: ii Pentec:} hafde Yver {Jensen} Mølgaard en barn til daab frembaren af Kirsten Møllers i Farrøe Mølle. barnets nafn var {?}. Faddere vare alle af Farrøe.
NOTITS: Forældrene gift 1734 i Lindeballe.
24251739.07.26Johan Christensen Hedegaard Christen Christensen Hag, den Ældre Marie Nielsdatter Dom ix p: Trinit hafde Christen {Christensen} Hage i Heedegaard en barn til daab frembaaren af Johan {eller Johanne?} i Uldrup {Ullerup}. Faddere vare Mari Pedersdatter og Maren Nielsdatter i Byllund, Peder {Hansen} Møllers datter Anne {Pedersdatter, 16, Ulkær Mølle}, Søren {Jensen} Vestergaard og Niels Meettegaard ibid: {ibid: her Hedegaard} b: nafn var Johan.
24271739.09.20Navnløs Tromborg Niels Nielsen Tromborg Kirsten Christensdatter {REKONSTRUKTION: Niels Nielsen i Tromborg et barn Navnløs. Begravelsen 27. sep. 1739: 'Samme dag {Dom 18 p. Trinit} en navnløs barn som var Niels Nielsens samme sted {Tromborg}.'}
Begravelse nr. 6383
NOTITS: Begravet kort efter fødslen før daaben. Datoen er valgt en uge før begravelsen. "Samme sted" som forrige begravelse #6382.
24301740.01.17Niels Nielsen Bøllund Niels Jensen ? Niels Jensens kone Dom 2 p: epiph: hafde Niels Jensen af Byllund en barn til daab. Som blef frembaaren af Maren Nielsdatter ibid: Faddere vare af Byllund og Uldkier Mølle. Barnets nafn var Niels.
NOTITS: Hvem der var fadder fra Ulkær Mølle kan ikke ses.
24331740.01.24Fester Christensen Nederdonnerup Christen Hansen Mette Festersdatter Samme dag {Dom 3 p: Epiph:} var en uægte barn til daab. Moderen var Mette [Festers]datter af Nederdonnerup. Blef udlagt til barnefader en ungkarl i Kolding ved nafn Christen Hansen. Blef frembaaren af Johan{ne} Johansdatter sammesteds. Barnets navn var Fester.
24341740.02.11Laurids Larsen Farre Mølle Lars Johansen Kirstine Christensdatter {REKONSTRUKTION: Lars Johansen i Farre Mølle en søn hjemmedøbt Laurids. Fra begravelsen tre dage senere 14. feb. 1740: 'Dom Septuagesima blef jordet en barn som var Lars Johansens af Farøe Mølle. Barnets nafn var Lavrs. gl: 3 dage.'}
Begravelse nr. 6394
NOTITS: Begravet 3 dage gammel, #6394.
24351740.02.28Niels Nielsen Sillesthoved Niels Pedersen Mette Nielsdatter Dom Esto Mihi hafde Niels Pedersen af Sillehoed en baarn til daab som blef frembaaren af Mari Pedersdatter Byllund. Faddere vare af Sillehoed og Breinhoed. Barnets nafn var Niels.
24361740.03.20Jens Jørgensen Bregnhoved Jørgen Johansen Ida Jensdatter Dom Oculi hafde Jørgen Johansen af Brenhoed en barn til daab som blef frembaaren af Degnens {Jens Nielsen Holms} Kiæste {Maren Pedersdatter}. Faddere vare af Give og Brenhoed. Barnets nafn var Jens.
24381740.05.08Jørgen Pedersen Give By Peder Christensen Hag Karen Villadsdatter Dom Jubilate hafde Peder Christensen Hag her af Give {By} en søn til daab som blef Kaldet Jørgen. Blef frembaaret af Degnens {Jens Nielsen Holms} Kierste {Maren Pedersdatter}. Faddere vare af Give {By}.
Begravelse nr. 6425
NOTITS: Begravet 2 år gammel, #6425.
24411740.06.06Poul Laversen? Give By Lavers Margrethe Frandsdatter Samme dag {Fest 2 Pentecostes} blef en slegfred barn døbt som var Magrete Fransdatters her af Give. Som blef frembaaren af Mari Pedersdatter sammesteds. Blef udlagt til barnefader en person ved nafn Lavers ude ved Haderslef i Fielstrup sogn. Faddere vare af Give {By}. Barnets nafn varPovel.
24451740.12.16? Clemmens/en/datter Nygaard Clemmen Jensen Birte? Nielsdatter? Samme dag {d: 16 Dec:} hafde Clemmen Jensen af [Biid?[ {dåb 1739 af Nygaard #2417} en barn til daab som blef frembaaren af Yvers hustru i Heestelund. Fadderne vare af Nygaard og Hestellund. Barnets nafn var {glemt}.
Begravelse nr. 6412
NOTITS: Begravet 6 uger gammel, #6412. Den formodede moder Birte Nielsdatter blev begravet af Nygaard samme dag, som dette barn blev døbt 16. dec. 1740. Vel død i barselsseng.
24461741.01.01Morten Olesen Nygaard Ole Villadsen Mette Mortensdatter Fest Circumsis: Chr: hafde Volle Vellazten {Villadsen} af Nygaard en barn til daaben som blef frembaaren af Jens {Nielsen} Holms Kierste {Maren Pedersdatter}. Fadderne vare af Uldrup {Ullerup} og Give {By}. Barnet navn var Morten.
NOTITS: Opnævnt efter moderens far i Nygaard Morten Jensen.
24471741.03.12Jens Pedersen Give By Peder Sørensen Poder Kirsten Frandsdatter Dom Lætare hafde Peder {Sørensen} Poder her i Give {By} en barn til daab som blef frembaaren af Anne Olufsdatter ibid:. Fadderne vare af Give {By}. Barnets nafn var Jens.
24481741.03.12Morten Christensen Give By Christen Pedersen Møller Anne Marie Troelsdatter {REKONSTRUERET: Christen Pedersen Møller i Give By to sønner døbt Morten og Anders. Begravelsen 19. mar. 1741: "Judica blef Christen Pedersen Møller hans 2 sønner jordet. Morten gl: 16 dage. Anders gl: 14 dage."}
Begravelse nr. 6413
NOTITS: Begravet 16 dage gammel, #6413. Tvillinger, begge døde.
24491741.05.12Anders Christensen Give By Christen Pedersen Møller Anne Marie Troelsdatter {REKONSTRUERET: Christen Pedersen Møller i Give By to sønner døbt Morten og Anders. Begravelsen 19. mar. 1741: "Judica blef Christen Pedersen Møller hans 2 sønner jordet. Morten gl: 16 dage. Anders gl: 14 dage."}
Begravelse nr. 6414
NOTITS: Begravet 14 dage gammel, #6414. Tvillinger, begge døde.
24501741.04.23Johannes Lauridsen Farre Mølle Laurids Johansen Kirstine Christensdatter Jubilate hafde Laurs Johansen i Farrøe Mølle en barn til daab som blef frembaaren af. Faddere vare af Farøe. Barnets nafn var Johannes.
Begravelse nr. 6434
NOTITS: Begravet 2 år gammel, #6434. "... blef frembaaren af..." navnet mangler.
24531741.06.24Niels Jensen Bregnhoved Jens Villadsen Trine Jensdatter Dom St: Hansdag hafde Jens Vellasen {Villadsen} i Brænhoed {Bregnhoved} en søn til daab som blef fembaaren af Karen Vellasdatter {Villadsdatter} i Uldrup {Ullerup}. Faddere vare af Brænhoed og Give {By}. Dens nafn er Niels.
Begravelse nr. 6419
NOTITS: Begravet 7 uger gammel, #6419.
24541741.08.15Navnløs Hedegaard Christen Nielsen Mette Jespersdatter {REKONSTRUKTION: Christen Nielsen i Hedegaard en søn Navnløs. Begravelsen 20. Aug. 1741: 'Dom xii p: Trinit: blef Christen Nielsen en nafnløs søn jordet.'}
Begravelse nr. 6420
NOTITS: Begravet 20. Aug. 1741, #6420. Der er vel ikke andre Christen Nielsener det kunne være.
24551741.09.24Johan Jørgensen Bregnhoved Jørgen Johansen Ida Jensdatter Dom 17 p: Trinitaet hafde Jørgen Johansen en søn til daaben som blef frembaaren af Marie Pedersdatter i Give {By}. Fadderne vare af Brænhoed og Heedegaard. Dends nafn var Johan.
24581741.11.12Niels Nielsen Tromborg Niels Nielsen Tromborg Kirsten Christensdatter Dom xxiiii p: Trinit: hafde Niels Nielsen i Tromborg en søn til daaben som blef frembaaren af Jens {Nielsen Holm} Degens kone {Maren Pedersdatter}. Faddere vare af Heedegaard. Dens nafn er Niels.
Begravelse nr. 6449
NOTITS: Begravet 3 år gammel, #6449.
24631741.12.26Vested Vestedsen Farre Veste Andersen Maren Sørensdatter ii Nat: Chr: hafde Veste Andersen i Farøe en søn til daaben som blef baaren af Mari Pedersdatter i Give. Dens nafn er Veste. Fadderne vare af Farøe.
Begravelse nr. 6427
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6427.
24651742.04.15Christen Christensen Mosgaard- store Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Samme dag {Dom Jubilate} hafde Christen Nielsen i Stor Mosgaard en søn til daaben som blef fembaaren af Hans Nielsens hustru i Uldrup {Ullerup}. Faddere vare af Give {By} og Ulderup. Dens nafn var Christen.
24661742.04.22Erik Pedersen Øgelund Peder Nielsen ? Peder Nielsens kone Den iiii sønndag effter Paaske hafde Peder Nielsen i Øgelund 2 sønner til daaben. Blef frembaaren af Anne Ferdinandsdatter den ene og den anden baaren af Niels Sørensens hustru i Vorslund. Faddere vare af Give. Dierris nafner ere Errick og Morten.
24671742.04.22Morten Pedersen Øgelund Peder Nielsen ? Peder Nielsens kone Den iiii sønndag effter Paaske hafde Peder Nielsen i Øgelund 2 sønner til daaben. Blef frembaaren af Anne Ferdinandsdatter den ene og den anden baaren af Niels Sørensens hustru i Vorslund. Faddere vare af Give. Dierris nafner ere Errick og Morten.
24731742.06.24Niels Nielsen Hedegaard Niels Larsen Kirsten Pedersdatter Fest Joh: Baptiste hafde Niels Larsen i Hedegaard en barn til daab som blef frembaaren af Marie Pedersdatter i Give {By}. Faddere vare af Heedegaard og Ulderup. Dens nafn er Niels.
24741742.07.01Søren Hansen Sillesthoved Hans Christensen Karen Hansdatter Dom vi p: Trinit: hafde Hans Christensen Sillehoed en barn til daab som blef frembaaren af Degnekonen {Maren Pedersdatter} i Give Faddere vare af Sillehoed og Give {By}. Dens nafn er Søren.
24761742.07.15Niels Nielsen Sillesthoved Niels Pedersen Mette Nielsdatter Dom viii p: Trinit: hafde Nielse Pedersen i Sillesthoed en barn til daab som blef frembaaren af Degnekonen {Maren Pedersdatter} af Give {By}. Faddere vare af Sillehoed og Give {By}. Dens nafn er Niels.
NOTITS: Efter 1742 før 1749 flytter familien til Lindeballe, hvor Niels er opvokset.
24771742.10.07Johannes Christensen Hedegaard Christen Nielsen Mette Jespersdatter Dom xx p: Trinit: hafde Christen Nielsen i Heedegaard en barn til daaben som blef frembaaren af Anne Pedersdatter i Give {By}. Dens nafn er Johannes. Faddere vare af Give {By} og Hedegaard.
24801743.04.15Niels Bentsen Farre Bent Nielsen Maren Johansdatter Fest ii Pasch haver Bent Nielsen af Farøe et baaren til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Niels Povelsens hustru {Else Jensdatter} af Haresøe. Faddere vare af Fare og Give {By}.
NOTITS: Niels Poulsen, *1701c †1766 Harresø gift 1725 med Else Jensdatter, enke i Østerhoved, Givskud. Datteren Anne Marie Nielsdatter blev gift med Claus Pedersen af Skovbølling (tak til Vera K. Madsen).
24841743.10.20Anders Vestesen Farre Veste Andersen Maren Sørensdatter Domini xix p: Trinitatis haver Viste Andersen tvende børren til daab. Den ene kaldet Anders, den anden navn Niels. Fadderne vare af Farøe og Give.
24851743.10.20Niels Vestesen Farre Veste Andersen Maren Sørensdatter Domini xix p: Trinitatis haver Viste Andersen tvende børren til daab. Den ene kaldet Anders, den anden navn Niels. Fadderne vare af Farøe og Give.
24871744.02.09Hans Pedersen Farre Peder Hansen Anne Hansdatter Dom Esto Mihi haver Peder Hansen af Farøe en søn til daaben kaldet Hans. Frembaaren af Lavrids Johansens hustru {Kirstine Christensdatter} af Farre Mølle. Faddere vare Thomas Vestesen, Iver Jensen, Christen Bøcker, Niels Bøckers hustru, Margrete Christensdatter alle af Farøe.
NOTITS: Gift 1771 i Givskud med Anne Dorte Christensdatter.
24881744.02.23Iver Clemmensen Nygaard Clemmen Jensen ? Clemmen Jensens kone (2?) Dom Reminiscrere haver Chlemmend {Jensen} Nygaard et barn til daaben kaldet Iver. Frembaaren af Anne Ferdinandsdatter af Give {By}. Faddere haver været Niels Pedersen af Give {By}, Christen Jensen, Olle {Villadsen} Nygaard, Birte Sørensendatter, Mads Clemmensen, Karen Villadsdatter {Give By}.
24891744.03.01Jens Christensen Mosgaard Christen Nielsen Mosgaard ? Christen Nielsens kone Dom iii Oculi. Christen {Nielsen} Mosgaard et barn til daaben kaldet Iens. Frembaaren af Berrette Sørensdatter i Gifve {By}. Faddere vare Christen Larsen af Donneruplund, Christen Tygesen ibid:, Christen Jensen og Berrette Sørensdatter, Kirsten Nielsdatter alle af Gifve {By}.
19621744.03.23Navnløs Bregnhoved Johan Sørensen Else Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Fer: parascher} blef Johan Sørensens barn {Navnløs} begraven ibd: {Bregnhoved} gaml: ½ dag.'}
Begravelse nr. 6447
NOTITS: Begravet en halv dag gammel. Moderen begravet samme dag.
24901744.04.12Søren Nielsen Givskov Niels Sørensen Maren Pedersdatter Dom ii Pascat haver Niels Søfrensen af Gifskov en søn til daaben kaldet Søren. Fembaaren af An Mari Christensdatter ibid: Fadder vare Jacob Lavridsen og Christen Christensen og Mads Tommesen alle af Give {By} og Berette Sørensdatter ibid: og Maren Christensdatter af Gifskov.
24911744.04.19Morten Christensen Give By Christen Pedersen Anne Marie Troelsdatter Dom Jubilate haver Christen Pedersen af Give {By} et barn til daaben kaldet Morten. Frembaaren af Peder Hansens hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Hans Pedersen af Ulkiær Mølle og Iens Pedersen ibid: Christen Christensen, Birrete Sørensdatter, Anne Ferdinandsdatter, Karen Villadsdatter alle af Give {By}.
24921744.10.11N. Nielsen Tromborg Niels Nielsen Tromborg Kirsten Christensdatter Dom xx p: Trintat: haver Niels Nielsen Tromborg en barn til daaben kaldet N. Frembaaren af Anne Ferdenandsdatter i Gifve {By}. Faddere vare af Byllund og Give
24931744.11.15Jens Jensen Hestlund- Store Jens Jensen ? Jens Jensens kone Domic xxv p: haver Jens Iensen af Store Hestlund et drengebarn til daaben kaldet Jens. Frembaaren af Karen Iensdatter ibid: Faddere vare Hans Pedersen, Jachop Tammesen, Søren Andersen, Anne Ferdinandsdatter, Else Iensdatter.
Begravelse nr. 6451
NOTITS: Begravet 5 uger gammel, #6451. Fadderne angivet uden sted.
25001745.07.01Søren Madsen Give By Mads Sørensen Karen Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra Søndergaard i Give By: 'Mads Sørensen i Søndergaard i Give By en søn Søren .'}
Begravelse nr. 7234
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Søren Madsens alder 43 i FT 1787 Give By. Mads Sørensen nævnes i Donneruplund Jordebog 1760 af Give By hartkorn 3 1 2 ½, kaldes i 1760 #2712 Mads Søndergaard fordi der findes en anden Mads Sørensen i Give By. Søren Madsen overtager gården 1762 og ses i Extraskattemandtallet 1762 i Give By. ——— Herfra numrene 2500 fremad er rekonstruktioner i kirkebogshullet januar 1745 til juli 1754 eller de 115 måneder, som mangler. Rekonstrueret fra dødsfald, set som børn af ellers kendte personer i Give sogn i fadderlister, vielser osv. Datoen er regnet tilbage, hvis muligt, fra folketællinger eller alder ved begravelsen. Aaret er så nøjagtigt som muligt, nogle år kan være op til 5 år forkert. Datoen er altid 1. juli, så en dåb midt i året på 01.07 — 1. juli — har ingen reel betydning, kun året tæller og det kan i mange tilfælde også være ret forkert. Det eneste der kan siges med nogenlund sikkerhed er at vedkommende blev født i Give sogn.
LINK: Donneruplund Jordebog 1760 (Erik Brejl).
LINK: Dåb #2172.
LINK: Extraskattemandtallet 1762.
25011746.07.01Niels Andersen Wong Donneruplund Anders Nielsen Wong Birte Marie Albrechtsdatter {REKONSTRUKTION: fra Arvad Mølle: 'Monsr. Anders Nielsen Wonge paa Donneruplund en søn Niels .'}
Begravelse nr. 7203
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder 41 i FT 1787, Niels kaldes Monsr Vonge i Arvad Mølle, Brande se dåb #2030 i Brande, hvor faderen Anders Wong er fadder. Niels Andersen Wong får den 26. april 1768 skøde på Arvad mølle af svogeren Andreas Bagger på Hastrup i Thyregod (Brande Gaardhistorie hefte 1, side 18).
LINK: Dåb #2030 i Brande kirkebog 1775, faderen Anders fadder.
LINK: Faderen Anders Nielsen Wong på Donneruplund.
LINK: Niels Andersen Wong den Yngre i Arvad Mølle, Brande sogn.
LINK: Niels Andersen Wong i Ulkær Mølle, Give sogn.
LINK: Niels Andersen Wong i Bregnhoved, Give sogn.
25031746.07.01Christen Christensen Give By Christen Pedersen Møller Anne Marie Troelsdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1787 Sillesthoved, Give indirekte: 'Christen Pedersen i Give By en søn Christen.'}
NOTITS: Dato arbitrær meget omtrentlig. Fødedato skønnet. Indirekte gennem FT 1787 i Sillesthoved, hvor søsteren Ane Christensdatter er gift og hvor Christen Christensen 2 år gammel beskrives som "koenes brodersøn i kost for betaling ". Broderen må altså hedde Christen med patronym (som Ane) Christensen, som ikke er født før 1745 og derfor må være født 1745-54.
LINK: Se Ane Christensdatter i Sillesthoved.
25721754.07.01Claus Vestesen Sillesthoved? Veste Vestesen Kirsten Jespersdatter {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter moderen 1805: 'Veste Vestesen i Sillesthoved en søn Claus.'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder fra .
LINK:
LINK: Veste Vestesen i Give By.
LINK: Skifte 1805 efter moderen Kirsten Jespersdatter.
26001754.07.26Mikkel Nielsen Hedegaard Niels Lauridsen Kirsten Pedersdatter d: 6 post trinit hafde Niels Lauridsen i Heedegaard en søn til daaben kaldet Michel. Frembaaren af Niels Midtgaards datter ibid: Faddere Christen {Christensen} Hag, Niels Sørensen af Heedegaard, Christen Vestergaard af Bexgaard, Søren Vestensens hustru af Vorslunde.
26031754.12.29Mads Nielsen Hestlund- Lille Niels Sørensen Johanne Madsdatter Søndagen efter jul hafde Niels Sørensen af Lille Hestlund et barn til daab kaldet Mads. Frembaaren af Christen Jensens kone udi Give {By}. Faddere: Søren Sørensens kone {Maren Madsdatter} i St. Hestlund, Søren Sørensen i Store Hestlund, Hans Sørensen og Morten Sørensen i Byllund.
26041754.01.19Niels Larsen Kollemorten- Nørre Lars Nielsen ? Lars Nielsens kone Dom 2 p: Epiph: hafde Las Nielsen i Nør Collem: en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Kirsten Nielsdatter i Store Mosgaard {Give}. Faddere: Kirsten Larsdatter, Gravers Jensen, Anders Graversen af Nørre Collem: {Øster Nykirke} og Niels Pedersen af Sønder Collem: {Øster Nykirke}.
NOTITS: Denne daab er indført i Give kirkebog, men hører til Øster Nykirke, kun bæreren er fra Give sogn. Da det er om vinteren betvivles at så mange faddere ville køre fra Nørre Kollemorten til Give, derfor antages at dåben er sket i Øster Nykirke og præsten har indført den i Give kirkebog af en eller anden grund, han var jo præst i begge sogne.
26051755.01.19Thomas Jørgensen Haustrup Jørgen Thomsen ? Jørgen Thomsens kone Samme dag {Dom 2 p: Epiph:} hafde Jørgen Thomsen af Havstrup en søn til daaben kaldet Thomas. Frembaaren af Karen Rasmusdatter i [Hunshoed] {Nørre Snede}. Faddere var Johan Ernst {Rasmussen} i Egholm {Tørring}, Jens Foged og Jens Andersen i Havstrup.
NOTITS: Johan Ernst ses i Reserverullen 1741 i Egholm og i Stougaard og Alsted jordebog 1751 i Egholm, hvor han svarer 10 rigsdaler 4 mark, der ses ikke noget hartkorn, så det er ikke en normal fæstegård. Johan Ernst Rasmussen og Else Hansdatter copuleret i Tørring 1724.
LINK: Brejl: Reserverulle 1741 Stougaard og Alsted jordebog.
LINK: Brejl: Stougaard og Alsted jordebog 1751.
LINK: Milloup: Stikord til Tørrings kirkebog.
26101755.03.25Niels Villadsen Farre Villads Nielsen Karen Pedersdatter Paa Marie Bebudelsesdag hafde Villads Nielsen i Farre en søn til daaben Niels kaldet. Frembaaren af hans søster An Marie Nielsdatter. Faddere vare Peder Hansens kone i Farre, Søren Christensen og Jens Jørgensen ibid: og Iver {Jensen} Mølgaard.
Begravelse nr. 6459
26121755.04.06Søren Sørensen Hestlund- Lille Søren Sørensen Maren Madsdatter 1ste Søndag efter Paaske hafde Søren Sørensen i Lille Hestlund en søn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af hans broders kone Johanne Madsda. Faddere vare Christen Jensens kone i Give {By}, Laus Lassen i Byllund, Ole Nielsen i Ullerup og Niels Jensen {Hillerslev} i Hestlund.
26141755.04.13Jørgen Jørgensen Bregnhoved Jørgen Johansen Ida Jensdatter Eodem die {Dom 2 post Pasch} hafde Jørgen Johansen i Brenhoed en søn til daaben kaldet Jørgen. Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards hustru {Karen Jensdatter} i Give {By}. Faddere vare Jens Villadsen, Jens Pedersen af Brenhoed, Søren Vestesen i Give og Hans Christensen i Silleshoed.
26151755.05.08Lars Laustsen Bøllund Laust Larsen ? Laust Larsens kone Dom Aschenci: Christi hafde Laust Larsen i Byllund en søn til daaben kaldet Las. Frembaaren af Morten Sørensens kone {Anne Jakobsdatter} i Byllund. Faddere var Jacop {Lauridsen} Vestergaards kone {Karen Jensdatter} i Give {By}, Morten Sørensen og Hans Sørensen i Byllund, Søren Sørensen og Niels Sørensen i Lille Hestlund.
Begravelse nr. 6607
NOTITS: Begravet 1763 syv år gammel.
26171755.07.27? Peders/en/datter Bæksgaard Peder Nielsen Nørgaard ? Peder Nielsen Nørgaards kone Dom 9 post Trinit: havde Peder Nielsen i Bexgaard et barn til daaben nafnl: {navnet mangler}. Frembaaren af An Nielsdatter fra Tromborg. Faddere vare Morten Pedersens hustru i Bexgaard, Christen Vestergaard, Søren Knudsen og Johannes Pedersen ibid:
NOTITS: Faderens tilnavn Nørgaard fra dåb 1760.
26181755.08.03Mikkel Christian Hansen Bøllund Hans Sørensen ? Hans Sørensens kone Dom 10 post Trinit hafde Hans Sørensen i Byllund en søn til daaben kaldet Michel Chritian. Frembaaren af Maria Pedersdatter i Give. Faddere vare Jens {Jensen} Hyldeløf i {Store} Hestlund, Jørgen Sørensen ibid:, Lars Lassen af Byllund og Christen Jensens hustru i Give.
Begravelse nr. 6679
NOTITS: Begravet 1767, 12 år gammel.
26201755.08.31Niels Olesen Farre Ole Andersen Bank ? Ole Andersen Banks 1. kone Dom 14 post Trinit hafde Ole {Andersen} Banch i Farre en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Jørgen Banchs hustru ibid: Faddere vare Christen Nielsens hustru, Iver {Jensen} Mølgaard og Peder Hansen ibid: item Mads Madsen i Loftlund.
Begravelse nr. 6477
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel. Jørgen Bank ellers ikke set, uklart hvad hans patronym er.
26221755.10.05Navnløs Bæksgaard Morten Pedersen Ane? Jensdatter? Samme dag {Dom 19 Post Trinit:} hafde Morten Pedersen af Bexgaard 2de drengebørn, af hvilke den ene {Navnløs} død før den kom til Kirche. De øvrige tvende Jens og Jørgen kaldet blev frembaaren af Peder Nielsens hustru i Bexgaard og Christen Christensens datter ibid: Faddere var Christen Nørgaard og Johannes Pedersen ibid:, An {Nielsdatter} Tromborg og Johanne Nielsdatter i Oxenbierre.
NOTITS: Moderens mulige navn fra FT 1787 i Navnløs, Give. Ane Nielsdatter i Tromborg se #2617.
26231755.10.05Jens Mortensen Bæksgaard Morten Pedersen Ane? Jensdatter? Samme dag {Dom 19 Post Trinit:} hafde Morten Pedersen af Bexgaard 2de drengebørn, af hvilke den ene {Navnløs} død før den kom til Kirche. De øvrige tvende Jens og Jørgen kaldet blev frembaaren af Peder Nielsens hustru i Bexgaard og Christen Christensens datter ibid: Faddere var Christen Nørgaard og Johannes Pedersen ibid:, An {Nielsdatter} Tromborg og Johanne Nielsdatter i Oxenbierre.
NOTITS: Moderens mulige navn fra FT 1787 i Navnløs, Give. Ane Nielsdatter i Tromborg se #2617.
26241755.10.05Jørgen Mortensen Bæksgaard Morten Pedersen Ane? Jensdatter? Samme dag {Dom 19 Post Trinit:} hafde Morten Pedersen af Bexgaard 2de drengebørn, af hvilke den ene {Navnløs} død før den kom til Kirche. De øvrige tvende Jens og Jørgen kaldet blev frembaaren af Peder Nielsens hustru i Bexgaard og Christen Christensens datter ibid: Faddere var Christen Nørgaard og Johannes Pedersen ibid:, An {Nielsdatter} Tromborg og Johanne Nielsdatter i Oxenbierre.
NOTITS: Moderens mulige navn fra FT 1787 i Navnløs, Give. Ane Nielsdatter i Tromborg se #2617.
26251755.10.12Poul Madsen Farre Mads Elkær ? Mads Elkærs kone Dom 20 post Trinit: hafde Mads Elkiær i Farre en søn til daaben Poul kaldet. Frembaaren af Niels Pedersens hustru i Gammel Mølle. Faddere vare Søren Vestesen i Vorslunde, Villas Nielsen i Farre og Peder Hansens hustru ibid:
26271755.10.19Christen Nielsen Ullerup Niels Christensen ? Niels Christensens kone Dom 21 post Trinit: hafde Niels Christensen i Ullerup et barn til daaben Christen kaldet. Frembaaren af Jens Hansens hustru i Ullerup. Faddere vare Søren Knudsen i Bexgaard, Niels Madsen ibid. og Ole {Nielsen} Ullerups hustru {Mette Christensdatter}.
26291756.01.06Christen Andersen Farre Anders Christensen Bødker ? Anders Christensen Bødkers kone Festo Epiphan hafde Anders {Christensen} Bøker i Farre en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Maren Christensdatter. Faddere vare Christen Nielsens hustru {Kirsten Nielsdatter} ibid:, Peder Hansen og Iver {Jensen} Mølgaard, item Hans {Iversen} Smed.
NOTITS: Det er ikke ham der dør 1763, for han ses i FT 1787.
26301756.01.18Lars Nielsen Hedegaard Niels Larsen Kirsten Pedersdatter Dom 2 p: Epiphan hafde Niels Larsen i Heedegaard en søn til daaben kaldet Lars. Frembaaren af Christen Thygesens hustru i Østerhoe {Givskud}. Fadddere vare Christen Tygesen ibid:, Søren Vedstesen i Vorslunde, Niels Sørensen i Heedegaard og Niels Larsens datter ibid:
NOTITS: Moderen evt. Kirsten Jensdatter fra FT 1787 Givskov.
26321756.02.08Rasmus Jonsen? Farre Jon? ? Jons kone Dom 5 post Epipha: hafde [J]on en søn til daaben kaldet Rasmus. Frembaaren af Peder Hansens hustru ibid: Faddere ere Iver {Jensen} Mølgaard, Jacop Lund, Mads {Madsen} Loftlund og Karen Ferdinands {Ferdinand Sørensen}.
26331756.03.25ChristenUllerup Ole? Nielsen ? Ole Nielsens kone Die Visti: Mariæ hafde Nielsen et barn til daaben Christen kaldet, frembaaren af Xsten Enkelunds hustru. Fadderne vare Christen Jenßen af Giuve, Xsten Enklund og Johanne Xstens datter af Ullerup og Store Ped: Xstensen.
NOTITS: Gennemstreget er to faddere Jens Bachensen af Wllerup og Søren Smed af Giuve.
26351756.04.04Veste Hansen Farre Hans Iversen Smed Maren Sørensdatter Vestes Den 5 Søndag i Fasten hafde Hans {Iversen} Smed i Farre en søn til daaben kaldet Vedste. Frembaaren af Bodil Gravelsdatter i Farre. Faddere vare Anders Bøcker, Christen Nielsen, Peder Hansen, Iver {Jensen} Mølgaards hustru {Maren Sørensdatter} i Farre.
Begravelse nr. 6483
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel i epidemi. Moderen må have været gift med en Veste, blev i juli 1755 gift med faderen.
26371756.04.25Søren Nielsen Vorslunde Niels Sørensen Karen Jensdatter Dom Qvasimode Geniti hafde Niels Sørensen af Vorslunde et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Kirsten Heedeby i Heedeby {Ringive}. Faddere vare Søren Vedstedsen i Vorslunde, Jens Andersen i Collemorten {Haustrup, Øster Nykirke} og Jacob Larsens hustru {Karen Jensdatter} i Give {By}.
LINK: Stougaard jordebog 1760, Erik Brejl.
26381756.05.09Peder Villadsen Farre Villads Nielsen Karen Pedersdatter Dom Jubilate hafde Villads Nielsen i Farre en søn til daaben kaldet Peder. Frembaaren af Bendt {Nielsen} Mølgaards hustru {Maren Johannesdatter}. Faddere vare Mads Jespersen, Anders Christensen {Bødker} og Christen Nielsens hustru i Farre.
Begravelse nr. 6498
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel.
26391756.05.09Jesper Vestesen Sillesthoved Veste Vestesen Kirsten Jespersdatter Die Eod: {Dom Jubilate} hafde Vedste Vedstesen i Sillesthoed en søn til daaben kaldet Jesper. Frembaaren af Søren Vedstedsens hustru {Maren Jespersdatter} i Give {By}. Faddere var Christian Thomsen i Farre Mølle, Hans Christensen og Anders Jepsen i Sillesthoed, Jyrgen Johansen og Jens Pedersens hustru {Mette Iversdatter} i Breinhoed.
Begravelse nr. 6493
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
19561756.07.01Navnløs Bøllund Laust Lassen ? Laust Lassens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 22 post Trinit blef Lavst Lassens dreng af Byllund i sit alders 7 aar jordet.'}
Begravelse nr. 6607
NOTITS: Datoen arbitrær midt i året, som passer med dødsalderen 7 år gammel i 1763.
26411756.07.18Jakob Mortensen Bøllund Morten Sørensen Birte Jakobsdatter Dom 5 p: Trinit: hafde Morten Sørensen i Byllund en søn til daaben kaldet Jacob. Frembaaren af Jacob Andersens kone {Karen Sørensdatter} i Ørensholt {Ørnsholt, Øster Nykirke}. Faddere vare Jacob Andersen i Ørnsholt, Hans Sørensen hustru i Byllund, Lars Larsen og Søren Lassen ibid:
Begravelse nr. 7562
NOTITS: Moderen Anne (eller Birthe) Jakobsdatter *1728c †1775 Bøllund, Give. PROBLEM: hendes navn ikke klart. Jakob Mortensen gifter sig senere med en Skov af Give By og bliver så selv kaldt Skov.
LINK: Jakob Andersen, Ørnsholt, Øster Nykirke. Se ovenfor, måske helt forkert.
26421756.08.15Christen Jensen Bregnhoved Jens Pedersen Mette Iversdatter Dom 9 post Trinit hafde Jens Pedersen af Brenhoed en søn til daaben Christen kaldet. Frembaaren af Peder {Christensen} Hages hustru {Karen Villadsdatter} i Give {By}. Faddere var Hans Christensen og Anders Jepsen af Sillesthoed og Peder {Christensen} Hag af Give bye.
Begravelse nr. 6599
NOTITS: Begravet 7 år 1 måned gammel i 1763 i Give By.
26441756.09.05Dødfødt Nederdonnerup Søren Jensen ? Søren Jensens 2. kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {Dom 12 post Trinit} blef et dødfødt barn Søren Jensens i Nederdonnerup jordet.'}
Begravelse nr. 6495
26471757.02.20Andreas Jensen Bregnhoved Jens Villadsen Katrine Jensdatter Fastelavns Søndag hafde Jens Villadßen i Breinhoed en søn til daaben Andreas kaldet. Frembaaren af Anders Nielsens {Wongs} datter {17 Else Katrine Andersdatter Wong} paa Dunrup {Donneruplund}. Faddere vare Seign Anders Nielsen {Wong}, Hans Andersen {Christensen!} fra Sillesthoed, Jørgen Johansens kone {Ida Jensdatter} i Breinhoed.
NOTITS: Moderen kaldet Trine.
26481757.04.03Niels Olesen Farre Ole Andersen Bank ? Ole Andersen Banks kone Palmesøndag hafde Ole {Andersen} Bank i Farre en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Peder Hansens hustru ibid: Faddere vare Iver {Jensen} Mølgaard, Peder Hansen og Villads {Nielsen} Gravels hustru.
NOTITS: Moderen 1. kone *1713c- †1764 Farre
26501757.05.01Jens Jakobsen Give By Jakob Lauridsen Vestergaard Karen Jensdatter Dom 3 p: Pascha hafde Jacob {Lauridsen} Vestergaard i Give en søn til daaben kaldet Jens. Frembaaren af Niels Jyrgensens hustru paa Syndersthoed. Faddere vare Anders Møllers hustru i Give {By}, An Marie Troelsdatter ibid:, Christen Jensen og Jens {Jensen} Hyldeløv.
Begravelse nr. 6955
NOTITS: Død 1794 i Sillesthoved ved hans søster Mette Jakobsdatter. Niels Jørgensen Donnerup er ud af Wong dynastiet på Donneruplund.
LINK: Wong Dynastiet
26521757.05.06Christen Olesen Ullerup Ole Nielsen Mette Christensdatter Almindelig bededag hafde Ole Nielsen i Ullerup en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Christen {Andersen} Enkelunds hustru {Maren Jensdatter} i Enkelund {Thyregod]. Faddere ere Christen {Andersen} Enkelund og Niels Madsen af Bexgaard, Johanne Christensdatter i Ullerup, Christen Lassens hustru ibid: og Christen Jensens hustrue i Give {By}.
26531757.05.29? Jens/en/datter Bregnhoved Jens Jensen Lene Sørensdatter Paa 1ste Pintse dagblef et uægte barn døbt i Give Kirche. {navn mangler}. Frembaaren af Jens {Nielsen} Holms kone {Maren Pedersdatter} i Give Bye, hvor da blef udlagt til barnefader en gift mand nafnl: Jens Jensen fra Byllund. Moderen dertil er Lene Sørensdatter i Breinhoed.
NOTITS: Moderen måske født 1727 i Nederdonnerup, ville være 30 år gammel. Jens Jensen bortrømte fra sognet, hvilket vel har med bøden at gøre. Lene sad skrifte for det et år efter i juni 1758, se link.
LINK: Lene Sørensdatters skrifte juni 1758.
26541757.06.12Laust Nielsen Bøllund Niels Larsen ? Niels Larsens kone Die Eod {Dom 1 post Trinit:} hafde Niels Larsen i Byllund en søn til daaben kaldet Lavst. Frembaaren af Morten Sørensens hustru {Birte Jakobsdatter} i Byllund. Faddere var Hans Sørensens hustru og Lavst Lassen i Byllund, item Niels Larsen i Heedegaard etc:
26551757.07.03Niels Christensen Givskov Christen Johansen Ane Marie Christensdatter Dom 4 post Trinit hafde Christen Johansen i Gifskov en søn til daaben Niels kaldet. Frembaaren af Seign: Niels Jørgensens hustru fra Syndershoed. Faddere var Christen Jørgensen af Givskov, Mads Østergaard og Jacob {Lauridsen} Vestergaard fra Give.
26561757.08.28Klaus Sørensen Give By Søren Vestesen Maren Jespersdatter Dom 12 p: Trin: hafde Søren Vedstesen i Give {By} en søn til daaben kaldet Claus. Frembaaren af Christen Tygesens hustru i Østerhoe. Faddere vare Christen Sørensens hustru i Give, Mads Thomsen og Jacob {Lauridsen} Vestergard ibid:, Seign: Niels Jørgensen {Donnerup} fra Syndersthoed og Vested Vedstedsens hustru {Kirsten Jespersdatter} i Sillesthoed.
Begravelse nr. 6515
NOTITS: Begravet 1 år og 9 måneder gammel.
26571757.09.11Hans Jensen Ullerup Jens Hansen Johanne? Dom 14 post Trinit: hafde Jens hansen i Ullerup en søn til daaben Hans kaldet. Frembaaren af Jomfr: Dunrup {Else Katrine Andersdatter Wong}. Faddere vare Niels Christensens hustru, St: Ped: Christensen, Ole Nielsen og Lille Ped: Christensens hustru i Ullerup.
26581757.09.18Niels Nielsen Farre Niels Nielsen Gravel ? Niels Nielsen Gravels kone Dom 15 post Trinit: hafde Niels {Nielsen} Gravel af Farre en søn til daaben Niels kaldet. Frembaaren af {tom plads} i Farre. Faddere var Iver {Jensen} Mølgaard, Peder Hansen og [Si..de. Bierg].
26591757.10.02Niels Pedersen Bæksgaard Peder Nielsen ? Peder Nielsens kone Dom 17 post Trini: hafde Peder Nielsen i Bexgaard en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af An Nielsdatter i Tromborg. Faddere vare Mette Frantzdatters ældste datter i Bexgaard, Søren Knudsen, Morten Pedersen og Christen {Christensen} Vestergaard ibid:
26601757.10.02Jesper Hansen Farre Hans Iversen Smed Maren Sørensdatter Vestis Eod die {Dom 17 post Trini:} hafde Hans {Iversen} Smed i Farre en søn til daaben kaldet Jesper. Frembaaren af hans ældste datter {NN Hansdatter}. Faddere vare Villas Nielsens {Gravels} hustru {Karen Pedersdatter} i Farre, Peder Hansen og Iver {Jensen} Mølgaard ibid:
26621757.11.20Jørgen Nielsen Søndersthoved Niels Jørgensen ? Niels Jørgensens kone Seign. Niels Jørgensen paa Syndersthoed hafde Dom: 24 post Trinit et barn til daaben /:kaldet Jørgen:/ frembaaren af Seign. {Peder Sørensen} Poders hustru {Kirsten Frandsdatter} fra Hundsbeck {Læborg sogn}. Faddere var Monsr {Peder Sørensen} Poder Monsr Christen Pedersen {Donnerup} fra Lundgaard i Hveisel Sogn Christian {Christen Thomsen} i Farre Mølle etc:
19741757.12.18Dødfødt Farre Jakob Lund ? Jakob Lunds kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 4 Advent blef Jacob Lunds dødfødde barn af Farre jordet.'}
Begravelse nr. 6504
19611758.01.15Navnløs Bregnhoved Jørgen Johansen Ida Jensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Dom Sexagesima blef Jørgen Johansens barn af Breinhoed jordet. .' }
Begravelse nr. 6505
NOTITS: Datoen er et rent skøn, da barnet ikke er blevet døbt. Derfor skønnes det at have været højst nogle uger gammel.
26631758.02.26Laus Christensen Søndersthoved Christen Jensen ? Christen Jensens kone Christen Jensen i Skouhuset hafde d. 3 Søndag i fasten 1 Søn til daaben Laus kaldet frembaaren af Koenens søster fra Lille Hestlund. Fadderne vare Sign: Niels Jørgensen fra Syndersthoe Henning [Bierg] fra Lille Hestlund, og Christen {Christensen} Skous kone af Give bye:
26641758.03.24Søren Nielsen Give By Niels Nielsen Bæk den ældre Ane Marie Sørensdatter Guive Niels {Nielsen} Bæch hafde paa Lang: fredag 1 Søn til daaben Søren kaldet frembaaren af hans Koenis Søster, fadderene vare:
NOTITS: Ingen faddere angivet.
26651758.03.24Philip Eriksen Nederdonnerup Erik Phillipsen Maren Sørensdatter Erik Phillipsen af Neder Dunnerup hafde 1 Søn til daab eodem die {Lang: fredag} Phillippus kaldet frembaaren af Mad: Hosum i Giuve {By} fadderne vare Niels {Sørensen} Skoue, Søren Jensen og Jesper ibid etc:
26661758.04.09Jørgen Jensen Farre Jens Jørgensen ? Jens Jørgensens kone Jens Jørgensen af Farre hafde samme Søndag {Dom 2 post Pasch:} 1 Søn til daaben Jørgen kaldet frembaaren af Jens {Nielsen} Holms Hustru {Maren Pedersdatter} i Giuve, fadderene vare Iver {Jensen} Mølgaard, Niels Ullerup item Mads Madsen i Loftlund.
26671758.04.09Hieronymus Henriksen Hedegaard Henrik Pedersen ? Henrik Pedersens kone Hendrik Pedersen i Hedegaard hafde eodem die {Dom 2 post Pasch:} 1 Søn til daaben kaldet Hieronymus frembaaren af Monsr. Hadlers Koene i Giuve Fadderne vare Jacob Vestergaards hustrue ibid, Niels Vestergaard i Hedegaard Søren Verstergaard ibid:
26691758.05.15Jens Nielsen Nederdonnerup Niels Sørensen Skov ? Niels Sørensens Skovs kone Niels {Sørensen} Skou i Neder Dunrup hafde 2den Pintze dag 1 Søn til daaben Jens kaldet frembaaren af Peder Hansens Koene i Farre Fadderne vare Peder Hansen, Jesper Jensen og Søren Sørensen fra Neder Dunrup.
19571758.07.01Christen Laustsen Bøllund Laust Larsen ? Laust Larsens kone {REKONSTRUKTION: fra FT 1787 og FT 1801: 'Laust Larsen i Bøllund en søn Christen.'}
Begravelse nr. 7121
NOTITS: Datoen 1. juli er arbitrær indenfor året som er to år før søsteren Anne, der i FT 1801 skrives to år yngre end ham. Død på vandring i Grene sogn, hvor han blev begravet.
26701758.07.02Niels Christensen Farre Christen Nielsen Kirsten Nielsdatter Christen Niels: i Farre 6te Dom: post Trinit havde af en Søn til daabenNiels kaldet frembaaren af N: {... tom plads ...} fadderene vare Peder Hansen, Iver {Jensen} Mølgaard, Ole {Andersen} Banch og Niels Jepsen alle af Farre.
26741758.09.24Søren Nielsen Hedegaard Niels Sørensen Karen Pedersdatter Niels Sørensen af Hedegaard hafde Dom 18 post Trinit en Søn til daaben, Søren kaldet, frembaaren af Monsr. Hadlers Koene i Giuve. fadderne vare: Søren {Jensen} Vestergaard, Hendrich Pedersen og Christen {Christensen} Hag ibid:
26771759.01.10Navnløs Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.'}
Begravelse nr. 6512
26781759.01.10Navnløs Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.'}
Begravelse nr. 6513
26791759.02.11Albert Christian Mortensen Bøllund Morten Sørensen Birte Jakobsdatter Morten Sørensen af Byllund hafde paa Taksigelsens fæst d: 11 februvarij en Søn til daaben Alber Christian kaldet, frembaaaren af Jomfr. Else Catarine Wonge fra Dunrup, fadderne vare Hans Sørensen og Laust Lassen ibid: Jens {Jensen} Hyldesløf og Niels Jensen {Hillerslev} af Stoer Hestlund.
Begravelse nr. 6516
26801759.02.25Jens Pedersen Farre Peder Hansen ? Peder Hansens kone Peder hansen af Farre hafde Fastelavns Søndag 1 Søn til daaben Jens kaldet, frembaaren af Bendt Nielsens hustrue {Maren Johannesdatter} Fadderne vare Iver {Nielsen} Mølgaard, Christen Nielsen og Mads {Madsen} Loftlund.
26811759.04.22Peder Johannesen Bæksgaard Johannes Pedersen Sidsel Knudsdatter Johannes Pederßen af Bexgaard hafde Dom: Quasi Modo Geniti, en Søn til daaben Peder kaldet, frembaaren af Mandens Søster sammesteds; Fadderne vare: Peder Nørgaard, Søren Knudsen og Peder {Christensen} Boel alle ibid:
NOTITS: Peder Boels patronym 1761, da konen dør og han gifter sig igen.
26821759.04.29Niels Sørensen Give By Søren Nielsen Smed Johanne Christensdatter Søren {Nielsen} Smed i Giuve hafde 2den Søndag efter Paasken 1 Søn til daaben Niels kaldet frembaaren af Seigr: Niels Jørgensens Hustrue fra Syndersthoe, Fadderne var Mathias Kornbech i Ulkiær Mølle; Jacob {Lauridsen} Vestergaard og Mads Thomsen {Hag} i Giuve.
26841759.05.13Theodonis Schultz Hadler Give By Carl Hadler ? Carl Hadlers kone Mons. Hadler i Giuve hafde Dom: 4 post Pasch: 1 Søn til daaben Theodonis Schultz kaldet frembaaren af Gravers Nyekirche Fadderne vare Christian Thomsen fra Farre Mølle, Mads {Thomsen} Hage, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Peder {Christensen} Hag og Niels {Nielsen} Bæch ibid.
Begravelse nr. 6535
26871759.07.15Christen Jørgensen Hestlund- Store Jørgen Sørensen Maren Christensdatter Jørgen Sørensen af stoer Hestlund hafde Dom: 5 post Trinit: en Søn til daaben Christen kaldet. Frembaaren af koenens Søster {?Else Christensdatter} fra Brande, Fadderne var: Niels Henningsen Niels Sørensen fra Lille Hestlund, og Jens {Jensen} Hyldeløf samt Niels Jensens koene {Johanne Poulsdatter} fra stoer Hestlund.
26891759.08.19Veste Nielsen Give By Niels Nielsen ? Niels Nielsens kone Hyrden {Niels Nielsen} hafde Dom: 10 post Trinit: en Søn til daaben nafnl Veste. Frembaaren af Monsr. Hadlers Koene Fadderne vare: Mads Thomsen {Hag}. Jacob {Lauridsen} Vestergaard Niels Smed og Niels Koutrup.
NOTITS: Identifikation Niels Nielsen som hyrde †1762 #6568.
26901759.09.09Søren Madsen Farre Mads Jespersen Anne Christensdatter Mads Jespersen i farre hafde Dom: 13 post Trinit: en Søn til daaben Søren kaldet frembaaren af Søren Christensens Koene i Farre, faddderne vare Anders {Christensen} Bøcher, Jens Loftlund og Iver {Jensen} Mølgaard.
Begravelse nr. 6521
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.
26911759.09.25Dødfødt Bæksgaard Søren Knudsen Margrethe Troelsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Endnu samme dag {Dom 16 post Trinit} blef Søren Knudsens dødføde barn jordet.'}
Begravelse nr. 6522
NOTITS: Dato fem dage før begravelsen.
26921759.10.14Mads Madsen Loftlund Mads Madsen Anne Margrethe Jensdatter Mads Madsen i Loftlund hafde samme dag {Dom: 18 post Trinit:} 1 Søn til daaben {Mads} kaldet frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Anna Jensdatter} i Østerhoved {Givskud}, Fadderne vare gl: Mads Madsen i Loftlund, Peder Hansen Iver {Jensen} Mølgaard og Bendt Nielsen fra Farre.
NOTITS: Barnets navn er en tom plads men kendes fra begravelsen #6779 i 1778. Hverken moderen Anne Margrethe Jensdatter eller bæreren Anna Jensdatter ser ud til at være født i Give sogn, snarere i Givskud hvor Anna er gift.
LINK: Agerbæk. Anna Jensdatter *1722- †1800 Østerhoved, Givskud. Gift 1747 i Givskud med Christen Nielsen *1722c †1787+.
26931759.10.21Søren Vestesen Skærhoved Veste Vestesen Kirsten Jespersdatter Veste Vestesen i Schiærhoed hafde Dom. 19 post Trinit: et Barn til daaben Søren kaldet frembaren af Christen Nielsens Husture {Anna Jensdatter} i Østerhoeved {Givskud}, Fadderne vare, Anders Jepsen, Hans Christensen og Søren Andersen alle af Sillesthoe.
NOTITS: Fadderne er naboer til Veste Vestesen som er født og først boede i Sillesthoved før han flytter til Skærhoved. Faderen er vel opvokset ved Hans Christensen, der overtog den gård Veste er født på.
26961759.11.04Clemmen? Larsen Hestlund- Store Lars Langelund ? Lars Langelunds kone. Stoer Hestlund Las Langlund hafde samme dag {Dom: 21 post Trinit:} en Søn til daaben C[lemen?] kaldet, frembaaren af Niels Jensens Koene {Johanne Poulsdatter} i stoer Hestlund, Fadderne vare Jens {Jensen} Hyldesløf , Hans Sørenen og Morten Sørensen fra Bylllund.
Begravelse nr. 6525
NOTITS: Død en måned gammel. Navnet er utydeligt skrevet. Langelund ligger i Ringive sogn. Lars Langelund ikke set derefter i Give sogn, må være flyttet væk igen.
26981759.12.02Anders Christensen Stenbjerglund Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Christen Pedersen stienbierg hafde Dom 1 Advent en Søn til daaben Anders kaldet frembaaren af Søren Madsens Hustrue i Gifskud, Fadderne vare Søren didrichsen ibid: {Stenbjerglund} Iver {Jensen} Mølgaard, Bendt Nielsen {Mølgaard} og Peder Hansen fra Farre.
27011759.12.27Dødfødt Give By Niels Nielsen Bæk Else Sørensdater {REKONSTRUKTION fra begravelse: 'Paa Nytaardagen blef et dødfødt barn Niels {Nielsen} Bech i Give Bye tilhørende jordet.'}
Begravelse nr. 6528
NOTITS: Fødslen 5 dage tilbage fra begravelsen.
27021760.02.24Søren Eriksen Nederdonnerup Erik Phillipsen Maren Sørensdatter Erich Phillipsen af Nederdunrup hafde 1 Søndag i Fasten 1 Søn til daaben Søren kaldet frembaren af Hans Koenes Moder {Mette? Sørensdatter?}; Fadderne vare Søren Fæsteßen, Jørgen Lassen, Søren Jensen og Jesper {Jensen} fra Neder Dunrup.
27031760.03.02Christen Christensen Give By Christen Christensen Skov Lene Jensdatter Christen Skoue af Giuve hafde dend 2den Søndag i Faste en Søn til daaben Christen kaldet frembaaren af Monsr. Niels Jørgensens Koene fra Syndersthoed, Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Jacob {Lauridsen} Vestergaard og Søren Smeds Broder alle fra Giuve item Mad: Hadler.
27041760.03.05Niels Nielsen Vorslunde Niels Sørensen Karen Jensdatter Niels Sørensen fra Vorslunde hafde d: 5 Marti en Søn til daaben Niels kaldet, frembaaren af Peder {Nielsen?} Øgelunds Koene, fadderne vare Koenis broder {Rasmus Jensen} fra Hebye {Hedeby} i Ringhøy {Ringive} Sogn, Jacob {Lauridsen} Vestergaard og Mads {Thomsen} Hag fra Guive.
Begravelse nr. 6574
NOTITS: Forældrene gift 1739.06.08 i Give, hun af Hedeby, Ringive.
27051760.03.18Dødfødt  Christen Jensen ? Christen Jensens kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '5 søndag i Fasten blef Christen Jensens barn som blef dødfødt jordet fra Marienlund i Give sogn.'}
Begravelse nr. 6530
27061760.03.25Niels Jensen Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter Jens Egskou af Giuve hafde Dom: festo Annuntia: Marie en Søn til daaben Niels kaldet frembaaren af Koenens Moder, Fadderne vare Mads Østergaard, {... tom plads ...} og Søren {Nielsen} Smeds broder, Jens {Nielsen} Holms Koene alle af Giuve.
Begravelse nr. 6539
NOTITS: Begravet et halvt år gammel.
27071760.03.25Peder Villadsen Farre Villads Nielsen Gravel Karen Pedersdatter Villars Gravel af Farre hafde eodem die {Dom: festo Annuntia: Marie} en Søn til daaben Peder kaldet frembaaren af {... tom plads ...} Fadderne vare Bendt Nielsen {Mølgaard} Iver {Jensen} Mølgaard Jens Loftlund og [Anneds} alle ibid.
Begravelse nr. 6534
27091760.05.04Albert Christian Mortensen Bøllund Morten Sørensen Birte Jakobsdatter Morten Sørensen af Byllund hafde Dom 4 post Pasch: en Søn til daaben Albert Christian kaldet, frembaaren Peder Breinbergs {Jakobsen, født i Bregnbjerg, Hammer sogn} datter i Ørenholt {Øster Nykirke} fadderne vare Hans Sørensen, Clemen og Laust Lassen fra Byllund.
27101760.05.04Mads Nielsen Tromborg Niels Larsen ? Niels Larsens kone Niels Lassen i Tromborg hafde eodem die {Dom 4 post Pasch:} een Søn til daaben Mads kaldet, frembaaren af Hans Sørensens Koene i Byllund fadderne vare Niels {Sørensen} Vestergaard og Niels Laustsen fra Hedegaard, Johannes {Pedersen} i {præsten har glemt stedet, Bæksgaard} og Niels Vestergaards datter fra Bexgaard.
27111760.06.15Peder Pedersen Bæksgaard Peder Nielsen Nørgaard ? Peder Nielsen Nørgaards kone Peder {Nielsen} Nørgaard fra Bexgaard hafde Dom 2 post Trinit: en Søn til daaben Peder kaldet Frembaaren af Niels {Sørensen} Vestergaards Koene fra Hedegaard fadderne vare Søren Knudsen, Johannes Pedersen og Christen {Christensen} Vestergaard.
27131760.08.10Jens Jakobsen Give By Jakob Lauridsen Vestergaard Karen Jensdatter Jacob {Lauridsen} Vestergaard af Giuve hafde Dom 16 post Trinit: 1 Søn til daaben Jens kaldet frembaaren af Ole Knudßens Hustrue {Anne Jensdatter} i Oxenbierre. Fadderne vare Jens {Jensen} Hyldesløf og Niels Jensen {Hillerslev} fra Stoer Hestlund. Mads Sørensen og Mads {Thomsen} Hag og Villars Pedersen alle ibid:
Begravelse nr. 6541
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.
27191760.11.09Jens Christensen Farre Christen Nielsen Kirsten Nielsdatter Christen Nielsen fra Farre hafde Dom: 23 post Trinit: en Søn til daaben Jens kaldet, frembaren af Peder Hansens Koene ibid: fadderne vare Bendt Nielsen og Ole {Andersen} Banch ibid. Mads {Thomsen} Hag og Peder {Christensen} Hages Søn i Giuve.
Begravelse nr. 7526
27201760.11.09Laust Madsen Farre Mads Jespersen Anne Christensdatter Mads Jespersen i Farre hafde Eodem die {Dom: 23 post Trinit:} en Søn til daaben Laust kaldet, frembaaren af Peder Banches daatter. Fadderne vare Ole {Andersen} Banch i Farre Peder {Christensen} Hages Søn i Giuve. Jens Loftlunfs Koene Iver {Jensen} Mølgaards Koene {Maren Sørensdatter} i Farre.
27221761.01.01Knud Sørensen Bæksgaard Søren Knudsen Margrethe Troelsdatter Søren Knudsen af Bexgaard hafde Nyt: Aarsdagen en Søn til daaben Knud kaldet frembaaren af Johannes Pedersens Koene {Sidsel Knudsdatter} ibid: fadderne vare Christen Vestergaard, Morten Pedersen af Bexgaard og Anders Jensen fra Syndersthoed.
27231761.03.23Christen Sørensen Give By Søren Nielsen Smed Johanne Christensdatter Søren Smed i Giufve Hafde Die Dom: 2 Paschates hafde Søren Smid i Gifve en søn til daaben Christen kaldet, frembaaren af Farre Møller {Johan Friedlieb Lehmann} Kone {Marie Dorte Mikkelsdatter Boas}. Faddere vare Mons: {Niels Jørgensen} Donrup fra Nørrecollemorten {Øster Nykirke}, Matthias Kornbech, Smedens {Søren Nielsen, faderen} broder, Christen {Nielsen} Houer og Veste Vestesen alle ibid.
LINK: Johan Friedlieb Lehmann i Farre Mølle gift med Marie Dorte Boas, Engelsholm #280 afkald (år 1758).
27251761.05.30Lene Clemmensdatter Bøllund Clemmen Clemmen i Byllund hafde paa Christi Himmelfarts dag 1 datter til daaben nafnl: Lene Frembaaren af Morten Sørensens Koene {Birte Jakobsdatter} i Byllund. Faderne vare Christen Jespersen af Neder Donrup, Ole Nielsen af Giuve og Jørgen Nielsen ibid.
NOTITS: Faderen ellers ikke kendt, ikke i extraskatten 1762 i Bøllund.
27271761.07.12Christen Nielsen Nederdonnerup Niels Sørensen Skov ? Niels Sørensens kone Niels {Sørensen} Skoue i Neder Dondrup Hafde Dom: 8 post Trinit: en Søn til daaben Christen kaldet, Frembaaren af Peder {Andersen} Breinbergs datter i Ørnsholt Faddere vare, Søren Festesen, Jesper Jensen, Søren Jensen Jens Jensen og Søren Madsens Søn alle ibid:
NOTITS: Søren Festersens søn Søren blev i 1761 gift med Birte Pedersdatter af Ørnsholt, Øster Nykirke. Faderen er ikke søn af Søren Festersen, er for gammel til det synes det.
27291761.09.20Jens Christensen Søndersthoved Christen Jensen ? Christen Jensens kone Christen Jensen i Schouhuuset ved Syndersthoe Hafde Dom: 18 post Trinit en Søn til daaben Jens kaldet Frembaaren af Niels Henningsen Hustrue {Maren Madsdatter} i Lille Hestlund: faddere vare Niels Sørensen, Niels Mitgaard Niels Jensen {Hillerslev} i Stoer Hestlund og Anders {Jensen} paa Syndersthoe.
NOTITS: Niels Mitgaard ikke identificeret.
27301761.09.27Jens Nielsen Hestlund- Store Niels Jensen Hillerslev Johanne Poulsdatter Niels Jensen i Stoer Hestlund Hafde Dom: 19 post Trinit: en Søn til daaben Jens kaldt, Frembaaren af Ole Knudsens Hustrue {Anne Jensdatter} i Oxenbiere {Øster Nykirke}. Faddere vare: Jens {Jensen} Hyldesløf af Stoer: Hestlund, Ole Knudsen af Oxenbiere, Jacob {Lauridsen} Vestergaard af Giuve.
27321761.10.25Niels Jensen Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter Jens Nielsen {Egeskov} i Giufve Hafde Dom: 23 post Trinit: en Søn til daaben nafnl: Niels Frembaaren af Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter} ibid: Faddere vare Mads Østergaard, Ole {Nielsen} Nørgard og Christen Birchebechs Koene alle ibid:
NOTITS: Der findes en Mads Sørensen Søndergaard evt. en Mads Hansen Søndergaard. En Mads i Østergaard ikke set.
27331761.10.25Christen Nielsen Tromborg Niels Lauridsen Tromborg ? Niels Lauridsen Tromborgs kone Niels {Lauridsen} Tromborg fra Tromborg Hafde eodem die {Dom: 23 post Trinit:} en Søn til daaben Christen Kaldt, Frembaaren af Birthe Jacobsdatter i Byllund: faddere vare Hans Sørensen, Morten Sørensen og Laust Larsens Hustrue i Byllund.
Begravelse nr. 6585
NOTITS: Lauridsen fra begravelsen 1763: "2den Pintzedag blev Niels Lauritzens søn {Christen} af Tromborg jordet."
27341761.10.25Bennet Lauridsen Hedegaard Laust Nielsen Else Bennetsdatter Laust Nielsen af Hedegaard hafde samme dag {Dom: 23 post Trinit:} en Søn til daaben Bennet Kaldet, frembaaren af Laust Nielsens Koenis {Else Bennetsdatter} Moder {af Vandel, Randbøl}: Faddere vare Christen {Christensen} Hag, Peder Hendrichßen, Niels {Sørensen} Vestegaard og Hustrue {Karen Pedersdatter} i Hedegaard.
27351761.12.06Jesper Vestesen Give By Veste Vestesen Kirsten Jespersdatter Veste Vestesen i Giuve Hafde Dom: 2 Advent: en Søn til daaben Jesper kaldt, Frembaaren af Hans Koenis Søster i Giuve Bye: Faddere vare Christen Birchebæk, Christen {Christensen} Skoue, Peder {Christensen} Hag, Jens {Nielsen} Eegskovs Koene {Mette Nielsdatter} og Mads {Thomsen} Hages Hustrue {Inge Hage} alle ibid:
27361761.12.06Christen Christensen Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter Christen Hansen fra Sillesthoe Hafde eod: die {Dom: 2 Advent:} en søn til daaben Christen Kaldt, frembaaren af Anders Møllers Hustrue: fadderne vare Christen Hansen i Schiærhoed, Hans Christensen i Silleshoed, Søren Andersen ibid; og Thomas Skous Koene Giuve.
27381762.01.01Morten Nielsen Skærhoved Niels Thomsen ? Niels Thomsens kone Niels Thomsen i Schiærhoed Hafde Nytaarsdagen en Søn til daaben Naufl Morten Frembaaren af Kirsten Gyde[.ens]datter fra Nørschou. Fadderne vare Jacob Gydesen, Hans {Christensen} Sillesthoed, Christen Hansen og Søren Andersen item Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter}.
NOTITS: Konen er formodentlig en Gydesdatter fra Nørskov, Lindeballe med søster og bror Kirsten og Jakob. Se også dåb #2608. Og Søren Andersen af Sillesthoved er gift med Maren Gydesdatter.
27431762.02.21Jørgen Christensen Give By Christen Birkebæk Else Christen Birchebæch i Giuve Hafde Fastelavns Søndag en Søn til daaben Jørgen Kaldet Frembaaren af degnens {Gustav Carl Hadlers} Koene {Mette Marie Hadler} ibid: Faddere vare Mads {Thomsen} Hages Koene {Inge Hage}, Jens Nielsens Koene {Mette Nielsdatter}, Veste Vestesens Koene {Kirsten Jespersdatter} og degnen datter {?Sofie Hedevig?}.
Begravelse nr. 6732
NOTITS: Begravet 11 år gammel i 1773.
27441762.02.28Ole Pedersen Bæksgaard Peder Olufsen Anne Katrine Christensdatter Peder Olufsen af Bexgaard Hafde 1 Søndag i Fasten en Søn til daaben Ole Kaldt, Frembaaren af Peder Banches datter i Farre. Faddere vare Christen {Christensen} Vestegaard, Johannes Pedersen, Peder Nielsen {Nørgaard} ale Ibid og Peder Nielsen af Neder Donrup.
NOTITS: Moderen døde et halvt år senere, skifte Engelsholm #357.
27451762.03.21Peder Sørensen Nederdonnerup Søren Sørensen Birte Pedersdatter Søren Sørensen af Nederdonrup Hafde Midfaste Søndag en Søn til daaben Peder Kaldt, Frembaaren af Sr. {Christen} Pedersens {Donnerups} daatter paa Donrup: Faddere vare Peder {Andersen} Breinberg, Anders Sørensen fra Ørenholt {Øster Nykirke}. Erich Pilipßen, Niels {Sørensen} Schou, Jørgen Lassen og Jesper Jensen alle fra Neder Donrup.
NOTITS: Forældre gift 1761 i Øster Nykirke.
27461762.03.21Dødfødt Bæksgaard Johan Jørgensen Kirsten Christensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Eodem die {Midfaste Søndag} blef Johan Jørgensens dødfød barn jordet.'}
Begravelse nr. 6555
27471762.03.25Anders Henriksen Hedegaard Henrik Pedersen ? Henrik Pedersens kone Hendrich Pedersen i Hedegaard Hafde eodem die {d: 25 Marty} en Søn til daaben Anders Kaldt, Frembaaren af Hendrich Pedersens Sønne {NN Henriksen} daatter fra Brande Sogn: Faddere vare: Niels Sørensen, Niels Mitgaards Søn ibid Peder Hendrichsens Koene {Anne Sørensdatter} og Christen {Christensen} Hagis alle ibid.
NOTITS: Henrik Pedersen ser ud til at være gift gammel 2. gang. Peder Henriksen er hans søn. Muligvis skal Hagis betyde Hages kone - altså Peder Henriksens Kone og Christen Hages (kone), hendes navn er Kirsten Hansdatter. En NN Henriksen er ikke fundet i Brande, måske er han af Give sogn og kun datteren tjener eller er i Brande sogn. I extraskatten 1763 findes kun en Jens Henriksen i Tarp, Brande, men han er søn af Henrik Jensen i Tarp.
27491762.05.16Dødfødt Give By Niels Nielsen Bæk ? Niels Nielsen Bæks kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 5 post Paschat blef et dødfød barn Niels {Nielsen} Bæch i Give tilhørende jordet.'}.
Begravelse nr. 6562
NOTITS: En Niels Nielsen Bæk dør i Juni 1762 i Give og har en søn Knud født i marts 1762, det kan ikke være denne Niels Nielsen Bæk.
27521762.06.06Søren Jørgensen Hestlund- Store Jørgen Sørensen Maren Christensdatter Stoere Hestlund Jørgen Sørensen Hafde Dom: Trinit: en Søn til daaben Søren Kaldt Frembaaren af Hans Sørensens Koene i Byllund Faderne vare Niels Jensen, Jens Hyldelef, Søren Jørgensen af Stor Hestlund, item Laust Lassen og Hans Sørensen af Byllund.
27531762.07.25Peder Nielsen Ullerup Niels Christensen ? Niels Christensens kone Niels Christensen af Ullerup Hafde Dom 7 post Trinit: en Søn til daaben Peder Kaldt Frembaaren af Jens {Christensen} Egskov Koene {Mette Villadsdatter} ibid: Faddere vare Hans {Nielsen} af Mosgaard, Peder Christensen, Jens Hansen item Jens Hansens Hustrue {Johanne} etc:
27561762.08.22Jens Villadsen Bregnhoved Villads Jensen Mette Christensdatter Villars Jensen i Breinhoed Hafde Dom: 11 post Trinit: en Søn til daaben Jens Kaldt, Frembaaren af Hans Moder {Villads Jensen mor Katrine Jensdatter} ibid. Faddere vare Mattis Kornbech af Ulkiær Mølle, Jørgen Johansen Jens Pedersen af Breinhoed. Johan Jørgensen og Johannes Pedersen af Bexgaard.
Begravelse nr. 6605
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel.
27571762.09.05Johannes Johansen Lehmann Farre Mølle Johan Friedlieb Lehmann Maria Dorte Boas Monsr. Lehman i Farre Mølle Hafde Dom: 13 post Trinit: en Søn til daaben nafnl: Johannes Frembaaren af Monsr. {Christen} Pedersens {Donnerups} Koene {Anne Olesdatter} fra Donrup, Fadderne vare Mads {Jørgensen} {Lille-}Nørschou {Lindeballe}, Monsr. {Jens Nielsen} Nørschou og Niels Thomsen {Skærhoved, Give] item Søren Andersen koene fra Bregnhoed.
Begravelse nr. 6592
NOTITS: Begravet knap et år gammel.
27581762.09.05Niels Olesen Give By Ole Nielsen Nørgaard Maren Jespersdatter Ole Nielsen {Nørgaard} i Giuve Havde Dom 13 post Trinit: 1 Søn til daaben Niels Kaldet Frembaaren af Mandens Moder, Fadderne vare Veste Vestesen, Mads {Thomsen} Hag, Christen Madsen, item Jens {Nielsen} Egskovs Koene {Mette Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6637
NOTITS: Begravet 2 år gammel.
27601762.09.29Dødfødt Farre Christen Nielsen Kirsten Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 29 September paa Michaelis dag blef Christen Nielsens dødfødte barn af Farre jordet.'}
Begravelse nr. 6571
27611762.10.31Peder Johannesen Bæksgaard Johannes Pedersen Sidsel Knudsdatter Johannes Pedersen af Bexgaard hafde Dom: 21 post Trinit: en Søn til daaben Peder Kaldet Frembaaren af Søren Knudsens Koene i Nyegaard. Faddere vare Søren Knudsen ibid: Christen Mitgaard Johan Jørgensen af Bexgaard og Mads {Thomsen} Hag i Giuve.
NOTITS: En Christen Jespersen soldat får 1761 en datter i Bæksgaard, kunne måske og muligvis være Christen Midtgaard, men det er langt ude.
27631762.11.21Niels Mortensen Bøllund Morten Sørensen Birte Jakobsdatter Morten Sørensen i Byllund Havde Dom: 24 post Trinit: en Søn til daaben Niels Kaldt Faddere vare: Jens Hyldeløf, Hr. Berche:dommer Høeberg Laust Lassen af Bøllund, Søren Sørensen og Koene i Neder Donrup, som bar Barnet.
Begravelse nr. 6970
NOTITS: Begravet i 1795 i Bøllund, ungkarl 31 år.
27651762.12.26Jens Iversen Farre Iver Jensen Mølgaard Maren Sørensdatter Jver {Jensen} Mølgrd i Mølgaard Hafvde eodem die {2den Juule dag} en Søn til daaben Jens Kaldt, Frembaaren af Jens Loftlunds Hustrue i Farre, Faddere vare Bendt Nielsen, Peder Hansen, Ib Nielsen, Peder Mortensen, Mads Madsen i Loftlund, etc:
Begravelse nr. 6603
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.
27661763.01.06Ole Christensen Farre Christen Olesen Anne Nielsdatter Christen Olesen havde Dom: Epiphan: en Søn til daaben Ole Kaldet: Frembaaren af Ole {Andersen} Banchs datter {22, Maren Olesdatter}, tienendes paa Donrup: Fadderne vare Ole {Andersen} Banch Christen Sørensen, Christen Johansen af Gifshou, Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} og Mads Jespersens Hustrue {Anne Christensddatter} af Farre.
Begravelse nr. 6573
NOTITS: Begravet ca. 2 uger gammel.
27691763.02.02Jens Christensen Givskov Christen Johansen Ane Marie Christensdatter Christen Johansen i Gifschou Hafde paa KyndelMisse dag 1 Søn til daaben Jens Kaldet frembaaren af Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter} i Giufve, Fadderne vare Christen Sørensen Gifschou. Mads {Thomsen} Hag Niels {Nielsen} Bæch etc: i Giuve Bye.
27711763.04.24Jørgen Andersen Farre Anders Christensen Bødker ? Anders Christensen Bødkers kone Anders {Christensen} Bødker i Farre Hafde 3 Søndag efter Paaske 1 Søn til daaben Jørgen kaldet. Frembaaren af Veste Vestens Hustrue {Kirsten Jespersdatter} i Giuve. Fadderne vare Søren Madsen, Jens {Jørgensen} Loftlund, Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}, Peder Hansens og Bendt Nielsens {Maren Johannesdatter} alle fra Farre.
Begravelse nr. 6586
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.
27721763.04.29Anders Nissen Øgelund Nis Jepsen ? Nis Jepsens kone Nis Jepsen Øgelund Hafde paa Bedegagen 2de børn til daaben anfnl: Anders og Ane. Sønnen blef baaren af Veste Vestesens koene {Kirsten Jespersdatter} i Giuve og datteren af Niels Sørensens Koene {Karen} i Vorslunde. Fadderne: Niels Sørensen, Niels Mitgaard, Søren {Jensen} Vestergaards Hustrue {Inger Nielsdatter} og Laust Nielsens Hustrue {Maren} i Hedegaard.
Begravelse nr. 6614
NOTITS: En af tvillingerne begravet 6 måneder gammel.
27741763.04.29Dødfødt Farre Jeb Nielsen ? Jeb Nielsens kone {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Endnu If {Jeb} Nielsen af Gammel Mølle død fødde barn samme dag {Bededagen} jordet.'}
Begravelse nr. 6583
NOTITS: Dødfødt.
27751763.05.15Niels Hansen Bøllund Hans Sørensen ? Hans Sørensens kone Hans Sørensen i Byllund Hafde Dom: Exaudi en Søn til daaben navnlig Niels frembaren af en pige fra Hedebye {Ringive}. Faddere vare Jens {Jensen} Hyldelef, Morten Sørensens Hustrue {Birte Jakobsdatter} Laust Lassen i Byllund. Jens Jensens i Hestlund {det er imidlertid den første fadder, menes at være fejl for hans søne Niels Jensen} etc.
Begravelse nr. 6634
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel.
19631763.07.01Morten Pedersen Stenbjerglund Peder Mortensen Birte Jørgensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom Septuages: blev tvende børn af Peder Mortensen i Øgelund jordet nemlig: en søn Morten Pedersen 14 aar og en datter Birthe Kirstine 5 aar gammel begravet.'}
Begravelse nr. 6787
NOTITS: Dåben glemt i kirkebogen. En datter blev født 1761 i Stenbjerglund altså to år før Morten.
27761763.07.10Lars Olesen Ullerup Ole Nielsen Mette Marie Ole Nielsen af Ullerup Hafde Dom 6 post Trinit: en Søn til daaben Las kaldet frembaaren af Morten Sørensens Hustrue {Birte Jakobsdatter} i Byllund. Fadderne vare: Laust Lassen af Byllund. Niels Christensen, Jens Hansen og Laust af Ullerup etc:
27791763.07.24Frands Christensen Give By Christen Christensen Skov Lene Jensdatter Christen {Christensen} Skou i Giuvf Hafde Dom 8 post Trinit: en Søn til daaben Frantz kaldet, Frembaaren af Christen Johansens Hustrue {Ane Marie Christensdatter} i Gifskou. Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} Niels {Nielsen} Bech, Ole Nielsen, og Veste Vestesen item Jørgen {Sørensen} Podel {Poder}.
27801763.07.31Niels Nielsen Give By Niels Nielsen Bech Else Madsdatter Koutrup Niels {Nielsen} Bæch i Giuvf Hafde Dom 9 post Trinit: 1 Søn til daaben Niels kaldet, frembaaren af Jens {Sørensen} Hages Enche {Else Sørensdatter}, Fadderne vare, Christen {Christensen} Skou, Mads Sørensen, Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter}, og Christen {Nielsen} Houers Hustrue {Else Jensdatter} ibid.
27831763.09.11Theodonis Schulz Hadler Give By Gustav Carl Hadler Ursula Marie degnen Mons: Hadler i Giufve Hafde Dom: 15 post Trinit: en Søn til daaben Theodonis Schultz Kaldet, Frembaaren af Mad: Donrup i Nørre Kollemorten. Fadderne vare Monsr. {Christen} Pedersen paa Donrupgaard {Donneruplund}, Møller Monsr. {Johan Friedlieb} Lehman, Hr. Birche Dommer {Christen} Høeberg, Monsr. {Jens Nielsen} Nørschou etc. Møller Koenen Mad: Leh[man] {Marie Dorte Mikkelsdatter Boas}.
Begravelse nr. 6615
NOTITS: Begravet 13 uger gammel. Den anden søn af degnen af samme navn, den første født 1759 død 1 år gammel.
27861763.10.02Peder Pedersen Bregnhoved Peder Jensen ? Peder Jensens kone Peder Jensens [Enche] Breinhoed hafde samme dag {Dom: 18 post Trinit:} 1 Søn til daaben Peder Kaldet. Frembaaren af Veste Vestesens Koene {Kirsten Jespersdatter} i Giufve. Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Jørgen Johansen Breinhoed, Vestes Koenes Broder {Mads Jespersen, Farre}, Christen Birchebechs Koene {Else}. etc.
Begravelse nr. 6609
27871763.11.01Jørgen Johansen Bæksgaard Johan Jørgensen Kirsten Christensdatter Johan Jørgensen af Bexgaard Hafde en Søn til daaben Jørgen Kaldet. Frembaaren af Koenens søster fra Heedebye Ringgive Sogn. Faddere vare: Jørgen Johansen af Breinhoed, Peder Olufsen, Johannes Pedersen, Peder {Christensen} Boel alle af Bexgaard etc:
27891763.11.20Niels Sørensen Give By Søren Nielsen Smed Johanne Christensdatter Søren {Nielsen} Smed i Giuve Havde Dom: 25 post Trinit: en Søn til daaben, nafnl: Niels, Frembaaren af Møllerens {Mathias Kornbech} Koene {Margrethe Sørensdatter} i Ulkiær Mølle. Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesten fra Giuve. Morten {Sørensen} og Hans {Sørensen} fra Byllund etc. Mandens Broder.
27911763.12.26Hans Christensen Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter Christen Hansen af Sillesthoed Hafde 2den Juuledag en Søn til daaben Hans kaldet. Frembaaren af hans Moster {faster: Mette Hansdatter} tienende i Farre Mølle. Faddere vare Søren Andersen i Sillesthoed, Hans Hansen i Breinhoed, Jørgen Johansen ibid: og Villas Jensen etc:
27951764.03.04Dødfødt Bøllund Laust Larsen ? Laust Larsens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 'Endnu {Fastelavnssøndag} blev Laust Lassens dødfødt barn af Byllund jordet.'}
Begravelse nr. 6623
NOTITS: Tvilling, den anden tvilling Kirsten levede to uger.
27961764.03.11Søren Sørensen Nederdonnerup Søren Sørensen Birte Pedersdatter Søren Fæsters: {fejl i kirkebogen for Søren Sørensen} i Neder Donrup hafde 1 Søndag i Faste en Søn til daaben Søren kKaldet, frembaaren af Koenens Søster Tienende i Koller[i]g Morten. Faddere vare Anders Pedersen i Ørensholt. Søren Jensen, Jørgen Lassen, Jesper Jensen og Erick Philipsens koene {Maren Sørensdatter} alle ibid:
NOTITS: Extraskatten 1762 har ingen Søren Fæstersen i Nederdonnerup. Søren Festersens (*1700- †1765 Nederdonnerup) kone er vel Mette Sørensdatter *1702 Give By †1788 Højgaard, Give (ved sønnen Søren Sørensen). Denne Mette kan ikke få børn 62 år gammel. Deres søn Søren Sørensen *1734 bliver i 1761 gift i Øster Nykirke med Birte Pedersdatter af Ørnsholt, datter af Peder Andersen. "Konens søster tjenende i Kollemorten" viser direkte hen paa Søren Sørensen. Dvs. Søren Fæstersen anses for en fejl i kirkebogen og Søren Sørensen for rigtigt. Desuden er der den mærkelige fejl i stavningen af Kollemorten.
27971764.03.11Mads Madsen Give By Mads Christen Madsen ? Mads Christian Madsens kone Mads Christen Madsen i Giuve hafde samme dag {1. Søndag i Faste} et barn til daaben nafnl: Mads,. Frembaaren af Niels Christensens Koene i Ullerup. Faddere vare Ole Nielsen, Niels {Nielsen} Bæch, Peder Hages Søn, Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter} og Jakob {Lauridsen} Vestergaard.
NOTITS: Mads Christen Madsen kan kun have været meget kort itd i Give sogn, nævnes ikke ellers.
27991764.04.04Ole Christian Christensen Donneruplund Christen Pedersen Donnerup Anne Olesdatter Monsr: Christen Pedersen paa Donrupgaard hafde d: 4 April 1 Søn til daaben nafnl: Ole Christian, frembaaren af Huus-Holdersken paa Søndersthoed: fadderne var Monsr. {Henning} Hansen i Tørring, Monsr {Niels Jørgensen Donnerup] Donrup i Nørre Kollemorten, Monsr: Nørschou, og Monsr. [Sillemand] {Zellemann, Søndersthoved} Mad: {Andreas} Bagger {Bodil Andersdatter Wong} fra Hastrup {Thyregod}.
NOTITS: Han ses FT 1787 i Store Hestlund, ugift, hjemme.
28001764.04.08Jørgen Jensen Ullerup Jens Jørgensen Maren Jensdatter Jens Jørgensen i Ullerup Hafde 5 Søndag i Faste en Søn til daaben Jørgen Kaldet. Frembaaren af Mandens Koenes Søster {Margrethe/Mette Jensdatter} ibid: Faddere vare Laust Lassen, Jens Hansens Koene {Johanne?} Jens Christensen af Ullerup item Jørgen Johansen Koene {Ida Jensdatter} og Søn {Johan/Jens?} af Breinhoed.
Begravelse nr. 6625
NOTITS: Begravet 2 uger gammel.
28021764.05.31Christoffer Hansen Nederdonnerup Hans Christensen ? Hans Christensens kone Hans Christensen af Neder Donrup Havde Christi Himmelfarts dag en Søn til daaben Christopher kaldet, frembaaren af Søren Sørensens Koene {Birte Pedersdatter} ibid: Fadderene vare Jens Jensen, Jesper Jensen af Neder Donrup, Johannes Pedersen af Bexgaard, Jørgen Lassens og Jens Jensens Koener ibid.
NOTITS: En Hans Christensen ellers ikke set i Nederdonnerup.
28041764.07.01Mads Sørensen Give By Søren Madsen Ane Marie Laustdatter Søren Madsen i Giuve Hafde Dom: 2 post Trinit: 1 Søn til daaben Mads Kaldet. Frembaaren af Mandens Søster ibid, faddere vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Christen {Nielsen} Houer, Niels {Nielsen} Bæch, Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} og Peder Nielsens {kone} alle i Giuve.
28061764.08.05Jens Iversen Farre Iver Jensen Mølgaard Maren Sørensdatter Iver {Jensen} i Mølgaard i Giufve Sogn Havde Dom: 7 post Trinit: en Søn til daaben Jens Kaldet, frembaaren af Faderens datter {Margrethe? Jensdatter, 21} ibid:. Faddere vare Søren Andersen af Sillesthoed, Villars Jensen af Breinhoed. Peder Sørensen af Farre, Bendt Nielsens Koene {Maren Johannesdatter} Christen Nielsens {Kirsten Nielsdatter} og Christen Olesens {Anne Nielsdatter} Koner alle ibid:
28071764.09.02Peder Pedersen Farre Peder Christensen ? Peder Christensens kone Peder Christensen i Farre Havde Dom: 11 post Trinit. en Søn til daaben Peder Kaldt. Frembaaren af Søren Christensens Hustrue ibid: Faddere vare Mads {Madsen} Loftlund, If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Iver {Jensen} Mølgaard. Christen Niels[ens] {Kirsten Nielsdatter} og Christen Jespersens {Sidsel Sørensdatter} Koener ibid:
NOTITS: Faderen begraves en uge efter.
28081764.09.23Gyde Sørensen Sillesthoved Søren Andersen Maren Gydesdatter Søren Andersen i Sillesthoed hafde Dom: 14 post Trinit: 1 Søn til daaben Gyde kaldt. Frembaaren af Hans Hustrues Moder {Kirsten Pedersdatter}. Fadderne vare Hans {Pedersen} Sillesthoed, Monsr {Johan Friedlieb} Lehman i Farre Mølle, Niels {Sørensen} Skous Søn i Neder Donrup Villars Jensens Hustrue {Karen Lauridsdatter} og Jørgen Johansens {Ida Jensdatter} i Breinhoed.
Begravelse nr. 6672
NOTITS: Begravet 2 år gammel.
28131765.01.01Hans Christensen Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter Christen Hansen i Sillesthoed Havde samme dag {Nytaarsdagen} 1 Søn til daaben Hans kaldt, frembaaren af Søren Andersens Koen {Maren Gydesdatter} ibid. Fadderne vare: Søren Andersen, Hans Pedersen, i Sillesthoe, Villars Jensen, Jørgen Johansens Søn og Hans Hansen alle fra Breinhoe.
28191765.05.03Niels Olesen Give By Ole Nielsen Nørgaard Maren Jespersdatter Ole {Nielsen} Nørgaard i Giufve Hafde paa Almindelig Bede dag en Søn til daaben Niels Kaldet. Frembaaren af Hans Søster. Fadderne vare Hans stif fader, Mads {Thomsen} Hage, Jens {Nielsen} Egskov i Giuve, Veste Vestesens Kone {Kirsten Jespersdatter}, Jørgen {Sørensen} Poders {Anne Elisabeth Larsdatter} og Smedens {?Hans Iversen} Koener {?Maren Sørensdatter} ibid.
28221765.06.02Jørgen Andersen Farre Anders Christensen Bødker ? Anders Christensen Bødkers kone Ander Bøcher i Farre havde Trest. Trinit: en Søn til daaben Jørgen Kaldet. Frembaaren af Christen Olesens Hustrue {Ane Nielsdatter}. Fadderne vare Bendt Nielsens Søn {Niels Bentsen, 22} af Mølgaard. If {Jeb} Nielsens koene, Mads Pedersens Peder [Mad]sens, Christen Nielsens {Kirsten Nielsatter}, Niels Henningsens {Maren Madsdatter}, og Ivers {Jensen Mølgaards} Koner {Maren Sørensdatter} alle fra Farre.
28231765.06.16Søren Christofersen Mortensen Bøllund Morten Sørensen Birte Jakobsdatter Morten Sørensen i Byllund Hafde Dom: 2 post Trinit: en Søn til daaben Søren Christophersen Kaldet, Frembaaren af Jacob Andersens Koene {Maren Sørensdatter} i Ørenholt {Øster Nykirke}, Johan Jørgensen i Byllund. Søren Sørensens koene {Birte Pedersdatter} i Neder Donrup og Søren Madsens Koner i Giuve.
28241765.06.16Dødfødt Farre Jens Jørgensen ? Jens Jørgensens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 'Samme dag {Dom 2 post Trinit} blef Jens Jørgensen dødføde barn jordet.'}
Begravelse nr. 6651
28251765.07.02Niels Hansen Bregnhoved Hans Hansen Anne Nielsdatter Hans Hansen i Breinhoe Hafde Festo Visitati: Mariæ en Søn til daaben Niels Kaldet, frembaaren af Nils {Nielsen} Trombors datter {Maren? Nielsdatter, 28}. Fadderene vare Niels Sørensen af hedegaard, Jens Iversen af Breinh[oe], Jørgen Johansens Kone {Ida Jensdatter} ibid, Villars Jensens Koene {Karen Laugesdatter} og Peder Nielsens af Giuve.
28271765.08.11Niels Hansen Sillesthoved Hans Pedersen Kirsten Mortensdatter Hans Pedersen i Sillesthoe Hafde samme dag {Dom. 10 post Trinit:} en Søn til daaben Niels Kaldet, Frembaaren af Monsr. Lehmans Hustrue i Farre Mølle. Fadderne vare Søren Andersen og Christen Hansen ibid. Christen Hansens {Anne Christensdatter} og Søren Andersens {Maren Gydesdatter} Hustruer ibid.
Begravelse nr. 6668
NOTITS: Begravet godt et år gammel.
28291765.10.06Jens Christian Pedersen Give By Peder Nielsen ? Peder Nielsens 2. kone Peder Nielsen i Giufve Havde Dom: 18 post Trinit: en Søn til daaben Jens Christian Kaldt, frembaren af Mads Sørensens Daatter i Giufve, Fadderne vare Niels {Nielsen} Bæch i Giuve Hans Banch i Breinhoe, Villars Pederßen i Giufve Søren Madsens Koene {Ane Marie Laustdatter} og Christen {Nielsen} Houvers Koene {Else Jensdatter} ibid.
28301765.10.13Christen Jensen Øgelund Jens Thomsen Ingeborg Christensdatter Christen Jensens datter i Øgelund Ingeborg hafde Dom: 19 post Trinit: et uægte Barn til daaben Christen kaldt Frembaaren af {... tom plads ...} kone i Vorslunde og [.v.l..ende] vare Mændene i Vorslunde og andre af Menigheden, i hvis over-værelse blef Udlagt til barnefader en Gift Mand fra Holtum {Sindbjerg sogn} Jens Thomsen, som den Tiid tiente [....] med Pigen paa Stougaard {Tørring sogn}.
NOTITS: Der er to koner i Vorslunde. Niels Sørensens kone Karen og Søren Vestesens kone Karen Pedersdatter. Bæreren skulle være en af de to.
LINK: Se skriftemålet #1021.
28341766.01.26Peder Madsen Stenbjerglund Mads Pedersen ? Mads Pedersens kone Mads Pedersen i Stenbierglund Hafde Dom Septuagesima en Søn til daaben Peder kaldet Frembaaren af Ævs {Ibs, Jeb Nielsens} Hustrue i Gammel Mølle. Fadderne vare Koenens Broder, Niels Bøckers Hustrue, Søren Nielsens i Farre.
28371766.02.23Christian Christensen Give By Christen Christensen Skov Lene Jensdatter Christen Skoue i Giufve Hafde den 2den Søndag i Faste en Søn til daaben Christian Kaldet frembaaren af Las Madsens Koene i Giufschou, Faddere vare Las Madsen, Christen Johansen, Christen Sørensen af Giufschou, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, og Niels {Nielsen} Bæch i Giufve.
Begravelse nr. 6700
NOTITS: Begravet 4 år gammel i 1770.
28401766.04.13Christen Jensen Ullerup Jens Hansen Mette Andersdatter Ullerup Jens hansen Hafde d: 2 Søndag efter Paaske en Søn til daaben Christen kaldet, Frembaaren af Søren Hansens Koene {Johanne Andersdatter} i Byllund, Faddere vare: Jens Sørensen, Peder Christen, Ole Nielsen, Kirsten Nielsdtr og Niels Christensen Encke.
28451766.07.06Niels Henriksen Hedegaard Henrik Nielsen Bøgballe Marie Christensdatter Christen {Christensen den ældre} Hages Daatter Marie i Hedegaard Hafde Dom: 6 post Trinit et uægte barn til daaben nafnl: Niels. Hvortil blev udlagt til barnefader en gift mand Hendrich, som boer i et Huus i Gadberg Bye under Refstrup gods.
NOTITS: Faderen er en gift mand i et hus i Gadbjerg By.
28461766.07.13Hans Nielsen Mosgaard- Store Niels Hansen Ane Nielsdatter Niels Hansen i Stoer Mosgaard Hafde Dom: 7 post Trinit en Søn til daaben Hans Kaldet Frembaaren af {... tom plads ...} fra {... tom plads ...}. Fadderne vare Niels {Sørensen} Skoue, Erick Philipsen, Søren Jensen, Jørgen Lassens koene {?Maren Knudsdatter, fra FT 1787} og Søren Fæstesens koene {Mette Sørensdatter} alle af Neder Donnrp.
NOTITS: Maren Knudsdatter problematisk, hvad er hendes rigtige alder?
28481766.09.07Anders Johansen Bøllund Johan Jørgensen Mette Jensdatter Johan Jørgensen i Byllund Hafde Dom: 15 post Trinit: en Søn til daaben Anders Kaldet Frembaaren af degnens daatter i Giufve Fadderne vare: Niels Lauritzen i T[romb.] {Tromborg} Villars Pedersen i Giufve, Morten Sørensens Hustrue {Birte Jakobsdatter} og Søren Hansen i Byllund. Niels Jensens {Johanne Poulsdatter} i Stoere Hestlund etc:
28511766.11.01Mads Larsen Givskov Lars Madsen ? Lars Madsens kone. Las Madsen i Giufschou Hafde Dom: Omn: Sanctorum en Søn til Daaben Mads Kaldet, Frembaaren af Christen {Christensen} Schous Koene i Giufve: Fadderne vare Christen Sørensen i Giufschou, Christen {Christensen} Skoue, Veste Vestesen, Mads {Thomsen} Hag. Christen Berchebæch og Jacob {Lauridsen} Vestegaards Koene {Karen Jensdatter} i Giufve.
28551767.02.15Søren Christensen Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter Christen Hansen i Sillesthoed Hafde Dom: Septuages[.]ma. en Søn til Daaben Søren Kaldet, Frembaaren af Koenens Moder {Anne Marie Troelsdatter} i Giufve bye, Fadderne vare Søren Andersen, Hans Pedersen af Sillesthoe, Hans Hansen, Jørgen Johansens Søn {27, Jens Jørgensen} af Breinhoe Villars Jensens Koene {Karen Lauridsdatter} ibid og Jens {Nielsen} Holms Koener i Giufve.
28571767.03.01Christen Sørensen Bøllund Søren Hansen Johanne Andersdatter Søren Hansen i Byllund Hafde Fastelauns Søndag en Søn til daaben Christen Kaldt, Frembaaren af Konens Moder {Johanne Skerris, af Brande}: Fadderne vare: Morten Sørensen i Byllund og Hustrue {Birte Jakobsdatter}, Johan Jørgensens Hustrue {Mette Jensdatter} i Byllund. Niels Jensen, Jens {Jensen} Hyldesløv og Jørgen Sørensen i Store Hestlund.
LINK: Anders Christensen og Johanne Skerris børn i Skerris, Brande.
28601767.03.08Jens Jensen Ullerup Jens Jørgensen Maren Jensdatter Jens Jørgensen af Ullerup Hafde samme dag {1. Søndag i Faste} 1 Søn til Daaben Jens Kaldet Frembaaren af Koenens Søster. Fadderne vare: Jens Hansen, Peder Christensen, Niels Christensens Enke, Ole Nielsens Hustrue {?Mette Pedersdatter} og Lars Knudsens Hustrue alle af Ullerup, item Johan Jørgensen af Byllund. og Hans broder {Jens Jørgensen} af Breinhoed.
28611767.03.25Niels Olesen Ullerup Ole Nielsen Mette? Pedersdatter? Ole Nielsen i Ullerup Hafde Mariæ Bebudelses dag 1 Søn til daaben Niels Kaldet Frembaaren af degnens {Gustav Carl Hadeler} daatter {Sofie Hedvig? Hadler} i Giufve. Fadderne vare Laust Lassen af Bexgaard, Christen Hansen fra Mosgaard, Jens Hansens Koene {Mette Andersdatter}, Jens Jørgensens Koene {Maren Jensdatter}, item Hans Koenes Søster og Laustes {Knudsen} Kone af Ullerup -.
28641767.06.09Anders Jensen Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter Jens {Nielsen} Egschov i Giufve Hafde 3die Pintze dag en Søn til daaben Anders Kaldt, Frembaaren af Maren Hermansdatter i Nørschou Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Christen Berchebech, Veste Vestesen, Jens Jensen, Jens Holms Koene {Maren Pedersdatter} etc:
19651767.07.01Frands Christensen Givskov Christen Johansen Anne Marie Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra skifte efter faderen 1773: 'Christen Johansen en søn født Frands i Givskov'.}
NOTITS: Se skifte efter faderen 1773. Dåben er glemt i Give kirkebog.
LINK: Skifte efter Christen Johansen #170 (Brejl Koldinghuus).
28691767.08.23Niels Andersen Stenbjerglund Anders Nielsen Ane Christensdatter Anders Nielsen i Stenbierglund Havde Dom: 10 post Trinit: en Søn til daaben Niels Kaldt, Frembaaren af Christen Banches daatter Lenora {Christensdatter} i Kollemorten, Fadderne vare Mads Madsen den Yngre, Mads Madsen den Ældre af Loftlund. If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle og Christen Banches Søn Peder {Christensen} af Kollemorten.
NOTITS: Moderen formodet datter af Christen Banch i Kollemorten.
28701767.09.20Veste Vestesen Give By Veste Vestesen Kirsten Jespersdatter Veste {Vestesen} Hafde Do: 14 post Trinit: en Søn til daaben Veste Kaldt Frembaaren af frue {Jens} Dørchen {Dørker} {Agnete Jensdatter Lyngbye} paa Søndershoed Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Christen Birchebæch, Anders Møller, Villars Pedersen, Mad [Svarfa.], Jens {Nielsen} Egskous Koene {Mette Nielsdatter} og Jens {Nielsen} Holmes {Maren Pedersdatter} alle af Giufve.
28711768.01.31Christian Eriksen Nederdonnerup Erik Philipsen Maren Sørensdatter Erich Philipsen i Neder Donrup Hafde Dom= Septuagesima en Søn til daaben Christian Kaldet Frembaaren af Søren Sørensens Hustrue {Birte Pedersdatter} ibid: fadderne vare Christen Sørensen i Giufschou, Anders Clausen i Schoudallund Niels Hansen i Stoer Mosgaard, Søren Jensen og Jørgen Lassens koner {?Margrethe Knudsdatter} i Neder Donrup.
28721768.01.31Laus Pedersen Farre Peder Rasmussen Karen Lausdatter Karen Lausdatter i Farre Hafde Dom: Septuagesiam et uægte barn til daaben Laus Kaldet, hvortil blev udlagt til barne Fader Peder Rasmussen fra Nenve af Engelsholms Gods.
NOTITS: Moderen ser ikke umiddelbart ud til at være født i Farre. Nenve er meget tydeligt skrevet med latinske bogstaver (ikke gotiske), men der findes kun et sted nævnt i Engelsholm skifteregister, der begynder med N og det er Nørup, hvad der ikke står.
28751768.08.21Niels Nielsen Mosgaard- Store Niels Hansen Ane Nielsdatter Niels Hansen i Stoer Mosgaard hafde Dom: 12 post Trinit en Søn til daaben Niels Kaldt Frembaaren af Hans Søster {22, Karen? Hansdatter}: Fadderne vare Søren Jensen, Jørgen Lassen, Niels {Sørensen} Skous og Søren Fæstesen Hustruer {Mette Sørensdatter} af Neder Donrup.
Begravelse nr. 6718
NOTITS: Begravet 2½ år gammel.
28771768.09.25Christen Sørensen Nederdonnerup Søren Sørensen Birte Pedersdatter Søren Fæstesen {fejl i kirkebogen for Søren Sørensen} i Neder Donrup Havde Dom: 17 post Trinit en Søn til daaben Christen Kaldt, Frembaaren af Erich Philipsens Koene i Giuve, Fadderne vare Niels Skoue, Jørgen Lassen, Søren Jensen og Niels Hyrde i Nde: Donrup, Fæste Sørensen fra Søndersthoed og Niels Hansens datter (26, Karen? Nielsdatter) fra Stoer Mosgaard -
NOTITS: Se #2796 i 1764 samme fejl. Se FT 1787 i Højgaard, Give, hvor forældrene og denne søn Christen ses angivet med 17 år.
28781768.09.29Anders Mortensen Bøllund Morten Sørensen Birte Jakobsdatter Morten Sørensen i Bylllund Hafde Festo Michaelis en Søn til daaben Anders Kaldet Frembaaren af Jomfr Vonge {Magdalene Andersdatter Wong} fra Brande, Fadderne vare Jens {Jensen} Hyldeløv, Jørgen Sørensen af Stoer Hestlund, Søren Hansens Koene {Johanne Andersdatter} og Johan Jørgensen af Byllund. Smeden af Tromborg etc:
28801768.11.20Bendt Nielsen Farre Niels Bendtsen Maren Pedersdatter Niels Bentsen i Mølgaard Hafde Do: 25 post Trinit: en Søn til daaben Bent Kaldt Frembaaren af Hans Moder {Maren Johannesdatter} til daaben: Fadderne var Iver {Jensen} Mølgaard Anders Nielsen af Stenbierglund, Christen Nielsen, Anders {Christensen} Bøcher Villars Nielsen af Farre og Karen Hansdtr ibid:
28821769.01.22Niels Christensen Farre Christen Olesen Anne Marie Nielsdatter Christen Olesen i Farre Hafde Dom: Septuagesima en Søn til daaben Niels kaldet Frembaaren af Christen Nielsen Koene ibid: Fadderne vare Niels Bentsen og Iver {Nielsen} Mølgaard, Jens {Nielsen} Egskov, Mads {Thomsen} Hag af Giuve Mads Madsen i Loftlund, og Anders Nielsen af Stenbierglund.
28841769.03.05Anders Sørensen Sillesthoved Søren Andersen Maren Gydesdatter Søren Andersen i Sillesthoed Hafde samme dag {Mid Faste Søndag} en Søn til daaben Anders kaldt, Frembaaren af Kiersten Gyddes i Nørschou {Lindeballe}, Fadderne vare Peder Nyeborg i Farre Mølle, Hans Pedersen og Christen Hansen i Sillesthoed Hans Hansen i Breinhoed og Søren Jørgensens Hust: {Maren Nielsdatter} ibid:
Begravelse nr. 6747
NOTITS: Formodet begravet 4 år gammel, kunne også være barnet før ham Kirsten. Begravelsen siger kun barn.
28851769.03.05Jørgen Pedersen Øgelund Peder Mortensen Birte Jørgensdatter Peder Mortensen i Øgelund Hafde samme dag {Mid Faste Søndag} 1 Søn til daaben. Jørgen Kaldet Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} i Giufve, Fadderne vare Niels Sørensen i Vorslunde. Niels Sørensen i Hedegaard 2de Karle paa Søndersthoed Christen {Christensen} Hags {den Yngres} Hustrue {Kirsten Hansdatter} fra Hedegaard.
28861769.04.21Jens Pedersen Bæksgaard Peder Olufsen Dorte Jensdatter Peder Olufsen i Bexgaard Hafde Almindelig Bededag 1 Søn til daaben Jens kaldt, Frembaaren af Johannes Pedersens Hustrue i Bexgaard, Fadderne vare Johannes Pedersen ibid: Peder Hansens Søn, Morten Sørensen hust: {Birte Jakobsdatter} og Søren Hansens af Byllund, item Jens Jensen i Bexgaard.
Begravelse nr. 6740
NOTITS: Begravet 4 år gammel.
28881769.06.04Mads Madsen Loftlund Mads Madsen Junior An Margrethe Jensdatter Mads Madsen i Loftlund Hafde Dom: 2 post Trinit: en Søn til daaben Mads kaldt Frembaaren af Mandens Syster {Else Madsdatter} fra Vindelev {sogn}: Fadderne vare Iver {Jensen} Mølgaard, If {Jeb} Nielsen, Anders {Christensen} Bøcher, Villars Nielsen, Christen Olesen, alle fra Farre og gl. Mads Madsen fra Loftlund.
28891769.06.08Anders Christensen Donneruplund Christen Pedersen Donnerup Anne Olesdatter Mons {Christen} Pedersen {Donnerup} paa Donrup hafde d: 8de Junij en Søn til daaben Anders kaldet, Frembaaren af min {præst Lorents Caisen Stallknecht} koene {Maren Saxe}: Faddere vare Monsr. Niels Andersen {Wong} fra Ardve {Arvad} Mølle, Sr. Anders Nielsens {Wongs} daatter {Magdalene Andersdatter Wong} i Brande {By}, Sr. {Peder Sørensen} Poedes 2de Sønner fra Beche {Bække} Kroe, item Monsr: {Henning} Hansens Koene {Bodil Marie Christensdatter} af Tørring -
Begravelse nr. 6716
NOTITS: Begravet knap to år gammel i 1771.
28931769.09.03Mads Andreas Sørensen Give By Søren Kovtrup ? Søren Kovtrups kone Søren Kautrup {Kovtrup} i Giufve Hafde samme dag en Søn til daaben Kaldt Mads Andreas, Frembaaren af Niels Bæches Hustrue {Else Madsdatter Kovtrup} ibid: Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Mads {Thomsen} Hag, Christen Birchebæch. Christen {Christensen} Skous Hustrue {Lene Jensdatter} Søren Madsens {Søndergaard} Hust: {Ane Marie Laustdatter} og Ole {Nielsen} Nørgaards {Maren Jespersdatter}.
Begravelse nr. 6694
NOTITS: Begraves 10 dage gammel 10. sept. 1769, han blev altså født tre dage før denne dåb i kirken. Kovtrup ligger i Hammer sogn nord for Øster Nykirke.
28951769.09.24Jens Villadsen Bregnhoved Villads Jensen Karen Lauridsdatter Villars Jensen i Breinhoed Hafde samme dag {Dom: 18 post Trinit:} en Søn til daaben Jens Kaldt Frembaaren af Hans Søster, Fadderne vare Jørgen Johansen Hans Hansen, og Christen Christen{sen} alle af Breinhoed. Hans Pedersen, Søren Andersen etc: af Sillesthoed.
28961769.10.08Peder Christensen Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter Christen Hansen i Sillesthoed Hafde Dom: 20 post Trinit: en Søn til daaben Peder Kaldt. Frembaaren af Anders Møllers Hustrue i Giufve, Fadderne vare Anders Møller i Giuve, Peder Nyeborg i Farre Mølle Hans Pedersen og Søren Andersens Hustrue i Sillesthoed, Hans Hansen i Breinhoed.
28971769.10.08Frands Olesen Ullerup Ole Nielsen Mette Pedersdatter Ole Nielsen i Ullerup Hafde Dom: 20 post Trinit: en Søn til Daaben Frantz Kaldt, Frembaaren af Niels Hansens Koene {Ane Nielsdatter} i Stoer Moesgaard Fadderen vare: Jens Jørgensen, Peder Christensen, Laust Lassen og Jens Hansens Hustrue {Mette Andersdatter} af Ullerup.
29011769.11.19Peder Ludvig Jensen Svarfas Give By Jens Svarfas Lucie Tibi Degnen Mons: [Svarfas] Hafde Dom: 26 post Trinit: en Søn til Daaben: Peder Ludvig Kaldet Frembaaren af Jomfr: Pedersen {16, Ane Christine Christensdatter} paa Donrup {Donneruplund}: Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesen og Erick Philipsen Hustrue {Maren Sørensdatter} i Giuve, Monsr: {Christen} Pedersens {Donnerups} Søn Niels {Christensen Donnerup, 23c} og Alvs[!} Karlen paa Donrup.
Begravelse nr. 6698
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Forældrene gift 1760 i Højen, Vinding kirkebog.
29021769.11.19Mathias Sørensen Give By Søren Nielsen Smed Johanne Christensdatter Søren {Nielsen} Smed i Giuve Havde samme dag {Dom: 26 post Trinit:} en Søn til Daaben Matthis Kladet; Frembaaren af Matthis Kornbæchs daatter {Lisbet Mathiasdatter Kornbech}; Faddere vare Christen {Nielsen} Hour, Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesen, Niels Jørgensen, Christen {Christensen} Skous Hustrue {Lene Jensdatter} og Ole Nielsens {Nørgaard} {Maren Jespersdatter} alle ibid:
29031769.12.26Niels Lauridsen Hedegaard Laurids Nielsen Else Bennetsdatter Laust Nielsen i Hedegaard Havde 2den Juule dag et barn til daaben Niels Kaldt Frembaaren af {... tom plads ...}. Fadderne vare Søren Vestegaard, Peder Hendrichsen Niels Mitgaard, Christen {Christensen} Hag den Ældre, Christen {Christensen} Hages {den Yngres} Hustrue {Kirsten Hansdatter} alle ibid: item Jørgen Johansen og Hans Hansen fra Breinhoed.
29081770.04.12Laust Sørensen Give By Søren Madsen Ane Marie Laustdatter Søren Madsen i Giuve Hafde paa Skiertorsdag et Barn til daaben Laust kaldt, Frembaaren af {... tom plads ...} Fadderne vare Christen {Nielsen} Houer Erick Philipsen. Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter}, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Mads {Thomsen} Hag etc:
29101770.05.06Anders Christensen Alsted Mølle, Øster Nykirke Christen Nielsen Ane Mette Andersdatter {Hele indførslen overstreget, hører under Øster Nykirke ikke Give.} Mølleren {Christen Nielsen} i Alsted Mølle Hafde d: 3die Søndag efter Paaske en Søn til daaben Anders Kaldt, Frembaaren af Jens Jacobsens Hustrue {Anne Andersdatter} i Hveisel Fadderne vare: Peder Kræmm af Hveisel Lade Fogden paa Alstedgaard, Veste Andersen og Hustrue {Ane Else Jensdatter} af Ploustrup {Tørring}, Smeden af Egholm {Tørring} og Jørgen Terkildsen af Vonge {Øster Nykirke}.
NOTITS: Denne fødsel hører under Øster Nykirke og er indført i den forkerte kirkebog. Se linket nedenfor for mølleren Christen Nielsen gift 1764 i Tørring med Anne Mette Andersdatter af Plovstrup, Tørring. I FT 1787 er hun enke med fem børn hjemme, "har en liden mølle i fæste."
LINK: RTF fil. Erik Brejl: Stougaards jordebog 1769, Alsted Mølle under Øster Nykirke, har Christen Nielsen som fæster af Alsted Mølle.
LINK: Jens Jacobsen i Hvejsel.
29131770.07.22Anders Jensen Ullerup Jens Hansen Mette Andersdatter Jens Hansen i Ullerup Hafde Dom: 6 post Trinit: en Søn til daaben Anders Kaldet, Frembaaren af Hans Koenes Søster {Anna Barbara Andersdatter, Borup, Brande}: Fadderne vare Peder Christensen, Jens Olesen. Ole Villarsens Encke {Margrethe Andersdatter} Niels Jensens Koene . Laust Nielsens og Jørgen Jørgensens Koener {Johanne Christensdatter} alle ibid:
LINK: Anders Rasmussen Økær og hans børn 1766-70 i Borup, Brande.
29141770.10.28Niels Jensen Vorslunde Jens Mikkelsen ? Jens Mikkelsens kone Jens Mickelsen fra Vorslunde Hafde Dom: 20 post Trinit en Søn til daaben Niels Kaldet, Fembaaren af Niels Søernsens Hustrue {Karen Pedersdatter} i Hedegaard: Fadderne vare Niels Sørensen, Christen {Christensen} Hages {den Yngre} Hustrue {Kirsten Hansdatter} af Hedegaard, Peder Mortensen af Øgelund. Søren Vestesens Hustrue {Karen Pedersdatter} af Vorslunde og Peder Sørensen {20c} ibid:
29151770.11.28Peder Nielsen Farre Niels Bendtsen Maren Pedersdatter Niels Bentsen i Mølgaard hafde d. 28de Novembr en Søn til daaben Peder Kaldet, Frembaaren af Konens Søster: fadderne vare: If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Niels Henningsen af Stenbierglund, Villars Nielsen, Christen Nielsen, Las [J...]sen, Søren Christensen Anders {Christensen} Bøcher og Ole {Andersen} Banch alle af Farre.
Begravelse nr. 6800
NOTITS: Begravet 8½ år gammel i 1779.
29191771.03.17Navnløs Farre Søren Christensen ? Søren Christensens 2. kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {5 Søndag i Fasten} blev Søren Christensens barn i Farre jordet.'}
Begravelse nr. 6719
29201771.04.14Mads Nielsen Give By Niels Nielsen Bech Else Madsdatter Koutrup Niels {Nielsen} Bæch Havde Dom: Miseri: 1 Søn til daaben Mads kaldt, Frembaaren af Jomfr {Anne Katrine, 19} Ehnemann degnens {Hans Ehneman} daatter. Fadderne vare: Mads {Thomsen} Hag, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Christen {Christensen} Skoues Koene {Lene Jensdatter}, og Mads {Christian} Madsens Koenen der i Byen.
29211771.05.26Søren Johansen Bøllund Johan Jørgensen Mette Jensdatter Johan Jørgensen i Byllund Havde Dom: Trinit 1 Søn til daaben Frembaaren af Jørgen Jørgensens {Johanne Christensdatter} Koene i Ullerup, Barnets Nafn var Søren. Fadderne vare Jens Jørgensen, Jørgen Jørgensen af Ullerup Morten Sørensen og Hans {Sørensen} af Byllund.
Begravelse nr. 6721
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
29221771.06.02Jens Madsen Farre Mads Jespersen Anne Christensdatter Mads Jespersen i Farre Hafde Dom: 1 post Trinit en Søn til daaben Jens Kaldet, Frembaaren af Mads {Madsen Junior} Loftlunds Koene {An Margrethe Jensdatter}. Fadderne vare Christen Nielsen, Christen Olesen, Niels Nielsen, af Farre. Jf {Jeb} Nielsen af Gammel Mølle.
29231771.06.23Peder Nielsen Hedegaard Niels Sørensen Vestergaard Karen Pedersdatter Niels Sørensen i Hedegaard Havde Dom 4 post Trinit en Søn til daaben nafnl. Peder; Frembaaren af Jomfr {Anne Katrine, 19} Ehneman i Guive Fadderne vare Christen {Christensen} Hag {den Yngre}, Niels Lauritzen, Hendrich Pedersen Peder Hendrichsens Koene {Anne Sørensdatter} og Laust Nielsens Koene {Maren} ibid.
29251771.07.14Peder Hansen Sillesthoved Hans Pedersen Mette Jakobsdatter Hans Pedersen i Sillesthoed Havde Dom: 7 post Trinit en Søn til daaben Peder kaldt, Frembaaren af Mandens Broders Koene far Vaarbasse, Fadderne vare Søren Andersen og Christen Hansens Koene {Anne Christensdatter} af Sillesthoed. Hans Hansen og Søren Jørgensen af Breinhoed Jacob {Lauridsen} Vestergaard af Giuve.
29261771.07.28Ole Christensen Farre Christen Olesen Ane Marie Nielsdatter Christen Olesen i Farre Hafde Dom: 9 post Trinit en Søn til daaben Ole kaldt Frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}. Fadderne vare Anders {Christensen} Bøcker, Peder Christensen, Villars Nielsen, Anders Nielsens Hustrue {Ane Christensdatter} alle af Farre.
29271771.09.01Hans Sørensen Bøllund Søren Hansen Johanne Andersdatter Søren Hansen i Byllund hafde Dom: 14 post Trinit: en Søn til daaben Hans kalt Frembaaren af en Koene {... tom plads ...} {formodentlig moderens søster Kirstine/Dorte Andersdatter} fra Brande. Fadderne vare Christen Sørensen og den nye Beboer i Stoer Hestlund {Niels Christensen Murmand}. Morten Sørensens Koene {Birte Jakobsdatter} og Johan Jørgensens {Mette Jensdatter} af Byllund.
LINK: Moderen Johanne Andersdatters søstre fra Skerris, Brande.
29291771.12.01Fester Eriksen Hjortsballe Erik Philipsen Maren Sørensdatter Erich Philipsen i Hiortsballe Hafde Dom: 1 Advent: en Søn til daaben Fæster kaldet; Frembaaren af Fæster Nielsens Hustrue {Mette} i Oxenbiere; Fadderne vare Fæster Nielsen i Oxenbiere, Gæste Sørensen som tiener i P[re?]steg: og Jens Hanßen af Stoer Mosgaard
NOTITS: Første gang stednavnet Hjortsballe nævnes i kirkebogen, ellers under Nederdonnerup.
29311771.12.15Markus Pedersen Øgelund Peder Mortensen Karen Markusdatter Peder Mortensen i Øgelund Hafde Dom: 3 Adventis en Søn til daaben Marcus kaldet, Frembaaren af hans Koenes Søster {Abelone? Markusdatter} af Omme Sogn: Fadderne vare Niels Sørensen i Hedegaard, Johan Jørgensen af Byllund, Søren Vestesen Koene {Karen Pedersdatter} og Niels Sørensens Koene {Karen Jensdatter} i Voislunde.
29341772.03.01Hans Christensen Hedegaard Christen Christensen Hag den Yngre Kirsten Hansdatter Christen {Christensen} Hag i Hedegaard Hafde Fastelauns Søndag en Søn til daaben Hans kaldt, Frembaaren af Mads {Thomsen} Hages Hustrue {Inge Hag} i Giufve, Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag i Giiufve Christen {Christensen} Hag den Gamle Laust Nielsen og Hendrich {Pedersen} i Hedegaard item Hans Hansen i Breinhoed.
29361772.03.29Anders Christensen Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter Christen Hansen i Sillesthoed Havde Mid Faste Søndag en Søn til daaben Anders kaldet, Frembaaren af Anders {Christensen} Møller Hustrue, Fadderne vare Anders {Christensen} Møller i Giufve, Søren Andersen og Hans Pedersen i Sillesthoed.
Begravelse nr. 6743
NOTITS: Begravet 1 år gammel.
29401772.05.29Anders Christensen Donneruplund Christen Pedersen Donnerup Anne Olesdatter Mons Pedersen paa Donrupgaard Hafde d: 29 May en Søn til daaben Anders kaldt: Frembaaren af min {Lorents Stallknecht} datter Jomfr Johanne Sophie Stallknecht. Fadderne vare [P..]i[n]d[e] Hr. {Anders} Bagger paa Hastrupgaard: Monsr Niels Christensen Donrup. Mons Peder Christensen Donrup. Mad: {Niels Andersen} Vonge {Ane Christine Christensdatter} fra Arved Mølle og Mad: {Johan Ravn Hansen} Biering {Birgit Andersdatter Wong} fra Hastrup Mølle -
NOTITS: Her ses indirekte tre af Anders Nielsen Wongs børn: 1. Bodil Andersdatter Wong gift med prokurator Anders Bagger paa Hastrup, Thyregod, 2. Niels Andersen Wong den Yngre i Arvad Mølle, Brande, og 3. Birgitte Andersdatter Wong gift med Johan Ravn Hansen Biering i Hastrup Mølle, Thyregod. Faderen her, Christen Pedersen Donnerup, har ligeledes tre af hans børn som faddere: (med første kone Birgitte Nielsdatter Wong †1748 søster til Anders Nielsen Wong) 1. Niels Christensen Donnerup, 2. Peder Christensen Donnerup og (med anden kone Anne Olesdatter) 3. Ane Christine Christensdatter gift med Niels Andersen Wong (fætter til hende) i Arvad Mølle, Brande.
29411772.07.05Søren Johansen Bøllund Johan Jørgensen Mette Jensdatter Johan {Jørgensen} i Byllund Hafde Dom 3 post Trinit: en Søn til daaben Søren kaldet Frembaaren af Søren Hansens Koene {Johanne Andersdatter} Fadderne vare Jens {Jensen} Vemmelund fra Stoer Hestlund {fejl for Give By}, Niels {Christensen} Koene {Else Katrine Jensdatter} ibid: {Store Hestlund} og Morten Sørensens Koene {Birte Jakobsdatter} Byllund.
NOTITS: Jens Jensen Vemmelund er flyttet fra Vemmelund Skovhus, hvor der er kommet en ny skovfoged Mads Pedersen, til Give By. Se fx dåb #2944, hvor konen skrives af Give By.
29421772.07.05Niels Pedersen Nederdonnerup Peder Nielsen Skov Anne Marie Madsdatter Peder Nielsen i Neder Donrup Hafde Dom: 3 post Tirnit: en Søn til daaben Niels kaldet Frembaaren af en Pige ved Mads Jensen i Nørre Kollemorten {Øster Nykirke}, Fadderne vare: Peder Hansen Niels {Sørensen} Skou Jørgen Lassen fra Neder Donrup. Mads Jensens Søn af Nørre Kollemorten.
29431772.08.23Søren Hansen Bregnhoved Hans Hansen Anne Nielsdatter Hans Hansen i Breinhoed Havde Dom: 10 post Trinit en Søn til daaben Søren Kaldet, Frembaaren af Christen Hansens Koene {Anne Christensdatter} i Sillesthoed, Fadderne vare: Christen Hansen fra Sillesthoed, Christen {Christensen} Hag den Yngre af Hedegaard. Villars Jensens Hustrue {Karen Lauridsdatter} og Søren Jørgensens {Maren Nielsdatter} i Breinhoed.
29451772.11.22Jørgen Sørensen Farre Søren Christensen Kirsten Jørgensdatter Søren Christensen i Farre Hafde Dom 23 post Trinit: en Søn til daaben Jørgen kaldt Frembaaaren af {... tom plads ...} Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag i Giufve, Anders Nielsen i Farre Christen Nielsen ibid. og Vestes {Vestesens} datter {22, Margrethe Vestesdatter} i Giufve.
29461772.12.06Jørgen Jensen Ullerup Jens Jørgensen Karen Jensdatter Jens Jørgensen i Ullerup Hafde Dom 2 Adventz en Søn nafnl: Jørgen til daaben, Fadder Frembaaren af Søren Jørgensens Hustrue {Maren Nielsdatter} i Breinhoed, Fadderen vare Søren Jørgensen, af Breinhoed Laust Knudsen af Ullerup. Jørgen Jørgensens {Johanne Christensdatter} og Peder Christensens Hustruer {Kirsten Christensdatter} ibid.
Begravelse nr. 6793
NOTITS: Begravet 6 år gammel i 1779.
29481773.02.07Søren Christensen Nygaard Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Dom: Septuagesima Hafde Christen Pedersen i Nyegaard en Søn til daaben Søren kaldet Frembaaren af Søren Knudsens Koene {Margrethe Troelsdatter} i Nyegaard, Fadderne vare Søren Knudsen ibid, Christen Madsen i Giuve, Søren Fæstesens Koene fra Bexgaard og Pouls Koene i Nyegaard -
29491773.02.27Niels Jensen Skærhoved Jens Nielsen Nørskov Marie Jokumsdatter Jens {Nielsen} Nørschou Schiærhoed Havde d: 27 February en Søn til daaben Niels kaldt, Frembaaren af Præstens {Lorents Caisen Stallknecht} Koene {Maren Saxe}: Fadderne vare Monsr: {Christen} Pedersen {Donnerup} og Monsr: Peder {Christensen} Donrup item Monsr: Thistrup, paa Søndersthoed og degnens {Hans Ehnemann} Koene {Bodil Nielsdatter Feld} i Giufve.
Begravelse nr. 6971
NOTITS: Begravet 22 år gammel i 1795.
29521773.05.31Niels Sørensen Bregnhoved Søren Jørgensen Maren Nielsdatter Søren Jørgensen i Breinhoed Hafde 2den Pintzedag en Søn til daaben Niels kaldet, Frembaaren af Mandens Koenes {Maren Nielsdatter} Søster {Mette Nielsdatter} fra Risbierg {Brande}, Faddere vare Jens Jørgensen og Jørgen Jørgensen af Ullerup. Villars {Jensen} og Hans {Hansen} i Bregnhoved.
NOTITS: Maren og Mette Nielsdatter er født i Sønder Askær, Brande døtre af Niels Knudsen.
29541773.07.11Laust Nielsen Farre Niels Bentsen Maren Pedersdatter Niels Bentsen i Mølgaard Hafde Dom: 5te post Trinit: en Søn til daaben Laust kaldet Frembaaren af Mandens {Niels Bentsen} broders {Johannes Bentsen} Koene {Karen Christensdatter} fra Stivel {Styvel, Jelling} Fadderne vare Hans broder {Johannes Bentsen}, Anders Nielsen, Christen Nielsen, Mads Jespersen fra Farre og Iv {Jeb} i Gammel Mølle.
Begravelse nr. 7118
NOTITS: Begravet 34 år gammel i 1807. Begravelsen er en roman, han døde af astma og åndenød. Spørgsmaalet var om det var en naturlig død.
29551773.07.18Jonas Eriksen Ullerup Erik Johansen Maren Pedersdatter Erick {Johansen} i Ullerup Havde Dom: 6te post Trint: en Søn til daaben Jonas kaldet, frembaaren af {... tom plads ...} Faddere vare {... tom plads ...}.
NOTITS: Begravet i Ringive "1790 d 23 december blev sl. Erik Johansens søn Jonas Eriksen begravet 17 år af Uhe by.".
29561773.08.01Simon Jensen Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter Jens {Nielsen} Egskov i Giufve Havde Dom: 8 post Trinit: en Søn til daaben Simon kaldet Frembaaren af Jomfr {Anne Katrine} Ehneman i Giufve. Fadderne vare Jens {Jensen} Vemmelund, Anders {Christensen} Møller, Ole Nielsen {Nørgaard}, Christen {Christensen} Skous Søn og Mads {Thomsen} Hages Koene {Inge Christensdatter} alle ibid:
Begravelse nr. 6790
NOTITS: Begravet 5½ år gammel i 1779.
29601774.02.13Jens Christian Nielsen Hestlund- Store Niels Christensen Murmand Else Katrine Jensdatter Niels Christensen {Murmand} i Stoer Hestlund Hafde Fastelavns Søndagen en Søn til daaben Jens Christian kaldet Frembaaren af Møllerens {Jens Knudsen} Koene {Karen Christensdatter} i Ulkier Mølle: fadderne vare Niels Aaskiær i Stoer Hestlund, Niels Sørensen i Lille Hestlund Jens Jensen i Giufve.
29681774.07.03Anders Christensen Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter Christen Hansen i Sillethoed Hafde samme dag {Dom: 5 post Trinit:} en Søn til daaben Anders kaldet. Frembaaren af Anders {Christensen} Møllers Hustrue i Giufve. Fadderne vare hans Pedersen Søren Andersen i Sillesthoed, Anders {Christensen} Møller og Jens Christensen i Giufve.
29691774.08.07Thomas Sørensen Sillesthoved Søren Andersen Maren Thomasdatter Søren Andersen i Sillesthoed Hafde Dom: 10 post Trinit en Søn til daaben Thomas kaldet Frembaaren af Kiersten Gydesdatter af Nørschou Fadderne vare Christen Hansen, Hans Pedersen af Sillesthoed og Kiersten Jacobsdatter i Giufve.
NOTITS: Maren Thomasdatter er faderens 2. kone. Første kone Maren Gydesdatter *1740 Nørskov, Lindeballe †1770 Sillesthoved
29711774.08.07Hans Christian Olesen Ullerup Ole Nielsen Mette Pedersdatter Ole Nielsen i Ullerup Hafde samme dag {Dom: 10 post Trinit} en Søn til daaben Hans Christian kaldet, Frembaaren af Kiersten Jacobsdatter i Giufve. Fadderne vare Knud Mortensen, Christen Pedersen og Jens Jørgensens Hustrue {Karen Jensdatter} af Ullerup.
29721774.08.21Iver Jensen Give By Jens Pedersen Banch Mette Iversdatter Jens Banch Hyrdes kone Hyrden i Giuve Jens {Pedersen} Banch Hafde Dom: 12 post Trinit: en Søn til daaben Iver kaldet, Frembaaren af Degnens {Hans Ehnemann} Pige i Giufve, Fadderne vare Christen Madsen, Mads {Thomsen} Hags Stif Søn Jens {Nielsen} Egskovs Koene {Mette Nielsdatter} og Vestes {Vestesen} daatter {24, Margrethe Vestesdatter} i Giufve.
NOTITS: Iver Jensen er i FT 1787 hyrdedreng i Vemmelund Skovhus ved skovfoged Mads Pedersen.
29731774.09.11Jens Nielsen Give By Niels Nielsen Bech Else Madsdatter Kovtrup Niels {Nielsen} Bæch i Giufve Hafde Dom: 15 post Trinit: en Søn til daaben Jens kaldet, Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestegaards daatter {19 Kirsten Jakobsdatter}. Faddere vare Jacob {Lauridsen} Vestegaard i Giufve, Johan Jørgensen i Byllund, Peder {Hansen} Tromborgs Hustrue {Mette Pedersdatter} og Vestes {Vestesen} datter {Margrethe Vestesdatter} i Giufve.
29741774.10.16Peder Villadsen Give By Villads Pedersen Hag Mette Nielsdatter Huusm: Villars Hag i Giufve Havde Dom: 20 post Trinit: en Søn til daaben Peder kaldet, Frembaaren af Mads {Thomsen} Hags Koene {Inge Christensdatter} i Giufve, Fadderne vare Christen {Christensen} Schous Søn, Søren {Madsen} Søndergaards Koene {Ane Marie Laustdatter} og Jacob {Lauridsen} Vestegaards daatter {19, Kirsten Jakobsdatter}.
29791774.12.26Jens Johansen Bøllund Johan Jørgensen Mette Jensdatter Johan Jørgensen i Byllund Havde 2den Juule dag en Søn til daaben Jens kaldet, Frembaaren af Peder Christensens Hustrue {Kirsten Christensdatter} i Ullerup. Fadderne vare Peder Christensen, Jørgen Jørgensen {Ullerup} Morten Sørensens Hustrue {Birte Jakobsdatter} i Byllund.
29801775.01.15Christoffer Jensen Nørskov Skærhoved Jens Nielsen Nørskov Marie Jokumsdatter Monsr: {Jens Nielsen} Nørschou i Schiærhoed Havde d. 2 Søndag post Epip: en Søn til daaben Christopher kaldet Frembaaren af Jomfr. {18, Birgitte Christensdatter} Donrup paa Donrupgaard. Fadderne vare Monsr Risbeck {Riisbrich} fra Refstrup {Gadbjerg}, Monsr [Thim] paa Søndersthoed, Monsr. {Peder Christensen} Donrup i Farre Mølle Mad: Pedersen {Anne Olesdatter} paa Donrupgaard etc.
29811775.02.12Laust Villadsen Bregnhoved Villads Jensen Karen Laugesdatter Villars Jensen i Breinhoed Hafde Dom: Septuagesima en Søn til daaben Laust kaldet, Frembaaren af Lauges {Jørgensen} datter i Oxenbierre, Fadderne vare Søren Andersen i Sillesthoed og Christen Hansen ibid, item Søren Jørgensens koene {Maren Nielsdatter} i Breinhoed.
NOTITS: Se også dåb #2826.
29851775.07.16Søren Anker Jensen Ulkær Mølle Jens Knudsen Karen Christensdatter Jens Knudsen i Ulkiær Mølle Hafde Dom 5 post Trinit: en Søn til daaben Søren Ancher kaldet, Frembaaren af Møller Koenens {Karen Christensdatter} Søster: Fadderne vare Niels Christensen {Murmand} og Niels {Nielsen} Askiær i Stoer Hestlund, Sr. Tim Søndersthoed, Niels Sørensen {Vestergaard}, Niels Lauritzen i Hedegaard.
29861775.09.17Anders Christensen Farre Christen Olesen Marie Nielsdatter Christen Olesen i Farre. Havde Dom: 14 post Trinit: en Søn til daaben Anders kaldet Frembaaren af Hendrich Jensens Hustrue {Else Andersdatter}: Fadderne vare Christen Pedersen, Christen Nielsen i Farre og Hans Hansen i Breinhoed.
29931776.03.14Dødfødt Øgelund Peder Mortensen Karen Markusdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Mid Faste Søndag} blev et død føed barn af Øgelund [ve]rende Peder Mortensens Jordet.'}
NOTITS: Datoen arbitrær sat til tre dage før begravelsen. Moderen er Peder Mortensens 2. kone
29941776.04.21Peder Sørensen Sillesthoved Søren Andersen Maren Thomasdatter Sillesthoed Søren Andersen og Maren Thom[eder] {Thomasdatter}. Hafde2 Søndag efter Paaske en Søn til daaben Peder kaldet Frembaaren af hans Koenes Moder {Inger Christensdatter}, Fadderne vare Christen Hansen og Hans Pedersens hustrue {Mette Jakobsdatter} i Silleshoed, Villars Jensens Koene {Karen Lauridsdatter} og Hans Hansens Koene {Anne Nielsdatter} i Breinhoed.
Begravelse nr. 6802
NOTITS: Begravet 2 år gammel.
29951776.05.26Jens Herman Jensen Nørskov Skærhoved Jens Nielsen Nørskov Marie Jokumsdatter Schiærhoed Jens Nørschou og Marie Jochumsdatter Hafde paa 1ste Pintze dag en Søn til daaben, som blev kaldt Jens Herman , frembaaren af Sr: Christen Pedersens Koene {Anne Olesdatter}: Fadderne vare Hr. Oberst Leutenant [uon] {Jørgen} Brockdoff til Brantbierg Hr. Capitian Rodiaberg i Schiærhoed. Min Søn {Præsten Lorentz Stallknecht} Kay Stallknecht fra Nyekierke Præsteggr. og Jomfr. {Anne Katrine} Ehnemann i Giuve.
29981776.06.30Anders Hansen Bregnhoved Hans Hansen Anne Nielsdatter Breinhoed Hans Hansen og Anne Nielsdtr Hafde Dom: 4 post Trinit 1 Søn til daaben Anders kaldet, Frembaaren af Anders Skræders Enke i Brandlund {Brande sogn}. Fadderne. Villars Jensen og Søren Jørgensen i Breinhoed, Christen Hansen af Sillesthoed, Niels {Christensen} Skou og {Anne} Barbara Vestesdatter af Giufve.
NOTITS: Anders Skrædder i Brandlund, Brande ikke identificeret men kunne efter Extraskatten 1763 hedde Christensen.
30011776.09.22Christen Pedersen Farre Mølle Peder Christensen Donnerup Maren Eriksdatter Farre Mølle Peder Christensen {Donnerup} og Maren Ericksdatter Hafde Dom: 16 post Trinit: en Søn til daaben Christen kaldet, Frembaaren af Jomfr: Maren Christensdatter Donrupgaard, Fadderne vare Sr. {Niels Jensen} Nørschou paa Schiærhoed, Sergent Henning Hansen og broderen Niels Christensen {Donnerup} fra Blesbierg i Brande.
Begravelse nr. 7168
NOTITS: Begravet 34 år gammel i Bøllund, Give. Havde været i skrædderlære.
30021776.10.13Mads Christensen Give By Christen Madsen Mette Kirstine Simonsdatter Giuve Christen Madsen og Mette Kirstine {Simonsdatter} Havde Dom: 19 post Trinit 1 Søn til daaben Mads kaldet Frembaaren af Christen Pedersens Hustr: i Farre {Mølle}, Fadderne vare Søren Knudsen fra Nyegaard.
30041776.11.10Poul Jakobsen Bøllund Jakob Pedersen Else Poulsdatter Byllund Jacob Pedersen Else Povelsdatter Hafde Dom: 23 post Trinit: en Søn til Daaben Poul kaldet Frembaaren af Christen Pedersens Hustrue {Ane Kirstine Pedersdatter} i Enkelund {Thyregod}: Fadderne vare Peder Hansens Hustrue {Mette Pedersdatter} i Tromborg, Christen Pedersen i Enkelund {Thyregod}, Niels Nielsen {Askær} i Store Hestlund og Johan Jørgensen i Byllund.
Begravelse nr. 6792
NOTITS: Begravet 2 år gammel. Jakob Pedersen skal i følge Ejnar Bjerres "Thyregod Gaardhistorie" have købt en gård i Bøllund med 3 Tdr. hartkorn af Christen Pedersen Donnerup d. 6. juni 1780. Familien flytter før 1787 til Store Thorlund, Ejstrup, senere 1807 til Pomphole i Thyregod.
30081777.01.19Fester Sørensen Højgard Søren Sørensen Birte Pedersdatter Høigaard Søren Sørensen og Berthe Pedersdatter Hafde Dom: 2 post Epiph: en Søn til Daaben Fester kaldet frembaaren af Erich {Philipsen} Reebslagers Hustrue {Maren Sørensdatter} i Hiortsballe: Fadderene vare Smedens {Peder Jensen} Hustrue {Else Nielsdatter} i Giuve, Johannes Pedersen og Jørgen Sørensen af Bexgaard og Hans Hansen i Breinhoed.
Begravelse nr. 6786
NOTITS: Begravet 2 år gammel.
30111777.02.16Christen Nielsen Højgaard Niels Hansen Husmand Anne Nielsdatter Høigaard Niels Hansen Huusm: og An Nielsdr Hafde d: 1 Søndag i Faste en Søn til Daaben Christen kaldet. Frembaaren af Mandens Søster Karen Hansdr: Fadderne vare: Søren Sørensen i Høigaard, Johannes Pedersen i Bexgaard og Troels Christensen i Giufve.
30131777.03.25Jørgen Sørensen Bregnhoved Søren Jørgensen Maren Nielsdatter Breinhoed Søren Jørgensen og {... tom plads ...} Hafde Dom Annunti[on]: Mariæ en Søn til Daaben Jørgen kaldet, frembaaren af Jomfr {Anne Katrine} Ehneman i Giufve, fadderne vare: Hans Hansen, Villars Jensen i Breinhoed, Johannes Pedersen og Jørgen Sørensen i Bexgaard.
30151777.04.27Mads Troelsen Give By Troels Christensen Anna Barbara Vestesdatter Giuve Trols Christensen og Barbara Vestesdatter Hafde d: 4 Søndag efter Paaske en Søn til Daaben Mads kaldet, frembaren af Mads {Thomsen} Hages Hustrue {Inge}: Fadderne vare Veste Vestesen, Christen Birchebech, Claus Vestesen og Jens {Nielsen} Egskovs Koene {Mette Nielsdatter} fra Giufve.
30171777.05.19Anders Jensen Nederdonnerup Jens Olesen Maren Andersdatter Neder Donrup Jens Olesen og Maren Andersdr Hafde 2den Pintze dag 1 Søn til Daaben Anders kaldet, frembaaren af koenens Søster: Fadderne vare: Søren Jens Anders Olesen, Jørgen Lasßens Koene {Margrethe Knudsdatter} og Peder Hansens Koene.
Begravelse nr. 6849
NOTITS: Begravet godt 8 år.
30181777.05.19Christen Nielsen Farre Niels Bentsen Maren Pedersdatter Mølgaard. Niels Bentsen og Maren Pedersdatter Hafde samme dag {2den Pintze dag} en Søn til Daaben Christen kaldet, frembaren af Else Bentsdr: Faddere vare Niels Iversen {Mølgaard, Farre}, If {Jeb} Nielsen {Gammel Mølle, Farre}, Niels Bentsens Broder {Johannes Bentsen} af Stivel {Jelling} og Hustrue {Karen Christensdatter} etc.
30221777.07.27Christen Jensen Give By Jens Pedersen Banch Mette Iversdatter Giuve Jens {Pedersen} Banch og {... tom plads: Mette Iversdatter ...} Hafde Dom: 9 post Trinit: en Søn til daaben Christen kaldet frembaaren af Mette Jensdr Mandens datter, Fadderne var Christen Madsen, Veste Vestesen, Christen {Christensen} Skous datter {20, Maren Christensdatter}, Niels {Nielsen} Bæches Hustr {Else Madsdatter Koutrup} og Troels Christensens Hustrue {Ane Barbara Vestesdatter} i Giuwe.
NOTITS: Familien ser ud til at have forladt Give sogn.
30231777.11.16Knud Jørgensen Neder- donnerup Jørgen Larsen Margrethe Knudsdatter Neder Donrup Jørgen Lassen og Margrete Knudsdatter Hafde dom: 25 post Trinit: en Søn til Daaben Knud kaldet Frembaaren af Johanne Jørgensdatter: Fadderne vare Laust Lassen, Søren Jensen, Peder Thomsen og Niels {Sørensen} Skou alle ibid:
30261777.12.28Christen Poulsen Give By Poul Jepsen Margrethe Vestesdatter Giuve Margrethe Vestesdatter Havde Søndagen efter Juul en uægte Søn til Daaben Christen kaldet, til barne Fader blev udlagt en ung karl Poul Jepsen af Hart, tienende Skovfogden i [Seest]. Fadderne vare Veste Vestesens Hustr: {Kirsten Jespersdatter} Jens {Nielsen} Egskov, Troels Christensen og Kirsten Madsdatter alle af Giufve.
Begravelse nr. 6780
NOTITS: Begravet et halvt år gammel. Efter to uægte børn bliver hun gift 1795 som 51 årig med Knud Jensen i Hvejsel By.
30281778.02.15Peder Jakobsen Bøllund Jakob Pedersen Odderbæk Else Poulsdatter Byllund Jacob Pedersen og {... tom plads ...} Hafde Dom: Septuges: en Søn til Daaben, kaldet Peder, frembaaren af Ellen Erichsdatter : Fadderne vare Peder Pedersen af Hedegaard i Eistrup Sogn, Knus Sørensen af Byllund, Christen Christensen {Skov} af Giufve og Christen Pedersens Koene {Kirsten Jensdatter} af Ullerup.
NOTITS: Faderen er fra Odderbæk, Thyregod og moderen fra Ravnsholt, Fyn. Bæreren Else (Ellen) Eriksdatter formodet datter af Erik Johansen i Ullerup, se #3029.
30291778.02.15Søren Eriksen Ullerup Erik Johansen Maren Pedersdatter Ullerup Erich Johansen og Maren Pedersdr Havde samme dag {Dom: Septuges:} en Søn til Daaben Søren kaldet, frembaaren af Else Erichsdatter: Fadderne vare Jens Jørgensen, Knud Mortensen af Ullerup og Maren Christensdatter af Giuve.
NOTITS: Bæreren Else Eriksdatter formodes at være den samme som Ellen Eriksdatter der bærer i den anden daab #3028 samme dag. Vel datter af faderen Erik Johansen i Ullerup.
30301778.02.28Johannes Jensen Skærhoved Jens Nielsen Nørskov Marie Jokumsdatter Schiærhoed Sr. {Jens Nielsen} Nørschou og Marie Jocumsdatter Hafde 28 Februar 1 Søn til Daaben Johannes kaldet
NOTITS: Dette er de fine folk i Give sogn på den tid. Kvaliteten.
30311778.05.24Jens Pedersen Give By Peder Jensen Smed Else Nielsdatter Giufve Peder {Jensen} Smed og Else Nielsdatter Hafde den 5 Søndag efter Paaske en Søn til Daaben Jens kaldet, frembaaren af Peder Thomsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} fra Neder Donrup, Fadderne vare Peder Olesen, Ole {Nielsen} Nørgaards Hustr: {Maren Jespersdatter} Jens {Nielsen} Egskovs Hustrue {Mette Nielsdatter} der af byen, item Johan Jørgensen fra Nyegaard.
30321778.05.28Christen Sørensen Give By Søren Madsen Anne Marie Lauridsdatter Giufve Søren Madsen og An Marie Lausdr hafde Christi Himmelfarts dag en Søn til daaben Christen kaldet frembaaren af Kirsten Christensdatter Fadderne vare Poul Lassen af Riis Jacob Laursen Ole [.]ohansens Hustr: og Niels {Nielsen} Bæchs {Else Madsdatter Kovtrups} alle af Giuve.
30331778.06.08Søren Festersen Højgaard Fester Sørensen Mette Pedersdatter Høigaard Fester Sørensen og Mette Pedersdatter Havde 2den Pintze Dag en Søn til Daaben Søren kaldet Frembaaren af Marie Nielsdr fra Neder Donrup: Fadderne vare Søren Sørensens Hustr. Johannes Pedersen, Jens {Hansen} Mosgaard og Niels Bæksgaards Hustr. ibid.
NOTITS: Se #3036, Niels Mosgaard af Højgaard.
19641778.07.01Ib Jensen Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1787: 'Jens Nielsen Egeskov og Mette Nielsdatter en søn i Give By Ib'}
Begravelse nr. 7457
NOTITS: Dato arbitrær i 1778. I FT 1787 er han ført som forældrenes søn 8 år gammel.
30341778.06.08Peder Christensen Ullerup Christen Pedersen Kirsten Jensdatter Ullerup Christen Pedersen og Kirsten Jensdr Hafde eodem Die {2den Pintze Dag} en Søn til Daaben kaldet Peder, Fadderne Mads Jensens Hustr Mette Andersdatter af Riisbierg Mads Jensen ibid:, Jens Jørgensen, Knud Mortensen, Laust Christensen og Jens [Grenes] Søn alle af Ullerup.
NOTITS: Ullerup i Give og Risbjerg i Brande ligger nær hverandre.
LINK: Moderens, Kirsten Jensdatters, forældre i Risbjerg, Brande.
30401779.04.05Jens Sørensen Sillesthoved Søren Andersen Maren Thomasdatter Sillesthoed Søren Andersen og Maren Thomasdatter Hafde 2den Paaske dag en Søn til Daaben Jens kaldet Frembaaren af Anna Dorthe Christensdatter fra Østerhoed {Givskud}. Giedde Jacobsen af Nørschou {Lindeballe}, Hans Pedersen og Christen Hansen fra Sillesthoed og Niels thygesen fra Ringhøys {Ringives} Præstgrd. —
30411779.04.18Christian Vilhelm Levin Ernst Hansen Bregnhoved Hans Hansen Anne Nielsdatter Breinhoed. Hans Hansen og Anna Nielsdatter Havde 2den Søndag efter Paaske en Søn til Daaben kaldet Christian Vilhelm Levin Ernst. Fadderne vare Anne Andersdatter, Anders Pedersen af Linneballe, Søren Jørgensen og Villas Jensen af Breinhoed —
NOTITS: Christian Vilhelm Levin Ernst var i 1775 landråd i Sofienlund, som skal ligge i Coldinghuus amt, det senere Vejle amt, men TRAP har ingen Sofienlund der. I hvert fald har Hans Hansen i Bregnhoved eller hans kone været svært imponerede af denne mand eller i hvert fald af navnet. Landråd kommer fra det tyske Landrat (ville måske svare til amtmand), som stadig er en betydelig stilling 2014, og er vel krøbet ind i Danmark fra hertugdømmerne.
30421779.04.18Hans Jensen Bæksgaard Jens Hansen Mosgaard Ingeborg Pedersdatter Bexgaard. Jens Hansen og Ingeborg Pedersdatter Hafde samme dag {2den Søndag efter Paaske} en Søn til Daaben Hans kaldet, Frembaaren af Anne Marie Pedersdatter: Fadderne vare, Johannes Pedersen og Jørgen Sørensen af Bexgaard. Søren Sørensen i Høigaard og Peder Mouritzen i Sønder Kollemorten.
Begravelse nr. 6869
NOTITS: Begravet fra Store Mosgaard, 8 år gammel i 1787.
30431779.05.24Troels Nielsen Højgaard Niels Hansen Anne Nielsdatter Højgaard Niels Hansen {Mosgaard} og Ane Niesdatter Havde 2den Pintze Dag et barn til Daaben Troels kaldet, Frembaaren af Søren Sørensens Hustr {Birte Pedersdatter}, Fadderne vare: Jørgen Sørensen, Johan{nes} Pedersen og Jens {Hansen} Mosgaard alle af Bexgaard.
Begravelse nr. 6867
NOTITS: Begravet knap 8 år gammel.
30481779.11.14Peder Nielsen Farre Niels Bentsen Maren Pedersdatter Mølgaard Niels Bentsen og Maren Pedersdtr Hafde Dom: 24 post Trinit en Søn til Daaben Peder kaldet Frembaaren af Knud Pedersens Hustrue i Knurborre {Vorbasse}, Fadderne vare Knud Pedersen Johannes Bentsen i Stivel {Jellling}, Niels Iversen i Mølgaard og Anders Binnespil {Bindesbøl} i Farre.
Begravelse nr. 5986
NOTITS: Moderen bærer 1780 i Frederiksnaade, Vorbasse ved broderen? Knud Pedersen. Se også FT 1787 Frederiksnaade.
LINK: Knud Pedersen, Vorbasse.
30491779.11.28Troels Christensen Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter Sillesthoed. Christen Hansen og An Christensdr Hafde Dom 1 Adventus en Søn til Daben Troels kaldet, Frembaaren af Kirsten Andersdr af Giuve. Fadderne var Christen Jørgensen og Jens Christensen af Giufve Hans Pedersen og Søren Andersen af Silleshoed —
30521780.05.15Ole Mortensen Neder- donnerup Morten Olesen Maren Hansdatter Neder Donrup Morten Olesen og Maren Hansdtr Hafde 2den Pintzedag en Søn til Daaben Ole kaldet, frembaaren af Mette Olesdatter. Faderne vare Johan Jørgensen i Nyegaard, Anders Olesen, Jørgen Lassen og Peder thomsen i Neder Donrup.
Begravelse nr. 6840
NOTITS: Begravet 4½ år gammel.
30541780.06.04Ole Pedersen Neder- donnerup Peder Olesen Dorte Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '8 Søndag efter Trinit: blev Peder Olufsens i Nederdonrup 2de børn som var tvillinger ved nafn Ole og Hanne en 6 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6812
NOTITS: Har været hjemmedøbt, men ikke fremstillet i kirken, derfor ikke i kirkebogen.
30551780.06.04Hanne Pedersdatter Neder- donnerup Peder Olesen Dorte Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '8 Søndag efter Trinit: blev Peder Olufsens i Nederdonrup 2de børn som var tvillinger ved nafn Ole og Hanne en 6 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6813
NOTITS: Har været hjemmedøbt, men ikke fremstillet i kirken, derfor ikke i kirkebogen.
30571780.08.13Villads Sørensen Farre Søren Graversen Kirsten Pedersdatter Farre Søren Graversen og Kirsten Pedersdtr Hafde Dom: 12 post Trinit: en Søn til daaben Villars kaldet, Frembaaren af Villars Nielsens Hustr: i Farre. Fadderne vare Niels Henningesen, If Nielsen og Christen Nielsen i Farre.
30591780.08.13Jon Pedersen Loftlund Peder Jonsen Louise Jensdatter Loftlund Peder Joensen og Lovise Jensdatter Hafde Dom: 13 post Trinit en Søn til Daaben Jon kaldet Frembaaren af Anne Jensdatter i Mølgaard, Fadderne vare Niels Bentsen, Niels Jversen, If Nielsen i Gammel Mølle og Niels Henningsen af Stenbierglund.
30601780.09.20Dødfødt Give By Niels Nielsen Bech Else Madsdatter Koutrup {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 'Samme dag {Dom 18 post Trinit:} blev en dødfødt søn af Niels {Nielsen} Bæk i Giuve jordet.'}
Begravelse nr. 6815
30611780.09.24Jens Christensen Ullerup Christen Pedersen Kirsten Jensdatter Ullerup Christen Pedersen og Kirsten Jensdr. Hafde Dom: 18 post Trinit. en Søn til daaben Jens kaldet Frembaaren af Johanne Jensdatter fra Hyvel {Hyvild, Brande}, Mette Andersdatter af Riisberg {Brande}, Mads {Jensen} Risberg af Brande Sogn, Enevold Knudsen i Ullerup og Søren Nørgaard paa Søndersthoed.
30621780.10.01Jørgen Christensen Bæksgaard Christen Jørgensen Karen Christensdatter Bexgaard Christen Jørgensen og Karen Jensdr {forkert: Christensdatter} Hafde Dom 19 post Trinit: en Søn til Daaben Jørgen kaldet, Frembaaren af Anne Nielsdatter i Lille Hestlund, Fadderne vare Jørgen Sørensen, Peder Johansen af Bexgaard, Søren Nielsen af Hedegaard og Maren Christensdatter Skou af Giuve.
NOTITS: Moderens navn er forkert i kirkebogen, hun gifter sig 1779 i Give. Ses FT 1787 i Bøllund, faderen er da landsoldat.
30631780.11.19Anders Kruse Eriksen Hjortsballe Erik Philipsen Rebslager Maren Sørensdatter Hiortsballe Erich Philipsen og Maren Sørensdatter Hafde Dom 26 post Trinit: en Søn til Daaben Anders Kruuse kaldet Frembaaren af Søsteren Zidsel Marie Ericksdatter: Fadderne vare Birthe Pedersdatter fra Høigaard, Niels Mosgaard fra Donrupgard, Søren Jensen og Peder thomsen fra Neder Donrup.
NOTITS: Bliver i FT 1787 blot kaldt Anders.
30641780.12.03Niels Pedersen Farre Peder Jensen Skøde Else Nielsdatter Farre. Peder {Jensen] Schiøde og Else Nielsdatter Hafde Dom 1 Adventus en Søn til Daaben Niels kaldet, Frembaaren af Koenens Moder Maren Nielsdatter af Neder Donrup — Fadderne vare: Anders Binnesbil, Mads Jespersen, Christen Nielsen og hyrden alle af Farre.
NOTITS: Moderen Else Nielsdatter ser ikke umiddelbart ud til at være født i Give.
30651780.12.26Laust Madsen Farre Mads Jespersen Mette Jensdatter Farre Mads Jespersen og Mette Jensder Havde d 2den Juule Dag en Søn til Daaben Laust kaldet Frembaaren af Maren Poulsdr: Fadderne vare Anders Binnesbøl Hustrue Niels Villarsen og Christen Andersen alle af Farre, Johan Jørgensen af Nyegaard.
30661781.01.28Troels Nielsen Højgaard Niels Hansen Mosgaard Anne Christensdatter Høigaard Niels Hansen {Mosgaard} og Ane Christensdatter Hafde Dom 4 post Epiph: en Søn til Daaben der blev kaldet Troels, Frembaaren af Birte Pedersdatter af Højgaard. Fadderne vare Søren Sørensen {Højgaard}, Johannes Pedersen og Jens {Hansen} Mosgaard fra Bexgaard.
30671781.02.11Frands Jensen Bæksgaard Jens Hansen Mosgaard Ingeborg Pedersdatter Bexgaard. Jens {Hansen} Moosgaard og Ingeborg Pedersdatter Havde Dom: Septuag: en Søn til Daaben der blev kaldet Frans Fadderne vare Mette Pedersdatter og Karen Jensdatter af Bexgaard Johan Jørgensen af Nygaard, Johannes Pedersen af Bexgaard og Niels Sørensen af Hedegaard.
30731781.04.12Niels Sørensen Give By Søren Madsen Anne Marie Laustdatter Giuve. Søren Madsen og An Marie Laustdatter Havde Dom Virid: en Søn til Daaben Niels kaldet, Frembaaren af Else Hansdr. Fadderne vare [Smeden] Jens Jacobsen og Niels Bæck af Giuve item Mren Christensdatter Skoue ibid. —
30761781.04.16Peder Christensen Give By Christen Pedersen Kirsten Madsdatter Giuve. Christen Pedersen og Kirsten Madsdatter Hafde samme dag {2den Paaske dag} en Søn til Daaben, Peder, kaldet, Frembaaren af Johanne Nielsdatter. Fadderne vare Christen Madsen, Claus Vestesen af Giuve og Søren Knudsen af Bøllund —
30801781.08.19Peder Olesen Farre Mølle Ole Pedersen Poder Mette Larsdatter Farre Mølle. Ole {Pedersen} Poder og Mette Larsdatter Hafde Dom: 10 post Trinit: en Søn til Daaben Peder kaldet, Frembaaren af Jonas Pedersens {Poder} Hustrue {Margrethe Sørensdatter} i Beche {Bække sogn}, Fadderne vare Lars Sørensen af Jellinge, Ole Christian Pedersen paa Donrup, Sr. {Niels Andersen} Vonge {Wong} i Ulkiær Mølle og Jomfr Ehneman {Give By}.
LINK: Poder i Wong dynastiet.
30821781.10.28Poul Jakobsen Bøllund Jakob Pedersen Odderbæk Else Poulsdatter Byllund. Jacob Pedersen {Odderbæk} og Else Poulsdatter Hafde Dom: 20 post Trinit [Hr] en Søn til Daaben Poul kaldet Frembaaren af Søren hansens Koene {Johanne Andersdatter} ibid, Fadderne vare Johan Jørgensen, Søren Hansen Jesper Clemmensen og 1 pige stoer Hestlund.
30831781.11.30Navnløs Hedegaard Niels Sørensen Vestergaard Ane Marie Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 1ste Advents søndag blev Niels {Sørensen} Vestergaards liden barn {Navnløs} 2 dage gammel fra Hedegaard jordet.'}
Begravelse nr. 6821
NOTITS: Begravet 2 dage gammel.
30861782.05.12Anders Christensen Give By Christen Andersen Johanne Christensdatter Giufve. Christen Andersen og Johanne Christensdatter Hafde d. 6 Søndag efter Paaske en Søn til Daaben Anders kaldet Frembaaren af Anders Møllers Hustrue, Fadderne vare Christen Hans{en} i Sillesthoved, Niels Sørensen Smed i Lille Hestlund, og Jesper Clemmensen i Byllund, og Christen {Christensen} Skous datter {Maren Christensdatter} i Giufve.
NOTITS: Formodentlig den Anders Christensen, der i FT 1787 er 5 år og bor i Store Mosgaard ved Jørgen Jørgensen 'i kost for betaling'.
30871782.05.18Dødfødt Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: '2den Pintzedag blev Christen Hansen dødfødte barn af Sillesthoed jordet.'}
Begravelse nr. 6826
30881782.05.09Christen Johannesen Givskov Johannes Christensen Johanne Marie Christensdatter {REKONSTRUKTON: fra begravelsen 'd: 4 søndag efter Trinit: blev Johannes Christensens lidet drengebarn Christen 6 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6828
NOTITS: Hjemmedøbt, begravet 6 uger gammel.
30891782.06.23Christen Andersen Farre Anders Nielsen Anne Marie Christensdatter Farre. Anders Nielsen og An Marie Christensdr Hafde d 4 Søndag efter Trinit en drenge Barn til Daaben Christen kaldet, Frembaaren af Lisbeth Christensdr, Fadderne vare Christen Olesen, Villars Nielsen, Christen Andersen, Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}, og Niels Bentsen alle fra Farre.
30901782.09.29Christen Christensen Bregnhoved Christen Jørgensen Karen Christensdatter Bregnhoved. Christen Jørgensen og Karen Jensdatter {præstens fejl for Christensdatter} Hafde Dom 18 post Trinit en Søn til Daaben Christen kaldet Frembaaren af Søren Jørgensens Hustrue {Maren Nielsdatter} ibid: Fadderne vare Hans {Pedersen} Banch, Villars Jensen {af Bregnhoved}, Christen {Nielsen} Houer {af Give By} og Jesper Clemmensen {af Byllund}.
30911783.02.16Jørgen Hansen Give By Hans Jørgensen Smed Else Nielsdatter Giufve. Hans {Jørgensen} Smed og Else Nielsdatter - Hafde Dom: Septuages: en Søn til Daaben Jørgen kaldet Frembaaren af Sr: {Christen} Pedersens {Donnerups} datter {Birgitte Christensdatter} fra Donrup: Fadderne vare Jørgen Hansen fra Sydover {Sødover} i Nørup Sogn, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Søren {Madsen} Søndergaard og Jacob {Lauridsen} Vestergaards datter {30c, Mette? Jakobsdatter}.
NOTITS: FT 1787 i Jennum, Skibet sogn. Hans Jørgensen husmand og grovsmed, gift med Else Nielsdatter søn Jørgen Hansen 5 år gammel.
30941783.03.23Niels Christensen Ullerup Christen Pedersen Kirsten Jensdatter Ullerup. Christen Pedersen og Kirsten Jensdr Havde d 3 Søndag i Faste en Søn til Daaben Niels kaldet, Frembaaren af Johanne Nielsdatter fra Harresøe, Fadderne: Jens Jørgensen, Peder Christensen, Niels Jensen Grene og Jens Jørgensens Hustrue {Karen Jensdatter}.
30971783.06.15Erik Pedersen Hestlund- Store Peder Christensen Donnerup Maren Eriksdatter Stoer Hestlund. Peder {Christensen} Donrup og Maren Erichsdatter Havde Dom Trinit: en Søn til Daaben Erich kaldet Frembaaren af Zidsel Lasdatter fra Usseltoft i Brande Fadderne vare Niels {Christensen} Donnerup, Niels Andersen {Wong den Yngre} i Ulkiær Mølle, Johan Jørgensen i Byllund og Niels Sørensens {Smeds} Koene {Kirsten Andersdatter} i Lille Hestlund.
30991783.06.22Hans Mortensen Neder- donnerup Morten Olufsen Maren Hansdatter Neder Donrup. Morten Olufsen og Maren Hansdr Hafde samme dag en Søn i Kirke Hans kaldet Baaret af Mette Olufsdatter i Giufve. Fadderne vare Peder thomsen og Hustrue, Peder Mortensens Koene, Erick Philipsens Hustrue, og Anders [Rinnings] Koene alle fra Neder Domrup.
31001783.06.29Christen Larsen Givskov Lars Madsen Maren Christensdatter Giufskou. Las Madsen og Maren Christensdr Hafde Dom: 2 post Trinit: en Søn til Kirke Christen kaldet, baaret af Maren {Christensdatter} Skou i Giuve Fadderne vare Jørgen Christensen {Givskov}, Jens {Nielsen} Egskous koe[..] {Mette Nielsdatter} Jens {Christensen} Skou og Johanne Lasdatter alle fra Giuve.
31021783.07.06Jens Christensen Sillesthoved Christen Hansen Ane Christensdatter Sillesthoed. Christen Hansen og Ane Christensdatter Hafde Dom 3 post Trinit en Søn i Kirke Jens kaldet, baaret af Niels Sørensens {Smeds} Koene {Kirsten Andersdatter} Fadderne vare: Anders {Christensen} Møller i Bexgaard, Niels Hansen Banch, Christen {Pedersen} Møllers Koene og Søren Andersens Koene {Maren Thomasdatter} fra Sillesthoed.
NOTITS: Ikke umiddelbart set i FT 1787, men navne og aldre af børnene der er mistænkelige.
31051783.08.24Anders Nielsen Ulkær Mølle Niels Andersen Wong den Yngre Ane Kirstine Christensdatter Ulkiær Mølle. Sr. Niels Andersen {Wong den Yngre} og An Kirstine Christensdr Havde Dom: 10 post Trinit: en Søn til Daaben Anders kaldet Frembaaren af Jomfr: {Magdalene?} Biering paa Søndersthoed, Fadderne vare Mølleren i Hastrup Mølle Monsr. Biering {Johan Ravn Hansen Bering}, Sr. BechVed paa Søndersthoed, Niels Christensen Donrup {Brande sogn}, Ole Kristian {Christensen} paa Donrupgaard og Farre Møller Koene.
31071783.10.05Lorents Pedersen Helt Give By Peder Reenberg Helt Ane Katrine Hansdatter Ehnemann Giuve. degnen Sr. Helt og Ane Katrine Ehneman Havde Dom: 16 post Trinit: en Søn til daaben Lorents kaldet, Frembaaren af min {præsten Lorents Caisen Stallknecht} datter Jomrf: Catrine StallKnecht, Fadderne vare Monsr. {Jens Nielsen} Nørshou. Frederich Rechnagel, Christen Birchebæch, Jomfr. Pedersdatter og degnens {Hans Hansen Bagman} Koene {Anne Aagaard Henchel} fra {Sønder} Omme.
NOTITS: Sønnen opkaldt efter præsten. Det er mellemfine folk.
31131784.02.08Johan Jørgensen Neder- donnerup Jørgen Johansen Sidsel Marie Kajsdatter Neder Donrup. Zidsel Marie Cajsdatter d. 8 Februarij Havde et uægte Dreng Barn til Daaben Johan kaldet, Frembaaren af Søren {Nielsen} Skous Koene {Ane Mortensdatter} ibid. Fadderne vare Anders Jensen, Peder thomsen og Søren {Nielsen} Skou af Neder Donerup — til Barne Fader blev udlagt Jørgen Johansen der tiente tillige med Moderen i Schølevad {Skølvad, Jernved sogn} ved Riibe —
NOTITS: Barnet Johan Jørgensen ikke fundet i FT 1787 i Vejle, Skanderborg, Ringkøbing eller Ribe amter. Moderen Kajsd og Cajsd søgt i samme amter uden resultat.
31141784.02.15Christen Christensen Bæksgaard Christen Andersen Johanne Christensdatter Bexgaard. Christen Andersen og Johanne Christendr Havde Dom Sexagesimo en Søn til Daaben Christen kaldet, Frembaaren af Anders {Christensen} Møllers Koene {Ane Mortensdatter} Fadderne vare Christen {Hansen} Sillesthoed, Peder Johansen Søren Sørensen fra Bexgaard og Peder {Hansen} Tromborgs koene {Mette Pedersdatter}.
NOTITS: Barnet ses i FT 1787 i Sillesthoved ved moderens søster Anne Christensdatter gift med Christen Hansen. Hverken faderen eller moderen set begravet i Give.
31201784.09.12Søren Nielsen Ullerup Niels Sørensen Kirsten Andersdatter Ullerup. Niels Sørensen og Kirsten Andersdr Havde Dom 14 post Trinit: en Søn til Daaben Søren kaldet, frembaaren af Christen Hansens Koene {Anne Christensdatter} i Sillesthoed, Fadderne vare Jens Jørgensen, Knud Mortensen, Christen Pedersens {Kirsten Jensdatter} og Ole Nielsens Hustruer {Mette Pedersdatter} i Ullerup.
31231785.03.20Mads Andreasen Neder- donnerup Andreas Jensen Anna Madsdatter Neder Donrup. Andreas Jensen og Anna Madsdatter Hafde d. 6 Søndag i Faste en Søn til Daaben, Mads kaldet Frembaaren af Peder Mortensens Hustr. {Ane Andersdatter} ibid, Fadderne vare Peder Mortensen, Søren Nielsen og Erich {Philipsen} Reebslagers Koene ibid: item Søren Andersen i Sillesthoed.
Begravelse nr. 6842
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Forældre ikke i FT 1787, ser ud til at have forladt Give sogn.
31241785.03.28Mads Christensen Give By Christen Pedersen Kirsten Madsdatter Christen Pedersen Kirsten Madsdr Havde 2den Paaske dag en Søn til daaben Mads kaldet, Frembaren af Troels Christensens Koene {Barbara Vestesdatter} i Giufve, Fadderne vare Veste Vesten {Vestesen}, Jens {Nielsen} Egskov og Troels Christensen, alle i Giufve.
31251785.04.17Mads Andersen Ramskov Anders Andersen Maren Christensdatter Ramschou. Anders Andersen og Maren Christensdr Hafde d 3 Søndg efter paaske en Søn til Daaben Mads kaldet, Frembaaren af Kirsten Henrichsdatter fra Ringhøy {Ringive} Præstegd. Fadderne vare Mads Enchelund, Christen Hag og Bendet Laursen af Hedegaard, Catrine Pedersdatter fra Søndersthoed.
31261785.04.20Dødfødt Farre Peder Jensen Smed Else Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '4de Søndag efter Paaske blev Peder (Jensen) Smeds dødfødte barn jordet fra Farre.'}
Begravelse nr. 6843
31281785.05.16Søren Christensen Bregnhoved Christen Jørgensen Karen Christensdatter Breinhoed. Christen Jørgensen og Maren {Karen!} Christensdatter Havde samme dag {2den Pintze dag} 1 Søn til Daaben Søren kaldet, Frembaaren af Inger Jørgensdatter, Fadderne vare Søren Andersen og Christen Hansen af Sillesthoed, Søren Jørgensens Koene og Villars Jensens datter {Mette, 20, eller Maren, 17} ibid.
NOTITS: Christen Jørgensen og Inger Jørgensdatter er født i Store Hestlund, Give.
31291785.05.16Jakob Hansen Sillesthoved Hans Pedersen Mette Jakobsdatter Sillesthoed. Hans Pedersen og Mette Jacobsdatter Havde samme dag {2den Pintze dag} en Søn Jacob kaldet til Daaben, Frembaaren af Margrete Jacobsdatter, Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard af Giufve, Søren Andersen og Christen Hansen af Sillesthoed, Thomas Kieldsen af Lille {Store!} Langkiær i Brande Sogn og Søren Jørgensens koene {Maren Nielsdatter} af Breinhoed.
31301785.07.03Christen Christensen Bæksgaard Christen Andersen Johanne Christensdatter Bexgaard. Christen Andersen og Johanne Christensdatter Havde Dom 6 post Trinit 1 Søn Christen til daaben, Frembaaren af Niels Sørensen Smeds Hustrue {Kirsten Andersdatter} af Ullerup. Fadderne vare Johannes {Pedersen} og Koene {Sidsel Knudsdatter} i Bexgaard, Søren Sørensen af Høigaard og Christen Hansen af Sillesthoed.
31311785.07.17Jens Christian Pedersen Vorslunde Peder Pedersen Christian Jensdatter Vorslunde. Peder Pedersen og hans afdøde Hustr Christiane Jensdr Havde 8de Søndag efter Trinit 2de Sønner til daaben den 1ste kaldet Jens Christian. Frembaaren af Christen {Jensen} Utofts Koene {Maren Jakobsdatter} i Omvraae {Sønder Omme}, den 2den kaldet Peder Christian baaret af Barnets Moster Karen Jensdatter, Fadderne vare Christen {Jensen} Utoft af Omvraae {Sønder Omme}, Peder Sørensen af Vorslunde og Peder {Mortensen} Øgelund.
NOTITS: Moderen begraves samme dag, hun var 26 år og 5 måneder gammel. Faderen og tvillingerne forsvinder fra Give sogn og ingen af de tre er fundet i FT 1787 i Vejle, Ringkøbing, Vrads eller Ribe amter.
LINK: Familien Utoft fra Grindsted.
31321785.07.17Peder Christian Pedersen Vorslunde Peder Pedersen Christian Jensdatter Vorslunde. Peder Pedersen og hans afdøde Hustr Christiane Jensdr Havde 8de Søndag efter Trinit 2de Sønner til daaben den 1ste kaldet Jens Christian. Frembaaren af Christen {Jensen} Utofts Koene {Maren Jakobsdatter} i Omvraae {Sønder Omme}, den 2den kdaldet Peder Christian baaret af Barnets Moster Karen Jensdatter, Fadderne vare Christen {Jensen} Utoft af Omvraae {Sønder Omme}, Peder Sørensen af Vorslunde og Peder {Mortensen} Øgelund.
NOTITS: Moderen begraves samme dag, hun var 26 år og 5 måneder gammel. Faderen og tvillingerne forsvinder fra Give sogn og ingen af de tre er fundet i FT 1787 i Vejle, Ringkøbing, Vrads eller Ribe amter. Da navnene Peder Christian og Jens Christian er sjældnere skulle det ikke være alt for vanskeligt at finde dem.
LINK: Familien Utoft fra Grindsted.
31331785.08.14Peder Jensen Skærhoved Jens Nielsen Nørskov Marie Jokumsdatter Schierhoed. Jens {Nielsen} Nørschou og Marie Jochumsdatter Havde Dom: 12 post Trinit: en Søn Peder til {Daaben, udeladt} i Kirken Frembaren af Birte Marie Sørensdatter fra Lerager {Givskud}, Fadderne vare: Lars {Madsen} i Giufskou, Peder {Jonsen} Loftlund og Koene {Louise Jensdatter} samt Jens Nielsen fra Østerhoed {Givskud}.
Begravelse nr. 6884
NOTITS: Begravet knap tre år gammel. Navnet Jens Nielsen i Østerhoved, Givskud problematisk.
LINK: Birte Marie Sørensdatter i Lerager, Givskud.
31341785.08.14Hans Andersen Farre Anders Nielsen Anne Marie Christensdatter Farre. Anders Nielsen og Ane Marie Christensdr Hafde samme dag {Dom: 12 post Trinit:} en Søn Hans i Kirken, Frembaaren af deres datter Anne Andersdatter, Fadderne vare Søren {Sørensen} Skræder, Hans {Jensen?} Kudsk, Niels Jversens Koene {Else Bentsdatter} og Karen Hansdatter, item Peder {Jonsen} Loftlund.
31381785.11.02Dødfødt Givskov Lars Larsen ? Christensdatter {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Samme dag (Dom 24 post Trinit ) blev Las Lassen dødfødde barn i Giufskou Jordet.}
Begravelse nr. 6851
NOTITS: Lars Larsen ses ellers ikke.
31391785.11.06Christoffer Nielsen Højgaard Niels Christensen Murmand Else Jensdatter Høigaard. Niels Christensen og Else Jensdr Havde Dom 24 post Trinit en Søn til daaben Christopher kaldet Frembaaren af Søren {Sørensen} Fæstesen Koene {Mette Sørensdatter} ibid: Fadderne vare Søren {Sørensen} Fæstesen, Peder Johansen af Bexgaard og Troels {Christensen} af Giufve item Christen Jørgensens Koene {Karen Christensdatter} af Breinhoed.
Begravelse nr. 6856
NOTITS: Tilnavn Murmand da sønnen Christoffer begraves 3 måneder gammel. Søren Sørensen kaldes iblandt Fæstesen som hans far.
31401786.01.01Christen Christensen Sillesthoved Christen Hansen Ane Christensdatter Sillesthoed. Christen Hansen og Ane ChristensDatter Hafde Nytaars dagen en Søn til daaben Christen kaldet, Frembaaren af Hans Hansens Koene {Anne Nielsdatter} i Breinhod, Fadderne vare Hans hansen, Møller Svenden i Farre Mølle, Søren Andersens Koene {Maren Thomasdatter} og Hans Pedersen {Banchs} Enke {Mette Jakobsdatter} af Sillesthoed.
Begravelse nr. 6890
NOTITS: Begravet 3¼ år gammel.
31411786.01.29Christen Troelsen Give By Troels Christensen Barbara Vestesdatter Giuve. Troels Christensen og Barbara Vestesdatter havde Dom: 4 post Epiph: en Søn til Daaben Christen kaldet, frembaaren af Karen Hansdr fra Stoer Mosgaard Fadderne vare Veste Vestesen, Margrete Jacobsdatter Maren Christensdatter og dend Gamle Degns Pige.
31421786.03.12Morten Pedersen Neder- donnerup Peder Mortensen Ane Jørgensdatter Neder Donrup. Peder Mortensen og Ane Jørgensdatter Hafde 2den Søndag i Faste 1 Søn til Daaaben Morten kaldet Frembaaren af Mandens Syster fra Nafnløs: Fadderne vare Søren Nielsen, Jørgen Lasßens Koene og Peder thomsen af Neder Donrup item Jens Hansen af Mosgaard.
Begravelse nr. 6861
NOTITS: Begravet fem måneder gammel. Tilsyneladende hjemmedøbt og døbt her i kirken to måneder gammel, se begravelsen.
31431786.04.30Poul Christensen Farre Christen Andersen Anne Poulsdatter Farre. Christen Andersen og Ane Poulsdatter Havde 2 Søndag efter Paaske en Søn i Kirken Povel kaldet Frembaaren af sin Moster Anne Dorthe Povelsdatter Fadderne vare Poul Mortensen, Henrik Jensen, Mads Jespersen og Anders Binnesbølls Hustru alle af Farre item Peder Jeonsen af Loftlund.
31441786.05.21Peder Pedersen Bøllund Peder Christensen Donnerup Maren Eriksdatter Byllund. Sr. Peder Christensen {Donnerup} og Maren Eriksdatter Havde 5 Søndag efter Paaske en Søn til Kirken kaldet Peder, frembaren af Christen Pedersens {Donnerup} datter i Hestlund Catrine {Ane Katrine Christensdatter}, Fadderne Niels Christensen {Donnerup i Brande}, Ole Christian {Christensen}, Peder Hansen Enke af Tromborg {Mette Pedersdatter}, og Pigen af Lille Hestlund.
31451786.05.21Peder Pedersen Skærhoved Peder Jokumsen Mette Pedersdatter Farre. Peder J[o]ekumsen og Mette Pedersdtr Havde 5 Søndag efter Paaske en Søn til Kirken Peder kaldet, Frembaaren af Mette Marie Henrichsdatter, Fadderne vare Henrik {Jensen}, Villars {Nielsen} Gravel, Niels Iversen og Ole {Andersen} Banch alle af Farre.
31471786.06.11Søren Sørensen Farre Søren Sørensen Skrædder Lisbet Christensdatter Farre. Søren {Sørensen} Skreder Lisbeht Christensdtr Hafde Trinit: Søndag en Søn til Kirke Søren kaldet, Baaren af Christen Olesens Koene {Ane Nielsdatter} ibid: Fadderne vare Anders Nielsen Niels Bentsens {Maren Pedersdatter} og Niels Iversens {Else Bentsdatter} Koener af Mølgaard, item Niels Villarsens Koene {Johanne Marie Pedersdatter} af Farre.
31481786.07.23Herman Jensen Vorslunde Jens Pedersen Maren Madsdatter Vorslunde Jens Pedersen og Maren Madsdatter Havde Dom: 6 post Trinit: en Søn til Kirke, Herman kaldet Frembaaren af Mads Jørgensens Hustrue {Maren Jørgensdatter} af Uhe i Ringgive Sogn, Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund, Jens Lund[e], Søren Vestesen, samt Pigen af Vorslunde.
31491786.07.30Johannes Pedersen Bæksgaard Peder Johannesen Mette Nielsdatter Bexgaard. Peder Johannese og Maren Nielsdtr Havde Dom: 7 post Trinit: en Søn til kirke Johannes kaldet Frembaaren af sin Faster Mette Johannesdatter, Fadderne vare Niels {Sørensen} Vestegaard {i Hedegaard}, Johannes {Pedersen} Bexgaard, Anders {Christensen} Møller, Christen Caspersens Koene {Mette Pedersdatter} af Tromborg, og Søren Sørensens datter {Karen Sørensdatter, 20} i Høigaard.
31501786.10.01Peder Jensen Mosgaard- Store Jens Hansen Ingeborg Pedersdatter Stoer Mosgaard. Jens Hansen og Ingeborg Pedersdtr Havde Dom: 16 post Trinit: 2de Sønner til daaben, navnl Peder og Johannes, Peder blev baaren af Niels {Sørensen} Vestegaards Koene {Karen Pedersdatter} i Hedegaard og Johannes baaren af Peder Johannesens Koene {Mette Nielsdatter} i Bexgaard. Fadderne vare Niels {Sørensen} Vestegaard {i Hedegaard} og Johannes {Pedersen} Bexgaard, Jacob {Mortensen} Avlskarl paa Donrup, Christen Ba[...] Koene i Mosgaard og Maren {29, Christensdatter} Skou i Giufve.
31511786.10.01Johannes Jensen Mosgaard- Store Jens Hansen Ingeborg Pedersdatter Stoer Mosgaard. Jens Hansen og Ingeborg Pedersdtr Havde Dom: 16 post Trinit: 2de Sønner til daaben, navnl Peder og Johannes, Peder blev baaren af Niels {Sørensen} Vestegaards Koene {Karen Pedersdatter} i Hedegaard og Johannes baaren af Peder Johannesens Koene {Mette Nielsdatter} i Bexgaard. Fadderne vare Niels {Sørensen} Vestegaard {i Hedegaard} og Johannes {Pedersen} Bexgaard, Jacob {Mortensen} Avlskarl paa Donrup, Christen Ba[...] Koene i Mosgaard og Maren {29, Christensdatter} Skou i Giufve.
31531786.12.17Jens Sørensen Hedegaard Søren Jensen Maren Madsdatter Hedegaard. Søren Jensen og Maren Madsdatter Havde Dom 3 Advent et barn til daaben Jens kaldet, Frembaren af Mads {Jensen} Riisbergs Koene {Mette Andersdatter} i Brande, Fadderne vare Mads {Jensen} Riisberg og Michel {Pedersen} Hyvild begge fra Brande Sogn, Bendis Laursen, Søren Vestesen og Christen {Christensen} Hages {den yngre} Koene {Kirsten Hansdatter} alle fra Hedegaard.
31561787.02.25Anders Andersen Ramskov Anders Andersen Maren Christensdatter  Ramschou. Anders Andersen og Maren Christensdatter Havde Dom Jnvocavit en Søn til daaben Anders kaldet. Frembaren af Inger Marie {Nielsdatter} fra Lille Hestlund, Faddere vare Christen {Christensen} Hag {den Yngre}, Bendis Laursen fra Hedegaard, Søren Nielsen og Anna Nielsdatter fra Lille Hestlund.
31571787.04.09Stefan Vest Hauch Pedersen Helt Give By Peder Reenberg Helt Anne Ehnemann  Degnen Sr: {Peder Reenberg} Helt og Ane Eneman i Giufve Havde 2den Paaskedag en Søn til Kirke kaldet Stephan Vest Hauch, Frembaaren af Degnens {Hans Madsen Bagman} Koene {Anna Aagaard Henchel} i Omme {Sønder}. Faddere vare Hr: Cancellieraad {Malte} Friis paa Donrup, Hr: {Claus Tommerup} Henriksen fra Refstrup {Gadbjerg}, Sr: {Jens Nielsen} Nerskou {Nørskov} fra Schiærhoed, Mons: {Christen} Pedersen {Donnerup} fra Hestlund, Sr: {Sønnike} Møller fra Farre Mølle og Jomfru {Amalie/Juliane} Friis fra Donrup {Donneruplund}.
NOTITS: Bliver guldsmed.
31621787.06.24Søren Pedersen Neder- Donnerup Peder Thomsen Sidsel Marie Eriksdatter  Neder Donnerup. Peder Thomsen og Zidsel Ericksdatter Havde Dom 3 post Trinit en Søn til daaben Søren kaldet, Frembaaren af Erich Rebslaaer {Philipsens} Koene {Maren Sørensdatter} i Neder Donrup. Fadderne vare Søren {Nielsen} Skou, Jacob Mortensen {Avlskarl, Donneruplund}, Las Lassen {andenkarl Donneruplund}, Peder Mortensens Hustr {Ane Andersdatter} og Jørgen Lasßens Hustrue {Margrethe Knudsdatter} alle ibid.
31631787.07.01Dødfødt Øgelund Peder Mortensen Mette Laugesdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 4 post Trinit blev Peder {Mortensen} Øgelunds død fødde barn Jordet.'}
Begravelse nr. 6871
31651787.08.12Navnløs Ullerup Niels Sørensen Kirsten Andersdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Dom: 10 post Trinit:} blev Niels Sørensens nye fødde barn af Ullerup Jordet.'}
Begravelse nr. 6875
31661787.08.19Dødfødt Hedegaard Søren Nielsen Mette Johannesdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd. 11 Søndag efter Trinit: blev Søren Nielsens død fødde barn Jordet.'}
Begravelse nr. 6876
NOTITS: De tre andre Søren Nielsener, har enten ingen børn, eller et barn født mindre en 9 måneder før dette barn.
31691787.10.28Claus Madsen Neder- Donnerup Mads Clausen Anne Lauesdatter Neder Donrup. Anne Lauesdtr Havde Dom: 21 post Trinit et Uægte Barn ti Kirken Claus kaldet baaren af Jørgen Lassens Koene, Fadderne vare Jørgen Lasßen, Laurs Lausen, Clemmen Christensens Koene og Morten Olufsens Koene, alle af Neder Donrup. Her blev udlagt til Barne Fader Mads Clausen {20} Enkens {Anne Madsdatter} Søn i Harresøe {Givskud} —
Begravelse nr. 6877
NOTITS: Begravet 6 uger gammel. Moderen senere gift med Christen Christensen.
31711788.01.13Niels Madsen Hestlund- Lille Mads Nielsen Kirsten Johansdatter Fød. Lille Hestlund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdatter Havde samme dag {Dom 1 post Epiph:} en Søn i Kirken Niels kaldet Frembaaren af Inger Marie Nielsdtr, Fadderne vare Søren Nielsen af Lille Hestlund, Johan Jørgensen af Brenhoed, Niels {Sørensen} Smed i Ullerup. Anders {Andersen} Ramskov og Jens Christensen Ramskov.
31731788.05.12Niels Christensen Ullerup Christen Nielsen Kirsten Mortensdatter Lille Ullerup. Christen Nielsen og Kirsten Mortensdtr Havde en Søn Niels i Kirken 2den Pindse dag baaren Peder {Christensen} Donrups {Donnerup} Koene {Maren Eriksdatter} i Byllund. Fadderne vare barnets Farbroder fra Brande, Niels Mortensen af Bøllund, Jens {Nielsen} Egskovs Koene {Mette Nielsdatter} i Giuve, Mads {Christensen} Enkelunds datter {Maren Madsdatter} af Hedegaard.
Begravelse nr. 6885
NOTITS: Begravet 14 uger gammel.
31741788.05.12Dødfødt Ullerup Niels Sørensen Kirsten Andersdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (2. Pintze Dag) blev et dødfødt barn Niels Sørensens i Ullerup jordet.'}
Begravelse nr. 6883
31761788.07.06Christian Peder Johannesen Give By Johannes Christensen Johanne Marie Christensdatter Giufve. Johannes Christensen og Johanne Marie Pedersdatter Havde Dom 7 post Trinit 1 Søn til daaben Christian Peder kaldet Frembaaren af Mad: {Frederich} Rechnagel {Maren Christensdatter Donnerup} i Giuve Fadderne Jørgen og Las Madsen i Giufskou, Johannes Enneman og Jomfr. {Else Marie} Helt i Giuve.
NOTITS: Jomfru Helts navn fra #3185.
31811788.11.02Mads Christian Jensen Vorslunde Jens Pedersen Maren Madsdatter  24 S: eft: Trin: døbt Jens Pedersens og Maren Madsdatters søn Mads Christian af Lille Vorslunde.
NOTITS: Indført i randen, åbenbart først glemt. Ingen faddere nævnt.
31821788.11.30Navnløs Give By Jakob Mortensen Maren Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd. 30 November blev Jacob Mortensens barn 2 dage gammel i Giufve jordet.'}
Begravelse nr. 6893
31841788.12.07Søren Pedersen Hedegaard Peder Jensen Maren Madsdatter Hedegaard. Peder Jensen og Maren Madsdtr Havde Dom: 2 Adventus en Søn til daaben Søren kaldet, Frembaaren af Karen Marie Madsdtr, Fadderne vare Christen {Christensen} Hag {den Yngre}, Bendet Lauritsen, Peder {Johansen} Bexgaard og Søren {Nielsen} Vestegaard i Hedegaard.
31861789.03.08Christen Andersen Ramskov Anders Andersen Ramskov Maren Christensdatter Ramschou. Anders Ramskou og Maren Christensdtr Havde 2den Søndag i Faste en søn til Kirke Christen kaldet Frembaaren af Johanne Olufsdatter i Ullerup, Fadderne vare: Bendet Nielsen , Søren {Nielsen} Hedegaard og Christen {Christensen} Hages {den Yngres} Koene {Kirsten Hansdatter}.
31871789.03.08Knud Pedersen Vorslunde Peder Sørensen Ane Knudsdatter Vorslunde. Peder Sørensen og Ane Knudsdtr. Havde samme dag {2den Søndag i Faste} en Søn til daaben Knud kaldet Frembaaren af Johanne Andersdatter af Voslunde, Fadderne vare Knud {Mortensen} Ullerup og Søn Envold {Knudsen}, Peder {Mortensen} Øgelund etc.
Begravelse nr. 6897
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
31881789.03.29Dødfødt Givskov Lars Larsen Ane Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 29.03.1789: 'd. 29 Martij blev Las Lasßens død fødde Barn af Giufschou Jordet.'}
Begravelse nr. 6896
31891789.04.05Niels Sørensen Hedegaard Søren Nielsen Mette Johansdatter Hedegaard. Søren Nielsen og Mette Johansdtr Havde {Palmesøndag} et drenge Barn til daaben Niels kaldet, frembaaren af Peder Johansens Kone {Maren Nielsdatter} i Bexgaard. Fadderne vare Johannes Pedersen og Peder Johansen af Bexgaard, Niels Sørensen, Bent {Bennet} Nielsen og Christen Christensen {Hag den Yngre} af HEdEgaard.
NOTITS: Datoen er ræsonerett til: lige før er der en trolovelse d. 5 april, som var palmesøndag, lige efter en begravelse den 9. april, som er Skærtorsdag. Dåbshandlingerne foregår som regel søndage, derfor må det være samme dato som indførelsen før, nemlig d. 5. april palmesøndag, præsten har blot glemt at skrive 'samme dag'.
31911789.04.19Dødfødt Øgelund Peder Mortensen Mette Laugesdatter  {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Endnu blev samme dag (Dom: qvasi Modo Geniti) Peder Mortensens død fødde Barn Jordet af Øgelund. '}
Begravelse nr. 6899
31941789.06.01Jørgen Christian Jensen Loftlund Jens Braae Elisabeth Rasmusdatter Loftlund. Land Maaler, Jens Braae og Hustrue Elisabeht {Rasmusdatter} Braae Havde Dom: 2 Pentec: en Søn til daaben Jørgen Christian kaldet, Frembaaren af Christiane Jensdatter fra Leerager {Givskud}, Fadderne vare: Poul Lausen i Riis {Givskud}, Jens Christensen i Østerhoe {Givskud}, Peder {Sørensen} Leerager {Givskud}, og Jens Christensens Kone {Inger Thøgersdatter} i Farre.
NOTITS: Rasmusdatter fra Nygaards Sedler.
31971789.07.12Peder Madsen Vemmelund Mads Pedersen Maren Pedersdatter Vemmelund. Mads Pedersen og Maren Pedersdtr Havde 5 Dom post Trinit en Søn i Kierke kaldet Peder Frembaaren af Knuds {Mortensens} Pige i Ullerup Hans [Systerdtr]. Fadderne vare: Knud {Mortensen} Ullerup. Søren {Nielsen} Skouv og Christen Ericksen {21} af Neder Donrup. Peder Thomasen og Clemmens {Christensens} Kone {Else Nielsdatter} af N: Donrup.
NOTITS: Der findes en slægtsbog over denne person: "Nr. 15 SLÆGTEN VEMMELUND FRA GIVE SOGN."
32001789.09.06Oluf Christensen Nygaard Christen Nielsen Mette Olufsdatter Nyegaard. Christen Nielsen {skrædder} og Mette Olufsdatter Havde samme dag {Dom 13 post Trinit} en en Søn til daaben Oluf kaldet, Fermbaaren af Anders {Sørensen} Vævers Kone {Maren Knudsdatter} i Kochborre i Tyrregoed Sogn, Fadderne vare Søren Knudsen og Hustrue {Margrethe Troelsdatter} af Nyegaard Knud Sørensen ibid Morten {Christensen} Bjerre {Hesselbjerre, Thyregod} Anders {Sørensen} Væver af Kochborre.
Begravelse nr. 6933
NOTITS: Druknede i åen 3 år gammel. Faderen kaldes i en dåb 1789 i Kokborg, Thyregod Christian Skrædder.
32011789.09.13Niels Pedersen Bæksgaard Peder Nielsen Johanne Larsdatter Bexgaard. Peder Nielsen og Johanne Larsdatr Havde Kom: 14 post Trinit en Søn i Kirke Niels kaldet, Frembaaren af Niels {Nielsen} Bæks {Bechs} kone {Else Madsdatter Kovtrup} i Giufve. Faddere vare Niels {Nielsen} Bæk {Bech} i Giuve, Anders {Christensen} Møller af Bexgaard, Peder {Johansen} Bexgaards Koene {Maren Nielsdatter} og Christen {Caspersen} Tromborgs Koene {Mette Pedersdatter}.
32021789.10.04Peder Thomasen Øgelund Thomas Nielsen Anne Katrine Pedersdatter Øgelund. Thomas Nielsen og {Anne} Catrine Pedersdtr Havde Dom: 17 post Trinit: en Søn i Kirke Peder kaldet Frembaaren af Peder {Mortensen} Øgelunds Koene {Mette Laugesdatter}: Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund, Søren Vestesen, Peder Sørensen af Vorslunde og Peder {Mortensen} Øgelunds datter {Maren Pedersdatter}.
32031789.10.04Hans Christensen Bregnhoved Christen Pedersen Anne Dorte Hansdatter Breinhoed. Christen Pedersen og An Dorte Handsdatter Havde samme dag {Dom: 17 post Trinit:} en Søn i Kirke Hans kaldet, baaren af Søren {Andersen} Sillesthoes Koene {Maren Thomasdatter}. Fadderne vare Christen Hansen af Ulken {Ringive}, Jens Hansen i Breinhoed, og Anders Johansens Kone {Else Larsdatter} ibid:
32071789.11.22Mathias Poulsen Neder- Donnerup Poul Mathiesen Ane Mortensdatter Nafnløs. Poul Matisen og Ane Mortensdatter Havde 24 post Trinit en Søn i Kirke Mathis kaldet Frembaaren af Jep Maththisens Koene {Maren Nielsdatter} fra Halmbæck {Hallundbæk, Sønder Omme} Fadderne vare Jep og Christen Matthiesen fra Hallundbæck Peder Nielsen fra Donrup og Peder Mortensens Kone {Ane Andersdatter} i Neder Donrup.
NOTITS: Se FT 1787 Hallundbæk, Sønder Omme.
32081789.12.26Niels Sørensen Neder- Donnerup Søren Nielsen Skov Anne Mortensdatter Neder Donrup. Søren {Nielsen} Skouv og Ane Mortensdtr Havde 2den Juule Dag en Søn til daaben Niels kaldet, frembaaren af Peder {Jensen} Smeds Koene {Anne Else Nielsdatter} i Hiortsballe, Fadderne vare Jens Nielsen, Hans {Pedersen} Banch i Giuve og Peder Mortensens Koene ibid: {Neder Donnerup}.
32151790.05.30Herman Nielsen Farre Niels Bentsen Maren Pedersdatter Mølgaard. Niels Bentsen og Maren Pedersdtr Havde Dom: Trinit: en Søn i Kirken som blev kaldet Herman, Frembaaren af Niels Iversens Koene {Else Bentsdatter} i Mølgaard, Fadderne vare Niels Christensen og Bent Nielsen af Farre Niels Tygeßen af Giuve, Anders {Nielsen} Binnebils {Anne Christensdatter} og Christen {Andersen} Smeds Koener {Anne Poulsdatter} af Farre.
Begravelse nr. 6960
NOTITS: Begravet 1794 3½ år gammel.
32171790.07.04Peder Christian Johansen Give By Johannes Christensen Johanne Marie Pedersdatter Giufve. Johannes Christensen og Johanne Marie Pedersdtr Havde Dom 5 post Trinit en Søn til daaben Peder Christian kaldet Frembaaren af Ingeborg Christensdtr: Fadderne vare Fridrich Rechnagel Søren Madsen Niels {Nielsen} Bæck og Jacob Mortensens Koene {Maren Christensdatter} alle af Giufve.
Begravelse nr. 6953
NOTITS: Begravet 1694 3½ år gammel.
32221790.11.07Anders Christensen Farre Christen Andersen Smed Ane Poulsdatter Farre. Christen Andersen Smed og Ane Pouelsdtr Havde Dom 23 post Trinit: i Kirke en Søn Anders kaldet, baaret af Maren Jørgensdatter fra Harresøe Fadderne vare Anders {Christensen} Bødker, Niels Villarsen, Maren {Sørensdatter} Bank og Ane Andersdatter alle af Farre.
32241790.11.21Hans Nikolaj Helt Give By Peder Reenberg Helt Anne Katrine Ehnemann Giuve. Degnen Sr. {Peder Reenberg} Helt og Ane Ehneman Havde Dom 25 post Trinit: en Søn til daaben Hans Nicolai kaldet, Frembaaren af Jomfr: Friderica Friis paa Donrupgaard. Fadder vare Hr: CancellieRaad {Malte} Friis ibid: Sr: {Christian Aug.} Pedersen fra Søndershoed, Sr: Christen Pedersen {Donnerup} fra Stoer Hestlund og Hr: {Niels} Henrichsen den Yngre fra Refstrup {Gadbjerg}.
32261791.01.16Peder Pedersen Hjortsballe Peder Jensen Smed Else Nielsdatter Hjortsballe. Peder {Jensen} Smed og Else Nielsdatter Havde Dom 2 post Epiph: en Søn til daaben Peder kaldet. Frembaaren af Søren {Nielsen} Skous kone {Anne Mortensdatter} i Neder Donrup. Faddere var Jens {Christensen} Skou i Giuve, Søren {Nielsen} Skou i Nederdonrup, Peder Olufsens kone {Karen Christensddatter, Nederdonnerup} og Poul Matthisens kone {Anne Marie Mortensdatter} i Nafnløs.
Begravelse nr. 6958
NOTITS: Begravet 3 år to måneder gammel i 1794.
32271791.01.30Christian Pedersen Hedegaard Peder Nielsen Else Poulsdatter Hedegaard. Peder Nielsen og Else Povelsdatter Havde Dom 4 post Epiph: en Søn til daaben Christian kaldet. Frembaaren af Jomfru Juliane Friis paa Donrupgaard. Faddere vare Niels Sørensen, Søren Nielsen af Hedegaard, Johannes Pedersen og Peder Johansen af Bexgaard.
32281791.02.13Jørgen Jensen Ullerup Jens Jensen Maren Laustdatter Ullerup. Jens Jensen og Maren Lausdatter Havde Dom: 6 post Epiph: en Søn til Kirke Jørgen kaldet. Frembaaren af Jens Jørgensens Koene {Karen Jensdatter} i Ullerup. Faddere vare Ole Nielsen, Christen Pedersen, Knud Mortensen, Jens Villadsen alle af Ullerup og Laust Lassen af Gifskou.
32291791.02.20Laust Laustsen Sillesthoved Laust Jensen Margrethe Jakobsdatter Sillesthoved. Margrete Jacobsdtr d 20 Februar eller Søndagen Septuages Havde et uægte Barn til daaben frembaaren af Jørgen Johansens Koene {Mette Jakobsdatter} ibid: Hvor da blev udlagt til Barne Fader Ægte Manden Laust Jenßen i Vonge. Barnets navn var Laust Fadderne vare: Jørgen Johansen, Christen Hansens Søn {20, Peder Christensen} ibid, og Mads Lausen fra Giufskou. Qvinden udlagde ermelte Mand i Barnsnød i tvende Vidners overværelse neml. Jens Rasmussen og Veste Hendricksen fra Hebye i Ringhøy {Ringive} Sogn.
NOTITS: Laust Laustsen ses FT 1801 som tjenestedreng ved Mads Villumsen i Vonge, Øster Nykirke. Moderen føder ved hendes søster Mette Jakobsdatter, der er gift med Jørgen Johansen i Sillesthoved.
32321791.03.20Mads Nielsen Ullerup Niels Eskesen Ane Andersdatter Lille Ullerup. Niels Eschesen og Ane Andersdatter Havde 2 Søndag i Faste en Søn til daaben Mads kaldet baaret af Ane Eskesdatter af Tyrregod Bye, Fadderne vare Envold Knudsen og Jens Jensen af Ullerup, Hans Sørensen af Byllund og Sørens {Sørensens} datter {17, Kirsten Sørensdatter} af Høigaard.
32351791.06.02Dødfødt Ullerup Niels Sørensen Smed Kirsten Andersdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom Ascensio C: blev Niels Sørensen Smeds dødfødte barn jordet.'}
Begravelse nr. 6923
32371791.06.13Navnløs Neder- Donnerup Christen Eriksen Skrædder Maren Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (Fest 2 pentacost:) blev Christen {Eriksen} skrædders nyfødte barn (Navnløs) fra Nederdonrup jordet.'}
Begravelse nr. 6924
NOTITS: Begravet højst nogle dage gammel.
32381791.06.26Johannes Jensen Vorslunde Jens Pedersen Maren Madsdatter Vorslunde. Jens Pedersen og Maren Madsdatter Havde Dom: 1 pot Trinit en Søn i Kirke Johannes kaldet, baaret af Sr. {Jens Nielsen} Nørskous Hustrue {Marie Jokumsdatter} i Schiærhoed. Fadderne vare Søren Vistesen og Peder Sørensen af Vorslunde. Thomas {Nielsen} Øgelund og Hustrue {Anne Katrine Pedersdatter} og Hans Christensen fra Hedegaard.
NOTITS: Forældrene skrives også af Lille Vorslunde.
32441791.10.16Navnløs Neder- Donnerup Søren Nielsen Skov Ane Mortensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 16 Octobr: blev Søren Nielsen i Nederdonrup et barn (Navnløs) 2 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6928
NOTITS: Begravet to uger gammel.
32451791.12.26Claus Graversen Farre Gravers Clausen Mette Henriksdatter Farre. Gravers Clausen og Mette Hendriksdtr Havde 2den Juule dag en Søn i Kirke kaldet Claus baaret af Jens Chrisensens Kone {Inger Thøgersdatter} i Farre. Fadderne vare Jens Christensen Hans {Jensen} Kudsk., Christen {Andersen} Smeds {Anne Poulsdatter} og Jørgens Christensens {Ane Marie Bertelsdatter, Givskov!} Koener alle af Farre.
NOTITS: En Jørgen Christensen ses i den periode kun i Givskov. Hans Jensen Kusk identificeret fra FT 1787.
32491792.03.01Jens Johannesen Give By Johannes Christensen Johanne Marie Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 'Dom Septuagesima blev Johannes Christensen i Giufve hans tvende yngste sønner Peder 4 aar gammel og Jens 2 aar gammel begravet.'}
Begravelse nr. 6954
NOTITS: Dato helt omtrentlig fra alder 2 år ved begravelsen. Dåb glemt i kirkebogen. Forædrene er i Give By både i FT 1787 og i FT 1801.
32501792.03.04Anker Lauge Ankersen Farre Mølle Anker Ankersen Borch Margrethe Deichman Farre Mølle. Anker Borch og Margrete Havde 2den Søndag i Faste een Søn og een Datter i Kirke, Sønnen blev kaldet Anker Lauge baaret af Hr: Anker Borches Datter i Ring Guifve. Datteren blev kaldt Karen Marie baaret af Mad: Kierulf {forpagter på Refstrup Rasmus Kierulfs kone Maren Bloch Deichman} paa Refstrup, Fadderne vare Hr: Ancher Bork af Ringiuve, Hr. Henrichsen og begge Sønner {Niels Henriksen og NN Henriksen} fra Refstrup {Gadbjerg}. Monsr. {Jørgen Christian} Deichman fra Thirsbæck {Engum}, procurator Buxlund fra Veile, Hr. Cancellie Raad Frises Døttre {Amalie Margrethe og Juliane Dorthea} paa Donrup og Mad: Helt {Anne Katrine Ehnemann} i Giufve {By}.
NOTITS: Tvilling til Karen Marie Ankersdatter. 1820 papirsvend i Lem Bekbo, Sønder Lem, †1866 Sønder Lem gift med Bodil Kirstine Andersdatter af Sønder Lem.
32531792.03.11Jens Christian Christensen Højgaard Christen Jørgensen Karen Christensdatter Høigaard Mark. Christen Jørgensen og Karen Christensdatter Havde en Søn i Kirke Jens Christian kaldet, baaret af Else Pedersdtr tienende i Halmbæk {Hallundbæk, Omme Sogn, Fadderne vare Johannes {Pedersen} og Peder {Johansen} af Bexgaard, Jens {Hansen} Skræder og unge Søren Sørensen af Høigaard, og Peder Bechs Koene af Bexgrd.
NOTITS: Denne dåb har ingen dato, indføjelsen før er lørdag d. 10. marts 1792, indførslen efter er søndag d. 25. Marts. Der er to søndage, hvor dåbshandlinger finder sted, der imellem nemlig den 11. og den 18. marts, her er arbitrært antaget d. 11. marts. Forældrene flytter bestandig rundt i Give sogn, bor mindst fem steder. Fadderne ser ikke ud til at være familie, snarere venner og naboer.
32541792.03.25Hans Jørgensen Sillesthoved Jørgen Johansen Mette Jakobsdatter Sillesthoe Jørgen Johansen og Mette Jacobsdatter Havde Marie Bebudelses dag en Søn i Kirke ved Navn Hans, frembaaren af Thomas Kieldsens Kone {Ane Jakobsdatter} i Langkier i Brande Sogn, Fadderne vare Jørgen Jørgensen og Anders Johansen af Breinhoe, Thomas Kieldsen af Langkier, Christen Silleshoes Søn Peder {Christensen, 23} og Søren Andersens Kone {Maren Thomasdatter} af Sillesthoe:
Begravelse nr. 6956
NOTITS: Begravet 3 år gammel.
32591792.05.28Mads Pedersen Hedegaard Peder Jensen Maren Madsdatter Hedegaard. Peder Jensen og Maren Madsdtr Havde 2den Pintzedag en Søn i Kirke Mads kaldet, Frembaaren af Ane Elsebet Madsdatter tienende i Veile: Fadderne vare Mads {Christensen} Enkelund, Anders {Andersen} Ramskov, Niels {Sørensen} Vestergaard, Bendet Lausen, Christen {Christensen} Hages {den Yngres} Kone {Maren Nielsdatter} alle af Hedegaard:
Begravelse nr. 6942
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.
32601792.06.10Malte Christian Pedersen Helt Give By Peder Reenberg Helt Ane Katrine Ehnemann Giufve. degnen Sr. {Peder Reenberg} Helt og Ane Eneman. Havde Dom 1 post Trinit: en Søn til Daaben Malte Christian kaldet, Frembaaren af Mad: {Christian August} Petersen {Anne Margrethe} paa Søndersthoe, Fadderne vare: Friderik Rechnagel {Givskov}, Mølleren {Søren Johansen} Busch i Ulkiær Møle, Ole Christian {Christensen} af Stoer Hestlund, Sr. {Jens Nielsen} Nørskovs Søn {Niels Jensen} og Sr. {Anker Ankersen} Borches Hustrue {Margrethe Deichman} i Farre Mølle.
NOTITS: Opkaldt efter ejeren af Donneruplund Malte Christian Friis, som mærkeligt nok ikke er fadder.
32621792.06.24Troels Jessen Give By Jes Andersen Barbara Vestesdatter Giufve. Jes Andersen og Barbara Vestesdatter Havde Dom 3 porst Trin: en Søn i Kirken Troels kaldet, Frembaaren af Margrete Vestesdatter Fadderne vare: Jacob Mortensen, Johannes, Veste Vestesen den Yngre, Christen Birkebæck og Vestes {Vestesen den Ældre} Koene {Kirsten Jespersdatter} i Giufve.
Begravelse nr. 6991
NOTITS: Begravet knap 5 år gammel i 1797. Opkaldt efter moderens 1. mand Troels Christensen.
32631792.07.29Jens Pedersen Loftlund Peder Jonsen Louise Jensdatter Loftlund. Peder Joensen og Louise Jensdatter Havde den 8 Søndag efter Trinit en Søn i Kirke Jens kaldet Frembaaret af Ane Christensddatter fra Østerhoed, Fadderne vare: Rasmus Joensen af Farre, Jens Christensen af Østerhoed, Niels Jensen af Schiærhoe, Jens Christensens {Inger Thøgersdatter} og Anders Nielsens Koener {Ane Marie Christensdatter} af Farre.
32681792.10.28Frederik Christian Olufsen Hedegaard Oluf Christian Karen Marie Madsdatter Hedegaard. Karen Marie Madsdatter Havde Dom: 21 post Trinit: et uægte Barn i Giufve Kirke til Daaben Frederik Christian kaldet, baaret af Jens [Vol]sgaards Koene i Bexgaard, til Barne Fader blev udlagt en Kræmer Oluf Christian ved Tønder Fadderne vare: Niels {Sørensen} Vestergaard, Niels Lausen, Peder Nielsens Koene {Maren Madsdatter} og Peder Jensens Pige Margrethe alle af Hedegaard.
Begravelse nr. 6943
NOTITS: Begravet knap et år gammel. Moderen opholder sig muligvis ved hendes mulige søster Maren Madsdatter.
32751793.01.13Navnløs Farre Mølle Anker Ankersen Borch Margrethe Deichman {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 13 Januarij blev Anker Borchs Liden Søn, som døde strax efter fødslen Jordet.'}
Begravelse nr. 6935
NOTITS: Død straks efter fødslen.
32771793.02.03Christen Christensen Neder- Donnerup Christen Christensen Ane Laustdatter Neder Donrup. Christen Christensen og Maren Laustdatter Havde samme dag {Dom: Sexages:} en Søn i Kirke, kaldet Christen, baaret af Maren Jørgensdatter af Giufshoulund {?}. Fadderne vare Søren {Nielsen} Skoue og Peder Mortensens Koene {Ane Jørgensdatter} af Neder Donrup Niels Sørensen og Maren Poulsdatter paa Donrup.
Begravelse nr. 6959
NOTITS: Begravet 14 måneder gammel. Ikke klart om Givskovlund er Givskov i Give sogn eller Givskudlund i Givskud sogn
32781793.02.10Ole Nielsen Ullerup Niels Olesen Sidsel Frandsdatter Ullerup. Niels Olesen og Sidsel Frandsdatter Havde Fastelavns Søndag en Søn i Kirke Ole kaldet, baaret af Knud Sørensens Kone {Johanne Olesdatter} i Nyegaard, Fadderne vare Frands Mathisen af Dørken {Thyregod}, Enevold Knudsen, Anders Olesen, Hans Olesen og Niels {Sørensen} Smed alle af Ullerup.
Begravelse nr. 6951
NOTITS: Begravet 1 år gammel.
32791793.04.14Johannes Sørensen Hedegaard Søren Nielsen Vestergaard Mette Johansdatter Hedegaard. Søren Nielsen og Mette Johansdtr Havde 2den Søndag efter Paaske en Søn i Kirke Johannes kaldet, baaret af Peder Nielsens Kone {Else Poulsdatter} ibid: Fadderne vare: Niels {Sørensen} Vestergaard, Peder Johansen af Byllund, Bent Lausen og Peder Jensens Kone {Maren Madsdatter} af Hedegaard —
32801793.04.07Niels Jensen Neder- Donnerup Jens Nielsen Maren Pedersdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '3die søndag efter Paaske blev Jens Nielsens [tvii] drenge barn af Nederdonrup ved navn Niels en 2 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6939
NOTITS: Hjemmedøbt. Begravet 2 uger gammel. Tvilling se broderen Peders dåb #3282.
32821793.05.20Peder Jensen Neder- Donnerup Jens Nielsen Maren Pedersdatter Neder Donrup. Jens Nielsen og Maren Pedersdtr havde 2den Pindse dag en Søn i Kirke baaren af Karen Jacobsdatter fra Præstegaarden {i Øster Nykirke}, Peder kaldet, Fadderne vare Søren {Nielsen} Skoue, Jens {Pedersen} Gartner, Peder Mortensen{s} {Ane Jørgensdatter} og Jørgen Lasßens Koener {Margrethe Knudsdatter} alle af Neder Donnerup —
NOTITS: Tvilling til Niels, der døde en måned før denne dåb.
32851793.06.30Jens Christian Jensen Vorslunde Jens Pedersen Maren Madsdatter Vorslunde. Jens Pedersen og Maren Madsdatter Havde Dom: 5 post Trinit: en Søn i Kirke Jens Christian kaldet, Frembaaren af Jens {Nielsen} Voldsgaards Kone {Maren Larsdatter} i Breinhoe, fadderne vare: Søren Vestesen og Peder Søren{sen} af Vorslunde, Albert Mortensen og Hustr: {Maren Pedersdatter} af Øgelund.
32881793.09.22Nikolaj Nielsen Mosgaard- Store Niels Jensen Ane Nielsdatter Store Mosgaard. Niels Jensen og Ane Nielsdatter Havde Dom: 17 post Trinit: en Søn til Daaben Nicolai kaldet fermbaaren af Poul Matthiesens Hustrue {Anne Marie Mortensdatter} i Nanfløs{!}: Fadderne var Poul Matthiesen, Hans Christensen i Lille Moosgaard i Tyrregoed Sogn, Peder {Jensen} Skiødes og Jens Olufsens Koener {Maren Andersdatter} af Neder Donrup.
32931794.04.06Ole Christensen Nygaard Christen Nielsen Mette Olufsdatter Nyegaard. Christian Nielsen og Mette Olufsdtr. Havde en Søn i Kirke Ole Kaldet den 5 Søndag i Faste baaret af Mortens {Christensens} Kone {Margrethe Christensdatter} i Hesselbierre {Thyregod}, Fadderne vare Morten {Christensen} og Niels Andersen af Hesselbierre, Knud {Sørensen} Nyegaard, Anders Olufsen af Ullerup og Niels Andersens Koene {Helvig Nielsdatter} af Hesselbierre.
32981794.04.21Niels Pedersen Bøllund Peder Johansen Maren Nielsdatter Bøllund. Peder Johansen og Maren Nielsdatter Havde samme dag {2. Pascas} 1 Søn i Kirke Niels kaldet, Frembaaren af Niels {Sørensen} Vestergaards kone {Karen Pedersdatter} i Hedegaard, Fadderne vare Jens {Christensen} Skoue og Anders Christensen af Store Hæstlund, Knud Sørensen af Nyegaard, og Søren Hansen og Kone {Johanne Andersdatter} af Tromborg.
32991794.05.16Thomas Christian Nielsen Bregnhoved Niels Christensen Murmand Else Jensdatter Breinhoed. Niels {Christensen} MuurMand og Else Jensdatter Havde Almindelig Bededag en Søn i Kirken Thomas Christian kaldet, baaret af Jens {Nielsen} Enkes {Mette Nielsdatter} Pige Kirsten i Giufve. Fadderne vare: Bendet {Laursen} af Hedegaard, Albert Mortensen af Søndersthoe. Jens {Hansen} Mosgaards Kone {Ingeborg Pedersdatter} og Niels Andersesn {Wong} datter {Birte Marie Nielsdatter} i Breinhoe.
NOTITS: Faderen kaldes også Tømmermand og i Brande sogn Blæsbjerg. Jens Hansen Mosgaard boede indtil 1789 i Store Mosgaard og flyttede så til Bregnhoved.
33001794.05.29Anders Nielsen Farre Niels Andersen Dorte Sørensdatter  Farre. Niels Andersen og Dorthe Sørensdatter havde Dom: Asc: Chri: 1 Søn i Kirke Anders kaldet, baaret af Peder Christensens Kone {Anne Andersdatter} i Gammel Mølle, Fadderne vare Søren Nielsen af {Gjødsbøl} Linneballe, Peder Christensen af Gammel Mølle, Niels Bentsens {Maren Pedersdatter}, Christen Jørgensens {Ellen Kirstine Nielsdatter}, og Christen {Andersen} Smeds koner {Anne Poulsdatter} alle af Farre.
33021794.06.22Oluf Knudsen Nygaard Knud Sørensen Johanne Olufsdatter Nyegaard. Knud Sørensen og Johanne Olufsdtr Havde Dom: 1 post Trinit: en Søn i Kirke Oluf kaldet, Frembaaret af Mads {Christensen} Enkelunds datter Lisbeth {Anne Elisabeth Madsdatter}, Fadderne vare: Morten Lin[aa]e af Tyergoed Sogn Las Olufsen og Christian {Nielsen} Skræder af Nyegaard, Jens Jørgensens {Karen Jensdatter} og Jens Jensens {Maren Larsdatter} Koner af Ullerup.
33031794.07.13Søren Christensen Bregnhoved Christen Pedersen Anne Dorte Hansdatter Breinhoe. Christen Pedersen og An Dorte Hansdtr Havde Dom: 4 post Tinit en Søn i Kirke Søren kaldet, Frembaaren af Søren Sørensens {kone: Maren Christensdatter} i Ring Giuve Sogn, Fadderne vare Søren Tygesen, Niels Andersens {Wongs} Søn og datter alle af Breinhoe, Søren Sørensens {den Ældres} Søn den Yngre af Højgaard.
Begravelse nr. 6967
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.
33051794.08.03Michel Pedersen Helt Give By Peder Reenberg Helt Anne Katrine Ehnemann {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 7 post Trinit: blev degnens Sr: {Peder Reenberg} Helt i Giufve hans nyefødte søn Michel begravet.'}
Begravelse nr. 6965
NOTITS: Begravet nogle dage gammel.
33061794.09.07Johannes Madsen Hestlund- Lille Mads Nielsen Kirsten Johansdatter Lille Hestlund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdtr Havde Dom [12] post Trinit en Søn i Kirke Johannes kaldet, Frembaaren af Ida Johansdatter fra Brandlund {Brande sogn}, Fadderne vare Johan Jørgensen af Brandlund, Søren {Nielsen} i Lille Hestlund, Anders {Andersen} Ramskou og Peder Sørensen i Vorslunde.
33071794.09.14Kirsten Johansdatter Give By Johannes Christensen Johanne Pedersdatter Giufve. Johannes Christensen og Johanne Pedersdtr Havde Dom 13 post Trinit en Datter i Kirke Kirsten kaldet, baaret af {Friderich} Rechnagels datter {Christina} Sophie {Rechnagel}, Fadderne vare Peder Kusk fra Hastrup {Thyregod}, Frants Christensen, Jacob Mortensen, Søren Madsen datter {17, Maren Sørensdatter} og Christen Madsens Kone {Mette Simonsdatter} alle af Giuve.
33081794.10.26Frederik Ankersen Borch Farre Mølle Anker Ankersen Borch Margrethe Deichman Farre Mølle. Anker {Ankersen} Borch og Margrete Deichman Havde Dom: 19 post Trinit en Søn i Kirke Friderich kaldet, frembaaren af degne Konen Mad: {Peder Reenberg} Helt {Anne Katrine Ehnemann} i giufve. Faddere vare Friderich Nørskoue {formodet fejl for: Rechnagel}, Laust Glasberg, Peder {Christensen} Sillesthoe, Christen {Hansen} og Jørgen {Johansen} Sillesthoes Koener.
33101794.11.23Niels Pedersen Bæksgaard Peder Nielsen Else Poulsdatter Bæksgaard, Peder Nielsen og Else Poulsdatter Havde Dom 23 post Trinit en Søn i Kirke ved {navn} Niels, Frembaaren af Ellen Marie Sørensdatter af Ulkiær Mølle, Fadderne vare: Peder Jensen, Bendet Laursen, Niels Sørensen og Hans Christensen af Hedegaard, item Christen Pedersen af Bexgaard.
NOTITS: Alle faddere undtagen en er fra Hedegaard, mens der fra Bæksgaard, hvor forældrene bor, kun findes een fadder. Faderen ser ud til at være søn af Niels Sørensen Vestergaard. Forældrene ses i Hedegaard, Bæksgaard her og i Donnerup Mark.
33121795.01.01Lars Jensen Ullerup Jens Jensen Maren Larsdatter Ullerup. Jens Jensen og Maren Lasdatter Havde en Søn i Kirke Lars kaldet, baaret af Lene Larsdatter af Ulken {Ringive}, Fadderne vare: Knud {Sørensen} Nyegaard, Anders olufsen, Jens Villarsen, Enevold Knudsens {Johanne Andersdatter} og Niels Olufsens {Sidsel Frandsdatter} Koner, alle af Ullerup —
33131795.01.01Frederik Christian Andersen Ramskov Anders Andersen Ramskov Maren Christensdatter Ramskou. Anders Andersen Maren Christensdtr Havde NytAarsdagen en Søn til daaben Fridrich Christian kaldet, baaret af Niels Steenbiergs Koene i Lille Ullerup. Fadderne vare: Mads {Christensen} Enkelund, Niels Laursen, Hans {Christensen} Hag, og Søren {Nielsen} Vestergaards Koene {Mette Johannesdatter} alle af Hedegaard —
Begravelse nr. 6968
NOTITS: Begravet et halvt år gammel.
33161795.03.01Christen Christensen Neder- Donnerup Christen Christensen Ane Laustdatter Neder Donrup. Christen Christensen og Ane Lausdatter Havde den 2den Søndag i Faste 1 Søn i Kirke Christen kaldet baaret af Mads {Pedersen} Vimmelunds datter Mette {Madsdatter af Kirkeby, Sønder Omme, gift der}, Fadderne vare Mikel Moensen af Neder Donrup, Mads {Nielsen} Bæck i Giuve Peder Thomsens Kone {Sidsel Marie Eriksdatter, Nederdonnerup} og Søren Søndergaards datter {20, Maren Sørensdatter} i Giuve.
Begravelse nr. 7179
NOTITS: Begravet 18½ år gammel i Give By i 1813. Faderen kaldes da Christen Christensen Overmark.
33181795.05.10Christen Jakobsen Give By Jakob Mortensen Maren Christensdatter Giuve. Jacob Mortensen og Mren Christnsdtr havde Dom Rogate en Søn i Kirke Christen kaldet frembaaren af Fridrich Regnagels datter {Kirstine Sophie Rechnagel} i Giuve. Fadderne vare: Christen Madsen, Søren Madsen, Niels {Nielsen} Bæcks Søn {Mads Nielsen Bech} i Giuve og Jens {Christensen} Skou i Stoer Hestlund —
33191795.05.25Søren Pedersen Vorslunde Peder Sørensen Ane Knudsdatter Vorslunde, Peder Sørensen og Ane Knudsdtr Havde 2den Pintze dag en Søn i Kirke kaldet Søren Baaret af Kirsten Hendriks datter af Hebye {Hedeby, Ringive}, Fadderne vare Knud Mortensen af Ullerup. Peder {Mortensen} Øgelund, Thomas {Nielsen} Øgelund, og Mads Pedersen af Ulkiær Mølle.
33201795.05.25Hans Christensen Givskov Christen Hansen Maren Madsdatter Giufskou. Christen Hansen og Maren Madsdatter Havde samme dag {2den Pintze dag} en Søn til Kirke Hans kaldet, Baret af Niels Christophersens Kone {Else Katrine Madsdatter} af Plouslund {Plovslund, Grene}, Fadderne vare Jørgen {Christensen} og Kone {Ane Marie Bertelsdatter} i Giufskou, Peder Jocumsens Kone {Mette Pedersdatter} i Fruerlund {Skærhoved} — Jens {Nielsen} Nørskous Søn {23, Christoffer?} i Schiærhoed.
NOTITS: 1826 Vindelev, 1830-45 Haurum, Hornborg sogn, †1845. Gift med Mette Katrine Nielsdatter *1794c Løsning.
33211795.06.28Morten Poulsen Neder- Donnerup Poul Mathisen Anne Marie Mortensdatter Navnløs. Poul Mathisen og Ane {Marie} Mortensdatter Havde en Søn i Kirke Morten kaldet Dom. 4 post Trinit baaret af Søren {Nielsen} Skous kone {Ane Mortensdatter} af Neder Donrup, Jens {Nielsen} Egskov af Giuve, Peder {Jensen} Skjødes Kone {Else Nielsdatter} i Hiortsballe, og Peder Olufsens datter {18, Maren Pedersdatter} af Donneruplund Mark —
33221795.07.05Jørgen Jensen Vorslunde Jens Pedersen Maren Madsdatter Vorslunde. Jens Pedersen og Maren Madsdatter Havde Dom: 5 post Trinit en Søn i Kirke Jørgen kaldet baaret af Christiane Margrete Madsdatter af Uhe {Ringive}, Fadderne vare Peder Sørensen af Vorslunde og Pigen Lene {Pedersdatter} sammesteds, Niels Laursen af Hedegaard og Peder {Mortensen} Øgelunds Koene {Mette Laugesdatter}.
Begravelse nr. 6981
NOTITS: Begravet 1½ år gammel.
33231795.08.23Laurs Bentsen Hedegaard Bent Laursen Sidsel Kirsten Nielsdatter Hedegaard. Bendt Laursen og Zidsel Kirstine {Nielsdatter} Havde Dom 12 post Trinit en Søn i Kirken Laurs kaldet, baaret af sin faster Margrete Lausdtr. Fadderne vare, Anders {Andersen} Ramskou, Niels Lausten, Peder Jensen, Niels {Sørensen} Vestergaards {Karen Pedersdatter} og Hans {Christensen} Hags {Maren Jakobsdatter} Koner.
33261795.09.27Hans Jensen Højgaard Jens Hansen Karen Sørensdatter Høigaard. Jens Hansen og Karen Sørensdatter Havde Dom: 17 post Trinit: en Søn i Kirke Hans kaldet, Baaret af Maren Hansdtr tienende i Giuve. Fadderne vare Søren Sørensen af Høigaard, Peder Sørensen fra Myllerup {Møllerup, Hammer} og Hans Sørensen fra Tromborg —
Begravelse nr. 6977
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.
33271795.10.11Dødfødt Farre Mølle Klaus Adam Hansen Nieman Elisabeth Sejer {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 19 post Trinit: blev Møllerens Sr: {Klaus Adam Hansen} Niemans barn i Farre Mølle hans dødfødte barn jordet.'}
Begravelse nr. 6974
33301795.12.26Anders Christensen Farre Christen Andersen Smed Anne Poulsdatter Farre. Christen {Andersen} Smed og An Poulsdatter Havde 2den Juuledag en Søn i Kirke Anders kaldet Baaret af Karen Sørensdatter tienende paa Skougaard {Kollerup} Fadderne vare Koenens Fader Poul {Mortensen} af Dørken {Thyregod}, Hendrik Jensen, Christen Nielsen {18} fra Mølgaard og Søren Jensen af Farre.
33321796.03.20Jakob Hansen Hedegaard Hans Christensen Hag Maren Jakobsdatter Hedegaard. Hans Christensen Hag og Maren Jacobsdtr havde Dom: Palm: en Søn i Kirke Jacob kaldet, baaret af Peder Jensens Kone {Johanne Marie Jakobsdatter} i Mosbøl i Grindsted Sogn, Fadderne vare Jacop {Mortensen} Vad fra Grindsted, Peder Nielsen, Bendet Laursen, Mads {Christensen} Enkelunds Kone {Ane Nielsdatter} og Kirsten Christensdatter {Hag, 20} af Hedeg{aard}.
33331796.03.28Niels Christensen Bregnhoved Christen Pedersen Anne Dorte Hansdatter Breinhoe. Christen Pedersen og Ane Dorthe Hansdtr Havde Dom 2da Pasch: en Søn i Kirke Niels kaldet frembaaret af Karen Christensdatter, tienende Hans {Christopher} Møller i Seierup {Thyregod}, fadderne vare: Christen {Sørensen} Mitgard i Ulkind {Ringive} Jens {Hansen} Mosgard i Breinhoe, Anders Johansen og Søren Tygesen.
33351796.04.24Peder Poulsen Dahl Ulkær Mølle Poul Nielsen Dahl Anne Dorte Pedersdatter Ulkiær Mølle. Povel Nielsen Dahl An Dorthe Pedersdtr Havde den 4de Søndag efter Paaske 1 Søn Peder kaldet i Kirke, Baaret af Degnen Sr. {Peder Reenberg} Helts Hustrue {Anne Katrine Ehnemann}. Fadderne vare: Jens {Christensen} Schou og Anders Christensen af Store Hæstlund, Søren {Nielsen} og Mads {Nielsen} af Lille Hestlund med deres Hustruer {Anne Christensdatter, Kirsten Johannesdatter} —
33361796.04.24Christen Nielsen Farre Niels Christensen Maren Christensdatter Farre. Niels Christensen og Maren Christensdtr Havde samme dag 1 Søn til daaben Christen kaldet. Baaret af Christen Knudsens Kone {Kirsten Olesdatter}. Fadderne vare Jens Christensen, Niels Villarsen, Christen Jørgensen, Jens Christensens Kone {Inger Thøgersdatter} ibid:
33381796.07.24Andreas Nielsen Ullerup Niels Eskildsen Stenbjerg Anne Andersdatter Ullerup. Niels Eskildsen og Ane Andersdatter Havde 9 Dom: post Trinit: en Søn i Kirke Andreas kaldet, Baaret af Envold Knudsens Kone {Johanne Andersdatter} i Ullerup. Fadderne vare Peder Andersen af Lundaae {Lønaa, Thyregod}, Niels Pedersen af Schouspil {Skovsbøl, Vester}, Anders Olesen og Jens Nilsen alle af Ullerup —
33391796.10.02Christen Sørensen Højgaard Søren Sørensen Mette Christensdatter Høigaard. Søren Sørensen og Mette Christensdatter Havde Dom 19 post Trinit: en søn i Kirke Christen kaldet Baaret af Christen Pedersens kone {Kirsten Jensdatter} i Bexgaard: fadderne vare Gl: Søren Sørensen og Anders Christensen af Høigaard, Hans Sørensen af Tromborg, Peder Christensen af Bexgaard og An Kirstine Sørensdatter af Ulkiær Mølle.
33411796.10.23Dødfødt Bregnhoved Jørgen Jørgensen Maren Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (Dom 22 post Trinit:) blev et uægte barn som blev dødfødt jordet. Moderen Maren Pedersdatter til huse i Breinhoed ved Jens (Hansen) Mosgaard. Til barnefader blev udlagt en ægtemand Jørgen Jørgensen fra Rorup by og sogn i Bierge herrred.'}
Begravelse nr. 6982
33421796.11.06Peder Christensen Neder- Donnerup Christen Christensen Vestergaard Ane Laursdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (Dom 26 post Trinit:) blev Christen (Christensen) Vestergaards barn af Nederdonrup ved navn Peder Christensen en 2 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6983
NOTITS: Begravet ca. 2 uger gammel, hjemmedøbt.
33441796.11.20Clemmen Graversen Farre Gravers Clausen Mette Henriksdatter Farre. Gravers Claussen og Mette [Hadrichsdat] Havde samme dag {Dom: 26 post Trinit:} en Søn i Kirke Clemmen kaldet, Baaret af Niels Bentsens Datter i Mølgaard Karen Marie {Nielsdatter, 22} Fadderne vare: Hendrik Jensen og Kone {Else Andersdatter} Rasmus Joensen og Bent Nielsen alle af Farre.
33461796.12.11Søren Pedersen Bøllund Peder Johansen Maren Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (3die Advents søndag) blev Peder Johansens søn Søren af Byllund en 2 uger gammel begravet.'}
Begravelse nr. 6985
NOTITS: Hjemmedøbt, Begravet en uge gammel.
33471796.12.11Troels Knudsen Nygaard Knud Sørensen Johanne Olesdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Endnu samme dag (3die Advents søndag) blev Knud Sørensens søn af Nyegaard ved navn Troels 1 uge gammel begravet.'}
Begravelse nr. 6986
NOTITS: Hjemmedøbt, Begravet en uge gammel.
33491796.12.26Lars Johannesen Give By Johannes Christensen Johanne Marie Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1797: 'd: 5te Søndag efter Hellig tree Kongers dag blev Johannes Christensens søn af Giufve Lars 5 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6990
NOTITS: Tvilling, hjemmedøbt. Begravet 5 uger gammel. Den anden tvilling dødfødt pige.
33511797.02.19Christen Andersen Højgaard Anders Christensen Mette Marie Sørensdatter Høigaard. Anders Christensen og Mette Marie Sørensdtr Havde samme dag en Søn i Kirke fra Høigaard kaldet Christen baaret af Hans Christensen af Lille Mosgaard, Fadderne vare Søren Sørensen af Høigaard, Hans {Sørensen} Tromborg, Jens Hansen Skræder af Sillesthoe, og Christen Pedersens Kone {Kirsten Jensdatter} af Bexgaard.
NOTITS: Usædvanlig at en mand bærer.
33531797.03.15Dødfødt Ullerup Niels Olesen Sidsel Frandsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '2den faste Onsdag som var den 15 Marts blev Niels Olesen fra Ullerup hans dødfødte Barn jordet.'}
Begravelse nr. 6992
33541797.03.19Jakob Sørensen Farre Søren Jensen Skrædder Margrethe Jakobsdatter Farre. Søren {Jensen} Skræder og Magrethe Jacobsdatter Havde 3die Søndag i Faste en Søn Jacob i Kirke, baaren af Jørgen {Johansen} Silliesthoeds datter {steddatter: Karen Hansdatter, 25} Fadderne vare Christen {Andersen} Smed, Anne Binnesbøl, Ole Christensen, Niels Andersen alle af Farre.
NOTITS: Jørgen Johansen Sillesthoved er gift med Mette Jakobsdatter.
33551797.03.21Poul Pedersen Donnerup Mark Peder Nielsen Else Poulsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Midfaste Onsdag blev Peder Nielsen paa Donrup Mark hans søn Povel en 8te dage gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6994
NOTITS: Hjemmedøbt, begravet 8 dage gammel.
33561797.03.26Dødfødt Ullerup Niels Eskildsen Stenbjerg Ane Andersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Midfaste Søndag blev Niels {Eskildsen} Steenbergs fra Lille Ullerup hans dødfødte drengebarn jordet.'}
Begravelse nr. 6993
33581797.04.30Mikkel Christian Pedersen Søndersthoved Mark Peder Mikkelsen Lene Pedersdatter Søndersthoe Mark. Peder Mikelsen og Lene Pedersdatter Havde 2den Søndag efter Paaske 1 Søn i Kirke Michel Christian kaldet, baaret af Peder Sørensens Kone {Ane Knudsdatter} i Vorslunde. Fadderne vare Peder Sørensen, Enevold Knudsen af Ullerup. Marius Pedersen og Laust Hansen, begge tienende paa Søndersthoe.
NOTITS: Ikke fundet i FT 1801. I FT 1834 i Hedegaard.
33651797.09.17Søren Nielsen Give By Niels Sørensen Anne Pedersdatter Gifve. Ane Pedersdattter angivet d 17 Nov Havde Dom: 14 p: T: et uægte Barn i Kirke Søren kaldet baaret af Povel {Nielsen} Dahls Kone {Anne Dorte Pedersdatter} i Ulkiær Mølle. Fadderne vare Frantz Mathiesen af Dørken {Thyregod} Knud Mortensen, Hans Olufsen og Niels Eskildsens {Eskesens} kone {Ane Andersdatter} alle af Ullerup, Til Barnefader blev udlagt Niels Sørensen af Gifve Landsol[.].
33661797.10.01Søren Jørgensen Give By Jørgen Sørensen Karen Olufsdatter Gifve. Jørgen Sørensen og Karen Olufsdatter Havde Dom: 16de p: T: en Søn i Kirke Søren kaldet baaret af Madme Helt Fadderne vare Søren Jørgensen af Gifve og Anders Hansen Stine Christensdtr og Christen Hansens Kone {Maren Madsdatter} alle af Gifve —
33671797.10.15Jørgen Jensen Vorslunde Jens Pedersen Maren Madsdatter Vorslunde. Jens Pedersen og Maren Madsdtr Havde Dom 18de p: T: en Søn i Kirke Jørgen kaldet baaret af Christiane Magrethe Madsdatter af Uhe {Ringive} Fadderne vare Peder {Mortensen} Øglund, Peder {Sørensen} Lunde, Peder Michelsen af Nyegaard, og Peder Lundes {Sørensen} Kone {Ane Knudsdatter} —
33681797.10.29Niels Thomsen Øgelund Thomas Nielsen Katrine Pedersdatter Øglund. Thomas Nielsen og Cathrine Pedersdatter Havde Dom. 20 p: T: een Søn i Kirke Niels kaldet baaret af Jens {Nielsen} Volsgaards Kone {Maren Larsdatter} i Bregnhoed. Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund, Peder {Sørensen} Lunde, Albert Mortensen fra Syndersthoed Mark, An Else Jensdtr fra Vorslunde, —
Begravelse nr. 7165
NOTITS: Begravet 15 år gammel i 1812.
33691797.10.29Poul Jensen Højgaard Jens Poulsen Mette Marie Eriksdatter Høigaard. Jens Povelsen og Mette Marie Erichs datter Havde eodem Die {Dom. 20 p: T:} en Søn i Kirke kaldet Povel, baaret af Hans Sørensen fra Tromborg - Fadderne vare Peder {Nielsen} Bech og Christen Pedersen af Bexgaard, Anders Christensen og An Kirstine Sørensdatter af Høigaard —
33701797.10.29Henrik Rasmussen Donnerup- lund Rasmus Petersen Johanne Conradine Henrichsdatter Smidt  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (Dom. 18 p: T:) blev Hr. (Rasmus) Petersens søn Henrich Rasmus(sen) af Donruplund begravet 9 uger gammel.'}
Begravelse nr. 6999
NOTITS: Hjemmedøbt. Begravet 9 uger gammel.
33721797.12.03Hans Jakob Heidemann Sejer Nieman Farre Mølle Klaus Adam Hansen Nieman Elisabet Sejer Farre Mølle. {Klaus Adam Hansen} Nieman og Elisabeth Sejer Havde Dom: 1 Advent een Søn i Kirke Hans Jacob Heidemann Sejer kaldet, baaret af Madme Helt {Anne Katrine Ehnemand} i Gifue. Fadder vare Sr. Rau {Jens Rauff} i Hastrup Mølle, Sr. {Jens Nielsen} Nørskov i Skiærhoved, Niels Andersen {Wong} og Søren Thygesen af Breinhoe —
NOTITS: Faddere er de bedre folk i sognene. Niels Andersen Wong kaldes ikke mere Sr. som tidligere, er gået ned i rang endda under Jens Nielsen Nørskov, som kaldes Sr.
33741797.12.31Mathias Jensen Hedegaard Jens Mathiasen Margrethe Laursdatter Hedegaard. Qvinden Magrete Laustdatter Havde Søndagen mellem Juul og Nytaard en uægte Søn i Kirke Mathis kaldet, baaret af Qvindens Søster Kirstine Lauesdtr tjenende i Langelund Mølle. Fadderne vare Niels Sørensen Søren Nielsen, Bennet Lauesen, Hans Christensen alle af Hedegard, Anders Ramskov fra Ramskov. Til Barnefader blev udlagt Jens Mathiesen Handelsmand fra Sønder Kanten — {skrevet i marginen:} Angivet i Colding Amtstue ...
NOTITS: Faderen Jens Mathiasen er handelsmand fra Sønderkanten, altså syd for Give sogn et sted. At moderen kaldes kvinde er normal sprogbrug på den tid, for en kvindelig person, der har fået et barn udenfor ægteskab.
33781798.02.25Troels Knudsen Nygaard Knud Sørensen Johanne Olufsdatter Nyegaard. Knud Sørensen og Johanne Olufsdtr Havde Dom: invoc: en Søn i Kirke Troels kaldet, baaret af Christen Larsens Kone {Kirsten Nielsdatter} fra Enchelund {Enkelund, Thyregod}. Fadderne vare Christian {Nielsen} Skræder af Nyegaard, Peder Johansen af Byllund, Morten {Christensen} af Hesslbierre og Peder Andersens Kone {Mette Marie Larsdatter} i Lunaae {Lønaa, Thyregod}.
NOTITS: Familieforholdene er ikke klare. Stederne i Thyregod er direkte naboer til Nygaard undtagen Enkelund.
33791798.03.11Jørgen Christensen Farre Christen Jørgensen Ellen Nielsdatter Farre. Christen Jørgensen og Ellen {Nielsdatter} Havde 3 Søndag i Faste en Søn i Kirke Jørgen kaldet. Baaret af Peder Johnsens Kone {Louise Jensdatter} i Loftlund Fadderne vare Peder Johnsen af Loftlund, Hans Jensen Niels Joensen Niels Christensens Kone {Maren Christensdatter} og Bodil Christensdtr alle af Farre.
33801798.04.05Dødfødt Ullerup Niels Olesen Sidsel Frandsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Skiærtorsdag} blev Niels Olesen af Ullerup hans dødfødte drengebarn jordet.'}
Begravelse nr. 7003
33811798.04.29Peder Johansen Give By Johannes Christensen Johanne Pedersdatter Gifue. Johannes Christensen og Johanne Pedersdtr: Havde 3die Søndag efter Paaske en Søn i Kirke Peder kaldet baaret af Jfr: Amalia Friis i Gifskou. Fadderne vare Søren og Christen Madsen, Niels {Nielsen} Bech, Niels Thygesen, Frans Christensen {Givskov} og Maren Sørensdtr alle af Gifve.
33821798.04.29Knud Pedersen Vorslunde Peder Sørensen Ane Knudsdatter Vorslunde. Peder Sørensen og Ane Knudsdtr Havde eodem Die {3die Søndag efter Paaske} en Søn i Kirke Knud kaldet, baaret af Mette Madsdtr Fadderne vare, Jens Pedersen og Hust: {Maren Madsdatter} fra Vorslunde, Knud Mortensen og Enevold Knudsen fra Ullerup.
33841798.05.13Morten Jakobsen Skov Give By Jakob Mortensen Maren Christensdatter Gifue. Jacob Mortensen og Maren Christensdtr Havde Dom: Rogate en Søn i Kirke kaldet Morten baaret af Anders {Christensen} Hestlunds Kone {Kirsten Thomasdatter} Faderne vare Jens {Christensen} Skov fra Hestlund {Store} Johannes Christensen, Christen Madsen, Niels {Jensen} Eskov {Egeskov} og Karen Pedersdatter af Gifue, saavelsom Frantz Christensen fra Donnerup {Donneruplund}.
NOTITS: Død 27. April 1857 ved søn Jacob Mortensen Skov i Farre. Moderen Maren er datter af Christen Christensen Skov, kaldes selv undertide Skov og hendes mand, faderen, Jakob Mortensen bliver også senere kaldet Skov.
33871798.06.24Anders Pedersen Farre Peder Christensen Anne Andersdatter Gl: Mølle. Peder Christensen og Ane Annesdtr {Andersdatter} Havde 3die Søndag efter Trinit: en Søn i Kirke Annes {Anders} kaldet - Fadderne vare Annes {Anders} Bindesbøl, Christen {Andersen} Smed. Benth Nielsen alle af Farre, unge Veste {Vestesen} af Steenberglund, og Niels Jensens {Egeskovs} Hustrue {Karen Pedersdatter} af Giufue {By}.
NOTITS: Niels Jensen Egeskov og Karen Pedersdatter er trolovede, men ikke viet endnu. Før i tiden skreves så ofte "Kæreste".
33881798.07.08Niels Albertsen Søndersthoved Mark Albert Mortensen Maren Pedersdatter Søndersthoved Mark. Albert Mortensen og Maren Pedersdtr Havde 5te Søndag efter Trinit: en Søn i Kirke kaldet Niels Baaren af Peder {Sørensens} Lundes Kone {Ane Knudsdatter} Faderne vare Peder Mortensen {Øgelund}, Peder {Sørensen} Lunde {dvs. Vorslunde}, Anders {Andersen} Ramschou, og Jacob Mortensen Giufve {By}, samt Thomas {Nielsen} Øgelunds Kone {Anne Katrine Pedersdattter}.
NOTITS: Moderen er født i Øgelund, hvor Albert og Maren først bor et års tid efter deres vielse, derfor de mange faddere derfra.
33891798.07.08Jens Christensen Neder- Donnerup Christen Eriksen Maren Jensdattter Nederdonnerup. Chistian Eriksen og Maren Jensdatter Havde eodem die {5te Søndag efter Trinit:} en Søn i Kirke Jens kaldet, baaren af Mette Madsdtr; Faderne vare: Niels Jensen {Egeskov, Give By}, Mads {Pedersen} Vimmelund, Christen {Christensen} Overmark, Søren {Nielsen} Schou fra Nederdonnerup, og Mette Erichsdtr fra Schierhoed.
Begravelse nr. 7017
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.
33911798.10.07Søren Andersen Højgaard Anders Christensen Mette Marie Sørensdatter Høigaard. Annes {Anders} Christensen og Mette Marie Sørensdtr Havde 18 Søndag p. Tinrit: en Søn i Kirke ved Navn Søren baaret af Gl: Sørens {Sørensens} Kone {Birte Pedersdatter} i Høigaard. Faddere Hans Christensen fra Lille Moesgaard {Thyregod}, Jens Hansen fra Sillesthoed, Søren Christensen paa Donnerup {Donneruplund}, og Mette Eriksdtr.
33921798.10.14Peder Christensen Bæksgaard Christen Hansen Maren? Madsdatter?  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 19 Søndag efter Trinit: blev Christen Hansen fra Bexgaard hans nyefødte søn Peder begravet.'}
Begravelse nr. 7008
NOTITS: Hjemmedøbt. Begravet få dage gammel. Moderens navn usikker fra FT 1801 Give By.
33931798.10.28Christen Almstok Nielsen Farre Niels Christensen Maren Christensdatter Farre! Niels Christensen og Maren Christensdtr Havde 21de Søndag efter Trinit: en Søn i Kirke Christen Almstok kaldet Baaret af Niels Villarsens Kone {Johanne Pedersdatter} i Farre. Faderne vare Niels {Nielsen} Bech Niels Villarsen, Jens Christensens {Inger Thygesdatter} og Niels Andersens Koner {Dorte Sørensdatter} sammesteds fra.
Begravelse nr. 7011
NOTITS: Oprrimeret, begravet 18 uger gammel. Moderen Maren Christensdatter er født i Lille Almstok, Vorbasse sogn, derfra opkaldelsen.
33961798.11.04Christen Hansen Hedegaard Hans Christensen Hag Maren Jakobsdatter Hedegaard. Hans Christensen {Hag} og Maren Jacobsdtr Havde ditto Dato {22de Søndag p. T.} en Søn Christen i Kirke baaren af Jens Jacobsens Kone {Ellen Knudsdatter} i Baggeskou {Sønder Omme}. Faderne vare Niels {Sørensen} Vestergaard, Peder Jensen, og Bennet Lauesens Kone {Sidsel Kirstine Nielsdatter} i Hedegaard samt Jens Jacobsen af Baggeskou {Baggesgaard, Sønder Omme}.
NOTITS: Moderen Maren Jakobsdatter og hendes bror Jens er født i Vad, Grindsted.
33971798.12.16Søren Sørensen Farre Søren Jensen Margrethe Jakobsdatter Farre. Søren Jensen og Magrethe Jacobsdtr Havde 3 Advents Søndag /: 16de Decmb :/ en Søn i Kirke Søren kaldet, baaren af Jens Grydermands Kone i Farre. Fadderne vare Jens Christensen Niels Andersen. Benth Nielsen og Kone {Marie Johannesdatter} alle af Farre.
NOTITS: Hvis Jens Grydermand er Jens Christensen spørger man sig hvorfor samme mand skrives på to forskellige måder i samme dåb. Der findes i FT 1801 kun en Jens i Farre nemlig Jens Christensen,43 gift med Magdalene Pedersdatter, 39.
33981799.01.13Lars Andersen Bregnhoved Anders Johansen Else Larsdatter Breinhoe. Anders Johansen og Else Lars Datter havde 1 Søndag efter H: 3 K: /: 13 Jan :/ en Søn i Kirke Lars kaldet baaren af Niels Andersens {Wongs} datter Maren {Nielsdatter} i Bregenhoe, Fadderne vare Jørgen {Johansen} Sillesthoed, John {Pedersen} ibid: og Hustrue {Maren Thomasdatter} Jens {Nielsen} Olesgaards {Volsgaards} Kone {Maren Larsdatter} i Bregenhoed og Jørgens {Johansens} {Mette Jakobsdatter} i Silleshoed.
NOTITS: Ikke kendt om Maren og Else Larsdatter, moderen, er søstre. Man bemærker, at kirkebogsskriveren ikke kender navnene i sognet for han skriver Olesgaard for Volsgaard.
33991799.01.13Ole Jørgensen Give By Jørgen Sørensen Karen Olufsdatter Giufve. Jørgen Sørensen og Karen Olufsdtr Havde Dito Dato {1 Søndag efter H: 3 k:} en Søn Ole kaldet, baaren af Maren Jacobsen i Dørken. Faddere Anders {Hansen?} Bank, Niels {Jensen} Egeskov Jess Andersen og Christen Madsens Datter {24, Ane Kistine Christensdatter} alle af Giufve.
NOTITS: Han ses ikke i FT 1801 i Give By, hvor forældrene har to andre børn Søren og Ane Marie. Formodet død.
34001799.03.25Mads Christian Pedersen Hedegaard Peder Jensen Maren Madsdatter Hedegaard. Peder Jensen og Maren Madsdatter Havde eodem die {Palme Søndag} en Søn i Kirke, Mads Christian i Kirke Baaret af Anders {Andersen} Ramskou. Fadderne vare Mads {Christensen} Enkelund, Hans {Christensen} Hag, Søren {Nielsen} og Niels {Sørensen} Vestergaard alle af Hedegaard.
34011799.03.25Niels Christensen Farre Christen Andersen Smed Anne Poulsdatter Farre. Christen {Andersen} Smed og Anna Povelsdtr Havde eodem Die {2den Paaskedag} en Søn i Kirke, Niels kaldet, baaret af Benth Nielsens Kone {Marie Johannesdatter} i Farre Mølgaard Fadderne vare, Skibs Niels, Niels Andersen, Oluf Christensen, Niels Christensen og Kone {Karen Christensdatter} ale af Farre.
34041799.05.02Jens Nielsen Give By Niels Jensen Egeskov Karen Pedersdatter  [Giufue]. Niels Jensen og Karen Pedersdtr Havde [T]: A: X: {Ascensio Christi} en Søn i Kirke Jens kaldet Baaret af {Kirstine} Sophie Friderichdtr. Fadderne var Ib Jensen fra Omvraae {Sønder Omme}, Jens Nielsen, Anders Hansen og Jørgen Sørensen alle af Giufue —
34071799.05.19Jens Jensen Ullerup Jens Jensen Maren Larsdatter Ullerup. Jens Jensen og Maren Larsdtr Havde Dom: Trinit: en Søn Jens i Kirke baaret af Ingeborg Lars datter fra Ulkinde {Ringive}. Fadderne Jens Jørgensen, Envold Knudsen, Niels Olufsen og Hust: {Sidsel Frandsdatter} Niels Eskildsen og Hust. {Anne Andersdatter} alle af Ullerup.
Begravelse nr. 7020
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.
34081799.06.09Henrik Ernst Frederiksen Bjerrum Søndersthoved Frederik Christian Bjerrum Dorte Katrine Hansen Syndersthoed. Hr. {Frederik Christian} Bjerrum og Dorthe Cathrine Hansen Havde 3die Søndag efter Trinit: en Søn Henrich Ernst i Kirke, baaret af Madme Christensen {Christensce? Kender?} i Vester Mølle. Sr. Nø[rskou]. Langelund {Ringive} Møller Abraham {Jessen Hoger}, Sr. {Frederik Ernst} Rechnagel i Giufve, Sr. {Rasmus} Petersen paa DonnerupL; og Sr. {Christen} Christensen fra Vester Mølle, samt Jfr Lovise Mallie fra Præstegaarden —
34101799.08.04Søren Pedersen Bøllund Peder Johansen Maren Nielsdatter Byllund. Peder Johansen og Maren Nielsdatter Havde 11te Søndag en Søn Søren i Kirke, Baaret af Peder {Christensen Donnerups Datter, Birthe Marie {Pedersdatter}, Fadderne vare Knud {Sørensen} Nygaard, Niels {Sørensen} Vestergaard i Hedegaard, Hans {Sørensen} Tromborg, Peder Nielsen i Møldamhuus og Karen Nielsdtr af Hedegaard —
34121799.11.24Peder Johannes Ditlev Brodersen Ulkær Mølle Hans Brodersen Margrethe Katrine Bilesdatter? Ulkiær Mølle. Hans Brodersen og Magrethe Cathrine {Bilesdatter?} Havde 27de Søndag p: T: en Søn Peder Johannes Ditlev i Kirke Baaret af Jfr Mallie fra Nyekirke. Faddere vare Hr. {Frederik Christian} Bjerrum fra Syndersthoved, Anders Christensen fra Store Hestlund, og Mads og Søren Nielsen begge fra Lille Hestlund.
Begravelse nr. 7035
NOTITS: Begravet ½ år gammel.
34141799.12.26Abraham Jensen Vorslunde Jens Pedersen Maren Madsdatter Vorslunde. Jens Pedersen og Maren Madsdtr Havde 2den Juule Dag en Søn Abraham i Kirke baaret af Mads Jørgensens Datter Christiane {Madsdatter} fra Uhe {Ringive}, Fadderne vare: Peder {Sørensen} Lunde, Thomas {Nielsen} Øgelund og Hust: {Anne Katrine Pedersdatter}, Peder {Mortensen} Øgelund og Christopher {Jensen} Nørskov fra Schierhoed —
34151799.12.26Gyde Christensen Ullerup Christen Pedersen Anne Dorte Hansdatter Ullerup. Christen Pedersen og An Dorthe Hansdtr Havde samme Dag {2den Juule Dag} et Barn Gyde i Kirke, baaret af Peder Andersens Kone i Lynaae {Lønaa, Thyregod}, Fadderne vare Peder Andersen ibid: Jens Jensen, Je[ns?] Villarsen og Niels Povelsens Kone alle af Ullerup:
34171800.02.02Simon Christensen Farre Christen Simonsen Barke Sørensdatter Farre. Christen Simonsen og [.....] Sørensdatter havde 4de Søndag p: Epiph: en søn Simon i Kirke. Baaren af Christen {Andersen} Smeds Kone {Anne Poulsdatter} i Farre. Faddere vare Henrik Jensen, Christen {Andersen} Smed, Jens Christensen og Oluf Christensens Hust: {Mette Katrine Sørensdatter} alle af Farre.
NOTITS: Må være død 1801-05, for de døber i 1806 igen en søn Simon. Moderens navn meget tydeligt Barke fra hendes 2. vielse 1811.
34211800.04.14Christian Frederik Rechnagel Give By Friderich Rechnagel Juliane Dorte Friis Giufve. Fridrik Rechnagel og Juliane Dorthe Friis Havde 2den Paaskedag en Søn Christian Fridrik i Kirke. Baaret af Christen {Jensen} Utofts Kone {Kirsten Jensdatter} i Omvraa {Sønder Omme}. Fadderne vare Johannes Christensen, Jacob Mortensen og Christen Madsen af Giufve og Anders Jensen samt Jørgen Christensen af Giufskou —
LINK: Christen Jensen Utoft.
34251800.06.01Christen Knudsen Nygaard Knud Sørensen Johanne Olufsdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Nygaard. Knud Sørensen og Johanne Olufsdatter havde omkring 1. juni 1800 en søn i kirke Christen '.}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Datoen her skal ses med skepsis, den regulære kirkebog blev ført indtil august 1800, hvor denne dåb skulle have stået. Det er sandsynligt at dåben var efter august 1800, men vidnerne siger fem år senere juni 1800.
34281800.06.18Laust Christensen Neder- Donnerup Christen Christensen Ane Larsdatter Nederdonnerup. Christen Christensen og Ane Larsdatter Havde 5 Søndag eft: Paaske en Søn Lauest i Kirke, baaret af Lars Lauesens Kone {Ane Marie Nielsdatter} i Hiortsvang {Linnerup sogn}. Fadderne vare Niels {Olesen} Refsgrd {Nederdonnerup} Lars Lauesen fra Hiortsvang {Linnerup}, Søren {Nielsen} Schou og Peder Mortensen Kone {Ane Jørgensdatter} begge af Neder Donnerup —
34291800.06.22Knud Enevoldsen Ullerup Enevold Knudsen Johanne Andersdatter  Ullerup. Enevold Knudsen og hustru Johanne Andersdatter Havde 2den Søndag efter Trefoldighed en Søn i Kirke som blev kaldet Knud, Baaren af Knud Sørensens Hustrue {Johanne Olesdatter} i Nyegaard: Fadderne vare Knud {Sørensen} Nyegaard, Peder {Sørensen} Lunde og kone {Ane Knudsdatter}, Jens Jørgensen og Jens Jensen begge af Ullerup.
34341800.10.01Oluf Christian Jensen Mosgaard- Store Jens Olufsen Ane Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1801: 'Store Mosgaard. Jens Olufsen og Ane Christensdatter havde aaret 1800 en søn i kirke Oluf Christian '.}
NOTITS: Fra FT 1801, 1 år, deres søn. Den regulære kirkebog føres indtil august 1800, barnet antages derfor født mellem sept. 1800 og jan. 1801. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34381801.04.01Laust Hansen Neder- Donnerup Hans Christensen Hage Maren Jakobsdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Nederdonnerup. Hans Christensen Hage og Maren Jacobsdatter have omkring april 1801 en søn i kirke Laust. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34391801.04.01Niels Hansen Ullerup Hans Nielsen Karen Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Ullerup. Hans Nielsen og Karen Nielsdatter havde omkring april 1801 en søn i kirke Niels. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34401801.06.01Søren Nielsen Farre Niels Andersen Dorte Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1808: '3die sønd. eft. Trinit, 18de Juny. Niels Andersens søn Søren i Farre, som drucnede i en liirgrav paa Farre Mark. 7 aar.'}
Begravelse nr. 7122
NOTITS: Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34411801.07.01Peder Morten Albertsen Søndersthoved Mark Albert Christian Mortensen Maren Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1834: 1801c Albert Mortensen og Maren Pedersdatter af Søndersthoved Mark en søn i kirke Peder Morten. }
NOTITS: Se FT 1834. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34431801.09.01Christen Andersen Bæksgaard Anders Christensen Mette Marie Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Bæksgaard. Anders Christensen og Mette Marie Sørensdatter havde omkring september 1801 en søn i kirke Christen '.}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34461801.12.01Søren Madsen Hestlund- Lille Mads Nielsen Kirsten Johansdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Mads Nielsen og Kirsten Johansdatter havde omkring december 1801 en søn i kirke Søren. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34471802.01.01Anders Nielsen Farre Niels Andersen Dorte Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Farre. Niels Andersen og Dorte Sørensdatter havde omkring januar 1802 en søn i kirke Anders. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrendtlig, ikke eksakt.
34481802.02.01Jens Ibsen Hestlund Ib Jensen Margrethe Laustdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Grønborg, Hestlund. Ib Jensen og Margrethe Laustdatter havde omkring februar 1802 en søn i kirke Jens. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34501802.04.01Peder Nielsen Ullerup Niels Eskildsen Anne Andersdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Ullerup. Niels Eskildsen og Anne Andersdatter havde omkring april 1802 en søn i kirke Peder. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
19691802.07.01Ole Hansen Højgaard Hans Olesen Skrædder Maren Villadsdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1834 og FT 1845: 'Hans Olesen og Maren Villadsdatter havde 1802c en søn i kirke Ole.'}
NOTITS: Han er ud fra FT 1845 født i Give sogn, både FT 1845 og FT 1834 regnes tilbage til født i 1802c. At faderen skulle være Hans Olesen følger af: 1. første søn opkaldt efter farfaderen, 2. begge er skræddere. Ole Hansen bosætter sig på Give Bys Mark.
19511802.07.01Laurs Nielsen Vorslunde Vorslunde Niels Laursen Johanne Jørgensdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1840 Grarup, Brande: 'Niels Laursen og Johanne Jørgensdatter i Lille Vorslunde havde 1802c en søn i kirke Laurs.'}
NOTITS: Han er ud fra FT 1845 født i Give sogn, fødeåret 1802c fra alder 38 i 1840. Og første søn skal jo hede Laurs.
34531802.08.01Anders Enevoldsen Ullerup Enevold Knudsen Johanne Andersdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Ullerup. Enevold Knudsen og Johanne Andersdatter havde omkring august 1802 en søn i kirke Anders. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34541802.09.01Jørgen Pedersen Sillesthoved Peder Else Katrine Hansdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen i 1819: 'No. 11 død 25. December begravet 1. Januar 1819 Jørgen Pedersen. Steddattersøn af Jørgen Johansen af Sillesthoed. 16¼ Aar.'}
Begravelse nr. 7245
NOTITS: Begravet 16 år gammel i 1819. Han er sikkert født uden for ægteskab. Moderen kunne evt. være søsteren Karen. Karen og Else Katrine er døtre af Hans Pedersen Bank og Maren Jakobsdatter, der gifter sig anden gang med Jørgen Johansen.
34561802.12.01? Bennets /en /datter Neder- Donnerup Bennet Sørensen Maren Jensdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Nederdonnerup. Bennet Sørensen og Maren Jensdatter havde omkring december 1802 et barn i kirke ? .'}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34601803.07.01Christen Sørensen  Søren  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 1 død 12. Januar (1820) begravet 30. Januar Christen Sørensen Almisselem liciteret ind hos Gaardmand Niels Sørensen Skov af Neder Donnerup. 16½ Aar.'}
Begravelse nr. 7262
NOTITS: Begravet 16½ år gammel i 1820. Må være født i Give sogn, ellers ville sognet ikke betale Niels Sørensen Skov for at have ham. Forældrene ikke kendte.
34611803.07.01Niels Severin Frederiksen Bjerrum Søndersthoved Frederik Christian Bjerrum Dorte Katrine Hansen  {REKONSTRUKTION: fra faderens skifte 1805 i Thyregod: 1803c Frederik Christian Bjerrum og Dorte Katrine Hansen af Søndersthoved en søn i kirke Niels Severin. }
NOTITS: Han er i skiftet 2 år gammel. Familien boede 1796-1804 på Søndersthoved.
34631803.09.23Ole Andersen Neder- Donnerup Anders Olesen Kirsten Troelsdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1870: 'Nederdonnerup. Anders Olesen og Kirsten Troelsdatter havde omkring oktober 1803 en søn i kirke Ole. '}
NOTITS: Se Jens Peter Hansen: "Landsbyen Sønder Kollemorten", 1998, Spøttrup. U-fortegnelsen s. 38 Nr. 3. Fødselsdato fra FT 1870 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke. Desuden døbes broderen Troels 14. juni 1807 af Nederdonnerup. Moderen Kirsten Troelsdatter er født i Give By 1781.
LINK: Familien Kirsten Troelsdatter med Anders Olesen (se et stykke nede på siden).
34651803.10.01Lorents Andersen Give By Anders Hansen Bank Mette Mortensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Give By. Anders Hansen Banch og Mette Mortensdatter havde i 1803 en søn i kirke Lorents. '}
Begravelse nr. 7253
NOTITS: Begravet 16 år gammel i 1819.
34661804.01.01Jens Christian Jensen Bøllund Jens Hermand Jensen Nørskov Anne Kirstine Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Bøllund. Jens Hermand Jensen Nørskov og Ane Kirstine Christensdatter havde omkring januar 1804 en søn i kirke Jens Christian. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34671804.03.01Erik Jensen Give By Jens Poulsen Mette Marie Eriksdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Give By. Jens Poulsen og Mette Marie Eriksdatter have omkring marts 1804 en søn i kirke Erik. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt. Angivelsen Give By i Fortegnelsen kunne være forkert, forældrene ses ellers i Nederdonnerup, inklusive FT 1801. Vidnerne er fra Nederdonnerup, ikke Give By. På den anden side ses forældrene 1809 som indsiddere på Farre Mark.
34681804.05.01Christen Laursen Skærhoved Laurs Hansen Maren Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Skærhoved. Laurs Hansen og Maren Christensdatter havde omkring maj 1804 en søn i kirke Christen '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34691804.07.01Jesper Vestesen Stenbjerglund Veste Vestesen Mette Kirstine Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1835: Stenbjerglund. Veste Vestesen og Mette Kirstine Christensdatter havde i 1804 en søn i kirke Jesper. }
NOTITS: Begravet 1835 Stenbjerglund, Give, 31 år gammel.
34751804.12.01Christen Olesen Farre Ole Christensen Mette Katrine Sørensdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1806: '5te Søndag eft. Paaske, 11te May. Christen Olesen Ole Christensens søn i Farre. 1 aar 6 maaneder.'}
Begravelse nr. 7107
34791805.07.01Frederik Christian Albertsen Søndersthoved Mark Albert Christian Mortensen Maren Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1834 Langkær, Brande: 1805c Albert Mortensen og Maren Pedersdatter af Søndersthoved Mark en søn i kirke Frederik Christian. }
NOTITS: Ses FT 1834, Langkær, Brande. Det tilbageregnede fødselsår giver *1806c, men da siden 1806 findes komplet i kirkebogen, må han være født 1805.
LINK: Se Give Steder og Folk.
34801805.08.01Peder Christensen Bregnhoved Christen Nielsen Karen Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra fortegnelsen: 'Bregnhoved. Christen Nielsen og Karen Pedersdatter havde omkring august 1805 en søn i kirke Peder. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34811805.09.01? Olufsen  Oluf Madsen ? Oluf Madsens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen i 1806: 'Den 23 Febr. Oluf Madsens barn {søn} 5 maaneder.'}
Begravelse nr. 7105
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel. Oluf Madsen ikke identificeret.
34821805.11.01Hans Christian Andersen Bæksgaard Anders Christensen Mette Marie Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen i 1807: '5te Sønd. eft. Paaske, 3die May. Anders Christensens søn af Bexgaard Mark Hans Christian, som døde af et fingerbøll der blev siddende i halsen, blev efter skete obduction efter amtets tilladelse begravet. Han var gl. 1 aar 6 maaneder.'}
Begravelse nr. 7116
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.
34831805.12.14Jakob Christensen Give By Christen Jakobsen Smed Abelone Christensdatter  {REKONSTRUKTION: fra konfirmation i Arnborg: '1820 2. Jakob Christensen i Lille=Hjøllund hjemme hos Forældrene. Gmd: og Smed Christen Jakobsen og Moderen Apelone Christensdatter i Lille Hjøllund. Født i Give Sogn den 14 December 1805.'}
NOTITS: Forældrene kommer fra Arnborg, bor en tid i Give, flytter før 1811 tilbage til Lille Hjøllund i Arnborg.
LINK: Jakob Christensens konfirmation 1820 i Arnborg sogn.
34851806.02.16Mikkel Korfitsen Neder- Donnerup Korfits Mikkelsen Kirsten Jensdatter Fastelavns Sønd. 16de Febr. Mikkel. Korfiz Mikkelsen og Kirsten Jensdtr paa Nederdonnerup Mk første Ægteskab. Anders Olesensen Kone {Kirsten Troelsdatter} paa Nederdonerup Mk. Peder Mortensen og Hust: {Ane Jørgensdatter} Jens {Christensen} Skov og Hust: {Ane Marie Christensdatter} af Nederdonnerup {af Store Hestlund!} og Christien Johannesen af Give.
NOTITS: Se #3463.
34881806.05.02Peder Markussen Søndersthoved Markus Pedersen Else Jensdatter Almind: Bededag 2den Maj. Peder. Huusmd: Marius {døbt Markus} Pedersen og Else Jensdatter paa Syndersthoeved mk første Ægteskab. Ane Marie Pedersdtr Vorslunde. Peder Sørensen og hustr: {Ane Knudsdatter} Vorslunde, Albert Mortensen og Hustr: {Maren Pedersdatter} Syndersthoed mk og Peder Christensen paa Syndersthoed.
34891806.05.26Niels Jensen Give By Jens Nielsen Birte 2den Pintzedag 26de Maj. Niels. Grdmd Jens Nielsen og Birthe [... tom plads ...} af Give 1ste Ægteskab. Niels {Jensen} Egskovs Hustrue {Karen Pedersdatter} af Give. Christen Jacobsen, Niels {Jensen} Egskov, Anders Hansen Madme Neuchses {Johanne Sophie Stallknecht} og Degnens {Jens Nielsen Kjersgaard} pige alle af Give.
34901806.06.08Christen Pedersen Sillesthoved Peder Christensen Ane Christensdatter 1ste Sønd: eft: Trint. 8de Juni Christen. Grdmd. Peder Christensen og Ane Christensdtr af Sillesthoed 1ste Ægteskab. Christen Hansens Koene {Ane Christensdatter} Sillesthoed. Jens Hansen og Hst: {Karen Sørensdatter} Jesper Nielsen og Hustr: {Karen Hansdatter} John Pedersens Steddatter Engel {Sørensdatter, 23} alle af Sillesthoed —
Begravelse nr. 7563
NOTITS: Begravet 1839, selvmord.
34951806.08.17Simon Christensen Farre Christen Simonsen Barke Sørensdatter 11te Sønd: eft: Trint: 17de August Simon. Huusmd: Christen Simonsen og Barbara {Barke} Sørendsdtr af Farre første Ægteskab — Christ: Jørgensens Koene Farre. Laust Nielsen Christen Jensen og Hustr: {Anne Poulsdatter}, Christen Jørgensen og Jørgen Sørensen alle af Farre.
NOTITS: Navnet Barke meget tydeligt i 2. trolovelse 1811.
34971806.09.14Mads Christian Jakobsen Roy Søndersthoved Jakob Christensen Roy Maren Sørensdatter 15. Sønd. eft: Trint: 14. Septbr: Mads Christian. Hr. Jacob Chr: {Christensen} Roy og Hust: Maren Christensdatter {Sørensdatter!} Syndersthoed første Ægteskab — Madme Petersen {Johanne Conradine Henrichsdatter Smidt} Donnerupl: Hr. {Rasmus} Petersen ibd. Belkind fra Ølholm {Langskov}, Brink i Ulkiær Mølle, Andersen Nielsen Breinhoed og Jfr: Abelone Kjersgaard af Give {By}.
LINK: Konens navn Maren Sørensdatter ikke Christensdatter.
34981806.09.14Niels Sørensen Farre Søren Jensen Boel Margrethe Jakobsdatter Samme Dag {15. Sond: eft: Trint: 14de Septbr:} Niels. Insidder Skræder Søren Jensen Boel og Magrethe Jacobsdtr Farre Mk. Første Ægteskab. Jesper Nielsens Koene {Karen Hansdatter} Sillesthod. Jørgen Johansen og Jesper {Nielsen} fra Sillesthod, Niels Bech, Niels Villarsen og Niels Christensen alle af Farre —
35011806.11.02Thomas Christian Andersen Hestlund- Store Anders Christensen Kirsten Thomasdatter 22de Sønd: eft: Trint: 2den Novbr: Thomas Christian. Grdmd: Anders Christensen og Kirsten Thomasdtr af store Hestlund første Ægteskab. Madme Brink i Ulkjær Mølle. F: Brink Jens Christensen Skov og Hust: Marie Hansdatter Frands Christenen af store Hestlund, Mads Nielsen og Hustr: {Kirsten Johannesdatter} Thomas Nielsen og Hustr: {Karen Jakobsdatter} af Lille Hestlund.
35021806.11.02Jens Christensen Farre Christen Jensen Ane Poulsdatter ditto dato {22de Sønd: eft: Trint: 2den Novbr:} Jens. Grmd: Christen Jensen og Ane Poulsdtr Farre koenens andet Ægteskab. Koenens Datter Ane Dorthea i Fridericia. Christen Simonsens, Christen Jørgensen, Niels Andersen af Farre. Peder Christensen gl: Mølle og Veste {Vestesen} i Steenberglund —
NOTITS: Moderen Ane Poulsdatter var 1. gift med Christen Andersen Smed i Farre, de får otte børn, der er en Anne Maria *1784 men ingen Ane Dorthea i kirkebogen.
35031806.12.07Niels Hansen Farre Hans Madsen Ane Sofie Nielsdatter 2den Søn i Advent. den 7de decbr 1806. Niels. Hans Madsen og Ane Sofie Nielsdtr. Gaardmand i Farre første Ægteskab. Karen Marie Pedersdtr Loftlund. Peder Johnsen, John Pedersen sammesteds. Christen Jørgensen og Niels Christensen af Farre.
35041806.12.26Peder Nielsen Give By Niels Jensen Egeskov Karen Pedersdatter 2den Juuledag 26de Decmbr: Peder. Grdmd Niels Jensen og Karen Pedersdtr af Give første Ægteskab. Madme Neuchs {Johanne Sophie Stallknecht}, Jens Nielsen, H: Christensen og Christen Hansen og Hust: {Maren Madsdatter} alle af Give {By}.
NOTITS: Tvilling med Mette Kirstine.
35061806.12.26Jens Jørgen Thomasen Øgelund Thomas Nielsen Katrine Pedersdatter eodem die {2den Juuledag 26de Decbr:} Jens Jørgen. Huusmd Thomas Nielsen og Catrhine Pedersdtr Øgelund første Ægteskab. Hans {Christensen} Hags Koene {Maren Jakobsdatter} i Heedegaard Hans {Christensen} Hag, Peder Sørensen Vorslunde Niels Laursen lille Vorslund og Peder Mortensen Øglund.
Begravelse nr. 7327
NOTITS: Begravet 1825 i Øgelund, 19 år gammel.
35091807.02.25Lave Jørgensen Usselbo Jørgen Christensen Bodil Mathilde Nissen Faste Onsdag. 25de Febr. Laue. Soldat Jørgen Christenen og Bodil Mathilde af Usselboe 1ste Ægtesk: Peder {Jensen} Skjødes Datter Maren {Pedersdatter} Nededonnerup Mk {Hjortsballe}. Peder Laursen Mosegrd, Christen {Jørgensen?} Bexgrd Mosegrd. Peder Johansen Donnerup Mk og Jens {Nielsen} Skov Nederdonnerup.
NOTITS: Moderens navn ved vielsen 1799 i Give angives som Bodel Mathilde Nissen og ved trolovelsen som Bodel Christiane Mathilde Nissen.
35101807.02.25Christen Sørensen Højgaard Søren Sørensen den Yngre Mette Christensdatter Samme Dag {Faste Onsdag 25de Febr.} Christen. Huusmd. Søren Sørensen og Mette Christensdtr Højgaards mk 1ste Ægtesk: Christ: Pedersens Koene {Kirsten Jensdatter} Lille Langkjær Brande Sogn. Christen Pedersen Langkjær, gl Søren Sørens Lene Tromborg Hans Christen af Bexgd —
35111807.03.15Ole Madsen Give By Mads Nielsen Bech Karen Olesdatter 5te Faste Søndag 15= Martij Ole. Sognedfoged Mads Nielsen Bech og Karen Olesdtr af Give 1ste Ægteskab. Jens Peder Nielsens Koene N: Collem: {Øster Nykirke} Jens Peder Nielsen, Jacob {Mortensen} Skov, Niels {Nielsen?} Bech, Anders Greisen Peder Crasbierg alle af Give —
35131807.03.22Niels Hansen Hedegaard Hans Christensen Hag Maren Jakobsdatter Palme Søndag 22de Martij. Niels. Grdmd Hans Christensen Hag af Hedegaard og Maren Jacobsdtr første Ægteskab. Madme Brink af Ulkjær Mølle. Erik Pedersen sammesteds. Anders {Andersen} Ramskov, Benneth Laursen Hedegaard og Jens Villarsen af Ullerup.
35141807.03.22Christen Jensen Bøllund Jens Hermand Jensen Nørskov An Kirstine Christensdatter ditto dato {Palme Søndag 22de Martij}. Christen. Grdmd Jens Hermann {Jensen} Nørschou og An Kirstine Christensdtr Bøllund første Ægteskab. An Kirstine Sørensdtr Brandlund. Mads Christensen Laust Sørensen af Give {By}, Anders Christens Jens {Christensen} Skov st: Hestlund, Christofer {Jensen} Nørskov i Bøllund.
35161807.03.30Peder Olesen Farre Ole Christensen Mette Katrine Sørensdatter 2den Paaskedag 30te Martij. Peder. Jordbr: Ole Christensen og Mette Cathrine Sørensdtr af Farre første Ægteskab. Pigen Mette Marie Jensdtr Farre Mølgaard. Xsten Simonsen, Xsten Bank, Xsten Olesen, Xsten Jørgensen, Laust Mølgaard, Jens Xstensen, Mads Xstensen, Gravers Klausens Koene {Mette Marie Henriksdatter} og søn {16, Claus Graversen} alle af Farre.
NOTITS: Tvilling med Anders. Indførslen for Peder og Anders er fælles, her er bæreren skildt ud for hver af dem.
35171807.03.30Anders Olesen Farre Ole Christensen Mette Katrine Sørensdatter 2den Paaskedag 30te Martij. Anders. Jordbr: Ole Christensen og Mette Cathrine Sørensdtr af Farre første Ægteskab. Jens Christensens Hustru {Magdalene Pedersdatter} af Farre. Xsten Simonsen, Xsten Bank, Xsten Olesen, Xsten Jørgensen, Laust Mølgaard, Jens Xstensen, Mads Xstensen, Gravers Klausens Koene {Mette Marie Henriksdatter} og søn {16, Claus Graversen} alle af Farre.
NOTITS: Tvilling med Peder. Indførslen for Peder og Anders er fælles, her er bæreren skildt ud for hver af dem.
35181807.03.30Hans Nielsen Farre Niels Andersen Dorte Sørensdatter Eodem die {2den Paaskedag 30te Martij} Hans. Grdmd Niels Andersen og Dorthe Sørensdtr af Farre, første Ægteskab. Knud Sørensens Koene {Anne Dorte Hansdatter} Linneballe Sogn, Knud Sørensen, Anders Nielsen Farre; Peder Xstensen gl: Mølle, Niels {Jensen} Egskov og Pige af Give.
35201807.05.10Søren Christensen Give By Christen Jakobsen Smed Abelone Christensdatter 6te Sønd eft: Paasken 10nde Maij. Søren. Smeden Christen Jacobsen og Abelone Christensdtr af Give 1ste Ægteskab. Søren Nielsens Enke {Anne Christensdatter} Lille Hestlund. Thomas Nielsen fra Grøndahl {Lille Hestlund}, Anders {Hansen} Bank, Jens Nielsen, Xsten Hansen og Xsten Johansen alle af Give —
NOTITS: Ægteparret er født i Arnborg sogn og flytter før 1811 tilbage til sognet i Lille Hjøllund.
35211807.06.14Troels Andersen Neder- Donnerup Anders Olesen Kirsten Troelsdatter 3die Sønd aft Trefol. 14de Junij. Troels. Huusmd Anders Olesen og Kirsten Troelsdtr Nederdonnerup mark første Ægteskab. Peder Hansens Hustr: {Barbara Vestesdatter} i Uhre, Peder Nielsen Møldamhuus, Jens {Nielsen} Skov, Jens Pedersen, Iver Jensen Nederdonnerup og Peder Madsen af Vimmelund.
NOTITS: Ægteparret flytter til Sønder Kollemorten, Øster Nykirke.
35261807.08.09Jesper Mortensen Holme Farre Mølle Morten Nielsen Holme Mette Katrine Jespersdatter 11te Sønd eft: Tref: 9de August. Jesper. Hr. {Morten Nielsen} Holme og Mette Cathrine Jespersen Farre Mølle første Ægteskab. [Frue] Hil[sc]haul fra Fyen. Jfr. Jespersen og Sr. Jespersen ogsaa fra Fyen, Hr. Friedrich Rechnagel og Benth Nielsen og Hustr. {Maren Johansdatter} fra Farre Mølgaard —
NOTITS: Moderen kaldes Jespersen men i FT 1801 Fredericia Jespersdatter. Udlæsning af navnet Hilschaul? er noget problematisk.
LINK: Morten Nielsen Holme i Farre Mølle.
35281807.10.11Jørgen Jensen Ullerup Jens Jensen Maren Larsdatter 20de Sønd eft: Tref 11te Octobr. Jørgen. Grdmd Jens Jensen og Maren Larsdtr Ullerup første Ægteskab. Niels Jørgensens Koene {Lene Larsdatter} i Ulken Ringgive Sogn. Xsten Andersen, Jens Villarsen, Xsten Uhre, Ehnevold Knudsen, Niels Eskildsen og Niels Sørensen alle af Ullerup —
35371808.06.06Mads Hansen Farre Hans Madsen Ane Sofie Nielsdatter 2den Pintzedag. 6te Junii. Mads. Gmd Hans Madsen og Ane Marie {Sofie} Nielsdtr af Farre i første Ægteskab. Laust Christensens Hustr: {Abelone Jensdatter} fra Hesselballe Uldum Sogn. Laust Christensen Hesselballe, Hans Pedersen Linneballe, Niels Jversen Tornumgaard; Jens Christensen og Niels Christensen af Farre —
NOTITS: Hans Madsen bliver snedker i Sinding, hvor han begraves 1884. Uldum kirkebog: "1802 Copul. Laurids Christensen enkemand og Abelone Jensdatter begge i Hesselballe".
LINK: Milloup: hvad der er kendt om den unge Laurids Christensen, Hesselballe, Uldum.
35381808.06.06Søren Hansen Bæksgaard Hans Christensen Ane Kirstine Sørensdatter Samme Dag neml: 6te Junij. Søren. Gmd. Hans Christensen og Ane Kirstine Sørensdatter af Øster Bexgaard i første Ægteskab. Peder Jensens Hustr {Maren Madsdatter} af Heedegaar. Peder Nielsen og Søn Laust {Pedersen, 24}, Anders Christensen af Bexgaard samt Peder Christensen fra Aasbierg {Give?}.
35421808.08.07Villads Hansen Højgaard Hans Olesen Skrædder Maren Villadsdatter 8tende Søndag eft: Treefold. 7de August. Villars. Hm: Hans Olesen Skræder og Maren Villarsdtr paa Højgaards mk. første Ægteskab. Jen Villarsens Hustrue {Kirsten Christensdatter Hag} i Ullerup Niels Andersen, Søren Sørensen af Højgaard, Jens Villarsen Ullerup Knud {Sørensen} Nygaard, Hans Sørensen Tromborg.
35451808.09.18Morten Andreasen Neder- Donnerup Andreas Jæger Ane Pedersdatter 14de Søndag eft: Treefold: 18de Septbr: Morten. Slægtfredbarn. Moderen Ane Pedersdtr af Nederdonnerup til Fader blev udlagt en Andreas Jæger, der i Aaret 1807 logerede hos Kjøbmand Gylling i Veile, men som ellers red Barritskovs ell: Palsgaards Hest fra Bierre Herred. Pigens Moders Peder Mortensens Kone {Ane Jørgensdatter} i Nederdonnerup. Peder Mortensen, Søren Nielsen, Jens {Nielsen} Skov af Nederdonnerup. Niels Olesen paa Donnerup Mk —
35461808.10.09Hans Andersen Give By Anders Hansen Bank Mette Madsdatter 17de Søndag eft: Treefold: 9de Octobr. Hans. Hm: Anders Hansen og Mette Madsdatter af Steenbrogaard første Ægteskab. Hans Hansens Hustr af Steenbrogd. Niels Christensen Vimmelund, Jacob {Mortensen} Skov, Christen {Christensen} Overmk, Degnens {Jens Nielsen Kiersgaard} og Madme Neuchses {Johanne Sophie Stallknecht} Piger alle af Give —
35501808.12.09Mogens Lasson Jensen Kjersgaard Give By Jens Nielsen Kjersgaard Kirstine Magdalene Lassen Fredagen den 9de Decb: Mogens Lasson. Degnen Jens Nielsen Kjersgaard og Kristine Magdalene Lasson i Give 1ste Ægteskab. Jomfr: Møller i Nyekirke Præstegrd. Hr: {Rasmus} Petersen p. Donnerup, {Fridrich} Rechnagel i Gifskou, {Jakob Christensen} Roj i Syndershoed, Landmaaler Christensen, og Sr. Bundsgaard fra Nyekirke —
35511808.12.18Søren Christensen Ullerup Christen Sørensen Birte Marie Andersdatter 4de Advents Sønd: eller 18de Decbr: Søren. Gmd: Christen Sørensen og Birthe Marie Sørensdtr {Andersdatter} af Ullerup første Ægteskab. Anders Sørensens Hustrue {Ane Marie Clausdatter} fra Givskud. Jens Jensen Christen Uhre, Enevold Knudsen, Jens Villarsen og Ungkarl Søren Nielsen alle af Ullerup —
LINK: Anders Sørensen i Givskud.
35521808.12.26Jens Christoffersen Bøllund Christoffer Jensen Nørskov Maren Pedersdatter 2den Juuledag 26de Decbr: Jens. Grdmd. Christopher Jensen Nørskou og Maren Pedersdtr af Byllund. første Ægteskab. Peder Christensens Datter {29, Birte Marie Pedersdatter eller 19, Anne} af Byllund. Peder Christensen {Donnerup}, Jens Hermand {Jensen Nørskov} og Erik Pedersen af Byllund, Anders {Christensen} Hestlund og Hans Sørensen i Tromborg.
35541809.04.03Mads Nielsen Højgaard Niels Andersen Else Marie Madsdatter 2den Paaskedag 3die April Mads Grdmd. Niels Andersen og Else Madsd: i Højgaard, første Ægtesk. Pigen Inger Enevoldsdtr. i Ullerup. Enevold Knudsen af Ullerup, Hans Sørensen af Tromborg, Hans {Olesen} Skræder, unge Søren Sørensen paa Højgaards Mk [..at] Ungkarl Erik Pedersen fra Byllund.
35561809.04.16Ole Olesen Farre Ole Christensen Mette Katrine Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '2den sønd. eft. Paaske, 16de April. Ole Olesen, Ole Christensens søn i Farre. 13 dage.'}
Begravelse nr. 7125
35571809.04.23Hans Hansen Hjortsballe Hans Hansen Ingeborg Hansdatter 3 Sønd: eft. Paaske eller 23 April Hans Boelsmd. Hans Hansen og Ingeborg Hansdt af Hiortsballe. første Ægteskab. Jens Hansens Kone Kirsten Jensdtr af Gamelbye {Ringive} Iver Hansen, Jens Pedersen af [Farre] og [Jens] Christian Christensen af Moesgaard.
Begravelse nr. 7444
NOTITS: Begravet 23 år gammel 1832 fra Søndersthoved Mark.
35601809.06.04Niels Sørensen Neder- Donnerup Søren Nielsen Maren Sørensdatter 1ste Sønd: eft: Trf: 4de Junij. Slægtfredb: Niels. Moderen Maren Sørensdtr af Nederdonnerup. Faderen Søren Nielsen tienendes i Bredvads Mølle Ringkiøbing {Træden sogn, Skanderborg} Amt. Maren Jensdtr af Nederdonnerup. Søren {Nielsen} Skov, Peder Mortensen, Jens Nielsen, Niels Sørensen og Johanne Christiansdtr alle af Nederdonnerup.
NOTITS: Moderen er 22 år gammel, datter af Søren Nielsen Skov.
35631809.07.01Jens Peder Petersen? Donnerup- lund Rasmus Petersen Johanne Conradine Henrichsdatter Schmidt Løverdagen den [1ste] Julij. Jens Peter f. Rasmus Petersen og Sofie Cathrine {Johanne Conradine!} Schmidt paa Donneup første Ægteskab. Præstens Kone C: {Caroline} M. {Mathilde} Stallknecht {Gjelf}. Hr Hagense i Veile. Hr {Hernich Rudolf Henrichsen} Schmidt i Ppiersmøllen. Michel Nielsen i Hopballe Mølle og Jfr Petersen af Nyekirke Præstegaard.
NOTITS: Datoen er noget uklar, den er blevet læst som 10. juli men det er mandag, hvorimod den 1. juli var en lørdag. Dåben er indført efter en dåb den 6. august altså i forkert rækkefølge, vel først glemt. Moderens navn i kirkebogen Sophie Katrine er forkert, hun hedder Johanne Conradine Henrichsdatter Smidt.
35651809.07.02Peder Pedersen Nygaard Peder Mikkelsen Krogstrup Lene Pedersdatter 5te S: eft: Tref: 2den Julij Peder. Gmd Peder Mikkelsen Krogstrup og Lehne Pedersdt i Nyegaard første Ægteskab. Knud {Sørensen} Nyegaards Datter Mette {Knudsdatter}. Knud Sørensen og kone {Johanne Olesdatter}. Christen {formodentlig Morten} Christensen og Søren Christensen af Heßelbierre i Thyregod Sogn.
35661809.07.09Peder Christian Christensen Bregnhoved Christen Jonasen Else Marie Pedersdatter 6te S: eft: Tref: 9de Julij. Peder Christian Inds: Christen Jonasen og Else Marie Pedersdtr paa Breinhoed Mk. første Ægteskab. Konen Søster Ane Pedersdtr tjenendes Jens Sørensen i {Ildved} Hveisel. Anders Johansen og Datter {18, Maren Andersdatter, evt. Katrine 23c}, Christen Nielsen og hust {Karen Pedersdatter} samt Anders Niels: alle af Breinhod.
NOTITS: Der er vist to Jens Sørensen i Ildved, Hvejsel i FT 1801: Jens Sørensen Høll 43 og Jens Sørensen 60.
35671809.08.06Christen Pedersen Aasbjerg Peder Christensen Ane Kirstine Sørensdatter 10de S eft: Tref: 6te August Christen Boelsmd Peder Christensen og Ane Kirstine Sørensd: af Aasbierg 1ste Ægteskab. Faderens Moder Kirsten Madsdt. Christen Niels og Hustr {Karen Pedersdatter} og Anders Nielsen af Breinhod Christian Peder {Peder Christian} Johanneßen og Søster af Give.
35721809.11.12Hans Christensen Farre Christen Jensen Ane Poulsdatter 24de S eft: Tref: 12te Nov: Hans. Grdmd. Christen Jensen og Ane Povelsd: af Farre Mandens første, Konens 2det Ægteskab. Ane Kirstine Eriksdt af Skolling Gifskud Sogn. [Christen?] Simonsen og Hust: {Barbara Sørensdatter}, Csten Jørgensen og Hust af Farre, Erik {Sørensen} Skolling, og Niels Jensen af Linneballe.
35731809.11.12Morten Markussen Ullerup Markus Pedersen Else Jensdatter eodem die {24de S eft: Tref: 12te Nov:} Morten. Inds: Markus Pedersen og Else Jensdatter af Ullerup første Ægteskab. Bodil Mathilde Nis[...] af store Moesgd. Csten Klausen, Csten Uhre og hust, Enevold Knudsen og Datter {16, Kirsten Enevoldsdatter} af Ullerup, samt Csten {Jørgensen} Bexgd i st: Moesgaard.
35751809.11.19Thomas Christensen Søndersthoved Mark Christen Thomsen Mette Marie Rasmusdatter 25de S: eft: Tref: 19de Novbr. Thomas. hsmd. Kristen Thomsen og Mette Marie Rasmusdt paa Syndershod mk Mandens 2det konens 1ste Ægteskab. Mads Andersen af Marienlund. Peder Jensen og Hust {Maren Madsdatter}, Søren Nielsen, Johannes Pedersen og Søster alle af Heedegaard, samt Christian {Peder Christian} Johanneßen af Give {By}.
35771810.02.18Jens Peder Nielsen Ullerup Niels Hansen Kirsten Marie Gydesdatter Septuagesima Søndag den 18de Febr 1. Jens Peter. Grmd: Niels Hansen og Kirsten Marie Gydesdr af Ullerup første Ægteskab. Maren Pedersdtr tjendendes i Gifskou. Nils Eskildsen, Christen Uhre, Christen Clausen, Christen Sørensen {alle af Ullerup} og Anders {Jensen} Egeskov {af Givskov}.
NOTITS: Familieforhold ikke kendt.
35781810.02.23Søren Nielsen Farre Niels Andersen Dorte Sørensdatter Søndag Sexagesima eller 25de Febr 2 Søren. Grdm Niels Andersen og Dorthe Sørensdtr af Farre i første Ægsteskab. Peder Xstensens Kone {Anne Andersdatter} gl: Mølle. Peder Xstensen Ole Xstensen. Gravers Clausen og Hustrue {Mette Marie Henriksdatter} alle af Farre.
35791810.03.04Iver Madsen Mosgaard- Store Mads Iversen Maren Christensdatter Palme Søndag den 4de Marts. Iver. Indsidder Mads Iversen og Maren Christensdatter af store Moesgaard første Ægteskab. Maren Nielsdter tjendende i Thyregoed Præstegd. Jens Xstian Xstensen af Moesgaard. Xstian og Hans Iversen af Thyregod {By} Niels Pedersen og hust samt Peder Johansen Donnerupgrd.
NOTITS: Faderen, 23, er fra Thyregod By, moderen, 23, er født i Give sogn. De flytter til Enkelund og senere Thyregod By i Thyregod. Barnet Iver Madsen bosætter sig senere i Thyregod By.
35811810.05.13Christian Jensen Farre Jens Christian Nielsen Margrethe Elisabeth Hansdatter 3die Sønd: eft: Paaske eller 13de Maij. Tvillingerne Christian & Niels. Grmd Jens Christian Nielsen og Magrethe Elisabeth Hansdt første Ægteskab boer paa Farre mk. Koenens Søster Ane Sofie Hansder og Anders Hansens Hustr Maren Mortensdr i Give {By}. Hans Madsen, Niels {Jensen} Beck, Niels Christensen, Niels Andersen, Jens Christensen samt Gravers Klausen og Hustr {Mette Marie Henriksdatter} alle af Farre.
NOTITS: Tvilling til Niels.
35821810.05.13Niels Jensen Farre Jens Christian Nielsen Margrethe Elisabeth Hansdatter 3die Sønd: eft: Paaske eller 13de Maij. Tvillingerne Christian & Niels. Grmd Jens Christian Nielsen og Magrethe Elisabeth Hansdt første Ægteskab boer paa Farre mk. Koenens Søster Ane Sofie Hansdtr og Anders Hansens Hustr Maren Mortensdr i Give {By}. Hans Madsen, Niels {Jensen} Beck, Niels Christensen, Niels Andersen, Jens Christensen samt Gravers Klausen og Hustr {Mette Marie Henriksdatter} alle af Farre.
NOTITS: Tvilling til Christian. Gift 1839 i Sønder Omme med Marianne Mortensdatter af Hallundbæk.
35841810.06.17Søren Christian Olesen Farre Ole Christensen Mette Katrine Sørensdatter Tinit: Søndag eller 17 Junij Søren Christian Grmd Ole Christensen og Mette Cathrine Sørensdtr Farre første Ægteskab. Jens Xstensens Hustr: Leene Pedersdtr Farre mk. Jens Xstensen Niels Andersen og Hustr {Dorte Sørensdatter} Bent {Nielsen} Mølgaard, Jens Xstian Nielsen og unge Xsten Olesen alle fra Farre.
35861810.07.08Erik Pedersen Usselbo Peder Mogensen Ane Margrethe Eriksdatter 3die Sønd: eft: Tref: 8de July. Erik. Snedker Peter Mogensen og Ane Magrethe Ericksdtr af Usselboe første Ægteskab. Pigen Johanne Xstiansdtr tjenendes i Oxenbierre {Øster Nykirke}. Xsten {Jørgensen} Beksgrd og Søn Jens Xstian {Christensen} af store Moesgrd. Hans Hansen og hustr {Ingeborg Hansdatter}. Niels Jensen af Oxenbjerre {Øster Nykirke}. Niels Pedersen
Begravelse nr. 7139
NOTITS: Begravet 2½ måned gammel. Fødselsdato regnet tilbage fra begravelsen.
35871810.07.29Frederik Christensen Loftlund Christen Pedersen Karen Pedersdatter 6te Sønd: efter Tref: eller 29 Julij. Slægtfredbarn Friderick. Moderen Karen Pedersr af Loftlund, Faderen Ungkarl Christen Pedersen af S: Hindskov i Thyregod Sogn. Peder Johnsens Hustr {Maren Nielsdatter} i Bøllund. Peder Johnsen {Johansen} Neils {Jensen} Bech Hans Madsen, Gravers Klausen og Jens xstians Pige Ane Sofie Hansdatter.
NOTITS: Faderen Christen Pedersen har ikke kunnet findes i Sønder Hindskov, Thyregod.
35891810.08.19Peder Christian Laursen Skærhoved Laurs Hansen Maren Christensdatter 9de Sønd: eft: Tref: eller 19de Aug: Peder Christian. Gmd Laurs Hansen Maren Christensdtr af Schierhoed første Ægtekab. Jinger Kirstine Xstensdtr i Skiærhoed. Anders Egskov og Hustr {Kirstine Sophie Rechnagel} i Givskov, Peder Jochumsen paa
35901810.08.19Christen Ebbesen Donnerup Mark Ebbe Sørensen Maren Christensdatter ditto dato {9de Sønd: eft: Tref: eller 19de Aug:}. Christen Gmd: Ebbe Sørensen og Maren Christensdtr Donnerup mk. første Ægteskab. Ineborg Xstensen tjenende i Ullerup. Xsten Sørensen S: Kollemorten. Niels Pedersen Kiærgaa og hustr i Thyregod Sogn. Peder Madsen af Vimmelund og Niels Andersen Nederdonnerup.
35921810.10.27Carl Frederik Felix Petersen Donneruplund Rasmus Petersen Johanne Conradine Henrichsdatter Schmidt Søndagen den 27de Okt: Carl Fridr Felix. Proprietær Rasmus Petersen og Johanne Conradine Schmidt 1ste Ægte. paa Donneruplund. Hr: {Hrenrich Rudolph Henrichsen} Schmidt paa Engelsholm Papier Mølle {Randbøl}. Guldsmed {Frederik Ludvig Kristoffer} Hogrefe [..]anien fra Vejle. Michel Nielsen Hopballe Mølle {Jelling}, Fridr Rechnagel i Gifskou og Præstens {Lorentz Lorentzen Stallknecht} Datter Else Marie {Stallknecht}.
35931810.11.18Søren Christensen Donnerup Mark Christen Pedersen Else Sørensdatter 22de Sønd: eft: Tref: el: 18de Novbr Søren Gmd Christen Pedersen og Else Sørensdr i Malt[..l]und paa Donenrup mk 1ste Ægteskb. Anders Sørensens Hustr {Ane Marie Clausdatter} i Riis. Peder Mortensen og Søn {29c, Anders Pedersen} Niels {Sørensen} Skov og Søster {18, Kirsten Marie? Sørensdatter} af Nederdonnerup
35971810.12.30Mads Nielsen Neder- Donnerup Niels Pedersen Skjøde Kirsten Madsdatter S{øndag}: m{ellem}: J{ul}: og Nytaar 30te Decbr Mads Grdbruger Niels Pedersen Skiøde og Kirsten Madsdatter Nederdonnerups Overmk 1ste Ægteskab. Karen Madsder af Vimmelund. Niels Andersen og Hustr Nederdonnerup Niels Olesen Nederdonnerup Overmk og Peder Madsen Vimmelund.
35991811.04.15Johannes Madsen Give By Mads Christensen Karen Pedersdatter 2den Paaskedag 15de April Johannes Grdbruge Mads Christensen og Karen Pedersdr i Give {By} første Ægteskab. Koenens Moder Maren Nielsdr. Peder Christensen Aasbierg Laust Sørensen Give, Peder Christian Johannesen og Birthe {Jakobsdatter} Skov alle af Give.
36011811.05.10Christen Andersen Give By Anders Christensen Grene Christiane Christensdatter almindelig Bededag 10de May Christen Grmd Anders Christensen Greene og Christiane Christensdtr af Give {By} Mandens 2det Konens første Ægteskab. Laust Sørensens Hustr {Maren Jensdatter}. Laust Sørensen Niels Thygesen Christian Peter Johannesen og Birthe {Jakobsdatter} Skov alle af Give {By}.
36021811.05.19Anders Andersen Hedegaard Anders Andersen Karen Nielsdatter 5te Søndag efter Paaske 19de May Slægtfredbarn Anders Pigen Karen Nielsdr af Heedegaard som Fader blev udlagt Andersen Andersen Ungkarl i Ramskou. Søren Nielsens Hustrue {Mette Johannesdatter} af Heedegrd. Mads Andersen Ramskov, Peder {Nielsen} Heedegd af Give {By}, Johannes Sørensen og Ingeborg begge af Hedegrd.
36031811.06.03Laurs Jørgensen Bregnhoved Jørgen Nielsen Ane Kirstine Mikkelsdatter 2den Pintsedag 3die Juny Slægtfredbarn Lauest Mod: Pige Ane Kirstine Mikkelsdr fra Brejnhoed mk. til Barnefader blev udlagt gift Mand Jørgen Nielsen paa Enkelund mk i Thyregod Sogn. Christen {Christensen} Overmarks Hustr {Ane Laursdatter} af Give {By}. Christen {Christensen} Overmark, Anders Xstensens Hustr {Mette Marie Sørensdatter}, Hans Christensen alle af Bexgaard, Peder Christensen fra Aasbierg.
NOTITS: I følge Ejnar Bjerre kom Jørgen Nielsen, der var gift med Karen Andersdatter, til en nyoprettet ejendom Enkelund 1B i Thyregod i 1811, men måske før for han må have kendt moderen i oktover 1810.
36061811.08.04Hans Christian Pedersen Sillesthoved Peder Christensen Maren Christensdatter 8de Søndag eft: Treef: 4de August Hans Christian Grdmd. Peder Christensen og Maren Christensdr af Sillesthoed begge i første Ægteskab. Mads Pedersen Hustr Ane Xstensdtr Askjær Brande Sogn. Mads {Pedersen} Askjær, Søren Christensen {Nedvad,} Linneballe John Pedersen og Hustr {Maren Thomasdatter} Jesper Nielsen af Sillesthoed.
36071811.09.08Christian Jensen Give By Jens Jensen Maren Laursdatter 13de Søndag efter Tref: 8de Septembr Christian Sognefoged og Gaardmd. Jens Jensen og Maren Laursdr af Give {By}. Begge i første Ægteskab. Birte Jacobsdr Skov i Give {By}. Mads Christensen Christian Peder Johannesen Skov og Søster Maren {Johannesdatter} Skov alle af Give {By}.
36121811.11.24Fæster Sørensen Donnerup Mark Søren Fæstersen Karen Hansdatter 24de Søndag eft: Treef: 24de Jovembr Fæster Huusmand Søren Fæstersen og Karen Hansdatter af Viberg paa Donnerup Mark. Begge i første Ægtestab. Ane Margrethe Pedersdatter af Fruerlundhuus, Peder Johannesen, Laus Hansen fra Skiærhoed, Peder Madsen og Søster Karen {Madsdatter} af Vimmelund.
NOTITS: Fæster Sørensen udvandrer 1853+ (efter 1853) til Iowa, USA; vel til en eller flere af hans børn, som er født i Raarup. †1892 Moorhead, Monona county, Iowa.
36161812.03.01Hans Andersen Bæksgaard Anders Christensen Mette Marie Sørensdatter 3die Søndag i Faste 1ste Martz Hans Boelsmand Anders Christensen og Mette Marie Sørensdtr paa Bexgaard[....] første Ægteskab. Hans Christensen Hustru {Mette Marie Sørensdatter} af Bexgaard. Hans Christensen og Søster Kirsten {Christensdatter}, samt Laust Pedersen Alle af Bexgaard og Anders Nielsen Ungkarl fra Bregnhoed —
Begravelse nr. 7180
NOTITS: Begravet 4. juli 1813.
36171812.03.30Niels Christensen Bregnhoved Christen Nielsen Karen Pedersdatter 2den Paaskedag 30te Martz Niels Grdmd Christen Nielsen og Karen Pedersdatter af Brejnhoed første Ægteskab. Mandens Søster Bodil {Nielsdatter} i Brejnhoed. Jens Peder Nielsen af Nørkollemorten {Øster Nykirke}. Niels Nielsen Ørnsholdt {Øster Nykirke}. Anders Nielsen og Maren Andersdatter i Bregnhod.
36201812.04.19Morten Pedersen Neder- Donnerup Peder Sørensen Ane Katrine Jørgensdatter  3die Søndag eft. Paa 19 April Morten Inds: Peder Sørensen og Ane Cathrine Jørgensdr fra Nederdonnerup Overmk første Ægteskab. Hr. {Rasmus} Petersens Pige Karen Xstensdr paa Donrup. Sr. {Thomas Christensen} Grynderup, Niels Pedersen Skiøde, Niels Sørensen Skov og Søster Kirsten Mariane {Sørensdatter Skov} af Nederdonnerup.
36221812.05.31Christopher Albertsen Søndersthoved Mark Albert Mortensen Maren Pedersdatter 1ste Søndag eft: Tref: 31 Maij Christopher Grmd Albert Mortensen og Maren Pedersdr af Petersborg paa Syndersthoed Mk begge i første Ægteskab. Ane Jørgensdr af Give {By}. Thomas Nielsen af Øgelund. Jens {Nielsen} Grene og Hustru {Johanne Maria Pedersdatter} og Johannes Sørensen fra Heedegaard.
Begravelse nr. 7164
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.
36261812.08.02Jens Christian Hansen Farre Mark Hans Madsen Ane Sofie Nielsdatter 10de S: efter Tref: 2den August Jens Christian Grdmd og Smed Hans Madsen og Ane Sofie Nielsdr Farre Mk første Ægteskab. Maren Madsdr tjenende i Ringgive Præstegd. Christen Olufsen {den Unge}, Niels Jversen {af Tornumgaard, Farre} og Jens Christian Niels: fra Farre. samt {Fridrich} Rechnagels Pige af Giufskou.
Begravelse nr. 7182
NOTITS: Begravet 13 måneder gammel.
36271812.08.09Ole Jensen Sillesthoved Jens Olesen Engel Sørensdatter 11te S. eft: Tref: 9de Aug: Ole Grdmd Jens Olesen og Engel Sørensdatter af Sillesthoed første Ægteskab. Mandens Søster Else Marie Olesdr fra Grauerslund Hveisel Sogn Niels Ole Kollund. Jesper Nielsen og gl: Christen Hansen samt Farre Møllers {Hans Ludvigsen} Koene {Sofie Kristiane Neumann}.
36301812.11.22Johannes Christiansen Give By Christian Peder Johannesen Birte Jakobsdatter 26de S: eft: Tref: 22de Novbr: Johannes Grdmd Christian Peter Johannesen og Birthe Jacobsdatter af Give, begge i første Ægteskab. Ane Jensdr af Store Hestl: Jacob Skov og Christen Jakobsen af Give {By} Jens {Christensen} Skov og Datter Leene {Jensdatter} af store Hestlund.
36311812.11.22Christen Ebbesen Farre Mark Ebbe Hansen Barke Sørensdatter ditto Dato {22de Novbr:} Christen Husmd Ebbe Hansen og Barke Sørensder Farre Mk. Mandens 1ste Koenens andet Ægteskab. Christen Jensens Steddatter Else {Christensdatter} i Farre. Jens Xstensen, Søren Xstensen, Xsten Jensen og Hustr {Anne Poulsdatter} alle af Farre.
NOTITS: Moderen kaldes også Barbara, gift 1. gang med Christen Simonsen †1810. Her gift 2. gang. Bæreren Elses mor er Anne Poulsdatter og far Christen Andersen Grovsmed.
36321813.01.01Jens Pedersen Sillesthoved Peder Christensen Maren Christensdatter 1. Nytaardsag 1ste Janu: Jens Grdmd: Peder Christensen og Maren Christensdatter af Sillesthoed begge i første Ægteskab. Søren Christensens Hustrue {Ane Nielsdatter} i Hesselbjerre Tyregod Sogn. Søren Xstensen ibidem Søren Xstensen Linneballe. Jens Olesen og Ane Xstensdr af Sillesthoed.
Begravelse nr. 7210
NOTITS: Begrabet 1816 tre et halvt år gammel.
36331813.01.01Søren Christian Hansen Tromborg Hans Sørensen Johanne Andersdatter Samme Dag {Nytaarsdag 1ste Janu:} Søren Christian Grdmd Hans Sørensen og Johanne Andersdtr fra Tromborg begge i første Ægteskab. Maren Andersdr Brandlund {Brande}. Erich Pedersen, Christofer {Jensen} Nørskov af Bøllund Niels Andersen og koene af Højgrd.
36341813.01.01Jens Olesen Farre Ole Christensen Mette Katrine Sørensdatter Ditto dato {Nytaarsdag 1ste Janu:} Jens Gmd: Ole Christensen og Mette Chatrine Sørensdr af Farre, begge i første Ægteskab. Gravers Klausens Hustrue {Mette Marie Henriksdatter} i Farre. Gravers Klausen og Søn Klaus {Graversen} Jens Xstensen og Bodil Xstensen alle af Farre.
36431813.07.25Jens Andersen Givskov Anders Jensen Egeskov Sophie Rechnagel 6te S: eft: Tref: 25de Julij Jens Gmd: Anders Jensen Egskou og Sophie Rechnagel af Gifskou begge i første Ægteskab. Ingeborg Jensdr Langl: Mølle {Langelund Mølle, Ringive}. {Fridrich} Rechnagel, Christen {Jensen} Utoft og Søn Jens {Christensen} fra Omraa {Omvraa} Ome Sogn samt Inger Kirstine tjenendes i Skierhoed.
36441813.07.25Thomas Christian Pedersen Øgelund Peder Thomsen Ane Marie Christensdatter Ditto dato {6te S: eft: Tref: 25de Julij} Thomas Christian Indsidder Peder Thomsen og Ane Marie Christensdr af Øgelund, begge første Ægteskab. Ingeborg Jensdr Lang. Mølle {Langelund Mølle, Ringive}. Thomas Nielsen i Øgelund. Christen Jacobsen af Give {By, 18} og Inger Kirstine Schierhoed.
NOTITS: Peder Thomsen er lige i 1813 blevet gift med Ane Marie Christensdatter, der skrives af Langelund Mølle, Ringive.
36451813.08.22Dødfødt Give By Anders Hansen Bank Mette Madsdatter {REKONSTRUERET: fra begravelsen: '10de Sønd. eft. Treef., 22de August. Anders Hansens dødfødte søn paa Give Mark.'}
Begravelse nr. 7183
NOTITS: Stenbrogaard og moderen fra dåb 10. mar. 1811.
36481813.10.03Niels Nielsen Give By Niels Lauersen Johanne Jørgensdatter 16de Sønd: eft: Tref: 3die Octobr Niels Grdmd Niels Lauesen og Johanne Jørgensdr af Give Annexgaard begge i første Ægteskab. Niels Jørgensens Hustrue {Lene Larsdatter} i Ulkind {Ringive}. Niels Jørgensen, Ib Jensen af Grønborg {Lille Hestlund} Christen Jacobsen og Søster Leene {Jakobsdatter} af Give {By}.
36491813.10.03Jens Peder Eriksen Bøllund Erik Pedersen Ane Jørgensdatter Samme Dag {16de Sønd: eft: Tref: 3die Octobr} Jens Peder Grdmd Erick Pedersen og Ane Jørgendr af Bøllund - Mandens første Koenens Andet Ægteskab. Birthe Marie Pedersdr tjenede Madam Neuchs {Johanne Sophie Stallknecht} i Give {By}. Christofer {Jensen} Nørskov og Jens Hermann {Jensen Nørskov} af Bøllund Jens {Christensen} Skov af store Hestlund og Hans Sørensen Tromborg.
36511813.10.14Anders Knudsen Ulkær Mølle Knud Nissen Ane Kirstine Andersdatter 22de Sønd: eft: Tref: 14de Novbr Anders Møller Knud Niessen og Ane Kirstine Andersdr af Ulkiær Mølle begge i første Ægteskab. Broder Niessen fra Sælgaard? i Nebel Sogn. Jens {Christensen} Skov og Anders Christensen af store Hestlund samt Ane og Leene Jendtr ibidem.
36521813.10.17Hans Sørensen Donnerup Mark Søren Fæstersen Karen Hansdatter 17de Sønd: eft: Tref: 17de Octobr Hans Grmd Søren Fæstersen og Karen Hansdatter af Vilberg paa Donneruplund Mk begge i første Ægteskab. Lauest Hansens Hustr {Maren Christensdatter} i Schierhoed. Laus Hansens, Peder Jochumsen, Peder Madsen og Søster Karen {Madsdatter} af Vimmelund.
36531813.11.13Dødfødt Bæksgaard Hans Christensen Ane Kirstine Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '22de Sønd. eft. Treef., 14de Novbr. Hans Christensen i Bexgaards Dødfødte Søn.'}
Begravelse nr. 7187
36551813.12.26Claus Christensen Ullerup Christen Clausen Maren Jensdatter 2den Juuledag 26de Decbr. Claus Grdmd Christen Clauesen og Hustrue Maren Jensdr af Ullerup begge i første Ægteskab. Moderens Moder {Kirsten Christensdatter}. Enevold Knudsen og Datter Kirsten {Enevoldsdatter} af Ullerup samt Christen Sørensen ibidem.
36581814.02.27Abraham Jakobsen Roy? Søndersthoved Jakob Christensen Roy Maren Sørensdatter 1ste Søndag i Faste, 27de Febr Tvillingerne Abraham & Jacob. SædegaardsEjer Jacob Christensen Roj og Maren Christensdr {Sørensdatter!} begge 1ste Ægtes: paa Syndersthoed. Bodil Nielsdatter af Brejnhoed. Marianne {Jakobsdatter} Roj paa Syndersthoed. Christen og Anders Nielsen fra Brejnhoed. Mads Andersen Ramskov og Peder Hansen Synderthoed Mk.
NOTITS: Tvilling med Jakob. På grund af rækkefølgen af bærerne nemlig Bodil Nielsdatter og Mariane Roy anses Bodil som bærer af Abraham og Marianne af Jakob. Moderens navn altid forkert (Christensdatter i stedet for Sørensdatter) i Give kirkebog.
36591814.02.27Jakob Jakobsen Roy Søndersthoved Jakob Christensen Roy Maren Sørensdatter 1ste Søndag i Faste, 27de Febr Tvillingerne Abraham & Jacob. SædegaardsEjer Jacob Christensen Roj og Maren Christensdr {Sørensdatter!} begge 1ste Ægtes: paa Syndersthoed. Bodil Nielsdatter af Brejnhoed. Marianne {Jakobsdatter} Roj paa Syndersthoed. Christen og Anders Nielsen fra Brejnhoed. Mads Andersen Ramskov og Peder Hansen Synderthoed Mk.
NOTITS: Tvilling med Abraham. På grund af rækkefølgen af bærerne nemlig Bodil Nielsdatter og Mariane Roj anses Bodil som bærer af Abraham og Marianne af Jakob. Moderens navn altid forkert (Christensdatter i stedet for Sørensdatter) i Give kirkebog.
36601814.04.07Peder Christoffersen Bøllund Christoffer Jensen Nørskov Maren Pedersdatter Skærtorsdag 7de April Peder Grdmd Christopher Jensen Nørskou og Maren Pedersdatter i Bøllund, af første Ægteskab. Erik Pedersen Bøllund. Anders {Christensen} Hestlund, Hans {Sørensen} Tromborg, Peder Pedersen og Ane Pedersdtr af Bøllund —
36611814.04.11Jens Jørgen Nielsen Ullerup Niels Christian Christensen Krog Else Jørgensdatter 2denPaaskedag. 11te April Jens Jørgen Grmd Niels Christian Christensen Krog og Else Jørgensdatter af Ullerup begge i første Ægteskab. Christofer Christensen fra Duehuset fra Smidstrup Mr. Jens Villarsen, Christen Klausen, Enevold Knudsen af Ullerup og Mette Knudsdr af Nyegaard.
36631814.04.24Nikolaj Svejstrup Christoffersen Donnerup Mark Christoffer Nikolajsen Svejstrup Inger Marie Nisdatter 2den S: eft: Paaske 24de April Nicolay Sveistrup Smeden Christofer Nicolaisen Sveistrup Inger Marie Nielsdr, Møldamhus paa Donnerup Mk, første Ægteskab. Abelone Nielsdr i Tholund {Thorlund, Ejstrup}. {Nikolaj} Sveistrup fra Rørbæk {Vester}, Christen Uhre, Jens Jensen Nederdonnerup og Peder Madsen Vimmelund —
NOTITS: †1860+. Gift 1842 i Hvirring med Kirsten Marie Nielsdatter *1826 Hornum, Hvirring datter af Niels Hansen *1796 Korning †1839 Hvirring og Anne Katrine Andersdatter *1793 Korning †1869 Hornum, Hvirring.
36651814.05.19Søren Pedersen Sillesthoved Peder Christensen Maren Christensdatter Christi Himmelfartsd: 19de May Søren Gmd Peder Christensen og Maren Christensdatter af Sillesthoed begge i første Ægteskab. Christen Andersens Datter {Anne Christensdatter} Sillesthoed Mk. {Porshus}. Mads Pedersen, Christen Jensen store {Nørre} Askjær Brande Sogn og Xsten Hansen Sillesthoed —
36661814.06.26Anders Hansen Tromborg Hans Sørensen Johanne Marie Andersdatter 3die S: eft: Trefold: 26de Junij Anders Boelsmd Hans Sørensen Johanne Marie Andersdtr fra Tromborg begge i første Ægteskab. Peder Christensens Hustrue {Karen Andersdatter} fra Brandlund {Brande}. Peder Xstensen. Erik og Peder Pedersen af Bøllund samt Lene {Jakobsdatter} Skov af Give {By}.
36691814.07.24Peder Møberg Laursen Skærhoved Laurs Hansen Maren Christensdatter 7de S: eft: Tref: 24de Julij Peder Møeberg Grdmd Lauest Hansen og Maren Christensdatter af Schierhoed begge i første Ægteskab. Peder Hansen {s Hustrue Maren Jakobsdatter} Møeberg af {Sønder} Omme Sogn. Peder Hansen. Anders Jensen {Egeskov} Givskov Peder Thomasen Øgelund og Tjenestekarlen Niels Pedersen i Skiærhoed.
NOTITS: Bosat Møbjerg, Sønder Omme. Gift 1843 i Brande med Karen Jakobsdatter *1820 Skærlund datter af Jakob Frandsen og Anne Marie Lange.
19661815.04.13Christen Sørensen Højgaard Søren Sørensen den Yngre Mette Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 2. død 13 April begravet 21. April Christen Sørensen. Søn af Søren Sørensen og Hstr. Mette Christensdatter af Høigaards Mk. 5½ time.'}
Begravelse nr. 7201
36781815.04.16Søren Christian Lauesen Give By Laust Sørensen Maren Jensdatter Nørskov 1. Hjemmedøbt 1 Februar i Give af Hr. Rahbek. Daaben publiceret: 16 April Søren Christian Lauesen Gaarmand Laust Sørensen og Hustru Maren Jensdatter Nørskov af Give By (1ste Ægteskab).
Begravelse nr. 7575
NOTITS: Begravet 25 år gammel i 1840 i Give By, fik almisse. Fra 1815-30 afskrift af kontraministerialbogen uden faddere. Originalen med faddere i 1893 i Give præstegård.
36791815.04.16Erik Hansen Farre Hans Madsen Karen Eriksdatter 2. Hjemmedøbt 26 Februar i Give af Hr. Rahbeck. Daaben publiceret 16 April Erich Hansen Gaardmand og Smed Hans Madsen og Hustru Karen Erichsdatter af Farre (Manden i 2den Ægteskab)
36841815.06.25Jens Christensen Søndersthoved Mark Christen Jonasen Else Pedersdatter 3. (Hjemmedøbt) 29 Maj. Daaben publiceret 25 Juni. Jens Christensen Husmand Christen Jonasen og Hustru Else Pedersdatter af Syndersthoed Mark.
36881815.08.20Jørgen Madsen Hestlund- Lille Mads Nielsen Kirsten Johannesdatter 4. Hjemmedøbt 16 Juli af Hr Rahbek. Daaben publiceret 20 August Jørgen Madsen Gaardmand Mads Nielsen og Hustru Kirsten Johansen af Lille Hestelund.
Begravelse nr. 7204
NOTITS: Begravet 7 uger gammel.
36901815.11.26Laust Peder Lauesen Bøllund Laust Pedersen Bodil Jakobsdatter 5. 6 Oktober (J Kirke) 26 November Laust Peder Lauesen Gaarmand Laust Pedersen og Hustru Bodil Jacobsdatter af Bøllund.
NOTITS: Kaldes senere Peder Lauesen, bosat Salbækhus, Donnerup Mark.
36911815.11.26Søren Sørensen Donnerup Mark Søren Sørensen Darum Maren Johannesdatter 6. 2 Oktober (J Kirke) 26 November Søren Sørensen Husmand Søren Sørensen Darum og Hustru Maren Johannesdatter af Donnerup Mark.
36921816.02.25Niels Sørensen Ullerup- Lille Søren Nielsen Smed Maren Christensdatter 7. Hjemmedøbt 22 December. Daaben publiceret 25 Februar 1816 Niels Sørensen Gaardmand Søren Nielsen Smed og Hustru Maren Christensdatter af Lille Ullerup.
Begravelse nr. 7206
NOTITS: Begravet 6 uger gammel.
36961816.03.03Jens Christian Hansen Give By Mads Christian Hansen Katrine Poulsdatter 1. 1816 født 2 Februar, døbt 3 Marts Jens Christian Hansen Gaardmand Mads Christen Hansen og Hustru Cathrine Pouelsdatter af Give.
36971816.04.15Niels Villads Nielsen Farre Niels Thuesen Ingeborg Pedersdatter 2. Født 18 Februar døbt 15 April Niels Villars Nielsen Husmand Niels Thuesen og Hustru Ingerborg Pedersdatter af Farre.
36981816.04.15Søren Jensen Sillesthoved Jens Olesen Engel Sørensdatter 3. Hjemmedøbt 11 Marts i Ringgive. Daaben public. 15 April Søren Jensen (Tvillingssønner af) Gaardmand Jens Olesen og Hustru Engel Sørensdatter.
36991816.04.15Joen Jensen Sillesthoved Jens Olesen Engel Sørensdatter 3. Hjemmedøbt 11 Marts i Ringgive. Daaben public. 15 April Joen Jensen (Tvillingssønner af) Gaardmand Jens Olesen og Hustru Engel Sørensdatter.
37001816.04.15Jørgen Martinus Eriksen Bøllund Erik Pedersen Ane Jørgensdatter 5. Født 25 Februar døbt 15 April Jørgen Martinus Erichsen. Gaardmand Erich Pedersen og Hustru Ane Jørgensdatter af Bøllund.
37041816.04.21Hans Jensen Farre Jens Christian Nielsen Margrethe Elisabeth Hansdatter 6. Hjemmedøbt 23 Januar i Ringgive. Daaben public. 21 April Hans Jensen. Gaardmand Jens Christian Nielsen og Hustru Magrethe Elisabeth Hansdatter af Farre.
Begravelse nr. 7233
NOTITS: Begravet 1818, 2 år gammel.
37051816.04.21Jens Andersen Søndersthoved Mark Anders Andersen Maren Jensdatter Grene 7. Født 21 Januar døbt 21 April Jens Andersen. Uægte Barn af Maren Jensdatter Grene af Syndersthoed Mark og udlagt Barnefader Mursvend Anders Andersen af Ramskov.
37061816.04.28Christen Madsen Give By Mads Christensen Karen Pedersdatter 8. Født 28 Marts. Døbt 28 April Christen Madsen. Gaardmand Mads Christensen og Hustru Karen Pedersdatter af Give {By}.
Begravelse nr. 7224
NOTITS: Begravet 1817, 1 år gammel.
37071816.05.10Hans Christensen Farre Christen Olesen Maren Lauesdatter 9. Født 30 Marts. Døbt 10 Maj Hans Christensen. Gaardmand Christen Olesen og Husgtru Maren Lauesdatter af Farre.
Begravelse nr. 7238
NOTITS: Begravet 1818, 2 år gammel.
37081816.06.23Navnløs Give By Anders Hansen Bank Mette Mortensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 2 død 23. Maj begravet 3. Juni (Udøbt Barn). Søn af Anders Hansen Bank og Hustru Mette Mortensdatter af Give Mark. 2 Minutter.'}
Begravelse nr. 7209
NOTITS: Døde 2 minutter gammel.
37091816.05.26Jens Frandsen Store Hestlund Frands Jensen Kirsten Kimmoes 10. Født 14 April. Døbt 26 Maj Jens Frantzen. Husmand Frantz Jensen og Hustru Kirsten Kimmoes af Store Hestlund Mark.
Begravelse nr. 7337
NOTITS: Begravet 1825, 9 år gammel i Give By.
37101816.05.26Christian Frederiksen Usselbo Frederik Christian Bøgild Bodil Mathilde Nissen 12. Født 21 Maj. Døbt 26 Maj. Christian Frederiksen (Uægte Søn af) Bodil Mathilde Nissen af Usselboe og udlagt Barnefader Krigskarl Frederik Christian Bøgild (ubekjent Hjemstavn).
37111816.06.03Jens Peder Jakobsen Søndersthoved Jakob Christensen Roy Maren Christensdatter 11. Født 6 April. Døbt 3 Juni. Jens Peder Jacobsen. Jacob {Christensen} Roy og Hustru Maren Christensdatter af Syndersthoved.
37181817.02.16Niels Pedersen Øgelund Peder Thomsen Ane marie Christensdatter 14. Født 25 December, hjemmedøbt 27 December. Daaben publ. 16 Februar 1817. Niels Pedersen. Gaardmand Peder Thomsen og Hustru Ane Marie Christensdatter af Øgelund.
37201817.04.07Peder Nielsen Neder- Donnerup Niels Pedersen Skjøde Kirsten Madsdatter 1. Født 16. Februar. Døbt 7. April 1817. Peder Nielsen. Gaardmand Niels Pedersen Skjøde og Hustru Kirsten Madsdatter af Neder Donnerup Overmark.
37211817.04.08Søren Hansen Tromborg Hans Sørensen Johanne Marie Andersdatter 2. Født 26. Februar. Døbt 8. April. Søren Hansen. Gaardmand Hans Sørensen og Hustru Johanne Marie Andersdatter af Tromborg.
37251817.06.22Peder Jensen Søndersthoved Mark Jens Christensen Johanne Jensdatter 3. Født 24. April. Døbt 22. Juni. Peder Jensen. Husmand Jens Christensen og Hustru Johanne Jensdatter af Syndershoed Mark.
Begravelse nr. 7237
NOTITS: Begravet 1 år gammel.
37261817.08.22Mathis Frandsen Hestlund- Store Frands Jensen Kirsten Jensdatter 4. Født 14. Juli. Døbt 22. August. Mathis Frantzen. Husmand Frantz Jensen og Hustru Kirsten Jensdatter i Store Hestlund Mark.
Begravelse nr. 7230
NOTITS: Begravet 10 uger gammel.
37301817.09.21Niels Andersen Bregnhoved Anders Nielsen Mette Andersdatter 5. Født 29. Juli. Døbt 21. September. Niels Andersen. Gaardmand Anders Nielsen og Hustru Mette Andersdatter af Breinhoved.
37311817.09.21Jens Christensen Mosgaard- Store Christen Christensen Maren Jensdatter 6. Født 1. August. Døbt 21. September. Jens Christensen. Gaardmand Christen Christensen og Hustru Maren Jensdatter af Store Moesgaard.
37331817.10.12Niels Thomassen Hestlund- Lille Thomas Nielsen Karen Jakobsdatter 7. Født 26. August. Døbt 12. Oktober. NielsThomassen. Gaardmand Thomas Nielsen og Hustrup Karen Jacobsdatter af Lille Hestlund.
37351818.01.25Søren Sørensen Viberg Søren Fæstersen Karen Hansdatter 8. Født 18. Oktober. Døbt 25. januar 1818. Søren Sørensen. Husmand Søren Fæstersen og Hustru Karen Hansdatter af Vieberg.