Sidst opdateret 10. nov. 2015GIVE KIRKEBOG FORTLØBENDE 1700 - 1719


Denne udskrift er fortløbende med begravelser mellem dåbsindførsler og vielser og skriftemål. Sådan blev Give kirkebog ført, nemlig efter dato og ikke som mange andre med dåb separat fra begravelse separat fra trolovelse og vielse. Rækkefølgen er dermed nøjagtig ligesom i den originale kirkebog.
På den måde ses ofte sammenhænge man ellers ville miste fx når en mor dør kort efter en fødsel.
Udskriften er anlagt til at være bogstavret og er foretaget fra en affotografering FamilySearch (Utah, USA) har foretaget:

FS Give Kirkebog, Nørvang Herred, 1700 — 1800.
De angivne opslags numer er de samme i Arkivalier Onlines afffotografering:
Arkivalier Online Give Kirkebog 1700 — 1800.
For eksempel er dette Side 4 (FS opslag 6 højre) i Arkivalier Onlige også opslag 6 højre side.

Sidetallene som står i den originale kirkebog angives i grå skrift, hvor den nye side begynder. Denne kirkebog er ikke som de fleste bøger på den tid nummereret i foliosider, hvor hvert blad har kun et tal som er det samme for for- og bagside. I denne kirkebog er siderene nummeret som i en normal bog i dag, forsiden har et nummer og bagsiden det næste nummer.
Teksten er sammenlignet med Rauff og Starups (Horsbøl) udskrift; der er nogle forskelle.
Siderne 11 og 12 (det er et blad), i 1700-1800 kirkebogen mangler. Det drejer sig om perioden 9. maj - 22. december 1701, knap 8 måneder.
Bemærk at Give Kirkebog benytter kalenderår, som vi gør nu, og ikke det kirkelige år som næsten alle andre kirkebøger bruger på den tid, hvor kirkeåret begyndte 1. advent i november måned.

Hvem førte kirkebogen:
1700 - 1704 Hans Jørgensen Jelling, sognepræsten, som boede i Øster Nykirke.
1704 - 1745 Johan Balthasar Bilhard, - 1731 hjælpepræst i Bøllund, Give, derefter sognepræst i Øster Nykirke.
1746 - 1754 Kirkebogen blev ikke ført (fordrukken præst Haasum)

[....] svært at tyde, antallet af punkter lig antal skønnede bogstaver.
I "Jens_" står _ for en nedadsvunget krølle, der skal betyde "en", altså fx "Jensen". Bruges fx af Bilhardt.
{Mine kommentarer, hvor forståeligheden ellers går tabt}.
Udskrift: Villy M. Sorensen.

GIVE KIRKEBOG FORTLØBENDE
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt
Tilbage til Give kirkebog oversigt

Top
1700, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1710, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1720, 1
Gå til årstal:
1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709
1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719
1720, 1721

Hvilke år føres Give Kirkebog?
I perioden 1700 — 1814 føres kirkebogen 77% af tiden regnet i måneder.
Kirkebogen er ført i 1.066 måneder og der er i alt i de 115 år 1.380 måneder.
Hul over 3 måneder i kirkebogen er:

1701 - 1701: 7 måneder
1709 - 1719: 119 måneder
1745 - 1754: 113 måneder
1800 - 1805: 63 måneder

En del af det der mangler i hullene kan genskabes ud fra kendskab til familierne, folketællinger, skifter, kirkebøger i andre sogne og andre arkivalier. Fx i perioden 1800-05 omtrendt 40%, 1745-54 omkring 30% men kun meget lidt for 1709-19.
Fortegnelsen i 1805 dækker årene 1800 - 1805 og er opstillet af den nye kirkesanger Vangsaa, som kom til Give 1805 og som spurgte folk hvilke fødsler, de kunne huske og noterede mest to vidner til hver fødsel, i alt 35 dåbshandlinger. Det er lykkedes at identificere 17 videre døbte i den periode, altså i alt 52 i de fem år og tre måneder kirkebogen ikke føres. Dette er 10 fødsler om året, men der har været omkring 21 i gennemsnit per år (fx 1797-99), dvs. der mangler godt 50 fødsler, nogen af dem dødfødte. Vielser i den tid mangler, af døde menes 6 at være identificeret, der mangler mange der.
Per år angives hvor mange måneder kirkebogen blev ført i det år, hvor mange måneder den ikke blev ført, hvor mange måneder kumulativt fra 1700 til året kirkebogen er blevet ført og kumulativt hvor mange % af tiden fra 1700 til året kirkebogen er blevet ført.
Fx 1702 er kirkebogen ført 12 måneder, ikke ført 0 måneder, summen af ført i 1700, 1701 og 1702 er 29, hvilket er 81% af de mulige 36 måneder 1700-02 inklusive.
Farverne i tabellen nedenfor:

Gul: kirkebogen delvis ført.
Orange: kirkebogen ført men tabt eller delvis rekonstrueret (fortegnelse af 1805).
Rød: kirkebogen ikke ført.År Månedsbetegnelser Antal måneder Kumu-
lativ ført %
Kommentar
J F M A M J J A S O N D Ført Ikke ført Kumu-
lativ ført
1700 12 0 12 100 Ført af Hans Jørgensen Jelling, sognepræsten.
1701 5 7 17 71 Side 11-12 mangler, et blad, 9. maj - 22. dec., kirkebog ført men ikke overleveret, blad revet ud.
1702 12 0 29 81
1703 12 0 41 88
1704 12 0 53 88 Ført af hjælpepræst Bilhardt.
1705 12 0 65 90
1706 12 0 77 92
1707 12 0 89 93
1708 12 0 101 94
1709 4 8 105 88 9. maj - 25. dec. ingen tilførsler
1710 5 7 110 83 Ikke ført 26. maj - 31. dec.
1711 0 12 110 76 Kun ført 12. maj.
1712 0 12 110 71 Ikke ført.
1713 0 12 110 65 Kun ført 19. februar.
1714 0 12 110 61 Ikke ført.
1715 0 12 110 57 Ikke ført.
1716 4 8 114 56 Ikke ført 27. april - 31. dec.
1717 0 12 114 53 Ikke ført.
1718 0 12 114 50 Ikke ført.
1719 0 12 114 48 Kun ført 10. dec..
1720 12 0 126 50
1721 12 0 138 52
1722 12 0 150 54
1723 12 0 162 56
1724 12 0 174 58
1725 12 0 186 60
1726 12 0 198 61
1727 12 0 210 63
1728 12 0 222 64
1729 12 0 234 65
År Månedsbetegnelser Antal måneder Kumu-
lativ ført %
Kommentar
J F M A M J J A S O N D Ført Ikke ført Kumu-
lativ ført
1730 12 0 246 66
1731 10 2 256 67 Intet 8. okt - 31. dec.
1732 12 0 268 68 Ført af sognepræst Bilhart.
1733 12 0 280 69
1734 12 0 292 70
1735 12 0 304 70
1736 12 0 316 71
1737 12 0 328 72
1738 12 0 340 73
1739 12 0 252 73
1740 12 0 364 74
1741 12 0 376 75
1742 10 2 386 75 8. okt. - 19. jan. mangler.
1743 12 0 398 75
1744 12 0 410 76
1745 2 10 412 75 Kun før jan. og feb.
1746 0 12 412 73 Ikke ført (drankeren Haasum sognepræst).
1747 0 12 412 72 Ikke ført.
1748 0 12 412 70 Ikke ført.
1749 0 12 412 69 Ikke ført.
1750 0 12 412 67 Ikke ført.
1751 0 12 412 66 Ikke ført.
1752 0 12 412 65 Ikke ført.
1753 0 12 412 64 Ikke ført.
1754 5 7 417 63 Ført 26. juli - 31. dec.
1755 12 0 429 64 Ført af sognepræst L. C. Stallknecht.
1756 12 0 441 64
1757 12 0 453 65
1758 12 0 465 66
1759 12 0 477 66
År Månedsbetegnelser Antal måneder Kumu-
lativ ført %
Kommentar
J F M A M J J A S O N D Ført Ikke ført Kumu-
lativ ført
1760 12 0 489 67
1761 12 0 501 67
1762 12 0 513 68
1763 12 0 525 68
1764 12 0 537 69
1765 12 0 549 70
1766 12 0 561 70
1767 9 3 570 70 Mangler 21. sept - 17. jan. 1768.
1768 12 0 582 70
1769 12 0 594 71
1770 12 0 606 71
1771 12 0 618 72
1772 12 0 630 72
1773 10 2 640 72 Mangler 11. okt - 9. jan. 1774
1774 12 0 652 72
1775 12 0 664 73
1776 12 0 676 73
1777 12 0 688 74
1778 12 0 700 74
1779 12 0 712 74
1780 12 0 724 74
1781 12 0 736 75
1782 12 0 748 75
1783 12 0 760 75
1784 9 30 769 75 13. sept. 25. dec. mangler.
1785 12 0 781 76
1786 12 0 793 76
1787 12 0 805 76
1788 12 0 817 76
1789 12 0 829 77
År Månedsbetegnelser Antal måneder Kumu-
lativ ført %
Kommentar
J F M A M J J A S O N D Ført Ikke ført Kumu-
lativ ført
1790 12 0 841 77
1791 12 0 853 77
1792 12 0 865 78
1793 12 0 877 78
1794 12 0 889 78
1795 12 0 901 78
1796 12 0 913 78
1797 12 0 925 79
1798 12 0 937 79
1799 12 0 949 79 Ført kort tid af sognepræst L. L. Stallknecht.
1800 9 3 958 79 Okt. 12 - 31. dec. mangler.
1801 0 12 958 78 Ikke ført, men døbte delfortegnelse 1805.
1802 0 12 958 78 Ikke ført, men døbte delfortegnelse 1805.
1803 0 12 958 77 Ikke ført, men døbte delfortegnelse 1805.
1804 0 12 958 76 Ikke ført, men døbte delfortegnelse 1805.
1805 0 12 958 75 Ikke ført, men trolovelser fra maj fremad. Enkelt dåb og begravelse i dec.
1806 12 0 970 76 Kirkesanger Vangsaas kirkebog 1806-14.
1807 12 0 982 76
1808 12 0 994 76
1809 12 0 1006 76
1810 12 0 1018 76
1811 12 0 1030 77
1812 12 0 1042 77
1813 12 0 1054 77
1814 12 0 1066 77 Vangsaas kirkebog ender okt. 1814, resten i den ny kirkebog.

1700
Side 2 (FS opslag 3 (=4, =5))
Nÿ Kierke Bog [...]
Give anfanget til Givve
Anno
1700
Hans Jørgensen Jelling [....]

Side 3 (FS opslag 6 venstre)
In nomine Jesu
Den nÿe Kirche Bog til Give Kirche [.... ...]

Anno 1700 Dom: 2 post Epipha: Hafde Jens Jespersøn i Nygaard et drenge barn til Daab og blef kaldet Michel og blef baaren af Niels Jversøns Hustroe i Lon=aae faderne vare Christen Mortensøn i Gifshov og Morten Christensøn ibide Niels Jversøn i Lon=aae Matthis Jensøn i Skierhoed og Anne Sørrens Datter i Give.
Kommenteret Version #2001

Dom Septugesima stod Lavrits Christensøn smed som var i Give Aabenbarlig Skriffte fordi hand hafde forsømpt i rette Tids at bruge det Høyværdige Naaderens Sacramente.
Kommenteret Version #1001

Feste purificationis Maria blef Matthies Jensøn Skierhovet og Anne Sørrens Datter i Give trolovet og Da var tilstede Jens Jensøn i Skierhovet Jens Sørrensøn i Give og Peder Sørrensøn ibidem Villads Thomsøn i Moesgaard og Thomas Nielsøn Breenhovet.
Kommenteret Version #8001

Dend 14. Febru: Hafde Villads Thomsen en Barn til Daab baaren af Margrethe Thoms Datter i Fugelsang og blef kaldet Oluf og samme Tid var fadere Jens Fugelsang Peder Nørgaard i Give, Jens Nielsøns ibidem, Mette Niels Datter i Hinskov Maren Jens Datter i Give. -
Kommenteret Version #2002

Dom: Oculi Hafde Hans Matsøn i Farre et barn til Daab baaren af Maren Peders Datter i Give og blev kaldet
Side 4 (FS opslag 6 højre)
Appelon og og samme Tid vare fadere Peder Lassen i [Far]re og Niels Nielsøn ibidem Karen Peders Datter ibidem Anne Las Datter ibidemog Marie Peders Datter ibidem.
Kommenteret Version #2003

Dend 13 Martii hafde Peder Graversøn i Farre et barn til Daab som blef kaldet Anne baaren af Kirsten Anders Datter af Holtum, Sindberg Sogen og var fadere jens Tyregoed i Farre og Jens Biere Ibidem Peder Lassen ibidem, Matthiis Jensøn i Skierhoed Niels Nebvats Hustroe.
Kommenteret Version #2004

Dom: Lætare Hafde Kield Povelsøn i Nederdunnerop et barn til daab som blef kaldet Beret baaren af Jens Pedersøns Hustroe i Nederdunnerop og var fadere Jens Nielsøn i Dyrchen Jens Pedersøn i Nederdunnerop Christen Jensøns Hustroe i Nederdunne Ullerop Zitzel Niels Datter i Nederdunnerop, Peder Sørrensøns Hustroe i Give.
Kommenteret Version #2005

Den 25. Martii blef Jens Matsøn som boede tilforen i Byllund begraven.
Kommenteret Version #6001

Dom: Palmarum blef Jens Jespersøns Barn i Nygaard ved navn Jens begraven.
Kommenteret Version #6002

Dend 19. Aprilis blef begraven Hans Conratsøn hans Kiereste Velb: Jomfrue Margret=Elisabeth Blo͞me.
Kommenteret Version #6003

Dom: Jubilate blef begraven Sl. Hans Christensøns Enche Johanne Jens Datter udi Øegelund.
Kommenteret Version #6004

Dom: Cantate blef trolovet Christen Christen Mortensøn i Gifskov og Marin Niels Datter i Moesgaard og da var
Side 5 (FS opslag 7 venstre)
tilstede Villats Thomsøn i Moesgaard, Johan Sørrensøn i Breenhoed Jens Sørrensøn i Give, Matthiis Jensøn i Breenhoed og Søren Nielsøn i Gifskov.
Kommenteret Version #8002

Dom: Exaudi blef begravet Sl. Christopher Pedersøns Søn i Tromborg ved Navn Las.
Kommenteret Version #6005

Tredie Pintzedag blef Sørren Nielsøn og Marin Christens Datter nu boendis i Gifskov copuleret.
Kommenteret Version #8003

Dom: Trinitatis Hafde Christen Christensøn i Give et barn til Daab som blef kaldet Hans baaren af Mette Jacobs Datter i Give og faderne vare Kield Povelsøn i Nederdunnerop Jens Pedersøns Hustroe ibidem Jørgen Sørrensøn i Give og Anne Sørens Datter ibidem Karen Antois Datter ibidem.
Kommenteret Version #2006

Dend 9. Junii blef Matthis Jensøn i Breenhovet og Anne Sørrens Datter i Give Copuleret.
Kommenteret Version #8004

Dend 27 Junii blef Christen Mortensøn i Gifshov og Marin Niels Datter i Moesgaard copuleret.
Kommenteret Version #8005

Dom: 5ta a Trinitatis blef Jens Mortensøn i Gifshov begravet.
Kommenteret Version #6006

Dom: 8 a Trin: da hafde Jens Matsøn i Heedegaard en en {!} Barn til daab baaren af Hans Møllers Hustroe i Ulkiermølle og blef kaldet Anne og faderne vare Mats Sørrensøn og hans Hustroe i Nygaard, Sørren Sørrensøn i Heedegaard og Jens Sørrensøns Hustroe ibidem og Matthiis Jensøn i Breenhovet.
Kommenteret Version #2007

Dom 9 a Trinit: da blef begravet Knud Pedersøns Barn af Nederdunnerop ved navn Jnger.
Kommenteret Version #6007

Side 6 (FS opslag 7 højre)

[... en linie ikke læselig ...]
Farre ved navn Appelon.
Kommenteret Version #6008

Dom 9 a Trinitatis hafde Frants Jensøn et Barn til Daaben ved Navn Doreth blef baaren af Sørren Nielsøns Hustroe i Gifshov og var fadere Morten Jensen i Nyegaard, og Christen Mortensøn i Moesgaard.
Kommenteret Version #2008

Dom: 10 i Trinit: blef begraven Frants Jensøns tvende Børn ved Navn Jens og Doreth.
Kommenteret Version #6009
Kommenteret Version #6010

Dom 12 à Trinit: blef Troelovet Jver Matthiæsøn tienende i Omme Sogen og Barnfød i Tromborg i Give Sogen og Kirsten Christophers Datter af Tromborg og da var tilstæede Johan Sørrensøn i Breenhoed Sørren Sørrensøn i Heedegaard Antonius Ostersøn i Give Peder Christensøn i Give og Christen Pedersøn Østergaard i Nederdunnerop. og hafde for: Jver Matsøn Her Søfrens Skudsmaal i Omme.
Kommenteret Version #8006

Dend 1 Septembris blef Frants Jensøns Hustroe i Gifshov begraven.
Kommenteret Version #6011

Dom: 13 post Trinit: blef et Navnløs pigebarn begraven som var Jens Sørrensøns i Give.
Kommenteret Version #6012

Dend 9. Sept: blef Friderich Ottesøns Barn paa Dunneruplund ved Navn Kirsten hendis daab, confirmeret som blef frembaaren af ming egen Hustroe og fadere var Her Offer Movritsøn til Vuldom og Lang
Side 7 (FS opslag 8 venstre)
shov Sogner og hans Hustroe, Simon Pedersøn paa Søndersthovet, Marin Jørgens Datter af Mindstrop Anne=Maria af Hvexsel Lundgaard.
Kommenteret Version #2009

Dom: 14 Trinitatis blef Karen Lavrits Datter af Sillesthovet begravet.
Kommenteret Version #6013

Dend 14 Septemb: blef Sl: Jens Mortensøns Enche af Gifshov begravet.
Kommenteret Version #6014

Dend 14 Septemb: havde Morten Jensøn i Nygaard en barn til Daab som blef kaldet Jens baaren af Christen Mortensøns Hustroe i Moesgaard og fadere var Sørren Nielsøn i Gifshov og Hans Hustroe, Christen Mortensøn i Moesgaard Jens Jespersøn i Nygaard Anne Niels Datter i Ullerop.
Kommenteret Version #2010

Dend 21 Septembris blef begravet Niels Sørrensøns Hustroe i Give ved Navn Jahanne Jens Datter.
Kommenteret Version #6015

Dom: 21 Trin: Da blef copuleret Jver Matsøn i Tromborg og Kirsten Christophers Datter ibidem.
Kommenteret Version #8007

Die Omnium Sanctorum blef begravet Sl. Niels Lassøns Enche sc: Mette Jens Datter af Farre.
Kommenteret Version #6016

Dom: 23. Trinit: blef Hans Matsøn i Farre og hans Hustroe effter Hans Velædle Høyærværdigheds tilladelse publice absolveret for deris forseelse mod det fembte Bud da de af V=agtsomhed hafde opprimeret deris eget barn ved nafn Appelone.
Kommenteret Version #1002

Side 8 (FS opslag 9 venstre)

Dend 1. Decembris blef høyædle og Velbaarne Alexander Grubbe fordum Herre til Dunneruplund begravet.
Kommenteret Version #6017

Dom: 2 Adventus blef Frants Jensøn i Gifshov og Kirsten Jens Datter af Skierhovet trolovet og da var tilstede Movrits Jensøn i Nørkollemorten Peder Jensøn i Seyrop, Peder Sørrensøn i Give og hans Hustroe Marin Jens Datter og Mouvrits Jensøns Hustroe Karen Jens Datter i Nørkollemorten.
Kommenteret Version #8008

Noch Dom: 2. Adventus hafde Christen Hansøn i Breenhovet et barn til Daab som blef Kaldet Hans, baaren af Hans Christensøns Hustroe i Ulkiermølle og dends faddere var Johan Sørrensøn i Breenhovet og Christen Matsøn og Jens Hansøn ibidem Kirsten Sørrens Datter og Johanne Sørrens Datter ibidem.
Kommenteret Version #2011


1701

Dend 2. Januarii Hafde Johan Sørrensøn et barn til daab som blef frembaaren af Degnens Hustroe og blef kaldt Kirsten, Faderne vare Jørgen Sørrensøn i Give Jens Nielsøn og Jens Sørrensøn ibidem, Matthiis Jensøn i Breenhoved og Anne Sørrens Datter ibidem.
Kommenteret Version #2012

Den 2 Januarii blef Jens Nielsøn i Farre og en Pig ved navn Else Peders Datter som var komen af Greis Sogn og Hafde Her: Jørgen Bangs shudsmaal og da var tilstede Johan Sørrensøn af Breenhod Jens Jensøn af Skærhovet
Side 9 (FS opslag 9 højre)
[....] Larsen i Give Jørgen Sørensen ibidem og [....] [....] Christen Syndergaard i Ullerop.
Kommenteret Version #8009

Dom: Sexages: blev Jesper Christensøn som fordom boede i Nygaard, begraven.
Kommenteret Version #6018

Dend 11. Februarii blef Marin Jens Datters V=egte barn døbt og frembaaren af Niels Matsøns Hustroe i Ullerop og kaldet Niels og da var faddere Jens Nielsøn i Ullerop Peder jensøn ibidem Niels Christensøn ibidem Christen Boysøns Hustroe ibidem, og Christen Jensøns Hustroe ibidem og udlagde til Barnefader en Karl ved Ribe som hede Niels Jensøn som Giestet til Mester Rasmus Hochis i Holstedbroe Hvor hun og da tiente.
Kommenteret Version #2013

Dend 20. Februarii blev Jens Nielsøn i Farre og Else Peders Datter ibidem copuleret.
Kommenteret Version #8010

Dend 9. Martii hafde Peder Nielsøn i Sillesthoed et barn til Daab som blef kaldet Niels baaren af Hans Christensøns Hustroe i Ulkiermølle dends fadere var Hans Christensen i Ulkiers mølle Knud Nielsøn i Ga͞melbye og Hans Hustroe Erich Nielsøn og hans Hustroe i Farre.
Kommenteret Version #2014

Dend 15 martii blef Trolovet Peder Jensøn af Vorslunde og Kirsten Hans Datter af Synderthoed og da var tilstede Sørren Sørrensøn i Heedegaard og Sørren Sørrensøn i Liden Hestlund Jens Jensøn i Skierhoed, Fester Sørrrensøn i Bøllund Clemmen Christensøn i Heedegaard.
Kommenteret Version #8011

Dend 23 Martii blef Knud Pedersøns barn ved Navn Elizabet begravet.
Kommenteret Version #6019

Side 10 (FS opslag 10 venstre)

Dend 24 Martii hafde Christen Pedersen i Østergaard i Nederdunnerop et Barn til Daab som blef kaldet Peder og blef frembaaren af Christen Sørren Pedersøns Hustroe i Give faderne vare Kield Povelsøn i Nederdunnerop og Jens Pedersøn ibidem og Cidzel Niels Datter ibidem Johan Sørrensøn i Breenhovet og Margrete Christens Datter i Hedegaard.
Kommenteret Version #2015

Dom: qvasimodogen: Da blef trolovet Morten Christensøn barnfød i Gifshov og Citzel Christens Datter i Stor=Hestlund, og da var tilstede Troels Andersøn i stor=Hestlund og hans Hustroe Peder Nørgaard i Give og hans Hustroe hvor trolovelsen og stod og var tilstede der ogsaa Villats Thomsøn i Moesgaard og Christen Hansøn i Breenhovet.
Kommenteret Version #8012

Dend 13 Aprilis hafde Peder Jensøn i Voislund et barn til Daab, som blef kaldet Anne baaren af Jens Nielsøns Hustroe i Voislund, fadere var Sørren Sørrensøn i Heedegaard Niels Mortensøn i Bexgaard Christen Christensøns Hustroe i Give, Margrete Christens Datter i Heedegaard Sopfia Gravers Datter i Heedegaa Give.
Kommenteret Version #2016

Dom: Exaudi hafde Villats Christensøn en Barn til daab som blef kaldet Anne og blef frembaaren af Anne Christens Datter i Bierløf fadderne vare Jens Christensøn i Nÿkirch, Simon Christensøn i Bierløf Eriches Hustroe i Farre ved navn Mette, Niels Nebvats Dat Side 13 (FS opslag 10 højre)
ter i Byllund, og Mette Sørrens Datter i Breenhoed.
Kommenteret Version #2017

{Side 11 og 12 - det er egentlig et blad - mangler. I alt er det 9. maj - 22. december 1701, knap 8 måneder. Men teksten går videre uden brud fra side 10 til side 13.}

Dend 23 Decemb: blef Niels Sørrensøn i Give begravet
Kommenteret Version #6020

Dend 26 Decemb: blev en Betlers ved Navn Anne Hans Datters Barn ved navn Hans begravet og hafde for: Qvinde en Attest at hun var en Egteqvinde og hendes Mand var Soldat og hede Oluf Pedersøn Og denne hendis barn var døbt Dærnes i Fÿen hvilchen Attest var Dateret Faaborg /:i Fÿen beligende effter hendis ord:/ d 28 Octob: Ao 1701.
Kommenteret Version #6021

Dend 27 Decemb: blef Troels Andersøns Barn ved Navn Jens begravet som tilforn for sin Skrøbelighed aldene var inddøbt.
Kommenteret Version #60221


1702
Dom 2 post Epipha: Da hafde Jens Nielsøn i Farre et barn til daab som blef kaldet Mette og blef frembaaren af Anne Las Datter i Elkier i Ringøÿe Sogen faddere vare Las Nielsøn i for. Elkier Peder Povelsøn i Farremølle Peder Graversøn i Mølgaard Niels Nebvad i Farre Jens Pedersøns Hustroe i Farre.
Kommenteret Version #2018

Dom 2 post Epiph: blef Rasmus Matsøn i Give begravet.
Kommenteret Version #6023

Dom 3. post Epipha: Blef for: Sl. Rasmus Matsøns Enche Mette Nebvats begraven.
Kommenteret Version #6024

Dom 4. post Epipha: Hafde Peder Graversøn i Farre et barn til daab som blef kaldet Margrete frembaaren af peder Sillesthovets Hustroe sc: Jahan Niels Datter, faddere var Peder Neilsøn i Silleshoed Erich Nielssøn i Farre og Thomas Lavrsøn i Sillesthovet Jens Tÿregoed i Farre Anders Mølgaars Hustroe ved Navn [Karen] Jens Datter ibidem.
Kommenteret Version #2019

Side 14 (FS opslag 11 venstre)

Dom 5 post Epipha: havde Sørren Pedersøn et barn til daab som blef kaldet Mette baaren af Jens Sørrensøns Hustroe i Give ved {"Navn" mangler} Mette fadere vare Peder Christensøn og Jens Nielsøn begge i Give Christen Christensøn ibidem Marin Jens Datter i Give og Citsel Sørrens Datter i Skierhoed.
Kommenteret Version #2020

Dend 8. Feb: hafde Hans Matsøn i Farre et barn til daab som blef kaldet Mette frembaaren af Anne Mats Datter i Nebsvad i Lindeballe Sogen faddere vare Jens Nielsøn i Farre og Jens Biere ibidem, Anders Mølgaard og hans Hustroe ibidem, og Peder Nielsøns Hustroe i Sillesthoed.
Kommenteret Version #2021

Dend Ellefte Feb: blef Niels Pedersøn tienendis i Nykirch Præstegaard troelovet med Citsel Niels Datter i Nederdunnerop og var da tilstede Neils Pedersøn ibidem Christen Nielsøn og Jens Pedersøn Keild Povelsøn Christen Pedersøn alle i Nederdunnerop.
Kommenteret Version #8013

Dom: Septuages: blef en Selgfred barn Døbt og blef kaldet Christen Moderen til dette barn hede Kristen Christens Datter barnfød i Ashkier i Brand Sogen og blef udlagt til Barnefader en karl ved Navn Hans Oluffsøn i Bølling i Egtved Sogen hvor hun og blef besovet.
Kommenteret Version #2022

Dom: Sexsages: Hafde Frantz Jensøn en Barn til daab som blef kaldet Jens frembaaren af Movrits Jensøns Hustroe i Nørkollemorten fadere var Jens jensøn i Skierhoed Morten Jensøn i Nygaard og Jens Jespersøn ibide Sørren Nielsøns Hustroe i Gifshov Matthis Jensøns Hustroe i Breenhoed.
Kommenteret Version #2023

Dom Sex: blef Sørren Sørrensøn i Hedegaard begravet is in Alders 41 Aar.
Kommenteret Version #6025

Side 15 (FS opslag 11 højre)

Dom esto mihi Da hafde Villats Thomsøn i Moesgaard et Barn til daab som blef kaldet Margrete frembaaren af Margrete Thoms Datter i fugelsang, fadere vare Jens Sørrensøn i fugelsang Christen Mortesøn i Moesgaard Sørren Nielsøn i Hindshov Mette Niels Datter ibidem og An Sørrens Datter ibidem.
Kommenteret Version #2024

Dend 15 Martii blef Kirsten Peders Datter i Farre begravet og var 52 Aar 6 uger Maaneder og 14 Dage gamel.
Kommenteret Version #6026

Dend 25 Martii blef Villats Thomsøns Barn i Moesgaard ved nafn Margrete begravet var 4 uger og 4 Dage ga͞mel.
Kommenteret Version #6027

Dend 29. Martii hafde Mats Sørrensøn i Nÿgaard et Barn til Daab, som blef kaldet Marin og blef frembaaren af Jens Jespersøns Hustroe i Nÿgaard faderne vare Morten Jensøn i Nÿgaard og jens Jespersøn ibidem, Mats Nielsøn i Ullerop Citzel Mats Datter i Bexgaard, og Bodel Thoms Datter i Give.
Kommenteret Version #2025

Dend 2 Aprilis blef Mats Sørrensøns Hustroe i Nÿgaard Nafnlig Anne Povels Datter begravet i sin Alders 25 Aar.
Kommenteret Version #6028

Dom: Palmarum blef Jens Nielsøns Hustroe i Ullerup Nafnlig Marin Christens Datter begravet i sin Alders 53 Aar.
Kommenteret Version #6029

Dend 14 Aprilis blef Marie Jørgens Datters Slegfred Barn døbt og frembaaren af Christen Boÿsøns Hustroe i Ullerop
Side 16 (FS opslag 12 venstre)
Nafnlig Anne Niels Datter og blef kaldet Else og blef udlagt til Barnefader en karl ved Navn Hans Lassøn, som da tiente i Garde med hinde hos Mats Lav Lavritsøn i Nørshoe i Lindeballe Sogen men nu tiener for: Hans Lassøn Her Peder i Ringhive fadere vare Niels Christensøn i Ullerop og Ungere Niels Christensøn ibidem, Cle͞men Christensøn i Heedegaard, Niels Madsøns Hustroe Sc: Marie Erichs Datter ibidem, Margret Christens Datter i Heedegaard.
Kommenteret Version #2026

Dend 18 Aprilis blef Jens Nielsøns Hustroe ved navn Marin Jens Datter begravet i hendis Alders 83 Aar.
Kommenteret Version #6030

Dend 23 Aprilis blef begravet Thomas Nielsøn i Breenhoed i sin Alders 67 Aar.
Kommenteret Version #6031

Dend 23 Aprilis blef begravet Sørren Pedersøns Datter i Give ved navn Kirsten Sørrensdatter i hindes 4 Aar.
Kommenteret Version #6032

Dend 23 Aprilis blef døbt Anne Christens Datters Slegfred Barn og blef kaldet Bodil og blef frembaaren af Peder Graversens Hustroe og udlagt til barnefader en Karl som tiente med hende i Tønderbÿ ved navn Peder Christensøn faderne vare Jens Pedersøn Tÿregoed i Farre Peder Graversøn ibidem Jens Nielsøn ibidem Anen Niels Datter ibidem og Marin Peders Datter i Give.
Kommenteret Version #2027

Festo Ascensio: blev Niels Pedersøn i Nederdunnerop begravet da hand var 77 Aar 2 uger og en Dag.
Kommenteret Version #6033

Side 17 (FS opslag 12 højre)

Dom: Exaudi blef Christen Christen Pedersøns barn i Nederdunnerop ved Navn Anne begraven da den var 5 Aar 5 Maaneder 14 Dage.
Kommenteret Version #6034

Dend 5 Junii blev begravet Sørren Jensøns Hustroe i Breenhoed ved navn Kirsten Peders Datter da hun var 79 Aar ga͞mel.
Kommenteret Version #6035

Dend 5 Juni blef og begravet Christen Pedersøns Barn i Neder dunnerop ved Nafn Peder da dend var 1 Aar og 7 Ugger ga͞mel.
Kommenteret Version #6036

Dend 6 Juni blef Niels Pedersøn i Nederdunnerop og Cidzel Niels Datter copuleret.
Kommenteret Version #8014

Dom 1 post Trinit: Hafde Anders Christensøn et Barn til Daab som blef kaldet Anne frembaaren af Karen Sørrens Datt: af Smidstrop i Gadberg Sogen fadere vare Anders Nielsøn af Smidstrop, og Jacob Christensøn ibidem og Mette Christens Datter ibidem, og Jørgen Sørrensøn i Give.
Kommenteret Version #2028

Dom 6 post Trin: Hafde Fester Sørrensøn et Barn til Daab, som blef kaldet Mette som blef frembaaren af Hans Møllers Hustroe i Ulkiermølle fadere var Sørren Sørrensøn i Liden Hestlund, Troels Andersøn i Stor=Hestlund, Anne Anders Datter ibidem, Kirsten Christophers Datter i Tromborg Peder Jensøn i Ullerop.
Kommenteret Version #2029

Dom 7 post Trin: Hafde Christen Jensøn i Give et Barn til Daab som blef kaldet Margrete og blef Frembaaren af Frants Jensøns Hustroe af Gifshov fadere vare Frants Jensøn i Gifshov, og Morten Jensøn i Nÿgaard Sørren Nielsøns Hustroe
Side 18 (FS opslag 13 venstre)
i Gifshov, Las Nielsens Hustroe i Give, Jørgen Sørrensøn i Give.
Kommenteret Version #2030

Dend 9 Augusti blef frederich Ottesøns Barn ved nafn Kirsten begravet der hun var 2 Aar og 3 Uger ga͞mel.
Kommenteret Version #6037

Dom 9. post Trin: blef Trolovet Ebbe Sørrensøn i Svinbech i Tÿregod Sogen og Mette Sørrensdatter i farre, og Da var tilstæed Jens Tÿregoed i farre, Rasmus Sørrensøn i Seÿrop, Christen Sørrensøn i Birchebech, Hans Christensøn i Ulkier mølle, Sørren Pedersøn i Sillesthoed.
Kommenteret Version #8015

Dom 11 post Trinit: blef Søren Nielsøn i farre begraven i sin Alders 80 Aar.
Kommenteret Version #6038

Dom: 19 post Trin: blef begravet Niels Christensøn i Bexgaard begravet da han var 81 Aar 3 Maaneder og 14 Dage gammel.
Kommenteret Version #6039

Dom 21 post Trinitatis blef Jens Sørrensøns Hustroe Mette Jacobs Datter begravet da hun var 40 Aar og 7 Maaneder ga͞mel.
Kommenteret Version #6040

Sa͞me dag blef Anne Christens Datter i farre publice absolveret f hendes forseelse mod det 6te bud og udlagde til Barnefader en karl ved navn Peder Christensøn af Tonder bye hvor forseelsen og var begaaet.
Kommenteret Version #1003

Dom: 22 post Trini: hafde Christen Nielsøn i Ne
Side 19 (FS opslag 13 højre)
derdunnerop en Barn til Daab som blef kaldet Anne frembaaren af Peder Sørrensøns Hustroe i Give fadere vare Michel Christensøn i Lindet, Niels Pedersøn i Nederdunnerop Peder Sørrensøn i Give Citsel Niels Datter i Nederdunnerop Marin Niels Datter ibidem.
Kommenteret Version #2031

Samme dag blef Ebbe Sørrensøn af Svinbech og Mette Sørens Datter af farre copulerete.
Kommenteret Version #8016

Dom 3 Adventis blef Jens Sørrensøn i Give og Anne Niels Datter ibidem trolovet, og da var tilstede Johan Sørrensøn i Breenhoed og Matthiis Jensøn ibidem Hans Møller i Ulkiermølle, Troels Andersøn i Stoer Hestlund og Jørgen Sørenssøn i Give.
Kommenteret Version #8017

1703
Dom 3 post Epiphan: Hafde Jens Jespersøn i Nÿgaard et Barn til Daab, som blef kaldet Mette. frembaaren af Michel Jespersøns Hustroe i Lon=aae. fadderne vare Morten Jensøn i Nÿgaard og hans Hustroe, Sørren Nielsøn i Gifshov og franz Jensøns Hustroe ibidem, Jørgen Sørrensøn i Give.
Kommenteret Version #2032

Dom 4 post Epipha: Hafde Thomas Pedersøn i Give et Barn til Daab, som blef kaldet Anne frembaaren af Jens Nielsøns Hustroe i Give fadere vare Peder Sørrensøn i Give Christen Christensøn ibidem Niels Matthiesen i Oxenberg Marin Jens Datter og Bodil Thoms Datter i Give.
Kommenteret Version #2033

Side 20 (FS opslag 14 venstre)

Dom: esto mihi, Da hafde Kield Povelsøn enbarn til daab som blef kaldet Margrete frembaaren af Peder Sørensøns Hustroe i Give fadere vare Jens Nielsøn i Dørchen Sørren Jensøn ibidem Jens Pedersøn i Nederdunnerop Niels Mathisesøn i Oxenberg.
Kommenteret Version #2034

Dom: esto mihi Da blef troelovet Jens Nilsøn i Ullerop og Marie Jørgens Datter ibidem og da var tilstede Johan Sørrensøn i Breenhovet Jens Jensøn i Skierhoed Las Jensøn i Ullerop Niels Christensøn ibidem Matthiis Jensøn i Breenhovet.
Kommenteret Version #8018

Dom: Reminiscere Blef Jens Sørrensøn i Give og Anne Niels Datter ibidem copuleret.
Kommenteret Version #8019

Dend 28 Martii hafde Johan Sørrensøn et Barn til Daab som blef kaldet Sørren frembaaren af Sørren Degens Hustroe Faddere var Jens Sørrensøn og hans Hustrue i Give Jørgen Sørrensøn ibidem Christen Pedersøn i Nederdunnerop og Jens Sørrensøn i Heedegaard.
Kommenteret Version #2035

Dend 6 Aprilis Hafde Christen Pedersøn i Neder Dunnerop et Barn til Daab som blef kaldet Anne frembaaren af Sørren Pedersøns Hustroe i Give fadere vare Kield Povelsøn i Neder Dunnerop og Jens Pedersøn ibidem Jens Sørrensøn i Hedegaard Johan Sørrensøn i Breenhoed og Jørgen Sørrensøn i Give.
Kommenteret Version #2036

Feria 2 Pasca: Hafde Erich Nielsøn i Farre et Barn til
Side 21 (FS opslag 14 højre)
Daab som blef kaldet Christen frembaaren af Peder Sillesthoed Hustroe Faddere vare Viste Sørrensøn i Sillesthoed, Hans Matsøn i Farre Niels Nielsøn ibidem Peder Graversøns Hustroe i Mølgaard og Anne Niels Datter i Farre.
Kommenteret Version #2037

Dom: Qvasimodo geniti Da hafde Niels Pedersøn i Neder Dunnerop et Barn til Daab som blef kaldet Else frembaaren af Peder Sørrensøns Hustroe i Give faddere vare Kield Povelsøn i Nederdunnerop Christen Pedersøn ibidem og Marie Niels Datter ibidem Christen Nielsøn og hans Hustroe ibidem.
Kommenteret Version #2038

Dom: Qvasimodo geniti Da hafde Villats Thomsøn i Mosegaard et Barn til Daab som blef kaldet Margrete frembaaren af Niels Foelsangs Hustroe ved navn Margrete Thomas Datter i Foelsang faddere vare Jens Sørrensøn i Foelsang, Sørren Nielsøn og hans Hustroe i Hindskov Jørgen Sørrensøn i Give og Marie Christens Datter ibidem.
Kommenteret Version #2039

Dom: Qvasimodo geniti blef Jens Nielsøn i Ullerop og Marie Jørgens Datter ibidem copulerede.
Kommenteret Version #8020

Dom: Misericordiæ blef Christen Pedersøns Barn ved nafn Anne Begravet, da dend var 10 Dage ga͞mel.
Kommenteret Version #6041

Dom: Jubilate hafde Troels Andersøn i Stoer=Hestlund et Barn til Daab som blef kaldet Marie frembaaren af Jens Sørrensøns Hustroe i Give fadere vare Søren Sørrensøn i Liden Hestlund Christen Lassøn i Stor=Hestlund og hans Hustroe og Søn og Jens Jensøn i Skierhoed.
Kommenteret Version #2040

Side 22 (FS opslag 15 venstre)

Dom: Cantate hafde Morten Jensen i Nygaard tvende Børn til Daab af hvilche dend ene blef kaldet Niels frembaaren af Jens Jespersøns Hustroe ved nafn Marie Jens Datter i for Nÿgaard, dend anden blef kaldet Kirsten frembaaren af Morten Jens Christensøns Hustroe i Heÿselbiere Ved nafn Citzel Christens Datter fadere vare Johan Sørrensøn i Breenhoed Jens Jensøn i Skierhoed Morten Christensøn i Heÿselbiere Jens Jespersøn i Nÿgaard Hans Christensøn i Ulkier mølle.
Kommenteret Version #2041
Kommenteret Version #2042

Feria 3 Penteco: blef Anne Christens Datter i Gifskov begravet da hun var 75 Aar ga͞mel.
Kommenteret Version #6042

Dom 1. post Trinit: blef Hederlig, og vellærde og velforne͞me Mand Zachariæ Thomsøn hans Barn ved nafn Bodel hendis Daab confirmeret; frembaren af Just Andersøns Hustroe paa Trøstrop fadere vare for: Just Andersøn Friderich Ottesøn i Farre Simon Pedersøn og hans Hustroe i Give og Ju for Just Andersøns Datter.
Kommenteret Version #2043

Dom 1 Post Trini: blef En Karl paa Dunneruplund ved nafn Niels Pedersøn og en Qvinde ibidem ved Navn Helle Peders Datter trolovede og da var tilstede Zacharias Thomsøn paa Dunneroplund Just Andersøn paa Trøstrop Friderich Ottesøn i Farre Simon Pedersøn og hans Hustroe i Give og forne: Just Andersøns Hustroe, og forne: Just Andersøn og Zacharis Thomsøn paa Dunneroplund lovede for dennem.
Kommenteret Version #8021

Festo Johannis Babtis: Hafde Christen Hansøn i Breenhoed en Barn til Daab, som blef kaldet Niels, som blef frembaaren
Side 22 (FS opslag 15 højre)
af Johan Sørrensøns Hustroe i Breenhoved fadere vare Niels Mortensøn i Bexgaard Jens Christophersøn i Breenhoed Jens Sørrensøns Hustroe i Give Marie Peders Datt. i Give.
Kommenteret Version #2044

Dom: 2 Post Trini blef Jens Christens som tilforn boede i Mølgaard i Nÿkirch Sogen og Marie Vefkone i Farre troelovede, og da var tilstede Hans Banch i Farre Jens Biere og hans Hustroe ibidem Hans Matsøn ibidem og Thomas Marcusøn i Nÿkirch Præstegaard.
Kommenteret Version #8022

Dom: 4 Post: post Trinit: blef troelovet Jens Christophersøn i Breenhoed og Anne Mats Datter ibidem, og da var tilstede Villats Thomsøn i Moesgaard Sørren Sørrensøn i Liden Hestlund, Fester Sørrensøn i Bÿllund, Antonie Ostersøn i Give og Jens Sørrensøn i Give,
Kommenteret Version #8023

Festo visitationis Mariæ hafde Frantz Jensøn i Gifskov et barn til daab, som blef kaldet Marie frembaaren af Movrits Jensøns Hustroe i Nørkollemorten fadere vare Jens Jensøn i Skierhoed og hand Hustroe Morten Jensøn i Nÿgaard Jens Jespersøn ibidem, og Marie Peders Datter i Give.
Kommenteret Version #2045

Dom: 8 post Trinit: blef Friderich Ottesøns Barn i Farre ved navn Cathrine hendis Daab confirmeret frembaaren af min egen Hustroe fadere vare Zacharias Thomsen paa Dunneruplund Simon Pedersøn i Give og hans Hustroe Hanß Pedersøns Hustroe i Voislunde og en Pige af Dunneroplund Ved navn Herle Justits Datter.
Kommenteret Version #2046

Samme Dag blef Trolovet Mats Sørrensøn i Nÿgaard og en Qvinde ved navn Marie Jens Datter og da var Side 24 (FS opslag 16 venstre)
Jens Jespersen i Nÿgaard Anthonius Ostersen i Give, Christen Jensøn ibidem Sørren Pedersøn ibidem og Jørgen Sørrensøn ibidem og Peder Sørrensøn i Give.
Kommenteret Version #8024

Dend 1 Augusti hafde Mons: Ca͞mer raad Jens Risum til Søndersthoed et Barn til Daab, som blef kaldet Sophia Carlotta faddere var Her: Lavrs Risum i Smidstrop og Morten Jensøn paa Rørbech, en Jomfrue Ved navn Sophia Lucretia Cassia og en Kone Ved navn Dorethe Jespers Datter [i] Holst Barnet blef frembaaren af Magdalena Sybilla Ermans Sal: Justits Raads Cassii efterlatte Frue.
Kommenteret Version #2047

Dom 9 post Trini: blef Niels Pedersøn og Helle Peders Datter /:som begge da tiente paa Dunneroplund:/ copulerede.
Kommenteret Version #8025

Dom 10 post Trini: blef Jens Christophersøn og Anna Matsdatter begge i Breenhovet copulerede.
Kommenteret Version #8026

Dom: 12 post Trinit: blef Morten Jensøns Barn i Nÿgaard ved Navn Kirsten begravet i sin Al da dend var 16 Uger og 2 dage ga͞mel.
Kommenteret Version #6043

Dom 19 p Trinit: blef Mats Sørrensøn i Nÿgaard og Marie Jens Datter copulerede.
Kommenteret Version #8027

Dom 20. post Tinita: blef Jens Christensøn i Farre og Marie Jens Datter ibidem copulerede.
Kommenteret Version #8027

Dom 20. post Trini: Hafde Sørren Nielsøn i Gifskov et Barn til Daab som blef kaldet Kirsten frembaaren af Velb Frue Dorethe Blo͞me paa Urop fadere Vare Christen Mortensøn Mosegaard Frants Jensøn i Gifskov Morten Jensøn i Nÿgaard Anne
Side 25 (FS opslag 16 højre)
Niels Datter i Give og Karin Hermans Datter i Give.
Kommenteret Version #2048

Dom: 23 post Trin: blef Mette Jens Datter i Bÿllund begravet i sin alders 51 Aar.
Kommenteret Version #6044

Dom 2 Adventus blef Johan Jens Datter i Breeenhoed begravet i sin Alders 58 Aar.
Kommenteret Version #6045

Dend 12 Decemb: hafde Jens Pedersøn i Nederdunnerop et Barn til Daab som blef kaldet Dorethe blef frembaaren af Jens Nielsøns Hustroe i Vester=Seÿrop faddere vare Jens Nielsøn ibidem Christen Pedersøn Nederdunnerop Kield Povelsen ibidem og Niels Pedersøn ibidem og Marie Peders Datter i Give.
Kommenteret Version #2049

Feria 3tia Nativitatis blef Simon Pedersøns Barn ved navn Christen hans Daab confirmeret frembaaren af Hans Pedersøns Hustroe i Voislunde dends Faddere vare, Morten Jensøn og Hans Hustroe paa Rørbech, Hr Sørren i Brande Zachariæ Thomsøns Hustroe paa Dunneruplund.
Kommenteret Version #2050

1704
Dend 9. Janua: Blef Jens Jensøn i Bÿllund begravet i sin Alders 89 Aar.
Kommenteret Version #6046

Dom 1 post Epiphania hafde Niels Mortensøn et Barn til Daab, som blef kaldet Anne Marie frembaaren af Hans Møllers Hustroe i Ulkiermølle dends fadere vare Sørren Sørrensøn i liden Hestlund Fæster Sørrensøn i Bÿllund Jens Hansøn i Bexgaard Birgithe Michels Datter i liden Hestlund, Marie Peders Datt: i Give.
Kommenteret Version #2051

Side 26 (FS opslag 17 venstre)

Dom: Esto mihi Blef Peder Nielsøns Søn i Sillesthoed ved navn Niels Pedersøn begravet i sin Alders tredie Aar.
Kommenteret Version #6047

Dom: Reminiscere Hafde Matthiis Jensøn i Breenhoed et barn til Daab som blef kaldet Jens frembaaren af Johan Sørrensøns Hustroe i Breenhoed Fadere vare Johan Sørrensøn i Breenhoed, Peder Sørrrensøn i Give Jens Sørrensøn ibidem Jens Jensøns Hustroe i Skierhoed Anne Niels Datter i Give.
Kommenteret Version #2052

Dom: Oculi blef Begravet en Betler ved navn Anne Christens Datter som var 22 Aar ga͞mel.
Kommenteret Version #6048

Festo Anunciati: Hafde Hans Nielsøn i Farre=mølle et barn til daab, som blef kaldet Anne Cathrine frembaaren af Niels Nebvads Hustroe i Farre ved nafn Caren Jens Datter, fadere vare Jens Nielsøn Biere i Farre, Hans Matsøn ibidem Hans Vistesøn ibidem Johan Niels Datter i Nebvad Anne Niels Datter i Farre.
Kommenteret Version #2053

Forbenefnte Dag Hafde Peder Jensøn i Ullerop et Barn til daab, som blef kaldet Marie frembaren af Las Niels Hustroe ved nafn Anne Las Datt, i Give Fadere vare Las Jensøn i Ullerop Jens Nielsøn ibidem Niels Christensøn ibidem An Clemm Datter i Ullerop, og Kirsten Jvers Datter i Bÿllund.
Kommenteret Version #2054

Die. Viridium Hafde Christen Christensøn i Give et Barn til Daab, som blef kaldet Beret, frembaaren af
Side 27 (FS opslag 17 højre)
Jens Sørrensøns Hustroe i Give ved nafn Anne Niels Datter. Fadere vare Jens Nielsøn i Give, Christen Jensøn ibidem. Jørgen Sørrensøn i Give, Karen Antonie Datter, og Bodel Thoms datter i Give.
Kommenteret Version #2055

Feria 2 Pascatos. blef Sørren Jensøn i Bÿllund, saavel som Kirsten Jvers Datter der sa͞mesteds og da v trolovede og da var tilstede Jens Pedersøn i Nederdunnerop, Kield Povelsøn der sa͞me steds Christen Jensøn i Give, og Antonius Ostersøn ibidem og Jens Nielsøn i Vester=Seÿrop.
Kommenteret Version #8029

Dom: qvasimodo geniti: blef Morten Jensøns Søn i Nÿgaard Ved navn Niels begravet da dend var 11 Maaneder ga͞mel.
Kommenteret Version #6049

Dom: Jubilate Hafde Christen Pedersøn i Nederdunnerop et Barn til Daab som blef kaldet Sørren frembaaren af Sørren Pedersøns Hustroe i Give ved navn Margrete Sørrens Datter Faddere vare Kield Povelsøn i Nederdunnerop, Cidsel Niels Datter ibidem, og Marie Niels Datter ibidem Johan Sørrensøn i Breenhovet og Jørgen Sørrensøn i Give.
Kommenteret Version #2056

Dom: Jubilate hafde Jens Pedersøn i Farre et Barn til Daab som blef kaldet Christen, frembaaren af Friderich Ottesøns Hustroe i Farre sc: Marie Hans Datter Fadere vare Gregers Plougslund og hans Hustroe Margrete Peders Datter, Christen Matsøn i Grene Hans Matsøn i Farre Erich Nielsøns Hustroe Farre.
Kommenteret Version #2057

Fer 3. Pentecost. blef Simon Pedersøns Barn i Give ved navn Christen begravet 25 Uger ga͞mel.
Kommenteret Version #6050

Side 28 (FS opslag 18 venstre)

Fer: 3. Pentec: [...] blev Sørren Jensøn i Bÿllund og Kirsten Jvers Datter ibidem copulerede.
Kommenteret Version #8030

Dom 3 Post Trin: blef Anne Bertels Datter publice absolveret for hendes forseelse imod det s[i]ette Bud paa Dunneroplund og udlagde Frederich Ottesøn i Mølgaard i Farre til Barnefader.
Kommenteret Version #1004

Dom 6 Post Trin: hafde Jens Christophersøn et Barn til Daab som blef kaldet Mats blef frembaaren af Johan Sørrensøns Hustroe i Breenhovet ved nafn Mette Sørrens Datter fadere vare Johan Sørrensøn i Breenhovet Christen Hansøn ibidem Christen Matsøn ibidem, Marie Mats Datter ibidem Margret Christophers Datter ibidem.
Kommenteret Version #2058

Festo Visitationis, blef Jens Jensøn dend ÿngre i Skierhoed begraven da hand var 25 Aar ga͞mel.
Kommenteret Version #6051

Dom 11 post Trinit: Hafde Mats Sørrensøn i Nÿgaard et Barn til Daab, som blef kaldet Jens frembaaren af Jens Jespersøns Hustroe i Nygaard ved navn Marie Jens Datter, fadere vare Morten Jensøn i Nygaard, Jens Jespersøn ibidem, Niels Mortensøn i Bexgaard, Jens Matsøn i Heedegaard, Met Niels Datter i Nÿgaard.
Kommenteret Version #2059

Dom 18 post Trinit blef begravet Christen Michelsøn i Liden=Hestlund i sin Alders 49. Aar.
Kommenteret Version #6052

Side 29 (FS opslag 18 højre)

Festo Michae: Hafde Jens Nielsøn i Farre et Barn til Daab som blef kaldet Peder frembaaren af Erich Nielsøns Hustroe i Farre ved navn Met Hans Datter Faddere vare Erich Nielsøn i Farre, Las Nielsøn ibidem Knud Nielsøn ibidem. Anne Niels Datter ibidem, og Anne Peders Datter ibidem.
Kommenteret Version #2060

Dom: 20 post Tinita: blef Christen Nielsøns Søn i Nederdunnerop ved navn {... tom plads ...} begravet da [..] var 2: Aar ringer 5 uger.
Kommenteret Version #6053

Dom: 21 post Tirnit: blef Mats Sørrensøns Søn i Nÿgaard ved navn Jens begravet da d var 7 uger ga͞mel.
Kommenteret Version #6054

Dom: 23 Hafde Hans Matsøn i Farre et barn til daab som blef kaldet Anders frembaaren af Sl: Niels Christensøn Enche i Hÿgom ved navn Margrete Peders Datt: Fadere vare Jens Pedersøn i Farre Knud Nielsøn ibidem Niels Nebvads Hustroe Karen Jens Datter ibidem Karen Christens Datter ibidem.
Kommenteret Version #2061

Dom 23. post Trin: Hafde Jens Nielsøn i Ullerop et barn til daab, som blef kaldet Marie frembaaren af Peder Jensøns Hustroe i Ullerop ved navn Kirsten Niels Datter fadere vare Lars Jensøn i Ullerop Niels Matsøn ibidem Bodel Thoms Datter i Give, Margaret Niels Datter i Ullerop.
Kommenteret Version #2062

Festo [omm] Sanctorum blef Peder Olufsøn og Barbara Mortens Datter i Liden Hestlund trolovet og da var tilstede Matthiis Pedersøn i Oxenberg Sørren Sørrensøn i Liden Hestlund og Villats Thomsøn i Moesgaard, Christen Mortensøn ibidem og Jørgen Sørrensøn i Give og Niels Pedersøn i Nederdunnerop.
Kommenteret Version #8031

Side 30 (FS opslag 19 venstre)

Dend tredie Juledag blef Peder Olufsen i Liden Hestlund og Barbara Mortens Datter sa͞mesteds copuleret.
Kommenteret Version #8032


1705
Dom: Sexagesi: blef Sørren Jensøns 2de Pigebørn i Bÿllund ved navn Marie og Johan begravet som Døede strax [....] de vare Føde.
Kommenteret Version #6055
Kommenteret Version #6056

Dend 18 Februa: blef Elle Thoms Datter begravet da hun var 58 Aar ga͞mel.
Kommenteret Version #6057

Dend 4 Martii Hafde Søren Pedersøn i Give et barn til Daab som blef kaldet Sørren Frembaaren af Jens Nielsøns Hustroe i Give Fadere vare Johan Sørrensøn i Breenhoed Niels Lawrsøn i Give, Jens Sørrensøn ibidem Leene Sørrens Datter i Nederdunnerup og Marie Niels Datter ibidem.
Kommenteret Version #2063

Dom: Reminisc: blef hans Christensøns Søn i Ulkier mølle ved navn Mats Hansøn begravet i sin Alders 12 Aar.
Kommenteret Version #6058

Dend 11 Martii blef Las Brixen i Farre begrave[.] i sin Alders 78 Aar.
Kommenteret Version #6059

Dend 11 Martii blef Niels Nielsøn Nebvad i Farre begraven i sin Alders 50 Aar.
Kommenteret Version #6060

Dom Oculi blef Anne Christens Datter i Bexgaard begraven i sin Alders 79.
Kommenteret Version #6061

Dend 18 Martii Hafde Christen Thomsøns Datter ved navn Kirsten et Barn til Daab som blef kaldet Niels frembaaren af Peder Sørrensøns Hustroe i Give og udlagde til Barnefader en karl som hede Anders Christensen som tiente i Hastrop Mølle, Faddere vare Peder Sørrensøn i Give Peder Ullerup ibid Niels Lavrsøn ibidem og Anne Niels Datter ibidem.
Kommenteret Version #2064

Side 31 (FS opslag 19 højre)

D 18 Martii blef Christen Christensøns tvende Sønnder Give begraven dend ene ved navn Mats 8 Aar ga͞mel dend anden ved navn Hans 4 Aar ga͞mel.
Kommenteret Version #6062
Kommenteret Version #6063

Dom: Judica blef Jens Christophersøn af Breenhovet begraven i sin Alders 24 Aar.
Kommenteret Version #6064

Dom: Qvasimodogeniti blef Troels Andersøns barn i Stor=Hestlund begrav ved navn Marie begraven, og var 2 Aar ringer 14 Dage.
Kommenteret Version #6065

Hertil præst Hans Jørgensen Jellings skrift, han var en meget nøjagtig mand, som endda angav mange kvinders navne, hvilket er usædvanligt i den tid. Han førte dog selv Øster Nykirkes kirkebog mange år endnu.
Herefter begynder adjunctus eller hjælpepræst Johan Balthasar Bilhardts skrift, han blev i 1704 adjunctus og betroede Give kirke. Bilhardt er ganske erratisk fx bliver kirkebogen i 1711-19 praktisk ikke ført. Han er heller ikke sløset.

d. 22. April. Onsdaeg p. Dom. Qvasimodog. blev Christen Jensens Søn i Give begravet i sin alders 6te Aar.
Kommenteret Version #6066

dito Hafde Mons. Arent Jenssen forpagtern paa Donnerup en Søn til Daab, som blev kaldet, Jens, frembaaren af Hr. Ca͞mer Raad paa Syndishoed, Hr. Christen Nielßen i TyrregaaLund,, Morten Jensßen paa Rørbech, Catharina Christens Dater paa Rørbech, og Hr. Christens Kiereste i Tyrregaar.
Kommenteret Version #2065

Johan Balthasar Bilhardts er helt ukendt med stednavnene. Thyregod udtales på korrekt jysk: Tjørgo. Eller fx Smedgo, Smedegaard.

Dom. II. p. Pasch. Misericord blev første gang anna͞met til He[.] Nadver efter Ofverhørelsen Dreng af Brindhoed ved navn: Anderß Nielsen.

Dom. III. p. Pasch Jubilate blev Frantz Jenßens Liden Daater i Givskov begraven i hendis Alders 1. Aar og 9. Maaneder.
Kommenteret Version #6067

dito Hafde forbeneftede Frantz Jenßen i Givskov en Daater til Daab, som blev kaldet Maren Mett, frembaaren af Matthies Jenßens Hustru i Breenhoed, Fadere vare Matthies Jenßen i Breenhoed, Peder Sørrenßen i Give, Chresten Chrestensen paa Syndishoed, Johanne Nielß Daater i Give, Maren Chrestens Daater i Givskov.
Kommenteret Version #2066

Johan Balthasar Bilhardt forkorter meget og begynder snart ikke mere at skrive navneendelsen -sen ud men laver en streg nedad og bagud efter s'et, dette angives herefter med fx Jens_ for Jensen, hvor understregen står for stregen nedad i den originale kirkebog.
Hans Jørgensen Jelling skrev Jensøn, det gør Bilhardt ikke mere. Ligesom blef bliver til blev.

d. 8. Maij paa den allmindelige Beede Daag blev Morten Jensßen i Beksgaards Daater døbt, som blev Kalded Ann,
Side 32 (FS opslag 20 venstre)
frembaaren af Johan Sørrenßens Hustru i Breenhoed, fadere var, Johan Sørrens_ i Breenhoed, Chresten Niels_ i Beksgaard Madß Sørrens_ i Heedegaard, Margreth Chrestens Daater ibid. Maren Nielß Daater ibid.
Kommenteret Version #2067

d. 10. Maÿ Domin Cantate blev Jenß Nielsens Daater i Ullerup ved navn Maren Begravet i hendis Alders 3die Aar.
Kommenteret Version #6068

Dom. Rogat. blev Chresten Nielßen i Give død fund i Si͞menß Huuß i Give, og efter Lovl. Siun begravet i hans Alders 70 Aar.
Kommenteret Version #6069

Fer. II Pentec. blev Frands Jens liden Daater i Givskov begravet i hendis Alders 4. Maaneder og 3. Daage.
Kommenteret Version #6070

Dom. I. p. Trinit. blev Per Laurdß_ Poß af Østerhoed trolovet med Anne Madt Daater af Breinhoed, Huorved vare til Stæde; Jenß Jenß_ af Skierhoed, Laust Pers_ i Vorßlund, Christ_ Pers_ i Neder Donnerup, Nielß Chrestens_ af Ullerup og Jenß Sørrens_ i Heedegaard. Som Lovl. ved Capitteldom blef adskild igien for hd. var [be...t] med Fran[tz] o ß[ene?] Temperdaagen efter [Mortenßdaag?] 1705.
Kommenteret Version #8033

Dom. II. p. Trinit. Blev Vester Sørrenßens Søn i Byllund ved navn, Søren Vestesen, begravet i sin Alders 6. Aar. 2½ Maand.
Kommenteret Version #6071

Dom. V. p. Trinit. blev Kiel Paulße_s Søn af Neder Donnerup hold_ til Daab ved navn Niels, frembaar_ af min Kone Catharina Billhardtin, Fadere Jenß Perß_ i Donnerup, Jenß Niels_ i [Dei.y], Chrest_ i Syndergaard i Give, Xst_ Østergaards Hustru i Donnerup, Mare_ Vestergaard ibid.
Kommenteret Version #2068

Dom. XII. p. Trinit. blev Madtz Heedegaard af Heedegaard Daater ved navn Kirsten døbt, og Hold_ til Daab af {... tom plads ...} dens Fadere vare {... tom plads ...}.
Kommenteret Version #2069

Dom. XIV. p. Trinit. blev Jenß Vesgtergaards Daater i Neder-Donnerup ved Navn Berthe Jenß Daater begravet i hendis Alders 2 Aar, ringer 3. Maaneder og 8. Daage.
Kommenteret Version #6072

Side 33 (FS opslag 20 højre)

Dom. XV. p. Trinit. blev Jenp Pederßens Søn af Farrø ved Navn, Søren Jenß_ begravet, i sin Alders 4. Aar 3. Maaneder og 14. Dage.
Kommenteret Version #6073

Dom. XVI. p. Trinit. blev Jenß Nielsøns Daater af Ullerup ved Navn Anne Jenß Daater begravet i hendis Alders 23. Aar ringer 1. Maanet og 8. Daage.
Kommenteret Version #6074

Dom. XVIII. p. Trin. blev Hanß Vesterßens barn af Farrøe døbt, ved navn Elße, frembaar_ af Per Ullerups hustru dens Fadere vare, Erich, Nielß, Erich Niels_ i Farrøe.
Kommenteret Version #2070

Dom. XIX. p. Trin. blev Traulß Anders_ Daater af Stor Hestlund døbt, ved Navn, Anne Marie, frembaar_ af Jenß Degns Hustru i Give dens Fadere Jenß Degn af Give, Jørg_ Degn ibid. Per Nørgaard ibid. _Jensß Kræmers Hustrue og Per Nørgaards ibid.
Kommenteret Version #2071

Fest. Oium Sanctorum s. Dom. XXI. p. Trinitatis blev Chrest_ Jens_ i Ullerup trolovet til Margreth Chrestens Daater af Heedegaard i Kirch_ i all Meenighedens Overværelße.
Kommenteret Version #8034

Fredag_ efter Michael. blef Hr. CammerRaad Jens Risoms paa Syndershoed hans Søn, ved Navn Paul Johannes, døbt, frembaar_ af Hr. Ca͞merRaads Fr. Moder, dens Fadere hinnes 2 Søstere og 2 unge Broc[.]toeffer. og Fredag_ p. Dom. XXII. p. Trin. i Kierch_ confirmeret..
Kommenteret Version #2072

Fredag_ d. 28. Nov. p. Dom. XXIV. p. Trinit. blev Sigr Friederich Ortßens Lid_ Daater af Farrø ved Navn Catharina Friederichs Daater begravet i hendis Alders 2. Aar. 5. Maaneder og 2. Dag.
Kommenteret Version #6075

Side 34 (FS opslag 21 venstre)

Dom. II. Advent. blev Marie Clemmends Daater af Ullerup begravet i hendis Alders 74. Aar.
Kommenteret Version #6076

Fer. II. Nativ. Christi blev Per Nielß_s Søn af Sillidshoed døbt, frembaar_ af min Kone, Catharina Billhardtin, og kaldet: Hans, dens Fadere vare Johan Sørens_ af Bræinhoed, Jørgen Degn, og Jenß Degn, Jenß Kræmers Hustrue, og Hendis Søster.
Kommenteret Version #2073


1706
Dom. II. p. Epiph. blev Morten Jenßens Lid_ Søn af Beckßgaard [.aas?] Morten Mortens_ begravet i hans Alders 12. Aar og 3. Ugg[.].
Kommenteret Version #6077

Dom. Esto Mihi blev Niels Perßens Lid_ Søn af Gye Bye, Saal. Nielß Niels_ begravet i hans Alders 9. Aar 5. Maaneder.
Kommenteret Version #6078

Dom. Qvinqvages. stod Anne Birkebeck, hos Hanß C[t]u[e]ßen i Farroe sig opholdende, aabenbaare Skriffte, og udlagde til Barndets Fader: Per Chrestensen af Lüom Closter.
Kommenteret Version #1006

Dom. Reminisc. blev Johan Sørenßens Lid_ Søn af Breinhoed døbt, og kaldet: Jens. frembaar_ af min Kone Catharina Billhartin, dens faddere: Jenß Sørrenß_ af Give Ramsus Sørrens_ ibid. Anne Matthiß_ af Bræinhoed. Leene Sørrenß daater.
Kommenteret Version #2074

d. 17-Mart Onßdag p. Dom. Lætare blev Per Lars_ , Hyrde i Gye trolovet til Maren Peders Daatter udj Farroe i Gye Kierke i Chrest_ Chrestens_, Jenß Sørrenß_, Jørgen Sørrens_ og Per Nørgaards, alle af Gyve deres Overværelse.
Kommenteret Version #8035

Dom. Judica blev Anne Birchebecks Hendis [hle.]rige barn døbt frembaar_ af hendis Søster: Mett Chrestens Daater i Shvinbeck i Tyrrgaa Sogn, Kaldet: Kiersten, dens fadere Hans Tueß_, Erich Nielsen etc. alle af Farrøe, blef udlagdt til dens fader endnu, som Tilforn: Per Chrestenß_ af Luöm Closter ved Tønder.
Kommenteret Version #2075

Side 35 (FS opslag 21 højre)

Fer. II. Pasch: blev Villads Chrestes_ Daater i Stor Mooßgaard døbt, frembaar_ af Maren Nielß Daater ibid., dens fadere Per Sørens_ i Gye, Johan Sørens_ i Bræinhoed, bodel i Gye, Jenß Sørrensens Hustrue ibid. Kaldet: Mette.
Kommenteret Version #2076

Dom. II. p. Pasch. Blev Sør_ Offeßens lid_ Søn i Gye begraved, i hans Alders 1. Aar. 6 Ugger og 4. Daage som heede Søren Sørrenß_.
Kommenteret Version #6079

Fer. II. Pentefost. Blev Møllerens Barn udj Farrøe Mølle hans barn døbt og Kaldet: Mette Mergreth, frembaar_ af Jørgen Rießes Kone i Rieß, dens faddere vare Hanß Thueßen og Nielß Müller og deris 2. Husturer af Farrøe.
Kommenteret Version #2077

Dom. Rogate Hafde Xst_ Jenß_ af Ullerup Bryllupe med sin trolovede Fæstemøe Margreth Xstens Daater af Heedegaard, og stod bryllupet i Heedegaard og af [tilsang] i Kierk_.
Kommenteret Version #8036

Dom. II. p. Trinit. blev Johan Sørrenßens i Bræinhoed lid_ Søn, Jenß Johans_ saal. Begravet, som fantis død i Sengen hos sin Moder i hans Alders 3. Maaneder og 3. Ugger.
Kommenteret Version #6080

Dom. IV. p. Trinit. Hafde Per Las_ i Gye, Hyrde, Bryllup med Mare_ Peders Daater af Farrø i Gye Kierke.
Kommenteret Version #8037

Dito Hafde Peder Xstens_ Trolovelse med Anne Nielß Daater af Farrø [bonde], i all Meenighedens Overværelse.
Kommenteret Version #8038

Dom. VIII. p. Trinit. blev Anderß Xstensens Lid_ Søn i Stor Hestlund døbt og Kaldet: Niels, frembaare_ af min Kone: Catharina Billhardtin, fadere vare Hanß Xstens_ i Ullkier Mølle og Hands Søn, Bonde Koner i Byllund.
Kommenteret Version #2078

Dom VI. p. Trinit. Blev Kierste_ Chrestens Daaters Søn af Give begravet i hans alders 1½ Aar.
Kommenteret Version #6081

Side 36 (FS opslag 22 venstre)

Onßdaag p. Dom. X. p. Trin. Blev Ann Xstens Daater af Give begravet i hendis Alders 29. Aar. 3 Maaneder og 5. Daage.
Kommenteret Version #6082

Dom: XI. p. Trinit. Blev Hanß Xstenßens Mølleren i Ulkier Mølle hans Hustrue saal. Marie Nielß Daater begravet i Hendis Alders 48. Aar. 2. Maaneder. 14 Daage.
Kommenteret Version #6083

Dom. XIV. p. Trin. Blev Chrest_ Østergaard i Neder Donerup Hans Navnløße og døefødde barn begravet.
Kommenteret Version #6084

Dom. XIV. p. Trin. blev Frandz Sørrenß_ af Givskov en Daatter døbt, og Kaldet Mette Marie, frembaren af Velb= Jomfrue Anne Dorthe Blomme paa Urup, dens faddere vare Jenß Skierhoed, Sør_ af Givskov, Kar_ hermands af Bexgaard, Jenß Kræmers Kone af Give.
Kommenteret Version #2079

Dom. XV. p. Trinit. Hafde Per Xstenß_ af Farrø bryllup med Anne Niels Daater ibid.
Kommenteret Version #8039

Dom. XVII. p. Trin. blev Jens Jeßperß_ i Nygaard en Søn Daater døbt og Kaldet Maren, frembaar_ af Jenß Kræmers Kone i Gyve, dens fadere vare Jenß Sørrens_ af Heedeg: Mort_ Nygaard, Per Nørgaards Daater og Xstens Frandsens Daater af Gyve.
Kommenteret Version #2080

Dom. XVIII. p. Trin. blev Nielß Boyßen af Ullerup en Daater døbt, Kaldet Mette frembaar_ af Barbara Niels Daater i Nørskov, dens faddere Laß Jens_, Per Jens_ af Ullerup, Margreth Xstens Daater og Niels Hansens Hustrue ibid.
Kommenteret Version #2081

Dom. XX. p. Trin. blev Niels Østergaard af Nedder-Donnerup en Søn døbt og kaldet Niels frembaar_ af min Kone: Catharina Billhardtin, dens faddere Xsten Østerg. ibid. Jenß Sørenß_ af Gye Kiel Poulsens, og Jenß Vesterg. Hustruer af Nederdonnerup.
Kommenteret Version #2082

Side 37 (FS opslag 22 højre)

Dom: XXI. p. Trin. blev Per Xstenß_ af Farrøe en Søn døbt kaldet: Niels og frembaaren af Herman Davidsøns Hustrue i Farrøe, dets faddere vare Jenß Perß_ og Niels Niels_ i Farrøe, Anne Matthieß Daater af Bræinhoed og Leene Sørens D.
Kommenteret Version #2083

Fest. Oium Sanctor. blev Søren Jens_ i Byllund en Daater døbt, Kaldet: Maren og frembaar_ af Troulß Andersens Hustrue i Stor Hestlund, dets Fadere vare: Laß Jens_ og Xsten Jens_ af Ullerup, Peder Nørgaards Daater og Xsten Frandsens i Give.
Kommenteret Version #2084

Fer. II. Nativ. Chr. blev Per Knudßen af Farrøe en Daater døbt, Kaldet: Anne, frembaaren af Jenß Tyrregaas Hustrue ib. dens fadere vare Nielß Nielß_ og hans Daater og Jenß Trregaae{!} ib.
Kommenteret Version #2085

Fer. II. Nativ. Chr. Blev Bodel LauridsD. af Bræinhoed begravet i hendis Alders 80. Aar.
Kommenteret Version #6085

Dette aar er født 12 Egte- og 1. Uægte Barn og døde 9. Personer.


1707
Dom. P. Circumc. Chr. blev Per Jenß_ af Ullerup tvende børn døbt 1. Dreng, som blev kaldet: Niels, frembaar_ af Per Nørgaards Hustrue i Give, og 1. Piige, Kaldet: Mette, frembaar_ af Peder Jensens Hustruis Søster i Farrøe, Deris Faddere vare alle af Ullerup.
Kommenteret Version #2086
Kommenteret Version #2087

Fer. Epiph. blev Jenß Nielsen af Ullerup en Daater begravet, som hedde Mare_ Jenß D i hendis Alders 2. Aar og 15 Ugger.
Kommenteret Version #6086

Dom. I. p. Epiph. blev Søren_ Jenß_ af Bræinhoed begravet i hans Alders 79. Aar.
Kommenteret Version #6087

Fredag p. Dom. III. p. Epiph. d. 28. Jan. blev gammel Sør_ Perß_ af Sillidshoed begravet i hans Anders 73. Aar 4. Maaneder og 14 Daage.
Kommenteret Version #6088

Oplag 23 = 22. Opslag 24 = 22.
Side 38 (FS opslag 25 venstre)


Dom. III. p. Epiph. blev Laß Xten_ af Aanborig-Sogn og bye trolovet til Nielß Xstens_ Daater, Margethe Nielß Daater i Ullerup i Give Kierke i Meenighedens Nerværelse.
Kommenteret Version #8040

Dom. IV. p. Epiph blev Nielß Hans_ i Ullerup en Daater døbt og Kaldet: Marie frembaaren af Anne Nielß Daater i Ullerup, dens Fadere vare Per Jens_ og alle af Ullerup.
Kommenteret Version #2088

Dom. VII. p,. Epiph blev Sør_ Niels_ af Givskov en Daater døbt og kaldet: Mette Marie, frembaar_ af Jenß Sørrensens Hustrue i Give, dets Fadere var Mort_ Nygaard, Frantz Jens_ af Givskov, Jenß Kræmers Kone og Sør_ Kræmers hustru af Give.
Kommenteret Version #2089

Ibid: Blev Sigr Friederich Otsen af Farrøe en Daater Hiemme døbt, og kaldet: Elsabeth Christin, frembaar_ af Hr. Hanss Jørgensøns Hustru af Ny Kierk, dens fadder vare her efter ved Confirmation d. 10 Aprili Dom. Judic. Hr. Offe Mourids_ Høyer af Uldum, og Mons. Friedrich Jørgens_ af Mindstrup, Hr: [Offe] Hans Kieriste og Mar_ Jørgens D. af Mindstr.
Kommenteret Version #2090

Dom. Septuag. Blev Hanß Christens_, Mølleren af Ullkier Mølle begravet, i hans Alders 58. Aar.
Kommenteret Version #6089

Dom. Sexag. Blev Sør_ Kræmer af Gyve en Daater døbt og kaldet: Johanna, brembaar_ af Jenß Kræmers Hustrue i Give, hendis faderne vare Jenß Kræmer og Jørg_ Degn af Give Jenß Skierhoeds Daater af Skierhoed, og Per Nørgaards Daater af Give.
Kommenteret Version #2091

Eodem die blev Raßmus Sørens_ af Seirop i Tyrregaard Sogn trolovet til Karen Anthonis Daater i Give udj Kierk_ i Meenighedens Overværelse.
Kommenteret Version #8041

Onßdaag p. Dom: Fastelavns Sønd. Blev Peder Nielsens Daater af Sillidshoed ved Navn: Mette Peeders Daater begravet i hendis Alders 14 Aar og 2. Maaneder.
Kommenteret Version #6090

Dom. Oculi Blev Frandtz Sørrensens Lid_ Daater af Givskov ved Navn Mette Marie begravet i Hendis alders 6. Maaneder 3 Ugger og 4. Daage.
Kommenteret Version #6091

Eodem die Hafde Niels Pers_ af Give en Daater til Kirk frembaaren af Jenß Kræmers Hustrue, og kaldet: Maren, faderne vare, Villads Moosg. og Raßmuß Degn, Bodel af Give etc.
Kommenteret Version #2092

Side 39 (FS opslag 25 højre)

D. 31. Mart. Taarßd. p. Dom. Ocul. blev Hr. Ca͞merraad Jenß Rii[..] paa Synderßhoed en Daater døbt og kaldet: Malene Sybille {frem}baar_ af Fr. Ca͞merrads hendis Fr. Moder: fadere vare Hr. {Peder} Muulvad i Ringøye, Hr. Sør_ i Braand, Jomfr. Sophia Cassia af Tanderup G. Hr. Peder Mulvads Kiereste i Ringøye.
Kommenteret Version #2093

d. 13. April - Onßdaag p. Dom. Judic. Blev Morten Jenßens Hustrue af Nygaard ved navn Mette Niels Daater begravet i hendis Alders 47. Aar.
Kommenteret Version #6092

Dom. Palm. Blev for[nef]te Morten Jensßens Daater af Nygaard ved Navn: Anne Mortens Daat. begravet i hendis Alders 16. Aar. og 6. Maaneder.
Kommenteret Version #6093

Fest. Virid. Blev Chres_ Hanß_ af Givskov en Søn begravet ved Navn: Nielß Chrestens_ i hans Alders 3. Aar og 6 Maned.
Kommenteret Version #6094

id. blev Nielß Pers_ af Give en Daater begravet ved navn: Maren Nielß Daater i hendis Alders 5.te Uge.
Kommenteret Version #6095

d. 30. April. Løverdaag før Dom. 1. p. Pasch. Blev Jenß Nielße_ [Saus] af Give Annex Præsteg. Begravet i hans Alders 36. Aar 3. Maaned 3 Uger.
Kommenteret Version #6096

Fer. Aascens. Chr. Blev Kiel Pauls_ i Nederdonnerup begravet i hans Alders 35 Aar.
Kommenteret Version #6097

Dom. Exaudi Blev Chrest_ Boys_ i Ullerup begravet i hans Alders 79. Aar.
Kommenteret Version #6098

Fer. 2. Pentec. hafde Raßmus Sørrens_ af Seirup Bryllup med Kar_ Anthonis Daater af Give i Give Kierke.
Kommenteret Version #8042

Dom. 3. p. Trin. Hafde Xsten Seierup af NederDonnerup en Daater til Kierkk_ frembaar_ af Hans Konis Søster i Seirup, og kaldet: Maren Hendis faddere vare alle af NederDonnerup.
Kommenteret Version #2094

d. 5. Aug. [sa.] freddaag_ p. Dom. 6. p. Trin. blev Hr. Ca͞merraad Risoms yngste Daater Malene Sybilla indsadt i Give Kierke i hendis Alders 17. Ugger.
Kommenteret Version #6099

Side 40 (FS opslag 26 venstre)

Onßdaag_ p. Dom. VII. p. Trin. blev Jenß Pedersens Søn af Farrø, ved navn: Chrest_ Jens_ begravet, i hans Alders 3. Aar. 3 Maaneder og 14. Daage.
Kommenteret Version #6100

Eodem die Blev Matthieß Christ_ af Bræindhoed en Daater døbt, kaldet: Johanna, frembaar_ af Jenß Sørrenßens Hustrue i Give, Hendis Faddere vare: Johan Sørrens_ af Bræinhoed, Per Nørgaard af Give, Frandtz Sørrensens Hustrue af Givskov og Jenß Jensens Daater af Skierhoed.
Kommenteret Version #2095

Dom. VI. p. Trin. Hafde Maren Kræmers udj Give Annex Gaard trolovelse med Degnens Søn: Laurids Sørrens_ i alle Give Folkis Overværelse.
Kommenteret Version #8043

Dom. VIII. p. Trin. Hafde Palle Xstens_ udj Bexgaard trolovelse med Dorthe Nielß Daater ib. i Meeninghedens Overværelse.
Kommenteret Version #8044

Dom. XV. p. Trin. Hafde Chrest_ Østergaard i NederDonnerup en Søn til Kierke, og blev kaldet: Jenß. frembaar_ af Sør_ Otteßens Hustrue i Byllund, dens faddere: Lars Sørrens_ og hans hustrue etc.
Kommenteret Version #2096

Tiißdaag p. Dom. XV. p. Trin. Hafde Jenß Skierhoeds Daater Trolovelse med Niels Lars_ af Østerhoed, der ded vare overværende: Jørg_ Riiß og hans Hustrue Frandz Sørrenß_ af Givskov og hans Hustrue, Peder Nørgaard af Give og hans Daater.
Kommenteret Version #8045

Dom. XVII. p. Trin. Hafde Laß Xstens_ Bryllup med Margrethe Niels Daater af Ullerup i ald Meenighedens Overværelse.
Kommenteret Version #8046

Taarßdaag_ p. Dom. XVIII. p. Trin. Hafde Larß Sørrens_ Bryllup med Maar_ Xstens Daater i Give i Meenighedes Overværelse.
Kommenteret Version #8047

Dom. XIX. p. Trin. hafde Palle Xstens_ Bryllup med Dorthe Nielß Daater af Bexgaard i ald Meenighedens Overværelse.
Kommenteret Version #8048

Side 41 (FS opslag 26 højre)

Fest. Oium Sanct. Hafde Envold Xstens_ i Bexgaard en Søn til Kierke, og blev kaldet: Chresten, frembaar_ af Jenß Øgelunds Hustrue ib. faddere vare af Bexgaard.
Kommenteret Version #2097

Sd. Hafde Nielß Pers_ af Farrøe en Søn til Kirke, som blev kaldet: Chrest_, frembaar_ af hans Kones Søster, Fadderne vaar af Farrøe bye og Givskov.
Kommenteret Version #2098

Sd. Hafde Anderß Vestes_ en Søn til Kierke, som blev kaldet: Thomas, frembaar_ af Lille Nielß Hans Hustrue i Farrøe, Fadderne vaar af Farøe Bye.
Kommenteret Version #2099

Dom. XX. p. Trin. blev Jenß Niels_ af Ullerup begravet, gammel 62 Aar .1. Maaned og 14 Daage.
Kommenteret Version #6101

Freddaag p. Dom. XXI. p. Trin. Blev Jenß Jens_ af Skierhoed, og sin Hustrue Sidzel Sørens Daater paa en Gang Begravet, der hand var ga͞mel 48. Aar og Hendis Alder 56. Aar.
Kommenteret Version #6102
Kommenteret Version #6103

Dom. 1. Advent. blev Johan Sørrens_ i Bræinhoed en Søn hiemme døbt og kaldet: Jørgen: frembaar_ af min Kone.
Kommenteret Version #2100

Dom. III. Advent. Blev Chrest_ Nielßens Hustrue i Heedegaard, saa[C] Maren Chrestens Daater begravet, i hendis Alders 47. Aar.
Kommenteret Version #6104

Eodem Die Blev Kierst_ Sørens Daaters af Sillidßhoed uægte barn Begravet, som blev døefød.
Kommenteret Version #6105

Onßdaag_ p. Dom. II. Advent. Blev Hermand Davidsøn af Farøe Mølle 1. Søn Hiemmedøbt, og kaldet Jochen Christovfer. Fer. Epiph. frembaar_ af Jomfrue Pig_ paa Refstrup. Faderne vare af Farrøe Bye. Farrøe.
Kommenteret Version #2101

Dom III Advent Blev Chrest_ [Smeds] Hustrue.
Kommenteret Version #6106

Side 42 (FS opslag 27 venstre)

1708
d. [11] Jan. Onßdaag_ p. Dom. 1. p. Epiph Blev Snedger Anthonie Osters_ af Give Bye Begravet i hans Alders 61. Aar. 1 Maaned og 3. Ugger.
Kommenteret Version #6107

Dom. IV. p. Epiph. Blev Ann Mads Daater hviß Mand er i Renßburg en Daater døbt, kaldet: Ann Cathrin, frembaar_ af Hanß Thueßens Kone ib. Fadderne vare af Farrø bye.
Kommenteret Version #2103

Fest. [.....] Act. d. 11. Febr. Blev Hanß Thues_ en Daater døbt og kaldet: Anne, fembaar_ af Jenß Tyrregaa hans Kone, faddere vare af Farrøe.
Kommenteret Version #2104

Eodem die Blev saal. Jenß Niels_ Jueler af Give Bye begravet, ga͞mel 75. Aar.
Kommenteret Version #6108

Dom. Sexag. Blev Hanß Banck af Farrøe en Daater døbt, og kaldet: Karen, frembaar_ af Per Chrestensens Hustrue i Farrøe, fadderne vare alle af Farrøe.
Kommenteret Version #2105

Eod. die blev Jenß Persens Lid_ Søn af Farrøe, ved Navn Chrest_ Jens_ begravet, ga͞mel 3. Maaneder 3. Ugger 2. Daag{.}
Kommenteret Version #6109

d. 22. Febr. Onßdaag p. Dom. Esto Mihi blev saal. Jenß Nielßens hustrue af Give Anne Thomas Daater Begravet gl. 70. Aar.
Kommenteret Version #6110

Dom. Reminiscere Blev Hanß Banck af Farrø hans lid_ Daater Kare_ hanß Daat. begravet, ga͞mel 15. Daage.
Kommenteret Version #6111

Denne indførsel står i og for sig 8 pladser for sent, den skulle normalt stå før Dom. IV. p. Epiph. ovenfor!
Dom. III. p. Epiph. nedenfor kunne have været en fejl for III. søndag i fasten, men den dag kaldes Dom. Oculi og overnæste indførsel finder sted på den dag.
Det er uklart om der er kludder i kalenderen her, eller om indførslen blev glemt, der hvor den skulle have stået.

Dom. III. p. Epiph. blev Vester Sørrens_ af Neder Donnerup en Søn døbt kaldet: Sør_, frem baar_ af Søren Sørensens hustrue i lid_ hestlund, fadderne vare af Neder Donnerup.
Kommenteret Version #2102

Dom. Oculi Blev Frantz Jenß_ af Givskov en Søn Døbt, kaldet: Jenß, frembaaren af Niels Larsens Hustrue i Österhoed, fadderne Jenß Skierhoed, Niels Lars_ af Österhoed, Larß Kræmmers og Sør_ Nielsens Hustruer af Give.
Kommenteret Version #2106

Side 43 (FS opslag 27 højre)

Dom. Ocul. Hafde Xst_ Niels_ af Heedegaard Trolovelse med min Pige Anne Grauß Daater i Heedegards Be[ken]tis Overværelse.
Kommenteret Version #8049

d. 28. Mart. blev Hermand Davisøns Lid_ Søn af Farrøe Mølle Begravet, som heedde Jochen Xtovfer.
Kommenteret Version #6112

d. 4. Apr. Blev Per Hans_ af Ullkier Mølle en Daater hie͞medøbt og kaldet Marie [.].
Kommenteret Version #2107

Dom. I. p. Pasch. Hafde Xdt_ Niels_ Bryllup med Anne Grauß Daater publice i Give Kierke.
Kommenteret Version #8050

Eod. die Blev Per Hansens Lid_ Daater: Marie af Ullkier-Mølle Begravet gl. 8. Daage.
Kommenteret Version #6113

Dom. Miasercord. Hafde dend unge Smed af Give Anderß [IV]. en Daater til Daab_ kaldet: Kiersten frembaar_ af Xst_ Syndergaards Hustrue i Give, Hvoraf og Fadderne vare.
Kommenteret Version #2108

Dom. Jubilate Hafde Niels Mortens_ af Beckßgaard en Daater til Daab_, blev kaldet: Elße, frembaar_ af min Kone, Faddere var: Palle Chrestens_ af Bexgaard. Envold Xstens_ ib.
Kommenteret Version #2109

I margin ved forrige indførsel:
Jørgen Grauvs_ af Give et Barn til Daab_.
Kommenteret Version #2110

Eodem die hafde Saal. Jenß Nielsens Encke af Ullerup en Søn til Daab_, som blev kaldet: Jenß. frembaar_ af Laß Chrestensens Hustrue ib. fadderne vare: Laß og Per - og Chrest_ Jens_ af Ullerup.
Kommenteret Version #2111

d. 19de Maÿ Blev Hr. Ca͞merRaad Risom paa Syndershoed en Daater døbt, og kaldet: Malena Sybille, frembaar_ af Fr. Ca͞merRaads Fr. Moder i Veile, fadderne vare Fr. Ca͞mer Raads Søstere Christiane Casia, Hanß Persens Kiæreste og Hd. [s..st] i Vorslund, Friederich Otts_ i Farrøe.
Kommenteret Version #2112

Dom. Exaui hafde Lille Jenß af Farrøe en Daater til Daab_, kaldet: Sidsel, frembar_ af Laßis Kone i Farrøe fadderne vare af farrøe Bye. Folck.
Kommenteret Version #2113

Dom. I. p. Trin. hafde Chrest_ Jens_ af Ullerup en Søn til Daab_, frem baar_ af Ann [J]ißens i Ullerup og kaldet Chresten, fadderne vare {tom plads}.
Kommenteret Version #2114

Side 44 (FS opslag 28 venstre)

Onßdaag p. Dom. VI. p. Trin. Blev Ammis Barn paa Syndishoed begrav_, ved navn Kierst_, gl. [...pp] 1¼ Aar.
Kommenteret Version #6114

Dom. VII. p. Trin. Blev Frant Jenßens Hustrue i Giskov Kirst_ JenßD. Begravet, gl. 37. Aar 5. Maaned. 3. Ugger.
Kommenteret Version #6115

Dom. VIII. p. Trin. blev Matthieß Jenßens Hustrue i Bræinhoed Ann SørensD. Begravet gl. 31. Aar 5. Maaned. 14 Daage.
Kommenteret Version #6116

d. 8. Aug. Blev Jfver Madtz_ af Tromborg Begrav_, i hans Alders 40. Aar.
Kommenteret Version #6117

Dom. IX. p. Trin. hafde Chrest_ Sørrens_ i Heedegaard Trolovelse med Anne JensßD. af Neder Donnerup i Kirk_.
Kommenteret Version #8051

Dom. X. p. Trin Blev Johan Sørrenß_ i Bræinhoed Lid_ Daater Kierst_ Johans D. Begrave_ gl. 7 Aar og 7. Maaneder.
Kommenteret Version #6118

Dom. XI. p. Trin. Blev Jørg_ Grauer af Give trolovet til Else Mogens Daater ib. i Give Folcks Overværelse.
Kommenteret Version #8052

Dom. IX. p. Trin. Blev Ann Bøckers af Farrøe begrav_ gl. 81. Aar.
Kommenteret Version #6119

Dom. XV. p. Trin. Blev Chrest_ Thoms_ af Farrøe begravet gammel 23. Aar. 3. Maaneder. og 1 Ugge.
Kommenteret Version #6120

Dom. XVIII. p. Trin. Blev Palle Xstenßens Hustrue af Bexgaard Dorthe NielsDaater Begravet, i hendis alders 21. Aar. 6. Maaneder og 1 Uge.
Kommenteret Version #6121

Dom. XXII. p. Trin. Hafde Xst_ Pers_ af Tromborg Bryllup med Kierst_ Xstophers D. ib.
Kommenteret Version #8053

Eod. die blev frandtz Jenßens Lid_ Daater Søn JeNß frandtz_ af Givskov begravet.
Kommenteret Version #6122

Onßdaag p. Dom. XXII. p. Trin Hafde Xst_ Sørrenß af Heedegaard Bryllup med Anne N. af Neder Donnerup.
Kommenteret Version #8054

Eod. die blev Nielß Knuds_ af Neder Donnerup trolovet til Johanne Kiels ib.
Kommenteret Version #8055

Side 45 (FS opslag 28 højre)

Dom. XXIII. p. Trin. hafde Larß Sørrens_ i Heedgaard en Søn til Kierk, frembaar_ af min Kone, kaldet, Nielß. fadderne vare af Heedgaard.
Kommenteret Version #2115

Eod. die hafde Niels Pers_ af Give en Søn til daab frembaar_ af Nielß Larßens Hustrue ib. Kaldet: NB. faddere vare af Give.
Kommenteret Version #2116

Dom. XXIV. p. Trin. Hafde Jørg_ Grauer af Give Bryllupe med Else Mogens D. ib.
Kommenteret Version #8056

Eod. die hafde Madtz Sørrens_ af Heedgaard en Daater til Daab, kaldet: Mette Marie, frembaar_ af Xst_ Mittgaards Kone ib. fadderne af Heedgaard.
Kommenteret Version #2117

Dom. XXV. p. Trin. Hafde Kierst_ Xstophers D. af Tromborg til Daab en Daater kaldet: Ann, frembaar_ af min Kone, fadderne vare af heedg. Give og Bexg.
Kommenteret Version #2118

Dom. 1. Advent. Hafde Niels Boys_ af Ullerup en Daater til Daab_, kaldet: Ann, frembaar_ af Hans Moder, fadderne vare af Ullerup bye.
Kommenteret Version #2119

Dom. 2. Advent. Hafde Niels Knudsøn af Neder Donnerup bryllup med Johanne Kiels ib. i Kierck.
Kommenteret Version #8057

Fer. 3. Nat. Chr. Hafde Las Luntfoed af Farrøe en Daater til Daab kaldet ni fallor: Anne Marie frembaar_ af Hanß Hustruis Søster, fadderne af Farrøe.
Kommenteret Version #2120

Dom. p. Nat. Chr. hafde Sør_ Niels_ af Give en Daater til Daab_ kaldet: Else, frembaar_ af Jenß Degns Hustrue ib. fadderne vare af Give.
Kommenteret Version #2121

Dette Aar ere føde 19.
døde - - 16.

Side 46 (FS opslag 29 venstre)

1709

Fer. Epiph. Blev Peder Xstens_ i Farrøe en Søn døbt, kaldet Christen Nielß, frembaar_ {tom plads}
Kommenteret Version #2122

Eod: die blev Jenß Pers_ af Farrøe en Daater døbt, kaldet {tom plads}
Kommenteret Version #2123

Dom. Sept. Blev Hermand Davidsøn i Farrøe Mølle en Søn hiemdøbt kaldet: Jochen Xtopher, frembaar_ af Hyrdens Daater ib.
Kommenteret Version #2124

Dom. Sexag. Blev Hanß Simmens_ i Byllund en Daater døbt, frembaar_ af min Kone, Kaldet: Kierst_.
Kommenteret Version #2125

Dom. Lætare blev Sør_ Ottes_ i byllund en Søn døbt, kaldet Sør_, frembaar_ af min Kone, fadderne vare Hanß Si͞mens ib. Xst_ Österg: Kone i Neder Donnerup, og Stor hestl. folck.
Kommenteret Version #2127

Eod. die Blev Madtz Sørrenß_ i Nygaard begravet, gammel 80. Aar minder 2: Maaneder.
Kommenteret Version #6123

Dom. Oculi blev Per Hans_ i Ullkier Mølle en Daater døbt, Kaldet: Marie, frembaar_ af min Kone, fadderne vare af Stor Hestlund og Lille Hestlund.
Kommenteret Version #2126

Fer. II. Pasch. blev Mort_ Jenß_ af Nygaard en Daater døbt Kaldet: Mette, frembaar_ af Morteens Hustrue i heßebierg, fadderne vare: {tom plads}
Kommenteret Version #2128

Dom. Sept. Hafde Laß Xstenß_ i Ullerup en Daater til Daab_ Kaldet: Anne, frembaar_ af Lille Nielsis Hustrue i Farrøe.
Kommenteret Version #2129

Dom. Lætar. Hafde Hanß Banck i Farrøe en Søn til Daab_ Kaldet: Søren frembaar_ af Per Jensens Hustrue i Ullerup fadderne vare af Farrøe.
Kommenteret Version #2130

Side 47 (FS opslag 29 højre)

Dom. Miser: hafde Nielß Knuds_ i Neder Donnerup et barn til Daab_.
Kommenteret Version #2131

Dom. Julibate blev Ann Birkebeck i Givskov et uægte Barn døbt Kaldet: Christian, frembaar_ af Karen Hermands D. i Bexgaard, fadderne vare Sør_ Niels_ og sin Hustrue af Givskov, Per Nørgaards Daater, Give Troels Hestlund. Til Barne Fader blev udlagt Henrich Nielsen i Vonsild, synd_ Colding.
Kommenteret Version #2132

Eod. die Hafde Lille Nielß af Neder Donnerup en Søn til Daab_, blev Kaldet: Peder,, frembaar_ af en Kone i Oxenberg, fadderne vare af Neder Donnerup.
Kommenteret Version #2133

Eod. die blev Nielß Persens Daater af Give ved navn Mar_ NielsD. Begravet, gl. 3 Maaneder 2. Daage.
Kommenteret Version #6124

Eod. die Blev Saal. Jfver Madtz_ af Tromborg hans Daater ved Navn Anne Ifvers D. begravet gl. 7. Ugger 3. Daage.
Kommenteret Version #6125

Eod. die Blev Xst_ Seirup i Neder Donnerup hans Daater ved navn Maren XstensD. Begravet, gl. 1. Aar. 6. Maaneder.
Kommenteret Version #6126

Eod. die Blev Xten Jenßens Søn i Ullerup ved navn Xt_ Xstens_ Begravet. gl. 33 Ugger 5. Daage.
Kommenteret Version #6127

Eod. die Blev Hanß Simmens_ i Byllund Hans Daater ved Navn Kierst_ Hanß D. Begravet gl. 9 Ugger.
Kommenteret Version #6128

Dom. Rogat: Blev Jep Lassen af Drentum i Braand Sogn trolovet til Maren Jens D. af Nygaard i Annexgaard_ i Give, i mangis Overværelse.
Kommenteret Version #8059

d. 8. Maÿ Blev Frandtz Jens_ i Givskov trolovet til Maren Xstens Daater af Stor Hestlund i Stor Hestl: i Pigens Paarørendis Overværelse.
Kommenteret Version #8058

Side 48 (FS opslag 30 venstre)

9. maj — 25. dec. 1709 mangler. De næste to indførsler er omtrendtlige, Billhart husker der blev disse børn døbt, men ikke mere deres navne. De er dermed skrevet i 1710, da præsten genoptog at skrive kirkebog.

Fer. II. Nativ. Chr. Blev Niels Hans_ af Ullerup en Daater døbt.
Kommenteret Version #2134

Fer. III. Nativ. Chr. Per Jens_ af Ullerup en Daat. døbt.
Kommenteret Version #2135

1710
Dom. 2. p. Epiph. Blev Chrest_ Tromborg en Daater døbt frembaar_ af min Kone og Kaldet: Maren: fadderne vare Johan i Bræinh. Byllund Nørgaards folck etc.
Kommenteret Version #2136

Eod. die blev Jenß Thoms_ paa DonnerupL begraven ga͞mel 25. Aar.
Kommenteret Version #6129

d. 22. Febr. Blev Ca͞merd[s]. Risom paa Syndersthoed en Daater døbt, Kaldet: Marie frembaa_ af sin Kiærestis Moder, fadderne var, Jungfr. [.....] Cassie, Hendis broder Cassie, Hanß Pers_ og sin Kiæreste i Vorßlund.
Kommenteret Version #2137

Dom. Esto Mihi Blev Sør_ Niels_ i Givskov en Daater døbt, Kaldet: Maren. n. f. frembaar_ af Jenß Degns Hustrue i Give, faddere vare nogle af Give og af Skierhoed.
Kommenteret Version #2138

d 2. Mart Blev Niels Pers_ af Givskov en Søn døbt Kaldet Nielß, frembaar_ af Frandtz Jenßens Hustrue ib. fadderne: Hanß Niels_ af Give, Sør_ Nielß_ af Givskov, Per Nørgaards Daater af Give, Jenß Jenßens Søster af _Skierhoed.
Kommenteret Version #2139

d. 11. Apr. Blev Hanß Si͞menß_ i Neder Donnerup en Daater døbt, Kaldet: Mette, frembaar_ af Chrest_ Seierups Kone ib. fadderne vare af [.] Karl_ og Pig_ af Donnerupl. og 2 Koener af NederDonnerup.
Kommenteret Version #2140

Dom. Palmar: Blev Las Niels_ /:Luntfoed/: af Farrøe begravet, gammel 52. Aar.
Kommenteret Version #6130

Eod. die Blev Bodel Peders Daater af Byllund begrav_ ga͞mel 54. Aar.
Kommenteret Version #6131

Side 49 (FS opslag 30 højre)

Fer. III. Pasch. Hafde Hanß Niels_ i Give, en Søn til Daab_ Kaldet: Johan, frembaar_ af Sør_ Niels_ Hustrue ib. fadderne vare af Give.
Kommenteret Version #2141

Dom. 1. p. Pasch. blev Chrest_ Staffenß_ Landværge en Søn: Nielß, døbt, frembaar_ af min Kone, fadderne vare af Give.
Kommenteret Version #2142

Dom. 2. p. Pasch Blev Larß Jens_ af Heedgaard en Søn døbt kaldet: Jenß, frembaar_ af Jenß Sørrensens Hustr. ib. faddere vare af Heedgaard.
Kommenteret Version #2143

Dom. 3. p. Pasch. Blev nestbems= Larß Jenßens Barn: Jenß begrav_.
Kommenteret Version #6132

Dom. 4. p. Pasch. Blev Jep Laß_ af Nygaard en Søn døbt, Kaldet Laß, frembaar_ af Troulß Anderßens Hustrue i Stor Hestlund, fadderne vare af Nygaard og Ullerup.
Kommenteret Version #2144

Dom. 5. p. Pasch. Blev Sør_ Lill Hestlunds Moder: Mar_ Laß Daater begraven: gl.
Kommenteret Version #6133

1711
Iindført indeklemt ovenfor årstallet 1716.
Dom. p. Pasch. Blev Madtz Sørens_ af Heedgrd en Søn døbt Kaldet Søren, frembaar_
Kommenteret Version #2145

1712
Ingen indførsler.

1713
Iindført i højre rand ud for årstallet 1716.
Dom Sexag. blev Sør_ Nielß_ i Give en Søn døbt Kaldet Sør_
Kommenteret Version #2146

1714
Ingen indførsler.

1715
Ingen indførsler.

1716
Fest. Circ. Chr. Blev Larß Jens_ af Heedg. en {tom plads} og Kaldet {tom plads}. frembaar_ af Ann Mittgaards sammestedt, Fadderne var af Heedgaard.
Kommenteret Version #2147

Fest. Purisic. Mar. blev Chrest_ Chrestens_ af Givskov en Søn døbt, Kaldet: Chrest_, frembaar_ af Sør_ Skovs Kone, fadderne vare Friedrich Ottß_ Larß Kr. af Give, Chrest_ Haags Hustr og Mette NielsD. ib.
Kommenteret Version #2148

d. 5. Febr. Blev gammel Jfver i Byllund jordet som var gammel 64 Aar.
Kommenteret Version #6134

d. 1. Febr. Blev Lille Sør_ Sørens_ i Lille Hestlund en Søn hiemdøbt for Skrøbeliheds skyld, og Kaldet: Søren holdt af Ullkier Møller Kone. NB confirmeret Dom. Ocul. derpaa.
Kommenteret Version #2149

Dom. Reminsc. Hafde Anders Banck af Farrøe en Søn til Daab_ Kaldet: Hanß, frembaar_ af Chrest_ Madsens Hustrue i Bræinhoed, fadderne var, Hermand Møller, Jenß Tyrgod, Niels Niels_ og deris Hustruer af Farrøe.
Kommenteret Version #2150

Dom. Ocul. stod Elsa Maues Daat. i Givskov aabenbare Skrifte for hendis forseelse mod det 6. bud, udlagde til barne fader en Karl fra Nord_ ved navn: Peder Jensen, som var logeret der og hafde hverken før eller siden seet Hannem.
Kommenteret Version #1007

Side 50 (FS opslag 31 venstre)

d. 7. Apr. Blev min i Live [Hierte] elskeede Hustrue Cathrina Billhardts i Give Kirche Begravet gl. —
Kommenteret Version #6135

Dom. Misericord. Hafde Elsa Mauens Daater i Giveskov et uægte barn til daab_, som blev Kaldet: Anne, frem baar_ af Sør_ Skovs Hustrue, fadderne vare, Sør_ Skov, Xst_ Skov og Mar_ Chrestens D. sammestedtz.
Kommenteret Version #2151

Dom. Miser. Blev Sl. Chrest_ Frant_ i Give Begrav_, gammel 75. Aar.
Kommenteret Version #6136

1717
Ingen indførsler.

1718
Ingen indførsler.

1719
Dom. 2. Advent. Blev Dorthe MichelsDaaters uægte Søn døbt af Bræinhoed, Kaldet: Hanß, frembaar_ af birthe Haag i Give, og Blev udlagd til Barnefader Per Anderßen, Postmesterens Sig Gerth Wulff af Veile hans forrige kramboe Svend. Fadderne vare: Johanne Tygisd: hos mig, Nielß Mortensens Daater fra Bexgrd., Nielß Jens_, og Sør_ Jens_ af Heedgaard.
I venstre rand udfor inførslen:
Efter begiering læst paa Schougaars Bircheting fredagen d 20de Maÿ 1746.
Kommenteret Version #2152

1720

Dom. 1. p. Epiph. Blev Thomas Lars_ af Sillidsthoed jordet gammel 45. Aar 6. Maaneder og nogle faae Ugger.
Kommenteret Version #6137

1721