Give Kommenteret Kirkebog 
Døbte mandkøn 1700 - 1817
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Give kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Huller i Give kirkebog 1711-19, 1745-54 og 1800-05.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 1982 1692.12.01 Christen Troelsen, Hestlund- Store. FAR: Troels Andersen. MOR: ? Troels Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Troels Andersen en søn født Christen i Store Hestlund rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6241
NOTITS: Christen begravet, "Gl: 30 aar -4 uger", 1728 #6241.


Nr. 1997 1693.12.28 Morten Mortensen, Bæksgaard. FAR: Morten Jensen. MOR: ? Morten Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Morten Jensen i Bæksgaard en Søn født Morten i Bæksgaard rekonstrueret fra dagsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6077
NOTITS: Morten begravet, "i hans alders 12 aar og 3 uger", 1706 #6077.


Nr. 1996 1695.09.01 Niels Nielsen, Give By. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Niels Pedersen en Søn født Niels i Give By rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6078
NOTITS: Niels begravet, "i hans alders 9 aar og 5 maaneder", 1706 #6078.


Nr. 2001 1700.01.14 Mikkel Jensen, Nygaard. FAR: Jens Jespersen. MOR: Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Lønaa, Thyregod, Niels Iversens kone, navn fra Ejnar Bjerre: "Thyregod Gaardhistorie."
FADDER Nr. 1: Christen Mortensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Morten Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Niels Iversen, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 4: Mathias Jensen, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 post Epipha: hafde Jens Jespersen i Nygaard et drengebarn til Daab og blef kaldet Michel og blef baaren af Niels Iversens hustru {Kirsten Pedersdatter} i Lonaae {Thyregod}. Faddere vare Christen Mortensen i Gifshov og Morten Christensen ibid:, Niels Iversøn i Lonaae, Matthies Jensen i Skierhoed og Anne Sørens Datter i Give.


Nr. 2002 1700.02.14 Oluf Villadsen, Mosgaard. FAR: Villads Thomsen. MOR: ? Villads Thomsens kone.
BÅREN AF: Margrethe Thomasdatter, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Sørensen fra Ejnar Bjerre: Fuglsang.
FADDER Nr. 2: Peder Vestergård, Give by, Give
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Give by, Give
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 14 Februa: hafde Villas Thomsen en barn til daab baaren af Margrethe Thomasdatter i Fugelsang {Thyregod} og blef kaldet Oluf og samme tid var faddere Jens {Sørensen} Fugelsang, Peder Vestergaard i Give, Jens Nielsen ibidem, Mette Nielsdatter i Hindskov {Thyregod}, Maren Jensdatter i Give.
NOTITS: Margrethe Thomasdatter i Fuglsang, Thyregod kunne være søster til faderen Villads Thomsen.


Nr. 2006 1700.06.06 Hans Christensen, Give By. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: Mette Jakobsdatter, Give by, Give
FADDER Nr. 1: Kjeld Poulsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: ? Jens Pedersens kone, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 4: Anne Sørensdatter, Give by, Give
FADDER Nr. 5: Karen Antonsdatter, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Nederdonnerup, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Trinitatis hafde Christen Christensen i Give et barn til daab som blef kaldet Hans baaren af Mette Jacobsdatter i Give og faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup, Jens Pedersens hustru ibidem, Jørgen Sørensen i Give og Anna Sørensdatter ibidem, Karen Antonisdatter ibidem.
Begravelse nr. 6063
NOTITS: Begravet, 4 år, 1705 #6063.


Nr. 1973 1700.09.05 Navnløs, Give By. FAR: Jens Sørensen. MOR: ? Troels Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Dom: 13 post Trinit: blef et Navnløs pigebarn begraven som var Jens Sørrensøns i Give.'}
Begravelse nr. 6012


Nr. 2010 1700.09.14 Jens Mortensen, Nygaard. FAR: Morten Jensen. MOR: ? Morten Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Mosgaard, Give, Christen Mortensens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Mortensen, Mosgaard, Give
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Marie Christensdatter, Givskov, Give, Søren Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Jens Jespersen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 14 Septemb: hafde Morten Jensen i Nyegaard et barn til daab som blev kaldet Jens baaren af Christen Mortensens hustru {Maren Nielsdatter} i Moesgaard og faddere vare Søren Nielsen i Gifskov og hans hustru {Marie Christensdatter}, Christen Mortensen i Moesgaard, Jens Jespersen i Nygaard, Anne Nielsdatter i Ullerup.
Begravelse nr. 6366
NOTITS: Begravet 37 år 1737 af Nygaard.


Nr. 2011 1700.12.05 Hans Christensen, Bregnhoved. FAR: Christen Hansen. MOR: ? Christen Hansens kone.
BÅREN AF: Maria Nielsdatter, Ulkær Mølle, Give, Hans Christensen Møllers kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Christen Madsen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Jens Hansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Sørensdatter, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Johanne Sørensdatter, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans Christensen Møller, Ulkær Mølle, Give, Konen Maria Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Noch Dom 2 Adventus hafde Christen Hansen i Breenhovet et barn til daab som blef kaldet Hans baaret af Hans Christensens hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle og dens faddere vare Johan Sørensen i Breenhovet og Christen Matsen og Jens Hansen ibidem, Kirsten Sørensdatter og Johanne Sørensdatter ibdidem.


Nr. 2013 1701.02.11 Niels Nielsen?, Ullerup. FAR: Niels Jensen, ?, Ribe. MOR: Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Marie Eriksdatter, Ullerup, Give, Niels Madsens kone
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Ullerup, Give, Christen Boysen kone fadder.
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensens kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Madsen, Ullerup, Give, Konen Marie Eriksdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Boysen, Ullerup, Give, Konen Anne Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Rasmus Hochis, Holstebro
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 11 Februarii blef Marie Jensdatters uægte barn døbt og frembaaren af Niels Matsens hustru {Marie Jensdatter} i Ullerup og kaldet Niels og da vare faddere Jens Nielsen i Ullerup, Peder Jensen ibidem, Niels Christensen ibidem, Christen Boysens hustru {Anne Nielsdatter} ibidem og Christen Jensens hustru ibidem og udlagde til barnefader en karl ved Ribe som hed Niels Jensen som giestet til mester Rasmus Hochis i Holstedbroe hvor hun og da tiente.


Nr. 2014 1701.03.09 Niels Pedersen, Sillesthoved. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
BÅREN AF: Maria Nielsdatter, Ulkær Mølle, Give, Hans Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Hans Christensen, Ulkær Mølle, Give, Konen Maria Nielsdatter bører.
FADDER Nr. 2: Karen Bundgaard, Gammelby, Ringive, Knud Nielsens kone.
FADDER Nr. 3: Erik Nielsen, Farre, Give, Konen Mette Hansdatter fadder.
FADDER Nr. 4: Mette Hansdatter, Farre, Give, Erik Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Knud Nielsen, Gammelby, Ringive, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 9 Martii hafde Peder Nielsen i Sillesthoed et barn til daab som blef kaldet Niels baaren af Hans Christensens hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle dends faddere vare Hans Christensen i Ulkiær Mølle, Knud Nielsen i Gammelby {Ringive} og hans hustru {Karen Bundgaard}, Erich Nielsen og hans hustru {Mette Handatter} i Farre.
Begravelse nr. 6047
NOTITS: Begravet, 3 år, #6047.


Nr. 2015 1701.03.24 Peder Christensen, Nederdonnerup (Østergård). FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Søren Pedersens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 1: Kjeld Poulsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Sidsel Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen, Give by, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 24 Martii hafde Christen Pedersen i Østergaard i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Peder og blef frembaaren af Søren Pedersens hustru i Give. Faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup og Jens Pedersen ibidem og Citzel Nielsdatter ibidem, Johan Sørensen i Breenhovet og Margrethe Christensdatter i Hedegaard.
Begravelse nr. 6036
NOTITS: Begravet, 1 år, #6036.


Nr. 1998 1701.06.01 Søren Jensen, Farre. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 20.09.1705: 'Dom XV p: Trinit: blev Jens Pedersens søn af Farre ved navn Søren Jensen begravet i sin alders 4 aar 3 maaneder og 14 dage.'}
Begravelse nr. 6073
NOTITS: Den angivne alder er så nøjagtig, at fødslen kan fastlægges i Juni. Datoen den 1. er arbitrær. Ingen indførsler i Give kirkebog 8. maj - 23 dec. 1701. Barnet kan evt. vøre født i et andet sogn.


Nr. 2022 1702.02.12 Christen Hansen?, ?. FAR: Hans Olufsen, Bølling, Egtved. MOR: Kirsten Christensdatter, Askær, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom Septuages: blef en slegfredbarn døbt og blef kaldet [Christen]. Moderen til dette barn hed Kirsten Christensdatter barnefødt i Askier i Brand sogn og blev udlagt til barnefader en karl ved navn Hans Olufsen i Bølling i Egtved sogn hvor hun og blev besovet.


Nr. 2023 1702.02.18 Jens Frandsen, Givskov. FAR: Frands Jensen. MOR: ? Frands Jensens kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Kollemorten-Nørre, Øster Nykirke, Mourids Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 2: Morten Jensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 3: Jens Jespersen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 4: Marie Christensdatter, Givskov, Give, Søren Nielsens
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Bregnhoved, Give, Mathis Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Mourids Jensen, Kollemorten-Nørre, Øster Nykirke, Konen Karen Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Nielsen, Givskov, Give, Konen Marie Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mathis Jensen, Bregnhoved, Give, Konen Anne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Sexages: hafde Frantz Jensen en barn til daab som blef kaldet Jens frembaaren af Movrits Jensens hustru {Karen Jensdatter} i Nør Kollemorten. Faddere vare Jens Jensen i Skierhovet, Morten Jensen i Nygaard og Jens Jespersen ibidem, Søren Nielsens hustru {Marie Christensdatter} i Gifskov, Matthis Jensens hustru {Anne Sørensdatter} i Breenhoed.


Nr. 2035 1703.03.28 Søren Johansen, Bregnhoved. FAR: Johan Sørensen. MOR: ? Johan Sørensens kone.
BÅREN AF: Johanne Lauridsdatter, Give by, Give, Søren Jensen Degns kone, se begravelse 5. juli 1720.
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 2: ? Jens Sørensens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Jens Sørensen, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Degn, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 28 Martii hafde Johan Sørensen et barn til daab som blef kaldet Søren. Frembaaren af Søvren Degens hustru {Johanne Lauridsdatter}. Faddere vare Jens Sørensen og hans hustrue i Give. Jørgen Sørensen ibidem, Christen Pedersen i Nederdonnerup og Jens Sørensen i Heedegaard.


Nr. 2037 1703.04.09 Christen Eriksen, Farre. FAR: Erik Nielsen. MOR: Mette Hansdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Veste Sørensen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Hans Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Peder Graversens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Graversen, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
feria 2 Pasca: hafde Erich Nielsen i Farre et barn til daab som blef kaldet Christen. Frembaaren af Peder {Nielsen} Sillesthoeds hustru {Johanne Nielsdatter}. Faddere vare Veste Sørensen i Sillestoed, Hans Matsen i Farre, Niels Nielsen ibidem, Peder Graversens hustru i Mølgaard og Anne Nielsdatter i Farre.


Nr. 2041 1703.05.06 Niels Mortensen, Nygaard. FAR: Morten Jensen. MOR: ? Morten Jensens kone.
BÅREN AF: Marie Jensdatter, Nygaard, Give, Jens Jespersens kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 3: Morten Christensen, Hesselbjerre, Give
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 5: Hans Christensen, Ulkær Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Cantate hafde Morten Jensen i Nygaard tvende børn til daaben af tvillinger, dend ene blef kaldet Niels, frembaaren af Jens Jespersens hustru ved navn Marie Jensdatter i for: Nygaard, dend anden blef kaldet Kirsten frembaaren af Morten Christensens hustru i Hesselbierre ved nafn Citzel Christensdatter. Faddere var Johan Sørensen i Breenhoed {Bregnhoved}, Jens Jensen i Schierhoed {Skærhoved}, Morten Christensen i Heyselbierre {Hesselbjerre, Thyregod}, Jens Jespersen i Nygaard, Hans Christensen i Ulkiær Mølle.
Begravelse nr. 6049
NOTITS: Begravet, 11 måneder, #6049. Tvilling.


Nr. 2044 1703.06.24 Niels Christensen, Bregnhoved. FAR: Christen Hansen. MOR: ? Christen Hansens kone.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Bregnhoved, Give, Johan Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Jens Christoffersen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Give by, Give, Jens Sørensens kone.
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give, Konen Mette Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Sørensen, Give by, Give, Konen Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Johannis Babtis: hafde Christen Hansen i Breenhoed {Bregnhoved} en barn til daab som blef kaldet Niels som blef frembaaren af Johan Sørensens hustru {Mette Sørensdatter} i Breenhoved. Faddere vare Niels Mortensen i Bexgaard, Jens Christophersen i Breenhoed, Jens Sørensens hustru {Anne Nielsdatter} i Give, Marie Pedersdatter i Give.
Begravelse nr. 6094
NOTITS: Begravet, 3 år 6 måneder, 1707 #6094.


Nr. 2050 1703.12.27 Christen Simonsen, Give By. FAR: Simon Pedersen. MOR: ? Simon Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Hans Pedersens kone, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 1: Morten Jensen, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 2: Søren Ottesen Brandt, præstegården, Brande
FADDER Nr. 3: Maren Poulsdatter, Donneruplund, Give, Zacharias Thomsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen, Vorslunde, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Zacharias Thomsen, Donneruplund, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Feria 3tia Nativitatis blef Simon Pedersens barn ved navn Christen hans daab confimeret. Frembaaren af Hans Pedersens hustru i Voislunde. Dens faddere vare Morten Jensen og hans hustru paa Rørbech, Hr: Søren i Brande, Zachariæ Thomsens hustrue {Maren Poulsdatter} paa Donneruplund.
Begravelse nr. 6050
NOTITS: Begravet, 25 uger, #6050. For Hr. Søren i Brande, se fx "Brande Gårdhistorie ændringer".


Nr. 2056 1704.04.13 Søren Christensen, Nederdonnerup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Margrethe Sørensdatter, Give by, Give, Søren Pedersens kone
FADDER Nr. 1: Kjeld Poulsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Sidsel Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Marie Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Jørgen Sørensen, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen, Give by, Give, Konen Margrethe Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Jubilate hafde Christen Pedersen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Søren. Frembaaren af Søren Pedersens hustru i Give ved navn Margrethe Sørensdatter. Faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup, Cidsel Nielsdatter ibidem og Marie Nielsdatter ibidem, Johan Sørensen i Breenhovet og Jørgen Sørensen i Give.


Nr. 2057 1704.04.13 Christen Jensen, Farre. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
BÅREN AF: Marie Hansdatter, Farre, Give, Frederik Ottesens kone.
FADDER Nr. 1: Gregers Plovslund, Grene
FADDER Nr. 2: Margrethe Pedersdatter, Plovslund, Grene
FADDER Nr. 3: Christen Madsen, ?, Grene
FADDER Nr. 4: Hans Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Mette Hansdatter, Farre, Give, Gift med Erik Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Frederik Ottesen, Give by, Give, Konen Marie Hansdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Erik Nielsen, Farre, Give, Konen Mette Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Jubilate hafde Jens Pedersen i Farre et barn til daab som blev kaldet Christen. Frembaaren af Frederich Ottesens hustru i Farre Sc: Marie Hansdatter. Faddere vare Gregers Plouslund og hans hustru Margrethe Pedersdatter, Christen Matsen i Green, Hans Matsen i Farre, Erik Nielsens hustru i Farre.
Begravelse nr. 6100
NOTITS: Begravet, 3 år 4 måneder og 14 dage, 1707 #6100.


Nr. 2058 1704.06.29 Mads Jensen, Bregnhoved. FAR: Jens Christoffersen. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Bregnhoved, Give, Johan Sørensens kone
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Christen Madsen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Marie Madsdatter, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Margrethe Christoffersdatter, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 6 post Trin: hafde Jens Christophersen et barn til daab som blef kaldet Mats. Blef frembaaren af Johan Sørensens hustru i Breenhovet ved navn Mette Sørensdatter. Faddere vare Johan Sørensen i Breenhovet, Christen Hansen ibidem, Christen Matsen ibidem, Marie Matsdatter ibidem, Margrethe Christophersdatter ibidem.


Nr. 2060 1704.09.29 Peder Jensen, Farre. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Mette Hansdatter, Farre, Give, Erik Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Erik Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Lars Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Knud Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Anne Pedersdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Michal: hafde Jens Nielsen i Farre et barn til daab som blef kaldet Peder. Frembaaren af Erik Nielsens hustru i Farre ved navn Met Hansdatter. Faddere vare Erik Nielsen i Farre, Las Nielsen ibidem, Knud Nielsen ibidem, Anne Nielsdatter ibidem og Anne Pedersdatter ibidem.


Nr. 2061 1704.11.26 Anders Hansen, Farre. FAR: Hans Madsen. MOR: ? Hans Madsens kone.
BÅREN AF: Margrethe Pedersdatter, Hygum, Kollerup?, Niels Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Knud Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Farre, Give, Niels Nebvads kone.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen, Hygum, Kollerup?, Konen Margrethe Pedersdatter Bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nebvad, Farre, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 23 hafde Hans Matsen i Farre et barn til daab som blev kaldet Anders. Frembaaren af Sal: Niels Christensens enke i Hygom ved navn Margrethe Pedersdatter. Faddere vare Jens Pedersen i Farre, Knud Nielsen ibidem, Niels Nebvads hustru Karen Jensdatter ibidem, Karen Christensdatter ibidem.


Nr. 2063 1705.03.04 Søren Sørensen, Give By. FAR: Søren Pedersen. MOR: Margrethe Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Give By, Give, Navn ikke kendt.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Niels Larsen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Lene Sørensdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Marie Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 4 Martii hafde Søren Pedersen i Give {By} et barn til daab som blef kaldet Søren. Frembaaren af Jens Nielsens hustru i Give {By}. Faddere vare Johan Sørensen i Breenhoed, Niels Lavrsen i Give, Jens Sørensen ibidem, Lene Sørensdatter i Nederdonnerup og Marie Nielsdatter ibidem.
Begravelse nr. 6079
NOTITS: Begravet, 1 år 2 måneder, 1706 #6079.


Nr. 2064 1705.03.18 Niels Andersen, Give By. FAR: Anders Christensen, Hastrup Mølle, Thyregod. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: ? ? Peder Sørensens kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Give By, Give, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen? Ullerup, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Niels Larsen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 18 Martii hafde Christen Thomsens datter ved navn Kirsten {Christensdatter} et Barn til daab som blef kaldet Niels. Frembaaren af Peder Sørensens hustru i Give og udlagde til baarnefader en karl som hed Anders Christensen som tiente i Hastrup Mølle. Faddere vare Peder Sørensen i Give, Peder {Jensen?} Ullerup ibid:, Niels Lavrsen ibidem og Anne Nielsdatter ibidem.
Begravelse nr. 6081
NOTITS: Begravet, 1½ år, 1706 #6081.


Nr. 2065 1705.04.22 Jens Arendsen, Donneruplund. FAR: Arend Jensen. MOR: ? Arend Jensens kone.
BÅREN AF: Johanne Marie Christiansdatter Cassius, Søndersthoved, Give, Kammerraad Jens Risoms kone.
FADDER Nr. 1: Jens Lauridsen Risom, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Vorgod, Thyregodlund, Thyregod, Præst i Thyregod sogn.
FADDER Nr. 3: Morten Jensen, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 4: Cathrine Christensdatter, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 5: ? ? Christen Nielsen Vorgods kone, Thyregodlund, Thyregod
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Thyregodlund, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dito [Dend 22 April Onsdag] hafde Mons: Arent Jens Forpagteren paa Donnerup en søn til daab som blev kaldet Jens. Frembaaren af Hr: Cammerraad Frue {Marie Christiansdatter Cassius} paa Syndishoed. Faddere var Hr. Cammerraad {Jens Lauridsen Risom} paa Syndishoed, Hr: Christen Nielsen {Vorgod} i Tyregodlund, Morten Jensen paa Rørbek, Cathrine Christensdatter paa Rørbek og Hr: Christens kiereste i Tyregod.
NOTITS: Wiberg har ingen kone for præst i Thyregod Christen Nielsen Worgod.


Nr. 2068 1705.07.12 Niels Kjeldsen, Nederdonnerup. FAR: Kjeld Poulsen. MOR: ? Kjeld Poulsens kone.
BÅREN AF: Ane Katrine Bilhardt, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Johan Balthasar Bilhardts kone.
FADDER Nr. 1: Jens Persen, Donnerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, ?, ?
FADDER Nr. 3: Christen Søndergaard, Give By, Give, Vel Christensen eller Jensen
FADDER Nr. 4: ? Christen Østergaards kone, Donnerup, Give, Christen Pedersen Østergaards kone
FADDER Nr. 5: Maren Vestergaard, Donnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Østergaard, Donnerup, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom V p: Trinit: blev Kiel Poulsens søn af Nederdonnerup holdt til daab ved navn Niels. Frembaaren af min Ane Cathrine [Billhardtin]. Faddere Jens Persen i Donnerup, [Jens] Nielsen i [Deiby], Christen Syndergaard i Give, Christen {Pedersen} Østergaards hustru i Donnerup, Maren Vestergaard ibid:


Nr. 2072 1705.11.13 Paul Johannes Jensen Risom, Søndershoved. FAR: Jens Lauridsen Risom. MOR: Johanne Marie Christiansdatter Cassius.
BÅREN AF: Dorothe Andersdatter Roesteen, ?, Smidstrup, Faderens mor. Laurids Jensen Risoms, præst i Smidstrup, kone.
FADDER Nr. 1: Sophie Lurentia Christiansdatter Cassius, Tanderup, Snejbjerg, Nævnt 1703 #2047.
FADDER Nr. 2: Christiane Christiansdatter Cassius, Tanderup, Snejbjerg, Se dåb #2112 i 1708 for hendes navn.
FADDER Nr. 3: ?1 Brockdorf, 2 unge Brocstorffer
FADDER Nr. 4: ?2 Brockdorf, 2 unge Brocstorffer
NÆVNT Nr. 1: Laurids Jensen Risom, Smidstrup, Sognepræst Smidstrup og Skjærup *1689 †1715.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fredagen efter Michael: {2. Okt. 1705} blev Hr: Cammerraad Jens Risom paa Søndersthoed hans søn ved navn Poul Johannes døbt. Frembaaren af Her Cammerraads Fru moder {Dorthe Andersdatter Roesteen}- Dens faddere fruens 2 søster {Sophie Lurentia Cassius og Christiane Cassius} og 2 unge Brocstorffer og Fredagen p: Dom XXII p: Trin: {13. Nov. 1705} i kirken confirmeret.


Nr. 2073 1705.12.26 Hans Pedersen, Sillesthoved. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
BÅREN AF: Ane Katrine Bilhardt, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Johan Balthasar Bilhardts kone. Her kun kaldet Katrine.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jens Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Jens Kræmmers kone, Give By, Give, Jens Kræmmers kone.
FADDER Nr. 5: ? Jens Kræmmers kones søster, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: II Nativ: Christi blev Per {Peder} Nielsens søn af Sillesthoed døbt. Frembaaren af min kone Catarine [Bilhardt] og kaldet Hans. Dens faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Jørgen Degn og Jens Degn og Jens Kræmers hustru og hendes søster.


Nr. 2074 1706.02.28 Jens Johansen, Bregnhoved. FAR: Johan Sørensen. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Katrine Bilhardt, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præst Bilhardts kone.
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Rasmus Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Anne Mathisen?, Bregnhoved, Give, Mathisdatter?
FADDER Nr. 4: Lene Sørensdatter, ?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Reminisc: blev Johan Sørensens liden søn af Breinhoed døbt og kaldet Jens. Frembaaren af min kone Catharina [Bilhardt]. Dens faddere Jens Sørensen af Give, Rasmus Sørensen ibid:, Anne Mattisen af Bræinhoed, Lene Sørensdater.
NOTITS: Begravet, 3 måneder 3 uger, 1706 #6080.


Nr. 2078 1706.07.25 Niels Andersen, Hestlund- Store. FAR: Anders Christensen. MOR: ? Anders Christensens kone.
BÅREN AF: Ane Katrine Bilhardt, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Johan Balthasar Bilhardts kone. Her kun kaldet Katrine.
FADDER Nr. 1: Hans Christensen, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 2: Peder? Hansen Hans Christensens søn, Ulkær Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VIII p: Trinit: Blev Anders Christensens liden søn i Store Hestlund døbt kaldet Niels. Frembaaren af min kone Catharine [Bilhardt]. Faddere var Hans Christensen i Ulkiær Mølle og hans søn {Peder? Hansen}, bonde koner i Byllund.
NOTITS: Der er ingen navn på de bondekoner i Byllund. Hans Christensens søn Peder bliver gift 1707 fra Ulkær Mølle her i Give. Hans anden kendte søn er Niels, der senere 1736 ses som ladefoged på Hammergaard.


Nr. 1970 1706.08.18 Navnløs, Neder- Donnerup (Østergaard). FAR: Christen Pedersen Østergaard. MOR: ? Christen Pedersen Østergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Begravelsen: 'Dom. XIV. p. Trin. Blev Chresten Østergaard i Neder Donerup Hans Navnløße og døefødde barn begravet.'}
Begravelse nr. 6084


Nr. 2082 1706.10.17 Niels Nielsen, Nederdonnerup. FAR: Niels Østergaard. MOR: ? Niels Østergaards kone.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardt, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Bilhardts kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Kjeld Poulsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Jens Vestergaards kone, Nederdonnerup, Give, Jens Vestergaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Vestergaard, Nederdonnerup (Vestergaard), Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XX p: Trin: blev Niels Østergaard af Nederdonnerup en søn døbt og kaldet Niels. Frembaaren af min kone Catharine {Bilhardt}. Dens faddere Christen {Pedersen} Østergaard ibid:, Jens Sørensen af Give {By}, Kield Poulsen og Jens Vestergaards hustru af Nederdonnerup.


Nr. 2083 1706.10.24 Niels Pedersen, Farre. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: ? Herman Davidsens kone, Farre Mølle, Give, Herman Davidsens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Anne Mathisdatter, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Lene Sørensdatter, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Herman Davidsen, Farre Mølle, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXI p: Trin: blev Per Christensen af Farøe en søn døbt kaldet Niels. Frembaaren af Herman Davidsens hustru i Farøe. Faddere vare Jens Persen og Niels Nielsen i Farøe, Anne Matthisdatter af Breinhoed og Lene Sørensdatter.


Nr. 2086 1707.01.02 Niels Pedersen, Ullerup. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
BÅREN AF: ? Peder Nørgaards kone, Give By, Give, Peder Nørgaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom p: Circumc: Chri: blev Per Jensen af Ullerup tvende børn døbt, en dreng som blev kaldet Niels frembaaren af Per Nørgaards hustru i Give og en pige kaldet Mette frembaaren Per Jensens hustrues søster i Farøe, deres faddere vare alle af Ullerup.
NOTITS: Tvilling.


Nr. 2096 1707.10.02 Jens Christensen, Nederdonnerup. FAR: Christen Pedersen Østergaard. MOR: ? Christen Pedersen Østergaards kone.
BÅREN AF: ? Søren Ottesens kone, Bøllund, Give, Søren Ottesens kone
FADDER Nr. 1: Lars Sørensen, ?, Give
FADDER Nr. 2: ? Lars Sørensens kone, ?, Give, Lars Sørensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Ottesen, Bøllund, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XV p: Trin: hafde Christen {Pedersen} Østergaard i Nederdonnerup en søn til kirke og blev kaldet Jens. Frembaaren af Søren Ottesens hustru i Byllund. Dens faddere Lars Sørensen og hans hustru etc:


Nr. 2097 1707.10.01 Christen Enevoldsen, Bæksgaard. FAR: Enevold Christensen. MOR: Karen Andersdatter Enevold Christensens kone.
BÅREN AF: ? Jens Øgelunds kone, Bæksgaard, Give, Jens Øgelunds kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Øgelund, Bæksgaard, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Omn: Sanct: hafde Enevold Christensen i Bexgaard en søn til kirke og blev kaldt Christen. Frembaaren af Jens Øgelunds hustru ib: Faddere vare af Bexgaard.
Begravelse nr. 6180
NOTITS: Begravet 1723 15 år #6180. Jens Hansen? Øgelund. Forældrene gift 1706 i Sønder Omme.


Nr. 2098 1707.10.01 Christen Nielsen, Farre. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Niels Pedersens kones søster, Farre, Give, Niels Pedersens kones søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
S: d: [Samme Dag] hafde Niels Persen af Farøe en søn til kirke som blev kaldet Christen. Frembaaren af hans kones søster. Faddere vare af Farøe bye og Givskov.


Nr. 2099 1707.10.01 Thomas Andersen, Farre. FAR: Anders Vestesen. MOR: ? Anders Vestesens kone.
BÅREN AF: ? Lille Niels kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Lille, Farre, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
S: d: [Samme Dag] hafde Anders Vestesen en søn til kirke som blev kaldet Thomas. Frembaaren af lille Niels hans hustru i Farøe. Faddere vare af Farøe bye.


Nr. 1975 1707.10.20 Christen Jensen, Farre. FAR: Jens Pedersen Thyregod. MOR: ? Jens Pedersen Thyregods kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Eod: {Dom Sexag:} blev Jens Persens liden søn af Farøe ved navn Christen Jensen begravet gammel 3 maaneder 3 uger 2 dage.'}
Begravelse nr. 6109
NOTITS: Christen begravet, "gammel 3 maaneder 3 uger 2 dage", 1708 #6109.


Nr. 2100 1707.11.27 Jørgen Johansen, Bregnhoved. FAR: Johan Sørensen. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardtin, Bøllund, Give, Hjælpepræsten Bilhardts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 Advent blev Johan Sørensen i Breinhoed en søn hjemmedøbt og kaldet Jørgen. Frembaaren af min kone {Ane Katarina Bilhardtin}.


Nr. 2101 1707.12.07 Jocken Christoffer Hermansen, Farre Mølle. FAR: Herman Davidsen. MOR: ? Herman Davidsens kone.
BÅREN AF: ? Pige paa Refstrup, Refstrup, Gadbjerg, Jomfru Pige på Refstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen p: Dom II Advent blev Herman Davidsen af Farøe Mølles søn Hiemmedøbt og kaldet Jochen Christovfer. Fer: Epiph: frembaaren af Jomfrue pige_ paa Refstrup. Faddere vare af Farrøe bye. Farrøe.
NOTITS: Begravet, 3 måneder 2 uger, 1708 #6112.


Nr. 2102 1708.01.22 Søren Festersen, Nederdonnerup. FAR: Fester Sørensen. MOR: ? Fester Sørensens kone.
BÅREN AF: Maren Larsdatter, Hestlund- Lille, Give, Søren Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom III p: Epiph: blev Vester Sørensen af Nederdonnerup en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af Sørens Sørensens hustru {Maren Larsdatter} i Liden hestlund. Faddere vare af Nederdonnerup.
Begravelse nr. 6646
NOTITS: Denne indførsel står 8 pladser for sent i kirkebogen, altså ikke i den rigtige rækkefølge. Det kunne have været en fejl for 3. søndag efter faste, men den kaldes Dom. Oculi og derpå falder indførslen efter denne.


Nr. 2106 1708.03.11 Jens Frandsen, Givskov. FAR: Frands Jensen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Østerhoved, Givskud, Søster til moderen, Niels Larsens kone, gift 1707 i Give af Skærhoved.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen? Skærhoved, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 2: Niels Larsen, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 3: Lars Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Søren Nielsens kone, Give By, Give, Søren Nielsens kone
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Oculi blev Frands Jensen af Givskov en søn døbt kaldet Jens. Frembaaren af Niels Larsens hustru (NN Jensdatter) i Østerhoed {Givskud}. Faddere vare Jens {Jensen} Skierhoed, Niels Larsen af Østerhoed, Lars Kræmmer og Søren Nielsens hustru af Give.
Begravelse nr. 6122
NOTITS: Begravet, 5 uger, 1708 #6122.


Nr. 2110 1708.04.29 ? Jørgens/en/datter, Give By. FAR: Jørgen Graversen. MOR: ? Jørgen Graversens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Jørgen Graversen af Give et barn til daab.
NOTITS: Ingen dato - antaget fra rækkefølgen i kirkebogen.


Nr. 2111 1708.04.29 Jens Jensen, Ullerup. FAR: Jens Nielsen. MOR: Marie Jørgensdatter.
BÅREN AF: ? Lars Christensens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem die [Dom Jubilate] hafde Saal: Jens Nielsens enke af Ullerup en søn til daab som blev kaldet Jens. Frembaaren af Las Christensens hustru ib: Faddere vare Las og Per og Christen Jensen af Ullerup.
NOTITS: Der findes Lars, Peder og Christen Jensener i Ullerup.


Nr. 2114 1708.06.10 Christen Christensen, Ullerup. FAR: Christen Jensen. MOR: ? Christen Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Jisens?, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 p. Trin. hafde Chrest_ Jens_ af Ullerup en Søn til Daab_ frem baar_ af Anne [J]ißens i Ullerup og kaldet Chresten. Faddere vare
NOTITS: Begravet, 1 år, 1709 #6127.


Nr. 2115 1708.11.11 Niels Larsen, Hedegaard. FAR: Lars Sørensen. MOR: ? Lars Sørensens kone.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardt, Bøllund, Give, Hjælpepræsten Bilhardts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. XXIII p. Trin. hafde LarS Sørens_ i Hedegaar en søn til Kierk frembaar_ af min Kone {Ane Katarina Bilhardt} kaldet Nielß. Faddere vare af Heedgaard.
Begravelse nr. 6822


Nr. 2116 1708.11.11 ? Nielsen, Give By. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Niels Larsens kone, Give By, Give, Niels Larsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Larsen, Give By, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: die hafde Niels Persen af Give en søn til daab frembaaren af Niels Larsens hustru ibidem kaldet. Faddere var af Give.


Nr. 2122 1709.01.06 Christen Pedersen, Farre. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: Epiph: blev Peder Christensen i Farøe en søn døbt Christen. Frembaaren


Nr. 2124 1709.02.21 Jochen Christoffer Hermansen, Farre Mølle. FAR: Herman Davidsen. MOR: ? Herman Davidsens kone.
BÅREN AF: ? Hyrdens datter, Farre, Give, Hyrden i Farres datter.
NÆVNT Nr. 1: ? ? Hyrden i Farre, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Sept. Blev Hermand Davidsøn i Farrøe Mølle en Søn hiemdøbt kaldet: Jochen Xtopher. frembaar_ af Hyrdens Daater ib:


Nr. 2127 1709.04.04 Søren Sørensen, Bøllund. FAR: Søren Ottesen. MOR: ? Søren Ottesens kone.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardt, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Bilhardts kone.
FADDER Nr. 1: Hans Simonsen, ?, Give
FADDER Nr. 2: ? Christen Pedersen Østergaards kone, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Lættare blev Søren Ottesen i Byllund en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af min kone. Faddere vare Hans Simonsen, Christen {Pedersen} Østergaards kone i Nederdonnerup og Store Hestlund folk.


Nr. 2130 1709.04.04 Søren Hansen, Farre. FAR: Hans Madsen Bank. MOR: ? Hans Madsens kone.
BÅREN AF: ? Peder Jensens kone, Ullerup, Give, Peder Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Ullerup, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Lætar. Hafde Hanß {Madsen} Banck i Farrøe en Søn til Daab_ Kaldet: Søren. frembaar_ af Per Jensens Hustrue i Ullerup fadderne vare af Farrøe.


Nr. 2132 1709.05.16 Christen Henriksen, Givskov. FAR: Henrik Nielsen, Vonsyld. MOR: Ane Christensdatter Birkebæk.
BÅREN AF: Karen Hermansdatter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Marie Christensdatter, Givskov, Give, Søren Nielsens kone.
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter, Give By, Give, Peder Nørgaards datter.
FADDER Nr. 4: Troels Andersen Hestlund, Hestlund-Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Jubilate blev Ane {Christensdatter} Birchebeck i Givskov et uægte barn døbt kaldet Christen. Frembaaren af Karen Hermansdatter i Bexgaard. Faddere var Søren Nielsen og sin hustru {Marie Christensdatter} af Givskov, Peder Nørgards datter i Give, Troels {Andersen} Hestlund. Til barnefader blev udlagt Henrich Nielsen i Vonsyld synden Colding.


Nr. 2133 1709.05.16 Peder Nielsen, Nederdonnerup. FAR: Niels Lille. MOR: ? Niels (Lille) kone.
BÅREN AF: ?, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Frembaaren af en kone i Oxenberg.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem die [Dom Jubilate] hafde lille Niels af Nederdonnerup en søn til daab blev kaldet Peder. Frembaaren af en kone i Oxenberg {Oksenbjerre, Øster Nykirke}. Faddere vare af Nederdonnerup.


Nr. 2139 1710.03.02 Niels Nielsen, Givskov. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Givskov, Give, Frands Jensens kone
FADDER Nr. 1: Hans Nielsen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Giveskov, Give
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter Peder Nørgaards datter, Give By, Give, Peder Nørgaards datter.
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter Jens Jensens søster, Skærhoved, Give, Jens Jensens søster.
NÆVNT Nr. 1: Frands Jensen, Givskov, Give, Konen Maren Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nørgaard, Give By, Give, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Jensen, Skærhoved, Give, Søster fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 2 Marts blev Niels Pers_ af Givskov en Søn døbt Kaldet Nielß frembaaren af Frants JenßensHustrue {Maren Christensdatter} ib. faddere Hanß Nielß_ af Give, Sør_ Nielß_ af Givskov, Per Nørgaards Daater af Give, Jens Jenßens Søster af Skierhoed.


Nr. 2141 1710.04.22 Johan Hansen, Give By. FAR: Hans Nielsen. MOR: ? Hans Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Søren Nielsens kone, Give By, Give, søren Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen, Give By, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer III Pasch: hafde Hans Nielsen i Give en søn til daab kaldet Johan. Frembaaren af Søren Nielsens hustru ib: Faddere vare af Give.


Nr. 2142 1710.04.27 Niels Christensen, Give By. FAR: Christen Steffensen Landverge. MOR: ? Christen Steffensens kone.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardtin, Bøllund, Give, Hjælpepræsten Bilhardts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom I p: Pasch: blev Chrest_ Stafens_ Landværge en Søn: Nielß Døbt frembaar_ af min Kone {Ane Katarina Bilhardt}, faddere vare af Give.


Nr. 2143 1710.05.04 Jens Larsen, Hedegaard. FAR: Lars Jensen. MOR: ? Lars Jensens kone.
BÅREN AF: ? Jens Sørensens kone, Hedegaard, Give, Jens Sørensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen, Hedegaard, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 2. p. Pasch Blev Larß Jens_ af Heedgaard en søn døbt kaldet Jens frembaar_ af Jens Sørrensens Hustr. {Anne Nielsdatter} ib. faddere vare af Heedgaard.
Begravelse nr. 6132
NOTITS: Begravet, 5c uger, 1710 #6132.


Nr. 2144 1710.05.18 Lars Jeppesen, Nygaard. FAR: Jep Larsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Hestlund- Store, Give, Troels Andersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Troels Andersen, Hestlund- Store, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 4. p. Pasch. Blev Jep Lassen af Nygaard en Søn døbt Kaldet Laß, frembaar_ af Troulß Anderßens Hustrue {Else Nielsdatter} i Stor Hestlund faddere vare af Nygaard og Ullerup.
NOTITS: Forældrene gift året før.


Nr. 2145 1711.04.12 Søren Madsen, Hedegaard. FAR: Mads Sørensen. MOR: ? Mads Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom. p. Pasch. Blev Madts Sørens_ af Heedgrd en Søn døbt Kaldet Søren frembaaren


Nr. 1992 1711.09.01 ? Festersen, Nederdonnerup. FAR: Fester Sørensen. MOR: ? Fester Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dit: (Dom 3 p: Epiph:)Fester Sørensens søn af Nederdonnerup begraven Gl: 8 aar.'}
Begravelse nr. 6140
NOTITS: Sønnen begravet, "Gl: 8 aar", 1720 #6140.


Nr. 1988 1712.12.01 Frands Nielsen, Ullerup. FAR: Niels Hansen. MOR: Johanne Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 09.02.1721: 'Dit: {Dom Septuag:} blev Niels Hansens søn af Ullerup navnl: Frants Nielsen begravet gammel 8 aar og nogle uger.'}
Begravelse nr. 6153
NOTITS: Begravet 8 år gammel 1721.


Nr. 2146 1713.02.19 Søren Sørensen, Give By. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom sexag: blev Søren Nielsen i Give en søn døbt kaldet Søren.


Nr. 1978 1714.10.01 Søren Johansen, Bregnhoved. FAR: Johan Sørensen. MOR: ? Johan Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Johan Sørensen en søn født Søren i Bregnhoved rekonstrueret fra årsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6422
NOTITS: Søren begravet, "gl: 27 aar", 1741 #6422.


Nr. 1949 1715.07.01 Hans Pedersen Møller, Ulkær Mølle. FAR: Peder Hansen Møller. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra fadderlister, fødselsår fra FT 1787 i Skærlund i Brande: 'Peder Hansen en søn født Peder i Ulkær Mølle.'}
NOTITS: I 1744 fadder i Give af Ulkær Mølle, 1750 nævnes han første gang i Skærlund i Brande (Nørvang Gejstlig Justitsprotokol).

LINK: Hans Pedersen Møller i Skærlund i Brande.


Nr. 1980 1715.08.01 Stefan Nielsen, Give By. FAR: Niels Steffensen Hyrde. MOR: ? Niels Steffensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Niels Stephansen en søn født Stephan i Give By rekonstrueret fra årsnøjagtig alder ved begravelse.}
NOTITS: Stefan begravet, "Gl: 15 aar", 1731 #6270.


Nr. 2148 1716.02.02 Christen Christensen, Givskov. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Givskov, Give, Sørens Nielsen Skovs kone.
FADDER Nr. 1: Frederik Ottesen, ?, Give
FADDER Nr. 2: Lars Kræmmer, Give By, Give, Afkortelsen Kr. vel Kræmmer, ses i Gjerm Hinding Herreders Tingbog 19. nov 1709, hvor han kaldes Laurids Kræmmer. Sag om jagt på Donneruplunds jorder.
FADDER Nr. 3: ? Christen Hags kone, Give By, Give, Christen Hags kone.
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Skov, Givskov, Give, Konen Marie Christensdatter bærer
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest. Purisic. Mar. blev Chrest_ Chrestens_ af Givskov en Søn døbt, Kaldet: Chrest_, frembaar_ af Sør_ {Nielsen} Skovs Kone, fadderne vare Friedrich Ottß_ Larß Kr. {Kræmmer} af Give, Chrest_ Haags Hustr og Mette NielsD. ib.
NOTITS: For Kr. = Kræmmer, se ovenfor.


Nr. 2149 1716.03.15 Søren Sørensen, Hestlund- Lille. FAR: Søren Sørensen Lille. MOR: ? Søren Sørensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Ulkær Mølle kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d. 1. Febr. Blev Lille Sør_ Sørens_ i Lille Hestlund en Søn hiemdøbt for Skrøbeliheds skyld, og Kaldet: Søren. Holdt af Ulkiær Mølle kone {Maren Christensdatter}. NB Confirmeret Dom Oculi derpaa {3. søndag i fasten, 15. marts 1716}.
Begravelse nr. 6470


Nr. 2150 1716.03.08 Hans Andersen, Farre. FAR: Anders Vestesen Bank. MOR: ? Anders Vestesens kone.
BÅREN AF: ? Christen Madsens kone, Bregnhoved, Give, Christen Madsens kone.
FADDER Nr. 1: Herman Davidsen Møller, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Thyregod, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Herman Davidsens kone, Farre, Give, Herman Davidsens kone.
FADDER Nr. 5: ? Jens Pedersen Thyregods kone, Farre, Give, Jens Pedersen Thyregods kone.
FADDER Nr. 6: ? Niels Nielsens kone, Farre, Give, Niels Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Reminsc. Hafde Anders {Vestesen} Banck af Farrøe en Søn til Daab_ Kaldet: Hanß, frembaar_ af Chrest_ Madsens Hustrue i Bræinhoed, fadderne var, Hermand {Davidsen} Møller, Jenß {Pedersen} Tyrgod, Niels Niels_ og deris Hustruer af Farrøe.
Begravelse nr. 6143
NOTITS: Hans begravet, 4 år 4 uger, 1720 #6143.


Nr. 1985 1717.03.01 Christen Sørensen, Givskov. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Søren Nielsen en søn født Christen i Givskov rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6209
NOTITS: Christen begravet, "Gl: 7 aar ringer 9 uger", 1726 #6209.


Nr. 1981 1717.04.01 Claus Nielsen, Vorslunde. FAR: Niels Clausen. MOR: ? Niels Clausens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Niels Clausen en søn født Claus i Voslunde rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6247
NOTITS: Claus begravet, "Gl: 12 aar 15 uger", 1729 #6247.


Nr. 1948 1718.07.01 Kirsten Pedersdatter, Ulkær Mølle. FAR: Peder Hansen Møller. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra fadderlister, vielsen 1737, fødselsår fra begravelsen: 'Peder Hansen en datter født Kirsten i Ulkær Mølle.'}
NOTITS: Begravet 1778.05.22 i Nørskov i Lindeballe, 60 år gammel. Gift 1737 i Give af Ulkær Mølle.

LINK: Peder Hansen Møller i Ulkær Mølle i Give.


Nr. 1987 1718.07.01 Peder Christensen, Ullerup. FAR: Christen Lassen. MOR: ? Christen Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Christen Lassen en søn født Peder i Ullerup rekonstrueret fra alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6158
NOTITS: Begravet #6158.


Nr. 2152 1719.12.10 Hans Pedersen, Bregnhoved. FAR: Peder Andersen, Vejle. MOR: Dorthe Mikkelsdatter.
BÅREN AF: Birte Haag, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Johanne Thygesdatter, Bøllund, Give, Tjente ved præsten.
FADDER Nr. 2: ? Nielsdatter Niels Mortensens datter, Bæksgaard, Give, Niels Mortensens datter.
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. 2. Advent. blev Dorthe MikkelDaaters uægte Søn døbt af Bræinhoed kaldet Hanß, frembaaren af Birthe Haag i Give og Blev udlagd til Barnefader Per Anderßen, Postmesterens Sign: Gerth Vulff af Veile hans forrige kramboe Svend. Faddere vare Johanne Tygisd. hos mig, Nielß Mortensens datter fra Bexgaard, Nielß Jens_ og Sør_ Jens_ af Heedgaard. {Senere tilføjelse:} Efter begiering læst paa Schougaard {Skovgaard hovedgård, Kollerup sogn, nord for Jelling} Bircheting fredagen d 20 May 1746.
NOTITS: Postmester Gert Vulff fra før 1714 indtil †1736 i Vejle.


Nr. 2153 1720.02.11 Peder Mortensen, Nygaard. FAR: Morten Jensen. MOR: ? Morten Jensens kone.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Morten Christensen Hesselbjerres kone
FADDER Nr. 1: Jørgen Sørensen, ?, Give
FADDER Nr. 2: Frands Smed, Give By, Give
FADDER Nr. 3: ? Frands Smeds kone, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Peder Jensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 5: Sidsel Christensdatter, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Konen Sidsel Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Esto Mihi hafde Morten Jensen af Nygaard en søn til kirke kaldet Peder. Frembaaren af Morten N. {Christensen} fra Heisbierre {Hesselbjerre, Thyregod} hans hustru {Sidsel Christensdatter}. Faddere vare Jørgen Sørensen, Frants S[med] og hustru af Give, Peder Jensen og Sitzel Christensdatter af Byllund.
NOTITS: Morten N. i Hesselbjerre er familie, se også dåb #2042 og #2128.


Nr. 2154 1720.02.18 Thomas Vestesen, Sillesthoved. FAR: Veste Sørensen. MOR: Mette Madsdatter.
BÅREN AF: ? Præst Billharts 2. kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Lars Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Rasmus Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Johanne Nielsdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Invocavit hafde Visted Sørensen af Sillesthoed en søn til daaben frembaaren af min kone og kaldet Thomas. Faddere vare Lars Sørensen og Rasmus Sørensen af Give, Peder Jensen og Johanne Nielsdatter af Byllund.


Nr. 2155 1720.02.25 Jens Pedersen, Ulkær Mølle. FAR: Peder Hansen Møller. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ? Præst Billharts 2. kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 5: Johanne Johansdatter, Donnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Reminisc: hafde Peder Hansen udi Ulkiær Mølle en søn til daab frembaaren af min kone og kaldet Jens . Faddere var Jørgen Sørensen af Give, Søren jensen af Hedegaard, Peder Nielsen og hustru {Johanne Nielsdatter} af Silleshoed, Johanne Johansdatter af Donnerup.
NOTITS: Donnerup betyder vel Nederdonnerup, men ikke helt klart.


Nr. 2156 1720.03.17 Niels Christensen, Farre. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Bentsens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Anders Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: ? Peder Knudsens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Nielsens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Bentsen, Farre, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Knudsen, Farre, Give, Kone fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Judic. hafde Christen Nielsen af Farøe en søn til daaben frembaaren af Niels Bentsens hustru ib: og kaldet Niels. Faddere vare Jørgen Christensen, Anders Banck, Peder Knudsens og Niels Nielsens hustruer ib:


Nr. 2157 1720.04.01 Søren Nielsen, Tromborg. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Sørensens kone.
BÅREN AF: ? Præst Billharts 2. kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Lars Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Sidsel Christensdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Marie Christensdatter, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 Pasch: hafde Niels Pedersen af Tromborg en søn til daab kaldet Søren. Frembaaren af min kone. Faddere vare Lars Kræmmer af Give, Peder Jensen af Byllund, Sidsel Christensdtter ib: og Mari Christensdatter af Bexgaard.


Nr. 2158 1720.06.16 Lars Sørensen, Hestlund- Lille. FAR: Søren Sørensen. MOR: ? Søren Sørensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 1: Lars Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Inger Nielsdatter, Tromborg, Give
FADDER Nr. 4: ? Mads Bækgaards kone, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Ulkær Mølle, Give, Konen Maren Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Bæksgaard, Bæksgaard, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Trin: blev Søren Sørensens søn i Lille Hestlund døbt og kaldet Lars. Frembaaren af Peder Hansens kone {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Lars Sørensen, Jørgen Sørensen af Give, Inger Nielsdatter af Tromborg og Mats Bexgaards kone.


Nr. 2159 1720.07.21 Jørgen Larsen, Nederdonnerup. FAR: Lars Jørgensen. MOR: ? Lars Jørgensens kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Jakob Nielsen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Festers kone, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Festes, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VIII p: Trin: blev Las Jørgensen af Nederdonnerup en søn døbt og kaldet Jørgen. Frembaaren af min kone. Faddere vare Johan Sørensen i Breinhoed, Jacob Nielsen i Give, Christen {Pedersen} Østergaard og Festers kone i Nederdonnerup.


Nr. 2160 1720.08.18 Jørgen Hermansen, Farre Mølle. FAR: Herman Davidsen. MOR: ? Herman Davidsens kone.
BÅREN AF: ? Erton Zepelins pige, Refstrup, Gadbjerg
FADDER Nr. 1: Mads Slifstrup, Refstrup, Gadbjerg
FADDER Nr. 2: ? Gødvad Møller, Gødvad Mølle, Gødvad?
NÆVNT Nr. 1: Erton Zepelin, Refstrup, Gadbjerg, Pige bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
S: d: {Dom XII p: Trin:} hafde Herman Davidsen Møller i Farøe en søn til daaben kaldet Jørgen og frembaaren af Hr: [Er]ton Zepelins pige paa Refstrup. Faddere vare riedefogden fra Refstrup, Mons: Madsz Slifstrup, Mølleren af Gødvad Mølle og nogle af Farøe.


Nr. 2161 1720.09.22 Niels Jensen, Bøllund. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Dorthe Marie Møller, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Johanne Nielsdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Ane Midtgaard, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVII p: Trin: blev Jens Nielsen af Byllund hans søn døbt kaldet Niels. Frembaaren af Velb: Jomfru Dorthe Marie Møller i Byllund. Faddere vare Johanne Nielsdatter, Peder Jensen af Byllund, Niels Sørensen af Give, Ane Mitgaard i Hedegaard.


Nr. 2162 1720.10.13 Christen Larsen, Hedegaard. FAR: Lars Jensen. MOR: ? Lars Jensens kone.
BÅREN AF: ? Niels Jensens kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 4: ? Lars Jørgensens kone, Nederdonnerup?, Give
FADDER Nr. 5: ? Christen Pedersen Østergaards kone, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Jørgensen, Nederdonnerup?, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
S: d: {Dom XX p: Trin:} hafde Lars Jensen af Hedegaard en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Niels Jensens hustru ib: Faddere vare Niels Jensen, Søren Jensen ib:, Peder Hansen Møller i Ulkiær Mølle, Las Jørgensens hustru og Christen {Pedersen} Østergaards hustru af Nederdonnerup.


Nr. 2163 1720.12.26 Niels Christensen, Ullerup. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 1: Sidsel Christensdatter, Mosgaard- Lille, Thyregod
FADDER Nr. 2: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 3: Sidsel Christensdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Jens Lassen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 Nativ: Chr: blev Christen Nielsen af Ullerup en søn døbt og kaldet Niels. Frembaaren af Mette Christensdatter i Dyrken {Thyregod}. Faddere vare Sidzel Christensdatter af Lille Mosgaard {Thyregod}, Peder {Hansen} Møller i Ulkiær Mølle, Sidzel Christensdatter i Byllund, Jens Lassen i Ullerup.


Nr. 2165 1720.12.29 Jes Mathiasen, Bregnhoved. FAR: Mathias Jensen. MOR: ? Mathias Jensens 3. kone.
BÅREN AF: ? Niels Eriksens kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Mette Sørensdatter, Bregnhoved, Give, Johan Sørensens kone.
FADDER Nr. 3: ? Clemmensdatter, Bregnhoved, Give, Clemmen Christensens datter.
FADDER Nr. 4: Christen Madsen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Lars Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 6: Jørgen Sørensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom p: Nativ: Chr: hafde Matthias Jensen i Breinhoed en søn til daaben og blev kaldet Jess. Frembaaren af Niels Eriksens hustru i Give. Faddere var Johan Sørensen og hustru {Mette Sørensdatter}, Clemmend Christensens datter, Christen Madsen af Breinhoed, Lars Sørensen og Jørgen Sørensen af Give.
Begravelse nr. 6246


Nr. 2168 1721.03.02 Jens Jensen, Give By. FAR: Jens Jensen? Ravning. MOR: ? Jens Jensen Ravnings kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give, Maren Christensdatter Kræmmers gift 1707 i give med Laurids Sørensen, søn af degnen Søren Jensen.
FADDER Nr. 1: Lars Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: ? Degnens tjenestepige, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Degn, Give By, Give, Hans tjenestepige står fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom invocav: hafde Jens {Jensen?} Ravning af Give {By} en søn til daab frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers ib: og kaldet Jens . Faddere var Lars Kremer og Jørgen {Sørensen} Degn, Degnens {Søren Jensens} pige og Ane Christensdatter af Give.


Nr. 2169 1721.03.12 Gregers Pedersen, Give By. FAR: Peder Christensen Hag. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: Anne Vestergaard, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsd: p: Dom Reminisc: blev Peder Christensen Haag af Give {By} 2de børn hiemmedøbte og kaldet drengen Gregers og pigen Ædel holdt af Ann Vestergaard og jordemoderen i Give {By}.
Begravelse nr. 6155
NOTITS: Tvilling.


Nr. 2173 1721.04.14 Hans Jørgensen, Farre. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Slaus kone
FADDER Nr. 1: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Anders Vistesen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Peder Bank, Farre, Give, *1682c †1744 Farre.
FADDER Nr. 4: Abelone Nielsdatter?, Hestlund- Store, Give, Gift 1726 af Store Hestlund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 Pasch: blev Jørgen Christensen af Farøe en søn døbt og kaldet Hans. Frembaaren af Christen Slaus hustru. Faddere var Jørgen {Sørensen} Degn af Give, Anders Vistesen og Per {Peder} Banck af Farøe, Abbelone af Store Hestlund.
Begravelse nr. 6179
NOTITS: Begravet 2 år 1723 i Farre #6179.


Nr. 2174 1721.04.27 Jens Christensen, Farre. FAR: Christen Nielsen Gjaldbæk. MOR: Dorte Jensdatter.
BÅREN AF: Mette? Madsdatter? Veste, Sillesthoved, Give, Veste Sørensen Sillesthoveds formodede kone, hun gifter sig kort efter hans død i 1724 igen i Sillesthoved.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Bjerre, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Hans Thomsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: ? Christen Nielsens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Nielsens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give, Kone fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen, Farre, Give, Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Pasch: hafde Christen Nielsen Gialbeck af Farrøe en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Visted {Sørensen} Sillesthoeds hustru {Mette Madsdatter formodet}. Faddere vare Jens {Nielsen} Bierre, Hans Thomsen Christen og Niels Nielsens hustruer samtl. af Farøe.
NOTITS: Forældrene gift 1720 #8063. Christen Nielsen er en anden person end Christen Nielsen Gjaldbæk. Jens Bjerres patronym se fx daab 2053 i 1704.


Nr. 2175 1721.05.22 Christen Pedersen, Hedegaard. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Midtgaard, Hedegaard (Midtgaard), Give
FADDER Nr. 1: ? Lars Christensens kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Jesper Jensen, Hedegaard, Give, Lige trolovet #8064.
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter, Hedegaard, Give, Trolovet ugen før med Jesper Jensen #8064.
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: Ascens: Chr: blev Peder Nielsens søn af Hedegaard døbt og kaldet Christen. Frembaaren af Ann Midtgaard ib: Faddere var Lars Christensens hustru, Jesper Jensen, Kirsten Christensdatter {Jesper Jensens trolovede}
Begravelse nr. 6295
NOTITS: Begravet 12 år gammel 1733 som Jens #6295.


Nr. 2177 1721.08.17 Peder Christensen, Hestlund- Store. FAR: Christen Troelsen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, UIlkær Mølle, Give, Ulkiær Møller Peder Hansens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Ane Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Sidsel Christensdatter, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Ulkær Mølle, Give, Konen bærer
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom X p: Trin: blev Christen Troelsen af Store Hestlund en søn døbt og kaldet Per Frembaaren af Ulkiær Møller {Peder Hansen} kone {Maren Christensdatter}. Dens faddere vare Lars Kræmmer, Jørgen {Sørensen} Degn, Ane Vestergaard af Give {By} og Sidsel Christensdatter af Byllund.
Begravelse nr. 6164


Nr. 2180 1721.12.21 Peder Christensen, Ullerup. FAR: Christen Larsen. MOR: ? Christen Larsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Nielsens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Sidsel Christensdatter Nørgaard, Ullerup (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 2: Mette Christensdatter Nørgaard, Ullerup (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Niels Boysen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Ullerup, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom IV Advent hafde Christen Lassen af Ullerup en søn til daab kaldet Per {Peder}. Frembaaren af Christen Nielsens hustru ib: Faddere vare Sidsel {Christensdatter} og Mette {Christensdatter} Nørgaard i Byllund, Niels Hansen og Niels Boysen af Ullerup.
NOTITS: For Sidsel Nørgaards patronym se dåb #2177. Mette er vel hendes søster.


Nr. 2181 1722.01.04 Lars Christensen, Givskov. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Frederik Ottesen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Marie Hansdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Lars Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Lars Kræmmers kone, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndag efter Nytaarsdag blev Christen Christensen af Givskov en søn døbt kaldet Las. Frembaaren af min kone {fru Bilhardt}. Fadderne Frederich Ottesen og sin hustru {Marie Hansdatter} af Givskov, it: Lars Kræmmer og sin hustru af Give.


Nr. 2182 1722.01.11 ? Peders/en/datter, Farre. FAR: Peder Bank. MOR: ? Peder Banks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom blev Peder Banck af Farøe en døbt kaldet ? frembaaren ar. faddere vare folk af farøe byes indbyggere.
NOTITS: Indførselt meget ufuldstændig.


Nr. 2183 1722.01.25 Christen Andersen, Nygaard. FAR: Anders Christensen. MOR: Mette Frandsdatter.
BÅREN AF: ? Morten Jensen Nygaards kone, Nygaard (Nygaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Epiph: blev Anders Christensen af Hveisel Lundgaard {men gift til Nygaard, Give} en søn døbt og kaldet Christen. Frembaaren af Morten {Jensen} Nygaards hustru. Faddere vare af Ullerup og Nygaard.
NOTITS: Forældrene gift syv uger før fødslen #8067 i Give.


Nr. 2185 1722.03.29 Johan Larsen, Nederdonnerup. FAR: Lars Jørgensen. MOR: ? Lars Jørgensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Give By, Give, Lars Sørensen af Give Bys kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Ann Vestergaard, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Christen Pedersen Østergaards kone, Nederdonnerup (Østergaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Sørensen, Give By, Give, Konen Maren Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup (Østergaard), Give, Konen står fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Palm: hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup en søn til daab som blev kaldet Johan. Frembaaren af Lars Sørensens hustru af Give {By}. Faddere var Johan Sørensen af Breinhoed, Jørgen Sørensen af Give {By}, Ann Vestergaard i Give {By} og Christen Østergaards hustrue i Nederdonnerup.


Nr. 2186 1722.04.26 Søren Vestesen, Sillesthoved. FAR: Veste Sørensen Sillesthoved. MOR: Mette? Madsdatter?.
BÅREN AF: ? Moderens søster., Nørskov, Lindeballe
FADDER Nr. 1: Johanne Sillesthoved, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Ladefoged, Refstrup, Gadbkerg
FADDER Nr. 3: Lars Sørensen, Give By, Give, Ses i Anst tingbog 1717.
FADDER Nr. 4: Rasmus Sørensen, Give By, Give, Ses i Anst tingbog 1717.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Pasch hafde Vested {Sørensen} Sillesthoed en søn til daab frembaaren af sin konis {Mette? Madsdatter?} søster i Nørskov {Lindeballe} og kaldet Søren. Faddere var Johanne Sillesthoed, Jørgen Ladefoged af Refstrup {Gadbjerg}, Lars Sørensen og Rasmus Sørensen af Give.
NOTITS: Begravet 1759 Give By. Lars og Rasmus Sørensen ses i Anst tingbog 1717.


Nr. 2187 1722.05.03 Jens Jensen, Hedegaard. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone.
BÅREN AF: Ann Midtgaard, Hedegaard (Midtgaard), Give
FADDER Nr. 1: ? Jens Vestergaards kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: ? Lars Jensens kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Jens Mathiesen, Bregnhoved, Give, 18, Mathis Jensens søn
NÆVNT Nr. 1: Jens Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Kone står fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Jensen, Hedegaard, Give, Kone står fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mathis Jensen, Bregnhoved, Give, Søn står fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom IV p: Pasch: hafde Jens Jensen i Hedegaard en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Ann Midtgaard samme sted. Faddere vare Jens Vestergaards hustrue og Lars Jensens hustrue i Hedegaard, Johan Sørensen og Matthis Jensens søn {Jens Mathiesen, 18} i Breinhoed.
Begravelse nr. 6264
NOTITS: Begravet 8 aar gammel 1730 #6264.


Nr. 2190 1722.06.07 ?, Nederdonnerup. FAR: Anders Larsen. MOR: ? Anders Larsens kone.
BÅREN AF: ? Lars Jørgensens kone
NÆVNT Nr. 1: Lars Jørgensen, Nederdonnerup, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 p: trin: hafde Anders Lasen af Nederdonnerup en til daab kaldet ?. frembaaren af Las Jørgensens hustrue ib: Faddere vare samtl: af Nederdonnerup bye.


Nr. 2192 1722.09.20 Hans Pedersen, Bøllund. FAR: Peder Svendkis?. MOR: ? Peder Svendkis? kone.
BÅREN AF: Anne Margrethe Veberin, Præst Bilharts søsters datter.
FADDER Nr. 1: Marie? Pedersdatter Møllerens datter, Ulkær Mølle, Give, Kunne være Marie Pedersdatter i Ulkær Mølle , som er lige knebent 14 år gammel.
FADDER Nr. 2: Inger Nielsdatter, Tromborg, Give, 19c år gammel, Niels Pedersen Tromborgs datter
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Pedersen Tromborg, Tromborg, Give, Datter Inger Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVI p: Trin: blev Peder Svende[.]kis søn i Byllund døbt kaldet Hans. Frembaaren af min {præst Bilhardts} søsterdatter Anne Magrethe Veberin. Faddere vare Møllerens {Peder Hansen} datter {14, Marie? Pedersdatter i Ulkær Mølle}, Niels {Pedersen} Tromborgs datter {Inger Pedersdatter}, Peder Jensen og Jens Nielsen i Byllund.
NOTITS: Faderens patronym er svært læsbar. Det synes som om Bilharts "v" midt i et ord, som fx i Givskov, er det samme som det andet bogstav. Mulig er også Sneedekis, snedkers


Nr. 2194 1722.10.04 Thomas Andersen, Sillesthoved. FAR: Anders Jepsen. MOR: ? Anders Jepsens kone.
BÅREN AF: Anna Margrethe Veberin, Præst Bilhardts søsters datter. Se #2192.
FADDER Nr. 1: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 2: ? Peder Møllers kone, Give By?, Give
FADDER Nr. 3: Veste Sørensen Sillesthoved, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give, Far Peder Nielsen Silleshoved.
NÆVNT Nr. 1: Peder Møller, Give By?, Give
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Silleshoved, Sillesthoved, Give, Søn Niels står fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVIII p: Trin: blev Anders {Jepsen} Silleshoeds søn døbt kaldet Thomas. Frembaaren af Anna Margrethe Veberin. Faddere var Maren {Christensdatter} Kræmmers, Per Møllers kone, Visted {Sørensen} Sillesthoed og Peder {Nielsen} Sillesthoeds søn {Niels Pedersen}.
Begravelse nr. 6208
NOTITS: Begravet 4 år gammel i 1726, #6208.


Nr. 2197 1722.10.22 Morten Jensen, Nygaard. FAR: Jens Mortensen. MOR: ? Jens Mortensens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Morten Jensen Nygaard, Nygaard, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: ? Morten Jensen Nygaards kone (2.), Nygaard, Give
FADDER Nr. 3: Jep Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Mette Mortensdatter, Uhre, Brande, Formodentlig født før 1700 og gift i Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXV hafde Jens Mortensen af Nygaard en søn til daaben kaldet Morten . Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Morten {Jensen} Nygaard og hustru, Jep {Sørensen?} Degn af Give [By} og Mette Mortensdatter af Uhre {Brande}.
NOTITS: Morten Jensen Nygaard er faderens far. Hans kone er faderens stedmor. Mette Mortensdatter formodes at være faderens søster og gift i Uhre, Brande.


Nr. 2198 1722.12.26 Frands Nielsen, Ullerup. FAR: Niels Hansen. MOR: Johanne Frandsdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Niels Boysen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: ? Niels Boysens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Christen Nielsens kone, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer 2 Nativ: Chri: hafde Niels Hansen af Ullerup en søn til daab kaldet Frantz . Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Niels Boysen, Christen Nielsen og deris hustruer af Ullerup.
Begravelse nr. 6361
NOTITS: Begravet 1737, 15 år gammel, #6361.


Nr. 1959 1723.01.27 Navnløs, Bregnhoved. FAR: Anders Pedersen. MOR: Ingeborg Clemmensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Fest: Annunc: Mar: blev Anders Persens navnløs fødte barn jordet.'}
Begravelse nr. 6178
NOTITS: Ikke dødfødt. Fødsel sat 5 dage før begravelsen.


Nr. 1986 1723.05.01 ? Pedersen, Vorslunde. FAR: Peder Poulsen. MOR: ? Peder Poulsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Peder Povelsen en søn født ? i Vorslunde rekonstrueret fra alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6186
NOTITS: Begravet #6186 i 1724, død 1 år gammel.


Nr. 2201 1723.05.18 Niels Christensen, Farre. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Fru Bilhart, præstekonen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Anders Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Villads Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Peder Christensens kone, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 3 Pentec: blev Christen Nielsen af Farøe en søn døbt kaldet Niels. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Jørgen og Anders Banck, Villats Christensen og Per Christensens hustru af Farøe.


Nr. 2204 1723.07.18 Jens Jensen, Farre. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Margrethe Veberin, Bøllund, Give, Præst Bilharts søsters datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VIII p: Trin: blev Jens Nielsen af Farøe en søn døbt kaldet Jens. Frembaaren af min søsterdatter Anna Margrethe Veberin. Faddere vare samtl: af Farøe bye folck.


Nr. 1983 1724.08.01 Jens Nielsen, Give By. FAR: Niels Eriksen Dørken. MOR: ? Niels Eriksens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Niels Eriksen Dørken en søn født Jens i Give By rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6235
NOTITS: Jens begravet, "Gl: 3 aar og 9 maaneder", 1728 #6235.


Nr. 2206 1723.10.24 Søren Nielsen, Vorslunde. FAR: Niels Clausen. MOR: ? Niels Clausens kone (2.).
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Lars Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: ? Lars Jørgensens kone
NÆVNT Nr. 1: Lars Jørgensen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXII p: Trin: blev Niels Clausen af Vorslunde en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Jørgen {Sørensen} Degn, Lars Sørensen af Give {By}, Niels Jensen af Hedegaard og Las Jørgensens hustru af Nederdonnerup.


Nr. 2209 1723.12.05 Jørgen Larsen, Give By. FAR: Lars Jensen. MOR: Anne Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Christen Skov, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: ? Jørgen Sørensen Degns tjenestepige, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Frands Smed, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom II Advent hafde Laurids Jensen af Give 2 sønner til daab, hvilken den ene blev frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By} og kaldet Jørgen. Den anden af Anne Vestergaards i Give {By} kaldet Jens. Faddere vare Christen Skov, Jørgen {Sørensen} Degn og sin pige i Give {By}, Frants Smed ib: og flere af Give.
Begravelse nr. 6189
NOTITS: Tvilling, begravet 5 måneder gammel 1724, #6189. Moderens navn fra Vera M. Madsen (2013), forældre gift Øster Nykirke 1721.


Nr. 2210 1723.12.05 Jens Larsen, Give By. FAR: Lars Jensen. MOR: Anne Jørgensdatter.
BÅREN AF: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 1: Christen Skov, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: ? Jørgen Sørensen Degns tjenestepige, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Frands Smed, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom II Advent hafde Laurids Jensen af Give 2 sønner til daab, hvilken den ene blev frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By} og kaldet Jørgen . Den anden af Anne Vestergaards i Give {By} kaldet Jens. Faddere vare Christen Skov, Jørgen {Sørensen} Degn og sin pige i Give {By}, Frants Smed ib: og flere af Give.
NOTITS: Tvilling, ser ud til at have levet. Moderens navn fra Vera M. Madsen (2013), forældre gift Øster Nykirke 1721.


Nr. 2213 1724.02.13 Peder Jensen, Ullerup. FAR: Jens Larsen. MOR: ? Jens Larsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Niels Boysen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Palle Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Peder Larsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Hansen, Ullerup, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Septuages: hafde Jens Lassen af Ullerup en søn til daab kaldet Peder. Frembaaren af Niels Hansens hustru ib: Faddere vare Niels Boysen, Palle Christensen, Peder Lassen og Mette Christensdatter samtl: af Ullerup.


Nr. 2214 1724.03.19 Jep Andersen, Sillesthoved. FAR: Anders Jepsen. MOR: ? Anders Jepsens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter Vestergaard, Give By, Give, Jens Sørensen Vestergaards kone
FADDER Nr. 5: Anne Jørgensdatter, Give By, Give, Lars Jensens kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Vestergard, Give By, Give, Konen fadder. han er bror til Jørgen Sørensen Degn.
NÆVNT Nr. 2: Lars Jensen, Give By, Give, Konen Anne Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Oculi hafde Anders Jepsen af Sillesthoed en søn til daab kaldet Jep. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen Christensen af Givskov, Jørgen {Sørensen} Degn af Give, Maren {Christensdatter} Kræmmers ib:, Jens {Sørensen} Vestergaards og Lars Jensens {Anne Jørgensdatter} hustruer ib:
Begravelse nr. 6206
NOTITS: Begravet 2 år gammel i 1726, #6206.


Nr. 2215 1724.04.09 Jens Larsen, Nederdonnerup. FAR: Lars Jørgensen. MOR: ? Lars Jørgensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Maren Mathiasdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Anne Graversdatter, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Palmar: hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give. Faddere vare Anne Vestergaard, Jørgen {Sørensen} Degn og Maren Matthisdatter af Give {By}, Johan Sørensen af Breinhoed og Anne Graversdatter af Hedegaard.
Begravelse nr. 6216
NOTITS: Begravet 2 år gammel 1726, #6216.


Nr. 2218 1724.06.11 Veste Vestesen, Sillesthoved. FAR: Veste Sørensen. MOR: Mette? Madsdatter?.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Mads Larsen, Farre, Give, Mulig far til moderen.
FADDER Nr. 2: ? Mads Larsens kone, Farre, Give, Mulig mor til moderen.
FADDER Nr. 3: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: ? Anders Jepsens kone, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Peder Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give, Konen Johanne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: die {Fest: Trin:} hafde forbem: Sal: {begravet samme dag #6187} Vested Sørensens efterladte hustru {Mette? Madsdatter?} en søn til daab kaldet Visted. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Mads Larsen og hustru af Farøe og Anders Jepsen og hustru af Sillesthoed, Peder Nielsens Hustru {Johanne Nielsdatter} ib:


Nr. 2220 1724.11.12 Christen Christensen, Ullerup. FAR: Christen Larsen. MOR: ? Christen Larsens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen? Egsgaard, Ullerup, Give, Egsgaard ligger i Thyregod sogn nær Ullerup eller i Ringive sogn. Det er muligvis et tilnavn til Christen Nielsen, der ses i Ullerup. Han ville være søn af Niels Christensen i Egsgaard.
FADDER Nr. 2: Niels Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Niels Boysens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Christen Nielsens kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Boysen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXII p: Trin: hafde Christen Larsen af Ullerup en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen {Nielsen?} Eegsgaard, Niels Hansen, Niels Boysens og Christen Nielsens {Egsgaard?} hustruer samtl: af Ullerup.


Nr. 2223 1725.02.18 Lars Jespersen, Hedegaard. FAR: Jesper Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Lars Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup (Østergaard), Give, Formodentlig moderens far, hun er gift af Nederdonnerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Invocav: hafde Jesper Jensen udi Hedegaard en søn til daab kaldet Lars. Frembaaren af Anne Grauersdatter ib: Faddere vare Jens Jensen, Lars Jensen og Søren Jensen ib: og Christen {Pedersen} Østergaard i Nederdonnerup.
Begravelse nr. 6266
NOTITS: Begravet 1731 6 aar gammel, #6266.


Nr. 2224 1725.03.11 Poul Pedersen, Vorslunde. FAR: Peder Poulsen. MOR: ? Peder Poulsens kone.
BÅREN AF: Eleonora Marie Elizabet Kellet, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: ? Niels Clausens kone (2.), Vorlunde, Give
FADDER Nr. 4: ? Peder Mortensens kone, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Clausen, Vorslunde, Give
NÆVNT Nr. 2: Peder Mortensen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Lætare hafde Peder Povelsen i Vorslunde en søn til daab kaldet Povel. Frembaaren af min datter Eleonora Marie Elizabet Kellet. Faddere vare Peder {Hansen} Møller af Ulkiær Mølle, Peder Jensen af Byllund, Niels Clausens hustru i Vorslunde og Peder Mortensens hustru i Bexgaard.


Nr. 2226 1725.04.08 Niels Pedersen, Hedegaard. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
BÅREN AF: Anna Midtgaard, Hedegaard (Midtgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 p: Pasch: hafde Peder Nielsen af Hedegaard en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Anna Mitgaard i Hedegaard. Faddere vare samtl: af Hedegaards beboere.


Nr. 2230 1725.05.06 Peder Christensen, Hestlund- Store. FAR: Christen Troelsen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Johanne Pedersdatter brors kone, Langelund- Sønder, Ringive, Navn ikke undersøgt. Johanne gift fra Sønder Langelund 1720 med faderen.
FADDER Nr. 1: Anna Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: ? Mads Nørskovs kone, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 4: Mickel Christensen Nørgaard, Bøllund, Give
FADDER Nr. 5: Peder Jensen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Mads Nørskov, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom V p: Pasch: hafde Christen Troelsen i Store Hestlund en søn til daaben kaldet Peder. Faddere vare Anna Vestergaard i Give {By}, Mads Nørskovs hustrue af Farøe, Peder {Hansen} Møller i Ulkiær Mølle, Mickel Christensen {Nørgaard} i Byllund.


Nr. 2232 1725.05.22 Christen Jørgensen, Farre. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
BÅREN AF: ? Mads Nørskovs kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Maren Nørgaard, Give By (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 4: Johanne Mathisdatter, Give By, Give, Vel ved søsteren Maren Mathisdatter gift med Niels Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Nørskov, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 3 pentec: hafde Jørgen Christensen af farøe en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Mads Nørskovs hustru. Faddere vare Christen Christensen af Givskov, Niels Andersen af Store Hestlund, Maren Nørgaards af Give og Johanne Mathisdatter ib:


Nr. 2233 1725.07.15 Peder Christensen, Ullerup. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Niels Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: Lars Christensen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Boysen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 7 p: Trin: hafde Christen Nielsen af Ullerup en søn til daaben kaldet Per. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Peder Lassen, Niels Hansen, hans hustru, Niels Boysens hustru og Las Christensen alle af Ullerup.


Nr. 2234 1725.07.22 Anders Pedersen, Ulkær Mølle. FAR: Peder Hansen Møller. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Christen Troelsen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: ? Søren Sørensens kone, Hestlund- Lille, Give
FADDER Nr. 4: Jens Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Peder Nielsen Sillesthoveds kone.
FADDER Nr. 6: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give, Peder Nielsen Sillesthoveds søn.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Hestlund- Lille, Give
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Kone Johanne Nielsdatter og søn Niels Pedersen faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VII p: Trin: hafde Peder {Hansen} Møller i Ulkiær Mølle en søn til daaben kaldet Anders. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen Troelsen, Niels Andersen af Store og Søren Sørensens hustru af Lille Hestlund, Jens {Sørensen} Degn af Give {By} etc: Peder {Nielsen} Sillesthoeds hustru {Johanne Nielsdatter} og søn {Niels Pedersen}.
Begravelse nr. 6213
NOTITS: Begravet 1726 1 år gammel, #6213.


Nr. 2237 1725.08.26 Niels Mathisen, Give By. FAR: Mathias Mickelsen. MOR: ? Mathias Mickelsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Eriksens kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Anne Nielsdatter Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Gift med Jens Sørensen Vestergaard.
FADDER Nr. 3: Kirsten Sørensdatter, Givskov, Give, 22, men kunne til nød være Maren, som er 15.
NÆVNT Nr. 1: Niels Eriksen, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Søren Nielsen Bank, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XIII p: Trin: hafde Mattias Mickelsen i Give en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Niels Eriksens hustru i Give {By}. Faddere vare Per {Christensen} Hag og Anna {Nielsdatter} Vestergaard i Give {By} og Søren Nielsen Bancks datter {22, Kirsten måske Maren, 15, Nielsdatter} i Gifskov.


Nr. 2238 1725.09.23 Lars Pedersen, Farre. FAR: Peder Christensen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Nielsens kone
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Hermand Davidsen Møller, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 3: ? Nielsdatter Niels Bentsens datter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Bentsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVII p: Trin: hafde Peder Christensen af Farøe en søn til daaben kaldet Lars. Frembaaren af Niels Nielsens hustru ib: Faddere vare Jørgen Christensen, Herman {Davidsen} Møllers og Niels Bentsens datter og Christen Nielsen samtl: af Farøe bye.


Nr. 2240 1725.11.04 Lars Nielsen, Vorslunde. FAR: Niels Clausen. MOR: ? Niels Clausens kone (2.).
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Karen Nielsdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen Lille Hestlund, Hestlund- Lille, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Give By, Give, Søster til Christen Pedersen Hag.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXIIIp: Trin: hafde Niels Clausen udi Vorslunde en søn til daaben kaldet Las. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Søren Jensen og Karen Nielsdatter af Hedegaard, Søren {Sørensen} Lille Hestlund og Kirsten Christensdatter af Give.


Nr. 2242 1726.02.17 Søren Andersen, Sillesthoved. FAR: Anders Jepsen. MOR: ? Anders Jepsens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: Mette Madsdatter, Sillesthoved, Give, Christen Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Septuag: hafde Anders Jepsen af Sillesthoed en søn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Peder Nielsen, Christen Nielsen af Sillesthoed og deres hustruer {Johanne Nielsdatter og Mette Madsdatter henholdsvis} etc.


Nr. 2243 1726.03.10 Jens Nielsen, Give By. FAR: Niels Sørensen. MOR: Maren Mathisdatter.
BÅREN AF: Maren Christendatter Kræmmers, Give By, Give, Gift med Lars Sørensen.
FADDER Nr. 1: Rasmus Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Jens Vestergaards kone
FADDER Nr. 4: Lars Jensen, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Anne Nielsdatter fadder. Han er bror til Rasmus og Jørgen Sørensen, måske til Niels Sørensen?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom Invoc:} hafde Niels Sørensen af Give en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By}. Faddere vare Rasmus og Jørgen Sørensen, Jens {Sørensen} Vestergaards hustru {Anne Nielsdatter} af Give {By}, it: Lars Jensen ib:
Begravelse nr. 6273
NOTITS: Begravet 5 år gammel 1731, #6273.


Nr. 2245 1726.04.07 Niels Larsen, Nederdonnerup. FAR: Lars Jørgensen. MOR: ? Lars Jørgensens kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Søren Johansen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: ? Christen Pedersen Østergaards kone, Nederdonnerup, Give, Konen fadder.
FADDER Nr. 4: ? Fester Sørensens kone, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 2: Fester Sørensen, Nederdonnerup, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DomJudic: hafde Lars Jørgensen af Nederdonnerup en søn til daab kaldet Niels. Frembaaren af Anne Graversdatter af Hedegaard. Faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Søren Johansen af Hedegaard, Christen {Pedersen} Østergaard og Fester Sørensens hustruer af Nederdonnerup.
Begravelse nr. 6215
NOTITS: Begravet 14 uger i 1726, #6215.


Nr. 2246 1726.04.14 Jørgen Larsen, Give By. FAR: Lars Jensen. MOR: Anne Jørgensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Jens Sørensen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Larsen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Moderens far.
FADDER Nr. 2: ? Jørgensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Søn af Jørgen Larsen der. Moderens bror.
FADDER Nr. 3: ? Jørgensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Søn af Jørgen Larsen der. Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Rasmus Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Søren Østergaard, Give By (Østergaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Anne Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Palmar: Hafde Lars Jensen af Give {By} en søn til daab kaldet Jørgen. Frembaaren af Jens Vestergaards hustru af Give {By}. Faddere vare Jørgen Larsen og sine 2de sønner af Oxenbierg {Øster Nykirke}, Rasmus Sørensen og Søren Østergaard af Give etc:


Nr. 2248 1726.10.06 Niels Christensen, Sillesthoved. FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Madsdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Maren Madsdatter Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Gift med Niels Pedersen.
FADDER Nr. 3: Margrethe Frandsdatter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Frands Smed, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVI p: Trin: hafde Christen Nielsen af Sillesthoed en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Lars Jensen udi Give {By}, Maren {Madsdatter} Sillesthoed, Frants Smeds datter Margrethe {Frandsdatter}.


Nr. 2250 1727.03.30 Søren Jensen, Hedegaard. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Midtgaard, Hedegaard (Midtgaard), Give
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Kirsten Christensdatter, Hedegaard, Give, Gift med Jesper Jensen
FADDER Nr. 3: ? Larsen, Hedegaard, Give, Søn af Lars Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Jesper Jensen, Hedegaard, Give, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Jensen, Hedegaard, Give, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Hansen, Hedegaard, Give, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Judic: hafde Jens Jensen af Hedegaard en søn til daab kaldet Søren. Frembaaren af Anne Midtgaard ib: Faddere Søren Jensen, Jesper Jensens hustru {Kirsten Christensdatter}, Las Jensens søn og Christen Hansens søn alle af Hedegaard.


Nr. 2254 1727.05.25 Christen Jespersen, Hedegaard. FAR: Jesper Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Tromborg, Give, Vel datter af Niels Tromborg nævnt 1722.
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Søren Johansen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VI p: Pasch: hafde Jesper Jensen i Hedegaard en søn til daab kaldet Christen. Frembaaren af Inger Nielsdatter i Tromborg. Faddere vare Lars og Søren Jensen, Christen Hansen og Søren Johansen alle af Hedegaard.


Nr. 2256 1727.06.29 Anders Pedersen, Ulkær Mølle. FAR: Peder Hansen Møller. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Hestlund- Store, Give, Faderens datter, Niels Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Maren Christensdatter Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Christen Troelsen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 4: Niels Christensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 5: Grete Christensdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom III p: trin: hafde Peder {Hansen} Møller i Ulkiær Mølle en søn til daaben kaldet Anders. Frembaaren af sin datter Niels Andersens hustru {Marie Pedersdatter} i Store Hestlund. Faddere vare Maren {Christensdatter} Kræmmer i Give, Niels Andersen, Christen Troelsen i Store Hestlund, Niels Christensen og Grethe Christensdatter i Byllund.
Begravelse nr. 6226
NOTITS: Begravet 4 uger gammel 1727, #6226.


Nr. 2257 1727.07.27 Morten Sørensen, Bæksgaard. FAR: Søren Hansen Mos. MOR: ? Søren Hansens kone.
BÅREN AF: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Anne Marie Nielsdatter, Bæksgaard, Give, 23, Niels Mortensens datter, gifter sig sent, i 1734.
FADDER Nr. 2: Niels Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Søren Johansen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: ? Søren Johansens kone, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Mortensen, Bæksgaard, Give, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VII p: Trin: hafde Søren {Hansen} Mos i Bexgaard en søn til daab kaldet Morten. Frembaaren af Niels Hansens hustru i Ullerup. Faddere vare Niels Mortensens datter {Anne Marie Nielsdatter} i Bexgaard, Niels Hansen i Ullerup, Søren Johansen i Hedegaard og hustru.
Begravelse nr. 6762
NOTITS: Bosat Bøllund, Give.


Nr. 2259 1727.09.07 Jakob Lauridsen, Give By. FAR: Lars Jensen. MOR: Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XIII p: Trin: hafde Margrethe Jensdatter i Give {By} et uægte barn til daab kaldet Jakob. Fembaaren af Ann Vestergaard ib:, blev udlagd til barnefader Lars Jensen ib:
NOTITS: Han blev altid kaldt Lauridsen, mens faderen i den tid han er i Give sogn (1723c - 1730c) oftest kaldes Laurs eller Lars.


Nr. 2260 1727.09.14 Lars Larsen, Nederdonnerup. FAR: Lars Jørgensen. MOR: ? Lars Jørgensens kone.
BÅREN AF: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup (Østergaard), Give
FADDER Nr. 2: Fester Sørensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Johan Sørensen, Bregnhoved, give
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige, Donneruplund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XIV p: Trin: hafde Las Jørgensen i Nederdonnerup en søn til daab kaldet Lars. Frembaaren af Ann Vestergaard i Give {By}. Faddere vare Christen {Pedersen} Østergaard, Fester Sørensen i Nederdonnerup, Johan Sørensen i Breinhoed, en pige paa Donneruplund etc:


Nr. 2261 1727.09.21 Christen Mikkelsen, Bøllund (Nørgaard). FAR: Mikkel Christensen Nørgaard. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: Lene Margrethe Grønbech, Bøllund, Give, Var 1720 på Hastrup herregård i Thyregod, i kirkebogen.
FADDER Nr. 1: Christen Troelsen Hestlund, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Nørgaard, Bøllund (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Præst Bilharts tjenestepige, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XV p: Trin: blev Mickel Christensen i Byllund en søn døbt kaldet Christen. Frembaaren af Leene Margrethe Grønbech som var den tid i Byllund. Faddere vare Christen {Troelsen} Hestlund {Store} Jens {Nielsen} Nørgaard i Byllund, Maren {Christensdatter} Kræmmer i Give {By} og min pige {tjenestepige} Anne.


Nr. 2269 1728.05.17 Oluf Jensen, Nygaard. FAR: Jens Mortensen. MOR: ? Jens Mortensens kone.
BÅREN AF: Kirsten Mortensdatter, Nygaard, Give, 25, eller måske Mette, 19.
FADDER Nr. 1: Morten Jensen Nygaard, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Mette? Nielsdatter, Ullerup, Give, Datter af Niels Boysen.
FADDER Nr. 4: ? Peder Christensen Hags kone (1.), Give By, Give, 1. kone, gift 2. gang 1737.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Boysen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Hag, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: II Pentec: hafde Jens Mortensen af Nygaard en søn til daaben kaldet Oluf. Frembaaren af Morten {Jensen} Nygaards datter {Kirsten 25 eller Mette 19 Mortensdatter}. Faddere vare Morten {Jensen} Nygaard, Christen Nielsen, Niels Boysens datter {Mette?} af Ullerup, Per {Peder Christensen} Hags hustru af Give {By}.
NOTITS: En Oluf Jensen død 1739 i Nygaard, men udskriften siger 22 år 6 m. gammel, hvilket giver født *1717c.


Nr. 2270 1728.05.18 Morten Pedersen, Bæksgaard. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
BÅREN AF: Karen Mortensdatter, Bæksgaard, Give, Søster til faderen. Morten Jensen Bæksgaards datter.
FADDER Nr. 1: Niels Mortensen, Bæksgaard, Give, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Hans Christensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: ? Søren Hansens kone, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: ? Mads Christensens kone, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Morten Jensen Bæksgaard, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 2: Søren Hansen, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 3: Mads Christensen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: IIIPent: hafde Peder Mortensen af Bexgaard en søn til daab kaldet Morten. Frembaaren af Morten {Jensen} Bexgaards datter Karen Mortensdatter. Faddere vare Niels Mortensen af Bexgaard, Hans Christensen af Hedegaard, Søren Hansens og Mads Christensens hustruer i Bexgaard.


Nr. 2271 1728.06.24 Troels Christensen, Hestlund- Store. FAR: Christen Troelsen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Hestlund- Store, Give, Niels Andersens kone i den anden gaard.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Lille Hestlund, Hestlund- Lille, Give
FADDER Nr. 2: Niels Tromborg, Tromborg, Give
FADDER Nr. 3: Søren Skov, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Joh: Bapt: hafde Christen Troelsen af Store Hestlund en søn til daab kaldet Troels. Frembaaren af Mar[ie] Persdatter af Store Hestlund. Faddere vare Søren {Sørensen} Lille Hestlund, Niels Tromborg, Søren Skov, Anne Vestergaard i Give {By}.
NOTITS: Opnævnt efter faderens far Troels Christensen der lige var død 1727 #6221.


Nr. 2272 1728.06.27 Jens Jensen, Givskov. FAR: Jens Jensen Skærhoved. MOR: ? Jens Jensen Skærhoveds kone.
BÅREN AF: Kirsten Frandsdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 1: Niels Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Marie Christensdatter, Givskov, Give, Søren Nielsen Skovs kone
FADDER Nr. 4: Inger Jensdatter, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Skov, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom V p: Trin: hafde Jens {Jensen} Skærhoed nu boendes i Givskov en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af Kristen Frantsdatter i Givskov. Faddere vare Niels [Vester]gaard i Give {By}, Maren {Christensdatter} Kræmmer, Søren {Nielsen} Skovs kone {Marie Christensdatter}, Inger Jensdatter i Byllund.


Nr. 2279 1729.03.13 Christen Christensen, Ullerup. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Thyregodlund, Thyregod, Søster til moderen. Gift 1724 i Give med Frederik Vestesen af Lønaa, Thyregod, #8072. Flyttet til Thyregodlund 1724-29.
FADDER Nr. 1: Lars Christensen Vestergaard, Ullerup (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Palle Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Jens Larsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Reminisc. hafde Christen Nielsen af Ullerup en søn til daab kaldet Christen. Frembaaren af hans hustrus søster i Tyregodlund kaldet Sidsel Christensdatter. Faddere vare Las {Christensen} Vestergaard, Palle Christensen, Niels Hansen og Jens Lassen samtlige af Ullerup.


Nr. 2281 1729.03.20 Anders Christensen, Ullerup. FAR: Christen Farre. MOR: ? Christen Farres kone..
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Niels Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Anne Marie Villadsdatter, Farre, Give, Formodet datter af Villads Christensen i Farre.
FADDER Nr. 4: Kirsten Frandsdatter, Givskov, Give, Formodet datter af Frands Jensen og Kirsten Jensdatter i Givskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom Ocul:} hafde Christen Farøe i Ullerup en søn til daab kaldet Anders. Frembaaren af Maren Nielsdatter af Farøe. Faddere vare Jørgen Christensen {Bank}, Niels Bødker, Anne Marie Villadsdatter af Farøe og Kirsten Frandsdatter af Givskov.


Nr. 2282 1729.05.15 Jørgen Sørensen, Hestlund- Lille. FAR: Søren Sørensen. MOR: ? Søren Sørensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 1: Marie Pedersdatter, Hestlund- Store, Give, Peder Hansen Møller i Ulkær Mølles datter, Niels Andersens kone.
FADDER Nr. 2: ? Søren Jensens kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Lars Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: ? Jens Jensens kone, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give, Konen Maren Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen, Hedegaard, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Jensen, Hedegaard, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom IV p: Pasch: hafde Søren Sørensen i Lille Hestlund en søn til daab kaldet Jørgen. Frembaaren af Peder {Hansen} Møllers hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Marie Pedersdatter i store Hestlund, Søren Jensens hustru, Lars Jensen og Jens Jensens hustrue samtlige af Hedegaard.
NOTITS: Marie Pedersdatter er datter af Peder Hansen Møller og Maren Christensdatter i Ulkær Mølle og gift med Niels Andersen i Store Hestlund.


Nr. 2283 1729.06.06 Oluf Nielsen, Ullerup. FAR: Niels Hansen. MOR: Johanne Frandsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 1: Marike Pedersdatter, Hestlund- Store, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give, Konen Maren Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: II Pentec:hafde Niels hansen af Ullerup en søn til daab kaldet Oluf. Frembaaren af Per {Peder Hansen} Møller i Ulkiær Mølle. Faddere var Marike i Store hestlund og en deel af Ullerups beboer.


Nr. 2284 1729.06.07 Lars Jensen, Ullerup. FAR: Jens Larsen. MOR: ? Jens Larsens kone.
BÅREN AF: ? Lars Jensens kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: III Pent: hafde Jens Lassen i Ullerup en søn til daab kaldet Las. Frembaaren af Las Jensens hustrue ib: Faddere vare af samtlige Ullerup beboere.
Begravelse nr. 6248
NOTITS: Begravet 13 uger gammel 1729, #6248.


Nr. 2285 1729.08.07 Lars Hansen Staby, Givskov. FAR: Hans Lauridsen Staby. MOR: Sophia Charlotte Jensdatter Risom.
BÅREN AF: Johanne Marie Christiansdatter Cassius , Bregnhoved, Give, Hun er i Bregnhoved ved sin død i 1742.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: ? Christen Christensens kone, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen Bank, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Marie Christensdatter, Givskov, Give, Søren Nielsen Banks kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Lauridsen Risom, Søndersthoved, Give, Afdød, døde 1719c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VIII p: Trin: blev Degnen Mons: {Hans Lauridsen} Stabye sig opholdendis i Givskov en søn døbt kaldet Lars. Holden af hans kones moder Fr: Cammerraad {Jens Lauridsen} Risoms {Johanne Marie Cassius}. Faddere vare Søren {Nielsen Bank} og Christen {Christensen} i Givskov med baade deres hustruer {Marie Christensdattter og Christen Christensens kone}.


Nr. 2289 1729.10.09 Thomas Mikkelsen, Bøllund (Nørgaard). FAR: Mikkel Christensen Nørgaard. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Hestlund, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Jens, Hestlund- Store?, Give
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Grete Christensdatter? Syndergaard, Bøllund (Søndergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: die {Dom XVII} hafde Mickel Christensen i Byllund en søn til daaben kaldet Thomas. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Niels {Andersen} Hestlund, Jens Hyldisløfs{udskrift?} hustru ib:, Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By} og Grete Syndergaards i Byllund.
Begravelse nr. 6249
NOTITS: Begravet 13 uger gammel 1730, #6249.


Nr. 2291 1730.01.01 Peder Nielsen, Sillesthoved. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Anders Jepsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Hans Christensen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Maren Christendatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Thygesens kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Thygesen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: Circumc: Chr: hafde Niels Persen i Sillesthoed en søn til daab kaldet Peder. Fembaaren af Johanne {Nielsdatter} Sillesthoed. Faddere vare Anders {Jepsen} og Hans {Christensen} Sillesthoed, Maren {Christensdatter} Kræmmers og Niels Tyggesens hustru i Give {By}.
NOTITS: Han bliver gift i Ringive 1764 med Malene Hansdatter af Gammelby.


Nr. 2292 1730.02.26 Christen Jensen, Farre. FAR: Jens Hansen, Sandvad, Hvejsel. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Marie, Farre, Give, Skrift vanskelig læselig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom Invoc:} blev Mette Jensdatter af Farøe en uægte søn døbt kaldet ?. Frembaaren af dend [.ydste] kones datter Marie og døbt i menighedes overværelse. Til barnefader blev udlagt Jens Hansen en ægtemand udi Sandvad i Hveisel sogn.


Nr. 2294 1730.03.12 Morten Madsen, Give By. FAR: Mads Mortensen. MOR: Johanne Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die {Dom Ocul:} blev Mads Mortensen i Give en søn hjemmedøbt kaldet Morten strax Onsd: p: Dom Læt: blev begraven 7 dage.
Begravelse nr. 5995
NOTITS: Hjemmedaab, begravet 7 dage gammel.


Nr. 2296 1730.04.23 Søren Jespersen, Hedegaard. FAR: Jesper Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: ? Søren Jensen? Hedegaards kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Niels Tromborg, Tromborg, Give
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Tromborg?, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen? Hedegaard, Hedegaard, Give, Konen fadder. Kunne være Søren Johansen, men han er ny i Hedegaard, mens Søren Jensen vel er født der søn af Jens Sørensen i Hedegaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Pasch: hafde Jesper Jensen en dreng til daab kaldet Søren. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Søren {Jensen?} Hedegaards hustru, Ane Vestergaard i Give {By}, Niels Tromborg og en karl, Christen Nielsen.
Begravelse nr. 6267
NOTITS: Begravet 1731 9 maaneder gammel #6267.


Nr. 2299 1730.05.29 ? Niels/en/datter, Farre. FAR: Niels Nielsen Gravel. MOR: ? Niels Nielsen Gravels kone.
BÅREN AF: Maren Hermansen Davidsen, Farre Mølle, Give, Datter af Herman Davidsen, Mølleren.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 Pent: hafde Niels Gravl af Farøe en til daab kaldet ?. Frembaaren af Farøe Møllerdatter Maren Davidsdatter {skal være: Hermansdatter Davidsen}. Faddere vare af Farøe byes beboere.
NOTITS: Der mangler køn og navn i kirkebogen.


Nr. 2300 1730.07.02 Villads Nielsen, Farre. FAR: Niels Gjalbæk. MOR: ? Villadsdatter?.
BÅREN AF: Maren Hermansen Davidsen, Farre Mølle, Give, Datter af Herman Davidsen, Mølleren.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: die {Fest: Visit: Mar:} hafde Niels Galdbech af Farøe en søn til daab kaldet Villads. Frembaaren af Marens Davidsdatter {skal være: Maren Hermansen Davidsen} i Farøe. Faddere vare af Farøe byes indbyggere.


Nr. 2301 1730.07.09 Niels Larsen, Nederdonnerup. FAR: Lars Jørgensen. MOR: ? Lars Jørgensens kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Hedegaard, Give, Gift med Søren Johansen.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give, Søren Johansens far.
FADDER Nr. 2: Søren Johansen, Hedegaard, Give, Søn af Johan Sørensen i Bregnhoved.
FADDER Nr. 3: Lars Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 5: Johanne Mathisdatter, Give By, Give, Datter af Mathias Jensen Bregnhoved. Bor måske ved søsteren Maren, der er gift med Niels Sørensen i Give By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom V p: Trin: hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup en søn til daab kaldet Niels. Frembaaren af Søren Johansens hustru {Anne Graversdatter} udi Hedegaard. Faddere vare Johan Sørensen i Breinhoed, Søren Johansen i Hedegaard, Lars Jensen ib:, Anne Vestergaard i Give {By} og Johanne Mathisdatter ib:
Begravelse nr. 6268
NOTITS: Begravet 27 uger gammel, #6268.


Nr. 2302 1730.10.15 Niels Larsen, Ullerup. FAR: Lars Christensen. MOR: ? Lars Christensens kone.
BÅREN AF: ? Niels Tromborgs kone, Tromborg, Give
FADDER Nr. 1: Christen Larsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Lars Christensen Vestergaard, Ullerup (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: ? Christensen, Ullerup, Give, Christen Egsgaards søn
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Ullerup, Give, Niels Boysens datter
FADDER Nr. 5: ? Peder Larsens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 6: Peder Larsen, Ullerup, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 1: Niels Tromborg, Tromborg, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Egsgaard, Ullerup, Give, Nævnt baade 1724 og 1730 i Ullerup, navnet Egsgaard formodentlig fra Ringive sogn.
NÆVNT Nr. 3: Niels Boysen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 19 p: Trin: hafde Las Christensen af Ullerup en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Niels Tromborgs hustru. Faddere vare Christen [Lassen], Las {Christensen} Vestergaard, Christen Eegsgaards søn, [Niels] Boysens datter Kirsten {Nielsdatter} og Per Lassens [hustru] samtlige af Ullerup bye.


Nr. 2303 1730.10.15 Jens Nielsen, Give By. FAR: Niels Jensen Dørken. MOR: Abelone Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup (Østergaard), Give
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Søren Festesen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 5: ? Niels Kræmmers kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Kræmmer, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 19 p: Trin: hafde Niels Jensen Dyrken af Give {By} en søn til daab kaldet Jens. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen {Pedersen} Østergaard, Jens Christensen, Søren Festesen af Nederdonnerup, Anne Vestergaard og Niels Kræmmers hustru af Give.
Begravelse nr. 6277
NOTITS: Begravet 5 måneder #6277.


Nr. 2305 1730.11.05 Niels Sørensen, Bæksgaard. FAR: Søren Hansen Mos. MOR: ? Søren Hansen Mos' kone.
BÅREN AF: Marike Pedersdatter, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 1: Niels Tromborg, Tromborg, Give
FADDER Nr. 2: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 3: Marie Pedersdatter, Hestlund- Store, Give, Datter af Peder Hansen Møller og gift med Niels Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 24 p: Trin: hafde Søren Hansen af Bexgaard en søn til daab kaldet Niels. Frembaaren af Marick {ellers: Marike} Pedersdatter i Store Hestlund. Faddere vare Niels Tromborg, Per {Peder Hansen} Møller i Ulkiær Mølle sin datter {Marie Pedersdatter} og resten af Bexgaard.
Begravelse nr. 6280
NOTITS: Begravet 21 uger #6280. Her nævnes for første gang Marikes patronym.


Nr. 2315 1731.10.07 Jørgen Andersen, Bregnhoved. FAR: Anders Larsen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 20 p: Trin: hafde Anders Larsen i Breinhoed en søn til daab kaldet Jørgen etc:
Begravelse nr. 6283
NOTITS: Begravet 1732 †2 måneder #6283.


Nr. 2316 1732.02.02 Thomas Jensen, Givskov. FAR: Jens Thomsen. MOR: ? Jens Thomsens kone.
BÅREN AF: ? Frands kone, Nørskov, Lindeballe
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 2 Febr blev Jens Thomsen af Givskov en søn døbt kaldet Thomas, Frembaaren af [Frantz] kone i Nørskov {Lindeballe}.
NOTITS: Ingen Frands set umiddelbart i Nørskov, Lindeballe i de år.


Nr. 2318 1732.03.16 Jens Nielsen, Give By. FAR: Niels Jensen Dørken. MOR: Abelone Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Marie, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Oculig blev Niels {Jensen} Dyrkens søn fød kaldet Jens. Fembaaren af Mette Marie i Nederdonnerup.


Nr. 2319 1732.04.20 ? Lars/en/datter, Nederdonnerup. FAR: Lars Jørgensen. MOR: ? Lars Jørgensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Pasch: Las {Jørgensen?} i Nederdonnerup et barn døbt kaldet ?. Frembaaren af.
NOTITS: Ufuldstændig.


Nr. 2321 1732.06.22 Niels Nielsen, Farre. FAR: Niels Nielsen Gravel. MOR: ? Niels Nielsen Gravels kone.
BÅREN AF: Marie Nielsdatter, Farre, Give, Niels Bentsens datter
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Maren Villadsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Bentsen, Farre, Give, Datter Marie Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Trin: blev Niels {Nielsen} Gravel i Farøe en søn fød kaldet Niels. Frembaaren af Niels Bentsens datter Marie ib: Faddere Niels Persen, Jens Nielsen, Maren Villadsdatter og Kirsten Nielsdatter ib:
Begravelse nr. 6299
NOTITS: Begravet 1 år gammel 1733, #6299


Nr. 2323 1732.07.27 Søren Madsen, Bøllund. FAR: Mads Bæk. MOR: ? Mads Bæks kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Jørgen Nielsen Wong, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen, Udskrift af [Ørring] ?
FADDER Nr. 3: ? Mads Pedersens kone
FADDER Nr. 4: Anne Pedersdatter, Egholm?, Egholm?, Udskriften er Eegholm?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 7 p: Trin: blev Mads Beck i Byllund en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af min {Præst Bilharts} kone. Faddere vare Jørgen Nielsen {Wong} af Donneruplund, Mads Pedersen af [Ørring], hans hustrue ib: og Anne Pedersdatter af Eegholm.


Nr. 2324 1732.08.10 Søren Madsen, Give By. FAR: Mads Jensen. MOR: ? Mads Jensens kone.
BÅREN AF: Else Sørensdatter, Give By?, Give, Sted ikke angivet.
FADDER Nr. 1: Niels Thygesen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Niels Jakobsen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Kirsten Frandsdatter, Give By, Give, Gift med Oluf Steffensen.
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 9 p: Trin: blev Mads Jensen af give en søn døbt kaldet Søren. Frembaaren af Elsa Sørensdatter. Faddere Niels Tyggesen, Niels Jakobsen, Kirsten Frandsdatter og Karen Nielsdatter ib:


Nr. 2325 1732.08.24 Markus Pedersen, Givskov. FAR: Peder Christensen Skomager. MOR: Lisbeth Markusdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Margrethe Christensdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 11 p: Trin: hafde Peder {Christensen} Skomager af Givskov et barn til daaben kaldet Marcus. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere Søren Nielsen, Christen Christensen af Givskov, Margrethe Christensdatter af Byllund, Marie Pedersdatter ibid:
NOTITS: Opkaldt efter moderens far.


Nr. 2327 1732.09.14 Niels Sørensen, Hedegaard. FAR: Søren Jensen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Tromborg, Give, Maaske moderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Tromborg, Tromborg, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Larsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Mette Jespersdatter, Hedegaard, Give, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Nielsdatter?, Bæksgaard, Give, 28, datter af Niels Mortensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem die {dom 14 p: Trin:} hafde Søren Jensen af Hedegaard et barn til daaben kaldet Niels. Fembaaren af Anna Jensdatter af Tromborg. Faddere Niels Tromborg, Niels Laursen af Hedegaard, Mette Jespersdatter ibid:, Anne Marie {Nielsdatter?} i Bexgaard.


Nr. 2328 1732.09.21 Christen Hansen, Sillesthoved. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: Karen Villadsdatter, Filskov, Sønder Omme, Ikke umiddelbart set hverken i Sønder Omme eller Give. I Give der er en Villads i Farre og en i Store Mosgaard, ingen set i Sønder Omme.
FADDER Nr. 1: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Sillesthoved, Give, Måske datter af Søren Vestesen i Sillehoved.
FADDER Nr. 4: Maren, Sillesthoved, Give, Måske Maren Madsdatter, Niels Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 15 p: Tri: hafde Hans Christensen af Sillesthoed et barn til daab kaldet Christen. Frembaaren af Karen Villadsdatter i Filskov i {Sønder} Omme sogn. Faddere Anders Jepsen, Niels Pedersen, Maren Sørensdatter, Maren ibid: af Sillesthoved.
Begravelse nr. 5993
NOTITS: Antaget død før 1734, fordi næste dreng *1734 kaldes Christen igen. Begravelse rekonstrueret.


Nr. 2330 1732.11.23 Niels Jørgensen Donnerup, Donneruplund. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
BÅREN AF: Birte Nielsdatter Wong, Vonge, Øster Nykirke, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Mads Bech, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Vrads, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Frandsdatter, Give By, Give, Oluf Steffensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 24 p: Trin: hafde Jørgen Nielsen Vonge {Wong} paa Donneruplund en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Birret Nielsdatter {Wong} i Vonge. Faddere vare Mads Bech i Byllund, Marie Pedersdatter ib:, Niels {Jensen} Vrads i Give {By} og Kirsten Frandsdatter ib:
NOTITS: Det eneste af Jørgen Nielsen Wongs børn, der lever. Resten dør unge.


Nr. 2331 1732.12.07 Christen Andersen, Bregnhoved. FAR: Anders Larsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Sørensdatter, Donneruplund, Give, Gift med Jørgen Nielsen Wong.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Else Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Gift 1713 med Christen Madsen af Bregnhoved.
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 Advent hafde Anders Larsen af Breinhoed en søn til daab kaldet Christen. Frembaaren af Birret Sørensdatter paa Donneruplund. Faddere vare Johan Sørensen, Anders Pedersen, Else Nielsdatter, Anne Madsdatter alle af Breinhoed.


Nr. 2333 1733.02.08 Mads Christensen, Farre. FAR: Christen Nielsen Sillesthoved. MOR: Mette Madsdater.
BÅREN AF: Maren Knudsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Bodil Pedersdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Knud Pedersen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Sexages: Hafde Christen {Nielsen} Sillesthoed af Farøe en søn til daab kaldet Mads. Frembaaren af Maren Knudsdatter af Farøe. Faddere vare Bodel Pedersdatter, Jørgen Bank, Knud Pedersen, Marie Pedersdatter af Byllund.


Nr. 2336 1733.04.19 Villads Pedersen, Farre. FAR: Peder Beck. MOR: Abelone Villadsdatter.
BÅREN AF: Bodil Pedersdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Mads Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Maren Knudsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Karen Brandbjerg, Hestlund- store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 2 p: Pasch:} hafde Peder Beck af Farøe en søn til daab kaldet Villads. Frembaaren af Bodel Pedersdatter i Farøe. Faddere var Jørgen Banck, Mads Madsen, Maren Knudsdatter af Farøe. Karen Brandbierg af Store Hestlund.


Nr. 2347 1734.01.24 Søren Sørensen, Nederdonnerup. FAR: Søren Festersen. MOR: ? Søren Festersens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Givskov, Give, Far Christen Christensen i Givskov.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Inger Ferdinands, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Epiph: hafde Søren Festeersen af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Maren Christensdatter af Givskov. Faddere vare Christen Christensen af Givskov, Søren Sørensen ibid:, Inger Ferdinant af Give, Kirsten Nielsdatter ibid:


Nr. 2349 1734.03.21 Christen Pedersen, Givskov. FAR: Peder Christensen Skomager. MOR: Lisbeth Marcusdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Anne, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Reminisc: hafde Peder Christensen Skomager et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Marie Pedersdatter i Byllund. Faddere vare Søren Sørensen af Givskov, Christen Christensen ibid:, Maren Christensdatter ibid:, Anne Vestergaard af Give {By}.
Begravelse nr. 6339
NOTITS: Begravet 2 år gammel 1736, #6339.


Nr. 2351 1734.06.06 Søren Jørgensen, Donneruplund. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Øster Nykirke (Præstegaarden), Give, Hun siges for første gang at være af præstegaarden. Hjælpepræsten Bilhart blev sognepræst i 1731 og flyttede dermed fra Bøllund i Give til præstegaarden i Øster Nykirke.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Give By, Give, Måske moderens bror.
FADDER Nr. 3: Lene Margrethe Grønbech, Bøllund, Give, 1720 Hastrup (Nygaards Sedler), 1727 Byllund.
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 6 p: Pasch: hafde Jørgen Nielsen af Donneruplund et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Mad: Bilhardt i Præstegaarden. Faddere vare Anders Nielsen {Wong} af Vonge, Peder Sørensen af Give {By}, Jomfrue Lene Margrethe {Grønbech} af Byllund, Marie Pedersdatter ibid:
Begravelse nr. 6318
NOTITS: Begravet 24 uger gammel, #6318. Præst Bilharts kone siges for første gang at være af "præstegaarden".


Nr. 2352 1734.06.09 Oluf Olufsen, Give By. FAR: Oluf? Steffensen?. MOR: Kirsten? Frandsdatter?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {Hjemmedåb ses i begravelsen:} "Fest: Trin: blev begravet et barn Oluf Olufsen af Give Gl: 11 dage. "
Begravelse nr. 6312
NOTITS: Begravet 11 dage gammel, #6312. Der er ikke set andre Oluf i Give By på den tid end Oluf Steffensen, som skulle være faderen. Han var imidlertid død to måneder før, hvilket vel forklarer, at hans navn ikke er nævnt i begravelsen som ellers ved andre børn.


Nr. 2356 1734.10.10 Christen Hansen, Sillesthoved. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Ørbæk, Hoven, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Anders Andersen, Sillesthoved, Give, Ses 1734 og 1739 i Sillesthoved.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: Inger Ferdinands, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 16 p: Trin: hafde hans Christensen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Anne Christensdatter af Ørbæk i Hoven sogn. Faddere vare Anders Andersen af Sillesthoed, Niels Pedersen ibid:, Maren Sørensdatter {Sillesthoved} og Inger Ferdinant af Give {By}.
Begravelse nr. 5992
NOTITS: Antaget død kun dage gammel, næste søn kaldes Christen igen 10. juli 1735. Faderen født i Ørbæk, Hoven, Anne Christensdatter er hans søster. At Maren Sørensdatter er i Sillesthoved ses i næste dåb #2357.


Nr. 2358 1734.11.01 Søren Larsen, Nederdonnerup. FAR: Lars Jørgensen. MOR: ? Lars Jørgensens kone.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Inge Ferdinands, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Fest Omnium Santor:} hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Marie Pedersdatter af Byllund. Faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Jørgen Johansen ibid:, Inge Ferdinant af Give {By}, Anne Vestergaard ibid:


Nr. 2361 1735.03.13 Jens Salomonsen, Give By. FAR: Salomon Hardon Smed. MOR: ? Salomon Hardon Smeds kone.
BÅREN AF: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 1: Jens Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Niels Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Abelone Christensdatter Dørken, Give By, Give, Gift med Niels Jensen Dørken.
FADDER Nr. 4: Abelone Nielsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Ocul: hafde Salomon Hardon Smed af Give et barn til daaben kaldet Jens. Frembaaren af Anne Vestergaard ibid: Faddere vare Jens Vestergaard, Niels Kræmmer, Abbelon {Christensdatter} Dørken og Abbelon Nielsdatter ibid:
Begravelse nr. 6323
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6323.


Nr. 2364 1735.06.26 Morten Jensen, Nygaard. FAR: Jens Mortensen. MOR: ? Jens Mortensens kone.
BÅREN AF: Bodil Pedersdatter, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 1: Morten Jensen, Nygaard, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Ole Villadsen, Nygaard, Give, Gift med faderens søster Mette Mortensdatter.
FADDER Nr. 3: Abelone Nielsdatter, Ullerup, Give, Hans Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Margrethe Nielsdatter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Trinit: hafde Jens Mortensen af Nygaard et barn til daaben kaldet Morten. Frembaaren af Boel Pedersdatter af Heiselbierre i Brande {Thyregod} sogn. Faddere vare Morten Jensen, Ole Villadsen Abbelon Nielsdatter af Ullerup, Margrethe Nielsdatter ibid:
Begravelse nr. 6392
NOTITS: Begravet 4 aar gammel 1739, #6392.


Nr. 2365 1735.07.03 Christen Christensen Hag den Yngre, Hedegaard (Østergaard). FAR: Christen Christensen Hag, den Ældre Østergaard. MOR: Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Møllers, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Karen Mortensdatter, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 p: trinit: hafde Christen Østergaard af Hedegaard et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Møllers i Ulkiær Mølle. Faddere vare Christen Nielsen, Søren Jensen, Maren Nielsdatter af Bexgaard, Karen Mortensdatter ibid:


Nr. 2366 1735.07.10 Christen Hansen, Sillesthoved. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Måske Anders Jepsens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Inger Ferdinands, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 5 p: Trinit: hafde Hans Christensen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Maren Nielsdatter ibid: Faddere vare Anders Jepsen, Niels Pedersen ibid:, Inger Ferdinants af Give {By}, Anna Vestergaard ibid:
NOTITS: Tredje dreng af dette navn i løbet af tre år. Denne lever og overtager 1761 gården. De andre to formodes døde.


Nr. 1953 7.19.5..17 Dødfødt 1, Donnerup- lund. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {1} børn af Donneruplund.'}
Begravelse nr. 6324
NOTITS: Dato fem dage før begravelsen.


Nr. 1954 7.19.5..17 Dødfødt 2, Donnerup- lund. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {2} børn af Donneruplund.'}
Begravelse nr. 6325
NOTITS: Dato fem dage før begravelsen.


Nr. 2371 1735.08.28 Niels Christensen, Farre. FAR: Christen Nielsen Gjaldbæk. MOR: Dorte Jensdatter.
BÅREN AF: Trine Hansdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Niels Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Christen bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Dorte Bjerres, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 12 p: Trinit: hafde Christen {Nielsen} Gjaldbæk af Farøe et barn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Thrine Hansdatter ibid:. Faddere vare Niels Bøcker, Christen Bøcker, Dorethe Bierres, Maren Nielsdatter ibid:


Nr. 2373 1735.12.26 Lars Andersen, Bregnhoved. FAR: Anders Larsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Christen Madsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Søren Johansen, Bregnhoved, Give, Flyttet fra Hedegaard tilbage til Bregnhoved, har vel overtaget faderens gaard.
FADDER Nr. 3: Birte Sørensdatter, Donneruplund, Give, Gift med Jørgen Nielsen Wong.
FADDER Nr. 4: Mette Festersdatter, Bøllund, Give, Eneste kendte Fester er i Nederdonnerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 Nativ: Chr: hafde Anders Laursen af Breinhoed et barn til daaben kaldet Lars. Frembaaren af Else Nielsdatter ibid: Faddere vare Niels Kræmmer af Give {By}, Søren Johansen af Breinhoed, Birethe Sørensdatter af Donneruplund, Mette Festersdatter af Byllund.
Begravelse nr. 6346
NOTITS: Begravet 10 maaneder gammel, #6346.


Nr. 2376 1736.03.14 Frands Pedersen, Give By. FAR: Peder Frandsen. MOR: ? Peder Frandsens kone.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Ris, Givskud
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Dørken, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Anders Christensen, Ris, Givskud, Formodet far til Mette Andersdatter der bærer.
FADDER Nr. 3: Kirsten Frandsdatter, Give By, Give, Søster til faderen? Gift med Peder Sørensen Poder.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Give By, Give, Niels Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdag d: 14 Marty hafde Peder Frandsen af Give {By} et barn til daaben kaldet Frands. Frembaaren af Mette Andersdatter af Riis i Givskud sogn. Faddere vare Niels {Jensen} Dørken af Give {By}, Anders Christensen af Riis {Givskud}, Kirsten Frandsdatter og Kirsten Nielsdatter af Give {By}.
Begravelse nr. 6460


Nr. 2377 1736.03.29 Peder Pedersen, Givskov. FAR: Peder Christensen Skomager. MOR: Birte Lisbet Marcusdatter.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, Givskov, Give, Datter af Søren Nielsen Bank. Gifter sig tre maaneder senere med Søren Christensen af Gammelby, Ringive, hvor de bosætter sig.
FADDER Nr. 1: Niels Bjerre, Givskov?, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Margrethe Christensdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Lene Margrethe Grønbech, Bøllund, Give, Jomfru ellers.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Virid: hafde Peder Christensen Skomager af Givskov et barn til daaben kaldet Peder. Frembaaren af Anna Sørensdatter ibid: Faddere vare Niels Bierre, Christen Christensen af Givskov, Margrethe Christensdatter af Byllund, Leene Margrethe {Grønbech} ibid:
Begravelse nr. 6354
NOTITS: Begravet 1 år gammel 1737, #6354.


Nr. 2378 1736.04.04 Hans Nielsen, Give By. FAR: Niels Smed. MOR: ? Niels Smeds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Niels Smed i Give By en søn Hans fra begravelsen 1736: 'Eod: d: {Onsdag d: 18 July} blev Niels Smeds barn Hans Nielsen af Give {By} begravet Gl: 14 uger og 3 dage.'}
NOTITS: Dåb glemt i kirkebogen. Der er en lille mulighed, at Niels Smed er flyttet til fra et andet sogn efter daaben.


Nr. 2382 1736.08.05 Christen Madsen, Bæksgaard. FAR: Mads Christensen. MOR: ? Mads Christensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Gift med møller Peder Hansen.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Enevold Christensen, Bæksgaard, Give, Ældre mand gift 1706 i Sønder Omme.
FADDER Nr. 3: Anne Eriksdatter, Bæksgaard, Give, Mads Jensens kone.
FADDER Nr. 4: Karen Mortensdatter, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 10 p: Trin: hafde Mads Christensen af Bexgaard et barn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Maren Christensdatter af Ulkiær Mølle. Faddere vare Søren Sørensen, Enevold Christensen, Anna Eriksdatter, Karen Mortensdatter af Bexgaard.


Nr. 2383 1736.08.12 Jens Risom Hansen, Byllund?. FAR: Hans Lauridsen Staby. MOR: Sophia Charlotte Jensdatter Risom.
BÅREN AF: Johanne Marie Christiansdatter Cassius, Bregnhoved, Give, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jens Vestergaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Lene Margrethe Grønbech, Bøllund, Give, Overklasse.
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 11 p: Trin: hafde degnen Mons: {Hans Lauridsen} Stabye et barn til daaben kaldet Jens Risom. Frembaaren af Fr: Cammerraad Johanne Marie Casius af Breinhoed. Faddere vare Søren {Jensen} Hag af Give {By}, Jens Vestergaard, Lene Margrethe {Grønbech} af Byllund, Marie Pedersdatter ibid:
NOTITS: Her er fru kammerraad Johanne Marie Cassius flyttet fra Søndersthoved, hvor hun var i 1720, til Bregnhoved.


Nr. 2385 1736.08.26 Lars Jensen, Ullerup. FAR: Jens Larsen. MOR: Dorte Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Boysen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Mette Villadsdatter Mosgaard, Ullerup, Give, Jens Christensens kone.
FADDER Nr. 4: Inger Christensdatter? Hag, Give By, Give, Vel gift med Niels Christensen Hag (1727).
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 13 p: Trin: hafde Jens Lassen af Ullerup et barn til daaben kaldet Las. Frembaaren af Marie Pedersdatter af Byllund. Faddere vare Niels {Christensen} Boysen, Jens Christensen, Mette {Villadsdatter} Mosgaard {i Ullerup}, Inger {Christensdatter} Hag her af Give {By}.
Begravelse nr. 6381
NOTITS: Begravet 3 år gammel 1739, #6381. Jens Christensen er gift med Mette Villadsdatter, som kom fra Mosgaard. Inger Christensdatter Hag blev 1727 gift med Niels Christensen Hag af Give By.


Nr. 2387 1736.12.02 Hans Hansen, Sillesthoved. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ferdinand, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Frandsdatter, Give By, Give, Gift med Peder Sørensen Poder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 Adv: hafde Hans Christensen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Hans. Frembaaren af Marie Pedersdatter i Byllund. Faddere vare Anders Jepsen af Sillesthoed, Ferdinand i Give {By}, Anne Vestergaard, Kirsten Frandsdatter ibid:
Begravelse nr. 7124


Nr. 2393 1737.06.02 Villads Jensen, Bregnhoved. FAR: Jens Villadsen. MOR: Trine Jensdatter.
BÅREN AF: Birte Sørensdatter, Donneruplund, Give, Jørgen Nielsen Wongs kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Else Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Christen Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 6 p: Pasch:} hafde Jens Villadsen af Breinhoed et barn til daaben kaldet Villads. Frembaaren af Birrithe Sørensdatter paa Donneruplund. Faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Søren Jensen af Hedegaard, Marie Pedersdatter af Byllund, Else Nielsdatter af Breinhoed.


Nr. 2395 1737.10.18 Fester Sørensen, Nederdonnerup. FAR: Søren Festersen. MOR: ? Søren Festersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Hjemmedøbt Søren Festersens barn af Nederdonnerup Fester. Set fra begravelsen 1737: 'Dom 19 p: Trin: blev begravet Søren Festesens barn Fester af Nederdonnerup Gl: 9 dage.'}
Begravelse nr. 6363
NOTITS: Begravet 9 dage gammel, #6363.


Nr. 2396 1737.11.10 Søren Larsen, Nederdonnerup. FAR: Lars Jørgensen. MOR: ? Lars Jørgensens kone.
BÅREN AF: Birte Sørensdatter, Donneruplund, Give, Jørgen Nielsen Wongs kone.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Østergaard, Nederdonnerup (Østergaard), Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Hedegaard, Nederdonnerup
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Inger Christensdatter Hag, Give By, Give, Niels Christensen Hags kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 21 p: Trin: hafde Las Jørgensen af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Birret Sørensdatter paa Donneruplund. Faddere vare Jens {Christensen} Østergaard af Nederdonnerup, Jens Jensen Hedegaard ibid:, Anna Vestergaard i Give {By}, Inger {Christensdatter} Hage ibid:


Nr. 2397 1737.12.08 Laurids Nielsen, Hedegaard. FAR: Niels Larsen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Hedegaard, Give, Søren Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Gift med Inger Nielsdatter, der bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Hag, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Inger Christensdatter Hag, Give By, Give, Niels Christensen Hags kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 2 Adv:} hafde Niels Larsen af Hedegaard et barn til daaben kaldet Laurs. Frembaaren af Inger Nielsdatter ibid: Faddere vare Søren {Jensen} Vestergaard og Christen {Christensen} Haag ibid:, Anna Vestergaard og Inger {Christensdatter} Haag af Give {By}.
Begravelse nr. 6839
NOTITS: Inger Christensdatter Hag fra vielsen #8094 1727. Moderens navn far FT 1787.


Nr. 2398 1737.12.22 Mads Nielsen, Bøllund. FAR: Niels Madsen. MOR: Gertrud Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Fyld-bærer.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Bøllund, Give, Maaske hjælpedegn, bliver 1739 degn i Give, da Hans Staby dør.
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Maren Simonsdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: 4. Adv: hafde Niels Madsen af Byllund et barn til daben kaldet Mads. Frembaaren af Maria Pedersdatter ibid: Fadd: vare, Jens {Nielsen} Holm, Jens Nielsen, Maren Simonsdatter, Maren Nielsdatter, alle af Byllund.
NOTITS: Moderens navn fra skifte efter søsteren Mette Pedersdatter i Lerager, Givskud 1760 Engelsholm. Familien flytter til Sønder Kollemorten i Øster Nykirke sogn før 1754. Mads Nielsen begravet 1826 i Sønder Kollemorten, gift 1771 i Øster Nykirke med Ane Jørgensdatter af Haustrup, Øster Nykirke. Se Jens Peder Hansen: "Landsbyen Sønder Kollemorten i 1700- og 1800-tallet", 1998, Spøttrup.


Nr. 2399 1738.01.12 Hans, Farre. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: Marie Hansdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Mads Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Veste Andersen, Farre, Give, Død samme år.
FADDER Nr. 3: Inge Pedersdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Farre, Give, Havde uægte barn 1730.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 p: Epiph:, hafde Karen Hansdatter af Farroe et barn til daaben kaldet Hans. Fremb: af Marie Hansdatter ibid: Fadd: vare Mads Madsen, Veeste Andersen, Inge Pedersdatter, Mette Jensdatter, alle af Farrøe.
NOTITS: Ikke angivet som uægte, ingen far udlagt. Men ingen mand død i Farre før dette datum, der kunne passe.


Nr. 2400 1738.01.19 Jens Pedersen, Farre. FAR: Peder Bank. MOR: ? Peder Banks kone.
BÅREN AF: Marie Hansdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Mads Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Inge Pedersdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p :Epiph:, hafde Peder Banch af Farrøe, et barn til daaben, kaldet Jens. Fremb: af Marie Hansdatter ibid: Fadd: vare Mads Madsen, Jørgen Bank, Inge Pedersdatter, Kirsten Nielsdatter, alle af Farrøe.


Nr. 2402 1738.03.30 Jens Sørensen, Give By. FAR: Søren Iversen. MOR: ? Søren Iversens kone.
BÅREN AF: Inge Ferdinands, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Hage, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen Poder, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Inge Christensdatter Hage, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Palmarum, hafde Søren Ifversen af Give {By} et barn til daaben kaldet Jens. Fremb: af Inge Ferdinand ibid:, Fadd: vare Søren Jensen Hage, Peder Pode, Inge {Christensdatter} Hage og Anna Verstergaard, alle af Give.


Nr. 2404 1738.04.08 Ole Pedersen Poder, Give By. FAR: Peder Sørensen Poder. MOR: Kirsten Frandsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Givskov, Givskov, Give
FADDER Nr. 1: Niels Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Inge Christensdatter Hage, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 3 p: Pasch, hafde Peder Sørensen Pode{r} af Give {By} et barn til daaben kaldet Olle. Fremb: af Maren Christensdatter af Givskov. Fadd: vare Niels Kremmer af Give {By}, Christen Christensen af Givskov, Anna Vestergaard og Inge {Christensdatter Hage?} af Give {By}.


Nr. 2405 1738.05.04 Niels Nielsen, Farre. FAR: Niels Bødker. MOR: ? Niels Bødkers kone.
BÅREN AF: Marie Hansdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gravel, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Veste Andersen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Marie Hansdatter, Farre, Give, Vel fejl, for hun bærer allerede.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 p: Pasch, hafde Niels Bøcker af Farrøe et barn til daaben kaldet Niels. Fremb: af Marie Hansdatter ibid: Fadd: vare Niels {Nielsen} Gravl, Veeste Andersen, Marie Hansdatter, Kirsten Nielsdatter, alle af Farrøe.


Nr. 2406 1738.05.11 Niels Nielsen, Farre. FAR: Niels Nielsen Gravel. MOR: ? Niels Nielsen Gravels kone.
BÅREN AF: Kirsten Frederiks, Balle, Bredsten
FADDER Nr. 1: Niels Bøcker, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Christen Bøcker, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Anna Jørgensdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Marie Hansdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 5 p. Pasch, hafde Niels {Nielsen} Gravl af Farrøe et barn til daaben kaldet Niels. Fremb: af Kirsten Frideriks fra Balle i Bredsten sogn. Fadd: vare Niels Bøcker, Christen Bøcker, Anna Jørgensdatter, Marie Hansdatter alle af Farrøe.


Nr. 2408 1738.08.10 Niels Hansen, Ullerup. FAR: Hans Nielsen. MOR: ? Hans Nielsens kone (2.).
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Ole Villaden, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Fyldfadder. Gift med Jens Sørensen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 11 p: Trin:, hafde Hans Nielsen af Ullerup et barn til daaben kaldet Niels. Fremb: af Maren Nielsdatter ibid. Fadd: vare Olle Villatzen af Nygaard, Christen Nielsen af Ullerup, Marie Pedersdatter af Byllund, Anne {Nielsdatter} Vestergaard af Give {By}.


Nr. 2409 1738.08.24 Niels Christensen, Hedegaard (Midtgaard). FAR: Christen Midtgaard. MOR: ? Christen Midtgaards kone.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Fyld-bærer.
FADDER Nr. 1: Christen Østergaard, Hedegaard (Østergaard), Give
FADDER Nr. 2: Inge Nielsdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Karen Nielsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 13 p: Trin:, hafde Christen Mitgaard af Heedgaard et barn til daaben kaldet [Niels]. Fremb: af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: vare Christen Østergaard, Inge Nielsdatter af Heedgaard, Karen Nielsdatter af Give {By}.
Begravelse nr. 6405
NOTITS: Begravet 2 år gammel, #6405.


Nr. 2410 1738.09.14 Villads Pedersen, Give By. FAR: Peder Christensen Hag. MOR: Karen Villadsdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Fyld-bærer.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Hage, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Niels Bank, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Inge Nielsdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Ferdinands, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 15 p: Trin:, hafde Peder Christensen Hag af Give et barn til daaben kaldet Villas. Fremb: af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: vare Søren {Jensen} Hage, Niels Bank, Inge Nielsdatter, Anne Ferdinantz af Give {By}.


Nr. 2413 1738.12.14 Christen Olesen, Farre. FAR: Ole Andersen. MOR: Anne Jørgensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Pedersens kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Pedersen, Give By, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom iii Adv:, hafde Olle Andersen af Farrøe en barn til daab frembaaren af Peder Pedersens hustru i Give {By}. B: nafn er Christen.


Nr. 2414 1738.12.14 Ebbe, Farre. MOR: ? Jensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen Thyregod, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom iii Adv:} en slægfre {slægfred} barn af Farrøe kaldet Ebbe. {Begravelsen jan. 1739: "Samme dag {Dom II p: Epiph:} blev en slægfred barn jordet som er Jens Tyregors datter."}
Begravelse nr. 6375
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel, #6375.


Nr. 2415 1739.01.06 Morten Christensen, Give By. FAR: Christen Pedersen. MOR: Anne Marie Troelsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Faderens mor, gift med Peder Hansen Møler.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give, Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Epiph:, blev døbt en barn af Christen Pedersen i Give {By} der fik nafn Morten. Frembaaren af Peder Hansens hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle.
Begravelse nr. 6377
NOTITS: Begravet 1 måned gammel, #6377.


Nr. 2421 1739.05.18 Jens Sørensen, Hedegaard. FAR: Søren Jensen. MOR: ? Søren Jensens kone.
BÅREN AF: Birte Sørensdatter, Donneruplund, Give, Gift med Jørgen Nielsen Wong.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Nielsen Wong, Donneruplund, Give, Konen Birte Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: ii Pentec:, hafde Søren Jensen i Heedgaard en barn til daab frembaaren af Jørgen Nielsens {Wongs} hustru {Birte Sørensdatter} paa Donneruplund. Barnets nafn var Jens. Faddere vare af Heedgaard og Byllund.
Begravelse nr. 6385
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel, #6385.


Nr. 2422 1739.05.18 ? Ivers/en/datter, Farre (Mølgaard). FAR: Iver Jensen Mølgaard. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Møllers, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Fest: ii Pentec:} hafde Yver {Jensen} Mølgaard en barn til daab frembaren af Kirsten Møllers i Farrøe Mølle. barnets nafn var {?}. Faddere vare alle af Farrøe.
NOTITS: Forældrene gift 1734 i Lindeballe.


Nr. 2425 1739.07.26 Johan Christensen, Hedegaard. FAR: Christen Christensen Hag, den Ældre. MOR: Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Johan, Ullerup, Give, Ingen Johan set i Ullerup, antages at skulle være Johanne.
FADDER Nr. 1: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Fyld-fadder.
FADDER Nr. 2: Maren Nielsdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Anne Pedersdatter, Ulkær Mølle, Give, 16 år. Datter af Peder Hansen Møller.
FADDER Nr. 4: Søren Jensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 5: Niels Midtgaard?, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give, Datter Anne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom ix p: Trinit hafde Christen {Christensen} Hage i Heedegaard en barn til daab frembaaren af Johan {eller Johanne?} i Uldrup {Ullerup}. Faddere vare Mari Pedersdatter og Maren Nielsdatter i Byllund, Peder {Hansen} Møllers datter Anne {Pedersdatter, 16, Ulkær Mølle}, Søren {Jensen} Vestergaard og Niels Meettegaard ibid: {ibid: her Hedegaard} b: nafn var Johan.


Nr. 2427 1739.09.20 Navnløs, Tromborg. FAR: Niels Nielsen Tromborg. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Niels Nielsen i Tromborg et barn Navnløs. Begravelsen 27. sep. 1739: 'Samme dag {Dom 18 p. Trinit} en navnløs barn som var Niels Nielsens samme sted {Tromborg}.'}
Begravelse nr. 6383
NOTITS: Begravet kort efter fødslen før daaben. Datoen er valgt en uge før begravelsen. "Samme sted" som forrige begravelse #6382.


Nr. 2430 1740.01.17 Niels Nielsen, Bøllund. FAR: Niels Jensen. MOR: ? Niels Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Bøllund, Give, Tit fadder, at hun bærer er således ikke automatisk familieforbindelse.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: epiph: hafde Niels Jensen af Byllund en barn til daab. Som blef frembaaren af Maren Nielsdatter ibid: Faddere vare af Byllund og Uldkier Mølle. Barnets nafn var Niels.
NOTITS: Hvem der var fadder fra Ulkær Mølle kan ikke ses.


Nr. 2433 1740.01.24 Fester Christensen, Nederdonnerup. FAR: Christen Hansen, Kolding. MOR: Mette Festersdatter.
BÅREN AF: Johanne Johansdatter, Nederdonnerup, Give, I teksten "Johan" men "Johansdatter".
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 3 p: Epiph:} var en uægte barn til daab. Moderen var Mette [Festers]datter af Nederdonnerup. Blef udlagt til barnefader en ungkarl i Kolding ved nafn Christen Hansen. Blef frembaaren af Johan{ne} Johansdatter sammesteds. Barnets navn var Fester.


Nr. 2434 1740.02.11 Laurids Larsen, Farre Mølle. FAR: Lars Johansen. MOR: Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Lars Johansen i Farre Mølle en søn hjemmedøbt Laurids. Fra begravelsen tre dage senere 14. feb. 1740: 'Dom Septuagesima blef jordet en barn som var Lars Johansens af Farøe Mølle. Barnets nafn var Lavrs. gl: 3 dage.'}
Begravelse nr. 6394
NOTITS: Begravet 3 dage gammel, #6394.


Nr. 2435 1740.02.28 Niels Nielsen, Sillesthoved. FAR: Niels Pedersen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Fyld-bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Esto Mihi hafde Niels Pedersen af Sillehoed en baarn til daab som blef frembaaren af Mari Pedersdatter Byllund. Faddere vare af Sillehoed og Breinhoed. Barnets nafn var Niels.


Nr. 2436 1740.03.20 Jens Jørgensen, Bregnhoved. FAR: Jørgen Johansen. MOR: Ida Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Degnen Niels Jensen Holms kone. Lige gift.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, For Give By se #2438.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Oculi hafde Jørgen Johansen af Brenhoed en barn til daab som blef frembaaren af Degnens {Jens Nielsen Holms} Kiæste {Maren Pedersdatter}. Faddere vare af Give og Brenhoed. Barnets nafn var Jens.


Nr. 2438 1740.05.08 Jørgen Pedersen, Give By. FAR: Peder Christensen Hag. MOR: Karen Villadsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Degnen Niels Jensen Holms kone. Lige gift.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, For Give By se #2438.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Jubilate hafde Peder Christensen Hag her af Give {By} en søn til daab som blef Kaldet Jørgen. Blef frembaaret af Degnens {Jens Nielsen Holms} Kierste {Maren Pedersdatter}. Faddere vare af Give {By}.
Begravelse nr. 6425
NOTITS: Begravet 2 år gammel, #6425.


Nr. 2441 1740.06.06 Poul Laversen?, Give By. FAR: Lavers, Fielstrup. MOR: Margrethe Frandsdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Fest 2 Pentecostes} blef en slegfred barn døbt som var Magrete Fransdatters her af Give. Som blef frembaaren af Mari Pedersdatter sammesteds. Blef udlagt til barnefader en person ved nafn Lavers ude ved Haderslef i Fielstrup sogn. Faddere vare af Give {By}. Barnets nafn varPovel.


Nr. 2445 1740.12.16 ? Clemmens/en/datter, Nygaard. FAR: Clemmen Jensen. MOR: Birte? Nielsdatter?.
BÅREN AF: ? Iver Hestlunds kone
NÆVNT Nr. 1: Iver Hestlund, Hestlund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d: 16 Dec:} hafde Clemmen Jensen af [Biid?[ {dåb 1739 af Nygaard #2417} en barn til daab som blef frembaaren af Yvers hustru i Heestelund. Fadderne vare af Nygaard og Hestellund. Barnets nafn var {glemt}.
Begravelse nr. 6412
NOTITS: Begravet 6 uger gammel, #6412. Den formodede moder Birte Nielsdatter blev begravet af Nygaard samme dag, som dette barn blev døbt 16. dec. 1740. Vel død i barselsseng.


Nr. 2446 1741.01.01 Morten Olesen, Nygaard. FAR: Ole Villadsen. MOR: Mette Mortensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Degnen Niels Jensen Holms kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, For Give By se #2438. Hans kone Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest Circumsis: Chr: hafde Volle Vellazten {Villadsen} af Nygaard en barn til daaben som blef frembaaren af Jens {Nielsen} Holms Kierste {Maren Pedersdatter}. Fadderne vare af Uldrup {Ullerup} og Give {By}. Barnet navn var Morten.
NOTITS: Opnævnt efter moderens far i Nygaard Morten Jensen.


Nr. 2447 1741.03.12 Jens Pedersen, Give By. FAR: Peder Sørensen Poder. MOR: Kirsten Frandsdatter.
BÅREN AF: Anne Olufsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Lætare hafde Peder {Sørensen} Poder her i Give {By} en barn til daab som blef frembaaren af Anne Olufsdatter ibid:. Fadderne vare af Give {By}. Barnets nafn var Jens.


Nr. 2448 1741.03.12 Morten Christensen, Give By. FAR: Christen Pedersen Møller. MOR: Anne Marie Troelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET: Christen Pedersen Møller i Give By to sønner døbt Morten og Anders. Begravelsen 19. mar. 1741: "Judica blef Christen Pedersen Møller hans 2 sønner jordet. Morten gl: 16 dage. Anders gl: 14 dage."}
Begravelse nr. 6413
NOTITS: Begravet 16 dage gammel, #6413. Tvillinger, begge døde.


Nr. 2449 1741.05.12 Anders Christensen, Give By. FAR: Christen Pedersen Møller. MOR: Anne Marie Troelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUERET: Christen Pedersen Møller i Give By to sønner døbt Morten og Anders. Begravelsen 19. mar. 1741: "Judica blef Christen Pedersen Møller hans 2 sønner jordet. Morten gl: 16 dage. Anders gl: 14 dage."}
Begravelse nr. 6414
NOTITS: Begravet 14 dage gammel, #6414. Tvillinger, begge døde.


Nr. 2450 1741.04.23 Johannes Lauridsen, Farre Mølle. FAR: Laurids Johansen. MOR: Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Jubilate hafde Laurs Johansen i Farrøe Mølle en barn til daab som blef frembaaren af. Faddere vare af Farøe. Barnets nafn var Johannes.
Begravelse nr. 6434
NOTITS: Begravet 2 år gammel, #6434. "... blef frembaaren af..." navnet mangler.


Nr. 2453 1741.06.24 Niels Jensen, Bregnhoved. FAR: Jens Villadsen. MOR: Trine Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Villadsdatter, Ullerup, Give, Søster til faderen, måske bor hun ved søsteren Mette Villadsdatter, der er gift med Jens Christensen Egsgaard i Ullerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom St: Hansdag hafde Jens Vellasen {Villadsen} i Brænhoed {Bregnhoved} en søn til daab som blef fembaaren af Karen Vellasdatter {Villadsdatter} i Uldrup {Ullerup}. Faddere vare af Brænhoed og Give {By}. Dens nafn er Niels.
Begravelse nr. 6419
NOTITS: Begravet 7 uger gammel, #6419.


Nr. 2454 1741.08.15 Navnløs, Hedegaard. FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Christen Nielsen i Hedegaard en søn Navnløs. Begravelsen 20. Aug. 1741: 'Dom xii p: Trinit: blef Christen Nielsen en nafnløs søn jordet.'}
Begravelse nr. 6420
NOTITS: Begravet 20. Aug. 1741, #6420. Der er vel ikke andre Christen Nielsener det kunne være.


Nr. 2455 1741.09.24 Johan Jørgensen, Bregnhoved. FAR: Jørgen Johansen. MOR: Ida Jensdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 17 p: Trinitaet hafde Jørgen Johansen en søn til daaben som blef frembaaren af Marie Pedersdatter i Give {By}. Fadderne vare af Brænhoed og Heedegaard. Dends nafn var Johan.


Nr. 2458 1741.11.12 Niels Nielsen, Tromborg. FAR: Niels Nielsen Tromborg. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Degnen Niels Jensen Holms kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Hans kone Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom xxiiii p: Trinit: hafde Niels Nielsen i Tromborg en søn til daaben som blef frembaaren af Jens {Nielsen Holm} Degens kone {Maren Pedersdatter}. Faddere vare af Heedegaard. Dens nafn er Niels.
Begravelse nr. 6449
NOTITS: Begravet 3 år gammel, #6449.


Nr. 2463 1741.12.26 Vested Vestedsen, Farre. FAR: Veste Andersen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
ii Nat: Chr: hafde Veste Andersen i Farøe en søn til daaben som blef baaren af Mari Pedersdatter i Give. Dens nafn er Veste. Fadderne vare af Farøe.
Begravelse nr. 6427
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6427.


Nr. 2465 1742.04.15 Christen Christensen, Mosgaard- store. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Hans Nielsens kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans Nielsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom Jubilate} hafde Christen Nielsen i Stor Mosgaard en søn til daaben som blef fembaaren af Hans Nielsens hustru i Uldrup {Ullerup}. Faddere vare af Give {By} og Ulderup. Dens nafn var Christen.


Nr. 2466 1742.04.22 Erik Pedersen, Øgelund. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Ferdinandsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den iiii sønndag effter Paaske hafde Peder Nielsen i Øgelund 2 sønner til daaben. Blef frembaaren af Anne Ferdinandsdatter den ene og den anden baaren af Niels Sørensens hustru i Vorslund. Faddere vare af Give. Dierris nafner ere Errick og Morten.


Nr. 2467 1742.04.22 Morten Pedersen, Øgelund. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Sørensens kone, Vorslunde, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen, Vorslunde, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den iiii sønndag effter Paaske hafde Peder Nielsen i Øgelund 2 sønner til daaben. Blef frembaaren af Anne Ferdinandsdatter den ene og den anden baaren af Niels Sørensens hustru i Vorslund. Faddere vare af Give. Dierris nafner ere Errick og Morten.


Nr. 2473 1742.06.24 Niels Nielsen, Hedegaard. FAR: Niels Larsen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Give By, Give, Fyld-bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest Joh: Baptiste hafde Niels Larsen i Hedegaard en barn til daab som blef frembaaren af Marie Pedersdatter i Give {By}. Faddere vare af Heedegaard og Ulderup. Dens nafn er Niels.


Nr. 2474 1742.07.01 Søren Hansen, Sillesthoved. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Degnen Niels Jensen Holms kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom vi p: Trinit: hafde Hans Christensen Sillehoed en barn til daab som blef frembaaren af Degnekonen {Maren Pedersdatter} i Give Faddere vare af Sillehoed og Give {By}. Dens nafn er Søren.


Nr. 2476 1742.07.15 Niels Nielsen, Sillesthoved. FAR: Niels Pedersen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Degnen Niels Jensen Holms kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom viii p: Trinit: hafde Nielse Pedersen i Sillesthoed en barn til daab som blef frembaaren af Degnekonen {Maren Pedersdatter} af Give {By}. Faddere vare af Sillehoed og Give {By}. Dens nafn er Niels.
NOTITS: Efter 1742 før 1749 flytter familien til Lindeballe, hvor Niels er opvokset.


Nr. 2477 1742.10.07 Johannes Christensen, Hedegaard. FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Jespersdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom xx p: Trinit: hafde Christen Nielsen i Heedegaard en barn til daaben som blef frembaaren af Anne Pedersdatter i Give {By}. Dens nafn er Johannes. Faddere vare af Give {By} og Hedegaard.


Nr. 2480 1743.04.15 Niels Bentsen, Farre (Mølgaard). FAR: Bent Nielsen. MOR: Maren Johansdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Harresø, Givskud, Moderens mor.
NÆVNT Nr. 1: Niels Poulsen, Harresø, Givskud, Moderens stedfar. Konen Else Jensdatter gift 2. gang bærer. Nævnt 1755 af Harresø i Donneruplunds jordebog, han fæster foruden gården i Harresø en gårddel i Hvejsel.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest ii Pasch haver Bent Nielsen af Farøe et baaren til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Niels Povelsens hustru {Else Jensdatter} af Haresøe. Faddere vare af Fare og Give {By}.
NOTITS: Niels Poulsen, *1701c †1766 Harresø gift 1725 med Else Jensdatter, enke i Østerhoved, Givskud. Datteren Anne Marie Nielsdatter blev gift med Claus Pedersen af Skovbølling (tak til Vera K. Madsen).


Nr. 2484 1743.10.20 Anders Vestesen, Farre. FAR: Veste Andersen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Domini xix p: Trinitatis haver Viste Andersen tvende børren til daab. Den ene kaldet Anders, den anden navn Niels. Fadderne vare af Farøe og Give.


Nr. 2485 1743.10.20 Niels Vestesen, Farre. FAR: Veste Andersen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Domini xix p: Trinitatis haver Viste Andersen tvende børren til daab. Den ene kaldet Anders, den anden navn Niels. Fadderne vare af Farøe og Give.


Nr. 2487 1744.02.09 Hans Pedersen, Farre. FAR: Peder Hansen. MOR: Anne Hansdatter.
BÅREN AF: Kirstine Christensdatter, Gift med Laurids Johansen møller i Farre Mølle.
FADDER Nr. 1: Thomas Vestesen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Iver Jensen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Christen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Bødkers kone, Farre, Give, Hedder muligvis Trine, en Trine Bødker bærer 1741.
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Laurids Johansen, Farre Mølle, Give, Konen Kirstine Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Bødker, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Esto Mihi haver Peder Hansen af Farøe en søn til daaben kaldet Hans. Frembaaren af Lavrids Johansens hustru {Kirstine Christensdatter} af Farre Mølle. Faddere vare Thomas Vestesen, Iver Jensen, Christen Bøcker, Niels Bøckers hustru, Margrete Christensdatter alle af Farøe.
NOTITS: Gift 1771 i Givskud med Anne Dorte Christensdatter.


Nr. 2488 1744.02.23 Iver Clemmensen, Nygaard. FAR: Clemmen Jensen. MOR: ? Clemmen Jensens kone (2?).
BÅREN AF: Anne Ferdinandsdatter, Give By, Give, Fyld-bærer.
FADDER Nr. 1: Niels Pedersen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Give
FADDER Nr. 3: Ole Villadsen Nygaard, Nygaard, Give
FADDER Nr. 4: Birte Sørensdatter, Give, ?
FADDER Nr. 5: Mads Clemmensen, Give, ?
FADDER Nr. 6: Karen Villadsdatter, Give By, Give, Gift med Peder Christensen Hag.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Reminiscrere haver Chlemmend {Jensen} Nygaard et barn til daaben kaldet Iver. Frembaaren af Anne Ferdinandsdatter af Give {By}. Faddere haver været Niels Pedersen af Give {By}, Christen Jensen, Olle {Villadsen} Nygaard, Birte Sørensendatter, Mads Clemmensen, Karen Villadsdatter {Give By}.


Nr. 2489 1744.03.01 Jens Christensen, Mosgaard. FAR: Christen Nielsen Mosgaard. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: Birte Sørensdatter, Give By, Give, ? enke efter Jørgen Nielsen Wong?
FADDER Nr. 1: Christen Larsen, Donneruplund, Give, Tjenestekarl?
FADDER Nr. 2: Christen Thygesen, Donneruplund, Give, Tjenestekarl?
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Birte Sørensdatter, Give By, Give, Der er altså to Birte Sørensdøtre i Give By på denne tid. Eller fejl i kirkebogen?
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom iii Oculi. Christen {Nielsen} Mosgaard et barn til daaben kaldet Iens. Frembaaren af Berrette Sørensdatter i Gifve {By}. Faddere vare Christen Larsen af Donneruplund, Christen Tygesen ibid:, Christen Jensen og Berrette Sørensdatter, Kirsten Nielsdatter alle af Gifve {By}.


Nr. 1962 1744.03.23 Navnløs, Bregnhoved. FAR: Johan Sørensen. MOR: Else Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Fer: parascher} blef Johan Sørensens barn {Navnløs} begraven ibd: {Bregnhoved} gaml: ½ dag.'}
Begravelse nr. 6447
NOTITS: Begravet en halv dag gammel. Moderen begravet samme dag.


Nr. 2490 1744.04.12 Søren Nielsen, Givskov. FAR: Niels Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: An Mari Christensdatter, Givskov, Give, 20, datter af Christen Christensen Skov i Givskov.
FADDER Nr. 1: Jakob Lauridsen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Give By?, Give, Maaske i Givskov.
FADDER Nr. 3: Mads Thomsen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Birte Sørensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Givskov, Give, Datter af Christen Christensen Skov i Givskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom ii Pascat haver Niels Søfrensen af Gifskov en søn til daaben kaldet Søren. Fembaaren af An Mari Christensdatter ibid: Fadder vare Jacob Lavridsen og Christen Christensen og Mads Tommesen alle af Give {By} og Berette Sørensdatter ibid: og Maren Christensdatter af Gifskov.


Nr. 2491 1744.04.19 Morten Christensen, Give By. FAR: Christen Pedersen. MOR: Anne Marie Troelsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Ulkær Mølle, Give, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Ulkær Mølle, Give, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Birte Sørensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Anne Ferdinandsdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 6: Karen Villadsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Jubilate haver Christen Pedersen af Give {By} et barn til daaben kaldet Morten. Frembaaren af Peder Hansens hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Hans Pedersen af Ulkiær Mølle og Iens Pedersen ibid: Christen Christensen, Birrete Sørensdatter, Anne Ferdinandsdatter, Karen Villadsdatter alle af Give {By}.


Nr. 2492 1744.10.11 N. Nielsen, Tromborg. FAR: Niels Nielsen Tromborg. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Ferdinandsdatter, Give By, Give, Fyld-bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom xx p: Trintat: haver Niels Nielsen Tromborg en barn til daaben kaldet N. Frembaaren af Anne Ferdenandsdatter i Gifve {By}. Faddere vare af Byllund og Give


Nr. 2493 1744.11.15 Jens Jensen, Hestlund- Store. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Give
FADDER Nr. 2: Jakob Thomsen, Give
FADDER Nr. 3: Søren Andersen, Sillesthoved?, Give
FADDER Nr. 4: Anne Ferdinandsdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Else Jensdatter, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Domic xxv p: haver Jens Iensen af Store Hestlund et drengebarn til daaben kaldet Jens. Frembaaren af Karen Iensdatter ibid: Faddere vare Hans Pedersen, Jachop Tammesen, Søren Andersen, Anne Ferdinandsdatter, Else Iensdatter.
Begravelse nr. 6451
NOTITS: Begravet 5 uger gammel, #6451. Fadderne angivet uden sted.


Nr. 2500 1745.07.01 Søren Madsen, Give By (Søndergaard). FAR: Mads Sørensen. MOR: Karen Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Søndergaard i Give By: 'Mads Sørensen i Søndergaard i Give By en søn Søren .'}
Begravelse nr. 7234
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Søren Madsens alder 43 i FT 1787 Give By. Mads Sørensen nævnes i Donneruplund Jordebog 1760 af Give By hartkorn 3 1 2 ½, kaldes i 1760 #2712 Mads Søndergaard fordi der findes en anden Mads Sørensen i Give By. Søren Madsen overtager gården 1762 og ses i Extraskattemandtallet 1762 i Give By. ——— Herfra numrene 2500 fremad er rekonstruktioner i kirkebogshullet januar 1745 til juli 1754 eller de 115 måneder, som mangler. Rekonstrueret fra dødsfald, set som børn af ellers kendte personer i Give sogn i fadderlister, vielser osv. Datoen er regnet tilbage, hvis muligt, fra folketællinger eller alder ved begravelsen. Aaret er så nøjagtigt som muligt, nogle år kan være op til 5 år forkert. Datoen er altid 1. juli, så en dåb midt i året på 01.07 — 1. juli — har ingen reel betydning, kun året tæller og det kan i mange tilfælde også være ret forkert. Det eneste der kan siges med nogenlund sikkerhed er at vedkommende blev født i Give sogn.

LINK: Donneruplund Jordebog 1760 (Erik Brejl).
LINK: Dåb #2172.
LINK: Extraskattemandtallet 1762.


Nr. 2501 1746.07.01 Niels Andersen Wong, Donneruplund. FAR: Anders Nielsen Wong. MOR: Birte Marie Albrechtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Arvad Mølle: 'Monsr. Anders Nielsen Wonge paa Donneruplund en søn Niels .'}
Vielse nr. 8207
Begravelse nr. 7203
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder 41 i FT 1787, Niels kaldes Monsr Vonge i Arvad Mølle, Brande se dåb #2030 i Brande, hvor faderen Anders Wong er fadder. Niels Andersen Wong får den 26. april 1768 skøde på Arvad mølle af svogeren Andreas Bagger på Hastrup i Thyregod (Brande Gaardhistorie hefte 1, side 18).

LINK: Dåb #2030 i Brande kirkebog 1775, faderen Anders fadder.
LINK: Faderen Anders Nielsen Wong på Donneruplund.
LINK: Niels Andersen Wong den Yngre i Arvad Mølle, Brande sogn.
LINK: Niels Andersen Wong i Ulkær Mølle, Give sogn.
LINK: Niels Andersen Wong i Bregnhoved, Give sogn.


Nr. 2503 1746.07.01 Christen Christensen, Give By. FAR: Christen Pedersen Møller. MOR: Anne Marie Troelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1787 Sillesthoved, Give indirekte: 'Christen Pedersen i Give By en søn Christen.'}
NOTITS: Dato arbitrær meget omtrentlig. Fødedato skønnet. Indirekte gennem FT 1787 i Sillesthoved, hvor søsteren Ane Christensdatter er gift og hvor Christen Christensen 2 år gammel beskrives som "koenes brodersøn i kost for betaling ". Broderen må altså hedde Christen med patronym (som Ane) Christensen, som ikke er født før 1745 og derfor må være født 1745-54.

LINK: Se Ane Christensdatter i Sillesthoved.


Nr. 2572 1754.07.01 Claus Vestesen, Sillesthoved?. FAR: Veste Vestesen. MOR: Kirsten Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter moderen 1805: 'Veste Vestesen i Sillesthoved en søn Claus.'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder fra .

LINK:
LINK: Veste Vestesen i Give By.
LINK: Skifte 1805 efter moderen Kirsten Jespersdatter.


Nr. 2600 1754.07.26 Mikkel Nielsen, Hedegaard. FAR: Niels Lauridsen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Hedegaard (Midtgaard), Give
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hag, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Christen Vestergaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: ? Søren Vestesens kone, Vorslunde, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Vestesen, Vorslunde, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 6 post trinit hafde Niels Lauridsen i Heedegaard en søn til daaben kaldet Michel. Frembaaren af Niels Midtgaards datter ibid: Faddere Christen {Christensen} Hag, Niels Sørensen af Heedegaard, Christen Vestergaard af Bexgaard, Søren Vestensens hustru af Vorslunde.


Nr. 2603 1754.12.29 Mads Nielsen, Hestlund- Lille. FAR: Niels Sørensen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Jensens kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Maren Madsdatter, Hestlund- Store, Give, Søster til Moderen. Gift 1752 i Thyregod af Thyregodlund med Søren Sørensen af Hestlund.
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Hans Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Morten Sørensen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen, Give By, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndagen efter jul hafde Niels Sørensen af Lille Hestlund et barn til daab kaldet Mads. Frembaaren af Christen Jensens kone udi Give {By}. Faddere: Søren Sørensens kone {Maren Madsdatter} i St. Hestlund, Søren Sørensen i Store Hestlund, Hans Sørensen og Morten Sørensen i Byllund.


Nr. 2604 1754.01.19 Niels Larsen, Kollemorten- Nørre, sogn: Øster Nykirke. FAR: Lars Nielsen. MOR: ? Lars Nielsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 1: Kirsten Larsdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Gravers Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Anders Graversen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Niels Pedersen, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Epiph: hafde Las Nielsen i Nør Collem: en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Kirsten Nielsdatter i Store Mosgaard {Give}. Faddere: Kirsten Larsdatter, Gravers Jensen, Anders Graversen af Nørre Collem: {Øster Nykirke} og Niels Pedersen af Sønder Collem: {Øster Nykirke}.
NOTITS: Denne daab er indført i Give kirkebog, men hører til Øster Nykirke, kun bæreren er fra Give sogn. Da det er om vinteren betvivles at så mange faddere ville køre fra Nørre Kollemorten til Give, derfor antages at dåben er sket i Øster Nykirke og præsten har indført den i Give kirkebog af en eller anden grund, han var jo præst i begge sogne.


Nr. 2605 1755.01.19 Thomas Jørgensen, Haustrup, sogn: Øster Nykirke. FAR: Jørgen Thomsen. MOR: ? Jørgen Thomsens kone.
BÅREN AF: Karen Rasmusmdatter, Hundshoved, Nørre Snede
FADDER Nr. 1: Johan Rasmussen Ernst, Egholm, Tørring
FADDER Nr. 2: ? Johansdatter, Egholm, Tørring
FADDER Nr. 3: Jens Foged, Haustrup, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Jens Andersen, Haustrup, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 2 p: Epiph:} hafde Jørgen Thomsen af Havstrup en søn til daaben kaldet Thomas. Frembaaren af Karen Rasmusdatter i [Hunshoed] {Nørre Snede}. Faddere var Johan Ernst {Rasmussen} i Egholm {Tørring}, Jens Foged og Jens Andersen i Havstrup.
NOTITS: Johan Ernst ses i Reserverullen 1741 i Egholm og i Stougaard og Alsted jordebog 1751 i Egholm, hvor han svarer 10 rigsdaler 4 mark, der ses ikke noget hartkorn, så det er ikke en normal fæstegård. Johan Ernst Rasmussen og Else Hansdatter copuleret i Tørring 1724.

LINK: Brejl: Reserverulle 1741 Stougaard og Alsted jordebog.
LINK: Brejl: Stougaard og Alsted jordebog 1751.
LINK: Milloup: Stikord til Tørrings kirkebog.


Nr. 2610 1755.03.25 Niels Villadsen, Farre. FAR: Villads Nielsen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: An Marie Nielsdatter, Farre, Give, 17, søster til faderen.
FADDER Nr. 1: ? Peder Hansens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Jens Jørgensen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paa Marie Bebudelsesdag hafde Villads Nielsen i Farre en søn til daaben Niels kaldet. Frembaaren af hans søster An Marie Nielsdatter. Faddere vare Peder Hansens kone i Farre, Søren Christensen og Jens Jørgensen ibid: og Iver {Jensen} Mølgaard.
Begravelse nr. 6459


Nr. 2612 1755.04.06 Søren Sørensen, Hestlund- Lille. FAR: Søren Sørensen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Johanne Madsdatter, Give?, Faderens brors kone.
FADDER Nr. 1: ? Christen Jensens kone, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Laust Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Har lige overtaget gaarden efter faderen Jens Jensen Hilllerslev.
NÆVNT Nr. 1: Lars? Sørensen, Give?, Broderen Jørgen Sørensen er gift med Maren Christensdatter i Store Hestlulnd. Lars Sørensen render 1739 fra kone og børn i Dørken, Thyregod. bliver skildt 1747, formodes gift igen med Johanne Madsdatter. Dette er usikkert.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen, Give By, Give, Kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1ste Søndag efter Paaske hafde Søren Sørensen i Lille Hestlund en søn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af hans broders kone Johanne Madsda. Faddere vare Christen Jensens kone i Give {By}, Laus Lassen i Byllund, Ole Nielsen i Ullerup og Niels Jensen {Hillerslev} i Hestlund.


Nr. 2614 1755.04.13 Jørgen Jørgensen, Bregnhoved. FAR: Jørgen Johansen. MOR: Ida Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Give By, Give, Jakob Lauridsen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Villadsen, Bregnhoved, Give, Vel nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Bregnhoved, Give, Ikke eller kendt.
FADDER Nr. 3: Søren Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Hans Christensen, Sillesthoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem die {Dom 2 post Pasch} hafde Jørgen Johansen i Brenhoed en søn til daaben kaldet Jørgen. Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards hustru {Karen Jensdatter} i Give {By}. Faddere vare Jens Villadsen, Jens Pedersen af Brenhoed, Søren Vestesen i Give og Hans Christensen i Silleshoed.


Nr. 2615 1755.05.08 Lars Laustsen, Bøllund. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
BÅREN AF: Anne Jakobsdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Anne Jakobsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Give By, Give, Jakob Lauridsen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 3: Hans Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen, Hestlund- Lille, Give
FADDER Nr. 5: Niels Sørensen, Hestlund- Lille, Give
NÆVNT Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Aschenci: Christi hafde Laust Larsen i Byllund en søn til daaben kaldet Las. Frembaaren af Morten Sørensens kone {Anne Jakobsdatter} i Byllund. Faddere var Jacop {Lauridsen} Vestergaards kone {Karen Jensdatter} i Give {By}, Morten Sørensen og Hans Sørensen i Byllund, Søren Sørensen og Niels Sørensen i Lille Hestlund.
Begravelse nr. 6607
NOTITS: Begravet 1763 syv år gammel.


Nr. 2617 1755.07.27 ? Peders/en/datter, Bæksgaard. FAR: Peder Nielsen Nørgaard. MOR: ? Peder Nielsen Nørgaards kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Tromborg, Give
FADDER Nr. 1: ? Morten Pedersens kone, Bæksgaard, Give, Fra FT 1787 i Navnløs ville hun hedde Ane Jensdatter *1713c.
FADDER Nr. 2: Christen Vestergaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Søren Knudsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 9 post Trinit: havde Peder Nielsen i Bexgaard et barn til daaben nafnl: {navnet mangler}. Frembaaren af An Nielsdatter fra Tromborg. Faddere vare Morten Pedersens hustru i Bexgaard, Christen Vestergaard, Søren Knudsen og Johannes Pedersen ibid:
NOTITS: Faderens tilnavn Nørgaard fra dåb 1760.


Nr. 2618 1755.08.03 Mikkel Christian Hansen, Bøllund. FAR: Hans Sørensen. MOR: ? Hans Sørensens kone.
BÅREN AF: Maria Pedersdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Lars Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensens kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 10 post Trinit hafde Hans Sørensen i Byllund en søn til daaben kaldet Michel Chritian. Frembaaren af Maria Pedersdatter i Give. Faddere vare Jens {Jensen} Hyldeløf i {Store} Hestlund, Jørgen Sørensen ibid:, Lars Lassen af Byllund og Christen Jensens hustru i Give.
Begravelse nr. 6679
NOTITS: Begravet 1767, 12 år gammel.


Nr. 2620 1755.08.31 Niels Olesen, Farre. FAR: Ole Andersen Bank. MOR: ? Ole Andersen Banks 1. kone.
BÅREN AF: ? Jørgen Banks kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 2: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mads Madsen, Loftlund, Give
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Bank, Farre, Give, Måske bror til Ole Bank, så ville han hedde Andersen.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 14 post Trinit hafde Ole {Andersen} Banch i Farre en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Jørgen Banchs hustru ibid: Faddere vare Christen Nielsens hustru, Iver {Jensen} Mølgaard og Peder Hansen ibid: item Mads Madsen i Loftlund.
Begravelse nr. 6477
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel. Jørgen Bank ellers ikke set, uklart hvad hans patronym er.


Nr. 2622 1755.10.05 Navnløs, Bæksgaard. FAR: Morten Pedersen. MOR: Ane? Jensdatter?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Samme dag {Dom 19 Post Trinit:} hafde Morten Pedersen af Bexgaard 2de drengebørn, af hvilke den ene {Navnløs} død før den kom til Kirche. De øvrige tvende Jens og Jørgen kaldet blev frembaaren af Peder Nielsens hustru i Bexgaard og Christen Christensens datter ibid: Faddere var Christen Nørgaard og Johannes Pedersen ibid:, An {Nielsdatter} Tromborg og Johanne Nielsdatter i Oxenbierre.
NOTITS: Moderens mulige navn fra FT 1787 i Navnløs, Give. Ane Nielsdatter i Tromborg se #2617.


Nr. 2623 1755.10.05 Jens Mortensen, Bæksgaard. FAR: Morten Pedersen. MOR: Ane? Jensdatter?.
BÅREN AF: ? Peder Nielsens kone, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 1: Christen Nørgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Anne Nielsdatter, Tromborg, Give, Se #2617 for Nielsdatter.
FADDER Nr. 3: Johanne Nielsdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Bæksgaard, Give, Får børn i Bæksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 19 Post Trinit:} hafde Morten Pedersen af Bexgaard 2de drengebørn, af hvilke den ene {Navnløs} død før den kom til Kirche. De øvrige tvende Jens og Jørgen kaldet blev frembaaren af Peder Nielsens hustru i Bexgaard og Christen Christensens datter ibid: Faddere var Christen Nørgaard og Johannes Pedersen ibid:, An {Nielsdatter} Tromborg og Johanne Nielsdatter i Oxenbierre.
NOTITS: Moderens mulige navn fra FT 1787 i Navnløs, Give. Ane Nielsdatter i Tromborg se #2617.


Nr. 2624 1755.10.05 Jørgen Mortensen, Bæksgaard. FAR: Morten Pedersen. MOR: Ane? Jensdatter?.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 1: Christen Nørgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Anne Nielsdatter, Tromborg, Give, Se #2617 for Nielsdatter.
FADDER Nr. 3: Johanne Nielsdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Bæksgaard, Give, Datter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 19 Post Trinit:} hafde Morten Pedersen af Bexgaard 2de drengebørn, af hvilke den ene {Navnløs} død før den kom til Kirche. De øvrige tvende Jens og Jørgen kaldet blev frembaaren af Peder Nielsens hustru i Bexgaard og Christen Christensens datter ibid: Faddere var Christen Nørgaard og Johannes Pedersen ibid:, An {Nielsdatter} Tromborg og Johanne Nielsdatter i Oxenbierre.
NOTITS: Moderens mulige navn fra FT 1787 i Navnløs, Give. Ane Nielsdatter i Tromborg se #2617.


Nr. 2625 1755.10.12 Poul Madsen, Farre. FAR: Mads Elkær. MOR: ? Mads Elkærs kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter Høglund, Farre (Gammel Mølle), Give, Niels Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Vestesen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 2: Villads Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: ? Peder Hansens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Farre (Gammel Mølle), Give
NÆVNT Nr. 2: Peder Hansen, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 20 post Trinit: hafde Mads Elkiær i Farre en søn til daaben Poul kaldet. Frembaaren af Niels Pedersens hustru i Gammel Mølle. Faddere vare Søren Vestesen i Vorslunde, Villas Nielsen i Farre og Peder Hansens hustru ibid:


Nr. 2627 1755.10.19 Christen Nielsen, Ullerup. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
BÅREN AF: Johanne? Jens Hansens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Ullerup, Give, Ole Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen, Ullerup, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Ole Nielsen Ullerup, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 21 post Trinit: hafde Niels Christensen i Ullerup et barn til daaben Christen kaldet. Frembaaren af Jens Hansens hustru i Ullerup. Faddere vare Søren Knudsen i Bexgaard, Niels Madsen ibid. og Ole {Nielsen} Ullerups hustru {Mette Christensdatter}.


Nr. 2629 1756.01.06 Christen Andersen, Farre. FAR: Anders Christensen Bødker. MOR: ? Anders Christensen Bødkers kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Farre?, Give
FADDER Nr. 1: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 4: Hans Iversen Smed, Farre, Give, Lige blevet gift med enke i Farre.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Epiphan hafde Anders {Christensen} Bøker i Farre en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Maren Christensdatter. Faddere vare Christen Nielsens hustru {Kirsten Nielsdatter} ibid:, Peder Hansen og Iver {Jensen} Mølgaard, item Hans {Iversen} Smed.
NOTITS: Det er ikke ham der dør 1763, for han ses i FT 1787.


Nr. 2630 1756.01.18 Lars Nielsen, Hedegaard (Vestergaard). FAR: Niels Larsen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Tygesens kone, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 1: Christen Tygesen, Østerhoved, Givskud, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Vestesen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Karen Nielsdatter, Hedegaard, Give, 16, datter af forældrene.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Epiphan hafde Niels Larsen i Heedegaard en søn til daaben kaldet Lars. Frembaaren af Christen Thygesens hustru i Østerhoe {Givskud}. Fadddere vare Christen Tygesen ibid:, Søren Vedstesen i Vorslunde, Niels Sørensen i Heedegaard og Niels Larsens datter ibid:
NOTITS: Moderen evt. Kirsten Jensdatter fra FT 1787 Givskov.


Nr. 2632 1756.02.08 Rasmus Jonsen?, Farre. FAR: Jon?. MOR: ? Jons kone.
BÅREN AF: ? Peder Hansens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Jakob Lund, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Mads Madsen Loftlund, Loftlund, Give
FADDER Nr. 4: Karen Ferdinands, Farre, Give, Gift med eller datter af Ferdinand Sørensen †1756 Farre.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 5 post Epipha: hafde [J]on en søn til daaben kaldet Rasmus. Frembaaren af Peder Hansens hustru ibid: Faddere ere Iver {Jensen} Mølgaard, Jacop Lund, Mads {Madsen} Loftlund og Karen Ferdinands {Ferdinand Sørensen}.


Nr. 2633 1756.03.25 Christen ?, Ullerup. FAR: Ole? Nielsen. MOR: ? Ole Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Enkelunds kone, Farre?, Give
FADDER Nr. 1: Christen Enkelund, Farre?, Give
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Store, ?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Die Visti: Mariæ hafde Nielsen et barn til daaben Christen kaldet, frembaaren af Xsten Enkelunds hustru. Fadderne vare Christen Jenßen af Giuve, Xsten Enklund og Johanne Xstens datter af Ullerup og Store Ped: Xstensen.
NOTITS: Gennemstreget er to faddere Jens Bachensen af Wllerup og Søren Smed af Giuve.


Nr. 2635 1756.04.04 Veste Hansen, Farre. FAR: Hans Iversen Smed. MOR: Maren Sørensdatter Vestes.
BÅREN AF: Bodil Gravelsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Anders Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Farre, Give, Iver Jensen Mølgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 5 Søndag i Fasten hafde Hans {Iversen} Smed i Farre en søn til daaben kaldet Vedste. Frembaaren af Bodil Gravelsdatter i Farre. Faddere vare Anders Bøcker, Christen Nielsen, Peder Hansen, Iver {Jensen} Mølgaards hustru {Maren Sørensdatter} i Farre.
Begravelse nr. 6483
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel i epidemi. Moderen må have været gift med en Veste, blev i juli 1755 gift med faderen.


Nr. 2637 1756.04.25 Søren Nielsen, Vorslunde. FAR: Niels Sørensen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Hedeby, Hedeby, Ringive, Formodentlig moderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Vestesen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Kollemorten, Øster Nykirke, Ses i Stougaard jordebog 1760 i Haustrup, Øster Nykirke. Brejl.
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Qvasimode Geniti hafde Niels Sørensen af Vorslunde et barn til daaben kaldet Søren. Frembaaren af Kirsten Heedeby i Heedeby {Ringive}. Faddere vare Søren Vedstedsen i Vorslunde, Jens Andersen i Collemorten {Haustrup, Øster Nykirke} og Jacob Larsens hustru {Karen Jensdatter} i Give {By}.
LINK: Stougaard jordebog 1760, Erik Brejl.


Nr. 2638 1756.05.09 Peder Villadsen, Farre. FAR: Villads Nielsen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Johannesdatter, Farre (Mølgaard), Give, Bent Nielsen Mølgaards kone.
FADDER Nr. 1: Mads Jespersen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Anders Christensen Bødker, Farre, Give, Far til Christen Andersen *1757c, FT 1787 enkemand.
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Bent Nielsen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Johannesdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Jubilate hafde Villads Nielsen i Farre en søn til daaben kaldet Peder. Frembaaren af Bendt {Nielsen} Mølgaards hustru {Maren Johannesdatter}. Faddere vare Mads Jespersen, Anders Christensen {Bødker} og Christen Nielsens hustru i Farre.
Begravelse nr. 6498
NOTITS: Begravet 8 måneder gammel.


Nr. 2639 1756.05.09 Jesper Vestesen, Sillesthoved. FAR: Veste Vestesen. MOR: Kirsten Jespersdatter.
BÅREN AF: Maren Jespersdatter, Give By, Give, Moderens søster, Søren Vestesens kone. Hendes navn fra hartkorns analyse i Give By, gift på samme gård som Søren Vestesen med efterfølgeren Ole Nielsen Nørgaard..
FADDER Nr. 1: Christian Thomsen, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 2: Hans Christensen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Mette Iversdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Jens Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Vestesen, Give By, Give, Konen Maren Jespersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Bregnhoved, Give, Konen Mette Iversdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Die Eod: {Dom Jubilate} hafde Vedste Vedstesen i Sillesthoed en søn til daaben kaldet Jesper. Frembaaren af Søren Vedstedsens hustru {Maren Jespersdatter} i Give {By}. Faddere var Christian Thomsen i Farre Mølle, Hans Christensen og Anders Jepsen i Sillesthoed, Jyrgen Johansen og Jens Pedersens hustru {Mette Iversdatter} i Breinhoed.
Begravelse nr. 6493
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 1956 1756.07.01 Navnløs, Bøllund. FAR: Laust Lassen. MOR: ? Laust Lassens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 22 post Trinit blef Lavst Lassens dreng af Byllund i sit alders 7 aar jordet.'}
Begravelse nr. 6607
NOTITS: Datoen arbitrær midt i året, som passer med dødsalderen 7 år gammel i 1763.


Nr. 2641 1756.07.18 Jakob Mortensen, Bøllund. FAR: Morten Sørensen. MOR: Birte Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Sørensdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, Jakob Andersens 2.? kone. Evt. ikke moderen, som kunne være en evt. 1. kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Andersen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Vel moderens far. Konen Maren Sørensdatter bærer. Jakob Andersen *1687c Bregnbjerg, Hammer †1768 Ørnsholt, Øster Nykirke. Han er her 69 år gammel. Problem moderen gift 1749 i Thyregod, hvor faderen skal være Jakob Pedersen af Hindskov, Thyregod. Problem ikke løst.
FADDER Nr. 2: ? Hans Sørensens kone, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Lars Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Søren Larsen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 5 p: Trinit: hafde Morten Sørensen i Byllund en søn til daaben kaldet Jacob. Frembaaren af Jacob Andersens kone {Karen Sørensdatter} i Ørensholt {Ørnsholt, Øster Nykirke}. Faddere vare Jacob Andersen i Ørnsholt, Hans Sørensen hustru i Byllund, Lars Larsen og Søren Lassen ibid:
Begravelse nr. 7562
NOTITS: Moderen Anne (eller Birthe) Jakobsdatter *1728c †1775 Bøllund, Give. PROBLEM: hendes navn ikke klart. Jakob Mortensen gifter sig senere med en Skov af Give By og bliver så selv kaldt Skov.

LINK: Jakob Andersen, Ørnsholt, Øster Nykirke. Se ovenfor, måske helt forkert.


Nr. 2642 1756.08.15 Christen Jensen, Bregnhoved. FAR: Jens Pedersen. MOR: Mette Iversdatter.
BÅREN AF: Karen Villadsdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Hans Christensen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 9 post Trinit hafde Jens Pedersen af Brenhoed en søn til daaben Christen kaldet. Frembaaren af Peder {Christensen} Hages hustru {Karen Villadsdatter} i Give {By}. Faddere var Hans Christensen og Anders Jepsen af Sillesthoed og Peder {Christensen} Hag af Give bye.
Begravelse nr. 6599
NOTITS: Begravet 7 år 1 måned gammel i 1763 i Give By.


Nr. 2644 1756.09.05 Dødfødt, Nederdonnerup. FAR: Søren Jensen. MOR: ? Søren Jensens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {Dom 12 post Trinit} blef et dødfødt barn Søren Jensens i Nederdonnerup jordet.'}
Begravelse nr. 6495


Nr. 2647 1757.02.20 Andreas Jensen, Bregnhoved. FAR: Jens Villadsen. MOR: Katrine Jensdatter.
BÅREN AF: Else Katrine Andersdatter Wong, Donneruplund, Give, 17, datter af Anders Nielsen Wong.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Wong, Donneruplund, Give, Datter Else Katrine, 17, bærer.
FADDER Nr. 2: Hans Christensen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Ida Jensdatter, Bregnhoved, Give, Jørgen Johansens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Konen Ida Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fastelavns Søndag hafde Jens Villadßen i Breinhoed en søn til daaben Andreas kaldet. Frembaaren af Anders Nielsens {Wongs} datter {17 Else Katrine Andersdatter Wong} paa Dunrup {Donneruplund}. Faddere vare Seign Anders Nielsen {Wong}, Hans Andersen {Christensen!} fra Sillesthoed, Jørgen Johansens kone {Ida Jensdatter} i Breinhoed.
NOTITS: Moderen kaldet Trine.


Nr. 2648 1757.04.03 Niels Olesen, Farre. FAR: Ole Andersen Bank. MOR: ? Ole Andersen Banks kone.
BÅREN AF: ? Peder Hansens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: ? Villads Nielsen Gravels kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Villads Nielsen Gravel, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Palmesøndag hafde Ole {Andersen} Bank i Farre en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af Peder Hansens hustru ibid: Faddere vare Iver {Jensen} Mølgaard, Peder Hansen og Villads {Nielsen} Gravels hustru.
NOTITS: Moderen 1. kone *1713c- †1764 Farre


Nr. 2650 1757.05.01 Jens Jakobsen, Give By (Vestergaard). FAR: Jakob Lauridsen Vestergaard. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Jørgensen Donnerups kone, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 1: ? Anders Møllers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Ane Marie Troelsdatter, Give By, Give, Christen Pedersens kone.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Hyldeløv
NÆVNT Nr. 1: Niels Jørgensen Donnerup, Søndersthoved, Give, Af Wong-dynastiet.
NÆVNT Nr. 2: Anders Møller, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Pascha hafde Jacob {Lauridsen} Vestergaard i Give en søn til daaben kaldet Jens. Frembaaren af Niels Jyrgensens hustru paa Syndersthoed. Faddere vare Anders Møllers hustru i Give {By}, An Marie Troelsdatter ibid:, Christen Jensen og Jens {Jensen} Hyldeløv.
Begravelse nr. 6955
NOTITS: Død 1794 i Sillesthoved ved hans søster Mette Jakobsdatter. Niels Jørgensen Donnerup er ud af Wong dynastiet på Donneruplund.

LINK: Wong Dynastiet


Nr. 2652 1757.05.06 Christen Olesen, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Moderen stedmor. Christen Andersen Enkelunds kone.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen Enkelund, Enkelund, Thyregod
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Christen Larsens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: ? Christen Jensens kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Larsen, Ullerup, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Almindelig bededag hafde Ole Nielsen i Ullerup en søn til daaben kaldet Christen. Frembaaren af Christen {Andersen} Enkelunds hustru {Maren Jensdatter} i Enkelund {Thyregod]. Faddere ere Christen {Andersen} Enkelund og Niels Madsen af Bexgaard, Johanne Christensdatter i Ullerup, Christen Lassens hustru ibid: og Christen Jensens hustrue i Give {By}.


Nr. 2653 1757.05.29 ? Jens/en/datter, Bregnhoved. FAR: Jens Jensen, Bøllund, Give. MOR: Lene Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Forrige degn Jens Nielsen Holms kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paa 1ste Pintse dagblef et uægte barn døbt i Give Kirche. {navn mangler}. Frembaaren af Jens {Nielsen} Holms kone {Maren Pedersdatter} i Give Bye, hvor da blef udlagt til barnefader en gift mand nafnl: Jens Jensen fra Byllund. Moderen dertil er Lene Sørensdatter i Breinhoed.
NOTITS: Moderen måske født 1727 i Nederdonnerup, ville være 30 år gammel. Jens Jensen bortrømte fra sognet, hvilket vel har med bøden at gøre. Lene sad skrifte for det et år efter i juni 1758, se link.

LINK: Lene Sørensdatters skrifte juni 1758.


Nr. 2654 1757.06.12 Laust Nielsen, Bøllund. FAR: Niels Larsen. MOR: ? Niels Larsens kone.
BÅREN AF: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Gift med Morten Sørensen, ikke familie så vidt det kan ses.
FADDER Nr. 1: ? Hans Sørensens kone, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Laust Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Niels Larsen, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Sørensen, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Die Eod {Dom 1 post Trinit:} hafde Niels Larsen i Byllund en søn til daaben kaldet Lavst. Frembaaren af Morten Sørensens hustru {Birte Jakobsdatter} i Byllund. Faddere var Hans Sørensens hustru og Lavst Lassen i Byllund, item Niels Larsen i Heedegaard etc:


Nr. 2655 1757.07.03 Niels Christensen, Givskov. FAR: Christen Johansen. MOR: Ane Marie Christensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Jørgensen Donnerups kone, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 1: Christen Jørgensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Mads Østergaard, Give By (Østergaard), Give
FADDER Nr. 3: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Jørgensen Donnerup, Søndersthoved, Give, Af Wong-dynastiet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 post Trinit hafde Christen Johansen i Gifskov en søn til daaben Niels kaldet. Frembaaren af Seign: Niels Jørgensens hustru fra Syndershoed. Faddere var Christen Jørgensen af Givskov, Mads Østergaard og Jacob {Lauridsen} Vestergaard fra Give.


Nr. 2656 1757.08.28 Klaus Sørensen, Give By. FAR: Søren Vestesen. MOR: Maren Jespersdatter.
BÅREN AF: ? Christen Tygesens kone, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 1: ? Christen Sørensens kone, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Mads Thomsen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Niels Jørgensen Donnerup, Søndersthoved, Give, Af Wong-dynastiet.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jespersdatter, Sillesthoved, Give, Kirsten Jespersdatter gift med faderens bror Veste Vestesen. Hun bliver gift fra Uhe, Ringive; Maren Jespersdatter fra Lindeballe, de er søstre.
NÆVNT Nr. 1: Christen Tygesen, Østerhoved, Givskud, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Sørensen, Give By, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Veste Vestesen, Sillesthoved, Give, ?Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 12 p: Trin: hafde Søren Vedstesen i Give {By} en søn til daaben kaldet Claus. Frembaaren af Christen Tygesens hustru i Østerhoe. Faddere vare Christen Sørensens hustru i Give, Mads Thomsen og Jacob {Lauridsen} Vestergard ibid:, Seign: Niels Jørgensen {Donnerup} fra Syndersthoed og Vested Vedstedsens hustru {Kirsten Jespersdatter} i Sillesthoed.
Begravelse nr. 6515
NOTITS: Begravet 1 år og 9 måneder gammel.


Nr. 2657 1757.09.11 Hans Jensen, Ullerup. FAR: Jens Hansen. MOR: Johanne?.
BÅREN AF: Else Katrine Andersdatter Wong, Donneruplund, Give, 17, Anders Nielsen Wongs datter. Hun kaldes her Donrup efter herregården Donneruplund.
FADDER Nr. 1: ? Niels Christensens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Store, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Peder Christensen, Lilles kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Lille, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 14 post Trinit: hafde Jens hansen i Ullerup en søn til daaben Hans kaldet. Frembaaren af Jomfr: Dunrup {Else Katrine Andersdatter Wong}. Faddere vare Niels Christensens hustru, St: Ped: Christensen, Ole Nielsen og Lille Ped: Christensens hustru i Ullerup.


Nr. 2658 1757.09.18 Niels Nielsen, Farre. FAR: Niels Nielsen Gravel. MOR: ? Niels Nielsen Gravels kone.
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 15 post Trinit: hafde Niels {Nielsen} Gravel af Farre en søn til daaben Niels kaldet. Frembaaren af {tom plads} i Farre. Faddere var Iver {Jensen} Mølgaard, Peder Hansen og [Si..de. Bierg].


Nr. 2659 1757.10.02 Niels Pedersen, Bæksgaard. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens kone.
BÅREN AF: Ane Nielsdatter, Tromborg, Give
FADDER Nr. 1: ?, Bæksgaard, Give, Mette Frandsdatter ældste datter.
FADDER Nr. 2: Søren Knudsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Christen Christensen Vestergaard, Bæksgaard (Vestergaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Mette Frandsdatter, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 17 post Trini: hafde Peder Nielsen i Bexgaard en søn til daaben kaldet Niels. Frembaaren af An Nielsdatter i Tromborg. Faddere vare Mette Frantzdatters ældste datter i Bexgaard, Søren Knudsen, Morten Pedersen og Christen {Christensen} Vestergaard ibid:


Nr. 2660 1757.10.02 Jesper Hansen, Farre. FAR: Hans Iversen Smed. MOR: Maren Sørensdatter Vestis.
BÅREN AF: ? Hansdatter, Farre, Give, Over 16 år formodentlig, faderens datter af 1. ægteskab.
FADDER Nr. 1: Karen Pedersdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Villads Nielsen Gravel, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod die {Dom 17 post Trini:} hafde Hans {Iversen} Smed i Farre en søn til daaben kaldet Jesper. Frembaaren af hans ældste datter {NN Hansdatter}. Faddere vare Villas Nielsens {Gravels} hustru {Karen Pedersdatter} i Farre, Peder Hansen og Iver {Jensen} Mølgaard ibid:


Nr. 2662 1757.11.20 Jørgen Nielsen, Søndersthoved. FAR: Niels Jørgensen. MOR: ? Niels Jørgensens kone.
BÅREN AF: Kirsten Frandsdatter, Hundsbæk, Læborg, Hun kommer fra Give eller omegn, Peder Poders kone. Mor i 1. ægteskab til Christen Pedersen Donnerups kone Anne Olesdatter.
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen Poder, Hundsbæk, Læborg, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen Donnerup, Lundgaard, Hvejsel, Bosat Donneruplund 1743c - 49 og 1760 - 84. Han var gift 1. med faderens (faster) fars søster Birgitte Nielsdatter Wong †1748 Donneruplund.
FADDER Nr. 3: Christen Thomsen, Farre Mølle, Farre
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Seign. Niels Jørgensen paa Syndersthoed hafde Dom: 24 post Trinit et barn til daaben /:kaldet Jørgen:/ frembaaren af Seign. {Peder Sørensen} Poders hustru {Kirsten Frandsdatter} fra Hundsbeck {Læborg sogn}. Faddere var Monsr {Peder Sørensen} Poder Monsr Christen Pedersen {Donnerup} fra Lundgaard i Hveisel Sogn Christian {Christen Thomsen} i Farre Mølle etc:


Nr. 1974 1757.12.18 Dødfødt, Farre. FAR: Jakob Lund. MOR: ? Jakob Lunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 4 Advent blef Jacob Lunds dødfødde barn af Farre jordet.'}
Begravelse nr. 6504


Nr. 1961 1758.01.15 Navnløs, Bregnhoved. FAR: Jørgen Johansen. MOR: Ida Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Dom Sexagesima blef Jørgen Johansens barn af Breinhoed jordet. .' }
Begravelse nr. 6505
NOTITS: Datoen er et rent skøn, da barnet ikke er blevet døbt. Derfor skønnes det at have været højst nogle uger gammel.


Nr. 2663 1758.02.26 Laus Christensen, Søndersthoved (Skovhuset). FAR: Christen Jensen. MOR: ? Christen Jensens kone.
BÅREN AF: ?, Hestlund- Lille, Give, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Jørgensen Donnerup, Søndersthoved, Give, Af Wong-dynastiet.
FADDER Nr. 2: Henning Bierg?, Hestlund- Lille, Give, Ellers ikke kendt.
FADDER Nr. 3: Lene Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Christensen Skov
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Jensen i Skouhuset hafde d. 3 Søndag i fasten 1 Søn til daaben Laus kaldet frembaaren af Koenens søster fra Lille Hestlund. Fadderne vare Sign: Niels Jørgensen fra Syndersthoe Henning [Bierg] fra Lille Hestlund, og Christen {Christensen} Skous kone af Give bye:


Nr. 2664 1758.03.24 Søren Nielsen, Give By. FAR: Niels Nielsen Bæk den ældre. MOR: Ane Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Sørensdatter, Sønder Kollemorten?, Øster Nykirke?, Konens søster, datter af Søren Iversen i Sønder Kollemorten, .
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Guive Niels {Nielsen} Bæch hafde paa Lang: fredag 1 Søn til daaben Søren kaldet frembaaren af hans Koenis Søster, fadderene vare:
NOTITS: Ingen faddere angivet.


Nr. 2665 1758.03.24 Philip Eriksen, Nederdonnerup. FAR: Erik Phillipsen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Hosum, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præstens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Jesper Jensen, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Hansen Hosum, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten i Øster Nykirke, og dermed også Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Erik Phillipsen af Neder Dunnerup hafde 1 Søn til daab eodem die {Lang: fredag} Phillippus kaldet frembaaren af Mad: Hosum i Giuve {By} fadderne vare Niels {Sørensen} Skoue, Søren Jensen og Jesper ibid etc:


Nr. 2666 1758.04.09 Jørgen Jensen, Farre. FAR: Jens Jørgensen. MOR: ? Jens Jørgensens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Forrige degn Jens Nielsen Holms kone.
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Ullerup, Give, Han kunne hedde Niels Ullerup også hvis han boede andetsteds, her ikke antaget.
FADDER Nr. 3: Mads Madsen, Loftlund, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Jørgensen af Farre hafde samme Søndag {Dom 2 post Pasch:} 1 Søn til daaben Jørgen kaldet frembaaren af Jens {Nielsen} Holms Hustru {Maren Pedersdatter} i Giuve, fadderene vare Iver {Jensen} Mølgaard, Niels Ullerup item Mads Madsen i Loftlund.


Nr. 2667 1758.04.09 Hieronymus Henriksen, Hedegaard. FAR: Henrik Pedersen. MOR: ? Henrik Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Carl Hadlers kone
FADDER Nr. 1: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give, Gift med Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Søren Jensen Vestergaard (Vestergaard), Niels Sørensens far.
NÆVNT Nr. 1: Carl Hadler, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hendrik Pedersen i Hedegaard hafde eodem die {Dom 2 post Pasch:} 1 Søn til daaben kaldet Hieronymus frembaaren af Monsr. Hadlers Koene i Giuve Fadderne vare Jacob Vestergaards hustrue ibid, Niels Vestergaard i Hedegaard Søren Verstergaard ibid:


Nr. 2669 1758.05.15 Jens Nielsen, Nederdonnerup. FAR: Niels Sørensen Skov. MOR: ? Niels Sørensens Skovs kone.
BÅREN AF: ? Peder Hansens kone, Farre, Give, Kunne være søster til moderen eller faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Farre, Give, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jesper Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels {Sørensen} Skou i Neder Dunrup hafde 2den Pintze dag 1 Søn til daaben Jens kaldet frembaaren af Peder Hansens Koene i Farre Fadderne vare Peder Hansen, Jesper Jensen og Søren Sørensen fra Neder Dunrup.


Nr. 1957 1758.07.01 Christen Laustsen, Bøllund. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1787 og FT 1801: 'Laust Larsen i Bøllund en søn Christen.'}
Begravelse nr. 7121
NOTITS: Datoen 1. juli er arbitrær indenfor året som er to år før søsteren Anne, der i FT 1801 skrives to år yngre end ham. Død på vandring i Grene sogn, hvor han blev begravet.


Nr. 2670 1758.07.02 Niels Christensen, Farre. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Hansens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Farre, Give, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Ole Andersen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mads Jespersen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Niels: i Farre 6te Dom: post Trinit havde af en Søn til daabenNiels kaldet frembaaren af N: {... tom plads ...} fadderene vare Peder Hansen, Iver {Jensen} Mølgaard, Ole {Andersen} Banch og Niels Jepsen alle af Farre.


Nr. 2674 1758.09.24 Søren Nielsen, Hedegaard. FAR: Niels Sørensen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Carl Hadlers kone
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Henrik Pedersen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Hag, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Carl Hadler, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Sørensen af Hedegaard hafde Dom 18 post Trinit en Søn til daaben, Søren kaldet, frembaaren af Monsr. Hadlers Koene i Giuve. fadderne vare: Søren {Jensen} Vestergaard, Hendrich Pedersen og Christen {Christensen} Hag ibid:


Nr. 2677 1759.01.10 Navnløs, Give By. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.'}
Begravelse nr. 6512


Nr. 2678 1759.01.10 Navnløs, Give By. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.'}
Begravelse nr. 6513


Nr. 2679 1759.02.11 Albert Christian Mortensen, Bøllund. FAR: Morten Sørensen. MOR: Birte Jakobsdatter.
BÅREN AF: Else Katrine Christensdatter Wong, Donneruplund, Give, 19, Anders Nielsen Wongs datter.
FADDER Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Laust Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Nabo, søn Niels Jensen også fadder.
FADDER Nr. 4: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Nabo. Søn af Jens Jensen Hillerslev.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Morten Sørensen af Byllund hafde paa Taksigelsens fæst d: 11 februvarij en Søn til daaben Alber Christian kaldet, frembaaaren af Jomfr. Else Catarine Wonge fra Dunrup, fadderne vare Hans Sørensen og Laust Lassen ibid: Jens {Jensen} Hyldesløf og Niels Jensen {Hillerslev} af Stoer Hestlund.
Begravelse nr. 6516


Nr. 2680 1759.02.25 Jens Pedersen, Farre. FAR: Peder Hansen. MOR: ? Peder Hansens kone.
BÅREN AF: Maren Johannesdatter, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Mads Madsen, Loftlund, Give
NÆVNT Nr. 1: Bent Nielsen Mølgaard, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder hansen af Farre hafde Fastelavns Søndag 1 Søn til daaben Jens kaldet, frembaaren af Bendt Nielsens hustrue {Maren Johannesdatter} Fadderne vare Iver {Nielsen} Mølgaard, Christen Nielsen og Mads {Madsen} Loftlund.


Nr. 2681 1759.04.22 Peder Johannesen, Bæksgaard. FAR: Johannes Pedersen. MOR: Sidsel Knudsdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Bæksgaard, Give, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Nørgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Søren Knudsen, Bæksgaard, Give, Formodentlig konens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Boel, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Johannes Pederßen af Bexgaard hafde Dom: Quasi Modo Geniti, en Søn til daaben Peder kaldet, frembaaren af Mandens Søster sammesteds; Fadderne vare: Peder Nørgaard, Søren Knudsen og Peder {Christensen} Boel alle ibid:
NOTITS: Peder Boels patronym 1761, da konen dør og han gifter sig igen.


Nr. 2682 1759.04.29 Niels Sørensen, Give By. FAR: Søren Nielsen Smed. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Jørgensen Donnerups kone, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 1: Mathias Holdensen Kornbæk, Ulkær Mølle, Give, Moderens stedfar. Moderen født i Jelling.
FADDER Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren {Nielsen} Smed i Giuve hafde 2den Søndag efter Paasken 1 Søn til daaben Niels kaldet frembaaren af Seigr: Niels Jørgensens Hustrue fra Syndersthoe, Fadderne var Mathias Kornbech i Ulkiær Mølle; Jacob {Lauridsen} Vestergaard og Mads Thomsen {Hag} i Giuve.


Nr. 2684 1759.05.13 Theodonis Schultz Hadler, Give By. FAR: Carl Hadler. MOR: ? Carl Hadlers kone.
BÅREN AF: Gravers Nykirkes kone, Øster Nykirke, Der staar ikke kone, men det er altid en kvinde, der bærer.
FADDER Nr. 1: Christian Thomsen, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 2: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Niels Nielsen Bæk, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mons. Hadler i Giuve hafde Dom: 4 post Pasch: 1 Søn til daaben Theodonis Schultz kaldet frembaaren af Gravers Nyekirche Fadderne vare Christian Thomsen fra Farre Mølle, Mads {Thomsen} Hage, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Peder {Christensen} Hag og Niels {Nielsen} Bæch ibid.
Begravelse nr. 6535


Nr. 2687 1759.07.15 Christen Jørgensen, Hestlund- Store. FAR: Jørgen Sørensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Else? Christensdatter, Brande, Moderens søster. Moderen har så vidt det kan ses ikke andre søstre. Hendes forældre Christen Troelsen og Johanne Pedersdatter blev gift 1720 i Ringive og Christen døde 1728, så alle fem børn står i kirkebogen, der er ført i den tid. Else må være død før 1774 i Brande, hvor kirkebogen begynder og hvori hun ikke ses.
FADDER Nr. 1: Niels Henningsen, Hestlund- Lille, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Hestlund- Lille, Give, Slags nabo, muligvis faderens farbror.
FADDER Nr. 3: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 4: Johanne Poulsdatter, Hestlund- Store, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Søn af Jens Jensen Hillerslev, konen Johanne Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jørgen Sørensen af stoer Hestlund hafde Dom: 5 post Trinit: en Søn til daaben Christen kaldet. Frembaaren af koenens Søster {?Else Christensdatter} fra Brande, Fadderne var: Niels Henningsen Niels Sørensen fra Lille Hestlund, og Jens {Jensen} Hyldeløf samt Niels Jensens koene {Johanne Poulsdatter} fra stoer Hestlund.


Nr. 2689 1759.08.19 Veste Nielsen, Give By. FAR: Niels Nielsen. MOR: ? Niels Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Gustav Carl Hadlers kone
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Niels Smed, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Niels Kovtrup, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Gustav Carl Hadler, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hyrden {Niels Nielsen} hafde Dom: 10 post Trinit: en Søn til daaben nafnl Veste. Frembaaren af Monsr. Hadlers Koene Fadderne vare: Mads Thomsen {Hag}. Jacob {Lauridsen} Vestergaard Niels Smed og Niels Koutrup.
NOTITS: Identifikation Niels Nielsen som hyrde †1762 #6568.


Nr. 2690 1759.09.09 Søren Madsen, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten? Jørgensdatter?, Farre, Give, Muligvis en kone før hende.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jens Loftlund, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Iver Jensen, Farre (Mølgaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen, Farre, Give, Konen ?Kirsten Jørgensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Jespersen i farre hafde Dom: 13 post Trinit: en Søn til daaben Søren kaldet frembaaren af Søren Christensens Koene i Farre, faddderne vare Anders {Christensen} Bøcher, Jens Loftlund og Iver {Jensen} Mølgaard.
Begravelse nr. 6521
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.


Nr. 2691 1759.09.25 Dødfødt, Bæksgaard. FAR: Søren Knudsen. MOR: Margrethe Troelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Endnu samme dag {Dom 16 post Trinit} blef Søren Knudsens dødføde barn jordet.'}
Begravelse nr. 6522
NOTITS: Dato fem dage før begravelsen.


Nr. 2692 1759.10.14 Mads Madsen, Loftlund. FAR: Mads Madsen. MOR: Anne Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: Anna Jensdatter, Østerhoved, Givskud, Formodentlig søster til moderen. Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Mads Madsen gammel, Loftlund, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 4: Bent Nielsen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Østerhoved, Givskud, Konen Anna Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Madsen i Loftlund hafde samme dag {Dom: 18 post Trinit:} 1 Søn til daaben {Mads} kaldet frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Anna Jensdatter} i Østerhoved {Givskud}, Fadderne vare gl: Mads Madsen i Loftlund, Peder Hansen Iver {Jensen} Mølgaard og Bendt Nielsen fra Farre.
NOTITS: Barnets navn er en tom plads men kendes fra begravelsen #6779 i 1778. Hverken moderen Anne Margrethe Jensdatter eller bæreren Anna Jensdatter ser ud til at være født i Give sogn, snarere i Givskud hvor Anna er gift.

LINK: Agerbæk. Anna Jensdatter *1722- †1800 Østerhoved, Givskud. Gift 1747 i Givskud med Christen Nielsen *1722c †1787+.


Nr. 2693 1759.10.21 Søren Vestesen, Skærhoved. FAR: Veste Vestesen. MOR: Kirsten Jespersdatter.
BÅREN AF: Anna Jensdatter, Østerhoved, Givskud, Formodentlig søster til moderen. Christen Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give, Nabo i Sillesthoved.
FADDER Nr. 2: Hans Christensen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Søn af Anders Jepsen, opvokset med faderen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Østerhoved, Givskud, Konen Anna Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Veste Vestesen i Schiærhoed hafde Dom. 19 post Trinit: et Barn til daaben Søren kaldet frembaren af Christen Nielsens Husture {Anna Jensdatter} i Østerhoeved {Givskud}, Fadderne vare, Anders Jepsen, Hans Christensen og Søren Andersen alle af Sillesthoe.
NOTITS: Fadderne er naboer til Veste Vestesen som er født og først boede i Sillesthoved før han flytter til Skærhoved. Faderen er vel opvokset ved Hans Christensen, der overtog den gård Veste er født på.


Nr. 2696 1759.11.04 Clemmen? Larsen, Hestlund- Store. FAR: Lars Langelund. MOR: ? Lars Langelunds kone..
BÅREN AF: Johanne Poulsdatter, Hestlund- Store, Give, Gift med Niels Jensen Hillerslev. Hun er født i Skibet sogn.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Hans Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Morten Sørensen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Stoer Hestlund Las Langlund hafde samme dag {Dom: 21 post Trinit:} en Søn til daaben C[lemen?] kaldet, frembaaren af Niels Jensens Koene {Johanne Poulsdatter} i stoer Hestlund, Fadderne vare Jens {Jensen} Hyldesløf , Hans Sørenen og Morten Sørensen fra Bylllund.
Begravelse nr. 6525
NOTITS: Død en måned gammel. Navnet er utydeligt skrevet. Langelund ligger i Ringive sogn. Lars Langelund ikke set derefter i Give sogn, må være flyttet væk igen.


Nr. 2698 1759.12.02 Anders Christensen, Stenbjerglund. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Givskud, Gift med Søren Madsen
FADDER Nr. 1: Søren Didriksen, Stenbjerglund, Give
FADDER Nr. 2: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Bent Nielsen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 4: Peder Hansen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Givskud, Konen Anne Pedersdatter fadder. Søren Madsen er bror til Mads Madsen i Loftlund, Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Pedersen stienbierg hafde Dom 1 Advent en Søn til daaben Anders kaldet frembaaren af Søren Madsens Hustrue i Gifskud, Fadderne vare Søren didrichsen ibid: {Stenbjerglund} Iver {Jensen} Mølgaard, Bendt Nielsen {Mølgaard} og Peder Hansen fra Farre.


Nr. 2701 1759.12.27 Dødfødt, Give By. FAR: Niels Nielsen Bæk. MOR: Else Sørensdater.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelse: 'Paa Nytaardagen blef et dødfødt barn Niels {Nielsen} Bech i Give Bye tilhørende jordet.'}
Begravelse nr. 6528
NOTITS: Fødslen 5 dage tilbage fra begravelsen.


Nr. 2702 1760.02.24 Søren Eriksen, Nederdonnerup. FAR: Erik Phillipsen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette? Sørensdatter?, Nederdonnerup, Give, Moderens mor formodentlig, gift med Søren Fæstersen.
FADDER Nr. 1: Søren Fæstersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Jesper Jensen, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Erich Phillipsen af Nederdunrup hafde 1 Søndag i Fasten 1 Søn til daaben Søren kaldet frembaren af Hans Koenes Moder {Mette? Sørensdatter?}; Fadderne vare Søren Fæsteßen, Jørgen Lassen, Søren Jensen og Jesper {Jensen} fra Neder Dunrup.


Nr. 2703 1760.03.02 Christen Christensen, Give By. FAR: Christen Christensen Skov. MOR: Lene Jensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Jørgensen Donnerups kone, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: ? Nielsen, Give By, Give, Bror til Søren Nielsen Smed
FADDER Nr. 4: ? Gustav Carl Hadlers kone
NÆVNT Nr. 1: Niels Jørgensen Donnerup, Søndersthoved, Give
NÆVNT Nr. 2: Søren Nielsen Smed, Give By, Give, Bror fadder.
NÆVNT Nr. 3: Gustav Carl Hadler, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Skoue af Giuve hafde dend 2den Søndag i Faste en Søn til daaben Christen kaldet frembaaren af Monsr. Niels Jørgensens Koene fra Syndersthoed, Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Jacob {Lauridsen} Vestergaard og Søren Smeds Broder alle fra Giuve item Mad: Hadler.


Nr. 2704 1760.03.05 Niels Nielsen, Vorslunde. FAR: Niels Sørensen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Nielsen? Øgelunds kone, Øgelund, Give
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen? Øgelund, Øgelund, Give
FADDER Nr. 2: Rasmus Jensen, Hedeby, Ringive, Moderens bror
FADDER Nr. 3: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Sørensen fra Vorslunde hafde d: 5 Marti en Søn til daaben Niels kaldet, frembaaren af Peder {Nielsen?} Øgelunds Koene, fadderne vare Koenis broder {Rasmus Jensen} fra Hebye {Hedeby} i Ringhøy {Ringive} Sogn, Jacob {Lauridsen} Vestergaard og Mads {Thomsen} Hag fra Guive.
Begravelse nr. 6574
NOTITS: Forældrene gift 1739.06.08 i Give, hun af Hedeby, Ringive.


Nr. 2705 1760.03.18 Dødfødt, (Marienlund). FAR: Christen Jensen. MOR: ? Christen Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '5 søndag i Fasten blef Christen Jensens barn som blef dødfødt jordet fra Marienlund i Give sogn.'}
Begravelse nr. 6530


Nr. 2706 1760.03.25 Niels Jensen, Give By. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Mette Nielsdatters mor, Give, Moderens mor.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Forrige degn Jens Nielsen Holms kone.
FADDER Nr. 1: Mads Østergaard, Give By (Østergaard), Give
FADDER Nr. 2: ? Nielsen, Give By, Give, Bror til Søren Nielsen Smed
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Smed, Give By, Give, Bror fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Egskou af Giuve hafde Dom: festo Annuntia: Marie en Søn til daaben Niels kaldet frembaaren af Koenens Moder, Fadderne vare Mads Østergaard, {... tom plads ...} og Søren {Nielsen} Smeds broder, Jens {Nielsen} Holms Koene alle af Giuve.
Begravelse nr. 6539
NOTITS: Begravet et halvt år gammel.


Nr. 2707 1760.03.25 Peder Villadsen, Farre. FAR: Villads Nielsen Gravel. MOR: Karen Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Bent Nielsen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Jens Loftlund, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Anneds?, Farre, Give, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Villars Gravel af Farre hafde eodem die {Dom: festo Annuntia: Marie} en Søn til daaben Peder kaldet frembaaren af {... tom plads ...} Fadderne vare Bendt Nielsen {Mølgaard} Iver {Jensen} Mølgaard Jens Loftlund og [Anneds} alle ibid.
Begravelse nr. 6534


Nr. 2709 1760.05.04 Albert Christian Mortensen, Bøllund. FAR: Morten Sørensen. MOR: Birte Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, Må være ung.
FADDER Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Clemmen Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Laust Larsen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Jakobsen Brejnbjerg, Ørnsholt, Øster Nykirke, Hans datter bærer. Han er bror til moderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Morten Sørensen af Byllund hafde Dom 4 post Pasch: en Søn til daaben Albert Christian kaldet, frembaaren Peder Breinbergs {Jakobsen, født i Bregnbjerg, Hammer sogn} datter i Ørenholt {Øster Nykirke} fadderne vare Hans Sørensen, Clemen og Laust Lassen fra Byllund.


Nr. 2710 1760.05.04 Mads Nielsen, Tromborg. FAR: Niels Larsen. MOR: ? Niels Larsens kone.
BÅREN AF: ? Hans Sørensens kone, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Niels Laursen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give, Se #2711.
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Bæksgaard (Vestergaard), Give, Ung vel, datter af Niels Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Vestergaard, Bæksgaard (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Lassen i Tromborg hafde eodem die {Dom 4 post Pasch:} een Søn til daaben Mads kaldet, frembaaren af Hans Sørensens Koene i Byllund fadderne vare Niels {Sørensen} Vestergaard og Niels Laustsen fra Hedegaard, Johannes {Pedersen} i {præsten har glemt stedet, Bæksgaard} og Niels Vestergaards datter fra Bexgaard.


Nr. 2711 1760.06.15 Peder Pedersen, Bæksgaard (Nørgaard). FAR: Peder Nielsen Nørgaard. MOR: ? Peder Nielsen Nørgaards kone.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Hedegaard (Vestergaard), Give, Gift med Niels Sørensen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give, Se #2711.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Vestergaard, Bæksgaard (Vestergaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder {Nielsen} Nørgaard fra Bexgaard hafde Dom 2 post Trinit: en Søn til daaben Peder kaldet Frembaaren af Niels {Sørensen} Vestergaards Koene fra Hedegaard fadderne vare Søren Knudsen, Johannes Pedersen og Christen {Christensen} Vestergaard.


Nr. 2713 1760.08.10 Jens Jakobsen, Give By. FAR: Jakob Lauridsen Vestergaard. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Moderens søster, født Janderup, opvokset Store Hestlund, Give. Gift med 2. mand Ole Knudsen.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Moderens far
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Mads Sørensen Søndergaard, Give By (Søndergaard), Give
FADDER Nr. 4: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Villads Pedersen, Give By, Give, Ikke set før den tid.
NÆVNT Nr. 1: Ole Knudsen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Konen Anne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jacob {Lauridsen} Vestergaard af Giuve hafde Dom 16 post Trinit: 1 Søn til daaben Jens kaldet frembaaren af Ole Knudßens Hustrue {Anne Jensdatter} i Oxenbierre. Fadderne vare Jens {Jensen} Hyldesløf og Niels Jensen {Hillerslev} fra Stoer Hestlund. Mads Sørensen og Mads {Thomsen} Hag og Villars Pedersen alle ibid:
Begravelse nr. 6541
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.


Nr. 2719 1760.11.09 Jens Christensen, Farre. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Hansens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Bent Nielsen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Ole Andersen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Pedersen, Give By, Give, Ca. 16 vel, søn af Peder Christensen Hag født i hul i kirkebogen 1744-54.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Hag, Give By, Give, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Nielsen fra Farre hafde Dom: 23 post Trinit: en Søn til daaben Jens kaldet, frembaren af Peder Hansens Koene ibid: fadderne vare Bendt Nielsen og Ole {Andersen} Banch ibid. Mads {Thomsen} Hag og Peder {Christensen} Hages Søn i Giuve.
Begravelse nr. 7526


Nr. 2720 1760.11.09 Laust Madsen, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Farre, Give, Peder Banks datter.
FADDER Nr. 1: Ole Andersen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 2: ? Pedersen, Give By, Give, Ca. 16 vel, søn af Peder Christensen Hag født i hul i kirkebogen 1744-54.
FADDER Nr. 3: ? Jens Loftlunds kone, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Farre (Mølgaard), Give, Iver Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Bank, Farre, Give, Datter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Hag, Give By, Give, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Loftlund, Farre, Give
NÆVNT Nr. 4: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Jespersen i Farre hafde Eodem die {Dom: 23 post Trinit:} en Søn til daaben Laust kaldet, frembaaren af Peder Banches daatter. Fadderne vare Ole {Andersen} Banch i Farre Peder {Christensen} Hages Søn i Giuve. Jens Loftlunfs Koene Iver {Jensen} Mølgaards Koene {Maren Sørensdatter} i Farre.


Nr. 2722 1761.01.01 Knud Sørensen, Bæksgaard. FAR: Søren Knudsen. MOR: Margrethe Troelsdatter.
BÅREN AF: Sidsel Knudsdatter, Bæksgaard, Give, Formodentlig søster til faderen. Gift med Johannes Pedersen.
FADDER Nr. 1: Christen Vestergaard, Bæksgaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Morten Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Anders Jensen, Søndersthoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give, Konen Sidsel Knudsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Knudsen af Bexgaard hafde Nyt: Aarsdagen en Søn til daaben Knud kaldet frembaaren af Johannes Pedersens Koene {Sidsel Knudsdatter} ibid: fadderne vare Christen Vestergaard, Morten Pedersen af Bexgaard og Anders Jensen fra Syndersthoed.


Nr. 2723 1761.03.23 Christen Sørensen, Give By. FAR: Søren Nielsen Smed. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Marie Dorte Mikkelsdatter Boas, Farre Mølle, Give, Johan Friedlieb Lehmans kone. Se Brejl Engelsholm #280.
FADDER Nr. 1: Niels Jørgensen, Nørre Kollemorten, Øster Nykirke, Identifikation ikke sikker. Søn af Jørgen Nielsen Wong. Men han står som selvejer i Nørre Kollemorten, Øster Nykirke i extraskatten 1762.
FADDER Nr. 2: Mathias Kornbech, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 3: ? Nielsen, Give By?, Give, Bror til faderen, kaldet smedens bror.
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Hover, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Veste Vestesen, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Johan Friedlieb Lehmann, Farre Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Smed i Giufve Hafde Die Dom: 2 Paschates hafde Søren Smid i Gifve en søn til daaben Christen kaldet, frembaaren af Farre Møller {Johan Friedlieb Lehmann} Kone {Marie Dorte Mikkelsdatter Boas}. Faddere vare Mons: {Niels Jørgensen} Donrup fra Nørrecollemorten {Øster Nykirke}, Matthias Kornbech, Smedens {Søren Nielsen, faderen} broder, Christen {Nielsen} Houer og Veste Vestesen alle ibid.
LINK: Johan Friedlieb Lehmann i Farre Mølle gift med Marie Dorte Boas, Engelsholm #280 afkald (år 1758).


Nr. 2725 1761.05.30 Lene Clemmensdatter, Bøllund. FAR: Clemmen. MOR: ?.
BÅREN AF: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Morten Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jespersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Nielsen, Give By, Give, Ikke i extraskatten 1762 i Give By. Søn i Give By?
NÆVNT Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Clemmen i Byllund hafde paa Christi Himmelfarts dag 1 datter til daaben nafnl: Lene Frembaaren af Morten Sørensens Koene {Birte Jakobsdatter} i Byllund. Faderne vare Christen Jespersen af Neder Donrup, Ole Nielsen af Giuve og Jørgen Nielsen ibid.
NOTITS: Faderen ellers ikke kendt, ikke i extraskatten 1762 i Bøllund.


Nr. 2727 1761.07.12 Christen Nielsen, Nederdonnerup. FAR: Niels Sørensen Skov. MOR: ? Niels Sørensens kone.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, Peder Andersen Bregnbjergs datter.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen Bregnbjerg, Ørnsholt, Øster Nykirke, Datter bærer. Han er født i Bregnbjerg, Hammer sogn.
FADDER Nr. 2: Søren Festesen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Jesper Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Jens Jensen, Nederdonnerup, Give, †1766 som almisselem.
FADDER Nr. 5: ? Sørensen, Nederdonnerup, Give, Søren Madsens søn.
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Nederdonnerup, Give, Søn fadder. Søren Madsen ellers ikke set.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels {Sørensen} Skoue i Neder Dondrup Hafde Dom: 8 post Trinit: en Søn til daaben Christen kaldet, Frembaaren af Peder {Andersen} Breinbergs datter i Ørnsholt Faddere vare, Søren Festesen, Jesper Jensen, Søren Jensen Jens Jensen og Søren Madsens Søn alle ibid:
NOTITS: Søren Festersens søn Søren blev i 1761 gift med Birte Pedersdatter af Ørnsholt, Øster Nykirke. Faderen er ikke søn af Søren Festersen, er for gammel til det synes det.


Nr. 2729 1761.09.20 Jens Christensen, Søndersthoved (Skovhuset). FAR: Christen Jensen. MOR: ? Christen Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Hestlund- Lille, Give, Gift med Niels Henningsen.
FADDER Nr. 1: Niels Midtgaard, Hedegaard, Give, Kan ikke være fra Store Hestlund, må være fra Hedegaard.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Anders Jensen, Søndersthoved (Søndersthoved hovedgaard), Give, Jensen se #2722.
NÆVNT Nr. 1: Niels Henningsen, Hestlund- Lille, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Jensen i Schouhuuset ved Syndersthoe Hafde Dom: 18 post Trinit en Søn til daaben Jens kaldet Frembaaren af Niels Henningsen Hustrue {Maren Madsdatter} i Lille Hestlund: faddere vare Niels Sørensen, Niels Mitgaard Niels Jensen {Hillerslev} i Stoer Hestlund og Anders {Jensen} paa Syndersthoe.
NOTITS: Niels Mitgaard ikke identificeret.


Nr. 2730 1761.09.27 Jens Nielsen, Hestlund- Store. FAR: Niels Jensen Hillerslev. MOR: Johanne Poulsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Faderens søster, gift med Ole Knudsen.
FADDER Nr. 1: Ole Knudsen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Konen Anne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Gift med faderens søster Karen Jensdatter. Svoger til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Jensen i Stoer Hestlund Hafde Dom: 19 post Trinit: en Søn til daaben Jens kaldt, Frembaaren af Ole Knudsens Hustrue {Anne Jensdatter} i Oxenbiere {Øster Nykirke}. Faddere vare: Jens {Jensen} Hyldesløf af Stoer: Hestlund, Ole Knudsen af Oxenbiere, Jacob {Lauridsen} Vestergaard af Giuve.


Nr. 2732 1761.10.25 Niels Jensen, Give By. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Lene Jensdatter, Give By, Give, Christen Christensen Skovs kone.
FADDER Nr. 1: Mads Østergaard, Give By (Østergaard), Give
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Nørgaard, Give By (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 3: ? Christen Birkebæks kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Christen Birkebæk, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Nielsen {Egeskov} i Giufve Hafde Dom: 23 post Trinit: en Søn til daaben nafnl: Niels Frembaaren af Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter} ibid: Faddere vare Mads Østergaard, Ole {Nielsen} Nørgard og Christen Birchebechs Koene alle ibid:
NOTITS: Der findes en Mads Sørensen Søndergaard evt. en Mads Hansen Søndergaard. En Mads i Østergaard ikke set.


Nr. 2733 1761.10.25 Christen Nielsen, Tromborg. FAR: Niels Lauridsen Tromborg. MOR: ? Niels Lauridsen Tromborgs kone.
BÅREN AF: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: ? Laust Larsens kone, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Laust Larsen, Bøllund, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels {Lauridsen} Tromborg fra Tromborg Hafde eodem die {Dom: 23 post Trinit:} en Søn til daaben Christen Kaldt, Frembaaren af Birthe Jacobsdatter i Byllund: faddere vare Hans Sørensen, Morten Sørensen og Laust Larsens Hustrue i Byllund.
Begravelse nr. 6585
NOTITS: Lauridsen fra begravelsen 1763: "2den Pintzedag blev Niels Lauritzens søn {Christen} af Tromborg jordet."


Nr. 2734 1761.10.25 Bennet Lauridsen, Hedegaard. FAR: Laust Nielsen. MOR: Else Bennetsdatter.
BÅREN AF: ? Else Bennetsdatters mor, Vandel, Randbøl
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hag, Hedegaard, Give, den yngre.
FADDER Nr. 2: Peder Henriksen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Konen Karen Pedersdatter fadder.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Hedegaard, Give, Gift med Niels Sørensen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Laust Nielsen af Hedegaard hafde samme dag {Dom: 23 post Trinit:} en Søn til daaben Bennet Kaldet, frembaaren af Laust Nielsens Koenis {Else Bennetsdatter} Moder {af Vandel, Randbøl}: Faddere vare Christen {Christensen} Hag, Peder Hendrichßen, Niels {Sørensen} Vestegaard og Hustrue {Karen Pedersdatter} i Hedegaard.


Nr. 2735 1761.12.06 Jesper Vestesen, Give By. FAR: Veste Vestesen. MOR: Kirsten Jespersdatter.
BÅREN AF: Maren Jespersdatter, Give By, Give, Moderens søster, gift 1761 med Ole Nielsen Nørgaard.
FADDER Nr. 1: Christen Birkebæk, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Skov, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Jens Nielsen Egeskovs kone.
FADDER Nr. 5: Inge Hage, Give By, Give, Gift med Mads Thomsen Hage.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Mads Thomsen Hage, Give, Konen Inge Hage fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Veste Vestesen i Giuve Hafde Dom: 2 Advent: en Søn til daaben Jesper kaldt, Frembaaren af Hans Koenis Søster i Giuve Bye: Faddere vare Christen Birchebæk, Christen {Christensen} Skoue, Peder {Christensen} Hag, Jens {Nielsen} Eegskovs Koene {Mette Nielsdatter} og Mads {Thomsen} Hages Hustrue {Inge Hage} alle ibid:


Nr. 2736 1761.12.06 Christen Christensen, Sillesthoved. FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Anders Møllers kone, Give
FADDER Nr. 1: Christen Hansen, Skærhoved, Give, 26, formodentlig ude at tjene og søn af Hans Christensen, Sillesthoved.
FADDER Nr. 2: Hans Christensen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Søren Andersen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: ? Thomas Skovs kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Anders Møller, Give
NÆVNT Nr. 2: Thomas Skov, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Hansen fra Sillesthoe Hafde eod: die {Dom: 2 Advent:} en søn til daaben Christen Kaldt, frembaaren af Anders Møllers Hustrue: fadderne vare Christen Hansen i Schiærhoed, Hans Christensen i Silleshoed, Søren Andersen ibid; og Thomas Skous Koene Giuve.


Nr. 2738 1762.01.01 Morten Nielsen, Skærhoved. FAR: Niels Thomsen. MOR: ? Niels Thomsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Gydesdatter, Nørskov, Lindeballe
FADDER Nr. 1: Jakob Gydesen, Nørskov?, Lindeballe?
FADDER Nr. 2: Hans Christensen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Skærhoved?, Vel søn af Hans Christensen, tjener tilsyneladende i Skærhoved, se dåb #2736.
FADDER Nr. 4: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Lige gift med Maren Gydesdatter fra Nørskov, Lindeballe.
FADDER Nr. 5: Lene Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Christensen Skov.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Thomsen i Schiærhoed Hafde Nytaarsdagen en Søn til daaben Naufl Morten Frembaaren af Kirsten Gyde[.ens]datter fra Nørschou. Fadderne vare Jacob Gydesen, Hans {Christensen} Sillesthoed, Christen Hansen og Søren Andersen item Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter}.
NOTITS: Konen er formodentlig en Gydesdatter fra Nørskov, Lindeballe med søster og bror Kirsten og Jakob. Se også dåb #2608. Og Søren Andersen af Sillesthoved er gift med Maren Gydesdatter.


Nr. 2743 1762.02.21 Jørgen Christensen, Give By. FAR: Christen Birkebæk. MOR: Else.
BÅREN AF: Mette Marie Hadler, Give By, Give, Degnen Gustav Carl Hadlers kone.
FADDER Nr. 1: Inge Hage, Give By, Give, Mads Thomsen Hages kone.
FADDER Nr. 2: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Jens Nielsens kone.
FADDER Nr. 3: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Veste Vestesens kone.
FADDER Nr. 4: ? Gustavsdatter Hadler, Give By, Give, Degnen Gustav Carl Hadlers datter.
NÆVNT Nr. 1: Mads Thomsen Hage, Give By, Give, Konen Inge fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 5: Gustav Carl Hadler, Give By, Give, Degn i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Birchebæch i Giuve Hafde Fastelavns Søndag en Søn til daaben Jørgen Kaldet Frembaaren af degnens {Gustav Carl Hadlers} Koene {Mette Marie Hadler} ibid: Faddere vare Mads {Thomsen} Hages Koene {Inge Hage}, Jens Nielsens Koene {Mette Nielsdatter}, Veste Vestesens Koene {Kirsten Jespersdatter} og degnen datter {?Sofie Hedevig?}.
Begravelse nr. 6732
NOTITS: Begravet 11 år gammel i 1773.


Nr. 2744 1762.02.28 Ole Pedersen, Bæksgaard. FAR: Peder Olufsen. MOR: Anne Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Farre, Give, Datter af Peder Banch.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Vestergaard, Bæksgaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Nørgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Banch, Farre, Give, Datter bærer. En Peder Bank er død 1744 i Farre, hans døtre ville være omkring 20 år og parat til at bære.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Olufsen af Bexgaard Hafde 1 Søndag i Fasten en Søn til daaben Ole Kaldt, Frembaaren af Peder Banches datter i Farre. Faddere vare Christen {Christensen} Vestegaard, Johannes Pedersen, Peder Nielsen {Nørgaard} ale Ibid og Peder Nielsen af Neder Donrup.
NOTITS: Moderen døde et halvt år senere, skifte Engelsholm #357.


Nr. 2745 1762.03.21 Peder Sørensen, Nederdonnerup. FAR: Søren Sørensen. MOR: Birte Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Christine Christensdatter, Donneruplund, Give, 19, datter af Christen Pedersen Donnerup.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen Bregnbjerg, Ørnsholt, Øster Nykirke, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Sørensen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Usikker, maaske søn af Søren Andersen, bror til Peder Andersen (de købte sammen 1710cc hele Ørnsholt, Øster Nykirke).
FADDER Nr. 3: Erik Philipsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 6: Jesper Jensen, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Donnerup, Donneruplund, Give, Godsejeren. Datteren Ane Christine bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Sørensen af Nederdonrup Hafde Midfaste Søndag en Søn til daaben Peder Kaldt, Frembaaren af Sr. {Christen} Pedersens {Donnerups} daatter paa Donrup: Faddere vare Peder {Andersen} Breinberg, Anders Sørensen fra Ørenholt {Øster Nykirke}. Erich Pilipßen, Niels {Sørensen} Schou, Jørgen Lassen og Jesper Jensen alle fra Neder Donrup.
NOTITS: Forældre gift 1761 i Øster Nykirke.


Nr. 2746 1762.03.21 Dødfødt, Bæksgaard. FAR: Johan Jørgensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Eodem die {Midfaste Søndag} blef Johan Jørgensens dødfød barn jordet.'}
Begravelse nr. 6555


Nr. 2747 1762.03.25 Anders Henriksen, Hedegaard. FAR: Henrik Pedersen. MOR: ? Henrik Pedersens kone.
BÅREN AF: ? faderens søns datter, Brande
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: ? Nielsen, Hedegaard, Give, Søn af Niels Midtgaard.
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Hedegaard, Give, Peder Henriksens kone.
FADDER Nr. 4: Peder Henriksen, Hedegaard, Give, Faderens søn. Konen Anne Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 1: Niels Midtgaard, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Hag, den yngre, Hedegaard, Give, Den ældre lever stadig, men den yngre er lige blevet gift.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hendrich Pedersen i Hedegaard Hafde eodem die {d: 25 Marty} en Søn til daaben Anders Kaldt, Frembaaren af Hendrich Pedersens Sønne {NN Henriksen} daatter fra Brande Sogn: Faddere vare: Niels Sørensen, Niels Mitgaards Søn ibid Peder Hendrichsens Koene {Anne Sørensdatter} og Christen {Christensen} Hagis alle ibid.
NOTITS: Henrik Pedersen ser ud til at være gift gammel 2. gang. Peder Henriksen er hans søn. Muligvis skal Hagis betyde Hages kone - altså Peder Henriksens Kone og Christen Hages (kone), hendes navn er Kirsten Hansdatter. En NN Henriksen er ikke fundet i Brande, måske er han af Give sogn og kun datteren tjener eller er i Brande sogn. I extraskatten 1763 findes kun en Jens Henriksen i Tarp, Brande, men han er søn af Henrik Jensen i Tarp.


Nr. 2749 1762.05.16 Dødfødt, Give By. FAR: Niels Nielsen Bæk. MOR: ? Niels Nielsen Bæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 5 post Paschat blef et dødfød barn Niels {Nielsen} Bæch i Give tilhørende jordet.'}.
Begravelse nr. 6562
NOTITS: En Niels Nielsen Bæk dør i Juni 1762 i Give og har en søn Knud født i marts 1762, det kan ikke være denne Niels Nielsen Bæk.


Nr. 2752 1762.06.06 Søren Jørgensen, Hestlund- Store. FAR: Jørgen Sørensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ? Hans Sørensens kone, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Nabo, Niels Jensens far.
FADDER Nr. 3: Søren Jørgensen, Hestlund- Store, Give, Faderens far hedder så vidt det kan ses Søren Sørensen i Lille Hestlund, denne Søren Jørgensen er ikke kendt.
FADDER Nr. 4: Laust Larsen, Bøllund, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 5: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Kunne evt. være faderens bror, hypotetisk. Siden konen bærer vel familie på en eller anden måde.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Stoere Hestlund Jørgen Sørensen Hafde Dom: Trinit: en Søn til daaben Søren Kaldt Frembaaren af Hans Sørensens Koene i Byllund Faderne vare Niels Jensen, Jens Hyldelef, Søren Jørgensen af Stor Hestlund, item Laust Lassen og Hans Sørensen af Byllund.


Nr. 2753 1762.07.25 Peder Nielsen, Ullerup. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
BÅREN AF: Mette Villadsdatter, Ullerup, Give, Gift med Jens Christensen Egeskov.
FADDER Nr. 1: Hans Nielsen, Mosgaard- Store, Give, Nielsen fra extraskatten 1762.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Boel, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Jens Hansen, Ullerup, Give, Gift med Johanne.
FADDER Nr. 4: Johanne, Ullerup, Give, Gift med Jens Hansen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Egeskov, Ullerup, Give, Konen Mette Villadsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Christensen af Ullerup Hafde Dom 7 post Trinit: en Søn til daaben Peder Kaldt Frembaaren af Jens {Christensen} Egskov Koene {Mette Villadsdatter} ibid: Faddere vare Hans {Nielsen} af Mosgaard, Peder Christensen, Jens Hansen item Jens Hansens Hustrue {Johanne} etc:


Nr. 2756 1762.08.22 Jens Villadsen, Bregnhoved. FAR: Villads Jensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Katrine Jensdatter, Bregnhoved, Give, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Mathias Kornbech, Ulkær Mølle, give
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Johan Jørgensen, Bæksgaard, Give, Opvokset i Bregnhoved, far Jørgen Johansen.
FADDER Nr. 5: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Villars Jensen i Breinhoed Hafde Dom: 11 post Trinit: en Søn til daaben Jens Kaldt, Frembaaren af Hans Moder {Villads Jensen mor Katrine Jensdatter} ibid. Faddere vare Mattis Kornbech af Ulkiær Mølle, Jørgen Johansen Jens Pedersen af Breinhoed. Johan Jørgensen og Johannes Pedersen af Bexgaard.
Begravelse nr. 6605
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel.


Nr. 2757 1762.09.05 Johannes Johansen Lehmann, Farre Mølle. FAR: Johan Friedlieb Lehmann. MOR: Maria Dorte Boas.
BÅREN AF: Anne Olesdatter, Donneruplund, Give, Christen Pedersen Donnerups kone.
FADDER Nr. 1: Mads Jørgensen, Nørskov- Lille, Lindeballe
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Nørskov, Lindeballe, I 1762 ikke endnu i Skærhoved, Give, hvor han ses før 1767.
FADDER Nr. 3: Niels Thomsen, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 4: ? Søren Andersens kone, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Andersen, Bregnhoved, Give, Konen fadder. Han ses ikke i extraskatten 1762 i Bregnhoved.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Monsr. Lehman i Farre Mølle Hafde Dom: 13 post Trinit: en Søn til daaben nafnl: Johannes Frembaaren af Monsr. {Christen} Pedersens {Donnerups} Koene {Anne Olesdatter} fra Donrup, Fadderne vare Mads {Jørgensen} {Lille-}Nørschou {Lindeballe}, Monsr. {Jens Nielsen} Nørschou og Niels Thomsen {Skærhoved, Give] item Søren Andersen koene fra Bregnhoed.
Begravelse nr. 6592
NOTITS: Begravet knap et år gammel.


Nr. 2758 1762.09.05 Niels Olesen, Give By (Nørgaard). FAR: Ole Nielsen Nørgaard. MOR: Maren Jespersdatter.
BÅREN AF: Ane Eriksdatter, Karstoft, Skarrild, Faderens mor. Faderen født 4. april 1738 i Karstoft Skarrild. Niels Olufsens kone.
FADDER Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Christen Madsen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Jens Nielsen Egeskovs kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Gift med Mette Nielsdatter som er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole Nielsen {Nørgaard} i Giuve Havde Dom 13 post Trinit: 1 Søn til daaben Niels Kaldet Frembaaren af Mandens Moder, Fadderne vare Veste Vestesen, Mads {Thomsen} Hag, Christen Madsen, item Jens {Nielsen} Egskovs Koene {Mette Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6637
NOTITS: Begravet 2 år gammel.


Nr. 2760 1762.09.29 Dødfødt, Farre. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 29 September paa Michaelis dag blef Christen Nielsens dødfødte barn af Farre jordet.'}
Begravelse nr. 6571


Nr. 2761 1762.10.31 Peder Johannesen, Bæksgaard. FAR: Johannes Pedersen. MOR: Sidsel Knudsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Troelsdatter, Nygaard, Give, Søren Knudsen i Nygaards kone.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Nygaard, Give, Han er vel bror til moderen. Hans kone Margrethe Troelsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Midtgaard, Bæksgaard, Give, En Christen Christensen Vestergaard ses i Bæksgaard, ingen Christen Midtgaard set.
FADDER Nr. 3: Johan Jørgensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Johannes Pedersen af Bexgaard hafde Dom: 21 post Trinit: en Søn til daaben Peder Kaldet Frembaaren af Søren Knudsens Koene i Nyegaard. Faddere vare Søren Knudsen ibid: Christen Mitgaard Johan Jørgensen af Bexgaard og Mads {Thomsen} Hag i Giuve.
NOTITS: En Christen Jespersen soldat får 1761 en datter i Bæksgaard, kunne måske og muligvis være Christen Midtgaard, men det er langt ude.


Nr. 2763 1762.11.21 Niels Mortensen, Bøllund. FAR: Morten Sørensen. MOR: Birte Jakobsdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Nederdonnerup, Give, Gift med Søren Sørensen.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Nederdonnerup, Give, Konen Birte Pedersdatter bærer. Ikke bror til faderen, denne Søren født i Nederdonnerup far Søren Festersen. Morten Sørensen født i Bæksgaard, far Søren Hansen Mos.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Slags Nabo.
FADDER Nr. 4: Laust Laseen, Bøllund, Give, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Morten Sørensen i Byllund Havde Dom: 24 post Trinit: en Søn til daaben Niels Kaldt Faddere vare: Jens Hyldeløf, Hr. Berche:dommer Høeberg Laust Lassen af Bøllund, Søren Sørensen og Koene i Neder Donrup, som bar Barnet.
Begravelse nr. 6970
NOTITS: Begravet i 1795 i Bøllund, ungkarl 31 år.


Nr. 2765 1762.12.26 Jens Iversen, Farre (Mølgaard). FAR: Iver Jensen Mølgaard. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Loftlunds kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Bendt Nielsen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Ib Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 4: Peder Mortensen, Stenbjerglund, Give
FADDER Nr. 5: Mads Madsen, Loftlund, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Loftlund, Farre, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jver {Jensen} Mølgrd i Mølgaard Hafvde eodem die {2den Juule dag} en Søn til daaben Jens Kaldt, Frembaaren af Jens Loftlunds Hustrue i Farre, Faddere vare Bendt Nielsen, Peder Hansen, Ib Nielsen, Peder Mortensen, Mads Madsen i Loftlund, etc:
Begravelse nr. 6603
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.


Nr. 2766 1763.01.06 Ole Christensen, Farre. FAR: Christen Olesen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Olesdatter, Farre, Give, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Ole Andersen Banch, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Sørensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Christen Johansen, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Farre, Give, Gift med Mads Jespersen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Jespersen, Farre, Give, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Olesen havde Dom: Epiphan: en Søn til daaben Ole Kaldet: Frembaaren af Ole {Andersen} Banchs datter {22, Maren Olesdatter}, tienendes paa Donrup: Fadderne vare Ole {Andersen} Banch Christen Sørensen, Christen Johansen af Gifshou, Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} og Mads Jespersens Hustrue {Anne Christensddatter} af Farre.
Begravelse nr. 6573
NOTITS: Begravet ca. 2 uger gammel.


Nr. 2769 1763.02.02 Jens Christensen, Givskov. FAR: Christen Johansen. MOR: Ane Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Lene Jensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Johansen i Gifschou Hafde paa KyndelMisse dag 1 Søn til daaben Jens Kaldet frembaaren af Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter} i Giufve, Fadderne vare Christen Sørensen Gifschou. Mads {Thomsen} Hag Niels {Nielsen} Bæch etc: i Giuve Bye.


Nr. 2771 1763.04.24 Jørgen Andersen, Farre. FAR: Anders Christensen Bødker. MOR: ? Anders Christensen Bødkers kone.
BÅREN AF: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 1: Søren Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen Loftlund, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Peder Hansens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Maren Johannesdatter, Farre, Give, Bendt Nielsens kone
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Hansen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 4: Bendt Nielsen, Farre, Give, Konen Maren Johannesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anders {Christensen} Bødker i Farre Hafde 3 Søndag efter Paaske 1 Søn til daaben Jørgen kaldet. Frembaaren af Veste Vestens Hustrue {Kirsten Jespersdatter} i Giuve. Fadderne vare Søren Madsen, Jens {Jørgensen} Loftlund, Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}, Peder Hansens og Bendt Nielsens {Maren Johannesdatter} alle fra Farre.
Begravelse nr. 6586
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel.


Nr. 2772 1763.04.29 Anders Nissen, Øgelund. FAR: Nis Jepsen. MOR: ? Nis Jepsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 2: Niels Midtgaard, Hedegaard (Midtgaard), Give
FADDER Nr. 3: Inger Nielsdatter, Hedegaard (Vestergaard), Give, Søren Jensen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 4: Maren Laurids Nielsens kone, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
NÆVNT Nr. 3: Laurids Nielsen, Hedegaard, Give, Konen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nis Jepsen Øgelund Hafde paa Bedegagen 2de børn til daaben anfnl: Anders og Ane. Sønnen blef baaren af Veste Vestesens koene {Kirsten Jespersdatter} i Giuve og datteren af Niels Sørensens Koene {Karen} i Vorslunde. Fadderne: Niels Sørensen, Niels Mitgaard, Søren {Jensen} Vestergaards Hustrue {Inger Nielsdatter} og Laust Nielsens Hustrue {Maren} i Hedegaard.
Begravelse nr. 6614
NOTITS: En af tvillingerne begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2774 1763.04.29 Dødfødt, Farre (Gammel Mølle). FAR: Jeb Nielsen. MOR: ? Jeb Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Endnu If {Jeb} Nielsen af Gammel Mølle død fødde barn samme dag {Bededagen} jordet.'}
Begravelse nr. 6583
NOTITS: Dødfødt.


Nr. 2775 1763.05.15 Niels Hansen, Bøllund. FAR: Hans Sørensen. MOR: ? Hans Sørensens kone.
BÅREN AF: ? Pige fra Hedeby, Hedeby, Ringive
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Morten Sørensens kone.
FADDER Nr. 3: Laust Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Teksten siger Jens Jensen i Hestlund, men det ville være Jens Hyldeløf, der allerede er nævnt. Teksten menes at være fejl for dennes søn Niels Jensen Hillerslev.
NÆVNT Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hans Sørensen i Byllund Hafde Dom: Exaudi en Søn til daaben navnlig Niels frembaren af en pige fra Hedebye {Ringive}. Faddere vare Jens {Jensen} Hyldelef, Morten Sørensens Hustrue {Birte Jakobsdatter} Laust Lassen i Byllund. Jens Jensens i Hestlund {det er imidlertid den første fadder, menes at være fejl for hans søne Niels Jensen} etc.
Begravelse nr. 6634
NOTITS: Begravet 15 måneder gammel.


Nr. 1963 1763.07.01 Morten Pedersen, Stenbjerglund. FAR: Peder Mortensen. MOR: Birte Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom Septuages: blev tvende børn af Peder Mortensen i Øgelund jordet nemlig: en søn Morten Pedersen 14 aar og en datter Birthe Kirstine 5 aar gammel begravet.'}
Begravelse nr. 6787
NOTITS: Dåben glemt i kirkebogen. En datter blev født 1761 i Stenbjerglund altså to år før Morten.


Nr. 2776 1763.07.10 Lars Olesen, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Marie.
BÅREN AF: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Morten Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Laust Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Jens Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Laust Ullerup, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole Nielsen af Ullerup Hafde Dom 6 post Trinit: en Søn til daaben Las kaldet frembaaren af Morten Sørensens Hustrue {Birte Jakobsdatter} i Byllund. Fadderne vare: Laust Lassen af Byllund. Niels Christensen, Jens Hansen og Laust af Ullerup etc:


Nr. 2779 1763.07.24 Frands Christensen, Give By. FAR: Christen Christensen Skov. MOR: Lene Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Christensdatter, Givskov, Give, Gift med Christen Johansen.
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give, Gift med Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Ole Nielsen, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Veste Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 6: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Johansen, Givskov, Give, Konen Ane Marie Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Karen Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen {Christensen} Skou i Giuvf Hafde Dom 8 post Trinit: en Søn til daaben Frantz kaldet, Frembaaren af Christen Johansens Hustrue {Ane Marie Christensdatter} i Gifskou. Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} Niels {Nielsen} Bech, Ole Nielsen, og Veste Vestesen item Jørgen {Sørensen} Podel {Poder}.


Nr. 2780 1763.07.31 Niels Nielsen, Give By. FAR: Niels Nielsen Bech. MOR: Else Madsdatter Koutrup.
BÅREN AF: Else Sørensdatter, Give By, Give, Jens Sørensen Hags enke.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Mads Sørensen, Give
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give, Gift med Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Nielsen Hover.
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Hag, Give By, Give, Afdød.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Karen Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 3: Christen Nielsen Hover, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels {Nielsen} Bæch i Giuvf Hafde Dom 9 post Trinit: 1 Søn til daaben Niels kaldet, frembaaren af Jens {Sørensen} Hages Enche {Else Sørensdatter}, Fadderne vare, Christen {Christensen} Skou, Mads Sørensen, Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter}, og Christen {Nielsen} Houers Hustrue {Else Jensdatter} ibid.


Nr. 2783 1763.09.11 Theodonis Schulz Hadler, Give By. FAR: Gustav Carl Hadler. MOR: Ursula Marie.
BÅREN AF: ? Mad. Donnerup, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Gift med Niels Jørgensen Donnerup.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Donnerup, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 2: Johan Friedlieb Lehman, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Høeberg, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 5: Marie Dorte Mikkelsdatter Boas, Farre Mølle, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Jørgensen Donnerup, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Sønnesøn af Niels Andersen Wong.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
degnen Mons: Hadler i Giufve Hafde Dom: 15 post Trinit: en Søn til daaben Theodonis Schultz Kaldet, Frembaaren af Mad: Donrup i Nørre Kollemorten. Fadderne vare Monsr. {Christen} Pedersen paa Donrupgaard {Donneruplund}, Møller Monsr. {Johan Friedlieb} Lehman, Hr. Birche Dommer {Christen} Høeberg, Monsr. {Jens Nielsen} Nørschou etc. Møller Koenen Mad: Leh[man] {Marie Dorte Mikkelsdatter Boas}.
Begravelse nr. 6615
NOTITS: Begravet 13 uger gammel. Den anden søn af degnen af samme navn, den første født 1759 død 1 år gammel.


Nr. 2786 1763.10.02 Peder Pedersen, Bregnhoved. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
BÅREN AF: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Mads? Jespersen, Farre, Give, Bror til Kirsten Jespersdatter, Veste Vestesens kone. Se #2788. Hun kunne have haft en anden bror.
FADDER Nr. 4: Else Christen Birkebæks kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Birkebæk, Give By, Give, Konen Else fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Jensens [Enche] Breinhoed hafde samme dag {Dom: 18 post Trinit:} 1 Søn til daaben Peder Kaldet. Frembaaren af Veste Vestesens Koene {Kirsten Jespersdatter} i Giufve. Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Jørgen Johansen Breinhoed, Vestes Koenes Broder {Mads Jespersen, Farre}, Christen Birchebechs Koene {Else}. etc.
Begravelse nr. 6609


Nr. 2787 1763.11.01 Jørgen Johansen, Bæksgaard. FAR: Johan Jørgensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Hedeby, Ringive, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Peder Christensen Boel, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Johan Jørgensen af Bexgaard Hafde en Søn til daaben Jørgen Kaldet. Frembaaren af Koenens søster fra Heedebye Ringgive Sogn. Faddere vare: Jørgen Johansen af Breinhoed, Peder Olufsen, Johannes Pedersen, Peder {Christensen} Boel alle af Bexgaard etc:


Nr. 2789 1763.11.20 Niels Sørensen, Give By. FAR: Søren Nielsen Smed. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Sørensdatter, Ulkær Mølle, Give, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Veste Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Hans Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 5: ? Nielsen Søren Nielsen Smeds bror, Give By, Give, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren {Nielsen} Smed i Giuve Havde Dom: 25 post Trinit: en Søn til daaben, nafnl: Niels, Frembaaren af Møllerens {Mathias Kornbech} Koene {Margrethe Sørensdatter} i Ulkiær Mølle. Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesten fra Giuve. Morten {Sørensen} og Hans {Sørensen} fra Byllund etc. Mandens Broder.


Nr. 2791 1763.12.26 Hans Christensen, Sillesthoved. FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Hansdatter, Farre Mølle, Give, Søster til faderen. Mette er 19 år født 1744. Hun begraves 4 uger senere af Sillesthoved tjenende i Farre Mølle.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Hansen af Sillesthoed Hafde 2den Juuledag en Søn til daaben Hans kaldet. Frembaaren af hans Moster {faster: Mette Hansdatter} tienende i Farre Mølle. Faddere vare Søren Andersen i Sillesthoed, Hans Hansen i Breinhoed, Jørgen Johansen ibid: og Villas Jensen etc:


Nr. 2795 1764.03.04 Dødfødt, Bøllund. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 'Endnu {Fastelavnssøndag} blev Laust Lassens dødfødt barn af Byllund jordet.'}
Begravelse nr. 6623
NOTITS: Tvilling, den anden tvilling Kirsten levede to uger.


Nr. 2796 1764.03.11 Søren Sørensen, Nederdonnerup. FAR: Søren Sørensen. MOR: Birte Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Kollemorten, Øster Nykirke, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Moderens bror, vel. Deres far er Peder Andersen.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Jesper Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Nederdonnerup, Give, Faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Erik Phillipsen, Nederdonnerup, Give, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Fæsters: {fejl i kirkebogen for Søren Sørensen} i Neder Donrup hafde 1 Søndag i Faste en Søn til daaben Søren kKaldet, frembaaren af Koenens Søster Tienende i Koller[i]g Morten. Faddere vare Anders Pedersen i Ørensholt. Søren Jensen, Jørgen Lassen, Jesper Jensen og Erick Philipsens koene {Maren Sørensdatter} alle ibid:
NOTITS: Extraskatten 1762 har ingen Søren Fæstersen i Nederdonnerup. Søren Festersens (*1700- †1765 Nederdonnerup) kone er vel Mette Sørensdatter *1702 Give By †1788 Højgaard, Give (ved sønnen Søren Sørensen). Denne Mette kan ikke få børn 62 år gammel. Deres søn Søren Sørensen *1734 bliver i 1761 gift i Øster Nykirke med Birte Pedersdatter af Ørnsholt, datter af Peder Andersen. "Konens søster tjenende i Kollemorten" viser direkte hen paa Søren Sørensen. Dvs. Søren Fæstersen anses for en fejl i kirkebogen og Søren Sørensen for rigtigt. Desuden er der den mærkelige fejl i stavningen af Kollemorten.


Nr. 2797 1764.03.11 Mads Madsen, Give By. FAR: Mads Christen Madsen. MOR: ? Mads Christian Madsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Christensens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 3: ? Pedersen Hag, Give By, Give, Peder Christensen Hags søn.
FADDER Nr. 4: Lene Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 5: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Hag, Give By, Give
NÆVNT Nr. 3: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Christen Madsen i Giuve hafde samme dag {1. Søndag i Faste} et barn til daaben nafnl: Mads,. Frembaaren af Niels Christensens Koene i Ullerup. Faddere vare Ole Nielsen, Niels {Nielsen} Bæch, Peder Hages Søn, Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter} og Jakob {Lauridsen} Vestergaard.
NOTITS: Mads Christen Madsen kan kun have været meget kort itd i Give sogn, nævnes ikke ellers.


Nr. 2799 1764.04.04 Ole Christian Christensen, Donneruplund. FAR: Christen Pedersen Donnerup. MOR: Anne Olesdatter.
BÅREN AF: ? Husholdersken paa Søndersthoved, Søndersthoved, Give, Niels Zellemans husholderske, og vel samleverske.
FADDER Nr. 1: Henning Hansen, Tørring, Faderens svigersøn, gift med datter af 1. ægteskab Bodil Marie Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Niels Jørgensen Donnerup, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Søn af faderens første kone Birgitte Nielsdatter Wongs bror Jørgen Nielsen Wong.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give, Godsejer i Give.
FADDER Nr. 4: Niels Zellemann, Søndersthoved, Give, Godsejer, 1. kone død 1762, hans husholderske/samleverske bærer. Zellemann blev kun to år på Søndersthoved 1764-66.
FADDER Nr. 5: Bodil Andersdatter Wong, Hastrup, Thyregod, Mad. Bagger, gift med Andreas Bagger på Hastrup hovedgård.
NÆVNT Nr. 1: Andreas Bagger, Hastrup, Thyregod, Godsejer, jordspekulant.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Monsr: Christen Pedersen paa Donrupgaard hafde d: 4 April 1 Søn til daaben nafnl: Ole Christian, frembaaren af Huus-Holdersken paa Søndersthoed: fadderne var Monsr. {Henning} Hansen i Tørring, Monsr {Niels Jørgensen Donnerup] Donrup i Nørre Kollemorten, Monsr: Nørschou, og Monsr. [Sillemand] {Zellemann, Søndersthoved} Mad: {Andreas} Bagger {Bodil Andersdatter Wong} fra Hastrup {Thyregod}.
NOTITS: Han ses FT 1787 i Store Hestlund, ugift, hjemme.


Nr. 2800 1764.04.08 Jørgen Jensen, Ullerup. FAR: Jens Jørgensen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Ullerup, Give, Moderens søster, Margrethe 31, eller Mette 25.
FADDER Nr. 1: Laust Larsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Johanne?, Ullerup, Give, Jens Hansens 1. kone.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Ullerup, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 4: Ida Jensdatter, Ullerup, Give, Jørgen Johansens kone.
FADDER Nr. 5: Johan? Jørgensen, Ullerup, Give, 23c, søn af Jørgen Johansen, kunne være Jens, 24.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen, Ullerup, Give, Konen Johanne? fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Konen og søn faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Jørgensen i Ullerup Hafde 5 Søndag i Faste en Søn til daaben Jørgen Kaldet. Frembaaren af Mandens Koenes Søster {Margrethe/Mette Jensdatter} ibid: Faddere vare Laust Lassen, Jens Hansens Koene {Johanne?} Jens Christensen af Ullerup item Jørgen Johansen Koene {Ida Jensdatter} og Søn {Johan/Jens?} af Breinhoed.
Begravelse nr. 6625
NOTITS: Begravet 2 uger gammel.


Nr. 2802 1764.05.31 Christoffer Hansen, Nederdonnerup. FAR: Hans Christensen. MOR: ? Hans Christensens kone.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Nederdonnerup, Give, Ikke i Extraskatten 1762.
FADDER Nr. 2: Jesper Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Nederdonnerup, Give, Gift med Jørgen Larsen.
FADDER Nr. 5: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give, Konen Maren Jensdatter fadder. Han havde fire koner.
FADDER Nr. 6: ? Jens Jensens kone, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Nederdonnerup, Give, Konen fadder. Begraves som almisselem 1766.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hans Christensen af Neder Donrup Havde Christi Himmelfarts dag en Søn til daaben Christopher kaldet, frembaaren af Søren Sørensens Koene {Birte Pedersdatter} ibid: Fadderene vare Jens Jensen, Jesper Jensen af Neder Donrup, Johannes Pedersen af Bexgaard, Jørgen Lassens og Jens Jensens Koener ibid.
NOTITS: En Hans Christensen ellers ikke set i Nederdonnerup.


Nr. 2804 1764.07.01 Mads Sørensen, Give By (Søndergaard). FAR: Søren Madsen. MOR: Ane Marie Laustdatter.
BÅREN AF: ? Madsdatter, Give By, Give, Faderens søster, vel født i hullet 1745-55 i kirkebogen.
FADDER Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Give By, Give, Jakob Lauridsen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Hover, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 5: ? Peder Nielsens kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Madsen i Giuve Hafde Dom: 2 post Trinit: 1 Søn til daaben Mads Kaldet. Frembaaren af Mandens Søster ibid, faddere vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Christen {Nielsen} Houer, Niels {Nielsen} Bæch, Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} og Peder Nielsens {kone} alle i Giuve.


Nr. 2806 1764.08.05 Jens Iversen, Farre (Mølgaard). FAR: Iver Jensen Mølgaard. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Margrethe? Jensdatter, Farre (Mølgaard), Give, 21, men kunne evt. være en yngre datter døbt i hullet i kirkebogen 1745-54.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Peder Sørensen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Maren Johannesdatter, Farre (Mølgaard), Give, Nabokone i samme gaard.
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 6: Anne Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Olesen.
NÆVNT Nr. 1: Bendt Nielsen, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Johannesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Olesen, Farre, Give, Konen Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Iver {Jensen} i Mølgaard i Giufve Sogn Havde Dom: 7 post Trinit: en Søn til daaben Jens Kaldet, frembaaren af Faderens datter {Margrethe? Jensdatter, 21} ibid:. Faddere vare Søren Andersen af Sillesthoed, Villars Jensen af Breinhoed. Peder Sørensen af Farre, Bendt Nielsens Koene {Maren Johannesdatter} Christen Nielsens {Kirsten Nielsdatter} og Christen Olesens {Anne Nielsdatter} Koner alle ibid:


Nr. 2807 1764.09.02 Peder Pedersen, Farre. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: ? Søren Christensens 1. kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Mads Madsen, Loftlund, Give
FADDER Nr. 2: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 3: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard)
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 5: Sidsel Sørensdatter, Farre?, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen, Farre, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Jespersen, Farre, Give, Konen Sidsel Sørensdatter fadder. Christen Jespersen ses i Bæksgaard, Nederdonnerup, Bregnhoved og Søndersthoved, men ikke undtagen her i Farre.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Christensen i Farre Havde Dom: 11 post Trinit. en Søn til daaben Peder Kaldt. Frembaaren af Søren Christensens Hustrue ibid: Faddere vare Mads {Madsen} Loftlund, If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Iver {Jensen} Mølgaard. Christen Niels[ens] {Kirsten Nielsdatter} og Christen Jespersens {Sidsel Sørensdatter} Koener ibid:
NOTITS: Faderen begraves en uge efter.


Nr. 2808 1764.09.23 Gyde Sørensen, Sillesthoved. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Gydesdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Nørskov, Linneballe, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen Silleshoved, Silleshoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Johan Friedlieb Lehman, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 3: ? Nielsen, Nederdonnerup, Give, Søn af Niels Sørensen Skov.
FADDER Nr. 4: Karen Lauridsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Villads Jensen.
FADDER Nr. 5: Ida Jensdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Jørgen Johansen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, Konen Karen Lauridsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Konen Ida Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Andersen i Sillesthoed hafde Dom: 14 post Trinit: 1 Søn til daaben Gyde kaldt. Frembaaren af Hans Hustrues Moder {Kirsten Pedersdatter}. Fadderne vare Hans {Pedersen} Sillesthoed, Monsr {Johan Friedlieb} Lehman i Farre Mølle, Niels {Sørensen} Skous Søn i Neder Donrup Villars Jensens Hustrue {Karen Lauridsdatter} og Jørgen Johansens {Ida Jensdatter} i Breinhoed.
Begravelse nr. 6672
NOTITS: Begravet 2 år gammel.


Nr. 2813 1765.01.01 Hans Christensen, Sillesthoved. FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Gydesdatter, Sillesthoved, Give, Nabokone, ingen familieforbindelse set. Gift med Søren Andersen.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Konen Maren Gydesdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Johan? Jørgensen, Bregnhoved, Give, 23c, søn af Jørgen Johansen, kunne være Jens.
FADDER Nr. 5: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Bror til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Søn Johan eller Jens fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Hansen i Sillesthoed Havde samme dag {Nytaarsdagen} 1 Søn til daaben Hans kaldt, frembaaren af Søren Andersens Koen {Maren Gydesdatter} ibid. Fadderne vare: Søren Andersen, Hans Pedersen, i Sillesthoe, Villars Jensen, Jørgen Johansens Søn og Hans Hansen alle fra Breinhoe.


Nr. 2819 1765.05.03 Niels Olesen, Give By (Nørgaard). FAR: Ole Nielsen Nørgaard. MOR: Maren Jespersdatter.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Skarrrild?, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: ? Ole Nielsen Nørgaards stedfar, Skarrild?, Faderens stedfar.
FADDER Nr. 2: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 5: Anne Elisabeth Larsdatter, Give By, Give, Gift med Jørgen Sørensen Poder.
FADDER Nr. 6: Maren Sørensdatter, Give By, Give, Gift med smeden Hans Iversen.
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Hans Iversen Smed, Give By, Give, Identifikation ikke 100%. Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole {Nielsen} Nørgaard i Giufve Hafde paa Almindelig Bede dag en Søn til daaben Niels Kaldet. Frembaaren af Hans Søster. Fadderne vare Hans stif fader, Mads {Thomsen} Hage, Jens {Nielsen} Egskov i Giuve, Veste Vestesens Kone {Kirsten Jespersdatter}, Jørgen {Sørensen} Poders {Anne Elisabeth Larsdatter} og Smedens {?Hans Iversen} Koener {?Maren Sørensdatter} ibid.


Nr. 2822 1765.06.02 Jørgen Andersen, Farre. FAR: Anders Christensen Bødker. MOR: ? Anders Christensen Bødkers kone.
BÅREN AF: Ane Nielsdatter, Farre, Give, Christen Olesens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Bentsen, Farre (Mølgaard), Give, 22, Bent Nielsens søn
FADDER Nr. 2: ? Jeb Nielsens kone, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 3: ? Mads Pedersens koen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mads Pedersen, Farre, Give, Konen fadder. Ses i Farre 1765. Uklart om det er ham der flytter til Vemmelund, hvor en Mads Pedersen ses 1770.
FADDER Nr. 5: ? Peder Madsens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 6: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 7: Maren Madsdatter, Farre, Give, Gift med Niels Henningsen.
FADDER Nr. 8: Maren Sørensdatter, Farre (Mølgaard), Give, Gift med Iver Jensen Mølgaard.
NÆVNT Nr. 1: Christen Olesen, Farre, Give, Konen Ane Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give, Sønnen Niels Bentsen er fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Madsen Bank?, Farre, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 5: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 6: Niels Henningsen, Farre, Give, Konen Maren Madsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 7: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ander Bøcher i Farre havde Trest. Trinit: en Søn til daaben Jørgen Kaldet. Frembaaren af Christen Olesens Hustrue {Ane Nielsdatter}. Fadderne vare Bendt Nielsens Søn {Niels Bentsen, 22} af Mølgaard. If {Jeb} Nielsens koene, Mads Pedersens Peder [Mad]sens, Christen Nielsens {Kirsten Nielsatter}, Niels Henningsens {Maren Madsdatter}, og Ivers {Jensen Mølgaards} Koner {Maren Sørensdatter} alle fra Farre.


Nr. 2823 1765.06.16 Søren Christofersen Mortensen, Bøllund. FAR: Morten Sørensen. MOR: Birte Jakobsdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, Moderens mor, gift med Jakob Andersen.
FADDER Nr. 1: Niels Christian, Ørnsholt, Øster Nykirke, Ikke identificeret, kunne evt. være en bror til moderen.
FADDER Nr. 2: Johan Jørgensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Birte Pedersdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Ane Marie Laustdatter (Søndergaard), Gift med Søren Madsen Søndergaard.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Andersen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Moderens far, gift med Maren Sørensdatter
NÆVNT Nr. 2: Søren Sørensen, Nederdonnerup, Give, Konen Birte Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Madsen, Give By (Søndergaard), Give, Konen Ane Marie Laustdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Morten Sørensen i Byllund Hafde Dom: 2 post Trinit: en Søn til daaben Søren Christophersen Kaldet, Frembaaren af Jacob Andersens Koene {Maren Sørensdatter} i Ørenholt {Øster Nykirke}, Johan Jørgensen i Byllund. Søren Sørensens koene {Birte Pedersdatter} i Neder Donrup og Søren Madsens Koner i Giuve.


Nr. 2824 1765.06.16 Dødfødt, Farre. FAR: Jens Jørgensen. MOR: ? Jens Jørgensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 'Samme dag {Dom 2 post Trinit} blef Jens Jørgensen dødføde barn jordet.'}
Begravelse nr. 6651


Nr. 2825 1765.07.02 Niels Hansen, Bregnhoved. FAR: Hans Hansen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren? Nielsdatter, Tromborg, Give, 28, Konens søster, datter af Niels Nielsen Tromborg. Barn født 1744, 21 år, mulig, køn ikke kendt.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Jens Iversen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Ida Jensdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Jørgen Johansen
FADDER Nr. 4: Karen Laugesdatter, Bregnhoved, Give, Villads Jensens 2. kone.
FADDER Nr. 5: ? Peder Nielsens 2. kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Tromborg, Tromborg, Give, Moderens far, en anden datter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Konen Ida Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, Konen Karen Lauridsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Nielsen, Give By, Give, 2. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hans Hansen i Breinhoe Hafde Festo Visitati: Mariæ en Søn til daaben Niels Kaldet, frembaaren af Nils {Nielsen} Trombors datter {Maren? Nielsdatter, 28}. Fadderene vare Niels Sørensen af hedegaard, Jens Iversen af Breinh[oe], Jørgen Johansens Kone {Ida Jensdatter} ibid, Villars Jensens Koene {Karen Laugesdatter} og Peder Nielsens af Giuve.


Nr. 2827 1765.08.11 Niels Hansen, Sillesthoved. FAR: Hans Pedersen. MOR: Kirsten Mortensdatter.
BÅREN AF: Marie Dorte Mikkelsdatter Boas, Farre Mølle, Give, Gift med Johan Friedlieb Lehman.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Sillesthoved, Give, Nabo, gift med Christen Hansen.
FADDER Nr. 4: Maren Gydesdatter, Sillesthoved, Give, Nabo, gift med Søren Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Johan Friedlieb Lehman, Farre Mølle, Give, Konen Marie Dorte Mikkelsdatter Boas bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hans Pedersen i Sillesthoe Hafde samme dag {Dom. 10 post Trinit:} en Søn til daaben Niels Kaldet, Frembaaren af Monsr. Lehmans Hustrue i Farre Mølle. Fadderne vare Søren Andersen og Christen Hansen ibid. Christen Hansens {Anne Christensdatter} og Søren Andersens {Maren Gydesdatter} Hustruer ibid.
Begravelse nr. 6668
NOTITS: Begravet godt et år gammel.


Nr. 2829 1765.10.06 Jens Christian Pedersen, Give By. FAR: Peder Nielsen. MOR: ? Peder Nielsens 2. kone.
BÅREN AF: ? Madsdatter, Give By, Give, Datter af Mads Sørensen.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen Banch, Bregnhoved, Give, Jens/Hans Banch i Bregnhoved?
FADDER Nr. 3: Villads Pedersen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Ane Marie Laustdatter, Give By (Søndergaard), Give, Gift med Søren Madsen.
FADDER Nr. 5: Else Jensdatter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Mads Sørensen, Give By, Give, †1762. Datter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen, Give By (Søndergaard), Give, Konen Ane Marie Laustdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Nielsen Hover, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Nielsen i Giufve Havde Dom: 18 post Trinit: en Søn til daaben Jens Christian Kaldt, frembaren af Mads Sørensens Daatter i Giufve, Fadderne vare Niels {Nielsen} Bæch i Giuve Hans Banch i Breinhoe, Villars Pederßen i Giufve Søren Madsens Koene {Ane Marie Laustdatter} og Christen {Nielsen} Houvers Koene {Else Jensdatter} ibid.


Nr. 2830 1765.10.13 Christen Jensen, Øgelund. FAR: Jens Thomsen, Holtum, Sindbjerg. MOR: Ingeborg Christensdatter.
BÅREN AF: ? kone fra Vorslunde, Vorslunde, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen, Øgelund, Give, Datteren Ingeborg får uægte datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Jensens datter i Øgelund Ingeborg hafde Dom: 19 post Trinit: et uægte Barn til daaben Christen kaldt Frembaaren af {... tom plads ...} kone i Vorslunde og [.v.l..ende] vare Mændene i Vorslunde og andre af Menigheden, i hvis over-værelse blef Udlagt til barnefader en Gift Mand fra Holtum {Sindbjerg sogn} Jens Thomsen, som den Tiid tiente [....] med Pigen paa Stougaard {Tørring sogn}.
NOTITS: Der er to koner i Vorslunde. Niels Sørensens kone Karen og Søren Vestesens kone Karen Pedersdatter. Bæreren skulle være en af de to.

LINK: Se skriftemålet #1021.


Nr. 2834 1766.01.26 Peder Madsen, Stenbjerglund. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? Mads Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Jeb Nielsens kone, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 1: ? bror til Mads Pedersens kone, Give?
FADDER Nr. 2: ? Niels Bødkers kone, Farre, Give
FADDER Nr. 3: ? Søren Nielsens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Bødker, Farre, Give, Konen fadder. I extraskatten 1762 ingen Niels. Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 3: Søren Nielsen, Farre, Give, Konen fadder. Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Pedersen i Stenbierglund Hafde Dom Septuagesima en Søn til daaben Peder kaldet Frembaaren af Ævs {Ibs, Jeb Nielsens} Hustrue i Gammel Mølle. Fadderne vare Koenens Broder, Niels Bøckers Hustrue, Søren Nielsens i Farre.


Nr. 2837 1766.02.23 Christian Christensen, Give By. FAR: Christen Christensen Skov. MOR: Lene Jensdatter.
BÅREN AF: ? Lars Madsens kone, Givskov, Give
FADDER Nr. 1: Lars Madsen, Givskov, Give, Konen bærer. Han ses ikke i extraskatten 1762.
FADDER Nr. 2: Christen Johansen, Givskov, Give, Fæster i Givskov.
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Givskov, Give, Fæster i Givskov.
FADDER Nr. 4: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 5: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Skoue i Giufve Hafde den 2den Søndag i Faste en Søn til daaben Christian Kaldet frembaaren af Las Madsens Koene i Giufschou, Faddere vare Las Madsen, Christen Johansen, Christen Sørensen af Giufschou, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, og Niels {Nielsen} Bæch i Giufve.
Begravelse nr. 6700
NOTITS: Begravet 4 år gammel i 1770.


Nr. 2840 1766.04.13 Christen Jensen, Ullerup. FAR: Jens Hansen. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Andersdatter, Bøllund, Give, Gift med Søren Hansen. Måske søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: ? Niels Christensens enke, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Hansen, Bøllund, Give, Konen Johanne Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen, Ullerup, Give, Afdød †1764. Enken fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup Jens hansen Hafde d: 2 Søndag efter Paaske en Søn til daaben Christen kaldet, Frembaaren af Søren Hansens Koene {Johanne Andersdatter} i Byllund, Faddere vare: Jens Sørensen, Peder Christen, Ole Nielsen, Kirsten Nielsdtr og Niels Christensen Encke.


Nr. 2845 1766.07.06 Niels Henriksen, Hedegaard. FAR: Henrik Nielsen Bøgballe, Gadbjerg By, Gadbjerg. MOR: Marie Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Hage, den ældre, Hedegaard, Give, Moderen er hans datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen {Christensen den ældre} Hages Daatter Marie i Hedegaard Hafde Dom: 6 post Trinit et uægte barn til daaben nafnl: Niels. Hvortil blev udlagt til barnefader en gift mand Hendrich, som boer i et Huus i Gadberg Bye under Refstrup gods.
NOTITS: Faderen er en gift mand i et hus i Gadbjerg By.


Nr. 2846 1766.07.13 Hans Nielsen, Mosgaard- Store. FAR: Niels Hansen. MOR: Ane Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Erik Philipsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Maren? Knudsdatter?, Nederdonnerup, Give, Gift med Jørgen Larsen.
FADDER Nr. 5: Mette Sørensdatter, Nederdonnerup, Give, Give med Søren Fæstesen.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give, Konen ?Maren Knudsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Fæstesen, Nederdonnerup, Give, Konen Mette Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Hansen i Stoer Mosgaard Hafde Dom: 7 post Trinit en Søn til daaben Hans Kaldet Frembaaren af {... tom plads ...} fra {... tom plads ...}. Fadderne vare Niels {Sørensen} Skoue, Erick Philipsen, Søren Jensen, Jørgen Lassens koene {?Maren Knudsdatter, fra FT 1787} og Søren Fæstesens koene {Mette Sørensdatter} alle af Neder Donnrp.
NOTITS: Maren Knudsdatter problematisk, hvad er hendes rigtige alder?


Nr. 2848 1766.09.07 Anders Johansen, Bøllund. FAR: Johan Jørgensen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Sofie Hedevig? Gustavsdatter Hadler, Give By, Give, Fornavn usikkert.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Tromborg, Give
FADDER Nr. 2: Villads Pedersen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Gift med Morten Sørensen.
FADDER Nr. 4: Søren Hansen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 5: Johanne Poulsdatter, Hestlund- Store, Give, Gift med Niels Jensen Hillerslev.
NÆVNT Nr. 1: Gustav Carl Hadler, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Konen Johanne Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Johan Jørgensen i Byllund Hafde Dom: 15 post Trinit: en Søn til daaben Anders Kaldet Frembaaren af degnens daatter i Giufve Fadderne vare: Niels Lauritzen i T[romb.] {Tromborg} Villars Pedersen i Giufve, Morten Sørensens Hustrue {Birte Jakobsdatter} og Søren Hansen i Byllund. Niels Jensens {Johanne Poulsdatter} i Stoere Hestlund etc:


Nr. 2851 1766.11.01 Mads Larsen, Givskov. FAR: Lars Madsen. MOR: ? Lars Madsens kone..
BÅREN AF: Lene Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Christen Sørensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Veste Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Christen Birkebæk, Give By, Give
FADDER Nr. 6: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give, Gift med Jakob Lauridsen Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Las Madsen i Giufschou Hafde Dom: Omn: Sanctorum en Søn til Daaben Mads Kaldet, Frembaaren af Christen {Christensen} Schous Koene i Giufve: Fadderne vare Christen Sørensen i Giufschou, Christen {Christensen} Skoue, Veste Vestesen, Mads {Thomsen} Hag. Christen Berchebæch og Jacob {Lauridsen} Vestegaards Koene {Karen Jensdatter} i Giufve.


Nr. 2855 1767.02.15 Søren Christensen, Sillesthoved. FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Troelsdatter, Give By, Give, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Jens Jørgensen, Bregnhoved, Give, 27, søn af Jørgen Johansen.
FADDER Nr. 5: Karen Lauridsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Villads Jensen.
FADDER Nr. 6: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Gift med afskediget degn Jens Nielsen Holm.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Søn Jens Jørgensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, Konen Karen Lauridsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Hansen i Sillesthoed Hafde Dom: Septuages[.]ma. en Søn til Daaben Søren Kaldet, Frembaaren af Koenens Moder {Anne Marie Troelsdatter} i Giufve bye, Fadderne vare Søren Andersen, Hans Pedersen af Sillesthoe, Hans Hansen, Jørgen Johansens Søn {27, Jens Jørgensen} af Breinhoe Villars Jensens Koene {Karen Lauridsdatter} ibid og Jens {Nielsen} Holms Koener i Giufve.


Nr. 2857 1767.03.01 Christen Sørensen, Bøllund. FAR: Søren Hansen. MOR: Johanne Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Skerris, Skerris, Brande, Moderens mor. Moderen er født i Skerris, Brande.
FADDER Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Gift med Morten Sørensen.
FADDER Nr. 3: Mette Jensdatter, Bøllund, Give, Gift med Johan Jørgensen
FADDER Nr. 4: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Søn af Jens Jensen Hillerslev.
FADDER Nr. 5: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Aftægt, far til Niels Jensen Hillerslev.
FADDER Nr. 6: Jørgen Sørensen, Hestlund- Store, Give
NÆVNT Nr. 1: Johan Jørgensen, Bøllund, Give, Konen Mette Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Hansen i Byllund Hafde Fastelauns Søndag en Søn til daaben Christen Kaldt, Frembaaren af Konens Moder {Johanne Skerris, af Brande}: Fadderne vare: Morten Sørensen i Byllund og Hustrue {Birte Jakobsdatter}, Johan Jørgensens Hustrue {Mette Jensdatter} i Byllund. Niels Jensen, Jens {Jensen} Hyldesløv og Jørgen Sørensen i Store Hestlund.
LINK: Anders Christensen og Johanne Skerris børn i Skerris, Brande.


Nr. 2860 1767.03.08 Jens Jensen, Ullerup. FAR: Jens Jørgensen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Give, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Niels Christensens enke, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Mette? Pedersdatter?, Ullerup, Give, FT 1787 måske for ung.
FADDER Nr. 5: ? Lars Knudsens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 6: Johan Jørgensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 7: Jens Jørgensen, Bregnhoved, Give, Bror til Johan Jørgensen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen, Ullerup, Give, †1764, enken fadder.
NÆVNT Nr. 2: Ole Nielsen, Ullerup, Give, Konen fadder, ?Mette Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 3: Lars Knudsen, Ullerup, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Jørgensen af Ullerup Hafde samme dag {1. Søndag i Faste} 1 Søn til Daaben Jens Kaldet Frembaaren af Koenens Søster. Fadderne vare: Jens Hansen, Peder Christensen, Niels Christensens Enke, Ole Nielsens Hustrue {?Mette Pedersdatter} og Lars Knudsens Hustrue alle af Ullerup, item Johan Jørgensen af Byllund. og Hans broder {Jens Jørgensen} af Breinhoed.


Nr. 2861 1767.03.25 Niels Olesen, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette? Pedersdatter?.
BÅREN AF: Sofie Hedvig? Hadler, Give By, Give, 17+, datter af degnen Gustav Carl Hadler.
FADDER Nr. 1: Laust Larsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Mosgaard, Give
FADDER Nr. 3: Mette Andersdatter, Ullerup, Give, Gift med Jens Hansen
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Ullerup, Give, Gift med Jens Jørgensen.
FADDER Nr. 5: ? Pedersdatter?, Give?, Moderens søster.
FADDER Nr. 6: ? Lars Knudsens kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Gustav Carl Hadler, Give By, Give, Datter bærer, Sofie Hedvig?
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen, Ullerup, Give, Konen Mette Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 3: Jens Jørgensen, Ullerup, Give, Konen Maren Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Lars Knudsen, Ullerup, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole Nielsen i Ullerup Hafde Mariæ Bebudelses dag 1 Søn til daaben Niels Kaldet Frembaaren af degnens {Gustav Carl Hadeler} daatter {Sofie Hedvig? Hadler} i Giufve. Fadderne vare Laust Lassen af Bexgaard, Christen Hansen fra Mosgaard, Jens Hansens Koene {Mette Andersdatter}, Jens Jørgensens Koene {Maren Jensdatter}, item Hans Koenes Søster og Laustes {Knudsen} Kone af Ullerup -.


Nr. 2864 1767.06.09 Anders Jensen, Give By. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Hermansdatter, Nørskov, Lindeballe, Født i Farre Mølle, skulle vel være i familie. Hun var gift med en Niels, moderen kunne være hendes steddatter, men ikke set født 1734c.
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Christen Birkebæk, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Veste Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Jens Jensen, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Fyret degn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens {Nielsen} Egschov i Giufve Hafde 3die Pintze dag en Søn til daaben Anders Kaldt, Frembaaren af Maren Hermansdatter i Nørschou Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Christen Berchebech, Veste Vestesen, Jens Jensen, Jens Holms Koene {Maren Pedersdatter} etc:


Nr. 1965 1767.07.01 Frands Christensen, Givskov. FAR: Christen Johansen. MOR: Anne Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skifte efter faderen 1773: 'Christen Johansen en søn født Frands i Givskov'.}
NOTITS: Se skifte efter faderen 1773. Dåben er glemt i Give kirkebog.

LINK: Skifte efter Christen Johansen #170 (Brejl Koldinghuus).


Nr. 2869 1767.08.23 Niels Andersen, Stenbjerglund. FAR: Anders Nielsen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Leonora Christensdatter, Kollemorten, Øster Nykirke, Formodentlig moderens søster.
FADDER Nr. 1: Mads Madsen den Yngre, Loftlund, Give, Hans far også fadder.
FADDER Nr. 2: Mads Madsen den Ældre, Loftlund, Give, Sønnen af samme navn også fadder.
FADDER Nr. 3: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 4: Peder Christensen, Kollemorten, Øster Nykirke, Vel bror til moderen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Banch, Kollemorten, Øster Nykirke, Formodet fader til moderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anders Nielsen i Stenbierglund Havde Dom: 10 post Trinit: en Søn til daaben Niels Kaldt, Frembaaren af Christen Banches daatter Lenora {Christensdatter} i Kollemorten, Fadderne vare Mads Madsen den Yngre, Mads Madsen den Ældre af Loftlund. If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle og Christen Banches Søn Peder {Christensen} af Kollemorten.
NOTITS: Moderen formodet datter af Christen Banch i Kollemorten.


Nr. 2870 1767.09.20 Veste Vestesen, Give By. FAR: Veste Vestesen. MOR: Kirsten Jespersdatter.
BÅREN AF: Agnete Jensdatter Lyngbye, Søndersthoved, Give, Gift med Jens Dørker.
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Christen Birkebæk, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Lucie Tibi, Give By, Give, Degnen Jens Svarfas kone, tydning lidt usikker.
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Jens Nielsen Egeskovs kone.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Gift med afskediget degn Jens Nielsen Holm.
NÆVNT Nr. 1: Jens Dørker, Søndersthoved, Give, Konen Agnete Jensdatter Lyngbye fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Svarfas, Give By, Give, Degnen, konen Lucie Tibi fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Veste {Vestesen} Hafde Do: 14 post Trinit: en Søn til daaben Veste Kaldt Frembaaren af frue {Jens} Dørchen {Dørker} {Agnete Jensdatter Lyngbye} paa Søndershoed Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Christen Birchebæch, Anders Møller, Villars Pedersen, Mad [Svarfa.], Jens {Nielsen} Egskous Koene {Mette Nielsdatter} og Jens {Nielsen} Holmes {Maren Pedersdatter} alle af Giufve.


Nr. 2871 1768.01.31 Christian Eriksen, Nederdonnerup. FAR: Erik Philipsen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Anders Clausen, Skovdallund, Give
FADDER Nr. 3: Niels Hansen, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 4: ? Søren Jensens 2. kone, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Margrethe? Knudsdatter?, Nederdonnerup, Give, Gift med Jørgen Larsen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Nederdonnerup, Give, Bror til moderen.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give, Konen ?Margrethe Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Erich Philipsen i Neder Donrup Hafde Dom= Septuagesima en Søn til daaben Christian Kaldet Frembaaren af Søren Sørensens Hustrue {Birte Pedersdatter} ibid: fadderne vare Christen Sørensen i Giufschou, Anders Clausen i Schoudallund Niels Hansen i Stoer Mosgaard, Søren Jensen og Jørgen Lassens koner {?Margrethe Knudsdatter} i Neder Donrup.


Nr. 2872 1768.01.31 Laus Pedersen, Farre. FAR: Peder Rasmussen, Nenve?. MOR: Karen Lausdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Karen Lausdatter i Farre Hafde Dom: Septuagesiam et uægte barn til daaben Laus Kaldet, hvortil blev udlagt til barne Fader Peder Rasmussen fra Nenve af Engelsholms Gods.
NOTITS: Moderen ser ikke umiddelbart ud til at være født i Farre. Nenve er meget tydeligt skrevet med latinske bogstaver (ikke gotiske), men der findes kun et sted nævnt i Engelsholm skifteregister, der begynder med N og det er Nørup, hvad der ikke står.


Nr. 2875 1768.08.21 Niels Nielsen, Mosgaard- Store. FAR: Niels Hansen. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen? Hansdatter, Mosgaard- Store, Give, 26, faderens søster, kunne evt. være Johanne Kirstine Hansdatter, 34.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Niels Sørensen Skovs kone, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Mette Sørensdatter, Nederdonnerup, Give, Gift med Søren Festesen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Festesen, Nederdonnerup, Give, Konen Mette Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Hansen i Stoer Mosgaard hafde Dom: 12 post Trinit en Søn til daaben Niels Kaldt Frembaaren af Hans Søster {22, Karen? Hansdatter}: Fadderne vare Søren Jensen, Jørgen Lassen, Niels {Sørensen} Skous og Søren Fæstesen Hustruer {Mette Sørensdatter} af Neder Donrup.
Begravelse nr. 6718
NOTITS: Begravet 2½ år gammel.


Nr. 2877 1768.09.25 Christen Sørensen, Nederdonnerup. FAR: Søren Sørensen. MOR: Birte Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Give By?, Give, Søster til faderen. Gift med Erik Philipsen.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Niels Hyrde, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Feste Sørensen, Søndersthoved, Give, Vel karl der? Måske bror til faderen, hvis far hed Søren Festesen.
FADDER Nr. 6: Karen? Nielsdatter, Mosgaard- Store, Datter af Niels Hansen.
NÆVNT Nr. 1: Erik Philipsen, Give By?, Give, Skrives her af Give By?, ellers altid Neder Donnerup, flyttet? Konen Maren Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Hansen, Mosgaard- Store, Give, Datter, fadder, formodentlig Karen Nielsdatter, 26.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Fæstesen {fejl i kirkebogen for Søren Sørensen} i Neder Donrup Havde Dom: 17 post Trinit en Søn til daaben Christen Kaldt, Frembaaren af Erich Philipsens Koene i Giuve, Fadderne vare Niels Skoue, Jørgen Lassen, Søren Jensen og Niels Hyrde i Nde: Donrup, Fæste Sørensen fra Søndersthoed og Niels Hansens datter (26, Karen? Nielsdatter) fra Stoer Mosgaard -
NOTITS: Se #2796 i 1764 samme fejl. Se FT 1787 i Højgaard, Give, hvor forældrene og denne søn Christen ses angivet med 17 år.


Nr. 2878 1768.09.29 Anders Mortensen, Bøllund. FAR: Morten Sørensen. MOR: Birte Jakobsdatter.
BÅREN AF: Magdalene Andersdatter Wong, Brande By, Brande, 14c, datter af godsejeren Anders Nielsen Wong, hvis andre døtre er gift på det tidspunkt.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Johanne Andersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Johan Jørgensen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Hansen, Bøllund, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Morten Sørensen i Bylllund Hafde Festo Michaelis en Søn til daaben Anders Kaldet Frembaaren af Jomfr Vonge {Magdalene Andersdatter Wong} fra Brande, Fadderne vare Jens {Jensen} Hyldeløv, Jørgen Sørensen af Stoer Hestlund, Søren Hansens Koene {Johanne Andersdatter} og Johan Jørgensen af Byllund. Smeden af Tromborg etc:


Nr. 2880 1768.11.20 Bendt Nielsen, Farre (Mølgaard). FAR: Niels Bendtsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Johannesdatter, Farre (Mølgaard), Give, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Anders Nielsen, Stenbjerglund, Give
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen
FADDER Nr. 4: Anders Christensen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Villads Jensen, Farre, Give
FADDER Nr. 6: Karen Hansdatter, Farre, Give, Hun bor i Extraskatten 1762 tilsyneladende i et hus i Farre.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Bentsen i Mølgaard Hafde Do: 25 post Trinit: en Søn til daaben Bent Kaldt Frembaaren af Hans Moder {Maren Johannesdatter} til daaben: Fadderne var Iver {Jensen} Mølgaard Anders Nielsen af Stenbierglund, Christen Nielsen, Anders {Christensen} Bøcher Villars Nielsen af Farre og Karen Hansdtr ibid:


Nr. 2882 1769.01.22 Niels Christensen, Farre. FAR: Christen Olesen. MOR: Anne Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Nielsen
FADDER Nr. 1: Niels Bendtsen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Mads Madsen den Unge, Loftlund, Give
FADDER Nr. 6: Anders Nielsen, Stenbjerglund, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Olesen i Farre Hafde Dom: Septuagesima en Søn til daaben Niels kaldet Frembaaren af Christen Nielsen Koene ibid: Fadderne vare Niels Bentsen og Iver {Nielsen} Mølgaard, Jens {Nielsen} Egskov, Mads {Thomsen} Hag af Giuve Mads Madsen i Loftlund, og Anders Nielsen af Stenbierglund.


Nr. 2884 1769.03.05 Anders Sørensen, Sillesthoved. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Gydesdatter.
BÅREN AF: Kirsten Gydesdatter, Nørskov, Lindeballe, Sikkert moderens søster. Maren var fra Nørskov.
FADDER Nr. 1: Peder Nyborg, Farre Mølle, Give, Nis Eriksen Møller ses i Farre Mølle 1766. 1773 stillet på auktion.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Nabo
FADDER Nr. 4: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Opvokset i Sillesthoved, bror til Christen Hansen.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Søren Jørgensen
NÆVNT Nr. 1: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Andersen i Sillesthoed Hafde samme dag {Mid Faste Søndag} en Søn til daaben Anders kaldt, Frembaaren af Kiersten Gyddes i Nørschou {Lindeballe}, Fadderne vare Peder Nyeborg i Farre Mølle, Hans Pedersen og Christen Hansen i Sillesthoed Hans Hansen i Breinhoed og Søren Jørgensens Hust: {Maren Nielsdatter} ibid:
Begravelse nr. 6747
NOTITS: Formodet begravet 4 år gammel, kunne også være barnet før ham Kirsten. Begravelsen siger kun barn.


Nr. 2885 1769.03.05 Jørgen Pedersen, Øgelund. FAR: Peder Mortensen. MOR: Birte Jørgensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Give By, Give, Gift med Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: ? Karl nr. 1, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 4: ? Karl nr. 2, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 5: Kirsten Hansdatter, Hedegaard, Give, Gift med Christen Christensen Hag den Yngre.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Karen Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Hag, den Yngre, Hedegaard, Give, Konen Kirsten Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Mortensen i Øgelund Hafde samme dag {Mid Faste Søndag} 1 Søn til daaben. Jørgen Kaldet Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} i Giufve, Fadderne vare Niels Sørensen i Vorslunde. Niels Sørensen i Hedegaard 2de Karle paa Søndersthoed Christen {Christensen} Hags {den Yngres} Hustrue {Kirsten Hansdatter} fra Hedegaard.


Nr. 2886 1769.04.21 Jens Pedersen, Bæksgaard. FAR: Peder Olufsen. MOR: Dorte Jensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Knudsdatter, Bæksgaard, Give, Johannes Pedersens kone.
FADDER Nr. 1: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give, Konen Sidsel Knudsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: ? Pedersen, Bøllund, Give, Søn af Peder Hansen.
FADDER Nr. 3: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Gift med Morten Sørensen.
FADDER Nr. 4: Johanne Andersdatter, Bøllund, Give, Søren Hansens kone.
FADDER Nr. 5: Jens Jensen, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Bøllund, Give, Søn fadder. Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 2: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Hansen, Bøllund, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Olufsen i Bexgaard Hafde Almindelig Bededag 1 Søn til daaben Jens kaldt, Frembaaren af Johannes Pedersens Hustrue i Bexgaard, Fadderne vare Johannes Pedersen ibid: Peder Hansens Søn, Morten Sørensen hust: {Birte Jakobsdatter} og Søren Hansens af Byllund, item Jens Jensen i Bexgaard.
Begravelse nr. 6740
NOTITS: Begravet 4 år gammel.


Nr. 2888 1769.06.04 Mads Madsen, Loftlund. FAR: Mads Madsen Junior. MOR: An Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: Else Madsdatter, Vindelev, Faderens søster. Navn fra Brejl skifte #14 Tørrild herred 1780. Gift med Christen Jonasen i Vindelev.
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 3: Anders Christensen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Villads Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Christen Olesen, Farre, Give
FADDER Nr. 6: Mads Madsen gammel, Loftlund, Give, Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Madsen i Loftlund Hafde Dom: 2 post Trinit: en Søn til daaben Mads kaldt Frembaaren af Mandens Syster {Else Madsdatter} fra Vindelev {sogn}: Fadderne vare Iver {Jensen} Mølgaard, If {Jeb} Nielsen, Anders {Christensen} Bøcher, Villars Nielsen, Christen Olesen, alle fra Farre og gl. Mads Madsen fra Loftlund.


Nr. 2889 1769.06.08 Anders Christensen, Donneruplund. FAR: Christen Pedersen Donnerup. MOR: Anne Olesdatter.
BÅREN AF: Maren Saxe, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Lorents Caisen Stallknechts kone.
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Wong, Arvad Mølle, Brande, Søn af Christen Pedersens 1. kone Birgitte Andersdatter Wongs bror Anders Nielsen Wong.
FADDER Nr. 2: Magdalene Andersdatter Wong, Brande By, Brande, 15c, datter af Anders Nielsen Wong, eneste datter der endnu ikke er gift.
FADDER Nr. 3: ?søn1 Pedersen Poder, Bække Kro, Bække, Søn af Peder Sørensen Poder. Ole/Frands/Søren/Christen eller Jonas.
FADDER Nr. 4: ?søn2 Pedersen Poder, Bække Kro, Bække, Søn af Peder Sørensen Poder. Ole/Frands/Søren/Christen eller Jonas.
FADDER Nr. 5: Bodil Marie Christensdatter, Tørring By, Tørring, Faderens datter med 1. kone Birgitte Nielsdatter Wong, gift med Henning Hansen af Tørring kro.
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen Wong, Brande By, Brande, Datter Magdalene fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Sørensen Poder, Bække Kro, Bække, Peder Sørensen Poder er stedfar til moderen.
NÆVNT Nr. 3: Henning Hansen, Tørring By, Tørring, Gift med Bodil Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mons {Christen} Pedersen {Donnerup} paa Donrup hafde d: 8de Junij en Søn til daaben Anders kaldet, Frembaaren af min {præst Lorents Caisen Stallknecht} koene {Maren Saxe}: Faddere vare Monsr. Niels Andersen {Wong} fra Ardve {Arvad} Mølle, Sr. Anders Nielsens {Wongs} daatter {Magdalene Andersdatter Wong} i Brande {By}, Sr. {Peder Sørensen} Poedes 2de Sønner fra Beche {Bække} Kroe, item Monsr: {Henning} Hansens Koene {Bodil Marie Christensdatter} af Tørring -
Begravelse nr. 6716
NOTITS: Begravet knap to år gammel i 1771.


Nr. 2893 1769.09.03 *1769.08.31 Mads Andreas Sørensen, Give By. FAR: Søren Kovtrup. MOR: ? Søren Kovtrups kone.
BÅREN AF: Else Madsdatter Kovtrup, Give By, Give, Måske faderens søster. Gift med Niels Nielsen Bech.
FADDER Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Christen Birkebæk, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Lene Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 5: Ane Marie Laustdatter, Give By, Give, Gift med Søren Madsen Søndergaard.
FADDER Nr. 6: Maren Jespersdatter, Give By, Give, Gift med Ole Nielsen Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Bech, Give By, Give, Konen Else Madsdatter Kovtrup bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Madsen Søndergaard, Give By (Søndergaard), Give, Konen Ane Marie Laustdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Ole Nielsen Nørgaard, Give By (Nørregaard), Give, Konen Maren Jespersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Kautrup {Kovtrup} i Giufve Hafde samme dag en Søn til daaben Kaldt Mads Andreas, Frembaaren af Niels Bæches Hustrue {Else Madsdatter Kovtrup} ibid: Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Mads {Thomsen} Hag, Christen Birchebæch. Christen {Christensen} Skous Hustrue {Lene Jensdatter} Søren Madsens {Søndergaard} Hust: {Ane Marie Laustdatter} og Ole {Nielsen} Nørgaards {Maren Jespersdatter}.
Begravelse nr. 6694
NOTITS: Begraves 10 dage gammel 10. sept. 1769, han blev altså født tre dage før denne dåb i kirken. Kovtrup ligger i Hammer sogn nord for Øster Nykirke.


Nr. 2895 1769.09.24 Jens Villadsen, Bregnhoved. FAR: Villads Jensen. MOR: Karen Lauridsdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Give, Søster til Villads Jensen i Bregnhoved.
FADDER Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Hans Pedersen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 5: Søren Andersen, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Villars Jensen i Breinhoed Hafde samme dag {Dom: 18 post Trinit:} en Søn til daaben Jens Kaldt Frembaaren af Hans Søster, Fadderne vare Jørgen Johansen Hans Hansen, og Christen Christen{sen} alle af Breinhoed. Hans Pedersen, Søren Andersen etc: af Sillesthoed.


Nr. 2896 1769.10.08 Peder Christensen, Sillesthoved. FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Anders Møllers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Anders Møller, Give By, Give, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Nyeborg, Farre Mølle, Farre
FADDER Nr. 3: Hans Pedersen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: Maren Gydesdatter, Sillesthoved, Give, Gift med Søren Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Konen Maren Gydesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Hansen i Sillesthoed Hafde Dom: 20 post Trinit: en Søn til daaben Peder Kaldt. Frembaaren af Anders Møllers Hustrue i Giufve, Fadderne vare Anders Møller i Giuve, Peder Nyeborg i Farre Mølle Hans Pedersen og Søren Andersens Hustrue i Sillesthoed, Hans Hansen i Breinhoed.


Nr. 2897 1769.10.08 Frands Olesen, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Nielsdatter, Mosgaard- Store, Give, Gift med Niels Hansen.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Laust Larsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Mette Andersdatter, Ullerup, Give, Gift med Jens Hansen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Hansen, Mosgaard- Store, Give, Konen Ane Nielsdatter bærer. Niels Hansen er opvokset i Ullerup.
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen, Ullerup, Give, 3. kone Mette Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole Nielsen i Ullerup Hafde Dom: 20 post Trinit: en Søn til Daaben Frantz Kaldt, Frembaaren af Niels Hansens Koene {Ane Nielsdatter} i Stoer Moesgaard Fadderen vare: Jens Jørgensen, Peder Christensen, Laust Lassen og Jens Hansens Hustrue {Mette Andersdatter} af Ullerup.


Nr. 2901 1769.11.19 Peder Ludvig Jensen Svarfas, Give By. FAR: Jens Svarfas. MOR: Lucie Tibi.
BÅREN AF: Ane Christine Christensdatter, Donneruplund, Give, 16, godsejer Christen Pedersen Donnerups datter.
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Veste Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Give By, Give, Gift med Erik Philipsen.
FADDER Nr. 4: Niels Christensen Donnerup, Donneruplund, 23c, søn af Christen Pedersen Donnerup og 1. kone Birgitte Nielsdatter Wong.
FADDER Nr. 5: ? Avlskarlen på Donneruplund, Donneruplund, Give
NÆVNT Nr. 1: Erik Philipsen, Give By, Give, Konen Maren Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Donnerup, Give By, Give, Søn Niels Christensen Donnerup fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Degnen Mons: [Svarfas] Hafde Dom: 26 post Trinit: en Søn til Daaben: Peder Ludvig Kaldet Frembaaren af Jomfr: Pedersen {16, Ane Christine Christensdatter} paa Donrup {Donneruplund}: Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesen og Erick Philipsen Hustrue {Maren Sørensdatter} i Giuve, Monsr: {Christen} Pedersens {Donnerups} Søn Niels {Christensen Donnerup, 23c} og Alvs[!} Karlen paa Donrup.
Begravelse nr. 6698
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel. Forældrene gift 1760 i Højen, Vinding kirkebog.


Nr. 2902 1769.11.19 Mathias Sørensen, Give By. FAR: Søren Nielsen Smed. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Lisbeth Mathiasdatter Kornbech, Ulkær Mølle, Give, 15+, datter af Mathias Kornbech.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Lene Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 3: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Veste Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Niels Jørgensen, Give By, Give
FADDER Nr. 6: Maren Jespersdatter, Give By (Nørregaard), Give, Gift med Ole Nielsen Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Mathias Kornbech, Ulkær Mølle, Give, Datteren Lisbeth Mathiasdatter Kornbech bærer.
NÆVNT Nr. 2: Ole Nielsen Nørgaard, Give By (Nørregaard), Give, Konen Maren Jespersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren {Nielsen} Smed i Giuve Havde samme dag {Dom: 26 post Trinit:} en Søn til Daaben Matthis Kladet; Frembaaren af Matthis Kornbæchs daatter {Lisbet Mathiasdatter Kornbech}; Faddere vare Christen {Nielsen} Hour, Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesen, Niels Jørgensen, Christen {Christensen} Skous Hustrue {Lene Jensdatter} og Ole Nielsens {Nørgaard} {Maren Jespersdatter} alle ibid:


Nr. 2903 1769.12.26 Niels Lauridsen, Hedegaard. FAR: Laurids Nielsen. MOR: Else Bennetsdatter.
FADDER Nr. 1: Søren Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Formodentlig Niels Sørensen Vestergaards far.
FADDER Nr. 2: Peder Henriksen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Niels Midtgaard, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Christen Christensen Hag, den Ældre, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 5: Kirsten Hansdatter, Hedegaard, Give, Christen Christensen Hag den Yngres kone.
FADDER Nr. 6: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 7: Hans Hansen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Hag, den Yngre, Hedegaard, Give, Konen Kirsten Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Laust Nielsen i Hedegaard Havde 2den Juule dag et barn til daaben Niels Kaldt Frembaaren af {... tom plads ...}. Fadderne vare Søren Vestegaard, Peder Hendrichsen Niels Mitgaard, Christen {Christensen} Hag den Ældre, Christen {Christensen} Hages {den Yngres} Hustrue {Kirsten Hansdatter} alle ibid: item Jørgen Johansen og Hans Hansen fra Breinhoed.


Nr. 2908 1770.04.12 Laust Sørensen, Give By. FAR: Søren Madsen. MOR: Ane Marie Laustdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Hover, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Erik Philipsen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Lene Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 4: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 5: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Madsen i Giuve Hafde paa Skiertorsdag et Barn til daaben Laust kaldt, Frembaaren af {... tom plads ...} Fadderne vare Christen {Nielsen} Houer Erick Philipsen. Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter}, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Mads {Thomsen} Hag etc:


Nr. 2910 1770.05.06 Anders Christensen, Alsted Mølle, Øster Nykirke. FAR: Christen Nielsen. MOR: Ane Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Andersdatter, Hvejsel, Vel moderens søster, gift med Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 1: Peder Kræmmer, Hvejsel
FADDER Nr. 2: ? Ladefoged, Alstedgaard, Øster Nykirke
FADDER Nr. 3: Veste Andersen, Plovstrup, Tørring, Konen Ane Else Jensdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Ane Else Jensdatter Veste Andersens kone, Plovstrup, Tørring, Gift med Veste Andersen
FADDER Nr. 5: ? Smed i Egholm, Egholm, Tørring
NÆVNT Nr. 1: Jens Jakobsen, Hvejsel, Konen Anne Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Terkelsen, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{Hele indførslen overstreget, hører under Øster Nykirke ikke Give.} Mølleren {Christen Nielsen} i Alsted Mølle Hafde d: 3die Søndag efter Paaske en Søn til daaben Anders Kaldt, Frembaaren af Jens Jacobsens Hustrue {Anne Andersdatter} i Hveisel Fadderne vare: Peder Kræmm af Hveisel Lade Fogden paa Alstedgaard, Veste Andersen og Hustrue {Ane Else Jensdatter} af Ploustrup {Tørring}, Smeden af Egholm {Tørring} og Jørgen Terkildsen af Vonge {Øster Nykirke}.
NOTITS: Denne fødsel hører under Øster Nykirke og er indført i den forkerte kirkebog. Se linket nedenfor for mølleren Christen Nielsen gift 1764 i Tørring med Anne Mette Andersdatter af Plovstrup, Tørring. I FT 1787 er hun enke med fem børn hjemme, "har en liden mølle i fæste."

LINK: RTF fil. Erik Brejl: Stougaards jordebog 1769, Alsted Mølle under Øster Nykirke, har Christen Nielsen som fæster af Alsted Mølle.
LINK: Jens Jacobsen i Hvejsel.


Nr. 2913 1770.07.22 Anders Jensen, Ullerup. FAR: Jens Hansen. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Anna Barbara Andersdatter, Borup (Økær), Brande, Se link nedenfor. Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Olesen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Margrethe Andersdatter, Ullerup, Give, Ole Villadsens enke
FADDER Nr. 4: ? Niels Jensens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: ? Laust Nielsens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 6: Johanne Christensdatter, Ullerup, Give, Gift med Jørgen Jørgensen.
NÆVNT Nr. 1: Ole Villadsen, Nygaard, Give, Afdød. Begravet 1764 af Nygaard.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 3: Laust Nielsen, Ullerup, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jørgen Jørgensen, Ullerup, Give, Konen Johanne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Hansen i Ullerup Hafde Dom: 6 post Trinit: en Søn til daaben Anders Kaldet, Frembaaren af Hans Koenes Søster {Anna Barbara Andersdatter, Borup, Brande}: Fadderne vare Peder Christensen, Jens Olesen. Ole Villarsens Encke {Margrethe Andersdatter} Niels Jensens Koene . Laust Nielsens og Jørgen Jørgensens Koener {Johanne Christensdatter} alle ibid:
LINK: Anders Rasmussen Økær og hans børn 1766-70 i Borup, Brande.


Nr. 2914 1770.10.28 Niels Jensen, Vorslunde. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: ? Jens Mikkelsens kone.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Hedegaard (Vestergaard), Give, Gift med Niels Sørensen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Konen Karen Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Kirsten Hansdatter, Hedegaard, Give, Gift med Christen Christensen Hag den Yngre.
FADDER Nr. 3: Peder Mortensen, Øgelund, Give
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Vorslunde, Give, Søren Vestesens kone.
FADDER Nr. 5: Peder Sørensen, Vorslunde, Give, 20c, søn af Søren Vestesen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Hag, den Yngre, Hedegaard, Give, Konen Kirsten Hansdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Vestesen, Vorslunde, Give, Konen Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Mickelsen fra Vorslunde Hafde Dom: 20 post Trinit en Søn til daaben Niels Kaldet, Fembaaren af Niels Søernsens Hustrue {Karen Pedersdatter} i Hedegaard: Fadderne vare Niels Sørensen, Christen {Christensen} Hages {den Yngre} Hustrue {Kirsten Hansdatter} af Hedegaard, Peder Mortensen af Øgelund. Søren Vestesens Hustrue {Karen Pedersdatter} af Vorslunde og Peder Sørensen {20c} ibid:


Nr. 2915 1770.11.28 Peder Nielsen, Farre (Mølgaard). FAR: Niels Bendtsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Tofthøj?, Gadbjerg, Moderens søster, moderen fra Tofthøj, Gadbjerg.
FADDER Nr. 1: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 2: Niels Henningsen, Stenbjerglund, Farre
FADDER Nr. 3: Villads Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Lars, Farre, Give, Joensen?/ Jensen?
FADDER Nr. 5: Søren Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 6: Anders Christensen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 7: Ole Andersen Banch, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Bentsen i Mølgaard hafde d. 28de Novembr en Søn til daaben Peder Kaldet, Frembaaren af Konens Søster: fadderne vare: If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Niels Henningsen af Stenbierglund, Villars Nielsen, Christen Nielsen, Las [J...]sen, Søren Christensen Anders {Christensen} Bøcher og Ole {Andersen} Banch alle af Farre.
Begravelse nr. 6800
NOTITS: Begravet 8½ år gammel i 1779.


Nr. 2919 1771.03.17 Navnløs, Farre. FAR: Søren Christensen. MOR: ? Søren Christensens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {5 Søndag i Fasten} blev Søren Christensens barn i Farre jordet.'}
Begravelse nr. 6719


Nr. 2920 1771.04.14 Mads Nielsen, Give By. FAR: Niels Nielsen Bech. MOR: Else Madsdatter Koutrup.
BÅREN AF: Anne Katrine Ehnemann, Give By, Give, 19, degnen Hans Ehnemanns datter.
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Lene Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 4: ? Mads Christian Madsens kone, Give By, Give, Mads Christian Madsens kone, får barn 1764.
NÆVNT Nr. 1: Hans Ehnemann, Give By, Give, Degn, datter Anne Katrine Ehnemann, 19, bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Christian Madsen, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels {Nielsen} Bæch Havde Dom: Miseri: 1 Søn til daaben Mads kaldt, Frembaaren af Jomfr {Anne Katrine, 19} Ehnemann degnens {Hans Ehneman} daatter. Fadderne vare: Mads {Thomsen} Hag, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Christen {Christensen} Skoues Koene {Lene Jensdatter}, og Mads {Christian} Madsens Koenen der i Byen.


Nr. 2921 1771.05.26 Søren Johansen, Bøllund. FAR: Johan Jørgensen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Ullerup, Give, Gift med Jørgen Jørgensen.
FADDER Nr. 1: Jørgen Jørgensen, Ullerup, Give, Bror til faderen. Konen Johanne Christensdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen, Ullerup, Give, Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Nabo?
FADDER Nr. 4: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Nabo?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Johan Jørgensen i Byllund Havde Dom: Trinit 1 Søn til daaben Frembaaren af Jørgen Jørgensens {Johanne Christensdatter} Koene i Ullerup, Barnets Nafn var Søren. Fadderne vare Jens Jørgensen, Jørgen Jørgensen af Ullerup Morten Sørensen og Hans {Sørensen} af Byllund.
Begravelse nr. 6721
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2922 1771.06.02 Jens Madsen, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: An Margrethe Jensdatter, Loftlund, Give, Mads Madsen Loftlund Juniors kone.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Christen Olesen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
NÆVNT Nr. 1: Mads Madsen Loftlund, Loftlund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Jespersen i Farre Hafde Dom: 1 post Trinit en Søn til daaben Jens Kaldet, Frembaaren af Mads {Madsen Junior} Loftlunds Koene {An Margrethe Jensdatter}. Fadderne vare Christen Nielsen, Christen Olesen, Niels Nielsen, af Farre. Jf {Jeb} Nielsen af Gammel Mølle.


Nr. 2923 1771.06.23 Peder Nielsen, Hedegaard. FAR: Niels Sørensen Vestergaard. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Katrine Ehnemann, Give By, Give, 19, datter af degnen Hans Ehnemann.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hag den Yngre, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen, Hedegaard, Give, Nabo, aftægt, far til Laurids Nielsen.
FADDER Nr. 3: Henrik Pedersen, Hedegaard, Give, Nabo, aftægt, Peder Henriksens far.
FADDER Nr. 4: Anne Sørensdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 5: Maren, Hedegaard, Give, Laurids Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Henriksen, Hedegaard, Give, Konen Anne Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Laurids Nielsen, Hedegaard, Give, Nabo, konen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Sørensen i Hedegaard Havde Dom 4 post Trinit en Søn til daaben nafnl. Peder; Frembaaren af Jomfr {Anne Katrine, 19} Ehneman i Guive Fadderne vare Christen {Christensen} Hag {den Yngre}, Niels Lauritzen, Hendrich Pedersen Peder Hendrichsens Koene {Anne Sørensdatter} og Laust Nielsens Koene {Maren} ibid.


Nr. 2925 1771.07.14 Peder Hansen, Sillesthoved. FAR: Hans Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? Hans Pedersens brors kone, Vorbasse
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter, Sillesthoved, Give, Gift med Christen Hansen.
FADDER Nr. 3: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Bror til Christen Hansen, opvokset i Sillesthoved.
FADDER Nr. 4: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Moderens far.
NÆVNT Nr. 1: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Nabo, konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hans Pedersen i Sillesthoed Havde Dom: 7 post Trinit en Søn til daaben Peder kaldt, Frembaaren af Mandens Broders Koene far Vaarbasse, Fadderne vare Søren Andersen og Christen Hansens Koene {Anne Christensdatter} af Sillesthoed. Hans Hansen og Søren Jørgensen af Breinhoed Jacob {Lauridsen} Vestergaard af Giuve.


Nr. 2926 1771.07.28 Ole Christensen, Farre. FAR: Christen Olesen. MOR: Ane Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Moderens søster? Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Villads Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Farre, Give, Gift med Anders Nielsen, navn fra FT 1787.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Nielsen, Farre, Give, Konen Ane Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Olesen i Farre Hafde Dom: 9 post Trinit en Søn til daaben Ole kaldt Frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}. Fadderne vare Anders {Christensen} Bøcker, Peder Christensen, Villars Nielsen, Anders Nielsens Hustrue {Ane Christensdatter} alle af Farre.


Nr. 2927 1771.09.01 Hans Sørensen, Bøllund. FAR: Søren Hansen. MOR: Johanne Andersdatter.
BÅREN AF: Kirstine/Dorte Andersdatter kone fra Brande, Brande, Moderen er født i Skerris Brande, levende søstre: Kirstine Andersdatter i Grarup, Dorte Andersdatter i Skerris, det burde være en af dem.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, Bøllund, Give, Ses fra 1769 i Bøllund.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Murmand, Hestlund- Store, Give, "den nye beboer i Store Hestlund", Niels Jensen Hillerslev, der var der før, har forladt Give sogn. Niels Christensen gifter sig i nov. fra Store Hestlund (Ringive kirkebog).
FADDER Nr. 3: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Gift med Morten Sørensen
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Bøllund, Give, Gift med Johan Jørgensen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Johan Jørgensen, Bøllund, Give, Konen Mette Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Hansen i Byllund hafde Dom: 14 post Trinit: en Søn til daaben Hans kalt Frembaaren af en Koene {... tom plads ...} {formodentlig moderens søster Kirstine/Dorte Andersdatter} fra Brande. Fadderne vare Christen Sørensen og den nye Beboer i Stoer Hestlund {Niels Christensen Murmand}. Morten Sørensens Koene {Birte Jakobsdatter} og Johan Jørgensens {Mette Jensdatter} af Byllund.
LINK: Moderen Johanne Andersdatters søstre fra Skerris, Brande.


Nr. 2929 1771.12.01 Fester Eriksen, Hjortsballe. FAR: Erik Philipsen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Gift med Fester Nielsen, hendes efternavn ikke læseligt i FT 1787.
FADDER Nr. 1: Fester Nielsen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Konen Mette bærer.
FADDER Nr. 2: Fester Sørensen, Præstegaarden?, Øster Nykirke?, Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Jens Hansen, Mosgaard- Store, Give, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Erich Philipsen i Hiortsballe Hafde Dom: 1 Advent: en Søn til daaben Fæster kaldet; Frembaaren af Fæster Nielsens Hustrue {Mette} i Oxenbiere; Fadderne vare Fæster Nielsen i Oxenbiere, Gæste Sørensen som tiener i P[re?]steg: og Jens Hanßen af Stoer Mosgaard
NOTITS: Første gang stednavnet Hjortsballe nævnes i kirkebogen, ellers under Nederdonnerup.


Nr. 2931 1771.12.15 Markus Pedersen, Øgelund. FAR: Peder Mortensen. MOR: Karen Markusdatter.
BÅREN AF: Abelone? Markusdatter, Stagkroge?, Sønder Omme, Moderens søster. Denne Abelone ses FT 1787.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Johan Jørgensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Vorslunde, Give, Gift med Søren Vestesen.
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Vorslunde, Give, Gift med Niels Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Vestesen, Vorslunde, Give, Konen Karen Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen, Vorslunde, Give, Konen Karen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Mortensen i Øgelund Hafde Dom: 3 Adventis en Søn til daaben Marcus kaldet, Frembaaren af hans Koenes Søster {Abelone? Markusdatter} af Omme Sogn: Fadderne vare Niels Sørensen i Hedegaard, Johan Jørgensen af Byllund, Søren Vestesen Koene {Karen Pedersdatter} og Niels Sørensens Koene {Karen Jensdatter} i Voislunde.


Nr. 2934 1772.03.01 Hans Christensen, Hedegaard. FAR: Christen Christensen Hag den Yngre. MOR: Kirsten Hansdatter.
BÅREN AF: Inge Hag, Give By, Give, Gift med Mads Thomsen Hag.
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give, Konen Inge Hag bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Hag den Ældre, Hedegaard, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Laurids Nielsen, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Henrik Pedersen, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 5: Hans Hansen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen {Christensen} Hag i Hedegaard Hafde Fastelauns Søndag en Søn til daaben Hans kaldt, Frembaaren af Mads {Thomsen} Hages Hustrue {Inge Hag} i Giufve, Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag i Giiufve Christen {Christensen} Hag den Gamle Laust Nielsen og Hendrich {Pedersen} i Hedegaard item Hans Hansen i Breinhoed.


Nr. 2936 1772.03.29 Anders Christensen, Sillesthoved. FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Anders Christensen Møllers kone, Give By, Give, Moderens bror? Anders Christensen Møllers kone.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen Møller, Give By, Give, Vel moderens bror, konen fadder.
FADDER Nr. 2: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Hans Pedersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Hansen i Sillesthoed Havde Mid Faste Søndag en Søn til daaben Anders kaldet, Frembaaren af Anders {Christensen} Møller Hustrue, Fadderne vare Anders {Christensen} Møller i Giufve, Søren Andersen og Hans Pedersen i Sillesthoed.
Begravelse nr. 6743
NOTITS: Begravet 1 år gammel.


Nr. 2940 1772.05.29 Anders Christensen, Donneruplund. FAR: Christen Pedersen Donnerup. MOR: Anne Olesdatter.
BÅREN AF: Johanne Sofie Stallknecht, Præstegaarden, Øster Nykirke, 16, Præsten Lorents Stallknechts datter.
FADDER Nr. 1: Anders Bagger, Hastrup, Thyregod, Gift med faderens 1. kones bror Anders Nielsen Wongs datter
FADDER Nr. 2: Niels Christensen Donnerup, 26s, faderens søn med 1. kone Birgitte Nielsdatter Wong.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Donnerup, 24c, faderens søn med 1. kone Birgitte Nielsdatter Wong.
FADDER Nr. 4: Ane Christine Christensdatter, Arvad Mølle, Brande, Faderens datter med 2. kone Anne Olesdatter.
FADDER Nr. 5: Birgitte Andersdatter Wong, Hastrup Mølle, Thyregod, Datter af Anders Nielsen Wong, bror til faderens 1. kone Birgitte Nielsdatter Wong. Gift med Johan Ravn Hansen Biering.
NÆVNT Nr. 1: Lorents Stallknecht, Præstegaarden, Øster Nykirke, Datter Johanne Sofie bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen Wong, Arvad Mølle, Brande, Konen Ane Christine Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Johan Ravn Hansen Biering, Hastrup Mølle, Thyregod, Gift med Birgitte Andersdatter Wong.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mons Pedersen paa Donrupgaard Hafde d: 29 May en Søn til daaben Anders kaldt: Frembaaren af min {Lorents Stallknecht} datter Jomfr Johanne Sophie Stallknecht. Fadderne vare [P..]i[n]d[e] Hr. {Anders} Bagger paa Hastrupgaard: Monsr Niels Christensen Donrup. Mons Peder Christensen Donrup. Mad: {Niels Andersen} Vonge {Ane Christine Christensdatter} fra Arved Mølle og Mad: {Johan Ravn Hansen} Biering {Birgit Andersdatter Wong} fra Hastrup Mølle -
NOTITS: Her ses indirekte tre af Anders Nielsen Wongs børn: 1. Bodil Andersdatter Wong gift med prokurator Anders Bagger paa Hastrup, Thyregod, 2. Niels Andersen Wong den Yngre i Arvad Mølle, Brande, og 3. Birgitte Andersdatter Wong gift med Johan Ravn Hansen Biering i Hastrup Mølle, Thyregod. Faderen her, Christen Pedersen Donnerup, har ligeledes tre af hans børn som faddere: (med første kone Birgitte Nielsdatter Wong †1748 søster til Anders Nielsen Wong) 1. Niels Christensen Donnerup, 2. Peder Christensen Donnerup og (med anden kone Anne Olesdatter) 3. Ane Christine Christensdatter gift med Niels Andersen Wong (fætter til hende) i Arvad Mølle, Brande.


Nr. 2941 1772.07.05 Søren Johansen, Bøllund. FAR: Johan Jørgensen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Andersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Vemmelund, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Else Katrine Jensdatter, Hestlund- Store, Give, Niels Nielsens kone.
FADDER Nr. 3: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Gift med Morten Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Hansen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen, Hestlund- Store, Give, Konen Else Katrine Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Johan {Jørgensen} i Byllund Hafde Dom 3 post Trinit: en Søn til daaben Søren kaldet Frembaaren af Søren Hansens Koene {Johanne Andersdatter} Fadderne vare Jens {Jensen} Vemmelund fra Stoer Hestlund {fejl for Give By}, Niels {Christensen} Koene {Else Katrine Jensdatter} ibid: {Store Hestlund} og Morten Sørensens Koene {Birte Jakobsdatter} Byllund.
NOTITS: Jens Jensen Vemmelund er flyttet fra Vemmelund Skovhus, hvor der er kommet en ny skovfoged Mads Pedersen, til Give By. Se fx dåb #2944, hvor konen skrives af Give By.


Nr. 2942 1772.07.05 Niels Pedersen, Nederdonnerup. FAR: Peder Nielsen Skov. MOR: Anne Marie Madsdatter.
BÅREN AF: ? Tjenestepige ved Mads Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Madsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Moderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Mads Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Nielsen i Neder Donrup Hafde Dom: 3 post Tirnit: en Søn til daaben Niels kaldet Frembaaren af en Pige ved Mads Jensen i Nørre Kollemorten {Øster Nykirke}, Fadderne vare: Peder Hansen Niels {Sørensen} Skou Jørgen Lassen fra Neder Donrup. Mads Jensens Søn af Nørre Kollemorten.


Nr. 2943 1772.08.23 Søren Hansen, Bregnhoved. FAR: Hans Hansen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Sillesthoved, Give, Gift med Christen Hansen, faderens bror.
FADDER Nr. 1: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Konen Anne Christensdatter bærer, bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Hag den Yngre, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Karen Lauridsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Villads Jensen.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Søren Jørgensen.
NÆVNT Nr. 1: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, Konen Karen Lauridsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hans Hansen i Breinhoed Havde Dom: 10 post Trinit en Søn til daaben Søren Kaldet, Frembaaren af Christen Hansens Koene {Anne Christensdatter} i Sillesthoed, Fadderne vare: Christen Hansen fra Sillesthoed, Christen {Christensen} Hag den Yngre af Hedegaard. Villars Jensens Hustrue {Karen Lauridsdatter} og Søren Jørgensens {Maren Nielsdatter} i Breinhoed.


Nr. 2945 1772.11.22 Jørgen Sørensen, Farre. FAR: Søren Christensen. MOR: Kirsten Jørgensdatter.
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Anders Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Margrethe Vestesdatter, Give By, Give, 22c, datter af Veste Vestesen.
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Datter Margrethe Vestesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Christensen i Farre Hafde Dom 23 post Trinit: en Søn til daaben Jørgen kaldt Frembaaaren af {... tom plads ...} Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag i Giufve, Anders Nielsen i Farre Christen Nielsen ibid. og Vestes {Vestesens} datter {22, Margrethe Vestesdatter} i Giufve.


Nr. 2946 1772.12.06 Jørgen Jensen, Ullerup. FAR: Jens Jørgensen. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 1: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give, Konen Maren Nielsdatter bærer. Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Lars Knudsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Ullerup, Give, Gift med Jørgen Jørgensen.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Ullerup, Give, Gift med Peder Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Jørgensen, Ullerup, Give, Faderens bror. Konen Johanne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen, Ullerup, Give, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Jørgensen i Ullerup Hafde Dom 2 Adventz en Søn nafnl: Jørgen til daaben, Fadder Frembaaren af Søren Jørgensens Hustrue {Maren Nielsdatter} i Breinhoed, Fadderen vare Søren Jørgensen, af Breinhoed Laust Knudsen af Ullerup. Jørgen Jørgensens {Johanne Christensdatter} og Peder Christensens Hustruer {Kirsten Christensdatter} ibid.
Begravelse nr. 6793
NOTITS: Begravet 6 år gammel i 1779.


Nr. 2948 1773.02.07 Søren Christensen, Nygaard. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Margrethe Troelsdatter, Nygaard, Give, Gift med Søren Knudsen.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Nygaard, Give, Konen Margrethe Troelsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Madsen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: ? Søren Festesens kone, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: ? Poul Nygaards kone, Nygaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Festesen, Bæksgaard, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Pouls Nygaard, Nygaard, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom: Septuagesima Hafde Christen Pedersen i Nyegaard en Søn til daaben Søren kaldet Frembaaren af Søren Knudsens Koene {Margrethe Troelsdatter} i Nyegaard, Fadderne vare Søren Knudsen ibid, Christen Madsen i Giuve, Søren Fæstesens Koene fra Bexgaard og Pouls Koene i Nyegaard -


Nr. 2949 1773.02.27 Niels Jensen, Skærhoved. FAR: Jens Nielsen Nørskov. MOR: Marie Jokumsdatter.
BÅREN AF: Maren Saxe, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Stallknechts kone.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Donnerup, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Donnerup, Donneruplund, Give, Søn af Christen Pedersen Donnerup.
FADDER Nr. 4: Bodil Nielsdatter Feld, Give By, Give, Gift med degnen Hans Ehnemann
NÆVNT Nr. 1: Lorents Caisen Stallknecht, Præstegaarden, Øster Nykirke, Konen Maren Saxe bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Ehnemann, Give By, Give, Degn. Konen Bodil Nielsdatter Feld fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens {Nielsen} Nørschou Schiærhoed Havde d: 27 February en Søn til daaben Niels kaldt, Frembaaren af Præstens {Lorents Caisen Stallknecht} Koene {Maren Saxe}: Fadderne vare Monsr: {Christen} Pedersen {Donnerup} og Monsr: Peder {Christensen} Donrup item Monsr: Thistrup, paa Søndersthoed og degnens {Hans Ehnemann} Koene {Bodil Nielsdatter Feld} i Giufve.
Begravelse nr. 6971
NOTITS: Begravet 22 år gammel i 1795.


Nr. 2952 1773.05.31 Niels Sørensen, Bregnhoved. FAR: Søren Jørgensen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Moderens søster, gift med Poul Jensen.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Ullerup, Give, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jørgen Jørgensen, Ullerup, Give, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Jørgensen i Breinhoed Hafde 2den Pintzedag en Søn til daaben Niels kaldet, Frembaaren af Mandens Koenes {Maren Nielsdatter} Søster {Mette Nielsdatter} fra Risbierg {Brande}, Faddere vare Jens Jørgensen og Jørgen Jørgensen af Ullerup. Villars {Jensen} og Hans {Hansen} i Bregnhoved.
NOTITS: Maren og Mette Nielsdatter er født i Sønder Askær, Brande døtre af Niels Knudsen.


Nr. 2954 1773.07.11 Laust Nielsen, Farre (Mølgaard). FAR: Niels Bentsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Styvel, Jelling, Gift med Johannes Bentsen, bror til faderen, se FT 1787 i Styvel.
FADDER Nr. 1: Johannes Bentsen, Styvel, Jelling, Konen Karen Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mads Jespersen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Bentsen i Mølgaard Hafde Dom: 5te post Trinit: en Søn til daaben Laust kaldet Frembaaren af Mandens {Niels Bentsen} broders {Johannes Bentsen} Koene {Karen Christensdatter} fra Stivel {Styvel, Jelling} Fadderne vare Hans broder {Johannes Bentsen}, Anders Nielsen, Christen Nielsen, Mads Jespersen fra Farre og Iv {Jeb} i Gammel Mølle.
Begravelse nr. 7118
NOTITS: Begravet 34 år gammel i 1807. Begravelsen er en roman, han døde af astma og åndenød. Spørgsmaalet var om det var en naturlig død.


Nr. 2955 1773.07.18 Jonas Eriksen, Ullerup. FAR: Erik Johansen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Erick {Johansen} i Ullerup Havde Dom: 6te post Trint: en Søn til daaben Jonas kaldet, frembaaren af {... tom plads ...} Faddere vare {... tom plads ...}.
NOTITS: Begravet i Ringive "1790 d 23 december blev sl. Erik Johansens søn Jonas Eriksen begravet 17 år af Uhe by.".


Nr. 2956 1773.08.01 Simon Jensen, Give By. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Katrine Ehnemann, Give By, Give, 21c, datter af degnen Hans Ehnemann.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Vemmelund, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Anders Christensen Møller, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen Nørgaard, Give By (Nørregaard), Give
FADDER Nr. 4: ? Christensen, Give By, Give, Søn af Christen Christensen Skov. Sønnen født i kirkebogshullet 1745-54.
FADDER Nr. 5: Inge Christensdatter, Give By, Give, Gift med Mads Thomsen Hag.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Søn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Thomsen Hag, Give By, Give, Konen Inge Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens {Nielsen} Egskov i Giufve Havde Dom: 8 post Trinit: en Søn til daaben Simon kaldet Frembaaren af Jomfr {Anne Katrine} Ehneman i Giufve. Fadderne vare Jens {Jensen} Vemmelund, Anders {Christensen} Møller, Ole Nielsen {Nørgaard}, Christen {Christensen} Skous Søn og Mads {Thomsen} Hages Koene {Inge Christensdatter} alle ibid:
Begravelse nr. 6790
NOTITS: Begravet 5½ år gammel i 1779.


Nr. 2960 1774.02.13 Jens Christian Nielsen, Hestlund- Store. FAR: Niels Christensen Murmand. MOR: Else Katrine Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Gift med Jens Knudsen.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Askær, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Hestlund- Lille, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Knudsen, Ulkær Mølle, Give, Konen Karen Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Christensen {Murmand} i Stoer Hestlund Hafde Fastelavns Søndagen en Søn til daaben Jens Christian kaldet Frembaaren af Møllerens {Jens Knudsen} Koene {Karen Christensdatter} i Ulkier Mølle: fadderne vare Niels Aaskiær i Stoer Hestlund, Niels Sørensen i Lille Hestlund Jens Jensen i Giufve.


Nr. 2968 1774.07.03 Anders Christensen, Sillesthoved. FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Anders Christensen Møllers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Anders Christensen Møller, Give By, Give, Konen fadder.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Hansen i Sillethoed Hafde samme dag {Dom: 5 post Trinit:} en Søn til daaben Anders kaldet. Frembaaren af Anders {Christensen} Møllers Hustrue i Giufve. Fadderne vare hans Pedersen Søren Andersen i Sillesthoed, Anders {Christensen} Møller og Jens Christensen i Giufve.


Nr. 2969 1774.08.07 Thomas Sørensen, Sillesthoved. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Kirsten Gydesdatter, Nørskov, Lindeballe, Søster til faderens 1. kone
FADDER Nr. 1: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Kirsten Jakobsdatter, Give By, Give, 19, søster til Hans Pedersens kone Mette Jakobsdatter, døtre af Jakob Lauridsen Vestergaard i Give By.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Andersen i Sillesthoed Hafde Dom: 10 post Trinit en Søn til daaben Thomas kaldet Frembaaren af Kiersten Gydesdatter af Nørschou Fadderne vare Christen Hansen, Hans Pedersen af Sillesthoed og Kiersten Jacobsdatter i Giufve.
NOTITS: Maren Thomasdatter er faderens 2. kone. Første kone Maren Gydesdatter *1740 Nørskov, Lindeballe †1770 Sillesthoved


Nr. 2971 1774.08.07 Hans Christian Olesen, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Give By (Vestergaard), Give, 19, datter af Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Knud Mortensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Karen Jensdatter, Ullerup, Give, Jens Jørgensens 2. kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen, Ullerup, Give, 2. kone Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole Nielsen i Ullerup Hafde samme dag {Dom: 10 post Trinit} en Søn til daaben Hans Christian kaldet, Frembaaren af Kiersten Jacobsdatter i Giufve. Fadderne vare Knud Mortensen, Christen Pedersen og Jens Jørgensens Hustrue {Karen Jensdatter} af Ullerup.


Nr. 2972 1774.08.21 Iver Jensen, Give By. FAR: Jens Pedersen Banch. MOR: Mette Iversdatter Jens Banch Hyrdes kone.
BÅREN AF: ? Tjenestepige, degnens, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Christen Madsen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: ? Mads Thomsen Hags stedsøn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Gift med Jens Nielsen Egeskov.
FADDER Nr. 4: Margrethe Vestesdatter, Give By, Give, 24c, datter af Veste Vestesen.
NÆVNT Nr. 1: Hans Ehnemann, Give By, Give, Hans tjenestepige bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Thomsen Hag, Give By, Give, Stedsøn fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Veste Vestesen, Give By, Give, Datter Margrethe Vestesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hyrden i Giuve Jens {Pedersen} Banch Hafde Dom: 12 post Trinit: en Søn til daaben Iver kaldet, Frembaaren af Degnens {Hans Ehnemann} Pige i Giufve, Fadderne vare Christen Madsen, Mads {Thomsen} Hags Stif Søn Jens {Nielsen} Egskovs Koene {Mette Nielsdatter} og Vestes {Vestesen} daatter {24, Margrethe Vestesdatter} i Giufve.
NOTITS: Iver Jensen er i FT 1787 hyrdedreng i Vemmelund Skovhus ved skovfoged Mads Pedersen.


Nr. 2973 1774.09.11 Jens Nielsen, Give By. FAR: Niels Nielsen Bech. MOR: Else Madsdatter Kovtrup.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Give By (Vestergaard), Give, Nabo, 19, datter af Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Nabo datter Kirsten Jakobsdatter, 19, bærer.
FADDER Nr. 2: Johan Jørgensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Tromborg, Give, Gift med Peder Hansen.
FADDER Nr. 4: Margrethe Vestesdatter, Give By, Give, 24c, datter af Veste Vestesen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen Tromborg, Tromborg, Give, Konen Mette Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Veste Vestesen, Give By, Give, Datter Margrethe Vestesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels {Nielsen} Bæch i Giufve Hafde Dom: 15 post Trinit: en Søn til daaben Jens kaldet, Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestegaards daatter {19 Kirsten Jakobsdatter}. Faddere vare Jacob {Lauridsen} Vestegaard i Giufve, Johan Jørgensen i Byllund, Peder {Hansen} Tromborgs Hustrue {Mette Pedersdatter} og Vestes {Vestesen} datter {Margrethe Vestesdatter} i Giufve.


Nr. 2974 1774.10.16 Peder Villadsen, Give By. FAR: Villads Pedersen Hag. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Inge Christensdatter, Give By, Give, Mads Thomsens Hags kone.
FADDER Nr. 1: Jens? Christensen Skov, Give By, Give, 20c, søn af Christen Christensen Skov se #2962
FADDER Nr. 2: Ane Marie Laustdatter, Give By (Søndergaard), Give, Søren Madsen Søndergaards kone.
FADDER Nr. 3: Kirsten Jakobsdatter, Give By (Vestergaard), Give, Nabo, 19, datter af Jakob Lauridsen Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give, Konen Inge Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Søn Jens Christensen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Madsen Søndergaard, Give By (Søndergaard), Give, Konen Ane Marie Laustdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Datter Kirsten Jakobsdatter fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Huusm: Villars Hag i Giufve Havde Dom: 20 post Trinit: en Søn til daaben Peder kaldet, Frembaaren af Mads {Thomsen} Hags Koene {Inge Christensdatter} i Giufve, Fadderne vare Christen {Christensen} Schous Søn, Søren {Madsen} Søndergaards Koene {Ane Marie Laustdatter} og Jacob {Lauridsen} Vestegaards daatter {19, Kirsten Jakobsdatter}.


Nr. 2979 1774.12.26 Jens Johansen, Bøllund. FAR: Johan Jørgensen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Ullerup, Give, Gift med Peder Christensen
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Ullerup, Give, Konen Kirsten Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jørgen Jørgensen, Ullerup, Give, Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Gift med Morten Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Johan Jørgensen i Byllund Havde 2den Juule dag en Søn til daaben Jens kaldet, Frembaaren af Peder Christensens Hustrue {Kirsten Christensdatter} i Ullerup. Fadderne vare Peder Christensen, Jørgen Jørgensen {Ullerup} Morten Sørensens Hustrue {Birte Jakobsdatter} i Byllund.


Nr. 2980 1775.01.15 Christoffer Jensen Nørskov, Skærhoved. FAR: Jens Nielsen Nørskov. MOR: Marie Jokumsdatter.
BÅREN AF: Birgitte Christensdatter, Donneruplund, Give, 18, datter af Christen Pedersen Donnerup og Anne Olesdatter.
FADDER Nr. 1: ? Riisbrich, Refstrup, Gadbjerg, Nævnes 1774-75 i Gadbjerg kirkebog.
FADDER Nr. 2: ? Thim?, Søndershoved, Give
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Donnerup, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 4: Anne Olesdatter, Donneruplund, Give, Gift med Christen Pedersen Donnerup på Donneruplund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Monsr: {Jens Nielsen} Nørschou i Schiærhoed Havde d. 2 Søndag post Epip: en Søn til daaben Christopher kaldet Frembaaren af Jomfr. {18, Birgitte Christensdatter} Donrup paa Donrupgaard. Fadderne vare Monsr Risbeck {Riisbrich} fra Refstrup {Gadbjerg}, Monsr [Thim] paa Søndersthoed, Monsr. {Peder Christensen} Donrup i Farre Mølle Mad: Pedersen {Anne Olesdatter} paa Donrupgaard etc.


Nr. 2981 1775.02.12 Laust Villadsen, Bregnhoved. FAR: Villads Jensen. MOR: Karen Laugesdatter.
BÅREN AF: ? Laugesdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Søster til moderen, datter af Lauge/Laurids Jørgensen i Oksenbjerre.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Søren Jørgensen.
NÆVNT Nr. 1: Lauge Jørgensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Moderens far.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Villars Jensen i Breinhoed Hafde Dom: Septuagesima en Søn til daaben Laust kaldet, Frembaaren af Lauges {Jørgensen} datter i Oxenbierre, Fadderne vare Søren Andersen i Sillesthoed og Christen Hansen ibid, item Søren Jørgensens koene {Maren Nielsdatter} i Breinhoed.
NOTITS: Se også dåb #2826.


Nr. 2985 1775.07.16 Søren Anker Jensen, Ulkær Mølle. FAR: Jens Knudsen. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Randbøl?, Moderen kom fra Randbøl.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Murmand, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Askær, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: ? Tim, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 4: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 5: Niels Lauridsen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Knudsen i Ulkiær Mølle Hafde Dom 5 post Trinit: en Søn til daaben Søren Ancher kaldet, Frembaaren af Møller Koenens {Karen Christensdatter} Søster: Fadderne vare Niels Christensen {Murmand} og Niels {Nielsen} Askiær i Stoer Hestlund, Sr. Tim Søndersthoed, Niels Sørensen {Vestergaard}, Niels Lauritzen i Hedegaard.


Nr. 2986 1775.09.17 Anders Christensen, Farre. FAR: Christen Olesen. MOR: Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Andersdatter, Farre, Give, Gift med Henrik Jensen.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Hans Hansen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Henrik Jensen, Farre, Give, Konen Else Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Olesen i Farre. Havde Dom: 14 post Trinit: en Søn til daaben Anders kaldet Frembaaren af Hendrich Jensens Hustrue {Else Andersdatter}: Fadderne vare Christen Pedersen, Christen Nielsen i Farre og Hans Hansen i Breinhoed.


Nr. 2993 1776.03.14 Dødfødt, Øgelund. FAR: Peder Mortensen. MOR: Karen Markusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Mid Faste Søndag} blev et død føed barn af Øgelund [ve]rende Peder Mortensens Jordet.'}
NOTITS: Datoen arbitrær sat til tre dage før begravelsen. Moderen er Peder Mortensens 2. kone


Nr. 2994 1776.04.21 Peder Sørensen, Sillesthoved. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Inger Christensdatter, Nørup?, Moderens mor. Se Brejl: Tørrild Herreds skifteuddrag.
FADDER Nr. 1: Christen Hansen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Mette Jakobsdatter, Sillesthoved, Give, Gift med Hans Pedersen.
FADDER Nr. 3: Karen Lauridsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Villads Jensen.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Hans Hansen.
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen, Sillesthoved, Give, Konen Mette Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, Konen Karen Lauridsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Konen Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sillesthoed Søren Andersen og Maren Thom[eder] {Thomasdatter}. Hafde2 Søndag efter Paaske en Søn til daaben Peder kaldet Frembaaren af hans Koenes Moder {Inger Christensdatter}, Fadderne vare Christen Hansen og Hans Pedersens hustrue {Mette Jakobsdatter} i Silleshoed, Villars Jensens Koene {Karen Lauridsdatter} og Hans Hansens Koene {Anne Nielsdatter} i Breinhoed.
Begravelse nr. 6802
NOTITS: Begravet 2 år gammel.


Nr. 2995 1776.05.26 Jens Herman Jensen Nørskov, Skærhoved. FAR: Jens Nielsen Nørskov. MOR: Marie Jokumsdatter.
BÅREN AF: Anne Olesdatter, Donneruplund, Give, Gift med godsejer Christen Pedersen Donnerup.
FADDER Nr. 1: Jørgen Brochdorff, Brandbjerg, Kollerup, Ejer af herregaarden Brandbjerg, 111 tønder hartkorn. Fornavn fra TRAP.
FADDER Nr. 2: Christen Rodieberg, Skærhoved
FADDER Nr. 3: Kay Stallknecht, Præstegaarden, Øster Nykirke, 21, søn af præsten Lorentz Stallknecht.
FADDER Nr. 4: Anne Katrine Ehnemann, Give By, Give, 24c, datter af degnen Hans Ehnemann.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Donnerup, Donneruplund, Give, Konen Anne Olesdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Schiærhoed Jens Nørschou og Marie Jochumsdatter Hafde paa 1ste Pintze dag en Søn til daaben, som blev kaldt Jens Herman , frembaaren af Sr: Christen Pedersens Koene {Anne Olesdatter}: Fadderne vare Hr. Oberst Leutenant [uon] {Jørgen} Brockdoff til Brantbierg Hr. Capitian Rodiaberg i Schiærhoed. Min Søn {Præsten Lorentz Stallknecht} Kay Stallknecht fra Nyekierke Præsteggr. og Jomfr. {Anne Katrine} Ehnemann i Giuve.


Nr. 2998 1776.06.30 Anders Hansen, Bregnhoved. FAR: Hans Hansen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Anders Skrædders enke, Brandlund, Brande, Burde være i moderens familie for faderen er født i Sillesthoved.
FADDER Nr. 1: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Niels Christensen? Skov, Give By, Give, 24c, formodet søn af Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 5: Anne Barbara Vestesdatter, Give By, Give, 21+, vel datter af Veste Vestesen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen? Skrædder, Brandlund, Brande, Død før 1774. I 1763 ses en Anders Christensen i Brandlund, det kunne muligvis være ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoed Hans Hansen og Anne Nielsdtr Hafde Dom: 4 post Trinit 1 Søn til daaben Anders kaldet, Frembaaren af Anders Skræders Enke i Brandlund {Brande sogn}. Fadderne. Villars Jensen og Søren Jørgensen i Breinhoed, Christen Hansen af Sillesthoed, Niels {Christensen} Skou og {Anne} Barbara Vestesdatter af Giufve.
NOTITS: Anders Skrædder i Brandlund, Brande ikke identificeret men kunne efter Extraskatten 1763 hedde Christensen.


Nr. 3001 1776.09.22 Christen Pedersen, Farre Mølle. FAR: Peder Christensen Donnerup. MOR: Maren Eriksdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Donneruplund, Give, 27, faderens halvsøster, datter af Christen Pedersen Donnerup og 2. kone Anne Olesdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 2: Henning Hansen, Give By?, Give, Gift med faderens helsøster Bodil Marie Christensdatter.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Donnerup, Blæsbjerg, Brande, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre Mølle Peder Christensen {Donnerup} og Maren Ericksdatter Hafde Dom: 16 post Trinit: en Søn til daaben Christen kaldet, Frembaaren af Jomfr: Maren Christensdatter Donrupgaard, Fadderne vare Sr. {Niels Jensen} Nørschou paa Schiærhoed, Sergent Henning Hansen og broderen Niels Christensen {Donnerup} fra Blesbierg i Brande.
Begravelse nr. 7168
NOTITS: Begravet 34 år gammel i Bøllund, Give. Havde været i skrædderlære.


Nr. 3002 1776.10.13 Mads Christensen, Give By. FAR: Christen Madsen. MOR: Mette Kirstine Simonsdatter.
BÅREN AF: Maren Eriksdatter, Farre Mølle, Give, Gift med Christen Pedersen Donnerup.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Nygaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Donnerup, Farre Mølle, Give, Konen Maren Eriksdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giuve Christen Madsen og Mette Kirstine {Simonsdatter} Havde Dom: 19 post Trinit 1 Søn til daaben Mads kaldet Frembaaren af Christen Pedersens Hustr: i Farre {Mølle}, Fadderne vare Søren Knudsen fra Nyegaard.


Nr. 3004 1776.11.10 Poul Jakobsen, Bøllund. FAR: Jakob Pedersen. MOR: Else Poulsdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Pedersdatter, Enkelund, Thyregod, *1734c (ikke i Give), Christen Pedersens kone. Svigerinde til faderen.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Enkelund, Thyregod, Faderens bror, begge født i Thyregod. Kaldes også Christian fx i Ejnar Bjerres "Thyregod Gårdhistorie".
FADDER Nr. 2: Mette Pedersdatter, Tromborg, Give, Gift med Peder Hansen.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Askær, Hestlund- Store
FADDER Nr. 4: Johan Jørgensen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Tromborg, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Byllund Jacob Pedersen Else Povelsdatter Hafde Dom: 23 post Trinit: en Søn til Daaben Poul kaldet Frembaaren af Christen Pedersens Hustrue {Ane Kirstine Pedersdatter} i Enkelund {Thyregod}: Fadderne vare Peder Hansens Hustrue {Mette Pedersdatter} i Tromborg, Christen Pedersen i Enkelund {Thyregod}, Niels Nielsen {Askær} i Store Hestlund og Johan Jørgensen i Byllund.
Begravelse nr. 6792
NOTITS: Begravet 2 år gammel. Jakob Pedersen skal i følge Ejnar Bjerres "Thyregod Gaardhistorie" have købt en gård i Bøllund med 3 Tdr. hartkorn af Christen Pedersen Donnerup d. 6. juni 1780. Familien flytter før 1787 til Store Thorlund, Ejstrup, senere 1807 til Pomphole i Thyregod.


Nr. 3008 1777.01.19 Fester Sørensen, Højgard. FAR: Søren Sørensen. MOR: Birte Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Hjortsballe, Give, Faderens søster, gift med Erik Philipsen Rebslager.
FADDER Nr. 1: Else Nielsdatter, Give By, Give, Smedens kone
FADDER Nr. 2: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Sørensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Hans Hansen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Erik Philipsen Rebslager, Hjortsballe, Give
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen Smed, Give By, Give, Konen Else Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Høigaard Søren Sørensen og Berthe Pedersdatter Hafde Dom: 2 post Epiph: en Søn til Daaben Fester kaldet frembaaren af Erich {Philipsen} Reebslagers Hustrue {Maren Sørensdatter} i Hiortsballe: Fadderene vare Smedens {Peder Jensen} Hustrue {Else Nielsdatter} i Giuve, Johannes Pedersen og Jørgen Sørensen af Bexgaard og Hans Hansen i Breinhoed.
Begravelse nr. 6786
NOTITS: Begravet 2 år gammel.


Nr. 3011 1777.02.16 Christen Nielsen, Højgaard. FAR: Niels Hansen Husmand. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Hansdatter, Give
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Højgaard, Give
FADDER Nr. 2: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Troels Christensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Høigaard Niels Hansen Huusm: og An Nielsdr Hafde d: 1 Søndag i Faste en Søn til Daaben Christen kaldet. Frembaaren af Mandens Søster Karen Hansdr: Fadderne vare: Søren Sørensen i Høigaard, Johannes Pedersen i Bexgaard og Troels Christensen i Giufve.


Nr. 3013 1777.03.25 Jørgen Sørensen, Bregnhoved. FAR: Søren Jørgensen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Katrine Hansdatter Ehnemann, Give By, Give, 23, datter af degnen Hans Ehnemann.
FADDER Nr. 1: Hans Hansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Jørgen Sørensen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoed Søren Jørgensen og {... tom plads ...} Hafde Dom Annunti[on]: Mariæ en Søn til Daaben Jørgen kaldet, frembaaren af Jomfr {Anne Katrine} Ehneman i Giufve, fadderne vare: Hans Hansen, Villars Jensen i Breinhoed, Johannes Pedersen og Jørgen Sørensen i Bexgaard.


Nr. 3015 1777.04.27 Mads Troelsen, Give By. FAR: Troels Christensen. MOR: Anna Barbara Vestesdatter.
BÅREN AF: Inge Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Veste Vestesen, Give Gy, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Birkebæk, Give Gy, Give
FADDER Nr. 3: Claus Vestesen, Give Gy, Give, Ses FT 1787 i Skovbølling, Jelling gift med Karen Lausdatter. Han er ikke direkte familie, men muligvis født i Uhe, Ringive.
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Give Gy, Give, Gift med Jens Nielsen Egeskov.
NÆVNT Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give, Konen Inger fadder
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Egeskov, Give Gy, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giuve Trols Christensen og Barbara Vestesdatter Hafde d: 4 Søndag efter Paaske en Søn til Daaben Mads kaldet, frembaren af Mads {Thomsen} Hages Hustrue {Inge}: Fadderne vare Veste Vestesen, Christen Birchebech, Claus Vestesen og Jens {Nielsen} Egskovs Koene {Mette Nielsdatter} fra Giufve.


Nr. 3017 1777.05.19 Anders Jensen, Nederdonnerup. FAR: Jens Olesen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: ? Andersdatter, Give?, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Anders Olesen, Nederdonnerup?, Give
FADDER Nr. 3: Margrethe Knudsdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Peder Hansens kone, Nederdonnerup?, Give
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 2: Peder Hansen, Nederdonnerup?, Give, Konen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup Jens Olesen og Maren Andersdr Hafde 2den Pintze dag 1 Søn til Daaben Anders kaldet, frembaaren af koenens Søster: Fadderne vare: Søren Jens Anders Olesen, Jørgen Lasßens Koene {Margrethe Knudsdatter} og Peder Hansens Koene.
Begravelse nr. 6849
NOTITS: Begravet godt 8 år.


Nr. 3018 1777.05.19 Christen Nielsen, Farre (Mølgaard). FAR: Niels Bentsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Bentsdatter, Farre (Mølgaard), Give, Gift 6 måneder senere med Niels Iversen, som er fadder her.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 3: Johannes Bentsen, Styvel, Jelling, Faderens bror. Konen Karen Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Styvel, Jelling, Gift med Johannes Bentsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mølgaard. Niels Bentsen og Maren Pedersdatter Hafde samme dag {2den Pintze dag} en Søn til Daaben Christen kaldet, frembaren af Else Bentsdr: Faddere vare Niels Iversen {Mølgaard, Farre}, If {Jeb} Nielsen {Gammel Mølle, Farre}, Niels Bentsens Broder {Johannes Bentsen} af Stivel {Jelling} og Hustrue {Karen Christensdatter} etc.


Nr. 3022 1777.07.27 Christen Jensen, Give By. FAR: Jens Pedersen Banch. MOR: Mette Iversdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Faderens datter, vel født 1753c i Bregnhoved et år efter forældrenes bryllup i Thyregod 1752.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Give By, Give, 20, Christen Christensen Skovs datter.
FADDER Nr. 3: Veste Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Else Madsdatter Koutrup, Give By, Give, Gift med Niels Nielsen Bech.
FADDER Nr. 5: Ane Barbara Vestesdatter, Give By, Give, Gift med Troels Christensen
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Datter Maren fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Bech, Give By, Give, Konen Else Madsdatter Koutrup fadder.
NÆVNT Nr. 3: Troels Christensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giuve Jens {Pedersen} Banch og {... tom plads: Mette Iversdatter ...} Hafde Dom: 9 post Trinit: en Søn til daaben Christen kaldet frembaaren af Mette Jensdr Mandens datter, Fadderne var Christen Madsen, Veste Vestesen, Christen {Christensen} Skous datter {20, Maren Christensdatter}, Niels {Nielsen} Bæches Hustr {Else Madsdatter Koutrup} og Troels Christensens Hustrue {Ane Barbara Vestesdatter} i Giuwe.
NOTITS: Familien ser ud til at have forladt Give sogn.


Nr. 3023 1777.11.16 Knud Jørgensen, Neder- donnerup. FAR: Jørgen Larsen. MOR: Margrethe Knudsdatter.
BÅREN AF: Johanne Jørgensdatter, Give, Muligvis faderens datter af 1. ægteskab med Kirsten Jensdatter *1712c †1762 Nederdonnerup. Johanne skulle så være født i kirkebogshullet 1745-54.
FADDER Nr. 1: Laust Lassen, Nederdonnerup, Give, Faderens syv år yngre bror.
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Thomsen, Nederdonnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup Jørgen Lassen og Margrete Knudsdatter Hafde dom: 25 post Trinit: en Søn til Daaben Knud kaldet Frembaaren af Johanne Jørgensdatter: Fadderne vare Laust Lassen, Søren Jensen, Peder Thomsen og Niels {Sørensen} Skou alle ibid:


Nr. 3026 1777.12.28 Christen Poulsen, Give By. FAR: Poul Jepsen, Harte. MOR: Margrethe Vestesdatter.
FADDER Nr. 1: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Moderens mor, Veste Vestesens kone.
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Troels Christensen, Give By, Give, Gift med moderens søster Ane Barbara Vestesdatter.
FADDER Nr. 4: Kirsten Madsdatter, Give By, Give, 36c, gift med Christen Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giuve Margrethe Vestesdatter Havde Søndagen efter Juul en uægte Søn til Daaben Christen kaldet, til barne Fader blev udlagt en ung karl Poul Jepsen af Hart, tienende Skovfogden i [Seest]. Fadderne vare Veste Vestesens Hustr: {Kirsten Jespersdatter} Jens {Nielsen} Egskov, Troels Christensen og Kirsten Madsdatter alle af Giufve.
Begravelse nr. 6780
NOTITS: Begravet et halvt år gammel. Efter to uægte børn bliver hun gift 1795 som 51 årig med Knud Jensen i Hvejsel By.


Nr. 3028 1778.02.15 Peder Jakobsen, Bøllund. FAR: Jakob Pedersen Odderbæk. MOR: Else Poulsdatter.
BÅREN AF: Else Eriksdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Peder Pedersen, Hedegaard, Ejstrup
FADDER Nr. 2: Knud Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Skov, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Ullerup, Give, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Byllund Jacob Pedersen og {... tom plads ...} Hafde Dom: Septuges: en Søn til Daaben, kaldet Peder, frembaaren af Ellen Erichsdatter : Fadderne vare Peder Pedersen af Hedegaard i Eistrup Sogn, Knus Sørensen af Byllund, Christen Christensen {Skov} af Giufve og Christen Pedersens Koene {Kirsten Jensdatter} af Ullerup.
NOTITS: Faderen er fra Odderbæk, Thyregod og moderen fra Ravnsholt, Fyn. Bæreren Else (Ellen) Eriksdatter formodet datter af Erik Johansen i Ullerup, se #3029.


Nr. 3029 1778.02.15 Søren Eriksen, Ullerup. FAR: Erik Johansen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Eriksdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Knud Mortensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Give By, Give, FYLDFADDER.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup Erich Johansen og Maren Pedersdr Havde samme dag {Dom: Septuges:} en Søn til Daaben Søren kaldet, frembaaren af Else Erichsdatter: Fadderne vare Jens Jørgensen, Knud Mortensen af Ullerup og Maren Christensdatter af Giuve.
NOTITS: Bæreren Else Eriksdatter formodes at være den samme som Ellen Eriksdatter der bærer i den anden daab #3028 samme dag. Vel datter af faderen Erik Johansen i Ullerup.


Nr. 3030 1778.02.28 Johannes Jensen, Skærhoved. FAR: Jens Nielsen Nørskov. MOR: Marie Jokumsdatter.
BÅREN AF: Hilleborg Kristine Asmussen, Linneballe, Gift med Kaptejn Klaus Rodenborg af Hvejsel 1765-72, Ringive, Linneballe 1787. Se Nygaards Sedler.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Donnerup, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 2: Terkel Jensen Mammen, Søndersthoved, Give, Forpagter på Søndersthoved 1777-79.
FADDER Nr. 3: Ole Pedersen Poder, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 4: Maren Ehnemann, Give By, Give, Måske en søster til degnen i Give Hans Ehnemann.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Schiærhoed Sr. {Jens Nielsen} Nørschou og Marie Jocumsdatter Hafde 28 Februar 1 Søn til Daaben Johannes kaldet
NOTITS: Dette er de fine folk i Give sogn på den tid. Kvaliteten.


Nr. 3031 1778.05.24 Jens Pedersen, Give By. FAR: Peder Jensen Smed. MOR: Else Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 1: Peder Olesen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Maren Jespersdatter, Give By, Give, Gift med Ole Nielsen Nørregaard.
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Gift med Jens Nielsen Egeskov.
FADDER Nr. 4: Johan Jørgensen, Nygaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Thomsen, Neder- donnerup, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Ole Nielsen Nørgaard, Give By (Nørregaard), Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve Peder {Jensen} Smed og Else Nielsdatter Hafde den 5 Søndag efter Paaske en Søn til Daaben Jens kaldet, frembaaren af Peder Thomsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} fra Neder Donrup, Fadderne vare Peder Olesen, Ole {Nielsen} Nørgaards Hustr: {Maren Jespersdatter} Jens {Nielsen} Egskovs Hustrue {Mette Nielsdatter} der af byen, item Johan Jørgensen fra Nyegaard.


Nr. 3032 1778.05.28 Christen Sørensen, Give By. FAR: Søren Madsen. MOR: Anne Marie Lauridsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Give By?, Give?
FADDER Nr. 1: Poul Larsen, Ris, Givskud
FADDER Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: ? Ole Johansens Kone, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Else Madsdatter Kovtrup, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Ole Johansen, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve Søren Madsen og An Marie Lausdr hafde Christi Himmelfarts dag en Søn til daaben Christen kaldet frembaaren af Kirsten Christensdatter Fadderne vare Poul Lassen af Riis Jacob Laursen Ole [.]ohansens Hustr: og Niels {Nielsen} Bæchs {Else Madsdatter Kovtrups} alle af Giuve.


Nr. 3033 1778.06.08 Søren Festersen, Højgaard. FAR: Fester Sørensen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Nielsdatter, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 1: Mette Sørensdatter, Højgaard, Give, Gift med Søren Sørensen.
FADDER Nr. 2: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Jens Hansen Mosgaard, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Bæksgaards kone, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Højgaard, Give, Konen Mette Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Bæksgaard, Give, Ibid: er det Mosgaard eller Bæksgaard eller Højgaard?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Høigaard Fester Sørensen og Mette Pedersdatter Havde 2den Pintze Dag en Søn til Daaben Søren kaldet Frembaaren af Marie Nielsdr fra Neder Donrup: Fadderne vare Søren Sørensens Hustr. Johannes Pedersen, Jens {Hansen} Mosgaard og Niels Bæksgaards Hustr. ibid.
NOTITS: Se #3036, Niels Mosgaard af Højgaard.


Nr. 1964 1778.07.01 Ib Jensen, Give By. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1787: 'Jens Nielsen Egeskov og Mette Nielsdatter en søn i Give By Ib'}
Begravelse nr. 7457
NOTITS: Dato arbitrær i 1778. I FT 1787 er han ført som forældrenes søn 8 år gammel.


Nr. 3034 1778.06.08 Peder Christensen, Ullerup. FAR: Christen Pedersen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Risbjerg, Brande, Gift med moderens bror Mads Jensen.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen, Risbjerg, Brande, Bror til moderen, hans kone Mette Andersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Jørgensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Knud Mortensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Laust Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: ? Jensen, Ullerup, Give, Søn af Jens Grene.
NÆVNT Nr. 1: Jens Grene, Ullerup, Give, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup Christen Pedersen og Kirsten Jensdr Hafde eodem Die {2den Pintze Dag} en Søn til Daaben kaldet Peder, Fadderne Mads Jensens Hustr Mette Andersdatter af Riisbierg Mads Jensen ibid:, Jens Jørgensen, Knud Mortensen, Laust Christensen og Jens [Grenes] Søn alle af Ullerup.
NOTITS: Ullerup i Give og Risbjerg i Brande ligger nær hverandre.

LINK: Moderens, Kirsten Jensdatters, forældre i Risbjerg, Brande.


Nr. 3040 1779.04.05 Jens Sørensen, Sillesthoved. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Anne Dorte Christensdatter, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 1: Gyde Jakobsen, Nørskov, Lindeballe, Problematisk, Gyde Jakobsen død længe før, Gyde Jensen ses der i 1779.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Thygesen, Præstegaarden, Ringive
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sillesthoed Søren Andersen og Maren Thomasdatter Hafde 2den Paaske dag en Søn til Daaben Jens kaldet Frembaaren af Anna Dorthe Christensdatter fra Østerhoed {Givskud}. Giedde Jacobsen af Nørschou {Lindeballe}, Hans Pedersen og Christen Hansen fra Sillesthoed og Niels thygesen fra Ringhøys {Ringives} Præstgrd. —


Nr. 3041 1779.04.18 Christian Vilhelm Levin Ernst Hansen, Bregnhoved. FAR: Hans Hansen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Andersdatter, Lindeballe?
FADDER Nr. 1: Anders Pedersen, Lindeballe, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoed. Hans Hansen og Anna Nielsdatter Havde 2den Søndag efter Paaske en Søn til Daaben kaldet Christian Vilhelm Levin Ernst. Fadderne vare Anne Andersdatter, Anders Pedersen af Linneballe, Søren Jørgensen og Villas Jensen af Breinhoed —
NOTITS: Christian Vilhelm Levin Ernst var i 1775 landråd i Sofienlund, som skal ligge i Coldinghuus amt, det senere Vejle amt, men TRAP har ingen Sofienlund der. I hvert fald har Hans Hansen i Bregnhoved eller hans kone været svært imponerede af denne mand eller i hvert fald af navnet. Landråd kommer fra det tyske Landrat (ville måske svare til amtmand), som stadig er en betydelig stilling 2014, og er vel krøbet ind i Danmark fra hertugdømmerne.


Nr. 3042 1779.04.18 Hans Jensen, Bæksgaard. FAR: Jens Hansen Mosgaard. MOR: Ingeborg Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Moderen skrives af Bæksgaard, da hun gifter sig 1778. Anne Marie kunne være en søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Højgaard, Give
FADDER Nr. 4: Peder Mouridsen den Ældre?, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke, Kan måske være Peder Mouridsen den Yngre, som er 26. Mere sandsynlig er den Ældre, som er 42, men en familie-forbindelse er ikke fundet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bexgaard. Jens Hansen og Ingeborg Pedersdatter Hafde samme dag {2den Søndag efter Paaske} en Søn til Daaben Hans kaldet, Frembaaren af Anne Marie Pedersdatter: Fadderne vare, Johannes Pedersen og Jørgen Sørensen af Bexgaard. Søren Sørensen i Høigaard og Peder Mouritzen i Sønder Kollemorten.
Begravelse nr. 6869
NOTITS: Begravet fra Store Mosgaard, 8 år gammel i 1787.


Nr. 3043 1779.05.24 Troels Nielsen, Højgaard. FAR: Niels Hansen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Højgaard, Give, Nabo. Gift med Søren Sørensen.
FADDER Nr. 1: Jørgen Sørensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Jens Hansen Mosgaard, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Højgaard, Give, Konen Birte Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Højgaard Niels Hansen {Mosgaard} og Ane Niesdatter Havde 2den Pintze Dag et barn til Daaben Troels kaldet, Frembaaren af Søren Sørensens Hustr {Birte Pedersdatter}, Fadderne vare: Jørgen Sørensen, Johan{nes} Pedersen og Jens {Hansen} Mosgaard alle af Bexgaard.
Begravelse nr. 6867
NOTITS: Begravet knap 8 år gammel.


Nr. 3048 1779.11.14 Peder Nielsen, Farre (Mølgaard). FAR: Niels Bentsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Christensdatter, Knurborg, Vorbasse, Gift med Knud Pedersen, moderens bror. Knurborg også kaldet Frederiksnaade.
FADDER Nr. 1: Knud Pedersen, Knurborg, Vorbasse, Moderens bror? Konen Marie Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Johannes Bentsen, Styvel, Jelling, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Niels Iversen, Farre (Mølgaard), Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anders Bindesbøl, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mølgaard Niels Bentsen og Maren Pedersdtr Hafde Dom: 24 post Trinit en Søn til Daaben Peder kaldet Frembaaren af Knud Pedersens Hustrue i Knurborre {Vorbasse}, Fadderne vare Knud Pedersen Johannes Bentsen i Stivel {Jellling}, Niels Iversen i Mølgaard og Anders Binnespil {Bindesbøl} i Farre.
Begravelse nr. 5986
NOTITS: Moderen bærer 1780 i Frederiksnaade, Vorbasse ved broderen? Knud Pedersen. Se også FT 1787 Frederiksnaade.

LINK: Knud Pedersen, Vorbasse.


Nr. 3049 1779.11.28 Troels Christensen, Sillesthoved. FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Andersdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Christen Jørgensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Skov, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Hans Pedersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sillesthoed. Christen Hansen og An Christensdr Hafde Dom 1 Adventus en Søn til Daben Troels kaldet, Frembaaren af Kirsten Andersdr af Giuve. Fadderne var Christen Jørgensen og Jens Christensen af Giufve Hans Pedersen og Søren Andersen af Silleshoed —


Nr. 3052 1780.05.15 Ole Mortensen, Neder- donnerup. FAR: Morten Olesen. MOR: Maren Hansdatter.
BÅREN AF: Mette Olesdatter, Nygaard?, Give, Faderens halvsøster fra Nygaard, hun kommer vel sammen med den Johan Jørgensen, der skrives af Nygaard.
FADDER Nr. 1: Johan Jørgensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Anders Olesen, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Larsen, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 4: Peder Thomsen, Neder- donnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup Morten Olesen og Maren Hansdtr Hafde 2den Pintzedag en Søn til Daaben Ole kaldet, frembaaren af Mette Olesdatter. Faderne vare Johan Jørgensen i Nyegaard, Anders Olesen, Jørgen Lassen og Peder thomsen i Neder Donrup.
Begravelse nr. 6840
NOTITS: Begravet 4½ år gammel.


Nr. 3054 1780.06.04 Ole Pedersen, Neder- donnerup. FAR: Peder Olesen. MOR: Dorte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '8 Søndag efter Trinit: blev Peder Olufsens i Nederdonrup 2de børn som var tvillinger ved nafn Ole og Hanne en 6 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6812
NOTITS: Har været hjemmedøbt, men ikke fremstillet i kirken, derfor ikke i kirkebogen.


Nr. 3055 1780.06.04 Hanne Pedersdatter, Neder- donnerup. FAR: Peder Olesen. MOR: Dorte Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '8 Søndag efter Trinit: blev Peder Olufsens i Nederdonrup 2de børn som var tvillinger ved nafn Ole og Hanne en 6 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6813
NOTITS: Har været hjemmedøbt, men ikke fremstillet i kirken, derfor ikke i kirkebogen.


Nr. 3057 1780.08.13 Villads Sørensen, Farre. FAR: Søren Graversen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Farre, Give, Gift med Villads Nielsen
FADDER Nr. 1: Niels Henningsen, Stenbjerglund, Give
FADDER Nr. 2: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Villads Nielsen Gravel, Farre, Give, Konen Karen Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre Søren Graversen og Kirsten Pedersdtr Hafde Dom: 12 post Trinit: en Søn til daaben Villars kaldet, Frembaaren af Villars Nielsens Hustr: i Farre. Fadderne vare Niels Henningesen, If Nielsen og Christen Nielsen i Farre.


Nr. 3059 1780.08.13 Jon Pedersen, Loftlund. FAR: Peder Jonsen. MOR: Louise Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 1: Niels Bentsen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Niels Iversen, Farre (Mølgaard), Give, ?Søn af Iver Jensen i Mølgaard.
FADDER Nr. 3: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 4: Niels Henningsen, Stenbjerglund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Loftlund Peder Joensen og Lovise Jensdatter Hafde Dom: 13 post Trinit en Søn til Daaben Jon kaldet Frembaaren af Anne Jensdatter i Mølgaard, Fadderne vare Niels Bentsen, Niels Jversen, If Nielsen i Gammel Mølle og Niels Henningsen af Stenbierglund.


Nr. 3060 1780.09.20 Dødfødt, Give By. FAR: Niels Nielsen Bech. MOR: Else Madsdatter Koutrup.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 'Samme dag {Dom 18 post Trinit:} blev en dødfødt søn af Niels {Nielsen} Bæk i Giuve jordet.'}
Begravelse nr. 6815


Nr. 3061 1780.09.24 Jens Christensen, Ullerup. FAR: Christen Pedersen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Moderens søster gift med Michel Pedersen.
FADDER Nr. 1: Mette Andersdatter, Risbjerg, Brande, Gift med moderens bror Mads Jensen.
FADDER Nr. 2: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande
FADDER Nr. 3: Enevold Knudsen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Søren Nørgaard, Søndersthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup Christen Pedersen og Kirsten Jensdr. Hafde Dom: 18 post Trinit. en Søn til daaben Jens kaldet Frembaaren af Johanne Jensdatter fra Hyvel {Hyvild, Brande}, Mette Andersdatter af Riisberg {Brande}, Mads {Jensen} Risberg af Brande Sogn, Enevold Knudsen i Ullerup og Søren Nørgaard paa Søndersthoed.


Nr. 3062 1780.10.01 Jørgen Christensen, Bæksgaard. FAR: Christen Jørgensen. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Hestlund- Lille, Give, Søster til Søren Nielsen, som også er fadder.
FADDER Nr. 1: Jørgen Sørensen, Bæksgaard, Give, Faderens far, som før drev en gård i Store Hestlund.
FADDER Nr. 2: Peder Johansen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Hedegaard, Give, 22, søn af Niels Sørensen.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Skov, Give By, Give, 23, FYLDFADDER.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bexgaard Christen Jørgensen og Karen Jensdr {forkert: Christensdatter} Hafde Dom 19 post Trinit: en Søn til Daaben Jørgen kaldet, Frembaaren af Anne Nielsdatter i Lille Hestlund, Fadderne vare Jørgen Sørensen, Peder Johansen af Bexgaard, Søren Nielsen af Hedegaard og Maren Christensdatter Skou af Giuve.
NOTITS: Moderens navn er forkert i kirkebogen, hun gifter sig 1779 i Give. Ses FT 1787 i Bøllund, faderen er da landsoldat.


Nr. 3063 1780.11.19 Anders Kruse Eriksen, Hjortsballe. FAR: Erik Philipsen Rebslager. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Marie Eriksdatter, Hjortsballe, Give, 18, forældrenes datter.
FADDER Nr. 1: Birte Pedersdatter, Højgaard, Give, Moderens mor.
FADDER Nr. 2: Niels Mosgaard, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Neder- donnerup, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Peder Thomsen, Neder- donnerup, Give, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hiortsballe Erich Philipsen og Maren Sørensdatter Hafde Dom 26 post Trinit: en Søn til Daaben Anders Kruuse kaldet Frembaaren af Søsteren Zidsel Marie Ericksdatter: Fadderne vare Birthe Pedersdatter fra Høigaard, Niels Mosgaard fra Donrupgard, Søren Jensen og Peder thomsen fra Neder Donrup.
NOTITS: Bliver i FT 1787 blot kaldt Anders.


Nr. 3064 1780.12.03 Niels Pedersen, Farre. FAR: Peder Jensen Skøde. MOR: Else Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Neder- donnerup, Give, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Anders Bindesbøl, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Mads Jespersen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Hyrde, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Peder {Jensen] Schiøde og Else Nielsdatter Hafde Dom 1 Adventus en Søn til Daaben Niels kaldet, Frembaaren af Koenens Moder Maren Nielsdatter af Neder Donrup — Fadderne vare: Anders Binnesbil, Mads Jespersen, Christen Nielsen og hyrden alle af Farre.
NOTITS: Moderen Else Nielsdatter ser ikke umiddelbart ud til at være født i Give.


Nr. 3065 1780.12.26 Laust Madsen, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Give
FADDER Nr. 1: ? Anders Bindesbøls kone, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Johan Jørgensen, Nygaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Anders Bindesbøl, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre Mads Jespersen og Mette Jensder Havde d 2den Juule Dag en Søn til Daaben Laust kaldet Frembaaren af Maren Poulsdr: Fadderne vare Anders Binnesbøl Hustrue Niels Villarsen og Christen Andersen alle af Farre, Johan Jørgensen af Nyegaard.


Nr. 3066 1781.01.28 Troels Nielsen, Højgaard. FAR: Niels Hansen Mosgaard. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Højgaard, Give, Gift med Søren Sørensen. Nabo.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Højgaard, Give, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Jens Hansen? Mosgaard, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Høigaard Niels Hansen {Mosgaard} og Ane Christensdatter Hafde Dom 4 post Epiph: en Søn til Daaben der blev kaldet Troels, Frembaaren af Birte Pedersdatter af Højgaard. Fadderne vare Søren Sørensen {Højgaard}, Johannes Pedersen og Jens {Hansen} Mosgaard fra Bexgaard.


Nr. 3067 1781.02.11 Frands Jensen, Bæksgaard. FAR: Jens Hansen Mosgaard. MOR: Ingeborg Pedersdatter.
FADDER Nr. 1: Mette Pedersdatter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Johan Jørgensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 4: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 5: Niels Sørensen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bexgaard. Jens {Hansen} Moosgaard og Ingeborg Pedersdatter Havde Dom: Septuag: en Søn til Daaben der blev kaldet Frans Fadderne vare Mette Pedersdatter og Karen Jensdatter af Bexgaard Johan Jørgensen af Nygaard, Johannes Pedersen af Bexgaard og Niels Sørensen af Hedegaard.


Nr. 3073 1781.04.12 Niels Sørensen, Give By. FAR: Søren Madsen. MOR: Anne Marie Laustdatter.
BÅREN AF: Else Hansdatter, Give?
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Bech, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter Skov, Give By, Give, FYLDFADDER, 24, datter af Christen Christensen Skov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giuve. Søren Madsen og An Marie Laustdatter Havde Dom Virid: en Søn til Daaben Niels kaldet, Frembaaren af Else Hansdr. Fadderne vare [Smeden] Jens Jacobsen og Niels Bæck af Giuve item Mren Christensdatter Skoue ibid. —


Nr. 3076 1781.04.16 Peder Christensen, Give By. FAR: Christen Pedersen. MOR: Kirsten Madsdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Give By?, Give, ? evt. 16, datter af Niels Nielsen Bech.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Claus Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Søren Knudsen, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giuve. Christen Pedersen og Kirsten Madsdatter Hafde samme dag {2den Paaske dag} en Søn til Daaben, Peder, kaldet, Frembaaren af Johanne Nielsdatter. Fadderne vare Christen Madsen, Claus Vestesen af Giuve og Søren Knudsen af Bøllund —


Nr. 3080 1781.08.19 Peder Olesen, Farre Mølle. FAR: Ole Pedersen Poder. MOR: Mette Larsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Sørensdatter, Bække, 20, gift med faderens bror Jonas Pedersen Poder.
FADDER Nr. 1: Lars Sørensen, Jelling, Formodentlig familie. Gift med Johanne Madsdatter *1732c. Ses i FT 1787.
FADDER Nr. 2: Ole Christian Christensen, Donneruplund, Give, 17, søn af Christen Pedersen Donnerup, som er gift med faderens far Peder Sørensen Poders steddatter Anne Olesdatter.
FADDER Nr. 3: Niels Andersen Wong den Yngre, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 4: Ane Katrine Hansdatter Ehnemann, Give By, Give, 29, datter af degnen Hans Ehnemann.
NÆVNT Nr. 1: Jonas Pedersen Poder, Bække, Faderens bror. Konen Margrethe Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre Mølle. Ole {Pedersen} Poder og Mette Larsdatter Hafde Dom: 10 post Trinit: en Søn til Daaben Peder kaldet, Frembaaren af Jonas Pedersens {Poder} Hustrue {Margrethe Sørensdatter} i Beche {Bække sogn}, Fadderne vare Lars Sørensen af Jellinge, Ole Christian Pedersen paa Donrup, Sr. {Niels Andersen} Vonge {Wong} i Ulkiær Mølle og Jomfr Ehneman {Give By}.
LINK: Poder i Wong dynastiet.


Nr. 3082 1781.10.28 Poul Jakobsen, Bøllund. FAR: Jakob Pedersen Odderbæk. MOR: Else Poulsdatter.
BÅREN AF: Johanne Andersdatter, Bøllund, Give, Nabo. Gift med Søren Hansen.
FADDER Nr. 1: Søren Hansen, Bøllund, Give, Konen Johanne Andersdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Johan Jørgensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Jesper Clemmensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige Store Hestlund, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Byllund. Jacob Pedersen {Odderbæk} og Else Poulsdatter Hafde Dom: 20 post Trinit [Hr] en Søn til Daaben Poul kaldet Frembaaren af Søren hansens Koene {Johanne Andersdatter} ibid, Fadderne vare Johan Jørgensen, Søren Hansen Jesper Clemmensen og 1 pige stoer Hestlund.


Nr. 3083 1781.11.30 *1781.11.30 Navnløs, Hedegaard (Vestergaard). FAR: Niels Sørensen Vestergaard. MOR: Ane Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 1ste Advents søndag blev Niels {Sørensen} Vestergaards liden barn {Navnløs} 2 dage gammel fra Hedegaard jordet.'}
Begravelse nr. 6821
NOTITS: Begravet 2 dage gammel.


Nr. 3086 1782.05.12 Anders Christensen, Give By. FAR: Christen Andersen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Anders Møllers kone, Give By, Give, Set 1756-69 i Give By.
FADDER Nr. 1: Christen Hansen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Smed, Hestlund- Lille, Give
FADDER Nr. 3: Jesper Clemmensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Give By, Give, 25, datter af Christen Christensen Skov.
NÆVNT Nr. 1: Anders Møller, Give By, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Datter Maren, 25, fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve. Christen Andersen og Johanne Christensdatter Hafde d. 6 Søndag efter Paaske en Søn til Daaben Anders kaldet Frembaaren af Anders Møllers Hustrue, Fadderne vare Christen Hans{en} i Sillesthoved, Niels Sørensen Smed i Lille Hestlund, og Jesper Clemmensen i Byllund, og Christen {Christensen} Skous datter {Maren Christensdatter} i Giufve.
NOTITS: Formodentlig den Anders Christensen, der i FT 1787 er 5 år og bor i Store Mosgaard ved Jørgen Jørgensen 'i kost for betaling'.


Nr. 3087 1782.05.18 Dødfødt, Sillesthoved. FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: '2den Pintzedag blev Christen Hansen dødfødte barn af Sillesthoed jordet.'}
Begravelse nr. 6826


Nr. 3088 1782.05.09 *1782.05.09 Christen Johannesen, Givskov. FAR: Johannes Christensen. MOR: Johanne Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTON: fra begravelsen 'd: 4 søndag efter Trinit: blev Johannes Christensens lidet drengebarn Christen 6 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6828
NOTITS: Hjemmedøbt, begravet 6 uger gammel.


Nr. 3089 1782.06.23 Christen Andersen, Farre. FAR: Anders Nielsen. MOR: Anne Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Lisbeth Christensdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Christen Olesen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Villads Nielsen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Niels Bentsen, Farre (Mølgaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Anders Nielsen og An Marie Christensdr Hafde d 4 Søndag efter Trinit en drenge Barn til Daaben Christen kaldet, Frembaaren af Lisbeth Christensdr, Fadderne vare Christen Olesen, Villars Nielsen, Christen Andersen, Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}, og Niels Bentsen alle fra Farre.


Nr. 3090 1782.09.29 Christen Christensen, Bregnhoved. FAR: Christen Jørgensen. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Søren Jørgensen.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen Banch, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Hover, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Jesper Clemmensen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give, Måske faderens bror, konen Maren Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bregnhoved. Christen Jørgensen og Karen Jensdatter {præstens fejl for Christensdatter} Hafde Dom 18 post Trinit en Søn til Daaben Christen kaldet Frembaaren af Søren Jørgensens Hustrue {Maren Nielsdatter} ibid: Fadderne vare Hans {Pedersen} Banch, Villars Jensen {af Bregnhoved}, Christen {Nielsen} Houer {af Give By} og Jesper Clemmensen {af Byllund}.


Nr. 3091 1783.02.16 Jørgen Hansen, Give By. FAR: Hans Jørgensen Smed. MOR: Else Nielsdatter.
BÅREN AF: Birgitte Christensdatter, Donneruplund, Give, 26, Christen Pedersen Donnerups datter, Anna Katrine 17 også mulig.
FADDER Nr. 1: Jørgen Hansen, Sødover, Nørup, Faderens far sikkert, drengen opnævnt efter ham.
FADDER Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Søren Madsen Søndergaard, Give By (Søndergaard), Give
FADDER Nr. 4: Mette? Jakobsdatter, Sillesthoved, Give, Datter af Jakob Lauridsen. Men er gift siden 1770 med Hans Pedersen. Den yngste datter af Jakob Lauridsen er Kirsten Jakobsdatter gift 1781 med Christen Pedersen bosat i Vonge, Øster Nykirke.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Donnerup, Donneruplund, Give, Datteren Birgitte Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve. Hans {Jørgensen} Smed og Else Nielsdatter - Hafde Dom: Septuages: en Søn til Daaben Jørgen kaldet Frembaaren af Sr: {Christen} Pedersens {Donnerups} datter {Birgitte Christensdatter} fra Donrup: Fadderne vare Jørgen Hansen fra Sydover {Sødover} i Nørup Sogn, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Søren {Madsen} Søndergaard og Jacob {Lauridsen} Vestergaards datter {30c, Mette? Jakobsdatter}.
NOTITS: FT 1787 i Jennum, Skibet sogn. Hans Jørgensen husmand og grovsmed, gift med Else Nielsdatter søn Jørgen Hansen 5 år gammel.


Nr. 3094 1783.03.23 Niels Christensen, Ullerup. FAR: Christen Pedersen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Harresø, Givskud
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Ullerup, Give, Konen Karen Jensdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Karen Jensdatter, Ullerup, Give, Gift med Jens Jørgensen.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Niels Jensen Grene, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup. Christen Pedersen og Kirsten Jensdr Havde d 3 Søndag i Faste en Søn til Daaben Niels kaldet, Frembaaren af Johanne Nielsdatter fra Harresøe, Fadderne: Jens Jørgensen, Peder Christensen, Niels Jensen Grene og Jens Jørgensens Hustrue {Karen Jensdatter}.


Nr. 3097 1783.06.15 Erik Pedersen, Hestlund- Store. FAR: Peder Christensen Donnerup. MOR: Maren Eriksdatter.
BÅREN AF: Sidsel Larsdatter, Usseltoft, Brande, Moderens halvsøster begge døtre af Maren Usseltoft.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Donnerup, Brande, Faderens bror. Han flytter en del rundt i Brande sogn, uklart hvor han er i 1783.
FADDER Nr. 2: Niels Andersen Wong den Yngre, Ulkær Mølle, Give, Gift med faderens halvsøster Ane Kirstine Christensdatter.
FADDER Nr. 3: Johan Jørgensen, Bøllund, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Andersdatter, Hestlund- Lille, Give, Gift med Niels Sørensen Smed.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Smed, Hestlund- Lille, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Stoer Hestlund. Peder {Christensen} Donrup og Maren Erichsdatter Havde Dom Trinit: en Søn til Daaben Erich kaldet Frembaaren af Zidsel Lasdatter fra Usseltoft i Brande Fadderne vare Niels {Christensen} Donnerup, Niels Andersen {Wong den Yngre} i Ulkiær Mølle, Johan Jørgensen i Byllund og Niels Sørensens {Smeds} Koene {Kirsten Andersdatter} i Lille Hestlund.


Nr. 3099 1783.06.22 Hans Mortensen, Neder- donnerup. FAR: Morten Olufsen. MOR: Maren Hansdatter.
BÅREN AF: Mette Olufsdatter, Give By, Give, Faderens halvsøster fra Nygaard.
FADDER Nr. 1: Peder Thomsen, Neder- donnerup, Give, Konen Kirsten Nielsdatter ogsaa fadder
FADDER Nr. 2: Kirsten Nielsdatter, Neder- donnerup, Give, Gift med Peder Thomsen.
FADDER Nr. 3: Ane Andersdatter, Neder- donnerup, Give, Gift med Peder Mortensen.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Hjortsballe, Give, Gift med Erik Philipsen.
FADDER Nr. 5: ? Anders Rinnings? kone, Neder- donnerup, Give, Ingen Anders i FT 1787 set, der kunne passe.
NÆVNT Nr. 1: Peder Mortensen, Neder- donnerup, Give, Konen Ane Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Erik Philipsen, Hjortsballe, Give, Konen Maren Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Rinnings? kone, Neder- donnerup, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Morten Olufsen og Maren Hansdr Hafde samme dag en Søn i Kirke Hans kaldet Baaret af Mette Olufsdatter i Giufve. Fadderne vare Peder thomsen og Hustrue, Peder Mortensens Koene, Erick Philipsens Hustrue, og Anders [Rinnings] Koene alle fra Neder Domrup.


Nr. 3100 1783.06.29 Christen Larsen, Givskov. FAR: Lars Madsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Skov, Give By, Give, 26, datter af Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Gift med Jens Nielsen Egeskov.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Skov, Give By, Give, 33c, søn af Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 4: Johanne Larsdatter, Give By, Give, FT 1787 tjenestepige ved Anders Olsen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufskou. Las Madsen og Maren Christensdr Hafde Dom: 2 post Trinit: en Søn til Kirke Christen kaldet, baaret af Maren {Christensdatter} Skou i Giuve Fadderne vare Jørgen Christensen {Givskov}, Jens {Nielsen} Egskous koe[..] {Mette Nielsdatter} Jens {Christensen} Skou og Johanne Lasdatter alle fra Giuve.


Nr. 3102 1783.07.06 Jens Christensen, Sillesthoved. FAR: Christen Hansen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Andersdatter, Hestlund- Lille, Give, Niels Sørensen Smeds kone.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen Møller, Bæksgaard, Give, Før i Give By.
FADDER Nr. 2: Niels Hansen Banch, Give, FT 1787, 48 år, Hjortsballe?
FADDER Nr. 3: ? Christen Pedersen Møllers 2. kone, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Maren Thomasdatter, Silleshoved, Give, Nabo, gift med Søren Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Smed, Hestlund- Lille, Give, Konen Kirsten Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen Møller, Give By, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Andersen, Silleshoved, Give, Konen Maren Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sillesthoed. Christen Hansen og Ane Christensdatter Hafde Dom 3 post Trinit en Søn i Kirke Jens kaldet, baaret af Niels Sørensens {Smeds} Koene {Kirsten Andersdatter} Fadderne vare: Anders {Christensen} Møller i Bexgaard, Niels Hansen Banch, Christen {Pedersen} Møllers Koene og Søren Andersens Koene {Maren Thomasdatter} fra Sillesthoed.
NOTITS: Ikke umiddelbart set i FT 1787, men navne og aldre af børnene der er mistænkelige.


Nr. 3105 1783.08.24 Anders Nielsen, Ulkær Mølle. FAR: Niels Andersen Wong den Yngre. MOR: Ane Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Magdalene? Johansdatter? Bering, Søndersthoved, Give, 20, datter af mølleren i Hastrup, Thyregod Johan Ravn Hansen Bering, som også er fadder. Der er ikke andre jomfru Beringer, der synes at kunne passe. Standsdame.
FADDER Nr. 1: Johan Ravn Hansen Bering, Hastrup Mølle, Thyregod, Jomfru Bering må være hans datter. Han er gift med faderens søster Birgit Andersdatter Wong.
FADDER Nr. 2: ? Beckved, Søndersthoved, Give, Navnet med forbehold. Måske forvalter for den tyske eventyrer Johann Wilhelm Franz von Krohne, der havde Søndersthoved 1782-85, men næppe kunne dansk nok.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen Donnerup, Brande, Halvbror til moderen.
FADDER Nr. 4: Ole Christian Christensen, Donneruplund, Give, 29, moderens bror.
FADDER Nr. 5: ? Farre Møllers kone, Farre Mølle, Give, Formodes at være Sønnike Nielsen Møllers 1. kone, der ikke kendes med navn.
NÆVNT Nr. 1: Sønnike? Nielsen? Møller?, Farre Mølle, Give, Ole Pedersen Poder ses sidste gang i Farre Mølle i jan. 1782, siden præsten ikke kender navnet skulle det være den ny møller, Sønnike Møller som ellers med navn ses første gang der i april 1787. Dette er ikke afsikret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ulkiær Mølle. Sr. Niels Andersen {Wong den Yngre} og An Kirstine Christensdr Havde Dom: 10 post Trinit: en Søn til Daaben Anders kaldet Frembaaren af Jomfr: {Magdalene?} Biering paa Søndersthoed, Fadderne vare Mølleren i Hastrup Mølle Monsr. Biering {Johan Ravn Hansen Bering}, Sr. BechVed paa Søndersthoed, Niels Christensen Donrup {Brande sogn}, Ole Kristian {Christensen} paa Donrupgaard og Farre Møller Koene.


Nr. 3107 1783.10.05 Lorents Pedersen Helt, Give By. FAR: Peder Reenberg Helt. MOR: Ane Katrine Hansdatter Ehnemann.
BÅREN AF: Katrine Lorentsdatter Stallknecht, Præstegaarden, Øster Nykirke, 17, datter af præsten Lorents Caisen Stallknecht.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 2: Frederik Ernst Rechnagel, Lindeballe?, Han er gift med Maren Christensdatter Donnerup fra Give, bosætter sig senere i Give.
FADDER Nr. 3: Christen Birkebæk, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Pedersdatter, Give?, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Anne Aagaard Henchel, Kirkeby, Sønder Omme, Gift med degn Hans Hansen Bagman.
NÆVNT Nr. 1: Lorents Caisen Stallknecht, Præstegaarden, Øster Nykirke, Datteren Katrine bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Hansen Bagman, Kirkeby, Sønder Omme, Konen Anna Aagaard Henchel fadder. FT 1787.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giuve. degnen Sr. Helt og Ane Katrine Ehneman Havde Dom: 16 post Trinit: en Søn til daaben Lorents kaldet, Frembaaren af min {præsten Lorents Caisen Stallknecht} datter Jomrf: Catrine StallKnecht, Fadderne vare Monsr. {Jens Nielsen} Nørshou. Frederich Rechnagel, Christen Birchebæch, Jomfr. Pedersdatter og degnens {Hans Hansen Bagman} Koene {Anne Aagaard Henchel} fra {Sønder} Omme.
NOTITS: Sønnen opkaldt efter præsten. Det er mellemfine folk.


Nr. 3113 1784.02.08 Johan Jørgensen, Neder- donnerup. FAR: Jørgen Johansen, Skølvad, Jernved. MOR: Sidsel Marie Kajsdatter.
BÅREN AF: Ane Mortensdatter, Neder- donnerup, Give, Gift med Søren Nielsen Skov.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Skov, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 2: Anders Jensen, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 3: Peder Thomsen, Neder- donnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Zidsel Marie Cajsdatter d. 8 Februarij Havde et uægte Dreng Barn til Daaben Johan kaldet, Frembaaren af Søren {Nielsen} Skous Koene {Ane Mortensdatter} ibid. Fadderne vare Anders Jensen, Peder thomsen og Søren {Nielsen} Skou af Neder Donerup — til Barne Fader blev udlagt Jørgen Johansen der tiente tillige med Moderen i Schølevad {Skølvad, Jernved sogn} ved Riibe —
NOTITS: Barnet Johan Jørgensen ikke fundet i FT 1787 i Vejle, Skanderborg, Ringkøbing eller Ribe amter. Moderen Kajsd og Cajsd søgt i samme amter uden resultat.


Nr. 3114 1784.02.15 Christen Christensen, Bæksgaard. FAR: Christen Andersen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Mortensdatter, Bæksgaard, Give, Faderens mor, gift med Anders Christensen Møller.
FADDER Nr. 1: Christen Hansen Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Gift med søster til faderen Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Peder Johansen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Tromborg, Give, Gift med Peder Hansen Tromborg.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Møller, Bæksgaard, Give, Faderens far, konen Ane Mortensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Hansen Tromborg, Tromborg, Give, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bexgaard. Christen Andersen og Johanne Christendr Havde Dom Sexagesimo en Søn til Daaben Christen kaldet, Frembaaren af Anders {Christensen} Møllers Koene {Ane Mortensdatter} Fadderne vare Christen {Hansen} Sillesthoed, Peder Johansen Søren Sørensen fra Bexgaard og Peder {Hansen} Tromborgs koene {Mette Pedersdatter}.
NOTITS: Barnet ses i FT 1787 i Sillesthoved ved moderens søster Anne Christensdatter gift med Christen Hansen. Hverken faderen eller moderen set begravet i Give.


Nr. 3120 1784.09.12 Søren Nielsen, Ullerup. FAR: Niels Sørensen. MOR: Kirsten Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Sillesthoved, Give, Christen Hansens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Knud Mortensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Kirsten Jensdatter, Ullerup, Give, Gift med Christen Pedersen.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Ullerup, Give, Ole Nielsens 3. kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Konen Anne Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen, Ullerup, Give, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Ole Nielsen, Ullerup, Give, 3. kone Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup. Niels Sørensen og Kirsten Andersdr Havde Dom 14 post Trinit: en Søn til Daaben Søren kaldet, frembaaren af Christen Hansens Koene {Anne Christensdatter} i Sillesthoed, Fadderne vare Jens Jørgensen, Knud Mortensen, Christen Pedersens {Kirsten Jensdatter} og Ole Nielsens Hustruer {Mette Pedersdatter} i Ullerup.


Nr. 3123 1785.03.20 Mads Andreasen, Neder- donnerup. FAR: Andreas Jensen. MOR: Anna Madsdatter.
BÅREN AF: Ane Andersdatter, Neder- donnerup, Give, Peder Mortensens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen, Neder- donnerup, Give, Konen Ane Andersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Skov, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Neder- donnerup, Give, Gift med Erik Philipsen Rebslager.
FADDER Nr. 4: Søren Andersen, Sillesthoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Erik Philipsen Rebslager, Neder- donnerup, Give, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Andreas Jensen og Anna Madsdatter Hafde d. 6 Søndag i Faste en Søn til Daaben, Mads kaldet Frembaaren af Peder Mortensens Hustr. {Ane Andersdatter} ibid, Fadderne vare Peder Mortensen, Søren Nielsen og Erich {Philipsen} Reebslagers Koene ibid: item Søren Andersen i Sillesthoed.
Begravelse nr. 6842
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Forældre ikke i FT 1787, ser ud til at have forladt Give sogn.


Nr. 3124 1785.03.28 Mads Christensen, Give By. FAR: Christen Pedersen. MOR: Kirsten Madsdatter.
BÅREN AF: Barbara Vestesdatter, Give By, Give, Gift med Troels Christensen.
FADDER Nr. 1: Troels Christensen, Give By, Give, Konen Barbara Vestesdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Veste Vestesen, Give By, Give, Barbara Vestesdatters far.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Pedersen Kirsten Madsdr Havde 2den Paaske dag en Søn til daaben Mads kaldet, Frembaren af Troels Christensens Koene {Barbara Vestesdatter} i Giufve, Fadderne vare Veste Vesten {Vestesen}, Jens {Nielsen} Egskov og Troels Christensen, alle i Giufve.


Nr. 3125 1785.04.17 Mads Andersen, Ramskov. FAR: Anders Andersen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Henriksdatter, Præstegaarden, Ringive, Tjener vel i præstegaarden, muligvis datter af Henrik Pedersen †1777 Hedegaard i så fald søster til Peder Henriksen.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Enkelund, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Hag den Yngre, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Bennet Laursen, Hedegaard, Give, 23, søn af afdøde Laurs (Laurids) Nielsen.
FADDER Nr. 4: Katrine Pedersdatter, Søndersthoved, Give, Ikke set FT 1787.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ramschou. Anders Andersen og Maren Christensdr Hafde d 3 Søndg efter paaske en Søn til Daaben Mads kaldet, Frembaaren af Kirsten Henrichsdatter fra Ringhøy {Ringive} Præstegd. Fadderne vare Mads Enchelund, Christen Hag og Bendet Laursen af Hedegaard, Catrine Pedersdatter fra Søndersthoed.


Nr. 3126 1785.04.20 Dødfødt, Farre. FAR: Peder Jensen Smed. MOR: Else Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '4de Søndag efter Paaske blev Peder (Jensen) Smeds dødfødte barn jordet fra Farre.'}
Begravelse nr. 6843


Nr. 3128 1785.05.16 Søren Christensen, Bregnhoved. FAR: Christen Jørgensen. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Inger Jørgensdatter, Bregnhoved, Give, 20, faderens søster
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Silleshoved, Give
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Silleshoved, Give
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Søren Jørgensen.
FADDER Nr. 4: Mette Villadsdatter, Bregnhoved, Give, 20, Villads Jensens datter, kunne også være Maren, 17.
NÆVNT Nr. 1: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give, Konen Maren Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, Datter Mette eller Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoed. Christen Jørgensen og Maren {Karen!} Christensdatter Havde samme dag {2den Pintze dag} 1 Søn til Daaben Søren kaldet, Frembaaren af Inger Jørgensdatter, Fadderne vare Søren Andersen og Christen Hansen af Sillesthoed, Søren Jørgensens Koene og Villars Jensens datter {Mette, 20, eller Maren, 17} ibid.
NOTITS: Christen Jørgensen og Inger Jørgensdatter er født i Store Hestlund, Give.


Nr. 3129 1785.05.16 Jakob Hansen, Sillesthoved. FAR: Hans Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Jakobsdatter, Give By, Give, Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Søren Andersen, Silleshoved, Give
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Silleshoved, Give
FADDER Nr. 4: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Gift med Anne Jakobsdatter søster til moderen.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Søren Jørgensen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give, Konen Maren Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sillesthoed. Hans Pedersen og Mette Jacobsdatter Havde samme dag {2den Pintze dag} en Søn Jacob kaldet til Daaben, Frembaaren af Margrete Jacobsdatter, Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard af Giufve, Søren Andersen og Christen Hansen af Sillesthoed, Thomas Kieldsen af Lille {Store!} Langkiær i Brande Sogn og Søren Jørgensens koene {Maren Nielsdatter} af Breinhoed.


Nr. 3130 1785.07.03 Christen Christensen, Bæksgaard. FAR: Christen Andersen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Andersdatter, Ullerup, Give, Burde være faderens søster.
FADDER Nr. 1: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give, Konen Sidsel Knudsdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Sidsel Knudsdatter, Bæksgaard, Give, Gift med Johannes Pedersen.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Højgaard, Give
FADDER Nr. 4: Christen Hansen, Silleshoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Smed, Ullerup, Give, Konen Kirsten Andersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bexgaard. Christen Andersen og Johanne Christensdatter Havde Dom 6 post Trinit 1 Søn Christen til daaben, Frembaaren af Niels Sørensen Smeds Hustrue {Kirsten Andersdatter} af Ullerup. Fadderne vare Johannes {Pedersen} og Koene {Sidsel Knudsdatter} i Bexgaard, Søren Sørensen af Høigaard og Christen Hansen af Sillesthoed.


Nr. 3131 1785.07.17 Jens Christian Pedersen, Vorslunde. FAR: Peder Pedersen. MOR: Christian Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Jakobsdatter, Omvraa, Sønder Omme, Gift med Christen Jensen Utoft.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Utoft, Omvraa, Sønder Omme, Moderens bror, begge stammer fra Utoft, Grindsted. Konen Maren Jakobsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Vorslunde, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Mortensen Øgelund, Øgelund, Give, Slags Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vorslunde. Peder Pedersen og hans afdøde Hustr Christiane Jensdr Havde 8de Søndag efter Trinit 2de Sønner til daaben den 1ste kaldet Jens Christian. Frembaaren af Christen {Jensen} Utofts Koene {Maren Jakobsdatter} i Omvraae {Sønder Omme}, den 2den kaldet Peder Christian baaret af Barnets Moster Karen Jensdatter, Fadderne vare Christen {Jensen} Utoft af Omvraae {Sønder Omme}, Peder Sørensen af Vorslunde og Peder {Mortensen} Øgelund.
NOTITS: Moderen begraves samme dag, hun var 26 år og 5 måneder gammel. Faderen og tvillingerne forsvinder fra Give sogn og ingen af de tre er fundet i FT 1787 i Vejle, Ringkøbing, Vrads eller Ribe amter.

LINK: Familien Utoft fra Grindsted.


Nr. 3132 1785.07.17 Peder Christian Pedersen, Vorslunde. FAR: Peder Pedersen. MOR: Christian Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Omvraa?, Sønder Omme, Søster til moderen. 1784 får hun et barn udenfor ægteskab i Omvraa, så hun formodes at være i Omvraa 1785, men dette er ikke sikkert.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen Utoft, Omvraa, Sønder Omme, Moderens bror, begge stammer fra Utoft, Grindsted.
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Vorslunde, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Mortensen Øgelund, Øgelund, Give, Slags Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vorslunde. Peder Pedersen og hans afdøde Hustr Christiane Jensdr Havde 8de Søndag efter Trinit 2de Sønner til daaben den 1ste kaldet Jens Christian. Frembaaren af Christen {Jensen} Utofts Koene {Maren Jakobsdatter} i Omvraae {Sønder Omme}, den 2den kdaldet Peder Christian baaret af Barnets Moster Karen Jensdatter, Fadderne vare Christen {Jensen} Utoft af Omvraae {Sønder Omme}, Peder Sørensen af Vorslunde og Peder {Mortensen} Øgelund.
NOTITS: Moderen begraves samme dag, hun var 26 år og 5 måneder gammel. Faderen og tvillingerne forsvinder fra Give sogn og ingen af de tre er fundet i FT 1787 i Vejle, Ringkøbing, Vrads eller Ribe amter. Da navnene Peder Christian og Jens Christian er sjældnere skulle det ikke være alt for vanskeligt at finde dem.

LINK: Familien Utoft fra Grindsted.


Nr. 3133 1785.08.14 Peder Jensen, Skærhoved. FAR: Jens Nielsen Nørskov. MOR: Marie Jokumsdatter.
BÅREN AF: Birte Marie Sørensdatter, Lerager, Givskud, Faderens søster Sidsel Nielsdatter var gift med Peder Jensen †1767 i Lerager, deres søn Jens Pedersen er gift med Birthe Marie Sørensdatter.
FADDER Nr. 1: Lars Madsen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Peder Jonsen Loftlund, Loftlund, Give, Konen Louise Jensdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Louise Jensdatter, Loftlund, Give, Gift med Peder Jonsen Loftlund.
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen, Østerhoved, Givskud, FT 1787 Østerhoved kaster tvivl på det navn, der findes en far Christen Nielsen, 65, og en søn Jens Christensen, 27.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Schierhoed. Jens {Nielsen} Nørschou og Marie Jochumsdatter Havde Dom: 12 post Trinit: en Søn Peder til {Daaben, udeladt} i Kirken Frembaren af Birte Marie Sørensdatter fra Lerager {Givskud}, Fadderne vare: Lars {Madsen} i Giufskou, Peder {Jonsen} Loftlund og Koene {Louise Jensdatter} samt Jens Nielsen fra Østerhoed {Givskud}.
Begravelse nr. 6884
NOTITS: Begravet knap tre år gammel. Navnet Jens Nielsen i Østerhoved, Givskud problematisk.

LINK: Birte Marie Sørensdatter i Lerager, Givskud.


Nr. 3134 1785.08.14 Hans Andersen, Farre. FAR: Anders Nielsen. MOR: Anne Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Andersdatter, Farre, Give, 19, faderen og moderens datter.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Skrædder, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Hans Jensen? Kusk, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Else Bentsdatter, Farre, Give, Gift med Niels Iversen.
FADDER Nr. 4: Karen Hansdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Peder Jonsen Loftlund, Loftlund, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Iversen, Farre, Give, Konen Else Bentsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Anders Nielsen og Ane Marie Christensdr Hafde samme dag {Dom: 12 post Trinit:} en Søn Hans i Kirken, Frembaaren af deres datter Anne Andersdatter, Fadderne vare Søren {Sørensen} Skræder, Hans {Jensen?} Kudsk, Niels Jversens Koene {Else Bentsdatter} og Karen Hansdatter, item Peder {Jonsen} Loftlund.


Nr. 3138 1785.11.02 Dødfødt, Givskov. FAR: Lars Larsen. MOR: ? Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Samme dag (Dom 24 post Trinit ) blev Las Lassen dødfødde barn i Giufskou Jordet.}
Begravelse nr. 6851
NOTITS: Lars Larsen ses ellers ikke.


Nr. 3139 1785.11.06 Christoffer Nielsen, Højgaard. FAR: Niels Christensen Murmand. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Højgaard, Give, Gift med Søren Sørensen (Fæstesen).
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen Fæstesen, Højgaard, Give, Konen Mette Sørensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Johansen, Bæksgaard, Give, Søn af Johannes Pedersen.
FADDER Nr. 3: Troels Christensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Bregnhoved, Give, Christen Jørgensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jørgensen, Bregnhoved, Give, Konen Karen Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Høigaard. Niels Christensen og Else Jensdr Havde Dom 24 post Trinit en Søn til daaben Christopher kaldet Frembaaren af Søren {Sørensen} Fæstesen Koene {Mette Sørensdatter} ibid: Fadderne vare Søren {Sørensen} Fæstesen, Peder Johansen af Bexgaard og Troels {Christensen} af Giufve item Christen Jørgensens Koene {Karen Christensdatter} af Breinhoed.
Begravelse nr. 6856
NOTITS: Tilnavn Murmand da sønnen Christoffer begraves 3 måneder gammel. Søren Sørensen kaldes iblandt Fæstesen som hans far.


Nr. 3140 1786.01.01 Christen Christensen, Sillesthoved. FAR: Christen Hansen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Faderens bror Hans Hansens kone.
FADDER Nr. 1: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Bror til faderen. Konen Anne Nielsdatter fadder.
FADDER Nr. 2: ? Møllersvend, Farre Mølle, Give, I FT 1787 ses Iver Sørensen, 24, i Farre Mølle.
FADDER Nr. 3: Maren Thomasdatter, Silleshoved, Give, Gift med Søren Andersen
FADDER Nr. 4: Mette Jakobsdatter, Sillesthoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Andersen, Silleshoved, Give, Konen Maren Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Pedersen Bank, Sillesthoved, Give, Død seks måneder før.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sillesthoed. Christen Hansen og Ane ChristensDatter Hafde Nytaars dagen en Søn til daaben Christen kaldet, Frembaaren af Hans Hansens Koene {Anne Nielsdatter} i Breinhod, Fadderne vare Hans hansen, Møller Svenden i Farre Mølle, Søren Andersens Koene {Maren Thomasdatter} og Hans Pedersen {Banchs} Enke {Mette Jakobsdatter} af Sillesthoed.
Begravelse nr. 6890
NOTITS: Begravet 3¼ år gammel.


Nr. 3141 1786.01.29 Christen Troelsen, Give By. FAR: Troels Christensen. MOR: Barbara Vestesdatter.
BÅREN AF: Karen Hansdatter, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Margrethe Jakobsdatter, Give By, Give, 23, nabo, datter af Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Give By, Give, 28, nabo, datter af Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 4: ? Hans Ehnemanns tjenestepige, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans Ehnemann, Give By, Give, "Gamle degns" Tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giuve. Troels Christensen og Barbara Vestesdatter havde Dom: 4 post Epiph: en Søn til Daaben Christen kaldet, frembaaren af Karen Hansdr fra Stoer Mosgaard Fadderne vare Veste Vestesen, Margrete Jacobsdatter Maren Christensdatter og dend Gamle Degns Pige.


Nr. 3142 1786.03.12 Morten Pedersen, Neder- donnerup. FAR: Peder Mortensen. MOR: Ane Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter, Navnløs, Give, Se #3111, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Skov, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 2: Margrethe Knudsdatter, Neder- donnerup, Give, Gift med Jørgen Larsen.
FADDER Nr. 3: Peder Thomsen, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 4: Jens Hansen, Mosgaard- Store, Give
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Larsen, Neder- donnerup, Give, Konen Margrethe Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Peder Mortensen og Ane Jørgensdatter Hafde 2den Søndag i Faste 1 Søn til Daaaben Morten kaldet Frembaaren af Mandens Syster fra Nafnløs: Fadderne vare Søren Nielsen, Jørgen Lasßens Koene og Peder thomsen af Neder Donrup item Jens Hansen af Mosgaard.
Begravelse nr. 6861
NOTITS: Begravet fem måneder gammel. Tilsyneladende hjemmedøbt og døbt her i kirken to måneder gammel, se begravelsen.


Nr. 3143 1786.04.30 Poul Christensen, Farre. FAR: Christen Andersen. MOR: Anne Poulsdatter.
BÅREN AF: Anne Dorte Poulsdatter, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Poul Mortensen, Farre, Give, Formodentlig moderens far.
FADDER Nr. 2: Henrik Jensen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Jespersen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: ? Anders Bindesbøls kone, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 5: Peder Joensen, Loftlund, Farre, Slags nabo.
NÆVNT Nr. 1: Anders Bindesbøl, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Christen Andersen og Ane Poulsdatter Havde 2 Søndag efter Paaske en Søn i Kirken Povel kaldet Frembaaren af sin Moster Anne Dorthe Povelsdatter Fadderne vare Poul Mortensen, Henrik Jensen, Mads Jespersen og Anders Binnesbølls Hustru alle af Farre item Peder Jeonsen af Loftlund.


Nr. 3144 1786.05.21 Peder Pedersen, Bøllund. FAR: Peder Christensen Donnerup. MOR: Maren Eriksdatter.
BÅREN AF: Ane Katrine Christensdatter, Hestlund- Store, Give, 20, halvsøster til faderen, datter af Christen Pedersen Donnerup.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Donnerup?, Brande?, Faderens bror?
FADDER Nr. 2: Ole Christian Christensen, Hestlund- Store, Give, 22, faderens halvbror.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Tromborg, Give, Enke efter Peder Hansen Tromborg.
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige i Lille Hestlund, Hestlund- Lille, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Donnerup, Hestlund- Store, Give, Faderens far.
NÆVNT Nr. 2: Peder Hansen, Tromborg, Give, Enken Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Byllund. Sr. Peder Christensen {Donnerup} og Maren Eriksdatter Havde 5 Søndag efter Paaske en Søn til Kirken kaldet Peder, frembaren af Christen Pedersens {Donnerup} datter i Hestlund Catrine {Ane Katrine Christensdatter}, Fadderne Niels Christensen {Donnerup i Brande}, Ole Christian {Christensen}, Peder Hansen Enke af Tromborg {Mette Pedersdatter}, og Pigen af Lille Hestlund.


Nr. 3145 1786.05.21 Peder Pedersen, Skærhoved. FAR: Peder Jokumsen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Marie Henriksdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Henrik Jensen, Farre, Give, FT 1787, Farre. Gift med Else Andersdatter.
FADDER Nr. 2: Villads Nielsen Gravel, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Niels Iversen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 4: Ole Andersen Banch, Farre, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Peder J[o]ekumsen og Mette Pedersdtr Havde 5 Søndag efter Paaske en Søn til Kirken Peder kaldet, Frembaaren af Mette Marie Henrichsdatter, Fadderne vare Henrik {Jensen}, Villars {Nielsen} Gravel, Niels Iversen og Ole {Andersen} Banch alle af Farre.


Nr. 3147 1786.06.11 Søren Sørensen, Farre. FAR: Søren Sørensen Skrædder. MOR: Lisbet Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Nielsdatter, Farre, Give, Christen Olesens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Farre (Mølgaard), Give, Gift med Niels Bentsen.
FADDER Nr. 3: Else Bentsdatter, Farre (Mølgaard), Give, Gift med Niels Iversen
FADDER Nr. 4: Johanne Marie Pedersdatter, Farre, Give, Gift med Niels Villadsen
NÆVNT Nr. 1: Christen Olesen, Farre, Give, Konen Ane Nielsdatter Fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Bentsen, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Iversen, Farre (Mølgaard), Give, Kone Else Bentsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Villadsen, Farre, Give, Konen Johanne Marie Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Søren {Sørensen} Skreder Lisbeht Christensdtr Hafde Trinit: Søndag en Søn til Kirke Søren kaldet, Baaren af Christen Olesens Koene {Ane Nielsdatter} ibid: Fadderne vare Anders Nielsen Niels Bentsens {Maren Pedersdatter} og Niels Iversens {Else Bentsdatter} Koener af Mølgaard, item Niels Villarsens Koene {Johanne Marie Pedersdatter} af Farre.


Nr. 3148 1786.07.23 Herman Jensen, Vorslunde. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Maren Jørgensdatter, Uhe, Ringive, Mads Jørgensens kone, vel moderens mor.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen Øgelund, Øgelund, Give
FADDER Nr. 2: Peder Lund, Give?
FADDER Nr. 3: Søren Vestesen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 4: ? tjenestepige i Vorslunde, Vorslunde, Give
NÆVNT Nr. 1: Mads Jørgensen, Uhe, Ringive, Konen Maren Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vorslunde Jens Pedersen og Maren Madsdatter Havde Dom: 6 post Trinit: en Søn til Kirke, Herman kaldet Frembaaren af Mads Jørgensens Hustrue {Maren Jørgensdatter} af Uhe i Ringgive Sogn, Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund, Jens Lund[e], Søren Vestesen, samt Pigen af Vorslunde.


Nr. 3149 1786.07.30 Johannes Pedersen, Bæksgaard. FAR: Peder Johannesen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Johannesdatter, Bæksgaard, Give, Faderens søster. FT 1787, gift med Søren Nielsen i Hedegaard.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Johannes Pedersen Bæksgaard, Bæksgaard, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Anders Christensen Møller, Bæksgaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Tromborg, Give, Gift 2. med Christen Caspersen.
FADDER Nr. 5: Karen Sørensdatter, Højgaard, Give, 20, datter af Søren Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Caspersen, Tromborg, Give, Konen Mette Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Sørensen, Højgaard, Give, Datter Karen Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bexgaard. Peder Johannese og Maren Nielsdtr Havde Dom: 7 post Trinit: en Søn til kirke Johannes kaldet Frembaaren af sin Faster Mette Johannesdatter, Fadderne vare Niels {Sørensen} Vestegaard {i Hedegaard}, Johannes {Pedersen} Bexgaard, Anders {Christensen} Møller, Christen Caspersens Koene {Mette Pedersdatter} af Tromborg, og Søren Sørensens datter {Karen Sørensdatter, 20} i Høigaard.


Nr. 3150 1786.10.01 Peder Jensen, Mosgaard- Store. FAR: Jens Hansen. MOR: Ingeborg Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Hedegaard (Vestergaard), Give, Gift med Niels Sørensen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Konen Karen Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Johannes Pedersen Bæksgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Jakob Mortensen Avlskarl, Donneruplund, Give, 30.
FADDER Nr. 4: ? Christen i Mosgaards kone, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 5: Christen Ba?, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter Skov, Give By, Give, Datter af Christen Christensen Skov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Stoer Mosgaard. Jens Hansen og Ingeborg Pedersdtr Havde Dom: 16 post Trinit: 2de Sønner til daaben, navnl Peder og Johannes, Peder blev baaren af Niels {Sørensen} Vestegaards Koene {Karen Pedersdatter} i Hedegaard og Johannes baaren af Peder Johannesens Koene {Mette Nielsdatter} i Bexgaard. Fadderne vare Niels {Sørensen} Vestegaard {i Hedegaard} og Johannes {Pedersen} Bexgaard, Jacob {Mortensen} Avlskarl paa Donrup, Christen Ba[...] Koene i Mosgaard og Maren {29, Christensdatter} Skou i Giufve.


Nr. 3151 1786.10.01 Johannes Jensen, Mosgaard- Store. FAR: Jens Hansen. MOR: Ingeborg Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Bæksgaard, Give, Gift med Johannes Pedersen.
FADDER Nr. 1: Johannes Pedersen Bæksgaard, Bæksgaard, Give, Konen Mette Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Jakob Mortensen Avlskarl, Donneruplund, Give, 30.
FADDER Nr. 4: ? Christen i Mosgaards kone, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 5: Christen Ba?, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter Skov, Give By, Give, Datter af Christen Christensen Skov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Stoer Mosgaard. Jens Hansen og Ingeborg Pedersdtr Havde Dom: 16 post Trinit: 2de Sønner til daaben, navnl Peder og Johannes, Peder blev baaren af Niels {Sørensen} Vestegaards Koene {Karen Pedersdatter} i Hedegaard og Johannes baaren af Peder Johannesens Koene {Mette Nielsdatter} i Bexgaard. Fadderne vare Niels {Sørensen} Vestegaard {i Hedegaard} og Johannes {Pedersen} Bexgaard, Jacob {Mortensen} Avlskarl paa Donrup, Christen Ba[...] Koene i Mosgaard og Maren {29, Christensdatter} Skou i Giufve.


Nr. 3153 1786.12.17 Jens Sørensen, Hedegaard. FAR: Søren Jensen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Mette Andersdatter, Risbjerg, Brande, Gift med faderens bror Mads Jensen Risbjerg.
FADDER Nr. 1: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Faderens bror, konen Mette Andersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Mikkel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Hans kone Johanne Jensdatter er søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Bendis Laursen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Søren Vestesen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 5: Kirsten Hansdatter, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Hag den yngre, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard. Søren Jensen og Maren Madsdatter Havde Dom 3 Advent et barn til daaben Jens kaldet, Frembaren af Mads {Jensen} Riisbergs Koene {Mette Andersdatter} i Brande, Fadderne vare Mads {Jensen} Riisberg og Michel {Pedersen} Hyvild begge fra Brande Sogn, Bendis Laursen, Søren Vestesen og Christen {Christensen} Hages {den yngre} Koene {Kirsten Hansdatter} alle fra Hedegaard.


Nr. 3156 1787.02.25 Anders Andersen, Ramskov. FAR: Anders Andersen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Inger Marie Nielsdatter, Hestlund- Lille, Give, 28, slags nabo.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hag den Yngre, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Bennet Laursen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Hestlund- Lille, Give, 35c, bror til bæreren Inger Marie Nielsdatter
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Hestlund- Lille, Give, 24+, søster til bæreren.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ramschou. Anders Andersen og Maren Christensdatter Havde Dom Jnvocavit en Søn til daaben Anders kaldet. Frembaren af Inger Marie {Nielsdatter} fra Lille Hestlund, Faddere vare Christen {Christensen} Hag {den Yngre}, Bendis Laursen fra Hedegaard, Søren Nielsen og Anna Nielsdatter fra Lille Hestlund.


Nr. 3157 1787.04.09 Stefan Vest Hauch Pedersen Helt, Give By. FAR: Peder Reenberg Helt. MOR: Anne Ehnemann.
BÅREN AF: Anna Aagaard Henchel, Kirkeby, Sønder Omme, Gift med degnen Hans Madsen Bagman.
FADDER Nr. 1: Malte Christian Friis, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 2: Claus Tommerup Henriksen, Refstrup, Gadbjerg, FT 1787 Proprietair på Refstrup.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Donnerup, Hestlund- Store, Give, Wong dynastiet.
FADDER Nr. 5: Sønnike Møller, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 6: Amalie/ Juliane Friis, Donneruplund, Give, En af Malte Friis døtre: Amalie er 33 og Juliane 27.
FADDER Nr. 7: Hans Madsen Bagman, Kirkeby, Sønder Omme, Konen Anna Aagaard Henchel bærer. Degn Sønder Omme, fra FT 1787.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Degnen Sr: {Peder Reenberg} Helt og Ane Eneman i Giufve Havde 2den Paaskedag en Søn til Kirke kaldet Stephan Vest Hauch, Frembaaren af Degnens {Hans Madsen Bagman} Koene {Anna Aagaard Henchel} i Omme {Sønder}. Faddere vare Hr: Cancellieraad {Malte} Friis paa Donrup, Hr: {Claus Tommerup} Henriksen fra Refstrup {Gadbjerg}, Sr: {Jens Nielsen} Nerskou {Nørskov} fra Schiærhoed, Mons: {Christen} Pedersen {Donnerup} fra Hestlund, Sr: {Sønnike} Møller fra Farre Mølle og Jomfru {Amalie/Juliane} Friis fra Donrup {Donneruplund}.
NOTITS: Bliver guldsmed.


Nr. 3162 1787.06.24 Søren Pedersen, Neder- Donnerup. FAR: Peder Thomsen. MOR: Sidsel Marie Eriksdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Neder- Donnerup, Give, Moderens mor, gift med Erik Philipsen.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jakob Mortensen, Donnerup- lund, Give, 31, avlskarl.
FADDER Nr. 3: Lars Larsen, Donnerup- lund, Give, 32, andenkarl på Donneruplund.
FADDER Nr. 4: Ane Andersdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Peder Mortensen.
FADDER Nr. 5: Margrethe Knudsdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Jørgen Larsen.
NÆVNT Nr. 1: Erik Phliipsen Rebslager, Neder- Donnerup, Give, Moderens far, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Konen Ane Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Larsen, Neder- Donnerup, Give, Konen Margrethe Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donnerup. Peder Thomsen og Zidsel Ericksdatter Havde Dom 3 post Trinit en Søn til daaben Søren kaldet, Frembaaren af Erich Rebslaaer {Philipsens} Koene {Maren Sørensdatter} i Neder Donrup. Fadderne vare Søren {Nielsen} Skou, Jacob Mortensen {Avlskarl, Donneruplund}, Las Lassen {andenkarl Donneruplund}, Peder Mortensens Hustr {Ane Andersdatter} og Jørgen Lasßens Hustrue {Margrethe Knudsdatter} alle ibid.


Nr. 3163 1787.07.01 Dødfødt, Øgelund. FAR: Peder Mortensen. MOR: Mette Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 4 post Trinit blev Peder {Mortensen} Øgelunds død fødde barn Jordet.'}
Begravelse nr. 6871


Nr. 3165 1787.08.12 Navnløs, Ullerup. FAR: Niels Sørensen. MOR: Kirsten Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Dom: 10 post Trinit:} blev Niels Sørensens nye fødde barn af Ullerup Jordet.'}
Begravelse nr. 6875


Nr. 3166 1787.08.19 Dødfødt, Hedegaard. FAR: Søren Nielsen. MOR: Mette Johannesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd. 11 Søndag efter Trinit: blev Søren Nielsens død fødde barn Jordet.'}
Begravelse nr. 6876
NOTITS: De tre andre Søren Nielsener, har enten ingen børn, eller et barn født mindre en 9 måneder før dette barn.


Nr. 3169 1787.10.28 Claus Madsen, Neder- Donnerup. FAR: Mads Clausen, Harresø, Givskud. MOR: Anne Lauesdatter.
BÅREN AF: Margrethe Knudsdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Jørgen Larsen.
FADDER Nr. 1: Jørgen Larsen, Neder- Donnerup, Give, Konen Margrethe Knudsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Laurs Larsen, Neder- Donnerup, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Else Nielsdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Clemmen Christensen.
FADDER Nr. 4: Maren Hansdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Morten Olesen.
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Christensen, Neder- Donnerup, Give, Konen Else Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Morten Olesen, Neder- Donnerup, Give, Konen Maren Hansdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anne Madsdatter, Harresø, Givskud, Faderens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Anne Lauesdtr Havde Dom: 21 post Trinit et Uægte Barn ti Kirken Claus kaldet baaren af Jørgen Lassens Koene, Fadderne vare Jørgen Lasßen, Laurs Lausen, Clemmen Christensens Koene og Morten Olufsens Koene, alle af Neder Donrup. Her blev udlagt til Barne Fader Mads Clausen {20} Enkens {Anne Madsdatter} Søn i Harresøe {Givskud} —
Begravelse nr. 6877
NOTITS: Begravet 6 uger gammel. Moderen senere gift med Christen Christensen.


Nr. 3171 1788.01.13 Niels Madsen, Hestlund- Lille. FAR: Mads Nielsen. MOR: Kirsten Johansdatter.
BÅREN AF: Inger Marie Nielsdatter, Hestlund- Lille, Give, 29, fra den anden halvgård i Lille Hestlund.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Bror til Inger Marie Nielsdatter, der bærer. Han har lige overtaget fødegården.
FADDER Nr. 2: Johan Jørgensen, Bregnhoved, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen Smed, Ullerp, Give, Boede 1780-81 i Lille Hestlund. Muligvis bror til Søren Nielsen.
FADDER Nr. 4: Anders Andersen Ramskov, Ramskov, Give
FADDER Nr. 5: Jens Christensen, Ramskov, Give, Uklart hvem dette er, ikke i FT 1787 et halvt år før.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fød. Lille Hestlund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdatter Havde samme dag {Dom 1 post Epiph:} en Søn i Kirken Niels kaldet Frembaaren af Inger Marie Nielsdtr, Fadderne vare Søren Nielsen af Lille Hestlund, Johan Jørgensen af Brenhoed, Niels {Sørensen} Smed i Ullerup. Anders {Andersen} Ramskov og Jens Christensen Ramskov.


Nr. 3173 1788.05.12 Niels Christensen, Ullerup (Lille). FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Mortensdatter.
BÅREN AF: Maren Eriksdatter, Bøllund, Give, Gift med Peder Christensen Donnerup.
FADDER Nr. 1: ? Nielsen, Brande, Faderen Christen Nielsen, *1755 i Ullerup, har en bror Peder Nielsen *1762, som ikke vides at have været i Brande, men kan have andre brødre.
FADDER Nr. 2: Niels Mortensen, Bøllund, Give, 33, moderens bror, som senere overtager den fædrene gård i Skærlund, Brande.
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Gift med Jens Nielsen Egeskov.
FADDER Nr. 4: Maren Madsdatter, Hedegaard, Give, Datter af Mads Christensen Hedegaard.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Donnerup, Bøllund, Give, Konen Maren Eriksdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Christensen Enkelund, Hedegaard, Give, Datter Maren Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Lille Ullerup. Christen Nielsen og Kirsten Mortensdtr Havde en Søn Niels i Kirken 2den Pindse dag baaren Peder {Christensen} Donrups {Donnerup} Koene {Maren Eriksdatter} i Byllund. Fadderne vare barnets Farbroder fra Brande, Niels Mortensen af Bøllund, Jens {Nielsen} Egskovs Koene {Mette Nielsdatter} i Giuve, Mads {Christensen} Enkelunds datter {Maren Madsdatter} af Hedegaard.
Begravelse nr. 6885
NOTITS: Begravet 14 uger gammel.


Nr. 3174 1788.05.12 Dødfødt, Ullerup. FAR: Niels Sørensen. MOR: Kirsten Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (2. Pintze Dag) blev et dødfødt barn Niels Sørensens i Ullerup jordet.'}
Begravelse nr. 6883


Nr. 3176 1788.07.06 Christian Peder Johannesen, Give By. FAR: Johannes Christensen. MOR: Johanne Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Donnerup, Give By, Give, Gift med Friederich Rechnagel.
FADDER Nr. 1: Jørgen Madsen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Lars Madsen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Johannes Ehnemann, Give By, Give, 27, søn af foregående degn Hans Ehnemann.
FADDER Nr. 4: Else Marie Helt, Give By, Give, Søster til degnen Peder Reenberg Helt.
NÆVNT Nr. 1: Friederich Rechnagel, Give By, Give, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve. Johannes Christensen og Johanne Marie Pedersdatter Havde Dom 7 post Trinit 1 Søn til daaben Christian Peder kaldet Frembaaren af Mad: {Frederich} Rechnagel {Maren Christensdatter Donnerup} i Giuve Fadderne Jørgen og Las Madsen i Giufskou, Johannes Enneman og Jomfr. {Else Marie} Helt i Giuve.
NOTITS: Jomfru Helts navn fra #3185.


Nr. 3181 1788.11.02 Mads Christian Jensen, Vorslunde (Lille). FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 24 S: eft: Trin: døbt Jens Pedersens og Maren Madsdatters søn Mads Christian af Lille Vorslunde.
NOTITS: Indført i randen, åbenbart først glemt. Ingen faddere nævnt.


Nr. 3182 1788.11.30 Navnløs, Give By. FAR: Jakob Mortensen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd. 30 November blev Jacob Mortensens barn 2 dage gammel i Giufve jordet.'}
Begravelse nr. 6893


Nr. 3184 1788.12.07 Søren Pedersen, Hedegaard. FAR: Peder Jensen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Karen Marie Madsdatter, Hedegaard?, Give, Moderens søster?
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hag den Yngre, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Bennet Laursen, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Johansen Bæksgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Søren Nielsen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard. Peder Jensen og Maren Madsdtr Havde Dom: 2 Adventus en Søn til daaben Søren kaldet, Frembaaren af Karen Marie Madsdtr, Fadderne vare Christen {Christensen} Hag {den Yngre}, Bendet Lauritsen, Peder {Johansen} Bexgaard og Søren {Nielsen} Vestegaard i Hedegaard.


Nr. 3186 1789.03.08 Christen Andersen, Ramskov. FAR: Anders Andersen Ramskov. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Olufsdatter, Ullerup, Give, 29, datter af Ole Nielsen, kalde Hanne i FT 1787.
FADDER Nr. 1: Bennet Nielsen, Hedegaard, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Hedegaard, Hedegaard, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Kirsten Hansdatter, Hedegaard, Give, Gift med Christen Christensen Hag den Yngre.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Hag den Yngre, Hedegaard, Give, Konen Kirsten Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ramschou. Anders Ramskou og Maren Christensdtr Havde 2den Søndag i Faste en søn til Kirke Christen kaldet Frembaaren af Johanne Olufsdatter i Ullerup, Fadderne vare: Bendet Nielsen , Søren {Nielsen} Hedegaard og Christen {Christensen} Hages {den Yngres} Koene {Kirsten Hansdatter}.


Nr. 3187 1789.03.08 Knud Pedersen, Vorslunde. FAR: Peder Sørensen. MOR: Ane Knudsdatter.
BÅREN AF: Johanne Andersdatter, Vorslunde, Give, Ses ikke FT 1787 i Vorslunde eller i Give.
FADDER Nr. 1: Knud Mortensen Ullerup, Ullerup, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Enevold Knudsen, Ullerup, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Mortensen Øgelund, Øgelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vorslunde. Peder Sørensen og Ane Knudsdtr. Havde samme dag {2den Søndag i Faste} en Søn til daaben Knud kaldet Frembaaren af Johanne Andersdatter af Voslunde, Fadderne vare Knud {Mortensen} Ullerup og Søn Envold {Knudsen}, Peder {Mortensen} Øgelund etc.
Begravelse nr. 6897
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 3188 1789.03.29 Dødfødt, Givskov. FAR: Lars Larsen. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 29.03.1789: 'd. 29 Martij blev Las Lasßens død fødde Barn af Giufschou Jordet.'}
Begravelse nr. 6896


Nr. 3189 1789.04.05 Niels Sørensen, Hedegaard (Vestergaard). FAR: Søren Nielsen. MOR: Mette Johansdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Bæksgaard, Give, Faderens søster, gift med Peder Johansen.
FADDER Nr. 1: Peder Johansen, Bæksgaard, Give, Moderens bror, konen Maren Nielsdatter søster til faderen, krydsægteskab.
FADDER Nr. 2: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Hedegaard, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 4: Bennet Nielsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 5: Christen Christensen Hag den Yngre, Hedegaard, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard. Søren Nielsen og Mette Johansdtr Havde {Palmesøndag} et drenge Barn til daaben Niels kaldet, frembaaren af Peder Johansens Kone {Maren Nielsdatter} i Bexgaard. Fadderne vare Johannes Pedersen og Peder Johansen af Bexgaard, Niels Sørensen, Bent {Bennet} Nielsen og Christen Christensen {Hag den Yngre} af HEdEgaard.
NOTITS: Datoen er ræsonerett til: lige før er der en trolovelse d. 5 april, som var palmesøndag, lige efter en begravelse den 9. april, som er Skærtorsdag. Dåbshandlingerne foregår som regel søndage, derfor må det være samme dato som indførelsen før, nemlig d. 5. april palmesøndag, præsten har blot glemt at skrive 'samme dag'.


Nr. 3191 1789.04.19 Dødfødt, Øgelund. FAR: Peder Mortensen. MOR: Mette Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Endnu blev samme dag (Dom: qvasi Modo Geniti) Peder Mortensens død fødde Barn Jordet af Øgelund. '}
Begravelse nr. 6899


Nr. 3194 1789.06.01 Jørgen Christian Jensen, Loftlund. FAR: Jens Braae. MOR: Elisabeth Rasmusdatter.
BÅREN AF: Christiane Jensdatter, Lerager, Givskud, 26, gift med Peder Sørensen.
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen Lerager, Lerager, Givskud, Konen Christane Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Poul Lausen, Ris, Givskud, 43, fæster.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Østerhoved, Givskud, 29, i FT 1787 stadig ugift ved forældrene.
FADDER Nr. 4: Inger Thøgersdatter, Farre, Give, Gift med Jens Christensen af Farre.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Farre, Give, Konen Inger Thøgersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Loftlund. Land Maaler, Jens Braae og Hustrue Elisabeht {Rasmusdatter} Braae Havde Dom: 2 Pentec: en Søn til daaben Jørgen Christian kaldet, Frembaaren af Christiane Jensdatter fra Leerager {Givskud}, Fadderne vare: Poul Lausen i Riis {Givskud}, Jens Christensen i Østerhoe {Givskud}, Peder {Sørensen} Leerager {Givskud}, og Jens Christensens Kone {Inger Thøgersdatter} i Farre.
NOTITS: Rasmusdatter fra Nygaards Sedler.


Nr. 3197 1789.07.12 Peder Madsen, Vemmelund. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Knud Mortensens tjenestepige, Ullerup, Give, Hvis teksten er rigtigt læst er det faderen Mads Pedersens søsters, NN Pedersdatters, datter.
FADDER Nr. 1: Knud Mortensen Ullerup, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give
FADDER Nr. 3: Christen Eriksen, Neder- Donnerup, Give, 21, søn af Erik Philipsen Rebslager.
FADDER Nr. 4: Peder Thomassen, Neder- Donnerup, Give
FADDER Nr. 5: Else Nielsdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Clemmen Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Clemmen Christensen, Neder- Donnerup, Give, Konen Else Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vemmelund. Mads Pedersen og Maren Pedersdtr Havde 5 Dom post Trinit en Søn i Kierke kaldet Peder Frembaaren af Knuds {Mortensens} Pige i Ullerup Hans [Systerdtr]. Fadderne vare: Knud {Mortensen} Ullerup. Søren {Nielsen} Skouv og Christen Ericksen {21} af Neder Donrup. Peder Thomasen og Clemmens {Christensens} Kone {Else Nielsdatter} af N: Donrup.
NOTITS: Der findes en slægtsbog over denne person: "Nr. 15 SLÆGTEN VEMMELUND FRA GIVE SOGN."


Nr. 3200 1789.09.06 Oluf Christensen, Nygaard. FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Olufsdatter.
BÅREN AF: Maren Knudsdatter, Kokborg, Thyregod, 29, gift med Anders Sørensen Væver.
FADDER Nr. 1: Anders Sørensen Væver, Kokborg, Thyregod, 37, Konen Maren Knudsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Knudsen, Nygaard, Give, 62, konen Margrethe Troelsdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Margrethe Troelsdatter, Nygaard, Give, 72, gift med Søren Knudsen.
FADDER Nr. 4: Knud Søresnen, Nygaard, Give, Søn af Søren Knudsen.
FADDER Nr. 5: Morten Christensen Bjerre, Hesselbjerre, Thyregod, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nyegaard. Christen Nielsen {skrædder} og Mette Olufsdatter Havde samme dag {Dom 13 post Trinit} en en Søn til daaben Oluf kaldet, Fermbaaren af Anders {Sørensen} Vævers Kone {Maren Knudsdatter} i Kochborre i Tyrregoed Sogn, Fadderne vare Søren Knudsen og Hustrue {Margrethe Troelsdatter} af Nyegaard Knud Sørensen ibid Morten {Christensen} Bjerre {Hesselbjerre, Thyregod} Anders {Sørensen} Væver af Kochborre.
Begravelse nr. 6933
NOTITS: Druknede i åen 3 år gammel. Faderen kaldes i en dåb 1789 i Kokborg, Thyregod Christian Skrædder.


Nr. 3201 1789.09.13 Niels Pedersen, Bæksgaard. FAR: Peder Nielsen. MOR: Johanne Larsdatter.
BÅREN AF: Else Madsdatter Koutrup, Give By, Give, Gift med Niels Nielsen Bech.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Bech, Give By, Give, Konen Else Madsdatter Kovtrup bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen Møller, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Bæksgaard, Give, Gift med Peder Johansen.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Tromborg, Give, Gift med Christen Caspersen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Johansen Bæksgaard, Bæksgaard, Give, Konen Maren Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Caspersen Tromborg, Tromborg, Give, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bexgaard. Peder Nielsen og Johanne Larsdatr Havde Kom: 14 post Trinit en Søn i Kirke Niels kaldet, Frembaaren af Niels {Nielsen} Bæks {Bechs} kone {Else Madsdatter Kovtrup} i Giufve. Faddere vare Niels {Nielsen} Bæk {Bech} i Giuve, Anders {Christensen} Møller af Bexgaard, Peder {Johansen} Bexgaards Koene {Maren Nielsdatter} og Christen {Caspersen} Tromborgs Koene {Mette Pedersdatter}.


Nr. 3202 1789.10.04 Peder Thomasen, Øgelund. FAR: Thomas Nielsen. MOR: Anne Katrine Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Laugesdatter, Øgelund, Give, Peder Mortensens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen Øgelund, Øgelund, Give, Konen Mette Laugesdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Vestesen, Vorslunde, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Sørensen, Vorslunde, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Øgelund, Give, 19, Hjemme i FT 1787. Peder Mortensen Øgelunds datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Øgelund. Thomas Nielsen og {Anne} Catrine Pedersdtr Havde Dom: 17 post Trinit: en Søn i Kirke Peder kaldet Frembaaren af Peder {Mortensen} Øgelunds Koene {Mette Laugesdatter}: Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund, Søren Vestesen, Peder Sørensen af Vorslunde og Peder {Mortensen} Øgelunds datter {Maren Pedersdatter}.


Nr. 3203 1789.10.04 Hans Christensen, Bregnhoved. FAR: Christen Pedersen. MOR: Anne Dorte Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Sillesthoved, Give, Gift med Søren Andersen Sillesthoved
FADDER Nr. 1: Christen Hansen, Ulkind, Ringive, Vel moderens bror, moderen født i Ulkind
FADDER Nr. 2: Jens Hansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Else Larsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Anders Johansen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Andersen Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Konen Maren Thomasdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Johansen, Bregnhoved, Give, Konen Else Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoed. Christen Pedersen og An Dorte Handsdatter Havde samme dag {Dom: 17 post Trinit:} en Søn i Kirke Hans kaldet, baaren af Søren {Andersen} Sillesthoes Koene {Maren Thomasdatter}. Fadderne vare Christen Hansen af Ulken {Ringive}, Jens Hansen i Breinhoed, og Anders Johansens Kone {Else Larsdatter} ibid:


Nr. 3207 1789.11.22 Mathias Poulsen, Neder- Donnerup (Navnløs). FAR: Poul Mathiesen. MOR: Ane Mortensdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Hallundbæk, Sønder Omme, Gift med Jeppe Mathiesen.
FADDER Nr. 1: Jeppe Mathiesen, Hallundbæk, Sønder Omme, Vel bror til faderen, Konen Maren Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Mathiesen, Hallundbæk, Sønder Omme, Vel bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Donnerup- lund?, Give
FADDER Nr. 4: Ane Andersdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Peder Mortensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Konen Ane Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nafnløs. Poul Matisen og Ane Mortensdatter Havde 24 post Trinit en Søn i Kirke Mathis kaldet Frembaaren af Jep Maththisens Koene {Maren Nielsdatter} fra Halmbæck {Hallundbæk, Sønder Omme} Fadderne vare Jep og Christen Matthiesen fra Hallundbæck Peder Nielsen fra Donrup og Peder Mortensens Kone {Ane Andersdatter} i Neder Donrup.
NOTITS: Se FT 1787 Hallundbæk, Sønder Omme.


Nr. 3208 1789.12.26 Niels Sørensen, Neder- Donnerup. FAR: Søren Nielsen Skov. MOR: Anne Mortensdatter.
BÅREN AF: Anne Else Nielsdatter, Hjortsballe, Give, Peder Jensen Smeds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Smed, Hjortsballe, Give, Konen Anne Else Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Give By, Give, Der er to af dem, en ældre, en yngre daglejer.
FADDER Nr. 3: Hans Pedersen Banch, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Ane Andersdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Peder Mortensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Konen Ane Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Søren {Nielsen} Skouv og Ane Mortensdtr Havde 2den Juule Dag en Søn til daaben Niels kaldet, frembaaren af Peder {Jensen} Smeds Koene {Anne Else Nielsdatter} i Hiortsballe, Fadderne vare Jens Nielsen, Hans {Pedersen} Banch i Giuve og Peder Mortensens Koene ibid: {Neder Donnerup}.


Nr. 3215 1790.05.30 Herman Nielsen, Farre (Mølgaard). FAR: Niels Bentsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Bentsdatter, Farre (Mølgaard), Give, Faderens søster. Gift med Niels Iversen.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Bent Nielsen, Farre, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Niels Thygesen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Farre, Give, Gift med Anders Nielsen Bindesbøl.
FADDER Nr. 5: Anne Poulsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Andersen Smed.
NÆVNT Nr. 1: Niels Iversen, Farre (Mølgaard), Give, Konen Else Bentsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Nielsen Bindesbøl, Farre, Give, Konen Anne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Andersen Smed, Farre, Give, Konen Anne Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mølgaard. Niels Bentsen og Maren Pedersdtr Havde Dom: Trinit: en Søn i Kirken som blev kaldet Herman, Frembaaren af Niels Iversens Koene {Else Bentsdatter} i Mølgaard, Fadderne vare Niels Christensen og Bent Nielsen af Farre Niels Tygeßen af Giuve, Anders {Nielsen} Binnebils {Anne Christensdatter} og Christen {Andersen} Smeds Koener {Anne Poulsdatter} af Farre.
Begravelse nr. 6960
NOTITS: Begravet 1794 3½ år gammel.


Nr. 3217 1790.07.04 Peder Christian Johansen, Give By. FAR: Johannes Christensen. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Christensdatter, Give By, Give, 22, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Friederich Rechnagel, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Madsen, Give By, Give, Der er to af dem.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Bech, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Give By, Give, Faderens søster, gift med Jakob Mortensen.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Mortensen, Give By, Give, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve. Johannes Christensen og Johanne Marie Pedersdtr Havde Dom 5 post Trinit en Søn til daaben Peder Christian kaldet Frembaaren af Ingeborg Christensdtr: Fadderne vare Fridrich Rechnagel Søren Madsen Niels {Nielsen} Bæck og Jacob Mortensens Koene {Maren Christensdatter} alle af Giufve.
Begravelse nr. 6953
NOTITS: Begravet 1694 3½ år gammel.


Nr. 3222 1790.11.07 Anders Christensen, Farre. FAR: Christen Andersen Smed. MOR: Ane Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Jørgensdatter, Harresø, Givskud, Tjener FT 1787 i Harresø.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen Bødker, Farre, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Farre, Give, 31, nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter Bank, Farre, Give, 83, nabo, gift med Ole Andersen Bank.
FADDER Nr. 4: Ane Andersdatter, Farre, Give, 24, nabo, datter af Anders Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Christen Andersen Smed og Ane Pouelsdtr Havde Dom 23 post Trinit: i Kirke en Søn Anders kaldet, baaret af Maren Jørgensdatter fra Harresøe Fadderne vare Anders {Christensen} Bødker, Niels Villarsen, Maren {Sørensdatter} Bank og Ane Andersdatter alle af Farre.


Nr. 3224 1790.11.21 Hans Nikolaj Helt, Give By. FAR: Peder Reenberg Helt. MOR: Anne Katrine Ehnemann.
BÅREN AF: Frederikke Lovise Friis, Donneruplund, Give, Datter af Malte Friis.
FADDER Nr. 1: Malte Friis, Donneruplund, Give, Datter Frederikke Lovise Friis bærer.
FADDER Nr. 2: Christian August Pedersen, Søndersthoved, Give, Proprietær på Søndersthoved.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Donnerup, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 4: Niels Henriksen den Yngre, Refstrup, Gadbjerg, 24, den ældre må være faderen Claus Tommerup Henriksen, der ejer herregården. Niels er i FT 1787 ridefoged.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giuve. Degnen Sr. {Peder Reenberg} Helt og Ane Ehneman Havde Dom 25 post Trinit: en Søn til daaben Hans Nicolai kaldet, Frembaaren af Jomfr: Friderica Friis paa Donrupgaard. Fadder vare Hr: CancellieRaad {Malte} Friis ibid: Sr: {Christian Aug.} Pedersen fra Søndershoed, Sr: Christen Pedersen {Donnerup} fra Stoer Hestlund og Hr: {Niels} Henrichsen den Yngre fra Refstrup {Gadbjerg}.


Nr. 3226 1791.01.16 Peder Pedersen, Hjortsballe. FAR: Peder Jensen Smed. MOR: Else Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Mortensdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Søren Nielsen Skov.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Konen Anne Mortensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Skov, Give By?, Give, Vel snarere af Store Hestlund, fejl i kirkebogen?
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Peder Olufsen.
FADDER Nr. 4: Anne Marie Mortensdatter, Neder- Donnerup (Navnløs), Give, Gift med Poul Mathiesen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Olufsen, Neder- Donnerup, Give, Konen Karen Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Poul Mathiesen, Neder- Donnerup (Navnløs), Give, Konen Anne Marie Mortensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hjortsballe. Peder {Jensen} Smed og Else Nielsdatter Havde Dom 2 post Epiph: en Søn til daaben Peder kaldet. Frembaaren af Søren {Nielsen} Skous kone {Anne Mortensdatter} i Neder Donrup. Faddere var Jens {Christensen} Skou i Giuve, Søren {Nielsen} Skou i Nederdonrup, Peder Olufsens kone {Karen Christensddatter, Nederdonnerup} og Poul Matthisens kone {Anne Marie Mortensdatter} i Nafnløs.
Begravelse nr. 6958
NOTITS: Begravet 3 år to måneder gammel i 1794.


Nr. 3227 1791.01.30 Christian Pedersen, Hedegaard. FAR: Peder Nielsen. MOR: Else Poulsdatter.
BÅREN AF: Juliane Friis, Donnerup- lund, Give, Datter af Malte Friis.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Hedegaard, Give, Søn af Niels Sørensen. Gift med Mette Johannesdatter af Bæksgaard.
FADDER Nr. 3: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Peder Johansen, Bæksgaard, Give, Søn af Johannes Pedersen. Gift med Maren Nielsdatter, måske søster til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard. Peder Nielsen og Else Povelsdatter Havde Dom 4 post Epiph: en Søn til daaben Christian kaldet. Frembaaren af Jomfru Juliane Friis paa Donrupgaard. Faddere vare Niels Sørensen, Søren Nielsen af Hedegaard, Johannes Pedersen og Peder Johansen af Bexgaard.


Nr. 3228 1791.02.13 Jørgen Jensen, Ullerup. FAR: Jens Jensen. MOR: Maren Laustdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Ullerup, Give, Faderens mor. Gift med Jens Jørgensen.
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Knud Mortensen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Villadsen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 5: Laust Lassen, Givskov, Give, Moderens far.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen, Ullerup, Give, Faderens far. Konen Karen Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup. Jens Jensen og Maren Lausdatter Havde Dom: 6 post Epiph: en Søn til Kirke Jørgen kaldet. Frembaaren af Jens Jørgensens Koene {Karen Jensdatter} i Ullerup. Faddere vare Ole Nielsen, Christen Pedersen, Knud Mortensen, Jens Villadsen alle af Ullerup og Laust Lassen af Gifskou.


Nr. 3229 1791.02.20 Laust Laustsen, Sillesthoved. FAR: Laust Jensen, Vonge, Øster Nykirke. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Mette Jakobsdatter, Sillesthoved, Give, Moderens søster, gift med Jørgen Johansen.
FADDER Nr. 1: Jørgen Johansen, Sillesthoved, Give, Konen Mette Jakobsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Sillesthoved, Give, 22, søn af Christen Hansen.
FADDER Nr. 3: Mads Lausten, Givskov, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Søn Peder Christensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Rasmussen, Hedeby, Ringive, Vidne til udlæggelse af faderen.
NÆVNT Nr. 3: Veste Henriksen, Hedeby, Give, Vidne til udlæggelse af faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sillesthoved. Margrete Jacobsdtr d 20 Februar eller Søndagen Septuages Havde et uægte Barn til daaben frembaaren af Jørgen Johansens Koene {Mette Jakobsdatter} ibid: Hvor da blev udlagt til Barne Fader Ægte Manden Laust Jenßen i Vonge. Barnets navn var Laust Fadderne vare: Jørgen Johansen, Christen Hansens Søn {20, Peder Christensen} ibid, og Mads Lausen fra Giufskou. Qvinden udlagde ermelte Mand i Barnsnød i tvende Vidners overværelse neml. Jens Rasmussen og Veste Hendricksen fra Hebye i Ringhøy {Ringive} Sogn.
NOTITS: Laust Laustsen ses FT 1801 som tjenestedreng ved Mads Villumsen i Vonge, Øster Nykirke. Moderen føder ved hendes søster Mette Jakobsdatter, der er gift med Jørgen Johansen i Sillesthoved.


Nr. 3232 1791.03.20 Mads Nielsen, Ullerup (Lille). FAR: Niels Eskesen. MOR: Ane Andersdatter.
BÅREN AF: Ane Eskesdatter, Thyregod By, Thyregod, 26, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Enevold Knudsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Hans Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Sørensdatter, Højgaard, Give, 17, datter af Søren Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Højgaard, Give, Datteren Kirsten Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Lille Ullerup. Niels Eschesen og Ane Andersdatter Havde 2 Søndag i Faste en Søn til daaben Mads kaldet baaret af Ane Eskesdatter af Tyrregod Bye, Fadderne vare Envold Knudsen og Jens Jensen af Ullerup, Hans Sørensen af Byllund og Sørens {Sørensens} datter {17, Kirsten Sørensdatter} af Høigaard.


Nr. 3235 1791.06.02 Dødfødt, Ullerup. FAR: Niels Sørensen Smed. MOR: Kirsten Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom Ascensio C: blev Niels Sørensen Smeds dødfødte barn jordet.'}
Begravelse nr. 6923


Nr. 3237 1791.06.13 Navnløs, Neder- Donnerup (Navnløs). FAR: Christen Eriksen Skrædder. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (Fest 2 pentacost:) blev Christen {Eriksen} skrædders nyfødte barn (Navnløs) fra Nederdonrup jordet.'}
Begravelse nr. 6924
NOTITS: Begravet højst nogle dage gammel.


Nr. 3238 1791.06.26 Johannes Jensen, Vorslunde (Lille). FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Marie Jokumsdatter, Skærhoved, Give, Gift med Jens Nielsen Nørskov.
FADDER Nr. 1: Søren Vestesen, Vorslunde, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Vorslunde, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Thomas Nielsen Øgelund, Øgelund, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Anne Katrine Pedersdatter, Øgelund, Give, Thomas Nielsen Øgelunds kone.
FADDER Nr. 5: Hans Christensen Hag den Yngre, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give, Konen Marie Jokumsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vorslunde. Jens Pedersen og Maren Madsdatter Havde Dom: 1 pot Trinit en Søn i Kirke Johannes kaldet, baaret af Sr. {Jens Nielsen} Nørskous Hustrue {Marie Jokumsdatter} i Schiærhoed. Fadderne vare Søren Vistesen og Peder Sørensen af Vorslunde. Thomas {Nielsen} Øgelund og Hustrue {Anne Katrine Pedersdatter} og Hans Christensen fra Hedegaard.
NOTITS: Forældrene skrives også af Lille Vorslunde.


Nr. 3244 1791.10.16 Navnløs, Neder- Donnerup. FAR: Søren Nielsen Skov. MOR: Ane Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 16 Octobr: blev Søren Nielsen i Nederdonrup et barn (Navnløs) 2 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6928
NOTITS: Begravet to uger gammel.


Nr. 3245 1791.12.26 Claus Graversen, Farre. FAR: Gravers Clausen. MOR: Mette Henriksdatter.
BÅREN AF: Inger Thøgersdatter, Farre, Give, Gift med Jens Christensen
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Farre, Give, Konen Inger Thøgersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Hans Jensen Kusk, Farre, Give, Kun denne Hans i Farre FT 1787.
FADDER Nr. 3: Anne Poulsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Andersen Smed.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Bertelsdatter, Givskov, Give, Gift med Jørgen Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Andersen Smed, Farre, Give, Konen Anne Poulsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Christensen, Givskov, Give, Konen Ane Marie Bertelsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Gravers Clausen og Mette Hendriksdtr Havde 2den Juule dag en Søn i Kirke kaldet Claus baaret af Jens Chrisensens Kone {Inger Thøgersdatter} i Farre. Fadderne vare Jens Christensen Hans {Jensen} Kudsk., Christen {Andersen} Smeds {Anne Poulsdatter} og Jørgens Christensens {Ane Marie Bertelsdatter, Givskov!} Koener alle af Farre.
NOTITS: En Jørgen Christensen ses i den periode kun i Givskov. Hans Jensen Kusk identificeret fra FT 1787.


Nr. 3249 1792.03.01 Jens Johannesen, Give By. FAR: Johannes Christensen. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 'Dom Septuagesima blev Johannes Christensen i Giufve hans tvende yngste sønner Peder 4 aar gammel og Jens 2 aar gammel begravet.'}
Begravelse nr. 6954
NOTITS: Dato helt omtrentlig fra alder 2 år ved begravelsen. Dåb glemt i kirkebogen. Forædrene er i Give By både i FT 1787 og i FT 1801.


Nr. 3250 1792.03.04 Anker Lauge Ankersen, Farre Mølle. FAR: Anker Ankersen Borch. MOR: Margrethe Deichman.
BÅREN AF: ? Ankersdatter Borch, Præstegaarden, Ringive, Faderens søster, kan være Anna Sofie 34, Agate 35, Geske 39, Marie Margrethe 43. Børn af præst Ancher Borch.
FADDER Nr. 1: Anker Borch, Præstegaarden, Ringive, Faderens far præst i Ringive, datter bærer.
FADDER Nr. 2: Claus Tommerup Henriksen, Refstrup, Gadbjerg, Proprietær på Refstrup, som han 1790 har skødet til sønnen Niels.
FADDER Nr. 3: Niels Henriksen, Refstrup, Gadbjerg, 26c, søn af Claus Tommerup Henriksen.
FADDER Nr. 4: ? Henriksen, Refstrup, Gadbjerg, Søn af Claus Tommerup Henriksen.
FADDER Nr. 5: Jørgen Christian Deichman, Tirsbæk, Engum, 27c, forvalter på Tirsbæk ved Vejle Fjord, bror til moderen.
FADDER Nr. 6: ? Buxlund, Vejle, Procuator.
FADDER Nr. 7: Amalie Margrethe Maltesdatter Friis, Donneruplund, Give, Datter af Malte Friis
FADDER Nr. 8: Juliane Dorthea Maltesdatter Friis, Give, 33c, datter af Malte Friis.
FADDER Nr. 9: Anne Katrine Ehnemann, Give By, Give, Degnen Peder Reenberg Helts kone.
NÆVNT Nr. 1: Malte Friis, Donneruplund, Give, To døtre faddere.
NÆVNT Nr. 2: Peder Reenberg Helt, Give By, Give, Konen Anne Katrine Ehnemann fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre Mølle. Anker Borch og Margrete Havde 2den Søndag i Faste een Søn og een Datter i Kirke, Sønnen blev kaldet Anker Lauge baaret af Hr: Anker Borches Datter i Ring Guifve. Datteren blev kaldt Karen Marie baaret af Mad: Kierulf {forpagter på Refstrup Rasmus Kierulfs kone Maren Bloch Deichman} paa Refstrup, Fadderne vare Hr: Ancher Bork af Ringiuve, Hr. Henrichsen og begge Sønner {Niels Henriksen og NN Henriksen} fra Refstrup {Gadbjerg}. Monsr. {Jørgen Christian} Deichman fra Thirsbæck {Engum}, procurator Buxlund fra Veile, Hr. Cancellie Raad Frises Døttre {Amalie Margrethe og Juliane Dorthea} paa Donrup og Mad: Helt {Anne Katrine Ehnemann} i Giufve {By}.
NOTITS: Tvilling til Karen Marie Ankersdatter. 1820 papirsvend i Lem Bekbo, Sønder Lem, †1866 Sønder Lem gift med Bodil Kirstine Andersdatter af Sønder Lem.


Nr. 3253 1792.03.11 Jens Christian Christensen, Højgaard (Mark). FAR: Christen Jørgensen. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Else Pedersdatter, Hallundbæk, Sønder Omme, Tjener i Hallundbæk. Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Peder Johansen, Bæksgaard, Give, Søn af Johannes Pedersen.
FADDER Nr. 3: Jens Hansen Skrædder, Højgaard, Give, Se begravelse #6977.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen den Unge, Højgaard, Give
FADDER Nr. 5: ? Peder Bæks kone, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Bæk, Bæksgaard, Give, Ikke identificeret. Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Høigaard Mark. Christen Jørgensen og Karen Christensdatter Havde en Søn i Kirke Jens Christian kaldet, baaret af Else Pedersdtr tienende i Halmbæk {Hallundbæk, Omme Sogn, Fadderne vare Johannes {Pedersen} og Peder {Johansen} af Bexgaard, Jens {Hansen} Skræder og unge Søren Sørensen af Høigaard, og Peder Bechs Koene af Bexgrd.
NOTITS: Denne dåb har ingen dato, indføjelsen før er lørdag d. 10. marts 1792, indførslen efter er søndag d. 25. Marts. Der er to søndage, hvor dåbshandlinger finder sted, der imellem nemlig den 11. og den 18. marts, her er arbitrært antaget d. 11. marts. Forældrene flytter bestandig rundt i Give sogn, bor mindst fem steder. Fadderne ser ikke ud til at være familie, snarere venner og naboer.


Nr. 3254 1792.03.25 Hans Jørgensen, Sillesthoved. FAR: Jørgen Johansen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Ane Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Søster til moderen, gift med Thomas Kjeldsen.
FADDER Nr. 1: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Konen Ane Jakobsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jørgen Jørgensen, Bregnhoved, Give, Var vel FT 1787 i Store Mosgaard.
FADDER Nr. 3: Anders Johansen, Bregnhoved, Give, Bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen, Sillesthoved, Give, 23, Christen Hansen Sillesthoveds søn. Nabo.
FADDER Nr. 5: Maren Thomasdatter, Sillesthoved, Give, Gift med Søren Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Hansen Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Sønnen Peder Christensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Konen MarenThomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sillesthoe Jørgen Johansen og Mette Jacobsdatter Havde Marie Bebudelses dag en Søn i Kirke ved Navn Hans, frembaaren af Thomas Kieldsens Kone {Ane Jakobsdatter} i Langkier i Brande Sogn, Fadderne vare Jørgen Jørgensen og Anders Johansen af Breinhoe, Thomas Kieldsen af Langkier, Christen Silleshoes Søn Peder {Christensen, 23} og Søren Andersens Kone {Maren Thomasdatter} af Sillesthoe:
Begravelse nr. 6956
NOTITS: Begravet 3 år gammel.


Nr. 3259 1792.05.28 Mads Pedersen, Hedegaard. FAR: Peder Jensen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Ane Elsebet Madsdatter, Vejle, 28, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Enkelund, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Anders Andersen Ramskov, Ramskov, Give
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Bendet Laursen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Hedegaard, Give, Gift med Christen Christensen Hag den Yngre.
FADDER Nr. 6: Christen Christensen Hag den Yngre, Hedegaard, Give, Konen Maren Nielsdatter også fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard. Peder Jensen og Maren Madsdtr Havde 2den Pintzedag en Søn i Kirke Mads kaldet, Frembaaren af Ane Elsebet Madsdatter tienende i Veile: Fadderne vare Mads {Christensen} Enkelund, Anders {Andersen} Ramskov, Niels {Sørensen} Vestergaard, Bendet Lausen, Christen {Christensen} Hages {den Yngres} Kone {Maren Nielsdatter} alle af Hedegaard:
Begravelse nr. 6942
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.


Nr. 3260 1792.06.10 Malte Christian Pedersen Helt, Give By. FAR: Peder Reenberg Helt. MOR: Ane Katrine Ehnemann.
BÅREN AF: Anne Margrethe Christian August Pedersens kone, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 1: Friederich Rechnagel, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Søren Johansen Busch, Ulkær Mølle, Give, At kalde ham møller er for meget af det gode.
FADDER Nr. 3: Ole Christian Christensen, Hestlund- Store, Give, Christen Pedersen Donnerups søn.
FADDER Nr. 4: Niels Jensen Nørskov, Skærhoved, Give, Søn af Jens Nielsen Nørskov.
FADDER Nr. 5: Margrethe Deichman, Farre Mølle, Give, Gift med Anker Ankersen Borch.
NÆVNT Nr. 1: Christian August Pedersen, Søndersthoved, Give, Ejer af Søndersthoved, konen Anne Margrethe bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give, Søn Niels Jensen, 19, fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anker Ankersen Borch, Farre Mølle, Give, Konen Margrethe Deichman fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve. degnen Sr. {Peder Reenberg} Helt og Ane Eneman. Havde Dom 1 post Trinit: en Søn til Daaben Malte Christian kaldet, Frembaaren af Mad: {Christian August} Petersen {Anne Margrethe} paa Søndersthoe, Fadderne vare: Friderik Rechnagel {Givskov}, Mølleren {Søren Johansen} Busch i Ulkiær Møle, Ole Christian {Christensen} af Stoer Hestlund, Sr. {Jens Nielsen} Nørskovs Søn {Niels Jensen} og Sr. {Anker Ankersen} Borches Hustrue {Margrethe Deichman} i Farre Mølle.
NOTITS: Opkaldt efter ejeren af Donneruplund Malte Christian Friis, som mærkeligt nok ikke er fadder.


Nr. 3262 1792.06.24 Troels Jessen, Give By. FAR: Jes Andersen. MOR: Barbara Vestesdatter.
BÅREN AF: Margrethe Vestesdatter, Give By, Give, 42c, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jakob Mortensen, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Veste Vestesen den Yngre, Give By, Give, 25, moderens bror. Veste Vestesen den Ældre er deres far.
FADDER Nr. 3: Christen Birkebæk, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Moderens mor, gift med Veste Vestesen den Ældre.
FADDER Nr. 5: Johannes, Give By?, Give, Ikke klar.
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen den Ældre, Give By, Give, Moderens far. Konen Kirsten Jespersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve. Jes Andersen og Barbara Vestesdatter Havde Dom 3 porst Trin: en Søn i Kirken Troels kaldet, Frembaaren af Margrete Vestesdatter Fadderne vare: Jacob Mortensen, Johannes, Veste Vestesen den Yngre, Christen Birkebæck og Vestes {Vestesen den Ældre} Koene {Kirsten Jespersdatter} i Giufve.
Begravelse nr. 6991
NOTITS: Begravet knap 5 år gammel i 1797. Opkaldt efter moderens 1. mand Troels Christensen.


Nr. 3263 1792.07.29 Jens Pedersen, Loftlund. FAR: Peder Jonsen. MOR: Louise Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Østerhoved, Givskud, 20c, datter af Christen Nielsen og Anne Jensdatter. Familieforbindelse uklar.
FADDER Nr. 1: Rasmus Jonsen, Farre, Give, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Østerhoved, Givskud, Bror til Ane Christensdatter, der bærer.
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Skærhoved, Give, 19, søn af Jens Nielsen Nørskov.
FADDER Nr. 4: Inger Thøgersdatter, Farre, Give, Jens Christensen af Farres kone.
FADDER Nr. 5: Ane Marie Christensdatter, Farre, Give, Anders Nielsen Bindesbøls kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Farre, Give, Konen Inger Thøgersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Nielsen Bindesbøl, Farre, Give, Konen Ane Marie Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Loftlund. Peder Joensen og Louise Jensdatter Havde den 8 Søndag efter Trinit en Søn i Kirke Jens kaldet Frembaaret af Ane Christensddatter fra Østerhoed, Fadderne vare: Rasmus Joensen af Farre, Jens Christensen af Østerhoed, Niels Jensen af Schiærhoe, Jens Christensens {Inger Thøgersdatter} og Anders Nielsens Koener {Ane Marie Christensdatter} af Farre.


Nr. 3268 1792.10.28 Frederik Christian Olufsen, Hedegaard. FAR: Oluf Christian. MOR: Karen Marie Madsdatter.
BÅREN AF: Maren Larsdatter, Bæksgaard, Give, Jens Nielsen Volsgaards kone.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Niels Lausen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Maren Madsdatter, Hedegaard?, Give, Formodet søster til moderen. Gift med Peder Jensen.
FADDER Nr. 4: Margrethe Peder Jensens tjenestepige, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Volsgaard, Bæksgaard, Give, Konen Maren Larsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen, Hedegaard, Give, Konen Maren Madsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Jensen, Hedegaard, Give, Tjenestepigen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard. Karen Marie Madsdatter Havde Dom: 21 post Trinit: et uægte Barn i Giufve Kirke til Daaben Frederik Christian kaldet, baaret af Jens [Vol]sgaards Koene i Bexgaard, til Barne Fader blev udlagt en Kræmer Oluf Christian ved Tønder Fadderne vare: Niels {Sørensen} Vestergaard, Niels Lausen, Peder Nielsens Koene {Maren Madsdatter} og Peder Jensens Pige Margrethe alle af Hedegaard.
Begravelse nr. 6943
NOTITS: Begravet knap et år gammel. Moderen opholder sig muligvis ved hendes mulige søster Maren Madsdatter.


Nr. 3275 1793.01.13 Navnløs, Farre Mølle. FAR: Anker Ankersen Borch. MOR: Margrethe Deichman.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd 13 Januarij blev Anker Borchs Liden Søn, som døde strax efter fødslen Jordet.'}
Begravelse nr. 6935
NOTITS: Død straks efter fødslen.


Nr. 3277 1793.02.03 Christen Christensen, Neder- Donnerup. FAR: Christen Christensen. MOR: Ane Laustdatter.
BÅREN AF: Maren Jørgensdatter, Givskovlund?, Give, Givskov eller Givskudlund?
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Jørgensdatter, Neder- Donnerup, Give, Peder Mortensens kone.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Donnerup- lund, Give, Tjenestekarl,
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Donnerup- lund, Give, Tjenestepige.
NÆVNT Nr. 1: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Konen Ane Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Christen Christensen og Maren Laustdatter Havde samme dag {Dom: Sexages:} en Søn i Kirke, kaldet Christen, baaret af Maren Jørgensdatter af Giufshoulund {?}. Fadderne vare Søren {Nielsen} Skoue og Peder Mortensens Koene {Ane Jørgensdatter} af Neder Donrup Niels Sørensen og Maren Poulsdatter paa Donrup.
Begravelse nr. 6959
NOTITS: Begravet 14 måneder gammel. Ikke klart om Givskovlund er Givskov i Give sogn eller Givskudlund i Givskud sogn


Nr. 3278 1793.02.10 Ole Nielsen, Ullerup. FAR: Niels Olesen. MOR: Sidsel Frandsdatter.
BÅREN AF: Johanne Olesdatter, Nygaard, Give, Søster til faderen, gift med Knud Sørensen.
FADDER Nr. 1: Frands Mathiesen, Dørken, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Enevold Knudsen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anders Olesen, Ullerup, Give, Hvis han er bror til faderen, så født før 1755 i kirkeboghullet.
FADDER Nr. 4: Hans Olesen, Ullerup, Give, 19, moderens bror, døbt Hans Christian.
FADDER Nr. 5: Niels Sørensen Smed, Ullerup, Give, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Knud Sørensen, Nygaard, Give, Konen Johanne Olesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup. Niels Olesen og Sidsel Frandsdatter Havde Fastelavns Søndag en Søn i Kirke Ole kaldet, baaret af Knud Sørensens Kone {Johanne Olesdatter} i Nyegaard, Fadderne vare Frands Mathisen af Dørken {Thyregod}, Enevold Knudsen, Anders Olesen, Hans Olesen og Niels {Sørensen} Smed alle af Ullerup.
Begravelse nr. 6951
NOTITS: Begravet 1 år gammel.


Nr. 3279 1793.04.14 Johannes Sørensen, Hedegaard (Vestergaard). FAR: Søren Nielsen Vestergaard. MOR: Mette Johansdatter.
BÅREN AF: Else Poulsdatter, Hedegaard, Give, Peder Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Johansen, Bøllund, Give, Moderens bror, begge født Bæksgaard.
FADDER Nr. 3: Bendet Laursen, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Madsdatter, Hedegaard, Give, Nabo, gift med Peder Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Hedegaard, Give, Konen Else Poulsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jensen, Hedegaard, Give, Konen Maren Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard. Søren Nielsen og Mette Johansdtr Havde 2den Søndag efter Paaske en Søn i Kirke Johannes kaldet, baaret af Peder Nielsens Kone {Else Poulsdatter} ibid: Fadderne vare: Niels {Sørensen} Vestergaard, Peder Johansen af Byllund, Bent Lausen og Peder Jensens Kone {Maren Madsdatter} af Hedegaard —


Nr. 3280 1793.04.07 Niels Jensen, Neder- Donnerup. FAR: Jens Nielsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '3die søndag efter Paaske blev Jens Nielsens [tvii] drenge barn af Nederdonrup ved navn Niels en 2 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6939
NOTITS: Hjemmedøbt. Begravet 2 uger gammel. Tvilling se broderen Peders dåb #3282.


Nr. 3282 1793.05.20 Peder Jensen, Neder- Donnerup. FAR: Jens Nielsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Jakobsdatter, Præstegaarden, Øster Nykirke, Tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Gartner, Neder- Donnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Jørgensdatter, Neder- Donnerup, Give, Nabo. Gift med Peder Mortensen.
FADDER Nr. 4: Margrethe Knudsdatter, Neder- Donnerup, Give, Nabo. Gift med Jørgen Larsen.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Larsen, Neder- Donnerup, Give, Konen Margrethe Knudsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Konen Ane Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Jens Nielsen og Maren Pedersdtr havde 2den Pindse dag en Søn i Kirke baaren af Karen Jacobsdatter fra Præstegaarden {i Øster Nykirke}, Peder kaldet, Fadderne vare Søren {Nielsen} Skoue, Jens {Pedersen} Gartner, Peder Mortensen{s} {Ane Jørgensdatter} og Jørgen Lasßens Koener {Margrethe Knudsdatter} alle af Neder Donnerup —
NOTITS: Tvilling til Niels, der døde en måned før denne dåb.


Nr. 3285 1793.06.30 Jens Christian Jensen, Vorslunde. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Maren Larsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Jens Nielsen Volsgaard.
FADDER Nr. 1: Søren Vestesen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 3: Albert Mortensen, Øgelund, Give, Konen Maren Pedersdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Øgelund, Give, Gift med Albert Mortensen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Volsgaard, Bregnhoved, Give, Konen Maren Larsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vorslunde. Jens Pedersen og Maren Madsdatter Havde Dom: 5 post Trinit: en Søn i Kirke Jens Christian kaldet, Frembaaren af Jens {Nielsen} Voldsgaards Kone {Maren Larsdatter} i Breinhoe, fadderne vare: Søren Vestesen og Peder Søren{sen} af Vorslunde, Albert Mortensen og Hustr: {Maren Pedersdatter} af Øgelund.


Nr. 3288 1793.09.22 Nikolaj Nielsen, Mosgaard- Store. FAR: Niels Jensen. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Mortensdatter, Neder- Donnerup (Navnløs), Give, Gift med Poul Mathiasen.
FADDER Nr. 1: Poul Mathiasen, Neder- Donnerup (Navnløs), Give, Konen Anne Marie Mortensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Hans Christensen, Mosgaard- Lille, Thyregod, Nabo.
FADDER Nr. 3: Else Nielsdatter, Hjortsballe, Give, Gift med Peder Jensen Skøde.
FADDER Nr. 4: Maren Andersdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Jens Olesen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen Skjøde, Hjortsballe, Give, Konen Else Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Olesen, Neder- Donnerup, Give, Konen Maren Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Store Mosgaard. Niels Jensen og Ane Nielsdatter Havde Dom: 17 post Trinit: en Søn til Daaben Nicolai kaldet fermbaaren af Poul Matthiesens Hustrue {Anne Marie Mortensdatter} i Nanfløs{!}: Fadderne var Poul Matthiesen, Hans Christensen i Lille Moosgaard i Tyrregoed Sogn, Peder {Jensen} Skiødes og Jens Olufsens Koener {Maren Andersdatter} af Neder Donrup.


Nr. 3293 1794.04.06 Ole Christensen, Nygaard. FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Olufsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Morten Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Konen Margrethe Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Hesselbjerre, Thyregod, Konen Helvig Nielsdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Helvig Nielsdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Gift med Niels Andersen.
FADDER Nr. 4: Knud Sørensen Nygaard, Nygaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 5: Anders Olufsen, Ullerup, Give, Moderens bror. Fadder ved søskende. Født i kirkebogshullet 1745-54.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nyegaard. Christian Nielsen og Mette Olufsdtr. Havde en Søn i Kirke Ole Kaldet den 5 Søndag i Faste baaret af Mortens {Christensens} Kone {Margrethe Christensdatter} i Hesselbierre {Thyregod}, Fadderne vare Morten {Christensen} og Niels Andersen af Hesselbierre, Knud {Sørensen} Nyegaard, Anders Olufsen af Ullerup og Niels Andersens Koene {Helvig Nielsdatter} af Hesselbierre.


Nr. 3298 1794.04.21 Niels Pedersen, Bøllund. FAR: Peder Johansen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Hedegaard (Vestergaard), Give, Niels Sørensen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen, Hestlund- Store, Give, Slags nabo, 22, søn af Christen Pedersen Donnerup.
FADDER Nr. 3: Knud Sørensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 4: Søren Hansen, Tromborg, Give, Gift med Johanne Andersdatter, der også er fadder.
FADDER Nr. 5: Johanne Andersdatter, Tromborg, Give, Søren Hansens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Konen Karen Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bøllund. Peder Johansen og Maren Nielsdatter Havde samme dag {2. Pascas} 1 Søn i Kirke Niels kaldet, Frembaaren af Niels {Sørensen} Vestergaards kone {Karen Pedersdatter} i Hedegaard, Fadderne vare Jens {Christensen} Skoue og Anders Christensen af Store Hæstlund, Knud Sørensen af Nyegaard, og Søren Hansen og Kone {Johanne Andersdatter} af Tromborg.


Nr. 3299 1794.05.16 Thomas Christian Nielsen, Bregnhoved. FAR: Niels Christensen Murmand. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten, Give By, Give, Måske søster til moderen, tjenestepige ved Mette Nielsdatter, Jens Nielsen Egeskovs enke.
FADDER Nr. 1: Bendet Laursen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Albert Mortensen, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 3: Ingeborg Pedersdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Jens Hansen Mosgaard.
FADDER Nr. 4: Birte Marie Nielsdatter, Bregnhoved, Give, 20, Niels Andersen Wongs datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Død 1791, enken Mette Nielsdatters tjenestepige bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Nævnt som Jens Nielsen Egeskovs enke, indirekte.
NÆVNT Nr. 3: Jens Hansen Mosgaard, Bregnhoved, Give, Konen Ingeborg Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Andersen Wong, Bregnhoved, Give, Datteren Birte Marie Nielsdatter er fadder. Før i tiden hed det i kirkebogen Sr. Niels Andersen Vonge, nu er han ikke mere så fremtrædende.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoed. Niels {Christensen} MuurMand og Else Jensdatter Havde Almindelig Bededag en Søn i Kirken Thomas Christian kaldet, baaret af Jens {Nielsen} Enkes {Mette Nielsdatter} Pige Kirsten i Giufve. Fadderne vare: Bendet {Laursen} af Hedegaard, Albert Mortensen af Søndersthoe. Jens {Hansen} Mosgaards Kone {Ingeborg Pedersdatter} og Niels Andersesn {Wong} datter {Birte Marie Nielsdatter} i Breinhoe.
NOTITS: Faderen kaldes også Tømmermand og i Brande sogn Blæsbjerg. Jens Hansen Mosgaard boede indtil 1789 i Store Mosgaard og flyttede så til Bregnhoved.


Nr. 3300 1794.05.29 Anders Nielsen, Farre. FAR: Niels Andersen. MOR: Dorte Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Andersdatter, Farre (Gammel Mølle), Give, Gift med Peder Christensen.
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Farre (Gammel Mølle), Give, Konen Anne Andersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Gjødsbøl, Lindeballe, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Farre (Mølgaard), Give, Gift med Niels Bentsen.
FADDER Nr. 4: Ellen Kirstine Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Jørgensen.
FADDER Nr. 5: Anne Poulsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Andersen Smed.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jørgensen, Farre, Give, Konen Ellen Kirstine Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Andersen Smed, Farre, Give, Konen Anne Poulsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Bentsen, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Niels Andersen og Dorthe Sørensdatter havde Dom: Asc: Chri: 1 Søn i Kirke Anders kaldet, baaret af Peder Christensens Kone {Anne Andersdatter} i Gammel Mølle, Fadderne vare Søren Nielsen af {Gjødsbøl} Linneballe, Peder Christensen af Gammel Mølle, Niels Bentsens {Maren Pedersdatter}, Christen Jørgensens {Ellen Kirstine Nielsdatter}, og Christen {Andersen} Smeds koner {Anne Poulsdatter} alle af Farre.


Nr. 3302 1794.06.22 Oluf Knudsen, Nygaard. FAR: Knud Sørensen. MOR: Johanne Olufsdatter.
BÅREN AF: Lisbet Madsdatter, Hedegaard, Give, 30, døbt Anne Elisabeth *1764 Enkelund, Thyregod. Datter af Mads Christensen Enkelund.
FADDER Nr. 1: Morten Lønaa, Lønaa?, Thyregod, Ingen Morten set i Lønaa 1794.
FADDER Nr. 2: Lars Olufsen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen Skrædder, Nygaard, Give
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Ullerup, Give, Gift med Jens Jørgensen.
FADDER Nr. 5: Maren Larsdatter, Ullerup, Give, Gift med Jens Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Christensen Enkelund, Hedegaard, Give, Datteren Lisbeth Madsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jørgensen, Ullerup, Give, Konen Karen Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Jensen, Ullerup, Give, Konen Maren Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nyegaard. Knud Sørensen og Johanne Olufsdtr Havde Dom: 1 post Trinit: en Søn i Kirke Oluf kaldet, Frembaaret af Mads {Christensen} Enkelunds datter Lisbeth {Anne Elisabeth Madsdatter}, Fadderne vare: Morten Lin[aa]e af Tyergoed Sogn Las Olufsen og Christian {Nielsen} Skræder af Nyegaard, Jens Jørgensens {Karen Jensdatter} og Jens Jensens {Maren Larsdatter} Koner af Ullerup.


Nr. 3303 1794.07.13 Søren Christensen, Bregnhoved. FAR: Christen Pedersen. MOR: Anne Dorte Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Gammelby, Ringive, Gift med Søren Sørensen.
FADDER Nr. 1: Søren Thygesen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Birte Marie Nielsdatter, Bregnhoved, Give, 20, datter af Niels Andersen Wong.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Bregnhoved, Give, 19, søn af Niels Andersen Wong.
FADDER Nr. 4: Søren Sørensen den Yngre, Højgaard, Give, 21, søn af Søren Sørensen den Ældre.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Gammelby, Ringive
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen Wong, Bregnhoved, Give, Datter Birte Marie Nielsdatter, 20, og søn Christen Nielsen, 19, faddere.
NÆVNT Nr. 3: Søren Sørensen den Ældre, Højgaard, Give, Sønnen Søren Sørensen den Yngre fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoe. Christen Pedersen og An Dorte Hansdtr Havde Dom: 4 post Tinit en Søn i Kirke Søren kaldet, Frembaaren af Søren Sørensens {kone: Maren Christensdatter} i Ring Giuve Sogn, Fadderne vare Søren Tygesen, Niels Andersens {Wongs} Søn og datter alle af Breinhoe, Søren Sørensens {den Ældres} Søn den Yngre af Højgaard.
Begravelse nr. 6967
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.


Nr. 3305 1794.08.03 Michel Pedersen Helt, Give By. FAR: Peder Reenberg Helt. MOR: Anne Katrine Ehnemann.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 7 post Trinit: blev degnens Sr: {Peder Reenberg} Helt i Giufve hans nyefødte søn Michel begravet.'}
Begravelse nr. 6965
NOTITS: Begravet nogle dage gammel.


Nr. 3306 1794.09.07 Johannes Madsen, Hestlund- Lille. FAR: Mads Nielsen. MOR: Kirsten Johansdatter.
BÅREN AF: Ida Johansdatter, Brandlund, Brande, 17, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande, Moderen far.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Hestlund- Lille, Give
FADDER Nr. 3: Anders Andersen Ramskov, Ramskov, Give
FADDER Nr. 4: Peder Sørensen, Vorslunde, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Lille Hestlund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdtr Havde Dom [12] post Trinit en Søn i Kirke Johannes kaldet, Frembaaren af Ida Johansdatter fra Brandlund {Brande sogn}, Fadderne vare Johan Jørgensen af Brandlund, Søren {Nielsen} i Lille Hestlund, Anders {Andersen} Ramskou og Peder Sørensen i Vorslunde.


Nr. 3307 1794.09.14 Kirsten Johansdatter, Give By. FAR: Johannes Christensen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Christina Sophie Rechnagel, Give By, Give, 17, datter af Friederich Rechnagel.
FADDER Nr. 1: Peder Kusk, Hastrup, Thyregod, Måske moderens far?
FADDER Nr. 2: Frands Christensen, Give By, Give, Søn af Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 3: Jakob Mortensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Give By, Give, 17, datter af Søren Madsen.
FADDER Nr. 5: Mette Simonsdatter, Give By, Give, Gift med Christen Madsen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Madsen, Give By (Søndergaard), Give, Datter Maren Sørensdatter, 17, fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Madsen, Give By, Give, Konen Mette Simonsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve. Johannes Christensen og Johanne Pedersdtr Havde Dom 13 post Trinit en Datter i Kirke Kirsten kaldet, baaret af {Friderich} Rechnagels datter {Christina} Sophie {Rechnagel}, Fadderne vare Peder Kusk fra Hastrup {Thyregod}, Frants Christensen, Jacob Mortensen, Søren Madsen datter {17, Maren Sørensdatter} og Christen Madsens Kone {Mette Simonsdatter} alle af Giuve.


Nr. 3308 1794.10.26 Frederik Ankersen Borch, Farre Mølle. FAR: Anker Ankersen Borch. MOR: Margrethe Deichman.
BÅREN AF: Anne Katrine Ehnemann, Give By, Give, Gift med degnen Peder Reenberg Helt.
FADDER Nr. 1: Friederich Rechnagel?, Give By, Give, Friderich kaldes i Give sogn kun Friederich Rechnagel. Præsten er gammel og har tænkt paa Jens Nielsen Nørskov.
FADDER Nr. 2: Laust Glasberg, Give, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Sillesthoved, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Sillesthoved, Give, Christen Hansen Sillesthoveds kone.
FADDER Nr. 5: Mette Jakobsdatter, Sillesthoved, Give, Jørgen Johansens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Reenberg Helt, Give By, Give, Konen Anne Katrine Ehnemann bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Hansen Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Konen Anne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Johansen Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Konen Mette Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre Mølle. Anker {Ankersen} Borch og Margrete Deichman Havde Dom: 19 post Trinit en Søn i Kirke Friderich kaldet, frembaaren af degne Konen Mad: {Peder Reenberg} Helt {Anne Katrine Ehnemann} i giufve. Faddere vare Friderich Nørskoue {formodet fejl for: Rechnagel}, Laust Glasberg, Peder {Christensen} Sillesthoe, Christen {Hansen} og Jørgen {Johansen} Sillesthoes Koener.


Nr. 3310 1794.11.23 Niels Pedersen, Bæksgaard. FAR: Peder Nielsen. MOR: Else Poulsdatter.
BÅREN AF: Ellen Marie Sørensdatter, Ulkær Mølle, Give, Tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Bendet Laursen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Vel faderens far.
FADDER Nr. 4: Hans Christensen Hag, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 5: Christen Pedersen, Bæksgaard, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bæksgaard, Peder Nielsen og Else Poulsdatter Havde Dom 23 post Trinit en Søn i Kirke ved {navn} Niels, Frembaaren af Ellen Marie Sørensdatter af Ulkiær Mølle, Fadderne vare: Peder Jensen, Bendet Laursen, Niels Sørensen og Hans Christensen af Hedegaard, item Christen Pedersen af Bexgaard.
NOTITS: Alle faddere undtagen en er fra Hedegaard, mens der fra Bæksgaard, hvor forældrene bor, kun findes een fadder. Faderen ser ud til at være søn af Niels Sørensen Vestergaard. Forældrene ses i Hedegaard, Bæksgaard her og i Donnerup Mark.


Nr. 3312 1795.01.01 Lars Jensen, Ullerup. FAR: Jens Jensen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Lene Larsdatter, Ulkind, Ringive, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Knud Sørensen Nygaard, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Anders Olufsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Jens Villadsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Johanne Andersdatter, Ullerup, Give, Enevold Knudsens kone.
FADDER Nr. 5: Sidsel Frandsdatter, Ullerup, Give, Gift med Niels Olesen.
NÆVNT Nr. 1: Enevold Knudsen, Ullerup, Give, Konen Johanna Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Olesen, Ullerup, Give, Konen Sidsel Frandsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup. Jens Jensen og Maren Lasdatter Havde en Søn i Kirke Lars kaldet, baaret af Lene Larsdatter af Ulken {Ringive}, Fadderne vare: Knud {Sørensen} Nyegaard, Anders olufsen, Jens Villarsen, Enevold Knudsens {Johanne Andersdatter} og Niels Olufsens {Sidsel Frandsdatter} Koner, alle af Ullerup —


Nr. 3313 1795.01.01 Frederik Christian Andersen, Ramskov. FAR: Anders Andersen Ramskov. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Steenbiergs kone, Ullerup (Lille), Give, Der 4 Niels'er i Ullerup i FT 1801: Eskildsen, Olesen, Sørensen og Thomassen.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Enkelund, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Niels Laursen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Hans Christensen Hag, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Mette Johannesdatter, Hedegaard, Give, Gift med Søren Nielsen Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Konen Maren Mette Johannesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ramskou. Anders Andersen Maren Christensdtr Havde NytAarsdagen en Søn til daaben Fridrich Christian kaldet, baaret af Niels Steenbiergs Koene i Lille Ullerup. Fadderne vare: Mads {Christensen} Enkelund, Niels Laursen, Hans {Christensen} Hag, og Søren {Nielsen} Vestergaards Koene {Mette Johannesdatter} alle af Hedegaard —
Begravelse nr. 6968
NOTITS: Begravet et halvt år gammel.


Nr. 3316 1795.03.01 Christen Christensen, Neder- Donnerup. FAR: Christen Christensen. MOR: Ane Laustdatter.
BÅREN AF: Mette Madsdatter, Kirkeby, Sønder Omme, Datter af Mads Pedersen Vemmelund. Gift 1787 i Sønder Omme med Eske Tøgersen.
FADDER Nr. 1: Mickel Moensen, Neder- Donnerup, Give, Efternavn ellers ikke et.
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen Bech, Give By, Give, 24, nabo, søn af Niels Nielsen Bech den Yngre.
FADDER Nr. 3: Sidsel Marie Eriksdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Peder Thomsen.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Give By (Søndergaard), Give, 20, nabo, datter af Søren Madsen Søndergaard.
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen Vemmelund, Vemmelund, Give, Datter Mette Madsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Thomsen, Neder- Donnerup, Give, Konen Sidsel Marie Eriksdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Madsen Søndergaard, Give By (Søndergaard), Give, Datter Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Christen Christensen og Ane Lausdatter Havde den 2den Søndag i Faste 1 Søn i Kirke Christen kaldet baaret af Mads {Pedersen} Vimmelunds datter Mette {Madsdatter af Kirkeby, Sønder Omme, gift der}, Fadderne vare Mikel Moensen af Neder Donrup, Mads {Nielsen} Bæck i Giuve Peder Thomsens Kone {Sidsel Marie Eriksdatter, Nederdonnerup} og Søren Søndergaards datter {20, Maren Sørensdatter} i Giuve.
Begravelse nr. 7179
NOTITS: Begravet 18½ år gammel i Give By i 1813. Faderen kaldes da Christen Christensen Overmark.


Nr. 3318 1795.05.10 Christen Jakobsen, Give By. FAR: Jakob Mortensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Kirstine Sophie Rechnagel, Give By, Give, Datter af Friedrich Rechnagel.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Søren Madsen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Mads Nielsen Bech, Give By, Give, Søn af Niels Nielsen Bech den Yngre.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give, Moderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Friedrich Rechnagel, Give By, Give, Datter Kirstine Sophie Rechnagel bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Bech den Yngre, Give By, Give, Sønnen Mads Nielsen Bech fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giuve. Jacob Mortensen og Mren Christnsdtr havde Dom Rogate en Søn i Kirke Christen kaldet frembaaren af Fridrich Regnagels datter {Kirstine Sophie Rechnagel} i Giuve. Fadderne vare: Christen Madsen, Søren Madsen, Niels {Nielsen} Bæcks Søn {Mads Nielsen Bech} i Giuve og Jens {Christensen} Skou i Stoer Hestlund —


Nr. 3319 1795.05.25 Søren Pedersen, Vorslunde. FAR: Peder Sørensen. MOR: Ane Knudsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Henriksdatter, Hedeby, Ringive, 24, datter af Henrik Jensen i Hedeby, Ringive. Ikke klart om hun er familie.
FADDER Nr. 1: Knud Mortensen, Ullerup, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Mortensen Øgelund, Øgelund, Give, Måske moderens farbror.
FADDER Nr. 3: Anne Katrine Pedersdatter, Øgelund, Give, Gift med Thomas Nielsen Øgelund.
FADDER Nr. 4: Mads Pedersen, Ulkær Mølle, Give, Karl i Ulkær Mølle.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Nielsen Øgelund, Øgelund, Give, Konen Anne Katrine Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vorslunde, Peder Sørensen og Ane Knudsdtr Havde 2den Pintze dag en Søn i Kirke kaldet Søren Baaret af Kirsten Hendriks datter af Hebye {Hedeby, Ringive}, Fadderne vare Knud Mortensen af Ullerup. Peder {Mortensen} Øgelund, Thomas {Nielsen} Øgelund, og Mads Pedersen af Ulkiær Mølle.


Nr. 3320 1795.05.25 Hans Christensen, Givskov. FAR: Christen Hansen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Else Katrine Madsdatter, Plovslund, Grene, 35, sikkert moderens søster. Niels Christoffersens kone.
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen, Givskov, Give, Nabo. Konen Ane Marie Bertelsdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Ane Marie Bertelsdatter, Givskov, Give, Gift med Jørgen Christensen Givskov.
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Skærhoved (Fruerlund), Give, Slags nabo. Gift med Peder Jokumsen.
FADDER Nr. 4: Christoffer? Jensen Nørskov, Skærhoved, Give, 23, søn af Jens Nielsen Nørskov. Kunne også være Johannes, 20.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christoffersen, Plovslund, Grene, Konen Else Katrine Madsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Jochumsen, Skærhoved (Fruerlund), Give, Konen Mette Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give, Slags nabo, søn Christoffer? eller Johannes? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufskou. Christen Hansen og Maren Madsdatter Havde samme dag {2den Pintze dag} en Søn til Kirke Hans kaldet, Baret af Niels Christophersens Kone {Else Katrine Madsdatter} af Plouslund {Plovslund, Grene}, Fadderne vare Jørgen {Christensen} og Kone {Ane Marie Bertelsdatter} i Giufskou, Peder Jocumsens Kone {Mette Pedersdatter} i Fruerlund {Skærhoved} — Jens {Nielsen} Nørskous Søn {23, Christoffer?} i Schiærhoed.
NOTITS: 1826 Vindelev, 1830-45 Haurum, Hornborg sogn, †1845. Gift med Mette Katrine Nielsdatter *1794c Løsning.


Nr. 3321 1795.06.28 Morten Poulsen, Neder- Donnerup (Navnløs). FAR: Poul Mathisen. MOR: Anne Marie Mortensdatter.
BÅREN AF: Ane Mortensdatter, Neder- Donnerup, Give, Søster til moderen, gift med Søren Nielsen Skov.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Konen Ane Mortensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Else Nielsdatter, Hjortsballe, Give, Gift med Peder Jensen Skjøde.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Donnerup (Mark), Give, 18, Peder Olufsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen Skjøde, Hjortsballe, Give, Konen Else Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Olufsen, Donnerup (Mark), Give, Datter Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Navnløs. Poul Mathisen og Ane {Marie} Mortensdatter Havde en Søn i Kirke Morten kaldet Dom. 4 post Trinit baaret af Søren {Nielsen} Skous kone {Ane Mortensdatter} af Neder Donrup, Jens {Nielsen} Egskov af Giuve, Peder {Jensen} Skjødes Kone {Else Nielsdatter} i Hiortsballe, og Peder Olufsens datter {18, Maren Pedersdatter} af Donneruplund Mark —


Nr. 3322 1795.07.05 Jørgen Jensen, Vorslunde. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Christiane Margrethe Madsdatter, Uhe, Ringive, 22, Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 2: Lene Pedersdatter, Vorslunde, Give, Se #3267. Tjenestepige ved Peder Sørensen.
FADDER Nr. 3: Niels Laursen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Mette Laugesdatter, Øgelund, Give, Peder Mortensen Øgelunds kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Mortensen Øgelund, Øgelund, Give, Konen Mette Laugesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vorslunde. Jens Pedersen og Maren Madsdatter Havde Dom: 5 post Trinit en Søn i Kirke Jørgen kaldet baaret af Christiane Margrete Madsdatter af Uhe {Ringive}, Fadderne vare Peder Sørensen af Vorslunde og Pigen Lene {Pedersdatter} sammesteds, Niels Laursen af Hedegaard og Peder {Mortensen} Øgelunds Koene {Mette Laugesdatter}.
Begravelse nr. 6981
NOTITS: Begravet 1½ år gammel.


Nr. 3323 1795.08.23 Laurs Bentsen, Hedegaard. FAR: Bent Laursen. MOR: Sidsel Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Laursdatter, Hedegaard?, Give, 22, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Anders Andersen Ramskov, Ramskov, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Laursen, Hedegaard?, Give, 26, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Hedegaard (Vestergaard), Give, Nabo. Niels Sørensen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 5: Maren Jakobsdatter, Hedegaard, Give, Nabo, gift med Hans Christensen Hag.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Konen Karen Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Christensen Hag, Hedegaard, Give, Konen Maren Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard. Bendt Laursen og Zidsel Kirstine {Nielsdatter} Havde Dom 12 post Trinit en Søn i Kirken Laurs kaldet, baaret af sin faster Margrete Lausdtr. Fadderne vare, Anders {Andersen} Ramskou, Niels Lausten, Peder Jensen, Niels {Sørensen} Vestergaards {Karen Pedersdatter} og Hans {Christensen} Hags {Maren Jakobsdatter} Koner.


Nr. 3326 1795.09.27 Hans Jensen, Højgaard. FAR: Jens Hansen. MOR: Karen Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Hansdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Højgaard, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Møllerup, Hammer, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Hans Sørensen, Tromborg, Give, Uklart om familie.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Høigaard. Jens Hansen og Karen Sørensdatter Havde Dom: 17 post Trinit: en Søn i Kirke Hans kaldet, Baaret af Maren Hansdtr tienende i Giuve. Fadderne vare Søren Sørensen af Høigaard, Peder Sørensen fra Myllerup {Møllerup, Hammer} og Hans Sørensen fra Tromborg —
Begravelse nr. 6977
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.


Nr. 3327 1795.10.11 Dødfødt, Farre Mølle. FAR: Klaus Adam Hansen Nieman. MOR: Elisabeth Sejer.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 19 post Trinit: blev Møllerens Sr: {Klaus Adam Hansen} Niemans barn i Farre Mølle hans dødfødte barn jordet.'}
Begravelse nr. 6974


Nr. 3330 1795.12.26 Anders Christensen, Farre. FAR: Christen Andersen Smed. MOR: Anne Poulsdatter.
BÅREN AF: Karen Sørensdatter, Skovgaard, Kollerup, Tjener på Skovgaard, familieforhold ikke kendt.
FADDER Nr. 1: Poul Mortensen, Dørken, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Henrik Jensen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Farre (Mølgaard), Give, 18, søn af Niels Bentsen.
FADDER Nr. 4: Søren Jensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Christen {Andersen} Smed og An Poulsdatter Havde 2den Juuledag en Søn i Kirke Anders kaldet Baaret af Karen Sørensdatter tienende paa Skougaard {Kollerup} Fadderne vare Koenens Fader Poul {Mortensen} af Dørken {Thyregod}, Hendrik Jensen, Christen Nielsen {18} fra Mølgaard og Søren Jensen af Farre.


Nr. 3332 1796.03.20 Jakob Hansen, Hedegaard. FAR: Hans Christensen Hag. MOR: Maren Jakobsdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Jakobsdatter, Mosbøl, Grindsted, Moderens ældre søster. Gift med Peder Jensen.
FADDER Nr. 1: Jakob Mortensen Vad, Vad, Grindsted, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Nielsen, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Bennet Laursen, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Nielsdatter, Hedegaard, Give, Gift med Mads Christenen Enkelund.
FADDER Nr. 5: Kirsten Christensdatter Hag, Hedegaard, Give, 20, faderens søster.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Mosbøl, Grindsted, Konen Johanne Marie Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Christensen Enkelund, Hedegaard, Give, Konen Ane Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard. Hans Christensen Hag og Maren Jacobsdtr havde Dom: Palm: en Søn i Kirke Jacob kaldet, baaret af Peder Jensens Kone {Johanne Marie Jakobsdatter} i Mosbøl i Grindsted Sogn, Fadderne vare Jacop {Mortensen} Vad fra Grindsted, Peder Nielsen, Bendet Laursen, Mads {Christensen} Enkelunds Kone {Ane Nielsdatter} og Kirsten Christensdatter {Hag, 20} af Hedeg{aard}.


Nr. 3333 1796.03.28 Niels Christensen, Bregnhoved. FAR: Christen Pedersen. MOR: Anne Dorte Hansdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Sejrup, Thyregod, Tjener ved Hans Møller.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen Midtgaard, Ulkind (Midtgaard), Ringive, Ses FT 1787 gift med Maren Lauridsdatter.
FADDER Nr. 2: Jens Hansen Mosgaard, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anders Johansen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Søren Thygesen, Bregnhoved, Give, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Hans Christopher Møller, Sejrup, Thyregod, Tjenestepige Karen Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoe. Christen Pedersen og Ane Dorthe Hansdtr Havde Dom 2da Pasch: en Søn i Kirke Niels kaldet frembaaret af Karen Christensdatter, tienende Hans {Christopher} Møller i Seierup {Thyregod}, fadderne vare: Christen {Sørensen} Mitgard i Ulkind {Ringive} Jens {Hansen} Mosgard i Breinhoe, Anders Johansen og Søren Tygesen.


Nr. 3335 1796.04.24 Peder Poulsen Dahl, Ulkær Mølle. FAR: Poul Nielsen Dahl. MOR: Anne Dorte Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Katrine Ehnemann, Give By, Give, Gift med degnen Peder Reenberg Helt.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen, Hestlund- Store, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Slags nabo. Konen Anne Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Hestlund- Lille, Give, Slags nabo. Gift med Søren Nielsen.
FADDER Nr. 5: Mads Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Slags nabo. Konen Kirsten Johannesdatter også fadder.
FADDER Nr. 6: Kirsten Johannesdatter, Hestlund- Lille, Give, Slags nabo. Gift med Mads Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Reenberg Helt, Give, Konen Anne Katrine Ehnamnn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ulkiær Mølle. Povel Nielsen Dahl An Dorthe Pedersdtr Havde den 4de Søndag efter Paaske 1 Søn Peder kaldet i Kirke, Baaret af Degnen Sr. {Peder Reenberg} Helts Hustrue {Anne Katrine Ehnemann}. Fadderne vare: Jens {Christensen} Schou og Anders Christensen af Store Hæstlund, Søren {Nielsen} og Mads {Nielsen} af Lille Hestlund med deres Hustruer {Anne Christensdatter, Kirsten Johannesdatter} —


Nr. 3336 1796.04.24 Christen Nielsen, Farre. FAR: Niels Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Olesdatter, Farre, Give, Gift med Christen Knudsen.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Farre, Give, Nabo, ikke familie. Konen Inger Thøgersdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Jørgensen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Inger Thøgersdatter, Farre, Give, Gift med Jens Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Knudsen, Farre, Give, Konen Kirsten Olesdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Niels Christensen og Maren Christensdtr Havde samme dag 1 Søn til daaben Christen kaldet. Baaret af Christen Knudsens Kone {Kirsten Olesdatter}. Fadderne vare Jens Christensen, Niels Villarsen, Christen Jørgensen, Jens Christensens Kone {Inger Thøgersdatter} ibid:


Nr. 3338 1796.07.24 Andreas Nielsen, Ullerup (Lille). FAR: Niels Eskildsen Stenbjerg. MOR: Anne Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Andersdatter, Ullerup, Give, Søster til moderen, *Lønaa, Thyregod, gift med Enveld Knudsen.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Lønaa, Thyregod, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Skovsbøl, Vester, 29c, søn af Peder Christensen.
FADDER Nr. 3: Anders Olesen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen, Ullerup, Give, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Enevold Knudsen, Ullerup, Give, Konen Johanne Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup. Niels Eskildsen og Ane Andersdatter Havde 9 Dom: post Trinit: en Søn i Kirke Andreas kaldet, Baaret af Envold Knudsens Kone {Johanne Andersdatter} i Ullerup. Fadderne vare Peder Andersen af Lundaae {Lønaa, Thyregod}, Niels Pedersen af Schouspil {Skovsbøl, Vester}, Anders Olesen og Jens Nilsen alle af Ullerup —


Nr. 3339 1796.10.02 Christen Sørensen, Højgaard. FAR: Søren Sørensen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Bæksgaard, Give, Moderens mor, gift med Christen Pedersen. Moderen født i Ullerup.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen den Ældre, Højgaard, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Sørensen, Tromborg, Give
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Bæksgaard, Give, 18, moderens bror
FADDER Nr. 4: Anne Kirstine Sørensdatter, Ulkær Mølle, Give, ? 22c, formodet søster til faderen, som ville tjene i Ulkær Mølle.
FADDER Nr. 5: Anders Christensen, Højgaard, Give, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Bæksgaard, Give, Moderens far. Konen Kirsten Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Høigaard. Søren Sørensen og Mette Christensdatter Havde Dom 19 post Trinit: en søn i Kirke Christen kaldet Baaret af Christen Pedersens kone {Kirsten Jensdatter} i Bexgaard: fadderne vare Gl: Søren Sørensen og Anders Christensen af Høigaard, Hans Sørensen af Tromborg, Peder Christensen af Bexgaard og An Kirstine Sørensdatter af Ulkiær Mølle.


Nr. 3341 1796.10.23 Dødfødt, Bregnhoved. FAR: Jørgen Jørgensen, Raarup By, Raarup. MOR: Maren Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Mosgaard, Bregnhoved, Give, Moderen der tilhuse.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (Dom 22 post Trinit:) blev et uægte barn som blev dødfødt jordet. Moderen Maren Pedersdatter til huse i Breinhoed ved Jens (Hansen) Mosgaard. Til barnefader blev udlagt en ægtemand Jørgen Jørgensen fra Rorup by og sogn i Bierge herrred.'}
Begravelse nr. 6982


Nr. 3342 1796.11.06 Peder Christensen, Neder- Donnerup (Vestergaard). FAR: Christen Christensen Vestergaard. MOR: Ane Laursdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (Dom 26 post Trinit:) blev Christen (Christensen) Vestergaards barn af Nederdonrup ved navn Peder Christensen en 2 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6983
NOTITS: Begravet ca. 2 uger gammel, hjemmedøbt.


Nr. 3344 1796.11.20 Clemmen Graversen, Farre. FAR: Gravers Clausen. MOR: Mette Henriksdatter.
BÅREN AF: Karen Marie Nielsdatter, Farre (Mølgaard), Give, 21, datter af Niels Bentsen.
FADDER Nr. 1: Niels Bentsen, Farre (Mølgaard), Give, Datteren Karen Marie Nielsdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Henrik Jensen, Farre, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Else Andersdatter, Farre, Give, Moderens mor.
FADDER Nr. 4: Rasmus Jonsen, Farre, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Gravers Claussen og Mette [Hadrichsdat] Havde samme dag {Dom: 26 post Trinit:} en Søn i Kirke Clemmen kaldet, Baaret af Niels Bentsens Datter i Mølgaard Karen Marie {Nielsdatter, 22} Fadderne vare: Hendrik Jensen og Kone {Else Andersdatter} Rasmus Joensen og Bent Nielsen alle af Farre.


Nr. 3346 1796.12.11 Søren Pedersen, Bøllund. FAR: Peder Johansen. MOR: Maren Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (3die Advents søndag) blev Peder Johansens søn Søren af Byllund en 2 uger gammel begravet.'}
Begravelse nr. 6985
NOTITS: Hjemmedøbt, Begravet en uge gammel.


Nr. 3347 1796.12.11 Troels Knudsen, Nygaard. FAR: Knud Sørensen. MOR: Johanne Olesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Endnu samme dag (3die Advents søndag) blev Knud Sørensens søn af Nyegaard ved navn Troels 1 uge gammel begravet.'}
Begravelse nr. 6986
NOTITS: Hjemmedøbt, Begravet en uge gammel.


Nr. 3349 1796.12.26 Lars Johannesen, Give By. FAR: Johannes Christensen. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1797: 'd: 5te Søndag efter Hellig tree Kongers dag blev Johannes Christensens søn af Giufve Lars 5 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6990
NOTITS: Tvilling, hjemmedøbt. Begravet 5 uger gammel. Den anden tvilling dødfødt pige.


Nr. 3351 1797.02.19 Christen Andersen, Højgaard. FAR: Anders Christensen. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Hans Christensen, Mosgaard- Lille, Thyregod, Faderens bror, 18, søn af Christen Nielsen og Ane Pedersdatter. Usædvanlig at en mand bærer.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Højgaard, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Hans Sørensen, Tromborg, Give, Familieforhold uklar.
FADDER Nr. 3: Jens Hansen Skrædder, Sillesthoved, Give, Tidligere nabo i Højgaard. Hans kone Karen Sørensdatter er bror til Søren Sørensen i Højgaard, også fadder.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jensdatter, Bæksgaard, Give, Christen Pedersens kone
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Bæksgaard, Give, Konen Kirsten Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Høigaard. Anders Christensen og Mette Marie Sørensdtr Havde samme dag en Søn i Kirke fra Høigaard kaldet Christen baaret af Hans Christensen af Lille Mosgaard, Fadderne vare Søren Sørensen af Høigaard, Hans {Sørensen} Tromborg, Jens Hansen Skræder af Sillesthoe, og Christen Pedersens Kone {Kirsten Jensdatter} af Bexgaard.
NOTITS: Usædvanlig at en mand bærer.


Nr. 3353 1797.03.15 Dødfødt, Ullerup. FAR: Niels Olesen. MOR: Sidsel Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '2den faste Onsdag som var den 15 Marts blev Niels Olesen fra Ullerup hans dødfødte Barn jordet.'}
Begravelse nr. 6992


Nr. 3354 1797.03.19 Jakob Sørensen, Farre. FAR: Søren Jensen Skrædder. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Hansdatter, Sillesthoved, Give, 25, Jørgen Johansen Sillesthoveds steddatter. Hendes mor Mette Jakobsdatter er søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen Smed, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Farre, Give, Formodet datter af Anders Nielsen Bindesbøl.
FADDER Nr. 3: Ole Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Niels Andersen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Jørgen Johansen Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Steddatter Karen Hansdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Søren {Jensen} Skræder og Magrethe Jacobsdatter Havde 3die Søndag i Faste en Søn Jacob i Kirke, baaren af Jørgen {Johansen} Silliesthoeds datter {steddatter: Karen Hansdatter, 25} Fadderne vare Christen {Andersen} Smed, Anne Binnesbøl, Ole Christensen, Niels Andersen alle af Farre.
NOTITS: Jørgen Johansen Sillesthoved er gift med Mette Jakobsdatter.


Nr. 3355 1797.03.21 Poul Pedersen, Donnerup Mark. FAR: Peder Nielsen. MOR: Else Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Midfaste Onsdag blev Peder Nielsen paa Donrup Mark hans søn Povel en 8te dage gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6994
NOTITS: Hjemmedøbt, begravet 8 dage gammel.


Nr. 3356 1797.03.26 Dødfødt, Ullerup (Lille). FAR: Niels Eskildsen Stenbjerg. MOR: Ane Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Midfaste Søndag blev Niels {Eskildsen} Steenbergs fra Lille Ullerup hans dødfødte drengebarn jordet.'}
Begravelse nr. 6993


Nr. 3358 1797.04.30 Mikkel Christian Pedersen, Søndersthoved Mark. FAR: Peder Mikkelsen. MOR: Lene Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Knudsdatter, Vorslunde, Give, Moderen var længe tjenestepige ved hende. Gift med Peder Sørensen.
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Vorslunde, Give, Konen Ane Knudsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Enevold Knudsen, Give
FADDER Nr. 3: Marius Pedersen, Søndersthoved, Give, Tjenestekarl.
FADDER Nr. 4: Laust Hansen, Søndersthoved, Give, Tjenestekarl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndersthoe Mark. Peder Mikelsen og Lene Pedersdatter Havde 2den Søndag efter Paaske 1 Søn i Kirke Michel Christian kaldet, baaret af Peder Sørensens Kone {Ane Knudsdatter} i Vorslunde. Fadderne vare Peder Sørensen, Enevold Knudsen af Ullerup. Marius Pedersen og Laust Hansen, begge tienende paa Søndersthoe.
NOTITS: Ikke fundet i FT 1801. I FT 1834 i Hedegaard.


Nr. 3365 1797.09.17 Søren Nielsen, Give By. FAR: Niels Sørensen, Give By, Give. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Dorte Pedersdatter, Ulkær Mølle, Give, Muligvis en søster til moderen. Gift med møller Poul Nielsen Dahl.
FADDER Nr. 1: Frands Mathiesen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 2: Knud Mortensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Hans Olufsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Ane Andersdatter, Ullerup, Give, Gift med Niels Eskildsen.
NÆVNT Nr. 1: Poul Nielsen Dahl, Ulkær Mølle, Give, Konen Anne Dorte Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Eskildsen, Ullerup, Give, Konen Ane Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Gifve. Ane Pedersdattter angivet d 17 Nov Havde Dom: 14 p: T: et uægte Barn i Kirke Søren kaldet baaret af Povel {Nielsen} Dahls Kone {Anne Dorte Pedersdatter} i Ulkiær Mølle. Fadderne vare Frantz Mathiesen af Dørken {Thyregod} Knud Mortensen, Hans Olufsen og Niels Eskildsens {Eskesens} kone {Ane Andersdatter} alle af Ullerup, Til Barnefader blev udlagt Niels Sørensen af Gifve Landsol[.].


Nr. 3366 1797.10.01 Søren Jørgensen, Give By. FAR: Jørgen Sørensen. MOR: Karen Olufsdatter.
BÅREN AF: Anne Katrine Ehnemann, Give By, Give, Mad. Helt, gift med degnen Peder Reenberg Helt.
FADDER Nr. 1: Søren Jørgensen, Give By, Give, Faderens far?
FADDER Nr. 2: Anders Horup, Give By, Give, Ellers ikke set.
FADDER Nr. 3: Stine Christensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Maren Madsdatter, Give By, Give, Christen Hansens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Hansen, Give By, Give, Konen Maren Madsdattter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Gifve. Jørgen Sørensen og Karen Olufsdatter Havde Dom: 16de p: T: en Søn i Kirke Søren kaldet baaret af Madme Helt Fadderne vare Søren Jørgensen af Gifve og Anders Hansen Stine Christensdtr og Christen Hansens Kone {Maren Madsdatter} alle af Gifve —


Nr. 3367 1797.10.15 Jørgen Jensen, Vorslunde. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Christiane Margrethe Madsdatter, Uhe, Ringive, 24, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen Øgelund, Øgelund, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen Lunde, Vorslunde, Give, Konen Ane Knudsdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Peder Mikkelsen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 4: Ane Knudsdatter, Vorslunde, Give, Gift med Peder Sørensen Lunde.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vorslunde. Jens Pedersen og Maren Madsdtr Havde Dom 18de p: T: en Søn i Kirke Jørgen kaldet baaret af Christiane Magrethe Madsdatter af Uhe {Ringive} Fadderne vare Peder {Mortensen} Øglund, Peder {Sørensen} Lunde, Peder Michelsen af Nyegaard, og Peder Lundes {Sørensen} Kone {Ane Knudsdatter} —


Nr. 3368 1797.10.29 Niels Thomsen, Øgelund. FAR: Thomas Nielsen. MOR: Katrine Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Larsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Jens Nielsen Volsgaard.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen Øgelund, Øgelund, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen Lunde, Vorslunde, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Albert Mortensen, Søndersthoved Mark, Give
FADDER Nr. 4: Anne Else Jensdatter, Vorslunde, Give, Slags nabo.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Volsgaard, Bregnhoved, Give, Konen Maren Larsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Øglund. Thomas Nielsen og Cathrine Pedersdatter Havde Dom. 20 p: T: een Søn i Kirke Niels kaldet baaret af Jens {Nielsen} Volsgaards Kone {Maren Larsdatter} i Bregnhoed. Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund, Peder {Sørensen} Lunde, Albert Mortensen fra Syndersthoed Mark, An Else Jensdtr fra Vorslunde, —
Begravelse nr. 7165
NOTITS: Begravet 15 år gammel i 1812.


Nr. 3369 1797.10.29 Poul Jensen, Højgaard. FAR: Jens Poulsen. MOR: Mette Marie Eriksdatter.
BÅREN AF: Hans Sørensen, Tromborg, Give, 2. gang en mand bærer i Give kirkebog.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Bech, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Anders Christensen, Højgaard, Give
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Sørensdatter, Højgaard, Give, 23, datter af Søren Sørensen den Ældre.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Høigaard. Jens Povelsen og Mette Marie Erichs datter Havde eodem Die {Dom. 20 p: T:} en Søn i Kirke kaldet Povel, baaret af Hans Sørensen fra Tromborg - Fadderne vare Peder {Nielsen} Bech og Christen Pedersen af Bexgaard, Anders Christensen og An Kirstine Sørensdatter af Høigaard —


Nr. 3370 1797.10.29 Henrik Rasmussen, Donnerup- lund. FAR: Rasmus Petersen. MOR: Johanne Conradine Henrichsdatter Smidt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (Dom. 18 p: T:) blev Hr. (Rasmus) Petersens søn Henrich Rasmus(sen) af Donruplund begravet 9 uger gammel.'}
Begravelse nr. 6999
NOTITS: Hjemmedøbt. Begravet 9 uger gammel.


Nr. 3372 1797.12.03 Hans Jakob Heidemann Sejer Nieman, Farre Mølle. FAR: Klaus Adam Hansen Nieman. MOR: Elisabet Sejer.
BÅREN AF: Anne Katrine Ehnemann, Give By, Give, Mad. Helt, gift med degnen Peder Reenberg Helt.
FADDER Nr. 1: Jens Rauff, Hastrup Mølle, Thyregod, 53.
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 3: Niels Andersen Wong, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Søren Thygesen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre Mølle. {Klaus Adam Hansen} Nieman og Elisabeth Sejer Havde Dom: 1 Advent een Søn i Kirke Hans Jacob Heidemann Sejer kaldet, baaret af Madme Helt {Anne Katrine Ehnemand} i Gifue. Fadder vare Sr. Rau {Jens Rauff} i Hastrup Mølle, Sr. {Jens Nielsen} Nørskov i Skiærhoved, Niels Andersen {Wong} og Søren Thygesen af Breinhoe —
NOTITS: Faddere er de bedre folk i sognene. Niels Andersen Wong kaldes ikke mere Sr. som tidligere, er gået ned i rang endda under Jens Nielsen Nørskov, som kaldes Sr.


Nr. 3374 1797.12.31 Mathias Jensen, Hedegaard. FAR: Jens Mathiasen, Sønderkanten. MOR: Margrethe Laursdatter.
BÅREN AF: Kirsten Laursdatter, Langelund Mølle, Ringive, 24, moderens søster, som tjener i Langelund Mølle.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, På aftægt ved sønnen Søren Nielsen, som også er fadder.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Bendet Laursen, Hedegaard, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Hans Christensen, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 5: Anders Andersen Ramskov, Ramskov, Give, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard. Qvinden Magrete Laustdatter Havde Søndagen mellem Juul og Nytaard en uægte Søn i Kirke Mathis kaldet, baaret af Qvindens Søster Kirstine Lauesdtr tjenende i Langelund Mølle. Fadderne vare Niels Sørensen Søren Nielsen, Bennet Lauesen, Hans Christensen alle af Hedegard, Anders Ramskov fra Ramskov. Til Barnefader blev udlagt Jens Mathiesen Handelsmand fra Sønder Kanten — {skrevet i marginen:} Angivet i Colding Amtstue ...
NOTITS: Faderen Jens Mathiasen er handelsmand fra Sønderkanten, altså syd for Give sogn et sted. At moderen kaldes kvinde er normal sprogbrug på den tid, for en kvindelig person, der har fået et barn udenfor ægteskab.


Nr. 3378 1798.02.25 Troels Knudsen, Nygaard. FAR: Knud Sørensen. MOR: Johanne Olufsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Enkelund, Thyregod, Christen Larsens 2. kone. Familieforbindelse ikke set.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Skrædder, Nygaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Johansen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Marie Larsdatter, Lønaa, Thyregod, Gift med Peder Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Larsen, Enkelund, Thyregod, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Andersen, Lønaa, Thyregod, Konen Mette Marie Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nyegaard. Knud Sørensen og Johanne Olufsdtr Havde Dom: invoc: en Søn i Kirke Troels kaldet, baaret af Christen Larsens Kone {Kirsten Nielsdatter} fra Enchelund {Enkelund, Thyregod}. Fadderne vare Christian {Nielsen} Skræder af Nyegaard, Peder Johansen af Byllund, Morten {Christensen} af Hesslbierre og Peder Andersens Kone {Mette Marie Larsdatter} i Lunaae {Lønaa, Thyregod}.
NOTITS: Familieforholdene er ikke klare. Stederne i Thyregod er direkte naboer til Nygaard undtagen Enkelund.


Nr. 3379 1798.03.11 Jørgen Christensen, Farre. FAR: Christen Jørgensen. MOR: Ellen Nielsdatter.
BÅREN AF: Louise Jensdatter, Loftlund, Give, Peder Jonsens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Jonsen, Loftlund, Give, Konen Louise Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Hans Jensen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Niels Jonsen, Farre, Give, Formodet bror til Peder Jonsen.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Farre, Give, Nabo, gift med Niels Christensen.
FADDER Nr. 5: Bodil Christensdatter, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen, Farre, Give, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Christen Jørgensen og Ellen {Nielsdatter} Havde 3 Søndag i Faste en Søn i Kirke Jørgen kaldet. Baaret af Peder Johnsens Kone {Louise Jensdatter} i Loftlund Fadderne vare Peder Johnsen af Loftlund, Hans Jensen Niels Joensen Niels Christensens Kone {Maren Christensdatter} og Bodil Christensdtr alle af Farre.


Nr. 3380 1798.04.05 Dødfødt, Ullerup. FAR: Niels Olesen. MOR: Sidsel Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Skiærtorsdag} blev Niels Olesen af Ullerup hans dødfødte drengebarn jordet.'}
Begravelse nr. 7003


Nr. 3381 1798.04.29 Peder Johansen, Give By. FAR: Johannes Christensen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Amalie Margrethe Maltesdatter Friis, Givskov, Give, Hun begraves 50år gammel to måneder senere.
FADDER Nr. 1: Søren Madsen, Give By (Søndergaard), Give
FADDER Nr. 2: Christen Madsen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Niels Thygesen, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Frands Christensen Givskov, Givskov, Give, Han er af Givskov, gifter sig en måned efter med Maren Sørensdatter, som også er fadder.
FADDER Nr. 6: Maren Sørensdatter, Give By, Give, Gifter sig en måned efter med Frands Christensen Givskov, som også er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Gifue. Johannes Christensen og Johanne Pedersdtr: Havde 3die Søndag efter Paaske en Søn i Kirke Peder kaldet baaret af Jfr: Amalia Friis i Gifskou. Fadderne vare Søren og Christen Madsen, Niels {Nielsen} Bech, Niels Thygesen, Frans Christensen {Givskov} og Maren Sørensdtr alle af Gifve.


Nr. 3382 1798.04.29 Knud Pedersen, Vorslunde. FAR: Peder Sørensen. MOR: Ane Knudsdatter.
BÅREN AF: Mette Madsdatter, Vemmelund?, Give, ?Datter af skovfogeden Mads Pedersen.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen, Vorslunde, Give, Nabo, konen Maren Madsdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Maren Madsdatter, Vorslunde, Give, Nabo, gift med Jens Pedersen.
FADDER Nr. 3: Knud Mortensen, Ullerup, Give, 64, moderens far.
FADDER Nr. 4: Enevold Knudsen, Ullerup, Give, 29, moderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vorslunde. Peder Sørensen og Ane Knudsdtr Havde eodem Die {3die Søndag efter Paaske} en Søn i Kirke Knud kaldet, baaret af Mette Madsdtr Fadderne vare, Jens Pedersen og Hust: {Maren Madsdatter} fra Vorslunde, Knud Mortensen og Enevold Knudsen fra Ullerup.


Nr. 3384 1798.05.13 Morten Jakobsen Skov, Give By. FAR: Jakob Mortensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Thomasdatter, Hestlund- Store, Give, Gift med Anders Christensen.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Johannes Christensen, Give By, Give, Fætter til moderen, hans far Christen Johansen er bror til hendes far Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 3: Christen Madsen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Niels Jensen Egeskov, Give By, Give, Gifter sig 4 måneder senere med Karen Pedersdatter, der også er fadder.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Give By, Give, Gifter sig 4 måneder senere med Niels Jensen Egeskov, der også er fadder.
FADDER Nr. 6: Frands Christensen, Donneruplund, Give, Formodentlig moderens bror (har fætter af samme navn, lige gift).
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Hestlund, Hestlund- Store, Give, Konen Kirsten Thomasdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Gifue. Jacob Mortensen og Maren Christensdtr Havde Dom: Rogate en Søn i Kirke kaldet Morten baaret af Anders {Christensen} Hestlunds Kone {Kirsten Thomasdatter} Faderne vare Jens {Christensen} Skov fra Hestlund {Store} Johannes Christensen, Christen Madsen, Niels {Jensen} Eskov {Egeskov} og Karen Pedersdatter af Gifue, saavelsom Frantz Christensen fra Donnerup {Donneruplund}.
NOTITS: Død 27. April 1857 ved søn Jacob Mortensen Skov i Farre. Moderen Maren er datter af Christen Christensen Skov, kaldes selv undertide Skov og hendes mand, faderen, Jakob Mortensen bliver også senere kaldet Skov.


Nr. 3387 1798.06.24 Anders Pedersen, Farre (Gammel Mølle). FAR: Peder Christensen. MOR: Anne Andersdatter.
BÅREN AF: Anders Nielsen Bindesbøl, Farre, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen Smed, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Veste Vestesen den Unge, Stenbjerglund, Give, 31. Hans far før i Give By er så Veste Vestesen den Gamle, 74.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Give By, Give, Gift med Niels Jensen Egeskov.
FADDER Nr. 5: Niels Jensen Egeskov, Give By, Give, Konen Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Gl: Mølle. Peder Christensen og Ane Annesdtr {Andersdatter} Havde 3die Søndag efter Trinit: en Søn i Kirke Annes {Anders} kaldet - Fadderne vare Annes {Anders} Bindesbøl, Christen {Andersen} Smed. Benth Nielsen alle af Farre, unge Veste {Vestesen} af Steenberglund, og Niels Jensens {Egeskovs} Hustrue {Karen Pedersdatter} af Giufue {By}.
NOTITS: Niels Jensen Egeskov og Karen Pedersdatter er trolovede, men ikke viet endnu. Før i tiden skreves så ofte "Kæreste".


Nr. 3388 1798.07.08 Niels Albertsen, Søndersthoved Mark. FAR: Albert Mortensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Knudsdatter, Vorslunde, Give, Peder Lunde (Sørensens) kone.
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen Lunde, Vorslunde, Give, Tilnavnet Lunde fra VorsLUNDE. Konen Ane Knudsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Mortensen Øgelund, Øgelund, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Anders Andersen Ramskov, Ramskov, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jakob Mortensen, Give By, Give, Bror til faderen. Født Bøllund, men kaldes Skov fra konen.
FADDER Nr. 5: Anne Katrine Pedersdatter, Øgelund, Give, Gift med Thomas Nielsen Øgelund.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Nielsen Øgelund, Øgelund, Give, Konen Anne Katrine Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndersthoved Mark. Albert Mortensen og Maren Pedersdtr Havde 5te Søndag efter Trinit: en Søn i Kirke kaldet Niels Baaren af Peder {Sørensens} Lundes Kone {Ane Knudsdatter} Faderne vare Peder Mortensen {Øgelund}, Peder {Sørensen} Lunde {dvs. Vorslunde}, Anders {Andersen} Ramschou, og Jacob Mortensen Giufve {By}, samt Thomas {Nielsen} Øgelunds Kone {Anne Katrine Pedersdattter}.
NOTITS: Moderen er født i Øgelund, hvor Albert og Maren først bor et års tid efter deres vielse, derfor de mange faddere derfra.


Nr. 3389 1798.07.08 Jens Christensen, Neder- Donnerup. FAR: Christen Eriksen. MOR: Maren Jensdattter.
BÅREN AF: Mette Madsdatter, Vemmelund, Give, 21c, datter af skovfoged Mads Pedersen.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Egeskov, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Mads Pedersen Vemmelund, Vemmelund, Give, Datteren Mette Madsdatter bærer.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Overmark, Neder- Donnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 5: Mette Eriksdatter, Skærhoved, Give, 24, søster til faderen, tjenestepige i Skærhoved.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nederdonnerup. Chistian Eriksen og Maren Jensdatter Havde eodem die {5te Søndag efter Trinit:} en Søn i Kirke Jens kaldet, baaren af Mette Madsdtr; Faderne vare: Niels Jensen {Egeskov, Give By}, Mads {Pedersen} Vimmelund, Christen {Christensen} Overmark, Søren {Nielsen} Schou fra Nederdonnerup, og Mette Erichsdtr fra Schierhoed.
Begravelse nr. 7017
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.


Nr. 3391 1798.10.07 Søren Andersen, Højgaard. FAR: Anders Christensen. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Højgaard, Give, Gift med Søren Sørensen den Ældre.
FADDER Nr. 1: Hans Christensen, Mosgaard- Lille, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Hansen, Sillesthoved, Give, Boede før i Højgaard.
FADDER Nr. 3: Søren Christensen, Donnerup- lund, Give, Tjenestekarl.
FADDER Nr. 4: Mette Eriksdatter, Neder- Donnerup, Give, 24, datter af Erik Philipsen i Nederdonnerup/Hjortsballe.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen den Ældre, Højgaard, Give, 64, konen Birte Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Høigaard. Annes {Anders} Christensen og Mette Marie Sørensdtr Havde 18 Søndag p. Tinrit: en Søn i Kirke ved Navn Søren baaret af Gl: Sørens {Sørensens} Kone {Birte Pedersdatter} i Høigaard. Faddere Hans Christensen fra Lille Moesgaard {Thyregod}, Jens Hansen fra Sillesthoed, Søren Christensen paa Donnerup {Donneruplund}, og Mette Eriksdtr.


Nr. 3392 1798.10.14 Peder Christensen, Bæksgaard. FAR: Christen Hansen. MOR: Maren? Madsdatter?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 19 Søndag efter Trinit: blev Christen Hansen fra Bexgaard hans nyefødte søn Peder begravet.'}
Begravelse nr. 7008
NOTITS: Hjemmedøbt. Begravet få dage gammel. Moderens navn usikker fra FT 1801 Give By.


Nr. 3393 1798.10.28 Christen Almstok Nielsen, Farre. FAR: Niels Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Johanne Pedersdatter, Farre, Give, Gift med Niels Villadsen.
FADDER Nr. 1: Niels Bech, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Farre, Give, Konen Johanne Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 3: Inger Thygesdatter, Farre, Give, Gift med Jens Christensen.
FADDER Nr. 4: Dorte Sørensdatter, Farre, Give, Gift med Niels Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Farre, Give, Konen Inger Thygesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen, Farre, Give, Konen Dorte Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre! Niels Christensen og Maren Christensdtr Havde 21de Søndag efter Trinit: en Søn i Kirke Christen Almstok kaldet Baaret af Niels Villarsens Kone {Johanne Pedersdatter} i Farre. Faderne vare Niels {Nielsen} Bech Niels Villarsen, Jens Christensens {Inger Thygesdatter} og Niels Andersens Koner {Dorte Sørensdatter} sammesteds fra.
Begravelse nr. 7011
NOTITS: Oprrimeret, begravet 18 uger gammel. Moderen Maren Christensdatter er født i Lille Almstok, Vorbasse sogn, derfra opkaldelsen.


Nr. 3396 1798.11.04 Christen Hansen, Hedegaard. FAR: Hans Christensen Hag. MOR: Maren Jakobsdatter.
BÅREN AF: Ellen Knudsdatter, Baggesgaard, Sønder Omme, 36c, Gift med Jens Jakobsen.
FADDER Nr. 1: Jens Jakobsen, Baggesgaard, Sønder Omme, Moderens bror, 41c, konen Ellen Knudsdatter bærer. FT 1801 ses de i Simmelshus, Sønder Omme.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, På aftægt ved sønnen Søren Nielsen.
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Sidsel Kirstine Nielsdatter, Hedegaard, Give, Bendet Laursens kone.
NÆVNT Nr. 1: Bendet Laursen, Hedegaard, Give, Konen Sidsel Kirstine Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard. Hans Christensen {Hag} og Maren Jacobsdtr Havde ditto Dato {22de Søndag p. T.} en Søn Christen i Kirke baaren af Jens Jacobsens Kone {Ellen Knudsdatter} i Baggeskou {Sønder Omme}. Faderne vare Niels {Sørensen} Vestergaard, Peder Jensen, og Bennet Lauesens Kone {Sidsel Kirstine Nielsdatter} i Hedegaard samt Jens Jacobsen af Baggeskou {Baggesgaard, Sønder Omme}.
NOTITS: Moderen Maren Jakobsdatter og hendes bror Jens er født i Vad, Grindsted.


Nr. 3397 1798.12.16 Søren Sørensen, Farre. FAR: Søren Jensen. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? Jens Grydermands kone, Farre, Give, Evt. Jens Christensen, 40.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Farre, Give, Grydermand?
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Bendt Nielsen, Farre (Mølgaard), Give, Konen Marie Johannesdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Marie Johannesdatter, Farre (Mølgaard), Give, Gift med Bendt Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Søren Jensen og Magrethe Jacobsdtr Havde 3 Advents Søndag /: 16de Decmb :/ en Søn i Kirke Søren kaldet, baaren af Jens Grydermands Kone i Farre. Fadderne vare Jens Christensen Niels Andersen. Benth Nielsen og Kone {Marie Johannesdatter} alle af Farre.
NOTITS: Hvis Jens Grydermand er Jens Christensen spørger man sig hvorfor samme mand skrives på to forskellige måder i samme dåb. Der findes i FT 1801 kun en Jens i Farre nemlig Jens Christensen,43 gift med Magdalene Pedersdatter, 39.


Nr. 3398 1799.01.13 Lars Andersen, Bregnhoved. FAR: Anders Johansen. MOR: Else Larsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Bregnhoved, Give, 18, nabo, datter af Niels Andersen Wong.
FADDER Nr. 1: Jørgen Johansen Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Halvbror til faderen.
FADDER Nr. 2: Jon Pedersen, Sillesthoved, Give, Slags nabo, Konen Maren Thomasdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Maren Thomasdatter, Sillesthoved, Give, Gift med Jon Pedersen.
FADDER Nr. 4: Maren Larsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Jens Nielsen Volsgaard.
FADDER Nr. 5: Mette Jakobsdatter, Sillesthoved, Give, Jørgen Johansens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Wong, Bregnhoved, Give, Datteren Maren Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Volsgaard, Bregnhoved, Give, Konen Maren Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoe. Anders Johansen og Else Lars Datter havde 1 Søndag efter H: 3 K: /: 13 Jan :/ en Søn i Kirke Lars kaldet baaren af Niels Andersens {Wongs} datter Maren {Nielsdatter} i Bregenhoe, Fadderne vare Jørgen {Johansen} Sillesthoed, John {Pedersen} ibid: og Hustrue {Maren Thomasdatter} Jens {Nielsen} Olesgaards {Volsgaards} Kone {Maren Larsdatter} i Bregenhoed og Jørgens {Johansens} {Mette Jakobsdatter} i Silleshoed.
NOTITS: Ikke kendt om Maren og Else Larsdatter, moderen, er søstre. Man bemærker, at kirkebogsskriveren ikke kender navnene i sognet for han skriver Olesgaard for Volsgaard.


Nr. 3399 1799.01.13 Ole Jørgensen, Give By. FAR: Jørgen Sørensen. MOR: Karen Olufsdatter.
BÅREN AF: Maren Jakobsdatter, Dørken, Thyregod, 23, datter af Jakob Christensen og Johanne Sørensdatter. Familieforbindelse ikke set.
FADDER Nr. 1: Anders Hansen Bank, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Egeskov, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jes Andersen, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Kirstine Christensdatter, Give By, Give, 24, Christen Madsens datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Madsen, Give By, Give, Datter Ane Kirstine Christendatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve. Jørgen Sørensen og Karen Olufsdtr Havde Dito Dato {1 Søndag efter H: 3 k:} en Søn Ole kaldet, baaren af Maren Jacobsen i Dørken. Faddere Anders {Hansen?} Bank, Niels {Jensen} Egeskov Jess Andersen og Christen Madsens Datter {24, Ane Kistine Christensdatter} alle af Giufve.
NOTITS: Han ses ikke i FT 1801 i Give By, hvor forældrene har to andre børn Søren og Ane Marie. Formodet død.


Nr. 3400 1799.03.25 Mads Christian Pedersen, Hedegaard. FAR: Peder Jensen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Anders Andersen Ramskov, Ramskov, Give, Igen bærer en mand eller er Konen glemt i teksten, hun hedder Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Enkelund, Hedegaard, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Christensen Hag, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Nabo. Far til Søren Nielsen Vestergaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard. Peder Jensen og Maren Madsdatter Havde eodem die {Palme Søndag} en Søn i Kirke, Mads Christian i Kirke Baaret af Anders {Andersen} Ramskou. Fadderne vare Mads {Christensen} Enkelund, Hans {Christensen} Hag, Søren {Nielsen} og Niels {Sørensen} Vestergaard alle af Hedegaard.


Nr. 3401 1799.03.25 Niels Christensen, Farre. FAR: Christen Andersen Smed. MOR: Anne Poulsdatter.
BÅREN AF: Marie Johannesdatter, Farre (Mølgaard), Give, Gift med Bendt Nielsen.
FADDER Nr. 1: Niels Skibs Niels, Farre, Give, "Skibs Niels" ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Oluf Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Niels Christensen, Farre, Give, Konen Karen Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Farre, Give, Gift med Niels Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give, Konen Marie Johannesdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Christen {Andersen} Smed og Anna Povelsdtr Havde eodem Die {2den Paaskedag} en Søn i Kirke, Niels kaldet, baaret af Benth Nielsens Kone {Marie Johannesdatter} i Farre Mølgaard Fadderne vare, Skibs Niels, Niels Andersen, Oluf Christensen, Niels Christensen og Kone {Karen Christensdatter} ale af Farre.


Nr. 3404 1799.05.02 Jens Nielsen, Give By. FAR: Niels Jensen Egeskov. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirstine Sophie Friderichsdatter Rechnagel, Give By, Give, Åbenbart kaldet Sophie. Datter af Frederik Rechnagel, gifter sig to måneder senere med faderens bror Anders Jensen Egeskov.
FADDER Nr. 1: Ib Jensen, Omvraa, Sønder Omme, 20, faderens bror, tjener i Omvraa.
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Anders Hansen Bank, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jørgen Sørensen, Give By, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[Giufue]. Niels Jensen og Karen Pedersdtr Havde [T]: A: X: {Ascensio Christi} en Søn i Kirke Jens kaldet Baaret af {Kirstine} Sophie Friderichdtr. Fadderne var Ib Jensen fra Omvraae {Sønder Omme}, Jens Nielsen, Anders Hansen og Jørgen Sørensen alle af Giufue —


Nr. 3407 1799.05.19 Jens Jensen, Ullerup. FAR: Jens Jensen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Ingeborg Larsdatter, Ulkind, Ringive, Moderens søster. Hendes familie er flyttet til Ulkind, Ringive 1794c.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Ullerup, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Enevold Knudsen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Olesen, Ullerup, Give, Nabo, konen Sidsel Frandsdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Sidsel Frandsdatter, Ullerup, Give, Gift med Niels Olesen.
FADDER Nr. 5: Niels Eskildsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 6: Anne Andersdatter, Ullerup, Give, Gift med Niels Eskildsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup. Jens Jensen og Maren Larsdtr Havde Dom: Trinit: en Søn Jens i Kirke baaret af Ingeborg Lars datter fra Ulkinde {Ringive}. Fadderne Jens Jørgensen, Envold Knudsen, Niels Olufsen og Hust: {Sidsel Frandsdatter} Niels Eskildsen og Hust. {Anne Andersdatter} alle af Ullerup.
Begravelse nr. 7020
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.


Nr. 3408 1799.06.09 Henrik Ernst Frederiksen Bjerrum, Søndersthoved. FAR: Frederik Christian Bjerrum. MOR: Dorte Katrine Hansen.
BÅREN AF: Christence? Kender?, Vester Mølle, Vester, Fra FT 1801 Vester Mølle.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Vester Mølle, Vester
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give, Muligvis er Nørskov læst forkert.
FADDER Nr. 3: Abraham Jessen Hoger, Langelund Mølle, Ringive
FADDER Nr. 4: Frederik Ernst Rechnagel, Give
FADDER Nr. 5: Rasmus Petersen, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 6: Louise Mallie, Præstegaarden, Øster Nykirke, En Lovise Ottesdatter Mallie blev døbt 1783 i Asminderød, datter af degnen Otte Mallie og Caroline Mathilde Gielf.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Syndersthoed. Hr. {Frederik Christian} Bjerrum og Dorthe Cathrine Hansen Havde 3die Søndag efter Trinit: en Søn Henrich Ernst i Kirke, baaret af Madme Christensen {Christensce? Kender?} i Vester Mølle. Sr. Nø[rskou]. Langelund {Ringive} Møller Abraham {Jessen Hoger}, Sr. {Frederik Ernst} Rechnagel i Giufve, Sr. {Rasmus} Petersen paa DonnerupL; og Sr. {Christen} Christensen fra Vester Mølle, samt Jfr Lovise Mallie fra Præstegaarden —


Nr. 3410 1799.08.04 Søren Pedersen, Bøllund. FAR: Peder Johansen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Birte Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, 20, Nabo, Datter af Peder Christensen Donnerup.
FADDER Nr. 1: Knud Sørensen Nygaard, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Hans Sørensen Tromborg, Tromborg, Give
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen (Møldamhus), Give
FADDER Nr. 5: Karen Nielsdatter, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Donnerup, Bøllund, Give, Datter Birte Marie Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Byllund. Peder Johansen og Maren Nielsdatter Havde 11te Søndag en Søn Søren i Kirke, Baaret af Peder {Christensen Donnerups Datter, Birthe Marie {Pedersdatter}, Fadderne vare Knud {Sørensen} Nygaard, Niels {Sørensen} Vestergaard i Hedegaard, Hans {Sørensen} Tromborg, Peder Nielsen i Møldamhuus og Karen Nielsdtr af Hedegaard —


Nr. 3412 1799.11.24 Peder Johannes Ditlev Brodersen, Ulkær Mølle. FAR: Hans Brodersen. MOR: Margrethe Katrine Bilesdatter?.
BÅREN AF: Louise Mallie, Præstegaarden, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Frederik Christian Bjerrum, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 2: Anders Christensen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Mads Nielsen, Hestlund- Lille, Give
FADDER Nr. 4: Søren Nielsen, Hestlund- Lille, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ulkiær Mølle. Hans Brodersen og Magrethe Cathrine {Bilesdatter?} Havde 27de Søndag p: T: en Søn Peder Johannes Ditlev i Kirke Baaret af Jfr Mallie fra Nyekirke. Faddere vare Hr. {Frederik Christian} Bjerrum fra Syndersthoved, Anders Christensen fra Store Hestlund, og Mads og Søren Nielsen begge fra Lille Hestlund.
Begravelse nr. 7035
NOTITS: Begravet ½ år gammel.


Nr. 3414 1799.12.26 Abraham Jensen, Vorslunde. FAR: Jens Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Christiane Madsdatter, Uhe, Ringive, Moderens søster. Datter af Mads Jørgensen.
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen Lunde, Vorslunde, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Thomas Nielsen Øgelund, Øgelund, Give, Slags nabo. Konen Anne Katrine Pedersdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Anne Katrine Pedersdatter, Øgelund, Give, Gift med Thomas Nielsen Øgelund.
FADDER Nr. 4: Peder Mortensen Øgelund, Øgelund, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 5: Christoffer Jensen Nørskov, Skærhoved, Give, Søn af Jens Nielsen Skærhoved.
FADDER Nr. 6: Mads Jørgensen, Uhe, Ringive, Moderens far. Datter Christiane Madsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vorslunde. Jens Pedersen og Maren Madsdtr Havde 2den Juule Dag en Søn Abraham i Kirke baaret af Mads Jørgensens Datter Christiane {Madsdatter} fra Uhe {Ringive}, Fadderne vare: Peder {Sørensen} Lunde, Thomas {Nielsen} Øgelund og Hust: {Anne Katrine Pedersdatter}, Peder {Mortensen} Øgelund og Christopher {Jensen} Nørskov fra Schierhoed —


Nr. 3415 1799.12.26 Gyde Christensen, Ullerup. FAR: Christen Pedersen. MOR: Anne Dorte Hansdatter.
BÅREN AF: Mette Marie Larsdatter, Lønaa, Thyregod, Gift med Peder Andersen.
FADDER Nr. 1: Peder Andersen, Lønaa, Thyregod, Konen Mette Marie Larsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Villadsen, Ullerup, Give, Fadder 1794 #3312.
FADDER Nr. 4: ? Niels Poulsens kone, Ullerup, Give, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Niels Poulsen, Ullerup, Give, Konen er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup. Christen Pedersen og An Dorthe Hansdtr Havde samme Dag {2den Juule Dag} et Barn Gyde i Kirke, baaret af Peder Andersens Kone i Lynaae {Lønaa, Thyregod}, Fadderne vare Peder Andersen ibid: Jens Jensen, Je[ns?] Villarsen og Niels Povelsens Kone alle af Ullerup:


Nr. 3417 1800.02.02 Simon Christensen, Farre. FAR: Christen Simonsen. MOR: Barke Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Poulsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Andersen Smed.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen Smed, Farre, Give, Konen Anne Poulsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Henrik Jensen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Katrine Sørensdatter, Farre, Give, Gift med Ole Christensen. Hun kommer fra Ørnsholt, Øster Nykirke.
FADDER Nr. 5: Ole Christensen, Farre, Give, Konen Mette Katrine Sørensatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Christen Simonsen og [.....] Sørensdatter havde 4de Søndag p: Epiph: en søn Simon i Kirke. Baaren af Christen {Andersen} Smeds Kone {Anne Poulsdatter} i Farre. Faddere vare Henrik Jensen, Christen {Andersen} Smed, Jens Christensen og Oluf Christensens Hust: {Mette Katrine Sørensdatter} alle af Farre.
NOTITS: Må være død 1801-05, for de døber i 1806 igen en søn Simon. Moderens navn meget tydeligt Barke fra hendes 2. vielse 1811.


Nr. 3421 1800.04.14 Christian Frederik Rechnagel, Give By. FAR: Friderich Rechnagel. MOR: Juliane Dorte Friis.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Omvraa, Sønder Omme, Søster til faderens svigersøn Anders Jensen Egeskov. 2. kone af Christen Jensen Utoft, *1764 i Give By, datter af Jens Nielsen Egeskov og Mette Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Johannes Christensen, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jakob Mortensen, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Madsen, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anders Jensen Egeskov, Givskov, Give, Gift med faderens datter med 1. kone Kirstine Hansdatter: Kirstine Sophie Rechnagel *1776 Lindeballe.
FADDER Nr. 5: Jørgen Christensen, Givskov, Give, Slags nabo.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen Utoft, Omvraa, Sønder Omme, Konen Kirsten Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve. Fridrik Rechnagel og Juliane Dorthe Friis Havde 2den Paaskedag en Søn Christian Fridrik i Kirke. Baaret af Christen {Jensen} Utofts Kone {Kirsten Jensdatter} i Omvraa {Sønder Omme}. Fadderne vare Johannes Christensen, Jacob Mortensen og Christen Madsen af Giufve og Anders Jensen samt Jørgen Christensen af Giufskou —
LINK: Christen Jensen Utoft.


Nr. 3425 1800.06.01 Christen Knudsen, Nygaard. FAR: Knud Sørensen. MOR: Johanne Olufsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Hans Olsen, Give, Vidne.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen Skov, Neder- Donnerup, Give, Vidne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Nygaard. Knud Sørensen og Johanne Olufsdatter havde omkring 1. juni 1800 en søn i kirke Christen '.}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Datoen her skal ses med skepsis, den regulære kirkebog blev ført indtil august 1800, hvor denne dåb skulle have stået. Det er sandsynligt at dåben var efter august 1800, men vidnerne siger fem år senere juni 1800.


Nr. 3428 1800.06.18 Laust Christensen, Neder- Donnerup. FAR: Christen Christensen. MOR: Ane Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Nielsdatter, Hjortsvang, Linnerup, Gift med Lars Lauesen.
FADDER Nr. 1: Lars Lauesen, Hjortsvang, Linnerup, Moderens bror, begge født i Bøllund. Konen Anne Marie Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Olesen Refsgaard, Neder- Donnerup (Refsgaard), Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Jørgensdatter, Neder- Donnerup, Give, Nabo. Gift med Peder Mortensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Konen Ane Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nederdonnerup. Christen Christensen og Ane Larsdatter Havde 5 Søndag eft: Paaske en Søn Lauest i Kirke, baaret af Lars Lauesens Kone {Ane Marie Nielsdatter} i Hiortsvang {Linnerup sogn}. Fadderne vare Niels {Olesen} Refsgrd {Nederdonnerup} Lars Lauesen fra Hiortsvang {Linnerup}, Søren {Nielsen} Schou og Peder Mortensen Kone {Ane Jørgensdatter} begge af Neder Donnerup —


Nr. 3429 1800.06.22 Knud Enevoldsen, Ullerup. FAR: Enevold Knudsen. MOR: Johanne Andersdatter.
BÅREN AF: Johanne Olesdatter, Nygaard, Give, Knud Sørensen Nygaards kone.
FADDER Nr. 1: Knud Sørensen Nygaard, Nygaard, Give, Konen Johanne Olesdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen Lunde, Vorslunde, Give, Konen Ane Knudsdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Ane Knudsdatter, Vorslunde, Give, Faderens søster. Gift med Peder Sørensen Lunde.
FADDER Nr. 4: Jens Jørgensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: Jens Jensen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup. Enevold Knudsen og hustru Johanne Andersdatter Havde 2den Søndag efter Trefoldighed en Søn i Kirke som blev kaldet Knud, Baaren af Knud Sørensens Hustrue {Johanne Olesdatter} i Nyegaard: Fadderne vare Knud {Sørensen} Nyegaard, Peder {Sørensen} Lunde og kone {Ane Knudsdatter}, Jens Jørgensen og Jens Jensen begge af Ullerup.


Nr. 3434 1800.10.01 Oluf Christian Jensen, Mosgaard- Store. FAR: Jens Olufsen. MOR: Ane Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1801: 'Store Mosgaard. Jens Olufsen og Ane Christensdatter havde aaret 1800 en søn i kirke Oluf Christian '.}
NOTITS: Fra FT 1801, 1 år, deres søn. Den regulære kirkebog føres indtil august 1800, barnet antages derfor født mellem sept. 1800 og jan. 1801. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3438 1801.04.01 Laust Hansen, Neder- Donnerup. FAR: Hans Christensen Hage. MOR: Maren Jakobsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Mads Andersen, Ramskov, Give, Vidne.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen Skov, Neder- Donnerup, Give, Vidne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Nederdonnerup. Hans Christensen Hage og Maren Jacobsdatter have omkring april 1801 en søn i kirke Laust. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3439 1801.04.01 Niels Hansen, Ullerup. FAR: Hans Nielsen. MOR: Karen Nielsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Vidne.
NÆVNT Nr. 2: Mads Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Vidne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Ullerup. Hans Nielsen og Karen Nielsdatter havde omkring april 1801 en søn i kirke Niels. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3440 1801.06.01 Søren Nielsen, Farre. FAR: Niels Andersen. MOR: Dorte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1808: '3die sønd. eft. Trinit, 18de Juny. Niels Andersens søn Søren i Farre, som drucnede i en liirgrav paa Farre Mark. 7 aar.'}
Begravelse nr. 7122
NOTITS: Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3441 1801.07.01 Peder Morten Albertsen, Søndersthoved Mark (Matr. Nr. 3). FAR: Albert Christian Mortensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1834: 1801c Albert Mortensen og Maren Pedersdatter af Søndersthoved Mark en søn i kirke Peder Morten. }
NOTITS: Se FT 1834. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3443 1801.09.01 Christen Andersen, Bæksgaard. FAR: Anders Christensen. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Hans Christensen, Bæksgaard, Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen, Bæksgaard, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Bæksgaard. Anders Christensen og Mette Marie Sørensdatter havde omkring september 1801 en søn i kirke Christen '.}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3446 1801.12.01 Søren Madsen, Hestlund- Lille. FAR: Mads Nielsen. MOR: Kirsten Johansdatter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Peder Hedegaard, Give By, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Mads Nielsen og Kirsten Johansdatter havde omkring december 1801 en søn i kirke Søren. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3447 1802.01.01 Anders Nielsen, Farre. FAR: Niels Andersen. MOR: Dorte Sørensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen, Stenbjerglund, Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen, Farre (Gammel Mølle), Give, Vidne 1806c. Kunne teoretisk også være Peder Christensen i Bregnhoved.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Farre. Niels Andersen og Dorte Sørensdatter havde omkring januar 1802 en søn i kirke Anders. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrendtlig, ikke eksakt.


Nr. 3448 1802.02.01 Jens Ibsen, Hestlund (Grønborg). FAR: Ib Jensen. MOR: Margrethe Laustdatter.
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen Egeskov, Givskov, Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Anders Hansen, Give By, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Grønborg, Hestlund. Ib Jensen og Margrethe Laustdatter havde omkring februar 1802 en søn i kirke Jens. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3450 1802.04.01 Peder Nielsen, Ullerup. FAR: Niels Eskildsen. MOR: Anne Andersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Enevold Knudsen, Ullerup, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Ullerup. Niels Eskildsen og Anne Andersdatter havde omkring april 1802 en søn i kirke Peder. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 1969 1802.07.01 Ole Hansen, Højgaard. FAR: Hans Olesen Skrædder. MOR: Maren Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1834 og FT 1845: 'Hans Olesen og Maren Villadsdatter havde 1802c en søn i kirke Ole.'}
NOTITS: Han er ud fra FT 1845 født i Give sogn, både FT 1845 og FT 1834 regnes tilbage til født i 1802c. At faderen skulle være Hans Olesen følger af: 1. første søn opkaldt efter farfaderen, 2. begge er skræddere. Ole Hansen bosætter sig på Give Bys Mark.


Nr. 1951 1802.07.01 Laurs Nielsen Vorslunde, Vorslunde. FAR: Niels Laursen. MOR: Johanne Jørgensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1840 Grarup, Brande: 'Niels Laursen og Johanne Jørgensdatter i Lille Vorslunde havde 1802c en søn i kirke Laurs.'}
NOTITS: Han er ud fra FT 1845 født i Give sogn, fødeåret 1802c fra alder 38 i 1840. Og første søn skal jo hede Laurs.


Nr. 3453 1802.08.01 Anders Enevoldsen, Ullerup. FAR: Enevold Knudsen. MOR: Johanne Andersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Jens Villadsen, Ullerup, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Ullerup. Enevold Knudsen og Johanne Andersdatter havde omkring august 1802 en søn i kirke Anders. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3454 1802.09.01 Jørgen Pedersen, Sillesthoved. FAR: Peder. MOR: Else Katrine Hansdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Johansen, Sillesthoved, Give, Den afdøde er steddattersøn af ham.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra begravelsen i 1819: 'No. 11 død 25. December begravet 1. Januar 1819 Jørgen Pedersen. Steddattersøn af Jørgen Johansen af Sillesthoed. 16¼ Aar.'}
Begravelse nr. 7245
NOTITS: Begravet 16 år gammel i 1819. Han er sikkert født uden for ægteskab. Moderen kunne evt. være søsteren Karen. Karen og Else Katrine er døtre af Hans Pedersen Bank og Maren Jakobsdatter, der gifter sig anden gang med Jørgen Johansen.


Nr. 3456 1802.12.01 ? Bennets /en /datter, Neder- Donnerup. FAR: Bennet Sørensen. MOR: Maren Jensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hedegaard, Give By, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Nederdonnerup. Bennet Sørensen og Maren Jensdatter havde omkring december 1802 et barn i kirke ? .'}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3460 1803.07.01 Christen Sørensen, . FAR: Søren. MOR: ?.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Skov, Neder- Donnerup, Give, Har Christen Sørensen som almisselem.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'No. 1 død 12. Januar (1820) begravet 30. Januar Christen Sørensen Almisselem liciteret ind hos Gaardmand Niels Sørensen Skov af Neder Donnerup. 16½ Aar.'}
Begravelse nr. 7262
NOTITS: Begravet 16½ år gammel i 1820. Må være født i Give sogn, ellers ville sognet ikke betale Niels Sørensen Skov for at have ham. Forældrene ikke kendte.


Nr. 3461 1803.07.01 Niels Severin Frederiksen Bjerrum, Søndersthoved. FAR: Frederik Christian Bjerrum. MOR: Dorte Katrine Hansen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra faderens skifte 1805 i Thyregod: 1803c Frederik Christian Bjerrum og Dorte Katrine Hansen af Søndersthoved en søn i kirke Niels Severin. }
NOTITS: Han er i skiftet 2 år gammel. Familien boede 1796-1804 på Søndersthoved.


Nr. 3463 1803.09.23 Ole Andersen, Neder- Donnerup. FAR: Anders Olesen. MOR: Kirsten Troelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1870: 'Nederdonnerup. Anders Olesen og Kirsten Troelsdatter havde omkring oktober 1803 en søn i kirke Ole. '}
NOTITS: Se Jens Peter Hansen: "Landsbyen Sønder Kollemorten", 1998, Spøttrup. U-fortegnelsen s. 38 Nr. 3. Fødselsdato fra FT 1870 Sønder Kollemorten, Øster Nykirke. Desuden døbes broderen Troels 14. juni 1807 af Nederdonnerup. Moderen Kirsten Troelsdatter er født i Give By 1781.

LINK: Familien Kirsten Troelsdatter med Anders Olesen (se et stykke nede på siden).


Nr. 3465 1803.10.01 Lorents Andersen, Give By. FAR: Anders Hansen Bank. MOR: Mette Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Give By. Anders Hansen Banch og Mette Mortensdatter havde i 1803 en søn i kirke Lorents. '}
Begravelse nr. 7253
NOTITS: Begravet 16 år gammel i 1819.


Nr. 3466 1804.01.01 Jens Christian Jensen, Bøllund. FAR: Jens Hermand Jensen Nørskov. MOR: Anne Kirstine Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Niels Eskildsen, Bøllund, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Bøllund. Jens Hermand Jensen Nørskov og Ane Kirstine Christensdatter havde omkring januar 1804 en søn i kirke Jens Christian. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3467 1804.03.01 Erik Jensen, Give By. FAR: Jens Poulsen. MOR: Mette Marie Eriksdatter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen? Skov, Neder- Donnerup, Give, 29, vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Peder? Skov, Neder- Donnerup, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Give By. Jens Poulsen og Mette Marie Eriksdatter have omkring marts 1804 en søn i kirke Erik. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt. Angivelsen Give By i Fortegnelsen kunne være forkert, forældrene ses ellers i Nederdonnerup, inklusive FT 1801. Vidnerne er fra Nederdonnerup, ikke Give By. På den anden side ses forældrene 1809 som indsiddere på Farre Mark.


Nr. 3468 1804.05.01 Christen Laursen, Skærhoved. FAR: Laurs Hansen. MOR: Maren Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Ib Jensen, Hestlund (Grønborg), Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Anders Jensen, Hestlund (Grønborg), Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Skærhoved. Laurs Hansen og Maren Christensdatter havde omkring maj 1804 en søn i kirke Christen '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3469 1804.07.01 Jesper Vestesen, Stenbjerglund. FAR: Veste Vestesen. MOR: Mette Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1835: Stenbjerglund. Veste Vestesen og Mette Kirstine Christensdatter havde i 1804 en søn i kirke Jesper. }
NOTITS: Begravet 1835 Stenbjerglund, Give, 31 år gammel.


Nr. 3475 1804.12.01 Christen Olesen, Farre. FAR: Ole Christensen. MOR: Mette Katrine Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1806: '5te Søndag eft. Paaske, 11te May. Christen Olesen Ole Christensens søn i Farre. 1 aar 6 maaneder.'}
Begravelse nr. 7107


Nr. 3479 1805.07.01 Frederik Christian Albertsen, Søndersthoved Mark (Matr. Nr. 3). FAR: Albert Christian Mortensen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1834 Langkær, Brande: 1805c Albert Mortensen og Maren Pedersdatter af Søndersthoved Mark en søn i kirke Frederik Christian. }
NOTITS: Ses FT 1834, Langkær, Brande. Det tilbageregnede fødselsår giver *1806c, men da siden 1806 findes komplet i kirkebogen, må han være født 1805.

LINK: Se Give Steder og Folk.


Nr. 3480 1805.08.01 Peder Christensen, Bregnhoved. FAR: Christen Nielsen. MOR: Karen Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jesper Nielsen, Sillesthoved, Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Anders Johansen, Bregnhoved, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra fortegnelsen: 'Bregnhoved. Christen Nielsen og Karen Pedersdatter havde omkring august 1805 en søn i kirke Peder. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3481 1805.09.01 ? Olufsen, . FAR: Oluf Madsen. MOR: ? Oluf Madsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen i 1806: 'Den 23 Febr. Oluf Madsens barn {søn} 5 maaneder.'}
Begravelse nr. 7105
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel. Oluf Madsen ikke identificeret.


Nr. 3482 1805.11.01 Hans Christian Andersen, Bæksgaard. FAR: Anders Christensen. MOR: Mette Marie Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen i 1807: '5te Sønd. eft. Paaske, 3die May. Anders Christensens søn af Bexgaard Mark Hans Christian, som døde af et fingerbøll der blev siddende i halsen, blev efter skete obduction efter amtets tilladelse begravet. Han var gl. 1 aar 6 maaneder.'}
Begravelse nr. 7116
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.


Nr. 3483 1805.12.14 Jakob Christensen, Give By. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra konfirmation i Arnborg: '1820 2. Jakob Christensen i Lille=Hjøllund hjemme hos Forældrene. Gmd: og Smed Christen Jakobsen og Moderen Apelone Christensdatter i Lille Hjøllund. Født i Give Sogn den 14 December 1805.'}
NOTITS: Forældrene kommer fra Arnborg, bor en tid i Give, flytter før 1811 tilbage til Lille Hjøllund i Arnborg.

LINK: Jakob Christensens konfirmation 1820 i Arnborg sogn.


Nr. 3485 1806.02.16 Mikkel Korfitsen, Neder- Donnerup (Mark). FAR: Korfits Mikkelsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Troelsdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Anders Olesen.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Konen Ane Jørgensdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Ane Jørgensdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Peder Mortensen.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give, Jens Christensen Skovs kone Ane Marie Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Christensdatter, Hestlund- Store, Give, Gift med Jens Christensen Skov.
FADDER Nr. 5: Christine Johannesen, Give By, Give, Der står ikke Johannesdatter men Johannesen, kan være fejl skrevet op.
NÆVNT Nr. 1: Anders Olesen, Neder- Donnerup (Mark), Give, Konen Kirsten Troelsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fastelavns Sønd. 16de Febr. Mikkel. Korfiz Mikkelsen og Kirsten Jensdtr paa Nederdonnerup Mk første Ægteskab. Anders Olesensen Kone {Kirsten Troelsdatter} paa Nederdonerup Mk. Peder Mortensen og Hust: {Ane Jørgensdatter} Jens {Christensen} Skov og Hust: {Ane Marie Christensdatter} af Nederdonnerup {af Store Hestlund!} og Christien Johannesen af Give.
NOTITS: Se #3463.


Nr. 3488 1806.05.02 Peder Markussen, Søndersthoved (Mark). FAR: Markus Pedersen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Pedersdatter, Vorslunde, Give, 19, datter af Peder Sørensen og 2. kone Ane Knudsdatter. Faderen er født i Øgelund, tæt ved Vorslunde.
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Vorslunde, Give, Konen Ane Knudsdatter fadder, datter Ane Marie Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Ane Knudsdatter, Vorslunde, Give, Gift med Peder Sørensen.
FADDER Nr. 3: Albert Mortensen, Søndersthoved (Mark), Give, Konen Maren Pedersdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Søndersthoved (Mark), Give, Søster til faderen, gift med Albert Mortensen.
FADDER Nr. 5: Peder Christensen, Søndersthoved, Give, Tjener på Søndersthoved.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Almind: Bededag 2den Maj. Peder. Huusmd: Marius {døbt Markus} Pedersen og Else Jensdatter paa Syndersthoeved mk første Ægteskab. Ane Marie Pedersdtr Vorslunde. Peder Sørensen og hustr: {Ane Knudsdatter} Vorslunde, Albert Mortensen og Hustr: {Maren Pedersdatter} Syndersthoed mk og Peder Christensen paa Syndersthoed.


Nr. 3489 1806.05.26 Niels Jensen, Give By. FAR: Jens Nielsen. MOR: Birte.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Give By, Give, Niels Jensen Egeskovs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Egeskov, Give By, Give, Konen Karen Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Jakobsen, Give By, Give, Nabo, smed.
FADDER Nr. 3: Anders Hansen Bank, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Madame Neuchs tjenestepige, Give By, Give
FADDER Nr. 5: ? Jens Nielsen Kjersgaard degns tjenestepige, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Johanne Sophie Stallknecht, Give By, Give, Tjenestepige fadder. Madame Neuchs er søster til Præsten Lorents Lorentsen Stallknecht, hun er enke efter præst i Øster Snede Johan Henrik Hansen Neuchs †1796.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Kjersgaard, Give By, Give, Tjenestepige fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2den Pintzedag 26de Maj. Niels. Grdmd Jens Nielsen og Birthe [... tom plads ...} af Give 1ste Ægteskab. Niels {Jensen} Egskovs Hustrue {Karen Pedersdatter} af Give. Christen Jacobsen, Niels {Jensen} Egskov, Anders Hansen Madme Neuchses {Johanne Sophie Stallknecht} og Degnens {Jens Nielsen Kjersgaard} pige alle af Give.


Nr. 3490 1806.06.08 Christen Pedersen, Sillesthoved. FAR: Peder Christensen. MOR: Ane Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Sillesthoved, Give, Gift med Christen Hansen.
FADDER Nr. 1: Jens Hansen, Sillesthoved, Give, Konen Karen Sørensdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Karen Sørensdatter, Sillesthoved, Give, Gift med Jens Hansen.
FADDER Nr. 3: Jesper Nielsen, Sillesthoved, Give, Konen Karen Hansdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Karen Hansdatter, Sillesthoved, Give, Gift med Jesper Nielsen.
FADDER Nr. 5: Engel Sørensdatter, Sillesthoved, Give, 23, steddatter af John Pedersen, datter af Søren Andersen †1793 Sillesthoved.
NÆVNT Nr. 1: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Konen Anne Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: John Pedersen, Sillesthoved, Give, Steddatter Engel Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
1ste Sønd: eft: Trint. 8de Juni Christen. Grdmd. Peder Christensen og Ane Christensdtr af Sillesthoed 1ste Ægteskab. Christen Hansens Koene {Ane Christensdatter} Sillesthoed. Jens Hansen og Hst: {Karen Sørensdatter} Jesper Nielsen og Hustr: {Karen Hansdatter} John Pedersens Steddatter Engel {Sørensdatter, 23} alle af Sillesthoed —
Begravelse nr. 7563
NOTITS: Begravet 1839, selvmord.


Nr. 3495 1806.08.17 Simon Christensen, Farre. FAR: Christen Simonsen. MOR: Barke Sørensdatter.
BÅREN AF: Ellen Kirstine Nielsdatter, Farre, Give, Christen Jørgensens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Jørgensen, Farre, Give, Konen Else Kirstine Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Laust Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Farre, Give, Konen Anne Poulsdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Anne Poulsdatter, Farre, Give, Christen Jensens kone, se #3502.
FADDER Nr. 5: Jørgen Sørensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
11te Sønd: eft: Trint: 17de August Simon. Huusmd: Christen Simonsen og Barbara {Barke} Sørendsdtr af Farre første Ægteskab — Christ: Jørgensens Koene Farre. Laust Nielsen Christen Jensen og Hustr: {Anne Poulsdatter}, Christen Jørgensen og Jørgen Sørensen alle af Farre.
NOTITS: Navnet Barke meget tydeligt i 2. trolovelse 1811.


Nr. 3497 1806.09.14 Mads Christian Jakobsen Roy, Søndersthoved. FAR: Jakob Christensen Roy. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Johanne Conradine Henrichsdatter Smidt, Donneruplund, Give, Madme Rasmus Petersen.
FADDER Nr. 1: Rasmus Petersen, Donneruplund, Give, Konen Johanne Conradine Smidt bærer.
FADDER Nr. 2: ? Belkind, Ølholm, Langskov, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: ? Brink, Ulkær Mølle, Give, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Anders Nielsen, Bregnhoved, Give, 23, søn af Niels Andersen Wong den Yngre.
FADDER Nr. 5: Abelone Nielsdatter Kjersgaard, Give By, Give, 23, ved degnen Jens Nielsen Kjersgaard, hendes bror, hvis kone er gravid. Begge født på Brandholm, Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
15. Sønd. eft: Trint: 14. Septbr: Mads Christian. Hr. Jacob Chr: {Christensen} Roy og Hust: Maren Christensdatter {Sørensdatter!} Syndersthoed første Ægteskab — Madme Petersen {Johanne Conradine Henrichsdatter Smidt} Donnerupl: Hr. {Rasmus} Petersen ibd. Belkind fra Ølholm {Langskov}, Brink i Ulkiær Mølle, Andersen Nielsen Breinhoed og Jfr: Abelone Kjersgaard af Give {By}.
LINK: Konens navn Maren Sørensdatter ikke Christensdatter.


Nr. 3498 1806.09.14 Niels Sørensen, Farre (Mark). FAR: Søren Jensen Boel. MOR: Margrethe Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Hansdatter, Sillesthoved, Give, Gift med Jesper Nielsen.
FADDER Nr. 1: Jesper Nielsen, Sillesthoved, Give, Konen Karen Hansdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen, Sillesthoved, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Bech, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Villadsen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 5: Niels Christensen, Farre, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme Dag {15. Sond: eft: Trint: 14de Septbr:} Niels. Insidder Skræder Søren Jensen Boel og Magrethe Jacobsdtr Farre Mk. Første Ægteskab. Jesper Nielsens Koene {Karen Hansdatter} Sillesthod. Jørgen Johansen og Jesper {Nielsen} fra Sillesthod, Niels Bech, Niels Villarsen og Niels Christensen alle af Farre —


Nr. 3501 1806.11.02 Thomas Christian Andersen, Hestlund- Store. FAR: Anders Christensen. MOR: Kirsten Thomasdatter.
BÅREN AF: ? Brink, Ulkær Mølle, Give, Madme Brink, ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: ? Brink, Ulkær Mølle, Give, Hr. Brink formodentlig.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give, Konen Marie Hansdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Marie Hansdatter, Hestlund- Store, Give, Gift med Jens Christensen Skov.
FADDER Nr. 4: Frands Christensen, Hestlund- Store, Give, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Mads Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Konen Kirsten Johannesdatter også fadder.
FADDER Nr. 6: Kirsten Johannesdatter, Hestlund- Lille, Give, Gift med Mads Nielsen.
FADDER Nr. 7: Thomas Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Konen Karen Jakobsdatter også fadder.
FADDER Nr. 8: Karen Jakobsdatter, Hestlund- Lille, Give, Gift med Thomas Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
22de Sønd: eft: Trint: 2den Novbr: Thomas Christian. Grdmd: Anders Christensen og Kirsten Thomasdtr af store Hestlund første Ægteskab. Madme Brink i Ulkjær Mølle. F: Brink Jens Christensen Skov og Hust: Marie Hansdatter Frands Christenen af store Hestlund, Mads Nielsen og Hustr: {Kirsten Johannesdatter} Thomas Nielsen og Hustr: {Karen Jakobsdatter} af Lille Hestlund.


Nr. 3502 1806.11.02 Jens Christensen, Farre. FAR: Christen Jensen. MOR: Ane Poulsdatter.
BÅREN AF: Ane Dorthea Christensdatter, Fredericia, Konens datter med 1. mand.
FADDER Nr. 1: Christen Simonsen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Jørgensen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Andersen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Peder Christensen, Farre (Gammel Mølle), Give, Nabo.
FADDER Nr. 5: Veste Vestesen, Stenbjerglund, Give, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
ditto dato {22de Sønd: eft: Trint: 2den Novbr:} Jens. Grmd: Christen Jensen og Ane Poulsdtr Farre koenens andet Ægteskab. Koenens Datter Ane Dorthea i Fridericia. Christen Simonsens, Christen Jørgensen, Niels Andersen af Farre. Peder Christensen gl: Mølle og Veste {Vestesen} i Steenberglund —
NOTITS: Moderen Ane Poulsdatter var 1. gift med Christen Andersen Smed i Farre, de får otte børn, der er en Anne Maria *1784 men ingen Ane Dorthea i kirkebogen.


Nr. 3503 1806.12.07 Niels Hansen, Farre. FAR: Hans Madsen. MOR: Ane Sofie Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Marie Pedersdatter, Loftlund, Give, 22, døbt Karen, Peder Johnsens datter.
FADDER Nr. 1: Peder Johnsen, Loftlund, Give, Datter Karen Marie Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: John Pedersen, Loftlund, Give, 26, søn af Peder Johnsen.
FADDER Nr. 3: Christen Jørgensen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Christensen, Farre, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2den Søn i Advent. den 7de decbr 1806. Niels. Hans Madsen og Ane Sofie Nielsdtr. Gaardmand i Farre første Ægteskab. Karen Marie Pedersdtr Loftlund. Peder Johnsen, John Pedersen sammesteds. Christen Jørgensen og Niels Christensen af Farre.


Nr. 3504 1806.12.26 Peder Nielsen, Give By. FAR: Niels Jensen Egeskov. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Sophie Stallknecht, Give By, Give, Madme Neuchs. Enke efter præsten Øster Snede Johan Henrik Hansen Neuchs †1796. Søster til præsten i Give og Øster Nykirke Lorents Lorentsen Stallknecht.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: ? Christensen, Give By, Give, Procurator Hr. Christensen vel.
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Give By, Give, Konen Maren Madsdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Maren Madsdatter, Give By, Give, Christen Hansens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2den Juuledag 26de Decmbr: Peder. Grdmd Niels Jensen og Karen Pedersdtr af Give første Ægteskab. Madme Neuchs {Johanne Sophie Stallknecht}, Jens Nielsen, H: Christensen og Christen Hansen og Hust: {Maren Madsdatter} alle af Give {By}.
NOTITS: Tvilling med Mette Kirstine.


Nr. 3506 1806.12.26 Jens Jørgen Thomasen, Øgelund. FAR: Thomas Nielsen. MOR: Katrine Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Jakobsdatter, Hedegaard, Give, Gift med Hans Christensen Hag.
FADDER Nr. 1: Hans Christensen Hag, Hedegaard, Give, Konen Maren Jakobsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Vorslunde, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Laursen, Vorslunde (Lille), Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Peder Mortensen, Øgelund, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
eodem die {2den Juuledag 26de Decbr:} Jens Jørgen. Huusmd Thomas Nielsen og Catrhine Pedersdtr Øgelund første Ægteskab. Hans {Christensen} Hags Koene {Maren Jakobsdatter} i Heedegaard Hans {Christensen} Hag, Peder Sørensen Vorslunde Niels Laursen lille Vorslund og Peder Mortensen Øglund.
Begravelse nr. 7327
NOTITS: Begravet 1825 i Øgelund, 19 år gammel.


Nr. 3509 1807.02.25 Lave Jørgensen, Usselbo. FAR: Jørgen Christensen. MOR: Bodil Mathilde Nissen.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Hjortsballe, Give, Peder Jensen Skjødes datter.
FADDER Nr. 1: Peder Laursen, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 2: Christen Jørgensen Bæksgaard, Mosgaard- Store, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Peder Johansen, Donnerup (Mark), Give
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen Skjøde, Hjortsballe, Give, Datter Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Faste Onsdag. 25de Febr. Laue. Soldat Jørgen Christenen og Bodil Mathilde af Usselboe 1ste Ægtesk: Peder {Jensen} Skjødes Datter Maren {Pedersdatter} Nededonnerup Mk {Hjortsballe}. Peder Laursen Mosegrd, Christen {Jørgensen?} Bexgrd Mosegrd. Peder Johansen Donnerup Mk og Jens {Nielsen} Skov Nederdonnerup.
NOTITS: Moderens navn ved vielsen 1799 i Give angives som Bodel Mathilde Nissen og ved trolovelsen som Bodel Christiane Mathilde Nissen.


Nr. 3510 1807.02.25 Christen Sørensen, Højgaard. FAR: Søren Sørensen den Yngre. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Langkær- Lille, Brande, Moderens mor, gift med Christen Pedersen.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Langkær- Lille, Brande, Moderens far, gift med Kirsten Jensdatter. Boede før i Give sogn, hvor moderen er født.
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen den Ældre, Højgaard, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Lene Tromborg Tromborg, Give, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Hans Christensen, Bæksgaard, Give, Gift med faderens søster Anne Kristine Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme Dag {Faste Onsdag 25de Febr.} Christen. Huusmd. Søren Sørensen og Mette Christensdtr Højgaards mk 1ste Ægtesk: Christ: Pedersens Koene {Kirsten Jensdatter} Lille Langkjær Brande Sogn. Christen Pedersen Langkjær, gl Søren Sørens Lene Tromborg Hans Christen af Bexgd —


Nr. 3511 1807.03.15 Ole Madsen, Give By. FAR: Mads Nielsen Bech. MOR: Karen Olesdatter.
BÅREN AF: ? Jens Peder Nielsens kone, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Jens Peder Nielsen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jakob Mortensen Skov, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Bech, Give By, Give, 73, faderens far.
FADDER Nr. 4: Anders Gregersen?, Give By, Give, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Peder Crasbjerg, Give, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
5te Faste Søndag 15= Martij Ole. Sognedfoged Mads Nielsen Bech og Karen Olesdtr af Give 1ste Ægteskab. Jens Peder Nielsens Koene N: Collem: {Øster Nykirke} Jens Peder Nielsen, Jacob {Mortensen} Skov, Niels {Nielsen?} Bech, Anders Greisen Peder Crasbierg alle af Give —


Nr. 3513 1807.03.22 Niels Hansen, Hedegaard. FAR: Hans Christensen Hag. MOR: Maren Jakobsdatter.
BÅREN AF: ? Brink, Ulkær Mølle, Give, Madame Brink.
FADDER Nr. 1: Erik Pedersen, Ulkær Mølle?, Give, Et spørgsmål om "sammesteds" henviser til Ulkær Mølle, her antaget, eller Hedegaard.
FADDER Nr. 2: Anders Andersen Ramskov, Ramskov, Give
FADDER Nr. 3: Bennet Laursen, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Villadsen, Ullerup, Give, Gift med faderens søster Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Palme Søndag 22de Martij. Niels. Grdmd Hans Christensen Hag af Hedegaard og Maren Jacobsdtr første Ægteskab. Madme Brink af Ulkjær Mølle. Erik Pedersen sammesteds. Anders {Andersen} Ramskov, Benneth Laursen Hedegaard og Jens Villarsen af Ullerup.


Nr. 3514 1807.03.22 Christen Jensen, Bøllund. FAR: Jens Hermand Jensen Nørskov. MOR: An Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Kirstine Sørensdatter, Brandlund, Brande, Ikke identificeret, måske tjenestepige i Brandlund.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Laust Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Anders Christensen, Hestlund- Store, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 5: Christoffer Jensen Nørskov, Bøllund, Give, Faderens bror.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
ditto dato {Palme Søndag 22de Martij}. Christen. Grdmd Jens Hermann {Jensen} Nørschou og An Kirstine Christensdtr Bøllund første Ægteskab. An Kirstine Sørensdtr Brandlund. Mads Christensen Laust Sørensen af Give {By}, Anders Christens Jens {Christensen} Skov st: Hestlund, Christofer {Jensen} Nørskov i Bøllund.


Nr. 3516 1807.03.30 Peder Olesen, Farre. FAR: Ole Christensen. MOR: Mette Katrine Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Marie Jensdatter, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 1: Christen Simonsen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Banch, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Christen Olesen, Farre, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 4: Christen Jørgensen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Laust Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 6: Mads Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 7: Mette Marie Henriksdatter, Farre, Give, Gravers Clausens kone.
FADDER Nr. 8: Claus Graversen, Farre, Give, 16, Gravers Clausens søn.
NÆVNT Nr. 1: Gravers Clausen, Farre, Give, Konen Mette Marie Henriksdatter fadder, sønnen Claus Graversen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2den Paaskedag 30te Martij. Peder. Jordbr: Ole Christensen og Mette Cathrine Sørensdtr af Farre første Ægteskab. Pigen Mette Marie Jensdtr Farre Mølgaard. Xsten Simonsen, Xsten Bank, Xsten Olesen, Xsten Jørgensen, Laust Mølgaard, Jens Xstensen, Mads Xstensen, Gravers Klausens Koene {Mette Marie Henriksdatter} og søn {16, Claus Graversen} alle af Farre.
NOTITS: Tvilling med Anders. Indførslen for Peder og Anders er fælles, her er bæreren skildt ud for hver af dem.


Nr. 3517 1807.03.30 Anders Olesen, Farre. FAR: Ole Christensen. MOR: Mette Katrine Sørensdatter.
BÅREN AF: Magdalene Pedersdatter, Farre, Give, Jens Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Farre, Give, Konen Magdalene Pedersdatter bærer. Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Christen Simonsen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Banch, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Christen Olesen, Farre, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 5: Christen Jørgensen, Farre, Give
FADDER Nr. 6: Laust Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 7: Mads Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 8: Mette Marie Henriksdatter, Farre, Give, Gravers Clausens kone.
FADDER Nr. 9: Claus Graversen, Farre, Give, 16, Gravers Clausens søn.
NÆVNT Nr. 1: Gravers Clausen, Farre, Give, Konen Mette Marie Henriksdatter fadder, sønnen Claus Graversen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2den Paaskedag 30te Martij. Anders. Jordbr: Ole Christensen og Mette Cathrine Sørensdtr af Farre første Ægteskab. Jens Christensens Hustru {Magdalene Pedersdatter} af Farre. Xsten Simonsen, Xsten Bank, Xsten Olesen, Xsten Jørgensen, Laust Mølgaard, Jens Xstensen, Mads Xstensen, Gravers Klausens Koene {Mette Marie Henriksdatter} og søn {16, Claus Graversen} alle af Farre.
NOTITS: Tvilling med Peder. Indførslen for Peder og Anders er fælles, her er bæreren skildt ud for hver af dem.


Nr. 3518 1807.03.30 Hans Nielsen, Farre. FAR: Niels Andersen. MOR: Dorte Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Dorte Hansdatter, Lindeballe By, Lindeballe, Gift med bror til moderen Knud Sørensen.
FADDER Nr. 1: Knud Sørensen, Lindeballe By, Lindeballe, Bror til moderen. Gift 1804 med Anne Dorte Hansdatter, der bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 4: Niels Jensen Egeskov, Give By, Give
FADDER Nr. 5: ? Niels Jensen Egeskovs tjenestepige, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem die {2den Paaskedag 30te Martij} Hans. Grdmd Niels Andersen og Dorthe Sørensdtr af Farre, første Ægteskab. Knud Sørensens Koene {Anne D