Brande sogn: Familienavnet Arvad
Sidst opdateret 12. nov. 2016

Der er mindst tre forskellige familier med navnet Arvad.

A. Efterkommere efter Peder Bertelsen *1696c i Vester Arvad, Brande †1763-73 i Arvad, Brande. Hans søn Bertel Arvad var hosekræmmer i København. Dennes bror Niels, som overtager gården i Arvad, har en søn Otto Nielsen Arvad, der først var hosekræmmer i København og senere som 32 årig overtog den lille herregård Brandholm i Brande sogn. Ottos børn kaldte sig Arevad.

B. I Vester Arvad blev Nielses søn Peders søn Henrich gift med Ane Marie Klausdatter fra Karlskov, Ringgive, der giftede sig tredje gang med Jens Pedersen fra Sandfeld. Deres datter Kirsten giftede sig med Christen Pedersen fra Vester. Deres 5 - og tre til med den næste kone - børn født 1876-99 fik navnet Arvad. Disse børn nedstammer ikke fra Peder Bertelsen.

C. Jens Pedersen (gift med Mette) der er nævnt som fæster i Øster Arvad 1713-1750 og som var født i Uhre Brande, ser ud til at have en søn Peder Jensen Arvad *1736c Arvad Brande †1772 København, indskrevet i København borgerbog sep. 1763, der blev brændevinsbrænder i København ved at gifte sig i 1763 med enken Brigita Nielsdatter efter Jacob Madsen, brændevinsbrænder på Nørregade i København. Birthe Nielsdatter gifter sig tredje gang 1773 i Vor Frue Sokkelund med Poul Andersen Rindum brændevinsbrænder. Peder Jensen kalder sig Arvad i Vor Frues kirkebog ved giftermålet. Da både 1. og 2. pige i ægteskabet kaldes Mette og den 2. Mette Malene og Malene er navnet på konens mor, er det sikkert at mandens mor hed Mette (Karen Thomsen). Dvs. Jens Pedersen i Arvad var gift med Mette.
Peder Jensen Arvad *1736c Arvad Brande †1772 København gift med Birgitte Nielsdatter.
Deres børn er (tak til Karin Thomsen):
a. Mette *1764 †1765
b. Mette Malene Pedersdatter Arrevad *1765- Gift 1. gang Vor Frue med tobaksfabrikant Johannes Engelbrechtsen *1762 Christianshavn †1792 Brogade, Christianshavn. Gift 2. gang 1794 i hjemmet Christianshavn med tobakspinder Niels Bech *1774 Vester Vold, Vor Frue †1816 København.
Børn med 1. Johannes Engelbrechtsen:
Birthe Marie *1790 Vor Frelser †3 måneder gammel.
Maria Petronella *1791 Vor Frelser †1797 Vor Frelser.
Børn med 2. Niels Bech:
Lovise Margrethe *1795 Christianshavn †.
Jørgen Johannes *1796 Christianshavn †9 måneder.
Maria Petronella Nielsdatter *1797 Christianshavn †1871 København.
Jørgen Johannes *1801 Christianshavn †1850 København.
c. Anne Margrethe *1766 †1769
d. Esther *1767 †1768
e. Jens Jacob Arvad *1769 †1831 Vartov Hospital (Karin Thomsen). Konfirmeret 1785 hos bødker Hammer, 1787 Vartov Hospital brændevinsbrænders søn, bestiller intet. 1801 lem i Vartov Hospital. Kaldes Arvad i folketællingerne.
f. Niels Pedersen Arvad *1770 †1772

Se også oversigten over fæstere i Arvad 1632 - 1774.

1750c betyder 1745-1755.
1750cc betyder 1740-1760
1750- betyder før 1750.
1750+ betyder efter 1750.
* født.
† død.

En familie med navnet Arvad eller Arevad eller Arrevad - efterkommere efter Peder Bertelsen:

Afstamning

Maren Madsdatter †1659 Fjederholt, Rind.
(Et barn ud af seks:)
Sidsel Christensdatter i Dørslund, Brande, gift med Niels Bertelsen. Sidsel har tre søstre Maren i Rind †1659, Mette i Rind †1669 og Ane enke i Bjerlev, Hvejsel †1690+.
Niels Bertelsen nævnes 1664 - 1690:
Matriklerne 1664, 1688 og Nørvang Herreds Tingbog.
Kop og Kvægskatten 30 marts 1687:
Dørslund: Niels Berthelsen og hustru, 1 ko, 1 ungnød, 4 faar. Skatten deraf: 1 Rdl.
Skifte efter Mads Lassen †1690 i Odense: Sidsel Christensdatter - gift med Niels Bertelsen i Døslund - har foruden Mads Lassen endnu halvbror Jens Lassen i Brandlund, to søstre i Fjederholt, Rind og en søster enke i Bjerlev, Hvejsel.
Kendte børn:
a. Bertel Nielsen, fæster halvgård i Arvad.
b. ?Peder Nielsen, fæster faderens halvgård i Dørslund, Brande

1. Generation i Arvad, Brande

Bertel Nielsen, *1676- †1716, gift med NN der lever 1716, fæster halvgård i Arvad, Brande 1696, se børn under 2. generation.

2. Anden generation

Børn af Bertel Nielsen *1676- †1716, gift med NN der lever 1716
a. Peder Bertelsen *1696c Arvad Brande, se børn under 3. generation.

3. Trejde Generation

Børn af Peder Bertelsen, *1696c Arvad Brande †1763-73 gift med NN Nielsdatter †1763-73.
a. Bertel Pedersen kaldet Arvad *1720c Arvad, se børn under 4. generation.
b. ?Jens Pedersen *1723cc Arvad, se børn under 4. generation.
c. Niels Pedersen den ældre *1726c Arvad, se børn under 4. generation.
d. Anne Pedersdatter *1731c Arvad, se børn under 4. generation.
e. Inger Pedersdatter *1732c Arvad, se børn under 4. generation.
f. Kirsten Pedersdatter *1734c Arvad, se børn under 4. generation.
g. Niels Pedersen Arvad den yngre *1737c Arvad, se under 4. generation.
h. Anders Pedersen *1740c Arvad, se børn under 4. generation.

4. Fjerde Generation

Børn af Bertel Pedersen kaldet Arvad, *1720c Arvad †1784 København, hosekræmmer i København, gift med Else Marie Nielsdatter Møller
a. Margrethe Elisabeth *1749 København
b. Anna Margrethe *1750 København, se børn under 5. generation.
c. Ulrica Anthonetta *1751 København, FT 1801 Kokkegade 421 ved broderen Peders enke Karen (Wiberg): "Ulriche Arre 40 2. mands søster ugift."
d. Peder Bertelsen Arvad *1754 København, se børn under 5. generation.

Børn af ?Jens Pedersen *1723c Arvad †1763-73 Brande by, gift i Thyregod 1753 med Sophie Enevoldsdatter *1731 Vesterdam Thyregod †1802 Brande, hun gift anden gang før 1774 med Niels Christensen Langkær *1740c Langkær †1805 Brande by.
At Jens Pedersen skal være søn af Peder Bertelsen i Arvad er sluttet af, at hans datter Johanne kalder sig Arrevad, da hun får sit første barn Else Sophie i 1778 i København og deraf at "broderen" Bertel købte Jenses gård i Brande og ejer den i 1762. Bertel købte også senere hans anden bror, Nielses, gård i Arvad. Dette er ikke helt afgørende, for Bertel købte andre gårde i Grarup for eksempel. (En speciel tak til Niels Munksgaard for at have fundet datteren Johanne i København.)
a. Anne Jensdatter kaldet Østergaard *1755c Brande by †1838 Snejbjerg, gift i Brande 1784 med Morten (Tømmermand) Pedersen Toustrup *1742c Brande †1810 Kiergaard, Snejbjerg (se DIS traad PEDERSEN, Morten (aka TOUSTRUP); Snejbjerg S., Hammerum H.) Bosat Toustrup i Snejbjerg.
b. Johanne Jensdatter Arrevad *1755c Brande by, se børn under 5. generation.

Børn af Niels Pedersen den ældre *1726c Arvad †1797 Arvad, overtog halvgården efter faderen Peder Bertelsen, gift med Ane Jørgensdatter *1729c †1798 Arvad (hun synes at komme fra Sandfeld).
a. Peder Nielsen *1759c Arvad, se børn under 5. generation.
b. Jørgen Nielsen Arvad/Arrevad *1760c Arvad, se børn under 5. generation.
c. Otto Nielsen Arevad *1765c Arvad, se børn under 5. generation.
d. Anne Nielsdatter * Arvad †1785 Over Amtrup, se børn under 5. generation.
e. ??Kirstine Arvad *1768c †1813+, gift med Kongelig priviligeret Fabrikør (af chokolade-, lak- og penne, også strømpehandler) Jens Christensen Byrsting *1752 Vroue syd for Skive †1812 København. Deres børn kaldes Byrsting efter Børsting i Vroue sogn.
Otto Arevad er fadder ved et af deres børn i 1795. De to spørgsmålstegn skyldes, at der skal en kilde mere til at komme ned på et spørgsmålstegn. Desuden mangler, om hun hedder Nielsdatter eller har et andet patronym. Se DIS tråden Jens Byrstings kone Kirstine Arevad.

Børn af Anne Pedersdatter Arevad *1731c Arvad †1795 Borup, Brande gift med Anders Grarup *1723c †1789 Borup. Se AO opsl.150 Rind-Herning 27. juni 1773 "Christen Vognlunds datter døbt Anne Marie Faddere Anne Arevad, Niels Ilsgaard, gl. Anders Voglund, Else Jensdatter, Peder Østergaard .....". (Tak til Karen Clausen). (For identifikationen af Anne tak til Jørn Jensen.) Identifikation med Arvad over forbindelsen mellem hendes børn og søsteren Ingers børn i Aarhus og tobakken. Identifikation af børnene gennem Brejls skifter fra Aarhus.
a. Kirsten Andersdatter *1754c †1823+ Egsgaard, Thyregod gift 1787 i Thyregod med Jens Larsen *1760 Egsgaard †1823+.
Iver Nikolajsen *1782 Borup, uægte.
b. Peder Andersen Grarup *1759c †1813 Aarhus gift 1791 i Aarhus med Maren Nielsdatter *1771c. Han er tobakspinder i Aarhus, se forbindelsen til moster Ingers mand Asser tobaksfabrikant i Aarhus.
c. Anne Andersdatter Grarup *1765c †1805 Aarhus. Opholder sig FT 1787 i Sjørslev ved morbroderen Niels Pedersen den yngre. 1801 er hun tjenestepige ved stiftprovst Rasmus Jansen i Domkirkegaard. 1805 i Århus gift med Christen Jensen Møller, hattemager Århus. Ingen børn.
d. Jens Andersen Grarup, farer 1805 til søs fra Hamborg, †1810- (Han er nemlig ikke listet som arving, da broderen Bertel dør i 1810).
e. Bertel Andersen *1772c Borup, Brande †1810 (skifte) Århus Ugift. Ses 1801 som logerende daglejer ved broderen Peder.
f. Mette *1778 Borup formodentlig død før 1787 (hun er ikke i folketællingen), i hvert fald †1805-.

Børn af Inger Pedersdatter *1732c Arvad, Brande †1798 Uhre, Brande gift med Asser Pedersen Møller *1723c Bording Mølle †1781 Aarhus, tobaksfabrikant i Aarhus, der er søn af Peder Nielsen †1730 Bording Mølle (søn af Niels Sørensen †1735 Bording Mølle) og Bodil Christensdatter †1739+ (se Brejl Lundenæs #177 skifte efter Inger Pedersdatter 1747 i Bording Mølle). Kalder sig ikke Arvad.
a. Peder Assersen *1777c, opholder sig FT 1787 i Uhre, Brande ved morbroderen Anders.

Børn af Kirsten Pedersdatter Arevad *1734c †1828 Vovlund, Rind gift 1764.11.23 i Brande (indskrevet i Rind kirkebog) med Christen Christensen Vovlund *1712c †1793 Vovlund. Hun kaldes Arevad i vielsen. Han var gift 1 gang med Maren NN *1729c †1764.08.10 Vovlund. Børnene kalder sig ikke Arvad.
a. Maren Christensdatter *1765.08.18. Konf. 1783.
b. Peder Christensen *1766.08.31, opholder sig i FT 1787 hjemme.
c. Christen Christensen *1772.08.23 (†1773.01.21, 2? uger, men i FT 1787 Christen 10 år gammel??).
d. Anne Marie Christensdatter *1774.06.19 †1780.04.08 6 år gammel.
e. Christen Christensen *1777.08.10-21 begravet 1 dag gammel.

Børn af Niels Pedersen Arvad den yngre *1737c Arvad †1810 Hørup, hosekræmmer i Sjørslev sogn, Viborg amt, gift med Ellen Cathrine Christensdatter Royen *1747 Herning †1815 Levring.
ingen børn

Børn af Anders Pedersen *1740c Arvad †1815 Uhre, Brande gift med Mette Jacobsdatter *1749c †1803 Uhre. Kalder sig ikke Arvad.
a. Ane Andersdatter *1769c Uhre, Brande.
b. Jakob Andersen *1773c Uhre, Brande
c. Mette Andersdatter *1774 Uhre, Brande
d. Marie Andersdatter *1777 Uhre, Brande.
e. Peder Andersen *1779 Uhre, Brande.
f. Anna Kirstine Andersdatter *1780 Uhre, Brande
g. Jens Andersen *1782 Uhre, Brande
h. Peder Andersen *1788 Uhre, Brande

5. Femte Generation

Børn af Peder Bertelsen Arvad *1754 København, konfirmeret 1770, hosekræmmer †1786 København, gift med Karen Wiberg. Hun gifter sig anden gang 1789 Trinitatis, København med brændevinsbrænder Niels Nielsen.
a. Bertel *1785 København †1853 København.
b. Else Marie *1785 St. Nicolai Kirke, København †1853 København. Gift med Joachim Gottske von Schov *1776 St. Nicolai Kirke, Kiøbenhavn †1857, Lieutenant ved den danske Artillerie Bat.

Børn af Anna Margrete Arvad *1750 København, gift 1772c med brændevinsbrænder Michel Jensen Kirchegaard *1734 Annexgaarden (herfra navnet Kirchegaard), Arnborg †1778 Vor Frue, København. Han er søn af Jens Michelsen af Arnborg gift 1718 i Vorgod med Maren Pedersdatter. Børnene kalder sig ikke Arvad.
a. Peder *1773 Vor Frue, København.
b. Niels *1774 Vor Frue, København.
c. Else Marie *1776 Vor Frue, København.
d. Michael Peter *1778 Vor Frue, København.
Gift anden gang 1781 Vor Frue, København med Hans Johnstrup Brændevinsbrænder i Studiestræde
e. Margrete Elisabet *1785 Vor Frue, København.
f. Edel Kirstine *1788 Vor Frue, København.
g. Anna Cathrine *1788 Vor Frue, København.
h. Sophie Magdalene *1790 Vor Frue, København.

Børn af Johanne Jensdatter Arrevad *1755c Brande by †1781 København, gift med Niels Nielsen Bøgild *1747c †1814 Helsingør, hosekræmmer i København og Helsingør
a. Else Sophie *1778 København †1780 København, moderen kalder sig "Johanne Jens Datter Arrevad" i kirkebogen ved dåben.
b. Else Sophie *1780 København †1815 St. Olai Sogn Helsingør.

Børn af Peder Nielsen *1759c Arvad †1809 Arvad, overtog Vester Arvad fra faderen 1788, gift med Ane Henriksdatter *1768c Uhre, Brande †1848 Brande.
a. Henrich Pedersen *1796 Arvad †1846 Brande, overtog 1831 Vester Arvad fra stedfaderen, gift 1831 Ane Marie Klausdatter *1807 Karlskov Ringive †1873 Brande
b. Ane Pedersdatter *1798 Arvad, gift 1828 med Mads Christensen Kovtrup i Hammer sogn.
c. Mette Kirstine Pedersdatter *1801 Arvad, gift 1832 med Jens Christensen, Hage i Hammer sogn
d. Peder Pedersen *1806 Arvad
e. Niels Pedersen *1806 Arvad gift vel i Give 1834- med Ane Jespersdatter *1807 Sillesthoved, Give, datter af Jesper Nielsen i Sillesthoved og 1. kone Karen Handsdatter *1776 †1812 Sillesthoved.
f. Jørgen Pedersen, *1808 Arvad, gift 1837 med Ane Christensdatter fra Overgård i Brandlund, bosat Tykskovgård i Ejstrup.

Børn af Jørgen Nielsen Arvad *1760c Arvad †1805 Levring gift 1794 i Sjørslev med Dine Lene Tøgersdatter Funder *1774c †1839+.
Jørgen opholder sig FT 1787 i Sjørslev ved farbroderen Niels Pedersen Arvad den yngre, som er gift med Ellen Cathrine Christensdatter Royen. I FT 1801 føres Jørgen som strømpehandler og gaardbeboer. Gift 1794 i Sjørslev med Dine Lene Tøgersdatter Funder fra Steensborg i Sjørslev, hvor hun opholder sig hos Christen Pedersen Royen, forpagter og derefter fra 1796 kromand i Knudstrup Torning sogn, som er gift med Anne Weinholt Funder. Morten Funder, forpagter på Sejlgaard i Funder sogn 1794, er hendes bror. Dine Lene Arrevad forlader Levring i 1824 og tager til datteren Ane Kirstine Arvad i Tved sogn ved Randers med hvem hun i 1839 flytter til Elsegaarde ved Ebeltoft. (Tak til Thorbjørn Bertelsen, Arne Feldborg og Annete Terp, se DIS tråden Jens Byrstings kone Kirstine Arevad). Børnene kalder sig Arvad, det bliver til 9 børn i løbet af bare 11 år!
a. Tøger (Thyco) Nicolaus *1795 Levring †1845-49 København? gift med Birgitte Elisabeth Møller *1800c Kjøbenhavn †1850+. Børnene kaldes Arevad.
Thora Emilie Cathrine Arevad *1734c Trinitatis, København.
Hilda Garitha Arevad *1738 Trinitatis, København.
b. Otte Christian Arvad *1796 Levring, afgang 1824. 1850 tjenestekarl for lægen Westermann, Virum, Lyngby, Sokkelund. Gift 1846c med Ane Marie *1822c Søllerød. Børnene kaldes Arvad
August Arvad *1847c Lyngby, København.
Jørgen Kristian Arvad *1849c Lyngby, København.
c. Mariane Rasmine Arvad *1798 Levring, konfirmeret 1814. 1850 Huusjomfru ved kongl. skovfoged og enkemand Christian Jørgensen, Søllerød, Sokkelund.
d. Anne Kirstine Arvad *1799 Levring, konfirmeret 1814, gift 1824 i Tved med Jakob Glud Olsen. Hendes mor Dine flytter 1824 til dem i Tved. 1839 til Elsegaarde. Et af deres børn - Jørgen Arvad Olesen *1827 - har Arvad som mellemnavn.
e. Madsine Arvad *1800 Levring, konfirmeret 1815.
f. Margrethe †1801 Levring, 8 uger gammel.
g. Jens Peder Arvad *1802 Levring, afgang 1823.
h. Niels Georgius Severin †1804 Levring, 6 uger gammel.
i. Caroline Arvad *1805 Levring, konfirmeret 1820.

Børn af Otto Nielsen Arevad *1765c Arvad †1835 Brandholm, først Hosekræmmer i København delvis vel ved farbroderen Bertel Arvad, købte derefter Brandholm, gift 1797 med Johanne Nielsdatter Kiersgaard *1774 Brandholm †1860 Brande.
a. Niels Arevad *1799 Brandholm, gift med Maren Nielsdatter Hastrup
b. Nicolaj Arevad *1800 Brandholm †1871, gift 1834 med Kirstine Christensdatter *1802 Felding Mølle. Bosat gård i Brandlund.
c. Jacob Skaarup Arevad *1802 Brandholm †1865 Filskov. Gift med Maren Christensen *1813 Skovsnede †1890. Bosat Filskov.
d. Ane Catrine Arevad *1804 Brandholm, gift 1823 med Søren Larsen Vilsborg *1799 Ejstrup
e. Jens Jørgen Arevad *1806 Brandholm †1875, gift med Ane Christensdatter *1821 Ulkind †1872 Blåhøj. Bosat Nørregård Hallundbæk.
f. Ellen Kirstine Arevad *1808 Brandholm, gift 1. gang 1836 med Laurids Nielsen *1798 Uhre, gift 2. gang med Christen Jensen Ejstrup. Bosat Skibild.
g. Jensine Marie Arevad *1810 Brandholm †1887 Brandholm, gift 1830 med Thomas Christian Christensen *1799 Lille Brande Sønder Omme †1885 Brandholm
h. Abelone Catrine Arevad *1812 Brandholm, gift 1841 med Jens Sørensen Nygaard *1812 Give. Bosat Skibild.
i. Laus Peder Arevad *1815 Brandholm, †1815 Brandholm
j. Ane Kirstine Arevad *1817 Brandholm †1890 Dørslund, gift 1841 med Lars Hansen *1817 Dørslund †1892 Dørslund.

Børn af Anne Nielsdatter *Arvad †1785 Over Amtrup, Snejbjerg gift med Niels Andersen *1757c. Bosat Over Amtrup, Snejbjerg.
a. Anne Marie Nielsdatter *1782c Over Amtrup
b. Anne Kirstine Nielsdatter *1785 Over Amtrup, i 1787 ved moderens forældre i Arvad i Brande.

Kilder:
Skanderborg Ryttergods Fæstebreve: Kurt Kermit Nielsens hjemmeside
Niels Munksgaard: Udskrifter fra Skt. Nikolaj Kirkebog i København: Personer med navnet Arrevad eller Arvad.
Niels Munksgaard: Udskrifter fra Skt. Olai Sogn i Helsingør: Else Sophie Bøgild.
Niels Munksgaard: Sammenhængen med Kirsten Pedersdatter og Anders Pedersen i Uhre, Brande.
Karen Clausen: Navnet Anne Arevad, der er fadder i Vovlund, Rind, ved søsteren Kirsten i 1773.
Brande Gårdhistorie. Otto Nielsen Arvads børn paa Brandholm. Peder Nielsens børn, Øster Arvad.
Brejls Skifteekstrakter
Personalhistorisk Tidsskrift, 1984, s. 102. Agnes Laustsen: "En hosekræmmerslægt fra Hammerum Herred" om slægten Royen.
Henvisning til Rind kirkebog nov. 1764 Kirsten Pedersdatter Arvad: Jørn Jensen, Karup.