Københavns sogne: Familienavnet Arvad i kirkebøgerne
Sidst opdateret 18. maj 2008

Se også oversigt over familienavnet Arvad.
Se også fæstere i Arvad 1632 - 1774.

Udskrifter foretaget af Niels Munksgaard.

Trinitatis Kirkebog, Sokkelev, København

1789 18. September, opslag 357, viet
Bvbr Niels Nielsen og Enke Mad. Karen Arevad

Sankt Nikolaj Kirkebog, København

1749 25. Jan., AO opslag 45, døbt
Ditto Berthel Pedersen Arrevad hosekræmer paa Østergade og Else Maria Møller E.D.K. [En Datter Kaldet] Margrethe Elisabeth Fadd. Justice Raad Jacob Frideric von Asperc? i Silkegade, Gerhard Wilhelm Heltman Kræmmer paa Amager Torv. Johan Jørgen Dich idem paa Østergade, Jomfr. Margrethe Elisabeth Prøez? hos sin moder Borgmester Enke paa Amager Torv, og Jomfr. Charlotte Maria Blum? Hof Præstes Dotter.

1750 2. Marts., AO opslag 65, døbt
d 2 Marty Berthel Pedersen, Hosekræmer i lille Kongensgade og Else Maria Niels Datter E.D.K. [En Datter Kaldet] Anna Margrethe; Fadd. Mauritz Hartz Porcellain Kræmer paa Østergade, Monsr Aschanius Studiousus? i Anthoniistrædet, Monsr Din Willen Apothechersvend paa Østergade, Provstinde Wejersløv fra Norge Enke in Lille Kongensgade, og Jomfr Inger Andrea Laus hos sin Moder Enke i Laxegade.

1751 6. Dec., AO opslag 91, døbt
d 6. Ditto Berthel pedersen, Hosekræmer i Piilestrædet, og Else Maria Møller E.D.K. [En Datter Kaldet] Ulrica Anthonetta, Fadd. Cancellie Raad Marcus Ejlers log. i Kokkegade?, Cancellie Raad Castensen ved Gl. Strand, Secretair Ca. Fleimand hos Ober Cammer Herre Pless's Fure Ulrica Anthonette Jessen Jucstice Raads Hustrue i Kattesundet og Frøken Dau?, Etats Raads Dotter i Wimmelskaftet.

1754 15. Dec., AO opslag 130, døbt
Dito, Berthel Pedersen Arrevad Hosekræmer paa Østergade og Else Maria Nielsdatter E.S.K. [En Søn Kaldet] Peder, Fadd. Ole Christensen Høgild Tobakspinder i Landemærket, Christen Astrup Hosekræmer ved Gl. Strand, Peder Køyen idem ibidem, Madm. Karen Nielsdatter, Hosekræmers Jens Høgilds hustrue paa Amager Torv, og Jomf. Maren Jensdatter Arnborg Brændevinsmands Datter i lille Hellig Geist Strædet.

1765 6. Okt., opslag 48, konfirmeret
Anna Margrethe Bertelsdatter

1767, opslag 55, konfirmeret
UIlrica Anthonette Bertelsdatter

1770 22. April, opslag 64, konfirmeret
Peder Arvad


1778 29. Nov. opslag 187, døbt
d. 29 do. Niels Høgil Hosekr. i St. Grønnegd. og Johanne Jens Datter Arrevad, E: D: K: [En Datter Kaldet] Else Sophie, født 22 Nov. Faddr: Lars Arenborg Hosekr: i St. Grønnegaden, Asser Møller Tobachspinder paa Kultorvet, Jeppe Bøgil Hosekr: paa Amager-Torv, Jfr. Ulricha Anthonette Arrevad, Jfr. Ellen Bolette Bøgil.

1778 Maj, død
data-kirkeboeger_086_1_012_K06-02-A
Else Sophie døde 11 Maj 1780

1779 Nov., død, opslag 141
Lars Christensen Arenborg død 13 nov 1779, 48 aar.

1780 Sep., AO opslag 221, døbt
d. 29 do. Niels Bøgil Hosekr. i St. Grønegd. og Johanne JensDatter, E: D: K: [En Datter Kaldet] Else Sophie født d. 26 Sept: Faddr: Otte Buch Farver paa Vestergd: Lars Lind Hosekr: paa Østergd: Johannes Bierring id: Madm: Sophie Magdalene Liunge og Jfr. Ulricha Anthonette Arevad.

1781 28. Juni, opslag 161, død
data_kirkeboeger_086_1_012_K06-16-A
Dit. Dat. Niels Bøgils Hosekr. afgh. [afgangne] Hustrue Johanne Arrevad gl. 26 aar. død af Forraadnelses Feber bet. ved Doct. Aaschou begr. paa Høyers Kirchegaard fra St. grønnegde No 249.

1783, opslag 185, død
data_kirkeboeger_086_1_012_K07-11-A
Jeppe Bøgil hosekræmmer død, 34 aar

1784, opslag 202, død
data_kirkeboeger_086_1_012_K07-28-A
Bertel Arvad hosekræmmer død 13. August, 64 aar

1785 Aug., AO opslag 317, døbt
data_kirkeboeger_086_1_004_K11-27-A
d. 22 Augs. Peter Aarevad Hosekr paa østergde og Karen Wiberg - Tvillinger,
E.S.K.[En Søn Kaldet] Bertel født d 8 huj. Faddr Fidskehandler Pinvig, lars Lind Hosekr., Johannes Harboe Skriver Karl, Madm AnneCathrine Harboe of Jfr Else Marie Piinvig,
E.D.K.[En Datter Kaldet] Else Marie, Faddr Jens Almind lysestøber i Admiralgden, Niels Kiellerup Fuldmægtig, Hosekr. Albek, madm Susanne Margrethe Schou Farvr Kone og Jfr Marie Scheelund.


1785 Okt., død, opslag 234, død
data_kirkeboeger_086_1_012_K08-24-A
Peder Arevads søn Bertel død 3/4 aar 23 Oct 1786

1786 Maj, død
data_kirkeboeger_086_1_012_K09-02-A
Hosekræmmer peder arrevad død 30 aar

Vor Frue Sogn, København

1763 19. Okt., opslag 161, gift
Peder Jensen Arvad brændev brænder Brigita Nielsdatter afg. Jacob Madsen Bv Brænders kone hos Engelbreth Platfues Brøgger paa nørregade.

1764 27. Aug., opslag 248, døbt
data_kirkeboeger_013_1_007_K09-16-A
Peder Jensøn Brændev. brænder ved vester vold og h. Birgitte Nielsdatter E. D. K. [En Datter Kaldet] Mette. Fadd: Engelbreth Platfues Brøgger paa Nørre gade, Bertel Pedersen Hosekræmmer paa Øster gade og Hans Hammer Bødker ved vester vold. Madm Martha Munch bemte Sr Platfueses b. B. [bar Barnet] og Jfr Inger Marie Jahn, Sr Jens Jahns Isl. [islandsk, handlede paa Island] Kiøbmands Daatter i Hummergade h.C.H. [holdt Christen Huen].

1765 10. Aug., opslag 261, døbt
data_kirkeboeger_013_1_007_K09-29-A
Peder Jensøn Brændev. brænder ved vester port og h. Birgitta nielsdtr E. D. K. [En Datter Kaldet] Mette malene. fadd: engelbreth Platfues brøgger paa Nørre gade, hans hammer Bødker ved vester vold og Berthel Pedersen hosekræmmer paa øster gade Anne Margrethe bemte H. Hammers bB [bar Barnet] og Jfr Inger Marie Jahn, sr jens Jahns Isl. [islandsk, handlede paa Island] Kiøbmands Datter i Hummer gade h?

1765 5 Nov., opslag 179, begravet
data_kirkeboeger_013_1_097_K07-05-A
Mette Pedersdatter begravet.

1766 17. Augusti, opslag 274, døbt
data_kirkeboeger_013_1_007_K10-13-A
Peder Jensøn Brvbrænder ved vester port og h. Birgitte Nielsdatter EDK [En Datter Kaldet] Anne Margrethe. fadd: S. Engelbreth Platfues Brøgger paa Nørre gade, Hans Hammer Bødker ved vester port og Mr. Sickel Apothecher Svend paa Weysenhuuset. Anne Margrethe bemte Hans Hammers bB [bar Barnet] og Margrethe Platfues hos bemte Engebreth Platfues h?h.

1767 20. Nov. opslag 288, døbt
data_kirkeboeger_013_1_007_K10-27-A
Peder Jensøn Brændev. brænder ved vester port og H. Birgitte Nielsdtr EDK [En Datter Kaldet] Esther. fadd. Sr. Engelbreth Platfues Brøgger paa Nørre gade, Berthel Arrevad Hosekræmmer paa Østergade og Mr. Sickel Apothecher Svend paa Weysenhuuset. Madme Martha Munch bemte Sr. Platfueses b.B. [bar Barnet] og jfr Kirstine Wind hos Seilmageren i Nye Havn H.C.H. [holdt Christen Huen].

1768 30. Juni, opslag 195, begravet
data_kirkeboeger_013_1_017_K-07-21-A
Peder Jensøn Bvbrænders ¾ aar gl barn Esther, fra vester vold.

1769 19 Marts, opslag 19, døbt
data_kirkeboeger_013_1_008_K01-19-A
peder jensøn brændev. brænder ved vester vold og h. birgitte nielsdtr ESK [En Søn Kaldet] Jens Jacob. fadd. Niels Hansen BVbr ved vester port, Hans Hammer bødker ibd. og Jacob Pedersen høker i S[???]gaden Anne Margrethe bemte hans Hammers bB [bar Barnet] og jfr Apellone Buckholdt? for madm Smith i No 13 ved holmens kirke h?h.

1769 27. Marts, begravet
data_kirkeboeger_013_1_017_K-07-24-A
Peder Jensøn Arrevads Bvbrænders 2½ aar gl Barn Anne Margrethe, fra vester port.

1770 8 August, opslag 39, døbt
data_kirkeboeger_013_1_008_K02-10-A
Peder Jensøn Arrevad Br. Brænder Ved vester Vold og H. Birgitte Nielsd. ESK [En Søn Kaldet] Niels. Fadd: Niels Hansen BRbr Ved Vester Vold, Hans Hammer Bødker ibid: og Hieronimus Sichel Apotheker Svend paa Waysenhuuset. Anne, Søren Fededrholtzers Br. Brænder paa Rosengaarden b.B. og Jfr Ulrica Anthonette Arrevad, Berthel Arrevad Hosekræmmers Daatter paa Østergade H.K.H.

1772 29. Feb., begravet
data_kirkeboeger_013_1_017_K-08-08-A
Niels Pedersen Arrevad blev begravet lørdag den 29. feb. 1772.

1772 19. Juli opslag 212, begravet
data_kirkeboeger_013_1_017_K08-09-A
Peder Arvad Brbrænder 36 aar gl fra vest vold p Kirkegarde ved 7½ slet.

1773 6. Oktober opslag 357, viet
Poul Andersen Rindum Brændevinsbrænder og Birthe/Brithe Nielsdatter afg Bvbrænder Peder Arvads i deres huus paa halm torv

1773 31. August opslag 75, døbt
Michael Kirchegaard Brændevinsbrænder og Ana Margrete i Studie stræde PEDER fadd. Christen Nørager Brændevinsbrænder Asser Møller Tobak? peder Arvad Hosekræmmer, Maren Lind, Anna Cathrine Folmer?

1774 30. August opslag 86, døbt
Michael Kirchegaard Bvbrænder og Ana Margrete Arvad i Studie Stræde NIELS fadd. Bertel Arvad hosekræmmer paa Østergade Asser Møller Tobak? Poul Sinding, Madme Johanne Maria Hammer, Jomfr Kirstine sophia Folmer

1776 11. August opslag 112, døbt
Michael Kirchegaard Brændevinsbrænder og Ana Margrete i Studiestræde ELSE MARIE fadd. Niels Schou Farver, Mons. Lorenh? Smidt, Peder Arvad hosekræmmer, Madame Cathrine Nielsen, Jomfr. Else Marie Pinvig

1778 14. Julius, begravet
Michael Jensen Kirchegaard Bvbrænder gl. 42 aar fra Studie stræde

1778 27. September opslag 144, døbt
Sal. Michael Kirchegaard Bvbr. enke Ana Margrete i Studiestræde MICHAEL PETER

1781 16. Marts opslag 22, viet
Hans Pedersen Jonstrup Bvbrænder og madme Anna Margrethe afgh Bvbr Kirchegaards E fra Studie stræde

1785 opslag 107, konfirmeret
Jens Jacob Arevad 15 aar hos Bødker Hammer.

1785 26. Oktober opslag 18, døbt
Hans Johnstrup Bvbrænder i Studiestræde og Ana Margrete Arvad datter Margrete Elisabet

1788 8. Februar opslag 58, døbt
Hans Johnstrup Brændevinsbrænder i Studiestræde og Ana Margrete Arvad 2 Døttre Edel Kirstine og Anna Cathrine

1790 14. November opslag 96, døbt
Hans Johnstrup og Margrete Arvad datter Sophie Magdalene

Sankt Olai Sogn, Helsingør

1778 Dec., død
Else Sophie døde 20. december 1815 begravet 27. december, 25 år gammel.

Kilder:
Niels Munksgaard: Udskrifter fra Skt. Nikolaj Kirkebog i København: Personer med navnet Arrevad eller Arvad.
Niels Munksgaard: Udskrifter fra Vor Frue Kirkes Kirkebog i København: Personer med navnet Arrevad eller Arvad.
Niels Munksgaard: Udskrifter fra Skt. Olai Sogn i Helsingør: Else Sophie Bøgild.