Brande Kommenteret Kirkebog 
Konfirmerede mandkøn 1788 - 1820
Sorterbar - klik på en overskrift og spalten sorteres
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Brande kirkebog

Denne side bruges til at søge. Alle spalter undtagen kirkebogsteksten kan sorteres.
1. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per konfirmation være bedre. Bruges også hvis man kender konfirmationens nummer.
2. Den komplette tekstversion er ikke godt overskuelig, men bringes for fuldstændighedens skyld.

Konfirmationer i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Jens Østergaard", som hedder Jens Poulsen Østergaard.
Afkortelser:
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Specielt i Brande sogn:
BG: Brande Gårdhistorie. DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814.
I 1800 er ingen konfirmerede indført, formodentlig fordi præstens kirkebog var fuld og han begyndte en ny kirkebog.
I de fleste tilfælde angives konfirmandens sted, der er dog tre år uden sted 1788, 1790 og 1792. I 1797 angives endda konfirmanternes alder.
I 1802 begynder præsten Lund at give karakterer "nogenlunde vel oplyst" etc. Han skriver andre kommentarer ind og lamenterer over skolen og konfirmanderne.
Pastor Lund 1801: "Alle disse børn bleve af mig konfirmerede i Naadsens Aaret, og da det var den første Gang jeg her {i Brande sogn} antog Børn til Confirmation troede jeg at burde være saa lemfældig som mueligt for ej at afskrække de unge fra mig. Lund"

Vis alle kirkebogstekster (klik) .... Fjern alle kirkebogstekster (klik)
Klik på en overskrift og spalten sorteres, en blå pil viser sorterretningen - op eller ned. Klik engang til for at få den anden retning.
Klik på nummeret i "Nr."-spalten, fx 9001, så vises kirkebogsteksten til højre.
KONFIRMATIONFØDT
Nr.ÅrNavnTilnavneStedAld.ÅrStedSognFarMorKirkebogstekst
90011788Otte Sørensen Uhre 14c 1773c Uhre Brande Søren Pedersen Ane Larsdatter 1. Otte Sørensen.
90021788Søren Sørensen Flø 15c 1773c Flø Brande Søren Sørensen Mette Pedersdatter 2. Søren Sørenen.
NOTITS: Tjener juli 1787 i Skærlund.
90031788Christen Pedersen Sandfeldt Sandfeld 16c 1772c Sandfeld- Store Brande Peder Jørgensen Maren Christensdatter 3. Christen Pedersen Sandfeldt.
90041788Peder Christensen Brejl Lundfod     Christen Pedersen Brejl ? Christen Pedersen Brejls kone 4. Peder Christensen Breijl.
90051788Jens Christensen Kragsig Kragsig 18c 1770c Kragsig Brande Christen Hansen Kragsig Johanne Jensdatter 5. Jens Christensen Kragsig
90061788Christen Sørensen        6. Christen Sørensen
NOTITS: Ikke identificeret. Christen Sørensen, der i 1787 tjener Jens Jensen i Flø, skulle være 21 år i 1788. Dette er vist en for høj alder for konfirmation.
90071788Jakob Andersen  15c 1773c Uhre Brande Anders Pedersen Mette Jakobsdatter 7. Jacob Andersen
90081788Niels Christensen Uhre 16 1772c Uhre Brande Christen Nielsen Maren Sørensdatter 8. Niels Pedersen
NOTITS: Identifikation temmelig sikker.
90101788Kjeld Pedersen Uhre 15 1772c Uhre Brande Peder Nielsen Else Pedersdatter 9. Kjeld Pedersen
90111788Bertel Sørensen Askær- Nørre 16 1772c Askær- Nørre Brande Søren Larsen Ane Larsdatter 10. Berthel Sørensen
90121788Søren Christensen Borup       11. Søren Christensen Borup
NOTITS: Der er set fem Søren Christensener i 1787, alle for unge eller for gamle og ingen i Borup.
90131788Peder Madsen        12. Peder Madszen
NOTITS: Der er kun en Peder Madsen set i 1787, som er 9 år gammel.
90211789Jens Nielsen Kjærsgaard Brandholm 14 1775 Brandholm Brande Niels Jensen Kjærsgaard Karen Mortensdatter Skaarup 1. Jens {Nielsen} Kiersgaard
Dåb nr. 2032
90221789Jens Poulsen Østergaard Brandlund 15 1774 Nørre Karstoft Skarrild Poul Jensen Østergaard Anne Dorthe Liebe 2. Jens Østergaard {Brandlund}
NOTITS: Poul Østergaard opholder sig kun et knapt år i Brandlund, hvor han udstykker en gård. Han kommer fra Nørre Karstoft Skarrild og drager videre til Bording Mølle.
90231789Anders Jensen Alle Brande By 14 1775c  Snejbjerg? Jens Nielsen Alle Karen Christensdatter Røjen 3. Anders {Jensen} Alle {Brande By }
NOTITS: FT 1787 Assing 12 år.
90241789Niels Pedersen Askær- Sønder 18 1771c Askær- Sønder Brande Peder Nielsen Johanne Kjeldsdatter 4. Niels Pedersen Askier.
90251789Christen Dynesen Uhre 16 1771c Uhre Brande Dynes Larsen Ane Kirstine  5. Christen Dynesen Uhre
90261789Christen Thomsen Langkær- Store 16 1772c Langkær- Store Brande Thomas Christensen Sidsel Jensdatter 6. Christen Thomsen Lankier
90271789Peder Assersen Uhre 18 1771c  København? Asser Møller Inger Pedersdatter Arvad 7. Peder Assersen Uhre
NOTITS: Se FT 1787 Uhre Brande. Han har tre forskellige fødeaar 1. *1777c ud fra FT 1787 Uhre Brande, 2. *1770c ud fra FT 1801 Aarhus og *1767 ud fra skiftet 1781 efter faderen Asser Møller i Aarhus. Gennemsnit *1771.
90401790Jørgen Andersen Arvad 13 1777c Arvad Brande Anders Jensen Mette Knudsdatter 1. Jørgen Andersen
NOTITS: Dåb glemt i kirkebogen.
Dåb nr. 1998
90411790Laus Pedersen Sandfeld- Store 17 1773c Sandfeld- Store Brande Peder Jørgensen Maren Christensdatter 2. Laus Pedersen
NOTITS: Ingen passende af det navn i FT 1787 eller født i kirkebogen.
90421790Peder Jensen Uhre 17 1773c Uhre? Brande Jens Nielsen Ane Marie Pedersdatter 3. Peder Jensen
NOTITS: ? Ikke helt sikker. Kunne vøre Jens Pedersens søn i Grarup. Jens Nielsens søn Peder Jensen ikke set efter 1790 eller 1787.
90431790Christen Madsen Hannerup Brandlund 18 1772c Skærlund Brande Mads Christensen Hannerup Mette Andersdatter 4. Christen Madsen {Hannerup}
NOTITS: Faderen fæster i Skærlund 1771 og 1774.
90441790Søren Johansen Brandlund 18 1772 Bøllund Give Johan Jørgensen Mette Jensdatter 5. Søren Johansen
NOTITS: Faderen Johan Jørgensen flytter fra Bøllund Give til Brandlund Brande i 1789.
90451790Jens Christensen        6. Jens Christensen
NOTITS: Ikke identificeret.
90461790Mads Pedersen        7. Mads Pedersen
NOTITS: Evt. Mads Pedersen, 15, der i FT 1787 er tjenestedreng ved Erik Eriksen i Harrild.
90551791Hans Larsen Dørslund 17 1774 Dørslund Brande Lars Hansen Ane Christensdatter 1. Hans Larsen Døslund
Dåb nr. 2013
90561791Peder Christensen Brejl        2. Peder Christensen Brejel
NOTITS: Tilsyneladende allerede konfirmeret i 1788 #9004. Formodet søn af Christen Pedersen Brejl af Lundfod. Kunne være den hyrdedreng Peder Christensen 15 år der i 1787 tjener ved Christen Nielsen i Dørslund #8450.
90571791Anders Christensen Kragsig 16 1775 Kragsig Brande Christen Hansen Kragsig Johanne Jensdatter 3. Anders Christensen Kragsig
NOTITS: Han er i 1787 hyrdedreng på Brandholm.
Dåb nr. 2033
90581791Jens Christian Nielsen Langkær- Store       4. Jens Christian Nielsen St Langkier
NOTITS: Vel ikke født i Langkær, ingen Niels der kunne være far 1770-80. Vel tjenestedreng i Store Langkær.
90591791Laust Thomsen Langkær- Store 17 1774 Langkær- Store Brande Thomas Christensen Sidsel Jensdatter 5. Laust Thomsen ibidem [St Langkier]
Dåb nr. 2003
90601791Jens Christensen Askær- Sønder 17 1774 Askær- Sønder Brande Christen Jensen Karen Nielsdatter 6. Jens Christensen Askier
Dåb nr. 2009
90611791Søren Jensen Grarup 17 1774 Langkær- Lille Brande Jens Christensen Maren Christensdatter 7. Søren Jensen Grarup
NOTITS: Mor og stedfar Troels Iversen flyttede fra Lille Langkær til Grarup i 1784.
Dåb nr. 2017
90621791Niels Thomsen Brandlund 17 1774c  Ejstrup? Thomas Pedersen Inger Nielsdatter 8. Niels Thomsen Brandlund
NOTITS: Se BG Brandlund Matr. 12A-13A, s. 100. DIS Tråd "Har præsten skrevet forkert, Faster Sogn 1832".
90631791Hans Jensen Sandfeld- Bjerre       9. Hans Jensen i Biere {Sandfeld- Bjerre}
NOTITS: Ikke identificeret.
90641791Bertel Andersen Borup 19 1772c Borup Brande Anders Grarup Ane Pedersdatter 10. Bertel Andersen Borup
90751792Jesper Lorents Nielsen Drantum 16 1775 Karstoft- Sønder Skarrild Niels Larsen Karen Jespersdatter 1. Jesper Lorentz Nielsen
NOTITS: Forældrene flyttede 1775 fra Borup i Brande til Sønder Karstoft i Skarrild (hvor Jesper Lorents blev født) for et par år, derefter til Brandlund fra 1777c til efter 1787. Faderen Niels Larsen begraves i marts 1792 fra Drantum, konfirmationen fandt sted omkring april 1792. Han kaldte sig senere Lorenz Lund (fra Brandlund) blev handelsbetjent, fuldmægtig på en herregård og giftede sig adelig og blev rig.
LINK: Dåben 1775 i Skarrild.
90761792Jens Jørgensen Brande By 16 1776 Brande By Brande Jørgen Jørgensen Maren Jensdatter 2. Jens Jørgensen
Dåb nr. 2044
90771792Søren Christensen Askær- Nørre 18 1774 Askær- Nørre Brande Christen Jensen Ane Larsdatter 3. Søren Christensen
Dåb nr. 2016
90781792Jens Jensen Langkær- Lille 18 1774 Langkær- Lille Brande Jens Christensen Maren Christensdatter 4. Jens Jensen
Dåb nr. 2018
90791792Gyde Pallesen Borup 18 1774 Borup Brande Palle Pedersen Ane Gydesdatter 5. Giøde Pallesen
Dåb nr. 2005
90801792Peder Christensen        6. Peder Christensen
NOTITS: Ikke identificeret.
90811792Jens Johansen Brandlund 17 1774 Bøllund Give Johan Jørgensen Mette Jensdatter 7. Jens Johansen
90821792Jens Eriksen Harrild 18 1774 Harrild Brande Erik Jensen Johanne Thøgersdatter 8. Jens Ericksen
Dåb nr. 2002
90831792Gyde Andersen Borup 16 1776 Borup Brande Christen Sørensen Mette Gydesdatter 9. Giøde Christensen
Dåb nr. 2060
90841792Jens Christenen  18      10. Jens Christensen
NOTITS: Ikke identificeret.
90851792Jakob Madsen Grarup 17 1775 Grarup Brande Mads Pedersen Smed Anna Jakobsdatter 11. Jacob Madsen
Dåb nr. 2031
90961793Anders Madsen Hannerup Brandlund 19 1774 Skærlund Brande Mads Christensen Hannerup Mette Andersdatter 1. Anders Madsen af Lund
NOTITS: Mads Christensen Hannerup flytter meget omkring i Brande sogn, men ses i 1790-94 i Brandlund.
Dåb nr. 2022
90971793Niels Jensen Søndergaard Uhre 17 1776 Uhre Brande Jens Nielsen Søndergaard Anna Maria Pedersdatter 2. Niels Jensen af Uhre
NOTITS: Jens Nielsen Green bor ved sønnens fødsel i Uhre, men flytter efter 1780 en del rundt først i Brande sogn, senere Ejstrup og Give.
Dåb nr. 2041
90981793Mads Pedersen Alkærlund       3. Mads Pedersen af Algierlund
NOTITS: Han er tjenestedreng i Alkærlund og ikke født i Brande sogn i kirkebogen (1774+). I FT 1787 er der to tjenestedrenge i Brande af navn Mads Pedersen, som ikke er født i Brande, nemlig en i Harrild og en i Lille Langkær. Det er sandsynligvis en af dem, som i 1793 ville være 16 og 18 år. I 1801 bliver Mads Pedersen i nogenlunde den rette alder af Tornvig, Arnborg gift med Ane Christensdatter i Nørre Askær, Brande, det kunne evt. være ham.
91041794Peder Thomasen Dørslund 19 1775 Dørslund Brande Thomas Christensen Lund Dorte Pedersdatter 1. Peder Thomasen af Døslund
Dåb nr. 2035
91051794Jens Nielsen Brande By       2. Jens Nielsen af Præstegaarden
NOTITS: Ikke identificeret. Kan ikke være Jens Nielsen Kjersgaard - senere degn i Give sogn - søn af Niels Jensen Kjærsgaard og Karen Mortensdatter på Brandholm, for han er allerede konfirmeret #9021.
91061794Peder Sørensen Flø 17 1777 Flø Brande Søren Sørensen Mette Pedersdatter 3. Peder Sørensen af Fløe
Dåb nr. 2082
91071794Christen Christensen Flø 18 1776 Flø Brande Christen Pallesen Maren Sørensdatter 4. Peder Sørensen af Fløe
Dåb nr. 2048
91081794Peder Knudsen Skerris 18 1776 Lundfod Brande Knud Thomsen Inger Pedersdatter 5. Peder Knudsen af Schierris
NOTITS: Faderen †1787, moderen gift 2. gang med Otte Pedersen.
Dåb nr. 2045
91091794Jens Christensen Uhre 21 1773c Uhre Brande Christen Nielsen Søndergaard Maren Sørensdatter 6. Jens Christensen af Uhre
91211795Niels Nielsen Uhre 15 1780 Uhre Brande Niels Nielsen Organist Johanne Christensdatter 1. Niels Nielsen Niels organistes Søn i Uhre
Dåb nr. 2156
91221795Thomas Christenen Alkærlund 17 1778 Alkærlund Brande Christen Thomasen Birte Nielsdatter 2. Thomas Christensen Algierlund
Dåb nr. 2092
91281796Ole Jonassen Flø 15c 1782c Harrild- Over Ejstrup Jonas Eriksen Ane Pedersdatter Ole Jonassen Harrild {Ejstrup, her fødested}
NOTITS: FT 1787 i Flø, Brande ved Niels Pedersen, som er bror til moderen Ane Pedersdatter. To andre børn af Jonas Eriksen, som også blev konfirmeret i Brande #9048 og #9090, var børn af hans første kone. Ane Pedersdatter er hans anden kone gift 1781 i september. Ole Jonassen formodentlig tvilling til Kirsten Jonasdatter, som er hjemme i Overharrild Ejstrup i FT 1787.
91291796Henning Sørensen Borup 16 1780 Brandlund Brande Søren Simonsen Maren Henningsdatter Henning Sørensen Borup
NOTITS: Forældrene flyttede 1789 til Borup, hvor faderen døde 1793.
Dåb nr. 2138
91301796Jens Clemmensen Skerris 18 1778 Skerris Brande Clemmen Andersen Skerrris Margrethe Christensdatter Jens Clemmensen Schierris
Dåb nr. 2112
91311796Christen Jensen Brandholm Mark 16 1780 Brandholm Mark Brande Jens Christensen Skræder Karen Christensdatter Christen Jensen L:{ille} Holm
Dåb nr. 2136
91321796Kjeld Thomsen Langkær- Store 17 1779 Langkær- Store Brande Thomas Kjeldsen Anna Jakobsdatter Kield Thomsen st: Langkier
Dåb nr. 2122
91461797Jens Andersen Uhre 15 1782 Uhre Brande Anders Pedersen Mette Jakobsdatter Jens Andersen af Uhre gl: 15 aar
Dåb nr. 2194
91471797Niels Christensen Uhre 16 1781 Uhre Brande Christen Nielsen Maren Sørensdatter Niels Christensen Uhre gl: i 16 aar
Dåb nr. 2169
91481797Peder Christensen Kragsig 15 1782 Kragsig Brande Christen Hansen Kragsig Johanne Jensdatter Peder Christensen Kragsig gl: 15 aar
Dåb nr. 2188
91491797Jens Thomsen Langkær- Store 16 1781 Langkær- Store Brande Thomas Christensen Sidsel Jensdatter Jens Thomsen stor Langkier gammel i 16 aar
Dåb nr. 2165
91501797Christen Troelsen Grarup 18 1779 Langkær- Lille Brande Troels Iversen Maren Christensdatter Christen Truelsen Grarup i 18 aar
NOTITS: Forældrene flytter 1784 fra Lille Langkær til Grarup.
Dåb nr. 2131
91571798Peder Pedersen Uhre 15 1783 Uhre Brande Peder Pedersen Anne Christensdatter 1. Peder Pedersen Uhre
Dåb nr. 2211
91581798Thøger Christensen Flø 18 1780 Lillebrande Sønder Omme Christen Thøgersen Johanne Laursdatter 2. Thøger Christensen Fløe
NOTITS: Familien flyttede 1792c fra Lillebrande, Sønder Omme til Flø i Brande sogn.
91591798Simon Mortensen Brande By  1785 Brandlund Brande Morten Simonsen Maren Pedersdatter 3. Simon Morthensen Brande {By}
NOTITS: Faderen havde gården 9A i Brandlund indtil juni 1799, sandsynligvis har Simon tjent i Brande By.
Dåb nr. 2253
91601798Lars Andersen Dørslund 14 1784 Dørslund Brande Anders Christensen Karen Pedersdatter 4. Las Andersen Døslund
Dåb nr. 2233
91611798Peder Jørgensen Brande By 18 1780 Brande By Brande Jørgen Jørgensen Maren Jensdatter 5. Peder Jørgensen Brande {By}
Dåb nr. 2185
91621798Anders Pedersen Skærlund 18 1779 Skærlund Brande Peder Andersen Kirsten Thøgersdatter 6. Anders Pedersen Schierlund
Dåb nr. 2130
91631798Michel Christensen Brejl Lundfod 21 1777 Lundfod? Brande Christen Pedersen Brejl Kirsten Pedersdatter 7. Michel Christensen Brejel
NOTITS: Christen Pedersen Brejl ses 1776 i Brande By og 1781 temmelig sikkert i Lundfod. Han formodes at være i Lundfod i 1777.
Dåb nr. 2068
91641798Jens Peder Madsen Hannerup Borup? 19 1779 Skærlund? Brande Mads Christensen Hannerup Mette Andersdatter 8. Jens {Peder} Madsen Hannerup
Dåb nr. 2123
91651798Anders Madsen Risbjerg 18 1780 Risbjerg Brande Mads Jensen Risbjerg Mette Andersdatter 9. Anders Madsen Riisberg
Dåb nr. 2145
91661798Lars Clemmensen Hyvild 18 1780 Hyvild Brande Clemmen Larsen Maren Jensdatter 10. Las Clemensen Hyvild
Dåb nr. 2150
91671798Niels Poulsen Risbjerg 18 1780 Risbjerg Brande Poul Jensen Risbjerg Mette Nielsdatter 11. Niels Povelsen Riisberg
Dåb nr. 2158
91751799Peder Nielsen Sandfeld- Store 16 1783 Sandfeld- Store Brande Niels Pedersen Kirsten Troelsdatter Peder Nielsen st. Sandfeld
Dåb nr. 1989
91761799Peder Pedersen Usseltoft 16 1783 Usseltoft Brande Peder Pedersen Usseltoft Anne Christensdatter Peder Pedersen Usseltoft
Dåb nr. 2214
91771799Peder Pedersen Tarp 19 1780 Tarp Brande Peder Christensen Tarp Kirsten Jensdatter Peder Pedersen Tarp
Dåb nr. 2153
91781799Iver Troelsen Grarup 16 1783 Langkær- Lille Brande Troels Iversen Maren Christensdatter Iver Truelsen Grarup
NOTITS: Forældrene flytter til Grarup i 1784.
Dåb nr. 2205
91791799Jakob Jensen Tarp 17 1782 Tarp Brande Jens Henriksen Margrethe Jakobsdatter Jacob Jensen Tarp
Dåb nr. 2191
91801799Peder Nielsen Langkær- Lille       Peder Nielsen L. Lankier
NOTITS: Ikke i FT 1801 i Brande. Formodentlig ikke født i Brande sogn. Vel tjenestekarl ved Jens Hansen Kjær, som kun ses med en datter.
91941801Hans Larsen Dørslund 17 1784 Risbjerg Brande Lars Hansen Ane Christensdatter Hans Lassen fra Dørslund
NOTITS: Dette er det første sted i Brande Kirkebog, hvor Døslund staves Dørslund, den nye præst Lund er lige kommet til sognet. Familien flyttede 1792 fra Risbjerg til Dørslund.
Dåb nr. 1990
91951801Christen Clemensen Hyvild 18 1783 Hyvild Brande Clemen Larsen Hyvild Maren Jensdatter Christen Clemsen fra Hyvild
Dåb nr. 2209
91961801Thomas Knudsen Skerris 18 1783 Lundfod Brande Knud Thomsen Inger Pedersdatter Thomas Knudsen af Skerris
NOTITS: Faderen †1787, moderen gift 2. gang med Otte Pedersen, flytter 1792 til Skerris.
Dåb nr. 2223
91971801Christen Troelsen Brande By 17 1784 Brande By Brande Troels Christensen Brande Mette Christensdatter Christen Troelsen af Brande
Dåb nr. 2244
92041802Christen Clemmensen Skerris 19 1783 Skerris Brande Clemmen Andersen Margrethe Christensdatter 1) Christen Clemandsen fra Skerris 17 Aar gl: har gaaet i 2 aar og er temmelig vankundig.
NOTITS: Præstens alder 17 er to år for lidt.
Dåb nr. 2215
92051802Christen Christensen Lundfod 20 1781 Lundfod Brande Christen Pedersen Brejl Kirsten Pedersdatter 2) Christen Christensen Lundfod 19 Aar gl: har gaaet i 2 Aar er fattig og vankundig.
NOTITS: Præstens alder 19 er et år for lidt.
Dåb nr. 2176
92061802Niels Christian Nielsen Brande By 16 1785 Brande By Brande Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 3) Niels Christian Nielsen 16 Aar fra brande var maadelig i kundskab.
NOTITS: Han er døbt Niels, men kaldes i FT 1787 Niels Christian.
Dåb nr. 2261
92071802Lars Eriksen Sandfeld- Bjerre 17 1784 Sandfeld- Bjerre Brande Erik Lassen Bjerre Anne Michelsdatter 4) Lars Eriksen fra bjerre 16 Aar gl: han var meget godt oplyst.
Dåb nr. 2234
92081802Peder Pedersen Sandfeld- Store 16 1785 Sandfeld- Store Brande Peder Jørgensen Maren Christensdatter 5) Peder Pedersen fra St: Sandfelt 16 Aar gl: meget vel oplyst.
Dåb nr. 2263
92091802Jens Hansen Brandlund 19 1783 Brandlund Brande Hans Jensen Smed Mette Andersdatter 6) Jens Hansen fra brandlund 19 Aar gl: har gaaet i 4 Aar, men var vankundig.
Dåb nr. 2210
92101802Peder Lassen Dørslund 16      7) Peder Lassen Dørslund 16 Aar gl: maadelig i kundskab.
NOTITS: Ikke identificeret. Lars Hansen med mange børn flytter 1792 fra Risbjerg til Dørslund. Han har en søn Christen Larsen *1785 altså af den rigtige alder.
92111802Jens Mikkelsen Hyvild 22 1779.10.03 Hyvild Brande Mikkel Pedersen Hyvild Johanne Jensdatter 8) Jens Mikkelsen Hyvild 19 Aar gl: har gaaet i 3 Aar og er en krøbling.
NOTITS: Præsten har 19 år, men han er 22.
Dåb nr. 2124
92121802Lars Pedersen Dørslund 16 1785 Askær- Sønder Brande Peder Nielsen Askær Johanne Kjeldsdatter 9) Lars Pedersen Dørslund 16 Aar gl. maadelig i kundskab.
NOTITS: Forældrene flytter 1797 fra Sønder Askær til Dørslund.
Dåb nr. 2267
92221803Christen Poulsen Risbjerg 16 1787 Risbjerg Brande Poul Jensen Mette Nielsdatter 1) Christen Poulsen fra Riisberg 16 Aar gl: nogenlunde god i kundskab
Dåb nr. 2303
92231803Søren Sørensen Risbjerg 16  Risbjerg Brande Søren Andersen Dorte Sørensdatter 2) Søren Sørensen Riisberg 16 Aar gl: blev ej antaget for usædelig forhold
NOTITS: Ikke klart hvad "usædelig forhold" skal være. Han bliver konfirmeret næste år 1804 med bedste karakter.
Dåb nr. 2295
92311804Søren Sørensen Risbjerg 17 1787 Risbjerg Brande Søren Andersen Dorte Sørensdatter 1) Søren Sørensen Riisberg 17 Aar gl. fortrinlig i kundskab.
NOTITS: Ej antagen "formedelst usædelig forhold" i 1803.
Dåb nr. 2295
92321804Niels Christian Thomsen Brogaard 15 1788 Brogaard Brande Thomas Nielsen Mette Pedersdatter 2) Niels Christian Thomsen 15 Aar gl. Broegaard god i kundskab
Dåb nr. 2327
92331804Christen Nielsen Uhre 18 1786 Uhre Brande Niels Nielsen Organist Johanne Christensdatter 3) Christian Nielsen Uhre 16 {18!} Aar gl. meget god i kundskab
Dåb nr. 2279
92341804Troels Nielsen Sandfeld- Store 16 1787 Sandfeld- Store Brande Niels Pedersen Storesandfeld Kirsten Troelsdatter 4) Troels Nielsen Sandfeld 16 Aar gl. temmelig god i kundskab
Dåb nr. 2314
92351804Christen Jensen Lilleholm 15 1788 Lilleholm Brande Jens Christensen Skræder Karen Christensdatter 5) Christen Jensen Lilleholm 15 Aar God i kundskab
Dåb nr. 2321
92391805Morten Christensen Kragsig 16 1788 Kragsig Brande Christen Hansen Kragsig Johanne Jensdatter 1) Morten Christensen Kragisg 16 Aar gl: vel oplyst
Dåb nr. 2331
92401805Christen Pedersen Tarp 17 1787 Tarp Brande Peder Christensen Tarp Kirsten Jensdatter 2) Christen Pedersen Tarp 17 Aar gl: fortrinlig vel oplyst
Dåb nr. 2308
92411805Søren Eriksen Harrild 17 1787 Harrild Brande Erik Jensen Harrild Inger Sørensdatter 3) Søren Eriksen Harrild 16 Aar gl. maadelig i kundskab, har 1½ Miil til Præsten
Dåb nr. 2304
92421805Christen Pedersen Usseltoft 16 1788 Usseltoft Brande Peder Pedersen Usseltoft Ane Christensdatter 4) Christen Pedersen Usseltoft 16 Aar gl nogenlunde vel oplyst
Dåb nr. 2329
92431805Niels Nikolajsen Borup 16 1788c   Nikolaj Kirsten? Andersdatter? 5) Niels Niculajsen Borup 16 Aar, fattig, maadelig i kundskab
NOTITS: Vides ikke, hvor han er født. Anders Grarups datter Kirsten fik et barn udenfor ægteskab 1782 Iver Nikolajsen, patronym fra FT 1787. Mulig forbindelse.
92441805Peder Andersen Uhre 17 1788 Uhre Brande Anders Pedersen Mette Jakobsdatter 6) Peder Andersen Uhre 17 Aar nogenledes
Dåb nr. 2333
92531806Niels Madsen Drantum 17 1789 Drantum Brande Mads Nielsen Kirsten Troelsdatter 1) Niels Madsen Drantum 17 Aar. fortinlig god i kundskab.
Dåb nr. 2348
92541806Jens Pedersen Lundfod 16 1788 Uhre Brande Peder Jensen Skræder Ane Pedersdatter 2) Jens Pedersen Lundfod 16 Aar taalelig i kundskab.
NOTITS: Familien flytter 1799-1800 fra Uhre til Lundfod.
Dåb nr. 2335
92561807Thøger Pedersen Skærlund 20 1786 Skærlund Brande Peder Andersen Kirsten Thøgersdatter 1) Thøger Pedersen Skerlund 16 {20!} Aar vel oplyst og bruger Eftertanke
Dåb nr. 2282
92571807Peder Mortensen Uhre 17 1789 Brandlund Brande Morten Simonsen Maren Pedersdatter 2) Peder Mortensen Uhre 16 {17!} Aar god i Kundskab
NOTITS: Faderen døde i Brandlund 1800. Broderen Simon Mortensen tjener FT 1801 ved sognefoged Peder Pedersen i Uhre.
Dåb nr. 2350
92581807Jakob Sørensen Dørslund 20 1786.04.17 Dørslund Brande Søren Nielsen Dørslund Maren Poulsdatter 3) Jacob Sørensen Døslund - 18 {20!} Aar har gaaet til Undervisning i 2 Aar, er taalelig oplyst.
Dåb nr. 2283
92591807Lars Larsen Hyvild 17 1790 Risbjerg Brande Lars Hansen Ane Christensdatter 4) Lars Larsen Hyvild 18 {17!} Aar maadelig i Kundskab
NOTITS: Familien flytter 1792 fra Risbjerg til Dørslund, 1802 til Hyvild, som de køber.
Dåb nr. 2369
92601807Knud Pedersen Dørslund 16 1791 Askær-Sønder Brande Peder Nielsen Johanne Kjeldsdatter 5) Knud Pedersen 16 Aar Dørslund maadelig i Kundskab
NOTITS: Familien flytter 1797 fra Sønder Askær til Dørslund.
Dåb nr. 2387
92701807Peder Nielsen Flø 16 1791 Flø Brande Niels Pedersen Maren Jørgensdatter Peder Nielsen fløe 16 Aar
NOTITS: Tilmeldt 24. maj 1807 til konfirmation i 1808. Ingen konfirmation, kun tilmeldingsliste. Senere gennemstreget. Konfirmeret 1809.
Dåb nr. 2389
92711807Mads Sørensen Dørslund 16 1791 Dørslund Brande Søren Nielsen Dørslund Maren Poulsdatter Mads Sørensen Dørslund 16 aar
NOTITS: Tilmeldt 24. maj 1807 til konfirmation i 1808. Ingen konfirmation, kun tilmeldingsliste. Senere gennemstreget. Konfirmeret 1809.
Dåb nr. 2407
92721807Jens Andersen Langkær- Store 15 1791 Langkær- Store Brande Anders Larsen Ane Christensdatter Jens Andersen Langkjer 15 Aar
NOTITS: Tilmeldt 24. maj 1807 til konfirmation i 1808. Ingen konfirmation, kun tilmeldingsliste.
Dåb nr. 2410
92731807Jens Sørensen Grarup 16 1791 Borup Brande Søren Jensen Smed Ane Kjeldsdatter Jens Sørensen Grarup 16 Aar
NOTITS: Tilmeldt 24. maj 1807 til konfirmation i 1808. Ingen konfirmation, kun tilmeldingsliste. Forældrene FT 1787 i Grarup.
Dåb nr. 2395
92741807Troels Madsen Drantum 16 1791 Drantum Brande Mads Nielsen Kirsten Troelsen Troels Madsen Drantum 16 Aar
NOTITS: Tilmeldt 24. maj 1807 til konfirmation i 1808. Ingen konfirmation, kun tilmeldingsliste.
Dåb nr. 2396
92751807Niels Jensen Sandfeld- Lille 17 1790 Sandfeld- Lille Brande Jens Pedersen Kirsten Nielsdatter Niels Jensen Sandfelt 17 Aar
NOTITS: Tilmeldt 24. maj 1807 til konfirmation i 1808. Ingen konfirmation, kun tilmeldingsliste.
Dåb nr. 2379
92761807Peder Madsen Borup 17 1790 Brandlund Brande Mads Christensen Hannerup Mette Andersdatter Peder Madsen Borup 17 Aar
NOTITS: Tilmeldt 24. maj 1807 til konfirmation i 1808. Ingen konfirmation, kun tilmeldingsliste.
Dåb nr. 2378
92831808Troels Madsen Drantum 17 1791 Drantum Brande Mads Nielsen Kirsten Troelsen Troels Madsen fra Drantum. Læser godt inden i bog, har begrebet Lærebogen.
Dåb nr. 2396
92841808Niels Jensen Sandfeld- Lille 18 1790 Sandfeld- Lille Brande Jens Pedersen Kirsten Nielsdatter Niels Jensen fra Sandfelt. Læser ret godt i bog, har fattet Meningen af Lærebogen.
Dåb nr. 2379
92851808Jens Sørensen Grarup 17 1791 Borup Brande Søren Jensen Smed Ane Kjeldsdatter Jens Sørensen fra Grarup. Læser godt inden i bo, har nogenlunde begreb om Christendommen.
NOTITS: Forældrene FT 1787 i Grarup.
Dåb nr. 2395
92861808Peder Madsen Hannerup Borup 18 1790 Brandlund Brande Mads Christensen Hannerup Mette Andersdatter Peder Madsen Hannerup fra Borup. Læser godt i bog, har taalelig kundskab i Christendommen.
Dåb nr. 2378
92871808Jens Andersen Langkær- Store  1791 Langkær- Store Brande Anders Larsen Ane Christensdatter Jens Andersen Langkjer. Læser godt inden i bog, i øvrigt maadelig i kundskab.
Dåb nr. 2410
92911809Mads Sørensen Dørslund 18 1791 Dørslund Brande Søren Nielsen Dørslund Maren Poulsdatter 1. Mads Sørensen af Dørslund 18 aar - god af kundskab
NOTITS: Den ny præst Joachim Otto Schach From: "Søndag efter Paaske ere følgende Børn Confirmerede". 4. April 1809. Tilmeldt 24. maj 1807 til konfirmation i 1808, men ikke konfirmeret i det år grund af uvidenhed (pastor Lund), nu god af kundskab (pastor From).
Dåb nr. 2407
92921809Peder Larsen Uhre 16 1792 Uhre Brande Lars Christian Dynesen Else Pedersdatter 2. Peder Larsen af Uhre 16 aar - mindre god i kundskab
Dåb nr. 2424
92931809Thomas Pedersen Skerris 15 1794c  Ejstrup?   3. Thomas Pedersen i Schærris 15 aar - god Me[....] ej god i Kundskab
NOTITS: FT 1801 hyrdedreng 8 år ved Otte Pedersen i Skerris. Ikke født i Brande. Måske den Thomas Pedersen af Ejstrup der i 1813 bliver gift med Johanne Jensdatter af Lilleholm. Alderen passer med folketællingerne.
92941809Anders Sørensen Risbjerg 15 1794 Risbjerg Brande Søren Andersen Risbjerg Dorte Sørensdatter 4. Anders Sørensen af Riisberg 16 {15!} aar vel oplyst
Dåb nr. 2472
92951809Peder Nielsen Flø 17 1791 Flø Brande Niels Pedersen Maren Jørgensdatter 5. Peder Nielsen Fløe 17 aar maadelig i kundskab ej Aaret forhen undervist
NOTITS: Tilmeldt 24. maj 1807 til konfirmation i 1808. Ikke antaget af Pastor Lund på grund af uvidenhed, nu antaget af den ny Pastor From.
Dåb nr. 2389
92961809Jens Christian Larsen Hyvild 15 1794 Dørslund Brande Lars Hansen Anne Christensdatter 6. Jens Christian Larsen af Hyyvild 17 {15!} flittig ej [...] temmelig i kundskab
NOTITS: Familien flytter fra Dørslund til Hyvild i 1802.
Dåb nr. 2458
92971809Peder Pedersen Lundfod 17 1791 Uhre Brande Peder Jensen Skræder Ane Pedersdatter 7. Peder Pedersen Lunfod 17 aar maadelig i kundskab
NOTITS: Familien flytter 1800c fra Uhre til Lundfod.
Dåb nr. 2402
92981809Anders Pedersen Lundfod 16 1792 Borup Brande Peder Troelsen Maren Andersdatter 8. Anders Pedersen Lunfod 17 {16!} aar ligeledes {maadelig i kundskab}
NOTITS: Familien flytter 1797 fra Borup til Lundfod.
Dåb nr. 2434
93091810Peder Christian Pedersen Skærlund 16 1793 Skærlund Brande Peder Andersen Kirsten Thøgersdatter 1. Peder Christian Pedersen af Schærlund 17 {16!} aar god i kundskab
NOTITS: "1 Søndag efter Paaske bleve confirmerede:" 24. april 1810
Dåb nr. 2443
93101810Peder Nielsen Uhre 15 1793 Uhre Brande Niels Nielsen Organist Johanne Christensdatter 2. Peder Nielsen af Ure 16 {15!} aar ligesaa {god i kundskab}
Dåb nr. 2483
93111810Niels Christian Christensen Uhre 18 1792 Uhre Brande Christen Nielsen Nørgaard Ane Kirstine Nielsdatter 3. Niels Christian Christensen af Ure 18 aar antagelig i kundskab
Dåb nr. 2416
93121810Jens Larsen Brandlund 15 1795 Brandlund Brande Lars Christensen Nedergaard Anne Jensdatter 4. Jens Lassen af brantlund 15 aar god i kundskab
Dåb nr. 2493
93131810Thøger Jensen Uhre 15 1795 Uhre Brande Jens Thøgersen Anne Marie Henriksdatter 5. Tyge Jensen af Uhre 15 aar ligesaa {god i kundskab}
Dåb nr. 2490
93141810Peder Hansen Brandlund 15 1794 Brande By Brande Hans Jensen Smed Mette Andersdatter 6. Peder Hansen af Brantlund 16 {15!} antagelig i kundskab; for svagelig f[......] fald:
Dåb nr. 2467
93151810Thomas Clemmensen Skerris 16 1794 Skerris Brande Clemmen Andersen Ane Thomasdatter 7. Thomas Clemmensen af Skerids 16 aar god i kundskab
Dåb nr. 2462
93161810Søren Troelsen Brande By 17 1793 Brande By Brande Troels Christensen Mette Christensdatter 8. Søren Truelsen 17 aar - maadelig af kundskab, hvortil han Tunghørighed meget bidrog, har meget fattige forældre.
NOTITS: Forældrene siges her at være meget fattige.
Dåb nr. 2451
93191811Lars Thomsen Langkær 16 1794 Grarup Brande Thomas Larsen Ane I Sørensdatter 1. Thomas Lassen {Navnedrejer for Lars Thomsen antaget} 16 aar Langkjær - vel oplyst
NOTITS: Navnedrejer antaget "Thomas Larsen" for "Lars Thomsen". Faderen Thomas Larsen †1805. Moderen gifter sig 2. gang med Iver Madsen og de flytter fra Grarup til Store Langkær 1810.
Dåb nr. 2468
93201811Erik Jensen Sandfeld- Bjerre 16 1795 Sandfeld- Bjerre Brande Jens Andersen Bjerre Anne Sørensdatter 2. Erich Jensen 16 aar Bjerre - ligesaa {vel oplyst}
Dåb nr. 2489
93211811Søren Pedersen Usseltoft 16 1794 Usseltoft Brande Peder Pedersen Usseltoft Ane Christensdatter 3. Søren Pedersen 16 aar Usseltoft - god i kundskab
Dåb nr. 2484
93221811Christen Pedersen Uhre 17 1794 Uhre Brande Peder Pedersen Sognefoged Anne Christensdatter 4. Christen Pedersen 17 aar Uhre - god i kundskab
Dåb nr. 2464
93231811Christen Jensen Blæsbjerg 16 1794.06.09 Uhre Brande Jens Pedersen Nørgaard Dorte Sørensdatter 5. Christen Jensen 16 aar Blesbierg - god i kundskab
NOTITS: Forældrene flyttet fra Uhre til Blæsbjerg 1807-.
Dåb nr. 2465
93241811Niels Jensen Brandholm Mark 15  Brandholm Mark Brande Jens Christensen Skræder Karen Christensdatter 6. Niels Jensen 15 aar Lilholm - antagelig i kundskab
Dåb nr. 2510
93251811Christen Nielsen Grarup 15 1795.05.17 Grarup Brande Jens Nielsen Grene Edel Christensdatter Vipskov 7. Christen Nielsen 15 aar Grarup - god i kundskab
Dåb nr. 2491
93261811Peder Jensen Sandfeld- Lille 18 1793.05.19 Sandfeld- Lille Brande Jens Pedersen Kirsten Nielsdatter 8. Peder Jensen 18 aar Lille Sanfelt - maadelig i kundskab.
Dåb nr. 2446
93361812Jens Clemmensen Hyvild 17 1795 Hyvild Brande Clemmen Larsen Maren Jensdatter 1. Jens Clemmensen født i Hyvild Brande Sogn, 17 aar, døbt 6 Sept. 1795. god i kundskab og ej [.......]
Dåb nr. 2498
93371812Jakob Sørensen  15 1797c Farre Give Søren Jensen Skræder Margrethe Jakobsdatter 2. Jacob Sørensen født i Giufve Sogn 15 aar døbt 3. søndag i Fasten {19. marts} 1797, antagelig i kundskab, [...] [....]
NOTITS: Hvor Jakob Sørensen tjener i Brande er ikke angivet.
93381812Jens Peder Thomsen Brogaard 17 1795 Brogaard Brande Thomas Nielsen Brogaard Dorte Jensdatter 3. Jens peter Thomsen født i Brogaard brande Sogn 17 aar, døbt 20 Decbr 1795 antagelig i kundskab
Dåb nr. 2504
93391812Eskild Christensen Grarup 18 1794 Harrild- Lille Brande Christen Eskildsen Wolling Karen Thomasdatter 4. Eskild Christensen født i Grarup {Lille Harrild!} Brande Sogn, 18 aar, døbt 21 Decembr 1794 god i kundskab
Dåb nr. 2486
93401812Jens Pedersen Grarup 15 1797 Blæsbjerg Brande Peder Christensen Karen Jensdatter 5. Jens Pedersen født i Grarup {Blæsbjerg!} Brande Sogn, 15 aar, døbt 8 Januar 1797 - antagelig i Kundskab
NOTITS: Familien flyttet fra Blæsbjerg til Borup før 1801 , senere til Grarup i 1810.
Dåb nr. 2526
93411812Christen Sørensen Kragsig 16 1796 Kragsig Brande Søren Iversen Kragsig Kirsten Christensdatter 6. Christen Sørensen født i Kragsig, 16 aar, døbt 2 Mai 1796 - maadelig i kundskab
Dåb nr. 2517
93421812Christen Mathiasen Grarup 19 1794 Grarup Brande Mathias Christensen Anne Jensdatter 7. Christen Mathisen født i Grarup Brande Sogn, 19 aar, døbt 2 Marts 1794 - Ussel i kundskab
NOTITS: Pastor From: "Denne havde gaaet Vinteren tilforn, og skal endnu gaae hver Søndag i [een?] Sommer."
Dåb nr. 2459
93541813Christen Pedersen Uhre 18 1794 Uhre Brande Peder Jensen Skræder Anne Pedersdatter 1. Chresten pedersen af Lundfod brande Sogn 18 aar, nogenlunde oplyst, havde gaaet 2 aar.
NOTITS: Familien flytter mellem 1798 og 1801 fra Uhre til Lundfod.
Dåb nr. 2457
93551813Iver Sørensen Kragsig 17 1795 Kragsig Brande Søren Iversen Kirsten Christensdatter 2. Iver Sørensen af Kragsig, Brande Sogn 17½ aar, ring i Kundskab havde gaaet 2 aar
Dåb nr. 2488
93561813Peder Nielsen Sandfeld- Store 17 1796 Sandfeld- Store Brande Niels Pedersen Kirsten Troelsdatter 3. Peder Nielsen af Sandfeld, 17 aar, god i Kundskab
Dåb nr. 2521
93571813Troels Jørgensen Sandfeld- Store 18 1794 Sandfeld- Store Brande Jørgen Troelsen Karen Jørgensdatter 5. Truels Jørgensen af Sandfeld, 18 aar, maadelig i Kundskab, men meget flittig
Dåb nr. 2466
93611814Laus Nielsen Uhre 16 1798 Uhre Brande Niels Nielsen Organist Johanne Christensdatter 1. Laus Nielsen af Uhre, 16 Aar vel oplyst, havde havt de narulige Kopper
Dåb nr. 2557
93621814Henrik Pedersen Arvad 18 1796 Arvad Brande Peder Nielsen Arvad Anne Henriksdatter 2. Hendrick Pedersen ar Arvad 18 Aar, vel oplyst, forvist Kokoppe Attest
Dåb nr. 2506
93631814Anders Jensen Sandfeld- Bjerre 16 1797 Sandfeld- Bjerre Brande Jens Andersen Bjerre Anne Sørensdatter 3. Anders Jensen af Bjerre 16 aar, vel oplyst, forevist Kokoppe Attest
Dåb nr. 2547
93641814Peder Christensen Tarp 18 1796 Tarp Brande Christen Andersen Tarp Kirsten Jensdatter 4. Peder Christensen af Tarp - 18 Aar, manglende forstaaelig Taleevne, antagelig oplyst efter Omstændigheden, havde havt naturlige Børnekopper
Dåb nr. 2518
93651814Laus Pedersen Lundfod 16 1798 Uhre Brande Peder Jensen Skræder Anne Pedersdatter 5. Laus Pedersen af Lundfod, 16 aar, temlig døv, meget flittig, forevist attest om Kokopperne.
Dåb nr. 2554
93791815Niels Kjærsgaard Sørensen Kragsig 15 1800 Kragsig Brande Søren Iversen Kirsten Christensdatter 1815 2. april. 1. Niels Kjersgaard Sørrensen søn af SørenIversen af Kragsig, døbt 23 Febr 1800, meget god i begge deele. Vaccineret: 1804 d. 4. Nov: af Pastor Lund.
NOTITS: 2. april 1815. Vaccineret: 1804.11.04 af Pastor Lund
Dåb nr. 2593
93801815Christen Gydesen Borup 16.11 1798 Borup Brande Gyde Pallesen Else Marie Christensdatter 1815 2. april. 2. Christen Gydesen søn af Gyde Pallesen af Borup, døbt 13. Mai 1798, ligesaa {meget god i begge deele}, Vaccineret: med Vidner beviist at have havd de Naturlige Kopper.
Dåb nr. 2560
93811815Michel Pedersen Dørslund 16.04 1798 Hyvild Brande Peder Clemmensen Sidsel Michelsdatter 1815 2. april. 3. Michel Pedersen søn af Peder Clemensen af Døslund, døbt 16 Dec: 1798, ligesaa {meget god i begge deele}, Vaccineret: 1804 d 2 Octbr vacc: af P: Lund.
Dåb nr. 2566
93821815Jens Christensen Tarp 16.11 1798 Tarp Brande Christen Andersen Kirsten Jensdatter 1815 2. april. 4. Jens Christensen søn af Christen Andersen af Tarp, døbt d 13 Mai 1798 ligesaa {meget god i begge deele}, Vaccineret: Beviist med Vidner at hav havd de naturl: Kopper.
Dåb nr. 2561
93831815Troels Pedersen Lundfod 15.10 1799 Lundfod Brande Peder Iversen Karen Troelsdatter 1815 2. april. 5. Troels Pedersen søn af Peder Iversen af Lundfod, døbt d. 26 Mai 1799, ligesaa {meget god i begge deele}, Vaccineret: 1804 Vaccineret af Pastor Lund.
Dåb nr. 2581
93841815Jens Christensen Alkærlund 15.10 1799 Alkærlund Brande Christen Thomsen Else Jensdatter 1815 2. april. 6. Jens Christensen søn af Christen Thomsen af Algierlund, døbt d. 16 Juni 1799, ligesaa {meget god i begge deele}, Vaccineret: 1804 Vaccineret af Pastor Lund.
Dåb nr. 2582
93851815Mads Christian Madsen Drantum 17.09 1797 Drantum Brande  Kirsten Troelsdatter 1815 2. april. 7. Mads Christian Madsen søn Mads Nielsen af Drantum, døbt d. 9 Juli 1797, ligesaa {meget god i begge deele}, Vaccineret: 1804 Vaccineret af Pastor Lund.
Dåb nr. 2542
93861815Christen Pedersen Brandlund  1801 Brandlund Brande Peder Christensen Karen Andersdatter 1815 2. april. 8. Christen Pedersen søn af Peder Christensen af Brandlund, døbt d. 22 Martj 1801, ligesaa {meget god i begge deele}, Vaccineret: 1805 Vaccineret af P: Lund.
Dåb nr. 2610
93871815Jørgen Nielsen Flø 15.11 1799 Flø Brande Niels Pedersen Maren Jorgensdatter 1815 2. april. 9. søn af Niels Pedersen af Fløe, døbt d. 28 April 1799, ligesaa {meget god i begge deele}, Vaccineret: Beviist med Vidner at have havd de Naturlige.
Dåb nr. 2579
93881815Hans Pedersen Brandlund 15 1800 Skærlund Brande Peder Hansen Ane Kirstine Larsdatter 1815 2. april. 10 Hans Pedersen søn af Peder Hansen af Brandlund, døbt d. 10 April 1800, ligesaa {meget god i begge deele}, Vaccineret: 1814 Vacc: af Pator Jørgensen.
NOTITS: Peder Hansen ses i Skærlund indtil 1810-11, derefter her i Brandlund, senere flytter familien til Ejstrup.
Dåb nr. 2595
93891815Dynes Hansen Uhre 16 1799 Uhre Brande Hans Dynesen Karen Nielsdatter 1815 2. april. 11. Dynes Hansen søn af Hans Dynesen af Uhre, født d. 25 Martj 1799, Maadelig i Kundskab god i Opførsel, Beviist med Vidner at have havd de naturlige Kopper.
Dåb nr. 2576
93901815Christen Nielsen Lundfod 15.06 1799 Blæsbjerg Brande Niels Thomsen Birte Christensdatter 1815 2. april. 12. Christen Nielsen søn af Niels Thomsen af Lundfod, døbt d. 29 Sept: 1799, maadelig i Kundskab og Opførsel. Vaccineret: 1804 Vaccineret af P: Lund.
Dåb nr. 2590
93991816Niels Kjærsgaard Ottosen Arvad Brandholm 16.03 1799 Brandholm Brande Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjærsgaard 1816. 1. Niels Kjersgaard Arevad Brandholm søn af Otto {Nielsen} Arevad paa Brandtholm, døbt den 27 Januari 1799, udmærket god i Kundskab og Opførsel. Vaccineret: 1804 vaccineret af Past. Lund.
Dåb nr. 2569
94001816Nikolaj Ottosen Arvad Brandholm 15.11 1800 Brandholm Brande Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjærsgaard 1816. 2. Nikolai Arevad Brandholm, søn af søn af Otto {Nielsen} Arevad paa Brandtholm, dødt 27 April 1800, ligesaa {udmærket god i Kundskab og Opførsel}. Vaccineret: 1804 vacc: af Past: Lund.
Dåb nr. 2599
94011816Jakob Skaarup Ottosen Arvad Brandholm 13.10 1802 Brandholm Brande Otto Nielsen Arvad Johanne Nielsdatter Kjærsgaard 1816. 3. Jakob Skaarup Arevad søn af søn af Otto {Nielsen} Arevad paa Brandtholm, dødt 7 Januari 1802 {7. juni 1802}, ligesaa {udmærket god i Kundskab og Opførsel}. Vaccineret: 1804 vacc: af Past: Lund.
NOTITS: Han er døbt Jakob, men Skaarup har været meningen når man ser på fadderne fra Rind sogn, dog er Skaarup ikke indskrevet i kirkebogen.
Dåb nr. 2640
94021816Palle Christensen Borup 14 1802 Borup Brande Christen Christensen Bundgaard Dorte Pallesdatter 1816. 4. Palle Christensen Borup, søn af Christen {Christensen} Bundgaard i Borup, døbt 19. April 1802, meget god i Kundskab og Opførsel. Vaccineret: 1808 vaccineret af Hr. Pastor Lund.
Dåb nr. 2639
94031816Peder Christensen Aagaard Brande By 15 1801 Blæsbjerg Brande Christen Jakobsen Aagaard Ellen Marie Pedersdatter 1816. 5. Peder Christenen Aagaard søn af Christen Aagaard i Brande, Døbt 6. April 1801, god i Kundskab taalelig i Opførsel. Vaccineret: 1804 vacc. af Hr. Pastor Lund.
Dåb nr. 2611
94041816Mads Pedersen Blæsbjerg 13.10 1802 Brandlund Brande Peder Madsen Skrædder Maren Christensdatter 1816. 6. Mads Pedersen Blesbjerg, søn af Peder Madsen i Blesbjerg, døbt 15 Januari 1802 {13. juni 1802}, god i Kundskab og Opførsel. Vaccineret: 1806 vacc. af Hr. Pastor Lund.
Dåb nr. 2643
94051816Jens Jakobsen Brande By 16.03 1800 Brande By Brande Jakob Jensen Margrethe Madsdatter 1816. 7 Jens Jakobsen Brande, søn af Jakob Jensen i Brande, døbt 5. Januarii 1800, ligesaa {god i Kundskab og Opførsel}. Vaccineret: 1804 vacc. af Hr. Pastor Lund.
Dåb nr. 2592
94061816Jørgen Pedersen Usseltoft Usseltoft 15.09 1800 Usseltoft Brande Peder Pedersen Usseltoft Anne Christensdatter 1816. 8. Jørgen Pedersen Usseltoft, søn af Peder Pedersen i Usseltoft, døbt 29 Junii 1800, ligesaa {god i Kundskab og Opførsel}. Vaccineret: 1804 vacc. af Hr. Pastor Lund.
Dåb nr. 2605
94071816Thomas Christensen Alkærlund 14.07 1801 Alkærlund Brande Christen Thomsen Else Jensdatter 1816. 9. Thomas Christensen Algierlund, søn af Christen Thomsen i Algierlund, døbt 20. Septembr 1801, ligesaa {god i Kundskab og Opførsel}. Vaccineret: 1804 vacc. af Hr. Pastor Lund.
Dåb nr. 2623
94081816Jørgen Jensen Sandfeld- Lille 17.01 1799 Sandfeld- Lille Brande Jens Pedersen Kirsten Nielsdatter 1816. 10. Jørgen Jensen {Lille} Sandfeld, søn af Jens Pedersen i {Lille} Sandfeld, døbt 17. marts 1799, ligesaa {god i Kundskab og Opførsel}. Vaccineret: 1806 vacc. af Hr. Pastor Lund.
Dåb nr. 2573
94091816Clemmen Pedersen Dørslund 15.03 1801 Hyvild Brande Peder Clemmensen Sidsel Michelsdatter 1816. 11. Klemen Pedersen Dørslund, søn af Peder Klemensen i Døslund, døbt 1 Januari 1801, maadelig, 1805 vacc. af Hr. Pastor Lund.
Dåb nr. 2608
94221817Mads Andersen Borup 15.06 1801.09.20 Flø Brande Anders Madsen Hannerup Karen Nielsdatter 1817. 1. Mads Andersen Borup, søn af Anders Madsen Hannerup i Borup, døbt 20 September 1801, meget god i Kundskab og Opførsel. 1806 vaccineret af Hr Pastor Lund.
Dåb nr. 2624
94231817Niels Hansen Uhre 15.05 1801.10.11   Hans Dynesen Karen Nielsdatter 1817. 2. Niels Hansen Uhre, søn af Hans Dinesen i Uhre, døbt 11 October 1801, udmærket god i Kundskab og Opførsel. har havt de naturlig kopper 1801.
Dåb nr. 2626
94241817Niels Pedersen Brandlund 14.01 1803.03.06 Brandlund Brande Peder Pedersen Flø Mette Sørensdatter 1817. 3. Niels Pedersen Brandlund, søn af Peder Pedersen {Flø} i Brandlund, døbt 6 Martii 1803, meget god i Kundskab og Opførsel. vaccineret 1804 af Hr Lund.
Dåb nr. 2659
94251817Peder Poulsen Husum 15.07 1801.08.30 Husum Brande Poul Sørensen Maren Nielsdatter 1817. 4. Peder Poulsen Husum, søn af Poul Sørensen i Husum, døbt 30 August 1801, god i Kundskab og Opførsel. vaccineret 1804 af Hr Lund.
Dåb nr. 2621
94261817Niels Poulsen Husum 13.11 1803.05.30 Husum Brande Poul Sørensen Maren Nielsdatter 1817. 5. Niels Poulsen Husum, søn af Poul Sørensen i Husum, døbt 20 Februarii 1803, ligesaa {god i Kundskab og Opførsel}. vaccineret 1804 af Hr Lund.
NOTITS: I følge kirkebogen døbt 30. maj 1803.
Dåb nr. 2663
94271817Lars Pedersen Skærlund 14.09 1802.07.11 Skærlund Brande Peder Hansen Ane Kirstine Larsdatter 1817. 6. Lars Pedersen Skjerlund, søn af Peder Hansen i Skjerlund, døbt 11 Julii 1802, ligesaa {god i Kundskab og Opførsel}. vaccineret 1814 af Hr Pastor Jørgensen i Ringgive.
Dåb nr. 2644
94281817Jørgen Knudsen Borup 14.09 1802.06.07 Borup Brande Knud Jørgensen Johanne Jensdatter 1817. 7. Jørgen Knudsen Borup, søn af Knud Jørgensen i Borup, døbt 7 Junii 1802, god i Kundskab og Opførsel. 1806 vaccineret af Hr Pastor Lund.
Dåb nr. 2642
94291817Søren Jørgensen Grarup 13.05 1803.10.20 Grarup Brande Jørgen Jørgensen Ane Sørensdatter 1817. 8. Søren Jørgensen Grarup, søn af Jørgen Jørgensen i Grarup, døbt 2 Februarii 1803, god i Kundskab og Opførsel. 1806 af Ditto {vaccineret} af Hr Lund.
NOTITS: Kirkebogen siger døbt den 20. oktober 1803.
Dåb nr. 2672
94301817Jens Christian Thomasen Brogaard 15.11 1801.05.14 Brogaard Brande Thomas Nielsen Dorte Jensdatter 1817. 9. Jens Christian Thomsen søn af Thomas Nielsen i Brogaard, døbt 14 Maii 180, antagelig i Kundskab og Opførsel. 1804 vacc af Hr Lund.
Dåb nr. 2614
94311817Anders Jensen Nederby 16.02 1801.02.17 Nederby Sønder Felding Jens Gregersen Mette Andersdatter Birk 1817. 10. Anders Jensen Felding søn af Jens Greisen i Felding, født 17 Februarii 1801, maadelig i Kundskab god i Opførsel. 1817 vac. af Pastor Jørgensen.
NOTITS: FT 1801 forældrene i Nederby i Sønder Felding. Præsten i Sønder Felding skriveri 1801 "Den 17de Februarii fødtes Jens Gregersen i Gaden ... navn Anders". De fleste kirkebøger angiver på den tid datoen for dåben.
94321817Peder Madsen Askær- Nørre 14.07 1802.09.12 Askær- Nørre Brande Mads Pedersen Ane Christensdatter 1817. 11. Peder Madsen Askjer, søn af Mads Pederseni Askjer, døbt 12 Septemb 1802, ligesaa {maadelig i Kundskab god i Opførsel}. 1805 vac: af Pastor Lund.
Dåb nr. 2647
94331817Poul Jensen Uhre 14.07 1802.08.29 Uhre Brande Jens Christensen Bundgaard Karen Poulsdatter 1817. 12. Poul Jensen Uhre, søn af Jens Christensen {Bundgaard} i Uhre, døbt 29 August 1802, ligesaa {maadelig i Kundskab god i Opførsel}. 1805 vac.. af Pastor Lund.
Dåb nr. 2646
94341817Peder Pedersen Skærlund 15.08 1801.08.09 Skærlund Brande Peder Andersen Kirsten Thøgersdatter 1817. 13. Peder Pedersen Skjerlund, søn af Peder Anderseni Skjerlund, døbt 30 August 1801 {9 aug 1801!}, god i Kundskab og Opførsel. 1806 vacc.. af Hr Lund.
Dåb nr. 2618
94441818Christen Nielsen Uhre 14.05 1803.11.06 Uhre Brande Niels Christensen Maren Pedersdatter 1818 No. 1 Christen Nielsen Uhre, søn af Niels Christensen i Uhre, døbt 6. November 1803, udmærket god i Kundskab og roes værdig Opførsel, vaccineret 1805 af Pastor Lund.
Dåb nr. 2673
94451818Jens Ottesen Uhre 15.04 1802.11.28 Uhre Brande Otte Sørensen Sidsel Sørensdatter 1818 2. Jens Ottesen i Uhre, søn af Otto Sørensen i Uhre, døbt 28. Jovemb 1802, Meget vel oplyst og roes værdig Opførsel, vaccineret 1805 af Pastor Lund.
Dåb nr. 2655
94461818Anders Jakobsen Uhre 13.10 1804.05.21 Uhre Brande Jakob Andersen Johanne Sørensdatter 1818 3. Anders Jacobsen Uhre, søn af Jacob Andersen i Uhre, døbt 21de Martz 1804, meget god i Kundskab og roesværdig Opførsel, vaccineret 1805 af Pastor Lund.
NOTITS: Dåbsdatoen har præsten læst forkert, 3 for 5, marts for mai.
Dåb nr. 2680
94471818Peder Jensen Uhre 13.11 1804.05.13 Uhre Brande Jens Pedersen Slot Kirsten Pedersdatter 1818 4. Peder Jensen Uhre, søn af Jens Pedersen Slott i Uhre, døbt 13 Martz {maj!} 1804, vel oplyst og roes værdig Opførsel, vaccineret 1805 af Pastor Lund.
NOTITS: Skulle være 13 maj 1804.
Dåb nr. 2679
94481818Søren Jensen Uhre 15.00 1803.03.27 Brandlund Brande Jens Johansen Maren Sørensdatter 1818 5. Søren Jensen Uhre, søn af Jens Johansen i Uhre, døbt 27 Martz 1803, overmaade vel oplyst og roes værdig Opførsel, 1806 vac: af Hr. Pastor Lund.
Dåb nr. 2662
94491818Palle Kjeldsen Flø 15.00 1803.03.27 Dyringhave Ejstrup Kjeld Pedersen Katrine Marie Christensdatter 1818 6. Palle Kjeldsen Flø, pleiesøn af Peder Pedersen in Flø, døbt 27 Martz 1803, udmærket oplyst og roes værdig Opførsel, 1806 vac: af Hr. Pastor Lund {fejl}.
NOTITS: For dåb i Ejstrup, se murermester Palle Kjeldsen FT 1845 Holtum, Sindbjerg. Kjeld og Peder Pedersen er sønner af Peder Nielsen *1742c †1790 Uhre, Brande. Palle Kjeldsen kom altså til farbroderen Peder Pedersen i Flø, da forældrene begge døde 1813. I 1806 var Palle Kjeldsen formodentlig i Dyringhave i Ejstrup ved forældrene, først i 1813 kom han vel til farbroderen Peder Pedersen.
LINK: GENi Palle Kjeldsen (Holger Ejby Villadsen).
94501818Christen Nielsen Skærlund 14.09 1803.07.03 Skærlund Brande Niels Mortensen Karen Christensdatter 1818 7. Christen Nielsen Skjerlund, søn af Niels Mortensen i Skjerlund, døbt 3 Julii 1803, antagelig oplyst og god Opførsel, 1805 vacc: af Hr Pastor Lund.
Dåb nr. 2666
94511818Erik Eriksen III Harrild 16.06 1801.10.04 Harrild Brande Erik Eriksen II Ane Sørensdatter 1818 8. Erich Erichsen {III} Harild, søn af Erich Erichsen {II} i Harild, døbt 4 Octobr 1801, meget god i Kundskab og roesværdig Opførsel, 1805 vac: af Hr Pastor Lund.
Dåb nr. 2625
94521818Erik Jensen Harild  1803.09.25 Harild Brande Jens Eriksen Ane Kirstine Sørensdatter 1818 9. Erich Jensen Harild, søn af Jens Erichsen i Harild, døbt 25. Septembr 1803, vel oplyst og roes værdig Opførsel, 1805 vac: af Hr Pastor Lund.
Dåb nr. 2671
94531818Ludvig Michael Nielsen Nygaard Uhre 14.10 1803.05.30 Tarp Brande Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 1818 10. Ludvig Michael Nielsen Uhre, søn af Niels {Christensen} Nygaard i Uhre, døbt 30 Maii 1803, antagelig oplyst of roes værdig Opførsel, 1805 vac: af Her Paster Lund.
Dåb nr. 2664
94541818Jens Nielsen Flø 15.05 1802.11.14 Flø Brande Niels Pedersen  1818 11, Jens Nielsen Flø, søn af Niels Pedersen i Flø, døbt 14 Novemb 1802, antagelig opllyst og god Opførsel, 1850 vac: af Hr Pastor Lund.
Dåb nr. 2651
94621819Anders Pedersen Dørslund 14.09 1804.07.29 Dørslund Brande Peder Clemmensen Sidsel Michelsdatter 1819 1., Anders Pedersen Dørslund. Søn af Peder Klemensen i Dørslund, født 4de Marts 1804, udmærket i Kundskab og roesværdig Opførsel, 1806 vaccineret af Pastor Lund.
NOTITS: Døbt 29 juli 1804. Hidtil før 1819 har pastor From angivet dåbsdatoen, herfra fremad er det fødselsdatoen.
Dåb nr. 2688
LINK: Affotografering.
94631819Peder Pedersen Brande By 14.00 1805.05.19 Brandlund Brande Peder Pedersen Flø Mette Sørensdatter 2., Peder Pedersen Brande. Søn af Enken Mette Sørensdatter i Brande, født 1ste April 1805, udmærket i Kundskab og roesværdig Opførsel, 1806 vacc: af Pastor Lund.
NOTITS: Døbt 19 maj 1805.
Dåb nr. 2704
LINK: Affotografering.
94641819Lars Nielsen Grarup 14.09 1804.12.26 Tarp Brande Niels Christensen Nygaard Maren Christensdatter 3., Laurs Nielsen Grarup. Søn af Niels Nygaard i Uhre, født 1ste Junii 1804, meget vel oplyst og roesværdig i Opførsel, 1806 vac: af Pastor Lund.
NOTITS: Døbt 26. december 1804. Døbt syv måneder efter fødsel!
Dåb nr. 2699
LINK: Affotografering.
94651819Christen Sørensen Kragsig 14.00 1805.04.07 Kragsig Brande Søren Iversen Kirsten Christensdatter 4., Christen Sørensen Kragsig. Søn af Søren Jversen i Kragsig, døbt 7de April 1805, vel oplyst og roesværdig i Opførsel, 1806 vac. af Pastor Lund.
NOTITS: Her angives dåbsdatoen, som i 1818 og før.
Dåb nr. 2702
LINK: Affotografering.
94661819Søren Jensen Askær- Sønder 14.05 1804.11.11 Askær- Sønder Brande Jens Christensen Ane Johanne Sørensdatter 5., Søren Jensen Askjer. Søn af Jens Christensen i Askjer, døbt 6te Februar 1805 {! 11 nov 1804}, antagelig i Kundskab og meget god i Opførsel, 1807 af Pastor Lund vaccineret.
NOTITS: Søren er døbt den 11 november 1804, pastor Froms dato er helt forkert ligemeget om fødsels- eller dåbsdato!
Dåb nr. 2698
LINK: Affotografering.
94821820Søren Jensen Sandfeld- Bjerre 15.08 1804.08.12 Sandfeld- Bjerre Brande Jens Andersen Ane Sørensdatter 1820. 1., Søren Jensen Sandfeld Bjerg
NOTITS: Nu passer dåbsdatoen igen.
Dåb nr. 2689
LINK: Affotografering.
94831820Peder Pedersen Arvad 14.05 1805.08.25 Arvad Brande Peder Nielsen Ane Henriksdatter 2., Peder Pedersen Arvad. Søn af Peder Nielsen Arvad, 25 August 1805, udmærket i Kundskab og roesværdig i Opførsel, 1806 den 2den Ocotzber vac: af Hr Pastor Lund.
NOTITS: Tvilling med Niels Pedersen konf. #9484.
Dåb nr. 2710
LINK: Affotografering.
94841820Niels Pedersen Arvad 14.05 1805.08.25 Arvad Brande Peder Nielsen Ane Henriksdatter 3., Niels Pedersen Arvad. Søn af Peder Nielsen Arvad, 25 August 1805, udmærket i Kundskab og roesværdig i Opførsel, 1806 den 2den Ocotzber vac: af Hr Pastor Lund daværende Sognepræst i Brande .
NOTITS: Tvilling med Peder Pedersen konf. #9483.
Dåb nr. 2709
LINK: Affotografering.
94851820Christen Jensen Flø 15.04 1804.12.06  Ejstrup Jens Christensen Skytte Else Marie Sørensdatter 4. Christen Jensen Flø. Søn af Jens Christensen Flø, 6 December 1804, antagelig oplyst god Opførsel, 1815 den 22de August vaccineret af Hr Pastor Jørgensen i Ringgive.
NOTITS: Døbt 1804.12.06 formodet i Ejstrup sogn. Jens Christensen var født i Mellem Harrild i Ejstrup, gift 1801 i Brande, men kommer først 1813 til Flø i Brande. Datteren Inger Jensdatter konfirmeret 1818 #9461 født i Ejstrup.
LINK: Se Jens Christensen Skytte i Mellem Harrild i Ejstrup.
LINK: Affotografering.
94861820Jens Nielsen Grarup 15.05 1804.08.19 Lundfod Brande Niels Jespersen Kirsten Jensdatter 5., Jens Nielsen Grarup. Søn af Niels Jespensen Grarup, 10 August 1804, antagelig oplyst god Opførsel, 1806 den 2den October vac: af Hr Pastor Lund.
Dåb nr. 2690
LINK: Niels Jespersen i Grarup.
LINK: Affotografering.
94871820Thomas Mathiasen Grarup 14.11 1805.05.05 Grarup Brande Mathias Christensen Ane Jensdatter 6., Thomas Mathisen Grarup. Søn af Mathias Christensen Grarup, 5 Maii 1805, maadelig i Kundskab og Opførsel, 1806 den 2den October vac: af Pastor Lund.
Dåb nr. 2703
LINK: Thomas Mathiasen i Nygaard i Give sogn.
LINK: Affotografering.