Ejstrup Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1658 - 1820
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Ejstrup kirkebog.

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. Dvs. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter navnet står den best skønnede alder (Ald.). 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for afvigelser op til 8 år, sjældent mere.
Dernæst Født (egentlig døbt), som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45 som er 45.00 til 45.11 måneder), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling.
Ejstrup kirkebog før 1814 eksisterede i 1830, for ved konfirmationer angives dåbsdato udfra den gamle kirkebog. Brændt efter 1830 engang.
En linje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

   1774.11.27 Dødfødt, , Lundfod, Knud Thomsen, Inger Pedersdatter

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

   1774.12.25 Sidsel Sørensdatter, Flø, Søren Sørensen, Mette Pedersdatter

Født bruges her for døbe dato eller år.

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 6001, så vises kirkebogsteksten til højre.
Den døde
Nr.DatoNavnEfternavnStedAld.KB alderFødtFamilieKirkebogstekst
60xx1811.06.05Jens Pedersen Thorlund- Lille  75 1736c  KONE: Anne Eriksdatter, Thorlund- Lille, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter Jens Pedersen 1811: 'Omkring den 5. Juni 1811 blev Jens Pedersen i Lille Thorlund begravet død den 31. juni.'}
NOTITS: Dødsdato i skiftet. Begravelses dagen arbitrær sat til fem dage efter døden. Skifte 1811 efter Jens Pedersen i Lille Thorlund.
60xx1658.07.01Laurids Sørensen Hvillum- Sønder     {REKONSTRUKTION: fra tingbogen: '1658c begravet Laurids Sørensen af Sønder Hvillum.'}
NOTITS: Vrads Herreds Tingbog 9. okt. 1661: "Niels Mogensen bor på tredje år i den halve øde gård i Sønder Hvillum, som Laurids Sørensen fradøde, da hans egen gård i Nørre Hvillum var afbrændt af krigsfolkene med tilladelse fra ridefogeden på Silkeborg, men havde ikke fået fæstebrev herpå. Han har løbende betalt alle afgifter, gjort ægt og arbejde og forbedret sin gård."
60xx1746.09.21Niels Iversen Ejstrup By     KONE: Margrethe Larsdatter, Ejstrup By, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 21. september 1746 begravet Niels Iversen af Ejstrup By.'}
NOTITS: Skiftet efter Niels Iversen er del af skiftet efter birkedommer Paaske i Hastrup Mølle †1753. Skiftet efter Niels Iversen var ikke blevet afsluttet og blev derfor skrevet ind i Paaske skiftet. Skiftet efter Niels Iversen begyndes den 17. okt 1746 antaget som 30 dage efter døden.
60xx1752.07.01Jens Andersen Harrild- Over     KONE: Anne Christensdatter, Harrild- Over, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra jordebøger og sønner: 'Ca. 1752 begravet Jens Andersen af Over Harrild.'}
NOTITS: Christen Jensen i Nørre Askær, Brande *1751c Over Harrild er ud fra dåb #2047 i Brande søn af Jens Andersen, der ses i et Hastrup pantebrev af 1741 i Over Harrild. I 1755 ses Hans Nielsen, gift med enken, i et Hastrup pantebrev på samme hartkorn. Hans Nielsens søn Jens Hansen er *1753c i Over Harrild. Altså må Jens Andersen være død ca. 1752.
60021795.08.15Thomas Pedersen Gludsted- Sønder 46c  1749c  KONE: Maren Pedersdatter, Gludsted- Sønder, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 15. aug. 1795 Thomas Pedersen i Sønder Gludsted begravet 46c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "27 Thomas Pedersen i Sønder Gludsted. 15.9.1795, fol.49. E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Sørensen i Hold i Ikast sogn. B: Anne Cathrine g.m. Niels Torbensen i Sønder Gludsted."
60031797.10.30Torben Nielsen Gludsted- Nørre 48c  1749c  KONE: Karen Pedersdatter, Gludsted- Nørre, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 30. okt. 1797 Torben Anne Lauridsdatter i Nørre Gludsted begravet 48c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "68 Torben Nielsen, der døde 26.10.1797 i Nørre Gludsted. 31.10.1797, fol.147. E: Karen Pedersdatter. B: Peder 24, Peder 22, Jens 20, Maren 18. FM: farbror Laurids Nielsen i Lille Tykskov. Første ægteskab med Maren Sørensdatter. B: Karen 31 g.m. Niels Andersen i Hatting, Niels 30 i Nørre Gludsted, Søren 28 i Bøgballehus i Øster Nykirke sogn." Alder fra FT 1787.
60051800.01.24Peder Thomsen Fruergaard 58.01  1741.12.26  KONE: Johanne Christensdatter, Fruergaard, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 24. jan. 1800 Peder Thomsen i Fruergaard begravet 58 aar gammel.'}
NOTITS: Født i Lind, Rind søn af Thomas Knudsen *1699c †1773.04.02 Lind og Ane Andersdatter *1707c- †1758+. Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet): "119 Peder Thomsen i Fruergård i Ejstrup sogn. 20.2.1800, fol.240B, 245B. E: Johanne Christensdatter. LV: Mads Christensen i Torup. B: Thomas 9, Anne Marie 7, Christen 5, Niels 3, Peder 14 dage. Første ægteskab med Maren Margrethe Lauridsdatter. B: Kirsten 22, Laurids 21. FM: Thomas Knudsen i Lind i Rind sogn." Han var gift 1. gang med Maren Margrethe Lauridsdatter. Alder fra FT 1787.
60xx1801.07.17Palle Jensen Dyringhave 48c    KONE: Katrine Marie Christensdatter, Dyringhave, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 17. juli 1801 begravet Palle Jensen af Dyringhave, .'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "149 Palle Jensen på 30. dagen i Dyringhave. 13.8.1801, fol.307, 318B. E: Cathrine Marie Christensdatter. LV: Christen Jensen Svenstrup sst. B: Maren 5, Christen 2. FM: Mads Jensen i Vester Harrild." Alder 48c fra FT 1801, ud fra lægsrullen 1789 i Brande, som regnes for mindre pålidelig, ville han være 41c år gammel.
60061801.10.25Peder Andersen Ejstrup By 70c  1732c  KONE: Anne Madsdatter, Ejstrup By, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Den 25. okt. 1801 Peder Andersen i Ejstrup By begravet 70c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte: "155 Peder Andersen, der døde 25.10.1801 i Ejstrup. 31.10.1801, fol.320B, 326B. E: Anne Madsdatter. LV: bror Christen Madsen i Hedegård. B: Anne 28, Kirsten 25 g.m. Christen Andersen i Ejstrup, Mads 19. Af første ægteskab B: Anders 40 sst, Birthe g.m. Christen Christensen Mose på Store Thorlund Mark, Johanne 34." Alder fra FT 1801.
60071802.06.15Christen Jensen Thorlund- Store 39c  1763c  KONE: Ellen Jensdatter, Thorlund- Store, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Den 15. juni. 1802 Christen Jensen i Store Thorlund begravet 39c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte: "165 Christen Jensen på 30. dagen i Store Thorlund. 15.7.1802, fol.342B, 349B. E: Ellen Jensdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Jens 9, Jens 7, Peder 5, Christen 3. Christen født den 11.8.1802. FM: farbrødre Villads Jensen i Højgaard i Give sogn, Anders Jensen i Store Thorlund." Kaldes i FT 1801 Christen Hansen i DDDs udlæste version - men der står eentydigt Christen Jensen.
60081802.07.01Christen Christensen Thorlund- Store 51c  1751c  KONE: Birte Pedersdatter, Thorlund Store (Mosehus), Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Omkring juli 1802 Christen Christensen i Mosehus Store Thorlund begravet.'}
NOTITS: Skifte (datoen tre år før lagt arbitrær midt i året nemlig 1. juli 1802): "24 Christen Christensen, der døde for 3 år siden i Mosehus på Store Thorlund Mark. 1.5.1805, fol.37B. E: Birthe Pedersdatter. LV: Jacob Pedersen i Store Thorlund. B: Peder 14, Christen 10, Karen 7, Kirsten 3. FM: morbror Anders Pedersen i Ejstrup." Alder fra FT 1801, han betegnes som Husmand med jord og Kildegraver.
60121804.06.24Peder Nielsen Brejl 34c  1770c  KONE: Johanne Nielsdatter, Brejl, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Den 24. juni 1804 Peder Nielsen i Brejl begravet.'}
NOTITS: Skifte: "18 Peder Nielsen, der døde 24.6.1804 i Brejl. 28.8.1804, fol.21B. E: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Anne 6, Anne Marie 3. FM: farbror Christen Nielsen i Uhre i Brande sogn". Alder fra FT 1801.
60xx1805.04.18Jens Jensen Bjerregaard 29c  1776c  KONE: Kirsten Nisdatter, Bjerregaard, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 18. april 1805 begravet Jens Jensen i Bjerregaard, 29c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "31 Jens Jensen i Bjerregård. 18.5.1805, fol.44B. E: Kirsten Nisdatter. LV: Peder Pedersen i Usseltoft. B: Jens 7, Nis 6, Mette 4, Birthe Marie 2. FM: farbror Søren Jensen i Hundshoved." Alder fra FT 1801.
60131805.04.21Mads Jensen Harrild- Vester 60c  1745c  KONE: Else Marie Jensdatter, Harrild- Vester, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 21. april 1805 blev Mads Jensen af Vester Harrild begravet 60c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "32 Mads Jensen i Vester Harrild i Ejstrup sogn. 21.5.1805, fol.45B, 93B. Enkemand efter [Else Marie Jensdatter, skifte 19.11.1802 lbnr.169]. B: Jens 27, Anne Kirstine 24, Abelone 18, Anne 12. FM: farbror Peder Jensen i Uhre, morbror [dvs. mosters mand] Peder Mikkelsen i Kollund i Rind sogn." Mad Jensen er født 1745c i Flø, Brande. Alder fra FT 1801 Vester Harrild.
60161808.05.04Oluf Christensen Ejstrup By 36c  1772c  KONE: Mette Marie Christensdatter, Ejstrup By, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 4. maj 1808 Oluf Christensen i Ejstrup By begravet 36c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (datoen for begravelsen lagt 1 måned før skiftet): "90 Oluf Christensen på 30. dag i Ejstrup. 4.6.1808, fol.133, 145. E: Mette Marie Christensdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Anne Johanne 14, Inger 12, Christen 10, Anne Marie 8, Mette 5, Christen 1. FM: farbror Laurids Christensen i Hjortsballe." Alder fra FT 1801.
60xx1808.10.06Christen Christensen Hvillum- Sønder 56c  1752c  KONE: Maren Christensdatter, Hvillum- Sønder, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 6. okt. 1808 begravet Christen Christensen af Sønder Hvillum 56c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "100 7.11.1808, fol.151, 188. Christen Christensen, der døde 2.10.1808 og hustru Maren Christensdatter, der døde 8.10.1808 i Sønder Hvillum. B: Anne 30 g.m. Peder Jørgensen på Nørre Gludsted Mark, Anne Marie g.m. Peder Jensen i Nørre Kejlstrup, Christen, Anne 20, Christen 18. FM: farbror Mads Christensen i Hvillum, der døde, ved søn Søren Madsen sst." Alder fra FT 1787. Begravelsen lagt 4 dage efter dødsdato.
60191808.11.09Jonas Eriksen Harrild- Over 64c  1744c  KONE: Anne Pedersdatter, Harrild- Over (Tranholmgaard), Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 9. nov. 1808 blev Jonas Eriksen af Tranholmgaard, Over Harrild begravet 64c aar gammel .'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "137 Jonas Eriksen i Tranholmgård i Ejstrup sogn. 24.3.1810, fol.209. E: Anne Pedersdatter. LV: Palle Pedersen i Fasterholt. B: Kirsten, død, var g.m. Hans Christensen i Leret. 1B: Anne Johanne 6 uger, Maren g.m. Erik Pedersen i Hedegård, Anne Kirstine g.m. Christen Sørensen i Tranholmgård, Mette 18, Peder 14. Af første ægteskab B: Erik i Ejstrup, Søren i Fredericia, Jens i Nyborg, Oluf på Sjælland, Anne g.m. Søren Jensen i Hundshoved. (Skiftet begyndt 9.12.1808, B64-285 fol.135. lbnr.111)." Alder fra FT 1787.
60xx1808.11.14Mads Christensen Hvillum- Sønder 61c  1747c  KONE: Karen Sørensdatter, Hvillum- Sønder, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet farbror Mads Christensen i Hvillum, der døde: 'I november 1808 begravet Mads Christensen i Sønder Hvillum 61c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte: "100 7.11.1808, fol.151, 188. Christen Christensen, der døde 2.10.1808 og hustru Maren Christensdatter, der døde 8.10.1808 i Sønder Hvillum. B: Anne 30 g.m. Peder Jørgensen på Nørre Gludsted Mark, Anne Marie g.m. Peder Jensen i Nørre Kejlstrup, Christen, Anne 20, Christen 18. FM: farbror Mads Christensen i Hvillum, der døde, ved søn Søren Madsen sst." Alder fra FT 1787. Den 7. november 1808 lever han endnu og nævnes som formynder, men er død direkte derefter.
60xx1813.04.01Oluf Pallesen Harrild- Mellem 62c  1751c  KONE: Anne Andersdatter, Harrild- Mellem, Ejstrup. {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 1. april 1813 begravet Oluf Pallesen af Mellem Harrild 62c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet): "238 Oluf Pallesen i Mellem Harrild. 28.4.1813, fol.336B, 350. E: Anne Andersdatter. LV: Erik Jonasen i Ejstrup. B: Anne Marie 2. FM: farbror Søren Pallesen i Store Nørlund." Begravelsen lagt 4 dage efter dødsdato.
62021814.01.02Jens Pedersen Ejstrup By 4c 4 år 1809c  1. død d: 27de Decembr 1813, begravet d: 2d Januar 1814 Jens Pedersen Bondedreng af Ejstrup Bye, 4 Aar.
62051814.02.06Niels Poulsen Nygaard 74c 74 år 1740c  2. død d: 31 Januar 1814, begravet d: 6te Febr: Niels Poulsen, Gonde og Aftægtsmand af Nygaard Ejstrup sogn.
NOTITS: Ikke set i FT 1787 og FT 1801 i Ejstrup sogn.
62071814.04.03Jens Sørensen Hvillum  1 år 2 m. 1813.02.20c FAR: Søren Madsen.MOR: Mette Christensdatter3. død d: 23 marts, begravet d: 3de April Jens Sørensen, Bondedreng af Hvillum, 1 Aar og 2 Maaneder.
NOTITS: 2. kone.
62081814.04.24Søren Jensen Gludsted 0.01 2 dage 1814.04.20 FAR: Jens Jensen.MOR: Maren Sørensdatter4. død d: 22 April, begravet d: 24 April Søren Jensen, Bondebarn af Gludsted, 2 Dage gammel.
Dåb nr. 2203
62091814.05.22Sindahl Gotfredsen Ejstrup By 1.00c 1 år 1813.05c FAR: Gotfred.MOR: ? Andersdatter. MORS FAR: Anders Møller, Ejstrup By, Ejstrup. 5. død d: 18 Maj, begravet d: 22 Maj Sindahl Gotfredsen, Skoleholder {Anders} Møllers Datters Barn af Ejstrup, 1 Aar gl:
62111815.01.22Jens Jensen Nørlund- Store 75c 75 år 1740c  MAND: Anne Stephansdatter, Nørlund- Store, Ejstrup. 1. død d: 15 Januar, begravet d: 22 Januar Jens Jensen Bonde og Gaardmand store Nørlund, 75 Aar.
NOTITS: Alder passer med FT 1787.
62121815.02.12Jørgen Christian Poulsen Gludsted 31c 31 år 1784c FAR: Poul Jørgensen.MOR: Anne Sejersdatter. KONE: Mette Kirstine Henriksdatter, Gludsted, Ejstrup. 2. død d: 3 Februar, begravet d: 12 Februar Jørgen Christian Poulsen Bonde og Jordbruger i Gludsted, 31 Aar.
NOTITS: Ses i FT 1787 i Gludsted.
62151815.04.09Jens Christensen Harrild- Vester 23c 24 år 1792c FAR: Christen Jensen Hjøllund.MOR: Abelone Jensdatter3. død d: 30 Marts, begravet d: 9 April Jens Christensen Bondekarl fra Vester Harild, 24 Aar. Død af Steen [som erte] der, [førde] i hans [bl]omstrende Alder [faaet] saa stærk Overhaand, at den ej var at helbrede.
NOTITS: Ses i FT 1801 i Vester Harrild.
62181815.06.25Lars Jensen Gludsted 53c 53 år 1762c  KONE: Anne Jensdatter, Gludsted, Ejstrup. 4. død d: 19 Junii, begravet d: 25 Junii Lars Jensen Bonde og Gaardmand i Gludsted Bye, 53 Aar Gl:
NOTITS: Ses FT 1787 og FT 1801. Alder passer med FT.
62191815.07.23Laust Pedersen Thorlund- Store  7 uger 1815.05.31 FAR: Peder Christensen.MOR: Maren Jakobsdatter5. død d: 19 Julii, begravet d: 23d Julii Laust Pedersen Gaardmand Peder Christensens Søn Store Tholund, 7 Uger gammel.
Dåb nr. 2227
62231816.07.28Christen Nielsen Harrild- Mellem 5c 5 år 1811c FAR: Niels Christensen.MOR: Ane Jensdatter1. død d: 24 Julii, begravet d: 28 Julii Christen Nielsen Gaardmand Niels Christensens Søn i Mellem Harrild, 5 Aar gl: druknede i Aaen ved Harild.
62241816.09.21Jens Pedersen Thorlund- Store  14 dage 1816.09.04c FAR: Peder Christensen.MOR: ? Peder Christensens 1. kone. 6. død 1[8?] Septbr, begravet d: 21 Septbr Jens Pedersen Gaardmand Peder Christensens nye fødte Søn i store Tholund. 14te Dage gammel.
NOTITS: Ikke set døbt i kirkebogen. Med 1. kone, 2. kone er Karen Sørensdatter *1800c.
Dåb nr. 2251
62251816.09.22Ole Peder Poulsen Tykskov- Lille  3 m. 2 uger 1816.06c FAR: Poul Olesen. 2. død 17d Septbr:, Begravet d: 22d Septbr Ole Peter Poulsen Gaardmand Poul Olesens Søn i Lille Tykskov, 3 Maander og 14d Dage gammel.
NOTITS: Ikke opført i kirkebogen under fødte.
Dåb nr. 2246
62261816.11.17Poul Jørgensen Gludsted 65c 74 år 1751c  KONE: Anne Sejersdatter, Gludsted, Ejstrup. 3. død d: 12 Novbr, begravet d: 17 Novemb Poul Jørgensen Bonde og Huusmand og Aftægtsmand i Gludsted, 74 Aar. Død af ulægelig kræft Svaghed.
NOTITS: Ses FT 1801 husmand med jord. Alder fra FT 1787, 36.
62271816.11.24Jens Villadsen Thorlund- Store 82c 82 år 1734c  KONE: Kirsten Christensdatter, Thorlund- Store, Ejstrup. 4. død d: 15 Novber, begravet d: 24 Novembr Jens Villadsen Bonde og Huusmand fra store Tholund Mark, 82 Aar.
NOTITS: Alder i FT 1787 passer.
62281816.12.08Lars Pedersen Ejstrup By 55c 55 år 1761c  5. død d: 28 Novbr, begravet d: 8d Decembr Lars Pedersen {Bonde} og Gaaardmand i Ejstrup {By}. 55 Aar.
NOTITS: Ikke set i FT 1801 eller FT 1787.
62331817.05.02Anders Pedersen Dyringhave 1.09 1 år 9 m. 1815.07.18 FAR: Peder Hansen.MOR: Anne Marie Pedersdatter1. død d: 25 April, begravet d: 2d Mai Anders Pedersen Peder Hansens Søn af Døeringhave Bonde og Gaarbruger, 1¾ Aar.
Dåb nr. 2232
62361817.08.11Jens Pedersen Thorlund- Store 0.01 1 dage 1817.08.07 FAR: Peder Christian.MOR: Maren Jakobsdatter. {REKONSTRUKTION: dåben: '9 d: 6t Septbr født og d: 7de døbt Jens Pedersen Forældre: Peder Christian og Hustrue Maren Jacobsdatter bønder og Gaardbrugere i store Tholund . - Barnet død en døgn efter Jnddaab .'}
Dåb nr. 2269
62371818.02.22Christen Larsen Heedegaard 0.01 9 dage 1818.02.10 FAR: Lars Christensen Hindskov.MOR: Johanne Jensdatter1. død d: 19 Febr:, begravet d: 22d Febr Christen Larsen Lars Christensens Hindskovs yngste Barn, Bonde og Jordbruger i Heedgd. 9 Dage gl:
NOTITS: Dåb er indført i kirkebogen.
Dåb nr. 2275
62381818.03.04Rasmus Nielsen Sig Thorlund- Store 52.09 52 år 9 m. 1765.05  2. død d: 22 Febr:, begravet d: 4d Marts Rasmus Nielsen Bonde og Aftægtsmand af Stedet Sig kaldet han store Tholund Mark, 52¾ Aar.
NOTITS: Sig eller Gammel Sig eller Bosig ligger i Rind sogn, ingen Rasmus der passer set der FT 1787 og FT 1801. Heller ikke i Ejstrup sogn.
62431818.05.22Jens Sørensen Rønslunde 0.04 4 m. 1818.01.20 FAR: Søren Nielsen.MOR: Ane Kirstine Jensdatter. 3. død d: 16 Maj, begravet d: 22 Maj Jens Sørensen en Søn af Gaardmand Søren Nielsen Rønslunde, 4de Maaneder.
Dåb nr. 2277
62451818.09.29Christen Nielsen Ejstrup By 35c 35 år 1783c  KONE: Mette Kirstine Andersdatter , Ejstrup. 4. død d: 9 Septbr, begravet d. 29 Septbr Christen Nielsen Bonde og Gaardmand i Ejstrup Bye, 35 Aar.
NOTITS: Er gift, konen bærer 1814, Mette Kirstine Andersdatter, navn ses i vielse 1819 #8126, hvor Søren Jørgensen gifter sig med enken efter Christen Nielsen.
62461818.10.20Christen Andersen Hvillum- Nørre 43c 44 år 1775c  KONE: Inger Madsdatter, Ejstrup. 5. død d: 6 Octobr, begravet d: 20d Octb: Christen Andersen Bonde og Gaardmand i Nørre Hvillum, 44de Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801.
62471818.11.08Søren Christensen Heedegaard 63c 63 år 1755c  KONE: Anne Madsdatter, Heedegaard, Ejstrup. 6. død d: 31t Octobr, begravet d: 8 Novbr Søren Christensen Bonde og Gaardmand i Heedegaard, 63 Aar.
NOTITS: Han er søn af Christen Lassen og Mette Villadsdatter, FT 1801.
62491819.04.04Søren Pallesen Nørlund- Store 63c 63 år 1756c  MAND: Maren Jensdatter, Nørlund- Store, Ejstrup. 1. død d: 28 Marts, begrabet d: 4 April Søren Pallesen Bonde og Gaardmand i store Nørlund, 63 Aar. Denne meget reskafne mand kom meget pludselig af Dage ved en Mergel=Grav, hvilken han vilde betragte, men som strax skred og bragte ham ned i Graven hvor ungefær 6 Alen Vand. Synsforretningen blev optaget af S: T: fuldmægtig Bech paa Remme.
62501819.06.06Bendt Jensen Gludsted Mark 81 81 år 1738c  MAND: Anne Pedersdatter, Gludsted Mark, Ejstrup. 2. død d: 29 Maii, begravet d: 6t Junii Bendt Jensen Bonde og Boelsmand paa Gludsted Mark, 81 Aar.
62511819.07.21Mikkel Andersen Bjerregaard 52c 52 år 1767c  3. død d: 15 Juli, begravet d. 21 Juli Mikkel Andersen Bonde og Aftægtsmand i Bjerregaard, 52d Aar.
NOTITS: Den Mikkel Andersen der ses i Ejtrup FT 1801, ville være 63 år gammel i 1819, forskel for stor, tilsyneladende.
62541820.03.15Peder Torbensen den Yngre Gludsted 43c 45 år 1777c  1. død d: 6t Marts, begravet d. 15 Marts Peder Torbensen Junior Aftægtsmand i Gludsted af Jens J[en]sens Sted, 45 Aar.
NOTITS: Dette Jensen kan læses anderledes.
62551820.03.26Jørgen Pedersen Gludsted 29c 29 år 1791c FAR: Peder Jørgensen.MOR: Anne Marie Hansdatter2. død d: 16 Marts, begravet d: 26 Marts Jørgen Pedersen Boelsmand Peder Jørgensens Søn i Gludsted, 29 Aar.
62561820.04.03Anders Pedersen Heedegaard 62c 62 år 1758c  3. død d: 27 Marts, begrabet d: 3, April Anders Pedersen Aftægtsmand af Rasmus Andersen Gaard i Heedegaard, 62 Aar.
NOTITS: Alder passer med FT 1801.
62581820.05.28Søren Larsen Krejbjerg 0.01 14 dage 1820.05.09 FAR: Lars Jensen.MOR: Anne Nielsdatter4. død d: 20 Maj, begravet d: 28 Maj Søren Larsen Gaardmand Lars Jen[...] yngste søn {....}berg, 14ten Dage gl:
NOTITS: 11 dage gammel.
Dåb nr. 2314