THOMAS SØRENSEN
Tilbage til Nørvang-Herred.

Top
Thomas Oversigt
Slægtsbog redigeret
Slægtsbog Originaltekst
Thomas Aner
Thomas Bearbejning
Thomas Breve
Thomas Biografi
Thomas Tuberkulose 1901
Tuberkulose 1901 mobil
Thomas Barndomsminder
 

Sidst opdateret 17. juni 2013


Thomas Sørensen Oversigt


Thomas Sørensen skrev sin slægtsbog 1934-56, da han var 64 - 86 år gammel. Den består af 166 sider lidt større end A5 format i en stor, tydelig og letlæselig skrift. Næsten alle hans aner er fra Brande sogn og de fylder omtrendt 30 sider i bogen. Desuden følger han alle hans forældres søskende og deres børn og sine egne søskende, men ikke deres børn, hvorimod han følger hans fætre og kusiners børn. Han nævner heller ikke hans egne fire børn. Han bruger omkring 40 bidrag fra andre, som han redigerer og vidtgående ændrer uden at sige noget om det. I den første del af bogen er bidragene fra andre mest korte mod enden af bogen er der enkelte lange bidrag med tre og fem sider. Thomas var ude af stand til at skrive af, han arbejder med alle tekster, forkorter dem, vælger andre ord og staver dels jysk og dels noget ejendommeligt.

DE FORSKELLIGE SIDER:
Slægtsbogen redigeret - anbefalet for let oversigt og forståelse
Thomas måtte splitte en del tekster i dele af 3-4 sider, som han skrev mere tekst til flere år efter på et andet sted i bogen, det er til dels er noget uoverskueligt. Disse tekster er her samlede, navne er normerede, fejl er korrigeret, manglende årstal suppleret, slægtsoversigterne er indrykkede for oversigt, teksten stilet om til læsetekst fra Thomas mundtlige stil.

Den originale Slægtsbog - nyd Thomas, når han fortæller
Thomas anbragte et register på den første side til bogen og levnede plads en del steder, så at der kunne føjes til bestemte familier. Det bliver knudret. Denne udskrift er bogstavtro og nøjagtig. Et par sider vises affotograferet. Klik på en linie i registret springer til siden med emnet.

Thomas bearbejning af bidrag
Helge Madsen i Dørslund Brande bidrog fire store håndskrevne sider om hans familie i en let briset konventionel stil. Dette kan Thomas ikke have, det skal være hans tekst i hans slægtsbog. Han forbedrede teksten ganske betydeligt. Desuden en halv side overtaget fra Sulkjærs "Arnborg Sogn".

Breve om bidrag, eksempler
Fire breve, der viser hvor ihærdig Thomas var med at få folk til at skrive om deres familie. En korrespondence mellem Thomas og Helge Madsen i Dørslund, Brande.

Thomas Frandsen Sørensens Levned
En kort biografi.

Thomas Aner (78)
Thomas selv fandt 12 aner, hvoraf gårdhistorikeren Peder Larsen i Dørslund leverede seks, som Thomas ikke selv havde kunnet finde. Thomas kunne ikke læse den gotiske skrift i kirkebøgerne, han spurgte folk i stedet. Her er 78 af hans aner.

Thomas fik 1901 lungetuberkulose
For mobil
Denne beretning fra 1945 skildrer hvordan han i 1901 var forkølet og det blev værre; han så syner hvor hans kiste blev bragt ud på kirkegården. Lå efter to blodstyrtninger 13 dage uden afføring, præsten giver ham den hellige nadver. Thomas beder meget og højt.

Thomas barndomsminder
Skrevet i 1945, gentager en del fra slægtsbogen, uddyber opholdene i Skerris, Brande og i Dons ved Kolding. Grundtvigianisme og Højskolen er kernetemaer.