Brande sogn: Fæstebrev Arvad til Bertel Nielsen, 1696

Sidst opdateret 21. okt. 2010

Fæstebrev på Arvad i Brande til Bertel Nielsens på Tønnes Sørensens gård.

Denne gård har i 1688 Ny Matriklens 2 tdr 1 skp 2 fjk 1 album, som Rytterdistriktet har reduceret (halveret) til 1 tdr 1 skp hartkorn vel for at mindske landgilden i hårde tider. Tønnes Sørensen er svag og meget gammel og opgiver gården, som Bertel Nielsen der er født i Dørslund, nabo til, får i fæste.

Liste af personer nævnt 1716:
Tønnes SørensenArvad fæster indtil 1696 den ene halvgård i Arvad, ses 1683 i Arvad i græsningstaksten.
Bertel NielsenArvad †1716- fæster Arvad 1696, født i Dørslund, søn af Niels Bertelsen, Dørslund.


1694
Skanderborg Rytterdistrikt Fæsteprotokol
Viborg Landsarkiv: GRYT 4-8 fs 110
Udskrift: Villy M. Sorensen

Bertel Nielsens Fæstebrev i Arfvad
No. 95
Paa Hans Kongl: Mayts: voris allernaadst: Arfue Koning og Herris veigne, efter naadigst gifne instructions hafuer vi sted og fæst til bertel Nielsen barnefoed i brand sogn døsling {Dørslund}, dend gaard i Arfuad Tønnes Sørensen paaboede, og formedelst høy alderdom og tilfaldne Suaghed for hannem god villigen har oplat og afstanden, Huilchen foschrefne ½ gaard som staar i project Jordebogen for 1 Td 1 Skp: hand her efter maa niude sin lifs Tied, maa han stille caution, ufgifterne i rette tide at suarre og clarere, sampt gaarden forsvarlig beboe, kiendes øfrighede hørrig og lydig og sig alle maader efter Loven og forordningen skicke og forholde formedelst Andet brøstfældighed, som hand skal Reparere og sætte i stand, er det hannem under fæste forundt, som med voris henders underskrifter bekræftes.

Coldinghuus d. 18 April 1696
S: C: Schwartz J. Rantzov, C: K: Gyberg