Ejstrup Kommenteret Kirkebog 
Begravede kvindekøn 1658 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Ejstrup kirkebog.

Denne side holder den fuldstændige tekst, men er ikke godt overskuelig.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen bruges den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per begravelse være bedre. Bruges også hvis man kender begravelsens nummer.

Begravelser i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Thomas Pedersens kone", som hed Inger Nielsdatter.
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
1741- betyder i 1741 eller før, 1745+ i 1745 eller derefter.
Efter stedet står den best skønnede alder. 8.11 betyder 8 år og 11 måneder. 0.00 betyder dødfødt. Levende børn mellem 1 dag og 1 måned 14 dage gamle står som 0.01. Ved dag 15 rundes måneden op. Den skønnede alder er forskellig fra kirkebogsalderen, hvis folketællingerne siger det eller andre bedre kilder eksisterer.
Derefter kommer alderen som angivet i kirkebogen. Undtagen for spædbørn er den mest i antal hele år. Kirkebogsaldre er notorisk for at være afvigende fra den rigtige alder. Afvigelser op til 8 år findes let.
Dernæst DØBT, som er tilbageregnet fra den skønnede alder. Hvis denne er hele år som 45 regnes tilbage 45 år og 6 måneder (gennemsnittet af alderen 45), dette giver det bedste statistiske resultat.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Ejstrup kirkebog før 1814 eksisterede i 1830, for ved konfirmationer angives dåbsdato udfra den gamle kirkebog. Brændt efter 1830 engang.
En titellinje i rød skrift betyder en rekonstrueret indføjelse, fx en dåb ud fra en begravelse, folketællingsangivelse, data fra andre sogne, etc:

Nr. 3480 14.12.1805 Jakob Christensen, Sted. FAR: Christen Jakobsen Smed. MOR: Abelone Christensdatter.

Et navn i rødt betyder at det ikke står i denne indførelse, men kendes andetsteds fra som andre indførelser i kirkebogen, folketællinger, skøder, skifter etc:

FADDER Nr. 2: Anne Andersdatter? Bindesbøl, Sted, Sogn, Formodet datter af Anders Bindesbøl.
I kirkebogsteksten står kommentarer, fx navne på koner, i sådanne paranteser: { en kommentar }.


Nr. 60xx 1758.07.09 †1758.07.05 Helvig Sofie Christensdatter Sinding, Ejstrup By, SAND ALDER: 42.09 (å.m), DØBT: 1715.08.18.
MAND: Jens Madsen Lindet, Ejstrup By, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 9. juli 1758 begravet skoleholder Jens Madsen Linnets kone Helvig Sofie Christensdatter Sinding i Ejstrup Skole.'}
NOTITS: Skifte Vrads Gejstlig: "115 Helvig Sofie Sinding i Ejstrup Skole. 5.8.1758, fol.102. E: Jens Madsen Lindet, skoleholder i Ejstrup.. ..." Hun er datter af præsten i Vorde, Fiskbæk og Romlund Christen Peder Sinding *1670 †1720. Fødselsår se Nygaards Sedler.

Nr. 60xx 1781.07.01 Kirsten Mikkelsdatter, Harrild- Over, SAND ALDER: 28c, DØBT: 1753.01.21.
MAND: Jonas Eriksen, Harrild- Over, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra vielse i Arnborg og Jonas næste vielse: 'I 1781 begravet Jonas Eriksens 2. kone Kirsten Mikkelsdatter i Over Harrild 28c aar gammel.'}
NOTITS: Gift 1780.07.04 i Arnborg, Jonas Eriksen gift næste gang 1781.09.30 i Brande med næste kone Anne Pedersdatter.
LINK: Dåb 1753 i Togsvig, Arnborg.

Nr. 60xx 1793.04.30 †1793.04.26 Jens Madsen Lindet, Ejstrup By, SAND ALDER: 81c, DØBT: 1712c.
KONE: Margrethe Andersdatter, Ejstrup By, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 30. april 1793 begravet Jens Madsen Linnet i Ejstrup Skole.'}
NOTITS: Skifte Vrads Gejstlig: "143 Jens Madsen Lindet, skoleholder i Nørre Snede og Ejstrup, der døde 26.4.1793 i Ejstrup Skole. 29.4.1793, fol.92B. E: Margrethe [Andersdatter]. ..."

Nr. 6001 1794.12.20 †1794.12.16 Anne Pallesdatter, Rønslunde, SAND ALDER: 47c, DØBT: 1747c.
MAND: Jens Jensen, Rønslunde, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 20. dec. 1794 Jens Jensens kone Anne Pallesdatter i Rønslunde begravet.'}
NOTITS: Skifte: "16 Jens Jensen i Rønslunde. 16.1.1795, fol.23 ,27B. E: Anne Pallesdatter. LV: bror Oluf Pallesen i Mellem Harrild. B: Kirsten 15, Maren 12, Birthe 3. FM: farbror Peder Jensen i Rønslunde."

Nr. 6001 1795.01.30 †1795.01.26 Anne Lauridsdatter, Gludsted- Nørre.
MAND: Laurids Jensen, Gludsted- Nørre, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 30. jan. 1795 Laurids Jensens kone Anne Lauridsdatter i Nørre Gludsted begravet.'}
NOTITS: Skifte: "18 Anne Lauridsdatter i Nørre Gludsted. 26.2.1795, fol.30B. E: Laurids Jensen. B: Johanne 2. FM: Niels Jensen i Sønder Kejlstrup." Hun formodes at være ung 25c år gammel. Laurids Jensen er 33c år gammel, ugift i FT 1787.

Nr. 60xx 1796.10.30 †1796.10.26 Bolette Nielsdatter, Ejstrup By.
MAND: Anders Møller, Ejstrup By, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 30. okt. 1796 skoleholder Anders Møllers kone Bolette Nielsdatter i Ejstrup Skole begravet.'}
NOTITS: Skifte Vrads gejstlig: "147 Bolette Nielsdatter i Ejstrup Skolehus. 26.11.1796, fol.124B. E: Anders Møller, skoleholder. B: Marianne 6, Christine Nikoline 5, Niels Christian 4. FM: Mads {Sørensen} Bundgaard i Ejstrup."

Nr. 60xx 1798.05.11 †1798.05.07 Maren Pedersdatter, Dyringhave, SAND ALDER: 48c, DØBT: 1750c.
MAND: Christen Jensen Svenstrup, Dyringhave, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 11. maj 1798 begravet Maren Pedersdatter i Dyringhave, 48c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "81 Maren Pedersdatter på 30. dagen i Dyringhave. 7.6.1798, fol.164. E: Christen Jensen. B: Cathrine Marie g.m. Palle Jensen sst, Jens 24, Helvig Sofie 21, Peder 16. FM: Nis Jensen Fischer i Smedebæk Mølle." Alder fra FT 1787. Svenstrup fra skifte 13.08.1801 efter datteren Katrine Marie.

Nr. 6004 1798.12.02 Mette Mikkelsdatter, Ejstrup By.
MAND: Anders, Ejstrup By, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Den 2. dec. 1798 afdøde Anders enke Mette Mikkelsdatter i Ejstrup By begravet.'}
NOTITS: Skifte: "93 Mette Mikkelsdatter , der døde 2.12.1798 i Ejstrup. 7.12.1798, fol.193B. Enke efter Anders. B: Peder, Mikkel på Ejstrup Mark, Peder i Boest, Karen g.m. Erik Christensen i Bjørnskov, Anne g.m. Christen Lauridsen i Hedegård." Ikke fundet i FT 1787.

Nr. 60xx 1801.01.18 Anne Kirstine Rasmusdatter, Heedegaard.
MAND: Anders Pedersen, Heedegaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra Ejnar Bjerres Ejstrup Gaardhistori: 'Ca. 18. januar 1801 begravet Anders Pedersens kone Anne Kirstine Rasmusdatter af Heedegaard.'}
NOTITS: Her fra Ejnar Bjerre om Heedegaard. Vel gift 1795c, hun kunne være fra Vester Høgild i Rind *1778c (men ikke gift i Rind) eller fra Bukkær, Assing *1769c eller fra Uldum *1775c.

Nr. 6009 1802.10.19 Else Marie Jensdatter, Harrild- Vester, SAND ALDER: 46.03 (å.m), DØBT: 1756.07.21.
MAND: Mads Jensen, Harrild- Vester, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 19. okt. 1802 blev Mads Jensens kone Else Marie Jensdatter begravet 46 aar 3 maaneder gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "169 Else Marie Jensdatter på 30. dagen i Vester Harrild. 19.11.1802, fol.353B. E: Mads Jensen. B: Jens 25, Anne Kirstine 22, Abelone 16, Anne 9. FM: mosters mand Peder Mikkelsen i Kollund i Rind sogn." Else Marie er født i Kollund, Rind datter af Jens Lauridsen og Anne Jensdatter Skophus.

Nr. 6010 1803.03.13 Abelone Madsdatter, Harrild- Vester, SAND ALDER: 16.06 (å.m), DØBT: 1786.09.03. FAR: Mads Jensen. MOR: Else Marie Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca den 13. marts 1803 blev Abelone Madsdatter af Vester Harrild begravet 16 år og 6 måneder gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "175 Abelone Madsdatter, ugift i Vester Harrild i Ejstrup sogn. 13.4.1803 fol.368, 371. A: søskende Jens Madsen, Anne Kirstine Madsdatter, Anne Madsdatter. (Sml. lbnr.169)." Hun er født i Blæsbjerg, Brande sogn. Moderen døde et år før hende.

Nr. 6011 1803.08.05 Jens Sørensen, Thorlund- Lille, SAND ALDER: 72c, DØBT: 1731c.
KONE: Maren Nielsdatter, Thorlund- Lille, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 5. aug. 1803 begravet aftægtsmand Jens Sørensen af Lille Thorlund 72c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "2 Jens Sørensen i Lille Thorlund. 5.9.1803, fol.2B. E: Maren Nielsdatter. LV: Anders Møller, skoleholder i Ejstrup. B: Søren i Hundshoved, Peder i Sepstrup, [skifte 17.12.1799 lbnr.111]. 3B: Jens 10, Karen 8, Oluf 5, Jens i Bjerregård i Ejstrup sogn, Anne g.m. Christen Madsen i Krejbjerg, Mette Marie g.m. Christen Christensen i Hallundbæk, Anne Marie g.m. Niels Jensen i Vester Isen." Alder fra FT 1801.

Nr. 60xx 1805.08.27 †1805.08.23 Johanne Pedersdatter, Ejstrup By.
MAND: Anders Pedersen, Ejstrup By, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 27. august 1805 begravet Anders Pedersens kone Johanne Pedersdatter af Ejstrup By.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "34 Johanne Pedersdatter i Ejstrup. 23.9.1805, fol.47B, 106B. E: Anders Pedersen. A: slegfredsøn Jens Pedersen 4. FM: Niels Pedersen i Hedegård, Oluf Christensen i Ejstrup." Anders Pedersen ses FT 1801 i Ejstrup By gift med Sidsel Marie Olesdatter *1750c.

Nr. 6014 1805.10.20 †1805.10.16 Anne Pedersdatter, Gludsted- Nørre, SAND ALDER: 57c, DØBT: 1748c.
MAND: Bent Jensen, Gludsted- Nørre, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 20. okt. 1805 Bent Jensens kone Anne Pedersdatter i Nørre Gludsted begravet 57c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "37 Anne Pedersdatter på Nørre Gludsted Mark. 16.11.1805, fol.51. E: Bent Jensen. B: Peder 16. FM: Thomas Nielsen i Nørre Gludsted."

Nr. 6015 1805.11.19 Søren Pedersen, Hallundbæk, SAND ALDER: 65c, DØBT: 1740c.
KONE: Anne Pedersdatter, Hallundbæk, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 19. nov. 1805 begravet Søren Pedersen af Hallundbæk 65c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "38 Søren Pedersen på 30. dag i Hallundbæk. 19.12.1805, fol.55. E: Anne Pedersdatter. LV: Mads Olufsen i Nørre Søby. B: Anne g.m. Laurids Jørgensen i Grøde, Anne Marie, Peder 38, Peder 27, Christen 25, Mette 18. FM: Peder Pedersen i Nørre Arreskov."

Nr. 6017 1808.10.03 †1808.09.29 Anne Marie Sørensdatter, Gludsted- Sønder, SAND ALDER: 30c, DØBT: 1778c.
MAND: Peder Torbensen den Yngre, Gludsted- Sønder, Ejstrup
DØDSÅRSAG: epidemi 1808.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 3. okt. 1808 Peder Torbensen den Yngres kone Anne Marie Sørensdatter i Sønder Gludsted begravet 30c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "107 Anne Marie Sørensdatter, der døde 29.9.1808 i Sønder Gludsted. 13.12.1808, fol.165, 167. E: Peder Torbensen den yngre. B: Kirsten 7. FM: Jens Jensen på Gludsted Mark." Alder fra FT 1801.

Nr. 60xx 1808.10.12 †1808.10.08 Maren Christensdatter, Hvillum- Sønder, SAND ALDER: 56c, DØBT: 1752c.
MAND: Christen Christensen, Hvillum- Sønder, Ejstrup
DØDSÅRSAG: epidemi 1808.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. den 12. okt. 1808 begravet Christen Christensens kone Maren Christensdatter af Sønder Hvillum 56c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte: "100 7.11.1808, fol.151, 188. Christen Christensen, der døde 2.10.1808 og hustru Maren Christensdatter, der døde 8.10.1808 i Sønder Hvillum. B: Anne 30 g.m. Peder Jørgensen på Nørre Gludsted Mark, Anne Marie g.m. Peder Jensen i Nørre Kejlstrup, Christen, Anne 20, Christen 18. FM: farbror Mads Christensen i Hvillum, der døde, ved søn Søren Madsen sst." Alder fra FT 1787. Begravelsen lagt 4 dage efter dødsdato.

Nr. 6018 1808.10.14 †1808.10.09 Anne Jensdatter, Hvillum-Sønder, SAND ALDER: 31c, DØBT: 1777c.
MAND: Søren Madsen, Hvillum- Sønder, Ejstrup
DØDSÅRSAG: epidemi 1808.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 14. okt. 1808 begravet Søren Madsens kone Anne Jensdatter i Sønder Hvillum 31c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "99 7.11.1808, fol.150B, 160B. Anne Jensdatter, der døde 9.10.1808 i Sønder Hvillum. E: Søren Madsen. B: Karen 8, Mads 3. FM: morfar Jens Hansen i Øster Harrild {Ejstrup}." Alder fra 1. barn efter forældrenes bryllup i 1776 i Brande.

Nr. 6020 1808.11.13 Anne Marie Hansdatter, Gludsted- Mark, SAND ALDER: 46c, DØBT: 1762c.
MAND: Peder Jørgensen, Gludsted- Mark, Ejstrup
DØDSÅRSAG: epidemi 1808?.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 3. okt. 1808 Peder Jørgensens kone Anne Marie Hansdatter i Sønder Gludsted begravet 46c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "108 Anne Marie Hansdatter på Gludsted Mark. 13.12.1808, fol.166. E: Peder Jørgensen. B: Jørgen 18, Christen 15, Poul 12. FM: Jens Jensen sst.." Alder fra FT 1801.

Nr. 6021 1811.03.08 Karen Christensdatter, Thorlund- Store, SAND ALDER: 57c, DØBT: 1754c.
MAND: Peder Madsen Smed, Thorlund- Store, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 8. marts 1811 Oluf Christensen i Store Thorlund begravet 57c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (datoen nogle dage lagt 8 dage før skiftet): "166 Karen Christensdatter, der døde for nogle dage siden i Store Thorlund. 16.3.1811, fol.249, 281B. E: Peder Madsen Smed. A: søskende Søren Christensen i Hedegård, Peder Christensen i Holbjerg på Fyn, Villads Christensen i Holmgård på Ejstrup Mark, [skifte 30.4.1807 lbnr.68]. ... etc ..."

Nr. 6022 1811.05.11 Anne Christensdatter, Hvillum- Sønder, SAND ALDER: 25c, DØBT: 1786c. FAR: Christen Christensen. MOR: Maren Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 11. maj 1811 begravet Anne Christensdatter i Sønder Hvillum.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "180 Anne Christensdatter i Sønder Hvillum. 11.6.1811, fol.269, 278B. Skifte efter forældrene [Christen Christensen og Maren Christensdatter sst.] 7.8.1808 lbnr.100. A: søskende Anne Christensdatter, [skifte 17.3.1810 lbnr.142], var g.m. Peder Jørgensen i Gludsted. 1B: Anne 1, Anne Marie Christensdatter g.m. Peder Jensen i Kejlstrup, Christen Christensen på Sjælland, Christen Christensen 21." Alder fra FT 1787.

Nr. 6023 1812.01.01 Anne Christensdatter, Ejstrup Mark, SAND ALDER: 75c, DØBT: 1737c.
MAND: Peder Jørgensen, Ejstrup Mark, Ejstrup, 2. mand.
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 4. maj 1808 Peder Jørgensens kone Anne Christensdatter i Ejstrup By begravet 75c aar gammel.'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "192 Anne Christensdatter på Ejstrup Mark. 30.1.1812, fol.289B, 324. E: Peder Jørgensen. Af første ægteskab B: Peder Nielsen Jelling i Horsens, Anne Nielsdatter. FM: Henrik Poulsen i Hygild." Hun var gift 1. gang med en Niels.

Nr. 6024 1813.05.25 Mette Christensdatter, Hvillum- Sønder, SAND ALDER: 25c, DØBT: 1788c.
MAND: Søren Madsen, Hvillum- Sønder, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: {REKONSTRUKTION: fra skiftet: 'Ca. 25. maj 1813 begravet Søren Madsens kone Mette Christensdatter i Sønder Hvillum 25c aar gammel .'}
NOTITS: Skifte (dødsdato lagt 30 dage før skiftet: "247 Mette Christensdatter i Sønder Hvillum. 25.6.1813, fol.344, 351. E: Søren Madsen. B: Christen 4, Anne 2, Jens 6 mdr. FM: morbror {moster Karen Christensdatters mand} Jens Pallesen i Hallundbæk."

Nr. 6201 1814.01.02 †1813.12.24 Margrethe Larsdatter, Gludsted, SAND ALDER: 24c, 24 år, DØBT: 1789c. FAR: Lars Jisen?. MOR: Anne Nielsdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 24 Decemb 1813, begravet d: 2 Januar 1814 Grethe Larsdatter Bondepige opholdende sig i Gludsted, 24 Aar.
NOTITS: Hun er født i Gludsted. Forældrenes navne fra FT 1801 Gludsted. Faderen husmand med jord.

Nr. 6203 1814.01.08 †1814.01.02 Inger Olesdatter, Ejstrup By, SAND ALDER: 58c, 62 år, DØBT: 1756c.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 2 Januar 1814, begravet d: 8d Januar 1814 Inger Olesdatter Bondepige og Almisselem af Ejstrup Bye, 62 Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801, hvor hun er ved søster Sidsel Marie Olesdatter gift med Anders Pedersen i Ejstrup By.

Nr. 6204 1814.01.23 †1814.01.17 Ane Jensdatter, Harrild- Vester, SAND ALDER: 1.05c (å.m), 2 år, DØBT: 1812.08c. FAR: Jens Madsen. MOR: Inger Kirstine Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 17 Januar, begravet d: 23d Januar Ane Jensdatter Bondepige fra Harild Bye, 2 Aar.
NOTITS: Der er ikke andre forældre i Harrild, der kan komme i betragtning. De får datteren Else Marie i august 1811, Ane regnet 12 måneder efter.

Nr. 6206 1814.02.27 †1814.02.19 Mette Larsdatter Brejl, Gludsted, SAND ALDER: 69c, 71 år, DØBT: 1745c.
MAND: Christen, Ejstrup, Død før 1787. Lever 1771.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død 19 Februar, begravet d: 27 Febr: Mette Brejel Bondestand, Enke og Almisselem af Gludsted, 71 Aar.
NOTITS: Mette Larsdatter, 42 enke, ses som almisselem i Krejbjerg FT 1787 med datter Inger Christensdatter, 16. Mette har dermed været gift med en Christen NN. FT 1801 i jordløst hus i Ejstrup By. Alder fra FT 1787. Mette Brejl er formodentlig født i Brejl, Ejstrup.

Nr. 6210 1814.11.06 †1814.11.01 Anne Margrethe Knudsdatter, Brejl, SAND ALDER: 0.04 (å.m), 3 m. 2 uger, DØBT: 1814.09.25. FAR: Knud Nielsen. MOR: Ester Pedersdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 1t Novembr, begravet d: 6t Novembr Anne Margrethe Knudsdatter Knud Nielsens BondeBarn fra Brejl, 3½ Maaned Gl:
NOTITS: Begravet tre en halv måned gammel. Bondebarn er et usædvanligt ord.
Dåb nr. 2212

Nr. 6213 1815.02.12 †1815.02.05 Maren Sørensdatter, Bjerregaard, SAND ALDER: 51c, 51 år, DØBT: 1764c.
MAND: Mikkel Andersen, Bjerregaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 5t Febr, begravet d: 12 Febr Maren Sørensdatter Bonde og Gaarmand Mikel Andersens Hustrue i Bierregaard, 51 Aar.
NOTITS: FT 1801 i Ejstrup By.
LINK: Slægtsoversigt, specielt datteren Mette Kirstine Mikkelsdatter.

Nr. 6214 1815.02.12 †1815.02.02 Ane Johanne Olesdatter, Ejstrup By, SAND ALDER: 20c, 21 år, DØBT: 1795c. FAR: Ole Christensen. MOR: Mette Marie Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. 1815 død d: 2 Februar, begravet d: 12t Febr: Ane Johanne Olesdatter Bondepige af Ejstrup Bye, 21 Aar.
NOTITS: Alder og forældre fra FT 1801.

Nr. 6216 1815.05.04 †1815.04.26 Maren Sørensdatter, Nørlund- Store, SAND ALDER: 33c, 36 år, DØBT: 1782c.
MAND: Peder Mortensen, Nørlund- Store, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 26d April, begravet d: 4d Maj Maren Sørensdatter Bonde og Jndsidder Peder Mortensens Hustrue i store Nørlund, 36 Aar.
NOTITS: Hun var datter af Søren Pallesen og Maren Christensdatter i Nørlund. FT 1787 alder 5 er brugt.

Nr. 6217 1815.05.28 †1815.05.22 Mette Jørgensdatter, Gludsted, SAND ALDER: 0.02 (å.m), 7 uger, DØBT: 1815.04.11. FAR: Jørgen Christian Poulsen. MOR: Mette Kirstine Henriksdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 22 Maj, begravet d: 28d Maj Mette Jørgensdatter Enken Metthe Kirstine Hendrichsdatters Barn af Gludsted, 7 Uger gammel.
Dåb nr. 2221

Nr. 6220 1815.11.19 †1815.11.12 Karen Pedersdatter, Gludsted, SAND ALDER: 76c, 77 år, DØBT: 1749c.
MAND: Torben Nielsen, Gludsted, Ejstrup, Afdød, begravet 1797.10.26.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 12t November, begravet d: 19de November Karen Pedersdatter Bondekone og Enke efter Torben Nielsen af Gludsted, 77e Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787 Gludsted.

Nr. 6221 1816.03.10 †1816.02.28 Maren Christensdatter, Ejstrup By, SAND ALDER: 33c, 33 år, DØBT: 1783c. FAR: Christen Sørensen Skytte. MOR: Karen Jensdatter.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen Holm, Ejstrup By, Ejstrup, Jakob Holm gift med Marens søster Johanne..
DØDSÅRSAG: vanfør.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 28 Februar, begravet d: 10 Marts Maren Christensdatter Af Bondestand hos Jacob Christensen Holm Ejstrup {By}, 33 Aar, den meest vanføre Men [ven]skeskab[..]ing der kunde haus
NOTITS: Født i Mellem Harrild, Ejstrup. I FT 1801 er hun døv og sengeliggende i Mellem Harrild (kaldes Anne Marie). Karakteristikken af hende er svært læselig. Jakob Christensen Holm er gift med hendes søster Johanne.

Nr. 6222 1816.06.02 †1816.05.26 Kirsten Jensdatter, Heedegaard, SAND ALDER: 49c, 51 år, DØBT: 1767c.
MAND: Laurs Christensen, Heedegaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 26 Maj, begravet d: 2 Junii Kirsten Jensdatter. Aftætsmand og Bonde Laurts Christensens Hustrue i Heedegaard, 51 Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801 34 år ugift ved moderen i Rønslunde. Datter af Jens Pedersen og Kristen Andersdatter i Rønslunde. I FT 1801 er Laurs Christensen i Heedegaard gift med Inger Christensdatter.

Nr. 6229 1817.02.09 †1817.02.04 Kirsten Jensdatter, Nygaard, SAND ALDER: 37c, 38 år, DØBT: 1780c.
MAND: Mads Pedersen, Nygaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død 4. Febr., begravet d: 9 Februar Kirsten Jensdatter. Bonde og Gaardmand Mads Pedersens Hustrue af Nygrd, 38 Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801. Mads Pedersen, smed, gift 1. gang med Mette Nielsdatter ses FT 1787 i Ejstrup By.

Nr. 6230 1817.03.16 †1817.03.08 Margrethe Andersdatter, Ejstrup By, SAND ALDER: 78c, 78 år, DØBT: 1739c.
MAND: Jens Madsen Lindet, Esjtrup By, Ejstrup, *1712c, †1793.04.26 Ejstrup Skole.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 8. Marts, begravet d: 16 Marts Margrethe Andersdatter [Enke] efter afgangen Skolemester Jens Madsen Lindet, 78 Aar.
NOTITS: Ses FT 1787 i Ejstrup By. Alder passer.

Nr. 6231 1817.03.30 †1817.03.24 Ane Pedersdatter, Rønslunde, SAND ALDER: 1.09 (å.m), 1 år 9 m., DØBT: 1815.07.05. FAR: Peder Madsen. MOR: Kirsten Jensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 24 Marts, begravet d: 30 Marts Ane Pedersdatter Gaardmand Peder {Madsen} yngste datter {i Rønsl}unde, 1¾ Aar.
Dåb nr. 2230

Nr. 6232 1817.04.27 †1817.04.20 Karen Jensdatter, Ejstrup Mark, SAND ALDER: 76c, 75 år, DØBT: 1741c.
MAND: Christen Sørensen Skytte, Harrild- Mellem, Ejstrup, Begravet 1801-13.
NÆVNT Nr. 1: Jakob Christensen, Ejstrup Mark, Ejstrup, Gift med hendes datter Johanne Christensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 20 April, begravet d: 27 April Karen Jensdatter Bonde og Aftægtrs Kone hos Jacob Christensen paa Ejstrup Mark, 75 Aar.
NOTITS: Dør ved datteren Johanne Christensdatter gift med Jakob Christensen Bjerre. Alder fra FT 1787.

Nr. 6234 1817.05.21 †1817.05.16 Karen Pedersdatter, Ejstrup By (Storgaard), SAND ALDER: 68.04 (å.m), 68 år 4 m., DØBT: 1739.01.
MAND: Christen Sørensen, Ejstrup By (Storgaard), Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 16 Mai, begravet d: 21 Mai Karen Pedersdatter Bonde og Gaardmand Christen Sørensens Hustrue af Storgaard i Eistrup Bye, 68 Aar og 4r Maaneder.
NOTITS: Alderen i FT 1787 passer.

Nr. 6235 1817.07.10 †1817.07.04 Kirsten Jørgensdatter, Heedegaard, 55 år, DØBT: 1762.
MAND: Anders Pedersen, Heedegaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. død 4 julii, begravet d: 10 Juli Kirsten Jørgensdatter Bonde og Gaardmand Anders Pedersens Hustrue af Heedegaard, 55 Aar.
NOTITS: Hun var hans 2. kone. Ikke set i FT 1787 eller FT 1801.

Nr. 6239 1818.03.29 †1818.03.20 Ane Madsdatter, Thorlund- Lille, SAND ALDER: 41c, 41 år, DØBT: 1777c.
MAND: Erik Jensen, Thorlund- Lille, Ejstrup
DØDSÅRSAG: barselsseng.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 20 Marts, begravet d: 29d Marts Ane Madsdatter Bondekone, og Erik Jensens Hustrue, Bonde og gaardmand i Lille Tholund, 41: Aar. Døde i 13de Barselsseng uden at blive forløst, samt efter at have forhen født 10 Børn, der enten haue været dødfødte eller døde strax efter fødselen: en meget velskaffen kone.
NOTITS: Man kunne tænke, at præsten mente velskabt. I FT 1801 kaldes Erik Jensens kone Anne Nielsdatter, men det er en DDD fejludlæsning for Madsdatter. FT 1801 alder passer. Hun er født i Nørre Hvillum, Ejstrup datter af Mads Christensen og Johanne Pedersdatter.

Nr. 6240 1818.04.19 †1818.04.11 Karen Pedersdatter, Ejstrup By (Skolen), SAND ALDER: 62c, 63 år, DØBT: 1756c.
MAND: Andreas Møller, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 11t April, begravet d: 19d April Karen Pedersdatter Skoleholder Andreas Møllers Hustru i Ejstrup {By}, 63 Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1801.

Nr. 6241 1818.05.17 †1818.05.09 Anne Nielsdatter, Gludsted, SAND ALDER: 64c, 71 år, DØBT: 1754c.
MAND: Lars Jisen, Gludsted, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 9 Maj, begravet d: 17 Maj Anne NielsdatterAftægts Kone og enke af Lars J[e]sen i Gludsted 71d Aar.
NOTITS: FT 1801 47 år gammel, alder derfra. Mandens navn er vanskeligt, i FT 1801 Jisen, her nærmere Jesen eller Jasen.

Nr. 6242 1818.05.22 †1818.05.12 Maren Nielsdatter, Thorlund- Lille, SAND ALDER: 86c, 87 år, DØBT: 1732c.
MAND: Jens Sørensen, Thorlund- Lille, Ejstrup, †1803.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. død d: 12 Maj, begravet d: 22 Maj Maren Nielsdatter Aftægts kone og Enke ef Jens Sørensen Lille Tholund, 87d Aar.
NOTITS: Alder fra FT 1787.

Nr. 6244 1818.06.21 †1818.07.13 Karen Christensdatter, Thorlund- Store, SAND ALDER: 72c, 72 år, DØBT: 1746c.
MAND: Anders Nielsen, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. død d: 13 Junii, begravet d 21d Junii Karen Christensdatter Huusmand Anders Nielsens Hustrue i store Tholund og tillige Almisselem, 72d Aar.
NOTITS: Muligvis ikke fra Ejtrup, ikke fundet i FT 1787 eller FT 1801.

Nr. 6248 1819.03.07 †1819.02.27 Inger Katrine Christensdatter, Heedegaard, SAND ALDER: 38c, 43 år, DØBT: 1780c.
MAND: Søren Christensen, Heedegaard, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 27 Februari, begravet d: 7 Marts Jnger Cathrine Christensdatter Huusmand Søren Christensens Hustrue i Heedegaard, 43 Aar.
NOTITS: Formodes at være den Inger Katrine Christensdatter der i FT 1801 bor i et jordløst hus i Ejstrup by med moderen Mette Lasdatter.

Nr. 6252 1819.11.14 †1819.11.08 Anne Nielsdatter, Ejstrup By (Bundgaard), SAND ALDER: 57, 57 år, DØBT: 1762c.
MAND: Mads Sørensen, Ejstrup By (Bundgaard), Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d 8 Novemb, begravet d: 14 Novembr Anne Nielsdatter Gaard mand Mads Sørensens Hustrue i Eistrup Bye, 57 Aar.

Nr. 6253 1820.01.30 †1820.01.13 Ane Marie Nielsdatter, Heedegaard, SAND ALDER: 32c, 32 år, DØBT: 1787c. FAR: Niels Pedersen. MOR: Sidsel Marie Martinisdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. død d: 13 Januar, begravet d: 30 Januar Ane Marie Nielsdatter Aftægtsmand Niels Pedersens Datter i Heedegaard, 32 Aar. Formedelst vinterens strenghed Maatte Liget Ligge inde over 14d Dage.
NOTITS: Alder fra FT 1801.

Nr. 6257 1820.05.16 †1820.05.20 Maren Madsdatter, Rønslunde, SAND ALDER: 36c, 36 år, DØBT: 1784c.
MAND: Thomas Jensen, Rønslunde, Ejstrup
DØDSÅRSAG: forbrændt.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. død d: 10 Maj, begraget d: 16 Maii Maren Madsdatter Gaardmand Thomas Jensens Hustrue i Rønslunde, 36 Aar. Ved en ulykkelig opkommen Jldsvaade natten imellem 9 og 11te Maii forbrænt og døde nogle Timer efter.
NOTITS: FT 1801 vel tjenestepige i Heedegaard ved Laurs Christensen. Ikke set FT 1787.

Nr. 6259 1820.07.30 †1820.07.21 Ellen Kirstine Jensdatter, Krejbjerg, SAND ALDER: 24c, 24 år, DØBT: 1796c. FAR: Jens Christensen.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. død d: 21 Julii, begravet d: 30 Julii Ellen Kirstine Jensdatter Huusmand Jens Christensens Datter af Kreiberg, 24 Aar.
NOTITS: Ikke set i FT 1801 i Ejstrup.