Brande sogn, Brandholm: 1654 brev fra Sophie Fris til Herlof Mormand

Først oprettet 17. juli 2011
Sidst opdateret 29. Juni 2017

Dette brev, som ikke er et skøde, bliver ofte misforstået derhen, at Herlof Mormand får sit skøde tilbage. Det er ikke tilfældet. Heri får Herlof Mormand kun ægten, landgilden og gæsteriet for det pantsatte gods i to år: nemlig 1655 og 1656. Dette gør svigermoderen så Herlof Mormand, der var gift hendes datter Mette Frederiksdatter Munk †1652 død to år før dette brev, kan have noget at leve af. Pantet har Sophie Fris indløst fra Berte Fris i 1651 for 1.300 rigsdaler. Resten af Brandholm måtte han allerede i 1647, da han gik fallit, pantsætte til Eskild Gøyes børn, som senere tager Brandholm i besiddelse, da Herlof Mormand flytter til Store Langkær, hvor hans ses 1661 og 1663..

Liste af personer nævnt 1654:
Herlof MormandBrandholm, Brande 1622 Edelknabe hos kongen. †1663+ Store Langkær?, Brande?. Søn af Erik Christoffersen Mormand til Esperød og Sæddinge gift 1598 i København med Anne Christoffersdatter Lindenov †1652. Han gik 1647 fallit ifølge Danmarks Adels Aarbog. Han blev gift efter 1627 med Mette Frederiksdatter Munk datter af Frederik Munk *1566 †1634 Skibet og Sophie Abretsdatter Friis †1655 til Haraldskær.
Sophie Albretsdatter FriisHarraldskær Gift med Frederik Munk, hun er Herlof Mormands svigermor. Hun indløste pantet som tilhørte Berte Fris med 1.300 rigsdaler i 1651, se pantebrevet Brandholm 1642
Claus HansenUsseltoft, Brande Fæster 1654.
Jens PedersenBlæsbjerg, Brande Fæster 1654.
Søren ChristensenSkerris, Brande Fæster 1654.
Jens NielsenAskær, Brande Fæster 1654.
Christen OlufsenAskær, Brande Fæster 1654.
Jesper PedersenStore Langkær, Brande Fæster 1654.
Christen OstersenLille Langkær, Brande Fæster 1654.

Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokoller
Brev på gods i Brande sogn fra Sophie Albretsdatter Friis til svigersønnen Herlof Mormand.
Citeret fra Poul Rasmussen: "Viborg Landstings Skøde- og Pantebøger 1653 - 1657", Kbh 1978.

25-sep-1654 (Haridszkierdt {Haraldskær}).
Brev fra fru Sophie Frijs Frederich Munchis til Haredskierdt til hendes søn {svigersøn} Herloff Mormandt (t.) Brandholmb paa flg. gods, som har har pantsat til sal. fru Bertte Friis, og som hun (Sophie) har indløst fra hende: Claus Hanssen i Wselltofft {Usseltoft}, Jenss Pedersens i Blessberigh {Blæsbjerg}, Søren Christensenn i Schierris {Skerris}, Jens Nielssen i Askier {Askær}, Christen Oluffsenn ibd., Jessper Pedersen i Stoer Lang Kier {Store Langkær}, Christen Osterssen i Liden Langkier {Lille Langkær}. Af dette gods skal Herlof Mormand have fuld ægt og arbejde til Brandholmb og ægte, hvor han har dem behov, fra nærværende dato til mortensdag (11/11) 1656. I lige maade skal han annamme 2 aars skyld og landgilde af godset, nemlig først smørskyld og gæsteri, der forfalder til sankthansdag (24/6) 1655, og siden den anden skyld efter jordebogen, som skal ydes ham paa Brandholmb. I lige maade skal der det næst følgende aar ydes ham samme smørskyld og ande jordebogsskyld til rette tid efter recessen ((Copr Const Dan I s 33)).
Forseglet og underskrevet af Sophie Friis.
Ingen til vitterlighed.