Simuleret Kirkebog i Brande før 1774

Sidst opdateret 26. maj 2020

Denne simulerede kirkebog i Brande fra 1600-1773 er konstrueret udfra skifter, Danmarks Adels Aarbog, TRAP, Regnskaber (Rigsarkivet), Skattemandtal, Lægsruller, Skøder, kirkebøger i Thyregod, Arnborg, Rind, Give, Sønder Omme og andre dokumenter.

Døde:
1600.04.26 død Dorthe Klausdatter Daae begravet, Bandholm [Brandholm], Biskop Hegelunds Almanak, DAA 1890 s. 174
1603.03.31 død Kasper Sørensen præst, Brande præstegård, Biskop Hegelunds i Ribes Almanak
1662 død Tommis Christensen, Langkjær, Nørvang Herreds Tingbog 1663 FS 13
1663 død Mette Knudsdatter, Brandlund, Niels Jensens kone
1668.02.18 begravet Peder Nielsen, Nørvang Herreds tingbog. Tre gravere.
1682.04.20 død Konrad von Høvelen, Brandholm (lille herregård), vel søn af Conrad Høvelen †1689
1693 død Niels Nielsen, Uhre, Kolding hospitals halvgård
1694-97 død Lars Sørensen, Sønder Askær, fæstebrev 1694, enken gift igen med Anders Sørensen
1696 død Christian Feldbereder, Borup, Stedregister i Skanderborg Rytterdistrikts Sessions Protokol
1698 død Anders Sørensen, Sønder Askær, Skifte Skanderborg Rytterdistrikt
1689.11.15 død Conrad von Høvelen, 60 år ringere tre månener
1699 død Anders Jensen, Skærlund Brejl Rytter: 434 Anders Jensen i Skærlund. 17.1.1699, fol.274. Enken: Navn mangler.
1702 død Peder Sørensen, Uhre, Kolding hospitals halvgård. Enke Johanne Nielsdatter.
1702.01.18 død Anna Amalia von Høvelen, Brandholm (lille herregård)
1709 død Her. Søfren Ottesen i Uhre, han var præst i Brande indtil 1708
1710.02.17 død Niels Parsberg, Brandholm (lille herregård)
1710 død Kirsten Christensdatter, Brandlund, Peder Jensen
1713.02.28 død Preben Parsberg, 16 år og 7 måneder ringer 5 dage
1716 død Bertel Nielsen, Vester Arvad, Skifte Skanderborg Rytterdistrikt
1717 død Henrik Jerne, præst i Brande, skifte, Gejstlig Skifte of Justitsprotokol Nørvang Herred 1715-52, C37B-3 fs 13b og flere
1717.11.22 død Jens Nielsen Skjærlund, Skærlund, Koldinghus Amts reviderede Regnskaber
1716 død Anne Knudsdatter, Brandlund, Niels Jensens hustru
1724.06.03 død Sybille Gøye, Brandholm (lille herregård), født Turebygård Sjælland, 25.11.1630, død 93 år 6 måneder 8 dage
1729 død Peder Christensen, Uhre, Kolding hospitals ene havlgård 2 0 0 1
1735 død Peiter Wilhelm Høvenhoff (Hoyenhoff), skøde paa Arvad Mølle 1720, enken Magdalene nævnes 1736 i lægsrullen (reserverullen), ingen arv se "(LAN). Koldinghus Amt. Reversal I. 1679-1746. (B 6 C, 1). Fol. 316a. "Udi Amtmanden Nu Hr: Hoffmester Eggert Christoph: Linstous Betiennings tiid og af ham er for Ambtet først Jndrettet Skifte=Protocoll Ao 1734, hvorudi findes indført alle De fra dend tiid af ham og jtzige Ambtmand her i ambted forrettede Skiffter- De af Velbemelte Hr: Hoffmæster Linstou forrettede Ere 4 - Een Concourz Forretning, som d: 10de Nov: 1735, er sluttet efter Mølleren Peder Høfvinghofven i Aved=Mølle hvor inttet blev at Arve. - " "
1737-39 Jens Smed i Brande By (Reserveruller 1736,1737 og 1739)
1741.06.17 død Elisabeth von Høvelen, Brandholm (lille herregård), født i Lybæk, 76 år 3 måneder 11 dage
1741 død Jens Nielsen Skjærlund den yngre
1744 død Birgitte Parsberg, nær Brandholm (lille herregård), 57 år gammel
1746c død Jens Høgild, møller i Arvad, nævnt 1740 i Svenstrup Skifte, Knud Terkelsen gift med enken Sophia Amalie Svenstrup, Knud fik skøde paa Arvad mølle 1746.
1747 død Maren Sørensdatter, efter barnefødsel, Johan Bildhardt præst Ø. Nykirke (udlagt barnefader). Nørvang Gejstlig Justitsprotokoll.
1750.01.04 død Kirsten Pedersdatter, Uhre, Niels Nielsen Skoleholders kone, skifte
1753 død x Pallesdatter, Peder Jensens kone, Flø --- skifte, til børnene morfaderen Palle Chrestensen
1754 død Christen Nielsen Adserbøl, Skjærlund, enke Maren Jensdatter Studsgård. Han levede sept. 1753 skifte i Flø.
1755.04.01 død Christen Pedersen Handrup, Brandholm (lille herregård), skifte
1758 død Jens Risom, præst i Brande
1758 død Maren Pedersdatter Ahrensberg, præst Risoms kone, hun gift første gang med præsten i Brande før Risom: Henrik Jerne
1762.05c Dorothea Andersdatter Roesteen *1669c Grimstrup (nævnes i Vaskestøjstyveriet juli 1762 i Nørvang Tingbog) Brande By, Brande 1762.11 død Christen Jakobsen, aftægt i Drantum. død nov. eller dec., død mellem to skattelister
1762.11 død præst Knud Peder Christensen Søltoft. død nov. eller dec., død mellem to skattelister
1763+ død Laurids Jensen Brandt, Brandholm (lille herregård), TRAP død 1761 er forkert, han lever i skattelisten 1763
1763-73 død Kirsten Villadsdatter, Alkærlund, Thomas Christensens mor --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Peder Bertelsen, Arvad --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Peder Bertelsens kone, Arvad --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Lars Sørensen, Askær Nørre --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Lars Sørensens kone, Askær Nørre --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Niels Nielsen, Askær-Sønder --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Maren, Niels Knudsens enke, Askær-Sønder --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Jens, Brandholm (lille herregård), Laurids Jensen Brandts far. --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Niels Pedersen, Drantum --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Søren Jensens kone, Flø --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Else Bjerre?, Flø, Christen Pallesens kone --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Peder Jensens 2. kone, Flø --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Inger Larsdatter, Flø --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Henrik Andersens kone, Grarup --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Jakob Jensen, Husum --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Jakob Jensens kone, Husum --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Christen Jensen, Langkær-Lille --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Christen Jensens 2. kone, Langkær-Lille --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Peder Jensen, Langkær-Store --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Peder Jensens kone, Langkær-Store --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Poul Jensens 1. kone, Risbjerg --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Elles, Poul Jensens mor, Risbjerg --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Hans Christensen, Risbjerg --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Jens Pedersen, Risbjerg --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Jens Pedersens kone, Risbjerg --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Anders Sørensen, Risbjerg --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Troels Jørgensens kone, Sandfeld-Store --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Jørgen Sandfelds kone, Sandfeld-Store, Troels Jørgensens mor --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Anders Christensen, Skerris --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Anders Christensens kone, Skerris --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Christen Poulsen, Tarp --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Christen Poulsens kone, Tarp --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Inger Esbensdatter, Uhre, Niels Nielsen Skoleholders 2. kone --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Peder Pedersen den ældres kones mor, Uhre --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Niels Christensen, Uhre, 7A --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Niels Christensen, Uhre, 13A --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1763-73 død Christen Christensen, Uhre, Bundgård --- lever i skattelisten 1763, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773

1766 død Ane, Store Sandfeld, Peder Jørgensens kone, Koldinghus Overformynderi

1769-73 død Niels Christensen, Borup --- vidne i justitsprotokollen 1769, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1769-73 død Niels Christensens kone, Borup --- vidne i justitsprotokollen 1769, ikke død i kirkebogen der begynder nov. 1773
1769-73 død Karen Jørgensdatter, Borup, Jens Jensens kone
1769-73 død Christen Hvipskov, Grarup
1771-73 død Søren Christensen, Langkær-Lille

1773- død Søren Pedersen, Uhre, gift med Anna Larsdatter, som 1775 gifter sig 2. gang med Jens Pedersen af Store Sandfeld.
1773 februar, død Lars Sørensen af Grarup, se falskmøntner processen 1773 Dokumenter Nørvang Tingbog nævnes den 19. marts at han lige er død.

Fødte:
1500cc dåb Anton Hansen, i 1528 Præst i Vonsild og Dalby, Tyrstrup Herred, Vejle Amt, Ribe Stift. †1548 Vonsild. Wiberg på nett.
1592c dåb Anders Christensen Brandt, 1621-65 præst i Nordborg, Als. +Adserballe 1670. Wiberg på nett.
1695cc dåb Anders Christensen, Skerris, Christen Sørensen, Anna Larsdatter
1696c dåb Anne Margrethe Nielsdatter, Brandlund, Niels Jensen, Anne Knudsdatter
1696cc dåb Peder Bertelsen, Arvad, Bertel Nielsen af Arvad fra Døslund, som fæster Arvad 1696, Skanderborg Rytterdistrikt

1698 9. marts
Ao 1698 d 9 marts kom en løsagtig kvinde til Povel Skræders udi
Grarup, som kaldte sig Margrethe og fødte et drengebarn, som i
sin svaghed blev hjemmedøbt med navnet Jacob. Ved fremstillingen
[sikkert lidt efter den 9. marts] i Kirken var 5 Faddere nemlig:
Peder Troelsen i Store Sandfeld, Peder Hansen i Fløe, Jacob Pedersen
i Brandelund, så og Anne Jensdatter i Arrevadts Mølle, og
Maren Jensdatter i Askier, og blev udlagt, som ved hjemmedåben til
barnefader, en Rytter i Oberst Rantzaus Regiment, navnlig Niels Jacobsen.

1702c dåb Ane Poulsdatter, Tarp, Poul Christensen, kone
1705c dåb Kirsten Nielsdatter, Brandlund, Niels Jensen, Anne Knudsdatter
1705cc dåb Christen Poulsen, Tarp, Poul Christensen, kone
1709c dåb Niels Christensen, Borup, Christen Jakobsen
1710c dåb Knud Nielsen, Brandlund, Niels Jensen, Anne Knudsdatter
1712c dåb Niels Nielsen Skoleholder, Uhre, Niels Nielsen, kone
1717c dåb Dorthe Andersdatter, Skerris, Anders Christensen, Johanne Skerris?
1719c dåb Maren Thygesdatter, datter af Thyge Lundfod i Lundfod, gift 1752 i Klovborg med Hans Eskildsen Grætrup, Nørre Snede. Senere med Jens Madsen Grætrup, Nørre Snede. FT1787 er Marens alder 68.
1720c dåb Peder Pedersen den ældre, Uhre, Peder x, kone
1720c dåb Bertel Pedersen, Vester Arvad, Peder Bertelsen, kone. Bertel blev hosekræmmer i København og kaldt Bertel Arvad. Begravet 13. aug. 1784 i København (tak til Niels Munksgaard Wiencken). Ejede gårde i Brande.
1723c dåb Peder Jørgensen, Sandfeld-Store, Jørgen Sandfeld, kone
1723c dåb Troels Jørgensen, Sandfeld-Store, Jørgen Sandfeld, kone
1726c dåb Christen Christensen, Brandlund, Christen Christensen, kone
1726c dåb Klemmen Andersen, Skerris, Anders Christensen, Johanne Skerris?
1728c dåb Niels Pedersen, Arvad, Peder Bertelsen, kone
1729c dåb Anders Jensen, Flø
1727c dåb Niels Jensen, Risbjerg, Jens Nielsen, Elles
1730c dåb Christen Jensen, Risbjerg, Jens Nielsen, Elles (Christensdatter?)
1730c dåb Dorthe Jørgensdatter, Sandfeld-Store, Jørgen Sandfeld af Uhres kone
1731c dåb Erich Erichsen, Harrild, Erich Erichsen, kone
1732c dåb Jens Pedersen, Langkær-Store, Peder Jensen, kone
1735c dåb Poul Jensen, Risbjerg, Jens Nielsen, Elles
1737c dåb Maren Sørensdatter, Flø, Søren Jensen, kone
1738c dåb Mads Jensen?, Risbjerg, Jens Pedersen, kone
1739.04.23c dåb Mette Kjeldsdatter, Store Langkær, Brande; Kjeld Thomasen og kone (se Uhre, †1775.01.03 Uhre mand Peder Nielsen. navn på 1. pige med næste kone, båret af Kjeld Thomasens søn Thomas Kjeldsens kone.
1740- dåb Søren Christensen, Langkær-Lille, Christen Jensen, Christen Jensens 2. kone
1740c dåb Karen Nielsdatter, Askær-Sønder, Niels Nielsen, ? Karen Larsdatter
1740c dåb Søren Sørensen, Flø, Søren Jensen, kone
1740c dåb Maren Jensdatter, Kragsig, Jens Sørensen, kone
1742c dåb Sørens Ericksen, Usseltoft, Erick Sørensen, Maren? Usseltoft
1743c dåb Thomas Kjeldsen, Langkær-Store, Kjeld Thomasen, kone
1743c dåb Thomas Christensen, Langkær-Store, Christen Thomasen, Ane Andersdatter
1744c dåb Johanne Kjeldsdatter, Langkær-Store, Kjeld Thomasen, kone
1744.06.17 dåb x [navn og køn ikke kendt], Alkærlund, Jens Nielsen Holm (udlagt), Sophia Charlotta Risom --- Gejstlig Skifte of Justitsprotokol Nørvang Herred
1744 dåb Niels Nielsen, Uhre, Niels Nielsen Skoleholder, Kirsten Pedersdatter
1744c dåb Søren Andersen, Risbjerg, Anders Sørensen, Maren Mikkelsdatter
1745c dåb Mette Pedersdatter, Sandfeld-Store, Peder Jørgensen, Ane?
1745c dåb Jens Knudsen, Arvad Mølle, Knud Terkelsen, Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup
1745c dåb Søren Nielsen, Borup, Niels Christensen, kone (Sørensdatter)
1746c dåb Johanne Ericksdatter, Usseltoft, Erick Sørensen, Maren? Usseltoft
1746c dåb Jens Pedersen, Flø, Peder Jensen, Peder Jensens 1. kone
1746c dåb Margrethe Christensdatter Hvipskov, Grarup, Christen Hvipskov, kone
1746c dåb Maren Henriksdatter, Tarp, Henrik Jensen, Ane Poulsdatter
1746c dåb Maren Christensdatter, Tarp, Christen Poulsen, kone
1747 dåb x, Johan Bildhardt præst Ø. Nykirke (udlagt barnefader), Maren Sørensdatter
1747c dåb Jens Henriksen, Tarp, Henrik Jensen, Ane Poulsdatter
1747c dåb Karen Pedersdatter, Sandfeld-Store, Peder Jørgensen, Ane?
1747c dåb Peder Hansen Møller, Skærlund, Hans Pedersen, Karen Sørensdatter
1747c dåb Peder Pedersen den yngre, Uhre, Peder Pedersen den ældre, kone
1748 dåb x, barn af Maren Steensdatter med Peder Christensen, Uhre --- Lejermaal, Rentekammeret, Reviderede Regnskaber, Koldinghuus Amt
1748c dåb Jens Pedersen, Sandfeld-Store, Peder Jørgensen, Ane?
1748c dåb Maren Andersdatter, Risbjerg, Anders Sørensen, Maren Mikkelsdatter
1748c dåb Anders Christensen, Langkær-Store, Christen Thomasen, Ane Andersdatter
1748c dåb Ane Kjeldsdatter, Langkær-Store, Kjeld Thomasen, kone
1748c dåb Palle Pedersen, Flø, Peder Jensen, Peder Jensens 1. kone (Pallesdatter?)
1749c dåb Karen Ericksdatter, Usseltoft, Erick Sørensen, Maren? Usseltoft
1749c dåb Christen Nielsen, Borup, Niels Christensen, kone
1749c dåb Peder Poulsen, Husum, Poul Jakobsen, kone
1749c dåb Maren Ericksdatter, Usseltoft, Erick Sørensen, Maren? Usseltoft
1749c dåb Troels Christensen, Langkær-Lille, Christen Jensen, Christen Jensens 2. kone
1749c dåb Mette Jakobsdatter, Uhre, Jakob Andersen, Gjertrud Larsdatter
1750- dåb Maren Christensdatter Hvipskov, Grarup, Christen Hvipskov, kone
1750c dåb Peder Pedersen, Uhre, Peder Pedersen den ældre, kone
1750c dåb Christen Hansen, Skærlund, Hans Pedersen, Karen Sørensdatter
1750c dåb Søren Jensen?, Risbjerg, Jens Pedersen, kone
1751c dåb Margrethe Jakobsdatter, Uhre, Jakob Andersen, Gjertrud Larsdatter
1751c dåb Mette Andersdatter, Risbjerg, Anders Sørensen, Maren Mikkelsdatter
1751c dåb Else Pedersdatter, Flø, Peder Jensen, Peder Jensens 1. kone
1751+ dåb Jørgen Nielsen, Arvad, Niels Pedersen, Ane Jørgensdatter
1751cc dåb Peder Christensen, Langkær-Lille, Christen Jensen, Christen Jensens 2. kone
1752 dåb Karen Christensdatter Handrup, Brandholm (lille herregård), Christen Handrup, Kathrine Marie Madsdatter Ahler
1752 dåb Kirsten Christensdatter Handrup, Brandholm (lille herregård), Christen Handrup, Kathrine Marie Madsdatter Ahler
1752c dåb Dorthe Sørensdatter, Askær-Nørre, Søren Larsen, Søren Larsens 1. kone
1752c dåb Johanne Jensdatter, Kragsig, Jens Sørensen, kone
1752c dåb Karen Ericksdatter, Usseltoft, Erick Sørensen, Maren? Usseltoft
1752cc dåb Peder Christensen, Langkær-Lille, Christen Jensen, Christen Jensens 2. kone
1753c dåb Niels Pedersen, Uhre, Peder Pedersen den ældre, kone
1753c dåb Johanne Christensdatter, Tarp, Christen Poulsen, kone
1753c dåb Peder Pedersen Usseltoft, Sandfeld-Store, Peder Jørgensen, Ane?
1753c dåb Peder Troelsen, Sandfeld-Store, Troels Jørgensen, kone
1753c dåb Johanne Christensdatter, Langkær-Lille, Christen Jensen, Christen Jensens 2. kone
1753c dåb Peder Christensen, Tarp, Christen Poulsen, kone
1754c dåb Maren Hansdatter, Skærlund, Hans Pedersen, Karen Sørensdatter
1755c dåb Esther Nielsdatter, Borup, Niels Christensen, kone
1755c dåb Maren Poulsdatter, Husum, Poul Jakobsen, kone
1756c dåb Anders Pedersen, Uhre, Peder Pedersen den ældre, kone
1756c dåb Karen Pedersdatter, Sandfeld-Store, Peder Jørgensen, Ane?
1756c dåb Ane Kirstine Nielsdatter, Sandfeld-Lille, Niels Pedersen, Dorthe Jørgensdatter
1756c dåb Christen Andersen, Risbjerg, Anders Sørensen, Maren Mikkelsdatter
1756c dåb Lars Sørensen, Askær-Nørre, Søren Larsen, Søren Larsens 1. kone
1756c dåb Mads Nielsen, Drantum, Niels Pedersen, Karen Madsdatter
1756c dåb Ane Jensdatter, Grarup, Jens Nielsen, Ane Christensdatter
1756c dåb Edel Christensdatter Hvipskov, Grarup, Christen Hvipskov, kone
1757c dåb Anna Larsdatter, Usseltoft, Lars Pedersen Usseltoft, Maren? Usseltoft
1757c dåb Kirsten Troelsdatter, Sandfeld-Store, Troels Jørgensen, kone
1758c dåb Christen Nielsen, Uhre, Niels Christensen, Ane Henningsdatter 1. gang gift
1758c dåb Erich Erichsen, Harrild, Erich Erichsen, Karen Christensdatter
1758c dåb Kirsten Jensdatter, Borup, Jens Jensen, Karen Jørgensdatter
1758c dåb Johanne Jensdatter, Borup, Jens Jensen, Karen Jørgensdatter
1758c dåb Peder Nielsen, Arvad, Niels Pedersen, Ane Jørgensdatter
1758c dåb Anne Erichsdatter, Harrild, Erich Erichsen, Karen Christensdatter
1759c dåb Birthe Jensdatter, Grarup, Jens Nielsen, Ane Christensdatter
1759c dåb Kirstine Marie Søltoft, Brande by, Knud Peder Christensen Søltoft præst, Birgitte Kathrine Ross
1760c dåb Sidsel Larsdatter, Usseltoft, Lars Pedersen Usseltoft, Maren? Usseltoft
1760c dåb Maren Hansdatter, Skærlund, Hans Pedersen, Karen Sørensdatter
1760c dåb Lars Andersen, Skerris, Anders Larsen, Dorthe Andersdatter
1760c dåb Karen Nielsdatter, Sandfeld-Lille, Niels Pedersen, Dorthe Jørgensdatter
1760c dåb Christian Søltoft, Brande by, Knud Peder Christensen Søltoft præst, Birgitte Kathrine Ross
1760c dåb Lars Nielsen, Grarup, Niels Larsen, Ane? Henriksdatter
1760c dåb Ane Sørensdatter, Askær-Nørre, Søren Larsen, Ane Larsdatter 2. kone
1760c dåb Jens Christensen, Uhre, Christen Christensen, kone
1761c dåb Ane Nielsdatter, Sandfeld-Lille, Niels Pedersen, Dorthe Jørgensdatter
1761c dåb Anne Nielsdatter, Arvad, Niels Pedersen, Ane Jørgensdatter
1761c dåb Sidsel Marie Jensdatter, Nørholm, Jens Hansen Væver, Kirsten Jensdatter
1762c dåb Kirsten Hansdatter, Skærlund, Hans Pedersen, Karen Sørensdatter
1762c dåb Jens Andersen, Arvad, Anders Jensen, Mette Knudsdatter
1763c dåb Sophia Erichsdatter Wickmann, Brande by, Erich Wickmann, Else Cathrine Andersdatter Wong, død 1776 i Thyregod
1763c dåb Sophia Erichsdatter Wickmann, Brande by, Erich Wickmann, Else Cathrine Andersdatter Wong, død 1776 i Thyregod
*1764.05.06 dåb Palle Christensen (Flø), Flø, søn af Christen Pallesen og Maren Sørensdater. Skifte efter Christen Pallesen 1804. Bosat Kollund, Rind sogn. Dato fra Rugaard.
1764c dåb Elles Marie Larsdatter, FT 1845 Assing *Brande. FT 1787 23 år i Tarp, Brande. FT 1801 Harreskov, Assing, 32 år gammel, gift 1798.09.16 i Assing med Jens Christen Poulsen.
1766 jan. dåb Birgitte Erichsdatter Wichmann, Brande by? Erich Zachariasen Wickmann, Else Cathrine Andersdatter Wong, død 1768 Hundsholt, Lejrskov.
1767c dåb Søren Christensen, Flø, søn af Christen Pallesen og Maren Sørensdater. Skifte efter Christen Pallesen 1804.
1767c dåb Inger Kirstine Nielsdatter i Borup, datter af Niels Larsen †1792 Drantum (skifte med hendes navn, 1792 i Kbh.) og Karen Jesperesdatter *1742c †1792+.
1767c Niels Pedersen *1767c Uhre, lägsrullen 1789, søn af Peder Nielsen *1742c †1790.08.08 Uhre og ?"Mette Kjeldsdatter" {navn fra begravelse og opkaldelser} *1739.04.23c Store Langkær, Brande †1775.01.03 Uhre.
1770c dåb Peder Christensen, Flø, søn af Christen Pallesen og Maren Sørensdater. Skifte efter Christen Pallesen 1804.
1768c dåb Marie Mathilde Clausen, datter af sognepræsten N C Clausen, hun blev gift Gamborg ses FT 1850 i Udenbys Klædebo kvarter, Nørrebro i København, 82 år gammel. Kaldes FT 1845 professorinde. Datter født 1799c i København.
1769c dåb Knud Jensen, Jens Knudsen, Brandlund og Karen Christensdatter, Justitsprotokol 1769, FT 1787 Hoven, 2 børn i Give 1775 og 1777
1770c dåb Peder Madsen, Grarup, søn af Mads Pedersen Smed og Anne Jakobsdatter. Skifte efter Mads Pedersen Smed 1774.
1770c dåb Jens Christensen, Flø, søn af Christen Pallesen og Maren Sørensdater. Skifte efter Christen Pallesen 1804.
1771c dåb Anna Johanne Jensdatter, Jens Knudsen, Brandlund og Karen Christensdatter, Justitsprotokol 1769, FT 1787 Hoven, 2 børn i Give 1775 og 1777
NEJ! Født i Arnborg. 1773c dåb Anders Eriksen Wickmann, Brande by, Erich Wickmann, Else Cathrine Andersdatter Wong, FT 1787 Thyregod
1772c dåb Kirsten Nielsdatter i Borup, datter af Niels Larsen †1792 Drantum (skifte med hendes navn og alder) og Karen Jesperesdatter *1742c †1792+.
1772c Kjeld Pedersen i Uhre, søn af Peder Nielsen *1742c †1790.08.08 Uhre og ?"Mette Kjeldsdatter" {navn fra begravelse og opkaldelser} *1739.04.23c Store Langkær, Brande †1775.01.03 Uhre.
17730c dåb Else Christensdatter, Flø, datter af Christen Pallesen og Maren Sørensdater. Skifte efter Christen Pallesen 1804.
1773c dåb Christen Madsen Hannerup, Skærlund, Mads Pedersen Hannerup, Mette Andersdatter
1773c dåb Peder Jensen kaldet Uhre, søn af Jens Nielsen *1735c og Ane Marie Jensdatter *1741c (se FT 1787). Peder Jensen †1850.09.28 Honum, Hvirring, gift 1818.04.04 i Hvirring med Mette Jensdatter *1775 Honum.
1773c dåb Maren Nielsdatter i Drantum datter af Niels Pedersen og Karen Madsdatter.
1773c Mette Pedersdatter i Uhre, søn af Peder Nielsen *1742c †1790.08.08 Uhre og ?"Mette Kjeldsdatter" {navn fra begravelse og opkaldelser} *1739.04.23c Store Langkær, Brande †1775.01.03 Uhre. (Gift 1815.11.05 i Brande med enkemand husmand Anders Jensen *1760c †1837.10.30 Døvling. ).

Viede:
1703 viet Johanne Nielsdatter som er Peder Sørensens enke i Uhre (Koldinghuus Ryttergods) med Christen Pedersen, Skanderborg Rytterdistrikts Sessions Protokol
1709 viet Søren Erichsens enke i Usseltoft med Peder Sørensen --- Koldinghuus Ryterdistrikt fæstebrev
1735 "192 Erich Jensen udi Nørvang herred, ægteskabs bevilling i forbudne led. Bevilger og tillader, at Erich Jensen af Brande sogn udi Nørvang herred, og Sidsel Jensdatter af Rind sogn i Hammerum herred, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Sidsel Jensdatter, og fornevnte Erich Jensens forrige, og ved døden afgangne hustru Anne Erichsdatter, skal have været næst søskende børn. Frederiksborg den 29 oktober 1735. " Kurt Kermits uddrag af Jydske Register Ægteskabsbevillinger.
1739 "181 Henrich Jensen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i forbudne led. Bevilger og tillader, at Hendrich Jensen, og Anne Povelsdatter, bønderfolk af Tarp bye og Brande sogn udi Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at hendes fader, og bemelte Henrich Jensens moder, skal have været halv sødskende. Hirschholm den 2 oktober 1739." Kurt Kermits uddrag af Jydske Register Ægteskabsbevillinger.
1741c viet Christen Thomasen, Store Langkær med Ane Andersdatter af Skerris (se hendes bror Christen Andersen Skerris skifte 1805 i Grarup, Brande med udarvinger).
1742c viet Christen Christensen af Midtgaard i Brandlund og Karen Andersdatter af Skerris (se hendes bror Christen Andersen Skerris skifte 1805 i Grarup, Brande med udarvinger).
1743c viet Kirsten Pedersdatter af Brandlund med Niels Nielsen skoleholder i Uhre, Skifte efter hende 1750. Søn født 1744c.
1744 "214 Peder Pedersen af Brande sogn i Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i forbudne led. Bevilger og tillader, at Peder Pedersen af Brande sogn og Anna Jensdatter i Vorbasse sogn, begge i Koldinghus amt, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at bemelte Peder Pedersens afgangne hustru skal have været søster til forbenævnte Anne Jensdatters første afdøde mand. Christiansborg den 2 oktober 1744." Kurt Kermits uddrag af Jydske Register Ægteskabsbevillinger.
1746 "50 Christen Thomsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led. Bevilger og tillader, at Christen Thomsen og Anne Povelsdatter, afgangne Lars Clemendsens efterleverske, bønderfolk af Brande sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 14 oktober 1746." Kurt Kermits uddrag af Jydske Register Ægteskabsbevillinger. Ser ud til at være Hyvild.
1746c Sophie Amalie Christensdatter Svenstrup, enke efter Møller Jens Høgild, med Knud Terkelsen af Sønder Omme. Knud fik skøde 1746, derfra sluttet at Jens Høgild må være død. Jens's navn fra Svenstrup skifte 1740.
1747 "72 Lars Sørensen af Koldinghus amt, ægteskabs bevilling i 2det led. Bevilger og tillader, at Lars Sørensen og Kirsten Christensdatter, bønderfolk af Brande sogn må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi 2det led beslægtede. Christiansborg slot den 24 marts 1747." Kurt Kermits uddrag af Jydske Register Ægteskabsbevillinger. Lars Sørensen af Nørre Askær, hans anden kone. Lars og Kirsten lever endnu i 1762.
1750 viet Niels Christensen af Uhre med Margrethe Olufsdatter af Simmelshus, Sønder Omme, trolovet i Sdr. Omme 24. Okt. 1749. Se Sønder Omme Kirkebog viede.
1751 Trolovet Christen Andersen af Enkelund, Thyregod med Maren Jensdatter af Uhre, Brande. Viet 1751 i Thyregod 27. juni 1751. Se Thyregod kirkebog. Tak til Erik Brejl for henvisningen.
1752c viet Peder Madsens enke i Brande, Anne Mortensdatter født i Hesselbjerre Thyregod med enkemand Mads Pedersen af Østergaard i Sejrup, Thyregod -- Ejnar Bjerres Thyregods Gårdhistorie
1755 Trolovet Christen Mortensen, Hesselbjerre, Thyregod og Maren Pedersdatter, Askær, Brande; bosat Hesselbjerre, Thyregod. Noteret i Thyregod kirkebog.
1756 "Dynes Larsen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led. Bevilger og tillader, at Dynes Larsen af Brande sogn og Maria Christensdatter af Thyregod sogn i Ribe stift, må i ægteskab sammenkomme, uanset hun og hans forrige ved døden afgangne hustrue, skal have været hinanden i 3die led beslægtede. Christiansborg den 4 juni 1756."
1756 "141b Ligesådan bevilling, blev samme dag expederet for Anders Lassen og Dorothea Andersdatter, bønderfolk af Brande sogn i Ribe stift, uanset at de skal være hinanden udi 3die led beslægtede. Christiansborg den 4 juni 1756." Kurt Kermits uddrag af Jydske Register Ægteskabsbevillinger. Ser ud til at være Skerris.
1757 viet Thomas Christensen af Algierlund til Anne Andersdatter af Bøvl i Brande Kirke. Trolovede c. 8 Feb. Se Sønder Omme Kirkebog viede.
1757 "137 Niels Pedersen af Ribe stift, ægteskabs bevilling i 3die led. Bevilger og tillader, at Niels Petersen af Lund og Dorthe Jørgensdatter af Sandfeld, bønderfolk af Brande sogn i Ribe stift, må udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede. Christiansborg slot den 1 juli 1757." Bosat Lille Sandfeld, hun er fra Store Sandfeld far Jørgen Pederen kendt fra Viborg Landstings Skøder og Arnborg kirkebog 1740 og 1742. Kurt Kermits uddrag af Jydske Register Ægteskabsbevillinger.
1764.11.23 Christen Christensen Vognlund af Rind med Kirsten Pedersdatter Arrevad (indskrevet i Rind kirkebog).
1764c viet Mette Andersdatter af Økjær med Jens Hansen Ullerup Give, noget usikker a. tidspunkt b. måske ikke i Brande.
1765c viet Søren Hansen af Bøllund, Give med Johanne Andersdatter *1737c Skerris, Brande datter af Anders Christensen *1695cc Skerris, †1763-73 Skerris og Johanne Skerris *1690c †1782 Skerris. (Johanne Andersdatters bror Christen Andersen Skerris skifte 1805 - Grarup, Brande - med udarvinger, derved afstamningen bekendt.)
1765c Niels Larsen †1792 Drantum (skifte med hendes navn, 1792 i Kbh.) og Karen Jesperesdatter *1742c †1792+ i gejstlig 1774 nævnes hun tjente i præstegården før vielsen.
1767c viet Karen Jensdatter *1741c Brandharrild, Brande †1801+ (datter af Jens Pedersen *1700cc Brandharrild †1763-73 Brandharrild og Anne Eriksdatter *1705c Brandharrild †1790 Brandharrild) med Christen Sørensen (Skytte) *1731c Mellem Harrild †1801+.
1768c viet Maren Nielsdatter *1751c Sönder Askär og Sören Jörgensen *1743c Bregnhoved, Give.
1770c viet Peder Nielsen af Sønder Askær med Johanne Kjeldsdatter af Store Langkær.
1771c viet Søren Simonsen og Maren Henningsdatter vel af Uhre, bosat Overgaard, Brandlund.
1772 viet 4. Nov. Karen Eriksdatter af Usseltoft med Christen Christensen, Vovlund, Rind. (Lundenæs og Bøvling amters skifteuddrag #487, Brejl)
1773c Johanne Eriksdatter af Usseltoft, Brande med Hagen Jensen af Kollund, Rind.


Viede i andre sogne, en partner fra Brande sogn:
1752 Klovborg: Maren Thygesdatter i Lundfod i Brande sogn med Hans Eskildsen enkemand i Grættrup, Nørre Snede