Brande sogn, Brandholm: 1642 pantebrev 1.000 rdl til Berte Fris sal. Hr. Albret skeels fra Herlof Mormand

Sidst opdateret 6. august 2013

Brande sogn, Brandholm: 1642 pantebrev 1.000 rdl til Berte Fris sal. Hr. Albret skeels fra Herlof Mormand.
Dette pante består fra 1642 til 1646, hvor Berte Fris' tålmodighed brister, hun annammer godset og stiller det under hendes forvaltning se pantebrevet Brandholm 1646.
I 1651 indløses pantet af Sophie Friis, Herlof Mormands svigermor. Vel af hensyn til sin datter Mette, der var gift med Herlof, lader hun ham i 1654 få ægt og landgilde af godset, så han har noget at leve af se pantebrevet Brandholm 1654.

Liste af personer nævnt 1642 og1646:
Herlof MormandBrandholm, Brande 1622 Edelknabe hos kongen. †1663+ Store Langkær?, Brande?. Søn af Erik Christoffersen Mormand til Esperød og Sæddinge gift 1598 i København med Anne Christoffersdatter Lindenov †1652. Han gik 1647 fallit ifølge Danmarks Adels Aarbog. Han blev gift efter 1627 med Mette Frederiksdatter Munk datter af Frederik Munk *1566 †1634 Skibet og Sophie Ablertsdatter Friis †1655 til Haraldskær.
Berte FriisFussingø Var gift med Albret Skeel. Vel mor til Herlof Mormands svigermor Sophie Albretsdatter Friis.
Albret Skeel Afdød i 1642.
Oluf NielsenUsseltoft, Brande Fæster i 1642.
Christen ChristensenSkerris, Brande Fæster i 1642.
Laurids PedersenAskær- Sønder? Fæster i 1642.
Christen OlufsenAskær- Nørre Fæster i 1642.
Peder ChristensenLangkær- Store Fæster i 1642.
Jesper PedersenLangkær- Store Fæster i 1642.
Ebbe Gyldenstierne. 1646.
Jørgen MogensenFussingø Foged for Berte Friis 1646.
Erich Blich. .
Enuold Blich. .
Peder PovelsenGivskud Herredsfoged 1646 i Nørvang herred.

Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokoller
Pantebrev paa gods i Brande sogn til Berte Friis fra Herlof Mormand.

1642 30/1 (Viborg). Pantebrev fra Herloff Mormandt til Brandt Holmb {Brandholm} til fur Bertte fris sal. Hr. Albrett Skeels paa 1000 ridl. Derfor sat følgende gods til underpant: Wsßelthofft {Usseltoft} (Oluff Nielsen), Schierres {Skerris} 1 gd. (Christenn Christensen), i Aschierdt {Askær} 1 gd. (Laurids Pedersen), i samme Askier 1 gd. (Christen Olufsen), Steenn {Store Langkær} Langkierdt Peder Christensen og Jesper Pedersen 1 gd. - Forseglet og underskrevet af Herlof Mormandt. Forkyndt her paa landstinget 3. feb. 1642.
Paa pantebrevet fandtes skrevet under Berte Fris' haand: 1651 den 27. okt. har Ebbe Gyldennstiernn paa fru Sophie Frises vegne indløst dette pantebrev med 1300 rdl., som var hovedstol og renter til førstkommende snapsting. derfor skal pantet følge Sophie Fris, der maa bruge og beholde det, indtil Herlof Mormand indløser det (70v-71v).
1646 24/11. Annammelse fra for:ne Herloe Mormandt efter hans panteforskrivning til fur Berte Frißes fuldmægtig Jørgen Mogensen paa forn:ne gods, som skal følge hende, indtil det bliver hende lovligt udløst. -- Erich Blich og Enuold Blich har i overværelse af fogeden Peder Pouelsen i Giffschoedt (Givskud) gjort annammelsen. (71v).