Brande Kommenteret Kirkebog 
Konfirmerede mandkøn 1788 - 1820
Tekstversion - hele teksten
Tilbage til Nørvang-Herred oversigt.
Tilbage til oversigten over Brande kirkebog.

Denne side er overskuelig når man kender år, sted og navn nogenlunde. Eller hvis man kender konfirmationens nummer.
1. Hvis man vil søge på navn, efternavn, sted, moderen eller faderen brug den sorterbare version .
2. Hvis man skal bruge en oversigt i en årrække over steder eller bestemte familier kan den klapbare version med en linie per konfirmation være bedre. Bruges også hvis man kender konfirmationens nummer.

Konfirmationer i kronologisk rækkefølge.
Navne er supplerede, hvis de findes i andre kilder. Fx 1785 "Jens Østergaard", som hedder Jens Poulsen Østergaard.
Afkortelser:
I 70c eller 1708c står c for +- 5 år. 1708c = et år mellem 1703 og 1713.
I 1755cc står cc for +- 15 år. 1755cc = et år mellem 1740 og 1770, kun orienterende.
KB: Kirkebog. FT: Folketælling. Født bruges her for døbe dato eller år.
Specielt i Brande sogn:
BG: Brande Gårdhistorie. DKB: Degnens Kirkebog 1793-1814. PKB: Præstens Kirkebog 1774-1814.
I 1800 er ingen konfirmerede indført, formodentlig fordi præstens kirkebog var fuld og han begyndte en ny kirkebog.
I de fleste tilfælde angives konfirmandens sted, der er dog tre år uden sted 1788, 1790 og 1792. I 1797 angives endda konfirmanternes alder.
I 1802 begynder præsten Lund at give karakterer "nogenlunde vel oplyst" etc. Han skriver andre kommentarer ind og lamenterer over skolen og konfirmanderne.
Pastor Lund 1801: "Alle disse børn bleve af mig konfirmerede i Naadsens Aaret, og da det var den første Gang jeg her {i Brande sogn} antog Børn til Confirmation troede jeg at burde være saa lemfældig som mueligt for ej at afskrække de unge fra mig. Lund"


Nr. 9001 1788 Otte Sørensen, Uhre, Brande, 14c år, *1773c Uhre, Brande. FAR: Søren Pedersen, Uhre, Brande. MOR: Ane Larsdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Otte Sørensen.


Nr. 9002 1788 Søren Sørensen, Flø, Brande, 15c år, *1773c Flø, Brande. FAR: Søren Sørensen, Flø, Brande. MOR: Mette Pedersdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Søren Sørenen.
NOTITS: Tjener juli 1787 i Skærlund.


Nr. 9003 1788 Christen Pedersen Sandfeldt, Sandfeld, Brande, 16c år, *1772c Sandfeld- Store, Brande. FAR: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande. MOR: Maren Christensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Christen Pedersen Sandfeldt.


Nr. 9004 1788 Peder Christensen Brejl, Lundfod, Brande. FAR: Christen Pedersen Brejl, Lundfod, Brande. MOR: ? Christen Pedersen Brejls kone
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Peder Christensen Breijl.


Nr. 9005 1788 Jens Christensen Kragsig, Kragsig, Brande, 18c år, *1770c Kragsig, Brande. FAR: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande. MOR: Johanne Jensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Jens Christensen Kragsig


Nr. 9006 1788 Christen Sørensen
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Christen Sørensen
NOTITS: Ikke identificeret. Christen Sørensen, der i 1787 tjener Jens Jensen i Flø, skulle være 21 år i 1788. Dette er vist en for høj alder for konfirmation.


Nr. 9007 1788 Jakob Andersen, 15c år, *1773c Uhre, Brande. FAR: Anders Pedersen, Uhre, Brande. MOR: Mette Jakobsdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Jacob Andersen


Nr. 9008 1788 Niels Christensen, Uhre, Brande, 16 år, *1772c Uhre, Brande. FAR: Christen Nielsen, Uhre, Brande. MOR: Maren Sørensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Niels Pedersen
NOTITS: Identifikation temmelig sikker.


Nr. 9010 1788 Kjeld Pedersen, Uhre, Brande, 15 år, *1772c Uhre, Brande. FAR: Peder Nielsen, Uhre, Brande. MOR: Else Pedersdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Kjeld Pedersen


Nr. 9011 1788 Bertel Sørensen, Askær- Nørre, Brande, 16 år, *1772c Askær- Nørre, Brande. FAR: Søren Larsen, Askær- Nørre, Brande. MOR: Ane Larsdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. Berthel Sørensen


Nr. 9012 1788 Søren Christensen, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Søren Christensen Borup
NOTITS: Der er set fem Søren Christensener i 1787, alle for unge eller for gamle og ingen i Borup.


Nr. 9013 1788 Peder Madsen
KIRKEBOGSTEKSTEN: 12. Peder Madszen
NOTITS: Der er kun en Peder Madsen set i 1787, som er 9 år gammel.


Nr. 9021 1789 Jens Nielsen Kjærsgaard, Brandholm, Brande, 14 år, *1775 Brandholm, Brande. FAR: Niels Jensen Kjærsgaard, Brandholm, Brande. MOR: Karen Mortensdatter Skaarup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Jens {Nielsen} Kiersgaard
Dåb nr. 2032


Nr. 9022 1789 Jens Poulsen Østergaard, Brandlund, Brande, 15 år, *1774 Nørre Karstoft, Skarrild. FAR: Poul Jensen Østergaard, Brandlund, Brande. MOR: Anne Dorthe Liebe
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Jens Østergaard {Brandlund}
NOTITS: Poul Østergaard opholder sig kun et knapt år i Brandlund, hvor han udstykker en gård. Han kommer fra Nørre Karstoft Skarrild og drager videre til Bording Mølle.


Nr. 9023 1789 Anders Jensen Alle, Brande By, Brande, 14 år, *1775c, Snejbjerg?. FAR: Jens Nielsen Alle, Brande By, Brande. MOR: Karen Christensdatter Røjen
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Anders {Jensen} Alle {Brande By }
NOTITS: FT 1787 Assing 12 år.


Nr. 9024 1789 Niels Pedersen, Askær- Sønder, Brande, 18 år, *1771c Askær- Sønder, Brande. FAR: Peder Nielsen, Askær- Sønder, Brande. MOR: Johanne Kjeldsdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Niels Pedersen Askier.


Nr. 9025 1789 Christen Dynesen, Uhre, Brande, 16 år, *1771c Uhre, Brande. FAR: Dynes Larsen, Uhre, Brande. MOR: Ane Kirstine
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Christen Dynesen Uhre


Nr. 9026 1789 Christen Thomsen, Langkær- Store, Brande, 16 år, *1772c Langkær- Store, Brande. FAR: Thomas Christensen, Langkær- Store, Brande. MOR: Sidsel Jensdatter
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Christen Thomsen Lankier


Nr. 9027 1789 Peder Assersen, Uhre, Brande, 18 år, *1771c, København?. FAR: Asser Møller, København. MOR: Inger Pedersdatter Arvad
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Peder Assersen Uhre
NOTITS: Se FT 1787 Uhre Brande. Han har tre forskellige fødeaar 1. *1777c ud fra FT 1787 Uhre Brande, 2. *1770c ud fra FT 1801 Aarhus og *1767 ud fra skiftet 1781 efter faderen Asser Møller i Aarhus. Gennemsnit *1771.


Nr. 9040 1790 Jørgen Andersen, Arvad, Brande, 13 år, *1777c Arvad, Brande. FAR: Anders Jensen, Arvad, Brande. MOR: Mette Knudsdatter, Arvad, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Jørgen Andersen
NOTITS: Dåb glemt i kirkebogen.
Dåb nr. 1998


Nr. 9041 1790 Laus Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, 17 år, *1773c Sandfeld- Store, Brande. FAR: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande. MOR: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Laus Pedersen
NOTITS: Ingen passende af det navn i FT 1787 eller født i kirkebogen.


Nr. 9042 1790 Peder Jensen, Uhre, Brande, 17 år, *1773c Uhre?, Brande. FAR: Jens Nielsen, Uhre, Brande. MOR: Ane Marie Pedersdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Peder Jensen
NOTITS: ? Ikke helt sikker. Kunne vøre Jens Pedersens søn i Grarup. Jens Nielsens søn Peder Jensen ikke set efter 1790 eller 1787.


Nr. 9043 1790 Christen Madsen Hannerup, Brandlund, Brande, 18 år, *1772c Skærlund, Brande. FAR: Mads Christensen Hannerup, Brandlund, Brande. MOR: Mette Andersdatter, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Christen Madsen {Hannerup}
NOTITS: Faderen fæster i Skærlund 1771 og 1774.


Nr. 9044 1790 Søren Johansen, Brandlund, Brande, 18 år, *1772 Bøllund, Give. FAR: Johan Jørgensen, Brandlund, Brande. MOR: Mette Jensdatter, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Søren Johansen
NOTITS: Faderen Johan Jørgensen flytter fra Bøllund Give til Brandlund Brande i 1789.


Nr. 9045 1790 Jens Christensen, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Jens Christensen
NOTITS: Ikke identificeret.


Nr. 9046 1790 Mads Pedersen
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Mads Pedersen
NOTITS: Evt. Mads Pedersen, 15, der i FT 1787 er tjenestedreng ved Erik Eriksen i Harrild.


Nr. 9055 1791 Hans Larsen, Dørslund, Brande, 17 år, *1774 Dørslund, Brande. FAR: Lars Hansen, Dørslund, Brande. MOR: Ane Christensdatter, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Hans Larsen Døslund
Dåb nr. 2013


Nr. 9056 1791 Peder Christensen Brejl, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Peder Christensen Brejel
NOTITS: Tilsyneladende allerede konfirmeret i 1788 #9004. Formodet søn af Christen Pedersen Brejl af Lundfod. Kunne være den hyrdedreng Peder Christensen 15 år der i 1787 tjener ved Christen Nielsen i Dørslund #8450.


Nr. 9057 1791 Anders Christensen, Kragsig, Brande, 16 år, *1775 Kragsig, Brande. FAR: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande. MOR: Johanne Jensdatter, Kragsig, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Anders Christensen Kragsig
NOTITS: Han er i 1787 hyrdedreng på Brandholm.
Dåb nr. 2033


Nr. 9058 1791 Jens Christian Nielsen, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Jens Christian Nielsen St Langkier
NOTITS: Vel ikke født i Langkær, ingen Niels der kunne være far 1770-80. Vel tjenestedreng i Store Langkær.


Nr. 9059 1791 Laust Thomsen, Langkær- Store, Brande, 17 år, *1774 Langkær- Store, Brande. FAR: Thomas Christensen, Langkær- Store, Brande. MOR: Sidsel Jensdatter, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Laust Thomsen ibidem [St Langkier]
Dåb nr. 2003


Nr. 9060 1791 Jens Christensen, Askær- Sønder, Brande, 17 år, *1774 Askær- Sønder, Brande. FAR: Christen Jensen, Askær- Sønder, Brande. MOR: Karen Nielsdatter, Askær- Sønder, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Jens Christensen Askier
Dåb nr. 2009


Nr. 9061 1791 Søren Jensen, Grarup, Brande, 17 år, *1774 Langkær- Lille, Brande. FAR: Jens Christensen, Langkær- Lille, Brande. MOR: Maren Christensdatter, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Søren Jensen Grarup
NOTITS: Mor og stedfar Troels Iversen flyttede fra Lille Langkær til Grarup i 1784.
Dåb nr. 2017


Nr. 9062 1791 Niels Thomsen, Brandlund, Brande, 17 år, *1774c, Ejstrup?. FAR: Thomas Pedersen, Brandlund, Brande. MOR: Inger Nielsdatter, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Niels Thomsen Brandlund
NOTITS: Se BG Brandlund Matr. 12A-13A, s. 100. DIS Tråd "Har præsten skrevet forkert, Faster Sogn 1832".


Nr. 9063 1791 Hans Jensen, Sandfeld- Bjerre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Hans Jensen i Biere {Sandfeld- Bjerre}
NOTITS: Ikke identificeret.


Nr. 9064 1791 Bertel Andersen, Borup, Brande, 19 år, *1772c Borup, Brande. FAR: Anders Grarup, Borup, Brande. MOR: Ane Pedersdatter, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. Bertel Andersen Borup


Nr. 9075 1792 Jesper Lorents Nielsen, Drantum, Brande, 16 år, *1775 Karstoft- Sønder, Skarrild. FAR: Niels Larsen, Brandlund, Brande. MOR: Karen Jespersdatter, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Jesper Lorentz Nielsen
NOTITS: Forældrene flyttede 1775 fra Borup i Brande til Sønder Karstoft i Skarrild (hvor Jesper Lorents blev født) for et par år, derefter til Brandlund fra 1777c til efter 1787. Faderen Niels Larsen begraves i marts 1792 fra Drantum, konfirmationen fandt sted omkring april 1792. Han kaldte sig senere Lorenz Lund (fra Brandlund) blev handelsbetjent, fuldmægtig på en herregård og giftede sig adelig og blev rig.
LINK: Dåben 1775 i Skarrild.


Nr. 9076 1792 Jens Jørgensen, Brande By, Brande, 16 år, *1776 Brande By, Brande. FAR: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande. MOR: Maren Jensdatter, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Jens Jørgensen
Dåb nr. 2044


Nr. 9077 1792 Søren Christensen, Askær- Nørre, Brande, 18 år, *1774 Askær- Nørre, Brande. FAR: Christen Jensen, Askær- Nørre, Brande. MOR: Ane Larsdatter, Askær- Nørre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Søren Christensen
Dåb nr. 2016


Nr. 9078 1792 Jens Jensen, Langkær- Lille, Brande, 18 år, *1774 Langkær- Lille, Brande. FAR: Jens Christensen, Langkær- Lille, Brande. MOR: Maren Christensdatter, Langkær- Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Jens Jensen
Dåb nr. 2018


Nr. 9079 1792 Gyde Pallesen, Borup, Brande, 18 år, *1774 Borup, Brande. FAR: Palle Pedersen, Borup, Brande. MOR: Ane Gydesdatter, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Giøde Pallesen
Dåb nr. 2005


Nr. 9080 1792 Peder Christensen, Brande?
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Peder Christensen
NOTITS: Ikke identificeret.


Nr. 9081 1792 Jens Johansen, Brandlund, Brande, 17 år, *1774 Bøllund, Give. FAR: Johan Jørgensen, Bøllund, Give. MOR: Mette Jensdatter, Bøllund, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Jens Johansen


Nr. 9082 1792 Jens Eriksen, Harrild, Brande, 18 år, *1774 Harrild, Brande. FAR: Erik Jensen, Harrild, Brande. MOR: Johanne Thøgersdatter, Harrild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Jens Ericksen
Dåb nr. 2002


Nr. 9083 1792 Gyde Andersen, Borup, Brande, 16 år, *1776 Borup, Brande. FAR: Christen Sørensen, Borup, Brande. MOR: Mette Gydesdatter, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Giøde Christensen
Dåb nr. 2060


Nr. 9084 1792 Jens Christenen, Brande, 18 år
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. Jens Christensen
NOTITS: Ikke identificeret.


Nr. 9085 1792 Jakob Madsen, Grarup, Brande, 17 år, *1775 Grarup, Brande. FAR: Mads Pedersen Smed, Grarup, Brande. MOR: Anna Jakobsdatter, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Jacob Madsen
Dåb nr. 2031


Nr. 9096 1793 Anders Madsen Hannerup, Brandlund, Brande, 19 år, *1774 Skærlund, Brande. FAR: Mads Christensen Hannerup, Brandlund, Brande. MOR: Mette Andersdatter, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Anders Madsen af Lund
NOTITS: Mads Christensen Hannerup flytter meget omkring i Brande sogn, men ses i 1790-94 i Brandlund.
Dåb nr. 2022


Nr. 9097 1793 Niels Jensen Søndergaard, Uhre, Brande, 17 år, *1776 Uhre, Brande. FAR: Jens Nielsen Søndergaard, Uhre, Brande. MOR: Anna Maria Pedersdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Niels Jensen af Uhre
NOTITS: Jens Nielsen Green bor ved sønnens fødsel i Uhre, men flytter efter 1780 en del rundt først i Brande sogn, senere Ejstrup og Give.
Dåb nr. 2041


Nr. 9098 1793 Mads Pedersen, Alkærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Mads Pedersen af Algierlund
NOTITS: Han er tjenestedreng i Alkærlund og ikke født i Brande sogn i kirkebogen (1774+). I FT 1787 er der to tjenestedrenge i Brande af navn Mads Pedersen, som ikke er født i Brande, nemlig en i Harrild og en i Lille Langkær. Det er sandsynligvis en af dem, som i 1793 ville være 16 og 18 år. I 1801 bliver Mads Pedersen i nogenlunde den rette alder af Tornvig, Arnborg gift med Ane Christensdatter i Nørre Askær, Brande, det kunne evt. være ham.


Nr. 9104 1794 Peder Thomasen, Dørslund, Brande, 19 år, *1775 Dørslund, Brande. FAR: Thomas Christensen Lund, Dørslund, Brande. MOR: Dorte Pedersdatter, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Peder Thomasen af Døslund
Dåb nr. 2035


Nr. 9105 1794 Jens Nielsen, Brande By (Præstegaarden), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Jens Nielsen af Præstegaarden
NOTITS: Ikke identificeret. Kan ikke være Jens Nielsen Kjersgaard - senere degn i Give sogn - søn af Niels Jensen Kjærsgaard og Karen Mortensdatter på Brandholm, for han er allerede konfirmeret #9021.


Nr. 9106 1794 Peder Sørensen, Flø, Brande, 17 år, *1777 Flø, Brande. FAR: Søren Sørensen, Flø, Brande. MOR: Mette Pedersdatter, Flø, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Peder Sørensen af Fløe
Dåb nr. 2082


Nr. 9107 1794 Christen Christensen, Flø, Brande, 18 år, *1776 Flø, Brande. FAR: Christen Pallesen, Flø, Brande. MOR: Maren Sørensdatter, Flø, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Peder Sørensen af Fløe
Dåb nr. 2048


Nr. 9108 1794 Peder Knudsen, Skerris, Brande, 18 år, *1776 Lundfod, Brande. FAR: Knud Thomsen, Lundfod, Brande. MOR: Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Peder Knudsen af Schierris
NOTITS: Faderen †1787, moderen gift 2. gang med Otte Pedersen.
Dåb nr. 2045


Nr. 9109 1794 Jens Christensen, Uhre, Brande, 21 år, *1773c Uhre, Brande. FAR: Christen Nielsen Søndergaard, Uhre, Brande. MOR: Maren Sørensdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Jens Christensen af Uhre


Nr. 9121 1795 Niels Nielsen, Uhre, Brande, 15 år, *1780 Uhre, Brande. FAR: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande. MOR: Johanne Christensdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Niels Nielsen Niels organistes Søn i Uhre
Dåb nr. 2156


Nr. 9122 1795 Thomas Christenen, Alkærlund, Brande, 17 år, *1778 Alkærlund, Brande. FAR: Christen Thomasen, Alkærlund, Brande. MOR: Birte Nielsdatter, Alkærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Thomas Christensen Algierlund
Dåb nr. 2092


Nr. 9128 1796 Ole Jonassen, Flø, Brande, 15c år, *1782c Harrild- Over, Ejstrup. FAR: Jonas Eriksen, Harrild- Over, Ejstrup. MOR: Ane Pedersdatter, Harrild- Over, Ejstrup
KIRKEBOGSTEKSTEN: Ole Jonassen Harrild {Ejstrup, her fødested}
NOTITS: FT 1787 i Flø, Brande ved Niels Pedersen, som er bror til moderen Ane Pedersdatter. To andre børn af Jonas Eriksen, som også blev konfirmeret i Brande #9048 og #9090, var børn af hans første kone. Ane Pedersdatter er hans anden kone gift 1781 i september. Ole Jonassen formodentlig tvilling til Kirsten Jonasdatter, som er hjemme i Overharrild Ejstrup i FT 1787.


Nr. 9129 1796 Henning Sørensen, Borup, Brande, 16 år, *1780 Brandlund, Brande. FAR: Søren Simonsen, Brandlund, Brande. MOR: Maren Henningsdatter, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Henning Sørensen Borup
NOTITS: Forældrene flyttede 1789 til Borup, hvor faderen døde 1793.
Dåb nr. 2138


Nr. 9130 1796 Jens Clemmensen, Skerris, Brande, 18 år, *1778 Skerris, Brande. FAR: Clemmen Andersen Skerrris, Skerrris, Brande. MOR: Margrethe Christensdatter, Skerrris, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Jens Clemmensen Schierris
Dåb nr. 2112


Nr. 9131 1796 Christen Jensen, Brandholm Mark (Lilleholm), Brande, 16 år, *1780 Brandholm Mark, Brande. FAR: Jens Christensen Skræder, Brandholm Mark (Lilleholm), Brande. MOR: Karen Christensdatter, Brandholm Mark (Lilleholm), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Christen Jensen L:{ille} Holm
Dåb nr. 2136


Nr. 9132 1796 Kjeld Thomsen, Langkær- Store, Brande, 17 år, *1779 Langkær- Store, Brande. FAR: Thomas Kjeldsen, Langkær- Store, Brande. MOR: Anna Jakobsdatter, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Kield Thomsen st: Langkier
Dåb nr. 2122


Nr. 9146 1797 Jens Andersen, Uhre, Brande, 15 år, *1782 Uhre, Brande. FAR: Anders Pedersen, Uhre, Brande. MOR: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Jens Andersen af Uhre gl: 15 aar
Dåb nr. 2194


Nr. 9147 1797 Niels Christensen, Uhre, Brande, 16 år, *1781 Uhre, Brande. FAR: Christen Nielsen, Uhre, Brande. MOR: Maren Sørensdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Niels Christensen Uhre gl: i 16 aar
Dåb nr. 2169


Nr. 9148 1797 Peder Christensen, Kragsig, Brande, 15 år, *1782 Kragsig, Brande. FAR: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande. MOR: Johanne Jensdatter, Kragsig, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Peder Christensen Kragsig gl: 15 aar
Dåb nr. 2188


Nr. 9149 1797 Jens Thomsen, Langkær- Store, Brande, 16 år, *1781 Langkær- Store, Brande. FAR: Thomas Christensen, Langkær- Store, Brande. MOR: Sidsel Jensdatter, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Jens Thomsen stor Langkier gammel i 16 aar
Dåb nr. 2165


Nr. 9150 1797 Christen Troelsen, Grarup, Brande, 18 år, *1779 Langkær- Lille, Brande. FAR: Troels Iversen, Langkær- Lille, Brande. MOR: Maren Christensdatter, Langkær- Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Christen Truelsen Grarup i 18 aar
NOTITS: Forældrene flytter 1784 fra Lille Langkær til Grarup.
Dåb nr. 2131


Nr. 9157 1798 Peder Pedersen, Uhre, Brande, 15 år, *1783 Uhre, Brande. FAR: Peder Pedersen, Uhre, Brande. MOR: Anne Christensdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Peder Pedersen Uhre
Dåb nr. 2211


Nr. 9158 1798 Thøger Christensen, Flø, Brande, 18 år, *1780 Lillebrande, Sønder Omme. FAR: Christen Thøgersen, Lillebrande, Sønder Omme. MOR: Johanne Laursdatter, Lillebrande, Sønder Omme
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Thøger Christensen Fløe
NOTITS: Familien flyttede 1792c fra Lillebrande, Sønder Omme til Flø i Brande sogn.


Nr. 9159 1798 Simon Mortensen, Brande By, Brande, *1785 Brandlund, Brande. FAR: Morten Simonsen, Brandlund, Brande. MOR: Maren Pedersdatter, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Simon Morthensen Brande {By}
NOTITS: Faderen havde gården 9A i Brandlund indtil juni 1799, sandsynligvis har Simon tjent i Brande By.
Dåb nr. 2253


Nr. 9160 1798 Lars Andersen, Dørslund, Brande, 14 år, *1784 Dørslund, Brande. FAR: Anders Christensen, Dørslund, Brande. MOR: Karen Pedersdatter, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Las Andersen Døslund
Dåb nr. 2233


Nr. 9161 1798 Peder Jørgensen, Brande By, Brande, 18 år, *1780 Brande By, Brande. FAR: Jørgen Jørgensen, Brande By, Brande. MOR: Maren Jensdatter, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Peder Jørgensen Brande {By}
Dåb nr. 2185


Nr. 9162 1798 Anders Pedersen, Skærlund, Brande, 18 år, *1779 Skærlund, Brande. FAR: Peder Andersen, Skærlund, Brande. MOR: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Anders Pedersen Schierlund
Dåb nr. 2130


Nr. 9163 1798 Michel Christensen Brejl, Lundfod, Brande, 21 år, *1777 Lundfod?, Brande. FAR: Christen Pedersen Brejl, Lundfod?, Brande. MOR: Kirsten Pedersdatter, Lundfod?, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Michel Christensen Brejel
NOTITS: Christen Pedersen Brejl ses 1776 i Brande By og 1781 temmelig sikkert i Lundfod. Han formodes at være i Lundfod i 1777.
Dåb nr. 2068


Nr. 9164 1798 Jens Peder Madsen Hannerup, Borup?, Brande, 19 år, *1779 Skærlund?, Brande. FAR: Mads Christensen Hannerup, Skærlund?, Brande. MOR: Mette Andersdatter, Skærlund?, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Jens {Peder} Madsen Hannerup
Dåb nr. 2123


Nr. 9165 1798 Anders Madsen, Risbjerg, Brande, 18 år, *1780 Risbjerg, Brande. FAR: Mads Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande. MOR: Mette Andersdatter, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9. Anders Madsen Riisberg
Dåb nr. 2145


Nr. 9166 1798 Lars Clemmensen, Hyvild, Brande, 18 år, *1780 Hyvild, Brande. FAR: Clemmen Larsen, Hyvild, Brande. MOR: Maren Jensdatter, Hyvild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 10. Las Clemensen Hyvild
Dåb nr. 2150


Nr. 9167 1798 Niels Poulsen, Risbjerg, Brande, 18 år, *1780 Risbjerg, Brande. FAR: Poul Jensen Risbjerg, Risbjerg, Brande. MOR: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 11. Niels Povelsen Riisberg
Dåb nr. 2158


Nr. 9175 1799 Peder Nielsen, Sandfeld- Store, Brande, 16 år, *1783 Sandfeld- Store, Brande. FAR: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande. MOR: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Peder Nielsen st. Sandfeld
Dåb nr. 1989


Nr. 9176 1799 Peder Pedersen, Usseltoft, Brande, 16 år, *1783 Usseltoft, Brande. FAR: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande. MOR: Anne Christensdatter, Usseltoft, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Peder Pedersen Usseltoft
Dåb nr. 2214


Nr. 9177 1799 Peder Pedersen, Tarp, Brande, 19 år, *1780 Tarp, Brande. FAR: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande. MOR: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Peder Pedersen Tarp
Dåb nr. 2153


Nr. 9178 1799 Iver Troelsen, Grarup, Brande, 16 år, *1783 Langkær- Lille, Brande. FAR: Troels Iversen, Langkær- Lille, Brande. MOR: Maren Christensdatter, Langkær- Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Iver Truelsen Grarup
NOTITS: Forældrene flytter til Grarup i 1784.
Dåb nr. 2205


Nr. 9179 1799 Jakob Jensen, Tarp, Brande, 17 år, *1782 Tarp, Brande. FAR: Jens Henriksen, Tarp, Brande. MOR: Margrethe Jakobsdatter, Tarp, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Jacob Jensen Tarp
Dåb nr. 2191


Nr. 9180 1799 Peder Nielsen, Langkær- Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Peder Nielsen L. Lankier
NOTITS: Ikke i FT 1801 i Brande. Formodentlig ikke født i Brande sogn. Vel tjenestekarl ved Jens Hansen Kjær, som kun ses med en datter.


Nr. 9194 1801 Hans Larsen, Dørslund, Brande, 17 år, *1784 Risbjerg, Brande. FAR: Lars Hansen, Risbjerg, Brande. MOR: Ane Christensdatter, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Hans Lassen fra Dørslund
NOTITS: Dette er det første sted i Brande Kirkebog, hvor Døslund staves Dørslund, den nye præst Lund er lige kommet til sognet. Familien flyttede 1792 fra Risbjerg til Dørslund.
Dåb nr. 1990


Nr. 9195 1801 Christen Clemensen, Hyvild, Brande, 18 år, *1783 Hyvild, Brande. FAR: Clemen Larsen Hyvild, Hyvild, Brande. MOR: Maren Jensdatter, Hyvild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Christen Clemsen fra Hyvild
Dåb nr. 2209


Nr. 9196 1801 Thomas Knudsen, Skerris, Brande, 18 år, *1783 Lundfod, Brande. FAR: Knud Thomsen, Lundfod, Brande. MOR: Inger Pedersdatter, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Thomas Knudsen af Skerris
NOTITS: Faderen †1787, moderen gift 2. gang med Otte Pedersen, flytter 1792 til Skerris.
Dåb nr. 2223


Nr. 9197 1801 Christen Troelsen, Brande By, Brande, 17 år, *1784 Brande By, Brande. FAR: Troels Christensen Brande, Brande By, Brande. MOR: Mette Christensdatter, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Christen Troelsen af Brande
Dåb nr. 2244


Nr. 9204 1802 Christen Clemmensen, Skerris, Brande, 19 år, *1783 Skerris, Brande. FAR: Clemmen Andersen, Skerris, Brande. MOR: Margrethe Christensdatter, Skerris, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1) Christen Clemandsen fra Skerris 17 Aar gl: har gaaet i 2 aar og er temmelig vankundig.
NOTITS: Præstens alder 17 er to år for lidt.
Dåb nr. 2215


Nr. 9205 1802 Christen Christensen, Lundfod, Brande, 20 år, *1781 Lundfod, Brande. FAR: Christen Pedersen Brejl, Lundfod, Brande. MOR: Kirsten Pedersdatter, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2) Christen Christensen Lundfod 19 Aar gl: har gaaet i 2 Aar er fattig og vankundig.
NOTITS: Præstens alder 19 er et år for lidt.
Dåb nr. 2176


Nr. 9206 1802 Niels Christian Nielsen, Brande By, Brande, 16 år, *1785 Brande By, Brande. FAR: Niels Christensen Nygaard, Brande By, Brande. MOR: Maren Christensdatter, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3) Niels Christian Nielsen 16 Aar fra brande var maadelig i kundskab.
NOTITS: Han er døbt Niels, men kaldes i FT 1787 Niels Christian.
Dåb nr. 2261


Nr. 9207 1802 Lars Eriksen, Sandfeld- Bjerre, Brande, 17 år, *1784 Sandfeld- Bjerre, Brande. FAR: Erik Lassen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande. MOR: Anne Michelsdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4) Lars Eriksen fra bjerre 16 Aar gl: han var meget godt oplyst.
Dåb nr. 2234


Nr. 9208 1802 Peder Pedersen, Sandfeld- Store, Brande, 16 år, *1785 Sandfeld- Store, Brande. FAR: Peder Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande. MOR: Maren Christensdatter, Sandfeld- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5) Peder Pedersen fra St: Sandfelt 16 Aar gl: meget vel oplyst.
Dåb nr. 2263


Nr. 9209 1802 Jens Hansen, Brandlund, Brande, 19 år, *1783 Brandlund, Brande. FAR: Hans Jensen Smed, Brandlund, Brande. MOR: Mette Andersdatter, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6) Jens Hansen fra brandlund 19 Aar gl: har gaaet i 4 Aar, men var vankundig.
Dåb nr. 2210


Nr. 9210 1802 Peder Lassen, Dørslund, Brande, 16 år
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7) Peder Lassen Dørslund 16 Aar gl: maadelig i kundskab.
NOTITS: Ikke identificeret. Lars Hansen med mange børn flytter 1792 fra Risbjerg til Dørslund. Han har en søn Christen Larsen *1785 altså af den rigtige alder.


Nr. 9211 1802 Jens Mikkelsen, Hyvild, Brande, 22 år, *1779.10.03 Hyvild, Brande. FAR: Mikkel Pedersen Hyvild, Hyvild, Brande. MOR: Johanne Jensdatter, Hyvild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8) Jens Mikkelsen Hyvild 19 Aar gl: har gaaet i 3 Aar og er en krøbling.
NOTITS: Præsten har 19 år, men han er 22.
Dåb nr. 2124


Nr. 9212 1802 Lars Pedersen, Dørslund, Brande, 16 år, *1785 Askær- Sønder, Brande. FAR: Peder Nielsen Askær, Askær- Sønder, Brande. MOR: Johanne Kjeldsdatter, Askær- Sønder, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 9) Lars Pedersen Dørslund 16 Aar gl. maadelig i kundskab.
NOTITS: Forældrene flytter 1797 fra Sønder Askær til Dørslund.
Dåb nr. 2267


Nr. 9222 1803 Christen Poulsen, Risbjerg, Brande, 16 år, *1787 Risbjerg, Brande. FAR: Poul Jensen, Risbjerg, Brande. MOR: Mette Nielsdatter, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1) Christen Poulsen fra Riisberg 16 Aar gl: nogenlunde god i kundskab
Dåb nr. 2303


Nr. 9223 1803 Søren Sørensen, Risbjerg, Brande, 16 år. FAR: Søren Andersen, Risbjerg, Brande. MOR: Dorte Sørensdatter, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2) Søren Sørensen Riisberg 16 Aar gl: blev ej antaget for usædelig forhold
NOTITS: Ikke klart hvad "usædelig forhold" skal være. Han bliver konfirmeret næste år 1804 med bedste karakter.
Dåb nr. 2295


Nr. 9231 1804 Søren Sørensen, Risbjerg, Brande, 17 år, *1787 Risbjerg, Brande. FAR: Søren Andersen, Risbjerg, Brande. MOR: Dorte Sørensdatter, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1) Søren Sørensen Riisberg 17 Aar gl. fortrinlig i kundskab.
NOTITS: Ej antagen "formedelst usædelig forhold" i 1803.
Dåb nr. 2295


Nr. 9232 1804 Niels Christian Thomsen, Brogaard, Brande, 15 år, *1788 Brogaard, Brande. FAR: Thomas Nielsen, Brogaard, Brande. MOR: Mette Pedersdatter, Brogaard, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2) Niels Christian Thomsen 15 Aar gl. Broegaard god i kundskab
Dåb nr. 2327


Nr. 9233 1804 Christen Nielsen, Uhre, Brande, 18 år, *1786 Uhre, Brande. FAR: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande. MOR: Johanne Christensdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3) Christian Nielsen Uhre 16 {18!} Aar gl. meget god i kundskab
Dåb nr. 2279


Nr. 9234 1804 Troels Nielsen, Sandfeld- Store, Brande, 16 år, *1787 Sandfeld- Store, Brande. FAR: Niels Pedersen Storesandfeld, Sandfeld- Store, Brande. MOR: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4) Troels Nielsen Sandfeld 16 Aar gl. temmelig god i kundskab
Dåb nr. 2314


Nr. 9235 1804 Christen Jensen, Lilleholm, Brande, 15 år, *1788 Lilleholm, Brande. FAR: Jens Christensen Skræder, Lilleholm, Brande. MOR: Karen Christensdatter, Lilleholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5) Christen Jensen Lilleholm 15 Aar God i kundskab
Dåb nr. 2321


Nr. 9239 1805 Morten Christensen, Kragsig, Brande, 16 år, *1788 Kragsig, Brande. FAR: Christen Hansen Kragsig, Kragsig, Brande. MOR: Johanne Jensdatter, Kragsig, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1) Morten Christensen Kragisg 16 Aar gl: vel oplyst
Dåb nr. 2331


Nr. 9240 1805 Christen Pedersen, Tarp, Brande, 17 år, *1787 Tarp, Brande. FAR: Peder Christensen Tarp, Tarp, Brande. MOR: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2) Christen Pedersen Tarp 17 Aar gl: fortrinlig vel oplyst
Dåb nr. 2308


Nr. 9241 1805 Søren Eriksen, Harrild, Brande, 17 år, *1787 Harrild, Brande. FAR: Erik Jensen Harrild, Harrild, Brande. MOR: Inger Sørensdatter, Harrild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3) Søren Eriksen Harrild 16 Aar gl. maadelig i kundskab, har 1½ Miil til Præsten
Dåb nr. 2304


Nr. 9242 1805 Christen Pedersen, Usseltoft, Brande, 16 år, *1788 Usseltoft, Brande. FAR: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande. MOR: Ane Christensdatter, Usseltoft, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4) Christen Pedersen Usseltoft 16 Aar gl nogenlunde vel oplyst
Dåb nr. 2329


Nr. 9243 1805 Niels Nikolajsen, Borup, Brande, 16 år, *1788c. FAR: Nikolaj. MOR: Kirsten? Andersdatter?
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5) Niels Niculajsen Borup 16 Aar, fattig, maadelig i kundskab
NOTITS: Vides ikke, hvor han er født. Anders Grarups datter Kirsten fik et barn udenfor ægteskab 1782 Iver Nikolajsen, patronym fra FT 1787. Mulig forbindelse.


Nr. 9244 1805 Peder Andersen, Uhre, Brande, 17 år, *1788 Uhre, Brande. FAR: Anders Pedersen, Uhre, Brande. MOR: Mette Jakobsdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6) Peder Andersen Uhre 17 Aar nogenledes
Dåb nr. 2333


Nr. 9253 1806 Niels Madsen, Drantum, Brande, 17 år, *1789 Drantum, Brande. FAR: Mads Nielsen, Drantum, Brande. MOR: Kirsten Troelsdatter, Drantum, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1) Niels Madsen Drantum 17 Aar. fortinlig god i kundskab.
Dåb nr. 2348


Nr. 9254 1806 Jens Pedersen, Lundfod, Brande, 16 år, *1788 Uhre, Brande. FAR: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande. MOR: Ane Pedersdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2) Jens Pedersen Lundfod 16 Aar taalelig i kundskab.
NOTITS: Familien flytter 1799-1800 fra Uhre til Lundfod.
Dåb nr. 2335


Nr. 9256 1807 Thøger Pedersen, Skærlund, Brande, 20 år, *1786 Skærlund, Brande. FAR: Peder Andersen, Skærlund, Brande. MOR: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1) Thøger Pedersen Skerlund 16 {20!} Aar vel oplyst og bruger Eftertanke
Dåb nr. 2282


Nr. 9257 1807 Peder Mortensen, Uhre, Brande, 17 år, *1789 Brandlund, Brande. FAR: Morten Simonsen, Brandlund, Brande. MOR: Maren Pedersdatter, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2) Peder Mortensen Uhre 16 {17!} Aar god i Kundskab
NOTITS: Faderen døde i Brandlund 1800. Broderen Simon Mortensen tjener FT 1801 ved sognefoged Peder Pedersen i Uhre.
Dåb nr. 2350


Nr. 9258 1807 Jakob Sørensen, Dørslund, Brande, 20 år, *1786.04.17 Dørslund, Brande. FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. MOR: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3) Jacob Sørensen Døslund - 18 {20!} Aar har gaaet til Undervisning i 2 Aar, er taalelig oplyst.
Dåb nr. 2283


Nr. 9259 1807 Lars Larsen, Hyvild, Brande, 17 år, *1790 Risbjerg, Brande. FAR: Lars Hansen, Risbjerg, Brande. MOR: Ane Christensdatter, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4) Lars Larsen Hyvild 18 {17!} Aar maadelig i Kundskab
NOTITS: Familien flytter 1792 fra Risbjerg til Dørslund, 1802 til Hyvild, som de køber.
Dåb nr. 2369


Nr. 9260 1807 Knud Pedersen, Dørslund, Brande, 16 år, *1791 Askær-Sønder, Brande. FAR: Peder Nielsen, Askær-Sønder, Brande. MOR: Johanne Kjeldsdatter, Askær-Sønder, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5) Knud Pedersen 16 Aar Dørslund maadelig i Kundskab
NOTITS: Familien flytter 1797 fra Sønder Askær til Dørslund.
Dåb nr. 2387


Nr. 9270 1807 Peder Nielsen, Flø, Brande, 16 år, *1791 Flø, Brande. FAR: Niels Pedersen, Flø, Brande. MOR: Maren Jørgensdatter, Flø, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Peder Nielsen fløe 16 Aar
NOTITS: Tilmeldt 24. maj 1807 til konfirmation i 1808. Ingen konfirmation, kun tilmeldingsliste. Senere gennemstreget. Konfirmeret 1809.
Dåb nr. 2389


Nr. 9271 1807 Mads Sørensen, Dørslund, Brande, 16 år, *1791 Dørslund, Brande. FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. MOR: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Mads Sørensen Dørslund 16 aar
NOTITS: Tilmeldt 24. maj 1807 til konfirmation i 1808. Ingen konfirmation, kun tilmeldingsliste. Senere gennemstreget. Konfirmeret 1809.
Dåb nr. 2407


Nr. 9272 1807 Jens Andersen, Langkær- Store, Brande, 15 år, *1791 Langkær- Store, Brande. FAR: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande. MOR: Ane Christensdatter, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Jens Andersen Langkjer 15 Aar
NOTITS: Tilmeldt 24. maj 1807 til konfirmation i 1808. Ingen konfirmation, kun tilmeldingsliste.
Dåb nr. 2410


Nr. 9273 1807 Jens Sørensen, Grarup, Brande, 16 år, *1791 Borup, Brande. FAR: Søren Jensen Smed, Borup, Brande. MOR: Ane Kjeldsdatter, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Jens Sørensen Grarup 16 Aar
NOTITS: Tilmeldt 24. maj 1807 til konfirmation i 1808. Ingen konfirmation, kun tilmeldingsliste. Forældrene FT 1787 i Grarup.
Dåb nr. 2395


Nr. 9274 1807 Troels Madsen, Drantum, Brande, 16 år, *1791 Drantum, Brande. FAR: Mads Nielsen, Drantum, Brande. MOR: Kirsten Troelsen, Drantum, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Troels Madsen Drantum 16 Aar
NOTITS: Tilmeldt 24. maj 1807 til konfirmation i 1808. Ingen konfirmation, kun tilmeldingsliste.
Dåb nr. 2396


Nr. 9275 1807 Niels Jensen, Sandfeld- Lille, Brande, 17 år, *1790 Sandfeld- Lille, Brande. FAR: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande. MOR: Kirsten Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Niels Jensen Sandfelt 17 Aar
NOTITS: Tilmeldt 24. maj 1807 til konfirmation i 1808. Ingen konfirmation, kun tilmeldingsliste.
Dåb nr. 2379


Nr. 9276 1807 Peder Madsen, Borup, Brande, 17 år, *1790 Brandlund, Brande. FAR: Mads Christensen Hannerup, Brandlund, Brande. MOR: Mette Andersdatter, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Peder Madsen Borup 17 Aar
NOTITS: Tilmeldt 24. maj 1807 til konfirmation i 1808. Ingen konfirmation, kun tilmeldingsliste.
Dåb nr. 2378


Nr. 9283 1808 Troels Madsen, Drantum, Brande, 17 år, *1791 Drantum, Brande. FAR: Mads Nielsen, Drantum, Brande. MOR: Kirsten Troelsen, Drantum, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Troels Madsen fra Drantum. Læser godt inden i bog, har begrebet Lærebogen.
Dåb nr. 2396


Nr. 9284 1808 Niels Jensen, Sandfeld- Lille, Brande, 18 år, *1790 Sandfeld- Lille, Brande. FAR: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande. MOR: Kirsten Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Niels Jensen fra Sandfelt. Læser ret godt i bog, har fattet Meningen af Lærebogen.
Dåb nr. 2379


Nr. 9285 1808 Jens Sørensen, Grarup, Brande, 17 år, *1791 Borup, Brande. FAR: Søren Jensen Smed, Borup, Brande. MOR: Ane Kjeldsdatter, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Jens Sørensen fra Grarup. Læser godt inden i bo, har nogenlunde begreb om Christendommen.
NOTITS: Forældrene FT 1787 i Grarup.
Dåb nr. 2395


Nr. 9286 1808 Peder Madsen Hannerup, Borup, Brande, 18 år, *1790 Brandlund, Brande. FAR: Mads Christensen Hannerup, Brandlund, Brande. MOR: Mette Andersdatter, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Peder Madsen Hannerup fra Borup. Læser godt i bog, har taalelig kundskab i Christendommen.
Dåb nr. 2378


Nr. 9287 1808 Jens Andersen, Langkær- Store, Brande, *1791 Langkær- Store, Brande. FAR: Anders Larsen, Langkær- Store, Brande. MOR: Ane Christensdatter, Langkær- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: Jens Andersen Langkjer. Læser godt inden i bog, i øvrigt maadelig i kundskab.
Dåb nr. 2410


Nr. 9291 1809 Mads Sørensen, Dørslund, Brande, 18 år, *1791 Dørslund, Brande. FAR: Søren Nielsen Dørslund, Dørslund, Brande. MOR: Maren Poulsdatter, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Mads Sørensen af Dørslund 18 aar - god af kundskab
NOTITS: Den ny præst Joachim Otto Schach From: "Søndag efter Paaske ere følgende Børn Confirmerede". 4. April 1809. Tilmeldt 24. maj 1807 til konfirmation i 1808, men ikke konfirmeret i det år grund af uvidenhed (pastor Lund), nu god af kundskab (pastor From).
Dåb nr. 2407


Nr. 9292 1809 Peder Larsen, Uhre, Brande, 16 år, *1792 Uhre, Brande. FAR: Lars Christian Dynesen, Uhre, Brande. MOR: Else Pedersdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Peder Larsen af Uhre 16 aar - mindre god i kundskab
Dåb nr. 2424


Nr. 9293 1809 Thomas Pedersen, Skerris, Brande, 15 år, *1794c, Ejstrup?
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Thomas Pedersen i Schærris 15 aar - god Me[....] ej god i Kundskab
NOTITS: FT 1801 hyrdedreng 8 år ved Otte Pedersen i Skerris. Ikke født i Brande. Måske den Thomas Pedersen af Ejstrup der i 1813 bliver gift med Johanne Jensdatter af Lilleholm. Alderen passer med folketællingerne.


Nr. 9294 1809 Anders Sørensen, Risbjerg, Brande, 15 år, *1794 Risbjerg, Brande. FAR: Søren Andersen Risbjerg, Risbjerg, Brande. MOR: Dorte Sørensdatter, Risbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Anders Sørensen af Riisberg 16 {15!} aar vel oplyst
Dåb nr. 2472


Nr. 9295 1809 Peder Nielsen, Flø, Brande, 17 år, *1791 Flø, Brande. FAR: Niels Pedersen, Flø, Brande. MOR: Maren Jørgensdatter, Flø, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Peder Nielsen Fløe 17 aar maadelig i kundskab ej Aaret forhen undervist
NOTITS: Tilmeldt 24. maj 1807 til konfirmation i 1808. Ikke antaget af Pastor Lund på grund af uvidenhed, nu antaget af den ny Pastor From.
Dåb nr. 2389


Nr. 9296 1809 Jens Christian Larsen, Hyvild, Brande, 15 år, *1794 Dørslund, Brande. FAR: Lars Hansen, Dørslund, Brande. MOR: Anne Christensdatter, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Jens Christian Larsen af Hyyvild 17 {15!} flittig ej [...] temmelig i kundskab
NOTITS: Familien flytter fra Dørslund til Hyvild i 1802.
Dåb nr. 2458


Nr. 9297 1809 Peder Pedersen, Lundfod, Brande, 17 år, *1791 Uhre, Brande. FAR: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande. MOR: Ane Pedersdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Peder Pedersen Lunfod 17 aar maadelig i kundskab
NOTITS: Familien flytter 1800c fra Uhre til Lundfod.
Dåb nr. 2402


Nr. 9298 1809 Anders Pedersen, Lundfod, Brande, 16 år, *1792 Borup, Brande. FAR: Peder Troelsen, Borup, Brande. MOR: Maren Andersdatter, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Anders Pedersen Lunfod 17 {16!} aar ligeledes {maadelig i kundskab}
NOTITS: Familien flytter 1797 fra Borup til Lundfod.
Dåb nr. 2434


Nr. 9309 1810 Peder Christian Pedersen, Skærlund, Brande, 16 år, *1793 Skærlund, Brande. FAR: Peder Andersen, Skærlund, Brande. MOR: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Peder Christian Pedersen af Schærlund 17 {16!} aar god i kundskab
NOTITS: "1 Søndag efter Paaske bleve confirmerede:" 24. april 1810
Dåb nr. 2443


Nr. 9310 1810 Peder Nielsen, Uhre, Brande, 15 år, *1793 Uhre, Brande. FAR: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande. MOR: Johanne Christensdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Peder Nielsen af Ure 16 {15!} aar ligesaa {god i kundskab}
Dåb nr. 2483


Nr. 9311 1810 Niels Christian Christensen, Uhre, Brande, 18 år, *1792 Uhre, Brande. FAR: Christen Nielsen Nørgaard, Uhre, Brande. MOR: Ane Kirstine Nielsdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Niels Christian Christensen af Ure 18 aar antagelig i kundskab
Dåb nr. 2416


Nr. 9312 1810 Jens Larsen, Brandlund, Brande, 15 år, *1795 Brandlund, Brande. FAR: Lars Christensen Nedergaard, Brandlund, Brande. MOR: Anne Jensdatter, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Jens Lassen af brantlund 15 aar god i kundskab
Dåb nr. 2493


Nr. 9313 1810 Thøger Jensen, Uhre, Brande, 15 år, *1795 Uhre, Brande. FAR: Jens Thøgersen, Uhre, Brande. MOR: Anne Marie Henriksdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Tyge Jensen af Uhre 15 aar ligesaa {god i kundskab}
Dåb nr. 2490


Nr. 9314 1810 Peder Hansen, Brandlund, Brande, 15 år, *1794 Brande By, Brande. FAR: Hans Jensen Smed, Brande By, Brande. MOR: Mette Andersdatter, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Peder Hansen af Brantlund 16 {15!} antagelig i kundskab; for svagelig f[......] fald:
Dåb nr. 2467


Nr. 9315 1810 Thomas Clemmensen, Skerris, Brande, 16 år, *1794 Skerris, Brande. FAR: Clemmen Andersen, Skerris, Brande. MOR: Ane Thomasdatter, Skerris, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Thomas Clemmensen af Skerids 16 aar god i kundskab
Dåb nr. 2462


Nr. 9316 1810 Søren Troelsen, Brande By, Brande, 17 år, *1793 Brande By, Brande. FAR: Troels Christensen, Brande By, Brande. MOR: Mette Christensdatter, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Søren Truelsen 17 aar - maadelig af kundskab, hvortil han Tunghørighed meget bidrog, har meget fattige forældre.
NOTITS: Forældrene siges her at være meget fattige.
Dåb nr. 2451


Nr. 9319 1811 Lars Thomsen, Langkær, Brande, 16 år, *1794 Grarup, Brande. FAR: Thomas Larsen, Grarup, Brande. MOR: Ane I Sørensdatter, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Thomas Lassen {Navnedrejer for Lars Thomsen antaget} 16 aar Langkjær - vel oplyst
NOTITS: Navnedrejer antaget "Thomas Larsen" for "Lars Thomsen". Faderen Thomas Larsen †1805. Moderen gifter sig 2. gang med Iver Madsen og de flytter fra Grarup til Store Langkær 1810.
Dåb nr. 2468


Nr. 9320 1811 Erik Jensen, Sandfeld- Bjerre, Brande, 16 år, *1795 Sandfeld- Bjerre, Brande. FAR: Jens Andersen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande. MOR: Anne Sørensdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Erich Jensen 16 aar Bjerre - ligesaa {vel oplyst}
Dåb nr. 2489


Nr. 9321 1811 Søren Pedersen, Usseltoft, Brande, 16 år, *1794 Usseltoft, Brande. FAR: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande. MOR: Ane Christensdatter, Usseltoft, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Søren Pedersen 16 aar Usseltoft - god i kundskab
Dåb nr. 2484


Nr. 9322 1811 Christen Pedersen, Uhre, Brande, 17 år, *1794 Uhre, Brande. FAR: Peder Pedersen Sognefoged, Uhre, Brande. MOR: Anne Christensdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Christen Pedersen 17 aar Uhre - god i kundskab
Dåb nr. 2464


Nr. 9323 1811 Christen Jensen, Blæsbjerg, Brande, 16 år, *1794.06.09 Uhre, Brande. FAR: Jens Pedersen Nørgaard, Uhre, Brande. MOR: Dorte Sørensdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Christen Jensen 16 aar Blesbierg - god i kundskab
NOTITS: Forældrene flyttet fra Uhre til Blæsbjerg 1807-.
Dåb nr. 2465


Nr. 9324 1811 Niels Jensen, Brandholm Mark (Lilleholm), Brande, 15 år. FAR: Jens Christensen Skræder, Brandholm Mark (Lilleholm), Brande. MOR: Karen Christensdatter, Brandholm Mark (Lilleholm), Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Niels Jensen 15 aar Lilholm - antagelig i kundskab
Dåb nr. 2510


Nr. 9325 1811 Christen Nielsen, Grarup, Brande, 15 år, *1795.05.17 Grarup, Brande. FAR: Jens Nielsen Grene, Grarup, Brande. MOR: Edel Christensdatter Vipskov, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Christen Nielsen 15 aar Grarup - god i kundskab
Dåb nr. 2491


Nr. 9326 1811 Peder Jensen, Sandfeld- Lille, Brande, 18 år, *1793.05.19 Sandfeld- Lille, Brande. FAR: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande. MOR: Kirsten Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 8. Peder Jensen 18 aar Lille Sanfelt - maadelig i kundskab.
Dåb nr. 2446


Nr. 9336 1812 Jens Clemmensen, Hyvild, Brande, 17 år, *1795 Hyvild, Brande. FAR: Clemmen Larsen, Hyvild, Brande. MOR: Maren Jensdatter, Hyvild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Jens Clemmensen født i Hyvild Brande Sogn, 17 aar, døbt 6 Sept. 1795. god i kundskab og ej [.......]
Dåb nr. 2498


Nr. 9337 1812 Jakob Sørensen, Brande, 15 år, *1797c Farre, Give. FAR: Søren Jensen Skræder, Farre, Give. MOR: Margrethe Jakobsdatter, Farre, Give
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Jacob Sørensen født i Giufve Sogn 15 aar døbt 3. søndag i Fasten {19. marts} 1797, antagelig i kundskab, [...] [....]
NOTITS: Hvor Jakob Sørensen tjener i Brande er ikke angivet.


Nr. 9338 1812 Jens Peder Thomsen, Brogaard, Brande, 17 år, *1795 Brogaard, Brande. FAR: Thomas Nielsen Brogaard, Brogaard, Brande. MOR: Dorte Jensdatter, Brogaard, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Jens peter Thomsen født i Brogaard brande Sogn 17 aar, døbt 20 Decbr 1795 antagelig i kundskab
Dåb nr. 2504


Nr. 9339 1812 Eskild Christensen, Grarup, Brande, 18 år, *1794 Harrild- Lille, Brande. FAR: Christen Eskildsen Wolling, Harrild- Lille, Brande. MOR: Karen Thomasdatter, Harrild- Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Eskild Christensen født i Grarup {Lille Harrild!} Brande Sogn, 18 aar, døbt 21 Decembr 1794 god i kundskab
Dåb nr. 2486


Nr. 9340 1812 Jens Pedersen, Grarup, Brande, 15 år, *1797 Blæsbjerg, Brande. FAR: Peder Christensen, Blæsbjerg, Brande. MOR: Karen Jensdatter, Blæsbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Jens Pedersen født i Grarup {Blæsbjerg!} Brande Sogn, 15 aar, døbt 8 Januar 1797 - antagelig i Kundskab
NOTITS: Familien flyttet fra Blæsbjerg til Borup før 1801 , senere til Grarup i 1810.
Dåb nr. 2526


Nr. 9341 1812 Christen Sørensen, Kragsig, Brande, 16 år, *1796 Kragsig, Brande. FAR: Søren Iversen Kragsig, Kragsig, Brande. MOR: Kirsten Christensdatter, Kragsig, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6. Christen Sørensen født i Kragsig, 16 aar, døbt 2 Mai 1796 - maadelig i kundskab
Dåb nr. 2517


Nr. 9342 1812 Christen Mathiasen, Grarup, Brande, 19 år, *1794 Grarup, Brande. FAR: Mathias Christensen, Grarup, Brande. MOR: Anne Jensdatter, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 7. Christen Mathisen født i Grarup Brande Sogn, 19 aar, døbt 2 Marts 1794 - Ussel i kundskab
NOTITS: Pastor From: "Denne havde gaaet Vinteren tilforn, og skal endnu gaae hver Søndag i [een?] Sommer."
Dåb nr. 2459


Nr. 9354 1813 Christen Pedersen, Uhre, Brande, 18 år, *1794 Uhre, Brande. FAR: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande. MOR: Anne Pedersdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Chresten pedersen af Lundfod brande Sogn 18 aar, nogenlunde oplyst, havde gaaet 2 aar.
NOTITS: Familien flytter mellem 1798 og 1801 fra Uhre til Lundfod.
Dåb nr. 2457


Nr. 9355 1813 Iver Sørensen, Kragsig, Brande, 17 år, *1795 Kragsig, Brande. FAR: Søren Iversen, Kragsig, Brande. MOR: Kirsten Christensdatter, Kragsig, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Iver Sørensen af Kragsig, Brande Sogn 17½ aar, ring i Kundskab havde gaaet 2 aar
Dåb nr. 2488


Nr. 9356 1813 Peder Nielsen, Sandfeld- Store, Brande, 17 år, *1796 Sandfeld- Store, Brande. FAR: Niels Pedersen, Sandfeld- Store, Brande. MOR: Kirsten Troelsdatter, Sandfeld- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Peder Nielsen af Sandfeld, 17 aar, god i Kundskab
Dåb nr. 2521


Nr. 9357 1813 Troels Jørgensen, Sandfeld- Store, Brande, 18 år, *1794 Sandfeld- Store, Brande. FAR: Jørgen Troelsen, Sandfeld- Store, Brande. MOR: Karen Jørgensdatter, Sandfeld- Store, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Truels Jørgensen af Sandfeld, 18 aar, maadelig i Kundskab, men meget flittig
Dåb nr. 2466


Nr. 9361 1814 Laus Nielsen, Uhre, Brande, 16 år, *1798 Uhre, Brande. FAR: Niels Nielsen Organist, Uhre, Brande. MOR: Johanne Christensdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1. Laus Nielsen af Uhre, 16 Aar vel oplyst, havde havt de narulige Kopper
Dåb nr. 2557


Nr. 9362 1814 Henrik Pedersen, Arvad, Brande, 18 år, *1796 Arvad, Brande. FAR: Peder Nielsen Arvad, Arvad, Brande. MOR: Anne Henriksdatter, Arvad, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2. Hendrick Pedersen ar Arvad 18 Aar, vel oplyst, forvist Kokoppe Attest
Dåb nr. 2506


Nr. 9363 1814 Anders Jensen, Sandfeld- Bjerre, Brande, 16 år, *1797 Sandfeld- Bjerre, Brande. FAR: Jens Andersen Bjerre, Sandfeld- Bjerre, Brande. MOR: Anne Sørensdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3. Anders Jensen af Bjerre 16 aar, vel oplyst, forevist Kokoppe Attest
Dåb nr. 2547


Nr. 9364 1814 Peder Christensen, Tarp, Brande, 18 år, *1796 Tarp, Brande. FAR: Christen Andersen Tarp, Tarp, Brande. MOR: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Peder Christensen af Tarp - 18 Aar, manglende forstaaelig Taleevne, antagelig oplyst efter Omstændigheden, havde havt naturlige Børnekopper
Dåb nr. 2518


Nr. 9365 1814 Laus Pedersen, Lundfod, Brande, 16 år, *1798 Uhre, Brande. FAR: Peder Jensen Skræder, Uhre, Brande. MOR: Anne Pedersdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5. Laus Pedersen af Lundfod, 16 aar, temlig døv, meget flittig, forevist attest om Kokopperne.
Dåb nr. 2554


Nr. 9379 1815 Niels Kjærsgaard Sørensen, Kragsig, Brande, 15 år, *1800 Kragsig, Brande. FAR: Søren Iversen, Kragsig, Brande. MOR: Kirsten Christensdatter, Kragsig, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 2. april. 1. Niels Kjersgaard Sørrensen søn af SørenIversen af Kragsig, døbt 23 Febr 1800, meget god i begge deele. Vaccineret: 1804 d. 4. Nov: af Pastor Lund.
NOTITS: 2. april 1815. Vaccineret: 1804.11.04 af Pastor Lund
Dåb nr. 2593


Nr. 9380 1815 Christen Gydesen, Borup, Brande, 16.11 år, *1798 Borup, Brande. FAR: Gyde Pallesen, Borup, Brande. MOR: Else Marie Christensdatter, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 2. april. 2. Christen Gydesen søn af Gyde Pallesen af Borup, døbt 13. Mai 1798, ligesaa {meget god i begge deele}, Vaccineret: med Vidner beviist at have havd de Naturlige Kopper.
Dåb nr. 2560


Nr. 9381 1815 Michel Pedersen, Dørslund, Brande, 16.04 år, *1798 Hyvild, Brande. FAR: Peder Clemmensen, Dørslund, Brande. MOR: Sidsel Michelsdatter, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 2. april. 3. Michel Pedersen søn af Peder Clemensen af Døslund, døbt 16 Dec: 1798, ligesaa {meget god i begge deele}, Vaccineret: 1804 d 2 Octbr vacc: af P: Lund.
Dåb nr. 2566


Nr. 9382 1815 Jens Christensen, Tarp, Brande, 16.11 år, *1798 Tarp, Brande. FAR: Christen Andersen, Tarp, Brande. MOR: Kirsten Jensdatter, Tarp, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 2. april. 4. Jens Christensen søn af Christen Andersen af Tarp, døbt d 13 Mai 1798 ligesaa {meget god i begge deele}, Vaccineret: Beviist med Vidner at hav havd de naturl: Kopper.
Dåb nr. 2561


Nr. 9383 1815 Troels Pedersen, Lundfod, Brande, 15.10 år, *1799 Lundfod, Brande. FAR: Peder Iversen, Lundfod, Brande. MOR: Karen Troelsdatter, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 2. april. 5. Troels Pedersen søn af Peder Iversen af Lundfod, døbt d. 26 Mai 1799, ligesaa {meget god i begge deele}, Vaccineret: 1804 Vaccineret af Pastor Lund.
Dåb nr. 2581


Nr. 9384 1815 Jens Christensen, Alkærlund, Brande, 15.10 år, *1799 Alkærlund, Brande. FAR: Christen Thomsen, Alkærlund, Brande. MOR: Else Jensdatter, Alkærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 2. april. 6. Jens Christensen søn af Christen Thomsen af Algierlund, døbt d. 16 Juni 1799, ligesaa {meget god i begge deele}, Vaccineret: 1804 Vaccineret af Pastor Lund.
Dåb nr. 2582


Nr. 9385 1815 Mads Christian Madsen, Drantum, Brande, 17.09 år, *1797 Drantum, Brande. MOR: Kirsten Troelsdatter, Drantum, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 2. april. 7. Mads Christian Madsen søn Mads Nielsen af Drantum, døbt d. 9 Juli 1797, ligesaa {meget god i begge deele}, Vaccineret: 1804 Vaccineret af Pastor Lund.
Dåb nr. 2542


Nr. 9386 1815 Christen Pedersen, Brandlund, Brande, *1801 Brandlund, Brande. FAR: Peder Christensen, Brandlund, Brande. MOR: Karen Andersdatter, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 2. april. 8. Christen Pedersen søn af Peder Christensen af Brandlund, døbt d. 22 Martj 1801, ligesaa {meget god i begge deele}, Vaccineret: 1805 Vaccineret af P: Lund.
Dåb nr. 2610


Nr. 9387 1815 Jørgen Nielsen, Flø, Brande, 15.11 år, *1799 Flø, Brande. FAR: Niels Pedersen, Flø, Brande. MOR: Maren Jorgensdatter, Flø, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 2. april. 9. søn af Niels Pedersen af Fløe, døbt d. 28 April 1799, ligesaa {meget god i begge deele}, Vaccineret: Beviist med Vidner at have havd de Naturlige.
Dåb nr. 2579


Nr. 9388 1815 Hans Pedersen, Brandlund, Brande, 15 år, *1800 Skærlund, Brande. FAR: Peder Hansen, Brandlund, Brande. MOR: Ane Kirstine Larsdatter, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 2. april. 10 Hans Pedersen søn af Peder Hansen af Brandlund, døbt d. 10 April 1800, ligesaa {meget god i begge deele}, Vaccineret: 1814 Vacc: af Pator Jørgensen.
NOTITS: Peder Hansen ses i Skærlund indtil 1810-11, derefter her i Brandlund, senere flytter familien til Ejstrup.
Dåb nr. 2595


Nr. 9389 1815 Dynes Hansen, Uhre, Brande, 16 år, *1799 Uhre, Brande. FAR: Hans Dynesen, Uhre, Brande. MOR: Karen Nielsdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 2. april. 11. Dynes Hansen søn af Hans Dynesen af Uhre, født d. 25 Martj 1799, Maadelig i Kundskab god i Opførsel, Beviist med Vidner at have havd de naturlige Kopper.
Dåb nr. 2576


Nr. 9390 1815 Christen Nielsen, Lundfod, Brande, 15.06 år, *1799 Blæsbjerg, Brande. FAR: Niels Thomsen, Lundfod, Brande. MOR: Birte Christensdatter, Lundfod, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1815 2. april. 12. Christen Nielsen søn af Niels Thomsen af Lundfod, døbt d. 29 Sept: 1799, maadelig i Kundskab og Opførsel. Vaccineret: 1804 Vaccineret af P: Lund.
Dåb nr. 2590


Nr. 9399 1816 Niels Kjærsgaard Ottosen Arvad, Brandholm, Brande, 16.03 år, *1799 Brandholm, Brande. FAR: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande. MOR: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816. 1. Niels Kjersgaard Arevad Brandholm søn af Otto {Nielsen} Arevad paa Brandtholm, døbt den 27 Januari 1799, udmærket god i Kundskab og Opførsel. Vaccineret: 1804 vaccineret af Past. Lund.
Dåb nr. 2569


Nr. 9400 1816 Nikolaj Ottosen Arvad, Brandholm, Brande, 15.11 år, *1800 Brandholm, Brande. FAR: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande. MOR: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816. 2. Nikolai Arevad Brandholm, søn af søn af Otto {Nielsen} Arevad paa Brandtholm, dødt 27 April 1800, ligesaa {udmærket god i Kundskab og Opførsel}. Vaccineret: 1804 vacc: af Past: Lund.
Dåb nr. 2599


Nr. 9401 1816 Jakob Skaarup Ottosen Arvad, Brandholm, Brande, 13.10 år, *1802 Brandholm, Brande. FAR: Otto Nielsen Arvad, Brandholm, Brande. MOR: Johanne Nielsdatter Kjærsgaard, Brandholm, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816. 3. Jakob Skaarup Arevad søn af søn af Otto {Nielsen} Arevad paa Brandtholm, dødt 7 Januari 1802 {7. juni 1802}, ligesaa {udmærket god i Kundskab og Opførsel}. Vaccineret: 1804 vacc: af Past: Lund.
NOTITS: Han er døbt Jakob, men Skaarup har været meningen når man ser på fadderne fra Rind sogn, dog er Skaarup ikke indskrevet i kirkebogen.
Dåb nr. 2640


Nr. 9402 1816 Palle Christensen, Borup, Brande, 14 år, *1802 Borup, Brande. FAR: Christen Christensen Bundgaard, Borup, Brande. MOR: Dorte Pallesdatter, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816. 4. Palle Christensen Borup, søn af Christen {Christensen} Bundgaard i Borup, døbt 19. April 1802, meget god i Kundskab og Opførsel. Vaccineret: 1808 vaccineret af Hr. Pastor Lund.
Dåb nr. 2639


Nr. 9403 1816 Peder Christensen Aagaard, Brande By, Brande, 15 år, *1801 Blæsbjerg, Brande. FAR: Christen Jakobsen Aagaard, Brande By, Brande. MOR: Ellen Marie Pedersdatter, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816. 5. Peder Christenen Aagaard søn af Christen Aagaard i Brande, Døbt 6. April 1801, god i Kundskab taalelig i Opførsel. Vaccineret: 1804 vacc. af Hr. Pastor Lund.
Dåb nr. 2611


Nr. 9404 1816 Mads Pedersen, Blæsbjerg, Brande, 13.10 år, *1802 Brandlund, Brande. FAR: Peder Madsen Skrædder, Blæsbjerg, Brande. MOR: Maren Christensdatter, Blæsbjerg, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816. 6. Mads Pedersen Blesbjerg, søn af Peder Madsen i Blesbjerg, døbt 15 Januari 1802 {13. juni 1802}, god i Kundskab og Opførsel. Vaccineret: 1806 vacc. af Hr. Pastor Lund.
Dåb nr. 2643


Nr. 9405 1816 Jens Jakobsen, Brande By, Brande, 16.03 år, *1800 Brande By, Brande. FAR: Jakob Jensen, Brande By, Brande. MOR: Margrethe Madsdatter, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816. 7 Jens Jakobsen Brande, søn af Jakob Jensen i Brande, døbt 5. Januarii 1800, ligesaa {god i Kundskab og Opførsel}. Vaccineret: 1804 vacc. af Hr. Pastor Lund.
Dåb nr. 2592


Nr. 9406 1816 Jørgen Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande, 15.09 år, *1800 Usseltoft, Brande. FAR: Peder Pedersen Usseltoft, Usseltoft, Brande. MOR: Anne Christensdatter, Usseltoft, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816. 8. Jørgen Pedersen Usseltoft, søn af Peder Pedersen i Usseltoft, døbt 29 Junii 1800, ligesaa {god i Kundskab og Opførsel}. Vaccineret: 1804 vacc. af Hr. Pastor Lund.
Dåb nr. 2605


Nr. 9407 1816 Thomas Christensen, Alkærlund, Brande, 14.07 år, *1801 Alkærlund, Brande. FAR: Christen Thomsen, Alkærlund, Brande. MOR: Else Jensdatter, Alkærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816. 9. Thomas Christensen Algierlund, søn af Christen Thomsen i Algierlund, døbt 20. Septembr 1801, ligesaa {god i Kundskab og Opførsel}. Vaccineret: 1804 vacc. af Hr. Pastor Lund.
Dåb nr. 2623


Nr. 9408 1816 Jørgen Jensen, Sandfeld- Lille, Brande, 17.01 år, *1799 Sandfeld- Lille, Brande. FAR: Jens Pedersen, Sandfeld- Lille, Brande. MOR: Kirsten Nielsdatter, Sandfeld- Lille, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816. 10. Jørgen Jensen {Lille} Sandfeld, søn af Jens Pedersen i {Lille} Sandfeld, døbt 17. marts 1799, ligesaa {god i Kundskab og Opførsel}. Vaccineret: 1806 vacc. af Hr. Pastor Lund.
Dåb nr. 2573


Nr. 9409 1816 Clemmen Pedersen, Dørslund, Brande, 15.03 år, *1801 Hyvild, Brande. FAR: Peder Clemmensen, Dørslund, Brande. MOR: Sidsel Michelsdatter, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1816. 11. Klemen Pedersen Dørslund, søn af Peder Klemensen i Døslund, døbt 1 Januari 1801, maadelig, 1805 vacc. af Hr. Pastor Lund.
Dåb nr. 2608


Nr. 9422 1817 Mads Andersen, Borup, Brande, 15.06 år, *1801.09.20 Flø, Brande. FAR: Anders Madsen Hannerup, Borup, Brande. MOR: Karen Nielsdatter, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817. 1. Mads Andersen Borup, søn af Anders Madsen Hannerup i Borup, døbt 20 September 1801, meget god i Kundskab og Opførsel. 1806 vaccineret af Hr Pastor Lund.
Dåb nr. 2624


Nr. 9423 1817 Niels Hansen, Uhre, Brande, 15.05 år, *1801.10.11. FAR: Hans Dynesen, Uhre, Brande. MOR: Karen Nielsdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817. 2. Niels Hansen Uhre, søn af Hans Dinesen i Uhre, døbt 11 October 1801, udmærket god i Kundskab og Opførsel. har havt de naturlig kopper 1801.
Dåb nr. 2626


Nr. 9424 1817 Niels Pedersen, Brandlund, Brande, 14.01 år, *1803.03.06 Brandlund, Brande. FAR: Peder Pedersen Flø, Brandlund, Brande. MOR: Mette Sørensdatter, Brandlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817. 3. Niels Pedersen Brandlund, søn af Peder Pedersen {Flø} i Brandlund, døbt 6 Martii 1803, meget god i Kundskab og Opførsel. vaccineret 1804 af Hr Lund.
Dåb nr. 2659


Nr. 9425 1817 Peder Poulsen, Husum, Brande, 15.07 år, *1801.08.30 Husum, Brande. FAR: Poul Sørensen, Husum, Brande. MOR: Maren Nielsdatter, Husum, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817. 4. Peder Poulsen Husum, søn af Poul Sørensen i Husum, døbt 30 August 1801, god i Kundskab og Opførsel. vaccineret 1804 af Hr Lund.
Dåb nr. 2621


Nr. 9426 1817 Niels Poulsen, Husum, Brande, 13.11 år, *1803.05.30 Husum, Brande. FAR: Poul Sørensen, Husum, Brande. MOR: Maren Nielsdatter, Husum, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817. 5. Niels Poulsen Husum, søn af Poul Sørensen i Husum, døbt 20 Februarii 1803, ligesaa {god i Kundskab og Opførsel}. vaccineret 1804 af Hr Lund.
NOTITS: I følge kirkebogen døbt 30. maj 1803.
Dåb nr. 2663


Nr. 9427 1817 Lars Pedersen, Skærlund, Brande, 14.09 år, *1802.07.11 Skærlund, Brande. FAR: Peder Hansen, Skærlund, Brande. MOR: Ane Kirstine Larsdatter, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817. 6. Lars Pedersen Skjerlund, søn af Peder Hansen i Skjerlund, døbt 11 Julii 1802, ligesaa {god i Kundskab og Opførsel}. vaccineret 1814 af Hr Pastor Jørgensen i Ringgive.
Dåb nr. 2644


Nr. 9428 1817 Jørgen Knudsen, Borup, Brande, 14.09 år, *1802.06.07 Borup, Brande. FAR: Knud Jørgensen, Borup, Brande. MOR: Johanne Jensdatter, Borup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817. 7. Jørgen Knudsen Borup, søn af Knud Jørgensen i Borup, døbt 7 Junii 1802, god i Kundskab og Opførsel. 1806 vaccineret af Hr Pastor Lund.
Dåb nr. 2642


Nr. 9429 1817 Søren Jørgensen, Grarup, Brande, 13.05 år, *1803.10.20 Grarup, Brande. FAR: Jørgen Jørgensen, Grarup, Brande. MOR: Ane Sørensdatter, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817. 8. Søren Jørgensen Grarup, søn af Jørgen Jørgensen i Grarup, døbt 2 Februarii 1803, god i Kundskab og Opførsel. 1806 af Ditto {vaccineret} af Hr Lund.
NOTITS: Kirkebogen siger døbt den 20. oktober 1803.
Dåb nr. 2672


Nr. 9430 1817 Jens Christian Thomasen, Brogaard, Brande, 15.11 år, *1801.05.14 Brogaard, Brande. FAR: Thomas Nielsen, Brogaard, Brande. MOR: Dorte Jensdatter, Brogaard, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817. 9. Jens Christian Thomsen søn af Thomas Nielsen i Brogaard, døbt 14 Maii 180, antagelig i Kundskab og Opførsel. 1804 vacc af Hr Lund.
Dåb nr. 2614


Nr. 9431 1817 Anders Jensen, Nederby, Sønder Felding, 16.02 år, *1801.02.17 Nederby, Sønder Felding. FAR: Jens Gregersen, Nederby, Sønder Felding. MOR: Mette Andersdatter Birk, Nederby, Sønder Felding
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817. 10. Anders Jensen Felding søn af Jens Greisen i Felding, født 17 Februarii 1801, maadelig i Kundskab god i Opførsel. 1817 vac. af Pastor Jørgensen.
NOTITS: FT 1801 forældrene i Nederby i Sønder Felding. Præsten i Sønder Felding skriveri 1801 "Den 17de Februarii fødtes Jens Gregersen i Gaden ... navn Anders". De fleste kirkebøger angiver på den tid datoen for dåben.


Nr. 9432 1817 Peder Madsen, Askær- Nørre, Brande, 14.07 år, *1802.09.12 Askær- Nørre, Brande. FAR: Mads Pedersen, Askær- Nørre, Brande. MOR: Ane Christensdatter, Askær- Nørre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817. 11. Peder Madsen Askjer, søn af Mads Pederseni Askjer, døbt 12 Septemb 1802, ligesaa {maadelig i Kundskab god i Opførsel}. 1805 vac: af Pastor Lund.
Dåb nr. 2647


Nr. 9433 1817 Poul Jensen, Uhre, Brande, 14.07 år, *1802.08.29 Uhre, Brande. FAR: Jens Christensen Bundgaard, Uhre, Brande. MOR: Karen Poulsdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817. 12. Poul Jensen Uhre, søn af Jens Christensen {Bundgaard} i Uhre, døbt 29 August 1802, ligesaa {maadelig i Kundskab god i Opførsel}. 1805 vac.. af Pastor Lund.
Dåb nr. 2646


Nr. 9434 1817 Peder Pedersen, Skærlund, Brande, 15.08 år, *1801.08.09 Skærlund, Brande. FAR: Peder Andersen, Skærlund, Brande. MOR: Kirsten Thøgersdatter, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1817. 13. Peder Pedersen Skjerlund, søn af Peder Anderseni Skjerlund, døbt 30 August 1801 {9 aug 1801!}, god i Kundskab og Opførsel. 1806 vacc.. af Hr Lund.
Dåb nr. 2618


Nr. 9444 1818 Christen Nielsen, Uhre, Brande, 14.05 år, *1803.11.06 Uhre, Brande. FAR: Niels Christensen, Uhre, Brande. MOR: Maren Pedersdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 No. 1 Christen Nielsen Uhre, søn af Niels Christensen i Uhre, døbt 6. November 1803, udmærket god i Kundskab og roes værdig Opførsel, vaccineret 1805 af Pastor Lund.
Dåb nr. 2673


Nr. 9445 1818 Jens Ottesen, Uhre, Brande, 15.04 år, *1802.11.28 Uhre, Brande. FAR: Otte Sørensen, Uhre, Brande. MOR: Sidsel Sørensdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 2. Jens Ottesen i Uhre, søn af Otto Sørensen i Uhre, døbt 28. Jovemb 1802, Meget vel oplyst og roes værdig Opførsel, vaccineret 1805 af Pastor Lund.
Dåb nr. 2655


Nr. 9446 1818 Anders Jakobsen, Uhre, Brande, 13.10 år, *1804.05.21 Uhre, Brande. FAR: Jakob Andersen, Uhre, Brande. MOR: Johanne Sørensdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 3. Anders Jacobsen Uhre, søn af Jacob Andersen i Uhre, døbt 21de Martz 1804, meget god i Kundskab og roesværdig Opførsel, vaccineret 1805 af Pastor Lund.
NOTITS: Dåbsdatoen har præsten læst forkert, 3 for 5, marts for mai.
Dåb nr. 2680


Nr. 9447 1818 Peder Jensen, Uhre, Brande, 13.11 år, *1804.05.13 Uhre, Brande. FAR: Jens Pedersen Slot, Uhre, Brande. MOR: Kirsten Pedersdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 4. Peder Jensen Uhre, søn af Jens Pedersen Slott i Uhre, døbt 13 Martz {maj!} 1804, vel oplyst og roes værdig Opførsel, vaccineret 1805 af Pastor Lund.
NOTITS: Skulle være 13 maj 1804.
Dåb nr. 2679


Nr. 9448 1818 Søren Jensen, Uhre, Brande, 15.00 år, *1803.03.27 Brandlund, Brande. FAR: Jens Johansen, Uhre, Brande. MOR: Maren Sørensdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 5. Søren Jensen Uhre, søn af Jens Johansen i Uhre, døbt 27 Martz 1803, overmaade vel oplyst og roes værdig Opførsel, 1806 vac: af Hr. Pastor Lund.
Dåb nr. 2662


Nr. 9449 1818 Palle Kjeldsen, Flø, Brande, 15.00 år, *1803.03.27 Dyringhave, Ejstrup. FAR: Kjeld Pedersen, Dyringhave, Ejstrup. MOR: Katrine Marie Christensdatter, Dyringhave, Ejstrup
PLEJEFAR: Peder Pedersen, Flø, Brande, Farbror..
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 6. Palle Kjeldsen Flø, pleiesøn af Peder Pedersen in Flø, døbt 27 Martz 1803, udmærket oplyst og roes værdig Opførsel, 1806 vac: af Hr. Pastor Lund {fejl}.
NOTITS: For dåb i Ejstrup, se murermester Palle Kjeldsen FT 1845 Holtum, Sindbjerg. Kjeld og Peder Pedersen er sønner af Peder Nielsen *1742c †1790 Uhre, Brande. Palle Kjeldsen kom altså til farbroderen Peder Pedersen i Flø, da forældrene begge døde 1813. I 1806 var Palle Kjeldsen formodentlig i Dyringhave i Ejstrup ved forældrene, først i 1813 kom han vel til farbroderen Peder Pedersen.
LINK: GENi Palle Kjeldsen (Holger Ejby Villadsen).


Nr. 9450 1818 Christen Nielsen, Skærlund, Brande, 14.09 år, *1803.07.03 Skærlund, Brande. FAR: Niels Mortensen, Skærlund, Brande. MOR: Karen Christensdatter, Skærlund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 7. Christen Nielsen Skjerlund, søn af Niels Mortensen i Skjerlund, døbt 3 Julii 1803, antagelig oplyst og god Opførsel, 1805 vacc: af Hr Pastor Lund.
Dåb nr. 2666


Nr. 9451 1818 Erik Eriksen III, Harrild, Brande, 16.06 år, *1801.10.04 Harrild, Brande. FAR: Erik Eriksen II, Harrild, Brande. MOR: Ane Sørensdatter, Harrild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 8. Erich Erichsen {III} Harild, søn af Erich Erichsen {II} i Harild, døbt 4 Octobr 1801, meget god i Kundskab og roesværdig Opførsel, 1805 vac: af Hr Pastor Lund.
Dåb nr. 2625


Nr. 9452 1818 Erik Jensen, Harild, Brande, *1803.09.25 Harild, Brande. FAR: Jens Eriksen, Harild, Brande. MOR: Ane Kirstine Sørensdatter, Harild, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 9. Erich Jensen Harild, søn af Jens Erichsen i Harild, døbt 25. Septembr 1803, vel oplyst og roes værdig Opførsel, 1805 vac: af Hr Pastor Lund.
Dåb nr. 2671


Nr. 9453 1818 Ludvig Michael Nielsen Nygaard, Uhre, Brande, 14.10 år, *1803.05.30 Tarp, Brande. FAR: Niels Christensen Nygaard, Uhre, Brande. MOR: Maren Christensdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 10. Ludvig Michael Nielsen Uhre, søn af Niels {Christensen} Nygaard i Uhre, døbt 30 Maii 1803, antagelig oplyst of roes værdig Opførsel, 1805 vac: af Her Paster Lund.
Dåb nr. 2664


Nr. 9454 1818 Jens Nielsen, Flø, Brande, 15.05 år, *1802.11.14 Flø, Brande. FAR: Niels Pedersen, Flø, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1818 11, Jens Nielsen Flø, søn af Niels Pedersen i Flø, døbt 14 Novemb 1802, antagelig opllyst og god Opførsel, 1850 vac: af Hr Pastor Lund.
Dåb nr. 2651


Nr. 9462 1819 Anders Pedersen, Dørslund, Brande, 14.09 år, *1804.07.29 Dørslund, Brande. FAR: Peder Clemmensen, Dørslund, Brande. MOR: Sidsel Michelsdatter, Dørslund, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1819 1., Anders Pedersen Dørslund. Søn af Peder Klemensen i Dørslund, født 4de Marts 1804, udmærket i Kundskab og roesværdig Opførsel, 1806 vaccineret af Pastor Lund.
NOTITS: Døbt 29 juli 1804. Hidtil før 1819 har pastor From angivet dåbsdatoen, herfra fremad er det fødselsdatoen.
Dåb nr. 2688
LINK: Affotografering.


Nr. 9463 1819 Peder Pedersen, Brande By, Brande, 14.00 år, *1805.05.19 Brandlund, Brande. FAR: Peder Pedersen Flø, Brandlund, Brande. MOR: Mette Sørensdatter, Brande By, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2., Peder Pedersen Brande. Søn af Enken Mette Sørensdatter i Brande, født 1ste April 1805, udmærket i Kundskab og roesværdig Opførsel, 1806 vacc: af Pastor Lund.
NOTITS: Døbt 19 maj 1805.
Dåb nr. 2704
LINK: Affotografering.


Nr. 9464 1819 Lars Nielsen, Grarup, Brande, 14.09 år, *1804.12.26 Tarp, Brande. FAR: Niels Christensen Nygaard, Uhre, Brande. MOR: Maren Christensdatter, Uhre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3., Laurs Nielsen Grarup. Søn af Niels Nygaard i Uhre, født 1ste Junii 1804, meget vel oplyst og roesværdig i Opførsel, 1806 vac: af Pastor Lund.
NOTITS: Døbt 26. december 1804. Døbt syv måneder efter fødsel!
Dåb nr. 2699
LINK: Affotografering.


Nr. 9465 1819 Christen Sørensen, Kragsig, Brande, 14.00 år, *1805.04.07 Kragsig, Brande. FAR: Søren Iversen, Kragsig, Brande. MOR: Kirsten Christensdatter, Kragsig, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4., Christen Sørensen Kragsig. Søn af Søren Jversen i Kragsig, døbt 7de April 1805, vel oplyst og roesværdig i Opførsel, 1806 vac. af Pastor Lund.
NOTITS: Her angives dåbsdatoen, som i 1818 og før.
Dåb nr. 2702
LINK: Affotografering.


Nr. 9466 1819 Søren Jensen, Askær- Sønder, Brande, 14.05 år, *1804.11.11 Askær- Sønder, Brande. FAR: Jens Christensen, Askær- Sønder, Brande. MOR: Ane Johanne Sørensdatter, Askær- Sønder, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5., Søren Jensen Askjer. Søn af Jens Christensen i Askjer, døbt 6te Februar 1805 {! 11 nov 1804}, antagelig i Kundskab og meget god i Opførsel, 1807 af Pastor Lund vaccineret.
NOTITS: Søren er døbt den 11 november 1804, pastor Froms dato er helt forkert ligemeget om fødsels- eller dåbsdato!
Dåb nr. 2698
LINK: Affotografering.


Nr. 9482 1820 Søren Jensen, Sandfeld- Bjerre, Brande, 15.08 år, *1804.08.12 Sandfeld- Bjerre, Brande. FAR: Jens Andersen, Sandfeld- Bjerre, Brande. MOR: Ane Sørensdatter, Sandfeld- Bjerre, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 1820. 1., Søren Jensen Sandfeld Bjerg
NOTITS: Nu passer dåbsdatoen igen.
Dåb nr. 2689
LINK: Affotografering.


Nr. 9483 1820 Peder Pedersen, Arvad, Brande, 14.05 år, *1805.08.25 Arvad, Brande. FAR: Peder Nielsen, Arvad, Brande. MOR: Ane Henriksdatter, Arvad, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 2., Peder Pedersen Arvad. Søn af Peder Nielsen Arvad, 25 August 1805, udmærket i Kundskab og roesværdig i Opførsel, 1806 den 2den Ocotzber vac: af Hr Pastor Lund.
NOTITS: Tvilling med Niels Pedersen konf. #9484.
Dåb nr. 2710
LINK: Affotografering.


Nr. 9484 1820 Niels Pedersen, Arvad, Brande, 14.05 år, *1805.08.25 Arvad, Brande. FAR: Peder Nielsen, Arvad, Brande. MOR: Ane Henriksdatter, Arvad, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 3., Niels Pedersen Arvad. Søn af Peder Nielsen Arvad, 25 August 1805, udmærket i Kundskab og roesværdig i Opførsel, 1806 den 2den Ocotzber vac: af Hr Pastor Lund daværende Sognepræst i Brande .
NOTITS: Tvilling med Peder Pedersen konf. #9483.
Dåb nr. 2709
LINK: Affotografering.


Nr. 9485 1820 Christen Jensen, Flø, Brande, 15.04 år, *1804.12.06, Ejstrup. FAR: Jens Christensen Skytte, Flø, Brande. MOR: Else Marie Sørensdatter, Flø, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 4. Christen Jensen Flø. Søn af Jens Christensen Flø, 6 December 1804, antagelig oplyst god Opførsel, 1815 den 22de August vaccineret af Hr Pastor Jørgensen i Ringgive.
NOTITS: Døbt 1804.12.06 formodet i Ejstrup sogn. Jens Christensen var født i Mellem Harrild i Ejstrup, gift 1801 i Brande, men kommer først 1813 til Flø i Brande. Datteren Inger Jensdatter konfirmeret 1818 #9461 født i Ejstrup.
LINK: Se Jens Christensen Skytte i Mellem Harrild i Ejstrup.
LINK: Affotografering.


Nr. 9486 1820 Jens Nielsen, Grarup, Brande, 15.05 år, *1804.08.19 Lundfod, Brande. FAR: Niels Jespersen, Grarup, Brande. MOR: Kirsten Jensdatter, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 5., Jens Nielsen Grarup. Søn af Niels Jespensen Grarup, 10 August 1804, antagelig oplyst god Opførsel, 1806 den 2den October vac: af Hr Pastor Lund.
Dåb nr. 2690
LINK: Niels Jespersen i Grarup.
LINK: Affotografering.


Nr. 9487 1820 Thomas Mathiasen, Grarup, Brande, 14.11 år, *1805.05.05 Grarup, Brande. FAR: Mathias Christensen, Grarup, Brande. MOR: Ane Jensdatter, Grarup, Brande
KIRKEBOGSTEKSTEN: 6., Thomas Mathisen Grarup. Søn af Mathias Christensen Grarup, 5 Maii 1805, maadelig i Kundskab og Opførsel, 1806 den 2den October vac: af Pastor Lund.
Dåb nr. 2703
LINK: Thomas Mathiasen i Nygaard i Give sogn.
LINK: Affotografering.