Give simuleret, kommenteret og kompleteret folketælling  1762
Klapversion - folketællingssteksten og notitser klapper ud
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Give folketællinger.

Denne side er overskuelig når man kender sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender husstandens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Stednavne rækkefølge: alfabetisk efter stednavn.
Afkortelser:
GS: "Give Sogn" af Mortensen.
KB kirkebog. FT folketælling. STILiH: Stilling i Husstand. FT TEKST: foklarende tekst i folketællingen.
inds: indsidder. plejeb: plejebarn. SA: sand alder fra dåbsdato.
1722c betyder 1722+-5 år. 1722cc betyder 1722 +-15 år. 1722- er 1722 eller før, 1722+ 1722 eller efter.
12+ betyder over tolv år. 11- betyder 11 år eller mindre.
Børn over 12 år bliver angivet i skattemandtal uden navn, her gives navnene i rødt evt. med forbehold men linieen selv i sort.
Husstands-overskrift i rød farve: ikke i mandtallet men tilføjet udfra andre kilder.
Linie i rød farve: denne person ikke talt i skattemandtallet men er før og efter 1762 i Give sogn. Se sandsynligheden i procent i spalten med overskrift "%".
Eller linie i rød farve: Barn under 12 år fra kirkebogen, disse anses for at være hjemme.
Navn eller del af navn i rød farve: tilføjet kendt patronym eller tilnavn fra andre kilder, ofte kirkebogen.

Klik på en linie, så klapper hustandsteksten ud. Klik nok engang, så går teksten væk igen.
Vis alle tekster (klik) .... Vis kun en linie per tekst (klik)
Nr. 7001. Bregnhoved Jørgen Johansen Gods: Søndersthoved, Hartkorn: 3 4 0 1
Nr. 7002. Bregnhoved Villads Jensen Gods: Søndersthoved, Hartkorn: 3 1 3 0
Nr. 7003. Bregnhoved Jens Pedersen Banche Gods: Søndersthoved, Hartkorn: 1 7 1 0
Nr. 7004. Bæksgaard Johan Jørgensen Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pedersen, Hartkorn: 2 1 1 0
Nr. 7005. Bæksgaard Laurids Pedersen Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pedersen
Nr. 7006. Bæksgaard Johannes Pedersen Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pedersen, Hartkorn: 1 6 0 0
Nr. 7007. Bæksgaard Christen Christensen Vestergaard Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Christen Pedersen, Hartkorn: 1 7 1 0
Nr. 7008. Bæksgaard Peder Christensen Boel Gods: Engelsholm, Hartkorn: 0 5 0 0
Nr. 7009. Bæksgaard Peder Olufsen Gods: Engelsholm
Nr. 7010. Bæksgaard Hyrdedreng Gods: Engelsholm
Nr. 7011. Bæksgaard Morten Pedersen Ejer: Sr. Bagger, Hartkorn: 1 5 3 0
Nr. 7012. Bøllund Christen Christensen Høeberg Ejer: Sr. Niels Jørgensen, Hartkorn: Et hus, vel
Nr. 7013. Bøllund Hans Sørensen Ejer: Sr. Niels Jørgensen, Hartkorn: 2 7 0 1½
Nr. 7014. Bøllund Morten Sørensen Ejer: Sr. Niels Jørgensen, Hartkorn: 2 7 0 1½
Nr. 7015. Bøllund Laurids Larsen Ejer: ingen angivet, Hartkorn: 3 0 0 0
Nr. 7016. Donnerup- lund Sr. Christen Pedersen Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Christen Pedersen, Hartkorn: Hovedgården 11 1 5 0 Skovskyld 0 2 3 1 gods 55 0 0 0
Nr. 7017. Farre Hans Iversen Smed Ejer: Ingen angivet, Hartkorn: 0 4 0 0
Nr. 7018. Farre Jørgen Banck Ejer: Sr. Gydesen, Hartkorn: Et hus
Nr. 7019. Farre Andreas Bødker Ejer: Sr. Bagger, Hartkorn: 2 4 0 0
Nr. 7020. Farre Mads Jespersen Ejer: Sr. Bagger, Hartkorn: 2 4 0 0
Nr. 7021. Farre Peder Christensen Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pedersen
Nr. 7022. Farre Søren Christensen Ejer: Sr. Bager, Hartkorn: 2 4 0 0
Nr. 7023. Farre Karen Hansdatter Ejer: Sr. Jens Nielsen Nørskov, Hartkorn: Et hus
Nr. 7024. Farre Jakob Lunds enke Ejer: Sr. Jens Nielsen Nørskov, Hartkorn: 0 2 0 0
Nr. 7025. Farre Karen Jons Ejer: Refstrup
Nr. 7026. Farre Peder Banck Ejer: Sr. Bager, Hartkorn: 1 0 0 0
Nr. 7027. Farre Maria Tysker? Ejer: Refstrup, Hartkorn: 0 2 0 0
Nr. 7028. Farre Anne Mølgaard Ejer: Refstrup, Hartkorn: Et hus
Nr. 7029. Farre Katrine Bødker Gods: Faarup, Hartkorn: Et hus
Nr. 7030. Farre Birgitte Andersdatter Gods: Faarup, Hartkorn: Et hus
Nr. 7031. Farre Karen Bjerre Gods: Faarup, Hartkorn: Et hus
Nr. 7032. Farre Hyrden Gods: Faarup
Nr. 7033. Farre Jens Jørgensen Gods: Grundet
Nr. 7034. Farre Christen Nielsen Gods: Grundet
Nr. 7035. Farre Villads Nielsen Gravel Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Christen Pedersen, Hartkorn: 2 4 0 0
Nr. 7036. Farre Peder Hansen Ejer: Jens Nielsen Nørskov
Nr. 7037. Farre Ole Andersen Banck Ejer: ukendt, Hartkorn: 2 4 0 0
Nr. 7038. Farre Jens Loftlund Ejer: ukendt
Nr. 7039. Farre Mølle Johan Friedlieb Lehmann Ejer: Johan Friedlieb Lehmann, Hartkorn: 3 5 3 0
Nr. 7040. Gammel Mølle Jeb Nielsen Gods: Præsten i Nykirke Ejer: Lorents Stallknecht
Nr. 7041. Give By Veste Vestesen Gods: Præsten i Nykirke Ejer: Lorents Stallknecht
Nr. 7042. Give By Jens Nielsen Egeskov Gods: Præsten i Nykirke Ejer: Lorents Stallknecht
Nr. 7043. Give By Christen Pedersen Møller Gods: Præsten i Nykirke Ejer: Lorents Stallknecht
Nr. 7044. Give By Mads Hansen Gods: Præsten i Nykirke Ejer: Lorents Stallknecht
Nr. 7045. Give By Søren Madsen Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pedersen, Hartkorn: 3 1 2 ½
Nr. 7046. Give By Christen Nielsen Hover Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pedersen, Hartkorn: 0 6 0 ¾
Nr. 7047. Give By Jakob Lauridsen Vestergaard Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pedersen, Hartkorn: 3 4 0 0
Nr. 7048. Give By Niels Nielsen Bech Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pedersen, Hartkorn: 0 7 1 1
Nr. 7049. Give By Christen Madsen Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pedersen, Hartkorn: 2 7 3 0
Nr. 7050. Give By Anne Kovtrup Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pedersen, Hartkorn: hus uden hartkorn
Nr. 7051. Give By Ole Nielsen Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pedersen, Hartkorn: 2 7 2 2
Nr. 7052. Give By Anders Christensen Møller Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pedersen, Hartkorn: 3 0 0 0
Nr. 7053. Give By Søren Nielsen Smed Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pedersen, Hartkorn: 0 7 1 1
Nr. 7054. Give By Jørgen Sørensen Poder Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pedersen, Hartkorn: 0 7 1 1
Nr. 7055. Give By Peder Christensen Hag Gods: Engelsholm, Hartkorn: 0 6 0 ¾
Nr. 7056. Give By Peder Nielsen Gods: Engelsholm
Nr. 7057. Give By Birte Sørensdatter Donnerup Ejer: Sr. Niels Jørgensen Donnerup, Matr. Nr: et hus, Hartkorn: hus uden jord
Nr. 7058. Give By Christen Christensen Skov Ejer: Sr. Niels Jørgensen, Hartkorn: 3 1 0 2
Nr. 7059. Give By Jens Nielsen Holm Gods: Engelsholm, Hartkorn: 0 6 0 ¾
Nr. 7060. Give By Gustav Carl Hadler Ejer: Engelsholm, Matr. Nr: et hus
Nr. 7061. Givskov Christen Johansen Ejer: Sr. Niels Jørgensen Donnerup, Hartkorn: 1 7 4 0
Nr. 7062. Givskov Christen Sørensen Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pedersen, Hartkorn: 1 7 3 0
Nr. 7063. Hedegaard Christen Christensen Hag den Yngre Gods: Søndersthoved, Hartkorn: 2 3 1 0
Nr. 7064. Hedegaard Laurids Nielsen Gods: Søndersthoved, Hartkorn: 2 3 1 0
Nr. 7065. Hedegaard Peder Henriksen Gods: Søndersthoved, Hartkorn: 2 3 1 0
Nr. 7066. Hedegaard Henrik Pedersen Gods: Søndersthoved, Hartkorn: et hus, vel
Nr. 7067. Hedegaard Niels Sørensen Gods: Søndersthoved, Hartkorn: 2 3 1 0
Nr. 7068. Hestlund- Lille Niels Sørensen Gods: Sognefoged Jelling Ejer: Lars Sørensen, Hartkorn: 1 6 0 0
Nr. 7069. Hestlund- Lille Niels Henningsen Gods: Sognefoged Jelling Ejer: Lars Sørensen, Hartkorn: 1 6 0 0
Nr. 7070. Hestlund- Store Niels Jensen Hillerselv Ejer: selvejer, Hartkorn: 3 4 0 0
Nr. 7071. Hestlund- Store Jørgen Sørensen Gods: Refstrup Ejer: Refstrup, Hartkorn: 3 4 0 0
Nr. 7072. Loftlund Mads Madsen Junior Gods: Grundet
Nr. 7073. Mosgaard- Store Hans Nielsen Gods: Engelsholm, Hartkorn: 2 6 0 0
Nr. 7074. Mølgaard Iver Jensen Mølgaard Ejer: S. Bager
Nr. 7075. Mølgaard Bendt Nielsen Ejer: S. Bager
Nr. 7076. Neder- donnerup Søren Sørensen Gods: Donneruplund Ejer: Christen Pedersen, Hartkorn: 2 5 1 2½
Nr. 7077. Neder- donnerup Niels Sørensen Skov Gods: Donneruplund Ejer: Christen Pedersen, Hartkorn: 2 5 1 2½
Nr. 7078. Neder- donnerup Erik Philipsen Gods: Donneruplund Ejer: Christen Pedersen, Hartkorn: 2 1 0 0
Nr. 7079. Neder- donnerup Søren Jensen Gods: Donneruplund Ejer: Christen Pedersen, Hartkorn: 2 1 0 0
Nr. 7080. Neder- donnerup Jørgen Larsen Gods: Donneruplund Ejer: Christen Pedersen, Hartkorn: 2 1 0 0
Nr. 7081. Neder- donnerup Jesper Jensen Gods: Engelsholm
Nr. 7082. Nygaard Søren Knudsen Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pederen, Hartkorn: 4 1 0 0
Nr. 7083. Nygaard Inger Huskone Gods: Donneruplund Ejer: Sr. Pedersen, Hartkorn: et hus
Nr. 7084. Ramskov Christen Jensen Gods: Søndersthoved
Nr. 7085. Sillesthoved Søren Andersen Gods: Søndersthoved
Nr. 7086. Sillesthoved Niels Thomsen Gods: Søndersthoved
Nr. 7087. Sillesthoved Christen Hansen Gods: Søndersthoved, Hartkorn: 3 1 3 2/3
Nr. 7088. Skovdallund (Vemmelund) Jens Jensen Gods: Donneruplund Ejer: Christen Pedersen
Nr. 7089. Skærhoved Jens Nielsen Nørskov Gods: Engelsholm Ejer: Christian de Linde
Nr. 7090. Skærhoved Niels Thomsen Gods: Engelsholm Ejer: Christian de Linde
Nr. 7091. Stenbjerglund Peder Mortensen Ejer: Niels Hjortlund?
Nr. 7092. Søndersthoved Anders Bagger Ejer: Sr. Bagger, Hartkorn: Hovedgården 18 0 0 0, gods 69 0 0 0
Nr. 7093. Tromborg Niels Lauridsen Gods: Engelsholm
Nr. 7094. Tromborg Morten Pedersen Ejer: Sr. Bagger
Nr. 7095. Ulkær Mølle Mathias Kornbech Ejer: Mag. Borch i Grejs
Nr. 7096. Ullerup Jens Hansen Gods: Søndersthoved
Nr. 7097. Ullerup Niels Christensen Gods: Søndersthoved
Nr. 7098. Ullerup Jens Christensen Egsgaard Gods: Søndersthoved, Hartkorn: 2 0 3 0
Nr. 7099. Ullerup Peder Christensen Gods: Søndersthoved
Nr. 7100. Ullerup Lars Knudsen Gods: Søndersthoved
Nr. 7101. Ullerup Ole Nielsen Gods: Søndersthoved
Nr. 7102. Ullerup Jens Lauridsen Gods: Søndersthoved
Nr. 7103. Ullerup Maren Pedersdatter Gods: Søndershoved
Nr. 7104. Ullerup Kirsten Nielsdatter Gods: Søndersthoved
Nr. 7105. Vorslunde Søren Vestesen Gods: Hvolgaard, Hartkorn: ½ af 7 4 1 0
Nr. 7106. Vorslunde Niels Sørensen Gods: Hvolgaard, Hartkorn: ½ af 7 4 1 0
Nr. 7107. Øgelund Nis Jepsen Ejer: selvejer, Hartkorn: 1 2 1 0