Rind sogn, Lind: 1680 Gavebrev på gård i Lind, Rind til Christen Nielsen Oben Roe fra Sigvert Friis, Mørup, Rind.

Sidst opdateret 18. juli 2011

Rind sogn, Lind: 1680 Gavebrev på gård i Lind, Rind til Christen Nielsen Oben Roe fra Sigvert Friis, Mørup, Rind.

Christen Nielsen af Oben Roe (vel ikke Omvraa, Sønder Omme, men Aabenraa) er lige blevet gift med Vibeke Friis og får per gavebrev derfor som medgift en gård, som Anders Christensen nu fæster, i Lind, Rind sogn. Vibeke Friis' forældre er Sigvert Friis og Anne Galt af Mørup, Rind. Da gården i Lind vel er arv fra Anne Galts forældre Knud Galt og Birgitte Juel, underskriverAnne Galt også gavebrevet.
Christen Nielsen og Vibeke Friis bor 1680 - 84 i Skærlund, Brande efter 1684 i Lind, Rind i denne gård.

Liste af personer nævnt 1680:
Sigvert Lauridsen FriisMørup, Rind *1625- †1689+Far til Vibeke Friis. Han regner sig til adlen "min adelig Zignette". Gift med Anne Galt. TRAP: Mørup i Rind med 5 tønder hartkorn blev i 1669 skødet af Knud Galts enke Birgitte Juel til svigersønnen Sigvert Friis. I 1688 er gården en bondegård. Gården Tulstrup, Ikast skødedes 1652 af Laurids Friis til Lund i Roum sogn i Rinds herred til sønnen Sigvert Friis.
Anne Knudsdatter GaltMørup, Rind Mor til Vibeke Friis. Gift med Sigvert Friis. Datter af Knud Galt og Birgitte Juel. Ikke i DAA. Foruden Vibeke har hun to andre dötre Berete og NN Sivertsdatter Friis som ses 1694 i Tönder, NN Siversdatter Friis tjener i et gartneri i Tønder (Dr. Oluf Nielsens Sedler i Karen Golls udskrift)
Christen NielsenOben Roe? (Omvraa?, Sønder Omme) I 1680 gift med Vibeke Friis, datter af Sigvert Friis og Anne Galt i Mørup, Rind. Medgiften er denne gård, men Christen Nielsen og Vibeke Friis bor 1680 - 84 i Skærlund, Brande. Skriver sig 1684 af Lind, Rind men bor der kun kort, for Sivert Friis siges så at have boet der (Dr. Oluf Nielsens Sedler i Karen Golls udskrift). Et syn 1689 på den øde gård siger at i et værelse et hul i muren tjente som vindue.
Vibeke Sivertsdatter FriisMørup, Rind Gift med Christen Nielsen, datter af Sigvert Friis og Anne Galt i Mørup, Rind.
Anders ChristensenLind, Rind Er i 1680 fæster på den gård i Lind gavebrevet går på.
Jesper JensenAmtrup, Snejbjerg Bevidner pantebrevet. Kunne læse og skrive. Ejede 1683 Studsgaard.
Jens PedersenVester Høgild, Rind *1618c Nørre Søby, Rind †1681+ Vester Høgild, Rind. Bevidner pantebrevet. Kunne læse og skrive. Handelsmand i stude og gods, ejer af 14 tønder hartkorn. Se Jens Abildtrup: "Vestjysk Bondeliv i 1600'erne", Nr. Nissum 1953, hvor han beskrives udførligt mest udfra Hammerum Herreds Tingbog.

Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokoller
Gavebrev på gård i Lind, Rind til Christen Nielsen fra Sigvert Friis i Mørup, Rind.
Udskrift: Ejnar Bjerre

Sifvert Friis og Fru Anne Galt, deris Gafvebref till Christen Nielsen Obenroe.
Efftersom dett hafver behaget den alleene goede Gud ved it kierligt Egteschab at samle erlig og velagte unge Karl Christen Nielsen Oben Roe og voris kiere Daatter Wibeche Friis, da er dett med begge voris frj Villie og Minde, at forschr. Christen Nielsen Obenroe schall hafve till Medgifft med voris kiere Daatter Jomfru Wibeche Friis, een af voris Gaarde, liggendes her i Hammerum Herret i Rind Sogen i Lind Bye, som Anders Christensen nu paaboer og i Brug hafver - o. s. v.
Desz til Vitterlighed hafver ieg Sifvert Friisz min adelig Zignette her undertrøgt og med egen Haand underschrefvet, saa og ieg Fru Anne Galt min egen Haand underschrefvet, og venlig ombeder Jens Pedersen i Vester Høgild og Jesper Jensen i Amtrup med osz til Vitterlighed og Stadfestelse at underschrifve.
Actum Mørupgaard den 7. Augusti Anno 1680
Sifvert Friis, Eghd.
Anne Galt, Eghd.
Jens Pedersen, egen Haand.
Jesper Jensen, Eghd.