Give Kommenteret Kirkebog 
Døbte kvindekøn 1700 - 1817
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Give kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender dåbens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per dåb være bedre. Bruges også hvis man kender dåbens nummer.
3. Kun tekst- og klapversionen har separate kommentarer til fadderlister, disse er udeladt af pladsgrunde i den sorterbare version. Disse kommentarer bringer yderligere oplysninger om fadderne og de nævnte personer.

Døbte i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx "Christen Pedersen Nørgaards Kone", som hed Ane Henningsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Huller i Give kirkebog 1711-19, 1745-54 og 1800-05.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.

I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 1994 1690.10.01 Anne Mortensdatter, Nygaard. FAR: Morten Jensen. MOR: ? Morten Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Morten Jensen en datter født Mette i Nygaard rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6093
NOTITS: Anne begravet, "i hendes alders 16 aar og 6 maaneder", 1707 #6093.


Nr. 1995 1693.01.01 Mette Pedersdatter, Sillesthoved. FAR: Peder Nielsen. MOR: Johanne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Peder Nielsen en datter født Mette i Sillesthoved rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6090
NOTITS: Mette begravet, "i hendes alders 14 aar og 2 maaneder", 1707 #6090.


Nr. 2003 1700.03.14 Abelone Hansdatter, Farre. FAR: Hans Madsen. MOR: ? Hans Madsens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Farre?, Give
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Anne Larsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Marie Pedersdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Oculi: hafde Hans Matzen i Farre et barn til daab baaren af Maren Pedersdatter i Farre og blef kaldet Appelon og samme tid var faddere Peder Lassen i [Farre] og Niels Nielsen ibid:, Karen Pedersdatter ibid:, Anne Lasdatter ibidem og Marie Pedersdatter ibidem.


Nr. 2004 1700.03.13 Anne Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Graversen. MOR: ? Peder Graversens kone.
BÅREN AF: Kirsten Andersdatter, Holtum?, Sindbjerg
FADDER Nr. 1: Jens Thyregod, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jens Bjerre, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Peder Larsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mathias Jensen, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 5: ? Niels Nebvats kone, ?, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Nebvad, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 13 Martii hafde Peder Graversen i Farre et barn til daab som blef kaldet Anne baaren af Kirsten Andersdatter i [Holtum?] i Sindberg sogn og var faddere Jens Tyrregoed i Farre og Jens Bierre ibidem, Peder Lassen ibidem, Matthies Jensen i Skierhoed, Niels Nebvats hustrue.


Nr. 2005 1700.03.21 Birgit Kjeldsdatter, Nederdonnerup. FAR: Kjeld Poulsen. MOR: ? Kjeld Poulsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Pedersens kone, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Christen Jensens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Sidsel Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: ? Peder Sørensens kone, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Nederdonnerup, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Jensen, Ullerup, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Sørensen, Give by, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Lætare hafde Kield Povelsen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Beret baaren af Jens Pedersens hustru i Nederdonnerup og var faddere Jens Nielsen i Dyrchen {Thyregod}, Jens Pedersen i Nederdonnerup, Christen Jensens hustru i Ullerup, Zitzel Nielsdatter i Nederdonnerop, Peder Sørensens hustru i Give.


Nr. 1973 1700.09.05 Navnløs, Give By. FAR: Jens Sørensen. MOR: ? Troels Andersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Dom: 13 post Trinit: blef et Navnløs pigebarn begraven som var Jens Sørrensøns i Give.'}
Begravelse nr. 6012


Nr. 2007 1700.08.01 Anne Jensdatter, Hedegaard. FAR: Jens Madsen. MOR: ? Jens Madsens kone.
BÅREN AF: Maria Nielsdatter, Ulkær Mølle, Give, Hans Christensen Møllers kone.
FADDER Nr. 1: Mads Sørensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Anne Poulsdatter, Nygaard, Give, Mads Sørensens kone
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: ? Jens Sørensens kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 5: Mathias Jensen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans Christensen Møller, Ulkær Mølle, Give, Konen Maria Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Sørensen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 8te Trin: da hafde Jens Matsen i Hedegaard en barn til daab baaren af [Hans Christensen] Møllers hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle og blef kaldet Anne og faddere vare Mats Sørensen og hans hustru i Nygaard, Søren Sørensen i Hedegaard og Jens Sørensens hustru ibidem og Matthis Jensen i Breenhovet.


Nr. 2008 1700.08.08 Dorthe Frandsdatter, Givskov. FAR: Frands Jensen. MOR: ? Frands Jensens kone.
BÅREN AF: Marie Christensdatter, Givskov, Give, Søren Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Morten Jensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Christen Mortensen, Mosgaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen, Givskov, Give, Konen Marie Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 9 a Trinitatis hafde Frantz Jensen et barn til daab ved navn Doret blef baaren af Søren Nielsens hustru {Marie Christensdatter} i Gifskov og vare faddere Morten Jensen i Nygaard og Christen Mortensen i Mosgaard.


Nr. 2009 1700.09.09 Kirsten Frederiksdatter, Donneruplund. FAR: Frederik Ottesen. MOR: Maren Hansdatter Jelling.
BÅREN AF: Karen Knudsdatter Borbjerg, Præstegaarden, Øster Nykirke, Moderens stedmor. Gift med Hans Jørgensen Jelling.
FADDER Nr. 1: Offer Mouridsøn, Præstegården, Uldum
FADDER Nr. 2: Karen Terkelsdatter, Præstegården, Uldum, Hr. Offer Mouridsøn kone.
FADDER Nr. 3: Simon Pedersen, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 4: Marie Jørgensdatter, Mindstrup, Hvejsel
FADDER Nr. 5: Anne Marie, Hvejsel Lundgård, Hvejsel
NÆVNT Nr. 1: Hans Jørgensen Jelling, Præstegaarden, Øster Nykirke, Moderens far. Anden kone Karen Knudsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 9 Sept: blef Frederich Ottesens barn paa Donneruplund ved navn Kirsten hendes daab confirmeret som blef frembaaren af min {præsten Hans Jørgensen Jellings} egen hustru {Karen Knudsdatter Borbjerg} og faddere var Hr: Offer Morritsøn til Vuldom og Langskov sogner og hans Hustru {Karen Terkelsdatter} og Simon Pedersen paa Syndersthovet, Marie Jørgensdatter af Mindstrop og Anne Marie af Hvejsel Lundgaard.
NOTITS: Hr. Offer Mouridsøn gift med Karen Therkelsdatter †1706 (gift med tre præster), TRAP Uldum. Marie Jørgensdatter er vel datter af Jørgen Knudsen †1704, der havde herregården Mindstrup på den tid. TRAP Hvejsel.

LINK: WADSCHIER: Karen Knudsdatter *1661 Borjberg †1739 Øster Nykirke.


Nr. 2012 1701.01.02 Kirsten Johansdatter, Bregnhoved. FAR: Johan Sørensen. MOR: Mette Sørensdatter.
BÅREN AF: Johanne Lauridsdatter, Give by, Give, Søren Jensen Degns kone, se begravelse 5. juli 1720.
FADDER Nr. 1: Jørgen Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Give by, Give
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 4: Mathias Jensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen, Give By, Give, Konen Johanne Lauridsdatter bører.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 2 Januarii hafde Johan Sørensen et barn til daab som blef frembaaren af degnens {Søren Jensen} hustru {Johanne Lauridsdatter} og blef kaldet Kirsten . Faddere var Jørgen Sørensen i Give, Jens Nielsen og Jens Sørensen ibidem, Matthis Jensen i Breenhovet og Anne Sørensdatter ibidem .
Begravelse nr. 6118
NOTITS: Begravet, 7 år 7 måneder, 1708 #6118.


Nr. 2016 1701.04.13 Anne Pedersdatter, Vorslunde. FAR: Peder Jensen. MOR: Kirsten Hansdatter.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Niels Mortensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: ? Christen Christensens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 4: Margrethe Christensdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 5: Sophie Graversdatter, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Vorslunde, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen, Give by, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 13 Aprilis hafde Peder Jensen i Vøislund et barn til daab som blef kaldet Anne baaren af Jens Nielsens hustru i Voislund. Faddere vare Søren Sørensen i Heedegaard, Niels Mortensen i Bexgaard, Christen Chrisensens hustru i Give, Margrethe Christensdatter i Heedegaard, Sophie Graversdatter i Give.


Nr. 2017 1701.05.08 Anne Villadsdatter, ?. FAR: Villads Christensen. MOR: ? Villads Christensens kone.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Bjerlev, Hvejsel
FADDER Nr. 1: Iver Christensen, Nykirke, Øster Nykirke
FADDER Nr. 2: Simon Christensen, Bjerlev, Hvejsel
FADDER Nr. 3: Mette Hansdatter, Farre, Give, Eriks kone
FADDER Nr. 4: ? Nielsdatter, Bøllund, Give, Niels Nebvats datter.
FADDER Nr. 5: Mette Sørensdatter, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Erik Nielsen, Farre, Give, Konen Mette fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nebvat, Bøllund, Give, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Exaudi hafde Villas Christensen en barn til daab som blef kaldet Anne og blef frembaaren af Anne Christensdatter i Bierløf. Faddere vare Iver Christensen i Nykirke, Simon Christensen i Bierløf, Erichs {Nielsen} hustru i Farre ved navn Mette {Hansdatter}, Niels [Nebvats] datter i Byllund og Mette Sørensdatter i Breenhoed.
NOTITS: Store Mosgaard i 1706 se #2076.


Nr. 2018 1702.01.15 Mette Jensdatter, Farre. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Larsdatter, Elkær, Ringive
FADDER Nr. 1: Lars Nielsen, Elkær, Ringive
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 3: Peder Graversen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 4: Niels Nebvad, Farre, Give
FADDER Nr. 5: ? Jens Pedersens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Pedersen, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 post Epipha: da hafde Jens Nielsen i Farre et varn til daab som blef kaldet Mette og blef frembaaren af Anne Lasdatter i Elkier i Ringøje {Ringive} sogn. Faddere vare Las Nielsen i For: Elkier, Peder Povelsen i Farre Mølle, Peer Graversen i Mølgaard {Farre}, Niels Nebvat i Farre, Jens Pedersens hustru i Farre.


Nr. 2019 1702.01.29 Margrethe Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Graversen. MOR: ? Peder Graversens kone.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Erik Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Thomas Larsen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: Jens Thyregod, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Karen Christensdatter, Farre, Give, Anders Mølgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Mølgaard, Farre, Give, Konen Karen Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 post Epipha: hafde Peder Graversen i Farre et barn til daab som blef kaldet Margrethe. Frembaaren af Peder Sillesthoeds hustru Sc: Johan[ne?] Nielsdatter. Faddere vare Peder Nielsen Sillesthoed, Erik Nielsen i Farre, Thomas Lavrsen i Sillesthoed, [Je]ns Tyregod i Farre, Anders Mølgaards hustru ved navn [Karen Christens]datter ibidem.


Nr. 2020 1702.02.05 Mette Sørensdatter, Give By. FAR: Søren Pedersen. MOR: ? Søren Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Jens Sørensens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Give by, Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Give by, Give
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Give by, Give
FADDER Nr. 4: Marie Jensdatter, Give by, Give
FADDER Nr. 5: Sidsel Sørensdatter, Skærhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen, Give by, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 5 post Epipha: hafde Søren Pedersen et barn til daab som kaldet Mette baaren af Jens Sørensens hustru i Give ved [Mette?]. Faddere vare Peder Christensen og Jens Nielsen begge i Give, Christen Christensen ibidem, Marie Jensdatter i Give og Citzel Sørensdatter i Skierhoed.


Nr. 2021 1702.02.08 Mette Hansdatter, Farre. FAR: Hans Madsen. MOR: ? Hans Madsens kone.
BÅREN AF: Anne Madsdatter, Nebvad, Lindeballe
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jens Bjerre, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Anders Mølgaard, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Karen Christensdatter, Farre, Give, Anders Mølgaards kone.
FADDER Nr. 5: Johanne Nielsdatter, Sillesthoved, Give, Peder Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Sillesthoved, Give, Konen Johanne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 8 Feb: hafde Hans Matsen i Farre et barn til daab som blef kaldet Mette frembaaren af Anne Matsdatter i Nebvad i Linneballe sogn. Faddere vare Jens Nielsen i Farre og [Jens] Bierre ibidem, Anders Mølgaard og hans hustru {Karen Christensdatter} ibidem og Peder Nielsens hustru {Johanne Nielsdatter} i Sillesthoed.


Nr. 2024 1702.02.26 Margrethe Villadsdatter, Mosgaard. FAR: Villads Thomsen. MOR: ? Villads Thomsens kone.
BÅREN AF: Margrethe Thomasdatter, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 2: Christen Mortensen, Mosgaard, Give
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 5: An Sørensdatter, Hindskov, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Esto Mihi: hafde Villas Thomsen i Moesgaard et barn til daab som blef kaldet Margrethe. Frembaaren af Margrethe Thomasdatter i Fugelsang. Faddere vare Jens Sørensen Fugelsang, Christen Mortensen i Moesgaard, Søren Nielsen Hindshov, Mette Nielsdatter ibidem og An Sørensdatter ibidem.
Begravelse nr. 6027
NOTITS: Begravet 4 uger #6027.


Nr. 2025 1702.03.29 Marie Madsdatter, Nygaard. FAR: Mads Sørensen. MOR: ? Mads Sørensens kone.
BÅREN AF: Marie Jensdatter, Nygaard, Give, Jens Jespersens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jespersen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Morten Jensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 3: Mats Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Sidsel Madsdatter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 5: Bodil Thomasdatter, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 29 Martii hafde Mats Sørensen i Nygaard et barn til daab som blef kaldet Marie og blef frembaaren af Jens Jespersens hustru {Marie Jensdatter} i Nygaard. Faddere vare Morten Jensen i Nygaard og Jens Jespersen ibidem, Mats Nielsen i Ullerup, Citzel Matsdatter i Bexgaard og Bodel Thomasdatter i Give.


Nr. 2026 1702.04.14 Else Madsdatter?, Ullerup. FAR: Hans Larsen, Nørskov, Lindeballe. MOR: Marie Jørgensdatter, Ullerup, Give.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Ullerup, Give, Christen Boysens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Niels Christensen den unge, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Klemmen Christensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Marie Eriksdatter, Hedegaard, Give, Niels Madsens kone.
FADDER Nr. 5: Margrethe Christensdatter, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Boysen, Ullerup, Give, Konen Anne Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Madsen, Hedegaard, Give, Konen Mareie Eriksdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Lauridsen, Nørskov, Lindeballe
NÆVNT Nr. 4: Peder Christensen Muulvad, Præstegården, Ringive
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 14 Aprilis blef Marie Jørgensdatters slegfredbarn døbt og frembaaren af Christen Boysens hustru i Ullerup nafnlig Anne Nielsdatter og blef kaldet Else og blef udlagt til barnefader en karl ved navn Hans Lassen, som da tiente i gaarde med hende hos Mats Lavritzen i Nørskou i Linneballe sogn, men nu tiener for: Hans Lassen Her Peder {Christensen Muulvad} i Ringive. Faddere vare Niels Christensen i Ullerup og unge Niels Christensen ibidem, Clemmen Christensen i Heedegaard, Niels Matsens hustru Sc: Marie Eriksdatter ibidem, Margrethe Christensdatter i Heedegaard.


Nr. 2027 1702.04.23 Bodil Pedersdatter?, Farre. FAR: Peder Christensen, Sønderby, Grindsted. MOR: Anne Christensdatter, Farre, Give.
BÅREN AF: ? Peder Graversens kone, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Thyregod, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Peder Graversen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Anna Nielsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Marie Pedersdatter, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 23 Aprilis blef døbt Anne Christensdatters slegfredbarn og blef kaldet Bodel og blef frembaaren af Peder Graversens hustru og udlagt til barnefader en karl som tiente med hende i Sønderbye ved navn Peder Christensen. Faddere vare Jens Pedersen Tyregod i Farre, Peder Graversen ibidem, Jens Nielsen ibidem Anna Nielsdatter ibidem og Marie Pedersdatter i Give.
NOTITS: Der er mange Sønderbyer. Den nærmeste Sønderby er i Grindsted sogn, dernæst i Sønder Borris sogn. I skriftemålet den 5. Novemer 1702 nævnes i udskriften Peder Christensen af Tonder? by.


Nr. 2028 1702.06.18 Anne Andersdatter, Hestlund- Store. FAR: Anders Christensen. MOR: ? Anders Christensens kone.
BÅREN AF: Karen Sørensdatter, Smidstrup, Gadbjerg
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen, Smidstrup, Gadbjerg
FADDER Nr. 2: Jakob Christensen, Smidstrup, Gadbjerg
FADDER Nr. 3: Mette Christensdatter, Smidstrup, Gadbjerg
FADDER Nr. 4: Jørgen Sørensen, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 post Trinit: hafde Anders Christensen et barn til daab som blev kaldet Anne. Frembaaren af Karen Sørensdatter af Smidstrup i Gadberg sogn. Faddere vare Anders Nielsen af Smidstrup og Jacob Christensen ibidem og Mette Christensdatter ibidem og Jørgen Sørensen i Give.


Nr. 2029 1702.07.23 Mette Fæstersdatter, Bøllund. FAR: Fester Sørensen. MOR: ? Fester Sørensens kone.
BÅREN AF: Maria Nielsdatter, Ulkær Mølle, Give, Hans Christensens Møllers kone.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Hestlund- Lille, Give
FADDER Nr. 2: Troels Andersen, Hestlund-Store, Give
FADDER Nr. 3: Anne Andersdatter, Hestlund-Store, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Christoffersdatter, Tromborg, Give
FADDER Nr. 5: Peder Jensen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans Christensen Møller, Ulkær Mølle, Give, Konen Maria Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 6 post Trin: hafde Fester Sørensen et barn til daab som blef kaldet Mette som blef frembaaren af Hans Møllers hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Søren Sørensen i Liden Hestlund, Troels Andersen i Store Hestlund, Anne Andersdatter ibidem, Kirsten Christophersdatter i Tromborg, Peder Jensen i Ullerup.


Nr. 2030 1702.07.30 Margrethe Christensdatter, Give By. FAR: Christen Jensen. MOR: ? Christen Jensens kone.
BÅREN AF: ? Frands Jensens kone, Givskov, Give
FADDER Nr. 1: Frands Jensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Morten Jensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 3: Marie Christensdatter, Givskov, Give, Søren Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: ? Lars Nielsens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 5: Jørgen Sørensen, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen, Givskov, Give, Konen Marie Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Lars Nielsen, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 7 post Trin: hafde Christen Jensen i Give et barn til daab som blef kaldet Margrethe og blef frembaaren af Frantz Jensens hustru af Gifskov. Faddere vare Frantz Jensen af Gifskov og Morten Jensen i Nygaard, Søren Nielsens hustru {Marie Christensdatter} i Gifskov, Las Nielsens hustru i Give, Jørgen Sørensen i Give.


Nr. 1999 1702.11.01 Maren Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 1705: 'D: 10 May Domin Cantate blev Jens Nielsens datter i Ullerup ved navn Maren begravet i hendes alders 3die aar.'}
Begravelse nr. 6068
NOTITS: Maren begravet, "hendes alder 3die aar", 1705 #6068. Den her ansatte 1. nov. 1702 er midt i det tidsrum af året hun skulle være født i.


Nr. 2031 1702.11.12 Anne Christensdatter, Nederdonnerup. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Peder Sørensens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 1: Mikkel Christensen, Lindet, Vester
FADDER Nr. 2: Niels Pedersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Peder Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 4: Sidsel Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Marie Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Sørensen, Give by, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 22 post Trini: hafde Christen Nielsen i Nederdonnerup en barn til daab som blef kaldet Anne. Frembaaren af Peder Sørensens hustru i Give. Faddere vare Michel Christensen i Lindet, Niels Pedersen i Nederdonnerup, Peder Sørensen i Give, Citsel Nielsdatter i Nederdonnerup, Marie Nielsdatter ibidem.
Begravelse nr. 6053
NOTITS: Begravet, 1 år 11 måneder, #6053.


Nr. 2032 1703.01.21 Mette Jensdatter, Nygaard. FAR: Jens Jespersen. MOR: Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Lønå, Thyregod, Mikkel Jespersens kone
FADDER Nr. 1: Morten Jensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Mette Nielsdatter, Nygaard, Give, Morten Jensens kone.
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: ? Frands Jensens kone, Givskov, Give
FADDER Nr. 5: Jørgen Sørensen, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Jespersen, Lønå, Thyregod, Konen Else Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Frands Jensen, Givskov, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 post Epiphan: Hafde Jens Jespersen i Nygaard et Barn til Daab som blef kaldet Mette. frembaaren af Michel Jespersens Hustroe {Else Christensdatter} i Lon=aae {Lønaa, Thyregod}. fadderne vare Morten Jensen i Nygaard og hans Hustroe, Søren Nielsen i Gifshov og Franz Jensens Hustroe ibidem, Jørgen Sørensøn i Give.


Nr. 2033 1703.01.18 Anne Thomasdatter, Give By. FAR: Thomas Pedersen. MOR: ? Thomas Pedersens kone.
BÅREN AF: Jens Nielsens Jens Nielsens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Give by, Give
FADDER Nr. 3: Niels Mathiasen, Oksenbjerge, Øster Nykirke
FADDER Nr. 4: Marie Jensdatter, Give by, Give
FADDER Nr. 5: Bodil Thomasdatter, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsens, Give by, Give, Konen bærer
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 post Epiphan hafde Thomas Pedersen i Give et barn til daab som blef kaldet Anne. Frambaaren af Jens Nielsens hustru i Give. Faddere vare Peder Sørensen i Give, Christen Christensen ibidem, Niels Matthisen i Oxenberg, Marie Jensdatter og Bodel Thomasdatter i Give.


Nr. 2034 1703.02.18 Margrethe Kjeldsdatter, Nederdonnerup. FAR: Kjeld Poulsen. MOR: ? Kjeld Poulsens kone.
BÅREN AF: ? Peder Sørensens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 2: Søren Jensen, Dørken, Thyregod
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Niels Mathiasen, Oksenbjerge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Peder Sørensen, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Esto Mihi da hafde Kield Povelsen en barn til daab som blef kaldet Margrethe. Frembaaren af Peder Sørensen hustru i Give. Faddere vare Jens Nielsen i Dørchen {Thyregod}, Søren Jensen ibidem, Jens Pedersen i Nederdonnerup, Niels Matthisen i Oxenberg {Øster Nykirke}.


Nr. 2036 1703.04.06 Anne Christensdatter, Nederdonnerup. FAR: Christen Pedersen. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Søren Pedersens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 1: Kjeld Poulsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Jørgen Sørensen, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Pedersen, Give by, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 6 Aprilis hafde Christen Pedersen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Anne. Frembaaren af Søren Pedersens hustrue i Give. Faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup og Jens Pedersen ibidem, Jens Sørensen i Heedegaard, Johan Sørensen i Breenhoed og Jørgen Sørensen i Give.
Begravelse nr. 6041
NOTITS: Begravet, 10 dage, #6041.


Nr. 2038 1703.04.15 Else Nielsdatter, Nederdonnerup. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: Peder Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 1: Kield Poulsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Marie Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: ? Christen Nielsens kone, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Qvasimodo Geniti hafde Niels Pedersen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Else. Frembaaren af Peder Sørensens hustru i Give. Faddere vare Kield Povelsen i Nederdonnerup og Christen Pedersen ibidem og Marie Nielsdatter ibidem, Christen Nielsen og hans hustru ibidem.


Nr. 2039 1703.04.15 Margrethe Villadsdatter, Mosgaard. FAR: Villads Thomsen. MOR: ? Villads Thomsens kone.
BÅREN AF: Margrethe Thomasdatter, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen, Fuglsang, Thyregod
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Hindskov, Thyregod
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Hindskov, Thyregod, Søren Nielsens kone
FADDER Nr. 4: Jørgen Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 5: Marie Christensdatter, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Fuglsang, Fuglsang, Thyregod, Kone Margrethe Thomasdatter bærer. Sørensen fra Ejnar Bjerre: "Fuglsang".
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Qvasimod: G. da hafde Villas Thomsen i Moesgaard et barn til daab som blef kaldet Margrethe. Frembaaren af Niels {vel fejl for Jens (Sørensen)} Fovelsangs hustru ved navn Margrethe Thomasdatter i Fovelsang {Thyregod}. Faddere vare Jens Sørensen i Fovelsang, Søren Nielsen og hans hustru {Mette Nielsdatter} i Hindskov {Thyregod}, Jørgen Sørensen i Give og Marie Christensdatter ibidem.
NOTITS: Se #2002 og #2024. Niels Fuglsang menes at være fejl for Jens Fuglsang. Der er ikke set nogen Niels i Fuglsang på den tid og i de to andre dåb ses Jens Sørensen i Fuglsang.


Nr. 2040 1703.04.29 Marie Troelsdatter, Hestlund- Store. FAR: Troels Andersen. MOR: ? Troels Andersens kone.
BÅREN AF: Jens Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Hestlund-Lille, Give
FADDER Nr. 2: Christen Larsen, Hestlund-Store, Give
FADDER Nr. 3: ? Christen Larsens kone, Hestlund-Store, Give
FADDER Nr. 4: ? Christensen Christen Larsens søn, Hestlund-Store, Give
FADDER Nr. 5: Jens Jensen, Skærhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Jubilate hafde Troels Andersen i Store Hestlund et barn til daab som blef kaldet Marie. Frembaaren af Jens Sørensens hustru i Give. Faddere vare Søren Sørensen i Liden Hestlund, Christen Lassen i Store Hestlund og hans hustru og søn og Jens Jensen i Schierhoed.
Begravelse nr. 6065
NOTITS: Begravet, 2 år, 1705 #6065.


Nr. 2042 1703.05.06 Kirsten Mortensdatter, Nygaard. FAR: Morten Jensen. MOR: ? Morten Jensens kone.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Morten Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 3: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod
FADDER Nr. 4: Jens Pedersen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 5: Hans Christensen, Ulkær Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Cantate hafde Morten Jensen i Nygaard tvende børn til daaben af tvillinger, dend ene blef kaldet Niels, frembaaren af Jens Jespersens hustru ved navn Marie Jensdatter i for: Nygaard, dend anden blef kaldet Kirsten frembaaren af Morten Christensens hustru i Hesselbierre {Hesselbjerre, Thyregod} ved nafn Citzel Christensdatter. Faddere var Johan Sørensen i Breenhoed {Bregnhoved}, Jens Jensen i Schierhoed {Skærhoved}, Morten Christensen i Heyselbierre {Hesselbjerre, Thyregod}, Jens Jespersen i Nygaard, Hans Christensen i Ulkiær Mølle.
Begravelse nr. 6043
NOTITS: Begravet, 16 uger, #6043. Tvilling.


Nr. 2043 1703.06.10 Bodil Zachariasdatter, Donneruplund. FAR: Zacharias Thomsen. MOR: Maren Poulsdatter.
BÅREN AF: Jytte Cathrine Poulsdatter, Frøstrup, Timring, Just Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Just Andersen, Frøstrup, Timring
FADDER Nr. 2: Frederik Ottesen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Simon Pedersen, Give by, Give
FADDER Nr. 4: ? Simon Pedersens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 5: Helle Justesdatter Holst, Frøstrup, Timring, 18c, Just Andersens datter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 post Trinit: blef hederlig og velædle og velfornemme mand Zachariæ Thomsen hans barn ved nafn Bodel hendis daab confirmeret. Frembaaren af Just Andersens hustru {Jytte Cathrine Poulsdatter} paa Frøstrup {Timring}. Faddere vare Just Andersen, Frederich Ottesen i Farre, Simon Pedersen og hans hustru i Give og for: Just Andersens datter {Helle Justesdatter Holst}.
NOTITS: For navnet Helle se dåb 2046. Jytte Cathrine Poulsdatter er moderens søster, der er gift med Just Andersen Holst på Frøstrup, hvis datter Helle også er fadder. Se "en Holst familie omkring 1700" på denne Site. Efter Zacharias Thomsens død 1710, gifter Maren Poulsdatter sig med Jacob Vilsø på Østergård.


Nr. 2045 1703.07.02 Marie Frandsdatter, Givskov. FAR: Frands Jensen. MOR: ? Frands Jensens kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Mourids Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 2: ? Jens Jensens kone, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 3: Morten Jensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 4: Jens Jespersen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 5: Marie Pedersdatter, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Mourids Jensen, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Konen Karen Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Jensen, Skærhoved, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Visitationis Mariæ hafde Frantz Jensen i Givskov et barn til daab som blef kaldet Marie. Frembaaren af Movritz Jensens hustru i Nør Kollemorten. Faddere vare Jens Jensen i Skierhoed og hans hustru, Morten Jensen i Nygaard, Jens Jespersen ibidem og Marie Pedersdatter i Give.
Begravelse nr. 6067
NOTITS: Begravet, 1 år 9 måneder, 1705 #6067.


Nr. 2046 1703.07.29 Cathrine Frederiksdatter, Farre. FAR: Frederik Ottesen. MOR: Marie Hansdatter.
BÅREN AF: Karen Knudsdatter, Præstegården, Øster Nykirke, Præsten Hans Jørgensen Jellings kone.
FADDER Nr. 1: Zachariæ Thomsen, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 2: Simon Pedersen, Give by, Give
FADDER Nr. 3: ? Simon Pedersens kone, Give by, Give
FADDER Nr. 4: ? Hans Pedersens kone, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 5: Helle Justesdatter Holst, Frøstrup, Timring, Hendes forældre var til dåb på Donneruplund seks uger før, se dåb #2043, og hun er blevet lidt længere på ferie.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jørgensen Jelling, Præstegården, Øster Nykirke, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Simon Pedersen, Give by, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 8 post Trinit: blef Frederich Ottesens barn i Farre ved navn Cathrine hendis daab confirmeret. Frembaaren af min egen hustru. Faddere var Zachariæ Thomsen paa Donneruplund, Simon Pedersen i Give og hans hustru, Hans Pedersens hustru i Voislunde {Vorslunde} og en pige af Donneruplund ved navn Helle Justitsdatter {Justesdatter Holst}.
Begravelse nr. 6075
NOTITS: Begravet, 2 år 5 måneder, 1705 #6075.


Nr. 2047 1703.08.01 Sophia Charlotte Jensdatter Risom, Søndersthoved. FAR: Jens Risom. MOR: Johanne Marie Christiansdatter Cassius.
BÅREN AF: Magdalene Sybille Ermann, Tanderup, Snejbjerg, Moderens mor
FADDER Nr. 1: Laurids Jensen Risom, præstegården, Smidstrup
FADDER Nr. 2: Morten Jensen, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 3: Sophie Lurentia Christiansdatter Cassius, Tanderup?, Snejbjerg?
FADDER Nr. 4: Dorothea Jespersdatter, Holst, Ikke identificeret..
NÆVNT Nr. 1: Christian Cassius, Tanderup, Snejbjerg, Moderens far. Afdød.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 1 Augusti hafde Mons: Cammerraad Jens {Lauridsen} Risom et barn til daab som blef kaldet Sophia Charlotte. Faddere var Hr: Lavrs Risom i Smidstrup og Morten Jensen paa Rørbech, en Jomfrue ved navn Sophie Lurentia Cassia og en kone ved navn Dorethea Jespersdatter [i] Holst. Barnet blef frembaaret af Magdalene Sybille Ermann Sal: Justitsraad {Christian} Cassius efterladte frue.
NOTITS: Moderens navn fra TRAP om Søndersthoved, hun dør Bregnhoved 1742. Landsdommer Christian Cassius (†1699) til Tanderup i Snejbjerg sogn fra TRAP om Tanderup, som også Magdalene Sybille Ermanns navn. Hun ejer endnu i 1705 Tanderup. Det døbte barn Sophia Charlotte Risom får i 1744 som enke et uægte barn med skandaldegnen i Give og Nykirke Jens Nielsen Holm. Laurids Risom, der selv har en søn Jens som 1717 bliver præst i Brande sogn, kan være en bror til denne Jens Risom. Det er ikke helt entydigt om Dorethea Jespersdatter hedder Holst eller bor "i Holst".


Nr. 2048 1703.10.21 Kirsten Sørensdatter, Givskov. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens kone.
BÅREN AF: Dorthe Blome, Urup, Grindsted, Christen Krabbes kone. Hun var gift 1. gang med Alexander Grubbe †1700 til Donneruplund.
FADDER Nr. 1: Christen Mortensen, Mosgaard, Give
FADDER Nr. 2: Frands Jensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Morten Jensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Give by, Give
FADDER Nr. 5: Karen Hermansdatter, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 20 post Trin: hafde Søren Nielsen i Gifskov et barn til daab som blef kaldet Kirsten. Frembaaren af Velb: frue Dorthe Blomme paa Urop. Faddere vare Christen Mortensen i Moesgaard, Frantz Jensen i Gifskov, Morten Jensen i Nygaard, Anne Nielsdatter i Give og Karen Hermansdatter i Give.
NOTITS: Alexander Grubbe til Donneruplund †1700 var gift med Dorote Blome - fra TRAP Donneruplund. Hun er her anden gang gift med Christen Krabbe til Urup †1731. Anne Dorthea Blome med fuldt navn †1726 vel på Urup?. TRAP om Urup i Grindsted sogn.


Nr. 2049 1703.12.12 Dorthe Jensdatter, Nederdonnerup. FAR: Jens Pedersen. MOR: ? Jens Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Jens Nielsens kone, Sejrup- Vester, Thyregod
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Sejrup-Vester, Thyregod, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Kjeld Poulsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Niels Pedersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Maria Pedersdatter, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 12 Decemb: hafde Jens Pedersen i Nederdonnerup et barn til daab som blef kaldet Dorthe. Blef frembaaren af Jens Nielsens hustru i Vester Seyrop. Faddere vare Jens Nielsen ibidem, Christen Pedersen i Nederdonnerup, Kield Povelsen ibidem og Niels Pedersen ibidem og Marie Pedersdatter i Give.
Begravelse nr. 6072
NOTITS: Begravet, 1 år 9 måneder, 1705 #6072.


Nr. 2051 1704.01.13 Anne Marie Nielsdatter, Bæksgaard. FAR: Niels Mortensen. MOR: ? Niels Mortensens kone.
BÅREN AF: Maria Nielsdatter, Ulkær Mølle, Give, Hans Christensens Møllers kone.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen, Hestlund-Lille, Give
FADDER Nr. 2: Fester Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Jens Hansen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Birgitte Mikkelsdatter, Hestlund-Lille, Give
FADDER Nr. 5: Marie Pedersdatter, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans Christensen Møller, Ulkær Mølle, Give, Konen Maria Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 post Epiphanias hafde Niels Mortensen i Bexgaard et barn til daab som blef kaldet Anne Marie. Frembaaren af Hans Møllers hustru {Maria Nielsdatter} i Ulkiær Mølle. Dens faddere vare Søren Sørensen i Liden Hestlund, Fester Sørensen i Byllund, Jens Hansen i Bexgaard, Birgitte Michelsdatter i Liden Hestlund og Marie Pedersdatter i Give.


Nr. 2052 1704.02.17 Jens Mathiasen, Bregnhoved. FAR: Mathias Jensen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Bregnhoved, Give, Johan Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give, Konen Mette Sørensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 3: Jens Sørensen, Give by, Give
FADDER Nr. 4: ? Jens Jensen Kone, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Give by, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Reminiscere hafde Matthias Jensen i Breenhoed et barn til daab som blef kaldet Jens. Frembaaren af Johan Sørensens hustrue {Mette Sørensdatter} i Breenhoed. Faddere vare Johan Sørensen i Breenhoed, Peder Sørensen i Give, Jens Sørensen ibidem, Jens Jensens hustru i Skierhoed, Anne Nielsdatter i Give.


Nr. 2053 1704.03.25 Anne Cathrine Hansdatter, Farre Mølle. FAR: Hans Nielsen. MOR: ? Hans Nielsens kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Farre, Give, Niels Nebvads kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Bjerre, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Hans Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Hans Vistesen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Johanne Nielsdatter, Nebvad, Lindeballe
FADDER Nr. 5: Anne Nielsdatter, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Nebvad, Farre, Give, Konen Karen Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Anunciati: hafde Hans Nielsen i Farre Mølle et barn til daab som blef kaldet Anne Cathrine. Frembaaren af Niels Nebvads hustru i Farre ved nafn Karen Jensdatter. Faddere vare Jens Nielsen Biere i Farre, Hans Matsen ibidem, Hans Vistesen ibidem, Johan[ne?] Nielsdatter i Nebvad, Anne Nielsdatter i Farre.


Nr. 2054 1704.03.25 Marie Pedersdatter, Ullerup. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
BÅREN AF: Anne Larsdatter, Give by, Give, Lars Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: An Klemmensdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: Kirsten Iversdatter, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Nielsen, Give by, Give, Konen Anne Larsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Forbemeldte dag [Festo Anunciati:] hafde Peder Jensen i Ullerup et barn til daab som blef kaldet Marie. Frembaaren af Las Nielsens hustru ved nafn Anne Lasdatter i Give. Faddere vare Las Jensen i Ullerup, Jens Nielsen ibidem, Niels Christensen ibidem, An Clemmensdatter i Ullerup og Kirsten Iversdatter i Byllund.


Nr. 2055 1704.03.20 Birgit Christensdatter, Give By. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Give by, Give, Jens Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Give by, Give
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Give by, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Give by, Give by, Give
FADDER Nr. 4: Karen Antonsdatter, Give by, Give
FADDER Nr. 5: Bodil Thomasdatter, Give by, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen, Give by, Give, Konen Anne Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Die Viridium hafde Christen Christensen i Give et barn til daab som blef kaldet Beret. Frembaaren af Jens Sørensens hustru i Give ved nafn Anne Nielsdatter. Faddere vare Jens Nielsen i Give, Christen Jensen ibidem, Jørgen Sørensen i Give, Karen Anthonisdatter og Bodel Thomasdatter i Give.


Nr. 2059 1704.08.03 Jens Madsen, Nygaard. FAR: Mads Sørensen. MOR: Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Marie Jensdatter, Nygaard, Give, Jens Jespersens kone.
FADDER Nr. 1: Morten Jensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Jens Jespersen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 3: Niels Mortensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Jens Madsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter, Nygaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 11 post Trinit: hafde Mats Sørensen i Nygaard et barn til daab som blef kaldet Jens. Frembaaren af Jens Jespersens hustru i Nygaard ved navn Marie Jensdatter. Faddere vare Morten Jensen i Nygaard, Jens Jespersen ibidem, Niels Mortensen i Bexgaard, Jens Matsen i Heedegaard, Met Nielsdatter i Nygaard.
Begravelse nr. 6054
NOTITS: Begravet, 7 uger, #6054. Forældrene trolovet 1703 #8024.


Nr. 2062 1704.10.26 Marie Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Ullerup, Give, Peder Jensens kone i Ullerup.
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Bodil Thomasdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Margrethe Nielsdatter, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Ullerup, Give, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 23 post Trin: hafde Jens Nielsen i Ullerup et barn til daab som blef kaldet Marie. Frembaaren af Peder Jensens hustru i Ullerup ved navn Kirsten Nielsdatter. Faddere vare Las Jensen i Ullerup, Niels Matsen ibidem, Bodel Thomasdatter i Give, Margrethe Nielsdatter i Ullerup.
Begravelse nr. 6086
NOTITS: Begravet under navnet Maren, 2 år 15 uger, 1707 #6086.


Nr. 1971 1705.02.10 *1705.02.10 Marie Sørensdatter, Bøllund. FAR: Søren Jensen. MOR: ? Søren Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom Sexagesi: blef Søren Jensens tvende pigebørn i Byllund ved navn Marie og Johan{ne} begravet som døde strax de vare fødte.'
Begravelse nr. 6055
NOTITS: Dato for hjemmedåb sat til fem dage før begravelsen.


Nr. 1972 1705.02.10 *1705.02.10 Johanne Sørensdatter, Bøllund. FAR: Søren Jensen. MOR: ? Søren Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom Sexagesi: blef Søren Jensens tvende pigebørn i Byllund ved navn Marie og Johan{ne} begravet som døde strax de vare fødte.'
Begravelse nr. 6056
NOTITS: Dato for hjemmedåb sat til fem dage før begravelsen.


Nr. 2066 1705.05.03 Maren Mette Frandsdatter, Givskov. FAR: Frands Jensen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, Bregnhoved, Give, Mathis Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Mathis Jensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Christen Christensen, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 4: Johanne Nielsdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dito [Dom II p: Pasch: Jubilate] hafde forbenevnte [datter begravet samme dag] Frantz Jensen i Givskov en datter til daab som blev kaldetMaren Mette. Frem baaren af Matthis Jensens hustru {Anne Sørensdatter} i Breenhoved. Faddere vare Matthis Jensen i Breenhoed, Peder Sørensen i Give, Christen Christensen paa Syndishoed, Johanne Nielsdatter i Give, Maren Christensdatter i Gifskov.
Begravelse nr. 6070
NOTITS: Begravet, 4 måneder, 1705 #6070.


Nr. 2067 1705.05.08 Anne Mortensdatter, Bæksgaard. FAR: Morten Jensen. MOR: ? Morten Jensens kone.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Bregnhoved, Give, Johan Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Mads Sørensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Margrethe Christensdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 8 May paa den almindelig Bededag blev Morten Jensen i Beksgaard datter døbt som blev kaldet Ann. Frembaaren af Johan Sørensens hustru {Mette Sørensdatter} i Breenhoed. Faddere var Johan Sørensen i Breenhoed, Christen Nielsen i Beksgaard, Mads Sørensen i Hedegaard, Margrethe Christensdatter ibidem, Maren Nielsdatter ibid:


Nr. 2069 1705.08.30 Kirsten Madsdatter, Hedegaard. FAR: Mads Sørensen Hedegaard. MOR: ? Mads Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom XII p: Trinit: blev Mats {Sørensen} Hedegaard af Hedegaard d[atter] ved navn Kirsten døbt og holdt til daab af. Dens faddere var.
NOTITS: Ingen faddere angivet.


Nr. 2070 1705.10.11 Else Hansdatter, Farre. FAR: Hans Vistesen. MOR: ? Hans Vistesens kone.
BÅREN AF: ? Per Ullerups kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Erik, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen?, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Erik Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVIII p: Trin: blev Hans Vestesens barn af Farøe døbt ved navn Else. Frembaaren af Per Ullerups hustru. Dens faddere var Erik, Niels, Erik Nielsen i Farrøe.


Nr. 2071 1705.10.18 Anne Marie Troelsdatter, Hestlund- Store. FAR: Troels Andersen. MOR: ? Troels Andersens kone.
BÅREN AF: ? Jens Degns kone, Give By, Give, Jens Degns kone.
FADDER Nr. 1: Jens Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Peder Nørgaard, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Jens Kræmmers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 5: ? Peder Nørgaards kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Kræmmer, Give By, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nørgaard, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XIX p: Trin. blev Troels Andersens datter af Store hestlund døbt ved navn Anne Marie. Frembaaren af Jens Degns hustru i Give. Dens faddere Jens Degn af Give, Jørgen Degn ibid:, Per {Peder} Nørgaard ibid:, Jens Kræmers hustru og Per Nørgaards {hustru} ibid:


Nr. 2075 1706.03.21 Kirsten Pedersdatter, ?. FAR: Peder Christensen, Løgumkloster. MOR: Anne Christensdatter Birkebæk.
BÅREN AF: Mette Christensdatter, Svinbæk, Thyregod, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Hans? Tuesen?, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Erik Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Judica blev Anne {Christensdatter} Birckebæk hendis slegfred barn døbt frembaaren af hendes søster Mette Christensdatter i Schvinbeck i Tyregod sogn kaldet Kirsten. Den faddere [Hans Tuesen?], Erik Nielsen etc: alle af Farøe blev udlagt til det fader endnu som tilfor Per Christensen af Løgum Closter ved Tønder.
NOTITS: Moderen er i skriftemaalet 14. Feb. 1706 ved Hans Eriksen i Farre.


Nr. 2076 1706.04.05 Mette Villadsdatter, Mosgaard- Store. FAR: Villads Christensen. MOR: ? Villads Christensens kone.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, ?, ?
FADDER Nr. 2: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Bodil, ?, ?
FADDER Nr. 4: ? Jens Sørensens kone, ?, Give, Jens Sørensens kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen, ?, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: II Pasch: blev Villads Christensens datter i Store Mosgaard døbt. Frembaaren af Maren Nielsdatter ibid: Dens faddere Per Sørensen i [Gye?], Johan Sørensen i Brenhoed, Bodel i [Gye?], Jens Sørensens hustru ibid: kaldet Mette.


Nr. 2077 1706.05.24 Mette Margrethe Hermansdatter, Farre Mølle. FAR: Herman Davidsen. MOR: ? Hermand Davidsens kone.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Ris, Givskud, Jørgen Pedersen Ris kone.
FADDER Nr. 1: Hans Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Niels Møller, Farre, Give
FADDER Nr. 3: ? Hans Christensens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Møllers kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Pedersen Ris, Ris, Givskud, Konen Maren Madsatter bærer
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: II Pentacost: blev Møllerens {Herman Davidsen} barn udi Farøe Mølle hans barn døbt og kaldet Mette Margrethe. Frembaaren af Jørgen {Pedersen} Riises kone {Maren Madsdatter} i Riis {Givskud sogn}. Dens faddere vare Hans Christensen og Niels Møller og deris 2 hustruer af Farøe.


Nr. 1970 1706.08.18 Navnløs, Neder- Donnerup (Østergaard). FAR: Christen Pedersen Østergaard. MOR: ? Christen Pedersen Østergaards kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Begravelsen: 'Dom. XIV. p. Trin. Blev Chresten Østergaard i Neder Donerup Hans Navnløße og døefødde barn begravet.'}
Begravelse nr. 6084


Nr. 2079 1706.09.05 Mette Marie Frandsdatter, Givskov. FAR: Frands Sørensen. MOR: ? Frands Sørensens kone.
BÅREN AF: Anne Dorthe Blomme, Urup, Grindsted
FADDER Nr. 1: Jens Jensen? Skærhoved, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen?, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Karen Hermands, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: ? Jens Kræmmers kone, Give By, Give, Jens Kræmmers kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Kræmmer, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XIV p: Trin: blev Frants Sørensen af Gifskov en datter døbt og kaldet Mette Marie. Frembaaren af Velb: Jomfrue Anne Dorthe Blomme paa Urup. Dens faddere vare Jens {Jensen} Skierhoed, Søren {Nielsen?} Givskov, Karen Hermands af Bexgaard, Jens Kræmmers kone af Give.
Begravelse nr. 6091
NOTITS: Begravet, 7 måneder, 1707 #6091.


Nr. 2080 1706.09.26 Maren Jensdatter, Nygaard. FAR: Jens Jespersen. MOR: Marie Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Kræmmers kone, Give By, Give, Jens Kræmmers kone
FADDER Nr. 1: Jens Sørensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Morten Jensen Nygaard, Nygaard, Give
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter, Give By, Give, Peder Nørgaards datter.
FADDER Nr. 4: ? Christensdatter, Give By, Give, Christen Frandsens datter
NÆVNT Nr. 1: Peder Nørgaard, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Christen Frandsen, Give By, Give, Datter fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVII p: Trin: blev Jens Jespersen i Nygaard en barn døbt og kaldet Maren. Frembaaren af Jens Kræmmers kone i Give. Dens faddere vare Jens Sørensen af Hedegaard, Mort_ {Jensen} Nygaard, Per Nørgaards datter og Christen Frandsens datter af Give.


Nr. 2081 1706.10.03 Mette Nielsdatter, Ullerup. FAR: Niels Boysen. MOR: ? Niels Boysens kone.
BÅREN AF: Barbara Nielsdatter, Nørskov, Lindeballe
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Margrethe Christensdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Hansen, Ullerup, Give, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVIII p: Trin: blev Niels Boysen i Ullerup en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Barbara Nielsdatter i Nørskov {Lindeballe}. Dens faddere Las Jensen, Per Jensen af Ullerup, Margrethe Christensdatter og Niels Hansen hustru ibid: {Ullerup}.


Nr. 2084 1706.11.01 Maren Sørensdatter, Bøllund. FAR: Søren Jensen. MOR: Kirsten Iversdatter.
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Hestlund- Store, Give, Troels Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Pedersdatter, Give By, Give, Peder Nørgaards datter.
FADDER Nr. 4: Christen Frandsen, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Troels Andersen, Hestlund- Store, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nørgaard, Give By, Give, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Omni: Sanctor: blev Søren Jensen i Byllund en datter døbt kaldet Maren og frembaaren af Troels Andersens hustru {Else Nielsdatter} i Store Hestlund. Dets faddere vare Las Jensen og Christen Jensen af Ullerup, Per Nørgaards datter og Christen Frandsen i Give.


Nr. 2085 1706.12.26 Anne Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Knudsen. MOR: ? Peder Knudsens kone.
BÅREN AF: ? Jens Thyregods kone, Farre, Give, Jens Pedersen Thyregods kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: ? Nielsdatter, Farre, Give, Niels Nielsens datter.
FADDER Nr. 3: Jens Pedersen Thyregod, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: II Nativ: Chr: blev Per Knudsen af Farøe en datter døbt kaldet Anne. Frembaaren af Jens {Pedersen} Tyregods hustrue ib: Faddere var Niels Nielsen og hans datter og Jens {Pedersen} Tyregod ib:


Nr. 2087 1707.01.02 Mette Pedersdatter, Ullerup. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
BÅREN AF: ? Peder Jensens kones søster, Farre, Give, Peder Jensens kones søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom p: Circumc: Chri: blev Per Jensen af Ullerup tvende børn døbt, en dreng som blev kaldet Niels frembaaren af Per Nørgaards hustru i Give og en pige kaldet Mette frembaaren Per Jensens hustrues søster i Farøe, deres faddere vare alle af Ullerup.
NOTITS: Tvilling.


Nr. 2088 1707.01.30 Marie Nielsdatter, Ullerup. FAR: Niels Hansen. MOR: Johanne Frandsdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Peder Jensen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom IV p: Epiph: blev Niels Hansen i Ullerup en datter døbt og kaldet Marie. Frembaaren af Anne Nielsdatter i Ullerup. Dens faddere vare Per Jensen og alle af Ullerup.


Nr. 2089 1707.02.20 Mette Marie Sørensdatter, Givskov. FAR: Søren Nielsen. MOR: Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Give By, Give, Jens Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Morten Sørensen Nygaard, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Frands Jensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: ? Jens Kræmmers kone, Give By, Give, Jens Kræmmers kone.
FADDER Nr. 4: ? Søren Kræmmers kone, Give By, Give, Søren Kræmmers kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen, Give By, Give, Konen Anne Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Kræmmer, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VII p: Epiph: blev Sør_ Niels_ af Givskov en Daater døbt og kaldet Mette Marie. Frembaar_ af Jenß Sørensens Hustrue {Anne Nielsdatter} i Give. Dets faddere vare Mort_ {Sørensen} Nygaard, Frands Jens_ af Givskov, Jens Kræmers kone og Sør_ Kræmers hustru af Give.


Nr. 2090 1707.02.20 Elsebeth Christine Frederiksdatter, Farre. FAR: Frederik Ottesen. MOR: Marie Hansdatter.
BÅREN AF: Karen Knudsdatter Borbjerg, Præstegaarden, Øster Nykirke, Sognepræsten Hans Jørgensen Jellings kone. Moderens stedmor.
FADDER Nr. 1: Offe Mouridsen Høyer, Præstegaarden, Uldum, Sognepræst i Uldum.
FADDER Nr. 2: Frederik Jørgensen, Mindstrup, Hvejsel, Mindstrup herregård. Søn af Jørgen Knudsen herredsskriver af Mindstrup, bror til herredsfogeden Otte Knudsen †1697, som er faderen far. Frederik er faderens fætter.
FADDER Nr. 3: Anne Ottesdatter, Præstegaarden, Uldum, Søster til faderen. Hr. Offe Høyers kone.
FADDER Nr. 4: Maren Jørgensdatter, Mindstrup, Hvejsel, Mindstrup herregård. Kusine til faderen, søster til Frederik Jørgensen ovenfor.
NÆVNT Nr. 1: Hans Jørgensen Jelling, Præstegaarden, Øster Nykirke, Konen bærer. Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ibid: [Dom VII p: Epiph:] blev Sigr: Frederich Otsen af Farrøe en Daater hioemmedøbt og kaldet: Elsabeth Christin. frembaar_ af Hr: Hans Jørgensens {Jelling} hustru {Karen Knudsdatter Borbjerg} af Ny Kirk {Øster Nykirke}, dens fadder var her efter ved Confimation d: 10 Aprili Dom Judic. Hr: Offe Mourtis Høyer af Uldum og Mons: Friedrich Jørgensen af Mindstrup {Hvejsel}, Hr. [Offe] Hans [Kiereste] {Anne Ottesdatter} og Mar_ Jørgensdatter af Mindstrup.
NOTITS: Mindstrup 1686 - 1704 ejedes af herredsfoged Otte Knudsen *1635c †1704. Derefter hans enke, senere broderen Jørgen Knudsen, hvis børn Frederik og Maren er faddere.


Nr. 2091 1707.02.27 Johanne Sørensdatter, Give By. FAR: Søren Kræmmer. MOR: ? Søren Kræmmers kone.
BÅREN AF: ? Jens Kræmmers kone, Give By, Give, Jens Kræmmers kone.
FADDER Nr. 1: Jens Kræmmer, Give By, Give, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: ? Jensdatter, Skærhoved, Give, Jens Skærhoveds datter.
FADDER Nr. 4: ? Pedersdatter Peder Nørgaards datter, Give By, Give, Peder Nørgaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen? Skærhoved, Skærhoved, Give, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Nørgaard, Give By, Give, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Sexag: blev Søren Kræmmers af Give en dattter døbt og kaldet Johanne. Frembaaren af Jens Kræmmers hustru i Give. Hendis fadddere var Jens [Kræmer] og Jørgen {Sørensen} Degn af Give, Jens Skierhoeds datter af Skierhoed og Per Nørgaards datter af Give.
Begravelse nr. 6358
NOTITS: Begravet 1737 maj, #6358 af Give By.


Nr. 2092 1707.03.27 Maren Nielsdatter, Give By. FAR: Niels Pedersen. MOR: ? Niels Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Jens Kræmmers kone, Give By, Give, Jens Kræmmers kone.
FADDER Nr. 1: Villas Thomasen Mosgaard, Mosgaard, Give
FADDER Nr. 2: Rasmus Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Bodil, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Kræmmer, Give By, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem die [Dom Oculi] hafde Niels Persen af Give en datter til kirke frembaaren af Jens Kræmmers hustru og kaldet Maren. Faddre vare Villads {Thomasen} Moesgaard og Rasmus [Sørensen] Degn, Bodel af Give etcv.
Begravelse nr. 6095
NOTITS: Begravet, 5 uger, 1707 #6095.


Nr. 2093 1707.03.31 Malene Sybille Jensdatter Risom, Søndersthoved. FAR: Jens Lauridsen Risom. MOR: Johanne Marie Christiansdatter Cassius.
BÅREN AF: Magdalene Sybille Erman, Tanderup?, Snejbjerg?, Faderens mor. Laurids Jensen Risoms, præst i Smidstrup, kone.
FADDER Nr. 1: Sophie Lurentia Christiansdatter Cassius, Tanderup?, Snejbjerg?, Nævnt 1703 #2047. Hun skrives her af Tanderup, men det synes at være ud fra en tidligere tilstand. Moderen skal ifølge Storgaard "Ulfborg Herred" have solgt Tanderup til Niels Linde i 1706.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Mulvad, Præstegaarden, Ringgive, Wiberg.
FADDER Nr. 3: Karen Margrethe Hansdatter Billeskov, Præstegaarden, Ringgive, Wiberg.
FADDER Nr. 4: Søren Ottesen, Brande By, Brande, Præst i Brande sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
D. 31. Mart. Taarßd. p. Dom. Ocul. blev Hr: Cammerraad Jens {Lauridsen} Risum paa Synderßhoed en Daater døbt og kaldet Malene Sybille. {Frem}baaren af Fr: Cammerraads {Johanne Marie Christiansdatter Cassius} hendis Fr: moder {Magdalene Sybille Erman}. Faddere vare Hr: Peder {Christensen} Muulvad i Ringøye, Hr: Søren {Ottesen} i Brand, Jomfru Sophia {Lurentia} Cassia af Tandegrup G: {Gård, Snejbjerg}, Hr: Peder {Christensen} Muulvads kierest {Karen Margrethe Hansdatter Billeskov} i Ringøye.
Begravelse nr. 6099
NOTITS: Begravet, 17 uger 4 dage gammel, indsat i Give kirke, i 1707 #6099.


Nr. 2094 1707.07.10 Maren Christensdatter, Nederdonnerup. FAR: Christen Sejrup. MOR: ? Christen Sejrups kone.
BÅREN AF: ? Konens søster i Sejrup, Sejrup, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Trin: hafde Christen Seirup af Nederdonnerup en datter til kirke frembaaren af hans konis søster i Seirup {Thyregod} og kaldet Maren. Hendis faddere vare alle af Nederdonnerup.
NOTITS: Begravet, 1 år 6 måneder, 1709 #6126.


Nr. 2095 1707.08.07 Johanne Mathiasdatter, Bregnhoved. FAR: Mathias Jensen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Give By, Give, Jens Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Peder Nørgaard, Give By, Give
FADDER Nr. 3: ? Frands Sørensens kone, Givskov, Give, Frands Sørensens kone.
FADDER Nr. 4: ? Jensdatter, Skærhoved, Give, Jens Jensens datter
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen, Give By, Give, Konen Anne Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Frands Sørensen, Givskov, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Jensen, Skærhoved, Give, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eodem die [Onsdagen p: Dom VII p: Trin:] blev Matthis Jensen af Breinhoed en datter døbt kaldet Johanne. Frembaaren af Jens Sørensens hustru {Anne Nielsdatter}. Hendis faddere var Johan Sørensen af Breinhoed, Per Nørgaard af Give, Frands Sørensens hustru af Givskov og Jens Jensens datter af Skierhoed.


Nr. 2103 1708.01.29 Anne Katrine ?, Rensberg?. FAR: ? Anne Madsdatters mand, Rendsburg. MOR: Anne Madsdatter.
BÅREN AF: ? Hans Thuesens kone, Farre, Give, Hans Thuesens kone
NÆVNT Nr. 1: Hans Thuesen, Farre, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. IV. p. Epiph. Blev Ann Mads Daater hviß Mand er i Renßburg en Daater døbt, kaldet: Ann Cathrin frembaar_ af Hans Thuesens Kone ib: Faddere vare af Farrø Bye.
NOTITS: Faderen måske soldat.


Nr. 2104 1708.02.11 Anne Hansdatter, Farre. FAR: Hans Thuesen. MOR: ? Hans Thuesens kone.
BÅREN AF: ? Jens Pedersen Thyregods kone, Farre, Give, Jens Pedersen Thyregods kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Puris: Act: d: 11 Febr: blev hans Thuesen En datter døbt og kaldet Anne frembaaren af Jens {Pedersen} Thyregod hans kone. Faddere vare af Farøe.


Nr. 2105 1708.02.12 Karen Hansdatter, Farre. FAR: Hans Madsen Bank. MOR: ? Hans Madsen Banks kone.
BÅREN AF: ? Peder Christensens kone, Farre, Give, Peder Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dopm Sexag: belv Hans Banck af Farøe en datter døbt og kaldet Karen. Frembaaren af Per Christensens hustru i Farøe. Faddere vare alle af Farøe.
Begravelse nr. 6111
NOTITS: Begravet, 15 dage, 1708 #6111.


Nr. 2107 1708.04.04 Marie Pedersdatter, Ulkær Mølle. FAR: Peder Hansen Møller. MOR: Karen Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 4 Apr: blev Per Hansen af Ulkiær Mølle en datter hiemmedøbt og kaldet Marie.
Begravelse nr. 6113
NOTITS: Begravet, 8 dage gammel, 1708 #6113.


Nr. 2108 1708.04.22 Kirsten Andersdatter, Give By. FAR: Anders. MOR: ? Anders kone.
BÅREN AF: ? Christen Østergards kone, Give By, Give, Christen kone
NÆVNT Nr. 1: Christen Østergard, Give By, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Misercord: Hafde den unge Smed af Give Anderß [N] en datter til Daab_ kaldet Kiersten. frembaar_ af Xst_ Syndergaards Hustrue i Give Hvoraf og Faddere vare.


Nr. 2109 1708.04.29 Else Nielsdatter, Bæksgaard. FAR: Niels Mortensen. MOR: ? Niels Mortensens kone.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardt, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Bilhardts kone.
FADDER Nr. 1: Palle Christensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Enevold Christensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Christen Stefansen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: ? Iver Madsens kone, Tromborg?, Give
NÆVNT Nr. 1: Iver Madsen, Tromborg?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Juliate hafde Niels Mortensen af Bexgaard en datter til daaab blev kaldet Else. Frembaaren af min kone {Ane Katarian Bilhardt}. Faddere vare Palle Christensen af Bexgaard, Enevold Christensen ib: Christen Stephansen af Byllund, Ifver Madsens kone af [Syin]borg {Tromborg?}.
NOTITS: †1783 Ringive. Gift med Rasmus Jensen i Hedeby i Ringive.


Nr. 2110 1708.04.29 ? Jørgens/en/datter, Give By. FAR: Jørgen Graversen. MOR: ? Jørgen Graversens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Jørgen Graversen af Give et barn til daab.
NOTITS: Ingen dato - antaget fra rækkefølgen i kirkebogen.


Nr. 2112 1708.05.19 Malene Sybille Jensdatter Risom, Søndersthoved. FAR: Jens Lauridsen Risom. MOR: Johanne Marie Christiansdatter Cassius.
BÅREN AF: Magdalene Sybille Ermann, Vejle, Moderens mor, som i 1707 var på Tanderup i Snejbjerg er i 1708 i Vejle.
FADDER Nr. 1: Christiane Christiansdatter Cassius, Vejle?
FADDER Nr. 2: ? Hans Pedersens kone, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 3: Frederik Ottesen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen, Vorslunde, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 19 May blev Hr: Cammerraad {Jens Lauridsen} Risom paa Syndershoed en Daater døbt og kaldet Malena Sybille frembaar_ af Fr:.Cammerraads Fr: Moder i Veile {Magdalene Sybille Ermann} fadderne var Fr: Cammerraads Søstere Christiane Cassie, Hans Persens kiereste og Hd. [s..st] i Vorslunde, Friederich Otts_ i Farrøe.
NOTITS: Se dåb 2047 for moderens mors navn.


Nr. 2113 1708.05.20 Sidsel Jensdatter, Farre. FAR: Jens Nielsen Lille. MOR: ? Jens Nielsens (Lille) kone.
BÅREN AF: ? Lars kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars ?, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Exaudi hafde Lille Jens {Nielsen} af Farøe en datter til daab kaldet Sidzel. Frembaaren af Lasses kone i Farøe. Faddere vare af Farøe bye folk.


Nr. 2117 1708.11.18 Mette Marie Madsdatter, Hedegaard. FAR: Mads Sørensen. MOR: ? Mads Sørensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Midtgaards kone, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Midtgaard, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: die hafde Mats Sørensen af Hedegaard en datter til daab kaldet Mette Marie. Frembaaren af Christen Mitgaards kone ib: Faddere af Hedegaard.


Nr. 2118 1708.11.25 Ane Iversdatter, Tromborg. FAR: Iver Madsen. MOR: Kirsten Kristoffersdatter.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardt, Bøllund, Give, Hjælpepræsten Bilhardts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXV p: Trin: hafde Kirsten Christophersdatter af Tromborg en datter til daaben kaldet Ane frembaaren af min kone. Faddere var af Heedegaard, Give og Bexgaard.
NOTITS: Faderen Iver Madsen begravet i aug. 1708, barnet født tre måneder senere.


Nr. 2119 1708.12.02 Ane Nielsdatter, Ullerup. FAR: Niels Boysen. MOR: ? Niels Boysens kone.
BÅREN AF: ? Niels Boysens mor, Ullerup, Give, Niels Boysens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 Advent hafde Niels Boysen af Ullerup en datter til daab kaldet Ane frembaaren af hans {Niels Boysens} moder. Faddere vare af Ullerup bye.


Nr. 2120 1708.12.27 Anne Marie Larsdatter, Farre. FAR: Lars Nielsen Luntfod. MOR: ? Lars Nielsen Luntfods kone.
BÅREN AF: ? Nielsdatter Lars Nielsen Luntfods søster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 3 nat: Chr: hafde Las {Nielsen} Lundtfoed af Farøe en datter til daab kaldet [ei fallor?] Anne Marie frembaaren af hans {Lars Nielsen Luntfods} søster. Faddere af Farøe.


Nr. 2121 1708.12.30 Else Sørensdatter, Give By. FAR: Søren Nielsen. MOR: ? Søren Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Jens Sørensen Degns kone
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Degn, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom p. Nat. Chr. hafde Sør_ Niels_n af Give en Daater til Daab_ kaldet Else. frembaar_ af Jenß {Sørensen} Degns Hustrue {Anne Nielsdatter} ib. fadderne vare af Give.


Nr. 2123 1709.01.06 ? Jensdatter, Farre. FAR: Jens Pedersen Thyregod?. MOR: ? Jens Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Eod: die [Fer: Epiph:] blev Jens Persen af Farøe en datter døbt .


Nr. 2125 1709.02.28 Kirsten Hansdatter, Bøllund. FAR: Hans Simonsen. MOR: ? Hans Simonsens kone.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardt, Bøllund, Give, Præsten Bilhardts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Sexag. Blev Hanß Simmens_ i Byllund en Daater døbt, frembaar_ af min Kone, Kaldet: Kirst_.
Begravelse nr. 6128
NOTITS: Begravet, 3 måneder, 1709 #6128.


Nr. 2126 1709.03.28 Marie Pedersdatter, Ulkær Mølle. FAR: Peder Hansen Møller. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardt, Bøllund, Give, Præsten Bilhardts kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Oculi bler Per Hansen i Ulkiær Mølle en datter døbt kaldet Marie frembaaren af min kone. Fadder vare af Store Hestlund og Lille Hestlund.


Nr. 2128 1709.04.26 Mette Mortensdatter, Nygaard. FAR: Morten Jensen. MOR: ? Morten Jensens kone.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Morten Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Konen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: II Pasch: blev Morten Jensen af Nyegaard en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Mortens {Christensen} hustru {Sidsel Christensdatter} i Heselberg {Hesselbjerre, Thyregod}. Faddere vare


Nr. 2129 1709.02.21 Anne Larsdatter, Ullerup. FAR: Lars Christensen. MOR: ? Lars Christensens kone.
BÅREN AF: ? Lille Niels kone, Farre, Give, Lille Niels kone
NÆVNT Nr. 1: Niels Lille, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Sept: hafde Las Christensen i Ullerup en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af lille Niels hustru i Farøe.


Nr. 2134 1709.12.26 ? Nielsdatter, Ullerup. FAR: Niels Hansen. MOR: Johanne Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: II Nativ: Chri: blev Niels Hansen af Ullerup en datter døbt ?.
NOTITS: Ingen navn angivet.


Nr. 2135 1709.12.27 ? Pedersdatter, Ullerup. FAR: Peder Jensen. MOR: ? Peder Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: III Nativ: blev Per Jensen af Ullerup en datter døbt ?.


Nr. 2136 1710.01.19 Maren Christensdatter, Tromborg. FAR: Christen Hansen Tromborg. MOR: ? Christen Hansen Tromborgs kone.
BÅREN AF: Ane Katarina Bilhardt, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten Bilhardts kone.
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Epiph: blev Christen {Hansen} Tromborg en datter døbt frembaaren af min kone og kaldet Maren. Faddere vare Johan {Sørensen} i Breinhoed, Byllund Nørgaards folk etc:


Nr. 2137 1710.02.22 Marie Jensdatter Risom, Søndersthoved. FAR: Jens Lauridsen Risom. MOR: Johanne Marie Christiansdatter Cassius.
BÅREN AF: Magdalene Sybille Ermann, Vejle, Moderens mor, fra 1708 i Vejle.
FADDER Nr. 1: Sophie Christiansdatter Cassius, ?, Vejle?, Moderens søster.
FADDER Nr. 2: ? Christiansen Cassius, ?, Vejle?, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Hans Pedersen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 4: ? Hans Pedersens kone, Vorslunde, Give, Hans Pedersens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 22 Febr: blev Cammerd[s]. {Jens Lauridsen} Risum paa Syndersthoed en Daater døbt, Kaldet Marie frembaar_ af sin Kiærestis moder {Magdalene Sybille Ermann, af Vejle} faddere vare Jomfr. [.....] Cassie, hendes broder Cassie, Hans Persen og sin Kiæreste i Vorßlund.
NOTITS: Moderens mor Magdalene Sybille Erdmann. Moderen søster Sophie Cassius og bror NN Cassius.


Nr. 2138 1710.03.02 Maren Sørensdatter, Givskov. FAR: Søren Nielsen. MOR: Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Give By, Give, Jens Sørensen Degns kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Degn, Give By, Give, Konen Anne Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom. Esto Mihi Blev Sør_ Niels_ i Givskov en Daater døbt Kaldet Maren frembaar_ af Jens {Sørensen} Degns hustru {Anne Nielsdatter} i Give faddere vare nogle af Give og af Skierhoved.


Nr. 2140 1710.04.11 Mette Hansdatter, Nederdonnerup. FAR: Hans Simonsen. MOR: ? Hans Simonsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Sørensens kone, Nederdonnerup, Give, Christen Sørensens kone
NÆVNT Nr. 1: Christen Sørensen, Nederdonnerup, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 11 Apr: blev Hans Simonsen i Nederdonnerup en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Christen Sørensens kone ib: faddere vare af karle og piger af Donnerup og 2 koner af Nederdonnerup.


Nr. 1950 1711.07.01 Kirsten Nielsdatter, Ullerup. FAR: Niels Christensen Boysen. MOR: ? Niels Christensen Boysens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra fadder 1730 og daabsfaddere i Kokborghuse: 'Niels Christensen Boysen i Ullerup en datter til daaben Kirsten .'}
NOTITS: Gift med Christen Christensen Murmand i Kokborghuse, Thyregod. Fadder 1730 i Give som datter af Niels Boysen #2302. Se dåb af Niels Christensen Murmand / Tømmermand / Blæsbjerg *1741.07.23 Kokborghuse i Thyregod, hvor Niels Boysen er fadder. Hendes dødsalder ville give døbt 1708, men da får Niels Boysen datteren Anne.


Nr. 1993 1713.07.01 Anne Christensdatter, Nederdonnerup?. FAR: Christen. MOR: ? Christens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Christen en datter født Anne i Nederdonnerup? rekonstrueret fra alder ved begravelsen i Thyregod.}
NOTITS: Året 1713 kan være ret forkert + og - 8 år er ofte set som afvigelse. Anne begravet 1795, "No. 74. Tyregod. Mand. d. 14de Sept. Frands Mathiesens Moder {Anne Christensdatter} i Dørken, gl. 82 Aar." Hendes far kan være Christen Nielsen set 1702, Christen Pedersen Østergaard set 1707, 1714, Christen Sejrup (muligvis identisk med Christen Nielsen) set 1707, 1714.


Nr. 1984 1714.07.01 Johanne Jensdatter, Bøllund. FAR: Jens Nielsen Nørgaard. MOR: ? Jens Nielsens? kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom p: Circumsis Chr: blev Johanne Jensdatter af Nørgaard i Byllund begravet Gl: 12 aar.'.}
Begravelse nr. 6220
NOTITS: Johanne begravet, "Gl: 12 aar", 1727 #6220. Jens Nielsen set i dåb 1720 i Byllund #2161.


Nr. 1977 1715.07.01 Maren Hermansdatter, Farre Mølle. FAR: Herman Davidsen. MOR: ? Herman Davidsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Herman Davidsen en datter født Maren i Farre Mølle rekonstrueret fra alder ved begravelse i Lindeballe 1778.}
Vielse nr. 8119
NOTITS: Hun bærer i Give kirke 1730, 1731 og 1733. Gift 1. 1735 i Give med enkemand Niels Laursen *1682c †1760 fra Nørskov, Lindeballe, bosat der. Gift 2. gang 1761 i Lindeballe med Peder Bindesbøl. Lindeballe kirkebog: "1778 d 14 maj blev Peder Bindesbøls kone Maren Hermansdatter af Nørskov begravet 63 år."


Nr. 1979 1715.12.01 Maren Nielsdatter, Give By. FAR: Niels. MOR: ? Niels kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Niels en datter født Maren i Give By rekonstrueret fra månedsnøjagtig alder ved begravelse.}
NOTITS: Maren begravet, "Gl: 21 aar ringere 19 uger og 6 dage", i 1736 #6340. Hun er muligvis født et andet sted end Give By. Kirkebog næsten ikke ført i 1715-16.


Nr. 2151 1716.04.26 Anne Pedersdatter, Givskov. FAR: Peder Jensen. MOR: Else Moustdatter.
BÅREN AF: Marie Christensdatter, Givskov, Give, Søren Nielsen Skovs kone.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen? Skov, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Christen Mortensen? Skov, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Misericord: hafde Else Moustdatter i Givskov et uægte barn til daab som blev kaldet Anne. Frembaaren af Søren {Nielsen?} Skous hustru {Marie Nielsdatter}. Faddere vare Søren {Nielsen?} Skou, Christen {Mortensen?} Skou og Maren Christensdatter sammesteds.
NOTITS: Moderen skrifter i kirken 15. marts 1716 og udlagde Peder Jensen norden fra til far.


Nr. 1989 1719.06.16 Maren Christensdatter, Givskov. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Christen Christensen en datter født Maren i Givskov rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6148
NOTITS: Maren begravet, "gammel 1 aar 9 uger", 1720 #6148.


Nr. 1990 1719.07.01 Christiane Laurentie Jensdatter Risom, Søndersthoved. FAR: Jens Lauridsen Risom. MOR: Johanne Marie Christiansdatter Cassius.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Kammerraad Jens Lauridsen Risom en datter født Christiane Laurentie Risom i Søndersthoved rekonstrueret fra nogenlunde nøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6146
NOTITS: Karen begravet, "Gl: 1 aar", 1720 #6147.


Nr. 1991 1719.07.23 Karen Pedersdatter, Give By. FAR: Peder Larsen. MOR: ? Peder Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Peder Larsen en datter født Karen i Give By rekonstrueret fra maanedsnøjagtig alder ved begravelse.}
Begravelse nr. 6142
NOTITS: Karen begravet, "Gl: 6 maaneder 3 uger og 3 dage", 1720 #6142.


Nr. 2164 1720.12.27 Anne Jakobsen, Give By. FAR: Jakob Nielsen. MOR: ? Jakob Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Eriksens kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Lars Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Frands Smed, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Hansdatter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Eriksen, Give By, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 3 Nativ: Chr: hafde Jacob Nielsen udi Give en datter til daab og blev kaldet Anne. Frembaaren af Niels Eriksens hustru i Give. Faddere vare Lars Sørensen, Jørgen Sørensen, Frants Smed og Anne Hansdatter alle af Give.


Nr. 2166 1721.01.12 Karen Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Larsen. MOR: ? Jens Larsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Niels Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Niels Boysen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Ullerup
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 p: Epiph: blev Jens Lassen af Ullerup en datter døbt kaldet Karen og frembaaren af Niels Hansens hustru ib: Faddere vare Niels Hansen, Niels Boysen og baade deris hustruer {Niels Hansens kone bærer} af Ullerup.


Nr. 2167 1721.02.09 Kirsten Nielsdatter, Vorslunde. FAR: Niels Clausen. MOR: Johanne Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Pastor Bilhardts kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Lars Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give, Lars Kræmmer nævnes 1720, måske hans kone.
FADDER Nr. 4: Ane Vestergaarde, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Septuag: blev Niels clausens barn i Vorslunde døbt og kaldet Kirsten. Frembaaren af min kone {Pastor Bilhardts kone}. Faddere vare Lars Sørensen og Jørgen Sørensen af Give {By}, Maren {Christensdatter} Kræmmer, Ane Vestergaard i Give.
NOTITS: Moderen død i barselsseng #6152.


Nr. 2170 1721.03.12 Edel Pedersdatter, Give By. FAR: Peder Christensen Hag. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: ? Jordemoder, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsd: p: Dom Reminisc: blev Peder Christensen Haag af Give {By} 2de børn hiemmedøbte og kaldet drengen Gregers og pigen Ædel holdt af Ann Vestergaard og jordemoderen i Give {By}.
Begravelse nr. 6156
NOTITS: Tvilling.


Nr. 2171 1721.03.23 Inger Pedersdatter, Bøllund. FAR: Peder Larsen. MOR: ? Peder Larsens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Pastor Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Nørgaard, Bøllund (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 2: Karen Thomasdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Lars Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Lætare hafde Peder Larsen i Byllund en datter til daab frembaaren af min kone og kaldet Inger. Faddere var Jens {Nielsen} Nørgaard, Karen Thomasdatter ib:, Lars Kræmer og Jørgen {Sørensen} Degn i Give {By}.
Begravelse nr. 6159
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.


Nr. 2172 1721.04.02 Johanne Hansdatter, Give By. FAR: Hans Hansen udlagt, Vilstrup, Haderslev. MOR: Johanne Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter Vestergard, Give By (Vestergard), Give, Jens Sørensen Degns kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdag p: Dom Judic: blev Johanne Nielsdatter af Give en datter døbt og kaldet Johanne. Frembaaren af Jens {Sørensen} Degns hustrue {Anne Nielsdatter Vestergaard} i Give {By}. Faddere vare af Give bye og udlagt til barnefader Hans Hansen af Filstrup {Vilstrup formodet} ved Haderslef.
Begravelse nr. 6171
NOTITS: Begravet 1 år gammel 1722 #6171.


Nr. 2176 1721.06.03 Anne Marie Larsdatter, Nederdonnerup. FAR: Lars Nielsen. MOR: ? Lars Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Pastor Bilhardts kone, Give
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup (Østergaard), Give, *1667c †1733 Nederdonnerup.
FADDER Nr. 2: Villads Villadsen, Mosgaard, Give
FADDER Nr. 3: Johanne Johansdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Søren Degns tjenestepige, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Degn, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 3 Pentec: blev Las Nielsen af Nederdonnerup hans datter døbt og kaldet Anne Marie. Frembaaren af min kone. Faddere vare Christen {Pedersen} Østergaard af Nederdonnerup og Søren {Jensen} Degns pige af Give {By}.


Nr. 2178 1721.08.31 Johanne Christensdatter, Farre. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Møller (jomfru), Bøllund, Give, For stedet se dåb #2184.
FADDER Nr. 1: ? Bilhardts kone, Give
FADDER Nr. 2: Henrik Winther, Hastrup (Hastrup), Thyregod, Var først huslærer på Hastrup, i april 1721 købte han Hastrup på auktion, men undveg før han skulle betale i 1722.
FADDER Nr. 3: Hans Andersen, Hastrup (Hastrup), Thyregod, Forpagter på Hastrup, Thyregod og Nørre Karstoft, Skarrild.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XII p: Trin: hafde Christen Nielsen af Farrøe en datter til kirke frembaaren af Velb: Jomfrue Møllers {af Byllund} og kaldet Johanne. Faddere vare min kone {Bilhardts kone}, Velb: Sig: {Henrik} Vinther til Hastrup og forpagteren sammesteds Sr: Hans Anderen.
NOTITS: Forpagteren Hans Andersen kendes mest fra Nørre Karstoft i Skarrild sogn, han var kun kort på Hastrup herregård. Henrik Winther var kort tid ejer af Hastrup, undveg da han skulle betale (se Ejnar Bjerre's ordner om Hastrup, Give Lokalarkiv). Spørgsmålet er nu, hvordan faderen eller moderen er i familie eller forbindelse med disse usædvanlige herskaber?


Nr. 2179 1721.11.30 Johanne Nielsdatter, Vorslunde. FAR: Niels Clausen. MOR: ? Niels Clausens kone.
BÅREN AF: ? Bilhardts kone, Give
FADDER Nr. 1: Mikkel Christensen Nørgaard, Bøllund (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: ? Lars Sørensen Degns kone, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Jens Sørensen Degns kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Sørensen Degn, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Jens Sørensen Degn, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
S: d: {Dom 1 Advent} hafde Niels Clausen af Vorslunde en datter til daaben frembaaren af min kone kaldet Johanne. Faddere vare Mikkel Nørgaard og Peder Jensen i Byllund, Lars {Sørensen} Degns og Jens {Sørensen} Degns hustruer i Give.
NOTITS: Niels Clausens første kone Johanne Christensdatter begraves 9. febr. 1721, så han må straks have fået næste kone fra et andet sogn, for de får dette barn 9 måneder senere. Mikkel Nørgaards patronym se dåb #2184.


Nr. 2182 1722.01.11 ? Peders/en/datter, Farre. FAR: Peder Bank. MOR: ? Peder Banks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom blev Peder Banck af Farøe en døbt kaldet ? frembaaren ar. faddere vare folk af farøe byes indbyggere.
NOTITS: Indførselt meget ufuldstændig.


Nr. 2184 1722.03.08 Henrica Johanna Mikkelsdatter, Bøllund (Nørgaard). FAR: Mikkel Christensen Nørgaard. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: Ide Birgitte Winther, Rørbæk, Vester, Gift tre dage efter med Johan Jacob Sejer i Vester kirke.
FADDER Nr. 1: Johan Jacob Sejer, Rørbæk, Vester, Capitainleutnant. †1727 Rørbæk, Vester.
FADDER Nr. 2: Henrik Vinter, Hastrup, Thyregod
FADDER Nr. 3: Sophia Charlotte Jensdatter Risom, Søndersthoved, Give, 19, Jomfru Risom.
FADDER Nr. 4: ? Jomfru Møllers, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Oculiblev Michel {Christensen} Nørgaards datter af Byllund døbt og kaldet Henrica Johanna. frembaaren af frue Seyers {Ide Birgitte Winther} paa Rørbeck. Faddere var Capitl: seyer paa Rørbæk, Mons: Henrik Vinter til Hastrup, Jomfru Risom {Sophia Charlotte Jensdatter} paa Syndersthoed og Jomfru Møller i Byllund.
Begravelse nr. 6170
NOTITS: Begravet 11 uger, #6170. Meget fornemme faddere.


Nr. 2188 1722.05.17 ? Frederiksdatter, Givskov. FAR: Frederik Ottesen. MOR: Marie Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Lars Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Jens Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Christen Christensen, Givskov, Give
NÆVNT Nr. 1: ? Christen Christensens kone, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VI p: Pasch: hafde Seig: Frederich Ottesen i Givskov en datter til daab kaldet ?. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By}- Faddere var Lars Sørensen, Jørgen og Jens Sørensen i Give {By}, Christen Christensen og hustrue af Givskov.


Nr. 2189 1722.05.31 Sidsel Jensdatter, Skærhoved. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Christensens kone, Givskov, Give
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Jochen Christoffersen Skærhoved, Skærhoved, Give, I 1725 Jochen Christoffersen.
FADDER Nr. 3: ? Jochen Christoffersens Skærhoveds kone, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 4: Lars Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Jens Mathiesen, Bregnhoved, Give, 18, Mathis Jensens søn
NÆVNT Nr. 1: Mathis Jensen, Bregnhoved, Give, Søn står fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Trinit: hafde Jens Jensen i Skierhoed en datter til daab kaldet Sitzel. Frembaaren af Christen Christensens hustrue i Givskov. Faddere var bemt: Christen Christensen af Givskov, Jochin {Christoffersen} Skierhoed og hustru, Lars Kræmmer af Give {By} og Matthies Jensens søn af Breinhoed.
NOTITS: Christoffersen se #2236, hvor han kaldes Jochum


Nr. 2190 1722.06.07 ?, Nederdonnerup. FAR: Anders Larsen. MOR: ? Anders Larsens kone.
BÅREN AF: ? Lars Jørgensens kone
NÆVNT Nr. 1: Lars Jørgensen, Nederdonnerup, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 p: trin: hafde Anders Lasen af Nederdonnerup en til daab kaldet ?. frembaaren af Las Jørgensens hustrue ib: Faddere vare samtl: af Nederdonnerup bye.


Nr. 2191 1722.09.13 Sidsel Pedersdatter, Bæksgaard. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
BÅREN AF: Else Nielsdatter Christen Madsens kone, Bregnhoved, Give, Christen Madsens kone
NÆVNT Nr. 1: Christen Madsen, Bregnhoved, Give, Konen Else Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsd: p: Dom XV p: trin: hafde Peder Mortensen af Bexgaard en datter til daab kaldet Sidsel. frem baaren af Christen Madsens hustru {Else Nielsdatter} i Breinhoed. Faddere vare af Bexgaard og Oxenbierg.


Nr. 2193 1722.09.20 Mette Pedersdatter, Give By. FAR: Peder Christensen Hag. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Nielsen Wong, Donneruplund, Give, Her kaldet Donnerup, for han bor på Donneruplund.
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: ? Degnen Søren Jensens tjenestepige, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Birte Hag, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Degn, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom XVI p: Trin:} blev Peder {Christensen} Haag i give en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers. Faddere vare Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup, Jørgen {Sørensen} Degn, Degnens {Søren Jensen} pige, Birret Haags.
Begravelse nr. 6350
NOTITS: Begravet 14 år gammel #6350 i 1737 som Birete, men alderen og faderen passer ganske nøjagtigt.


Nr. 2195 1722.10.25 Sidsel Nielsdatter, Vorslunde. FAR: Niels Clausen. MOR: ? Niels Clausens kone (2.).
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts 2. kone
FADDER Nr. 1: Rasmus Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Niels Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Sidsel, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: ? Jens Nielsens kone, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Bøllund, Give, Konen står fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXI p: Trin: hafde Niels Clausen i Vorslunde en datter til daab fembaaren af min kone kaldet Sidsel. faddere vare Rasmus Sørensen i Give, Niels Kræmmer, Sidsel i Byllund og Jens Nielsens hustru ib:
Begravelse nr. 6174
NOTITS: Begravet 8 uger gammel #6174.


Nr. 2196 1722.11.15 Maren Jespersdatter, Hedegaard. FAR: Jesper Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: ? Niels Jensens kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: ? Lars Jensens kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: ? Jens Jensens kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: ? Christen Hansens kone, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen, Hedegaard, Give, Kone bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Jensen, Hedegaard, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Jensen, Hedegaard, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Hansen, Hedegaard, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom XXIV p: Trin:} hafde Jesper Jensen af Hedegaard en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Niels Jensens hustru ib: Faddere vare Søren Jensen, Lars Jensens hustru, Jens Jensen og Christen Hansens hustruer etc: ib:


Nr. 1959 1723.01.27 Navnløs, Bregnhoved. FAR: Anders Pedersen. MOR: Ingeborg Clemmensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Fest: Annunc: Mar: blev Anders Persens navnløs fødte barn jordet.'}
Begravelse nr. 6178
NOTITS: Ikke dødfødt. Fødsel sat 5 dage før begravelsen.


Nr. 2199 1723.02.02 Anne Pedersdatter, Ulkær Mølle. FAR: Peder Hansen Møller. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Anne Margrethe Veberin, Bøllund, Give, Hos mig self, præst Bilhart. Se #2194, præst Bilharts søsters datter.
FADDER Nr. 2: Leonora Marie Elisabeth Kellet, Bøllund, Give, Hos mig self, præst Bilhart. Præst Bilharts søsters datter. Se dåb 4. feb. 1725.
FADDER Nr. 3: Lars Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Jørgen Nielsen Wong, Donneruplund, Give, Her kaldet Donnerup.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest Annunc: Mar: hafde Peder Hansen af Ulkiær Mølle en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Anne Margrethe {Veberin} og Lenora {Veberin?} hos mig {præst Bilhart} self, Lars Kræmmer og Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup.
NOTITS: Hun bliver gift med Peder Jakobsen af Nørskov, Lindeballe, bosat Uhe, Ringive.


Nr. 2200 1723.05.17 Johanne Hermansdatter, Farre Mølle. FAR: Herman Davidsen. MOR: ? Herman Davidsens kone.
BÅREN AF: Cathrine Iversdatter Erritsø, Refstrup, Gadbjerg, Hans Markussens kone. †1764 Fredericia Trin. Hun købte som byfoged Laurids Ammitzbølls enke 1722 Refstrup.
FADDER Nr. 1: ? Fru Bilhart præstekone., Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Lars Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Niels Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Peder Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 6: ? Jens Thyregods kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans Markussen, Refstrup, Gadbjerg, Han var borgmester i Fredericia, blev 1731 (1721?) ifølge TRAP gift med Cathrine Iversdatter Erritzøe, som var enke på Reftrup, men hun ses her som madam Markussen. Han ses i Nygaards sedler 1724 og 1726 af Refstrup. Han solgte 1732 Refstrup og købte herregaarden Rask i Hvirring sogn.
NÆVNT Nr. 2: Jens Thyregod, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 Pentec: blev Farøe Møller {Herman Davidsen} en datter døbt og kaldet Johanne. Frembaaren af Mad: Marchusen {vel Cathrine Iversdatter Erritsø} til Refstrup. Faddere vare min {præst Bilharts} kone, Lars Kræmmer af Give {By}, Jørgen Christensen, Niels Nielsen, Per Christensen og Jens Thyregods hustru, samtl: af Farøe.
NOTITS: Hans Markussen var borgmester i Fredericia, blev 1731 ifølge TRAP gift med Cathrine Iversdatter Erritzøe, som var enke på Reftrup, men hun ses her som madam Markussen. Han ses i Nygaards sedler 1724 og 1726 af Refstrup. Han solgte 1732 Refstrup og købte herregaarden Rask i Hvirring sogn. Cathrine Iversdatter Erritsø var Hans Markussens kone. †1764 Fredericia Trin. Hun købte 1722 Refstrup som byfoged Laurids Ammitzbølls enke. Hun bliver her kaldt madam Markussen.


Nr. 2202 1723.06.06 Anne Larsdatter, Ullerup. FAR: Lars Christensen. MOR: ? Lars Christensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Nielsens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Hans Lassen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Christen Jensens kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Hansen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 3: Christen Jensen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
dom 2 p: trin: hafde Las Christensen i Ullerup en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af Christen Nielsens hustru ib: Faddere var Christen Jensen, Hans Lassen, Niels Hansens hustru og Christen Jensens hustru alle af Ullerup.
Begravelse nr. 6183
NOTITS: Begravet 16 uger #6183.


Nr. 2203 1723.06.13 Maren Christensdatter, Hestlund- Store. FAR: Christen Troelsen. MOR: Johanne Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Jisters?, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Peder Hansens kone
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Trin: hafde Christen Troelsen af Store Hestlund en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Anne [Jisters?] i Ullerup. Faddere vare Ulkiær Møller {Peder Hansen} og hustru {Maren Christensdatter}


Nr. 2205 1723.07.18 Bodil Jakobsdatter, Give By. FAR: Jakob Nielsen. MOR: ? Jakob Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Margrethe Veberin, Bøllund, Give, Præst Bilharts søsters datter.
FADDER Nr. 1: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 2: ? Peder Christensen Hags kone, 1. kone
FADDER Nr. 3: ? Søren Ørnsholts datter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Hag, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Søren Ørnsholt, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VIII p: Trin: blev Jakob Nielsen i Give en datter døbt kaldet Bodel. Frembaaren af forbem: min søsterdatter {Anna Margrethe Veberin}. Faddere vare Maren {Christensdatter} Kræmmers, Per {Christensen} Hags kone og Søren Ørnsholts datter i Give.


Nr. 2207 1723.10.31 Maren Mikkelsdatter, Bøllund (Nørgaard). FAR: Mikkel Christensen Nørgaard. MOR: Karen Thomasdatter.
BÅREN AF: Anne Margrethe Veberin, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Nielsen Wong, Donneruplund, Give, Her kaldet Donnerup.
FADDER Nr. 3: ? Lars Kræmmers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Sidsel Nørgaard, Byllund?, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Kræmmer, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXIII p: Trin: hafde Mickel {Christensen} Nørgaard en datter til kirke kaldet Maren. frembaaren af min søsterdatter Anne Margrethe Veberin. Faddere var Per {Peder Hansen} Møller af Ulkiær Mølle, Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup, Lars Kræmmers hustru og Sidsel Nørgaard.


Nr. 2208 1723.12.01 Marie Elisabet, ?. MOR: ? Hoffman, Mad..
BÅREN AF: Ide Birgitte Winther, Rørbæk, Vester, Fru Capitain Leiutenant Sejer.
FADDER Nr. 1: Johan Jacob Sejer, Rørbæk, Vester
FADDER Nr. 2: Jørgen Nielsen Wong, Donneruplund, Give, Her kaldet Donnerup.
FADDER Nr. 3: Lars Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Anne Margrethe Veberin, Bøllund, Give, Hos præsten Bilhart.
FADDER Nr. 6: ? Lars Kræmmers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 7: ? Jens Sørensen Degns kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Kræmmer, Give By, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Sørensen Degn, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdagen p: Dom 1 Advent blev Mad: Hoffmans datter ved daaben confirmeret kaldet Marie Elizabeth. Frem baaren af Fr: Capitain Lieutenant Seyers {Ide Birgitte Winther} paa Rørbeck. Faddere vare Hr: Capitain Lieutnant {Johan Jacob} Seyer, Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup, Lars Sørensen og Christen Persen i Give, Anne Margrethe veberin hos mig {præst Bilhart}, Lars Kræmmers og Jens degns hustruer i Give.
NOTITS: Mad: Hofmann ikke identificeret. I dåb #2184 var folkene fra Rørbæk ved Michel Christensen Nørgaard i Byllund, men ikke i dåb #2207.


Nr. 2211 1724.01.23 Kirsten Larsdatter, Nederdonnerup. FAR: Lars Nielsen. MOR: ? Lars Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup (Østergaard), Give
FADDER Nr. 2: Fester Sørensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Lars Jørgensens kone, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Andersens tjenestepige, Give
FADDER Nr. 5: Abelone Christensdatter, Donneruplund, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Jørgensen, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Andersen, ?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Epiphan blev Lars Nielsen af Nederdonnerup en datter døbt kaldet Kirsten. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Christen {Pedersen} Østergaard og Fester {Sørensen} af Nederdonnerup. Las Jørgensens hustru ib:, Niels Andersens pige og Abbelone Christensdatter paa Donneruplund.


Nr. 2212 1724.01.30 Mette Jensdatter, Nygaard. FAR: Jens Mortensen. MOR: ? Jens Mortensens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Morten Jensen, Nygaard, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: ? Morten Jensen Nygaards kone (2.), Nygaard, Give, Faderens mor.
FADDER Nr. 3: ? Lars Kræmmers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Johanne Johansdatter, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Kræmmer, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 p: Epiph: blev Jens Mortensen af Nygaard en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af min kone. Faddere vare Morten {Jensen} Nygaard og hustru {2.}, Lars Kræmmers kone af Give {By} og Johanne Johansdatter af Nederdonnerup.


Nr. 2216 1724.05.12 Maren Jensdatter, Hedegaard. FAR: Jens Hansen, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod. MOR: Abelone Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Lars Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: ? Jens Jensens kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Søren Jensen, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Prec: d: 12 May hafde Abbelone Sørensdatter af Hedegaard en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Anne Graversdatter af Hedegaard som udlagde til barnefader Jens Hansen tienendes i Tyregod præstegaard til sidst afvigte Paaske. Fadddere vare Niels og Lars Jensen, Jens Jensens hustru og Søren Jensen samtl: af Hedegaard bye.
Begravelse nr. 6188
NOTITS: Begravet 5 uger gammel 1724, #6188.


Nr. 2217 1724.06.05 Else Jørgensdatter, Farre. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Fer: 2 Pentec blev Jørgen Christensens af Farøe en datter jordet som af Jordemoderen strax efter fødslen belv døbt og kaldet Else og derpaa og døde.
Begravelse nr. 5997
NOTITS: Blev hjemmedøbt af jordemoderen straks efter fødslen døde så.


Nr. 2219 1724.06.25 Karen Jensdatter, Bøllund. FAR: Jens Nielsen. MOR: ? Jens Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Karen Nørgaard, Byllund?, Brande
FADDER Nr. 2: Ane Graversdatter? Hedegaard, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Peder Jensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Niels Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Anne Markusdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dec: 2 p: Trin: blev Jens Nielsen i Byllund en datter døbt kaldet Karen. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Karen Nørgaard, Ane {Graversdatter?} Hedegaard, Per Jensen i Byllund, Niels Kræmmer i Give {By} og Anne Marchusdatter i Byllund.


Nr. 2221 1724.12.26 Anne Marie Christensdatter, Givskov. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: ? Søren Nielsens kone, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Michel Christensen Nørgaard, Bøllund (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 nativ: Chr: hafde Christen Christensen af Givskov en datter til daab kaldet Anne Marie. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Søren Nielsen i Givskov og sin hustru, Michel Christensen {Nørgaard} i Byllund, Maren {Christensdatter} Kræmmers og Ane Vestergaards i Give {By}.


Nr. 2222 1725.02.04 Anne Nielsdatter, Give By. FAR: Niels Eriksen. MOR: ? Niels Eriksens kone.
BÅREN AF: Eleonora Marie Elisabeth Kellet, Bøllund, Give, Hun er præstens søsterdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen? Skærhoved, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 2: Rasmus Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Maren Skov, Give By?, Give, Formodet gift med Christen Skov af Give By, se #2209.
FADDER Nr. 4: ? Mathias Jensens kone, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Mathias Jensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Die: Sexages: hafde Niels Eriksen af Give {By} en datter til daab. Frembaaren af min {søster} datter Eleonora Marie Elizabeth Kellet og kaldet Anne. Faddere vare Jens {Jensen?} Skierhoed, Rasmus {Sørensen} Degn, Maren Skov og Matthias Jensens hustru af Brenhoed.
Begravelse nr. 6341
NOTITS: Begravet godt 11 år gammel 1736 i Give By, #6341.


Nr. 2225 1725.04.02 Birte Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Nielsen. MOR: ? Niels Nielsens kone.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Jørgen Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Herman Davidsen Møller, Farre, Give
FADDER Nr. 3: ? Villads Christensens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Bentsens datter, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Villads Christensen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Bentsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 Pasch: hafde Niels Nielsen af Farøe en datter til daab kaldet Bierte. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Jørgen Christensen, Herman {Davidsen} Møller, Villas Christensens hustru og Niels Bentsens datter alle af Farøe bye.


Nr. 2227 1725.04.27 Maren Mathisdatter, Bregnhoved. FAR: Mathias Jensen. MOR: ? Mathias Jensens kone (3.).
BÅREN AF: Maren Mathisdatter, Give By, Give, Faderens datter, ikke set født 1700 - 10, derefter ingen kirkebog 1710 - 20. Efter dødsalder født 1701c, men her sat til 1699c fordi kirkebogen er godt ført i 1700 og 1701.
FADDER Nr. 1: Jens Mathiesen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Søren Johansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: ? Jens Degns tjenestepige, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Jensens søn, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Degn, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: Prec: hafde Matthies Jensen af Breinhoed en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af hans datter Maren Matthisdatter udi Give. Faddere vare Jens Matthisen, Søren Johansen af Breinhoed, Jens {Sørensen} Degns pige af Give {By} og Niels Jensens søn af Hedegaard.


Nr. 2228 1725.04.27 Maren Jensdatter, Farre. FAR: Jens Pedersen Thyregod. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Mads Larsens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Anders Jepsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: Niels Bødker, Sillesthoved?, Give
NÆVNT Nr. 1: Mads Larsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: die {Fer: Prec:} hafde Jens {Pedersen} Tyregod en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Mads Larsens hustrue af Farøe. Faddere vare Christen {Nielsen} Sillesthoed, Jørgen {Christensen?} Banck af Farøe, Anders {Jepsen} Sillesthoed og Niels Bøcker{?} ib:
Begravelse nr. 6198
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel 1725, #6198.


Nr. 2229 1725.04.29 Anne Marie Pedersdatter, Bæksgaard. FAR: Peder Mortensen. MOR: ? Peder Mortensens kone.
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 1: Mads Bæksgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Else Nielsdatter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Morten Jensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: ? Niels Jensens kone, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Madsen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom IV p: Pasch: hafde Peder Mortensen af Bexgaard en datter til daaben kaldet Anne Marie. Frembaaren af Christen Madsens hustru {Else Nielsdatter} i Breinhoed. faddere vare Mads Bexgaard, Else Nielsdatter ib: Morten Jensen ib:, Niels Jensens hustru af Hedegaard.


Nr. 2231 1725.05.13 Ingeborg Andersdatter, Bregnhoved. FAR: Anders Pedersen Bregnhoved. MOR: ? Anders Pedersens kone (2.).
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Christen Madsens kone
FADDER Nr. 1: ? Frands Smeds kone, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Johanne Mathisdatter, Give By, Give, 18, vel ved søster Maren Mathisdatter gift med Niels Sørensen i Give By.
FADDER Nr. 3: Morten Jensen Bæksgard, Bæksgard, Give
FADDER Nr. 4: Mathias Jensen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Madsen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 2: Frands Smed, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom VI p: Pasch: hafde Anders {Pedersen} Breinhoed en datter til daab kaldet Ingeborg. Frembaaren af Christen Madsens hustru {Else Nielsdatter} sammesteds. Faddere vare Frands Smids hustru af Give {By}, Johanne Matthisdatter ib:, Morten {Jensen} Bexgaard og Matthis Jensen i Breinhoed.
Begravelse nr. 6212
NOTITS: Begravet 1726 1 år #6212. Opnævnt efter 1. kone død året før.


Nr. 2235 1725.07.29 Karen Christensdatter, Farre. FAR: Christen Nielsen. MOR: ? Christen Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Jørgen Banks kone
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: ? Villads Christensens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Herman Davidsen Møller, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 4: Christen Skov, ?, Give
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Bank, Farre, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Villads Christensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom IX p: Trin: hafde Christen Nielsen af farøe en datter til daaben kaldet Karen. Frembaaren af Jørgen Banckis kone ib: Faddere vare Niels Nielsen, Villas Christensens hustru af Farøe, Møller Herman Davidsen ib:, Christen Skov etc:


Nr. 2236 1725.08.19 Mette Jensdatter, Skærhoved. FAR: Jens Jensen. MOR: ? Jens Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Mathisdatter, Give By, Give, Gift med Niels Sørensen.
FADDER Nr. 1: Søren Skov, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Christen Skov, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Niels Nørgaard, Give By (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 4: Johanne Mathisdatter, Give By, Give, Original: Maren, men hun bærer, så dette må være søsteren Johanne, der tjener ved hende, se tre måneder før #2231 og #2232.
FADDER Nr. 5: ? Jochen Christoffersens kone, Skærhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Jochen Christoffersen, Skærhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XII p: Trin: hafde Jens Jensen i Skierhoed en datter til daaben kaldet Mette . Frembaaren af Maren Matthisdatter i Give. Faddere vare Søren og Christen Skov, Niels Nørgaard, Maren {formodet fejl for Johanne} Matthisdatter udi Give og Jochin Christophersens hustru i Skierhoed.
Begravelse nr. 6199
NOTITS: Begravet 10 uger gammel 1725, #6199.


Nr. 2239 1725.10.21 Edel Pedersdatter, Give By. FAR: Peder Christensen Hag. MOR: ? Peder Christensen Hags kone.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Christen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Lars Jensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Sørensdatter, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXI p: Trin: hafde Peder Christensen Haag i Give {By} en datter til daaben frembaaren af sin {faderens} søster Kirsten Christensdatter i Give {By} og kaldet Ædel. Faddere vare Christen Hag, Lars Jensen og Anne Vestergaard i Give {By} item Kirsten Sørensdatter af Givskov.


Nr. 2241 1725.12.02 Sidsel Rasmusdatter, Nederdonnerup. FAR: Rasmus Smed. MOR: ? Rasmus Smeds kone.
BÅREN AF: ? Christian Vævers datter, ?, Skodborghus? i Give eller ved Vejen og Kongeåen?
FADDER Nr. 1: Søren Rytter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Lars Jørgensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Mortensdatter Morten Jensen Bæksgaards datter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Anne Marie Nielsdatter, Bæksgaard, Give, 21, kunne evt. være Else Nielsdatter, 17. Niels Mortensens datter.
NÆVNT Nr. 1: Morten Jensen Bæksgaard, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Mortensen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 Advent hafde Rasmus Smked af Nederdonnerup en datter til daab kaldet Sidsel. Frembaaren af Christian Væveres datter [Skod]borghuus. Faddere vare Søren Rytter af Nederdonnerup, Las Jørgensen ib: og Morten {Jensen} Bæksgaards datter og Niels Mortensens datter {21, Anne Marie Nielsdatter, evt. Else 17} i Bexgaard.


Nr. 2244 1726.03.24 Kirsten Nielsdatter, Ullerup. FAR: Niels Hansen. MOR: Johanne Frandsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 1: Peder Larsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Jens Larsens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Ullerup, Give, Niels Boysens datter
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
NÆVNT Nr. 2: Jens Larsen, Ullerup, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Boysen, Ullerup, Give, Datter Anne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Ocul: hafde Niels Hansen af Ullerup en datter til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Peder {Hansen} Møllers hustru {Maren Christensdatter} af Ulkiær Mølle. Faddere vare Peder Lassen, Christen Nielsen, Jens Lassens hustrue og Niels Boysens datter Anne {Nielsdatter} samtlige af Ullerup bye.


Nr. 2247 1726.05.12 Anne Marie Andersdatter, Farre. FAR: Anders Pedersen. MOR: ? Anders Pedersens kone.
BÅREN AF: ? Villads Christensens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Villads Christensen, Farre, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Jubilat: hafde Hyrden af Farøe Anders Pedersen en datter til daab kaldet Anne Marie. Frembaaren af Villads Christensens hustru i Farøe. Faddere vare samtlige af Farøe bye.
Begravelse nr. 6214
NOTITS: Begravet 8 uger gammel i 1726, #6214.


Nr. 2249 1726.10.27 Anne Nielsdatter, Bregnhoved. FAR: Niels Hansen, ?, ?. MOR: Dorte Mickelsdatter.
BÅREN AF: ? Johan Sørensens kone (1.), Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XIX p: Trin: havde Dorthe Michelsdatter af Breinhoed et uægte barn til daab kaldet Anne. Frembaaren af Johan Sørensens hustru udi Breinhoed og blev til fader udlagd en karl sønderud ved navn Niels Hansen. Læst og forevist udi retten paa Schougaards birketing fredagen d: 20 May 1746.
Begravelse nr. 6222
NOTITS: Fik 1719 første uægte barn Hans Pedersen, også i Bregnhoved. Skovgaards birketing er i Kollerup sogn, Tørrild herred, men 1746 er 20 år efter fødslen.


Nr. 2251 1727.04.02 Johanne Andersdatter, Bregnhoved. FAR: Anders Pedersen Bregnhoved. MOR: ? Anders Pedersens 2. kone.
BÅREN AF: Anne Midtgaard, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 1: Søren Johansen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Else Nielsdatter, Bæksgaard, Give, 19, Niels Mortensens datter.
FADDER Nr. 3: Mathias Jensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdag p: Dom Jud: som var d: 2 Apr: hafde Anders {Pedersen} Breinhoed en datter til daab kaldet Johanne. Frembaaren af Anne Mitgaard i Hedegaard. Faddere vare Søren Johansen af Hedegaard, Else Nielsdatter af Bexgaard, Mathies Jensen i Breinhoed.
NOTITS: Else Nielsdatter, 19, er Niels Mortensens datter i Bregnhoved.


Nr. 2252 1727.04.10 Margrethe Jepsdatter, Hestlund- Store. FAR: Jep Andersen, Bramdrup, Ødis. MOR: Margrethe Kjeldsdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Hestlund- Store, Give, Niels Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Johanne Pedersdatter, Hestlund- Store, Give, Gift med Christen Troelsen.
FADDER Nr. 2: Karen Hermansdatter, Bregnhoved, Give, Formodet datter af Møller i Farre Mølle Herman Davidsen. Ikke set født i Give.
FADDER Nr. 3: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Gift med Peder Hansen Møller.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen, Hestlund- Store, Give
NÆVNT Nr. 2: Christen Troelsen, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Virid: hafde Margrethe Kieldsdatter af Store Hestlund et uægte pigebarn til daaben kaldet Margrethe. frembaaren af Niels Andersens hustru i Store Hestlund og udlagde en ungkarl til barnefader navnlig [Jep] Andersen i Ødis Bramdrup synden Colding. Faddere vare Christen Troelsens hustru {Johanne Pedersdatter} i Store Hestlund, Karen Hermansdatter i Breinhoed, Per {Peder Hansen} Møller og sin hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle.
NOTITS: Moderen Margrethe Kjeldsdatter døde en uge efter dåben #6224. Hun er født 1703 i Nederdonnerup #2034, datter af Kjeld Poulsen.


Nr. 2253 1727.05.11 Maren Nielsdatter, Nygaard. FAR: Jens Mortensen. MOR: ? Jens Mortensens kone.
BÅREN AF: ? Morten Jensen Nygaards kone (2.), Nygaard, Give, Faderens stedmor.
FADDER Nr. 1: Morten Jensen Nygaard, Nygaard, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Kirsten Mortensdatter, Nygaard, Give, 24, kunne også være Mette, 18.
FADDER Nr. 3: Oluf Steffensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Niels Boysen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom IV p: Pasch: hafde Jens Mortensen i Nygaard en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Morten {Jensen} Nygaards hustru. Faddere vare Morten Jensen {Nygaard}, Oluf Steffensen i Give {By} og Niels Boysen i Ullerup.


Nr. 2255 1727.06.22 Else Christensdatter, Hestlund- Store. FAR: Christen Troelsen. MOR: Johanne Pedersdatter, Hestlund- Store, Give.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Hestlund- Store, Give, Niels Andersens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Andersen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Anne Marie Troelsdatter, Hestlund- Store, Give, Formodet søster til faderen.
FADDER Nr. 3: Inger Nielsdatter, Hestlund- Lille, Give, Søren Sørensen Lille Hestlunds kone
FADDER Nr. 4: Margrethe Christensdatter, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Hestlund- Lille, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom II p: Trin: hafde Christen Troelsen af Store Hestlund en datter til daab kaldet Else. Frembaaren af Niels Andersens hustru {Marie Pedersdatter} i Store Hestlund. Faddere vare Niels Andersen og Anne Marie Troelsdatter af Store Hestlund, Søren {Sørensen} Lille Hestlunds hustru {Inger Nielsdatter} og Magrethe Christensdatter af Byllund.


Nr. 2258 1727.08.10 Anne Madsdatter, Bæksgaard. FAR: Mads Christensen. MOR: Mette? Nielsdatter Boysen.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Sejrup, Thyregod, Moderens søster i Sejrup. Se Ejnar Bjerre: Thyregod Gaardhistorie under Sejrup. Gift 1. gang 1726 i Give med Anders Andersen af Sejrup, 2. gang 1730 med Peder Christensen Aagaard i Sejrup.
FADDER Nr. 1: Niels Boysen, Ullerup, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: ? Niels Boysens kone, Ullerup, Give, Moderens mor
FADDER Nr. 3: ? Nielsdatter Boysen, Ullerup, Give, Datter af Niels Boysen.
FADDER Nr. 4: Vested Nielsen?, Thyregod By?, Thyregod
FADDER Nr. 5: Maren? Christensdatter?, Thyregod By?, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom IX p: Trin: hafde Mads Christensen i Bexgaard en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af sin kones søster {Anne Nielsdatter} i Sejrup {Thyregod}. Faddere vare Niels Boysen og hustru og datter i Ullerup, Visted {Nielsen?} i Tyregod og hustru {Maren Christensdatter}.
NOTITS: Vested Nielsen gift 1722 i Give med Maren Christensdatter af Bæksgaard, Maren er vel en søster til faderen. Niels Boysen er søn af Christen Boysen og Anne Nielsdatter i Ullerup.


Nr. 2262 1727.10.12 Lene Sørensdatter, Nederdonnerup. FAR: Søren Christensen. MOR: ? Søren Christensens kone.
BÅREN AF: Margrethe N., Donneruplund, Give
FADDER Nr. 1: Oluf Villladsen, Donneruplund, Give, Må være tjenestekarl.
FADDER Nr. 2: Fester Sørensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Østergaard, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdag p: dom XVIII p: Trin: hafde Søren Christensen af Nederdonnerup en datter til daab kaldet Leene. Frembaaren af en pige paa donneruplund navnlig Margrethe N: Faddere var Oluf Villadsen paa Donneruplund, Fester og Christen Østergaard i Nederdonnerup, Anne Vestergaard i Hedegaard.
NOTITS: Lene Sørensdatter *1670 †1730 Nederdonnerup må være en bedstemor til barnet.


Nr. 2263 1727.12.14 Johanne Nielsdatter, Sillesthoved. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Lindet, Vester, Formodet søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Niels Larsen, Lindet, Vester, Konen Maren Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Skovsbøl, Vester
FADDER Nr. 3: Marike Pedersdatter, Hestlund- Store, Give, Se #2305.
FADDER Nr. 4: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Gift med Peder Hansen Møller.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 Adv: hafde Niels Persen af Sillesthoed en datter til daab kaldet Johanne. Frembaaren af Niels Larsen hustru {Maren Pedersdatter} i Lindet {Vester sogn}. Faddere vare Niels Larsen Lindet {Vester}, Jens Jensen i Skovsbøl {Vester} Marike i Store Hestlund, Peder {Hansen} Møller og hustru {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle.


Nr. 2264 1728.02.11 Else Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Larsen. MOR: ? Jens Larsens kone.
BÅREN AF: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Niels Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Peder Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Peder Hansens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Christen Larsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: ? Christen Larsens kone, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Grat: Act: d: 11 Febr: hafde Jens Lassen af Ullerup en datter til daab kaldet Elsa. frembaren af Niels Hansens hustru ib: Faddere vare Niels Hansen, Peder Hansen, Christen Lassen og deris hustruer ib:
Begravelse nr. 6237
NOTITS: Begravet 1728 4 måneder gammel, #6237.


Nr. 2265 1728.03.14 ? Jensdatter, Give By. FAR: Jens Bæch. MOR: ? Jens Bæchs kone.
BÅREN AF: Anne? Nielsdatter?, Give By, Give, Jens Sørensen Degns kone. Gift 1703 Give.
FADDER Nr. 1: Jørgen Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Margrethe Villadsdatter, Give By, Give, Niels Nielsen Dørkens kone.
FADDER Nr. 4: Margrethe Frandsdatter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Sørensen Degn, Give By, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Nielsen Dørken, Give By, Give
NÆVNT Nr. 3: Frands Smed, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom hafde Jens Bæch i Give {By} en datter til daab kaldet ?. Frembaaren af Jens {Sørensen} Degns hustru {?Anne Nielsdatter} ib: Faddere vare Jørgen {Sørensen} Degn, Christen Persen, Niels {Nielsen} Dyrkens {Dørken, i Thyregod} hustru {Margrethe Villadsdatter} og Frans Smeds datter {Margrethe Frandsdatter} samtlige af Give Bye.
NOTITS: Ikke set død i Give.


Nr. 2266 1728.03.14 Kirsten Nielsdatter, Vorslunde. FAR: Niels Clausen. MOR: ? Niels Clausens kone (2.).
BÅREN AF: Anne Midtgaard, Hedegaard (Midtgaard), Give
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Karen Mortensdatter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Søren Johansen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Hedegaard, Give, Gift med Jesper Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Jesper Jensen, Hedegaard, Give, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Judic: hafde Niels Clausen af Vorslunde en datter til daab kaldet Kirsten. Frembaaren af Anne Mitgaards i Hedegaard. Faddere vare Lars Jensen af Hedegaard, Karen Mortensdatter af Bexgaard, Søren Johansen og Jesper Jensens hustru {Kirsten Christensdatter} af Hedegaard.


Nr. 2267 1728.03.21 Maren Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Jensen. MOR: Abelone Villadsdatter.
BÅREN AF: ? Villads Christensens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: ? Nielsdatter Niels Bentsens datter, Farre, Give
FADDER Nr. 2: ? Christen Nielsens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Dørken, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Abelone Christensdatter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Bentsen, Farre, Give, .
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give, .
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Palmar: hafde Abbelone Villasdatter af Farøe en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Villads Christensens hustru ib: Faddere vare Niels Bentsens datter, Christen Nielsens hustru, Niels Dyrken {Jensen Dørken} og hustru {Abelone Christensdatter}.
NOTITS: Barnet kaldes ikke uægte, men der er heller ingen far angivet. Men moderen blev gift med Niels Jensen i 1722, #8071


Nr. 2268 1728.04.11 Maren Christensdatter Donnerup, Givskov. FAR: Christen Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Hesselbjerre, Thyregod, Gift med Morten Christensen.
FADDER Nr. 1: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Rasmus Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen Bank, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Marie Christensdatter, Givskov, Give, Gift med Søren Nielsen Bank, måske søster til Christen Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Christensen, Hesselbjerre, Thyregod, Konen bærer. Han er født i Givskov. Måske bror til Christen Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom II p: Pasch: hafde Christen Christensen af Givskov en datter til daab kaldet {Maren}. Frembaaren af Morten {Christensen} i Hesselbjerre {Thyregod} hans hustru {Sidsel Christensdatter}. Faddere vare Maren {Christensdatter} Kræmmers, Rasmus {Sørensen} Degn i Give, Søren {Nielsen Bank} og hustru {Marie Christensdatter} af Givskov etc:
Vielse nr. 8232
Begravelse nr. 6996
NOTITS: Barnets navn udeladt i inddragelsen, identificeret af Mona Skov Jensen (tak til, i følge skifte efter hendes søster), moderens navn ligeså. Barnet bliver senere kaldet Maren Christensdatter Donnerup. Mona Skov Jensen: "Maren Christensd. Donrups mor, Maren Christensdatter var første gang gift med Frands Jensen i Givskov og de er forældre til Kirsten Frandsdatter hvis anden mand er Peder Poder. Det vil sige at Maren Chistensdatter Donrup er moster til Anne Olufsdatter der er Christen Pedersen Donnerups anden hustru. Anne Oufsdatter er jo datter af Kirsten Frandsdatter og Oluf Steffensen."


Nr. 2273 1728.07.25 Maren Pedersdatter, Ullerup. FAR: Peder Larsen. MOR: ? Peder Larsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Larsens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Jens Lassen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Villadsdatter, Mosgaard, Give, Villads Thomsens datter.
FADDER Nr. 4: Kirsten Mortensdatter, Nygaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Larsen, Ullerup, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Hansen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 3: Villads Thomsen Mosgaard, Mosgaard, Give, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Morten Jensen Nygaard, Nygaard, Give, Datter Kirsten? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
DomIX p: Trin: hafde Per Lassen i Ullerup en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Christen Lassens hustru ib: Faddere vare Jens Lassen, Niels Hansens hustru ib:, Villads {Thomsen} Mosgaards datter og Morten {Jensen} Nygaards datter {Kirsten Mortensdatter}.
Begravelse nr. 6284
NOTITS: Begravet som Kirsten, men er døbt Maren. 3 aar i 1732, #6284.


Nr. 2274 1728.09.12 Anne Mikkelsdatter, Sillesthoved. FAR: Mikkel Frandsen. MOR: ? Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Hjortsvang, Linnerup
FADDER Nr. 1: Anders Jepsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Hjortsvang, Linnerup
FADDER Nr. 3: Marike Pedersdatter, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVI p: trin: hafde Michel Frandtzen af Sillesthoed en datter i kirke til daabens confirmation kaldet Anne. frembaaren af hans konis søster Karen Nielsdatter i Hiortzvang {Linnerup sogn}. Faddere vare Anders {Jepsen} Sillesthoed, Jens Andersen af Hiortsvang {Linnerup}, Marike i Store Hestlund og Anne Vestergaard i Give {By}.


Nr. 2275 1728.09.19 Else Nielsdatter, Give By. FAR: Niels Nielsen Dørken. MOR: Margrethe Villadsdatter.
BÅREN AF: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 1: Villads Thomsen Mosgaard, Mosgaard, Give, Villads Thomsen er moderens far.
FADDER Nr. 2: ? Villadsdatter, Mosgaard, Give
FADDER Nr. 3: Rasmus Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Jens Sørensen Degn, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XVII p: Trin: hafde forbemeldte Niels {Nielsen} Dyrken {Dørken} et barn til daab hvorefter hans hustru Margrethe Villadsdatter døde i barselsseng kaldet Elsa. Frembaaren af Anne Vestergaard i Give {By}. Faddere vare Villads {Thomsen} Mosgaard og datter, Rasmus {Sørensen} Degn, Jens {Sørensen} Degn af Give {By}.
NOTITS: Niels Nielsen af Dørken Thyregod og Margrethe Villadsdatter af Store Mosgaard gift i Give kirke, #8089. Hun dør i barselsseng ved dette første barn, #6238. Siden Villads har en datter med må det være moderens fader Villads Thomsen ikke broderen Villads Villadsen.


Nr. 2276 1728.10.31 Karen Nielsdatter, Give By. FAR: Niels Sørensen. MOR: Maren Mathiasdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XXIII p: Trin: hafde Niels Sørensen i Give {By} en datter til daab kaldet Karen. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmer i Give {By}. Faddere vare samtlige af Give bye folck.
Begravelse nr. 6272
NOTITS: Begravet sammen med moderen Maren Mathiasdatter i hendes arme 3 år gammel 1731, #6272.


Nr. 2277 1729.02.13 Gertrud Nielsdatter, Sillesthoved. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Gertrud Jensdatter, Skovsbøl, Vester, Jens Jensens kone. Se #2263 for Jensen.
FADDER Nr. 1: Anders Jepsen Sillesthoved, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 3: Jens Vestergaard, Give, Jens Pedersen Vestergaard nævnt 1705 - 06 i Nederdonnerup, tidsafstand lang.
FADDER Nr. 4: Maren Christendatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 5: ? Niels Thygesens kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Skovsbøl, Vester, Se #2263 for Jensen.
NÆVNT Nr. 2: Niels Thygesen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Septuages: blev Niels Persen {Pedersen} af Sillesthoed hans datters daab confirmeret hvis navn var Giertrud. Frembaaren af Jens {Jensen} Skovsbøls hustru {Gertrud Jensdatter, Skovsbøl, Vester}. Faddere vare Anders {Jepsen} Sillesthoed, Per {Peder Hansen} Møller {Ulkær Mølle}, Jens Vestergaard {Nederdonnerup?}, Maren {Christensdatter} Kræmmers i Give {By} og Niels Thygesens hustru ib:
Begravelse nr. 6244
NOTITS: Begravet 1729 14 uger gammel, #6244. For Jensen i Jens Skovsbøl se #2263.


Nr. 2278 1729.03.06 Engel Andersdatter, Sillesthoved. FAR: Anders Jepsen. MOR: ? Anders Jepsens kone.
BÅREN AF: Leonora Kellet, Bøllund, Give, Præsten Bilhart skriver "min datter", skulle være steddatter.
FADDER Nr. 1: Barbara Christensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Johanne Sørensdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Niels Andersen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 4: Oluf Villadsen, Mosgaard- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Invocav: hafde Anders {Jepsen} Sillesthoed en datter til daab kaldet Engel. Frembaaren af min datter {steddatter} Leonora Kellet. Faddere vare Barbara Christensdatter af Give {By}, Johanne Sørensdatter i Byllund, Niels Andersen af Store Hestlund og Oluf Villadsen af Store Mosgaard.
NOTITS: Død 1760 Sillesthoved.


Nr. 2280 1729.03.20 Maren Andersdatter, Bregnhoved. FAR: Anders Pedersen Bregnhoved. MOR: ? Anders Pedersens 2. kone.
BÅREN AF: Anne Graversdatter, Hedegaard (Overgaard), Give, Gift 1726 med Søren Johansen af Bregnhoved. #8082.
FADDER Nr. 1: Lars Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Kirsten Christensdatter, Hedegaard, Give, Gift 1730 af Give By, hvor hun vel er født, med Christen Nielsen i Hedegaard.
FADDER Nr. 3: ? Jens Øgelunds kone, Øgelund, Give
FADDER Nr. 4: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Johansen, Hedegaard (Overgaard), Give
NÆVNT Nr. 2: Jens Øgelund, Øgelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Ocul: hafde Anders {Pedersen} Breinhoed en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Søren Johansens hustru {Anne Graversdatter} i Hedegaard. Faddere vare Lars Jensen {Hedegaard}, Kirsten Christensdatter i Hedegaard, Jens Øgelunds hustru og Johan Sørensen i Breinhoed.
Begravelse nr. 6418
NOTITS: Begravet 1741 12 aar, #6418.


Nr. 2286 1729.09.04 Anne Christensdatter, Bregnhoved. FAR: Christen Nielsen Sillesthoved. MOR: Mette Madsdatter.
BÅREN AF: ? Knud Sørensens kone, ?, Give
FADDER Nr. 1: Mads Nørskov, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Kirsten Frandsdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Maren Madsdatter?, Silleshoved, Give, Niels Pedersens kone hedder Maren Madsdatter i Sillesthoved.
NÆVNT Nr. 1: Knud Sørensen, ?, Give, Konen bærer. Hverken konen eller ham identificeret heller ikke sted.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: die {Dom XII p: Trin:} hafde Christen {Nielsen} Sillesthoed af Breinhoed en datter til daab frembaaren af Knud Sørensens hustru og kaldet Anne. Faddere vare Mads Nørskov og Jørgen Christensen af Farøe, Kisten Frantsdatter af Givskov og Maren {Madsdatter?} af Sillesthoved.
NOTITS: Christen Nielsen Sillesthoed boede 1724 - 28 i Sillesthoved, flyttede saa til Bregnhoved, hvor han er her, senere 1734 til Farre.


Nr. 2287 1729.09.11 Anne Sørensdatter, Hedegaard. FAR: Søren Jensen. MOR: ? Søren Jensens kone.
BÅREN AF: ? Niels Tromborgs kone, Tromborg, Give
FADDER Nr. 1: Niels Tromborg, Tromborg, Give, Står fadder og konen bærer.
FADDER Nr. 2: Lars Jensen? Hedegaard, Hedegaard, Give, Denne Lars *1682c †1733 Hedegaard.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 5: Kirsten Frandsdatter, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XIII p: Trin: hafde Søren Jensen af Hedegaard en datter til daaben kaldet Anne. Frembaaren af Niels Tromborgs hustru. Faddere vare Niels Tromborg, Lars {Jensen?} Hedegaard, Maren {Christensdatter} Kræmmers, Anne Vestergaard i Give og Kirsten Frantsdatter i Givskov.
Begravelse nr. 6265
NOTITS: Begravet 16 måneder gammel 1731, #6265


Nr. 2288 1729.09.25 Johanne Hansdatter, Hedegaard. FAR: Hans Frederich, Svendborg. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Øgelunds kone, Øgelund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom XV p: Trin: hafde Christen Hansens datter af Hedegaard ved navn Maren Christensdatter et uægte barn til daaben kaldet Johanne. Frembaaren af Jens Øgelunds hustru. til barnefader blev udlagt en Kramboe svend i Svenborg hvor hun sidst tiente, som kom rejsende til byen ved navn Hans Frederich.
NOTITS: Hun er gift før 1727 med Laurids Sørensen i Nebel, Vorbasse men forlod ham ved høbjergningstid ca. 4 år før januar 1731. Han går to gange for Koldinghus Birketing mod hende.

LINK: Se Johannes Lind: Koldinghus Birks Tingbøger.


Nr. 2290 1729.11.01 Anne Marie Jørgensdatter, Farre. FAR: Jørgen Christensen. MOR: ? Jørgen Christensens kone.
BÅREN AF: Marike Pedersdatter, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 1: Niels Andersen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Sørensdatter, Givskov, Give, 26, datter af Søren Nielsen Bank i Givskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Oium{udskrift?} Sanct: hafde Jørgen Christensen i Farøe en datter til daaben kaldet Anne Marie. Frembaaren af Marike i Store Hestlund. Faddere vare Niels Andersen i Store Hestlund, Christen Christensen af Givskov, Anne Vestergaards i Give {By} og Kirsten Sørensdatter {26} af Givskov.


Nr. 2295 1730.03.10 Karen Jørgensdatter, Donneruplund. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Faderens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer 2 Pasch: blev Jørgen Nielsen paa Donneruplund en datter inddøbt for svagheds skyld kaldet Karen. Holden af faderens moder i Vonge Bodel Andersdatter, som {datteren Karen} døde dag efter.
Begravelse nr. 6253
NOTITS: Begravet 1 dag gammel #6253. Hjemmedøbt (inddøbt for svagheds skyld). Formodentlig opkaldt efter moderens mor, der endnu i 1755 lever i Give By.


Nr. 2297 1730.04.30 Sidsel Nielsdatter, Vorslunde. FAR: Niels Clausen. MOR: ? Niels Clausens kone (2.).
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: ? Peder Poulsens kone, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 2: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Niels Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Niels Christensen Hag, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Poulsen, Vorslunde, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Pasch: hafde Niels Clausen af Vorslunde en datter til daab kaldet Sidsel. Frembaaren af min {Præst Bilharts} kone. Faddere vare Per Poulsens hustru i Vorslunde, Anne Vestergaard i Give {By}, Niels Kræmmer ib: og Niels {Christensen} Hag ib:
NOTITS: Niels Christensen Hag fra vielsen 1727 #8094 med Inge Christensdatter i Give By.


Nr. 2298 1730.05.18 Kirsten Hansdatter, Sillesthoved. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Sillesthoved, Give, Niels Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Pedersen, Sillesthoved, Give, Konen Maren Madsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: die {Fest Asc: Chr:} hafde Hans Christensen af Sillesthoed en datter til daab kaldetKirsten. Frembaaren af Niels Persens hustru {Maren Madsdatter} i Sillesthoed. Faddere vare af Sillesthoed og Store Hestlundgaard.
Begravelse nr. 6258
NOTITS: Begravet 12 uger, #6258.


Nr. 2299 1730.05.29 ? Niels/en/datter, Farre. FAR: Niels Nielsen Gravel. MOR: ? Niels Nielsen Gravels kone.
BÅREN AF: Maren Hermansen Davidsen, Farre Mølle, Give, Datter af Herman Davidsen, Mølleren.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 Pent: hafde Niels Gravl af Farøe en til daab kaldet ?. Frembaaren af Farøe Møllerdatter Maren Davidsdatter {skal være: Hermansdatter Davidsen}. Faddere vare af Farøe byes beboere.
NOTITS: Der mangler køn og navn i kirkebogen.


Nr. 2304 1730.11.05 Karen Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Larsen. MOR: ? Jens Larsens kone.
BÅREN AF: ? Lars Christensen Vestergaards kone, Ullerup (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 1: Palle Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: ? Christensen, Ullerup, Give, Christen Egsgaards søn
FADDER Nr. 3: ? Peder Larsens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Ullerup, Give, Niels Boysens datter
FADDER Nr. 5: ? Niels Hansens kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Christensen Vestergaard, Ullerup (Vestergaard), Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Egsgaard, Ullerup, Give, Nævnt baade 1724 og 1730 i Ullerup, navnet Egsgaard formodentlig fra Ringive sogn.
NÆVNT Nr. 3: Peder Larsen, Ullerup, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Boysen, Ullerup, Give, Datter Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 5: Niels Hansen, Ullerup, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 22 p: Trin: blev Jens Lassen af Ullerup en datter døbt kaldet Karen. Frembaaren af Las {Christensen} Vestergaards hustru af ib: Fadder vare Palle Christensen, Christen Eegsgaards søn, Per Lassens hustru, Niels Boysens datter Kirsten {Nielsdatter} og Niels Hansens hustru samtlige af Ullerup bye.


Nr. 2306 1731.02.11 Anne Christensdatter, Farre. FAR: Christen Pedersen, Fredericia. MOR: ? Christen Pedersens kone.
BÅREN AF: Marie, Farre, Give, Moderens mors søster.
FADDER Nr. 1: Peder Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 2: ? Pedersen, Farre, Give, Søn af Peder Bank.
FADDER Nr. 3: ? Andersen, Farre, Give, Søn af Anders Bank.
FADDER Nr. 4: Kirsten Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Maren Hermansdatter, Farre Mølle, Give
NÆVNT Nr. 1: Anders Bank, Farre, Give, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Invocav: hafde en Soldat af Fridericia navnlig Christen Pedersen som hafde sin søn {? måske snarere datter} hos Ryterkone i Farøe navnlig Anne Marie, der er hendes moder en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af barnets moders søster Marie ib: Faddere vare Per Bank og sin søn, Anders Bankis søn, Kirsten Bankis og Maren Hermansdatter.
NOTITS: Anders Bank *1675c †1733 Farre er gift med Maren Pedersdatter. Her har præsten mærket, at det er Maren Hermansdatter ikke Davidsdatter, som han brugte før, datter af mølleren Herman Davidsen i Farre Mølle.


Nr. 2307 1731.03.25 Anne Marie Nielsdatter, Hestlund- Store. FAR: Niels Andersen. MOR: Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Meier, Bøllund, Give, Adjunkt præst Bilhardts kone
FADDER Nr. 1: Lene Margrethe Grønbech, Byllund?, Give, Var 1720 på Hastrup herregård i Thyregod, i kirkebogen. Sept. 1727 i Byllund, se #2261.
FADDER Nr. 2: Leonora Kellet, Bøllund, Give, Præsts Bilharts steddatter så at sige, datter af præstens kones søster.
FADDER Nr. 3: Jens Hyldesløf, Hestlund- Store
FADDER Nr. 4: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 5: Søren Sørensen, Hestlund- Lille, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest. Annunc: Marie hafde Niels Andersen i Store Hestlund en datter til daaben kaldetAnne Marie. Frembaaren af min {præst Bilharts} kone. Faddere vare Lene Margrethe Grønbech og Leonora Kellet hos mig sidst, Jens Hyldeløf i Store Hestlund, Per {Peder Hansen} Møller i Ulkiær Mølle, Søren {Sørensen} Lille Hestlund.


Nr. 2308 1731.05.20 Maren Sørensdatter, Hestlund- Lille. FAR: Søren Sørensen. MOR: ? Søren Sørensens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 1: Marike Pedersdatter, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: ? Jens Hyldeløfs kone, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: ? Larsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter Boysen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: Niels Boysen, Ullerup, Give, Datter Kirsten fadder.
NÆVNT Nr. 1: Lars Jensen, Hedegaard, Give, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Trinit: hafde Søren Sørensen af Lille Hestlund en datter til daaben kaldet Maren Frembaaren af Møllerens {Peder Hansen Møller} kone {Maren Christensdatter} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Peder {Hansen} Møller ib:, Marike {Pedersdatter} og Jens Hyldesløfs kone af Store Hestlund, Lars Jensen søn af Hedegaard og Niels Boysens datter Kirsten {Nielsdatter}.


Nr. 2309 1731.05.20 Maren Christensdatter, Hedegaard. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Barbara Christensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Christen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give, Har tjenestepige.
FADDER Nr. 3: Johanne Mathisdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Niels Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: ? Christensen, Ullerup, Give, Christen Egsgaards søn.
NÆVNT Nr. 1: Christen Egsgaard, Ullerup, Give, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: Fest: Trin: hafde Christen Nielsen af Hedegaard liegeledes en datter til daab kaldet Maren. Frembaaren af Barbara Christensdatter udi Give {By}. Faddere vare Christen Hag, Maren {Christensdatter} Kræmmers og hendis pige Johanne Matthiasdatter af Give {By}, Niels Hansen i Ullerup og Christen Eegsgaards søn.
NOTITS: Moderen døde 1 uge efter dåben.


Nr. 2310 1731.06.03 Bodil Jørgensdatter, Donneruplund. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Faderens mor.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Trin: hafde Jørgen Nielsen Vonge paa Donneruplund en datter til daab kaldet Bodel. Frembaaren af Niels Andersens {Wongs} hustru {Bodil Andersdatter} i Vonge. Faddere vare
Begravelse nr. 6387
NOTITS: Begravet som Nielsdatter 1739, 8 år, #6387.


Nr. 2311 1731.06.10 Anne Olufsdatter, Give By. FAR: Oluf Steffensen. MOR: Kirsten x="1"Frandsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Trin: blev Oluf Stephansen af Give en datter fød kaldet Anne. Frembaaren af Maren {Christensdatter} Kræmmers ib: etc:


Nr. 2312 1731.06.10 Mette Jensdatter, Nygaard. FAR: Jens Mortensen. MOR: ? Jens Mortensens kone.
BÅREN AF: Mette Mortensdatter, Nygaard, Give, Faderens søster. Gift med Ole Villadsen.
NÆVNT Nr. 1: Ole Villadsen, Nygaard, Give, Konen Mette Mortensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: blev Jens Mortensen i Nygaard en datter døbt kaldet Mette. Frembaaren af Oluf {Ole} Villadsens hustru {Mette Mortensdatter} ib:
NOTITS: Mette Mortensdatter er faderens søster, begge født i Nygaard.


Nr. 2313 1731.09.16 Anne Madsdatter, Bæksgaard. FAR: Mads Christensen. MOR: ? Mads Christensens kone.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Give, Faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 17 p: Trin: blev Mads Christensen af Bexgaard en datter døbt kaldet Anne. Frembaaren af hans søster Kirsten etc:


Nr. 2314 1731.09.30 Anne Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Bæk. MOR: Abelone Villadsdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Villadsdatter, Farre, Give, Moderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 19 p:Trin: blev Peder Bek i Farøe en datter født kaldet Anne. Frembaaren af sin hustrus søster {Anne Marie Villadsdatter} ib: etc:


Nr. 2317 1732.03.09 Anne Christensdatter, Farre. FAR: Christen Bødker. MOR: ? Christen Bødkers kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Farre, Give, Datter af Niels Bentsen
NÆVNT Nr. 1: Niels Bentsen, Farre, Give, Datter Anne bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Reminisc: Sc: hafde Christen Bødker i Farøe et barn til daab kaldet Anne. Fremkbaaren af Niels Bentsens datter Anne {Nielsdatter} ib:


Nr. 2319 1732.04.20 ? Lars/en/datter, Nederdonnerup. FAR: Lars Jørgensen. MOR: ? Lars Jørgensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 1 p: Pasch: Las {Jørgensen?} i Nederdonnerup et barn døbt kaldet ?. Frembaaren af.
NOTITS: Ufuldstændig.


Nr. 2320 1732.04.27 ? Nielsdatter, Give By. FAR: Niels Kræmmer. MOR: ? Niels Kræmmers kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Dom 2 p: Pasch: blev Niels Kræmmer i give en datter døbt kaldet ?. Frembaaren


Nr. 2322 1732.07.06 Anne Christensdatter, Givskov. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: Kirsten Frandsdatter, Give By, Give, Oluf Steffensens kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Steffensen, Give By, Give, Konen Kirsten Frandsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Skomager, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Anne Sørensdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 p: trin: blev Christen Christensen af Givskov en datter døbt kaldet Anne. Frembaaren af Kirsten Frandsdatter i Give {By}. Faddere vare Oluf Stephensen i Give {By}, Peder Christensen Skoemager i Givskov, Anne Sørensdatter og Maren Sørensdatter ib:


Nr. 2326 1732.09.14 Maren Sørensdatter, Nederdonnerup. FAR: Søren Festersen. MOR: ? Søren Festersens kone.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Johanne Sørensdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Barbara Christensdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 14 p: Trin: hafde Søren Festersen af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Maren Christensdatter af Gyvskov. Faddere Søren Nielsen, Christen Christensen af Gyvskov, Johan Sørensdatter af Nederdonnerup, Barbara Christensdatter af Give.
Begravelse nr. 6289
NOTITS: Begravet 1732 3 måneder gammel, #6289.


Nr. 2329 1732.11.01 Margrethe Olesdatter, Nygaard. FAR: Ole Villadsen. MOR: Mette Mortensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Mortensens kone, Nygaard, Give
FADDER Nr. 1: Villads Thomsen Mosgaard, Mosgaard- Store, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jørgen Nielsen Wong, Donneruplund, Give, Her kaldet Donnerup.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter Kræmmers, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Morten Jensen Nygaards kone 2., Nygaard, Give, Hans anden kone. Moderens mor.
NÆVNT Nr. 1: Jens Mortensen, Nygaard, Give, Moderens bror.
NÆVNT Nr. 2: Morten Jensen Nygaard, Nygaard, Give, Moderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Omnium Sanct: hafde Olle Villadsen af Nygaard et barn til daaben kaldet Margrethe. Frembaaren af Jens Mortensens hustru ibid: Faddere Villads {Thomsen} Mosgaard, Jørgen {Nielsen Wong} Donnerup, Maren Kremmers i Give, Morten {Jensen} Nygaards hustru.


Nr. 2332 1733.01.11 Anne Nielsdatter, Vorslunde. FAR: Niels Clausen. MOR: ? Niels Clausens kone 2..
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Peder Hansen Møllers kone.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen Møller, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 2: Peder Poulsen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Grethe Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
dom 1 p: Epiph: hafde Niels Clausen af Vorslunde en datter til daab kaldet Anne. Frembaaren af Maren Christensdatter af Ulkiær Mølle. Faddere vare Peder {Hansen} Møller af Ulkiær Mølle, Peder Poulsen af Vorslunde, Anne Vestergaard af Give og Grethe Vestergaard ib:


Nr. 2334 1733.02.08 Kirsten Christensdatter, Hedegaard. FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Jespersdatter.
BÅREN AF: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Niels Larsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Dorte Larsdatter, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dit: d: {Dom Sexages:} hafde Christen Nielsen af Hedegaard en datter til daab kaldet Kirsten. Faddere vare Søren Jensen, Niels Larsen, Kirsten Christensdatter, Dorthe Lasdatter alle af Hedegaard. Frembaaren af Anne Vestergaard i Give.


Nr. 2335 1733.03.04 Maren Christensdatter, Farre. FAR: Christen Gjalbæk. MOR: ? Christen Gjaldbæks kone.
BÅREN AF: Maren Hermansdatter, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Gravel, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Maren Eriksdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter Birkebæk, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 4 Mart: hafde Christen Gialdbech af Farøe en datter til daab kaldet Maren . Frembaaren af Maren Hermansdatter af Farøe Mølle. Faddere vare Jørgen Bank, Niels {Nielsen} Graul {Gravel}, Maren Eriksdatter, Anne {Christensdatter} Birchebeck alle af Farøe.


Nr. 2337 1733.04.26 Anne Dortea Henriksdatter, Skærhoved. FAR: Henrik Pedersen. MOR: ? Henrik Pedersens kone.
BÅREN AF: Anne Dortea, Green, Sønder Omme, Skarrild eller Arnborg?
FADDER Nr. 1: Anders Andersen, Kollemorten- Nørre, Øster- Nykirke
FADDER Nr. 2: Jens Sørensen, Kollemorten- Nørre, Øster- Nykirke
FADDER Nr. 3: Else Jensdatter, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 4: Birte Sørensdatter, Donneruplund, Give, Jørgen Nielsen Wongs kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 3 p: Pasch:} hafde Henrik Pedersen af Skierhoed en datter til daab kaldet Anne Dorthea. Frembaaren af Anne Dorthea af Green {Sønder Omme, Skarrild, Arnborg?}. Faddere vare Anders Andersen, Jens Sørensen af Nør Kollemorten, Else Jensdatter af Østerhoed og Birete Sørensdatter af Donneruplund.


Nr. 2338 1733.05.01 Anne Marie Madsdatter, Bæksgaard. FAR: Mads Jensen. MOR: Anne Eriksdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Søren Didriksen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Søren Hansen Becksgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Mette Eriksdatter, Øgelund, Give, Gift med Hans Hansen af Øgelund, hun kom fra Farre.
FADDER Nr. 4: Anne Madsdatter, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Poeritent: hafde Mads Jensen af Beksgaard en datter til daab kaldet Anne Marie. Frembaaren af Maren Nielsdatter af Give {By}. Faddere vare Søren Didriksen af Farøe, Søren {Hansen} Beksgaard, Mette Eriksdatter af Øgelund og Anne Madsdatter af Breinhoed.
Begravelse nr. 6301
NOTITS: Begravet 9 uger gammel, #6301.


Nr. 2339 1733.05.10 Mette Jensdatter, Give By. FAR: Jens Jensen Skærhoved. MOR: ? Jens Jensen Skærhoveds kone.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Nørskov, Lindeballe
FADDER Nr. 1: Jens Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Rasmus Sørensen Degn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Abelone Nielsdatter, Give By, Give, Gift med Niels Jensen Dørken.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 5 p: Pasch: hafde Jens {Jensen} Skierhoed i Give en datter til daab kaldet Mette. Frembaaren af Maren Jensdatter af Nørskov. Faddere vare Jens Vestergaard, Rasmus {Sørensen} Degn, Anne Vestergaard, Abbelone Nielsdatter alle af Give {By}.
Begravelse nr. 5994
NOTITS: Må være død kort efter fødslen, for året efter i september 1734 døbes en ny datter Mette.


Nr. 2340 1733.05.26 Lene Jensdatter, Nederdonnerup. FAR: Jens Christensen. MOR: Ingeborg Frandsdatter.
BÅREN AF: Abelone Christensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Søren Festersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Lars Jørgensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Johanne Festers, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Anne Graversdatter, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 3 Pentec: hafde Jens Christensen af Nederdonnerup en datter til daab kaldet Leene. Frembaaren af Abbelone Christensdatter af Give {By}. Faddere vare Søren Festesen, Las Jørgensen, Johanne Festers og Anne Gravesdatter alle af Nederdonnerup.
LINK: Forældrene gift i Thyregod 1730


Nr. 1976 1733.07.01 Kirsten Hansdatter, Sillesthoved. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Hans Christensen i Sillestholved en datter født Kirsten rekonstrueret fra alder ved begravelsen i 1773 af Christen (Christensen) Hags kone i Hedegaard og vielsen 1761 af Sillesthoved med ham.}
Vielse nr. 8171
NOTITS: Begravet 2. maj 1773 som Christen Hags kone.


Nr. 2341 1733.07.05 Mette Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Villumsen, Mindstrup, Hvejsel. MOR: Kirsten Pedersdatter? Birkebæk.
BÅREN AF: Bodil Pedersdatter, Farre, Give, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Maren Sørensdatter, Givskov, Give, Kirkebogen misforståelig her, hun kunne være af Farre, men kun i Givskov ses ellers en Maren Sørensdatter.
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Mads Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Søren Didriksen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Anne Christensdatter Birkebæk, Farre, Give, Moderens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 5 p: Trin:} blev Anne {Christensdatter} Birkebæks datter af Farøe Kirsten {Pedersdatter?} et uægte barn døbt kaldet Mette. Frembaaren af hendes søster Bodel Pedersdatter af Farøe og udlagt til barnefader Peder Villomsen som tiente med hende paa Mindstrup. Var overværende Maren Sørensdatter, Maren Christensdatter af Givskov, Mads Madsen af Farøe og Søren Didriksen ib:
NOTITS: Søsteren Bodil hedder Pedersdatter, men hun kan have været en halvsøster.


Nr. 2342 1733.07.19 Maren Madsdatter, Farre. FAR: Mads Madsen. MOR: ? Mads Madsens kone.
BÅREN AF: Rebekka Madsdatter, Kollemorten- Sønder, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gravel, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Maren Knudsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Frederiksdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 7 p: Trin: blev Mads Madsen af Farøe en datter døbt kaldet Maren. Frembaaren af Rebeka Madsdatter af Sønder Kollemorten {Øster Nykirke}. Faddere vare Niels {Nielsen} Graul, Jørgen Bank, Maren Knuds{datter} og Kirsten Frederiksdatter alle af Farøe.


Nr. 2343 1733.09.29 Anne Marie Nielsdatter, Bøllund. FAR: Niels Madsen. MOR: Gertrud Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Mads Bech, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Sillesthoved, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Michael: hafde Niels Madsen af Byllund en datter til daab kaldet Anne Marie. Frembaaren af Marie Pedersdatter ib: Faddere vare Mads Bech, Christen {Nielsen} Silletsthoved {af Farre}, Anne Nielsdatter af Byllund, Inger Ferdinands af Give {By}.
NOTITS: Flytter med faderen til Sønder Kollemorten før 1754. Gift 1772 i Øster Nykirke med enkemand Hans Dideriksen Drejer i Nørre Kollemorten. Moderens navn fra skifte efter søsteren Mette Pedersdatter i Lerager, Givskud 1760 Engelsholm.


Nr. 2344 1733.11.08 Margrethe Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Christensen. MOR: Mette Villadsdatter.
BÅREN AF: Maren Villadsdatter, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 1: Villads Thomsen, Mosgaard- Store, Give, Bærerens far.
FADDER Nr. 2: Oluf Villadsen, Nygaard, Give, Søn af Villads Thomsen.
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 23 p: Trin:} hafde Jens Christensen af Ullerup en datter til daab kaldet Margrethe. Frembaaren af Maren Villadsdatter af Store Mosgaard. Faddere vare Villads Thomsen af Store Mosgaard, Oluf Villadsen af Nygaard, Maren Sørensdatter af Ullerup og Mette Christensdatter ib:


Nr. 2345 1733.12.13 Karen Andersdatter, Bregnhoved. FAR: Anders Pedersen. MOR: ? Anders Pedersens kone (2.).
BÅREN AF: Else Christensdatter, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 1: Johan Sørensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Christen Madsen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Else Nielsdatter, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 Adv: hafde Anders Pedersen af Breinhoed et barn til daaben kaldet Karen. Frembaaren af Else Christensdatter ibid: Faddere vare Johan Sørensen af Breinhoed, Christen Madsen ibid:, Else Nielsdatter, Anne Vestergaard af Give.


Nr. 2346 1733.12.20 Johanne Kirstine Hansdatter, Ullerup. FAR: Hans Nielsen. MOR: Abelone Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Lønaa, Thyregod
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Boysen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter? Boysen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Mette Villadsdatter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 Adv: hafde Hans Nielsen af Ullerup et barn til daaben kaldet Johanne Kirstine. Frembaaren af Mette Nielsdatter af Lenaae {Lønaa, Thyregod}. Faddere vare Niels {Christensen} Boysen af Ullerup, Christen Nielsen ibid:, Mette Boysen ibid:, Mette Villdsdatter ibid:


Nr. 2348 1734.03.14 Anne Marie Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Nielsen Gravel. MOR: ? Niels Nielsen Gravels kone.
BÅREN AF: Maren Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Anders Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Anne Maria, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Inge Bank, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Invoc: hafde Niels {Nielsen} Gravl af Farøe et barn til daab kaldet Anne Maria. Frembaaren af Maren Mølgaard. Faddere vare Jørgen Bank af Farøe, Anders Bank ibid:, Anne Maria, Inge Bank ibid:


Nr. 2350 1734.04.18 Birte Christensdatter, Hedegaard. FAR: Christen Christensen Hag, den Ældre Østergaard. MOR: Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Barbara Christensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Søren Jensen? Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Niels Larsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Mette Jespersdatter, Hedegaard, Give, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 4: Anne Nielsdatter, Lønaa, Thyregod
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Palmarum hafde Christen {Christensen Hag, den Ældre} Østergaard af Hedegaard et barn til daaben kaldet Birret. Frembaaren af Barbara Christensdatter af Give {By}. Faddere vare Søren {Jensen?} Vestergaard af Hedegaard, Niels Laursen ibid:, Mette Jespersdatter ibid:, Anne Nielsdatter af Lenaae {Lønaa, Thyregod}.
Begravelse nr. 6314
NOTITS: Begravet 17 uger gammel #6314.


Nr. 2353 1734.06.14 Mette Jensdatter, Give By. FAR: Jens Jensen Skærhoved. MOR: ? Jens Jensen Skærhoveds kone.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Nørskov, Lindeballe
FADDER Nr. 1: Jens Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Niels Kræmmer, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Anne Nielsdatter Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Gift med Jens Sørensen Vestergaard.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Fer: 2 Pentec:} hafde Jens {Jensen} Skierhoed af Give {By} et barn til daaben kaldet Mette. Frembaaren af Maren Jensdatter af Nørskov {Lindeballe}. Faddere vare Jens Vestergaard af Give {By}, Niels Kræmmer ibid:, Anne {Nielsdatter} Vestergaard ibid:, Maren Christensdatter af Givskov.
Begravelse nr. 6316
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6316.


Nr. 2354 1734.08.29 Karen Nielsdatter, Hedegaard. FAR: Niels Larsen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 1: Christen Hansen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Johanne Johannesdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Anne Marie Nielsdatter, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 10 p: trin: hafde Niels Laursen af Hedegaard et barn til daaben kaldet Karen. Frembaaren af Inger Nielsdatter ibid: Faddere vare Christen Hansen af Hedegaard, Christen Nielsen ibid:, Johanne Johansdatter af Nederdonnerup, Anne Marie Nielsdatter ibid:.


Nr. 2355 1734.10.06 Lene Jespersdatter, Hedegaard. FAR: Jesper Jensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Inge Nielsdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Dørken, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Kirsten Frandsdatter, Give By, Give, Enke efter Oluf Steffensen.
FADDER Nr. 4: Abelone Christensdatter, Give By, Give, Niels Jensen Dørkens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {d:6 Octobr:} hafde Jesper Jensen af Hedegaard et barn til daaben kaldet Lene. Frembaaren af Inge Nielsdatter ibid: Faddere vare Niels {Jensen} Dørken af Give {By}, Jens Jensen af Nederdonnerup, Kirsten Frandsdatter af Give {By}, Abbelone Christensdatter af ibid:
Begravelse nr. 6320
NOTITS: Begravet 10 dage gammel, #6320. Abelone Christensdatter er Niels Jensen Dørkens kone.


Nr. 2357 1734.10.17 Gertrud Nielsdatter, Sillesthoved. FAR: Niels Pedersen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Gertrud Jensdatter Skovsbøl, Skovsbøl, Vester, Moderen kom fra Skovsbøl i Vester sogn, må være hendes familie. Gift med Jens Jensen, se dåb #6244.
FADDER Nr. 1: Niels Larsen, Lindet, Vester, Gift med faderens søster Maren Pedersdatter.
FADDER Nr. 2: Anders Eriksen, Hvejsel, Skulle være familie.
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 17 p: trin: hafde Niels Pedersen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Gjertrud. Frembaaren af Giertrud {Jensdatter} Skovsbøl {Vester sogn}. Faddere vare Niels Laursen af Linnet {Vester sogn}, Anders Eriksen i Hveisel, Karen Christensdatter af Sillesthoed, Maren Sørensdatter ibid:
NOTITS: Opkaldt efter Gertrud Jensdatter Skovsbøl i Vester sogn, som kunne være moderens mor.


Nr. 2359 1735.01.06 Karen Christensdatter, Hedegaard. FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Jespersdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Niels Larsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Anne Christensdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: Epiphan hafde Christen Nielsen af Hedegaard et barn til daaben kaldet Kaaren. frembaaren af Maria Pedersdatter af Byllund. Faddere vare Søren Jensen, Niels Laursen, Anne Christensdatter, Kirsten Christensdatter ibid.


Nr. 2360 1735.03.06 Else Madsdatter, Give By. FAR: Mads Mortensen. MOR: Johanne Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Frandsdatter, Give By, Give, Formodet søster til Kirsten Frandsdatter
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Dørken, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jens Christensen? Hag, Give By, Give, Far vel Christen Jensen Hag *1646c †1734 Give By, brødre Peder og Niels.
FADDER Nr. 3: Bodil Skærhoved, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anna Marie, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Reminisc: hafde Mads Mortensen af Give {By} et barn til daaben kaldet Else. Frembaaren af Mette Frandsdatter ibid: Faddere vare Niels {Jensen} Dørken, Jens {Christensen?} Hag, Bodil Skierhoed, Anne Marie ibid:
Begravelse nr. 6372
NOTITS: Begravet †3 år 1738, #6372.


Nr. 2362 1735.05.22 Karen Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Bødker. MOR: ? Niels Bødkers kone.
BÅREN AF: Bodil Christensdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Christen Bødker, Farre, Give, Sikker familie.
FADDER Nr. 2: Søren Didriksen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Anne Margrethe, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Inge Nielsdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 6 p: Pasch: hafde Niels Bøcker af Farøe et barn til daaben kaldet Karen. Frembaaren af Bodel Christensdatter ibid: Faddere vare Christen Bøcker, Søren Didriksen, Anne Margrethe, Inge Nielsdatter ibid:


Nr. 2363 1735.06.19 Anne Christensdatter, Farre. FAR: Christen Bødker. MOR: ? Christen Bødkers kone.
BÅREN AF: Maren Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 1: Didrik Sørensen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Herman Davidsen Møller, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Anne Jørgensdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Trinit: hafde Christen Bøcker af Farøe et barn til daaben kaldet Anne. Frembaaren af Maren Mølgaard. Faddere vare Didrik Sørensen, Herman {Davidsen} Møller, Maren Sørensdatter af Givskov, Anne Jørgensdatter af Give.


Nr. 2367 1735.07.17 Kirsten Hansdatter, Ullerup. FAR: Hans Nielsen. MOR: Abelone Nielsdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Boysen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 6 p: Trinit:} hafde Hans Nielsen af Ullerup et barn til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Marie Pedersdatter af Byllund. Faddere vare Niels {Christensen} Boysen, Christen Nielsen, Maren Christensdatter, Maren Nielsdatter ibid:
Begravelse nr. 6355
NOTITS: †2 år gammel, #6355.


Nr. 1953 7.19.5..17 Dødfødt 1, Donnerup- lund. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {1} børn af Donneruplund.'}
Begravelse nr. 6324
NOTITS: Dato fem dage før begravelsen.


Nr. 1954 7.19.5..17 Dødfødt 2, Donnerup- lund. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 7 p: Trinit: blev begravet Jørgen Nielsens {Wongs} tvende dødfødte {2} børn af Donneruplund.'}
Begravelse nr. 6325
NOTITS: Dato fem dage før begravelsen.


Nr. 2368 1735.07.24 Maren Jensdatter, Nederdonnerup. FAR: Jens Jensen Nygaard. MOR: Anne Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Birte Sørensdatter Donnerup, Donneruplund, Give, Jørgen Nielsen Wongs kone.
FADDER Nr. 1: Søren Festesen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Johanne Johansdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Else Nielsdatter, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 7 p: Trinit:} hafde Jens Jensen Nygaard af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Birethe {Sørensdatter} Donnerup. Faddere vare Søren Festesen, Jens Jensen, Johanne Johansdatter, Else Nielsdatter ibid:
NOTITS: Birte Sørensdatter Donnerup er Jørgen Nielsen Wongs kone paa Donneruplund. Der findes både en Jens Jensen og en Jens Jens Nygaard i Nederdonnerup.


Nr. 2369 1735.07.31 Anne Nielsdatter, Tromborg. FAR: Niels Nielsen. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Hedegaard, Give, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Hedegaard, Hedegaard, Give, Gift med bæreren Inger Nielsdatter
FADDER Nr. 2: Niels Tromborg, Tromborg, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Inger Ferdinands, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Grethe Christensdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 8 p: Trinit:} hafde Niels Nielsen af Tromborg et barn til daaben kaldet Anna. Frembaaren af Inger Nielsdatter i Hedegaard. Faddere vare Søren {Jensen} Hedegaard, Niels Tromborg, Inger Ferdinands af Give, Grethe Christensdatter af Byllund.


Nr. 2370 1735.08.07 Kirsten Olesdatter, Nygaard. FAR: Ole Villadsen. MOR: Mette Mortensdatter.
BÅREN AF: Mette Villadsdatter, Ullerup, Give, Søster til faderen. Gift med Jens Christensen af Ullerup.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen, Ullerup, Give, Gift med Mette Villadsdatter.
FADDER Nr. 2: Jens Mortensen? Nygaard, Nygaard, Give
FADDER Nr. 3: Karen Villadsdatter, Mosgaard- Store, Give, Faderens søster.
FADDER Nr. 4: Anne Larsdatter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 9 p: Trinit:} hafde Olle Villadsen af Nygaard et barn til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Mette Villadsdatter af Ullerup. Faddere vare Jens Christensen af Ullerup, Jens {Mortensen} Nygaard, Karen Villadsdatter af Store Mosgaard, Anna Larsdatter af Ullerup.
Begravelse nr. 6368
NOTITS: Begravet 3 aar gammel, #6368. Mette og Karen Villadsdatter er søstre til faderen.


Nr. 2372 1735.10.09 Maren Sørensdatter, Farre. FAR: Søren Didriksen. MOR: ? Søren Didriksens kone.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Anders Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Niels Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Karen Villadsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Abelone Villadsdatter, Farre, Give, Gift med Peder Bæk.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 18 p: Trinit: havde Søren Didriksen af Farøe et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Anna Sørensdatter ibid: Faddere vare Anders Banck, Niels Bøcker, Karen Villadsdatter, Abbelon Villadsdatter ibid:
Begravelse nr. 6335
NOTITS: Begravet 4 måneder, #6335.


Nr. 2374 1736.02.26 Sidsel Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Enevoldsen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Abelone Villadsdatter, Farre, Give, Peder Becks kone.
FADDER Nr. 1: Mads Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Hans Thuesen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Karen Villadsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Inger Nielsdatter, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans, ?, Skanderup, Moderen Mette Jensdatter og faderen Niels Enevoldsen (Rytter) tjente sammen ved denne mand. Formodet at være Skanderup 10 vest for Kolding ved Lunderskov, men kunne være Skanderup i Skanderborg amt.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom Reminisc:} et uægte barn af Farøe Zidtzel. Moderen til dette barn navnlig Mette Jensdatter ibid: Frembaaren af Abbelon Villadsdatter ibid: Faddere are Mads Madsen, Hans Thuesen, Karen Villadsdatter, Inger Nielsdatter ibid: Rytteren er fader til dette barn, heede Niels Enevoldsen under Lif Companiet ved Obersten Kalk Rytter. Rytteren Niels Enevoldsen og Mette Jensdatter tiente tilhobe i Skanderup hos en mand ved navn Hans.
NOTITS: Abelone Villadsdatter er Peder Becks kone.


Nr. 2375 1736.03.07 Ingeborg Andersdatter, Bregnhoved. FAR: Anders Pedersen. MOR: ? Anders Pedersens kone (2.).
BÅREN AF: Kirsten Frandsdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Søn af Johan Sørensen i Bregnhoved.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Onsdag d: 7 Marty hafde Anders Pedersen af Breinhoed et barn til daaben kaldet Ingeborre. Frembaaren af Kirsten Frandsdatter af Give {By}. Faddere vare Anders Jepsen af Sillesthoed, Jørgen Johansen af Breinhoed, Maren Christensdatter ibid:, Marie Pedersdatter af Byllund.
Begravelse nr. 6338
NOTITS: Begravet 7 uger gammel, #6338. Opnævnt efter første kone Ingeborg Clemmensdatter †1724.


Nr. 2379 1736.04.15 Margrethe Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Nielsen Gravel. MOR: ? Niels Nielsen Gravels kone.
BÅREN AF: Katrine Hansdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Niels Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Dorte Bjerres, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Birte Andersdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Pasch: hafde Niels {Nielsen} Gravel af Farøe et barn til daaben kaldet Margrethe. Frembaaren af Cathrine Hansdatter ibid: Faddere vare Niels Bøcker, Jørgen Banck, Dorethe Bierres, Birrethe Andersdatter af Farøe.
Begravelse nr. 6348
NOTITS: Begravet 40 uger gammel, #6348.


Nr. 2380 1736.04.15 Maren Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Christensen. MOR: Mette Villadsdatter.
BÅREN AF: Mette Mortensdatter, Ullerup?, Give, Maaske af Nygaard gift med Ole Villadsen, bror til moderen. Kunne være anden datter af navn Mette, så i Ullerup.
FADDER Nr. 1: Jens Villadsen, Bøllund, Give, Vel bror til moderen. Sted snarere Bregnhoved, se #6342.
FADDER Nr. 2: Ole Villadsen, Nygaard, Give, Gift med Mette Mortensdatter.
FADDER Nr. 3: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Hedegaard, Give, Født Ullerup, gift med Christen Christensen Hag, men skrevet Marie.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Eod: d: {Dom 2 p: Pasch:} hafde Jens Christensen af Ullerup et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Mette Mortensdatter ibid: Faddere vare Jens Villadsen af Byllund, Olle Villadsen af Nygaard, Marie Pedersdatter Byllund, Maren Nielsdatter af Hedegaard.


Nr. 2381 1736.05.16 Johanne Jensdatter, Bregnhoved. FAR: Jens Villadsen. MOR: Trine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Jens Villadsen i Bregnhoved en datter Johanne, ses af begravelsen 1736: 'Onsdag d: 18 July blev Jens Villadsens barn af Breinhoed Johanne Jensdatter begravet Gl: 9 uger.'}
Begravelse nr. 6342
NOTITS: Dåb glemt i kirkebogen. Forældrene gift i Give i januar 4 måneder før fødslen.


Nr. 2384 1736.08.19 Anne Sørensdatter, Hedegaard. FAR: Søren Jensen. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Tromborg, Give, Moderens stedmor, Niels Nielsen Tromborgs kone.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Tromborg, Tromborg, Give, Moderens far. Konen Kirsten Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Larsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Kirsten Pedersdatter, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 12 p: Trin: hafde Søren Jensen af hedegaard et barn til daaben kaldet Anna. Frembaaren af Kirsten Christensdatter af Tromborg. Faddere vare Niels {Nielsen} Tromborg, Niels Larsen af Hedegaard, Kirsten Pedersdatter af Vorslunde, Anne Vestergaard af Give {By}.
Begravelse nr. 6393
NOTITS: Begravet 3 aar gammel, #6393. Niels Nielsen Tromborg er moderens far, Inger Nielsdatter hendes stedmor.


Nr. 2386 1736.11.18 Maren Nielsdatter, Give By. FAR: Niels Sørensen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Ulkær Mølle, Give, Datter af Peder Hansen Møller og Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Lille, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Søren Hag, Give By, give
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 25 p: trin: hafde Niels Sørensen af Give {By} et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Kirsten Pedersdatter af Ulkiær Mølle. Faddere vare lille Christen Christensen af Givskov, Søren Hag {Give By}, Anna Vestergaard, Marie Pedersdatter af Byllund.
NOTITS: Ikke klart hvem Store Christen Christensen er, når Christen Christensen af Givskov er Lille.


Nr. 2388 1736.12.23 Maren Nielsdatter, Sillesthoved. FAR: Niels Pedersen. MOR: Mette Hansdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter, Hjortlund, Sønder Omme, Vel faderens datter, 19, som tjener i Sønder Omme.
FADDER Nr. 1: Hans Christensen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Thomsen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Sillesthoved, Give, Uklart hvem hun hører til.
FADDER Nr. 4: Inger Christensdatter, Give By, Give, Rauff formoder hun hedder Hag, men bedre hypotese er at der er to Inger: Christensdatter og Hag.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 4 Adv: hafde Niels Pedersen af Sillesthoed et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Johanne Nielsdatter i Hiortlund udi {Sønder} Omme sogn. Faddere vare Hans Christensen i Sillesthoed, Niels Thomsen ibid:, Maren Sørensdatter ibid:, Inger Christensdatter af Give {By}.
Begravelse nr. 6421
NOTITS: Opkaldt efter Maren Madsdatter, faderens første kone. Begravet med navn Mette 5 år gammel 1741, #6421. Niels og Mette gift i feb. 1736, hans 2. kone. Johanne Nielsdatter sandsynligvis faderens første datter, 19, med 1. kone Maren Madsdatter.


Nr. 2389 1736.12.26 Abelone Hansdatter, Ullerup. FAR: Hans Nielsen. MOR: ? Hans Nielsens kone (2.).
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Boysen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Nielsdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Mette Christensdattter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 2 Nativ: Chr: hafde hans Nielsen af Ullerup et barntil daaben kaldet Abbelone. Frembaaren af Marie Pedersdatter i Byllund. Faddere vare Niels {Christensen} Boysen af Ullerup, Jens Christensen, Maren Nielsdatter, Mette Christensdatter ibid:
NOTITS: Begravet 10 uger gammel, #6349. Opkaldt efter faderens første kone Abelone Nielsdatter †1735. Familiesammenhæng ikke klar.


Nr. 2390 1736.12.27 Maren Jørgensdatter, Donneruplund. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Overgaard (Overgaard), Ikast
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Østergaard, Nederdonnerup (Østergaard), Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Anders Nielsen Wong, Vonge, Øster Nykirke, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: Johanne Johansdatter, Nederdonnerup, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Meget brugt som fyld-fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fer: 3 Nativ: Chri: hafde Jørgen Nielsen {Wong} paa Donneruplund et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Maren Jensdatter i Overgaard i Ikast sogn. Faddere vare Jens {Christensen} Østergaard i Nederdonnerup, Anders Nielsen {Wong} i Vonge i {Øster} Nykirke sogn, Johanne Johansdatter af Nederdonner, Anne Vestergaard i Give {By}.
Begravelse nr. 6351
NOTITS: Begravet 23 uger gammel, #6351.


Nr. 2391 1737.01.27 Maren Jørgensdatter, Give By. FAR: Jørgen Sørensen Poder. MOR: Anne Elisabeth Larsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Frandsdatter, Gift med faderens bror Peder Sørensen Poder.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Peder Frederiksen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Inge Christensdatter Hag, Give By, Give, Niels Christensen Hags kone.
FADDER Nr. 4: Kirsten Nielsdatter, Give By, Give, Niels Sørensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Epiph: hafde Jørgen Sørensen Pode{r} af Give {By} et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Kirsten Frandsdatter ibid: Faddere vare Søren Jensen Hage, Peder Frederiksen, Inge Christensdatter, Kirsten Nielsdatter.
NOTITS: Kirsten Frandsdatter er gift med faderens bror Peder Sørensen Poder. Inge Christensdatter med Niels Christensen Hag og Kirsten Nielsdatter med Niels Sørensen alle i Give By. Jørgen Sørensen Poder ses ikke mere i Give, han har midlertidigt boet hos sin bror, som flytter til Vejle By før 1748, hvor denne ses i en folketælling.


Nr. 2392 1737.02.17 Maren Nielsdatter, Tromborg. FAR: Niels Nielsen Tromborg. MOR: Kirsten Christensdatter.
BÅREN AF: Inger Nielsdatter, Hedegaard, Give, Søster til faderen, gift med Søren Jensen i Hedegaard.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Hedegaard, Give, Gift med bæreren Inger Nielsdatter.
FADDER Nr. 2: Niels Larsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Anne Andersdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom septuages hafde Niels Nielsen af Tromborg et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Inger Nielsdatter af Hedegaard. Faddere vare Søren Jensen af Hedegaard, Niels Larsen ibid:, Kirsten Christensdatter af Nederdonnerup, Anne Andersdatter af Byllund.
NOTITS: Inger Nielsdatter er faderens søster, hun er gift med Søren Jensen i Hedegaard.


Nr. 1960 1737.05.07 Dødfødt, Hedegaard. FAR: Christen Nielsen. MOR: Mette Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 3 p: Pasch: blev Christen Nielsens datter som var dødfødt af Hedegaard begravet.'}
Begravelse nr. 6356
NOTITS: Fødslen sat 5 dage før begravelsen.


Nr. 2394 1737.07.28 Maren Sørensdatter, Give By. FAR: Søren Pedersen Skrædder. MOR: ? Søren Pedersen Skrædders kone.
BÅREN AF: Kirsten Frandsdatter, Give By, Give, Gift med Peder Sørensen Poder.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give, Broder til Peder Sørensen Poder.
FADDER Nr. 3: Anne Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Inger Ferdinands, Give By, Give, Gift med Ferdinand.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 6 p: Trin: hafde Søren {Pedersen} Skrædder af Give {By} et barn til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Kirsten Frandsdatter ibid: Faddere vare Søren Jensen Hage af Give {By}, Jørgen Sørensen Pode{r}, Anna Vestergaard, Inger Ferdinands ibid:


Nr. 2401 1738.03.02 Kirsten Pedersdatter, Give By. FAR: Peder Frederiksen. MOR: ? Peder Frederiksens kone.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Dørken, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Mette Andersdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Karen Sørensdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Reminihc:, hafde Peder Frederiksen af Give, et barn til daaben kaldet Kirsten. Fremb: af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: vare Jørgen {Sørensen} Pode{r}, Niels {Jensen} Dørken, Mette Andersdatter, Karen Sørensdatter, alle af Give.


Nr. 2403 1738.04.03 Anne Margrethe Pedersdatter, Givskov. FAR: Peder Christensen Skomager. MOR: Birte Lisbeth Marcusdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Margrethe Christensdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Anne Ferdinand, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest: Virid:, hafde Peder {Christensen} Skomager af Gyvskov et barn til daaben kaldet Anna Magrete. Fremb: af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: var Christen Christensen, Niels Sørensen, Magrete Christensdatter, alle af Givskov, Anna Ferdinans af Give.


Nr. 2407 1738.08.03 Kirsten Olesdatter, Nygaard. FAR: Ole Villadsen. MOR: Mette Mortensdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Fyld-bærer.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Boysen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Inge Christensdatter Hage, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Anne Ferdinands, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 9 p: Trin:, hafde Olle Villatzen af Nygaard et barn til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Marie Pedersdatter af Byllund. Fadd: vare Niels {Christensen} Boysen, Christen Nielsen af Ullerup, Inge {Christensdatter} Hage og Anna Ferdinantz af Give.
Begravelse nr. 6395
NOTITS: Begravet 1 aar 1740, #6395.


Nr. 2411 1738.09.21 Dorte Jensdatter, Nederdonnerup. FAR: Jens Jensen Nygaard. MOR: ? Jens Jensen Nygaards kone.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Fyld-bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 16 p: Trin:, hafde Jens Jensen Nygaard af Nederdonnerup et barn til daaben kaldet {Dorte}. Fremb: af Marie Pedersdatter {Byllund}.
NOTITS: I FT 1787 ses en datter af Jens Jensen (formodet Nygaard) i Nederdonnerup, som hedder Dorte. Hun angives til 52 år, hvilket er nær på de rigtige 49


Nr. 2412 1738.11.30 Anne Marie Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Pedersen. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Hansdatter, Sillesthoved, Give, Hans Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Christensen, Sillesthoved, Give, Konen Karen Hansdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 p: Adv:, hafde Niels Pedersen af Sillesthoed en barn til daaben frembaaren af Hanses {Hans Christensens} hustru {Karen Hansdatter} ibid:. Barnets nafn var Anne Marie.
Begravelse nr. 6373
NOTITS: Begravet 5 uger gammel, #6373.


Nr. 2416 1739.02.01 Maren Pedersdatter, Give By. FAR: Peder Frandsen. MOR: ? Peder Frandsens kone.
BÅREN AF: ? Anders Christensens kone, Ris, Givskud, Se #2376.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen, Ris, Givskud
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Sexagesima, hafde Peder Franssen i Give {By} en barn til daab frembaaren af Anderses {Anders Christensens} hustru i Riis. b: nafn var Maren.
NOTITS: Anders patronym fra #2376.


Nr. 2417 1739.02.15 Maren Clemmensdatter, Nygaard. FAR: Clemmen Jensen. MOR: Birte? Nielsdatter?.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Brande, Kunne evt. være moderens mor, for Birte er ikke gift i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Invocavit, hafde Clemend Jensen i Nygaard en barn til daaben frembaaren af Maren Christensdatter i Brand{e}. b: nafn er Maren.
NOTITS: Birte Nielsdatter blev begravet af Nygaard samme dag, som næste barn blev døbt 16. dec. 1740. Formodet død i barselsseng.


Nr. 2418 1739.02.15 Maren Sørensdatter, Nederdonnerup. FAR: Søren Festersen. MOR: ? Søren Festersens kone.
BÅREN AF: ? Christen Christensen Skovs kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom Invocavit} hafde Søren Fæstesen en barn til daab frembaaren af Christen {Christensen} Skovs {Give By} hustru. b: nafn er Maren.
Begravelse nr. 7019


Nr. 2419 1739.02.22 Maren Nielsdatter, Givskov. FAR: Niels Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Maren Pedersdatters mor, Lindeballe
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom ii Faste, hafde Niels Sørensen af Givskov en barn til daab fremkbaaren af hans kones moder. b: nafn var Marren.


Nr. 2420 1739.03.08 Johanne Jensdatter, Bregnhoved. FAR: Jens Villadsen. MOR: Trine Jensdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Sted ikke angivet, men hun er fyld-bærer utallige gang.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Ullerup, Give, Han er her endnu ikke tituleret som degn, hvad han bliver i november samme aar 1739.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Egsgaard, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Ole Villadsen, Nygaard, Give, Bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Søren Johansen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Lætare, hafde Jens Villadsen i Brenhoed en barn til daab frembaren af Marie Pedersdatter {i Byllund}. Barnets nafn var Johanne. Fadere vare Jens {Nielsen} Holm, Jens {Christensen} Egsgaard i Uldrup {Ullerup}, Ole Villesen {Villadsen} i Nygaard, Søren Johansen ibid: {ibid: her Bregnhoved, ikke Nygaard}.


Nr. 2422 1739.05.18 ? Ivers/en/datter, Farre (Mølgaard). FAR: Iver Jensen Mølgaard. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Møllers, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Fest: ii Pentec:} hafde Yver {Jensen} Mølgaard en barn til daab frembaren af Kirsten Møllers i Farrøe Mølle. barnets nafn var {?}. Faddere vare alle af Farrøe.
NOTITS: Forældrene gift 1734 i Lindeballe.


Nr. 2423 1739.06.21 Margrethe Christensdatter, Farre. FAR: Christen Bødker. MOR: ? Christen Bødkers kone.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Farre (Mølgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom iv p: trinit hafde Christen Bøcker en pigebarn til daab kaldet Magrete. Frembaaren af Maren Nielsdatter i Mølgaard. Faddere vare alle af Farrøe.
Begravelse nr. 6386
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6386.


Nr. 2424 1739.07.12 Dorte Vestesdatter, Farre. FAR: Veste Andersen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Inge Pedersdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom vii p: Trinit: havde Veeste Andersen af Farrøe en barn til daab frembaaren af Inge Pedersdatter ibid: Faddere vare alle af Farrøe. Barnets nafn var Doret.


Nr. 2426 1739.09.13 Mette Hansdatter, Sillesthoved. FAR: Hans Christensen. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Bøllund, Give, Fyld-bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 16 p: trinit: hafde Hans {Christensen} Sillesthoed en barn til daab som heder Mette. Blef frembaaren af Marie Pedersdatter i Byllund. Faddere vare af Sillehoed og Breinhoed.
NOTITS: †1764, 24 år i Farre Mølle, Give. Hun tjente ved hendes død i Farre Mølle.


Nr. 2427 1739.09.20 Navnløs, Tromborg. FAR: Niels Nielsen Tromborg. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Niels Nielsen i Tromborg et barn Navnløs. Begravelsen 27. sep. 1739: 'Samme dag {Dom 18 p. Trinit} en navnløs barn som var Niels Nielsens samme sted {Tromborg}.'}
Begravelse nr. 6383
NOTITS: Begravet kort efter fødslen før daaben. Datoen er valgt en uge før begravelsen. "Samme sted" som forrige begravelse #6382.


Nr. 2428 1739.12.13 Birte Nielsdatter, Give By. FAR: Niels Bank. MOR: ? Niels Banks kone.
BÅREN AF: Johan Nedvad?, Nedvad, Lindeballe, ?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 advend hafde Niels Banck i Give en barn til daab. blef frembaaren af Johan i [Nedvad?] {Lindeballe}. Faddere vare alle af Give {By}. Barnets nafn ere Berthe.


Nr. 2429 1739.12.25 Mette Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Christensen Egsgaard. MOR: Mette Villadsdatter.
BÅREN AF: Karen Villadsdatter, Mosgaard- Store, Give, Moderens søster
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest Nativ Chri: hafde Jens {Christensen} Egsgaard i Ulderup {Ullerup} en barn til daab. b: blef frembaaret af Karen Vellesdatter {Villadsdatter} i Store Moesgaard. Faddere vare af Ulderup. Barnets nafn er Mette.


Nr. 2431 1740.01.17 Karen Nielsdatter, Hedegaard. FAR: Niels Larsen. MOR: Kirsten Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Epip: hafde Niels Larsen i Heedegaard en barn til daab som blef frembaaren af Johan{ne} i Ulderup. Faddere vare af Heedegaard og Ulderup. Barnets nafn var Karen.
NOTITS: Samme kirkebogsskriver nævner samme år "Johan Johansdatter" i Nederdonnerup, der også skrives som Johanne andetsteds #2433, dermed er det en kvinde.


Nr. 2432 1740.01.24 Anne Christensdatter, Give By. FAR: Christen Pedersen Møller. MOR: Anne Marie Troelsdatter.
BÅREN AF: Anne Pedersdatter, Ulkær Mølle, Give, 17, søster til faderen, datter af Peder Hansen Møller.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 p: Epiph: hafde Christen Pedersen Møller her i byen en barn til daab som blef frembaaren af Anne Pedersdatter i Uldkiær Mølle. Faddere vare her af byen. Barnets nafn var Anna.
Begravelse nr. 6397
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel, #6397.


Nr. 2437 1740.03.27 Voldborg Sørensdatter, Farre. FAR: Søren Didriksen. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Farre, Give, Gift med Veste Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Veste Andersen, Farre, Give, Konen Maren Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Lætare hafde Søren Dirricksen af Farrøe en barn til daab som blef frembaaren af Vesste Andersens hustru {Karen Christensdatter} ibid: Faddere vare af Give {By} og Farrøe. Barnets navn er Voldborg.
Begravelse nr. 6401
NOTITS: Begravet 5 maaneder gammel, #6401.


Nr. 2439 1740.05.29 Birte Jørgensdatter, Give By. FAR: Jørgen Sørensen Poder. MOR: Anne Elisabeth Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Ferdinandsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Exaudi hafde Jørgen Sørensen {Poder} af Give {By} en barn til daab som blef frembaaren af Anne Ferdinantzdatter. Fadder vare af Give {By}. Barnets nafn er Bertte.
Begravelse nr. 6695
NOTITS: Begravet 1769 i Øgelund, gift med Peder Mortensen.


Nr. 2440 1740.06.06 Bodil Jørgensdatter, Donneruplund. FAR: Jørgen Nielsen Wong. MOR: Birte Sørensdatter.
BÅREN AF: Bodil Andersdatter, Vonge, Øster Nykirke, Faderens mor. Gift med Niels Andersen Wong.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Wong, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 2: Birgitte Marie Albertsdatter, Østerhoved, Givskud, Gift 1739 i Hvejsel.
FADDER Nr. 3: Birte Nielsdatter Wong, Vonge, Øster Nykirke, Faderens søster
FADDER Nr. 4: Peder Pedersen, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Ole Villadsen, Nygaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Wong, Vonge, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest 2 Pentecostes hafde Jørgen Nielsen {Wong} af Donneruplund en datter til daab som blef kaldet Boel. Blef frembaaren af Niels Andersens {Wongs} hustru {Bodil Andersdatter} i Vong {Øster Nykirke}. Faddere vare Anders Nielsen og hustru {Birgitte Marie Albertsdatter} i Østerhoed {Givskud} og Bertte Nielsdatter {Wong} i Vong og Peder Pedersen i Give {By} og Olle Vellesen {Villadsen} i Nygaard.
Begravelse nr. 6406
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel, #6406. Opkaldt efter faderens mor Bodil Andersdatter, som bærer.


Nr. 2442 1740.06.06 Karen Hansdatter, Ullerup. FAR: Hans Nielsen. MOR: ? Hans Nielsens kone (2.).
BÅREN AF: Inge Christensdatter, Brandlund, Brande, Moderen kunne også være fra Brande, moderen ikke gift i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fest 2 Pentec: hafde Hans Nielsen i Ulderup en barn til daab som blef frembaaren af Enge Christensdatter i Brandlund {Brande}. Faddere vare af Ulderup og af Give {By}. Barnets nafn var Karen.
NOTITS: Moderen kunne også som bæreren være fra Brande, moderen ikke gift i Give.


Nr. 2443 1740.07.10 Kirsten Nielsdatter, Vorslunde. FAR: Niels Sørensen. MOR: Karen Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Dåb glemt i kirkebogen, Niels Sørensen i Vorslundes barn Kirsten. Begravelsen 18. sept. 1740: 'Dom xiiii p: Trinit: blev Niels Sørensens barn af Vorslunde jordet Kirsten Nielsdatter. gl: 10 uger.'}
Begravelse nr. 6407
NOTITS: Begravet 10 uger gammel, #6407.


Nr. 2444 1740.10.09 Maren Olesdatter, Farre. FAR: Ole Anderen. MOR: ? Ole Andersens kone.
BÅREN AF: Maren Knuds, Skærhoved, Give, ?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom xvii p: Trinit: hafde Olle Andersen af Farrøe en barn til daab som blef frembaaren af Maren Knuds i Skirhoed {Skærhoved}. Fadderen vare af Farrøe. Barnets nafn er Maren.


Nr. 2445 1740.12.16 ? Clemmens/en/datter, Nygaard. FAR: Clemmen Jensen. MOR: Birte? Nielsdatter?.
BÅREN AF: ? Iver Hestlunds kone
NÆVNT Nr. 1: Iver Hestlund, Hestlund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {d: 16 Dec:} hafde Clemmen Jensen af [Biid?[ {dåb 1739 af Nygaard #2417} en barn til daab som blef frembaaren af Yvers hustru i Heestelund. Fadderne vare af Nygaard og Hestellund. Barnets nafn var {glemt}.
Begravelse nr. 6412
NOTITS: Begravet 6 uger gammel, #6412. Den formodede moder Birte Nielsdatter blev begravet af Nygaard samme dag, som dette barn blev døbt 16. dec. 1740. Vel død i barselsseng.


Nr. 2451 1741.05.30 Karen Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Pedersen. MOR: ? Peder Pedersens kone.
BÅREN AF: Trine Bødker, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dominica samme dag {Cantate} var tvænde {for det andet barn se #2452} børn til daab. Peder Pedersen en datter som blef frembaaren af Trine Bøcker ibid: Fadderne vare af Farøe. Barnets nafn var Karen.


Nr. 2452 1741.04.30 Kirsten Madsdatter, Bæksgaard. FAR: Mads Christensen. MOR: ? Mads Christensens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Degnen Niels Jensen Holms kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Hans kone Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{Dominica samme dag {Cantate} var tvænde børn til daab.} Den anden var Mads Christensens af Beexgaard som blef frembaaren af Degnens {Jens Nielsen Holms} kone {Maren Pedersdatter} i Give {By}. Barnets nafn var Kirsten.


Nr. 2456 1741.09.29 Elisabet Sørensdatter, Give By. FAR: Søren Pedersen Skræder. MOR: ? Søren Pedersen Skræders kone.
BÅREN AF: Lisbet, Egholm Mølle, Tørring, Ikke umiddelbart fundet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Mickali hafde Søren {Pedersen} Skræder i Give en datter til daaben som blef frembaaren af Lisebett af Egholm Mølle {Tørring}. Dens nafn var Lissebett. Fadderene var af Give {By}.


Nr. 2457 1741.10.08 Kirsten Nielsdatter, Givskov. FAR: Niels Sørensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Frandsdatter, Give By, Give, Gift med Peder Sørensen Poder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom xviiii p: Trinit: hafde Niels Sørensen en barn til daaben som blef frembaaren af Kirsten Frandsdatter i Give {By}. Faddere var af Gifskov og Give {By}. Dends nafn er Kirsten.


Nr. 2459 1741.11.12 Gertrud Lauridsdatter, Farre. FAR: Laurids Larsen. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: Johanne, Nebvad?, Lindeballe
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom xxiiii p: Trinit: } hafde Lavrs Lassen af Farrøe en datter til daaben som blef frembaaren af Johanne i [Nebvad] {Lindeballe}. Dens nafn er Gierttred.


Nr. 2460 1741.11.12 Mette Sørensdatter, Bregnhoved. FAR: Søren Johansen. MOR: Johanne Rasmusdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Degnen Niels Jensen Holms kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den xxiiii p: Trinit: hafde Johanne Rasmusdatter i Brænhoed {Bregnhoved} en datter til daab som flef frembaaren af Degnekonen {Maren Pedersdatter}. Faddere vare af Ibid:. Dens nafn er Mette.
Begravelse nr. 6424
NOTITS: Begravet 9 uger gammel, #6424. Faderen døde to uger før daaben, derfor står kun moderens navn.


Nr. 2461 1741.11.26 ? Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Bødker. MOR: ? Niels Bødkers kone.
BÅREN AF: Anne Jørgensdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom xxvi p: Trinit: hafde Niels Bøcker i Farrøe en datter til daaben som blef frembaaren af Anne Jørgensdatter ib:. Faddere vare af Farøe. {navn glemt}.


Nr. 2462 1741.12.17 Anne Sørensdatter, Hedegaard. FAR: Søren Jensen Vestergaard. MOR: Inger Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Ferdinandsdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom iii post Advent hafde Søren {Jensen} Vestergaard i Heedegaard en datter til daab som blef frembaaren af Anne Ferdinandsdatter. Faddere vare af Ibid:. Dens nafn er Anne.


Nr. 2464 1742.04.15 Anne Christensdatter, Give By. FAR: Christen Pedersen Møller. MOR: Anne Marie Troelsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Gift med Peder Hansen Møller.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Jubilate hafde Christen Pedersen Møl{ler} en datter til daaben som blef frembaaren af Møllerkonen {Maren Christensdatter} Ulkiær Mølle. Faddere vare af Give {By}. Dens nafn er Anne.


Nr. 2468 1742.05.20 Anne Marie Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Nielsen Gravel. MOR: ? Niels Nielsen Gravels kone.
BÅREN AF: ? Ole Banks kone., Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Ole Bank, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom p: Trinit hafde Niels {Nielsen} Grauel i Farrøe en datter til daab som blef frembaaren af Volle Banckes hustru samme sted. Faddere vare af Farrøe. Dens nafn er Anne Marie.
Begravelse nr. 6449
NOTITS: Begravet 2 år gammel, #6449.


Nr. 2469 1742.05.27 Birte Christensdatter, Hedegaard. FAR: Christen Christensen Hag, den Ældre. MOR: Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Frandsdatter, Ullerup, Give, Moderens mor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 1 p: Trinit hafde Christen Christensen i Heedegaard en datter til daab som blef frembaaren af Johanne Frandsdatter i Uldrup. Fadderene vare af Heedegaard og Uldrup {Ullerup}. Dens nafn er [Berret].


Nr. 2470 1742.06.10 Karen Hansdatter, Ullerup. FAR: Hans Nielsen. MOR: ? Hans Nielsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Nielsens kone, Mosgaard- Store, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Mosgaard- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom iii p: Trinit: hafde Hans Nielsen i Ulderup en barn til daab som blef frembaaren af Christen Nielsens hustru i Stor Mosgaard. Faddere vare af Give og Ulderup. Dens nafn er Karen.


Nr. 2471 1742.06.17 Cathrine Marie Jensdatter, Bregnhoved. FAR: Jens Villadsen. MOR: Trine Jensdatter.
BÅREN AF: Marie Pedersdatter, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom iiii p: Trinit: hafde Jens Vellasen i Brænhoed en barn til daab som belf frembaaren af Marie Pedersdatter i Give {By}. Dens nafn var Cathrine Marie. Faddere vare af Brænhoed og Give {By}.


Nr. 2472 1742.06.24 Kirsten Pedersdatter, Givskov. FAR: Peder Christensen Skomager. MOR: Birte Lisbeth Marcusdatter.
BÅREN AF: Anne Ferdinandsdatter, Give By, Give, Fyld-bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom v p: Trinit: hafde Peder Christensen {Skomager} i Gifskov en barn til daab som blef frembaaren af Anne Ferdinandsdatter i Give {By}. Faddere vare af Gifskov og Give. Dens navn var Kirsten.


Nr. 2475 1742.07.08 Bodil Andersdatter Wong, Donneruplund. FAR: Anders Nielsen Wong. MOR: Birgitte Marie Albertsdatter.
BÅREN AF: Birte Nielsdatter Wong, Vonge, Øster Nykirke, Faderens søster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom [...] p: Trinit hafde Anders Nielsen {Wong} paa Donruplund en barn til daab som blev frembaaren af Bertte Nielsdatter {Wong} af vonge {Øster Nykirke}. Faddere vare af Nederdonnerup og Give {By}. Dens nafn er Bodel.
NOTITS: Efter broderen Jørgen Nielsen Wongs død i nov.1740, er Anders Nielsen Wong blevet bestyrer på Donneruplund for hans far Niels Andersen Wong, der bor i Vonge. Opkaldt efter faderens mor Bodil Andersdatter.


Nr. 2478 1743.03.10 Johanne Marie Madsdatter, Give By. FAR: Mads Mortensen. MOR: ? Mads Mortensens kone.
BÅREN AF: Birte Sørensdatter, Give By, Give, Måske enken efter Jørgen Nielsen Wong paa Donneruplund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Domic: Reminisere} hafde Mads Mortensen i Give {By} en barn til daab som blef frembaaren af Bereth Sørensdatter ibid: Fadderne vare af Give {By} og dens navn Johanne Mari.


Nr. 2479 1743.03.17 Maren Pedersdatter, Farre. FAR: Peder. MOR: Anne Iversdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: Hjemmedøbt Anne Iversdatters datter af Farre Maren. Begravelsen 20 mar. 1743: 'Den 20 Martius blef Anne Ifersdatter af Farøe jorden udi hendes 32 aar, saavelsom hendes barn navnlig Maren Pedersdatter gammel 5 dage.'}
Begravelse nr. 6433
NOTITS: Begravet 5 dage gammel, #6433. Moderen begravet samme dag.


Nr. 2481 1743.06.16 Margrethe Iversdatter, Farre. FAR: Iver Jensen. MOR: ? Iver Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Johansdatter, Farre (Mølgaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Johansdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Domini i p: Trinitatis haver Iver Jensen af Fare et barn til daaben kaldet Margrette. Frembaaren af Bent Nielsens hustru {Maren Johansdatter} ibid: Fadderne vare af Farøe og Gifskov.


Nr. 2482 1743.08.25 Else Lauridsdatter, Farre Mølle. FAR: Laurids Johansen. MOR: Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Harresø, Givskud, Faderens mor gift 1. gang med faderens far Johannes Lauridsen †1725 af Østerhoved, Givskud.
NÆVNT Nr. 1: Niels Poulsen, Harresø, Givskud, Konen Else Jensdatter gift 2. gang bærer. Faderens stedfar.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Domini xi p: Trinitatis haver Lavridts Johansen Farøe Mølle et barn til daab kaldet Else. Frembaaren af Niels Povelsens hustru {Else Jensdatter} i Haresøe. Fadderne vare af Farøe og Gifskov.
NOTITS: Opnævnt efter faderens mor, Else Jensdatter, som bærer. Se også #2480.


Nr. 2483 1743.10.13 Kirsten Olesdatter, Give By. FAR: Ole Nielsen. MOR: Inge Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Degnen Niels Jensen Holms kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom xviii haver Olle Nielsen af Give {By} et barn til daaben kaldet Kirsten. Frembaaren af Degnens {Jens Nielsen Holms} kone {Maren Pedersdatter} ib: Faddere vare alle af Give.


Nr. 2486 1743.10.27 Bodil Jørgensdatter, Give By. FAR: Jørgen Sørensen. MOR: ? Jørgen Sørensens kone.
BÅREN AF: Birte Sørensdatter, Give By, Give, Søster?, Jørgen Nielsen Wongs enke?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom xx post Trinitates. Jørgen Søensen af Gifve {By} et barn til daaben kaldet Boeld. Frembaaren af Birthe Sørensdatter ibid: Faddere vare af Give.


Nr. 1962 1744.03.23 Navnløs, Bregnhoved. FAR: Johan Sørensen. MOR: Else Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Fer: parascher} blef Johan Sørensens barn {Navnløs} begraven ibd: {Bregnhoved} gaml: ½ dag.'}
Begravelse nr. 6447
NOTITS: Begravet en halv dag gammel. Moderen begravet samme dag.


Nr. 2494 1745.01.09 Johanne Nielsdatter, Hedegaard (Vestergaard). FAR: Niels Larsen Vestergaard. MOR: Kirsten Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 9 January hafde Niels {Larsen} Vestergaard i Heedegaard en pigebarn til daab som blev kaldet Johanne. Blef frembaaren af. Faddere vare ibid:
NOTITS: Bærer ikke udfyldt.


Nr. 2502 1746.07.01 Marie Christensdatter, Hedegaard. FAR: Christen Christensen Hag den Ældre. MOR: Marie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Maries uægte barn Niels *1766 i Hedegaard: 'Christen Christensen i Hedegaard en datter Marie.'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig, kan være senere. Alder skønnet fra sønnens fødsel.

LINK: Faderen Christen Christensen Hag den Ældre i Hedegaard i Give med datteren angivet.
LINK: Hendes søn Niels dåb #2845 i 1766.


Nr. 2504 1747.07.01 Maren Jensdatter, Bregnhoved. FAR: Jens Villadsen. MOR: Katrine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skifte 1777 i Ris i Givskud : 'Jens Villadsen i Bregnhoved en datter Maren.'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder 29 i begravelsen 16. dec. 1776 i Ris, Givskud. Brejl abstrakt af skiftet: "523 Maren Jensdatter i Ris, Givskud sogn 25.2.1777. E: Anders Pedersen Lerager. B: Peder 6, Cathrine 4. FM: morbroder Villads Jensen i Bregnhoved." Morbroder er altså Villads Jensen i Bregnhoved, der har overtaget gården efter faderen.

LINK: Faderen Jens Villadsen i Bregnhoved i Give.


Nr. 2505 1749.07.01 Margrethe Vestesdatter, Sillesthoved?. FAR: Veste Vestesen. MOR: Kirsten Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter moderen 1805: 'Veste Vestesen i Sillesthoved en datter Margrethe.'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder fra FT 1801 Hvejsel By 56 år dvs skulle være født 1745, men da var forældrene ikke gift. Hun er nævnt først i listen af døtre i skiftet efter moderen og her antaget født som første barn efter vielsen i nov. 1748 i Ringive.——— Generelt om Veste og Kirsten Jespersdatters børn: Første barn født i kirkebogen 1756 efter kirkebogshullet 1745-54 er Jesper *1756 Silleshoved (død 4 måneder gammel). Men de første fire børn Mette, Margrethe, Anne Barbara og Claus er født i kirkebogshullet og menes født i Sillesthoved for Veste gifter derfra og Jesper fødes jo 1756 i Sildesthoved, men ganske sikkert er det ikke.

LINK: Veste Vestesen i Give By.
LINK: Skifte 1805 efter moderen Kirsten Jespersdatter.


Nr. 2570 1750.07.01 Mette Vestesdatter, Sillesthoved?. FAR: Veste Vestesen. MOR: Kirsten Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter moderen 1805: 'Veste Vestesen i Sillesthoved en datter Mette .'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder anset som 1. barn i ægteskabet. Veste og Kirsten gift nov. 1848 i Ringive, hun kan også være født 1753c. Ikke fundet i FT 1803 i Flensburg, undtagen hvis hun kaldes Mette Nielsen (som ses gift i Handewitt og er 63, dvs *1740c, men kirkebogen er ført op til enden af 1744) gift med Jens Nielsen. I skiftet efter moderen i 1805 er hun gift med Jens Nielsen og bor i Flensborg.

LINK: Generelt om Veste Vestesens børn i Give kirkebogshul, se dåb #2505.
LINK: Veste Vestesen i Give By.
LINK: Skifte 1805 efter moderen Kirsten Jespersdatter.


Nr. 2571 1752.07.01 Anne Barbara Vestesdatter, Sillesthoved?. FAR: Veste Vestesen. MOR: Kirsten Jespersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter moderen 1805: 'Veste Vestesen i Sillesthoved en datter Anne Barbara.'}
NOTITS: Dato arbitrær. Alder i FT 1787 32 år giver *1752c. Anne Barbara når at blive gift 5 gange og bliver 75 år gammel før hun dør i Lille Karlskov i Ringive.

LINK: Anne Barbara gift 1. med Troels Christensen.
LINK: Generelt om Veste Vestesens børn i Give kirkebogshul, se dåb #2505.
LINK: Veste Vestesen i Give By.
LINK: Skifte 1805 efter moderen Kirsten Jespersdatter.


Nr. 2580 1750.07.01 Birte Andersdatter Wong, Donneruplund. FAR: Anders Nielsen Wong. MOR: Birte Marie Albrechtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra : 'Monsr. Anders Nielsen Wonge paa Donneruplund en datter Birte .'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder fra . Gift 1 gang 1766 i Thyregod som Jomru Birrethe Andersdatter Wong paa Hastrup med Johan Ravn Hansen Bering *1734 Præstegaarden i Thyregodlund †1794 Thyregod By

LINK: Faderen Anders Nielsen Wong på Donneruplund.
LINK: Johan Ravn Hansen Bering nævnt søn i Thyregod præstegaard.


Nr. 2581 1752.07.01 ? Anders/en/datter Wong, Donneruplund. FAR: Anders Nielsen Wong. MOR: Birte Marie Albrechtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra : 'Seigr: Anders Nielsen Wong paa Donneruplund et barn.'}
Begravelse nr. 6461
NOTITS: Dato arbitrær 1745-1754. Begravet 1755 som barn uden alder.

LINK: Faderen Anders Nielsen Wong på Donneruplund.


Nr. 2582 1754.07.01 Magdalene Andersdatter Wong, Donneruplund. FAR: Anders Nielsen Wong. MOR: Birte Marie Albrechtsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra : 'Monsr. Anders Nielsen Wonge paa Donneruplund en datter Magdalene .'}
NOTITS: Dato arbitrær omtrentlig. Alder 33 i FT 1787 Balling i Viborg Amt, hvor hendes mand Niels Galten Bering er præst, gift 1775 på Hastrup i Thyregod som Magdalene Wong.

LINK: Faderen Anders Nielsen Wong på Donneruplund.
LINK: Niels Galten Bering nævnt søn i Thyregod præstegaard.


Nr. 2601 1754.10.20 Kirsten Andersdatter, Farre. FAR: Anders Christensen Bødker. MOR: ? Anders Bødkers kone.
BÅREN AF: ? Jørgen Banks kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Mads Madsen Junior, Farre (Loftlund), Give
FADDER Nr. 3: Hans Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Ole Banks kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Bank, Farre, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Ole Bank, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
d: 19 post Trinit hafde Anders {Christensen} Bøcker i Farre en datter til daaben hvis navn var Kirsten. Blef frembaaren af Jørgen Banches hustru ibid: Faddere vare Bendt {Nielsen} i Mølgaard, Mads Madsen junior i Loftlund, Hans Nielsen i Ullerup, Ole Banches hustru i Farre og Anne Sørensdatter i Loftlund.
Begravelse nr. 6456
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel, #6456.


Nr. 2602 1754.12.08 Maren Iversdatter, Farre (Mølgaard). FAR: Iver Jensen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Tofthøj, Tofthøj?, Gadbjerg, Muligvis i Farre selv.
FADDER Nr. 1: Maren Johansdatter, Farre (Mølgaard), Give, Bent Nielsen Mølgaards kone.
FADDER Nr. 2: Mads Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Mads Jespersen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Karen Ferdinandsdatter Ferdinands, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {2 Søndag i Advent} havde Iver {Jensen?} i Mølgaard en datter nafnlig Maren til Kirche og blev frembaaren af Zidsel Tofthøy. Faddere vare Bendt {Nielsen} Mølgaards hustru {Maren Johansdatter}, Mads Madsen, Mads Jespersen og Karen Ferdinands alle af Farre.
Begravelse nr. 6457
NOTITS: Begravet 3 uger gammel, #6457. Forældrene gift 1734 i Lindeballe.


Nr. 2606 1755.01.19 Kirsten Jakobsdatter, Give By (Vestergaard). FAR: Jakob Lauridsen Vestergaard. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Moderens søster. Jens Jørgensens kone, hun stammer fra Store Hestlund, Give.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Wong, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Søren Vestesen, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Jørgensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Konen Anne Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 2 p: Epiph: hafde Jacop {Lauridsen} Vestergaard i Give {By} en datter til daab kaldet Kirsten. Frembaaren af Jens Jørgensens hustru {Anne Jensdatter} i Oxenbierre {Øster Nykirke}. Faddere var Anders Nielsen {Wong} paa Donneruplund, Jens {Jensen} Hyldeslef i {Store} Hestlund og Søren Vestesen i Giuve {By}.


Nr. 2607 1755.01.19 Maren Olesdatter, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Enkelund, Thyregod, Vel moderens søster. Moderen født i Enkelund.
FADDER Nr. 1: Hans Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Peder Øgelund, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Johanne Nielsdatter, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 2 p: Epiph:} hafde Olle Nielsen i Ullerup en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Karen Christensdatter i Enkelund {Thyregod}. Faddere vare Hans Nielsen, Peder Øgelund og Johanne Nielsdatter ibid: {Ullerup}


Nr. 2608 1755.01.26 Maren Nielsdatter, Skærhoved. FAR: Niels Thomsen. MOR: ? Niels Thomsens kone.
BÅREN AF: ? Christen Tygesens kone, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 1: Christen Tygesen, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 2: Anne Marie Christensdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Johansen, Givskov, Give, Konen Ane Marie Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Domin Septuages: hafde Niels Thomsen i Schierhoed en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Christen Tygesens hustru i Østerhoed {Givskud}. Faddere vare Christen Johansens kone {Ane Marie Christensdatter} i Giufschou, Christen Sørensen ibm:, Anders Jepsen i Sillesthoed og Christen Tygesen i Østerhoed {Givskud}.


Nr. 2609 1755.02.23 Anne Christensdatter, Give By. FAR: Christen Jensen. MOR: ? Christen Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Forrige degn Jens Nielsen Holms kone.
FADDER Nr. 1: Lene Jensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Give By, Give, Dette er vel ikke faderen, som i Jylland ikke kan optræde som fadder.
FADDER Nr. 3: Mads Østergaard, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Hover, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen Maren Pedersdatter bærer. Han har lige opgivet degneembedet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
2den Faste Søndag hafte Christen [Jensen] i [Give {By}] en datter til daaben kaldet Anna. Frembaaren af Jens {Nielsen} Holms hustru {Maren Pedersdatter}. Faddere var Lene Jensdatter, Christen Jensen, Mads Østergaard og Christen {Nielsen} Houer af Give {By}.


Nr. 2611 1755.03.28 Johanne Nielsdatter, Nederdonnerup. FAR: Niels Sørensen Skov. MOR: ? Niels Sørensen Skovs kone.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Nederdonnerup, Give, Søren Fæstersens kone.
FADDER Nr. 1: ? Søren Jensens kone, Givskov?, Give, Begravet i juli 1755.
FADDER Nr. 2: Christen Sørensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 4: Søren Larsen, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 5: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Fæstersen, Nederdonnerup, Give, Konen Mette Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen, Givskov?, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paa Langfredag hafde Niels {Sørensen} Schou i Nederdonnerup en datter til daaben kaldet Johan{ne}. Frembaaren af Søren Fæstesens hustru {Mette Sørensdatter}. Faddere var Søren Jensens hustru, Christen Sørensen af Gifschou, Søren Sørensen og Søren Lassen af Donneruplund og Jørgen Lassen i Nederdonnerup.


Nr. 2613 1755.04.06 Marie Sørensdatter, Vorslunde. FAR: Søren Vestesen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Carl Hadelers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: ? Niels Midtgaards kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Niels Larsen, Hedegaard (Vestergaard), Give, Ses fra 1732.
FADDER Nr. 3: Anders Nielsen Wong, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 4: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give, Ses fra 1755.
NÆVNT Nr. 1: Carl Hadler, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Niels Midtgaard, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Den 1ste Sønd: efter Paaske hafde Søren Vestesen i Vorslunde til daaben en datter Marie kaldet. Frembaaren af degnens {Gustav Carl Hadler} kone i Give {By}. Faddere Niels Mitgaards kone i Heedegaard, Niels Laursen sammesteds, Anders Nielsen {Wong} paa Synderhoed {Søndersthoed} og Jørgen Lassen i Nederdonnerup.
NOTITS: Anders Nielsen Wong ses i dåb #2606 i januar 1755 på Donneruplund og her i april 1755 i Søndersthoved, så han er flyttet mellem januar og april 1755.


Nr. 2616 1755.07.20 Barbara Madsdatter, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Loftlund, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Iver Jensen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Bendt Nielsen?, Farre (Mølgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 8 post Trinit:} hafde Mads Jespersen af Farre en datter til daaben Barbara kaldet. Frembaaren af hans moder Mette Sillesthoed. Faddere vare Jens Loftlund, Iver Jensen og Bendt {Nielsen? Mølgaard?} Farre etc:
NOTITS: Faderen Mads Jespersen *1731c, men ikke i Sillesthoved. Eller i Ringive, Gadbjerg, Thyregod eller Lindeballe sogne. Jesper NN og Mette Sillesthoved er ikke set i Give sogn, hvis Mette er i Silleshoved er hun flyttet til, men hun kan også være et andet sted. Jesper Jensen i Hedegaard er gift med Kirsten Christensdatter og har ingen set søn Mads. Måske er hun ved Anders Jepsen, som ses i 1722-63 i Sillesthoved, som kan være hendes søn, men hun er ikke død i Sillesthoved.


Nr. 2617 1755.07.27 ? Peders/en/datter, Bæksgaard. FAR: Peder Nielsen Nørgaard. MOR: ? Peder Nielsen Nørgaards kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Tromborg, Give
FADDER Nr. 1: ? Morten Pedersens kone, Bæksgaard, Give, Fra FT 1787 i Navnløs ville hun hedde Ane Jensdatter *1713c.
FADDER Nr. 2: Christen Vestergaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Søren Knudsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Morten Pedersen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 9 post Trinit: havde Peder Nielsen i Bexgaard et barn til daaben nafnl: {navnet mangler}. Frembaaren af An Nielsdatter fra Tromborg. Faddere vare Morten Pedersens hustru i Bexgaard, Christen Vestergaard, Søren Knudsen og Johannes Pedersen ibid:
NOTITS: Faderens tilnavn Nørgaard fra dåb 1760.


Nr. 2619 1755.08.24 Mette Sørensdatter, Give By. FAR: Søren Vestesen. MOR: Maren Jespersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jespersdatter, Sillesthoved, Give, Faderens bror Veste Vestesens kone.
FADDER Nr. 1: Veste Vestesen, Sillesthoved, Give, Faderens bror, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Forrige degn Jens Nielsen Holms kone.
FADDER Nr. 3: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Anders Møller, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Anders Jepsen, Sillesthoved, Give, Nabo i Sillesthoved.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 13 post Trinit:} hafde Søren Vestesen i Give Bye et barn til daab kaldet Mette. Frembaaren af Vestes {Vestesen} hustru {Kirsten Jespersdatter} i Sillehoed. Faddere vare Jens {Nielsen} Holms hustru {Maren Pedersdatter} i Give {By}, Jacop Larsen {Vestergaard} og Anders Møller ibid:, Veste Vestesen og Anders Jepsen i Sillesthoed.
Begravelse nr. 6492
NOTITS: Begravet 1756 11 måneder gammel.


Nr. 2621 1755.10.05 Birte Marie Nielsdatter, Søndersthoved. FAR: Niels Jørgensen. MOR: ? Niels Jørgensens kone.
BÅREN AF: ? Christen Thomsens kone, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 1: Birthe Marie Albertsdatter, Donneruplund, Give, Anders Nielsen Wongs kone.
FADDER Nr. 2: Anders Nielsen Wong, Donneruplund, Give, Af Wong dynastiet.
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Donnerup, Skovgaard, Kollerup
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Nørskov, Lindeballe?
NÆVNT Nr. 1: Christen Thomsen, Farre Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 19 post Trinit:} hafde Sigr: Niels Jørgensen paa Syndershoed et barn til daaben frembaaren af Christen Thomsens kone i Nye Farre Mølle kaldet Birthe Marie. Faddere var Sigr: Anders Nielsens {Wongs} kone {Birte Maria Albertsdatter}, Anders Nielsen {Wong} paa Donrup, Sigr: Christen Pedersen paa Schougaard og Sigr: Jens Nørschou.
Begravelse nr. 6490
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel 1756. Moderen er ikke kendt. Christen Thomsen i Ny Farre Mølle heller ikke.


Nr. 2626 1755.10.12 Anne Andersdatter, Give By. FAR: Anders Christensen Møller. MOR: Ane Mortensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Forrige degn Jens Nielsen Holms kone.
FADDER Nr. 1: ? Christensen Møller?, Vesterlund, Vester
FADDER Nr. 2: Søren Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Else Kovtrup, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 20 post Trinit:} hafde Anders {Christensen} Møller i Give en datter til daaben navnlig Anne. Frembaaren af Jens {Nielsen} Holms hustru {Maren Pedersdatter} ibid: Faddere var mandens broder i Vesterlund {Vester}, Søren Lassen af Byllund.
NOTITS: Se FT 1787 Bæksgaard for faderens patronym, Anders Møllers kone død i Bæksgaard 1794.


Nr. 2628 1755.11.02 Maren Kirstine Christensdatter, Give By. FAR: Christen Jespersen. MOR: Sidsel Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Tromborg, Give, Se #2617 for Nielsdatter.
FADDER Nr. 1: Lene Jensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Mads Thomsen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Thomas Sørensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Søren Festersen, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 23 post Trinit: hafde Christen Jespersen i Give Bye en datter til daaben kaldet Maren Kirstine. Frembaaren af An {Nielsdatter} Tromborg. Faddere vare Christen {Christensen} Skous kone {Lene Jensdatter}, Mads Thomsen og Thomas Sørensen ibid:, Søren Fæstesen i Nederdonnerup.
Begravelse nr. 6494
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.


Nr. 2631 1756.02.02 Maren Christensdatter, Givskov. FAR: Christen Johansen. MOR: Ane Marie Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Christensen Skovs kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: ? Niels Thomsens kone, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 2: ? Christen Sørensens kone, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Niels, Søndersthoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Thomsen, Skærhoved, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Sørensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Festo Puris: Mariæ hafde Christen Johansen i Gifskou en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Christen Christensens hustru i Give. Faddere vare Niels Thomsens hustru i Schiærhoe, Christen Sørensens hustru i Gifve og Niels paa Synderhoe {Søndershoved}.
NOTITS: Hun er ikke set død før 1773, hvor hun ikke føres i skiftet efter faderen. Men hun ses gift 1787 i Give med Jakob Mortensen *1756 Bæksgaard, Give, bosat Give By.


Nr. 2634 1756.03.31 Johanne Pedersdatter, Ullerup. FAR: Peder Madsen. MOR: ? Peder Madsens kone.
BÅREN AF: ? Hans Sørensens kone, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Hans Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Johanne Christensdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Mette Jensdatter, Ullerup, Give, 17, Jens Christensen Egsgaards datter.
NÆVNT Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen Egsgaard, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
4 Onsdag i fasten hafde Peder Madsen i Ullerup en datter til daaben kaldet Johanne. Frembaaren af Hans Sørensens hustru i Byllund. Faddere vare Hans Nielsen, Johanne Christensdatter, Jens Christensens yngste dattter {Mette Jensdatter, 17} i Ullerup.


Nr. 2636 1756.04.11 Inger Christensdatter, Give By. FAR: Christen Jensen. MOR: ? Christen Jensens kone.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Forrige degn Jens Nielsen Holms kone.
FADDER Nr. 1: Niels Smed, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Maren Nørgaard, Give By (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 4: Inger Hag, Give By, Give, Gift med Mads Thomsen.
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Jens Nielsen Egeskovs kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Palm: hafde Christen Jensen i Give en datter til daaben kaldet Inger. Frembaaren af Jens {Nielsen} Holms hustru {Maren Pedersdatter} i Give. Faddere vare Niels Smed og Jens {Nielsen} Egeskov, Maren Nørgaard, Inger Hag og Mette Nielsdatter.


Nr. 2640 1756.05.16 Karen Olesdatter, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 1: Christen Larsen, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 2: ? Christen Larsens kone, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Store, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Johanne Nielsdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: Mette Jensdatter, Ullerup, Give, 17, datter af Jens Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom Cantate hafde [Olle Nielsen] i Ullerup en datter til daaben kaldet Karen. Frembaaren af barnet moster {NN Christensdatter} i Heedegaard. Faddere var Christen Lassen og Hustru i Mosgaard, Store Ped: Christensen i Ullerup, Johanne Nielsdatter og Jens Christensens datter {17, Mette Jensdatter} ibid:
Begravelse nr. 6482
NOTITS: Begravet 1 måned gammel.


Nr. 2643 1756.08.15 Kirsten Nielsdatter, Hestlund- Lille. FAR: Niels Sørensen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Jens Jørgensens kone. Opvokset i Store Hestlund, datter af Jens Jensen Hillerslev. Ikke direkte familie, så vidt det kan ses.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Konen Anne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 9 post Trinit: hafde Niels Sørensen af Store {Lille!} Hest: en datter til daaben Kirsten kaldet. Frembaaren af Jens Jørgensens hustru {Anne Jensdatter} i Oxenbierre. Faddere vare Morten Sørensen og Hans Sørensen af Bylllund og Jens Jørgensen af Oxenbierre.


Nr. 2644 1756.09.05 Dødfødt, Nederdonnerup. FAR: Søren Jensen. MOR: ? Søren Jensens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {Dom 12 post Trinit} blef et dødfødt barn Søren Jensens i Nederdonnerup jordet.'}
Begravelse nr. 6495


Nr. 2645 1756.10.10 Mette Olesdatter, Nygaard. FAR: Ole Villadsen. MOR: Margrethe Andersdatter.
BÅREN AF: ? Gustav Carl Hadlers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: ? Anders Møllers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Mads Hansen Søndergaard, Give By, Give, Hansen fra extraskattelisten 1762.
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Gustav Carl Hadler, Give By, Give, Degn, konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Møller, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 17 post Trinit: havde Ole {Villadsen} Nygaard af Give sogn en datter til daaben Mette kaldet. Frembaaren af degnens {Carl Hadlers} kone i Give {By}. Faddere var Anders Møllers kone, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Mads {Hansen} Søndergaard og Jens Nielsen af Give {By}.


Nr. 2646 1756.12.12 Barbara Madsdatter, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Anne Christensdatter.
FADDER Nr. 1: Bent Nielsen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dom 3 Advent hafde Mads Jespersen i Farre en datter til daaben Barbara kaldet. Frembaaren af. Faddere vare Bendt Nielsen {Mølgaard}, Iver {Jensen} Mølgaard fra Farre og Mads {Thomsen} Hag af Give.


Nr. 2649 1757.04.17 Lene Laustdatter, Bøllund. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
BÅREN AF: ? Larsdatter, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Morten Sørensens kone.
FADDER Nr. 2: ? Christen Jensens kone, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Hyldeløv
FADDER Nr. 4: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Niels Larsen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Domini Qvasimode geni: hafde Laust Lassen i Byllund en datter til daaben kaldet Lene. Frembaaren af hans søster {? Larsdatter}. Faddere er Birthe Jacobsdatter {Morten Sørensens kone} i Byllund og Christen Jensens hustru i Give, item Jens {Jensen} Hyldesløf i Store Hestlund, Jyrgen Lassen i Nederdonnerup og Niels Lassen i Byllund.


Nr. 2651 1757.05.01 Maren Christensdatter, Give By. FAR: Christen Christensen Skov. MOR: Lene Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Christensdatter, Givskov, Give, Christen Johansens kone.
FADDER Nr. 1: ? Peder Øgelunds kone, Give By, Give, Gift med Peder Øgelund.
FADDER Nr. 2: Søren Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Niels Jørgensen Donnerup, Søndersthoved, Give, Af Wong-dynastiet.
FADDER Nr. 4: Christen Sørensen, Givskov, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Johansen, Givskov, Give, Konen Ane Marie Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Øgelund, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Samme dag {Dom 3 p: Pascha} hafde Christen Christensen {Skov} i Give {By} en datter til daaben kaldet Maren. Frembaaren af Christen Johansens hustru {Ane Marie Christensdatter} i Gifskov. Faddere vare Peder Øgelunds hustru i Give, Søren Vedstesens Ibid:, Niels Jyrgensen paa Syndersthoed og Christen Sørensen i Gifskov.


Nr. 2653 1757.05.29 ? Jens/en/datter, Bregnhoved. FAR: Jens Jensen, Bøllund, Give. MOR: Lene Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Forrige degn Jens Nielsen Holms kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Konen Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Paa 1ste Pintse dagblef et uægte barn døbt i Give Kirche. {navn mangler}. Frembaaren af Jens {Nielsen} Holms kone {Maren Pedersdatter} i Give Bye, hvor da blef udlagt til barnefader en gift mand nafnl: Jens Jensen fra Byllund. Moderen dertil er Lene Sørensdatter i Breinhoed.
NOTITS: Moderen måske født 1727 i Nederdonnerup, ville være 30 år gammel. Jens Jensen bortrømte fra sognet, hvilket vel har med bøden at gøre. Lene sad skrifte for det et år efter i juni 1758, se link.

LINK: Lene Sørensdatters skrifte juni 1758.


Nr. 2661 1757.11.06 Engel Nielsdatter, Skærhoved. FAR: Niels Thomsen. MOR: ? Niels Thomsens kone.
BÅREN AF: ? Carl Hadlers kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Kirsten Jespersdatter, Sillethoved, Give, Gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 2: Anders Jepsen, Sillethoved, Give
FADDER Nr. 3: Kirsten Hansdatter, Sillethoved, Give, 22, datter af Hans Christensen i Sillesthoved.
FADDER Nr. 4: Christen Sørensen, Givskov, Give
NÆVNT Nr. 1: Carl Hadler, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Veste Vestesen, Sillethoved, Give, Konen Kirsten Jespersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Thomsen i Schiærhoed hafde Dom xxii post Trinit: en datter til daaben kaldet Engel, frembaaren af {Gustav Carl} Hadelers hustru i Give. Faddere vare Vedsteds {Vestesens} hustru {Kirsten Jespersdatter} i Silleshoed, Anders Jepsen og Kirsten Hansdater ibid, item Xten Sørensen i Gifskou.
NOTITS: Konen formodentlig en Gydesdatter.


Nr. 1974 1757.12.18 Dødfødt, Farre. FAR: Jakob Lund. MOR: ? Jakob Lunds kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 4 Advent blef Jacob Lunds dødfødde barn af Farre jordet.'}
Begravelse nr. 6504


Nr. 1961 1758.01.15 Navnløs, Bregnhoved. FAR: Jørgen Johansen. MOR: Ida Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Dom Sexagesima blef Jørgen Johansens barn af Breinhoed jordet. .' }
Begravelse nr. 6505
NOTITS: Datoen er et rent skøn, da barnet ikke er blevet døbt. Derfor skønnes det at have været højst nogle uger gammel.


Nr. 2668 1758.04.23 ? Nielsdatter, Hestlund- Lille. FAR: Niels Henningsen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Henningsens mor, Brande?
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Hestlund- Lille, Give, Nabo. Hans kone Johanne Madsdatter fra Enkelund, Thyregod evt. søster til moderen Maren Madsdatter fra Thyregodlund, Thyregod.
FADDER Nr. 2: Christen Jensen, Give By?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Henningsen i Lille Hestlund hafde 1 datter til daaben {... tom plads ...} kaldet. frembaaren af hans Moder. Fadderne vare Niels Sørensen af Lille Hestlund Christen Jensen etc:
NOTITS: Dato 23.04 omtrendtlig, dato mellem 16. april og 8. maj 1758.


Nr. 2671 1758.07.30 ? Madsdatter, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Hansens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Christen Bødker
FADDER Nr. 2: Jens Loftlund, Farre (Loftlund), Give
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Jespersen i Farre hafde Dom 10 post Trinit en daatter til daaben nafnl. {... tom plads ...} frembaaren af Peder Hansens Koene ibid: fadderne vare Christen Bøcher, Jens loftlund og Christen Nielsen alle af farre.


Nr. 2672 1758.08.27 ? Nielsdatter, Hestlund- Store. FAR: Niels Jensen Hillerslev. MOR: Johanne Poulsdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen, Hestlund- Store, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Hennigsen, Hestlund- Lille, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Sørensen, Hestlund- Lille, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Jensen i Stoere Hestlund hafde Dom: 14 Post Trinit en daatter til daaben nafnl: {... tom plads ...} frembaaren af {... tom plads ...} faddere vare Jens Hyldeløf, Jørgen Sørensen {af Store Hestlund}, Niels Henningsen og Niels Sørensen af Lille Hestlund


Nr. 2673 1758.09.17 Mette Iversdatter, Farre (Mølgaard). FAR: Iver Jensen Mølgaard. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Johannesdatter, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 1: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Ole Andersen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Mads Jespersen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mads Madsen, Loftlund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Iver {Jensen} Mølgaard i farre Hafde Dom: 17 post Trinit en daatter til daaben kaldet Mette frembaaren af Bend Nielsens Hustrue {Maren Johannesdatter} ibid. fadderne vare Ole {Andersen} Banch, Mads Jespersen og Mads Madsen fra Loftlund.


Nr. 2675 1758.10.22 Margrethe Madsdatter, Farre. FAR: Mads Elkær. MOR: ? Mads Elkærs kone.
BÅREN AF: Maren Johannesdatter, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Bent Nielsen Mølgaard, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Elkiær i farre hafde Dom: 22 post Trinit: en daatter til daaben Magrethe kaldet, frembaaren af Bendt Nielsens hustrue {Maren Johannesdatter} i Mølgaard, fadderne vare Iver {Jensen} Mølgaard, Mads hag og Jens Nielsen fra Giuve {By}.


Nr. 2676 1758.12.03 Maren Hansdatter, Bøllund. FAR: Hans Sørensen. MOR: ? Hans Sørensens kone.
BÅREN AF: ? Hans Sørensens mors søster, Hedeby, Ringive
FADDER Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Laust Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Henning Sørensen, Hestlund- Lille, Give, Han må være ved Niels Henningsen og ud af hans familie, formodentlig fra Brande sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hans Sørensen af Byllund hafde Dom: 1 Advent: 1 daatter til daaben Maren kaldet, frembaaren af Mandens Moster i Hebye, Ringhøy Sogn, fadderne vare Morten Sørensen, Laust Lassen ibid: og Henning Sørensen fra Lille Hestlund.


Nr. 2677 1759.01.10 Navnløs, Give By. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.'}
Begravelse nr. 6512


Nr. 2678 1759.01.10 Navnløs, Give By. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {Dom 2 post Epiph:} blef 2de børn som var tvillinger {Navnløs} af Jens Nielsens i Give jordet.'}
Begravelse nr. 6513


Nr. 2683 1759.04.29 Hanne Nielsdatter, Ullerup. FAR: Niels Christensen. MOR: ? Niels Christensens kone.
BÅREN AF: ? Jens Bachmoos kone, Bæksgaard??, Give
FADDER Nr. 1: Peder Christensen, Ullerup, Give, Store eller Lille?
FADDER Nr. 2: Jens Skov, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Sørensen, Hestlund- Store, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Bachmoos, Bæksgaard, Give, Niels Christensen er entydigt Ullerup, spørgsmaal om Bachmoos der eller i Bæksgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Christensen fra Bexgaard {skal være: Ullerup} Hafde samme dag {2den Søndag efter Paasken} 1 daatter til daabe Hanne kaldet frembaaren af Jens Bachmoos kone ibid; fadderne Peder Christensen og Jens Skov fra Ullerup, Jørgen Sørensen fra Stoer Hestlund.
NOTITS: Der findes ingen Niels Christensen i Bæksgaard, derimod i Ullerup, hvor jo ogsaa fadderne kommer fra.


Nr. 2685 1759.05.27 Anne Marie Sørensdatter, Vorslunde. FAR: Søren Vestesen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Hosum, Præstegaarden, Øster Nykirke, Set før #2665 i 1758. Præsten i Øster Nykirkes kone.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Christen Jensen (Skovhuset), Give
FADDER Nr. 3: Anders Nielsen, Søndersthoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Mikkel Hansen Hosum, Præstegaarden, Øster Nykirke, Præsten i Øster Nykirke, og dermed også Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Vestesen fra Vorslunde hafde Dom: 6 post Pasch: en daatter til daaben Anne Marie kaldet, frembaaren af Madme Haasum {Hosum, præstens kone} i Giuve; Fadderne vare Søren Knudsen af Bexgaard, Christen Jensen fra Schouhuuset og Anders Nielsen avlskarlen paa Syndersthoe.
Begravelse nr. 6519
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2686 1759.07.01 Maren Iversdatter, Farre (Mølgaard). FAR: Iver Jensen Mølgaard. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 'Samme dag {Dom 17 post Trinit 1763} blef Iver {Jensen} Mølgaards {Mølgaard i Farre} datter begravet nafnlig Maren Iversdatter i sit alders 5 aar.'}
NOTITS: Datoen er arbitrær sat midt i det formentlige fødeår. Den Maren som Iver får døbt 1754 dør kort efter fødslen.


Nr. 2688 1759.07.22 Mette Margrethe Pedersdatter, Nederdonnerup. FAR: Peder Olufsen. MOR: Katrine Christensdatter.
BÅREN AF: ? Katrine Christensdatters mor, Nederdonnerup, Give, Hedder muligvis Maren Sørensdatter.
FADDER Nr. 1: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Søren Festersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Olufsen fra Neder Dunrup hafde samme dag {Dom: 6 post Trinit:} et Barn til daaben Mette Magrethe kaldet frembaaren af Koenens Moder. Fadderne vare Jørgen Lassen, Søren Fæstesen, Niels {Sørensen} Skoue alle ibid:


Nr. 2691 1759.09.25 Dødfødt, Bæksgaard. FAR: Søren Knudsen. MOR: Margrethe Troelsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Endnu samme dag {Dom 16 post Trinit} blef Søren Knudsens dødføde barn jordet.'}
Begravelse nr. 6522
NOTITS: Dato fem dage før begravelsen.


Nr. 2694 1759.10.28 Mette Laustdatter, Bøllund. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
BÅREN AF: ? Larsdatter, Give, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: ? Hans Sørensens kone, Bøllund, Give, †1764. Gift med Hans Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Laust Lassen i Byllund Hafde Dom: 20 post Trinit: en Daatter til Mette kaldet, frembaaren af Mandens Syster, Fadderne vare, Morten Sørensen og Jens {Jensen} Hyldeløf item Hans Sørensens Koene fra Bylllund.
Begravelse nr. 6596
NOTITS: Begravet knap 3 år 9 måneder gammel.


Nr. 2695 1759.11.04 Johanne Olesdatter, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: ? Hans Nielsens kone, Ullerup?, Give
FADDER Nr. 1: Peder Christensen Boel, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Jens Egeskov, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Hans Nielsen, Ullerup?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole Nielsen Ullerup hafde Dom: 21 post Trinit: 1 daatter til daaben Johan{ne} kaldet Frembaaren af Hans Nielsens kone Fadderne vare Peder Christensen Niels Christenssen og Jens Eg[sk]ov.
NOTITS: Johanne født her kaldes Hanne i FT 1787. Jens Egskov måske identisk med Jens Christensen Egsgaard af extraskatten 1762.


Nr. 2697 1759.12.02 Else Jensdatter, Bregnhoved. FAR: Jens Pedersen. MOR: Mette Iversdatter.
BÅREN AF: ? Niels Jørgensen Donnerups kone, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, 22, Jens Villadsens søn. Nabo.
FADDER Nr. 3: Hans Christensen Sillesthoved, Sillesthoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Jørgensen Donnerup, Søndersthoved, Give
NÆVNT Nr. 2: Jens Villadsen, Bregnhoved, Give, Villads Jensens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Pedersen i Breeinhoed hafde en datter til daaben samme dag {1. Advent} nafnl. Else blyf Frembaaren af Monsr. Niels Jørgensens Koene fra Syndershoed, Faddderne vare Jørgen Johansen, Jens Villadsens Søn, Villads, og Hans {Christensen} Sillesthoed.


Nr. 2699 1759.12.09 Inger Marie Nielsdatter, Hestlund- Lille. FAR: Niels Sørensen. MOR: Johanne Madsdatter.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Hestlund- Store, Give, Formodet søster til moderen, begge fra Thyregod. Gift med Niels Henningsen.
FADDER Nr. 1: Niels Henningsen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Slags nabo, eller muligvis slægtning.
FADDER Nr. 3: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Slags nabo, eller muligvis slægtning.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Lille Hestlund Niels Sørensen hafde Dom: 2 Advent: 1 datter til daaben Inger Marie kaldet, frembaaren af Niels Henningsens Koene {Maren Madsdatter} ibid: Fadderene vare Niels Henningsen ibid. Hans Sørensen og Morten Sørensen fra Byllund.


Nr. 2700 1759.12.23 Maren Nielsdatter, Hedegaard. FAR: Niels Sørensen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Tromborg, Give
FADDER Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, 22, søn af Jens Villadsen.
FADDER Nr. 3: Niels Midtgaard, Hedegaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Sørensen i Hedegaard hafde Dom: 4 Advent: 1 Daatter til daaben Maren kaldet frembaaren af Anne {Nielsdatter} Tromborg. Fadderne vare Jørgen Johansen og Villads Jensen i Breinhoe, Niels Mitgaaard i Hedegaard.


Nr. 2701 1759.12.27 Dødfødt, Give By. FAR: Niels Nielsen Bæk. MOR: Else Sørensdater.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelse: 'Paa Nytaardagen blef et dødfødt barn Niels {Nielsen} Bech i Give Bye tilhørende jordet.'}
Begravelse nr. 6528
NOTITS: Fødslen 5 dage tilbage fra begravelsen.


Nr. 2705 1760.03.18 Dødfødt, (Marienlund). FAR: Christen Jensen. MOR: ? Christen Jensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: '5 søndag i Fasten blef Christen Jensens barn som blef dødfødt jordet fra Marienlund i Give sogn.'}
Begravelse nr. 6530


Nr. 2712 1760.07.27 Kirsten Christensdatter, Give By. FAR: Christen Nielsen Hover. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Moderens søster, født Janderup, opvokset Store Hestlund, Give. Gift med 2. mand Ole Knudsen.
FADDER Nr. 1: Ole Knudsen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Konen Anne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Moderens far
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Mads Sørensen Søndergaard, Give By (Søndergaard), Give
FADDER Nr. 5: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen {Nielsen} Hover i Giuve hafde Dom: 8 post Trinit: en daatter til daaben Kirsten kaldet, frembaaren af Ole Knudsens Koene {Anne Jensdatter} af Oxenbierre, fadderne varee Ole Knudsen Jens {Jensen} Hyldesløf og Niels Jenßen fra Store Hestlund item Madts {Sørensen} Søndergard og Jcob {Lauridsen} Verstergaard fra Giuve.


Nr. 2714 1760.08.10 Anne, Farre. FAR: ? Hyrde i Farre. MOR: ? Hyrden i Farres kone.
BÅREN AF: ? Mads Mortensens enke, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Bent Nielsen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mads Madsen, Loftlund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hyrden i Farre hafde eodem die {Dom 16 post Trinit:} 2de tvillinger til daaben nafnlig An, og Anne Else dend Eene frambaaren af Mads Mortensens forrige Hyrde Enche og Niels Bøchens Enche, den anden. Fadderne vare: Iver {Jensen} Mølgaard Bendt Nielsen, Peder Hansen, og Mads Madsen i Loftlund -
Begravelse nr. 6537
NOTITS: Død få dage gammel.


Nr. 2715 1760.08.10 Anne Else, Farre. FAR: ? Hyrde i Farre. MOR: ? Hyrden i Farres kone.
BÅREN AF: ? Niels Bødkers enke, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Bent Nielsen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mads Madsen, Loftlund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hyrden i Farre hafde eodem die {Dom 16 post Trinit:} 2de tvillinger til daaben nafnlig An, og Anne Else dend Eene frambaaren af Mads Mortensens forrige Hyrde Enche og Niels Bøchens Enche, den anden. Fadderne vare: Iver {Jensen} Mølgaard Bendt Nielsen, Peder Hansen, og Mads Madsen i Loftlund -
Begravelse nr. 6538
NOTITS: Død få dage gammel.


Nr. 2716 1760.08.24 Mette Johannesdatter, Bæksgaard. FAR: Johannes Pedersen. MOR: Sidsel Knudsdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Give, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Bæksgaard, Give, Formodentlig moderens bror.
FADDER Nr. 2: Christian Christensen Vestergaard, Bæksgaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Nørgaard, Bæksgaard (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 4: Christen Jespersen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Joahnnes Pedersen i Bexgaard hafde Dom 12 post Trinit en Daatter til daaben Mette kaldet frembaaren af Mandens Søster, Fadderne vare Søren Knudsen, Christen {Christensen} Vestergaard, Peder Nielsen {Nørgaard} og Christen Jespersen.


Nr. 2717 1760.09.07 Mette Marie, Bregnhoved. MOR: ? Frieds kone i Bregnhoved.
BÅREN AF: ? Gustav Carl Hadlers kone
FADDER Nr. 1: Jens Villadsen, Bregnhoved, Give, Han er egentlig død 1757.
FADDER Nr. 2: Søren Andersen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Ida Jensdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Jørgen Johansen.
FADDER Nr. 4: Mette Iversdatter, Bregnhoved, Give, Jens Pedersens kone.
NÆVNT Nr. 1: Gustav Carl Hadler, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Konen Ida Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Pedersen, Bregnhoved, Give, Konen Mette Iversdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Af Breinhoed hafde Mons. Fried: en [datter til daaben] Mette Marie kaldet frembaaren af Degnens kone Mad: Hadler. Fadderne vare Jens Villadsen, Søren Andersen fra Sillesthoed, item Jørgen Johansens kone {Ida Jensdatter} og Jens Pedersens kone {Mette Iversdatter} alle fra Breinhoed.


Nr. 2718 1760.09.07 Anne Marie Mortensdatter, Bæksgaard. FAR: Morten Pedersen. MOR: Ane Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Give, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Johan Knudsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen Nørgaard, Bæksgaard (Nørgaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Morten Pedersen af Bexgaard hafde Dom Eodem {Dom 14 post Trinit} et barn til daaben Anne Marie kaldet. Frembaaren af konens søster. Faddere vare Johan Knudsen, Johannes Pedersen og Peder Nielsen {Nørgaard} alle ibid:


Nr. 2721 1760.12.21 Anne Olesdatter, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Morten Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Laust Larsen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Poul Jensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Else Jensdatter, Give By, Give, Christen Nielsen Hovers kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Hover, Give By, Give, Konen Else Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole Nielsen af Ullerup hafde samme dag {Dom: 4 Advent:} 1 datter til daaben An kaldet, frembaaren af Morten Sørensens Hustrue {Birte Jakobsdatter} i Byllund: Fadderne vare Morten Sørensen i Byllund, Laust Lassen ibid, Poul Jensen og Christen {Nielsen} Houers Koene {Else Jensdatter} i Giuve.
NOTITS: Moderen Mette Christensdatter begravet samme dag som datteren blev døbt.


Nr. 2724 1761.04.05 Kirsten Christensdatter, Bæksgaard. FAR: Christen Jespersen. MOR: ? Christen Jespersens kone.
BÅREN AF: Margrethe Troelsdatter, Bæksgaard, Give, Gift med Søren Knudsen.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Bæksgaard, Give, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Vestergaard, Bæksgaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Thomas Sørensen? Skræder, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Jespersen Soldat i Bexgaard Hafde Dom: Miseric: en daatter til daaben Kirsten kaldet, Frembaaren af Søren Knudsens Koene {Margrethe Troelsdatter} i Bexgaard Faddere vare Søren Knudsen, Johannes Pedersen Christen {Christensen} Vestergaard alle ibid. item Thomas {Sørensen?} Skræder i Giufve.


Nr. 2726 1761.05.11 Mette Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Hansen. MOR: Johanne?.
BÅREN AF: Mette Marie, Ullerup, Give, Trolovet med Oluf Nielsen.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Nygaard, Give, Skrives en måned før af Bæksgaard, må være flyttet.
FADDER Nr. 2: Niels Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Peder Christensens kone, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Egeskov, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Oluf Nielsen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen, Ullerup, Give, Konen fadder, uklart om lille eller store Peder Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Hansen i Ullerup Hafde 2den Pintze dag en datter til daaben Frembaaren af Ole Nielsens fæstemøe {Mette Marie}. Barnets Nafn er Mette Faddere vare Søren Knudsen af Nygaard. Niels Christensen Peder Christensens Koene og Jens {Christensen} Egskov alle af Ullerup.
NOTITS: Efter denne 1. kones død, er næste datter Johanne og skulle være opnævnt efter 1. kone.


Nr. 2728 1761.07.26 Kirsten Hansdatter, Farre. FAR: Hans Iversen Smed. MOR: Maren Sørensdatter Vestis.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Give By, Give, Afskediget degn Jens Nielsen Holms kone.
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jens Loftlund, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Mads Jespersen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Anders Christensen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Holm, Give By, Give, Afskediget degn. Konen Maren Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Smeden i Farre Hafde Dom 10 post Trinit: en daatter til daaben navnl: Kirsten Frembaaren af [Niels {overskrevet med ?Jens}] [....] {Jens Nielsen} Holms Koene {Maren Pedersdatter}: Faddere vare Mads {Thomsen} Hag i Giufve. Jens Loftlund, Mads Jespersen, og Anders {Christensen} Bøcher item Christen Nielsens Koene {Kirsten Nielsdatter} alle af Farre.
Begravelse nr. 6631
NOTITS: Begravet 1 år gammel.


Nr. 2731 1761.10.11 Bodil Villadsdatter, Farre. FAR: Villads Nielsen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Farre, Give, Christen Nielsens søster.
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
FADDER Nr. 4: Jens Loftlund, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Mads Jeppesen, Farre, Give
FADDER Nr. 6: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Villars Nielsen i Farre Hafde Dom 21 post Trinit: en daatter til daaben Boel kaldt Frembaaren af Christen Nielsens Søster ibid faderne vare Iver {Jensen} Mølgaard, Christen Nielsen, Jens Loftlund og Mads Jeppesen alle af Farre, item Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}.
Begravelse nr. 6587
NOTITS: Begravet halvanden år gammel.


Nr. 2737 1761.12.13 Anne Laustsdatter, Bøllund. FAR: Laust Lassen. MOR: ? Laust Lassens kone.
BÅREN AF: ? Laust Lassens kones søster, Give?
FADDER Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 4: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 5: Jørgen Sørensen, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Laust Lassen af Byllund Hafde Dom: 3 Advent: en daatter til daaben Anne Kaldt Frembaaren af Koenens Søster: Faddere vare Hans Sørensen, Morten Sørensen [...] ibid: Niels Jensen {Hillerslev}, Jens {Jensen} Hyldeløf og Jørgen Sørensen fra Stoer Hestlund.


Nr. 2739 1762.01.01 Mette Olesdatter, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Marie.
BÅREN AF: ? Hans Sørensens kone, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Laust Lassen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Johanne, Ullerup, Give, Jens Hansens kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen, Ullerup, Give, Konen Johanne fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole Nielsen f Ullerup Hafde eodem die {Nytaarsdagen} en daatter til daaben. Frembaaren af Hans Sørensens Koene i Byllund nafnl: Mette. Faddere vare Laust Lassen, Morten Sørensen af Byllund Jørgen Lassen af Neder Donrup. Jens Hansen Hustrue {Johanne} af Ullerup.
Begravelse nr. 6554
NOTITS: Begravet 11 uger gammel.


Nr. 2740 1762.01.17 Marie, Hedegaard. FAR: ?. MOR: ?.
FADDER Nr. 1: Christen Jensen, Søndersthoved (Skovhuset), Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Hag den yngre, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Niels Midtgaard, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Johan? Jørgensen, Bregnhoved, Give, 21, søn af Jørgen Johansen. Kan også være Jens, 22.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{Faderen mangler} af Hedegaard Hafde samme dag {Dom: 2 post Epiph:} en daatter til daaben Marie Kaldt. Frembaaren af {... tom plads ...} Faddere vare Christen Jensen fra Huuset {Skovhuset} ved Syndersthoed. Christen {Christensen} Hag og Niels Mitgaard af Hedegaard, Jørgen Johansens Søn {21, ?Johan Jørgensen} af Breinhoed.


Nr. 2741 1762.01.17 Anne, Farre. FAR: ? Hyrden i Farre. MOR: ? Hyrden i Farres kone.
BÅREN AF: Mette Marie Hadler, Give By, Give, Gift med degnen i Give Gustav Carl Hadeler.
FADDER Nr. 1: Bent Nielsen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Ib Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 3: Ole Andersen Bank, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Peder Hansens Kone, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Farre, Give, Gift med Iver Jensen Mølgaard.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Farre, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hyrden i Farre Hafde eodem die {Dom: 2 post Epiph:} en daatter til daaben Anne Kaldt frembaaren af Madme {Mette Marie} Hadler: Faddere vare Bendt {Nielsen} Mølgaard, Ib Nielsen af Gl: Møllle. Ole {Andersen} Banch i Farre Peder Hansens Hustrue og Iver {Jensen} Mølgaards Hustrue {Maren Sørensdatter}.
NOTITS: Ib fra extraskatten 1762.


Nr. 2742 1762.02.02 Anne Katrine Christensdatter, Donneruplund. FAR: Christen Pedersen Donnerup. MOR: Ane Olesdatter.
BÅREN AF: ? Niels Thomsens kone, Skærhoved, Give, Niels Thomsens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Wong, Hastrup, Thyregod, Hans søster Birgitte var faderens 1. kone.
FADDER Nr. 2: Andreas Bagger, Jelling By, Jelling, Prokurator. Gift med Anders Nielsen Wongs datter Bodil.
FADDER Nr. 3: Niels Jørgensen Donrup, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Søn af Anders Nielsen Wongs bror Jørgen, der døde tidlig.
FADDER Nr. 4: Christen Christensen Høeberg, Bøllund, Give, Birkedommer i Hastrup birk.
FADDER Nr. 5: Erik Zachariasen Wichmann, Hastrup?, Thyregod?, Gift med Anders Nielsen Wongs datter Else Katrine.
FADDER Nr. 6: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 7: Bodil Andersdatter Wong, Mad. Bagger gift med prokurator Andreas Bagger i Jelling.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Monsr. {Christen} Pedersen paa Donrup Hafde Kyndel: Misse dag en daatter til daaben nafnl: Anne Cathrine. Frembaaren af Mad. {Niels} Thomsen udj Schiærhoed. Faddere vare Mons. {Anders Nielsen} Wonge fra Hastrupgaard. Monsr. {Andreas} Bagger fra Jellinge Monsr. {Niels Jørgensen} Donrup i Kollemorten {Nørre, Øster Nykirke}, Hr Birche:dommer Høeberg Monsr. {Erik Zachariasen} Wichman, Monsr. {Jens Nielsen} Nørskou og Mad: Bagger {Bodil Andersdatter Wong}.
Begravelse nr. 6577
NOTITS: Begravet 1 år gammel. Dette er de fine folk og Wong dynastiet.


Nr. 2746 1762.03.21 Dødfødt, Bæksgaard. FAR: Johan Jørgensen. MOR: Kirsten Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Eodem die {Midfaste Søndag} blef Johan Jørgensens dødfød barn jordet.'}
Begravelse nr. 6555


Nr. 2748 1762.04.18 Inger Jensdatter, Farre. FAR: Jens Loftlund. MOR: ? Jens Loftlunds kone..
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Farre (Mølgaard), Give, Gift med Iver Jensen Mølgaard.
FADDER Nr. 1: Mads Jespersen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Anders Christensen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Peder Hansens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Hansen, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Loftlund i Farre. Hafvde Dom: Guasi Modo Geniti en daatter til daaben naufl: Inger ; Frembaaren af Iver {Jensen} Mølgaards hustrue ibid. Faddere var Mads Jespersen, Christen Nielsen, Anders {Christensen} Bøcher, Peder Hansens Hustrue etc: ibid
Begravelse nr. 6611
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.


Nr. 2749 1762.05.16 Dødfødt, Give By. FAR: Niels Nielsen Bæk. MOR: ? Niels Nielsen Bæks kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 5 post Paschat blef et dødfød barn Niels {Nielsen} Bæch i Give tilhørende jordet.'}.
Begravelse nr. 6562
NOTITS: En Niels Nielsen Bæk dør i Juni 1762 i Give og har en søn Knud født i marts 1762, det kan ikke være denne Niels Nielsen Bæk.


Nr. 2750 1762.05.23 Anne Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Hansen. MOR: ? Peder Hansens kone.
BÅREN AF: ? Hansdatter, Give, Faderen Peder Hansens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jens Loftlund, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Ib Nielsen, Farre (Møllested), Give
FADDER Nr. 4: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Christen Birkebæk, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Hansen i Farre Havde Dom: 6 Post Pasha: en datter til daaben Anne Kaldt. Frembaaren af Hans Søster: Faddere vare, Christen Nielsen, Jens Loftlund, i Farre. Ib Nielsen i Farre Møllested, Mads {Thomsen} Hag i Giufve og Christen Birchebæch ibid etc:


Nr. 2751 1762.05.31 Sidsel Marie Eriksdatter, Nederdonnerup. FAR: Erik Philipsen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Nederdonnerup, Give, Søren Sørensens kone, han er bror til moderen.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Festersen, Nederdonnerup, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Jørgen Lassen, Nederdonnerup, Give, Vel nabo.
FADDER Nr. 4: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give, Vel nabo.
FADDER Nr. 5: Jesper Jensen Gammel, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Nederdonnerup, Give, Bror til moderen. Konen Birte Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Erich Philipsen af Neder Donrup Hafde 2den Pintze dag 1 datter til daaben Zidsel Marie Frembaaren af Søren Sørensens Koene ibid: Faddere vare Niels {Sørensen} Skouv, Søren Fæstesen, Jørgen Lassen Søren Jensen og Gl: Jesper alle ibid:
Vielse nr. 8255
Begravelse nr. 7010
NOTITS: Begravet 36 år gammel i 1798 uforløst i barnsnød. Moderen Maren Sørensdatter og Søren Sørensen er børn af Søren Festersen.


Nr. 2754 1762.08.01 Mette Malene Pedersdatter, Hedegaard. FAR: Peder Henriksen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Sørensdatter, Vandel?, Randbøl?, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Midtgaard, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Hag, den yngre, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Henrik Pedersen, Hedegaard, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 5: Christen Jensen, Hedegaard?, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard Peder Hendrichs Hafde en datter til daaben Mette Malene Kaldt Frembaaren af Koenens Søster {NN Sørensdatter}: Faddere vare Niels Sørensen, Niels Mitgaard, Christen {Christensen} Hag {den yngre}, Hendrich Pedersen og Christen Jensen.
NOTITS: Ingen dato, men optræder mellem 25. juli og 8. august derfor 1. august antaget. Forældrene gift 1761 i Randbøl. Niels Midtgaard og Christen Jensen ikke opført i extraskatten 1762.


Nr. 2755 1762.08.08 Anne Marie Nielsdatter, Hedegaard. FAR: Niels Sørensen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren, Hedegaard, Give, Laurids Nielsens kone.
FADDER Nr. 1: Peder Henriksen, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Hag, den yngre, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Jensen, Hedegaard, Give, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Laurids Nielsen, Hedegaard, Give, Konen Maren bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Sørens i Hedegaard Hafde Dom: 9 post Trinit: et Barn til daaben nafnl: An Marie Frembaaren af Laust Nielsens Koen ibid, Faddere vare, Peder Hendrichsen, Christen {Christensen} Hag {den yngre}, Christen Jensen etc:
Begravelse nr. 6727
NOTITS: Begravet 1772, 10 år gammel.


Nr. 2759 1762.09.05 Katrine Marie Pedersdatter, Stenbjerglund. FAR: Peder Mortensen. MOR: Birte Jørgensdatter.
BÅREN AF: ? Ib Nielsens kone, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Villads Nielsen Gravel, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Ole Andersen Banch, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Jens Loftlunds kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Ib Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Loftlund, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Mortens i Stenbierglund Hafde eodem die {Dom 13 post Trinit:} en daatter til daaben Catine Marie Kaldt, Frembaaren af Ib Nielsens Hustrue i Gammel Mølle, Faddere vare: Christen Nielsen, Villars {Nielsen} Gravel, Ole {Andersen} Banch, Jens Loftlunds Hustrue alle fra Fare.


Nr. 2760 1762.09.29 Dødfødt, Farre. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 29 September paa Michaelis dag blef Christen Nielsens dødfødte barn af Farre jordet.'}
Begravelse nr. 6571


Nr. 2762 1762.11.14 Mette Madsdatter, Loftlund. FAR: Mads Madsen. MOR: An Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Villadsdatter, Ullerup, Give, Moderens mor formodentlig, moderen gifter sig af Ullerup. Gift med Jens Christensen Egeskov.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jens Loftlund, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Mads Jespersen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Egeskov, Ullerup, Give, Konen Mette Villadsdatter bærer. Moderens far formodentlig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Madsen af Loftlund Hafde Dom: 23 post Trinit: en daatter til daaben nafnl: Mette Frembaaren af Jens Egskovs Koene af Ullerup, Faddere vare Peder Hansen, Jens Loftlund, Mads Jespersen, Christen Nielsen og Iver {Jensen} Mølgaard alle fra Farre.


Nr. 2764 1762.12.26 Anne Katrine Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Vel ca. 20, datter af Christen Banch.
FADDER Nr. 1: Peder Banch, Farre, Give, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Niels Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Villads Nielsen Gravel, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Farre, Give, Mads Jeppesens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Banch, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Han kommer måske fra Farre. Datter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Mads Jeppesen, Farre, Give, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Christensen i Farre Hafde 2den Juule dag en daatter til daaben nafnl: An Catrine Frembaaren af Christen Banchs daatter i Nørre Kollemorten {Øster Nykirke} Fadderne vare: Peder Banch, Niels Madsen, Villars Nielsen, og Mads Jeppesens Hustrue. alle ibid.


Nr. 2767 1763.01.16 Margrethe Jakobsdatter, Give By (Vestergaard). FAR: Jakob Lauridsen Vestergaard. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Poulsdatter, Hestlund- Store, Give, Gift med moderens bror Niels Jensen Hillerslev.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Anders Møller, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Lene Jensdatter, Give By, Give, Christen Christensen Skovs kone.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Konen Johanne Poulsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jacob Vestergaard i Giufve Hafde Dom: 2 post Epiph: en datter til daaben Margrethe kaldet frembaaren af Niels Jensens Koene {Johanne Poulsdatter} i Stoere Hestlund. Faddere vare Jens {Jensen} Hyldeløf i Stoere Hestlund, Peder {Christensen} Hag, Anders Møller, Niels {Nielsen} Bæch, Christen {Christensen} Skous Koene etc. alle af Giuve.
Vielse nr. 8322


Nr. 2768 1763.01.23 Maren Sørensdatter, Sillesthoved. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Gydesdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Nørskov, Linneballe, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jens Pedersen Banch, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Karen Hansdatter, Sillesthoved, Give, Nabo, gift med Hans Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Hans Christensen, Sillesthoved, Give, Nabo, konen Karen Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Andersen i Silleshoed Hafde en datter til Dom: 3 post Epiph: nafnl: Maren, Frembaaren af Koenens {Maren Gydesdatter} Moder {Kirsten Pedersdatter af Nørskov, Linneballe} Etc: Fadderne vare Jens {Pedersen} Banch, Jørgen Johansen i Breinhoed, Hans Christensens Koene {Karen Hansdatter} ibid {Sillesthoved} Etc.


Nr. 2770 1763.03.20 Sidsel Christensdatter, Give By. FAR: Christen Nielsen Hover. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give, Moderens søster, begge fra Store Hestlund, gift med Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Karen Jensdatter, søster til moderen, bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Lauridsen Tromborg, Tromborg, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Houer af Giuve Hafde 5 Søndag i Faste en daatter til daaben Zidsel kaldet: Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} ibd. Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard. Niels {Lauridsen} Thromborg Jørgen {Sørensen} Poder.
Begravelse nr. 6597
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel.


Nr. 2773 1763.04.29 Ane Nisdatter, Øgelund. FAR: Nis Jepsen. MOR: ? Nis Jepsens kone.
BÅREN AF: Karen Niels Sørensens kone, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Vorslunde, Give, Konen Karen bærer
FADDER Nr. 2: Niels Midtgaard, Hedegaard (Midtgaard), Give
FADDER Nr. 3: Inger Nielsdatter, Hedegaard (Vestergaard), Give, Søren Jensen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 4: Maren Laurids Nielsens kone, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
NÆVNT Nr. 2: Laurids Nielsen, Hedegaard, Give, Konen Maren fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nis Jepsen Øgelund Hafde paa Bededagen 2de børn til daaben nafnl: Anders og Ane. Sønnen blef baaren af Veste Vestesens koene {Kirsten Jespersdatter} i Giuve og datteren af Niels Sørensens Koene {Karen} i Vorslunde. Fadderne: Niels Sørensen, Niels Mitgaard, Søren Vestergaards Hustrue {Inger Nielsdatter} og Laust Nielsens Hustrue {Maren} i Hedegaard.
Begravelse nr. 6614
NOTITS: En af tvillingerne begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2774 1763.04.29 Dødfødt, Farre (Gammel Mølle). FAR: Jeb Nielsen. MOR: ? Jeb Nielsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Endnu If {Jeb} Nielsen af Gammel Mølle død fødde barn samme dag {Bededagen} jordet.'}
Begravelse nr. 6583
NOTITS: Dødfødt.


Nr. 2777 1763.07.10 Anne Else Nielsdatter, Tromborg. FAR: Niels Lauridsen. MOR: ? Niels Lauridsens kone.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Tromborg, Give, Hun gifter sig samme år af Tromborg med Hans Hansen af Sillesthoved. Identifikation temmelig sikker.
FADDER Nr. 1: Johannes Pedersen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Johan Jørgensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Hedegaard (Vestergaard), Give, Niels Sørensens kone.
FADDER Nr. 4: Laurids Nielsen, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Konen Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Lauritzen af Tromborg hafde samme dag {Dom 6 post Trinit:} 1 datter til daaben An Else Kaldet Frembaaren af Mandens datter {Anne Nielsdatter}, Fadderne vare Johannes Pedersen, Johan Sørensen. Niels Sørensens H[ustrue] {Karen Pedersdatter} Laust Nielsen etc. alle fra Hedegaard.
NOTITS: Johannes Pedersen og Johan Sørensen ellers ikke set i Hedegaard.


Nr. 2778 1763.07.17 Else Katrine Poulsdatter, Hestlund-Store. FAR: Poul Jensen Soldat. MOR: ? Poul Jensen Soldats kone..
BÅREN AF: ? Christensdatter, Nederdonnerup, Give, Datter af Christen Graves.
FADDER Nr. 1: Johanne Poulsdatter, Hestlund- Store, Give, Gift med Niels Jensen Hillerslev
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Laust Larsen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Graves, Nederdonnerup, Give, Datter bærer. Han ses ikke som fæster i extraskatten 1762.
NÆVNT Nr. 2: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Konen Johanne Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Soldat Poul Jensen i Store Hestlund Hafde Dom: 7 post Trinit: en daatter til daaben Else Catrine kaldet, Frembaaren af Christen Graves Datter i Neder Donrup, Fadderne vare Nielsen Jensens {Hillerslev} Hustrue {Johanne Poulsdatter} Jørgen Sørensen af Hestlund {Store} Morten {Sørensen} og Laust Lassen i Byllund.
Begravelse nr. 6593
NOTITS: Begravet 3 uger gammel


Nr. 2781 1763.08.07 Karen Jensdatter, Give By. FAR: Jens Pedersen Banch. MOR: ? Jens Pedersen Banchs kone.
BÅREN AF: ? Pige i Give By, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Inger Hag, Give By, Give, Gift med Mads Thomsen Hag.
FADDER Nr. 3: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 4: Christen Birkebæk, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Maren Jespersdatter, Give By, Give, Gift med Ole Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Ole Nielsen, Give By, Give, Konen Maren Jespersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens {Pedersen} Banch Hyrden i Giuve Hafde Dom: 10 post Trinit: 1 datter til daaben Karen kaldet, Frem,baaren af 1 pige af Giuve. Fadderne vare Jens {Nielsen} Egskov, Inger Hag, Vestes {Vestesen} koene {Kirsten Jespersdatter} Christen Birchebech og Ole Nielsens Hustrue {Maren Jespersdatter}.


Nr. 2782 1763.08.21 Mette Marie Lauridsdatter, Bæksgaard. FAR: Laurids Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Laurids Pedersens moder, Bæksgaard, Give, Hun ses i extraskatten 1762 ved Laurids Pedersen.
FADDER Nr. 1: Peder Olesen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Sidsel Knudsdatter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Morten Pedersen Bæksgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Laust Pedersen i Bexgaard Hafde Dom: 12 post Trinit: en Datter til Daaben Mette Marie kaldet. Frembaaren af Mandens Moder. Fadderne vare Peder Olufsen, Johannes Pederses Hustrue {Sidsel Knudsdatter} Morten {Pedersen} Bexgaard, Jørgen Johansen i Breinhoed og Villas Jensen {Bregnhoved}.


Nr. 2784 1763.09.25 Anne Kirstine Pedersdatter, Bæksgaard. FAR: Peder Olufsen. MOR: Dorte Jensdatter.
BÅREN AF: ? Peder Olufsens mor, Bæksgaard, Give, Måske Maren Sørensdatter *1682c †1768 Bæksgaard
FADDER Nr. 1: Hans Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Laust Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Lene Sørensdatter, Bæksgaard, Give, Gift med Peder Christensen Boel.
FADDER Nr. 5: Johanne? Jens Hansens kone, Ullerup, Give, Gift med Jens Hansen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Boel, Bæksgaard, Give, Konen Lene Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Hansen, Ullerup, Give, Konen Johanne? fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Olufsen i Bexgaard Hafde Dom: 17 post Trinit: 1 datter til daaben frembaaren af Mandens Moder. Barnets Nafn An Kirstine. Faddere vare: Hans {Sørensen} Bylllund, Johannes Pedersen og Laust {Pedersen}: item Peder {Christensen} Boels Hustrue i Bexgaard og Jens Hansens Koene {Johanne?} af Ulllerup.


Nr. 2785 1763.10.02 Lisbet Christensdatter, Farre. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Margrethe, Farre, Give, Der er flere mulige.
FADDER Nr. 1: Mads Madsen Loftlund, Loftlund, Give
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Mads Jespersen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Hans Pedersen, Farre, Give, 19, søn af Peder Hansen.
FADDER Nr. 5: ? Villads Nielsens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 6: Peder Mortensen, Stenbjerglund, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Farre, Give, Sønnen, der må være Hans, fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villads Nielsen Gravel, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Nielsen i Farre Hafde Dom: 18 post Trinit: en Datter til daaben Lisbeth Kaldet. Frembaaren af Margrethe i Fare. Fadderne vare: Mads {Madsen} Loftlund. Søren Christensen, Mads Jespersen, Peder Hansens Søn {Hans Pedersen, 19}, Villars Nielsens Koene, og Peder Mortensen i Stenbierglund.
Begravelse nr. 6660
NOTITS: Begravet godt to år gammel i 1765 (uden navn).


Nr. 2788 1763.11.06 Ingeborg Madsdatter, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Søster til faderen. Gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 1: Villads Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Margrethe? Iversdatter, Farre, Give, 20, datter af Iver Jensen Mølgaard.
FADDER Nr. 3: Karen Loftlund, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Peder Banchs kone, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Birte Jørgensdatter, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Iver Jensen, Farre (Mølgaard), Give, Datter Margrethe? fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Banch, Farre, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Mortensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Jespersen af Farre Hafde Dom: 23 pos Trinit: en daatter til daaben frembaaren af Veste Vestesens Koene {Kirsten Jespersdatter} i Giuve Ingeborg Kaldt. Fadderne vare Villars Nielsen, Ivers {Jensens} datter af Mølgaard, Karen Loftlund, Peder Banches Koene og Peder Mortensens Koene alle af Farre.


Nr. 2790 1763.12.18 Anne Pedersdatter, Bæksgaard. FAR: Peder Christensen Boel. MOR: Lene Sørensdatter.
BÅREN AF: Dorte Jensdatter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 1: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Anne Marie, Bæksgaard, Give, Evt. Pedersdatter *1725 datter af Peder Mortensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Olufsen, Bæksgaard, Give, Konen Dorte Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Boel i Bexgaard Hafde Dom 4 post Advent: 1 Datter til daaben An Kaldet, Frembaaren af Peder Olufsens Hustrue {Lene Sørensdatter}. Fadderne vare Johannes Pedersen og An Marie af Bexgaard.
Begravelse nr. 6657
NOTITS: Begravet knap to år gammel.


Nr. 2792 1764.01.22 Kirsten Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Hansen. MOR: Johanne? Jens Hansens kone.
BÅREN AF: Anne? Sørensdatter?, Lønaa, Thyregod, Identifikations ganske usikker, manden Iver Nielsen død 5 år før.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: ? Jens Christensen Egsgaards svoger, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Egsgaard, Ullerup, Give, Svogeren fadder.
FADDER Nr. 5: ? Niels Christensens kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Iver Nielsen?, Lønaa, Thyregod, ?Iver Nielsen *1685c †1758 Lønaa, konen hedder Anne Sørensdatter. Der er ikke set andre Iver i Lønaa, der kunne passe.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen, Ullerup, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Hansen i Ullerup hafde 3die Søndag efter Hellig Tre Kongers dag 1 Datter til daaben Kirsten Kaldet. Frembaaren af Ivers Hustrue i Lenoe, Fadderne vare Søren Knudsen i Nyegaard Peder Olufsen i Bexgaard, Jens {Christensen} Egsgaards Svoger i Ullerup og Niels Christensen.
NOTITS: "Ivers Hustrue i Lenoe" er problematisk, måske er det forkert tydet.


Nr. 2793 1764.02.05 Kirsten Jensdatter, Give By. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Jeb Nielsens kone, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Anders Møller, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Ole Nielsen Nørgaard, Give By (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 5: Sofie Hedevig? Gustavsdatter Hadler, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
NÆVNT Nr. 2: Gustav Carl Hadler, Give By, Give, Degn i Give/Øster Nykirke sogne. Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Egskov i Giuve hafde Dom: 5 efter Hellig tre Kongers dag en datter til daaben, nafnl: Kirsten, frembaaren af If {Jeb} Nielsens Koene i Gammel Mølle. Faddere vare Mads {Thomsen} Hag, Jørgen {Sørensen} Poder, Anders Møller og Ole {Nielsen} Nørgaard item Degnens {Gustav Carl Hadler} datter {Sofie Hedevig? Hadler} alle Ibid.


Nr. 2794 1764.03.04 Kirsten Larsdatter, Bøllund. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give, Gift med Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Sørensen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Niels Henningsen, Hestlund- Lille, Give
FADDER Nr. 4: ? Hans Sørensens kone, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Gift med Karen Jensdatter, som bærer.
NÆVNT Nr. 2: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Laß i Byllund hafde paa Fastelavns Søndag en datter til daaben nafnl. Kirsten. Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards Koene {Karen Jensdatter} Ibid i Giuve. Faddere vare Morten Sørensen af Byllund, Jørgen Sørensen af Hestlund {Store}, Niels Henningsen af Lille Hestlund og Hans Sørensens Koene i Byllund.
Begravelse nr. 6624
NOTITS: Begravet to uger gammel. Tvilling, den anden tvilling dødfødt.


Nr. 2795 1764.03.04 Dødfødt, Bøllund. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Larsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 'Endnu {Fastelavnssøndag} blev Laust Lassens dødfødt barn af Byllund jordet.'}
Begravelse nr. 6623
NOTITS: Tvilling, den anden tvilling Kirsten levede to uger.


Nr. 2798 1764.03.11 Kirsten Lauridsdatter, Hedegaard. FAR: Laurids Nielsen. MOR: Else Bennetsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Pedersdatter, Hedegaard, Give, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Hag, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Peder Henriksen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Henrik Pedersen, Hedegaard, Give, Far til Peder Henriksen, aftægt, også fadder.
FADDER Nr. 5: ? Avlskarl Søndershoved, Søndersthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Laust Nielsen i Hedegaard Havde samme dag {1. Søndag i Faste} en daatter til daaben nafnl: Kirsten, frembaaren af Mandens Moder {Kirsten Pedersdatter} i Hedegaard. Fadderne vare Niels Sørensen, Christen {Christensen} Hag, Peder Hendrichsen og Hendrich Pedersen alle ibid: Item Avls Karlen paa Søndersthoed.
NOTITS: Moderens navn ved hendes begravelsen 1806. Ikke set i FT 1787 eller FT 1801.


Nr. 2801 1764.04.29 Kirsten Mortensdatter, Bæksgaard. FAR: Morten Pedersen. MOR: Ane? Jensdatter.
BÅREN AF: Maren? Laust Nielsens kone, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 1: Laust Nielsen, Hedegaard, Give, Siges af ibid: (Bæksgaard), men ses kun i Hedegaard.
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen, Bæksgaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: ? Laust Larsens kone, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Laust Lassen, Bøllund, Give, Skrives her af Bæksgaard, men er i Bøllund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Morten {Pedersen} i Bexgaard Hafde Dom: qv: Modo Geniti en Daatter til daaben Kirsten Kladet, frembaaren af Laust Nielsens Koene ibid. {forkert, Hedegaard}. Faddere vare Peder Olufsen, Laust Nielsen, Laust Lassens Koene {Bøllund} og Johannes Pedersen.
Begravelse nr. 6656
NOTITS: Begravet knap halvandet år gammel. Morten Pedersen skrives flere gange i kirkebogen af Bæksgaard, først 1755 med trillinger, ses vel FT 1787 i Navnløs, Give.


Nr. 2803 1764.06.17 ? Nielsdatter, Hestlund- Store. FAR: Niels Jensen Hillerslev. MOR: Johanne Poulsdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Give By, Give, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Karen Jensdatter, som er faderens søster, bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Hover, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jørgen Sørensen, Hestlund- Store, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Sørensen, Hestlund- Lille, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Jensen i Stoere Hestlund hafde Dom: Trinit: 1 datter til daaben {... tom plads ...} Kaldet frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter}, Faddere vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Christen {Nielsen} Houer, af Giuve. Jørgen Sørensen af Store Hestlund, og Niels Sørensen af Lille Hestlund.


Nr. 2805 1764.07.08 Karen Christensdatter, Hedegaard. FAR: Christen Christensen Hag, den Yngre. MOR: Kirsten Hansdatter.
BÅREN AF: Marie Nielsdatter, Hedegaard, Give, Faderens mor, gift med Christen Christensen Hag den Ældre
FADDER Nr. 1: Niels Midtgaard, Hedegaard (Midtgaard), Give
FADDER Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Karen Pedersdatter, Hedegaard (Vestergaard), Give, Niels Sørensens kone.
FADDER Nr. 4: Anne Sørensdatter, Hedegaard, Give, Gift med Peder Henriksen
FADDER Nr. 5: Dorte Madsdatter, Ramskov, Give, Gift med Christen Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Hag, den Ældre, Hedegaard, Give, Faderens far, konen Marie Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen, Hedegaard (Vestergaard), Give, Konen Karen Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Henriksen, Hedegaard, Give, Konen Anne Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Jensen, Ramskov, Give, Konen Dorte Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Hag den ynger i Hedegaard hafde Dom: 3 post Trinit: en daatter til daaben Karen kaldet, Frembaaren af den gl: Christen {Christensen} Hages Koene {Marie Nielsdatter}: Fadderne vare: Niels Mitgaard i Hedegaard, Villars Jensen i Breinhoed, Niels Sørensens Koene {Karen Pedersdatter} Peder Hendrichsens Koene {Anne Sørensdatter}, og Christen Jensens Koene {Dorte Madsdatter} af Ramskou.
Begravelse nr. 6741
NOTITS: Begravet 1773 knap 9 år gammel.


Nr. 2809 1764.11.04 Anne Marie Vestesdatter, Give By. FAR: Veste Vestesen. MOR: ? Jespersdatter.
BÅREN AF: ? Konen i Østerhoved, Østerhoved, Givskud
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Christen Birkebæk, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Maren Jespersdatter, Give By (Nørgaard), Give, Gift med Ole Nielsen Nørgaard.
FADDER Nr. 6: Lene Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Christensen Skov.
NÆVNT Nr. 1: ? Manden i Østerhoved, Østerhoved, Givskud, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Ole Nielsen Nørgaard, Give By (Nørgaard), Give, Konen Maren Jespersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Veste Vestesen i Giufve Hafde Dom: 20 post Trinit: en Datter til daaben An Marie kaldet. Frembaaren af Mandens Koene i Østerhoved {Givskud sogn}: Faderene vare Mads {Thomsen} Hag, Jens {Nielsen} Egskov, Christen Birchebæch. Jørgen {Sørensen} Poder. Ole {Nielsen} Nørgaards Koene {Maren Jespersdatter} og Christen {Christensen} Skous {Lene Jensdatter} alle fra Giuve bye.
NOTITS: Gårdmanden i Østerhoved, Givskud er Christen Nielsen og hans kone er Anne Jensdatter, de mest sandsynlige personer ovenfor. Men Christen Tygesen ses også skrevet af Østerhoved.


Nr. 2810 1764.11.11 Anne Christensdatter, Give By. FAR: Christen Birkebæk. MOR: Else.
BÅREN AF: Ane Kirstine? Jensdatter, Vemmelund, Give, Gift 1765 af Vemmelund.
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Veste Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Sofie Hedevig? Hadler, Give By, Give, Datter af degnen Gustav Carl Hadler.
FADDER Nr. 6: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Gift med Jens Nielsen Egeskov.
NÆVNT Nr. 1: Jens Vemmelund, Vemmelund, Give, Datter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Gustav Carl Hadler, Give By, Give, Datter Sofie Hedevig? Hadler fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Birchebæch i Giuve Havde Dom: 21 post Trinit: en daatter til daaben An Kaldt frembaaren af Jens Vemmeluns datter {Ane Kirstine? Jensdatter}. fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesen, Jørgen {Sørensen} Poder, degnens {Gustav Carl Hadler} datter {Sofie Hedevig? Hadler} og Jens {Nielsen} Egeskovs Koene {Mette Nielsdatter}.


Nr. 2811 1764.12.02 Bodil Christensdatter, Farre. FAR: Christen Olesen. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Donneruplund, Give, Tjener på Donneruplund.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Anders Christensen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Niels Henningsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Søren Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Jeb Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Olesen i Farre Havde Dom: 1 Advent: en datter til daaben Boel Kaldet; Frembaaren af Koenens Syster, som tiener paa Donrup gaard. Fadderne vare Christen Nielsen, Anders {Christensen} Bødker, Niels Henningsen, Søren Christensen og Jf {Jeb} Nielsen alle fra Farre.


Nr. 2812 1765.01.01 Ingeborg Madsdatter, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 1: Niels Henningsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Ole Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Anders Christensen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Mads Pedersen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Jespersen i Farre Havde Nytaarsdagen 1 daatter til daaben nafnl, Ingeborg Frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} ibid: Faddere vare Niels Henningsen, Ole Christensen, Peder Christensen Anders {Christensen} Bødker, og Mads Pedersen alle fra Farre.


Nr. 2814 1765.01.13 Inger Jørgensdatter, Hestlund- Store. FAR: Jørgen Sørensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Ikke set at være i familie. Gift med Morten Sørensen.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Far til Niels Jensen Hillerslev.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Søn af Jens Jensen Hillerslev.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Hestlund- Lille, Give, Faderens far, 79, dør senere på året.
FADDER Nr. 4: Kirsten Christensdatter, Bøllund, Give, Gift med Johan Jørgensen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Johan Jørgensen, Bøllund, Give, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jørgen Sørensen i Stoer Hestlund Havde Dom 1 post Epiphan: en daatter til daaben nafnl: Inger, frembaaren af Morten Sørensens Koene {Birte Jakobsdatter}. Fadderne vare Jens {Jensen} Hyldelef Niels Jensen i Stoer Hestlund, Søren Sørensen i Lille Hestlund og Johans {Jørgensens} Koene {Kirsten Christensdatter} i Byllund.


Nr. 2815 1765.03.27 Anne Elsebeth Nielsdatter, Mosgaard- Store. FAR: Niels Hansen. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Brande, Konens søster.
FADDER Nr. 1: Erik Philipsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Ole Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: Christen Hansen, Mosgaard- Store, Formodentlig bror til faderen. Forældre Hans Nielsen og kone i Extraskatten 1762 i Store Mosgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels hansen Stoer Mosgaard Hafde d. 5 Onsdag i Faste en daatter til daaben nafnl: An Elsebe, Frembaaren af Koenens Søster fra Brande Sogn. Fadderne vare Erich Philipsen, Niels {Sørensen} Skou, Søren Jensen alle af Neder Donrup Ole Hansen af Ullerup og Christen Hansen fra Stoer Mosgaard.
Begravelse nr. 6648
NOTITS: Begravet 3 uger gammel. Moderen er formodentlig fra Brande sogn. Forældrene er ikke gift i Give igen formodentlig i Brande før kirkebogen der begynder.


Nr. 2816 1765.04.04 ? Madsdatter, Loftlund. FAR: Mads Madsen. MOR: An Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Farre, Give, Ikke set at være i familie, men nabo. Gift med Mads Jespersen.
FADDER Nr. 1: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 2: Villads Nielsen Gravel, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Niels Henningsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Ole Andersen Banch, Farre, Give, 55, vel aftægt, ikke i Extraskatten 1762.
FADDER Nr. 5: Karen Hansdatter, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Mads Jespersen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Madsen Loftlund Hafde paa Skiær Torsdag en daatter til daaben nafnl: {... tom plads ...}. Frembaaren af Mads Jespersens Koene {Anne Christensdatter} i Farre. Fadderne vare If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Villars Nielsen, Niels Henningsen Ole {Andersen} Banch, og Karen Hansdtr.


Nr. 2817 1765.04.04 Hanne Christensdatter, Bregnhoved. FAR: Christen Jespersen. MOR: Sidsel Sørensdatter.
BÅREN AF: Birte? Jørgensdatter, Søndersthoved, Give, 25, men måske en anden datter af Jørgen Sørensen Poder i Give By.
FADDER Nr. 1: ? tjenestekarl 1., Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 2: ? tjenestekarl 2., Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 3: Jesper Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Hans Pedersen Banch, Bregnhoved, Give, Kaldes i Extraskatten 1762 Jens Banch?
FADDER Nr. 5: Johan? Jørgensen, Ullerup, Give, 23c, søn af Jørgen Johansen, kunne være Jens, 24.
FADDER Nr. 6: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Konen og søn faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Jespersen fra Breinhoe Hafde Samme dag {Skiær Torsdag} en daatter til daaben Hanne kaldet, frembaaren af Jørgen Poders daatter paa Søndershoe tienende. Fadderne vare 2de Karle fra Søndersthoe. Jesper {Jensen} i Neder Donrup. Hans Banch, Jørgen Johansens Søn {Johan? Jørgensen}, og Villads Jensen alle i B[reinhoe]
Begravelse nr. 6655
NOTITS: Begravet 5 måneder gammel. Moderens navn fra vielsen 1755.


Nr. 2818 1765.04.28 Sophie Magdalene Hadler, Give By. FAR: Gustav Carl Hadler. MOR: Ursula Marie.
BÅREN AF: ? Husholdersken paa Søndersthoved, Søndersthoved, Give, Niels Zellemans husholderske, og vel samleverske.
FADDER Nr. 1: Niels Hansen Galten Bering, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Hjælpepræst for faderen Hans Pedersen Bering. Bror til Peder Hansen.
FADDER Nr. 2: Peder Hansen Bering, Thyregod By, Thyregod, Degn i Thyregod. Bror til Niels Hansen Bering.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 4: Christen Pedersen Donnerup, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 5: Niels Zellemann, Søndersthoved, Give, Godsejer, 1. kone død 1762, hans husholderske/samleverske bærer. Zellemann blev kun to år på Søndersthoved 1764-66.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[D]egnen Monsr. Hadler i Giuve Hafde Dom: Jubil: en daatter til daaben Sophie Magdalena kaldet. Frembaaren af Huusholdersken paa Synderthoe, Fadderne vare Hr. Niels {Hansen} Galten {Bering} fra Tyregod, degnen Mons: {Peder Hansen} Biering ibid: Mons: {Jens Nielsen} Nørschou {Skærhoved}, Sr: Christen Pedersen {Donnerup, Donneruplund} og Monsr: Zelleman {Søndershoved}.
Begravelse nr. 6671


Nr. 2820 1765.05.12 Mette Marie Eriksdatter, Nederdonnerup. FAR: Erik Philipsen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Vemmelund, Give, Jens Vemmelunds datter.
FADDER Nr. 1: Mette Sørensdatter, Nederdonnerup, Give, Gift med Søren Festersen.
FADDER Nr. 2: Jørgen Lassen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Karen Hørup, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Niels Hansen, Mosgaard- Store, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Festersen, Nederdonnerup, Give, Konen Mette Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Erich Philipsen i Neder Donrup Hafde Dom Rogate en daatter til daaben. Mette Marie Kaldet. Frembaaren af Jens Vemmelunds daatter i Vemmelund: Fadderne vare Søren Fæstesens Koene {Mette Sørensdatter}, Jørgen Laursen, Søren Jensen, og Karen Hørup alle af Neder Donrup, , item Niels Hansen af Stoere Mosgaard.


Nr. 2821 1765.05.28 Else Laustdatter, Bøllund. FAR: Laust Larsen. MOR: ? Laust Lassens kone..
BÅREN AF: Marie Nielsdatter, Bøllund, Give
FADDER Nr. 1: Søren Hansen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: ? Anders Rytters kone, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Kirsten Christensdatter, Bøllund, Give, Johan Jørgensens kone, dør to måneder efter.
NÆVNT Nr. 1: Anders Rytter, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 2: Johan Jørgensen, Bøllund, Give, Konen Kirsten Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Las i Byllund hafde 3die Pintze dag en daatter til daaben Else Kaldet. Frembaaren af Marie Nielsdtr: Fadderne vare Søren Hanßen, Anders Rytters Koene, Johan Jørgensens etc: fra Byllund
Begravelse nr. 6652
NOTITS: Begravet fem uger gammel.


Nr. 2824 1765.06.16 Dødfødt, Farre. FAR: Jens Jørgensen. MOR: ? Jens Jørgensens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 'Samme dag {Dom 2 post Trinit} blef Jens Jørgensen dødføde barn jordet.'}
Begravelse nr. 6651


Nr. 2826 1765.08.11 Mette Villadsdatter, Bregnhoved. FAR: Villads Jensen. MOR: Karen Laugesdatter.
BÅREN AF: ? Laugesdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Søster til moderen
FADDER Nr. 1: Lauge Jørgensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Laust Nielsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Hedegaard (Vestergaard), Give, Gift med Niels Sørensen Vestergaard.
FADDER Nr. 5: Anne Sørensdatter, Hedegaard, Give, Gift med Peder Henriksen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Konen Karen Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Henriksen, Hedegaard, Give, Konen Anne Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Villads Jensen i Breinhoe Havde Dom 10 post Trinit: en datter til daaben Mette Kaldet. Frembaaren af Lauge Jørgensens datter som er Koenens Søster i Oxenbiere. Fadderne vare Lauge Jørgensen i Oxenbiere. Jørgen Johansen i Breinhoe. Laust Nielsen af Hedegaard, Niels Sørensens Koene {Karen Pedersdatter} ibid. og Peder Hendrichsens Koene {Anne Sørensdatter}.
Begravelse nr. 6922
NOTITS: Begravet 26 år gammel ugift fra Ullerup, Give.


Nr. 2828 1765.09.29 Else Kirstine Jørgensdatter, Nederdonnerup. FAR: Jørgen Larsen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Sidsel? Jensdatter, Kokborg, Thyregod, 28, eller Mette 25.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Erik Philipsen, Nederdonnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 5: Hans Nielsen, Mosgaard- Store, Give, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jørgen Larssen i Neder Donrup Hafde Dom: 17 post Trinit: en daatter til daaben Else Kirstine kaldt frembaaren af hans kones {Maren Jensdatter} søster {Sidsel/Mette Jensdatter, 28/25, Kokborg, Thyregod}. Faddere vare Søren Jensen, Erich Philipsen af Neder Donnerup, Ole Nielsen af Ullerup, Johannes Pedersen af Bexgaard og Hans Nielsen af Stoer Mosgaard.
NOTITS: Maren Jensdatter er faderens 3. kone.


Nr. 2831 1765.12.26 Johanne Nielsdatter, Give By. FAR: Niels Nielsen Bech. MOR: Else Madsdatter.
BÅREN AF: Else Sørensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Veste Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Ole Nielsen, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Villads Pedersen, Give By, Give
FADDER Nr. 6: Lene Jensdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 7: Else Jensdatter, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Hage, Give By?, Give, Afdød, †1765-
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Skov, Give By, Give
NÆVNT Nr. 3: Christen Nielsen Hover, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels {Nielsen} Bæch i Giuve Havde samme dag {2den Juledag} 1 datter til daaben, frembaaren af Jens Hages Encke {Else Sørensdatter}, Johanne kaldt, fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesen, Ole Nielsen, Villars Pedersen, Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter} Christen Houers Koene {Else Jensdatter}


Nr. 2832 1766.01.06 Else Katrine Jakobsdatter, Give By (Vestergaard). FAR: Jakob Lauridsen Vestergaard. MOR: Karen Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Søster til moderen. Gift med Ole Knudsen.
FADDER Nr. 1: Ole Knudsen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Konen Anne Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Skov, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Ole Nielsen Nørgaard, Give By (Nørgaard), Give
FADDER Nr. 5: Christen Birkebæk, Give By, Give
FADDER Nr. 6: Else Jensdatter, Give By, Give, Søster til moderen, gift med Christen Nielsen Hover.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen Hover, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jacob Vestergaard i Giuve Hafde Hellig Tre Kongersdag 1 Daatter til Daaben Else Cathrine kaldet, Frembaaren af Ole Knudsens Koene {Anne Jensdatter} i Oxenbierre. Fadderne vare, Ole Knudsen i Oxenbierre, Christen {Christensen} Skou, Niels {Nielsen} Bæch, Ole {Nielsen} Nørgaard, Christen Birkebæch, og Christen {Nielsen} Houers koene {Else Jensdatter} i Giuve.


Nr. 2833 1766.01.19 Anne Madsdatter, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Margrethe Jensdatter, Loftlund, Give, Mads Madsens kone.
FADDER Nr. 1: Mads Madsen, Loftlund, Give
FADDER Nr. 2: Anders Christensen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Peder Madsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Ane Nielsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 5: ? Søren Christensens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Olesen, Farre, Give, Konen Ane Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Christensen, Farre, Give, kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Jespersen i Faare hafde Dom: 2 Post Epiphani. en daatter til daaben, An kaldet frembaren af Mads Madsens Koene {Anne Margrethe Jensdatter} i Loftlund. Fadderene var Mads Madsen i Loftlund, Anders Bocher, Peder Madsen, Christen Olesens Hustrue {Ane Nielsdatter} og Søren Christensens {kone} alle ibid:


Nr. 2835 1766.02.07 Marie Margrethe Sørensdatter, Give By. FAR: Søren Nielsen Smed. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Søren Nielsen Smeds mor., Give By, Give
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen Nørregaard, Give By (Nørregaard), Give
FADDER Nr. 4: ? Nielsen Søren Nielsen Smeds bror, Give?
FADDER Nr. 5: Christen? Christensen, Ulkær Mølle, Give, Kunne være Søren eller Peder. De er sønner af moderens mor Margrethe Sørensdatter og 1. mand Christen Pedersen, 2. mand er møller Mathias Kornbech.
NÆVNT Nr. 1: Mathias Kornbech, Ulkær Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren {Nielsen} Smed i Giuve Hafde Fastelavns Søndag en Datter til daaben Maria kaldet Frembaaren af Mandens Moder ibid: Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Niels {Nielsen} Bæch, Ole {Nielsen} Nørgaard, Søren {Nielsen} Smeds Broder, Matthias Kornbæchs Søn {Christen, Søren eller Peder Christensen} af Ulkiær Mølle etc:


Nr. 2836 1766.02.11 Marie Kirstine Andersdatter, Vemmelund. FAR: Anders Clausen. MOR: ? Anders Clausens kone.
BÅREN AF: ? Clausdatter, Hvejsel, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Skov, Nederdonnerup, Give, Ikke identificeret. Evt. Christen Christensen Skov i Give By.
FADDER Nr. 2: Søren Festersen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Nederdonnerup, Give, Gift med Erik Philipsen.
FADDER Nr. 4: Maren Jensdatter, Nederdonnerup, Give, Gift med Jørgen Larsen.
FADDER Nr. 5: Kirsten Hørup, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Erik Philipsen, Nederdonnerup, Give, Konen Maren Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give, Konen Maren Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Anders Clausen i Vemmelund hafde Taksigelsens Fest en Daatter til daaben Maren Kierstine Kaldet. Frembaaren af Mandens Syster fra Hveisel. Fadderne vare Christen Skoue, Søren Fæstesen, Søren Jensen, Erick Philipsens Hustrue {Maren Sørensdatter} Jørgen Lassens Hustrue {Maren Jensdatter} og Kiersten Hørup, alle aff Neder Donrup.
NOTITS: En Anders Clausen ses 1775 som fæster under Stougaard i Hvejsel.


Nr. 2838 1766.02.23 Mette Christensdatter, Give By. FAR: Christen Madsen. MOR: Mette Simonsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Troelsdatter, Nygaard, Give
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Nørregaard, Give By (Nørregaard), Give
FADDER Nr. 3: Søren Madsen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Jørgen Sørensen Poder, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 6: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Gift med Jens Nielsen Egeskov.
NÆVNT Nr. 1: Søren Knudsen, Nygaard, Give
NÆVNT Nr. 2: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter.
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Madsen i Giufve Hafde Samme dag {2den Søndag i Faste} en Datter til daaben Mette Kaldet, Frembaaren af Søren Knudsens Koene {Margrethe Troelsdatter} i Nyegaard. Fadderne vare Christen {Christensen} Skoue, Ole {Nielsen} Nørgaard, Søren Madsen, Jørgen {Sørensen} Poeder, Veste Vestesens Koene {Kirsten Jespersdatter} Jens {Nielsen} Egskous {Mette Nielsdatter} alle af Giufve.


Nr. 2839 1766.03.02 Birte Marie Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens kone.
BÅREN AF: Marie Kirstine Jeppesdatter, Farre, Give, Peder Banks (*1682c †1744 Farre) enke.
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mads Pedersen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Christen Olesen, Farre, Give
FADDER Nr. 6: Mads Bødker, Farre, Give, Evt. Jespersen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Bank, Farre, Give, †1744 Farre, enken bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Christensen i Farre Hafde Dom 3 Søndag i Faste en Datter til daaben, Birthe Marie kaldet, Frembaaren af Peder Banches Enche {Marie Kirstine Jeppesdatter} ibid: Faddere vare Iver {Jensen} Mølgaard, If {Jeb} Nielsen, Christen Nielsen, Mads Pedersen, Christen Olesen og Mads Bødicher. alle af Farre.


Nr. 2841 1766.04.13 Johanne Olesdatter, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Marie.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Dørken (Søndergaard), Thyregod, Faderens søster, gift med Iver Olesen.
FADDER Nr. 1: Niels Hansen, Mosgaard- Store, Give, Bror til faderen, flytter 1765-66 fra Ullerup til Store Mosgaard.
FADDER Nr. 2: Jens Hansen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Lars Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Peder Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 6: Johan Jørgensen, Bøllund, Give
NÆVNT Nr. 1: Iver Olesen, Dørken (Søndergaard), Thyregod, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole Nielsen i Ullerup samme dag {d: 2 Søndag efter Paaske} 1 daatter til daaben Johanne Kaldet. Frembaaren af Iver Olesens kone {Kirsten Nielsdatter} i Dørken, Faddere vare Niels Hansen i Stoer Mosgaard, Jens Hansen, Lars og Peder Christensen i Ullerup Morten Sørensen og Johan Jørgensen i Byllund.
NOTITS: Moderen døde 14 dage efter fødslen. At Kirsten Nielsdatter er søster til Ole Nielsen ses 1. at hun bærer her 2. at hun har den rigtige alder efter FT 1787 i Thyregod *1726, hvilket passer 3. hun er ikke dukket op andetsteds.


Nr. 2842 1766.04.13 Karen Sørensdatter, Nederdonnerup. FAR: Søren Sørensen. MOR: Birte Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Bregnhoved?, Give
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Vemmelund, Vemmelund, Give
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Donnerup, Donneruplund, Give, 16, søn af godsejer Christen Pedersen Donnerup på Donneruplund.
FADDER Nr. 4: Kirsten Gravesdatter?, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 5: Kirsten Hørup, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 6: Maren Sørensdatter, Nederdonnerup, Give, Gift med Erik Philipsen
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Donneruplund, Give
NÆVNT Nr. 2: Erik Philipsen, Nederdonnerup, Give, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Sørensen i Neder Donrup Hafde Meldte dag{d: 2 Søndag efter Paaske} 1 Datter til daaben Karen Kaldet, Frembaaren af hans Koenes Syster i tienende i Breign[hoed]. Faddere vare Jens Jensen i Vimmelund, Niels {Sørensen} Skoue, Sr {Christen} Pedersens Søn Peder {Christensen Donnerup, 16}. Chiesten [Graves]daatter Kiesten Hørup. og Erick Philipsens hust: {Maren Sørensdatter} alle i Neder Donrup.


Nr. 2843 1766.04.27 Karen Sørensdatter, Give By. FAR: Søren Madsen. MOR: Ane Marie Laustdatter.
FADDER Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Laust, Give
FADDER Nr. 3: ? Laustsen
FADDER Nr. 4: Else Madsdatter Kovtrup, Give By, Give, Gift med Niels Nielsen Bech.
FADDER Nr. 5: Else Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Nielsen Hover.
FADDER Nr. 6: Karen Villadsdatter, Give By, Give, Gift med Peder Christensen Hage.
FADDER Nr. 7: ? Peder Nielsens 2. kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Nielsen Bech, Konen Else Madsdatter Kovtrup fadder
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Hover, Give By, Give, Konen Else Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Christensen Hage, Give By, Give, Konen Karen Villadsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Peder Nielsen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Madsen i Giufve Hafde Dom: 4 post Pasche en daatter til daaben Karen Kaldet, Frembaaren af {... tom plads ...}. Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Koenens Fader item broder. Niels Bæcges {Else Madsdatter}, Christens {Nielsen} Houers {Else Jensdatter}, Peder {Christensen} Hages {Karen Villadsdatter} og Peder Nielsens Hustrue {2. kone} i Giufve.
Begravelse nr. 6734
NOTITS: Begravet knap 7 år gammel.


Nr. 2844 1766.06.22 Mette Marie Pedersdatter, Bæksgaard. FAR: Peder Olufsen. MOR: Dorte Jensdatter.
BÅREN AF: Sidsel Rasmusdatter, Hedeby, Ringive, 21, datter af Rasmus Jensen Hedeby.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Søren Hansen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Laurids Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 5: ? Laust Larsens kone, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Jensen Hedeby, Hedeby, Ringive, †1768 Hedeby. Gift med Else Nielsdatter *1708 Bæksgaard, Give †1783 Hedeby, Ringive.
NÆVNT Nr. 2: Laust Larsen, Byllund, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Olufsen i Bexgaard hafde Dom: 4 post Trinit: en Daatter til daaben Mette Marie Kaldet, Frembaaren af Rasmus {Jensen} Hedebyes Daatter {21, Sidsel Rasmusdatter} i Ringøy Sogn. Fadderne vare: Jens Jensen i Giufve, Morten Sørensen, Søren Hansen af Byllund, Lauritz {Pedersen, Bæksgaard} og Laust Lassens Koene {af Byllund} af Bexgaard.
NOTITS: Rasmus Jensen †1768 Hedeby, Ringive og Else Nielsdatter *1708 Bæksgaard, Give †1783 Hedeby, Ringive havde to kendte børn Jens Rasmussen *1742 Hedeby †1791 Hedeby og Sidsel Rasmusddatter *1745 Hedeby †1776 Plogslund, Grene.

LINK: Christian Tirgaards ane Rasmus Jensen i Hedeby, Ringive.
LINK: Christian Tirgaards aner, se #192, 193.
LINK: Rasmus Jensen i Hedeby, Ringive og Else Nielsdatter.


Nr. 2847 1766.07.13 Anne Marie Pedersdatter, Hedegaard. FAR: Peder Henriksen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Sørensdatter, Vandel?, Randbøl?, Moderen gifter sig 1761 fra Vandel, Randbøl.
FADDER Nr. 1: Søren Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Niels Midtgaard, Hedegaard (Midtgaard), Give
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Hag, den yngre, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Christen Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 5: ? Karl paa Søndersthoved, Søndersthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Hendrichsen i Hedegaard Hafde samme dag {Dom: 7 post Trinit} en Daatter til daaben An Marie Kaldet. Frembaaren af Hans Koenis Søster, Fadderne vare Søren Vestergaard, Niels Mitgaard, Christen {Christensen, den yngre} Hag, Christen Jensen og 1 karl fra Søndersthoedgaard.
Begravelse nr. 6676
NOTITS: Begravet 6 måneder gammel.


Nr. 2849 1766.09.07 Anne Marie Larsdatter, Bæksgaard. FAR: Lars Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Jørgensdatter, Bror til Johan Jørgensen i Bæksgaard, begge født i Bregnhoved, hun 1743c.
FADDER Nr. 1: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Peder Olesen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: ? Laust Larsens kone, Bæksgaard, Give, Ellers af Bøllund.
FADDER Nr. 4: ? Peder Christensen Boels 2. kone, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give, Gift med Jakob Lauridsen Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Laust Larsen, Bæksgaard, Give, Ellers af Bøllund. Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen Boel, Bæksgaard, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Lars Pedersen i Bexgaard Hafde samme dag {Dom: 15 post Trinit:} en daatter til daaben til daaben {!} Frembaaren af An Marie {Jørgensdatter}, Johans {Jørgensen} Søster i Bexgaard barnets Nafn var An Marie, Fadderne vare, Johannes Pedersen. Peder Olesen, Laust Lassens Hustrue alle af Bexgaard. Peder {Christensen} Boel Hustrue {2. kone, Bæksgaard} og Jacob {Lauridsen} Vestegaards {Karen Jensdatter} af Giuve.
Begravelse nr. 6669
NOTITS: Begravet 5 uger gammel. Laust Larsen ses normalt i Bøllund, i hvert fald før 1766.


Nr. 2850 1766.10.17 ? NNdatter, ?. FAR: ? Møller. MOR: ? Møllerens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen 09.02.1721: 'Dom 24 post Trinit: blev Møllerens yngste datter som var hjemmedøbt en tre uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6673
NOTITS: Hvis der er tale om Farre eller Ulkær møller plejer kirkebogen plejer kirkebogen at sige så. Der findes en vel mindre mølle i Give By, det burde være mølleren der der menes. Sønnen af mølleren Peder Hansen i Ulkær Mølle, kaldet Christen Pedersen Møller bor i Give By, men vides ikke at have drevet møllen i Give By.


Nr. 2852 1766.12.04 Anne Katrine Christensdatter, Donneruplund. FAR: Christen Pedersen Donnerup. MOR: Anne Olesdatter.
BÅREN AF: ? Jomfru paa Søndersthoved, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 1: Jens Dørker, Søndersthoved, Give, Nabo, i forstand velstillede folk.
FADDER Nr. 2: Andreas Bagger, Hastrup, Thyregod, Gift med faderens 1. kones Birgitte Nielsdatters bror Anders Nielsen Wongs datter.
FADDER Nr. 3: Niels Jørgensen Donnerup, Vonge, Øster Nykirke, Han skrives 1762 af Nørre Kollemorten i Øster Nykirke. Søn af faderens 1. kones Birgitte Nielsdatters bror Jørgen Nielsen Wong.
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 5: Erik Zachariasen Wichmann, Brande By, Brande, Gift med Else Katrine Andersdatter Wong, datter af faderens 1. kone Birgitte Nielsdatters broder Anders Nielsen Wong.
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen Wong, Brande By, Brande, Bror til faderens 1. kone Birgitte Nielsdatter Wong.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mons. [Christen} Pedersen paa Donrupgaard Hafde d: 4 Decembr en daatter til daaben An Cattine kaldet, Frembaaren af en Jomfr paa Søndersthoe, Fadderne vare: Hr. CammerRaad {Jens} Dørker paa Søndershoe, Mons: {Andreas} Bagger paa Hastrup {Thyregod}, Monsr {Niels Jørgensen} Donrup i Vonge {Øster Nykirke}, Monsr: {Jens Nielsen} Nørschou i Schierhoed, Monsr: {Erik Zachariasen} Wichman i Brande {By} og Monsr: {Anders Nielsen} Vonge ibid:


Nr. 2853 1766.12.21 Mette Christensdatter, Hedegaard. FAR: Christen Christensen Hag, den Yngre. MOR: Kirsten Hansdatter.
BÅREN AF: Marie Nielsdatter, Hedegaard, Give, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Midtgaard, Hedegaard (Midtgaard), Give
FADDER Nr. 2: Laust Nielsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Peder Henriksen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Jens Jørgensen, 27, søn Af Jørgen Johansen.
FADDER Nr. 5: Hans Hansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 6: Karen Lauridsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Villads Jensen.
FADDER Nr. 7: Christen Jensen, Ramskov, Give
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, En søn er fadder.
NÆVNT Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, Konen Karen Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen {Christensen, den Yngre} Hag i Hedegaard Hafde Dom: 4 Advent: en datter til daaben Mette Kaldt, Frembaaren af hans Moder {Marie Nielsdatter} i Hedegaard, Fadderne vare Niels Mitgaard, Laust Nielsen, Peder Hendrichsen alle af Hedegaard, Jørgen Johansens Søn, Hans Hansen og Villars Jensens Koene {Karen Lauridsdatter} af Breinhoe, Christen Jensen af Ramschou.
Begravelse nr. 6680
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2854 1767.01.06 Birte Christensdatter, Give By. FAR: Christen Nielsen Hover. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give, Søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Mads Østergaard, Give By (Østergaard), Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Egsgaard, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Villads Pedersen Hag, Give By, Give, Søn af Peder Christensen Hag.
FADDER Nr. 4: Ole Nielsen Nørregaard, Give By (Nørregaard), Give
FADDER Nr. 5: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Hag, Give By, Give, Søn Villads Pedersen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen {Nielsen} Houer i Guifve Hafde Hellig Tre Kongers dag en datter til daaben Birret Kaldt Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestegaards Koene {Karen Jensdatter} i Guive. Fadderne var Mads [.]stergaard, Jens Egsgaard, Jens Jensen, Peder {Christensen} Hages søn Villars {Pedersen}, Ole {Nielsen} Nørgaard og Jacob {Lauridsen} Vestegaard alle af Guive og Jens {Jensen} Hyldel{..} af Stoer Hestlund.


Nr. 2856 1767.02.15 Maren Lauridsdatter, Hedegaard. FAR: Laurids Nielsen. MOR: Else Bennetsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Midtgaards kone, Hedegaard (Midtgaard), Give
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hag, den yngre, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Peder Henriksen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Søren Vestesen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 5: Niels Sørensen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 6: Christen Jensen, Ramskov, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Midtgaard, Hedegaard (Midtgaard), Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Lauritz Nielsen i Hedegaard Hafde samme dag {Dom: Septuagesima} en Datter til daaben Maren Kaldet, Frembaaren af Niels Mitgaards Koene ibid, Fadderne vare: Christen {Christensen} Hag {den Yngre} Niels Sørensen, Peder Hendrigsen, af Hedegaard og Søren Vestesten og Niels Sørensen af Vorslunde, item Christen Jensen fra Ramskou.


Nr. 2858 1767.03.08 Kirsten Sørensdatter, Sillesthoved. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Gydesdatter.
BÅREN AF: ? Jens Møllers kone, Give
FADDER Nr. 1: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Nabo
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Gammel nabo, opvokset i Sillesthoved.
FADDER Nr. 4: Jens Jørgensen, Bregnhoved, Give, 27, søn af Jørgen Johansen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Møller, Give, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Søn Jens Jørgensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Andersen i Sillesthoe Hafde 1. Søndag i Faste en Daatter til Daaben naufl: Kiersten frembaaren af Jens Møllers Koene: Fadderne vare: Christen Hansen, Hans Pedersen af Sillesthoed, Hans Hansen og Jørgen Johansens søn {Jens Jørgensen} af Breinhoed.


Nr. 2859 1767.03.08 Maren Pedersdatter, Øgelund. FAR: Peder Mortensen. MOR: Birte Jørgensdatter.
BÅREN AF: Sofie Hedvig? Hadler, Give By, Give, 17+, datter af degnen Gustav Carl Hadler.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Peder Henriksen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Laurids Nielsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Vorslunde, Give, Gift med Søren Vestesen
FADDER Nr. 5: Karen, Vorslunde, Give, Gift med Niels Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Gustav Carl Hadler, Give By, Give, Datter bærer, Sofie Hedvig?
NÆVNT Nr. 2: Søren Vestesen, Vorslunde, Give, Konen Karen Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Sørensen, Vorslunde, Give, Konen Karen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Mortensen af Øgelund Hafde samme dag {1. Søndag i Faste} en daatter til Daaben nafnl: Maren Frembaaren af Degnens datter {Sofie Hedvig? Hadler} i Giufve, Fadderne vare: Niels Sørensen, Peder Hendrichsen og Lauritz Nielsen af Hedegaard, Søren Vestesens hustrue {Karen Pedersdatter} og Niels Sørensens Hustrue {Karen} af Vorslunde.


Nr. 2862 1767.04.12 Anne Dorte Poulsdatter, Nygaard. FAR: Poul Nygaard. MOR: ? Poul Nygaards kone.
BÅREN AF: Margrethe Troelsdatter, Nygaard, Give, Gift med Søren Knudsen.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Nygaard, Give, Konen Margrethe Troelsdatter bærer. Han er den egentlige fæster i Nygaard.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Nabo, far til Niels Jensen Hillerslev.
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen Nørregaard, Give By (Nørregaard), Give
FADDER Nr. 4: Johanne Poulsdatter, Hestlund- Store, Give, Slags nabo, gift med Niels Jensen Hillerslev.
NÆVNT Nr. 1: Niels Jensen Hillerslev, Hestlund- Store, Give, Konen Johanne Poulsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Huus Mand Poul Nyegaard Hafde Palme Søndag 1 daatter til daaben An Dorthe Kaldt Frembaaren af Søren Knudsens Koene {Margrethe Troelsdatter} ibid: Fadderne vare Søren Knudsen af Nyegaard, Jens {Jensen} Hyldesløv, Ole {Nielsen} Nørgaard af Giufve, Niels Jensens {Hillerslev} Koene {Johanne Poulsdatter} af Stoer Hestlund etc:
NOTITS: Poul Nygaard ellers ikke set.


Nr. 2863 1767.05.15 Anne Christensdatter, Bregnhoved. FAR: Christen Christensen. MOR: ? Christen Christensens kone.
BÅREN AF: Karen Lauridsdatter, Bregnhoved, Give, Villads Jensens 2. kone
FADDER Nr. 1: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, Konen Karen Lauridsdatter bærer. Ser ud som nabo.
FADDER Nr. 2: Hans Hansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Jens Jørgensen, Bregnhoved, Give, 27, søn af Jørgen Johansen.
FADDER Nr. 4: Anders Møller, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Bror til Hans Hansen i Bregnhoved.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Søn Jens Jørgensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Christensen af Breinhoe Hafde Almindelig Bede Dag 1 datter til daaben An Kaldt Frembaaren af Villars Jenßens Hustrue {2. kone} ibid: Fadderne vare Villars Jensen, Hans Hansen og Jørgen Johansens Søn {Jens Jørgensen} af Breinhoed Anders Møller i Giufve og Christen Hansen i Sillesthoed.


Nr. 2865 1767.06.14 Anne Christensdatter, Farre. FAR: Christen Olesen. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Farre (Stenbjerglund), Give, Gift med Niels Henningsen.
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Niels Bentsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Villads Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: ? Peder Christensens kone, Farre, Give
FADDER Nr. 6: Anne Christensdatter, Farre, Give, Gift med Mads Jespersen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Henningsen, Farre (Stenbjerglund), Give, Konen Maren Madsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen, Farre, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Mads Jespersen, Farre, Give, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Olesen i Farre Hafde Dom Trinit: en Daatter til daaben nafnl: Anne Frembaaren af Niels Henningsens Hustrue {Maren Madsdatter} ibid: Fadderne vare Iver {Jensen} Mølgaard, Niels Bentsen, Christen Nielsen, Villars Nielsen, Peder Christensens Hustrue, Mads Jespersens Hustrue {Anne Christensdatter}, alle fra Farre -
Begravelse nr. 6683
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel.


Nr. 2866 1767.06.21 Anne Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Nielsen Gravel. MOR: ? Niels Nielsen Gravels kone.
BÅREN AF: An Margrethe Jensdatter, Loftlund, Give
FADDER Nr. 1: Mads Madsen Junior, Loftlund, Give
FADDER Nr. 2: Mads Madsen den gamle, Loftlund, Give, Mads Madsen Juniors far.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Villads Nielsen Gravel, Farre, Give, Ikke faderens bror. Han er søn af Niels Gjalbæk, Niels Nielsen Gravels far hedder også Niels Nielsen Gravel.
FADDER Nr. 5: ? Peder Christensens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Nielsen i Farre Havde Dom: 1 post Trinit: en datter til daaben nafnl: An, Frembaaren af Mads {Madsen Junior} Loftlunds Koene {An Margrethe Jensdatter}: Fadderne vare Christen Nielsen, Villars Gravel, Peder Christensen Koene alle af Farre. Mads Madsen jun: og den gamle {Mads Madsen} af Loftlund.


Nr. 2867 1767.08.02 Karen Hansdatter, Bregnhoved. FAR: Hans Hansen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren? Nielsdatter, Tromborg?, Give, 23, søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Faderens bror.
FADDER Nr. 2: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Barndomsven fra Sillesthoved, hvor begge voksede op.
FADDER Nr. 3: Karen Lauridsdatter, Bregnhoved, Give, Nabo, Villads Jensens 2. kone.
FADDER Nr. 4: Jens Jørgensen, Bregnhoved, Give, Søn af Jørgen Johansen.
NÆVNT Nr. 1: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, Konen Karen Lauridsdatter fadder. Ser ud som nabo.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Søn Jens fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hans Hansen i SKierHoed Hafde Dom 7 post Trinit: en Daatter til daaben Karen Kaldt, Frembaaren af Koenens Søster {23, Maren? Nielsdatter} Fadderne vare, Christen Hansen og Anders Sørrin[sen] {sen gennemstreget, ment er Søren Andersen} Andersen af Sillesthoed, Villars Jensens Koene {Karen Lauridsdatter} og Jørgen Johansens Søn {Jens Jørgensen} af Breinhoed.


Nr. 2868 1767.08.02 Johanne Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Hansen. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Dorte Jensdatter, Bæksgaard, Give, Gift med Peder Olufsen.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Lars Knudsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Ole Nielsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 5: ? Jens Christensens enke, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Olufsen, Bæksgaard, Give, Konen Dorte Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Christensen, Ullerup, Give, Vel død 1765-67.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Hansen i Ullerup Hafde samme dag {Dom 7 post Trinit:} en daatter til Daaben Jahan Kaldt, Frembaaren af Peder Olufsens Koene {Dorte Jensdatter} i Bexgaard. Faddere vare, Jens Jørgensen, Peder Christensen, Lars Knudsen, Ole Nielsen Jens Christensens Encke alle af Ullerup.


Nr. 2873 1768.05.01 Mette Christensdatter, Hedegaard. FAR: Christen Christensen Hag den Yngre. MOR: Kirsten Hansdatter.
BÅREN AF: Marie Christensdatter, Hedegaard, Give, 22c, faderens søster, fik 1766 uægte søn.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen Hag, den Ældre, Hedegaard, Give, Faderens far
FADDER Nr. 2: Laurids Nielsen, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Peder Henriksen, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 5: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 6: Christen Birkebæk, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen {Christensen} Hag i Hedegaard Hafde d: 4de Søndag efter Paaske en Daatter til daaben Mette Kaldet, Frembaaren af Mandens Søster {22c, Marie Christensdatter}, Fadderne vare: Christen {Christensen} Hag den Ældre. Lauritz Nielsen, Niels Sørensen og Peder Hendrichsen alle ibid: Mads Hag af Giuve, og Christen Birchebæch.


Nr. 2874 1768.06.19 Maren Villadsdatter, Bregnhoved. FAR: Villads Jensen. MOR: Karen Lauridsdatter.
FADDER Nr. 1: Feste Nielsen, Søndersthoved, Give, Avlskarl.
FADDER Nr. 2: Jørgen Laursen, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 3: Hans Hansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Ida Jensdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Jørgen Johansen.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Konen Ida Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Villars Jensen i Bregnhoed Hafde Dom: 3 post Trinit: en Datter til daaben Maren Kaldt, Frembaaren af {... tom plads ...} Fadderne vare Fæste Nielsen avls karlen paa Søndersthoed, Jørgen Laurßen fra Schiærhoed. Hans {Hansen} Breinhoed og Jørgen Johansens Koene {Ida Jensdatter} ibid.
NOTITS: Da der ingen komma står efter Fæste Nielsen tages "avls karlen paa Søndersthoed" som hans beskrivelse, ellers ville der have stået Fæste Nielsen af xxx, avlskarlen ... etc.


Nr. 2876 1768.08.28 Mette Madsdatter, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Mette Jensdatter.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Søren Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Mads Madsen den Unge, Loftlund, Give
FADDER Nr. 4: ? Mads Madsens tjenestepige, Loftlund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Jespersen i Farre Havde Dom: 13 post Trinit en Daatter til daaben Mette Kaldt Frembaaren af {... tom plads ...} Fadderne vare Anders {Christensen} Bøcher, Søren Christensen af Farre, Mads Madsen {den Unge} af Loftlund, Mads Madsens Pige etc.


Nr. 2879 1768.10.02 Kirsten Johansdatter, Bøllund. FAR: Johan Jørgensen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: ? Mette Jensdatters moder, Ringive?, Mette Jensdatter gifter sig fra Store Karlskov i Ringive, ikke fundet født i Ringive.
FADDER Nr. 1: Jørgen Sørensen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Gift med Morten Sørensen.
FADDER Nr. 3: Johanne Andersdatter, Bøllund, Give, Gift med Søren Hansen.
FADDER Nr. 4: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give, Muligvis bror til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Hansen, Bøllund, Give, Konen Johanne Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Johan Jørgensen i Byllund Hafde Dom: 18 post Trinit en datter til daaben Kiersten Kaldt, Frembaaren af Hans Koenis Moder: Fadderne vare Jørgen Sørensen, og de andre Beboere i Stoer Hestlund, Morten Sørensens {Birte Jakobsdatter} og Søren Hansens Koener {Johanne Andersdatter} af Byllund, Søren Jørgensen af Breinhoed.
Begravelse nr. 7557


Nr. 2881 1768.12.04 Ingeborg Christensdatter, Give By. FAR: Christen Christensen Skov. MOR: Lene Jensdatter.
BÅREN AF: ? Christensdatter, Givskov, Give, Datter af Christen Sørensen.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, Givskov, Give, En datter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Johansen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Gift med Jens Nielsen Egeskov.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen {Christensen} Skoue i Giufve Havde Dom 2 Advent: en datter til daaben Ingeborg Kaldet: Frembaaren af Christen Sørensens datter i Gifschou Fadderne vare Christen Sørensen, Christen Johansen af Giufschou Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Niels {Nielsen} Bæch og Jens {Nielsen} Egskous Koene {Mette Nielsdatter} {Give By}.


Nr. 2883 1769.03.05 Maren Christensdatter, Farre. FAR: Christen Sørensen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Niels Bendtsen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: ? Jeb Nielsens kone, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Farre, Give, Gift med Mads Jespersen.
FADDER Nr. 5: Niels Henningsen, Farre, Give
FADDER Nr. 6: Karen Bjerre, Farre, Give, Hun ses som Karen Bierre også i Extraskatten 1762.
NÆVNT Nr. 1: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
NÆVNT Nr. 2: Mads Jespersen, Farre, Give, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Sørensen i Farre Hafde Mid Faste Søndag 1 daatter til daaben Maren Kaldet Frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}: Fadderne vare Iver {Nielsen} Mølgaard og Niels Bentsen, Ifs {Jeb Nielsen} Hustrue i Gammel Mølle, Mads Jespersens Hustrue {Anne Christensdatter}
NOTITS: Moderens navn med forbehold fra FT 1787 Hedegaard, hvor hun har denne datter Maren af 1. ægteskab og er gift 2. gang 1774 med Christen Christensen. Dermed skulle Christen Sørensen være død 1769-74, men ikke set begravet i Give.


Nr. 2887 1769.05.04 Karen Sørensdatter, Bøllund. FAR: Søren Hansen. MOR: Johanne Andersdatter.
BÅREN AF: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Gift med Morten Sørensen.
FADDER Nr. 1: Johan Jørgensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 2: ? Christen Sørensens kone, Bøllund?, Give
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Bøllund?, Give, Konen også fadder.
FADDER Nr. 4: Jørgen Sørensen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 5: ? Smed, Tromborg, Give
NÆVNT Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[Søren] Hansen i Byllund Hafde Christi Himmelfarts dag en daatter til daaben Karen kaldt, Frembaaren af Morten Sørensens Koene {Birte Jakobsdatter} ibid; Fadderne vare Johan Jørgensen i Byllund, Christen Sørensen og Koene item Jørgen Sørensen af Stoer Hestlund og Smiden af Tromborg.
Begravelse nr. 6882
NOTITS: Begravet 1788, 19 år gammel.


Nr. 2890 1769.08.13 Christiane Sørensdatter, Bregnhoved. FAR: Søren Jørgensen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Agnete Jensdatter Lyngbye, Søndersthoved, Give, Gift med Jens Dørker.
FADDER Nr. 1: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Hans Hansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Bror til Hans Hansen i Bregnhoved.
FADDER Nr. 4: Hans Pedersen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 5: Maren Gydesdatter, Sillesthoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Dørker, Søndersthoved, Give, Konen Agnete Jensdatter Lyngbye bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Konen Maren Gydesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Jørgensen i Breinhoed Hafde Dom: 12 post Trinit en daatter til daaben Christiana kaldt, Frembaaren af Frue Dørken {Dørker, Agnete Jensdatter Lyngbye} paa Søndersthoed Fadderne vare. Villars Jensen, Hans Hansen, af Breinhoed Christen Hansen og Hans Pedersen item Søren Andersens Koene {Maren Gydesdatter} i Sillesthoed.
Begravelse nr. 6750
NOTITS: Begravet knap 4 år gammel i 1773.


Nr. 2891 1769.08.13 Mette Christensdatter, Give By. FAR: Christen Madsen. MOR: Mette Simonsdatter.
FADDER Nr. 1: Erik Philipsen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Hover, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Margrethe Vestesdatter, Give By, Give, 19c, datter af Veste Vestesen.
FADDER Nr. 5: Anne Jakobsdatter, Give By, Give, 17c, datter af Jakob Lauridsen Vestergaard. Kunne evt. være Mette, 16c.
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Datter Margrethe Vestesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Madsen i Giufve Hafde samme dag 1 Datter til daaben Mette kaldet Fadderne vare Erick Philipsen, Christen {Nielsen} Houer, Mads {Thomsen} Hag, Vestes {Vestesens} datter {19c, Margrethe Vestesdatter}, Jacob {Lauridsen} Vestergaards daatter {17c, Anne Jakobsdatter}. etc.


Nr. 2892 1769.09.03 Anne Marie Pedersdatter, Hedegaard. FAR: Peder Henriksen. MOR: Anne Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Hedegaard, Give, Nabo. Gift med Niels Sørensen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: ? Tjenestekarl, Søndersthoved (Søndersthoved), Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Hag, den Yngre, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Laurids Nielsen, Hedegaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Konen Karen Pedersdatter bærer. Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Hendrixsen i Hedegaard Hafde Dom: 15 post Trinit: en datter til daaben, An Marie Kaldt, Frembaaren af Niels Sørensen {Vestergaards} Hustrue {Karen Pedersdatter} i Hedegaard. Fadderne vare En tienistekarl fra Søndersthoed, Christen {Christensen} Hag {den Yngre}, Lauritz Nielsen etc:
Begravelse nr. 6782
NOTITS: Begravet 1778, syv et halvt år gammel.


Nr. 2894 1769.09.24 Maren Larsdatter, Givskov. FAR: Lars Madsen. MOR: ? Lars Madsens kone.
BÅREN AF: Lene Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, Givskov, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Johansen, Givskov, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Karen Loftlund, Givskov, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Hover, Give By, Give
FADDER Nr. 5: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Las Madsen i Giufschou Hafde Dom: 18 post Trinit: een datter til daaben. Maren Kaldt Frembaaren af Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter}, Fadderne vare Christen Sørensen, Christen Johansen og Karen Loftlund alle ibid: {dvs. Givskov} Christen {Nielsen} Houe {Hover} i Giuve, Mads {Thomsen} Hag etc:


Nr. 2898 1769.10.08 Bodil Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Nielsen Gravel. MOR: ? Niels Nielsen Gravels kone.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Nielsen
FADDER Nr. 1: Villads Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Christen Olesen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Anders Christensen Bødkers kone, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Farre (Mølgaard), Give, Gift med Iver Jensen Mølgaard.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Christensen Bødker, Farre, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hyrden Niels {Nielsen} Gravel i Farre hafde samme dag {Dom: 20 post Trinit:} en datter til daaben Boel Kaldt, Frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} ibid, Fadderne vare Villars Nielsen, Peder Christensen, Christen Olufsen, Anders {Christensen} Bøchers Hustrue, Iver {Jensen} Mølgaard etc:


Nr. 2899 1769.10.15 Maren Christensdatter, Hedegaard. FAR: Christen Christensen Hag, den Yngre. MOR: Kirsten Hansdatter.
BÅREN AF: Marie Nielsdatter, Hedegaard, Give, Faderens mor. Gift med Christen Christensen Hag den Ældre.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Laurids Nielsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Peder Henriksen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 5: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Hag, den Ædre, Hedegaard, Give, Faderens far, hans kone Marie Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Christen{sen} Hag {den Yngre} i Hedegaard Hafde Dom 21 post Trinit: en Daatter til daaben Maren Kaldt, Frembaaren af Hans Faders {Christen Christensen Hag den Ældre} Hustrue {kaldet også moder: Marie Nielsdatter} ibid: Fadderne vare Niels Sørensen {Vestergaard}, Laust Nielsen Peder Hendrichsen alle af Hedegaard, Hans Hansen af Breinhoed item. Villars Jensen etc.
Begravelse nr. 6917
NOTITS: Begravet 21 år gammel i 1791.


Nr. 2900 1769.10.29 Sidsel Nielsdatter, Give By. FAR: Niels Nielsen Bech. MOR: Else Madsdatter Kovtrup.
BÅREN AF: Ingeborg Nielsdatter, Give By, Give, 25+, faderens søster, ikke født i Give. Faderen er født i Tørring.
FADDER Nr. 1: Søren Madsen Søndergaard, Give By (Søndergaard), Give
FADDER Nr. 2: Christen Nielsen Hover, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Søren Kovtrup, Give By, Give, Formodet bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Lene Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 5: Karen Jensdatter, Give By, Give, Gift med Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 6: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Villads Pedersen Hags kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Konen Lene Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Karen Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Villads Pedersen Hag, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Bæch i Giuve hafde Dom: 23 post Trinit en Datter til daaben Zidsel kaldt, Frembaaren af Hans Søster {25+, Ingeborg Nielsdatter}, Fadderne vare Søren Madsen, Christen {Nielsen} Houer, Søren K{autrup} Christen {Christensen} Skous Koene {Lene Jensdatter} Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} og Villars {Pedersen} Hags Hustrue {Mette Nielsdatter} alle af Giuve.
Begravelse nr. 6697
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 2904 1770.01.14 Inger Johansdatter, Tromborg. FAR: Johan Herman. MOR: ? Johan Hermans kone.
BÅREN AF: Inger Christensdatter, Give By, Give, Mads Thomsen Hags kone, ægteviet en uge senere.
FADDER Nr. 1: Peder Hansen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Peder Olufsen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Sidsel Knudsdatter, Bæksgaard, Give, Gift med Johannes Pedersen.
FADDER Nr. 4: Niels Lauridsen, Tromborg, Give
FADDER Nr. 5: Peder Henriksen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 6: Marie Nielsdatter, Hedegaard, Give, Gift med Henrik Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give, Konen Inger Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give, Konen Sidsel Knudsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Henrik Pedersen, Hedegaard, Give, Aftægt, konen Marie Nielsdatter fadder, far til Peder Henriksen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Johan Herman i Tromborg Havde Dom: 2 post Epiph: 1 datter til daaben, Inger Kaldet Frembaaren af Mads {Thomsen} Hages Hustrue i Giufve, Fadderne vare Peder Hansen, Niels Olufsen, Johannes Pedersens Hust. {Sidsel Knudsdatter} alle af Bexgaard Niels Lauritzen af Tromborg. Peder Hendrichsen og Hendrich Pedersens Koene {Marie Nielsdatter} af Hedegaard.
NOTITS: Johan Herman er vel "smeden i Tromborg" andetsteds.


Nr. 2905 1770.02.11 Anne Jensdatter, Give By. FAR: Jens Nielsen Egeskov. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Give By, Give, Gift med Erik Philipsen.
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Veste Vestesen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Lars Madsen, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Peder Sørensen, Søndersthoved, Give, Tjener vel paa Søndersthoved.
FADDER Nr. 5: ? Christen Birkebæks kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Erik Philipsen, Give By, Give, Konen Maren Sørensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Birkebæk, Give By, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens {Nielsen} Egchov i Giuve Hafde Dom: Septuage: en Datter til daaben Anne Kaldet Frembaaren af Erich Philipsens Koene {Maren Sørensdatter} i Giuve, Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Veste Vestesen, af Giuve, Laust {Lars Madsen} i Giufschou, Peder Sørensen fra Søndersthoed, Christen Birchebæchs Koene i Giuve.
Begravelse nr. 6735
NOTITS: Begravet 3 år gammel.


Nr. 2906 1770.03.11 Else Madsdatter, Skovdallund. FAR: Mads Pedersen. MOR: ? Mads Pedersens 1. kone.
BÅREN AF: ? Søren Festesens kone, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 1: Søren Festesen, Nederdonnerup, Give, Konen fadder.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Niels Christensen Donnerup, Donneruplund, 23c, søn af Christen Pedersen Donnerup og 1. kone Birgitte Nielsdatter Wong.
FADDER Nr. 5: ? Avlskarlen på Donneruplund, Donneruplund, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Donnerup, Give By, Give, Søn Niels Christensen Donnerup fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Pedersen i Schoudallund Hafde paa 2den Søndag i Faste en datter til daaben Else Kaldt, Frembaaren af Søren Fæstesens Koene i Neder Donrup: Fadderne vare Niels {Sørensen} Skoue, Jørgen Lassen Monsr: {Christen} Pedersens {Donnerup} Søn Niels {Christensen Donnerup, 23c}, Avls Karlen paa Donneruplund.
Begravelse nr. 6702
NOTITS: Begravet 2 måneder gammel af Vemmelund! ikke Skovdallund.


Nr. 2907 1770.04.08 Mette Olesdatter, Give By (Nørregaard). FAR: Ole Nielsen Nørgaard. MOR: Maren Jespersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Moderens søster, gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: ? Nielsen, Skarrild?, Ole Nielsen (som er fra Skarrild) Nørgaards bror. Måske i Give By, måske i Skarrild.
FADDER Nr. 3: Maren Sørensdatter, Give By, Give, Gift med Erik Philipsen.
FADDER Nr. 4: Ane Marie Laustdatter, Give By, Give, Gift med Søren Madsen Søndergaard.
FADDER Nr. 5: ? Søren Kovtrups kone, Give By, Give
FADDER Nr. 6: Else Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Nielsen Hover.
NÆVNT Nr. 1: Erik Philipsen, Give By, Give, Konen Maren Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Madsen Søndergaard, Give By (Søndergaard), Give, Konen Ane Marie Laustsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Kovtrup, Give By, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Nielsen Hover, Give By, Give, Konen Else Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole {Nielsen} Nørgaard i Giufve Havde Dom. Palmarum en datter til daaben Mette Kaldt, Frembaaren af Veste Vestesen Koene {Kirsten Jespersdatter}, Fadderne vare Veste Vestesen, Ole Nørgaards broder. Erich Philipsens Hst: {Maren Sørensdatter} Søren Madsens Hust: {Ane Marie Laustdatter}, Søren Koutrups og Christen Houers Hust: {Else Jensdatter}.
Begravelse nr. 6712
NOTITS: Begravet 7 måneder gammel.


Nr. 2909 1770.04.22 Maren Jørgensdatter, Nederdonnerup. FAR: Jørgen Larsen. MOR: Margrethe Knudsdatter.
BÅREN AF: ? Søren Jensens 2. kone, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 1: ? Niels Sørensen Skovs kone, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Mette Sørensdatter, Nederdonnerup, Give, Gift med Søren Festesen.
FADDER Nr. 3: ? Huskone Nederdonnerup, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Festesen, Nederdonnerup, Give, Konen Mette Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jørgen Lassen i Neder Donrup Havde d: 1 første Søndag efter Paaske en daatter til daaben Maren Kaldt. Frembaaren af Søren Jensens Koene i Neder Donrup, Fadderne vare Søren Jensen, ibid: Niels {Sørensen} Skous Koene, Søren Fæstesens {Mette Sørensdatter}, en Huus Koene og Jørgen Johansen af Breinhoed.


Nr. 2911 1770.05.06 Ida Sophie Johansdatter, Bøllund. FAR: Johan Jørgensen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Birte Jakobsdatter, Bøllund, Give, Gift med Morten Sørensen.
FADDER Nr. 1: Jørgen Johansen, Bregnhoved, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Christen Sørensen, Hestlund- Store, Give, Tilsyneladende efterfølger efter Niels Jensen Hillerslev i gård nr. 2 i Store Hestlund.
FADDER Nr. 4: Jens Jørgensen, Ullerup, Give, Sognefoged.
FADDER Nr. 5: Jørgen Jørgensen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Morten Sørensen, Bøllund, Give, Konen Birte Jakobsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Johan Jørgensen i Byllund Hafde 3die Søndag efter Paaske en daatter til daaben Ide Sophie Kaldet Frembaaren af Morten Sørensens Hustrue {Mette Jensdatter} ibid: Fadderne vare: Jørgen Johansen af Breinhoed, Hans Sørensen af Byllund, Christen Sørensen af Stoer Hestlund, Jens Jørgensen og Jørgen Jørgensen af Ullerup.
Begravelse nr. 6706
NOTITS: Begravet 8 uger gammel.


Nr. 2912 1770.07.01 Maren Madsdatter, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Mette Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION udfra begravelsen #6799 25. marts 1779: 'Samme dag {Maria bebudelsesdag} blev Mads Jespersens datter i Farre navnlig Maren Madsdatter 8 aar gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6799
NOTITS: 1. juli arbitrær valgt mid i året. Mads Jespersen ses i Farre i Extraskatten 1762 og ved begravelsen 1779, dvs han boede der vel også i 1770 men dåben er glemt i Give kirkebog.


Nr. 2916 1770.12.09 Maren Villadsdatter, Give By. FAR: Villads Pedersen Hag. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Sophie Hedvig Hadler, Give By, Give, Datter af forrige degn Gustav Carl Hadler †1767.
FADDER Nr. 1: Anders Møller, Give By, Give
FADDER Nr. 2: ? Mads Thomsen Hags stedsøn, Give By, Give, Søn af Inger Christensdatter, gift jan. 1770 i Give med Mads Thomsen Hag.
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Gift med Jens Nielsen Egeskov.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 5: Else Jensdatter, Give By, Give, Gift med Christen Nielsen Hover.
FADDER Nr. 6: Anne Jakobsdatter, Give By (Vestergaard), Give, 18c, datter af Jakob Lauridsen Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give, Stedsøn fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Christen Nielsen Hover, Give By, Give, Konen Else Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 5: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Datter Anne Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Villars {Pedersen} Hag i Giufve Hafde Dom: 2 Advent en daatter til daaben Maren kaldt, af Sophie Hedevig Hadler, Fadderne vare Anders Møller, Mads {Thomsen} Hags StifSøn Jens {Nielsen} Egskovs Hustrue {Mette Nielsdatter}, Veste Vestesen Hust: {Kirsten Jespersdatter} Christen Houers {Else Jensdatter}, og Jacob {Lauridsen} Vestergaards daatter {18c, Anne Jakobsdatter} alle af Giuve.
Begravelse nr. 6739
NOTITS: Begravet godt 2 år gammel i 1773. Forældrene viet 1769 i Give.


Nr. 2917 1771.01.01 Kirsten Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Pedersen Banch. MOR: ? Peder Pedersen Banchs kone.
BÅREN AF: Maren Tjenestepige, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 1: Niels Bendtsen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 3: Christen Olesen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Villads Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Pedersen Banch i Farre Hafde Nyt aars dagen en datter til daaben Kiersten Kaldet Frembaaren af en Pige paa Donnerupgaard Maren. Fadderne vare: Niels Bentsen i Mølgaard. If {Jeb Nielsen} i Gammel Mølle, Christen Olesen; Villars Nielsen og Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter} i Farre.
NOTITS: Ikke klart hvem Peder Pedersen Bank er.


Nr. 2918 1771.02.24 Karen Poulsdatter, Nygaard. FAR: Poul Nygaard. MOR: ? Poul Nygaards kone.
BÅREN AF: Margrethe Troelsdatter, Nygaard, Give, Gift med Søren Knudsen.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Nygaard, Give, Konen Margrethe Troelsdatter fadder.
FADDER Nr. 2: ? tjenestekarl i Nygaard, Nygaard, Give
FADDER Nr. 3: ? tjenestekarl paa Donneruplund, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 4: ? Huskone i Nygaard, Nygaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
HuusManden Poul i Nyegaard Hafde 2den Søndag i Faste en daatter til daaben Karen kaldt, Fermbaaren af Søren Knudsens Hustr: {Margrethe Troelsdatter} ibid: Fadderne vare Søren Knudsen item 1 karl tiende i Nyegaard 1 karl paa Donrup 1 Huus Koene i Nyegaard.


Nr. 2919 1771.03.17 Navnløs, Farre. FAR: Søren Christensen. MOR: ? Søren Christensens 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION fra begravelsen: 'Samme dag {5 Søndag i Fasten} blev Søren Christensens barn i Farre jordet.'}
Begravelse nr. 6719


Nr. 2924 1771.06.23 Mette Marie Sørensdatter, Bæksgaard. FAR: Søren Sørensen. MOR: Birte Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Sørensdatter, Bæksgaard, Give, Faderens mor.
FADDER Nr. 1: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Fester Sørensen, Nederdonnerup, Give, Faderens bror.
FADDER Nr. 3: ? Karl på Donneruplund, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 4: ? Tjenestepige på Donneruplund, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 5: Dorte Jensdatter, Bæksgaard, Give, Gift med Peder Olufsen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Olufsen, Bæksgaard, Give, Konen Dorte Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Sørensen i Bexgaard Havde Dom 4 post Trinit en datter til daaben Mette Marie kaldt, Frembaaren af Mandens Moder {Mette Sørensdatter}, Fadderne vare Johannes Pedersen {Bæksgaard}, Fæster Sørensen, 1 Karl fra Donrup {Donneruplund}. 1 Pige ibid: og Peder Olufsens Hustrue {Dorte Jensdatter} af Bexgaard - .
NOTITS: Søren Sørensen er født i Nederdonnerup, flytter her til Bæksgaard, før 1777 til Højgaard i Give.


Nr. 2928 1771.11.03 Karen Christensdatter, Give By. FAR: Christen Madsen. MOR: Mette Simonsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Troelsdatter, Nygaard, Give, Søren Knudsens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen Nygaard, Nygaard, Give, Konen Margrethe Troelsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Madsen i Giuve Hafde Dom: 23 post Trinit en datter til daaben Karen Kaldet, Frembaaren af Søren Knudsens Hustrue {Margrethe Troelsdatter} i Nyegaard: Fadderne vare Søren {Knudsen} Nyegaard, Jacob {Lauridsen} Vestergaard i Giufve og et par andre der fra Byen.
Begravelse nr. 6791
NOTITS: Begravet 7 år gammel i 1779.


Nr. 2930 1771.12.01 Ide Sofie Johansdatter, Bregnhoved. FAR: Søren Jørgensen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Bøllund, Give, Gift med Johan Jørgensen.
FADDER Nr. 1: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Nabo. Bror til Christen Hansen i Sillesthoved, hvor begge er født.
FADDER Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, Nabo
FADDER Nr. 3: Søren Andersen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 4: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Bror til Hans Hansen.
NÆVNT Nr. 1: Johan Jørgensen, Bøllund, Give, Faderens bror. Konen Mette Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Jørgensen i Breinhoed Samme dag {Dom: 1 Advent: } en datter til daaben Ide Sophie kaldt, Frembaaren af Johan Jørgensens Koene {Mette Jensdatter} fra Byllund: Fadderne vare Hans Hansen og Villars Jensen af Breinhoed item Søren Andersen og Christen Hansen af Sillesthoed.
Begravelse nr. 6722
NOTITS: Begravet 2 uger gammel.


Nr. 2932 1772.01.19 Anne Marie Mortensdatter, Bøllund. FAR: Morten Sørensen. MOR: Birte Jakobsdatter.
BÅREN AF: Johanne Andersdatter, Bøllund, Give, Gift med Søren Hansen.
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Askær, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Mette Jensdatter, Bøllund, Give, Gift med Johan Jørgensen.
FADDER Nr. 4: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Hansen, Bøllund, Give, Konen Johanne Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Johan Jørgensen, Bøllund, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Morten Sørensen i Byllund Hafde 2 Søndag efter Hellig Tree Kongers dag en datter til daaben An Marie kaldt. Frembaaren af Søren Hansens Koene {Johanne Andersdatter} ibid Fadderne vare: Christen Sørensen og Niels Nielsen {Askær} i Stoer Hestlund, Johan Jørgensens Koene {Mette Nielsdatter} i Byllund og Niels Sørensen i Hedegaard.
NOTITS: Navnene Christen Sørensen og Niels Nielsen i Store Hestlund er nye. Kunne være nye fæstere.


Nr. 2933 1772.02.16 Anne Marie Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Pedersen Bank. MOR: Maren Olufsdatter.
BÅREN AF: ? Peder Pedersen Banks mor, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Anders Christensen Bødker, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Johan Jørgensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Jørgen Jørgensen, Bøllund, Give, Bror til Johan Jørgensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder {Pedersen} Banch i Farre. Hafde Dom: Septuges: en datter til daaaben Ane Marie kaldet. Frembaaren af Mandens Moder ibid: Fadderne vare: Anders {Christensen} Bøcker i Farre, Johan Jørgensen i Byllund og Jørgen Jørgensen i Byllund.


Nr. 2935 1772.03.15 Maria Sørensdatter, Sillesthoved. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Inger Christensdatter, Lihme, Nørup, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Bror til Christen Hansen i Sillesthoved, hvor begge er opvokset.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Andersen i Sillesthoved Havde d: 2 Søndag i Faste end datter til daaben Maria kaldt Frembaaren af Hans Koenes Moder {Inger Christensdatter, Lihme, Nørup}, Fadderne vare Christen Hanseen og Hans Pedersen i Sillesthoed. Villars Jensen, Søren Jørgensen og Hans Hansen i Breinhoed -
Begravelse nr. 6744
NOTITS: Begravet 14 måneder gammel.


Nr. 2937 1772.03.29 Karen Villadsdatter, Give By. FAR: Villads Pedersen Hag. MOR: Mette Nielsdatter.
BÅREN AF: Inge Hag, Give By, Give, Gift med Mads Thomsen Hag.
FADDER Nr. 1: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give, Konen Inge Hag bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Villars Pedersen i Breinhoed {fejl for Give By} Havde samme dag {Mid Faste Søndag} en datter til daaben Karen kaldt, Frembaaren af Mads {Thomsen} Hages Hustrue {Inge Hage} i Giuve, Fadderne vare Villrs Jensen og Søren Jørgensen i Breinhoed.
NOTITS: Villads Pedersen bor i Give By ikke i Bregnhoved, præstens fejl, se børn 1770 #2916 og 1774.


Nr. 2938 1772.05.10 Mette Marie Olesdatter, Ullerup. FAR: Ole Nielsen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Jørgen Jørgensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Konen Kirsten Jespersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ole Nielsen i Ullerup Havde d: 10 May en datter til daaben Mette Marie kaldt, Frembaaren af Veste Vestesens Hustrue {Kirsten Jespersdatter, Give By}: Fadderne vare Jens Jørgensen, Jørgen Jørgensen.
Begravelse nr. 6736
NOTITS: Begravet 10 måneder gammel.


Nr. 2939 1772.05.10 Birte Nielsdatter, Mosgaard- Store. FAR: Niels Hansen. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: Inge Hag, Give By, Give, Gift med Mads Thomsen Hag
FADDER Nr. 1: Søren Festesen, Højgaard, Give
FADDER Nr. 2: ? Hansen, Donneruplund, Give, Bror til faderen, født i kirkebogshullet 1745-54.
FADDER Nr. 3: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give, Konen Inge Hag bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Hansen Mosgaard. Hafde samme dato {d: 10 May} en datter til daaben Birthe kaldet, Frembaaren af Mads {Thomsen} Hages Hustrue {Inge Hage} i Giufve. Fadderne vare: Søren Fæstesen fra Høigaard, Niels Hansens Broder tienende paa Donrup {Donneruplund}. og Johannes {Pedersen} i Bexgaard -
Begravelse nr. 6726
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 2944 1772.09.20 Anne Marie Nielsdatter, Hestlund- Store. FAR: Niels Christensen Murmand. MOR: Else Katrine Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jens Jensens Vemmelunds kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Askær, Hestlund- Store?, Give
FADDER Nr. 2: Morten Sørensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Johan Jørgensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Niels Sørensen, Hestlund- Lille, Give
FADDER Nr. 5: Jens Knudsen, Ulkær Mølle, Give, Han er lige kommet til Ulkær Mølle (fra Brandlund, Brande) derfor kender præsten ikke hans navn.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen Vemmelund, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Christensen {Murmand} i Stoer Hestlund Hafde Dom: 14 post Trinit en datter til daaben An Marie kaldet Frembaaren af Jens {Jensen} Vemmelunds Koene i Giufve Fadderne vare Niels {Nielsen} Askiær ibid. {Store Hestlund}. Morten Sørensen, Johan Jørgensen i Byllund. og Niels Sørensen . Lille Hestlund Mølleren {Jens Knudsen} i Ulkier Mølle -
Begravelse nr. 6728
NOTITS: Begravet 14 uger gammel. Faderen kaldes også Tømmermand.


Nr. 2947 1772.12.06 Sophie Pedersdatter, Farre Mølle. FAR: Peder Christensen Nyborg. MOR: Voldborg Mikkelsdatter Boas.
BÅREN AF: Maren? Christensdatter, Nyborg, Langskov, 43c, ses FT 1787 i Nyborg, Langskov gift med Christen Christensen.
FADDER Nr. 1: Christen Hansen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Mads Jørgensen, Nørskov- Lille, Lindeballe
FADDER Nr. 3: ? Manden af Bindesbøl, Bindesbøl, Lindeballe
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Nyeborg i Farre Mølle Hafde samme dag {Dom 2 Adventz} en datter til daaben Sophie kaldet Frembaaren af Mandens Søster {Maren? Christensdatter} i Nyeborg, Fadderne vare Christen Hansen i Sillesthoed, Mads Jørgensen i Lille Nørschou {Lindeballe} Manden af Binnespil {Bindesbøl, Lindeballe}. Item Beboerne af Nørschou {Lindeballe}.
NOTITS: Peder Christensen Nyborg er svoger til Johan Friedlieb Lehman, der ejede Farre Mølle indtil 1765. Se link. Han er formodentlig født i Nyborg, Langskov sogn.

LINK: Brejl Tørrild #280 for Peder Christensen Nyborg i 1758.


Nr. 2950 1773.03.21 Margrethe Lauridsdatter, Hedegaard. FAR: Laurids Nielsen. MOR: Else Bennetsdatter.
BÅREN AF: Karen? Bennetsdatter, Vandel?, Randbøl, Søster til moderen. Gift med Peder Nielsen i Vandel, Randbøl.
FADDER Nr. 1: Niels Lauridsen, Hedegaard, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Karen Pedersdatter, Hedegaard (Vestergaard), Give, Gift med Niels Sørensen Vestergaard.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Hag den Yngre, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Anne Jakobsdatter, Give By (Vestergaard), Give, Datter af Jakob Lauridsen Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Konen Karen Pedersdatter fadder
NÆVNT Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Datter Anne Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Laust Nielsen i Hedegaard Hafde Mid Faste Søndag en datter til daaben Margrethe kaldt, Frembaaren af Koenens {Else Bennetsdatter} søster fra Randbøl Sogn Fadderne vare: Niels Lauritzen, Niels Sørensens Koene {Karen Pedersdatter} og Christen {Christensen} Hages {Kirsten Hansdatter}, item Jacob {Lauridsen} Vestergaard datter {Anne Jakobsdatter, Give By}.


Nr. 2951 1773.04.08 Maren Nielsdatter, Stenbjerglund. FAR: Niels Henningsen. MOR: Maren Lauesdatter.
BÅREN AF: ? Jeb Nielsens kone, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 1: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: ? Mads Thomsen Hags stedsøn, Give By, Give, Søn af Inge Christensdatter.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jørgensdatter, Farre, Give, Gift med Søren Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
NÆVNT Nr. 2: Søren Christensen, Farre, Give, Konen Kirsten Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Henningsen i Stenbierglund Havde Skiærtorsdag en datter til daaben Maren kaldet, Frembaaren af Iv {Jeb} Nielsens Koene i Gammel Mølle, Fadderne vare Iv {Jeb} Nielsen, Jens Nielsen og Mads {Thomsen} Hages Stif Søn i Giuve - item Søren Christensens Koene {Kirsten Jørgensdatter} i Farre.


Nr. 2953 1773.06.06 Karen Marie Jensdatter, Vorslunde. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Inge Christensdatter, Give By, Give, Gift med Mads Thomsen Hag.
FADDER Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give, Konen Inge Christensdatter fadder.
FADDER Nr. 2: ? Sørensen, Give, Far er Søren Lunde.
FADDER Nr. 3: Hans Hansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Lunde, Give, Søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Jens Mickelsen i Vorslunde Hafde Dom: Trinit: en datter til daaben Karen Marie kaldt Frembaaren af Mads {Thomsen} Hages Koene {Inge Christensdatter} i Giufve, Fadderne vare Mads {Thomsen} Hag, Søren Lundes Søn, Hans {Hansen} og Villars {Jensen}.
Begravelse nr. 6795
NOTITS: Begravet knap 6 år gammel i 1779. Jens Mikkelsen må have forladt sognet før 1787 eller han er ikke talt.


Nr. 2957 1773.08.08 Birte Kirstine Pedersdatter, Øgelund. FAR: Peder Mortensen. MOR: Karen Markusdatter.
BÅREN AF: Abelone? Markusdatter, Stakroge?, Sønder Omme, Moderen er fra Sønder Omme, moderens søster bærer.
FADDER Nr. 1: Veste Sørensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Jens Mikkelsen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 3: ? Mads Thomsen Hags stedsøn, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Mortensen i Øgelund Hafde Dom: 9 post Trinit: en daatter til daaben Birthe Kierstine kaldt, Frembaaren af Koenens {Karen Markusdatter} Søster {Abelone? Markusdatter, Stakroge?, Sønder Omme}, Fadderne vare Veste Sørensen i Hedegaard, Mandens {?Peder Mortensen} Koenes {?Karen Markusdatter} {... her mangler en slægtsbetegnelse ...} Jens Mickelsen i Vorslunde, Mads {Thomsen} Hag i Giufve og Stif Søn ibid.
Begravelse nr. 6788
NOTITS: Begravet 6 år gammel i 1779.


Nr. 2958 1773.10.10 Maren Madsdatter, Loftlund. FAR: Mads Madsen. MOR: An Margrethe Jensdatter.
BÅREN AF: ? Jensdatter, Give, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Niels Bentsen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 2: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 3: ? Mads Thomsen Hags stedsøn, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mads Madsen i Loftlund hafde Dom: 18 post Trinit: en datter til daaben Maren kaldet, Frembaaren af Mandens Koenis søster: Faddere vare: Niels Bentsen i Mølgaard, Jv {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Mads {Thomsen} Hags Stif Søn i Giufve.
Begravelse nr. 6878
NOTITS: Begravet 1787 i Store Mosgaard 14 år gammel.


Nr. 2959 1774.01.23 Kirsten Hansdatter, Sillesthoved. FAR: Hans Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give, Moderens mor, som er gift med Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Moderens far, konen bærer.
FADDER Nr. 2: Anne Christensdatter, Sillesthoved, Give, Nabo, gift med Christen Hansen.
FADDER Nr. 3: Maren Thomasdatter, Sillesthoved, Give, Nabo, gift med Søren Andersen.
FADDER Nr. 4: Karen Lauridsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Villads Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Nabo, konen Anne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Nabo, konen Maren Thomasdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, Konen Karen Lauridsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hans Pedersen i Sillesthoed Hafde d. 3 Søndag efter Hellig trei Kongers dag en datter til daaben Kersten kaldet, Frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestergaards Hustrue {Karen Jensdatter} i Giufve, Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestergaard i Giufve, Christen Hansens {Anne Christensdatter} og Søren Andersens Koener {Maren Thomasdatter} og Villars Jensens Koene {Karen Lauridsdatter} i Breinhoed —


Nr. 2961 1774.02.27 Margrethe Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Christensen Husmand. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 1: ? Jeb Nielsens kone, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 2: Maren Sørensdatter, Farre (Mølgaard), Give, Enke efter Iver Jensen Mølgaard.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Farre (Mølgaard), Give, Gift med Niels Bentsen.
FADDER Nr. 4: Anders Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Kirsten Jørgensdatter, Farre, Give, Søren Christensens 2. kone
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Iver Jensen Mølgaard, Farre (Mølgaard), Give, Afdød, hans enke Maren Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Bentsen, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 5: Søren Christensen, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Christensen i Farre Hafde 2 Søndag i Faste en datter til daaben Margrethe kaldet, frembaaren af Christen Nielsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}: Fadderne var Iv {Jeb} Nielsens Koene i Gammel Mølle, Iver {Jensen} Mølgaards encke {Maren Sørensdatter}, Niels Bentsens Koene {Maren Pedersdatter}. Anders Nielsen og Søren Christensens Hustru {Kirsten Jørgensdatter} alle fra Farre.
Begravelse nr. 6757


Nr. 2962 1774.03.06 Anne Kirstine Christensdatter, Give By. FAR: Christen Madsen. MOR: Mette Simonsdatter.
BÅREN AF: ? Christen Pedersens kone, ?, Give, Sted angivet som Bæksgaard, hvor ingen Christen Pedersen er set, måske fejl sted.
FADDER Nr. 1: Maren Jespersdatter, Give By (Nørgaard), Give, Ole Nielsen Nørgaards kone.
FADDER Nr. 2: Ole Nielsen Nørgaard, Give By (Nørgaard), Give, Konen Maren Jespersdatter fadder.
FADDER Nr. 3: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 4: Jens Christensen? Skov, Give By, Give, Formodentlig Christen Christensens Skovs søn *1750-54c i kirkebogshullet.
FADDER Nr. 5: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, ?, Give, Sted måske Bæksgard, måske fejl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Chriten Madsen i Giuve Hafde 3die Søndag i Faste en datter til daaben Anne Kierstine kaldet Frembaaren af Christen Pedersens Hustrue i Bexgaard {muligvis fejl sted}: Fadderne vare Ole {Nielsen} Nørgaards Hustrue {Maren Jespersdatter}, Jacob {Lauridsen} Vestergaard, Jens {Christensen?} Skoue {?19+} og Niels {Nielsen} Bæch alle af Giuve.


Nr. 2963 1774.03.06 Maren Pedersdatter, Bøllund. FAR: Peder Olufsen. MOR: Dorte Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Andersdatter, Bøllund, Give, Gift med Søren Hansen.
FADDER Nr. 1: Søren Hansen, Bøllund, Give, Konen Johanne Andersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Morten Hansen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Johan Jørgensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Gift med Jens Nielsen Egeskov.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Olufsen i Bøllund Hafde samme dag {3die Søndag i Faste} en datter til daaben Maren kaldet Frembaaren af Søren Hansen Hustrue {Johanne Andersdatter}: Fadderne vare Morten Hansen, Johan Jørgensen og Søren Hansen alle af Bylllund item Jens {Nielsen} Egskovs Hustrue {Mette Nielsdatter} i Giufve.


Nr. 2964 1774.03.31 Anne Kirstine Christensdatter, Farre. FAR: Christen Olufsen. MOR: Anne Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Andersdatter, Farre, Give, Gift med Henrik Jensen.
FADDER Nr. 1: Anne Christensdatter, Farre, Give, Gift med Mads Jespersen.
FADDER Nr. 2: Niels Bentsen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Anders Nielsen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Henrik Jensen, Farre, Give, Konen Else Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Jespersen, Farre, Give, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Olufsen i Farre Hafde Dom: Virid: en datter til daaben An Kirstin kaldet Frembaaren af Hendrich Jensens Hustrue {1. kone Else Andersdatter}, Fadderne vare: Mads Jespersen Hustrue {Anne Christensdatter}, Niels Bentsen, Christen Nielsen og Anders Nielsen af Farre.


Nr. 2965 1774.05.29 Johanne Nielsdatter, Stenbjerglund. FAR: Niels Henningsen. MOR: Maren Lauesdatter.
BÅREN AF: ? Maren Lauesdatters mor, Give?, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 2: Niels Bentsen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Mads Thomsen Hags Stedsøn, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Mads Thomsen Hag, Give By, Give, Stedsøn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Henningsen i Stenbierglund Hafde Paa Trinit: Søndag en daatter til daaben - Johanne Frembaaren af Hans Koenes {Maren Lauesdatter} Moder - fadderne vare If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Niels Bentsen i Mølgaard. Christen Nielsen i Farre og Mads {Thomsen} Hages Stif Søn i Giufve.


Nr. 2966 1774.06.12 Helvig Marie Larsdatter, Farre. FAR: Lars Christensen, Laage, Sindbjerg. MOR: Mette Lauridsdatter.
BÅREN AF: Katrine Bødkers, Farre, Give, Formodes gift med Anders Christensen Bødker.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mette Lavritsdatter i Farre Havde Dom: 2 post Trinit: et uægte barn til daaben Helvig Marie kaldet, Frembaaren af Katrin Bøchers i Farre, Hvor da blev udlagt til Barne Fadder en Karl da tienende paa Laage ved nafn Las Christensen.
NOTITS: Den udlagte fader tjente på Laage herregård i Sindbjerg sogn.


Nr. 2967 1774.07.03 Maren Sørensdatter, Give By. FAR: Søren Madsen Kovtrup. MOR: ? Søren Madsen Kovtrups kone.
BÅREN AF: Else Madsdatter, Møllerup, Hammer, Anders Jensens kone. Viet 1766 i Øster Nykirke. Hun er siges da at være fra Give sogn.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Christen Madsen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Troels Christensen, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Anders Jensen, Møllerup, Hammer, Konen Else Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Madsen i Giuve Hafde Dom: 5 post Trinit: en datter til daaben Maren kaldet, Frembaaren af Anders Jensens Koene i Myllerup {Møllerup, Hammer}, Fadderne vare Niels {Nielsen} Bæch. Jacob Lauritzen {Vestergaard}, Christen Madsen og Troels Christensen alle af Giufve.
Begravelse nr. 6756
NOTITS: Begravet ½ år gammel. Her er Søren Madsen den der kaldes Kovtrup ikke Søren Madsen i Søndergaard, fordi bæreren kommer fra Myllerup i Hammer sogn, hvor Kovtrup også ligger.


Nr. 2970 1774.08.04 Maren Sørensdatter, Farre. FAR: Søren Christensen. MOR: Kirsten Jørgensdatter.
BÅREN AF: Anne Sørensdatter, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 1: Peder Henriksen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 2: Mette Nielsdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Anders Bindesbøl, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Henrik Jensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Christensen i Farre Hafde samme dag {Dom: 10 post Trinit} en datter til daaben Maren kaldet, Frembaaren af peder Hendrichsens Hustrue {Anne Sørensdatter} i Hedegaard, Faddere vare Peder Hendrichsen, Mette Nielsdatter af Giuve, Christen Nielsen Anders Bindesbøl og Henrich Jensen af Farre.
Begravelse nr. 7147
NOTITS: Begravet 34 år gammel i 1811 i Farre, kaldes i FT 1787 taabelig.


Nr. 2975 1774.10.23 Christiane Henningsdatter, Give By. FAR: Henning Hansen. MOR: Bodil Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand, Uhre?, Brande, Gift med Niels Christensen Donnerup, moderens bror.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen Donnerup, Donneruplund, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Donnerup, Farre Mølle, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Niels Andersen Wong, Arvad Mølle, Give, Gift med halvsøster Ane Christine Christensdatter til moderen.
FADDER Nr. 4: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give, Ikke familie, fremtrædende mand.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Donnerup, Uhre?, Brande, Bror til moderen. Konen Margrethe Elisabeth Brochmand bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Henning Hansen i Giufve Havde d: 21 Søndag post Trinit en datter til daaben Christian kaldet Frembaaren af Nils {Christensen} Donrups Koene {Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand} i {Uhre? 1775} Brande Sogn Fadderne Sr. {Christen} Pedersen paa Donrupgaard og Sr. Peder {Christensen} Donrup i Farre Mølle Sr. Niels Andersen {Wong} fra Arvad Mølle og Sr. Jens {Nielsen} Nørschou i Schiærhoed —


Nr. 2976 1774.10.23 Navnløs, Nederdonnerup. FAR: Peder Sørensen. MOR: Anne Marie Madsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Samme dag {d: 21 Søndag post Trinit:} blev Peder Sørensens enke Anne Marie Madsdatter fra Nederdonrup i sit alders 33 aar 9 maaneder og 2 uger + fremdeeles blev en datter af samme enke uden navn jordet.'}
Begravelse nr. 6755
NOTITS: Må være død nogle dage gammel.


Nr. 2977 1774.11.13 Mette Eriksdatter, Hjortsballe. FAR: Erik Philipsen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: ? Erik Philipsens søster, Højgaard, Give, Ingen Philipsdatter set i Give sogn, måske halvsøster?
FADDER Nr. 1: Jørgen Larsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Peder Thomsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Jens Hansen, Mosgaard- Store, Give, Ses 1771 som fadder og 1778 som Brudgom af Store Mosgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Erich Philipsen i Hiortsballe Havde Dom: 24 post Trinit: en datter til daaben Mette kaldet Frembaaren af Mandens Syster fra Højgaard: Fadderne vare: Jørgen Lassen Peder Thomsen i Neder Donrup og Manden fra Stoer Mosgaard.


Nr. 2978 1774.11.20 Else Pedersdatter, Nederdonnerup. FAR: Peder Thomsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: ? Tjenestepige Donneruplund, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 1: Erik Philipsen, Hjortsballe, Give
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen Skov, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Karl Donneruplund, Donneruplund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Thomsen i Neder Donrup Havde Dom: 25 post Trinit en datter til daaben Else kaldet, frembaaren af 1 tiniste Pige paa Donrupgaard Fadderne vare Erich Philipsen, Niels {Sørensen} Skouv, en tieneste karl paa Donrupgaard etc.


Nr. 2982 1775.03.12 Christiane Sørensdatter, Bregnhoved. FAR: Søren Jørgensen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Karen Nielsdatter, Askær- Sønder, Brande, Moderens søster, gift med Christen Jensen. Karen og moderen født i Sønder Askær, Brande.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Hans Pedersen, Sillesthoved, Give, Slags nabo.
NÆVNT Nr. 1: Christen Jensen, Askær- Sønder, Brande, Konen Karen Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren Jørgensen i Breinhoed Havde den 2den Søndag i Faste en Datter til daaben Christiane kaldet, Frembaaren af Christen Jensens Hustrue {Karen Nielsdatter} i Sønder AasKiær {Brande}. Fadderne vare Søren Andersen, Christen Hansen og Hans Pedersen i Sillesthoed.


Nr. 2983 1775.03.19 Ellen Marie Pedersdatter, Tromborg. FAR: Peder Hansen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Hyvild, Brande, Datter i Hyvild af Christen Thomsen og Anne Poulsdatter, som er Søren Kierkegaards tipoldemor. Familieforbindelse kendes ikke.
FADDER Nr. 1: ? Jens Gregers kone, Tromborg, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen, Højgaard, Give
FADDER Nr. 3: Jens Jørgensen, Ullerup, Give, Født og opvokset i Bregnhoved.
FADDER Nr. 4: Ole Nielsen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Gregers, Tromborg, Give, Navn ikke ellers fundet.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Peder Hansen i Tromborg Havde 3 Søndag i Faste en datter til daaben Ellen Marie kaldet, Frembaaren af Maren Christensdtr i Hyvel {Hyvild} i Brande Sogn: Fadderne vare Jens Gregers Hustrue ibid Søren Sørensen i Høigaard, Jens Jørgensen og Ole Nielsen i Ullerup.
NOTITS: Hverken Peder Hansens eller Mette Pedersdatters (hun kunne være født i Farre) fødesogne kendes. Om Maren Christensdatter, der bærer, er i familie kan ikke ses. Som navnet står synes det at være fornavne Jens Gregers uden efternavn, men kunne evt. tydes som Jens Gregers"en", hvor "en" er forkortet væk


Nr. 2984 1775.04.17 Karen Marie Nielsdatter, Farre (Mølgaard). FAR: Niels Bentsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Peder Madsens kone, Grene/Greis
FADDER Nr. 1: Mads Madsen Loftlund, Loftlund, Farre
FADDER Nr. 2: Troels Christensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: ? Anders Bindesbøls kone, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Else Andersdatter, Farre, Give, Gift med Henrik Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Madsen, Grene/Greis, Konen bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Bindesbøl, Farre, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Henrik Jensen, Farre, Give, Konen Else Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Niels Bentsen i Mølgard Havde den 2den Paaske dag en datter til daaben Karen Marie kaldet, Frembaaren af Peder Madsens Hustru i [B]end[..g] i [Green/Greis] Sogn Fadderne vare Mads {Madsen} Loftlund. Troils Christensen i Giuve, Anders Binnesbels Hustrue og Henrich Jensens Hustrue {Else Andersdatter} i Farre.
NOTITS: Moderen er af Tofthøj, Gadbjerg.


Nr. 2987 1775.10.01 Malene Larsdatter, Givskov. FAR: Lars Madsen. MOR: Maren Christendatter.
BÅREN AF: Marie Jokumsdatter, Skærhoved, Give, Gift med Jens Nielsen Nørskov.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen Møller, Give By, Give
FADDER Nr. 2: ? Mads Thomsen Hags stedsøn, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Søren Vestesen, Give By, Give, 16, søn af Veste Vestesen.
FADDER Nr. 4: Johannes Christensen, Givskov, Give, 25, søn af Christen Johansen i Givskov.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give, Konen Marie Jokumsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Thomsen Hage, Give By, Give, Stedsøn fadder.
NÆVNT Nr. 3: Veste Vestesen, Give By, Give, Søn Søren Vestesen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Laust Madsen i Giufschou Hafde Dom: 16 post Trinit: en datter til daaben Malene kaldet Frembaaren af Sr. {Jens Nielsen} Nørschous Koene {Marie Jokumsdatter} i Schiærhoed, Fadderne vare Anders {Christensen} Møller, Mads {Thomsen} Hages StifSøn, Veste Vestesens Søn {15 Søren Vestesen} i Giuve Johannes {Christensen, 25} i Giufschou —


Nr. 2988 1775.10.15 Mette Christensdatter, Ullerup. FAR: Christen Pedersen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Moderens søster, opvokset Risbjerg, Brande. Gift med Michel Pedersen i Hyvild, Brande.
FADDER Nr. 1: Lars Knudsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Johan Jørgensen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Jens Grene, Ullerup?, Give
FADDER Nr. 4: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give, Gift med Jakob Lauridsen Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Christen Pedersen i Ullerup Havde Dom: 18 post Trinit: en datter til daaben Mette kaldet, Frembaaren af Hans Koenes {Kirsten Jensdatter} Søster {Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande}, fadderne vare Laust Knudsen, Johan {Jørgensen} i Billund {Bøllund}, Jens Green Jacob {Lauridsen} Vestegaards Koene {Karen Jensdatter} i Giufve.


Nr. 2989 1775.11.26 Maren Sørensdatter, Give By (Søndergaard). FAR: Søren Madsen Søndergaard. MOR: Ane Marie Laustdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Give By (Vestergaard), Give, 20, datter af Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Troels Christensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: ? Peder Nielsens kone, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Give By, Give, 18, datter af Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 4: ? Jens Banch hyrdes tjenestepige, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
NÆVNT Nr. 2: Peder Nielsen, Give By, Give, Kone fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Datter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Pedersen Banch, hyrde, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søren {Madsen} Søndergaard i Giuve Hafde Dom. 24 post Trinit en datter til daben Maren kaldet, frembaaren af Jacob {Lauridsen} Vestegaards datter {20, Kirsten Jakobsdatter} Troels {Christensen}, Peder Nielsens Hustrue Christen {Christensen} Skous Datter {18, Maren Christensdatter} og Hyrdens {Jens Pedersen Banch} Pige.


Nr. 2990 1775.12.17 Maren Lauridsdatter, Hedegaard. FAR: Laurids Nielsen. MOR: Else Bennetsdatter.
BÅREN AF: ? Nielsdatter, Give?, Faderens søster. Kendt er Karen 35 eller Johanne 31, der kan være søstre født i kirkebogshullet 1745-54.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Henriksen, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Hag den Yngre, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Peder Sørensen, Vorslunde, Give, 25, bror til Veste Sørensen.
FADDER Nr. 5: Veste Sørensen, Vorslunde, Give, 25c, bror til Peder Sørensen
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Lauritz Nielsen Hedegaard. Hafde d 3 Søndag i Advent en Datter til daaben Maren kaldet, Frembaaren af Mandens Søster, Fadderne vare: Niels Sørensen {Vestergaard}, Peder Hendrichsen Christen {Christensen} Hag {den Yngre} alle fra Hedegaard, Peder {Sørensen} og Veste Sørensen fra Vorslunde —
NOTITS: Peder og Veste Sørensen er sønner af Søren Vestesen i Vorlunde.


Nr. 2991 1776.01.28 Maren Hansdatter, Sillesthoved. FAR: Hans Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Give By (Vestergaard), Give, 20, datter af Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Bror til Christen Hansen i Sillesthoved.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hans Pedersen og Mette Jacobsdatter i Sillesthoed. Havde d: 4 Søndag efter Hellig tree Kongers dag en datter til daaben Karen kaldet, Frembaaren af Jacob Lauritzens {Vestergaard} datter {20, Kirsten Jakobsdatter} i Giufve, Fadderne vare: Søren Andersen, Christen Hansen ibid: Villars Jensen og Hans Hansen i Breinhoed.
NOTITS: Første dåb med moderens navn i Give kirkebog.


Nr. 2992 1776.03.03 ? Jensdatter, Bregnhoved. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Søren Jørgensen
FADDER Nr. 1: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give, Konen Mette Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen? Banch, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoed Jens Michelsen og Anne Nielsdatter Havde d: 3 Søndag i Faste en dat {... halv linie tom ...} {? Jensdatter} Frembaaren af Søren Jørgensens Hustrue {Maren Nielsdatter} Fadderne vare Hans {Pedersen?} Banch, Villars Jensen og Søren Jørgensen alle af Breinhoed.


Nr. 2993 1776.03.14 Dødfødt, Øgelund. FAR: Peder Mortensen. MOR: Karen Markusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Mid Faste Søndag} blev et død føed barn af Øgelund [ve]rende Peder Mortensens Jordet.'}
NOTITS: Datoen arbitrær sat til tre dage før begravelsen. Moderen er Peder Mortensens 2. kone


Nr. 2996 1776.06.02 Karen Marie Nielsdatter, Stenbjerglund. FAR: Niels Henningsen. MOR: Maren Lauesdatter.
BÅREN AF: Karen Henningsdatter, Brande, 30c, faderens søster, hun bor vel ved en af hendes søskende i Uhre, Brandlund eller Brande By. Gifter sig 1777 til Ringive.
FADDER Nr. 1: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 2: Anders Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Henrik Jensen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Stenbierglund Niels Henningesen og Maren Sørensdatter {fejl for: Lauesdatter} Hafde Dom: Trinit: en datter til daaben Karen Marie kaldet, Frembaaren af Karen Henningsdatter af Brande, fadderne vare: Iv {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Anders Nielsen, Hendrich Jensen og Christen Nielsen i Farre.


Nr. 2997 1776.06.16 Karen Christensdatter, Sillesthoved. FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
BÅREN AF: ? Anders Christensen Møllers kone, Give By, Give, Moderens svigerinde, gift med broderen Anders Christensen Møller.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 2: Mette Jakobsdatter, Sillesthoved, Give, Gift med Hans Pedersen.
FADDER Nr. 3: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Bror til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Møller, Give By, Give, Bror til moderen, konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Hans Pedersen, Sillesthoved, Give, Nabo. Hans Christensen i kilden er forkert.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sillesthoed, Christen Hansen og An Sørendtr {fejl for: Christensdatter} Havde Dom: 2 post Trinit en datter til Daaben Karen kaldet Frembaaren af Anders {Christensen} Møllers koene i Giuve. Fadderne vare Søren Andersen i Sillesthoed og Hans Christensens Koene {vel fejl for: Hans Pedersens kone, Mette Jakobsdatter} ibid, Villars Jensen og Hans Hansen i Breinhoed.
NOTITS: Præsten Lorentz Stallknecht får her i to følgende dåb et forkert navn for konen. Han er 52 år gammel på det tidspunkt, grunden til fejlene er vel nærmest at søge i at det var nyt, at konernes navne skulle angives, så han har ikke "kendt" navnene godt. Hans Christensens kone er også en fejl, for Hans Christensen døde 1763 og hans kone Karen Hansdatter i samme år.


Nr. 1967 1776.07.01 Ane Kirstine, Højgaard. FAR: Søren den Ældre. MOR: Birte Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra vielsen 1797 og faddere ved datter Birte: ' Ane Kirstine .' }
NOTITS: Dato omtrendtlig. Nogenlunde sikker identifikation. Glemt døbt i kirkebogen. Hun får datter Anne *1800, da er bror Søren Sørensen den Yngre fadder. Da datteren Birte *1811 døbes bærer "søsteren" Karen Sørensdatter.


Nr. 2999 1776.07.28 Else Hansdatter, Bregnhoved. FAR: Hans Nielsen, Foldingbro, Folding. MOR: Mette Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: Breinhoed Mette Marie Jensdtr Havde d: 8 Søndag efter Trinit: en uægte datter til daaben kaldet Else, da der offentlig blev udlagt til Barne Fader en Persohn ved Navn Hans Nielsen, som har givet sig Nafn af Kræmer ved Foldingbroe.


Nr. 3000 1776.08.04 Anne Marie Pedersdatter, Give By. FAR: Peder Jensen Smed Skjøde. MOR: Anne Else Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Katrine Ehnemann, Give By, Give, Datter af degnen Hans Ehnemann.
FADDER Nr. 1: Ole Nielsen Nørgaard, Give By (Nørregaard), Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Troels Christensen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Kirsten Jakobsdatter, Give By (Vestergaard), Give, Datter af Jakob Lauridsen Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen Skov, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve Peder Jensen Smed {Skjøde} og An Else Nielstr Hafde Dom: 9 post Trinit: en datter til daaben An Marie kaldet, Frembaaren af Jomfr {Anne Katrine} Eneman {Ehnemann}, Fadderne vare Jens Christensen Skoue, Ole Nielsen {Nørgaard}, Troels Christensen og Kirsten Jacobsdatter alle af Giufve.
NOTITS: Moderen kaldes i FT 1801 i Hjortsballe Else Nielsdatter. FT 1787 i Dørken, Thyregod, hvor dette barn Anne Marie ses.


Nr. 3003 1776.10.20 Kirsten Marie Nielsdatter, Hestlund- Store. FAR: Niels Christensen Murmand. MOR: Else Katrine Jensdatter.
FADDER Nr. 1: Jens Jensen Vemmelund, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Niels Nielsen Askær, Hestlund- Store, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Stoer Hestlund Niels {Christensen} Muurmand og Maren {fejl for: Else Katrine} Jensdr. Hafde Dom: 20 post Trinit: en datter til daaben Kirsten Marie. Fadderne vare Jens {Jensen} Vemmelund, Jacob {Lauridsen} Vestegaard i Giufve, Niels {Nielsen} Askiær i Hestlund.


Nr. 3005 1776.11.10 Kirsten Christensdatter, Hedegaard. FAR: Christen Christensen Hag den Yngre. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Birte Nielsdatter, Tromborg, Give, Datter af Niels Lauridsen Tromborg.
FADDER Nr. 1: Else Bennetsdatter, Hedegaard, Give, Nabo. Gift med Laurids Nielsen.
FADDER Nr. 2: Laurids Nielsen, Hedegaard, Give, Nabo. Konen Else Bennetsdatter ogsaa fadder.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen, Hedegaard (Vestergaard), Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Peder Henriksen, Hedegaard, Give, Nabo.
NÆVNT Nr. 1: Niels Lauridsen Tromborg, Tromborg, Give, Datteren Birte bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard Christen {Christensen} Hag {den Yngre} og Maren Nielsdatter Hafde samme dag {Dom: 23 post Trinit:} en daatter til Daaben Kirsten kaldet Frembaaren af Niels {Lauridsen} Tromborgs datter Birthe {Nielsdatter} Fadderne vare: Laust Nielsens Hustrue {Else Bennetsdatter}, Niels Sørensen Peder Hendrichsen og Laust Nielsen alle af Hedegaard.


Nr. 3006 1776.12.26 Maren Villadsen, Bregnhoved. FAR: Villads Jensen. MOR: Anne Laugesdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Give By, Givskov, Lars Madsens kone.
FADDER Nr. 1: Hans Hansen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Troels Christensen, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Lars Madsen, Givskov, Give, Konen Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoed Villars Jensen og An Lauersdr Hafde den 2den Juule dag en Datter til daben Maren kaldet, Frembaaren af Las Madsens Hustrue {Maren Christensdatter} i Gi[fskou] Fadderne vare Hans Hansen, Søren Jørgensen af Breinhoed. Troels Christenen i Giuve.


Nr. 3007 1777.01.12 Mette Knudsdatter, Ullerup. FAR: Knud Mortensen. MOR: Inger Enevoldsdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Ullerup, Give
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Grene, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Barbara Vestesdatter, Gift med Troels Christensen
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup Knud Mortensen og Inger Enevolds Havde Dom 1 post Epiph: en Datter til daaben Mette kaldet, Frembaaren af Maren Pedersdatter ibid Fadderne vare Jens Jørgensen og Jens Green fra Ullerup og Troels Chrisensens Hustrue {Barbara Vestesdatter} i Giufve.


Nr. 3009 1777.01.19 Mette Pedersdatter, Give By. FAR: Peder Olufsen. MOR: Dorte Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Fra FT 1787. Gift med Jens Nielsen.
FADDER Nr. 1: Troels Christensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jens Pedersen Banch, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Peder Jensen Smed, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Maren Jespersdatter Nørgaard, Give By (Nørgaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giuve Peder Olufsen og Dorthe Jensdtr Havde dito dag {Dom: 2 post Epiph:} en Datter til Daaben Mette kaldet, frembaaren af Jens Nielsens Hustrue {Mette Nielsdatter} ibid, fadderne vare: Troels Christensen, Jens {Pedersen} Banch, Peder {Jensen} Smed og Maren {Jespersdatter} Nørgaards alle ibid.


Nr. 3010 1777.01.19 Ida Charlotte Johansdatter, Bøllund. FAR: Johan Jørgensen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Christensdatter, Bøllund, Give, Jørgen Jørgensens kone
FADDER Nr. 1: Jørgen Jørgensen, Bøllund, Give, Formodet bror til faderen. Konen Johanne Christensdatter fadder. Jørgen Jørgensen kun set i Ullerup og Store Mosgaard, Bøllund er mulig fejl i kirkebogen.
FADDER Nr. 2: Jakob Pedersen Odderbæk, Bøllund, Give, Gift året før i Odderbæk, Thyregod, købte en gård i Bøllund, flyttede til Thorlund, Ejstrup, senere Pomphole og Vester.
FADDER Nr. 3: Søren Hansen, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Byllund Johan Jørgensen og Mette Olufsdatter {Jensdatter!} Hafde samme dag {Dom: 2 post Epiph:} en datter til daaben Ida Chrarlotte kaldet, frembaaren af Jørgen Jørgensens Hustrue {Johanne Christensdatter} af Byllund. Fadderne vare Jacob Oderbeck {Pedersen *Odderbæk, Thyregod}, Søren Hansen og Jørgen Jørgensen alle ibid.
NOTITS: Hun bliver gift 1803 af Brandlund, Brande, hvor faderen flytter hen 1789, med Søren Jensen af Uldum.

LINK: Viet 1803 i Brande.


Nr. 3012 1777.03.09 Maren Pedersdatter, Neder- donnerup. FAR: Peder Olufsen. MOR: ? Peder Olufsens 2. kone.
BÅREN AF: ? Peder Hansens kone, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 1: Peder Olesen, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 2: Laust Larsen, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 3: Søren Jensen, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 4: ? Søren Jensens kone, Neder- donnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen, Neder- donnerup, Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup Peder Olufsen Hafde Midfaste Søndag en Daatter til daaben Maren kaldet frembaren af Peder Hansens Hustr ibid, Fadderne vare: Peder Olesen. Laurs Lassen, Søren Jensen og Hustrue.


Nr. 3014 1777.04.13 Anne Kirstine Poulsdatter, Nygaard. FAR: Poul Nygaard. MOR: ? Poul Nygaards kone.
BÅREN AF: Margrethe Troelsdatter, Nygaard, Give, Søren Knudsens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen Nygaard, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Knud Sørensen, Give
FADDER Nr. 3: Jesper Clemmensen, 1741-44 ses en Clemmen Jensen i Nygaard
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nyegaard Poul Huus Mand og {... tom plads ...} Havde {forrige begravelse d: 2 Søndag efter Paaske} en datter til Daaben An Kirstine kaldet, frembaren af Søren {Knudsen} Nyegaards Hustrue {Margrethe Troelsdatter} Fadderne vare: Søren Knudsen, Knud Sørensen og Jesper Clemmensen.


Nr. 3016 1777.05.04 Maren Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Hansen. MOR: Mette Andersdatter.
BÅREN AF: Ane Barbara Andersdatter, Borup (Økær), Brande, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Knud Mortensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Grene, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Ole Nielsen, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup Jens Hansen og Mettte Andersdr Hafde d: 5 Søndag efter Paaske en datter Maren kaldet, frembaaren af Ane Barbara Anderdr fra ØeKier i Brande Sogn, Fadderne vare: Knud Mortensen, Jens Green og Ole Nielsen af Ullerup.
Begravelse nr. 6794
NOTITS: Begravet knap to år gammel. Moderen er fra Økær, Brande.


Nr. 3019 1777.06.08 ? Pedersdatter, Hedegaard. FAR: Peder Henriksen. MOR: Ane Sørensdatter.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Laurids Nielsen, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Lauridsen, Hedegaard, Give, Nabo, Laurids Nielsens far.
FADDER Nr. 4: Christen Christensen Hag den Yngre, Hedegaard, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard Peder Hendrechsen og {... tom plads ...} Havde Dom: 2 post Trinit: en datter til daaben {... tom plads ...} Fadderen vare Niels Sørensen, Laurids Nielsen, Niels Lauridzen og Christen Christensen {Hag den Yngre} alle fra Hedegaard.
NOTITS: Horsbøl giver hendes navn med Anne Marie, men pigen med navnet Anne Marie, der begraves i dec. 1778 er 7½ år gammel og født 1769.


Nr. 3020 1777.07.06 Anne Elisabet Terkelsdatter Mammen, Søndersthoved. FAR: Terkel Jensen Mammen. MOR: Ane Katrine Johansdatter Blunck.
BÅREN AF: ? Møllers, Randers
FADDER Nr. 1: Peder Andresen Raben, Kerte, Gift 1774 med Kirstine Marie Mammen, vel søster til faderen, på Fyn, præst 1771-95 i Kjerte.
FADDER Nr. 2: Anders Jensen Mammen, Randers, Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Clemmen Terkelsen, Randers
FADDER Nr. 4: Inger Møller, Randers
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndersthoedgaard Sr. Terkel {Jensen} Mammen og Hust Ane Catrine {Johansdatter Blunck} Hafde Dom: 6 post Trinit: en datter til Daaben Ane Elisabeth kaldet, Frembaaren af Mad: Møllers fra Randers Fadderne vare Hr. {Peder Andresen} Rabek {Raben} en Præst i Kierte i Fyen. Sr. Anders Jensen Mammen Kiøb Mand i Randers Sr. Clemmen [Therkelsen] fra Randers, og Mad: Enger Møllers ibid:
Begravelse nr. 6785
NOTITS: Begravet halvandet år gammel. Terkel Mammen er 1777-79 forpagter på Søndersthoved.

LINK: Mammen familien.


Nr. 3021 1777.07.13 Sophie Amalie Jensdatter, Ulkær Mølle. FAR: Jens Knudsen. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Eriksdatter, Hestlund- Store, Give, Baade faderen og Maren Eriksdatter er født og opvokset i Brande sogn, nær hverandre (Arvad og Usseltoft). Hun er gift med Peder Christensen Donnerup.
FADDER Nr. 1: Johannes Christensen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Christen Christensen Hag den Yngre, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Give By?, Give, ?22, søn af Christen Christensen Skov, Give By.
FADDER Nr. 4: Mads Nielsen, Give, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Donnerup, Hestlund- Store, Give, Konen Maren Eriksdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ulkiær Mølle Jens Knudsen og Karen Christensdr Havde Dom: 7 post Trinit: en datter til Daaben Sophia Amalia kaldet, Fadderne vare Peder {Christensen} Donrups Koene {Maren Eriksdatter} far Stoer Hestlund, som bar Barnet, Johanne Christensen fra Gifschou, Chri {sten Christensen} Hage {den Yngre, Hedegaard} Jens Christensen og Mads Nielsen —


Nr. 3024 1777.11.23 Karen Christensdatter, Give By. FAR: Christen Pedersen. MOR: Kirsten Madsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Troelsdatter, Bøllund?, Give, Søren Knudsens kone, ellers set i Nygaard.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Bøllund?, Give, -Ellers set i Nygaard.
FADDER Nr. 2: Knud Sørensen, Bøllund, Give, 16, søn af Søren Knudsen.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Give By, Give, Vel Christen Christensen Skovs datter, 22.
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Give By, Give, Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve Christen Pedersen og Kiersten Madsdatter Havde Dom. 26 post Trinit: en Datter til daaben Karen kaldet. Frembaaren af Søren Knudsens Hustrue {Margrethe Troelsdatter} af Byllund, Fadderne vare Søren Knudsen, Knud Sørensen af Byllund, Maren Christensdr og Mette Jensdr af Giuve.


Nr. 3025 1777.12.07 Anne Pedersdatter, Neder- donnerup. FAR: Peder Thomsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Hansdatter, Neder- donnerup, Give, Morten Olesens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Skov, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Olesen, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Søren Jensens 2. kone, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 4: Margrethe Knudsdatter, Neder- donnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Morten Olesen, Neder- donnerup, Give, Konen Maren Hansdatter fadder
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen, Neder- donnerup, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Larsen, Neder- donnerup, Give, Konen Margrethe Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup Peder Thomsen og Kirsten Nielsdatter Havde Dom: 2 Adventis en Datter til Daaben An kaldet Frembaaren af Morten Olesens Hustrue {Maren Hansdatter} ibid: Fadderne vare Niels {Sørensen} Skous Jens Olesen, Søren Jensens Koene og Jørgen Lassens Hustrue {Margrethe Knudsdatter} ibid.


Nr. 3027 1778.01.11 Margrethe Madsdatter, Farre. FAR: Mads Jespersen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Barbara Madsdatter, Farre?, Give
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Gravel, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Farre, Give, 22, søn af Anders Christensen Bødker.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Ane Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Olesen.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jørgensdatter, Farre, Give, Gift med Søren Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Christensen Bødker, Farre, Give, Sønnen Christen Andersen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Olesen, Farre, Give, Konen Ane Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Christensen, Farre, Give, Konen Kirsten Jørgensdatter fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre Mads Jespersen og Mette Jensdr Havde Dom 1 post Epiph: en Datter til Daaben Margrete kaldet frembaaren af Barbara Madsdatter: Fadderne vare Niels {Nielsen} Gravel Anders {Christensen} Bødkers Søn {22, Christen Andersen}, Christen Nielsen, Christen Olesens Hustrue {Ane Nielsdatter} og Søren Christensens Hustrue {Kirsten Jørgensdatter} ibid:


Nr. 3035 1778.07.05 Karen Marie Rasmusdatter, Farre. FAR: Rasmus Jonsen. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: ? Lars Joensens kone, Lindeballe
FADDER Nr. 1: Lars Joensen, Lindeballe, 33c, faderens bror.
FADDER Nr. 2: Peder Jonsen, Farre, Give, 25c, faderens bror.
FADDER Nr. 3: Christen Andersen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Jens Christensen Skov, Give By, Give, 24c, søn af Christen Christensen Skov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre Rasmus Joensen og [Karen Hansdr] Havde Dom 3 post Trinit en Datter til Daaben Karen Marie kaldet, frembaaren af Lars Joensens Hustrue i Linneballe Lars Joensen ibid, Peder Joensen og Christen Andersen af Farre og Jens Christensen Skov i Giuve.
NOTITS: Konens navn tydeligere i dåb #3068 og ikke død i mellemtiden.


Nr. 3036 1778.07.12 Maren Hansdatter, Sillesthoved. FAR: Hans Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Give By, Give, 23, moderens søster.
FADDER Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Født på nabogården i Sillesthoved.
FADDER Nr. 3: Niels Hansen Mosgaard, Højgaard, Give, Kaldes også Husmand.
FADDER Nr. 4: Hans Nielsen, Farre Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sillesthoed, Hans Pedersen og Mette Jacobsdatter Havde Dom 4 post Trinit: en Datter til Daaben Maren kaldet, Frembaaren af Kirsten Jacobsdatter {Give By}: Fadderne vare Jacob Laursen {Vestergaard} af Giufve, Hans Hansen i Breinhoed, Niels {Hansen} Mosgaard i Høigaard og Hans Nielsen i Farre Mølle tienende.
Begravelse nr. 6879
NOTITS: Begravet ni et halvt år gammel.


Nr. 3037 1778.11.22 Sidsel Johanne Nielsdatter, Give By. FAR: Niels Nielsen Bech. MOR: Else Madsdatter Koutrup.
BÅREN AF: Anne Marie Lauridsdatter, Give By (Søndergaard), Give, Søren Madsens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Madsen, Give By (Søndergaard), Give, Konen bærer. Vel nabo, men der findes en Søren Madsen Koutrup, altså to Søren Madsener.
FADDER Nr. 2: Jacob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mette Simonsdatter, Give By, Give, Gift med Christen Madsen
FADDER Nr. 4: Kirsten Lauridsdatter, Give By, Give, Måske søster til Anne Marie, der bærer.
NÆVNT Nr. 1: Christen Madsen, Give By, Give, Nabo?, konen Mette Simonsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giuve Niels {Nielsen} Bæch og Else {Madsdatter} Koutrup Havde Dom: 23 post Trinit en Datter til Daaben Zidsel Johanne Frembaaren af Ane Marie Laursdatter Fadderne Søren Madsen, Jacob Laursen {Vestergaard} Christen Madsens Hustrue {Mette Simonsdatter} og Kirsten Lauritzdatter alle ibid.
Begravelse nr. 6798
NOTITS: Begraves 4 måneder gammel som Lisbeth Johanne.


Nr. 3038 1779.02.14 Birte Marie Pedersdatter, Hestlund- Store. FAR: Peder Christensen Donnerup. MOR: Maren Eriksdatter.
BÅREN AF: Anne Olesdatter, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 2: Ole Pedersen Poder, Farre Mølle, Give, Hans far Peder Sørensen Poder er stedfar til Anne Olesdatter, der bærer.
FADDER Nr. 3: Anne Katrine Hansdatter Ehnemann, Give By, Give, 27, degnen Hans Ehnemanns datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Donnerup, Donneruplund, Give, Faderens far.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Stoer Hestlund Peder Christensen og Maren Erichsdatter Hafde Fastelavns Søndag en Datter til daaben Birthe Marie kaldet, Frembaaren af Monsr {Christen} Pedersens {Donnerups} Hustrue {Anne Olesdatter} paa Donrupgaard. Fadderne vare Monsr {Jens Nielsen} Nørschou {Skærhoved}, Mølleren Ole Pedersen {Poder} i Farre Mølle og Jomfr: {Anne Katrine Hansdatter} Ehneman.
NOTITS: Finere folk. Moderens familie fra Usseltoft, Brande var ikke så fin.


Nr. 3039 1779.03.23 Karen Jensdatter, Bregnhoved. FAR: Jens Mikkelsen. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Give By, Give, 24, datter af Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoed Jens Michelsen og Anna Nielsdatter Hafde Mariæ Bebudelses dag en datter til Daaben Karen kaldet, Frembaaren af Kirsten Jacobsdatter af Giuve. Fadderne vare Søren Jørgensen Villars Jensen og Hans Hansen.


Nr. 3044 1779.05.24 Margrethe Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Christensen. MOR: Karen Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Jensdatter, Farre, Give, Gift med Henrik Jensen.
FADDER Nr. 1: Anders Bindesbøl, Farre, Give, Bindesbøl er et sted i Lindeballe sogn.
FADDER Nr. 2: Søren Graversen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Rasmus Jonsen, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Henrik Jensen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre Peder Christensen og Karen Pedersdatter Havde samme dag {2den Pintze Dag} et barn til Daaben som blev kaldet Margrethe Frembaaren af Hendrich Jensens Hustr {Else Jensdatter}: Fadderne vare Anders Biennespil {Bindesbøl} Søren Graversen og Rasmus Joensen af Farre.
Begravelse nr. 6804
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 3045 1779.07.25 Maren Pedersdatter, Tromborg. FAR: Peder Hansen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Give?
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 2: Christen Jørgensen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Jens Hansen Mosgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 4: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Tromborg. Peder Hansen og Mette Pedersdatter Hafde Dom: 8 post Trinit en Daatter til Daaben, Maren kaldet Frembaaren af Maren Jensdtr: Fadderne vare Jens Jørgensen af Ullerup, Christen Jørgensen, Jens Hansen {Mosgaard i Bæksgaard} og Johannes Pedersen af Bexgaard.


Nr. 3046 1779.08.08 Inger Troelsdatter, Give By. FAR: Troels Christensen. MOR: Ane Barbara Vestesdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Give?
FADDER Nr. 1: Troels Christensen, Hvollig, Borris
FADDER Nr. 2: Veste Vestesen, Give By, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Johannes Christensen, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giuve Troels Christensen og Barbara Vistisdatter Havde Dom: 10 post Trinit en Datter til Daaben Inger kaldet, Frembaaren af Mette Jensdatter: Fadderne vare Troels Christensen af Hvolvig {Hvollig, Borris}, Veste Vestesen, Jens {Nielsen} Egskou af Giufve og Johannes Christensen af Giufskou.
Begravelse nr. 6810
NOTITS: Begravet 9 måneder gammel.


Nr. 3047 1779.10.31 Johanne Marie Pedersdatter, Loftlund. FAR: Peder Sørensen. MOR: Karen Stephansdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Østerhoved, Givskud, Gift med Christen Nielsen, identifikation ikke sikker.
FADDER Nr. 1: Mads Madsen Loftlund Junior, Loftlund, Give
FADDER Nr. 2: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Skov, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Nielsen, Østerhoved, Give, Konen Ane Jensdatter bærer, fra FT 1787, identifikation ikke sikker.
NÆVNT Nr. 2: Christen Christensen Skov, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Loftlund Peder Sørensen og Karen Hansdr {Stephansdatter} Hafde Dom: 22 pot Trinit: en Datter til daaben Johanne Marie kaldet Frembaaren af Mandens {?Christen Nielsen} Hustrue {?Anne Jensdatter} i Østerhoved {Givskud}, Fadderne vare Mads {Madsen} Loftlund {den Yngre}, If {Jeb} Nielsen i Gammel Mølle, Christen {Christensen} Skous Søn {Jens Christensen Skov} i Giuve {By} —
NOTITS: Ses i Tofthøj, Gadbjerg FT 1787. Forældrene gift 1778.03.10 i Gadbjerg, bruden af Tofthøj.


Nr. 3050 1780.02.13 Anne Marie Jakobsdatter, Bøllund. FAR: Jakob Pedersen Odderbæk. MOR: Else Poulsdatter.
BÅREN AF: Johanne Andersdatter, Bøllund, Give, Gift med Søren Hansen.
FADDER Nr. 1: Søren Knudsen, Give?
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen, Hestlund- Lille, Give
FADDER Nr. 3: Mette Pedersdatter, Tromborg, Give, Gift med Peder Hansen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Hansen, Bøllund, Give, Konen Johanne Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Hansen, Tromborg, Give, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Byllund. Jacob Pedersen {Odderbæk} og Else Poulsdr Hafde d 1ste Søndag i Faste en Datter til daaben, An Mari kaldet, Frembaaren af Søren Hansens Koene {Johanne Andersdatter} ibid, Fadderne vare Søren Knudsen, Søren Nielsen i Lille Hestlund, og Peder Hansens Koene {Mette Pedersdatter} i Tromborg.


Nr. 3051 1780.03.05 Ingeborg Larsdatter, Givskov. FAR: Lars Madsen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Give By, Give, 23, datter af Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 1: Johannes Pedersen, Givskov, Give
FADDER Nr. 2: Jens? Christensen Skov, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Veste Vestesen, Give By, Give, Ikke familie.
FADDER Nr. 4: Marie Jokumsdatter, Skærhoved, Give, Ikke familie. Gift med Jens Nielsen Nørskov.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Datternen Maren, 23, bærer, sønnen Jens? er fadder (kunne evt være Niels, eller Christen eller Frands).
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give, Konen Marie Jokumsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufskou Las Madsen og Maren Christensdatter Hafde Midfaste Søndag en datter til Daaben Ingeborg kaldet Frembaaren af Christen {Christensen} Skous datter {23, Maren Christensdatter} i Giuve, Fadderne vare Johannes Pedersen af Giufskou, Christen {Christensen} Skous Søn {26c, Jens? Christensen Skov} i Giuve Veste Vestesen etc: item Sr. {Jens Nielsen} Nørskous Hustrue {Marie Jokumsdatter}.


Nr. 3053 1780.05.21 Anne Marie Johannesdatter, Givskov. FAR: Johannes Christensen. MOR: Johanne Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Christensdatter, Givskov, Give, Faderens mor, enke efter Christen Johansen †1773 Givskov.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Skov, Give By, Give, Søn af Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 4: Troels Christensen, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Johansen, Givskov, Give, Død 1773, enken Anne Marie Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufskou Johannes Christensen og Johanne Marie Christensdr Hafde Dom Trinit: en Datter til daaben som blev kaldet An Marie, frembaaren af Christen Johansens Enke i Giufskou, Faderne vare: Jens {Nielsen} Egskov, Jacob {Lauridsen} Vestergaard Jens {Christensen} Skoue og Troels Christensen —


Nr. 3056 1780.06.11 Birte Marie Nielsdatter, Stenbjerglund. FAR: Niels Henningsen. MOR: Maren Laustdatter.
BÅREN AF: ? Jeb Nielsens kone, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 1: ? Anders Bindesbøls kone, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Ole Andersen Banch, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Henrik Jensen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Peder Jensen Smed, Farre, Give, Flyttet fra Give By til Farre.
NÆVNT Nr. 1: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give, Kaldes If i kirkebogen. Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Bindesbøl, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Stenbierglund. Niels Henningsen og Maren Laustdatter Havde Dom: 3 post Trinit: en Datter til Daaben, Birthe Marie kaldet frembaaren af If {Jeb} Nielsens Hustrue i Gammel Mølle, Fadderne vare Anders Binnesbøls Hustrue, Ole {Andersen} Banch, Henrich Jensen og Peder {Jensen} Smed alle af Farre.


Nr. 3058 1780.08.13 Maren Nielsdatter, Ulkær Mølle. FAR: Niels Andersen Wong. MOR: Ane Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Larsdatter, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 1: Anne Katrine Hansdatter Ehnemann, Give By, Give, 28, datter af degnen Hans Ehnemann.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen Donnerup, Hestlund- Store, Give, Halvbror til moderen, begges far Christen Pedersen Donnerup.
FADDER Nr. 3: Christen Christensen Hag den Yngre, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Ole Christian Christensen, Donneruplund, Give, 16, moderens helbror.
NÆVNT Nr. 1: Ole Pedersen Poder, Farre Mølle, Give, Moderen er datter af Christen Pedersen Donnerup og Anne Olesdatter, som er Ole Poders far Peder Sørensen Poders steddatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ulkiær Mølle Sr. Niels Andersen {Wong} og An Kirstine Christensdr Hafde samme dag {Dom: 12 post Trinit:} en datter til daaben Maren kaldet, Frembaaaren af Sr. Ole {Pedersen} Poders Hustrue {Mette Larsdatter} af Farre Mølle: Fadderne vare Jomfru Ehneman, Sr. Peder {Christensen} Donrup af Stoer Hestlund, Christen {Christensen} H[ag] af Hedegaard og Ole Christian {Christensen} fra Donrupgaard —


Nr. 3068 1781.02.11 Anne Margrethe Rasmusdatter, Farre. FAR: Rasmus Joensen. MOR: Karen Hansdatter.
BÅREN AF: ? Hans Pedersens kone, Givskud?, Hans Pedersen ikke set i Give, der er en i Givskud By og en i Birkebæk, Givskud (Dorte Pedersdatter).
FADDER Nr. 1: Niels Villadsen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Joensen, Farre, Give, Faderens bror i Farre.
FADDER Nr. 3: Troels Christensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: ? Anders Bindesbøls kone, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 5: Dorte Christensdatter, Givskud, Skulle være familie.
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen, Givskud?, Ikke set i Give, der er en i Givskud By og en i Birkebæk, Givskud. Muligvis moderens far.
NÆVNT Nr. 2: Anders Bindesbøl, Farre, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Rasmus Joensen og Karen Hansdr Hafde Dom: Septug: et barn til Daaben Anne Margrethe kaldet, Frembaaren af Hans Pedersens Hustrue, Fadderne vare: Niels Villarsen, Peder Joensen, troels Christensen af Giuve, Anders Binnesbølls Hustrue og Dorthe Christensdr af Giufskoud.
NOTITS: Hans Pedersen af Birkebæk, Givskud *1726 Birkebæk gift 1752 i Givskud med Dorte Pedersdatter af Nørskov, Lindeballe. Ikke set efter FT 1787, kunne være moderens far.


Nr. 3069 1781.03.11 Anne Katrine Johansdatter, Nygaard. FAR: Johan Jørgensen. MOR: Mette Jensdatter.
BÅREN AF: Else Poulsdatter, Bøllund, Give, Slags nabo, gift med Peder Pedersen Odderbæk.
FADDER Nr. 1: Morten Pedersen, Hesselbjerre, Thyregod, Havde ingen jord, kun sporadisk set.
FADDER Nr. 2: Jørgen Jørgensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 3: Søren Knudsen, Bøllund
FADDER Nr. 4: Johanne Andersdatter, Bøllund, Give, Gift med Søren Hansen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Hansen, Bøllund, Give, Konen Johanne Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nyegaard. Johan Jørgensen og Mette Olesdatter {Jensdatter} Hafde d 2 Søndag i Faste en Datter til daaben som blev kaldet Ane Catrina, Frembaaaren af Else Poulsdatter fra Byllund. Fadderne vare Morten Pedersen af Hesselbierre, Jørgen Jørgensen af Nyegaard, Søren Knudsen og Søren Hansens Hustr {Johanne Andersdatter} af Byllund.
NOTITS: Præsten kender ikke moderens efternavn og skriver det kun her og forkert.


Nr. 3070 1781.03.11 Lene Larsdatter, Bregnhoved. FAR: Lars Knudsen. MOR: Mette Marie Jensdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 1: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 2: Villads Jensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Christen Jørgensen, Bæksgaard, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoed. Las Knudsen og Mette Marie Jensdr Havde samme dag {d 2 Søndag i Faste} en datter til daaben Lene kaldet, frembaaren af Karen Jensdr i Bexgaard, Fadderne vare Søren Jørgensen og Villars Jensen i Breinhoed og Christen Jørgensen i Bexgaard.
Begravelse nr. 6945
NOTITS: Faderen begravet seks måneder før barnets fødsel.


Nr. 3071 1781.03.18 Katrine Villadsdatter, Bregnhoved. FAR: Villads Jensen. MOR: Anne Laursdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Givskov, Give, Gift med Lars Madsen.
FADDER Nr. 1: Lars Madsen, Givskov, Give, Konen Maren Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Hans Hansen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Bregnhoved, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoed. Villars Jensen og Anne Lauesdatter havde d 3 Søndag i Faste en datter til Daaben Catrine kaldet frembaaren af Las Madsens Hustrue i Giufskou, Fadderne vare: Lass Madsen, Hans Hansen af Breinhoed og Christen Hansen ibid:


Nr. 3072 1781.04.08 Maren Nielsdatter, Hestlund- Lille. FAR: Niels Sørensen Smed. MOR: Kirsten Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Nielsdatter, Hestlund- Lille, Give, Formodet datter af Niels Sørensen *1717c af Lille Hestlund. Hun gifter sig 1788 i Give med Christen Nielsen af Sønder Omme/Brandlund, Brande.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Ikke set af familie.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Hestlund- Lille, Give, På aftægt.
FADDER Nr. 3: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Ikke set af familie.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Lille Hestlund. Niels Sørensen Smed og Kirsten Andersdr Havde Dom Plam: en Datter til Daaben Maren kaldet, Frembaaren af Anne Nielsdatter i Lille Hestlund, Fadderne vare: Niels {Sørensen} Vestergaard af Hedegaard, Niels Sørensen af Lille Hestlund og Christen Hansen af Sillesthoed.
NOTITS: Niels Sørensen Smed ses FT 1787 i Ullerup.


Nr. 3074 1781.04.12 Kirsten Troelsdatter, Give By. FAR: Troels Christensen. MOR: Anne Barbara Vestesdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Clausdatter, Karlskov- Store, Ringive, Niels Jespersens 2. kone.
FADDER Nr. 1: Niels Jespersen Karlskov, Karlskov- Store, Ringive, Morbror til moderen, formodet bror til moderens mor: Kirsten Jespersdatter, som også er fadder. Konen Anne Marie Clausdatter fadder. Set i FT 1787.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Skov, Give By, Give, 28c, søn af Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 3: Lars Madsen, Givskov, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Moderens mor, hendes bror Niels Jespersen, Store Karlskov, Ringive er også fadder og hans kone bærer.
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Moderens far, konen Kirsten Jespersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
i Giuve Troels Christensen og {Anne} Barbara Vestesdatter hafde eodem die {Dom Virid:} en Datter til Daaben Kirsten kaldet, Frembaaren af Niels {Jespersen} Karlskous Hustrue {Anne Marie Clausdatter} i Stoer Kalskou i Ring.Giuve Sogen, Fadderne vare Jens Christensen Skoue, Las Madsen i Giufskou, Niels {Jespersen} Kalskou og Vestes {Vestesens} Hustrue {Kirsten Jespersdatter} i Giufve.


Nr. 3075 1781.04.16 Maren Pedersdatter, Hestlund- Store. FAR: Peder Christensen Donnerup. MOR: Maren Eriksdatter.
BÅREN AF: Ane Kirstine Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Faderens halvsøster, gift med Niels Andersen Wong den Yngre.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen Donnerup, Brande, Faderens bror. Han kaldes ikke Sr. (Senior), hvad han før i tiden blev kaldt, men han har givet sin arv ud i Brande uden at kunne vise meget for det.
FADDER Nr. 2: Ole Christian Christensen, Donneruplund, Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give, Overklassen.
FADDER Nr. 4: Anne Katrine Hansdatter Ehnemann, Give By, Give, 29, datter af degnen Hans Ehnemann.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Wong den Yngre, Ullkær Mølle, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Stoer Hestlund Peder {Christensen} Donrup og Maren Ericksdr: Hafde 2den Paaske dag en Datter til daaben Maren kaldet, Fadderne vare: Sr. Niels Andersens Hustrue {Ane Kirstine Christensdatter} som bar Barnet, Niels Christensen Donrup {Brande}, Ole Christian {Christensen} fra Donruplund og Sr. {Jens Nielsen} Nørskou fra Schiærhoed, Jomfr. {Anne Katrine Hansdatter} Ehneman af Giuve.
NOTITS: Præsten fører ikke mere kirkebogen særlig nøjagtigt, Niels Donnerup er fra Brande sogn.


Nr. 3077 1781.06.04 Maren Pedersdatter, Nederdonnerup. FAR: Peder Thomsen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Margrethe Knudsdatter, Nederdonnerup, Give, Gift med Jørgen Larsen.
FADDER Nr. 1: Peder Olufsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Laust Larsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: ? Søren Jensens 2. kone, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Morten Olufsen, Nederdonnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Lassen, Nederdonnerup, Give, Konen Margrethe Knudsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Jensen, Nederdonnerup, Give, 2. kone fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Peder Thomsen og Kirsten Nielsdtr Hafde 2 Pintze dag en datter til Daaben Maren kaldet Frembaaren af Jørgen Lasßens Hustrue {Margrethe Knudsdatter} ibid, Fadderne vare Peder Olufsen, Laust Lassen, Søren Jensens Hustrue {2. kone} og Morten Olufsen ibid: —


Nr. 3078 1781.07.01 Inger Katrine Sørensdatter, Sillesthoved. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Mette Katrine Pedersdatter, Nørskov, Lindeballe, Gyde Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Thygesen, Præstegaarden, Ringive, Ses 1779 også i Ringive, i 1796 ses en Niels Thygesen af Give som fadder i Uhe, Ringive. Han er gift med Karen Jensdatter *1751c †1794 Give By. I 1805 kaldes han husmand i Give By, trolovelse #8371.
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give, Slags nabo.
NÆVNT Nr. 1: Gyde Jensen, Nørskov, Lindeballe, *1751 Nørskov, konen Mette Katrine Pedersdatter bærer. Se notits nedenfor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sillesthoed. Søren Andersen og Maren thomasdatter Hafde Dom: 3 post Trinit: en Datter til Daaben Inger Catrine kaldet Frembaaren af Gydde Jensens Hustrue {Mette Katrine Pedersdatter} fra Nørskou {Lindeballe}, Fadderne vare: Niels Tyggesen i Ringhøy {Ringive} Præstgd Christen Hansen af Sillesthoed, Søren Jørgensen af Breinhoed.
Begravelse nr. 6964
NOTITS: Begravet 13 år gammel i 1794. Faderen var gift 1. gang 1761-70 med Maren Gydesdatter *1740 i Nørskov, Lindeballe. Gyde Jensen *1751 i Nørskov er søn af Jens Jørgensen †1752 Nørskov og Kirsten Pedersdatter, som gifter sig igen 1753 af Nørskov med Morten Pedersen.


Nr. 1968 1781.07.01 Ane Marie Christensdatter, Sillethoved. FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1787 6 år gammel: 'Sillesthoved. Christen Hansen og Anne Christensdatter havde 1781c en datter Ane Marie til daab.'}
NOTITS: Gift 1807 i Gauerslund med Mads Madsen.


Nr. 3079 1781.08.12 Johanne Pedersdatter, Nederdonnerup. FAR: Peder Olesen. MOR: Dorte Jensdatter.
BÅREN AF: Margrethe Knudsdatter, Nederdonnerup, Give, Gift med Jørgen Larsen.
FADDER Nr. 1: Jørgen Lassen, Nederdonnerup, Give, Konen Margrethe Knudsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Thomsen, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 3: Ane Barbara Vestesdatter, Give By, Give, Gift med Troels Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen, Give By, Give, Konen Ane Barbara Vestesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Peder Olesen og Dorthe Jensdatter Hafde Dom: 9 post Trinit: en datter til Daaben Johanne kaldet Frembaaren af Jørgen Lasßens Hustrue {Margrethe Knudsdatter} ibid: Fadderne vare Jørgen Lasßen, Peder thomsen Morten Olesen af Neder Donrup og Troels Christensens Hustrue {Ane Barbara Vestesdatter} af Giuve.


Nr. 3081 1781.09.09 Mette Jensdatter, Give By. FAR: Jens Olesen. MOR: Maren Andersdatter.
BÅREN AF: Karen Jensdatter, Give By (Vestergaard), Give, Jakob Lauridsen Vestergaards kone.
FADDER Nr. 1: Morten Olesen, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 2: Anders Møller, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Peder Andersen, Lønaa, Thyregod, Moderens bror, begge født i Lønaa.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Konen Karen Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giuve. Jens Olesen og Maren Andersdatter Hafde Dom: 13 post Trinit: en Datter til daaben Mette kaldet Frembaaren af Jacob Lauritzens {Vestergaards} Hustrue {Karen Jensdatter} ibid; Fadderne vare Morten Olesen af Neder Donrup, Anders Møller af Giufve Peder Andersen af Linaae i Tyrregoed Sogn.
NOTITS: Morten Olesen burde være faderens bror, men det er ikke set.


Nr. 3083 1781.11.30 *1781.11.30 Navnløs, Hedegaard (Vestergaard). FAR: Niels Sørensen Vestergaard. MOR: Ane Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 1ste Advents søndag blev Niels {Sørensen} Vestergaards liden barn {Navnløs} 2 dage gammel fra Hedegaard jordet.'}
Begravelse nr. 6821
NOTITS: Begravet 2 dage gammel.


Nr. 3084 1781.12.30 Johanne Nielsdatter, Farre (Mølgaard). FAR: Niels Bentsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Knudsdatter, Knurborg, Vorbasse
FADDER Nr. 1: Else, Farre (Mølgaard), Give, Nabo. Patronym ikke læseligt.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Villads Nielsen, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mølgaard. Niels Bentsen og Maren [Knuds]dtr {Pedersdatter} Hafde Søndagen imellem Juul og NytAars Dagen en datter til Daaben, der blev kaldet Johanne, Frembaaren af Marie Knudsdtr {muligvis fejl} fra Knurborg i Vaarbasse Sogen. Else [J....]datter af Mølgaard, Christen Andersen og Villars Nielsen af Farre.
Begravelse nr. 5987
NOTITS: For moderen som Pedersdatter - og ikke Knudsdatter - se FT 1787 og vielsen 1767 i Gadbjerg. For forbindelsen til Knurborg, Vorbasse se også dåb #3048.


Nr. 3085 1782.01.27 Maren Jensdatter, Skærhoved. FAR: Jens Nielsen Nørskov. MOR: Marie Jokumsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Donnerup, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Johannes Nielsen, Nørskov, Lindeballe, Halvbror til faderen.
FADDER Nr. 2: Ole Pedersen Poder, Farre Mølle, Give
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Donnerup, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 4: Johanne Sophie Lorentsdatter Stallknecht, Præstegaarden, Øster Nykirke, 25, kunne også være søsteren Kirstine, 22.
FADDER Nr. 5: Anne Katrine Hansdatter Ehnemann, Give By, Give, 29, degnen Hans Ehnemanns datter.
NÆVNT Nr. 1: Frederik Rechnagel, Give By, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Schiærhoed Sr. Jens {Nielsen} Nørskou og Marie Jokumsdatter Hafde Dom: Septuag: en Datter til Daaben Maren kaldet, Frembaaren af {Frederik} Rechnagels koene {Maren Christensdatter Donnerup} i Giuve, Fadderne vare Johannes Nielsen af Nørskov, Sr. Ole {Pedersen} Poeder Sr. Christen Pedersen {Donnerup} paa Donrupgaard, Jomfr. {Johanne Sophie Lorentsdatter} Stallknæ[..]t og Jomfr {Anne Katrine Hansdatter} Eneman.
Begravelse nr. 7438
NOTITS: Dette er fine folk.


Nr. 3087 1782.05.18 Dødfødt, Sillesthoved. FAR: Christen Hansen. MOR: Anne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: '2den Pintzedag blev Christen Hansen dødfødte barn af Sillesthoed jordet.'}
Begravelse nr. 6826


Nr. 3092 1783.03.16 Engel Sørensdatter, Sillesthoved. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Thomasdatter.
BÅREN AF: Engel Nielsdatter, Nørskov, Lindeballe, 26, i FT 1801 gift med Peder Sørensen i Lindeballe By. Hun er født i Skærhoved Give 1757 se #2661.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen, Silleshoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Silleshoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anders Andersen, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Søren Jørgensen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sillesthoved. Søren Andersen og Maren Thomasdatter Havde d 2 Søndag i Faste en Datter til Daaben Engel kaldet, Frembaaren af Engel Nielsdtr af Nørskou {Lindeballe}. Fadderne vare Hans Pedersen og Christen Hansen af Sillesthoed, Anders Andersen fra Søndersthoed og Søren Jørgensens Hustr. {Maren Nielsdatter} fra Breinhoed.
Begravelse nr. 7369
NOTITS: Søren Andersens 1. kone var Maren Gydesdatter *1740 Nørskov, Linneballe †1770 Sillesthoved. Engel Nielsdatter er i familie med nogen i Sillesthoved, det ses i hendes dåb i Skærhoved #2661.


Nr. 3093 1783.03.16 Anne Katrine Hansdatter, Farre. FAR: Hans Jensen. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Jensdatter, Vejle
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Skov, Neder- donnerup, Give, 30c, søn af Niels Sørensen Skov.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Villadsen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Olufsdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Hans Jensen og Birte Christensdr Havde samme dag {d 2 Søndag i Faste} en datter til Daaben Ana Catrine kaldet, Frembaaren af Ana Jensdatter fra Veile. Fadderne vare Søren {Nielsen} Skou af Neder Donrup, Christen Andersen og Niels Villadsen af Farre og Kirsten Olufsdatter af Farre.


Nr. 3095 1783.03.30 Karen Nielsdatter, Hedegaard (Vestergaard). FAR: Niels Sørensen Vestergaard. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Pedersdatter, Bæksgaard, Give, Måske den Johanne Marie Pedersdatter, der er i 1777 er gift med Johannes Pedersen II.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Enkelund, Hedegaard, Give, Han er flyttet fra Thyregod til Hedegaard i Give.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Give, Uklart hvem det er. Kunne være Niels Sørensen Smed i Lille Hestlund.
FADDER Nr. 3: Abelone Mosgaard, Give, Formodentlig i Ullerup.
FADDER Nr. 4: ? Laust Nielsens kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Laust Nielsen, Ullerup, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard. Niels Sørensen {Vestergaard} og Ana Marie Pedersdr Havde Midfaste Søndag en Datter til daaben kaldet Karen, Frembaaren af Johanne Pedersdatter i Bexgaard. Fadderne Mads {Christensen} Enkelund, Niels Sørensen, Appolonne Mosgaard og Laust Nielsens Hustrue —


Nr. 3096 1783.05.11 Anne Nielsdatter, Stenbjerglund. FAR: Niels Henningsen. MOR: Maren Laursdatter.
BÅREN AF: ? Jeb Nielsens kone, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 1: Troels Christensen, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Mads Jespersen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen Smed, Hestlund- Lille, Give
NÆVNT Nr. 1: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give, Konen bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Stenbierglund Niels Henningsen og Maren Laursdr Hafde d. 3die Søndag efter Paaske en Datter til Daaben Anna kaldet, Frembaaren af If {Jeb} Nielsens Hustr: i Gammel Mølle: Fadderne vare Troels Christensen af Giuve, Mads Jespersen i Farre, Smeden {Niels Sørensen Smed} i Lille Hestlund.
Begravelse nr. 6837
NOTITS: Begravet 1 år gammel.


Nr. 3098 1783.06.22 Anne Jensdatter, Skærhoved. FAR: Jens Nielsen Nørskov. MOR: Marie Jokumsdatter.
BÅREN AF: Karen Eskesdatter, Nørskov, Lindeballe, Gift med Peder Nielsen
FADDER Nr. 1: Lars Madsen, Givskov, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Jørgen Christensen, Givskov, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Skov, Give By, Give, 33c, søn af Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 4: Maren Hansdatter, Neder- donnerup, Give, Eneste mulige Maren Hansdatter i FT 1787 er af Neder Donnerup gift med Morten Olesen. Hun har også et barn til dåbs den dag og er sprunget ind som fadder her.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Bindesbøl, Nørskov, Lindeballe, Konen Karen Eskesdatter fadder. Ikke helt sikker identificering i FT 1787, Peder Bindesbøl = Peder Nielsen? Også mulig ville være Peder Hansen og Johanne Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Schiærhoed. Jens {Nielsen} Nørschou og Marie Jochumsdatter Havde Dom: 1 post Trinit: 1 datter til Daaben Anna kaldet, Frembaaren af Peder Binnespils Koene i Nørschou, Fadderne vare Lass Madsen og Jørgen Christensen fra Gifskou, Jens {Christensen} Skou, og Maren Hansdatter.


Nr. 3101 1783.07.06 Inger Troelsdatter, Give By. FAR: Troels Christensen. MOR: Ane Barbara Vestesdatter.
BÅREN AF: Maren Hansdatter, Give By, Give, Måske forældrenes tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Nielsen Bech, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: ? Christen Ørnsholts kone, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Gift med Jens Nielsen Egeskov.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter Skov, Give By, Give, FYLDFADDER, 26, datter af Christen Christensen Skov.
NÆVNT Nr. 1: Christen Ørnsholt, Give By, Give, Konen fadder. Ørnsholt er et sted i Øster Nykirke sogn, men han står her af Give By.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve. Troels Christensen og Barbara Vestesdatter Hafde 3 Søndag efter Trinit: en Datter til Kirke Inger kaldet, baaret af Pigen Maren Hansdr Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestegaard, Niels {Nielsen} Bæch, Christen Ørensholts Koene, Jens {Nielsen} Egskovs Kone og Maren {Christensdatter} Skou alle af Giufve.


Nr. 3103 1783.07.27 Marie Johannesdatter, Give By. FAR: Johannes Christensen. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Katrine Pedersdatter, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Lars Madsen, Givskov, Give, Konen Maren Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Givskov, Give, Gift med Lars Madsen.
FADDER Nr. 3: ? Christen Birkebæks kone, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Ane Barbara Vestesdatter, Give By, Give, Gift med Troels Christensen.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter Skov, Give By, Give, FYLDFADDER, 26, datter af Christen Christensen Skov.
NÆVNT Nr. 1: Christen Birkebæk, Give By, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Troels Christensen, Give By, Give, Konen Ane Barbara Vestesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve. Johannes Christensen og Johanne Marie {Pedersdatter} Havde Dom: 6 post Trinit en Datter til Daaben Marie kaldet, Frembaarena f Cagtrine Pedersdatter i Giufve Fadderne vare Las Madsen og Koene {Maren Christensdatter} fra Giufskou, Christen Birkebæchs Hustrue, Troels {Christensen} Hustr {Ane Barbara Vestesdatter} og Maren {Christensdatter} Skouv alle ibid:


Nr. 3104 1783.07.27 Else Katrine Hansdatter, Sillesthoved. FAR: Hans Pedersen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jakobsdatter, Vonge, Øster Nykirke, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Vonge, Øster Nykirke, Gift med moderens søster Kirsten Jakobsdatter.
FADDER Nr. 2: Jakob Lauridsen Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Anne Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande, Søster til moderen, datter af Jakob Lauridsen Vestergaard. Der er ikke set andre døtre (de er alle ved denne dåb, Kirsten og Anne) og hendes mand Thomas Kjeldsen af Store Langkær, Brande er jo også fadder.
FADDER Nr. 4: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande, Gift med moderens søster Anne Jakobsdatter.
FADDER Nr. 5: Søren Andersen, Silleshoved, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sillesthoved. Hans Pedersen og Mette Jacobsdatter Havde samme Søndag {Dom: 6 post Trinit} en datter i Kirke Else Catrine kaldet, Frembaaren af Christen Pedersens Koene {Kirsten Jakobsdatter} i Vong {Øster Nykirke}. Fadderne vare Jacob {Lauridsen} Vestegaard og datter i Giuve, Thomas Kieldsen af {Store} Lankiær Brande Sogn, Christen Pedersen af Vonge og Søren Andersen i Sillesthoed.


Nr. 3106 1783.09.14 Maren Madsdatter, Give By. FAR: Matis Hansen, Fredericia. MOR: Margrethe Vestesdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jespersdatter Vestes, Give By, Give, Moderens mor, der er gift med Veste Vestesen og derfor kaldes Vestes.
FADDER Nr. 1: Ane Barbara Vestesdatter, Give By, Give, Moderens søster, gift med Troels Christensen.
FADDER Nr. 2: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Gift med Jens Nielsen Egeskov.
FADDER Nr. 3: ? Christen Ørnsholts kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Troels Christensen, Give By, Give, Konen Ane Barbara Vestesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Egeskov, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Ørnsholt, Give By, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 4: Casitius?, Skanderup, Ribe amt. Moderen sad til huse hos ham, da hun blev besvangret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giuve. Margrete Vestesdatter Havde Dom: 13 post Trinit: et uægte Bran til daaben kaldet Maren, frembaaren af Hendes Moder Kirsten {Jespersdatter} Vestis Fadderne vare Troels {Christensens} Hustrue {Ane Barbara Vestesdatter}, Jens {Nielsen} Egskovs {Mette Nielsdatter} og Christen Ørensholts Hustruer — Til Barne Fader blev udlagt Matis Hansen gevorben Soldat i Fridericia, samme karl skal forhen have besvangret hende, efter hendes giorte tilstaaelse. Qvinden sad til Huuse h[r]s en Mand Ca[sitius] i Schanderup Sogn.


Nr. 3108 1783.12.07 Maren Sørensdatter, Neder- donnerup. FAR: Søren Nielsen Skov. MOR: Anne Mortensdatter.
BÅREN AF: Ane Marie? Mortensdatter, Navnløs, Give, 19, moderens søster. Ses i FT 1787 ved moderen. Har vel i 1783 tjent i Navnløs ved Morten Pedersen.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen, Neder- donnerup, Give, Vel moderens bror.
FADDER Nr. 2: Andreas Sørensen, Give, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Kirsten Nielsdatter, Neder- donnerup, Give, Gift med Peder Thomsen.
FADDER Nr. 4: Margrethe Knudsdatter, Neder- donnerup, Give, Gift med Jørgen Larsen.
FADDER Nr. 5: Maren Hansdatter, Neder- donnerup, Give, Gift med Morten Olesen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Thomsen, Neder- donnerup, Give, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Larsen, Neder- donnerup, Give, Konen Margrethe Knudsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Morten Olesen, Neder- donnerup, Give, Konen Maren Hansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Søren Nielsen og Anne Mortensdatter Hafde Dom: 2 Adventus en datter til Daaben Maren kaldet Frembaaren af Koenens Søster {Ane Marie?} Mortensdatter fra Navnløs Fadderne vare Peder Mortensen, Andreas Sørensen Peder Thomsens Hustrue {Kirsten Nielsdatter}, Jørgen Lasßens {Margrethe Knudsdatter} og Morten {Olesens} Hustr {Maren Hansdatter}.


Nr. 3109 1783.12.26 Maren Jakobsdatter, Bøllund. FAR: Jakob Pedersen Odderbæk. MOR: Else Poulsdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Bøllund, Give, Gift med Johan Jørgensen.
FADDER Nr. 1: Johan Jørgensen, Bøllund, Give, Konen Mette Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Hansen, Bøllund, Give
FADDER Nr. 3: Mads Sørensen, Hestlund- Lille, Give, Muligvis søn af Søren Madsen i Give By, i så fald 19 år og karl.
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Tromborg, Give, Gift med Peder Hansen Tromborg.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hansen Tromborg, Tromborg, Give, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Byllund. Jacob Pedersen og Else Jensdr. Hafde Festo 2 Ntivitat: Xsti. en Datter til Daaben Maren kaldet, Frembaaren af Johan Jørgensens Hustr {Mette Jensdatter} i Byllund Fadderne vare Johan Jørgensen og Søren Hansen ibid Mads Sørensen af Lille Hestlund og Peder {Hansen} Tromborgs Koene {Mette Pedersdatter}.


Nr. 3110 1784.01.01 Birte Marie Jensdatter, Mosgaard- Store. FAR: Jens Hansen. MOR: Ingeborg Pedersdatter.
BÅREN AF: Abelone Hansdatter, Give, Ses ikke FT 1787.
FADDER Nr. 1: Christen, Give, Ikke identificeret, Horsbøl læser Banch.
FADDER Nr. 2: Søren Jørgensen, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 3: Peder Johansen, Bæksgaard, Give, 23, søn af Johannes Pedersen.
FADDER Nr. 4: Mette Johansdatter, Bæksgaard, Give, 24, datter af Johannes Pedersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mosgaard Jens Hansen og Ingeborre Pedersdr Hafde Nyt Aars dagen en Datter til Daaben Birte Marie kaldet, Frembaaren af Apellone Hansdatter Fadderne vare Christen Ba[..], Søren Jørgensen af Breinho[..] Peder Johansen Bexgaard og Mette Johansdatter {Bæksgaard}.


Nr. 3111 1784.01.18 Anne Pedersdatter, Neder- donnerup. FAR: Peder Mortensen. MOR: Anne Jørgensdatter.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter, Navnløs, Give, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Andreas Jensen, Neder- donnerup?, Give
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Skov, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 3: Morten Olesen, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 4: Anne Marie Mortensdatter, Navnløs, Give, 19, faderens søster.
FADDER Nr. 5: Maren Poulsdatter, Donneruplund, Give, Tjenestepige på Donneruplund.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Peder Mortensen og Anne Jørgensdatter Havde Dom: 2 post Epiph: en Datter Anna, frembaaren af Maren Mortensdatter i Naunløs, Fadderne vare Andreas Jensen, Søren {Nielsen} Skou og Morten Olufsen alle ibid, Anne Marie Mortendr, og Maren Poulsdr fra Donruplund —


Nr. 3112 1784.01.18 Anne Marie Nielsdatter, Farre (Mølgaard). FAR: Niels Iversen. MOR: Else Bentsdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Styvel, Jelling, Gift med moderens bror Johannes Bentsen.
FADDER Nr. 1: Johannes Bentsen, Styvel, Jelling, Moderens bror, konen Karen Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Bentsen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 3: Christen Andersen Smed, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Henrik Jensen, Farre, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mølgaard. Niels Iversen og Else Bendtsdr Havde samme dag {Dom: 2 post Epiph: } en Datter til daaben, Anna Marie kaldet Fadderne vare Johannes {Bentsens} Hustr {Karen Christensdatter} af Stivel som frembar barnet Johannes {Bentsen} af Stivel, Niels Bentsen, Christen Andersen Smed og Hendrich Jensen af Farre.


Nr. 3115 1784.04.12 Anne Marie Christensdatter, Farre. FAR: Christen Andersen. MOR: Ane Poulsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Olufsdatter, Farre Mølle, Give, Tjenestepige i Møllen.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen, Farre, Give, Husmand.
FADDER Nr. 2: Villads Nielsen Gravel, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Ane Christensdatter, Farre, Give, Gift med Anders Nielsen.
FADDER Nr. 4: Mette Jensdatter, Farre, Give, Gift med Henrik Jensen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen, Farre, Give, Konen Ane Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Henrik Jensen, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Christen Andersen og Ane Povelsdatter Havde Fest: 2 paschat: en Datter til Daaben, som blev kaldet Anne Marie, Frembaren af Kirsten Olufsdatter i Farre Mølle; Fadderne vare Hans Jensen, Villars {Nielsen} Graves, Anders Nielsens Koene {Ane Christensdatter} og Hendrick Jensens Koene {Mette Jensdatter}.


Nr. 3116 1784.04.25 Kirsten Madsdatter, Vemmelund. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Pedersdatter, Bjerlev, Hvejsel, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Skov, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 2: Maren Sørensdatter, Nederdonnerup, Give, Gift med Erik Philipsen.
FADDER Nr. 3: Mette Knudsdatter, Nederdonnerup, Give
FADDER Nr. 4: Enevold Knudsen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Erik Philipsen, Nederdonnerup, Give, Konen Maren Sørensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vemmelund. Mads Pedersen og Maren Pedersdattr Havde Dom Miseric: en Datter til Daaben Kirsten kaldet, Frembaaren af Mads {Pedersen} Vemmelunds Syster fra Bierløf {Bjerlev, Hvejsel}. Fadderne vare Søren Nielsen, Erick Philipsens Koene {Maren Sørensdatter}, Mette Knudsdatter alle af Neder Donrup og Enevold Knudsen af Ullerup.


Nr. 3117 1784.05.09 Karen Pedersdatter, Loftlund. FAR: Peder Jonsen. MOR: Louise Jensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Olufsdatter, Farre Mølle, Give, Tjenestepige i Farre Mølle.
FADDER Nr. 1: Lars Johnsen, Gadbjerg, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Anders Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Villads Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Peder Jensen Smed, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Niels Villadsen, Farre, Give, Søn af Villads Nielsen, som også er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Loftlund. Peder Johnsen og Lovise Jensdatter Havde 4de Søndag efter Paaske en Datter til Daaben Karen kaldet, frembaaren af Kirsten Olufsdatter tienende i Farre Mølle Fadderne vare Las Johnsen af Gadberg, Anders Nielsen, Villars Nielsen, Peder {Jensen} Smed og Niels Villarsen alle af Farre.


Nr. 3118 1784.06.01 Abelone Jørgensdatter, Givskov. FAR: Jørgen Christensen. MOR: Anne Marie Bertelsdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Givskov, Give
FADDER Nr. 1: Lars Madsen, Givskov, Give, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Skov, Give By, Give, Søn af Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 3: Niels Jensen, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Katrine Pedersdatter, Give By, Give, Ses ikke i FT 1787.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter Skov, Give By, Give, 27, datter af Christen Christensen Skov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Gifskou. Jørgen Christensen og An Marie Bertelsdatter Havde Dom: 3 Pentecost: en Datter til Daaben Appolonne kaldet, frembaaren af Lars Madsens Koene {Maren Christensdatter} ibid: Fadderne vare Lars Madsen, Jens {Christensen} Skov, Niels Jensen, Catrine Pedersdatter og Marie {Maren Christensdatter Skov, 27} Skou alle af Giuve.


Nr. 3119 1784.07.15 Kirsten Sørensdatter, Farre. FAR: Søren Sørensen Skrædder. MOR: Lisbeth Christensdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Farre, Give, Anders (Nielsens) hustru.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 3: Christen Olesen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Villads Nielsen, Farre, Give
FADDER Nr. 5: Niels Villadsen, Farre, Give, Søn af Villads Nielsen, også fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Søren {Sørensen} Skrædder og Lisbeth Christensensdr Havde d. 10 Søndag efter Trinit: en Datter til Daaben Frembaren af Anders {Nielsens?} Hustru {Ane Christensdatter?} , navnlig. Kirsten Fadderne vare: If {Jeb} Nielsen i Gl: Mølle, Anders Nielsen Christen Olesen, Villars Nielsen og Niels Villarsen alle fra Farre.
NOTITS: For Sørensen se FT 1787.


Nr. 3121 1785.01.09 Maren Nielsdatter, Farre (Mølgaard). FAR: Niels Bentsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Bentsdatter, Farre (Mølgaard), Give, Faderens søster. Gift med Niels Iversen.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Farre, Give, Konen Else Bentsdattter fadder.
FADDER Nr. 2: Henrik Jensen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Christen Andersen Smed, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Else Nielsdatter, Farre, Give, ?Peder Jensen Smeds kone
FADDER Nr. 5: ? Andersdatter, Farre, Give, Datter af Anders Bindesbøl. Ikke set.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen Smed, Farre, Give, Konen ?Else Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Bindesbøl, Farre, Give, Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Mølgaard. Niels Bentsen og Maren Pedersdatter Havde Dom 1 post Epiph: en Datter til Daaben Maren kaldet Frembaaren af Niels Jversens Koene {Else Bentsdatter}, Fadderne vare Niels Jversen Henrick Jensen, Christen {Andersen} Smed, Peder {Jensen?} Smeds Koene {?Else Nielsdatter} og Anders Binnesbils Datter alle af Farre.


Nr. 3122 1785.01.23 Anne Marie Sørensdatter, Neder- donnerup. FAR: Søren Nielsen Skov. MOR: Anna Mortensdatter.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter, Navnløs, Give, Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Erik Philipsen, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 2: Peder Thomsen, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 3: Andreas Jensen, Neder- donnerup, Give, Gift med Anna Madsdatter.
FADDER Nr. 4: Margrethe Knudsdatter, Neder- donnerup, Give, Gift med Jørgen Larsen.
NÆVNT Nr. 1: Jørgen Larsen, Neder- donnerup, Give, Konen Margrethe Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Søren Nielsen og Ane Mortensdatter Havde Søndage Septuagesima en Datter til daaben, Anne Marie, Frembaaren af Maren Mortensdatter fra Nafnløs Fadderne vare Erich Philipsen, Peder Thomsen, Andreas Jensen og Jørgen Lasßens Koene {Margrethe Knudsdatter} ibid.


Nr. 3126 1785.04.20 Dødfødt, Farre. FAR: Peder Jensen Smed. MOR: Else Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '4de Søndag efter Paaske blev Peder (Jensen) Smeds dødfødte barn jordet fra Farre.'}
Begravelse nr. 6843


Nr. 3127 1785.05.16 Bodil Feldt Pedersdatter Helt, Give By. FAR: Peder Reenberg Helt. MOR: Anne Katrine Ehneman.
BÅREN AF: Amalie Margrethe Maltesdatter Friis, Donneruplund, Give, 31, kunne også være Juliane Dorthea Maltesdatter Friis, 25. Disse to er i FT 1787 ugift hjemme.
FADDER Nr. 1: Malte Friis, Donneruplund, Give, Datter Amalie eller Juliane bærer.
FADDER Nr. 2: Sønneke Møller, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen Donnerup, Hestlund- Store, Give, Solgte 1784 Donneruplund og flyttede til Store Hestlund.
FADDER Nr. 4: Frederik Ernst Rechnagel, Give By, Give, Se FT 1787.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve: Degnen Sr. Held og An Eneman Hafde 2den Pintze dag 1 datter til Daaben Bodil Feldt kaldet, Frembaaren af Jomfr Friis paa Donrup, fadderne vare Hr. Cancellie Raad {Malte} Friis {Donneruplund}, Mons {Sønnike} Møller {Søndersthoved}, Sr. Christen Pedersen {Donnerup} {af Store Hestlund}, og {Frederik Ernst} Rechnagel {Give By}.
NOTITS: Opnævnt efter mormoderen Bodil Feld, der er i live i Give By. Barnet ses i FT 1787 i Give By.


Nr. 3135 1785.08.14 Anne Nielsdatter, Stenbjerglund. FAR: Niels Henningsen. MOR: Maren Lauesdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Nielsen.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Farre, Give, Konen Kirsten Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen Skrædder, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 4: Louise Jensdatter, Loftlund, Give, Gift med Peder Jonsen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jonsen Loftlund, Loftlund, Give, Konen Louise Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Stenbierglund. Niels Henningsen og Maren Lausdatter Havde samme dag {Dom: 12 post Trinit:} en datter Anna i Kirken, Frembaaren af Christen Nielsens Koene {Kirsten Nielsdatter}, Fadderne vare Christen Nielsen Søren {Sørensen} Skræder, Ib {Nielsen} i Gammel Mølle, og Peder {Jonsen} Loftlunds Koene {Louise Jensdatter} —


Nr. 3136 1785.08.28 Marie Sørensdatter, Sillesthoved. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Sillesthoved, Give, 22, faderen og moderens datter.
FADDER Nr. 1: Anders Bindesbøl, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen Banch, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Christen Hansen Sillesthoved, Sillesthoved, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sillesthoed. Søren Andersen og Maren Sørensdatter Havde Dom 14 post Trinit en datter Maria kaldet til daaben Frembaaren af Barnets Søster Maren Sørensdatter, Fadderne vare Anders Binnesbil {Farre}, Hans {Pedersen} Banch {Silleshoved}, og Christen {Hansen} Sillesthoed.
Begravelse nr. 6850
NOTITS: Begravet 9 uger gammel.


Nr. 3137 1785.09.18 Katrine Hansdatter, Farre. FAR: Hans Jensen Kusk. MOR: Birte Marie Christensdatter.
BÅREN AF: Else Andersdatter, Farre, Give, Henrik Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Anders Bindesbøl, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Margrethe Jakobsdatter Vestergaard, Give By (Vestergaard), Give, 22, datter af Jakob Lauridsen Vestergaard.
FADDER Nr. 3: Mette Johansdatter, Bæksgaard, Give, 25, datter af Johannes Pedersen, kort efter gift med Søren Nielsen i Hedegaard, Give.
NÆVNT Nr. 1: Henrik Jensen, Farre, Give, Konen Else Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give, Datter Mette Johansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Hans Jensen og Birte Marie {Christensdatter} Havde Dom: 17 post Trinit: en datter til daaben Cathrina kaldet, Frembaaren af Henrick Jensens Koene {Else Andersdatter}, Fadderne vare Anders Binnesbil, Margrete {Jakobsdatter} Vestergaard {Give By} og Johannes Pedersens datter {Mette Johansdatter} i Bexgaard.


Nr. 3138 1785.11.02 Dødfødt, Givskov. FAR: Lars Larsen. MOR: ? Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Samme dag (Dom 24 post Trinit ) blev Las Lassen dødfødde barn i Giufskou Jordet.}
Begravelse nr. 6851
NOTITS: Lars Larsen ses ellers ikke.


Nr. 3146 1786.06.05 Juliane Johansdatter, Give By. FAR: Johannes Christensen. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Poulsdatter, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Skov, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Veste Vestesen, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mads Larsen, Givskov, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giuve. Johannes Christensen og Johanne Marie Pedersdatter Havde 2den Pintze dag en datter til daaben Juliana kaldet, Frembaaren af Stue Pigen Else Povelsdatter paa Donrup: Faddere vare Jens Nielsen Skou, Veste Vestesen af Giuve, Mads Lasßen af Giufskou.
Begravelse nr. 6892
NOTITS: Begravet halvandet år gammel.


Nr. 3152 1786.10.22 Mette Marie Mortensdatter, Nederdonnerup. FAR: Morten Olufsen. MOR: Maren Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Neder- donnerup, Give, Gift med Erik Philipsen.
FADDER Nr. 1: Erik Philipsen, Neder- donnerup, Give, Konen Maren Sørensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Skov, Neder- donnerup, Give
FADDER Nr. 3: Sidsel Marie Eriksdatter, Neder- donnerup, Give, Gift med Peder Thomsen.
FADDER Nr. 4: Ane Jørgensdatter, Neder- donnerup, Give, Gift med Peder Mortensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Thomsen, Neder- donnerup, Give, Konen Sidsel Marie Eriksdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Mortensen, Neder- donnerup, Give, Konen Ane Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Morten Olufsen og Maren Hansdatter Hafde Dom: 19 post Trinit: en datter i Kirken kaldet Mette Marie baaret af Erich Philipsens Hustrue {Maren Sørensdatter} ibid: Fadderne vare Erich Philipsen, Søren {Nielsen} Skou, Peder Thomsens {Sidsel Marie Eriksdatter} og Peder Mortensens Koener {Ane Jrøgensdattter} alle af Neder Donrup.


Nr. 3154 1786.12.26 Maren Christensdatter, Ullerup. FAR: Christen Pedersen. MOR: Kirsten Jensdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Søster til moderen, gift med Mikkel Pedersen i Hyvild.
FADDER Nr. 1: Mikkel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Hans kone Johanne Jensdatter er søster til moderen og bærer.
FADDER Nr. 2: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Mette Andersdatter, Risbjerg, Brande, Gift med moderens bror Mads Jensen Risbjerg.
FADDER Nr. 4: Enevold Knudsen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Ullerup, Give, Gift med Ole Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Ole Nielsen, Ullerup, Give, Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup. Christen Pedersen og Kirsten Jensdatter Hafde Dom 2 Nativid: Christi en datter i Kirke Maren kaldet baaren af Michel {Pedersen} Hyvilds Koene {Johanne Jensdatter} i Brande, Fadderne vare Michel {Pedersen} Hyvild, Mads {Jensen} Riisberg og Hustrue {Mette Andersdatter} af Brande, Envold Knudsen og Ole Nielsens Hustrue {Mette Pedersdatter} af Ullerup.


Nr. 3155 1787.01.01 Mariane Christensdatter, Bøllund. FAR: Christen Nielsen. MOR: Kirsten Mortensdatter.
BÅREN AF: Ane Nielsdatter, Skærlund, Brande, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Ullerup, Give, En 55, og en smed 33.
FADDER Nr. 2: Kirsten Andersdatter, Ullerup, Give, Kone af den yngre Niels Sørensen Smed. Kunne være Niels Sørensens, 55, kone.
FADDER Nr. 3: ? Nielsen, Ullerup, Give, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter, Give By, Give, Gift med Johannes Christensen.
FADDER Nr. 5: Barbara Vestesdatter, Give By, Give, Gift med Troels Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Johannes Christensen, Give By, Give, Konen Johanne Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Troels Christensen, Give By, Give, Konen Barbara Vestesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Byllund. Christen Nielsen og Kirsten Mortensdatter Havde Festo Circumsc: Christi en datter i Kirke Mariane kaldet Frembaaaren af sin Mor Moder {Ane Nielsdatter} fra Schierlund i Brande Sogn: Fadderne vare Niels Sørensen af Ullerup, og barnets Farbroder samt Niels Sørensens Koene {?Kirsten Andersdatter} af Ullerup, Johannes Christensens Koene {Johanne Pedersdatter} og Troelses Koener {Barbara Vestesdatter} i Giuve.
Begravelse nr. 5983
NOTITS: Begravelse rekonstrueret, ikke i FT 1787 i juli.


Nr. 3158 1787.05.04 Maren Sørensdatter, Neder- Donnerup. FAR: Søren Nielsen Skov. MOR: Ane Mortensdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Gift med Jens Nielsen.
FADDER Nr. 1: Peder Thomsen, Neder- Donnerup, Give, Gift med moderens søster Kirsten Mortensdatter.
FADDER Nr. 2: Jakob Mortensen, Donnerup- lund, Give, Avlskarl.
FADDER Nr. 3: Ane Andersdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Peder Mortensen.
FADDER Nr. 4: Margrethe Knudsdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Jørgen Lassen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Bror til moderen. Konen Ane Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Lassen, Neder- Donnerup, Give, Konen Margrethe Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Søren Nielsen og Ane Mortensdatter Havde Bededagen en datter til daaben Maren kaldet Frembaaren af Jens Nielsens Koene {Mette Nielsdatter} i Guifve, Fadderne vare Peder Thomsen i Neder Donrup, Avls Karlen Morten {Jakob! Mortensen} Paa Donrup Peder Mortensens Koene {Ane Andersdatter} og Jørgen Lassens {Margrethe Knudsdatter} fra Neder Donrup.


Nr. 3159 1787.05.20 Sidsel Marie Pedersdatter, Loftlund. FAR: Peder Jonsen. MOR: Louise Jensdatter.
BÅREN AF: Bodil Jensdatter, Tofthøj, Gadbjerg, Vel moderens søster.
FADDER Nr. 1: Henrik Jensen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Rasmus Jonsen, Lindeballe, Bror til faderen. Ikke i FT 1787 i Lindeballe.
FADDER Nr. 3: Ane Andersdatter, Farre, Give, 21, datter af Anders Nielsen Bindesbøl.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Farre, Give, Slags nabo, gift med Villads Nielsen.
FADDER Nr. 5: Ane Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Olesen.
FADDER Nr. 6: Anders Nielsen Bindesbøl, Farre, Give, Datter Ane Andersdatter fadder.
FADDER Nr. 7: Villads Nielsen, Farre, Give, Konen Karen Pedersdatter fadder.
FADDER Nr. 8: Christen Olsesen, Farre, Give, Konen Ane Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Loftlund. Peder Jonsen og Lovise Jensdatter Havde Dom: Exaudi en datter Zidsel Marie til daaben, baaren af Bodil Jensdr fra Tofthøj {Gadbjerg} Fadderne vare Hendrich Jensen af Farre, Rasmus Jonsen i Linneballe, Andreas {Nielsen} Binnesbills {Bindesbøl} datter, Christen Olusens {Ane Nielsdatter} og Villars Nielsens {Karen Pedersdatter} Koener.
NOTITS: Bæreren Bodil Jensdatter ikke i FT 1787 Tofthøj, Gadbjerg 6 uger efter denne dåb. Den døbte her Sidsel Marie Pedersdatter †1868 Nørskov, Lindeballe.


Nr. 3160 1787.05.20 Maren Christensdatter, Bøllund. FAR: Christen Jørgensen. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Inger Jørgensdatter, Nygaard, Give, Søster til faderen.
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen Hestlund, Hestlund- Lille, Give, Faderen Christen Jørgensen født i Store Hestlund.
FADDER Nr. 2: Karen Sørensdatter, Højgaard, Give, Datter af Søren Sørensen.
FADDER Nr. 3: Karen Sørensdatter, Bøllund, Give, 16, datter af Søren Hansen. Ses FT 1787 6 uger senere.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Højgaard, Give, Datteren Karen Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Søren Hansen, Bøllund, Give, Nabo, datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Byllund. Christen Jørgensen og Karen Pedersdatter {fejl for Christensdatter} Hafde samme dag en datter i Kirke Maren kaldet, Frembaaren af Inger Jørgensdatter i Nyegaard, Fadderne vare Mads {Nielsen} Hestlund Sørens {Sørensens} datter {Karen Sørensdatter} i Høigaard og Søren Hansens datter i Byllund.
NOTITS: Gift 1809 i Thyregod med Mads Iversen af Thyregod By.


Nr. 3161 1787.05.28 Sidsel Jørgensdatter, Givskov. FAR: Jørgen Christensen. MOR: Ane Marie Bertelsdatter.
BÅREN AF: Marie Jokumsdatter, Skærhoved, Give, Gift med Jens Nielsen Nørskov.
FADDER Nr. 1: Mads Larsen, Givskov, Give, 20, søn af Lars Madsen.
FADDER Nr. 2: Maren Christensdatter, Givskov, Give, Gift med Lars Madsen.
FADDER Nr. 3: Mette Nielsdatter, Give By, Give, Gift med Jens Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give, Konen Marie Jokumsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Lars Madsen, Givskov, Give, Konen Maren Christensdatter og sønnen Mads Larsen faddere.
NÆVNT Nr. 3: Jens Nielsen, Give By, Give, Konen Mette Nielsdatter fadder. Der er to Jens Nielsener i Give By, denne som er 67 og en daglejer, som er 27. Forveksling mulig.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Guifschou. Jørgen Christensen og An Marie {Bertelsdatter} Havde Dom: 2 Penecost: en datter til daaben Zidsel kaldet Frembaaren af Jens {Nielsen} Nørschous Hustr: {Marie Jokumsdatter} Fadderne vare Mads Lassen, Lases {Lars Madsen} Koene {Maren Christensdatter} i Giufskou og Jens Nielsens Koene {Mette Nielsdatter} i Giuve.


Nr. 3163 1787.07.01 Dødfødt, Øgelund. FAR: Peder Mortensen. MOR: Mette Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom 4 post Trinit blev Peder {Mortensen} Øgelunds død fødde barn Jordet.'}
Begravelse nr. 6871


Nr. 3164 1787.08.12 Troelsine Christiane Troelsdatter, Give By. FAR: Troels Christensen. MOR: Barbara Vestesdatter.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Hedegaard, Give, Gift med Søren Jensen.
FADDER Nr. 1: Søren Jensen, Hedegaard, Give, Konen Maren Madsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Veste Vestesem, Give By, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Kirsten Jespersdatter, Give By, Give, Moderens mor, gift med Veste Vestesen.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter Skov, Give By, Give, Datter af Christen Christensen Skov.
FADDER Nr. 5: Christen Ørnsholt, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen Skov, Give By, Give, Datter Maren Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giuve Troelses {Christensen} Encke {Barbara Vestesdatter} Hafde Dom: 10 post Tirnit en Datter til Kirken Troelsine Christiane Frembaaren af Søren Jensen Koene {Maren Madsdatter} i Hedegaard, Fadderne vare: Søren Jensen {Hedegaard}, Veste Vestesen, Christen {Christensen} Skous datter Maren {Christensdatter} Vestes {Vestesens} Koene {Kirsten Jespersdatter} og Christen Ørensholdt alle af Giuve {By}.


Nr. 3165 1787.08.12 Navnløs, Ullerup. FAR: Niels Sørensen. MOR: Kirsten Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Dom: 10 post Trinit:} blev Niels Sørensens nye fødde barn af Ullerup Jordet.'}
Begravelse nr. 6875


Nr. 3166 1787.08.19 Dødfødt, Hedegaard. FAR: Søren Nielsen. MOR: Mette Johannesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd. 11 Søndag efter Trinit: blev Søren Nielsens død fødde barn Jordet.'}
Begravelse nr. 6876
NOTITS: De tre andre Søren Nielsener, har enten ingen børn, eller et barn født mindre en 9 måneder før dette barn.


Nr. 3167 1787.09.16 Anne Marie Pedersdatter, Vorslunde. FAR: Peder Sørensen. MOR: Ane Knudsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Hansdatter, Hallundbæk, Sønder Omme, Gift med Jakob Jensen Kolstrup.
FADDER Nr. 1: Hans Jensen? Ullerup, Ullerup, Give, 30, født i Ullerup.
FADDER Nr. 2: Christen Mortensen, Gammelby, Ringive, Skulle vel være familie.
FADDER Nr. 3: Enevold Knudsen, Ullerup, Give, 25, bror til Moderen, er hjemme ved faderen Knud Mortensen.
FADDER Nr. 4: Søren Vestesen, Vorslunde, Give
NÆVNT Nr. 1: Jakob Jensen Koltrup, Hallundbæk, Sønder Omme, Konen Kirsten Hansdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vorslunde. Peder Sørensen og Ane Knudsdr Havde Dom 15 post Trinit: en datter til Kirken Ane Marie kaldet, Frembaaren af Jacob {Jensen} Kolstrups Koene {Kirsten Hansdatter} fra Halenbæck {Halundbæk, Sønder Omme}, Fadderne vare Hans {30?, Jensen?} Ulerup, Christen Mortensen fra RingGiuve, Envold Knudsen {Ullerup} og Søren {Vestesen} fra Vorslunde.
NOTITS: Hun bliver gift til Ølholm, Langskov, hvor hun får et barn 1818.


Nr. 3168 1787.09.30 Bodil Nielsdatter, Bregnhoved. FAR: Niels Andersen Wong den Yngre. MOR: Ane Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Else Katrine Andersdatter Wong, Vesterdam, Thyregod, Faderens søster, gift med Erik Zachariasen Wichmann.
FADDER Nr. 1: John Ravn Hansen, Hastrup Mølle, Thyregod, Gift med faderens søster Birgitte Andersdatter Wong.
FADDER Nr. 2: Niels Sørensen, Hedegaard, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Hedegaard, Give, Søn af Niels Sørensen.
FADDER Nr. 4: Christian August Pedersen, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 5: Ole Christian Christensen, Hestlund- Store, Give, Moderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Erik Zachariasen Wickmann, Vesterdam, Thyregod, Konen Else Katrine Andersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard {Bregnhoved!}. Niels Andersen {Wong} og Ane {Kirstine} Christendtr Havde Dom 17 post Tirnit en datter til daaben Bodel kaldet, Frembaaren af Mad: {Erik Zachariasen} Wichman {Else Katrine Andersdatter Wong} fra Vester Dam {Thyregod} Fadderne vare Monsr. {Johan Ravn Hansen} Biering fra Tyrregod Sogn. Niels Sørensen og søn Søren Nielsen fra Hedegaard, Monsr {Christian August} Pedersen paa Søndersthoed, Ole Christian {Christensen} fra Hestlund.
NOTITS: Bodil gift 1. 1815 med Niels Knudsen. Gift 2. 1818 med Iver Truelsen af Lille Langkær, Brande. Forældrene findes i juli 1787 i Bregnhoved, her i sept. 1787 er de flyttet til Hedegaard.


Nr. 3170 1788.01.13 Marianne Nielsdatter, Farre (Mølgaard). FAR: Niels Bentsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Else Bentsdatter, Farre (Mølgaard), Give, Faderens søster, gift med Niels Iversen.
FADDER Nr. 1: Niels Iversen, Farre (Mølgaard), Give, Konen Else Bentsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Ane Nielsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Olesen.
FADDER Nr. 5: Ane Andersdatter, Farre, Give, Anders Nielsen Bindesbøls datter.
NÆVNT Nr. 1: Christen Olesen, Farre, Give, Konen Ane Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Nielsen Bindesbøl, Farre, Give, Datter Ane Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fød. Mølgaard. Niels Bentsen og Maren Pedersdtr Havde Dom 1 post Epiph: en datter til Kirken Mariane kaldet, Frembaaren af Niels Iversens Koene ibid: Fadderne vare Niels Iversen Christen Andersen, Niels Christensen, Christen Olufsens Koene {Ane Nielsdatter} og Anders {Nielsen} Bindesbils datter {21, Ane Andersdatter} af Farre.


Nr. 3172 1788.04.20 Marie Kirstine Sønniksdatter Møller, Farre Mølle. FAR: Sønnike Møller. MOR: Bodil Sophie Hartvigsdatter.
BÅREN AF: Else? Hartvigsdatter?, 19, søster til moderen. Der kan være andre søstre.
FADDER Nr. 1: Claus Tommerup Henriksen, Refstrup, Gadbjerg
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give
FADDER Nr. 3: Niels Andersen Wong den Yngre, Bregnhoved, Give, Da han kaldes Sr. må det være Wong dynastiet.
FADDER Nr. 4: Ole Christian Christensen, Hestlund- Store, Give, 25, søn af Christen Pedersen Donnerup.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen Donnerup, Hestlund- Store, Give, Søn Ole Christian Christensen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre Møller Zunche {Sønnike} Møller og Boel Sophie {Hartvigsdatter} Havde 4de Søndag efter Paaske en datter til daaben Marie Kirstin Frembaaren af Koenens Søster {19, Else? Hartvigsdatter}. Fadderne vare Sr: {Claus Tommerup} Hendrichsen paa Refstrup. Monsr. {Niels Jensen} Nørschou i Schiærhoed, Sr. Niels {blækklat:}[......sen]{Andersen Wong} af Breinhoed, Christen Pedersens {Donnerups} Søn Ole Christian {Christensen} af Stoer Hestlund.
NOTITS: Marie Kirstine ses FT 1801 på Laage, Sindbjerg sogn. Else Harvigsdatter, 19, fra FT 1787 Skanderup.


Nr. 3174 1788.05.12 Dødfødt, Ullerup. FAR: Niels Sørensen. MOR: Kirsten Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (2. Pintze Dag) blev et dødfødt barn Niels Sørensens i Ullerup jordet.'}
Begravelse nr. 6883


Nr. 3175 1788.06.22 Maren Hansdatter, Farre. FAR: Hans Jensen. MOR: Birte Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Marie Henriksdatter, Farre, Give
FADDER Nr. 1: Poul Mortensen, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Christen Andersen Smed, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Niels Villadsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: ? Søren Jensens kone, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Jensen, Farre, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Hans Jensen og Birte Marie Hafde 5 Søndag efter Trinit: en datter til Daaben Maren kaldet Frembaaren af Mette Marie Henriksdatter i Farre. Fadderne vare Poul Mortensen, Christen {Andersen} Smed, Niels Villarsen og Søren Jensens Koene alle af Farre.


Nr. 3177 1788.07.20 Bodil Marie Jensdatter, Farre. FAR: Jens Christensen. MOR: Inger Thøgersdatter.
BÅREN AF: Lisbeth Rasmusdatter, Vonge, Øster Nykirke, 22, datter af Rasmus Madsen Bødker.
FADDER Nr. 1: Rasmus Madsen Bødker, Vonge, Øster Nykirke, Datter Lisbeth bærer, han er gift med Kirsten Nielsdatter *1721c.
FADDER Nr. 2: Christen Jørgensen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Anders Nielsen Bindesbøl, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Lisbeth Christensdatter, Farre, Give, Gift med Søren Sørensen skrædder.
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen Skrædder, Farre, Give, Konen Lisbeth Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Jens Christensen og Inger Thøgersdatter Havde Dom: 9 post Trinit en datter i Kirken Bodil Marie kaldet, Frembaaren af Rasmus {Madsen} Bøkers datter {22, Lisbet Rasmusdatter} i Vonge Fadderne vare Christen Jørgensen og Anders {Nielsen} Binnesbøl i Farre, Rasmus {Madsen} Bøeker i Vonge og Søren {Sørensen} Skrædders Kone {Lisbeth Christensdatter} i Farre.


Nr. 3178 1788.08.10 Maren Christensdatter, Farre. FAR: Christen Andersen Smed. MOR: Ane Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Thyregodlund (Præstegaarden), Thyregod, Tjener i Thyregodlund, vel født i Dørken, Thyregod. Moderens søster.
FADDER Nr. 1: Poul Christensen, Farre, Give, Ellers ikke set.
FADDER Nr. 2: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give
FADDER Nr. 3: Niels Villadsen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Mette Jakobsdatter, Farre, Give, Ellers ikke set, måske tjenestepige.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Christen Andersen og Ane Poulsdr Havde Dom: 12 post Trinit: Havde en datter i Kirken Maren kaldet Frembaaren af Maren Poulsdtr tienende i Tyrregoedlund Præstegr Fadderne vare: Poul Christensen, Ib Nielsen, Niels Villarsen og Mette Jacobsdr alle af Farre.


Nr. 3179 1788.09.14 Margrethe Clemmensdatter, Neder- Donnerup. FAR: Clemmen Christensen. MOR: Else Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Oksenbjerre, Øster Nykirke, 26, datter af Jens Andersen.
FADDER Nr. 1: Erik Philipsen, Neder- Donnerup, Give
FADDER Nr. 2: Michel Moensen, Neder- Donnerup, Give, Ellers ikke set.
FADDER Nr. 3: Ane Andersdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Peder Mortensen.
FADDER Nr. 4: ? Peder Hansens kone, Neder- Donnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Andersen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Datter Maren Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Konen Ane Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Hansen, Neder- Donnerup, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Clemmen Christensen og Else Nielsdr Havde Dom: 17 post Trinit: en datter til daaben Margrethe kaldet Frembaaren af Jens Ansdersens datter {25, Maren Jensdatter} i Oxenbierre. Fadderne vare Erick Philipsen, Michel Moensen, Peder Mortensens Hustr: {Ane Andersdatter} og Peder Hansens Hustr af Neder Donrup.
NOTITS: Faderen ses i FT 1787 som landrytter.


Nr. 3180 1788.11.02 Karen Pedersdatter, Bæksgaard. FAR: Peder Johansen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Hedegaard, Give, Niels Sørensens 2. kone.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Hedegaard, Give, Moderens far. Konen Anne Marie Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Søren Knudsen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 4: Knud Sørensen, Nygaard, Give, 28, søn af Søren Knudsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bexgaard. Peder Johansen og Maren Nielsdatter Havde Dom 24 Post Trinit en daatter til daaben Karen kaldet, Frembaaren af Niels Sørensens Kone {Anne Marie Pedersdatter} Fadderne vare Niels Sørensen af Hedegaard, Johannes Pedersen af Bexgaard Søren Knudsen og {søn} Knud Sørensen af Nyegaard.


Nr. 3182 1788.11.30 Navnløs, Give By. FAR: Jakob Mortensen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd. 30 November blev Jacob Mortensens barn 2 dage gammel i Giufve jordet.'}
Begravelse nr. 6893


Nr. 3183 1788.11.30 Dorte Sørensdatter, Farre. FAR: Søren Sørensen Skrædder. MOR: Lisbet Christensdatter.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke, Måske moderens søster. Gift med Peder Christensen Tirsvad.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Bindesbøl, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Olesen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Niels Villadsen, Farre, Give, Nabo, konen Karen Pedersdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Karen Pedersdatter, Farre, Give, Gift med Niels Villadsen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Tirsvad, Vonge, Øster Nykirke, Måske moderens bror. Konen Else Christensdatter bærer. Tirsvad ligger i Klovborg sogn. Se skifte 1773 efter 1. kone Anne Andersdatter i Brejl Nørvangs Herred #592.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Søren {Sørensen} Skræder og Lisbet Christensdtr Havde Dom 1 Adventis en datter til daaben Dorte kaldet, Frembaaren af Peder {Christensen} Thisvads Hustrue {Else Christensdatter} i Vonge {Øster Nykirke} Fadderen vare Anders {Nielsen} Binnesbøl, Christen Olufsen Niels Villarsen og Hustrue {Karen Pedersdatter} alle fra Farre.


Nr. 3185 1789.01.04 Marie Margrethe Reenberg Helt, Give By. FAR: Peder Reenberg Helt. MOR: Anne Katrine Ehnemann.
BÅREN AF: Else Marie Helt, Give By, Give, Faderens søster.
FADDER Nr. 1: Malte Friis, Donneruplund, Give
FADDER Nr. 2: Niels Henriksen, Refstrup, Gadbjerg, 23, ridefoged på Refstrup, søn af ejeren Claus Tommerup Henriksen, 50.
FADDER Nr. 3: Christen? Henriksen, Fredericia, 58, skovfoged over Handerup Skov. Bror til Claus Tommerup Henriksen.
FADDER Nr. 4: ? Bro?, Loftlund, Give, Ellers ikke set.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
[Giuve. Peder Reenberg Helt og Ane] Enneman Hafde Søndagen efter nytaar en datter i Kirke Marie Margrete Reenberg Frembaaren af degnens søster [....] Else Marie Helt Fadderne vare Hr. CancellieRaad Friis, Sr. {Claus Tommerup} Henrichsen foged paa Refstrup, Broderen Sr. Henrichsen fra Fredericia og Sr. Bro[.] i [Loftlund].
Begravelse nr. 6898
NOTITS: Begravet 4 måneder gammel.


Nr. 3188 1789.03.29 Dødfødt, Givskov. FAR: Lars Larsen. MOR: Ane Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 29.03.1789: 'd. 29 Martij blev Las Lasßens død fødde Barn af Giufschou Jordet.'}
Begravelse nr. 6896


Nr. 3190 1789.04.19 Anne Christensdatter, Give By. FAR: Christen Andersen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Sillesthoved, Give, Vel ikke moderens søster, Anne født i Give *1742, Johanne Christensdatter gift 1781 i Give men skrevet af Brande sogn. Gift med Christen Hansen.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen Møller, Bæksgaard, Give, Ikke klart om familie.
FADDER Nr. 2: Christen Madsen, Give By, Give, Fæster en gård i Give By.
FADDER Nr. 3: Christen Andersen Smed, Farre, Give, Ikke i Give By, som præsten skriver, men i Farre.
FADDER Nr. 4: Maren Christensdatter, Give By, Give, Gift med Jakob Mortensen.
FADDER Nr. 5: ? Ifves kone, Give By, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Konen Anne Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob Mortensen Skov, Give By, Give, Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Ifve, Give By, Give, Konen fadder. Ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve. Christen Andersen og Johanne Christensdtr Havde Dom: qvasi Modo Geniti en datter til daaben Anna kaldet Frembaaret af Christen Hansens Koene {Anne Christensdatter} i Sillesthoed, Fadderne vare Anders {Christensen} Møller i Bexgaard, Christen Madsen og Christen {Andersen} Smed {Farre!} item Jacob {Mortensen} Schous Koene {Maren Christensdatter} og Ivfes Koene alle af Giufve.
Begravelse nr. 6903
NOTITS: Begravet 20 uger gammel, faderen betegnes i begravelsen som hyrde i Give By.


Nr. 3191 1789.04.19 Dødfødt, Øgelund. FAR: Peder Mortensen. MOR: Mette Laugesdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTON: fra begravelsen: 'Endnu blev samme dag (Dom: qvasi Modo Geniti) Peder Mortensens død fødde Barn Jordet af Øgelund. '}
Begravelse nr. 6899


Nr. 3192 1789.04.26 Kirsten Nielsdatter, Bregnhoved. FAR: Niels Christensen Murmand. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Maren Thomasdatter, Sillesthoved, Give, Slags nabo. Gift med Søren Andersen.
FADDER Nr. 1: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Konen Maren Thomasdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Mette Jakobsdatter, Bregnhoved, Give, Nabo. Hans Pedersen Banches kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Pedersen Banch, Bregnhoved, Give, Konen Mette Jakobsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoed. Niels Christensen og Else Jensdatter Havde 2den Søndag efter Paaske en Datter til daaben Kirsten kaldet Frembaaren af Søren Andersens Koene {Maren Thomasdatter} i Sillesthoed, Fadderne vare: Søren Andersen og Peder Christensen af Silleshoed, item Hans {Pedersen} Banches Kone {Mette Jakobsdatter} af Breinhoed:
Begravelse nr. 6916
NOTITS: Begravet 17 måneder gammel i 1790. Faderen kaldes Murmand i Store Hestlund 1772-76 og 1785 i Højgaard. FT 1787 tømmermand i Bregnhoved.


Nr. 3193 1789.05.17 Maren Christensdatter, Farre. FAR: Christen Jørgensen. MOR: Ellen Nielsdatter.
BÅREN AF: Mette Marie Henriksdatter, Farre, Give, Gift med Gravers Clausen
FADDER Nr. 1: Christen Andersen Smed, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Poul Mortensen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Farre, Give, FT 1787 landsoldat ved faderen Christen Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Gravers Clausen, Farre, Give, Konen Mette Marie Henriksdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Christen Jørgensen og Ellen Nielsdtr Havde 5te Søndag efter Paaske en datter til Kirke Maren kaldet, Frembaaren af Grauvers Claussens Koene {Mette Henriksdatter} ibid: Fadderne var Christen {Andersen} Smed, Poul Mortensen og Jens Christensen alle af Farre.


Nr. 3195 1789.06.01 Kirsten Pedersdatter, Neder- Donnerup. FAR: Peder Sørensen. MOR: Sidsel Marie Eriksdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Neder- Donnerup, Give, Moderens mor, gift med Erik Philipsen.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Eriksen, Neder- Donnerup, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: ? Jens Ha?s kone, Neder- Donnerup, Give, Gift med Jens Ha?.
FADDER Nr. 4: Margrether Knudsdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Jørgen Larsen.
FADDER Nr. 5: Ane Jørgensdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Peder Mortensen.
NÆVNT Nr. 1: Jens Ha?, Neder- Donnerup, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Larsen, Neder- Donnerup, Give, Konen Margrethe Knudsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Konen Ane Jørgensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Peder Sørensen og Zidsel Marie Ericksdatter Hafde samme dag {Dom: 2 Pentec:} 1 datter i Kirken Kirsten kaldet, frembaaren af Erick Philipsens Koene {Maren Sørensdatter}: Fadderne vare: Søren {Nielsen} Skou, Christen Ericksen ibid: Jens [Ha..tnens], Jørgen Lasßens {Margrethe Knudsdatter} og Peder Mortensens H[u....] {Ane Jørgensdatter}.


Nr. 3196 1789.06.01 Johanne Marie Jørgensdatter, Hestlund- Lille. FAR: Jørgen Hansen, Uhre, Hover. MOR: Inger Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Hestlund- Lille, Give, Gift med moderens bror Søren Nielsen.
FADDER Nr. 1: Mads Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Bror til moderen, har overtaget den anden halvgård i Lille Hestlund, mens Søren Nielsen fik fødehalvgården.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen Donnerup, Hestlund- Store, Give, 17, søn af Christen Pedersen Donnerup.
FADDER Nr. 3: Amders Amdersen Ramskov, Ramskov, Give, Slags nabo.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Konen Anne Christensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Lille Hestlund. Jørgen Hansen af Uhre {Hover sogn} og Inger Marie Nielsdtr Havde samme dag {Dom: 2 Pentec:} en datter til daaben Johanne Marie kaldet Frembaren af Søren Nielsens Koene {Anne Christensdatter} i Lille Hestlund, Fadderne vare Mads Nielsen ibid: Anders {Christensen, 17} Donrup fra Store Hestlund, og Anders {Andersen} Ramskov.
NOTITS: Forældrene er lige blevet gift to måneder før dåben. De flytter ud af Give sogn, ikke fundet hvorhen. Han kommer fra Uhre i Hover sogn.


Nr. 3198 1789.08.16 Mette Marie Jensdatter, Bregnhoved. FAR: Jens Hansen. MOR: Ingeborg Pedersdatter.
BÅREN AF: Karen Hansdatter, Give, Formodentlig faderens søster.
FADDER Nr. 1: Johannes Pedersen Bæksgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Niels Olufsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Christen Pedersen, Bregnhoved, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoed. Hans Jensen og Ingeborg Pedersdtr Havde Dom 10 post Trinit: en datter til daaben Mette Marie kaldet Frembaaren af Karen Hansdtr: Fadderne vare Johannes {Pedersen} Bexgaard, Niels Olufsen af Ullerup og Christen Pedersen af Breinhoed.


Nr. 3199 1789.09.06 Anne Pedersdatter, Bøllund. FAR: Peder Christensen Donnerup. MOR: Maren Eriksdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersen, Hestlund- Store, Give, Faderens halvsøster, far: Christen Pedersen Donnerup, mor: forskellige. Gift i 1790 som jomfru Pedersen med Jens Christensen Skov.
FADDER Nr. 1: Ole Christian Christensen, Hestlund- Store, Give, Faderens halvbror.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give
FADDER Nr. 3: Christen Caspersen Tromborg, Tromborg, Give
FADDER Nr. 4: Kirsten Andersdatter, Ullerup (Lille), Give, Gift med Niels Sørensen Smed.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen Smed, Ullerup (Lille), Give, Konen Kirsten Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Byllund. Peder {Christensen} Donnerup og Maren Eriksdatter Havde Dom 13 post Trinit en datter ti Kirke kaldet Ana, Frembaaret af Birte Pedersdatter {Pedersen} i Stoer Hestlund. Fadderne vare Ole Christian {Christensen} og Jens {Christensen} Skou af Store Hestlund, Christen {Caspersen} Tromborg og Niels {Sørensen} Smeds Kone {Kirsten Andersdatter} i Lille Ullerup.
NOTITS: Birte Pedersen, kaldes Pedersen da hun gifter sig 1790 med Jens Christensen Skov. Det tidligste eksempel i Give kirkebog at et kvinde tager et mandligt patronym. Hendes søstre kalder sig efter sædvanen Christensdatter. Præsten har ikke villet skrive Pedersen og har omformet det til Pedersdatter, hvilket er forkert.


Nr. 3204 1789.09.18 Anne Else Jensdatter, Give By. FAR: Jens Nielsen. MOR: Maren Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 18.10.1789: 'd. 19 post Trinit: blev Jens Nielsens barn An Else af Giuve en 4re uger Gammel Jordet.'}
Begravelse nr. 6905
NOTITS: Hjemmedøbt. Begravet 4 uger gammel. Tvilling, den anden tvilling Kirsten lever og døbes samme dag.


Nr. 3205 1789.10.17 Navnløs, Neder- Donnerup. FAR: Peder Mortensen. MOR: Ane Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 08.11.1789: '22 Søndag efter Trinit blev Peder Mortensens datter i Neder Donrup en 3 ugger Gammel Jordet.'}
Begravelse nr. 6906
NOTITS: Vel ikke døbt, begravet 3 uger gammel.


Nr. 3206 1789.11.08 Kirsten Jensdatter, Give By. FAR: Jens Nielsen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Anne Else Nielsdatter, Hjortsballe, Give, Peder Jensen Skjøde Smeds kone
FADDER Nr. 1: Peder Jensen Smed, Hjortsballe, Give, Konen Anne Else Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give
FADDER Nr. 3: Hans Pedersen Banch, Give By, Give
FADDER Nr. 4: Mads Larsen, Givskov, Give
FADDER Nr. 5: Maren Hansdatter, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve. Jens Nielsen og Maren Pedersdtr Havde 22 Søndag efter Trinit en datter i Kirke Kirsten kaldet, frembaaren af Peder Smeds koene i Hiortsballe Fadderne vare Søren {Nielsen} Skoue i Neder Donrup, Hans {Pedersen} Banch i Giuve, Mads Larsen i Giufskou og Maren Hansdtr.
NOTITS: Tvilling, for samme dag begraves den anden tvilling Anne Else.


Nr. 3209 1790.01.01 Mette Madsdatter, Hestlund- Lille. FAR: Mads Nielsen. MOR: Kirsten Johansdatter.
BÅREN AF: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande, Ikke set i familie, nabo. Gift med Poul Jensen.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Hestlund- Lille, Give
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen Smed, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Ane Nielsdatter, Bregnhoved, Give, Christen Nielsen Smeds kone.
NÆVNT Nr. 1: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande, Konen Mette Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Nielsen Smed, Bregnhoved, Give, Konen Ane Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Lille Hestlund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdtr Havde NytAars dagen en datter i Kirke Mette kaldet baaret af Pouels {Jensen} Koene {Mette Nielsdatter} i Riisberg: Fadderne vare Niels Sørensen af Lille Hestlund, Jens Jensen og Niels {Sørensen} Smed af Ullerup, samt Smedens {Christen Nielsen} Kone {Ane Nielsdatter} i Breinhoed.
NOTITS: Smeden i Bregnhoved, se #3219.


Nr. 3210 1790.01.01 Kirsten Marie Jørgensdatter, Sillesthoved. FAR: Jørgen Johansen. MOR: Mette Jakobsdatter.
BÅREN AF: Else Larsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Anders Johansen.
FADDER Nr. 1: Anders Johansen, Bregnhoved, Give, Faderens halvbror, konen Else Larsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Rasmussen, Hedeby, Ringive, 52, fæster en gård, kone Anne Christensdatter *1741c.
FADDER Nr. 3: Henrik Jensen, Hedeby, Ringive, 69, aftægt ved søn Veste Henriksen.
FADDER Nr. 4: Anne Christensdatter, Sillesthoved, Give, Nabo, gift med Christen Hansen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Hansen Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sillesthoed. Jørgen Johansen og Mette Jacobsdtr Havde samme Dag {NytAars dagen} en Datter i Kirke Kirsten Marie kaldet, baaret af Anders Johansens Koene {Else Larsdatter} i Breinhoed. Fadderne vare Jens Rasmussen og Henrich {Jensen} af HEbye Anders Johansens af Breinhoed og Christen {Hansen} Sillesthoe Koene.


Nr. 3211 1790.01.24 Birte Jakobsdatter, Give By. FAR: Jakob Mortensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Hedeby, Ringive, Jens Rasmussens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Madsen, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Anders Jensen Egeskov, Give By, Give, Nabo, søn af Jens Nielsen Egeskov.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: ? Søren Nørgaards kone, Give By (Nørregaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Jens Rasmussen, Hedeby, Ringive, 52, fæster en gård, konen Anne Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Nørgaard, Give By, Give, Nabo, konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giuve. Jacob Mortensen og Maren Christensdtr Havde Dom: 3 post Epiph: en Datter i Kirke Birte kaldet, baaren af Jens Rasmusen Koene {Anne Christensdatter} i Hebye, Fadderne vare Christen Madsen, Anders Jensen Eskov af Giuve, Jens {Christensen} Skov af Stoer hestlund og Søren Nørgards Kone i Giuve.
NOTITS: Maren Christensdatter kaldes også Maren Skov, hendes far var Christen Skov. Navnet overføres til manden Jakob Skov.


Nr. 3212 1790.02.28 Mette Knudsdatter, Nygaard. FAR: Knud Sørensen. MOR: Johanne Olufsdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Ullerup, Give, Moderens stedmor, gift med Oluf Nielsen.
FADDER Nr. 1: Christen Nielsen, Nygaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Knudsen, Nygaard, Give, Mandens far.
FADDER Nr. 3: Lars Olufsen, Ullerup, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 4: Niels Olufsen, Ullerup, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 5: Kirsten Jensdatter, Ullerup, Give, 26, datter af Jens Hansen. Gifter sig 1791.
FADDER Nr. 6: Oluf Nielsen Ullerup, Ullerup, Give, Moderens far, 56, konen Mette Pedersdatter fadder.
FADDER Nr. 7: Jens Hansen, Ullerup, Give, Datter Kirsten 26 (evt. Johanne, 23) fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nyegaard. Knud Sørensen og Johanne Olufsdtr Havde den 2 Søndag i Faste en datter til daaben kaldt Mette frembaaren af Oluf {Nielsen} Ullerups Kone {Mette Pedersdatter}, Fadderne vare Christen Nielsen af Nyegaard, Søren Knudsen ibid: Las og Niels Olufsønner af Ullerup, Jens Hansens datter {26, Kirsten Jensdatter} ibid:
Begravelse nr. 7197
NOTITS: Begravet godt 24 år gammel i 1814.


Nr. 3213 1790.03.28 Maren Sørensdatter, Sillesthoved. FAR: Søren Andersen. MOR: Maren Thomasdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 05.04.1790: '2den Paaske Dag blev Søren Andersens Datter Maren en ugge gammel Jordet fra Silleshoed.'}
Begravelse nr. 6911
NOTITS: Hjemmedøbt, begravet en uge gammel.


Nr. 3214 1790.05.16 Anne Pedersdatter, Farre. FAR: Peder Nielsen, Faarup Mølle, Jelling. MOR: An Dorte Poulsdatter.
BÅREN AF: Inger Thøgersdatter, Farre, Give, Gift med Jens Christensen.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen Smed, Farre, Give, Gift med mulig søster til moderen Anne Poulsdatter.
FADDER Nr. 2: Anne Poulsdatter, Farre, Give, Vel søster til moderen, gift med Christen Andersen Smed.
FADDER Nr. 3: Henning Jensen, Farre, Give, Ellers ikke set.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Farre, Give, Konen Inger Thøgersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. An Dorthe Poulsdtr Havde et uægte Barn til daaben d 6 Søndag efter Paaske Anne kaldet, Fembaaren af Jens Christensens Kone {Inger Thøgersdatter} i Farre, Fadderne vare Christen {Andersen} Smed og Kone {Anne Poulsdatter}.


Nr. 3216 1790.06.20 Karen Pedersdatter, Vorslunde. FAR: Peder Sørensen. MOR: Anne Knudsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Nielsdatter, Hedegaard, Give, Gift med Bendet Laursen.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen Øgelund, Øgelund, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Anne Katrine Pedersdatter, Øgelund, Give, Gift med Thomas Nielsen Øgelund.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen den Unge, Højgaard, Give
FADDER Nr. 4: Knud Mortensen, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Bendet Laursen, Hedegaard, Give, Konen Kirsten Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Thomas Nielsen Øgelund, Øgelund, Give, Konen Anne Katrine Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vorslunde. Peder Sørensen og An Knudsdtr Havde Dom: 3 post Trinit: en Datter til Kirke Karen kaldet, baaret af Bendets {Laursens} Kone {Kirsten Nielsdatter} i Hedegaard, Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund og Thomas {Nielsen} Øgelunds Kone {Anne Katrine Pedersdatter}, unge Søren Sørensen af Høigaard og Knud {Mortensen} af Ullerup.


Nr. 3218 1790.07.18 Inger Enevoldsdatter, Ullerup. FAR: Enevold Knudsen. MOR: Johanne Andersdatter.
BÅREN AF: Lene Pedersdatter, Give, 22c, gifter sig 1796 med Peder Mikkelsen i Hedegaard.
FADDER Nr. 1: Knud Mortensen, Ullerup, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Ane Andersdatter, Ullerup, Give, Gift med Niels Eskildsen.
FADDER Nr. 3: Karen Christensdatter, Ullerup, Give, 73, gift med Peder Christensen.
FADDER Nr. 4: Peder Sørensen, Vorslunde, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Eskildsen, Ullerup, Give, Konen Ane Andersdatter fadder. Ses FT 1801.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen, Ullerup, Give, 73, konen Karen Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup. Enevold Knudsen og Johanne Andersdatter Havde Dom 7 post Trinit: en datter i Kirke Inger kaldet baaret af Leene Pedersdtr: Fadderne vare Knud Mortensen, Jens Jensen, Niels Eskesens {Ane Andersdatter} og Peder Christensens Koener {Karen Christensdatter} af Ullerup item Peder {Sørensen} af Vorslunde.


Nr. 3219 1790.09.12 Anne Christensdatter, Bregnhoved. FAR: Christen Nielsen Smed. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Johannesdatter, Hestlund- Lille, Give, Gift med Mads Nielsen.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen Bæksgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Christen Pedersen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: ? Christen Ørnsholts kone, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 4: Birte Marie Nielsdatter, Bregnhoved, Give, 28c, datter af Niels Andersen Wong.
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Konen Kirsten Johannesdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Christen Ørnsholt, Bregnhoved, Give, Konen fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Andersen Wong, Bregnhoved, Give, Datter Birte Marie Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoed. Christen Nielsen Smed og Ane Nielsdtr Havde Dom: 15 post Trin: en datter til daaben Anna kaldet, frembaaret af Mads Nielsens Kone {Kirsten Johannesdatter} i Lille Hestlund, Fadderne vare: Christen {Andersen} Bexgaard, Christen Pedersen i Breinhoed, Christen Ørnsholts Kone og Niels Andersens {Wongs} datter {28c, Birthe Marie Nielsdatter} i Breinhoe.
Begravelse nr. 6921
NOTITS: Begravet ½ år gammel.


Nr. 3220 1790.10.17 Anne Marie Jørgensdatter, Givskov. FAR: Jørgen Christensen. MOR: Anne Marie Bertelsdatter.
BÅREN AF: Sidsel Sørensdatter, Sønderby, Grindsted, Gift med moderens bror Mads Bertelsen.
FADDER Nr. 1: Mads Bertelsen, Sønderby, Grindsted, 48, moderens bror, konen Sidsel Sørensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Lars Madsen, Givskov, Give
FADDER Nr. 3: Fæste Søresnen, Viberg, Give
FADDER Nr. 4: Peder Lund, Give By?, Give, Uklar. Peder Sørensen i Vorslunde bliver senere kaldt Peder Lunde.
FADDER Nr. 5: Anne Marie Vestesdatter, Give By, Give, 26, datter af Veste Vestesen.
NÆVNT Nr. 1: Veste Vestesen, Give By, Give, Datteren Anne Marie Vestesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufskou. Jørgen Christensen og Ane Marie Bertelsdatter Havde Dom: 20 post Trinit. en datter til Kirke Ane Marie kaldet Frembaaren af Mads Bertelsens Koene {Sidsel Sørensdatter} i Grinsted, Fadderne vare. Mads Bertelsen fra Grinsted Lars {Madsen} i Giufskou, Fæste Sørensen i Viberg, Peder Lund og Visteds {Veste Vestesens} datter {26, Anne Marie Vestesdatter} i Giufve.


Nr. 3221 1790.10.24 Maren Thomasdatter, Øgelund. FAR: Thomas Nielsen. MOR: Anne Katrine Pedersdatter.
BÅREN AF: Ane Knudsdatter, Vorslunde, Give, Gift med Peder Sørensen.
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Vorslunde, Give, Konen Ane Knudsdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Peder Mortensen Øgelund, Øgelund, Give
FADDER Nr. 3: Jens Nielsen, Gammelby, Ringive, Ser ikke ud til at være født i Gammelby. Måske bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Albert Mortensen, Søndersthoved, Give, Karl på Søndersthoved, se FT 1787. Gift 1792 med Maren Pedersdatter af Øgelund, som her også tjener på Sønderthoved.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Søndersthoved, Give, Tjenestepige på Søndersthoved, gifter sig 1792 med Albert Mortensen, som også er fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Øgelund. Thomas Nielsen og An Catrine Pedersdatter Havde Dom: 21 post Trinit: en datter i Kirke Maren kaldet baaret af Peders {Sørensens} Koene {Ane Knudsdatter} i Vorslunde, Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund, Peder Sørensen af Vorslunde, Jens Nielsen af Gammelbye, Albert Mortensen og Maren Pedersdatter fra Syndersthoe.


Nr. 3223 1790.11.07 Anne Sørensdatter, Farre. FAR: Søren Sørensen Skrædder. MOR: Lisbet Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Thomasdatter, Kollemorten- Nørre, Øster Nykirke, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Christen Olesen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give
FADDER Nr. 4: Ane Christensdatter, Farre, Give, Anders Nielsen Bindesbøls kone.
FADDER Nr. 5: Ane Andersdatter, Farre, Give, 24, Anders Nielsen Bindesbøls datter.
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen Bindesbøl, Farre, Give, Nabo, konen Ane Christensdatter og datteren Ane Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Søren {Sørensen} Skræder og Lisbeth Christensdtr Havde samme dag {Dom: 23 post Trinit:} en Datter i Kirke An kaldet baaret af Birte Thomasdatter fra Nør Kollemorten. Fadderne vare: Christen Olufsen, Niels Villarsen, Bendt Nielsen og Anders {Nielsen} Binnesbils Koene {Ane Christensdatter} og datter {24 Ane Andersdatter}.


Nr. 3225 1791.01.03 Maren Andersdatter, Bregnhoved. FAR: Anders Johansen. MOR: Else Larsdatter.
BÅREN AF: Mette Marie Christensdatter, Elkær, Grene, 22, datter af Chresten Pedersen *1733c og Maren Larsdatter *1738c. Maren Larsdatter muligvis søster til Else Larsdatter.
FADDER Nr. 1: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande, Faderens far. Familien er lige flyttet til Brandlund og sønnen Anders - faderen her i dåben - ser ud til at have overtaget faderens tidligere gård i Bregnhoved.
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen, Sillesthoved, Give, Halvbror til faderen.
FADDER Nr. 3: Jens Hansen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Smed, Bregnhoved, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoed. Anders Johansen og Else Larsdatter Havde Dom: post Circums: Xsti en datter i Kirke Maren kaldet, baaret af Mette Marie Xstensdatter af Elkier i Green Sogn, Fadderne vare: Johan Jørgensen af Brand Sogn, Jørgen Johansen af Sillesthoe, Jens Hansen og Christen {Nielsen} Smed af Breinhoe.


Nr. 3230 1791.03.13 Marie Kirstine Jensdatter, Farre. FAR: Jens Christensen. MOR: Inger Thøgersdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Pedersdatter, Farre, Give, Gift med Niels Villadsen.
FADDER Nr. 1: Niels Villadsen, Farre, Give, Konen Johanne Marie Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Henrik Jensen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Søren Jensen Skrædder, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Ane Andersdatter, Farre, Give, 27, datter af Anders Nielsen Bindesbøl.
NÆVNT Nr. 1: Anders Nielsen Bindesbøl, Farre, Give, Datter Ane Andersdatter, 27, fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Jens Christensen og Inger Tygesdatter Havde Dom: Invocavit en datter i Kirke Marie Kirstine kaldet. Frembaaret af Niels Villarsens Hustrue {Johanne Marie Pedersdatter}, Fadderne vare Niels Villarsen, Hendrick Jensen, Søren Jensen Skræder og Anders {Nielsen} Binnesbiels datter {Ane Andersdatter} alle af Farre. i Farre.


Nr. 3231 1791.03.13 Karen Sørensdatter, Hedegaard. FAR: Søren Nielsen. MOR: Mette Johansdatter.
BÅREN AF: Karen Pedersdatter, Hedegaard, Give, Faderens mor. Barnet opkaldt efter hende. Gift med Niels Sørensen.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen, Hedegaard, Give, Faderens far, konen Karen Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Anders Andersen Ramskov, Ramskov, Give, Slags nabo. Konen Maren Christensdatter også fadder.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Ramskov, Give, Nabo. Gift med Anders Andersen Ramskov.
FADDER Nr. 4: Knud Sørensen, Nygaard, Give
FADDER Nr. 5: Peder Johansen, Bæksgaard, Give, Bror til moderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard. Søren Nielsen og Mette Johansdtr Havde samme dag {Dom: Invocavit} en datter til Daaben Karen kaldet, baaret af Niels Sørensens Hustrue {Karen Pedersdatter}, Fadderne vare Niels Sørensen og Anders {Andersen} Ramschou og Koene {Maren Christensdatter}. Knud Sørensen i Nyegaard og Peder Johansen i Bexgaard.


Nr. 3233 1791.03.20 Amalia Margrethe Jensdatter, Neder- Donnerup. FAR: Jens Pedersen Gartner. MOR: Margrethe Jørgensdatter.
BÅREN AF: Amalie Friis, Donneruplund, Give, Datter af Malte Friis.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Vemmelund, Vemmelund, Give
FADDER Nr. 2: Christen Eriksen Skrædder, Neder- Donnerup, Give, Nabo. Søster til Sidsel Marie Eriksdatter, deres far Erik Philipsen Rebslager.
FADDER Nr. 3: Sidsel Marie Eriksdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Peder Thomsen.
FADDER Nr. 4: Maren Sørensdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Erik Philipsen Rebslager.
NÆVNT Nr. 1: Peder Thomsen, Neder- Donnerup, Give, Konen Sidsel Marie Eriksdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Erik Philipsen Rebslager, Neder- Donnerup, Give, Konen Maren Sørensdatter fadder
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donnup {!}. Jens Pedersen og Margrete Jørgensdtr Havde samme dag {2 Søndag i Faste} en datter i Kirke kaldet Amalia Margrete, baaret af Jomfr. Amalia Friis, paa Donrupgaard. Fadderne vare: Mads {Pedersen} Vimmelund, Christen {Eriksen} Skræder, Peder Thomsens {Sidsel Marie Eriksdatter} og Erick {Philipsen} Rebslagers {Maren Sørensdatter} Koener.
NOTITS: Opkaldt efter bæreren Amalie Margrethe Friis af Donneruplund. Det formodes, at Jens Pedersen fungerede som gartner for haven på Donneruplund. Af Erik Philipsen Rebslagers familie er konen Maren Sørensdatter og de to børn Christen og Sidsel Marie faddere. For Gartner se dåb i 1793 #3291.


Nr. 3234 1791.04.25 Mette Jesdatter, Give By. FAR: Jes Andersen. MOR: Anna Barbara Vestesdatter.
BÅREN AF: Karen Mosgaard, Give, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Hans Pedersen Banch, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Villads Jepsen, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Give By, Give, Jakob Mortensen Skovs kone.
FADDER Nr. 4: Maren Nielsdatter, Givskov, Give, Mads Laursens kone.
FADDER Nr. 5: Mette Pedersdatter, Skærhoved, Give, Fra FT 1801, gift med Peder Jokumsen.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Mortensen Skov, Give Gy, Give, Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Mads Laursen, Givskov, Give, Konen Maren Nielsdatter fadder. fadder. Flytter før FT 1801 væk fra Givskov og Give sogn.
NÆVNT Nr. 3: Peder Jokumsen, Skærhoved, Give, Konen Mette Pedersdatter fadder. Peder er bror til Marie Jokumsdatter gift med Jens Nielsen Nørskov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Guifve. Jes Andersen og An Barbara Vistisdatter Havde Dom: 2 Pasch: en Datter i Kirke Mette kaldet, baaren af Karen Mosgaar, faddere vare Hans Banch, Villars Jepsen, Jacob {Mortensen} Skous Kone {Maren Christensdatter} af Giuve, Mads Laursens {Maren Nielsdatter} og Peder Jocumsens {Mette Pedersdatter, Skærhoved!} koener af Giuifskou.
Begravelse nr. 6926
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel. Peder Jokumsen er såvel i FT 1787 som FT 1801 i Skærhoved.


Nr. 3235 1791.06.02 Dødfødt, Ullerup. FAR: Niels Sørensen Smed. MOR: Kirsten Andersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Dom Ascensio C: blev Niels Sørensen Smeds dødfødte barn jordet.'}
Begravelse nr. 6923


Nr. 3236 1791.06.13 Johanne Katrine Pedersdatter, Øgelund. FAR: Peder Mortensen. MOR: Mette Laursdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Øgelund, Give, 24, datter af faderen og 1. koneBirte Jørgensdatter.
FADDER Nr. 1: Hans Lauridsen Møbjerg, Møbjerg, Sønder Omme, Formodentlig bror til moderen. FT 1787.
FADDER Nr. 2: Peder Laursen, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 3: Albert Mortensen, Søndersthoved, Give, Vel forlovet med Maren Pedersdatter, der bærer, gift 1792.
FADDER Nr. 4: Ane Knudsdatter, Vorlsunde, Give, Gift med Peder Sørensen.
FADDER Nr. 5: Lene Pedersdatter, Donneruplund, Give, Tjenestepige.
FADDER Nr. 6: Peder Sørensen, Vorslunde, Give, Konen Ane Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Øgelund. Peder Mortensen og Mette Laursdtr Fest 2 Pentecost: en Datter i Kirke Johanne Catrine, kaldet, Frembaaren af Peder {Mortensen} Øgelunds datter Maren {Pedersdatter}. Fadderne vare Hans {Lauridsen} Møeberg af S: Omme Peder Laursen Albert Mortensen paa Søndershoe, Peders {Sørensens} Koene {Ane Knudsdatter} af Vorslunde og Lene Pedersdatter fra Donruplund.
Begravelse nr. 6937
NOTITS: Begravet 1¾ år gammel.


Nr. 3237 1791.06.13 Navnløs, Neder- Donnerup (Navnløs). FAR: Christen Eriksen Skrædder. MOR: Maren Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (Fest 2 pentacost:) blev Christen {Eriksen} skrædders nyfødte barn (Navnløs) fra Nederdonrup jordet.'}
Begravelse nr. 6924
NOTITS: Begravet højst nogle dage gammel.


Nr. 3239 1791.07.10 Kirsten Marie Nielsdatter, Mosgaard- Store. FAR: Niels Jensen. MOR: Ane Nielsdatter.
BÅREN AF: Else Christensdatter, Mosgaard- Lille, Thyregod, Datter af Christen Nielsen og Anne Pedersdatter som er flyttet fra til Lille Mosgaard i Thyregod kort før 1787.
FADDER Nr. 1: Jørgen Kusk, Hvejsel
FADDER Nr. 2: Hans Nielsen, Lønaa, Thyregod, Født i Lønaa, overtager før 1796 faderen Niels Iversens gård i Lønaa.
FADDER Nr. 3: Anders Christensen, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 4: Else Nielsdatter, Hjortsballe, Give, Gift med Peder Jensen Skjøde.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen Skjøde, Hjortsballe, Give, Konen Else Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Stoer Mosgaard. Niels Jensen og Anne Nielsdtr havde Dom 3 post Trinit: en Datter i Kirke kaldet Kirsten Marie baaret af Else Christensdatter i Lille Mosgaard {Thyregod sogn} Faddere vare Jørgen Kudsk af Hveisel, Hans Nielsen af Lunaae {Lønaa, Thyregod}, Anders Christensen af Mosgaard {Give} samt Peder {Jensen} Skiødes Koene {Else Nielsdatter} af Hiortsballe.


Nr. 3240 1791.07.10 Maren Poulsdatter, Neder- Donnerup (Navnløs). FAR: Poul Mathiesen. MOR: Ane Marie Mortensdatter.
BÅREN AF: Ane Jørgensdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Peder Mortensen, moderens bror.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Bror til moderen. Konen Ane Jørgensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Gift med Anne Mortensdatter, søster til moderen.
FADDER Nr. 3: Maren Mortensdatter, Neder- Donnerup (Navnløs), Give, Søster til moderen, egentlig gift 1786 med Jens Andersen i Kollemorten.
FADDER Nr. 4: Else Nielsdatter, Hjortsballe, Give, Gift med Peder Jensen Skjøde.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen Skjøde, Hjortsballe, Give, Konen Else Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nafnløs. Poul Mathisen og Ane Marie Mortensdtr Havde Dom: 3 post Tirnit: en Datter i Kirke Maren kaldet. Baaret af Peder Mortensens Koene {Ane Jørgensdatter} i Neder Donrup Fadderne vare Søren {Nielsen} Skoue, Peder Mortensen af Neder Donrup, Maren Mortens Datter af Nafnløs og Peder {Jensen} Skiødes Koene {Else Nielsdatter} i Hiortsballe.


Nr. 3241 1791.07.10 Ane Pedersdatter, Bæksgaard. FAR: Peder Nielsen. MOR: Johanne Larsdatter.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Hedegaard, Give, Gift med Peder Jensen.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Mads Nielsen Bech, Give By, Give, 20, søn af Niels Bech.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Højgaard, Give
FADDER Nr. 4: Christen Sørensen, Højgaard, Give
FADDER Nr. 5: Maren Hansdatter, Højgaard, Give, 37, søster til og ved Jens Hansen i Højgaard, begge født i Risbjerg, Brande.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Hedegaard, Give, Konen Maren Madsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bexgaard, Peder Nielsen og Johanne Lasdatter Havde samme dag {Dom: 3 post Trinit:} en Datter i Kirke, Baaret af Peder Jensens Koene {Maren Madsdatter} i Hedegaard, Fadderne {... tom plads ...} {Ane} kaldet, Fadderne vare Niels {Nielsen} Bæk {Bech} og Mads {Nielsen} Bæk {Bech} af Giufve, Søren Sørensen og Christen Sørensen af Høigaard, og Maren Hansdatter ibid.
NOTITS: Datterens navn glemt i kirkebogen, her fra FT 1801 i Bæksgaard.


Nr. 3242 1791.07.17 Sidsel Pedersdatter, Bæksgaard. FAR: Peder Johansen. MOR: Maren Nielsdatter.
BÅREN AF: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande, Gift med Michel Pedersen Hyvild. Familieforhold uklare, hun er født i Risbjerg, Brande.
FADDER Nr. 1: Johannes Pedersen, Bæksgaard, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen den Ældre, Højgaard, Give
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen den Yngre, Højgaard, Give, 27, søn af Søren Sørensen den Ældre.
FADDER Nr. 4: Christen Sørensen, Højgaard, Give, 23, søn af Søren Sørensen den Ældre.
FADDER Nr. 5: Mette Johansdatter, Hedegaard, Give, Faderens søster, gift med Søren Nielsen Vestergaard.
NÆVNT Nr. 1: Michel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande, Konen Johanne Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Nielsen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Konen Mette Johansdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bexgaard. Peder Johansen og Maren Nielsdatter Havde Dom: 4 post Trinit: en Datter i Kirke Zidsel kaldet baaret af Mikel {Pedersen} Hyvilds Koene {Johanne Jensdatter} i Brande Sogn: Fadderne vare Johannes {Pedersen} i Bexgaard. Sørens {Sørensens} S[ønner], Søren {Sørensen, 27} og Christen {Sørensen, 23}, item Søren {Nielsen} Vestergaards kone {Mette Johansdatter} i Hedegaard.
NOTITS: Måske er Johannes Pedersen og Michel Pedersen brødre, så ville Johannes være født i Hyvild og have taget hans mor Mette Andersdatter *1704c (ikke i Give) †1778 Bæksgaard med fra Hyvild, Brande til Give.


Nr. 3243 1791.10.09 Engel Marie Christensdatter, Farre. FAR: Christen Jørgensen. MOR: Ellen Kirstine Nielsdatter.
BÅREN AF: Engel Christensdatter, Morsbøl, Grindsted, Moderens mor.
FADDER Nr. 1: Niels Villadsen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Ane Marie Christensdatter, Farre, Give, Nabo. Gift med Anders Nielsen Bindesbøl.
FADDER Nr. 3: Else Madsdatter Kovtrup, Give By, Give, Gift med Niels Nielsen Bech.
FADDER Nr. 4: Ane Nielsdatter, Farre (Gammel Mølle), Give, Gift med Jeb/Ib Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Jeb Nielsen, Farre (Gammel Mølle), Give, Konen Ane Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Anders Nielsen Bindesbøl, Farre, Give, Konen Ane Marie Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Niels Nielsen Bech, Give By, Give, En uge før fadder af Give By, hvor han påviseligt bor.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Christen Jørgensen og Ellen Nielsdtr Havde Dom: 16 post Trinit: en Datter i Kirke kaldet Engel Marie baaret af Engel Christensdatter fra Mosbøl i Grindsted Sogn; Fadderne vare Niels Villarsen, Anders {Nielsen} Binnesbils {Ane Marie Christensdatter} Niels {Nielsen, af Give By} Bæks {Else Madsdatter Kovtrup} og Ib Nielsens {Ane Nielsdatter} Koener alle af Farre.


Nr. 3244 1791.10.16 Navnløs, Neder- Donnerup. FAR: Søren Nielsen Skov. MOR: Ane Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 16 Octobr: blev Søren Nielsen i Nederdonrup et barn (Navnløs) 2 uger gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6928
NOTITS: Begravet to uger gammel.


Nr. 3246 1791.12.26 Johanne Marie Madsdatter, Hestlund- Lille. FAR: Mads Nielsen. MOR: Kirsten Johansdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Hestlund- Lille, Give, Gift med bror til faderen Søren Nielsen Hestlund.
FADDER Nr. 1: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen, Sillesthoved, Give, Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Søren Johansen Busch, Ulkær Mølle, Give, Opvokset Snejbjerg, ikke familie.
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Smed, Bregnhoved, Give
FADDER Nr. 5: Anders Andersen Ramskov, Ramskov, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Hestlund, Hestlund- Lille, Give, Bror til faderen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Lille Hestlund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdtr Havde samme dag {2den Julle dag} en Datter til daaben Johanne Marie kaldet baaret af Søren {Nielsen} Hestlunds Kone {Anne Christensdatter}: Faddere vare Johan Jørgensens fra Brande, Jørgen {Johansen} Sillesthoe, {Søren Johansen} Busch i Ulkiær Mølle, Christen {Nielsen} Smed af Breinhoe og Anders {Andersen} Ramskouv.


Nr. 3247 1792.02.05 Anne Jensdatter, Hestlund- Store. FAR: Jens Christensen Skov. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Juliane Friis, Donneruplund, Give, Datter af Malte Friis.
FADDER Nr. 1: Niels Andersen Wong den Yngre, Bregnhoved, Give, Gift med konens søster Ane Kirstine Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Søren Johansen Busch, Ulkær Mølle, Give, De bedre folk.
FADDER Nr. 3: Ole Christian Christensen, Hestlund- Store, Give, 28, moderens bror.
FADDER Nr. 4: Jakob Mortensen Skov, Give By, Give, Se #3190.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Stoer Hestlund. Jens Christensen Skoue og Birte Christensdtr Havde Dom: Septuages: een Datter i Kirken Ane kaldet baaret af Jomfr. Juliane Friis fra Donrupgaard, Fadderne vare: Niels Andersen {Wong} af Breinhoe, {Søren Johansen} Busch i Ulkier Mølle Ole Christian {Christensen} af Hestlund, Jacob {Mortensen} Skoue af Giufve.
NOTITS: De finere folk i Give er faddere.


Nr. 3248 1792.02.12 Maren Pedersdatter, Neder- Donnerup. FAR: Peder Thomsen. MOR: Sidsel Eriksdatter.
BÅREN AF: Maren Sørensdatter, Neder- Donnerup, Give, Moderens mor. Gift med Erik Philipsen Rebslager.
FADDER Nr. 1: Erik Philipsen Rebslager, Neder- Donnerup, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Christen Eriksen, Neder- Donnerup, Give, 23c, moderens bror, skrædder.
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen den Unge, Højgaard, Give, 19c, hans far Søren Sørensen den Ældre er bror til moderens mor Maren Sørensdatter, der bærer.
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Neder- Donnerup, Give, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Ane Lausdatter, Neder- Donnerup, Give, 27c, datter af Laust
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup Peder Thomsen og Sidsel Erichsdr Havde Dom Sexagesiam en Datter i Kirke kaldet Maren baaret af Erich Philipsens Kone {Maren Sørensdatter}: Fadderne vare Erich Philipsen, Christian Erichsen, unge Søren Sørensen i Høigrd Maren Poulsdatter og Ane Lausdr fra Donrup.


Nr. 3251 1792.03.04 Karen Marie Ankersdatter, Farre Mølle. FAR: Anker Ankersen Borch. MOR: Margrethe Deichman.
BÅREN AF: Maren Bloch Deichman, Refstrup, Gadbjerg, Moderens halvsøster, gift med forpagter af Restrup Rasmus Kierulf.
FADDER Nr. 1: Anker Borch, Præstegaarden, Ringive, Faderens far præst i Ringive, datter bærer.
FADDER Nr. 2: Claus Tommerup Henriksen, Refstrup, Gadbjerg, Proprietær på Refstrup, som han 1790 har skødet til sønnen Niels.
FADDER Nr. 3: Niels Henriksen, Refstrup, Gadbjerg, 26c, søn af Claus Tommerup Henriksen.
FADDER Nr. 4: ? Henriksen, Refstrup, Gadbjerg, Søn af Claus Tommerup Henriksen.
FADDER Nr. 5: Jørgen Christian Deichman, Tirsbæk, Engum, 27c, forvalter på Tirsbæk ved Vejle Fjord, bror til moderen.
FADDER Nr. 6: ? Buxlund, Vejle, Procuator.
FADDER Nr. 7: Amalie Margrethe Maltesdatter Friis, Donneruplund, Give, Datter af Malte Friis
FADDER Nr. 8: Juliane Dorthea Maltesdatter Friis, Give, 33c, datter af Malte Friis.
FADDER Nr. 9: Anne Katrine Ehnemann, Give By, Give, Degnen Peder Reenberg Helts kone.
NÆVNT Nr. 1: Malte Friis, Donneruplund, Give, To døtre faddere.
NÆVNT Nr. 2: Ramus Kierulf, Refstrup, Gadbjerg, Forpagter på Refstrup, konen Maren Bloch Deichman bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre Mølle. Anker Borch og Margrete Havde 2den Søndag i Faste een Søn og een Datter i Kirke, Sønnen blev kaldet Anker Lauge baaret af Hr: Anker Borches Datter i Ring Guifve. Datteren blev kaldt Karen Marie baaret af Mad: Kierulf {forpagter på Refstrup Rasmus Kierulfs kone Maren Bloch Deichman} paa Refstrup, Fadderne vare Hr: Ancher Bork af Ringiuve, Hr. Henrichsen og begge Sønner {Niels Henriksen og NN Henriksen} fra Refstrup {Gadbjerg}. Monsr. {Jørgen Christian} Deichman fra Thirsbæck {Engum}, procurator Buxlund fra Veile, Hr. Cancellie Raad Frises Døttre {Amalie Margrethe og Juliane Dorthea} paa Donrup og Mad: Helt {Anne Katrine Ehnemann} i Giufve {By}.
NOTITS: Tvilling til Anker Lauge Ankersen.


Nr. 3252 1792.03.04 Margrethe Knudsdatter, Nygaard. FAR: Knud Sørensen. MOR: Johanne Olufsdatter.
BÅREN AF: Sidsel Christensdatter, Skarrild, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen Øgelund, Øgelund, Give
FADDER Nr. 2: Peder Johansen? Bæksgaard, Bæksgaard, Give, Kunne være Nielsen.
FADDER Nr. 3: Jens Villadsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Mette Pedersdatter, Ullerup, Give, Moderens stedmor. Ole Nielsen Ullerups 3. kone.
FADDER Nr. 5: Lene Pedersdatter, Ullerup, Give, Tjener FT 1787 i Ullerup, ikke set født i Give.
NÆVNT Nr. 1: Ole Nielsen Ullerup, Ullerup, Give, Moderens far. Konen Mette Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nyegaard. Knud Sørensen og Johanne Olufsdtr Havde samme dag {2den Søndag i Faste} en Datter i Kirke Margrete kaldet, frembaaret af Pigen Zidsel Christensdatter fra Scharrild, Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund, Peder {Johansen?} Bexgaard, Jens Villarsen, Ole {Nielsen} Ullerups Kone {Mette Pedersdatter}, Lene Pedersdatter af Ullerup.
Begravelse nr. 7120
NOTITS: Begravet 16 år gammel.


Nr. 3255 1792.04.09 Mariane Nielsdatter, Bregnhoved. FAR: Niels Christensen Murmand. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Anne Dorte Hansdatter, Bregnhoved, Give, Tre år før kommet fra Ringive, ser ikke ud til at være familie, kun nabo. Gift med Christen Pedersen.
FADDER Nr. 1: Christen Pedersen, Bregnhoved, Give, Konen Anne Dorte Hansdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Else Larsdatter, Bregnhoved, Give, Nabo. Gift med Anders Johansen.
FADDER Nr. 4: Maren Thomasdatter Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Gift med Søren Andersen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Johansen, Sillesthoved, Give, Konen Else Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoe. Niels {Christensen} MuurMand og Else Jensdtr: Havde Fer: 2 Paschal: en datter i Kirke Mariane kaldet, baaret af Christen Pedersens Koene {Anne Dorte Hansdatter} i Breinhoe; Fadderne vare Jørgen {Johansen} Sillesthoe, Christen Pedersen af Breinhoe Anders Johansens Kone {Else Larsdatter} ibid, item Maren {Thomasdatter} Sillesthoe.
NOTITS: Faderen kaldes i FT 1787 tømmermand.


Nr. 3256 1792.04.09 Birte Kirstine Thomasdatter, Øgelund. FAR: Thomas Nielsen. MOR: Katrine Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Jakobsdatter, Vad, Grindsted, Skal i følge alder ved hendes død være 97 år gammel. Hun var gift med Morten Jensen †1767 Vad, Grindsted. Familieforbindelse uklar.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen Øgelund, Øgelund, Give
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen? Lunde, Vorslunde?, Give, Identificering ikke helt sikker.
FADDER Nr. 3: Ane Knudsdatter, Vorslunde?, Give, Med forbehold, Peder Sørensens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Madsdatter, Vorslunde, Give, Gift med Jens Pedersen.
FADDER Nr. 5: Anne Dorte Hansdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Christen Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Bregnhoved, Give, Konen Anne Dorte Hansdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Pedersen, Vorslunde, Give, Konen Maren Madsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Øgelund. Thomas Nielsen og Cathrine Pedersdatter Havde et Barn i Kirke kaldet Birte Kirstine Baaret af Maren Jacobsdatter af Vad i Grindsted Sogn, Fadderne vare Peder {Mortensen} Øgelund, Peder Lunde og Kone, Jens Pedersens Kone {Maren Madsdatter} i Vorslunde og Christen Pedersens Kone {Anne Dorte Hansdatter} i Breinhoe.
Begravelse nr. 6938
NOTITS: Begravet 1 år gammel.


Nr. 3257 1792.04.05 Johanne Marie Christensdatter, Bregnhoved. FAR: Christen Pedersen. MOR: Anne Dorte Hansdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Bæksgaard, Give, Ser ud til at være blot en slags nabo. Gift med Peder Johansen.
FADDER Nr. 1: Peder Johansen Bæksgaard, Bæksgaard, Give, Konen Maren Nielsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Hansen, Ulkind, Ringive, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Jens Hansen, Mosgaard- Store, Give
FADDER Nr. 4: Else Larsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Anders Johansen.
NÆVNT Nr. 1: Anders Johansen, Bregnhoved, Give, Konen Else Larsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Pedersen, Bregnhoved, Give, Dette er faderen, konen, moderen, skal være fadder. Formodentlig en fejl for Christen Jørgensen, hvis kone heder Karen Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoe. Christen Pedersen og Ane Dorthe Hansdtr Havde den 5. April een Datter i Kirke Johanne Marie kaldet baaret af Peder {Johansen} Bexgaards Koene {Maren Nielsdatter}: Fadderne vare Christen Hansen af Ulkinde {Ulkind, Ringive}, Jens Hansen Mosgaard, Peder {Johansen} Bexgaard, Christen Pedersens {faderen!, konen er moderen} og Anders Johansens Koener {Else Larsdatter} af Breinhoe.
NOTITS: Datoen er før de foregående, som er 2. påskedag, den 5. april er Skærtorsdag, mens den 15. april er en søndag. Muligvis er 5. april fejl for 15. Moderen er født i Ulkind, Ringive datter af Hans Nielsen og Maren Christensdatters, Faderen er født i Gammelby, Ringive. At faderen Christen Pedersens kone (moderen) angives som fadder må være en fejl i kirkebogen


Nr. 3258 1792.04.29 Karen Pedersdatter, Bøllund. FAR: Peder Christensen Donnerup. MOR: Maren Eriksdatter.
BÅREN AF: Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand, Brande By?, Brande, Gift med Niels Christensen Donnerup (Post), faderens bror.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Ole Christian Christensen, Hestlund- Store, Give, Faderens halvbror.
FADDER Nr. 3: Johanne Andersdatter, Bøllund, Give, Gift med Søren Hansen.
FADDER Nr. 4: Hans Sørensen, Bøllund, Give, Søn af Søren Hansen.
FADDER Nr. 5: Maren Nielsdatter, Bæksgaard, Give, Gift med Peder Johansen.
FADDER Nr. 6: Birte Marie Nielsdatter, Bregnhoved, Give, 17, datter af Niels Andersen Wong, som er fætter til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Niels Christensen Post, Brande By?, Brande, Dette må være faderens bror Niels Christensen Donnerup, der vel har besørget post. Han bor i den tid måske i Brande By. Konen Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand bærer.
NÆVNT Nr. 2: Søren Hansen, Bøllund, Give, Konen Johanne Andersdatter og sønnen Hans Sørensen, 21, faddere.
NÆVNT Nr. 3: Peder Johansen Bæksgaard, Bæksgaard, Give, Konen Maren Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Niels Andersen Wong, Bregnhoved, Give, Faderens fætter, datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Byllund. Peder Christensen og Maren Eriksdtr Havde 3 Søndag efter Paaske een datter til daaben Karen kaldet Frembaaren af Niels Christensen Postes Kone {Margrethe Elisabeth Nielsdatter Brochmand} fra Brande, Fadderne vare Jens {Christensen} Skou og Ole Christian {Christensen} af Stor Hestlund, Søren Hansens Kone {Johanne Andersdatter} og Søn {Hans Sørensen} af Byllund, Peder {Johansen} Bexgaards Kone {Maren Nielsdatter}, og Niels Andersens {Wongs} datter {Birte Marie Nielsdatter, 17c} af Breinhoe.
NOTITS: Faderens bror Niels Christensen kaldes kun her "Post", betegnelsen ikke set i Brande sogn.


Nr. 3264 1792.08.12 Maren Christensdatter, Neder- Donnerup. FAR: Christen Eriksen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Mette Eriksdatter, Neder- Donnerup, Give, 18, faderens søster.
FADDER Nr. 1: Erik Philipsen Rebslager, Neder- Donnerup, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Niels Fæstersen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, 32, søn af Fæste Nielsen og 1. kone.
FADDER Nr. 4: Niels Jensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, 18, moderens bror, søn af Jens Andersen.
FADDER Nr. 5: Søren Sørensen den Unge, Højgaard, Give, 29. Fætter til faderen. Sørens far er bror til Christen Eriksens mor Maren Sørensdatter.
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Ramskov, Give, Gift med Anders Andersen Ramskov.
FADDER Nr. 7: Maren Pedersdatter, Neder- Donnerup, Give, Jens Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Andersen Ramskov, Ramskov, Give, Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen, Neder- Donnerup, Give, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Christian Eriksen og Maren Jensdr Havde Dom 10 pst Trinit: 2de Børn i Kirke, den Eene kaldet Maren baaret af Mette Eriksdtr af Neder Donrup den anden kaldt Johanne baaret af Ane Jensdatter af Oxenbierre, Fadderne var Erik {Philipsen} Rebslaaer og Jens Andersen, Niels Fæstesen og Niels Jensen af Oxenbierre, unge Søren Sørensen af Høigaard, Anders {Andersen} Ramskous Kone {Maren Christensdatter}, Jens Nielsens Kone {Maren Pedersdatter} af Neder Donrup.
NOTITS: Tvilling til Johanne.


Nr. 3265 1792.08.12 Johanne Christensdatter, Neder- Donnerup. FAR: Christen Eriksen. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Okstenbjerre, Øster Nykirke, Vel moderens søster
FADDER Nr. 1: Erik Philipsen Rebslager, Neder- Donnerup, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jens Andersen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Niels Fæstersen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, 32, søn af Fæste Nielsen og 1. kone.
FADDER Nr. 4: Niels Jensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, 18, moderens bror, søn af Jens Andersen.
FADDER Nr. 5: Søren Sørensen den Unge, Højgaard, Give, 29. Fætter til faderen. Sørens far er bror til Christen Eriksens mor Maren Sørensdatter.
FADDER Nr. 6: Maren Christensdatter, Ramskov, Give, Gift med Anders Andersen Ramskov.
FADDER Nr. 7: Maren Pedersdatter, Neder- Donnerup, Give, Jens Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Anders Andersen Ramskov, Ramskov, Give, Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen, Neder- Donnerup, Give, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Christian Eriksen og Maren Jensdr Havde Dom 10 pst Trinit: 2de Børn i Kirke, den Eene kaldet Maren baaret af Mette Eriksdtr af Neder Donrup den anden kaldt Johanne baaret af Ane Jensdatter af Oxenbierre, Fadderne var Erik {Philipsen} Rebslaaer og Jens Andersen, Niels Fæstesen og Niels Jensen af Oxenbierre, unge Søren Sørensen af Høigaard, Anders {Andersen} Ramskous Kone {Maren Christensdatter}, Jens Nielsens Kone {Maren Pedersdatter} af Neder Donrup.
NOTITS: Tvilling til Maren.


Nr. 3266 1792.08.19 Anne Christensdatter, Sillesthoved (Porshus). FAR: Christen Andersen. MOR: Johanne Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Christensdatter, Sillesthoved, Give, Gift med Christen Hansen.
FADDER Nr. 1: Christen Hansen, Sillesthoved, Give, Konen Anne Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen, Sillesthoved, Give
FADDER Nr. 3: Maren Thomasdatter, Sillesthoved, Give, Søren Andersens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Poulsdatter, Donnerup- lund, Give, Tjenestepige 1784. 1787 på Donneruplund, ses også i Nederdonnerup.
NÆVNT Nr. 1: Søren Andersen, Sillesthoved, Give, Konen Maren Thomasdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Sillesthoed. Christen Andersen og Johanne Christensd Havde en Datter i Kirke d 11 Søndag efter Trinit: Ane kaldet, baaret af Christen Hansens Kone {Anne Christensdatter} i Sillesthoe, Fadderne vare Christen Hansen, Jørgen Johansen Søren Andersens Koene {Maren Thomasdatter} af Sillesthoe, og Maren Poulsdatter af DonnerupLund.


Nr. 3267 1792.10.14 Inger Marie Pedersdatter, Vorslunde. FAR: Peder Sørensen. MOR: Anne Knudsdatter.
BÅREN AF: Lene Pedersdatter, Vorslunde, Give, Tjener vel i Vorslunde (1791 på Donneruplund) indtil hun gifter sig i 1796 af Vorslunde til Hedegaard.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 2: Enevold Knudsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 3: Jens Villadsen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Thomas Nielsen Øgelund, Øgelund, Give
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdatter, Vorslunde, Give, Faderens mor. Gift med Søren Vestesen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Vestesen, Vorslunde, Give, Faderens far. Konen Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vorslunde. Peder Sørensen og An Knudsdtr Havde Dom: 19 post Trinit: en datter til daaben Inger Marie kaldet, baaret af Leene Pedersdatter i Vorslunde Fadderne vare Mads Pedersen fra Søndersthoe Enevold Knudsen og Jens Villarsen af Ullerup, Thomas {Nielsen} Øgelund og Sørens {Vestesens} Koene {Karen Pedersdatter} i Vorslunde.


Nr. 3269 1792.11.04 Anne Bendetsdatter, Hedegaard. FAR: Bendet Laursen. MOR: Kirsten Nielsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Laursdatter, Filskov, Sønder Omme, 28, faderens søster. FT 1787 tjenestepige ved Anders Jensen, Filskov.
FADDER Nr. 1: Christen Mortensen, Gammelby, Ringive, Hans kone er Anne Kirstine Nielsdatter formodet søster til faderens far Laurids Nielsen, alle født i Hedegaard.
FADDER Nr. 2: Hans Christensen, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Mette Marie, Hedegaard, Give, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Peder Jensen, Hedegaard, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard. Bennet Lausen og Kirstine Nielsdatter Havde Dom: 22 p: Trinit: en Datter i Kirke Anna kaldet baaret af sin faster Kirsten Lausdatter fra Fildschou {Filskov, Sønder Omme}, Fadderne vare Christen Mortensen af Gammelbye {Ringive}, Hans Christensen, Peder Jensen, Niels Vestergaard og Mette marie alle af Hedegaard —
Begravelse nr. 6946
NOTITS: Begravet 1 år gammel.


Nr. 3270 1792.11.18 Lene Jakobsdatter, Give By. FAR: Jakob Mortensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Bæksgaard, Give, Gift med Albert Mortensen, bror til faderen.
FADDER Nr. 1: Jens Christensen Skov, Hestlund- Store, Give, Bror til moderen, født i Givskov forældre Christen Johansen og Ane Marie Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Friederich Rechnagel, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Madsen, Give By, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Johannes Christensen, Give By, Give, Bror til moderen.
FADDER Nr. 5: Christian Sørensdatter, Give By?, Give, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Albert Mortensen, Bæksgaard, Give, Konen Maren Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve. Jacob Mortensen og Maren Christensdtr Havde Dom: 24 post Trinit: en Datter i Kirke Lene kaldet baaret af Albert Mortensens Kone {Maren Pedersdatter} i Bexgaard, Fadderne vare Jens {Christensen} Skou fra Stor Hestlund, {Friederich} Rechnagel {Givskov}, Christen Madsen, Johannes Christensen og Christiane Sørensdatter {af Give By}.


Nr. 3271 1792.10.25 Kirsten Marie Sørensdatter, Neder- Donnerup. FAR: Søren Nielsen Skov. MOR: Ane Mortensdatter.
BÅREN AF: Ane Andersdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med bror til moderen Peder Mortensen.
FADDER Nr. 1: Poul Mathiesen, Neder- Donnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Christen Eriksen, Neder- Donnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Neder- Donnerup, Give, Jens Nielsens kone.
FADDER Nr. 4: Margrethe Knudsdatter, Neder- Donnerup, Give, Jørgen Larsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Konen Ane Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen, Neder- Donnerup, Give, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jørgen Larsen, Neder- Donnerup, Give, Konen Margrethe Knudsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Søren Nielsen og Ane Mortensdatter Havde den 25 post Trinit: een Datter i Kirke Kirsten Marie kaldet, baaret af Peder Mortensens Koene {Ane Andersdatter} i Neder Donrup: Fadderne vare Poul Mathisen, Christen Eriksen, Jens Nielsens {Maren Pedersdatter} og Jørgen Lasßens {Margrethe Knudsdatter} Koener af Neder Donrup.


Nr. 3272 1792.12.02 Anne Poulsdatter, Neder- Donnerup (Navnløs). FAR: Poul Mathiesen. MOR: Anne Marie Mortensdatter.
BÅREN AF: Ane Andersdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Peder Mortensen.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Bror til moderen. Konen Ane Andersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Else Nielsdatter, Hjortsballe, Give, Peder Jensen Smeds kone.
FADDER Nr. 4: ? Peder Olufsens kone, Neder- Donnerup, Give, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen Smed, Hjortsballe, Give, Konen Ane Else Nielsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Peder Olufsen, Neder- Donnerup, Give, Konen fadder. †1799?
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nafnløs. Poul Mathisen og An Marie Mortensdtr Havde 1 Advents Søndag en Datter i Kirke Ane kaldet Baaret af Peder Mortensens Kone {Ane Andersdatter} i Neder Donrup, Fadderne vare: Søren {Nielsen} Skoue, Peder Mortensen, Peder {Jensen} Smeds {Ane Else Nielsdatter} og Peder Olufsens Koener, alle af Neder Donrup.


Nr. 3273 1792.12.16 Karen Marie Jensdatter, Ullerup. FAR: Jens Jensen. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Madsdatter, Præstegaarden, Ringive, Tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Knud Mortensen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Anders Olufsen, Ullerup, Give, FT 1787 findes en Anders Olufsen i Give By.
FADDER Nr. 3: Niels Olufsen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Enevold Knudsen, Ullerup, Give, Nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup. Jens Jensen og Maren Larsdatter Havde Dom 3 Advent en Datter i Kirke Karen Marie kaldet baaret af An Marie Madsdatter af Ring Guive Præstegaard, Fadderne vare: Knud Mortensen, Anders Olufsen, Niels Olufsen, Enevold Knudsen alle af Ullerup.
Begravelse nr. 6950
NOTITS: Begravet 13 måneder gammel.


Nr. 3274 1792.12.30 Maren Madsdatter, Givskov. FAR: Mads Larsen. MOR: Marie Nielsdatter.
BÅREN AF: Maren Larsdatter, Ullerup, Give, Faderens søster, Jens Jensens kone.
FADDER Nr. 1: Jakob Mortensen, Give By, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Veste Vestesen den Yngre, Give By, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Jørgen Christensen, Givskov, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Barbara Vestesdatter, Give By, Give, Slags nabo, Jes Andersens kone.
FADDER Nr. 5: ? Sørensdatter, Give By, Give, Datter af Søren Nørgaard.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Ullerup, Give, Konen Maren Larsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jes Andersen, Give By, Give, Konen Barbara Vestesdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Nørgaard, Give By, Give, Kan evt. hedde Madsen. Datter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufskoue. Mads Lasßen og Marie Nielsdtr Havde en Datter i Kirke kaldet Maren baaret af Jens Jenses Koene i Ullerup, Fadderne vare Jens Jensen af Ullerup, Jacob Mortensen og Viste Vestesen den Yngre af Giufve, Jørgen {Christensen} af Giufskov, Jesses {Jes Andersens} Kone {Barbara Vestesdatter} og Søren Nørgaards datter af Giufve.


Nr. 3276 1793.02.03 Inger Andersdatter, Ramskov. FAR: Anders Andersen Ramskov. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Elsebeth Madsdatter, Søndersthoved, Give, Tjenestepige.
FADDER Nr. 1: Mads Christensen Enkelund, Hedegaard, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 2: Peder Jensen, Hedegaard, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Sidsel Kirstine Nielsdatter, Hedegaard, Give, Gift med Bendet Laursen.
NÆVNT Nr. 1: Bendet Laursen, Hedegaard, Give, Konen Sidsel Kirstine Nielsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ramshou. Anders Andersen og Maren Christensdtr Havde Dom: Sexages: en Datter i Kirke, baaret af Elsebeth Madsdatter tienende paa Søndersthoe, Barnets navn var Inger: Fadderne vare: Mads {Christensen} Enkelund, Peder Jensen, Søren {Nielsen} Vestergaard og Bent Lausens Koene {Sidsel Kirstine Nielsdatter} alle af Hedegaard.
NOTITS: Ses ikke i FT 1801, vel død spæd.


Nr. 3281 1793.04.26 Mette Andersdatter, Bregnhoved. FAR: Anders Johansen. MOR: Else Larsdatter.
BÅREN AF: Mette Jensdatter, Brandlund, Brande, Faderens mor. Gift med Faderens far. Johan Jørgensen.
FADDER Nr. 1: Jørgen Johansen, Sillesthoved, Give, Faderens halvbror.
FADDER Nr. 2: Peder Christensen, Sillesthoved, Give, Slags nabo. 24, søn af Christen Hansen.
FADDER Nr. 3: Christen Nielsen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Maren Larsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Jens Nielsen Volsgaard.
FADDER Nr. 5: Ingeborg Pedersdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Jens Hansen.
NÆVNT Nr. 1: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande, Konen Mette Jensdatter bærer. Faderens far.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Volsgaard, Bregnhoved, Give, Konen Maren Larsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Hansen, Bregnhoved, Give, Konen Ingeborg Pedersdatter Fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoe. Anders Johansen og Else Larsdatter Havde Almindelig Bededag en datter i Kirke Mette kaldet, baaret af Johan Jørgensens Koene {Mette Jensdatter} i Brandlund {Brande}. Faddere vare Jørgen {Johansen} Silleshoe, Peder Christensen ibid Christen Nielsen af Breinhoe, Jens Nielsens {Maren Larsdatter} og Jens Hansens Koener {Ingeborg Pedersdatter} ibid:
Begravelse nr. 6941
NOTITS: Begravet 3 måneder gammel.


Nr. 3283 1793.05.20 Anne Margrethe Pedersdatter, Skærhoved (Fruerlund). FAR: Peder Jokumsen. MOR: Mette Pedersdatter.
BÅREN AF: Marie Jokumsdatter, Skærhoved, Give, Vel faderens søster. Gift med Jens Nielsen Nørskov.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen Nørskov, Skærhoved, Give, 20, faderens søsterdatter, søn af Jens Nielsen Nørskov.
FADDER Nr. 2: Hans Pedersen Banch, Give By, Give
FADDER Nr. 3: Lars Larsen, Givskov, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Jørgen Christensen, Givskov, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 5: Anne Christenssdatter, Give By, Give, Datter af Christen Birkebæk.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give, Konen Marie Jokumsdatter bærer. Sønnen Niels Jensen fadder.
NÆVNT Nr. 2: Christen Birkebæk, Give By, Give, Datter Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Fruerlund. Peder Jochumsen og Mette {Pedersdatter} Havde eodem die {2den Pindse dag} en Datter i Kirke An Margrete kaldet, Baaret af Sr. {Jens Nielsen} Nørskous Koene {Marie Jokumsdatter} i Schierhoe, Fadderne var: Jens {Nielsen} Nørskous Søn Niels, Hans {Pedersen} Bank i Giufve Lars {Larsen}, og Jørgen {Christensen} i Giufskou item Christen Birkebæks datter {29, Anne Christensdatter} i Giufve.


Nr. 3284 1793.05.20 Else Christensdatter, Farre. FAR: Christen Andersen Smed. MOR: Ane Poulsdatter.
BÅREN AF: Maren Poulsdatter, Donneruplund, Give, 31, moderens søster, født i Dørken, Thyregod. Tjenestepige på Donneruplund.
FADDER Nr. 1: Poul Mortensen, Dørken, Thyregod, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Niels Villadsen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Magdalene Pedersdatter, Farre, Give, Jens Christensens kone. Fra FT 1801.
FADDER Nr. 4: Mette Henriksdatter, Farre, Give, Gravers Clausens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Christensen, Farre, Give, Konen Magdalene Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Gravers Clausen, Farre, Give, Konen Mette Henriksdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Christen {Andersen} Smed og Ane Poulsdatter Havde samme dag {2. Pintse dag} en Datter i Kirke Else kaldet, Baaret af Maren Poulsdatter paa Donruplund tienende Fadderne vare Poul Mortensen af Dørken, Niels Villarsen, Jens Christensens {Magdalene Pedersdatter} og Gravers Klausens Koener {Mette Henriksdatter} alle af Farre —


Nr. 3287 1793.08.04 Birte Katrine Albertsdatter, Øgelund. FAR: Albert Mortensen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Christensdatter, Give By, Give, Gift med Jakob Mortensen, bror til faderen.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen Øgelund, Øgelund, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen Lunde, Vorslunde, Give, Slags nabo, se også 3256.
FADDER Nr. 3: Thomas Nielsen Øgelund, Øgelund, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Niels Jensen Egeskov, Give By, Give, 32, søn af Jens Nielsen Egeskov.
FADDER Nr. 5: Karen Pedersdattter, Vorslunde, Give, Gift med Søren Vestesen.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Mortensen, Give By, Give, Konen Maren Christensdatter fadder. Bror til faderen *Bøllund.
NÆVNT Nr. 2: Søren Vestesen, Vorslunde, Give, Konen Karen Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Øgelund. Albert Mortensen og Maren Pedersdtr Havde Dom 10 post Trinit: een Datter i Kirke Birthe Catrine kaldet, frembaren af Jacob Mortensens Kone {Maren Christensdatter} i Giufve. Fadderne vare: Peder {Mortensen} Øgelund, Peder Lunde, Thomas {Nielsen} Øgelund, Niels {Jensen} Egskov af Giufve og Søren Vestesen Koene {Karen Pedersdatter} i Vorslunde.


Nr. 3289 1793.11.24 Kirsten Enevoldsdatter, Ullerup. FAR: Enevold Knudsen. MOR: Johanne Andersdatter.
BÅREN AF: Ane Andersdatter, Ullerup (Lille), Give, Søster til moderen begge *Lønaa, Thyregod. Niels Eskesens kone.
FADDER Nr. 1: Jens Jørgensen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Jensen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Sidsel Frandsdatter, Ullerup, Give, Niels Olesens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Jespersdatter, Give By, Give, Gift med Anders Olesen.
FADDER Nr. 5: Niels S, Ullerup, Give
FADDER Nr. 6: ? Niels S's kone, Ullerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Niels Eskesen Stenbjerg, Ullerup (Lille), Give, Konen Ane Andersdatter bærer. Han kaldes mest Eskildsen i Give Kirkebog, døbt Eskesen i Thyregod.
NÆVNT Nr. 2: Anders Olesen, Give By, Give, Konen Maren Jespersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup. Evold Knudsen og Johanne Andersdatter Havde Dom: 26 post Trinit en Datter i Kirke Kirsten kaldet baaret af Niels Eskildsen {Eskesen} Koene {Ane Andersdatter} i Lille Ullerup, Fadderne vare Jens Jørgensen, Jens Jensen, Niels S[....]berg og Kone samt Niels {Sidsel Frandsdatter} og Anders Olufsens Koner —
NOTITS: En Anders Olufsen findes kun i Give By.


Nr. 3290 1793.12.22 Christiane Jensdatter, Neder- Donnerup. FAR: Jens Pedersen Gartner. MOR: Margrethe Jørgensdatter.
BÅREN AF: Ane Jørgensdatter, Neder- Donnerup, Give, Burde være søster til moderen. Peder Mortensens kone.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give
FADDER Nr. 2: Maren Sørensdatter, Neder- Donnerup, Give, Erik Philipsens kone.
FADDER Nr. 3: Ane Laursdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Christen Christensen.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Neder- Donnerup, Give, Jens Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Konen Ane Jørgensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Erik Philipsen, Neder- Donnerup, Give, Konen Maren Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Christensen, Neder- Donnerup, Give, Konen Ane Laursdatter fadder.
NÆVNT Nr. 4: Jens Nielsen, Neder- Donnerup, Give, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Jens Pedersen Gartner og Margrete Jørgensdtr Havde 4de Advents Søndag en Datter i Kirke Christiane kaldet, baaret af Peder Mortensens Kone {Ane Jørgensdatter}. Fadderne vare Søren {Nielsen} Skoue, Erik Philipsens {Maren Sørensdatter}, Christen Christensens {Ane Laursdatter}, og Jens Nielsens Koener {Maren Pedersdatter} af Neder Donrup.


Nr. 3291 1794.02.09 Karen Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Christensen. MOR: Karen Christensdatter.
BÅREN AF: Karen Olufsdatter, Farre, Give, Enke.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen Smed, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Anders Nielsen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Mette Marie Henriksdatter, Farre, Give, Nabo, Gravers Clausens kone.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Farre, Give, Niels Bentsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Gravers Clausen, Farre, Give, Konen Mette Marie Henriksdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Bentsen, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Niels Christensen og Karen Christensdatter Havde Dom: 5 post Epiph: en Datter i Kirke Karen kaldet baaret af Enken Karen Olufsdtr i Farre Fadderne vare: Christen {Andersen} Smed, Anders Nielsen, Gravers Clausens Koene {Mette Marie Henriksdatter} og Niels Bentsens {Maren Pedersdatter} alle af Farre.


Nr. 3292 1794.03.23 Ingeborg Pedersdatter, Bæksgaard. FAR: Peder Nielsen. MOR: Johanne Larsdatter.
BÅREN AF: Maren Nielsdatter, Bæksgaard, Give, Peder Johannesens kone. Se notits nedenfor.
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Christen Andersen Bæksgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Søren Sørensen, Højgaard, Give, 30, gifter sig næste år 1795.
FADDER Nr. 4: Kirsten Sørensdatter, Højgaard, Give, 20, søster til Søren Sørensen.
FADDER Nr. 5: Johanne Andersdatter, Tromborg, Give, Gift med Søren Hansen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Johannesen, Bæksgaard, Give, Peder Nielsen i kirkebogen forkert, skal være Johannesen.
NÆVNT Nr. 2: Søren Hansen, Tromborg, Give, Konen Johanne Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bexgaard. Peder Nielsen og Johanne Lausdtr Havde 3:die Søndag i Faste en Datter i Kirke Ingeborg kaldet baaret af Peder Nielsens {Johannesens} Koene {Maren Nielsdatter} ibid: Fadderne vare Niels {Nielsen Bech} Bæk i Giufve, Chirsten {Andersen} Bexgaard, Søren Sørensen af Høigaard og Søster {20, Kirsten Sørensdatter} samt Søren Hansens Kone {Johanne Andersdatter} af Tromborg.
NOTITS: Kirkebogen siger "baaret af Peder Nielsens Koene", men det er en fejl for Peder Johannesen. Der er ikke to Peder Nielsener i Bæksgaard. Præsten har lige skrevet Peder Nielsen for faderen og skriver så samme navn som fejl ved bærerens mand.


Nr. 3294 1794.04.06 Anne Kirstine Jensdatter, Give By. FAR: Jens Poulsen. MOR: Mette Marie Eriksdatter.
BÅREN AF: Johanne Marie Christensdatter, Give By, Give, Datter af Christen Birkebæk.
FADDER Nr. 1: Søren Madsen Søndergaard, Give By (Søndergaard), Give
FADDER Nr. 2: Mads Christensen, Give By, Give, 18, søn af Christen Madsen.
FADDER Nr. 3: Maren Christensdatter, Give By, Give, Jakob Mortensens kone.
FADDER Nr. 4: ? Pedersdatter, Give By, Give, Datter af Peder Grene.
NÆVNT Nr. 1: Christen Birkebæk, Give By, Give, Datter Johanne Marie Christensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jakob, Mortensen, Give By, Give, Konen Maren Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Peder Grene, Give By, Give, Ikke identificeret, datter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufve. Jens Poulsen og Mette Marie Eriksdtr Havde samme dag en datter i Kirken An Kirstine kaldet, frembaaren af Christen Birkebæks datter Johanne Marie {Christensdatter} af Giufve. Faddere ware Søren {Madsen} Søndergaard, Mads Christensen, Jacob Mortensens Kone {Maren Christensdatter} og Peder Greens datter alle af Giufve.
NOTITS: Moderen er datter af Erik Philipsen Rebslager, Nederdonnerup.


Nr. 3295 1794.04.13 Maren Pedersdatter, Farre (Gammel Mølle). FAR: Peder Christensen. MOR: Anne Andersdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Nørskov, Lindeballe, Gift med Peder Nielsen Bindesbøl.
FADDER Nr. 1: Peder Nielsen Bindesbøl, Nørskov, Lindeballe, Konen Anne Marie Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Gravers Clausen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Kirsten Jørgensdatter, Farre, Give, Gift med Søren Christensen.
FADDER Nr. 5: Maren Pedersdatter, Farre (Mølgaard), Give, Niels Bentsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Christensen, Farre, Give, Konen Kirsten Jørgensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Niels Bentsen, Farre (Mølgaard), Give, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Gl: Mølle. Peder Christensen og Anne Andersdatter. Havde Dom: Palm en datter i Kirke Maren. Baaren af Peder {Nielsen} Binnesbils Kone {Anne Marie Pedersdatter} i Nørshou {Lindeballe}. Fadderne vare: Peder {Nielsen} Binnesbøl, Niels Andersen, Grauers Clausen, Søren Christensens {Kirsten Jørgensdatter} og Niels Bentsens Koner {Maren Pedersdatter} alle af Farre.


Nr. 3296 1794.04.13 Kirsten Marie Hansdatter, Hedegaard. FAR: Hans Christensen Hag. MOR: Maren Jakobsdatter.
BÅREN AF: Kirsten Christensdatter, Hedegaard, Give, 18, faderens halvsøster.
FADDER Nr. 1: Niels Sørensen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give
FADDER Nr. 2: Bendet Laursen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Hedegaard, Give, Søn af Niels Sørensen Vestergaard.
FADDER Nr. 4: Peder Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 5: Niels Laursen, Hedegaard, Give, 25, søn af Laust Nielsen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard. Hans Christensen og Maren Jacobsdatter Havde samme dag {Dom: Palm:} en Datter i Kirke Kirsten Marie kaldet, Baaren af sin Faster Kirsten Christensdtr, Fadderne vare Niels {Sørensen} Vestergaard, Bendet Larusen, Søren Nielsen, Peder Jensen og Niels Laust alle af Hedegaard —


Nr. 3297 1794.04.21 Karen Madsdatter, Vemmelund. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: ? Anders Hansens kone, Ildved, Hvejsel
FADDER Nr. 1: Anders Hansen, Ildved, Give, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Christensen, Neder- Donnerup, Give
FADDER Nr. 3: Jens Smedegaard, Neder- Donnerup, Give, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Erik Philipsen, Neder- Donnerup, Give, Konen Maren Sørensdatter også fadder.
FADDER Nr. 5: Maren Sørensdatter, Neder- Donnerup, Give, Erik Philipsens kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vimmelund. Mads Pedersen og Maren Pedersdatter Havde 2da Paschat: en datter i Kirke Karen kaldet, Baaren af Anders Hansens Kone i Ilved {Hvejsel}. Fadderne vare Christen Christensen, Jens Smegaard, Erik Philipsen og Kone {Maren Sørensdatter} alle af Neder Donrup samt Anders Hansen af Ilved.
NOTITS: Anders Hansen i Ildved, Hvejsel ikke fundet i FT 1787 eller FT 1801.


Nr. 3301 1794.06.09 Marie Pedersdatter, Neder- Donnerup. FAR: Peder Sørensen. MOR: Sidsel Marie Eriksdatter.
BÅREN AF: Maren Jensdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Christen Eriksen Skrædder, der er bror til moderen.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen? Bæksgaard, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 2: Fæster Eriksen, Neder- Donnerup, Give, 23, bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Johanne Christensdatter, Neder- Donnerup, Give, Jørgen Jørgensens kone.
FADDER Nr. 4: Ane Laursdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Christen Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Eriksen Skrædder, Neder- Donnerup, Give, Bror til moderen. Konen Maren Jensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jørgen Jørgensen, Neder- Donnerup, Give, Konen Johanne Christensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Christensen, Neder- Donnerup, Give, Konen Ane Laursdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Peder Sørensen og Zidsel Marie Eriksdtr Havde 2den Pinse dag en daatter i Kirke kaldet Marie baaret af Christen {Eriksen} Skredders Kone {Maren Jensdatter} ibid: Fadderne vare Christen {Andersen?} Bexgaard, Fester Eriksen, Jørgen Jørgensens {Johanne Christensdatter} og Christen Christensens {Ane Laursdatter} Koner af Neder Donnerup —


Nr. 3304 1794.07.27 Marianne Thomasdatter, Øgelund. FAR: Thomas Nielsen. MOR: Anne Pedersdatter.
BÅREN AF: Maren Larsdatter, Bregnhoved, Give, Jens Nielsen Volsgaards kone.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Volsgaard, Bregnhoved, Give, Konen Maren Larsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Albert Mortensen, Give, Stedet uklart, han ses ellers aldrig i Vorslunde.
FADDER Nr. 3: Peder Sørensen, Vorslunde, Give, 2. kone Anne Knudsdatter fadder.
FADDER Nr. 4: Anne Knudsdatter, Vorslunde, Give, Peder Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: ? Søren Lundes kone, Vorslunde, Give, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Søren Lunde, Vorslunde, Give, Konen fadder. Kunne være Søren Vestesen, men han er 70 og konen død for fire år siden, han skulle så være gift igen med 67c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Øgelund: Thomas Nielsen og Ane PedersDatter Havde Dom 6 post Trinit en datter i Kirke Mariane kaldet Baaret af Jens Ølesgaards {Nielsen Volsgaards} Kone i Breinhoe, Fadderne vare Jens Ølesgaard {Nielsen Volsgaard}, Albert Mortensen, Peder Sørensen og Koene {Anne Knudsdatter} samt Søren Lundes Kone fra Vorslunde.


Nr. 3309 1794.11.09 Mette Andersdatter, Bregnhoved. FAR: Anders Johansen. MOR: Else Larsdatter.
BÅREN AF: Mette Jakobsdatter, Sillesthoved, Give, Gift med Jørgen Johansen, bror til faderen.
FADDER Nr. 1: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande, Faderens far.
FADDER Nr. 2: Jørgen Johansen Sillesthoved, Sillesthoved, Give, Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Søren Thygesen, Bregnhoved, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Bregnhoved, Give, 19, søn af Niels Andersen Wong.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen Wong, Bregnhoved, Give, Sønnen Christen Nielsen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoed. Anders Johansen og Else Larsdatter Havde Dom 21 post Trinit: en Datter i Kirke Mette kaldet Baaret af Jørgen Johansen Sillesthoes Kone {Mette Jakobsdatter}: fadderne vare Johan Jørgensen af Brandlund {Brande sogn}, Jørgen {Johansen} Sillesthoed, Søren Tygesen og Niels Andersens {Wongs} Søn {19, Christen Nielsen} af Breinhoe.


Nr. 3311 1794.12.26 Abelone Nielsdatter, Ullerup. FAR: Niels Olesen. MOR: Sidsel Frandsdatter.
BÅREN AF: Lene Frandsdatter, Dørken, Thyregod, 17, moderens søster, døbt Magdalene.
FADDER Nr. 1: Knud Sørensen Nygaard, Nygaard, Give
FADDER Nr. 2: Mathias Frandsen, Dørken, Thyregod, 29, bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Jens Jensen, Ullerup, Give
FADDER Nr. 4: Anders Olufsen, Ullerup, Give, 41c, faderens bror.
FADDER Nr. 5: Niels Sørensen Smed, Ullerup, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup. Niels Olesen og Zidsel Frandsdatter Havde 2den Juuledag en datter i Kirke Apellone kaldet, baaret af Lene Frandsdatter i Dørken {Thyregod}, Fadderne vare Knud Nyegaard, Matis Frandsen af Dørken {Thyregod}, Jens Jensen, Anders Olufsen og Niels {Sørensen} Smed af Ullerup.


Nr. 3314 1795.02.22 Birte Katrine Ditlevsdatter Svendsen, Ulkær Mølle. FAR: Ditlev Svendsen. MOR: Mette Katrine Buch.
BÅREN AF: Christine Bruun, Rørbæk, Vester, Mad. Christensen, navn fra FT 1787 Egholm Mølle, Tørring. Christen Christensen købte Rørbæk i 1790.
FADDER Nr. 1: Christen August Pedersen, Søndersthoved, Give
FADDER Nr. 2: Ludvig Svendsen Slot, Kolding, FT 1801 købmand i Kolding. Bror til faderen.
FADDER Nr. 3: Anders Christensen, Hestlund- Store, Give, Hans far var godsejer Christen Pedersen Donnerup.
FADDER Nr. 4: Anne Katrine Ehnemann, Give By, Give, Gift med degnen Peder Reenberg Helt.
FADDER Nr. 5: Kirsten Sophie Rechnagel, Give By, Give, Datter af Fridrich Rechnagel.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Rørbæk, Give, Konen Christine Bruun bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Reenberg Helt, Give By, Give, Konen Anne Katrine Ehnemann fadder.
NÆVNT Nr. 3: Friedrich Rechnagel, Give By, Give, Datter Kirstine Sophie Fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ulkiær Mølle. Detlef Svendsen og Mette Cathrine Buch Havde 1ste Søndag i Faste en Datter i Kirke Berte Katrine kaldet: baaret af Mad: {Christen} Christensen {Christine Bruun} paa Rørbæch Fadderne vare Hr: {Christen August} Petersen paa Søndersthoe, Sr: Ludvig {Svendsen} Slot Skipper {købmand} i Colding, Anders Christensen i Store Hæstlund degnens {Peder Reenberg Helt} Kone {Anne Katrine Hansdatter Ehnemann} og {Fridrich} Rechnagels datter {Kirstine Sophie Rechnagel} i Giuve {By}.
NOTITS: Begravet 2c år gammel i Michaeli, Fredericia. Fadderne er de finere folk.


Nr. 3315 1795.02.22 Maren Olesdatter, Farre. FAR: Ole Christensen. MOR: Mette Katrine Sørensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Olesdatter, Farre, Give, Faderens mor. Christen Knudsens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen Smed, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Niels Andersen, Farre, Give
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Johanne Pedersdatter, Farre, Give, Niels Villadsens kone.
FADDER Nr. 5: Mette Jensdatter, Farre, Give, Nabo. Henrik Jensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Christen Knudsen, Farre, Give, Faderens far. Konen Kirsten Olesdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Villadsen, Farre, Give, Konen Johanne Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Henrik Jensen, Farre, Give, Konen Mette Jensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Ole Christensen og Mette Catrine Sørensdtr Havde 1ste Søndag i Faste een Datter kaldet Maren i Kirke baaret af Christen Knudsens Kone {Kirsten Olesdatter} i Farre, Fadderne vare Christen {Andersen} Smed, Niels Andersen, Niels Christensen Niels Villarsens {Johanne Pedersdatter} og Henrik Jensens Koner {Mette Jensdattter} alle af Farre.


Nr. 3317 1795.04.26 Maren Katrine Jensdatter, Bregnhoved. FAR: Jens Nielsen Volsgaard. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: Anne Katrine Pedersdatter, Øgelund, Give, Thomas Nielsen Øgelunds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Sørensen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen den Unge, Højgaard, Give, 28c.
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Søndersthoved (Mark), Give, Gift med Albert Mortensen på Søndersthoved Mark.
FADDER Nr. 4: Ingeborg Pedersdatter, Bregnhoved, Give, Jens Hansen Mosgaards kone.
NÆVNT Nr. 1: Thomas Nielsen Øgelund, Øgelund, Give, Konen Anne Katrine Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Albert Mortensen, Søndersthoved (Mark), Give, Konen Maren Pedersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Jens Hansen Mosgaard, Bregnhoved, Give, Konen Ingeborg Pedersdatter fadder, Jens Hansen kom fra Store Mosgaard.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoed. Jens Nielsen Volsgaard og Maren Larsdatter havde 3die Søndag efter Paaske en datter i Kirke kaldet Maren Catrine, baaret af Thomas {Nielsen} Øgelunds Kone {Anne Katrine Pedersdatter} Fadderne vare: Peder Sørensen af Voislund, unge Søren Sørensen i Høigaard Albert Mortensens kone {Maren Pedersdatter} paa Søndersthoe Mark og Jens {Hansen} Mosgaards Kone {Ingeborg Pedersdatter} i Breinhoe.


Nr. 3324 1795.08.23 Mette Pedersdatter, Neder- Donnerup. FAR: Peder Mortensen. MOR: Ane Jørgensdatter.
BÅREN AF: Karen Christensdatter, Stougaard (Mark), Tørring, 28c, gift med Christen Jørgensen Brosbøl.
FADDER Nr. 1: Christen Jørgensen Brosbøl, Stougaard (Mark), Tørring, Vel bror til moderen, konen Karen Christensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jørgen Larsen, Neder- Donnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anne Mortensdatter, Neder- Donnerup, Give, Faderens søster. Gift med Søren Nielsen Skov.
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Neder- Donnerup, Give, Nabo, gift med Jens Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Konen Anne Mortensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen, Neder- Donnerup, Give, Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Peder Mortensen og Ane Jørgensdatter Havde samme dag {Dom 12 post Trinit} en Datter i Kirke ved Navn Mette baaret af Christen Jørgensens Kone {Karen Christensdatter} fra Stougaars Mark {Tørring}, Jørgen Lasßen, Søren {Nielsen} Skous {Anne Mortensdatter} og Jens Nielsens {Maren Pedersdatter} Koner af Neder Donrup —


Nr. 3325 1795.08.30 Anne Marie Christensdatter, Neder- Donnerup. FAR: Christen Eriksen Skrædder. MOR: Maren Jensdatter.
BÅREN AF: ? Christen Sørensens kone, Oksenbjerre, Øster Nykirke
FADDER Nr. 1: Christen Sørensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, Konen bærer.
FADDER Nr. 2: Niels Jensen, Oksenbjerre, Øster Nykirke, 21, Jens Andersens søn.
FADDER Nr. 3: Mette Madsdatter, Vemmelund, Give, 20c, Mads Pedersen Vemmelunds datter.
FADDER Nr. 4: Maren Mortensdatter, Neder- Donnerup, Give
NÆVNT Nr. 1: Mads Pedersen Vemmelund, Vemmelund, Give, Datter Mette Madsdatter fadder.
NÆVNT Nr. 2: Jens Andersen, Oksenbjerre, Øster Nykirke
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Christian {Eriksen} Skrædder og Maren Jensdtr Havde Dom 13 post Trinit: en Datter i Kirke An Marie kaldet. Baaret af Christen Sørensens Koene i Oxenbierre, Fadderne vare Christen Sørensen og Jens Andersens Søn {21, Niels Jensen} af Oxenbierre Mads {Pedersen} Vimmelunds datter {20c, Mette Madsdatter} og Maren Mortensdatter af Neder Donrup.


Nr. 3327 1795.10.11 Dødfødt, Farre Mølle. FAR: Klaus Adam Hansen Nieman. MOR: Elisabeth Sejer.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'd: 19 post Trinit: blev Møllerens Sr: {Klaus Adam Hansen} Niemans barn i Farre Mølle hans dødfødte barn jordet.'}
Begravelse nr. 6974


Nr. 3328 1795.10.18 Katrine Enevoldsdatter, Ullerup. FAR: Enevold Knudsen. MOR: Johanne Andersdatter.
BÅREN AF: Marie Andersdatter, Skovsbøl, Vester, Gift med Peder Christensen Skovsbøl. Ejnar Bjerres formodning at hun kunne være fra Møllerup, Hammer er forkert. Hun er fra Lønaa, søster til moderen.
FADDER Nr. 1: Jens Villadsen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Knud Mortensen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Ane Andersdatter, Ullerup, Give, Søster til moderen. Gift med Niels Eskesen/Eskildsen.
FADDER Nr. 4: ? Anders Olufsens kone, Ullerup, Give, Ikke set i Ullerup, men i Give By.
FADDER Nr. 5: Sidsel Frandsdatter, Ullerup, Give, Gift med Niels Olesen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Christensen Skovsbøl, Skovsbøl, Vester, Konen Marie Andersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Eskildsen, Ullerup, Give, Konen Ane Andersdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Anders Olufsen, Ullerup, Give, Konen fadder. Ikke i Ullerup men i Give By Maren Jespersdatter. Ikke afklaret.
NÆVNT Nr. 4: Niels Olesen, Ullerup, Give, Konen Sidsel Frandsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup. Evevold Knudsen og Johanne Andersdtr Havde Dom: 20 post Trinit en datter i Kirke Catrine kaldet, Baaret af Peder {Christensen} Schousbøls kone {Marie Andersdatter}: Fadderne vare Jens Villarsen, Knud Mortensen, Niels Eskildsens {Ane Andersdatter}, Ander Oluffsens og Niels Olufsens {Sidsel Frandsdatter} Kone, alle af Ullerup —
Begravelse nr. 6975
NOTITS: Begravet ¼ år gammel. Moderen Johanne Andersdatters forældre er Anders Gregersen †1776 Lønaa og Kirsten Pedersdatter *1723 Lønaa, Thyregod †1785 Lønaa.


Nr. 3329 1795.10.25 Malene Jensdatter, Hestlund- Store. FAR: Jens Christensen Skov. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Cathrine Lauridsdatter Buch, Ulkær Mølle, Give, Ikke familie, prominent. Gift med Detlev Svendsen.
FADDER Nr. 1: Jes Hansen, Skølvad, Jernved, Gift med moderens søster Maren Christensdatter.
FADDER Nr. 2: Ole Christian Christensen, Hestlund- Store, Give, Bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Anders Christensen, Hestlund- Store, Give, Bror til moderen.
FADDER Nr. 4: Juliane Dortea Maltesdatter Friis, Donneruplund, Give, 36c, kunne også være Amalie Margrethe 41c.
FADDER Nr. 5: Kirstine Sophie Fridrichsdatter Rechnagel, Give By, Give, Fridrich Rechnagels datter.
NÆVNT Nr. 1: Detlev Svendsen, Ulkær Mølle, Give, Konen Mette Cathrine Lauridsdatter Buch bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Store Hestlund. Jens Christensen {Skov} og Birte Christiansdatter i Store Hestlund en datter i Kirke Malene kaldet. Baaret af Hr: Landmaaler Svensons kone {Mette Katrine Lauridsdatter Buch} i Ulkiær Mølle. Faddere vare Jes Hansen i Schiølvad {Jernved}, Ole Christian {Christensen} fra Store Hestlund, Jomfru Friis {Juliane Dortea Maltesdatter Friis} fra Donrup {Donneruplund} og Sophia Fridrichsdatter i Giuve {By}.


Nr. 3334 1796.04.10 Anne Else Iversdatter, Farre. FAR: Iver Jakobsen, Øster Linnet. MOR: Anne Nielsdatter.
BÅREN AF: Inger Thøgersdatter, Farre, Give, Jens Christensens kone.
FADDER Nr. 1: Niels Villadsen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Jens Christensen, Farre, Give, Konen Inger Thøgersdatter bærer.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Bodil Christensdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Anne Nielsdatter Hafde Dom: 2 post Paschat: et uægte Barn til daaben An Else kaldet. Baaret af Jens Christensens Kone {Inger Thøgersdatter} i Farre. Fadderne vare Niels Villarsen, Jens Christensen, Niels Christensen, Boel Christensdtr alle af Farre. Til Baarne Fader blev udlagt Iver Jacobsen een Land Soldat af Øster Linnet Sogn, Gram Gods, da qvinden og hand tiente sammen ved Skov Fogden i Brenstrup Roding {Brændstrup, Rødding} Sogn —
Begravelse nr. 6979
NOTITS: Begravet 12 uger gammel.


Nr. 3337 1796.06.26 Kirsten Sørensdatter, Neder- Donnerup. FAR: Søren Nielsen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Thomasdatter, Hesselballe, Uldum, Faderens mor Niels Sørensens kone.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen, Neder- Donnerup, Give
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Neder- Donnerup, Give
FADDER Nr. 3: Ane Jørgensdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Peder Mortensen.
FADDER Nr. 4: ? Christen Eskildsens kone, Neder- Donnerup, Give, Ikke identificeret.
NÆVNT Nr. 1: Niels Sørensen, Hesselballe, Uldum, Faderens far. Konen Kirsten Thomasdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Konen Ane Jørgensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Christen Eskildsen, Neder- Donnerup, Give, Konen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donrup. Søren Nielsen og Maren Jørgensdtr Havde Dom: 5 post Trinit: en Datter i Kirke, Kirsten kaldet. Baaret af Niels Sørens Kone i Hestbekballe {Hesselballe, Uldum} Fadderne vare Christen Christensen, Jens Nielsen, Peder Mortensens Kone {Ane Jørgensdatter} og Christen Eskildsens Kone alle af Neder Donnerup —
NOTITS: Hun bliver konfirmeret 1812 i Uldum med fødested Nederdonnerup. At Hestbekballe skulle være Hesselballe fremgår af at moderen giftes i Hornborg sogn, nabo til Uldum, med Søren Nielsen og deres børn Kirsten her og Margrethe *1798 passer med børnene i skiftet efter Niels Sørensens kone 1813. Niels Sørensen bor FT 1787 og FT 1801 i Hesselballe, Uldum. (Tak til Hanne Henriksen, 2015.)


Nr. 3340 1796.10.02 Gertrud Elisabeth Klausdatter Nieman, Farre Mølle. FAR: Klaus Adam Hansen Nieman. MOR: Elisabeth Sejer.
BÅREN AF: Ane Johanne Klock, Hastrup Mølle, Thyregod, Gift med Jens Rauff.
FADDER Nr. 1: Jens Rauff, Hastrup Mølle, Thyregod, Konen Ane Johanne Klock bærer.
FADDER Nr. 2: Andreas Malte, Nørre Snede By, Nørre Snede, Degn i Nørre Snede, gift med Katrine Humlet Sejer.
FADDER Nr. 3: Gregers Zachariasen Vilslev, Thyregod By, Thyregod, Degn i Thyregod.
FADDER Nr. 4: ? Sejer, Vesterdam, Thyregod, Jomfru Sejer - formodentlig moderens søster og født på Rørbæk i Vester sogn.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre Mølle. Sr. {Klaus Adam Hansen} Niemnann og Elisabeth Sejer Havde samme dag {Dom 19 post Trinit:} en datter i Kirke Giertrud Elisabeth kaldet, Baaret af Sr. {Jens} Raus {Rauff} kone {Ane Johanne Klock} i Hastrup Mølle: Fadderne vare degnen Sr. Andreas Malthe fra Nørre Snede degnen Greis {Gregers Zacharisasen} Vilslev fra Thiregod Mølleren Rauf af Hastrup Mølle og Jomfr. Sejer fra Vesterdam {Thyregod} —


Nr. 3341 1796.10.23 Dødfødt, Bregnhoved. FAR: Jørgen Jørgensen, Raarup By, Raarup. MOR: Maren Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Hansen Mosgaard, Bregnhoved, Give, Moderen der tilhuse.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (Dom 22 post Trinit:) blev et uægte barn som blev dødfødt jordet. Moderen Maren Pedersdatter til huse i Breinhoed ved Jens (Hansen) Mosgaard. Til barnefader blev udlagt en ægtemand Jørgen Jørgensen fra Rorup by og sogn i Bierge herrred.'}
Begravelse nr. 6982


Nr. 3345 1796.12.04 Anne Madsdatter, Hestlund- Lille. FAR: Mads Nielsen. MOR: Kirsten Johansdatter.
BÅREN AF: Ane Christensdatter, Hestlund- Lille, Give, Gift med Søren Nielsen.
FADDER Nr. 1: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Ida Charlotte Johansdatter, Brandlund, Brande, 19, søster til moderen.
FADDER Nr. 3: Christen Mortensen Smed, Gammelby, Ringive, Konen Anne Kirstine Nielsdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Anne Kirstine Nielsdatter, Gammelby, Ringive, Gift med Christen Mortensen Smed.
FADDER Nr. 5: Poul Nielsen Dahl, Ulkær Mølle, Give
FADDER Nr. 6: Søren Nielsen, Hestlund- Lille, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Lille Hesthund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdtr. Havde 2den Søndag i Advent en Datter i Kirke Anna kaldet. Baaret af Sørens {Nielsens} Kone {Ane Christensdatter} i Lille Hestlund: Fadderne vare Johan Jørgensen og datter {Ida Charlotte Johansdatter} fra Brandlund {Brande}, Christen {Mortensen} Smed og Hustru {Anne Kirstine Nielsdatter} fra Gammelbye i RingGiuve Sogn, Mølleren Poul {Nielsen} Dahl af Ulkier Mølle —
NOTITS: Konfirmeret i Brande, angivet døbt 6. juni 1797.

LINK: Konfirmation i Brande 1812.


Nr. 3348 1796.12.26 Dødfødt, Give By. FAR: Johannes Christensen. MOR: Johanne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag (2den Juledag) blev Johannes Christensen af Giufve hans dødfødte pigebarn jordet.'}
Begravelse nr. 6987
NOTITS: Tvilling, tvillingsbror Lars dør fem uger senere.


Nr. 3350 1797.02.19 Bodil Marie Frederiksdatter Bjerrum, Søndersthoved. FAR: Frederik Christian Henriksen Bjerrum. MOR: Dorte Katrine Hansen.
BÅREN AF: Elisabeth Nielsdatter, Varde, Moderens søster. Gift med Laurids Schütte. Moderen har taget faderens patronym, søsteren ikke.
FADDER Nr. 1: Jørgen Haahr, Lindberg, Ølgod, Gift med moderens mor Else Katrine Sørensdatter, hun gift 1. gang med Niels Hansen †1780 af Lindberg.
FADDER Nr. 2: Laurids Schütte, Varde, Gift med moderens søster Elisabeth Nielsdatter, der bærer. Købmand i Varde.
FADDER Nr. 3: Oluf Franck Jessen, Alslev, Degn i Alslev, gift med moderens søster Ingeborg Nielsdatter.
FADDER Nr. 4: Nicoline Jørgensdatter Haahr, Lindberg, Ølgod, 15, moderens halvsøster.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Søndersthoed. F. {Frederik Christian} Bjerrum og Dorthe Catrine Hansen{!} Havde Dominica Sexagesima en Datter til Kirke Boel Marie kaldet, baaren af Konens Søster Madme {Laurids} Schütte {Elisabeth Nielsdatter, i Varde} - Faderne vare Hr. {Jørgen} Haahr {Lindberg, Ølgod}, {Laurids} Schütte {Varde}, {Oluf Franck} Jessen {Alslev} og Necoline Haahr {Lindberg, Ølgod} — — —
Begravelse nr. 7041
NOTITS: Denne indførsel i en anden skrift. Moderen Hansen ikke Hansdatter (datter af Niels Hansen på Lindberg, Ølgod). Begravet ca. 2½ gammel mellem juni 1800, hvor kirkebogen ophører, og folketællingen feb. 1801. Med mindre der er fejl i folketællingen. Moderen mor Else Katrine Sørensdatter gift 1. med Niels Hansen på Lindbjerg (datter moderen her), gift 2. med Jørgen Haahr (far til Nicoline her).

LINK: Ribewiki om Lindberg, Ølgod.


Nr. 3352 1797.02.26 Anne Margrethe Pedersdatter, Bæksgaard. FAR: Peder Nielsen. MOR: Johanne Laustdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Bæksgaard, Give, Christen Pedersens kone
FADDER Nr. 1: Niels Nielsen Bech, Give By, Give
FADDER Nr. 2: Jens? Nielsen Bech, Give By, Give, 23, kunne også være Mads, 26, men han er soldat. Søn af Niels Nielsen Bech.
FADDER Nr. 3: Hans Sørensen Tromborg, Tromborg, Give
FADDER Nr. 4: Mette Christensdatter, Højgaard, Give, Søren Sørensens kone.
FADDER Nr. 5: Mette Marie Sørensdatter, Højgaard, Give, Anders Christensens kone, søster til Søren Sørensen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Bæksgaard, Give, Konen Kirsten Jensdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Anders Christensen, Højgaard, Give, Konen Mette Marie Sørensdatter fadder.
NÆVNT Nr. 3: Søren Sørensen, Højgaard, Give, Konen Mette Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Bexgaard. Peder Nielsen og Johanne Laustdatter Havde paa Fastelavns Søndag en Datter i Kirke som blev kaldet Ane Magrethe baaren af Christen Pedersens Kone {Kirsten Jensdatter} i Bexgaard: Fadderne vare Niels Nielsen Bex {Bech} og søn {Jens Nielsen, 23, eller Mads, 26}, Hans {Sørensen} Tromborg, samt Sørens Sørensens {Mette Christensdatter} og Anders Christensens Koner {Mette Marie Sørensdatter} af Højgaard.


Nr. 3353 1797.03.15 Dødfødt, Ullerup. FAR: Niels Olesen. MOR: Sidsel Frandsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: '2den faste Onsdag som var den 15 Marts blev Niels Olesen fra Ullerup hans dødfødte Barn jordet.'}
Begravelse nr. 6992


Nr. 3357 1797.04.13 Anne Dorte Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Andersen. MOR: Dorte Sørensdatter.
BÅREN AF: Anne Marie Pedersdatter, Nørskov, Lindeballe, Gift med Peder Nielsen Bindesbøl.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen, Holmemark, Lindeballe, Moderens far.
FADDER Nr. 2: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Jens Christensen, Farre, Give
FADDER Nr. 4: Maren Pedersdatter, Farre (Mølgaard), Give, Niels Bentens enke.
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen Bindesbøl, Nørskov, Lindeballe, Konen Anne Marie Pedersdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Niels Bentsen, Farre (Mølgaard), Give, Afdød, enken Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Niels Andersen og Dorthe Sørensdtr Havde Skiertorsdag en Datter i Kirke An Dorthe kaldet baaren af Peder Binnesbøls Kone {Anne Marie Pedersdatter} i Nørskov {Lindeballe}. Fadderne vare Søren Nielsen af Linneballe Benth Nielsen, Jens Christensen og Niels Benthens Enke {Maren Pedersdatter, Mølgaard} alle af Farre.


Nr. 3359 1797.05.17 Navnløs pige, Neder- Donnerup. FAR: Peder Thomsen. MOR: Sidsel Marie Eriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Paa christi Himmelfartsdag blev Peder Thomsens af Nederdonrup hans nyefødte pigebarn {Navnløs} otte dage gammel jordet.'}
Begravelse nr. 6995
NOTITS: Begravet unavngivet 8 dage gammel.


Nr. 3360 1797.06.05 Karen Jensdatter, Bregnhoved. FAR: Jens Nielsen Volsgaard. MOR: Maren Larsdatter.
BÅREN AF: ? Niels Thygesens 2. kone, Give By, Give
FADDER Nr. 1: Niels Thygesen, Give By, Give, 2. kone bærer. 1. kone Karen Jensdatter døde 1794 i Give By.
FADDER Nr. 2: Søren Thygesen, Bregnhoved, Give, Datter Marie også fadder.
FADDER Nr. 3: Marie Sørensdatter, Bregnhoved, Give, Datter af Søren Thygesen (også fadder).
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen, Bregnhoved, Give, 22, søn af Niels Andersen Wong.
FADDER Nr. 5: Niels Andersen Wong, Bregnhoved, Give, Søn Christen Nielsen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoe. Jens Nielsen Volsgaard og Maren Larsdatter Havde 2den Pindze dag en Datter i Kirke Karen kaldet baaret af Niels Tygesens Kone i Giuve: Fadderne vare Niels Tygesen af Giuve, Søren Thygesen og datter Marie af Breinhoe og Niels Andersens {Wongs} Søn {22, Christen Nielsen} ibidem —


Nr. 3361 1797.06.25 Marie Pedersdatter, Hedegaard. FAR: Peder Jensen. MOR: Maren Madsdatter.
BÅREN AF: Mette Johannesdatter, Hedegaard (Vestergaard), Give, Gift med Søren Nielsen Vestergaard.
FADDER Nr. 1: Niels Madsen, Plougslund, Grene, Gift med faderens søster Inger Jensdatter.
FADDER Nr. 2: Niels Monsen, Røgberg?, Vorbasse?, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: ? Niels Monsens kone, Røgberg?, Vorbasse?, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 4: Anders Andersen Ramskov, Ramskov, Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Vestergaard, Hedegaard (Vestergaard), Give, Konen Mette Johannesdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard! Peder Jensen og Maren Madsdatter havde Dom: 2den p: T. en datter i Kirke Marie kaldet, baaret af Søren {Nielsen} Vestergaars Kone {Mette Johannesdatter} i Hedegaard. Fadderne vare Niels Madsen af Plouslund {Plougslund, Grene sogn}, Niels Monsen og Kone af Røgberg {?Vorbasse sogn} og Anders {Andersen} Ramskov —
Begravelse nr. 7036
NOTITS: Begravet knap tre år gammel. I 1799 ses et stednavn Røgberg i Vorbasse kirkebog.


Nr. 3362 1797.07.23 Inger Katrine Madsdatter, Vemmelund. FAR: Mads Pedersen. MOR: Maren Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Madsdatter, Kirkeby, Sønder Omme, Datter af Mads Pedersen Vemmelund. Gift 1787 i Sønder Omme med Eske Tøgersen.
FADDER Nr. 1: Christen Christensen? Omvraa, Neder- Donnerup, Give, Også kaldet Vestergaard, senere kaldet Overmark af Give By.
FADDER Nr. 2: Jens Smedegaard, Neder- Donnerup, Give, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Peder Nielsen, Donnerup Mark, Give, Skoleholder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Vimmelund. Mads Pedersen og Maren Pedersdtr Havde Dom: 6ta p: T. en Datter i Kirke Inger Catrine kaldet baaret af sin Søster Mette Madsdtr. {af Kirkeby, Sønder Omme, gift der}. Fadderne vare Christen {Christensen?} Omvraae, Jens Smedegaard, Peder Nielsen alle af Neder Donnerup —


Nr. 3363 1797.07.30 Anne Katrine Poulsdatter Dahl, Ulkær Mølle. FAR: Poul Nielsen Dahl. MOR: Anne Dorte Pedersdatter.
BÅREN AF: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande, 23, datter af Niels Jensen Kjærsgaard.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen, Hestlund- Store, Give, Slags nabo. Konen Kirsten Thomasdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Kirsten Thomasdatter, Hestlund- Store, Give, Slags nabo. Gift med Anders Christensen.
FADDER Nr. 3: Anders Andersen Ramskov, Ramskov, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Søren Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Slags nabo.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ulkiær Mølle. Povel Nissen Dahl og An Dorthe Pedersdtr Havde Dom 7ma p: T: en Datter i Kirke An Cathrine kaldet baaret af Jomfrue {Johanne Nielsdatter, 23} Kjersgaard paa Brandholm {Brande}. Fadderne vare Anders Christensen og Kone {Kirsten Thomasdatter} fra store Hestlund Anders {Andersen} Ramskou fra Ramskou, og Søren Nielsen fra Lille Hestlund —
NOTITS: Faderen kaldes også Nissen i stedet for Nielsen.


Nr. 3364 1797.08.13 Mariane Sørensdatter, Neder- Donnerup. FAR: Søren Nielsen Skov. MOR: Ane Mortensdatter.
BÅREN AF: Else Nielsdatter, Hjortsballe, Give, Gift med Peder Jensen Skjøde.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen, Donnerup Mark, Give, Ikke identificeret, tilsyneladende ikke i FT 1801.
FADDER Nr. 2: Anders Pedersen, Neder- Donnerup, Give
FADDER Nr. 3: Maren Pedersdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Jens Nielsen Skov, bror til faderen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen Skjøde, Hjortsballe, Give, Konen Else Nielsdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Bror til faderen. Konen Maren Pedersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Neder Donnerup. Søren Nielsen og Ane Mortensdtr Havde Dom: 9= p: T: en Datter i Kirke kaldet Mariane, Baaret af Peder {Jensen} Skiøddes Kone {Else Nielsdatter}. Faddere var Søren Nielsen paa Donrup Mark, Anders Pedersen og Jens Nielsens Kone {Maren Pedersdatter} fra Neder Donnerup.
NOTITS: Søren Nielsen på Donnerup Mark er en anden person end faderen Søren Nielsen Skov i Nederdonnerup.


Nr. 3371 1797.11.26 Anne Margrethe Christensdatter, Neder- Donnerup. FAR: Christen Christensen. MOR: Anne Laustdatter.
BÅREN AF: Ane Jensdatter, Grarup, Brande, Gift med Mathias Christensen, bror til faderen.
FADDER Nr. 1: Mathias Christensen, Grarup, Brande, Bror til faderen, konen Ane Jensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christian Eriksen Skrædder, Neder- Donnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anders Pedersen, Neder- Donnerup, Give, 17c, søn af Peder Mortensen.
NÆVNT Nr. 1: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Sønnen Anders Pedersen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nederdonnerup. Christen Christensen og Anne Lauestdtr Havde Dom: 24de p: T: en Datter i Kirke kaldet An Magrete baaret af Mathis Christensens Kone {Ane Jensdatter} fra Grarup i Brande Sogn, Fadderne vare Mathis Christensen fra Grarup, Christian {Eriksen} Skræder, Søren {Nielsen} Schou Peder Mortensens Søn Anders {Pedersen} alle fra Nederdonnerup —
LINK: Mathias og Christen Christensen brødre, ses i dåb 1798 i Brande.


Nr. 3373 1797.12.26 Anne Marie Olesdatter, Farre. FAR: Ole Christensen. MOR: Mette Katrine Sørensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jørgensdatter, Farre, Give, Gift med Søren Christensen.
FADDER Nr. 1: Anders Nielsen Bindesbøl, Farre, Give
FADDER Nr. 2: Christen Andersen, Farre, Give, Nabo, Grovsmed.
FADDER Nr. 3: Niels Christensen, Farre, Give, Bror til faderen.
FADDER Nr. 4: Peder Nielsen, Farre, Give, Ikke identificeret.
FADDER Nr. 5: Søren Christensen, Farre, Give, Søren Christensens 2. kone Kirsten Jørgensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Ole Christensen og Mette Chadtrine Sørensdatter Havde 2den Juuledag en Datter i Kirke Ane Marie kaldet Baaret af Søren Christensens Kone {Kirsten Jørgensdatter} i Farre. Fadderne vare Anders {Nielsen} Binnesbøll Christen Anders{..}, Niels Christensen og Peder Nielsen alle af Farre.
Begravelse nr. 7005
NOTITS: Begravet 20 uger gammel.


Nr. 3375 1798.01.01 Birte Marie Sørensdatter, Højgaard. FAR: Søren Sørensen den Yngre. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Birte Pedersdatter, Højgaard, Give, Faderens mor. Gift med Søren Sørensen den Ældre.
FADDER Nr. 1: Søren Sørensen den Ældre, Højgaard, Give, 63, også kaldet gammel Søren Højgaard. Konen Birte Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Hans Sørensen Tromborg, Tromborg, Give, Bødker og snedker, ugift ved forældrene.
FADDER Nr. 3: ?1 Christensen, Bæksgaard, Give, Søn af Christen Pedersen.
FADDER Nr. 4: ?2 Christensen, Bæksgaard, Give, Søn af Christen Pedersen.
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Bæksgaard, Give, To sønner faddere: ikke identificeret.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Høigaard. Søren Sørensen og Mette Christensdtr Havde Nytaarsdag en Datter i Kirke Birthe Marie kaldet baaret af Søren Sørensen den ældres kone {Birte Pedersdatter} ibid: Fadderne vare Gl: Søren {Sørensen den Ældre} i Høigaard, Hans {Sørensen} Tromborg, Christen Pedersens 2de Sønner i Bexgaard —
NOTITS: Søren Sørensen den Yngre er 34 år gammel.


Nr. 3376 1798.01.01 Kirsten Poulsdatter, Neder- Donnerup (Navnløs). FAR: Poul Mathiesen. MOR: Anne Marie Mortensdatter.
BÅREN AF: Maren Mortensdatter, Neder- Donnerup, Give, Moderens søster.
BÅREN AF: Mette Madsdatter, Kirkeby, Sønder Omme, Datter af Mads Pedersen Vemmelund. Gift 1787 i Sønder Omme med Eske Tøgersen.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Gift med Ane Mortensdatter, søster til moderen.
FADDER Nr. 2: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Donnerup Mark, Give, Slags nabo. Ikke den samme som Søren Nielsen Skov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Navnløs. Povel Mathiesen og An Marie Mortensdtr Havde samme Dag {Nytaarsdag} en Datter i Kirke ved Navn Kirsten baaret af Maren Mortensdtr i Nederdonnerup Faddere vare Søren {Nielsen} Schou, Peder Mortensen Søren Nielsen af N: Donnerup og Mette Madsdtr af Vimmelund {af Kirkeby, Sønder Omme, gift der}.
NOTITS: Søren Nielsen no. 2 ellers ikke set i Nederdonnerup, måske er han fra Hedegaard eller Hestlund.


Nr. 3377 1798.02.04 Else Katrine Christensdatter, Farre. FAR: Christen Andersen Smed. MOR: Anne Poulsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Samme dag {Dom Invoc:} blev Christen Andersens datter Else Katrine 3 uger gammel jordet af Farre.'}
Begravelse nr. 7001
NOTITS: Hjemmedøbt, begravet 3 uger gammel.


Nr. 3383 1798.05.04 Margrethe Sørensdatter, Donnerup Mark. FAR: Søren Nielsen. MOR: Maren Jørgensdatter.
BÅREN AF: Ane Mortensdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Søren Nielsen Skov.
FADDER Nr. 1: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Konen Ane Mortensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Jens Nielsen, Neder- Donnerup, Give
FADDER Nr. 3: Ane Marie, Donneruplund, Give, Tjenestepige.
FADDER Nr. 4: Knud Jørgensen, Hestlund- Store, Give, Tjenestekarl.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Donnerup Mark. Søren Nielsen og Maren Jørgensdtr Havde 4de Fredag efter Paaske en Datter i Kirke Margrethe kaldet, Baaret af Søren {Nielsen} Schous Kone {Ane Mortensdatter} i Nederdonnerup. Fadderne vare Søren {Nielsen} Schou Jens Nielsen fra N: Donnerup, Pigen Ane Marie fra Donnerup {Donneruplund?} og Knud Jørgensen fra Store Hestlund.


Nr. 3385 1798.05.17 Sidsel Marie Sørensdatter, Hedegaard (Vestergaard). FAR: Søren Nielsen Vestergaard. MOR: Mette Johannesdatter.
BÅREN AF: Maren Madsdatter, Hedegaard, Give, Gift med Peder Jensen.
FADDER Nr. 1: Peder Johansen, Bøllund, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Hans Christensen Hag, Hedegaard, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Laursen, Hedegaard, Give, 29, bror til Bendet Laursen.
FADDER Nr. 4: Bendet Laursen, Hedegaard, Give, Konen Kirsten Nielsdatter også fadder.
FADDER Nr. 5: Kirsten Nielsdatter, Hedegaard, Give, Gift med Bendet Laursen.
FADDER Nr. 6: Peder Jensen, Hedegaard, Give, Konen Maren Madsdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Hedegaard. Søren Nielsen og Mette Johannesdtr Havde Fest: Asc: Xti: en Datter til Daaben Zidsel Marie Baaret af Peder Jensens Kone {Maren Madsdatter} i Hedegaard. Fadderne vare Peder Johansen i Byllund, Hans {Christensen} Hag, Niels Laursen, Benth Laursen og Hst: {Kirsten Nielsdatter} alle af Hedegaard.


Nr. 3386 1798.06.03 Karen Marie Pedersdatter, Donnerup Mark. FAR: Peder Nielsen. MOR: Else Poulsdatter.
BÅREN AF: Ane Margrethe Pedersdatter, Thyregod By, Thyregod, 41c, gift med Frederik Madsen.
FADDER Nr. 1: Frederik Madsen, Thyregod By, Thyregod, Konen Ane Margrethe Pedersdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Peder Johansen, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 4: Anders Pedersen, Neder- Donnerup, Give, 17c, søn af Peder Mortensen.
FADDER Nr. 5: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Søn Anders Pedersen fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Donnerup Mark. Peder Nielsen og Else Povelsdtr Havde Dom: Trinit: en Datter i Kirke Karen Marie kaldet, Baaret af Fredriks {Madsens} Kone {Ane Margrethe Pedersdatter} fra Tyregod {By}, Fadderne vare Fredrik {Madsen} fra Tyregod Peder Johansen fra Bexgaard, Søren Nielsen fra Hedegaard, og Peder Mortensens Søn {17c, Anders Pedersen} i N: Donnerup.
NOTITS: Familieforhold uklare.


Nr. 3390 1798.07.22 Mette Katrine Enevoldsdatter, Ullerup. FAR: Enevold Knudsen. MOR: Johanne Andersdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Vemmelund, Give, Gift med Mads Pedersen Skovfoged.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Vemmelund, Vemmelund, Give, Konen Maren Pedersdatter bærer. FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 3: Knud Mortensen, Ullerup, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 4: Niels Jensen, Ullerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 5: Peder Andersen, Lønaa, Thyregod, Moderens bror. Konen Mette Marie Larsdatter også fadder.
FADDER Nr. 6: Mette Marie Larsdatter, Lønaa, Thyregod, Gift med Peder Andersen.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup! Enevold Knudsen og Johanne Andersdtr Havde Dom: 7 p: T: en Datter i Kirke ved Navn Mette Cathrine baaren af Mads {Pedersen} Vimmelunds Kone {Maren Pedersdatter}. Faderne vare Mads {Pedersen} Vimmelund Peder Sørensen af Vorslunde, Knud Mortensen, Niels Jensen fra Ullerup Peder Andersen og Hustrue {Mette Marie Larsdatter} af Lunaae {Lønaa, Thyregod}.


Nr. 3394 1798.10.28 Else Pedersdatter, Nygaard. FAR: Peder Mikkelsen. MOR: Lene Pedersdatter.
BÅREN AF: Mette Madsdatter, Vemmelund, Give, 22c, datter af Mads Pedersen Skovfoged.
FADDER Nr. 1: Mads Pedersen Vemmelund, Vemmelund, Give, Datteren Mette Madsdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Peder Sørensen Lunde, Vorslunde, Give
FADDER Nr. 3: Peder Mortensen Øgelund, Øgelund, Give
FADDER Nr. 4: Knud Sørensen Nygaard, Nygaard, Give
FADDER Nr. 5: Johanne Andersdatter, Ullerup, Give, Gift med Enevold Knudsen.
NÆVNT Nr. 1: Enevold Knudsen, Ullerup, Give, Konen Johanne Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nyegaard. Peder Michelsen og Leene Pedersdtr Havde Ditto Dato {21de Søndag efter Trinit:} en Datter i Kirke kaldet Else baaret af Mads {Pedersen} Vimmelunds Datter Mette {Madsdatter, 22c} Faderne vare Mads {Pedersen} Vimmelund, Peder {Sørensen} Lunde {Vorslunde}, Peder {Mortensen} Øgelund, Knud {Sørensen} Nyegaard og Enevold Knudsens Kone {Johanne Andersdatter} i Ullerup.
Begravelse nr. 7012
NOTITS: Begravet 18 uger gammel, ligget ihjel.


Nr. 3395 1798.11.04 Anne Marie Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Andersen. MOR: Dorte Sørensdatter.
BÅREN AF: Anna Marie Pedersdatter, Nørskov, Lindeballe, Gift med Peder Nielsen.
FADDER Nr. 1: Christen Andersen Smed, Farre, Give, Konen Anne Poulsdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Anne Poulsdatter, Farre, Give, Gift med Christen Andersen Smed.
FADDER Nr. 3: Ole Christensen, Farre, Give, Konen Mette Katrine Sørensdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Mette Katrine Sørensdatter, Farre, Give, Gift med Ole Christensen.
FADDER Nr. 5: Niels Nielsen Bech, Farre, Give
NÆVNT Nr. 1: Peder Nielsen, Nørskov, Lindeballe, Konen Anne Marie Pedersdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Niels Andersen og Dorthe Sørensdtr Havde 22de Søndag p. T. en Datter ved Navn An Marie i Kirke, Baaren af Peder Nielsens Kone {Anne Marie Pedersdatter} i Nørskov {Lindeballe}. Fadderne vare Christen {Andersen} Smed og Kone {Anne Poulsdatter} Ole Christensen og Kone {Mette Katrine Sørensdatter} samt Niels Bech alle fra Farre.


Nr. 3402 1799.04.07 Kirstine Marie Vestesdatter, Stenbjerglund. FAR: Veste Vestesen den Unge. MOR: Mette Kirstine Christensdatter.
BÅREN AF: Barbara Vestesdatter, Give By, Give, Søster til faderen. Gift med Jes Andersen.
FADDER Nr. 1: Henrik Jensen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Skibs Niels, Farre, Give, "Skibs Niels" ikke identificeret.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen, Farre (Gammel Mølle), Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Marie Johannesdatter, Farre (Mølgaard), Give, Slags nabo. Gift med Bent Nielsen.
NÆVNT Nr. 1: Jes Andersen, Give By, Give, Konen Barbara Vestesdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give, Konen Marie Johannesdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Stenbjerglund. Veste Vestesen og Mette Kierstine Christensdtr Havde 2den Søndag efter Paasken en datter Kirsten i Kirke baaren af Jess Andersens Kone {Barbara Vestesdatter} i Giufue. Fadderne vare Jess {Andersen} af Giufue, Henrik Jensen, Christen Knudsen og Skibs Niels af Farre, Peder Christensen Gl: Mølle, og Benth Nielsens Kone {Marie Johannesdatter} af Mølgaard.


Nr. 3403 1799.04.19 Maren Kirstine Jensdatter, Hestlund- Store. FAR: Jens Christensen Skov. MOR: Birte Christensdatter.
BÅREN AF: Anne Katrine Ehnemann, Give By, Give, Degnen Peder Reenberg Helts kone.
FADDER Nr. 1: Oluf Christian Christensen, Jedsted, Vilslev, Moderens bror.
FADDER Nr. 2: Søren Frandsen, Jedsted, Vilslev, Gift med moderens søster Anne Katarina Christensdatter.
FADDER Nr. 3: Peder Christensen Donnerup, Bøllund, Give, Moderens halvbror.
FADDER Nr. 4: Niels Andersen Wong, Bregnhoved, Give, Halvfætter til moderen. Søn af Anders Nielsen Wong, hvis søster Birgitte var gift med moderens far Christen Pedersen Donnerup.
FADDER Nr. 5: Christen Nielsen, Bregnhoved, Give, 24, søn af Niels Andersen Wong.
NÆVNT Nr. 1: Peder Reenberg Helt, Give By, Give, Konen Anne Katrine Ehnemann bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Stor Hestlund. Jens {Christensen} Schou og afdøde Hust: Birthe Christendtr Havde almindel: Bededag en Datter i Kirke Maren Kirstine kaldet Baaret af {Peder Reenberg} Heltes Kone {Anne Katrine Ehnemann} Fadderne vare Oluf Christian {Christensen} og Søren Fransen af Jested {Jedsted, Vilslev sogn}, Peder {Christensen} Donnerup af Bøllund, Niels Andersen {Wong} og Søn {24, Christen Nielsen} af Breinhoed.
LINK: Moderen Birte Christensdatters begravelse samme dag.


Nr. 3405 1799.05.13 Dorte Madsdatter, Hestlund- Lille. FAR: Mads Nielsen. MOR: Kirsten Johansdatter.
BÅREN AF: Ane Marie Christensdatter, Ulkær Mølle, Give, Tjener i Ulkær Mølle.
FADDER Nr. 1: Hans Brodersen, Ulkær Mølle, Give, Slags nabo. Mølleren.
FADDER Nr. 2: Anders Christensen Hestlund, Hestlund- Store, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Anders Andersen Ramskov, Ramskov, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Peder Jensen, Hedegaard, Give
FADDER Nr. 5: Anne Christensdatter, Hestlund- Lille, Give, Nabo. Søren Nielsens kone.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen Lillehestlund, Hestlund- Lille, Give, Konen Anne Christensdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Lille Hestlund. Mads Nielsen og Kirsten Johansdtr Havde 2den Pintze Dag en Datter ved navn Dorthe i Kirke, baaret af Ane Marie Christensen i Ulkiær Mølle, Fadderne vare, Hans Brodersen ibid: Anders {Christensen} Heslund, Anders {Andersen} Ramskov, Peder Jensen af Hedegaard og Søren {Nielsen} Lille Hestlunds Kone {Anne Christensdatter}.


Nr. 3406 1799.05.13 Dødfødt, Donneruplund. FAR: Rasmus Petersen. MOR: Johanne Conradine Henrichsdatter Smidt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Eodem die {2den Pintzedag} blev Sr: {Rasmus} Petersens dødfødte pigebarn jordet.'}
Begravelse nr. 7018


Nr. 3409 1799.07.14 Anne Marie Olufsdatter, Farre. FAR: Oluf Christensen. MOR: Mette Katrine Sørensdatter.
BÅREN AF: Karen Thomasdatter, Ørnsholt, Øster Nykirke, Moderens stedmor, formentlig. Gift med Søren Sørensen.
FADDER Nr. 1: Niels Christensen, Farre, Give, Bror til faderen.
FADDER Nr. 2: Christen Andersen Smed, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Andersen, Farre, Give, Konen Dorte Sørensdatter også fadder.
FADDER Nr. 4: Dorte Sørensdatter, Farre, Give, Gift med Niels Andersen.
FADDER Nr. 5: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give
NÆVNT Nr. 1: Søren Sørensen, Ørnsholt, Øster Nykirke, Moderens far. Konen Karen Thomasdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Oluf Christensen og Mette Cathrine Sørensdtr Havde Dom 8tava p. Trinit: en Datter Anne Marie kaldet i Kirke. Fadderne vare Niels Christensen, Christen {Andersen} Smed, Niels Andersen og Hust: {Dorte Sørensdatter} og Benth Nielsen alle af Farre. Barnet blev baaret af Søren Sørensens Kone {Karen Thomasdatter} i Ørensholdt {Øster Nykirke} —


Nr. 3411 1799.11.03 Mette Marie Nielsdatter, Ullerup. FAR: Niels Olesen. MOR: Sidsel Frandsdatter.
BÅREN AF: Johanne Olesdatter, Nygaard, Give, Gift med Knud Sørensen.
FADDER Nr. 1: Knud Sørensen Nygaard, Nygaard, Give, Konen Johanne Olesdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Mathias Frandsen, Dørken, Thyregod, Moderens bror på fødegaarden i Dørken.
FADDER Nr. 3: Hans Olesen, Dørken, Thyregod, Født i Dørken. Gift med Maren Villadsdatter fra Ullerup.
FADDER Nr. 4: Knud Mortensen, Ullerup, Give, 65, Nabo
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Ullerup. Niels Olufsen og Zidsel Fransdatter: Havde 24de Søndag p: T: en Datter Mette Marie kaldet Baaret af Knud {Sørensen} Nygaards Kone {Johanne Olesdatter}, Fadderne vare Knud {Sørensen} Nygaard, Mathis Fransen og Hans Olesen af Dørken {Thyregod} samt Knud Mortensen af Ullerup —


Nr. 3413 1799.11.24 Kirsten Marie Sørensdatter, Højgaard. FAR: Søren Sørensen den Yngre. MOR: Mette Christensdatter.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Langkær- Lille, Brande, Moderens mor. Gift med Christen Pedersen. Lige flyttet fra Ullerup til Store Langkær i Brande.
FADDER Nr. 1: Anders Christensen, Højgaard, Give
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen den Ældre, Højgaard, Give, Faderens far.
FADDER Nr. 3: Hans Sørensen Tromborg, Tromborg, Give
FADDER Nr. 4: Christen Nielsen Bach?, Bæksgaard, Give
FADDER Nr. 5: Peder Bach?, Bæksgaard, Give
NÆVNT Nr. 1: Christen Pedersen, Langkær- Lille, Brande, Moderens far. Konen Karen Jensdatter bærer. Lige flyttet fra Ullerup til Lille Langkær i Brande.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Høigaard. Unge Søren Sørensen og Metten Christensdtr Havde eodem Die{27de Søndag p: T:} en Datter Kirsten Marie i Kirke baaren af Christen Pedersens Kone {Karen Jensdatter} i Langkiær {Brande}. Fadderne vare, Anders Christensen af Høigaard, Gl: Søren {Sørensen} ibid:, Hans {Sørensen} Tromborg, Christen {Nielsen} og Peder Bak begge af Bexgaard.


Nr. 3416 1800.01.10 Else Pedersdatter, Nygaard. FAR: Peder Mikkelsen. MOR: Magdalene Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen: 'Eod: die {Fastelavns Søndag} blev Peder Michelsens dødfunden datter Else en 6 uger Gl: jordet.'}
Begravelse nr. 7028
NOTITS: Hjemmedøbt. Fødseldato tilbageregnet fra alder 6 uger ved begravelsen.


Nr. 3418 1800.02.23 Johanne Klausdatter Niemann, Farre Mølle. FAR: Klaus Adam Hansen Niemann. MOR: Elisabet Sejer.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Begravelsen: 'Eod: die {4de Søndag p: Epiph:} blev Mad: {Klaus} Niemans {Elisabet Sejers} datter Johanne 2 timer Gl: jordet.'}
Begravelse nr. 7026
NOTITS: Hjemmedøbt. Døde 2 timer gammel.


Nr. 3420 1800.03.02 Anne Marie Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
BÅREN AF: Mette Katrine Sørensdatter, Farre, Give, Gift med Ole Christensen, faderens bror.
FADDER Nr. 1: Niels Villadsen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Niels Bech, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Niels Iversen, Farre? (Torninggaard), Give
FADDER Nr. 4: Ole Christensen, Farre, Give, Faderens bror. Konen Mette Katrine Sørensdatter bærer.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Niels Christensen og Maren Christensdtr Havde 1ste S: i Faste en Datter ved Navn Ane Marie i Kirke baaret af Ole Christensens Kone {Mette Katrine Sørensdatter} i Farre. Fadderne vare Niels Villarsen, Niels {Nielsen} Bech fra Farre og Niels Iversen af Tornumgrd.


Nr. 3422 1800.05.11 Karen Markusdatter, Bregnhoved. FAR: Markus Pedersen. MOR: Else Jensdatter.
BÅREN AF: Birte Jørgensdatter, Øgelund, Give, Faderens mor. Peder Sørensen Øgelunds kone.
FADDER Nr. 1: Peder Mortensen Øgelund, Øgelund, Give, Faderens far. Konen Birte Jørgensdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Thomas Nielsen Øgelund, Øgelund, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Sørensen, Vorslunde, Give, Slags nabo.
FADDER Nr. 4: Else Larsdatter, Bregnhoved, Give, Gift med Anders Johansen.
FADDER Nr. 5: Christen Nielsen, Bregnhoved, Give, Nabo. Søn af Niels Andersen Wong den Yngre.
NÆVNT Nr. 1: Anders Johansen, Bregnhoved, Give, Nabo. Konen Else Larsdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Breinhoed. Marius {døbt Markus} Pedersen og Else Jensdtr havde 4de Søndag eft: Paasken en Datter Karen i Kirke Baaret af Peder {Sørensen} Øgelunds Kone {Birte Jørgensdatter}. Fadderne vare Peder {Mortensen} og Thomas {Nielsen} Øgelund Peder Sørensen i Vorslunde Anders Johansens Kone {Else Larsdatter} i Breinhoed og Christen Nielsen ibid —


Nr. 3423 1800.05.11 Anne Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Andersen. MOR: Dorte Sørensdatter.
BÅREN AF: Mette Marie Henriksdatter, Farre, Give, Gift med Gravers Clausen.
FADDER Nr. 1: Henrik Jensen, Farre, Give, Hans datter Mette Marie Henriksdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Ole Christensen, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Christen Andersen Smed, Farre, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Bent Nielsen, Farre (Mølgaard), Give, Nabo.
FADDER Nr. 5: Anne Andersdatter, Farre (Gammel Mølle), Give, Gift med Peder Christensen.
NÆVNT Nr. 1: Gravers Clausen, Farre, Give, Konen Mette Marie Henriksdatter bærer.
NÆVNT Nr. 2: Peder Christensen, Farre (Gammel Mølle), Give, Konen Anne Andersdatter fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Farre. Niels Andersen og Dorthe Sørensdtr Havde dito dato {4de Søndag eft: Paasken} en Datter Ane i Kirke, baaren af Gravers Clausens Kone {Mette Marie Henriksdatter} i Farre, Fadderne vare Ole Christensen, Henrik Jensen og Christen {Andersen} Smed af Farre. Benth Nielsen af Mølgrd og Peder Christensens Kone {Anne Andersdatter} af Gl: Mølle —


Nr. 3424 1800.06.01 Anne Birgitte Andersdatter, Hestlund- Store. FAR: Anders Christensen. MOR: Kirsten Thomadsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Herman Jensen Nørskov, Bøllund, Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Mads Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Store Hestlund. Anders Christensen og Kirsten Thomasdatter havde omkring juni 1800 en datter i kirke Anne Birgitte '.}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen" over fødte personer, der ikke findes i de autoriserede bøger. Datoen her skal ses med skepsis, den regulære kirkebog blev ført indtil august 1800, hvor denne dåb skulle have stået. Det er sandsynligt at dåben var efter august 1800, men vidnerne siger fem år senere juni 1800.


Nr. 3426 1800.06.02 Maren Donnerup Andersdatter, Givskov. FAR: Anders Jensen Egeskov. MOR: Kirstine Sophie Rechnagel.
BÅREN AF: Maren Christensdatter Skov, Give By, Give, Gift med Jacob Mortensen Skov.
FADDER Nr. 1: Jakob Mortensen Skov, Give By, Give, Konen Maren Christensdatter Skov bærer. Hans tilnavn fra konen.
FADDER Nr. 2: Fridrich Rechnagel, Givskov, Give, Moderens far.
FADDER Nr. 3: Niels Jensen Egeskov, Give By, Give, Faderens bror.
FADDER Nr. 4: Kristoffer? Jensen Nørskov, Skærhoved, Give, Jens Nielsen Nørskovs søn, Kristoffer 26 eller Johannes 23. Hjemme i FT 1801.
FADDER Nr. 5: Voldborg Jørgensdatter, Givskov, Give, 19, datter af nabo Jørgen Christensen.
FADDER Nr. 6: Jørgen Christensen, Givskov, Give, Datter Voldborg og konen Ane Marie Bertelsdatter faddere.
FADDER Nr. 7: Ib Jensen, Givskov, Give, Bror til faderen.
FADDER Nr. 8: Ane Marie Bertelsdatter, Givskov, Give, Jørgen Christensens kone.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Nørskov, Skærhoved, Give, En søn fadder.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Giufskou. Anders Jensen og Kristine Sohie Rechnagel — Havde 2den Pintze dag en Datter Maren Donnerup i Kirke. Baaren af Jacob Mortensens Kone {Maren Christensdatter Skov} i Giufve. Faddere vare Sr: {Frederik} Rechnagel i Giufskou, Jacob Mortensen og Niels Jensen {Egeskov} fra Giufvue, Jens Nørskovs Søn {Christoffer 26, eller Johannes 23} og Volborg Jørgensdtr samt Jørgen Christensens Kone {Ane Marie Bertelsdatter} i Giufskou —
{Seddel i kirkebogen:}
Fest: 2: Pentecost: 1800 havde Anders Jensen Eeschou og Sophia Friderichs Datter af Gifschou en Datter i Kirke kaldet Maren Donnerup, baret af Jacob {Mortensen} Schous Kone {Maren Christensdatter Skov} i Giufve, Fadderne vare Friderich Rechnagel i Gifschou, Ib Jensen, og Jørgen Christensen ibidem, samt Jacob Mortensen af Giufve. —

NOTITS: Datteren er opkaldt efter morfaderen Frederik Rechnagels 2. kone Maren Christensdatter Donnerup, der var død tre år før i 1797, hun var stedmor til moderen. Der er to indføjelser til denne dåb. Den normale i kirkebogen (degnens?) og en indlagt seddel i kirkebogen, der kunne se ud som præstens. De afviger noget fra hverandre. Ib Jensen er kun på sedlen, det er uklart, om det er Jørgen Christensen eller hans kone Ane Marie Bertelsdatter, der er fadder. Alle personer fra begge indførelser anføres.


Nr. 3427 1800.06.02 Anne Hansdatter, Bæksgaard. FAR: Hans Christensen. MOR: Anne Kirstine Sørensdatter.
BÅREN AF: Maren Pedersdatter, Neder- Donnerup, Give, Gift med Jens Nielsen.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen, Neder- Donnerup, Give, Konen Maren Pedersdatter fadder.
FADDER Nr. 2: Søren Sørensen den Yngre, Højgaard, Give, Formodet bror til moderen.
FADDER Nr. 3: Anders Christensen, Højgaard, Give
FADDER Nr. 4: Sidsel Pedersdatter, Bæksgaard, Give, 20c, datter af Peder Nielsen og Johanne Larsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{Seddel i kirkebogen:}
Dito Dato {Fest: 2: Pentecost:} Havde Hans Christensen og An Kirstine Sørens Datter af Bexgaard en Datter i Kirke kaldet Anna, Baaren af Jens Nielsens Kone {Maren Pedersdatter} i Nederdonnerup, Fadderne vare, Jens Nielsen af Nederdonnerup Unge Søren Sørensen, og Anders Christensen af Højgaard samt Zidsel Peders Datter af Bexgaard.


Nr. 3430 1800.06.25 Christiane Jensdatter, Neder- Donnerup. FAR: Jens Poulsen. MOR: Mette Marie Eriksdatter.
BÅREN AF: Mette Pedersdatter, Neder- Donnerup (Refsgaard), Give, Gift med Niels Olesen Refsgaard.
FADDER Nr. 1: Niels Olesen Refsgaard, Neder- Donnerup (Refsgaard), Give, Konen Mette Pedersdatter bærer.
FADDER Nr. 2: Christen Eriksen Skrædder, Neder- Donnerup, Give, Moderens bror.
FADDER Nr. 3: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 4: Anders Hansen Bank, Give By, Give, Søn af Hans Hansen Bank.
FADDER Nr. 5: Christen Hansen Bank, Give By, Give, Søn af Hans Hansen Bank.
NÆVNT Nr. 1: Hans Hansen Bank, Give By, Give, Sønnerne Anders og Christen Hansen Banch faddere.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Nederdonnerup. Jens Povelsen og Mette Marie Erichsdatter Havde 6te Søndag efter Paaske en Datter i Kirke kaldet Christiane baaret af Niels {Olesen} Refsgrds Kone {Mette Pedersdatter}. Fadderne vare Christen {Eriksen} Skræder Niels {Olesen} Refsgrd Søren {Nielsen} Schou af Nederdonnerup samt begge Hans {Hansen} Bankes Sønner Anders og Chritian af Giufve —


Nr. 3431 1800.07.15 Anne Marie Jørgensdatter, Give By. FAR: Jørgen Sørensen. MOR: Karen Olufsdatter.
BÅREN AF: Christiane Sørensdatter, Østerhoved, Givskud, 26, gift med Jens Christensen, 40.
FADDER Nr. 1: Niels Jensen, Give By, Give, Konen Karen Pedersdatter også fadder.
FADDER Nr. 2: Karen Pedersdatter, Give By, Give, Gift med Niels Jensen.
FADDER Nr. 3: Jørgen Sørensen, Give By, Give, Samme navn som faderen, fejltagelse?
FADDER Nr. 4: Jakob Mortensen Skov, Give By, Give, Konen Maren Christensdatter Skov også fadder.
FADDER Nr. 5: Maren Christensdatter Skov, Give By, Give, Gift med Jakob Mortensen Skov.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Give. Jørgen Jørgensen og Karen Olufsdtr Havde 1ste Søndag efter Trefoldighed en Datter Anne Marie i Kirke baaret af Mandens Søster i Østehoe {Østerhoved, Givskud}. Faddere Niels Jensen og Hustru {Karen Pedersdatter}, Jørgen Sørensen Jacob {Mortensen} Skov og Hstru {Maren Christensdatter Skov}.


Nr. 3432 1800.08.24 Mariane Poulsdatter, Neder- Donnerup (Navnløs). FAR: Poul Mathiesen. MOR: Ane Marie Mortensdatter.
BÅREN AF: Ane Laursdatter, Neder- Donnerup (Overmark), Give, Gift med Christen Christensen Overmark.
FADDER Nr. 1: Jens Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 2: Søren Nielsen Skov, Neder- Donnerup, Give, Nabo.
FADDER Nr. 3: Peder Mortensen, Neder- Donnerup, Give, Moderens bror.
NÆVNT Nr. 1: Christen Christensen, Neder- Donnerup (Overmark), Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Navnløs. Pouel Mathiesen og Ane Marie Mortensdtr havde den 11te Søndag efter Trefoldighed en Datter i Kirke som blev kaldet Mariane baaret af Christen Christensens Kone {Ane Laursdatter} paa Nederdonnerup Overm[.] Fadderne vare Jens og Søren {Nielsen} Skov samt Peder Mortensen alle af Nederdonnerup.


Nr. 3433 1800.10.01 Karen Frandsdatter, Farre. FAR: Frands Christensen. MOR: Karen Marie Rasmusdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Farre. Frands Christensen og Karen Marie Rasmusdatter havde omkring juli 1800 en datter i kirke Karen '.}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Ingen vidner nævnt. Den regulære kirkebog føres indtil august 1800, barnet antages derfor født mellem sept. 1800 og jan. 1801. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3435 1800.10.01 Mette Vestesdatter, Vorslunde. FAR: Veste Samuelsen. MOR: Johanne Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1801: 'Vorslunde. Veste Samuelsen og Johanne Pedersdatter havde aaret 1800 en datter i kirke Mette '.}
NOTITS: Fra FT 1801, 1 år, deres Børn. Den regulære kirkebog føres indtil august 1800, barnet antages derfor født mellem sept. 1800 og jan. 1801. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3436 1800.10.01 Ruth? Thomasdatter, Øgelund. FAR: Thomas Nielsen. MOR: Katrine Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1801: 'Øgelund. Thomas Nielsen og Katrine Pedersdatter havde aaret 1800 en datter i kirke Ruth? '.}
NOTITS: Fra FT 1801, 1 år, deres Børn. Den regulære kirkebog føres indtil august 1800, barnet antages derfor født mellem sept. 1800 og jan. 1801. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3437 1800.11.01 Anne Kirstine Nielsdatter, Farre. FAR: Niels Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen, Farre, Give, Vidne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: Farre. Niels Christensen og Maren Christensdatter havde omkring november 1800 en datter i kirke Anne Kirstine. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3442 1801.08.01 Anne Marie Andersdatter, Give By. FAR: Anders Hansen Bank. MOR: Mette Mortensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra begravelsen 1819: 'No. 4 død 12. September begravet 19. September Ane Marie Andersdatter. Datter af Anders Hansen og Hustru Mette Mortensdatter af Give {By}. 18 Aar 1 maaned og 2 dage.'}
Begravelse nr. 7250
NOTITS: Begravet 18 år gammel. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3444 1801.12.01 Anne Katrine Christensdatter, Farre. FAR: Christen Sørensen. MOR: Bente Sørensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen, Farre, Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Niels Christensen, Farre, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Farre. Christen Sørensen og Bente Sørensdatter havde omkring december 1801 en datter i kirke Anne Katrine .'}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3445 1801.12.01 Inger Jensdatter, Farre. FAR: Jens Christensen. MOR: Lene Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen, Farre, Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Ole Christensen, Farre, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Farre. Jens Christensen og Lene Pedersdatter havde omkring december 1801 en datter i kirke Inger. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3449 1802.03.01 Frederikke Andersdatter, Givskov. FAR: Anders Jensen Egeskov. MOR: Christine Sophie Rechnagel.
NÆVNT Nr. 1: Ib Jensen, Hestlund (Grønborg), Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Anders Hansen, Give By, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Givskov. Anders Jensen Egeskov og Christine Sophie Rechnagel havde omkring marts 1802 en datter i kirke Frederikke. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3451 1802.05.01 Anne Johanne Christensdatter, Give By. FAR: Christen Christensen Overmark. MOR: Anne Lauridsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hedegaard, Give By, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: '´Give By. Christen Christensen Overmark og Anne Lauridsdatter havde omkring maj 1802 en datter i kirke Anne Johanne. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt. Navnet Overmark kommer egentlig fra Nederdonnerup, hvor Christen Christensen først boede, men følger ham her til Give By.


Nr. 3452 1802.05.01 Birte Marie Christensdatter, Bregnhoved. FAR: Christen Nielsen. MOR: Karen Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Anders Johansen, Bregnhoved, Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Anders Nielsen, Farre, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Bregnhoved. Christen Nielsen og Karen Pedersdatter havde omkring maj 1802 en datter i kirke Birte Marie. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3455 1802.10.01 Maren Bentsdatter, Farre (Mølgaard). FAR: Bent Nielsen. MOR: Maren Johannesdatter.
NÆVNT Nr. 1: Niels Andersen, Farre, Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Veste Vestesen, Stenbjerglund, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Farre Mølgaard. Bent Nielsen og Maren Johannesdatter havde omkring oktober 1802 en datter i kirke Maren. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3456 1802.12.01 ? Bennets /en /datter, Neder- Donnerup. FAR: Bennet Sørensen. MOR: Maren Jensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hedegaard, Give By, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Nederdonnerup. Bennet Sørensen og Maren Jensdatter havde omkring december 1802 et barn i kirke ? .'}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3457 1803.01.01 Frederikke Pedersdatter, Give By. FAR: Peder Hedegaard. MOR: Else Poulsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Laust Sørensen, Give By, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Give By. Peder Hedegaard og Else Poulsdatter havde omkring januar 1803 en datter i kirke Frederikke. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3458 1803.03.01 Mette Kirstine Hansdatter, Ullerup. FAR: Hans Nielsen. MOR: Karen Nielsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Søren Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Jens Nielsen Kjersgaard, Give By, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Ullerup. Hans Nielsen og Karen Nielsdatter havde omkring marts 1803 en datter i kirke Mette Kirstine. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3459 1803.07.01 Sidsel Knudsdatter, Nygaard. FAR: Knud Sørensen Nygaard. MOR: Johanne Olufsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Enevold Knudsen, Ullerup, Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Jens Herman Jensen Nørskov, Bøllund, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Nygaard. Knud Sørensen og Johanne Olufsdatter havde omkring juli 1803 en datter i kirke Sidsel. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3462 1803.08.01 Anne Nielsdatter, Give By. FAR: Niels Jensen Egeskov. MOR: Karen Pedersdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jens Nielsen Kjersgaard, Give By, Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Peder Hedegaard, Give By, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Give By. Niels Jensen Egeskov og Karen Pedersdatter havde omkring august 1803 en datter i kirke Anne. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3464 1803.10.01 Maren Hansdatter, Neder- Donnerup. FAR: Hans Christensen Hag. MOR: Maren Jakobsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Mads Andersen Ramskov, Ramskov, Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Niels Sørensen Skov, Neder- Donnerup, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Nederdonnerup. Hans Christensen Hage og Maren Jakobsdatter havde omkring oktober 1803 en datter i kirke Maren. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 1955 1804.07.01 ? Johns/en/datter, Torninggaard. FAR: John Pedersen, Loftlund, Give. MOR: Ane Marie Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra dåb #3531 i 1808: ? Johns/en/datter '... Det er 2den Gang disse toe har begaaet Lejermaal med hinanden ...'}
NOTITS: Datoen må være i den periode, hvor kirkebogen ikke blev ført: august 1800 - dec. 1805. Datoen er helt omtrentlig, kunne være før men ikke meget efter. Denne datter eller søn ikke ellers set, kan være død spæd.


Nr. 1800 1804.07.01 Ane Hansdatter, Højgaard. FAR: Hans Olesen. MOR: Maren Villadsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra FT 1834 Højgaard: 'Hans Olesen og Maren Villadsdatter af Højgaard havde 1804c en datter i kirke Ane.'}
NOTITS: Dato arbitrær midt i 1804, som er tilbageregnet fra FT 1834. Gift 1826c med Mads Laursen *1794c, bosat Højgaard.


Nr. 3470 1804.08.01 Abelone Christensdatter, Give By. FAR: Christen Christensen Overmark. MOR: Anne Lauridsdatter.
NÆVNT Nr. 1: Peder Hedegaard, Give By, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Give By. Christen Christensen Overmark og Anne Lauridsdatter havde omkring august 1804 en datter i kirke Abelone. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3471 1804.10.01 Mette Kirstine Andersdatter, Givskov. FAR: Anders Jensen Egeskov. MOR: Christine Sophie Rechnagel.
NÆVNT Nr. 1: Ib Jensen, Hestlund (Grønborg), Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Anders Hansen Bank, Give By, Give, Vidne 1806c.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Givskov. Anders Jensen Egeskov og Christine Sophie Rechnagel havde omkring oktober 1804 en datter i kirke Mette Kirstine. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3472 1804.11.01 Birte Marie Andersdatter, Hestlund- Store. FAR: Anders Christensen. MOR: Kirsten Thomasdatter.
NÆVNT Nr. 1: Mads Nielsen, Hestlund- Lille, Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Jens Herman Jensen Nørskov, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN:
{REKONSTRUKTION: fra Fortegnelsen: 'Store Hestlund. Anders Christensen og Kirsten Thomasdatter havde omkring november 1804 en datter i kirke Birte Marie. '}
NOTITS: Fra "Fortegnelsen 1806c" over fødte personer 1800-05, der ikke findes i de autoriserede bøger. Dato omtrentlig, ikke eksakt.


Nr. 3473 1804.11.06 Kirsten Marie Jensdatter, Give By. FAR: Jens Nielsen Kjersgaard. MOR: Kirstine Magdalene Lassen.
NÆVNT Nr. 1: Laust Sørensen, Give By, Give, Vidne 1806c.
NÆVNT Nr. 2: Christoffer Jensen Nørskov, Skærhoved?, Give, Vidne 1806c.