Brande sogn, Brandholm: Skøde 1731 til Claus Cordtsen Horsens fra Christen Nielsen Asserbøl i Lindknud og Jens Nielsen Skærlund den Yngre

Først oprettet 21. juli 2011
Sidst opdateret 16. juni 2017

Christen Nielsen Asserbøl i Lindknud og broderen Jens Nielsen Skærlund den Yngre arver i 1731 hovedgården Brandholm efter deres moster Karen Christensdatter, som havde gården fuldstændig gældfri. De kan ikke blive enige om at dele arven, så de sælger godset til den rige købmand Claus Cordtsen i Horsens, men denne handel er for at Christen Nielsen Asserbøl kan få sine penge, så at sige, nemlig hans halvdel af salget 460 rigsdaler. For en måned efter den 14. august køber Jens Nielsen Skærlund den Yngre det selvsamme gods tilbage. Dertil må han optage gæld og i 1742 hæfter der 1.050 rigsdaler gæld på hovedgården.
Jens Nielsen Skærlund den Yngre bor på gård nr. 1 med 3 1 2 0 i Skærlund, som også Jens Nielsen Skærlund den Ældre havde. Han formodes at være flyttet til Brandholm allerede i 1731, men eventuelt har forpagteren Niels Pedersen Sandfeld haft det indtil han døde i 1736.
Christen Nielsen Asserbøl boede 1731 i Lindknud sogn men slår sig senere ned i Skærlund og køber gods der foruden hvad han havde i forvejen. I skattemandtallet 1743 er han i Skærlund og hans kone har arvet godt 17 tønder hartkorn. Han ejer selv knap 9 tønder hartkorn, men siger han fæster en fjerdepart gård 1 td. 3 Skp. i Skærlund. Han ansætter 1 tønde hartkorn til 30 rigsdaler og angiver sin formue derefter som 776 rigsdaler.

Liste af personer nævnt 1731:
NAVNSTED BESKRIVELSE
Niels Pedersen SandfeldStore Sandfeld, Brande *1686- Store Sandfeld †1736 (skifte) Brandholm, Brande gift 1707 i Sønder Omme med Anne Jensdatter * Omvraa? Sønder Omme. Forpagter hovedgården Brandholm 1717 - 1731 (måske til 1736).
Christen Nielsen AsserbølAsserbøl, Lindknud *1690 Omvraa, Sønder Omme. Søn af Niels Olufsen †1706 Omvraa, Sønder Omme gift 1685- med Anne Christensdatter *1660c †1714 Omvraa, Sønder Omme. Anne er søster til Karen Christensdatter, Jens Nielsen Skærlund den Ældres enke, der 1716 - 1731 ejer Brandholm.
Jens Nielsen Skærlund den Yngre eller OmvraaSkærlund, Brande *1694 Omvraa, Sønder Omme. Søn af Niels Olufsen †1706 Omvraa, Sønder Omme gift 1685- med Anne Christensdatter *1660c †1714 Omvraa, Sønder Omme. Anne er søster til Karen Christensdatter, Jens Nielsen Skærlund den Ældres enke, der 1716 - 1731 ejer Brandholm.
Karen ChristensdatterBrandholm, Brande *1670cc †1731 Brandholm. Gift 1698- med Jens Nielsen Skærlund den Ældre, ingen overlevende børn, se ovenfor. Hun er i 1698 fadder i Omvraa ved søsteren Annes datter Elses dåb. Testamente 30.01.1731 til fordel for søsteren Annes to sønner Christen Nielsen Asserbøl og Jens Nielsen Skærlund den Yngre, se Nygaards Sedler Karen Kristensdatter Schierlund, Brandholm, 1731. De to sønner skal udrede 300 rigsdaler til de andre arvinger.
Claus CordtsenHorsens *1673c Horsens †1740 Horsens gift med Gertrud Steffensdatter Hofgaard *1695 Horsens †1766 Horsens. Stor købmand. Hans far Diderich Cordtsen var født i Angeln, Holsten og kom 1670 til Horsens, hvor han tog borgerskab. Claus' datter blev gift med den rige Lichtenberg, der agerede som bank.
Peder ChristensenHusum, Brande †1742-. Ses her 1731. I 1742 i et Brandholm skøde til provst Risum ses hans enke.
Jens SørensenKragsig, Brande *1707c †1778 Kragsig, Brande, gift med hans kone †1763-73 Kragsig, Brande. Ses her i 1731 første gang i Kragsig.
Anders ThomasenUhre, Brande Ses her i 1731, ikke ellers set.
Christen PedersenUhre, Brande Husmand. Ses her i 1731, ikke ellers set.
Niels NielsenGrarup, Brande Ses 1731, 1740 og 1755 på 1 7 1 0.
Poul Nielsen SkræderGrarup, Brande Ses 1711 og 1731 på 1 7 0 0.
Peder JensenTarp, Brande Ses 1711 og 1731 på 1 7 0 0.
Poul ChristensenTarp, Brande Ses 1697, 1717 og her 1731 på 1 7 0 0.
Clemmen LarsenHyvild, Brande Ses 1716 og 1731 på 3 5 3 ½. Søren Kierkegaards oldefar.
Christen SørensenAlkærlund, Brande Ses 1731, 1742 og 1755.
Jens Nielsen SkærlundSkærlund, Brande Gård nr. 1 i Skærlund 3 1 2 0. Se Jens Nielsen Skærlund ovenfor.
Mickel NielsenHoltum, Arnborg †1743+, ses her 1731, afstår fæstet på noget af gården 1743 til Peder Jørgensen Sandfeld (den yngre, to brødre af samme navn), der gifter sig med hans datter.

Gårde nævnt 1731:
FÆSTERSTEDSOGN HARTKORN
Niels Pedersen SandfeldBrandholm Brande 12 5 1 1
Peder ChristensenHusum Brande 1 6 3 2
Jens SørensenKragsig Brande 1 0 1 2
Anders ThomasenUhre Brande 1 7 0 0
Christen PedersenUhre Brande 0 5 2 0
Niels NielsenGrarup Brande 1 7 1 0
Poul NielsenGrarup Brande 1 7 0 0
Peder JensenTarp Brande 1 7 01
Poul ChristensenTarp Brande 1 7 0 1
Clemend LassenHyvild Brande 3 5 3 ½
Christen SørensenAlkærlund Brande 2 1 1 2
Jens Nielsen SkærlundSkærlund Brande 3 1 2 0
Michel NielsenHoltum Arnborg 1 5 1 ½
I Alt     36 3 2 1

Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokoller, SP 39 Fol. 795
Brande sogn, Brandholm: Skøde 1731 til Claus Cordtsen Horsens fra Christen Nielsen Asserbøl i Lindknud og Jens Nielsen Skærlund den Yngre
Udskrift: Ejnar Bjerre

No. 1.
Kiendes Vi underskrefne Christen Nielsen af Atserbøl i Lindknud Sogn og Jens Nielsen af Schiærlund {den Yngre}, Brande sogn, at vi med frie Villie og velberaad Hue hafver transporteret, overdragen, soldt og skiødt,l ligesom vi og hermed transporterer, overdrager, sælger, skiøder og aldeles afhænder fra os og voris Arvinger til edle Sr. Claus Cordtsøn i Horsens og hans Arfvinger efterskrefne voris frie relste Jordegodz, som os af voris sal. Moster, afgangne Karen Christensdaatter paa Brandholm dend 30. Janv. sidst er testamenteret og af hans Kongl. Mayt. allernaadigst confirmeret d. 15. Jully nestleden, udj

Coldinghuus amt, Nørvangs Herridt, Brande Sogn,
Brandholms Gaard,
beboes af Niels Pedersen, er Hartkorn Nye Matricul 12 Tdr. 5 Schp. 1 Fkr. 1 alb.
Husom Boel,
beboes af Peder Christensen, 1 Td. 6 Schp. 3 Fkr. 2 Alb. -
Ure,
Anders Thomasen, 1 Td. 7 Schp.
Christen Pedersen, femb Schiepper 2 Fkr. -
Grarup
Niels Nielsen, 1 Td. 7 Schp. 1 Fkr.
Poul Nielsen, 1 Td. 7 Schp. -
Tarp
Peder Jensøn, 1 Td. 7 Schp. 1 Alb.
Poul Christensøn, 1 Td. 7 Schp. 1 Alb.
Hyvild
Clemend Lassen, 3 Tdr. 5 Schp. 3 Fkr. ½ Alb -
Algierlund {Alkærlund}
Christen Sørensøn, 2 Tdr. 1 Schp. 1 Fkr. 2 Alb. -
Schierlund,
dend halve Gaard, Jens Nielsøn {Skærlund den Yngre} bruger til sin paaboende Stæds 3 Tdr. 1 Schp. 2 Fkr.

{Lundenæs amt, Hammerum herred}
Ahrenberg {Arnborg} Sogn,
Holtum Boel,
Michel Nielsøn, 1 Td. 5 Schp. 1 Fkr. ½ Alb.

Altsammen Hartkorn 36 Tdr. 3 Schp. 2 Fkr. 1 Alb. Betalt med reede Penge 920 Rdl.

Til Bekræftelse haver vi denne Skiøde med egne Hænder underskrefvet
Horsens d. 12. Jully 1731.
Christen Nielsøn.
Jens Nielsøn.
Til Vitterlighed efter begiering
Th. Lorch.
H. C. Møller.