Sidst ændret: 16. mar. 2014
Hartkorn i Brande By


Hartkornet i Brande By er nogenlunde svært at følge gennem årene, specielt også fordi Hastrup flere gange laver nye inddelinger omkring 1770. Der er fem matrikelnumre i den Ny Matrikel af 1688, der her bruges som udgangspunkt. To af gårdene er lette at følge: præstegården og degneboligen. Een gård kan følges med en del arbejde: Østergård. På gård nr. 2 er det usikkert om den i perioden 1720-62 var delt i to halvgårde, som den var før den tid. Gård nr. 4 tilhører Brande kirke og havde en fæster i 1688 og tre i 1760, derimellem er ingen kilder set.

Vi begynder bagfra så at sige med Hoffmans hartkornsindberetning 1785:

Hans Jensen
1 0 0 1½
Christen Sørensen
1 0 0 1½
Niels Christensen Langkær/ Østergaard
2 0 1 0
Mads Jensen
2 0 1 2½
Jørgen Jørgensen
2 0 1 2½
Præste- gården
6 7 3 2
Troels Christensen
3 0 0 0
Ejer kirken
Peder Arnborg
1 0 0 0
Ejer kirken
{Degnen
0 1 1 2}

De to første hartkorn af 1 0 0 1½ summerer sig til 2 0 1 0, hvilket er det samme som den tredje gård, sådan set altså to halvgårde af 2 0 1 0. Tilsammen er de tre 4 0 2 0, hvilket er gård nr. 1 i matriklen 1688. Den fjerde (Mads Jensen) og femte gård (Jørgen Jørgensen) er lige store med 2 0 1 2½, hvilket tilsammen giver 4 0 3 2, som er gård nr. 2 i matriklen 1688. Præstegården har både her i 1785 og i 1688 samme hartkorn med 6 7 2 2. Troels Christensen og Peder Arnborg har tilsammen 4 0 0 0, som er unøjagtigt, hvilket ses fx i et skøde fra 1805 hvor opdelingen er 2 7 1 1 og 1 0 0 0, hvilket giver 3 7 1 1, som er gård nr. 4 i 1688. Degneboligen er ikke angivet i 1785, men har i 1688 0 1 1 2.
Dermed er alt hartkornet fra matriklen 1688 identificeret i 1785. Navnet på gård nr. 1 er Østergaard, som det ses af navnet Niels Christensen Østergaard. Det var den gård der lå længst mod øst i Brande By.
Vi har nu følgende:

1688 Ny Matrikel 1. Østergaard
4 0 2 0
Matr. 2
4 0 3 2
3. Præste- gaarden
6 7 2 2
4. Til Kirken
3 7 1 1
5. Degne- boligen
0 1 1 2
År Kommentar 1. halvgård 2. halvgård 1. halvgård 2. halvgård Del 1. Del 2.
1785 Hoffman Hans Jensen
1 0 0 1½
Christen Sørensen
1 0 0 1½
Niels Christensen Langkær/ Østergaard
2 0 1 0
Mads Jensen
2 0 1 2½
Jørgen Jørgensen
2 0 1 2½
Præste- gaarden 6 7 3 2 Troels Christensen
3 0 0 0
(2 7 1 1)
Ejer kirken
Peder Arnborg
1 0 0 0
Ejer kirken
Degnen
0 1 1 2

Et skridt længere tilbage i reserverullen for Brande By 1774 under Hastrup ses:
Peder Jensen 2 0 1 0
Mad: Brandt 1 0 0 ¼
Peder Ahrnborg 2 7 3 ¼

1688 Ny Matrikel 1. Østergaard
4 0 2 0
Matr. 2
4 0 3 2
3. Præste- gaarden
6 7 2 2
4. Til Kirken
3 7 1 1
5. Degne- boligen
0 1 1 2
År Kommentar 1. halvgård 2. halvgård 1. halvgård 2. halvgård Del 1. Del 2.
1774 Reserverulle Hastrup Peder Jensen
2 0 1 0
Peder Ahrnborg
2 7 3 ¼
Ejer kirken
Mad: Brandt
1 0 0 ¼
1785 Hoffman Hans Jensen
1 0 0 1½
Christen Sørensen
1 0 0 1½
Niels Christensen Langkær/ Østergaard
2 0 1 0
Mads Jensen
2 0 1 2½
Jørgen Jørgensen
2 0 1 2½
Præste- gaarden 6 7 3 2 Troels Christensen
3 0 0 0
(2 7 1 1)
Ejer kirken
Peder Arnborg
1 0 0 0
Ejer kirken
Degnen
0 1 1 2

Men der imellem (1774 og 1785) ses Peder Pedersen Østergaard, som vel overtager i 1775, da han gifter sig, dermed har vi:

1688 Ny Matrikel 1. Østergaard
4 0 2 0
Matr. 2
4 0 3 2
3. Præste- gaarden
6 7 2 2
4. Til Kirken
3 7 1 1
5. Degne- boligen
0 1 1 2
År Kommentar 1. halvgård 2. halvgård 1. halvgård 2. halvgård Del 1. Del 2.
1774 Reserverulle Hastrup Peder Jensen
2 0 1 0
Peder Ahrnborg
2 7 3 ¼
Ejer kirken
Mad: Brandt
1 0 0 ¼
1775 Trolovelse Peder Pedersen Østergaard (Niels Christensen Langkær ses i kirkebogen)
1785 Hoffman Hans Jensen
1 0 0 1½
Christen Sørensen
1 0 0 1½
Niels Christensen Langkær/ Østergaard
2 0 1 0
Mads Jensen
2 0 1 2½
Jørgen Jørgensen
2 0 1 2½
Præste- gaarden 6 7 3 2 Troels Christensen
3 0 0 0
(2 7 1 1)
Ejer kirken
Peder Arnborg
1 0 0 0
Ejer kirken
Degnen
0 1 1 2

Det næste skridt tilbage er delvis problematisk. Det er Hastrup Hoveri Reglement fra 1771, hvor følgende hartkorn opføres:
Peder Jensen 2 0 1 0.
Søren Lassen 1 7 3 0.
Anders Nielsen Wong 1 0 0 ¼.
Peder Pedersen Arnborg 1 0 0 ¼.

1688 Ny Matrikel 1. Østergaard
4 0 2 0
Matr. 2
4 0 3 2
3. Præste- gaarden
6 7 2 2
4. Til Kirken
3 7 1 1
5. Degne- boligen
0 1 1 2
År Kommentar 1. halvgård 2. halvgård 1. halvgård 2. halvgård Del 1. Del 2. Del 3.
1771 Hoveri Hastrup Peder Jensen
2 0 1 0
Søren Lassen
1 7 3 0
Peder Ahrnborg
1 0 0 ¼
Anders Nielsen Wong
1 0 0 ¼
1774 Reserverulle Hastrup Peder Jensen
2 0 1 0
Peder Ahrnborg
2 7 3 ¼
Ejer kirken
Mad: Brandt
1 0 0 ¼
1775 Trolovelse Peder Pedersen Østergaard (Niels Christensen Langkær ses i kirkebogen)
1785 Hoffman Hans Jensen
1 0 0 1½
Christen Sørensen
1 0 0 1½
Niels Christensen Langkær/ Østergaard
2 0 1 0
Mads Jensen
2 0 1 2½
Jørgen Jørgensen
2 0 1 2½
Præste- gaarden 6 7 3 2 Troels Christensen
3 0 0 0
(2 7 1 1)
Ejer kirken
Peder Arnborg
1 0 0 0
Ejer kirken
Degnen
0 1 1 2

Et problem her er hartkornet i nr. 4 til Kirken, som summerer sig til 3 7 3 ½, som er 1 fjk. og 2,5 album for meget. Sagen er, at Anders Nielsen Wong var fordum herremand på Hastrup i Thyregod, som en svigersøn havde overtaget. De to har vel ikke set øje til øje i en del år, for ellers ville Anders Wong være blevet i Thyregod, som han senere flyttede tilbage til. For pengene han fik for Hastrup købte han bl. a. præst Jens Risoms bo med 13 tønder hartkorn. På gården nr. 4 til Kirken havde Risom bygget et stort nyt hus til hans mor omkring 1755 og deri bor Anders Wong sikkert. Men for en fordum herremand at have under 1 tønde hartkorn ville være at stille sig lige med husmænd. Derfor snyder han hartkornet lidt op. Som man ser i 1785 føres dette snyderi videre, for da er der angivet 2 fjerdingkar og 2 album for meget — 3 0 0 0 ser bedre ud en 2 7 1 1. Ejnar Bjerre (Thyregod og Vester gårdhistorier) mener flere steder, at Anders Wong boede i Østergaard i Brande, men der ser vi Peder Jensen.
Et andet problem er Peder Pedersen Arnborgs hartkorn, som springer fra 1 tønde op på næsten 3 og så tilbage igen. Det virker ikke troværdigt, hvorved 1 tønde er sandsynligt. Desuden anføres Peder Arnborg som selvejer i retssagen Brændevin i Brande 1774, hvor han blev frikendt netop fordi han var selvejer. Han må have ejet hartkorn et andet sted end Brande By, men det er ikke set — måske ikke tinglyst. Han kom selvsagt fra Arnborg, men der overtager hans bror gården i Gammel Arnborg.
Dette hartkorn nr. 4 til Kirken fører også senere en omskiftelig tilværelse, her kan vi se lidt fremad. I 1789 pantsætter Søren Johansen Busch 0 7 1 1 i Brande, hvilket er en del af denne gård. Han må have købt denne del 1785-89, men solgt den kort efter igen. Han flytter til Ulkær Mølle i Give og derfra før 1794.
Senere bliver hele nr. 4 købt af familien på Brandholm. Madam Kjærsgaard, enke efter Niels Jensen Kjærsgaard, hedder Karen Mortensdatter Skaarup og Otto Arvad er hendes svigersøn. De ses nedenfor i linjen 1805, hvor hartkornet igen er korrekt og ikke snydt.
Foruden et skridt fremad i tiden gør vi et tilbage til 1768, hvor Andreas Bagger, Anders Nielsen Wongs svigersøn, har overtaget nr. 4 til Kirken og udsteder et pantebrev på hele hartkornet.

1688 Ny Matrikel 1. Østergaard
4 0 2 0
Matr. 2
4 0 3 2
3. Præste- gaarden
6 7 2 2
4. Til Kirken
3 7 1 1
5. Degne- boligen
0 1 1 2
År Kommentar 1. halvgård 2. halvgård 1. halvgård 2. halvgård Del 1. Del 2. Del 3.
1768 Pante- brev
fra Bagger
Hastrup
3 7 1 1
1771 Hoveri Hastrup Peder Jensen
2 0 1 0
Søren Lassen
1 7 3 0
Peder Ahrnborg
1 0 0 ¼
Anders Nielsen Wong
1 0 0 ¼
1774 Reserverulle Hastrup Peder Jensen
2 0 1 0
Peder Ahrnborg
2 7 3 ¼
Ejer kirken
Mad: Brandt
1 0 0 ¼
1775 Trolovelse Peder Pedersen Østergaard (Niels Christensen Langkær ses i kirkebogen)
1785 Hoffman Hans Jensen
1 0 0 1½
Christen Sørensen
1 0 0 1½
Niels Christensen Langkær/ Østergaard
2 0 1 0
Mads Jensen
2 0 1 2½
Jørgen Jørgensen
2 0 1 2½
Præste- gaarden 6 7 3 2 Troels Christensen
3 0 0 0
(2 7 1 1)
Ejer kirken
Peder Arnborg
1 0 0 0
Ejer kirken
Degnen
0 1 1 2
1789 Pantebrev
Busch
0 7 1 1
1805 Skøde
Otto Arvad
Jens Pedersen
forpagter
2 7 1 1
Madam Kjærs- gaard
1 0 0 0

Det næste skridt tilbage er to Extraskattelister i Brande By, der nævner alle over 12 år, der bor i Brande By 1762-63; listerne er meget nøjagtige. Peder Jensen på den første halvgård af Østergaard, som ejes af Hastrup, ses igen.
En Jens Pedersen angives på en halvgård, der ejes af Bertel Arvad i Kbh. Denne Jens Pedersen blev 1753 gift i Thyregod med Sophie Enevoldsdatter, der er gift 2. gang med Niels Christensen Langkær, dvs. han er på den anden halvgård af Østergaard — der er desuden en husmand på den gård ved navn Jakob Pedersen. I Extraskattemandtallet benyttes "til huuse" om fok der bor ved andre ofte aftægtsfolk. "Huusfolk" bruges om mennesker der beboer et hus uden jord til. "Husmand" bruges kun to gange i Extraskattemandtallet begge gange i Brande By, det må betyde et hus med noget jord, men ikke en gård i den forstand.
I mandtallet står en Jens Nielsen, som nævnes i et skøde fra 1780 (egentlig vel fra enken) til sønnen Mads Jensen, som vi har på den første halgård af nr. 2 i 1785. Jens Jensen, kaldet "husmand" som ovenfor, står ved Jens Nielsen i listen. Hvis han havde fæstet på den anden halvgård ville der ikke stå "husmand". Jens Nielsen kan have drevet begge halvgårde, der er ikke fundet kilder til det. Præstegården er klar. Nr. 4 til kirken ses fra skødet 1760, hvor Anders Nielsen Wong køber Risoms bo.
Selv om den anden halvgård af nr. 2 ikke kan identificeres, kendes navnet på fæsteren kort efter 1762 fra kirkebogen. Han hedder Jørgen Jørgensen kaldet Brande, som jo ses i 1785. Da han får børn 1766c og fremad, formodes at han fik fæste 1765c, hvilket er indsat i hartkorn tabellen. Han regnes gift med en datter af Jens Nielsen, Maren Jensdatter på den anden halvgård, muligvis drev Jens Nielsen hele nr. 2 og gav det halve til svigersønnen, dette er kun en hypotese. BG 9, s. 30 angiver et skøde 2. maj 1772 til Jørgen Jørgensen til selveje, men i retssagen Brændevin i Brande 1774 er han fæster, dvs. skødet af året 1772 kan ikke passe. Da der mangler tinglysningsdatoer på skødet (og tre andre skøder i den gård) formodes at disse år er nævnt i skødet til Peder Jørgensen (søn af Jørgen) af 3. feb. 1812, tinglyst 21. feb 1812. Hans Andersen, forfatteren til BG 9 "Landsbyen Brande", kendte retssagen, men skriver skøde før 1772 til Poul Østergaard, og som sagt skøde i 1772 til Jørgen Jørgensen. Men i retssagen 1774 siges Jørgen Jørgensen at være fæster under Poul Østergaard. Mere sandsynligt er at Poul Østergaard har handlet med gården uden at kunne betale den så den gik tilbage til den oprindelige ejer uden nogen tinglysning. Det samme skete i Skerris.

1688 Ny Matrikel 1. Østergaard
4 0 2 0
Matr. 2
4 0 3 2
3. Præste- gaarden
6 7 2 2
4. Til Kirken
3 7 1 1
5. Degne- boligen
0 1 1 2
År Kommentar 1. halvgård 2. halvgård 1. halvgård 2. halvgård Del 1. Del 2. Del 3.
1760 Skøde
fra Risom bo
til Anders Wong
Laurids Christensen
1 7 3 0
Søren Nielsen Brogaard
1 0 0 0
Risoms mor
0 7 2 1
1762 Extra- skatte- mandtallet (ejer) Peder Jensen
(Hastrup)
Jens Pedersen
(Bertel Arvad)
Jens Nielsen
(Niels Madsen, Høgild)
Uklar. Måske Jens Nielsen.
(?Niels Madsen, Høgild)
Præste- gaarden Lars Christensen
(Hastrup)
1 7 3 0
Søren Nielsen Brogaard
(Hastrup)
1 0 0 0
Jomfru Hol?
(Hastrup)
Degnen
1765c Jørgen Jørgensen gift ?Jørgen Jørgensen
1768 Pante- brev
fra Bagger
Hastrup
3 7 1 1
1771 Hoveri Hastrup Peder Jensen
2 0 1 0
Søren Lassen
1 7 3 0
Peder Arnborg
1 0 0 ¼
Anders Nielsen Wong
1 0 0 ¼
1774 Reserverulle Hastrup Peder Jensen
2 0 1 0
Peder Ahrnborg
2 7 3 ¼
(Ejer kirken)
Mad: Brandt
1 0 0 ¼
1775 Trolovelse Peder Pedersen Østergaard (Niels Christensen Langkær ses i kirkebogen) (Mads Jensen ses i kirkebogen) (Jørgen Jørgensen ses i kirkebogen)
1780 Skøde nævnt BG 9, s. 41 Jens Nielsen til søn Mads Jensen
1785 Hoffman Hans Jen- sen
1 0 0 1½
Chri- sten Sø- ren- sen
1 0 0 1½
Niels Christensen Langkær/ Østergaard
2 0 1 0
Mads Jensen
2 0 1 2½
Jørgen Jørgensen
2 0 1 2½
Præste- gaarden 6 7 3 2 Troels Christensen
3 0 0 0
(2 7 1 1)
(Ejer kirken)
Peder Arnborg
1 0 0 0
(Ejer kirken)
Degnen
0 1 1 2
1789 Pantebrev
Busch
0 7 1 1
1805 Skøde
Otto Arvad
Jens Pedersen
forpagter
2 7 1 1
Madam Kjærs- gaard
1 0 0 0

Nu bliver kilderne mere sparsomme. I et skøde på Donneruplund i Give nævnes Peder Jensen, som 1762 er på første halvgård af Østergaard med et barn over 12 år, altså født før 1750, her sat til 1748c. I 1753 gifter Jens Pedersen på den anden halvgård sig med Sophie Enevoldsdatter i Thyregod. I skattemandtallet 1743 siges at Peder Nielsen, søn af degnen Niels Pedersen, fæster en gård, her er antaget nr. 4 til Kirken, men det kunne også være den anden halvgård af nr. 2.
I Reserverullen 1742 er Jens Nielsen af Brande By lægsmand, det er ham der i 1762 ses på den første halvgård af nr. 2. I Reserverullen 1737 ses at Jens Smed lige er død (Sl. Jens Smed) og har en søn Peder Jensen *1716c i Brande. Peder Jensen i første halvgård af Østergaard begraves 1780 i Brande By 63 år gammel, hvilket giver født 1717c, hvilket passer på salig Jens Smeds søn. Jens Smed kan have været på denne halvgård, men også andetsteds i Brande By (senere var i 1943 var der en smedje på præstegårdens grund).
Peder Madsen af Brande By gifter sig 1729 i Thyregod med Anne Mortensdatter. Da han dør omkring 1750 fører enken ikke gården videre evt. med en ny mand, men tager tilbage til Thyregod. Dette passer godt med Jens Pedersen der, som set ovenfor, kommer til den anden halvgård i Østergaard kort efter. Men Peder Madsen kan også have været på en anden gård, dog var han ganske sikkert i Brande By.

1688 Ny Matrikel 1. Østergaard
4 0 2 0
Matr. 2
4 0 3 2
3. Præste- gaarden
6 7 2 2
4. Til Kirken
3 7 1 1
5. Degne- boligen
0 1 1 2
År Kommentar 1. halvgård 2. halvgård 1. halvgård 2. halvgård Del 1. Del 2. Del 3.
1729 Thyregod kirkebog (Peder Madsen og Anne Mortens- datter)
1737 Reserve- rulle Jens Smed †1737-39 søn Peder Jensen nedenfor.
1742 Reserve- rulle Jens Nielsen (lægs- mand)
1743 Skatte- mandtal Peder Nielsen, søn af degnen Niels Pedersen fæster en gård. Muligvis en anden gård.
1748c Mulig fæste i Østergaard Peder Jensen, 1762 barn over 12 år
1753 Gift i Thyregod Jens Pedersen og Sophie Ene- volds- datter
1755 Skøde
Donneruplund
Peder Jensen
1760 Skøde
fra Risom bo
til Anders Wong
Laurids Christensen
1 7 3 0
Søren Nielsen Brogaard
1 0 0 0
Risoms mor
0 7 2 1
1762 Extra- skatte- mandtallet (ejer) Peder Jensen
(Hastrup)
Jens Pedersen
(Bertel Arvad)
Jens Nielsen
(Niels Madsen, Høgild)
Uklar. Måske Jens Nielsen.
(?Niels Madsen, Høgild)
Præste- gaarden Lars Christensen
(Hastrup)
1 7 3 0
Søren Nielsen Brogaard
(Hastrup)
1 0 0 0
Jomfru Hol?
(Ha- strup)
Degnen
1765c Jørgen Jørgensen gift ?Jørgen Jørgensen
1768 Pante- brev
fra Bagger
Hastrup
3 7 1 1
1771 Hoveri Hastrup Peder Jensen
2 0 1 0
Søren Lassen
1 7 3 0
Peder Arnborg
1 0 0 ¼
Anders Nielsen Wong
1 0 0 ¼
1774 Reserverulle Hastrup Peder Jensen
2 0 1 0
Peder Ahrnborg
2 7 3 ¼
(Ejer kirken)
Mad: Brandt
1 0 0 ¼
1775 Trolovelse Peder Pedersen Østergaard (Niels Christensen Langkær ses i kirke- bogen) (Mads Jensen ses i kirke- bogen) (Jørgen Jørgensen ses i kirke- bogen)
1780 Skøde nævnt BG 9, s. 41 Jens Nielsen til søn Mads Jensen
1785 Hoffman Hans Jen- sen
1 0 0 1½
Chri- sten Sø- ren- sen
1 0 0 1½
Niels Christensen Langkær/ Østergaard
2 0 1 0
Mads Jensen
2 0 1 2½
Jørgen Jørgensen
2 0 1 2½
Præste- gaarden 6 7 3 2 Troels Christensen
3 0 0 0
(2 7 1 1)
(Ejer kirken)
Peder Arnborg
1 0 0 0
(Ejer kirken)
Degnen
0 1 1 2
1789 Pantebrev
Busch
0 7 1 1
1805 Skøde
Otto Arvad
Jens Pedersen
forpagter
2 7 1 1
Madam Kjærs- gaard
1 0 0 0

Kilderne 1700 - 1730 er meget få. Skattelisten 1705 nævner i Brande By præsten, degnen og præsten skriver: "Er ellers her i byen halvanden gaarde, som er strøgods og er allernaadigst forskaanet" - dette halvanden gårde synes ellers at være tre gårde i hvert fald efter 1688 matriklen. Der er en Skatteliste i 1711 med et enkelt navn som også ses fx i 1698 som fæster, det Thomas Jensen på Østergaard der i 1711 er inderster vel i aftægt på Østergaard. I 1698 nævnes også Peder Jensen (Kræmmers) enke med Niels Sørensen på den anden halvgård af nr. 2.
I 1693 føres Peder Jensen Kræmmer og Lars Sørensen som fæstere af de to halvgårde i nr. 2 i Skanderborg Rytterdistrikts jordebog.
Matriklen 1688 indeholder navne fra 1683. Kvægskatten marts 1687 og ildstedskatten marts 1688 har kun fire navne i Brande By, præsten, degnen, Iver Pedersen på den anden halvgård af Østergaard og Jørgen Jakobsen, som vel kun kan have været på den anden halvgård af nr. 2, for alle andre halvgårde har før og efter en anden fæster. Det falder i øjet at Peder Jensen Kræmmer vel ikke har folk eller fæ, for han ansættes ikke i kop- eller kvægskat, hvilket overrasker.
Græsningstaksten 1683 har de samme navne som matriklen 1688, der tog dem fra denne. Matriklen 1664 blev kontinuerlig påført nye fæstere, så Thomas Jensen og Christen Sørensen er kommet til mellem 1665 og 1682.

1688 Ny Matrikel 1. Østergaard
4 0 2 0
Matr. 2
4 0 3 2
3. Præste- gaarden
6 7 2 2
4. Til Kirken
3 7 1 1
5. Degne- boligen
0 1 1 2
År Kommentar 1.
halvgård
2.
halvgård
1. halvgård 2. halvgård Del 1. Del 2. Del 3.
1665-82 Senere fæstere tilføjet i 1664 matriklen Thomas Jensen Christen Sørensen
1683 Græsnings- taksten Thomas Jensen Iver Pedersen Peder Jensen Kræmmer Hr. Otte Søren- sen Iver Christensen
1687 marts Kopskat Iver Pedersen og kone 4 får Jørgen Jakobsen og kone, 1 ko Gregers Peder- sen, 2 får
1688 marts Ildsteds- skat Iver Pedersen, enkemand, 4 stude Jørgen Jakobsen og kone, 1 ko
1688 (navne fra 1683!) Ny Matrikel 1688 Thomas Jensen
2 0 1 0
Iver Pedersen
2 0 1 0
Peder Jensen Kræmmer †1694, enken fæster
2 0 1 2½
(Jørgen Jakobsen)
2 0 1 2½
Hr. Otte Søren- sen
6 7 2 2
Iver Christensen
3 7 1 1
Gregers Peder- sen Col- ding
0 1 1 2
1693 Skander- borg Rytter- distriks Jordebog Peder Jensen Kræmmer Lars? Sørensen
1698 BG Brande Gårdhistorie (kilde?) Thomas Jensen Peder Jensens enke Niels? Sørensen
1711 Skatte- mandtal NN fæster (fattig inderster i Brande By formod- entlig i Østergaard, Thomas Jensen)
1729 Thyregod kirkebog (Peder Madsen og Anne Mortens- datter)
1737 Reserve- rulle Jens Smed †1737-39 søn Peder Jensen nedenfor.
1742 Reserve- rulle Jens Nielsen (lægs- mand)
1743 Skatte- mandtal Peder Nielsen, søn af degnen Niels Pedersen fæster en gård. Muligvis en anden gård.
1748c Mulig fæste i Østergaard Peder Jensen, 1762 barn over 12 år
1753 Gift i Thyregod Jens Pedersen og Sophie Ene- volds- datter
1755 Skøde
Donne- ruplund
Peder Jensen
1760 Skøde
fra Risom bo
til Anders Wong
Laurids Christensen
1 7 3 0
Søren Nielsen Brogaard
1 0 0 0
Risoms mor
0 7 2 1
1762 Extra- skatte- mandtallet (ejer) Peder Jensen
(Hastrup)
Jens Pedersen
(Bertel Arvad)
Jens Nielsen
(Niels Madsen, Høgild)
Uklar. Måske Jens Nielsen.
(?Niels Madsen, Høgild)
Præste- gaarden Lars Christensen
(Hastrup)
1 7 3 0
Søren Nielsen Brogaard
(Hastrup)
1 0 0 0
Jomfru Hol?
(Ha- strup)
Degnen
1765c Jørgen Jørgensen gift ?Jørgen Jørgensen
1768 Pante- brev
fra Bagger
Hastrup
3 7 1 1
1771 Hoveri Hastrup Peder Jensen
2 0 1 0
Søren Lassen
1 7 3 0
Peder Arnborg
1 0 0 ¼
Anders Nielsen Wong
1 0 0 ¼
1774 Reserverulle Hastrup Peder Jensen
2 0 1 0
Peder Ahrnborg
2 7 3 ¼
(Ejer kirken)
Mad: Brandt
1 0 0 ¼
1775 Trolovelse Peder Pedersen Østergaard (Niels Christensen Langkær ses i kirke- bogen) (Mads Jensen ses i kirke- bogen) (Jørgen Jørgensen ses i kirke- bogen)
1780 Skøde nævnt BG 9, s. 41 Jens Nielsen til søn Mads Jensen
1785 Hoffman Hans Jen- sen
1 0 0 1½
Chri- sten Sø- ren- sen
1 0 0 1½
Niels Christensen Langkær/ Østergaard
2 0 1 0
Mads Jensen
2 0 1 2½
Jørgen Jørgensen
2 0 1 2½
Præste- gaarden 6 7 3 2 Troels Christensen
3 0 0 0
(2 7 1 1)
(Ejer kirken)
Peder Arnborg
1 0 0 0
(Ejer kirken)
Degnen
0 1 1 2
1789 Pantebrev
Busch
0 7 1 1
1805 Skøde
Otto Arvad
Jens Pedersen
forpagter
2 7 1 1
Madam Kjærs- gaard
1 0 0 0


Nu mangler der kun matriklen 1664 og navne og år fra Nørvang Herreds Tingbog, deri et enkelt år før 1664, nemlig Peder Jensen Kræmmer nævnt 1662 i Brande By.

1688 Ny Matrikel 1. Østergaard
4 0 2 0
Matr. 2
4 0 3 2
3. Præste- gaarden
6 7 2 2
4. Til Kirken
3 7 1 1
5. Degne- boligen
0 1 1 2
År Kommentar 1.
halvgård
2.
halvgård
1. halvgård 2. halvgård Del 1. Del 2. Del 3.
1662 Tingbogen Peder Jensen Kræmmer
1664 Matriklen Iver Pedersen Peder Jensen og Thomas Pedersen (rytter) Øde Hr. Otte Sørensen Iver Christensen 1668 tingbogMathias Nielsen 1670 tingbog
1665-82 Senere fæstere tilføjet i 1664 matriklen Thomas Jensen Christen Sørensen
1683 Græsnings- taksten Thomas Jensen Iver Pedersen Peder Jensen Kræmmer Hr. Otte Søren- sen Iver Christensen
1687 marts Kopskat Iver Pedersen og kone 4 får Jørgen Jakobsen og kone, 1 ko Gregers Peder- sen, 2 får
1688 marts Ildsteds- skat Iver Pedersen, enkemand, 4 stude Jørgen Jakobsen og kone, 1 ko
1688 (navne fra 1683!) Ny Matrikel 1688 Thomas Jensen
2 0 1 0
Iver Pedersen
2 0 1 0
Peder Jensen Kræmmer †1694, enken fæster
2 0 1 2½
(Jørgen Jakobsen)
2 0 1 2½
Hr. Otte Søren- sen
6 7 2 2
Iver Christensen
3 7 1 1
Gregers Peder- sen Col- ding
0 1 1 2
1693 Skander- borg Rytter- distriks Jordebog Peder Jensen Kræmmer Lars? Sørensen
1698 BG Brande Gårdhistorie (kilde?) Thomas Jensen Peder Jensens enke Niels? Sørensen
1711 Skatte- mandtal NN fæster (fattig inderster i Brande By formod- entlig i Østergaard, Thomas Jensen)
1688 Ny Matrikel 1. Østergaard
4 0 2 0
Matr. 2
4 0 3 2
3. Præste- gaarden
6 7 2 2
4. Til Kirken
3 7 1 1
5. Degne- boligen
0 1 1 2
År Kommentar 1.
halvgård
2.
halvgård
1. halvgård 2. halvgård Del 1. Del 2. Del 3.
1729 Thyregod kirkebog (Peder Madsen og Anne Mortens- datter)
1737 Reserve- rulle Jens Smed †1737-39 søn Peder Jensen nedenfor.
1742 Reserve- rulle Jens Nielsen (lægs- mand)
1743 Skatte- mandtal Peder Nielsen, søn af degnen Niels Pedersen fæster en gård. Muligvis en anden gård.
1748c Mulig fæste i Østergaard Peder Jensen, 1762 barn over 12 år
1753 Gift i Thyregod Jens Pedersen og Sophie Ene- volds- datter
1755 Skøde
Donne- ruplund
Peder Jensen
1760 Skøde
fra Risom bo
til Anders Wong
Laurids Christensen
1 7 3 0
Søren Nielsen Brogaard
1 0 0 0
Risoms mor
0 7 2 1
1762 Extra- skatte- mandtallet (ejer) Peder Jensen
(Hastrup)
Jens Pedersen
(Bertel Arvad)
Jens Nielsen
(Niels Madsen, Høgild)
Uklar. Måske Jens Nielsen.
(?Niels Madsen, Høgild)
Præste- gaarden Lars Christensen
(Hastrup)
1 7 3 0
Søren Nielsen Brogaard
(Hastrup)
1 0 0 0
Jomfru Hol?
(Ha- strup)
Degnen
1765c Jørgen Jørgensen gift ?Jørgen Jørgensen
1688 Ny Matrikel 1. Østergaard
4 0 2 0
Matr. 2
4 0 3 2
3. Præste- gaarden
6 7 2 2
4. Til Kirken
3 7 1 1
5. Degne- boligen
0 1 1 2
År Kommentar 1.
halvgård
2.
halvgård
1. halvgård 2. halvgård Del 1. Del 2. Del 3.
1768 Pante- brev
fra Bagger
Hastrup
3 7 1 1
1771 Hoveri Hastrup Peder Jensen
2 0 1 0
Søren Lassen
1 7 3 0
Peder Arnborg
1 0 0 ¼
Anders Nielsen Wong
1 0 0 ¼
1774 Reserverulle Hastrup Peder Jensen
2 0 1 0
Peder Ahrnborg
2 7 3 ¼
(Ejer kirken)
Mad: Brandt
1 0 0 ¼
1775 Trolovelse Peder Pedersen Østergaard (Niels Christensen Langkær ses i kirke- bogen) (Mads Jensen ses i kirke- bogen) (Jørgen Jørgensen ses i kirke- bogen)
1780 Skøde nævnt BG 9, s. 41 Jens Nielsen til søn Mads Jensen
1785 Hoffman Hans Jen- sen
1 0 0 1½
Chri- sten Sø- ren- sen
1 0 0 1½
Niels Christensen Langkær/ Østergaard
2 0 1 0
Mads Jensen
2 0 1 2½
Jørgen Jørgensen
2 0 1 2½
Præste- gaarden 6 7 3 2 Troels Christensen
3 0 0 0
(2 7 1 1)
(Ejer kirken)
Peder Arnborg
1 0 0 0
(Ejer kirken)
Degnen
0 1 1 2
1789 Pantebrev
Busch
0 7 1 1
1805 Skøde
Otto Arvad
Jens Pedersen
forpagter
2 7 1 1
Madam Kjærs- gaard
1 0 0 0

Halvgårdene er jo lige store og man kan ikke adskille dem på anden måde end når man kan vise at en fæster følger på en anden enten som søn eller datter eller en enke der giftes med eftermanden. Hvor dette ikke er tilfældet kan man kun sige at en fæster sidder på een af de to halvgårde, men ikke hvilken, dog er dette ikke særlig betydningsfuldt, når man ikke ved hvornår fæsterne skifter.