Brande sogn: Skifte efter Peder Sørensen, Uhre, 1702

Sidst opdateret 7. sept. 2006

Skifte efter Peder Sørensen død 1702 i Uhre, Brande. Gift med Johanne Nielsdatter. Tre børn. Dette skifte nævner usædvanlig mange personer I Uhre for et så tidligt skifte. Før Peder Sørensen fæstede gården, fæstedes den af Niels Nielsen - der må være død 1693c at dømme efter at Peder og Johanne vel blev gift 1693c - som har en levende søn Niels Nielsen, der stadig bor i Uhre 1702. Johanne Nielsdatter kan være en datter af den afdøde Niels Nielsen. Liste af personer nævnt 1702:
Niels LassenSønder Askjær
Jens JensenUhre
Lars NielsenUhre
Peder SørensenUhre Død 1702, gift med Johanne Nielsdatter, overtaget fæstet 1693c, da formanden Niels Nielsen døde
Johanne NielsdatterUhre Lever 1702, gift med Peder Sørensen indtil 1702, tre børn. Senere gift med Christen Pedersen, eftermanden i gården.
Niels PedersenUhre 8 år i 1702, født 1694c i Uhre, søn af Peder Sørensen †1702 og Johanne Nielsdatter
Søren PedersenUhre 5 år i 1702, født 1697c i Uhre, søn af Peder Sørensen †1702 og Johanne Nielsdatter
Karen PedersenUhre 7 år i 1702, født 1695c i Uhre, søn af Peder Sørensen †1702 og Johanne Nielsdatter
Christen SørensenUhre fæster af præsten, nævnt også 1709, bror til Peder Sørensen
Peder ClemmensenUhre
Niels NielsenUhre død 1693c, fæster på gården før Peder Sørensen
Niels NielsenUhre søn af Niels Nielsen †1693c, fæster af præsten i 1709


1702
Skanderborg Rytterdistrikts Skifter
Viborg Landsarkiv: GRYT 4-14 follioside 109b
Udskrift: Villy M. Sorensen


Uhre
Anno 1702 Dend 30 May Varre Vi underschrevne Nembl: Paa Kongl: Maits Regiment Regimentschriver Christian Knudsen Gybergs Vegne Hans tienner Rasmus Jacobsen Item paa Herreids fogden Hendrick Hansens Vegne, Niels Lassen af Søndr Aschier, tillige med tvende Vurderings Mend, Jens Jensen og Lars Nielsen af Uhre, forsamlede udj afgangen peder Sørrenßens Sterfboe ibd. Rigitg Schifte og Delling efter hannem at forretage og holde i mellem hans efterlevende Enche Johanne Nielsdaatter, og deris tihaabe auflede Børen

Niels Pedersen 8 Aar
Søren Pedersen 5 Aar
og Karen Pedersdatter 7 Aar gl:

paa dend Eene, Hans Kongl: Mayts Allernaadigste Forordning sambt Creditorer og Debitorer paa dend anden side, Paa Enchens Vegne som Lou Verge, Peder Clemmensen i Uhre Og paa Børnenes Vegne som Formunder deris Farbroder Chirsten Sørensen ibd. Og er da boens [...] til Endelig Schifftes Holdelse forretagen og derved forretted som følger:

Beste og [...]
1 gl graa hest 15 aar 5 Rdl
1 gl Sort Hop 16 aar 6
1 gl Roed hielmet Koe 12 Aar 4
1 sort Koe 9 Aar 5
1 sort hielmet qvie 3 2
1 sort Dito 3
1 sort [...] Stud 6
4 faar 3

Bortskyldig Gield
...
...
Blef fremlagt en Registrering og Skifte Forretning holden efter [...] Peder Sørensens formand Niels Nielsen, [...] udj hans Søn Niels Nielsen er tillagt for sin fædrene Arf, som endnu [...] er betaaende[!]
15 Rdl
...