DOWNLOAD KIRKEBOGS-FILER
Tilbage til Nørvang-Herred.
Tilbagemelding (IE og Chrome)

Top
0 Kort oversigt
1 Download formater
2 Download tabel
3 Korte format eksempler
Eksempler med struktur:
4 Dåb
5 Begravelse
6 Vielse
7 Konfirmation
8 Skriftemål
Sidst ændret: 19. jan. 2014


  Download filer af kirkebøger i Nørvang Herred, døbte, døde, viede, konfirmerede, skriftemål 

Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.

Disse filer er skabt af:

Villy M. Sorensen
Pappelallee 14e
München
D-80995

Email: se boksen på højre side (tilbagemelding kun Chrome og IE, ellers til "an" snabela "pappelsoft.de").
Jeg beder om tilbagemeldinger om formaterne passer eller om der er overkommelige ændringer, der ville gøre dem bedre.

Her er mine filer fra kirkebøger i den vestre del af Nørvang herred. De stilles til fri benyttelse. Jeg ser gerne, at der henvises til mig eller til nørvang-herred.dk, når de bruges, men er blevet frarådet at skyde folk, hvis de ikke efterkommer det.
Arnborg sogn er egentlig Hammerum herred, men den vestlige del af sognet hænger stærkt sammen med Brande sogn, som jeg arbejder intensivt med.
Filerne tilbydes her i tre formater:

Download formater
ForkortelseBeskrivelse
XMLDet originale format
CSVComma Separated Values uden mine kommentarer (fx for Excel eller databaser)
kom. CSVKommenteret CSV som CSV men med mine kommentarer {} og rekonstruerede dåb og begravelser

Mine kommentarer står i sådanne paranteser {} og er ofte at angive et fuldt navn, fx

Jørgen {Sørensen} Degn

eller et manglende sogn eller navnet på en kone: Jens Hansens kone {Mette Pedersdatter}. Rekonstruktioner er fx at konstruere en dåb for dødfødte, da disse jo også er fødte børn, men også at konstruere en dåb som er beviseligt glemt i en kirkebog. Disse rekonstruktioner kan naturligvis antvivles og udelades derfor i CSV formatet men er med i "kom. CSV".
Den første linie i CSV og "kom. CSV" er overskrifterne for spalterne. Den første spalte i første linie er "v1-NR.", hvor v1 er versionsnummeret af filerne og "NR." det egentlige spaltenavn. Numrene er indelt i nummerkredse:1000-1200 skriftemål, 2000-3800 døbte, 6000-7800 døde, 7900-8400 viede, 9000-9900 konfirmerede.
Hvordan downloader man?
1. med browserne Firefox og Chrome klikker man på fx XML i tabellen og navnet på filen gives med.
2. med andre browsere som Internet Explorer og Safari: højreklik på den ønskede fil og vælg så "Fil i Downloads" eller "Gem under" eller lignende, det er fjerde punkt i menuen.

SognFødteDødeViedeKonf.Skriftem.
Brande1774-1814 1774-1824 1774-1817 1788-1814  
XML kom. CSV CSV XML kom. CSV CSV XML kom. CSV CSV XML kom. CSV CSV      
Arnborg1725-1820 1725-1820 1774-1820 1781-1820  
XML kom. CSV CSV XML kom. CSV CSV XML kom. CSV CSV XML kom. CSV CSV      
Give1700-1783 1700-1820 1700-1809   1700-1766
XML kom. CSV CSV XML kom. CSV CSV XML kom. CSV CSV       XML kom. CSV CSV
Øster Nykirke 1700-1714 1700-1720 1700-1720   1700-1720
XML kom. CSV CSV XML kom. CSV CSV XML kom. CSV CSV       XML kom. CSV CSV
Thyregod-Vester 1713-1714 1713-1730 1713-1730    
XML kom. CSV CSV XML kom. CSV CSV XML kom. CSV CSV            
Sønder-Omme 1685-1687 1685-1687 1685-1688    
XML kom. CSV CSV XML kom. CSV CSV XML kom. CSV CSV            

Korte eksempler på formaterne
Korte eksempler på fil-formaterne nemlig en begravelse i Sønder Omme, som i html ser således ud:
Nr. 6003 1685.12.20 ? Christens/en/datter, Simmel. FAR: Christen Sørensen Simmel. MOR: AnneSørensdatter.
KIRKEBOGSTEKSTEN: D. 20. Decmb. Christen {Sørensen} Simmels Barn blef begrafvet i Omme Kirchegaard.
NOTITS: Moderens navn fra præstens kirkebog 1693.
Her i XML:


Spørgsmålstegnet i kaldenavnet foran patronymet "Christens/en/datter" siger at hans eller hendes navn ikke kendes men at efternavnet er Christensen eller Christensdatter.

Her i CSV med første linie med spalteoverskrifterne (v1 er version 1):
v1-NR.,DATO,NAVN,FAR,MOR,REL,KØN,ALDER,KBALDER,STED,SOGN,DØBTDATO,KIRKEBOGSTEKST 6003,"20.12.1685","? Christens/en/datter","Christen Sørensen Simmel","Anne Sørensdatter",,k,,,"Simmel","Sønder Omme",,"D. 20. Decmb. Christen Simmels Barn blef begrafvet i Omme Kirchegaard."

Her i CSValt, kommenteret CSV, inklusive mine kommentarer omgivet af {}. (Se første linie med spalteoverskrifterne ovenfor):
6003,"20.12.1685","? Christens/en/datter","Christen Sørensen Simmel","Anne Sørensdatter",,k,,,"Simmel","Sønder Omme",,"D. 20. Decmb. Christen {Sørensen} Simmels Barn blef begrafvet i Omme Kirchegaard."

Når der står ,,k,,, ovenfor betyder de første to kommaer at feltet familienavn er tomt, k er kønnet kvindekøn, de tre kommaer derefter er to tomme felter alder og kirkebogsalder. Excel og Libre Office Calc forstår disse formater, men de kan også bruges i Word, Writer eller en simpel editor

Tilbageregnede datoer som fødseldatoen kan være et sikkert år som 1714, eller et ca. år angivet som 1721c, eller fra nogle begravelser med nøjagtig alder i år, måneder, uger og dage kan det være 1743.10c, altså ca. i oktober måned 1743. Da c ikke er et tal, forstår Excel eller Calc det som en tekst og placerer det til venstre, mens tal står til højre i spalten. Det dur ikke, så derfor føjes (i det mindste for øjeblikket) to punktummer til (med et punktum siger Excel stadig det er et tal) således at alle årstal anses som tekst og vises til venstre i spalten. Det samme gælder for spalten ALDER.
På siderne i nørvang-herred.dk genereres udfra XML originalfilerne følgende varianter:

Generede formater i html, xxxx=daab,doed,viet,konf,skrf.
FilnavnBeskrivelse
xxxxHTML.htmHele teksten i html.
xxxxKLAP.htmEn linie per indførsel, teksten klapper ud
xxxxSORT.htmEt format hvor man kan sortere spalterne (med Javascript)
Andre generede formater
xxxxCSV.csvCSV format, se ovenfor.
xxxxCSValt.csvAlt i filen inklusive mine kommentarer og rekonstruktioner.
xxxxDATA.csvFor database import.

Genereringen foregaar med verdens absolut grimmeste computer sprog: XSLT. Hvis det havde været en pige, ville hun aldrig være blevet gift, hvis det havde været en mand kun hvis han var uhyre rig.
Men det er et praktisk sprog for at manipulere i hvilken orden og format en spalte eller en tekst skal staa og gengives.
XML filer benyttes som grundsystem. Et navn, som jeg har indrettet det, består af fire dele "navn", "patronym", "tilnavn", "familienavn" og en tillægsfunktion "text". Hele strukturen ser sådan ud:
person
navn (Mads)
patronym (Pedersen)
tilnavn (Hjuler)
familienavn (Glasow)
text (bror til barnets moder)
I paranteserne ses eksempler. I "navn" skal der stå noget, i de andre felter behøver der ikke at stå noget. Fx anvendes ved koner, der ikke kendes af navn et "?" i feltet "navn" og i "tilnavn" står så "Mads Pedersens kone"; dette kunne se lidt unyttigt ud, men når man kan genere en liste af alle personnævnelser i en kirkebog, ser man 1. hvornår konen levede (undtagen ved flere koner, men så er der i reglen en begravelse) og 2. hvis hendes navn findes et andet sted i kirkebogen eller i en anden kilde kan man indføje det overalt, hvor hun forekommer. Hvis man lader en kone uden navn helt væk forsvinder information.

Dåb
Et eksempel på en dåb i XML format. Strukturen er:
døbenavn
far
mor
baaren
fadder
...(andre faddere)
kirkebogstekst
notits
Flere steder ses x="1" ved et navn, det betyder at navnet ikke står i kirkebogsteksen nedenfor, men kendes fra andre steder som regel i kirkebogen, men også fra skøder, skifter, justitsprotokollen etc. Disse navne farves røde i listerne på nørvang-herred.dk, sådan at man er klar over at de ikke er angivet i selve indførelsen (kirkebogsteksten) nedenfor. Formateret i html ser XML-strukturen ovenfor således ud:
Nr. 2095 08.07.1778 Kirstine Nielsdatter, Brandholm. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup.
BÅREN AF: Kirsten Jensdatter, Hygild- Vester, Rind, Moderens mor, Morten Jakobsen Skaarups enke
FADDER Nr. 1: Morten Jakobsen Skaarup, Hygild- Vester, Rind, Afdød, moderens far.
FADDER Nr. 2: Rasmus Jensen Hygild, Hygild, Rind, Svoger til moderen, gift med hendes søster Ellen Mortensdatter Skaarup.
FADDER Nr. 3: Niels Søndergaard, Kjærsgaard, Snejbjerg
FADDER Nr. 4: Søren Johansen Busch, Overkær, Snejbjerg, Ses senere fx 1787 i Brande sogn.
FADDER Nr. 5: Maren Jensdatter Kjærsgaard Brandt, Brande By, Brande, Faderens søster.
FADDER Nr. 6: Maren Brandts Tjenestepige, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN:
8. Onsdagen ds 8 Juli havde Sr {Niels Jensen} Kærsgaard en Datter til Daaben af 1 Kone {Karen Mortensdatter} kaldet Kærstine Baaret af Sal: Morten {Jacobsen} Schorups {Skaarups} Enke {Kirsten Jensdatter} i Hygild. Fadderne vare Rasmus Hygild {Rind}, Niels Søndergaard i Kiersgaard {Snejbjerg}, Søren {Johansen} Busch fra OverKær {?}, Madamme Brande {Maren Jensdatter Kjærsgaard} og Pige
Begravelse nr. 6100
NOTITS: Begravet 1 år gammel, 1779. Kirsten Jensdatter i Hygild, Rind er moderens mor. Rasmus Hygild † juni 1786. Moderens far Morten Jacobsen Skaarup †1767 i Rind.

Begravelse, døde
Et eksempel på en begravelse i Give sogn: Strukturen er:
person
(far, ved børn)
(mor, ved børn)
relation til person MAND, KONE, SVIGERMOR, SØSTER, SØN etc.
nævnt
kirkebogstekst
notits
Attributerne, som de hedder i første linie er DDATO dødsdato, næsten aldrig kendt, ALDER er den mest nøjagtige alder mulig fra dåb eller tidlig folketælling. KBALDER er KirkeBogs alderen som angivet i kirkebogsteksten. DOEBT er en dato i omvendt rækkefølge for at kunne sortere altså først året, så måneden og datoen: fx 1743.02.28. KOEN er kønnet: m for mandkøn og k for kvindekøn. Formateret i html ser XML-strukturen ovenfor således ud:
Nr. 6751 1774.01.09 Anne Marie Nielsdatter Feld, Give By, SAND ALDER: 71c, 71 år, DØBT: 1703c.
SØSTER: Bodil Nielsdatter Feld, Give By, Give, Degnens kone.
NÆVNT Nr. 1: Hans Ehnemann, Give By, Give, Degnen i Give.
KIRKEBOGSTEKSTEN: d: 1ste efter Hellig tre Kongers dag blev degnens {Hans Ehnemann} kones {Bodil Nielsdatter Feld} søster i Giufve begravet jomfru Anne Marie Feldt i sit alders 71 aar.
NOTITS: Søsteren Bodil *1718 Nykøbing.
LINK: Nygaards Sedler, skifte Coldinghuus Amt, tre søskende listes, ingen arv.


Vielse
Et eksempel på en vielse i XML format. Strukturen er:
gom
brud
vidne
...(andre vidner)
nævnt
kirkebogstekst
notits
For x="1" ved et navn se begravelse ovenfor. <t> er kirkebogsteksten, hvori to navne er markeret med <mark1> og <mark2> for at de kan vises i en anden farve så man med et blik at se hvem indførslen handler om. TYP er vielse eller som her trolovelse. BOSAT viser hvor ægteparret bor, hvis det vides. Een formatering i html af XML-strukturen ovenfor ser således ud:
Nr. 7916 1702.11.22 TRO.: Frands Pedersen Skomager, Vonge, Øster Nykirke ∞ Margrethe Christensdatter, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 1: Peder Christensen Pors, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 2: KarenAndersdatter, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 3: Bertel Nielsen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 4: Niels Frandsen, Vonge, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 5: Peder Frandsen, Mølgaard, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 6: Jens Christensen Hundkær, Tinnet, Øster Nykirke
VIDNE Nr. 7: Karen Christensdatter Hundkær, Vonge, Øster Nykirke
NÆVNT Nr. 1: Peder Jensen, Vong, Give, Konen Karen Christensdatter Hundkær vidne.
KIRKEBOGSTEKSTEN:
Dend 22 Novemb: blef Frants Pedersøn i Vong og Margrete Christens Datter ibidem Trolovet i Nykirche Præstegaard og da var tilstede Peder Christensøn Pors i Vong og hans Hustroe {Karen Andersdatter} Bertel Nielsøn ibidem, Niels Frantsøn ibidem Peder Frantsøn i Mølgaard, Jens Christensøn Hundkier i Tindet, og Peder Jensøns Hustroe {Karen Christensdatter Hundkær} i Vong.
NOTITS: Det ville se ud til at Margrethe Christensdatter, Karen Christensdatter Hundkær og Jens Christensen Hundkær er søskende børn af Christen Hundkær *1628c Hundkær? Snejbjerg? sogn †1706 Vonge, Øster Nykirke.

Konfirmation
Et eksempel på en konfirmation i XML format. Strukturen er:
person
sted, sogn (ophold)
født
fødeaar, sted, sogn
far
mor
relation HUSBOND, etc.
kirkebogstekst
notits
For x="1" ved et navn se begravelse ovenfor. <t> er kirkebogsteksten, hvori navnet er markeret med <mark1>. AAR er konfirmationsåret, normal fandt konfirmationen sted omkring påsken, alderen er enten direkte fra kilden, nemlig kirkebogen, eller fra fødslen eller folketællinger, KOEN er køn, m for mandkøn, k for kvindekøn. Faderen og moderen kan angives i de fleste tilfælde, men deres sted er hvor de var ca. 16 år før, nemlig da barnet blev født. Een mulig formatering i html af XML-strukturen ovenfor ser således ud:
Nr. 9225 1820 Maren Nielsdatter, Gammel Arnborg, Arnborg, 14 år, *1805 Uhre, Brande. FAR: Niels Nielsen, Uhre, Brande. MOR: Maren Thomasdatter, Uhre, Brande
HUSBOND: Mads Nielsen Skovbjerg, Gammel Arnborg.
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820 4. Maren Nielsdatter fra Uhre i Brande sogn. Aftægtsmd: Niels Nielsen i Uhre og Moderen Maren Thomasdatter. Husbondens Navn er Mads Nielsen Skovberg i Gl: Arnborg. Døbt d 4de August 1805 i Brande Kirke og født i samme sogn Uhre Bye.
NOTITS: Tjenestepige i Gammel Arnborg.
LINK: Dåb i Brande 1804


Skriftemål
Et eksempel på et skriftemål i XML format. Strukturen er:
person
relation UDLAGT, NÆVNT etc.
kirkebogstekst
notits
Formatering i html af XML-strukturen ovenfor kan se således ud:
Nr. 1022 1766.06.01 Marie Christensdatter, SKRIFTET: lejermaal.
UDLAGT: Henrik Nielsen Bøgballe, Gadbjerg By, Gadbjerg, Udlagt barnefar, gift mand. Husmand under Refstrup gods. *1731 Gadbjerg †1792 Lindeballe gift 1756 i Lindeballe med Karen Knudsdatter..
NÆVNT: Christen Hag, Hedegaard, Give, Marie Christensdatters far..
Dom 1 post Trinit: sad Christen Hags datter Marie {Christensdatter} i Heedegaard aabenbar skrifte formedelst hendes begangen lejermaal med en gift mand navnlig Hendrich Nielsen Bøgballe, huusmand i Gadberg bye i samme sogn under Refstrup gods.
NOTITS: Sønnen Niels Henriksen døbt fem uger senere 6. juli 1766.