Brande sogn: Skøde paa Vester Arvad fra Niels Pedersen Arvad til sønnen Peder Nielsen Arvad, 1788

Sidst opdateret 17. juli 2011

Skøde på Vester Arvad fra Niels Pedersen Arvad til sønnen Peder Nielsen Arvad.

Denne gård har i 1688 Ny Matriklen 2 tdr 1 skp 2 fjk 1 album, til hvilken der er kommet ½ album et eller andet sted fra. I 1762 tilhørte gården Hans Jensen Smed i Uhre, der er født på den anden halvgård i Arvad, som søn af Jens Pedersen der. Hans Jensen Smed har solgt den til Bertel Arvad hosekræmmer i København, som var født på denne gård i Arvad, mellem 1763 og 1784. Før 1784, hvor han dør, har Bertel Arvad, skødet den videre til hans bror Niels Pedersen, der længe havde fæstet gården. Prisen er 194 rdl. og aftägten, som er fastlagt i en aftægtskontrakt.

Liste af personer nævnt 1788:
Niels PedersenArvad *1726c Arvad †1797 Arvad.
Peder NielsenArvad *1759c Arvad †1809 Arvad, søn af Niels Pedersen.
Bertel Pedersen ArvadKøbenhavn *1720c Arvad †1784 Østergade?, København. Bror til Niels Pedersen.
Søren Johansen BuschLille Langkær *1752c Snejbjerg. Af de finere folk. Forsegler skødet. Søn af Johan Busch herredsfoged i Hammerum Herred boede i Snejbjerg. FT 1787 i Brande By, hvor han passer hans farbror Henrik Busch. Gifter sig fra Brande 1790 i Give med Else Gulberg Havens af Ulkær Mølle.
Jens ChristensenLilleholm? kaldet Skræder ?*1741c †1829 Lilleholm, identifikation ikke sikker. Forsegler skødet.


1788
Nørvang-Tørrild Herreders Skøde- og Panteprotokol 1773-1788
Viborg Landsarkiv: fs 436b

Jeg Underskrevne Niels Pedersen Arvad i Brande Sogn, Nørvang-Tørrild Herred, Coldinghuus Amt, Kiende og hermed Vitterlig giør at have Solgt, Skiødet og afhændet, ligesom Jeg aldeeles skiøder og afhænder fra mig og mine arvinger til min Kiære Søn, Peder Nielsen Arvad, min iboende gaard, der staaer for hartkorn 2 Tdr. 1 Skp. 2 Fjdk. 1½ Alb., Hvilken gaard med Bygning, Eyendom i mark og Bye, inden og Uden markeskiæl, ligesom det af Arrilds Tiid tillagt haver, uden mindste Undtagelse, men alt ligesom Jeg det selv Eyet og beboet haver, og det mig er skiødet og solgt af min Kiære broder, afgangne Bertel {Pedersen} Arvad i Kiøbenhavn, Saavelsom ald min Indboe og udbesætning af levende og Dødt, alt ifølge den af undertegnede Dato oprettede aftægts Contract omformelder, Som min Søn forpligtes til at holde i alle sine ord og punkter, min Søn, Peder Nielsen, og hans arvinger skal nyde, bruge og beholde til Evindelig arv og Eye, aldt ligesom og med samme Conditioner, Som er anført angaaende benævnte Eyendom og besætninger. Saa jeg eller mine øvrige arvinger ingen ydermeere lod, del eller Rettighed haver til eller i forbenævnte, men aldt skal tilhøre min Søn som et lovlig tilskiødet Eyendom, siden han har betalt mig den accorderede kiøbe Summa med 194 Rdlr, skriver hundrede og fire og halvfemsins tyve Rigsdaler, og derfor Jeg eller arvinger Ingen meere Ret eller Rettighed haver til eller derudi. Det bekræfter jeg med haand og Seigl tilligemed 2de Vitterlighedsmænd.
Datum Arvad d. 10de Januari 1788
Niels Pedersen Arvad.
Efter begjæring til Vitterlighed underskriver og forseigler:
Søren {Johansen} Busch.
Jens Christensen.
At ingen skriftlig Kiøbe Contract har været oprættet, vil vi, naar forlanges med Eed bekræfte.
Datum ut supra.
Niels Pedersen
Peder Nielsen.