Brande sogn: Skifte efter Christen Pedersen Hannerup, Brandholm, 1755

Sidst opdateret 4 aug. 2009

Skifte efter Christen Pedersen Hannerup død den 1. april 1755 på Brandholm, Brande.
Gift med Cathrine Maria Madsdatter Aller.

Udskrift: Gert Hviid
Download Word version (stillet til raadighed af Gert Hviid).

Boets vurderes til 1.470 rigsdaler - 2.404 minus gæld 934.

Enke: Cathrine Maria Madsdatter Aller
Søn: Mads Christensen 11 år
Søn: Peder Christensen 8 år
Datter: Karen Christensdatter 3 år
Datter: Kirsten Christensdatter 3 år
Formynder: Peder Nielsen Hannnerup, Christen Pedersen Hannerups far.

Liste af personer nævnt 1755:
Christen Pedersen HannerupBrandholm Død 31. marts 1755. Gift med Cathrine Maria Aller
Cathrine Maria AllerBrandholm Gift med Christen Pedersen Hannerup
Mads Christensen HannerupBrandholm Søn af Christen Hannerup
Peder Christensen HannerupBrandholm Søn af Christen Hannerup
Karen ChristensdatterBrandholm Datter af Christen Hannerup
Kirsten ChristensdatterBrandholm Datter af Christen Hannerup
Peder Nielsen HannerupBrandholm Far til Christen Hannerup
Jens Lauridsen Risom Brande Præstegård Præst i Brande, konsitorial assessor
Jens Pedersen Arvad Vurderingsmand
Hans Larsen Dørslund Vurderingsmand
Knud Overgaard Brandlund Skylder 5 mk: 6 sk:
Jacob Drantum Drantum? Skylder 1 rdl: 5 mk:
Jacob Andersen Uhre Skylder 3 mk: 8 sk:
Poul Jacobsen Husum Husum Skylder 1 mk: 12 sk:
Tøger Jensen Lille Brande, Sønder Omme 15 rdl: 5 mk:
Christen Tarp Tarp 1 rdl: 1 mk: 12 sk: for engleje
Henrik Tarp Tarp 3 rdl:
Olle Tinnerup Herning sogn 3 rdl: 2 mk:
Kirsten Aggerskov Assing sogn? 4 mk:
Peder Hygild Hygild, Rind? Ejstrup? 4 rdl:
Christen Algierlund Alkærlund 6 rdl:
Peder Christensen Uhre 1 mk: 8 sk:
Peder Poder Hundsbæk, ? sogn 5 rdl:
Christen Nielsen Nederkierkegaard, Assing 10 rdl:
Jens Risom Brande Præstegård 66 rdl: 4 mk:
Provst Stochmarch Ribe skyldes 600 rdl: 8 sk:
Peder Toxvig Hygild, Rind 200 rdl:
Christen Møller Skarrild 46 rdl: 4 mk:
Hans Larsen Døsling Dørslund 20 rdl:
Niels Brand Brandlund Avlskarl resterende løn 17 rdl: 4 mk:
Anders Sørensen ? 1 rdl: 2 mk: 10 sk:
Jens Pedersen Arvad Arvad 5 rdl: 4 mk: 8 sk:
Jens Truelsen ? 3 rdl: 8 sk:
Jens Jensen Schierlund SKærlund 40 rdl:


1755
Skifteprotokol .
Viborg Landsarkiv: B 6 C, 213 foliosider 890-98
Udskrift: Gert Hviid, se Word version ovenfor


Ludwig Wilhelm von Bulow Kongelige Maiestæts Kammerherre og Amtmand over Coldinghuus Amt, fiør vitterlig at Skiftet efter afgangne Christian Handrup Paa Brandholm er forrettet saaledes:

Anno 1755 den 30 April mødte i stervboet efter Sal: Sr Christen Handrup paa Brandholm som er død den 31 Martii sidst: Hr Cammerherre og Mantmand von Bulows fuldmægtig Hans Albrechr Gottlob Sonning med tiltagne 2de mænd Jens Pedersen af Arved og Hans Larsen af Døslund og Vurdere Sterfboet Efecter i overværelse af den Efterladte Enke Mdme Chathrine Maria Aller og formynderen til den Sal: Mands Børn Mads Christensen 11 Aar, Peder Christensen i 8 Aar, Karen Christensdr i 3die Aar og Kirsten Christensdatter i 3die Aar, hvilken formynder er Børnenes Farfader Peder Nielsen Handrup som beboer et Huus ved Brandholm da bemelte Reistering og Vurdering blev foretaget saaledes som følger:

Levende Creature:
2 Sorte Hoppe 9 Aar 32 Rdl.
...
...

Brandholm den 30 April 1755
Cathrine Maria Madsdr Sl: Christen Handrups
Paa Hr. Cammer Herre og Amtmand von Bülows vegne H: A: G: Sonin
Som Lauverge: J: L: Riisom
Som Formynder: Peder Handrup
Vurderingsmændene:
Jens Pedersen Arved
Hans Laßen Døslund