Brande sogn: Fæstere i Arvad 1632 - 1774
Sidst opdateret 26. juni 2010

Dette er en liste af fæstere af ejere i Arvad, hvor der var 1 gård i 1632 og tilsyneladende 2 halvgårde i 1664 ved den første matrikel, fordi der er nævnt to navne. 1696 eller før bliver Skanderborg Rytterdistrikt ejer af Arvad. Dette er grunden til at Arvads historie kan føres længere tilbage end de fleste gårde i Brande.

Der er et problem med kontinuiteten på halvgårdene i 1698, hvor Jens Jensen ægter Hans Jakobsens datter, men Hans Jakobsen synes at være på den anden halvgård. Måske er Navnet "Jens Jakobsen" fra Skanderborg Rytterdistrikts Jordebog 1693 skrevet forkert ud og skal være "Hans Jakobsen". Dette er ikke klart.

Liste af fæstere og personer:
Årstal1. Halvgård 2. HalvgårdAndre nævnteEjer Kilde
1632-    Axel Juel til Volstrup, kongens sekretær, ejer Arvad før 1632, Kongens Skøder
1632     Kancelliets Brevbøger, 30. Okt. 1632, Lensmand Ulrick Sandberg, Lundenæs, skal lægge 2 gårde i Give sogn, 2 gårde i Brande by, hvoraf den ene kaldes Arrevad, 1 gård og tre boliger i Luntfod og 3 gårde i Grarup ind under Lundenæs Len, indskrive dem i Jordbogen or årligt gøre rede for den visse og uvisse Indtægt af dem.
1632    KongenKongens Skøder, 29. Okt. 1632. Kongen mageskifter (bytter) gårde i Hjerrum og Ginding Herred for gårde i Give og Brande, Nørvang Herred.
1638   "Arffwad, en enelig gaard liggende lidet fra kirken i nordøst" Præstens indberetning, 1638, fra O.Worm "Danske Samlinger"
1649   "Arreuad en gaard" Præstens Laurids Nielsen Vinther's indberetning, 1649
1664Christen Troelsen Mette Jensdatter Oberst BenfeldsMatriklen 1664
1664+Christen Troelsen Hans Jakobsen, Tomas SøfrensenHans og Thomas har hver ¼ gårdHindrich Pedersen af Aarup, formynder Mathis LymMatriklen ændring indført efter 1664
1667   Christen Sørensen (?) Nørvang Herreds Tingbog 1667 27. august, misvækst i Brande sogn synet og vidne i sag med Peder Kremmer af Brande by.
1668   Jens Troelsen (?) Nørvang Herreds Tingbog 1668 7. januar, Har stævnet Nielß Tomassen i Kragsig.
1668Christen Troelsen Tomas SørrensenJens Blæsbjerg [Pedersen] Nørvang Herreds Tingbog 1668 4. februar, ægtkørsel for K: Maj.. Jens Blesbierrig [Pedersen, se Tingbogen 1664 20. Sep.] også nævnt, vel fordi Blæsbjerg ligger lige ved Arvad.
1683Søren Christensen Hans Jakobsen, Tommas Sørensen  Eng, skov og græsningstaksationer 1683
1688-   Arvad 1 gård, dyrket areal 75 tønder land. Henrik Pedersen: "De danske Landbrug 1688"
1688Søren Christensen Hans Jakobsen, Tommas Sørensen Poull Henrich Pedersen i AarupMatriklen 1688, 4 Td 3 Skp 1 Fjk og 0 Alb. Repræsenterer en tilstand omkring 1884 i følge Landsarkivet Viborg
1693Jens Jacobsen Tommas Sørensen Skanderborg RytterdistriktSkanderborg Rytterdistrikts Jordebog, Nørvang-Tørrild herreder 1693. Arvad under Deellegaarde, dvs. halvgårde
1696  Bertel Nielsen Skanderborg Rytterdistrikt Skanderborg Rytterdistrikts Fæstebreve, overtager efter Thomas Sørensen på grund af høj alderdom. Bertel er født i Døslund, Brande.
1698Jens Jensen  Jens Jensen gift med x Hansdatter, formandens datter.Skanderborg Rytterdistrikt Skanderborg Rytterdistrikts Fæstebreve, overtager efter Hans Jakobsen grundet alderdom og uformuenhed, Jens ægter Hans's datter. Jens er født i Brørup?.
1706-Jens Jensen   Skanderborg Rytterdistrikt Skanderborg Rytterdistrikts Fæstebreve, fæster før 1706, nævnes i fæstebrevet til Peder Pedersen.
1706Peder Pedersen   Skanderborg Rytterdistrikt Skanderborg Rytterdistrikts Fæstebreve, Peder er fra Uhre, Brande.
1708Peder Pedersen     Peder Pedersen i Arvad køber gården (eller en del af den) Søby i Rind sogn fra Niels Lassen. Se Alfred Kaae: "Det tingsels gods i Hammerum herred". Hardsyssels aarbog, 1968,.s. 141.
1713Jens Pedersen   Skanderborg Rytterdistrikt Skanderborg Rytterdistrikts Fæstebreve, Jens er bror til Peder fra Uhre, Brande. Peder overtager faderens - Peder Pedersens - fæstegård i Uhre også under Skanderborg.
1716  Peder Bertelsen Skanderborg Rytterdistrikt Skanderborg Rytterdistrikts Fæstebreve, Peder er søn af forrige fæster Bertel Nielsen, som er død det år. Moderen overgiver fæstet til Peder.
1721    Rasmus Nielsen, Skjærlund, BrandeKongens Skøder, 1721 3. marts. Hartkorn 4 3 1 0. Hermand Bertelsen, Ridefoged på Hvolgaard havde købt gården på auktion for Rasmus Nielsen.
1741   Christen Jensen, Arvad, 18, Een Smuch DrengBrandholmLægsrullen for Strøgods i Brande Sogn
1741   Bertil Pedersen, Arvad, 21, VexeligBrandholmLægsrullen for Strøgods i Brande Sogn
1741   Peder Jensen, Arrevad, 28,BrandholmLægsrullen for Strøgods i Brande Sogn
1750Jens Pedersen  "som Testes Jens Pedersen af Arrevad"  Skelsætning af Lille Harrild i Brande sogn. Nørvang Tørrild Herreds Ting Løverdagen d. 16. Maj 1750.
1756Jens Pedersen  "vurderingsmændene: Jens Pedersen Arvad, Hans Lassen Døslund" Skifte efter Christen Pedersen Handrup på Brandholm
1762Anders Jensen Niels PedersenNiels Pedersen er søn af Peder BertelsenHans [Jensen] Smed i Uhre, BrandeSkattemandtallet 1762. Anders Jensen er søn af Jens Pedersen. Dette fremgaar af skiftet den 15. august 1781 efter hans bror Peder Jensen selvejer i Flø, hvor dennes datter nævnes således: "... Mette Pedersdatter med sin formynder farbroderen Anders Jensen, Arvad ...". Peder Jensen nævnes i reserverullen 1741 af Arvad. En bror mere er Hans Jensen Smed i Uhre, som i 1762 ejer Arvad. Brande Gårdhistorie mener i heftet om Arvad at Anders Jensen er født i Flø, vel fordi det menes at Peder Jensen er født i Flø udfra skiftet; men det fremgår ikke af skiftet. Dokumenterne med grundene overfor gør det ret sikkert, at disse brødre er født i Arvad.
1784-  Niels Pedersen Bertel Pedersen Arvad død aug. 1784, hosekræmmer i København, bror til NielsNævnt i Skøde fra Niels Pedersen til sønnen Peder Nielsen Arvad i 1788. Nørvang-Tørrild Herreders skøde- og panteprotokol 1773-88, fol. 436b.
1784-  Niels Pedersen Niels PedersenNævnt i Skøde fra Niels Pedersen til sønnen Peder Nielsen Arvad i 1788. Nørvang-Tørrild Herreders skøde- og panteprotokol 1773-88, fol. 436b.
1785Anders Jensen Niels Pedersen selvejere, hver 2 1 2 1½Hans de Hofman: "Koldinghus Amts Beskrivelse 1785"
1788  Anders Nielsen selvejer 2 1 2 1½Skøde fra faderen i Nørvang-Tørrild Herreders skøde- og panteprotokol 1773-88, fol. 436b.
1806Jørgen Andersen  Jørgen Andersen er søn af Anders Jensenselvejer 2 1 2 1½Skøde fra moderen, vel, faderen var død 1794, i Nørvang-Tørrild Herreders skøde- og panteprotokol 20.4.1806.

Kilder:
Skanderborg Ryttergods Fæstebreve: Kurt Kermit Nielsens hjemmeside
Nørvang Herreds Tingbog 1664-8.
Andre kilder angivet til højre under "kilde".