Brande sogn: Niels Larsen, Sønder Askær, 1707

Sidst opdateret 9. aug. 2013

For Niels Larsen i Sønder Askær er 2 hest, en stud og 3 køer døde, så han har kun én hest foruden dragonens hest, en ko og en ung stud. Han ansøger derfor om penge til et plovbæst og at befries for den årlige afgift 8 Rdr 3 Mk — hvilket er et usædvanlig højt beløb, men måske betyder "Rester" i teksten at han har gammel skyld — til Skanderborg Rytterdistrikt. I stedet får han 10 rigsdaler til et godt plouv bæst (hest) men befries ikke for den årlige afgift.
Niels Larsen, der kaldes en flittig und mand, fik fæstet efter hans stedfar Anders Sørensens død i 1698 og har på dette tidspunkt haft det i 9 år. Han er søn af Lars Sørensen †1696c og Ane Pedersdatter †1698+.
Liste af personer nævnt 1707:
Niels LarsenSønder Askjær Fæster stedet fra 1698 til efter 1707.


1702
Skanderborg Rytterdistrict Sessions Protocol 1707-9.
Viborg Landsarkiv: GRYT 4-3 follioside 153
Udskrift: Villy M. Sorensen


2
Ved Lit B. Birkeager.
Niels Lassen i Sønder Aakier udi afvige oc dette aar fra samme at være bort død 2 gode bæster til 40 Rdr, En stud 3 køer, ef paako͞men sygdom oc Vanheld saa hand ickun tilbage hafver it bæst foruden sin Holdend Dragoun Hest item En Koe oc En ungstud, sin besætning at completere, ej er formaaende heldst han oc Rester En deel af sin Maanitlige udgifter, derom 2de Mænds paategnede attest foruden at det sig saa forholder;
Begierer derfore at maatte gifvis til it plougbæst, oc for dette aars afgift 8 Rdr 3 Mk at befries.
2 Paa det Niels Lassen som ellers er en flittig ung Mand, formedelst denn tilslagne u=løche, icke skal ko͞me ij Vanmagt, saa oc Dragones Fæste kand blifve Conserverit foraarsagis Mand, samme af Regiments Cassen 10 Rd til et got plouv bæstis indkiøb uden vederlæg at tillegge, Mens frihed paa Maanids pengers afgift, kand icke til stedis, heldst Mand formeener Mand samme af dette aars af grøde Vel kand betalle.