Give Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1700 - 1817
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Give kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.
3. Kun tekst- og klapversionen har fadderlister med kommentarer separat, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version.

Døbte sorteret efter navn, efternavn, sted, faderen, moderen, dato, dåbens nummer.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Huller i Give kirkebog 1711-19, 1745-54 og 1800-05.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 2001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døbte
Nr.DatoNavnEfternavnStedFaderenModerenKirkebogstekst
19941690.10.01Anne Mortensdatter Nygaard Morten Jensen ? Morten Jensens kone {REKONSTRUKTION: Morten Jensen en datter født Mette i Nygaard rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6093
NOTITS: Anne begravet, "i hendes alders 16 aar og 6 maaneder", 1707 #6093.
19951693.01.01Mette Pedersdatter Sillesthoved Peder Nielsen Johanne Nielsdatter {REKONSTRUKTION: Peder Nielsen en datter født Mette i Sillesthoved rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6090
NOTITS: Mette begravet, "i hendes alders 14 aar og 2 maaneder", 1707 #6090.
20031700.03.14Abelone Hansdatter Farre Hans Madsen ? Hans Madsens kone Dom Oculi: hafde Hans Matzen i Farre et barn til daab baaren af Maren Pedersdatter i Farre og blef kaldet Appelon og samme tid var faddere Peder Lassen i [Farre] og Niels Nielsen ibid:, Karen Pedersdatter ibid:, Anne Lasdatter ibidem og Marie Pedersdatter ibidem.
20041700.03.13Anne Pedersdatter Farre Peder Graversen ? Peder Graversens kone Dend 13 Martii hafde Peder Graversen i Farre et barn til daab som blef kaldet Anne baaren af Kirsten Andersdatter i [Holtum?] i Sindberg sogn og var faddere Jens Tyrregoed i Farre og Jens Bierre ibidem, Peder Lassen ibidem, Matthies Jensen i Skierhoed, Niels Nebvats hustrue.
20051700.03.21Birgit Kjeldsdatter Nederdonnerup Kjeld Poulsen ? Kjeld Poulsens kone Dom Lætare hafde Kield Povelsen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Beret baaren af Jens Pedersens hustru i Nederdonnerup og var faddere Jens Nielsen i Dyrchen {Thyregod}, Jens Pedersen i Nederdonnerup, Christen Jensens hustru i Ullerup, Zitzel Nielsdatter i Nederdonnerop, Peder Sørensens hustru i Give.
19731700.09.05Navnløs Give By Jens Sørensen ? Troels Andersens kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Dom: 13 post Trinit: blef et Navnløs pigebarn begraven som var Jens Sørrensøns i Give.'}
Begravelse nr. 6012
20071700.08.01Anne Jensdatter Hedegaard Jens Madsen ? Jens Madsens kone Dom 8te Trin: da hafde Jens Matsen i Hedegaard en barn til daab baaren af [Hans Christensen] Møllers hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle og blef kaldet Anne og faddere vare Mats Sørensen og hans hustru i Nygaard, Søren Sørensen i Hedegaard og Jens Sørensens hustru ibidem og Matthis Jensen i Breenhovet.
20081700.08.08Dorthe Frandsdatter Givskov Frands Jensen ? Frands Jensens kone Dom 9 a Trinitatis hafde Frantz Jensen et barn til daab ved navn Doret blef baaren af Søren Nielsens hustru {Marie Christensdatter} i Gifskov og vare faddere Morten Jensen i Nygaard og Christen Mortensen i Mosgaard.
20091700.09.09Kirsten Frederiksdatter Donneruplund Frederik Ottesen Maren Hansdatter Jelling Dend 9 Sept: blef Frederich Ottesens barn paa Donneruplund ved navn Kirsten hendes daab confirmeret som blef frembaaren af min {præsten Hans Jørgensen Jellings} egen hustru {Karen Knudsdatter Borbjerg} og faddere var Hr: Offer Morritsøn til Vuldom og Langskov sogner og hans Hustru {Karen Terkelsdatter} og Simon Pedersen paa Syndersthovet, Marie Jørgensdatter af Mindstrop og Anne Marie af Hvejsel Lundgaard.
NOTITS: Hr. Offer Mouridsøn gift med Karen Therkelsdatter †1706 (gift med tre præster), TRAP Uldum. Marie Jørgensdatter er vel datter af Jørgen Knudsen †1704, der havde herregården Mindstrup på den tid. TRAP Hvejsel.
LINK: WADSCHIER: Karen Knudsdatter *1661 Borjberg †1739 Øster Nykirke.
20121701.01.02Kirsten Johansdatter Bregnhoved Johan Sørensen Mette Sørensdatter Dend 2 Januarii hafde Johan Sørensen et barn til daab som blef frembaaren af degnens {Søren Jensen} hustru {Johanne Lauridsdatter} og blef kaldet Kirsten . Faddere var Jørgen Sørensen i Give, Jens Nielsen og Jens Sørensen ibidem, Matthis Jensen i Breenhovet og Anne Sørensdatter ibidem .
Begravelse nr. 6118
NOTITS: Begravet, 7 år 7 måneder, 1708 #6118.
20161701.04.13Anne Pedersdatter Vorslunde Peder Jensen Kirsten Hansdatter Dend 13 Aprilis hafde Peder Jensen i Vøislund et barn til daab som blef kaldet Anne baaren af Jens Nielsens hustru i Voislund. Faddere vare Søren Sørensen i Heedegaard, Niels Mortensen i Bexgaard, Christen Chrisensens hustru i Give, Margrethe Christensdatter i Heedegaard, Sophie Graversdatter i Give.
20171701.05.08Anne Villadsdatter Villads Christensen ? Villads Christensens kone Dom Exaudi hafde Villas Christensen en barn til daab som blef kaldet Anne og blef frembaaren af Anne Christensdatter i Bierløf. Faddere vare Iver Christensen i Nykirke, Simon Christensen i Bierløf, Erichs {Nielsen} hustru i Farre ved navn Mette {Hansdatter}, Niels [Nebvats] datter i Byllund og Mette Sørensdatter i Breenhoed.
NOTITS: Store Mosgaard i 1706 se #2076.
20181702.01.15Mette Jensdatter Farre Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Dom 2 post Epipha: da hafde Jens Nielsen i Farre et varn til daab som blef kaldet Mette og blef frembaaren af Anne Lasdatter i Elkier i Ringøje {Ringive} sogn. Faddere vare Las Nielsen i For: Elkier, Peder Povelsen i Farre Mølle, Peer Graversen i Mølgaard {Farre}, Niels Nebvat i Farre, Jens Pedersens hustru i Farre.
20191702.01.29Margrethe Pedersdatter Farre Peder Graversen ? Peder Graversens kone Dom 4 post Epipha: hafde Peder Graversen i Farre et barn til daab som blef kaldet Margrethe. Frembaaren af Peder Sillesthoeds hustru Sc: Johan[ne?] Nielsdatter. Faddere vare Peder Nielsen Sillesthoed, Erik Nielsen i Farre, Thomas Lavrsen i Sillesthoed, [Je]ns Tyregod i Farre, Anders Mølgaards hustru ved navn [Karen Christens]datter ibidem.
20201702.02.05Mette Sørensdatter Give By Søren Pedersen ? Søren Pedersens kone Dom 5 post Epipha: hafde Søren Pedersen et barn til daab som kaldet Mette baaren af Jens Sørensens hustru i Give ved [Mette?]. Faddere vare Peder Christensen og Jens Nielsen begge i Give, Christen Christensen ibidem, Marie Jensdatter i Give og Citzel Sørensdatter i Skierhoed.
20211702.02.08Mette Hansdatter Farre Hans Madsen ? Hans Madsens kone Dend 8 Feb: hafde Hans Matsen i Farre et barn til daab som blef kaldet Mette frembaaren af Anne Matsdatter i Nebvad i Linneballe sogn. Faddere vare Jens Nielsen i Farre og [Jens] Bierre ibidem, Anders Mølgaard og hans hustru {Karen Christensdatter} ibidem og Peder Nielsens hustru {Johanne Nielsdatter} i Sillesthoed.
20241702.02.26Margrethe Villadsdatter Mosgaard Villads Thomsen ? Villads Thomsens kone Dom Esto Mihi: hafde Villas Thomsen i Moesgaard et barn til daab som blef kaldet Margrethe. Frembaaren af Margrethe Thomasdatter i Fugelsang. Faddere vare Jens Sørensen Fugelsang, Christen Mortensen i Moesgaard, Søren Nielsen Hindshov, Mette Nielsdatter ibidem og An Sørensdatter ibidem.
Begravelse nr. 6027
NOTITS: Begravet 4 uger #6027.
20251702.03.29Marie Madsdatter Nygaard Mads Sørensen ? Mads Sørensens kone Dend 29 Martii hafde Mats Sørensen i Nygaard et barn til daab som blef kaldet Marie og blef frembaaren af Jens Jespersens hustru {Marie Jensdatter} i Nygaard. Faddere vare Morten Jensen i Nygaard og Jens Jespersen ibidem, Mats Nielsen i Ullerup, Citzel Matsdatter i Bexgaard og Bodel Thomasdatter i Give.
20261702.04.14Else Madsdatter? Ullerup Hans Larsen Marie Jørgensdatter Dend 14 Aprilis blef Marie Jørgensdatters slegfredbarn døbt og frembaaren af Christen Boysens hustru i Ullerup nafnlig Anne Nielsdatter og blef kaldet Else og blef udlagt til barnefader en karl ved navn Hans Lassen, som da tiente i gaarde med hende hos Mats Lavritzen i Nørskou i Linneballe sogn, men nu tiener for: Hans Lassen Her Peder {Christensen Muulvad} i Ringive. Faddere vare Niels Christensen i Ullerup og unge Niels Christensen ibidem, Clemmen Christensen i Heedegaard, Niels Matsens hustru Sc: Marie Eriksdatter ibidem, Margrethe Christensdatter i Heedegaard.
20271702.04.23Bodil Pedersdatter? Farre Peder Christensen Anne Christensdatter Dend 23 Aprilis blef døbt Anne Christensdatters slegfredbarn og blef kaldet Bodel og blef frembaaren af Peder Graversens hustru og udlagt til barnefader en karl som tiente med hende i Sønderbye ved navn Peder Christensen. Faddere vare Jens Pedersen Tyregod i Farre, Peder Graversen ibidem, Jens Nielsen ibidem Anna Nielsdatter ibidem og Marie Pedersdatter i Give.
NOTITS: Der er mange Sønderbyer. Den nærmeste Sønderby er i Grindsted sogn, dernæst i Sønder Borris sogn. I skriftemålet den 5. Novemer 1702 nævnes i udskriften Peder Christensen af Tonder? by.
20281702.06.18Anne Andersdatter Hestlund- Store Anders Christensen ? Anders Christensens kone Dom 1 post Trinit: hafde Anders Christensen et barn til daab som blev kaldet Anne. Frembaaren af Karen Sørensdatter af Smidstrup i Gadberg sogn. Faddere vare Anders Nielsen af Smidstrup og Jacob Christensen ibidem og Mette Christensdatter ibidem og Jørgen Sørensen i Give.
20291702.07.23Mette Fæstersdatter Bøllund Fester Sørensen ? Fester Sørensens kone Dom 6 post Trin: hafde Fester Sørensen et barn til daab som blef kaldet Mette som blef frembaaren af Hans Møllers hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Søren Sørensen i Liden Hestlund, Troels Andersen i Store Hestlund, Anne Andersdatter ibidem, Kirsten Christophersdatter i Tromborg, Peder Jensen i Ullerup.
20301702.07.30Margrethe Christensdatter Give By Christen Jensen ? Christen Jensens kone Dom 7 post Trin: hafde Christen Jensen i Give et barn til daab som blef kaldet Margrethe og blef frembaaren af Frantz Jensens hustru af Gifskov. Faddere vare Frantz Jensen af Gifskov og Morten Jensen i Nygaard, Søren Nielsens hustru {Marie Christensdatter} i Gifskov, Las Nielsens hustru i Give, Jørgen Sørensen i Give.
19991702.11.01Maren Jensdatter Ullerup Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1705: 'D: 10 May Domin Cantate blev Jens Nielsens datter i Ullerup ved navn Maren begravet i hendes alders 3die aar.'}
Begravelse nr. 6068
NOTITS: Maren begravet, "hendes alder 3die aar", 1705 #6068. Den her ansatte 1. nov. 1702 er midt i det tidsrum af året hun skulle være født i.
20311702.11.12Anne Christensdatter Nederdonnerup Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Dom 22 post Trini: hafde Christen Nielsen i Nederdonnerup en barn til daab som blef kaldet Anne. Frembaaren af Peder Sørensens hustru i Give. Faddere vare Michel Christensen i Lindet, Niels Pedersen i Nederdonnerup, Peder Sørensen i Give, Citsel Nielsdatter i Nederdonnerup, Marie Nielsdatter ibidem.
Begravelse nr. 6053
NOTITS: Begravet, 1 år 11 måneder, #6053.
20321703.01.21Mette Jensdatter Nygaard Jens Jespersen Marie Jensdatter Dom 3 post Epiphan: Hafde Jens Jespersen i Nygaard et Barn til Daab som blef kaldet Mette. frembaaren af Michel Jespersens Hustroe {Else Christensdatter} i Lon=aae {Lønaa, Thyregod}. fadderne vare Morten Jensen i Nygaard og hans Hustroe, Søren Nielsen i Gifshov og Franz Jensens Hustroe ibidem, Jørgen Sørensøn i Give.
20331703.01.18Anne Thomasdatter Give By Thomas Pedersen ? Thomas Pedersens kone Dom 4 post Epiphan hafde Thomas Pedersen i Give et barn til daab som blef kaldet Anne. Frambaaren af Jens Nielsens hustru i Give. Faddere vare Peder Sørensen i Give, Christen Christensen ibidem, Niels Matthisen i Oxenberg, Marie Jensdatter og Bodel Thomasdatter i Give.
20341703.02.18Margrethe Kjeldsdatter Nederdonnerup Kjeld Poulsen ? Kjeld Poulsens kone Dom Esto Mihi da hafde Kield Povelsen en barn til daab som blef kaldet Margrethe. Frembaaren af Peder Sørensen hustru i Give. Faddere vare Jens Nielsen i Dørchen {Thyregod}, Søren Jensen ibidem, Jens Pedersen i Nederdonnerup, Niels Matthisen i Oxenberg {Øster Nykirke}.
20361703.04.06Anne Christensdatter Nederdonnerup Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Dom 6 Aprilis hafde Christen Pedersen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Anne. Frembaaren af Søren Pedersens hustrue i Give. Faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup og Jens Pedersen ibidem, Jens Sørensen i Heedegaard, Johan Sørensen i Breenhoed og Jørgen Sørensen i Give.
Begravelse nr. 6041
NOTITS: Begravet, 10 dage, #6041.
20381703.04.15Else Nielsdatter Nederdonnerup Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone Dom Qvasimodo Geniti hafde Niels Pedersen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Else. Frembaaren af Peder Sørensens hustru i Give. Faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup og Christen Pedersen ibidem og Marie Nielsdatter ibidem, Christen Nielsen og hans hustru ibidem.
20391703.04.15Margrethe Villadsdatter Mosgaard Villads Thomsen ? Villads Thomsens kone Dom Qvasimod: G. da hafde Villas Thomsen i Moesgaard et barn til daab som blef kaldet Margrethe. Frembaaren af Niels {vel fejl for Jens (Sørensen)} Fovelsangs hustru ved navn Margrethe Thomasdatter i Fovelsang {Thyregod}. Faddere vare Jens Sørensen i Fovelsang, Søren Nielsen og hans hustru {Mette Nielsdatter} i Hindskov {Thyregod}, Jørgen Sørensen i Give og Marie Christensdatter ibidem.
NOTITS: Se #2002 og #2024. Niels Fuglsang menes at være fejl for Jens Fuglsang. Der er ikke set nogen Niels i Fuglsang på den tid og i de to andre dåb ses Jens Sørensen i Fuglsang.
20401703.04.29Marie Troelsdatter Hestlund- Store Troels Andersen ? Troels Andersens kone Dom Jubilate hafde Troels Andersen i Store Hestlund et barn til daab som blef kaldet Marie. Frembaaren af Jens Sørensens hustru i Give. Faddere vare Søren Sørensen i Liden Hestlund, Christen Lassen i Store Hestlund og hans hustru og søn og Jens Jensen i Schierhoed.
Begravelse nr. 6065
NOTITS: Begravet, 2 år, 1705 #6065.
20421703.05.06Kirsten Mortensdatter Nygaard Morten Jensen ? Morten Jensens kone Dom Cantate hafde Morten Jensen i Nygaard tvende børn til daaben af tvillinger, dend ene blef kaldet Niels, frembaaren af Jens Jespersens hustru ved navn Marie Jensdatter i for: Nygaard, dend anden blef kaldet Kirsten frembaaren af Morten Christensens hustru i Hesselbierre {Hesselbjerre, Thyregod} ved nafn Citzel Christensdatter. Faddere var Johan Sørensen i Breenhoed {Bregnhoved}, Jens Jensen i Schierhoed {Skærhoved}, Morten Christensen i Heyselbierre {Hesselbjerre, Thyregod}, Jens Jespersen i Nygaard, Hans Christensen i Ulkiær Mølle.
Begravelse nr. 6043
NOTITS: Begravet, 16 uger, #6043. Tvilling.
20431703.06.10Bodil Zachariasdatter Donneruplund Zacharias Thomsen Maren Poulsdatter Dom 1 post Trinit: blef hederlig og velædle og velfornemme mand Zachariæ Thomsen hans barn ved nafn Bodel hendis daab confirmeret. Frembaaren af Just Andersens hustru {Jytte Cathrine Poulsdatter} paa Frøstrup {Timring}. Faddere vare Just Andersen, Frederich Ottesen i Farre, Simon Pedersen og hans hustru i Give og for: Just Andersens datter {Helle Justesdatter Holst}.
NOTITS: For navnet Helle se dåb 2046. Jytte Cathrine Poulsdatter er moderens søster, der er gift med Just Andersen Holst på Frøstrup, hvis datter Helle også er fadder. Se "en Holst familie omkring 1700" på denne Site. Efter Zacharias Thomsens død 1710, gifter Maren Poulsdatter sig med Jacob Vilsø på Østergård.
20451703.07.02Marie Frandsdatter Givskov Frands Jensen ? Frands Jensens kone Festo Visitationis Mariæ hafde Frantz Jensen i Givskov et barn til daab som blef kaldet Marie. Frembaaren af Movritz Jensens hustru i Nør Kollemorten. Faddere vare Jens Jensen i Skierhoed og hans hustru, Morten Jensen i Nygaard, Jens Jespersen ibidem og Marie Pedersdatter i Give.
Begravelse nr. 6067
NOTITS: Begravet, 1 år 9 måneder, 1705 #6067.
20461703.07.29Cathrine Frederiksdatter Farre Frederik Ottesen Marie Hansdatter Dom 8 post Trinit: blef Frederich Ottesens barn i Farre ved navn Cathrine hendis daab confirmeret. Frembaaren af min egen hustru. Faddere var Zachariæ Thomsen paa Donneruplund, Simon Pedersen i Give og hans hustru, Hans Pedersens hustru i Voislunde {Vorslunde} og en pige af Donneruplund ved navn Helle Justitsdatter {Justesdatter Holst}.
Begravelse nr. 6075
NOTITS: Begravet, 2 år 5 måneder, 1705 #6075.
20471703.08.01Sophia Charlotte Jensdatter Risom Søndersthoved Jens Risom Johanne Marie Christiansdatter Cassius Dend 1 Augusti hafde Mons: Cammerraad Jens {Lauridsen} Risom et barn til daab som blef kaldet Sophia Charlotte. Faddere var Hr: Lavrs Risom i Smidstrup og Morten Jensen paa Rørbech, en Jomfrue ved navn Sophie Lurentia Cassia og en kone ved navn Dorethea Jespersdatter [i] Holst. Barnet blef frembaaret af Magdalene Sybille Ermann Sal: Justitsraad {Christian} Cassius efterladte frue.
NOTITS: Moderens navn fra TRAP om Søndersthoved, hun dør Bregnhoved 1742. Landsdommer Christian Cassius (†1699) til Tanderup i Snejbjerg sogn fra TRAP om Tanderup, som også Magdalene Sybille Ermanns navn. Hun ejer endnu i 1705 Tanderup. Det døbte barn Sophia Charlotte Risom får i 1744 som enke et uægte barn med skandaldegnen i Give og Nykirke Jens Nielsen Holm. Laurids Risom, der selv har en søn Jens som 1717 bliver præst i Brande sogn, kan være en bror til denne Jens Risom. Det er ikke helt entydigt om Dorethea Jespersdatter hedder Holst eller bor "i Holst".
20481703.10.21Kirsten Sørensdatter Givskov Søren Nielsen ? Søren Nielsens kone Dom 20 post Trin: hafde Søren Nielsen i Gifskov et barn til daab som blef kaldet Kirsten. Frembaaren af Velb: frue Dorthe Blomme paa Urop. Faddere vare Christen Mortensen i Moesgaard, Frantz Jensen i Gifskov, Morten Jensen i Nygaard, Anne Nielsdatter i Give og Karen Hermansdatter i Give.
NOTITS: Alexander Grubbe til Donneruplund †1700 var gift med Dorote Blome - fra TRAP Donneruplund. Hun er her anden gang gift med Christen Krabbe til Urup †1731. Anne Dorthea Blome med fuldt navn †1726 vel på Urup?. TRAP om Urup i Grindsted sogn.
20491703.12.12Dorthe Jensdatter Nederdonnerup Jens Pedersen ? Jens Pedersens kone Dend 12 Decemb: hafde Jens Pedersen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Dorthe. Blef frembaaren af Jens Nielsens hustru i Vester Seyrop. Faddere vare Jens Nielsen ibidem, Christen Pedersen i Nederdonnerup, Kield Povelsen ibidem og Niels Pedersen ibidem og Marie Pedersdatter i Give.
Begravelse nr. 6072
NOTITS: Begravet, 1 år 9 måneder, 1705 #6072.
20511704.01.13Anne Marie Nielsdatter Bæksgaard Niels Mortensen ? Niels Mortensens kone Dom 1 post Epiphanias hafde Niels Mortensen i Bexgaard et barn til daab som blef kaldet Anne Marie. Frembaaren af Hans Møllers hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle. Dens faddere vare Søren Sørensen i Liden Hestlund, Fester Sørensen i Byllund, Jens Hansen i Bexgaard, Birgitte Michelsdatter i Liden Hestlund og Marie Pedersdatter i Give.
20521704.02.17Jens Mathiasen Bregnhoved Mathias Jensen Anne Sørensdatter Dom Reminiscere hafde Matthias Jensen i Breenhoed et barn til daab som blef kaldet Jens. Frembaaren af Johan Sørensens hustrue {Mette Sørensdatter} i Breenhoed. Faddere vare Johan Sørensen i Breenhoed, Peder Sørensen i Give, Jens Sørensen ibidem, Jens Jensens hustru i Skierhoed, Anne Nielsdatter i Give.
20531704.03.25Anne Cathrine Hansdatter Farre Mølle Hans Nielsen ? Hans Nielsens kone Festo Anunciati: hafde Hans Nielsen i Farre Mølle et barn til daab som blef kaldet Anne Cathrine. Frembaaren af Niels Nebvads hustru i Farre ved nafn Karen Jensdatter. Faddere vare Jens Nielsen Biere i Farre, Hans Matsen ibidem, Hans Vistesen ibidem, Johan[ne?] Nielsdatter i Nebvad, Anne Nielsdatter i Farre.
20541704.03.25Marie Pedersdatter Ullerup Peder Jensen ? Peder Jensens kone Forbemeldte dag [Festo Anunciati:] hafde Peder Jensen i Ullerup et barn til daab som blef kaldet Marie. Frembaaren af Las Nielsens hustru ved nafn Anne Lasdatter i Give. Faddere vare Las Jensen i Ullerup, Jens Nielsen ibidem, Niels Christensen ibidem, An Clemmensdatter i Ullerup og Kirsten Iversdatter i Byllund.
20551704.03.20Birgit Christensdatter Give By Christen Christensen ? Christen Christensens kone Die Viridium hafde Christen Christensen i Give et barn til daab som blef kaldet Beret. Frembaaren af Jens Sørensens hustru i Give ved nafn Anne Nielsdatter. Faddere vare Jens Nielsen i Give, Christen Jensen ibidem, Jørgen Sørensen i Give, Karen Anthonisdatter og Bodel Thomasdatter i Give.
20591704.08.03Jens Madsen Nygaard Mads Sørensen Marie Jensdatter Dom 11 post Trinit: hafde Mats Sørensen i Nygaard et barn til daab som blef kaldet Jens. Frembaaren af Jens Jespersens hustru i Nygaard ved navn Marie Jensdatter. Faddere vare Morten Jensen i Nygaard, Jens Jespersen ibidem, Niels Mortensen i Bexgaard, Jens Matsen i Heedegaard, Met Nielsdatter i Nygaard.
Begravelse nr. 6054
NOTITS: Begravet, 7 uger, #6054. Forældrene trolovet 1703 #8024.
20621704.10.26Marie Jensdatter Ullerup Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Dom 23 post Trin: hafde Jens Nielsen i Ullerup et barn til daab som blef kaldet Marie. Frembaaren af Peder Jensens hustru i Ullerup ved navn Kirsten Nielsdatter. Faddere vare Las Jensen i Ullerup, Niels Matsen ibidem, Bodel Thomasdatter i Give, Margrethe Nielsdatter i Ullerup.
Begravelse nr. 6086
NOTITS: Begravet under navnet Maren, 2 år 15 uger, 1707 #6086.
19711705.02.10Marie Sørensdatter Bøllund Søren Jensen ? Søren Jensens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom Sexagesi: blef Søren Jensens tvende pigebørn i Byllund ved navn Marie og Johan{ne} begravet som døde strax de vare fødte.'
Begravelse nr. 6055
NOTITS: Dato for hjemmedåb sat til fem dage før begravelsen.
19721705.02.10Johanne Sørensdatter Bøllund Søren Jensen ? Søren Jensens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom Sexagesi: blef Søren Jensens tvende pigebørn i Byllund ved navn Marie og Johan{ne} begravet som døde strax de vare fødte.'
Begravelse nr. 6056
NOTITS: Dato for hjemmedåb sat til fem dage før begravelsen.
20661705.05.03Maren Mette Frandsdatter Givskov Frands Jensen Kirsten Jensdatter Dito [Dom II p: Pasch: Jubilate] hafde forbenevnte [datter begravet samme dag] Frantz Jensen i Givskov en datter til daab som blev kaldetMaren Mette. Frem baaren af Matthis Jensens hustru {Anne Sørensdatter} i Breenhoved. Faddere vare Matthis Jensen i Breenhoed, Peder Sørensen i Give, Christen Christensen paa Syndishoed, Johanne Nielsdatter i Give, Maren Christensdatter i Gifskov.
Begravelse nr. 6070
NOTITS: Begravet, 4 måneder, 1705 #6070.
20671705.05.08Anne Mortensdatter Bæksgaard Morten Jensen ? Morten Jensens kone d: 8 May paa den almindelig Bededag blev Morten Jensen i Beksgaard datter døbt som blev kaldet Ann. Frembaaren af Johan Sørensens hustru {Mette Sørensdatter} i Breenhoed. Faddere var Johan Sørensen i Breenhoed, Christen Nielsen i Beksgaard, Mads Sørensen i Hedegaard, Margrethe Christensdatter ibidem, Maren Nielsdatter ibid:
20691705.08.30Kirsten Madsdatter Hedegaard Mads Sørensen Hedegaard ? Mads Sørensens kone Dom XII p: Trinit: blev Mats {Sørensen} Hedegaard af Hedegaard d[atter] ved navn Kirsten døbt og holdt til daab af. Dens faddere var.
NOTITS: Ingen faddere angivet.
20701705.10.11Else Hansdatter Farre Hans Vistesen ? Hans Vistesens kone Dom XVIII p: Trin: blev Hans Vestesens barn af Farøe døbt ved navn Else. Frembaaren af Per Ullerups hustru. Dens faddere var Erik, Niels, Erik Nielsen i Farrøe.
20711705.10.18Anne Marie Troelsdatter Hestlund- Store Troels Andersen ? Troels Andersens kone Dom XIX p: Trin. blev Troels Andersens datter af Store hestlund døbt ved navn Anne Marie. Frembaaren af Jens Degns hustru i Give. Dens faddere Jens Degn af Give, Jørgen Degn ibid:, Per {Peder} Nørgaard ibid:, Jens Kræmers hustru og Per Nørgaards {hustru} ibid:
20751706.03.21Kirsten Pedersdatter Peder Christensen Anne Christensdatter Birkebæk Dom Judica blev Anne {Christensdatter} Birckebæk hendis slegfred barn døbt frembaaren af hendes søster Mette Christensdatter i Schvinbeck i Tyregod sogn kaldet Kirsten. Den faddere [Hans Tuesen?], Erik Nielsen etc: alle af Farøe blev udlagt til det fader endnu som tilfor Per Christensen af Løgum Closter ved Tønder.
NOTITS: Moderen er i skriftemaalet 14. Feb. 1706 ved Hans Eriksen i Farre.
20761706.04.05Mette Villadsdatter Mosgaard- Store Villads Christensen ? Villads Christensens kone Fer: II Pasch: blev Villads Christensens datter i Store Mosgaard døbt. Frembaaren af Maren Nielsdatter ibid: Dens faddere Per Sørensen i [Gye?], Johan Sørensen i Brenhoed, Bodel i [Gye?], Jens Sørensens hustru ibid: kaldet Mette.
20771706.05.24Mette Margrethe Hermansdatter Farre Mølle Herman Davidsen ? Hermand Davidsens kone Fer: II Pentacost: blev Møllerens {Herman Davidsen} barn udi Farøe Mølle hans barn døbt og kaldet Mette Margrethe. Frembaaren af Jørgen {Pedersen} Riises kone {Maren Madsdatter} i Riis {Givskud sogn}. Dens faddere vare Hans Christensen og Niels Møller og deris 2 hustruer af Farøe.
19701706.08.18Navnløs Neder- Donnerup Christen Pedersen Østergaard ? Christen Pedersen Østergaards kone {REKONSTRUKTION: fra Begravelsen: 'Dom. XIV. p. Trin. Blev Chresten Østergaard i Neder Donerup Hans Navnløße og døefødde barn begravet.'}
Begravelse nr. 6084
20791706.09.05Mette Marie Frandsdatter Givskov Frands Sørensen ? Frands Sørensens kone Dom XIV p: Trin: blev Frants Sørensen af Gifskov en datter døbt og kaldet Mette Marie. Frembaaren af Velb: Jomfrue Anne Dorthe Blomme paa Urup. Dens faddere vare Jens {Jensen} Skierhoed, Søren {Nielsen?} Givskov, Karen Hermands af Bexgaard, Jens Kræmmers kone af Give.
Begravelse nr. 6091
NOTITS: Begravet, 7 måneder, 1707 #6091.
20801706.09.26Maren Jensdatter Nygaard Jens Jespersen Marie Jensdatter Dom XVII p: Trin: blev Jens Jespersen i Nygaard en barn døbt og kaldet Maren. Frembaaren af Jens Kræmmers kone i Give. Dens faddere vare Jens Sørensen af Hedegaard, Mort_ {Jensen} Nygaard, Per Nørgaards datter og Christen Frandsens datter af Give.
20811706.10.03Mette Nielsdatter Ullerup Niels Boysen ? Niels Boysens kone Dom XVIII p: Trin: blev Niels Boysen i Ullerup en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Barbara Nielsdatter i Nørskov {Lindeballe}. Dens faddere Las Jensen, Per Jensen af Ullerup, Margrethe Christensdatter og Niels Hansen hustru ibid: {Ullerup}.
20841706.11.01Maren Sørensdatter Bøllund Søren Jensen Kirsten Iversdatter Fest: Omni: Sanctor: blev Søren Jensen i Byllund en datter døbt kaldet Maren og frembaaren af Troels Andersens hustru {Else Nielsdatter} i Store Hestlund. Dets faddere vare Las Jensen og Christen Jensen af Ullerup, Per Nørgaards datter og Christen Frandsen i Give.
20851706.12.26Anne Pedersdatter Farre Peder Knudsen ? Peder Knudsens kone Fer: II Nativ: Chr: blev Per Knudsen af Farøe en datter døbt kaldet Anne. Frembaaren af Jens {Pedersen} Tyregods hustrue ib: Faddere var Niels Nielsen og hans datter og Jens {Pedersen} Tyregod ib:
20871707.01.02Mette Pedersdatter Ullerup Peder Jensen ? Peder Jensens kone Dom p: Circumc: Chri: blev Per Jensen af Ullerup tvende børn døbt, en dreng som blev kaldet Niels frembaaren af Per Nørgaards hustru i Give og en pige kaldet Mette frembaaren Per Jensens hustrues søster i Farøe, deres faddere vare alle af Ullerup.
NOTITS: Tvilling.
20881707.01.30Marie Nielsdatter Ullerup Niels Hansen Johanne Frandsdatter Dom IV p: Epiph: blev Niels Hansen i Ullerup en datter døbt og kaldet Marie. Frembaaren af Anne Nielsdatter i Ullerup. Dens faddere vare Per Jensen og alle af Ullerup.
20891707.02.20Mette Marie Sørensdatter Givskov Søren Nielsen Marie Christensdatter Dom VII p: Epiph: blev Sør_ Niels_ af Givskov en Daater døbt og kaldet Mette Marie. Frembaar_ af Jenß Sørensens Hustrue {Anne Nielsdatter} i Give. Dets faddere vare Mort_ {Sørensen} Nygaard, Frands Jens_ af Givskov, Jens Kræmers kone og Sør_ Kræmers hustru af Give.
20901707.02.20Elsebeth Christine Frederiksdatter Farre Frederik Ottesen Marie Hansdatter Ibid: [Dom VII p: Epiph:] blev Sigr: Frederich Otsen af Farrøe en Daater hioemmedøbt og kaldet: Elsabeth Christin. frembaar_ af Hr: Hans Jørgensens {Jelling} hustru {Karen Knudsdatter Borbjerg} af Ny Kirk {Øster Nykirke}, dens fadder var her efter ved Confimation d: 10 Aprili Dom Judic. Hr: Offe Mourtis Høyer af Uldum og Mons: Friedrich Jørgensen af Mindstrup {Hvejsel}, Hr. [Offe] Hans [Kiereste] {Anne Ottesdatter} og Mar_ Jørgensdatter af Mindstrup.
NOTITS: Mindstrup 1686 - 1704 ejedes af herredsfoged Otte Knudsen *1635c †1704. Derefter hans enke, senere broderen Jørgen Knudsen, hvis børn Frederik og Maren er faddere.
20911707.02.27Johanne Sørensdatter Give By Søren Kræmmer ? Søren Kræmmers kone Dom Sexag: blev Søren Kræmmers af Give en dattter døbt og kaldet Johanne. Frembaaren af Jens Kræmmers hustru i Give. Hendis fadddere var Jens [Kræmer] og Jørgen {Sørensen} Degn af Give, Jens Skierhoeds datter af Skierhoed og Per Nørgaards datter af Give.
Begravelse nr. 6358
NOTITS: Begravet 1737 maj, #6358 af Give By.
20921707.03.27Maren Nielsdatter Give By Niels Pedersen ? Niels Pedersens kone Eodem die [Dom Oculi] hafde Niels Persen af Give en datter til kirke frembaaren af Jens Kræmmers hustru og kaldet Maren. Faddre vare Villads {Thomasen} Moesgaard og Rasmus [Sørensen] Degn, Bodel af Give etcv.
Begravelse nr. 6095
NOTITS: Begravet, 5 uger, 1707 #6095.
20931707.03.31Malene Sybille Jensdatter Risom Søndersthoved Jens Lauridsen Risom Johanne Marie Christiansdatter Cassius D. 31. Mart. Taarßd. p. Dom. Ocul. blev Hr: Cammerraad Jens {Lauridsen} Risum paa Synderßhoed en Daater døbt og kaldet Malene Sybille. {Frem}baaren af Fr: Cammerraads {Johanne Marie Christiansdatter Cassius} hendis Fr: moder {Magdalene Sybille Erman}. Faddere vare Hr: Peder {Christensen} Muulvad i Ringøye, Hr: Søren {Ottesen} i Brand, Jomfru Sophia {Lurentia} Cassia af Tandegrup G: {Gård, Snejbjerg}, Hr: Peder {Christensen} Muulvads kierest {Karen Margrethe Hansdatter Billeskov} i Ringøye.
Begravelse nr. 6099
NOTITS: Begravet, 17 uger 4 dage gammel, indsat i Give kirke, i 1707 #6099.
20941707.07.10Maren Christensdatter Nederdonnerup Christen Sejrup ? Christen Sejrups kone Dom 3 p: Trin: hafde Christen Seirup af Nederdonnerup en datter til kirke frembaaren af hans konis søster i Seirup {Thyregod} og kaldet Maren. Hendis faddere vare alle af Nederdonnerup.
NOTITS: Begravet, 1 år 6 måneder, 1709 #6126.
20951707.08.07Johanne Mathiasdatter Bregnhoved Mathias Jensen Anne Sørensdatter Eodem die [Onsdagen p: Dom VII p: Trin:] blev Matthis Jensen af Breinhoed en datter døbt kaldet Johanne. Frembaaren af Jens Sørensens hustru {Anne Nielsdatter}. Hendis faddere var Johan Sørensen af Breinhoed, Per Nørgaard af Give, Frands Sørensens hustru af Givskov og Jens Jensens datter af Skierhoed.
21031708.01.29Anne KatrineRensberg? ? Anne Madsdatters mand Anne Madsdatter Dom. IV. p. Epiph. Blev Ann Mads Daater hviß Mand er i Renßburg en Daater døbt, kaldet: Ann Cathrin frembaar_ af Hans Thuesens Kone ib: Faddere vare af Farrø Bye.
NOTITS: Faderen måske soldat.
21041708.02.11Anne Hansdatter Farre Hans Thuesen ? Hans Thuesens kone Fest: Puris: Act: d: 11 Febr: blev hans Thuesen En datter døbt og kaldet Anne frembaaren af Jens {Pedersen} Thyregod hans kone. Faddere vare af Farøe.
21051708.02.12Karen Hansdatter Farre Hans Madsen Bank ? Hans Madsen Banks kone Dopm Sexag: belv Hans Banck af Farøe en datter døbt og kaldet Karen. Frembaaren af Per Christensens hustru i Farøe. Faddere vare alle af Farøe.
Begravelse nr. 6111
NOTITS: Begravet, 15 dage, 1708 #6111.
21071708.04.04Marie Pedersdatter Ulkær Mølle Peder Hansen Møller Karen Christensdatter d: 4 Apr: blev Per Hansen af Ulkiær Mølle en datter hiemmedøbt og kaldet Marie.
Begravelse nr. 6113
NOTITS: Begravet, 8 dage gammel, 1708 #6113.
21081708.04.22Kirsten Andersdatter Give By Anders ? Anders kone Dom Misercord: Hafde den unge Smed af Give Anderß [N] en datter til Daab_ kaldet Kiersten. frembaar_ af Xst_ Syndergaards Hustrue i Give Hvoraf og Faddere vare.
21091708.04.29Else Nielsdatter Bæksgaard Niels Mortensen ? Niels Mortensens kone Dom Juliate hafde Niels Mortensen af Bexgaard en datter til daaab blev kaldet Else. Frembaaren af min kone {Ane Katarian Bilhardt}. Faddere vare Palle Christensen af Bexgaard, Enevold Christensen ib: Christen Stephansen af Byllund, Ifver Madsens kone af [Syin]borg {Tromborg?}.
NOTITS: †1783 Ringive. Gift med Rasmus Jensen i Hedeby i Ringive.
21101708.04.29? Jørgens/en/datter Give By Jørgen Graversen ? Jørgen Graversens kone Jørgen Graversen af Give et barn til daab.
NOTITS: Ingen dato - antaget fra rækkefølgen i kirkebogen.
21121708.05.19Malene Sybille Jensdatter Risom Søndersthoved Jens Lauridsen Risom Johanne Marie Christiansdatter Cassius d: 19 May blev Hr: Cammerraad {Jens Lauridsen} Risom paa Syndershoed en Daater døbt og kaldet Malena Sybille frembaar_ af Fr:.Cammerraads Fr: Moder i Veile {Magdalene Sybille Ermann} fadderne var Fr: Cammerraads Søstere Christiane Cassie, Hans Persens kiereste og Hd. [s..st] i Vorslunde, Friederich Otts_ i Farrøe.
NOTITS: Se dåb 2047 for moderens mors navn.
21131708.05.20Sidsel Jensdatter Farre Jens Nielsen Lille ? Jens Nielsens (Lille) kone Dom Exaudi hafde Lille Jens {Nielsen} af Farøe en datter til daab kaldet Sidzel. Frembaaren af Lasses kone i Farøe. Faddere vare af Farøe bye folk.
21171708.11.18Mette Marie Madsdatter Hedegaard Mads Sørensen ? Mads Sørensens kone Eod: die hafde Mats Sørensen af Hedegaard en datter til daab kaldet Mette Marie. Frembaaren af Christen Mitgaards kone ib: Faddere af Hedegaard.
21181708.11.25Ane Iversdatter Tromborg Iver Madsen Kirsten Kristoffersdatter Dom XXV p: Trin: hafde Kirsten Christophersdatter af Tromborg en datter til daaben kaldet Ane frembaaren af min kone. Faddere var af Heedegaard, Give og Bexgaard.
NOTITS: Faderen Iver Madsen begravet i aug. 1708, barnet født tre måneder senere.
21191708.12.02Ane Nielsdatter Ullerup Niels Boysen ? Niels Boysens kone Dom 1 Advent hafde Niels Boysen af Ullerup en datter til daab kaldet Ane frembaaren af hans {Niels Boysens} moder. Faddere vare af Ullerup bye.
21201708.12.27Anne Marie Larsdatter Farre Lars Nielsen Luntfod ? Lars Nielsen Luntfods kone Fer: 3 nat: Chr: hafde Las {Nielsen} Lundtfoed af Farøe en datter til daab kaldet [ei fallor?] Anne Marie frembaaren af hans {Lars Nielsen Luntfods} søster. Faddere af Farøe.
21211708.12.30Else Sørensdatter Give By Søren Nielsen ? Søren Nielsens kone Dom p. Nat. Chr. hafde Sør_ Niels_n af Give en Daater til Daab_ kaldet Else. frembaar_ af Jenß {Sørensen} Degns Hustrue {Anne Nielsdatter} ib. fadderne vare af Give.
21231709.01.06? Jensdatter Farre Jens Pedersen Thyregod? ? Jens Pedersens kone Eod: die [Fer: Epiph:] blev Jens Persen af Farøe en datter døbt .
21251709.02.28Kirsten Hansdatter Bøllund Hans Simonsen ? Hans Simonsens kone Dom. Sexag. Blev Hanß Simmens_ i Byllund en Daater døbt, frembaar_ af min Kone, Kaldet: Kirst_.
Begravelse nr. 6128
NOTITS: Begravet, 3 måneder, 1709 #6128.
21261709.03.28Marie Pedersdatter Ulkær Mølle Peder Hansen Møller Maren Christensdatter Dom Oculi bler Per Hansen i Ulkiær Mølle en datter døbt kaldet Marie frembaaren af min kone. Fadder vare af Store Hestlund og Lille Hestlund.
21281709.04.26Mette Mortensdatter Nygaard Morten Jensen ? Morten Jensens kone Fer: II Pasch: blev Morten Jensen af Nyegaard en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Mortens {Christensen} hustru {Sidsel Christensdatter} i Heselberg {Hesselbjerre, Thyregod}. Faddere vare
21291709.02.21Anne Larsdatter Ullerup Lars Christensen ? Lars Christensens kone Dom Sept: hafde Las Christensen i Ullerup en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af lille Niels hustru i Farøe.
21341709.12.26? Nielsdatter Ullerup Niels Hansen Johanne Frandsdatter Fer: II Nativ: Chri: blev Niels Hansen af Ullerup en datter døbt ?.
NOTITS: Ingen navn angivet.
21351709.12.27? Pedersdatter Ullerup Peder Jensen ? Peder Jensens kone Fer: III Nativ: blev Per Jensen af Ullerup en datter døbt ?.
21361710.01.19Maren Christensdatter Tromborg Christen Hansen Tromborg ? Christen Hansen Tromborgs kone Dom 2 p: Epiph: blev Christen {Hansen} Tromborg en datter døbt frembaaren af min kone og kaldet Maren. Faddere vare Johan {Sørensen} i Breinhoed, Byllund Nørgaards folk etc:
21371710.02.22Marie Jensdatter Risom Søndersthoved Jens Lauridsen Risom Johanne Marie Christiansdatter Cassius d: 22 Febr: blev Cammerd[s]. {Jens Lauridsen} Risum paa Syndersthoed en Daater døbt, Kaldet Marie frembaar_ af sin Kiærestis moder {Magdalene Sybille Ermann, af Vejle} faddere vare Jomfr. [.....] Cassie, hendes broder Cassie, Hans Persen og sin Kiæreste i Vorßlund.
NOTITS: Moderens mor Magdalene Sybille Erdmann. Moderen søster Sophie Cassius og bror NN Cassius.
21381710.03.02Maren Sørensdatter Givskov Søren Nielsen Marie Christensdatter Dom. Esto Mihi Blev Sør_ Niels_ i Givskov en Daater døbt Kaldet Maren frembaar_ af Jens {Sørensen} Degns hustru {Anne Nielsdatter} i Give faddere vare nogle af Give og af Skierhoved.
21401710.04.11Mette Hansdatter Nederdonnerup Hans Simonsen ? Hans Simonsens kone d: 11 Apr: blev Hans Simonsen i Nederdonnerup en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Christen Sørensens kone ib: faddere vare af karle og piger af Donnerup og 2 koner af Nederdonnerup.
19501711.07.01Kirsten Nielsdatter Ullerup Niels Christensen Boysen ? Niels Christensen Boysens kone {REKONSTRUKTION: fra fadder 1730 og daabsfaddere i Kokborghuse: 'Niels Christensen Boysen i Ullerup en datter til daaben Kirsten .'}
NOTITS: Gift med Christen Christensen Murmand i Kokborghuse, Thyregod. Fadder 1730 i Give som datter af Niels Boysen #2302. Se dåb af Niels Christensen Murmand / Tømmermand / Blæsbjerg *1741.07.23 Kokborghuse i Thyregod, hvor Niels Boysen er fadder. Hendes dødsalder ville give døbt 1708, men da får Niels Boysen datteren Anne.
19931713.07.01Anne Christensdatter Nederdonnerup? Christen ? Christens kone {REKONSTRUKTION: Christen en datter født Anne i Nederdonnerup? rekonstrueret fra alder ved begravelsen i Thyregod.}
NOTITS: Året 1713 kan være ret forkert + og - 8 år er ofte set som afvigelse. Anne begravet 1795, "No. 74. Tyregod. Mand. d. 14de Sept. Frands Mathiesens Moder {Anne Christensdatter} i Dørken, gl. 82 Aar." Hendes far kan være Christen Nielsen set 1702, Christen Pedersen Østergaard set 1707, 1714, Christen Sejrup (muligvis identisk med Christen Nielsen) set 1707, 1714.
19841714.07.01Johanne Jensdatter Bøllund Jens Nielsen Nørgaard ? Jens Nielsens? kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom p: Circumsis Chr: blev Johanne Jensdatter af Nørgaard i Byllund begravet Gl: 12 aar.'.}
Begravelse nr. 6220
NOTITS: Johanne begravet, "Gl: 12 aar", 1727 #6220. Jens Nielsen set i dåb 1720 i Byllund #2161.
19771715.07.01Maren Hermansdatter Farre Mølle Herman Davidsen ? Herman Davidsens kone {REKONSTRUKTION: Herman Davidsen en datter født Maren i Farre Mølle rekonstrueret fra alder ved begravelse i Lindeballe 1778.}
NOTITS: Hun bærer i Give kirke 1730, 1731 og 1733. Gift 1. 1735 i Give med enkemand Niels Laursen *1682c †1760 fra Nørskov, Lindeballe, bosat der. Gift 2. gang 1761 i Lindeballe med Peder Bindesbøl. Lindeballe kirkebog: "1778 d 14 maj blev Peder Bindesbøls kone Maren Hermansdatter af Nørskov begravet 63 år."
19791715.12.01Maren Nielsdatter Give By Niels ? Niels kone {REKONSTRUKTION: Niels en datter født Maren i Give By rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
NOTITS: Maren begravet, "Gl: 21 aar ringere 19 uger og 6 dage", i 1736 #6340. Hun er muligvis født et andet sted end Give By. Kirkebog næsten ikke ført i 1715-16.
21511716.04.26Anne Pedersdatter Givskov Peder Jensen Else Moustdatter Dom Misericord: hafde Else Moustdatter i Givskov et uægte barn til daab som blev kaldet Anne. Frembaaren af Søren {Nielsen?} Skous hustru {Marie Nielsdatter}. Faddere vare Søren {Nielsen?} Skou, Christen {Mortensen?} Skou og Maren Christensdatter sammesteds.
NOTITS: Moderen skrifter i kirken 15. marts 1716 og udlagde Peder Jensen norden fra til far.
19891719.06.16Maren Christensdatter Givskov Christen Christensen ? Christen Christensens kone {REKONSTRUKTION: Christen Christensen en datter født Maren i Givskov rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6148
NOTITS: Maren begravet, "gammel 1 aar 9 uger", 1720 #6148.
19901719.07.01Christiane Laurentie Jensdatter Risom Søndersthoved Jens Lauridsen Risom Johanne Marie Christiansdatter Cassius {REKONSTRUKTION: Kammerraad Jens Lauridsen Risom en datter født Christiane Laurentie Risom i Søndersthoved rekonstrueret fra nogenlunde nøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6146
NOTITS: Karen begravet, "Gl: 1 aar", 1720 #6147.
19911719.07.23Karen Pedersdatter Give By Peder Larsen ? Peder Larsens kone {REKONSTRUKTION: Peder Larsen en datter født Karen i Give By rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6142
NOTITS: Karen begravet, "Gl: 6 maaneder 3 uger og 3 dage", 1720 #6142.
21641720.12.27Anne Jakobsen Give By Jakob Nielsen ? Jakob Nielsens kone Fer: 3 Nativ: Chr: hafde Jacob Nielsen udi Give en datter til daab og blev kaldet Anne. Frembaaren af Niels Eriksens hustru i Give. Faddere vare Lars Sørensen, Jørgen Sørensen, Frants Smed og Anne Hansdatter alle af Give.
21661721.01.12Karen Jensdatter Ullerup Jens Larsen ? Jens Larsens kone Dom 1 p: Epiph: blev Jens Lassen af Ullerup en datter døbt kaldet Karen og frembaaren af Niels Hansens hustru ib: Faddere vare Niels Hansen, Niels Boysen og baade deris hustruer {Niels Hansens kone bærer} af Ullerup.
21671721.02.09Kirsten Nielsdatter Vorslunde Niels Clausen Johanne Nielsdatter Dom Septuag: blev Niels clausens barn i Vorslunde døbt og kaldet Kirsten. Frembaaren af min kone {Pastor Bilhardts kone}. Faddere vare Lars Sørensen og Jørgen Sørensen af Give {By}, Maren {Christensdatter} Kræmmer, Ane Vestergaard i Give.
NOTITS: Moderen død i barselsseng #6152.
21701721.03.12Edel Pedersdatter Give By Peder Christensen Hag ? Peder Christensens kone Onsd: p: Dom Reminisc: blev Peder Christensen Haag af Give {By} 2de børn hiemmedøbte og kaldet drengen Gregers og pigen Ædel holdt af Ann Vestergaard og jordemoderen i Give {By}.
Begravelse nr. 6156
NOTITS: Tvilling.
21711721.03.23Inger Pedersdatter Bøllund Peder Larsen ? Peder Larsens kone Dom Lætare hafde Peder Larsen i Byllund en datter til daab frembaaren af min kone og kaldet Inger. Faddere var Jens {Nielsen} Nørgaard, Karen Thomasdatter ib:, Lars Kræmer og Jørgen {Sørensen} Degn i Give {By}.
Begravelse nr. 6159
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.
21721721.04.02Johanne Hansdatter Give By Hans Hansen udlagt Johanne Nielsdatter Onsdag p: Dom Judic: blev Johanne Nielsdatter af Give en datter døbt og kaldet Johanne. Frembaaren af Jens {Sørensen} Degns hustrue {Anne Nielsdatter Vestergaard} i Give {By}. Faddere vare af Give bye og udlagt til barnefader Hans Hansen af Filstrup {Vilstrup formodet} ved Haderslef.
Begravelse nr. 6171
NOTITS: Begravet 1 år gammel 1722 #6171.
21761721.06.03Anne Marie Larsdatter Nederdonnerup Lars Nielsen ? Lars Nielsens kone Fer: 3 Pentec: blev Las Nielsen af Nederdonnerup hans datter døbt og kaldet Anne Marie. Frembaaren af min kone. Faddere vare Christen {Pedersen} Østergaard af Nederdonnerup og Søren {Jensen} Degns pige af Give {By}.
21781721.08.31Johanne Christensdatter Farre Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Dom XII p: Trin: hafde Christen Nielsen af Farrøe en datter til kirke frembaaren af Velb: Jomfrue Møllers {af Byllund} og kaldet Johanne. Faddere vare min kone {Bilhardts kone}, Velb: Sig: {Henrik} Vinther til Hastrup og forpagteren sammesteds Sr: Hans Anderen.
NOTITS: Forpagteren Hans Andersen kendes mest fra Nørre Karstoft i Skarrild sogn, han var kun kort på Hastrup herregård. Henrik Winther var kort tid ejer af Hastrup, undveg da han skulle betale (se Ejnar Bjerre's ordner om Hastrup, Give Lokalarkiv). Spørgsmålet er nu, hvordan faderen eller moderen er i familie eller forbindelse med disse usædvanlige herskaber?
21791721.11.30Johanne Nielsdatter Vorslunde Niels Clausen ? Niels Clausens kone S: d: {Dom 1 Advent} hafde Niels Clausen af Vorslunde en datter til daaben frembaaren af min kone kaldet Johanne. Faddere vare Mikkel Nørgaard og Peder Jensen i Byllund, Lars {Sørensen} Degns og Jens {Sørensen} Degns hustruer i Give.
NOTITS: Niels Clausens første kone Johanne Christensdatter begraves 9. febr. 1721, så han må straks have fået næste kone fra et andet sogn, for de får dette barn 9 måneder senere. Mikkel Nørgaards patronym se dåb #2184.
21821722.01.11? Peders/en/datter Farre Peder Bank ? Peder Banks kone Dom blev Peder Banck af Farøe en døbt kaldet ? frembaaren ar. faddere vare folk af farøe byes indbyggere.
NOTITS: Indførselt meget ufuldstændig.
21841722.03.08Henrica Johanna Mikkelsdatter Bøllund Mikkel Christensen Nørgaard Karen Thomasdatter Dom Oculiblev Michel {Christensen} Nørgaards datter af Byllund døbt og kaldet Henrica Johanna. frembaaren af frue Seyers {Ide Birgitte Winther} paa Rørbeck. Faddere var Capitl: seyer paa Rørbæk, Mons: Henrik Vinter til Hastrup, Jomfru Risom {Sophia Charlotte Jensdatter} paa Syndersthoed og Jomfru Møller i Byllund.
Begravelse nr. 6170
NOTITS: Begravet 11 uger, #6170. Meget fornemme faddere.
21881722.05.17? Frederiksdatter Givskov Frederik Ottesen Marie Hansdatter Dom VI p: Pasch: hafde Seig: Frederich Ottesen i Givskov en datter til daab kaldet ?. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By}- Faddere var Lars Sørensen, Jørgen og Jens Sørensen i Give {By}, Christen Christensen og hustrue af Givskov.
21891722.05.31Sidsel Jensdatter Skærhoved Jens Jensen ? Jens Jensens kone Dom Trinit: hafde Jens Jensen i Skierhoed en datter til daab kaldet Sitzel. Frembaaren af Christen Christensens hustrue i Givskov. Faddere var bemt: Christen Christensen af Givskov, Jochin {Christoffersen} Skierhoed og hustru, Lars Kræmmer af Give {By} og Matthies Jensens søn af Breinhoed.
NOTITS: Christoffersen se #2236, hvor han kaldes Jochum
21901722.06.07? Nederdonnerup Anders Larsen ? Anders Larsens kone Dom 1 p: trin: hafde Anders Lasen af Nederdonnerup en til daab kaldet ?. frembaaren af Las Jørgensens hustrue ib: Faddere vare samtl: af Nederdonnerup bye.
21911722.09.13Sidsel Pedersdatter Bæksgaard Peder Mortensen ? Peder Mortensens kone Onsd: p: Dom XV p: trin: hafde Peder Mortensen af Bexgaard en datter til daab kaldet Sidsel. frem baaren af Christen Madsens hustru {Else Nielsdatter} i Breinhoed. Faddere vare af Bexgaard og Oxenbierg.
21931722.09.20Mette Pedersdatter Give By Peder Christensen Hag ? Peder Christensens kone Eod: d: {Dom XVI p: Trin:} blev Peder {Christensen} Haag i give en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers. Faddere vare Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup, Jørgen {Sørensen} Degn, Degnens {Søren Jensen} pige, Birret Haags.
Begravelse nr. 6350
NOTITS: Begravet 14 år gammel #6350 i 1737 som Birete, men alderen og faderen passer ganske nøjagtigt.
21951722.10.25Sidsel Nielsdatter Vorslunde Niels Clausen ? Niels Clausens kone (2.) Dom XXI p: Trin: hafde Niels Clausen i Vorslunde en datter til daab fembaaren af min kone kaldet Sidsel. faddere vare Rasmus Sørensen i Give, Niels Kræmmer, Sidsel i Byllund og Jens Nielsens hustru ib:
Begravelse nr. 6174
NOTITS: Begravet 8 uger gammel #6174.
21961722.11.15Maren Jespersdatter Hedegaard Jesper Jensen Kirsten Christensdatter Eod: d: {Dom XXIV p: Trin:} hafde Jesper Jensen af Hedegaard en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Niels Jensens hustru ib: Faddere vare Søren Jensen, Lars Jensens hustru, Jens Jensen og Christen Hansens hustruer etc: ib:
19591723.01.27Navnløs Bregnhoved Anders Pedersen Ingeborg Clemmensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Fest: Annunc: Mar: blev Anders Persens navnløs fødte barn jordet.'}
Begravelse nr. 6178
NOTITS: Ikke dødfødt. Fødsel sat 5 dage før begravelsen.
21991723.02.02Anne Pedersdatter Ulkær Mølle Peder Hansen Møller Maren Christensdatter Fest Annunc: Mar: hafde Peder Hansen af Ulkiær Mølle en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Anne Margrethe {Veberin} og Lenora {Veberin?} hos mig {præst Bilhart} self, Lars Kræmmer og Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup.
NOTITS: Hun bliver gift med Peder Jakobsen af Nørskov, Lindeballe, bosat Uhe, Ringive.
22001723.05.17Johanne Hermansdatter Farre Mølle Herman Davidsen ? Herman Davidsens kone Fer: 2 Pentec: blev Farøe Møller {Herman Davidsen} en datter døbt og kaldet Johanne. Frembaaren af Mad: Marchusen {vel Cathrine Iversdatter Erritsø} til Refstrup. Faddere vare min {præst Bilharts} kone, Lars Kræmmer af Give {By}, Jørgen Christensen, Niels Nielsen, Per Christensen og Jens Thyregods hustru, samtl: af Farøe.
NOTITS: Hans Markussen var borgmester i Fredericia, blev 1731 ifølge TRAP gift med Cathrine Iversdatter Erritzøe, som var enke på Reftrup, men hun ses her som madam Markussen. Han ses i Nygaards sedler 1724 og 1726 af Refstrup. Han solgte 1732 Refstrup og købte herregaarden Rask i Hvirring sogn. Cathrine Iversdatter Erritsø var Hans Markussens kone. †1764 Fredericia Trin. Hun købte 1722 Refstrup som byfoged Laurids Ammitzbølls enke. Hun bliver her kaldt madam Markussen.
22021723.06.06Anne Larsdatter Ullerup Lars Christensen ? Lars Christensens kone dom 2 p: trin: hafde Las Christensen i Ullerup en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af Christen Nielsens hustru ib: Faddere var Christen Jensen, Hans Lassen, Niels Hansens hustru og Christen Jensens hustru alle af Ullerup.
Begravelse nr. 6183
NOTITS: Begravet 16 uger #6183.
22031723.06.13Maren Christensdatter Hestlund- Store Christen Troelsen Johanne Pedersdatter Dom 3 p: Trin: hafde Christen Troelsen af Store Hestlund en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Anne [Jisters?] i Ullerup. Faddere vare Ulkiær Møller {Peder Hansen} og hustru {Maren Christensdatter}
22051723.07.18Bodil Jakobsdatter Give By Jakob Nielsen ? Jakob Nielsens kone Dom VIII p: Trin: blev Jakob Nielsen i Give en datter døbt kaldet Bodel. Frembaaren af forbem: min søsterdatter {Anna Margrethe Veberin}. Faddere vare Maren {Christensdatter} Kræmmers, Per {Christensen} Hags kone og Søren Ørnsholts datter i Give.
22071723.10.31Maren Mikkelsdatter Bøllund Mikkel Christensen Nørgaard Karen Thomasdatter Dom XXIII p: Trin: hafde Mickel {Christensen} Nørgaard en datter til kirke kaldet Maren. frembaaren af min søsterdatter Anne Margrethe Veberin. Faddere var Per {Peder Hansen} Møller af Ulkiær Mølle, Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup, Lars Kræmmers hustru og Sidsel Nørgaard.
22081723.12.01Marie Elisabet  ? Hoffman, Mad. Onsdagen p: Dom 1 Advent blev Mad: Hoffmans datter ved daaben confirmeret kaldet Marie Elizabeth. Frem baaren af Fr: Capitain Lieutenant Seyers {Ide Birgitte Winther} paa Rørbeck. Faddere vare Hr: Capitain Lieutnant {Johan Jacob} Seyer, Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup, Lars Sørensen og Christen Persen i Give, Anne Margrethe veberin hos mig {præst Bilhart}, Lars Kræmmers og Jens degns hustruer i Give.
NOTITS: Mad: Hofmann ikke identificeret. I dåb #2184 var folkene fra Rørbæk ved Michel Christensen Nørgaard i Byllund, men ikke i dåb #2207.
22111724.01.23Kirsten Larsdatter Nederdonnerup Lars Nielsen ? Lars Nielsens kone Dom 3 p: Epiphan blev Lars Nielsen af Nederdonnerup en datter døbt kaldet Kirsten. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen {Pedersen} Østergaard og Fester {Sørensen} af Nederdonnerup. Las Jørgensens hustru ib:, Niels Andersens pige og Abbelone Christensdatter paa Donneruplund.
22121724.01.30Mette Jensdatter Nygaard Jens Mortensen ? Jens Mortensens kone Dom 4 p: Epiph: blev Jens Mortensen af Nygaard en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af min kone. Faddere vare Morten {Jensen} Nygaard og hustru {2.}, Lars Kræmmers kone af Give {By} og Johanne Johansdatter af Nederdonnerup.
22161724.05.12Maren Jensdatter Hedegaard Jens Hansen Abelone Sørensdatter Fest: Prec: d: 12 May hafde Abbelone Sørensdatter af Hedegaard en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Anne Graversdatter af Hedegaard som udlagde til barnefader Jens Hansen tienendes i Tyregod præstegaard til sidst afvigte Paaske. Fadddere vare Niels og Lars Jensen, Jens Jensens hustru og Søren Jensen samtl: af Hedegaard bye.
Begravelse nr. 6188
NOTITS: Begravet 5 uger gammel 1724, #6188.
22171724.06.05Else Jørgensdatter Farre Jørgen Christensen ? Jørgen Christensens kone Fer: 2 Pentec blev Jørgen Christensens af Farøe en datter jordet som af Jordemoderen strax efter fødslen belv døbt og kaldet Else og derpaa og døde.
Begravelse nr. 5997
NOTITS: Blev hjemmedøbt af jordemoderen straks efter fødslen døde så.
22191724.06.25Karen Jensdatter Bøllund Jens Nielsen ? Jens Nielsens kone Dec: 2 p: Trin: blev Jens Nielsen i Byllund en datter døbt kaldet Karen. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Karen Nørgaard, Ane {Graversdatter?} Hedegaard, Per Jensen i Byllund, Niels Kræmmer i Give {By} og Anne Marchusdatter i Byllund.
22211724.12.26Anne Marie Christensdatter Givskov Christen Christensen ? Christen Christensens kone Fer: 2 nativ: Chr: hafde Christen Christensen af Givskov en datter til daab kaldet Anne Marie. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Søren Nielsen i Givskov og sin hustru, Michel Christensen {Nørgaard} i Byllund, Maren {Christensdatter} Kræmmers og Ane Vestergaards i Give {By}.
22221725.02.04Anne Nielsdatter Give By Niels Eriksen ? Niels Eriksens kone Die: Sexages: hafde Niels Eriksen af Give {By} en datter til daab. Frembaaren af min {søster} datter Eleonora Marie Elizabeth Kellet og kaldet Anne. Faddere vare Jens {Jensen?} Skierhoed, Rasmus {Sørensen} Degn, Maren Skov og Matthias Jensens hustru af Brenhoed.
Begravelse nr. 6341
NOTITS: Begravet godt 11 år gammel 1736 i Give By, #6341.
22251725.04.02Birte Nielsdatter Farre Niels Nielsen ? Niels Nielsens kone Fer: 2 Pasch: hafde Niels Nielsen af Farøe en datter til daab kaldet Bierte. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Jørgen Christensen, Herman {Davidsen} Møller, Villas Christensens hustru og Niels Bentsens datter alle af Farøe bye.
22271725.04.27Maren Mathisdatter Bregnhoved Mathias Jensen ? Mathias Jensens kone (3.) Fer: Prec: hafde Matthies Jensen af Breinhoed en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af hans datter Maren Matthisdatter udi Give. Faddere vare Jens Matthisen, Søren Johansen af Breinhoed, Jens {Sørensen} Degns pige af Give {By} og Niels Jensens søn af Hedegaard.
22281725.04.27Maren Jensdatter Farre Jens Pedersen Thyregod Johanne Sørensdatter Eod: die {Fer: Prec:} hafde Jens {Pedersen} Tyregod en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Mads Larsens hustrue af Farøe. Faddere vare Christen {Nielsen} Sillesthoed, Jørgen {Christensen?} Banck af Farøe, Anders {Jepsen} Sillesthoed og Niels Bøcker{?} ib:
Begravelse nr. 6198
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel 1725, #6198.
22291725.04.29Anne Marie Pedersdatter Bæksgaard Peder Mortensen ? Peder Mortensens kone Dom IV p: Pasch: hafde Peder Mortensen af Bexgaard en datter til daaben kaldet Anne Marie. Frembaaren af Christen Madsens hustru {Else Nielsdatter} i Breinhoed. faddere vare Mads Bexgaard, Else Nielsdatter ib: Morten Jensen ib:, Niels Jensens hustru af Hedegaard.
22311725.05.13Ingeborg Andersdatter Bregnhoved Anders Pedersen Bregnhoved ? Anders Pedersens kone (2.) Dom VI p: Pasch: hafde Anders {Pedersen} Breinhoed en datter til daab kaldet Ingeborg. Frembaaren af Christen Madsens hustru {Else Nielsdatter} sammesteds. Faddere vare Frands Smids hustru af Give {By}, Johanne Matthisdatter ib:, Morten {Jensen} Bexgaard og Matthis Jensen i Breinhoed.
Begravelse nr. 6212
NOTITS: Begravet 1726 1 år #6212. Opnævnt efter 1. kone død året før.
22351725.07.29Karen Christensdatter Farre Christen Nielsen ? Christen Nielsens kone Dom IX p: Trin: hafde Christen Nielsen af farøe en datter til daaben kaldet Karen. Frembaaren af Jørgen Banckis kone ib: Faddere vare Niels Nielsen, Villas Christensens hustru af Farøe, Møller Herman Davidsen ib:, Christen Skov etc:
22361725.08.19Mette Jensdatter Skærhoved Jens Jensen ? Jens Jensens kone Dom XII p: Trin: hafde Jens Jensen i Skierhoed en datter til daaben kaldet Mette . Frembaaren af Maren Matthisdatter i Give. Faddere vare Søren og Christen Skov, Niels Nørgaard, Maren {formodet fejl for Johanne} Matthisdatter udi Give og Jochin Christophersens hustru i Skierhoed.
Begravelse nr. 6199
NOTITS: Begravet 10 uger gammel 1725, #6199.
22391725.10.21Edel Pedersdatter Give By Peder Christensen Hag ? Peder Christensen Hags kone Dom XXI p: Trin: hafde Peder Christensen Haag i Give {By} en datter til daaben frembaaren af sin {faderens} søster Kirsten Christensdatter i Give {By} og kaldet Ædel. Faddere vare Christen Hag, Lars Jensen og Anne Vestergaard i Give {By} item Kirsten Sørensdatter af Givskov.
22411725.12.02Sidsel Rasmusdatter Nederdonnerup Rasmus Smed ? Rasmus Smeds kone Dom 1 Advent hafde Rasmus Smked af Nederdonnerup en datter til daab kaldet Sidsel. Frembaaren af Christian Væveres datter [Skod]borghuus. Faddere vare Søren Rytter af Nederdonnerup, Las Jørgensen ib: og Morten {Jensen} Bæksgaards datter og Niels Mortensens datter {21, Anne Marie Nielsdatter, evt. Else 17} i Bexgaard.
22441726.03.24Kirsten Nielsdatter Ullerup Niels Hansen Johanne Frandsdatter Dom Ocul: hafde Niels Hansen af Ullerup en datter til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Peder {Hansen} Møllers hustru {Maren Christensdatter} af Ulkiær Mølle. Faddere vare Peder Lassen, Christen Nielsen, Jens Lassens hustrue og Niels Boysens datter Anne {Nielsdatter} samtlige af Ullerup bye.
22471726.05.12Anne Marie Andersdatter Farre Anders Pedersen ? Anders Pedersens kone Dom Jubilat: hafde Hyrden af Farøe Anders Pedersen en datter til daab kaldet Anne Marie. Frembaaren af Villads Christensens hustru i Farøe. Faddere vare samtlige af Farøe bye.
Begravelse nr. 6214
NOTITS: Begravet 8 uger gammel i 1726, #6214.
22491726.10.27Anne Nielsdatter Bregnhoved Niels Hansen Dorte Mickelsdatter Dom XIX p: Trin: havde Dorthe Michelsdatter af Breinhoed et uægte barn til daab kaldet Anne. Frembaaren af Johan Sørensens hustru udi Breinhoed og blev til fader udlagd en karl sønderud ved navn Niels Hansen. Læst og forevist udi retten paa Schougaards birketing fredagen d: 20 May 1746.
Begravelse nr. 6222
NOTITS: Fik 1719 første uægte barn Hans Pedersen, også i Bregnhoved. Skovgaards birketing er i Kollerup sogn, Tørrild herred, men 1746 er 20 år efter fødslen.
22511727.04.02Johanne Andersdatter Bregnhoved Anders Pedersen Bregnhoved ? Anders Pedersens 2. kone Onsdag p: Dom Jud: som var d: 2 Apr: hafde Anders {Pedersen} Breinhoed en datter til daab kaldet Johanne. Frembaaren af Anne Mitgaard i Hedegaard. Faddere vare Søren Johansen af Hedegaard, Else Nielsdatter af Bexgaard, Mathies Jensen i Breinhoed.
NOTITS: Else Nielsdatter, 19, er Niels Mortensens datter i Bregnhoved.
22521727.04.10Margrethe Jepsdatter Hestlund- Store Jep Andersen Margrethe Kjeldsdatter Fest: Virid: hafde Margrethe Kieldsdatter af Store Hestlund et uægte pigebarn til daaben kaldet Margrethe. frembaaren af Niels Andersens hustru i Store Hestlund og udlagde en ungkarl til barnefader navnlig [Jep] Andersen i Ødis Bramdrup synden Colding. Faddere vare Christen Troelsens hustru {Johanne Pedersdatter} i Store Hestlund, Karen Hermansdatter i Breinhoed, Per {Peder Hansen} Møller og sin hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle.
NOTITS: Moderen Margrethe Kjeldsdatter døde en uge efter dåben #6224. Hun er født 1703 i Nederdonnerup #2034, datter af Kjeld Poulsen.
22531727.05.11Maren Nielsdatter Nygaard Jens Mortensen ? Jens Mortensens kone Dom IV p: Pasch: hafde Jens Mortensen i Nygaard en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Morten {Jensen} Nygaards hustru. Faddere vare Morten Jensen {Nygaard}, Oluf Steffensen i Give {By} og Niels Boysen i Ullerup.
22551727.06.22Else Christensdatter Hestlund- Store Christen Troelsen Johanne Pedersdatter Dom II p: Trin: hafde Christen Troelsen af Store Hestlund en datter til daab kaldet Else. Frembaaren af Niels Andersens hustru {Marie Pedersdatter} i Store Hestlund. Faddere vare Niels Andersen og Anne Marie Troelsdatter af Store Hestlund, Søren {Sørensen} Lille Hestlunds hustru {Inger Nielsdatter} og Magrethe Christensdatter af Byllund.
22581727.08.10Anne Madsdatter Bæksgaard Mads Christensen Mette? Nielsdatter Boysen Dom IX p: Trin: hafde Mads Christensen i Bexgaard en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af sin kones søster {Anne Nielsdatter} i Sejrup {Thyregod}. Faddere vare Niels Boysen og hustru og datter i Ullerup, Visted {Nielsen?} i Tyregod og hustru {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Vested Nielsen gift 1722 i Give med Maren Christensdatter af Bæksgaard, Maren er vel en søster til faderen. Niels Boysen er søn af Christen Boysen og Anne Nielsdatter i Ullerup.
22621727.10.12Lene Sørensdatter Nederdonnerup Søren Christensen ? Søren Christensens kone Onsdag p: dom XVIII p: Trin: hafde Søren Christensen af Nederdonnerup en datter til daab kaldet Leene. Frembaaren af en pige paa donneruplund navnlig Margrethe N: Faddere var Oluf Villadsen paa Donneruplund, Fester og Christen Østergaard i Nederdonnerup, Anne Vestergaard i Hedegaard.
NOTITS: Lene Sørensdatter *1670 †1730 Nederdonnerup må være en bedstemor til barnet.
22631727.12.14Johanne Nielsdatter Sillesthoved Niels Pedersen Maren Madsdatter Dom 3 Adv: hafde Niels Persen af Sillesthoed en datter til daab kaldet Johanne. Frembaaren af Niels Larsen hustru {Maren Pedersdatter} i Lindet {Vester sogn}. Faddere vare Niels Larsen Lindet {Vester}, Jens Jensen i Skovsbøl {Vester} Marike i Store Hestlund, Peder {Hansen} Møller og hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle.
22641728.02.11Else Jensdatter Ullerup Jens Larsen ? Jens Larsens kone Fest: Grat: Act: d: 11 Febr: hafde Jens Lassen af Ullerup en datter til daab kaldet Elsa. frembaren af Niels Hansens hustru ib: Faddere vare Niels Hansen, Peder Hansen, Christen Lassen og deris hustruer ib:
Begravelse nr. 6237
NOTITS: Begravet 1728 4 måneder gammel, #6237.
22651728.03.14? Jensdatter Give By Jens Bæch ? Jens Bæchs kone Dom hafde Jens Bæch i Give {By} en datter til daab kaldet ?. Frembaaren af Jens {Sørensen} Degns hustru {?Anne Nielsdatter} ib: Faddere vare Jørgen {Sørensen} Degn, Christen Persen, Niels {Nielsen} Dyrkens {Dørken, i Thyregod} hustru {Margrethe Villadsdatter} og Frans Smeds datter {Margrethe Frandsdatter} samtlige af Give Bye.
NOTITS: Ikke set død i Give.
22661728.03.14Kirsten Nielsdatter Vorslunde Niels Clausen ? Niels Clausens kone (2.) Dom Judic: hafde Niels Clausen af Vorslunde en datter til daab kaldet Kirsten. Frembaaren af Anne Mitgaards i Hedegaard. Faddere vare Lars Jensen af Hedegaard, Karen Mortensdatter af Bexgaard, Søren Johansen og Jesper Jensens hustru {Kirsten Christensdatter} af Hedegaard.
22671728.03.21Maren Nielsdatter Farre Niels Jensen Abelone Villadsdatter Dom Palmar: hafde Abbelone Villasdatter af Farøe en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Villads Christensens hustru ib: Faddere vare Niels Bentsens datter, Christen Nielsens hustru, Niels Dyrken {Jensen Dørken} og hustru {Abelone Christensdatter}.
NOTITS: Barnet kaldes ikke uægte, men der er heller ingen far angivet. Men moderen blev gift med Niels Jensen i 1722, #8071
22681728.04.11Maren Christensdatter Donnerup Givskov Christen Christensen Maren Christensdatter Dom II p: Pasch: hafde Christen Christensen af Givskov en datter til daab kaldet {Maren}. Frembaaren af Morten {Christensen} i Hesselbjerre {Thyregod} hans hustru {Sidsel Christensdatter}. Faddere vare Maren {Christensdatter} Kræmmers, Rasmus {Sørensen} Degn i Give, Søren {Nielsen Bank} og hustru {Marie Christensdatter} af Givskov etc:
Begravelse nr. 6996
NOTITS: Barnets navn udeladt i inddragelsen, identificeret af Mona Skov Jensen (tak til, i følge skifte efter hendes søster), moderens navn ligeså. Barnet bliver senere kaldet Maren Christensdatter Donnerup. Mona Skov Jensen: "Maren Christensd. Donrups mor, Maren Christensdatter var første gang gift med Frands Jensen i Givskov og de er forældre til Kirsten Frandsdatter hvis anden mand er Peder Poder. Det vil sige at Maren Chistensdatter Donrup er moster til Anne Olufsdatter der er Christen Pedersen Donnerups anden hustru. Anne Oufsdatter er jo datter af Kirsten Frandsdatter og Oluf Steffensen."
22731728.07.25Maren Pedersdatter Ullerup Peder Larsen ? Peder Larsens kone DomIX p: Trin: hafde Per Lassen i Ullerup en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Christen Lassens hustru ib: Faddere vare Jens Lassen, Niels Hansens hustru ib:, Villads {Thomsen} Mosgaards datter og Morten {Jensen} Nygaards datter {Kirsten Mortensdatter}.
Begravelse nr. 6284
NOTITS: Begravet som Kirsten, men er døbt Maren. 3 aar i 1732, #6284.
22741728.09.12Anne Mikkelsdatter Sillesthoved Mikkel Frandsen ? Nielsdatter Dom XVI p: trin: hafde Michel Frandtzen af Sillesthoed en datter i kirke til daabens confirmation kaldet Anne. frembaaren af hans konis søster Karen Nielsdatter i Hiortzvang {Linnerup sogn}. Faddere vare Anders {Jepsen} Sillesthoed, Jens Andersen af Hiortsvang {Linnerup}, Marike i Store Hestlund og Anne Vestergaard i Give {By}.
22751728.09.19Else Nielsdatter Give By Niels Nielsen Dørken Margrethe Villadsdatter Dom XVII p: Trin: hafde forbemeldte Niels {Nielsen} Dyrken {Dørken} et barn til daab hvorefter hans hustru Margrethe Villadsdatter døde i barselsseng kaldet Elsa. Frembaaren af Anne Vestergaard i Give {By}. Faddere vare Villads {Thomsen} Mosgaard og datter, Rasmus {Sørensen} Degn, Jens {Sørensen} Degn af Give {By}.
NOTITS: Niels Nielsen af Dørken Thyregod og Margrethe Villadsdatter af Store Mosgaard gift i Give kirke, #8089. Hun dør i barselsseng ved dette første barn, #6238. Siden Villads har en datter med må det være moderens fader Villads Thomsen ikke broderen Villads Villadsen.
22761728.10.31Karen Nielsdatter Give By Niels Sørensen Maren Mathiasdatter Dom XXIII p: Trin: hafde Niels Sørensen i Give {By} en datter til daab kaldet Karen. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmer i Give {By}. Faddere vare samtlige af Give bye folck.
Begravelse nr. 6272
NOTITS: Begravet sammen med moderen Maren Mathiasdatter i hendes arme 3 år gammel 1731, #6272.
22771729.02.13Gertrud Nielsdatter Sillesthoved Niels Pedersen Maren Madsdatter Dom Septuages: blev Niels Persen {Pedersen} af Sillesthoed hans datters daab confirmeret hvis navn var Giertrud. Frembaaren af Jens {Jensen} Skovsbøls hustru {Gertrud Jensdatter, Skovsbøl, Vester}. Faddere vare Anders {Jepsen} Sillesthoed, Per {Peder Hansen} Møller {Ulkær Mølle}, Jens Vestergaard {Nederdonnerup?}, Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By} og Niels Thygesens hustru ib:
Begravelse nr. 6244
NOTITS: Begravet 1729 14 uger gammel, #6244. For Jensen i Jens Skovsbøl se #2263.
22781729.03.06Engel Andersdatter Sillesthoved Anders Jepsen ? Anders Jepsens kone Dom Invocav: hafde Anders {Jepsen} Sillesthoed en datter til daab kaldet Engel. Frembaaren af min datter {steddatter} Leonora Kellet. Faddere vare Barbara Christensdatter af Give {By}, Johanne Sørensdatter i Byllund, Niels Andersen af Store Hestlund og Oluf Villadsen af Store Mosgaard.
NOTITS: Død 1760 Sillesthoved.
22801729.03.20Maren Andersdatter Bregnhoved Anders Pedersen Bregnhoved ? Anders Pedersens 2. kone Dom Ocul: hafde Anders {Pedersen} Breinhoed en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Søren Johansens hustru {Anne Graversdatter} i Hedegaard. Faddere vare Lars Jensen {Hedegaard}, Kirsten Christensdatter i Hedegaard, Jens Øgelunds hustru og Johan Sørensen i Breinhoed.
Begravelse nr. 6418
NOTITS: Begravet 1741 12 aar, #6418.
22861729.09.04Anne Christensdatter Bregnhoved Christen Nielsen Sillesthoved Mette Madsdatter Eod: die {Dom XII p: Trin:} hafde Christen {Nielsen} Sillesthoed af Breinhoed en datter til daab frembaaren af Knud Sørensens hustru og kaldet Anne. Faddere vare Mads Nørskov og Jørgen Christensen af Farøe, Kisten Frantsdatter af Givskov og Maren {Madsdatter?} af Sillesthoved.
NOTITS: Christen Nielsen Sillesthoed boede 1724 - 28 i Sillesthoved, flyttede saa til Bregnhoved, hvor han er her, senere 1734 til Farre.
22871729.09.11Anne Sørensdatter Hedegaard Søren Jensen ? Søren Jensens kone Dom XIII p: Trin: hafde Søren Jensen af Hedegaard en datter til daaben kaldet Anne. Frembaaren af Niels Tromborgs hustru. Faddere vare Niels Tromborg, Lars {Jensen?} Hedegaard, Maren {Christensdatter} Kræmmers, Anne Vestergaard i Give og Kirsten Frantsdatter i Givskov.
Begravelse nr. 6265
NOTITS: Begravet 16 måneder gammel 1731, #6265
22881729.09.25Johanne Hansdatter Hedegaard Hans Frederich Maren Christensdatter Dom XV p: Trin: hafde Christen Hansens datter af Hedegaard ved navn Maren Christensdatter et uægte barn til daaben kaldet Johanne. Frembaaren af Jens Øgelunds hustru. til barnefader blev udlagt en Kramboe svend i Svenborg hvor hun sidst tiente, som kom rejsende til byen ved navn Hans Frederich.
NOTITS: Hun er gift før 1727 med Laurids Sørensen i Nebel, Vorbasse men forlod ham ved høbjergningstid ca. 4 år før januar 1731. Han går to gange for Koldinghus Birketing mod hende.
LINK: Se Johannes Lind: Koldinghus Birks Tingbøger.
22901729.11.01Anne Marie Jørgensdatter Farre Jørgen Christensen ? Jørgen Christensens kone Fest: Oium{udskrift?} Sanct: hafde Jørgen Christensen i Farøe en datter til daaben kaldet Anne Marie. Frembaaren af Marike i Store Hestlund. Faddere vare Niels Andersen i Store Hestlund, Christen Christensen af Givskov, Anne Vestergaards i Give {By} og Kirsten Sørensdatter {26} af Givskov.
22951730.03.10Karen Jørgensdatter Donneruplund Jørgen Nielsen Wong Birte Sørensdatter Fer 2 Pasch: blev Jørgen Nielsen paa Donneruplund en datter inddøbt for svagheds skyld kaldet Karen. Holden af faderens moder i Vonge Bodel Andersdatter, som {datteren Karen} døde dag efter.
Begravelse nr. 6253
NOTITS: Begravet 1 dag gammel #6253. Hjemmedøbt (inddøbt for svagheds skyld). Formodentlig opkaldt efter moderens mor, der endnu i 1755 lever i Give By.
22971730.04.30Sidsel Nielsdatter Vorslunde Niels Clausen ? Niels Clausens kone (2.) Dom 3 p: Pasch: hafde Niels Clausen af Vorslunde en datter til daab kaldet Sidsel. Frembaaren af min {Præst Bilharts} kone. Faddere vare Per Poulsens hustru i Vorslunde, Anne Vestergaard i Give {By}, Niels Kræmmer ib: og Niels {Christensen} Hag ib:
NOTITS: Niels Christensen Hag fra vielsen 1727 #8094 med Inge Christensdatter i Give By.
22981730.05.18Kirsten Hansdatter Sillesthoved Hans Christensen Karen Hansdatter Eod: die {Fest Asc: Chr:} hafde Hans Christensen af Sillesthoed en datter til daab kaldetKirsten. Frembaaren af Niels Persens hustru {Maren Madsdatter} i Sillesthoed. Faddere vare af Sillesthoed og Store Hestlundgaard.
Begravelse nr. 6258
NOTITS: Begravet 12 uger, #6258.
22991730.05.29? Niels/en/datter Farre Niels Nielsen Gravel ? Niels Nielsen Gravels kone Fer: 2 Pent: hafde Niels Gravl af Farøe en til daab kaldet ?. Frembaaren af Farøe Møllerdatter Maren Davidsdatter {skal være: Hermansdatter Davidsen}. Faddere vare af Farøe byes beboere.
NOTITS: Der mangler køn og navn i kirkebogen.
23041730.11.05Karen Jensdatter Ullerup Jens Larsen ? Jens Larsens kone Dom 22 p: Trin: blev Jens Lassen af Ullerup en datter døbt kaldet Karen. Frembaaren af Las {Christensen} Vestergaards hustru af ib: Fadder vare Palle Christensen, Christen Eegsgaards søn, Per Lassens hustru, Niels Boysens datter Kirsten {Nielsdatter} og Niels Hansens hustru samtlige af Ullerup bye.
23061731.02.11Anne Christensdatter Farre Christen Pedersen ? Christen Pedersens kone Dom Invocav: hafde en Soldat af Fridericia navnlig Christen Pedersen som hafde sin søn {? måske snarere datter} hos Ryterkone i Farøe navnlig Anne Marie, der er hendes moder en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af barnets moders søster Marie ib: Faddere vare Per Bank og sin søn, Anders Bankis søn, Kirsten Bankis og Maren Hermansdatter.
NOTITS: Anders Bank *1675c †1733 Farre er gift med Maren Pedersdatter. Her har præsten mærket, at det er Maren Hermansdatter ikke Davidsdatter, som han brugte før, datter af mølleren Herman Davidsen i Farre Mølle.
23071731.03.25Anne Marie Nielsdatter Hestlund- Store Niels Andersen Marie Pedersdatter Fest. Annunc: Marie hafde Niels Andersen i Store Hestlund en datter til daaben kaldetAnne Marie. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Lene Margrethe Grønbech og Leonora Kellet hos mig sidst, Jens Hyldeløf i Store Hestlund, Per {Peder Hansen} Møller i Ulkiær Mølle, Søren {Sørensen} Lille Hestlund.
23081731.05.20Maren Sørensdatter Hestlund- Lille Søren Sørensen ? Søren Sørensens kone Fest: Trinit: hafde Søren Sørensen af Lille Hestlund en datter til daaben kaldet Maren Frembaaren af Møllerens {Peder Hansen Møller} kone {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Peder {Hansen} Møller ib:, Marike {Pedersdatter} og Jens Hyldesløfs kone af Store Hestlund, Lars Jensen søn af Hedegaard og Niels Boysens datter Kirsten {Nielsdatter}.
23091731.05.20Maren Christensdatter Hedegaard Christen Nielsen Kirsten Christensdatter Eod: d: Fest: Trin: hafde Christen Nielsen af Hedegaard liegeledes en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Barbara Christensdatter udi Give {By}. Faddere vare Christen Hag, Maren {Christensdatter} Kræmmers og hendis pige Johanne Matthiasdatter af Give {By}, Niels Hansen i Ullerup og Christen Eegsgaards søn.
NOTITS: Moderen døde 1 uge efter dåben.
23101731.06.03Bodil Jørgensdatter Donneruplund Jørgen Nielsen Wong Birte Sørensdatter Dom 2 p: Trin: hafde Jørgen Nielsen Vonge paa Donneruplund en datter til daab kaldet Bodel. Frembaaren af Niels Andersens {Wongs} hustru {Bodil Andersdatter} i Vonge. Faddere vare
Begravelse nr. 6387
NOTITS: Begravet som Nielsdatter 1739, 8 år, #6387.
23111731.06.10Anne Olufsdatter Give By Oluf Steffensen Kirsten x="1"Frandsdatter Dom 3 p: Trin: blev Oluf Stephansen af Give en datter fød kaldet Anne. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers ib: etc:
23121731.06.10Mette Jensdatter Nygaard Jens Mortensen ? Jens Mortensens kone Eod: d: blev Jens Mortensen i Nygaard en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Oluf {Ole} Villadsens hustru {Mette Mortensdatter} ib:
NOTITS: Mette Mortensdatter er faderens søster, begge født i Nygaard.
23131731.09.16Anne Madsdatter Bæksgaard Mads Christensen ? Mads Christensens kone Dom 17 p: Trin: blev Mads Christensen af Bexgaard en datter døbt kaldet Anne. Frembaaren af hans søster Kirsten etc:
23141731.09.30Anne Pedersdatter Farre Peder Bæk Abelone Villadsdatter Dom 19 p:Trin: blev Peder Bek i Farøe en datter født kaldet Anne. Frembaaren af sin hustrus søster {Anne Marie Villadsdatter} ib: etc:
23171732.03.09Anne Christensdatter Farre Christen Bødker ? Christen Bødkers kone Dom Reminisc: Sc: hafde Christen Bødker i Farøe et barn til daab kaldet Anne. Fremkbaaren af Niels Bentsens datter Anne {Nielsdatter} ib:
23191732.04.20? Lars/en/datter Nederdonnerup Lars Jørgensen ? Lars Jørgensens kone Dom 1 p: Pasch: Las {Jørgensen?} i Nederdonnerup et barn døbt kaldet ?. Frembaaren af.
NOTITS: Ufuldstændig.
23201732.04.27? Nielsdatter Give By Niels Kræmmer ? Niels Kræmmers kone Dom 2 p: Pasch: blev Niels Kræmmer i give en datter døbt kaldet ?. Frembaaren
23221732.07.06Anne Christensdatter Givskov Christen Christensen ? Christen Christensens kone Dom 4 p: trin: blev Christen Christensen af Givskov en datter døbt kaldet Anne. Frembaaren af Kirsten Frandsdatter i Give {By}. Faddere vare Oluf Stephensen i Give {By}, Peder Christensen Skoemager i Givskov, Anne Sørensdatter og Maren Sørensdatter ib:
23261732.09.14Maren Sørensdatter Nederdonnerup Søren Festersen ? Søren Festersens kone Dom 14 p: Trin: hafde Søren Festersen af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Maren Christensdatter af Gyvskov. Faddere Søren Nielsen, Christen Christensen af Gyvskov, Johan Sørensdatter af Nederdonnerup, Barbara Christensdatter af Give.
Begravelse nr. 6289
NOTITS: Begravet 1732 3 måneder gammel, #6289.
23291732.11.01Margrethe Olesdatter Nygaard Ole Villadsen Mette Mortensdatter Fest: Omnium Sanct: hafde Olle Villadsen af Nygaard et barn til daaben kaldet Margrethe. Frembaaren af Jens Mortensens hustru ibid: Faddere Villads {Thomsen} Mosgaard, Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup, Maren Kremmers i Give, Morten {Jensen} Nygaards hustru.
23321733.01.11Anne Nielsdatter Vorslunde Niels Clausen ? Niels Clausens kone 2. dom 1 p: Epiph: hafde Niels Clausen af Vorslunde en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af Maren Christensdatter af Ulkiær Mølle. Faddere vare Peder {Hansen} Møller af Ulkiær Mølle, Peder Poulsen af Vorslunde, Anne Vestergaard af Give og Grethe Vestergaard ib:
23341733.02.08Kirsten Christensdatter Hedegaard Christen Nielsen Mette Jespersdatter Dit: d: {Dom Sexages:} hafde Christen Nielsen af Hedegaard en datter til daab kaldet Kirsten. Faddere vare Søren Jensen, Niels Larsen, Kirsten Christensdatter, Dorthe Lasdatter alle af Hedegaard. Frembaaren af Anne Vestergaard i Give.
23351733.03.04Maren Christensdatter Farre Christen Gjalbæk ? Christen Gjaldbæks kone d: 4 Mart: hafde Christen Gialdbech af Farøe en datter til daab kaldet Maren . Frembaaren af Maren Hermansdatter af Farøe Mølle. Faddere vare Jørgen Bank, Niels {Nielsen} Graul {Gravel}, Maren Eriksdatter, Anne {Christensdatter} Birchebeck alle af Farøe.
23371733.04.26Anne Dortea Henriksdatter Skærhoved Henrik Pedersen ? Henrik Pedersens kone Eod: d: {Dom 3 p: Pasch:} hafde Henrik Pedersen af Skierhoed en datter til daab kaldet Anne Dorthea. Frembaaren af Anne Dorthea af Green {Sønder Omme, Skarrild, Arnborg?}. Faddere vare Anders Andersen, Jens Sørensen af Nør Kollemorten, Else Jensdatter af Østerhoed og Birete Sørensdatter af Donneruplund.
23381733.05.01Anne Marie Madsdatter Bæksgaard Mads Jensen Anne Eriksdatter Fest: Poeritent: hafde Mads Jensen af Beksgaard en datter til daab kaldet Anne Marie. Frembaaren af Maren Nielsdatter af Give {By}. Faddere vare Søren Didriksen af Farøe, Søren {Hansen} Beksgaard, Mette Eriksdatter af Øgelund og Anne Madsdatter af Breinhoed.
Begravelse nr. 6301
NOTITS: Begravet 9 uger gammel, #6301.
23391733.05.10Mette Jensdatter Give By Jens Jensen Skærhoved ? Jens Jensen Skærhoveds kone Dom 5 p: Pasch: hafde Jens {Jensen} Skierhoed i Give en datter til daab kaldet Mette. Frembaaren af Maren Jensdatter af Nørskov. Faddere vare Jens Vestergaard, Rasmus {Sørensen} Degn, Anne Vestergaard, Abbelone Nielsdatter alle af Give {By}.
Begravelse nr. 5994
NOTITS: Må være død kort efter fødslen, for året efter i september 1734 døbes en ny datter Mette.
23401733.05.26Lene Jensdatter Nederdonnerup Jens Christensen Ingeborg Frandsdatter Fer: 3 Pentec: hafde Jens Christensen af Nederdonnerup en datter til daab kaldet Leene. Frembaaren af Abbelone Christensdatter af Give {By}. Faddere vare Søren Festesen, Las Jørgensen, Johanne Festers og Anne Gravesdatter alle af Nederdonnerup.
LINK: Forældrene gift i Thyregod 1730
19761733.07.01Kirsten Hansdatter Sillesthoved Hans Christensen Karen Hansdatter {REKONSTRUKTION: Hans Christensen i Sillestholved en datter født Kirsten rekonstrueret fra alder ved begravelsen i 1773 af Christen (Christensen) Hags kone i Hedegaard og vielsen 1761 af Sillesthoved med ham.}
NOTITS: Begravet 2. maj 1773 som Christen Hags kone.
23411733.07.05Mette Pedersdatter Farre Peder Villumsen Kirsten Pedersdatter? Birkebæk Eod: d: {Dom 5 p: Trin:} blev Anne {Christensdatter} Birkebæks datter af Farøe Kirsten {Pedersdatter?} et uægte barn døbt kaldet Mette. Frembaaren af hendes søster Bodel Pedersdatter af Farøe og udlagt til barnefader Peder Villomsen som tiente med hende paa Mindstrup. Var overværende Maren Sørensdatter, Maren Christensdatter af Givskov, Mads Madsen af Farøe og Søren Didriksen ib:
NOTITS: Søsteren Bodil hedder Pedersdatter, men hun kan have været en halvsøster.
23421733.07.19Maren Madsdatter Farre Mads Madsen ? Mads Madsens kone Dom 7 p: Trin: blev Mads Madsen af Farøe en datter døbt kaldet Maren. Frembaaren af Rebeka Madsdatter af Sønder Kollemorten {Øster Nykirke}. Faddere vare Niels {Nielsen} Graul, Jørgen Bank, Maren Knuds{datter} og Kirsten Frederiksdatter alle af Farøe.
23431733.09.29Anne Marie Nielsdatter Bøllund Niels Madsen Gertrud Pedersdatter Fest: Michael: hafde Niels Madsen af Byllund en datter til daab kaldet Anne Marie. Frembaaren af Marie Pedersdatter ib: Faddere vare Mads Bech, Christen {Nielsen} Silletsthoved {af Farre}, Anne Nielsdatter af Byllund, Inger Ferdinands af Give {By}.
NOTITS: Flytter med faderen til Sønder Kollemorten før 1754. Gift 1772 i Øster Nykirke med enkemand Hans Dideriksen Drejer i Nørre Kollemorten. Moderens navn fra skifte efter søsteren Mette Pedersdatter i Lerager, Givskud 1760 Engelsholm.
23441733.11.08Margrethe Jensdatter Ullerup Jens Christensen Mette Villadsdatter Eod: d: {Dom 23 p: Trin:} hafde Jens Christensen af Ullerup en datter til daab kaldet Margrethe. Frembaaren af Maren Villadsdatter af Store Mosgaard. Faddere vare Villads Thomsen af Store Mosgaard, Oluf Villadsen af Nygaard, Maren Sørensdatter af Ullerup og Mette Christensdatter ib:
23451733.12.13Karen Andersdatter Bregnhoved Anders Pedersen ? Anders Pedersens kone (2.) Dom 3 Adv: hafde Anders Pedersen af Breinhoed et barn til daaben kaldet Karen. Frembaaren af Else Christensdatter ibid: Faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Christen Madsen ibid:, Else Nielsdatter, Anne Vestergaard af Give.
23461733.12.20Johanne Kirstine Hansdatter Ullerup Hans Nielsen Abelone Nielsdatter Dom 4 Adv: hafde Hans Nielsen af Ullerup et barn til daaben kaldet Johanne Kirstine. Frembaaren af Mette Nielsdatter af Lenaae {Lønaa, Thyregod}. Faddere vare Niels {Christensen} Boysen af Ullerup, Christen Nielsen ibid:, Mette Boysen ibid:, Mette Villdsdatter ibid:
23481734.03.14Anne Marie Nielsdatter Farre Niels Nielsen Gravel ? Niels Nielsen Gravels kone Dom Invoc: hafde Niels {Nielsen} Gravl af Farøe et barn til daab kaldet Anne Maria. Frembaaren af Maren Mølgaard. Faddere vare Jørgen Bank af Farøe, Anders Bank ibid:, Anne Maria, Inge Bank ibid:
23501734.04.18Birte Christensdatter Hedegaard Christen Christensen Hag, den Ældre Østergaard Marie Nielsdatter Dom Palmarum hafde Christen {Christensen Hag, den Ældre} Østergaard af Hedegaard et barn til daaben kaldet Birret. Frembaaren af Barbara Christensdatter af Give {By}. Faddere vare Søren {Jensen?} Vestergaard af Hedegaard, Niels Laursen ibid:, Mette Jespersdatter ibid:, Anne Nielsdatter af Lenaae {Lønaa, Thyregod}.
Begravelse nr. 6314
NOTITS: Begravet 17 uger gammel #6314.
23531734.06.14Mette Jensdatter Give By Jens Jensen Skærhoved ? Jens Jensen Skærhoveds kone Eod: d: {Fer: 2 Pentec:} hafde Jens {Jensen} Skierhoed af Give {By} et barn til daaben kaldet Mette. Frembaaren af Maren Jensdatter af Nørskov {Lindeballe}. Faddere vare Jens Vestergaard af Give {By}, Niels Kræmmer ibid:, Anne {Nielsdatter} Vestergaard ibid:, Maren Christensdatter af Givskov.
Begravelse nr. 6316
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6316.
23541734.08.29Karen Nielsdatter Hedegaard Niels Larsen Kirsten Pedersdatter  Dom 10 p: trin: hafde Niels Laursen af Hedegaard et barn til daaben kaldet Karen. Frembaaren af Inger Nielsdatter ibid: Faddere vare Christen Hansen af Hedegaard, Christen Nielsen ibid:, Johanne Johansdatter af Nederdonnerup, Anne Marie Nielsdatter ibid:.
23551734.10.06Lene Jespersdatter Hedegaard Jesper Jensen Kirsten Christensdatter Eod: d: {d:6 Octobr:} hafde Jesper Jensen af Hedegaard et barn til daaben kaldet Lene. Frembaaren af Inge Nielsdatter ibid: Faddere vare Niels {Jensen} Dørken af Give {By}, Jens Jensen af Nederdonnerup, Kirsten Frandsdatter af Give {By}, Abbelone Christensdatter af ibid:
Begravelse nr. 6320
NOTITS: Begravet 10 dage gammel, #6320. Abelone Christensdatter er Niels Jensen Dørkens kone.
23571734.10.17Gertrud Nielsdatter Sillesthoved Niels Pedersen Maren Madsdatter Dom 17 p: trin: hafde Niels Pedersen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Gjertrud. Frembaaren af Giertrud {Jensdatter} Skovsbøl {Vester sogn}. Faddere vare Niels Laursen af Linnet {Vester sogn}, Anders Eriksen i Hveisel, Karen Christensdatter af Sillesthoed, Maren Sørensdatter ibid:
NOTITS: Opkaldt efter Gertrud Jensdatter Skovsbøl i Vester sogn, som kunne være moderens mor.
23591735.01.06Karen Christensdatter Hedegaard Christen Nielsen Mette Jespersdatter Fer: Epiphan hafde Christen Nielsen af Hedegaard et barn til daaben kaldet Kaaren. frembaaren af Maria Pedersdatter af Byllund. Faddere vare Søren Jensen, Niels Laursen, Anne Christensdatter, Kirsten Christensdatter ibid.
23601735.03.06Else Madsdatter Give By Mads Mortensen Johanne Sørensdatter Dom Reminisc: hafde Mads Mortensen af Give {By} et barn til daaben kaldet Else. Frembaaren af Mette Frandsdatter ibid: Faddere vare Niels {Jensen} Dørken, Jens {Christensen?} Hag, Bodil Skierhoed, Anne Marie ibid:
Begravelse nr. 6372
NOTITS: Begravet †3 år 1738, #6372.
23621735.05.22Karen Nielsdatter Farre Niels Bødker ? Niels Bødkers kone Dom 6 p: Pasch: hafde Niels Bøcker af Farøe et barn til daaben kaldet Karen. Frembaaren af Bodel Christensdatter ibid: Faddere vare Christen Bøcker, Søren Didriksen, Anne Margrethe, Inge Nielsdatter ibid:
23631735.06.19Anne Christensdatter Farre Christen Bødker ? Christen Bødkers kone Dom 2 p: Trinit: hafde Christen Bøcker af Farøe et barn til daaben kaldet Anne. Frembaaren af Maren Mølgaard. Faddere vare Didrik Sørensen, Herman {Davidsen} Møller, Maren Sørensdatter af Givskov, Anne Jørgensdatter af Give.
23671735.07.17Kirsten Hansdatter Ullerup Hans Nielsen Abelone Nielsdatter Eod: d: {Dom 6 p: Trinit:} hafde Hans Nielsen af Ullerup et barn til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Marie Pedersdatter af Byllund. Faddere vare Niels {Christensen} Boysen, Christen Nielsen, Maren Christensdatter, Maren Nielsdatter ibid:
Begravelse nr. 6355
NOTITS: †2 år gammel, #6355.
19537.19.5..17Dødfødt 1 Donnerup- lund Jørgen Nielsen Wong Birte Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {1} børn af Donneruplund.'}
Begravelse nr. 6324
NOTITS: Dato fem dage før begravelsen.
19547.19.5..17Dødfødt 2 Donnerup- lund Jørgen Nielsen Wong Birte Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {2} børn af Donneruplund.'}
Begravelse nr. 6325
NOTITS: Dato fem dage før begravelsen.
23681735.07.24Maren Jensdatter Nederdonnerup Jens Jensen Nygaard Anne Marie Nielsdatter Eod: d: {Dom 7 p: Trinit:} hafde Jens Jensen Nygaard af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Birethe {Sørensdatter} Donnerup. Faddere vare Søren Festesen, Jens Jensen, Johanne Johansdatter, Else Nielsdatter ibid:
NOTITS: Birte Sørensdatter Donnerup er Jørgen Nielsen Wongs kone paa Donneruplund. Der findes både en Jens Jensen og en Jens Jens Nygaard i Nederdonnerup.
23691735.07.31Anne Nielsdatter Tromborg Niels Nielsen Kirsten Christensdatter Eod: d: {Dom 8 p: Trinit:} hafde Niels Nielsen af Tromborg et barn til daaben kaldet Anna. Frembaaren af Inger Nielsdatter i Hedegaard. Faddere vare Søren {Jensen} Hedegaard, Niels Tromborg, Inger Ferdinands af Give, Grethe Christensdatter af Byllund.
23701735.08.07Kirsten Olesdatter Nygaard Ole Villadsen Mette Mortensdatter Eod: d: {Dom 9 p: Trinit:} hafde Olle Villadsen af Nygaard et barn til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Mette Villadsdatter af Ullerup. Faddere vare Jens Christensen af Ullerup, Jens {Mortensen} Nygaard, Karen Villadsdatter af Store Mosgaard, Anna Larsdatter af Ullerup.
Begravelse nr. 6368
NOTITS: Begravet 3 aar gammel, #6368. Mette og Karen Villadsdatter er søstre til faderen.
23721735.10.09Maren Sørensdatter Farre Søren Didriksen ? Søren Didriksens kone Dom 18 p: Trinit: havde Søren Didriksen af Farøe et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Anna Sørensdatter ibid: Faddere vare Anders Banck, Niels Bøcker, Karen Villadsdatter, Abbelon Villadsdatter ibid:
Begravelse nr. 6335
NOTITS: Begravet 4 måneder, #6335.
23741736.02.26Sidsel Nielsdatter Farre Niels Enevoldsen Mette Jensdatter Eod: d: {Dom Reminisc:} et uægte barn af Farøe Zidtzel. Moderen til dette barn navnlig Mette Jensdatter ibid: Frembaaren af Abbelon Villadsdatter ibid: Faddere are Mads Madsen, Hans Thuesen, Karen Villadsdatter, Inger Nielsdatter ibid: Rytteren er fader til dette barn, heede Niels Enevoldsen under Lif Companiet ved Obersten Kalk Rytter. Rytteren Niels Enevoldsen og Mette Jensdatter tiente tilhobe i Skanderup hos en mand ved navn Hans.
NOTITS: Abelone Villadsdatter er Peder Becks kone.
23751736.03.07Ingeborg Andersdatter Bregnhoved Anders Pedersen ? Anders Pedersens kone (2.) Onsdag d: 7 Marty hafde Anders Pedersen af Breinhoed et barn til daaben kaldet Ingeborre. Frembaaren af Kirsten Frandsdatter af Give {By}. Faddere vare Anders Jepsen af Sillesthoed, Jørgen Johansen af Breinhoed, Maren Christensdatter ibid:, Marie Pedersdatter af Byllund.
Begravelse nr. 6338
NOTITS: Begravet 7 uger gammel, #6338. Opnævnt efter første kone Ingeborg Clemmensdatter †1724.
23791736.04.15Margrethe Nielsdatter Farre Niels Nielsen Gravel ? Niels Nielsen Gravels kone Dom 2 p: Pasch: hafde Niels {Nielsen} Gravel af Farøe et barn til daaben kaldet Margrethe. Frembaaren af Cathrine Hansdatter ibid: Faddere vare Niels Bøcker, Jørgen Banck, Dorethe Bierres, Birrethe Andersdatter af Farøe.
Begravelse nr. 6348
NOTITS: Begravet 40 uger gammel, #6348.
23801736.04.15Maren Jensdatter Ullerup Jens Christensen Mette Villadsdatter Eod: d: {Dom 2 p: Pasch:} hafde Jens Christensen af Ullerup et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Mette Mortensdatter ibid: Faddere vare Jens Villadsen af Byllund, Olle Villadsen af Nygaard, Marie Pedersdatter Byllund, Maren Nielsdatter af Hedegaard.
23811736.05.16Johanne Jensdatter Bregnhoved Jens Villadsen Trine Jensdatter {REKONSTRUKTION: Jens Villadsen i Bregnhoved en datter Johanne, ses af begravelsen 1736: 'Onsdag d: 18 July blev Jens Villadsens barn af Breinhoed Johanne Jensdatter begravet Gl: 9 uger.'}
Begravelse nr. 6342
NOTITS: Dåb glemt i kirkebogen. Forældrene gift i Give i januar 4 måneder før fødslen.
23841736.08.19Anne Sørensdatter Hedegaard Søren Jensen Inger Nielsdatter Dom 12 p: Trin: hafde Søren Jensen af hedegaard et barn til daaben kaldet Anna. Frembaaren af Kirsten Christensdatter af Tromborg. Faddere vare Niels {Nielsen} Tromborg, Niels Larsen af Hedegaard, Kirsten Pedersdatter af Vorslunde, Anne Vestergaard af Give {By}.
Begravelse nr. 6393
NOTITS: Begravet 3 aar gammel, #6393. Niels Nielsen Tromborg er moderens far, Inger Nielsdatter hendes stedmor.
23861736.11.18Maren Nielsdatter Give By Niels Sørensen Kirsten Nielsdatter Dom 25 p: trin: hafde Niels Sørensen af Give {By} et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Kirsten Pedersdatter af Ulkiær Mølle. Faddere vare lille Christen Christensen af Givskov, Søren Hag {Give By}, Anna Vestergaard, Marie Pedersdatter af Byllund.
NOTITS: Ikke klart hvem Store Christen Christensen er, når Christen Christensen af Givskov er Lille.
23881736.12.23Maren Nielsdatter Sillesthoved Niels Pedersen Mette Hansdatter Dom 4 Adv: hafde Niels Pedersen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Johanne Nielsdatter i Hiortlund udi {Sønder} Omme sogn. Faddere vare Hans Christensen i Sillesthoed, Niels Thomsen ibid:, Maren Sørensdatter ibid:, Inger Christensdatter af Give {By}.
Begravelse nr. 6421
NOTITS: Opkaldt efter Maren Madsdatter, faderens første kone. Begravet med navn Mette 5 år gammel 1741, #6421. Niels og Mette gift i feb. 1736, hans 2. kone. Johanne Nielsdatter sandsynligvis faderens første datter, 19, med 1. kone Maren Madsdatter.
23891736.12.26Abelone Hansdatter Ullerup Hans Nielsen ? Hans Nielsens kone (2.) Fer: 2 Nativ: Chr: hafde hans Nielsen af Ullerup et barntil daaben kaldet Abbelone. Frembaaren af Marie Pedersdatter i Byllund. Faddere vare Niels {Christensen} Boysen af Ullerup, Jens Christensen, Maren Nielsdatter, Mette Christensdatter ibid:
NOTITS: Begravet 10 uger gammel, #6349. Opkaldt efter faderens første kone Abelone Nielsdatter †1735. Familiesammenhæng ikke klar.
23901736.12.27Maren Jørgensdatter Donneruplund Jørgen Nielsen Wong Birte Sørensdatter Fer: 3 Nativ: Chri: hafde Jørgen Nielsen {Wong} paa Donneruplund et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Maren Jensdatter i Overgaard i Ikast sogn. Faddere vare Jens {Christensen} Østergaard i Nederdonnerup, Anders Nielsen {Wong} i Vonge i {Øster} Nykirke sogn, Johanne Johansdatter af Nederdonner, Anne Vestergaard i Give {By}.
Begravelse nr. 6351
NOTITS: Begravet 23 uger gammel, #6351.
23911737.01.27Maren Jørgensdatter Give By Jørgen Sørensen Poder Anne Elisabeth Larsdatter Dom 3 p: Epiph: hafde Jørgen Sørensen Pode{r} af Give {By} et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Kirsten Frandsdatter ibid: Faddere vare Søren Jensen Hage, Peder Frederiksen, Inge Christensdatter, Kirsten Nielsdatter.
NOTITS: Kirsten Frandsdatter er gift med faderens bror Peder Sørensen Poder. Inge Christensdatter med Niels Christensen Hag og Kirsten Nielsdatter med Niels Sørensen alle i Give By. Jørgen Sørensen Poder ses ikke mere i Give, han har midlertidigt boet hos sin bror, som flytter til Vejle By før 1748, hvor denne ses i en folketælling.
23921737.02.17Maren Nielsdatter Tromborg Niels Nielsen Tromborg Kirsten Christensdatter Dom septuages hafde Niels Nielsen af Tromborg et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Inger Nielsdatter af Hedegaard. Faddere vare Søren Jensen af Hedegaard, Niels Larsen ibid:, Kirsten Christensdatter af Nederdonnerup, Anne Andersdatter af Byllund.
NOTITS: Inger Nielsdatter er faderens søster, hun er gift med Søren Jensen i Hedegaard.
19601737.05.07Dødfødt Hedegaard Christen Nielsen Mette Jespersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 3 p: Pasch: blev Christen Nielsens datter som var dødfødt af Hedegaard begravet.'}
Begravelse nr. 6356
NOTITS: Fødslen sat 5 dage før begravelsen.
23941737.07.28Maren Sørensdatter Give By Søren Pedersen Skrædder ? Søren Pedersen Skrædders kone Dom 6 p: Trin: hafde Søren {Pedersen} Skrædder af Give {By} et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Kirsten Frandsdatter ibid: Faddere vare Søren Jensen Hage af Give {By}, Jørgen Sørensen Pode{r}, Anna Vestergaard, Inger Ferdinands ibid:
24011738.03.02Kirsten Pedersdatter Give By Peder Frederiksen ? Peder Frederiksens kone Dom Reminihc:, hafde Peder Frederiksen af Give, et barn til daaben kaldet Kirsten. Fremb: af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: vare Jørgen {Sørensen} Pode{r}, Niels {Jensen} Dørken, Mette Andersdatter, Karen Sørensdatter, alle af Give.
24031738.04.03Anne Margrethe Pedersdatter Givskov Peder Christensen Skomager Birte Lisbeth Marcusdatter Fest: Virid:, hafde Peder {Christensen} Skomager af Gyvskov et barn til daaben kaldet Anna Magrete. Fremb: af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: var Christen Christensen, Niels Sørensen, Magrete Christensdatter, alle af Givskov, Anna Ferdinans af Give.
24071738.08.03Kirsten Olesdatter Nygaard Ole Villadsen Mette Mortensdatter Dom 9 p: Trin:, hafde Olle Villatzen af Nygaard et barn til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: vare Niels {Christensen} Boysen, Christen Nielsen af Ullerup, Inge {Christensdatter} Hage og Anna Ferdinantz af Give.
Begravelse nr. 6395
NOTITS: Begravet 1 aar 1740, #6395.
24111738.09.21Dorte Jensdatter Nederdonnerup Jens Jensen Nygaard ? Jens Jensen Nygaards kone Dom 16 p: Trin:, hafde Jens Jensen Nygaard af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet {Dorte}. Fremb: af Marie Pedersdatter {Byllund}.
NOTITS: I FT 1787 ses en datter af Jens Jensen (formodet Nygaard) i Nederdonnerup, som hedder Dorte. Hun angives til 52 år, hvilket er nær på de rigtige 49
24121738.11.30Anne Marie Nielsdatter Farre Niels Pedersen Mette Nielsdatter Dom 1 p: Adv:, hafde Niels Pedersen af Sillesthoed en barn til daaben frembaaren af Hanses {Hans Christensens} hustru {Karen Hansdatter} ibid:. Barnets nafn var Anne Marie.
Begravelse nr. 6373
NOTITS: Begravet 5 uger gammel, #6373.
24161739.02.01Maren Pedersdatter Give By Peder Frandsen ? Peder Frandsens kone Dom Sexagesima, hafde Peder Franssen i Give {By} en barn til daab frembaaren af Anderses {Anders Christensens} hustru i Riis. b: nafn var Maren.
NOTITS: Anders patronym fra #2376.
24171739.02.15Maren Clemmensdatter Nygaard Clemmen Jensen Birte? Nielsdatter? Dom Invocavit, hafde Clemend Jensen i Nygaard en barn til daaben frembaaren af Maren Christensdatter i Brand{e}. b: nafn er Maren.
NOTITS: Birte Nielsdatter blev begravet af Nygaard samme dag, som næste barn blev døbt 16. dec. 1740. Formodet død i barselsseng.
24181739.02.15Maren Sørensdatter Nederdonnerup Søren Festersen ? Søren Festersens kone Samme dag {Dom Invocavit} hafde Søren Fæstesen en barn til daab frembaaren af Christen {Christensen} Skovs {Give By} hustru. b: nafn er Maren.
Begravelse nr. 7019
24191739.02.22Maren Nielsdatter Givskov Niels Sørensen Maren Pedersdatter Dom ii Faste, hafde Niels Sørensen af Givskov en barn til daab fremkbaaren af hans kones moder. b: nafn var Marren.
24201739.03.08Johanne Jensdatter Bregnhoved Jens Villadsen Trine Jensdatter Dom Lætare, hafde Jens Villadsen i Brenhoed en barn til daab frembaren af Marie Pedersdatter {i Byllund}. Barnets nafn var Johanne. Fadere vare Jens {Nielsen} Holm, Jens {Christensen} Egsgaard i Uldrup {Ullerup}, Ole Villesen {Villadsen} i Nygaard, Søren Johansen ibid: {ibid: her Bregnhoved, ikke Nygaard}.
24221739.05.18? Ivers/en/datter Farre Iver Jensen Mølgaard Maren Sørensdatter Samme dag {Fest: ii Pentec:} hafde Yver {Jensen} Mølgaard en barn til daab frembaren af Kirsten Møllers i Farrøe Mølle. barnets nafn var {?}. Faddere vare alle af Farrøe.
NOTITS: Forældrene gift 1734 i Lindeballe.
24231739.06.21Margrethe Christensdatter Farre Christen Bødker ? Christen Bødkers kone Dom iv p: trinit hafde Christen Bøcker en pigebarn til daab kaldet Magrete. Frembaaren af Maren Nielsdatter i Mølgaard. Faddere vare alle af Farrøe.
Begravelse nr. 6386
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6386.
24241739.07.12Dorte Vestesdatter Farre Veste Andersen Maren Sørensdatter Dom vii p: Trinit: havde Veeste Andersen af Farrøe en barn til daab frembaaren af Inge Pedersdatter ibid: Faddere vare alle af Farrøe. Barnets nafn var Doret.
24261739.09.13Mette Hansdatter Sillesthoved Hans Christensen Karen Hansdatter Dom 16 p: trinit: hafde Hans {Christensen} Sillesthoed en barn til daab som heder Mette. Blef frembaaren af Marie Pedersdatter i Byllund. Faddere vare af Sillehoed og Breinhoed.
NOTITS: †1764, 24 år i Farre Mølle, Give. Hun tjente ved hendes død i Farre Mølle.
24271739.09.20Navnløs Tromborg Niels Nielsen Tromborg Kirsten Christensdatter {REKONSTRUKTION: Niels Nielsen i Tromborg et barn Navnløs. Begravelsen 27. sep. 1739: 'Samme dag {Dom 18 p. Trinit} en navnløs barn som var Niels Nielsens samme sted {Tromborg}.'}
Begravelse nr. 6383
NOTITS: Begravet kort efter fødslen før daaben. Datoen er valgt en uge før begravelsen. "Samme sted" som forrige begravelse #6382.
24281739.12.13Birte Nielsdatter Give By Niels Bank ? Niels Banks kone Dom 3 advend hafde Niels Banck i Give en barn til daab. blef frembaaren af Johan i [Nedvad?] {Lindeballe}. Faddere vare alle af Give {By}. Barnets nafn ere Berthe.
24291739.12.25Mette Jensdatter Ullerup Jens Christensen Egsgaard Mette Villadsdatter Fest Nativ Chri: hafde Jens {Christensen} Egsgaard i Ulderup {Ullerup} en barn til daab. b: blef frembaaret af Karen Vellesdatter {Villadsdatter} i Store Moesgaard. Faddere vare af Ulderup. Barnets nafn er Mette.
24311740.01.17Karen Nielsdatter Hedegaard Niels Larsen Kirsten Pedersdatter Dom 2 p: Epip: hafde Niels Larsen i Heedegaard en barn til daab som blef frembaaren af Johan{ne} i Ulderup. Faddere vare af Heedegaard og Ulderup. Barnets nafn var Karen.
NOTITS: Samme kirkebogsskriver nævner samme år "Johan Johansdatter" i Nederdonnerup, der også skrives som Johanne andetsteds #2433, dermed er det en kvinde.
24321740.01.24Anne Christensdatter Give By Christen Pedersen Møller Anne Marie Troelsdatter Dom 3 p: Epiph: hafde Christen Pedersen Møller her i byen en barn til daab som blef frembaaren af Anne Pedersdatter i Uldkiær Mølle. Faddere vare her af byen. Barnets nafn var Anna.
Begravelse nr. 6397
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6397.
24371740.03.27Voldborg Sørensdatter Farre Søren Didriksen Karen Christensdatter Dom Lætare hafde Søren Dirricksen af Farrøe en barn til daab som blef frembaaren af Vesste Andersens hustru {Karen Christensdatter} ibid: Faddere vare af Give {By} og Farrøe. Barnets navn er Voldborg.
Begravelse nr. 6401
NOTITS: Begravet 5 maaneder gammel, #6401.
24391740.05.29Birte Jørgensdatter Give By Jørgen Sørensen Poder Anne Elisabeth Larsdatter Dom Exaudi hafde Jørgen Sørensen {Poder} af Give {By} en barn til daab som blef frembaaren af Anne Ferdinantzdatter. Fadder vare af Give {By}. Barnets nafn er Bertte.
Begravelse nr. 6695
NOTITS: Begravet 1769 i Øgelund, gift med Peder Mortensen.
24401740.06.06Bodil Jørgensdatter Donneruplund Jørgen Nielsen Wong Birte Sørensdatter Fest 2 Pentecostes hafde Jørgen Nielsen {Wong} af Donneruplund en datter til daab som blef kaldet Boel. Blef frembaaren af Niels Andersens {Wongs} hustru {Bodil Andersdatter} i Vong {Øster Nykirke}. Faddere vare Anders Nielsen og hustru {Birgitte Marie Albertsdatter} i Østerhoed {Givskud} og Bertte Nielsdatter {Wong} i Vong og Peder Pedersen i Give {By} og Olle Vellesen {Villadsen} i Nygaard.
Begravelse nr. 6406
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel, #6406. Opkaldt efter faderens mor Bodil Andersdatter, som bærer.
24421740.06.06Karen Hansdatter Ullerup Hans Nielsen ? Hans Nielsens kone (2.) Fest 2 Pentec: hafde Hans Nielsen i Ulderup en barn til daab som blef frembaaren af Enge Christensdatter i Brandlund {Brande}. Faddere vare af Ulderup og af Give {By}. Barnets nafn var Karen.
NOTITS: Moderen kunne også som bæreren være fra Brande, moderen ikke gift i Give.
24431740.07.10Kirsten Nielsdatter Vorslunde Niels Sørensen Karen Jensdatter {REKONSTRUKTION: Dåb glemt i kirkebogen, Niels Sørensen i Vorslundes barn Kirsten. Begravelsen 18. sept. 1740: 'Dom xiiii p: Trinit: blev Niels Sørensens barn af Vorslunde jordet Kirsten Nielsdatter. gl: 10 uger.'}
Begravelse nr. 6407
NOTITS: Begravet 10 uger gammel, #6407.
24441740.10.09Maren Olesdatter Farre Ole Anderen ? Ole Andersens kone Dom xvii p: Trinit: hafde Olle Andersen af Farrøe en barn til daab som blef frembaaren af Maren Knuds i Skirhoed {Skærhoved}. Fadderen vare af Farrøe. Barnets nafn er Maren.
24451740.12.16? Clemmens/en/datter Nygaard Clemmen Jensen Birte? Nielsdatter? Samme dag {d: 16 Dec:} hafde Clemmen Jensen af [Biid?[ {dåb 1739 af Nygaard #2417} en barn til daab som blef frembaaren af Yvers hustru i Heestelund. Fadderne vare af Nygaard og Hestellund. Barnets nafn var {glemt}.
Begravelse nr. 6412
NOTITS: Begravet 6 uger gammel, #6412. Den formodede moder Birte Nielsdatter blev begravet af Nygaard samme dag, som dette barn blev døbt 16. dec. 1740. Vel død i barselsseng.
24511741.05.30Karen Pedersdatter Farre Peder Pedersen ? Peder Pedersens kone  Dominica samme dag {Cantate} var tvænde {for det andet barn se #2452} børn til daab. Peder Pedersen en datter som blef frembaaren af Trine Bøcker ibid: Fadderne vare af Farøe. Barnets nafn var Karen.
24521741.04.30Kirsten Madsdatter Bæksgaard Mads Christensen ? Mads Christensens kone {Dominica samme dag {Cantate} var tvænde børn til daab.} Den anden var Mads Christensens af Beexgaard som blef frembaaren af Degnens {Jens Nielsen Holms} kone {Maren Pedersdatter} i Give {By}. Barnets nafn var Kirsten.
24561741.09.29Elisabet Sørensdatter Give By Søren Pedersen Skræder ? Søren Pedersen Skræders kone Dom Mickali hafde Søren {Pedersen} Skræder i Give en datter til daaben som blef frembaaren af Lisebett af Egholm Mølle {Tørring}. Dens nafn var Lissebett. Fadderene var af Give {By}.
24571741.10.08Kirsten Nielsdatter Givskov Niels Sørensen Maren Pedersdatter Dom xviiii p: Trinit: hafde Niels Sørensen en barn til daaben som blef frembaaren af Kirsten Frandsdatter i Give {By}. Faddere var af Gifskov og Give {By}. Dends nafn er Kirsten.
24591741.11.12Gertrud Lauridsdatter Farre Laurids Larsen Karen Hansdatter Samme dag {Dom xxiiii p: Trinit: } hafde Lavrs Lassen af Farrøe en datter til daaben som blef frembaaren af Johanne i [Nebvad] {Lindeballe}. Dens nafn er Gierttred.
24601741.11.12Mette Sørensdatter Bregnhoved Søren Johansen Johanne Rasmusdatter Den xxiiii p: Trinit: hafde Johanne Rasmusdatter i Brænhoed {Bregnhoved} en datter til daab som flef frembaaren af Degnekonen {Maren Pedersdatter}. Faddere vare af Ibid:. Dens nafn er Mette.
Begravelse nr. 6424
NOTITS: Begravet 9 uger gammel, #6424. Faderen døde to uger før daaben, derfor står kun moderens navn.
24611741.11.26? Nielsdatter Farre Niels Bødker ? Niels Bødkers kone Dom xxvi p: Trinit: hafde Niels Bøcker i Farrøe en datter til daaben som blef frembaaren af Anne Jørgensdatter ib:. Faddere vare af Farøe. {navn glemt}.
24621741.12.17Anne Sørensdatter Hedegaard Søren Jensen Vestergaard Inger Nielsdatter Dom iii post Advent hafde Søren {Jensen} Vestergaard i Heedegaard en datter til daab som blef frembaaren af Anne Ferdinandsdatter. Faddere vare af Ibid:. Dens nafn er Anne.
24641742.04.15Anne Christensdatter Give By Christen Pedersen Møller Anne Marie Troelsdatter Dom Jubilate hafde Christen Pedersen Møl{ler} en datter til daaben som blef frembaaren af Møllerkonen {Maren Christensdatter} Ulkiær Mølle. Faddere vare af Give {By}. Dens nafn er Anne.
24681742.05.20Anne Marie Nielsdatter Farre Niels Nielsen Gravel ? Niels Nielsen Gravels kone Dom p: Trinit hafde Niels {Nielsen} Grauel i Farrøe en datter til daab som blef frembaaren af Volle Banckes hustru samme sted. Faddere vare af Farrøe. Dens nafn er Anne Marie.
Begravelse nr. 6449
NOTITS: Begravet 2 år gammel, #6449.
24691742.05.27Birte Christensdatter Hedegaard Christen Christensen Hag, den Ældre Marie Nielsdatter Dom 1 p: Trinit hafde Christen Christensen i Heedegaard en datter til daab som blef frembaaren af Johanne Frandsdatter i Uldrup. Fadderene vare af Heedegaard og Uldrup {Ullerup}. Dens nafn er [Berret].
24701742.06.10Karen Hansdatter Ullerup Hans Nielsen ? Hans Nielsens kone Dom iii p: Trinit: hafde Hans Nielsen i Ulderup en barn til daab som blef frembaaren af Christen Nielsens hustru i Stor Mosgaard. Faddere vare af Give og Ulderup. Dens nafn er Karen.
24711742.06.17Cathrine Marie Jensdatter Bregnhoved Jens Villadsen Trine Jensdatter Dom iiii p: Trinit: hafde Jens Vellasen i Brænhoed en barn til daab som belf frembaaren af Marie Pedersdatter i Give {By}. Dens nafn var Cathrine Marie. Faddere vare af Brænhoed og Give {By}.
24721742.06.24Kirsten Pedersdatter Givskov Peder Christensen Skomager Birte Lisbeth Marcusdatter Dom v p: Trinit: hafde Peder Christensen {Skomager} i Gifskov en barn til daab som blef frembaaren af Anne Ferdinandsdatter i Give {By}. Faddere vare af Gifskov og Give. Dens navn var Kirsten.
24751742.07.08Bodil Andersdatter Wong Donneruplund Anders Nielsen Wong Birgitte Marie Albertsdatter Dom [...] p: Trinit hafde Anders Nielsen {Wong} paa Donruplund en barn til daab som blev frembaaren af Bertte Nielsdatter {Wong} af vonge {Øster Nykirke}. Faddere vare af Nederdonnerup og Give {By}. Dens nafn er Bodel.
NOTITS: Efter broderen Jørgen Nielsen Wongs død i nov.1740, er Anders Nielsen Wong blevet bestyrer på Donneruplund for hans far Niels Andersen Wong, der bor i Vonge. Opkaldt efter faderens mor Bodil Andersdatter.
24781743.03.10Johanne Marie Madsdatter Give By Mads Mortensen ? Mads Mortensens kone Samme dag {Domic: Reminisere} hafde Mads Mortensen i Give {By} en barn til daab som blef frembaaren af Bereth Sørensdatter ibid: Fadderne vare af Give {By} og dens navn Johanne Mari.
24791743.03.17Maren Pedersdatter Farre Peder Anne Iversdatter {REKONSTRUKTION: Hjemmedøbt Anne Iversdatters datter af Farre Maren. Begravelsen 20 mar. 1743: 'Den 20 Martius blef Anne Ifersdatter af Farøe jorden udi hendes 32 aar, saavelsom hendes barn navnlig Maren Pedersdatter gammel 5 dage.'}
Begravelse nr. 6433
NOTITS: Begravet 5 dage gammel, #6433. Moderen begravet samme dag.
24811743.06.16Margrethe Iversdatter Farre Iver Jensen ? Iver Jensens kone  Domini i p: Trinitatis haver Iver Jensen af Fare et barn til daaben kaldet Margrette. Frembaaren af Bent Nielsens hustru {Maren Johansdatter} ibid: Fadderne vare af Farøe og Gifskov.
24821743.08.25Else Lauridsdatter Farre Mølle Laurids Johansen Kirstine Christensdatter Domini xi p: Trinitatis haver Lavridts Johansen Farøe Mølle et barn til daab kaldet Else. Frembaaren af Niels Povelsens hustru {Else Jensdatter} i Haresøe. Fadderne vare af Farøe og Gifskov.
NOTITS: Opnævnt efter faderens mor, Else Jensdatter, som bærer. Se også #2480.
24831743.10.13Kirsten Olesdatter Give By Ole Nielsen Inge Christensdatter Dom xviii haver Olle Nielsen af Give {By} et barn til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Degnens {Jens Nielsen Holms} kone {Maren Pedersdatter} ib: Faddere vare alle af Give.
24861743.10.27Bodil Jørgensdatter Give By Jørgen Sørensen ? Jørgen Sørensens kone Dom xx post Trinitates. Jørgen Søensen af Gifve {By} et barn til daaben kaldet Boeld. Frembaaren af Birthe Sørensdatter ibid: Faddere vare af Give.
19621744.03.23Navnløs Bregnhoved Johan Sørensen Else Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Fer: parascher} blef Johan Sørensens barn {Navnløs} begraven ibd: {Bregnhoved} gaml: ½ dag.'}
Begravelse nr. 6447
NOTITS: Begravet en halv dag gammel. Moderen begravet samme dag.
24941745.01.09Johanne Nielsdatter Hedegaard Niels Larsen Vestergaard Kirsten Pedersdatter d: 9 January hafde Niels {Larsen} Vestergaard i Heedegaard en pigebarn til daab som blev kaldet Johanne. Blef frembaaren af. Faddere vare ibid:
NOTITS: Bærer ikke udfyldt.
25021746.07.01Marie Christensdatter Hedegaard Christen Christensen Hag den Ældre Marie Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra Maries uægte barn Niels *1766 i Hedegaard: 'Christen Christensen i Hedegaard en datter Marie.'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig, kan være senere. Alder skønnet fra sønnens fødsel.
LINK: Faderen Christen Christensen Hag den Ældre i Hedegaard i Give med datteren angivet.
LINK: Hendes søn Niels dåb #2845 i 1766.
25041747.07.01Maren Jensdatter Bregnhoved Jens Villadsen Katrine Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra skifte 1777 i Ris i Givskud : 'Jens Villadsen i Bregnhoved en datter Maren.'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder 29 i begravelsen 16. dec. 1776 i Ris, Givskud. Brejl abstrakt af skiftet: "523 Maren Jensdatter i Ris, Givskud sogn 25.2.1777. E: Anders Pedersen Lerager. B: Peder 6, Cathrine 4. FM: morbroder Villads Jensen i Bregnhoved." Morbroder er altså Villads Jensen i Bregnhoved, der har overtaget gården efter faderen.
LINK: Faderen Jens Villadsen i Bregnhoved i Give.
25051749.07.01Margrethe Vestesdatter Sillesthoved? Veste Vestesen Kirsten Jespersdatter {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter moderen 1805: 'Veste Vestesen i Sillesthoved en datter Margrethe.'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder fra FT 1801 Hvejsel By 56 år dvs skulle være født 1745, men da var forældrene ikke gift. Hun er nævnt først i listen af døtre i skiftet efter moderen og her antaget født som første barn efter vielsen i nov. 1748 i Ringive.——— Generelt om Veste og Kirsten Jespersdatters børn: Første barn født i kirkebogen 1756 efter kirkebogshullet 1745-54 er Jesper *1756 Silleshoved (død 4 måneder gammel). Men de første fire børn Mette, Margrethe, Anne Barbara og Claus er født i kirkebogshullet og menes født i Sillesthoved for Veste gifter derfra og Jesper fødes jo 1756 i Sildesthoved, men ganske sikkert er det ikke.
LINK: Veste Vestesen i Give By.
LINK: Skifte 1805 efter moderen Kirsten Jespersdatter.
25701750.07.01Mette Vestesdatter Sillesthoved? Veste Vestesen Kirsten Jespersdatter {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter moderen 1805: 'Veste Vestesen i Sillesthoved en datter Mette .'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder anset som 1. barn i ægteskabet. Veste og Kirsten gift nov. 1848 i Ringive, hun kan også være født 1753c. Ikke fundet i FT 1803 i Flensburg, undtagen hvis hun kaldes Mette Nielsen (som ses gift i Handewitt og er 63, dvs *1740c, men kirkebogen er ført op til enden af 1744) gift med Jens Nielsen. I skiftet efter moderen i 1805 er hun gift med Jens Nielsen og bor i Flensborg.
LINK: Generelt om Veste Vestesens børn i Give kirkebogshul, se dåb #2505.
LINK: Veste Vestesen i Give By.
LINK: Skifte 1805 efter moderen Kirsten Jespersdatter.
25711752.07.01Anne Barbara Vestesdatter Sillesthoved? Veste Vestesen Kirsten Jespersdatter {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter moderen 1805: 'Veste Vestesen i Sillesthoved en datter Anne Barbara.'}
NOTITS: Dato arbitrær. Alder i FT 1787 32 år giver *1752c. Anne Barbara når at blive gift 5 gange og bliver 75 år gammel før hun dør i Lille Karlskov i Ringive.
LINK: Anne Barbara gift 1. med Troels Christensen.
LINK: Generelt om Veste Vestesens børn i Give kirkebogshul, se dåb #2505.
LINK: Veste Vestesen i Give By.
LINK: Skifte 1805 efter moderen Kirsten Jespersdatter.
25801750.07.01Birte Andersdatter Wong Donneruplund Anders Nielsen Wong Birte Marie Albrechtsdatter {REKONSTRUKTION: fra : 'Monsr. Anders Nielsen Wonge paa Donneruplund en datter Birte .'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder fra . Gift 1 gang 1766 i Thyregod som Jomru Birrethe Andersdatter Wong paa Hastrup med Johan Ravn Hansen Bering *1734 Præstegaarden i Thyregodlund †1794 Thyregod By
LINK: Faderen Anders Nielsen Wong på Donneruplund.
LINK: Johan Ravn Hansen Bering nævnt søn i Thyregod præstegaard.
25811752.07.01? Anders/en/datter Wong Donneruplund Anders Nielsen Wong Birte Marie Albrechtsdatter {REKONSTRUKTION: fra : 'Seigr: Anders Nielsen Wong paa Donneruplund et barn.'}
Begravelse nr. 6461
NOTITS: Dato arbitrær 1745-1754. Begravet 1755 som barn uden alder.
LINK: Faderen Anders Nielsen Wong på Donneruplund.
25821754.07.01Magdalene Andersdatter Wong Donneruplund Anders Nielsen Wong Birte Marie Albrechtsdatter {REKONSTRUKTION: fra : 'Monsr. Anders Nielsen Wonge paa Donneruplund en datter Magdalene .'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder 33 i FT 1787 Balling i Viborg Amt, hvor hendes mand Niels Galten Bering er præst, gift 1775 på Hastrup i Thyregod som Magdalene Wong.
LINK: Faderen Anders Nielsen Wong på Donneruplund.
LINK: Niels Galten Bering nævnt søn i Thyregod præstegaard.
26011754.10.20Kirsten Andersdatter Farre Anders Christensen Bødker ? Anders Bødkers kone d: 19 post Trinit hafde Anders {Christensen} Bøcker i Farre en datter til daaben hvis navn var Kirsten. Blef frembaaren af Jørgen Banches hustru ibid: Faddere vare Bendt {Nielsen} i Mølgaard, Mads Madsen junior i Loftlund, Hans Nielsen i Ullerup, Ole Banches hustru i Farre og Anne Sørensdatter i Loftlund.
Begravelse nr. 6456
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel, #6456.
26021754.12.08Maren Iversdatter Farre Iver Jensen Maren Sørensdatter Samme dag {2 Søndag i Advent} havde Iver {Jensen?} i Mølgaard en datter nafnlig Maren til Kirche og blev frembaaren af Zidsel Tofthøy. Faddere vare Bendt {Nielsen} Mølgaards hustru {Maren Johansdatter}, Mads Madsen, Mads Jespersen og Karen Ferdinands alle af Farre.
Begravelse nr. 6457
NOTITS: Begravet 3 uger gammel, #6457. Forældrene gift 1734 i Lindeballe.
26061755.01.19Kirsten Jakobsdatter Give By Jakob Lauridsen Vestergaard Karen Jensdatter Dom 2 p: Epiph: hafde Jacop {Lauridsen} Vestergaard i Give {By} en datter til daab kaldet Kirsten. Frembaaren af Jens Jørgensens hustru {Anne Jensdatter} i Oxenbierre {Øster Nykirke}. Faddere var Anders Nielsen {Wong} paa Donneruplund, Jens {Jensen} Hyldeslef i {Store} Hestlund og Søren Vestesen i Giuve {By}.
26071755.01.19Maren Olesdatter Ullerup Ole Nielsen Mette Christensdatter Samme dag {Dom 2 p: Epiph:} hafde Olle Nielsen i Ullerup en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Karen Christensdatter i Enkelund {Thyregod}. Faddere vare Hans Nielsen, Peder Øgelund og Johanne Nielsdatter ibid: {Ullerup}
26081755.01.26Maren Nielsdatter Skærhoved Niels Thomsen ? Niels Thomsens kone Domin Septuages: hafde Niels Thomsen i Schierhoed en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Christen Tygesens hustru i Østerhoed {Givskud}. Faddere vare Christen Johansens kone {Ane Marie Christensdatter} i Giufschou, Christen Sørensen ibm:, Anders Jepsen i Sillesthoed og Christen Tygesen i Østerhoed {Givskud}.
26091755.02.23Anne Christensdatter Give By Christen Jensen ? Christen Jensens kone 2den Faste Søndag hafte Christen [Jensen] i [Give {By}] en datter til daaben kaldet Anna. Frembaaren af Jens {Nielsen} Holms hustru {Maren Pedersdatter}. Faddere var Lene Jensdatter, Christen Jensen, Mads Østergaard og Christen {Nielsen} Houer af Give {By}.
26111755.03.28Johanne Nielsdatter Nederdonnerup Niels Sørensen Skov ? Niels Sørensen Skovs kone Paa Langfredag hafde Niels {Sørensen} Schou i Nederdonnerup en datter til daaben kaldet Johan{ne}. Frembaaren af Søren Fæstesens hustru {Mette Sørensdatter}. Faddere var Søren Jensens hustru, Christen Sørensen af Gifschou, Søren Sørensen og Søren Lassen af Donneruplund og Jørgen Lassen i Nederdonnerup.
26131755.04.06Marie Sørensdatter Vorslunde Søren Vestesen Karen Pedersdatter Den 1ste Sønd: efter Paaske hafde Søren Vestesen i Vorslunde til daaben en datter Marie kaldet. Frembaaren af degnens {Gustav Carl Hadler} kone i Give {By}. Faddere Niels Mitgaards kone i Heedegaard, Niels Laursen sammesteds, Anders Nielsen {Wong} paa Synderhoed {Søndersthoed} og Jørgen Lassen i Nederdonnerup.
NOTITS: Anders Nielsen Wong ses i dåb #2606 i januar 1755 på Donneruplund og her i april 1755 i Søndersthoved, så han er flyttet mellem januar og april 1755.
26161755.07.20Barbara Madsdatter Farre Mads Jespersen Anne Christensdatter Samme dag {Dom 8 post Trinit:} hafde Mads Jespersen af Farre en datter til daaben Barbara kaldet. Frembaaren af hans moder Mette Sillesthoed. Faddere vare Jens Loftlund, Iver Jensen og Bendt {Nielsen? Mølgaard?} Farre etc:
NOTITS: Faderen Mads Jespersen *1731c, men ikke i Sillesthoved. Eller i Ringive, Gadbjerg, Thyregod eller Lindeballe sogne. Jesper NN og Mette Sillesthoved er ikke set i Give sogn, hvis Mette er i Silleshoved er hun flyttet til, men hun kan også være et andet sted. Jesper Jensen i Hedegaard er gift med Kirsten Christensdatter og har ingen set søn Mads. Måske er hun ved Anders Jepsen, som ses i 1722-63 i Sillesthoved, som kan være hendes søn, men hun er ikke død i Sillesthoved.
26171755.07.27? Peders/en/datter Bæksgaard Peder Nielsen Nørgaard ? Peder Nielsen Nørgaards kone Dom 9 post Trinit: havde Peder Nielsen i Bexgaard et barn til daaben nafnl: {navnet mangler}. Frembaaren af An Nielsdatter fra Tromborg. Faddere vare Morten Pedersens hustru i Bexgaard, Christen Vestergaard, Søren Knudsen og Johannes Pedersen ibid:
NOTITS: Faderens tilnavn Nørgaard fra dåb 1760.
26191755.08.24Mette Sørensdatter Give By Søren Vestesen Maren Jespersdatter Samme dag {Dom 13 post Trinit:} hafde Søren Vestesen i Give Bye et barn til daab kaldet Mette. Frembaaren af Vestes {Vestesen} hustru {Kirsten Jespersdatter} i Sillehoed. Faddere vare Jens {Nielsen} Holms hustru {Maren Pedersdatter} i Give {By}, Jacop Larsen {Vestergaard} og Anders Møller ibid:, Veste Vestesen og Anders Jepsen i Sillesthoed.
Begravelse nr. 6492
NOTITS: Begravet 1756 11 måneder gammel.
26211755.10.05Birte Marie Nielsdatter Søndersthoved Niels Jørgensen ? Niels Jørgensens kone Samme dag {Dom 19 post Trinit:} hafde Sigr: Niels Jørgensen paa Syndershoed et barn til daaben frembaaren af Christen Thomsens kone i Nye Farre Mølle kaldet Birthe Marie. Faddere var Sigr: Anders Nielsens {Wongs} kone {Birte Maria Albertsdatter}, Anders Nielsen {Wong} paa Donrup, Sigr: Christen Pedersen paa Schougaard og Sigr: Jens Nørschou.
Begravelse nr. 6490
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel 1756. Moderen er ikke kendt. Christen Thomsen i Ny Farre Mølle heller ikke.
26261755.10.12Anne Andersdatter Give By Anders Christensen Møller Ane Mortensdatter Samme dag {Dom 20 post Trinit:} hafde Anders {Christensen} Møller i Give en datter til daaben navnlig Anne. Frembaaren af Jens {Nielsen} Holms hustru {Maren Pedersdatter} ibid: Faddere var mandens broder i Vesterlund {Vester}, Søren Lassen af Byllund.
NOTITS: Se FT 1787 Bæksgaard for faderens patronym, Anders Møllers kone død i Bæksgaard 1794.
26281755.11.02Maren Kirstine Christensdatter Give By Christen Jespersen Sidsel Sørensdatter Dom 23 post Trinit: hafde Christen Jespersen i Give Bye en datter til daaben kaldet Maren Kirstine. Frembaaren af An {Nielsdatter} Tromborg. Faddere vare Christen {Christensen} Skous kone {Lene Jensdatter}, Mads Thomsen og Thomas Sørensen ibid:, Søren Fæstesen i Nederdonnerup.
Begravelse nr. 6494
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.
26311756.02.02Maren Christensdatter Givskov Christen Johansen Ane Marie Christensdatter Festo Puris: Mariæ hafde Christen Johansen i Gifskou en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Christen Christensens hustru i Give. Faddere vare Niels Thomsens hustru i Schiærhoe, Christen Sørensens hustru i Gifve og Niels paa Synderhoe {Søndershoved}.
NOTITS: Hun er ikke set død før 1773, hvor hun ikke føres i skiftet efter faderen. Men hun ses gift 1787 i Give med Jakob Mortensen *1756 Bæksgaard, Give, bosat Give By.
26341756.03.31Johanne Pedersdatter Ullerup Peder Madsen ? Peder Madsens kone 4 Onsdag i fasten hafde Peder Madsen i Ullerup en datter til daaben kaldet Johanne. Frembaaren af Hans Sørensens hustru i Byllund. Faddere vare Hans Nielsen, Johanne Christensdatter, Jens Christensens yngste dattter {Mette Jensdatter, 17} i Ullerup.
26361756.04.11Inger Christensdatter Give By Christen Jensen ? Christen Jensens kone Dom Palm: hafde Christen Jensen i Give en datter til daaben kaldet Inger. Frembaaren af Jens {Nielsen} Holms hustru {Maren Pedersdatter} i Give. Faddere vare Niels Smed og Jens {Nielsen} Egeskov, Maren Nørgaard, Inger Hag og Mette Nielsdatter.
26401756.05.16Karen Olesdatter Ullerup Ole Nielsen Mette Christensdatter Dom Cantate hafde [Olle Nielsen] i Ullerup en datter til daaben kaldet Karen. Frembaaren af barnet moster {NN Christensdatter} i Heedegaard. Faddere var Christen Lassen og Hustru i Mosgaard, Store Ped: Christensen i Ullerup, Johanne Nielsdatter og Jens Christensens datter {17, Mette Jensdatter} ibid:
Begravelse nr. 6482
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.
26431756.08.15Kirsten Nielsdatter Hestlund- Lille Niels Sørensen Johanne Madsdatter Dom 9 post Trinit: hafde Niels Sørensen af Store {Lille!} Hest: en datter til daaben Kirsten kaldet. Frembaaren af Jens Jørgensens hustru {Anne Jensdatter} i Oxenbierre. Faddere vare Morten Sørensen og Hans Sørensen af Bylllund og Jens Jørgensen af Oxenbierre.
26441756.09.05Dødfødt Nederdonnerup Søren Jensen ? Søren Jensens 2. kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {Dom 12 post Trinit} blef et dødfødt barn Søren Jensens i Nederdonnerup jordet.'}
Begravelse nr. 6495
26451756.10.10Mette Olesdatter Nygaard Ole Villadsen Margrethe Andersdatter Dom 17 post Trinit: havde Ole {Villadsen} Nygaard af Give sogn en datter til daaben Mette kaldet. Frembaaren af degnens {Carl Hadlers} kone i Give {By}. Faddere var Anders Møllers kone, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Mads {Hansen} Søndergaard og Jens Nielsen af Give {By}.
26461756.12.12Barbara Madsdatter Farre Mads Jespersen Anne Christensdatter Dom 3 Advent hafde Mads Jespersen i Farre en datter til daaben Barbara kaldet. Frembaaren af. Faddere vare Bendt Nielsen {Mølgaard}, Iver {Jensen} Mølgaard fra Farre og Mads {Thomsen} Hag af Give.
26491757.04.17Lene Laustdatter Bøllund Laust Larsen ? Laust Larsens kone Domini Qvasimode geni: hafde Laust Lassen i Byllund en datter til daaben kaldet Lene. Frembaaren af hans søster {? Larsdatter}. Faddere er Birthe Jacobsdatter {Morten Sørensens kone} i Byllund og Christen Jensens hustru i Give, item Jens {Jensen} Hyldesløf i Store Hestlund, Jyrgen Lassen i Nederdonnerup og Niels Lassen i Byllund.
26511757.05.01Maren Christensdatter Give By Christen Christensen Skov Lene Jensdatter Samme dag {Dom 3 p: Pascha} hafde Christen Christensen {Skov} i Give {By} en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Christen Johansens hustru {Ane Marie Christensdatter} i Gifskov. Faddere vare Peder Øgelunds hustru i Give, Søren Vedstesens Ibid:, Niels Jyrgensen paa Syndersthoed og Christen Sørensen i Gifskov.
26531757.05.29? Jens/en/datter Bregnhoved Jens Jensen Lene Sørensdatter Paa 1ste Pintse dagblef et uægte barn døbt i Give Kirche. {navn mangler}. Frembaaren af Jens {Nielsen} Holms kone {Maren Pedersdatter} i Give Bye, hvor da blef udlagt til barnefader en gift mand nafnl: Jens Jensen fra Byllund. Moderen dertil er Lene Sørensdatter i Breinhoed.
NOTITS: Moderen måske født 1727 i Nederdonnerup, ville være 30 år gammel. Jens Jensen bortrømte fra sognet, hvilket vel har med bøden at gøre. Lene sad skrifte for det et år efter i juni 1758, se link.
LINK: Lene Sørensdatters skrifte juni 1758.
26611757.11.06Engel Nielsdatter Skærhoved Niels Thomsen ? Niels Thomsens kone Niels Thomsen i Schiærhoed hafde Dom xxii post Trinit: en datter til daaben kaldet Engel, frembaaren af {Gustav Carl} Hadelers hustru i Give. Faddere vare Vedsteds {Vestesens} hustru {Kirsten Jespersdatter} i Silleshoed, Anders Jepsen og Kirsten Hansdater ibid, item Xten Sørensen i Gifskou.
NOTITS: Konen formodentlig en Gydesdatter.
19741757.12.18Dødfødt Farre Jakob Lund ? Jakob Lunds kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 4 Advent blef Jacob Lunds dødfødde barn af Farre jordet.'}
Begravelse nr. 6504
19611758.01.15Navnløs Bregnhoved Jørgen Johansen Ida Jensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Dom Sexagesima blef Jørgen Johansens barn af Breinhoed jordet. .' }
Begravelse nr. 6505
NOTITS: Datoen er et rent skøn, da barnet ikke er blevet døbt. Derfor skønnes det at have været højst nogle uger gammel.
26681758.04.23? Nielsdatter Hestlund- Lille Niels Henningsen Maren Madsdatter Niels Henningsen i Lille Hestlund hafde 1 datter til daaben {... tom plads ...} kaldet. frembaaren af hans Moder. Fadderne vare Niels Sørensen af Lille Hestlund Christen Jensen etc:
NOTITS: Dato 23.04 omtrendtlig, dato mellem 16. april og 8. maj 1758.
26711758.07.30? Madsdatter Farre Mads Jespersen Anne Christensdatter Mads Jespersen i Farre hafde Dom 10 post Trinit en daatter til daaben nafnl. {... tom plads ...} frembaaren af Peder Hansens Koene ibid: fadderne vare Christen Bøcher, Jens loftlund og Christen Nielsen alle af farre.
26721758.08.27? Nielsdatter Hestlund- Store Niels Jensen Hillerslev Johanne Poulsdatter Niels Jensen i Stoere Hestlund hafde Dom: 14 Post Trinit en daatter til daaben nafnl: {... tom plads ...} frembaaren af {... tom plads ...} faddere vare Jens Hyldeløf, Jørgen Sørensen {af Store Hestlund}, Niels Henningsen og Niels Sørensen af Lille Hestlund
26731758.09.17Mette Iversdatter Farre Iver Jensen Mølgaard Maren Sørensdatter Iver {Jensen} Mølgaard i farre Hafde Dom: 17 post Trinit en daatter til daaben kaldet Mette frembaaren af Bend Nielsens Hustrue {Maren Johannesdatter} ibid. fadderne vare Ole {Andersen} Banch, Mads Jespersen og Mads Madsen fra Loftlund.
26751758.10.22Margrethe Madsdatter Farre Mads Elkær ? Mads Elkærs kone Mads Elkiær i farre hafde Dom: 22 post Trinit: en daatter til daaben Magrethe kaldet, frembaaren af Bendt Nielsens hustrue {Maren Johannesdatter} i Mølgaard, fadderne vare Iver {Jensen} Mølgaard, Mads hag og Jens Nielsen fra Giuve {By}.
26761758.12.03Maren Hansdatter Bøllund Hans Sørensen ? Hans Sørensens kone Hans Sørensen af Byllund hafde Dom: 1 Advent: 1 daatter til daaben Maren kaldet, frembaaren af Mandens Moster i Hebye, Ringhøy Sogn, fadderne vare Morten Sørensen, Laust Lassen ibid: og Henning Sørensen fra Lille Hestlund.
26771759.01.10Navnløs Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.'}
Begravelse nr. 6512
26781759.01.10Navnløs Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.'}
Begravelse nr. 6513
26831759.04.29Hanne Nielsdatter Ullerup Niels Christensen ? Niels Christensens kone Niels Christensen fra Bexgaard {skal være: Ullerup} Hafde samme dag {2den Søndag efter Paasken} 1 daatter til daabe Hanne kaldet frembaaren af Jens Bachmoos kone ibid; fadderne Peder Christensen og Jens Skov fra Ullerup, Jørgen Sørensen fra Stoer Hestlund.
NOTITS: Der findes ingen Niels Christensen i Bæksgaard, derimod i Ullerup, hvor jo ogsaa fadderne kommer fra.
26851759.05.27Anne Marie Sørensdatter Vorslunde Søren Vestesen Karen Pedersdatter Søren Vestesen fra Vorslunde hafde Dom: 6 post Pasch: en daatter til daaben Anne Marie kaldet, frembaaren af Madme Haasum {Hosum, præstens kone} i Giuve; Fadderne vare Søren Knudsen af Bexgaard, Christen Jensen fra Schouhuuset og Anders Nielsen avlskarlen paa Syndersthoe.
Begravelse nr. 6519
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
26861759.07.01Maren Iversdatter Farre Iver Jensen Mølgaard Maren Sørensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Samme dag {Dom 17 post Trinit 1763} blef Iver {Jensen} Mølgaards {Mølgaard i Farre} datter begravet nafnlig Maren Iversdatter i sit alders 5 aar.'}
NOTITS: Datoen er arbitrær sat midt i det formentlige fødeår. Den Maren som Iver får døbt 1754 dør kort efter fødslen.
26881759.07.22Mette Margrethe Pedersdatter Nederdonnerup Peder Olufsen Katrine Christensdatter Peder Olufsen fra Neder Dunrup hafde samme dag {Dom: 6 post Trinit:} et Barn til daaben Mette Magrethe kaldet frembaaren af Koenens Moder. Fadderne vare Jørgen Lassen, Søren Fæstesen, Niels {Sørensen} Skoue alle ibid:
26911759.09.25Dødfødt Bæksgaard Søren Knudsen Margrethe Troelsdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Endnu samme dag {Dom 16 post Trinit} blef Søren Knudsens dødføde barn jordet.'}
Begravelse nr. 6522
NOTITS: Dato fem dage før begravelsen.
26941759.10.28Mette Laustdatter Bøllund Laust Larsen ? Laust Larsens kone Laust Lassen i Byllund Hafde Dom: 20 post Trinit: en Daatter til Mette kaldet, frembaaren af Mandens Syster, Fadderne vare, Morten Sørensen og Jens {Jensen} Hyldeløf item Hans Sørensens Koene fra Bylllund.
Begravelse nr. 6596
NOTITS: Begravet knap 3 år 9 måneder gammel.
26951759.11.04Johanne Olesdatter Ullerup Ole Nielsen Mette Christensdatter Ole Nielsen Ullerup hafde Dom: 21 post Trinit: 1 daatter til daaben Johan{ne} kaldet Frembaaren af Hans Nielsens kone Fadderne vare Peder Christensen Niels Christenssen og Jens Eg[sk]ov.
NOTITS: Johanne født her kaldes Hanne i FT 1787. Jens Egskov måske identisk med Jens Christensen Egsgaard af extraskatten 1762.
26971759.12.02Else Jensdatter Bregnhoved Jens Pedersen Mette Iversdatter Jens Pedersen i Breeinhoed hafde en datter til daaben samme dag {1. Advent} nafnl. Else blyf Frembaaren af Monsr. Niels Jørgensens Koene fra Syndershoed, Faddderne vare Jørgen Johansen, Jens Villadsens Søn, Villads, og Hans {Christensen} Sillesthoed.
26991759.12.09Inger Marie Nielsdatter Hestlund- Lille Niels Sørensen Johanne Madsdatter Lille Hestlund Niels Sørensen hafde Dom: 2 Advent: 1 datter til daaben Inger Marie kaldet, frembaaren af Niels Henningsens Koene {Maren Madsdatter} ibid: Fadderene vare Niels Henningsen ibid. Hans Sørensen og Morten Sørensen fra Byllund.
27001759.12.23Maren Nielsdatter Hedegaard Niels Sørensen Karen Pedersdatter Niels Sørensen i Hedegaard hafde Dom: 4 Advent: 1 Daatter til daaben Maren kaldet frembaaren af Anne {Nielsdatter} Tromborg. Fadderne vare Jørgen Johansen og Villads Jensen i Breinhoe, Niels Mitgaaard i Hedegaard.
27011759.12.27Dødfødt Give By Niels Nielsen Bæk Else Sørensdater {REKONSTRUKTION fra begravelse: 'Paa Nytaardagen blef et dødfødt barn Niels {Nielsen} Bech i Give Bye tilhørende jordet.'}
Begravelse nr. 6528
NOTITS: Fødslen 5 dage tilbage fra begravelsen.
27051760.03.18Dødfødt  Christen Jensen ? Christen Jensens kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '5 søndag i Fasten blef Christen Jensens barn som blef dødfødt jordet fra Marienlund i Give sogn.'}
Begravelse nr. 6530
27121760.07.27Kirsten Christensdatter Give By Christen Nielsen Hover Else Jensdatter Christen {Nielsen} Hover i Giuve hafde Dom: 8 post Trinit: en daatter til daaben Kirsten kaldet, frembaaren af Ole Knudsens Koene {Anne Jensdatter} af Oxenbierre, fadderne varee Ole Knudsen Jens {Jensen} Hyldesløf og Niels Jenßen fra Store Hestlund item Madts {Sørensen} Søndergard og Jcob {Lauridsen} Verstergaard fra Giuve.
27141760.08.10Anne Farre ? Hyrde i Farre ? Hyrden i Farres kone Hyrden i Farre hafde eodem die {Dom 16 post Trinit:} 2de tvillinger til daaben nafnlig An, og Anne Else dend Eene frambaaren af Mads Mortensens forrige Hyrde Enche og Niels Bøchens Enche, den anden. Fadderne vare: Iver {Jensen} Mølgaard Bendt Nielsen, Peder Hansen, og Mads Madsen i Loftlund -
Begravelse nr. 6537
NOTITS: Død få dage gammel.
27151760.08.10Anne Else Farre ? Hyrde i Farre ? Hyrden i Farres kone Hyrden i Farre hafde eodem die {Dom 16 post Trinit:} 2de tvillinger til daaben nafnlig An, og Anne Else dend Eene frambaaren af Mads Mortensens forrige Hyrde Enche og Niels Bøchens Enche, den anden. Fadderne vare: Iver {Jensen} Mølgaard Bendt Nielsen, Peder Hansen, og Mads Madsen i Loftlund -
Begravelse nr. 6538
NOTITS: Død få dage gammel.
27161760.08.24Mette Johannesdatter Bæksgaard Johannes Pedersen Sidsel Knudsdatter Joahnnes Pedersen i Bexgaard hafde Dom 12 post Trinit en Daatter til daaben Mette kaldet frembaaren af Mandens Søster, Fadderne vare Søren Knudsen, Christen {Christensen} Vestergaard, Peder Nielsen {Nørgaard} og Christen Jespersen.
27171760.09.07Mette Marie Bregnhoved  ? Frieds kone i Bregnhoved Af Breinhoed hafde Mons. Fried: en [datter til daaben] Mette Marie kaldet frembaaren af Degnens kone Mad: Hadler. Fadderne vare Jens Villadsen, Søren Andersen fra Sillesthoed, item Jørgen Johansens kone {Ida Jensdatter} og Jens Pedersens kone {Mette Iversdatter} alle fra Breinhoed.
27181760.09.07Anne Marie Mortensdatter Bæksgaard Morten Pedersen Ane Jensdatter Morten Pedersen af Bexgaard hafde Dom Eodem {Dom 14 post Trinit} et barn til daaben Anne Marie kaldet. Frembaaren af konens søster. Faddere vare Johan Knudsen, Johannes Pedersen og Peder Nielsen {Nørgaard} alle ibid:
27211760.12.21Anne Olesdatter Ullerup Ole Nielsen Mette Christensdatter Ole Nielsen af Ullerup hafde samme dag {Dom: 4 Advent:} 1 datter til daaben An kaldet, frembaaren af Morten Sørensens Hustrue {Birte Jakobsdatter} i Byllund: Fadderne vare Morten Sørensen i Byllund, Laust Lassen ibid, Poul Jensen og Christen {Nielsen} Houers Koene {Else Jensdatter} i Giuve.
NOTITS: Moderen Mette Christensdatter begravet samme dag som datteren blev døbt.
27241761.04.05Kirsten Christensdatter Bæksgaard Christen Jespersen ? Christen Jespersens kone Christen Jespersen Soldat i Bexgaard Hafde Dom: Miseric: en daatter til daaben Kirsten kaldet, Frembaaren af Søren Knudsens Koene {Margrethe Troelsdatter} i Bexgaard Faddere vare Søren Knudsen, Johannes Pedersen Christen {Christensen} Vestergaard alle ibid. item Thomas {Sørensen?} Skræder i Giufve.
27261761.05.11Mette Jensdatter Ullerup Jens Hansen Johanne? Jens Hansen i Ullerup Hafde 2den Pintze dag en datter til daaben Frembaaren af Ole Nielsens fæstemøe {Mette Marie}. Barnets Nafn er Mette Faddere vare Søren Knudsen af Nygaard. Niels Christensen Peder Christensens Koene og Jens {Christensen} Egskov alle af Ullerup.
NOTITS: Efter denne 1. kones død, er næste datter Johanne og skulle være opnævnt efter 1. kone.
27281761.07.26Kirsten Hansdatter Farre Hans Iversen Smed Maren Sørensdatter Vestis Smeden i Farre Hafde Dom 10 post Trinit: en daatter til daaben navnl: Kirsten Frembaaren af [Niels {overskrevet med ?Jens}] [....] {Jens Nielsen} Holms Koene {Maren Pedersdatter}: Faddere vare Mads {Thomsen} Hag i Giufve. Jens Loftlund, Mads Jespersen, og Anders {Christensen} Bøcher item Christen Nielsens Koene {Kirsten Nielsdatter} alle af Farre.
Begravelse nr. 6631
NOTITS: Begravet 1 år gammel.
27311761.10.11Bodil Villadsdatter Farre Villads Nielsen Karen Pedersdatter Villars Nielsen i Farre Hafde Dom 21 post Trinit: en daatter til daaben Boel kaldt Frembaaren af Christen Nielsens Søster ibid faderne vare Iver {Jensen} Mølgaard, Christen Nielsen, Jens Loftlund og Mads Jeppesen alle af Farre, item Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6587
NOTITS: Begravet halvanden år gammel.
27371761.12.13Anne Laustsdatter Bøllund Laust Lassen ? Laust Lassens kone Laust Lassen af Byllund Hafde Dom: 3 Advent: en daatter til daaben Anne Kaldt Frembaaren af Koenens Søster: Faddere vare Hans Sørensen, Morten Sørensen [...] ibid: Niels Jensen {Hillerslev}, Jens {Jensen} Hyldeløf og Jørgen Sørensen fra Stoer Hestlund.
27391762.01.01Mette Olesdatter Ullerup Ole Nielsen Mette Marie Ole Nielsen f Ullerup Hafde eodem die {Nytaarsdagen} en daatter til daaben. Frembaaren af Hans Sørensens Koene i Byllund nafnl: Mette. Faddere vare Laust Lassen, Morten Sørensen af Byllund Jørgen Lassen af Neder Donrup. Jens Hansen Hustrue {Johanne} af Ullerup.
Begravelse nr. 6554
NOTITS: Begravet 11 uger gammel.
27401762.01.17Marie Hedegaard {Faderen mangler} af Hedegaard Hafde samme dag {Dom: 2 post Epiph:} en daatter til daaben Marie Kaldt. Frembaaren af {... tom plads ...} Faddere vare Christen Jensen fra Huuset {Skovhuset} ved Syndersthoed. Christen {Christensen} Hag og Niels Mitgaard af Hedegaard, Jørgen Johansens Søn {21, ?Johan Jørgensen} af Breinhoed.
27411762.01.17Anne Farre ? Hyrden i Farre ? Hyrden i Farres kone Hyrden i Farre Hafde eodem die {Dom: 2 post Epiph:} en daatter til daaben Anne Kaldt frembaaren af Madme {Mette Marie} Hadler: Faddere vare Bendt {Nielsen} Mølgaard, Ib Nielsen af Gl: Møllle. Ole {Andersen} Banch i Farre Peder Hansens Hustrue og Iver {Jensen} Mølgaards Hustrue {Maren Sørensdatter}.
NOTITS: Ib fra extraskatten 1762.
27421762.02.02Anne Katrine Christensdatter Donneruplund Christen Pedersen Donnerup Ane Olesdatter Monsr. {Christen} Pedersen paa Donrup Hafde Kyndel: Misse dag en daatter til daaben nafnl: Anne Cathrine. Frembaaren af Mad. {Niels} Thomsen udj Schiærhoed. Faddere vare Mons. {Anders Nielsen} Wonge fra Hastrupgaard. Monsr. {Andreas} Bagger fra Jellinge Monsr. {Niels Jørgensen} Donrup i Kollemorten {Nørre, Øster Nykirke}, Hr Birche:dommer Høeberg Monsr. {Erik Zachariasen} Wichman, Monsr. {Jens Nielsen} Nørskou og Mad: Bagger {Bodil Andersdatter Wong}.
Begravelse nr. 6577
NOTITS: Begravet 1 år gammel. Dette er de fine folk og Wong dynastiet.
27461762.03.21Dødfødt Bæksgaard Johan Jørgensen Kirsten Christensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Eodem die {Midfaste Søndag} blef Johan Jørgensens dødfød barn jordet.'}
Begravelse nr. 6555
27481762.04.18Inger Jensdatter Farre Jens Loftlund ? Jens Loftlunds kone. Jens Loftlund i Farre. Hafvde Dom: Guasi Modo Geniti en daatter til daaben naufl: Inger ; Frembaaren af Iver {Jensen} Mølgaards hustrue ibid. Faddere var Mads Jespersen, Christen Nielsen, Anders {Christensen} Bøcher, Peder Hansens Hustrue etc: ibid
Begravelse nr. 6611
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.
27491762.05.16Dødfødt Give By Niels Nielsen Bæk ? Niels Nielsen Bæks kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 5 post Paschat blef et dødfød barn Niels {Nielsen} Bæch i Give tilhørende jordet.'}.
Begravelse nr. 6562
NOTITS: En Niels Nielsen Bæk dør i Juni 1762 i Give og har en søn Knud født i marts 1762, det kan ikke være denne Niels Nielsen Bæk.
27501762.05.23Anne Pedersdatter Farre Peder Hansen ? Peder Hansens kone Peder Hansen i Farre Havde Dom: 6 Post Pasha: en datter til daaben Anne Kaldt. Frembaaren af Hans Søster: Faddere vare, Christen Nielsen, Jens Loftlund, i Farre. Ib Nielsen i Farre Møllested, Mads {Thomsen} Hag i Giufve og Christen Birchebæch ibid etc:
27511762.05.31Sidsel Marie Eriksdatter Nederdonnerup Erik Philipsen Maren Sørensdatter Erich Philipsen af Neder Donrup Hafde 2den Pintze dag 1 datter til daaben Zidsel Marie Frembaaren af Søren Sørensens Koene ibid: Faddere vare Niels {Sørensen} Skouv, Søren Fæstesen, Jørgen Lassen Søren Jensen og Gl: Jesper alle ibid:
Begravelse nr. 7010
NOTITS: Begravet 36 år gammel i 1798 uforløst i barnsnød. Moderen Maren Sørensdatter og Søren Sørensen er børn af Søren Festersen.
27541762.08.01Mette Malene Pedersdatter Hedegaard Peder Henriksen Anne Sørensdatter Hedegaard Peder Hendrichs Hafde en datter til daaben Mette Malene Kaldt Frembaaren af Koenens Søster {NN Sørensdatter}: Faddere vare Niels Sørensen, Niels Mitgaard, Christen {Christensen} Hag {den yngre}, Hendrich Pedersen og Christen Jensen.
NOTITS: Ingen dato, men optræder mellem 25. juli og 8. august derfor 1. august antaget. Forældrene gift 1761 i Randbøl. Niels Midtgaard og Christen Jensen ikke opført i extraskatten 1762.
27551762.08.08Anne Marie Nielsdatter Hedegaard Niels Sørensen Karen Pedersdatter Niels Sørens i Hedegaard Hafde Dom: 9 post Trinit: et Barn til daaben nafnl: An Marie Frembaaren af Laust Nielsens Koen ibid, Faddere vare, Peder Hendrichsen, Christen {Christensen} Hag {den yngre}, Christen Jensen etc:
Begravelse nr. 6727
NOTITS: Begravet 1772, 10 år gammel.
27591762.09.05Katrine Marie Pedersdatter Stenbjerglund Peder Mortensen Birte Jørgensdatter Peder Mortens i Stenbierglund Hafde eodem die {Dom 13 post Trinit:} en daatter til daaben Catine Marie Kaldt, Frembaaren af Ib Nielsens Hustrue i Gammel Mølle, Faddere vare: Christen Nielsen, Villars {Nielsen} Gravel, Ole {Andersen} Banch, Jens Loftlunds Hustrue alle fra Fare.
27601762.09.29Dødfødt Farre Christen Nielsen Kirsten Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 29 September paa Michaelis dag blef Christen Nielsens dødfødte barn af Farre jordet.'}
Begravelse nr. 6571
27621762.11.14Mette Madsdatter Loftlund Mads Madsen An Margrethe Jensdatter Mads Madsen af Loftlund Hafde Dom: 23 post Trinit: en daatter til daaben nafnl: Mette Frembaaren af Jens Egskovs Koene af Ullerup, Faddere vare Peder Hansen, Jens Loftlund, Mads Jespersen, Christen Nielsen og Iver {Jensen} Mølgaard alle fra Farre.
27641762.12.26Anne Katrine Pedersdatter Farre Peder Christensen ? Peder Christensens kone Peder Christensen i Farre Hafde 2den Juule dag en daatter til daaben nafnl: An Catrine Frembaaren af Christen Banchs daatter i Nørre Kollemorten {Øster Nykirke} Fadderne vare: Peder Banch, Niels Madsen, Villars Nielsen, og Mads Jeppesens Hustrue. alle ibid.
27671763.01.16Margrethe Jakobsdatter Give By Jakob Lauridsen Vestergaard Karen Jensdatter Jacob Vestergaard i Giufve Hafde Dom: 2 post Epiph: en datter til daaben Margrethe kaldet frembaaren af Niels Jensens Koene {Johanne Poulsdatter} i Stoere Hestlund. Faddere vare Jens {Jensen} Hyldeløf i Stoere Hestlund, Peder {Christensen} Hag, Anders Møller, Niels {Nielsen} Bæch, Christen {Christensen} Skous Koene etc. alle af Giuve.
27681763.01.23Maren Sørensdatter Sillesthoved Søren Andersen Maren Gydesdatter Søren Andersen i Silleshoed Hafde en datter til Dom: 3 post Epiph: nafnl: Maren, Frembaaren af Koenens {Maren Gydesdatter} Moder {Kirsten Pedersdatter af Nørskov, Linneballe} Etc: Fadderne vare Jens {Pedersen} Banch, Jørgen Johansen i Breinhoed, Hans Christensens Koene {Karen Hansdatter} ibid {Sillesthoved} Etc.
27701763.03.20Sidsel Christensdatter Give By Christen Nielsen Hover Else Jensdatter Christen Houer af Giuve Hafde 5 Søndag i Faste en daatter til daaben Zidsel kaldet: Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} ibd. Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard. Niels {Lauridsen} Thromborg Jørgen {Sørensen} Poder.
Begravelse nr. 6597
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.
27731763.04.29Ane Nisdatter Øgelund Nis Jepsen ? Nis Jepsens kone Nis Jepsen Øgelund Hafde paa Bededagen 2de børn til daaben nafnl: Anders og Ane. Sønnen blef baaren af Veste Vestesens koene {Kirsten Jespersdatter} i Giuve og datteren af Niels Sørensens Koene {Karen} i Vorslunde. Fadderne: Niels Sørensen, Niels Mitgaard, Søren Vestergaards Hustrue {Inger Nielsdatter} og Laust Nielsens Hustrue {Maren} i Hedegaard.
Begravelse nr. 6614
NOTITS: En af tvillingerne begravet 6 måneder gammel.
27741763.04.29Dødfødt Farre Jeb Nielsen ? Jeb Nielsens kone {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Endnu If {Jeb} Nielsen af Gammel Mølle død fødde barn samme dag {Bededagen} jordet.'}
Begravelse nr. 6583
NOTITS: Dødfødt.
27771763.07.10Anne Else Nielsdatter Tromborg Niels Lauridsen ? Niels Lauridsens kone Niels Lauritzen af Tromborg hafde samme dag {Dom 6 post Trinit:} 1 datter til daaben An Else Kaldet Frembaaren af Mandens datter {Anne Nielsdatter}, Fadderne vare Johannes Pedersen, Johan Sørensen. Niels Sørensens H[ustrue] {Karen Pedersdatter} Laust Nielsen etc. alle fra Hedegaard.
NOTITS: Johannes Pedersen og Johan Sørensen ellers ikke set i Hedegaard.
27781763.07.17Else Katrine Poulsdatter Hestlund-Store Poul Jensen Soldat ? Poul Jensen Soldats kone. Soldat Poul Jensen i Store Hestlund Hafde Dom: 7 post Trinit: en daatter til daaben Else Catrine kaldet, Frembaaren af Christen Graves Datter i Neder Donrup, Fadderne vare Nielsen Jensens {Hillerslev} Hustrue {Johanne Poulsdatter} Jørgen Sørensen af Hestlund {Store} Morten {Sørensen} og Laust Lassen i Byllund.
Begravelse nr. 6593
NOTITS: Begravet 3 uger gammel
27811763.08.07Karen Jensdatter Give By Jens Pedersen Banch ? Jens Pedersen Banchs kone Jens {Pedersen} Banch Hyrden i Giuve Hafde Dom: 10 post Trinit: 1 datter til daaben Karen kaldet, Frem,baaren af 1 pige af Giuve. Fadderne vare Jens {Nielsen} Egskov, Inger Hag, Vestes {Vestesen} koene {Kirsten Jespersdatter} Christen Birchebech og Ole Nielsens Hustrue {Maren Jespersdatter}.
27821763.08.21Mette Marie Lauridsdatter Bæksgaard Laurids Pedersen Maren Pedersdatter Laust Pedersen i Bexgaard Hafde Dom: 12 post Trinit: en Datter til Daaben Mette Marie kaldet. Frembaaren af Mandens Moder. Fadderne vare Peder Olufsen, Johannes Pederses Hustrue {Sidsel Knudsdatter} Morten {Pedersen} Bexgaard, Jørgen Johansen i Breinhoed og Villas Jensen {Bregnhoved}.
27841763.09.25Anne Kirstine Pedersdatter Bæksgaard Peder Olufsen Dorte Jensdatter Peder Olufsen i Bexgaard Hafde Dom: 17 post Trinit: 1 datter til daaben frembaaren af Mandens Moder. Barnets Nafn An Kirstine. Faddere vare: Hans {Sørensen} Bylllund, Johannes Pedersen og Laust {Pedersen}: item Peder {Christensen} Boels Hustrue i Bexgaard og Jens Hansens Koene {Johanne?} af Ulllerup.
27851763.10.02Lisbet Christensdatter Farre Christen Nielsen Kirsten Nielsdatter Christen Nielsen i Farre Hafde Dom: 18 post Trinit: en Datter til daaben Lisbeth Kaldet. Frembaaren af Margrethe i Fare. Fadderne vare: Mads {Madsen} Loftlund. Søren Christensen, Mads Jespersen, Peder Hansens Søn {Hans Pedersen, 19}, Villars Nielsens Koene, og Peder Mortensen i Stenbierglund.
Begravelse nr. 6660
NOTITS: Begravet godt to år gammel i 1765 (uden navn).
27881763.11.06Ingeborg Madsdatter Farre Mads Jespersen Anne Christensdatter Mads Jespersen af Farre Hafde Dom: 23 pos Trinit: en daatter til daaben frembaaren af Veste Vestesens Koene {Kirsten Jespersdatter} i Giuve Ingeborg Kaldt. Fadderne vare Villars Nielsen, Ivers {Jensens} datter af Mølgaard, Karen Loftlund, Peder Banches Koene og Peder Mortensens Koene alle af Farre.
27901763.12.18Anne Pedersdatter Bæksgaard Peder Christensen Boel Lene Sørensdatter Peder Boel i Bexgaard Hafde Dom 4 post Advent: 1 Datter til daaben An Kaldet, Frembaaren af Peder Olufsens Hustrue {Lene Sørensdatter}. Fadderne vare Johannes Pedersen og An Marie af Bexgaard.
Begravelse nr. 6657
NOTITS: Begravet knap to år gammel.
27921764.01.22Kirsten Jensdatter Ullerup Jens Hansen Johanne? Jens Hansens kone Jens Hansen i Ullerup hafde 3die Søndag efter Hellig Tre Kongers dag 1 Datter til daaben Kirsten Kaldet. Frembaaren af Ivers Hustrue i Lenoe, Fadderne vare Søren Knudsen i Nyegaard Peder Olufsen i Bexgaard, Jens {Christensen} Egsgaards Svoger i Ullerup og Niels Christensen.
NOTITS: "Ivers Hustrue i Lenoe" er problematisk, måske er det forkert tydet.
27931764.02.05Kirsten Jensdatter Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter Jens Egskov i Giuve hafde Dom: 5 efter Hellig tre Kongers dag en datter til daaben, nafnl: Kirsten, frembaaren af If {Jeb} Nielsens Koene i Gammel Mølle. Faddere vare Mads {Thomsen} Hag, Jørgen {Sørensen} Poder, Anders Møller og Ole {Nielsen} Nørgaard item Degnens {Gustav Carl Hadler} datter {Sofie Hedevig? Hadler} alle Ibid.
27941764.03.04Kirsten Larsdatter Bøllund Laust Larsen ? Laust Larsens kone Laß i Byllund hafde paa Fastelavns Søndag en datter til daaben nafnl. Kirsten. Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards Koene {Karen Jensdatter} Ibid i Giuve. Faddere vare Morten Sørensen af Byllund, Jørgen Sørensen af Hestlund {Store}, Niels Henningsen af Lille Hestlund og Hans Sørensens Koene i Byllund.
Begravelse nr. 6624
NOTITS: Begravet to uger gammel. Tvilling, den anden tvilling dødfødt.
27951764.03.04Dødfødt Bøllund Laust Larsen ? Laust Larsens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 'Endnu {Fastelavnssøndag} blev Laust Lassens dødfødt barn af Byllund jordet.'}
Begravelse nr. 6623
NOTITS: Tvilling, den anden tvilling Kirsten levede to uger.
27981764.03.11Kirsten Lauridsdatter Hedegaard Laurids Nielsen Else Bennetsdatter Laust Nielsen i Hedegaard Havde samme dag {1. Søndag i Faste} en daatter til daaben nafnl: Kirsten, frembaaren af Mandens Moder {Kirsten Pedersdatter} i Hedegaard. Fadderne vare Niels Sørensen, Christen {Christensen} Hag, Peder Hendrichsen og Hendrich Pedersen alle ibid: Item Avls Karlen paa Søndersthoed.
NOTITS: Moderens navn ved hendes begravelsen 1806. Ikke set i FT 1787 eller FT 1801.
28011764.04.29Kirsten Mortensdatter Bæksgaard Morten Pedersen Ane? Jensdatter Morten {Pedersen} i Bexgaard Hafde Dom: qv: Modo Geniti en Daatter til daaben Kirsten Kladet, frembaaren af Laust Nielsens Koene ibid. {forkert, Hedegaard}. Faddere vare Peder Olufsen, Laust Nielsen, Laust Lassens Koene {Bøllund} og Johannes Pedersen.
Begravelse nr. 6656
NOTITS: Begravet knap halvandet år gammel. Morten Pedersen skrives flere gange i kirkebogen af Bæksgaard, først 1755 med trillinger, ses vel FT 1787 i Navnløs, Give.
28031764.06.17? Nielsdatter Hestlund- Store Niels Jensen Hillerslev Johanne Poulsdatter Niels Jensen i Stoere Hestlund hafde Dom: Trinit: 1 datter til daaben {... tom plads ...} Kaldet frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter}, Faddere vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Christen {Nielsen} Houer, af Giuve. Jørgen Sørensen af Store Hestlund, og Niels Sørensen af Lille Hestlund.
28051764.07.08Karen Christensdatter Hedegaard Christen Christensen Hag, den Yngre Kirsten Hansdatter Christen Hag den ynger i Hedegaard hafde Dom: 3 post Trinit: en daatter til daaben Karen kaldet, Frembaaren af den gl: Christen {Christensen} Hages Koene {Marie Nielsdatter}: Fadderne vare: Niels Mitgaard i Hedegaard, Villars Jensen i Breinhoed, Niels Sørensens Koene {Karen Pedersdatter} Peder Hendrichsens Koene {Anne Sørensdatter}, og Christen Jensens Koene {Dorte Madsdatter} af Ramskou.
Begravelse nr. 6741
NOTITS: Begravet 1773 knap 9 år gammel.
28091764.11.04Anne Marie Vestesdatter Give By Veste Vestesen ? Jespersdatter Veste Vestesen i Giufve Hafde Dom: 20 post Trinit: en Datter til daaben An Marie kaldet. Frembaaren af Mandens Koene i Østerhoved {Givskud sogn}: Faderene vare Mads {Thomsen} Hag, Jens {Nielsen} Egskov, Christen Birchebæch. Jørgen {Sørensen} Poder. Ole {Nielsen} Nørgaards Koene {Maren Jespersdatter} og Christen {Christensen} Skous {Lene Jensdatter} alle fra Giuve bye.
NOTITS: Gårdmanden i Østerhoved, Givskud er Christen Nielsen og hans kone er Anne Jensdatter, de mest sandsynlige personer ovenfor. Men Christen Tygesen ses også skrevet af Østerhoved.
28101764.11.11Anne Christensdatter Give By Christen Birkebæk Else Christen Birchebæch i Giuve Havde Dom: 21 post Trinit: en daatter til daaben An Kaldt frembaaren af Jens Vemmeluns datter {Ane Kirstine? Jensdatter}. fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesen, Jørgen {Sørensen} Poder, degnens {Gustav Carl Hadler} datter {Sofie Hedevig? Hadler} og Jens {Nielsen} Egeskovs Koene {Mette Nielsdatter}.
28111764.12.02Bodil Christensdatter Farre Christen Olesen Ane Nielsdatter Christen Olesen i Farre Havde Dom: 1 Advent: en datter til daaben Boel Kaldet; Frembaaren af Koenens Syster, som tiener paa Donrup gaard. Fadderne vare Christen Nielsen, Anders {Christensen} Bødker, Niels Henningsen, Søren Christensen og Jf {Jeb} Nielsen alle fra Farre.
28121765.01.01Ingeborg Madsdatter Farre Mads Jespersen Anne Christensdatter Mads Jespersen i Farre Havde Nytaarsdagen 1 daatter til daaben nafnl, Ingeborg Frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} ibid: Faddere vare Niels Henningsen, Ole Christensen, Peder Christensen Anders {Christensen} Bødker, og Mads Pedersen alle fra Farre.
28141765.01.13Inger Jørgensdatter Hestlund- Store Jørgen Sørensen Maren Christensdatter Jørgen Sørensen i Stoer Hestlund Havde Dom 1 post Epiphan: en daatter til daaben nafnl: Inger, frembaaren af Morten Sørensens Koene {Birte Jakobsdatter}. Fadderne vare Jens {Jensen} Hyldelef Niels Jensen i Stoer Hestlund, Søren Sørensen i Lille Hestlund og Johans {Jørgensens} Koene {Kirsten Christensdatter} i Byllund.
28151765.03.27Anne Elsebeth Nielsdatter Mosgaard- Store Niels Hansen Ane Nielsdatter Niels hansen Stoer Mosgaard Hafde d. 5 Onsdag i Faste en daatter til daaben nafnl: An Elsebe, Frembaaren af Koenens Søster fra Brande Sogn. Fadderne vare Erich Philipsen, Niels {Sørensen} Skou, Søren Jensen alle af Neder Donrup Ole Hansen af Ullerup og Christen Hansen fra Stoer Mosgaard.
Begravelse nr. 6648
NOTITS: Begravet 3 uger gammel. Moderen er formodentlig fra Brande sogn. Forældrene er ikke gift i Give igen formodentlig i Brande før kirkebogen der begynder.
28161765.04.04? Madsdatter Loftlund Mads Madsen An Margrethe Jensdatter Mads Madsen Loftlund Hafde paa Skiær Torsdag en daatter til daaben nafnl: {... tom plads ...}. Frembaaren af Mads Jespersens Koene {Anne Christensdatter} i Farre. Fadderne vare If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Villars Nielsen, Niels Henningsen Ole {Andersen} Banch, og Karen Hansdtr.
28171765.04.04Hanne Christensdatter Bregnhoved Christen Jespersen Sidsel Sørensdatter Christen Jespersen fra Breinhoe Hafde Samme dag {Skiær Torsdag} en daatter til daaben Hanne kaldet, frembaaren af Jørgen Poders daatter paa Søndershoe tienende. Fadderne vare 2de Karle fra Søndersthoe. Jesper {Jensen} i Neder Donrup. Hans Banch, Jørgen Johansens Søn {Johan? Jørgensen}, og Villads Jensen alle i B[reinhoe]
Begravelse nr. 6655
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel. Moderens navn fra vielsen 1755.
28181765.04.28Sophie Magdalene Hadler Give By Gustav Carl Hadler Ursula Marie [D]egnen Monsr. Hadler i Giuve Hafde Dom: Jubil: en daatter til daaben Sophie Magdalena kaldet. Frembaaren af Huusholdersken paa Synderthoe, Fadderne vare Hr. Niels {Hansen} Galten {Bering} fra Tyregod, degnen Mons: {Peder Hansen} Biering ibid: Mons: {Jens Nielsen} Nørschou {Skærhoved}, Sr: Christen Pedersen {Donnerup, Donneruplund} og Monsr: Zelleman {Søndershoved}.
Begravelse nr. 6671
28201765.05.12Mette Marie Eriksdatter Nederdonnerup Erik Philipsen Maren Sørensdatter Erich Philipsen i Neder Donrup Hafde Dom Rogate en daatter til daaben. Mette Marie Kaldet. Frembaaren af Jens Vemmelunds daatter i Vemmelund: Fadderne vare Søren Fæstesens Koene {Mette Sørensdatter}, Jørgen Laursen, Søren Jensen, og Karen Hørup alle af Neder Donrup, , item Niels Hansen af Stoere Mosgaard.
28211765.05.28Else Laustdatter Bøllund Laust Larsen ? Laust Lassens kone. Las i Byllund hafde 3die Pintze dag en daatter til daaben Else Kaldet. Frembaaren af Marie Nielsdtr: Fadderne vare Søren Hanßen, Anders Rytters Koene, Johan Jørgensens etc: fra Byllund
Begravelse nr. 6652
NOTITS: Begravet fem uger gammel.
28241765.06.16Dødfødt Farre Jens Jørgensen ? Jens Jørgensens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 'Samme dag {Dom 2 post Trinit} blef Jens Jørgensen dødføde barn jordet.'}
Begravelse nr. 6651
28261765.08.11Mette Villadsdatter Bregnhoved Villads Jensen Karen Laugesdatter Villads Jensen i Breinhoe Havde Dom 10 post Trinit: en datter til daaben Mette Kaldet. Frembaaren af Lauge Jørgensens datter som er Koenens Søster i Oxenbiere. Fadderne vare Lauge Jørgensen i Oxenbiere. Jørgen Johansen i Breinhoe. Laust Nielsen af Hedegaard, Niels Sørensens Koene {Karen Pedersdatter} ibid. og Peder Hendrichsens Koene {Anne Sørensdatter}.
Begravelse nr. 6922
NOTITS: Begravet 26 år gammel ugift fra Ullerup, Give.
28281765.09.29Else Kirstine Jørgensdatter Nederdonnerup Jørgen Larsen Maren Jensdatter Jørgen Larssen i Neder Donrup Hafde Dom: 17 post Trinit: en daatter til daaben Else Kirstine kaldt frembaaren af hans kones {Maren Jensdatter} søster {Sidsel/Mette Jensdatter, 28/25, Kokborg, Thyregod}. Faddere vare Søren Jensen, Erich Philipsen af Neder Donnerup, Ole Nielsen af Ullerup, Johannes Pedersen af Bexgaard og Hans Nielsen af Stoer Mosgaard.
NOTITS: Maren Jensdatter er faderens 3. kone.
28311765.12.26Johanne Nielsdatter Give By Niels Nielsen Bech Else Madsdatter Niels {Nielsen} Bæch i Giuve Havde samme dag {2den Juledag} 1 datter til daaben, frembaaren af Jens Hages Encke {Else Sørensdatter}, Johanne kaldt, fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesen, Ole Nielsen, Villars Pedersen, Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter} Christen Houers Koene {Else Jensdatter}
28321766.01.06Else Katrine Jakobsdatter Give By Jakob Lauridsen Vestergaard Karen Jensdatter Jacob Vestergaard i Giuve Hafde Hellig Tre Kongersdag 1 Daatter til Daaben Else Cathrine kaldet, Frembaaren af Ole Knudsens Koene {Anne Jensdatter} i Oxenbierre. Fadderne vare, Ole Knudsen i Oxenbierre, Christen {Christensen} Skou, Niels {Nielsen} Bæch, Ole {Nielsen} Nørgaard, Christen Birkebæch, og Christen {Nielsen} Houers koene {Else Jensdatter} i Giuve.
28331766.01.19Anne Madsdatter Farre Mads Jespersen Mette Jensdatter Mads Jespersen i Faare hafde Dom: 2 Post Epiphani. en daatter til daaben, An kaldet frembaren af Mads Madsens Koene {Anne Margrethe Jensdatter} i Loftlund. Fadderene var Mads Madsen i Loftlund, Anders Bocher, Peder Madsen, Christen Olesens Hustrue {Ane Nielsdatter} og Søren Christensens {kone} alle ibid:
28351766.02.07Marie Margrethe Sørensdatter Give By Søren Nielsen Smed Johanne Christensdatter Søren {Nielsen} Smed i Giuve Hafde Fastelavns Søndag en Datter til daaben Maria kaldet Frembaaren af Mandens Moder ibid: Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Niels {Nielsen} Bæch, Ole {Nielsen} Nørgaard, Søren {Nielsen} Smeds Broder, Matthias Kornbæchs Søn {Christen, Søren eller Peder Christensen} af Ulkiær Mølle etc:
28361766.02.11Marie Kirstine Andersdatter Vemmelund Anders Clausen ? Anders Clausens kone Anders Clausen i Vemmelund hafde Taksigelsens Fest en Daatter til daaben Maren Kierstine Kaldet. Frembaaren af Mandens Syster fra Hveisel. Fadderne vare Christen Skoue, Søren Fæstesen, Søren Jensen, Erick Philipsens Hustrue {Maren Sørensdatter} Jørgen Lassens Hustrue {Maren Jensdatter} og Kiersten Hørup, alle aff Neder Donrup.
NOTITS: En Anders Clausen ses 1775 som fæster under Stougaard i Hvejsel.
28381766.02.23Mette Christensdatter Give By Christen Madsen Mette Simonsdatter Christen Madsen i Giufve Hafde Samme dag {2den Søndag i Faste} en Datter til daaben Mette Kaldet, Frembaaren af Søren Knudsens Koene {Margrethe Troelsdatter} i Nyegaard. Fadderne vare Christen {Christensen} Skoue, Ole {Nielsen} Nørgaard, Søren Madsen, Jørgen {Sørensen} Poeder, Veste Vestesens Koene {Kirsten Jespersdatter} Jens {Nielsen} Egskous {Mette Nielsdatter} alle af Giufve.
28391766.03.02Birte Marie Pedersdatter Farre Peder Christensen ? Peder Christensens kone Peder Christensen i Farre Hafde Dom 3 Søndag i Faste en Datter til daaben, Birthe Marie kaldet, Frembaaren af Peder Banches Enche {Marie Kirstine Jeppesdatter} ibid: Faddere vare Iver {Jensen} Mølgaard, If {Jeb} Nielsen, Christen Nielsen, Mads Pedersen, Christen Olesen og Mads Bødicher. alle af Farre.
28411766.04.13Johanne Olesdatter Ullerup Ole Nielsen Mette Marie Ole Nielsen i Ullerup samme dag {d: 2 Søndag efter Paaske} 1 daatter til daaben Johanne Kaldet. Frembaaren af Iver Olesens kone {Kirsten Nielsdatter} i Dørken, Faddere vare Niels Hansen i Stoer Mosgaard, Jens Hansen, Lars og Peder Christensen i Ullerup Morten Sørensen og Johan Jørgensen i Byllund.
NOTITS: Moderen døde 14 dage efter fødslen. At Kirsten Nielsdatter er søster til Ole Nielsen ses 1. at hun bærer her 2. at hun har den rigtige alder efter FT 1787 i Thyregod *1726, hvilket passer 3. hun er ikke dukket op andetsteds.
28421766.04.13Karen Sørensdatter Nederdonnerup Søren Sørensen Birte Pedersdatter Søren Sørensen i Neder Donrup Hafde Meldte dag{d: 2 Søndag efter Paaske} 1 Datter til daaben Karen Kaldet, Frembaaren af hans Koenes Syster i tienende i Breign[hoed]. Faddere vare Jens Jensen i Vimmelund, Niels {Sørensen} Skoue, Sr {Christen} Pedersens Søn Peder {Christensen Donnerup, 16}. Chiesten [Graves]daatter Kiesten Hørup. og Erick Philipsens hust: {Maren Sørensdatter} alle i Neder Donrup.
28431766.04.27Karen Sørensdatter Give By Søren Madsen Ane Marie Laustdatter Søren Madsen i Giufve Hafde Dom: 4 post Pasche en daatter til daaben Karen Kaldet, Frembaaren af {... tom plads ...}. Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Koenens Fader item broder. Niels Bæcges {Else Madsdatter}, Christens {Nielsen} Houers {Else Jensdatter}, Peder {Christensen} Hages {Karen Villadsdatter} og Peder Nielsens Hustrue {2. kone} i Giufve.
Begravelse nr. 6734
NOTITS: Begravet knap 7 år gammel.
28441766.06.22Mette Marie Pedersdatter Bæksgaard Peder Olufsen Dorte Jensdatter Peder Olufsen i Bexgaard hafde Dom: 4 post Trinit: en Daatter til daaben Mette Marie Kaldet, Frembaaren af Rasmus {Jensen} Hedebyes Daatter {21, Sidsel Rasmusdatter} i Ringøy Sogn. Fadderne vare: Jens Jensen i Giufve, Morten Sørensen, Søren Hansen af Byllund, Lauritz {Pedersen, Bæksgaard} og Laust Lassens Koene {af Byllund} af Bexgaard.
NOTITS: Rasmus Jensen †1768 Hedeby, Ringive og Else Nielsdatter *1708 Bæksgaard, Give †1783 Hedeby, Ringive havde to kendte børn Jens Rasmussen *1742 Hedeby †1791 Hedeby og Sidsel Rasmusddatter *1745 Hedeby †1776 Plogslund, Grene.
LINK: Christian Tirgaards ane Rasmus Jensen i Hedeby, Ringive.
LINK: Christian Tirgaards aner, se #192, 193.
LINK: Rasmus Jensen i Hedeby, Ringive og Else Nielsdatter.
28471766.07.13Anne Marie Pedersdatter Hedegaard Peder Henriksen Anne Sørensdatter Peder Hendrichsen i Hedegaard Hafde samme dag {Dom: 7 post Trinit} en Daatter til daaben An Marie Kaldet. Frembaaren af Hans Koenis Søster, Fadderne vare Søren Vestergaard, Niels Mitgaard, Christen {Christensen, den yngre} Hag, Christen Jensen og 1 karl fra Søndersthoedgaard.
Begravelse nr. 6676
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.
28491766.09.07Anne Marie Larsdatter Bæksgaard Lars Pedersen Maren Pedersdatter Lars Pedersen i Bexgaard Hafde samme dag {Dom: 15 post Trinit:} en daatter til daaben til daaben {!} Frembaaren af An Marie {Jørgensdatter}, Johans {Jørgensen} Søster i Bexgaard barnets Nafn var An Marie, Fadderne vare, Johannes Pedersen. Peder Olesen, Laust Lassens Hustrue alle af Bexgaard. Peder {Christensen} Boel Hustrue {2. kone, Bæksgaard} og Jacob {Lauridsen} Vestegaards {Karen Jensdatter} af Giuve.
Begravelse nr. 6669
NOTITS: Begravet 5 uger gammel. Laust Larsen ses normalt i Bøllund, i hvert fald før 1766.
28501766.10.17? NNdatter ? Møller ? Møllerens kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen 09.02.1721: 'Dom 24 post Trinit: blev Møllerens yngste datter som var hjemmedøbt en tre uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6673
NOTITS: Hvis der er tale om Farre eller Ulkær møller plejer kirkebogen plejer kirkebogen at sige så. Der findes en vel mindre mølle i Give By, det burde være mølleren der der menes. Sønnen af mølleren Peder Hansen i Ulkær Mølle, kaldet Christen Pedersen Møller bor i Give By, men vides ikke at have drevet møllen i Give By.
28521766.12.04Anne Katrine Christensdatter Donneruplund Christen Pedersen Donnerup Anne Olesdatter Mons. [Christen} Pedersen paa Donrupgaard Hafde d: 4 Decembr en daatter til daaben An Cattine kaldet, Frembaaren af en Jomfr paa Søndersthoe, Fadderne vare: Hr. CammerRaad {Jens} Dørker paa Søndershoe, Mons: {Andreas} Bagger paa Hastrup {Thyregod}, Monsr {Niels Jørgensen} Donrup i Vonge {Øster Nykirke}, Monsr: {Jens Nielsen} Nørschou i Schierhoed, Monsr: {Erik Zachariasen} Wichman i Brande {By} og Monsr: {Anders Nielsen} Vonge ibid:
28531766.12.21Mette Christensdatter Hedegaard Christen Christensen Hag, den Yngre Kirsten Hansdatter Christen {Christensen, den Yngre} Hag i Hedegaard Hafde Dom: 4 Advent: en datter til daaben Mette Kaldt, Frembaaren af hans Moder {Marie Nielsdatter} i Hedegaard, Fadderne vare Niels Mitgaard, Laust Nielsen, Peder Hendrichsen alle af Hedegaard, Jørgen Johansens Søn, Hans Hansen og Villars Jensens Koene {Karen Lauridsdatter} af Breinhoe, Christen Jensen af Ramschou.
Begravelse nr. 6680
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
28541767.01.06Birte Christensdatter Give By Christen Nielsen Hover Else Jensdatter Christen {Nielsen} Houer i Guifve Hafde Hellig Tre Kongers dag en datter til daaben Birret Kaldt Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestegaards Koene {Karen Jensdatter} i Guive. Fadderne var Mads [.]stergaard, Jens Egsgaard, Jens Jensen, Peder {Christensen} Hages søn Villars {Pedersen}, Ole {Nielsen} Nørgaard og Jacob {Lauridsen} Vestegaard alle af Guive og Jens {Jensen} Hyldel{..} af Stoer Hestlund.
28561767.02.15Maren Lauridsdatter Hedegaard Laurids Nielsen Else Bennetsdatter Lauritz Nielsen i Hedegaard Hafde samme dag {Dom: Septuagesima} en Datter til daaben Maren Kaldet, Frembaaren af Niels Mitgaards Koene ibid, Fadderne vare: Christen {Christensen} Hag {den Yngre} Niels Sørensen, Peder Hendrigsen, af Hedegaard og Søren Vestesten og Niels Sørensen af Vorslunde, item Christen Jensen fra Ramskou.
28581767.03.08Kirsten Sørensdatter Sillesthoved Søren Andersen Maren Gydesdatter Søren Andersen i Sillesthoe Hafde 1. Søndag i Faste en Daatter til Daaben naufl: Kiersten frembaaren af Jens Møllers Koene: Fadderne vare: Christen Hansen, Hans Pedersen af Sillesthoed, Hans Hansen og Jørgen Johansens søn {Jens Jørgensen} af Breinhoed.
28591767.03.08Maren Pedersdatter Øgelund Peder Mortensen Birte Jørgensdatter Peder Mortensen af Øgelund Hafde samme dag {1. Søndag i Faste} en daatter til Daaben nafnl: Maren Frembaaren af Degnens datter {Sofie Hedvig? Hadler} i Giufve, Fadderne vare: Niels Sørensen, Peder Hendrichsen og Lauritz Nielsen af Hedegaard, Søren Vestesens hustrue {Karen Pedersdatter} og Niels Sørensens Hustrue {Karen} af Vorslunde.
28621767.04.12Anne Dorte Poulsdatter Nygaard Poul Nygaard ? Poul Nygaards kone Huus Mand Poul Nyegaard Hafde Palme Søndag 1 daatter til daaben An Dorthe Kaldt Frembaaren af Søren Knudsens Koene {Margrethe Troelsdatter} ibid: Fadderne vare Søren Knudsen af Nyegaard, Jens {Jensen} Hyldesløv, Ole {Nielsen} Nørgaard af Giufve, Niels Jensens {Hillerslev} Koene {Johanne Poulsdatter} af Stoer Hestlund etc:
NOTITS: Poul Nygaard ellers ikke set.
28631767.05.15Anne Christensdatter Bregnhoved Christen Christensen ? Christen Christensens kone Christen Christensen af Breinhoe Hafde Almindelig Bede Dag 1 datter til daaben An Kaldt Frembaaren af Villars Jenßens Hustrue {2. kone} ibid: Fadderne vare Villars Jensen, Hans Hansen og Jørgen Johansens Søn {Jens Jørgensen} af Breinhoed Anders Møller i Giufve og Christen Hansen i Sillesthoed.
28651767.06.14Anne Christensdatter Farre Christen Olesen Ane Nielsdatter Christen Olesen i Farre Hafde Dom Trinit: en Daatter til daaben nafnl: Anne Frembaaren af Niels Henningsens Hustrue {Maren Madsdatter} ibid: Fadderne vare Iver {Jensen} Mølgaard, Niels Bentsen, Christen Nielsen, Villars Nielsen, Peder Christensens Hustrue, Mads Jespersens Hustrue {Anne Christensdatter}, alle fra Farre -
Begravelse nr. 6683
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel.
28661767.06.21Anne Nielsdatter Farre Niels Nielsen Gravel ? Niels Nielsen Gravels kone Niels Nielsen i Farre Havde Dom: 1 post Trinit: en datter til daaben nafnl: An, Frembaaren af Mads {Madsen Junior} Loftlunds Koene {An Margrethe Jensdatter}: Fadderne vare Christen Nielsen, Villars Gravel, Peder Christensen Koene alle af Farre. Mads Madsen jun: og den gamle {Mads Madsen} af Loftlund.
28671767.08.02Karen Hansdatter Bregnhoved Hans Hansen Anne Nielsdatter Hans Hansen i SKierHoed Hafde Dom 7 post Trinit: en Daatter til daaben Karen Kaldt, Frembaaren af Koenens Søster {23, Maren? Nielsdatter} Fadderne vare, Christen Hansen og Anders Sørrin[sen] {sen gennemstreget, ment er Søren Andersen} Andersen af Sillesthoed, Villars Jensens Koene {Karen Lauridsdatter} og Jørgen Johansens Søn {Jens Jørgensen} af Breinhoed.
28681767.08.02Johanne Jensdatter Ullerup Jens Hansen Mette Andersdatter Jens Hansen i Ullerup Hafde samme dag {Dom 7 post Trinit:} en daatter til Daaben Jahan Kaldt, Frembaaren af Peder Olufsens Koene {Dorte Jensdatter} i Bexgaard. Faddere vare, Jens Jørgensen, Peder Christensen, Lars Knudsen, Ole Nielsen Jens Christensens Encke alle af Ullerup.
28731768.05.01Mette Christensdatter Hedegaard Christen Christensen Hag den Yngre Kirsten Hansdatter Christen {Christensen} Hag i Hedegaard Hafde d: 4de Søndag efter Paaske en Daatter til daaben Mette Kaldet, Frembaaren af Mandens Søster {22c, Marie Christensdatter}, Fadderne vare: Christen {Christensen} Hag den Ældre. Lauritz Nielsen, Niels Sørensen og Peder Hendrichsen alle ibid: Mads Hag af Giuve, og Christen Birchebæch.
28741768.06.19Maren Villadsdatter Bregnhoved Villads Jensen Karen Lauridsdatter Villars Jensen i Bregnhoed Hafde Dom: 3 post Trinit: en Datter til daaben Maren Kaldt, Frembaaren af {... tom plads ...} Fadderne vare Fæste Nielsen avls karlen paa Søndersthoed, Jørgen Laurßen fra Schiærhoed. Hans {Hansen} Breinhoed og Jørgen Johansens Koene {Ida Jensdatter} ibid.
NOTITS: Da der ingen komma står efter Fæste Nielsen tages "avls karlen paa Søndersthoed" som hans beskrivelse, ellers ville der have stået Fæste Nielsen af xxx, avlskarlen ... etc.
28761768.08.28Mette Madsdatter Farre Mads Jespersen Mette Jensdatter Mads Jespersen i Farre Havde Dom: 13 post Trinit en Daatter til daaben Mette Kaldt Frembaaren af {... tom plads ...} Fadderne vare Anders {Christensen} Bøcher, Søren Christensen af Farre, Mads Madsen {den Unge} af Loftlund, Mads Madsens Pige etc.
28791768.10.02Kirsten Johansdatter Bøllund Johan Jørgensen Mette Jensdatter Johan Jørgensen i Byllund Hafde Dom: 18 post Trinit en datter til daaben Kiersten Kaldt, Frembaaren af Hans Koenis Moder: Fadderne vare Jørgen Sørensen, og de andre Beboere i Stoer Hestlund, Morten Sørensens {Birte Jakobsdatter} og Søren Hansens Koener {Johanne Andersdatter} af Byllund, Søren Jørgensen af Breinhoed.
Begravelse nr. 7557
28811768.12.04Ingeborg Christensdatter Give By Christen Christensen Skov Lene Jensdatter Christen {Christensen} Skoue i Giufve Havde Dom 2 Advent: en datter til daaben Ingeborg Kaldet: Frembaaren af Christen Sørensens datter i Gifschou Fadderne vare Christen Sørensen, Christen Johansen af Giufschou Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Niels {Nielsen} Bæch og Jens {Nielsen} Egskous Koene {Mette Nielsdatter} {Give By}.
28831769.03.05Maren Christensdatter Farre Christen Sørensen Maren Nielsdatter Christen Sørensen i Farre Hafde Mid Faste Søndag 1 daatter til daaben Maren Kaldet Frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}: Fadderne vare Iver {Nielsen} Mølgaard og Niels Bentsen, Ifs {Jeb Nielsen} Hustrue i Gammel Mølle, Mads Jespersens Hustrue {Anne Christensdatter}
NOTITS: Moderens navn med forbehold fra FT 1787 Hedegaard, hvor hun har denne datter Maren af 1. ægteskab og er gift 2. gang 1774 med Christen Christensen. Dermed skulle Christen Sørensen være død 1769-74, men ikke set begravet i Give.
28871769.05.04Karen Sørensdatter Bøllund Søren Hansen Johanne Andersdatter [Søren] Hansen i Byllund Hafde Christi Himmelfarts dag en daatter til daaben Karen kaldt, Frembaaren af Morten Sørensens Koene {Birte Jakobsdatter} ibid; Fadderne vare Johan Jørgensen i Byllund, Christen Sørensen og Koene item Jørgen Sørensen af Stoer Hestlund og Smiden af Tromborg.
Begravelse nr. 6882
NOTITS: Begravet 1788, 19 år gammel.
28901769.08.13Christiane Sørensdatter Bregnhoved Søren Jørgensen Maren Nielsdatter Søren Jørgensen i Breinhoed Hafde Dom: 12 post Trinit en daatter til daaben Christiana kaldt, Frembaaren af Frue Dørken {Dørker, Agnete Jensdatter Lyngbye} paa Søndersthoed Fadderne vare. Villars Jensen, Hans Hansen, af Breinhoed Christen Hansen og Hans Pedersen item Søren Andersens Koene {Maren Gydesdatter} i Sillesthoed.
Begravelse nr. 6750
NOTITS: Begravet knap 4 år gammel i 1773.
28911769.08.13Mette Christensdatter Give By Christen Madsen Mette Simonsdatter Christen Madsen i Giufve Hafde samme dag 1 Datter til daaben Mette kaldet Fadderne vare Erick Philipsen, Christen {Nielsen} Houer, Mads {Thomsen} Hag, Vestes {Vestesens} datter {19c, Margrethe Vestesdatter}, Jacob {Lauridsen} Vestergaards daatter {17c, Anne Jakobsdatter}. etc.
28921769.09.03Anne Marie Pedersdatter Hedegaard Peder Henriksen Anne Sørensdatter Peder Hendrixsen i Hedegaard Hafde Dom: 15 post Trinit: en datter til daaben, An Marie Kaldt, Frembaaren af Niels Sørensen {Vestergaards} Hustrue {Karen Pedersdatter} i Hedegaard. Fadderne vare En tienistekarl fra Søndersthoed, Christen {Christensen} Hag {den Yngre}, Lauritz Nielsen etc:
Begravelse nr. 6782
NOTITS: Begravet 1778, syv et halvt år gammel.
28941769.09.24Maren Larsdatter Givskov Lars Madsen ? Lars Madsens kone Las Madsen i Giufschou Hafde Dom: 18 post Trinit: een datter til daaben. Maren Kaldt Frembaaren af Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter}, Fadderne vare Christen Sørensen, Christen Johansen og Karen Loftlund alle ibid: {dvs. Givskov} Christen {Nielsen} Houe {Hover} i Giuve, Mads {Thomsen} Hag etc:
28981769.10.08Bodil Nielsdatter Farre Niels Nielsen Gravel ? Niels Nielsen Gravels kone Hyrden Niels {Nielsen} Gravel i Farre hafde samme dag {Dom: 20 post Trinit:} en datter til daaben Boel Kaldt, Frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} ibid, Fadderne vare Villars Nielsen, Peder Christensen, Christen Olufsen, Anders {Christensen} Bøchers Hustrue, Iver {Jensen} Mølgaard etc:
28991769.10.15Maren Christensdatter Hedegaard Christen Christensen Hag, den Yngre Kirsten Hansdatter Christen Christen{sen} Hag {den Yngre} i Hedegaard Hafde Dom 21 post Trinit: en Daatter til daaben Maren Kaldt, Frembaaren af Hans Faders {Christen Christensen Hag den Ældre} Hustrue {kaldet også moder: Marie Nielsdatter} ibid: Fadderne vare Niels Sørensen {Vestergaard}, Laust Nielsen Peder Hendrichsen alle af Hedegaard, Hans Hansen af Breinhoed item. Villars Jensen etc.
Begravelse nr. 6917
NOTITS: Begravet 21 år gammel i 1791.
29001769.10.29Sidsel Nielsdatter Give By Niels Nielsen Bech Else Madsdatter Kovtrup Niels Bæch i Giuve hafde Dom: 23 post Trinit en Datter til daaben Zidsel kaldt, Frembaaren af Hans Søster {25+, Ingeborg Nielsdatter}, Fadderne vare Søren Madsen, Christen {Nielsen} Houer, Søren K{autrup} Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter} Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} og Villars {Pedersen} Hags Hustrue {Mette Nielsdatter} alle af Giuve.
Begravelse nr. 6697
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
29041770.01.14Inger Johansdatter Tromborg Johan Herman ? Johan Hermans kone Johan Herman i Tromborg Havde Dom: 2 post Epiph: 1 datter til daaben, Inger Kaldet Frembaaren af Mads {Thomsen} Hages Hustrue i Giufve, Fadderne vare Peder Hansen, Niels Olufsen, Johannes Pedersens Hust. {Sidsel Knudsdatter} alle af Bexgaard Niels Lauritzen af Tromborg. Peder Hendrichsen og Hendrich Pedersens Koene {Marie Nielsdatter} af Hedegaard.
NOTITS: Johan Herman er vel "smeden i Tromborg" andetsteds.
29051770.02.11Anne Jensdatter Give By Jens Nielsen Egeskov Mette Nielsdatter Jens {Nielsen} Egchov i Giuve Hafde Dom: Septuage: en Datter til daaben Anne Kaldet Frembaaren af Erich Philipsens Koene {Maren Sørensdatter} i Giuve, Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesen, af Giuve, Laust {Lars Madsen} i Giufschou, Peder Sørensen fra Søndersthoed, Christen Birchebæchs Koene i Giuve.
Begravelse nr. 6735
NOTITS: Begravet 3 år gammel.
29061770.03.11Else Madsdatter Skovdallund Mads Pedersen ? Mads Pedersens 1. kone Mads Pedersen i Schoudallund Hafde paa 2den Søndag i Faste en datter til daaben Else Kaldt, Frembaaren af Søren Fæstesens Koene i Neder Donrup: Fadderne vare Niels {Sørensen} Skoue, Jørgen Lassen Monsr: {Christen} Pedersens {Donnerup} Søn Niels {Christensen Donnerup, 23c}, Avls Karlen paa Donneruplund.
Begravelse nr. 6702
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel af Vemmelund! ikke Skovdallund.
29071770.04.08Mette Olesdatter Give By Ole Nielsen Nørgaard Maren Jespersdatter Ole {Nielsen} Nørgaard i Giufve Havde Dom. Palmarum en datter til daaben Mette Kaldt, Frembaaren af Veste Vestesen Koene {Kirsten Jespersdatter}, Fadderne vare Veste Vestesen, Ole Nørgaards broder. Erich Philipsens Hst: {Maren Sørensdatter} Søren Madsens Hust: {Ane Marie Laustdatter}, Søren Koutrups og Christen Houers Hust: {Else Jensdatter}.
Begravelse nr. 6712
NOTITS: Begravet 7 måneder gammel.
29091770.04.22Maren Jørgensdatter Nederdonnerup Jørgen Larsen Margrethe Knudsdatter Jørgen Lassen i Neder Donrup Havde d: 1 første Søndag efter Paaske en daatter til daaben Maren Kaldt. Frembaaren af Søren Jensens Koene i Neder Donrup, Fadderne vare Søren Jensen, ibid: Niels {Sørensen} Skous Koene, Søren Fæstesens {Mette Sørensdatter}, en Huus Koene og Jørgen Johansen af Breinhoed.
29111770.05.06Ida Sophie Johansdatter Bøllund Johan Jørgensen Mette Jensdatter Johan Jørgensen i Byllund Hafde 3die Søndag efter Paaske en daatter til daaben Ide Sophie Kaldet Frembaaren af Morten Sørensens Hustrue {Mette Jensdatter} ibid: Fadderne vare: Jørgen Johansen af Breinhoed, Hans Sørensen af Byllund, Christen Sørensen af Stoer Hestlund, Jens Jørgensen og Jørgen Jørgensen af Ullerup.
Begravelse nr. 6706
NOTITS: Begravet 8 uger gammel.
29121770.07.01Maren Madsdatter Farre Mads Jespersen Mette Jensdatter {REKONSTRUKTION udfra begravelsen #6799 25. marts 1779: 'Samme dag {Maria bebudelsesdag} blev Mads Jespersens datter i Farre navnlig Maren Madsdatter 8 aar gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6799
NOTITS: 1. juli arbitrær valgt mid i året. Mads Jespersen ses i Farre i Extraskatten 1762 og ved begravelsen 1779, dvs han boede der vel også i 1770 men dåben er glemt i Give kirkebog.
29161770.12.09Maren Villadsdatter Give By Villads Pedersen Hag Mette Nielsdatter Villars {Pedersen} Hag i Giufve Hafde Dom: 2 Advent en daatter til daaben Maren kaldt, af Sophie Hedevig Hadler, Fadderne vare Anders Møller, Mads {Thomsen} Hags StifSøn Jens {Nielsen} Egskovs Hustrue {Mette Nielsdatter}, Veste Vestesen Hust: {Kirsten Jespersdatter} Christen Houers {Else Jensdatter}, og Jacob {Lauridsen} Vestergaards daatter {18c, Anne Jakobsdatter} alle af Giuve.
Begravelse nr. 6739
NOTITS: Begravet godt 2 år gammel i 1773. Forældrene viet 1769 i Give.
29171771.01.01Kirsten Pedersdatter Farre Peder Pedersen Banch ? Peder Pedersen Banchs kone Peder Pedersen Banch i Farre Hafde Nyt aars dagen en datter til daaben Kiersten Kaldet Frembaaren af en Pige paa Donnerupgaard Maren. Fadderne vare: Niels Bentsen i Mølgaard. If {Jeb Nielsen} i Gammel Mølle, Christen Olesen; Villars Nielsen og Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} i Farre.
NOTITS: Ikke klart hvem Peder Pedersen Bank er.
29181771.02.24Karen Poulsdatter Nygaard Poul Nygaard ? Poul Nygaards kone HuusManden Poul i Nyegaard Hafde 2den Søndag i Faste en daatter til daaben Karen kaldt, Fermbaaren af Søren Knudsens Hustr: {Margrethe Troelsdatter} ibid: Fadderne vare Søren Knudsen item 1 karl tiende i Nyegaard 1 karl paa Donrup 1 Huus Koene i Nyegaard.
29191771.03.17Navnløs Farre Søren Christensen ? Søren Christensens 2. kone {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {5 Søndag i Fasten} blev Søren Christensens barn i Farre jordet.'}
Begravelse nr. 6719
29241771.06.23Mette Marie Sørensdatter Bæksgaard Søren Sørensen Birte Pedersdatter Søren Sørensen i Bexgaard Havde Dom 4 post Trinit en datter til daaben Mette Marie kaldt, Frembaaren af Mandens Moder {Mette Sørensdatter}, Fadderne vare Johannes Pedersen {Bæksgaard}, Fæster Sørensen, 1 Karl fra Donrup {Donneruplund}. 1 Pige ibid: og Peder Olufsens Hustrue {Dorte Jensdatter} af Bexgaard - .
NOTITS: Søren Sørensen er født i Nederdonnerup, flytter her til Bæksgaard, før 1777 til Højgaard i Give.
29281771.11.03Karen Christensdatter Give By Christen Madsen Mette Simonsdatter Christen Madsen i Giuve Hafde Dom: 23 post Trinit en datter til daaben Karen Kaldet, Frembaaren af Søren Knudsens Hustrue {Margrethe Troelsdatter} i Nyegaard: Fadderne vare Søren {Knudsen} Nyegaard, Jacob {Lauridsen} Vestergaard i Giufve og et par andre der fra Byen.
Begravelse nr. 6791
NOTITS: Begravet 7 år gammel i 1779.
29301771.12.01Ide Sofie Johansdatter Bregnhoved Søren Jørgensen Maren Nielsdatter Søren Jørgensen i Breinhoed Samme dag {Dom: 1 Advent: } en datter til daaben Ide Sophie kaldt, Frembaaren af Johan Jørgensens Koene {Mette Jensdatter} fra Byllund: Fadderne vare Hans Hansen og Villars Jensen af Breinhoed item Søren Andersen og Christen Hansen af Sillesthoed.
Begravelse nr. 6722
NOTITS: Begravet 2 uger gammel.
29321772.01.19Anne Marie Mortensdatter Bøllund Morten Sørensen Birte Jakobsdatter Morten Sørensen i Byllund Hafde 2 Søndag efter Hellig Tree Kongers dag en datter til daaben An Marie kaldt. Frembaaren af Søren Hansens Koene {Johanne Andersdatter} ibid Fadderne vare: Christen Sørensen og Niels Nielsen {Askær} i Stoer Hestlund, Johan Jørgensens Koene {Mette Nielsdatter} i Byllund og Niels Sørensen i Hedegaard.
NOTITS: Navnene Christen Sørensen og Niels Nielsen i Store Hestlund er nye. Kunne være nye fæstere.
29331772.02.16Anne Marie Pedersdatter Farre Peder Pedersen Bank Maren Olufsdatter Peder {Pedersen} Banch i Farre. Hafde Dom: Septuges: en datter til daaaben Ane Marie kaldet. Frembaaren af Mandens Moder ibid: Fadderne vare: Anders {Christensen} Bøcker i Farre, Johan Jørgensen i Byllund og Jørgen Jørgensen i Byllund.
29351772.03.15Maria Sørensdatter Sillesthoved Søren Andersen Maren Thomasdatter Søren Andersen i Sillesthoved Havde d: 2 Søndag i Faste end datter til daaben Maria kaldt Frembaaren af Hans Koenes Moder {Inger Christensdatter, Lihme, Nørup}, Fadderne vare Christen Hanseen og Hans Pedersen i Sillesthoed. Villars Jensen, Søren Jørgensen og Hans Hansen i Breinhoed -
Begravelse nr. 6744
NOTITS: Begravet 14 måneder gammel.
29371772.03.29Karen Villadsdatter Give By Villads Pedersen Hag Mette Nielsdatter Villars Pedersen i Breinhoed {fejl for Give By} Havde samme dag {Mid Faste Søndag} en datter til daaben Karen kaldt, Frembaaren af Mads {Thomsen} Hages Hustrue {Inge Hage} i Giuve, Fadderne vare Villrs Jensen og Søren Jørgensen i Breinhoed.
NOTITS: Villads Pedersen bor i Give By ikke i Bregnhoved, præstens fejl, se børn 1770 #2916 og 1774.
29381772.05.10Mette Marie Olesdatter Ullerup Ole Nielsen Mette Pedersdatter Ole Nielsen i Ullerup Havde d: 10 May en datter til daaben Mette Marie kaldt, Frembaaren af Veste Vestesens Hustrue {Kirsten Jespersdatter, Give By}: Fadderne vare Jens Jørgensen, Jørgen Jørgensen.
Begravelse nr. 6736
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.
29391772.05.10Birte Nielsdatter Mosgaard- Store Niels Hansen Ane Nielsdatter Niels Hansen Mosgaard. Hafde samme dato {d: 10 May} en datter til daaben Birthe kaldet, Frembaaren af Mads {Thomsen} Hages Hustrue {Inge Hage} i Giufve. Fadderne vare: Søren Fæstesen fra Høigaard, Niels Hansens Broder tienende paa Donrup {Donneruplund}. og Johannes {Pedersen} i Bexgaard -
Begravelse nr. 6726
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
29441772.09.20Anne Marie Nielsdatter Hestlund- Store Niels Christensen Murmand Else Katrine Jensdatter Niels Christensen {Murmand} i Stoer Hestlund Hafde Dom: 14 post Trinit en datter til daaben An Marie kaldet Frembaaren af Jens {Jensen} Vemmelunds Koene i Giufve Fadderne vare Niels {Nielsen} Askiær ibid. {Store Hestlund}. Morten Sørensen, Johan Jørgensen i Byllund. og Niels Sørensen . Lille Hestlund Mølleren {Jens Knudsen} i Ulkier Mølle -
Begravelse nr. 6728
NOTITS: Begravet 14 uger gammel. Faderen kaldes også Tømmermand.
29471772.12.06Sophie Pedersdatter Farre Mølle Peder Christensen Nyborg Voldborg Mikkelsdatter Boas Peder Nyeborg i Farre Mølle Hafde samme dag {Dom 2 Adventz} en datter til daaben Sophie kaldet Frembaaren af Mandens Søster {Maren? Christensdatter} i Nyeborg, Fadderne vare Christen Hansen i Sillesthoed, Mads Jørgensen i Lille Nørschou {Lindeballe} Manden af Binnespil {Bindesbøl, Lindeballe}. Item Beboerne af Nørschou {Lindeballe}.
NOTITS: Peder Christensen Nyborg er svoger til Johan Friedlieb Lehman, der ejede Farre Mølle indtil 1765. Se link. Han er formodentlig født i Nyborg, Langskov sogn.
LINK: Brejl Tørrild #280 for Peder Christensen Nyborg i 1758.
29501773.03.21Margrethe Lauridsdatter Hedegaard Laurids Nielsen Else Bennetsdatter Laust Nielsen i Hedegaard Hafde Mid Faste Søndag en datter til daaben Margrethe kaldt, Frembaaren af Koenens {Else Bennetsdatter} søster fra Randbøl Sogn Fadderne vare: Niels Lauritzen, Niels Sørensens Koene {Karen Pedersdatter} og Christen {Christensen} Hages {Kirsten Hansdatter}, item Jacob {Lauridsen} Vestergaard datter {Anne Jakobsdatter, Give By}.
29511773.04.08Maren Nielsdatter Stenbjerglund Niels Henningsen Maren Lauesdatter Niels Henningsen i Stenbierglund Havde Skiærtorsdag en datter til daaben Maren kaldet, Frembaaren af Iv {Jeb} Nielsens Koene i Gammel Mølle, Fadderne vare Iv {Jeb} Nielsen, Jens Nielsen og Mads {Thomsen} Hages Stif Søn i Giuve - item Søren Christensens Koene {Kirsten Jørgensdatter} i Farre.
29531773.06.06Karen Marie Jensdatter Vorslunde Jens Mikkelsen Anne Nielsdatter Jens Mickelsen i Vorslunde Hafde Dom: Trinit: en datter til daaben Karen Marie kaldt Frembaaren af Mads {Thomsen} Hages Koene {Inge Christensdatter} i Giufve, Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Søren Lundes Søn, Hans {Hansen} og Villars {Jensen}.
Begravelse nr. 6795
NOTITS: Begravet knap 6 år gammel i 1779. Jens Mikkelsen må have forladt sognet før 1787 eller han er ikke talt.
29571773.08.08Birte Kirstine Pedersdatter Øgelund Peder Mortensen Karen Markusdatter Peder Mortensen i Øgelund Hafde Dom: 9 post Trinit: en daatter til daaben Birthe Kierstine kaldt, Frembaaren af Koenens {Karen Markusdatter} Søster {Abelone? Markusdatter, Stakroge?, Sønder Omme}, Fadderne vare Veste Sørensen i Hedegaard, Mandens {?Peder Mortensen} Koenes {?Karen Markusdatter} {... her mangler en slægtsbetegnelse ...} Jens Mickelsen i Vorslunde, Mads {Thomsen} Hag i Giufve og Stif Søn ibid.
Begravelse nr. 6788
NOTITS: Begravet 6 år gammel i 1779.
29581773.10.10Maren Madsdatter Loftlund Mads Madsen An Margrethe Jensdatter Mads Madsen i Loftlund hafde Dom: 18 post Trinit: en datter til daaben Maren kaldet, Frembaaren af Mandens Koenis søster: Faddere vare: Niels Bentsen i Mølgaard, Jv {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Mads {Thomsen} Hags Stif Søn i Giufve.
Begravelse nr. 6878
NOTITS: Begravet 1787 i Store Mosgaard 14 år gammel.
29591774.01.23Kirsten Hansdatter Sillesthoved Hans Pedersen Mette Jakobsdatter Hans Pedersen i Sillesthoed Hafde d. 3 Søndag efter Hellig trei Kongers dag en datter til daaben Kersten kaldet, Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} i Giufve, Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard i Giufve, Christen Hansens {Anne Christensdatter} og Søren Andersens Koener {Maren Thomasdatter} og Villars Jensens Koene {Karen Lauridsdatter} i Breinhoed —
29611774.02.27Margrethe Pedersdatter Farre Peder Christensen Husmand Karen Pedersdatter Peder Christensen i Farre Hafde 2 Søndag i Faste en datter til daaben Margrethe kaldet, frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}: Fadderne var Iv {Jeb} Nielsens Koene i Gammel Mølle, Iver {Jensen} Mølgaards encke {Maren Sørensdatter}, Niels Bentsens Koene {Maren Pedersdatter}. Anders Nielsen og Søren Christensens Hustru {Kirsten Jørgensdatter} alle fra Farre.
Begravelse nr. 6757
29621774.03.06Anne Kirstine Christensdatter Give By Christen Madsen Mette Simonsdatter Chriten Madsen i Giuve Hafde 3die Søndag i Faste en datter til daaben Anne Kierstine kaldet Frembaaren af Christen Pedersens Hustrue i Bexgaard {muligvis fejl sted}: Fadderne vare Ole {Nielsen} Nørgaards Hustrue {Maren Jespersdatter}, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Jens {Christensen?} Skoue {?19+} og Niels {Nielsen} Bæch alle af Giuve.
29631774.03.06Maren Pedersdatter Bøllund Peder Olufsen Dorte Jensdatter Peder Olufsen i Bøllund Hafde samme dag {3die Søndag i Faste} en datter til daaben Maren kaldet Frembaaren af Søren Hansen Hustrue {Johanne Andersdatter}: Fadderne vare Morten Hansen, Johan Jørgensen og Søren Hansen alle af Bylllund item Jens {Nielsen} Egskovs Hustrue {Mette Nielsdatter} i Giufve.
29641774.03.31Anne Kirstine Christensdatter Farre Christen Olufsen Anne Marie Nielsdatter Christen Olufsen i Farre Hafde Dom: Virid: en datter til daaben An Kirstin kaldet Frembaaren af Hendrich Jensens Hustrue {1. kone Else Andersdatter}, Fadderne vare: Mads Jespersen Hustrue {Anne Christensdatter}, Niels Bentsen, Christen Nielsen og Anders Nielsen af Farre.
29651774.05.29Johanne Nielsdatter Stenbjerglund Niels Henningsen Maren Lauesdatter Niels Henningsen i Stenbierglund Hafde Paa Trinit: Søndag en daatter til daaben - Johanne Frembaaren af Hans Koenes {Maren Lauesdatter} Moder - fadderne vare If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Niels Bentsen i Mølgaard. Christen Nielsen i Farre og Mads {Thomsen} Hages Stif Søn i Giufve.
29661774.06.12Helvig Marie Larsdatter Farre Lars Christensen Mette Lauridsdatter Mette Lavritsdatter i Farre Havde Dom: 2 post Trinit: et uægte barn til daaben Helvig Marie kaldet, Frembaaren af Katrin Bøchers i Farre, Hvor da blev udlagt til Barne Fadder en Karl da tienende paa Laage ved nafn Las Christensen.
NOTITS: Den udlagte fader tjente på Laage herregård i Sindbjerg sogn.
29671774.07.03Maren Sørensdatter Give By Søren Madsen Kovtrup ? Søren Madsen Kovtrups kone Søren Madsen i Giuve Hafde Dom: 5 post Trinit: en datter til daaben Maren kaldet, Frembaaren af Anders Jensens Koene i Myllerup {Møllerup, Hammer}, Fadderne vare Niels {Nielsen} Bæch. Jacob Lauritzen {Vestergaard}, Christen Madsen og Troels Christensen alle af Giufve.
Begravelse nr. 6756
NOTITS: Begravet ½ år gammel. Her er Søren Madsen den der kaldes Kovtrup ikke Søren Madsen i Søndergaard, fordi bæreren kommer fra Myllerup i Hammer sogn, hvor Kovtrup også ligger.
29701774.08.04Maren Sørensdatter Farre Søren Christensen Kirsten Jørgensdatter Søren Christensen i Farre Hafde samme dag {Dom: 10 post Trinit} en datter til daaben Maren kaldet, Frembaaren af peder Hendrichsens Hustrue {Anne Sørensdatter} i Hedegaard, Faddere vare Peder Hendrichsen, Mette Nielsdatter af Giuve, Christen Nielsen Anders Bindesbøl og Henrich Jensen af Farre.
Begravelse nr. 7147
NOTITS: Begravet 34 år gammel i 1811 i Farre, kaldes i FT 1787 taabelig.
29751774.10.23Christiane Henningsdatter Give By Henning Hansen Bodil Marie Christensdatter Henning Hansen i Giufve Havde d: 21 Søndag post Trinit en datter til daaben Christian kaldet Frembaaren af Nils {Christensen} Donrups Koene {Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand} i {Uhre? 1775} Brande Sogn Fadderne Sr. {Christen} Pedersen paa Donrupgaard og Sr. Peder {Christensen} Donrup i Farre Mølle Sr. Niels Andersen {Wong} fra Arvad Mølle og Sr. Jens {Nielsen} Nørschou i Schiærhoed —
29761774.10.23Navnløs Nederdonnerup Peder Sørensen Anne Marie Madsdatter {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Samme dag {d: 21 Søndag post Trinit:} blev Peder Sørensens enke Anne Marie Madsdatter fra Nederdonrup i sit alders 33 aar 9 maaneder og 2 uger + fremdeeles blev en datter af samme enke uden navn jordet.'}
Begravelse nr. 6755
NOTITS: Må være død nogle dage gammel.
29771774.11.13Mette Eriksdatter Hjortsballe Erik Philipsen Maren Sørensdatter Erich Philipsen i Hiortsballe Havde Dom: 24 post Trinit: en datter til daaben Mette kaldet Frembaaren af Mandens Syster fra Højgaard: Fadderne vare: Jørgen Lassen Peder Thomsen i Neder Donrup og Manden fra Stoer Mosgaard.
29781774.11.20Else Pedersdatter Nederdonnerup Peder Thomsen Kirsten Nielsdatter Peder Thomsen i Neder Donrup Havde Dom: 25 post Trinit en datter til daaben Else kaldet, frembaaren af 1 tiniste Pige paa Donrupgaard Fadderne vare Erich Philipsen, Niels {Sørensen} Skouv, en tieneste karl paa Donrupgaard etc.
29821775.03.12Christiane Sørensdatter Bregnhoved Søren Jørgensen Maren Nielsdatter Søren Jørgensen i Breinhoed Havde den 2den Søndag i Faste en Datter til daaben Christiane kaldet, Frembaaren af Christen Jensens Hustrue {Karen Nielsdatter} i Sønder AasKiær {Brande}. Fadderne vare Søren Andersen, Christen Hansen og Hans Pedersen i Sillesthoed.
29831775.03.19Ellen Marie Pedersdatter Tromborg Peder Hansen Mette Pedersdatter Peder Hansen i Tromborg Havde 3 Søndag i Faste en datter til daaben Ellen Marie kaldet, Frembaaren af Maren Christensdtr i Hyvel {Hyvild} i Brande Sogn: Fadderne vare Jens Gregers Hustrue ibid Søren Sørensen i Høigaard, Jens Jørgensen og Ole Nielsen i Ullerup.
NOTITS: Hverken Peder Hansens eller Mette Pedersdatters (hun kunne være født i Farre) fødesogne kendes. Om Maren Christensdatter, der bærer, er i familie kan ikke ses. Som navnet står synes det at være fornavne Jens Gregers uden efternavn, men kunne evt. tydes som Jens Gregers"en", hvor "en" er forkortet væk
29841775.04.17Karen Marie Nielsdatter Farre Niels Bentsen Maren Pedersdatter Niels Bentsen i Mølgard Havde den 2den Paaske dag en datter til daaben Karen Marie kaldet, Frembaaren af Peder Madsens Hustru i [B]end[..g] i [Green/Greis] Sogn Fadderne vare Mads {Madsen} Loftlund. Troils Christensen i Giuve, Anders Binnesbels Hustrue og Henrich Jensens Hustrue {Else Andersdatter} i Farre.
NOTITS: Moderen er af Tofthøj, Gadbjerg.
29871775.10.01Malene Larsdatter Givskov Lars Madsen Maren Christendatter Laust Madsen i Giufschou Hafde Dom: 16 post Trinit: en datter til daaben Malene kaldet Frembaaren af Sr. {Jens Nielsen} Nørschous Koene {Marie Jokumsdatter} i Schiærhoed, Fadderne vare Anders {Christensen} Møller, Mads {Thomsen} Hages StifSøn, Veste Vestesens Søn {15 Søren Vestesen} i Giuve Johannes {Christensen, 25} i Giufschou —
29881775.10.15Mette Christensdatter Ullerup Christen Pedersen Kirsten Jensdatter Christen Pedersen i Ullerup Havde Dom: 18 post Trinit: en datter til daaben Mette kaldet, Frembaaren af Hans Koenes {Kirsten Jensdatter} Søster {Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande}, fadderne vare Laust Knudsen, Johan {Jørgensen} i Billund {Bøllund}, Jens Green Jacob {Lauridsen} Vestegaards Koene {Karen Jensdatter} i Giufve.
29891775.11.26Maren Sørensdatter Give By Søren Madsen Søndergaard Ane Marie Laustdatter Søren {Madsen} Søndergaard i Giuve Hafde Dom. 24 post Trinit en datter til daben Maren kaldet, frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestegaards datter {20, Kirsten Jakobsdatter} Troels {Christensen}, Peder Nielsens Hustrue Christen {Christensen} Skous Datter {18, Maren Christensdatter} og Hyrdens {Jens Pedersen Banch} Pige.
29901775.12.17Maren Lauridsdatter Hedegaard Laurids Nielsen Else Bennetsdatter Lauritz Nielsen Hedegaard. Hafde d 3 Søndag i Advent en Datter til daaben Maren kaldet, Frembaaren af Mandens Søster, Fadderne vare: Niels Sørensen {Vestergaard}, Peder Hendrichsen Christen {Christensen} Hag {den Yngre} alle fra Hedegaard, Peder {Sørensen} og Veste Sørensen fra Vorslunde —
NOTITS: Peder og Veste Sørensen er sønner af Søren Vestesen i Vorlunde.
29911776.01.28Maren Hansdatter Sillesthoved Hans Pedersen Mette Jakobsdatter Hans Pedersen og Mette Jacobsdatter i Sillesthoed. Havde d: 4 Søndag efter Hellig tree Kongers dag en datter til daaben Karen kaldet, Frembaaren af Jacob Lauritzens {Vestergaard} datter {20, Kirsten Jakobsdatter} i Giufve, Fadderne vare: Søren Andersen, Christen Hansen ibid: Villars Jensen og Hans Hansen i Breinhoed.
NOTITS: Første dåb med moderens navn i Give kirkebog.
29921776.03.03? Jensdatter Bregnhoved Jens Mikkelsen Ane Nielsdatter Breinhoed Jens Michelsen og Anne Nielsdatter Havde d: 3 Søndag i Faste en dat {... halv linie tom ...} {? Jensdatter} Frembaaren af Søren Jørgensens Hustrue {Maren Nielsdatter} Fadderne vare Hans {Pedersen?} Banch, Villars Jensen og Søren Jørgensen alle af Breinhoed.
29931776.03.14Dødfødt Øgelund Peder Mortensen Karen Markusdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Mid Faste Søndag} blev et død føed barn af Øgelund [ve]rende Peder Mortensens Jordet.'}
NOTITS: Datoen arbitrær sat til tre dage før begravelsen. Moderen er Peder Mortensens 2. kone
29961776.06.02Karen Marie Nielsdatter Stenbjerglund Niels Henningsen Maren Lauesdatter Stenbierglund Niels Henningesen og Maren Sørensdatter {fejl for: Lauesdatter} Hafde Dom: Trinit: en datter til daaben Karen Marie kaldet, Frembaaren af Karen Henningsdatter af Brande, fadderne vare: Iv {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Anders Nielsen, Hendrich Jensen og Christen Nielsen i Farre.
29971776.06.16Karen Christensdatter Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter Sillesthoed, Christen Hansen og An Sørendtr {fejl for: Christensdatter} Havde Dom: 2 post Trinit en datter til Daaben Karen kaldet Frembaaren af Anders {Christensen} Møllers koene i Giuve. Fadderne vare Søren Andersen i Sillesthoed og Hans Christensens Koene {vel fejl for: Hans Pedersens kone, Mette Jakobsdatter} ibid, Villars Jensen og Hans Hansen i Breinhoed.
NOTITS: Præsten Lorentz Stallknecht får her i to følgende dåb et forkert navn for konen. Han er 52 år gammel på det tidspunkt, grunden til fejlene er vel nærmest at søge i at det var nyt, at konernes navne skulle angives, så han har ikke "kendt" navnene godt. Hans Christensens kone er også en fejl, for Hans Christensen døde 1763 og hans kone Karen Hansdatter i samme år.
19671776.07.01Ane Kirstine Højgaard Søren den Ældre Birte Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra vielsen 1797 og faddere ved datter Birte: ' Ane Kirstine .' }
NOTITS: Dato omtrendtlig. Nogenlunde sikker identifikation. Glemt døbt i kirkebogen. Hun får datter Anne *1800, da er bror Søren Sørensen den Yngre fadder. Da datteren Birte *1811 døbes bærer "søsteren" Karen Sørensdatter.
29991776.07.28Else Hansdatter Bregnhoved Hans Nielsen Mette Marie Jensdatter Breinhoed Mette Marie Jensdtr Havde d: 8 Søndag efter Trinit: en uægte datter til daaben kaldet Else, da der offentlig blev udlagt til Barne Fader en Persohn ved Navn Hans Nielsen, som har givet sig Nafn af Kræmer ved Foldingbroe.
30001776.08.04Anne Marie Pedersdatter Give By Peder Jensen Smed Skjøde Anne Else Nielsdatter Giufve Peder Jensen Smed {Skjøde} og An Else Nielstr Hafde Dom: 9 post Trinit: en datter til daaben An Marie kaldet, Frembaaren af Jomfr {Anne Katrine} Eneman {Ehnemann}, Fadderne vare Jens Christensen Skoue, Ole Nielsen {Nørgaard}, Troels Christensen og Kirsten Jacobsdatter alle af Giufve.
NOTITS: Moderen kaldes i FT 1801 i Hjortsballe Else Nielsdatter. FT 1787 i Dørken, Thyregod, hvor dette barn Anne Marie ses.
30031776.10.20Kirsten Marie Nielsdatter Hestlund- Store Niels Christensen Murmand Else Katrine Jensdatter Stoer Hestlund Niels {Christensen} Muurmand og Maren {fejl for: Else Katrine} Jensdr. Hafde Dom: 20 post Trinit: en datter til daaben Kirsten Marie. Fadderne vare Jens {Jensen} Vemmelund, Jacob {Lauridsen} Vestegaard i Giufve, Niels {Nielsen} Askiær i Hestlund.
30051776.11.10Kirsten Christensdatter Hedegaard Christen Christensen Hag den Yngre Maren Nielsdatter Hedegaard Christen {Christensen} Hag {den Yngre} og Maren Nielsdatter Hafde samme dag {Dom: 23 post Trinit:} en daatter til Daaben Kirsten kaldet Frembaaren af Niels {Lauridsen} Tromborgs datter Birthe {Nielsdatter} Fadderne vare: Laust Nielsens Hustrue {Else Bennetsdatter}, Niels Sørensen Peder Hendrichsen og Laust Nielsen alle af Hedegaard.
30061776.12.26Maren Villadsen Bregnhoved Villads Jensen Anne Laugesdatter Breinhoed Villars Jensen og An Lauersdr Hafde den 2den Juule dag en Datter til daben Maren kaldet, Frembaaren af Las Madsens Hustrue {Maren Christensdatter} i Gi[fskou] Fadderne vare Hans Hansen, Søren Jørgensen af Breinhoed. Troels Christenen i Giuve.
30071777.01.12Mette Knudsdatter Ullerup Knud Mortensen Inger Enevoldsdatter Ullerup Knud Mortensen og Inger Enevolds Havde Dom 1 post Epiph: en Datter til daaben Mette kaldet, Frembaaren af Maren Pedersdatter ibid Fadderne vare Jens Jørgensen og Jens Green fra Ullerup og Troels Chrisensens Hustrue {Barbara Vestesdatter} i Giufve.
30091777.01.19Mette Pedersdatter Give By Peder Olufsen Dorte Jensdatter Giuve Peder Olufsen og Dorthe Jensdtr Havde dito dag {Dom: 2 post Epiph:} en Datter til Daaben Mette kaldet, frembaaren af Jens Nielsens Hustrue {Mette Nielsdatter} ibid, fadderne vare: Troels Christensen, Jens {Pedersen} Banch, Peder {Jensen} Smed og Maren {Jespersdatter} Nørgaards alle ibid.
30101777.01.19Ida Charlotte Johansdatter Bøllund Johan Jørgensen Mette Jensdatter Byllund Johan Jørgensen og Mette Olufsdatter {Jensdatter!} Hafde samme dag {Dom: 2 post Epiph:} en datter til daaben Ida Chrarlotte kaldet, frembaaren af Jørgen Jørgensens Hustrue {Johanne Christensdatter} af Byllund. Fadderne vare Jacob Oderbeck {Pedersen *Odderbæk, Thyregod}, Søren Hansen og Jørgen Jørgensen alle ibid.
NOTITS: Hun bliver gift 1803 af Brandlund, Brande, hvor faderen flytter hen 1789, med Søren Jensen af Uldum.
LINK: Viet 1803 i Brande.
30121777.03.09Maren Pedersdatter Neder- donnerup Peder Olufsen ? Peder Olufsens 2. kone Neder Donrup Peder Olufsen Hafde Midfaste Søndag en Daatter til daaben Maren kaldet frembaren af Peder Hansens Hustr ibid, Fadderne vare: Peder Olesen. Laurs Lassen, Søren Jensen og Hustrue.
30141777.04.13Anne Kirstine Poulsdatter Nygaard Poul Nygaard ? Poul Nygaards kone Nyegaard Poul Huus Mand og {... tom plads ...} Havde {forrige begravelse d: 2 Søndag efter Paaske} en datter til Daaben An Kirstine kaldet, frembaren af Søren {Knudsen} Nyegaards Hustrue {Margrethe Troelsdatter} Fadderne vare: Søren Knudsen, Knud Sørensen og Jesper Clemmensen.
30161777.05.04Maren Jensdatter Ullerup Jens Hansen Mette Andersdatter Ullerup Jens Hansen og Mettte Andersdr Hafde d: 5 Søndag efter Paaske en datter Maren kaldet, frembaaren af Ane Barbara Anderdr fra ØeKier i Brande Sogn, Fadderne vare: Knud Mortensen, Jens Green og Ole Nielsen af Ullerup.
Begravelse nr. 6794
NOTITS: Begravet knap to år gammel. Moderen er fra Økær, Brande.
30191777.06.08? Pedersdatter Hedegaard Peder Henriksen Ane Sørensdatter Hedegaard Peder Hendrechsen og {... tom plads ...} Havde Dom: 2 post Trinit: en datter til daaben {... tom plads ...} Fadderen vare Niels Sørensen, Laurids Nielsen, Niels Lauridzen og Christen Christensen {Hag den Yngre} alle fra Hedegaard.
NOTITS: Horsbøl giver hendes navn med Anne Marie, men pigen med navnet Anne Marie, der begraves i dec. 1778 er 7½ år gammel og født 1769.
30201777.07.06Anne Elisabet Terkelsdatter Mammen Søndersthoved Terkel Jensen Mammen Ane Katrine Johansdatter Blunck Søndersthoedgaard Sr. Terkel {Jensen} Mammen og Hust Ane Catrine {Johansdatter Blunck} Hafde Dom: 6 post Trinit: en datter til Daaben Ane Elisabeth kaldet, Frembaaren af Mad: Møllers fra Randers Fadderne vare Hr. {Peder Andresen} Rabek {Raben} en Præst i Kierte i Fyen. Sr. Anders Jensen Mammen Kiøb Mand i Randers Sr. Clemmen [Therkelsen] fra Randers, og Mad: Enger Møllers ibid:
Begravelse nr. 6785
NOTITS: Begravet halvandet år gammel. Terkel Mammen er 1777-79 forpagter på Søndersthoved.
LINK: Mammen familien.
30211777.07.13Sophie Amalie Jensdatter Ulkær Mølle Jens Knudsen Karen Christensdatter Ulkiær Mølle Jens Knudsen og Karen Christensdr Havde Dom: 7 post Trinit: en datter til Daaben Sophia Amalia kaldet, Fadderne vare Peder {Christensen} Donrups Koene {Maren Eriksdatter} far Stoer Hestlund, som bar Barnet, Johanne Christensen fra Gifschou, Chri {sten Christensen} Hage {den Yngre, Hedegaard} Jens Christensen og Mads Nielsen —
30241777.11.23Karen Christensdatter Give By Christen Pedersen Kirsten Madsdatter Giufve Christen Pedersen og Kiersten Madsdatter Havde Dom. 26 post Trinit: en Datter til daaben Karen kaldet. Frembaaren af Søren Knudsens Hustrue {Margrethe Troelsdatter} af Byllund, Fadderne vare Søren Knudsen, Knud Sørensen af Byllund, Maren Christensdr og Mette Jensdr af Giuve.
30251777.12.07Anne Pedersdatter Neder- donnerup Peder Thomsen Kirsten Nielsdatter Neder Donrup Peder Thomsen og Kirsten Nielsdatter Havde Dom: 2 Adventis en Datter til Daaben An kaldet Frembaaren af Morten Olesens Hustrue {Maren Hansdatter} ibid: Fadderne vare Niels {Sørensen} Skous Jens Olesen, Søren Jensens Koene og Jørgen Lassens Hustrue {Margrethe Knudsdatter} ibid.
30271778.01.11Margrethe Madsdatter Farre Mads Jespersen Mette Jensdatter Farre Mads Jespersen og Mette Jensdr Havde Dom 1 post Epiph: en Datter til Daaben Margrete kaldet frembaaren af Barbara Madsdatter: Fadderne vare Niels {Nielsen} Gravel Anders {Christensen} Bødkers Søn {22, Christen Andersen}, Christen Nielsen, Christen Olesens Hustrue {Ane Nielsdatter} og Søren Christensens Hustrue {Kirsten Jørgensdatter} ibid:
30351778.07.05Karen Marie Rasmusdatter Farre Rasmus Jonsen Karen Hansdatter Farre Rasmus Joensen og [Karen Hansdr] Havde Dom 3 post Trinit en Datter til Daaben Karen Marie kaldet, frembaaren af Lars Joensens Hustrue i Linneballe Lars Joensen ibid, Peder Joensen og Christen Andersen af Farre og Jens Christensen Skov i Giuve.
NOTITS: Konens navn tydeligere i dåb #3068 og ikke død i mellemtiden.
30361778.07.12Maren Hansdatter Sillesthoved Hans Pedersen Mette Jakobsdatter Sillesthoed, Hans Pedersen og Mette Jacobsdatter Havde Dom 4 post Trinit: en Datter til Daaben Maren kaldet, Frembaaren af Kirsten Jacobsdatter {Give By}: Fadderne vare Jacob Laursen {Vestergaard} af Giufve, Hans Hansen i Breinhoed, Niels {Hansen} Mosgaard i Høigaard og Hans Nielsen i Farre Mølle tienende.
Begravelse nr. 6879
NOTITS: Begravet ni et halvt år gammel.
30371778.11.22Sidsel Johanne Nielsdatter Give By Niels Nielsen Bech Else Madsdatter Koutrup Giuve Niels {Nielsen} Bæch og Else {Madsdatter} Koutrup Havde Dom: 23 post Trinit en Datter til Daaben Zidsel Johanne Frembaaren af Ane Marie Laursdatter Fadderne Søren Madsen, Jacob Laursen {Vestergaard} Christen Madsens Hustrue {Mette Simonsdatter} og Kirsten Lauritzdatter alle ibid.
Begravelse nr. 6798
NOTITS: Begraves 4 måneder gammel som Lisbeth Johanne.
30381779.02.14Birte Marie Pedersdatter Hestlund- Store Peder Christensen Donnerup Maren Eriksdatter Stoer Hestlund Peder Christensen og Maren Erichsdatter Hafde Fastelavns Søndag en Datter til daaben Birthe Marie kaldet, Frembaaren af Monsr {Christen} Pedersens {Donnerups} Hustrue {Anne Olesdatter} paa Donrupgaard. Fadderne vare Monsr {Jens Nielsen} Nørschou {Skærhoved}, Mølleren Ole Pedersen {Poder} i Farre Mølle og Jomfr: {Anne Katrine Hansdatter} Ehneman.
NOTITS: Finere folk. Moderens familie fra Usseltoft, Brande var ikke så fin.
30391779.03.23Karen Jensdatter Bregnhoved Jens Mikkelsen Anne Nielsdatter Breinhoed Jens Michelsen og Anna Nielsdatter Hafde Mariæ Bebudelses dag en datter til Daaben Karen kaldet, Frembaaren af Kirsten Jacobsdatter af Giuve. Fadderne vare Søren Jørgensen Villars Jensen og Hans Hansen.
30441779.05.24Margrethe Pedersdatter Farre Peder Christensen Karen Pedersdatter Farre Peder Christensen og Karen Pedersdatter Havde samme dag {2den Pintze Dag} et barn til Daaben som blev kaldet Margrethe Frembaaren af Hendrich Jensens Hustr {Else Jensdatter}: Fadderne vare Anders Biennespil {Bindesbøl} Søren Graversen og Rasmus Joensen af Farre.
Begravelse nr. 6804
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
30451779.07.25Maren Pedersdatter Tromborg Peder Hansen Mette Pedersdatter Tromborg. Peder Hansen og Mette Pedersdatter Hafde Dom: 8 post Trinit en Daatter til Daaben, Maren kaldet Frembaaren af Maren Jensdtr: Fadderne vare Jens Jørgensen af Ullerup, Christen Jørgensen, Jens Hansen {Mosgaard i Bæksgaard} og Johannes Pedersen af Bexgaard.
30461779.08.08Inger Troelsdatter Give By Troels Christensen Ane Barbara Vestesdatter Giuve Troels Christensen og Barbara Vistisdatter Havde Dom: 10 post Trinit en Datter til Daaben Inger kaldet, Frembaaren af Mette Jensdatter: Fadderne vare Troels Christensen af Hvolvig {Hvollig, Borris}, Veste Vestesen, Jens {Nielsen} Egskou af Giufve og Johannes Christensen af Giufskou.
Begravelse nr. 6810
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel.
30471779.10.31Johanne Marie Pedersdatter Loftlund Peder Sørensen Karen Stephansdatter Loftlund Peder Sørensen og Karen Hansdr {Stephansdatter} Hafde Dom: 22 pot Trinit: en Datter til daaben Johanne Marie kaldet Frembaaren af Mandens {?Christen Nielsen} Hustrue {?Anne Jensdatter} i Østerhoved {Givskud}, Fadderne vare Mads {Madsen} Loftlund {den Yngre}, If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Christen {Christensen} Skous Søn {Jens Christensen Skov} i Giuve {By} —
NOTITS: Ses i Tofthøj, Gadbjerg FT 1787. Forældrene gift 1778.03.10 i Gadbjerg, bruden af Tofthøj.
30501780.02.13Anne Marie Jakobsdatter Bøllund Jakob Pedersen Odderbæk Else Poulsdatter Byllund. Jacob Pedersen {Odderbæk} og Else Poulsdr Hafde d 1ste Søndag i Faste en Datter til daaben, An Mari kaldet, Frembaaren af Søren Hansens Koene {Johanne Andersdatter} ibid, Fadderne vare Søren Knudsen, Søren Nielsen i Lille Hestlund, og Peder Hansens Koene {Mette Pedersdatter} i Tromborg.
30511780.03.05Ingeborg Larsdatter Givskov Lars Madsen Maren Christensdatter Giufskou Las Madsen og Maren Christensdatter Hafde Midfaste Søndag en datter til Daaben Ingeborg kaldet Frembaaren af Christen {Christensen} Skous datter {23, Maren Christensdatter} i Giuve, Fadderne vare Johannes Pedersen af Giufskou, Christen {Christensen} Skous Søn {26c, Jens? Christensen Skov} i Giuve Veste Vestesen etc: item Sr. {Jens Nielsen} Nørskous Hustrue {Marie Jokumsdatter}.
30531780.05.21Anne Marie Johannesdatter Givskov Johannes Christensen Johanne Marie Christensdatter Giufskou Johannes Christensen og Johanne Marie Christensdr Hafde Dom Trinit: en Datter til daaben som blev kaldet An Marie, frembaaren af Christen Johansens Enke i Giufskou, Faderne vare: Jens {Nielsen} Egskov, Jacob {Lauridsen} Vestergaard Jens {Christensen} Skoue og Troels Christensen —
30561780.06.11Birte Marie Nielsdatter Stenbjerglund Niels Henningsen Maren Laustdatter Stenbierglund. Niels Henningsen og Maren Laustdatter Havde Dom: 3 post Trinit: en Datter til Daaben, Birthe Marie kaldet frembaaren af If {Jeb} Nielsens Hustrue i Gammel Mølle, Fadderne vare Anders Binnesbøls Hustrue, Ole {Andersen} Banch, Henrich Jensen og Peder {Jensen} Smed alle af Farre.
30581780.08.13Maren Nielsdatter Ulkær Mølle Niels Andersen Wong Ane Kirstine Christensdatter Ulkiær Mølle Sr. Niels Andersen {Wong} og An Kirstine Christensdr Hafde samme dag {Dom: 12 post Trinit:} en datter til daaben Maren kaldet, Frembaaaren af Sr. Ole {Pedersen} Poders Hustrue {Mette Larsdatter} af Farre Mølle: Fadderne vare Jomfru Ehneman, Sr. Peder {Christensen} Donrup af Stoer Hestlund, Christen {Christensen} H[ag] af Hedegaard og Ole Christian {Christensen} fra Donrupgaard —
30681781.02.11Anne Margrethe Rasmusdatter Farre Rasmus Joensen Karen Hansdatter Farre. Rasmus Joensen og Karen Hansdr Hafde Dom: Septug: et barn til Daaben Anne Margrethe kaldet, Frembaaren af Hans Pedersens Hustrue, Fadderne vare: Niels Villarsen, Peder Joensen, troels Christensen af Giuve, Anders Binnesbølls Hustrue og Dorthe Christensdr af Giufskoud.
NOTITS: Hans Pedersen af Birkebæk, Givskud *1726 Birkebæk gift 1752 i Givskud med Dorte Pedersdatter af Nørskov, Lindeballe. Ikke set efter FT 1787, kunne være moderens far.
30691781.03.11Anne Katrine Johansdatter Nygaard Johan Jørgensen Mette Jensdatter Nyegaard. Johan Jørgensen og Mette Olesdatter {Jensdatter} Hafde d 2 Søndag i Faste en Datter til daaben som blev kaldet Ane Catrina, Frembaaaren af Else Poulsdatter fra Byllund. Fadderne vare Morten Pedersen af Hesselbierre, Jørgen Jørgensen af Nyegaard, Søren Knudsen og Søren Hansens Hustr {Johanne Andersdatter} af Byllund.
NOTITS: Præsten kender ikke moderens efternavn og skriver det kun her og forkert.
30701781.03.11Lene Larsdatter Bregnhoved Lars Knudsen Mette Marie Jensdatter Breinhoed. Las Knudsen og Mette Marie Jensdr Havde samme dag {d 2 Søndag i Faste} en datter til daaben Lene kaldet, frembaaren af Karen Jensdr i Bexgaard, Fadderne vare Søren Jørgensen og Villars Jensen i Breinhoed og Christen Jørgensen i Bexgaard.
Begravelse nr. 6945
NOTITS: Faderen begravet seks måneder før barnets fødsel.
30711781.03.18Katrine Villadsdatter Bregnhoved Villads Jensen Anne Laursdatter Breinhoed. Villars Jensen og Anne Lauesdatter havde d 3 Søndag i Faste en datter til Daaben Catrine kaldet frembaaren af Las Madsens Hustrue i Giufskou, Fadderne vare: Lass Madsen, Hans Hansen af Breinhoed og Christen Hansen ibid:
30721781.04.08Maren Nielsdatter Hestlund- Lille Niels Sørensen Smed Kirsten Andersdatter Lille Hestlund. Niels Sørensen Smed og Kirsten Andersdr Havde Dom Plam: en Datter til Daaben Maren kaldet, Frembaaren af Anne Nielsdatter i Lille Hestlund, Fadderne vare: Niels {Sørensen} Vestergaard af Hedegaard, Niels Sørensen af Lille Hestlund og Christen Hansen af Sillesthoed.
NOTITS: Niels Sørensen Smed ses FT 1787 i Ullerup.
30741781.04.12Kirsten Troelsdatter Give By Troels Christensen Anne Barbara Vestesdatter i Giuve Troels Christensen og {Anne} Barbara Vestesdatter hafde eodem die {Dom Virid:} en Datter til Daaben Kirsten kaldet, Frembaaren af Niels {Jespersen} Karlskous Hustrue {Anne Marie Clausdatter} i Stoer Kalskou i Ring.Giuve Sogen, Fadderne vare Jens Christensen Skoue, Las Madsen i Giufskou, Niels {Jespersen} Kalskou og Vestes {Vestesens} Hustrue {Kirsten Jespersdatter} i Giufve.
30751781.04.16Maren Pedersdatter Hestlund- Store Peder Christensen Donnerup Maren Eriksdatter Stoer Hestlund Peder {Christensen} Donrup og Maren Ericksdr: Hafde 2den Paaske dag en Datter til daaben Maren kaldet, Fadderne vare: Sr. Niels Andersens Hustrue {Ane Kirstine Christensdatter} som bar Barnet, Niels Christensen Donrup {Brande}, Ole Christian {Christensen} fra Donruplund og Sr. {Jens Nielsen} Nørskou fra Schiærhoed, Jomfr. {Anne Katrine Hansdatter} Ehneman af Giuve.
NOTITS: Præsten fører ikke mere kirkebogen særlig nøjagtigt, Niels Donnerup er fra Brande sogn.
30771781.06.04Maren Pedersdatter Nederdonnerup Peder Thomsen Kirsten Nielsdatter Neder Donrup. Peder Thomsen og Kirsten Nielsdtr Hafde 2 Pintze dag en datter til Daaben Maren kaldet Frembaaren af Jørgen Lasßens Hustrue {Margrethe Knudsdatter} ibid, Fadderne vare Peder Olufsen, Laust Lassen, Søren Jensens Hustrue {2. kone} og Morten Olufsen ibid: —
30781781.07.01Inger Katrine Sørensdatter Sillesthoved Søren Andersen Maren Thomasdatter Sillesthoed. Søren Andersen og Maren thomasdatter Hafde Dom: 3 post Trinit: en Datter til Daaben Inger Catrine kaldet Frembaaren af Gydde Jensens Hustrue {Mette Katrine Pedersdatter} fra Nørskou {Lindeballe}, Fadderne vare: Niels Tyggesen i Ringhøy {Ringive} Præstgd Christen Hansen af Sillesthoed, Søren Jørgensen af Breinhoed.
Begravelse nr. 6964
NOTITS: Begravet 13 år gammel i 1794. Faderen var gift 1. gang 1761-70 med Maren Gydesdatter *1740 i Nørskov, Lindeballe. Gyde Jensen *1751 i Nørskov er søn af Jens Jørgensen †1752 Nørskov og Kirsten Pedersdatter, som gifter sig igen 1753 af Nørskov med Morten Pedersen.
19681781.07.01Ane Marie Christensdatter Sillethoved Christen Hansen Anne Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1787 6 år gammel: 'Sillesthoved. Christen Hansen og Anne Christensdatter havde 1781c en datter Ane Marie til daab.'}
NOTITS: Gift 1807 i Gauerslund med Mads Madsen.
30791781.08.12Johanne Pedersdatter Nederdonnerup Peder Olesen Dorte Jensdatter Neder Donrup. Peder Olesen og Dorthe Jensdatter Hafde Dom: 9 post Trinit: en datter til Daaben Johanne kaldet Frembaaren af Jørgen Lasßens Hustrue {Margrethe Knudsdatter} ibid: Fadderne vare Jørgen Lasßen, Peder thomsen Morten Olesen af Neder Donrup og Troels Christensens Hustrue {Ane Barbara Vestesdatter} af Giuve.
30811781.09.09Mette Jensdatter Give By Jens Olesen Maren Andersdatter Giuve. Jens Olesen og Maren Andersdatter Hafde Dom: 13 post Trinit: en Datter til daaben Mette kaldet Frembaaren af Jacob Lauritzens {Vestergaards} Hustrue {Karen Jensdatter} ibid; Fadderne vare Morten Olesen af Neder Donrup, Anders Møller af Giufve Peder Andersen af Linaae i Tyrregoed Sogn.
NOTITS: Morten Olesen burde være faderens bror, men det er ikke set.
30831781.11.30Navnløs Hedegaard Niels Sørensen Vestergaard Ane Marie Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 1ste Advents søndag blev Niels {Sørensen} Vestergaards liden barn {Navnløs} 2 dage gammel fra Hedegaard jordet.'}
Begravelse nr. 6821
NOTITS: Begravet 2 dage gammel.
30841781.12.30Johanne Nielsdatter Farre Niels Bentsen Maren Pedersdatter Mølgaard. Niels Bentsen og Maren [Knuds]dtr {Pedersdatter} Hafde Søndagen imellem Juul og NytAars Dagen en datter til Daaben, der blev kaldet Johanne, Frembaaren af Marie Knudsdtr {muligvis fejl} fra Knurborg i Vaarbasse Sogen. Else [J....]datter af Mølgaard, Christen Andersen og Villars Nielsen af Farre.
Begravelse nr. 5987
NOTITS: For moderen som Pedersdatter - og ikke Knudsdatter - se FT 1787 og vielsen 1767 i Gadbjerg. For forbindelsen til Knurborg, Vorbasse se også dåb #3048.
30851782.01.27Maren Jensdatter Skærhoved Jens Nielsen Nørskov Marie Jokumsdatter Schiærhoed Sr. Jens {Nielsen} Nørskou og Marie Jokumsdatter Hafde Dom: Septuag: en Datter til Daaben Maren kaldet, Frembaaren af {Frederik} Rechnagels koene {Maren Christensdatter Donnerup} i Giuve, Fadderne vare Johannes Nielsen af Nørskov, Sr. Ole {Pedersen} Poeder Sr. Christen Pedersen {Donnerup} paa Donrupgaard, Jomfr. {Johanne Sophie Lorentsdatter} Stallknæ[..]t og Jomfr {Anne Katrine Hansdatter} Eneman.
Begravelse nr. 7438
NOTITS: Dette er fine folk.
30871782.05.18Dødfødt Sillesthoved Christen Hansen Anne Christensdatter {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: '2den Pintzedag blev Christen Hansen dødfødte barn af Sillesthoed jordet.'}
Begravelse nr. 6826
30921783.03.16Engel Sørensdatter Sillesthoved Søren Andersen Maren Thomasdatter Sillesthoved. Søren Andersen og Maren Thomasdatter Havde d 2 Søndag i Faste en Datter til Daaben Engel kaldet, Frembaaren af Engel Nielsdtr af Nørskou {Lindeballe}. Fadderne vare Hans Pedersen og Christen Hansen af Sillesthoed, Anders Andersen fra Søndersthoed og Søren Jørgensens Hustr. {Maren Nielsdatter} fra Breinhoed.
Begravelse nr. 7369
NOTITS: Søren Andersens 1. kone var Maren Gydesdatter *1740 Nørskov, Linneballe †1770 Sillesthoved. Engel Nielsdatter er i familie med nogen i Sillesthoved, det ses i hendes dåb i Skærhoved #2661.
30931783.03.16Anne Katrine Hansdatter Farre Hans Jensen Birte Christensdatter Farre. Hans Jensen og Birte Christensdr Havde samme dag {d 2 Søndag i Faste} en datter til Daaben Ana Catrine kaldet, Frembaaren af Ana Jensdatter fra Veile. Fadderne vare Søren {Nielsen} Skou af Neder Donrup, Christen Andersen og Niels Villadsen af Farre og Kirsten Olufsdatter af Farre.
30951783.03.30Karen Nielsdatter Hedegaard Niels Sørensen Vestergaard Anne Marie Pedersdatter Hedegaard. Niels Sørensen {Vestergaard} og Ana Marie Pedersdr Havde Midfaste Søndag en Datter til daaben kaldet Karen, Frembaaren af Johanne Pedersdatter i Bexgaard. Fadderne Mads {Christensen} Enkelund, Niels Sørensen, Appolonne Mosgaard og Laust Nielsens Hustrue —
30961783.05.11Anne Nielsdatter Stenbjerglund Niels Henningsen Maren Laursdatter Stenbierglund Niels Henningsen og Maren Laursdr Hafde d. 3die Søndag efter Paaske en Datter til Daaben Anna kaldet, Frembaaren af If {Jeb} Nielsens Hustr: i Gammel Mølle: Fadderne vare Troels Christensen af Giuve, Mads Jespersen i Farre, Smeden {Niels Sørensen Smed} i Lille Hestlund.
Begravelse nr. 6837
NOTITS: Begravet 1 år gammel.
30981783.06.22Anne Jensdatter Skærhoved Jens Nielsen Nørskov Marie Jokumsdatter Schiærhoed. Jens {Nielsen} Nørschou og Marie Jochumsdatter Havde Dom: 1 post Trinit: 1 datter til Daaben Anna kaldet, Frembaaren af Peder Binnespils Koene i Nørschou, Fadderne vare Lass Madsen og Jørgen Christensen fra Gifskou, Jens {Christensen} Skou, og Maren Hansdatter.
31011783.07.06Inger Troelsdatter Give By Troels Christensen Ane Barbara Vestesdatter Giufve. Troels Christensen og Barbara Vestesdatter Hafde 3 Søndag efter Trinit: en Datter til Kirke Inger kaldet, baaret af Pigen Maren Hansdr Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestegaard, Niels {Nielsen} Bæch, Christen Ørensholts Koene, Jens {Nielsen} Egskovs Kone og Maren {Christensdatter} Skou alle af Giufve.
31031783.07.27Marie Johannesdatter Give By Johannes Christensen Johanne Marie Pedersdatter Giufve. Johannes Christensen og Johanne Marie {Pedersdatter} Havde Dom: 6 post Trinit en Datter til Daaben Marie kaldet, Frembaarena f Cagtrine Pedersdatter i Giufve Fadderne vare Las Madsen og Koene {Maren Christensdatter} fra Giufskou, Christen Birkebæchs Hustrue, Troels {Christensen} Hustr {Ane Barbara Vestesdatter} og Maren {Christensdatter} Skouv alle ibid:
31041783.07.27Else Katrine Hansdatter Sillesthoved Hans Pedersen Mette Jakobsdatter Sillesthoved. Hans Pedersen og Mette Jacobsdatter Havde samme Søndag {Dom: 6 post Trinit} en datter i Kirke Else Catrine kaldet, Frembaaren af Christen Pedersens Koene {Kirsten Jakobsdatter} i Vong {Øster Nykirke}. Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestegaard og datter i Giuve, Thomas Kieldsen af {Store} Lankiær Brande Sogn, Christen Pedersen af Vonge og Søren Andersen i Sillesthoed.
31061783.09.14Maren Madsdatter Give By Matis Hansen Margrethe Vestesdatter Giuve. Margrete Vestesdatter Havde Dom: 13 post Trinit: et uægte Bran til daaben kaldet Maren, frembaaren af Hendes Moder Kirsten {Jespersdatter} Vestis Fadderne vare Troels {Christensens} Hustrue {Ane Barbara Vestesdatter}, Jens {Nielsen} Egskovs {Mette Nielsdatter} og Christen Ørensholts Hustruer — Til Barne Fader blev udlagt Matis Hansen gevorben Soldat i Fridericia, samme karl skal forhen have besvangret hende, efter hendes giorte tilstaaelse. Qvinden sad til Huuse h[r]s en Mand Ca[sitius] i Schanderup Sogn.
31081783.12.07Maren Sørensdatter Neder- donnerup Søren Nielsen Skov Anne Mortensdatter Neder Donrup. Søren Nielsen og Anne Mortensdatter Hafde Dom: 2 Adventus en datter til Daaben Maren kaldet Frembaaren af Koenens Søster {Ane Marie?} Mortensdatter fra Navnløs Fadderne vare Peder Mortensen, Andreas Sørensen Peder Thomsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}, Jørgen Lasßens {Margrethe Knudsdatter} og Morten {Olesens} Hustr {Maren Hansdatter}.
31091783.12.26Maren Jakobsdatter Bøllund Jakob Pedersen Odderbæk Else Poulsdatter Byllund. Jacob Pedersen og Else Jensdr. Hafde Festo 2 Ntivitat: Xsti. en Datter til Daaben Maren kaldet, Frembaaren af Johan Jørgensens Hustr {Mette Jensdatter} i Byllund Fadderne vare Johan Jørgensen og Søren Hansen ibid Mads Sørensen af Lille Hestlund og Peder {Hansen} Tromborgs Koene {Mette Pedersdatter}.
31101784.01.01Birte Marie Jensdatter Mosgaard- Store Jens Hansen Ingeborg Pedersdatter Mosgaard Jens Hansen og Ingeborre Pedersdr Hafde Nyt Aars dagen en Datter til Daaben Birte Marie kaldet, Frembaaren af Apellone Hansdatter Fadderne vare Christen Ba[..], Søren Jørgensen af Breinho[..] Peder Johansen Bexgaard og Mette Johansdatter {Bæksgaard}.
31111784.01.18Anne Pedersdatter Neder- donnerup Peder Mortensen Anne Jørgensdatter Neder Donrup. Peder Mortensen og Anne Jørgensdatter Havde Dom: 2 post Epiph: en Datter Anna, frembaaren af Maren Mortensdatter i Naunløs, Fadderne vare Andreas Jensen, Søren {Nielsen} Skou og Morten Olufsen alle ibid, Anne Marie Mortendr, og Maren Poulsdr fra Donruplund —
31121784.01.18Anne Marie Nielsdatter Farre Niels Iversen Else Bentsdatter Mølgaard. Niels Iversen og Else Bendtsdr Havde samme dag {Dom: 2 post Epiph: } en Datter til daaben, Anna Marie kaldet Fadderne vare Johannes {Bentsens} Hustr {Karen Christensdatter} af Stivel som frembar barnet Johannes {Bentsen} af Stivel, Niels Bentsen, Christen Andersen Smed og Hendrich Jensen af Farre.
31151784.04.12Anne Marie Christensdatter Farre Christen Andersen Ane Poulsdatter Farre. Christen Andersen og Ane Povelsdatter Havde Fest: 2 paschat: en Datter til Daaben, som blev kaldet Anne Marie, Frembaren af Kirsten Olufsdatter i Farre Mølle; Fadderne vare Hans Jensen, Villars {Nielsen} Graves, Anders Nielsens Koene {Ane Christensdatter} og Hendrick Jensens Koene {Mette Jensdatter}.
31161784.04.25Kirsten Madsdatter Vemmelund Mads Pedersen Maren Pedersdatter Vemmelund. Mads Pedersen og Maren Pedersdattr Havde Dom Miseric: en Datter til Daaben Kirsten kaldet, Frembaaren af Mads {Pedersen} Vemmelunds Syster fra Bierløf {Bjerlev, Hvejsel}. Fadderne vare Søren Nielsen, Erick Philipsens Koene {Maren Sørensdatter}, Mette Knudsdatter alle af Neder Donrup og Enevold Knudsen af Ullerup.
31171784.05.09Karen Pedersdatter Loftlund Peder Jonsen Louise Jensdatter Loftlund. Peder Johnsen og Lovise Jensdatter Havde 4de Søndag efter Paaske en Datter til Daaben Karen kaldet, frembaaren af Kirsten Olufsdatter tienende i Farre Mølle Fadderne vare Las Johnsen af Gadberg, Anders Nielsen, Villars Nielsen, Peder {Jensen} Smed og Niels Villarsen alle af Farre.
31181784.06.01Abelone Jørgensdatter Givskov Jørgen Christensen Anne Marie Bertelsdatter Gifskou. Jørgen Christensen og An Marie Bertelsdatter Havde Dom: 3 Pentecost: en Datter til Daaben Appolonne kaldet, frembaaren af Lars Madsens Koene {Maren Christensdatter} ibid: Fadderne vare Lars Madsen, Jens {Christensen} Skov, Niels Jensen, Catrine Pedersdatter og Marie {Maren Christensdatter Skov, 27} Skou alle af Giuve.
31191784.07.15Kirsten Sørensdatter Farre Søren Sørensen Skrædder Lisbeth Christensdatter Farre. Søren {Sørensen} Skrædder og Lisbeth Christensensdr Havde d. 10 Søndag efter Trinit: en Datter til Daaben Frembaren af Anders {Nielsens?} Hustru {Ane Christensdatter?} , navnlig. Kirsten Fadderne vare: If {Jeb} Nielsen i Gl: Mølle, Anders Nielsen Christen Olesen, Villars Nielsen og Niels Villarsen alle fra Farre.
NOTITS: For Sørensen se FT 1787.
31211785.01.09Maren Nielsdatter Farre Niels Bentsen Maren Pedersdatter Mølgaard. Niels Bentsen og Maren Pedersdatter Havde Dom 1 post Epiph: en Datter til Daaben Maren kaldet Frembaaren af Niels Jversens Koene {Else Bentsdatter}, Fadderne vare Niels Jversen Henrick Jensen, Christen {Andersen} Smed, Peder {Jensen?} Smeds Koene {?Else Nielsdatter} og Anders Binnesbils Datter alle af Farre.
31221785.01.23Anne Marie Sørensdatter Neder- donnerup Søren Nielsen Skov Anna Mortensdatter Neder Donrup. Søren Nielsen og Ane Mortensdatter Havde Søndage Septuagesima en Datter til daaben, Anne Marie, Frembaaren af Maren Mortensdatter fra Nafnløs Fadderne vare Erich Philipsen, Peder Thomsen, Andreas Jensen og Jørgen Lasßens Koene {Margrethe Knudsdatter} ibid.
31261785.04.20Dødfødt Farre Peder Jensen Smed Else Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '4de Søndag efter Paaske blev Peder (Jensen) Smeds dødfødte barn jordet fra Farre.'}
Begravelse nr. 6843
31271785.05.16Bodil Feldt Pedersdatter Helt Give By Peder Reenberg Helt Anne Katrine Ehneman Giufve: Degnen Sr. Held og An Eneman Hafde 2den Pintze dag 1 datter til Daaben Bodil Feldt kaldet, Frembaaren af Jomfr Friis paa Donrup, fadderne vare Hr. Cancellie Raad {Malte} Friis {Donneruplund}, Mons {Sønnike} Møller {Søndersthoved}, Sr. Christen Pedersen {Donnerup} {af Store Hestlund}, og {Frederik Ernst} Rechnagel {Give By}.
NOTITS: Opnævnt efter mormoderen Bodil Feld, der er i live i Give By. Barnet ses i FT 1787 i Give By.
31351785.08.14Anne Nielsdatter Stenbjerglund Niels Henningsen Maren Lauesdatter Stenbierglund. Niels Henningsen og Maren Lausdatter Havde samme dag {Dom: 12 post Trinit:} en datter Anna i Kirken, Frembaaren af Christen Nielsens Koene {Kirsten Nielsdatter}, Fadderne vare Christen Nielsen Søren {Sørensen} Skræder, Ib {Nielsen} i Gammel Mølle, og Peder {Jonsen} Loftlunds Koene {Louise Jensdatter} —
31361785.08.28Marie Sørensdatter Sillesthoved Søren Andersen Maren Sørensdatter Sillesthoed. Søren Andersen og Maren Sørensdatter Havde Dom 14 post Trinit en datter Maria kaldet til daaben Frembaaren af Barnets Søster Maren Sørensdatter, Fadderne vare Anders Binnesbil {Farre}, Hans {Pedersen} Banch {Silleshoved}, og Christen {Hansen} Sillesthoed.
Begravelse nr. 6850
NOTITS: Begravet 9 uger gammel.
31371785.09.18Katrine Hansdatter Farre Hans Jensen Kusk Birte Marie Christensdatter Farre. Hans Jensen og Birte Marie {Christensdatter} Havde Dom: 17 post Trinit: en datter til daaben Cathrina kaldet, Frembaaren af Henrick Jensens Koene {Else Andersdatter}, Fadderne vare Anders Binnesbil, Margrete {Jakobsdatter} Vestergaard {Give By} og Johannes Pedersens datter {Mette Johansdatter} i Bexgaard.
31381785.11.02Dødfødt Givskov Lars Larsen ? Christensdatter {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Samme dag (Dom 24 post Trinit ) blev Las Lassen dødfødde barn i Giufskou Jordet.}
Begravelse nr. 6851
NOTITS: Lars Larsen ses ellers ikke.
31461786.06.05Juliane Johansdatter Give By Johannes Christensen Johanne Marie Pedersdatter Giuve. Johannes Christensen og Johanne Marie Pedersdatter Havde 2den Pintze dag en datter til daaben Juliana kaldet, Frembaaren af Stue Pigen Else Povelsdatter paa Donrup: Faddere vare Jens Nielsen Skou, Veste Vestesen af Giuve, Mads Lasßen af Giufskou.
Begravelse nr. 6892
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.
31521786.10.22Mette Marie Mortensdatter Nederdonnerup Morten Olufsen Maren Hansdatter Neder Donrup. Morten Olufsen og Maren Hansdatter Hafde Dom: 19 post Trinit: en datter i Kirken kaldet Mette Marie baaret af Erich Philipsens Hustrue {Maren Sørensdatter} ibid: Fadderne vare Erich Philipsen, Søren {Nielsen} Skou, Peder Thomsens {Sidsel Marie Eriksdatter} og Peder Mortensens Koener {Ane Jrøgensdattter} alle af Neder Donrup.
31541786.12.26Maren Christensdatter Ullerup Christen Pedersen Kirsten Jensdatter Ullerup. Christen Pedersen og Kirsten Jensdatter Hafde Dom 2 Nativid: Christi en datter i Kirke Maren kaldet baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds Koene {Johanne Jensdatter} i Brande, Fadderne vare Michel {Pedersen} Hyvild, Mads {Jensen} Riisberg og Hustrue {Mette Andersdatter} af Brande, Envold Knudsen og Ole Nielsens Hustrue {Mette Pedersdatter} af Ullerup.
31551787.01.01Mariane Christensdatter Bøllund Christen Nielsen Kirsten Mortensdatter Byllund. Christen Nielsen og Kirsten Mortensdatter Havde Festo Circumsc: Christi en datter i Kirke Mariane kaldet Frembaaaren af sin Mor Moder {Ane Nielsdatter} fra Schierlund i Brande Sogn: Fadderne vare Niels Sørensen af Ullerup, og barnets Farbroder samt Niels Sørensens Koene {?Kirsten Andersdatter} af Ullerup, Johannes Christensens Koene {Johanne Pedersdatter} og Troelses Koener {Barbara Vestesdatter} i Giuve.
Begravelse nr. 5983
NOTITS: Begravelse rekonstrueret, ikke i FT 1787 i juli.
31581787.05.04Maren Sørensdatter Neder- Donnerup Søren Nielsen Skov Ane Mortensdatter Neder Donrup. Søren Nielsen og Ane Mortensdatter Havde Bededagen en datter til daaben Maren kaldet Frembaaren af Jens Nielsens Koene {Mette Nielsdatter} i Guifve, Fadderne vare Peder Thomsen i Neder Donrup, Avls Karlen Morten {Jakob! Mortensen} Paa Donrup Peder Mortensens Koene {Ane Andersdatter} og Jørgen Lassens {Margrethe Knudsdatter} fra Neder Donrup.
31591787.05.20Sidsel Marie Pedersdatter Loftlund Peder Jonsen Louise Jensdatter Loftlund. Peder Jonsen og Lovise Jensdatter Havde Dom: Exaudi en datter Zidsel Marie til daaben, baaren af Bodil Jensdr fra Tofthøj {Gadbjerg} Fadderne vare Hendrich Jensen af Farre, Rasmus Jonsen i Linneballe, Andreas {Nielsen} Binnesbills {Bindesbøl} datter, Christen Olusens {Ane Nielsdatter} og Villars Nielsens {Karen Pedersdatter} Koener.
NOTITS: Bæreren Bodil Jensdatter ikke i FT 1787 Tofthøj, Gadbjerg 6 uger efter denne dåb. Den døbte her Sidsel Marie Pedersdatter †1868 Nørskov, Lindeballe.
31601787.05.20Maren Christensdatter Bøllund Christen Jørgensen Karen Christensdatter Byllund. Christen Jørgensen og Karen Pedersdatter {fejl for Christensdatter} Hafde samme dag en datter i Kirke Maren kaldet, Frembaaren af Inger Jørgensdatter i Nyegaard, Fadderne vare Mads {Nielsen} Hestlund Sørens {Sørensens} datter {Karen Sørensdatter} i Høigaard og Søren Hansens datter i Byllund.
NOTITS: Gift 1809 i Thyregod med Mads Iversen af Thyregod By.
31611787.05.28Sidsel Jørgensdatter Givskov Jørgen Christensen Ane Marie Bertelsdatter Guifschou. Jørgen Christensen og An Marie {Bertelsdatter} Havde Dom: 2 Penecost: en datter til daaben Zidsel kaldet Frembaaren af Jens {Nielsen} Nørschous Hustr: {Marie Jokumsdatter} Fadderne vare Mads Lassen, Lases {Lars Madsen} Koene {Maren Christensdatter} i Giufskou og Jens Nielsens Koene {Mette Nielsdatter} i Giuve.
31631787.07.01Dødfødt Øgelund Peder Mortensen Mette Laugesdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 4 post Trinit blev Peder {Mortensen} Øgelunds død fødde barn Jordet.'}
Begravelse nr. 6871
31641787.08.12Troelsine Christiane Troelsdatter Give By Troels Christensen Barbara Vestesdatter Giuve Troelses {Christensen} Encke {Barbara Vestesdatter} Hafde Dom: 10 post Tirnit en Datter til Kirken Troelsine Christiane Frembaaren af Søren Jensen Koene {Maren Madsdatter} i Hedegaard, Fadderne vare: Søren Jensen {Hedegaard}, Veste Vestesen, Christen {Christensen} Skous datter Maren {Christensdatter} Vestes {Vestesens} Koene {Kirsten Jespersdatter} og Christen Ørensholdt alle af Giuve {By}.
31651787.08.12Navnløs Ullerup Niels Sørensen Kirsten Andersdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Dom: 10 post Trinit:} blev Niels Sørensens nye fødde barn af Ullerup Jordet.'}
Begravelse nr. 6875
31661787.08.19Dødfødt Hedegaard Søren Nielsen Mette Johannesdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd. 11 Søndag efter Trinit: blev Søren Nielsens død fødde barn Jordet.'}
Begravelse nr. 6876
NOTITS: De tre andre Søren Nielsener, har enten ingen børn, eller et barn født mindre en 9 måneder før dette barn.
31671787.09.16Anne Marie Pedersdatter Vorslunde Peder Sørensen Ane Knudsdatter Vorslunde. Peder Sørensen og Ane Knudsdr Havde Dom 15 post Trinit: en datter til Kirken Ane Marie kaldet, Frembaaren af Jacob {Jensen} Kolstrups Koene {Kirsten Hansdatter} fra Halenbæck {Halundbæk, Sønder Omme}, Fadderne vare Hans {30?, Jensen?} Ulerup, Christen Mortensen fra RingGiuve, Envold Knudsen {Ullerup} og Søren {Vestesen} fra Vorslunde.
NOTITS: Hun bliver gift til Ølholm, Langskov, hvor hun får et barn 1818.
31681787.09.30Bodil Nielsdatter Bregnhoved Niels Andersen Wong den Yngre Ane Kirstine Christensdatter Hedegaard {Bregnhoved!}. Niels Andersen {Wong} og Ane {Kirstine} Christendtr Havde Dom 17 post Tirnit en datter til daaben Bodel kaldet, Frembaaren af Mad: {Erik Zachariasen} Wichman {Else Katrine Andersdatter Wong} fra Vester Dam {Thyregod} Fadderne vare Monsr. {Johan Ravn Hansen} Biering fra Tyrregod Sogn. Niels Sørensen og søn Søren Nielsen fra Hedegaard, Monsr {Christian August} Pedersen paa Søndersthoed, Ole Christian {Christensen} fra Hestlund.
NOTITS: Bodil gift 1. 1815 med Niels Knudsen. Gift 2. 1818 med Iver Truelsen af Lille Langkær, Brande. Forældrene findes i juli 1787 i Bregnhoved, her i sept. 1787 er de flyttet til Hedegaard.
31701788.01.13Marianne Nielsdatter Farre Niels Bentsen Maren Pedersdatter Fød. Mølgaard. Niels Bentsen og Maren Pedersdtr Havde Dom 1 post Epiph: en datter til Kirken Mariane kaldet, Frembaaren af Niels Iversens Koene ibid: Fadderne vare Niels Iversen Christen Andersen, Niels Christensen, Christen Olufsens Koene {Ane Nielsdatter} og Anders {Nielsen} Bindesbils datter {21, Ane Andersdatter} af Farre.
31721788.04.20Marie Kirstine Sønniksdatter Møller Farre Mølle Sønnike Møller Bodil Sophie Hartvigsdatter Farre Møller Zunche {Sønnike} Møller og Boel Sophie {Hartvigsdatter} Havde 4de Søndag efter Paaske en datter til daaben Marie Kirstin Frembaaren af Koenens Søster {19, Else? Hartvigsdatter}. Fadderne vare Sr: {Claus Tommerup} Hendrichsen paa Refstrup. Monsr. {Niels Jensen} Nørschou i Schiærhoed, Sr. Niels {blækklat:}[......sen]{Andersen Wong} af Breinhoed, Christen Pedersens {Donnerups} Søn Ole Christian {Christensen} af Stoer Hestlund.
NOTITS: Marie Kirstine ses FT 1801 på Laage, Sindbjerg sogn. Else Harvigsdatter, 19, fra FT 1787 Skanderup.
31741788.05.12Dødfødt Ullerup Niels Sørensen Kirsten Andersdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (2. Pintze Dag) blev et dødfødt barn Niels Sørensens i Ullerup jordet.'}
Begravelse nr. 6883
31751788.06.22Maren Hansdatter Farre Hans Jensen Birte Marie Nielsdatter Farre. Hans Jensen og Birte Marie Hafde 5 Søndag efter Trinit: en datter til Daaben Maren kaldet Frembaaren af Mette Marie Henriksdatter i Farre. Fadderne vare Poul Mortensen, Christen {Andersen} Smed, Niels Villarsen og Søren Jensens Koene alle af Farre.
31771788.07.20Bodil Marie Jensdatter Farre Jens Christensen Inger Thøgersdatter Farre. Jens Christensen og Inger Thøgersdatter Havde Dom: 9 post Trinit en datter i Kirken Bodil Marie kaldet, Frembaaren af Rasmus {Madsen} Bøkers datter {22, Lisbet Rasmusdatter} i Vonge Fadderne vare Christen Jørgensen og Anders {Nielsen} Binnesbøl i Farre, Rasmus {Madsen} Bøeker i Vonge og Søren {Sørensen} Skrædders Kone {Lisbeth Christensdatter} i Farre.
31781788.08.10Maren Christensdatter Farre Christen Andersen Smed Ane Poulsdatter Farre. Christen Andersen og Ane Poulsdr Havde Dom: 12 post Trinit: Havde en datter i Kirken Maren kaldet Frembaaren af Maren Poulsdtr tienende i Tyrregoedlund Præstegr Fadderne vare: Poul Christensen, Ib Nielsen, Niels Villarsen og Mette Jacobsdr alle af Farre.
31791788.09.14Margrethe Clemmensdatter Neder- Donnerup Clemmen Christensen Else Nielsdatter Neder Donrup. Clemmen Christensen og Else Nielsdr Havde Dom: 17 post Trinit: en datter til daaben Margrethe kaldet Frembaaren af Jens Ansdersens datter {25, Maren Jensdatter} i Oxenbierre. Fadderne vare Erick Philipsen, Michel Moensen, Peder Mortensens Hustr: {Ane Andersdatter} og Peder Hansens Hustr af Neder Donrup.
NOTITS: Faderen ses i FT 1787 som landrytter.
31801788.11.02Karen Pedersdatter Bæksgaard Peder Johansen Maren Nielsdatter Bexgaard. Peder Johansen og Maren Nielsdatter Havde Dom 24 Post Trinit en daatter til daaben Karen kaldet, Frembaaren af Niels Sørensens Kone {Anne Marie Pedersdatter} Fadderne vare Niels Sørensen af Hedegaard, Johannes Pedersen af Bexgaard Søren Knudsen og {søn} Knud Sørensen af Nyegaard.
31821788.11.30Navnløs Give By Jakob Mortensen Maren Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd. 30 November blev Jacob Mortensens barn 2 dage gammel i Giufve jordet.'}
Begravelse nr. 6893
31831788.11.30Dorte Sørensdatter Farre Søren Sørensen Skrædder Lisbet Christensdatter Farre. Søren {Sørensen} Skræder og Lisbet Christensdtr Havde Dom 1 Adventis en datter til daaben Dorte kaldet, Frembaaren af Peder {Christensen} Thisvads Hustrue {Else Christensdatter} i Vonge {Øster Nykirke} Fadderen vare Anders {Nielsen} Binnesbøl, Christen Olufsen Niels Villarsen og Hustrue {Karen Pedersdatter} alle fra Farre.
31851789.01.04Marie Margrethe Reenberg Helt Give By Peder Reenberg Helt Anne Katrine Ehnemann  [Giuve. Peder Reenberg Helt og Ane] Enneman Hafde Søndagen efter nytaar en datter i Kirke Marie Margrete Reenberg Frembaaren af degnens søster [....] Else Marie Helt Fadderne vare Hr. CancellieRaad Friis, Sr. {Claus Tommerup} Henrichsen foged paa Refstrup, Broderen Sr. Henrichsen fra Fredericia og Sr. Bro[.] i [Loftlund].
Begravelse nr. 6898
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.
31881789.03.29Dødfødt Givskov Lars Larsen Ane Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 29.03.1789: 'd. 29 Martij blev Las Lasßens død fødde Barn af Giufschou Jordet.'}
Begravelse nr. 6896
31901789.04.19Anne Christensdatter Give By Christen Andersen Johanne Christensdatter  Giufve. Christen Andersen og Johanne Christensdtr Havde Dom: qvasi Modo Geniti en datter til daaben Anna kaldet Frembaaret af Christen Hansens Koene {Anne Christensdatter} i Sillesthoed, Fadderne vare Anders {Christensen} Møller i Bexgaard, Christen Madsen og Christen {Andersen} Smed {Farre!} item Jacob {Mortensen} Schous Koene {Maren Christensdatter} og Ivfes Koene alle af Giufve.
Begravelse nr. 6903
NOTITS: Begravet 20 uger gammel, faderen betegnes i begravelsen som hyrde i Give By.
31911789.04.19Dødfødt Øgelund Peder Mortensen Mette Laugesdatter  {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Endnu blev samme dag (Dom: qvasi Modo Geniti) Peder Mortensens død fødde Barn Jordet af Øgelund. '}
Begravelse nr. 6899
31921789.04.26Kirsten Nielsdatter Bregnhoved Niels Christensen Murmand Else Jensdatter Breinhoed. Niels Christensen og Else Jensdatter Havde 2den Søndag efter Paaske en Datter til daaben Kirsten kaldet Frembaaren af Søren Andersens Koene {Maren Thomasdatter} i Sillesthoed, Fadderne vare: Søren Andersen og Peder Christensen af Silleshoed, item Hans {Pedersen} Banches Kone {Mette Jakobsdatter} af Breinhoed:
Begravelse nr. 6916
NOTITS: Begravet 17 måneder gammel i 1790. Faderen kaldes Murmand i Store Hestlund 1772-76 og 1785 i Højgaard. FT 1787 tømmermand i Bregnhoved.
31931789.05.17Maren Christensdatter Farre Christen Jørgensen Ellen Nielsdatter Farre. Christen Jørgensen og Ellen Nielsdtr Havde 5te Søndag efter Paaske en datter til Kirke Maren kaldet, Frembaaren af Grauvers Claussens Koene {Mette Henriksdatter} ibid: Fadderne var Christen {Andersen} Smed, Poul Mortensen og Jens Christensen alle af Farre.
31951789.06.01Kirsten Pedersdatter Neder- Donnerup Peder Sørensen Sidsel Marie Eriksdatter  Neder Donrup. Peder Sørensen og Zidsel Marie Ericksdatter Hafde samme dag {Dom: 2 Pentec:} 1 datter i Kirken Kirsten kaldet, frembaaren af Erick Philipsens Koene {Maren Sørensdatter}: Fadderne vare: Søren {Nielsen} Skou, Christen Ericksen ibid: Jens [Ha..tnens], Jørgen Lasßens {Margrethe Knudsdatter} og Peder Mortensens H[u....] {Ane Jørgensdatter}.
31961789.06.01Johanne Marie Jørgensdatter Hestlund- Lille Jørgen Hansen Inger Marie Nielsdatter Lille Hestlund. Jørgen Hansen af Uhre {Hover sogn} og Inger Marie Nielsdtr Havde samme dag {Dom: 2 Pentec:} en datter til daaben Johanne Marie kaldet Frembaren af Søren Nielsens Koene {Anne Christensdatter} i Lille Hestlund, Fadderne vare Mads Nielsen ibid: Anders {Christensen, 17} Donrup fra Store Hestlund, og Anders {Andersen} Ramskov.
NOTITS: Forældrene er lige blevet gift to måneder før dåben. De flytter ud af Give sogn, ikke fundet hvorhen. Han kommer fra Uhre i Hover sogn.
31981789.08.16Mette Marie Jensdatter Bregnhoved Jens Hansen Ingeborg Pedersdatter Breinhoed. Hans Jensen og Ingeborg Pedersdtr Havde Dom 10 post Trinit: en datter til daaben Mette Marie kaldet Frembaaren af Karen Hansdtr: Fadderne vare Johannes {Pedersen} Bexgaard, Niels Olufsen af Ullerup og Christen Pedersen af Breinhoed.
31991789.09.06Anne Pedersdatter Bøllund Peder Christensen Donnerup Maren Eriksdatter Byllund. Peder {Christensen} Donnerup og Maren Eriksdatter Havde Dom 13 post Trinit en datter ti Kirke kaldet Ana, Frembaaret af Birte Pedersdatter {Pedersen} i Stoer Hestlund. Fadderne vare Ole Christian {Christensen} og Jens {Christensen} Skou af Store Hestlund, Christen {Caspersen} Tromborg og Niels {Sørensen} Smeds Kone {Kirsten Andersdatter} i Lille Ullerup.
NOTITS: Birte Pedersen, kaldes Pedersen da hun gifter sig 1790 med Jens Christensen Skov. Det tidligste eksempel i Give kirkebog at et kvinde tager et mandligt patronym. Hendes søstre kalder sig efter sædvanen Christensdatter. Præsten har ikke villet skrive Pedersen og har omformet det til Pedersdatter, hvilket er forkert.
32041789.09.18Anne Else Jensdatter Give By Jens Nielsen Maren Pedersdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 18.10.1789: 'd. 19 post Trinit: blev Jens Nielsens barn An Else af Giuve en 4re uger Gammel Jordet.'}
Begravelse nr. 6905
NOTITS: Hjemmedøbt. Begravet 4 uger gammel. Tvilling, den anden tvilling Kirsten lever og døbes samme dag.
32051789.10.17Navnløs Neder- Donnerup Peder Mortensen Ane Andersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 08.11.1789: '22 Søndag efter Trinit blev Peder Mortensens datter i Neder Donrup en 3 ugger Gammel Jordet.'}
Begravelse nr. 6906
NOTITS: Vel ikke døbt, begravet 3 uger gammel.
32061789.11.08Kirsten Jensdatter Give By Jens Nielsen Maren Pedersdatter Giufve. Jens Nielsen og Maren Pedersdtr Havde 22 Søndag efter Trinit en datter i Kirke Kirsten kaldet, frembaaren af Peder Smeds koene i Hiortsballe Fadderne vare Søren {Nielsen} Skoue i Neder Donrup, Hans {Pedersen} Banch i Giuve, Mads Larsen i Giufskou og Maren Hansdtr.
NOTITS: Tvilling, for samme dag begraves den anden tvilling Anne Else.
32091790.01.01Mette Madsdatter Hestlund- Lille Mads Nielsen Kirsten Johansdatter Lille Hestlund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdtr Havde NytAars dagen en datter i Kirke Mette kaldet baaret af Pouels {Jensen} Koene {Mette Nielsdatter} i Riisberg: Fadderne vare Niels Sørensen af Lille Hestlund, Jens Jensen og Niels {Sørensen} Smed af Ullerup, samt Smedens {Christen Nielsen} Kone {Ane Nielsdatter} i Breinhoed.
NOTITS: Smeden i Bregnhoved, se #3219.
32101790.01.01Kirsten Marie Jørgensdatter Sillesthoved Jørgen Johansen Mette Jakobsdatter Sillesthoed. Jørgen Johansen og Mette Jacobsdtr Havde samme Dag {NytAars dagen} en Datter i Kirke Kirsten Marie kaldet, baaret af Anders Johansens Koene {Else Larsdatter} i Breinhoed. Fadderne vare Jens Rasmussen og Henrich {Jensen} af HEbye Anders Johansens af Breinhoed og Christen {Hansen} Sillesthoe Koene.
32111790.01.24Birte Jakobsdatter Give By Jakob Mortensen Maren Christensdatter  Giuve. Jacob Mortensen og Maren Christensdtr Havde Dom: 3 post Epiph: en Datter i Kirke Birte kaldet, baaren af Jens Rasmusen Koene {Anne Christensdatter} i Hebye, Fadderne vare Christen Madsen, Anders Jensen Eskov af Giuve, Jens {Christensen} Skov af Stoer hestlund og Søren Nørgards Kone i Giuve.
NOTITS: Maren Christensdatter kaldes også Maren Skov, hendes far var Christen Skov. Navnet overføres til manden Jakob Skov.
32121790.02.28Mette Knudsdatter Nygaard Knud Sørensen Johanne Olufsdatter Nyegaard. Knud Sørensen og Johanne Olufsdtr Havde den 2 Søndag i Faste en datter til daaben kaldt Mette frembaaren af Oluf {Nielsen} Ullerups Kone {Mette Pedersdatter}, Fadderne vare Christen Nielsen af Nyegaard, Søren Knudsen ibid: Las og Niels Olufsønner af Ullerup, Jens Hansens datter {26, Kirsten Jensdatter} ibid:
Begravelse nr. 7197
NOTITS: Begravet godt 24 år gammel i 1814.
32131790.03.28Maren Sørensdatter Sillesthoved Søren Andersen Maren Thomasdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 05.04.1790: '2den Paaske Dag blev Søren Andersens Datter Maren en ugge gammel Jordet fra Silleshoed.'}
Begravelse nr. 6911
NOTITS: Hjemmedøbt, begravet en uge gammel.
32141790.05.16Anne Pedersdatter Farre Peder Nielsen An Dorte Poulsdatter Farre. An Dorthe Poulsdtr Havde et uægte Barn til daaben d 6 Søndag efter Paaske Anne kaldet, Fembaaren af Jens Christensens Kone {Inger Thøgersdatter} i Farre, Fadderne vare Christen {Andersen} Smed og Kone {Anne Poulsdatter}.
32161790.06.20Karen Pedersdatter Vorslunde Peder Sørensen Anne Knudsdatter Vorslunde. Peder Sørensen og An Knudsdtr Havde Dom: 3 post Trinit: en Datter til Kirke Karen kaldet, baaret af Bendets {Laursens} Kone {Kirsten Nielsdatter} i Hedegaard, Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund og Thomas {Nielsen} Øgelunds Kone {Anne Katrine Pedersdatter}, unge Søren Sørensen af Høigaard og Knud {Mortensen} af Ullerup.
32181790.07.18Inger Enevoldsdatter Ullerup Enevold Knudsen Johanne Andersdatter Ullerup. Enevold Knudsen og Johanne Andersdatter Havde Dom 7 post Trinit: en datter i Kirke Inger kaldet baaret af Leene Pedersdtr: Fadderne vare Knud Mortensen, Jens Jensen, Niels Eskesens {Ane Andersdatter} og Peder Christensens Koener {Karen Christensdatter} af Ullerup item Peder {Sørensen} af Vorslunde.
32191790.09.12Anne Christensdatter Bregnhoved Christen Nielsen Smed Ane Nielsdatter Breinhoed. Christen Nielsen Smed og Ane Nielsdtr Havde Dom: 15 post Trin: en datter til daaben Anna kaldet, frembaaret af Mads Nielsens Kone {Kirsten Johannesdatter} i Lille Hestlund, Fadderne vare: Christen {Andersen} Bexgaard, Christen Pedersen i Breinhoed, Christen Ørnsholts Kone og Niels Andersens {Wongs} datter {28c, Birthe Marie Nielsdatter} i Breinhoe.
Begravelse nr. 6921
NOTITS: Begravet ½ år gammel.
32201790.10.17Anne Marie Jørgensdatter Givskov Jørgen Christensen Anne Marie Bertelsdatter Giufskou. Jørgen Christensen og Ane Marie Bertelsdatter Havde Dom: 20 post Trinit. en datter til Kirke Ane Marie kaldet Frembaaren af Mads Bertelsens Koene {Sidsel Sørensdatter} i Grinsted, Fadderne vare. Mads Bertelsen fra Grinsted Lars {Madsen} i Giufskou, Fæste Sørensen i Viberg, Peder Lund og Visteds {Veste Vestesens} datter {26, Anne Marie Vestesdatter} i Giufve.
32211790.10.24Maren Thomasdatter Øgelund Thomas Nielsen Anne Katrine Pedersdatter Øgelund. Thomas Nielsen og An Catrine Pedersdatter Havde Dom: 21 post Trinit: en datter i Kirke Maren kaldet baaret af Peders {Sørensens} Koene {Ane Knudsdatter} i Vorslunde, Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund, Peder Sørensen af Vorslunde, Jens Nielsen af Gammelbye, Albert Mortensen og Maren Pedersdatter fra Syndersthoe.
32231790.11.07Anne Sørensdatter Farre Søren Sørensen Skrædder Lisbet Christensdatter  Farre. Søren {Sørensen} Skræder og Lisbeth Christensdtr Havde samme dag {Dom: 23 post Trinit:} en Datter i Kirke An kaldet baaret af Birte Thomasdatter fra Nør Kollemorten. Fadderne vare: Christen Olufsen, Niels Villarsen, Bendt Nielsen og Anders {Nielsen} Binnesbils Koene {Ane Christensdatter} og datter {24 Ane Andersdatter}.
32251791.01.03Maren Andersdatter Bregnhoved Anders Johansen Else Larsdatter  Breinhoed. Anders Johansen og Else Larsdatter Havde Dom: post Circums: Xsti en datter i Kirke Maren kaldet, baaret af Mette Marie Xstensdatter af Elkier i Green Sogn, Fadderne vare: Johan Jørgensen af Brand Sogn, Jørgen Johansen af Sillesthoe, Jens Hansen og Christen {Nielsen} Smed af Breinhoe.
32301791.03.13Marie Kirstine Jensdatter Farre Jens Christensen Inger Thøgersdatter Farre. Jens Christensen og Inger Tygesdatter Havde Dom: Invocavit en datter i Kirke Marie Kirstine kaldet. Frembaaret af Niels Villarsens Hustrue {Johanne Marie Pedersdatter}, Fadderne vare Niels Villarsen, Hendrick Jensen, Søren Jensen Skræder og Anders {Nielsen} Binnesbiels datter {Ane Andersdatter} alle af Farre. i Farre.
32311791.03.13Karen Sørensdatter Hedegaard Søren Nielsen Mette Johansdatter Hedegaard. Søren Nielsen og Mette Johansdtr Havde samme dag {Dom: Invocavit} en datter til Daaben Karen kaldet, baaret af Niels Sørensens Hustrue {Karen Pedersdatter}, Fadderne vare Niels Sørensen og Anders {Andersen} Ramschou og Koene {Maren Christensdatter}. Knud Sørensen i Nyegaard og Peder Johansen i Bexgaard.
32331791.03.20Amalia Margrethe Jensdatter Neder- Donnerup Jens Pedersen Gartner Margrethe Jørgensdatter Neder Donnup {!}. Jens Pedersen og Margrete Jørgensdtr Havde samme dag {2 Søndag i Faste} en datter i Kirke kaldet Amalia Margrete, baaret af Jomfr. Amalia Friis, paa Donrupgaard. Fadderne vare: Mads {Pedersen} Vimmelund, Christen {Eriksen} Skræder, Peder Thomsens {Sidsel Marie Eriksdatter} og Erick {Philipsen} Rebslagers {Maren Sørensdatter} Koener.
NOTITS: Opkaldt efter bæreren Amalie Margrethe Friis af Donneruplund. Det formodes, at Jens Pedersen fungerede som gartner for haven på Donneruplund. Af Erik Philipsen Rebslagers familie er konen Maren Sørensdatter og de to børn Christen og Sidsel Marie faddere. For Gartner se dåb i 1793 #3291.
32341791.04.25Mette Jesdatter Give By Jes Andersen Anna Barbara Vestesdatter Guifve. Jes Andersen og An Barbara Vistisdatter Havde Dom: 2 Pasch: en Datter i Kirke Mette kaldet, baaren af Karen Mosgaar, faddere vare Hans Banch, Villars Jepsen, Jacob {Mortensen} Skous Kone {Maren Christensdatter} af Giuve, Mads Laursens {Maren Nielsdatter} og Peder Jocumsens {Mette Pedersdatter, Skærhoved!} koener af Giuifskou.
Begravelse nr. 6926
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Peder Jokumsen er såvel i FT 1787 som FT 1801 i Skærhoved.
32351791.06.02Dødfødt Ullerup Niels Sørensen Smed Kirsten Andersdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom Ascensio C: blev Niels Sørensen Smeds dødfødte barn jordet.'}
Begravelse nr. 6923
32361791.06.13Johanne Katrine Pedersdatter Øgelund Peder Mortensen Mette Laursdatter Øgelund. Peder Mortensen og Mette Laursdtr Fest 2 Pentecost: en Datter i Kirke Johanne Catrine, kaldet, Frembaaren af Peder {Mortensen} Øgelunds datter Maren {Pedersdatter}. Fadderne vare Hans {Lauridsen} Møeberg af S: Omme Peder Laursen Albert Mortensen paa Søndershoe, Peders {Sørensens} Koene {Ane Knudsdatter} af Vorslunde og Lene Pedersdatter fra Donruplund.
Begravelse nr. 6937
NOTITS: Begravet 1¾ år gammel.
32371791.06.13Navnløs Neder- Donnerup Christen Eriksen Skrædder Maren Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (Fest 2 pentacost:) blev Christen {Eriksen} skrædders nyfødte barn (Navnløs) fra Nederdonrup jordet.'}
Begravelse nr. 6924
NOTITS: Begravet højst nogle dage gammel.
32391791.07.10Kirsten Marie Nielsdatter Mosgaard- Store Niels Jensen Ane Nielsdatter Stoer Mosgaard. Niels Jensen og Anne Nielsdtr havde Dom 3 post Trinit: en Datter i Kirke kaldet Kirsten Marie baaret af Else Christensdatter i Lille Mosgaard {Thyregod sogn} Faddere vare Jørgen Kudsk af Hveisel, Hans Nielsen af Lunaae {Lønaa, Thyregod}, Anders Christensen af Mosgaard {Give} samt Peder {Jensen} Skiødes Koene {Else Nielsdatter} af Hiortsballe.
32401791.07.10Maren Poulsdatter Neder- Donnerup Poul Mathiesen Ane Marie Mortensdatter Nafnløs. Poul Mathisen og Ane Marie Mortensdtr Havde Dom: 3 post Tirnit: en Datter i Kirke Maren kaldet. Baaret af Peder Mortensens Koene {Ane Jørgensdatter} i Neder Donrup Fadderne vare Søren {Nielsen} Skoue, Peder Mortensen af Neder Donrup, Maren Mortens Datter af Nafnløs og Peder {Jensen} Skiødes Koene {Else Nielsdatter} i Hiortsballe.
32411791.07.10Ane Pedersdatter Bæksgaard Peder Nielsen Johanne Larsdatter  Bexgaard, Peder Nielsen og Johanne Lasdatter Havde samme dag {Dom: 3 post Trinit:} en Datter i Kirke, Baaret af Peder Jensens Koene {Maren Madsdatter} i Hedegaard, Fadderne {... tom plads ...} {Ane} kaldet, Fadderne vare Niels {Nielsen} Bæk {Bech} og Mads {Nielsen} Bæk {Bech} af Giufve, Søren Sørensen og Christen Sørensen af Høigaard, og Maren Hansdatter ibid.
NOTITS: Datterens navn glemt i kirkebogen, her fra FT 1801 i Bæksgaard.
32421791.07.17Sidsel Pedersdatter Bæksgaard Peder Johansen Maren Nielsdatter Bexgaard. Peder Johansen og Maren Nielsdatter Havde Dom: 4 post Trinit: en Datter i Kirke Zidsel kaldet baaret af Mikel {Pedersen} Hyvilds Koene {Johanne Jensdatter} i Brande Sogn: Fadderne vare Johannes {Pedersen} i Bexgaard. Sørens {Sørensens} S[ønner], Søren {Sørensen, 27} og Christen {Sørensen, 23}, item Søren {Nielsen} Vestergaards kone {Mette Johansdatter} i Hedegaard.
NOTITS: Måske er Johannes Pedersen og Michel Pedersen brødre, så ville Johannes være født i Hyvild og have taget hans mor Mette Andersdatter *1704c (ikke i Give) †1778 Bæksgaard med fra Hyvild, Brande til Give.
32431791.10.09Engel Marie Christensdatter Farre Christen Jørgensen Ellen Kirstine Nielsdatter Farre. Christen Jørgensen og Ellen Nielsdtr Havde Dom: 16 post Trinit: en Datter i Kirke kaldet Engel Marie baaret af Engel Christensdatter fra Mosbøl i Grindsted Sogn; Fadderne vare Niels Villarsen, Anders {Nielsen} Binnesbils {Ane Marie Christensdatter} Niels {Nielsen, af Give By} Bæks {Else Madsdatter Kovtrup} og Ib Nielsens {Ane Nielsdatter} Koener alle af Farre.
32441791.10.16Navnløs Neder- Donnerup Søren Nielsen Skov Ane Mortensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 16 Octobr: blev Søren Nielsen i Nederdonrup et barn (Navnløs) 2 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6928
NOTITS: Begravet to uger gammel.
32461791.12.26Johanne Marie Madsdatter Hestlund- Lille Mads Nielsen Kirsten Johansdatter Lille Hestlund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdtr Havde samme dag {2den Julle dag} en Datter til daaben Johanne Marie kaldet baaret af Søren {Nielsen} Hestlunds Kone {Anne Christensdatter}: Faddere vare Johan Jørgensens fra Brande, Jørgen {Johansen} Sillesthoe, {Søren Johansen} Busch i Ulkiær Mølle, Christen {Nielsen} Smed af Breinhoe og Anders {Andersen} Ramskouv.
32471792.02.05Anne Jensdatter Hestlund- Store Jens Christensen Skov Birte Christensdatter Stoer Hestlund. Jens Christensen Skoue og Birte Christensdtr Havde Dom: Septuages: een Datter i Kirken Ane kaldet baaret af Jomfr. Juliane Friis fra Donrupgaard, Fadderne vare: Niels Andersen {Wong} af Breinhoe, {Søren Johansen} Busch i Ulkier Mølle Ole Christian {Christensen} af Hestlund, Jacob {Mortensen} Skoue af Giufve.
NOTITS: De finere folk i Give er faddere.
32481792.02.12Maren Pedersdatter Neder- Donnerup Peder Thomsen Sidsel Eriksdatter Neder Donrup Peder Thomsen og Sidsel Erichsdr Havde Dom Sexagesiam en Datter i Kirke kaldet Maren baaret af Erich Philipsens Kone {Maren Sørensdatter}: Fadderne vare Erich Philipsen, Christian Erichsen, unge Søren Sørensen i Høigrd Maren Poulsdatter og Ane Lausdr fra Donrup.
32511792.03.04Karen Marie Ankersdatter Farre Mølle Anker Ankersen Borch Margrethe Deichman Farre Mølle. Anker Borch og Margrete Havde 2den Søndag i Faste een Søn og een Datter i Kirke, Sønnen blev kaldet Anker Lauge baaret af Hr: Anker Borches Datter i Ring Guifve. Datteren blev kaldt Karen Marie baaret af Mad: Kierulf {forpagter på Refstrup Rasmus Kierulfs kone Maren Bloch Deichman} paa Refstrup, Fadderne vare Hr: Ancher Bork af Ringiuve, Hr. Henrichsen og begge Sønner {Niels Henriksen og NN Henriksen} fra Refstrup {Gadbjerg}. Monsr. {Jørgen Christian} Deichman fra Thirsbæck {Engum}, procurator Buxlund fra Veile, Hr. Cancellie Raad Frises Døttre {Amalie Margrethe og Juliane Dorthea} paa Donrup og Mad: Helt {Anne Katrine Ehnemann} i Giufve {By}.
NOTITS: Tvilling til Anker Lauge Ankersen.
32521792.03.04Margrethe Knudsdatter Nygaard Knud Sørensen Johanne Olufsdatter Nyegaard. Knud Sørensen og Johanne Olufsdtr Havde samme dag {2den Søndag i Faste} en Datter i Kirke Margrete kaldet, frembaaret af Pigen Zidsel Christensdatter fra Scharrild, Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund, Peder {Johansen?} Bexgaard, Jens Villarsen, Ole {Nielsen} Ullerups Kone {Mette Pedersdatter}, Lene Pedersdatter af Ullerup.
Begravelse nr. 7120
NOTITS: Begravet 16 år gammel.
32551792.04.09Mariane Nielsdatter Bregnhoved Niels Christensen Murmand Else Jensdatter Breinhoe. Niels {Christensen} MuurMand og Else Jensdtr: Havde Fer: 2 Paschal: en datter i Kirke Mariane kaldet, baaret af Christen Pedersens Koene {Anne Dorte Hansdatter} i Breinhoe; Fadderne vare Jørgen {Johansen} Sillesthoe, Christen Pedersen af Breinhoe Anders Johansens Kone {Else Larsdatter} ibid, item Maren {Thomasdatter} Sillesthoe.
NOTITS: Faderen kaldes i FT 1787 tømmermand.
32561792.04.09Birte Kirstine Thomasdatter Øgelund Thomas Nielsen Katrine Pedersdatter Øgelund. Thomas Nielsen og Cathrine Pedersdatter Havde et Barn i Kirke kaldet Birte Kirstine Baaret af Maren Jacobsdatter af Vad i Grindsted Sogn, Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund, Peder Lunde og Kone, Jens Pedersens Kone {Maren Madsdatter} i Vorslunde og Christen Pedersens Kone {Anne Dorte Hansdatter} i Breinhoe.
Begravelse nr. 6938
NOTITS: Begravet 1 år gammel.
32571792.04.05Johanne Marie Christensdatter Bregnhoved Christen Pedersen Anne Dorte Hansdatter Breinhoe. Christen Pedersen og Ane Dorthe Hansdtr Havde den 5. April een Datter i Kirke Johanne Marie kaldet baaret af Peder {Johansen} Bexgaards Koene {Maren Nielsdatter}: Fadderne vare Christen Hansen af Ulkinde {Ulkind, Ringive}, Jens Hansen Mosgaard, Peder {Johansen} Bexgaard, Christen Pedersens {faderen!, konen er moderen} og Anders Johansens Koener {Else Larsdatter} af Breinhoe.
NOTITS: Datoen er før de foregående, som er 2. påskedag, den 5. april er Skærtorsdag, mens den 15. april er en søndag. Muligvis er 5. april fejl for 15. Moderen er født i Ulkind, Ringive datter af Hans Nielsen og Maren Christensdatters, Faderen er født i Gammelby, Ringive. At faderen Christen Pedersens kone (moderen) angives som fadder må være en fejl i kirkebogen
32581792.04.29Karen Pedersdatter Bøllund Peder Christensen Donnerup Maren Eriksdatter Byllund. Peder Christensen og Maren Eriksdtr Havde 3 Søndag efter Paaske een datter til daaben Karen kaldet Frembaaren af Niels Christensen Postes Kone {Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand} fra Brande, Fadderne vare Jens {Christensen} Skou og Ole Christian {Christensen} af Stor Hestlund, Søren Hansens Kone {Johanne Andersdatter} og Søn {Hans Sørensen} af Byllund, Peder {Johansen} Bexgaards Kone {Maren Nielsdatter}, og Niels Andersens {Wongs} datter {Birte Marie Nielsdatter, 17c} af Breinhoe.
NOTITS: Faderens bror Niels Christensen kaldes kun her "Post", betegnelsen ikke set i Brande sogn.
32641792.08.12Maren Christensdatter Neder- Donnerup Christen Eriksen Maren Jensdatter Neder Donrup. Christian Eriksen og Maren Jensdr Havde Dom 10 pst Trinit: 2de Børn i Kirke, den Eene kaldet Maren baaret af Mette Eriksdtr af Neder Donrup den anden kaldt Johanne baaret af Ane Jensdatter af Oxenbierre, Fadderne var Erik {Philipsen} Rebslaaer og Jens Andersen, Niels Fæstesen og Niels Jensen af Oxenbierre, unge Søren Sørensen af Høigaard, Anders {Andersen} Ramskous Kone {Maren Christensdatter}, Jens Nielsens Kone {Maren Pedersdatter} af Neder Donrup.
NOTITS: Tvilling til Johanne.
32651792.08.12Johanne Christensdatter Neder- Donnerup Christen Eriksen Maren Jensdatter Neder Donrup. Christian Eriksen og Maren Jensdr Havde Dom 10 pst Trinit: 2de Børn i Kirke, den Eene kaldet Maren baaret af Mette Eriksdtr af Neder Donrup den anden kaldt Johanne baaret af Ane Jensdatter af Oxenbierre, Fadderne var Erik {Philipsen} Rebslaaer og Jens Andersen, Niels Fæstesen og Niels Jensen af Oxenbierre, unge Søren Sørensen af Høigaard, Anders {Andersen} Ramskous Kone {Maren Christensdatter}, Jens Nielsens Kone {Maren Pedersdatter} af Neder Donrup.
NOTITS: Tvilling til Maren.
32661792.08.19Anne Christensdatter Sillesthoved Christen Andersen Johanne Christensdatter Sillesthoed. Christen Andersen og Johanne Christensd Havde en Datter i Kirke d 11 Søndag efter Trinit: Ane kaldet, baaret af Christen Hansens Kone {Anne Christensdatter} i Sillesthoe, Fadderne vare Christen Hansen, Jørgen Johansen Søren Andersens Koene {Maren Thomasdatter} af Sillesthoe, og Maren Poulsdatter af DonnerupLund.
32671792.10.14Inger Marie Pedersdatter Vorslunde Peder Sørensen Anne Knudsdatter Vorslunde. Peder Sørensen og An Knudsdtr Havde Dom: 19 post Trinit: en datter til daaben Inger Marie kaldet, baaret af Leene Pedersdatter i Vorslunde Fadderne vare Mads Pedersen fra Søndersthoe Enevold Knudsen og Jens Villarsen af Ullerup, Thomas {Nielsen} Øgelund og Sørens {Vestesens} Koene {Karen Pedersdatter} i Vorslunde.
32691792.11.04Anne Bendetsdatter Hedegaard Bendet Laursen Kirsten Nielsdatter Hedegaard. Bennet Lausen og Kirstine Nielsdatter Havde Dom: 22 p: Trinit: en Datter i Kirke Anna kaldet baaret af sin faster Kirsten Lausdatter fra Fildschou {Filskov, Sønder Omme}, Fadderne vare Christen Mortensen af Gammelbye {Ringive}, Hans Christensen, Peder Jensen, Niels Vestergaard og Mette marie alle af Hedegaard —
Begravelse nr. 6946
NOTITS: Begravet 1 år gammel.
32701792.11.18Lene Jakobsdatter Give By Jakob Mortensen Maren Christensdatter Giufve. Jacob Mortensen og Maren Christensdtr Havde Dom: 24 post Trinit: en Datter i Kirke Lene kaldet baaret af Albert Mortensens Kone {Maren Pedersdatter} i Bexgaard, Fadderne vare Jens {Christensen} Skou fra Stor Hestlund, {Friederich} Rechnagel {Givskov}, Christen Madsen, Johannes Christensen og Christiane Sørensdatter {af Give By}.
32711792.10.25Kirsten Marie Sørensdatter Neder- Donnerup Søren Nielsen Skov Ane Mortensdatter Neder Donrup. Søren Nielsen og Ane Mortensdatter Havde den 25 post Trinit: een Datter i Kirke Kirsten Marie kaldet, baaret af Peder Mortensens Koene {Ane Andersdatter} i Neder Donrup: Fadderne vare Poul Mathisen, Christen Eriksen, Jens Nielsens {Maren Pedersdatter} og Jørgen Lasßens {Margrethe Knudsdatter} Koener af Neder Donrup.
32721792.12.02Anne Poulsdatter Neder- Donnerup Poul Mathiesen Anne Marie Mortensdatter Nafnløs. Poul Mathisen og An Marie Mortensdtr Havde 1 Advents Søndag en Datter i Kirke Ane kaldet Baaret af Peder Mortensens Kone {Ane Andersdatter} i Neder Donrup, Fadderne vare: Søren {Nielsen} Skoue, Peder Mortensen, Peder {Jensen} Smeds {Ane Else Nielsdatter} og Peder Olufsens Koener, alle af Neder Donrup.
32731792.12.16Karen Marie Jensdatter Ullerup Jens Jensen Maren Larsdatter Ullerup. Jens Jensen og Maren Larsdatter Havde Dom 3 Advent en Datter i Kirke Karen Marie kaldet baaret af An Marie Madsdatter af Ring Guive Præstegaard, Fadderne vare: Knud Mortensen, Anders Olufsen, Niels Olufsen, Enevold Knudsen alle af Ullerup.
Begravelse nr. 6950
NOTITS: Begravet 13 måneder gammel.
32741792.12.30Maren Madsdatter Givskov Mads Larsen Marie Nielsdatter Giufskoue. Mads Lasßen og Marie Nielsdtr Havde en Datter i Kirke kaldet Maren baaret af Jens Jenses Koene i Ullerup, Fadderne vare Jens Jensen af Ullerup, Jacob Mortensen og Viste Vestesen den Yngre af Giufve, Jørgen {Christensen} af Giufskov, Jesses {Jes Andersens} Kone {Barbara Vestesdatter} og Søren Nørgaards datter af Giufve.
32761793.02.03Inger Andersdatter Ramskov Anders Andersen Ramskov Maren Christensdatter Ramshou. Anders Andersen og Maren Christensdtr Havde Dom: Sexages: en Datter i Kirke, baaret af Elsebeth Madsdatter tienende paa Søndersthoe, Barnets navn var Inger: Fadderne vare: Mads {Christensen} Enkelund, Peder Jensen, Søren {Nielsen} Vestergaard og Bent Lausens Koene {Sidsel Kirstine Nielsdatter} alle af Hedegaard.
NOTITS: Ses ikke i FT 1801, vel død spæd.
32811793.04.26Mette Andersdatter Bregnhoved Anders Johansen Else Larsdatter Breinhoe. Anders Johansen og Else Larsdatter Havde Almindelig Bededag en datter i Kirke Mette kaldet, baaret af Johan Jørgensens Koene {Mette Jensdatter} i Brandlund {Brande}. Faddere vare Jørgen {Johansen} Silleshoe, Peder Christensen ibid Christen Nielsen af Breinhoe, Jens Nielsens {Maren Larsdatter} og Jens Hansens Koener {Ingeborg Pedersdatter} ibid:
Begravelse nr. 6941
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.
32831793.05.20Anne Margrethe Pedersdatter Skærhoved Peder Jokumsen Mette Pedersdatter  Fruerlund. Peder Jochumsen og Mette {Pedersdatter} Havde eodem die {2den Pindse dag} en Datter i Kirke An Margrete kaldet, Baaret af Sr. {Jens Nielsen} Nørskous Koene {Marie Jokumsdatter} i Schierhoe, Fadderne var: Jens {Nielsen} Nørskous Søn Niels, Hans {Pedersen} Bank i Giufve Lars {Larsen}, og Jørgen {Christensen} i Giufskou item Christen Birkebæks datter {29, Anne Christensdatter} i Giufve.
32841793.05.20Else Christensdatter Farre Christen Andersen Smed Ane Poulsdatter Farre. Christen {Andersen} Smed og Ane Poulsdatter Havde samme dag {2. Pintse dag} en Datter i Kirke Else kaldet, Baaret af Maren Poulsdatter paa Donruplund tienende Fadderne vare Poul Mortensen af Dørken, Niels Villarsen, Jens Christensens {Magdalene Pedersdatter} og Gravers Klausens Koener {Mette Henriksdatter} alle af Farre —
32871793.08.04Birte Katrine Albertsdatter Øgelund Albert Mortensen Maren Pedersdatter Øgelund. Albert Mortensen og Maren Pedersdtr Havde Dom 10 post Trinit: een Datter i Kirke Birthe Catrine kaldet, frembaren af Jacob Mortensens Kone {Maren Christensdatter} i Giufve. Fadderne vare: Peder {Mortensen} Øgelund, Peder Lunde, Thomas {Nielsen} Øgelund, Niels {Jensen} Egskov af Giufve og Søren Vestesen Koene {Karen Pedersdatter} i Vorslunde.
32891793.11.24Kirsten Enevoldsdatter Ullerup Enevold Knudsen Johanne Andersdatter Ullerup. Evold Knudsen og Johanne Andersdatter Havde Dom: 26 post Trinit en Datter i Kirke Kirsten kaldet baaret af Niels Eskildsen {Eskesen} Koene {Ane Andersdatter} i Lille Ullerup, Fadderne vare Jens Jørgensen, Jens Jensen, Niels S[....]berg og Kone samt Niels {Sidsel Frandsdatter} og Anders Olufsens Koner —
NOTITS: En Anders Olufsen findes kun i Give By.
32901793.12.22Christiane Jensdatter Neder- Donnerup Jens Pedersen Gartner Margrethe Jørgensdatter Neder Donrup. Jens Pedersen Gartner og Margrete Jørgensdtr Havde 4de Advents Søndag en Datter i Kirke Christiane kaldet, baaret af Peder Mortensens Kone {Ane Jørgensdatter}. Fadderne vare Søren {Nielsen} Skoue, Erik Philipsens {Maren Sørensdatter}, Christen Christensens {Ane Laursdatter}, og Jens Nielsens Koener {Maren Pedersdatter} af Neder Donrup.
32911794.02.09Karen Nielsdatter Farre Niels Christensen Karen Christensdatter Farre. Niels Christensen og Karen Christensdatter Havde Dom: 5 post Epiph: en Datter i Kirke Karen kaldet baaret af Enken Karen Olufsdtr i Farre Fadderne vare: Christen {Andersen} Smed, Anders Nielsen, Gravers Clausens Koene {Mette Marie Henriksdatter} og Niels Bentsens {Maren Pedersdatter} alle af Farre.
32921794.03.23Ingeborg Pedersdatter Bæksgaard Peder Nielsen Johanne Larsdatter Bexgaard. Peder Nielsen og Johanne Lausdtr Havde 3:die Søndag i Faste en Datter i Kirke Ingeborg kaldet baaret af Peder Nielsens {Johannesens} Koene {Maren Nielsdatter} ibid: Fadderne vare Niels {Nielsen Bech} Bæk i Giufve, Chirsten {Andersen} Bexgaard, Søren Sørensen af Høigaard og Søster {20, Kirsten Sørensdatter} samt Søren Hansens Kone {Johanne Andersdatter} af Tromborg.
NOTITS: Kirkebogen siger "baaret af Peder Nielsens Koene", men det er en fejl for Peder Johannesen. Der er ikke to Peder Nielsener i Bæksgaard. Præsten har lige skrevet Peder Nielsen for faderen og skriver så samme navn som fejl ved bærerens mand.
32941794.04.06Anne Kirstine Jensdatter Give By Jens Poulsen Mette Marie Eriksdatter Giufve. Jens Poulsen og Mette Marie Eriksdtr Havde samme dag en datter i Kirken An Kirstine kaldet, frembaaren af Christen Birkebæks datter Johanne Marie {Christensdatter} af Giufve. Faddere ware Søren {Madsen} Søndergaard, Mads Christensen, Jacob Mortensens Kone {Maren Christensdatter} og Peder Greens datter alle af Giufve.
NOTITS: Moderen er datter af Erik Philipsen Rebslager, Nederdonnerup.
32951794.04.13Maren Pedersdatter Farre Peder Christensen Anne Andersdatter Gl: Mølle. Peder Christensen og Anne Andersdatter. Havde Dom: Palm en datter i Kirke Maren. Baaren af Peder {Nielsen} Binnesbils Kone {Anne Marie Pedersdatter} i Nørshou {Lindeballe}. Fadderne vare: Peder {Nielsen} Binnesbøl, Niels Andersen, Grauers Clausen, Søren Christensens {Kirsten Jørgensdatter} og Niels Bentsens Koner {Maren Pedersdatter} alle af Farre.
32961794.04.13Kirsten Marie Hansdatter Hedegaard Hans Christensen Hag Maren Jakobsdatter Hedegaard. Hans Christensen og Maren Jacobsdatter Havde samme dag {Dom: Palm:} en Datter i Kirke Kirsten Marie kaldet, Baaren af sin Faster Kirsten Christensdtr, Fadderne vare Niels {Sørensen} Vestergaard, Bendet Larusen, Søren Nielsen, Peder Jensen og Niels Laust alle af Hedegaard —
32971794.04.21Karen Madsdatter Vemmelund Mads Pedersen Maren Pedersdatter Vimmelund. Mads Pedersen og Maren Pedersdatter Havde 2da Paschat: en datter i Kirke Karen kaldet, Baaren af Anders Hansens Kone i Ilved {Hvejsel}. Fadderne vare Christen Christensen, Jens Smegaard, Erik Philipsen og Kone {Maren Sørensdatter} alle af Neder Donrup samt Anders Hansen af Ilved.
NOTITS: Anders Hansen i Ildved, Hvejsel ikke fundet i FT 1787 eller FT 1801.
33011794.06.09Marie Pedersdatter Neder- Donnerup Peder Sørensen Sidsel Marie Eriksdatter Neder Donrup. Peder Sørensen og Zidsel Marie Eriksdtr Havde 2den Pinse dag en daatter i Kirke kaldet Marie baaret af Christen {Eriksen} Skredders Kone {Maren Jensdatter} ibid: Fadderne vare Christen {Andersen?} Bexgaard, Fester Eriksen, Jørgen Jørgensens {Johanne Christensdatter} og Christen Christensens {Ane Laursdatter} Koner af Neder Donnerup —
33041794.07.27Marianne Thomasdatter Øgelund Thomas Nielsen Anne Pedersdatter Øgelund: Thomas Nielsen og Ane PedersDatter Havde Dom 6 post Trinit en datter i Kirke Mariane kaldet Baaret af Jens Ølesgaards {Nielsen Volsgaards} Kone i Breinhoe, Fadderne vare Jens Ølesgaard {Nielsen Volsgaard}, Albert Mortensen, Peder Sørensen og Koene {Anne Knudsdatter} samt Søren Lundes Kone fra Vorslunde.
33091794.11.09Mette Andersdatter Bregnhoved Anders Johansen Else Larsdatter Breinhoed. Anders Johansen og Else Larsdatter Havde Dom 21 post Trinit: en Datter i Kirke Mette kaldet Baaret af Jørgen Johansen Sillesthoes Kone {Mette Jakobsdatter}: fadderne vare Johan Jørgensen af Brandlund {Brande sogn}, Jørgen {Johansen} Sillesthoed, Søren Tygesen og Niels Andersens {Wongs} Søn {19, Christen Nielsen} af Breinhoe.
33111794.12.26Abelone Nielsdatter Ullerup Niels Olesen Sidsel Frandsdatter Ullerup. Niels Olesen og Zidsel Frandsdatter Havde 2den Juuledag en datter i Kirke Apellone kaldet, baaret af Lene Frandsdatter i Dørken {Thyregod}, Fadderne vare Knud Nyegaard, Matis Frandsen af Dørken {Thyregod}, Jens Jensen, Anders Olufsen og Niels {Sørensen} Smed af Ullerup.
33141795.02.22Birte Katrine Ditlevsdatter Svendsen Ulkær Mølle Ditlev Svendsen Mette Katrine Buch Ulkiær Mølle. Detlef Svendsen og Mette Cathrine Buch Havde 1ste Søndag i Faste en Datter i Kirke Berte Katrine kaldet: baaret af Mad: {Christen} Christensen {Christine Bruun} paa Rørbæch Fadderne vare Hr: {Christen August} Petersen paa Søndersthoe, Sr: Ludvig {Svendsen} Slot Skipper {købmand} i Colding, Anders Christensen i Store Hæstlund degnens {Peder Reenberg Helt} Kone {Anne Katrine Hansdatter Ehnemann} og {Fridrich} Rechnagels datter {Kirstine Sophie Rechnagel} i Giuve {By}.
NOTITS: Begravet 2c år gammel i Michaeli, Fredericia. Fadderne er de finere folk.
33151795.02.22Maren Olesdatter Farre Ole Christensen Mette Katrine Sørensdatter Farre. Ole Christensen og Mette Catrine Sørensdtr Havde 1ste Søndag i Faste een Datter kaldet Maren i Kirke baaret af Christen Knudsens Kone {Kirsten Olesdatter} i Farre, Fadderne vare Christen {Andersen} Smed, Niels Andersen, Niels Christensen Niels Villarsens {Johanne Pedersdatter} og Henrik Jensens Koner {Mette Jensdattter} alle af Farre.
33171795.04.26Maren Katrine Jensdatter Bregnhoved Jens Nielsen Volsgaard Maren Larsdatter Breinhoed. Jens Nielsen Volsgaard og Maren Larsdatter havde 3die Søndag efter Paaske en datter i Kirke kaldet Maren Catrine, baaret af Thomas {Nielsen} Øgelunds Kone {Anne Katrine Pedersdatter} Fadderne vare: Peder Sørensen af Voislund, unge Søren Sørensen i Høigaard Albert Mortensens kone {Maren Pedersdatter} paa Søndersthoe Mark og Jens {Hansen} Mosgaards Kone {Ingeborg Pedersdatter} i Breinhoe.
33241795.08.23Mette Pedersdatter Neder- Donnerup Peder Mortensen Ane Jørgensdatter Neder Donrup. Peder Mortensen og Ane Jørgensdatter Havde samme dag {Dom 12 post Trinit} en Datter i Kirke ved Navn Mette baaret af Christen Jørgensens Kone {Karen Christensdatter} fra Stougaars Mark {Tørring}, Jørgen Lasßen, Søren {Nielsen} Skous {Anne Mortensdatter} og Jens Nielsens {Maren Pedersdatter} Koner af Neder Donrup —
33251795.08.30Anne Marie Christensdatter Neder- Donnerup Christen Eriksen Skrædder Maren Jensdatter Neder Donrup. Christian {Eriksen} Skrædder og Maren Jensdtr Havde Dom 13 post Trinit: en Datter i Kirke An Marie kaldet. Baaret af Christen Sørensens Koene i Oxenbierre, Fadderne vare Christen Sørensen og Jens Andersens Søn {21, Niels Jensen} af Oxenbierre Mads {Pedersen} Vimmelunds datter {20c, Mette Madsdatter} og Maren Mortensdatter af Neder Donrup.
33271795.10.11Dødfødt Farre Mølle Klaus Adam Hansen Nieman Elisabeth Sejer {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 19 post Trinit: blev Møllerens Sr: {Klaus Adam Hansen} Niemans barn i Farre Mølle hans dødfødte barn jordet.'}
Begravelse nr. 6974
33281795.10.18Katrine Enevoldsdatter Ullerup Enevold Knudsen Johanne Andersdatter Ullerup. Evevold Knudsen og Johanne Andersdtr Havde Dom: 20 post Trinit en datter i Kirke Catrine kaldet, Baaret af Peder {Christensen} Schousbøls kone {Marie Andersdatter}: Fadderne vare Jens Villarsen, Knud Mortensen, Niels Eskildsens {Ane Andersdatter}, Ander Oluffsens og Niels Olufsens {Sidsel Frandsdatter} Kone, alle af Ullerup —
Begravelse nr. 6975
NOTITS: Begravet ¼ år gammel. Moderen Johanne Andersdatters forældre er Anders Gregersen †1776 Lønaa og Kirsten Pedersdatter *1723 Lønaa, Thyregod †1785 Lønaa.
33291795.10.25Malene Jensdatter Hestlund- Store Jens Christensen Skov Birte Christensdatter Store Hestlund. Jens Christensen {Skov} og Birte Christiansdatter i Store Hestlund en datter i Kirke Malene kaldet. Baaret af Hr: Landmaaler Svensons kone {Mette Katrine Lauridsdatter Buch} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Jes Hansen i Schiølvad {Jernved}, Ole Christian {Christensen} fra Store Hestlund, Jomfru Friis {Juliane Dortea Maltesdatter Friis} fra Donrup {Donneruplund} og Sophia Fridrichsdatter i Giuve {By}.
33341796.04.10Anne Else Iversdatter Farre Iver Jakobsen Anne Nielsdatter Farre. Anne Nielsdatter Hafde Dom: 2 post Paschat: et uægte Barn til daaben An Else kaldet. Baaret af Jens Christensens Kone {Inger Thøgersdatter} i Farre. Fadderne vare Niels Villarsen, Jens Christensen, Niels Christensen, Boel Christensdtr alle af Farre. Til Baarne Fader blev udlagt Iver Jacobsen een Land Soldat af Øster Linnet Sogn, Gram Gods, da qvinden og hand tiente sammen ved Skov Fogden i Brenstrup Roding {Brændstrup, Rødding} Sogn —
Begravelse nr. 6979
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.
33371796.06.26Kirsten Sørensdatter Neder- Donnerup Søren Nielsen Maren Jørgensdatter Neder Donrup. Søren Nielsen og Maren Jørgensdtr Havde Dom: 5 post Trinit: en Datter i Kirke, Kirsten kaldet. Baaret af Niels Sørens Kone i Hestbekballe {Hesselballe, Uldum} Fadderne vare Christen Christensen, Jens Nielsen, Peder Mortensens Kone {Ane Jørgensdatter} og Christen Eskildsens Kone alle af Neder Donnerup —
NOTITS: Hun bliver konfirmeret 1812 i Uldum med fødested Nederdonnerup. At Hestbekballe skulle være Hesselballe fremgår af at moderen giftes i Hornborg sogn, nabo til Uldum, med Søren Nielsen og deres børn Kirsten her og Margrethe *1798 passer med børnene i skiftet efter Niels Sørensens kone 1813. Niels Sørensen bor FT 1787 og FT 1801 i Hesselballe, Uldum. (Tak til Hanne Henriksen, 2015.)
33401796.10.02Gertrud Elisabeth Klausdatter Nieman Farre Mølle Klaus Adam Hansen Nieman Elisabeth Sejer Farre Mølle. Sr. {Klaus Adam Hansen} Niemnann og Elisabeth Sejer Havde samme dag {Dom 19 post Trinit:} en datter i Kirke Giertrud Elisabeth kaldet, Baaret af Sr. {Jens} Raus {Rauff} kone {Ane Johanne Klock} i Hastrup Mølle: Fadderne vare degnen Sr. Andreas Malthe fra Nørre Snede degnen Greis {Gregers Zacharisasen} Vilslev fra Thiregod Mølleren Rauf af Hastrup Mølle og Jomfr. Sejer fra Vesterdam {Thyregod} —
33411796.10.23Dødfødt Bregnhoved Jørgen Jørgensen Maren Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (Dom 22 post Trinit:) blev et uægte barn som blev dødfødt jordet. Moderen Maren Pedersdatter til huse i Breinhoed ved Jens (Hansen) Mosgaard. Til barnefader blev udlagt en ægtemand Jørgen Jørgensen fra Rorup by og sogn i Bierge herrred.'}
Begravelse nr. 6982
33451796.12.04Anne Madsdatter Hestlund- Lille Mads Nielsen Kirsten Johansdatter Lille Hesthund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdtr. Havde 2den Søndag i Advent en Datter i Kirke Anna kaldet. Baaret af Sørens {Nielsens} Kone {Ane Christensdatter} i Lille Hestlund: Fadderne vare Johan Jørgensen og datter {Ida Charlotte Johansdatter} fra Brandlund {Brande}, Christen {Mortensen} Smed og Hustru {Anne Kirstine Nielsdatter} fra Gammelbye i RingGiuve Sogn, Mølleren Poul {Nielsen} Dahl af Ulkier Mølle —
NOTITS: Konfirmeret i Brande, angivet døbt 6. juni 1797.
LINK: Konfirmation i Brande 1812.
33481796.12.26Dødfødt Give By Johannes Christensen Johanne Marie Pedersdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (2den Juledag) blev Johannes Christensen af Giufve hans dødfødte pigebarn jordet.'}
Begravelse nr. 6987
NOTITS: Tvilling, tvillingsbror Lars dør fem uger senere.
33501797.02.19Bodil Marie Frederiksdatter Bjerrum Søndersthoved Frederik Christian Henriksen Bjerrum Dorte Katrine Hansen Søndersthoed. F. {Frederik Christian} Bjerrum og Dorthe Catrine Hansen{!} Havde Dominica Sexagesima en Datter til Kirke Boel Marie kaldet, baaren af Konens Søster Madme {Laurids} Schütte {Elisabeth Nielsdatter, i Varde} - Faderne vare Hr. {Jørgen} Haahr {Lindberg, Ølgod}, {Laurids} Schütte {Varde}, {Oluf Franck} Jessen {Alslev} og Necoline Haahr {Lindberg, Ølgod} — — —
Begravelse nr. 7041
NOTITS: Denne indførsel i en anden skrift. Moderen Hansen ikke Hansdatter (datter af Niels Hansen på Lindberg, Ølgod). Begravet ca. 2½ gammel mellem juni 1800, hvor kirkebogen ophører, og folketællingen feb. 1801. Med mindre der er fejl i folketællingen. Moderen mor Else Katrine Sørensdatter gift 1. med Niels Hansen på Lindbjerg (datter moderen her), gift 2. med Jørgen Haahr (far til Nicoline her).
LINK: Ribewiki om Lindberg, Ølgod.
33521797.02.26Anne Margrethe Pedersdatter Bæksgaard Peder Nielsen Johanne Laustdatter Bexgaard. Peder Nielsen og Johanne Laustdatter Havde paa Fastelavns Søndag en Datter i Kirke som blev kaldet Ane Magrethe baaren af Christen Pedersens Kone {Kirsten Jensdatter} i Bexgaard: Fadderne vare Niels Nielsen Bex {Bech} og søn {Jens Nielsen, 23, eller Mads, 26}, Hans {Sørensen} Tromborg, samt Sørens Sørensens {Mette Christensdatter} og Anders Christensens Koner {Mette Marie Sørensdatter} af Højgaard.
33531797.03.15Dødfødt Ullerup Niels Olesen Sidsel Frandsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '2den faste Onsdag som var den 15 Marts blev Niels Olesen fra Ullerup hans dødfødte Barn jordet.'}
Begravelse nr. 6992
33571797.04.13Anne Dorte Nielsdatter Farre Niels Andersen Dorte Sørensdatter Farre. Niels Andersen og Dorthe Sørensdtr Havde Skiertorsdag en Datter i Kirke An Dorthe kaldet baaren af Peder Binnesbøls Kone {Anne Marie Pedersdatter} i Nørskov {Lindeballe}. Fadderne vare Søren Nielsen af Linneballe Benth Nielsen, Jens Christensen og Niels Benthens Enke {Maren Pedersdatter, Mølgaard} alle af Farre.
33591797.05.17Navnløs pige Neder- Donnerup Peder Thomsen Sidsel Marie Eriksdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Paa christi Himmelfartsdag blev Peder Thomsens af Nederdonrup hans nyefødte pigebarn {Navnløs} otte dage gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6995
NOTITS: Begravet unavngivet 8 dage gammel.
33601797.06.05Karen Jensdatter Bregnhoved Jens Nielsen Volsgaard Maren Larsdatter Breinhoe. Jens Nielsen Volsgaard og Maren Larsdatter Havde 2den Pindze dag en Datter i Kirke Karen kaldet baaret af Niels Tygesens Kone i Giuve: Fadderne vare Niels Tygesen af Giuve, Søren Thygesen og datter Marie af Breinhoe og Niels Andersens {Wongs} Søn {22, Christen Nielsen} ibidem —
33611797.06.25Marie Pedersdatter Hedegaard Peder Jensen Maren Madsdatter Hedegaard! Peder Jensen og Maren Madsdatter havde Dom: 2den p: T. en datter i Kirke Marie kaldet, baaret af Søren {Nielsen} Vestergaars Kone {Mette Johannesdatter} i Hedegaard. Fadderne vare Niels Madsen af Plouslund {Plougslund, Grene sogn}, Niels Monsen og Kone af Røgberg {?Vorbasse sogn} og Anders {Andersen} Ramskov —
Begravelse nr. 7036
NOTITS: Begravet knap tre år gammel. I 1799 ses et stednavn Røgberg i Vorbasse kirkebog.
33621797.07.23Inger Katrine Madsdatter Vemmelund Mads Pedersen Maren Pedersdatter Vimmelund. Mads Pedersen og Maren Pedersdtr Havde Dom: 6ta p: T. en Datter i Kirke Inger Catrine kaldet baaret af sin Søster Mette Madsdtr. {af Kirkeby, Sønder Omme, gift der}. Fadderne vare Christen {Christensen?} Omvraae, Jens Smedegaard, Peder Nielsen alle af Neder Donnerup —
33631797.07.30Anne Katrine Poulsdatter Dahl Ulkær Mølle Poul Nielsen Dahl Anne Dorte Pedersdatter Ulkiær Mølle. Povel Nissen Dahl og An Dorthe Pedersdtr Havde Dom 7ma p: T: en Datter i Kirke An Cathrine kaldet baaret af Jomfrue {Johanne Nielsdatter, 23} Kjersgaard paa Brandholm {Brande}. Fadderne vare Anders Christensen og Kone {Kirsten Thomasdatter} fra store Hestlund Anders {Andersen} Ramskou fra Ramskou, og Søren Nielsen fra Lille Hestlund —
NOTITS: Faderen kaldes også Nissen i stedet for Nielsen.
33641797.08.13Mariane Sørensdatter Neder- Donnerup Søren Nielsen Skov Ane Mortensdatter Neder Donnerup. Søren Nielsen og Ane Mortensdtr Havde Dom: 9= p: T: en Datter i Kirke kaldet Mariane, Baaret af Peder {Jensen} Skiøddes Kone {Else Nielsdatter}. Faddere var Søren Nielsen paa Donrup Mark, Anders Pedersen og Jens Nielsens Kone {Maren Pedersdatter} fra Neder Donnerup.
NOTITS: Søren Nielsen på Donnerup Mark er en anden person end faderen Søren Nielsen Skov i Nederdonnerup.
33711797.11.26Anne Margrethe Christensdatter Neder- Donnerup Christen Christensen Anne Laustdatter Nederdonnerup. Christen Christensen og Anne Lauestdtr Havde Dom: 24de p: T: en Datter i Kirke kaldet An Magrete baaret af Mathis Christensens Kone {Ane Jensdatter} fra Grarup i Brande Sogn, Fadderne vare Mathis Christensen fra Grarup, Christian {Eriksen} Skræder, Søren {Nielsen} Schou Peder Mortensens Søn Anders {Pedersen} alle fra Nederdonnerup —
LINK: Mathias og Christen Christensen brødre, ses i dåb 1798 i Brande.
33731797.12.26Anne Marie Olesdatter Farre Ole Christensen Mette Katrine Sørensdatter Farre. Ole Christensen og Mette Chadtrine Sørensdatter Havde 2den Juuledag en Datter i Kirke Ane Marie kaldet Baaret af Søren Christensens Kone {Kirsten Jørgensdatter} i Farre. Fadderne vare Anders {Nielsen} Binnesbøll Christen Anders{..}, Niels Christensen og Peder Nielsen alle af Farre.
Begravelse nr. 7005
NOTITS: Begravet 20 uger gammel.
33751798.01.01Birte Marie Sørensdatter Højgaard Søren Sørensen den Yngre Mette Christensdatter Høigaard. Søren Sørensen og Mette Christensdtr Havde Nytaarsdag en Datter i Kirke Birthe Marie kaldet baaret af Søren Sørensen den ældres kone {Birte Pedersdatter} ibid: Fadderne vare Gl: Søren {Sørensen den Ældre} i Høigaard, Hans {Sørensen} Tromborg, Christen Pedersens 2de Sønner i Bexgaard —
NOTITS: Søren Sørensen den Yngre er 34 år gammel.
33761798.01.01Kirsten Poulsdatter Neder- Donnerup Poul Mathiesen Anne Marie Mortensdatter Navnløs. Povel Mathiesen og An Marie Mortensdtr Havde samme Dag {Nytaarsdag} en Datter i Kirke ved Navn Kirsten baaret af Maren Mortensdtr i Nederdonnerup Faddere vare Søren {Nielsen} Schou, Peder Mortensen Søren Nielsen af N: Donnerup og Mette Madsdtr af Vimmelund {af Kirkeby, Sønder Omme, gift der}.
NOTITS: Søren Nielsen no. 2 ellers ikke set i Nederdonnerup, måske er han fra Hedegaard eller Hestlund.
33771798.02.04Else Katrine Christensdatter Farre Christen Andersen Smed Anne Poulsdatter  {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Dom Invoc:} blev Christen Andersens datter Else Katrine 3 uger gammel jordet af Farre.'}
Begravelse nr. 7001
NOTITS: Hjemmedøbt, begravet 3 uger gammel.
33831798.05.04Margrethe Sørensdatter Donnerup Mark Søren Nielsen Maren Jørgensdatter Donnerup Mark. Søren Nielsen og Maren Jørgensdtr Havde 4de Fredag efter Paaske en Datter i Kirke Margrethe kaldet, Baaret af Søren {Nielsen} Schous Kone {Ane Mortensdatter} i Nederdonnerup. Fadderne vare Søren {Nielsen} Schou Jens Nielsen fra N: Donnerup, Pigen Ane Marie fra Donnerup {Donneruplund?} og Knud Jørgensen fra Store Hestlund.
33851798.05.17Sidsel Marie Sørensdatter Hedegaard Søren Nielsen Vestergaard Mette Johannesdatter Hedegaard. Søren Nielsen og Mette Johannesdtr Havde Fest: Asc: Xti: en Datter til Daaben Zidsel Marie Baaret af Peder Jensens Kone {Maren Madsdatter} i Hedegaard. Fadderne vare Peder Johansen i Byllund, Hans {Christensen} Hag, Niels Laursen, Benth Laursen og Hst: {Kirsten Nielsdatter} alle af Hedegaard.
33861798.06.03Karen Marie Pedersdatter Donnerup Mark Peder Nielsen Else Poulsdatter Donnerup Mark. Peder Nielsen og Else Povelsdtr Havde Dom: Trinit: en Datter i Kirke Karen Marie kaldet, Baaret af Fredriks {Madsens} Kone {Ane Margrethe Pedersdatter} fra Tyregod {By}, Fadderne vare Fredrik {Madsen} fra Tyregod Peder Johansen fra Bexgaard, Søren Nielsen fra Hedegaard, og Peder Mortensens Søn {17c, Anders Pedersen} i N: Donnerup.
NOTITS: Familieforhold uklare.
33901798.07.22Mette Katrine Enevoldsdatter Ullerup Enevold Knudsen Johanne Andersdatter Ullerup! Enevold Knudsen og Johanne Andersdtr Havde Dom: 7 p: T: en Datter i Kirke ved Navn Mette Cathrine baaren af Mads {Pedersen} Vimmelunds Kone {Maren Pedersdatter}. Faderne vare Mads {Pedersen} Vimmelund Peder Sørensen af Vorslunde, Knud Mortensen, Niels Jensen fra Ullerup Peder Andersen og Hustrue {Mette Marie Larsdatter} af Lunaae {Lønaa, Thyregod}.
33941798.10.28Else Pedersdatter Nygaard Peder Mikkelsen Lene Pedersdatter Nyegaard. Peder Michelsen og Leene Pedersdtr Havde Ditto Dato {21de Søndag efter Trinit:} en Datter i Kirke kaldet Else baaret af Mads {Pedersen} Vimmelunds Datter Mette {Madsdatter, 22c} Faderne vare Mads {Pedersen} Vimmelund, Peder {Sørensen} Lunde {Vorslunde}, Peder {Mortensen} Øgelund, Knud {Sørensen} Nyegaard og Enevold Knudsens Kone {Johanne Andersdatter} i Ullerup.
Begravelse nr. 7012
NOTITS: Begravet 18 uger gammel, ligget ihjel.
33951798.11.04Anne Marie Nielsdatter Farre Niels Andersen Dorte Sørensdatter Farre. Niels Andersen og Dorthe Sørensdtr Havde 22de Søndag p. T. en Datter ved Navn An Marie i Kirke, Baaren af Peder Nielsens Kone {Anne Marie Pedersdatter} i Nørskov {Lindeballe}. Fadderne vare Christen {Andersen} Smed og Kone {Anne Poulsdatter} Ole Christensen og Kone {Mette Katrine Sørensdatter} samt Niels Bech alle fra Farre.
34021799.04.07Kirstine Marie Vestesdatter Stenbjerglund Veste Vestesen den Unge Mette Kirstine Christensdatter Stenbjerglund. Veste Vestesen og Mette Kierstine Christensdtr Havde 2den Søndag efter Paasken en datter Kirsten i Kirke baaren af Jess Andersens Kone {Barbara Vestesdatter} i Giufue. Fadderne vare Jess {Andersen} af Giufue, Henrik Jensen, Christen Knudsen og Skibs Niels af Farre, Peder Christensen Gl: Mølle, og Benth Nielsens Kone {Marie Johannesdatter} af Mølgaard.
34031799.04.19Maren Kirstine Jensdatter Hestlund- Store Jens Christensen Skov Birte Christensdatter Stor Hestlund. Jens {Christensen} Schou og afdøde Hust: Birthe Christendtr Havde almindel: Bededag en Datter i Kirke Maren Kirstine kaldet Baaret af {Peder Reenberg} Heltes Kone {Anne Katrine Ehnemann} Fadderne vare Oluf Christian {Christensen} og Søren Fransen af Jested {Jedsted, Vilslev sogn}, Peder {Christensen} Donnerup af Bøllund, Niels Andersen {Wong} og Søn {24, Christen Nielsen} af Breinhoed.
LINK: Moderen Birte Christensdatters begravelse samme dag.
34051799.05.13Dorte Madsdatter Hestlund- Lille Mads Nielsen Kirsten Johansdatter Lille Hestlund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdtr Havde 2den Pintze Dag en Datter ved navn Dorthe i Kirke, baaret af Ane Marie Christensen i Ulkiær Mølle, Fadderne vare, Hans Brodersen ibid: Anders {Christensen} Heslund, Anders {Andersen} Ramskov, Peder Jensen af Hedegaard og Søren {Nielsen} Lille Hestlunds Kone {Anne Christensdatter}.
34061799.05.13Dødfødt Donneruplund Rasmus Petersen Johanne Conradine Henrichsdatter Smidt {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Eodem die {2den Pintzedag} blev Sr: {Rasmus} Petersens dødfødte pigebarn jordet.'}
Begravelse nr. 7018
34091799.07.14Anne Marie Olufsdatter Farre Oluf Christensen Mette Katrine Sørensdatter Farre. Oluf Christensen og Mette Cathrine Sørensdtr Havde Dom 8tava p. Trinit: en Datter Anne Marie kaldet i Kirke. Fadderne vare Niels Christensen, Christen {Andersen} Smed, Niels Andersen og Hust: {Dorte Sørensdatter} og Benth Nielsen alle af Farre. Barnet blev baaret af Søren Sørensens Kone {Karen Thomasdatter} i Ørensholdt {Øster Nykirke} —
34111799.11.03Mette Marie Nielsdatter Ullerup Niels Olesen Sidsel Frandsdatter Ullerup. Niels Olufsen og Zidsel Fransdatter: Havde 24de Søndag p: T: en Datter Mette Marie kaldet Baaret af Knud {Sørensen} Nygaards Kone {Johanne Olesdatter}, Fadderne vare Knud {Sørensen} Nygaard, Mathis Fransen og Hans Olesen af Dørken {Thyregod} samt Knud Mortensen af Ullerup —
34131799.11.24Kirsten Marie Sørensdatter Højgaard Søren Sørensen den Yngre Mette Christensdatter Høigaard. Unge Søren Sørensen og Metten Christensdtr Havde eodem Die{27de Søndag p: T:} en Datter Kirsten Marie i Kirke baaren af Christen Pedersens Kone {Karen Jensdatter} i Langkiær {Brande}. Fadderne vare, Anders Christensen af Høigaard, Gl: Søren {Sørensen} ibid:, Hans {Sørensen} Tromborg, Christen {Nielsen} og Peder Bak begge af Bexgaard.
34161800.01.10Else Pedersdatter Nygaard Peder Mikkelsen Magdalene Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Eod: die {Fastelavns Søndag} blev Peder Michelsens dødfunden datter Else en 6 uger Gl: jordet.'}
Begravelse nr. 7028
NOTITS: Hjemmedøbt. Fødseldato tilbageregnet fra alder 6 uger ved begravelsen.
34181800.02.23Johanne Klausdatter Niemann Farre Mølle Klaus Adam Hansen Niemann Elisabet Sejer {REKONSTRUKTION: fra Begravelsen: 'Eod: die {4de Søndag p: Epiph:} blev Mad: {Klaus} Niemans {Elisabet Sejers} datter Johanne 2 timer Gl: jordet.'}
Begravelse nr. 7026
NOTITS: Hjemmedøbt. Døde 2 timer gammel.
34201800.03.02Anne Marie Nielsdatter Farre Niels Christensen Maren Christensdatter Farre. Niels Christensen og Maren Christensdtr Havde 1ste S: i Faste en Datter ved Navn Ane Marie i Kirke baaret af Ole Christensens Kone {Mette Katrine Sørensdatter} i Farre. Fadderne vare Niels Villarsen, Niels {Nielsen} Bech fra Farre og Niels Iversen af Tornumgrd.
34221800.05.11Karen Markusdatter Bregnhoved Markus Pedersen Else Jensdatter Breinhoed. Marius {døbt Markus} Pedersen og Else Jensdtr havde 4de Søndag eft: Paasken en Datter Karen i Kirke Baaret af Peder {Sørensen} Øgelunds Kone {Birte Jørgensdatter}. Fadderne vare Peder {Mortensen} og Thomas {Nielsen} Øgelund Peder Sørensen i Vorslunde Anders Johansens Kone {Else Larsdatter} i Breinhoed og Christen Nielsen ibid —
34231800.05.11Anne Nielsdatter Farre Niels Andersen Dorte Sørensdatter Farre. Niels Andersen og Dorthe Sørensdtr Havde dito dato {4de Søndag eft: Paasken} en Datter Ane i Kirke, baaren af Gravers Clausens Kone {Mette Marie Henriksdatter} i Farre, Fadderne vare Ole Christensen, Henrik Jensen og Christen {Andersen} Smed af Farre. Benth Nielsen af Mølgrd og Peder Christensens Kone {Anne Andersdatter} af Gl: Mølle —
34241800.06.01Anne Birgitte Andersdatter Hestlund- Store Anders Christensen Kirsten Thomadsdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Store Hestlund. Anders Christensen og Kirsten Thomasdatter havde omkring juni 1800 en datter i kirke Anne Birgitte '.}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen" over fødte personer, der ikke findes i de autoriserede bøger. Datoen her skal ses med skepsis, den regulære kirkebog blev ført indtil august 1800, hvor denne dåb skulle have stået. Det er sandsynligt at dåben var efter august 1800, men vidnerne siger fem år senere juni 1800.
34261800.06.02Maren Donnerup Andersdatter Givskov Anders Jensen Egeskov Kirstine Sophie Rechnagel Giufskou. Anders Jensen og Kristine Sohie Rechnagel — Havde 2den Pintze dag en Datter Maren Donnerup i Kirke. Baaren af Jacob Mortensens Kone {Maren Christensdatter Skov} i Giufve. Faddere vare Sr: {Frederik} Rechnagel i Giufskou, Jacob Mortensen og Niels Jensen {Egeskov} fra Giufvue, Jens Nørskovs Søn {Christoffer 26, eller Johannes 23} og Volborg Jørgensdtr samt Jørgen Christensens Kone {Ane Marie Bertelsdatter} i Giufskou — {Seddel i kirkebogen:} Fest: 2: Pentecost: 1800 havde Anders Jensen Eeschou og Sophia Friderichs Datter af Gifschou en Datter i Kirke kaldet Maren Donnerup, baret af Jacob {Mortensen} Schous Kone {Maren Christensdatter Skov} i Giufve, Fadderne vare Friderich Rechnagel i Gifschou, Ib Jensen, og Jørgen Christensen ibidem, samt Jacob Mortensen af Giufve. —
NOTITS: Datteren er opkaldt efter morfaderen Frederik Rechnagels 2. kone Maren Christensdatter Donnerup, der var død tre år før i 1797, hun var stedmor til moderen. Der er to indføjelser til denne dåb. Den normale i kirkebogen (degnens?) og en indlagt seddel i kirkebogen, der kunne se ud som præstens. De afviger noget fra hverandre. Ib Jensen er kun på sedlen, det er uklart, om det er Jørgen Christensen eller hans kone Ane Marie Bertelsdatter, der er fadder. Alle personer fra begge indførelser anføres.
34271800.06.02Anne Hansdatter Bæksgaard Hans Christensen Anne Kirstine Sørensdatter  {Seddel i kirkebogen:} Dito Dato {Fest: 2: Pentecost:} Havde Hans Christensen og An Kirstine Sørens Datter af Bexgaard en Datter i Kirke kaldet Anna, Baaren af Jens Nielsens Kone {Maren Pedersdatter} i Nederdonnerup, Fadderne vare, Jens Nielsen af Nederdonnerup Unge Søren Sørensen, og Anders Christensen af Højgaard samt Zidsel Peders Datter af Bexgaard.
34301800.06.25Christiane Jensdatter Neder- Donnerup Jens Poulsen Mette Marie Eriksdatter Nederdonnerup. Jens Povelsen og Mette Marie Erichsdatter Havde 6te Søndag efter Paaske en Datter i Kirke kaldet Christiane baaret af Niels {Olesen} Refsgrds Kone {Mette Pedersdatter}. Fadderne vare Christen {Eriksen} Skræder Niels {Olesen} Refsgrd Søren {Nielsen} Schou af Nederdonnerup samt begge Hans {Hansen} Bankes Sønner Anders og Chritian af Giufve —
34311800.07.15Anne Marie Jørgensdatter Give By Jørgen Sørensen Karen Olufsdatter Give. Jørgen Jørgensen og Karen Olufsdtr Havde 1ste Søndag efter Trefoldighed en Datter Anne Marie i Kirke baaret af Mandens Søster i Østehoe {Østerhoved, Givskud}. Faddere Niels Jensen og Hustru {Karen Pedersdatter}, Jørgen Sørensen Jacob {Mortensen} Skov og Hstru {Maren Christensdatter Skov}.
34321800.08.24Mariane Poulsdatter Neder- Donnerup Poul Mathiesen Ane Marie Mortensdatter Navnløs. Pouel Mathiesen og Ane Marie Mortensdtr havde den 11te Søndag efter Trefoldighed en Datter i Kirke som blev kaldet Mariane baaret af Christen Christensens Kone {Ane Laursdatter} paa Nederdonnerup Overm[.] Fadderne vare Jens og Søren {Nielsen} Skov samt Peder Mortensen alle af Nederdonnerup.
34331800.10.01Karen Frandsdatter Farre Frands Christensen Karen Marie Rasmusdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Farre. Frands Christensen og Karen Marie Rasmusdatter havde omkring juli 1800 en datter i kirke Karen '.}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Ingen vidner nævnt. Den regulære kirkebog føres indtil august 1800, barnet antages derfor født mellem sept. 1800 og jan. 1801. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34351800.10.01Mette Vestesdatter Vorslunde Veste Samuelsen Johanne Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1801: 'Vorslunde. Veste Samuelsen og Johanne Pedersdatter havde aaret 1800 en datter i kirke Mette '.}
NOTITS: Fra FT 1801, 1 år, deres Børn. Den regulære kirkebog føres indtil august 1800, barnet antages derfor født mellem sept. 1800 og jan. 1801. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34361800.10.01Ruth? Thomasdatter Øgelund Thomas Nielsen Katrine Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1801: 'Øgelund. Thomas Nielsen og Katrine Pedersdatter havde aaret 1800 en datter i kirke Ruth? '.}
NOTITS: Fra FT 1801, 1 år, deres Børn. Den regulære kirkebog føres indtil august 1800, barnet antages derfor født mellem sept. 1800 og jan. 1801. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34371800.11.01Anne Kirstine Nielsdatter Farre Niels Christensen Maren Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: Farre. Niels Christensen og Maren Christensdatter havde omkring november 1800 en datter i kirke Anne Kirstine. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34421801.08.01Anne Marie Andersdatter Give By Anders Hansen Bank Mette Mortensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1819: 'No. 4 død 12. September begravet 19. September Ane Marie Andersdatter. Datter af Anders Hansen og Hustru Mette Mortensdatter af Give {By}. 18 Aar 1 maaned og 2 dage.'}
Begravelse nr. 7250
NOTITS: Begravet 18 år gammel. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34441801.12.01Anne Katrine Christensdatter Farre Christen Sørensen Bente Sørensdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Farre. Christen Sørensen og Bente Sørensdatter havde omkring december 1801 en datter i kirke Anne Katrine .'}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34451801.12.01Inger Jensdatter Farre Jens Christensen Lene Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Farre. Jens Christensen og Lene Pedersdatter havde omkring december 1801 en datter i kirke Inger. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34491802.03.01Frederikke Andersdatter Givskov Anders Jensen Egeskov Christine Sophie Rechnagel {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Givskov. Anders Jensen Egeskov og Christine Sophie Rechnagel havde omkring marts 1802 en datter i kirke Frederikke. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34511802.05.01Anne Johanne Christensdatter Give By Christen Christensen Overmark Anne Lauridsdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: '´Give By. Christen Christensen Overmark og Anne Lauridsdatter havde omkring maj 1802 en datter i kirke Anne Johanne. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt. Navnet Overmark kommer egentlig fra Nederdonnerup, hvor Christen Christensen først boede, men følger ham her til Give By.
34521802.05.01Birte Marie Christensdatter Bregnhoved Christen Nielsen Karen Pedersdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Bregnhoved. Christen Nielsen og Karen Pedersdatter havde omkring maj 1802 en datter i kirke Birte Marie. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34551802.10.01Maren Bentsdatter Farre Bent Nielsen Maren Johannesdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Farre Mølgaard. Bent Nielsen og Maren Johannesdatter havde omkring oktober 1802 en datter i kirke Maren. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34561802.12.01? Bennets /en /datter Neder- Donnerup Bennet Sørensen Maren Jensdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Nederdonnerup. Bennet Sørensen og Maren Jensdatter havde omkring december 1802 et barn i kirke ? .'}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34571803.01.01Frederikke Pedersdatter Give By Peder Hedegaard Else Poulsdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Give By. Peder Hedegaard og Else Poulsdatter havde omkring januar 1803 en datter i kirke Frederikke. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34581803.03.01Mette Kirstine Hansdatter Ullerup Hans Nielsen Karen Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Ullerup. Hans Nielsen og Karen Nielsdatter havde omkring marts 1803 en datter i kirke Mette Kirstine. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34591803.07.01Sidsel Knudsdatter Nygaard Knud Sørensen Nygaard Johanne Olufsdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Nygaard. Knud Sørensen og Johanne Olufsdatter havde omkring juli 1803 en datter i kirke Sidsel. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34621803.08.01Anne Nielsdatter Give By Niels Jensen Egeskov Karen Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Give By. Niels Jensen Egeskov og Karen Pedersdatter havde omkring august 1803 en datter i kirke Anne. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34641803.10.01Maren Hansdatter Neder- Donnerup Hans Christensen Hag Maren Jakobsdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Nederdonnerup. Hans Christensen Hage og Maren Jakobsdatter havde omkring oktober 1803 en datter i kirke Maren. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
19551804.07.01? Johns/en/datter Torninggaard John Pedersen Ane Marie Nielsdatter {REKONSTRUKTION: fra dåb #3531 i 1808: ? Johns/en/datter '... Det er 2den Gang disse toe har begaaet Lejermaal med hinanden ...'}
NOTITS: Datoen må være i den periode, hvor kirkebogen ikke blev ført: august 1800 - dec. 1805. Datoen er helt omtrentlig, kunne være før men ikke meget efter. Denne datter eller søn ikke ellers set, kan være død spæd.
18001804.07.01Ane Hansdatter Højgaard Hans Olesen Maren Villadsdatter {REKONSTRUKTION: fra FT 1834 Højgaard: 'Hans Olesen og Maren Villadsdatter af Højgaard havde 1804c en datter i kirke Ane.'}
NOTITS: Dato arbitrær midt i 1804, som er tilbageregnet fra FT 1834. Gift 1826c med Mads Laursen *1794c, bosat Højgaard.
34701804.08.01Abelone Christensdatter Give By Christen Christensen Overmark Anne Lauridsdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Give By. Christen Christensen Overmark og Anne Lauridsdatter havde omkring august 1804 en datter i kirke Abelone. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34711804.10.01Mette Kirstine Andersdatter Givskov Anders Jensen Egeskov Christine Sophie Rechnagel {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Givskov. Anders Jensen Egeskov og Christine Sophie Rechnagel havde omkring oktober 1804 en datter i kirke Mette Kirstine. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34721804.11.01Birte Marie Andersdatter Hestlund- Store Anders Christensen Kirsten Thomasdatter  {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Store Hestlund. Anders Christensen og Kirsten Thomasdatter havde omkring november 1804 en datter i kirke Birte Marie. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34731804.11.06Kirsten Marie Jensdatter Give By Jens Nielsen Kjersgaard Kirstine Magdalene Lassen {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Give By. Degnen Jens Nielsen Kjersgaard og Kirstine Magdalene Lassen havde omkring december en datter i kirke Kirsten Marie. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt. Fortegnelsen siger "i november 1804", hvilket passer. Kilden til hendes fødselsdag angives senere.
34741804.12.01Maren Ibsdatter Hestlund Ib Jensen Margrethe Laustdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Grønborg. Ib Jensen og Margrethe Laustdatter havde omkring december en datter i kirke Maren. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34761805.04.01Karen Johanne Bentsdatter Farre Bent Nielsen Maren Johannesdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Farre Mølgaard. Bent Nielsen og Maren Johannesdatter havde omkring april 1805 en datter i kirke Karen Johanne. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.
34771805.07.01Maren Madsdatter Hestlund- Lille Mads Nielsen Kirsten Johansdatter {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Lille Hestlund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdatter havde omkring juli 1805 en datter i kirke Maren '}
Begravelse nr. 7514
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt. Menes begravet 1836 Lille Hestlund.
34781805.07.01Mette Katrine Pedersdatter Farre Peder Fæstersen ? Peder Fæstersens kone {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1806: 'Samme dag (16. Febr. 1806) Peder Fæstersens datter Mette Cathrine Farre. 7 Maaneder.
Begravelse nr. 7103
NOTITS: Begravet 7 måneder gammel.
34841805.12.26Kirstine Olesdatter Ullerup Ole Nielsen Mette Katrine 2den Juuledag 26de Decbr. 1805. Kirstine. Ole Nielsen og Mette Cathrine af Ullerup 1ste Ægteskab. Peder Sørensens Kone {Ane Knudsdatter} Voerslunde {understreget som bærer}. Enevold Knudsen, Jes Villarsen og Hustr: {Kirsten Christensdatter} Jens Jensen og Hustr: {Maren Larsdatter} alle af Ullerup.
NOTITS: --- HER BEGYNDER KIRKESANGERENS KIRKEBOG 1805-14 --- I tiden 1806-14 understreger kirkesangeren bæreren i hans "protokol". Det er altså ikke præstens kirkebog.
34861806.04.06Ane Johanne Olesdatter Neder- Donnerup Ole Nielsen Sidsel Frandsdatter 2den Paaskedag, 6te April. Ane Johanne. Ole Nielsen og Zidsel Frandsd. Nederdonnerup 1ste Ægteskab. Pigen Inger Marie Frantzsen af Dørken. Johannes og Jochum Pedersen paa Donnerup {Donneruplund}. Peder Mortensens Koene {Ane Jørgensdatter} og Birthe Skou af Nederdon.
NOTITS: Problematisk dåb: Sidsel Frandsdatter *1766 Dørken, Thyregod gift 1791 i Thyregod med af Ullerup Niels Olesen *1767 Ullerup. Inger Marie Frandsdatter *1784 Dørken er søster til Sidsel Frandsdatter. Niels Olesen og Sidsel Frandsdatter får i nov. 1799 i Ullerup datteren Mette Marie. FT 1801 er de stadig i Ullerup. Men i denne dåb skal hun være gift med Niels Olesen og bo i Nederdonnerup, hvor fadderne er fra, hvilket passer (fadderne). Begge beskrives som i 1. ægteskab, hvilket ikke kan passe for Sidsel. Muligvis forelægger en forveksling, fx at Niels Olesen er drejet om til Ole Nielsen.
34871806.05.02Maren Nielsdatter Højgaard Niels Andersen Else Marie Madsdatter Almindelig Beded. 2den Maj. Maren. Niels Andersen og Else Marie af Højgrd: 1ste Ægteskab. Johanne Marie Tromborg. Hans Sørensen fra Tromborg, S: Sørensen Højgaard Hans Bach og Hust samt Lauest Pedersen fra Bexgaard.
NOTITS: Moderens patronym fra dåb 1809.
34911806.06.08Karen Jensdatter Bøllund Jens Pedersen Birte Pedersdatter 1ste S: eft: Trin: 8de Junii. Slægtfredbarn Karen. Moderen Birthe Pedersdtr af Bøllund. Faderen Jens Pedersen Luurebye Kollerup Sogn. Barnefaderens Moder af Luurebye. Hans Sørensen og Hustr {Johanne Marie Andersdatter} fra Tromborg. Peder Christensen, [Christen] Nørschou og Erich Pedersen alle af Bøllund —
34921806.07.06Else Mette Kirstine Graversdatter Farre Gravers Clausen Mette Marie Henriksdatter 5te Sønd: eft: Trin: Else Mette Kirstine. Gravers Clausen og Mette Marie Henrichdtr Farre 1ste Ægteskab — Jespers {Nielsens} Koene Karen Hansd: Sillesthoed. Veste Vestesen og Hust: {Mette Kirstine Christensdatter} Stenbergl:. Benth Nielsen af Mølgrd - Peder Christensen i gl: Mølle og Rasmus Johnsen udi Farre.
34931806.07.06Trine Andersdatter Give By Anders Hansen Bank Mette Madsdatter Ditto dato {5te Sønd: eft: Trin: 6te Julij} Thrine. Anders Hansen og Mette Madsdtr Give 1ste Ægteskab. Niels Vimelunds Koene. Christen {Christensen} Overmk og Hustr. {Ane Laursdatter}. Jens Nielsen og Hustr. samt Smedens {Christen Jakobsen} Koene {Abelone Christensdatter} alle af Give {By}.
34941806.08.03Else Marie Laursdatter Skærhoved Laurs Hansen Maren Christensdatter 9de Sønd. eft: Trint: 3die August Else Marie. Laust Hansen og Maren Christensdtr Schierhoed 1ste Ægteskab — Moederens Søster Ane Marie i Langlund Mølle. Hr Rechnagel og Hustr: {Juliane Dorthea Maltesdatter Friis}, Anders Jensen {Egeskov} og Hustr: {Kirstine Sophie Rechnagel} af Gifskou og karlen Peder Jensen i [Schierh:]
34961806.08.31Edel Marie Jensdatter Farre Jens Christensen Magdalene Pedersdatter 15de Sønd: eft: Trin: den 31 August Edel Maria. Grdmd Jens Christensen og Lene Pederdtr af Farre. Mandens 2det Ægteskab. Pigen Karen Jensdtr tjenendes paa Mindstrup {Hvejlsel} Hans Christian Hansen Mindstrup mk. Ole Christensen og Hustr {Mette Katrine Sørensdatter} Benth Nielsen og hust: {Maren Johannesdatter} af Farre.
34991806.09.26Karen Nicoline Jensdatter Kjersgaard Give By Jens Nielsen Kjersgaard Kirstine Magdalene Lassen Fredagen d: 25de Septbr: Karen Nicoline. Degnen Jens Nielsen Kjersgaard og Kristine Magdalene Lasson. Madme {Otto Nielsen} Arrevad {Johanne Nielsdatter Kjersgaard}. Hr. {Rasmus} Petersen Donnerupl. {Fridrich} Rechnagel Gifskov Jfr. {Abelone} Kjersgaard Procurator Christensen og Hans Christe[....] Neuchs.
35001806.11.02Maren Christoffersdatter Bøllund Christoffer Jensen Nørskov Maren Pedersdatter 22de Sønd: ef: Trint: 2den Novbr: Maren. Grdmd: Christofer Jensen Nørskov og Maren Pedersdtr af Bøllund første Ægteskab. Birte Pederstr i Bøllund: Jens Hermann Nørskov og Hust: {Anne Katrine Christensdatter} Peder Christensen {Donnerup} og Hustr: {Maren Eriksdatter} samt Erich Pedersen alle af Bøllund.
35051806.12.26Mette Kirstine Nielsdatter Give By Niels Jensen Egeskov Karen Pedersdatter 2den Juuled. 26de Decbr: Mette Kirstine. Grdmd Niels Jensen og Karen Pedersdtr af Give 1ste Ægteskab. Jens Nielsens Hustr: {Mette Nielsdatter} i Give. Hans Christian Christen Johansen, Mads Christensen af Give og Hr. {Fridrich} Rechnagel i Gifskov.
35071807.01.04Kirsten Hansdatter Tromborg Hans Sørensen Johanne Marie Andersdatter Søndagen 4de Januarij Kirsten. Huusmd Hans Sørensen og Johanne Marie Andersdtr af Tromborg i første Ægteskab. Maren Anderstr Koenens Søster fra Brandlund i Brande Sogn. Niels Andersen, Søren Sørensen af Høigaard, Christofer {Jensen} Nørskov Bøllund og Mads Christensen i Give.
Begravelse nr. 7413
NOTITS: Begravet 1830.
35081807.02.15Lene Bendtsdatter Farre Bendt Nielsen Maren Johansdatter 1ste Faste Søndag 15de Febr. Lehne. Grdmd Benth Nielsen og Maren Johansdtr Farre Mølgard 1ste Ægteskab. Bemth Christians {Johansens} Koene Stougaards Mark {Tørring}. Laust Mølgrd Farre, Jens Johanesen Stivel {Jelling}, Benth Christian {Johansen} paa Stougaards Mark {Tørring} og Niels Andersen Farre.
LINK: Rau Tonnesen: Johannes Bentsens (*1741c Farre, Give) børn i Styvel, Jelling.
35121807.03.15Ane Marie Thomasdatter Hestlund- Lille Thomas Nielsen Karen Jakobsdatter 5te Faste Søndag 15de Martij. Ane Marie. Grdbe: Thomas Nielsen og Karen Jacobsdtr Lille Hestlund 1ste Ægtesk: Niels {Hansen} Holtums Hustr: {Maren Pedersdatter} fra {Holtum} Arnborg Sogn. Frantz Christensen, Anders Christensen, Jens Christensen {Skov} af Store Hestlund Mads Nielsen af lille Hestlund og Christen {Jacobsen} Smed i Give.
35151807.03.27Kirsten Nielsdatter Farre Niels Christensen Maren Christensdatter Langfredag 27de Martij. Kirsten. Grdbe: Niels Christensen og Maren Christensdr Farre første Ægtesk: Jens Christensens Hst {Lene Pedersdatter} Farre: Jens Xstensen, Hans Madsen, Xsten Knudsen alle af Farre, Karlen Peder Jensen i Skiærhoed og Degnens {Jens Nielsen Kiersgaards} Pige {An Kirstine} i Give.
35191807.03.30Ane Marie Christensdatter Give By Christen Christensen Overmark Ane Laustdatter 2den Paaskedag 30te Martij. Ane Marie. Christen Christensen Grdmd og Ane Lausdr af Give, første Ægtesk: Anders {Hansen} Banks Hustr {Mette Mortensdatter} af Give. Anders {Hansen} Bank, Jens Nielsen Niels {Jensen} Egskov, Xsten {Jakobsen} Smed, Birthe Jacobsdr og Degnens {Jens Nielsen Kjersgaards} Pige An Kirstine alle af Give.
35221807.06.28Ane Marie Jespersdatter Sillesthoved Jesper Nielsen Karen Hansdatter 5te Sønd: eft: Tref: 28de Junij. Ane Marie. Grdmd Jeppe Nielsen og Karen Hansdr af Sillesthod første Ægtesk: Kirsten Nielsdr Karlskov {Ringive}, Jørgen Johans: Peder Xstensen Sillesthoed, Anders Johansen, Xsten Nielsen, Anders Nielsen af Breinhoed.
35231807.06.28Mette Kirstine Olesdatter Ullerup Ole Nielsen Mette Katrine Samme Dag 28de Junij. Mette Kirstine Rytter og Grdmand Ole Nielsen og Mette Cathrine af Ullerup, første Ægteskab. Madme Brink Ulkjær Mølle. Jens Villarsen, Ehnevold Knudsen, Xsten Uhre, Markus Pedersen alle af Ullerup, og Søren Knudsen af Nygaard.
35241807.07.08Ane Marie Rasmusdatter Donneruplund Rasmus Petersen Johanne Conradine Henrichsdatter Smidt Onsdagen den 8de Julij. Ane Marie. Hr. Rasmus Petersen og Hustr {Johanne Conradine Henrichsdatter Smidt} paa Donnerup første Ægteskab. Madme Lund {Elisabeth Christine From} i Brande. Hr. {Ludvig Michael} Lund, Hr. Hag[eese] fra Veile, Hr. Nielsen Hopballe Møller {Jelling} Hr. {Jakob Christensen} Roy Syndersthoed, og Lovise Mallie fra Nyekierke Præstegaard —
35251807.08.02Maren Larsdatter Hjortsballe Lars Christensen Else Kirstine 10de Sønd: eft: Tref. den 2den August. Maren. Jordbr: Lars Christensen og Else Kirstine Hjortsballe første Ægteskab. Hans {Iversen} Skræders Koene {Else Nielsdatter} af Dørken {Thyregod}, Hans Olesen [....] Syndergaard af Dørken, Bodil Mathilde {Vestesdatter? Nissen} og Christen {Jørgensen} Bæksgaard af Moesgaard, Peder Johansen paa Donnerup Mark.
NOTITS: Familie forbindelse til Dørken ikke klar.
35271807.08.16Juliane Andersdatter Givskov Anders Jensen Egeskov Sofie Fridrichsdatter Rechnagel 12te Sønd. eft: Tref: 16de August. Juliane. Grdmd: Anders Jensen Egskov og Sofie Friderichsdr i Gifschou første Ægteskab. Madme Rechnagel {Juliane Dorthea Maltesdatter Friis} i Gifskov. Hr. {Friedrich} Rechnagel. Ib Jensen fra Grønborg {Hestlund- Lille}, Niels Jensen, Xsten hansen og Jacob {Mortensen} Skov alle af Give.
35291808.01.10Ane Pedersdatter Sillesthoved Peder Christensen Maren Christensdatter 1ste Sønd: eft: h: 3: K: Dag. Ane. Peder Christensen og Maren Christensdtr af Sillesthoed i første Ægteskab. Pigen Jnger Christensd: tjenendes i Hindskou Tyregoed Sogn. Jesper Nielsen, Jørgen Johansen, John Pedersen og Engel Sørensdatter alle af Silleshoed —
35301808.02.14Else Marie Nielsdatter Neder- Donnerup Niels Pedersen Kirsten Madsdatter Septuagesima d: 14 Febr. Else Marie. Niels Pedersen og Kirsten Madsdtr p: Nededonnerup Over Mk. første Ægteskab. Pigen Maren Pedersdtr Faderens Søster Peder {Jensen} Skjøde, Søren og Jens {Nielsen} Skov, Niels og Anders Olesen alle af Nederdonnerup og Peder Madsen Vimmelund.
NOTITS: Else Marie bliver gift 1828 i Thyregod med Jens Jensen i Skovlund, Thyregod By og får mange børn.
35311808.03.06Maren Johnsdatter Tornumgaard John Pedersen Ane Marie Nielsdatter 1ste Faste: Sønd: den 6te Martij. Slægtfredbarn Maren, Ane Marie Nielsdtr Torninggaard, Til Fader blev udlagt Ungkarl John Pedersen af Loftlund i Give Sogn. Anm: Det er 2den Gang disse toe har begaaet Lejermaal med hinanden. Gravers Klausens Hust: {Mette Marie Henriksdatter}. Niels Jversen, Benth Nielsen {Mølgaard}, Jens Christensen - Christen Jørgensen og Gravers Christensen alle af Farre —
NOTITS: Forældrene gifter sig 1810. Det første barn uden for ægteskab må være født før dec. 1805, hvor kirkebogen igen føres systematisk. Moderen er 24 i 1808.
35321808.03.13Ide Madsdatter Hestlund- Lille Mads Nielsen Kirsten Johannesdatter eden Faste Søndag 13de Marty. Ide. Mads Nielsen og Kirsten Johannesdtr lille Hestlund 1ste Ægtesk: Jens {Christensen} Skovs Koene {Marie Hansdatter} i store Hestlund. Jens {Christensen} Skov og Anders Christensen ibdem. Thomas Nielsen Grøndahl {Lille Hestlund} - Anders {Andersen} Ramskov og søn Mads {Andersen} —
35331808.04.14Ane Marie Laustdatter Skærhoved Laust Hansen Maren Christensdatter Skiertorsdag. 14de April. Ane Marie. Laust Hansen og Maren Christensdtr af Skierhoed. Første Ægteskab: Pigen Johanne Xstensdtr i Omme Præstegd. {Fridrich} Rechnagel, Anders {Jensen} Egskov fra Givskov, Hans Lauesen fra Møeberg i Omme Sogn —
Begravelse nr. 7128
NOTITS: Begravet i 1809 halvandet år gammel.
35341808.05.01Christine Bentsdatter Farre Bent Nielsen Maren Johannesdatter 2den Sønd: eft: Paaske 1ste Maij Christine. NB. Var en Pige {fejlskrevet på Drengesiden}. Benth Nielsen og Maren Johannisdatter af Farre Mølgrd første Ægteskab. Pigen Mette Kirstine i Farre Mølgaard. Niels Jvers: Torningaard: Peder Christensen Gl: Mølle: Niels Andersen, Ole Christensen og Gravers Clausen alle af Farre.
NOTITS: I kirkesangerens kirkebog 1806-14 er de fødte inddelt i Drenge på venstre side og Piger på højre side. Denne dåb blev skrevet på drengesiden, som var tom endnu.
35351808.06.06Else Ibsdatter Hestlund- Lille Ib Jensen Margrethe Lauesdatter 2den Pintzedag 6te Junij. Else. Ib Jensen og Margrethe Lauesdtr af Grønborg {Lille Hestlund}. Første Ægteskab. Pigen Karen Laursdtr fra Kolding. {Fridrich} Rechnagel, Anders {Jensen} Egskov af Givskov - Niels {Jensen} Egskov Mads Christens: og Johanneses {Christensen} Søn Xtian af Give —
35361808.06.06Else Nielsdatter Vorslunde Niels Lauesen Johanne Jørgensdatter Samme Dag neml: 6 Junij. Else. Niels Lauesen og Johanne Jørgensdatter af Lille Vorslunde i første Ægteskab - i Billund {skal være: Langelund Mølle} Ringive Sogn. Niels Thomsen, Niels Jørgensen Ulken, Peder {Sørensen} Lunde af st: Vorslunde og Benneth Lauesen af Heedegaard.
35391808.06.19Birte Andersdatter Bæksgaard Anders Christensen Mette Marie Sørensdatter 1: Sønd: eft: Treef: 19de Junij. Birthe. Hmd: Anders Christensen og Mette Marie Sørensdtr i Ki[.]epesborg Bexgaard mk. Første Ægteskab. Xten Nielsens Hustr {Karen Pedersdatter} i Breinhoed. Xsten Nielsen Breienhoed - Hans Christensen Bach, Laust Pedersen af Bexgaard. Erick Pedersen Bøllund og Jens Hansen Løvbierrehuus —
35401808.06.26Ane Marie Laustdatter Give By Laust Sørensen Maren Jensdatter 2den Sønd: eft. Treef: 26de Junij Ane Marie. Laust Sørensen og Maren Jensdtr Give. 1ste Ægteskab. Johannes {Jensen} Nørskovs Koene Lindknud Sogn. Christofer og Jens Hermand {Jensen} Nørskov i Bøllund, Søren Madsen og Mads Xstensen Give.
35411808.07.24Karen Rasmusdatter Farre Rasmus Johnsen Ane Marie Pedersdatter 6te Sønd: eft: Treef: 24de Julij. Karen. Hmd Rasmus Johnsen og Ane Marie Pedersdat: Farre Mandens 2det Ægteskab. An Magrethe Pederdtr af Lille Nørskov {Lindeballe} Viste {Veste Vestesen} i Steenbergl: Peder Christensen Gl: Mølle. Niels Andersen. Gravers Klaus: Jens og Niels Xstensen alle af Farre.
NOTITS: Moderen er født i Gammel Sole, Øster Snede, 1. gang gift 1790 i Gadbjerg med Marcus Sørensen Skrædder i Tofthøj, Gadbjerg. Faderen Rasmus Johnsen er født 1756 i Farre.
35431808.08.28Kirsten Marie Nielsdatter Neder- Donnerup Niels Olesen Mette Pedersdatter 11te Sønd: eft: Treef: 28de August. Kirsten Marie Hm Niels Olesen og Mette Pedersdtr Nederdonnerup Over Mk 1ste Ægtesk: Anders Olesens Hustr {Kirsten Troelsdatter} Nederdonnerup. Ole Jensen i Dørken, Jver Jensen, Anders Olesen, Peder [N]ielsen og Jens {Nielsen} Skov af Nederdonnerup.
35441808.09.11Johanne Hansdatter Tromborg Hans Sørensen Johanne Marie Andersdatter 13de Sønd: eft: Treef: 11te Septembr: Johanne Hans Sørensen og Johanne Marie Andersdr af Tromborg Første Ægt: Peder Knudsens Hustr {Ane Thomasdatter} af Skiærris Brande Sogn. Peder Knudsen Skjærris Hans Olesen Søren Sørensen Højgaards mk og Søren Nielsen af Ullerup.
NOTITS: Moderen er fra Brandlund, Brande men ingen af hendes slægtninge er faddere. Man ser af bæreren her, hvor indviklede, forviklede familieforbindelserne kan være.
LINK: Skifte efter Christen Skerris 1805 i Brande.
35471808.10.16Mette Kirstine Andersdatter Give By Anders Christensen Christiane Christensdatter 18de Sønd: eft: Treef: 16de Octobr. Mette Kirstine Hmd Andersen Xstensen og Christiane Xstensdtr af Give - Mandens 2det, Konens første Ægteskab - Lars {Andersen} Thuedahls {Tovdal} Husgtr: {Inger Christensdatter} i Arnborg Sogn. Lars Thuedahl {Andersen Tovdal}, Laust Sørensen, Mads Xstensen Christian Johannisen og Maren Jensdtr af give.
NOTITS: En familieforbindelse fra bæreren Inger Christensdatter eller hendes mand Lars Andersen Tovdal i Arnborg til faderen eller moderen er ikke fundet, men den må være der. Kunne være til faderens 1. kone, hvis navn ikke er set endnu.
35481808.10.30Margrethe Hansdatter Ullerup Søren Knudsen Karen Nielsdatter 20de Sønd eft: Treef: 30te Octobr. Slægtfredbarn Magrethe Rytter Hans Nielsens Koene {Karen Nielsdatter} i Ullerup avlet med Ungkarl Søren Knudsen af Nyegaard. Niels {Eskildsen} Steenbergs Koene, Jens Villarsen Christen Sørensen, Enevold Knudsen og Søren Nielsen af Ullerup.
NOTITS: Moderens navn fra ægteskabsmægling 12. Nov. 1814. Ægteparret separeret 18. okt. 1811. Moderens mand er væk i lange perioder.
35491808.11.13Ane Marie Jakobsdatter Roy Søndersthoved Jakob Christensen Roy Maren Sørensdatter 22de Sønd: eft: Treef: 13de Novbr: Ane Marie. Jacob Christensen Roj og Maren Christensdtr {Sørensdatter!} i Syndersthoed Første Ægteskab - Knud Jensens Koene {Karen Abrahamsdatter} af Langelunds Mølle, Knud Jensen, Claus [Belkin] fra Nørre Sneede, Anders Nielsen Breinhoed og Jomfr: Møller fra Nyekirke Præstegaard —
LINK: Konens navn Maren Sørensdatter ikke Christensdatter.
35531809.03.25Mette Hansdatter Hedegaard Hans Christensen Hag Maren Jakobsdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Treefoldigheds Søndag eller 28de May. Mette Hansdatter, Gaardmand Hans Hags tvillingdatter af Hedegaard. 2 Maa.' og i dåbslisten for enden af året: 'Nota. Grdmd. Hans Christensens Hustur fød et par Tvillinger hvoraf Karen lever den 7de Decbr 1809 og Mette døde 8 Uger gl.' }
Begravelse nr. 7126
NOTITS: Tvilling, hjemmedøbt. Fødseldatoen således regnet. Død tre dage før begravelsen altså 28.05.1809 - 3 dage er 25.05.1809, derfra 2 måneder er omtrentlig 25.03.1809. Tvillingen Karen blev døbt samme dag som Mette blev begravet den 28. maj 1809.
35551809.04.03Mette Jespersdatter Sillesthoved Jesper Nielsen Karen Hansdatter 2den Paaskedag 3die April. Mette. Grdmd. Jesper Nielsen og Karen Hansdtr af Neder Silleshoed. første Ægteskab. Kirsten Marie Jørgensdt tjenendes udi Hastrup Mølle {Thyregod}. John Pedersen, Peder Christensen og Jørgen Johansen alle af Sillesthoed. Klaus Nielsen fra Karlskov i Ringgive Sogn og Benth Nielsen af Farre Mølgaard.
35581809.05.14Sidsel Marie Christensdatter Give By Christen Jakobsen Abelone Christensdatter 6te Sønd: eft. Paaske, 14de Maj Sidsel Marie Smeden Christen Jacobsen og Abelone Christensdatter af Give {By}, første Ægteskab. Konens Søster Johanne Christensdt i {Grene} Arnborg. Jens Nielsen og Hust: {Mette Nielsdatter} Anders Hansen og H: {Mette Mortensdatter}, Christen Overmark og Christian Johannesen alle af Give {By}.
NOTITS: Forældrene er begge fra Arnborg, Faderens søster er gift i Lille Hestlund, Give.
35591809.05.28Karen Hansdatter Hedegaard Hans Christensen Hag Maren Jakobsdatter Trefold: Søndag 28de Maj Karen. Grdmd: Hans Christensen Hag og Maren Jacobsdr af Hedegaard første Ægteskab. Peder Jensen, Benneth Laursen, Søren Nielsen og Hustr {Mette Johannesdatter}, Johannes Sørensen, Søren Pedersen og Kirsten Pedersdatter alle af Heedegaard.
NOTITS: Tvilling til Mette, som døde 2 dage gammel.
35611809.06.04Ane Christensdatter Bregnhoved Christen Nielsen Karen Pedersdatter 1ste S: eft: Tref: 4de Junij Ane Grmd. Christen Nielsen og Karen Pederst af Brejnhoed første Ægteskab. Mandens Søster Maren Nielsdatter i Give {By}. Jens Pedersen og Kone af Nr. Kollemorten {Øster Nykirke}, Niels Nielsen og Kone af Ørnsholt {Øster Nykirke}, Peder {Christensen} Aasbierg af Give {By} og Anders Nielsen i Breinhoed.
35621809.06.04Maren Thomasdatter Hestlund- Lille Thomas Nielsen Karen Jakobsdatter samme Dag {1ste S. eft: Tref: 4de Juni} Maren. Grmd: Thomas Nielsen og Karen Jacobsdr af Grøndahl første Ægteskab. Søren Nielsens Enke {Anne Christensdatter} af Grøndahl. Anders Christensen, Jens {Christensen} Skov og Datter {Ane Jensdatter} af st: Hestlund Mads Nielsen af L: Hestlund og Smeden Christen Jacobsen og Hustru {Abelone Christensdatter} af Give {By}.
NOTITS: Forældrene, Anne Christensdatter, Christen Jakobsen og kone alle født i Arnborg.
35681809.09.17Mette Marie Sørensdatter Højgaard Mark Søren Sørensen Mette Christensdatter 16de S: eft. Tref: 17 Septbr. Mette Marie Gmd. Søren Sørensensen og Mette Christensdtr paa Højgaa Mk: første Ægteskab. Anders {Christensen} Becks Hust: {Mette Marie Sørensdatter} Bexgds mk. Hans Christensen og hustr {Ane Kirstine Sørensdatter} af Bexgaard. Søren Hansen af Tromborg, Hans Olesen og Kone {Maren Villadsdatter} paa Højgaards mk og Erik Pedersen af Bøll{und].
NOTITS: Kvinderne Sørensdatter formodentlig i familie.
35691809.10.05Ane Marie Christensdatter Neder- Donnerup Christen Pedersen Else Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '20de Sønd. eft. Treef., 15de Octobr. Ane Marie, Huusmand Christen Pedersens datter paa Donnerup Mark. 8te dage.' }
Begravelse nr. 7131
NOTITS: Hjemmedåb.
35701809.10.08Maren Risbjerg Andersdatter Givskov Anders Jensen Sophie Rechnagel 19de S: eft: Tref 8de Oktobr Maren Riisberg. Grdmd: Anders Jensen og Sophie Rechnagel i Gifskov første Ægteskab. Sr. {Fridirch} Rechnagels Kone {Juliane Dorthea Maltesdatter Friis} i Givskov. {Fridrich Rechnabel} Laust Hansen og hu {Maren Christensdatter} af Skierhoved, Ib Jensen i Grønborg {Lille Hestlund} og Kone {Margrethe Lauesdatter}, Csten Hansen, Niels {Jensen} Egeskov og Jacob {Mortensen} Skov af Give {By}.
35711809.10.15Marie Jensdatter Bøllund Jens Herman Jensen Nørskov Ane Kirstine Christensdatter 20de S: eft: Tref: 19de Oktober. Marie. Grmd. Jens Herman Nørschou Ane Kirstine Christendr af Bøllund første Ægteskab. Pigen Karen Pedersdt tjenendes hos Christen Madsen i Give {By}. Laust Sørensen og Mads Cstensen af Give {By}, Xstofer {Jensen} Nørskov og Kone {Maren Pedersdatter}, Erik pedersen og Søster Birthe {Pedersdatter} af Bøllund, samt Søren Nielsen i Ullerup.
NOTITS: Peder Christensen Donnerup er nabo til forældrene. Måske er moderen Ane Kristine Christensdatter i familie med ham, det er ikke set.
35741809.11.12Ane Marie Nielsdatter Farre Niels Christensen Maren Christensdatter 24de S: eft: Tref: 12te Nov: Ane Marie. Boelsmd: Niels Christensen og Maren Christensdr af Farre første Ægteskab. Karen Lustdr af Lille Almstok. Niiels {Nielsen} Bech og Hust Jens Xstensen, Niels Iversen og Datter, Xsten Bank og Jens Xstian Nielsen all af Farre.
35761809.12.17Ane Marie Pedersdatter Sillesthoved Peder Christensen Maren Christensdatter 2den Advents Søndag 17de Decbr Ane Marie. Grdmd. Peder Christensen og Maren Christensdr af Sillethoed første Ægteskab. Xsten Hansens Koene {Ane Christensdatter} af Sillesthoed, John Pedersen, Jesper Nielsen, Jørgen Johansen, Xsten Andersen i Sillesthoed. Mads Pedersen i Askjær {Nørre} i Brande Sogn.
NOTITS: Moderen er født i Nørre Askær, Brande. At faderen Peder Christensen skulle være indsidder er en vanskelig påstand, han ejer en af de tre gårde i Sillesthoved fra 1800, hvor han får skøde.
35801810.03.25Sidsel Marie Jensdatter Usselbo Jens Christensen Johanne Pedersdatter 2den Søndag i Faste 25de Martz Sidsel Marie Indsidr Jens Christensen og Johanne Pederder af Usselboe af første Ægteskab. Maren Pedersder tjenends i Sindbjerglund {Sindbjerg} Anders Pedersen, Niels Pedersen og Karen Pedersdr af Nederdonnerup, samt Niels Olesen paa Nederdonnerup Overmk
35831810.05.27Ane Marie Hansdatter Farre Mark Hans Madsen Ane Sofie Nielsdatter 5te Sønd: eft: Paaske eller 27de Maj. Ane Marie Grdmd og Smed Hans Madsen og Ane Sofie Nielsder paa Farre Mark 1ste Ægteskab. Christen Simonsens Enke {Barke Sørensdatter} Farremk. Jens Xstian Nielsen, Niels Xstensen og Hustr {Maren Christensdatter}Jens Xstensen og unge Xste Olesen alle Afbygger af Farre.
35851810.07.04Magdalene Sybille Jensdatter Kjersgaard Give By Jens Nielsen Kjersgaard Kirstine Magdalene Lassen Onsdagen den 4de July Magdalene Sibylle Degnen Jens Nielsen Kjersgaard og Kirstine Magdalene Lassen i Give {By} første Ægteskab. Jfr Magdalene Sybille Lassen Øster Høgild i Rind Sogn. Hr Petersen Donnrup, Hr {Otto Nielsen} Arvrevad og Konen {Johanne Nielsdatter Kjersgaard} Brandholm {Brande}, Kopist Stalknecht i Kiøbenhavn og Handelsbejtjent Neuchs i Give {By}.
35881810.07.29Karoline Hansdatter Farre Mølle Hans Ludvigsen Sofie Christiane Neumann 6te Sønd: eft Tref: d: 29de July Caroline Møller Hans Ludvigsen og Sofie Christiane Neumann Farre Mølle 1ste Ægteskab. Madame Xstian Jessen fra Fredericia. John Pedersens Hustru og Steddatter Engel {Sørensdatter} fra Sillesthoed, K: H: Dausen, Laust Glasborg, Jørgen Nielsen og Koene af Nørskov {Lindeballe}.
35911810.09.30Dorte Johanne Nielsdatter Vorslunde Niels Laursen Johanne Jørgensdatter 15. Sønd eft: Tref: eller 30te Septbr Dorthe Johanne Gmd ell: B[tnd]: Niels Lauesen og Johanne Jørgensdr af Lille Vorslunde begge i første Ægteskab. Else Jørgensder fra Gamelbye Ringgive Sogn. Peder Sørensen og hustr fra Vorslunde. Thomas Nielsen Øgelund og Jørgen [Dahl] fra Gammelbye.
35941810.11.25Maren Pedersdatter Give By Peder Christensen Kirsten Sørensdatter 23de Sønd: efter Tref: eller 25de Nov Maren. Gmd el: B[tnd]: Peder Christensen og Kirsten Sørensdr af Aasbierg første Ægteskab. Søren Xstensens Hustrue {Dorte Pedersdatter} af Haustrup {Øster Nykirke}. Søren Christensen, Niels Andersen S: Kollemorten. Mads Christensen Give {By}, Christen Nielsen og Hustr, samt Anders Nielsen af Bregnhoved.
35951810.12.02Anne Christensdatter Ullerup Christen Sørensen Birte Marie Pedersdatter 1ste Advents Søndag 2den Decbr Anne Grdmd Christen Sørensen og Birthe Marie Anderdr af Ullerup begge i første Ægteskab. Christen Andersens Hustr Karen Pedersdr af Riis. Enevold Knudsen og Datter {17, Kirsten Enevoldsdatter} Jens Villadsen og Niels Hansen alle af Ullreup.
NOTITS: Moderens navn gengives 1808: som Sørensdatter, 1810 her som Andersdatter i 1814 som Andersdatter.
35961810.12.25Dødfødt Give By Laust Sørensen Maren Jensdatter {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: '1ste Juledag, 25de Decbr. Gaarmand Lauest Sørensen af Give 1 dødfødt pigebarn.'}
Begravelse nr. 7140
NOTITS: Fødselsdagen omtrentlig.
35981811.03.10Inger Kirstine Andersdatter Give Mark Anders Hansen Bank Mette Madsdatter 2den Sønd: i Faste 10de Martz Inger Kirstine Jordbruger Anders Hansen og Maren Mortensdatter {gennemstreget} Mette Madsdatter Steenbroegaard paa Give mk, første Ægteskab. Madme Johanne Conradine Petersen {Henrichsdatter Smidt} Donnerup. Peder Madsen Vimmelund Hr. Lorentz Neuchs Handelsbetient i Give {By}, Christen {Christensen} Overmark og Hustr {Ane Laursdatter} ibidem.
36001811.04.15Frederikke Jørgensdatter Mosgaard- Store Jørgen Christensen Bodil Mathilde Nissen 2den Paaskedag 15 April Friderika Soldat Jørgen Christensen og Bodil Mathilde af store Moesgrd første Ægteskab. Maren Andersdr af Vindeløv {Vindelev sogn}. Christen Bexgrd og Søn Jens Christensen, Peder Mogensen af Usselboe og Henrik Nielsens Hustr {Ane Laursdatter} i Hiortsballe.
NOTITS: Moderen kaldes Vestesdatter i FT 1801 og Nissen i vielsen 1799.
36041811.06.03Karen Hansdatter Tromborg Hans Sørensen Marie Andersdatter 2den Pintsedag 3die Juny Karen Grdmd: Hans Sørensen og Marie Andersdt af Tromborg begge i første Ægteskab. Pigen Maren Andersdt tjenende i Brandlund {Brande sogn}. Peder Christensen og Jens Larsen begge af Brandl: Erik Pedersen og Søster Karen {Pedersdatter} af Bøllund.
Begravelse nr. 7148
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Moderen er fra Brandlund, Brande.
36051811.06.30Regine Jakobsdatter Roj Søndersthoved Jakob Christensen Roj Maren Sørensdatter 3die Søndag eft: Tref: 30te Juny Regine Sædegrdsbe. Jacob Christensen Roj og Maren Christensdr {Sørensdatter!} paa Syndersthoed 1ste Ægteskab. Johannes Nørskovs Hustr i Ullkiær Mølle. Johannes Nørskov, Hr {Rasmus} Petersen Donnerup {Friedrich} Rechnagel Gifskov Niels Andersen {Wong} og Datter {24, Bodil Nielsdatter} af Brejnhoed.
LINK: Konens navn Maren Sørensdatter ikke Christensdatter.
36081811.09.01Birte Hansdatter Bæksgaard Hans Christensen Ane Kirstine Sørensdatter 12te Sønd: efter Tref: 1ste Septembr Birthe Grdmd: Hans Christensen og Ane Kirtine {Sørensdatter} af Bexgaard begge i første Ægteskab. Jens {Hansen} Skrædders Koene {Karen Sørensdatter} paa Sillesthoed mk. Jens Hansen [Skrædder} Erik Pedersen Bøllund, Laust {Pedersen} Bexgaard og Kirsten Xstensdr af Bexgaard.
Begravelse nr. 7174
NOTITS: Begravet 1 år 9 måneder gammel i maj 1813.
36091811.10.13Karen Nielsdatter Farre Niels Andersen Dorte Sørensdatter 17te Sønd: efter Treef: 13de Oktober Karen Grdmd: Niels Andersen og Dorthe Sørensd: af Farre, begge første Ægteskab. Knud Sørensens Hustr {Anne Dorte Hansdatter} af Grønborg Linneballe Sogn Christen Fielskov Anders Nielsen Klaus Graversen og Moder {Mette Marie Henriksdatter} alle af Farre.
NOTITS: Der er en notits over navnet Karen i kirkebogen: se døde. Uklart hvad det skal betyde.
36101811.10.13Ingeborg Frandsdatter Give By Frands Jensen Kirsten Jensdatter samme Dag 13de Oktober Ingerborg Soldat og Jndsidder Frantz Jensen og Kirsten Jensdr af Give {By} første Ægteskab. Mandens søster Birthe Marie tjenendes i Hopballe Mølle {Jelling}. Laust {Sørensen} Søndergaard og fader Søren Madsen, Christian Johannesen og [...] alle af Give {By}.
36111811.11.03Ane Pedersdatter Usselbo Peder Mogensen Ane Margrethe Eriksdatter 21de Sønd eft Tref: 3die Novbr Ane Snedker og Husmd Petter Mogensen og Ane Margrethe Erikst af Usselboe første Ægteskab. Henrik Nielsens Hustr {Ane Laursdatter} i Hiortsballe. Henrik Nielsen Xsten Xstensen af store Moesgrd, Niels Sørensen Skov af Nederdonnerup og Kirsten tjende i Givskou.
36131811.11.27Else Christensdatter Ullerup Christen Clausen Maren Jensdatter 20de Sønd: eft: Tref: 27de Oktober Else Lægdsmd og Grdmd Christen Clausen og Maren Jensdr af Ullerup første Ægteskab. Klaus Knudsens enke {Vibeke Christensdatter} af Uhre Ringgive Sogn. Jens Sørensen Giødsbøl {Lindeballe} Xsten Sørensen, Jens Villarsen og Enevold Knudsens Hustr {Johanne Andersdatter} af Ullerup.
NOTITS: Gift 1837 med Laurids Pedersen den Unge i Lille Mosgaard, Thyregod.
36141811.12.26Mariane Thomasdatter Hestlund- Lille Thomas Nielsen Karen Jakobsdatter 2den Juuledag den 26de Decbr Mariane Grdmd Thomas Nielsen og Karen Jacobsdr Lille Hestl: første Ægteskab. Anders Xstensens Koene {Kirsten Thomasdatter} i store Hestlund. Anders Xstensen, Jens {Christensen} Skou og Datter Ane {Jensdatter, 19} af store Hestlund, samt Johannes {Jensen} Nørskov fra Ulkiær Mølle.
36151812.01.12Karen Jespersdatter Sillesthoved Jesper Nielsen Karen Hansdatter 1ste S: ef: h: 3: K: 12te Januarij Karen Grdmd Jesper Nielsen og Karen Hansdatter af Sillesthod 1ste Ægteskab. Gravers Klausens Koene {Mette Marie Henriksdatter} i Farre. Gravers Klausen og Søn {21, Claus Graversen} af Farre. Klaus Nielsen store Karlskov. John Pedersens Hustrue {Maren Thomasdatter} i Sillesthoed.
36181812.03.30Mette Ibsdatter Hestlund- Lille Ib Jensen Margrethe Lauesdatter 2den Paaskedag 30te Martz Mette Boelsmd Jb Jensen og Magrethe Lauesdr af Grønborg (Lille Hestlund) begge i første Ægteskab. Niels Jensen Egeskovs Hustrue {Karen Pedersdatter} i Give {By}. Niels {Jensen} Egskov. Anders Jensen og Rechnagels Pige Kirsten Maire Jensdr af Givskov samt Niels Knudsen udi Farre.
36191812.04.12Maren Sørensdatter Højgaard Søren Sørensen Mette Christensdatter {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '4de Sønd. eft. Paaske, 26 April. Søren Sørensens datter Maren paa Højgaards Mark. 2 uger.'}
Begravelse nr. 7162
NOTITS: Begravet 2 uger gammel.
36211812.05.18Else Bendtsdatter Farre Bendt Nielsen Maren Johannesdatter 2den Pintzedag den 19de Maij Else Grdmd Benth Nielsen og Maren Johannesdr af Farre Mølgaard 1ste Ægteskab. Gravers Clausens Kone {Mette Marie Henriksdatter} og Søn Klaus {Graversen}. Jens Christian Nielsen paa Farre Mk., John Pedersen i Tornumgaard og Tienestepigen Maren Xstensdr i Farre Mølgr.
36231812.06.14Mette Kirstine Madsdatter Give By Mads Christensen Karen Pedersdatter 3die S: eft: Tref: 14de Junij Mette Kirstine Død. Grdmd Mads Christensen og Karen Pedersdr af Give første Ægteskab. Sognefogeden Jens Jensens Hustr: {Maren Larsdatter} i Give {By}. Jacob {Mortensen} Skov Christian Peter Johannesen Christen Jacobsen og Syster Leene {Jakobsdatter} alle af Give {By}.
Begravelse nr. 7173
NOTITS: Begravet 13 måneder gammel.
36241812.06.28Mette Kirstine Jensdatter Bøllund Jens Herman Jensen Nørskov Anne Kirstine Christensdatter 5te S: efter Tref: 28de Junij Mette Kirstine Grdmd Jens Hermann {Jensen} Nørskou og Ane Kirstine Christensdr af Bøllund begge i første Ægteskab. Johannes {Jensen} Nørskovs Hustr: {Maren Kirstine Hansdatter} i Ulkiær Mølle. Johannes {Jensen} Nørskov, Christopher Nørskov af Billund. Erik Pedersen og Karen Pedersdatter ibidem.
36251812.07.29Karen Friderikke Rasmussen Donneruplund Rasmus Petersen Johanne Conradine Henrichsdatter Smidt Onsdagen den 29de Julij Karen Friderike Hr Rasmus Petersen og Johanne Conradine Schmidt paa Donnerupgaard begge af første Ægteskab. Hopballe Møller Koene {Karen Petersen, Jelling sogn}. Hr {Henrich Rudolft Henrichsen} Schmidt fra Engelsholms PapirMølle {Randbøl sogn}, Hr Michel Nielsen og Søn af Hopbnalle Mølle {Jelling}, Jomfru Bildsøe i Nyekirke Præstegrd.
Begravelse nr. 7171
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.
36281812.09.13Johanne Marie Lauesdatter Bæksgaard Laue Pedersen Bodil Jakobsdatter 16de S: eft: Tref: 13de September Johanne Marie Grdbe: Lauest Pedersen og Bodil Jacobsdatter af Bexgaard, begge i første Ægteskab. Peder Bechs Koene Johanne Laursdr. Thomas Nielsen Lille Hestlund Anders Xstensen store Hestlund. Niels Pedersen og Ane Kirstine.
36291812.09.20Ane Marie Andersdatter Bøllund Anders Enevoldsen Ane Pedersdatter 17de S: eft: Tref: 20de Septb Ane Marie Slfbr {Slegfredbarn}. Moderen Ane Pedersdt af Bøllund udlagt Barnefader Anders Enevoldsen Ungkarl fra Hygom Jelling Sogn. Enevold Andersen Hustrue Hygom {Jelling}. Jens Hermann og Christofer {Jensen} Nørskov af Bøllund — Hans Sørensen og Hustrue {Johanne Marie Andersdatter} af Tromborg.
Begravelse nr. 7177
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel. Anders Enevoldsen *1790c Hvejsel By?, søn af Enevold Andersen *1755c og Anne Marie Madsdatter *1757c. Han ses FT 1834 i Skovbølling, Jelling gift med Maren Christensdatter *1796c.
36351813.02.14Mette Hansdatter Hedegaard Hans Christensen Maren Jakobsdatter Septuagesima 14de Febr: Mette Grdmd Hans Christensen og Maren Jacobsdr af Heedegaard begge i første Ægteskab. Christen Nielsen Hustr {Karen Pedersdatter} af Brejnhoed. Christen Nielsen, Jens Villarsen af Ullerup, Peder Jensen og Niels Sørensen begge af Heedegrd.
36361813.04.11Maren Christensdatter Sillesthoved Christen Jensen Karen Jensdatter Palmsøndag 11te April Slægtfredbarn Maren . Moderen Karen Jensdatter tienendes Grdmd Jesper Nielsen i Sillesthoed som Fader udlagt: Ungkarl Christen Jensen fra Gamelbye Ringgive Sogn. Jesper Nielsens Hustrue {Ane Nielsdatter} af Sillesthou. Jesper Nielsen, Jens Olesen og Peder Christensen alle af Sillesthoed.
36371813.04.19Mariane Laustdatter Skærhoved Laust Hansen Maren Christensdatter 2den Paaskedag. 19de April Mariane Grdmd Laust Hansen og Maren Christensdatter af Scierhoed begge i første Ægteskab. Niels Jensens Hustr {Karen Pedersdatter} i Give {By}. Niels Jensen {Egeskov}, Anders Jensen {Egeskov} Givskou, Jens Christensen {Farre} og Kirsten Marie {Jensdatter} ibidem {Givskov}.
Begravelse nr. 7172
NOTITS: Begravet 9 uger gammel.
36381813.04.19Ame Jensdatter Farre Jens Christian Nielsen Margrethe Elisabeth Hansdatter Samme Dag {2den Paaskedag 19de April} Ane Grdmd Jens Christian Nielsen og Margrethe Elisabeth Hansdatter Farre Mk begge i 1ste Ægteskab. Jens Jacobsens Koene {Maren Henriksdatter} Farre Mølle. Jens Jacobsen, Jens Christensen og Niels Christens af Farre, samt Kirsten Marie Jensdr tjenendes hos {Fridrich} Rechnagel i Gifschou —
36391813.05.13Maren Christensdatter Ullerup Christen Sørensen Birte Marie Pedersdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: ' Treefoldigheds søndag, 13de Juni. Christen Sørensens datter Maren fra Ullerup. 4 uger.'}
Begravelse nr. 7178
NOTITS: Begravet 4 uger gammel.
36401813.05.27Dødfødt Farre Niels Andersen Dorte Sørensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: Christi Himmelf., 27de May. Gaardmand Niels Andersen Farre dødfødte søn.'}
Begravelse nr. 7175
36411813.07.18Karen Marie Larsdatter Give By Lars Nielsen Mette Marie Madsdatter 5te Sønd: eft: Tref: 18de Julij Karen Marie Inds: Lars Nielsen og Mette Marie Madsdatter af Give {By} begge i første Ægteskab. Christiane Nielsdr tjenendes i Tørring. Niels Christensen, Laust Sørensen, Mads Christensen Junior, samt Ide Marie Hansdr alle af Give {By}.
36421813.07.18Mariane Christensdatter Donnerup Mark Christian Pedersen Else Sørensdatter ditto dato {5te Sønd: eft: Tref: 18de Julij} Mariane Hsmd Christian Pedersen og Else Sørensdr begge i 1ste Ægteskab paa Donnerup Mk. Inger Thomasdr Linnet i Vester Sogn. Peder Johansen Salbekhuus, Peder Mortensens Hustr {Ane Jørgensdatter} og Søn {Anders Pedersen} i Nederdonnerup —
36461813.09.11Lene Markusdatter Ullerup Markus Pedersen Else Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '13de Sønd. eft. Treef., 12te Septbr. Markus Pedersens datter Leene paa Ullerup Mark. 1 dag.'}
Begravelse nr. 7184
NOTITS: Død 1 dag gammel.
36471813.09.26Mette Marie Henriksdatter Donnerup Mark Henrik Nielsen Ane Lauesdatter 15de S: eft: Tref: 26de September Mette Marie Hsmd Henrich Nielsen og Ane Lauesdr paa Donnerup Mk, begge i første Ægteskab. Peder Mortensens Hust: {Ane Jørgensdatter} Nederdonnerup. Peder Mortensen, Niels Pedersen tjendes Mads Xstensen i Give {By}, Peder Madsen Vimmelund og Maren Christiansdr i Nederdonnerup.
Begravelse nr. 7191
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.
36501813.10.10Navnløs Ramskov Mads Andersen Ramskov Maren Jensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '17de Sønd. eft. Treef., 10de Octobr. Mads Andersen Ramskovs udøbte datter. 1 dag.'}
Begravelse nr. 7186
NOTITS: Død 1 dag gammel.
36541813.12.12Nielsine Bendtsdatter Farre Bendt Nielsen Maren Johannesdatter 3die Sønd: i Advent 12 Decbr Nielsine Grdmd Benth Nielsen og Maren Johannesdr af Farre Mølgrd (første Ægteskab. Kirstine Marie Vestesdatter af Stenbierglund. Veste Vestesen, Niels Andersen Farre, John Pedersen og Niels Jversen af Tornumgaard {Farre}.
36561813.12.26Maren Nielsdatter Give By Niels Jensen Egeskov Karen Pedersdatter 2den Juuledag 26de Decbr Maren Grdmd Niels Jensen Egskou og Karen Pedersdr af Give {By} begge i første Ægteskab. Laust Hansens Kone {Maren Christensdatter} i Skiærhoed. Laust Hansen, {Friedrich} Rechnagel, Anders Jensen {Egeskov} af Gifskou, Ib Jensen Grønborg {Lille Hestlund} og Christen Jacobsen Give {By}.
36571814.01.18Navnløs Højgaard Søren Sørensen Mette Christensdatter {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '23de Januar. Søren Sørensen paa Højgaards Mark hans datter (Navnløs). 12 timer.'}
Begravelse nr. 7190
NOTITS: Antaget født 5 dage før begravelsen.
36621814.04.11Mette Kirstine Madsdatter Give By Mads Christensen Karen Pedersdatter 2den Paaskedag 11 April Mette Kirstine Grdmd Mads Christensen og Karen Pedersdr af Give {By} i første Ægteskab. Karen Nielsdatter i Hedegaard. Peder Johansen paa Donnerup Mk; Mads Christensen, Christen Jacobsen og Søster Lene {Jakobsdatter} af Give {By} —
36641814.05.06Ane Marie Nielsdatter Neder- Donnerup Niels Pedersen Skjøde Kirsten Madsdatter Almindelig Bededag d 6te Maij Ane Marie Grdbr: Niels Pedersen {Skjøde} og Kirsten Madsdr paa Nederdonnerup Overmk første Ægteskab. Grynderups kone {Kirsten Sørensdatter} fra Refsgaard {Nederdonnerup}. {Thomas Christensen} Grynderup, Peder Madsen Vimmelund. Christen Uhre og Anders Pedersen af Nederdonnerup.
36671814.07.03Maren Jensdatter Sillesthoved Jens Olesen Engel Sørensdatter 4de Sønd: eft: Trefold: 3die Julij Maren Grdmd Jens Olesen og Engel Sørensdr af Sillesthod Begge i første Ægteskab. John Pedersens Hustr {Maren Thomasdatter} i Sillesthoed. John Pedersen, Peder Christensen, Jesper Nielsen og hans Tjenestepige Kirsten Marie Hansdatter alle af Sillesthoed.
36681814.07.10Maren Christensdatter Ullerup Christen Sørensen Birte Marie Andersdatter 5te Sønd: eft: Tref: 10de Julij Maren Grdmd Christen Sørensen og Birthe Marie Anderdtr af Ullerup begge i første Ægteskab. Christen Andersens Hustr: {Anne Marie Sørensdatter} Gifskudlund. Christen Andersen, Anders Sørensen fra Gifskud. Enevold Knudsen og Christen Klausen af Ullerup.
36701814.09.25Karen Margrethe Christoffersdatter Loftlund Christoffer Christensen Ingeborg Pedersdatter 16de Sønd: eft: Tref: 25de Septbr Slægtfredbarn Karen Margrethe Moderen: Ingeborg Pedersdr tjenedes i Loftlund, til Fader blev udlagt Christopher Christensen gift Mand fra duehuset Smidstrup Mk. Maren Pedersd. tjenends i Gifskou. Niels Pedersen fra Nørskov {Lindeballe}. Peder Johnsen og søn Jens {Pedersen} fra Loftlund samt John Pedersen af Tornumgaard.
NOTITS: Udlagt fader Christoffer Christensen ses også i dåb #3660 11. april 1814. Ingeborg Pedersdatter *1790.06.27 i Nørskov, Lindeballe datter af Peder Hansen og Johanne Hansdatter *1759c (gift 2. med Niels Nielsen *1772c).
36711814.10.16Ane Katrine Christensdatter Farre Christen Olesen Maren Laursdatter 19te S: eft: Trefold: 16de Oktobr Ane Cathrine Grdbr: Christen Olesen og Maren Lauesder af Farre begge i første Ægteskab. Maren Olesder i Farre. Ole og Niels Christenssen, Christen Knudsen og Klaus Graversen alle af Farre.
36731815.02.01Frederike Viveke Juliane Petersen Donneruplund Rasmus Petersen Johanne Konradine Schmidt 1. Hjemmedøbt 24 Oktober 1814 af Hr. Stallknecht. Daaben publiceret 1 Februar 1815 Frederike Viveke Juliane Petersen Proprietair Rasmus Petersen og Hustru Johanne Conraddine Schmidt af Donneruplund.
NOTITS: Herefter fra 1815-30 afskrift af kontraministerialbogen uden faddere. Originalen med faddere i 1893 i Give præstegård.
36741815.02.26Birte Katrine Markusdatter Ullerup Mark Markus Pedersen Else Jensdatter 3. Hjemmedøbt 20 Januar i Give af Hr. Rahbeck. Daaben publ. 26 Februar Birthe Cathrine Marcusdatter Husmand Marcus Pedersen og Hustru Else Jensdatter af Ullerup Mark.
36751815.03.19Ane Jespersdatter Sillesthoved Jesper Nielsen Ane Nielsdatter 2. Hjemmedøbt 19 Januar i Ringgive Pr. af Hr. Jørgensen. Daaben publ 19 Marts. Ane Jespersdatter Gaardmand Jesper Nielsen og Hustru Ane Nielsdatter af Sillesthoed.
36761815.03.27Sidsel Kirstine Andersdatter Hedegaard Anders Christensen Grene Christiane Christensdatter 1. Hjemmedøbt 15 Januar af Hr. Rahbeck. Daaben publ. 27. Marts. Sidsel Kirstine Andersdatter Gaardmand Anders Christensen Grene og Hustru Christiane Christensdatter af Hedegaard.
36771815.04.09Ane Katrine Jensdatter Bøllund Jens Hermand Jensen Nørskov Ane Kirstine Christensdatter 2. Hjemmedøbt 17 December {1814}. Daaben publ. 9 April {1815} Ane Cathrine Jensdatter Gaardmand Jens Herman Jensen Nørskou og Hustru Ane Kirstine Christensdatter af Bøllund.
Begravelse nr. 7510
NOTITS: Begravet 21 år gammel af Farre.
36801815.04.16Karen Christensdatter Mosgaard- Store Christen Christensen Maren Jensdatter 4. Hjemmedøbt 12 Februar af Hr. Rahbeck. Daaben publ. 16 April Karen Christensdatter Gaardmand Christen Christensen og Hustru Maren Jensdatter af Store Moesgaard.
Begravelse nr. 7382
NOTITS: Begravet 14 år gammel i 1829.
36811815.04.19Katrine Marie Pedersdatter Give Mark Peder Christensen Ane Kirstine Sørensdatter 5. Hjemmedøbt 26 Februa i Give af Hr. Rahbeck. Daaben publ. 19 April. Cathrine Marie Pedersdatter Gaardmand Peder Christensen og Hustru Ane Kirstine Sørensdatter af Give Mark, Aasbjerg kaldet.
36821815.04.30Ane Marie Knudsdatter Ulkær Mølle Knud Nissen Ane Kirstine Andersdatter 7. Hjemmedøbt 2. April i Nykirke Præsteg. af Hr. Stallknecht. Daaben publ. 30 April. Ane Marie Knudsdatter Møller Knud Nissen og Hustru Ane Kirstine Andersdatter af Ulkjær Mølle.
36831815.05.21Johanne Marie Christensdatter Give By Christian Peder Johannesen Birte Jakobsdatter 6. Hjemmedøbt 26 Marts i Give af Hr. Rahbeck. Daaben publ 21 Maj. Johanne Marie Christiansdatter Gaardmand Christian Peder Johannesen og Hustru Birthe Jacobsdatter af Give.
36851815.06.25Mette Thomasdatter Hestlund- Lille Thomas Nielsen Karen Jakobsdatter 8. {Født} 15 Maj. {Døbt} 25 Juni. Mette Thomasdatter Gaardmand Thomas Nielsen og Hustru Karen Jacobsdatter af Lille Hestelund.
36861815.07.09Ane Marie Olesdatter Farre Ole Christensen Mette Katrine Sørensdatter 9. Hjemmedøbt 22 Maj i Ringgive Pr. af Hr. Jørgensen. Daaben publ. 9 Juli. Ane Marie Olesdatter. Gaardmand Ole Christensen og Mette Cathrine Sørensdatter af Farre By.
36871815.08.06Mette Marie Sørensdatter Donnerup Mark Søren Festersen Karen Hansdatter 10. Hjemmedøbt 25 Juni af Hr. Rahbeck. Daaben publ. 6 August. Mette Marie Sørensdatter. Husmand Søren Fæstersen og Hustru Karen Hansdatter af Vieberg {Donnerup Mark}.
36891815.08.20Else Andersdatter Bregnhoved Anders Nielsen Mette Andersdatter 11. Hjemmedøbt 25 Juni af Hr. Rahbeck. Daaben publ. 20 August. Else Andersdatter. Gaardmand Anders Nielsen og Hustru Mette Andersdatter af Breinhoed.
36931816.02.25Mette Kirstine Pedersdatter Sillesthoved Peder Christensen Maren Christensdatter 1. Født 5 Januar. Døbt 25 Februar 1816 Mette Kirstine Pedersdatter. Gaardmand Peder Christensen og Hustru Maren Christensdatter af Silleshoved.
36941816.02.25Maren Madsdatter Ramskov Mads Andersen Dorte Sørensdatter 2. Født 7 Januar. Døbt 25 Februar Maren Madsdatter. Murmester Mads Andersen og Hustru Dorthe Sørensdatter af Ramskov.
36951816.03.03Johanne Pedersdatter Ullerup Peder Jensen Inger Enevoldsdatter 12. {Født} 17 December. {Døbt} 3 Marts 1816. Johanne Pedersdatter. Peder Jensen og Hustru Inger Enevoldsdatter af Ullerup.
Begravelse nr. 7207
NOTITS: Begravet 14 uger gammel. Hun døde den 14. februar, dåben den 3. Marts 1816 er lidt vanskelig at forklare. Måske skulle det være 3. februar, men det er spekulation. Der er levnet plads til faderens stilling i afskriften, men ingen stilling angivet.
37011816.04.15Sidsel Nielsdatter Bøllund Niels Knudsen Bodil Nielsdatter 4. Født 11 Februar. Døbt 15 April. Sidsel Nielsdatter. Gaardmand Niels Knudsen og Hustru Bodil Nielsdatter af Bøllund.
Begravelse nr. 7211
NOTITS: Begravet 1816 fem måneder gammel.
37021816.04.15Mette Sørensdatter Nygaard Søren Knudsen Sidsel Christensdatter 5. Født 3 Marts. Døbt 15 April. Mette Sørensdatter. Husmand Søren Knudsen og Hustru Sidsel Christensdatter af Nyegaard.
37031816.04.21Vibeke Marie Christensdatter Ullerup Christen Clausen Maren Jensdatter 3. Født 21 Januar. Døbt 21 April. Vibekke Marie Christensdatter. Gaardmand Christen Clausen og Hustru Maren Jensdatter af Ullerup.
37121816.06.16Maren Nielsdatter Donneruplund Niels Jakobsen Maren Christensdatter 6. Født 13 Maj. Døbt 16 Juni. Maren Nielsdatter. Niels Jacobsen og Hustru Maren Christiandatter af Mølledamhus.
Begravelse nr. 7215
NOTITS: Begravet tre måneder gammel.
37131816.07.28Bodil Nielsdatter Farre By Niels Nielsen Ane Marie Sørensdatter 7. Født 8 Juni. Døbt 28 Juli. Bodil Nielsdatter. Niels Nielsen og Hustru Ane Marie Sørensdatter af Farre By.
37141816.09.22Maren Pedersdatter Donneruplund Peder Jensen Ane Kirstine Jakobsdatter 11. Født 16 September. Døbt 22 September. Maren Pedersdatter. Ane Kirstine Jacobsdatter af Mølledamhus og udlagt Barnefader Ungkarl Peder Jensen af Frydensbjerre {Oksenbjerre, Øster Nykirke}.
37151816.10.27Dorte Nielsdatter Ullerup Niels Christian Christensen Krog Else Jørgensdatter 8. Hjemmedøbt 18 August af H: Pastor Rahbeck i Tyregod. Daaben publ. 27 Oktober. Dorthe Nielsdatter, Gaardmand Niels Christian Christensen Krog og Hustru Else Jørgensdatter af Ullerup.
Begravelse nr. 7239
NOTITS: Begravet 1818, to år gammel.
37161816.11.03Sidsel Marie Jokumsdatter Neder- Donnerup Jokum Christoffer Jensen Maren Pedersdatter 9. Hjemmedøbt 19 August af Hr. Stallknecht. Daaben publ. 3 November. Sidsel Marie Juchumsdatter. Jochum Christopher Jensen og Hustru Maren Pedersdatter af Neder Donnerup Overmark.
37171816.11.03Johanne Jokumsdatter Neder- Donnerup Jokum Christoffer Jensen Maren Pedersdatter 10. Hjemmedøbt 19 August af Hr. Stallknecht. Daaben publ. 3 November. Johanne Juchumsdatter. Jochum Christopher Jensen og Hustru Maren Pedersdatter af Neder Donnerup Overmark.
37191817.03.16Ane Johanne Christensdatter Ullerup Christen Sørensen Birte Marie Sørensdatter 12. Hjemmedøbt 26 December. I Kirke 16. Marts 1817. Ane Johanne Christensdatter. Gaardmand Christen Sørensen og Hustru Birthe Marie Sørensdatter af Ullerup.
37221817.04.07Ane Lauesdatter Skærhoved Laust Hansen Maren Christensdatter 1. Født 14. Februar. Døbt 7. April. Ane Lauesdatter. Laust Hansen og Hustru Maren Christensdatter af Skjærhoed.
37231817.05.11Mette Katrine Hansdatter Højgaard Mark Hans Olesen Maren Villadsdatter 2. Født 27. Marts. Døbt 11. Maj. Mette Cathrine Hansdatter. Husmand Hans Olesen og Hustru Maren Villarsdatter af Høigaard Mark.
37241817.06.08Ane Kirstine Nielsdatter Bøllund Niels Knudsen Bodil Nielsdatter 3. Født 8. Maj. Døbt 8. Juni. Ane Kirstine Nielsdatter. Gaardmand Niels Knudsen og Hustru Bodil Nielsdatter af Bøllund.
Begravelse nr. 7231
NOTITS: Begravet 20 uger gammel.
37271817.08.24Karen Christensdatter Donnerup- Lund Mark Christen Madsen Ane Thomasdatter 5. Født 20. Juli. Døbt 24. August. Karen Christensdatter. Husmand og Skomager Christen Madsen og Hustru Ane Thomasdatter af Olesborg paa Donneruplunds Mark.
NOTITS: Tvilling.
37281817.08.24Maren Christensdatter Donnerup- Lund Mark Christen Madsen Ane Thomasdatter 6. Født 20. Juli. Døbt 24. August. Maren Christensdatter. Husmand og Skomager Christen Madsen og Hustru Ane Thomasdatter af Olesborg paa Donneruplunds Mark.
NOTITS: Tvilling.
37291817.08.24Maren Christensdatter Farre Christen Lauesen Kirsten Marie Jensdatter 7. Født 21. Juli. Døbt 24. August. Maren Christensdatter. Gaardmand Christen Lauesen og Hustru Kirsten Marie Jensdatter af Farre.
37321817.10.05Ane Troelsdatter Skærhoved Troels Christensen Ane Margrethe Pedersdatter 4. Født 12. Juli. Døbt 5. Oktober. Ane Troelsdatter. Husmand Troels Christensen og Hustru Ane Magrethe Pedersdatter af Fruelundhus.
37341817.10.19Maren Nielsdatter Donnerup- Lund Mark Niels Jakobsen Maren Christiansdatter 8. Født 23. September. Døbt 19. Oktober. Maren Nielsdatter. Husmand Niels Jacobsen og Hustru Maren Christiansdatter af Mølledamhus paa Donneruplunds Mark.