Brande sogn, Brande By: Skøde 1722 på halvgård 2 0 1 0 til Thomas Pedersen fra Rasmus Nielsen Vrads i Skærlund

Sidst opdateret 20. juli 2011

Rasmus Nielsen Vrads skøder en halvgård i Brande By, som beboes af Peder Jensen, til dennes søn Thomas Pedersen. Christen Sørensen Langballe ses her i Brandlund, ikke i Skærlund, han er lige blevet gift med Rasmus Nielsen Vrads datter Maren - ægteskabsbevilling 24. jan 1722.

Liste af personer nævnt 1722:
NAVNSTED BESKRIVELSE
Rasmus Nielsen VradsSkærlund, Brande *1670cc †1720+ Skærlund? gift med enken efter formanden Anders Jensen
Peder JensenBrande By, Brande En Peder Jensen nævnes i Skanderborg Rytterdistrikts Jordebog 1693 i Brande By, men det kan ikke være den Peder Jensen fra 1664, som døde 1694.
Thomas PedersenBrande By, Brande .
Christen Sørensen LangballeBrandlund, Brande *1695cc Langballe, Vinding †1768+ Vrads? søn af Rasmus Nielsen Skærlunds søster Kirsten Nielsdatter †1748 Langballe, Vinding og Søren Andersen †1724 Langballe, Vinding. Gift 1722 vel i Brande med datter af formand og kusine (ægteskabsbevilling 24. jan. 1722) Maren Rasmusdatter *1700c Skærlund †1756 (skifte) Lystruphave, Vrads. Han ses her i Brandlund, derefter i Skærlund til 1746.
Michael MadsenBrandlund, Brande *1690cc †1740+. Han ses i Reserverullen 1740 i Brandlund med en søn Mads Michelsen, som er 24.

Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokoller, SP 40 Fol. 356
Brande sogn, Brande By: Skøde 1722 på halvgård 2 0 1 0 til Thomas Pedersen fra Rasmus Nielsen Vrads i Skærlund
Udskrift: Ejnar Bjerre

Rasmus Nielsen Wradtz til Thomas Pedersen i Brand paa Halvgaard i Brand Sogn og Bye, som hans Fader Peder Jensen paaboer. 2 0 1 0.
Schierlund d. 1 Martii 1722.
Til Vitterlighed efter begiering
Christen Langballe af Brandlund.
Michael Madsen af Brandlund.