Ejstrup Kommenteret Kirkebog 
Begravede mandkøn 1658 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Ejstrup kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Ejstrup kirkebog før 1814 eksisterede i 1830, for ved konfirmationer angives dåbsdato udfra den gamle kirkebog. Brændt efter 1830 engang.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 60xx 1658.07.01 Laurids Sørensen, Hvillum- Sønder.
DØDSÅRSAG: Svenskekrigen 1658.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra tingbogen: '1658c begravet Laurids Sørensen af Sønder Hvillum.'}
NOTITS: Vrads Herreds Tingbog 9. okt. 1661: "Niels Mogensen bor på tredje år i den halve øde gård i Sønder Hvillum, som Laurids Sørensen fradøde, da hans egen gård i Nørre Hvillum var afbrændt af krigsfolkene med tilladelse fra ridefogeden på Silkeborg, men havde ikke fået fæstebrev herpå. Han har løbende betalt alle afgifter, gjort ægt og arbejde og forbedret sin gård."

Nr. 60xx 1746.09.21 †1746.09.17 Niels Iversen, Ejstrup By.
KONE: Margrethe Larsdatter, Ejstrup By, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 21. september 1746 begravet Niels Iversen af Ejstrup By.'}
NOTITS: Skiftet efter Niels Iversen er del af skiftet efter birkedommer Paaske i Hastrup Mølle †1753. Skiftet efter Niels Iversen var ikke blevet afsluttet og blev derfor skrevet ind i Paaske skiftet. Skiftet efter Niels Iversen begyndes den 17. okt 1746 antaget som 30 dage efter døden.
LINK: Paaske skiftet.

Nr. 60xx 1752.07.01 Jens Andersen, Harrild- Over.
KONE: Anne Christensdatter, Harrild- Over, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra jordebøger og sønner: 'Ca. 1752 begravet Jens Andersen af Over Harrild.'}
NOTITS: Christen Jensen i Nørre Askær, Brande *1751c Over Harrild er ud fra dåb #2047 i Brande søn af Jens Andersen, der ses i et Hastrup pantebrev af 1741 i Over Harrild. I 1755 ses Hans Nielsen, gift med enken, i et Hastrup pantebrev på samme hartkorn. Hans Nielsens søn Jens Hansen er *1753c i Over Harrild. Altså må Jens Andersen være død ca. 1752.

Nr. 6002 1795.08.15 Thomas Pedersen, Gludsted- Sønder, SAND ALDER: 46c, DØBT: 1749c.
KONE: Maren Pedersdatter, Gludsted- Sønder, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 15. aug. 1795 Thomas Pedersen i Sønder Gludsted begravet 46c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "27 Thomas Pedersen i Sønder Gludsted. 15.9.1795, fol.49. E: Maren Pedersdatter. LV: Niels Sørensen i Hold i Ikast sogn. B: Anne Cathrine g.m. Niels Torbensen i Sønder Gludsted."

Nr. 6003 1797.10.30 †1797.10.26 Torben Nielsen, Gludsted- Nørre, SAND ALDER: 48c, DØBT: 1749c.
KONE: Karen Pedersdatter, Gludsted- Nørre, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 30. okt. 1797 Torben Anne Lauridsdatter i Nørre Gludsted begravet 48c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "68 Torben Nielsen, der døde 26.10.1797 i Nørre Gludsted. 31.10.1797, fol.147. E: Karen Pedersdatter. B: Peder 24, Peder 22, Jens 20, Maren 18. FM: farbror Laurids Nielsen i Lille Tykskov. Første ægteskab med Maren Sørensdatter. B: Karen 31 g.m. Niels Andersen i Hatting, Niels 30 i Nørre Gludsted, Søren 28 i Bøgballehus i Øster Nykirke sogn." Alder fra FT 1787.

Nr. 6005 1800.01.24 †1800.01.20 Peder Thomsen, Fruergaard, SAND ALDER: 58.01 (å.m), DØBT: 1741.12.26.
KONE: Johanne Christensdatter, Fruergaard, Ejstrup, 2. mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 24. jan. 1800 Peder Thomsen i Fruergaard begravet 58 aar gammel.'}
NOTITS: Født i Lind, Rind søn af Thomas Knudsen *1699c †1773.04.02 Lind og Ane Andersdatter *1707c- †1758+. Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet): "119 Peder Thomsen i Fruergård i Ejstrup sogn. 20.2.1800, fol.240B, 245B. E: Johanne Christensdatter. LV: Mads Christensen i Torup. B: Thomas 9, Anne Marie 7, Christen 5, Niels 3, Peder 14 dage. Første ægteskab med Maren Margrethe Lauridsdatter. B: Kirsten 22, Laurids 21. FM: Thomas Knudsen i Lind i Rind sogn." Han var gift 1. gang med Maren Margrethe Lauridsdatter. Alder fra FT 1787.

Nr. 60xx 1801.05.29 †1801.05.29 Thomas Thomsen, Hygild, SAND ALDER: 70c, DØBT: 1731c.
KONE: Gertrud Jensdatter, Hygild, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Kort efter 29 maj 1801 Thomas Thomsen af Sønder Hygild begravet.'}
NOTITS: Skifte Brejl 148 Vrads Herred 1794-1808: "148 Thomas Thomsen, der døde 29.5.1801 og hustru Gertrud Jensdatter, der døde 4.5.1801 i Sønder Hygild. 15.6.1801, fol.304. B: Jens i Holsten, Thomas sst, Maren g.m. Frands Henrik Poulsen i Sønder Hygild." Beskrives i FT 1801 som Jordløs Huusmand. Alder fra FT 1801. Ses ikke FT 1787 i Ejstrup.

Nr. 60xx 1801.07.17 †1801.07.13 Palle Jensen, Dyringhave, SAND ALDER: 48c.
KONE: Katrine Marie Christensdatter, Dyringhave, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 17. juli 1801 begravet Palle Jensen af Dyringhave, .'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "149 Palle Jensen på 30. dagen i Dyringhave. 13.8.1801, fol.307, 318B. E: Cathrine Marie Christensdatter. LV: Christen Jensen Svenstrup sst. B: Maren 5, Christen 2. FM: Mads Jensen i Vester Harrild." Alder 48c fra FT 1801, ud fra lægsrullen 1789 i Brande, som regnes for mindre pålidelig, ville han være 41c år gammel.

Nr. 6006 1801.10.25 Peder Andersen, Ejstrup By, SAND ALDER: 70c, DØBT: 1732c.
KONE: Anne Madsdatter, Ejstrup By, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Den 25. okt. 1801 Peder Andersen i Ejstrup By begravet 70c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte: "155 Peder Andersen, der døde 25.10.1801 i Ejstrup. 31.10.1801, fol.320B, 326B. E: Anne Madsdatter. LV: bror Christen Madsen i Hedegård. B: Anne 28, Kirsten 25 g.m. Christen Andersen i Ejstrup, Mads 19. Af første ægteskab B: Anders 40 sst, Birthe g.m. Christen Christensen Mose på Store Thorlund Mark, Johanne 34." Alder fra FT 1801.

Nr. 6007 1802.06.15 Christen Jensen, Thorlund- Store, SAND ALDER: 39c, DØBT: 1763c.
KONE: Ellen Jensdatter, Thorlund- Store, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Den 15. juni. 1802 Christen Jensen i Store Thorlund begravet 39c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte: "165 Christen Jensen på 30. dagen i Store Thorlund. 15.7.1802, fol.342B, 349B. E: Ellen Jensdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Jens 9, Jens 7, Peder 5, Christen 3. Christen født den 11.8.1802. FM: farbrødre Villads Jensen i Højgaard i Give sogn, Anders Jensen i Store Thorlund." Kaldes i FT 1801 Christen Hansen i DDDs udlæste version - men der står eentydigt Christen Jensen.

Nr. 6008 1802.07.01 Christen Christensen, Thorlund- Store (Mosehus), SAND ALDER: 51c, DØBT: 1751c.
KONE: Birte Pedersdatter, Thorlund Store (Mosehus), Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Omkring juli 1802 Christen Christensen i Mosehus Store Thorlund begravet.'}
NOTITS: Skifte (datoen tre år før lagt arbitrær midt i året nemlig 1. juli 1802): "24 Christen Christensen, der døde for 3 år siden i Mosehus på Store Thorlund Mark. 1.5.1805, fol.37B. E: Birthe Pedersdatter. LV: Jacob Pedersen i Store Thorlund. B: Peder 14, Christen 10, Karen 7, Kirsten 3. FM: morbror Anders Pedersen i Ejstrup." Alder fra FT 1801, han betegnes som Husmand med jord og Kildegraver.

Nr. 6012 1804.06.24 Peder Nielsen, Brejl, SAND ALDER: 34c, DØBT: 1770c.
KONE: Johanne Nielsdatter, Brejl, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Den 24. juni 1804 Peder Nielsen i Brejl begravet.'}
NOTITS: Skifte: "18 Peder Nielsen, der døde 24.6.1804 i Brejl. 28.8.1804, fol.21B. E: Johanne Nielsdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Anne 6, Anne Marie 3. FM: farbror Christen Nielsen i Uhre i Brande sogn". Alder fra FT 1801.

Nr. 60xx 1805.04.18 Jens Jensen, Bjerregaard, SAND ALDER: 29c, DØBT: 1776c.
KONE: Kirsten Nisdatter, Bjerregaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 18. april 1805 begravet Jens Jensen i Bjerregaard, 29c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "31 Jens Jensen i Bjerregård. 18.5.1805, fol.44B. E: Kirsten Nisdatter. LV: Peder Pedersen i Usseltoft. B: Jens 7, Nis 6, Mette 4, Birthe Marie 2. FM: farbror Søren Jensen i Hundshoved." Alder fra FT 1801.

Nr. 6013 1805.04.21 Mads Jensen, Harrild- Vester, SAND ALDER: 60c, DØBT: 1745c.
KONE: Else Marie Jensdatter, Harrild- Vester, Ejstrup, Døde 1802.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 21. april 1805 blev Mads Jensen af Vester Harrild begravet 60c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "32 Mads Jensen i Vester Harrild i Ejstrup sogn. 21.5.1805, fol.45B, 93B. Enkemand efter [Else Marie Jensdatter, skifte 19.11.1802 lbnr.169]. B: Jens 27, Anne Kirstine 24, Abelone 18, Anne 12. FM: farbror Peder Jensen i Uhre, morbror [dvs. mosters mand] Peder Mikkelsen i Kollund i Rind sogn." Mad Jensen er født 1745c i Flø, Brande. Alder fra FT 1801 Vester Harrild.

Nr. 6016 1808.05.04 Oluf Christensen, Ejstrup By, SAND ALDER: 36c, DØBT: 1772c.
KONE: Mette Marie Christensdatter, Ejstrup By, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 4. maj 1808 Oluf Christensen i Ejstrup By begravet 36c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (datoen for begravelsen lagt 1 måned før skiftet): "90 Oluf Christensen på 30. dag i Ejstrup. 4.6.1808, fol.133, 145. E: Mette Marie Christensdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Anne Johanne 14, Inger 12, Christen 10, Anne Marie 8, Mette 5, Christen 1. FM: farbror Laurids Christensen i Hjortsballe." Alder fra FT 1801.

Nr. 60xx 1808.10.06 †1808.10.02 Christen Christensen, Hvillum- Sønder, SAND ALDER: 56c, DØBT: 1752c.
KONE: Maren Christensdatter, Hvillum- Sønder, Ejstrup
DØDSÅRSAG: epidemi 1808.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 6. okt. 1808 begravet Christen Christensen af Sønder Hvillum 56c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "100 7.11.1808, fol.151, 188. Christen Christensen, der døde 2.10.1808 og hustru Maren Christensdatter, der døde 8.10.1808 i Sønder Hvillum. B: Anne 30 g.m. Peder Jørgensen på Nørre Gludsted Mark, Anne Marie g.m. Peder Jensen i Nørre Kejlstrup, Christen, Anne 20, Christen 18. FM: farbror Mads Christensen i Hvillum, der døde, ved søn Søren Madsen sst." Alder fra FT 1787. Begravelsen lagt 4 dage efter dødsdato.

Nr. 6019 1808.11.09 Jonas Eriksen, Harrild- Over (Tranholmgaard), SAND ALDER: 64c, DØBT: 1744c.
KONE: Anne Pedersdatter, Harrild- Over (Tranholmgaard), Ejstrup, 3. kone
DØDSÅRSAG: epidemi 1808?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 9. nov. 1808 blev Jonas Eriksen af Tranholmgaard, Over Harrild begravet 64c aar gammel .'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "137 Jonas Eriksen i Tranholmgård i Ejstrup sogn. 24.3.1810, fol.209. E: Anne Pedersdatter. LV: Palle Pedersen i Fasterholt. B: Kirsten, død, var g.m. Hans Christensen i Leret. 1B: Anne Johanne 6 uger, Maren g.m. Erik Pedersen i Hedegård, Anne Kirstine g.m. Christen Sørensen i Tranholmgård, Mette 18, Peder 14. Af første ægteskab B: Erik i Ejstrup, Søren i Fredericia, Jens i Nyborg, Oluf på Sjælland, Anne g.m. Søren Jensen i Hundshoved. (Skiftet begyndt 9.12.1808, B64-285 fol.135. lbnr.111)." Alder fra FT 1787.

Nr. 60xx 1808.11.14 Mads Christensen, Hvillum- Sønder, SAND ALDER: 61c, DØBT: 1747c.
KONE: Karen Sørensdatter, Hvillum- Sønder, Ejstrup
DØDSÅRSAG: epidemi 1808.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet farbror Mads Christensen i Hvillum, der døde: 'I november 1808 begravet Mads Christensen i Sønder Hvillum 61c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte: "100 7.11.1808, fol.151, 188. Christen Christensen, der døde 2.10.1808 og hustru Maren Christensdatter, der døde 8.10.1808 i Sønder Hvillum. B: Anne 30 g.m. Peder Jørgensen på Nørre Gludsted Mark, Anne Marie g.m. Peder Jensen i Nørre Kejlstrup, Christen, Anne 20, Christen 18. FM: farbror Mads Christensen i Hvillum, der døde, ved søn Søren Madsen sst." Alder fra FT 1787. Den 7. november 1808 lever han endnu og nævnes som formynder, men er død direkte derefter.

Nr. 60xx 1809.04.15 †1809.04.11 Jens Jensen, Rønslunde, SAND ALDER: 36c, DØBT: 1773c.
KONE: Anne Marie Laursdatter, Rønslunde, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet af 16.6.1809: 'Den 11 april 1809 døde Jens Jensen i Rønslunde og blev derefter begravet.'}
NOTITS: Begravelsesdato skønnet til 4 dage efter dødsdagen. Alder fra FT 1801 28.
LINK:

Nr. 60xx 1811.06.05 †1811.05.31 Jens Pedersen, Thorlund- Lille, 75, DØBT: 1736c.
KONE: Anne Eriksdatter, Thorlund- Lille, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet efter Jens Pedersen 1811: 'Omkring den 5. Juni 1811 blev Jens Pedersen i Lille Thorlund begravet død den 31. juni.'}
NOTITS: Dødsdato i skiftet. Begravelses dagen arbitrær sat til fem dage efter døden. Skifte 1811 efter Jens Pedersen i Lille Thorlund.
LINK: Skifte 1811 Vrads Herreds Skifteprotokol 1803-1821 #179.
LINK: Jens Pedersen i Lille Thorlund i Ejstrup.

Nr. 60xx 1813.04.01 †1813.03.28 Oluf Pallesen, Harrild- Mellem, SAND ALDER: 62c, DØBT: 1751c.
KONE: Anne Andersdatter, Harrild- Mellem, Ejstrup, 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 1. april 1813 begravet Oluf Pallesen af Mellem Harrild 62c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet): "238 Oluf Pallesen i Mellem Harrild. 28.4.1813, fol.336B, 350. E: Anne Andersdatter. LV: Erik Jonasen i Ejstrup. B: Anne Marie 2. FM: farbror Søren Pallesen i Store Nørlund." Begravelsen lagt 4 dage efter dødsdato.

Nr. 60xx 1813.11.11 †1813.11.07 Johanne Eriksdatter, Hygild, SAND ALDER: 40c, DØBT: 1773c.
MAND: Morten Pedersen, Hygild, Ejstrup, Afdød. 2. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 11 november 1813 begravet Johanne Eriksdatter af Hygild 40c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte: "267 Johanne Eriksdatter i Hygild. 29.11.1813, fol.380B. Enke efter [Morten Pedersen sst, skifte 7.1.1809 lbnr.109]. B: Karen 9, Anne Marie 7. FM: Erik Eriksen i Brande Harrild.." Begravelsen lagt 4 dage efter dødsdato.

Nr. 6202 1814.01.02 †1813.12.27 Jens Pedersen, Ejstrup By, SAND ALDER: 4c, 4 år, DØBT: 1809c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 27de Decembr 1813, begravet d: 2d Januar 1814 Jens Pedersen Bondedreng af Ejstrup Bye, 4 Aar.

Nr. 6205 1814.02.06 †1814.01.31 Niels Poulsen, Nygaard, SAND ALDER: 74c, 74 år, DØBT: 1740c.
KONE: Anne Cathrine Thomasdatter, Nygaard, Ejstrup, Død kort før ham i 1813.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 31 Januar 1814, begravet d: 6te Febr: Niels Poulsen, Bonde og Aftægtsmand af Nygaard Ejstrup sogn.
NOTITS: Ikke set i FT 1787 og FT 1801 i Ejstrup sogn. Skifte efter ham og konen Vrads Herreds Brejl #259.

Nr. 6207 1814.04.03 †1814.03.23 Jens Sørensen, Hvillum, 1 år 2 m., DØBT: 1813.02.20c. FAR: Søren Madsen. MOR: Mette Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 23 marts, begravet d: 3de April Jens Sørensen, Bondedreng af Hvillum, 1 Aar og 2 Maaneder.
NOTITS: 2. kone.

Nr. 6208 1814.04.24 †1814.04.22 Søren Jensen, Gludsted, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 2 dage, DØBT: 1814.04.20. FAR: Jens Jensen. MOR: Maren Sørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 22 April, begravet d: 24 April Søren Jensen, Bondebarn af Gludsted, 2 Dage gammel.
Dåb nr. 2203

Nr. 6209 1814.05.22 †1814.05.18 Sindahl Gotfredsen, Ejstrup By, SAND ALDER: 1.00c (å.m), 1 år, DØBT: 1813.05c. FAR: Gotfred. MOR: ? Andersdatter.
MORS FAR: Anders Møller, Ejstrup By, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 18 Maj, begravet d: 22 Maj Sindahl Gotfredsen, Skoleholder {Anders} Møllers Datters Barn af Ejstrup, 1 Aar gl:

Nr. 6211 1815.01.22 †1815.01.15 Jens Jensen den Ældre, Nørlund- Store, SAND ALDER: 75c, 75 år, DØBT: 1740c.
KONE: Anne Stephansdatter, Nørlund- Store, Ejstrup, Navn FT 1801.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 15 Januar, begravet d: 22 Januar Jens Jensen Bonde og Gaardmand store Nørlund, 75 Aar.
NOTITS: Alder passer med FT 1787.

Nr. 6212 1815.02.12 †1815.02.03 Jørgen Christian Poulsen, Gludsted, SAND ALDER: 31c, 31 år, DØBT: 1784c. FAR: Poul Jørgensen. MOR: Anne Sejersdatter.
KONE: Mette Kirstine Henriksdatter, Gludsted, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 3 Februar, begravet d: 12 Februar Jørgen Christian Poulsen Bonde og Jordbruger i Gludsted, 31 Aar.
NOTITS: Ses i FT 1787 i Gludsted.

Nr. 6215 1815.04.09 †1815.03.30 Jens Christensen, Harrild- Vester, SAND ALDER: 23c, 24 år, DØBT: 1792c. FAR: Christen Jensen Hjøllund. MOR: Abelone Jensdatter.
DØDSÅRSAG: Sygdom.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 30 Marts, begravet d: 9 April Jens Christensen Bondekarl fra Vester Harild, 24 Aar. Død af Steen [som erte] der, [førde] i hans [bl]omstrende Alder [faaet] saa stærk Overhaand, at den ej var at helbrede.
NOTITS: Ses i FT 1801 i Vester Harrild.

Nr. 6218 1815.06.25 †1815.06.19 Lars Jensen, Gludsted, SAND ALDER: 53c, 53 år, DØBT: 1762c.
KONE: Anne Jensdatter, Gludsted, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 19 Junii, begravet d: 25 Junii Lars Jensen Bonde og Gaardmand i Gludsted Bye, 53 Aar Gl:
NOTITS: Ses FT 1787 og FT 1801. Alder passer med FT.

Nr. 6219 1815.07.23 †1815.07.19 Laust Pedersen, Thorlund- Store, 7 uger, DØBT: 1815.05.31. FAR: Peder Christensen. MOR: Maren Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 19 Julii, begravet d: 23d Julii Laust Pedersen Gaardmand Peder Christensens Søn Store Tholund, 7 Uger gammel.
Dåb nr. 2227

Nr. 6223 1816.07.28 †1816.07.24 Christen Nielsen, Harrild- Mellem, SAND ALDER: 5c, 5 år, DØBT: 1811c. FAR: Niels Christensen. MOR: Ane Jensdatter.
DØDSÅRSAG: druknet.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 24 Julii, begravet d: 28 Julii Christen Nielsen Gaardmand Niels Christensens Søn i Mellem Harrild, 5 Aar gl: druknede i Aaen ved Harild.

Nr. 6224 1816.09.21 †1816.09.18 Jens Pedersen, Thorlund- Store, 14 dage, DØBT: 1816.09.04c. FAR: Peder Christensen. MOR: ? Peder Christensens 1. kone.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 1[8?] Septbr, begravet d: 21 Septbr Jens Pedersen Gaardmand Peder Christensens nye fødte Søn i store Tholund. 14te Dage gammel.
NOTITS: Ikke set døbt i kirkebogen. Med 1. kone, 2. kone er Karen Sørensdatter *1800c.
Dåb nr. 2251

Nr. 6225 1816.09.22 †1816.09.17 Ole Peder Poulsen, Tykskov- Lille, 3 m. 2 uger, DØBT: 1816.06c. FAR: Poul Olesen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død 17d Septbr:, Begravet d: 22d Septbr Ole Peter Poulsen Gaardmand Poul Olesens Søn i Lille Tykskov, 3 Maander og 14d Dage gammel.
NOTITS: Ikke opført i kirkebogen under fødte.
Dåb nr. 2246

Nr. 6226 1816.11.17 †1816.11.12 Poul Jørgensen, Gludsted, SAND ALDER: 65c, 74 år, DØBT: 1751c.
KONE: Anne Sejersdatter, Gludsted, Ejstrup
DØDSÅRSAG: svaghed.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 12 Novbr, begravet d: 17 Novemb Poul Jørgensen Bonde og Huusmand og Aftægtsmand i Gludsted, 74 Aar. Død af ulægelig kræft Svaghed.
NOTITS: Ses FT 1801 husmand med jord. Alder fra FT 1787, 36.

Nr. 6227 1816.11.24 †1816.11.15 Jens Villadsen, Thorlund- Store, SAND ALDER: 82c, 82 år, DØBT: 1734c.
KONE: Kirsten Christensdatter, Thorlund- Store, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 15 Novber, begravet d: 24 Novembr Jens Villadsen Bonde og Huusmand fra store Tholund Mark, 82 Aar.
NOTITS: Alder i FT 1787 passer.

Nr. 6228 1816.12.08 †1816.11.28 Lars Pedersen, Ejstrup By, SAND ALDER: 55c, 55 år, DØBT: 1761c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 28 Novbr, begravet d: 8d Decembr Lars Pedersen {Bonde} og Gaaardmand i Ejstrup {By}. 55 Aar.
NOTITS: Ikke set i FT 1801 eller FT 1787.

Nr. 6233 1817.05.02 †1817.04.25 Anders Pedersen, Dyringhave, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1815.07.18. FAR: Peder Hansen. MOR: Anne Marie Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 25 April, begravet d: 2d Mai Anders Pedersen Peder Hansens Søn af Døeringhave Bonde og Gaarbruger, 1¾ Aar.
Dåb nr. 2232

Nr. 6236 1817.09.12 †1817.09.08 Jens Pedersen, Thorlund- Store, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 1 dage, DØBT: 1817.08.07. FAR: Peder Christiansen. MOR: Maren Jakobsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: dåben: '9 d: 6t Septbr født og d: 7de døbt Jens Pedersen Forældre: Peder Christian og Hustrue Maren Jacobsdatter bønder og Gaardbrugere i store Tholund . - Barnet død en døgn efter Jnddaab .'}
Dåb nr. 2269

Nr. 6237 1818.02.22 †1818.02.19 Christen Larsen, Heedegaard, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 9 dage, DØBT: 1818.02.10. FAR: Lars Christensen Hindskov. MOR: Johanne Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 19 Febr:, begravet d: 22d Febr Christen Larsen Lars Christensens Hindskovs yngste Barn, Bonde og Jordbruger i Heedgd. 9 Dage gl:
NOTITS: Dåb er indført i kirkebogen.
Dåb nr. 2275

Nr. 6238 1818.03.04 †1818.02.22 Rasmus Nielsen Sig, Thorlund- Store, SAND ALDER: 52.09 (å.m), 52 år 9 m., DØBT: 1765.05.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 22 Febr:, begravet d: 4d Marts Rasmus Nielsen Bonde og Aftægtsmand af Stedet Sig kaldet han store Tholund Mark, 52¾ Aar.
NOTITS: Sig eller Gammel Sig eller Bosig ligger i Rind sogn, ingen Rasmus der passer set der FT 1787 og FT 1801. Heller ikke i Ejstrup sogn.

Nr. 6243 1818.05.22 †1818.05.16 Jens Sørensen, Rønslunde, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 4 m., DØBT: 1818.01.20. FAR: Søren Nielsen. MOR: Ane Kirstine Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 16 Maj, begravet d: 22 Maj Jens Sørensen en Søn af Gaardmand Søren Nielsen Rønslunde, 4de Maaneder.
Dåb nr. 2277

Nr. 6245 1818.09.29 †1818.09.09 Christen Nielsen, Ejstrup By, SAND ALDER: 35c, 35 år, DØBT: 1783c.
KONE: Mette Kirstine Andersdatter , Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 9 Septbr, begravet d. 29 Septbr Christen Nielsen Bonde og Gaardmand i Ejstrup Bye, 35 Aar.
NOTITS: Er gift, konen bærer 1814, Mette Kirstine Andersdatter, navn ses i vielse 1819 #8126, hvor Søren Jørgensen gifter sig med enken efter Christen Nielsen.

Nr. 6246 1818.10.20 †1818.10.06 Christen Andersen, Hvillum- Nørre, SAND ALDER: 43c, 44 år, DØBT: 1775c.
KONE: Inger Madsdatter, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 6 Octobr, begravet d: 20d Octb: Christen Andersen Bonde og Gaardmand i Nørre Hvillum, 44de Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801.

Nr. 6247 1818.11.08 †1818.10.31 Søren Christensen, Heedegaard, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1755c.
KONE: Anne Madsdatter, Heedegaard, Ejstrup, 2. kone
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død d: 31t Octobr, begravet d: 8 Novbr Søren Christensen Bonde og Gaardmand i Heedegaard, 63 Aar.
NOTITS: Han er søn af Christen Lassen og Mette Villadsdatter, FT 1801.

Nr. 6249 1819.04.04 †1819.03.28 Søren Pallesen, Nørlund- Store, SAND ALDER: 63c, 63 år, DØBT: 1756c.
KONE: Maren Jensdatter, Nørlund- Store, Ejstrup
DØDSÅRSAG: druknet i mergelgrav.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 28 Marts, begrabet d: 4 April Søren Pallesen Bonde og Gaardmand i store Nørlund, 63 Aar. Denne meget reskafne mand kom meget pludselig af Dage ved en Mergel=Grav, hvilken han vilde betragte, men som strax skred og bragte ham ned i Graven hvor ungefær 6 Alen Vand. Synsforretningen blev optaget af S: T: fuldmægtig Bech paa Remme.

Nr. 6250 1819.06.06 †1819.05.29 Bendt Jensen, Gludsted Mark, SAND ALDER: 81, 81 år, DØBT: 1738c.
MAND: Anne Pedersdatter, Gludsted Mark, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 29 Maii, begravet d: 6t Junii Bendt Jensen Bonde og Boelsmand paa Gludsted Mark, 81 Aar.

Nr. 6251 1819.07.21 †1819.07.15 Mikkel Andersen, Bjerregaard, SAND ALDER: 52c, 52 år, DØBT: 1767c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 15 Juli, begravet d. 21 Juli Mikkel Andersen Bonde og Aftægtsmand i Bjerregaard, 52d Aar.
NOTITS: Den Mikkel Andersen der ses i Ejtrup FT 1801, ville være 63 år gammel i 1819, forskel for stor, tilsyneladende.

Nr. 6254 1820.03.15 †1820.03.06 Peder Torbensen den Yngre, Gludsted, SAND ALDER: 43c, 45 år, DØBT: 1777c.
NÆVNT Nr. 1: Jens Jensen, Ejstrup, Gav aftægt til Peder Torbensen den Yngre.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 6t Marts, begravet d. 15 Marts Peder Torbensen Junior Aftægtsmand i Gludsted af Jens J[en]sens Sted, 45 Aar.
NOTITS: Dette Jensen kan læses anderledes.

Nr. 6255 1820.03.26 †1820.03.16 Jørgen Pedersen, Gludsted, SAND ALDER: 29c, 29 år, DØBT: 1791c. FAR: Peder Jørgensen. MOR: Anne Marie Hansdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 16 Marts, begravet d: 26 Marts Jørgen Pedersen Boelsmand Peder Jørgensens Søn i Gludsted, 29 Aar.

Nr. 6256 1820.04.03 †1820.03.27 Anders Pedersen, Heedegaard, SAND ALDER: 62c, 62 år, DØBT: 1758c.
NÆVNT Nr. 1: Rasmus Andersen, Heedegaard, Ejstrup, Hans søn, gav aftægt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 27 Marts, begrabet d: 3, April Anders Pedersen Aftægtsmand af Rasmus Andersen Gaard i Heedegaard, 62 Aar.
NOTITS: Alder passer med FT 1801.

Nr. 6258 1820.05.28 †1820.05.20 Søren Larsen, Krejbjerg, SAND ALDER: 0.01 (å.m), 14 dage, DØBT: 1820.05.09. FAR: Lars Jensen. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 20 Maj, begravet d: 28 Maj Søren Larsen Gaardmand Lars Jen[...] yngste søn {....}berg, 14ten Dage gl:
NOTITS: 11 dage gammel.
Dåb nr. 2314