Brande sogn, Brandholm: Skøde til Otte Gøye fra Sophie Below 1631

Sidst opdateret 23. januar 2012

Brande sogn, Brandholm: Skøde til Otte Gøye fra Sophie Below 1631.


Dette skøde indeholder 1 hovedgård (Brandholm), 38 gårde, 1 mølle, 4 boel, 1 eng. Brande sogn havde i 1649 i præsteindberetningen 45 helgårde, 17 halvgårde, 14 boel og Arvad Mølle. Deraf omfatter dette skøde således tre fjerdedele af hartkornet i Brande sogn og dermed var Brandholm i 1631 en middelstor hovedgård. Men det tog ikke altfor længe før den var kørt ned til omkring 12 gårde fra de 38 her nævnt og var dermed en lille hovedgård ("liden sædegaard" kaldes den ofte senere).
Det er næsten lettere at opliste, hvilke gårde i Brande ikke findes i dette skøde: Arvad, Brande By, 1 gård i Borup, 1 gård og et boel i Uhre, Sandfeldbjerre, Skerris, 2 gårde Brandlund, 1 gård Dørslund, et boel Lille Harrild, Grarup 2 gårde, Lundfod 3 halvgårde.
Allerede i 1636 skøder Eskild Gøye Sandfeld, boelet Lille Sandfeld, 2 gårde i Risbjerg, 1 gård i Dørslund, 1 gård Harrild, et boel kaldet Vesterskov og Trædholm eng til Christen Holck, Marie Belows mand.

Liste af personer nævnt 1631:
NAVNSTED BESKRIVELSE
Sophie BelowFaarup, Jelling Slægtsbogsforfatter. *1590 Spøttrup †1650 Boltinggaard, gift med Christen Thott af Boltinggaard *1568 Urup†1617 Boltinggaard. Hun levede 1631 vel på Faarupgaard ved Jelling. Hun har arvet godset i Brande fra hendes far Henrik Below.
Otte GøyeThurebyholm, Thureby, Præstø amt Skødede dagen efter alt dette videre til broderen Eskild Gøye, der skrev sig til Brandholm, som mageskifte for Eskilds arvedel af Thurebyholm. Otte Gøye *1604 Thurebyholm †1642.
Eskild GøyeBrandholm, Brande Fik dette skødet dagen efter. Ritmester Eskild Gøye *1600 Thurebyholm †1647.
Chresten HolckSilkeborg Vidne. Rigsraad og mægtig mand. I 1631 lensmand i Silkeborg len. *1558 Rønhave †1641 Lisbjerg. Gift 2. gang med Sophie Belows søster Marie.
Hendrich ThottFaarupgaard Vidne. *1606 †1675c. Søn af Christen Thott til Boltingaard og Faarupgaard og Sophie Below. Adelsmand, lensmand og officer. Var rig, gik i gæld, blev fattig.

Liste af gårde nævnt 1631 (mest i Brande sogn):
1 hovedgård Brandholm Brande Hartkorn 1688 ca.
1 hovedgård Brandholm Brande12,4
1 gård Alkærlund Brande 2,1
1 mølle Arvad Mølle Brande1,4
2 gårde Askær (Nørre- og Sønder-?) Brande 7
1 gård Blæsbjerg Brande 4,1
3 gårde Borup Brande 10
2 gårde Brandlund Brande 9
1 gård Bredal Navn ikke kendt i Brande 2c
1 gård Brogaard Brande1,1
1 gård Drantum Brande 3,6
1 gård Dørslund Brande6
2 gårde Flø Brande 9
1 gård Grarup Brande 3,5
1 gård Harrild Brande 5,4
1 gård Husum Brande 1,8
1 gård Hyvild Brande 7,4
1 boel Kragsig Brande 1
1 boel Langkær (Lille?) Brande2,8
1 gård Lundfod Brande 2
2 gårde Risbjerg Brande 9,4
1 gård Sandfeld (Store) Brande 6,3
1 boel Sandfeld (Lille) Brande 2,1
1 gård Skærlund Brande 5,8
1 gård Tarp Brande3,8
1 eng Tretholm Brande 2c
3 gård Ullerup Give 10c
1 gård Usseltoft Brande 3,8
8 gårde Uhre Brande 34c
1 gård Vesterskov Navn ikke kendt i Brande 2c
1 boel Økær i Borup Brande3,2
IALT TØNDER HARTKORN ca. 174

Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokoller
Udskrift: Ejnar Bjerre
Skøde på Brandholm Hovedgård 12. marts 1631.

Schiøde.
Frue Sophie Bellou hindis Schiøde giffuidt Otte Giøe paa Brandholum Hoffuidtgaard med Thilligende guotz, som er Schierlundt {Skærlund}, wdj Wrre {Uhre} otte Gaarde, et buoll kaldis Kragsig, Hyffuild, en Gaard i Grarup, en Gaard wdj Lundfod, en Gaard kaldes Drantum, et buoll i Langkier, thuende Gaarde i Rishbierig {Risbjerg}, et Støcke Eng kaldis Tretholm, wdj Lund {Brandlund} tunede Gaarde, Sandfeldt, et Buoll kaldis Lillesandfeldt, thuende Gaarde i Aszkier {Askær} , threj Gaarde i Baarup {Borup}, Øekier, et Buoll ibd., tou Gaarde i Fløe, en Gaard i Døsling {Dørslund}, Arumuad {Arvad} Mølle, Bliszbierig {Blæsbjerg}, Wseltofft {Usseltoft}, Harild, Huszumb, Algierlundt {Alkærlund}, Brougaardt {Brogaard}, Torp {Tarp}, Westerskou {?}, Bredall {?}. Wdj Wldrup {Ullerup? Give sogn} threj Gaarde. Dat. Faarup den 12. Martij Anno 1631.
Zig. Chrestenn Holck. Hendrich Thott.